1 Η έννοια της κυψελωτής επικοινωνίας και η αναγκαιότητα για πρόβλεψη της διάδοσης 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 Η έννοια της κυψελωτής επικοινωνίας και η αναγκαιότητα για πρόβλεψη της διάδοσης 19"

Transcript

1

2

3 Περιεχόµενα Εισαγωγή 13 1 Η έννοια της κυψελωτής επικοινωνίας και η αναγκαιότητα για πρόβλεψη της διάδοσης Η έννοια της χωρικής επαναχρησιµοποίησης Οι γραµµικές κυψέλες ως παράδειγµα της επαναχρησιµοποίησης φάσµατος του συστήµατος FDMA Εξαγωνικές κυψέλες κάλυψης περιοχής α Συµµετρικά πρότυπα επαναχρησιµοποίησης β Παρεµβολή για συµµετρικά πρότυπα επαναχρησιµοποίησης Κατατµηµένες κυψέλες Χωρική επαναχρησιµοποίηση για τα συστήµατα πολλαπλής πρόσβασης διαίρεσης κώδικα Περίληψη 32 Προβλήµατα 33 Αναφορές 34 2 Εξέταση των χαρακτηριστικών που παρατηρούνται στα κανάλια διάδοσης Μετρήσεις σηµάτων στενής ζώνης α Μεταβολή σήµατος σε µικρές περιοχές: ταχεία διάλειψη β Μεταβολές του τοπικού µέσου όρου: διάλειψη σκιάς γ ιαχωρισµός της διάλειψης σκιάς από την εξάρτηση απόστασης Μοντέλα κλίσης - αποτέµνουσας στην εξάρτηση απόστασης των µακροκυψελών 45

4 8 Περιεχόµενα 2.3 Η εξάρτηση απόστασης για τις µικροκυψέλες: επίδραση της γεωµετρίας του δρόµου α ιαδροµές µε γραµµή οπτικής επαφής (LOS) β Κλιµακωτές και ελικτικές διαδροµές στις περιοχές Sunset και Mission γ ιαδροµές χωρίς γραµµή οπτικής επαφής (non-los) στο κέντρο του Σαν Φρανσίσκο µε πολυώροφα κτίρια Το πολυδιοδικό µοντέλο για την ταχεία διάλειψη και άλλες επιδράσεις στενής ζώνης α ιάλειψη συχνότητας β Χρονοεξαρτώµενη διάλειψη γ ιάδοση Doppler δ Αποπόλωση ιάδοση σηµάτων στενής ζώνης σε εσωτερικό χώρο α Ταχεία διάλειψη σε εσωτερικές ζεύξεις β Εξάρτηση του τοπικού µέσου όρου από την απόσταση Απόκριση καναλιού στην παλµική διέγερση α Η κατανοµή της υστέρησης ισχύος β Χαρακτηριστικά διάλειψης µεµονωµένων παλµών γ Μέτρα της διασποράς χρονικής καθυστέρησης δ Εύρος ζώνης συνοχής Πολυδιόδευση σε κεραίες υπερυψωµένων σταθµών βάσης Περίληψη 72 Προβλήµατα 72 Αναφορές 74 3 ιάδοση ανάκλαση και µετάδοση επίπεδων κυµάτων Επίπεδα κύµατα σε µη οριοθετηµένη περιοχή α Σηµειογραφία φασιθετών β ιάδοση πλάγια προς τους άξονες συντεταγµένων γ Ταχεία διάλειψη λόγω ύπαρξης αρκετών επιπέδων κυµάτων δ Συνάρτηση συσχέτισης και διασπορά Doppler ε ιάλειψη σε υπερυψωµένους σταθµούς βάσης Ανάκλαση επίπεδων κυµάτων σε σύνορα επιπέδων α Ο νόµος του Snell β Συντελεστές ανάκλασης και µετάδοσης στην πόλωση ΤΕ γ Συντελεστές ανάκλασης και µετάδοσης για πόλωση ΤΜ δ Απολαβή λόγω ύψους για κεραίες πάνω από το έδαφος ε Ανάκλαση κυκλικά πολωµένων κυµάτων Πρόσπτωση επίπεδων κυµάτων σε διηλεκτρικά στρώµατα α Ανάκλαση σε τοίχο από τούβλα β Ανάκλαση σε τοίχους µε απώλεια γ Μετάδοση µέσω τοίχων οµοιόµορφης κατασκευής δ Μετάδοση µέσω τοίχων και δαπέδων στο εσωτερικό κτιρίων 110

5 Περιεχόµενα Περίληψη 111 Προβλήµατα 111 Αναφορές Κεραίες και ακτινοβολία Ακτινοβολία σφαιρικών κυµάτων Κεραίες λήψης αµοιβαιότητα και απολαβή ή απώλεια διαδροµής α Απολαβή ή απώλεια διαδροµής β Ενεργός περιοχή κεραίας λήψης γ Η λαµβανόµενη ισχύς σε πολυδιόδευση Μοντέλα δύο ακτίνων για διάδοση πάνω από επίπεδη επιφάνεια εδάφους α Απόσταση σηµείων διακοπής β Προσαρµογή παλινδρόµησης διπλής κλίσης ιάδοση σε γραµµή οπτικής επαφής σε αστικό φαράγγι Κυλινδρικά κύµατα Περίληψη 138 Προβλήµατα 139 Αναφορές Περίθλαση σε ακµές και γωνίες Η τοπική φύση της διάδοσης α Εκτίµηση της παραµόρφωσης πεδίου β Εξήγηση της τοπικής περιοχής µε τη βοήθεια των ζωνών Fresnel Περίθλαση επίπεδου κύµατος από απορροφητικό ηµιδιάφραγµα α Πεδίο στη φωτισµένη περιοχή y > β Πεδίο στην περιοχή σκιάς y < γ Γεωµετρική θεωρία της περίθλασης δ Υπολογισµός του ολοκληρώµατος Fresnel όταν το y είναι κοντά στο όριο σκιάς ε Οµοιόµορφη Θεωρία Περίθλασης (ΟΘΠ) Περίθλαση για άλλες ακµές και για πλάγια πρόσπτωση α Απορροφητικό διάφραγµα β Αγώγιµο διάφραγµα γ Σφήνα ορθής γωνίας δ Επίπεδα κύµατα µε διάδοση πλάγια προς την ακµή Περίθλαση σφαιρικών κυµάτων α Περίθλαση για ακτίνες προσπίπτουσες µε σχεδόν ορθές γωνίες προς την ακµή β Περίθλαση για ακτίνες που είναι πλάγιες στην ακµή γ Απολαβή διαδροµής για ασύρµατες εφαρµογές Περίθλαση από πολλές ακµές α ύο παράλληλες ακµές β ύο κάθετες ακµές 174

6 10 Περιεχόµενα 5.6 Περίληψη 175 Προβλήµατα 176 Αναφορές ιάδοση κυµάτων σε επίπεδο έδαφος µε κτίρια Μοντελοποίηση διάδοσης πάνω από συστοιχίες χαµηλών κτιρίων α Στοιχεία της απολαβής διαδροµής β Η µοντελοποίηση του PG 2 µε βάση την περίθλαση των πεδίων πάνω από τις στέγες κτιρίων Προσεγγίσεις στον υπολογισµό της µείωσης PG 1 των πεδίων πάνω από οροφές α Χρήση της οπτικής στον υπολογισµό της µείωσης του πεδίου β Λύσεις για οµοιόµορφη απόσταση συστοιχιών και οµοιόµορφο ύψος κτιρίων Πρόσπτωση επίπεδου κύµατος για προβλέψεις µακροκυψελών α Λύση µε τις συναρτήσεις Borsma α Χρήση του σταθεροποιηµένου πεδίου για την εύρεση της απώλειας διαδροµής Πρόσπτωση κυλινδρικού κύµατος για προβλέψεις συστηµάτων µικροκυψελών α Λύση µε τις συναρτήσεις Borsma β Απώλεια διαδροµής για χαµηλές κεραίες σταθµού βάσης γ Απώλεια διαδροµής για διάδοση µεταξύ κινητών δ ιάδοση πλάγια στις συστοιχίες κτιρίων Αριθµητικός υπολογισµός πεδίων για µεταβλητό ύψος και απόσταση κτιρίων α Αποδισµός για τον τερµατισµό της ολοκλήρωσης β ιακριτοποίηση της ολοκλήρωσης γ Πώς εξαρτάται από το ύψος το σταθεροποιηµένο πεδίο δ Επίδραση του σχήµατος της στέγης Περίληψη 221 Προβλήµατα 223 Αναφορές Η διάλειψη σκιάς και η επίδραση της µορφολογίας του εδάφους και των δένδρων Στατιστική της διάλειψης σκιάς α Μεταβολή των πεδίων στις στέγες β Συνδυασµένες µεταβολές για το σήµα στο επίπεδο του δρόµου Μοντελοποίηση της επίδρασης της µορφολογίας του εδάφους α ιαδροµές µε γραµµή οπτικής επαφής στις στέγες κοντά στον συνδροµητή β ιαδροµές µε περίθλαση πάνω από ακάλυπτους σφηνοειδείς λόφους 236

7 Περιεχόµενα γ ιαδροµές µε περίθλαση πάνω από ακάλυπτους κυλινδρικούς λόφους δ Περίθλαση κυλινδρικών κυµάτων σε λόφους µε κτίρια ε Τύποι απώλειας διαδροµής για λόφους καλυµµένους από κτίρια Μοντελοποίηση της επίδρασης των δένδρων α ιάδοση σε συνδροµητές σε δασικές περιοχές β Απώλεια διαδροµής σε συνδροµητές σε ξέφωτα δασών γ Συστάδες δένδρων σε κατοικηµένες περιοχές Περίληψη 260 Προβλήµατα 262 Αναφορές Πρόβλεψη διάδοσης σε συγκεκριµένες τοποθεσίες Προβλέψεις σε εξωτερικό χώρο µε χρήση διδιάστατης βάσης δεδοµένων κτιρίων α Μέθοδος ειδώλων και µέθοδος εξισορρόπησης στρέβλωσης β Συνεισφορές ακτίνων στη συνολική ισχύ γ Σύγκριση προβλέψεων µε µετρήσεις Προβλέψεις σε δύο διαστάσεις για οδικό πλέγµα στο Μανχάταν α Απώλεια διαδροµής κατά την στροφή σε µια γωνία β Προβλέψεις µε τη χρήση µεθόδων ακτίνων σε δύο διαστάσεις Προβλέψεις σε εξωτερικούς χώρους µε χρήση βάσεων δεδοµένων κτιρίων σε α Μέθοδος εξισορρόπησης στρέβλωσης σε τρεις διαστάσεις β Μέθοδος εκκίνησης από κατακόρυφο επίπεδο γ Μέθοδος κεκλιµένου επιπέδου κατακόρυφου επιπέδου δ Προσοµοίωση Monte Carlo για στατιστική µελέτης καναλιών ανώτερης τάξης Προβλέψεις για συγκεκριµένες τοποθεσίες εσωτερικού χώρου α Μετάδοση µέσα από πατώµατα β Επίδραση των επίπλων και της δοµής της οροφής στη διάδοση πάνω από πατώµατα Περίληψη 305 Προβλήµατα 306 Αναφορές 307 Ευρετήριο 311

8 100 Κεφάλαιο 3 ιάδοση ανάκλαση και µετάδοση επίπεδων κυµάτων λήψης µπορούµε να µειώσουµε την παρεµβολή που προκαλείται από σήµατα που υφίστανται µια απλή ανάκλαση. 3.3 Πρόσπτωση επίπεδων κυµάτων σε διηλεκτρικά στρώµατα Μερικοί τοίχοι και δάπεδα αποτελούνται από ένα ή περισσότερα διηλεκτρικά στρώµατα όπως στην περίπτωση του τοίχου από τούβλα στην Εικόνα Όποτε οι όψεις του διηλεκτρικού υλικού είναι παράλληλες µεταξύ τους όπως στην Εικόνα 3.14 η διαδοχική εφαρµογή του νόµου του Snell σε κάθε σύνορο δείχνει ότι ο κυµατικός α- ριθµός παράλληλα στα σύνορα θα πρέπει να είναι όµοιος σε κάθε στρώµα. Συνεπώς στην Εικόνα 3.14 αν το προσπίπτον κύµα ταξιδεύει παράλληλα µε το οριζόντιο επίπεδο και σχηµατίζει γωνία θ µε την κάθετο το κύµα το οποίο µεταδίδεται στον αέρα από την άλλη πλευρά του τοίχου θα διαδίδεται επίσης παράλληλα µε το οριζόντιο επίπεδο σε γωνία θ προς την κάθετο. Για να βρούµε το µέρος της ισχύος που ανακλάται και µεταδίδεται στον τοίχο µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το ανάλογο της γραµµής µετάδοσης το οποίο φαίνεται στην Εικόνα Λόγω της µη ταύτισης της εµπέδησης στο x = 0 και στο x = w θα σχηµατιστούν στατικά κύµατα µέσα στον τοίχο. Όλες οι ποσότητες του πεδίου θα έχουν την ίδια ε- γκάρσια µεταβολή exp( jkzsinθ). Αν αγνοήσουµε τον παράγοντα αυτόν για οποιαδήποτε από τις δύο πολώσεις οι εγκάρσιες συνιστώσες του ηλεκτρικού και του µαγνητικού πεδίου στον τοίχο θα εξαρτώνται από το x όπως δείχνουν οι σχέσεις: Ðñïóðßðôïí Áíáêëþìåíï ÁÝñáò Ôïß ïò ÁÝñáò ÓôÜóéìï êýìá Ìåôáäéäüìåíï Εικόνα 3.14 Τοίχος από τούβλα τον οποίο εξετάζουµε µε την προσέγγιση της γραµµής µετάδοσης για να υπολογίσουµε τα ανακλώµενα και µεταδιδόµενα κύµατα. Οι εµπεδήσεις είναι εκείνες της περίπτωσης ΤΕ ή ΤΜ ανάλογα µε την πόλωση του προσπίπτοντος κύµατος.

9 Πρόσπτωση επίπεδων κυµάτων σε διηλεκτρικά στρώµατα jβwx + jβwx V( x) = V e + V e (3-49) 1 + jβwx + jβwx I( x) = ( V e V e ) (3-50) Z w αντίστοιχα. Εδώ τα V + και V είναι τα πλάτη της εγκάρσιας συνιστώσας του ηλεκτρικού πεδίου για τα κύµατα που ταξιδεύουν στις θετικές και τις αρνητικές κατευθύνσεις του άξονα x αντίστοιχα το β w = k w cosθ w είναι ο κυµατικός αριθµός κατά µήκος του x στον τοίχο και Ζ w είναι η κυµατική εµπέδηση του τοίχου είτε για πόλωση ΤΕ είτε για πόλωση ΤΜ. Ο λόγος της τάσης προς το ρεύµα δίνει την εµπέδηση Ζ(x) που εξαρτάται από το x και παρατηρείται κατά µήκος του τµήµατος της γραµµής µετάδοσης: ( ) ( ) V x V e + Z x = = Z V e I( x) V e V e + jβwx + jβwx w + jβwx + jβwx (3-51) Στον κόµβο x = 0 η εµπέδηση της (3-51) πρέπει να είναι ίση µε την εµπέδηση φόρτου Z L που παρατηρείται προς τα δεξιά. Στην Εικόνα 3.14 αυτή η εµπέδηση φόρτου είναι απλώς η εµπέδηση του αέρα Ζ. Συνεπώς αν υπολογίσουµε την εµπέδηση της Σχέσης (3-51) στο x = 0 και τη θεωρήσουµε ίση µε τη Z L µπορούµε να επιλύσουµε για V συναρτήσει του V + ώστε να καταλήξουµε σε: + ZL Zw V = V Z L + Z w (3-52) Αν αντικαταστήσουµε τη Σχέση (3-52) στην (3-51) και υπολογίσουµε την (3-51) στο x = w µετά από κάποιες πράξεις η εµπέδηση εισόδου που παρουσιάζεται στον τοίχο βρίσκεται ότι είναι: + jβww jβww + jβww jβww ZL( e + e ) + Zw( e e ) in = ( ) = w + jβww jβww + jβww jβww w( + ) + L( ) Z Z w Z Z e e Z e e (3-53) Η διατύπωση στην (3-53) είναι χρήσιµη όταν το υλικό του τοίχου παρουσιάζει απώλειες αλλά για διηλεκτρικά χωρίς απώλειες η εµπέδηση εισόδου µπορεί να εκφραστεί συναρτήσει τριγωνοµετρικών συναρτήσεων: ZLcosβww+ jzwsinβww Zin = Zw Z cosβ w + jz sin β w w w L w (3-54)

10 102 Κεφάλαιο 3 ιάδοση ανάκλαση και µετάδοση επίπεδων κυµάτων 3.3α Ανάκλαση σε τοίχο από τούβλα Με την προηγούµενη παράσταση για την εµπέδηση εισόδου ο συντελεστής ανάκλασης Γ του τοίχου δηλαδή ο λόγος των εγκάρσιων συνιστωσών του ηλεκτρικού πεδίου των ανακλώµενων και των προσπιπτόντων κυµάτων δίνεται από τη σχέση: Z Γ= Z in in Z + Z (3-55) όπου Ζ είναι η κυµατική εµπέδηση ΤΕ ή ΤΜ για τον αέρα. Το κλάσµα της προσπίπτουσας ισχύος που ανακλάται είναι ίσο µε Γ 2 και αν δεν εµφανίζεται καµία απώλεια µέσα στον τοίχο το κλάσµα της ισχύος που µεταδίδεται στον αέρα στην άλλη πλευρά του τοίχου ισούται µε 1 Γ 2. Αν υπάρχει απώλεια πρέπει να ληφθεί υπόψη η εξασθένιση των πεδίων µέσα στον τοίχο κατά τον υπολογισµό της µεταδιδόµενης ισχύος. Από τη Σχέση (3-54) παρατηρούµε δύο ειδικές περιπτώσεις για τις οποίες δεν υ- πάρχει ανακλώµενο κύµα από τον τοίχο (Γ = 0). Να σηµειωθεί ότι για τον αέρα στην άλλη πλευρά του τοίχου ισχύει ότι Ζ L = Z. Τότε για πόλωση TM και πρόσπτωση µε γωνία Brewster θ Β η εµπέδηση Ζ w του υλικού του τοίχου θα είναι ίση µε τη Z του αέρα. Στην περίπτωση αυτή η (3-54) γράφεται πιο απλά ως Z in = Z και από την (3-55) προκύπτει ότι Γ = 0. Η δεύτερη περίπτωση ισχύει και στις δύο πολώσεις και συµβαίνει όταν η συχνότητα και η γωνία πρόσπτωσης είναι τέτοιες ώστε η µετατόπιση φάσης β w w να είναι πολλαπλάσια του π. Τότε sinβ w w = 0 και πάλι στην (3-43) ισχύει ότι Z in = Z οπότε από την (3-55) προκύπτει ότι Γ = 0. Στην Εικόνα 3.15 φαίνεται µια γραφική παράσταση του Γ ως συνάρτηση της γωνίας πρόσπτωσης θ τόσο για πολωµένα κύµατα ΤΕ όσο και για ΤΜ τα οποία ανακλώνται από έναν τοίχο πάχους w = 20cm µε µια σχετική διηλεκτρική σταθερά ε r = 444 και συχνότητες 900 ΜΗz και 1800 ΜΗz. Για θ = 0 υπάρχει πεπερασµένη ανάκλαση η οποία είναι ίδια και για τις δύο πολώσεις ενώ στις 90 ο γίνεται ολική ανάκλαση σε όλες τις περιπτώσεις. Η συµπεριφορά αυτή στις δύο περιοριστικές γωνίες είναι ίδια για όλα τα είδη κατασκευής τοίχων. Για την πόλωση ΤΜ η συνθήκη της γωνίας Brewster θ Β = 646 ο προκαλεί το µηδενισµό του συντελεστή ανάκλασης και για τις δύο συχνότητες όπως σηµειώθηκε παραπάνω. Στα 1800 MHz υπάρχει µια πρόσθετη σύµπτωση εµπεδήσεων και για τις δύο πολώσεις όταν θ 18 ο επειδή εκεί β w w = 5π και ο συντελεστής ανάκλασης µηδενίζεται όπως είδαµε παραπάνω. Επειδή στο ΤΜ-πολωµένο κύµα των 1800 MHz το Γ µηδενίζεται δύο φορές στις 18 ο και τις 65 ο περίπου το µέγεθός του είναι µικρό µεταξύ των γωνιών αυτών.

11 Πρόσπτωση επίπεδων κυµάτων σε διηλεκτρικά στρώµατα 103 Εικόνα 3.15 Τιµή του συντελεστή ανάκλασης συναρτήσει της γωνίας πρόσπτωσης σε έναν τοίχο από τούβλα πάχους 20 cm (ε w = 444) στα 900 ΜΗz και στα 1800 MHz για πολώσεις ΤΕ και ΤΜ. è 3.3β Ανάκλαση σε τοίχους µε απώλεια Στην περίπτωση όπου το υλικό του τοίχου ευνοεί τις απώλειες η εµπέδηση εισόδου πρέπει να υπολογιστεί λαµβάνοντας υπόψη το ε r. Για να γίνει αυτό παρατηρούµε ότι ο κυµατικός αριθµός του µέσου που δίνεται από την: ω = ε ε c k w r r (3-56) έχει θετικό πραγµατικό µέρος και αρνητικό φανταστικό µέρος. Από τη Σχέση (3-31) ο κυµατικός αριθµός στην κατεύθυνση που είναι κάθετη στο σύνορο (η κατεύθυνση της γραµµής µετάδοσης) είναι τότε µιγαδικός: 2 w r r sin w w β = k ε jε θ κ j α (3-57) µε θετικό πραγµατικό µέρος και αρνητικό φανταστικό µέρος. Οι κυµατικές εµπεδήσεις που ορίστηκαν στις Σχέσεις (3-32) και (3-39) έχουν επίσης µιγαδικές τιµές:

12 104 Κεφάλαιο 3 ιάδοση ανάκλαση και µετάδοση επίπεδων κυµάτων Z TE w = η ε jε sin θ r r 2 (3-58) Z η = ε jε sin θ ε jε TE w r r r r 2 (3-59) Αν η Σχέση (3-57) χρησιµοποιηθεί στην παράσταση (3-53) η εµπέδηση Z in σε έ- ναν τοίχο µε απώλειες είναι: jκww αww jκww jαww jκww αww jκww jαww ZL( e e + e e ) + Zw( e e + e e ) in = w jκww αww jκww jαww jκww αww jκww jαww w( + ) + L( + ) Z Z Z e e e e Z e e e e (3-60) Όταν το πάχος του τοίχου είναι τέτοιο ώστε α w w 1 ο πρώτος όρος σε κάθε ζευγάρι παρενθέσεων στη Σχέση (3-60) είναι µεγαλύτερος από το δεύτερο όρο εποµένως η (3-48) ανάγεται στην Z in Z w. Με άλλα λόγια η απώλεια αµβλύνει τις πολλαπλές α- νακλάσεις µέσα στον τοίχο µε αποτέλεσµα το προσπίπτον κύµα να αντιλαµβάνεται τον τοίχο ως απείρως παχύ. Για να δείξουµε το φαινόµενο της απώλειας µέσα στον τοίχο έχουµε υπολογίσει το συντελεστή ανάκλασης ως συνάρτηση της γωνίας πρόσπτωσης στα 4 GHz υποθέτοντας ότι ε r = 4 j01. Οι παραστάσεις (3-33) και (3-40) χρησιµοποιήθηκαν για την περίπτωση ενός ηµιχώρου (w ) και η (3-60) χρησιµοποιήθηκε για έναν τοίχο πάχους w = 30 cm. Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών από τις δύο πολώσεις φαίνονται στην Εικόνα 3.16 από την οποία µπορούµε να δούµε ότι τα στατικά κύµατα µέσα στον τοίχο είναι ισχυρά εξασθενηµένα οπότε η τιµή του Γ για τοίχο πεπερασµένου πάχους παρουσιάζει µόνο µια µικρή ταλάντωση γύρω από την καµπύλη για ένα διηλεκτρικό ηµιχώρο. Έχουν αναφερθεί λίγες µετρήσεις συντελεστών ανάκλασης για τοίχους. Στην Εικόνα 3.16 έχουν απεικονιστεί τα αποτελέσµατα ενός συνόλου µετρήσεων στα 4 GHz που πραγµατοποιήθηκαν σε ένα µεγάλο τοίχο από τούβλα χωρίς παράθυρα µε χρήση κατευθυντικών κεραιών [7] και για τις δύο πολώσεις (ΤΕ και ΤΜ). Είναι δύσκολο να συγκρίνουµε αυτά τα αποτελέσµατα µε τη θεωρία µιας και το πάχος του τοίχου η πραγµατική κατασκευή πίσω από το πρώτο στρώµα τούβλων και το εσωτερικό τελείωµα δεν είναι γνωστά. Και τα δύο µοντέλα για έναν τοίχο πεπερασµένου πάχους και ένα διηλεκτρικό ηµιχώρο συµφωνούν εν γένει µε τις µετρήσεις. Η οµοιότητα των συντελεστών ανάκλασης για τους τοίχους πεπερασµένου πάχους και το διηλεκτρικό ηµιχώρο είναι σηµαντική για µοντέλα χωρικά προσδιορισµένης πρόβλεψης διάδοσης ό- πως θα δούµε στο Κεφάλαιο 6.

13 Πρόσπτωση επίπεδων κυµάτων σε διηλεκτρικά στρώµατα 105 Εικόνα 3.16 Μετρηθείσες και θεωρητικές τιµές του Γ συναρτήσει της γωνίας πρόσπτωσης σε έναν τοίχο από τούβλα για 4 GHz και (α) πόλωση ΤΕ (β) πόλωση ΤΜ. Οι µετρήσεις που αναφέρθηκαν στο [7] έχουν σχεδιαστεί εκ νέου για λόγους σύγκρισης µε υπολογισµούς στους οποίους θεωρείται ότι ε w = 4 ε w = 01 για τοίχο πάχους w = 30 cm (αναπαριστάνονται από τις συνεχείς καµπύλες) και για ένα διηλεκτρικό ηµιχώρο (απεικονίζονται από διακεκοµµένες καµπύλες).

14 106 Κεφάλαιο 3 ιάδοση ανάκλαση και µετάδοση επίπεδων κυµάτων 10/8" Ìåôáëëéêü óôþñéãìá 6" áýñáò 2 Ãõøïóáíßäá 13/8" Εικόνα 3.17 ιαστάσεις για τοίχο από γυψοσανίδες στερεωµένες πάνω σε µεταλλικά στηρίγµατα [16] ( 1994 ΙΕΕΕ). 3.3γ Μετάδοση µέσω τοίχων οµοιόµορφης κατασκευής Μερικοί ερευνητές έχουν αναφέρει τη χρήση κατευθυντικών κεραιών για την µέτρηση της απώλειας µετάδοσης µέσω οµοιόµορφων τοίχων [51516]. Το πιο σύνηθες είδος κατασκευής εσωτερικού τοίχου αποτελείται από στρώµατα γυψοσανίδων τοποθετηµένα εκατέρωθεν µεταλλικών στηριγµάτων όπως φαίνεται στην τοµή της Εικόνας 3.17 για έναν τοίχο κατασκευασµένο µε διπλή στρώση γυψοσανίδων. Αν αγνοηθούν τα µεταλλικά στηρίγµατα η ανάκλαση από αυτόν τον τοίχο αναλύεται µε συνάθροιση (στοίβαξη) του µετασχηµατισµού εµπέδησης της (3-54) µέσω ενός στρώµατος γυψοσανίδων κατόπιν µέσω του κενού αέρα ανάµεσα στα στρώµατα και τέλος µέσω του δεύτερου στρώµατος γυψοσανίδων. Το κλάσµα 1 Γ 2 της προσπίπτουσας ισχύος µε πόλωση ΤΕ που µεταδίδεται µέσω του τοίχου της Εικόνας 3.17 απεικονίζεται στην Εικόνα 3.18 µε την ενιαία καµπύλη ως συνάρτηση της γωνίας πρόσπτωσης για 24 GHz. Στις σύγχρονες κατασκευές τα µεταλλικά στηρίγµατα είναι συνήθως από χάλυβα. Έχει πραγµατοποιηθεί και µια πιο πολύπλοκη ανάλυση [16] η οποία περιλαµβάνει τη σκέδαση από τα χαλύβδινα στηρίγµατα. Τα αποτελέσµατα για τη µεταδιδόµενη ισχύ φάινονται και αυτά στην Εικόνα Παρατηρείται ότι τα στηρίγµατα µειώνουν τη µετάδοση κατά έναν παράγοντα 07 ως 06 (15 ως 22 db) σε κάθετη πρόσπτωση και µειώνουν σηµαντικά τις εξάρσεις στις ±50 o και ±70 o οι οποίες προκαλούνται από πολλαπλές ανακλάσεις µεταξύ των δύο στρωµάτων γυψοσανίδων. Επειδή τα στηρίγµατα δηµιουργούν µια περιοδική δοµή σαν φράγµα περίθλασης µπορεί να γίνεται επιπλέον σκέδαση σε τάξεις περίθλασης. Η ισχύς που µεταδίδεται µέσα στις πρώτες τάξεις είναι επίσης σχεδιασµένη στην Εικόνα 3.18 και φαίνεται ότι είναι γενικά µικρή. Οι καµπύλες δεν παρουσιάζουν συµµετρία γύρω από την ευθεία θ = 0 λόγω του µη συµµετρικού σχήµατος των στηριγµάτων. Και πάλι από αυτές τις καµπύλες διαπιστώνουµε ότι γίνεται ολική ανάκλαση καθώς το θ προσεγγίζει τις 90 ο. Η µέτρηση της µετάδοσης µέσω τοίχων µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε κατευθυντικές κεραίες όπως φαίνεται στην Εικόνα Μια χοανοειδής κεραία κατευθύνει ακτινοβολία στον τοίχο κατά µήκος ενός άξονα που σχηµατίζει γωνία θ i µε την κάθετο και βρίσκεται στο οριζόντιο επίπεδο. Για να υπολογίσουµε τη σκέδαση από τα µεταλλικά στηρίγµατα η χοάνη λήψης κατευθύνεται στην αντίθετη πλευρά του τοίχου και ο άξονας σαρώνεται µέσω γωνιών θ r στο οριζόντιο επίπεδο. Στην Εικόνα 3.20 φαίνονται τα αποτελέσµατα τέτοιων µετρήσεων στα 26 GHz για κάθετη πρόσπτωση πάνω σε

15 Πρόσπτωση επίπεδων κυµάτων σε διηλεκτρικά στρώµατα 107 τοίχο ο οποίος έχει τις διαστάσεις που αναφέρονται στην Εικόνα 3.17 [16]. Σε αυτή τη γραφική παράσταση η λαµβανόµενη ισχύς είναι κανονικοποιηµένη στην τιµή που βρέθηκε όταν οι δύο χοάνες αντικρίζουν η µία την άλλη στον αέρα και απέχουν συνολικά την ίδια απόσταση. Αν και για µεγάλες γωνιακές µετατοπίσεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συναρτήσεις χοανοειδών προτύπων για µικρές γωνίες η κανονικοποιηµένη ληφθείσα ισχύς προσεγγίζει την απώλεια µετάδοσης επιπέδου κύµατος σε κάθετη πρόσπτωση η οποία είναι µερικά decibel. Χοάνες τυπικής απολαβής µε εύρος δέσµης περίπου 30 ο ήταν τοποθετηµένες σε ακτινική απόσταση 35 m από το σηµείο στόχευσης στον τοίχο συνεπώς το φωτιζόµενο σηµείο ήταν ευρύτερο από την απόσταση µεταξύ των µεταλλικών στηριγµάτων. Από την Εικόνα 3.20 προκύπτει ότι δεν παρουσιάζεται καµία συστηµατική διαφορά όταν το σηµείο στόχευσης τοποθετείται σε ένα από τα µεταλλικά στηρίγµατα ή ενδιάµεσα σε αυτά. Στην ίδια εικόνα υπάρχουν και τα αντίστοιχα θεωρητικά αποτελέσµατα τόσο για την περίπτωση που συµπεριλαµβάνονται τα µεταλλικά στηρίγµατα (µη συµµετρική καµπύλη µε διαλείψεις) όσο και για την περίπτωση στην οποία παραλείπονται (οµαλή συµµετρική καµπύλη) λαµβάνοντας υπόψη τις συναρτήσεις µορφής για τις δύο χοάνες. Σε γενικές γραµµές η θεωρία είτε περιλαµβάνονται τα µεταλλικά στηρίγµατα είτε όχι συµπίπτει µε τις µετρήσεις για θ r < 60 o αλλά σε µεγαλύτερες γωνίες µετριέται µεγαλύτερη σκέδαση από αυτήν που προβλέπεται. Για πλάγια πρόσπτωση µε θ i = 30 ο παρατηρήθηκε παρόµοια συµφωνία µεταξύ µετρήσεων και θεωρίας εντός ±60 ο από τον άξονα δέσµης αλλά η µετρούµενη σκέδαση ήταν ισχυρότερη εκτός της κύριας δέσµης [16]. Εικόνα 3.18 Κλάσµα της προσπίπτουσας ισχύος που µεταδίδεται µέσω τοίχου από γυψοσανίδες στα 24 GHz υπολογισµένο µε και χωρίς µεταλλικά στηρίγµατα. Επίσης έχει παρασταθεί γραφικά και το µέρος της ισχύος που µεταδίδεται µέσα στις τάξεις πρώτης τάξης περίθλασης ενώ έχει ληφθεί υπόψη η ύπαρξη στηριγµάτων. Οι υπολογισµοί έχουν γίνει για τις διαστάσεις της Εικόνας 3.17 [16] ( 1994 ΙΕΕΕ).

16 108 Κεφάλαιο 3 ιάδοση ανάκλαση και µετάδοση επίπεδων κυµάτων Μερικοί τοίχοι είναι κατασκευασµένοι από µπλοκ σκυροδέµατος των οποίων οι ηλεκτροµαγνητικές ιδιότητες γίνονται πολυπλοκότερες λόγω της ύπαρξης εσωτερικών δικτύων και κενών που παρουσιάζονται στην Εικόνα Αυτό έχει ως αποτέλεσµα ο τοίχος να συµπεριφέρεται ως περιοδική δοµή [1516] όπως ένα φράγµα περίθλασης. Για κοινά µπλοκ σκυροδέµατος η περιοδικότητα θα δηµιουργήσει κύµατα που έχουν υποστεί περίθλαση (λοβούς φράγµατος περίθλασης) όταν η συχνότητα είναι κοντά ή πάνω από τα 1800 MHz. Σε χαµηλότερες συχνότητες υφίστανται µόνο κατοπτρικά ανακλώµενα και µεταδιδόµενα κύµατα. Τα µεγέθη τους µπορούν να βρεθούν κατά προσέγγιση αν θεωρήσουµε µια ισοδύναµη οµογενή διηλεκτρική σταθερά η οποία είναι ο σταθµισµένος µέσος των διηλεκτρικών σταθερών στον πραγµατικό τοίχο [17]. Έγιναν µετρήσεις όπως αυτές που υποδεικνύει η Εικόνα 3.19 στα 26 GHz σε ξηρό εσωτερικό τοίχο που κατασκευάστηκε από τα µπλοκ της Εικόνας 3.21 [16]. Στην εικόνα αυτή φαίνονται και τα αποτελέσµατα των µετρήσεων. ιαπιστώνεται ότι η εσωτερική δοµή των µπλοκ σκεδάζει τη µεταδιδόµενη ισχύ κάπως οµοιόµορφα σε όλο το εύρος µετρήσεων των 120 ο. Η θεωρητική ανάλυση είναι εφικτή αν προσεγγίσουµε τον τοίχο που αποτελείται από αυτά τα µπλοκ µε µια κανονική περιοδική δοµή [1516] τα αποτελέσµατα της οποίας παρουσιάζονται στην Εικόνα 3.21 και φαίνεται ότι γενικά συµφωνούν µε τις µετρήσεις. Οι τοίχοι από µπλοκ σκυροδέµατος τα ξύλινα δάπεδα µε υποστηρίγµατα και τα προκατασκευασµένα δάπεδα από σκυρόδεµα αποτελούν παραδείγµατα πολυστρωµατικών περιοδικών διηλεκτρικών δοµών που µπορούν να αναλυθούν µε τις ακριβείς διαδικασίες που περιγράφονται στη βιβλιογραφική αναφορά [18] ωστόσο ξεφεύγουν από τη θεµατολογία αυτού του βιβλίου. Åóùôåñéêüò ôïß ïò Εικόνα 3.19 Χοανοειδείς κεραίες που χρησιµοποιούνται για µέτρηση των ιδιοτήτων µετάδοσης εσωτερικών τοίχων.

17 Πρόσπτωση επίπεδων κυµάτων σε διηλεκτρικά στρώµατα 109 Ãùíßá (ìïßñåò) ÊáíïíéêïðïéçìÝíç éó ýò (db) ìå óôçñßãìáôá ùñßò óôçñßãìáôá ìå óôü åõóç äýóìçò áíüìåóá óôá óôçñßãìáôá ìå óôü åõóç ðüíù óôá óôçñßãìáôá Εικόνα 3.20 Μετρηθείσες και προσοµοιωµένες τιµές της λαµβανόµενης ισχύος µε εφαρµογή της προσέγγισης της Εικόνας 3.19 για κάθετη πρόσπτωση σε τοίχο από γυψοσανίδες στα 26 GHz. Οι διαστάσεις του τοίχου είναι όµοιες µε εκείνες της Εικόνας 3.17 [16] ( 1994 ΙΕΕΕ). Εικόνα 3.21 ιαστάσεις τοίχου από µπλοκ σκυροδέµατος και η µετρούµενη και υπολογισµένη λαµβανόµενη ισχύς στα 26 MHz µε χρήση χοανοειδών κεραιών όπως δείχνει η Εικόνα 3.19 [16] ( 1994 ΙΕΕΕ).

18 110 Κεφάλαιο 3 ιάδοση ανάκλαση και µετάδοση επίπεδων κυµάτων 3.3δ Μετάδοση µέσω τοίχων και δαπέδων στο εσωτερικό κτιρίων Στην πράξη στην κατασκευή τοίχων και δαπέδων γίνεται χρήση διαφόρων στρωµάτων για να παρέχεται µόνωση και για να εµποδίζουν την υγρασία. Στους εξωτερικούς τοίχους κάποιων κτιρίων χρησιµοποιούνται εξαιρετικά ανακλαστικά στρώµατα όπως επιστρώσεις από αλουµίνιο και/ή µόνωση µε επικάλυψη αλουµινίου για να εµποδίζονται οι υδρατµοί. Οι τοίχοι γίνονται ακόµα πιο σύνθετοι λόγω της ύπαρξης παραθύρων θυρών δοκών υποστήριξης και επίπλων που είναι τοποθετηµένα στα παράθυρα και πάνω ή µπροστά σε αυτούς. Και τα δάπεδα έχουν υποστηρικτικές δοκούς όπως και αναρτηµένους αεραγωγούς στερεωµένα φωτιστικά κ.ο.κ. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτά τα χαρακτηριστικά ίσως είναι πιο σηµαντικά από την ίδια την κατασκευή του τοίχου ή του δαπέδου και ποικίλλουν εντυπωσιακά. Για να συνυπολογιστούν κατά µέσο όρο αυτά τα πολύπλοκα χαρακτηριστικά έ- χουν πραγµατοποιηθεί µετρήσεις σε κατοικηµένα κτίρια. Η εκτίµηση της απώλειας µετάδοσης µέσω των εξωτερικών τοίχων επιτυγχάνεται µε σύγκριση της ισχύος που λαµβάνει µια δίπολη κεραία όταν τοποθετείται µπροστά από ένα µεµονωµένο κτίριο και όταν τοποθετείται µέσα στο κτίριο. Οι απώλειες από τους εσωτερικούς τοίχους και τα δάπεδα υπολογίζονται από τη λαµβανόµενη ισχύ όταν είναι τοποθετηµένες δίπολες κεραίες εκποµπής και δίπολες κεραίες λήψης σε διαφορετικά δωµάτια ή σε διαφορετικούς ορόφους. Οι µετρήσεις απώλειας διείσδυσης στα 800 MHz σε αποµονωµένα κτίρια κυµαίνονταν µεταξύ 4 7dB [19] ενώ στα µεταλλικά κτίρια η απώλεια έφτανε ως και τα 24dB [20]. Σε εσωτερικούς τοίχους από µπλοκ σκυροδέµατος η απώλεια µετάδοσης µετρήθηκε από 15 ως 24 db στα 900 ΜΗz [2122]. Με παρόµοιες µετρήσεις στα 585 GHz βρέθηκαν απώλειες µετάδοσης 145dΒ και 88 db σε εξωτερικούς τοίχους µε επίστρωση τούβλων και ξύλου αντίστοιχα και 47 db σε εσωτερικούς τοίχους [23]. Έχουν πραγµατοποιηθεί µετρήσεις απώλειας διείσδυσης σε µεµονωµένα προαστιακά κτίρια γραφείων σε εσωτερικές τοποθεσίες στις οποίες τα κύµατα φθάνουν µετά από µετάδοση µέσω ενός εξωτερικού τοίχου και ενός ή περισσοτέρων εσωτερικών τοίχων [24]. Η µέση απώλεια για 10 τέτοια κτίρια καταγράφηκε στα 108 db στα 900 MHz και 102 db στα 1500 MHz [24]. Η απώλεια διείσδυσης είναι περίπου όµοια σε όλους τους ορόφους πάνω από τον πρώτο όροφο ο οποίος συνήθως είναι ένας α- νοιχτός χώρος υποδοχής. Όταν οι µετρήσεις απώλειας διείσδυσης πραγµατοποιούνται µέσα σε κτίρια γραφείων που βρίσκονται σε συνωστισµένο αστικό περιβάλλον η «σκίαση» από τα περιβάλλοντα κτίρια έχει ως αποτέλεσµα υψηλότερη απώλεια διείσδυσης στον πρώτο όροφο και σηµαντικά χαµηλότερη απώλεια στους υψηλότερους ορόφους [25]. Στην κλίµακα συχνοτήτων που εκτείνεται λίγο κάτω από τα 100 MHz ως περίπου τα 2 GHz η απώλεια διείσδυσης σε κτίρια γραφείων µειώνεται αναλογικά µε τη συχνότητα [2425]. Αυτή η εξάρτηση από τη συχνότητα µπορεί να υφίσταται λόγω του γεγονότος ότι το κύµα διαδίδεται µέσω ανοιγµάτων όπως είναι τα παράθυρα αντί µέσω του τοίχου µε αποτέλεσµα πεδία µε χαµηλότερο µήκος κύµατος να τα διαδίδονται καλύτερα. εν είναι γνωστό αν αυτή η τάση θα συνεχιστεί για συχνότητες πάνω από 2 GHz.

19 Περίληψη 111 Τα δάπεδα των µοντέρνων κτιριακών χώρων γραφείων και εµπορικών χώρων είναι κατασκευασµένα από χυτό σκυρόδεµα και µπορεί να διαθέτουν χαλύβδινες ράβδους υποστήριξης ή µπορεί το σκυρόδεµα να έχει χυτευθεί σε αυλακωτά ατσάλινα καλούπια τα οποία παραµένουν εκεί. Στην πρώτη περίπτωση οι ενισχυτικές ράβδοι µπορεί να απέχουν 20 cm ή και περισσότερο και δεν σκεδάζουν ισχυρά τα πεδία. Ω- στόσο τα αυλακωτά ατσάλινα καλούπια που παραµένουν στη θέση τους θα είναι πολύ ανακλαστικά. Τα προκατασκευασµένα δάπεδα από σκυρόδεµα περιέχουν και ενισχυτικές ράβδους και κενούς χώρους. Η απώλεια µετάδοσης µέσω δαπέδων από σκυρόδεµα χωρίς ατσάλινες κοιλότητες έχει µετρηθεί στα 13 db [22]. Σε ψηλά κτίρια διαπιστώνουµε ότι η απώλεια µετάδοσης δεν αυξάνεται γραµµικά ανάλογα µε τον αριθµό ορόφων µεταξύ ποµπού και δέκτη [22]. Αυτή η συµπεριφορά οφείλεται στην παρουσία άλλων διαδροµών από τις οποίες µπορεί να µεταφερθεί το σήµα από τον ποµπό στον δέκτη όπως θα µελετήσουµε στο Κεφάλαιο Περίληψη Τα ηλεκτρικά και µαγνητικά πεδία σε µικρές περιοχές που περιβάλλουν µεµονωµένες διαδροµές ακτινών είναι κατά προσέγγιση όπως εκείνα ενός επίπεδου κύµατος. Εποµένως η µελέτη της διάδοσης των επιπέδων κυµάτων µπορεί να µας βοηθήσει να κατανοήσουµε τη συµπεριφορά των περισσότερο περίπλοκων κυµάτων. Για παράδειγµα τα πρότυπα παρεµβολής και τα σχετικά φαινόµενα παραγόµενα από πολυδιοδικές αφίξεις µπορούν να µοντελοποιηθούν µε υπέρθεση επίπεδων κυµάτων. Στα επόµενα κεφάλαια ο νόµος του Snell και οι συντελεστές ανάκλασης και µετάδοσης οι οποίοι βρέθηκαν για τα επίπεδα κύµατα χρησιµοποιούνται επίσης και για σφαιρικά κύµατα που εκπέµπονται από κεραίες για να ερµηνευθούν οι αλληλεπιδράσεις µε το έδαφος και τους τοίχους. Κατά τη µοντελοποίηση της διάδοσης σε πόλεις θα διαπιστώσουµε ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ο συντελεστής ανάκλασης να είναι πεπερασµένος σε κάθετη πρόσπτωση και να πλησιάζει τη µονάδα σε παρεκκλίνουσα πρόσπτωση ανεξάρτητα από την κατασκευή του τοίχου ή την πόλωση. Προβλήµατα 3.1 Υποθέτουµε ότι f = 24 GHz. (α) Βρείτε τον κυµατικό αριθµό k d το µήκος κύµατος λ d και την εµπέδηση η d για το γυαλί αν ε r = 38. (β) Για ξηρό σκυρόδεµα µε ε r = 5 j03 ο κυµατικός αριθµός k d θα είναι µιγαδικός. Βρείτε το Re{k d } και το Im{k d } όπως επίσης και το λ d = 2π/Re{k d }. Στο σκυρόδεµα το πλάτος ενός ραδιοκύµατος εξασθενεί µε την απόσταση d κατά exp[ dim{k d }]. Σε ποια απόσταση φθίνει το πλάτος κατά παράγοντα 1/e και σε ποια απόσταση κατά παράγοντα 1/e 3 ;

20 112 Κεφάλαιο 3 ιάδοση ανάκλαση και µετάδοση επίπεδων κυµάτων 3.2 Υποθέτουµε ότι υπάρχουν Ν = 6 επίπεδα κύµατα τα οποία διαδίδονται παράλληλα µε το επίπεδο (xz) σε τυχαίως κατανεµηµένες γωνίες θ i στον άξονα x και είναι πολωµένα κατά µήκος του y. Τότε η µεταβολή του ηλεκτρικού πεδίου στον άξονα x δίνεται από τη σχέση: N jφi jkxsinθi y( 0) i i= 1 E x = Ve e (3-61) όπου V i και φ i είναι τα πλάτη και οι φάσεις των επίπεδων κυµάτων. (α) Με µια γεννήτρια τυχαίων αριθµών ή έναν πίνακα τυχαίων αριθµών επιλέξτε τιµές για τις γωνίες θ i στο διάστηµα 0 2π. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για να πάρετε ένα ανεξάρτητο σύνολο τιµών για τις φάσεις φ i. Καταγράψτε τις τιµές των θ i και φ i. (β) Για συχνότητα f = 1GHz και αν για κάθε i ισχύει ότι V i = 1 να υπολογιστεί και να σχεδιαστεί το E(0) x σε 400 σηµεία στο διάστηµα 3 x < 3 m. (γ) Για τις 400 τιµές u n (n = ) οι οποίες υπολογίστηκαν στο µέρος (β) βρείτε τις µέσες < u n > και < (u n ) 2 > και συγκρίνετε την τελευταία µε το ( < u n > ) 2. (δ) Κανονικοποιήστε τις τιµές u n του µέρους (γ) σε < u n >. Από το προκύπτον σύνολο αριθµών r n = u n / < u n > να υπολογιστεί και να σχεδιαστεί η συνάρτηση αθροιστικής κατανοµής. Στην ίδια γραφική παράσταση να σχεδιαστεί η κατανοµή Rayleigh P(r) = 1 exp( πr 2 /4). (ε) Με χρήση των τιµών r n να υπολογίσετε και να σχεδιάσετε τη συνάρτηση συσχέτισης C(s) που ορίστηκε στη αναφορά (14) για 0 s 03m. 3.3 Επαναλάβετε το Πρόβληµα (3-2) για τις περιπτώσεις όπου V 1 = 3 και V i = 1 για i 1 και όταν V 1 = 6 και V i = 1 για i Αν ε r πραγµατικό να δείξετε από τις Σχέσεις (3-27) και (3-28) ότι για πόλωση ΤΕ ισχύει ότι 1 Γ 2 Ε = (Ζ ΤΕ /Ζ ΤΕ d )Τ 2 Ε δηλαδή οποιαδήποτε από τις δύο παραστάσεις δίνει το ίδιο κλάσµα µεταδιδόµενης ισχύος µέσα στο διηλεκτρικό όπως είδαµε µετά την (3-28). 3.5 Ένα κύµα που διαδίδεται στον αέρα είναι προσπίπτον πάνω σε µια παγωµένη λίµνη ( ε r = 32) σε γωνία θ µε την κάθετη διεύθυνση. Να βρεθεί η γωνία Brewster θ Β. Αν θ = 45 ο βρείτε το θ Τ και το Γ Η για πόλωση ΤΜ. Κάντε το ίδιο για θ = 75 ο. 3.6 Ένα επίπεδο κύµα συχνότητας f = 1 GHz και πόλωσης TE ανακλάται από έναν τοίχο από τούβλα ο οποίος έχει πάχος w = 16cm. Χωρίς να λάβουµε υπόψη τις απώλειες είναι ε r = 4. Βρείτε τον συντελεστή ανάκλασης Γ Ε για κάθετη πρόσπτωση (θ = 0). Ποια είναι η οριακή τιµή του Γ Ε καθώς η θ τείνει στις 90 ο ; Βρείτε όποιες γωνίες πρόσπτωσης θ έχουν Γ Ε = 0.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο.

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 63 6. Άσκηση 6 Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. 6.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης αυτής, καθώς και των δύο εποµένων, είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ραδιοδίαυλοι Ιδανικός Ραδιοδίαυλος Το λαµβανόµενο σήµα αποτελείται από ένα απευθείας λαµβανόµενο σήµα, από το οποίο ανακατασκευάζεται πλήρως το εκπεµπόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα Θέµα 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

11 ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ

11 ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ xx ΤΟΜΟΣ ΙI 11 ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ 741 11.1 Διαφορική και ολοκληρωτική μορφή των εξισώσεων Maxwell Ρεύμα μετατόπισης...................................... 741 11.2 Οι εξισώσεις Maxwell σε μιγαδική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Ασύρματη διάδοση Εισαγωγή Κεραίες διάγραμμα ακτινοβολίας, κέρδος, κατευθυντικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά. Απορρόφυση ακτινοβολίας. Μέρος 1ον : ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά.

ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά. Απορρόφυση ακτινοβολίας. Μέρος 1ον : ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 53 ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά. Απορρόφυση ακτινοβολίας. 5. Άσκηση 5 5.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15 ΚίνησηΚυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 15 ΚίνησηΚυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 15 ΚίνησηΚυµάτων ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου 15 Χαρακτηριστικά Κυµατικής Είδη κυµάτων: ιαµήκη και Εγκάρσια Μεταφορά ενέργειας µε κύµατα Μαθηµατική Περιγραφή της ιάδοσης κυµάτων ΗΕξίσωσητουΚύµατος Κανόνας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων Περιεχόµενα Κεφαλαίου 15 Χαρακτηριστικά των Κυµάτων Είδη κυµάτων: Διαµήκη και Εγκάρσια Μεταφορά ενέργειας µε κύµατα Μαθηµατική Περιγραφή της Διάδοσης κυµάτων Η Εξίσωση του Κύµατος

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 4 Διάδοση ραδιοκυμάτων

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 4 Διάδοση ραδιοκυμάτων Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 4 Διάδοση ραδιοκυμάτων Εξασθένηση μεγάλης κλίμακας (Lage scale fading) Καθώς το κινητό απομακρύνεται από το B.S. (0m, 00m, 000m) η τοπική μέση τιμή της ισχύος του λαμβανόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από µία σχισµή.

Περίθλαση από µία σχισµή. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 71 7. Άσκηση 7 Περίθλαση από µία σχισµή. 7.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την συµπεριφορά των µικροκυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Φύση του φωτός. Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο. μήκος κύματος φωτός. συχνότητα φωτός

Φύση του φωτός. Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο. μήκος κύματος φωτός. συχνότητα φωτός Γεωμετρική Οπτική Φύση του φωτός Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: ΚΥΜΑΤΙΚΗ Βασική ιδέα Το φως είναι μια Η/Μ διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο Βασική Εξίσωση Φαινόμενα που εξηγεί καλύτερα (κύμα) μήκος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές Επικοινωνίες

Κινητές Επικοινωνίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Κινητές Επικοινωνίες Ενότητα 1: Μοντέλα Ραδιοδιάδοσης Σαββαΐδης Στυλιανός Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΑ ΙΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - Ευρεία Ραδιοκάλυψη Εξωτερικών χώρων -Βάθος Ραδιοκάλυψης -Interwoking µεταξύ συστηµάτων ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ -Μεγάλος αριθµός συνδροµητών -Μικρή απόρριψη

Διαβάστε περισσότερα

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό.

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 91 9. Άσκηση 9 ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. 9.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε τα φαινόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Πλάγια ιάδοση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Πλάγια ιάδοση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Πλάγια ιάδοση 2.1 Χαρακτηριστικά της διάδοσης HF Αν και οι κατακόρυφες ηχοβολήσεις είναι πολύ µεγάλης αξίας όσο αφορά τη µελέτη της δοµής και των ιδιοτήτων της ιονόσφαιρας, οι ραδιοζεύξεις

Διαβάστε περισσότερα

δ) Αν ένα σηµείο του θετικού ηµιάξονα ταλαντώνεται µε πλάτος, να υπολογίσετε την απόσταση του σηµείου αυτού από τον πλησιέστερο δεσµό. ΑΣΚΗΣΗ 4 Μονοχρ

δ) Αν ένα σηµείο του θετικού ηµιάξονα ταλαντώνεται µε πλάτος, να υπολογίσετε την απόσταση του σηµείου αυτού από τον πλησιέστερο δεσµό. ΑΣΚΗΣΗ 4 Μονοχρ ΑΣΚΗΣΗ 1 Κατά µήκος µιας ελαστικής χορδής µεγάλου µήκους που το ένα άκρο της είναι ακλόνητα στερεωµένο, διαδίδονται δύο κύµατα, των οποίων οι εξισώσεις είναι αντίστοιχα: και, όπου και είναι µετρηµένα σε

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 4. Η Φυσική της Μουσικής Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων. Διάθλαση και Περίθλαση Κυμάτων Κύματα σε Δύο Διαστάσεις Doppler Effect και Shock Waves

Διάλεξη 4. Η Φυσική της Μουσικής Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων. Διάθλαση και Περίθλαση Κυμάτων Κύματα σε Δύο Διαστάσεις Doppler Effect και Shock Waves Η Φυσική της Μουσικής Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Διάλεξη 4 Διάθλαση και Περίθλαση Κυμάτων Κύματα σε Δύο Διαστάσεις Doppler Effect και Shock Waves Ανασκόπηση Διάλεξης 3 Αναφερθήκαμε στην Απλή Αρμονική Κίνηση (ΑΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΩΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ. H γραφική αναπαράσταση ενός κύματος φωτός δίνεται στο Σχήμα 1(α) που ακολουθεί: ΣΧΗΜΑ 1

ΠΟΛΩΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ. H γραφική αναπαράσταση ενός κύματος φωτός δίνεται στο Σχήμα 1(α) που ακολουθεί: ΣΧΗΜΑ 1 ΠΟΛΩΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Το φως είναι ένα σύνθετο κύμα. Με εξαίρεση την ακτινοβολία LASER, τα κύματα φωτός δεν είναι επίπεδα κύματα. Κάθε κύμα φωτός είναι ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα στο οποίο τα διανύσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER ΑΣΚΗΣΗ ΝΟ2 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Γ. Μήτσου Οκτώβριος 2007 Α. Θεωρία Εισαγωγή Η ταχύτητα του φωτός

Διαβάστε περισσότερα

Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων.

Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 101 10. Άσκηση 10 Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων. 10.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 3: Διαλείψεις

Εργαστήριο 3: Διαλείψεις Εργαστήριο 3: Διαλείψεις Διάλειψη (fading) είναι η παραμόρφωση ενός διαμορφωμένου σήματος λόγω της μετάδοσης του σε ασύρματο περιβάλλον. Η προσομοίωση μίας τέτοιας μετάδοσης γίνεται με την μοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματες Ζεύξεις - Εργαστήριο

Ασύρματες Ζεύξεις - Εργαστήριο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ασύρματες Ζεύξεις - Εργαστήριο Εξάμηνο 6 o Ακ. Έτος: 2015-2016 6 ο Εργαστήριο: Μελε τη πολύ οδης διά δοσης (προφι λ ισχύ ος, περιβά λλούσά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ 0 ΕΚΦΩΝΗΕΙ ΘΕΜΑ Α τις ηµιτελείς προτάσεις Α Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία τη συµπληρώνει σωστά. Α. Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

HMY 333 Φωτονική Διάλεξη 12 Οπτικοί κυματοδηγοί

HMY 333 Φωτονική Διάλεξη 12 Οπτικοί κυματοδηγοί 4 Hsiu. Ha Ανάκλαση και μετάδοση του φωτός σε μια διηλεκτρική επαφή HMY 333 Φωτονική Διάλεξη Οπτικοί κυματοδηγοί i i i r i si c si v c hp://www.e.readig.ac.u/clouds/awell/ c 3 Γωνία πρόσπτωσης < κρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

1. Το σημείο Ο ομογενούς ελαστικής χορδής, τη χρονική στιγμή t= αρχίζει να εκτελεί Α.Α.Τ. με εξίσωση y=,5ημπt ( SI), κάθετα στη διεύθυνση της χορδής. Το κύμα που παράγεται διαδίδεται κατά τη θετική κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1 Θέµα 1 ο 1. Το διάγραµµα του διπλανού σχήµατος παριστάνει τη χρονική µεταβολή της αποµάκρυνσης ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές Λύσεις Θεμάτων Τελικών Εξετάσεων στη Θεματική Ενότητα ΦΥΕ34

Ενδεικτικές Λύσεις Θεμάτων Τελικών Εξετάσεων στη Θεματική Ενότητα ΦΥΕ34 Κυματική ΦΥΕ34 0/07/0 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ενδεικτικές Λύσεις Θεμάτων Τελικών Εξετάσεων στη Θεματική Ενότητα ΦΥΕ34 KYMATIKH Διάρκεια: 80 λεπτά Ονοματεπώνυμο: Τμήμα: Θέμα ο (Μονάδες:.5) Α) Θεωρούμε

Διαβάστε περισσότερα

1. Η συχνότητα αρμονικού κύματος είναι f = 0,5 Hz ενώ η ταχύτητα διάδοσης του υ = 2 m / s.

1. Η συχνότητα αρμονικού κύματος είναι f = 0,5 Hz ενώ η ταχύτητα διάδοσης του υ = 2 m / s. 1. Η συχνότητα αρμονικού κύματος είναι f = 0,5 Hz ενώ η ταχύτητα διάδοσης του υ = 2 m / s. Να βρεθεί το μήκος κύματος. 2. Σε ένα σημείο του Ειρηνικού ωκεανού σχηματίζονται κύματα με μήκος κύματος 1 m και

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Τα κυψελωτά συστήματα εξασφαλίζουν ασύρματη κάλυψη σε μια γεωγραφική περιοχή η οποία διαιρείται σε τμήματα τα οποία είναι γνωστά ως κυψέλες (Εικόνα 1).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 008 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 5 1. Άσκηση 1 Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. 1.1 Εισαγωγή Τα µικροκύµατα είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία όπως το ορατό φώς, οι ακτίνες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜ & Διάδοση ΗΜ Κυμάτων

ΗΜ & Διάδοση ΗΜ Κυμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΗΜ & Διάδοση ΗΜ Κυμάτων Ενότητα 3: Μηχανισμοί Διάδοσης ΗΜ Κυμάτων Σαββαΐδης Στυλιανός Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση Γεωµετρική θεώρηση του Φωτός Ανάκλαση ηµιουργίαειδώλουαπόκάτοπτρα. είκτης ιάθλασης Νόµος του Snell Ορατό Φάσµα και ιασπορά Εσωτερική ανάκλαση Οπτικές ίνες ιάθλαση σε

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Ποµπός ΑΜ εκπέµπει σε φέρουσα συχνότητα 1152 ΚΗz, µε ισχύ φέροντος 10KW. Η σύνθετη αντίσταση της κεραίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 5 Σχεδιασμός Δικτύου

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 5 Σχεδιασμός Δικτύου Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 5 Σχεδιασμός Δικτύου 1 Προϋπολογισμός ισχύος ραδιοζεύξης (Ιink budget) Συνυπολογίζοντας διάφορες παραμέτρους (απώλειες καλωδίωσης, χαρακτηριστικά κεραιών κτλ), υπολογίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 0. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 0. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικό διαγώνισµα Φυσικής Κατεύθυνσης Γ λυκείου 009 ΘΕΜΑ 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σώµα

Διαβάστε περισσότερα

7. Ταλαντώσεις σε συστήµατα µε πολλούς βαθµούς ελευθερίας

7. Ταλαντώσεις σε συστήµατα µε πολλούς βαθµούς ελευθερίας 7 Ταλαντώσεις σε συστήµατα µε πολλούς βαθµούς ελευθερίας Συζευγµένες ταλαντώσεις Βιβλιογραφία F S Crawford Jr Κυµατική (Σειρά Μαθηµάτων Φυσικής Berkeley, Τόµος 3 Αθήνα 979) Κεφ H J Pai Φυσική των ταλαντώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ιατµηµατικό µεταπτυχιακό πρόγραµµα «Οπτική και Όραση» Ασκήσεις Οπτική Ι ιδάσκων: ηµήτρης Παπάζογλου Email: dpapa@iesl.forth.gr

ιατµηµατικό µεταπτυχιακό πρόγραµµα «Οπτική και Όραση» Ασκήσεις Οπτική Ι ιδάσκων: ηµήτρης Παπάζογλου Email: dpapa@iesl.forth.gr ιατµηµατικό µεταπτυχιακό πρόγραµµα «Οπτική και Όραση» Ασκήσεις Οπτική Ι ιδάσκων: ηµήτρης Παπάζογλου Email: dpapa@iesl.forth.gr 1. Να σχεδιάσετε την διάδοση των ακτίνων στα παρακάτω οπτικά συστήµατα F F

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΧΧ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΠΟΛΩΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΣ - ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ FRESNEL

ΑΣΚΗΣΗ ΧΧ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΠΟΛΩΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΣ - ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ FRESNEL ΑΣΚΗΣΗ ΧΧ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΠΟΛΩΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΣ - ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ FRESNEL ΧΧ.1 Σκοπός Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η μελέτη της συμπεριφοράς του γραμμικά πολωμένου φωτός, όταν ανακλάται σε επίπεδη επιφάνεια διηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Χριστιάνα Δαυίδ 960057 Ιάκωβος Στυλιανού 992129 ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Παρουσίαση 1- ΚΕΡΑΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΑΣΚΗΣΗ ΝΟ7 ΟΠΤΙΚΗ FOURIER. Γ. Μήτσου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΑΣΚΗΣΗ ΝΟ7 ΟΠΤΙΚΗ FOURIER. Γ. Μήτσου ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΙΚΗΣ - ΟΠΟΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗΣ & LASER ΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & /Υ ΑΣΚΗΣΗ ΝΟ7 ΟΠΙΚΗ FOURIER Γ. Μήτσου Μάρτιος 8 Α. Θεωρία. Εισαγωγή Η επεξεργασία οπτικών δεδοµένων, το φιλτράρισµα χωρικών συχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΜΑΤΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΜΑΤΑ Θέμα1: Α. Η ταχύτητα διάδοσης ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος: α. εξαρτάται από τη συχνότητα ταλάντωσης της πηγής β. εξαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 007 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ZHTHMA Στις ερωτήσεις έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss Κεφάλαιο Η2 Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένας εναλλακτικός τρόπος υπολογισµού του ηλεκτρικού πεδίου. Ο νόµος του Gauss βασίζεται στο γεγονός ότι η ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα. Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα. Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Πουλιάσης Αντώνης Φυσικός M.Sc. 2 Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα Γεωμετρική

Διαβάστε περισσότερα

συνίστανται από πολωτή που επιτρέπει να περνούν µόνο τα κατακόρυφα πολωµένα κύµατα.

συνίστανται από πολωτή που επιτρέπει να περνούν µόνο τα κατακόρυφα πολωµένα κύµατα. Γραµµικά πολωµένο ηλεκτροµαγνητικό κύµα. Νόµος του Malus Η κλασσική κυµατική θεωρία του φωτός µοντελοποιεί το φως (ή ένα τυχόν ηλεκτροµαγνητικό κύµα κατ επέκταση), στον ελεύθερο χώρο, ως ένα εγκάρσιο ηλεκτροµαγνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική Ενότητα: Μηχανικά Κύµατα - Επαλληλία Ασκήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως

ιδακτική Ενότητα: Μηχανικά Κύµατα - Επαλληλία Ασκήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Τίτλος Κεφαλαίου: Κύµατα ιδακτική Ενότητα: Μηχανικά Κύµατα - Επαλληλία Ασκήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Θέµα 3ο: (Εσπερινό Μάιος 0) Το άκρο Ο γραµµικού οµογενούς ελαστικού µέσου,

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακήΓεωµετρία. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακήΓεωµετρία. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακήΓεωµετρία Γιάννης Κατσίγιαννης ΗηλιακήενέργειαστηΓη Φασµατικήκατανοµήτηςηλιακής ακτινοβολίας ΗκίνησητηςΓηςγύρωαπότονήλιο ΗκίνησητηςΓηςγύρωαπότονήλιοµπορεί να αναλυθεί σε δύο κύριες συνιστώσες: Περιφορά

Διαβάστε περισσότερα

Πως διαδίδονται τα Η/Μ κύματα σε διαφανή διηλεκτρικά?

Πως διαδίδονται τα Η/Μ κύματα σε διαφανή διηλεκτρικά? Πως διαδίδονται τα Η/Μ κύματα σε διαφανή διηλεκτρικά? (Μη-μαγνητικά, μη-αγώγιμα, διαφανή στερεά ή υγρά με πυκνή, σχετικά κανονική διάταξη δομικών λίθων). Γραμμικά πολωμένο κύμα προσπίπτει σε ηλεκτρόνιο

Διαβάστε περισσότερα

Μικροκυματική μέτρηση σχετικής υγρασίας καρπών στα 2.8 GHz

Μικροκυματική μέτρηση σχετικής υγρασίας καρπών στα 2.8 GHz Μικροκυματική μέτρηση σχετικής υγρασίας καρπών στα 2.8 GHz Κουφογιάννης Ιωάννης, Πιπής Κωνσταντίνος ikoufis@ee.auth.gr, napoli2004@yahoo.gr Προπτυχιακοί φοιτητές Τομέας Τηλεπικοινωνιών Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής 1. To βάθος µιας πισίνας φαίνεται από παρατηρητή εκτός της πισίνας µικρότερο από το πραγµατικό, λόγω του φαινοµένου της: α. ανάκλασης β. διάθλασης γ. διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση Γωνίας Brewster Νόμοι του Fresnel

Μέτρηση Γωνίας Brewster Νόμοι του Fresnel Μέτρηση Γωνίας Bewse Νόμοι του Fesnel [] ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πείραμα, δέσμη φωτός από διοδικό lase ανακλάται στην επίπεδη επιφάνεια ενός ακρυλικού ημι-κυκλικού φακού, πολώνεται γραμμικά και ανιχνεύεται από ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική Μικροκυμάτων ΜΚ 1, ΜΚ 2

Οπτική Μικροκυμάτων ΜΚ 1, ΜΚ 2 Οπτική Μικροκυμάτων ΜΚ 1, ΜΚ 2 1 Εισαγωγή Μικροκύματα είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκος κύματος 0.1cm

Διαβάστε περισσότερα

LASER 3 ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΦΩΤΟΣ LASER ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΑΣ ΛΕΠΤΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΟΚΚΩΝ

LASER 3 ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΦΩΤΟΣ LASER ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΑΣ ΛΕΠΤΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΟΚΚΩΝ LASER 3 ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΦΩΤΟΣ LASER ΜΕΣΩ ΙΑΦΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΑΣ ΛΕΠΤΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΟΚΚΩΝ A. ΘΕΩΡΙΑ 1. Περίθλαση 1.1 Εισαγωγή Μια βασική ιδιότητα των κυµάτων είναι ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΟΙ ΣΥΖΕΥΚΤΕΣ. ιαχωριστές Ισχύος Πολυπλέκτες/Αποπολυπλέκτες Μήκους Κύµατος (WDM) Πολλαπλές θύρες εισόδων-εξόδων

ΟΠΤΙΚΟΙ ΣΥΖΕΥΚΤΕΣ. ιαχωριστές Ισχύος Πολυπλέκτες/Αποπολυπλέκτες Μήκους Κύµατος (WDM) Πολλαπλές θύρες εισόδων-εξόδων ΟΠΤΙΚΟΙ ΣΥΖΕΥΚΤΕΣ ιαχωριστές Ισχύος Πολυπλέκτες/Αποπολυπλέκτες Μήκους Κύµατος (WDM) Πολλαπλές θύρες εισόδων-εξόδων Τεχνικές Κατασκευής Συζευκτών ΣΥΝΤΗΓΜΕΝΩΝ ΣΥΖΕΥΚΤΩΝ ΙΚΩΝΙΚΗΣ ΕΚΛΕΠΤΥΝΣΗΣ Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

EΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ

EΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://wwwstudy4examsgr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ. Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ. Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 015 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ A Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 6 Απριλίου 015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2015 Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2015 Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος Γ Λυκείου 7 Μαρτίου 2015 ΟΔΗΓΙΕΣ: 1. Η επεξεργασία των θεμάτων θα γίνει γραπτώς σε χαρτί Α4 ή σε τετράδιο που θα σας δοθεί (το οποίο θα παραδώσετε στο τέλος της εξέτασης). Εκεί θα σχεδιάσετε και όσα γραφήματα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M4. Κίνηση σε δύο διαστάσεις

Κεφάλαιο M4. Κίνηση σε δύο διαστάσεις Κεφάλαιο M4 Κίνηση σε δύο διαστάσεις Κινηµατική σε δύο διαστάσεις Θα περιγράψουµε τη διανυσµατική φύση της θέσης, της ταχύτητας, και της επιτάχυνσης µε περισσότερες λεπτοµέρειες. Θα µελετήσουµε την κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα στη Φυσική Κατεύθυνσης Γ Λυκείου

ιαγώνισµα στη Φυσική Κατεύθυνσης Γ Λυκείου ιαγώνισµα στη Φυσική Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Ηµεροµηνία: / / 2011 Θ 1 Θ 2 Θ 3 Θ 4 Βαθµός Ονοµατεπώνυµο:. Τµήµα: Γ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-10

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ OΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ OΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693 946778 ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ OΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συγγραφή Επιμέλεια: Παναγιώτης Φ. Μοίρας ΣΟΛΩΜΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑ 693 946778 www.pmoira.weebly.com ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 05 ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διάρκεια: 3 ώρες ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) U β A

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 05 ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διάρκεια: 3 ώρες ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) U β A Σελίδα 1 από 5 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 05 ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διάρκεια: 3 ώρες ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1- Α και

Διαβάστε περισσότερα

4ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 21 εκέµβρη ο Κεφάλαιο - Κύµατα. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α

4ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 21 εκέµβρη ο Κεφάλαιο - Κύµατα. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α 4ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 21 εκέµβρη 2014 Α.1. Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα : 2ο Κεφάλαιο - Κύµατα Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α (ϐ) υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας. Α.2. υο σύγχρονες πηγές

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου

Διαγώνισμα Φυσικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Διαγώνισμα Φυσικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Ζήτημα 1 ον 1.. Ένα σημειακό αντικείμενο εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Τις χρονικές στιγμές που το μέτρο της ταχύτητας του αντικειμένου είναι μέγιστο, το μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

δ. έχουν πάντα την ίδια διεύθυνση.

δ. έχουν πάντα την ίδια διεύθυνση. Διαγώνισμα ΦΥΣΙΚΗ Κ.Τ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΖΗΤΗΜΑ 1 ον 1.. Σφαίρα, μάζας m 1, κινούμενη με ταχύτητα υ1, συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με ακίνητη σφαίρα μάζας m. Οι ταχύτητες των σφαιρών μετά την κρούση α. έχουν

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Τρέχοντα Κύµατα. Οµάδα.

2.1 Τρέχοντα Κύµατα. Οµάδα. 2.1 Τρέχοντα Κύµατα. Οµάδα. 2.1.41. Κάποια ερωτήµατα πάνω σε µια κυµατοµορφή. Ένα εγκάρσιο αρµονικό κύµα, πλάτους 0,2m, διαδίδεται κατά µήκος ενός ελαστικού γραµµικού µέσου, από αριστερά προς τα δεξιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ιάθλαση µέσω πρίσµατος Φασµατοσκοπικά χαρακτηριστικά πρίσµατος

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ιάθλαση µέσω πρίσµατος Φασµατοσκοπικά χαρακτηριστικά πρίσµατος Ο1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ιάθλαση µέσω πρίσµατος Φασµατοσκοπικά χαρακτηριστικά πρίσµατος 1. Εισαγωγή Όταν δέσµη λευκού φωτός προσπέσει σε ένα πρίσµα τότε κάθε µήκος κύµατος διαθλάται σύµφωνα µε τον αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/02/12 ΛΥΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/02/12 ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 011-01 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1/0/1 ΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές

Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές Πηγή Θορύβου Αποτέλεσµα Θορύβου=16 µονάδες Συνολικό Αποτέλεσµα Θορύβου: 16-12=4 µονάδες Ποµπός έκτης Αποτέλεσµα Θορύβου=12 µονάδες Θόρυβος & Παρεµβολές σε Συνεστραµµένες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Κατάλογος Σχημάτων

Πρόλογος. Κατάλογος Σχημάτων Περιεχόμενα Πρόλογος Κατάλογος Σχημάτων v xv 1 ΜΔΕ πρώτης τάξης 21 1.1 Γενικότητες........................... 21 1.2 Εισαγωγή............................ 24 1.2.1 Γεωμετρικές θεωρήσεις στο πρόβλημα της

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής & Δρ. Στυλιανός Π. Τσίτσος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Z U REC (cm) (V) i =log(z) y i =log(u REC ) x i x i y i 10 74,306 1,000 1,871 1,000 1, ,528 1,079 1,796 1,165 1, ,085 1,146 1,749

Z U REC (cm) (V) i =log(z) y i =log(u REC ) x i x i y i 10 74,306 1,000 1,871 1,000 1, ,528 1,079 1,796 1,165 1, ,085 1,146 1,749 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΑΣΚΗΣΗ 3) - set 00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ Ονοµατεπώνυµο: Γηρούσης Θεόδωρος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ανάκλαση. Κάτοπτρα. Διάθλαση. Ολική ανάκλαση. Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου. Μετατόπιση ακτίνας. Πρίσματα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ανάκλαση. Κάτοπτρα. Διάθλαση. Ολική ανάκλαση. Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου. Μετατόπιση ακτίνας. Πρίσματα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ Ανάκλαση Κάτοπτρα Διάθλαση Ολική ανάκλαση Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου Μετατόπιση ακτίνας Πρίσματα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ - Ανάκλαση Επιστροφή σε «γεωμετρική οπτική» Ανάκλαση φωτός ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κύµατα - Φαινόµενο Doppler Ενδεικτικές Λύσεις Σάββατο 17 εκέµβρη 2016 Θέµα Α

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κύµατα - Φαινόµενο Doppler Ενδεικτικές Λύσεις Σάββατο 17 εκέµβρη 2016 Θέµα Α ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κύµατα - Φαινόµενο Doppler Ενδεικτικές Λύσεις Σάββατο 17 εκέµβρη 2016 Θέµα Α Α.1 Η συχνότητα ταλάντωσης µιας πηγής, που παράγει εγκάρσιο αρµονικό κύµα σε ένα ελαστικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 TΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ

Κεφάλαιο 3 TΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ Κεφάλαιο 3 TΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΓΗ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ: ΟΤΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΟΤΙ ΤΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 0 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία τη συµπληρώνει σωστά. Α. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ Διαλ.33 1 KYMATA

ΦΥΣ Διαλ.33 1 KYMATA ΦΥΣ 131 - Διαλ.33 1 KYMATA q Κύµατα εµφανίζονται σε συστήµατα µε καταστάσεις ισορροπίας. Τα κύµατα είναι διαταραχές από τη θέση ισορροπίας. q Τα κύµατα προκαλούν κίνηση σε πολλά διαφορετικά σηµεία σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

KYMATA Ανάκλαση - Μετάδοση

KYMATA Ανάκλαση - Μετάδοση ΦΥΣ 131 - Διαλ.34 1 KYMATA Ανάκλαση - Μετάδοση q Παλµός πάνω σε χορδή: Ένα άκρο της σταθερό (δεµένο) Προσπίπτων Ο παλµός ασκεί µια δύναµη προς τα πάνω στον τοίχο ο οποίος ασκεί µια δύναµη προς τα κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από διπλή σχισµή.

Περίθλαση από διπλή σχισµή. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 81 8. Άσκηση 8 Περίθλαση από διπλή σχισµή. 8.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε τα φράγµατα περίθλασης και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισμα στη Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Επαναληπτικό Ι

ιαγώνισμα στη Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Επαναληπτικό Ι Θέμα 1 ο ιαγώνισμα στη Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Επαναληπτικό Ι Στα ερωτήματα 1 5 του πρώτου θέματος, να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα της απάντησης που θεωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/4/2009

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/4/2009 ΕΠΩΝΥΜΟ:........................ ΟΝΟΜΑ:........................... ΤΜΗΜΑ:........................... ΤΣΙΜΙΣΚΗ & ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ : 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ : 919113 949422 www.syghrono.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1ο ΑΡΧΗ 1ΗΣΣΕΛΙ ΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς

Διαβάστε περισσότερα

Είδη κυµάτων. Ηλεκτροµαγνητικά κύµατα. Σε κάποιο φυσικό µέσο προκαλείται µια διαταραχή. Το κύµα είναι η διάδοση της διαταραχής µέσα στο µέσο.

Είδη κυµάτων. Ηλεκτροµαγνητικά κύµατα. Σε κάποιο φυσικό µέσο προκαλείται µια διαταραχή. Το κύµα είναι η διάδοση της διαταραχής µέσα στο µέσο. Κεφάλαιο T2 Κύµατα Είδη κυµάτων Παραδείγµατα Ένα βότσαλο πέφτει στην επιφάνεια του νερού. Κυκλικά κύµατα ξεκινούν από το σηµείο που έπεσε το βότσαλο και αποµακρύνονται από αυτό. Ένα σώµα που επιπλέει στην

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα διάλεξης

Περιεχόμενα διάλεξης 7η Διάλεξη Οπτικές ίνες Γ. Έλληνας, Διάλεξη 7, σελ. 1 Περιεχόμενα διάλεξης Διασπορά Πόλωσης Γ. Έλληνας, Διάλεξη 7, σελ. Page 1 Πόλωση Γενική θεωρία Γ. Έλληνας, Διάλεξη 7, σελ. 3 Μηχανικό ανάλογο Εγκάρσια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ LASER

ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ LASER ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΚΟΠΟΙ H εξάσκηση στην παρατήρηση και περιγραφή φαινοµένων, όπως το φαινόµενο της συµβολής των κυµάτων H παρατήρηση των αποτελεσµάτων της διάδοσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 23 ΜΑΪOY 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 23 ΜΑΪOY 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 3 ΜΑΪOY 016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ερωτήσεις Θεωρίας. Κεφάλαιο 1 ο (ταλαντώσεις)

Επαναληπτικές Ερωτήσεις Θεωρίας. Κεφάλαιο 1 ο (ταλαντώσεις) Επαναληπτικές Ερωτήσεις Θεωρίας Κεφάλαιο 1 ο (ταλαντώσεις) 1. Να αποδείξεις ότι για να εκτελέσει ένα σώµα Α.Α.Τ., η δύναµη που δέχεται πρέπει να είναι της µορφής: ΣF=-D.x 2. Να αποδείξεις ότι στο σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Κύµατα. 9 ο Γ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ. π 0 3 x(m) ιον. Μάργαρης

Κύµατα. 9 ο Γ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ. π 0 3 x(m) ιον. Μάργαρης 9 ο Γ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ ιον. Μάργαρης Κύµατα 1) ίνονται 4 στιγµιότυπα κύµατος τη χρονική στιγµή t 1. Να σχεδιάστε στους ίδιους άξονες τα στιγµιότυπα τη χρονική στιγµή t 1 + t. 2) Το κύµα του σχήµατος διαδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 0 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ . Γεωμετρική οπτική ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Η Γεωμετρική οπτική είναι ένας τρόπος μελέτης των κυμάτων και χρησιμοποιείται για την εξέταση μερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ 148

ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ 148 ΚΥΜΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ 48 3 ΦΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER Το φαινόµενο Doppler αναφέρεται γενικά στη µεταβολή της συχνότητας των κυµάτων που αντιλαµβάνεται ένας παρατηρητής ως προς τη συχνότητα που εκπέµπει µια πηγή όταν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου 31 Τα µεταβαλλόµενα ηλεκτρικά πεδία παράγουν µαγνητικά πεδία. Ο Νόµος του Ampère-Ρεύµα µετατόπισης Νόµος του Gauss s στο µαγνητισµό

Διαβάστε περισσότερα