ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ Η τροποποίηση του προγράµµατος σπουδών του τµήµατος Μηχανολόγων της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ ισχύει από το Χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκου έτους

2 ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧ Γ1: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΩΡΕΣ: 7/εβδοµάδα Γραµµική άλγεβρα, διανυσµατικός λογισµός, στοιχεία αναλυτικής γεωµετρίας, µιγαδικός λογισµός, συνδυαστική ανάλυση, διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισµός. Εφαρµογές στην ειδικότητα του µηχανολόγου. ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΩΡΕΣ: 6/εβδοµάδα ιαφορικός και ολοκληρωτικός λογισµός σε συναρτήσεις περισσοτέρων µεταβλητών. Σειρές. ιαφορικές εξισώσεις. Εφαρµογές στην ειδικότητα. ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧ Γ2: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΑΜΗΝΟ Γ ΩΡΕΣ: 6/εβδοµάδα Αριθµητική επίλυση εξίσωσης, γραµµικά συστήµατα, προσέγγιση συναρτήσεων, αριθµητική ολοκλήρωση, ιδιοτιµές ιδιοδιανύσµατα, διαφορικές εξισώσεις, σειρές, µετασχηµατισµοί LAPLACE, εφαρµογές στην ειδικότητα.

3 ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧ Γ3: ΦΥΣΙΚΗ ΕΗΑΜΗΝΟ Α ΩΡΕΣ: 3/εβδοµάδα Συστήµατα µονάδων S.I. Βασικές έννοιες οπτικής. Φασµατοσκοπία. Μηχανική: ιατήρηση ενέργειας, Νόµοι του Νεύτωνα, υναµική του στερεού και µηχανική των συστηµάτων, Ελαστικότητα, Μετασχηµατισµοί Γαλιλαίου και Lorentz, Ειδική θεωρία της σχετικότητας, Τριβή. υναµική των ρευστών. Μοριακά φαινόµενα. Θερµότητα, ιαστολές, Μετατροπές φάσης. Κινητική θεωρία ιδανικών αερίων. ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΩΡΕΣ: 3+2Ε/εβδοµάδα Θερµοδυναµική: Πρώτο, δεύτερο, τρίτο θερµοδυναµικό αξίωµα. Εντροπία. ιάδοση της θερµότητας, Μελανό σώµα. Ταλαντώσεις. Γραµµική, Στροφική αρµονική ταλάντωση. Συντονισµός, Σύζευξη. Σύνθεση, ιακρότηµα Lissazous, ιαµόρφωση Κυµατική: Μονάδες έντασης, Συµβολή κυµάτων, Στάσιµα κύµατά, Περίθαλψη, Πόλωση. Εργαστηριακές, ασκήσεις, στην παραπάνω ύλη. ΕΞΑΜΗΝΟ Γ ΩΡΕΣ: 2+2Ε/εβδοµάδα Ατοµική Φυσική. Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο. Φαινόµενο Compton, Ramann Ιονισµός, Κβαντικοί αριθµοί. Άκτίνες X. Πυρηνική. Φυσική. Ισότοπα. Ραδιενέργεια. Ακτινοβολίες. Ηλεκτρισµός Στροβιλά-αεροστρόβιλα πεδία. Νόµος Coulomb. υναµικό. Νόµος Gauss. Εξισώσεις Poisson και Laplace. Νόµος Ohm. Εξίσωση συνέχειας. Νόµος Joule. Ρεύµατα µετατόπισης. Ηλεκτρική αγωγιµότητα, Ηµιαγωγοί. Ηλεκτροµαγνητισµός. Νόµος Biot-Savart και Laplace. Θεώρηµα Ampere. Επαγωγή. Μαγνήτιση. Εξισώσεις του Maxwell. Lazer. Ολογραφία. Εργαστηριακές ασκήσεις στην παραπάνω ύλη

4 ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧ Γ4: ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΩΡΕΣ: 3+2Ε/εβδοµάδα οµή της Ύλης, περιοδικό σύστηµα, Χηµικοί δεσµοί, Χηµεία στερεάς κατάστασης. Αταξίες δοµής. Χηµική ισορροπία. Οξειδοαναγωγή. Ηλεκτρόλυση. Γαλβανικά στοιχεία. θερµοχηµεία. Νερό, σκληρότητα νερού. Ανόργανα υλικά (γυαλί, σιλικόνες). Οξέα και βάσεις βιοµηχανικής και τεχνολογικής σηµασίας. Γενικά περί µετάλλων και κραµµάτων. ιάβρωση, θερµοδυναµική σταθερότητα των µετάλλων. Ηλεκτροχηµικός µηχανισµός, της διάβρωσης. Προστασία από τη διάβρωση. Καθοδική και ανοδική προστασία. Στοιχεία Οργανικής Χηµείας. Πολυµερισµός. Πολυµερή πλαστικά. Χρώµατα επικάλυψης. Θεωρία καύσης. Φλόγες, θερµογόνος δύναµη. Αναλογία αέρα προς καύσιµο (AFR). Σύσταση καυσαερίων. Θερµοκρασία ανάφλεξης καύσης, αυτανάφλεξης, ταχύτητα µετάδοσης. φλόγας. Απώλειες καύσης. Αναλυτής καυσαερίων αιθαλόµετρα. Η καύση στις βιοµηχανίες. Ποιότητα καύσεως, Ρύπανση. Η καύση στις µηχανές. Diesel και Otto. Μηχανισµός καύσης, Ρύπανση, Τριβή, Λίπανση, θεωρία λίπανσης. Είδη λιπαντικών υλών. Ιδιότητες, δοκιµές λιπαντικών. Εφαρµογές λιπαντικών, Λιπαντικά λίπη, ιδιότητες, δοκιµές. Εργαστηριακές ασκήσεις στην Παραπάνω ύλη.

5 ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧ Γ5: ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΩΡΕΣ: 4/εβδοµάδα Εισαγωγή στο τεχνικό σχέδιο, σχεδίαση όψεων, τοµές. Παραστατική γεωµετρία, κύρια και βοηθητικά επίπεδα, τοµές αναπτύγµατα. ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΩΡΕΣ: 2/εβδοµάδα Σύνθετα εξαρτήµατα µε τοµές. Επιφάνειες από περιστροφή, αξονοµετρία, ελικοειδείς επιφάνειες κινηµατική. ΕΞΑΜΗΝΟ Γ ΩΡΕΣ: 2/εβδοµάδα Σχεδίαση των στοιχείων µηχανών. Στοιχεία σύνδεσης, στοιχεία περίστροφικής κίνησης, οδοντοκίνηση ιµαντοκίνηση. Κατασκευαστική σύνθεση.

6 ΜΑΘΗΜΑ MHX Γ6: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΩΡΕΣ: 3+2Ε/εβδοµάδα Παρασκευή χυτοσιδήρου και χάλυβα, θερµικό διάγραµµα ισορροπίας Fe-C θερµικές κατεργασίες χαλύβων. Οξείδωση-Προστασία. Τυποποίηση χαλύβων Επιµεταλλώσεις. Κονιοµεταλλουργία. Μη σιδηρούχα υλικά.

7 ΜΑΘΗΜΑ MHX Γ7: ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΩΡΕΣ: 2+3Ε/εβδοµάδα Μετρολογία. Βασικές έννοιες των µετρήσεων, θεωρία σφαλµάτων, GAUSS. Ανοχές συναρµογές Χυτεύσεις-Σφυρηλασία-Ελαση-Εφαρµοστήριο. Εργαστηριακές, ασκήσεις, στην παραπάνω ύλη. ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΩΡΕΣ: 2+2Ε/εβδοµάδα Θεωρία συγκολλήσεων. Εργαστηριακές ασκήσεις

8 ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧ Γ8: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΩΡΕΣ: 4/εβδοµάδα Ισορροπία υνάµεων στο Επίπεδο. Ισορροπία υνάµεων στο χώρο. Σχοινοπολύγωνο υνάµεων. ιαγράµµατα τεµνουσών υνάµεων. ιαγράµµατα ροπών κάµψης. ιαγράµµατα Αξονικών υνάµεων. Τριαρθρωτά Τόξα. ικτυώµατα - Μέθοδος, Cremona. Τοµές Ritter. Μέθοδος Αόριστης Κλίµακας. Μέθοδος Henneberg. Κινητά φορτία. Επίλυση φορέων. Υπερστατικά ικτυώµατα. ΕΞΑΜΝΗΝΟ Β ΩΡΕΣ: 4/εβδοµάδα Μηχανισµοί. Βαθµός ελευθερίας. Μηχανισµός εισαγωγής. Στιγµιαίος πόλος κίνησης. Εφελκυσµός - θλίψη - ιάτµηση. ιάξονικός Εφελκυσµός Θλίψη. Στρέψη. Αρχή των δυνατών έργων. Επίλυση υπερστατικών Φορέων. Μέθοδος Castigliano. Ροπές αδρανείας επιπέδων επιφανειών. Τάση εργασίας. Οριακή ανάλυση, Στατικά αορίστων δοκών. ΕΗΑΜΗΝΟ Γ ΩΡΕΣ: 4/εβδοµάδα Τάσεις διάτµησης σε κάµψη. Τάσεις σε σύνθετους δοκούς. Πλαστική κάµψη δοκών. Ελαστική γραµµή. Θεωρία των στηλών. Τύπος του Euler. Μέθοδος στατικής ροπής επιφανείας. Κελύφοι - δοχεία πίεσης. Υπολογισµός ατράκτων. Σύνθετες καταπονήσεις. Ανάλυση παραµόρφωσης Κύκλος του Mohr. Στοιχεία από τη θεωρία ελαστικότητας. Τανυστής τάσεων - Παραµορφώσεων. υναµική καταπόνηση. οκιµή σε εφελκυσµό - Όριο διαρροής. Κόπωση Μετάλλων. Ενέργεια παραµόρφωσης από κάµψη. οκοί από δύο υλικά. Στρέψεις λεπτοτοίχων σωλήνων. Λεπτοί δακτύλιοι. Θεωρία της αστοχίας των υλικών. Θεώρηµα Castigliano. Συγκεντρώσεις τάσεων. Μηχανισµοί - Βασικά συστήµατα, υπολογισµός. Κινηµατική και υναµική. Κινηµατική του υλικού σηµείου, ευθύγραµµη κίνηση, κυκλική κίνηση, παλµική κίνηση, κεντρική κίνηση, σχετική κίνηση. ΕΞΑΜΝΟ Δ ΩΡΕΣ: 4+2Ε/εβδοµάδα υναµική του υλικού σηµείου, διαφορικές εξισώσεις, ευθύγραµµη κίνηση, περιστροφική κίνηση, ταλαντώσεις. υναµικά συστήµατα υλικών σηµείων, αρχή D ALEMBERT, κρούσεις υναµική στερεού σώµατος, εξισώσεις LAGRANGE. Ταλαντώσεις. Εργαστηριακές ασκήσεις στην παραπάνω ύλη.

9 ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧ Γ9: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Γ ΩΡΕΣ: 2+3Έ/εβδοµάδα Μέθοδοι κατεργασίας µε αφαίρεση υλικού. Οι συµβατικές εργαλειοµηχανές Κοπτικά εργαλεία, Ταχύτητες και χρόνος κοπής. Εργαστηριακές ασκήσεις. ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΩΡΕΣ: 2+3Ε/εβδοµάδα Ειδικές µηχανές, Φρεζοδράπανο, γραναζοκόπτης, REVOLVER αντιγραφής. Μετάδοση κίνησης σε εργαλειοµηχανές. Εδράσεις εργαλειοµηχανών. Εργαστηριακές ασκήσεις. ΕΞΑΜΗΝΟ Ε ΩΡΕΣ: 2+3Ε/εβδοµάδα Ελεγχός εργαλειοµηχανών µε Η/Υ, Αρχές προγραµµατισµού. Εργαστηριακές ασκήσεις. ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ ΩΡΕΣ: 2+3Ε/εβδοµάδα Ελεγχος εργαλειοµηχανών µε Η/Υ. CAD/CAM. Εργαστηριακές ασκήσεις.

10 ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧ Γ10: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΞΑΜΗΝΟ Γ ΩΡΕΣ: 3/εβδοµάδα 1 και 2 θερµοδυναµική αξίωµα. Κυκλικές µεταβολές Θερµοδυναµικοί κύκλοι, αντλίες θερµότητας. Ασκήσεις µε εφαρµογή υπολογιστή. ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΩΡΕΣ: 3/εβδοµάδα Θερµοδυναµική δύο φάσεων, ατµοί. Κύκλος RANKING Ακροφύσια. Καύση. Θερµοδυναµική Στροβιλοµηχανών. Ασκήσεις µε H/Υ.

11 ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧ Γ11: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Ε ΩΡΕΣ: 2/εβδοµάδα Νόµοι ΟΗΜ και KIRCHHOFF, πυκνωτές, θεωρήµατα επαλληλίας, THEVENIN, NORTON, KENNELIY. Εναλλασσόµενα ρεύµατα. Ηλεκτρονόµοι, Ηλεκτρονικά.

12 ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧ Γ13: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΩΡΕΣ: 4/εβδοµάδα Εισαγωγή στο Μηχανολογικό Σχεδιασµό. Υλικά κατασκευής µηχανών. υναµική αντοχή και σύνθετη καταπόνηση. Στοιχεία συνδέσεως. Ηλώσεις - Καταπόνηση - Υπολογισµός. Κοχλιώσεις - Κοχλίες συσφίγξεως και κινήσεως. ιαµόρφωση - Υπολογισµός - Εφαρµογές. Συγκολλήσεις. Συνδέσεις πλήµνης - άξονα. Σφήνες επιµήκεις, εγκάρσιοι, πολύσφηνα, άξονες µε οδόντες. Συνδέσεις µε συµαρµογή πιέσεως. Κωνικές επιφάνειες. Στοιχεία προεντάσεως. Στοιχεία µεταδόσεως κινήσεως. Άξονες, άτρακτοι. Υπολογισµοί διαστάσεων, κρίσιµοι αριθµοί στροφών. Γραφική µέθοδος MOHR. Εργασίες µε υπολογισµό και κατασκευαστική σχεδίαση των παραπάνω στοιχείων. Ελατήρια, υπολογισµός. ΕΞΑΜΗΝΟ Ε ΩΡΕΣ: 4/εβδοµάδα Έδρανα ολισθήσεως, διαµορφώσεως και υπολογισµοί. Έδρανα κυλίσεως, διαµορφώσεις εδράνων, εδράσεως και υπολογισµοί. Λίπανση και τριβή στα έδρανα. Συµπλέκτες και σύνδεσµοι. Πέδη. Ιµαντοκίνηση: τραπεζοειδείς και επίπεδοι ιµάντες. Αλυσοκίνηση. Οδοντοκίνηση: Παράλληλοι οδοντωτοί τροχοί µε ευθεία και λοξή οδόντωση. Υπολογισµοί, εργασίες µε υπολογισµό, κατασκευαστική διαµόρφωση και σχεδίαση των παραπάνω στοιχείων. ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ ΩΡΕΣ: 2+2Ε/εβδοµάδα Γεωµετρία οδοντώσεως, µετατοπίσεις, εσωτερική οδόντωση, ανοχή οδοντώσεως. Πλανητικά συστήµατα, υπολογισµοί. Κωνικοί οδοντωτοί τροχοί µε ευθείς οδόντες. Γεωµετρία οδοντώσεως και υπολογισµός αντοχής. Εργασίες σε κιβώτια ταχυτήτων µε υπολογισµό και κατασκευαστική διαµόρφωση µε τα παραπάνω στοιχεία. Ο οδοντωτός τροχός και ο ατέρµονας κοχλίας. Γεωµετρία οδοντώσεως και υπολογισµός. Κατασκευαστική διαµόρφωση. Στοιχεία µετατροπής κινήσεως. Ο µηχανισµός στροφάλου εµβόλου, διωστήρες, στροφαλοφόροι άξονες, ο εκκεντροφόρος άξονας. Σχεδιασµός µε Η/Υ. Οι σπουδαστές θα πραγµατοποιήσουν εργασίες στα παραπάνω µε υπολογισµό, κατασκευαστική διαµόρφωση και σχεδίαση των στοιχείων.

13 ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧ Γ14: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΕΞΑΜΗΝΟ Γ ΩΡΕΣ: 2+1Ε/εβδοµάδα Εισαγωγή στην BASIC Απλές εντολές, ειδικές συναρτήσεις. Παραδείγµατα ασκήσεις. ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΩΡΕΣ: 2+2Ε/εβδοµάδα Πίνακες µονοδιάστατοι και δύο διαστάσεων. Ύποπρογράµµατα Ασκήσεις στην ειδικότητα. ΕΞΑΜΗΝΟ Ε ΩΡΕΣ: 2+2Ε/εβδοµάδα Σχεδίαση µε PRINTER, πακέτα προγραµµάτων, CAD ειδικότητας. εύτερη γλώσσα προγραµµατισµού. Παραδείγµατα, ασκήσεις.

14 ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧ Γ15: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΩΡΕΣ: 3/εβδοµάδα Εισαγωγικά Στοιχεία: Αντικείµενο της Ρευστοµηχανικής. Μεγέθη που χρησιµοποιούνται, ορισµοί κλπ. Βασικές έννοιες - Νόµοι - Εξισώσεις σχετικές µε τη ροή των ρευστών (Ορισµοί - εξισώσεις: συνεχείας - ορµής - ενέργειας - στροφορµής). Συνεκτικό ρευστό: Αριθµός Reynolds - Γραµµική - τυρβώδης ροή. Εφαρµογές ροής σε σωλήνες (απώλειες ενέργειας - εµπειρικές σχέσεις - διαγράµµατα - υπολογισµοί). Εφαρµογές σε δίκτυα σωληνώσεων. ΕΞΑΜΗΝΟ Ε ΩΡΕΣ: 3/εβδοµάδα Μηχανική οµοιότητα ιαστατική ανάλυση (Σύντοµη παρουσίαση περιεχοµένου - εννοιών - τεχνικών µε κύριες αναφορές στη σηµασία της χρήσης µοντέλων σε πειράµατα και στην αναπαραγωγή συνθηκών πραγµατικής λειτουργίας). Οριακό στρώµα (έννοιες βασικά µεγέθη - Σηµασία ανάλυσης - Απλή αναφορά σε µεθόδους υπολογισµού). Αεροτοµές. Συµπιεστή ροή: Αναφορά στις ιδιαιτερότητες - φαινόµενα και προβλήµατα που σχετίζονται µε αυτήν (Υψηλές ταχύτητες - Ταχύτητα ήχου - Αριθµός Mach - κύµα κρούσης), Ακροφύσια. Εφαρµογές ρευστοµηχανικής - Σύγχρονες εξελίξεις: Σχόλια για µετρητικές συσκευές. ίκτυα αγωγών (Υδραυλικά, Γκάζι κλπ.) - Υδροδυναµικές µηχανές (αντλίες - Στρόβιλοι). Η/Υ - Αριθµητική ανάλυση και Ρευστοµηχανική. Εργασίες στην παραπάνω ύλη.

15 ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧ Γ16: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΗΑΜΗΝΟ ΣΤ ΩΡΕΣ: 3/εβδοµάδα Εισαγωγή, ιστορική ανασκόπιση, σηµασία και ανάλογες εφαρµογές στην πράξη. Μονοδιάστατη συναλλαγή θερµότητας µε αγωγιµότητα, νόµος FOURIER. Μετάδοση θερµότητας µέσα από απλή οµοιογενή πλάκα, σύνθετη πλάκα που αποτελείται από περισσότερα οµοιογενή στρώµατα, κύλινδρο, επάλληλους οµοιογενείς κυλίνδρους, σφαιρική πλάκα, επάλληλες οµοιογενείς σφαιρικές πλάκες. Συντελεστής αγωγιµότητας θερµότητας διαφόρων στρωµάτων: Μονωτικά υλικά. Βέλτιστο πάχος µονώσεως. Μεταβίβαση θερµότητας µε επαφή. Μεταφορά από στερεό τοίχωµα σε ρευστά καί αντίστροφα, συντελεστής µεταβιβάσεως, αριθµοί Nusselt, Prandtl. Ροή θερµότητας από ένα ρευστό σε άλλο µέσα από επίπεδο, κυλινδρικό, σφαιρικό τοίχωµα. Πτερύγια, θέρµανση και ψύξη λουτρού, συναλλαγή θερµότητας µεταξύ δύο ρευµάτων. Οµόρροπα ρεύµατα, αντίρροπα ρεύµατα, διασταυρούµενα ρεύµατα. Εναλλάκτες θερµότητας. Μετάδοση θερµότητας µε ακτινοβολία. Θερµική ακτινοβολία. Ακτινοβολία µελανός σώµατος. Νόµοι PLANK, STEFAN - BOLTZMAN, WIEN, KIRCHOFF. Ακτινοβολία φυσικών σωµάτων, φάσµατα. Συναλλαγή θερµότητας µε ακτινοβολία µεταξύ δύο τεφρών σωµάτων, συναλλαγή θερµότητας µε ακτινοβολία γενικά. Θερµοµόνωση κτιρίων, Κανονισµός θερµοµόνωσης κτιρίων. Υπολογισµοί θερµικών απωλειών κτιρίων.

16 ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧ Γ17: ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΕΕΑΜΗΝΟ ΣΤ ΩΡΕΣ: 2/εβδοµάδα Εισαγωγή, θερµικές µηχανές, µηχανές εσωτερικής καύσεως, ιστορική ανασκόπιση και εξέλιξη των µηχανών εσωτερικής καύσεως. Γενική αρχή λειτουργίας ΜΕΚ, διάκριση σε εµβολοφόρους περιστρεφόµενους και πυραυλοκινητήρες. Εργαζόµενο µέσο ΜΕΚ, πίνακες ειδικής θερµότητας πραγµατικών αερίων. Εµβλοφόρες µηχανές εσωτερικής καύσεως, γενικές διαπιστώσεις, βασικοί τύποι, θεωρητικοί κύκλοι λειτουργίας. Σηµασία βαθµού συµπίεσης, τιθέµενα όρια στην πράξη. ιάγραµµα τυπικού 4-Χ και 2-Χ κινητήρα, πραγµατικός κύκλος, δυναµοδεικτικό διάγραµµα, βαθµός ποιότητας, βαθµός πληρώσεως, θεωρητική και ενδεικνυµένη ισχύς, µέση πίεση, µηχανικές απώλειες, πραγµατική και ωφέλιµη ισχύς, κατανάλωση καυσίµου, ειδική κατανάλωση καυσίµου, χαρακτηριστικές τιµές από την πράξη. Συστήµατα ψύξεως, λίπανσης και υπερπλήρωσης. ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ ΩΡΕΣ: 3 + 3Ε/εβδοµάδα Υπολογισµός ισχύος, κινητήρα µε τη βοήθεια θερµικών δεδοµένων. Ροπή στρέψεως. Υπολογισµός. Στοιχεία από την οικονοµικότητα λειτουργίας µηχανής εσωτερικής καύσεως, αξία κτήσεως, συγκέντρωση ισχύος, κόστος λειτουργίας. Γεωµετρική και µηχανική οµοιότητα. Εργαστηριακές ασκήσεις στην ύλη των προηγούµενων εξαµήνων.

17 ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧ Γ18: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ ΕΞΑΜΝΗΝΟ ΣΤ ΩΡΕΣ: 2+3Ε/εβδοµάδα υναµικές καταπονήσεις. Μηχανική συστήµατος οδήγησης. Ανάρτηση τροχών. Πλαίσιο. Ανάρτηση πλαισίου. Έδραση κινητήρα. Υπολογισµός στοιχείων µετάδοσης κίνησης. Όρια οδήγησης. Απαιτούµενη ισχύς κινητήρα. Υδραυλικός συµπλέκτης και µετατροπέας ροπών.

18 ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧ Γ19: ΛΕΒΗΤΕΣ ΕΞΑΜHΝΟ ΣΤ ΩΡΕΣ: 2+2Ε/εβδοµάδα Γενικά περί λεβήτων, κατάταξη λεβήτων, βασικά µέρη λεβήτων. Λέβητες µε µεγάλο υδροθάλαµο. Λέβητες µε µέτριο υδροθάλαµο. Λέβητες µε αεριαυλούς, µε φλογοσωλήνα και αεριαυλούς ευθείας και επιστρεφόµενης φλόγας, λέβητες τύπου HOLLAND. Λέβητες µε µικρό υδροθάλαµο, λέβητες µε κεκλιµένους αυλούς µε ενιαίο υδροθάλαµο και στοιχεία υδροθαλάµόυ, λέβητες µε ορθούς αυλούς, λέβητες ακτινοβολίας. Χαρακτηριστικοί τύποι σύγχρονων λεβήτων SCHMIDT-HARTMAN, LOFFLER, LA MONT, BENSON, SULZER, VELOX κλπ. Βοηθητικοί λέβητες θερµών αερίων, ηλεκτρικοί λέβητες, λέβητες ατοµικής ενέργειας. Λέβητες κεντρικής θερµάνσεως. Βοηθητικές συσκευές λεβήτων, υπερθερµαντήρες, προθερµαντήρες νερού, προθερµαντήρες αέρα. Εστίες λεβήτων. Εστίες στερεών καυσίµων, εστίες για καύση γαιάνθρακα, εστίες πετρελαίου, καυστήρες. Θερµικός ισολογισµός λέβητα, µέτρηση θερµικού βαθµού αποδόσεως ατµού. Συµπυκνωτές ατµού (ψυγεία). Πύργος ψύξεως.

19 ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧ Γ20: ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ ΩΡΕΣ: 2 + 2Ε/εβδοµάδα 1. θερµοδυναµική στροβιλοµηχανών, πραγµατικό αέριο, ατµοί, βαθµός αποδόσεως. Θερµοδυναµικοί κύκλοι λειτουργίας ατµού, αεριοστροβίλου. 2. Ροή εργαζόµενου µέσου 3. Λειτουργία θερµικών στροβιλοµηχανών a. Στρόβιλοι b. Συµπιεστές 4. Βασική θεωρία βαθµίδας a. Μονοδιάστατη θεωρία βαθµίδας στροβίλου b. Μονοδιάστατη θεωρία βαθµίδας συµπιεστή c. Βαθµός απόδοσης d. Ευθύγραµµο πλέγµα πτερυγίων, αεροτοµές 5. Ροή στο χώρο 6. Υπολογισµός πολυβαθµίων µηχανών 7. Στεγανοποίηση και εξίσωση ώσεων ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΩΡΕΣ: 3 + 2Ε/εβδοµάδα Αεριοστρόβιλοι Ατµοστρόβιλοι Αεροσυµπιεστές Ρύθµιση Μηχανών

20 ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧ Γ21: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΩΡΕΣ: 2 + 2Ε/εβδοµάδα 1. Έννοια ελέγχου ποιότητας. Έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας. Έλεγχος αποδοχής προϊόντος. 2. Στοιχεία κατανοµών: Υπεργεωµετρική, ιωνυµική, Poisson, Κανονική. Προσεγγίσεις µεταξύ των κατανοµών. 3. ειγµατοληπτικά σχέδια για την αποδοχή παρτίδας. Σχέδια δειγµατοληψίας µέσω χαρακτηριστικών. Καµπύλη λειτουργικών χαρακτηριστικών τύπου Α και τύπου Β. Σχέση των καµπύλων Λ.Χ. µε τις παραµέτρους του προβλήµατος ελέγχου ποιότητας. 4. Κατασκευή απλών σχεδίων δειγµατοληπτικού ελέγχου µέσω χαρακτηριστικών µε προκαθορισµένες ιδιότητες ( εκτό επίπεδο ποιότητας, επιτρεπτό ποσοστό ελαττωµατικών στην παρτίδα). Κατασκευή σχεδίων για προκαθορισµένα.ε.π., Ε.Π.Ε.Π. 5. Επανορθωτικά απλά σχέδια ποιοτικού ελέγχου. Μέση ποιότητα εξερχόµενου προϊόντος. Μέση ολική επιθεώρηση. 6. Ανάλυση ευαισθησίας, επανορθωτικών σχεδίων. Κατασκευή σχεδίων µε προκαθορισµένο Ε.Π.Ε.Π. (Επιτρεπτό ποσοστό ελαττωµατικών στην παρτίδα). 7. Απλά σχέδια για τον έλεγχο των ελαττωµάτων ανά µονάδα προϊόντος. 8. Σχέδια διπλής ή πολλαπλής δειγµατοληψίας µέσω χαρακτηριστικών. Μέσο µέγεθος δείγµατος σε διπλή δειγµατοληψία. Κατασκευή διπλού σχεδίου. Καµπύλη µέσης εξερχόµενης ποιότητας (ΜΕΠ) και µέσης ολικής επιθεώρησης (ΜΟΕ) του προϊόντος. Εξακολουθητικά δειγµατοληπτικά σχέδια του τύπου "κοµµάτι µε το κοµµάτι. Σχέδιο WALD µε επανόρθωση. 9. ιαγράµµατα Ελέγχου (Control Charts). ιαδροµή µέσου µήκους για τον έλεγχο του εξερχοµένου προϊόντος. ιάγραµµα ελέγχου για µεταβλητό µέγεθος δείγµατος. ιαγράµµατα P,C,U,X,R,S,S 2

21 ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧ Γ22: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ ΩΡΕΣ: 3/εβδοµάδα 1. Το γενικό πρόβληµα του Γραµµικού Προγραµµατισµού. Μαθηµατικό µοντέλο - Γραφική λύση. 2. Μέθοδος simplex, συνθληκες βέλτιστου, πινακοποίηση της µεθόδου simplex. Θεωρία δυαδικότητας, συσχέτιση πρωτεύοντος και δυαδικού. Ανάλυση ευαισθησίας. Το πρόβληµα της µεταφοράς και της αντιστοίχησης (Ουγγρικός αλγόριθµος). 3. Οργανωτικές µορφές. Οργάνωση κατά οµάδες έργων. Χρονικός προγραµµατισµός. ίκτυο PERT. ιαγράµµατα GANT. 4. Μελέτη Εργασίας. Κανονικός χρόνος κατεργασίας, βασικός χρόνος, πρότυπος χρόνος, εκτίµηση ρυθµού. Συντελεστής παροχών, βαθµός απόδοσης, χρόνος παραγωγής ενός τεµαχίου. Βαθµός απασχόλησης και εκµετάλλευσης. 5. Αντικατάσταση τεχνικού εξοπλισµού (Μαθηµατικά µοντέλα). 6. Επιλογή του τόπου εγκατάστασης ενός εργοστασίου. Μεθοδολογία εκλογής θέσεως. 7. ABC ανάλυση µε εφαρµογή σε Η/Υ. 8. Συστήµατα ιαχείρησης Αποθεµάτων. Μελέτη παραγγελίας µε δυναµική ζήτηση. Πρόβλεψη ζήτησης. 9. Εφαρµογή δυναµικού προγραµµατισµού σε συστήµατα παραγωγής. 10. Αναµονητικά συστήµατα. Μοντέλα poisson και µη poisson. Εκλογή µοντέλου. 11. Θεωρία προσοµοίωσης. Μέθοδος Monte-Carlo. Εφαρµογή µε χρήση Η/Υ.

22 ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧ Γ23: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΨΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΕΑΜΗΝΟ Ζ ΩΡΕΣ: 2 + 2Ε/εβδοµάδα Ψύξη, εφαρµογές, εξέλιξη. Μέθοδοι παραγωγής-ψύχους. Εργοπαραγωγική και άεργη εκτόνωση αερίου. Εκτόνωση και συµπίεση ατµών. Τυπικό ψυκτικό κύκλωµα. Θερµοδυναµικός κύκλος λειτουργίας, συντελεστής λειτουργίας C.D.P. Κύκλος µε υπερθέρµανση και µε υπόψυξη. Ψύξη µε απορρόφηση. Εφαρµογή συστήµατος ψύξεως µε απορρόφηση. Πολυβάθµια συµπίεση για βελτιστοποίηση της λειτουργίας ψυκτικής εγκατάστασης. ιβάθµια συµπίεση µε σύνδεση σε σειρά. ιβάθµια συµπίεση µε CASCADE SYSTEM. Επίτευξη χαµηλών θερµοκρασιών. Ψυκτικά µέσα, απαιτήσεις, χαρακτηριστικά. Στοιχεία που συγκροτούν µια ψυκτική εγκατάσταση. Συµπιεστής. Συµπυκνωτής (υδρόψυκτος, αερόψυκτος, εξατµιστικός συµπυκνωτής). Πύργος ψύξεως. Εξατµιστής. Ισορροπία συµπιεστή, εξατµιστή, συµπυκνωτή. Εκτονωτικές βαλβίδες. ιατάξεις αποπαγώσεως. Προστατευτικές διατάξεις. Αντλίες θερµότητας. Οικονοµοτεχνική µελέτη, εφαρµογές. Ψύξη χωρίς εργαζόµενο µέσο. θερµοηλεκτρική ψύξη, αποµαγνήτιση. Εργαστηριακές ασκήσεις στα παραπάνω. ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΩΡΕΣ: 2 + 2Ε/εβδοµάδα Κλιµατισµός, εφαρµογές, εξέλιξη, απαιτήσεις, εξωτερικές συνθήκες, στατιστικά στοιχεία, επιθυµητές συνθήκες χώρου. Χάρτης ανέσεως ASHRAE. Υπολογισµός φορτίων κλιµατιζόµενων χώρων νωπού αέρα. Συστήµατα κλιµατισµού (κεντρικές κλιµατ. µονάδες, FAN COILS-UNITS κλιµατιστικές µονάδες δωµατίου, συστήµατα κλιµατισµού µε διπλούς αγωγούς). Ιδιότητες ατµοσφαιρικού αέρα. Ψυχροµετρικός χάρτης, µεταβολές, ανάµιξη ρευµάτων, αισθητή θέρµανση, ψύξη, ψύξη-αφύγρανση. Συντελεστής αισθητού φορτίου, ενεργός θερµοκρασία επιφάνειας, συντελεστής βραχυκυκλώσεως. Υπολογισµός ποόστητας αέρα για τον κλιµατισµό χώρου. Ψύξη και αφύγρανση (για υψηλό λανθάνον φορτίο), εκλογή µηχανηµάτων. Σχεδίαση και υπολογισµός δικτύων διανοµής αέρα, διαµόρφωση αυτών. Εκλογή ανεµιστήρα. Στόµια αναρροφήσεως - προσαγωγής αέρα. Εργαστηριακές ασκήσεις στα παραπάνω.

23 ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧ Γ24: ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΩΡΕΣ: 4/εβδοµάδα Εισαγωγή: Όργανα έλξεως βαρών, συρµατόσχοινα, αλύσεις, άγκιστρα, τύµπανα, στρόφαλα. ιατάξεις ασφαλείας των ανυψωτικών µηχανών: Τροχοί αναστολής, πέδες Απλές ανυψωτικές µηχανές: Τροχαλίες, πολύσπαστα, βαρούλκα, γρύλοι. Γερανοί (επίτοιχοι, κινητοί και περιστρεφόµενοι) - Γερανογέφυρες. Ανάλυση δυνάµεων, γενικές αρχές σχεδιασµού, υπολογισµοί και σχεδίαση. Ανελκυστήρες: Γενικά µέρη εγκατάστασης, λειτουργία, όργανα ασφαλείας, κατασκευή-συντήρηση. Μηχανήµατα διακινήσεως υλικών, µεταφορικές ταινίες, πνευµατικά- συστήµατα µεταφοράς εφαρµογές.

24 ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧ Γ25: ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ ΩΡΕΣ: 3/εβδοµάδα Εισαγωγικά στοιχεία Στροβιλοµηχανών (Αρχές λειτουργίας - ιαµόρφωση Μηχανών - πεδία εφαρµογής (Στρόβιλοι - Αντλίες - Ανεµιστήρες - Έλικες). - Μεγέθη που χρησιµοποιούνται στην ανάλυση - σχεδιασµό). Οι Στροβιλοµηχανές σαν εναλλάκτες ενέργειας: Ο µηχανισµός της ροής στην πτερωτή - Σηµασία της κινηµατικής κατάστασης του εργαζόµενου µέσου (τρίγωνα ταχυτήτων - σχολιασµός του θεωρήµατος της Στροφορµής) εφαρµογές. Γεωµετρική διαµόρφωση Στρόβιλοµηχανής (Μηχανές ράσης - Αντίδρασης) - Απώλειες, ενέργειας - Ορισµοί, αίτια. Αναφορά στις χαρακτηριστικές καµπύλες λειτουργίας. Χαρακτηριστικά µεγέθη στροβιλοµηχανών: Ειδικός αριθµός στροφών (αντλίες-στρόβιλοι) - Οµοιότητα µηχανών (Γεωµετρική-Λειτουργική). Μεγέθη που περιγράφουν µια σειρά, οµοίων µηχανών - εφαρµογές. Σπηλαίωση: Περιγραφή - Παράµετροι (Αντλίες-Στρόβιλοι) - Εφαρµογές. Κατασκευαστικά στοιχεία: Άτρακτος - Πτερωτές, κελύφη - Στεγανοποίηση Καταπόνηση, εδράσεις. Εγκατάσταση - Ρύθµιση - Συντήρηση: Μεµονωµένες µηχανές - Μεγάλες µονάδες (Αντλιοστάσια- Υδροηλεκτρικοί σταθµοί) - Λειτουργικά προβλήµατα. ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΩΡΕΣ: 2+2Ε/εβδοµάδα Αντλίες: Αξονικής ακτινικής - µικτής ροής. Υδροστρόβιλοι: PELTON -ΚΑΡLΑΝ - FRANCIS (Περιγραφή,Εγκαταστάσεις, Ρυθµίσεις) Ανεµιστήρες Αεροσυµπιεστές Αναφορά στις σύγχρονες εξελίξεις. Ανάλυσης-Σχεδιασµού στις Στροβιλοµηχανές (Η/Υ και στροβιλοµηχανές - Computer - Aided - Design (Manufactuting) διαδικασίες. Εργασίες: Αντλιοστάσιο και Σωληνογραµµή - Υδροστρόβιλοι. Εργαστηριακές Ασκήσεις στην παραπάνω ύλη

25 ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧ Γ26: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ ΩΡΕΣ: 3 + 3Ε/εβδοµάδα 1. Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου - Έννοια - Ορισµός 2. Αναλογικά Γραµµικά Συστήµατα µιας µεταβλητής 3. Ανάλογα φυσικά συστήµατα 4. Εξοµοιώσεις µηχανικών συστηµάτων σε ηλεκτρικά 5. Αναλογίες µεταξύ Υδραυλικών και ηλεκτρικών συστηµάτων 6. Εφαρµογές στην ανάλυση δικτύων και συστηµάτων 7. Μετατροπές µηχανικών µεγεθών σε ηλεκτρικό ρεύµα 8. Μετατροπές, ηλεκτρικών σηµάτων σε µηχανικά µεγέθη. 9. Συναρτήσεις µεταφοράς βασικών µονάδων (Κυκλώµατα RC, RL σειράς και παράλληλα). 10. Χρονική απόκριση Γραµµικών συστηµάτων πρώτου και δεύτερου βαθµού. 11. Μεταβατική κατάσταση γραµµικών συστηµάτων 12. Χρονική συµπεριφορά Γραµµικών συστηµάτων στη µόνιµη κατάσταση - Σφάλµατα 13. Αναλογικοί Υπολογιστές. - Αθροιστές, ολοκληρωτές- Εξοµοίωση γραµµικών συστηµάτων πρώτης και δεύτερης τάξης 14. Άλγεβρα Boole - Λογικές πύλες Λογικά διαγράµµατα και εξισώσεις, Απλοποίηση λογικών εξισώσεων - Πίνακες KARNAUGH 15. Προγραµµατιζόµενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC) - Ανάλυση - οµή - Πλεονεκτήµατα - Εντολές - Πρόγραµµα - Εφαρµογές. 16. Υδραυλικά Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου - Βαλβίδες Ελέγχου - Προτυποποίηση βαλβίδων, Κύλινδροι, συµβολισµοί. 17. Λεπτοµερής παρουσίαση βασικών βαθµίδων: a. Ρύθµιση πίεσης (βαλβίδες ασφαλείας, ακολουθίας, περιοριστής πίεσης), b. Ρύθµισης ροής (κεφαλή στραγγαλισµού, ρυθµιστής αντισταθµισµένης ροής κλπ.). c. ιανοµής d. Βαλβίδων αντεπιστροφής e. Συσσωρευτών ελαιοπνευµατικών

26 ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧ Γ28: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΩΡΕΣ: 3/εβδοµάδα Αρµονικές ταλαντώσεις Ο απλός ταλαντωτής - απόσβεση ταλαντώσεων - εξαναγκασµένες ταλαντώσεις Περισσότεροι βαθµοί ελευθερίας, ατροφικές και καµπτικές ταλαντώσεις BARANOW RITZ,RAYLEIGH, DUNKERLE. Κρίσιµοι αριθµοί στροφών. Μέθοδος HOLZER Θεµελίωση µηχανών Αποφυγή ταλαντώσεων Μέτρηση ταλαντώσεων

27 ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧ Γ29: ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΩΡΕΣ: 3/εβδοµάδα Το ενεργειακό πρόβληµα, η ενεργειακή κρίση σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Ήπιες µορφές ενέργειας: Ηλιακή ενέργεια, Ηλιακός συλλέκτης νερού και αέρα. Πρακτικές εφαρµογές. Αιολική ενέργεια: Ανεµογεννήτριες. Υδατοπτώσεις: Μικρά υδροηλεκτρικά έργα. Παλιρροϊκά ρεύµατα και θαλάσσια κύµατα. Γεωθερµία. Βιοµάζα. Ενεργειακή αξιοποίηση γεωργικών παραπροϊόντων και σκουπιδιών. Προσδοκίες, περιορισµοί και προβλήµατα, στην αξιοποίησή τους. Εξοικονόµιση ενέργειας: υνατότητες, Τεχνολογίες, Οικονοµική Αξιολόγηση επενδύσεων για εξοικονόµηση Ενέργειας (Απλός χρόνος αποπληρωµής, παρούσα αξία κλπ.). Βελτίωση Αποδόσεως Λεβήτων Καυστήρων. Θερµοµόνωση: Θερµοµονωτικά υλικά και τεχνικές Εφαρµογές σε βιοµηχανία και κτίρια. Οικονοµικό πάχος µόνωσης επιπέδου και κυλινδρικού τοιχώµατος. Εξοικονόµιση Ενέργειας στη βιοµηχανία και σε κτίρια.

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές Μηχανολογικές Συσκευές και Εγκαταστάσεις Ενέργεια ( Κινητήριες μηχανές- ενεργειακές μηχανές- Θερμοτεχνική) Περιβάλλον ( Αντιρρυπαντική τεχνολογία) Μεταφορικά μέσα ( Αυτοκίνητα- Αεροπλάνα-ελικόπτερα) Βιοιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό v Πρόλογος vii Μετατροπές Μονάδων ix Συμβολισμοί xi. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Σύντομο Βιογραφικό v Πρόλογος vii Μετατροπές Μονάδων ix Συμβολισμοί xi. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύντομο Βιογραφικό v Πρόλογος vii Μετατροπές Μονάδων ix Συμβολισμοί xi ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1.1 Θερμοδυναμική και Μετάδοση Θερμότητας 1 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 03-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. 1.3.1 Μετατροπή από καρτεσιανό σε κυλινδρικό σύστηµα... 6 1.3.2 Απειροστές ποσότητες... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. 1.3.1 Μετατροπή από καρτεσιανό σε κυλινδρικό σύστηµα... 6 1.3.2 Απειροστές ποσότητες... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 1.1 Φυσικά µεγέθη... 1 1.2 ιανυσµατική άλγεβρα... 2 1.3 Μετατροπές συντεταγµένων... 6 1.3.1 Μετατροπή από καρτεσιανό σε κυλινδρικό σύστηµα... 6 1.3.2 Απειροστές ποσότητες...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΕ 8/6 Μαθηματικά ΙΙ /ΑΒΓΔΕ Πειραματική Αντοχή Υλικών /Γ Σελίδα 1 από 5 Διάβρωση και προστασία υλικών /A Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής /Γ Καύση /BΓ Μελέτη και σχεδιασμός οχημάτων /ΔΕ ΤΡ 9/6 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ Τμήμα Μηχανολογίας Επιτροπή Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Σέρρες 11.3.2010 Προκειμένου να διευκολυνθείτε κατά την δήλωση μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 18/9/2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ_ΚΕΦ. 1 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διδάσκων Γεράσιμος Κουρούκλης Καθηγητής (Τμήμα Χημικών Μηχανικών). (gak@auth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix

Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix Περιεχόμενα Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix Κεφαλαιο 1: Eισαγωγή... 1 1. ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ... 1 2. ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 12.04 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ, ΝΑΥΠΗΓΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο Αυτοµάτου Ελέγχου

Σεµινάριο Αυτοµάτου Ελέγχου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Αυτοµατισµού Σεµινάριο Αυτοµάτου Ελέγχου Ειδικά θέµατα Ανάλυσης συστηµάτων Σύνθεσης συστηµάτων ελέγχου Μελέτης στοχαστικών συστηµάτων. Καλλιγερόπουλος Σεµινάριο Αυτοµάτου Ελέγχου Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο Παράδειγµα κριτηρίου (εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι-Ειδικότητες: ΠΕ 17.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ, ΝΑΥΠΗΓΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόµενων πτυχιακών εργασιών (Χειµερινό εξάµηνο 2012-13)

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόµενων πτυχιακών εργασιών (Χειµερινό εξάµηνο 2012-13) Πίνακας. Πίνακας προτεινόµενων πτυχιακών εργασιών (Χειµερινό εξάµηνο 0-3) ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέµατος Μέλος Ε.Π Σύντοµη περιγραφή Προαπαιτούµε να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2010 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2010 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΗΧ 1.1 Μαθηματικά για Μηχανικούς Ι Y ΜΓΥ 2 2 0 4 8 5 ΜΗΧ 1.2 Φυσική Y ΜΓΥ 2 1 2 5 9 7 ΜΗΧ 1.3 Χημεία και Τεχνολογία Υλικών Y ΜΓΥ 3 0 2 5 11 7 ΜΗΧ 1.4 Μηχανολογικό Σχέδιο Ι Y ΜΓΥ 0 0 3 3

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Μηχανών I. Διάλεξη 5. Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχ., ΕΜΠ

Δυναμική Μηχανών I. Διάλεξη 5. Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχ., ΕΜΠ Δυναμική Μηχανών I Διάλεξη 5 Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχ., ΕΜΠ 1 Περιεχόμενα: Μοντελοποίηση Μηχανικών- Ηλεκτρικών-Υδραυλικών-Θερμικών Συστημάτων Επανάληψη: Εξισώσεις Lagrange σε συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ & ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΜΗΧΑΝΩΝ. Ενότητα 1 η Εισαγωγή στους Μηχανισµούς

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ & ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΜΗΧΑΝΩΝ. Ενότητα 1 η Εισαγωγή στους Μηχανισµούς ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ & ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΜΗΧΑΝΩΝ Ενότητα 1 η Εισαγωγή στους Μηχανισµούς Βασικά στοιχεία για το µάθηµα - Η εκπαιδευτική και εξεταστέα ύλη του µαθήµατος θα παρουσιάζεται στις διαλέξεις και θα

Διαβάστε περισσότερα

α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5

α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5 1. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Α Εξάμηνο Σπουδών α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5 3 Χημική Τεχνολογία (103) MΓY Υ 2 0 2 4 8

Διαβάστε περισσότερα

1501 - Έλεγχος Κίνησης

1501 - Έλεγχος Κίνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα 1501 - Έλεγχος Κίνησης Ενότητα: Οδοντωτοί Τροχοί (Γρανάζια) - Μέρος Β Μιχαήλ Παπουτσιδάκης Τμήμα Αυτοματισμού Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1-3 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε FET s 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1-3 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε FET s 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1 1-1 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε BJT s 1 και ιπλή Έξοδο Ανάλυση µε το Υβριδικό Ισοδύναµο του Τρανζίστορ 2 Ανάλυση µε βάση τις Ενισχύσεις των Βαθµίδων CE- 4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ενεργειακά Ισοζύγια ιαγράµµατα Sankey ΦΑΝΗ Γ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές Αρχές Ενεργειακοί Συντελεστές ιαγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα: Κιβώτιο ταχυτήτων με ολισθαίνοντες οδοντωτούς τροχούς.

Σχήμα: Κιβώτιο ταχυτήτων με ολισθαίνοντες οδοντωτούς τροχούς. ΑΣΚΗΣΗ 1 Ένας οδοντωτός τροχός με ευθείς οδόντες, z = 80 και m = 4 mm πρόκειται να κατασκευασθεί με συντελεστή μετατόπισης x = + 0,5. Να προσδιοριστούν με ακρίβεια 0,01 mm: Τα μεγέθη της οδόντωσης h α,

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα, Οκτώβριος 2013

Καβάλα, Οκτώβριος 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝ.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ψηφιακή Σύγκλιση" Πράξη: "Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια", Κωδικός ΟΠΣ: 304282 «Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 7 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 7 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος: Επικ. Καθηγητής Δρ. Α. ΦΑΤΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: Β42Α9-Ο97 ΦΕΚ 2893 Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: Β42Α9-Ο97 ΦΕΚ 2893 Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 (ταξινόµηση κατα ΕΞΑΜΗΝΟ και Κύκλο Εξειδίκευσης) _ 27/09/2012

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 (ταξινόµηση κατα ΕΞΑΜΗΝΟ και Κύκλο Εξειδίκευσης) _ 27/09/2012 1ο _ (103) Μηχανολογικό Σχέδιο Ι (557-558) (103) Μηχανολογικό Σχέδιο Ι (557-558) (105) Πληροφορική Ι (557-558) (105) Πληροφορική Ι (557-558) (102) Φυσική (557-558) Κουρούκλης Γ. (102) Φυσική (557-558)

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρες Αεροσκαφών Ι

Κινητήρες Αεροσκαφών Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ευάγγελος Καρέλας, Ιωάννης Τριαντάφυλλος, Γρηγόριος Φρέσκος Κινητήρες Αεροσκαφών Ι ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ Β Τάξη 1 ου Κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

ΥδροδυναµικέςΜηχανές

ΥδροδυναµικέςΜηχανές ΥδροδυναµικέςΜηχανές Αντλίες Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Αντλίες Ορισµός Είναι οι µηχανές που χρησιµοποιούνται για να µετακινούν υγρά. Βασική ενεργειακή µετατροπή:

Διαβάστε περισσότερα

με τόξο ακτίνας R 43 1.2.14 Σύνδεση ευθείας τ με δύο τόξα ακτίνας R και R 1

με τόξο ακτίνας R 43 1.2.14 Σύνδεση ευθείας τ με δύο τόξα ακτίνας R και R 1 Πρόλογος 19 1 1.1 ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΟΥ 21 1.1.1 Χαρτί σχεδίου 21 1.1.2 Κανονισμοί στο σχέδιο 21 1.1.3 Τοποθέτηση του χαρτιού 23 1.1.4 Αναδίπλωση 23 1.1.5 Υπόμνημα 24 1.1.6 Κλίμακα 25 1.1.7

Διαβάστε περισσότερα

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡIΟ ΘΕΡΜIΚΩΝ ΣΤΡΟΒIΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές Εργαστηριακή Ασκηση Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Κ. Μαθιουδάκη Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

Ρευστoμηχανική Εισαγωγικές έννοιες. Διδάσκων: Άλκης Παϊπέτης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

Ρευστoμηχανική Εισαγωγικές έννοιες. Διδάσκων: Άλκης Παϊπέτης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Ρευστoμηχανική Εισαγωγικές έννοιες Διδάσκων: Άλκης Παϊπέτης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Εισαγωγή Περιεχόμενα μαθήματος Βασικές έννοιες, συνεχές μέσο, είδη, μονάδες διαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Ρευστών ΙΙ. Εισαγωγή Κανονισμός Βιβλιογραφία. Διδάσκων: Δρ. Θεόδωρος Π. Γεροστάθης, Επικ. Καθηγητής email: tgero@teiath.

Μηχανική Ρευστών ΙΙ. Εισαγωγή Κανονισμός Βιβλιογραφία. Διδάσκων: Δρ. Θεόδωρος Π. Γεροστάθης, Επικ. Καθηγητής email: tgero@teiath. Μηχανική Ρευστών ΙΙ Διδάσκων: Δρ. Θεόδωρος Π. Γεροστάθης, Επικ. Καθηγητής email: tgero@teiath.gr Σκοπός του μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση μεθόδων προτυποποίησης προβλημάτων της μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού 1 ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Γραφείο-κτίριο υπηρεσιών Εκπαιδευτικό κτίριο: Πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 12 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥδροδυναµικέςΜηχανές

ΥδροδυναµικέςΜηχανές ΥδροδυναµικέςΜηχανές Χαρακτηριστικές καµπύλες υδροστροβίλων Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Θεωρητικήχαρακτηριστική υδροστροβίλου Θεωρητική χαρακτηριστική υδροστροβίλου

Διαβάστε περισσότερα

: ΨΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ και ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

: ΨΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ και ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΑΣΕΤΕΜ - ΣΕΛΕΤΕ Σελίδα 0 από 10 ΚΑΤΑΤΟΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : ΨΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ και ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΡΓ. : Μ. Γ. ΒΡΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 3-4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 3-4 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3 ΗΜ/ΝΙΑ 1ο-2ο Φυσική Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/9/2015 ΠΕΜΠΤΗ 3/9/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 2/9/2015 ΤΡΙΤΗ 1/9/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

4. Την εισήγηση του Τµήµατος ευτεροβάθµιας Τεχνικής και Επαγγελµατικής

4. Την εισήγηση του Τµήµατος ευτεροβάθµιας Τεχνικής και Επαγγελµατικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. /νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι-Ειδικότητες: ΠΕ 1720 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 1851 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες.

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες. Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 202-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή 2 3 4 5 6 Έλεγχος της τάσης και της άεργης ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συστήµατα µεταφοράς ρευστών Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας Η αντίσταση στην ροή και η κίνηση ρευστών µέσα σε σωληνώσεις επιτυγχάνεται µε την παροχή ενέργειας ή απλά µε την αλλαγή της δυναµικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 1 ο & 2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3 ο & 4 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο & 6 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7 ο & 8 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Κτ. Χ.-Μ. Αιθ.

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες )

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 15. 30 16. 00 16. 00 17. 00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Π 100, για ενεργειακούς επιθεωρητές, ΟΛΟΙ 30 30 30 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΛΟΙ 60 60 60 ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17. 00 17. 45 ΚΟΙΝ. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής Γενικά Υφιστάμενα Κτίρια Ανομοιομορφία στις Καταναλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 47 ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΧΟΙ Με τη συμπλήρωση του μέρους αυτού ο μαθητής θα πρέπει να μπορεί να: 1. Ορίζει τι είναι στοιχείο μηχανής και να αναγνωρίζει και να κατονομάζει τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β ΜΑΪΟΥ 03 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας

213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας 213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας Σκοπός Το Τμήμα προσφέρει εκτεταμένες σπουδές στη Μηχανική συμπεριλαμβάνοντας τις διάφορες περιοχές που σχετίζονται με σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ECTS ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ECTS ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Στην υπ αριθµ. 361/30-11-2009 Γ.Σ. το Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων υιοθέτησε, σε εναρµόνιση µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 8 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 8. Συνδέσεις Γενικά ονομάζουμε συνδέσεις τις άμεσες ενώσεις δύο εξαρτημάτων ή μηχανικών οργάνων. Οι ενώσεις αυτές μπορεί να είναι: Κινητές, όπου τα συνδεδεμένα κομμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣΜΗΧΑΝΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣΤΑΙΝΙΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ -

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣΜΗΧΑΝΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣΤΑΙΝΙΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣΜΗΧΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣΤΑΙΝΙΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ - Σχήµα 2.1: Τυπική µεταφορική ταινία Σχήµα 2.2α: Κοίλη µεταφορική ταινία Σχήµα 2.2β: Κυρτή µεταφορική ταινία Σχήµα 2.2γ: Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 03 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2015

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2015 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2015 1. Εισαγωγικές έννοιες στην μηχανική των υλικών Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Περιεχόμενο μαθήματος Μηχανική των Υλικών: τμήμα των θετικών επιστημών που

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Σέρρες, 17 / 01 / 2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Σέρρες, 17 / 01 / 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Σέρρες, 17 / 01 / 2014 Α Ν Α Κ Ο Ι

Διαβάστε περισσότερα

Τι επιτρέπει ο μεταβλητός χρονισμός των βαλβίδων, που χρησιμοποιείται και τι επιτυγχάνεται με αυτόν ; ( μονάδες 8 ΤΕΕ 2002 )

Τι επιτρέπει ο μεταβλητός χρονισμός των βαλβίδων, που χρησιμοποιείται και τι επιτυγχάνεται με αυτόν ; ( μονάδες 8 ΤΕΕ 2002 ) Τι επιτρέπει ο μεταβλητός χρονισμός των βαλβίδων, που χρησιμοποιείται και τι επιτυγχάνεται με αυτόν ; ( μονάδες 8 ΤΕΕ 2002 ) σελ. 47 Μας επιτρέπει α) τη διαφοροποίηση των επικαλύψεων ανάλογα με τις στροφές

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ 235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ Επαγγελματικές Διέξοδοι Για την άσκηση του επαγγέλματος του Χημικού Μηχανικού είναι απαραίτητη άδεια που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας κατόπιν εξετάσεων. Οι πτυχιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ Κατεργασία (process) είναι η διαδικασία µορφοποίησης των υλικών που εκµεταλλεύεται την ιδιότητά τους να παραµορφώνονται πλαστικά (µόνιµες µεγάλες παραµορφώσεις) και συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.0-Α Έκδοση η /.0.04 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος Θέµατος Μέλος Ε.Π. Σύντοµη Περιγραφή Προαπαιτούµενα γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

6 Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας

6 Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Πρόλογος Σ το βιβλίο αυτό περιλαμβάνεται η ύλη του μαθήματος «Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας» που διδάσκεται στους φοιτητές του Γ έτους σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Παρουσίαση ASHRAE, 09.04.2013 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε. Μελέτη θερμικών απωλειών 1 kw 3 kw 3 kw θερμαντικά σώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης SIEMENS Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης Hvac Products Αναρίθµητες µελέτες αναφέρουν ότι το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου αντιστοιχεί στο 40% έως 60% του κόστους κατασκευής. Σχεδόν κάθε κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση μετωπικού φραιζαρίσματος με πεπερασμένα στοιχεία

Προσομοίωση μετωπικού φραιζαρίσματος με πεπερασμένα στοιχεία 1 Προσομοίωση μετωπικού φραιζαρίσματος με πεπερασμένα στοιχεία 2 Μετωπικό φραιζάρισμα: Χρησιμοποιείται κυρίως στις αρχικές φάσεις της κατεργασίας (φάση εκχόνδρισης) Μεγάλη διάμετρο Μεγάλες προώσεις μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΔΡ. ΜΗΧ. ΜΑΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡHΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 11 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 11 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος: Επικ. Καθηγητής Δρ. Α. ΦΑΤΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δρ Δημήτρης Μακρής ZiMech engineers 54642 Θεσσαλονίκη Τ +30 2310 839039 Ε email@zimech.com www. zimech.com ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ΘΕΜΑ 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. Οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου για ζεστό νερό χρήσης, ήταν η αρχική αιτία της επινόησης των εναλλακτών θερμότητας. Στους εναλλάκτες ένα θερμαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 Βασικά χαρακτηριστικά Εμβολοφόρων Μηχανών ΑΣΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Μηχανών I. Μοντελοποίηση της Αλληλεπίδρασης. Συστήματος με το Περιβάλλον του

Δυναμική Μηχανών I. Μοντελοποίηση της Αλληλεπίδρασης. Συστήματος με το Περιβάλλον του Δυναμική Μηχανών I Μοντελοποίηση της Αλληλεπίδρασης 3 4 Συστήματος με το Περιβάλλον του 2015 Δημήτριος Τζεράνης, Ph.D Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. tzeranis@gmail.com Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

υναµική Μηχανών Ι Ακαδηµαϊκό έτος : 2010-2011 Ε. Μ. Π. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών - Εργαστήριο υναµικής και Κατασκευών ΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι - 13.

υναµική Μηχανών Ι Ακαδηµαϊκό έτος : 2010-2011 Ε. Μ. Π. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών - Εργαστήριο υναµικής και Κατασκευών ΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι - 13. υναµική Μηχανών Ι Ακαδηµαϊκό έτος: 00-0 ΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι - 3. - υναµική Μηχανών Ι Ακαδηµαϊκό έτος: 00-0 opyrigh ΕΜΠ - Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών - Εργαστήριο υναµικής και Κατασκευών - 00. Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

15/11/2012. Προκαταρκτική Έκθεση Σηµαντικότερων Ευρηµάτων.

15/11/2012. Προκαταρκτική Έκθεση Σηµαντικότερων Ευρηµάτων. 1 Spyrou Lambrou Str, Achillion 1, Flat 702, 1082, Agioi Omologites, Nicosia, Cyprus Tel: +357 22 427 077 Fax: +357 22 427 087 e-mail: enquiries@energysavecy.com 15/11/2012 Hotel Αξιότιµε κύριε, ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα Α. Μπότζιος-Βαλασκάκης Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Διεύθυνση Εξοικονόμησης Ενέργειας Τμήμα Βιομηχανίας και Μεταφορών Θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοί Ρ01ΧΧ και Ρ02ΧΧ

Κωδικοί Ρ01ΧΧ και Ρ02ΧΧ Κωδικοί Ρ01ΧΧ και Ρ02ΧΧ κωδικός P0010 P0011 P0012 P0013 P0014 P0015 P0020 P0021 P0022 P0023 P0065 P0066 P0067 P0100 P0101 P0102 P0103 P0105 Περιγραφή βλάβης - εξάρτημα Πλευρά 1, Ρύθμιση εκκεντροφόρου Πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές (6.1)

Ψυκτικές Μηχανές (6.1) Ψυκτικές Μηχανές (6.1) Σκοπός λειτουργίας εκτονωτικής διάταξης Η έννοια της Υπερθέρμανσης Εκτονωτικές Διατάξεις Σύγχρονες Εκτονωτικές Βαλβίδες Τριχοειδής Σωλήνας Υδροψυκτοι Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ημερίδα REQUEST2ACTION, 26 Φεβρουαρίου 215 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Απαιτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 Κυλινδροκεφαλή Βενζινοκινητήρων ΑΣΚΗΣΗ 2: ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης) Θέµα 1 ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης) 1.1 Πολλαπλής επιλογής A. Ελαστική ονοµάζεται η κρούση στην οποία: α. οι ταχύτητες των σωµάτων πριν και µετά την κρούση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αντικείµενο εξέτασης: Όλη η διδακτέα ύλη Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αντικείµενο εξέτασης: Όλη η διδακτέα ύλη Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αντικείµενο εξέτασης: Όλη η διδακτέα ύλη Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ» ΕΠΑ.Λ.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ» ΕΠΑ.Λ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ» ΕΠΑ.Λ. ΖΗΤΗΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ Τ.Ε.Λ. ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Ιστορική Αναδροµή

Εισαγωγή Ιστορική Αναδροµή Εισαγωγή Ιστορική Αναδροµή Τα θερµοηλεκτρικά είναι διατάξεις (συσκευές) οι οποίες µπορούν και µετατρέπουν τη θερµική ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια και το αντίθετο (ηλεκτρική σε θερµική). Θερµοηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα