Αρ. Απόφασης: 84/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. Απόφασης: 84/2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος Τηλ.: , FAX : Αρ. Απόφασης: 84/015 Αρ. Πρωτοκόλλου: 801/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα Πρακτικά της από τακτικής Συνεδρίασης Νο. 5/015 του Δ.Σ. του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας (Α.Μ. /0)». Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις.4.015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 7197/ έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 5/015) του Προέδρου αυτού κ. Γεωργίου Πάνου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και στους Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 385/0 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). O Δήμαρχος : AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 1

2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 4. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 7. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 9. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 15.ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ 17. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 18. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 1. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 5 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 7. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 30. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 31. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 3. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 7 του Ν. 385/0 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 30 παρόντες και 3 απόντες, ως ακολούθως: ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ Κουμαριανός Ευάγγελος Καλαμπόκης Ιωάννης Γαβριηλίδης Γαβριήλ Ανανιάδης Νικόλαος Λάλος Αναγνώστου Μιχαήλ Παπαλουκά Ευτυχία Αναγνώστου Καρκάνη Αντωνία Παπακώστας Βασίλειος Πρελορέντζος Αρσένιος - Γεώργιος Αντωναρόπουλος Χρήστος - Ευλόγιος Αντωνόπουλος Δημήτριος Ρόκου Χαρίκλεια Πάνος Γεώργιος Δούλος Ορέστης Καλύβης Γεώργιος Γαλαζούλα Αλίκη Χαραμαρά Γεωργία ΑΠΟΝΤΕΣ Ανδρέου Χριστίνα Γαϊτανά-Αποστολάκη Ευτυχία Κουτσάκης Μιχαήλ

3 Μανωλεδάκης Θεόδωρος Γεωργαμλής Λύσσανδρος Τομπούλογλου Ιωάννης Κοπελούσος Χρήστος Αράπογλου Γεώργιος Κανταρέλης Δημήτριος Πλάτανος Ελευθέριος Κόντος Απόστολος Παπανικολάου Νικόλαος Ντάτσης Κωνσταντίνος Αγαγιώτου Βασιλική Σιώρης Νικόλαος Γκούμα Δανάη-Εύα Σημειώνεται στην Συνεδρίαση ήταν παρόντες τόσο η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα Δήμητρα Αθανασίου, όσο και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος Κατερίνης. Το ο θέμα της Η.Δ. συζητήθηκε ως 1 ο μεταξύ των θεμάτων αυτής, ενώ κατά τα λοιπά τηρήθηκε η σειρά με την οποία ήταν εγγεγραμμένα τα θέματα στην Η.Δ.. Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : Οι κ.κ. Λ.Γεωργαμλής και Δ.Κανταρέλης αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του ου θέματος της Η.Δ.. Ο κ. Ι.Τομπούλογλου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του ου θέματος της Η.Δ., ενώ η κα Δ.Ε.Γκούμα αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί του ανωτέρω θέματος. Οι κ.κ. Γ.Αράπογλου, Β.Αγαγιώτου και Ν.Σιώρης αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του ου θέματος της Η.Δ.. Απουσίες : Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, απουσίαζαν δικαιολογημένα έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. 3

4 Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ. του άρθρου 7 του Ν. 385/0), τον εισηγητή και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ. Ο ΘΕΜΑ Η.Δ. Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ο Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με βάση το υπ αριθμ. πρωτ. 875/ διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Κύριε Δήμαρχε, Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Θέμα : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας» Α.Μ.:0/0 Έργο: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας» Α.Μ.: 0/0 Προϋπολογισμός: Συμβατική Δαπάνη: Τελική Δαπάνη: Αποζημίωση λόγω διάλυσης σύμβασης (άρθρο 4 παρ. γ του Ν.39/08) Ανάδοχος : Επιβλέποντες: Κύριε Πρόεδρε, με ΦΠΑ.359,81 με ΦΠΑ 9.0,57 με ΦΠΑ 3.038,94 η εν λόγω προτεινόμενη αποζημίωση δεν υπόκειται σε ΦΠΑ (σχετική η με υπ. αρ. 0/9 γνωμοδότηση ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ του Α.Τ.Ε. ΝΣΚ και η απόφαση 1747/003 του Εύα ΣτΕ). Κολοβού -Χαρίκλεια Κακάτσου- Μαρίνα Επταημέρου Σας υποβάλλουμε συνημμένα το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου, και παρακαλούμε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής έγκρισης σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ.3 του Π.Δ. 09/85. Το έργο παρελήφθη στις από την Επιτροπή Παραλαβής που ορίστηκε γι αυτό, με την υπ αριθμ. υπ αριθμ. πρωτ. 45/3497/ απόφαση 4

5 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος (ΑΔΑ:7ΨΩΗΓ- ΔΡΤ). Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος. Κατά του θέματος δήλωσαν ότι τάσσονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι.Τομπούλογλου και Χ.Κοπελούσος (σύνολο ), απείχαν από την ψηφοφορία οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Γ.Αράπογλου, Ε.Πλάτανος, Α.Κόντος, Ν.Παπανικολάου, Κ. Ντάτσης, Β.Αγαγιώτου και Ν.Σιώρης (σύνολο 7), ενώ η Δημ. Σύμβουλος κα Δ.Ε.Γκούμα δήλωσε «παρών» κατά την ψηφοφορία. Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και : Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 385/ («Καλλικράτης») Τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 3 του Π.Δ. 09/85. και έπειτα από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (18 ΥΠΕΡ- ΚΑΤΑ- 7 ΑΠΟΧΕΣ-1 «ΠΑΡΩΝ») Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας» με στοιχεία: Έργο: Α.Μ.: 0/0 Προϋπολογισμός: Συμβατική Δαπάνη: Τελική Δαπάνη: Αποζημίωση λόγω διάλυσης σύμβασης (άρθρο 4 παρ. γ του Ν.39/08) Ανάδοχος : Επιβλέποντες: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας» με ΦΠΑ.359,81 με ΦΠΑ 9.0,57 με ΦΠΑ 3.038,94 η εν λόγω προτεινόμενη αποζημίωση δεν υπόκειται σε ΦΠΑ (σχετική η με υπ. αρ. 0/9 γνωμοδότηση του ΝΣΚ και η απόφαση 1747/003 του ΣτΕ). ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. Εύα Κολοβού -Χαρίκλεια Κακάτσου- Μαρίνα Επταημέρου 5

6 Σημειώνεται ότι το έργο παρελήφθη στις από την Επιτροπή Παραλαβής που ορίστηκε γι αυτό, με την υπ αριθμ. υπ αριθμ. πρωτ. 45/3497/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος (ΑΔΑ:7ΨΩΗΓ-ΔΡΤ). Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 84/015. Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. Κουμαριανός Ευάγγελος Καλαμπόκης Ιωάννης Γαβριηλίδης Γαβριήλ Ανανιάδης Νικόλαος Λάλος Αναγνώστου Μιχαήλ Παπαλουκά Ευτυχία Αναγνώστου Καρκάνη Αντωνία Παπακώστας Βασίλειος Πρελορέντζος Αρσένιος - Γεώργιος Αντωναρόπουλος Χρήστος - Ευλόγιος Αντωνόπουλος Δημήτριος Ρόκου Χαρίκλεια Δούλος Ορέστης Καλύβης Γεώργιος Γαλαζούλα Αλίκη Χαραμαρά Γεωργία Μανωλεδάκης Θεόδωρος Τομπούλογλου Ιωάννης Κοπελούσος Χρήστος Αράπογλου Γεώργιος Κόντος Απόστολος Παπανικολάου Νικόλαος Ντάτσης Κωνσταντίνος Αγαγιώτου Βασιλική Σιώρης Νικόλαος Γκούμα Δανάη-Εύα

7 Ακριβές Αντίγραφο Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ Λεβαντή Εμμανολία Εσωτερική Διανομή : - Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου - Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών - Γραφείο Γεν. Γραμματέα Συνημμένο : Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 7

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Των εργασιών που έγιναν για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας» Α.Μ.:0/0 από την εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.. Οι υποφαινόμενοι: 1. Μανής Παναγιώτης Πολιτικός Μηχανικός Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, ως Πρόεδρος. Αναστασοπούλου Αντωνία Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, ως Μέλος 3. Αθανασιάδης Αναστάσιος Μάριος Τοπογράφος Μηχανικός Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, ως Μέλος 4. Κουτσάκης Μιχαήλ, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ως Μέλος σαν επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής των εργασιών του πιο πάνω έργου, που ορίστηκε γι αυτό με την υπ αριθμ. πρωτ. 45/3497/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος (ΑΔΑ:7ΨΩΗΓ-ΔΡΤ), πήγαμε επί τόπου του έργου την και έχοντας υπόψη την από 3--0 τελική επιμέτρηση των επιβλεπόντων του έργου Χαρίκλειας Κακάτσου (Αρχιτέκτονας Μηχανικός), Εύας Κολοβού (Πολιτικός Μηχανικός) και Μαρίνας Επταημέρου (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.), θεωρημένη από την Διευθύντρια της Τ.Υ. Δ.Φ.Χ. Σγουράκη Ελένη Πολιτικό Μηχανικό, παραλαμβάνουμε τις εργασίες αυτές, παρόντος και του αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας» Α.Μ.:0/0, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.38/08, Ν.18/84, Π.Δ. 171/87, ως εξής: 8

9 α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. Μον. Μετρ. Εγκριθείσες Ποσότητα Εκτελεσθείσες 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Γενικες εκσκαφες γαιωδεις - ημιβραχωδεις 1.1 μ3 1.3,50 1.3,50 Πρόσθετος αποζημίωσις γενικών εκσκαφών 1. m3 580,00 580,00 3 Επίχωσις με προιοντα εκσκαφων 1.3 m3 40,31 40,31 4 Πρόσθετος αποζημίωσις επιχώσεως του m3 198,31 198,31 Φορτοεκφόρτωσις διά μηχανικών μέσων επ' 5 αυτοκινήτου προς μεταφοράν 1.5 m3 1.45, 1.45, Μεταφορά δι' αυτοκινήτου 1. m3 km 1.97,5 1.97,5 Γραμμικα στραγγιστηρια απο τσιμεντοσωληνες 7 Φ00 με περιμβλημα γαιωυφασματος 1.7 μμ 4,50 4,50 8 Καθαιρεση θεμελιων απο λιθοδομη 1.8 μ3,01,01 Εκθάμνωσις εδάφους ή εκρίζωσις δενδρυλλίων 9 περιμέτρου κορμού μέχρι 0,5m 1.9 m 0,00 0,00 Εξυγιαντικες στρωσεις με θραυστο υλικο λατομειου 1. μ3 0,00 0,00 Λιθοπληρωσεις ταφρων και στραγγιστηριων 1. μ3,5,5 Καθαιρεση ανωδομης ισογειων κτισματων 1. τεμ 1,00 1,00 Καθαιρεση πλακοστρωσεων δαπεδων 1. μ 9,04 9,04 Καθαίρεσις πλινθοδομής ισχυρού κονιάματος 1. m3,18,18 15 Ανοιγμα λακκων διαστασεων 1,0χ1,0χ1,0 μ τεμ 0,00 0,00 Γενικαί εκσκαφαί ημιβραχώδεις άνευ χρήσεως 1 μηχανικών μέσων 1.1 m3 0,00 0,00 Εκσκαφή τάφρων γαιώδης ως εν 1 αλλά διά 17 χρήσεως μηχανικών μέσων 1.17 m3 0,00 0,00 18 Επίχωσις 1.18 m3 0,00 0,00 19 Φυτευση φυτων με μπαλλα χωματος ογκου 41lt- 80 lt 1.19 τεμ 0,00 0,00. ΟΜΑΔΑ B: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 1 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά.1 m 0,00 0,00 Επενδυσεις προσοψης ικριωματων. μ 0,00 0,00 3 Σκυρόδεμα κατηγορίας C /15.3 m3 35,75 35,75 4 Σκυρόδεμα κατηγορίας C1/0.4 m3 0,00 0,00 5 Σκυρόδεμα κατηγορίας C0/5.5 m3 47,81 47,81 Προσαυξηση τιμης σκυροδεματος κατηγοριας C0/5 όταν η ποσότητα δεν υπερβαίνε τα 30,0μ3. μ3 0,00 0,00 7 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών.7 m 35,5 35,5 8 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.8 m 1.534, ,55 9 Προσαυξηση τιμης ξυλοτύπων λογω ύψους.9 μ 0,00 0,00 Επεξεργασία σανιδώματος ξυλοτύπων. m 0,00 0,00 Σιδηροί οπλισμοί εκ στρεπτού χάλυβος Β500C (S500s). kg , ,94 Σιδηροι οπλισμοι απο δομικα πλέγματα. χγρ 0,00 0,00 Αποστάτες σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων. μ 1.898, ,0 Κατασκευή στρωσεων απο κυψελωτό κονιόδεμα για μόνωση δωμάτων. μ3 0,00 0,00 15 Διαμόρφωση ράμπας επί πλάκας μπετόν.15 μ 0,00 0,00 1 Σκυρόδεμα των 175 χγρ. τσιμέντου.1 μ3 0,00 0,00 9

10 Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες 17 απο εξηλασμένη πολυστερίνη παχ. 7-8 εκ..17 μ 170,00 170,00 18 Εφαρμογή συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης.18 μ 03,95 03,95 Στεγάνωση κατασκευαστικών αρμών απο 19 σκυρόδεμα με κορδόνι μπετονίτη x15mm.19 μμ 0,00 0,00 3. ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ Οπτοπλινθοδομές με οπτόπλινθους 15χ18χ3 εκ., 1 παχ. τοιχοποιίας 18 εκ. 3.1 μ 0,00 0,00 Πλινθοδομαί πάχους 1/ διακένου πλίνθου (δρομικαί) 3. m 0,00 0,00 Πλινθοδομαί πάχους 1/4 διακένου πλίνθου (όρθια 3 τούβλα) 3.3 m 0,00 0,00 4 Σεναζ δρομικών τοίχων 3.4 μμ 0,00 0,00 5 Σεναζ μπατικων τοίχων 3.5 μμ 0,00 0,00 Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά διά μαρμαροκονιάματος 1: 3. m 0,00 0,00 7 Προσαύξησις τιμής επιχρισμάτων 3.7 m 0,00 0,00 8 Προστασια ακμών με γωνιόκρανα 3.8 μμ 0,00 0,00 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά διά 9 τσιμεντοκονιάματος 3.9 m 0,00 0,00 4. ΟΜΑΔΑ Δ: ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ) 1 Χαλκοσωλήν εξωτερικής διαμέτρου 15mm 4.1 m 0,00 0,00 Χαλκοσωλήν εξωτερικής διαμέτρου 18mm 4. m 0,00 0,00 3 Χαλκοσωλήν εξωτερικής διαμέτρου mm 4.3 m 0,00 0,00 4 Χαλκοσωλήν εξωτερικής διαμέτρου 8mm 4.4 m 0,00 0,00 5 Χαλκοσωλήν εξωτερικής διαμέτρου 35mm 4.5 m 0,00 0,00 Θερμική μόνωση σωλήνων με ARMAFLEX 4. ΜΜ 0,00 0,00 7 Βαλβιδα διακοπης Φ 1/ ins 4.7 τεμ 0,00 0,00 8 Βαλβιδα δαικοπης Φ3/4 ins 4.8 τεμ 0,00 0,00 9 Βαλβιδα διακοπης Φ 1ins 4.9 τεμ 0,00 0,00 Βαλβιδα διακοπης Φ 1 1/4 ins 4. τεμ 0,00 0,00 Βαλβιδα διακοπης Φ 1/ ins γωνιακη 4. τεμ 0,00 0,00 Αναμικτηρας νεροχυτη Φ 1/" 4. ΤΕΜ 0,00 0,00 Αναμικτηρας λουτηρα η λεκανης Φ 1/" 4. ΤΕΜ 0,00 0,00 Αναμικτηρας νιπτηρα Φ 1/" 4. ΤΕΜ 0,00 0,00 15 Αυτονομη διοδη θερμοστατικη βαλβιδα Φ 1/" 4.15 ΤΕΜ 0,00 0,00 1 Ηλιακος θερμοσιφων διπλης ενεργειας 4.1 τεμ 0,00 0,00 Αρδευση φυτων με αυτοματοποιημενο συστημα 17 αρδευσης 4.17 τεμ 0,00 0,00 18 Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 0mm 4.18 m,35,35 19 Χαλυβδινες περαστες σχαρες για καναλια ομβριων 4.19 μμ 0,00 0,00 0 Φρεατιο επισκεψης δικτυων αποχ. (90χ0) εκ 4.0 τεμ 0,00 0,00 Υποβρυχιο αντλητικο συγκροτημα ακαθαρτων 1 ισχυος 4,0 μ3/h 4.1 τεμ 0,00 0,00 Φρεατιο επισκεψης δικτυων (30χ40) εκ. 4. τεμ 0,00 0,00 3 Καλυμματα φρεατιων χυτοσιδηρα 4.3 χγρ 0,00 0,00 4 Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 0mm 4.4 m 5,1 5,1 5 Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 75mm 4.5 m 0,00 0,00 Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 40mm 4. m 0,00 0,00 7 Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 5mm 4.7 m,0,0

11 8 Σιφωνι δαπεδου Φ ΕΚ 4.8 τεμ 0,00 0,00 9 Λεκανη αποχωρητηριου 4.9 τεμ 0,00 0,00 30 Νιπτηρας πορσελανης 4χ5 εκ τεμ 0,00 0,00 Νεροχυτης ανοξειδωτος μιας σκαφης μηκους 1,0 31 μ τεμ 0,00 0,00 3 Σιφωνι νεροχυτου μιας σκαφης πλαστικο 4.3 τεμ 0,00 0,00 33 Καθρεπτης τοιχου διαστ. 3χ48 εκ τεμ 0,00 0,00 34 Εταζερα νιπτηρα μηκους 0,0 μ τεμ 0,00 0,00 35 Χαρτοθηκη πληρης με καπακι 4.35 τεμ 0,00 0,00 3 Καθισμα λεκανης πλαστικο 4.3 τεμ 0,00 0,00 37 Λεκανη αποχωρητηριου νηπιων υψους 35 εκ τεμ 0,00 0,00 38 Λεκανη παραλαβης υδατος και αποθεσης καδων 4.38 τεμ 0,00 0,00 39 Πωμα καθαρισμου Φ0 με στεφανη 4.39 τεμ 0,00 0,00 40 Μηχανοσιφων πλαστικος Φ5MM 4.40 τεμ 0,00 0,00 41 Φρεατιο επισκεψης δικτυων 40χ50 εκ τεμ 0,00 0,00 4 Καλυμματα φρεατιων χυτοσιδηρα 4.4 χγρ 0,00 0,00 43 Εκσκαφη ταφρων δια χρ. μηχαν. μεσων 4.43 μ3 0,00 0,00 44 Πυροσβεστηρ κονεως χγρ 4.44 τεμ 0,00 0,00 45 Πυροσβεστηρ CO γομωσεως χγρ τεμ 0,00 0,00 4 Πυροσβεστηρ κονεως χγρ 4.4 τεμ 0,00 0,00 47 Επιχωση 4.47 μ3 0,00 0,00 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος, εσωτ. διαμετρ. 48 1ins 4.48 m 0,00 0,00 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος, εσωτ. διαμετρ /ins 4.49 m 0,00 0,00 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος, εσωτ. διαμετρ. 50 3ins 4.50 m 0,00 0,00 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος, εσωτ. διαμετρ. 51 ins 4.51 m 0,00 0,00 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος, εσωτ. διαμετρ. 5 1/ ins 4.5 m 0,00 0,00 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος, εσωτ. διαμετρ. 53 4ins 4.53 m 0,00 0,00 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος, εσωτ. διαμετρ. 54 /4 ins 4.54 m 0,00 0,00 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος, εσωτ. διαμετρ. 55 ins 4.55 m 0,00 0,00 5 Κεφαλη καταιονιστηρα (sprinkler) 4.5 τεμ 0,00 0,00 57 Βαννα ορειχ. Φ1" 4.57 τεμ 0,00 0,00 58 Βαννα ορειχ. Φ " 4.58 τεμ 0,00 0,00 59 Φλοτερ με βαλβιδα Φ 3/4" 4.59 τεμ 0,00 0,00 0 Διδυμο στομιο πυροσβεσης 4.0 τεμ 0,00 0,00 1 Αυτοματο πυροσβεστικο συγκροτημα 4.1 τεμ 0,00 0,00 Φιλτρο νερου Φ" 4. τεμ 0,00 0,00 Πυροσβεστικη διαταξη με γεννητρια αεροζολ 3 χγρ. 4.3 τεμ 0,00 0,00 4 Πυροσβεστικη διαταξη με γεννητρια αεροζολ 3χγρ 4.4 τεμ 0,00 0,00 5 Πυροσβεστικη διαταξη με γεννητρια αεροζολ 5χγρ 4.5 τεμ 0,00 0,00 Πυροσβεστικη διαταξη τοπικης εφαρμογης 4. τεμ 0,00 0,00 7 Πινακας πυρανιχνευσης 4 ζωνων 4.7 τεμ 0,00 0,00 8 Ανιχνευτης πυρκαιας με βαση, οροφης 4.8 τεμ 0,00 0,00 9 Ανιχνευτης θερμοδιαφορικος 4.9 τεμ 0,00 0,00 70 Φαροσειρηνα πυρανιχνευσης 4.70 τεμ 0,00 0,00

12 71 Κομβιο αναγγελιας πυρκαιας 4.71 τεμ 0,00 0,00 Καλώδιον τύπου NYM, μονοπολικό, διατομής 7 1Χ1,5mm 4.7 m 0,00 0,00 Σωλήν ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ορατός ή 73 εντοιχισμένος, διαμέτρου 1 mm από PVC 4.73 m 0,00 0,00 74 Ανιχνευτης καπνου 4.74 τεμ 0,00 0,00 75 Σιδηροσωλήνας μαύρος, εσωτ. διαμ. 1/ins 4.75 m 0,00 0,00 7 Σιδηροσωλήνας μαύρος, εσωτ. διαμ. 1ins 4.7 m 0,00 0,00 77 Σιδηροσωλήνας μαύρος, εσωτ. διαμ. 1 1/4 ins 4.77 m 0,00 0,00 78 Σιδηροσωλήνας μαύρος, εσωτ. διαμ. 1 1/ ins 4.78 m 0,00 0,00 79 Βαννα ορειχ. Φ 1/" 4.79 τεμ 0,00 0,00 80 Αεραγωγος απο γαλβανιζε λαμαρινα 4.80 χγρ 0,00 0,00 81 Σιδηρους σκελετος για την αναρτηση ψευδοροφης 4.81 χγρ 0,00 0,00 8 Αεραγωγος ευκαμπτος απο αλουμινιο 4.8 μμ 0,00 0,00 83 Θερμικη μονωση σωληνων με ARMAFLEX εως 1" 4.83 μμ 0,00 0,00 84 Θερμικη μονωση σωληνων με ARMAFLEX εως " 4.84 μμ 0,00 0,00 Θερμικη μονωση σωληνων με παπλωμα 85 υαλοβαμβακα 3 εκ μμ 0,00 0,00 Θερμαντικα σωματα χαλυβδινα διστηλα υψους mm 4.8 μ 0,00 0,00 87 Στομιο τοιχου αλουμινιου διαστασεων (χ8)" 4.87 τεμ 0,00 0,00 88 Στομιο τοιχου αλουμινιου διαστασεων (χ)" 4.88 τεμ 0,00 0,00 89 Στομιο τοιχου αλουμινιου διαστασεων (χ)" 4.89 τεμ 0,00 0,00 90 Στομιο τοιχου αλουμινιου διαστασεων (χ)" 4.90 τεμ 0,00 0,00 Εγκατασταση λεβ/σιου με λεβητα και 91 κυκλοφορητη ισχυος 3000 kcal/h 4.91 τεμ 0,00 0,00 Κυκλοφορητης νερου παροχης απο 0 εως,50 9 μ3/h 4.9 τεμ 0,00 0,00 93 Δεξαμενη πετρελαιου 1,0χ,0χ1,0 μ τεμ 0,00 0, Καυστηρας ελαφρου πετρελαιου ικανοτητας καυσεως εως χγρ/h Συστημα αντισταθμισης καιρου με προγραμματιστη, χρονοδιακοπτη, δεικτη επαφής 4.94 τεμ 0,00 0, τεμ 0,00 0,00 9 Φυγοκεντρικος ανεμιστηρας 4.9 τεμ 0,00 0,00 97 Αντλια θερμοτητος 4000 btu/h 4.97 τεμ 0,00 0,00 98 Τοπικη κλιμ/κη συσκευη 8700 btu/h 4.98 τεμ 0,00 0,00 99 Τοπικη κλιμ/κη συσκευη btu 4.99 τεμ 0,00 0,00 Χαλκοσωλην ψυκτικου κυκλωματος 4.0 μμ 0,00 0,00 0 Εναλλακτης θερμοτητος 4.1 τεμ 0,00 0,00 1 Σωλην ηλ/κων γραμμων πλαστικος Φ1 4. μμ 0,00 0, Καλώδιον τύπου NYM, τριπολικό, διατομής 3Χ1,5mm Καλώδιον τύπου NYM, τριπολικό, διατομής 3Χ,5mm Καλώδιον τύπου NYY, τετραπολικό, διατομής 5Χ mm 4.3 m 0,00 0, m 0,00 0, m 0,00 0,00 Ρευματοδοτης στεγανος schuko 1 4. τεμ 0,00 0,00 Ρευματοδοτης επιτοιχος τριφασικος 1Α 4.7 τεμ 0,00 0,00

13 Πλυντηριο ρουχων χγρ 4.8 τεμ 0,00 0,00 Στεγνωτηριο ρουχων χγρ. 4.9 τεμ 0,00 0,00 Ηλεκτρικος πινακας χ50 εκ. με οργανα λειτουργιας Ηλεκτρικος πινακας 8χ55 εκ. με οργανα λειτουργιας 4.0 τεμ 0,00 0, τεμ 0,00 0,00 Ηλεκτρικος πινακας κτ. γραφειων 8χ55 εκ. 4. τεμ 0,00 0,00 Διακοπτης χωνευτος 1χΑ 4.3 τεμ 0,00 0,00 Διακοπτης κομιτατερ 1χΑ 4.4 τεμ 0,00 0,00 Διακοπτης διπλος κομιτατερ Α 4.5 τεμ 0,00 0,00 Φωτιστικο σωμα ασφαλειας με λαμπτηρα 18w 4. τεμ 0,00 0,00 Φως απλο στο τοιχο με λαμπτηρα 0w 4.7 τεμ 0,00 0,00 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, ορθογωνικό, οροφής, ορατό χωρις την αξια των λυχνιών Φωτιστικο σωμα φθορισμου με ανταυγαστηρα χωρις την αξια των λυχνιων Φωτιστικο σωμα φθορισμου εξοικονομησης ενεργειας ΙΡ5 4.8 τεμ 0,00 0, τεμ 0,00 0, τεμ 0,00 0,00 Κυτιο διακλαδωσης καλωδιων (80χ80) mm 4.1 τεμ 0,00 0,00 Κυτιο διακλαδωσης καλωδιων (0χ0)mm 4. τεμ 0,00 0,00 Εσχαρες καλωδιων γαλβανιζε (0χ50)mm 4.3 μμ 0,00 0,00 Αυτοματο ηλεκτρονικο τηλεφ. κεντρο χωρις τις συσκευες, 4 γραμμων κεντρου πόλεως, 1 συνδρομητικών παροχών 4.4 τεμ 0,00 0,00 Τηλεφωνικη συσκευη επιτραπεζια 4.5 τεμ 0,00 0,00 Τηλεφωνικος κατανεμητης οριολωριδων με σειρες 4. τεμ 0,00 0,00 Τηλεφωνικος κατανεμητης μεταλλικος 4.7 τεμ 0,00 0,00 Ικριωμα κατανεμητη 4.8 τεμ 0,00 0,00 Patch panel utp 4pos 4.9 τεμ 0,00 0,00 Τηλεφωνικο καλωδιο UTP0 4.0 τεμ 0,00 0,00 Πριζα τηλεφωνου χωνευτη 8 επαφων 4.1 τεμ 0,00 0,00

14 Εσχαρα καλωδιων γαλβανιζε 0χ50 4. μμ 0,00 0,00 Σωλήν ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ορατός ή εντοιχισμένος, διαμέτρου 1 mm από PVC 4.3 m 0,00 0,00 Καναλι πλαστικο 5χ35, τυπου LEGRAND 4.4 μμ 0,00 0,00 Πριζα τηλεορασης χωνευτη 4.5 τεμ 0,00 0,00 Εγκατασταση συστηματοε ηχητικης ειδοποιησης 4. τεμ 0,00 0,00 Εγκατασταση συστηματος ασφαλειας πληρης 4.7 τεμ 0,00 0,00 Εγκατασταση συστηματος τηλεοπτικης ληψης 4.8 τεμ 0,00 0,00 Χαλκοσωλήν εξωτερικής διαμέτρου 15mm 4.9 m 0,00 0,00 Χαλκοσωλήν εξωτερικής διαμέτρου 54mm 4.0 m 0,00 0,00 Συστημα gas train πληρες 4.1 τεμ 0,00 0,00 Βαλβιδα διακοπης διαμέτρου 1/ins 4. τεμ 0,00 0,00 Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 1mm 4.3 m 0,00 0,00 Βαλβιδα διακοπης " ορειχαλκινη 4.4 τεμ 0,00 0,00 Μορφοσιδηρος διαμετρου 8mm 4.5 τεμ 7,00 7,00 Σφιγκτηρας-στηριγμα αγωγου γειωσης 4. τεμ 9,00 9,00 Σφιγκτηρας διασταυρωσης ταινιων 4.7 τεμ 49,00 49,00 Χαλυβδινη γαλβανιζε ταινια 30χ3,5 4.8 μμ 05,48 05,48 Στηριγματα για θεμελιακη γειωση 4.9 τεμ 0,00 0,00 Σφιγκτηρες για θεμελιακη γειωση τεμ 0,00 0,00 Κινητηριος μηχανισμος ανελκυστηρος τεμ 0,00 0,00 Θαλαμος ανελκυστηρα 4.15 τεμ 0,00 0,00 Αντιβαρο χυτοσιδηρουν ανελκυστηρα τεμ 0,00 0,00 Συρματοσχοινα θαλαμου- αντιβαρου μμ 0,00 0,00 15 Ηλεκτρικη εξαρτηση ανελκυστηρα τεμ 0,00 0,00

15 ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 75mm 4.15 m 44,0 44,0 Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 0mm m 0,00 0,00 1 Επενδυσεις τοιχων με πλακιδια πορσελανης 5.1 μ 0,00 0,00 Επιστρωσεις δαπεδων με πλακιδια group4, διαστασεων 40χ40 εκ., αντιολισθήρα 5. μ 0,00 0,00 Επιστρωσεις δαπεδων με πλακιδια group4, 3 διαστασεων 40χ40 εκ. 5.3 μ 0,00 0,00 4 Περιθωρια απο κεραμικα πλακιδια 5.4 μμ 0,00 0,00 5 Γεμισματα δαπεδου με perlobeton 5.5 μ 0,00 0,00 Επιστρωσεις δαπεδων με τσιμεντοκονιαμα 5. μ 0,00 0,00 Επιστρωσεις δαπεδων με αυτοεπιπεδουμενο 7 τσιμεντοκονιαμα 5.7 μ 0,00 0,00 8 Βιομηχανικο δαπεδο 5.8 μ 0,00 0,00 9 Αντιολισθητικο παρεμβυσμα βαθμιδων 5.9 μμ 0,00 0,00 Επιστρωσεις δαπεδων με μαρμαρα παχ. 3 εκ. 5. μ 0,00 0,00 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) εκ μαρμάρου σκληρού, παχ. εκ. και πλάτους έως 0 εκ. 5. m 0,00 0,00 Περιθωρια απο LINOLEUM 5. ΜΜ 0,00 0,00 Επιστρωση με ταπητα LINOLEUM 5. Μ 0,00 0,00 Μπαλκονοποδιές μήκους έως,00m εκ μαρμάρου πάχους 3cm 5. m 0,00 0,00 Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως,00m διά 15 μαρμάρου πάχους 3cm/cm 5.15 m 0,00 0,00 Σκαλομέρια εκ μαρμάρου σκληρού πάχους cm 1 προελεύσεως 5.1 τεμ 0,00 0,00 Περιθώρια (σουβατεπιά) εκ μαρμάρου σκληρού ή 17 εξαιρετικώς σκληρού 5.17 m 0,00 0,00 18 Στεγανωτικες επιστρωσεις με τσιμεντοειδη υλικα 5.18 χγρ 39,88 39,88 19 Περιθώρια δώματος 5.19 m 0,00 0,00 0 Πρόχυτα κράσπεδα εκ σκυροδέματος 5.0 MM 0,00 0,00 1 Ποδιές παραθύρων εκ μαρμάρου σκληρού 5.1 m 0,00 0,00 Επιστρωσεις με κυβολιθους 5. μ 0,00 0,00 3 Επιστρωσεις με ελαστικα πλακακια ασφαλειας 5.3 μ 0,00 0,00 Θερμομονωση δαπεδων σκυροδεματος με 4 πολυστερινη παχ. 3-4 εκ. 5.4 μ 0,00 0,00 5 Πλακόστρωσις πεζοδρομίων, νησίδων και πλατειών 5.5 m 0,00 0,00. ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 1 Θύραι με φύλλα πλήρη πρεσσαριστά κόντρα-πλακέ ή μετά φεγγίτου με τετράξυλον (κάσσα) μπατικου Θύραι με φύλλα πλήρη πρεσσαριστά κόντρα-πλακέ ή μετά φεγγίτου με τετράξυλον (κάσσα) μπατικου 15.1 m 0,00 0,00. m 0,00 0,00 3 Σιδηραί κάσσαι αναρτήσεως θυροφύλλων.3 Kg 0,00 0,00 4 Θυρες μεταλλικες πυρασφαλειας 90'.4 μ 0,00 0,00 5 Κιγκλιδώματα σιδηρά απλού σχεδίου.5 Kg 0,00 0,00 Κιγκλιδώματα εκ σιδηροσωλήνος γαλβανισμένου, εσωτ. διαμ. Φ ins. m 0,00 0,00 Προστατευτική ποδιά θυρών εκ φύλλου 7 αλουμινίου ύψους έως 0cm προστατευτική.7 m 0,00 0,00

16 8 9 Θύρα υαλωτή δίφυλλος ασφαλείας, εκ κρυστάλλου τύπου SECURIT πάχους mm Υαλοπίνακες διπλοι,θερμομονωτικοι -ανακλαστικοι πάχους 18mm(5,κενο,5) Περγκολες και παρεμφερεις κατασκευες απο λαρτζινη ξυλεια Υαλοστασιο αλουμινιου διφυλλο με συστημα θερμοδιακοπτομενο Υαλοστασιο αλουμινιου μονοφυλλο με συστημα θερμοδιακοπτομενο Υαλοθυρα αλουμινιου χωρις φεγγιτη με συστημα θερμοδιακοπτομενο Υαλοθυρα αλουμινιου διφυλλη χωρις φεγγιτη με συστημα θερμοδιακοπτομενο.8 m 0,00 0,00.9 m 0,00 0,00. μ3 0,00 0,00. μ 0,00 0,00. μ 0,00 0,00. μ 0,00 0,00. μ 0,00 0,00 15 Ψευδοροφη απο πλακες γυψοσανιδας.15 μ 0,00 0,00 1 Ψευδοροφη τυπου cleaneo acustic k71.1 μ 0,00 0,00 17 Ερμαρια κουζινας τοιχου κρεμαστα.17 μ 0,00 0,00 18 Ερμαρια κουζινας δαπεδου.18 μ 0,00 0,00 19 Μεταλλικο σχεδιο συστηματος σκιασης.19 χγρ 0,00 0,00 Συστημα ηλιοπροστασιας αλουμινιου τυπου M500 0 solar protection.0 m 0,00 0,00 7. ΟΜΑΔΑ Ζ: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 1 Χρωματισμοί εξωτερικων επιφανειών με χρωματα ακρυλικα Χρωματισμοί εσωτερικων επιφανειών διά πλαστικού χρώματος ακρυλικης βασεως τουλαρίσματος 7.1 m 0,00 0,00 7. m 0,00 0,00 3 Προσαύξησις τιμής χρωματισμών λογω υψους 7.3 m 0,00 0,00 4 Γεωυφασμα βαρους 85 gr/m 7.4 μ 0,00 0,00 5 Αυγουλιερα 7.5 μ 99,53 99,53 Επάλειψις επιφανειων σκυρ/τος με ασφαλτικο γαλακτωμα 7. μ 59,94 59,94 Επιστρωσεις με ελαστομερεις μεμβρανες απο 7 ασφαλτοπολυπροπυλενιο 7.7 μ 84,7 84,7 8 Φραγμα υδρατμων με φυλλα πολυαιθυλενιου 7.8 μ 0,00 0,00 9 Επιστρωσεις με συνθετικες μεμβρανες EPDM 7.9 Μ 0,00 0,00 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών 7. m 0,00 0,00 Λαδωμα και στιλβωση ξυλινων επιφανειων 7. μ 0,00 0,00 Ηλεκτροστατικη βαφη πουδρας με ψευδαργυρο 7. μ 0,00 0,00 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών 7. m 0,00 0,00 Εγκατασταση χλοοταπητα τυπου lyppia 7. τεμ 0,00 0,00 15 Γκαραζοπορτα μεταλλικη 7.15 χγρ 0,00 0,00 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 1. Η ενδιάμεση Διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Αττικής αποφάσισε (Αριθμός απόφασης 755/5.05.0) την ένταξη της πράξης «Κατασκευή Βρεφονηπιακού σταθμού Νέας Χαλκηδόνας» στον άξονα προτεραιότητας «0 Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της ποιότητας Ζωής» του ΕΠ Αττικής.. Η Ο.Ε. αποφάσισε (Αριθ. Αποφ. Ο.Ε. 3/0, ΑΔΑ:ΒΕΨΖΩΗΓ-ΨΚΗ) την εκτέλεση του έργου με δημόσιο διαγωνισμό με το σύστημα «προσφορά επί 1

17 μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης» σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. β του Ν.39/08 (ΚΔΕ). 3. Η Ο.Ε. αποφάσισε (Αριθ. Αποφ. Ο.Ε. 15/0, ΑΔΑ: BEYZΩΗΓ-45E) τον ορισμό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού. 4. Το έργο έγινε με διαγωνισμό την Για την εκτέλεση του έργου, η ανάδοχος Τεχνική Εταιρεία «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.», προσέφερε τη μεγαλύτερη μέση έκπτωση επί τοις εκατό 51,% και κηρύχθηκε προσωρινός μειοδότης σύμφωνα με τα πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού με αριθμ. πρωτ. 08/ και 88/ Με την υπ αριθμ. 3/0 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ : BΕΔ8ΩΗΓ-ΘΟΕ) εγκρίθηκε το πρακτικό διενέργειας ανοικτής μειοδοτικής δημοπρασίας και εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου στην τεχνική εταιρεία «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.».. Με την υπ αριθμ. 34/0 απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού κατόπιν προσκόμισης και ελέγχου των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του άρθρου, παρ. του Ν.39/008 για το εν λόγω έργο. 7. Με την υπ αριθμ. 17/97/ Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής έγινε ο έλεγχος νομιμότητας της υπ αριθμ. 3/0 απόφασης Ο.Ε. (αριθμ. πρωτ/λου Δ.Φ.Χ. 151/ ). 8. Διατυπώθηκε η με αρ. πρωτ. 91/ Σύμφωνη Γνώμη της Ενδιάμεσης για την διαδικασία ανάθεσης του έργου Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής (προσυμβατικός έλεγχος). 9. Για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη μεταξύ Δήμου και εργολάβου, το υπ αριθμ. 989/ συμφωνητικό (ΑΔΑ:ΒΛΩ7ΩΗΓ-1ΞΙ) ποσού ,17 (χωρίς αναθεώρηση, Φ.Π.Α., απρόβλεπτα αλλά με ΓΕ + ΟΕ ). Α/ Ανάλυση δαπανών Για εργασίεςαπρόβλεπτα Για Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ Α και αναθεώρηση 1 Προϋπολογισμός έργου , , ,00 Συμβατική Δαπάνη , ,87.359,81 3 Τελικό κόστος χωρίς 1.8, , 9.0,57 Αναθεώρηση 17

18 . Το έργο κόστισε 9.0,57 (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και αναλύεται ως εξής: 1.8,43 (για εργασίες), 7.84, (για Φ.Π.Α.). Το έργο άρχισε την με συμβατική προθεσμία περαίωσης τριακόσιες εξήντα πέντε (35) ημερολογιακές ημέρες δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών την Με την υπ αρ./0 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος εγκρίθηκε παράταση συμβατικής προθεσμίας έως Με την υπ αρ.408/-0-0 επιστολή του αναδόχου ζητήθηκε η σύνταξη 1 ου Α.Π.Ε. και 1 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο.. Με την υπ αρ.40/-03-0 επιστολή του αναδόχου έγινε ειδική όχληση διακοπής εργασιών με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής, σύμφωνα με το άρθρο, παρ. 3 του Ν.39/008 (ΚΔΕ). 15. Με την υπ αρ.0/489/ απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας έγινε αποδοχή του περιεχομένου της υπ αρ. 40/-03-0 επιστολής του αναδόχου, ειδικής όχλησης διακοπής εργασιών με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής, σύμφωνα με το άρθρο, παρ. 3 του Ν.39/008 (ΚΔΕ) του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» όπως αυτή υποβλήθηκε στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος. 1. Το υπ αριθμ. 4830/ έγγραφο του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος με το οποίο διαβιβάσθηκε στην ανάδοχο εταιρεία η υπ αριθμ. 0/0 απόφαση της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών αποδοχής της ειδικής όχλησης διακοπής εργασιών. 17. Η υπ αριθμ.8/19--0 αίτηση της αναδόχου εταιρείας προς το Δήμο Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος περί αίτησης αποζημίωσης λόγω διάλυσης της εργολαβικής σύμβασης. 18. Το υπ αριθμ.9/19--0 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας προς το Δήμο Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος υποβολής ης Αναλυτικής Επιμέτρησης, Τελικής Επιμέτρησης και σχεδίου 1 ου Α.Π.Ε. 19. Η υπ αρ.38/58/3--0 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος διάλυσης της σύμβασης του έργου. 0. Το υπ αριθμ. 7/30--0 έγγραφο του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος με το οποίο διαβιβάσθηκε στην ανάδοχο εταιρεία η υπ αριθμ. 38/0 απόφαση της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών διάλυσης της σύμβασης του έργου. 18

19 1. Με την υπ αρ.5/015 (αρ. πρωτ. 195/0-0-15) Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος εγκρίθηκε ο 1 ος Α.Π.Ε. του έργου.. Την υπ αριθμ. 435/ αίτηση της αναδόχου εταιρείας προς το Δήμο Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος για προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου κατόπιν διάλυσης της σύμβασης σύμφωνα με άρθρο, παρ. 8 του Ν.39/008 (ΚΔΕ). 3. Το υπ αριθμ. 584/ έγγραφο της αναδόχου εταιρείας προς το Δήμο Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος υποβολής της 3 ης Πιστοποίησης. 4. Το έργο παραλαμβάνεται ποσοτικά και ποιοτικά. Ελέγχθηκαν κατά το δυνατόν οι επιμετρήσεις του έργου και η ποιότητα των εργασιών. 5. Τέλος επειδή συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου παρ. 8 του Ν.39/008 διενέργειας της οριστικής παραλαβής μαζί με την προσωρινή, χωρίς να απαιτείται η παρέλευση του χρόνου εγγύησης του έργου, διότι από την φύση των εργασιών δεν δικαιολογείται η συντήρησή τους, ούτε απαιτείται η δοκιμασία του χρόνου προτείνουμε η παραλαβή να θεωρηθεί οριστική Η Επιτροπή Παραλαβής του έργου λαμβάνοντας υπόψη την υπ αρ. 8/19-- αίτηση του αναδόχου για χορήγηση αποζημίωσης λόγω διάλυσης της σύμβασης προτείνει, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 39/08, η αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος του αναδόχου να καθοριστεί σε ποσοστό 1%. Αποζημίωση λόγω διάλυσης σύμβασης (άρθρο 4 παρ. γ του Ν.39/08) Συμβατική Δαπάνη (χωρίς Φ.Π.Α. και 5.341,40 αναθεώρηση) Αφαίρεση εκτελεσθέντων εργασιών 1.8,43 Υπόλοιπο ,97 Μείον 5% 1.98,4 Υπόλοιπο ,73 Αποζημίωση: 1% Χ , ,94, 19

20 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1) Μανής Παναγιώτης Εύα Κολοβού ) Αναστασοπούλου Αντωνία Χαρίκλεια Κακάτσου 3) Αθανασιάδης Αναστάσιος Μάριος Μαρίνα Επταημέρου 4) Κουτσάκης Μιχαήλ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. 0

Αρ. Απόφασης: 135/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12935/24-6-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 135/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12935/24-6-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 43/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3495/24-2-2015

Αρ. Απόφασης: 43/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3495/24-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 42/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3494/24-2-2015

Αρ. Απόφασης: 42/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3494/24-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 21/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2183/6-2-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 21/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2183/6-2-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 71/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 5476/23-3-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 71/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 5476/23-3-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 5/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 5/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 130/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12921/24-6-2015

Αρ. Απόφασης: 130/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12921/24-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 47/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3565/25-2-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 47/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3565/25-2-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 239/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 239/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 101/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8590/28-4-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 101/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8590/28-4-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 104/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 10955/28-5-2015

Αρ. Απόφασης: 104/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 10955/28-5-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 102/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8593/28-4-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 102/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8593/28-4-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 74/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 5473/23-3-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 74/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 5473/23-3-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 51/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3181/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 51/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3181/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 70/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 6024/31-3-2015

Αρ. Απόφασης: 70/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 6024/31-3-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 149/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 15582/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 149/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 15582/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τις προτεινόμενες θέσεις στον Α Π.Σ.Ν.Φ. και Α Π.Σ.Ν.Χ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 208/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 208/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 172/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18194/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 172/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18194/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. Αρ. Απόφασης: 173/2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. Αρ. Απόφασης: 173/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 176/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18247/10-9-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 176/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18247/10-9-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 120/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11082/2-6-2015

Αρ. Απόφασης: 120/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11082/2-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 99/ 2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8585/28-4-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 99/ 2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8585/28-4-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 122/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11084/2-6-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 122/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11084/2-6-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 113/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11011/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 113/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11011/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 222/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 21047/3-12-2014

Αρ. Απόφασης: 222/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 21047/3-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 184/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18335/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 184/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18335/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 152/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17301/

Αρ. Απόφασης: 152/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17301/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 75/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8054/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 75/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8054/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 207/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 21022/2-12-2014

Αρ. Απόφασης: 207/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 21022/2-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 124/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12760/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 124/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12760/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 153/ 2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17302/9-10-2014

Αρ. Απόφασης: 153/ 2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17302/9-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 33/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3385/24-2-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 33/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3385/24-2-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 160/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 15661/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 160/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 15661/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 25/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 25/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 159/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 15660/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: «Έγκριση διενέργειας προμηθειών και εργασίας του Δήμου έτους 2015».

Αρ. Απόφασης: 159/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 15660/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: «Έγκριση διενέργειας προμηθειών και εργασίας του Δήμου έτους 2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 166/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 15760/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 166/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 15760/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 92/2016

Αρ. Απόφασης: 92/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ. Αρ. Απόφασης: 217/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20182/

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ. Αρ. Απόφασης: 217/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20182/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης: 217/2016 Αρ. Πρωτοκόλλου: 20182/18-10-2016 ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 10/ Αρ. Πρωτοκόλλου: 2077/

Αρ. Απόφασης: 10/ Αρ. Πρωτοκόλλου: 2077/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 123/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11090/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 123/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11090/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 177/2012

Αρ. Απόφασης: 177/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 188/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18636/16-9-2015

Αρ. Απόφασης: 188/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18636/16-9-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 98/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 10424/

Αρ. Απόφασης: 98/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 10424/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 114/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 10660/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 114/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 10660/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 18/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2409/10-2-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 18/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2409/10-2-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ. Αρ. Απόφασης: 290/2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ. Αρ. Απόφασης: 290/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 22/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3463/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 22/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3463/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 153/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 15069/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 153/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 15069/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 162/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17311/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 162/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17311/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 77/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 7851/23-4-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 77/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 7851/23-4-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ. Αρ. Απόφασης: 156/2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ. Αρ. Απόφασης: 156/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 1 ης (ΕΚΤΑΚΤΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 1 ης (ΕΚΤΑΚΤΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1 ης (ΕΚΤΑΚΤΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1 ης (ΕΚΤΑΚΤΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 115/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11078/2-6-2015

Αρ. Απόφασης: 115/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11078/2-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 208/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20165/

Αρ. Απόφασης: 208/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20165/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 91/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8146/

Αρ. Απόφασης: 91/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8146/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 12/2017. Αρ. Πρωτοκόλλου: 1828/

Αρ. Απόφασης: 12/2017. Αρ. Πρωτοκόλλου: 1828/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 167/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 16595/26-9-2014

Αρ. Απόφασης: 167/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 16595/26-9-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης: 167/2014 Αρ. Πρωτοκόλλου: 16595/26-9-2014

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 199/ 2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20650/26-11-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 199/ 2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20650/26-11-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 201/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18838/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 201/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18838/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 265/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 24384/

Αρ. Απόφασης: 265/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 24384/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 192/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17821/

Αρ. Απόφασης: 192/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17821/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ. Αρ. Απόφασης: 95/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 10727/

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ. Αρ. Απόφασης: 95/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 10727/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 88/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8605/28-4-2015

Αρ. Απόφασης: 88/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8605/28-4-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 158/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 15120/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 158/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 15120/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 12/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2191/

Αρ. Απόφασης: 12/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2191/ Πράξη Αναρτητέα στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην Εφημερίδα της Υπηρεσίας στην ιστοσελίδα του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης: 12/2015 Αρ. Πρωτοκόλλου: 2191/6-2-2015

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 98/ 2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8580/28-4-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 98/ 2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8580/28-4-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 133/ 2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12925/24-6-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 133/ 2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12925/24-6-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 109/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 10505/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 109/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 10505/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αρ. Απόφασης: 240/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 22543/23-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αρ. Απόφασης: 240/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 22543/23-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 8/ 2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2186/6-2-2015

Αρ. Απόφασης: 8/ 2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2186/6-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τους ορισθέντες δημότες/κατοίκους) Αρ. Απόφασης: 165/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 16591/26-9-2014

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τους ορισθέντες δημότες/κατοίκους) Αρ. Απόφασης: 165/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 16591/26-9-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τους ορισθέντες δημότες/κατοίκους) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 40/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3556/

Αρ. Απόφασης: 40/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3556/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 134/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12931/24-6-2015

Αρ. Απόφασης: 134/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12931/24-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 237/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 22264/

Αρ. Απόφασης: 237/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 22264/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ. Αρ. Απόφασης: 175/2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ. Αρ. Απόφασης: 175/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 19/ 2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 19/ 2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 9 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 202/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20761/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 202/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20761/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 50/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 50/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 291/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 26089/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 291/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 26089/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 254/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12/

Αρ. Απόφασης: 254/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 168/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 15747/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 168/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 15747/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 196/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17621/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 196/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17621/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 90/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8559/

Αρ. Απόφασης: 90/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8559/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 174/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18243/

Αρ. Απόφασης: 174/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18243/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 100/ 2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8587/28-4-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 100/ 2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8587/28-4-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 185/ 2011

Αρ. Απόφασης: 185/ 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 61/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 5293/

Αρ. Απόφασης: 61/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 5293/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 68/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 68/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 215/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20718/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 215/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20718/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 71/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 5670/

Αρ. Απόφασης: 71/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 5670/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 171/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 15757/

Αρ. Απόφασης: 171/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 15757/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 179/2014

Αρ. Απόφασης: 179/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 107/2015

Αρ. Απόφασης: 107/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 249/ Αρ. Πρωτοκόλλου: 22967/

Αρ. Απόφασης: 249/ Αρ. Πρωτοκόλλου: 22967/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 243/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 23457/20-11-2015

Αρ. Απόφασης: 243/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 23457/20-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα