CYPRUS AMATEUR RADIO SOCIETY P.O.BOX LIMASSOL CYPRUS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CYPRUS AMATEUR RADIO SOCIETY P.O.BOX 51267 3503 LIMASSOL CYPRUS"

Transcript

1 CYPRUS AMATEUR RADIO SOCIETY P.O.BOX LIMASSOL CYPRUS 5 Απριλίου April 2011 ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ANNUAL GENERAL MEETING Αγαπητό µέλος, Dear Member, Για ακόµη µια φορά έχει έρθει ο καιρός για την ΕΓΣ του ΟΡΚ που θα λάβει χώρα την Κυριακή, 8 Μαΐου It is time once again for the CARS AGM which will take place on Sunday, 8 th May Η συνάντηση αυτή προσφέρει µια καλή ευκαιρία για προσωπική συνάντηση µεταξύ των ραδιοερασιτεχνών της Κύπρου, ειδικότερα µε τους νεοεισερχόµενους στον Όµιλο, έτσι παρακαλείστε όπως δοκιµάσετε να παρευρεθείτε. This is a great opportunity to meet in person with the rest of the hams in Cyprus, especially the newcomers to the Society, and therefore you should make every effort to attend. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ, 8 ΜΑΙΟΥ 2011 DATE: SUNDAY, 8 MAY 2011 ΩΡΑ / TIME: 10:00 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: PLACE: ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ στη Λεµεσό Κυπριακός Οργαν. Αθλητ. (δίπλα στο Ξενοδ. Ποσειδώνια) CENTRE FOR SAILING GAMES in Limassol Cyprus Sport Organization (next to the Poseidonia Hotel) Θα ακολουθήσει ραδιοερασιτεχνικό γεύµα µετά το ΕΓΣ. An Amateur Radio Lunch will follow the AGM. Ατζέντα για την ΕΓΣ: Agenda for the AGM: 1. Έγκριση των πρακτικών της ΕΓΣ του έτους Approval of 2010 AGM minutes. 2. Ετήσια έκθεση από το Γραµµατέα για το έτος Annual Report from the Secretary. 3. Έγκριση οικονοµικού ισολογισµού του 2010 όπως παρουσιάζεται από τον Ταµία. Approval of 2010 financial accounts as presented by the Treasurer. 4. Ανάθεση των Ελεγκτών για τη χρονιά Appointment of Auditors for the year 2012.

2 5. Άλλα θέµατα: Other Matters: 5.1 ίκτυο αναµεταδοτών του νησιού: Island-wide Repeater network: - Παρουσίαση της εργασίας που έγινε µέχρι στιγµής. Presentation of the work accomplished so far. - Συζήτηση µελλοντικής εργασίας. Discussion of future work. 5.2 Παρουσία σε Σηµαντικές εκδηλώσεις / Έκτακτες Ανάγκες Major events / Emergency Communications presence - Χρέωση για υπηρεσίες; Charging for services? 5.3 Άλλα θέµατα: Other matters: - Μαθήµατα για απόκτηση άδειας ραδιοερασιτέχνη Lessons for the amateur radio examinations > Ζητούνται εκπαιδευτές Trainers needed > ωρεάν ή µε χρέωση; Free or at a cost? - Οι Νέοι στο Ραδιοερασιτεχνισµός / Youth in Amateur Radio > Πρόσκοποι JOTA, Πτυχίο Ραδιοερασιτέχνη Scouts JOTA, Amateur Radio Badge. > Κολλέγια / Ιδιωτικές σχολές / Πανεπιστήµια Colleges / Private Schools / Universities. - ιαχείριση προώθησης έκθεση σε εκδηλώσεις Promotion management events exposure. 6. Εκλογή των επτά µελών για να υπηρετήσουν στην Κεντρική Επιτροπή ΟΡΚ για το 2011 και το διορισµό των ατόµων που να συµπληρώνουν τις θέσεις εκτός επιτροπής. Election of seven members to serve on the CARS Central Committee for 2011 and appointment of people to fill-in the non-committee positions. (Repeater/Beacon/Digital Networks Groups, QSL Manager, Beacon QSL Manager, Visitor Liaison Officer, HF/VHF Manager, Emergency Communications Coordinator, Award Manager, Webmaster, IARU Liaison) Σηµειώσεις: Notes: 1. Εάν επιθυµείτε να θέσετε υποψηφιότητα στην κεντρική επιτροπή του ΟΡΚ πρέπει να υποβάλετε γραπτός την πρόθεση σας, υπογραµµένη από δύο άλλα µέλη του ΟΡΚ, τουλάχιστο 5 µέρες πριν την ΕΓΣ στο Γενικό γραµµατέα. Παρακαλώ όπως σταλεί η επιστολή σας στην προσωπική διεύθυνση του γενικού γραµµατέα ώστε να ληφθεί έγκαιρα: Νέστορας Ιακωβίδης 5B4AHZ Γενικός Γραµµατέας ΟΡΚ ΤΘ Λευκωσία If you would like to stand for election to the CARS central committee you must submit a letter with your candidency, signed by two other CARS members, at least 5

3 days before the AGM to the Secretary. Please address this letter to the Secretary s personal address so as to make sure that such letters are received without delays: Nestoras Jacovides 5B4AHZ CARS General Secretary P.O.Box Lefkosia ιαφορετικά µπορείτε να στείλετε µέσω τηλεµιότυπου ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σάρωση της επιστολής σας στο τηλέφωνο ή στη διεύθυνση και τότε απλά δώστε την πρωτότυπη επιστολή την ηµέρα της ΕΓΣ. Εάν δεν είστε σίγουροι ως προς το τι περιλαµβάνει η θητεία στην Κεντρική Επιτροπή του ΟΡΚ µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τον γραµµατέα στο ή να κατεβάσετε και να διαβάσετε το καταστατικό του ΟΡΚ από την ιστοσελίδα Alternatively you can fax or a scanned copy of your letter to fax or and then just hand in your original copy on the day of the AGM. If you are not sure what serving on the CARS central committee entails you can call the secretary on or download and read the CARS Constitution from the website 2. Εάν υπάρχει οποιοδήποτε θέµα το οποίο επιθυµείτε να συζητηθεί στην ΕΓΣ κάτω από τον γενικό τίτλο Άλλα θέµατα πρέπει να δώσετε γραπτή ειδοποίηση του αιτήµατος σας (µέσω επιστολής, τηλεµιότυπου, ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) στο Γενικό Γραµµατέα τουλάχιστο 5 ηµέρες πριν την ΕΓΣ. If you have a matter that you want to be discussed at the AGM in the Other Matters section you must give written notice of such (by letter, fax or ) to the Secretary at least 5 days before the AGM. 3. Για να παραστεί στην ΕΓΣ και να έχει δικαίωµα εκλογής, το µέλος πρέπει να έχει διευθετήσει την ετήσια συνδροµή του. To attend the AGM and have the right for election, a member must have all his membership subscriptions settled. Στη διάθεση σας, Yours Sincerely, Νέστορας Ιακωβίδης 5B4AHZ Γραµµατέας Nestoras Jacovides 5B4AHZ Secretary

4 NB 1. Παρακαλώ όπως φέρετε αντίγραφο του παρόντος κειµένου στην ΕΓΣ ώστε να αποφευχθεί η εκτύπωση του για να µπορούν τα µέλη να ακολουθούν την σειρά κατά τη συνάντηση. Please bring a printed copy of this document to the AGM so as to avoid having to print again several copies of this so that members can follow the proceedings during the meeting 2. Εάν επιθυµείτε να µείνετε για µεσηµεριανό φαγητό µετά την ΕΓΣ παρακαλώ όπως ενηµερώσετε τον κύριο Νίκο 5B4CV (τηλ , , για την πρόθεση σας το αργότερο µέχρι την Πέµπτη πριν την συνάντηση. If you would like to stay for the lunch after the AGM please notify Nicos 5B4CV (tel , , of your intention to do so latest by the Thursday before the meeting. 3. Τα µέλη θα µπορούν να παραλάβουν τις εισερχόµενες κάρτες QSL κατά τη διάρκεια της ΕΓΣ. Παροµοίως, αν επιθυµείτε να στείλετε κάρτες χρησιµοποιώντας το bureau του ΟΡΚ παρακαλώ όπως φέρετε τις κάρτες σας στη συνάντηση. Incoming QSL cards will be available for collection during the AGM. Similarly, if you have QSL cards to send via the CARS outgoing bureau please bring them along to the meeting 4. Παρακαλώ σηµειώστε ότι, βάσει του καταστατικού του ΟΡΚ, εάν δεν υπάρξει απαρτία στις 10:00, η συνάντηση θα ξεκινήσει στις 10:10, και οι παρευρισκόµενοι θεωρούνται ότι αποτελούν απαρτία.. Please note that, as per the CARS constitution, if the AGM doesn t form a quorum at 10.00, the proceedings will begin at at which time those present are considered to form a quorum.

5 CYPRUS AMATEUR RADIO SOCIETY P.O.BOX LIMASSOL CYPRUS 2011 ANNUAL GENERAL MEETING FORM OF PROXY As per the Constitution any member can hold only one proxy of one other member that cannot attend the meeting. Proxies are to be sent or handed to the Secretary before the start of the meeting. Only the original signed form of proxy will be accepted (no photocopies, faxes etc). I, callsign authorise, callsign to vote on my behalf at the above Annual General Meeting. (Signature)

Kazzie Communications - Volume 6 November 2011

Kazzie Communications - Volume 6 November 2011 Kastellorizian Association of Victoria Inc. PO Box 112 South Melbourne Vic 3205 Phone Fax: (03) 9699 7875 E: info@ kastellorizo.com.au www.kastellorizo.com.au President Yvonne Panagacos 9853-0847 0421-326-199

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Herald. President s Report. Wishing all our members a Happy and Safe Easter! Καλό Πάσχα WWW.HCWA.ORG. We are online

Hellenic Herald. President s Report. Wishing all our members a Happy and Safe Easter! Καλό Πάσχα WWW.HCWA.ORG. We are online Hellenic Community of WA Inc 20 Parker Street, Northbridge WA 6003 Tel: 08 9328 5141 Fax: 08 9227 9652 Wishing all our members a Happy and Safe Easter! Καλό Πάσχα We are online You can now receive your

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΧΟΜΟΡΙΤΩΝ

ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΧΟΜΟΡΙΤΩΝ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΧΟΜΟΡΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 15 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ: www.homori.com Το χωριό μας Χριστούγεννα 2011 στη Χόμορη Παρόλη την οικονομική κρίση, οι «λιγοστοί»

Διαβάστε περισσότερα

Greek School of Ayia Triada Birmingham

Greek School of Ayia Triada Birmingham 20132014 Greek School of Ayia Triada Midlands - Greek School of Ayia Triada Birmingham Information Pack for Parents We welcome you all back to Greek School of Ayia Triada and we hope you all had a lovely,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα στις, 1 Ιουλίου 2015, ο Παρασκευάς Σαρρής ως νόμιμος εκπρόσωπος της Τουριστικής επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF EDUCATION & RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE & SPORT ------ STATE SCHOLARSHIPS FOUNDATION (Ι.Κ.Υ.) DIRECTORATE FOR SPECIAL PROGRAMMES, INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS UNIT FOR FOREIGNERS

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλικά Ελληνικά Book 2 Events Events Chapter 3 - Championships Chapter 3 - Chapter 4 - Competitions Chapter 4 -

Αγγλικά Ελληνικά Book 2 Events Events Chapter 3 - Championships Chapter 3 - Chapter 4 - Competitions Chapter 4 - Αγγλικά Book 2 Events Chapter 3 - Championships Art 31: World Championships Art 32: Continental Championships Art 33: Dates Art 34: Allocation of Championships Art 35: Management Structures Art 36: Invitations

Διαβάστε περισσότερα

Request for information. Αίτημα για πληροφορίες SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE

Request for information. Αίτημα για πληροφορίες SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE AUS193.0808 (Page 1 of 7/Σελίδα 1 από 7) Request for information SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE Αίτημα για πληροφορίες ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Ελληνοαγγλικός οδηγός φράσεων, ορολογιών, παρουσιάσεων για τον κόσμο των επιχειρήσεων BLP BLP Business Linguistic Publication Ltd Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Graduation Handbook Class of 2014

Graduation Handbook Class of 2014 Graduation Handbook Class of 2014 Welcome Note Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Αγαπητοί, Ο Έλληνας φιλόσοφος Αριστοτέλης είχε πει κάποτε: «Της παιδείας είναι πικρές οι ρίζες αλλά οι καρποί γλυκοί». Καθώς πλησιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

AIRPORT TRANSFERS (FROM & TO AIRPORT)

AIRPORT TRANSFERS (FROM & TO AIRPORT) ACTIVITIES Information boards at the Reception area, inside, outside or opposite the Lifts, in the Restaurant Entrance announce the Entertainment, the Activities, the Menus, the Functions and other useful

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN COMMITTEE FOR SPORTS HISTORY

EUROPEAN COMMITTEE FOR SPORTS HISTORY EUROPEAN COMMITTEE FOR SPORTS HISTORY www.cesh-site.eu XVIII CESH Congress 16-18 October 2014 Edessa, Greece Minutes of the General Assembly Thursday, 16 October 2014 Water Museum of Edessa Waterfalls

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αποδοχής Καρτών. Card Acceptance Guide

Οδηγός Αποδοχής Καρτών. Card Acceptance Guide Οδηγός Αποδοχής Καρτών Card Acceptance Guide JCC PAYMENT SYSTEMS LTD ΣΤΑΔΙΟΥ 1 2571 ΝΗΣΟΥ Τ.Κ. 21043 1500 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ 1 STADIOU STREET 2571 NISOU P.O. BOX 21043 1500 NICOSIA - CYPRUS ΤΗΛ. / TEL.:

Διαβάστε περισσότερα

2009-2010 Tuition (in Euros) Intakes: January, (April), October International Students

2009-2010 Tuition (in Euros) Intakes: January, (April), October International Students 2009-2010 Tuition (in Euros) Intakes: January, (April), October International Students MASTER s PROGRAMME (Full Time) 12 MONTHS (October-March) 9.050- MASTER s PROGRAMME JANUARY-MARCH APRIL-SEPTEMBER OCTOBER-DECEMBER

Διαβάστε περισσότερα

The Voice of Saint George Dimhniaio Deltio Ths Ellhnikhs Orqodoxhs Koinothtas Agiou Gewrgiou

The Voice of Saint George Dimhniaio Deltio Ths Ellhnikhs Orqodoxhs Koinothtas Agiou Gewrgiou Non-Profit Org. U.S. POSTAGE Paid New Brunswick, N.J. Permit No. 379 November December 2005 Volume 3 - Issue 6 A publication of the Greek Orthodox Church of Saint George Piscataway, New Jersey The Voice

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. Αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητα. FREE Καλό Πάσχα. Το διπλό μήνυμα της Επετείου της 25ης Μαρτίου

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. Αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητα. FREE Καλό Πάσχα. Το διπλό μήνυμα της Επετείου της 25ης Μαρτίου ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 COMMUNITY PULSE ΤΕΥΧΟΣ 13 FREE Καλό Πάσχα Το διπλό μήνυμα της Επετείου της 25ης Μαρτίου Αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η Κοινότητα τιμά την Διεθνή Ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Race Briefing (Greek message follows)

Race Briefing (Greek message follows) Race Briefing (Greek message follows) For a pleasant and safe race please read the following carefully. Directions The event venue is situated at Drousia middle school inside the village of Drousia, in

Διαβάστε περισσότερα

ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS. 1. Promotion Details

ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS. 1. Promotion Details ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS 1. Promotion Details 1.1 By entering this Sweepstakes you agree that you have read and understood these Terms and Conditions

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σελίδα 1 of 24 Page 1 of 24 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ CODE OF THE CORPORATE GOVERNANCE Σελίδα 2 of 24 Page 2 of 24 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ INDEX OF CONTENTS ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Σελ 3 CHAPTER

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία GREEK Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία διαφέρει από τα αντίστοιχα συστήματα στις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Fun and a sense of community at St Constantine & Helen annual dinner dance

Fun and a sense of community at St Constantine & Helen annual dinner dance Welcome Welcome to the latest edition of Community s View. It has been a busy time for the Greek Orthodox Community since our last newsletter with our Easter celebrations and many events and activities

Διαβάστε περισσότερα

Lion s. Voice. Teachers Voice CONTENTS. Issue 5 September 2010. Teacher s Corner. Cover Story. Απλά Μαθήµατα Σχολικής Ψυχολογίας. Inside City & Guilds

Lion s. Voice. Teachers Voice CONTENTS. Issue 5 September 2010. Teacher s Corner. Cover Story. Απλά Μαθήµατα Σχολικής Ψυχολογίας. Inside City & Guilds The Newsletter of PEOPLECERT for City & Guilds English Language Lion s Voice Teachers Voice CONTENTS Teacher s Corner > Aptitude and Attitude: Which is which? 2 by George Lampropoulos Cover Story > Disabled

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την ιστοσελίδα μας. Σχετικά με την ερώτηση σας παρακαλώ σημειώστε τα ακόλουθα:

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την ιστοσελίδα μας. Σχετικά με την ερώτηση σας παρακαλώ σημειώστε τα ακόλουθα: Πιο κάτω θα βρείτε τις απαντήσεις που δόθηκαν σε ερωτήσεις καταναλωτών από την Ομάδα Διαφώτισης για την διακοπή των αναλογικών τηλεοπτικών μεταδόσεων, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της ιστοσελίδας.

Διαβάστε περισσότερα

6th International and 57rd National Chian Convention of the Chios Societies of the Americas and Canada

6th International and 57rd National Chian Convention of the Chios Societies of the Americas and Canada ORGANIZING COMMITTEE Stefanos Bouboulis, General Co-Chairman Dimitrios B. Kontolios, General Co-Chairman Steve Siderias, General Co-Chairman Tom Lambros, General Co-Chairman Yiannis M. Kontolios, General

Διαβάστε περισσότερα

REGULARITY 5-9 JUNE 2014 STANDARD AND SUPPLEMENTARY REGULATIONS. The text that forms the supplementary regulations is in bold and italic letters

REGULARITY 5-9 JUNE 2014 STANDARD AND SUPPLEMENTARY REGULATIONS. The text that forms the supplementary regulations is in bold and italic letters 13 th HISTORIC ACROPOLIS RALLY REGULARITY 5-9 JUNE 2014 STANDARD AND SUPPLEMENTARY REGULATIONS The text that forms the supplementary regulations is in bold and italic letters FIA Visa No: TRRH/HARR/GRC/050614

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ Φίλοι και Φίλες Lions, Lioness και Leo, ΩΣ ΑΓΡΥΠΝΟΙ ΙΠΠΟΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ! ΑΥΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ! Στην έκδοση αυτή, θα δείτε το αποτέλεσμα των προσπαθειών συνηθισμένων ανθρώπων, που μετατρέπονται σε

Διαβάστε περισσότερα

Lion s. Lion s. Voice. Roars. Teachers Voice CONTENTS. Issue 1 September 2009. Teacher s Corner. Cover Story. Απλά Μαθήµατα Σχολικής Ψυχολογίας

Lion s. Lion s. Voice. Roars. Teachers Voice CONTENTS. Issue 1 September 2009. Teacher s Corner. Cover Story. Απλά Μαθήµατα Σχολικής Ψυχολογίας The Newsletter of PEOPLECERT for City & Guilds English Language Lion s Issue 1 September 2009 Lion s Roars CONTENTS Teacher s Corner > When in doubt, look it up! 2 Cover Story > The City & Guilds International

Διαβάστε περισσότερα

The Community s view. Κοινοτική Ματιά. Greek Orthodox Community of SA Inc quarterly newsletter. The Community s buildings. President s message

The Community s view. Κοινοτική Ματιά. Greek Orthodox Community of SA Inc quarterly newsletter. The Community s buildings. President s message Level 1 262 Franklin St Adelaide South Australia Greek Orthodox Community of SA Inc quarterly newsletter The Community s view Κοινοτική Ματιά Tel/Τηλ: 08-82314307 Fax/Φαξ: 08-82317835 E-mail: gocsa@gocsa.org.au

Διαβάστε περισσότερα

6 0 t h C h i o s C o n v e n t i o n

6 0 t h C h i o s C o n v e n t i o n Organizing Committee Anna Condoulis, Chair George Almiroudis Amalia Bournias Stelios Gerazounis Dimitris Gonias Stavros Haviaras Stella Kafkis Koula Kalogera Dimitris Kontolios John Kontolios Evangelia

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΧΟΜΟΡΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 16 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 www.homori.

ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΧΟΜΟΡΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 16 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 www.homori. ΑΓΙΑ «Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» 1975 ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΧΟΜΟΡΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 16 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ: www.homori.com Έχοντας γίνει πλέον παράδοση, ο φετινός δεκαπενταύγουστος στην

Διαβάστε περισσότερα