ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ Η τροποποίηση του προγράµµατος σπουδών του τµήµατος Μηχανολόγων της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ ισχύει από το Χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκου έτους

2 ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧ Γ1: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΩΡΕΣ: 7/εβδοµάδα Γραµµική άλγεβρα, διανυσµατικός λογισµός, στοιχεία αναλυτικής γεωµετρίας, µιγαδικός λογισµός, συνδυαστική ανάλυση, διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισµός. Εφαρµογές στην ειδικότητα του µηχανολόγου. ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΩΡΕΣ: 6/εβδοµάδα ιαφορικός και ολοκληρωτικός λογισµός σε συναρτήσεις περισσοτέρων µεταβλητών. Σειρές. ιαφορικές εξισώσεις. Εφαρµογές στην ειδικότητα. ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧ Γ2: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΑΜΗΝΟ Γ ΩΡΕΣ: 6/εβδοµάδα Αριθµητική επίλυση εξίσωσης, γραµµικά συστήµατα, προσέγγιση συναρτήσεων, αριθµητική ολοκλήρωση, ιδιοτιµές ιδιοδιανύσµατα, διαφορικές εξισώσεις, σειρές, µετασχηµατισµοί LAPLACE, εφαρµογές στην ειδικότητα.

3 ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧ Γ3: ΦΥΣΙΚΗ ΕΗΑΜΗΝΟ Α ΩΡΕΣ: 3/εβδοµάδα Συστήµατα µονάδων S.I. Βασικές έννοιες οπτικής. Φασµατοσκοπία. Μηχανική: ιατήρηση ενέργειας, Νόµοι του Νεύτωνα, υναµική του στερεού και µηχανική των συστηµάτων, Ελαστικότητα, Μετασχηµατισµοί Γαλιλαίου και Lorentz, Ειδική θεωρία της σχετικότητας, Τριβή. υναµική των ρευστών. Μοριακά φαινόµενα. Θερµότητα, ιαστολές, Μετατροπές φάσης. Κινητική θεωρία ιδανικών αερίων. ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΩΡΕΣ: 3+2Ε/εβδοµάδα Θερµοδυναµική: Πρώτο, δεύτερο, τρίτο θερµοδυναµικό αξίωµα. Εντροπία. ιάδοση της θερµότητας, Μελανό σώµα. Ταλαντώσεις. Γραµµική, Στροφική αρµονική ταλάντωση. Συντονισµός, Σύζευξη. Σύνθεση, ιακρότηµα Lissazous, ιαµόρφωση Κυµατική: Μονάδες έντασης, Συµβολή κυµάτων, Στάσιµα κύµατά, Περίθαλψη, Πόλωση. Εργαστηριακές, ασκήσεις, στην παραπάνω ύλη. ΕΞΑΜΗΝΟ Γ ΩΡΕΣ: 2+2Ε/εβδοµάδα Ατοµική Φυσική. Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο. Φαινόµενο Compton, Ramann Ιονισµός, Κβαντικοί αριθµοί. Άκτίνες X. Πυρηνική. Φυσική. Ισότοπα. Ραδιενέργεια. Ακτινοβολίες. Ηλεκτρισµός Στροβιλά-αεροστρόβιλα πεδία. Νόµος Coulomb. υναµικό. Νόµος Gauss. Εξισώσεις Poisson και Laplace. Νόµος Ohm. Εξίσωση συνέχειας. Νόµος Joule. Ρεύµατα µετατόπισης. Ηλεκτρική αγωγιµότητα, Ηµιαγωγοί. Ηλεκτροµαγνητισµός. Νόµος Biot-Savart και Laplace. Θεώρηµα Ampere. Επαγωγή. Μαγνήτιση. Εξισώσεις του Maxwell. Lazer. Ολογραφία. Εργαστηριακές ασκήσεις στην παραπάνω ύλη

4 ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧ Γ4: ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΩΡΕΣ: 3+2Ε/εβδοµάδα οµή της Ύλης, περιοδικό σύστηµα, Χηµικοί δεσµοί, Χηµεία στερεάς κατάστασης. Αταξίες δοµής. Χηµική ισορροπία. Οξειδοαναγωγή. Ηλεκτρόλυση. Γαλβανικά στοιχεία. θερµοχηµεία. Νερό, σκληρότητα νερού. Ανόργανα υλικά (γυαλί, σιλικόνες). Οξέα και βάσεις βιοµηχανικής και τεχνολογικής σηµασίας. Γενικά περί µετάλλων και κραµµάτων. ιάβρωση, θερµοδυναµική σταθερότητα των µετάλλων. Ηλεκτροχηµικός µηχανισµός, της διάβρωσης. Προστασία από τη διάβρωση. Καθοδική και ανοδική προστασία. Στοιχεία Οργανικής Χηµείας. Πολυµερισµός. Πολυµερή πλαστικά. Χρώµατα επικάλυψης. Θεωρία καύσης. Φλόγες, θερµογόνος δύναµη. Αναλογία αέρα προς καύσιµο (AFR). Σύσταση καυσαερίων. Θερµοκρασία ανάφλεξης καύσης, αυτανάφλεξης, ταχύτητα µετάδοσης. φλόγας. Απώλειες καύσης. Αναλυτής καυσαερίων αιθαλόµετρα. Η καύση στις βιοµηχανίες. Ποιότητα καύσεως, Ρύπανση. Η καύση στις µηχανές. Diesel και Otto. Μηχανισµός καύσης, Ρύπανση, Τριβή, Λίπανση, θεωρία λίπανσης. Είδη λιπαντικών υλών. Ιδιότητες, δοκιµές λιπαντικών. Εφαρµογές λιπαντικών, Λιπαντικά λίπη, ιδιότητες, δοκιµές. Εργαστηριακές ασκήσεις στην Παραπάνω ύλη.

5 ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧ Γ5: ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΩΡΕΣ: 4/εβδοµάδα Εισαγωγή στο τεχνικό σχέδιο, σχεδίαση όψεων, τοµές. Παραστατική γεωµετρία, κύρια και βοηθητικά επίπεδα, τοµές αναπτύγµατα. ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΩΡΕΣ: 2/εβδοµάδα Σύνθετα εξαρτήµατα µε τοµές. Επιφάνειες από περιστροφή, αξονοµετρία, ελικοειδείς επιφάνειες κινηµατική. ΕΞΑΜΗΝΟ Γ ΩΡΕΣ: 2/εβδοµάδα Σχεδίαση των στοιχείων µηχανών. Στοιχεία σύνδεσης, στοιχεία περίστροφικής κίνησης, οδοντοκίνηση ιµαντοκίνηση. Κατασκευαστική σύνθεση.

6 ΜΑΘΗΜΑ MHX Γ6: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΩΡΕΣ: 3+2Ε/εβδοµάδα Παρασκευή χυτοσιδήρου και χάλυβα, θερµικό διάγραµµα ισορροπίας Fe-C θερµικές κατεργασίες χαλύβων. Οξείδωση-Προστασία. Τυποποίηση χαλύβων Επιµεταλλώσεις. Κονιοµεταλλουργία. Μη σιδηρούχα υλικά.

7 ΜΑΘΗΜΑ MHX Γ7: ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΩΡΕΣ: 2+3Ε/εβδοµάδα Μετρολογία. Βασικές έννοιες των µετρήσεων, θεωρία σφαλµάτων, GAUSS. Ανοχές συναρµογές Χυτεύσεις-Σφυρηλασία-Ελαση-Εφαρµοστήριο. Εργαστηριακές, ασκήσεις, στην παραπάνω ύλη. ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΩΡΕΣ: 2+2Ε/εβδοµάδα Θεωρία συγκολλήσεων. Εργαστηριακές ασκήσεις

8 ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧ Γ8: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΩΡΕΣ: 4/εβδοµάδα Ισορροπία υνάµεων στο Επίπεδο. Ισορροπία υνάµεων στο χώρο. Σχοινοπολύγωνο υνάµεων. ιαγράµµατα τεµνουσών υνάµεων. ιαγράµµατα ροπών κάµψης. ιαγράµµατα Αξονικών υνάµεων. Τριαρθρωτά Τόξα. ικτυώµατα - Μέθοδος, Cremona. Τοµές Ritter. Μέθοδος Αόριστης Κλίµακας. Μέθοδος Henneberg. Κινητά φορτία. Επίλυση φορέων. Υπερστατικά ικτυώµατα. ΕΞΑΜΝΗΝΟ Β ΩΡΕΣ: 4/εβδοµάδα Μηχανισµοί. Βαθµός ελευθερίας. Μηχανισµός εισαγωγής. Στιγµιαίος πόλος κίνησης. Εφελκυσµός - θλίψη - ιάτµηση. ιάξονικός Εφελκυσµός Θλίψη. Στρέψη. Αρχή των δυνατών έργων. Επίλυση υπερστατικών Φορέων. Μέθοδος Castigliano. Ροπές αδρανείας επιπέδων επιφανειών. Τάση εργασίας. Οριακή ανάλυση, Στατικά αορίστων δοκών. ΕΗΑΜΗΝΟ Γ ΩΡΕΣ: 4/εβδοµάδα Τάσεις διάτµησης σε κάµψη. Τάσεις σε σύνθετους δοκούς. Πλαστική κάµψη δοκών. Ελαστική γραµµή. Θεωρία των στηλών. Τύπος του Euler. Μέθοδος στατικής ροπής επιφανείας. Κελύφοι - δοχεία πίεσης. Υπολογισµός ατράκτων. Σύνθετες καταπονήσεις. Ανάλυση παραµόρφωσης Κύκλος του Mohr. Στοιχεία από τη θεωρία ελαστικότητας. Τανυστής τάσεων - Παραµορφώσεων. υναµική καταπόνηση. οκιµή σε εφελκυσµό - Όριο διαρροής. Κόπωση Μετάλλων. Ενέργεια παραµόρφωσης από κάµψη. οκοί από δύο υλικά. Στρέψεις λεπτοτοίχων σωλήνων. Λεπτοί δακτύλιοι. Θεωρία της αστοχίας των υλικών. Θεώρηµα Castigliano. Συγκεντρώσεις τάσεων. Μηχανισµοί - Βασικά συστήµατα, υπολογισµός. Κινηµατική και υναµική. Κινηµατική του υλικού σηµείου, ευθύγραµµη κίνηση, κυκλική κίνηση, παλµική κίνηση, κεντρική κίνηση, σχετική κίνηση. ΕΞΑΜΝΟ Δ ΩΡΕΣ: 4+2Ε/εβδοµάδα υναµική του υλικού σηµείου, διαφορικές εξισώσεις, ευθύγραµµη κίνηση, περιστροφική κίνηση, ταλαντώσεις. υναµικά συστήµατα υλικών σηµείων, αρχή D ALEMBERT, κρούσεις υναµική στερεού σώµατος, εξισώσεις LAGRANGE. Ταλαντώσεις. Εργαστηριακές ασκήσεις στην παραπάνω ύλη.

9 ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧ Γ9: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Γ ΩΡΕΣ: 2+3Έ/εβδοµάδα Μέθοδοι κατεργασίας µε αφαίρεση υλικού. Οι συµβατικές εργαλειοµηχανές Κοπτικά εργαλεία, Ταχύτητες και χρόνος κοπής. Εργαστηριακές ασκήσεις. ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΩΡΕΣ: 2+3Ε/εβδοµάδα Ειδικές µηχανές, Φρεζοδράπανο, γραναζοκόπτης, REVOLVER αντιγραφής. Μετάδοση κίνησης σε εργαλειοµηχανές. Εδράσεις εργαλειοµηχανών. Εργαστηριακές ασκήσεις. ΕΞΑΜΗΝΟ Ε ΩΡΕΣ: 2+3Ε/εβδοµάδα Ελεγχός εργαλειοµηχανών µε Η/Υ, Αρχές προγραµµατισµού. Εργαστηριακές ασκήσεις. ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ ΩΡΕΣ: 2+3Ε/εβδοµάδα Ελεγχος εργαλειοµηχανών µε Η/Υ. CAD/CAM. Εργαστηριακές ασκήσεις.

10 ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧ Γ10: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΞΑΜΗΝΟ Γ ΩΡΕΣ: 3/εβδοµάδα 1 και 2 θερµοδυναµική αξίωµα. Κυκλικές µεταβολές Θερµοδυναµικοί κύκλοι, αντλίες θερµότητας. Ασκήσεις µε εφαρµογή υπολογιστή. ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΩΡΕΣ: 3/εβδοµάδα Θερµοδυναµική δύο φάσεων, ατµοί. Κύκλος RANKING Ακροφύσια. Καύση. Θερµοδυναµική Στροβιλοµηχανών. Ασκήσεις µε H/Υ.

11 ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧ Γ11: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Ε ΩΡΕΣ: 2/εβδοµάδα Νόµοι ΟΗΜ και KIRCHHOFF, πυκνωτές, θεωρήµατα επαλληλίας, THEVENIN, NORTON, KENNELIY. Εναλλασσόµενα ρεύµατα. Ηλεκτρονόµοι, Ηλεκτρονικά.

12 ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧ Γ13: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΩΡΕΣ: 4/εβδοµάδα Εισαγωγή στο Μηχανολογικό Σχεδιασµό. Υλικά κατασκευής µηχανών. υναµική αντοχή και σύνθετη καταπόνηση. Στοιχεία συνδέσεως. Ηλώσεις - Καταπόνηση - Υπολογισµός. Κοχλιώσεις - Κοχλίες συσφίγξεως και κινήσεως. ιαµόρφωση - Υπολογισµός - Εφαρµογές. Συγκολλήσεις. Συνδέσεις πλήµνης - άξονα. Σφήνες επιµήκεις, εγκάρσιοι, πολύσφηνα, άξονες µε οδόντες. Συνδέσεις µε συµαρµογή πιέσεως. Κωνικές επιφάνειες. Στοιχεία προεντάσεως. Στοιχεία µεταδόσεως κινήσεως. Άξονες, άτρακτοι. Υπολογισµοί διαστάσεων, κρίσιµοι αριθµοί στροφών. Γραφική µέθοδος MOHR. Εργασίες µε υπολογισµό και κατασκευαστική σχεδίαση των παραπάνω στοιχείων. Ελατήρια, υπολογισµός. ΕΞΑΜΗΝΟ Ε ΩΡΕΣ: 4/εβδοµάδα Έδρανα ολισθήσεως, διαµορφώσεως και υπολογισµοί. Έδρανα κυλίσεως, διαµορφώσεις εδράνων, εδράσεως και υπολογισµοί. Λίπανση και τριβή στα έδρανα. Συµπλέκτες και σύνδεσµοι. Πέδη. Ιµαντοκίνηση: τραπεζοειδείς και επίπεδοι ιµάντες. Αλυσοκίνηση. Οδοντοκίνηση: Παράλληλοι οδοντωτοί τροχοί µε ευθεία και λοξή οδόντωση. Υπολογισµοί, εργασίες µε υπολογισµό, κατασκευαστική διαµόρφωση και σχεδίαση των παραπάνω στοιχείων. ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ ΩΡΕΣ: 2+2Ε/εβδοµάδα Γεωµετρία οδοντώσεως, µετατοπίσεις, εσωτερική οδόντωση, ανοχή οδοντώσεως. Πλανητικά συστήµατα, υπολογισµοί. Κωνικοί οδοντωτοί τροχοί µε ευθείς οδόντες. Γεωµετρία οδοντώσεως και υπολογισµός αντοχής. Εργασίες σε κιβώτια ταχυτήτων µε υπολογισµό και κατασκευαστική διαµόρφωση µε τα παραπάνω στοιχεία. Ο οδοντωτός τροχός και ο ατέρµονας κοχλίας. Γεωµετρία οδοντώσεως και υπολογισµός. Κατασκευαστική διαµόρφωση. Στοιχεία µετατροπής κινήσεως. Ο µηχανισµός στροφάλου εµβόλου, διωστήρες, στροφαλοφόροι άξονες, ο εκκεντροφόρος άξονας. Σχεδιασµός µε Η/Υ. Οι σπουδαστές θα πραγµατοποιήσουν εργασίες στα παραπάνω µε υπολογισµό, κατασκευαστική διαµόρφωση και σχεδίαση των στοιχείων.

13 ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧ Γ14: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΕΞΑΜΗΝΟ Γ ΩΡΕΣ: 2+1Ε/εβδοµάδα Εισαγωγή στην BASIC Απλές εντολές, ειδικές συναρτήσεις. Παραδείγµατα ασκήσεις. ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΩΡΕΣ: 2+2Ε/εβδοµάδα Πίνακες µονοδιάστατοι και δύο διαστάσεων. Ύποπρογράµµατα Ασκήσεις στην ειδικότητα. ΕΞΑΜΗΝΟ Ε ΩΡΕΣ: 2+2Ε/εβδοµάδα Σχεδίαση µε PRINTER, πακέτα προγραµµάτων, CAD ειδικότητας. εύτερη γλώσσα προγραµµατισµού. Παραδείγµατα, ασκήσεις.

14 ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧ Γ15: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΩΡΕΣ: 3/εβδοµάδα Εισαγωγικά Στοιχεία: Αντικείµενο της Ρευστοµηχανικής. Μεγέθη που χρησιµοποιούνται, ορισµοί κλπ. Βασικές έννοιες - Νόµοι - Εξισώσεις σχετικές µε τη ροή των ρευστών (Ορισµοί - εξισώσεις: συνεχείας - ορµής - ενέργειας - στροφορµής). Συνεκτικό ρευστό: Αριθµός Reynolds - Γραµµική - τυρβώδης ροή. Εφαρµογές ροής σε σωλήνες (απώλειες ενέργειας - εµπειρικές σχέσεις - διαγράµµατα - υπολογισµοί). Εφαρµογές σε δίκτυα σωληνώσεων. ΕΞΑΜΗΝΟ Ε ΩΡΕΣ: 3/εβδοµάδα Μηχανική οµοιότητα ιαστατική ανάλυση (Σύντοµη παρουσίαση περιεχοµένου - εννοιών - τεχνικών µε κύριες αναφορές στη σηµασία της χρήσης µοντέλων σε πειράµατα και στην αναπαραγωγή συνθηκών πραγµατικής λειτουργίας). Οριακό στρώµα (έννοιες βασικά µεγέθη - Σηµασία ανάλυσης - Απλή αναφορά σε µεθόδους υπολογισµού). Αεροτοµές. Συµπιεστή ροή: Αναφορά στις ιδιαιτερότητες - φαινόµενα και προβλήµατα που σχετίζονται µε αυτήν (Υψηλές ταχύτητες - Ταχύτητα ήχου - Αριθµός Mach - κύµα κρούσης), Ακροφύσια. Εφαρµογές ρευστοµηχανικής - Σύγχρονες εξελίξεις: Σχόλια για µετρητικές συσκευές. ίκτυα αγωγών (Υδραυλικά, Γκάζι κλπ.) - Υδροδυναµικές µηχανές (αντλίες - Στρόβιλοι). Η/Υ - Αριθµητική ανάλυση και Ρευστοµηχανική. Εργασίες στην παραπάνω ύλη.

15 ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧ Γ16: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΗΑΜΗΝΟ ΣΤ ΩΡΕΣ: 3/εβδοµάδα Εισαγωγή, ιστορική ανασκόπιση, σηµασία και ανάλογες εφαρµογές στην πράξη. Μονοδιάστατη συναλλαγή θερµότητας µε αγωγιµότητα, νόµος FOURIER. Μετάδοση θερµότητας µέσα από απλή οµοιογενή πλάκα, σύνθετη πλάκα που αποτελείται από περισσότερα οµοιογενή στρώµατα, κύλινδρο, επάλληλους οµοιογενείς κυλίνδρους, σφαιρική πλάκα, επάλληλες οµοιογενείς σφαιρικές πλάκες. Συντελεστής αγωγιµότητας θερµότητας διαφόρων στρωµάτων: Μονωτικά υλικά. Βέλτιστο πάχος µονώσεως. Μεταβίβαση θερµότητας µε επαφή. Μεταφορά από στερεό τοίχωµα σε ρευστά καί αντίστροφα, συντελεστής µεταβιβάσεως, αριθµοί Nusselt, Prandtl. Ροή θερµότητας από ένα ρευστό σε άλλο µέσα από επίπεδο, κυλινδρικό, σφαιρικό τοίχωµα. Πτερύγια, θέρµανση και ψύξη λουτρού, συναλλαγή θερµότητας µεταξύ δύο ρευµάτων. Οµόρροπα ρεύµατα, αντίρροπα ρεύµατα, διασταυρούµενα ρεύµατα. Εναλλάκτες θερµότητας. Μετάδοση θερµότητας µε ακτινοβολία. Θερµική ακτινοβολία. Ακτινοβολία µελανός σώµατος. Νόµοι PLANK, STEFAN - BOLTZMAN, WIEN, KIRCHOFF. Ακτινοβολία φυσικών σωµάτων, φάσµατα. Συναλλαγή θερµότητας µε ακτινοβολία µεταξύ δύο τεφρών σωµάτων, συναλλαγή θερµότητας µε ακτινοβολία γενικά. Θερµοµόνωση κτιρίων, Κανονισµός θερµοµόνωσης κτιρίων. Υπολογισµοί θερµικών απωλειών κτιρίων.

16 ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧ Γ17: ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΕΕΑΜΗΝΟ ΣΤ ΩΡΕΣ: 2/εβδοµάδα Εισαγωγή, θερµικές µηχανές, µηχανές εσωτερικής καύσεως, ιστορική ανασκόπιση και εξέλιξη των µηχανών εσωτερικής καύσεως. Γενική αρχή λειτουργίας ΜΕΚ, διάκριση σε εµβολοφόρους περιστρεφόµενους και πυραυλοκινητήρες. Εργαζόµενο µέσο ΜΕΚ, πίνακες ειδικής θερµότητας πραγµατικών αερίων. Εµβλοφόρες µηχανές εσωτερικής καύσεως, γενικές διαπιστώσεις, βασικοί τύποι, θεωρητικοί κύκλοι λειτουργίας. Σηµασία βαθµού συµπίεσης, τιθέµενα όρια στην πράξη. ιάγραµµα τυπικού 4-Χ και 2-Χ κινητήρα, πραγµατικός κύκλος, δυναµοδεικτικό διάγραµµα, βαθµός ποιότητας, βαθµός πληρώσεως, θεωρητική και ενδεικνυµένη ισχύς, µέση πίεση, µηχανικές απώλειες, πραγµατική και ωφέλιµη ισχύς, κατανάλωση καυσίµου, ειδική κατανάλωση καυσίµου, χαρακτηριστικές τιµές από την πράξη. Συστήµατα ψύξεως, λίπανσης και υπερπλήρωσης. ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ ΩΡΕΣ: 3 + 3Ε/εβδοµάδα Υπολογισµός ισχύος, κινητήρα µε τη βοήθεια θερµικών δεδοµένων. Ροπή στρέψεως. Υπολογισµός. Στοιχεία από την οικονοµικότητα λειτουργίας µηχανής εσωτερικής καύσεως, αξία κτήσεως, συγκέντρωση ισχύος, κόστος λειτουργίας. Γεωµετρική και µηχανική οµοιότητα. Εργαστηριακές ασκήσεις στην ύλη των προηγούµενων εξαµήνων.

17 ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧ Γ18: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ ΕΞΑΜΝΗΝΟ ΣΤ ΩΡΕΣ: 2+3Ε/εβδοµάδα υναµικές καταπονήσεις. Μηχανική συστήµατος οδήγησης. Ανάρτηση τροχών. Πλαίσιο. Ανάρτηση πλαισίου. Έδραση κινητήρα. Υπολογισµός στοιχείων µετάδοσης κίνησης. Όρια οδήγησης. Απαιτούµενη ισχύς κινητήρα. Υδραυλικός συµπλέκτης και µετατροπέας ροπών.

18 ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧ Γ19: ΛΕΒΗΤΕΣ ΕΞΑΜHΝΟ ΣΤ ΩΡΕΣ: 2+2Ε/εβδοµάδα Γενικά περί λεβήτων, κατάταξη λεβήτων, βασικά µέρη λεβήτων. Λέβητες µε µεγάλο υδροθάλαµο. Λέβητες µε µέτριο υδροθάλαµο. Λέβητες µε αεριαυλούς, µε φλογοσωλήνα και αεριαυλούς ευθείας και επιστρεφόµενης φλόγας, λέβητες τύπου HOLLAND. Λέβητες µε µικρό υδροθάλαµο, λέβητες µε κεκλιµένους αυλούς µε ενιαίο υδροθάλαµο και στοιχεία υδροθαλάµόυ, λέβητες µε ορθούς αυλούς, λέβητες ακτινοβολίας. Χαρακτηριστικοί τύποι σύγχρονων λεβήτων SCHMIDT-HARTMAN, LOFFLER, LA MONT, BENSON, SULZER, VELOX κλπ. Βοηθητικοί λέβητες θερµών αερίων, ηλεκτρικοί λέβητες, λέβητες ατοµικής ενέργειας. Λέβητες κεντρικής θερµάνσεως. Βοηθητικές συσκευές λεβήτων, υπερθερµαντήρες, προθερµαντήρες νερού, προθερµαντήρες αέρα. Εστίες λεβήτων. Εστίες στερεών καυσίµων, εστίες για καύση γαιάνθρακα, εστίες πετρελαίου, καυστήρες. Θερµικός ισολογισµός λέβητα, µέτρηση θερµικού βαθµού αποδόσεως ατµού. Συµπυκνωτές ατµού (ψυγεία). Πύργος ψύξεως.

19 ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧ Γ20: ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ ΩΡΕΣ: 2 + 2Ε/εβδοµάδα 1. θερµοδυναµική στροβιλοµηχανών, πραγµατικό αέριο, ατµοί, βαθµός αποδόσεως. Θερµοδυναµικοί κύκλοι λειτουργίας ατµού, αεριοστροβίλου. 2. Ροή εργαζόµενου µέσου 3. Λειτουργία θερµικών στροβιλοµηχανών a. Στρόβιλοι b. Συµπιεστές 4. Βασική θεωρία βαθµίδας a. Μονοδιάστατη θεωρία βαθµίδας στροβίλου b. Μονοδιάστατη θεωρία βαθµίδας συµπιεστή c. Βαθµός απόδοσης d. Ευθύγραµµο πλέγµα πτερυγίων, αεροτοµές 5. Ροή στο χώρο 6. Υπολογισµός πολυβαθµίων µηχανών 7. Στεγανοποίηση και εξίσωση ώσεων ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΩΡΕΣ: 3 + 2Ε/εβδοµάδα Αεριοστρόβιλοι Ατµοστρόβιλοι Αεροσυµπιεστές Ρύθµιση Μηχανών

20 ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧ Γ21: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΩΡΕΣ: 2 + 2Ε/εβδοµάδα 1. Έννοια ελέγχου ποιότητας. Έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας. Έλεγχος αποδοχής προϊόντος. 2. Στοιχεία κατανοµών: Υπεργεωµετρική, ιωνυµική, Poisson, Κανονική. Προσεγγίσεις µεταξύ των κατανοµών. 3. ειγµατοληπτικά σχέδια για την αποδοχή παρτίδας. Σχέδια δειγµατοληψίας µέσω χαρακτηριστικών. Καµπύλη λειτουργικών χαρακτηριστικών τύπου Α και τύπου Β. Σχέση των καµπύλων Λ.Χ. µε τις παραµέτρους του προβλήµατος ελέγχου ποιότητας. 4. Κατασκευή απλών σχεδίων δειγµατοληπτικού ελέγχου µέσω χαρακτηριστικών µε προκαθορισµένες ιδιότητες ( εκτό επίπεδο ποιότητας, επιτρεπτό ποσοστό ελαττωµατικών στην παρτίδα). Κατασκευή σχεδίων για προκαθορισµένα.ε.π., Ε.Π.Ε.Π. 5. Επανορθωτικά απλά σχέδια ποιοτικού ελέγχου. Μέση ποιότητα εξερχόµενου προϊόντος. Μέση ολική επιθεώρηση. 6. Ανάλυση ευαισθησίας, επανορθωτικών σχεδίων. Κατασκευή σχεδίων µε προκαθορισµένο Ε.Π.Ε.Π. (Επιτρεπτό ποσοστό ελαττωµατικών στην παρτίδα). 7. Απλά σχέδια για τον έλεγχο των ελαττωµάτων ανά µονάδα προϊόντος. 8. Σχέδια διπλής ή πολλαπλής δειγµατοληψίας µέσω χαρακτηριστικών. Μέσο µέγεθος δείγµατος σε διπλή δειγµατοληψία. Κατασκευή διπλού σχεδίου. Καµπύλη µέσης εξερχόµενης ποιότητας (ΜΕΠ) και µέσης ολικής επιθεώρησης (ΜΟΕ) του προϊόντος. Εξακολουθητικά δειγµατοληπτικά σχέδια του τύπου "κοµµάτι µε το κοµµάτι. Σχέδιο WALD µε επανόρθωση. 9. ιαγράµµατα Ελέγχου (Control Charts). ιαδροµή µέσου µήκους για τον έλεγχο του εξερχοµένου προϊόντος. ιάγραµµα ελέγχου για µεταβλητό µέγεθος δείγµατος. ιαγράµµατα P,C,U,X,R,S,S 2

21 ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧ Γ22: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ ΩΡΕΣ: 3/εβδοµάδα 1. Το γενικό πρόβληµα του Γραµµικού Προγραµµατισµού. Μαθηµατικό µοντέλο - Γραφική λύση. 2. Μέθοδος simplex, συνθληκες βέλτιστου, πινακοποίηση της µεθόδου simplex. Θεωρία δυαδικότητας, συσχέτιση πρωτεύοντος και δυαδικού. Ανάλυση ευαισθησίας. Το πρόβληµα της µεταφοράς και της αντιστοίχησης (Ουγγρικός αλγόριθµος). 3. Οργανωτικές µορφές. Οργάνωση κατά οµάδες έργων. Χρονικός προγραµµατισµός. ίκτυο PERT. ιαγράµµατα GANT. 4. Μελέτη Εργασίας. Κανονικός χρόνος κατεργασίας, βασικός χρόνος, πρότυπος χρόνος, εκτίµηση ρυθµού. Συντελεστής παροχών, βαθµός απόδοσης, χρόνος παραγωγής ενός τεµαχίου. Βαθµός απασχόλησης και εκµετάλλευσης. 5. Αντικατάσταση τεχνικού εξοπλισµού (Μαθηµατικά µοντέλα). 6. Επιλογή του τόπου εγκατάστασης ενός εργοστασίου. Μεθοδολογία εκλογής θέσεως. 7. ABC ανάλυση µε εφαρµογή σε Η/Υ. 8. Συστήµατα ιαχείρησης Αποθεµάτων. Μελέτη παραγγελίας µε δυναµική ζήτηση. Πρόβλεψη ζήτησης. 9. Εφαρµογή δυναµικού προγραµµατισµού σε συστήµατα παραγωγής. 10. Αναµονητικά συστήµατα. Μοντέλα poisson και µη poisson. Εκλογή µοντέλου. 11. Θεωρία προσοµοίωσης. Μέθοδος Monte-Carlo. Εφαρµογή µε χρήση Η/Υ.

22 ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧ Γ23: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΨΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΕΑΜΗΝΟ Ζ ΩΡΕΣ: 2 + 2Ε/εβδοµάδα Ψύξη, εφαρµογές, εξέλιξη. Μέθοδοι παραγωγής-ψύχους. Εργοπαραγωγική και άεργη εκτόνωση αερίου. Εκτόνωση και συµπίεση ατµών. Τυπικό ψυκτικό κύκλωµα. Θερµοδυναµικός κύκλος λειτουργίας, συντελεστής λειτουργίας C.D.P. Κύκλος µε υπερθέρµανση και µε υπόψυξη. Ψύξη µε απορρόφηση. Εφαρµογή συστήµατος ψύξεως µε απορρόφηση. Πολυβάθµια συµπίεση για βελτιστοποίηση της λειτουργίας ψυκτικής εγκατάστασης. ιβάθµια συµπίεση µε σύνδεση σε σειρά. ιβάθµια συµπίεση µε CASCADE SYSTEM. Επίτευξη χαµηλών θερµοκρασιών. Ψυκτικά µέσα, απαιτήσεις, χαρακτηριστικά. Στοιχεία που συγκροτούν µια ψυκτική εγκατάσταση. Συµπιεστής. Συµπυκνωτής (υδρόψυκτος, αερόψυκτος, εξατµιστικός συµπυκνωτής). Πύργος ψύξεως. Εξατµιστής. Ισορροπία συµπιεστή, εξατµιστή, συµπυκνωτή. Εκτονωτικές βαλβίδες. ιατάξεις αποπαγώσεως. Προστατευτικές διατάξεις. Αντλίες θερµότητας. Οικονοµοτεχνική µελέτη, εφαρµογές. Ψύξη χωρίς εργαζόµενο µέσο. θερµοηλεκτρική ψύξη, αποµαγνήτιση. Εργαστηριακές ασκήσεις στα παραπάνω. ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΩΡΕΣ: 2 + 2Ε/εβδοµάδα Κλιµατισµός, εφαρµογές, εξέλιξη, απαιτήσεις, εξωτερικές συνθήκες, στατιστικά στοιχεία, επιθυµητές συνθήκες χώρου. Χάρτης ανέσεως ASHRAE. Υπολογισµός φορτίων κλιµατιζόµενων χώρων νωπού αέρα. Συστήµατα κλιµατισµού (κεντρικές κλιµατ. µονάδες, FAN COILS-UNITS κλιµατιστικές µονάδες δωµατίου, συστήµατα κλιµατισµού µε διπλούς αγωγούς). Ιδιότητες ατµοσφαιρικού αέρα. Ψυχροµετρικός χάρτης, µεταβολές, ανάµιξη ρευµάτων, αισθητή θέρµανση, ψύξη, ψύξη-αφύγρανση. Συντελεστής αισθητού φορτίου, ενεργός θερµοκρασία επιφάνειας, συντελεστής βραχυκυκλώσεως. Υπολογισµός ποόστητας αέρα για τον κλιµατισµό χώρου. Ψύξη και αφύγρανση (για υψηλό λανθάνον φορτίο), εκλογή µηχανηµάτων. Σχεδίαση και υπολογισµός δικτύων διανοµής αέρα, διαµόρφωση αυτών. Εκλογή ανεµιστήρα. Στόµια αναρροφήσεως - προσαγωγής αέρα. Εργαστηριακές ασκήσεις στα παραπάνω.

23 ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧ Γ24: ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΩΡΕΣ: 4/εβδοµάδα Εισαγωγή: Όργανα έλξεως βαρών, συρµατόσχοινα, αλύσεις, άγκιστρα, τύµπανα, στρόφαλα. ιατάξεις ασφαλείας των ανυψωτικών µηχανών: Τροχοί αναστολής, πέδες Απλές ανυψωτικές µηχανές: Τροχαλίες, πολύσπαστα, βαρούλκα, γρύλοι. Γερανοί (επίτοιχοι, κινητοί και περιστρεφόµενοι) - Γερανογέφυρες. Ανάλυση δυνάµεων, γενικές αρχές σχεδιασµού, υπολογισµοί και σχεδίαση. Ανελκυστήρες: Γενικά µέρη εγκατάστασης, λειτουργία, όργανα ασφαλείας, κατασκευή-συντήρηση. Μηχανήµατα διακινήσεως υλικών, µεταφορικές ταινίες, πνευµατικά- συστήµατα µεταφοράς εφαρµογές.

24 ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧ Γ25: ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ ΩΡΕΣ: 3/εβδοµάδα Εισαγωγικά στοιχεία Στροβιλοµηχανών (Αρχές λειτουργίας - ιαµόρφωση Μηχανών - πεδία εφαρµογής (Στρόβιλοι - Αντλίες - Ανεµιστήρες - Έλικες). - Μεγέθη που χρησιµοποιούνται στην ανάλυση - σχεδιασµό). Οι Στροβιλοµηχανές σαν εναλλάκτες ενέργειας: Ο µηχανισµός της ροής στην πτερωτή - Σηµασία της κινηµατικής κατάστασης του εργαζόµενου µέσου (τρίγωνα ταχυτήτων - σχολιασµός του θεωρήµατος της Στροφορµής) εφαρµογές. Γεωµετρική διαµόρφωση Στρόβιλοµηχανής (Μηχανές ράσης - Αντίδρασης) - Απώλειες, ενέργειας - Ορισµοί, αίτια. Αναφορά στις χαρακτηριστικές καµπύλες λειτουργίας. Χαρακτηριστικά µεγέθη στροβιλοµηχανών: Ειδικός αριθµός στροφών (αντλίες-στρόβιλοι) - Οµοιότητα µηχανών (Γεωµετρική-Λειτουργική). Μεγέθη που περιγράφουν µια σειρά, οµοίων µηχανών - εφαρµογές. Σπηλαίωση: Περιγραφή - Παράµετροι (Αντλίες-Στρόβιλοι) - Εφαρµογές. Κατασκευαστικά στοιχεία: Άτρακτος - Πτερωτές, κελύφη - Στεγανοποίηση Καταπόνηση, εδράσεις. Εγκατάσταση - Ρύθµιση - Συντήρηση: Μεµονωµένες µηχανές - Μεγάλες µονάδες (Αντλιοστάσια- Υδροηλεκτρικοί σταθµοί) - Λειτουργικά προβλήµατα. ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΩΡΕΣ: 2+2Ε/εβδοµάδα Αντλίες: Αξονικής ακτινικής - µικτής ροής. Υδροστρόβιλοι: PELTON -ΚΑΡLΑΝ - FRANCIS (Περιγραφή,Εγκαταστάσεις, Ρυθµίσεις) Ανεµιστήρες Αεροσυµπιεστές Αναφορά στις σύγχρονες εξελίξεις. Ανάλυσης-Σχεδιασµού στις Στροβιλοµηχανές (Η/Υ και στροβιλοµηχανές - Computer - Aided - Design (Manufactuting) διαδικασίες. Εργασίες: Αντλιοστάσιο και Σωληνογραµµή - Υδροστρόβιλοι. Εργαστηριακές Ασκήσεις στην παραπάνω ύλη

25 ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧ Γ26: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ ΩΡΕΣ: 3 + 3Ε/εβδοµάδα 1. Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου - Έννοια - Ορισµός 2. Αναλογικά Γραµµικά Συστήµατα µιας µεταβλητής 3. Ανάλογα φυσικά συστήµατα 4. Εξοµοιώσεις µηχανικών συστηµάτων σε ηλεκτρικά 5. Αναλογίες µεταξύ Υδραυλικών και ηλεκτρικών συστηµάτων 6. Εφαρµογές στην ανάλυση δικτύων και συστηµάτων 7. Μετατροπές µηχανικών µεγεθών σε ηλεκτρικό ρεύµα 8. Μετατροπές, ηλεκτρικών σηµάτων σε µηχανικά µεγέθη. 9. Συναρτήσεις µεταφοράς βασικών µονάδων (Κυκλώµατα RC, RL σειράς και παράλληλα). 10. Χρονική απόκριση Γραµµικών συστηµάτων πρώτου και δεύτερου βαθµού. 11. Μεταβατική κατάσταση γραµµικών συστηµάτων 12. Χρονική συµπεριφορά Γραµµικών συστηµάτων στη µόνιµη κατάσταση - Σφάλµατα 13. Αναλογικοί Υπολογιστές. - Αθροιστές, ολοκληρωτές- Εξοµοίωση γραµµικών συστηµάτων πρώτης και δεύτερης τάξης 14. Άλγεβρα Boole - Λογικές πύλες Λογικά διαγράµµατα και εξισώσεις, Απλοποίηση λογικών εξισώσεων - Πίνακες KARNAUGH 15. Προγραµµατιζόµενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC) - Ανάλυση - οµή - Πλεονεκτήµατα - Εντολές - Πρόγραµµα - Εφαρµογές. 16. Υδραυλικά Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου - Βαλβίδες Ελέγχου - Προτυποποίηση βαλβίδων, Κύλινδροι, συµβολισµοί. 17. Λεπτοµερής παρουσίαση βασικών βαθµίδων: a. Ρύθµιση πίεσης (βαλβίδες ασφαλείας, ακολουθίας, περιοριστής πίεσης), b. Ρύθµισης ροής (κεφαλή στραγγαλισµού, ρυθµιστής αντισταθµισµένης ροής κλπ.). c. ιανοµής d. Βαλβίδων αντεπιστροφής e. Συσσωρευτών ελαιοπνευµατικών

26 ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧ Γ28: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΩΡΕΣ: 3/εβδοµάδα Αρµονικές ταλαντώσεις Ο απλός ταλαντωτής - απόσβεση ταλαντώσεων - εξαναγκασµένες ταλαντώσεις Περισσότεροι βαθµοί ελευθερίας, ατροφικές και καµπτικές ταλαντώσεις BARANOW RITZ,RAYLEIGH, DUNKERLE. Κρίσιµοι αριθµοί στροφών. Μέθοδος HOLZER Θεµελίωση µηχανών Αποφυγή ταλαντώσεων Μέτρηση ταλαντώσεων

27 ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧ Γ29: ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΩΡΕΣ: 3/εβδοµάδα Το ενεργειακό πρόβληµα, η ενεργειακή κρίση σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Ήπιες µορφές ενέργειας: Ηλιακή ενέργεια, Ηλιακός συλλέκτης νερού και αέρα. Πρακτικές εφαρµογές. Αιολική ενέργεια: Ανεµογεννήτριες. Υδατοπτώσεις: Μικρά υδροηλεκτρικά έργα. Παλιρροϊκά ρεύµατα και θαλάσσια κύµατα. Γεωθερµία. Βιοµάζα. Ενεργειακή αξιοποίηση γεωργικών παραπροϊόντων και σκουπιδιών. Προσδοκίες, περιορισµοί και προβλήµατα, στην αξιοποίησή τους. Εξοικονόµιση ενέργειας: υνατότητες, Τεχνολογίες, Οικονοµική Αξιολόγηση επενδύσεων για εξοικονόµηση Ενέργειας (Απλός χρόνος αποπληρωµής, παρούσα αξία κλπ.). Βελτίωση Αποδόσεως Λεβήτων Καυστήρων. Θερµοµόνωση: Θερµοµονωτικά υλικά και τεχνικές Εφαρµογές σε βιοµηχανία και κτίρια. Οικονοµικό πάχος µόνωσης επιπέδου και κυλινδρικού τοιχώµατος. Εξοικονόµιση Ενέργειας στη βιοµηχανία και σε κτίρια.

Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΌ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΉΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΌ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΉΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΌ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΉΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1. Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων Σημείωση 1: Υπενθυμίζεται ότι ο κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

FountasBooks Books for Engineers and Scientists ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ KAI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ 20-7 - 2015

FountasBooks Books for Engineers and Scientists ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ KAI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ 20-7 - 2015 FountasBooks ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 1 FountasBooks Books for Engineers and Scientists Κεντρική διάθεση : FountasBooks, Στουρνάρη 36 & Γ Σεπτεμβρίου, Αθήνα, Οροφος 4ος Παραγγελίες 24ώρες το 24ωρο στο www.fountasbooks.gr.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» 22000044 Β. ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Σελίδα 1 από 74 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. Β.1.1.1. Φροντίζει για τη τήρηση όλων των επιμέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α/Α ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ Οι ιδιότητες του φυσικού αερίου και οι εφαρµογές του στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις. ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις. ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι ΠΟΜ 131 Γεωδαισία Ι Εισαγωγή. Γη Δομή - Βασικές κινήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας Οδηγός ΕπαγγέλµατοςΤµηµάτων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΤΕΙ (Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης - Έργο του ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ θέσεις 17 κωδ. αρ. γνωστικό πεδίο θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Β Γ

Διαβάστε περισσότερα

39244 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

39244 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 39244 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στόχος της αξιολόγησης του μαθητή στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας είναι γενικότερα η συνολική αποτίμηση των γλωσσικών του δεξιοτήτων (ως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΤΑΣ) Απρίλιος 2015 9 η έκδοση

(ΕΤΑΣ) Απρίλιος 2015 9 η έκδοση Π ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος (ΔΜΠ) «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» (ΕΤΑΣ) Απρίλιος 2015 9 η έκδοση Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικό όρων ΣΑΣΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Λεξικό όρων ΣΑΣΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Λεξικό όρων 1. ΣΑΣΙ 2. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 4. Σύστημα Διεύθυνσης 5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΨΥΞΗΣ ΜΗΝΑΣ ΙΑΤΡΙ ΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc Τοµέας Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας ΙΟΥΛΙΟΣ 1996 19ο χλµ Λεωφ. Μαραθώνα 190 09 Πικέρµι Τηλ. 6039900 Fax. 6039905

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Προσφερόμενων Προγραμμάτων

Παρουσίαση Προσφερόμενων Προγραμμάτων Παρουσίαση Προσφερόμενων Προγραμμάτων Ενεργειακοί Επιθεωρητές για Κτήρια ΣΚΟΠΟΣ: Η αναλυτική παρουσίαση και επεξήγηση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων - (ΚΕΝΑΚ), αλλά και των τεχνικών οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΜΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΜΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΜΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii Πανεπιστημιακό ημερολόγιο - iv Τι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή - v Το Πρόγραμμα Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ TEI ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 19/1/2012

ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ TEI ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 19/1/2012 19/1/2012 TEI ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:( Dr. Ing) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΑΥΙΔ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή σελίδες ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Α/ΦΩΝ IΙ Επαρκή φωτισµό Θερµοκρασία Θόρυβο Επίπεδα σκόνης µέσα ασφάλειας Μέσα ασφάλειας κτιρίου (υποστέγου ή συνεργείου)

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Α/ΦΩΝ IΙ Επαρκή φωτισµό Θερµοκρασία Θόρυβο Επίπεδα σκόνης µέσα ασφάλειας Μέσα ασφάλειας κτιρίου (υποστέγου ή συνεργείου) και των εξαρτηµάτων πάνω στα οποία εκτελούνται οι εργασίες. Επίσης οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να εξασφαλίζουν κατάλληλες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόµενους σε αυτές και τα αεροπορικά υλικά, όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Συστημάτων Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακατσάνης Θεόκλητος Μελέτη Κλιματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου

Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου 3 ο Μέρος Ποιες ενότητες προτείνονται για διδασκαλία και ποια η εξέλιξή τους ανά τάξη; Ποια η ύλη κάθε τάξης και τα προτεινόμενα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές τεχνολογίες θέρμανσης - εξοικονόμηση ενέργειας

Εναλλακτικές τεχνολογίες θέρμανσης - εξοικονόμηση ενέργειας Εναλλακτικές τεχνολογίες θέρμανσης - εξοικονόμηση ενέργειας Απόστολος Ευθυμιάδης, Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος Ηλ/γος Μηχανικός Νικόλαος Γαλάνης, Δρ. Μηχ/γος Μηχ., Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 170 ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Κατανοεί και εξηγεί τη σημασία και τη σπουδαιότητα της επινόησης, της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Άλγεβρα Γενικής Παιδείας

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Άλγεβρα Γενικής Παιδείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ----- ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός»

«Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Μεταπτυχιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» Πολυτεχνική Σχολή Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ... 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 2880 2864 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Η ΚΥΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣΚΑΨΑΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα