Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης"

Transcript

1 Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εντοιχιζόµενοι φούρνοι ατµού DG 3450 DG 3460 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη συσκευή. el - GR M.-Nr

2 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Προστασία περιβάλλοντος... 9 Περιγραφή συσκευής Περιγραφή µερών συσκευής Συνοδευτικά εξαρτήµατα Πίνακας χειρισµού Περιγραφή λειτουργίας Πλήκτρα αφής Οθόνη ίσκος Εξάρτηµα ατµού ιάρκεια (χρόνος µαγειρέµατος) Θόρυβοι Θερµοκρασία Προτεινόµενες θερµοκρασίες Φάση προθέρµανσης Φάση µαγειρέµατος Συνολικός χρόνος Πριν από την αρχική χρήση Αρχικός καθαρισµός Ρύθµιση θερµοκρασίας βρασµού Χειρισµός Προετοιµασία Ρύθµιση θερµοκρασίας και διάρκειας Μετά τη λήξη της διάρκειας Μετά τη χρήση Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Προσωρινή διακοπή λειτουργίας Αλλαγή θερµοκρασίας Αλλαγή διάρκειας Έλλειψη νερού

3 Πίνακας περιεχοµένων Πρόσθετες λειτουργίες Προθέρµανση Προγραµµατισµός Καθαρισµός και περιποίηση Γενικά Πρόσοψη συσκευής / Περίβληµα Θάλαµος φούρνου ίσκος, σχάρα, σκεύη µαγειρέµατος Εξάρτηµα ατµού Αφαίρεση αλάτων Τι πρέπει να κάνετε, όταν Αγορά πρόσθετων εξαρτηµάτων Υποδείξεις ασφαλείας για τον εντοιχισµό DG ιαστάσεις συσκευής και εντοιχισµού DG ιαστάσεις συσκευής και εντοιχισµού Εντοιχισµός Συναρµολόγηση ποδιών συσκευής Τοποθέτηση συσκευής Ηλεκτρική σύνδεση Service, πινακίδα τύπου

4 Υποδείξεις ασφαλείας Η συσκευή αυτή ανταποκρίνεται πλήρως στις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Καµιά φορά όµως, η απρόσεκτη χρήση της µπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή, αλλά και να γίνει επικίνδυνη για τον χειριστή. ιαβάζετε τις οδηγίες χρήσης, πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Μέσα σ' αυτές υπάρχουν υποδείξεις για τον εντοιχισµό, την ασφάλεια, το χειρισµό και τη συντήρηση της συσκευής. Έτσι, προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη συσκευή. Φυλάσσετε και ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης και σε περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτήτη της συσκευής, µην παραλείψετε να του παραδώσετε και τις οδηγίες χρήσης. Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση, και µόνο για τις διαδικασίες που περιγράφονται σ' αυτές τις οδηγίες χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται και είναι πιθανόν επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που µπορεί να προκληθούν από χρήση που δεν είναι σύµφωνη µε τις οδηγίες. εν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από άτοµα, τα οποία λόγω της ψυχικής ή διανοητικής τους κατάστασης, της έλλειψης εµπειρίας ή λόγω ά- γνοιας δεν είναι σε θέση να τη χειριστούν µε ασφάλεια. Επιτρέπεται µόνο υπό την επιτήρηση ή τις οδηγίες ενός άλλου υπεύθυνου ατόµου. Προστασία για τα παιδιά Όταν βρίσκονται µικρά παιδιά κοντά στη συσκευή, µην αποµακρύνεστε από κοντά τους. Μην τους επιτρέπετε επίσης ποτέ, να παίζουν µε τη συσκευή. Η χρήση της συσκευής από παιδιά µπορεί να γίνει, µόνο εφόσον σιγουρευτείτε απόλυτα, ότι έχουν καταλάβει το χειρισµό της και ότι τους έχουν γίνει κατανοητοί οι κίνδυνοι ενός λανθασµένου χειρισµού. Προσέχετε πάντα, ώστε τα παιδιά να µην ανοίγουν την πόρτα της συσκευής κατά το διάστηµα που βρίσκεται σε λειτουργία. Κρατάτε τα παιδιά µακριά από τη συσκευή, µέχρι να σιγουρευτείτε ότι µπορούν να αγγίξουν τη συσκευή χωρίς κανένα κίνδυνο εγκαύµατος. Αποτρέπετε τα παιδιά από κάθε προσπάθεια να κρεµαστούν πάνω στην ανοικτή πόρτα της συσκευής. ιάφορα υλικά της συσκευασίας (π.χ. µεµβράνες, πεπιεσµένο αφρολέξ) µπορεί να αποβούν επικίνδυνα για τα παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας! Κρατάτε τα υλικά αυτά µακριά από παιδιά και φροντίζετε το ταχύτερο για την αποκοµιδή τους. 4

5 Υποδείξεις ασφαλείας Τεχνική ασφάλεια Ελέγχετε τη συσκευή για τυχόν ορατές εξωτερικές ζηµιές, πριν από την τοποθέτησή της. Μια συσκευή που παρουσιάζει εξωτερικές ζηµιές, δεν επιτρέπεται να τοποθετείται στην τελική της θέση και να τίθεται σε λειτουργία. Πριν από τη σύνδεση της συσκευής, πρέπει να συγκρίνετε τα στοιχεία σύνδεσης που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου της συσκευής (τάση και συχνότητα) µε την τάση του δικτύου παροχής ρεύµατος. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να συµφωνούν, για να µην προκληθεί καµία βλάβη στη συσκευή. Σε περίπτωση τυχόν αµφιβολίας, ρωτάτε έναν ηλεκτρολόγο. Η συσκευή αυτή σας εγγυάται ηλεκτρική ασφάλεια, εφόσον συνδεθεί µε σύστηµα γείωσης σύµφωνο προς τις ισχύουσες προδιαγραφές. Είναι πολύ σηµαντικό, να ελεγχθεί αυτή η βασική προϋπόθεση ασφαλείας και σε περίπτωση αµφιβολίας, να ελεγχθεί η ηλεκτρική εγκατάσταση από έναν ειδικό. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που µπορεί να προκληθούν σε περίπτωση απουσίας ή διακοπής της γείωσης (π.χ. ηλεκτροπληξία). Αν αφαιρέσετε το φις από το ηλεκτρικό καλώδιο, ο εντοιχισµός και η σύνδεση της συσκευής πρέπει να γίνει από έναν ειδικό τεχνίτη-ηλεκτρολόγο. Αναθέτετε τις εργασίες αυτές σε έναν ειδικό τεχνίτη-ηλεκτρολόγο, ο οποίος θα τηρεί τις ισχύουσες προδιαγραφές α- σφάλειας της εκάστοτε χώρας. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που µπορεί να προκύψουν από λανθασµένο εντοιχισµό ή σύνδεση της συσκευής. Για λόγους ασφαλείας θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία, µόνο µετά τον ε- ντοιχισµό της, έτσι ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος να αγγίξετε τα ηλεκτρικά της µέρη. Μην ανοίγετε σε καµιά περίπτωση το περίβληµα της συσκευής. Ένα ενδεχόµενο άγγιγµα στις συνδέσεις διέλευσης τάσης ή κάποια αλλαγή στους ηλεκτρικούς και µηχανικούς συνδυασµούς, µπορεί να αποβούν επικίνδυνα για το χειριστή ή να προκαλέσουν ανωµαλίες στη λειτουργία της συσκευής. Η εγκατάσταση, οι επισκευές και η συντήρηση των ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να γίνονται µόνο από ειδικευµένους τεχνίτες εξουσιοδοτηµένους από τον κατασκευαστή. Λανθασµένες επισκευές, µπορεί να δη- µιουργήσουν σηµαντικούς κινδύνους για τον χειριστή για τους οποίους καµία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής. 5

6 Υποδείξεις ασφαλείας Αν το ηλεκτρικό καλώδιο υποστεί φθορά, επιτρέπεται να το αντικαταστήσετε µόνο µε ένα ειδικό καλώδιο του τύπου H 05 V V-F (µονωµένο µε PVC) το οποίο µπορείτε να προµηθευτείτε από τον κατασκευαστή ή από το Miele Service). ιάφορα µέρη της συσκευής που έχουν υποστεί βλάβη, θα πρέπει να α- ντικατασταθούν µόνο µε γνήσια ανταλλακτικά της εταιρείας Miele. Μόνο έτσι, µπορεί να εγγυηθεί η Miele ότι η συσκευή θα ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές ασφαλείας µε τις οποίες έχει κατασκευαστεί. Σε περιπτώσεις επισκευών ή συντήρησης, αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο. Η συσκευή αποσυνδέεται από το ηλεκτρικό δίκτυο µόνο ό- ταν: κλείνετε τις ασφάλειες στον ηλεκτρικό πίνακα. ξεβιδώνετε και αφαιρείτε τις βιδωτές ασφάλειες από τον ηλεκτρικό πίνακα. βγάζετε το φις της συσκευής από την πρίζα. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, τραβάτε πάντα το φις από την πρίζα και όχι το καλώδιο. Επισκευές στη συσκευή κατά τη διάρκεια της ισχύος της εγγύησης, θα πρέπει να γίνονται, µόνο από ειδικούς τεχνικούς εξουσιοδοτηµένους από τον κατασκευαστή. ιαφορετικά για επόµενες βλάβες, δεν θα ισχύουν τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει η εγγύηση. Για τη σύνδεση της συσκευής µε το ηλεκτρικό δίκτυο δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί πολύπριζο ή επέκταση καλωδίου (µπαλαντέζα). Με το πολύπριζο ή την επέκταση καλωδίου δεν είναι εγγυηµένη η απαραίτητη ασφάλεια της συσκευής (π.χ. κίνδυνος υπερθέρ- µανσης). Σωστή χρήση Προστατεύετε τα χέρια σας, από τις υψηλές θερµοκρασίες της συσκευής, φορώντας γάντια µε θερµοµόνωση. Προσέχετε επίσης, ώστε τα γάντια αυτά να µη βραχούν ή υγρανθούν εν µέρει. Αν συµβεί κάτι τέτοιο, αυξάνεται η θερ- µική αγωγιµότητά τους, γεγονός που µπορεί να οδηγήσει σε έγκαυµα. Ανοίγοντας την καυτή συσκευή, βγαίνει ατµός προς τα έξω. Πηγαίνετε ένα βήµα πιο πίσω και περιµένετε, µέχρι να διαλυθεί ο ατµός. Τοποθετώντας ή αφαιρώντας τα σκεύη ή το δίσκο από το θάλαµο, προσέχετε, να µη ξεχειλίσει το περιεχόµενό τους και να µην έρθετε σε επαφή, τόσο µε τον καυτό ατµό, όσο και µε τα εσωτερικά τοιχώµατα του θαλάµου φούρνου. Κίνδυνος εγκαύµατος! Χρησιµοποιείτε µόνο εκείνα τα σκεύη από πλαστικό που αντέχουν στη θερµοκρασία (ως 100 C) και στον καυτό ατµό. Άλλου είδους πλαστικά σκεύη µπορεί να λειώσουν, να γίνουν πορώδη, ακόµη και να παρουσιάσουν ραγίσµατα. 6

7 Υποδείξεις ασφαλείας εν επιτρέπεται να ζεσταίνετε µέσα στη συσκευή αυτή κλειστές κονσέρβες, καθώς και να κονσερβοποιείτε τροφές µέσα σε µεταλλικά βάζα. Η πίεση που αναπτύσσεται στα εσωτερικά τοιχώµατα των µεταλλικών βάζων, µπορεί να προκαλέσει την έκρηξή τους και στη συνέχεια βλάβες στο εσωτερικό της συσκευής. Εκτός αυτού, υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού και εγκαύµατος. Φροντίζετε, ώστε τα φαγητά να ζεσταίνονται πάντα µε τον κατάλληλο χρόνο και βαθµό θερµοκρασίας. Μικροοργανισµοί, που πιθανόν να υπάρχουν στα φαγητά, καταστρέφονται µόνο σε αρκετά υψηλές θερµοκρασίες και µε τον ανάλογο χρόνο. Μη διατηρείτε µαγειρεµένα φαγητά µέσα στο φούρνο και µη χρησιµοποιείτε µέσα στο φούρνο αντικείµενα που σκουριάζουν. Αυτό µπορεί να προκαλέσει σκουριά στη συσκευή. Η συσκευή είναι έτσι ρυθµισµένη, ώστε µετά τη χρήση, να παραµένει πάντα ένα υπόλοιπο νερού µέσα στο εξάρτηµα ατµού. Αν διαπιστώσετε ότι λείπει αυτό το υπόλοιπο νερού, σηµαίνει ότι υπάρχει κάποια βλάβη. Απευθυνθείτε στο Miele Service. εν επιτρέπεται να βυθίσετε το ε- ξάρτηµα ατµού µέσα σε νερό ή να το καθαρίσετε σε πλυντήριο πιάτων, γιατί υπάρχει κίνδυνος, τοποθετώντας το πάλι στη θέση του µέσα στη συσκευή, να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Συνιστάται, να αδειάζετε το εξάρτηµα ατµού µετά από κάθε χρήση, τόσο για λόγους υγιεινής, όσο και για την αποφυγή δηµιουργίας σταγονιδίων από υ- δρατµούς µέσα στη συσκευή. Όταν βγάζετε το εξάρτηµα ατµού, προσέχετε, να µη γείρει και χυθεί πάνω σας το καυτό νερό. Κίνδυνος εγκαύµατος! Όταν χρησιµοποιείτε µια πρίζα, που βρίσκεται κοντά στη συσκευή, προσέχετε, ώστε το καλώδιο της συσκευής, που θα συνδέσετε, να µη µαγκωθεί στην πόρτα του φούρνου ατµού. Η µόνωση του καλωδίου καταστρέφεται και υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν είναι ανοικτή η πόρτα της συσκευής, προσέχετε να µην χτυπήσετε στις άκρες και τις γωνίες της και ιδιαίτερο στο άγκιστρο της πόρτας. Κίνδυνος τραυµατισµού. Αν πρόκειται, να µη χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για ένα µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, την καθαρίζετε ακόµη µια φορά λεπτοµερώς, για να αποφύγετε τη δηµιουργία δυσάρεστων οσµών στο εσωτερικό της. Προσέχετε, ώστε το ε- ξάρτηµα ατµού να είναι άδειο. Τέλος, αφήνετε την πόρτα της συσκευής ανοικτή. 7

8 Υποδείξεις ασφαλείας Χρήση εξαρτηµάτων Η τοποθέτηση εξαρτηµάτων, επιτρέπεται να γίνει, µόνον όταν αυτά φέρουν την σφραγίδα της Miele ή όταν η ίδια η εταιρεία επιτρέπει την τοποθέτησή τους. Αν χρησιµοποιήσετε εξαρτήµατα άλλης µάρκας, χάνετε κάθε δικαίωµα να απαιτήσετε την προστασία και τα πλεονεκτήµατα που περιέχονται µέσα στην εγγύηση. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που µπορεί να προκληθούν από χρήση που δεν είναι σύµφωνη µε τις υποδείξεις ασφαλείας του βιβλίου οδηγιών χρήσης. 8

9 Προστασία περιβάλλοντος Αξιοποίηση της συσκευασίας Η συσκευασία προστατεύει τη συσκευή από τυχόν ζηµιές κατά τη µεταφορά της. Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί µε ειδικά κριτήρια, που υποστηρίζουν τον οικολογικό παράγοντα και την τεχνολογία ανακύκλωσης απορριµµάτων. Αυτά τα υλικά µην τα πετάτε στα σκουπίδια, αλλά στον πιο κοντινό σας χώρο συγκέντρωσης απορριµµάτων προς ανακύκλωση. Έτσι, συµβάλλετε στην οικονοµία σε πρώτες ύλες και στην µείωση του όγκου απορριµµάτων. Αξιοποίηση των παλιών συσκευών Οι παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές διατηρούν ακόµη ορισµένα από τα υλικά τους σε καλή κατάσταση. Περιέχουν όµως και βλαβερές ουσίες που ήταν απαραίτητες για τη λειτουργία και την ασφάλεια τους. Στους κοινούς σκουπιδότοπους ή λόγω εσφαλµένης χρήσης, αυτές οι ουσίες µπορεί ν' αποτελέσουν κίνδυνο για την δηµόσια υγεία και το περιβάλλον. Μην πετάτε λοιπόν σε καµία περίπτωση την παλιά συσκευή σας στον πλησιέστερο σκουπιδότοπο, αλλά ενηµερωθείτε από τη διοίκηση του δήµου σας ή τον πλησιέστερο χώρο συγκέντρωσης παλιών αυτοκινήτων και µετάλλων για τις δυνατότητες παράδοσης και ανακύκλωσης των παλιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Φροντίζετε, ώστε µέχρι την αποκοµιδή της συσκευής, να φυλάσσεται αυτή µακριά από µικρά παιδιά. 9

10 Περιγραφή συσκευής Περιγραφή µερών συσκευής a Πίνακας χειρισµού b Έξοδος υδρατµών c Μόνωση πόρτας d ίοδος ατµού e Θήκη για το εξάρτηµα ατµού f Εξάρτηµα ατµού (µε προσθήκη) g Επαφή εξαρτήµατος ατµού h Ράγες στήριξης i Είσοδος ατµού j Αυλάκι συλλογής νερού στο θάλαµο k Θερµαντικό σώµα δαπέδου l Αισθητήρας θερµοκρασίας m Έξοδος του αέρα από το θάλαµο n Αυλάκι συλλογής νερού στην πόρτα o Λαβή πόρτας 10

11 Περιγραφή συσκευής Συνοδευτικά εξαρτήµατα ίσκος DGGL 1 Ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες σας, µπορείτε να παραγγείλετε εκ των υστέρων, όποιο από τα παρακάτω εξαρτήµατα θέλετε (βλέπε κεφ. "Αγορά πρόσθετων εξαρτηµάτων"). Για τη συλλογή ζωµού που ξεχειλίζει. Προδιαγραφές µεγέθους GN 1/2 Πλάτος x Βάθος x Ύψος (σε χιλιοστά): 325 x 265 x σκεύη τρυπητά DGGL 1 (συνολική χωρητικότητα 1,5 λίτρα / ωφέλιµη χωρητικότητα 0,9 λίτρα) Για µαγείρεµα στον ατµό Προδιαγραφές µεγέθους GN 1/3 Πλάτος x Βάθος x Ύψος (σε χιλιοστά): 325 x 175 x 40. Σχάρα Για τοποθέτηση σκευών µαγειρέµατος. Σιλικόνη Για τη λίπανση της µονωτικής βαλβίδας. Ταµπλέτες αφαίρεσης αλάτων Για την αφαίρεση των αλάτων από το εξάρτηµα ατµού. Βιβλίο µαγειρικής για τους φούρνους ατµού Με τις καλύτερες συνταγές από τη δοκιµαστική κουζίνα της Miele. 11

12 Περιγραφή συσκευής Πίνακας χειρισµού o Πλήκτρο λειτουργίας / διακοπής p Πλήκτρα ρύθµισης της θερµοκρασίας και της διάρκειας q Πλήκτρο επιβεβαίωσης ρύθµισης r Οθόνη 12

13 Περιγραφή λειτουργίας Πλήκτρα αφής Οθόνη ίσκος Για να χειριστείτε τη συσκευή, αρκεί να αγγίξετε ελαφρά το κάθε πλήκτρο. Με κάθε άγγιγµα ακούγεται ένα ηχητικό σήµα. Μπορείτε να ακυρώσετε εντελώς τον ήχο των πλήκτρων (βλέπε κεφ. "Προγραµµατισµός"). s Λειτουργία και διακοπή λειτουργίας της συσκευής Ζήτηση διαδικασίας αφαίρεσης αλάτων s +? Ζήτηση προγραµµατισµού? Ρύθµιση της θερµοκρασίας και της διάρκειας "Ξεφύλλισµα" προγραµµατισµού ; Ρύθµιση της θερµοκρασίας και της διάρκειας "Ξεφύλλισµα" προγραµµατισµού OK Ρύθµιση της θερµοκρασίας και της διάρκειας "Ξεφύλλισµα" προγραµµατισµού Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής, εµφανίζονται στην οθόνη ψηφία και, αν χρειαστεί, σύµβολα: Ψηφία + C = θερµοκρασία Ψηφία + h = διάρκεια p (αναβοσβήνει) = έλλειψη νερού ή λείπει το εξάρτηµα α- τµού Ψηφίο(-α) + k = πρέπει να γίνει αφαίρεση αλάτων στο εξάρτηµα ατµού Τοποθετείτε το δίσκο στον πάτο της συσκευής, όταν µαγειρεύετε σε τρυπητά σκεύη. Έτσι, µπορείτε να συλλέξετε και να α- ποµακρύνετε εύκολα τον ζωµό που ξεχειλίζει. 13

14 Περιγραφή λειτουργίας Εξάρτηµα ατµού Η µέγιστη ποσότητα νερού ανέρχεται στα 1,2 λίτρα και η ελάχιστη στα 0,75 λίτρα. Μέσα και έξω στο εξάρτηµα ατµού υ- πάρχουν µαρκαρίσµατα. εν θα πρέπει σε καµία περίπτωση να ξεπερνάτε το ανώτατο µαρκάρισµα. Η µέγιστη ποσότητα επαρκεί για µια διαδικασία µαγειρέµατος στους 100 C που διαρκεί περίπου 2 ώρες, ενώ η ελάχιστη ποσότητα για µια διαδικασία 30 λεπτών περίπου, και όταν δεν ανοίξει η πόρτα της συσκευής. Αν το εξάρτηµα ατµού δεν έχει τοποθετηθεί στη θέση του ή δεν είναι επαρκώς γεµάτο, τότε αναβοσβήνει στην οθόνη το σύµβολο p. ιάρκεια (χρόνος µαγειρέµατος) Μπορείτε να ρυθµίσετε µια χρονική διάρκεια από 1 λεπτό (0:01) έως και 9 ώρες και 59 λεπτά (9:59). Θόρυβοι Θερµοκρασία Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία, ακούγεται ο θόρυβος της τουρµπίνας. Κατά τη δηµιουργία ατµού, προκαλούνται θόρυβοι όµοιοι µε εκείνους ενός βραστήρα. Στη συσκευή µπορείτε να ρυθµίσετε θερµοκρασίες από 40 C έως 100 C. Κατά την έναρξη λειτουργίας της, η συσκευή έχει ρυθµιστεί στους 100 C. Μπορείτε να αλλάξετε τη θερµοκρασία µε βηµατισµό 5 C. Προτεινόµενες θερµοκρασίες 100 C: µαγείρεµα όλων των τροφίµων, ζέσταµα, µαγείρεµα µενού, κονσερβοποίηση, αφαίρεση υγρών, C: προσεκτικό µαγείρεµα ψαριών. 60 C: ξεπάγωµα. 40 C: φούσκωµα ζύµης µαγιάς, παρασκευή γιαουρτιού, 14

15 Περιγραφή λειτουργίας Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε τις θερµοκρασίες σάς παρέχει το ένθετο βιβλίο "Γενικές οδηγίες". Φάση προθέρµανσης Κατά τη φάση προθέρµανσης ο θάλαµος φούρνου προθερµαίνεται σύµφωνα µε τη ρυθµισµένη θερµοκρασία. Η αυξανόµενη θερµοκρασία του θαλάµου εµφανίζεται στην οθόνη. Η διάρκεια της φάσης προθέρµανσης εξαρτάται από την ποσότητα και τη θερµοκρασία των τροφίµων. Γενικά η φάση προθέρµανσης ανέρχεται περίπου στα 7 λεπτά. Κατά το µαγείρεµα παγωµένων ή κατεψυγµένων τροφίµων, η διάρκεια της φάσης προθέρµανσης αυξάνεται. Μπορείτε να µειώσετε τη διάρκεια της φάσης προθέρµανσης, γεµίζοντας το εξάρτηµα ατµού µε καυτό νερό. Φάση µαγειρέµατος Όταν επιτευχθεί η ρυθµισµένη θερµοκρασία, αρχίζει η φάση µαγειρέµατος. Κατά το µαγείρεµα εµφανίζεται στην οθόνη ο χρόνος µαγειρέµατος που υπολείπεται. Συνολικός χρόνος Ο συνολικός χρόνος, δηλ. το χρονικό διάστηµα από την έναρξη της φάσης προθέρµανσης, µέχρι τη λήξη της φάσης µαγειρέµατος, προκύπτει από το χρόνο προθέρµανσης και τη ρυθ- µισµένη διάρκεια. Περαιτέρω πληροφορίες καθώς και πρακτικές συµβουλές σχετικά µε τη χρήση της συσκευής σάς παρέχει το ένθετο βιβλίο "Γενικές οδηγίες". 15

16 Πριν από την αρχική χρήση Κολλάτε την πινακίδα τύπου που θα βρείτε µαζί µε τα συνοδευτικά έγγραφα της συσκευής σας, στην ειδική θέση που βρίσκεται στο κεφάλαιο "Πινακίδα τύπου". Αρχικός καθαρισµός Αφαιρείτε τις προστατευτικές µεµβράνες, αν υπάρχουν. Ανοίγετε την πόρτα της συσκευής, πιέζοντας αριστερά τη λαβή πόρτας. Η πόρτα ανοίγει λίγο. Εξάρτηµα ατµού Βγάζετε το εξάρτηµα ατµού από τη συσκευή και αφαιρείτε την προσθήκη (βλέπει κεφ. "Καθαρισµός και περιποίηση"). Ξεπλένετε πολύ καλά το εξάρτηµα ατµού και την προσθήκη στο χέρι µε πολύ ζεστό νερό, χωρίς απορρυπαντικό. Μην πλένετε σε καµία περίπτωση το εξάρτηµα ατµού και την προσθήκη στο πλυντήριο πιάτων και επίσης µην βυθίζετε το εξάρτηµα ατµού σε νερό. Πρόσθετα εξαρτήµατα / Θάλαµος φούρνου Αφαιρείτε όλα τα πρόσθετα εξαρτήµατα από το θάλαµο φούρνου. Τα πλένετε στο χέρι ή στο πλυντήριο πιάτων. Στη συσκευή, πριν από την παράδοσή της, έχει γίνει επεξεργασία µε κάποιο υλικό περιποίησης. Καθαρίζετε λοιπόν το θάλαµο φούρνου µ' ένα καθαρό σφουγγάρι, υγρό πλύσης πιάτων στο χέρι και ζεστό νερό, για να αφαιρέσετε το λεπτό στρώµα αυτού του υλικού περιποίησης. 16

17 Πριν από την αρχική χρήση Ρύθµιση θερµοκρασίας βρασµού Γεµίζετε το εξάρτηµα ατµού µε νερό (βλέπε κεφ. "Προετοιµασία") και θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία στους 100 C για 15 λεπτά. Ενεργήστε, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο "Χειρισµός". Με αυτή τη διαδικασία η συσκευή προσαρµόζεται στη θερµοκρασία βρασµού του νερού, η οποία ποικίλει ανάλογα µε το υψόµετρο του χώρου τοποθέτησής της και ξεπλένονται τα µέρη της συσκευής απ' όπου περνά το νερό. Κατά τη διαδικασία αυτή παράγεται περισσότερος ατµός απ' ότι συνήθως. Ύστερα από µετακόµιση, θα πρέπει να προσαρµοστεί η συσκευή εκ νέου στη νέα θερµοκρασία βρασµού του νερού, αν ο νέος χώρος τοποθέτησης της συσκευής διαφέρει τουλάχιστο κατά 300 µέτρα υψόµετρο από τον παλιό. Γι' αυτό διεξάγετε µια διαδικασία αφαίρεσης αλάτων (βλέπε κεφ. "Καθαρισµός και περιποίηση"). 17

18 Χειρισµός Προετοιµασία Γεµίζετε το εξάρτηµα ατµού. εν χρειάζεται να αφαιρέσετε την προσθήκη. Χρησιµοποιείτε µόνο νερό βρύσης. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιµοποιήσετε αποσταγµένο νερό, µεταλλικό νερό ή άλλα υγρά. Τοποθετείτε το εξάρτηµα ατµού µέσα στη συσκευή, µέχρι να εφαρµόσει καλά στη θέση του. Αν το εξάρτηµα ατµού δεν τοποθετηθεί σωστά, η συσκευή δεν θερµαίνεται και µετά από λίγη ώρα εµφανίζεται στην ένδειξη το F20 (βλέπε κεφ. "Τι πρέπει να κάνετε, όταν "). Τοποθετείτε το φαγητό που θέλετε να µαγειρέψετε. Θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή µε το πλήκτρο s. Ρύθµιση θερµοκρασίας και διάρκειας Στην οθόνη εµφανίζεται "100" και αναβοσβήνει το " C". Αν θέλετε να µαγειρέψετε στους 100 C, επιβεβαιώνετε µε το "ΟΚ". Αγγίζοντας το πλήκτρο?, µπορείτε να µειώσετε τη θερµοκρασία, αν αυτό είναι απαραίτητο για τα τρόφιµα. Επιβεβαιώνετε µε το "ΟΚ". Αφού επιβεβαιώσετε τη θερµοκρασία, εµφανίζονται στην ένδειξη 3 µηδενικά και αναβοσβήνει το "h". Αγγίζοντας τα πλήκτρα ; (από 0:00 και άνω) ή? (από 9:59 και κάτω), ρυθµίζετε την επιθυµητή διάρκεια. Επιβεβαιώνετε αγγίζοντας το "ΟΚ". Η συσκευή ξεκινά αυτόµατα µετά την επιβεβαίωση. Αν η διαδικασία ρύθµισης δεν ολοκληρωθεί µέσα σε 15 λεπτά, διακόπτεται η λειτουργία της συσκευής. 18

19 Χειρισµός Μετά τη λήξη της διάρκειας Μετά τη λήξη της ρυθµισµένης διάρκειας, ακούγεται ένα ηχητικό σήµα και στην οθόνη εµφανίζονται 3 µηδενικά και αναβοσβήνει το "h". ιακόπτετε τη λειτουργία της συσκευής. Η τουρµπίνα λειτουργεί για λίγο χρόνο ακόµη, αφού διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής. Μπορείτε να µειώσετε αυτήν την παράταση λειτουργίας της τουρµπίνας, αφαιρώντας το εξάρτηµα ατµού αµέσως µετά τη διακοπή λειτουργίας της συσκευής. Ανοίγοντας την πόρτα της συσκευής, βγαίνει ατµός προς τα έξω. Πηγαίνετε ένα βήµα πιο πίσω και περιµένετε, µέχρι να διαλυθεί ο ατµός. Όταν ανοίγετε τη συσκευή, προσέχετε, ώστε να µην ξεχειλίσει το καυτό νερό που συγκεντρώνεται στο αυλάκι συλλογής νερού της πόρτας. Αφαιρώντας τα σκεύη από το θάλαµο προσέχετε, να µη ξεχειλίσει το περιεχόµενό τους και να µην έρθετε σε επαφή, τόσο µε τον καυτό ατµό όσο και µε τα εσωτερικά τοιχώµατα του θαλάµου φούρνου. Κίνδυνος εγκαύµατος! Μετά τη χρήση Αφαιρείτε και αδειάζετε το δίσκο. Αφαιρείτε και αδειάζετε το εξάρτηµα ατµού. Πιέζετε το εξάρτηµα ατµού ελαφρά προς τα πάνω, ενώ το αφαιρείτε. Πλένετε και στεγνώνετε ολόκληρη τη συσκευή µετά από κάθε χρήση, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο "Καθαρισµός και περιποίηση". Αφήνετε την πόρτα της συσκευής ανοιχτή, όσο είναι ακόµη υγρός ο θάλαµος φούρνου. Η συσκευή είναι έτσι ρυθµισµένη, ώστε µετά τη χρήση, να παραµένει πάντα ένα υπόλοιπο νερού µέσα στο εξάρτηµα ατµού. Αν διαπιστώσετε ότι λείπει αυτό το υπόλοιπο νερού, σηµαίνει ότι υπάρχει κάποια βλάβη. Απευθυνθείτε στο Miele Service. 19

20 Χειρισµός Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Προσωρινή διακοπή λειτουργίας Αλλαγή θερµοκρασίας Η λειτουργία της συσκευής διακόπτεται, αν ανοίξετε την πόρτα της. Η θέρµανση διακόπτεται, ενώ το υπόλοιπο χρόνου µαγειρέµατος παραµένει στη µνήµη της συσκευής. Ανοίγοντας την πόρτα της συσκευής, βγαίνει ατµός προς τα έξω. Πηγαίνετε ένα βήµα πιο πίσω και περιµένετε, µέχρι να διαλυθεί ο ατµός. Όταν ανοίγετε τη συσκευή, προσέχετε, ώστε να µην ξεχειλίσει το καυτό νερό που συγκεντρώνεται στο αυλάκι συλλογής νερού της πόρτας. Τοποθετώντας ή αφαιρώντας τα σκεύη από το θάλαµο προσέχετε, να µη ξεχειλίσει το περιεχόµενό τους και να µην έρθετε σε επαφή, τόσο µε τον καυτό ατµό όσο και µε τα εσωτερικά τοιχώµατα του θαλάµου φούρνου. Κίνδυνος ε- γκαύµατος! Για να συνεχίσετε πάλι τη διαδικασία µαγειρέµατος, κλείνετε την πόρτα της συσκευής. Ξεκινάει εκ νέου η φάση θέρµανσης και η αυξανόµενη θερµοκρασία του θαλάµου φούρνου εµφανίζεται στην οθόνη. Όταν επιτευχθεί και πάλι η θερµοκρασία που έχετε ρυθµίσει, αλλάζει η ένδειξη στην οθόνη και εµφανίζεται η αντίστροφη µέτρηση του υπόλοιπου χρόνου µαγειρέµατος. Μπορείτε να αλλάξετε τη θερµοκρασία οποιαδήποτε στιγµή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής. Αγγίζετε µια φορά σύντοµα το "ΟΚ". Στην οθόνη εµφανίζεται η ρύθµιση θερµοκρασίας και αναβοσβήνει το " C". Ρυθµίζετε τη θερµοκρασία, όπως περιγράφηκε πιο πάνω. 20

21 Χειρισµός Αλλαγή διάρκειας Έλλειψη νερού Μπορείτε να αλλάξετε τη θερµοκρασία οποιαδήποτε στιγµή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής. Αγγίζετε δύο φορές σύντοµα το "ΟΚ". Στην οθόνη εµφανίζεται η ρύθµιση διάρκειας και αναβοσβήνει το "h". Ρυθµίζετε τη διάρκεια, όπως περιγράφηκε πιο πάνω. Όταν υπάρχει έλλειψη νερού, αναβοσβήνει στην οθόνη το σύµβολο p, και ακούγεται ένα ηχητικό σήµα. Αφαιρείτε το εξάρτηµα ατµού και το γεµίζετε νερό. Τοποθετείτε το εξάρτηµα ατµού στη συσκευή, µέχρι να ε- φαρµόσει καλά στη θέση του. Κλείνετε την πόρτα. Η λειτουργία της συσκευής συνεχίζεται. 21

22 Πρόσθετες λειτουργίες Προθέρµανση Η συσκευή είναι εφοδιασµένη µε τη λειτουργία προθέρµανσης. Κατά τη διαδικασία αυτή, ο θάλαµος φούρνου προθερµαίνεται στους 40 C περίπου. Με την προθέρµανση του θαλάµου µειώνεται η φάση θέρµανσης του φούρνου και επίσης ο χρόνος της διαδικασίας µαγειρέµατος. Αυτή η διαδικασία δεν είναι ενεργοποιηµένη εκ κατασκευής. Αν θέλετε να την χρησιµοποιήσετε, θα πρέπει να αλλάξετε την εργοστασιακή ρύθµιση (βλέπε κεφ. "Προγραµµατισµός"). Ακόµη και όταν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία προθέρ- µανσης, µπορείτε σε κάθε διαδικασία µαγειρέµατος να αποφασίσετε, αν θέλετε να την χρησιµοποιήσετε. Κατά τη διάρκεια της προθέρµανσης, θα πρέπει το γεµάτο µε νερό εξάρτηµα ατµού, να βρίσκεται µέσα στη συσκευή. 22 Η διαδικασία προθέρµανσης µπορεί να διακοπεί από ά- νοιγµα της πόρτας. Μπορείτε να ξεκινήσετε εκ νέου τη διαδικασία, διακόπτοντας τη λειτουργία της συσκευής και θέτοντας την πάλι σε λειτουργία. Λειτουργία µε προθέρµανση Θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή. Στην οθόνη εµφανίζεται το 100 και το C αναβοσβήνει. Μην επιβεβαιώσετε. Μετά από µερικά δευτερόλεπτα ξεκινά η διαδικασία προθέρ- µανσης και στην οθόνη εµφανίζεται η αυξανόµενη θερµοκρασία. Μόλις τελειώσει η διαδικασία, εµφανίζεται στην οθόνη το 100 και αναβοσβήνει το " C" Τοποθετείτε το φαγητό στον θάλαµο φούρνου. Ρυθµίζετε, όπως συνήθως, τη θερµοκρασία και τη διάρκεια. Λειτουργία χωρίς προθέρµανση Τοποθετείτε το φαγητό στον θάλαµο φούρνου. Θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή. Στην οθόνη εµφανίζεται το 100 και αναβοσβήνει το C. Επιβεβαιώνετε ή εισάγετε την επιθυµητή θερµοκρασία. Ρυθµίζετε τη διάρκεια.

23 Προγραµµατισµός Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Μπορείτε να αλλάξετε διάφορες ρυθµίσεις διαδοχικά την µια µετά την άλλη. Πρόγραµµα Θέση* P 1 S 0 P 2 P 3 P 4 P 5 Λειτουργία Demo Ένταση ήχου του ηχητικού σήµατος Σκληρότητα νερού** Μονάδα µέτρησης θερµοκρασίας S 1 S 0 S 1 S 1 S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 P 6 Προθέρµανση S 0 P 7 Ήχος πλήκτρων S 1 S 0 S 1 Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθµίσεων µη ενεργό, η συσκευή θερµαίνεται ενεργό, η συσκευή δεν θερµαίνεται πολύ σιγά σιγά µέτρια δυνατά Σκληρότητα νερού Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV Μέτρηση σε C Μέτρηση σε F Βαθµός σκληρότητας 1-7 dh 8-14 dh dh >21 dh Προθέρµανση µη ενεργή Προθέρµανση ενεργή µη ενεργό ενεργό * Η θέση που έχει ρυθµιστεί εκ κατασκευής εµφανίζεται κάθε φορά µε έντονη γραφή. ** Σκληρότητα νερού Μπορείτε να ενηµερωθείτε για τη σκληρότητα νερού της περιοχής σας µε τη βοήθεια της συνοδευτικής ταινίας ελέγχου ή ρωτώντας την αρµόδια υπηρεσία ύδρευσης ή τη διοίκηση του δήµου ή της κοινότητας που κατοικείτε. Η σκληρότητα νερού ορίζεται σε επίπεδα (I έως IV) ή σε γερµανικούς βαθµούς σκληρότητας (1 έως >21 dh). 23

24 Προγραµµατισµός Η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας. Αγγίζετε και κρατάτε πατηµένο το πλήκτρο αφής s. Ενώ κρατάτε πατηµένο το πλήκτρο αφής s, αγγίζετε µια φορά σύντοµα το πλήκτρο αφής?. Στην οθόνη εµφανίζεται P 1. Αγγίζετε τόσες φορές το πλήκτρο ; ή?, µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη το επιθυµητό πρόγραµµα. Επιβεβαιώνετε µε το "ΟΚ". Αγγίζετε τόσες φορές το πλήκτρο ; ή?, µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η επιθυµητή θέση. Επιβεβαιώνετε µε το "ΟΚ". Αφού αλλάξετε τη ρύθµιση ή τις ρυθµίσεις που επιθυµείτε, θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας. 24

25 Καθαρισµός και περιποίηση Γενικά Καθαρίζετε και στεγνώνετε τη συσκευή µετά από κάθε χρήση, αφού την αφήσετε πρώτα να κρυώσει. Κλείνετε την πόρτα της συσκευής, µόνο όταν στεγνώσουν όλες οι επιφάνειές της. Μη χρησιµοποιείτε σε καµία περίπτωση συσκευές ατµοκαθαρισµού. Ο ατµός µπορεί να φθάσει σε µέρη διέλευσης η- λεκτρισµού της συσκευής και να προκαλέσει βραχυκύκλωµα. Μη χρησιµοποιείτε ποτέ καθαριστικά επαγγελµατικής χρήσης, αλλά αποκλειστικά και µόνο απορρυπαντικά οικιακής χρήσης. εν επιτρέπεται να χρησιµοποιείτε υγρά καθαρισµού ή άλλα καθαριστικά που περιέχουν αλειφατικούς υδρογονάνθρακες, γιατί καταστρέφονται οι µονώσεις της συσκευής. 25

26 Καθαρισµός και περιποίηση Πρόσοψη συσκευής / Περίβληµα 26 Είναι καλύτερα να αποµακρύνετε άµεσα τους λεκέδες από την πρόσοψη της συσκευής. Αν οι λεκέδες παραµείνουν για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, ενδεχοµένως, να µην µπορείτε πια να τους αφαιρέσετε, µε αποτέλεσµα να αλλοιωθεί το χρώµα και η όψη των επιφανειών. Καθαρίζετε την πρόσοψη της συσκευής και, αν χρειάζεται, το περίβληµα µε ένα καθαρό σφουγγάρι και υγρό πιάτων διαλυ- µένο σε ζεστό νερό. Στη συνέχεια στεγνώνετε την επιφάνεια µε ένα µαλακό πανί. Για τον καθαρισµό µπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε ένα καθαρό, νωπό πανί από µικροΐνα χωρίς απορρυπαντικό. Όλες οι επιφάνειες είναι ευαίσθητες σε γρατσουνιές. Ιδιαίτερα οι γυάλινες επιφάνειες, αν γρατσουνιστούν µπορεί και να σπάσουν. Όλες οι επιφάνειες µπορεί να αλλάξουν όψη ή να αλλοιωθεί το χρώµα τους, αν τις καθαρίσετε µε ακατάλληλα απορρυπαντικά. Για να αποφύγετε φθορές στις επιφάνειες της συσκευής, µην χρησιµοποιείτε κατά τον καθαρισµό: καθαριστικά που περιέχουν σόδα, αµµωνία, οξέα ή χλώριο, καθαριστικά που διαλύουν τα άλατα, δυνατά καθαριστικά σε σκόνη ή γαλάκτωµα και καθαριστικά που περιέχουν κόκκους, καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες, καθαριστικά ανοξείδωτων επιφανειών, καθαριστικά πλυντηρίων πιάτων, σπρέι φούρνου, καθαριστικά για τζάµια, σκληρά σφουγγάρια και βούρτσες, όπως σφουγγάρια για κατσαρόλες, κοφτερές µεταλλικές ξύστρες.

27 Καθαρισµός και περιποίηση Θάλαµος φούρνου Καθαρίζετε το θάλαµο και την οροφή του φούρνου ατµού, το λάστιχο µόνωσης πόρτας, το αυλάκι συλλογής νερού, το εσωτερικό πόρτας και τη θήκη για το εξάρτηµα ατµού µετά από κάθε χρήση. Οι υδρατµοί καθαρίζονται εύκολα µε απορροφητικό σφουγγάρι ή πανί. Αποµακρύνετε τους λιπαρούς λεκέδες µε ένα καθαρό απορροφητικό πανί, µε υγρό πλύσης πιάτων στο χέρι και ζεστό νερό. Στη συνέχεια ξεπλένετε µε καθαρό νερό. Το θερµαντικό σώµα στο δάπεδο του θαλάµου πιθανόν να παρουσιάσει µετά από µακρόχρονη χρήση µια αλλοίωση στο χρώµα του, λόγω των σταγονιδίων που συσσωρεύονται εκεί. Η αλλοίωση αυτή αποκαθιστάται εύκολα µε τη χρήση του καθαριστικού για κεραµικές εστίες και ανοξείδωτες επιφάνειες της Miele (βλέπε κεφ. "Αγορά πρόσθετων εξαρτηµάτων"). Καθαρίζετε στη συνέχεια µε πανί βουτηγµένο σε καθαρό νερό, µέχρι να αποµακρύνετε όλα τα κατάλοιπα του καθαριστικού. Θα πρέπει να αντικαταστήσετε τη µόνωση της πόρτας, όταν παρουσιάσει ραγίσµατα ή γίνει σπογγώδης. Μπορείτε να παραγγείλετε καινούργιο λάστιχο µόνωσης πόρτας από το τµήµα ανταλλακτικών της Miele. Κατά την τοποθέτηση του καινούργιου λάστιχου µόνωσης προσέχετε, ώστε το σηµείο συγκόλλησης να βρίσκεται στην επάνω πλευρά. ίσκος, σχάρα, σκεύη µαγειρέµατος Μετά από κάθε χρήση, συνιστάται να πλένετε και να στεγνώνετε το δίσκο, τη σχάρα και τα σκεύη µαγειρέµατος. Όλα τα παραπάνω εξαρτήµατα πλένονται και στο πλυντήριο πιάτων. Μπορείτε να αφαιρέσετε µε ξύδι γαλαζωπές αποχρώσεις που εµφανίζονται πάνω στα σκεύη µαγειρέµατος. Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε το καθαριστικό για κεραµικές εστίες και ανοξείδωτες επιφάνειες της Miele. 27

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1162 SCVi

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1162 SCVi Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο πιάτων G 1162 SCVi G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas où vous désirez avoir

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Στεγνωτήριο ρούχων T 8687 C. el - GR

Οδηγίες χρήσης Στεγνωτήριο ρούχων T 8687 C. el - GR Οδηγίες χρήσης Στεγνωτήριο ρούχων T 8687 C ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Στεγνωτήρια ρούχων ΡT 5135 C

Οδηγίες χρήσης Στεγνωτήρια ρούχων ΡT 5135 C Οδηγίες χρήσης Στεγνωτήρια ρούχων ΡT 5135 C G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas où vous désirez avoir

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register Ελληνικά...σελ. 3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΧΡΗ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές οδηγίες χρήσης και καθαρισµού για τα σκεύη κουζίνας Iitalla από τον κατάλογο Miele

Γενικές οδηγίες χρήσης και καθαρισµού για τα σκεύη κουζίνας Iitalla από τον κατάλογο Miele Γενικές οδηγίες χρήσης και καθαρισµού για τα σκεύη κουζίνας Iitalla από τον κατάλογο Miele 2 Όταν περιποιείστε σωστά τα σκεύη σας, κρατάνε για πολλά χρόνια Ένα καλά µελετηµένο προϊόν, περνάει από το δυσκολότερο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Φυλλάδιο οδηγιών GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Πλυντήριο Πιάτων Περιγραφή της συσκευής, 4 Γενική επισκόπηση Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA E DOS PROGRAMAS DE LAVAGEM

LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA E DOS PROGRAMAS DE LAVAGEM GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUÇÕE ENTOIXIZOMENO ΠΛYNTHPIO ΠIATΩN KULLANIM KLAVUZU LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA

Διαβάστε περισσότερα

KULLANIM KILAVUZU MİKRODALGA. Οδηγίες Χρήσης Φούρνος Μικροκυμάτων MW 32 BIT

KULLANIM KILAVUZU MİKRODALGA. Οδηγίες Χρήσης Φούρνος Μικροκυμάτων MW 32 BIT KULLANIM KILAVUZU MİKRODALGA Οδηγίες Χρήσης Φούρνος Μικροκυμάτων MW 32 BIT GR γαπητοί πελάτες μας: Καταρχάς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την επιλογή του προϊόντος μας. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτός

Διαβάστε περισσότερα

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination Operating instructions for fridge-freezer combination Consignes d'utilisation pour combiné réfrigérateur-congélateur Gebruiksaanwijzing voor koel-vries-combinatie

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια, τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. "Teka"

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. Teka ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320 "Teka" 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωταρχικό μέλημα η ασφάλειά σας. 4 Οδηγίες μεταφοράς... 5 Απόσυρση συσκευής. 5 Εγκατάσταση.. 6 Περιγραφή της συσκευής. 7 Πριν τη θέσετε για

Διαβάστε περισσότερα

Manual de instrucciones Cajón calientaplatos. Instruções de Utilização Aquecedor de Pratos. Istruzioni d uso Cassetto Scaldastoviglie

Manual de instrucciones Cajón calientaplatos. Instruções de Utilização Aquecedor de Pratos. Istruzioni d uso Cassetto Scaldastoviglie Manual de instrucciones Cajón calientaplatos Instruções de Utilização Aquecedor de Pratos Istruzioni d uso Cassetto Scaldastoviglie Οδηγίες Χρήσης Εντοιχιζόµενος Θερµοθάλαµος Πιατικών Περιεχόµενα GR 1

Διαβάστε περισσότερα

ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H

ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H Ïäçãßåò ãéá ôçí åãêáôüóôáóç êáé ñþóç Πλυντήριο ρούχων Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 3-4 Αφαίρεση συσκευασίας και Ευθυγράμμιση Σύνδεση παροχής νερού και Ηλεκτρικών παροχών Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως, συντήρησης και εγκατάστασης. Εντοιχιζόµενος φούρνος αερίου

Οδηγίες χρήσεως, συντήρησης και εγκατάστασης. Εντοιχιζόµενος φούρνος αερίου Οδηγίες χρήσεως, συντήρησης και εγκατάστασης Εντοιχιζόµενος φούρνος αερίου Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούµε και σας συγχαίρουµε για την επιλογή σας. Ο κατασκευαστής Σηµείωση: Ο κατασκευαστής ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA.

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA. Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ GR Ελληνικά FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 7 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 11

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 7 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 11 Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 7 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 11 5. ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 11 6. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ 12 7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 3. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ 4 4. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 4 5. ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 5

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 3. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ 4 4. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 4 5. ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 5 Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 3. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ 4 4. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 4 5. ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 5 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 6 7. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 6 8. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ GR ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και την αγορά του πλυντηρίου μας. Το νέο πλυντήριο σας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΤΩ "Teka" VTC-M TR-620 VT-TC 60.3 TT-620 VTC-B TT-600 TC-620 TB-600 TR-735 AB TR-640 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG1611GR KX-TG1612GR KX-TG1711GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG1611. Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG1711. Πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης EDIP 6600 EDIP 6700 απεικόνιση. 1 GAS ELEKTRO 2 Οδηγίες χρήσεως Περιγραφή της συσκευής ιακόπτης Φώς/Αεριστήρας Τρόποι λειτουργίας Συρόµενο φίλτρο Λειτουργία απορρόφησης ακάθαρτου

Διαβάστε περισσότερα

13550 ENTOIXIΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

13550 ENTOIXIΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 13550 ENTOIXIΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν αποπειραθείτε να εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Συνιστάται να φυλάξετε τις οδηγίες σε ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split User s Manual Οδηγίες Χρήσης Manuale d instruzioni Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split Model names/μοντέλα/modello KTN/KTG-09IV KTN/KTG-12IV KTN/KTG-18IV KTN/KTG-24IV

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η συσκευή που αγοράσατε αναπτύχθηκε για να χρησιμοποιηθεί σε οικιακό πλαίσιο καθώς και: - στις περιοχές κουζίνας χώρων εργασίας, καταστημάτων και/ή γραφείων - στα αγροκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ OMNI-230G (TYPE D)

ΦΟΡΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ OMNI-230G (TYPE D) ΦΟΡΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ OMNI-230G (TYPE D) Μετά την παραλαβή της θερμάστρας, εφ όσον είστε κάτοικος Αθηνών, Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης, παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG2511GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG2521GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG2511. Πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα