ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ. A. πª. B. A π Δ πª * 2.1. Nα αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης A με τη σημασία τους στη στήλη B:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ. A. πª. B. A π Δ πª * 2.1. Nα αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης A με τη σημασία τους στη στήλη B:"

Transcript

1 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ A. πª Ωστε προσήκει το τους ε δαιμονεστάτους γε σθαι, ο τινες π ρ μεγίστων κα καλλίστων κινδυνε σαντες ο τω τ ν ίον τελε τησαν, ο κ πιτρέψαντες περ α τ ν τ τ χ η ο δ ναμείναντες τ ν α τ ματον θάνατον, λλ κλεξάμενοι τ ν κάλλιστον. Kα γάρ τοι γήρατοι μ ν α τ ν α μν μαι, ζηλωτα δ π πάντων νθρώπων α τιμαί ο πενθο νται μ ν δι τ ν φ σιν ς θνητοί, μνο νται δ ς θάνατοι δι τ ν ρετήν. Kα γάρ τοι θάπτονται δημοσί α, κα γ νες τίθενται π α το ς ώμης κα σοφίας κα πλο του, ς ξίους ντας το ς ν τ πολέμ ω τετελευτηκ τας τα ς α τα ς τιμα ς κα το ς θανάτους τιμ σθαι. Eγ μ ν ο ν α το ς κα μακαρίζω το θανάτου κα ζηλ, κα μ νοις το τοις νθρώπων ο μαι κρε ττον ε ναι γενέσθαι, ο τινες, πειδ θνητ ν σωμάτων τυχον, θάνατον μνήμην δι τ ν ρετ ν α τ ν κατέλιπον. Λυσίας, Eπιτάφιος το ς Kορινθίων οηθο ς B. A π Δ πª * 2.1. Nα αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης A με τη σημασία τους στη στήλη B: A 1. προσήκει ñ ñ α. θεωρώ 2. ε δαίμων ñ ñ. τελειώνω, πεθαίνω 3. γο μαι ñ ñ γ. εμπιστε ομαι 4. τελευτ ñ ñ δ. ταιριάζει 5. πιτρέπω ñ ñ ε. φυσικ ς 6. α τ ματος ñ ñ στ. ευτυχισμένος B * Oι απαντήσεις στις Ασκήσεις ρίσκονται στο τέλος του ι λίου. 33

2 2.2. Nα αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης A με τη σημασία τους στη στήλη B: A 1. γήρατος ñ ñ α. αξιοζήλευτος 2. ζηλωτ ς ñ ñ. δ ναμη 3. ρετ ñ ñ γ. αφήνω πίσω, κληροδοτώ 4. ώμη ñ ñ δ. ανδρεία 5. μακαρίζω ñ ñ ε. αγέραστος 6. καταλείπω ñ ñ στ. ζηλε ω 7. ζηλ ñ ñ ζ. καλοτυχίζω B 2.3. Στον παρακάτω πίνακα να συμπληρώσετε τις πτώσεις που λείπουν: Eνικ ς αριθμ ς Oνομ. μνήμη τιμ φ σις γ ν τ σ μα Γεν Δοτ τ σώματι Aιτ. τ ν μνήμην... τ ν φ σιν... τ σ μα Kλητ. μνήμη τιμ... γ ν... Πληθυντικ ς αριθμ ς Oνομ. α μν μαι α τιμα α φ σεις ο γ νες τ σώματα Γεν τ ν σωμάτων Δοτ Aιτ. τ ς μνήμας... τ ς φ σεις Kλητ. μν μαι τιμα φ σεις Στον παρακάτω πίνακα για τους τ πους που δίνονται να γράψετε την ίδια πτώση στον άλλο αριθμ : Λέξεις Ίδια πτώση στον Λέξεις Ίδια πτώση στον άλλο αριθμ άλλο αριθμ α. το τους... ζ. ζηλωτα.... ε δαιμονεστάτους... η. νθρώπων... γ. ο τινες... θ. φ σιν... δ. τ ν ίον... ι. ξίους... ε. τ ν θάνατον... ια. τιμα ς... στ. τ ν κάλλιστον... ι. θνητ ν... 34

3 2.5. Στον παρακάτω πίνακα να συμπληρώσετε τις πτώσεις που λείπουν : Eνικ ς αριθμ ς Oνομ. ο τος α τη το το Γεν.... τα της... Δοτ Aιτ Kλητ Πληθυντικ ς αριθμ ς Oνομ. ο τοι α ται τα τα Γεν Δοτ Aιτ Στον παρακάτω πίνακα να συμπληρώσετε τις πτώσεις που λείπουν: Eνικ ς αριθμ ς Oνομ. στις τις,τι Γεν Δοτ Aιτ. ντινα ντινα... Πληθυντικ ς αριθμ ς Oνομ. ο τινες α τινες τινα ή ττα Γεν Δοτ Aιτ Στον παρακάτω πίνακα να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρηματικών τ πων που δίνονται: Eνεστώτας Παρατατικ ς Mέλλοντας A ριστος Παρακείμενος Yπερσυντέλικος γε σθαι ντας ε ναι τελε τησαν 35

4 2.8. Στον παρακάτω πίνακα να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των ρηματικών τ πων που δίνονται: Oριστική Yποτακτική Eυκτική Προστακτική τελε τησαν θάπτονται μακαρίζω τυχον 2.9. Στον παρακάτω πίνακα να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρηματικών τ πων που δίνονται: Eνεστώτας ναμένεις μνο νται Παρατατικ ς Mέλλοντας A ριστος Παρακείμενος Yπερσυντέλικος τυχον κατέλιπον ε δαίμων, καλ ς, μέγας: Nα γραφο ν τα παραθετικά των επιθέτων αυτών και στα τρία γένη στην ονομαστική του ενικο αριθμο γαθ ς: Nα γραφο ν λα τα παραθετικά του επιθέτου και στα τρία γένη στην ονομαστική του ενικο αριθμο Mε ποια συνήθως έννοια χρησιμοποιο νται τα παραθετικά του επιθέτου γαθ ς; Nα αναλ σετε τις παρακάτω σ νθετες λέξεις στα συνθετικά τους μέρη: Σ νθετη λέξη α συνθετικ συνθετικ πιτρέπω ναμένω καταλείπω θάνατος α τ ματος 36

5 2.14. Nα ρείτε την ετυμολογία των παρακάτω λέξεων: Λέξη ε δαίμων τ χη θάνατος μακαρίζω Παράγεται απ Aπ το αρχαίο ρ. τυγχάνω να γράψετε ομ ρριζες λέξεις της ν.ε., απλές ή σ νθετες Aπ το αρχαίο ρ. μένω να γράψετε ομ ρριζες λέξεις της ν.ε., απλές ή σ νθετες Στον παρακάτω πίνακα να αποδώσετε τη σημασία των νεοελληνικών λέξεων της α στήλης, που είναι ομ ρριζες του αρχαίου ρ. μένω, και να γράψετε μία τουλάχιστο απλή φράση στη ν.ε. για καθεμιά απ αυτές: Λέξεις της ν.ε. Σημασία Φράση εμμονή επιμονή υπομονή προσμονή παραμονή αναμονή Στον παρακάτω πίνακα να αποδώσετε τη σημασία των νεοελληνικών λέξεων της α στήλης, που είναι ομ ρριζες του αρχαίου ρ. πιτρέπω, και να γράψετε για καθεμιά απ αυτές μία τουλάχιστον απλή φράση στη ν.ε.: Λέξεις της ν.ε. Σημασία Φράση ανατρέπω ανατρεπτικ ς αναπ τρεπτος 37

6 αποτρέπω αποτροπή αποτρεπτικ ς αποτρ παιος Στον παρακάτω πίνακα να χαρακτηρίσετε συντακτικά τα απαρέμφατα του κειμένου και να ρείτε το υποκείμεν τους: Aπαρέμφατο Συντακτικ ς χαρακτηρισμ ς Yποκείμενο γε σθαι τιμ σθαι γενέσθαι Στον παρακάτω πίνακα να γράψετε στη στήλη B τι δηλώνουν οι εμπρ θετοι προσδιορισμοί του κειμένου που δίνονται στη στήλη A: A π ρ μεγίστων περ α τ ν π νθρώπων δι τ ν φ σιν B Στον παρακάτω πίνακα να γράψετε στη στήλη B τι δηλώνουν οι εμπρ θετοι προσδιορισμοί του κειμένου που δίνονται στη στήλη A: A δι τ ν ρετ ν ν τ πολέμ ω B Στον παρακάτω πίνακα να χαρακτηρίσετε συντακτικά στη στήλη Β τους ρους του κειμένου που αναγράφονται στη στήλη A: 38

7 A ε δαιμονεστάτους κινδυνε σαντες τ τ χ η ζηλωτα δημοσί α ξίους το θανάτου Β Στον παρακάτω πίνακα να μεταφράσετε τις προτάσεις της α.ε στη ν.ε.: α.ε. α. Προσήκει το τους ε δαιμονεστάτους γε σθαι.. Kα γάρ τοι γήρατοι α τ ν α μν μαι. γ. Mακαρίζω α το ς το θανάτου. ν.ε.. ƒ ªª Δπ. EÙ ÌÔÏÔÁÈÎ Ú ÁˆÁ Ô ÛÈ ÛÙÈÎÒÓ (YappleÂÓı ÌÈÛË ÛÈÎÒÓ ÂÓÓÔÈÒÓ) Tα ουσιαστικά παράγονται απ : άλλα ουσιαστικά επίθετα ρήματα (πομπ ς < πέμπω) ( πιστία < πιστος) (παιδάριον < πα ς). 1. ÛÈ ÛÙÈÎ apple Ú ÁˆÁ applefi ÏÏ Ô ÛÈ ÛÙÈÎ Tα ουσιαστικά που παράγονται απ άλλα ουσιαστικά διακρίνονται στις ακ λουθες κατηγορίες: Yποκοριστικά: Έτσι ονομάζονται τα παράγωγα ουσιαστικά που παριστάνουν μικρ αυτ που σημαίνει το πρωτ τυπο, είτε επειδή είναι αληθινά μικρ είτε επειδή λέγε- 39

8 ται χαϊδευτικά ή για χλευασμ ή για καταφρ νηση. Συνήθεις καταλήξεις υποκοριστικών είναι οι εξής: -άριον, -ιον, -ίδιον, -ίς, -ίσκος, -ίσκη, - δριον, - λλιον, πως άνθρωπος νθρωπάριον, ξίφος ξιφίδιον, ν σος νησ ς κ.ά. Περιεκτικά: Έτσι λέγονται τα παράγωγα ουσιαστικά που σημαίνουν το μέρος που περιέχει πολλά απ εκείνα που δηλώνει η πρωτ τυπη λέξη ή πολλά μοια που ρίσκονται στο ίδιο μέρος. Οι κυρι τερες καταλήξεις των περιεκτικών είναι οι εξής: - ν ( λαία λαιών), -ε ν (περιστερ περιστερεών), -ι (στρατ ς στρατιά). Τοπικά: Έτσι λέγονται τα παράγωγα ουσιαστικά που δηλώνουν τον τ πο που μένει ή δρα το πρ σωπο που σημαίνει το πρωτ τυπο. Οι συνηθέστερες καταλήξεις των τοπικών είναι οι ακ λουθες: -ιον (γυμνασία [= γ μναση] γυμνάσιον), -(ε) ον (χαλκε ς χαλκε ον απ το χαλκέ-ιον). Μεγεθυντικά: Έτσι λέγονται τα παράγωγα ουσιαστικά που δηλώνουν εκείνον που έχει σε υπερ ολικ μέγεθος αυτ που σημαίνει το πρωτ τυπο. Τα μεγεθυντικά έχουν κυρίως σημασία περιγελαστική. Οι πιο συνήθεις καταλήξεις τους είναι οι εξής: -ων (γεν. -ωνος): γαστ ρ (γεν. γαστρ ς) γάστρων (= κοιλαράς) -ίας: μέτωπον μετωπίας (= αυτ ς που έχει μεγάλο μέτωπο). Πατρωνυμικά: Έτσι ονομάζονται τα ουσιαστικά που παράγονται απ κ ριο νομα πατέρα ή μητέρας ή άλλου προγ νου και σημαίνουν το γιο, τη θυγατέρα ή γενικά τον απ γονο. Αυτά έχουν τις ακ λουθες καταλήξεις: -δης: A νείας A νειάδης. -άδης: Aσκληπι ς Aσκληπιάδης. -ιάδης: Λαέρτης Λαερτιάδης. -ίδης: Δανα ς Δανα δης. (-είδης): Aτρε ς Aτρείδης (απ το Aτρε-ίδης). (-οίδης): Λητ Λητοίδης (απ το Λητο-ίδης). -ίων: Kρ νος Kρονίων (= ο γιος του Kρ νου, ο Δίας). Γονεωνυμικά: Έτσι λέγονται τα παράγωγα ουσιαστικά που σημαίνουν νεογν ζώου ή μικρ κατά την ηλικία ζώο κάποιου είδους. Η παραγωγική τους κατάληξη είναι -ιδε ς, πως ετ ς ετιδε ς. Εθνικά: Έτσι λέγονται τα ουσιαστικά που παράγονται απ κ ρια ον ματα χωρών, π λεων και γενικά τ πων και σημαίνουν εκείνον που κατάγεται απ κάποιον τ πο ή που ανήκει σ αυτ ν. Οι παραγωγικές τους καταλήξεις είναι οι εξής -ιος: Zάκυνθος Zακ νθιος. (-α ος): Aθ ναι Aθηνα ος (απ το Aθηνά-ιος). (-ε ος): Aργος Aργε ος (απ το Aργέσ-ιος Aργέ-ιος). (- ος): K ς K ος (απ το Kώ-ιος). -ε ς: Mέγαρα Mεγαρε ς. -ν ς: Aσία Aσιαν ς. -αν ς: Σάρδεις Σαρδιαν ς. 40

9 -ην ς: K ζικος Kυζικην ς. - νος: Aκράγας Aκραγαντ νος. -της: Tεγέα Tεγεάτης. -άτης: Γ θειον Γυθεάτης. -ιάτης: Σπάρτη Σπαρτιάτης. -ήτης: A γινα A γινήτης. -ίτης: Στάγειρα Σταγιρίτης. -ώτης: Σικελία Σικελιώτης. -ήσιος: Iθάκη Iθακήσιος. Παρώνυμα: Έτσι λέγονται τα παράγωγα ουσιαστικά που σημαίνουν πρ σωπο σχετικ μ εκείνο που δηλώνει η πρωτ τυπη λέξη ή πρ σωπο που ανήκει σ αυτ. Έ- χουν τις εξής παραγωγικές καταλήξεις: -ε ς: ππος ππε ς. -της: δ μος δημ της. -έτης: ο κος ο κέτης. -ίτης: τέχνη τεχνίτης. -ώτης: δεσμ ς δεσμώτης. -ιώτης: ν σος νησιώτης. 2. O ÛÈ ÛÙÈÎ apple Ú ÁˆÁ applefi Âapple ıâù Tα ουσιαστικά που παράγονται απ επίθετα είναι (θηλυκά ή ουδέτερα) αφηρημένα ουσιαστικά και σημαίνουν ιδι τητα. Oι κυρι τερες παραγωγικές καταλήξεις σ αυτά είναι οι εξής: α) -ία (παροξ τονα). Tα παράγωγα αυτά ουσιαστικά προήλθαν κυρίως απ δευτερ κλιτα επίθετα σε -ος, πως πιστος πιστία, κακ ς κακία. Aναλογικά προς αυτά σχηματίστηκαν αφηρημένα ουσιαστικά και απ μερικά τριτ κλιτα επίθετα, πως ε δαίμων ε δαιμονία. ) -εια (προπαροξ τονα). Aυτά προήλθαν κυρίως απ τριτ κλιτα σιγμ ληκτα επίθετα σε -ης, -ης, -ες, πως ληθ ς λήθεια. Aναλογικά προς αυτά σχηματίστηκαν παράγωγα ουσιαστικά και απ δευτερ κλιτα επίθετα σε -ος, πως οηθ ς οήθεια. γ) -οια (προπαροξ τονα). Aυτά προήλθαν απ συνηρημένα επίθετα της κλίσης σε -οος -ους, πως ε νοια απ το ε νοος ε νους, δ) -ος (ουδέτ. της γ κλίσης). Αυτά προήλθαν απ τριτ κλιτα επίθετα σε - ς, -ε α, -, πως αθ ς άθος. ε) -σ νη. Aυτά προήλθαν απ επίθετα δευτερ κλιτα και απ επίθετα τριτ κλιτα σε -ων, πως δίκαιος δικαιοσ νη, σώφρων σωφροσ νη. στ) -της. Αυτά σχηματίστηκαν απ τριτ κλιτα επίθετα σε - ς, -ε α, -, πως αρ ς αρ της. ζ) -άς. Αυτά προήλθαν απ αριθμητικά επίθετα, πως δ ο δυάς. 41

10 3. O ÛÈ ÛÙÈÎ apple Ú ÁˆÁ applefi Ú Ì Ù Tα ουσιαστικά που παράγονται απ ρήματα σημαίνουν: α) Tο πρ σωπο που ενεργεί. Oι σχετικές παραγωγικές καταλήξεις είναι: -ε ς, πως γράφω γραφε ς. - ς, πως τρέφω τροφ ς. -μών, πως γο μαι γεμών. -άς, πως φε γω φυγάς. -της, πως ργάζομαι ργάτης. -τήρ, πως καλ κλητήρ. -τωρ, πως λέγω ήτωρ. ) Tην ενέργεια, το πάθος ή την κατάσταση. Oι σχετικές παραγωγικές καταλήξεις είναι: -σις, πως λ ω λ σις. -σία, πως ργάζομαι ργασία. -ή, πως γράφω γραφή. -ά, πως γείρω γορά. -ία, πως μαίνομαι μανία. -εία, πως δουλε ω δουλεία. -ος, πως τρέμω τρ μος. -μ ς, πως δ ρομαι δυρμ ς. -(ε)τ ς, πως τίκτω τοκετ ς. γ) Tο αποτέλεσμα της ενέργειας. Oι σχετικές παραγωγικές καταλήξεις είναι: -μα, πως δρ ω δρυμα. -μή, πως γράφω γραμμή. -ος (ουδ. γ κλίσης), πως λανθάνω λάθος. δ) Tο ργανο ή το μέσο μιας ενέργειας. Oι σχετικές παραγωγικές καταλήξεις είναι: -τρον, πως ρ ροτρον. -θρον, πως κλείω κλε θρον. -τρα ή -θρα, πως ξ ω ξ στρα, πο αίνω πο άθρα. -τήρ, πως ζώννυμι ζωστήρ. -τηρία, πως αίνω ακτηρία. -τήριον, πως πίνω ποτήριον. -ανον, πως δρέπω δρέπανον. -άνη, πως σκάπτω σκαπάνη. - νη, πως γχω γχ νη. -ίς, πως γράφω γραφίς. -ε ς, πως σφάττω σφαγε ς. ε) Tον τ πο που γίνεται μια ενέργεια. Oι σχετικές παραγωγικές καταλήξεις είναι: -τήριον, πως ουλε ω ουλευτήριον. -τρα, πως ρχο μαι ρχήστρα. -τρον, πως θε μαι θέατρον. -θρον, πως αίνω άθρον. 42

11 AÛÎ ÛÂÈ * Στον παρακάτω πίνακα να κατατάξετε τα παράγωγα ουσιαστικά που σας δίνονται στην κατηγορία στην οποία ανήκουν: Παράγωγα Yποκοριστικά Tοπικά Περιεκτικά Πατρωνυμικά ουσιαστικά Δανα δης Aσκληπιάδης πευκ ν παιδάριον ξιφίδιον μαγειρε ον πυργίδιον λογε ον μπ ριον παρθεν ν Nα γράψετε στη στήλη B τα ουσιαστικά που παράγονται απ τα επίθετα της στήλης A, σ μφωνα με το παράδειγμα: Α Β α. σοφ ς σοφία. ε γεν ς... γ. αρ ς... δ. σώφρων... ε. δίκαιος... στ. κακ ς... ζ. γεννα ος... η. ε νους Nα αντιστοιχίσετε τα ρήματα της στήλης A με τα παράγωγα ουσιαστικά στη στήλη B σ μφωνα με το παράδειγμα: * Oι απαντήσεις στις Ασκήσεις ρίσκονται στο τέλος του ι λίου. 43

12 Α Β 1. γο μαι ñ ñ α. γεμ ν 2. πέμπω ñ ñ. πράκτωρ 3. καλ ñ ñ γ. γγελμα 4. πράττω ñ ñ δ. κλητ ρ 5. πα ω ñ ñ ε. ρμητήριον 6. γγέλλω ñ ñ στ. γχ νη 7. ρμ μαι ñ ñ ζ. πομπ ς 8. σημαίνω ñ ñ η. πα σις 9. γχω ñ ñ θ. τμ μα 10. τέμνω ñ ñ ι. σήμαντρον Nα αντιστοιχίσετε τα παράγωγα ουσιαστικά της στήλης A με την κατηγορία στην οποία ανήκουν στη στήλη B: Α 1. άθρον ñ ñ α. πρ σωπο που ενεργεί 2. παλαίστρα ñ 3. α λητ ς ñ ñ. ενέργεια, κατάσταση 4. δρ σις ñ 5. μανία ñ ñ γ. αποτέλεσμα ενέργειας 6. ρυγμα ñ 7. πλ κτρον ñ ñ δ. ργανο ή μέσο 8. ποτήριον ñ ñ ε. τ πος Β. Ú ıâùèî ÂappleÈı ÙˆÓ Î È ÂappleÈÚÚËÌ ÙˆÓ Tρεις είναι οι αθμοί των επιθέτων και των επιρρημάτων: ο θετικ ς, ο συγκριτικ ς και ο υπερθετικ ς. Mε τον ρο παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων εννοο με το συγκριτικ και τον υπερθετικ αθμ : Παραθετικά Συγκριτικ ς αθμ ς Υπερθετικ ς αθμ ς Tο επίθετο είναι θετικο αθμο ή απλώς θετικ, ταν φανερώνει μια ιδι τητα ή ποι τητα εν ς ντος χωρίς σ γκριση προς άλλο: ψηλ ς Oλυμπος. Tο επίθετο είναι συγκριτικο αθμο ή απλώς συγκριτικ, ταν φανερώνει τι ένα ον έχει μια ιδι τητα ή ποι τητα σε αθμ ανώτερο συγκριτικά προς ένα άλλο ή 44

13 προς πολλά άλλα που λογαριάζονται σαν ένα: Oλυμπ ς στιν ψηλ τερος τ ς Oσσης. Tέλος, το επίθετο είναι υπερθετικο αθμο ή απλώς υπερθετικ, ταν φανερώνει τι ένα ον έχει μια ιδι τητα ή ποι τητα σε πολ μεγάλο αθμ ανώτερο απ λα τα άλλα του ίδιου είδους: Oλυμπ ς στι τ ψηλ τατον πάντων τ ν ρέων τ ς Eλλάδος. Tο υπερθετικ διακρίνεται σε απ λυτο και σε σχετικ : Yπερθετικ Aπ λυτο Σχετικ Tο υπερθετικ λέγεται απ λυτο, ταν φανερώνει τι ένα ον έχει μια ιδι τητα ή ποι τητα σε πολ μεγάλο αθμ, απ λυτα, χωρίς να γίνεται σ γκριση προς άλλα: ο τ ς στι δικαι τατος. Tο υπερθετικ λέγεται σχετικ, ταν φανερώνει τι ένα ον έχει μια ιδι τητα ή ποι τητα στον πιο μεγάλο αθμ συγκριτικά προς λα τα άλλα του ίδιου είδους μαζί: Aριστείδης ν δικαι τατος πάντων τ ν Aθηναίων. Tα παραθετικά σχηματίζονται ή με μία λέξη και λέγονται μονολεκτικά ή με δ ο λέξεις και λέγονται περιφραστικά. OÌ Ï apple Ú ıâùèî Στα δευτερ κλιτα επίθετα, τα παραθετικά σχηματίζονται με τις καταλήξεις - τερος, -οτέρα, - τερον (ή -ώτερος, -ωτέρα, -ώτερον) για το συγκριτικ και - τατος, -οτάτη, - τατον (ή -ώτατος, -ωτάτη, -ώτατον) για τον υπερθετικ. H επιλογή μεταξ του -ο- και του -ω- έχει άμεση σχέση με το αν η παραλήγουσα του επιθέτου στο θετικ αθμ είναι μακρ χρονη ή ραχ χρονη. Aν είναι φ σει ή θέσει μακρ χρονη, τ τε τα παραθετικά γράφονται με -ο-, πως ξηρ ς ξηρ τερος ξηρ τατος. Aν μως είναι ραχ χρονη η παραλήγουσα, τ τε στα παραθετικά χρησιμοποιείται το -ω-, πως νέος νεώτερος νεώτατος. Στα τριτ κλιτα επίθετα σε -ης, -ης, -ες και -ων, -ων, -ον οι καταλήξεις στο συγκριτικ αθμ είναι -έστερος, -εστέρα, -έστερον και στον υπερθετικ αθμ -έστατος, -εστάτη, -έστατον, πως (ε σε ς) ε σε έστερος, ε σε εστέρα, ε σε έστερον και ε σε έστατος, ε σε εστάτη, ε σε έστατον. Παρ μοια: (ε δαίμων) ε δαιμονέστερος, -α, -ον και ε δαιμονέστατος, -η, -ον. 45

14 AÓÒÌ Ï apple Ú ıâùèî (ÛÂ - ˆÓ, -ÈÛÙÔ ) Θετικ ς Συγκριτικ ς Yπερθετικ ς α σχρ ς, -ά, - ν, α σχίων, τ α σχιον α σχιστος, -η, -ον χθρ ς, -ά, - ν, χθίων, τ χθιον χθιστος, -η, -ον δ ς, -ε α, -, δίων, τ διον διστος, -η, -ον καλ ς, -ή, - ν, καλλίων, τ κάλλιον κάλλιστος, -η, -ον μέγας, μεγάλη, μέγα, μείζων, τ με ζον μέγιστος, -η, -ον άδιος, -α, -ον, άων, τ ον στος, -η, -ον ταχ ς, -ε α, -, θάττων, τ θ ττον τάχιστος, -η, -ον γαθ ς, -ή, - ν, μείνων, τ μεινον ριστος, -η, -ον, ελτίων, τ έλτιον έλτιστος, -η, -ον, κρείττων, τ κρε ττον κράτιστος, -η, -ον, λ ώων, τ λ ον λ στος, -η, -ον κακ ς, -ή, - ν, κακίων, τ κάκιον κάκιστος, -η, -ον, χείρων, τ χε ρον μακρ τατος, -η, -ον μακρ ς, -ά, - ν μακρ τερος, -α, -ον χείριστος, -η, -ον μήκιστος, -η, -ον μικρ ς, -ά, - ν μικρ τερος, -α, -ον μικρ τατος, -η, -ον, λάττων, τ λαττον λάχιστος, -η, -ον, ττων, τ ττον κιστα (επίρρ.) λίγος, -η, -ον, μείων, τ με ον λίγιστος, -η, -ον πολ ς, πολλή, πολ, πλείων, τ πλέον πλε στος, -η, -ον ÂÚÈÊÚ ÛÙÈÎ apple Ú ıâùèî Ú ıâùèî ÌÂÙÔ ÒÓ Tα περιφραστικά παραθετικά των επιθέτων σχηματίζονται με το θετικ του επιθέτου και το ποσοτικ επίρρημα μ λλον, μάλιστα εμπρ ς απ αυτ. λα τα επίθετα μπορο ν να σχηματίσουν περιφραστικά παραθετικά παράλληλα με τα μονολεκτικά. Οι μετοχές σχηματίζουν τα παραθετικά τους μ νο περιφραστικά. π.χ. πιμελ ς μ λλον πιμελ ς μάλιστα πιμελής. δυνάμενος μ λλον δυνάμενος μάλιστα δυνάμενος. Eapple ıâù appleô Â Û ËÌ Ù Ô Ó apple Ú ıâùèî Πολλά επίθετα δεν έχουν παραθετικά, γιατί δηλώνουν ποι τητα ή ιδι τητα που δεν μπορεί να παρουσιάσει διάφορους αθμο ς. Tέτοια επίθετα είναι αυτά που δηλώνουν: 1. λη, πως ξ λινος. 2. καταγωγή ή συγγένεια, πως πατρικ ς, μητρικ ς. 3. τ πο ή χρ νο, πως θαλάσσιος, νυκτεριν ς. 4. μέτρο, πως δίπηχυς. 46

15 5. πολλά σ νθετα με α συνθετικ το π ς ή το στερητικ -, πως πάγκαλος, θάνατος. Ú ıâùèî ÂappleÈÚÚËÌ ÙˆÓ H παραθετική κατάληξη για τα ομαλά παραθετικά είναι -τερον για το συγκριτικ και -τατον για το υπερθετικ, πως (δικαίως) δικαι τερον, δικαι τατα. Σημειώνουμε πιο κάτω τα πιο ε χρηστα παραθετικά επιρρημάτων: Θετικ ς Συγκριτικ ς Yπερθετικ ς ε μεινον, έλτιον, κρε ττον ριστα, έλτιστα, κράτιστα κακ ς χε ρον, κάκιον χείριστα, κάκιστα καλ ς κάλλιον κάλλιστα μάλα μ λλον μάλιστα λίγον με ον, λαττον, ττον λίγιστα, λάχιστα, κιστα πολ πλέον πλε στον, πλε στα AÛÎ ÛÂÈ * Στον παρακάτω πίνακα να γράψετε τα παραθετικά των επιθέτων στην ονομαστική του ενικο και στα τρία γένη: Θετικ ς Συγκριτικ ς Yπερθετικ ς γι ς σοφ ς ντιμος σεμν ς νδοξος ε νους ε δαίμων πλο ς Στον παρακάτω πίνακα να γράψετε τα παραθετικά των επιθέτων στην ονομαστική του ενικο και στα τρία γένη: * Oι απαντήσεις στις Ασκήσεις ρίσκονται στο τέλος του ι λίου. 47

16 Θετικ ς Συγκριτικ ς Yπερθετικ ς δ ς καλ ς άδιος ταχ ς πολ ς μέγας χθρ ς α σχρ ς Á. AʈÓfiÏËÎÙ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙ Ô ÛÈ ÛÙÈÎ Tα αφων ληκτα τριτ κλιτα ουσιαστικά, ανάλογα με το χαρακτήρα τους, διακρίνονται σε ουρανικ ληκτα, χειλικ ληκτα και οδοντικ ληκτα: Aφων ληκτα Ουρανικ ληκτα Χειλικ ληκτα Οδοντικ ληκτα (με χαρακτήρα κ, γ, χ) (με χαρακτήρα π,, φ) (με χαρακτήρα τ, δ, θ). Παραδείγματα ουρανικ ληκτων ουσιαστικών: κ ραξ (κ ρακ-ος), νυξ ( νυχος), λώπηξ ( λώπεκ-ος), κλ μαξ (κλίμακ-ος), πτέρυξ (πτέρυγ-ος), σ ρξ (σαρκ- ς), θώραξ (θώρακ-ος), πλ ξ (πλακ- ς), φ λαξ (φ λακ-ος), θρ ξ (τριχ- ς), κ ρυξ (κήρυκ-ος), α ξ (α γ- ς), μάστιξ (μάστιγ-ος), σάλπιγξ (σάλπιγγ-ος), τέττιξ (τέτιγ-ος), φάραγξ (φάραγγ-ος), δι ρυξ (διώρυχ-ος) κ.ά. Παραδείγματα χειλικ ληκτων ουσιαστικών: Aραψ ( Aρα -ος), κώνωψ (κώνωπ-ος), γ ψ (γυπ- ς), φλ ψ (φλε - ς), A θίοψ (A θίοπ-ος), λα λαψ (λαίλαπ-ος), K κλωψ (K κλωπ-ος), Πέλοψ (Πέλοπ-ος), χάλυψ (χάλυ -ος) κ.ά. Παραδείγματα οδοντικ ληκτων ουσιαστικών: τάπης (τάπητ-ος), Eλλην ς ( Eλληνίδ-ος), ρνις ( ρνιθ-ος), λπ ς ( λπίδ-ος), τ σ μα (σώματ-ος), πα ς (παιδ- ς), τ φ ς (φωτ- ς), πατρ ς (πατρίδ-ος), πο ς (ποδ- ς), σεμν της (σεμν τητ-ος), ρω ς ( ρωίδ-ος), Eλλ ς ( Eλλάδ-ος), δρ ς ( δρ τ-ος), γέλως (γέλωτ-ος), τ θ μα (θ ματ-ος), τ κλ μα (κλίματ-ος), τ δρ μα (δράματ-ος), λαμπ ς (λαμπάδ-ος), πολ τις (πολίτιδ-ος), Πάρνης (Πάρνηθ-ος), Tίρυνς (Tίρυνθ-ος), λέ ης (λέ ητ-ος), ταχ της (ταχ τητ-ος), χάρις (χάριτ-ος), ρως ( ρωτ-ος), σπ ς ( σπίδ-ος), χλαμ ς (χλαμ δ-ος), κ ρυς (= περικεφαλαία) (κ ρυθ-ος), Πάρις (Πάριδ-ος), γίγας (γίγαντ-ος), Ξενοφ ν (Ξενοφ ντ-ος) κ.ά. 48

17 AÛÎ ÛÂÈ * Στον παρακάτω πίνακα να γράψετε τα παραθετικά των επιρρημάτων που σας δίνονται: Θετικ ς Συγκριτικ ς Yπερθετικ ς μάλα σαφ ς δέως ε σχυρ ς ληθ ς καλ ς πολ σωφρ νως Στον παρακάτω πίνακα να συμπληρώσετε τις πτώσεις που λείπουν: Eνικ ς αριθμ ς Oνομ. ελτίων μείνων τ μεινον Γεν Δοτ τ μείνονι Aιτ Kλητ. έλτιον Πληθυντικ ς αριθμ ς Oνομ. ο ελτίονες ή ελτίους... τ μείνονα ή μείνω Γεν.... τ ν μειν νων... Δοτ Aιτ Kλητ μείνονα ή μείνω Στον παρακάτω πίνακα κλίσης αφων ληκτων τριτ κλιτων ουσιαστικών να συμπληρώσετε τις πτώσεις που λείπουν: * Oι απαντήσεις στις Ασκήσεις ρίσκονται στο τέλος του ι λίου. 49

18 Eνικ ς αριθμ ς Oνομ. φ λαξ φλ ξ λώπηξ κ ρυξ Γεν.... τ ς φλογ ς Δοτ τ λώπεκι... Aιτ τ ν κήρυκα Kλητ κ ρυξ Πληθυντικ ς αριθμ ς Oνομ. ο φ λακες α φλ γες α λώπεκες ο κήρυκες Γεν Δοτ Aιτ τ ς λώπεκας... Kλητ. φ λακες φλ γες λώπεκες κήρυκες Στον παρακάτω πίνακα κλίσης αφων ληκτων τριτ κλιτων ουσιαστικών να συμπληρώσετε τις πτώσεις που λείπουν: Eνικ ς αριθμ ς Oνομ. σ ρξ A θίοψ τάπης Eλλην ς Γεν Δοτ Aιτ. τ ν σάρκα... τ ν τάπητα τ ν Eλληνίδα Kλητ.... A θίοψ Πληθυντικ ς αριθμ ς Oνομ. α σάρκες ο A θίοπες ο τάπητες α Eλληνίδες Γεν Δοτ.... το ς A θίοψι(ν) Aιτ Kλητ. σάρκες... τάπητες Eλληνίδες Nα συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τον κατάλληλο τ πο των αφων ληκτων τριτ κλιτων ουσιαστικών που δίνονται στην παρένθεση: α. Γέρων... (γέρων) γλ τταν δίστην χει, πα ς... (πα ς).. H ψυχ... (μάθημα, πληθ.) τρέφεται. γ. Eψευσμαι τ ς... ( λπίς). δ. A γ πτιοι προσέπλευσαν σ ν... ( σπίς, πληθ.) ποδήρεσιν. ε. O δημαγωγο παρ το ς δήμοις ε σ ν σπερ ο... (κ λαξ) παρ το ς τυράννοις. 50

19 XÚÔÓÈÎ Î È ÂÁÎÏÈÙÈÎ ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ * Στον παρακάτω πίνακα να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρηματικών τ πων που δίνονται: Eνεστώτας Παρατατικ ς Mέλλοντας A ριστος Παρακείμενος Yπερσυντέλικος πιτάττει παρέχοντι λέγειν χοι π λυε διδάσκ ης ν Στον παρακάτω πίνακα να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των ρηματικών τ πων που δίνονται: κ άλλει γίγνεται συνέ η Στον παρακάτω πίνακα να αντικατασταθο ν χρονικά οι ρηματικοί τ ποι που δίνονται: Eνεστώτας Παρατατικ ς Mέλλοντας A ριστος Παρακείμενος Yπερσυντέλικος ρ σι(ν) Oριστική Yποτακτική Eυκτική Προστακτική νικήσωσι(ν) νομίζηται σχον (γ πληθ.) πολέσαντες χρησάμενοι πεμπέτω * Oι απαντήσεις στις Xρονικές και εγκλιτικές αντικαταστάσεις ρίσκονται στο τέλος του ι λίου. 51

20 κο ει λέγειν φίκηται Στον παρακάτω πίνακα να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρηματικών τ πων που δίνονται: Eνεστώτας Παρατατικ ς Mέλλοντας A ριστος Παρακείμενος Yπερσυντέλικος ο δε(ν) δοκε τρεπομένην μεταδίδωσι(ν) ν γαγε(ν). À Δ. OÈ ÂappleÈÚÚËÌ ÙÈÎÔ appleúôû ÈÔÚÈÛÌÔ XÚ ÛÂÈ ÙˆÓ appleï ÁÈˆÓ appleùòûâˆó Oι πλάγιες πτώσεις (γενική, δοτική αιτιατική) χρησιμοποιο νται συχνά με επιρρηματική σημασία και δηλώνουν κυρίως τ πο, χρ νο, αιτία, αναφορά, ποσ ή τρ πο. Xαρακτηριστικά είναι τα λεγ μενα δοτικοφανή επιρρήματα που δηλώνουν τρ πο ή τ πο. Σημειώνουμε εδώ μερικά απ αυτά: 1. πεζ (= με τα π δια) 2. ε κ (= στην τ χη) 3. κραυγ (= κραυγάζοντας) 4. σχολ (= ραδέως) 5. τα τ η (= μ αυτ τον τρ πο) 6. λλ η (= αλλιώς) 7. κρυφ (= κρυφά) 8. δί α (= στην ιδιωτική ζωή) 9. δημοσί α (= στη δημ σια ζωή) 10. λ γ ω (= με την πρ φαση, στα λ για) 11. ργ ω (= με έργα, έμπρακτα) 12. ί α (= με τη ία) 52

21 13. φ σει (= εκ φ σεως) 14. σιγ (= σιωπηλά) 15. δρ μ ω (= τροχάδην) 16. κ κλ ω (= κυκλικά). AÛÎ ÛÂÈ * Στον παρακάτω πίνακα να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις πλάγιες πτώσεις που υπογραμμίζονται και να δηλώσετε τι σημαίνουν: Προτάσεις Λειτουργεί Σημαίνει α. Tο τον τ ν τρ πον σ μμαχοι γένοντο.. A το (= εκεί) κοιμήθη γ. Διαφέρομεν λλήλων τ ν φ σιν δ. T στεραί α τ ς μάχης φίκοντο ε. Δημοσί α το θηρ ν πιμελο νται στ. Eκε μειναν μέρας τρε ς ζ. Zηλ σε το πλο του η. Eκείνης τ ς νυκτ ς ο δε ς κοιμήθη Στον παρακάτω πίνακα να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις πλάγιες πτώσεις που υπογραμμίζονται και να δηλώσετε τι σημαίνουν: Προτάσεις Λειτουργεί Σημαίνει α. O λαγ τ ς νυκτ ς νέμονται E δαιμονίζω σε το τρ που γ. Π σου διδάσκει E ηνος; δ. Iωμεν ώμ η κα θυμ π το ς πολεμίους. ε. Tρ παια στησαν Mαραθ νι στ. Λιμ πέθανον ζ. Oλίγ ω πρ τερον η. Aλκι ιάδης δυνάμει ο δ ν τ ν λλων διέφερε. * Oι απαντήσεις στις Ασκήσεις ρίσκονται στο τέλος του ι λίου. 53

22 2.41. Στον παρακάτω πίνακα να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις πλάγιες πτώσεις που υπογραμμίζονται και να δηλώσετε τι σημαίνουν: Προτάσεις Λειτουργεί Σημαίνει α. Eπε ίω δ ο τη κα ξι μ νας Tίνα τρ πον κ ψω τ ν θ ραν (= πώς να χτυπήσω...); γ. Aλγ τ ν π δα δ. Tί τηνικάδε φ ξαι, Kρίτων; ε. Πέμψομεν α τ ν Eλλάδα στ. Yπερέχομεν τ ν ναντίων το σδε ζ. Tέθνηκεν ο περ τα ς νέαις θν ήσκειν καλ ν. η. Δείλης κεν (= το δειλιν ήλθε) θ. Πορε εται τριάκοντα σταδίους AappleÚfiÛˆapple Ú Ì Ù Î È appleúfiûˆappleâ ÂÎÊÚ ÛÂÈ Tα απρ σωπα ρήματα δέχονται ως υποκείμενο απαρέμφατο ή ειδική πρ ταση. Δεν έχουν προσωπικ υποκείμενο και απαντο ν συνήθως στο τρίτο ενικ πρ σωπο. Γι αυτ λέγονται και τριτοπρ σωπα. Aναγράφουμε τα πιο γνωστά απρ σωπα ρήματα: δε (= πρέπει), χρ (= είναι ανάγκη), δοκε (= φαίνεται καλ ), προσήκει (= ταιριάζει), πρέπει, νεστι (= είναι δυνατ, επιτρέπεται), μέλλει (= πρ κειται), ξεστι (= είναι δυνατ, επιτρέπεται), γχωρε (= επιτρέπεται), πάρεστι (= είναι δυνατ ), οικε (= φαίνεται), νδέχεται (= είναι ενδεχ μενο), συμφέρει (= ωφελεί, αποτελεί συμφέρον), λέγεται, γγέλλεται, δεται (= υπάρχει η φήμη), μολογε ται, συμ αίνει, φιλε (= συνηθίζεται), στιν (= είναι δυνατ ) προστέτακται (= έχει δοθεί προσταγή) κ.ά. Oι απρ σωπες εκφράσεις δέχονται και αυτές ως υποκείμενο απαρέμφατο ή ειδική πρ ταση. Aποτελο νται απ ένα ουσιαστικ και το ρήμα στ ή απ το ουδέτερο επιθέτου ή μετοχής και το ρήμα στ ή απ κάποιο επίρρημα και το ρήμα χει. Σημειώνουμε πιο κάτω τις πιο ε χρηστες απρ σωπες εκφράσεις: νάγκη ( στ ) = είναι ανάγκη, ρα ( στ ) = είναι κατάλληλος χρ νος, δ λ ν ( στι) = είναι φανερ, μήχαν ν ( στι) = είναι αδ νατο, άδι ν ( στι) = είναι ε κολο), χαλεπ ν ( στι) = είναι δ σκολο, ργον ( στ ) = είναι δ σκολο), ν μος ( στ ) = ν μος ορίζει, υπάρχει ν μος, καιρ ς ( στι) = είναι κατάλληλη στιγμή, ε κ ς ( στι) = είναι φυσικ, καλ ν ( στι) = είναι καλ, λπίς ( στι) = υπάρχει ελπίδα, νειδ ς ( στι) = είναι ντροπή, κίνδυν ς ( στι) = υπάρχει κίνδυνος, ο ν τε ( στ ) = είναι δυνατ, θέμις ( στ ) = είναι δίκαιο, φανερ ν ( στι) = είναι φανερ, λοιπ ν ( στι) = υπολείπεται, α σχρ ν ( στι) = είναι ντροπή, ναγκαίως χει = είναι αναγκαίο, ε χει = καλώς χει, καλ ς χει = είναι καλ, αδίως χει = είναι ε κολο, ρθ ς χει = είναι ορθ, ρκο ντως χει = αρκεί. 54

23 Kοντά στα απρ σωπα ρήματα και στις απρ σωπες εκφράσεις υπάρχει συνήθως μια δοτική που δηλώνει το πρ σωπο στο οποίο αναφέρεται το ρήμα. H δοτική αυτή λέγεται δοτική προσωπική. H δοτική προσωπική συχνά λειτουργεί και ως υποκείμενο του απαρεμφάτου. Στην περίπτωση μως αυτή η δοτική πρέπει να εννοηθεί σε αιτιατική πτώση. AÛÎ ÛÂÈ * Στις παρακάτω προτάσεις να ρείτε και να χαρακτηρίσετε συντακτικά τα υποκείμενα των ρημάτων. Επίσης, να κάνετε πλήρη συντακτική ανάλυση στο τελευταίο παράδειγμα. α. O τω χρ ποιε ν.. Oμολογε ται τ ν π λιν μ ν νδοξον ε ναι. γ. Eδοξεν α το ς προϊέναι (= τους φάνηκε καλ να προχωρήσουν). δ. Yμ ν ε δαίμοσιν ξεστιν γενέσθαι (= εσείς μπορείτε να γίνετε ευτυχισμένοι). ε. Προσήκει μ ν ε ναι γαθο ς Στις παρακάτω προτάσεις να ρείτε και να χαρακτηρίσετε συντακτικά τα υποκείμενα των ρημάτων ή των απρ σωπων εκφράσεων: α. O το το θέμις ε πε ν.. O κέτι κνε ν καιρ ς. γ. Ωρα πιέναι. δ. Δε τ ν ν μον ρχειν πάντων. ε. Mοχθε ν νάγκη το ς θέλοντας ε τυχε ν. στ. Φανερ ν ν τι ο δ ν δειν ν γεγ νει. ζ. Tα τα ο δυνατ ν νθρώποις ε ρε ν. η. Δε δέ σε χαίρειν κα λυπε σθαι. θ. Δειν ς χει με τα τα τολμ σαι Στις παρακάτω προτάσεις να ρείτε και να χαρακτηρίσετε συντακτικά τα υποκείμενα των ρημάτων ή των απρ σωπων εκφράσεων. Επίσης, να ρείτε και τα υποκείμενα των απαρεμφάτων: α. Eδοξε τ ουλ δέκα στρατηγο ς λέσθαι.. Tο ς ν μους δε τηρε ν το ς δικάζοντας. γ. Λέγεται τ ν Aρχίδαμον περ τ ς Aχαρν ς με ναι. δ. Eξ ν τ π λει Φίλιππον τιμωρήσασθαι. ε. Xαλεπ ν πατρ κα μητρ παίδων στερηθ ναι. * Oι απαντήσεις στις Ασκήσεις ρίσκονται στο τέλος του ι λίου. 55

24 E. π π ª π π. OÌfiÚÚÈ Â Ï ÍÂÈ ÙË Ó ÂÏÏËÓÈÎ applefi ÙÔ Ú. Ù ÙÙˆ απλές τάξη, τάγμα, τακτ ς, τακτικ ς, τάξιμο, τάμα σ νθετες σ νταξη, σ νταγμα, διάταξη, κατάταξη, μετάταξη, παράταξη, άτακτος, έκτακτος, ασ ντακτος, επιτακτικ ς, απ τακτος, καταστατικ ς, ανυπ τακτος, αρχισυντάκης, λιποτάκτης, ταξίαρχος, συνταγματάρχης, υποταγή, επιταγή, διαταγή, συνταγή, αταξία, προσταγή, ασυνταξία, ένταξη, κατατακτήριος, εντάσσω, παρατάσσω, συντάσσω κ.ά. AÛÎ ÛÂÈ * Nα αντιστοιχίσετε τις λέξεις της ν.ε. που δίνονται στη στήλη A με αυτές της στήλης B και να σχηματίσετε αποδεκτές φράσεις: A 1. επιτακτική ñ ñ α. πρ ταση 2. ασ ντακτη ñ ñ. ιατρική 3. υποτακτική ñ ñ γ. εισφορά 4. συνταγή ñ ñ δ. έγκλιση 5. κατατακτήριες ñ ñ ε. ανάγκη 6. έκτακτη ñ ñ στ. εξετάσεις B Nα ρείτε τη σημασία των λέξεων τακτ ς, μετάταξη, απ τακτος, λιποτάκτης και ανυπ τακτος. Nα γράψετε μία φράση για καθεμιά απ τις λέξεις αυτές Nα συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τον κατάλληλο τ πο των λέξεων που είναι ομ ρριζες με το αρχαίο ρ. τάττω. * Oι απαντήσεις στις Ασκήσεις ρίσκονται στο τέλος του ι λίου. 56

25 α. O Πα λος ανήκει στη δημοκρατική..... H έκθεσή του έχει χι μ νο ορθογραφικά λάθη αλλά και πολλές.... γ. Παρέ ης τη συγκεκριμένη... του ν μου. δ. O Kαραμανλής... την Eλλάδα στην Ευρωπαϊκή Κοιν τητα.. ËÌ Û ÊÚ ÛÂˆÓ ÙË Ú ÂÏÏËÓÈÎ AÛÎ ÛÂÈ * Nα μεταφράσετε στη ν.ε. τις φράσεις της α.ε. που σας δίνονται: α.ε ν.ε. α. γω ορτ ν.... α ρ δίκην... γ. α τίαν χω... δ. ε κο ω π τινος... ε. λίσκομαι κλοπ ς... στ. φικνο μαι ε ς πάντα Nα μεταφράσετε στη ν.ε. τις φράσεις της α.ε. που σας δίνονται: α.ε. ν.ε. α. λά ην παρέχομαί τινι.... δι ραχέων... γ. μποδ ν γίγνομαι... δ. τα τ γιγνώσκω... ε. γράφω ν μον... στ. δίκην δίδωμί τινι... ζ. ε δρ τινα... η. τ π μ... * Oι απαντήσεις στις Ασκήσεις ρίσκονται στο τέλος του ι λίου. 57

26 Á. ÓÒÓ Ì Î È ÓÙÒÓ Ì Ï ÍÂˆÓ ÙË Ú ÂÏÏËÓÈÎ AÛÎ ÛÂÈ * Nα γράψετε συνώνυμα και αντώνυμα στην α.ε. των λέξεων που δίνονται στην α στήλη: Λέξεις Συνώνυμα Aντώνυμα κ ν α σχρ ς έ αιος σώφρων καιν ς ππε ς Στον παρακάτω πίνακα να γράψετε συνώνυμα στην α.ε. των ρημάτων που δίνονται στην α στήλη: Ρήματα Συνώνυμα γο μαι... γιγνώσκω... πράττω... χαίρω... ρ... * Oι απαντήσεις στις Ασκήσεις ρίσκονται στο τέλος του ι λίου. 58

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΛΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΛΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ ΟΜΑΛΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ Προσέξτε στα πιο κάτω παραδείγµατα τη χρήση των γραµµένων µε έντονα γράµµατα επιθέτων και απαντήστε τις παρατηρήσεις που ακολουθούν: Ο Γιάννης είναι ικανός. Ο Γιάννης είναι ικανότερος

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Λέων κατεμέμφετο Προμηθέα πολλάκις, τι μέγαν α τ ν πλασεν κα καλ ν κα τ ν λλων θηρίων δυνατώτερον. «τοιο τος δ ν», φασκε, «τ ν λεκτρυόνα φοβο μαι».

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Εκφωνήσεις: ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνας Πρωταγόρας 323 Α-Ε,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνος Πολιτεία 519Β - 520Α Τ δ τ δε ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 1β

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 1β ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 1β Συγγραφή: Ειρήνη Ροδοσθένους, Σύµβουλος Φιλολογικών Μαθηµάτων Εποπτεία: Λουκία Χατζηµιχαήλ, Ε.Μ.Ε. Φιλολογικών Μαθηµάτων 1 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή

Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 14 ( βιβλίο Α Γυµνασίου) Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή γ λύω Σ λύει Ο το λύει µε λύοµεν µε λύετε Ο τοι λύουσι(ν) Ποιο χρόνο συναντάµε

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 Θ.Α. Αµελίδης AΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Aσκήσεις Γραµµατικής Απαντήσεις 3 2. Ασκήσεις Γραµµατικής Γενικών Εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή της συγγραφέως

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή της συγγραφέως Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή της συγγραφέως ÚfiÏÔÁÔ Î ÔÛË Η δε τερη έκδοση του βιβλίου Θεµατογραφία Αρχαίων Ελληνικών Β Λυκείου αποτελεί ένα πολ τιµο διδακτικ εργαλείο για κάθε φιλ λογο που

Διαβάστε περισσότερα

1. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερμηνευτικές ερωτήσεις του κειμένου: α) Πώς πέθανε ο Βουκεφάλας;

1. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερμηνευτικές ερωτήσεις του κειμένου: α) Πώς πέθανε ο Βουκεφάλας; ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 11 13 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ να δ μάχη συνέβη κα νθεν ρμηθε ς πέρασεν τ ν δάσπην ποταμ ν πόλεις κτισεν λέξανδρος. Κα τ ν μ ν Νίκαιαν τ ς νίκης τ ς κατ νδ ν πώνυμον νόμασε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οι ασκήσεις που υπάρχουν στα βιβλία του ΚΕΕ (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας) του ΥΠΕΠΘ της Α, Β, Γ Λυκείου.

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οι ασκήσεις που υπάρχουν στα βιβλία του ΚΕΕ (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας) του ΥΠΕΠΘ της Α, Β, Γ Λυκείου. Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στις Γενικές Εξετάσεις υπάρχει και µια λεξιλογική άσκηση, η οποία βαθµολογείται µε 10 µονάδες, όσο δηλαδή και οι ασκήσεις της γραµµατικής ή του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 5Η

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 5Η ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Η - ΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ : ΘΕΤΙΚΟΣ, ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ, ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ Παραθετικά είναι ο συγκριτικός και ο υπερθετικός βαθμός ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΣ ανθεκτικός, -ή, -ό ευρύς, -εία, -ύ αναιδής,

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Ρήματα λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μία κατάσταση.

Ρήματα λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μία κατάσταση. Τι είναι ρήμα; Παραδείγματα: α) Ο εργάτης δουλεύει β) Ο ήλιος σκεπάστηκε από τα σύννεφα γ) Το μωρό κοιμάται Οι λέξεις «δουλεύει», «σκεπάστηκε», «κοιμάται», λέγονται ρήματα γιατί φανερώνουν ότι ο εργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω Ε- ΝΕ- ΣΤΩ- ΤΑΣ ΠΑ- ΡΑ- ΤΑ- ΤΙ- ΚΟΣ ΜΕΛ- ΛΟ- ΝΤΑΣ ΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙ- ΚΗ ε ιμί ε ι εστί(ν) εσμέν εστέ ε ισί(ν) η/ ην ησθα ην ημεν ησαν εσομαι εσ η/ εσει εσται εσόμεθα εσεσθε εσονται ΥΠΟΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές.

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές. ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές. Οι αντωνυμίες δίνουν στον λόγο μας συντομία και σαφήνεια. Μας βοηθούν να μιλάμε πιο εύκολα για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002. Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002. Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8 7 µ το νυν ο δε ς ν ποδε ξειεν ο τ' πενεχθ ντα π τ ν φυλ ρχων ο τε

Διαβάστε περισσότερα

Β ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ. Αρσενικά και θηλυκά σε ως και ουδέτερα σε ων. Α. ΑΣΥΝΑΙΡΕΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

Β ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ. Αρσενικά και θηλυκά σε ως και ουδέτερα σε ων. Α. ΑΣΥΝΑΙΡΕΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Β ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: ΑΣΥΝΑΙΡΕΤΑ ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΑΤΤΙΚΟΚΛΙΤΑ Αρσενικά και θηλυκά σε ος και ουδέτερα σε ον. Αρσενικά και θηλυκά σε ους και ουδέτερα σε ουν. Αρσενικά και θηλυκά σε ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8 7 µ το νυν ο δε ς ν ποδε ξειεν ο τ' πενεχθ ντα π τ ν φυλ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 : Β. Ετυμολογία Γ2. Συντακτικό

Ενότητα 2 : Β. Ετυμολογία Γ2. Συντακτικό Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ Γυμνασίου Ενότητα 2 : Β. Ετυμολογία Γ2. Συντακτικό 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Ετυμολογία: ουσιαστικών από ρήματα Παραγωγή 3-7 Ασκήσεις ετυμολογίας 8-16 Σύνταξη: Οι επιρρηματικοί

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3) Να σχολιάσετε τον κάθε όρο ειρήνης και ποιές συνέπειες θα έχει για τους Αθηναίους. Πώς ο Ξενοφώντας διακρίνει τον σημαντικότερο όρο;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3) Να σχολιάσετε τον κάθε όρο ειρήνης και ποιές συνέπειες θα έχει για τους Αθηναίους. Πώς ο Ξενοφώντας διακρίνει τον σημαντικότερο όρο; ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ερωτήσεις κατανόησης 1) Ποια απάντηση έδωσαν οι Σπαρτιάτες στους συμμάχους τους για την τύχη των Αθηναίων; Ποιοι οι λόγοι αυτής της απόφασης και ποια τα κίνητρα των Σπαρτιατών; Πώς την κρίνετε;

Διαβάστε περισσότερα

Ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός

Ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός Ουσιαστικά Ανισοσύλλαβα ουσιαστικά λέµε τα ουσιαστικά που στον πληθυντικό έχουν µια παραπάνω συλλαβή, ενώ ισοσύλλαβα αυτά που έχουν στον ενικό και τον πληθυντικό τον ίδιο αριθµό συλλαβών. Τα ουδέτερα ανισοσύλλαβα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο ριστοτέλους, θικ Νικοµάχεια Β6, 4-10 ν παντ δ συνεχε κα διαιρετ στι λαβε ν τ µ ν πλε ον τ δ λαττον τ δ σον, κα τα τα κατ α τ τ πρ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Μετά την αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων το σχολικό έτος 2006-2007 και επειδή, λόγω της εφαρμογής κύκλων συνδιδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1) Πώς είναι το πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα; Σε ποια παράταξη ανήκει ο Θηραμένης και ποια ήταν η πρόταση του στην εκκλησία του δήμου;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1) Πώς είναι το πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα; Σε ποια παράταξη ανήκει ο Θηραμένης και ποια ήταν η πρόταση του στην εκκλησία του δήμου; ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ερωτήσεις κατανόησης 1) Πώς είναι το πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα; Σε ποια παράταξη ανήκει ο Θηραμένης και ποια ήταν η πρόταση του στην εκκλησία του δήμου; 2) Ποια η διπλωματική δραστηριότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2011 2012 Επώνυµο :... Όνοµα :... Α. Λεξιλογικά 1. Να σχηµατίσεις σύνθετες λέξεις µε πρώτο συνθετικό τα λόγια αχώριστα µόρια της Α στήλης και µε δεύτερο συνθετικό τις λέξεις της Β στήλης.

Διαβάστε περισσότερα

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να αντλήσουν πληροφορίες προκειµένου να αποκτήσουν γνώσεις για τον εαυτ τους και τους άλλους.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ Περίοδος ονομάζεται το κομμάτι του λόγου που αρχίζει και τελειώνει σε ισχυρό σημείο στίξης (τελεία, ερωτηματικό, θαυμαστικό). Όταν στην αρχή ή στο τέλος έχουμε άνω τελεία, μιλάμε τώρα πια για ημιπερίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 15 Α. Κείμενο Η Αθήνα προπύργιο της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Από το εγχειρίδιο της Α Γυμνασίου Ενότητα 12 Α. Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο Πλ τωνος Πρωταγ ρας (323 Α - Ε) ν γ ρ τα ς λλαις ρετα ς, σπερ σ λ γεις, ν τις φ γαθ ς α λητ ς ε ναι, λλην

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙ Η ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙ Η ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙ Η ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ Επώνυµο: Όνοµα:... Πατρώνυµο: Τηλέφωνο:... Σχολείο από το οποίο αποφοίτησα:. Θέρµη, 10 Μαΐου 2009 Α. ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Α ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 03-04 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα Α. Κείμενο Θυσία για την πατρίδα ½ Εκμάθηση λεξιλογίου: εὐδαίμων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση:

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση: ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 κδοση: Ροδοκαν κη 18, Χ ος 82100, Τηλ.: 0271 0 41287 Σχεδιασµός - Επιµ λεια: Γεωργ α Λουκ -Μ τση Ηλεκτρονικ σελιδοπο ηση: Ηλι να Στεφ κη Π νακας εξ φυλλου: ννα Μιχαλ κη-μιχ λου (1900-1900)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ Κατά την κλίση των ρημάτων παρουσιάζονται ορισμένοι όμοιοι τύποι. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν πρέπει να δοθεί στους εξής: 1. Το γ ενικό πρόσωπο Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ÍÅÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÓÔÁÕÑÏÕÐÏËÇ

ÍÅÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÓÔÁÕÑÏÕÐÏËÇ 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Και απορώ, γιατί κανένα από εσά δεν πιστεύει ότι κινδυνεύει µαζί και η δηµοκρατία µα, αν και έχουν ολιγαρχικό πολίτευµα οι Χίοι και οι Μυτιληναίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 1-3 1 Ε µ συν δη, βουλ, το ς κατηγ ροις βουλοµ νοις κ παντ

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ. α. απρόσωπου ρήματος δηλ. ενός ρήματος στο γ' ενικό πρόσωπο

ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ. α. απρόσωπου ρήματος δηλ. ενός ρήματος στο γ' ενικό πρόσωπο ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Τι πρέπει να γνωρίζω για την απρόσωπη σύνταξη; 1. Τα απρόσωπα ρήματα δεν κλίνονται, δηλαδή δεν σχηματίζουν πρόσωπα (α', β' και γ' ενικό και πληθυντικό) αλλά βρίσκονται πάντα και μόνο στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ Ορισμένοι ρηματικοί τύποι παρουσιάζουν μεταξύ τους ομοιότητες. Όμοιοι τύποι του ενεστώτα των βαρύτονων και συνηρημένων ρημάτων 1. Το γ ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα ενεργητικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους.

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους. 5 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια βελτιωμένη έκδοση του Συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε πίνακες που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2000. Η επανέκδοσή του κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προγραμματισμός κατά ενότητα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 203-204 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα Α. Κείμενο Πατρική δικαιοσύνη 2 Εμπλουτισμός λεξιλογίου: ἄκων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Θηλυκά ουσιαστικά σε -ίσσα

Θηλυκά ουσιαστικά σε -ίσσα Ενότητα 151 η: «Του κόσμου το ψωμί» Θηλυκά ουσιαστικά σε ισσα...39 Ευθύς και πλάγιος λόγος...40 Επιφωνήματα...41 Ουδέτερα ουσιαστικά σε είο...41 Υποκοριστικά...42 Σημεία στίξης: διπλή τελεία-εισαγωγικά...42

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα.

ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα. ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα. ΔΣ6. Δίνονταί οί πίνακες Σ1(Κ, Κ) καί Π1(Κ, Κ) που περίέχουν τα αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η σύνταξη μιας πρότασης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η σύνταξη μιας πρότασης ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η σύνταξη μιας πρότασης Τα δύο πιο βασικά στοιχεία σε κάθε πρόταση είναι το ρήμα και το ουσιαστικό. Το κομμάτι της πρότασης που αναφέρεται στο ρήμα το λέμε ρηματικό σύνολο (ΡΣ) ή ρηματικό

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ Α.1. ΦΩΝΗ Τα ρήματα σχηματίζουν δύο φωνές. α. Ενεργητική Φωνή β. Παθητική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΣ. ποζν. χο ςε π ώινου - τις το βίου α τία στίν. Překlady z češtiny do řečtiny lekce 1. Lekce 2. Lekce 3. Lekce 5.

ΛΕΞΙΣ. ποζν. χο ςε π ώινου - τις το βίου α τία στίν. Překlady z češtiny do řečtiny lekce 1. Lekce 2. Lekce 3. Lekce 5. Překlady z češtiny do řečtiny lekce 1. ΛΕΞΙΣ α) ρ χεις νον; νον ο κ χω λλ ππον. θέλεις τ ν ππον λα νειν; β) ο κ θέλοµεν το ς φίλους κρίνειν. γ) τί συµβαίνει; νοµίζω τ ν φίλον ρήγειν τ ν τ φορτίον φέρειν.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 5η Ενότητα: Συζητώντας για την εργασία και το επάγγελμα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγικά κείμενα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 5η Ενότητα: Συζητώντας για την εργασία και το επάγγελμα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγικά κείμενα ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικά κείμενα 2. Βαθμοί επιθέτων και επιρρημάτων Η σύγκριση 3. Το β συνθετικό Λεξιλόγιο 4. Οργάνωση και συνοχή της περιγραφής και της αφήγησης 5. Δραστηριότητες παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ιδαγµ νο κε µενο Πλάτωνος Πολιτεία 519 Β D Τί δέ; Τόδε ο κ ε κός, ν δ γώ, κα νάγκη κ τ ν προειρηµένων, µήτε το ς παιδεύτους κα ληθείας πείρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙ Η ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙ Η ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙ Η ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ Επώνυµο: Όνοµα:... Πατρώνυµο: Τηλέφωνο:... Σχολείο από το οποίο αποφοίτησα:. Θέρµη, 15 Μαΐου 2011 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Γραμματική: Συμφωνόληκτα 3 Κλήση αφωνόληκτων 4-6 Κλίση ημιφωνόληκτων 7-15 Ασκήσεις 16-23 Εργασία για το σπίτι 24 Κ.

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Παρουσίαση Λογισμικού: Κατερίνα Αραμπατζή Προμηθευτής: Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου Προσβασιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

A. O ANΘPΩΠOΣ ΣTHN ANAZHTHΣH ΛEΞEIΣ TOY ΘEIOY KΛEI IA

A. O ANΘPΩΠOΣ ΣTHN ANAZHTHΣH ΛEΞEIΣ TOY ΘEIOY KΛEI IA ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΙΟ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να κατανοήσετε τη διαχρονική αναζήτηση του Θεο απ τον άνθρωπο. ñ Να διαπιστώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

) ) IV) V) VI) VII)

) ) IV) V)  VI)     VII) Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Θεµατογραφία αυτή προσπαθεί να κάνει µια νέα προσέγγιση στην εξοικείωση του µαθήµατος των Αρχαίων Ελληνικών. Ο Α τόµος περιλαµβάνει µια επιλογή 20 κειµένων

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001

Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001 Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικ Νικοµ χεια (Β6, 4-10) ν παντ δ συνεχε κα διαιρετ στι λαβε ν τ µ ν πλε ον τ δ' λαττον τ δ' σον, κα

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

) ) IV) V) VI) VII)

) ) IV) V)  VI)     VII) Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Θεµατογραφία αυτή προσπαθεί να κάνει µια νέα προσέγγιση στην εξοικείωση του µαθήµατος των Αρχαίων Ελληνικών. Ο Β τόµος περιλαµβάνει µια επιλογή 20 κειµένων

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου Ενότητα 7 η : «Πολιτείες ντυμένες στα λευκά!» Παρελθοντικοί χρόνοι: Αόριστος-Παρατατικός...24 Το ρήμα «είμαι» στον αόριστο και παρατατικό...25 Χρονικοί και Αιτιολογικοί σύνδεσμοι...26 Παραθετικά επιθέτων...26

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

(π ƒàª ª ƒπ ºÀ π ) À ƒπ π À π ªπ À π

(π ƒàª ª ƒπ ºÀ π ) À ƒπ π À π ªπ À π T π N E π ø À I π À À N π ø À ø (π ƒàª ª ƒπ ºÀ π ) À ƒπ π À π ªπ À π A π T πµ À À IÓÛÙÈÙÔ ÙÔ NÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ appleô ÒÓ Υπ την εποπτεία του Iνστιτο του Nεοελληνικών Σπουδών (Iδρ µατος Mαν λη Tριανταφυλλίδη)

Διαβάστε περισσότερα

Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11

Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 ΘΕΜΑ 61 ο - 80ο α) Να συνδέσετε κάθε λέξη του κειμένου (Α στήλη) με την αντώνυμή της στη Β στήλη (δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν): Β ΣΤΗΛΗ 1. πολλή

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου. Κύρια ονόματα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου. Κύρια ονόματα Ενότητα 2η : «Στο σπίτι και στη γειτονιά» Κύρια ονόματα...10 Γενική πτώση ουσιαστικών...11 Επίθετα...11 Συγκριτικός Βαθμός επιθέτων...11 Ενεστώτας: οριστική ενεργητικής και παθητικής φωνής...12 Βοηθητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω ουσιαστικά σε μια από τις κατηγορίες που δίνονται στην παρένθεση (παρώνυμα, εθνικά, πατρωνυμικά): σκαπανεύς, Ἀβδηρίτης, Ἀτρείδης, Θηβαῖος, δεσμώτης, Κυψελίδης,

Διαβάστε περισσότερα

EPIEXOMENA. 1. H τέχνη της πολεμικής... 15. O Pο δης, ο Pίχτερ και η επιστήμη της ασημαντολογίας... 65

EPIEXOMENA. 1. H τέχνη της πολεμικής... 15. O Pο δης, ο Pίχτερ και η επιστήμη της ασημαντολογίας... 65 EPIEXOMENA TΟΙΣ ΕΝΤΕΥΞΟΜΕΝΟΙΣ.................................... 11 1. H τέχνη της πολεμικής................................ 15 2. Ένα αφήγημα για το αφήγημα Tο «Eγχειρίδιον Διηγηματογραφίας» του Eμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα