ΑΔΑ: ΒΛΓΦ7ΛΡ-778 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 1296/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛΓΦ7ΛΡ-778 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1296/2013"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 1296/2013 ΘΕΜΑ: 47 ο Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας για το σχολικό έτος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Κρανιάς Βασίλειος 2. Δεσπόπουλος Κων/νος 3. Γακόπουλος Χρήστος 4. Κολυνδρίνη Χαλαστάρα Δωροθέα 5. Ψαχούλας Ορέστης 6. Αλεξάκος Φώτιος (αναπληρωματικό μέλος) 7. Μεργιαλής Δημήτριος Απουσία του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγοραστού, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, προήδρευσε η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αργυροπούλου Καλλιάρα Ελένη βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής άρθρο 3 παρ.2 & βάσει της απόφασης 2 του πρακτικού 1/ της Οικονομικής Επιτροπής. Συνήλθε στις 16 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 15:00 μ.μ. ημέρα Δευτέρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων) η Οικονομική Επιτροπή μετά από την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό 2395/ του Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν.3852/2010. Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Αργυροπούλου Καλλιάρα Ελένη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και ήρθε προς συζήτηση το 47 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ο Εισηγητής του θέματος αυτού κ. Μηχαλές Δ/ντής Οικονομικού Περιφέρειας Θεσσαλίας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής με το υπ αριθμ. 7682/ έγγραφο της Υπηρεσίας του τα κατωτέρω: Ιστορικό Σύμφωνα με τις αρχικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», η αρμοδιότητα της μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από τον τόπο κατοικίας τους στο σχολείο όπου φοιτούν και αντίστροφα, είχε περιέλθει από την στους Δήμους. Κατά τα δύο επόμενα σχολικά έτη ( & ), η αδυναμία της μεγάλης πλειοψηφίας των Δήμων να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες ανάθεσης, οδήγησε σε σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων με τις οποίες ορίστηκε ότι όπου υπήρξε η ανωτέρω αδυναμία από τους Δήμους, το έργο να υλοποιείται από τις Περιφέρειες με παράταση ή και ανάθεση νέων συμβάσεων.

2 Για το σκοπό αυτό, το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας έλαβε την αριθ. 127 απόφαση (απ. Πρακτικού 15/ Θέμα 2 ο ) και την αριθ. 206 απόφαση (απ. Πρακτικού 15/ ) για τα σχολικά έτη & , αντίστοιχα. Με τα άρθρα 7 έως 9 του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206 Α ) η αρμοδιότητα της μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από τον τόπο κατοικίας τους στο σχολείο όπου φοιτούν και αντίστροφα, μεταβιβάσθηκε στις Περιφέρειες από την Επίσης, με την αριθ / ΚΥΑ «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» (ΦΕΚ 1449 Β / ), καθορίστηκε το πλαίσιο υλοποίησης της μεταφοράς μαθητών. Το γεγονός ότι η ανωτέρω ΚΥΑ δημοσιεύθηκε με εξαιρετική καθυστέρηση, κατέστησε απολύτως αδύνατη την έγκαιρη προκήρυξη, διενέργεια και ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαγωνιστικών διαδικασιών και επομένως, τη σύναψη αντίστοιχων συμβάσεων με τους αναδόχους μεταφοράς των μαθητών για το σχολικό έτος. Για την επίλυση του αδιεξόδου που προέκυψε ενόψει του σχολικού έτους, ψηφίσθηκε ο Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ A 185/ ) σύμφωνα με το άρθρο 100 του οποίου, αποφασίσθηκε να παραταθούν, να ανασυσταθούν και να ανατεθούν οι συμβάσεις μεταφοράς, όπως αυτές καθορίστηκαν από το προηγούμενο σχ. έτος με συγκεκριμένες προβλέψεις. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας, με την αριθ. 204 απόφασή του (απ. Πρακτικού 14/ ΑΔΑ: ΒΛ977ΛΡ-ΗΥΟ) ενέκρινε: Την παράταση των συμβάσεων μεταφοράς των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανά Π.Ε. της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι οποίες έχουν παραταθεί ή συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4089/2012. Την ανασύσταση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών των Δήμων, με την Περιφέρεια Θεσσαλίας να υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και υποχρεώσεις των Δήμων της χωρικής της αρμοδιότητας που είχαν καταρτίσει τις σχετικές συμβάσεις. Τη ανάθεση καθενός από όσα δρομολόγια εκ των υπό παράταση συμβάσεων προκύψει αδυναμία των αναδόχων να τα πραγματοποιήσουν, καθώς και για τυχόν νέα δρομολόγια, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με κόστος μικρότερο ή ίσο από αυτό που είχε διαμορφωθεί κατά τον Ιούνιο του 2013, για υφιστάμενα δρομολόγια, είτε με το κόστος που προκύπτει από παρεμφερή δρομολόγια, προκειμένου για νέα. Την εκτέλεση των ανωτέρω συμβάσεων μέχρι και την υπογραφή εκείνων που θα προκύψουν από τους διαγωνισμούς της κάθε Περιφερειακής Ενότητας (οπότε και λύονται αυτομάτως και αζημίως), και μέχρι τότε µε το κόστος που είχε διαμορφωθεί κατά τον Ιούνιο του 2013, χωρίς αυτό να μπορεί να υπερβαίνει την μέγιστη αποζημίωση που προκύπτει από την εφαρμογή της ισχύουσας ΚΥΑ. Στο πλαίσιο τούτο, η αρμόδια Επιτροπή για το μεταφορικό έργο που αφορά του μαθητές του Ν. Λάρισας προέβη στη: Συλλογή και αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης αναφορικά με τα δρομολόγια που έχουν ανατεθεί από τους οικείους Δήμους (μέσω δημόσιας συγκοινωνίας, ιδίων μέσων, διαγωνιστικών διαδικασιών, επιδότηση μαθητών) Συλλογή επικαιροποιημένων στοιχείων από Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ν. Λάρισας για τις ανάγκες μεταφοράς μαθητών.

3 Αποτύπωση της μεταφοράς με δημόσια συγκοινωνία (ειδικά μαθητικά δελτία), της χρήσης ιδίων μέσων της Περιφέρειας & των Δήμων και της απευθείας επιδότησης μαθητών (όπου δεν κατέστη δυνατός άλλος τρόπος) Συνδυασμός και διαμόρφωση των δρομολογίων στην τρέχουσα κατάσταση (συγκριτικά με τα δρομολόγια κατά τον Ιούνιο του 2013), με κόστος που να μην υπερβαίνει την μέγιστη αποζημίωση που προκύπτει από την εφαρμογή της ισχύουσας ΚΥΑ. Τα ανωτέρω αποτελέσματα αποτυπώνονται στο α/α 1 Πρακτικό της Επιτροπής. Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα του 238,268 και 269 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει 2. Το Π.Δ. 129 (ΦΕΚ Α 222/ ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» 3. Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α 19/1-2-95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων». 4. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α 141/ ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 5. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α 150 / ) 6. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 (ΦΕΚ 64/ ). 7. το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α 194/ ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 8. Την ΚΥΑ ΙΒ/6071/ (ΦΕΚ 932/τ.Β/1998) «περί μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» 9. Την ΚΥΑ 35415/ (ΦΕΚ 1701 Β / ) Υπ. Εσωτερικών, Οικονομικών, Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους Δήμους» 10. Το Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ Α 206/ ) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος (Α 171), μεταφορά αρμοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις» 11. Την αριθ / ΚΥΑ (ΦΕΚ 1449 Β / ) «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» 12. Το άρθρο 100 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ A 185/ ) με τον οποίο κυρώθηκε η αριθ. 738/ ψηφισθείσα τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» του Υπ. Οικονομικών 13. Την αριθ. 204 (απ. Πρακτικού 14/ ΑΔΑ: ΒΛ977ΛΡ-ΗΥΟ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας 14. Τις συμβάσεις μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/βάθμιας εκπαίδευσης Ν. Λάρισας μεταξύ Περιφέρειας Θεσσαλίας και αναδόχων μεταφορέων, όπως αυτές ίσχυαν κατά τη λήξη του σχ. έτους Τις συμβάσεις μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/βάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ των Δήμων Ν. Λάρισας της και αναδόχων μεταφορέων, όπως αυτές ίσχυαν κατά τη λήξη του σχ. έτους Το γεγονός ότι είναι αντικειμενικά αδύνατη η σύναψη συμβάσεων μεταφοράς μαθητών κατόπιν διαγωνισμού πριν την έναρξη του νέου σχολικού έτους 17. Την αριθ. 4026/ (ΑΔΑ: 4Α8Π7ΛΡ-ΩΧΧ) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί «Σύστασης επιτροπής διενέργειας διαδικασιών παράτασης παλαιών, καθώς και σύναψης νέων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Νομών» 18. Τα επικαιροποιημένα στοιχεία εγγραφών μαθητών & απαιτούμενων δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών για το σχ. έτος των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας 19. Το 1 ο Πρακτικό της Επιτροπής για την παράταση συμβάσεων υφιστάμενων δρομολογίων και την ανάθεση σε υποψηφίους μεταφορείς νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για το σχ. έτος

4 και καθώς είναι της αρμοδιότητάς σας, εισηγούμαστε την έγκριση των δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας για το σχολικό έτος, κατόπιν της παράτασης (ως είχαν ή με τροποποιήσεις) των οικείων συμβάσεων του προηγούμενου σχ. έτους, της ανασύστασης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών που σύνηψαν οι Δήμοι και της ανάθεσης νέων δρομολογίων, σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες, όπως αυτοί συντάθηκαν με το α/α 1 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής. Η δαπάνη που προκαλείται από τις ανωτέρω συμβάσεις, συνυπολογίζεται με αυτές της μεταφοράς των μαθητών με δημόσια συγκοινωνία (ειδικά μαθητικά δελτία), της απευθείας επιδότησης μαθητών και της χρήσης ιδίων μέσων της Περιφέρειας & των Δήμων. Επιβαρύνουν δε, τους προϋπολογισμούς της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Π.Ε. Λάρισας κατά τα έτη 2013 & 2014 ως εξής: Ειδικά Μαθητικά Ίδια Δημοσιές Προϋπολογισμός Φορέας ΚΑΕ Έτος Επιδόματα Δελτία Μέσα Συμβάσεις συμπ. ΦΠΑ (13%) ,00 0, , , , ,00 0, , , ,00 Σύνολο ,00 0, , , ,00

5 α/α ΕΔΧ - ΤΑΞΙ ΕΜΦΟΡΤΑ 1 Άγιοι Ανάργυροι στο Δ.Σ. Νίκαιας 11 31,00 Αντωνίου Δημήτριος Α/ΘΜΙΑ 2 Παλαιόμυλος - Δ.Σ. Ερέτρειας 5 19,09 Αποστολόπουλος Γεώργιος Α/ΘΜΙΑ 3 Παλαιόμυλος - Δ.Σ. & Ν/Γ Ερέτρειας 5 19,09 Αποστολόπουλος Γεώργιος Α/ΘΜΙΑ 4 Ασπρόγεια - Δ.Σ. Ερέτρειας 8 24,90 Αποστολόπουλος Γεώργιος Α/ΘΜΙΑ 5 Ασπρόγεια -Παλαιόμυλος - Δ.Σ. & Ν/Γ Ερέτρειας 12,3 35,00 Αποστολόπουλος Γεώργιος Α/ΘΜΙΑ 6 Ροδίου 9 - Ειδικό Ν/Γ Λάρισας ΔΑΔ - Ξενοφώντος 24 - Ειδικό Ν/Γ Λάρισας 7 30,00 Αποστόλου Γεώργιος Α/ΘΜΙΑ 7 Από Σκοπιά στο Δ.Σχ. Δομοκού 13 44,16 Βουτσιλάς Σταύρος Α/ΘΜΙΑ 8 Από Σκοπιά στο Ν/Γ Δομοκού 13 44,16 Βουτσιλάς Σταύρος Α/ΘΜΙΑ 9 Από Σκοπιά στο Δ.Σχ. Δομοκού 13 44,16 Βουτσιλάς Σταύρος Α/ΘΜΙΑ 10 Από Σκοπιά στο Δ.Σχ. Δομοκού (επιστροφή) 13 22,00 Βουτσιλάς Σταύρος Α/ΘΜΙΑ 11 Χειμάδι στο Δ.Σχ. Καλοχωρίου 4 18,14 Γεωργούλας Χρήστος Α/ΘΜΙΑ 12 Χειμάδι στο Δ.Σχ. Καλοχωρίου 4 18,14 Γεωργούλας Χρήστος Α/ΘΜΙΑ 13 Νέσσων στο Δ.Σχ. Καλοχωρίου 4 18,14 Γεωργούλας Χρήστος Α/ΘΜΙΑ 14 Χειμάδι στο Ν/Γ Καλοχωρίου 4 18,14 Γεωργούλας Χρήστος Α/ΘΜΙΑ 15 Χειμάδι - Ν/Γ Καλοχωρίου 4 18,14 Γεωργούλας Χρήστος Α/ΘΜΙΑ 16 Νέσσων-Δ.Σ. Συκουρίου 5 16,60 Γεωργούλας Χρήστος Α/ΘΜΙΑ 17 Παραπόταμος - Ν/Γ Γόννων 5 20,75 Γιαννής Δημήτριος Α/ΘΜΙΑ 18 Παραπόταμος - Ν/Γ Γόννων 5 20,75 Γιαννής Δημήτριος Α/ΘΜΙΑ 19 Δ.Σ. Πυργετού - Σ.Σ. Ραψάνης (επιστροφή) 3,7 12,25 Γιαννιός Δημήτριος Α/ΘΜΙΑ 20 Κουλούρα-Δ.Σ. Πυργετού 12,7 31,54 Γιαννιός Δημήτριος Α/ΘΜΙΑ 21 Κουλούρα-Σ.Σ. Ραψάνης-Δ.Σ. Πυργετού 10 31,54 Γιαννιός Δημήτριος Α/ΘΜΙΑ 22 Κουλούρα - Παλαιόπυργο - Σ.Σ. Ραψάνης στο Ν/Γ Πυργετού 13 31,00 Γιαννιός Δημήτριος Α/ΘΜΙΑ 23 Κ.Αιγάνη-Δ.Σ. Πυργετού (πρωινή μετάβαση) 12 29,96 Γιαννιός Δημήτριος Α/ΘΜΙΑ 24 Αμπελώνα - Φαλάνη - Βικέλα 5-22ο Δ.Σ. Λάρισας 19,4 43,16 Γιάννος Χρήστος Α/ΘΜΙΑ 25 Ελασσόνα - Αργυροπούλι - Αμπελώνα - Ειδικό Δ.Σ. & Ν/Γ ΔΑΔ και Ειδικό Δ.Σ. Γιάννουλης 47,5 78,85 Γιουρέλης Ιωάννης Α/ΘΜΙΑ 26 Λυγαριά στο Δ.Σ. & Ν/Γ Αργυροπουλίου 6 19,71 Γκατζώρας Στυλιανός Α/ΘΜΙΑ 27 Ν/Γ Αργυροπουλίου στη Λυγαριά 6 15,00 Γκατζώρας Στυλιανός Α/ΘΜΙΑ 28 Μαυρόλιθος - Βρυότοπος - 2ο Δ.Σ. Αμπελώνα 7 14,94 Γκουρνέλης Θεόδωρος Α/ΘΜΙΑ 29 Βρυότοπος - 2ο Ν/Γ Αμπελώνα 2 14,94 Γκουρνέλης Θεόδωρος Α/ΘΜΙΑ 30 Εργ.κατ Γιάνν-Λάρισα (Παπαζαχ 70)-Νικολοπούλου Ιωαννίνων 1 ΣΟΑ - Ειδικ Σχ. Λάρισας 7 27,60 Γκουτζουρέλας Γεώργιος & Γκουτζουρέλας Χρήστος Α/ΘΜΙΑ 31 3ο χλμ Αμπελώνα -Λάρισας στο 2ο Δ.Σχ. Γιάννουλης 3 19,71 Γκουτζουρέλας Δρόσος Α/ΘΜΙΑ 32 Τύρναβος (Ειρήνης 38 - Πολυτεχνείου 99) (από 5/11 μέχρι 6/12)-στο Ειδ. Ν/Γ Νεάπολης Λάρισας (11/10/2013) & 3ο Ν/Γ Γιάννουλης ( ) 21,9 48,00 Δάσκαλος Νικόλαος Α/ΘΜΙΑ 33 Ελευθέριο - Γαλήνη (2ο ΔΣχ Πλατυκάμπου) 6 24,90 Δεδήλας Σωτήριος Α/ΘΜΙΑ 34 Ελευθέριο - Γαλήνη (2ο ΔΣχ Πλατυκάμπου) 6 24,90 Δεδήλας Σωτήριος Α/ΘΜΙΑ 35 Ελευθέριο - Γαλήνη (2ο ΔΣχ Πλατυκάμπου) 6 24,90 Δεδήλας Σωτήριος Α/ΘΜΙΑ 36 Μόδεστο - Αναγέννηση στο Ν/Γ Μελίας 5,5 20,00 Δεδήλας Σωτήριος Α/ΘΜΙΑ

6 α/α ΕΜΦΟΡΤΑ 37 Χαλκιάδες στο Ν/Γ Βαμβακούς 9 25,23 Δερέκας Δημοσθένης Α/ΘΜΙΑ 38 Αμπελιά- ΔΣ & Ν/Γ Βαμβακούς 10 31,54 Δερέκας Δημοσθένης Α/ΘΜΙΑ 39 Ευύδριο Λόφου στο Ειδικό Σχ. Φαρσάλων 11 38,00 Δερέκας Δημοσθένης Α/ΘΜΙΑ 40 Ευαγγελισμός στο Ν/Γ Μακρυχωρίου 6 21,58 Διονυσίου Γεώργιος Α/ΘΜΙΑ 41 Γυρτώνη στο Ν/Γ Μακρυχωρίου 9 24,44 Διονυσίου Γεώργιος Α/ΘΜΙΑ 42 Ελάτεια - Ευαγγελισμός στο ΔΣ & Ν/Γ Μακρυχωρίου 9,6 28,00 Διονυσίου Γεώργιος Α/ΘΜΙΑ 43 ΔΣ Μακρυχωρίου στην Ελάτεια (επιστροφή) 8,4 13,00 Διονυσίου Γεώργιος Α/ΘΜΙΑ 44 Λάρισα (Δίρφυς 19 - Ομήρου 13) στο 39ο Δ.Σ. Λάρισας Τ.Ε. 7 27,39 Ζαφειρίου Αθανάσιος Α/ΘΜΙΑ 45 Λάρισα (Ηρώων Πολυτεχνείου 102) στο Ειδ. Σχ ΔΑΔ & (Γρηγορίου Ε' 11 -Πλουτάρχου 16) στο 9ο Ν/Γ 9 29,05 Ζαφειρίου Αθανάσιος Α/ΘΜΙΑ 46 Ψυχικό - Άγιος Γεώργιος - Ν/Γ Αγ.Αναργύρων 12,9 27,39 Ζαχαριάς Αθανάσιος Α/ΘΜΙΑ 47 Κυπάρισσος στο Δ.Σχ. Ζαππείου 7 27,60 Ζαχαριάς Αθανάσιος Α/ΘΜΙΑ 48 Κυπάρισσος Ν/Γ Ζαππείου 9 27,39 Ζαχαριάς Αθανάσιος Α/ΘΜΙΑ 49 Δ.Σ. Αγ. Αναργύρων - Άγιος Γεώργιος - Ψυχικό (επιστροφή) 10 16,60 Ζαχαριάς Αθανάσιος Α/ΘΜΙΑ 50 Μ.Βουνό - Κραννώνας - Ν/Γ Αγ. Αναργύρων 18,6 43,00 Ζαχαριάς Αθανάσιος Α/ΘΜΙΑ 51 Κρανώνας-Δ.Σ. Αγ.Αναργύρων 5 20,75 Ζαχαριάς Χρήστος Α/ΘΜΙΑ 52 Κρανώνας-Δ.Σ. Αγ.Αναργύρων 5 20,75 Ζαχαριάς Χρήστος Α/ΘΜΙΑ 53 Δ.Σ. Αγ. Αναργύρων-Μ.Βουνό (επιστροφή) 10 16,60 Ζαχαριάς Χρήστος Α/ΘΜΙΑ 54 Δ.Σ. Αγ. Αναργύρων-Μ.Βουνό (επιστροφή) 10 16,60 Ζαχαριάς Χρήστος Α/ΘΜΙΑ 55 Μεσοράχη - ΔΣ Αγ. Αναργύρων 5 22,41 Ζαχαριάς Χρήστος Α/ΘΜΙΑ 56 Μεσοράχη - Ν/Γ Αγ. Αναργύρων 5 22,41 Ζαχαριάς Χρήστος Α/ΘΜΙΑ 57 Μέλισσα στο Ν/Γ Κιλελέρ 5 19,71 Θεοδοσίου Παρασκευή Α/ΘΜΙΑ 58 Κοκκίνες - Ν/Γ Κιλελέρ 2,1 16,00 Θεοδοσίου Παρασκευή Α/ΘΜΙΑ 59 Ν.Περιβόλι-Δ.Σ.Κιλελέρ 6 23,24 Θεοδοσίου Παρασκευή Α/ΘΜΙΑ 60 Ν.Περιβόλι - Ν/Γ.Κιλελέρ 6 23,24 Θεοδοσίου Παρασκευή Α/ΘΜΙΑ 61 Λοφίσκος-Δ.Σ.Κιλελέρ 5 20,75 Θεοδοσίου Παρασκευή Α/ΘΜΙΑ 62 Αμυγδαλέα στο Δ.Σχ. Τερψιθέας 12 29,96 Καμπέρης Σωτήριος Α/ΘΜΙΑ 63 Χάλκη - Λάρισα (Ενιπέως) - Ειδικό Ν/Γ Λάρισας 19,5 51,00 Καμπέρης Σωτήριος Α/ΘΜΙΑ 64 Τερψιθέα-Λάρισα (Παλαμίδου 11-Σκήπης 6) - Ειδ. Σχ. Λάρισας 8 29,17 Καμπέρης Σωτήριος Α/ΘΜΙΑ 65 Συν. Λάρισας (110 Πτέρυγα μάχης, Αιόλου 34, Πολέμη 10) στο Ειδ. Δ.Σ. Λάρισας 6 26,02 Καμπέρης Σωτήριος Α/ΘΜΙΑ 66 Αμυγδαλέα στο Δ.Σχ. Τερψιθέας 12 29,96 Καμπέρης Σωτήριος Α/ΘΜΙΑ 67 Ν. Καρυές - Ν. Λεύκη - Ν/Γ Νίκαιας 12,6 36,52 Καραγιώργος Νικόλαος Α/ΘΜΙΑ 68 Κυπαρίσσια - ΔΣ Χάλκης 14,3 39,84 Καραγιώργος Νικόλαος Α/ΘΜΙΑ 69 Μοσχοχώρι-Κυπαρίσσια στο Δ.Σχ. Νίκαιας 12 29,96 Καραγιώργος Νικόλαος Α/ΘΜΙΑ 70 Κυπαρίσσια-Δ.Σ. Νίκαιας 14,2 32,50 Καραγιώργος Νικόλαος Α/ΘΜΙΑ 71 Ν. Καρυές - Ν. Λεύκη - Ν/Γ Νίκαιας 12,6 36,52 Καραγιώργος Νικόλαος Α/ΘΜΙΑ 72 Γεράνεια - 1ο Δ.Σ. Ελασσόνας ΤΕ & 3ο Δ.Σ. Ελασσόνας 19,7 46,00 Καραμπέρης Ιωάννης Α/ΘΜΙΑ 73 Αγιά- Λάρισα στο Ειδ. Σχ.με Δ.Α.Δ Λάρισας 36 63,08 Κατσαβός Δημήτριος Α/ΘΜΙΑ 74 31ης Αυγούστου - Γρεβενών - Χρυσοχόου - Ειδικό Δ.Σ. Γιάννουλης 10 24,90 Κατσαβός Δημήτριος Α/ΘΜΙΑ 75 Μικρό Ελευθεροχώρι στο 1ο Δ.Σχ. & Ν/Γ Ελασσόνας 9 26,81 Κατσόγιαννος Ευθύμιος Α/ΘΜΙΑ

7 α/α ΕΜΦΟΡΤΑ 76 Μικρ. Ελευθεροχώρι-1ο Δ.Σ. Ελασσόνας 9 28,22 Κατσόγιαννος Ευθύμιος Α/ΘΜΙΑ 77 Συκέα-Ν/Γ Ευαγγελισμού 7 24,90 Κοντοθανάσης Γεώργιος Α/ΘΜΙΑ 78 Ανάληψη-Συκέα-Μαγούλα-Ν/Γ Ευαγγελισμού 13 36,50 Κοντοθανάσης Γεώργιος Α/ΘΜΙΑ 79 Σταυρός στο Δ.Σχ. Σταυρού Γηγενών 2 14,19 Κουβαρδά Ελένη Α/ΘΜΙΑ 80 Σταυρός Γηγενών στο Ν/Γ Σταυρού 2 14,19 Κουβαρδά Ελένη Α/ΘΜΙΑ 81 Σταυρός Γηγενών στο Ν/Γ Σταυρού 2 14,19 Κουβαρδά Ελένη Α/ΘΜΙΑ 82 Σταυρός στο Δ.Σχ. Σταυρού Γηγενών 2 14,19 Κουβαρδά Ελένη Α/ΘΜΙΑ 83 Σταυρός στο Δ.Σχ. Σταυρού Γηγενών 2 14,19 Κουβαρδά Ελένη Α/ΘΜΙΑ 84 Σταυρός στο Δ.Σχ. Σταυρού Γηγενών 2 14,19 Κουβαρδά Ελένη Α/ΘΜΙΑ 85 Αμπελιά-3ο Δ.Σ. Φαρσάλων 12 33,00 Κουκολιός Γεώργιος Α/ΘΜΙΑ 86 Ν.Εργατικές Γιάννουλης - Γιάννουλη - Δωροθέου 1Α Λάρισα στο 9ο Ν/Γ Λάρισας 7 29,05 Κουκότσικα Βασιλική Α/ΘΜΙΑ 87 Συν.Λάρισας (Ελικώνος 12 -Ελικώνος 4-Κιθαιρώνος) στο 22ο Δ.Σχ. Λάρισας 3 19,09 Κουκότσικα Βασιλική Α/ΘΜΙΑ 88 Αγροτική περιοχή Αχιλλείου-3ο Δ.Σ. Φαρσάλων 8 31,54 Κωτσός Θεοφάνης Α/ΘΜΙΑ 89 Αγροτική περιοχή Αχιλλείου Φαρσάλων-3ο Ν/Γ Φαρσάλων 8 31,54 Κωτσός Θεοφάνης Α/ΘΜΙΑ 90 Τσαπουρνιά-Άζωρος Ν/Γ Μηλέας 14,1 36,00 Λάιος Ιωάννης Α/ΘΜΙΑ 91 Αργυροπούλι - Αμπελώνας (Λ. Κατσώνη - Ανεξαρτησίας 8) - Ειδικό Δ.Σ. Γιάννουλης - Ειδικό Δ.Σ. ΔΑΔ Λάρισας 27,5 49,80 Λίτσας Αθανάσιος Α/ΘΜΙΑ 92 Αργυροπούλι - Τύρναβος (Ειρήνης 77 - Πλαταιών 10) στο 1ο Δ.Σχ. Τυρνάβου (Τ.Ε.) 14,1 22,08 Λίτσας Αθανάσιος Α/ΘΜΙΑ 93 Αργυροπούλι στο 2 Ν/Γ Τυρνάβου (από 18/12) 12,3 18,00 Λίτσας Αθανάσιος Α/ΘΜΙΑ 94 Αγ. Ανάργυροι-Λάρισα(Καρδίτσης 34) στο Ειδ. Δ.Σ. με Δ.Α.Δ Λάρισας 18 43,37 Μαντζαφλάρας Κωνσταντίνος Α/ΘΜΙΑ 95 Λάρισα(Νικ.Φωκά-Περσεφόνης 7) στο Ειδ. Σχ. Με Δ.Α.Δ Λάρισας 6 26,02 Μαντζαφλάρας Κωνσταντίνος Α/ΘΜΙΑ 96 Ζ.Πηγής 84 - Δράκοντος 29 - Ειδικό Δ.Σ. Γιάννουλης 10 29,05 Μαρουκάς Νικόλαος Α/ΘΜΙΑ 97 Δ.Σ. Πυργετού- Ραψάνη (επιστροφή) 9 20,75 Μαστοροδήμος Βασίλειος Α/ΘΜΙΑ 98 Παλαιόπυργος - Σιδηροδρομικός Σταθμός Ραψάνης - Ν/Γ Πυργετού 12 37,35 Μαστοροδήμος Βασίλειος Α/ΘΜΙΑ 99 Ραψάνη στο Ν/Γ. Πυργετού 15 29,96 Μαστοροδήμος Βασίλειος Α/ΘΜΙΑ 100 Ραψάνη στο Δ.Σχ. Πυργετού 15 29,96 Μαστοροδήμος Βασίλειος Α/ΘΜΙΑ 101 Ραψάνη στο Δ.Σχ. Πυργετού 15 29,96 Μαστοροδήμος Βασίλειος Α/ΘΜΙΑ 102 Νάματα -Γλαύκη 5 20,75 Ματούλα Σοφία Α/ΘΜΙΑ 103 Νάματα - Λάρισα (τ. Δημοσθένους - Διαγόρα 11 - Γερουλάνου 63) στο 3ο Ν/Γ Γιάννουλης & Ειδ. Δ.Σ. Γιάννουλης ΤΕ 27 62,00 Ματούλα Σοφία Α/ΘΜΙΑ 104 Αμπέλια στο Ειδικό Σχ. Γαλανόβρυσης 32 61,50 Μήσιος Αθανάσιος Α/ΘΜΙΑ 105 Βαρκός-Παλιάμπελα - Δ.Σ. Βερδικούσας 8 32,33 Μήσιος Αθανάσιος Α/ΘΜΙΑ 106 Κλεισούρα- στο Ειδ.Σχ. Γαλανόβρυσης 29 56,77 Μπακόλας Ιωάννης Α/ΘΜΙΑ 107 Όσσα-Συκούριο-Λάρισα (Ιμβριώτη 13) - Ειδ. Δ.Σ.Λάρισας ίδια 22 49,80 Μπατζάκης Σωτήρης Α/ΘΜΙΑ 108 Συν. Λάρισας (Ρούσβελτ 73, Μανδηλαρά 16, Μιαούλη 79) στο Ειδ. Δ.Σ. Λάρισας 6 26,02 Μπατζάκης Σωτήρης Α/ΘΜΙΑ 109 ΣΟΑ Σαρίμβεη Α8 στο 25ο Δ.Σ. Λάρισας 1,6 16,00 Μπατζάκης Σωτήρης Α/ΘΜΙΑ 110 Λάρισα (Αρμένη Βραΐλα 4) προς 22ο Δ.Σ. Λάρισας (τμήμα Βαρηκόων) 4,1 20,00 Μπατζογιάννης Αθανάσιος Α/ΘΜΙΑ 111 Λάρισα (Τριανταφύλλου 4) στο 1ο Ειδ. Ν/Γ Λάρισας (Μουσών Νεάπολη) 4,7 22,00 Μπατζογιάννης Αθανάσιος Α/ΘΜΙΑ 112 Λάρισα (Β' Σώμα Στρατού - ΣΟΑ - Ανδρούτσου 27) στο Ειδικό Δ.Σ. Γιάννουλης 8,6 29,00 Μπατζογιάννης Αντώνιος Α/ΘΜΙΑ 113 Λάρισα (Εμπεδοκλέους 8) στο Ειδ. Ν/Γ ΔΑΔ Λάρισας (Πάρνηθος) 1,1 13,00 Μπατζογιάννης Αντώνιος Α/ΘΜΙΑ

8 α/α ΕΜΦΟΡΤΑ 114 Λάρισα (Οδυσσεώς 41 - Ιωαννίνων 1) στο Ειδ. ΔΑΔ Λάρισας (Πάρνηθος) & 3ο Νηπιαγωγείο Γιάννουλης 10,5 32,00 Μπατζογιάννης Αντώνιος Α/ΘΜΙΑ 115 Λάρισα (Αγ. Σάββα)- Αλεξ. Μπαρα στο 22ο Λάρισας Τ.Ε. (Αλεξ.Μπάρα από Οκτώβριο) 3 23,00 Μπροζιούτης Ευθύμιος Α/ΘΜΙΑ 116 Λάρισα (Κανίδη 21-Βιγλαντίου 18) στο 22ο Λάρισας Τ.Ε. 3 23,00 Μπροζιούτης Ευθύμιος Α/ΘΜΙΑ 117 Κοκκινοπηλός-Πύθιο στο Ν/Γ Δολίχης 14,7 37,00 Νάνος Μιχαήλ Α/ΘΜΙΑ 118 Κοκκινοπηλός-Πύθιο (για επιβίβαση σε λεωφορείο προς Καλλιθέα) 7 28,22 Νάνος Μιχαήλ Α/ΘΜΙΑ 119 Φλάμπουρο-Σκοπιά- Ν/Γ Ολυμπιάδας 5,7 24,00 Νάνος Μιχαήλ Α/ΘΜΙΑ 120 Ασπρόχωμα - Καλύβια στο Ν/Γ Καλλιθέας 17,6 39,00 Νάνος Μιχαήλ Α/ΘΜΙΑ 121 Αχίλλειο Φαρσάλων στο 3ο Δ.Σχ. Φαρσάλων 7 24,90 Νικολόπουλος Ευάγγελος Α/ΘΜΙΑ 122 Βρυσιά στο 2ο Ν/Γ φαρσάλων 10 29,05 Νικολόπουλος Ευάγγελος Α/ΘΜΙΑ 123 Ελασσόνα-Ειδικό Δ.Σ. Γαλανόβρυσης 7 21,58 Ντούφας Βασίλειος Α/ΘΜΙΑ 124 Σπαρμός-Καλλιθέα--Ειδικό Σχ. Γαλανόβρυσης 25 49,80 Ντούφας Βασίλειος Α/ΘΜΙΑ 125 Μηλέα-Δ.Σ.Λυκουδίου 12 33,20 Ντούφας Ιωάννης Α/ΘΜΙΑ 126 Γιαννωτά - Γεράνια στο Ν/Γ Μηλέας 21,6 51,00 Ντούφας Ιωάννης Α/ΘΜΙΑ 127 Βαλανίδα -Ν/Γ Κεφαλόβρυσου 6 25,73 Πανούσης Χρήστος Α/ΘΜΙΑ 128 Αετοράχη στο Ν/Γ Στεφανόβουνου - 1ο Δ.Σχ. & Λύκειο Ελασσόνας 9 29,00 Παπαδόπουλος Μιλτιάδης Α/ΘΜΙΑ 129 Καρίτσα στο Ν/Γ Στομίου 5,8 25,00 Πεπονάρας Κωνσταντίνος Α/ΘΜΙΑ 130 Λουτρό στο Ν/Γ Κοιλάδας 13 31,54 Πιτσαρής Νικόλαος Α/ΘΜΙΑ 131 Κάστρο - Λουτρό στο Ν/Γ Κοιλάδας 17,4 40,00 Πιτσαρής Νικόλαος Α/ΘΜΙΑ 132 Κουτσόχερο- Ν/Γ Μάνδρας 4 21,58 Πιτσαρής Νικόλαος Α/ΘΜΙΑ 133 Ραχούλα-Ν/Γ Κοιλάδας 5,1 24,00 Πιτσαρής Νικόλαος Α/ΘΜΙΑ 134 Δίλοφος στο Ν/Γ Ναρθακίου 3 15,77 Πιτσιάκος Ευάγγελος Α/ΘΜΙΑ 135 Κιτίκι στο Δ.Σχ. Διλόφου Φαρσ. 6 18,14 Πιτσιάκος Ευάγγελος Α/ΘΜΙΑ 136 Δίλοφος στο Ν/Γ Ναρθακίου 3 15,77 Πιτσιάκος Ευάγγελος Α/ΘΜΙΑ 137 Καλό Νερό-Δ.Σ. Ζαππείου 9 28,39 Ράπτης Νικήτας Α/ΘΜΙΑ 138 Χαρά στο Δ.Σχ. Ζαππείου 7 24,44 Ράπτης Νικήτας Α/ΘΜΙΑ 139 Καλό Νερό - Δ.Σ & Ν/Γ Ζαππείου 9 30,71 Ράπτης Νικήτας Α/ΘΜΙΑ 140 Σοφό στο Δ.σχ. Ζαππείου 7 26,02 Ράπτης Φώτιος Α/ΘΜΙΑ 141 Υπέρεια Φαρσάλων - Νίκαια στο 18ο Δ.Σ. Λάρισας Τ.Ε. & στο 1ο Ειδ. Ν/Γ Νεάπολης Λάρισας 40 78,00 Ράπτης Φώτιος Α/ΘΜΙΑ 142 Σοφό- ΔΣ &Ν/Γ Ζαππείου 13 27,39 Ράπτης Φώτιος Α/ΘΜΙΑ 143 Χαρά-Δίλοφο-Δ.Σ. & Ν/Γ Ζαππείου 15,7 39,01 Ράπτης Φώτιος Α/ΘΜΙΑ 144 Νεράϊδα - Παλαιόμυλος στο Δ.Σ. και Ν/Γ Ερέτρειας 9,7 28,00 Σακελλαρίου Γεώργιος Α/ΘΜΙΑ 145 Νεράιδα στο Δ.Σχ.& Ν/Γ Ερέτρειας 9 26,02 Σακελλαρίου Γεώργιος Α/ΘΜΙΑ 146 Παλαιόμυλος στο Ν/Γ Ερέτρειας 4 21,58 Σακελλαρίου Γεώργιος Α/ΘΜΙΑ 147 Αργιθέα - Παλαιόμυλος στο Ν/Γ Ερέτρειας 9,2 27,00 Σακελλαρίου Γεώργιος Α/ΘΜΙΑ 148 Παλιάμπελα - Αμπέλια (για επιβίβαση σε Λεωφορείο για ΔΣ Βλαχογιαννίου) 5 24,44 Σαπουνάς Βάιος Α/ΘΜΙΑ 149 Αμπέλια Βεδικούσιας στο Ν/Γ Βλαχογιαννίου 7 25,25 Σαπουνάς Βάιος Α/ΘΜΙΑ 150 Παλιάμπελα στο Ν/Γ Βερδικούσας 8 32,33 Σαπουνάς Θεόδωρος Α/ΘΜΙΑ 151 Παλιάσκα στο Δ.Σχ. Βερδικούσας 11 35,48 Σαπουνάς Θεόδωρος Α/ΘΜΙΑ 152 Παλιάσκα στο Δ.Σχ. Βερδικούσας 11 35,48 Σαπουνάς Θεόδωρος Α/ΘΜΙΑ

9 α/α ΕΜΦΟΡΤΑ 153 Μεγ.Ελευθεροοχώρι-Ν/Γ Βλαχογιαννίου 8 24,90 Σαπουνάς Ιωάννης Α/ΘΜΙΑ 154 Αμπέλια Βεδικούσιας στο Ν/Γ Βλαχογιαννίου 7 25,25 Σαπουνάς Ιωάννης Α/ΘΜΙΑ 155 Παλιάσκα - Σκάλα στο Δ.Σ Βερδικούσας & Ν/Γ Βερδικούσας 11 35,48 Σαπουνάς Ιωάννης Α/ΘΜΙΑ 156 Γεράνεια - Κοκκινόγη - Ειδικό Δ.Σ. Γαλανόβρυσης 30 53,95 Σαπουνάς Κωνσταντίνος Α/ΘΜΙΑ 157 Δρυμός στο Ειδικό Σχ. Γαλανόβρυσης 14 36,27 Σαπουνάς Κωνσταντίνος Α/ΘΜΙΑ 158 Σκάλα στο Δ.Σχ. Βερδικούσας 9 29,96 Συνάπαλος Ιωάννης Α/ΘΜΙΑ 159 Σκάλα στο Ν/Γ Βερδικούσας 9 29,05 Συνάπαλος Ιωάννης Α/ΘΜΙΑ 160 Αχίλλειο-Δ.Σ.Αρμενίου 5 20,75 Τερζούδης Ιωάννης Α/ΘΜΙΑ 161 Αγναντερή- Αγροκήπιο-Δ.Σ. Μεγ.Μοναστηρίου 10 29,00 Τερζούδης Ιωάννης Α/ΘΜΙΑ 162 Αγναντερή-Δ.Σ & Ν/Γ Μεγ. Μοναστηρίου 7 24,90 Τερζούδης Ιωάννης Α/ΘΜΙΑ 163 Αχίλλειο-Νίκη -Σωτήριο στο Ν/Γ Αρμενίου 7,5 27,39 Τερζούδης Ιωάννης Α/ΘΜΙΑ 164 Νίκη στο Ν/Γ Αρμενίου 4,7 19,00 Τερζούδης Ιωάννης Α/ΘΜΙΑ 165 Ν.Περιβόλι-Ν/Γ Κιλελέρ 6 23,24 Τζήκας Ιωάννης Α/ΘΜΙΑ 166 Μέλισσα-Δ.Σ. Κιλελέρ 6 23,24 Τζήκας Ιωάννης Α/ΘΜΙΑ 167 Μέλισσα-Δ.Σ. Κιλελέρ 6 23,24 Τζήκας Ιωάννης Α/ΘΜΙΑ 168 Ν.Περιβόλι-Κοκκίνες -Δ.Σ. Κιλελέρ 7 27,39 Τζήκας Ιωάννης Α/ΘΜΙΑ 169 Μέλισσα-Δ.Σ. Κιλελέρ 6 23,24 Τζήκας Ιωάννης Α/ΘΜΙΑ 170 Αμυγδαλή-Καστρί στο Ν/Γ Δήμητρας 10 31,54 Τζίκας Νικόλαος Α/ΘΜΙΑ 171 Έλαφος - Καλαμάκι 5 24,90 Τζίκας Νικόλαος Α/ΘΜΙΑ 172 Αμυγδαλή -Ν/Γ Δήμητρας 10 31,54 Τζίκας Νικόλαος Α/ΘΜΙΑ 173 Κ.Καλαμάκι-Καλαμάκι 2 14,94 Τζίκας Νικόλαος Α/ΘΜΙΑ 174 Μαρμαρίνη Ν/Γ Δήμητρας 8 27,39 Τζίκας Νικόλαος Α/ΘΜΙΑ 175 Παλαιόπυργος-Δ.Σ. Πυργετού 11 34,86 Τσιάρας Αντώνιος Α/ΘΜΙΑ 176 Παλαιόπυργος - Κ. Αιγάνη - Δ.Σ. Πυργετού (επιστροφή) 13,7 25,30 Τσιάρας Αντώνιος Α/ΘΜΙΑ 177 Παλαιόπυργος στο Δ.Σ. Στομίου 10 31,00 Τσιάρας Αντώνιος Α/ΘΜΙΑ 178 Παλαιόπυργος-Δ.Σ. και Ν/Γ Ομολίου 4 23,24 Τσιάρας Αντώνιος Α/ΘΜΙΑ 179 Παλαιόπυργος-Δ.Σ. Πυργετού (απλή μετάβαση) 10,7 18,26 Τσιάρας Αντώνιος Α/ΘΜΙΑ 180 Αμούρι στο Ν/Γ Δομενίκου 5 18,92 Τσιώρης Κωνσταντίνος Α/ΘΜΙΑ 181 Αμούρι στο Ν/Γ Δομενίκου 5 18,92 Τσιώρης Κωνσταντίνος Α/ΘΜΙΑ 182 Κοιλάδα-Λάρισα (Αϊδινίου 10-Βονίτσης-Νικ. Φωκά 7) στο Ειδικό Σχ. Γιάννουλης 26 64,74 Φασλής Ηλίας Α/ΘΜΙΑ 183 Ελευθεραί στο Ν/Γ Κοιλάδας 3,4 24,06 Φασλής Ηλίας Α/ΘΜΙΑ 184 Ελευθεραί στο Ν/Γ Κοιλάδας 3,4 24,06 Φασλής Ηλίας Α/ΘΜΙΑ 185 Μαίρης Αρώνης 25 -Αιγαίου 6 -Γ. Καμηλιέρη 2 στο 13ο Δ/Σ Λαρ.- Αγ. Νεκταρίου στο 22οΔ/Σ Λαρ. 3 19,92 Χασιώτη Ελένη Α/ΘΜΙΑ 186 Αισχύλου 1 Διαγόρα 4 (από 1/12/2013)- Διαγόρα 8- στο-ειδικό Δ.Σ. Λάρισας 6 24,90 Χασιώτη Ελένη Α/ΘΜΙΑ 187 Νίκαια -Συν Λάρισας (Βάκχου 16) στο Ειδικό Σχ. Γιάννουλης 15 35,48 Χασιώτη Ελένη Α/ΘΜΙΑ 188 Νερόμυλοι Αγιάς στο Ειδικό Δημ. Σχ. Γιάννουλης 46,5 69,89 Χατζής Αντώνιος Α/ΘΜΙΑ 189 Λάρισα (Λεκατσά 9 - Κρανώνος 22 - Νικηταρά 49) στο 57ο Νηπιαγωγείο (Τ.Ε.) Λάρισας 7,7 26,02 Χατζής Αντώνιος Α/ΘΜΙΑ 190 Γλαύκη στη Λάρισα (Αιολίδος 17-Αναξαγόρα) στο Ειδικό Σχ. Λάρισας 22 55,00 Χατζής Αντώνιος Α/ΘΜΙΑ 191 Λάρισα (Ελάφου 5) στο 11ο Δ.Σ. Λάρισας (πρωί απόγευμα εναλλάξ) 2,1 18,56 Χατζής Αντώνιος Α/ΘΜΙΑ

10 α/α ΕΜΦΟΡΤΑ 192 Λάρισα (Δράκοντος Γοργία 13 Σούτσου 17) στο Ειδ. Νηπιαγωγείο Λάρισας (Μουσών 1) 6 21,50 Χατζής Αντώνιος Α/ΘΜΙΑ 193 Λάρισα (Αγιάς 12 - Γιαννιτσιώτη - Χατζημιχάλη & Ιωαννίνων) στο Ειδ. Σχ. Με Δ.Α.Δ Λάρισας 7,2 29,00 Χατζής Αντώνιος & Βενιάδης Νικόλαος Α/ΘΜΙΑ από 30/9: 194 Λάρισα (Φαλάνης 15) για το 57ο Ν/Γ Τ.Ε. 7,6 29 αντί 21,58 Χατζής Γεώργιος Α/ΘΜΙΑ 195 Συν. Λάρισας( Αχαϊας 17-Ικαρίας42-Αίγλης6) στο Ειδικό Σχολείο Λάρισας 6 26,02 Χατζής Γεώργιος Α/ΘΜΙΑ 196 Μόδεστο-Λάρισα(Χρυστομάνους 35 - Σούτσου 5) προς 5ο κ 36 Δ/Σ Λάρισας 25 51,25 Χατζής Γεώργιος Α/ΘΜΙΑ 197 Πυργετός - Χρυστομάνους 35 - στο 5ο Δ..Σ. & 19 Δ.Σ. & 36 Δ.Σ. 46,9 97,50 Χατζής Γεώργιος Α/ΘΜΙΑ 198 Πυργετός στo Τ.Ε. 19ου Δ.Σ. Λάρισας 42,7 100,21 Χατζής Γεώργιος & Βενιάδης Νικόλαος Α/ΘΜΙΑ 199 Παλαιόκαστρο-Μαγούλα στο Ν/Γ Ευαγγελισμού 10 30,00 Ψύρρας Θεμιστοκλής Α/ΘΜΙΑ 200 ΚΟΙΛΑΔΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ (1ης Μεραρχίας, Ηλώνης) -1 ΤΕΕ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 16 51,46 Αβδουλάς Θεόδωρος Β/ΘΜΙΑ 201 ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Παλαιστίνης 40-Ικαρίας 32-Ξενοπούλου 24)-Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 20 45,00 Αβδουλάς Σπύρος Β/ΘΜΙΑ 202 Μοσχοχώρι-Νέα Λεύκη-Νίκαια 2ο ΕΠΑΛ Λάρισας (τέρμα Καρδίτσης) 26 58,00 Αντωνίου Δημήτιρος Β/ΘΜΙΑ 203 ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ-ΦΑΛΑΝΗ ΣΤΟ 1ο ΤΕΕ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 29,8 59,14 Γιαννής Δημήτριος Β/ΘΜΙΑ 204 Λυγαριά στο Αργυροπούλι 6 19,71 Γκατζώρας Στυλιανός Β/ΘΜΙΑ 205 ΔΑΜΑΣΙ-ΤΥΡΝΑΒΟΣ-ΔΕΝΔΡΑ-ΜΟΥΣΙΚΟ 35,6 60,00 Γκόντας Κωνσταντίνος Β/ΘΜΙΑ 206 ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ(Ρούσβελτ-ΣΟΑ-Στράτιας-Παπανικολή)-ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 6,5 39,43 Γκουτζουρέλας Γεώργιος & Γκουτζουρέλας Χρήστος Β/ΘΜΙΑ 207 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΜΟΥΣΙΚΟ 11 34,03 Γκουτζουρέλας Δρόσος Β/ΘΜΙΑ 208 ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ(Ζίτσας-Φαρμακίδου-Στατιστικής 65-67)-ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 6,5 39,43 Γκουτζουρέλας Δρόσος Β/ΘΜΙΑ 209 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ - ΖΑΠΠΕΙΟ (για ανταπόκριση με ΚΤΕΛ) μόνο πρωινή μετάβαση 8,4 14,00 Ζαχαριάς Χρήστος Β/ΘΜΙΑ 210 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ανταπόκριση από ΚΤΕΛ) - KΥΠΑΡΙΣΣΟΣ επιστροφή 10,3 16,00 Ζαχαριάς Χρήστος Β/ΘΜΙΑ 211 ΓΑΛΗΝΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ- ΣΥΝ.ΛΑΡΙΣΑΣ(Ψηλορείτου)-ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 13,7 47,31 Καμπέρης Σωτήριος Β/ΘΜΙΑ 212 ΓΛΑΥΚΗ-ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ-ΜΟΥΣΙΚΟ 21,6 45,00 Καμπέρης Σωτήριος Β/ΘΜΙΑ 213 ΒΕΛΙΚΑ-ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ (Ομήρου 13)-1ο ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 61,4 101,40 Καραμούτης Κωνσταντίνος Β/ΘΜΙΑ 214 ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ-ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΕΕΕΕΚ 52,6 88,52 Καραμούτης Κωνσταντίνος Β/ΘΜΙΑ 215 ΣΚΟΠΙΑ-ΣΠΑΡΜΟΣ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ (Για σχολειο Ειδικης Αγωγής ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ) 25,3 43,37 Καραμπέρης Ιωάννης Β/ΘΜΙΑ 216 ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΑΓ.ΜΑΡΙΝΗΣ 11-ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 41-ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ) -ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 1ο ΤΕΕ 14 28,22 Καρνάβας Χρυσοβαλάντης Β/ΘΜΙΑ 217 ΣΥΚΟΥΡΙΟ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 1ο ΤΕΕ 19,9 43,37 Κατσαβός Βασίλειος Β/ΘΜΙΑ 218 ΓΕΡΑΝΕΙΑ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ 16 33,00 Λάιος Ιωάννης Β/ΘΜΙΑ 219 ΜΟΔΕΣΤΟΣ-ΝΙΑΜΑΤΑ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 25 67,02 Λιλές Ιωάννης Β/ΘΜΙΑ 220 ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ(Μπούμη Παππά-Καραισκάκη-Τριών Ιεραρχών)-ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 12 27,60 Μισούρας Κωνσταντίνος Β/ΘΜΙΑ 221 ΓΑΛΗΝΗ-ΜΟΥΣΙΚΟ 9,2 27,60 Μισούρας Κωνσταντίνος Β/ΘΜΙΑ 222 Φλάμπουρο προς Ελασσόνα (για επιβίβαση σε Λεωφορείο προς 1ο ΤΕΕ Γιάννουλης) 21,7 43,99 Μπακόλας Ιωάννης Β/ΘΜΙΑ 223 ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ(Καραθάνου-Προύσης-Αγ.Θωμά)-ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) 19,5 62,25 Μπαράς Χρήστος Β/ΘΜΙΑ 224 ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ(Τούμπας-Φαρσάλων-Δαιδάλου)-ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ(Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) 19,5 62,25 Μπαράς Χρήστος Β/ΘΜΙΑ 225 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ-ΜΟΥΣΙΚΟ 11 27,60 Μπουρονίκος Αστέριος Β/ΘΜΙΑ 226 Κοκκινοπηλός-Πύθιο(για επιβίβαση σε λεωφορείο) (επιστροφή) 7 18,26 Νάνος Μιχαήλ Β/ΘΜΙΑ 227 ΛΟΥΤΡΟ-ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΓΙΑ ΛΟΥΤΡΟ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΟΥ ΚΤΕΛ 5 22,23 Παπαγεωργιου Παναγιώτης Β/ΘΜΙΑ 228 ΚΙΤΙΚΙ (ΚΟΚΚΙΝΩ)-ΔΙΛΟΦΟ (για ανταπόκριση με Λεωφορείο) 16,9 27,60 Πιτσιάκος Ευάγγελος Β/ΘΜΙΑ 229 ΚΙΤΙΚΙ (ΚΟΚΚΙΝΩ)-ΔΙΛΟΦΟ (για ανταπόκριση με Λεωφορείο) 16,9 27,60 Πιτσιάκος Ευάγγελος Β/ΘΜΙΑ

11 α/α ΕΜΦΟΡΤΑ 230 Πραιτώρι-Ειδικό Ν/Γ Γαλανόβρυσης 18,3 42,00 Σαπουνάς Βάιος Β/ΘΜΙΑ 231 ΑΜΠΕΛΙΑ-ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ 16 27,60 Σαπουνάς Βάιος Β/ΘΜΙΑ 232 ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ (ΠΕΡΙΧΩΡΑ) - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΣ 16,5 43,00 Σαπουνάς Θεόδωρος Β/ΘΜΙΑ 233 ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ-ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ 15 39,01 Σαπουνάς Θεόδωρος Β/ΘΜΙΑ 234 Παλιά Συκιά-(Ποιμνιοστάσιο)-Σκάλα- Βερδικούσια 15 33,20 Σαπουνάς Ιωάννης Β/ΘΜΙΑ 235 Παλιά Συκιά-(Ποιμνιοστάσιο)-Σκάλα- Βερδικούσια 15 33,20 Σαπουνάς Ιωάννης Β/ΘΜΙΑ 236 ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ - ΕΕΠΑΓ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 30,8 60,00 Συνάπαλος Ιωάννης Β/ΘΜΙΑ 237 Έλαφος - Καλαμάκι (απλή μετάβαση 3 φορές την εβδομάδα) 5 15,77 Τζίκας Νικόλαος Β/ΘΜΙΑ 238 ΛΙΒΑΔΙ - ΚΟΚΚΙΝΟΓΗ - ΕΛΑΣΣΟΝΑ 41,3 60,59 Τσανούσας Σωτήριος Β/ΘΜΙΑ 239 ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ(Περ.Τρικάλων-Εργ.Κατοικίες αγ)-γιαννουλη 11 27,60 Τσάτσος Γεώργιος Β/ΘΜΙΑ 240 ΚΛΟΚΩΤΟΣ-ΤΕΡΨΙΘΕΑ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ-1ο ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 45,7 69,39 Τσάτσος Γεώργιος Β/ΘΜΙΑ 241 ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Στρατονικίας 4-Σωκράτους 66)-ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ(Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) 29,3 45,82 Χατζής Γεώργιος Β/ΘΜΙΑ

12 α/ α ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΕΜΦΟΡ ΤΑ 1 Μεσάγγαλα - Καστρί Λουτρό - Κ.Αιγάνη - Αιγάνη 21 72,50 Μπαράς Χρήστος Α/ΘΜΙΑ 2 Μεσάγγαλα - Καστρί Λουτρό - Κ.Αιγάνη - Αιγάνη 21 72,50 Μπαράς Χρήστος Α/ΘΜΙΑ 3 Ελευθεραί στο 18ο ΔΣΧ Λάρισας 12 61,97 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Α/ΘΜΙΑ 4 Ραχούλα - Κουτσόχερο - Μάνδρα στο ΔΣΧ Κοιλάδας 13,5 67,44 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Α/ΘΜΙΑ 5 Χαλκιάδες - Ζ. Πηγή στο Δ.Σ. Βαμβακούς & Ν/Γ Βαμβακούς 16,2 80,00 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Α/ΘΜΙΑ 6 Από Βελίκα-Αγιόκαμπο-Σκήτη-Σωτηρίτσα στο Δ.Σχ. Σωτηρίτσας & Ν/Γ Αγιοκάμπου 38,7 162,00 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Α/ΘΜΙΑ 7 Από Άγιο Γεώργιο-Κατωχώρι-Ανωχώρι-Βασιλί-Λόφο στο Δ.Σχ. Ευυδρίου-Λόφου 19,3 112,66 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Α/ΘΜΙΑ 8 Ψυχικό - Μ. Βουνό - Αγ. Γεώργιο στο Δ.Σ. Αγίων Αναργύρων (πρωί) 24,6 58,39 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Α/ΘΜΙΑ 9 Κουλούρι - 31ο Δ.Σ. Λάρισας & 22ο Ν/Γ Λάρισας (με συνοδό) 12 83,28 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Α/ΘΜΙΑ 10 Λουτρό - Αργυρόμυλοι - Βούναινα - Μαυροβούνι - Ελευθερές στο Δ.Σ. Κοιλάδας 29,8 136,00 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Α/ΘΜΙΑ 11 Κρήνη-Δ.Σ.Ευυδρίου 8 55,29 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Α/ΘΜΙΑ 12 Υπέρεια-Πυργάκια-Πολυνέρι-Ελληνικό-Λόφος-Μικρ.& Μ.Ευύδριο- Δ.Σ. Ευυδρίου ,08 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Α/ΘΜΙΑ 13 Ρήγαιο-Πολυδάμιο-Άνω Βασιλικά-Κάτω Βασιλικά-Δασόλοφο-Θετίδιο-Αμπέλια-Σιτόχωρο-Ρευματιά-Δ.Σ. Βαμβακούς 38,7 155,00 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Α/ΘΜΙΑ 14 Ρήγαιο-Πολυδάμιο-Α.&Κ. Βασιλικά-Α.-Κ.Δασόλοφο-Σιτόχωρο-Ρευματιά-Θετίδιο στο Ν/Γ Βαμβακούς 32,4 128,00 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Α/ΘΜΙΑ 15 Αγ.Γεώργιο-Κατωχώρι-Ανωχώρι-Μικρ. & Μ.Ευύδριο-Υπέρεια-Πολυνέρι-Ελληνικό-Λόφος-Βασιλί στο Ν/Γ Ευυδρίου ,38 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Α/ΘΜΙΑ 16 Αμυγδαλή-Καστρί-Νεοχώρι-Δ.Σ. Δήμητρας 14 80,81 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Α/ΘΜΙΑ 17 Μαρμαρίνη-Δ.Σ.Δήμητρας 10 63,79 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Α/ΘΜΙΑ 18 Ποταμιά-2ο Δ.Σ. Αγιάς & Γυμν.-Λυκ.Αγιάς 8 55,29 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Α/ΘΜΙΑ 19 Γερακάρι-Πρινιά-Αετόλοφο-Δ.Σ. Ανάβρας 15 85,06 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Α/ΘΜΙΑ 20 Αναγέννηση-Μελία-Μόδεστο-Δ.Σ. Γλαύκης 9,9 53,95 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Α/ΘΜΙΑ 21 Σωτήριο-Δ.Σ.& Γυμν.Αρμενίου 3 29,05 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Α/ΘΜΙΑ 22 Νίκη-Δ.Σ. & Γυμν. Αρμενίου 4,4 33,20 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Α/ΘΜΙΑ 23 Γυρτώνη-Ευαγγελισμός-Ελάτεια - Παραπόταμος-Δ.Σ. Μακρυχωρίου 37,3 154,20 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Α/ΘΜΙΑ 24 ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑ - ΦΑΡΜΑΚΗ - ΜΗΛΕΑ-Χ/ΓΩΓΟΥ-ΓΕΡΑΝΕΙΑ -ΔΣ ΛΥΚΟΥΔΙΟΥ ,51 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Α/ΘΜΙΑ 25 Πραιτώρι - Ανάληψη - Συκέα στο Δ.Σ. Ευαγγελισμού 18 89,66 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Α/ΘΜΙΑ 26 Αμούρι - Δομένικο - Μαγούλα - Παλαιόκαστρο στο Δ.Σ. Ευαγγελισμού 16 80,14 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Α/ΘΜΙΑ 27 Κοπανούλι (Παλιάμπελα) - Αμπέλια - Βάρκος στο Δ.Σ. Βλαχογιαννίου 13 69,03 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Α/ΘΜΙΑ 28 ΜΕΣΟΧΩΡΙ - ΔΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ 3 14,87 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Α/ΘΜΙΑ 29 ΓΙΑΝΝΩΤΑ-ΑΖΩΡΟΣ- ΔΣ ΛΥΚΟΥΔΙΟΥ 13 51,19 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Α/ΘΜΙΑ 30 ΜΕΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ-ΔΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΙΟΥ 8 30,93 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Α/ΘΜΙΑ 31 ΚΑΛΥΒΙΑ-ΔΣ/ΓΥΜ-ΛΥΚ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 8 57,86 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΙΚΤΟ 32 ΠΥΘΙΟ-ΔΟΛΙΧΗ-ΔΣ/ΓΥΜ-ΛΥΚ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ,17 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΙΚΤΟ 33 ΚΟΚΚΙΝΟΓΗ-ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ-ΛΟΦΟΣ- ΔΣ/ΓΥΜ-ΛΥΚ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 15 87,79 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΙΚΤΟ 34 ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ-ΣΠΑΡΜΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ-ΣΚΟΠΙΑ- ΔΣ/ΓΥΜ-ΛΥΚ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 13 80,35 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΙΚΤΟ 35 ΛΟΥΤΡΟ - ΚΡΑΝΙΑ -ΒΑΛΑΝΙΔΑ - ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ - ΔΣ/ΓΥΜ/ΛΥΚ/ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ,93 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΙΚΤΟ 36 ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ -ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ-ΔΣ/ΓΥΜ/ΛΥΚ/ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ,41 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΙΚΤΟ 37 Σκήτη-Αγιόκαμπο-Βελίκα-Σωτηρίτσα-Αγιά 27,7 145,18 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑ

13 α/ α ΕΜΦΟΡ ΤΑ 38 Μαρμαρίνη-Δήμητρα-Ανάβρα-Αετόλοφο-Πρινιά-Αγιά ,87 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑ 39 Αμπελάκια-Τέμπη-Ιτέα -Ελιά-Γόννοι 11 53,27 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑ 40 Καρύτσα-Στόμιο-Ομόλιο-Πυργετό ,63 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑ 41 Ομόλιο-Πυργέτος 9 59,85 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑ 42 Καστρί Λουτρό - Μεσάγγαλα - Παλαιόπυργος-Κουλούρα-Αιγάνη-Κ.Αιγάνη-Πυργετό 35,4 147,28 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑ 43 Πλατανούλια-Δένδρα-Αγία Σοφία-Γιαννουλη 9,4 47,95 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑ 44 Σταυρός-Αγ. Γεώργιος-Ανωχώρι-Κατωχώρι-Φάρσαλα 20 83,25 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑ 45 Πολυνέρι-Ελληνικό-Υπέρεια-Λόφος-Πυργάκια-Εύδριο 12,6 58,60 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑ 46 Βρυσιά-Φάρσαλα 8,4 44,63 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑ 47 Λάρισα (Βόλου 23ηςΟκτ Βενιζέλου Φιλελλήνων Μ.Αλεξάνδρου Ηρ.Πολυτεχνείου-Φαρσάλων) προς Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αγ.Ανάργυροι) με συνοδό ,00 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑ 48 Παραπόταμος-Ελάτεια-Ευαγγελισμός-Γυρτώνη-Μακρυχώρι 15 59,93 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑ 49 Ποταμιά-Γερακάρι-Νερόμυλοι-Μεταξοχώρι-Αγιά 26,5 104,89 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑ 50 Μικρο Βουνό-Αγιοι Αναργυροι-Μεσσοράχη-Λάρισα ,81 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑ 51 Ραψάνη-Σ.Σ. Ραψάνης-Πυργετός 15,2 67,26 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑ 52 Καλό Νερό-Σοφό -Ν.Καρυές-Νίκαια 19 87,94 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑ 53 Κρήνη-Ευύδριο-Βασιλί-Φάρσαλα 13,4 67,42 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑ 54 Ασπρόγεια-Ρήγαιο-Πολυδάμειο-Άνω Βασιλικά-Δασόλοφος-Ρευματιά-Σιτόχωρο-Βαμβακού Φάρσαλα 33,2 127,20 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑ 55 Ναρθάκι-Δίλοφος-Αχίλλειο-Φάρσαλα 15,3 67,60 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑ 56 Καλαμακι-Κατω Καλαμακι-Αμυγδαλή-Καστρί-Αγιά ,91 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑ 57 Ερέτρεια-Αγ.Χαράλαμπος-Πλαιόμυλος-Νεράιδα-Αμπελιά-Φάρσαλα 21,6 88,56 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑ 58 Ελασσόνα-Τσαριτσάνη-Τύρναβο-Αμπελώνα-Γιάννουλη-Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.Αγ.Ανάργυροι 60,4 268,81 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑ 59 Φάρσαλα-Δασόλοφος-Λόφος-Κρήνη-Αγιοι Ανάργυροι Ε.Ε.Ε.Ε.Κ-Γιάννουλη ,00 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑ 60 ΨΥΧΙΚΟ-ΜΙΚΡΟ ΒΟΥΝΟ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-ΝΙΚΑΙΑ 35,5 149,00 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑ 61 Ν.ΚΑΡΥΕΣ Δ.ΣΧ. ΝΙΚΑΙΑΣ - ΜΟΥΣΙΚΟ 1ο - 2ο ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ (κοινό με Α/θμια) 18,2 112,00 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑ 62 Μέλισσα-Λοφίσκος-Αχίλλειο-Νίκη-Σωτήριο-Αρμένιο 13,6 67,00 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑ 63 Ομορφοχώρι-Μελισσοχώρι-Πλατύκαμπος 10 52,29 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑ 64 Γαλήνη-Πλατύκαμπος 2,1 24,07 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑ 65 Χάλκη-Πλατύκαμπος 6,4 40,67 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑ 66 Χάλκη-Πλατύκαμπος 6,4 40,67 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑ 67 Κουτσόχειρο-Μάνδρα-Αμυγδαλέα-Ραχούλα-Κοιλάδα 23,9 94,62 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑ 68 Μόδεστος-Πρόδρομος-Μελία-Αναγεννηση-Νάματα-Γλαύκη-Πλατύκαμπος 26,1 99,60 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑ 69 Ν.Περιβόλι-Κοκκίνες-Κιλελέρ-Αρμένιο 17,2 79,68 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑ 70 ΑΝΑΛΗΨΗ-ΣΥΚΙΑ-ΜΑΓΟΥΛΑ - ΓΥΜ/ΛΥΚ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ 12 82,50 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑ 71 ΠΡΑΙΤΩΡΙ-ΒΑΡΚΟ-ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙ-ΑΜΟΥΡΙ-ΓΥΜ/ΛΥΚ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ 15 91,04 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑ 72 ΜΕΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ-ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙ - ΓΥΜ/ΛΥΚ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ 15 94,47 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑ 73 ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ - ΚΟΠΑΝΟΥΛΙ - ΑΜΠΕΛΙΑ -ΜΕΣΟΧΩΡΙ - ΓΥΜ/ΛΥΚ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ ,00 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑ 74 ΓΙΑΝΝΩΤΑ-ΑΖΩΡΟΣ- ΛΥΚΟΥΔΙ- ΓΥΜ/ΛΥΚ/ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ,28 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑ 75 ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑ-ΦΑΡΜΑΚΗ-ΜΗΛΕΑ-ΔΡΥΜΟΣ- ΓΥΜ/ΛΥΚ/ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ,89 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑ

14 α/ α ΕΜΦΟΡ ΤΑ 76 ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ-ΓΕΡΑΝΕΙΑ - ΓΥΜ/ΛΥΚ/ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ,62 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑ 77 ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΑΓΙΟΝΕΡΙ-ΓΥΜ/ΛΥΚ/ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ,85 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑ 78 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙ-ΑΜΠΕΛΙΑ-ΠΡΑΙΤΩΡΙ-ΠΑΛΙΟΚΑΣΤΡΟ-ΜΑΓΟΥΛΑ-ΓΥΜ/ΛΥΚ/ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ,09 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑ 79 ΜΕΣΟΧΩΡΙ-ΔΟΜΕΝΙΚΟ-ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗ-ΣΤΕΦΑΝΟΒΟΥΝΟ-ΓΥΜ/ΛΥΚ/ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ,92 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑ 80 ΛΟΥΤΡΟ - ΓΥΜ/ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΑΝΙΑΣ 9 41,56 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑ 81 ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ-ΜΗΛΕΑ-ΓΥΜΝ/ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 21 77,07 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑ 82 ΠΥΘΙΟ-ΔΟΛΙΧΗ-ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ-ΚΑΛΥΒΙΑ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΜΙΚΡ.ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ - ΓΥΜΝ/ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ,95 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑ 83 ΛΙΒΑΔΙ-ΔΟΛΙΧΗ-ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ-ΜΙΚ.ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ-ΓΥΜΝΛΥΚΕΙΟ/ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ,50 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑ 84 ΚΑΡΥΑ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ -ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ,45 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Β/ΘΜΙΑ 85 Λουτρό Κάστρο - Ελευθεραί Βούναινα Αργυρόμυλοι προς Γυμνάσιο ΛΤ Κοιλάδας ,94 Λευθέρης Ιωάννης Β/ΘΜΙΑ 86 Λάρισα προς 1ο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Λάρισας ,15 Αστικό ΚΤΕΛ Λάρισας Β/ΘΜΙΑ

15 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής την υπ αριθμ. 2/ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας την υπ αριθμ.3243/ απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής και μετά την εισήγηση καθώς και διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ την έγκριση των δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας για το σχολικό έτος, κατόπιν της παράτασης (ως είχαν ή με τροποποιήσεις) των οικείων συμβάσεων του προηγούμενου σχ. έτους, της ανασύστασης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών που σύνηψαν οι Δήμοι και της ανάθεσης νέων δρομολογίων, σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες, όπως αυτοί συντάθηκαν με το α/α 1 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής. Η δαπάνη που προκαλείται από τις ανωτέρω συμβάσεις, συνυπολογίζεται με αυτές της μεταφοράς των μαθητών με δημόσια συγκοινωνία (ειδικά μαθητικά δελτία), της απευθείας επιδότησης μαθητών και της χρήσης ιδίων μέσων της Περιφέρειας & των Δήμων. Επιβαρύνουν δε, τους προϋπολογισμούς της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Π.Ε. Λάρισας κατά τα έτη 2013 & 2014 ως εξής: Ειδικά Μαθητικά Ίδια Δημοσιές Προϋπολογισμός Φορέας ΚΑΕ Έτος Επιδόματα Δελτία Μέσα Συμβάσεις συμπ. ΦΠΑ (13%) ,00 0, , , , ,00 0, , , ,00 Σύνολο ,00 0, , , ,00 Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1296

16 Η Αντιπρόεδρος Η Γραμματέας Τα μέλη της επιτροπής της επιτροπής της επιτροπής Αργυροπούλου Καλλιάρα Παππά Αικατερίνη Κρανιάς Βασίλειος Ελένη Λάρισα 16/12/2013 Δεσπόπουλος Κων/νος Γακόπουλος Χρήστος Κολυνδρίνη- Χαλαστάρα Δωροθέα Ψαχούλας Ορέστης Αλεξάκος Φώτιος Μεργιαλής Δημήτριος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2014 ΘΕΜΑ: 42 ο Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 558/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 558/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 558/2014 ΘΕΜΑ: 36 ο Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /18-10-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 543/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /18-10-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 543/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /18-10-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 543/2011 ΘΕΜΑ: 31 ο Έγκριση αποτελεσμάτων για τη μεταφορά των μαθητών της Π/μιας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /23-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /23-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /23-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2012 ΘΕΜΑ: 18 ο Αναπροσαρμογή & διορθώσεις δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 284/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 284/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 284/2012 ΘΕΜΑ: 17 ο Αναπροσαρμογή δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2012 ΘΕΜΑ: 18 ο Έγκριση αναπροσαρμογής δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1381/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1381/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1381/2014 ΘΕΜΑ: 43 ο Τροποποίηση δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 293/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 293/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 293/2014 ΘΕΜΑ: 59 ο Εισήγηση για μεταφορά μαθητών Α/μιας και Β/μιας εκπαίδευσης που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 273/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 273/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 273/2015 ΘΕΜΑ: 27 ο Τροποποίηση δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /11-9-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 935/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /11-9-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 935/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /11-9-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 935/2015 ΘΕΜΑ: 27 ο «Τροποποίηση δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας &

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή των σχολείων της Π.Ε. Λάρισας σε ομάδες σχολείων και καθορισμός όμορων ομάδων

Κατανομή των σχολείων της Π.Ε. Λάρισας σε ομάδες σχολείων και καθορισμός όμορων ομάδων Κατανομή των σχολείων της Π.Ε. Λάρισας σε ομάδες σχολείων και καθορισμός όμορων ομάδων Έχοντας υπόψη το ΠΔ50/1996 και την τροποποίηση αυτού από το ΠΔ100/1997 άρθρο 5, σχετικά με τη δημιουργία ομάδων σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 940/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 940/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 940/2014 ΘΕΜΑ: 44 ο Διαδικασία ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /18-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 159/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /18-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 159/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /18-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 159/2015 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση διαπραγμάτευσης για τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 442/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 57 ο Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ07ΛΡ-ΒΣΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /5-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 585/2013

ΑΔΑ: ΒΕΖ07ΛΡ-ΒΣΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /5-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 585/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /5-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 585/2013 ΘΕΜΑ: 44 ο Σποράδων. Εισήγηση για έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων των Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 925/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 925/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 925/2013 ΘΕΜΑ 34 ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /10-7-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /10-7-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /10-7-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 722/2015 ΘΕΜΑ: 7 ο Κατακύρωση αποτελεσµάτων της διαπραγµάτευσης για τη µεταφορά µαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΘΕΜΑ: 54 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013 ΘΕΜΑ 6 ο Έγκριση παράτασης χρόνου λήξης πέραν της από 14.10.2013 δίμηνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1060/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1060/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1060/2013 ΘΕΜΑ 28 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 714/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 714/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 714/2013 ΘΕΜΑ: 13 ο Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1294/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1294/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1294/2013 ΘΕΜΑ: 45 ο «Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014 ΘΕΜΑ: 34 ο Έγκριση αποτελέσματος Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014 ΘΕΜΑ: 57 ο Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας, έως την 07-08-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 764/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 764/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-01 ΑΠΟΦΑΣΗ 76/01 ΘΕΜΑ: 6 ο Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης Μειοδότη στο πλαίσιο της διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 785/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 785/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 785/2013 ΘΕΜΑ: 84 ο Ανάδειξη αναδόχου για την δημιουργία πληροφοριακού υλικού του ΚΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014 ΘΕΜΑ: 51 ο α) Έγκριση δαπάνης ύψους 6.150,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ι7ΛΡ-ΖΞΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013

ΑΔΑ: ΒΛ4Ι7ΛΡ-ΖΞΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013 ΘΕΜΑ: 19 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της 12-6-2013, για την ανάδειξη αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 945/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 945/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 945/2013 ΘΕΜΑ 14 ο Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης αποτελεσμάτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 685/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 685/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 685/2014 ΘΕΜΑ: 59 ο Έγκριση διάθεσης πίστωσης τόκων υπερημερίας του έργου: «Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2014 ΘΕΜΑ: 21 ο Συγκρότησης συλλογικών οργάνων που αφορούν τις διαδικασίες ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 792/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 792/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 792/2013 ΘΕΜΑ: 91 ο Έγκριση Πρακτικού αποσφράγισης Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2014 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2014 ΘΕΜΑ: 27 ο Έγκριση αποτελέσματος για την τεχνική προσφορά που αφορά το Πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΔ7ΛΡ-ΟΥ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 605/2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΔ7ΛΡ-ΟΥ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 605/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 605/2014 ΘΕΜΑ: 83 ο α) Έγκριση δαπάνης ύψους 4.375,60, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013 ΘΕΜΑ: 56 ο Εισήγηση για έγκριση καταστροφής-ανακύκλωσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2014 ΘΕΜΑ: 67 ο Εισήγηση για Επιστροφή Εγγυητικής Επιστολής της εταιρίας MSD Consult,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΙ7ΛΡ-ΦΗΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1050/2013

ΑΔΑ: ΒΛΛΙ7ΛΡ-ΦΗΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1050/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1050/2013 ΘΕΜΑ 18 ο Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «Διαγράμμιση οδοστρώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 971/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 971/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9- ΑΠΟΦΑΣΗ 971/ ΘΕΜΑ 40 ο Έγκριση αποτελέσματος χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς του Πρόχειρου Διαγωνισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014 ΘΕΜΑ: 33 ο Έγκριση αποτελέσματος Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας της 14-12-2012, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 353/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 353/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 353/2014 ΘΕΜΑ: 31 ο Εισήγηση Έγκρισης Μειοδότη Αναδόχου για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λάρισα, 28-07- 2016 Αριθ. Πρωτ.: 8763 ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ. Π &Δ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -- Ταχ. Δ/νση: Μανδηλαρά 23 Τ.Κ. - Πόλη: 412 22 Λάρισα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2013 ΘΕΜΑ: 4 ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ 14ης ΚΑΙ 15ης ΕΝΤΟΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 662/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 662/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 662/2014 ΘΕΜΑ 36 ο «Κατακύρωση αποτελεσμάτων πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /8-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1144/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /8-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1144/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /8-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1144/2013 ΘΕΜΑ: 53 ο Ανάδειξη μειοδοτών του έργου: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /22-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 435/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /22-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 435/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /22-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 435/2013 ΘΕΜΑ: 41 ο Έγκριση δράσης τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Θεσσαλίας Συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 139/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 139/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 139/2014 ΘΕΜΑ: 22 ο Ανάδειξη μειοδότη (συμφερότερη προσφορά) για την αναβάθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 176/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 176/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 176/2013 ΘΕΜΑ: 44 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έξοδα μετακίνησης οδοιπορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 560/2015 ΘΕΜΑ: 45 ο Συγκρότηση συλλογικών οργάνων που αφορούν τις διαδικασίες ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΔ7ΛΡ-ΥΝΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /31-10-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 597/2011

ΑΔΑ: 45ΒΔ7ΛΡ-ΥΝΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /31-10-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 597/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /31-10-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 597/2011 ΘΕΜΑ: 30 ο Έγκριση δαπάνης για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 926/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 926/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 926/2013 ΘΕΜΑ 35 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Π.Ε. Λάρισας. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αργυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2013 ΘΕΜΑ: 63 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: «Τροποποίηση των όρων της σύμβασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 559/2015 ΘΕΜΑ: 44 ο Τροποποίηση δροµολογίων για τη µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας & ευτεροβάθµιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ψ7ΛΡ-ΓΞΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /2-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 701/2013

ΑΔΑ: ΒΛ4Ψ7ΛΡ-ΓΞΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /2-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 701/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /2-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 701/2013 ΘΕΜΑ: 4 ο Εισήγηση έγκρισης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων των Π. Ε. Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 445/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 445/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 445/2014 ΘΕΜΑ: 60 ο Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την Ανάδειξη μειοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1431/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1431/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1431/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 93 ο α) έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκρισης δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /21-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 654/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /21-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 654/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /21-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 654/2013 ΘΕΜΑ: 23 ο Έγκριση: α) πρακτικού Νο 1 Τεχνικών Προδιαγραφών και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 505/2014 ΘΕΜΑ: 120 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /5-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 253/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /5-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 253/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /5-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 253/2013 ΘΕΜΑ: 48 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Εισήγηση έγκρισης αποτελέσματος Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ο /--0 ΑΠΟΦΑΣΗ /0 ΘΕΜΑ: ο Αποδοχή ης τροποποίησης της μελέτης ηλεκτροφωτισμού του έργου: Ολοκλήρωση διαλυθεισών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 595/2015 ΘΕΜΑ: 79 ο α) Έγκριση Τευχών Διακήρυξης και Προκήρυξη Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1054/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1054/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1054/2013 ΘΕΜΑ 22 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 565/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 565/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 565/2014 ΘΕΜΑ: 43 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2015 ΘΕΜΑ: 31 ο Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Ενστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΜ7ΛΡ-4ΙΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 252/2014

ΑΔΑ: ΒΙΚΜ7ΛΡ-4ΙΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 252/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 252/2014 ΘΕΜΑ: 18 ο Έγκριση 5 ης Παράτασης Συμβατικής Προθεσμίας Εκπόνησης της Μελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 554/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 554/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 554/2014 ΘΕΜΑ: 32 ο «Έγκριση παροχής λογιστικών υπηρεσιών από εξωτερικό συνεργάτη Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 137/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 137/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 137/2013 ΘΕΜΑ: 5 ο Έγκριση για την τροποποίηση της οριστικής μελέτης οδοποιίας της οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2014 ΘΕΜΑ: 34 ο Έγκριση αποτελέσματος χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς του Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 943/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 943/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 943/2013 ΘΕΜΑ 12 ο Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του υποέργου: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 659/2015 ΘΕΜΑ: 41 ο Έγκριση Πρόχειρου Διαγωνισμού για την κάλυψη των αναγκών του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 849/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 849/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 849/2013 ΘΕΜΑ: 32 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Π.Ε. Τρικάλων. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αργυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015 ΘΕΜΑ: 70 ο Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για (Δ.Ι.Ε) της Π.Ε. Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΙ7ΛΡ-9ΛΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 535/2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΙ7ΛΡ-9ΛΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 535/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 535/2014 ΘΕΜΑ: 13 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους τετρακοσίων ευρώ (400,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 450/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 450/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 450/2014 ΘΕΜΑ: 65 ο Έγκριση 5 ης παράτασης προθεσμίας μέχρι τις 31-03-2014 για την περαίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2013 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: "ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 50 ο «Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 12 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2013 Απόρριψη της ένστασης της εταιρείας «ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε» και κατακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ7ΛΡ-7Ν4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 898/2013

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ7ΛΡ-7Ν4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 898/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 898/2013 ΘΕΜΑ 7 ο Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καρδίτσας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015 ΘΕΜΑ: 37 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού, για την αναπαραγωγή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 32 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2013 Μελέτη: «Στατική μελέτη έργων αντιμετώπισης-σταθεροποίησης και αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /30-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /30-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /30-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2014 ΘΕΜΑ: 7 ο Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 587/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 587/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 587/2014 ΘΕΜΑ: 65 ο Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015 ΘΕΜΑ: 55 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση συγκρότησης συλλογικού οργάνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7ΛΡ-ΚΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7ΛΡ-ΚΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012 ΘΕΜΑ: 96 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Εισήγηση επί του θέματος: «Κατακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 937/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 937/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8- ΑΠΟΦΑΣΗ 937/ ΘΕΜΑ: 41 ο Έγκριση δαπανών των Δ/νσεων της Π.Ε. Λάρισας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1036/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1036/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ 4 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1036/2013 Έγκριση απ ευθείας ανάθεσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /30-9-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1009/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /30-9-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1009/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /30-9-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1009/2013 ΘΕΜΑ 20 ο Αποστολή εισήγησης για έγκριση τευχών δημοπράτησης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ»

Θέμα : «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ---- Λάρισα : 6-9- Αρ.Πρωτ.: 686 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση: Μανδηλαρά 3 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε. Λάρισας, ως μέλος. 3. Αντωνίου Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. της. της Π.Ε. Λάρισας, ως μέλος

Π.Ε. Λάρισας, ως μέλος. 3. Αντωνίου Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. της. της Π.Ε. Λάρισας, ως μέλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 551/2015 ΘΕΜΑ: 36 ο Έγκριση των όρων της Διακήρυξης δημοπράτησης και συγκρότηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 886/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 886/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 886/2012 ΘΕΜΑ: 39 ο Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρεια Θεσσαλίας. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 743/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 743/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 743/2014 ΘΕΜΑ: 25 ο Αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 780/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 780/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 780/2014 ΘΕΜΑ: 62 ο Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012 ΘΕΜΑ: 2 ο «A.Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης Β. Έγκριση συγκρότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 362/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 362/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 362/2015 ΘΕΜΑ: 44 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΘΕΜΑ: 25 ο Έγκριση για την Ανάδειξη μειοδότη (συμφερότερη προσφορά) «ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1342/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1342/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1342/2014 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση πρακτικού και έγκριση αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014 ΘΕΜΑ: 12 ο Έγκριση: 1.«Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης πρόχειρων διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 679/2015 ΘΕΜΑ: 61 ο Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα