Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.3 Θέμα: «Επιλογή Αγωγών και Καλωδίων ΕΗΕ» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

2 Αγωγοί και Καλώδια ΕΗΕ Κατά την επιλογή της διατομής των αγωγών μιας γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. κυκλώματα διακλάδωσης, γραμμή παροχής ΕΗΕ κλπ.) πρέπει να ικανοποιούνται δύο βασικά κριτήρια. 1. Οι αγωγοί να διαρρέονται από τη μέγιστη ένταση ρεύματος που αντέχουν, χωρίς η αναπτυσσόμενη θερμότητα σε αυτούς να προκαλέσει καταστροφή της μόνωσής τους. Το κριτήριο αυτό εξασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία της γραμμής (!!!). 2. Η επιλεγείσα διατομή των αγωγών να μη προκαλέσει πτώση τάσης μεγαλύτερη από την επιτρεπτή τιμή. Το κριτήριο αυτό εξασφαλίζει την οικονομική και καλή λειτουργία των φορτίων της εγκατάστασης (!!!). 2

3 Αγωγοί και Καλώδια ΕΗΕ Ο υπολογισμός της διατομής των αγωγών μιας ηλεκτρικής γραμμής πραγματοποιείται, λαμβάνοντας υπόψη: την επιτρεπτή πτώση τάσης στη γραμμή, το μήκος και το φορτίο της γραμμής. Η επιλογή της διατομής των αγωγών γίνεται από πίνακες, με βάση τον τρόπο εγκατάστασης της γραμμής, την ένταση φόρτισης και το είδος της μόνωσης των αγωγών. Τα μονωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται στους αγωγούς και τα καλώδια των ΗΕ και η μέγιστη συνεχώς επιτρεπόμενη θερμοκρασία είναι: το πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), 70 0 C, το αιθυλενιούχο προπυλαινιούχο ελαστικό (EPR, B2,3G), 90 0 C, το δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (XLPE, 2X), 90 0 C, 3

4 Αγωγοί και Καλώδια ΕΗΕ Οι αγωγοί των γραμμών των ΗΕ κατασκευάζονται συνήθως από χαλκό, σπάνια δε από αλουμίνιο. Οι αγωγοί περιβάλλονται από τη δική τους μόνωση, κύρια μόνωση και εξωτερικά καλύπτονται από πρόσθετη μόνωση, τη μόνωση μανδύα. Χρώμα μόνωσης αγωγών. Αγωγοί φάσης: οποιοδήποτε χρώμα, εκτός από κίτρινοπράσινο και ανοιχτό μπλε. Συνήθως, χρησιμοποιούνται καφέ-μαύρο ή μαύρο με αριθμούς. Ουδέτερος αγωγός: ανοιχτό μπλε (ή παλιά γκρίζο). Αγωγός προστασίας (γείωσης): κίτρινο-πράσινο. (!!!) Απαγορεύεται η χρήση κιτρινοπράσινου αγωγού σε φάσεις. 4

5 Παραδείγματα H05V-U1,5 (H: εναρμονισθείσα γραμμή, 05: μέχρι 500 V τάση, V: κύρια μόνωση PVC, U: ένας αγωγός, 1,5: διατομή αγωγού 1,5 mm 2 ). A05VV-R 4G 2,5 (A: εθνικός αναγνωρισμένος τύπος, 05: τάση συστήματος 300/500 V, V:μόνωση αγωγού από PVC, V: μόνωση μανδύα από PVC, R: εύκαμπτος αγωγός, 4: 4 αγωγοί, G: αγωγός προστασίας/γείωσης, δηλαδή καλώδιο 4 αγωγών, 2,5: διατομή αγωγών 2,5 mm 2 ). 5

6 Αγωγοί και Καλώδια ΕΗΕ Συνήθη καλώδια στη ΧΤ J1VV (κατά IEC ή ΕΛΟΤ 843), ΝΥΥ (κατά VDE 0271). Για εγκατάσταση σε περιβάλλοντα υψηλών απαιτήσεων, όπως χώμα, νερό. H05VV-R ή A05VV-R (κατά CENELEC), ΝΥΜ (κατά VDE 0250). Για εγκατάσταση στον αέρα, μέσα ή πάνω σε επίχρισμα (σουβάς). H 05 VV-U1 ή ΝΥΑ, μονόκλωνοι αγωγοί με μόνωση από PVC, για εγκατάσταση μόνο μέσα σε ηλεκτρολογικούς (μεταλλικούς ή πλαστικούς) σωλήνες, για λόγους προστασίας. H 05 VV-F ή H 05 RN-F κατάλληλα για εύκαμπτες συνδέσεις. 6

7 Αγωγοί και Καλώδια ΕΗΕ Καλώδια στη ΜΤ 12/20 (kv) Χρησιμοποιούνται καλώδια από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο N2XSY κατά VDE 273 ή XLPE κατά IEC ή ΕΛΟΤ 1029, τα οποία είναι κατάλληλα για τοποθέτηση στο έδαφος ή στο νερό. Ο υπολογισμός της διατομής αγωγού ακολουθεί δύο στάδια: υπολογίζεται πρώτα η μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση ρεύματος του αγωγού και επιλέγεται η κατάλληλη διατομή από πίνακες. Στη συνέχεια, ελέγχεται η επιλεγείσα διατομή σε πτώση τάσης. Επιλέγεται, τελικώς, η διατομή εκείνη, η οποία ικανοποιεί και τις δύο απαιτήσεις. 7

8 Υπολογισμός Μέγιστης Έντασης Αγωγού Εγκατάσταση αγωγών και καλωδίων εκτός εδάφους για τάσεις μικρότερες από 1000 (V) στο ΕΡ ή 1400 (V) στο ΣΡ Επιτρεπόμενο ρεύμα συνεχούς φόρτισης αγωγού ή καλωδίου, όταν πρέπει να βρεθεί η ικανότητα φόρτισης του καλωδίου υπό συγκεκριμένες συνθήκες εγκατάστασης: I I f f 0 n Ι 0 : το όριο του ρεύματος φόρτισης ή το ρεύμα αναφοράς του καλωδίου για θερμοκρασία περιβάλλοντος 30 0 C ( PVC). f θ : Συντελεστής θερμοκρασίας για θερμοκρασία 30 0 C f n : Συντελεστής πλήθους κυκλωμάτων, όταν τοποθετούνται μαζί περισσότερα από ένα καλώδια. 8

9 Υπολογισμός Μέγιστης Έντασης Αγωγού Υπολογισμός διατομής καλωδίου, όταν είναι γνωστή η ονομαστική ένταση (φορτίου) του καλωδίου και οι συνθήκες εγκατάστασης: I ' b I f b f Ι b : η ονομαστική ένταση του φορτίου, που τροφοδοτεί το καλώδιο. Ι b Ι 0 : το ρεύμα συνεχούς φόρτισης, για το οποίο επιλέγεται η διατομή του καλωδίου. f θ : Συντελεστής θερμοκρασίας για θερμοκρασία 30 0 C f n : Συντελεστής πλήθους κυκλωμάτων, όταν τοποθετούνται μαζί περισσότερα από ένα καλώδια. n 9

10 Παραδείγματα 1. Αγωγός H 05 VV-U1 ή ΝΥΑ, 6 (mm 2 ), 3 αγωγοί, τοποθετούνται μέσα σε πλαστικό σωλήνα. Εγκατάσταση κάτω από το σουβά σε τοίχο: (α) με θερμομόνωση και (β) χωρίς θερμομόνωση. Θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 0 C. Να υπολογιστεί η μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση των αγωγών. Λύση Αριθμός ενεργών αγωγών = 2 (φάση και ουδέτερος). f θ = 0,87 (πίνακας 7.5). f n = 1,0 (πίνακας 7.6). Ι 0 = 40 (Α) (πίνακας 7.3.b), για τοίχο χωρίς θερμομόνωση. Ι 0 = 34 (Α) (πίνακας 7.3.a), για τοίχο με θερμομόνωση. (α) Ι = I 0 f θ f n = 40 * 0,87 * 1,0 = 34,8 (A). (β) Ι = I 0 f θ f n = 34 * 0,87 * 1,0 = 29,58 (A). 10

11 Πίνακες 11

12 12

13 13

14 2. Τέσσερα κυκλώματα διακλάδωσης ΕΗΕ κατοικίας τύπου H 05 VV-U ή A 05 VV-U ή NYM διατομής 3*1,5 (mm 2 ), 3*2,5 (mm 2 ), 3*4 (mm 2 ) και 3*6 (mm 2 ), τοποθετούνται σε κοινό κανάλι σε τοίχο κάτω από σουβά. Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35 0 C. Συντελεστής ταυτοχρονισμού των καλωδίων 100 %. Εξετάζονται δύο περιπτώσεις τοποθέτησης των καλωδίων: (α) σε επαφή μεταξύ τους και (β) σε απόσταση μεταξύ τους διπλάσια της διαμέτρου. Να προσδιοριστεί η μέγιστη ικανότητα φόρτισης των καλωδίων, όταν πρόκειται για τοίχο με και χωρίς θερμομόνωση. Λύση (α) Τα καλώδια είναι σε επαφή μεταξύ τους (α1) Τοίχος με θερμομόνωση Αριθμός ενεργών αγωγών = 2 (φάση και ουδέτερος). Ο αγωγός ΡΕ δεν λαμβάνεται ως ενεργός αγωγός. f θ = 0,94 (πίνακας 7.5). f n = 0,65 (πίνακας 7.6). Ι 0 (1,5 mm 2 ) = 14,5 (A), Ι 0 (2,5 mm 2 ) = 19,5 (A), Ι 0 (4 mm 2 ) = 26 (A) και Ι 0 (6 mm 2 ) = 14,5 (A) [πίνακας 7.3a]. 14

15 Ι (1,5 mm 2 ) = I 0 f θ f n = 14,5 * 0,94 * 0,65 = 8,86 (A). Ι (2,5 mm 2 ) = I 0 f θ f n = 19,5 * 0,94 * 0,65 = 11,91 (A). Ι (4 mm 2 ) = I 0 f θ f n = 26 * 0,94 * 0,65 = 15,89 (A). Ι (6 mm 2 ) = I 0 f θ f n = 34 * 0,94 * 0,65 = 20,78 (A). (α) Τα καλώδια είναι σε επαφή μεταξύ τους (α2) Τοίχος χωρίς θερμομόνωση Ι 0 (1,5 mm 2 ) = 19 (A), Ι 0 (2,5 mm 2 ) = 26 (A), Ι 0 (4 mm 2 ) = 35 (A) και Ι 0 (6 mm 2 ) = 44 (A) [πίνακας 7.3b]. Ι (1,5 mm 2 ) = I 0 f θ f n = 19 * 0,94 * 0,65 = 11,61 (A). Ι (2,5 mm 2 ) = I 0 f θ f n = 26 * 0,94 * 0,65 = 15,89 (A). Ι (4 mm 2 ) = I 0 f θ f n = 35 * 0,94 * 0,65 = 21,39 (A). Ι (6 mm 2 ) = I 0 f θ f n = 44 * 0,94 * 0,65 = 26,88 (A). 15

16 (β) Τα καλώδια δεν είναι σε επαφή μεταξύ τους (β1) Τοίχος με θερμομόνωση f θ = 0,94 (πίνακας 7.5). f n = 1,0 (πίνακας 7.6), επειδή τα καλώδια δεν έρχονται σε επαφή. Ι (1,5 mm 2 ) = I 0 f θ f n = 14,5 * 0,94 * 1,0 = 13,63 (A). Ι (2,5 mm 2 ) = I 0 f θ f n = 19,5 * 0,94 * 1,0 = 18,33 (A). Ι (4 mm 2 ) = I 0 f θ f n = 26 * 0,94 * 1,0 = 24,44 (A). Ι (6 mm 2 ) = I 0 f θ f n = 34 * 0,94 * 01,0 = 31,96 (A). (β2) Τοίχος χωρίς θερμομόνωση Ι (1,5 mm 2 ) = I 0 f θ f n = 19 * 0,94 * 1,0 = 17,86 (A). Ι (2,5 mm 2 ) = I 0 f θ f n = 26 * 0,94 * 1,0 = 24,44 (A). Ι (4 mm 2 ) = I 0 f θ f n = 35 * 0,94 * 1,0 = 32,90 (A). Ι (6 mm 2 ) = I 0 f θ f n = 44 * 0,94 * 01,0 = 41,36 (A). 16

17 3. Τριφασικό κύκλωμα διακλάδωσης από καλώδιο ΝΥΜ τροφοδοτεί ταχυθερμοσίφωνα ισχύος 18 (kw). Το καλώδιο εντοιχίζεται μαζί με άλλα τέσσερα διπολικά καλώδια σε επαφή μεταξύ τους, μέσα στο ίδιο κανάλι σε τοίχο χωρίς θερμομόνωση κάτω από το επίχρισμα. Το δίκτυο της ΔΕΗ έχει πολική τάση 400 (V, RMS) και συχνότητα 50 (Hz). Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι 35 0 C. Να επιλεγεί το πλήθος και η διατομή των αγωγών του καλωδίου. Λύση Πλήθος αγωγών καλωδίου 4 αγωγοί: 3 φάσεις (L 1, L 2, L 3 ) και ο αγωγός προστασίας (PE). Ουδέτερος αγωγός δε χρειάζεται, αφού ο ταχυθερμοσίφωνας είναι ένα ωμικό συμμετρικό τριφασικό φορτίο. Ονομαστική ένταση λειτουργίας P Il Ib 26,01( A) 3V cos 34001,0 ll 17

18 Συντελεστής θερμοκρασίας: f θ = 0,94 (πίνακας 7.5). Μέγιστη επιτρεπτή ένταση καλωδίου ' Ib 26,01 Ib 46,12( A). f f 0,940,60 n Το καλώδιο που τελικώς θα επιλεγεί, πρέπει να έχει ρεύμα αναφοράς: Ι 0 I b Από τον πίνακα 7.3b, επιλέγεται διατομή: q = 10 (mm 2 ), με ρεύμα αναφοράς: Ι 0 = 54 (Α) > I b ( = 46,12 Α). 18

19 4. Σε βιομηχανική μονάδα, οι έξι υποπίνακες τροφοδοτούνται από το γενικό πίνακα φωτισμού-κίνησης με ισάριθμα τετραπολικά καλώδια (L 1, L 2, L 3, N) τύπου A 05 VV-R κατάλληλης διατομής. Ο ουδέτερος αγωγός γειώνεται πριν από κάθε υποπίνακα με κατάλληλο ηλεκτρόδιο και από το σημείο αυτό αναχωρούν ο ουδέτερος αγωγός και ο αγωγός προστασίας (δίκτυο TN-S). Η ταυτόχρονη μέγιστη ζήτηση φορτίο για κάθε υποπίνακα (Υπ.) είναι [P (kw) /cosφ]: Υπ.1: 30/0,8 Υπ.2: 40/0,85 Υπ.3: 25/1,0 Υπ.4: 50/0,85 Υπ.5: 80/0,75 Υπ.6: 30/0,9. Τα καλώδια τοποθετούνται το ένα δίπλα στο άλλο πάνω σε μεταλλική σχάρα, η οποία απέχει από τον παρακείμενο τοίχο 30 (cm). Η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 48 0 C και η τάση του δικτύου 400 (V) / 230 (V), 50 (Hz). Να υπολογιστούν οι διατομές των αγωγών των καλωδίων των παροχών των υποπινάκων. Λύση Από τον τύπο του καλωδίου προκύπτει ότι η κύρια μόνωση και η μόνωση μανδύα είναι από PVC. Με γραμμική παρεμβολή, προκύπτει ότι ο συντελεστής θερμοκρασίας είναι (πίνακας 7.5): 19

20 0,088 f 0,79 0,662 5 Ο συντελεστής πλήθους των κυκλωμάτων είναι: f n = 0,76 (πίνακας 7.7). Η μέγιστη ένταση ρεύματος ταυτόχρονης ζήτησης των παροχών των υποπινάκων είναι: Υπ.1: Υπ.2: Υπ.3: Υπ.4: I I I I P 1 b,1 b, V cos 34000,8 ll P V cos 34000,85 ll P 3 b,3 b, V cos 34001,0 ll P V cos 34000,85 ll 54,19( A). 68,00( A). 36,13( A). 85,00( A). 20

21 Υπ.5: Υπ.6: I I b,5 b,6 P V cos 34000,75 ll P V cos 34000,9 ll 154,14( A). 48,17( A). Τα καλώδια που θα επιλεγούν θα πρέπει να αντέχουν ένταση ρεύματος τουλάχιστον ίση με: ' Ib,1 54,19 54,19 Υπ.1: Ib,1 107,73( A ). f f 0,6620,76 0,503 Υπ.2: Υπ.3: Υπ.4: I I I ' b,2 I n 68 0,503 b,2 f I f n ' b,3 b,3 f fn 0,503 I ' b,4 b,4 f fn 0, ,20( A). 36,13 71,83( A ). 85,00 168,98( A ). 21

22 Υπ.5: Υπ.6: I I I ' b,5 b,5 f fn 0,503 ' b,6 I b,6 f f n 154,14 306,44( A ). 48,17 95,77( A ). 0,503 Η διατομή των καλωδίων και το αντίστοιχο ρεύμα αναφοράς επιλέγεται από τον πίνακα 7.4. Είναι: Υπ.1: q 35( mm ), I 126( A) 107,73( A) ,1 2 Υπ.2: q.2 50( mm ), I0,2 153( A) 135,20( A). Υπ.3: q 16( mm ), I 80( A) 71,83( A) ,3 Υπ.4: q 70( mm ), I 196( A) 168,98( A) ,4 22

23 Υπ.5: q 150( mm ), I 319( A) 306,44( A) ,5 Υπ.6: q 25( mm ), I 101( A) 95,77( A) ,6 23

24 24

25 25

26 26

27 Υπολογισμός Μέγιστης Έντασης Αγωγού Εγκατάσταση αγωγών και καλωδίων μέσα στο εδάφους για τάσεις μικρότερες από 1000 (V) στο ΕΡ ή 1400 (V) στο ΣΡ Επιτρεπόμενο ρεύμα συνεχούς φόρτισης αγωγού ή καλωδίου, όταν πρέπει να υπολογιστεί η ικανότητα φόρτισης του καλωδίου για συγκεκριμένες συνθήκες εγκατάστασης: I I f f f 0 c i Ι 0 : το όριο ρεύματος φόρτισης ή το ρεύμα αναφοράς του καλωδίου (πίνακας 7.9) για θερμοκρασία εδάφους 20 0 C, ειδική θερμική αντίσταση εδάφους k = 2,5 ( 0 K.m/W), βάθος ταφής καλωδίου 0,7 (m) και συντελεστή φόρτισης καλωδίου m = 1. f θ : ο συντελεστής θερμοκρασίας (πίνακας 7.10) 27

28 Υπολογισμός Μέγιστης Έντασης Αγωγού f c : Συντελεστής διόρθωσης λόγω διαφορετικής θερμικής αντίστασης εδάφους (πίνακας 7.11). f i : Συντελεστής διόρθωσης εξαρτώμενος από το πλήθος των συστημάτων που γειτνιάζουν με το καλώδιο (πίνακες 7.12 & 7.13). Εάν πάνω από τα καλώδια τοποθετηθούν τούβλα ή καλύμματα που εγκλείουν αέρα, λαμβάνεται πρόσθετος συντελεστής διόρθωσης: f b = 0,90. Εάν τα καλώδια τοποθετηθούν το καθένα μέσα σε προστατευτικό σωλήνα με μήκος μεγαλύτερο από 6 (m), λαμβάνεται πρόσθετος συντελεστής διόρθωσης: f p = 0,85. 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 Υπολογισμός Μέγιστης Έντασης Αγωγού Εάν είναι γνωστή η ονομαστική ένταση ρεύματος του καλωδίου, I b, και ζητείται η κατάλληλη διατομή των αγωγών του καλωδίου, τότε η διατομή επιλέγεται με βάση την ένταση ρεύματος: I ' b f Ib f f c Εάν πάνω από τα καλώδια τοποθετηθούν τούβλα ή καλύμματα ή τα καλώδια τοποθετούνται μέσα σε σωλήνες, τότε στον παρονομαστή της παραπάνω σχέσης πρέπει να συμπεριληφθεί και ο αντίστοιχος συντελεστής f b ή f p. Στη συνέχεια, επιλέγεται η διατομή του καλωδίου με ικανότητα φόρτισης: I 0 I b. i 33

34 Παραδείγματα 5. Καλώδιο τύπου J1VV 3*70+35 (mm 2 ), με συντελεστή φόρτισης m = 1, τοποθετείται μέσα στο έδαφος σε βάθος 70 (cm). Η θερμοκρασία του εδάφους είναι 25 0 C και η ειδική θερμική αντίσταση 1,5 (K.m/W). Να υπολογιστεί η ικανότητα φόρτισης του καλωδίου για τις εξής περιπτώσεις εγκατάστασής του: (α) απευθείας τοποθέτησή του με επαφή με το έδαφος, (β) με τοποθέτηση καλυμμάτων πάνω από το καλώδιο και (γ) με τοποθέτησή του μέσα σε χαλύβδινο προστατευτικό σωλήνα με μήκος μεγαλύτερο από 6 (m). Λύση Ένταση αναφοράς του καλωδίου: Ι 0 = 151 (Α) (πίνακας 7.9). Συντελεστής θερμοκρασίας εδάφους: f θ = 0,95 (πίνακας 7.10). Συντελεστής πλήθους καλωδίων: f n = 1,0. (α) Απευθείας τοποθέτηση καλωδίου στο έδαφος I I0 f fc fi 1510,951,1 1,0 158( A). 34

35 (α) Απευθείας τοποθέτηση καλωδίου στο έδαφος I I0 f fc fi 1510,951,1 1,0 158( A). (β) Τοποθέτηση καλυμμάτων πάνω από το καλώδιο I I0 f fc fi fb 1510,951,1 1,0 0,9142( A). (γ) Τοποθέτηση του καλωδίου μέσα σε σωλήνα I I0 f fc fi f p 1510,951,11,0 0,85134,13( A). 35

36 6. Καλώδιο βαρέως τύπου J1VV τροφοδοτεί τριφασικό φορτίο με ταυτόχρονη ζήτηση 85 (kva) και με πολική τάση 400 (V, RMS). Το καλώδιο τοποθετείται στο ίδιο κανάλι (χαντάκι) μαζί με άλλα τέσσερα πολυπολικά καλώδια, σε επαφή μεταξύ τους, σε βάθος 70 (cm). Πάνω από τα καλώδια τοποθετείται μια σειρά από τούβλα για τη σήμανση της θέσης των καλωδίων. Η θερμοκρασία και η ειδική θερμική αντίσταση του εδάφους είναι 25 0 C και 3 (K.m/W) αντίστοιχα. Να επιλεγεί η διατομή των αγωγών του καλωδίου. Λύση Ένταση ρεύματος φορτίου: Συντελεστές διόρθωσης:: f θ = 0,95 (πίνακας 7.10), f c = 0,96 (πίνακας 7.11), f i = 0,55 (πίνακας 7.12) και f b = 0,90. S Il Ib 122,83( A ) Vl l Ένταση ρεύματος που πρέπει να αντέχει το καλώδιο: ' Ib 122,83 122,83 Ib 272,96( A ). f f f f 0,950,960,550,9 0,45 c i b 36

37 Με βάση την ένταση ρεύματος που πρέπει να αντέχει το καλώδιο, επιλέγεται διατομή των αγωγών των φάσεων του καλωδίου (πίνακας 7.9): 240 (mm 2 ) και διατομή του ουδέτερου αγωγού: 120 (mm 2 ). Τελικώς, επιλέγεται καλώδιο τύπου: J1VV 3* (mm 2 ), με ικανότητα φόρτισης (ρεύμα αναφοράς): Ι 0 = 240 (Α) > I b (= 272,96 Α). 37

38 Έλεγχος Διατομής Αγωγών σε Πτώση Τάσης Η πτώση τάσης σε μια γραμμή ΕΗΕ είναι η διαφορά των ενεργών τιμών των τάσεων στο μετρητή και στο σημείο κατανάλωσης (φορτίο) ηλεκτρικής ενέργειας, οφείλεται δε στην αντίσταση της γραμμής. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384, 525, η αποδεκτή πτώση τάσης σε μια γραμμή τροφοδοσίας πρέπει να είναι 4% της ονομαστικής τάσης τροφοδότησης της ΗΕ. Σε δίκτυο ΧΤ της ΔΕΗ: 400 (V) / 230 (V), 50 (Hz) η φασική και η πολική πτώση τάσης είναι 9,2 (V) και 16 (V) αντίστοιχα. Ο έλεγχος της διατομής γραμμής σε πτώση τάσης γίνεται από το σημείο παροχέτευσης της ΔΕΗ (π.χ. μετρητής ή μετασχηματιστής ΜΤ/ΧΤ) έως το πιο δυσμενές φορτίο. 38

39 Έλεγχος Διατομής Αγωγών σε Πτώση Τάσης Το κύκλωμα διακλάδωσης με το πιο δυσμενές φορτίο είναι αυτό που παρουσιάζει το μεγαλύτερο γινόμενο μήκους γραμμής επί ρεύματος φορτίου του κυκλώματος διακλάδωσης. Ο περιορισμός της πτώσης τάσης επιβάλλεται για λόγους λειτουργικούς και ενεργειακής κατανάλωσης. Μεγάλη πτώση τάσης στη γραμμή σημαίνει μικρή τάση λειτουργίας στο φορτίο, με αποτέλεσμα την πρόκληση λειτουργικών προβλημάτων στο φορτίο (κίνησης, φωτισμού, ηλεκτρονικών διατάξεων, κυκλωμάτων ελέγχου κλπ.). Χαμηλή τάση λειτουργίας σημαίνει: μείωση της ροπής εκκίνησης και φορτίου των κινητήρων, μειωμένη φωτεινή απόδοση των λαμπτήρων πυράκτωσης, αδυναμία οπλισμού ηλεκτρονόμων, δυσλειτουργία Η/Υ κλπ. 39

40 Πτώση Τάσης σε Απλή Γραμμή με ένα Φορτίο Η πτώση τάσης υπολογίζεται ως εκατοστιαία πτώση τάσης: u u% 100 U Όπου: Δu/U είναι η ανηγμένη πτώση τάσης ως προς την ονομαστική τάση. Για μονοφασικό κύκλωμα ισχύει: u 2l P1 cos 2l I 2 U U U ph ph ph Για τριφασικό κύκλωμα ισχύει: u l P3 cos 3 l I 2 U U U ll ll ll Όπου: R Xtan είναι η ισοδύναμη αντίσταση ανά μονάδα μήκους. Για γραμμές ΧΤ με διατομή q 16 (mm 2 ) είναι: R q 40

41 Πτώσης Τάσης σε Απλή Γραμμή με ένα Φορτίο 41

42 Πτώση Τάσης σε Απλή Γραμμή με Πολλά Φορτία Για μονοφασικό κύκλωμα ισχύει: u 1l1 P 1 2 l2 P 2 3 l3 P 3 4 l4 P U U ph Όπου: P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P και: ph Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q είναι η πραγματική και οι άεργη ισχύς, που μεταφέρνουν τα τμήματα της γραμμής: l 1, l 2, l 3, l 4, 42

43 Πτώση Τάσης σε Απλή Γραμμή με Πολλά Φορτία Όπου:,,,,..., είναι οι αντιστάσεις που αντιστοιχούν στα φορτία: ,, P, Q, P, Q, P Q P Q ,, αντίστοιχα. Εάν η γραμμή έχει σταθερή διατομή, ισχύει: m R Xtan m Όπου: cos m P1 cos1 P2 cos2 P3 cos3 P4 cos 4... P P P P cosφ m = ο μέσος συντελεστής ισχύος. 43

44 Πτώση Τάσης σε Απλή Γραμμή με Πολλά Φορτία Τα κυκλώματα διακλάδωσης (π.χ. φωτισμού, ρευματοδοτών, ανεξάρτητων γραμμών κλπ.) των ΕΗΕ έχουν ενιαία διατομή και μάλιστα μικρότερη από 16 (mm 2 ) και επομένως ισχύει: R. Ισχύει: Όπου: u U ph I I I I I I I I I I I I I I I q 2 cosm l1 I 1 l2 I 2 l3 I 3 l4 I 4... qu ph I 4 I4 I5 I6 I7... είναι οι εντάσεις ρεύματος, που μεταφέρνουν τα τμήματα της γραμμής: l 1, l 2, l 3, l 4, και cosφ m είναι ο μέσος συντελεστής ισχύος. 44

45 Πτώση Τάσης σε Απλή Γραμμή με Πολλά Φορτία Εάν έχει αποφασιστεί το ύψος της πτώσης τάσης σε μια γραμμή ΕΗΕ, τότε η αναγκαία διατομή της γραμμής υπολογίζεται από τη σχέση: 2 cosm 100 q l1 I 1 l2 I 2 l3 I 3 l4 I 4... u% U ph 45

46 Παραδείγματα 7. Μονοφασικό φορτίο 42 (Α) με συντελεστή ισχύος 85% τροφοδοτείται από δίκτυο ΧΤ 400 (V) / 230 (V), 50 (Hz) με καλώδιο μήκους 50 (m), τύπου A 05 VV U 3 G (NYM με τρεις αγωγούς, L-N-PE). Το καλώδιο τοποθετείται πάνω σε τοίχο σε απλή στρώση μαζί με άλλα τρία πολυπολικά καλώδια σε επαφή μεταξύ τους. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 35 0 C και η επιτρεπτή πτώση τάσης στο καλώδιο 2,2 %. να επιλεγεί η κατάλληλη διατομή του καλωδίου. Λύση Οι αγωγοί πρέπει να έχουν την κατάλληλη διατομή, ώστε αφενός να μην υπερθερμαίνεται η μόνωσή τους και αφετέρου η πτώση τάσης να είναι μικρότερη από την επιτρεπτή. 46

47 Συντελεστές διόρθωσης: f θ = 0,94 (πίνακας 7.5). Συντελεστής πλήθους: f n = 0,75 (πίνακας 7.6), Ένταση ρεύματος καλωδίου: ' Ib Ib 59,57( A). f f 0,940,75 0,705 n Διατομή αγωγών καλωδίου (πίνακας 7.3b): 2 q 10( mm ), I 60( A) I ( 59,5 A). 0 Είναι: R q και η πτώση τάσης: u 2l P1 cos cos 2l I 2l I 0,027 ή 2,7% 2, 2% 2 U U U q U ph ph ph ph 2 Εκλογή επόμενης διατομής: q 16( mm ), με πτώση τάσης: u 10 0,027 0,017 ή 1,7% 2, 2% U ph 16 και επομένως αποδεκτή. b 47

48 8. Βιομηχανική εγκατάσταση έχει γενικό πίνακα φωτισμούκίνησης (ΓΠΦΚ) και τέσσερεις υποπίνακες. O ΓΠΦΚ τροφοδοτείται από ιδιωτικό υποσταθμό με μετασχηματιστή ΜΤ/ΧΤ, 20(kV)/0,4(kV), η δε διάταξη παροχέτευσης των πινάκων από το ΓΠΦΚ γίνεται μέσω μιας κεντρικής γραμμής, όπως φαίνεται στο Σχήμα. Κεντρικό καλώδιο (0-4): ΝΥΥ και τοποθετείται μόνο του πάνω σε μεταλλική σχάρα. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 40 0 C. Επιτρεπτή πτώση τάσης στη γραμμή 3,0 %. Η ειδική αντίσταση του χαλκού στους 20 0 C είναι 0,01786 (Ω.mm2/m). Να υπολογιστούν οι διατομές των τμημάτων των γραμμών: (0-1), (1-2), (2-3) και (3-4). 48

49 Λύση Ρεύματα υποπινάκων: P I 1 I 1 59,50( A) 3V cos 34000, ll a cos(0,85) 31,79 I I j A 0 59,50 31,79 50,57 31,35( ) 49

50 P 2 I2 I 2 A V cos 34000,9 ll 80,28( ) 0 2 a cos(0,9) 25,84 I 2 I2 2 j A P I I 57,80( A) 3V cos , 28 25,84 72, 25 34,99( ). ll 0 3 a cos(1,0) 0 I I j A , ,80 0( ). 3 I3 I 3 A P V cos 34000,75 ll 38,54( ) 0 4 a cos(0,75) 41, 41 I I j A 0 38,54 41, 41 28,90 25,50( ). 50

51 Ρεύματα στα επιμέρους τμήματα της κεντρικής γραμμής: 0 Τμήμα (3-4): I34 I 3 38,54 41, 41 28,90 j 25,50( A). Τμήμα (2-3): Τμήμα (1-2): Τμήμα (0-1): 12 I23 I I34 57,800 38,54 41, 41 0 I j 25,50 90,37 16,39 ( A) I1 2 I2 3 I2 j j I j A A ,50 72, 25 34, ,95 60, 49( ) 170,08 20,83 ( ). I0 1 I1 2 I 1 j j 0 I 209,53 j91,83 228, 77 23, 67 ( A). 158,95 60, 49 50,57 31,35 f θ = 0,87 (πίνακας 7.5), f n = 1 (πίνακας 7.6). 51

52 Διατομές των τμημάτων της γραμμής (πίνακας 7.4): Τμήμα (0-1): Τμήμα (1-2): Τμήμα (2-3): Τμήμα (3-4): I I I 228,77 263( A ) f fn 0,871 2 q ( mm ), I0 276( A) I 0-1 ( 263 A). I ,08 I ,5( A ) f f 0,871 n q 70( mm ), I 196( A) I ( 195,5 A) I f fn 0,871 90,37 103,87( A ) 2 q2 3 35( mm ), I0 126( A) I 23 ( 103,87 A). I3 4 38,54 I 34 44,3( A ) f f 0,871 n q 10( mm ), I 60( A) I ( 44,3 A)

53 Πτώση τάσης στα τμήματα της γραμμής: X 01 80( / m) X 12 85( / m) X 23 88( / m) X 34 98( / m) Τμήμα (0-1): P P P P P P ( kw ) cos (0,85) 31,

54 Q P kvar tan1 35 tan (31,79 ) 21,69( ) cos (0,9) 25, Q P kvar Q tan2 50 tan (25,84 ) 24, 21( ) 4 3 0( kvar) cos (0,75) 41, Q P kvar tan4 20 tan (41, 41 ) 17,64( ). Q0 1 Q 1 Q1 Q2 Q3 Q4 21,69 24, 21017,6463,54( kvar). Q R 01 X 01 tan0 1 R 01 X ,89 10 ( / m) P 01 U P 183, ,005 ή 0,5%. U l ll U ll

55 Τμήμα (1-2): P P P P P ( kw ) Q1 2 Q 2 Q2 Q3 Q4 24, ,6441,85( kvar) Q R 12 X 12 tan1 2 R 12 X ,47 10 ( / m) P u P 2 287, l ,00988 ή 1,0%. 2 2 U U 400 ll Τμήμα (2-3): ll P P P P ( kw ) Q23 Q 3 Q3 Q4 017,6417,64( kvar) Q R 23 X 23 tan2 3 R 23 X ,16 10 ( / m). P 6 23 u P 3 536, l ,00804 ή 0,8%. 2 2 U U 400 ll ll 55

56 Τμήμα (3-4): P P P 20 ( kw ) Q3 4 Q 4 Q4 17,64 ( kvar) Q R3 4 X 34 tan3 4 R34 X ,44 10 ( / m) P P , l ,00468 ή 0, 47%. 2 2 ll U ll 400 u U Συνολική πτώση τάσης στην κεντρική γραμμή: u u u u u U U U U U ll ll ll ll ll u04 0,005 0, , , ,0276 ή 2,76% 3% U ll Διατομές αποδεκτές (!) 56

57 Πτώση Τάσης σε Κυκλώματα ΕΗΕ Κατοικιών Για τα φορτία φωτισμού και ρευματοδοτών κατοικιών ισχύουν: Απλό φωτιστικό σημείο: 0,5 (Α) Πολύφωτο: 1,5 (Α) Σε κάθε τετράδα ρευματοδοτών, ο ένας ρευματοδότης θεωρείται ότι απορροφά 1,5 (Α) και οι υπόλοιποι τρεις ρευματοδότες από 0,5 (Α). Για το συντελεστή ταυτοχρονισμού: g = 0,4, για μονοφασικό καταναλωτή g = 0,8, για τριφασικό καταναλωτή 57

58 Παραδείγματα 9. Να υπολογιστούν οι διατομές των κυκλωμάτων διακλάδωσης, καθώς και η διατομή της γραμμής παροχής ΕΗΕ κατοικίας, της οποίας το μονογραμμικό διάγραμμα του πίνακα δίνεται στο σχήμα. Γραμμές από καλώδια A05VV-U (NYM) ή από αγωγούς H07V-U(NYA). Τοποθέτηση γραμμών διακλάδωσης κάτω από το επίχρισμα, σε κοινό αυλάκι και σε απόσταση μεταξύ τους. Καλώδιο παροχής μέσα σε χαλυβδοσωλήνα, τοποθέτηση πάνω σε τοίχο. Ισχύς ηλεκτρικού μαγειρείου 8,5(kW), θερμοσιφώνου 4(kW) και πλυντηρίου 3,5(kW) και συντελεστή ισχύος 90%. Μήκος γραμμής ενισχυμένων ρευματοδοτών 20(m), για φορτίο ισχύος 3,5(kW). Θερμοκρασία περιβάλλοντος 30 0 C. Δίκτυο τροφοδοσίας ΧΤ 230(V, RMS)/50(Hz). 58

59 59

60 Λύση Υπολογισμός διατομών και πτώσης τάσης κυκλωμάτων. Συντελεστές: f θ = 1,0 και f n = 1,0. Κύκλωμα διακλάδωσης ηλεκτρικού μαγειρείου I P 85000, ,57( A ) U cos I 29,57 I 29,57( A ) f f 11 n q mm I A I A 2 6( ), 0 34( ) ( 29,57 ) u 2.cos I l 20, ,5710 0,00766 ή 0,76%. U q U

61 Κύκλωμα διακλάδωσης ηλεκτρικού θερμοσιφώνου I P 4000 I 17,40 ( A ) U cos 2301 q mm I A I A 2 4( ), 0 26( ) ( 17,4 ) u 2.cos I l 20, ,40 6 0,00405 ή 0,41%. U q U 4230 Κύκλωμα διακλάδωσης ηλεκτρικού πλυντηρίου. I. I. A U cos. 2300,9. P 2 2,5( ), 0 19,5( ) I. ( 16,91 A) ,91 ( ) q mm I A u. 2.cos. I. l 20, ,916,915 0,00473 ή 0,47%. U q U 2,

62 Κύκλωμα διακλάδωσης φωτισμού 1 u U cos q U 1 6 i 1 I l u 1 20, , , ,5 4,5 1 U 1,5 230 u U 0,0048 ή 0, 48%. i i 62

63 Κύκλωμα διακλάδωσης φωτισμού 2 u U cos q U 2 4 i 1 I l u 2 20, , ,550,5 U 1,5 230 u U 0,0033 ή 0,33%. i i 63

64 Κύκλωμα διακλάδωσης φωτισμού 3 u 2.cos U q U i 1 u 3 20, ,5 1,5 3 0,5 5,5 U 1,5 230 u U 0,004 ή 0,4%. I l i i 64

65 Κύκλωμα διακλάδωσης ρευματοδοτών 1 u 2.cos U q U i 1 I l u 1 20, ,5 4,5 3 2,5 6 U 1,5 230 u U 0,0079 ή 0,79%. i i 65

66 Κύκλωμα διακλάδωσης ρευματοδοτών 2 u 2.cos U q U i 1 I l u 2 20, ,5 3 4, U 1,5 230 u U 0,0064 ή 0,64%. i i 66

67 Κύκλωμα διακλάδωσης ενισχυμένων ρευματοδοτών P 3500 I I 15,22( A ) U cos 230 q mm I A I A 2 2,5( ), 0 19,5( ) (15,22 ) u 2.cos I l 20, , ,019 ή 1,9%. U q U 2,5230 Γραμμή μετρητή γενικού πίνακα I I g I 1 9 I I g I I I I I I I I I I 0, 4 29,57 17, 4016,913,5 2,546 5,5 15, 22 I 40,24( A). 67

68 q mm I A I A 2 10( ), 0 46( ) ( 40,24 ). u 2.cos I l 20, ,24 20 U q U u U 0,0125 ή 1, 25% 2,1%. Έλεγχος πτώσης τάσης του δυσμενέστερου φορτίου (κύκλωμα διακλάδωσης ενισχυμένων ρευματοδοτών) u u u 0,019 0,0125 0,0315 U U U u 0,0315 ή 3,15% u. ( 4%). U Διατομές κυκλωμάτων αποδεκτές (!). 68

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Γ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

1-11- Η-/Γ. ( "~ l.)δχώι~ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ "ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ

1-11- Η-/Γ. ( ~ l.)δχώι~ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ -- Η-/Γ ( "~ l.)δχώι~ ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΉΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ "ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ" ΙΒΛ0ΘΗΚ Η ΤΕ ΠΙΞΙΡ ΑΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ----------------------------------------------- Τεύχος Υπολογισμών

------------------------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ----------------------------------------------- Τεύχος Υπολογισμών ------------------------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ----------------------------------------------- Τεύχος Υπολογισμών Εργοδότης ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ Έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΔΡΑΥΛΙΚEΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 3 1.3 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 3 1.3.1 Γενικά 3 1.3.2 Υδρευση 3 1.3.3 Κρύο και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Είδος μελέτης: Πτυχιακή εργασία ΟΝ/ΜΟ: Χατζηπαύλου Μιχάλης 34379 ΙΔ Αποστολίδης Αθανάσιος 33933 ΙΕ Αθήνα, Αιγάλεω 2012 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140. 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.50 ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Requirements for electrical installations Κλάση τιµολόγησης: 25 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Α.Μ. 3224) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΑΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Κτίριο Ελέγχου Υ/Σ Κω 150/20KV Θεµελιακή Γείωση Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Μελέτη Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Ύδρευση Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Αποχέτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 2 η. Λύσεις για Φωτοβολταϊκά Έλεγχος και προστασία

Έκδοση 2 η. Λύσεις για Φωτοβολταϊκά Έλεγχος και προστασία Έκδοση 2 η Λύσεις για Φωτοβολταϊκά Έλεγχος και προστασία Περιεχόμενα Εισαγωγή Όπου υπάρχει ήλιος, υπάρχει και ενέργεια 2 Τοπολογίες φωτοβολταϊκών (Φ/Β συστημάτων 4 Προστασία στοιχειοσειρών από ανάστροφα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Τοπολογία Συνδέσεων... 1. 2. Χώρος εγκατάστασης μετρητικής διάταξης παραγωγής - Κριτήρια επιλογής... 2

Περιεχόμενα. 1. Τοπολογία Συνδέσεων... 1. 2. Χώρος εγκατάστασης μετρητικής διάταξης παραγωγής - Κριτήρια επιλογής... 2 Τεχνικό Εγχειρίδιο Για την εγκατάσταση της μετρητικής διάταξης παραγωγής στις εσωτερικές εγκαταστάσεις αυτοπαραγωγών με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) Περιεχόμενα 1. Τοπολογία Συνδέσεων... 1 2. Χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011. www.inik.gr 210 8995934 6980 362842. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011. www.inik.gr 210 8995934 6980 362842. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23% ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 www.inik.gr 210 8995934 6980 362842 Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23% Χρήσιμες σχέσεις από την ηλεκτρολογία: 1. Νόμος του Ohm όπου U: τάση σε Volt (V), R:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ/νση Τεχνικών Έργων ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα υλικά που ενσωματώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης

Ενότητα 4 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης - - Ενότητα 4 η (Συστηματική μελέτη και ανάλυση κυκλωμάτων με τις μεθόδους των βρόχων και κόμβων. Θεωρήματα κυκλωμάτωνthevenin, Norton, επαλληλίας, μέγιστης μεταφοράς ισχύος) Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών»

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΔΕΝΔΡΑΛΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ (Α.Μ.: 26878 ) Επιβλέπων: Δρ. Σταύρος Καμινάρης, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: Κουτροβέλης Παναγιώτης Καπαγεωργίου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διευθυντής: Καθηγητής Δρ Αθανάσιος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ. 1. Κινητήριος Μηχανισμός

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ. 1. Κινητήριος Μηχανισμός ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 1. Κινητήριος Μηχανισμός O κινητήριος μηχανισμός τοποθετείται εντός του φρέατος στο άνω μέρος στην δεξιά ή αριστερή πλευρά του, είναι ισχυρότατης κατασκευής αθόρυβης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα