ΔΡΑΣΗ: 5 Ενημέρωση Ευαισθητοποίηση επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα στα ζητήματα της

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΡΑΣΗ: 5 Ενημέρωση Ευαισθητοποίηση επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα στα ζητήματα της"

Transcript

1 ΔΡΑΣΗ: 5 Ενημέρωση Ευαισθητοποίηση επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα στα ζητήματα της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Έκθεση λειτουργικότητας τυποποιημένων διαδικασιών διαχείρισης ενεργού γήρανσης στις επιχειρήσεις του δευτερογενούς τομέα» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ : Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1

2 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ Έκθεση λειτουργικότητας τυποποιημένων διαδικασιών διαχείρισης ενεργού γήρανσης στις επιχειρήσεις του δευτερογενή τομέα. ΔΡΑΣΗ 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2

3 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ Έκθεση αποδοχής αντιμετώπισης ή και λειτουργικότητας των τυποποιημένων διαδικασιών διαχείρισης της ενεργού γήρανσης στις επιχειρήσεις του δευτερογενούς τομέα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαχείριση του προβλήματος της ενεργού γήρανσης, δηλαδή της υποστήριξης και διατήρησης της απασχόλησης της μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων, αποτελεί πλέον το αντικείμενο μιας συνολικής προσέγγισης, την οποία πρέπει να υποστηρίζουν κατάλληλες πολιτικές στους τομείς της εργασίας, της δια βίου μάθησης, του εργασιακού περιβάλλοντος, της υγείας και ασφάλειας στην εργασία και της μεταρρύθμισης της κοινωνικής προστασίας. Η παρούσα έκθεση στηρίζεται στα αποτελέσματα της έρευνας με την συμπλήρωση ενός εκτενέστατου ερωτηματολογίου από εργαζόμενους ετών, το οποίο προέκυψε από την προηγούμενη Δράση 4. Η εφαρμογή των τυποποιημένων εργαλείων: Εργαλείο εξατομικευμένης συμβουλευτικής: Ερωτηματολόγιο διερεύνησης βαθμού ικανοποίησης απασχολούμενου από τις συνθήκες και τη θέση εργασίας του Εργαλείο εφαρμογής ευέλικτων μορφών εργασίας: Ερωτηματολόγιο καταγραφής υφιστάμενης κατάστασης και στάσεων εργαζομένων προς ευέλικτες μορφές απασχόλησης 3

4 Εργαλείο βελτίωσης των συνθηκών Υγιεινής & Ασφάλειας της εργασίας: Ερωτηματολόγιο έρευνας σε δείγμα εργαζομένων για τις συνθήκες υγιεινής κι ασφάλειας της εργασίας Εργαλεία τυποποιημένων διαδικασιών στη διοίκηση προσωπικού: 1. Ερωτηματολόγιο διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών 2. Ερωτηματολόγιο ετήσιας αυτό-αξιολόγησης απασχολούμενου 3. Ερωτηματολόγιο ετήσιας συνέντευξης αξιολόγησης 4. Αναφορά καταγραφής αποτελεσμάτων της χρήσης εργαλείων διαχείρισης της ενεργού γήρανσης έγινε στον δευτερογενή τομέα. Πεδίο έρευνας απετέλεσαν επιχειρήσεις που εμφανίζουν τάσεις ανάπτυξης αλλά και συρρίκνωσης της απασχόλησης, αξιοποίησης των μεγαλυτέρων σε ηλικία εργαζομένων, αναδιάρθρωσης, εισαγωγής καινοτομιών και νέων τεχνολογιών. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Τα εργαλεία για τη διαχείριση της ενεργού γήρανσης 2. Επιλογή επιχειρήσεων δευτερογενοούς τομέα και συναντήσεις με Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού επιχειρήσεων 3. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου από εργαζόμενους ετών 4. Σύνθεση αποτελεσμάτων ερωτηματολογίων 5. Συμπεράσματα 4

5 ΜΕΡΟΣ 1 ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η αύξηση του ποσοστού των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας κατά 50% και η αύξηση της μέσης ηλικίας αφυπηρέτησης κατά πέντε χρόνια. Η ενεργός γήρανση θεωρείται σήμερα σημείο καμπής. Αυτό σημαίνει αξιοποίηση των ατόμων της μεγάλης ηλικίας ούτως ώστε να θεωρείται βασικό κύτταρο στην αγορά εργασίας ενώ παράλληλα προωθείται ριζική αλλαγή στη νοοτροπία της περιθωριοποίησης των μεγάλων ηλικιών. Το 36% των δημιουργημένων θέσεων απασχόλησης για τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας κατά τη διάρκεια της περιόδου στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλεται σε αύξηση της μερικής απασχόλησης. Πέραν των ρυθμίσεων για ευέλικτη εργασία ( συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής διακοπής της σταδιοδρομίας), οι εθνικές κυβερνήσεις και οι κοινωνικοί εταίροι έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες πτυχές της παράτασης του επαγγελματικού βίου που αφορούν στα ακόλουθα: Αύξηση των κανονικών ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση Ενίσχυση της δια βίου μάθησης Εφαρμογή ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας Παροχή κινήτρων στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας για την πρόσληψη ανέργων μεγαλύτερης ηλικίας Εξασφάλιση καλών εργασιακών συνθηκών που συντελούν στη διάτρηση θέσεων εργασίας ( ειδικότερα σε σχέση με την υγεία και την ασφάλεια) Επανεξέταση του στοιχείου της αρχαιότητας ως μέρους των αποδοχών με στόχο τη στενότερη σύνδεση των αποδοχών με την παραγωγικότητα και την απόδοση Περαιτέρω ανάπτυξη σφαιρικών συμφωνιών στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, οι ο[ποίες δίνουν περισσότερες επιλογές σε κάθε εργαζόμενο χωριστά να αναπτύσσει την δια βίου απασχολησιμότητα του 5

6 Από την ενίσχυση της ενεργού γήρανσης στην αγορά εργασίας ωφελούμενοι είναι οι εργαζόμενοι ηλικίας ετών, αφού θα αποκτήσουν αισθήματα ασφαλείας και συνεισφοράς, ενώ η σταδιακή αποχώρηση από την εργασία θα περιορίσει ψυχολογικά, οικογενειακά και κοινωνικά προβλήματα που παρουσιάζονται εξαιτίας της πρόωρης «αποστράτευσης» υγιών και χρήσιμων κοινωνικά και οικονομικά προσώπων. Αλλά όχι μόνον. Έμμεσα ωφελούνται οι επιχειρήσεις από τη διατήρηση στην εργασία των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων και αξιοποίηση των γνώσεων και της εμπειρίας τους, αλλά και τα δημόσια οικονομικά της χώρας αφού οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας θα συνεχίσουν να παραμένουν στην εργασίας τους και να πληρώνουν εισφορές στο φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα. Από την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων προέκυψε κατά πόσο οι απασχολούμενοι είναι ικανοποιημένοι από τις συνθήκες και τη θέση εργασίας τους, κατά πόσο υπάρχουν ευέλικτες μορφές απασχόλησης και ποια η στάση των εργαζομένων ως προς αυτές, ποιες οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Τέλος σε επίπεδο διαδικασιών διοίκησης προσωπικού τα ερωτηματολόγια περιελάμβαναν τη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών, την ετήσια αυτό-αξιολόγηση των απασχολουμένων, την ετήσια συνέντευξη αξιολόγησης και την αναφορά καταγραφής αποτελεσμάτων της χρήσης εργαλείων διαχείρισης της ενεργού γήρανσης. Η δράση ευαισθητοποίησης ολοκληρώθηκε με την αξιολόγηση της πιλοτικής προσπάθειας και καταγράφηκαν οι αντιδράσεις και οι θετικές επιπτώσεις των ενεργειών αυτών. Η διατύπωση υποδείξεων για τη βελτιστοποίηση των εργαλείων και διαδικασιών διαχείρισης είναι επιβεβλημένη. 6

7 ΜΕΡΟΣ 2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ Για τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων εξετάσθηκαν κλάδοι δραστηριότητας που εμφανίζουν χαρακτηριστικές τάσεις ανάπτυξης ή συρρίκνωσης της απασχόλησης, αξιοποίησης των μεγαλυτέρων σε ηλικία εργαζόμενων, αναδιαρθρώσεις, εξαγορές, συγχωνεύσεις, εισαγωγή καινοτομιών και νέων τεχνολογιών. Η καθιέρωση του θεσμού της πρόωρης συνταξιοδότησης και η τάση για προσλήψεις στελεχών ηλικίας μέχρι 40 ετών, έχει σαν αποτέλεσμα ένας μικρός αριθμός βιομηχανιών να απασχολεί εργαζόμενους άνω των 55 ετών ως μισθωτούς, η δε Ελληνική νομοθεσία επιτρέπει σε άτομα που εργάζονται με ένσημα ΒΑΡΕΑ ανθυγιεινά να συνταξιοδοτούνται στα χρόνια. Οι επιχειρήσεις που επελέγησαν και δέχθηκαν να βοηθήσουν στην έρευνα ήταν οι εξής : 1. ΤΙΤΑΝ ΑΕ Τσιμέντων ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : Παραγωγή τσιμέντου και κονιαμάτων ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ : 1127 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΧΑΛΚΙΔΟΣ 22 Α, ΑΘΗΝΑ 2. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΑΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : Παραγωγή αλουμίνας και αλουμινίου ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ : 1061 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 16, ΜΑΡΟΥΣΙ 7

8 3. ΑΘΗΝΑΙΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : Παραγωγή, αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο μπίρας. Εμφιάλωση μεταλλικού νερού. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ : 1400 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΟΥ 102, ΑΙΓΑΛΕΩ 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : Παραγωγή υφασμάτων τζιν και βαμβακερών νημάτων. Εκκόκκιση βάμβακος. Παραγωγή βαμβακέλαιου και υποπροϊόντων ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ : 492 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΟΜΝΗΝΩΝ 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5. Ε.Ρ.Τ ΑΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : Ραδιοφωνικός και τηλεοπτικός σταθμός. Έκδοση περιοδικού ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ : 2627 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 432, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6. STEELMET ΑΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : Εμπορία χάλυβος και λοιπών μετάλλων ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ : 100 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ & ΧΕΙΜΜΑΡΑΣ 16, ΜΑΡΟΥΣΙ 8

9 7. ΕΤΕΜ ΑΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : Παραγωγή αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου & προϊόντων διέλασηςautomotive και σύνθετων πανέλων για επενδύσεις εξωτερικών όψεων. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ : 433 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1, ΜΑΓΟΥΛΑ 8. ΕΛΒΑΛ ΚΟΛΟΡ ΑΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : Βαφή αλουμινίου επεξεργασία χαλκού και αλουμινίου ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ : 78 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΛΑΙΑ ΟΔΟΣ ΘΗΒΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (5 ο χλμ) ΘΗΒΑ 9. ΣΤΑΛΚΟ ΑΒΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : Διαμόρφωση σιδήρου, μπετόν. Χονδρικό εμπόριο σιδήρου, μπετόν, δομικών υλικών ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ : 32 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Α ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ 10. VPI ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : Παραγωγή ρητινών και προφορμαρισμένων φιαλών ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ : 105 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Β ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ 9

10 ΜΕΡΟΣ 3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΤΩΝ Τα ερωτηματολόγια κλήθηκαν να συμπληρώσουν πέντε στελέχη από κάθε επιχείρηση. Η διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε με μεγάλη δυσκολία. Οι εργαζόμενοι άνω των 55 ετών, με πολύτιμες δεξιότητες και εμπειρία, δεν είναι διατεθειμένοι, όπως αποδείχθηκε, να αφιερώσουν πολύ χρόνο και συγκεκριμένα πέραν της ½ ώρας, προκειμένου να συμπληρώσουν πολυσέλιδα ερωτηματολόγια. Υπήρχαν ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν καθόλου, με αποτέλεσμα να μη μπορούμε να έχουμε μία σαφή εικόνα π.χ στην ερώτηση «αναφέρετε εργασίες για τις οποίες έχετε την τελική απόφαση» ή «πιστεύετε ότι επέρχονται εξελίξεις στη θέση εργασίας σας που θα έπρεπε να καλυφθούν εκ των προτέρων με ενέργειες συνεχιζόμενης κατάρτισης; Εάν ναι, ποιες;» κ.α, το 60% των ερωτηθέντων δεν απάντησε. Ειδικά στο 6 ο ερωτηματολόγιο που αφορούσε στην ετήσια συνέντευξη αξιολόγησης δεν απαντήθηκαν από κανέναν ερωτηθέντα, οι ερωτήσεις : Προτεινόμενη πορεία του εργαζομένου στην επιχείρηση κατά τα επόμενα 1-3 έτη. Σχόλια & προτάσεις για την ανάληψη ειδικών πρωτοβουλιών για τον συγκεκριμένο εργαζόμενο από την πλευρά της επιχείρησης. Το 7 ο ερωτηματολόγιο περί «αναφοράς καταγραφής αποτελεσμάτων της χρήσης εργαλείων διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» δεν απαντήθηκε καθόλου. Τα σχόλια για το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο ήταν ιδιαίτερα δυσμενή. Όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα συμφώνησαν ότι οι ερωτήσεις ήταν θεωρητικές. Ερωτήματα όπως «Παρακολούθηση υλοποίησης ατομικού σχεδίου δράσης. Καταγράψτε την πρόοδο στην εφαρμογή των παρεμβάσεων του παραπάνω πίνακα, σημαντικά γεγονότα, δυσκολίες, αποτελέσματα» δεν είναι δυνατόν να 10

11 απαντώνται στα πλαίσια συμπλήρωσης ενός ερωτηματολογίου, από στελέχη άνω των 55 ετών. Γνωρίζοντας ότι τα στελέχη του τμήματος HR είναι ιδιαίτερα πιεσμένα χρονικά και είναι λογικό να αναπτύσσουν αρνητική στάση απέναντι σε διαδικασίες τις οποίες εκλαμβάνουν ως πρόσθετη δουλειά θα έπρεπε τα ερωτηματολόγια αφ ενός μεν να μην επαναλαμβάνουν συνεχώς τις ίδιες ερωτήσεις με άλλα λόγια, αφ ετέρου να είναι πιο συγκεκριμένα και κατανοητά. Κατ επέκταση και οι προτεινόμενες διαδικασίες θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες και κατανοητές. Από την έρευνα προέκυψαν τα ακόλουθα : Το 27% των ερωτηθέντων αναφέρουν ως κύριο λόγο πρόωρης αποχώρησης την συμπλήρωση των συντάξιμων χρόνων ενώ το 46% την οικογένεια και την ξεκούραση. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν τη σημασία που έχει να εξασφαλιστεί η ύπαρξη κινήτρου ανταμοιβής για την οικειοθελή παραμονή στην αγορά εργασίας. ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 20% ΣΥΜΠΛ. ΣΥΝΤΑΞΙΜ. ΧΡΟΝΩΝ 27% ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 20% ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ 26% ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟΤΕΡΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ 7% Στο ερώτημα εάν η επιχείρηση στην οποία εργάζονται λαμβάνει υπόψη της ικανοποιητικά τις ατομικές ανάγκες των εργαζομένων ετών στην κατάρτιση του προγράμματος εργασίας το 66% απαντά θετικά. 11

12 Οι ευέλικτες μορφές οργάνωσης της εργασίας είναι μια παράμετρος των συνθηκών εργασίας που μπορεί να ευνοήσει τη συγκράτηση θέσεων εργασίας. ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ OXI 24% NAI 66% Το 9 των ερωτηθέντων θεωρεί ως ιδανική μορφή απασχόλησης την αορίστου χρόνου και μόνο ένα την τηλεργασία. Εδώ βλέπουμε ότι στη χώρα μας ακόμη δεν είναι αρκετά διαδεδομένη η μερική απασχόληση, η οποία αποτελεί μία σταδιακή διαδικασία μείωσης των ωρών απασχόλησης με την πάροδο του χρόνου. ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 9 12

13 Όταν η ερώτηση τέθηκε απ ευθείας : «θα επιθυμούσατε να εργαστείτε από το σπίτι(τηλεργασία) ένα ποσοστό 62% απάντησε αρνητικά και μόνο το 19% απάντησε θετικά, το υπόλοιπο 19% δεν απάντησε. ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 19% ΝΑΙ 19% OXI 62% Εξετάζοντας τους λόγους που θεωρούνται σημαντικότεροι για την απόφαση τηλεργασίας, αυτοί κατανέμονται ως εξής 2/27 ΠΟΙΟΙ ΑΠO ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΟΓΟΥΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΓΙΑ ΣΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΝΑ ΤΗΛΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ; Ε) ΜΕΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΣΤΡΕΣ 11 Α) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦ.ΕΛ.ΧΡΟΝΟΥ Κ ΧΡ.ΕΡΓΑΣ. 9 Β)ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ 8 Γ) ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 5 Δ)ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΌ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ 4 Κλίμακα 1έως 3 13

14 Οι δε λόγοι που θα απέτρεπαν από την τηλεργασία είναι οι εξής ΦΟΒΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ 12 ΦΟΒΟΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ Η/Υ 10 ΦΟΒΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ 8 ΦΟΒΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΑΠΌ ΤΕΚΤΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ 7 Το 57% των ερωτηθέντων απάντησε ότι είναι πολύ ικανοποιημένο από το ωράριο εργασίας και την ισορροπία εργασίας και προσωπικής ζωής ενώ το 28% αρκετά. Εδώ βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας που ταιριάζουν με τις πνευματικές και σωματικές αντοχές των εργαζομένων μεταξύ ετών. Αλλά από την άλλη το 62% των ερωτηθέντων απαντά ότι θεωρεί την εργασία του ψυχολογικά επίπονη αν και το 90% είναι ικανοποιημένο από το αντικείμενο της εργασίας του. ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΠΑΡΑ ΠΟΛY 29% ΑΡΚΕΤΑ 28% ΠΟΛY 28% 14

15 Το 71% απαντά ότι είναι ικανοποιημένο ως προς τον διαθέσιμο ελεύθερο χρόνο για τη διεκπεραίωση ατομικών, οικογενειακών και κοινωνικών υποχρεώσεων και μόνο ένα 29% λίγο. ΠΑΡΑ ΠΟΛY 14% ΛΙΓΟ 29% ΠΟΛY 19% ΑΡΚΕΤΑ 38% Το 76% των ερωτηθέντων απαντά είναι ικανοποιημένο με την πληροφόρηση που έχει από την επιχείρηση όσον αφορά στους κινδύνους που σχετίζονται με την υγιεινή και ασφάλεια εργασίας. ΠΑΡΑ ΠΟΛY 38% ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ 14% ΠΟΛY 14% ΑΡΚΕΤΑ 24% Το 81% απαντά ότι είναι ικανοποιημένο με την εργονομία του χώρου εργασίας και του εξοπλισμού, αλλά και τον φωτισμό του χώρου. ΛΙΓΟ ΠΑΡΑ ΠΟΛY 24% 19% ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY 29% 28% 15

16 Στην ερώτηση εάν είναι ικανοποιημένοι με την ασφάλεια στο χώρο εργασίας το 57% απαντά πολύ, το 38% αρκετά και μόνο ένα λίγο. ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ 38% ΠΑΡΑ ΠΟΛY 38% ΠΟΛY 19% Η ιδέα της σταδιακής αποχώρησης από την εργασία, η οποία θα περιόριζε ψυχολογικά, οικογενειακά και κοινωνικά προβλήματα δεν φαίνεται να αγγίζει το δείγμα της έρευνας, όταν βλέπουμε στο ερώτημα ποια θα ήταν η επιθυμητή εργασιακή σας πορεία ως τη συνταξιοδότηση να απαντούν το 24% η προαγωγή, το 29% η ίδια με την τρέχουσα και ένα ανάληψη νέου ρόλου, βέβαια ένα σημαντικό ποσοστό (42%) δεν απάντησε. ΠΡΟΑΓΩΓΗ 24% ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 42% Η ΙΔΙΑ 29% ΑΝΑΛΗΨΗ ΝΕΟΥ ΡΟΛΟΥ 16

17 Η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων (71%) θεωρεί ότι η επιχείρηση στην οποία εργάζονται δίνει ικανοποιητικές ευκαιρίες κατάρτισης στους απασχολούμενους. ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΛΙΓΟ 19% ΠΑΡΑ ΠΟΛY 19% ΠΟΛY 19% ΑΡΚΕΤΑ 33% Ο ιδανικός αριθμός ωρών εργασίας την τρέχουσα χρονική περίοδο ανά εβδομάδα ποικίλει, το 43% απάντησε 40ωρο, το 33% απάντησε 35ωρο, το 30ωρο και ένα 19% το 50ωρο. Βλέπουμε για άλλη μια φορά ότι οι εργαζόμενοι ηλικίας όχι μόνο δεν σκέφτονται μερική απασχόληση που αποτελεί μία σταδιακή διαδικασία απόσυρσης αλλά επιθυμεί και την απασχόληση πέραν του καθορισμένου ωραρίου. Σε απ ευθείας ερώτηση εάν ενδιέφερε η δυνατότητα απασχόλησης με σταδιακά μειωμένο αριθμό ωρών εργασίας μέχρι την συνταξιοδότηση μία συντριπτική πλειοψηφία (53%) απάντησε αρνητικά, το 14% δεν απάντησε και μόνο το 33% απάντησε θετικά. ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 14% ΝΑΙ 33% ΌΧΙ 53% 17

18 Η καθιέρωση ευέλικτου ωραρίου εργασίας που αποτελεί πολιτική ενεργού γήρανσης από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων βλέπουμε ότι δεν είναι επιθυμητή. Ποσοστό 57% απάντησε ότι δεν επιθυμεί να εργάζεται με ιδιαίτερα ευέλικτο ωράριο ή χωρίς ωράριο και συμφωνημένο αριθμό ωρών εργασίας αποκλειστικά σε ετήσια βάση. Μόνο το 24% απάντησε θετικά ενώ 19% δεν απάντησε καθόλου. ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 19% ΝΑΙ 24% OΧΙ 57% Η χορήγηση αδειών μεγαλύτερης διάρκειας που επίσης αποτελεί πολιτική ενεργού γήρανσης δεν φαίνεται να είναι απόλυτα αποδεκτή. Ποσοστό 43% απάντησε θετικά και επίσης ποσοστό 43% απάντησε αρνητικά, το δε 14% δεν απάντησε. ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 14% ΝΑΙ 43% OXI 43% 18

19 Παρ όλο που οι απαντήσεις στις επιμέρους ερωτήσεις που αφορούσαν τις πολιτικές ενεργού γήρανσης ήταν στην πλειοψηφία τους αρνητικές, όταν τέθηκε η ερώτηση «εάν οι ευελιξίες στην απασχόληση θα σας ωθούσαν σημαντικά να παραμείνετε στον ενεργό βίο για αρκετά χρόνια ακόμη;» το 47% απάντησε θετικά. ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 24% ΝΑΙ 47% OXI 29% Η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση ενώ θεωρείτε ότι αποτελεί παράγοντα που θα ωθούσε σημαντικά στην παραμονή στον ενεργό βίο, οι δε επιχειρήσεις δίνουν ικανοποιητικές ευκαιρίες κατάρτισης στους εργαζόμενους άνω των 55 ετών, ένα μεγάλο ποσοστό δείχνει άρνηση ή αδιαφορία για κατάρτιση. Θεωρείτε ότι στην παρούσα φάση της σταδιοδρομίας σας, η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση σας αφορά; ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 23% ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ 28% ΠΑΡΑ ΠΟΛY ΠΟΛY 19% ΑΡΚΕΤΑ 19

20 Υπάρχουν παράγοντες που καθιστούν δύσκολη για σας τη συμμετοχή σε ενέργειες συνεχιζόμενης κατάρτισης; Εάν ναι, ποιοι είναι αυτοί; ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 66% ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΟΝΟΥ 9% ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ OXI ΔΙΣΤΟΚΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΚΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εμφανίζονται σημαντικές διαφοροποιήσεις στη θέση εργασίας σας σε σχέση με 5-10 χρόνια πριν; Εάν,ναι ποιες είναι αυτές; NAI,NEA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,ΚΑΡΙΕΡΑ, ΕΤΟΙΜ.ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ 24% ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 66% OXI 20

21 Πιστεύετε ότι επέρχονται εξελίξεις στη θέση εργασίας σας που θα έπρεπε να καλυφθούν εκ των προτέρων με ενέργειες συνεχιζόμενης κατάρτισης, εάν ναι ποιες είναι αυτές; NAI,ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΡΓ.ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΜΕΤΑΒ.ΕΡΓ.ΣΧΕΣ. 33% ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 57% OXI Όπως αναφέρθηκε και στο Μέρος 3, δεν απαντήθηκαν τα ερωτηματολόγια 6 και 7. Θεωρήθηκαν δυσνόητα και ιδιαίτερα μακροσκελή. Επίσης περιείχαν ερωτήσεις των οποίων οι απαντήσεις θεωρούνται απόρρητες για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Οι εργαζόμενοι που ήταν σε θέση να τα συμπληρώσουν, λόγω των εξειδικευμένων γνώσεων τους δεν είχαν διαθέσιμο χρόνο. 21

22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από τις απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν, δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθούν και να υποδειχθούν μέθοδοι και τεχνικές που θα αξιοποιούν στρατηγικές για τη διαχείριση της απασχόλησης των μεγαλυτέρων σε ηλικία εργαζομένων των θέσεων που φαίνονται να απειλούνται. Η δυσκολία εντοπισμού των 10 επιχειρήσεων προκειμένου να συμμετάσχουν στην έρευνα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις ακολουθούν συμβατικές πολιτικές διαχείρισης των μεγαλυτέρων σε ηλικία εργαζομένων με πρόωρη συνταξιοδότηση και εθελουσία έξοδο. Τα μεγαλύτερα σε ηλικία στελέχη διοίκησης των επιχειρήσεων δεν αισθάνονται να απειλούνται. Η μερική απασχόληση δεν είναι διαδεδομένη πρακτική, ούτε το ευέλικτο ωράριο εργασίας. Το καθεστώς της σταδιακής συνταξιοδότησης, το καθεστώς δηλαδή κατά το οποίο ένα άτομο έχει την δυνατότητα να συνταξιοδοτηθεί μερικώς και να συνεχίσει να εργάζεται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης φαίνεται να μην τους απασχολεί. Παρ όλο που οι επιχειρήσεις δίνουν ευκαιρίες κατάρτισης στους εργαζόμενους άνω των 55 ετών, εν τούτοις δεν εφαρμόζουν πολιτικές που ευνοούν την ενεργό γήρανση επενδύοντας στην εκπαίδευση και την δια βίου μάθηση των εργαζομένων. Με λίγα λόγια δεν δίνετε ιδιαίτερη σημασία στην συνεχιζόμενη κατάρτιση των ατόμων ηλικίας ετών. 22

23 Οι ηλικίας ετών εργαζόμενοι δεν φαίνεται να αντιλαμβάνονται ότι απειλούνται από την διείσδυση των τεχνολογικών καινοτομιών. Οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν καλές εργασιακές συνθήκες, ειδικότερα σε ότι αφορά θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 23

24 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 24

25 1.1 ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 64EΤΗ 54ETH 63ETH 60ΕΤΗ 14% 55ETH 28% 59ETH 58ETH 57ETH 56ETH 18% 25

26 1.2 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΗΛΙΚΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ; 70ETH 78ΕΤΗ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 55EΤΗ 14% 65ETH 19% 62ETH 61 EΤΗ 60ETH 14% 58ETH 23% 55EΤΗ 58ETH 60ETH 61 EΤΗ 62ETH 65ETH 70ETH 78ΕΤΗ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 26

27 1.3 ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΠΡΟΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ; (ΕΡΩΤΑΤΑΙ ΕΑΝ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΙΚΡ.64) ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 20% ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 20% ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟΤΕΡΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ 7% ΣΥΜΠΛ. ΣΥΝΤΑΞΙΜ. ΧΡΟΝΩΝ 27% ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ 26% 27

28 1.4 ΠΟΣΑ ΕΤΗ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ; 33ΕΤΗ 34ΕΤΗ 35ΕΤΗ 3ETH 7ΕΤΗ 9% 10ETH 9% 32ΕΤΗ 30ΕΤΗ 9% 28ΕΤΗ 9% 27ΕΤΗ 9% 25ΕΤΗ 18ΕΤΗ 12ΕΤΗ 13ΕΤΗ 28

29 1/5.ΠΟΣΑ ΕΤΗ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ; 12 ETH 13 ETH 25ETH 30ΕΤΗ 32 EΤΗ 1/2 ΧΡΟΝΟ 10 ETH 14% 2 ETH 13% 9ETH 8ETH 7 ΕΤΗ 13% 6 ΕΤΗ 3ETH 29

30 1/6.ΠΟΣΑ ΕΤΗ ΕΧΕΤΕ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ Ή ΠΑΡΕΜΦΕΡΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ 36ETH 32ETH 40ETH 23ETH 20ETH 18ETH KANENA 47% 10ETH 4ETH 9% 2 ETH 9% 30

31 1/7.H EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΨΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ OXI 24% NAI 66% 31

32 1/8.ME TI ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΤΙ ΩΡΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΣΤΕ; ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓ.ΑΟΡ.ΧΡΟΝ. 100% 32

33 1/9.ΠΟΙΑ ΘΑ ΗΤΑΝ Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΑΣ ΜΟΡΦΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ; ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 9 33

34 1.10.ΠΟΙEΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΣΥΝΗΘΩΣ; ΔΕΥΤΕΡΑ-ΣΑΒΒΑΤΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 34

35 1.11.ΠΟΙEΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΝΑΛ.ΜΕ ΠΡΩΙΝ.Κ ΑΠΟΓΕΥΜ.ΒΑΡΔ. 14% ΕΝΑΛ.ΜΕ ΠΡΩΙΝ.,ΑΠΟΓΕΥΜ.ΒΡΑΔ.Β. ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ 76% 35

36 1/12.ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ/Η ΕΙΣΤΕ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΑΥΤΌ ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΤΕ; ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΠΑΡΑ ΠΟΛY 29% ΑΡΚΕΤΑ 28% ΠΟΛY 28% 36

37 1/13 ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΤΆ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 35 ΩΡΕΣ 33% 30 ΩΡΕΣ 50 ΩΡΕΣ 19% 40ΩΡΕΣ 43% 37

38 1/14 EAN ΣΑΣ ΖΗΤΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΕΤΕ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΣΤΕ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 14% 32 ΩΡΕΣ ΜΕΧΡΙ 50 ΩΡΕΣ,ΔΕΥΤ.ΠΑΡΑΣ. MEΧΡΙ 37,5 ΩΡΕΣ, ΔΕΥΤ-ΠΑΡ 29% 40 ΩΡΕΣ 37% 38

39 1/15 YΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ Ή ΩΡΕΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ,ΚΑΤA ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ H EΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ,ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ; ΝΑΙ 29% ΟΧΙ 71% 39

40 1/16 ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ /Η ΕΙΣΤΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ; ΠΑΡΑ ΠΟΛY 14% ΛΙΓΟ 29% ΠΟΛY 19% ΑΡΚΕΤΑ 38% 40

41 1/17 ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΑΣ ΖΩΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΠO ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΣΑΣ ; ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΝΑΙ 29% OΧΙ 66% 1/18 ΠΟΣΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΚΑΤΆ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΠΑΝΩ ΑΠΌ 10 ΩΡΕΣ 5-10 ΗΜΕΡΕΣ 19% KAMIA 24% ΛΙΓ.ΑΠO 5 ΗΜΕΡΕΣ 57% 41

42 1/19 ΟTAN ΣYMBAINEI AYTO ANTIMEΤΩΠΙΖΕΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΝΗΣ ΚΟΠΩΣΗΣ Ή ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ; ΔΕΝ ΕΡΓΑΖONTAI 24% ΝΑΙ 14% OΧΙ 62% 42

43 1/20 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ,ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ/Η ΕΙΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΑΠO ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ; ΚΑΘΟΛΟΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛY 38% ΛΙΓΟ 14% ΑΡΚΕΤΑ 24% ΠΟΛY 14% 43

44 1/21 EAN ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ, ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΙΣΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΝ; ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ 42% ΠΑΡΑ ΠΟΛY 38% 44

45 1/22 ΠΟΣΟ IKANOΠΟΙΗΜΕΝΟΣ /Η ΕΙΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ; ΠΑΡΑ ΠΟΛY 24% ΛΙΓΟ 19% ΠΟΛY 29% ΑΡΚΕΤΑ 28% 45

46 1/23 ΠΟΣΟ IKANOΠΟΙΗΜΕΝΟΣ /Η ΕΙΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ AΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ 38% ΠΑΡΑ ΠΟΛY 38% ΠΟΛY 19% 46

47 1/24 ΠΟΣΟ IKANOΠΟΙΗΜΕΝΟΣ /Η ΕΙΣΤΕ ΜΕ ΤIΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΘΥΜΙΑΣΕΩΝ Ή ΚΑΠΝΩΝ,ΣΚΟΝΗΣ,ΚΑΠΝΟΥ ΑΠO ΤΣΙΓΑΡΑ Κ.Λ.Π; ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛY 33% ΛΙΓΟ 24% ΑΡΚΕΤΑ 14% ΠΟΛY 19% 47

48 1/25 ΠΟΣΟ IKANOΠΟΙΗΜΕΝΟΣ /Η ΕΙΣΤΕ ΜΕ ΤIΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΟΡΥΒΟ: ΠΑΡΑ ΠΟΛY 24% ΛΙΓΟ 19% ΑΡΚΕΤΑ 24% ΠΟΛY 33% 48

49 1/26 NOMIZETE OΤΙ Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ; ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ ΝΑΙ 24% OXI 71% 49

50 1/27 ΠΟΣΟ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΟΝΗ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ ; ΠΟΛY ΚΑΘΟΛΟΥ 19% ΑΡΚΕΤΑ 24% ΛΙΓΟ 47% 50

51 1/28 ΠΟΣΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΠΟΝΗ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ; ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ 28% ΑΡΚΕΤΑ 47% 1/29 ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ/Η ΕΙΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ; ΠΑΡΑ ΠΟΛY 29% ΛΙΓΟ ΠΟΛY 19% ΑΡΚΕΤΑ 42% 51

52 1/30 ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ/Η ΕΙΣΤΕ ΜΕ ΤHN OΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ; ΠΑΡΑ ΠΟΛY 19% ΛΙΓΟ ΠΟΛY 33% ΑΡΚΕΤΑ 38% 52

53 1/31 ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ/Η ΕΙΣΤΕ ΜΕ ΤHN TEXNOΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ; ΛΙΓΟ 14% ΠΑΡΑ ΠΟΛY 33% ΑΡΚΕΤΑ 19% ΠΟΛY 34% 53

54 1/32 ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ/Η ΕΙΣΤΕ ΜΕ ΤHN ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ; ΠΑΡΑ ΠΟΛY 24% ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ 33% ΠΟΛY 38% 54

55 1.33 ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ/Η ΕΙΣΤΕ ΜΕ ΤHN YΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΑΠO ΤΟΝ ΑΜΕΣΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΑΣ ΔΟΥΛΕΙΑ; ΠΑΡΑ ΠΟΛY 29% ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ 19% ΠΟΛY 47% 55

56 1/34 EXETE ΥΠΟΣΤΕΙ ΠΟΤΕ, ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ 55 ΕΤΩΝ,ΔΙΑΚΡΙΣΗ Ή ΧΛΕΥΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ,ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΑΣ ; ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ OXI 9 56

57 1/35 EXETE TΟ ΑΙΣΘΗΜΑ OTI KANETE MIA ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ; ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑ ΌΧΙ 14% ΝΑΙ 81% 57

58 1/36 EIΣΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ/Η ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ; ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 19% ΛΙΓΟ 28% ΠΟΛY 23% ΑΡΚΕΤΑ 58

59 1/37 ΠΟΙΑ ΘΑ ΗΤΑΝ Η ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΑΣ ΠΟΡΕΙΑ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΣ: ΠΡΟΑΓΩΓΗ 24% ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 42% Η ΙΔΙΑ 29% ΑΝΑΛΗΨΗ ΝΕΟΥ ΡΟΛΟΥ 59

60 1/38 TI AΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ; ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΑΙ ΚΑΛΑ 38% ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΑΙ ΣΕ ΠΙΟ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 47% 60

61 1/39 ΣΕ ΠΟΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΚΑΤΆ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 2 ΕΤΗ; ΠΑΝΩ ΑΠO 5 ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 19% ΣΕ ΚΑΜΙΑ 38% ΜΕΧΡΙ 5 33% 61

62 1/40 ΘΕΩΡΕΙΤΕ OΤΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΔΙΝΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ; OΧΙ 19% ΝΑΙ 81% 62

63 1/41 ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ/Η ΕΙΣΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ; ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΛΙΓΟ 19% ΠΑΡΑ ΠΟΛY 19% ΠΟΛY 19% ΑΡΚΕΤΑ 33% 63

64 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΛΛΑ ΩΦΕΛΗ(ΙΑΤΡΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ,ΠΡΟΣ.ΣΕ ΚΑΤΑΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΒΑΣ.ΣΤΗ ΓΕΝ.ΑΠΟΔ.ΕΤΑΙΡ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓ.ΕΡΓΑΣ. ΑΛΛΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΒΑΣ.ΣΤΗ ΣΥΝ.ΑΠΟΔ.ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΌ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΚΟΜΜΑΤΙ 29% 17% 14% 11% 9% 8% 6% 2% 2% 1/42 ΤΙ ΑΠO ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΑΣ; 64

65 1/43 ΠΟΣΟ EIΣΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ/Η ΕΙΣΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ; ΠΑΡΑ ΠΟΛY 14% ΠΟΛY 19% ΛΙΓΟ 38% ΑΡΚΕΤΑ 29% 65

66 1/44 ΠΟΣΟ EIΣΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ/Η ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ; ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΠΟΛY 24% ΛΙΓΟ 38% ΑΡΚΕΤΑ 33% 66

67 1/45 ΓΕΝΙΚΑ ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ/Η ΕΙΣΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΑΣ; ΠΑΡΑ ΠΟΛY 24% ΛΙΓΟ 14% ΠΟΛY 24% ΑΡΚΕΤΑ 38% 67

68 63ETH 64EΤΗ 2.1 ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 54ETH 60ΕΤΗ 14% 55ETH 28% 59ETH 58ETH 57ETH 56ETH 18% 2.2 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΗΛΙΚΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ; 70ETH 78ΕΤΗ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 55EΤΗ 14% 65ETH 19% 62ETH 61 EΤΗ 60ETH 14% 58ETH 23% 55EΤΗ 58ETH 60ETH 61 EΤΗ 62ETH 65ETH 70ETH 78ΕΤΗ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 68

69 2.3 ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΠΡΟΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ; (ΕΡΩΤΑΤΑΙ ΕΑΝ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΙΚΡ.64) ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 20% ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 20% ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟΤΕΡΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ 7% ΣΥΜΠΛ. ΣΥΝΤΑΞΙΜ. ΧΡΟΝΩΝ 27% ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ 26% 2.4 ΠΟΣΑ ΕΤΗ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ; 33ΕΤΗ 34ΕΤΗ 35ΕΤΗ 3ETH 7ΕΤΗ 9% 10ETH 9% 32ΕΤΗ 30ΕΤΗ 9% 28ΕΤΗ 9% 27ΕΤΗ 9% 25ΕΤΗ 18ΕΤΗ 12ΕΤΗ 13ΕΤΗ 69

70 2/6.ΠΟΣΑ ΕΤΗ ΕΧΕΤΕ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ Ή ΠΑΡΕΜΦΕΡΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; 36ETH 32ETH 40ETH 23ETH 20ETH 18ETH KANENA 47% 10ETH 4ETH 9% 2 ETH 9% 2/5.ΠΟΣΑ ΕΤΗ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ; 12 ETH 13 ETH 25ETH 30ΕΤΗ 32 EΤΗ 1/2 ΧΡΟΝΟ 10 ETH 14% 2 ETH 13% 9ETH 8ETH 7 ΕΤΗ 13% 6 ΕΤΗ 3ETH 70

71 2/7.H EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΨΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ OXI 24% NAI 66% 2/8.ME TI ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΤΙ ΩΡΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΣΤΕ; ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓ.ΑΟΡ.ΧΡΟΝ. 100% 71

72 2/9.ΠΟΙΑ ΘΑ ΗΤΑΝ Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΑΣ ΜΟΡΦΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ; ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ EΡΓΑΖΕΣΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΝΤΕΠΕΞΕΛΘΕΤΕ ΣΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ; ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 24% ΝΑΙ 38% ΌΧΙ 38% 72

73 2.11.EAN ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΣΤΕ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΑ,ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 61% ΠΡΟΤΙΜΩ ΝΑ ΜΗ ΔΟΥΛΕΥΩ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 19% ΔΕΝ EΡΓΑΖΕΤΑΙ ΥΠΕΡΩΡ. 2/12.TI AΠΟ TA ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 29% ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΟΤΑΝ ΜΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ ΟΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ ΣΤΑΘΕΡΕΣ Κ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 51% 73

74 2.13.ΠΟΙEΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΣΥΝΗΘΩΣ; ΔΕΥΤΕΡΑ-ΣΑΒΒΑΤΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 2/14 EAN AKΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΠΟΣΑ ΣΑΒΒΑΤΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΕΣ,ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΟΣΕΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΕΆΝ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΣΤΕ ΣΕ ΕΞΑΗΜΕΡΗ ΒΑΣΗ ; KANENA 19% ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 66% ΣΑΒ-ΚΥΡΙΑΚ,ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΚΥΡΙΑΚΗ,ΕΞΑΗΜΕΡΗ ΒΑΣΗ 74

75 2.15.ΠΟΙEΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΝΑΛ.ΜΕ ΠΡΩΙΝ.Κ ΑΠΟΓΕΥΜ.ΒΑΡΔ. 14% ΕΝΑΛ.ΜΕ ΠΡΩΙΝ.,ΑΠΟΓΕΥΜ.ΒΡΑΔ.Β. ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ 76% 2/16 ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΤΆ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 35 ΩΡΕΣ 33% 30 ΩΡΕΣ 50 ΩΡΕΣ 19% 40ΩΡΕΣ 43% 75

76 2.17 ΠΟΣO ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ /Η ΕΙΣΤΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ Ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ; ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 19% ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ 19% ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ ΠΟΛΎ 14% ΑΡΚΕΤΑ 33% 2.18 ΠΟΣO ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ /Η ΕΙΣΤΕ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΤΕ: ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 19% ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΠΑΡΑ ΠΟΛY 14% ΑΡΚΕΤΑ 43% ΠΟΛΥ 14% 76

77 2.19 EAN EΡΓΑΖΕΣΤΕ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΑ Ή /ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΑ,ΣΑΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΥΤΌ (Π.Χ.ΕΝΤΟΝΗ ΚΟΠΩΣΗ) ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 29% OXI 37% ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΑΥΤΈΣ ΤΙΣ ΒΑΡΔΙΕΣ 24% NAI 2.20 ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Ή KΑΠΟΙΑ AΛΛΗ ΜΟΡΦΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ; ΕAΝ ΝΑΙ,ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ. ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 43% ΝΑΙ 33% ΌΧΙ 24% 77

78 2.21 ΠΟΙΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 29% 8ΩΡΕΣ/HMEΡΑ 24% ΛΙΓ.ΑΠΟ 8 ΩΡΕΣ/ΗΜ 19% 8-10 ΩΡΕΣ/ΗΜΕΡΑ 28% 2.22 YΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 'Η ΩΡΕΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ, ΚΑΤA ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ,ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ; ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 14% ΝΑΙ 24% OXI 62% 78

79 2.23 ΘΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΣΕ ΝΑ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΩΡΩΝ ΚΑΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 'Η ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΗΝΑ; ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 14% ΝΑΙ 29% OXI 57% 2.24 ΘA ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΥΕΛΕΚΤΟ ΩΡΑΡΙΟ Ή ΧΩΡΙΣ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ; ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 19% ΝΑΙ 24% OΧΙ 57% 79

80 2.25 ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΘΑ ΒΟΗΘΟΥΣΕΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΕΤΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ; ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 14% ΝΑΙ 43% OXI 43% 2.26 ΘA ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΑΠΌ ΤΟ ΣΠΙΤΙ (ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ); ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 19% ΝΑΙ 19% OXI 62% 80

81 2/27 ΠΟΙΟΙ ΑΠO ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΟΓΟΥΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΓΙΑ ΣΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΝΑ ΤΗΛΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ; Ε) ΜΕΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΣΤΡΕΣ 11 Α) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦ.ΕΛ.ΧΡΟΝΟΥ Κ ΧΡ.ΕΡΓΑΣ. 9 Β)ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ 8 Γ) ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 5 Δ)ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΌ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ 4 Κλίμακα 1έως ΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΟΓΟΥΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΣΑΣ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ; (ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΣΤΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ:1=ΛΙΓΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, 2=ΑΡΚΕΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, 3=ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ) ΦΟΒΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ 12 ΦΟΒΟΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ Η/Υ 10 ΦΟΒΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ 8 ΦΟΒΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΑΠΌ ΤΕΚΤΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ 7 81

82 2.29 ΘA ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΣ; ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 14% ΝΑΙ 33% ΌΧΙ 53% 2.30 ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΥΕΛΙΞΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ,OΠΩΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ,ΘΑ ΣΑΣ ΩΘΟΥΣΑΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΟ ΒΙΟ ΓΙΑ ΑΡΚΕΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΚΟΜΗ; ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 24% ΝΑΙ 47% OXI 29% 82

83 3.1 ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 64EΤΗ 54ETH 63ETH 60ΕΤΗ 14% 55ETH 28% 59ETH 58ETH 57ETH 56ETH 18% 3.2 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΗΛΙΚΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ; 70ETH 78ΕΤΗ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 55EΤΗ 14% 65ETH 19% 62ETH 61 EΤΗ 60ETH 14% 58ETH 23% 55EΤΗ 58ETH 60ETH 61 EΤΗ 62ETH 65ETH 70ETH 78ΕΤΗ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 83

84 3.3 ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΠΡΟΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ; (ΕΡΩΤΑΤΑΙ ΕΑΝ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΙΚΡ.64) ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 20% ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 20% ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟΤΕΡΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ 7% ΣΥΜΠΛ. ΣΥΝΤΑΞΙΜ. ΧΡΟΝΩΝ 27% ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ 26% 3.4 ΠΟΣΑ ΕΤΗ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ; 33ΕΤΗ 34ΕΤΗ 35ΕΤΗ 3ETH 7ΕΤΗ 9% 10ETH 9% 32ΕΤΗ 30ΕΤΗ 9% 28ΕΤΗ 9% 27ΕΤΗ 9% 25ΕΤΗ 18ΕΤΗ 12ΕΤΗ 13ΕΤΗ 84

85 3/5.ΠΟΣΑ ΕΤΗ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ; 12 ETH 13 ETH 25ETH 30ΕΤΗ 32 EΤΗ 1/2 ΧΡΟΝΟ 10 ETH 14% 2 ETH 13% 9ETH 8ETH 7 ΕΤΗ 13% 6 ΕΤΗ 3ETH 3/6.ΠΟΣΑ ΕΤΗ ΕΧΕΤΕ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ Ή ΠΑΡΕΜΦΕΡΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; 36ETH 32ETH 40ETH 23ETH 20ETH 18ETH KANENA 47% 10ETH 4ETH 9% 2 ETH 9% 85

86 3/7.ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΣΗΜΕΡΑ,ΜΕΧΡΙ ΤΑ 65 ΣΑΣ ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 14% OXI 33% NAI 53% 3/8.ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΨΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ: ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 19% OXI 24% NAI 57% 86

87 3.9.EAN ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΣΤΕ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΑ,ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠO ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ; ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 7 ΟΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΟΥ ΕΛΑΦΡΩΣ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΙΜΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΠΡΟΤΙΜΩ ΝΑ ΜΗ ΔΟΥΛΕΥΩ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 3/10 ΠΟΣΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΚΑΤΆ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΠΑΝΩ ΑΠΌ 10 ΩΡΕΣ 5-10 ΗΜΕΡΕΣ 19% KAMIA 24% ΛΙΓ.ΑΠO 5 ΗΜΕΡΕΣ 57% 87

88 3/11 ΟTAN ΣYMBAINEI AYTO ANTIMEΤΩΠΙΖΕΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΝΗΣ ΚΟΠΩΣΗΣ Ή ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ; ΔΕΝ ΕΡΓΑΖONTAI 24% ΝΑΙ 14% OΧΙ 62% 3/12 ΕΑΝ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΚΑΤA ΤΙΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ,ΠΟΣΕΣ ΝΥΧΤΕΣ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΟ ΜΗΝΑ; MΕΧΡI ΚΑΙ 5NYXTEΣ ΠΕΡΙΣ.ΑΠO 5 ΝΥΧΤΕΣ KAMIA 8 88

89 3/13 H ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΝΤΟΝΗ ΚΟΠΩΣΗ Ή ΣΑΣ ΕΝΟΧΛΕΙ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖ.Ν.ΩΡΕΣ 71% ΝΑΙ OXI 19% 3.14.ΠΟΙEΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΣΥΝΗΘΩΣ; ΔΕΥΤΕΡΑ-ΣΑΒΒΑΤΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 89

90 3/15 EAN AKΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΠΟΣΑ ΣΑΒΒΑΤΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΕΣ,ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΟΣΕΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΕΆΝ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΣΤΕ ΣΕ ΕΞΑΗΜΕΡΗ ΒΑΣΗ ; KANENA 19% ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 66% ΣΑΒ-ΚΥΡΙΑΚ,ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΚΥΡΙΑΚΗ,ΕΞΑΗΜΕΡΗ ΒΑΣΗ 3/16 EAN KATA ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΤΥΧΑΙΝΕΙ ΝΑ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΣΥΧΝΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ,ΑΥΤO ΣΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΝΗΣ ΚΟΠΩΣΗΣ Η AΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΣ; ΝΑΙ 14% ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑ 67% ΌΧΙ 19% 90

91 3/17 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΛΙΜΑΚΑ,ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΑΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ ΕΚΤΙΘΕΣΘΕ ΣΕ... ΚΑΠΝΟΣ ΑΠΌ ΤΣΙΓΑΡΑ 38 ΔΥΝΑΤΟ ΘΟΡΥΒΟ 31 ΑΝΑΠΝΟΗ ΚΑΠΝΟΥ,ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΙΣ 29 ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡ 24 ΚΡΑΔΑΣΜΟΙ 23 ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 21 ΧΑΜΗΛ.ΘΕΡΜΟΚΡ. 20 ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 19 ΕΙΣΠΝΟΗ ΔΙΑΛ. 17 ΧΕΙΡΙΣΜ.ΧΗΜΙΚ.Π. 16 3/18 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΛΙΜΑΚΑ,ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΑΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ... ΧΡΗΣΗ Η/Υ 56 ΕΠΑΝΑΛ.ΚΙΝ.ΚΑΡΠΟΥ 42 ΕΡΓΑΣ.ΣΕ ΕΓΚΑΤ.ΕΠ. 42 ΟΡΘΟΣΤΑΣΙΑ 34 ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤ.ΕΞΟΠΛ. 33 ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΑΤ.ΕΚ.ΧΩΡ 27 ΕΠΙΠΟΝΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ 27 ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 19 ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΧ 19 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΑΡ.ΦΟΡΤ. 17 ΑΝΥΨΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 17 91

92 3/19 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ,ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΜΕΝΟΣ/Η ΘΑ ΛΕΓΑΤΕ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ 19% ΠΑΡΑ ΠΟΛY 42% ΑΡΚΕΤΑ 14% ΠΟΛY 3/20 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 14% ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΟΛY ΓΡΗΓΟΡΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ 33% KAI TA ΔΥΟ 24% ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΠΟΛY ΣΤΕΝΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΧΡΟΝΟΥ 29% 92

93 3/21 ΓΕΝΙΚΑ, Ο ΡΥΘΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ.; OΛΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠO ΑΥΤΟΜ.ΤΑΧΥΤ.Μ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 14% ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ 33% ΑΜΕΣΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ 19% ΑΜΕΣ.ΑΠΑΙΤ.Κ ΠΟΣΟΤ.ΣΤΟΥΧΟΥΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 14% 3/22 ΝΟΜΙΖΕΤΕ OΤΙ Η ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ; ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 14% ΝΑΙ 19% OΧΙ 67% 93

94 3/23 Η ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ EΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ OΧΙ 47% ΝΑΙ 43% 3/24 ΠΟΣΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΤΕ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ; ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 24% ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΠO 5 14% KAMIA 33% ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠO 5 29% 94

95 3/26 ΓΕΝΙΚΑ, ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΝΟΙΗΜΕΝΟΣ /Η ΕΙΣΤΕ ΑΠΌ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ ; 40% 38% 3 30% 2 19% ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 20% 1 14% 14% 14% 0% ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 4.1 ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 64EΤΗ 54ETH 63ETH 60ΕΤΗ 14% 55ETH 28% 59ETH 58ETH 57ETH 56ETH 18% 95

96 4.2 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΗΛΙΚΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ; 70ETH 78ΕΤΗ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 55EΤΗ 14% 65ETH 19% 62ETH 61 EΤΗ 60ETH 14% 58ETH 23% 55EΤΗ 58ETH 60ETH 61 EΤΗ 62ETH 65ETH 70ETH 78ΕΤΗ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 4.3 ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΠΡΟΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ; (ΕΡΩΤΑΤΑΙ ΕΑΝ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΙΚΡ.64) ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 20% ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 20% ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟΤΕΡΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ 7% ΣΥΜΠΛ. ΣΥΝΤΑΞΙΜ. ΧΡΟΝΩΝ 27% ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ 26% 96

97 4.6 ΠΟΣΑ ΕΤΗ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ; 33ΕΤΗ 34ΕΤΗ 35ΕΤΗ 3ETH 7ΕΤΗ 9% 10ETH 9% 32ΕΤΗ 30ΕΤΗ 9% 28ΕΤΗ 9% 27ΕΤΗ 9% 25ΕΤΗ 18ΕΤΗ 12ΕΤΗ 13ΕΤΗ 4/7.ΠΟΣΑ ΕΤΗ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ; 12 ETH 13 ETH 25ETH 30ΕΤΗ 32 EΤΗ 1/2 ΧΡΟΝΟ 10 ETH 14% 2 ETH 13% 9ETH 8ETH 7 ΕΤΗ 13% 6 ΕΤΗ 3ETH 97

98 4/8.ΠΟΣΑ ΕΤΗ ΕΧΕΤΕ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ Ή ΠΑΡΕΜΦΕΡΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; 36ETH 32ETH 40ETH 23ETH 20ETH 18ETH KANENA 47% 10ETH 4ETH 9% 2 ETH 9% 4/10 ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΤΑΚΤΙΚΑ... ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡ. OΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΧ.Κ ΕΡΓ.ΕΤΑΙΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 6% 12% 3 47% 98

99 4/10 ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΤΑΚΤΙΚΑ... ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣ. 8% ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 17% ΔΗΜΟΣΙΟ,ΕΞΩΤ.ΦΟΡ. 17% ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 2 ΑΛΛΕΣ.ΕΤΑΙΡ,ΔΗΜΟΣΙΟΓΡ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΕΛΑΤΕΣ,ΕΠΙΣΚ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΑΣ. ΕΆΝ ΝΑΙ,ΠΟΣΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ΑΤΟΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΑΤΟΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 8ΑΤ-10AT ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 47% ΔΙΟΙΚΗΣΗ 16 ΑΤΟΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 22ΑΤ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 50ΑΤ OXI 18% 99

100 4/12 ΑΝΑΦΕΡΕΡΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΔΙΟΡΓ.ΓΕΝ.Σ, ΕΠΙΧ.Δ, ΕΠΙΣΚ.ΜΟΝ.ΠΑΡΑΓ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΓΟΡΕΣ,ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔ.ΠΡΟΣ.,BUDGET ΠΡΟΣΩΠ. ΕΡΓΑΣ.ΘΕΜ.,ΑΞΙΟΛΙΟΛΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 60% 4.13 Η ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΤΟΜΩΝ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠO ΕΣΑΣ: ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 38% ΝΑΙ 33% OΧΙ 29% 100

101 4.14 ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ.ΕAΝ ΝΑΙ,ΠΟΙΕΣ ΕIΝΑΙ ΑΥΤΕΣ: KATAΡΤ.ΕΞ. ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 33% ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 67% 4/15 ΘΕΩΡΕΙΤΕ OΤΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΑΣ,Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΑΣ ΑΦΟΡΑ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 23% ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ 28% ΠΑΡΑ ΠΟΛY ΠΟΛY 19% ΑΡΚΕΤΑ 101

102 4/17 ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ; ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 43% ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ 42% OXI ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΛΛΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣ.ΕΠΙΧ. 4/18 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΔΥΣΚΟΛΗ ΓΙΑ ΣΑΣ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ.ΕΆΝ ΝΑΙ,ΠΟΙΟΙ ΕΊΝΑΙ ΑΥΤΟΙ (Π.Χ.ΚΟΣΤΟΣ,ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΟΝΟΥ) ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΟΝΟΥ 9% ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 66% OXI ΔΙΣΤΟΚΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΚΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 102

103 4/19 ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 5-10 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ;ΕAΝ ΝΑΙ,ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤEΣ; NAI,NEA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,ΚΑΡΙΕΡΑ, ΕΤΟΙΜ.ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ 24% ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 66% OXI 4/20 ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ OΤΙ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ.ΕAΝ ΝΑΙ, ΠΟΙΕΣ ΕIΝΑΙ ΑΥΤEΣ; ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 57% NAI,ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΡΓ.ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΜΕΤΑΒ.ΕΡΓ.ΣΧΕΣ. 33% OXI 103

104 4/21,ΘΕΩΡΕΙΤΕ OΤΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΣΤΕ ΔΙΝΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 55 ΕΤΩΝ; ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 24% ΝΑΙ 52% OΧΙ 24% 4/22,Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΓΙΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΩΘΟΥΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΟ ΒΙΟ ΓΙΑ ΑΡΚΕΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΚΟΜΗ; OΧΙ 24% ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 19% ΝΑΙ 57% 104

105 5.1 ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 64EΤΗ 54ETH 63ETH 60ΕΤΗ 14% 55ETH 28% 59ETH 58ETH 57ETH 56ETH 18% 5.2 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΗΛΙΚΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ; 70ETH 78ΕΤΗ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 55EΤΗ 14% 65ETH 19% 62ETH 61 EΤΗ 60ETH 14% 58ETH 23% 55EΤΗ 58ETH 60ETH 61 EΤΗ 62ETH 65ETH 70ETH 78ΕΤΗ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 105

106 5.3 ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΠΡΟΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ; (ΕΡΩΤΑΤΑΙ ΕΑΝ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΙΚΡ.64) ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 20% ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 20% ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟΤΕΡΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ 7% ΣΥΜΠΛ. ΣΥΝΤΑΞΙΜ. ΧΡΟΝΩΝ 27% ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ 26% 5.4 ΠΟΣΑ ΕΤΗ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ; 33ΕΤΗ 34ΕΤΗ 35ΕΤΗ 3ETH 7ΕΤΗ 9% 10ETH 9% 32ΕΤΗ 30ΕΤΗ 9% 28ΕΤΗ 9% 27ΕΤΗ 9% 25ΕΤΗ 18ΕΤΗ 12ΕΤΗ 13ΕΤΗ 106

107 5/5.ΠΟΣΑ ΕΤΗ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ; 12 ETH 13 ETH 25ETH 30ΕΤΗ 32 EΤΗ 1/2 ΧΡΟΝΟ 10 ETH 14% 2 ETH 13% 9ETH 8ETH 7 ΕΤΗ 13% 6 ΕΤΗ 3ETH 5/6.ΠΟΣΑ ΕΤΗ ΕΧΕΤΕ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ Ή ΠΑΡΕΜΦΕΡΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; 36ETH 32ETH 40ETH 23ETH 20ETH 18ETH KANENA 47% 10ETH 4ETH 9% 2 ETH 9% 107

108 5/7.ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΣΗΜΕΡΑ,ΜΕΧΡΙ ΤΑ 65 ΣΑΣ ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 14% OXI 33% NAI 53% 5/9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΝΕΥΜΑ ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΙΚΑΝΟΤ.ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΙΚΑΝ.ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΙΚΑΝ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 52 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

109 6.1 ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 64EΤΗ 54ETH 63ETH 60ΕΤΗ 14% 55ETH 28% 59ETH 58ETH 57ETH 56ETH 18% 6.2 ΠΟΣΑ ΕΤΗ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ; 33ΕΤΗ 34ΕΤΗ 35ΕΤΗ 3ETH 7ΕΤΗ 9% 10ETH 9% 32ΕΤΗ 30ΕΤΗ 9% 28ΕΤΗ 9% 27ΕΤΗ 9% 25ΕΤΗ 18ΕΤΗ 12ΕΤΗ 13ΕΤΗ 109

110 6/3.ΠΟΣΑ ΕΤΗ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ; 12 ETH 13 ETH 25ETH 30ΕΤΗ 32 EΤΗ 1/2 ΧΡΟΝΟ 10 ETH 14% 2 ETH 13% 9ETH 8ETH 7 ΕΤΗ 13% 6 ΕΤΗ 3ETH 6/4.ΠΟΣΑ ΕΤΗ ΕΧΕΤΕ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ Ή ΠΑΡΕΜΦΕΡΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; 36ETH 32ETH 40ETH 23ETH 20ETH 18ETH KANENA 47% 10ETH 4ETH 9% 2 ETH 9% 110

111 6.5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣH THΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΝΕΥΜΑ ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΚΑΝΟΤ.ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΚΑΝ.ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΙΚΑΝ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

112 7.1 ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 64EΤΗ 54ETH 63ETH 60ΕΤΗ 14% 55ETH 28% 59ETH 58ETH 57ETH 56ETH 18% ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 112

113 113

114 114

115 115

116 116

117 117

118 118

119 119

120 120

121 121

122 122

123 123

124 124

125 125

126 126

127 127

128 128

129 129

130 130

131 131

132 132

133 133

134 134

135 135

136 136

137 137

138 138

139 139

140 140

141 141

142 142

143 143

144 144

145 145

146 146

147 147

148 148

149 149

150 150

151 151

152 152

153 153

154 154

155 155

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης Θέμα: Επιχειρηματικό Σχέδιο «Δημιουργία Παιδικού Σταθμού Δροσοσταλίδες» Contents

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement 2011 Ελλάδα 2011 Πρόλογος 3 1. Σύνοψη Αποτελεσμάτων 4 2. Ταυτότητα έρευνας 6 - Μεθοδολογία - Δημογραφική Ανάλυση Δείγματος 3. Ανάλυση Αποτελεσμάτων 8 - Γνώση & Χρήση των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πρόληψης του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στις ψυχιατρικές θεραπευτικές και αποκαταστασιακές δραστηριότητες

Οδηγός πρόληψης του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στις ψυχιατρικές θεραπευτικές και αποκαταστασιακές δραστηριότητες BURNOUT Οδηγός πρόληψης του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στις ψυχιατρικές θεραπευτικές και αποκαταστασιακές δραστηριότητες (Ε Π Α Ψ Υ) Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Ψ Ν Α) Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ιανουάριος 2011 ΙΕΛΚΑ 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ. Λ. Κιοσές, Δρ. Γ. Δουκίδης, Δρ. Π. Βλάχος Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 15 Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Περίληψη Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται το ζήτημα της ευρύτερης ανάδειξης της μάθησης που αποκτάται εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας with the support of European Commission Directorate General Employment and Social

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα