Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης"

Transcript

1 Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εντοιχιζόµενοι φούρνοι ατµού DG 3450 DG 3460 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη συσκευή. el - GR M.-Nr

2 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Προστασία περιβάλλοντος... 9 Περιγραφή συσκευής Περιγραφή µερών συσκευής Συνοδευτικά εξαρτήµατα Πίνακας χειρισµού Περιγραφή λειτουργίας Πλήκτρα αφής Οθόνη ίσκος Εξάρτηµα ατµού ιάρκεια (χρόνος µαγειρέµατος) Θόρυβοι Θερµοκρασία Προτεινόµενες θερµοκρασίες Φάση προθέρµανσης Φάση µαγειρέµατος Συνολικός χρόνος Πριν από την αρχική χρήση Αρχικός καθαρισµός Ρύθµιση θερµοκρασίας βρασµού Χειρισµός Προετοιµασία Ρύθµιση θερµοκρασίας και διάρκειας Μετά τη λήξη της διάρκειας Μετά τη χρήση Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Προσωρινή διακοπή λειτουργίας Αλλαγή θερµοκρασίας Αλλαγή διάρκειας Έλλειψη νερού

3 Πίνακας περιεχοµένων Πρόσθετες λειτουργίες Προθέρµανση Προγραµµατισµός Καθαρισµός και περιποίηση Γενικά Πρόσοψη συσκευής / Περίβληµα Θάλαµος φούρνου ίσκος, σχάρα, σκεύη µαγειρέµατος Εξάρτηµα ατµού Αφαίρεση αλάτων Τι πρέπει να κάνετε, όταν Αγορά πρόσθετων εξαρτηµάτων Υποδείξεις ασφαλείας για τον εντοιχισµό DG ιαστάσεις συσκευής και εντοιχισµού DG ιαστάσεις συσκευής και εντοιχισµού Εντοιχισµός Συναρµολόγηση ποδιών συσκευής Τοποθέτηση συσκευής Ηλεκτρική σύνδεση Service, πινακίδα τύπου

4 Υποδείξεις ασφαλείας Η συσκευή αυτή ανταποκρίνεται πλήρως στις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Καµιά φορά όµως, η απρόσεκτη χρήση της µπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή, αλλά και να γίνει επικίνδυνη για τον χειριστή. ιαβάζετε τις οδηγίες χρήσης, πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Μέσα σ' αυτές υπάρχουν υποδείξεις για τον εντοιχισµό, την ασφάλεια, το χειρισµό και τη συντήρηση της συσκευής. Έτσι, προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη συσκευή. Φυλάσσετε και ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης και σε περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτήτη της συσκευής, µην παραλείψετε να του παραδώσετε και τις οδηγίες χρήσης. Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση, και µόνο για τις διαδικασίες που περιγράφονται σ' αυτές τις οδηγίες χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται και είναι πιθανόν επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που µπορεί να προκληθούν από χρήση που δεν είναι σύµφωνη µε τις οδηγίες. εν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από άτοµα, τα οποία λόγω της ψυχικής ή διανοητικής τους κατάστασης, της έλλειψης εµπειρίας ή λόγω ά- γνοιας δεν είναι σε θέση να τη χειριστούν µε ασφάλεια. Επιτρέπεται µόνο υπό την επιτήρηση ή τις οδηγίες ενός άλλου υπεύθυνου ατόµου. Προστασία για τα παιδιά Όταν βρίσκονται µικρά παιδιά κοντά στη συσκευή, µην αποµακρύνεστε από κοντά τους. Μην τους επιτρέπετε επίσης ποτέ, να παίζουν µε τη συσκευή. Η χρήση της συσκευής από παιδιά µπορεί να γίνει, µόνο εφόσον σιγουρευτείτε απόλυτα, ότι έχουν καταλάβει το χειρισµό της και ότι τους έχουν γίνει κατανοητοί οι κίνδυνοι ενός λανθασµένου χειρισµού. Προσέχετε πάντα, ώστε τα παιδιά να µην ανοίγουν την πόρτα της συσκευής κατά το διάστηµα που βρίσκεται σε λειτουργία. Κρατάτε τα παιδιά µακριά από τη συσκευή, µέχρι να σιγουρευτείτε ότι µπορούν να αγγίξουν τη συσκευή χωρίς κανένα κίνδυνο εγκαύµατος. Αποτρέπετε τα παιδιά από κάθε προσπάθεια να κρεµαστούν πάνω στην ανοικτή πόρτα της συσκευής. ιάφορα υλικά της συσκευασίας (π.χ. µεµβράνες, πεπιεσµένο αφρολέξ) µπορεί να αποβούν επικίνδυνα για τα παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας! Κρατάτε τα υλικά αυτά µακριά από παιδιά και φροντίζετε το ταχύτερο για την αποκοµιδή τους. 4

5 Υποδείξεις ασφαλείας Τεχνική ασφάλεια Ελέγχετε τη συσκευή για τυχόν ορατές εξωτερικές ζηµιές, πριν από την τοποθέτησή της. Μια συσκευή που παρουσιάζει εξωτερικές ζηµιές, δεν επιτρέπεται να τοποθετείται στην τελική της θέση και να τίθεται σε λειτουργία. Πριν από τη σύνδεση της συσκευής, πρέπει να συγκρίνετε τα στοιχεία σύνδεσης που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου της συσκευής (τάση και συχνότητα) µε την τάση του δικτύου παροχής ρεύµατος. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να συµφωνούν, για να µην προκληθεί καµία βλάβη στη συσκευή. Σε περίπτωση τυχόν αµφιβολίας, ρωτάτε έναν ηλεκτρολόγο. Η συσκευή αυτή σας εγγυάται ηλεκτρική ασφάλεια, εφόσον συνδεθεί µε σύστηµα γείωσης σύµφωνο προς τις ισχύουσες προδιαγραφές. Είναι πολύ σηµαντικό, να ελεγχθεί αυτή η βασική προϋπόθεση ασφαλείας και σε περίπτωση αµφιβολίας, να ελεγχθεί η ηλεκτρική εγκατάσταση από έναν ειδικό. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που µπορεί να προκληθούν σε περίπτωση απουσίας ή διακοπής της γείωσης (π.χ. ηλεκτροπληξία). Αν αφαιρέσετε το φις από το ηλεκτρικό καλώδιο, ο εντοιχισµός και η σύνδεση της συσκευής πρέπει να γίνει από έναν ειδικό τεχνίτη-ηλεκτρολόγο. Αναθέτετε τις εργασίες αυτές σε έναν ειδικό τεχνίτη-ηλεκτρολόγο, ο οποίος θα τηρεί τις ισχύουσες προδιαγραφές α- σφάλειας της εκάστοτε χώρας. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που µπορεί να προκύψουν από λανθασµένο εντοιχισµό ή σύνδεση της συσκευής. Για λόγους ασφαλείας θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία, µόνο µετά τον ε- ντοιχισµό της, έτσι ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος να αγγίξετε τα ηλεκτρικά της µέρη. Μην ανοίγετε σε καµιά περίπτωση το περίβληµα της συσκευής. Ένα ενδεχόµενο άγγιγµα στις συνδέσεις διέλευσης τάσης ή κάποια αλλαγή στους ηλεκτρικούς και µηχανικούς συνδυασµούς, µπορεί να αποβούν επικίνδυνα για το χειριστή ή να προκαλέσουν ανωµαλίες στη λειτουργία της συσκευής. Η εγκατάσταση, οι επισκευές και η συντήρηση των ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να γίνονται µόνο από ειδικευµένους τεχνίτες εξουσιοδοτηµένους από τον κατασκευαστή. Λανθασµένες επισκευές, µπορεί να δη- µιουργήσουν σηµαντικούς κινδύνους για τον χειριστή για τους οποίους καµία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής. 5

6 Υποδείξεις ασφαλείας Αν το ηλεκτρικό καλώδιο υποστεί φθορά, επιτρέπεται να το αντικαταστήσετε µόνο µε ένα ειδικό καλώδιο του τύπου H 05 V V-F (µονωµένο µε PVC) το οποίο µπορείτε να προµηθευτείτε από τον κατασκευαστή ή από το Miele Service). ιάφορα µέρη της συσκευής που έχουν υποστεί βλάβη, θα πρέπει να α- ντικατασταθούν µόνο µε γνήσια ανταλλακτικά της εταιρείας Miele. Μόνο έτσι, µπορεί να εγγυηθεί η Miele ότι η συσκευή θα ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές ασφαλείας µε τις οποίες έχει κατασκευαστεί. Σε περιπτώσεις επισκευών ή συντήρησης, αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο. Η συσκευή αποσυνδέεται από το ηλεκτρικό δίκτυο µόνο ό- ταν: κλείνετε τις ασφάλειες στον ηλεκτρικό πίνακα. ξεβιδώνετε και αφαιρείτε τις βιδωτές ασφάλειες από τον ηλεκτρικό πίνακα. βγάζετε το φις της συσκευής από την πρίζα. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, τραβάτε πάντα το φις από την πρίζα και όχι το καλώδιο. Επισκευές στη συσκευή κατά τη διάρκεια της ισχύος της εγγύησης, θα πρέπει να γίνονται, µόνο από ειδικούς τεχνικούς εξουσιοδοτηµένους από τον κατασκευαστή. ιαφορετικά για επόµενες βλάβες, δεν θα ισχύουν τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει η εγγύηση. Για τη σύνδεση της συσκευής µε το ηλεκτρικό δίκτυο δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί πολύπριζο ή επέκταση καλωδίου (µπαλαντέζα). Με το πολύπριζο ή την επέκταση καλωδίου δεν είναι εγγυηµένη η απαραίτητη ασφάλεια της συσκευής (π.χ. κίνδυνος υπερθέρ- µανσης). Σωστή χρήση Προστατεύετε τα χέρια σας, από τις υψηλές θερµοκρασίες της συσκευής, φορώντας γάντια µε θερµοµόνωση. Προσέχετε επίσης, ώστε τα γάντια αυτά να µη βραχούν ή υγρανθούν εν µέρει. Αν συµβεί κάτι τέτοιο, αυξάνεται η θερ- µική αγωγιµότητά τους, γεγονός που µπορεί να οδηγήσει σε έγκαυµα. Ανοίγοντας την καυτή συσκευή, βγαίνει ατµός προς τα έξω. Πηγαίνετε ένα βήµα πιο πίσω και περιµένετε, µέχρι να διαλυθεί ο ατµός. Τοποθετώντας ή αφαιρώντας τα σκεύη ή το δίσκο από το θάλαµο, προσέχετε, να µη ξεχειλίσει το περιεχόµενό τους και να µην έρθετε σε επαφή, τόσο µε τον καυτό ατµό, όσο και µε τα εσωτερικά τοιχώµατα του θαλάµου φούρνου. Κίνδυνος εγκαύµατος! Χρησιµοποιείτε µόνο εκείνα τα σκεύη από πλαστικό που αντέχουν στη θερµοκρασία (ως 100 C) και στον καυτό ατµό. Άλλου είδους πλαστικά σκεύη µπορεί να λειώσουν, να γίνουν πορώδη, ακόµη και να παρουσιάσουν ραγίσµατα. 6

7 Υποδείξεις ασφαλείας εν επιτρέπεται να ζεσταίνετε µέσα στη συσκευή αυτή κλειστές κονσέρβες, καθώς και να κονσερβοποιείτε τροφές µέσα σε µεταλλικά βάζα. Η πίεση που αναπτύσσεται στα εσωτερικά τοιχώµατα των µεταλλικών βάζων, µπορεί να προκαλέσει την έκρηξή τους και στη συνέχεια βλάβες στο εσωτερικό της συσκευής. Εκτός αυτού, υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού και εγκαύµατος. Φροντίζετε, ώστε τα φαγητά να ζεσταίνονται πάντα µε τον κατάλληλο χρόνο και βαθµό θερµοκρασίας. Μικροοργανισµοί, που πιθανόν να υπάρχουν στα φαγητά, καταστρέφονται µόνο σε αρκετά υψηλές θερµοκρασίες και µε τον ανάλογο χρόνο. Μη διατηρείτε µαγειρεµένα φαγητά µέσα στο φούρνο και µη χρησιµοποιείτε µέσα στο φούρνο αντικείµενα που σκουριάζουν. Αυτό µπορεί να προκαλέσει σκουριά στη συσκευή. Η συσκευή είναι έτσι ρυθµισµένη, ώστε µετά τη χρήση, να παραµένει πάντα ένα υπόλοιπο νερού µέσα στο εξάρτηµα ατµού. Αν διαπιστώσετε ότι λείπει αυτό το υπόλοιπο νερού, σηµαίνει ότι υπάρχει κάποια βλάβη. Απευθυνθείτε στο Miele Service. εν επιτρέπεται να βυθίσετε το ε- ξάρτηµα ατµού µέσα σε νερό ή να το καθαρίσετε σε πλυντήριο πιάτων, γιατί υπάρχει κίνδυνος, τοποθετώντας το πάλι στη θέση του µέσα στη συσκευή, να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Συνιστάται, να αδειάζετε το εξάρτηµα ατµού µετά από κάθε χρήση, τόσο για λόγους υγιεινής, όσο και για την αποφυγή δηµιουργίας σταγονιδίων από υ- δρατµούς µέσα στη συσκευή. Όταν βγάζετε το εξάρτηµα ατµού, προσέχετε, να µη γείρει και χυθεί πάνω σας το καυτό νερό. Κίνδυνος εγκαύµατος! Όταν χρησιµοποιείτε µια πρίζα, που βρίσκεται κοντά στη συσκευή, προσέχετε, ώστε το καλώδιο της συσκευής, που θα συνδέσετε, να µη µαγκωθεί στην πόρτα του φούρνου ατµού. Η µόνωση του καλωδίου καταστρέφεται και υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν είναι ανοικτή η πόρτα της συσκευής, προσέχετε να µην χτυπήσετε στις άκρες και τις γωνίες της και ιδιαίτερο στο άγκιστρο της πόρτας. Κίνδυνος τραυµατισµού. Αν πρόκειται, να µη χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για ένα µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, την καθαρίζετε ακόµη µια φορά λεπτοµερώς, για να αποφύγετε τη δηµιουργία δυσάρεστων οσµών στο εσωτερικό της. Προσέχετε, ώστε το ε- ξάρτηµα ατµού να είναι άδειο. Τέλος, αφήνετε την πόρτα της συσκευής ανοικτή. 7

8 Υποδείξεις ασφαλείας Χρήση εξαρτηµάτων Η τοποθέτηση εξαρτηµάτων, επιτρέπεται να γίνει, µόνον όταν αυτά φέρουν την σφραγίδα της Miele ή όταν η ίδια η εταιρεία επιτρέπει την τοποθέτησή τους. Αν χρησιµοποιήσετε εξαρτήµατα άλλης µάρκας, χάνετε κάθε δικαίωµα να απαιτήσετε την προστασία και τα πλεονεκτήµατα που περιέχονται µέσα στην εγγύηση. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που µπορεί να προκληθούν από χρήση που δεν είναι σύµφωνη µε τις υποδείξεις ασφαλείας του βιβλίου οδηγιών χρήσης. 8

9 Προστασία περιβάλλοντος Αξιοποίηση της συσκευασίας Η συσκευασία προστατεύει τη συσκευή από τυχόν ζηµιές κατά τη µεταφορά της. Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί µε ειδικά κριτήρια, που υποστηρίζουν τον οικολογικό παράγοντα και την τεχνολογία ανακύκλωσης απορριµµάτων. Αυτά τα υλικά µην τα πετάτε στα σκουπίδια, αλλά στον πιο κοντινό σας χώρο συγκέντρωσης απορριµµάτων προς ανακύκλωση. Έτσι, συµβάλλετε στην οικονοµία σε πρώτες ύλες και στην µείωση του όγκου απορριµµάτων. Αξιοποίηση των παλιών συσκευών Οι παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές διατηρούν ακόµη ορισµένα από τα υλικά τους σε καλή κατάσταση. Περιέχουν όµως και βλαβερές ουσίες που ήταν απαραίτητες για τη λειτουργία και την ασφάλεια τους. Στους κοινούς σκουπιδότοπους ή λόγω εσφαλµένης χρήσης, αυτές οι ουσίες µπορεί ν' αποτελέσουν κίνδυνο για την δηµόσια υγεία και το περιβάλλον. Μην πετάτε λοιπόν σε καµία περίπτωση την παλιά συσκευή σας στον πλησιέστερο σκουπιδότοπο, αλλά ενηµερωθείτε από τη διοίκηση του δήµου σας ή τον πλησιέστερο χώρο συγκέντρωσης παλιών αυτοκινήτων και µετάλλων για τις δυνατότητες παράδοσης και ανακύκλωσης των παλιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Φροντίζετε, ώστε µέχρι την αποκοµιδή της συσκευής, να φυλάσσεται αυτή µακριά από µικρά παιδιά. 9

10 Περιγραφή συσκευής Περιγραφή µερών συσκευής a Πίνακας χειρισµού b Έξοδος υδρατµών c Μόνωση πόρτας d ίοδος ατµού e Θήκη για το εξάρτηµα ατµού f Εξάρτηµα ατµού (µε προσθήκη) g Επαφή εξαρτήµατος ατµού h Ράγες στήριξης i Είσοδος ατµού j Αυλάκι συλλογής νερού στο θάλαµο k Θερµαντικό σώµα δαπέδου l Αισθητήρας θερµοκρασίας m Έξοδος του αέρα από το θάλαµο n Αυλάκι συλλογής νερού στην πόρτα o Λαβή πόρτας 10

11 Περιγραφή συσκευής Συνοδευτικά εξαρτήµατα ίσκος DGGL 1 Ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες σας, µπορείτε να παραγγείλετε εκ των υστέρων, όποιο από τα παρακάτω εξαρτήµατα θέλετε (βλέπε κεφ. "Αγορά πρόσθετων εξαρτηµάτων"). Για τη συλλογή ζωµού που ξεχειλίζει. Προδιαγραφές µεγέθους GN 1/2 Πλάτος x Βάθος x Ύψος (σε χιλιοστά): 325 x 265 x σκεύη τρυπητά DGGL 1 (συνολική χωρητικότητα 1,5 λίτρα / ωφέλιµη χωρητικότητα 0,9 λίτρα) Για µαγείρεµα στον ατµό Προδιαγραφές µεγέθους GN 1/3 Πλάτος x Βάθος x Ύψος (σε χιλιοστά): 325 x 175 x 40. Σχάρα Για τοποθέτηση σκευών µαγειρέµατος. Σιλικόνη Για τη λίπανση της µονωτικής βαλβίδας. Ταµπλέτες αφαίρεσης αλάτων Για την αφαίρεση των αλάτων από το εξάρτηµα ατµού. Βιβλίο µαγειρικής για τους φούρνους ατµού Με τις καλύτερες συνταγές από τη δοκιµαστική κουζίνα της Miele. 11

12 Περιγραφή συσκευής Πίνακας χειρισµού o Πλήκτρο λειτουργίας / διακοπής p Πλήκτρα ρύθµισης της θερµοκρασίας και της διάρκειας q Πλήκτρο επιβεβαίωσης ρύθµισης r Οθόνη 12

13 Περιγραφή λειτουργίας Πλήκτρα αφής Οθόνη ίσκος Για να χειριστείτε τη συσκευή, αρκεί να αγγίξετε ελαφρά το κάθε πλήκτρο. Με κάθε άγγιγµα ακούγεται ένα ηχητικό σήµα. Μπορείτε να ακυρώσετε εντελώς τον ήχο των πλήκτρων (βλέπε κεφ. "Προγραµµατισµός"). s Λειτουργία και διακοπή λειτουργίας της συσκευής Ζήτηση διαδικασίας αφαίρεσης αλάτων s +? Ζήτηση προγραµµατισµού? Ρύθµιση της θερµοκρασίας και της διάρκειας "Ξεφύλλισµα" προγραµµατισµού ; Ρύθµιση της θερµοκρασίας και της διάρκειας "Ξεφύλλισµα" προγραµµατισµού OK Ρύθµιση της θερµοκρασίας και της διάρκειας "Ξεφύλλισµα" προγραµµατισµού Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής, εµφανίζονται στην οθόνη ψηφία και, αν χρειαστεί, σύµβολα: Ψηφία + C = θερµοκρασία Ψηφία + h = διάρκεια p (αναβοσβήνει) = έλλειψη νερού ή λείπει το εξάρτηµα α- τµού Ψηφίο(-α) + k = πρέπει να γίνει αφαίρεση αλάτων στο εξάρτηµα ατµού Τοποθετείτε το δίσκο στον πάτο της συσκευής, όταν µαγειρεύετε σε τρυπητά σκεύη. Έτσι, µπορείτε να συλλέξετε και να α- ποµακρύνετε εύκολα τον ζωµό που ξεχειλίζει. 13

14 Περιγραφή λειτουργίας Εξάρτηµα ατµού Η µέγιστη ποσότητα νερού ανέρχεται στα 1,2 λίτρα και η ελάχιστη στα 0,75 λίτρα. Μέσα και έξω στο εξάρτηµα ατµού υ- πάρχουν µαρκαρίσµατα. εν θα πρέπει σε καµία περίπτωση να ξεπερνάτε το ανώτατο µαρκάρισµα. Η µέγιστη ποσότητα επαρκεί για µια διαδικασία µαγειρέµατος στους 100 C που διαρκεί περίπου 2 ώρες, ενώ η ελάχιστη ποσότητα για µια διαδικασία 30 λεπτών περίπου, και όταν δεν ανοίξει η πόρτα της συσκευής. Αν το εξάρτηµα ατµού δεν έχει τοποθετηθεί στη θέση του ή δεν είναι επαρκώς γεµάτο, τότε αναβοσβήνει στην οθόνη το σύµβολο p. ιάρκεια (χρόνος µαγειρέµατος) Μπορείτε να ρυθµίσετε µια χρονική διάρκεια από 1 λεπτό (0:01) έως και 9 ώρες και 59 λεπτά (9:59). Θόρυβοι Θερµοκρασία Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία, ακούγεται ο θόρυβος της τουρµπίνας. Κατά τη δηµιουργία ατµού, προκαλούνται θόρυβοι όµοιοι µε εκείνους ενός βραστήρα. Στη συσκευή µπορείτε να ρυθµίσετε θερµοκρασίες από 40 C έως 100 C. Κατά την έναρξη λειτουργίας της, η συσκευή έχει ρυθµιστεί στους 100 C. Μπορείτε να αλλάξετε τη θερµοκρασία µε βηµατισµό 5 C. Προτεινόµενες θερµοκρασίες 100 C: µαγείρεµα όλων των τροφίµων, ζέσταµα, µαγείρεµα µενού, κονσερβοποίηση, αφαίρεση υγρών, C: προσεκτικό µαγείρεµα ψαριών. 60 C: ξεπάγωµα. 40 C: φούσκωµα ζύµης µαγιάς, παρασκευή γιαουρτιού, 14

15 Περιγραφή λειτουργίας Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε τις θερµοκρασίες σάς παρέχει το ένθετο βιβλίο "Γενικές οδηγίες". Φάση προθέρµανσης Κατά τη φάση προθέρµανσης ο θάλαµος φούρνου προθερµαίνεται σύµφωνα µε τη ρυθµισµένη θερµοκρασία. Η αυξανόµενη θερµοκρασία του θαλάµου εµφανίζεται στην οθόνη. Η διάρκεια της φάσης προθέρµανσης εξαρτάται από την ποσότητα και τη θερµοκρασία των τροφίµων. Γενικά η φάση προθέρµανσης ανέρχεται περίπου στα 7 λεπτά. Κατά το µαγείρεµα παγωµένων ή κατεψυγµένων τροφίµων, η διάρκεια της φάσης προθέρµανσης αυξάνεται. Μπορείτε να µειώσετε τη διάρκεια της φάσης προθέρµανσης, γεµίζοντας το εξάρτηµα ατµού µε καυτό νερό. Φάση µαγειρέµατος Όταν επιτευχθεί η ρυθµισµένη θερµοκρασία, αρχίζει η φάση µαγειρέµατος. Κατά το µαγείρεµα εµφανίζεται στην οθόνη ο χρόνος µαγειρέµατος που υπολείπεται. Συνολικός χρόνος Ο συνολικός χρόνος, δηλ. το χρονικό διάστηµα από την έναρξη της φάσης προθέρµανσης, µέχρι τη λήξη της φάσης µαγειρέµατος, προκύπτει από το χρόνο προθέρµανσης και τη ρυθ- µισµένη διάρκεια. Περαιτέρω πληροφορίες καθώς και πρακτικές συµβουλές σχετικά µε τη χρήση της συσκευής σάς παρέχει το ένθετο βιβλίο "Γενικές οδηγίες". 15

16 Πριν από την αρχική χρήση Κολλάτε την πινακίδα τύπου που θα βρείτε µαζί µε τα συνοδευτικά έγγραφα της συσκευής σας, στην ειδική θέση που βρίσκεται στο κεφάλαιο "Πινακίδα τύπου". Αρχικός καθαρισµός Αφαιρείτε τις προστατευτικές µεµβράνες, αν υπάρχουν. Ανοίγετε την πόρτα της συσκευής, πιέζοντας αριστερά τη λαβή πόρτας. Η πόρτα ανοίγει λίγο. Εξάρτηµα ατµού Βγάζετε το εξάρτηµα ατµού από τη συσκευή και αφαιρείτε την προσθήκη (βλέπει κεφ. "Καθαρισµός και περιποίηση"). Ξεπλένετε πολύ καλά το εξάρτηµα ατµού και την προσθήκη στο χέρι µε πολύ ζεστό νερό, χωρίς απορρυπαντικό. Μην πλένετε σε καµία περίπτωση το εξάρτηµα ατµού και την προσθήκη στο πλυντήριο πιάτων και επίσης µην βυθίζετε το εξάρτηµα ατµού σε νερό. Πρόσθετα εξαρτήµατα / Θάλαµος φούρνου Αφαιρείτε όλα τα πρόσθετα εξαρτήµατα από το θάλαµο φούρνου. Τα πλένετε στο χέρι ή στο πλυντήριο πιάτων. Στη συσκευή, πριν από την παράδοσή της, έχει γίνει επεξεργασία µε κάποιο υλικό περιποίησης. Καθαρίζετε λοιπόν το θάλαµο φούρνου µ' ένα καθαρό σφουγγάρι, υγρό πλύσης πιάτων στο χέρι και ζεστό νερό, για να αφαιρέσετε το λεπτό στρώµα αυτού του υλικού περιποίησης. 16

17 Πριν από την αρχική χρήση Ρύθµιση θερµοκρασίας βρασµού Γεµίζετε το εξάρτηµα ατµού µε νερό (βλέπε κεφ. "Προετοιµασία") και θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία στους 100 C για 15 λεπτά. Ενεργήστε, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο "Χειρισµός". Με αυτή τη διαδικασία η συσκευή προσαρµόζεται στη θερµοκρασία βρασµού του νερού, η οποία ποικίλει ανάλογα µε το υψόµετρο του χώρου τοποθέτησής της και ξεπλένονται τα µέρη της συσκευής απ' όπου περνά το νερό. Κατά τη διαδικασία αυτή παράγεται περισσότερος ατµός απ' ότι συνήθως. Ύστερα από µετακόµιση, θα πρέπει να προσαρµοστεί η συσκευή εκ νέου στη νέα θερµοκρασία βρασµού του νερού, αν ο νέος χώρος τοποθέτησης της συσκευής διαφέρει τουλάχιστο κατά 300 µέτρα υψόµετρο από τον παλιό. Γι' αυτό διεξάγετε µια διαδικασία αφαίρεσης αλάτων (βλέπε κεφ. "Καθαρισµός και περιποίηση"). 17

18 Χειρισµός Προετοιµασία Γεµίζετε το εξάρτηµα ατµού. εν χρειάζεται να αφαιρέσετε την προσθήκη. Χρησιµοποιείτε µόνο νερό βρύσης. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιµοποιήσετε αποσταγµένο νερό, µεταλλικό νερό ή άλλα υγρά. Τοποθετείτε το εξάρτηµα ατµού µέσα στη συσκευή, µέχρι να εφαρµόσει καλά στη θέση του. Αν το εξάρτηµα ατµού δεν τοποθετηθεί σωστά, η συσκευή δεν θερµαίνεται και µετά από λίγη ώρα εµφανίζεται στην ένδειξη το F20 (βλέπε κεφ. "Τι πρέπει να κάνετε, όταν "). Τοποθετείτε το φαγητό που θέλετε να µαγειρέψετε. Θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή µε το πλήκτρο s. Ρύθµιση θερµοκρασίας και διάρκειας Στην οθόνη εµφανίζεται "100" και αναβοσβήνει το " C". Αν θέλετε να µαγειρέψετε στους 100 C, επιβεβαιώνετε µε το "ΟΚ". Αγγίζοντας το πλήκτρο?, µπορείτε να µειώσετε τη θερµοκρασία, αν αυτό είναι απαραίτητο για τα τρόφιµα. Επιβεβαιώνετε µε το "ΟΚ". Αφού επιβεβαιώσετε τη θερµοκρασία, εµφανίζονται στην ένδειξη 3 µηδενικά και αναβοσβήνει το "h". Αγγίζοντας τα πλήκτρα ; (από 0:00 και άνω) ή? (από 9:59 και κάτω), ρυθµίζετε την επιθυµητή διάρκεια. Επιβεβαιώνετε αγγίζοντας το "ΟΚ". Η συσκευή ξεκινά αυτόµατα µετά την επιβεβαίωση. Αν η διαδικασία ρύθµισης δεν ολοκληρωθεί µέσα σε 15 λεπτά, διακόπτεται η λειτουργία της συσκευής. 18

19 Χειρισµός Μετά τη λήξη της διάρκειας Μετά τη λήξη της ρυθµισµένης διάρκειας, ακούγεται ένα ηχητικό σήµα και στην οθόνη εµφανίζονται 3 µηδενικά και αναβοσβήνει το "h". ιακόπτετε τη λειτουργία της συσκευής. Η τουρµπίνα λειτουργεί για λίγο χρόνο ακόµη, αφού διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής. Μπορείτε να µειώσετε αυτήν την παράταση λειτουργίας της τουρµπίνας, αφαιρώντας το εξάρτηµα ατµού αµέσως µετά τη διακοπή λειτουργίας της συσκευής. Ανοίγοντας την πόρτα της συσκευής, βγαίνει ατµός προς τα έξω. Πηγαίνετε ένα βήµα πιο πίσω και περιµένετε, µέχρι να διαλυθεί ο ατµός. Όταν ανοίγετε τη συσκευή, προσέχετε, ώστε να µην ξεχειλίσει το καυτό νερό που συγκεντρώνεται στο αυλάκι συλλογής νερού της πόρτας. Αφαιρώντας τα σκεύη από το θάλαµο προσέχετε, να µη ξεχειλίσει το περιεχόµενό τους και να µην έρθετε σε επαφή, τόσο µε τον καυτό ατµό όσο και µε τα εσωτερικά τοιχώµατα του θαλάµου φούρνου. Κίνδυνος εγκαύµατος! Μετά τη χρήση Αφαιρείτε και αδειάζετε το δίσκο. Αφαιρείτε και αδειάζετε το εξάρτηµα ατµού. Πιέζετε το εξάρτηµα ατµού ελαφρά προς τα πάνω, ενώ το αφαιρείτε. Πλένετε και στεγνώνετε ολόκληρη τη συσκευή µετά από κάθε χρήση, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο "Καθαρισµός και περιποίηση". Αφήνετε την πόρτα της συσκευής ανοιχτή, όσο είναι ακόµη υγρός ο θάλαµος φούρνου. Η συσκευή είναι έτσι ρυθµισµένη, ώστε µετά τη χρήση, να παραµένει πάντα ένα υπόλοιπο νερού µέσα στο εξάρτηµα ατµού. Αν διαπιστώσετε ότι λείπει αυτό το υπόλοιπο νερού, σηµαίνει ότι υπάρχει κάποια βλάβη. Απευθυνθείτε στο Miele Service. 19

20 Χειρισµός Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Προσωρινή διακοπή λειτουργίας Αλλαγή θερµοκρασίας Η λειτουργία της συσκευής διακόπτεται, αν ανοίξετε την πόρτα της. Η θέρµανση διακόπτεται, ενώ το υπόλοιπο χρόνου µαγειρέµατος παραµένει στη µνήµη της συσκευής. Ανοίγοντας την πόρτα της συσκευής, βγαίνει ατµός προς τα έξω. Πηγαίνετε ένα βήµα πιο πίσω και περιµένετε, µέχρι να διαλυθεί ο ατµός. Όταν ανοίγετε τη συσκευή, προσέχετε, ώστε να µην ξεχειλίσει το καυτό νερό που συγκεντρώνεται στο αυλάκι συλλογής νερού της πόρτας. Τοποθετώντας ή αφαιρώντας τα σκεύη από το θάλαµο προσέχετε, να µη ξεχειλίσει το περιεχόµενό τους και να µην έρθετε σε επαφή, τόσο µε τον καυτό ατµό όσο και µε τα εσωτερικά τοιχώµατα του θαλάµου φούρνου. Κίνδυνος ε- γκαύµατος! Για να συνεχίσετε πάλι τη διαδικασία µαγειρέµατος, κλείνετε την πόρτα της συσκευής. Ξεκινάει εκ νέου η φάση θέρµανσης και η αυξανόµενη θερµοκρασία του θαλάµου φούρνου εµφανίζεται στην οθόνη. Όταν επιτευχθεί και πάλι η θερµοκρασία που έχετε ρυθµίσει, αλλάζει η ένδειξη στην οθόνη και εµφανίζεται η αντίστροφη µέτρηση του υπόλοιπου χρόνου µαγειρέµατος. Μπορείτε να αλλάξετε τη θερµοκρασία οποιαδήποτε στιγµή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής. Αγγίζετε µια φορά σύντοµα το "ΟΚ". Στην οθόνη εµφανίζεται η ρύθµιση θερµοκρασίας και αναβοσβήνει το " C". Ρυθµίζετε τη θερµοκρασία, όπως περιγράφηκε πιο πάνω. 20

21 Χειρισµός Αλλαγή διάρκειας Έλλειψη νερού Μπορείτε να αλλάξετε τη θερµοκρασία οποιαδήποτε στιγµή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής. Αγγίζετε δύο φορές σύντοµα το "ΟΚ". Στην οθόνη εµφανίζεται η ρύθµιση διάρκειας και αναβοσβήνει το "h". Ρυθµίζετε τη διάρκεια, όπως περιγράφηκε πιο πάνω. Όταν υπάρχει έλλειψη νερού, αναβοσβήνει στην οθόνη το σύµβολο p, και ακούγεται ένα ηχητικό σήµα. Αφαιρείτε το εξάρτηµα ατµού και το γεµίζετε νερό. Τοποθετείτε το εξάρτηµα ατµού στη συσκευή, µέχρι να ε- φαρµόσει καλά στη θέση του. Κλείνετε την πόρτα. Η λειτουργία της συσκευής συνεχίζεται. 21

22 Πρόσθετες λειτουργίες Προθέρµανση Η συσκευή είναι εφοδιασµένη µε τη λειτουργία προθέρµανσης. Κατά τη διαδικασία αυτή, ο θάλαµος φούρνου προθερµαίνεται στους 40 C περίπου. Με την προθέρµανση του θαλάµου µειώνεται η φάση θέρµανσης του φούρνου και επίσης ο χρόνος της διαδικασίας µαγειρέµατος. Αυτή η διαδικασία δεν είναι ενεργοποιηµένη εκ κατασκευής. Αν θέλετε να την χρησιµοποιήσετε, θα πρέπει να αλλάξετε την εργοστασιακή ρύθµιση (βλέπε κεφ. "Προγραµµατισµός"). Ακόµη και όταν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία προθέρ- µανσης, µπορείτε σε κάθε διαδικασία µαγειρέµατος να αποφασίσετε, αν θέλετε να την χρησιµοποιήσετε. Κατά τη διάρκεια της προθέρµανσης, θα πρέπει το γεµάτο µε νερό εξάρτηµα ατµού, να βρίσκεται µέσα στη συσκευή. 22 Η διαδικασία προθέρµανσης µπορεί να διακοπεί από ά- νοιγµα της πόρτας. Μπορείτε να ξεκινήσετε εκ νέου τη διαδικασία, διακόπτοντας τη λειτουργία της συσκευής και θέτοντας την πάλι σε λειτουργία. Λειτουργία µε προθέρµανση Θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή. Στην οθόνη εµφανίζεται το 100 και το C αναβοσβήνει. Μην επιβεβαιώσετε. Μετά από µερικά δευτερόλεπτα ξεκινά η διαδικασία προθέρ- µανσης και στην οθόνη εµφανίζεται η αυξανόµενη θερµοκρασία. Μόλις τελειώσει η διαδικασία, εµφανίζεται στην οθόνη το 100 και αναβοσβήνει το " C" Τοποθετείτε το φαγητό στον θάλαµο φούρνου. Ρυθµίζετε, όπως συνήθως, τη θερµοκρασία και τη διάρκεια. Λειτουργία χωρίς προθέρµανση Τοποθετείτε το φαγητό στον θάλαµο φούρνου. Θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή. Στην οθόνη εµφανίζεται το 100 και αναβοσβήνει το C. Επιβεβαιώνετε ή εισάγετε την επιθυµητή θερµοκρασία. Ρυθµίζετε τη διάρκεια.

23 Προγραµµατισµός Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Μπορείτε να αλλάξετε διάφορες ρυθµίσεις διαδοχικά την µια µετά την άλλη. Πρόγραµµα Θέση* P 1 S 0 P 2 P 3 P 4 P 5 Λειτουργία Demo Ένταση ήχου του ηχητικού σήµατος Σκληρότητα νερού** Μονάδα µέτρησης θερµοκρασίας S 1 S 0 S 1 S 1 S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 P 6 Προθέρµανση S 0 P 7 Ήχος πλήκτρων S 1 S 0 S 1 Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθµίσεων µη ενεργό, η συσκευή θερµαίνεται ενεργό, η συσκευή δεν θερµαίνεται πολύ σιγά σιγά µέτρια δυνατά Σκληρότητα νερού Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV Μέτρηση σε C Μέτρηση σε F Βαθµός σκληρότητας 1-7 dh 8-14 dh dh >21 dh Προθέρµανση µη ενεργή Προθέρµανση ενεργή µη ενεργό ενεργό * Η θέση που έχει ρυθµιστεί εκ κατασκευής εµφανίζεται κάθε φορά µε έντονη γραφή. ** Σκληρότητα νερού Μπορείτε να ενηµερωθείτε για τη σκληρότητα νερού της περιοχής σας µε τη βοήθεια της συνοδευτικής ταινίας ελέγχου ή ρωτώντας την αρµόδια υπηρεσία ύδρευσης ή τη διοίκηση του δήµου ή της κοινότητας που κατοικείτε. Η σκληρότητα νερού ορίζεται σε επίπεδα (I έως IV) ή σε γερµανικούς βαθµούς σκληρότητας (1 έως >21 dh). 23

24 Προγραµµατισµός Η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας. Αγγίζετε και κρατάτε πατηµένο το πλήκτρο αφής s. Ενώ κρατάτε πατηµένο το πλήκτρο αφής s, αγγίζετε µια φορά σύντοµα το πλήκτρο αφής?. Στην οθόνη εµφανίζεται P 1. Αγγίζετε τόσες φορές το πλήκτρο ; ή?, µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη το επιθυµητό πρόγραµµα. Επιβεβαιώνετε µε το "ΟΚ". Αγγίζετε τόσες φορές το πλήκτρο ; ή?, µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η επιθυµητή θέση. Επιβεβαιώνετε µε το "ΟΚ". Αφού αλλάξετε τη ρύθµιση ή τις ρυθµίσεις που επιθυµείτε, θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας. 24

25 Καθαρισµός και περιποίηση Γενικά Καθαρίζετε και στεγνώνετε τη συσκευή µετά από κάθε χρήση, αφού την αφήσετε πρώτα να κρυώσει. Κλείνετε την πόρτα της συσκευής, µόνο όταν στεγνώσουν όλες οι επιφάνειές της. Μη χρησιµοποιείτε σε καµία περίπτωση συσκευές ατµοκαθαρισµού. Ο ατµός µπορεί να φθάσει σε µέρη διέλευσης η- λεκτρισµού της συσκευής και να προκαλέσει βραχυκύκλωµα. Μη χρησιµοποιείτε ποτέ καθαριστικά επαγγελµατικής χρήσης, αλλά αποκλειστικά και µόνο απορρυπαντικά οικιακής χρήσης. εν επιτρέπεται να χρησιµοποιείτε υγρά καθαρισµού ή άλλα καθαριστικά που περιέχουν αλειφατικούς υδρογονάνθρακες, γιατί καταστρέφονται οι µονώσεις της συσκευής. 25

26 Καθαρισµός και περιποίηση Πρόσοψη συσκευής / Περίβληµα 26 Είναι καλύτερα να αποµακρύνετε άµεσα τους λεκέδες από την πρόσοψη της συσκευής. Αν οι λεκέδες παραµείνουν για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, ενδεχοµένως, να µην µπορείτε πια να τους αφαιρέσετε, µε αποτέλεσµα να αλλοιωθεί το χρώµα και η όψη των επιφανειών. Καθαρίζετε την πρόσοψη της συσκευής και, αν χρειάζεται, το περίβληµα µε ένα καθαρό σφουγγάρι και υγρό πιάτων διαλυ- µένο σε ζεστό νερό. Στη συνέχεια στεγνώνετε την επιφάνεια µε ένα µαλακό πανί. Για τον καθαρισµό µπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε ένα καθαρό, νωπό πανί από µικροΐνα χωρίς απορρυπαντικό. Όλες οι επιφάνειες είναι ευαίσθητες σε γρατσουνιές. Ιδιαίτερα οι γυάλινες επιφάνειες, αν γρατσουνιστούν µπορεί και να σπάσουν. Όλες οι επιφάνειες µπορεί να αλλάξουν όψη ή να αλλοιωθεί το χρώµα τους, αν τις καθαρίσετε µε ακατάλληλα απορρυπαντικά. Για να αποφύγετε φθορές στις επιφάνειες της συσκευής, µην χρησιµοποιείτε κατά τον καθαρισµό: καθαριστικά που περιέχουν σόδα, αµµωνία, οξέα ή χλώριο, καθαριστικά που διαλύουν τα άλατα, δυνατά καθαριστικά σε σκόνη ή γαλάκτωµα και καθαριστικά που περιέχουν κόκκους, καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες, καθαριστικά ανοξείδωτων επιφανειών, καθαριστικά πλυντηρίων πιάτων, σπρέι φούρνου, καθαριστικά για τζάµια, σκληρά σφουγγάρια και βούρτσες, όπως σφουγγάρια για κατσαρόλες, κοφτερές µεταλλικές ξύστρες.

27 Καθαρισµός και περιποίηση Θάλαµος φούρνου Καθαρίζετε το θάλαµο και την οροφή του φούρνου ατµού, το λάστιχο µόνωσης πόρτας, το αυλάκι συλλογής νερού, το εσωτερικό πόρτας και τη θήκη για το εξάρτηµα ατµού µετά από κάθε χρήση. Οι υδρατµοί καθαρίζονται εύκολα µε απορροφητικό σφουγγάρι ή πανί. Αποµακρύνετε τους λιπαρούς λεκέδες µε ένα καθαρό απορροφητικό πανί, µε υγρό πλύσης πιάτων στο χέρι και ζεστό νερό. Στη συνέχεια ξεπλένετε µε καθαρό νερό. Το θερµαντικό σώµα στο δάπεδο του θαλάµου πιθανόν να παρουσιάσει µετά από µακρόχρονη χρήση µια αλλοίωση στο χρώµα του, λόγω των σταγονιδίων που συσσωρεύονται εκεί. Η αλλοίωση αυτή αποκαθιστάται εύκολα µε τη χρήση του καθαριστικού για κεραµικές εστίες και ανοξείδωτες επιφάνειες της Miele (βλέπε κεφ. "Αγορά πρόσθετων εξαρτηµάτων"). Καθαρίζετε στη συνέχεια µε πανί βουτηγµένο σε καθαρό νερό, µέχρι να αποµακρύνετε όλα τα κατάλοιπα του καθαριστικού. Θα πρέπει να αντικαταστήσετε τη µόνωση της πόρτας, όταν παρουσιάσει ραγίσµατα ή γίνει σπογγώδης. Μπορείτε να παραγγείλετε καινούργιο λάστιχο µόνωσης πόρτας από το τµήµα ανταλλακτικών της Miele. Κατά την τοποθέτηση του καινούργιου λάστιχου µόνωσης προσέχετε, ώστε το σηµείο συγκόλλησης να βρίσκεται στην επάνω πλευρά. ίσκος, σχάρα, σκεύη µαγειρέµατος Μετά από κάθε χρήση, συνιστάται να πλένετε και να στεγνώνετε το δίσκο, τη σχάρα και τα σκεύη µαγειρέµατος. Όλα τα παραπάνω εξαρτήµατα πλένονται και στο πλυντήριο πιάτων. Μπορείτε να αφαιρέσετε µε ξύδι γαλαζωπές αποχρώσεις που εµφανίζονται πάνω στα σκεύη µαγειρέµατος. Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε το καθαριστικό για κεραµικές εστίες και ανοξείδωτες επιφάνειες της Miele. 27

Οδηγίες χρήσης. Φούρνος ατμού DG 1450. el - GR

Οδηγίες χρήσης. Φούρνος ατμού DG 1450. el - GR Οδηγίες χρήσης Φούρνος ατμού DG 1450 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης XKM RS232. el - GR. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την

Οδηγίες χρήσης XKM RS232. el - GR. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την Οδηγίες χρήσης XKM RS232 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την el - GR τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εντοιχιζόµενοι φούρνοι ατµού DG 5070 DG 5080 DG 5088 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη.

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη. τη συσκευή µετά την προθέρµανση. Μην ζεσταίνετε αδιάλυτο αλκοόλ. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη αν τα τρόφιµα που ζεσταίνονται/µαγειρεύονται βρίσκονται σε συσκευασίες µιας χρήσης από πλαστικό,

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Φούρνος combi DGC 5080 (φούρνος & φούρνος ατµού σε µία συσκευή)

Φούρνος combi DGC 5080 (φούρνος & φούρνος ατµού σε µία συσκευή) Οδηγίες χρήσης Φούρνος combi DGC 5080 (φούρνος & φούρνος ατµού σε µία συσκευή) ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ST09 ST09A Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Η συσκευή είναι κατασκευασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής. Εσωτερικό καπάκι καυστήρα Εξωτερικό καπάκι καυστήρα ακτύλιος καυστήρα Κεφαλή καυστήρα Ασφάλεια ανάφλεξης

Περιγραφή συσκευής. Εσωτερικό καπάκι καυστήρα Εξωτερικό καπάκι καυστήρα ακτύλιος καυστήρα Κεφαλή καυστήρα Ασφάλεια ανάφλεξης Εστίες αερίου ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη συσκευή. Η χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L Model: THEO48043 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε τα

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι Model:R-200 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Mdel : THEO47893 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Κεραµικές εστίες CS 1112 CS 1122 CS 1134 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Φούρνος ατμού

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Φούρνος ατμού Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Φούρνος ατμού Διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε βλάβες στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες Model No.: THEO51203 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση της ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εστίες αερίου KM 2014 KM 2034 / 2035 KM 2052 KM 2054 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρες DA 146 DA 156 DA 150 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Επαγωγική εστία Wok CS 1223 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Αυτόνοµες κεραµικές εστίες KM 500 KM 503 KM 507 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εστίες αερίου CS 1011 CS 1021 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ. Υποδείξεις ασφαλείας

DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ. Υποδείξεις ασφαλείας DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ Υποδείξεις ασφαλείας Η συσκευή και η συσκευασία της παράγονται µε διαδικασίες φιλικές στο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Κεραμικές εστίες KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρες DA 396 DA 399 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Ηλεκτρικό γκριλ CS 1312 CS 1322 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης. Εξωτερικοί κινητήρες απορροφητήρων AWG 102 ABLG 202 MG 100 DDG 102

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης. Εξωτερικοί κινητήρες απορροφητήρων AWG 102 ABLG 202 MG 100 DDG 102 Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εξωτερικοί κινητήρες απορροφητήρων AWG 102 ABLG 202 MG 100 DDG 102 Αγωγός διέλευσης οροφής DDF 125/150 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Φούρνος ατµού DG 1050

Οδηγίες χρήσης. Φούρνος ατµού DG 1050 Οδηγίες χρήσης Φούρνος ατµού DG 1050 G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas où vous désirez avoir ces modes

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας Downdraft

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας Downdraft Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας Downdraft Διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε βλάβες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εστίες αερίου CS 1012-1 CS 1034-1 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Ηλεκτρική φριτέζα CS 1411 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εστίες αερίου CS 1012 CS 1034 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Κεραμικές εστίες CS 1112 CS 1122 CS 1134 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος 3 Αγαπητέ πελάτη, Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας για µελλοντική χρήση ή για τον επόµενο κάτοχο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μίξερ µε κάδο Μοντέλο:R-557 8 7 6 5 9 4 Περιγραφή συσκευής: 10 3 1. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ 2. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4. ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑ 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO 7.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας DA 186 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Κεραµικές εστίες KM 6002 / KM 6003 KM 6012 / KM 6013 KM 6017 / KM 6023 / KM 6024 (Για συνδυασµό µε κουζίνες σειρά H 4000) ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Επαγωγικές κεραµικές εστίες KM 5940 / ΚΜ 5950 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία των τροφίμων ΨΗΣΙΜΟ

Προετοιμασία των τροφίμων ΨΗΣΙΜΟ EL ΨΗΣΙΜΟ Μη θέτετε ποτέ τη συσκευή σε λειτουργία ενώ είναι άδεια. Μην υπερφορτώνετε το δίσκο, τηρείτε τις συνιστώμενες ποσότητες. Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για κλασικό τηγάνισμα (μη γεμίζετε το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΦΟΥΡΝΑΚΙ SUPER NEW 1505 3505 4005 4505 SUPER NEW MIDI OVEN 1505 3505 4005 4505 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Καπάκι 2. Διακόπτης λειτουργίας 3. Λαβή 4. Ενδεικτική λυχνία 5. Βάση 6. Σώμα 7. Στόμιο εκροής Για τη βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε µια ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να τηρείτε ορισµένες βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, όπως οι παρακάτω: ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Επαγωγικές κεραµικές εστίες CS 1212 CS 1221 CS 1234 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model No.: R-912 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Θήκη φίλτρου 2. Άνω κάλυµµα 3. Καπάκι δεξαµενής 4. εξαµενή 5. ιακόπτης λειτουργίας 6. Κύριο σώµα συσκευής 7. Γυάλινη κανάτα 8. Χερούλι κανάτας 9.

Διαβάστε περισσότερα

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B C D E F 1 2 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ECOLARE

ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ECOLARE ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ECOLARE Η τελευταία λέξη στο µαγείρεµα Το ζέσταµα των φαγητών µε τη χρήση της επαγωγικής λειτουργίας, είναι µία από τις πιο σύγχρονες µεθόδους µαγειρικής. Μέσω ενός ηλεκτροµαγνητικού πεδίου,

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Ηλεκτρικό γκριλ CS 1312 CS 1322 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760 Οδηγίες Χρήσης I. Επισκόπηση Προϊόντος: 1. Έξυπνο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, με επιλογή ανάμεσα σε 70, 80, 90, και 100. Τάση: 220-240V, Συχνότητα: 50Hz, Ισχύς:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟΜΗΧΑΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ. Κωδικός προϊόντος: /

ΦΥΛΛΟΜΗΧΑΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ. Κωδικός προϊόντος: / ΦΥΛΛΟΜΗΧΑΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ Κωδικός προϊόντος: 107-48590 / 107-48593 Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή χρήση. Καµία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EΛ 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης 4. Κουµπί ξεκλειδώµατος συστήµατος κόπτη 5. Σύστηµα κοπής 6. Βίδα 7. Μαχαίρι 8. Σχάρες 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρες DA 2150 DA 2170 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Επαγωγικές κεραμικές εστίες

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Επαγωγικές κεραμικές εστίες Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Επαγωγικές κεραμικές εστίες Διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε βλάβες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας DA 5330 D ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Ανοξείδωτη πλάκα Tepan Yaki

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Ανοξείδωτη πλάκα Tepan Yaki Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Ανοξείδωτη πλάκα Tepan Yaki Διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε βλάβες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης HS 630. www.teka.com

Οδηγίες Χρήσης HS 630. www.teka.com Οδηγίες Χρήσης HS 630 www.teka.com HS 630 1. Πίνακας χειρισμού 2. Λάστιχο φούρνου 3. Αντίσταση Γκριλ 4. Επιχρωμιωμένα Πλευρικά Στηρίγματα Ταψιών 5. Σχάρα Ψησίματος 6. Ταψί ψησίματος 7. Μεντεσές 8. Πόρτα

Διαβάστε περισσότερα

KETTLE WK 7280 WK 7280 W ΕΛΛΗΝΙΚΑ

KETTLE WK 7280 WK 7280 W ΕΛΛΗΝΙΚΑ KETTLE WK 7280 WK 7280 W ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL B C A D E F G L H K J I 2 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Ο καθαρός φούρνος είναι εύκολη υπόθεση

Ο καθαρός φούρνος είναι εύκολη υπόθεση Ο καθαρός φούρνος είναι εύκολη υπόθεση Ιούλιος 2014 Pitsos. Η πρωτοπόρος εταιρία στη φροντίδα του ελληνικού νοικοκυριού. Στην Pitsos φροντίζουμε να δικαιώνουμε καθημερινά την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας Διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε βλάβες στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Ο STABILA REC-210 Line είναι ένας απλού χειρισϝού δέκτης για τη γρήγορη λήψη των γραϝϝών λέιζερ

Ο STABILA REC-210 Line είναι ένας απλού χειρισϝού δέκτης για τη γρήγορη λήψη των γραϝϝών λέιζερ Οδηγίες χρήσης Ο STABILA REC-0 Line είναι ένας απλού χειρισϝού δέκτης για τη γρήγορη λήψη των γραϝϝών λέιζερ GR Με το δέκτη REC-0 Line Ϝπορεί να γίνει λήψη Ϝόνο παλϝικής διαϝόρφωσης ακτινών λέιζερ από

Διαβάστε περισσότερα

PROFESSIONAL HAIR STYLER

PROFESSIONAL HAIR STYLER PROFESSIONAL HAIR STYLER HS 8980 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A 2 B C D G E F 1 3 4 5 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Κατά την έναρξη λειτουργίας της συσκευής ακολουθήστε τις παρακάτω υποδείξεις: 7 Αυτή η συσκευή προορίζεται µόνο για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά πριν κάνετε χρήση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η τάση

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ - Αυτός ο απορροφητήρας µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε για την απαγωγή των οσµών προς τον εξωτερικό είτε για το φιλτράρισµα τους και την επαναφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρες DA 3160 DA 3190 DA 3160 ΕΧΤ DA 3190 ΕΧΤ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρες DA 420-4, DA 420-4 EXT DA 420-4 U DA 424-4, DA 424-4 EXT ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας Διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε βλάβες στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ SFT-17K. Οδηγίες Χρήσης

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ SFT-17K. Οδηγίες Χρήσης ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ SFT-17K Οδηγίες Χρήσης 5202650054975 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα BUDGET έτσι και αυτό κατασκευάστηκε µε

Διαβάστε περισσότερα

EDIP 638.1 E EDIP 938.1 E

EDIP 638.1 E EDIP 938.1 E DE Bedienungsanleitung GB Instructions Booklet FR Mode d emploi IT Libretto Istruzioni NL Gebruiksaanwijzing ES Manual de instrucciones PT Manual de Instruções GR Εγχειρίδιο οδηγιών EDIP 638.1 E EDIP 938.1

Διαβάστε περισσότερα