ΑΔΑ: ΒΙΡΝΟΠ-ΙΤΛ. \\ENESPY\Backup ENESPY \2014\ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2014\2 η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ BNWAS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙΡΝΟΠ-ΙΤΛ. \\ENESPY\Backup ENESPY 270213\2014\ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2014\2 η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ BNWAS 12-2013."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ. : /02/14 ΚΛΑ ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΝΕΣΠΥ ΠΡΟΣ : ως Πίνακας ιανοµής Ταχ. ιεύθυνση : Γρ. Λαµπράκη 150 Ταχ. Κώδικας : ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πληροφορίες : Πλωτάρχης ΛΣ (Τ) Ζαρναβέλης Ανδ. Τηλέφωνο : FAX : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (Η παρούσα εγκύκλιος επικαιροποιεί και αντικαθιστά την αρ. πρωτ.: / 02 /12/ εγκύκλιο ΚΕΕΠ/ ΕΠ/ ΜΚ- ΕΠ/ΕΝΕΣΠΥ ) ΘΕΜΑ: «Εγκατάσταση και προδιαγραφές Συστήµατος Ειδοποίησης Φυλακής Γεφύρας (BNWAS)» ΣΧΕΤ: α) Καν. V/19 της Σ SOLAS 74 όπως ισχύει. β) Η MSC 128 (75) της απόφαση του ΙΜΟ. γ) Η MSC 282 (86) της απόφαση του ΙΜΟ. δ) Η MSC 350 (92) της απόφαση του ΙΜΟ. ε) Το Π. 175/1988 (ΦΕΚ 77Α). στ) Το αρ. πρωτ /03/10/ Έγγραφο ΥΘΥΝΑΛ/ΚΕΕΠ/ ΜΚ/ΕΝΕΣΠΥ. ζ) Η Αρ. πρωτ.: /02/12/ Εγκύκλιος ΥΘΥΝΑΛ/ΚΕΕΠ/ ΕΠ/ ΜΚ- ΕΠ/ΕΝΕΣΠΥ. η) Το αρ. πρωτ. Μ-1347β κατ. 30/96/ Έγγραφο ΥΕΝ/ ΕΕΠ/ Β - Ν/Γ (κ). 1. Αντικείµενο Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις για την εγκατάσταση και τις προδιαγραφές του Συστήµατος Ειδοποίησης Φυλακής Γεφύρας (Bridge Navigational Watch Alarm System - BNWAS), όπως αυτό απαιτείται από τον (α) σχετικό κανονισµό της.σ. SOLAS που τροποποιήθηκε µε τις (γ) και (δ) σχετικές. 2. Εισαγωγή Σύµφωνα µε τη (γ) σχετική απόφαση του ΙΜΟ, η οποία τέθηκε σε εφαρµογή από την , προστέθηκαν νέες παράγραφοι και στον (α) σχετικό κανονισµό που αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία στα υπόχρεα πλοία του Συστήµατος Ειδοποίησης Φυλακής Γεφύρας (Bridge Navigational Watch Alarm System - BNWAS). Με τη (δ) σχετική απόφαση του ΙΜΟ, η οποία τίθεται σε εφαρµογή από την , τροποποιούνται οι προθεσµίες συµµόρφωσης των πλοίων που έχουν κατασκευαστεί πριν την και δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση συµµόρφωσης σε περιπτώσεις απόσυρσης των πλοίων. Το σύστηµα αυτό πρέπει να εγκατασταθεί εντός των χρονικών διαστηµάτων που ορίζονται στον (α) σχετικό κανονισµό και έχει σκοπό να παρακολουθεί τη δραστηριότητα στη γέφυρα του πλοίου και να προλαµβάνει τυχόν παράβλεψη του χειριστή (Αξιωµατικού βάρδιας) που θα µπορούσε να οδηγήσει σε ναυτικό ατύχηµα. Οδηγίες για την εφαρµογή, εγκατάσταση και λειτουργία του συστήµατος στα πλοία υπό Ελληνική σηµαία δίδονται αναλυτικά παρακάτω προς υποβοήθηση των εµπλεκοµένων µερών ( ιαχειριστές πλοίων, Πλοίαρχοι πλοίων, Εξουσιοδοτηµένοι Οργανισµοί κ.λ.π.).

2 2 3. Εφαρµογή Τα πλοία του πίνακα που ακολουθεί µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4, πρέπει να έχουν εγκατεστηµένο ένα Σύστηµα Ειδοποίησης Φυλακής Γεφύρας (BNWAS). Η εγκατάσταση αυτή πρέπει να γίνει το αργότερο κατά την πρώτη επιθεώρηση για την έκδοση / ανανέωση / θεώρηση του κατά περίπτωση Πιστοποιητικού Ασφαλείας Ε/Γ πλοίου, ή Πιστοποιητικού Ασφάλειας Εξαρτισµού Φ/Γ πλοίου, ή του Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης, µετά την ηµεροµηνία που ορίζεται στον ακόλουθο πίνακα : Είδος Ηµεροµηνία Ηµερ/νία κατασκευής Ολική Χωρητικότητα* (Ο.Χ.) πλοίου εφαρµογής Ε/Γ την ή µετά την ανεξαρτήτως Άµεσα Ε/Γ ανεξαρτήτως Ε/Γ Πριν την ανεξαρτήτως την ή µετά την και άνω Άµεσα 3000 και άνω Από 500 µέχρι Από 150 µέχρι Πριν την και άνω Πριν την Από 500 µέχρι Πριν την Από 150 µέχρι * Για την εφαρµογή των ανωτέρω, ως χωρητικότητα των πλοίων διεθνών πλόων µε ηµεροµηνία θέσης τρόπιδας µέχρι την θα λαµβάνεται υπόψη η εθνική χωρητικότητα (ΚΟΧ - GRT) και όχι η διεθνής (ΟΧ - GT), σύµφωνα µε το (η) σχετικό. 4. Απαλλαγές-Εξαιρέσεις Τα πλοία που πρόκειται να αποσυρθούν εντός δύο ετών από την ηµεροµηνία υποχρεωτικής εφαρµογής, (κατά περίπτωση είδους πλοίου και χωρητικότητας), απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασµού τους µε BNWAS. Σε αυτήν την περίπτωση θα εκδίδεται σχετικό πιστοποιητικό απαλλαγής από τον φορέα πιστοποίησης του πλοίου και όλα τα Πιστοποιητικά Ασφαλείας του θα ισχύουν το αργότερο µέχρι και δύο χρόνια µετά την ηµεροµηνία υποχρεωτικής εφαρµογής κατά περίπτωση. Επίσης δυνάµει των κανονισµού V/1.2 και 1.4 του κεφ. V της Σ SOLAS 74 όπως ισχύει, εξαιρούνται από την ανωτέρω εφοδιαστική απαίτηση οι ακόλουθες κατηγορίες πλοίων: α) Πλοία διεθνών πλόων µε ολική χωρητικότητα κάτω των 150, β) Ε/Γ εσωτερικού µη υπαγόµενα στην ΚΟ 2009/45 ΕΚ µε ολική χωρητικότητα κάτω των 500, γ) µη Ε/Γ εσωτερικού µε ολική χωρητικότητα κάτω των 500, δ) Όλα τα πλοία εσωτερικού που εφοδιάζονται µε ΠΓΕ και εκτελούν πλόες εντός προστατευµένων ή ειδικά προστατευµένων περιοχών. 5. Υπάρχουσες εγκαταστάσεις BNWAS Εφόσον επί των πλοίων έχουν εγκατασταθεί πριν την συστήµατα BNWAS που δεν καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της (β) σχετικής απόφασης, αυτά µπορούν να γίνουν αποδεκτά από τον φορέα έκδοσης των κυβερνητικών πιστοποιητικών (Statutory Certificates) του πλοίου, εφόσον καλύπτουν τις ελάχιστες προδιαγραφές, όπως αυτές έχουν ήδη καθοριστεί µε το (στ) σχετικό έγγραφό µας. Οι ελάχιστες αυτές προδιαγραφές είναι οι ακόλουθες: i. Η παρ της (β) σχετικής. Εφόσον δεν είναι δυνατή η αυτόµατη ενεργοποίησή του µε την ενεργοποίηση του συστήµατος ελέγχου πορείας, µέριµνα θα πρέπει να λαµβάνεται για τη χειροκίνητη ενεργοποίησή αυτού (π.χ διαδικασία µέσω ISM). ii. Οι παρ , , , 4.2, 4.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 6.3 της (β) σχετικής.

3 3 iii. Η συσκευή πρέπει, σε ό,τι αφορά την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα, να πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου IEC ή άλλης ισοδύναµης προδιαγραφής. Εφόσον αυτό δεν καθίσταται δυνατό να βεβαιωθεί από τον κατασκευαστή του εξοπλισµού ή από κοινοποιηµένο φορέα, θα πρέπει να διαπιστώνεται από τον φορέα έκδοσης των κυβερνητικών πιστοποιητικών (Statutory Certificates) του πλοίου. 6. Νέες εγκαταστάσεις BNWAS Όλα τα συστήµατα που θα εγκατασταθούν στα υπόχρεα πλοία πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της (β) σχετικής απόφασης. Η εγκατάσταση και η λειτουργία θα πιστοποιείται από τον φορέα έκδοσης των κυβερνητικών πιστοποιητικών (Statutory certificates) του πλοίου. Πριν την πιστοποίηση αυτή, θα υποβάλλεται από τη διαχειρίστρια εταιρεία στον ανωτέρω φορέα, φάκελος εγκατάστασης που θα αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης: i. βεβαίωση του εγκαταστάτη ή του κατασκευαστή του συστήµατος ότι αυτό λειτουργεί ικανοποιητικά, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της (β) σχετικής. ii. σχέδιο στο οποίο θα εµφαίνονται οι θέσεις στη γέφυρα του πλοίου όπου έχουν τοποθετηθεί οι πηγές οπτικής και ακουστικής (1 ου σταδίου) ένδειξης του συστήµατος, οι θέσεις εκτός γεφύρας των πηγών ακουστικής (2 ου και 3 ου σταδίου) ένδειξης του συστήµατος, καθώς και η θέση (ή οι θέσεις) των χειριστηρίων επαναφοράς (reset) και των ενδεικτών δυσλειτουργίας (malfunction indicators) του συστήµατος. iii. εγχειρίδιο χρήσης του συστήµατος στα ελληνικά ή στα αγγλικά (σε έντυπη ή ψηφιακή µορφή). iv. αντίγραφα από όλα τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου του BNWAS και των περιφερειακών συστηµάτων που τοποθετηθήκαν µε αυτό. Σηµειώνεται ότι όλα τα καλώδια πρέπει να είναι ναυτικού τύπου και οι διεπαφές (interfaces) που τυχόν εγκατασταθούν να φέρουν πιστοποίηση για την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (π.χ IEC ή ΚΟ 2004/108 ΕΚ). v. βεβαίωση του εγκαταστάτη ότι έγινε επίδειξη του συστήµατος σε αξιωµατικούς του πλοίου ή στελέχη της διαχειρίστριας εταιρείας, θεωρηµένη από τον πλοίαρχο του πλοίου ή εκπρόσωπο της διαχειρίστριας εταιρείας. vi. σε περίπτωση αδυναµίας σύνδεσης του συστήµατος µε τον αυτόµατο πιλότο του πλοίου, σχετική βεβαίωση του εγκαταστάτη αναφέρουσα τους λόγους που καθιστούν µη εφικτή τη σύνδεση. Σε αυτή την περίπτωση εφαρµόζεται η παράγραφος 5.i της παρούσης. Αντίγραφο του ανωτέρω φακέλου θα πρέπει να τηρείται και στο πλοίο. Σηµειώνεται ότι η εγκατάσταση δύναται να διενεργηθεί και από µέλη του πληρώµατος ή τεχνικούς της εταιρείας, εφ όσον προς τούτο υπάρχει σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή. 7. Νέες και υπάρχουσες εγκαταστάσεις BNWAS Σε πλοία που δεν υποχρεούνται να φέρουν ενδιαιτήµατα για το πλήρωµα, τα στάδια του συναγερµού προσαρµόζονται ανάλογα ώστε το πλήρωµα να είναι δυνατό να ενηµερωθεί µέσω της ενεργοποίησης των συναγερµών του BNWAS, στις θέσεις που παραµένει κατά την διάρκεια του πλου. Οι θέσεις αυτές µπορεί να είναι το κυλικείο του πλοίου ή ο χώρος παραµονής του πληρώµατος και κατά συνέπεια το δεύτερο και το τρίτο στάδιο θα είναι κοινά. Αναφορικά µε την σύνδεση του BNWAS µε την συσκευή VDR αυτή είναι υποχρεωτική µόνο για τις εγκαταστάσεις συσκευών VDR που γίνονται µετά την όπως απαιτείται από την απόφαση του IMO MSC.333(90). Ο Εξοπλισµός BNWAS που εγκαθίσταται µετά την σε πλοία υπόχρεα στις διατάξεις της ΚΟ 96/98 ΕΚ, (ναυτικό τιµονάκι -Wheel Mark-, Π. 347/1998, ΦΕΚ 231Α) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, θα πρέπει να φέρει και σχετική πιστοποίηση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της εν λόγω Οδηγίας, δεδοµένου ότι ο εξοπλισµός αυτός έχει ενταχθεί στο παράρτηµα Α.1 αυτής από την Εξοπλισµός που έχει κατασκευαστεί µέχρι την µπορεί να τοποθετείται στα πλοία µέχρι την , χωρίς να φέρει την πιστοποίηση της ανωτέρω Οδηγίας, εφόσον φέρει πιστοποίηση σύµφωνα µε την απόφαση του IMO MSC.128 (75).

4 4 Αισθητήρες κίνησης που ενεργοποιούνται µε ακούσια κίνηση του χρήση εντός της γεφύρας δεν είναι αποδεκτοί και δεν τοποθετούνται επί των πλοίων. 8. Ενηµέρωση του Πιστοποιητικού Ασφαλείας Εάν δεν έχει ελεγχθεί το σύστηµα ΒNWAS από τον φορέα κυβερνητικής πιστοποίησης του πλοίου, δεν θα εκδίδεται/ ανανεώνεται/ θεωρείται το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Ασφαλείας Ε/Γ ή Πιστοποιητικό Ασφαλείας Εξαρτισµού Φ/Γ ή Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης πλοίου. 9. Ενηµερώσεις-Βλάβες Ο Πλοίαρχος φέρει την ευθύνη ώστε το σύστηµα να είναι πάντα λειτουργικό και το λογισµικό αυτού ενηµερωµένο. Σε περίπτωση βλάβης/δυσλειτουργίας του συστήµατος θα πρέπει να ενηµερώνεται άµεσα ο φορέας έκδοσης των κυβερνητικών πιστοποιητικών. Εφόσον η βλάβη/δυσλειτουργία δεν µπορεί να αποκατασταθεί άµεσα στο λιµάνι που βρίσκεται το πλοίο, ο ανωτέρω φορέας µπορεί να χορηγεί προθεσµία για την αποκατάσταση της δυσλειτουργίας µέχρι το επόµενο λιµάνι κατάπλου, όπου µπορούν να γίνουν οι σχετικές διορθωτικές ενέργειες. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να λαµβάνονται πρόσθετα µέτρα κατά την εκτέλεση της φυλακής ώστε να υπάρχει εναλλακτικός τρόπος διαπίστωσης επαγρύπνησης του εκτελούντος φυλακή στη γέφυρα (π.χ. µέσω εγγραφής επί εντύπου του ιεθνούς Κώδικα Ασφαλούς ιαχείρισης ISM Code που εφαρµόζεται στο πλοίο, ή στο Ηµερολόγιο του πλοίου σε χρονικά διαστήµατα που θα καθορίζονται από τον πλοίαρχο). 10. Λιµενικές αρχές στις οποίες προσκοµίζονται Πιστοποιητικά Ασφαλείας ή ΠΓΕ που έχουν εκδοθεί από την Υπηρεσία µας ή από άλλη Λιµενική Αρχή και περιλαµβάνουν καταχωρίσεις παρατηρήσεων εφοδιασµού του πλοίου µε το εν λόγω σύστηµα, µπορούν, επί αιτήσει των πλοιάρχων ή διαχειριστών των πλοίων, να αποκαθιστούν/διορθώνουν τις παρατηρήσεις αυτές, εφόσον οι ηµεροµηνίες στις προθεσµίες που έχουν τεθεί είναι προγενέστερες από τις αναγραφόµενες στον ανωτέρω πίνακα. 11. Οι Ενώσεις προς τις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται όπως ενηµερώσουν τα µέλη τους. 12. Οι Οργανισµοί που εκδίδουν τα κυβερνητικά πιστοποιητικά για τα υπόχρεα στις ανωτέρω απαιτήσεις πλοία, θα πρέπει να ελέγξουν τη συµµόρφωσή τους προς αυτές και να ενηµερώσουν σχετικά το δίκτυο των επιθεωρητών τους. 13. Οι Λιµενικές Αρχές να εντάξουν την παρούσα µε α/α 80 στον Πίνακα 7 (ΝΤΛ Τοµέα) Μονίµων Εγκυκλίων της Υπηρεσίας µας, που έχει κοινοποιηθεί µε την αριθ. 4115/01/2003/ ιαταγή µας και να ελέγχουν την εφαρµογή της. Με την παρούσα καταργείται η αρ.πρωτ.: /02/12/ εγκύκλιος ΚΕΕΠ/ ΕΠ/ ΜΚ- ΕΠ/ΕΝΕΣΠΥ µε α.α 79. Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛΑ ΟΥ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΛΣ (Τ) ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Ι. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. ΚΛ/Χ Λ/Χ Υ/Χ (µέσω ΠΕ ΙΛΣ) 2. Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων 3. Εξουσιοδοτηµένοι Οργανισµοί. ΙΙ. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ν.Ε.Ε.) (Ακτή Μιαούλη 65, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. : , Fax : ) 2. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ (Ε.Ε.Ε.) (Ακτή Μιαούλη 85, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. : , Fax : ) 3. ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (Ακτή Μιαούλη 7-9, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. : , Fax : ) 4. ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ (Αριστείδου 15, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. : , Fax : ) 5. ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (Ακτή Μιαούλη 81, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ , Fax : ) 6. ΕΝΩΣΗ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (. Γούναρη 2, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ , Fax : ) 7. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΈΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (Μ. Κιουρί 177 & Τριπόλεως, Ν. ΙΚΟΝΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ.: , Fax: ) 8. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ (Π.Ν.Ο.) (Ακτή Μιαούλη 47-49, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. : , Fax : ) 9. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν. (Κολοκοτρώνη 102, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. : , Fax : ) 10. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ν. (Μπουµπουλίνας 21, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. : , Fax : ) 11. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ελ. Βενιζέλου 14, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. : , Fax : ) 12. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (Νοταρά 44, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. : , Fax : ) 13. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΣΩ.ΝΑ.Ν.Π.) (Ακτή Μιαούλη 17-19, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. : , Fax : ) 14. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ (ΕΝΩΣΗ) ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ (Ακτή Μιαούλη 17-19, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. : , Fax : ) 15. ΈΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ Φ/Γ ΠΛΟΙΩΝ (Aκτή Mιαούλη 81, Πειραιάς (Φαξ: )) 16. ΈΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ Φ/Γ ΠΛΟΙΩΝ (Καποδιστρίου 24, Πειραιάς (Φαξ: )) 17. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (Σκυλίτση 19, Πειραιά) 18. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (Καποδιστρίου 24,Πειραιάς, ) ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ 1. ΥΝΑ/Γρ. κ. Υπουργού (υτα) 2. ΥΝΑ/Γρ. κ. ΓΓΝ (υτα) 3. ΥΝΑ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Γρ. κκ. Α/ΛΣ- Α Υ/ΛΣ (υτα) 4. ΥΝΑ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Γρ. κκ. ΓΕΛΣ ΕΒΑ/ΕΝΑ Α ΝΑ ΚΣΤ (υτα) 5. ΥΝΑ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΠΕ ΙΛΣ 6. ΥΝΑ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ/ ΕΛΕΠ- ΑΝ- ΙΠΛΕΠ (για ανάρτηση στον ιστότοπο ΥΝΑ/ΚΕΕΠ) 7. ΥΝΑ/ΚΕΕΠ/ Ε ΑΠΛΕ ΕΠ ΚΕΟ ΜΚ- Γρ. Υ/Π 8. Επιθεωρητές Τµήµατος ΕΠ/ΕΝΕΣΠΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 16 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: 3636 / 04 /2014 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)»

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 14-11 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α. Π.: Φ Α' 9.2/24461/1124 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Τµήµα Α'

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1/11 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 10-10-2013 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/01-09-2012 ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 01-09-2012 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ.. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση : Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα