ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 66 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 66 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011"

Transcript

1 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 66 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Αρ. Απόφασης 66/ΔΕ/2.1.1 ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η ΔΕ έλαβε γνώση επιστολής του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού με την οποία ενημερώνει ότι ο Καθ. Ν. Παπαμιχαήλ, Πρόεδρος της ΔΕ, και ο κ. Μ. Ζέρβας, Διευθυντής Βιβλιοθήκης, έχουν διοριστεί στην Ad Hoc Επιτροπή για τις Βιβλιοθήκες, η οποία θα έχει την ευθύνη υποβολής εισηγήσεων για τη διαμόρφωση πολιτικής για τις Βιβλιοθήκες όλων των κατηγοριών που λειτουργούν στην Κύπρο. 66/ΔΕ/2.1.2 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως ορίσει Ad hoc Επιτροπή αποτελούμενη από τους Καθ. Τ. Κασπαρή και Γ. Ζώτο, τον Αναπλ. Καθ. Κ. Ανδριώτη και τον ΔΔΟ, για την ετοιμασία λεπτομερούς έκθεσης με απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν τεθεί από την Επιτροπή Παιδείας σχετικά με τους προτεινόμενους Κανονισμούς για την προσφορά τριών προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και στην αγγλική γλώσσα. ΔΔΟ 66/ΔΕ/2.1.3 Η ΔΕ έλαβε γνώση του περιεχομένου της προτεινόμενης συμφωνίας που θα υπογράψει το Πανεπιστήμιο με το Γενικό Χημείο του Κράτους. 66/ΔΕ/2.1.4 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως παραχωρήσει τέσσερις πλήρεις υποτροφίες σε δύο φοιτητές από την Κένυα και δύο φοιτητές από την Ουγκάντα, για σπουδές στο Τμήμα Νοσηλευτικής. Το κόστος των υποτροφιών θα καλυφθεί από τα έσοδα του Προγράμματος Εξομοίωσης αλλά, ταυτόχρονα, θα γίνει προσπάθεια εξεύρεσης πόρων για κάλυψη του κόστους από τον ιδιωτικό τομέα. Γ. Χαραλαμπίδης 66/ΔΕ/2.1.6 Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τη ΔΕ σχετικά με τα θέματα που συζητήθηκαν στη Σύνοδο των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων που πραγματοποιήθηκε στην Πάφο στις Ιουνίου. Ενημέρωσε, επίσης, ότι νέος Πρόεδρος της Συνόδου ορίστηκε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Καθ. Μιχάλης Ατταλίδης. 66/ΔΕ/2.1.7 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως τα έξοδα που θα προκύψουν από τη συνάντηση της τριμερούς επιτροπής ΚΥΣΑΤΣ-ΔΟΑΤΑΠ-ΤΕΠΑΚ, η οποία θα εξετάσει την αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ, της ισοτιμίαςαντιστοιχίας των διπλωμάτων Μηχανικών και Γεωπόνων του ΤΕΠΑΚ έναντι των προγραμμάτων σπουδών πενταετούς διάρκειας των Πανεπιστημίων της Ελλάδας, καλυφθούν από το κονδύλι 3/320 «Αντιπροσώπευση σε Πανεπιστήμια και άλλους Οργανισμούς». Μ.Γιαννεσκής 66/ΔΕ/2.1.8 Σχετικά με τη μετατροπή του κτηρίου Eastland σε φοιτητική εστία, η ΔΕ Σύνοψη Αποφάσεων 1/13

2 αποφάσισε ομόφωνα όπως: (α) Προχωρήσει άμεσα η προκήρυξη του διαγωνισμού με σκοπό την έναρξη των εργασιών, για μετατροπή του κτηρίου Eastland σε φοιτητική εστία. Για το σκοπό αυτό, η Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσίας πρέπει να προβεί σε μελέτη των σχεδίων και προδιαγραφών του έργου και σε οποιεσδήποτε αλλαγές κριθεί ότι πρέπει να γίνουν, πριν τη δημοσίευση της προσφοράς. (β) Το Πανεπιστήμιο προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της ασφάλειας του κτηρίου Eastland, επειδή έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στη στατικότητα και αντισεισμικότητα του. (γ) Ζητήσει από τον ιδιοκτήτη του κτηρίου να εκπληρώσει τις δικές του υποχρεώσεις, όπως αυτές προκύπτουν από το συμβόλαιο. Γ. Χαραλαμπίδης/ Ζ.Αχιλλίδης Ζ.Αχιλλίδης Ζ.Αχιλλίδης 66/ΔΕ/2.1.9 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τους προτεινόμενους όρους εντολής της Ad Hoc Επιτροπής Ελέγχου Ενοικιαζόμενων Κτηρίων. Δ.Τζιαλλής 66/ΔΕ/3.1 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 83 ης Συνεδρίας του Άτυπου Πρυτανικού Συμβουλίου και αποφάσισε ομόφωνα όπως: (ι) Εγκρίνει την αγορά 19 τηβέννων που σχεδίασε ο σχεδιαστής Παντελής Μήτσου και φορέθηκαν από τα μέλη της ΠΔΕ και τα μέλη ΔΕΠ στην Τελετή Έναρξης του Πανεπιστημίου. Οι τήβεννοι θα χρησιμοποιηθούν τόσο στην πρώτη τελετή αποφοίτησης όσο και σε επόμενες τελετές του Πανεπιστημίου. Το συνολικό κόστος αγοράς, που ανέρχεται στα 6,650, θα καλυφθεί από το κονδύλι 4/413 «Αγορά Κινητής Επίπλωσης και Εξοπλισμού». Την ευθύνη διαχείρισης των τηβέννων θα έχει η Υπηρεσία Έρευνας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων. (ιι) Εξουσιοδοτήσει τον κ. Μ. Ζέρβα, Διευθυντή Βιβλιοθήκης, να υπογράψει, ως εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου, τη σύμβαση συνδρομής με την εταιρεία SWETS για την ανανέωση των συνδρομών του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Με βάση τις τιμές του συμβολαίου το συνολικό ποσό που απαιτείται να καταβάλει η Βιβλιοθήκη για την ανανέωση των συνδρομών για το 2012 ανέρχεται στις 404, Χ. Χρυσοστόμου Μ.Ζέρβας 66/ΔΕ/3.2 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 30 ης Συνεδρίας της Επιτροπής Έρευνας και αποφάσισε ομόφωνα όπως: (ι) Ο Καθ. Τ. Κασπαρής, Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας, εκπροσωπήσει το Πανεπιστήμιο στο συμπόσιο που θα γίνει στις Βρυξέλλες στις 30 Ιουνίου 2011, στο οποίο θα παρουσιαστεί εισήγηση για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου συστήματος κατάταξης των πανεπιστημίων. (ιι) Εγκρίνει τα Διάφορα Αιτήματα του ακαδημαϊκού προσωπικού (Πίνακας 1). Τ.Κασπαρής Χ. Χρυσοστόμου 66/ΔΕ/3.4 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 8 ης και 9 ης Συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων και αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει: (ι) Την καταβολή ποσού ύψους 6, ΦΠΑ προς τον εργολάβο για την αλλαγή στον τύπο χαλιού για την Αίθουσα της Συγκλήτου στο νέο Ζ.Αχιλλίδης Σύνοψη Αποφάσεων 2/13

3 κτήριο της Πρυτανείας. (ιι) Παράταση 424 ημερολογιακών ημερών, εκ των οποίων οι 56 χωρίς αποζημίωση στον εργολάβο, για την ολοκλήρωση της ανακαίνισης/αναδιαρρύθμισης του Παλαιού Ταχυδρομείου σε κτήριο Πρυτανείας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. (ιιι) Την καταβολή ποσού ύψους 11,406+ΦΠΑ προς τον εργολάβο για την τοποθέτηση ηχοαπορροφητικών πανέλων σε τοίχους της Αίθουσας της Συγκλήτου στο νέο κτήριο της Πρυτανείας. (ιν) Τον τελικό λογαριασμό του έργου για την ανακαίνιση/αναδιαρρύθμιση του Παλαιού Κτηματολογίου και το πληρωτέο ποσό προς τον εργολάβο που ανέρχεται σε 24, (ν) Το κλείσιμο του τελικού λογαριασμού με παράταση 36 ημερών και την καταβολή ποσού ύψους 45,000+ΦΠΑ στον εργολάβο του έργου για την ανακαίνιση/αναδιαρρύθμιση του Παλαιού Κτηματολογίου (για τη δικαιολογημένη παράταση). 66/ΔΕ/3.5 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 1 ης, 2 ης και 3 ης συνεδρίας της Επιτροπής Κανόνων και Κανονισμών και αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τους αναθεωρημένους Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, ούτως ώστε να υπάρξει εναρμόνιση με το τελικό κείμενο των ψηφισθέντων από τη Βουλή αντίστοιχων Κανονισμών. Τ.Χριστοφίδης 66/ΔΕ/3.6 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 2 ης συνεδρίας της Επιτροπής Αγορών και Ενοικιάσεων. 66/ΔΕ/3.7 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 4 ης και 5 ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σχεδίου Συμπληρωματικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και των πρακτικών της 4 ης -8 ης Συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής Συμπληρωματικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης. 66/ΔΕ/4.1.1 Σχετικά με το σχέδιο Υπηρεσίας για τη θέση του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών, η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως ορίσει επιτροπή αποτελούμενη από τους Καθ. Τ. Χριστοφίδη και Μ. Γιαννεσκή και τον κ. Σ. Παπαδάκη για να μελετήσει το Σχέδιο Υπηρεσίας και υποβάλει σχετική εισήγηση. Τ.Χριστοφίδης 66/ΔΕ/4.1.2 Σχετικά με το σχέδιο Υπηρεσίας για τη θέση Αρχιτέκτονα με σύμβαση εργοδότησης ορισμένου χρόνου, η ΔΕ αποφάσισε: (α) Κατά πλειοψηφία όπως εγκρίνει το Σχέδιο Υπηρεσίας για τη θέση Αρχιτέκτονα με σύμβαση εργοδότησης ορισμένου χρόνου, αφού διαγραφεί το σημείο 7 της ενότητας «Καθήκοντα και Ευθύνες» που εμφανιζόταν στο υποβληθέν Σχέδιο. (β) Ομόφωνα την προκήρυξη δύο θέσεων Αρχιτεκτόνων με σύμβαση εργοδότησης ορισμένου χρόνου. 66/ΔΕ/4.1.3 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως κάνει αποδεκτό το αίτημα της ΣΥΤΕΠΑΚ για να παραμείνει το Πανεπιστήμιο κλειστό την εβδομάδα Σύνοψη Αποφάσεων 3/13

4 από 15 μέχρι 19 Αυγούστου 2011, με ταυτόχρονη αναστολή των μεταφερόμενων αργιών που υπάρχουν μέχρι το τέλος του χρόνου. 66/ΔΕ/4.1.5 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την κατανομή έξι θέσεων Λειτουργών Πανεπιστημίου ως εξής: 1 θέση στην Υπηρεσία Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας. 1 θέση στην Υπηρεσία Οικονομικών. 1 θέση στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. 1 θέση στην Υπηρεσία Έρευνας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων. 1 θέση στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού. 1 θέση σε Γενικά/Διοικητικά Θέματα. 66/ΔΕ/4.1.6 Αναφορικά με τη δυνατότητας παροχής Νοσηλευτικών Υπηρεσιών από Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα, η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: (α) Διερευνηθεί η δυνατότητα για τετράμηνη παράταση της μίσθωσης υπηρεσιών της Νοσηλευτικής Λειτουργού Αργυρούλλας Βασιλείου. (β) Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για προκήρυξη προσφοράς προς κάλυψη των πιο πάνω αναγκών. Β. Πρωτοπαπάς 66/ΔΕ/4.3 Σχετικά με το αίτημα για άνοιγμα Λογαριασμού Κατάθεσης με προειδοποίηση 90 ημερών, στην Τράπεζα Κύπρου, η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: (α) Eξουσιοδοτήσει την Υπηρεσία Οικονομικών και Ανθρώπινου Δυναμικού να υπογράψει τα τραπεζικά έγγραφα που αφορούν στο άνοιγμα λογαριασμού κατάθεσης με προειδοποίηση ενενήντα ημερών στην Τράπεζα Κύπρου. (β) Η διαδικασία δοσοληψιών που αφορούν στα εξωτερικά ερευνητικά προγράμματα διαμορφωθεί ως εξής: Οι καταθέσεις να γίνονται στο λογαριασμό κατάθεσης. Οι πληρωμές να γίνονται από το λογαριασμό όψεως. Τα χρεωστικά υπόλοιπα που θα δημιουργούνται στο λογαριασμό όψεως να καλύπτονται αυθημερόν από την Τράπεζα με μεταφορά από το λογαριασμό κατάθεσης, ούτως ώστε να μην υπάρχει οποιαδήποτε χρέωση τόκων. Σε περίπτωση παράλειψης κάλυψης του χρεωστικού υπολοίπου, η Τράπεζα να έχει ευθύνη να αντιλογήσει τους χρεωστικούς τόκους που θα χρεωθούν. Η Τράπεζα, κατ εξαίρεση, να μην χρεώνει «penalty fees» για τις μεταφορές από το λογαριασμό κατάθεσης στο λογαριασμό όψεως. 66/ΔΕ/4.4 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα την πρόσληψη της Μαρίνας Λαζάρου, για την πλήρωση μίας κενής μόνιμης θέσης Τεχνικού Σχεδιαστηρίου, με ημερομηνία έναρξης εργοδότησης την 1 η Αυγούστου 2011 και αρχική τοποθέτηση στη Λεμεσό. Σε περίπτωση που ο διορισμός δε γίνει αποδεκτός από την Μαρίνα Λαζάρου, τότε η θέση να προσφερθεί στην Ζωή Ιωάννου. Σύνοψη Αποφάσεων 4/13

5 66/ΔΕ/4.5 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα την πρόσληψη του Χριστόφορου Αναξαγόρου, για την πλήρωση μίας θέσης Ωρομίσθιου Αχθοφόρου/Κλητήρα στη Βιβλιοθήκη, με ημερομηνία έναρξης εργοδότησης την 1 η Αυγούστου 2011 και αρχική τοποθέτηση στη Λεμεσό. 67/ΔΕ/4.6 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως απαλλάξει τον κ. Κ. Χόππα από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Επιλογής για την πλήρωση της θέσης Εσωτερικού Ελεγκτή, λόγω οικείας σχέσης του με υποψήφιους για τη θέση. 66/ΔΕ/5.1 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της Αναπλ. Καθ. Μ. Καπαρδή για εγκατάσταση της προσωρινής έδρας του Οργανισμού «Διεθνής Διαφάνεια» και του "Κυπριακού Δικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης" στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, και πιο συγκεκριμένα στο γραφείο της κ. Καπαρδή στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. Μ.Καπαρδή 66/ΔΕ/5.2 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την ανανέωση της σύμβασης των υφιστάμενων Μεντόρων του Τμήματος Νοσηλευτικής, για το ακαδημαϊκό έτος , για τα μαθήματα (ι) Παθολογική Νοσηλευτική Ι και ΙΙ, (ιι) Χειρουργική Νοσηλευτική Ι και ΙΙ, (ιιι) Θεμελιώδεις Αρχές Ι και ΙΙ, και (ιν) Γεροντολογική Νοσηλευτική. Αποφάσισε, επίσης, όπως εγκρίνει την ανανέωση της απόφασης για την παραχώρηση Μεντόρων από τους κοινωφελείς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς Παγκύπριο Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και Φίλων, Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου. 66/ΔΕ/5.3 Η ΔΕ ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στο γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής», στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής και αποφάσισε να προσφέρει διορισμό στον κ. Ιωάννη Λέστα στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. 66/ΔΕ/5.4 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την προτεινόμενη, από την Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού, αναθεωρημένη εγκύκλιο για τη χρηματοδότηση μεταπτυχιακών φοιτητών/συνεργατών έναντι βοηθητικού έργου. 66/ΔΕ/5.7 Σχετικά με τη διαδικασία αγορών και ενοικιάσεων άνω των 15,000 και τη διαδικασία αγορών για σκοπούς έρευνας, η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: (ι) Εγκρίνει τη διαδικασία της τεχνοοικονομικής μελέτης για τεκμηρίωση αγορών και ενοικιάσεων άνω των 15,000 καθώς και του σχετικού εντύπου. (ιι) Η εφαρμογή της διαδικασίας αυτής ξεκινήσει από την 1 η Ιουλίου Σύνοψη Αποφάσεων 5/13

6 66/ΔΕ/5.8 ή Καθηγητή, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής, στην ειδικότητα «Γλώσσες Προγραμματισμού και Μεταγλωττιστές ή Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα ή Τεχνητή και Υπολογιστική Νοημοσύνη» («Programming Languages and Compilers or Algorithms and Complexity or Artificial and Computational Intelligence») καθώς και τη σύσταση του Εκλεκτορικού Σώματος. 66/ΔΕ/5.9 ή Καθηγητή, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής, στην ειδικότητα «Βιοϊατρικά Συστήματα (Βιοϊατρική Απεικόνιση, Βιοϊατρική Αίσθηση, Επεξεργασία Σημάτων από Βιοϊατρικούς Αισθητήρες, Γενομική Επεξεργασία Σήματος)» («Biomedical Systems (Biomedical Imaging, Biomedical Sensing, Processing of Signals from Biomedical Sensors, Genomic Signal Processing)»). Η εισήγηση για τη σύσταση του Εκλεκτορικού Σώματος θα υποβληθεί σε επόμενη συνεδρία της ΔΕ. 66/ΔΕ/5.10 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη μιας θέσης ΕΕΠ, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής, στην ειδικότητα «Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Ανασχηματιζόμενης Λογικής» καθώς και τη σύσταση της Επιτροπής Επιλογής. 66/ΔΕ/5.11 ή Καθηγητή, στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος, στην ειδικότητα «Περιβαλλοντική Μηχανική» («Environmental Engineering») καθώς και τη σύσταση του Εκλεκτορικού Σώματος. ή Καθηγητή, στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος, στην ειδικότητα «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη» («Environmental Engineering and Science») καθώς και τη σύσταση του Εκλεκτορικού Σώματος. ή Καθηγητή, στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος, στην ειδικότητα «Περιβαλλοντική Μικροβιολογία» («Environmental Microbiology») καθώς και τη σύσταση του Εκλεκτορικού Σώματος. ή Καθηγητή, στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος, στην ειδικότητα «Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία» («Environmental Biotechnology») καθώς και τη σύσταση του Εκλεκτορικού Σώματος. 66/ΔΕ/5.12 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη μιας θέσης ΕΕΠ, στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος, στην ειδικότητα «Περιβαλλοντική Σύνοψη Αποφάσεων 6/13

7 Μικροβιολογία και Βιοτεχνολογία» καθώς και τη σύσταση της Επιτροπής Επιλογής. 66/ΔΕ/5.13 ή Καθηγητή, στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού, στην ειδικότητα «Ξενοδοχειακά» («Hotel Management»). Η εισήγηση για τη σύσταση του Εκλεκτορικού Σώματος θα υποβληθεί σε επόμενη συνεδρία της ΔΕ. ή Καθηγητή, στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού, στην ειδικότητα «Τουρισμός» («Tourism»). Η εισήγηση για τη σύσταση του Εκλεκτορικού Σώματος θα υποβληθεί σε επόμενη συνεδρία της ΔΕ. Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα ότι το ενδεχόμενο δημιουργίας τρίτης κατεύθυνσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού, είναι θέμα που πρέπει να συζητηθεί στο Τμήμα και τη Σχολή μετά την αυτονόμηση τους. Τμήματα ΔΙΞΕΤ/ ΕΧΡΗΝ Μετά την αυτονόμηση 66/ΔΕ/5.15 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: (α) Γίνουν δεκτές οι εισηγήσεις των Τμηματικών Επιτροπών για την ανέλιξη των πιο κάτω υπό κρίση ενταγμένων μελών ΔΕΠ (εξαιρουμένων των μελών που έχουν ήδη αφυπηρετήσει) όπως φαίνεται πιο κάτω: Ανέλιξη σε Ενταγμένο Επίκουρο Καθηγητή A/A Όνομα Τμήμα 1 Μαρία Δημητρίου Νοσηλευτικής 2 Μαρία Παπαδοπούλου Νοσηλευτικής 3 Ευδοκία Αθηνή Νοσηλευτικής 4 Χριστιάνα Νικολάου Νοσηλευτικής 5 Ελισάβετ Νικολάου Νοσηλευτικής 6 Ανδρούλα Ιωάννου Νοσηλευτικής 7 Πανίκος Μασούρας Νοσηλευτικής 8 Μαρία Αριστείδου Νοσηλευτικής 9 Νικόλας Καθητζιώτης Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής 10 Χρυστάλλα Δημητριάδου Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής 11 Μιχάλης Πουλλαϊδης Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής 12 Μάριος Κασινόπουλος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής 13 Κώστας Νεοκλέους Μηχανολόγων Μηχανικών και 14 Βασίλης Μεσαρίτης Μηχανολόγων Μηχανικών και 15 Θεόδωρος Συμεού Μηχανολόγων Μηχανικών και Σύνοψη Αποφάσεων 7/13

8 16 Γιώργος Κατωδρύτης Μηχανολόγων Μηχανικών και 17 Μάρω Νεοφύτου Κέντρο Γλωσσών Ανέλιξη σε Ενταγμένο Ανώτερο Λέκτορα A/A Όνομα Τμήμα 1 Μαρία Χατζημπαλάση Νοσηλευτικής 2 Σωκράτης Σωκράτους Νοσηλευτικής 3 Παναγιώτα Ταμανά Νοσηλευτικής 4 Τάσος Ξυρίχης Νοσηλευτικής 5 Ιωάννα Φράγκου Νοσηλευτικής 6 Μαριάννα Κωνσταντίνου Νοσηλευτικής 7 Μιχάλης Μουρούτης Νοσηλευτικής 8 Αβραάμ Γεωργίου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής 9 Παύλος Χριστοδουλίδης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής 10 Χρίστος Μαρούχος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής 11 Σώτος Βοσκαρίδης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής 12 Πολύβιος Ελευθερίου Μηχανολόγων Μηχανικών και 13 Νίκος Αγκαστινιώτης Μηχανολόγων Μηχανικών και 14 Ιωάννης Αγγελή Μηχανολόγων Μηχανικών και 15 Παρασκευούλλα Κρόνη Μηχανολόγων Μηχανικών και 16 Κωνσταντίνος Χριστοδούλου Μηχανολόγων Μηχανικών και 17 Σωτήρης Καλογήρου Μηχανολόγων Μηχανικών και 18 Γιώργος Φλωρίδης Μηχανολόγων Μηχανικών και (β) Η ημερομηνία έναρξης της ισχύος της προαγωγής των πιο πάνω είναι η 1 η Ιουλίου 2011, αφού η Επιτροπή θεωρεί ότι αναδρομικές προαγωγές δεν συνάδουν με τα ακαδημαϊκά θέσμια. (γ) Η ΔΕ λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενταγμένων του Τμήματος Νοσηλευτικής καθώς και της αρμόδιας υποεπιτροπής της ΔΕ, αποφάσισε ομόφωνα το διορισμό του Σάββα Σαββίδη, Ενταγμένου Πρώτου Εκπαιδευτή (ο οποίος εκτελεί καθήκοντα Ανώτερου Λειτουργού Πανεπιστημίου, ύστερα από απόφαση του ΑΠΣ ημερομηνίας 08 Φεβρουαρίου 2008), στη θέση Ενταγμένου Επίκουρου Καθηγητή. Η ΔΕ έλαβε υπόψη και την προηγούμενη απόφαση της ΔΕ αρ. 63/ΔΕ/2.3.2, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2010 και τις αποφάσεις του ΑΠΣ με αρ.63/απσ/13.2 (12 Φεβρουαρίου 2010) και 67/ΑΠΣ/3.1.1 (28 Μαΐου 2010). Η ημερομηνία έναρξης του διορισμού του κ. Σαββίδη ισχύει από την 1 η Ιουλίου Σύνοψη Αποφάσεων 8/13

9 66/ΔΕ/6.1 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τον κατάλογο των αποφοίτων των προπτυχιακών προγραμμάτων για το 2011, όπως καταγράφονται στο σχετικό παράρτημα. Β. Πρωτοπαπάς 66/ΔΕ/6.2 Σχετικά με τις χρεώσεις για έκδοση πιστοποιητικών εγγράφων, η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: (α) Εγκρίνει τον ακόλουθο πίνακα χρεώσεων για έκδοση πιστοποιητικών εγγράφων σε φοιτητές, πέραν όσων αναφέρονται πιο πάνω: Β. Πρωτοπαπάς ΕΝΤΥΠΟ ΧΡΕΩΣΗ Βεβαιώσεις, αναλυτικές βαθμολογίες και παράρτημα 2,00 διπλώματος (DS) Πιστοποιημένο αντίγραφο πτυχίου 5,00 Μετάφραση πτυχίου στα αγγλικά 10,00 Μετάφραση αναλυτικής βαθμολογίας στα αγγλικά (1 17,00 πρωτότυπη μαζί με 2 πιστοποιημένα αντίγραφα)* *Δεν αφορά στην αναλυτική βαθμολογία πτυχίου, καθώς αυτή καλύπτεται από το παράρτημα διπλώματος (DS) που είναι στα αγγλικά. (β) Τα πιο πάνω έσοδα κατατίθενται στο Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών. 66/ΔΕ/6.3 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τον κατάλογο των αποφοίτων του Προγράμματος Εξομοίωσης Πτυχίου Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας, όπως καταγράφονται στο σχετικό παράρτημα. Β. Πρωτοπαπάς 66ΔΕ/6.5 Σχετικά με τη διαδικασία ενοικίασης διαμερισμάτων για φοιτητές, η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: (α) Εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή Αγορών και Ενοικιάσεων όπως προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις, έχοντας υπόψη και τις παρατηρήσεις της Επιτροπής Ειδικών, με τους ιδιοκτήτες των πιο κάτω διαμερισμάτων: Τ.Χριστοφίδης Α/Α Όνομα Ιδιοκτήτη Περιγραφή Σύνολο Κλινών 1 Γεώργιος Μάρκου 4 δυάρια 8 2 Macle Holdings LTD (Ηλίκος 8 στούντιο 9 Χαραλάμπους) 1 μονάρι 3 Ηρακλής και Μιχάλης Καδή 15 στούντιο 17 2 μονάρια 4 Philippou Construction (Ανδρέας 3 δυάρια 8 Φιλίππου) 2 μονάρια 5 Κτήριο Αγιομαμμίτη 1 δυάρι 6 μονάρια 8 (β) Εξουσιοδοτηθεί το Άτυπο Πρυτανικό Συμβούλιο να εγκρίνει την υπογραφή των συμβολαίων με όσους ιδιοκτήτες επέλθει συμφωνία. (γ) Σε όσους φοιτητές πληρούν τα κριτήρια στέγασης αλλά δεν γίνει κατορθωτό να στεγαστούν σε διαμερίσματα που ενοικιάζει το Πανεπιστήμιο, δοθεί επίδομα στέγασης ίσο με τη μέση επιδότηση ενοικίου που δίνεται στους φοιτητές που στεγάζονται σε εστίες του Πανεπιστημίου. Σύνοψη Αποφάσεων 9/13

10 (δ) Οι προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορούσαν μεμονωμένα διαμερίσματα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Παράλληλα να ενημερωθούν γραπτώς οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων αυτών για την απόφαση αυτή. 66/ΔΕ/7.1 Η ΔΕ έλαβε γνώση σημειώματος του Γ. Αφροδίση, Προέδρου της ΣΥΤΕΠΑΚ, σχετικά με το Σχέδιο Συμπληρωματικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης. 66/ΔΕ/7.2 Η ΔΕ έλαβε γνώση σημειώματος του Γ. Αφροδίση, Προέδρου της ΣΥΤΕΠΑΚ, σχετικά με τη λειτουργία των γραφείων του Πανεπιστημίου κατά την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου. 66/ΔΕ/7.3 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως τα αποτελέσματα της μελέτης της εταιρείας PricewaterhouseCoopers, όταν αυτά υποβληθούν, παρουσιαστούν στο διοικητικό προσωπικό. Σεπτέμβριος 11 66/ΔΕ/8 Σχετικά με την πρόσκληση από το Δήμο Λεμεσού για συμμετοχή στην ετοιμασία της «Υποψηφιότητας Λεμεσού ως πολιτιστικής πρωτεύουσας», η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: (α) Ο κ. Χ. Χρυσοστόμου, Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Έρευνας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, συμμετέχει ως εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου στην Ομάδα Υποστήριξης Δήμου Λεμεσού. (β) Όταν αυτό ζητηθεί, το Πανεπιστήμιο θα ορίσει Επιτροπή η οποία θα συντονίσει τη συμμετοχή του σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Χ. Χρυσοστόμου 66/ΔΕ/9 Σχετικά με την ανάληψη των αρμοδιοτήτων της Κυπριακής Επιτροπής IAESTE, η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: (α) Eγκρίνει το διορισμό Επιτροπής Χειρισμού αποτελούμενης από τον ΔΔΟ, τον Προϊστάμενο της ΥΕΔΔΣ και όποιον άλλο εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου επιλέξει ο ΔΔΟ, για την ανάληψη των αρμοδιοτήτων της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής IAESTE από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. (β) Η Επιτροπή αναλάβει να ετοιμάσει Σχέδιο Αναθεωρημένου Καταστατικού καθώς και Οικονομικό Προϋπολογισμό για τη διαχείριση και λειτουργία της ΙΑΕSΤΕ Κύπρου, μέχρι την επόμενη συνεδρία της ΔΕ. (γ) Μέχρι την επόμενη συνεδρία της ΔΕ (κατά την οποία θα εξεταστούν επίσημα οι προϋποθέσεις λειτουργίας της ΙΑΕSΤΕ Kύπρου από το Πανεπιστήμιο), ανατεθεί στην Ενταγμένη Λέκτορα Μαρία Θεοδώρου να συνεχίσει παράλληλα με τα διδακτικά της καθήκοντα να επιτελεί και τα καθήκοντά ως Εθνικής Γραμματέως της ΙΑΕSΤΕ Kύπρου. (δ) Αποσταλεί απαντητική επιστολή στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που να αναφέρει ότι το Πανεπιστήμιο μελετά τρόπους ένταξης στην οργανική δομή του της ΙΑΕSΤΕ Kύπρου. (ε) Ζητηθεί συνάντηση με τους εμπλεκόμενους φορείς του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για συζήτηση θεμάτων λειτουργίας της ΙΑΕSΤΕ Kύπρου. Χ. Χρυσοστόμου 66/ΔΕ/10 Σχετικά με τα απορρέοντα της 12 ης Συνεδρίας της Επιτροπής Διεθνών Σύνοψη Αποφάσεων 10/13

11 Σχέσεων, η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: (α) Εγκρίνει τις πιο κάτω νέες εγγραφές σε διεθνείς οργανισμούς: Α/Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ/ΥΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΗΡΕΣΙΑ 1 Technology YEΔΔΣ 620 Innovation International (ΤΙI) 2 SPARC Βιβλιοθήκη Νational Association ΔΔΟ $680 Of Universities and Colleges Attorneys 4 RIPE NCC YΣΠΤ 3350 ( 2000 αποτελούν εφάπαξ μόνο για την πρώτη εγγραφή) (β) Εγκρίνει την ανανέωση των συνδρομών στους πιο κάτω διεθνείς οργανισμούς: Α/Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ/ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 U. S Green Building ΥΔΠ Εuropean Plant Science ΓΕΒΕΤ 950 Organization 3 Ιnternational Association of YΔΠ $150 Campus Enforcement Administrators 4 Ιnterfaculty Committee Agraria ΓΕΒΕΤ 500 (γ) Εγκρίνει την υπογραφή διμερών συμφωνιών με τους πιο κάτω οργανισμούς: Α/Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΩΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ/ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ 1 CEAIE (China Education Κίνα MoU Association for International Exchange) 2 University of Oviedo Iσπανία ΕΙΔ 3 Saint-Petersburg State Institute Ρωσία ΙΔΡ of Technology 4 Mariupol State University Ουκρανία ΙΔΡ 5 Επιβεβαίωση/Επικύρωση Γενικής Διμερούς με Πανεπιστήμιο Κύπρου Κύπρος ΙΔΡ (δ) Εγκρίνει την υπογραφή μνημονίων με τους πιο κάτω κυπριακούς φορείς: Α/Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 1 Ογκολογικό Κέντρο Νοσηλευτική Βάσει Τράπεζας Κύπρου προτύπου 2 Γρηγόρειος Κλινική Νοσηλευτική Βάσει Σύνοψη Αποφάσεων 11/13

12 Λάρνακα προτύπου 66/ΔΕ/11 Σχετικά με την ανανέωση του Ομαδικού Σχεδίου Συμπληρωματικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για το προσωπικό του Πανεπιστημίου, η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: (α) Εγκρίνει την ανανέωση του συμβολαίου με την Universal Life (ύστερα από διαπραγμάτευση όπως προνοείται στους όρους του συμβολαίου), για ακόμη δώδεκα μήνες, με αύξηση της τάξεως του 15% στα ασφάλιστρα και με τα υφιστάμενα ωφελήματα. (β) Για την κάλυψη της αύξησης των ασφαλίστρων, η εισφορά των μελών του Σχεδίου θα αυξηθεί από 1% σε 1.15% και του Πανεπιστημίου από 3% σε 3.45%. (γ) Το υπολογιζόμενο επιπρόσθετο κόστος για το Πανεπιστήμιο ύψους 53,000 θα καλυφθεί από το άρθρο 1/131 «Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη». Σ.Παπαδάκης 66/ΔΕ/12 Λαμβάνοντας υπόψη τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Εκδηλώσεων και Εκδόσεων, η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει επιπρόσθετο κονδύλι ύψους 3,000+ΦΠΑ στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών για συμμετοχή του στην έκδοση καταλόγου με χρηστικά/λειτουργικά γλυπτά του καλλιτέχνη Νίκου Κουρούσιη. Επιτροπή Εκδηλώσεων και Εκδόσεων 66/ΔΕ/13.1 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως ο εξοπλισμός παραμείνει στα δύο κτήρια, που χρησιμοποιούνταν από το Πανεπιστήμιο ως φοιτητικές εστίες και των οποίων τα συμβόλαια ενοικίασης έχουν λήξει, και το Πανεπιστήμιο αποδεχθεί τις προσφορές αποζημιώσεων ύψους 2,500 για το κτήριο Μάρκου και 5,000 για το κτήριο Αφροδίτη. Χ. Παπαγιάννης 66/ΔΕ/13.2 Σχετικά με το αίτημα του Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού για ακύρωση των διαδικασιών πλήρωσης θέσεων ΔΕΠ στις ειδικότητες «Κοινωνιολογία του Τουρισμού και του Ελεύθερου Χρόνου ή Κοινωνική Ψυχολογία» και «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχειρείν ή/και Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» αποφάσισε ομόφωνα τα πιο κάτω: (α) Δεν ενδείκνυται η ακύρωση της διαδικασίας πλήρωσης θέσης ΔΕΠ στην ειδικότητα «Κοινωνιολογία του Τουρισμού και του Ελεύθερου Χρόνου ή Κοινωνική Ψυχολογία» διότι: (ι) η εισήγηση για ακύρωση της διαδικασίας λόγω συμπερίληψης στο λεκτικό της προκήρυξης αναφοράς στην «Οργανωσιακή Συμπεριφορά» δεν κρίνεται επαρκώς αιτιολογημένη αφού τυχόν απαλοιφή ή συμπερίληψη της ειδικότητας αυτής στο λεκτικό της προκήρυξης ουδόλως αλλοιώνει το γνωστικό αντικείμενο της προκήρυξης, και (ιι) ως προς τη σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος και τον ισχυρισμό του Τμήματος ότι σε αυτό συμμετέχουν άτομα που δεν έχουν συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της προκήρυξης, σημειώνεται ότι το Τμήμα δεν έχει δώσει σχετική τεκμηρίωση. Ως εκ τούτου η Επιτροπή αδυνατεί να διαπιστώσει την ορθότητα του ισχυρισμού. (β) Δεν ενδείκνυται η ακύρωση της διαδικασίας πλήρωσης θέσης ΔΕΠ στην ειδικότητα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχειρείν ή/και Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» διότι: (ι) οι θέσεις μελών ΔΕΠ προκηρύσσονται όχι αποκλειστικά για σκοπούς διδασκαλίας αλλά Κ.Ανδριώτης Σύνοψη Αποφάσεων 12/13

13 κυρίως για εξυπηρέτηση ερευνητικών αναγκών και την ανάπτυξη ερευνητικών περιοχών, και (ιι) οι δύο γνωστικές περιοχές που αναφέρονται στην προκήρυξη είναι αρκούντως γενικές και συναφείς. 66/ΔΕ/13.3 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα, όπως καθορίσει τη σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος για την ανέλιξη της Λέκτορος Χρυσούλας Δρούζα, στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων. 66/ΔΕ/13.4 Η ΔΕ έλαβε γνώση επιστολής της Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας σχετικά με τον «Περί Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμος του 2011» και εξουσιοδότησε τον ΔΔΟ και την αρμόδια Υπηρεσία όπως προχωρήσουν στις αναγκαίες ενέργειες που προβλέπει ο νέος Νόμος. ΔΔΟ 66/ΔΕ/13.5 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας για απόσυρση του καλωδίου επέκτασης (TRIPP LITE/SUPER6OMNI B) από το Πανεπιστήμιο αφού τα χαρακτηριστικά του προϊόντος δεν συνάδουν με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Αποφάσισε, επίσης, όπως η Υπηρεσία Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας εξετάσει το ενδεχόμενο αποζημίωσης του Πανεπιστημίου, αφού ο εν λόγω εξοπλισμός κυκλοφορεί παράνομα στην ευρωπαϊκή αγορά. Αιμ. Αντωνίου Σύνοψη Αποφάσεων 13/13

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 40 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 40 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 40 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 10 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 10 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 10 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 51 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 51 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 51 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 71 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 71 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 71 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 65 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΙΟΥ 2011

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 65 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΙΟΥ 2011 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 65 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΙΟΥ 2011 Αρ. Απόφασης 65/ΔΕ/2.1.1 65/ΔΕ/2.1.4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 61 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 61 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 61 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 Συζήτηση-Αποφάσεις Ενέργεια Ημερομηνία εκτέλεσης 2.2.4 Σημείωμα από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 47 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 47 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 47 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2.1 Απορρόφηση Προϋπολογισμού 2015 (Παράρτημα 2.1) Συζήτηση-Αποφάσεις Ενέργεια Ημερομηνία Εκτέλεσης Το Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 44 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 44 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 44 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 11 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 11 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 11 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 68 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22/06/2010

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 68 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22/06/2010 Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 68 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22/06/2010 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού, Πρόεδρος Ιωάννης Μαντάς, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ Δρ. Ανδρέας Μαλλούππας, Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών (Προαφυπηρετική άδεια)

ΑΠΟΝΤΕΣ Δρ. Ανδρέας Μαλλούππας, Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών (Προαφυπηρετική άδεια) Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 16 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Καθ. Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού,

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 84ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 02/06/2011

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 84ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 02/06/2011 Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 84ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 02/06/2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Καθ. Νικόλας Παπαμιχαήλ, Πρόεδρος Καθ. Τάσος Χριστοφίδης, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 48ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 48ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 48 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΩΡΑ 10.30 πμ, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 1, ΑΙ- ΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή Κενών Θέσεων και θέσεων στις Ειδικές Κατηγορίες

Κατανομή Κενών Θέσεων και θέσεων στις Ειδικές Κατηγορίες Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Γωνία Αθηνών και Ν. Ξιούτα 3040 Λεμεσός Τ.Θ. 50329, 3603 Λεμεσός Τηλ.. 25 002710/11 Fax. 25 00 2760 Ηλ. Διεύθυνση: studies@cut.ac.cy URL: www.cut.ac.cy ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 81ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 11/04/2011

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 81ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 11/04/2011 Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 81ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 11/04/2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Καθ. Νικόλας Παπαμιχαήλ, Πρόεδρος Καθ. Τάσος Χριστοφίδης, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση Πρακτικών Ρόδια Πατσαλίδου, Λειτουργός - Γραφείο ΔΔΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Τήρηση Πρακτικών Ρόδια Πατσαλίδου, Λειτουργός - Γραφείο ΔΔΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 10 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Καθ. Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού,

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 73ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 29/10/2010

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 73ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 29/10/2010 Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 73ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 29/10/2010 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού, Πρόεδρος Ιωάννης Μαντάς, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 60 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Αρ. Απόφασης 60/ΔΕ/2.1.2 60/ΔΕ/2.1.3 ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οργάνωσης και Ανάπτυξης Κτηριακών Υποδομών Έκθεση Πεπραγμένων 2012 2014

Επιτροπή Οργάνωσης και Ανάπτυξης Κτηριακών Υποδομών Έκθεση Πεπραγμένων 2012 2014 Επιτροπή Οργάνωσης και Ανάπτυξης Κτηριακών Υποδομών Έκθεση Πεπραγμένων 2012 2014 Με την αυτονόμηση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου το Μάρτιο του 2012 έγινε η μετάβαση των εξουσιών διοίκησης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 2 η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 2 η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 2 η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Ο Κοσμήτορας καλωσόρισε στο Συμβούλιο της τους νεοεκλεγέντες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 43ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 43ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 43 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 Μαρτίου 2016, ΩΡΑ 10.00 πμ, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 1, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕ- ΔΡΙΑΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φοιτητές εγγεγραμμένοι σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ σε πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Συντεχνία Διοικητικού Προσωπικού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΣΥΤΕΠΑΚ)

Συντεχνία Διοικητικού Προσωπικού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΣΥΤΕΠΑΚ) Συντεχνία Διοικητικού Προσωπικού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΣΥΤΕΠΑΚ) Ημερήσια Διάταξη 1. Ταμείο Προνοίας 2. Κανονισμοί ΔΠ 3. Συλλογική Σύμβαση 4. Εργασιακά Θέματα 5. Αναδιάρθρωση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 63 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΙΟΥ 2016 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 63 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΙΟΥ 2016 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 63 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΙΟΥ 2016 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 3.1 Α) Η Σύγκλητος

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών 1. Η Σύγκλητος συγκροτεί τις πιο κάτω Συμβουλευτικές Επιτροπές για μελέτη και υποβολή εισηγήσεων επί θεμάτων των αρμοδιοτήτων της: (α) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 39ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 39ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 39 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 Σεπτεμβρίου 2015, ΩΡΑ 9.30 πμ, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 1, ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ ΜΕΡΟΣ Α (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

22670101) 10 Αυγούστου 2015 Αριθμός 472

22670101) 10 Αυγούστου 2015 Αριθμός 472 Αριθμός 471 499 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο κενές μόνιμες θέσεις Πρώτου Λειτουργού Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

(1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους -

(1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους - Αριθμός 151 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο κενές μόνιμες θέσεις Βοηθού Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Σίγουρα, η περίοδος που διαβαίνουμε δεν είναι καλή διότι η τωρινή ΔΕ απέρχεται και παραπέμπει τα περισσότερα θέματα προς τις νέες Αρχές.

Σίγουρα, η περίοδος που διαβαίνουμε δεν είναι καλή διότι η τωρινή ΔΕ απέρχεται και παραπέμπει τα περισσότερα θέματα προς τις νέες Αρχές. Αγαπητοί συνάδελφοι, Η Συντεχνία του Ακαδημαϊκού προσωπικού άρχισε να κάνει τα πρώτα της βήματα και ο εμπλουτισμός της παρούσας ιστοσελίδας πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει στη καλύτερη ενημέρωση και επιδίωξη

Διαβάστε περισσότερα

1.6.1. Στη συνέχεια γίνεται κατάταξη του υποστατικού ανάλογα με τη βαθμολογία που έλαβε σε τρείς κατηγορίες: Βαθμολογία πάνω από 3 μέχρι και 4

1.6.1. Στη συνέχεια γίνεται κατάταξη του υποστατικού ανάλογα με τη βαθμολογία που έλαβε σε τρείς κατηγορίες: Βαθμολογία πάνω από 3 μέχρι και 4 Αρ. Φακ. 13.01.04 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ Αίτηση για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (MA/MSc) ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Η αίτηση υποβάλλεται από υποψήφιους φοιτητές για τα μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Μάστερ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2014

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2014 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2014 Συζήτηση Αποφάσεις Ενέργεια Ημερομηνία εκτέλεσης 2.3 Παραχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Αριθμός 4238 Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2008 1 Αριθμός 1 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι,

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου. Δρ. Δημήτρη Κοντίδη. στην Τελετή Αποφοίτησης. Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,

Χαιρετισμός Προέδρου του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου. Δρ. Δημήτρη Κοντίδη. στην Τελετή Αποφοίτησης. Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, Χαιρετισμός Προέδρου του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δρ. Δημήτρη Κοντίδη στην Τελετή Αποφοίτησης Τετάρτη και Πέμπτη, 19-20 Ιουνίου 2013, Λεμεσός Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, Έντιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών

Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14 Ο χλμ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 570 01 ΕΛΛΑΣ Τηλ.: 2310 807 525 Fax: 2310 474 520 E-mail: infosoh@ihu.edu.gr www.hum.ihu.edu.gr Θεσσαλονίκη, 18/03/2014 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

5.1.4 Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες. 1. Γενικά

5.1.4 Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες. 1. Γενικά 5.1.4 Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες 1. Γενικά 1.1 Οι Ειδικοί Επιστήμονες είναι Επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες, οι οποίοι εργοδοτούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα με πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4335, 25/5/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4335, 25/5/2012 Αρ. 4335, 25.5.2012 56(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1989 ΕΩΣ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 144 του 1989 137 του 1990 53(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΔΦΕ) Το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 49 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 49 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 49 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η εισδοχή Ελλαδιτών Υποψηφίων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... 3 3. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ... 4 4. ΠΟΙΝΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2011 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η εισδοχή Ελλαδιτών Υποψηφίων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4845 Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015 213

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4845 Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015 213 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4845 Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015 213 Aριθμός 207 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Οι πιο κάτω, οι οποίοι είχαν διοριστεί με δοκιμασία από τις 3 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονομική Ανάλυση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διαγωνισμού: AT. 5/2016. Θέμα: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗ Cyta ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Διαγωνισμού: AT. 5/2016. Θέμα: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗ Cyta ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αρ. Διαγωνισμού: AT. 5/2016 Θέμα: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗ Cyta ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η Cyta προτίθεται να μισθώσει τις Υπηρεσίες δύο Κοινωνικών Λειτουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - Πρακτικά 2ης Συνεδρίας του Συµβουλίου του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήµης και Μηχανικής Υλικών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - Πρακτικά 2ης Συνεδρίας του Συµβουλίου του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήµης και Μηχανικής Υλικών ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 22 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 77ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 04/02/2011

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 77ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 04/02/2011 Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 77ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 04/02/2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Νικόλας Παπαμιχαήλ, Πρόεδρος Τάσος Χριστοφίδης, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Αριθμός Πρόσκλησης: 10/2016 Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 4891 Ημερομηνία: 03/08/2016 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που Παρουσίαση από την Πρόεδρο της ιοικούσας Επιτροπής Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού ΟΡΑΜΑ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

Θέμα : «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 15/2012 Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012, Ώρα 11:30 π.μ. 2:30 μ.μ.

Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 15/2012 Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012, Ώρα 11:30 π.μ. 2:30 μ.μ. Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 15/2012 Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012, Ώρα 11:30 π.μ. 2:30 μ.μ. ΘΕΜΑΤΑ: 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1.1 Γενική Ενημέρωση Πρύτανη 1.1.1 Εκδηλώσεις Πανεπιστημίου Κύπρου 1.2 Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Α. Καθήκοντα και Ευθύνες: Βοηθά στην εποπτεία και παρακολούθηση της κεφαλαιαγοράς και διεξάγει σχετικές μελέτες και έρευνες, συλλέγει και αναλύει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣΤΕΡ 2012-2013 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠΑΚ 6 ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΟ ΤΕΠΑΚ 8 ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜHΜΑΤΑ 11 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 28 ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΠΕ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΡΧ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΠΕ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΡΧ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 24 Νοεμβρίου 2015 Προς Όλους τους Ενδιαφερόμενους Κύριοι, ΕΡΓΟ: ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΠΕ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΡΧ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553 Αριθμός 394 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 383 που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η 2013 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ/ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Ή ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η 2013 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ/ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Ή ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η 2013 1 (01)/ 101 (1) ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΚΛ. Α15 ΚΑΙ Α16) Ή ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΚΛ. Α14 ΚΑΙ Α15) Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΚΛ. Α13 ΚΑΙ Α14) Ή ΛΕΚΤΟΡΑΣ (ΚΛ. Α12 ΚΑΙ Α13) 1 (01)/

Διαβάστε περισσότερα

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΟΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Νεολαία Δημοκρατικού Συναγερμού Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013 / Αριθμός Φύλλου 234 16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Η ΝΕΔΗΣΥ σε συνεδρία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι Αμπελόκηποι 10-10-2013 Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

Πρόσκληση Φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ελένη Κουλουρά Τηλ: 2510462151 Fax: 2510462352 E-mail: ekouloura@teiemt.gr Ιστοσελίδα: http://work.teikav.edu.gr Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Κανόνες οικονομικής στήριξης φοιτητών με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Κανόνες οικονομικής στήριξης φοιτητών με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Κανόνες οικονομικής στήριξης φοιτητών με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το Πανεπιστήμιο παρέχει οικονομική στήριξη σε φοιτητές του, στη βάση κοινωνικο-οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.1. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 22.8.2014 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και διορισμούς Εκπαιδευτικών Λειτουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49341 Fax : 23210 49128 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2016 2017 Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ Πρακτικά Έκτακτης Συνεδρίας Κοινοτικού Συμβουλίου Κισσόνεργας, που έγινε την Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014, στις 7:00μμ. στα γραφεία του Συμβουλίου. Παρόντες 1. κ. Γιώργος Στυλιανού Κοινοτάρχης / Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 332/ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 332/ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 332/19-02-2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ: ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Θέµα: 4o Πλαίσιο Χρηµατοδότησης Υποτροφιών από τον Ειδικό Λογαριασµό. Ανακοινώνεται στη Σύγκλητο

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής:

Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής: 3.1 Ύψος Διδάκτρων Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής: 3.1.1. Επίπεδο Μάστερ 3.1.1.1 Mεταπτυχιακά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ «ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ-ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ» Πρόσκληση - Προκήρυξη Το τμήμα Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design www.ihu.edu.gr Thessaloniki study live excel Masters of Science Programmes in: Energy MSc in Energy Systems MSc in Energy Management MSc in Energy Building Design Information & Online Applications at www.tech.ihu.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι ΑΔΑ: 7ΗΒΚΩΨΕ-ΜΑ6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αμπελόκηποι 02-10 - 2014 Θέμα : Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ Κοινοτικού Συμβουλίου Κισσόνεργας, που έγινε την Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013, στις 7:30μμ. στα γραφεία του Συμβουλίου. Παρόντες 1. κ. Γιώργος Στυλιανού Κοινοτάρχης / Πρόεδρος 2. κ. Σάββας Νικολάου Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος, αφού καλωσόρισε τα μέλη, κήρυξε την έναρξη των εργασιών του Σώματος.

Ο Πρόεδρος, αφού καλωσόρισε τα μέλη, κήρυξε την έναρξη των εργασιών του Σώματος. Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 731 00 Χανιά Τηλ.: 28210 37033-46 Fax: 28210 37081, 37082 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. ιαγωνισµού: AT. 08/2009. Θέµα: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗ Cyta ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αρ. ιαγωνισµού: AT. 08/2009. Θέµα: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗ Cyta ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αρ. ιαγωνισµού: AT. 08/2009 Θέµα: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗ Cyta ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η Cyta δέχεται προσφορές για παροχή Υπηρεσιών Κοινωνικού Λειτουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Το Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2017 Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Γραφείο: Γραμματεία ΕΛΚΕ ΑΠΘ Τμήμα Marketing, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Πληροφορίες: Ηλιάνα Μπουσιάκη Τηλ: +302310994044 Fax: +302310853283 E-mail: marketing@rc.auth.gr Θεσσαλονίκη, 21/10/2016 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Οι Παγκύπριες Εξετάσεις σε αριθμούς

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Οι Παγκύπριες Εξετάσεις σε αριθμούς ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 11 Μαΐου 2015 Οι Παγκύπριες Εξετάσεις σε αριθμούς Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τα ακόλουθα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις Παγκύπριες

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς κσι τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς κσι τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: 1054 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Αριθμός 834 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑ! ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ. Γίνονται δεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80, Αθήνα, 772 1348, FAX: 772 4181 Α ΠΟΣΠ Α ΣΜΑ ΠΡΑ ΚΤΙΚΩΝ 3 η ς /2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Άρθρο ΣΤ1 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των φοιτητών του Ιδρύματος 1. Οι φοιτητές του Ιδρύματος, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: α) Να ενημερώνονται έγκαιρα και επαρκώς για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 1 Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει τις πιο κάτω κατηγορίες αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εσωτερικού Κανονισμοί Λειτουργίας ΟΝΕ: 1. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1.1. Το Πολιτικό γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2904

Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2904 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2904 Τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015, στις 4.00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα