ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 66 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 66 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011"

Transcript

1 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 66 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Αρ. Απόφασης 66/ΔΕ/2.1.1 ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η ΔΕ έλαβε γνώση επιστολής του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού με την οποία ενημερώνει ότι ο Καθ. Ν. Παπαμιχαήλ, Πρόεδρος της ΔΕ, και ο κ. Μ. Ζέρβας, Διευθυντής Βιβλιοθήκης, έχουν διοριστεί στην Ad Hoc Επιτροπή για τις Βιβλιοθήκες, η οποία θα έχει την ευθύνη υποβολής εισηγήσεων για τη διαμόρφωση πολιτικής για τις Βιβλιοθήκες όλων των κατηγοριών που λειτουργούν στην Κύπρο. 66/ΔΕ/2.1.2 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως ορίσει Ad hoc Επιτροπή αποτελούμενη από τους Καθ. Τ. Κασπαρή και Γ. Ζώτο, τον Αναπλ. Καθ. Κ. Ανδριώτη και τον ΔΔΟ, για την ετοιμασία λεπτομερούς έκθεσης με απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν τεθεί από την Επιτροπή Παιδείας σχετικά με τους προτεινόμενους Κανονισμούς για την προσφορά τριών προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και στην αγγλική γλώσσα. ΔΔΟ 66/ΔΕ/2.1.3 Η ΔΕ έλαβε γνώση του περιεχομένου της προτεινόμενης συμφωνίας που θα υπογράψει το Πανεπιστήμιο με το Γενικό Χημείο του Κράτους. 66/ΔΕ/2.1.4 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως παραχωρήσει τέσσερις πλήρεις υποτροφίες σε δύο φοιτητές από την Κένυα και δύο φοιτητές από την Ουγκάντα, για σπουδές στο Τμήμα Νοσηλευτικής. Το κόστος των υποτροφιών θα καλυφθεί από τα έσοδα του Προγράμματος Εξομοίωσης αλλά, ταυτόχρονα, θα γίνει προσπάθεια εξεύρεσης πόρων για κάλυψη του κόστους από τον ιδιωτικό τομέα. Γ. Χαραλαμπίδης 66/ΔΕ/2.1.6 Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τη ΔΕ σχετικά με τα θέματα που συζητήθηκαν στη Σύνοδο των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων που πραγματοποιήθηκε στην Πάφο στις Ιουνίου. Ενημέρωσε, επίσης, ότι νέος Πρόεδρος της Συνόδου ορίστηκε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Καθ. Μιχάλης Ατταλίδης. 66/ΔΕ/2.1.7 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως τα έξοδα που θα προκύψουν από τη συνάντηση της τριμερούς επιτροπής ΚΥΣΑΤΣ-ΔΟΑΤΑΠ-ΤΕΠΑΚ, η οποία θα εξετάσει την αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ, της ισοτιμίαςαντιστοιχίας των διπλωμάτων Μηχανικών και Γεωπόνων του ΤΕΠΑΚ έναντι των προγραμμάτων σπουδών πενταετούς διάρκειας των Πανεπιστημίων της Ελλάδας, καλυφθούν από το κονδύλι 3/320 «Αντιπροσώπευση σε Πανεπιστήμια και άλλους Οργανισμούς». Μ.Γιαννεσκής 66/ΔΕ/2.1.8 Σχετικά με τη μετατροπή του κτηρίου Eastland σε φοιτητική εστία, η ΔΕ Σύνοψη Αποφάσεων 1/13

2 αποφάσισε ομόφωνα όπως: (α) Προχωρήσει άμεσα η προκήρυξη του διαγωνισμού με σκοπό την έναρξη των εργασιών, για μετατροπή του κτηρίου Eastland σε φοιτητική εστία. Για το σκοπό αυτό, η Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσίας πρέπει να προβεί σε μελέτη των σχεδίων και προδιαγραφών του έργου και σε οποιεσδήποτε αλλαγές κριθεί ότι πρέπει να γίνουν, πριν τη δημοσίευση της προσφοράς. (β) Το Πανεπιστήμιο προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της ασφάλειας του κτηρίου Eastland, επειδή έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στη στατικότητα και αντισεισμικότητα του. (γ) Ζητήσει από τον ιδιοκτήτη του κτηρίου να εκπληρώσει τις δικές του υποχρεώσεις, όπως αυτές προκύπτουν από το συμβόλαιο. Γ. Χαραλαμπίδης/ Ζ.Αχιλλίδης Ζ.Αχιλλίδης Ζ.Αχιλλίδης 66/ΔΕ/2.1.9 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τους προτεινόμενους όρους εντολής της Ad Hoc Επιτροπής Ελέγχου Ενοικιαζόμενων Κτηρίων. Δ.Τζιαλλής 66/ΔΕ/3.1 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 83 ης Συνεδρίας του Άτυπου Πρυτανικού Συμβουλίου και αποφάσισε ομόφωνα όπως: (ι) Εγκρίνει την αγορά 19 τηβέννων που σχεδίασε ο σχεδιαστής Παντελής Μήτσου και φορέθηκαν από τα μέλη της ΠΔΕ και τα μέλη ΔΕΠ στην Τελετή Έναρξης του Πανεπιστημίου. Οι τήβεννοι θα χρησιμοποιηθούν τόσο στην πρώτη τελετή αποφοίτησης όσο και σε επόμενες τελετές του Πανεπιστημίου. Το συνολικό κόστος αγοράς, που ανέρχεται στα 6,650, θα καλυφθεί από το κονδύλι 4/413 «Αγορά Κινητής Επίπλωσης και Εξοπλισμού». Την ευθύνη διαχείρισης των τηβέννων θα έχει η Υπηρεσία Έρευνας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων. (ιι) Εξουσιοδοτήσει τον κ. Μ. Ζέρβα, Διευθυντή Βιβλιοθήκης, να υπογράψει, ως εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου, τη σύμβαση συνδρομής με την εταιρεία SWETS για την ανανέωση των συνδρομών του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Με βάση τις τιμές του συμβολαίου το συνολικό ποσό που απαιτείται να καταβάλει η Βιβλιοθήκη για την ανανέωση των συνδρομών για το 2012 ανέρχεται στις 404, Χ. Χρυσοστόμου Μ.Ζέρβας 66/ΔΕ/3.2 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 30 ης Συνεδρίας της Επιτροπής Έρευνας και αποφάσισε ομόφωνα όπως: (ι) Ο Καθ. Τ. Κασπαρής, Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας, εκπροσωπήσει το Πανεπιστήμιο στο συμπόσιο που θα γίνει στις Βρυξέλλες στις 30 Ιουνίου 2011, στο οποίο θα παρουσιαστεί εισήγηση για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου συστήματος κατάταξης των πανεπιστημίων. (ιι) Εγκρίνει τα Διάφορα Αιτήματα του ακαδημαϊκού προσωπικού (Πίνακας 1). Τ.Κασπαρής Χ. Χρυσοστόμου 66/ΔΕ/3.4 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 8 ης και 9 ης Συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων και αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει: (ι) Την καταβολή ποσού ύψους 6, ΦΠΑ προς τον εργολάβο για την αλλαγή στον τύπο χαλιού για την Αίθουσα της Συγκλήτου στο νέο Ζ.Αχιλλίδης Σύνοψη Αποφάσεων 2/13

3 κτήριο της Πρυτανείας. (ιι) Παράταση 424 ημερολογιακών ημερών, εκ των οποίων οι 56 χωρίς αποζημίωση στον εργολάβο, για την ολοκλήρωση της ανακαίνισης/αναδιαρρύθμισης του Παλαιού Ταχυδρομείου σε κτήριο Πρυτανείας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. (ιιι) Την καταβολή ποσού ύψους 11,406+ΦΠΑ προς τον εργολάβο για την τοποθέτηση ηχοαπορροφητικών πανέλων σε τοίχους της Αίθουσας της Συγκλήτου στο νέο κτήριο της Πρυτανείας. (ιν) Τον τελικό λογαριασμό του έργου για την ανακαίνιση/αναδιαρρύθμιση του Παλαιού Κτηματολογίου και το πληρωτέο ποσό προς τον εργολάβο που ανέρχεται σε 24, (ν) Το κλείσιμο του τελικού λογαριασμού με παράταση 36 ημερών και την καταβολή ποσού ύψους 45,000+ΦΠΑ στον εργολάβο του έργου για την ανακαίνιση/αναδιαρρύθμιση του Παλαιού Κτηματολογίου (για τη δικαιολογημένη παράταση). 66/ΔΕ/3.5 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 1 ης, 2 ης και 3 ης συνεδρίας της Επιτροπής Κανόνων και Κανονισμών και αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τους αναθεωρημένους Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, ούτως ώστε να υπάρξει εναρμόνιση με το τελικό κείμενο των ψηφισθέντων από τη Βουλή αντίστοιχων Κανονισμών. Τ.Χριστοφίδης 66/ΔΕ/3.6 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 2 ης συνεδρίας της Επιτροπής Αγορών και Ενοικιάσεων. 66/ΔΕ/3.7 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 4 ης και 5 ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σχεδίου Συμπληρωματικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και των πρακτικών της 4 ης -8 ης Συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής Συμπληρωματικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης. 66/ΔΕ/4.1.1 Σχετικά με το σχέδιο Υπηρεσίας για τη θέση του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών, η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως ορίσει επιτροπή αποτελούμενη από τους Καθ. Τ. Χριστοφίδη και Μ. Γιαννεσκή και τον κ. Σ. Παπαδάκη για να μελετήσει το Σχέδιο Υπηρεσίας και υποβάλει σχετική εισήγηση. Τ.Χριστοφίδης 66/ΔΕ/4.1.2 Σχετικά με το σχέδιο Υπηρεσίας για τη θέση Αρχιτέκτονα με σύμβαση εργοδότησης ορισμένου χρόνου, η ΔΕ αποφάσισε: (α) Κατά πλειοψηφία όπως εγκρίνει το Σχέδιο Υπηρεσίας για τη θέση Αρχιτέκτονα με σύμβαση εργοδότησης ορισμένου χρόνου, αφού διαγραφεί το σημείο 7 της ενότητας «Καθήκοντα και Ευθύνες» που εμφανιζόταν στο υποβληθέν Σχέδιο. (β) Ομόφωνα την προκήρυξη δύο θέσεων Αρχιτεκτόνων με σύμβαση εργοδότησης ορισμένου χρόνου. 66/ΔΕ/4.1.3 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως κάνει αποδεκτό το αίτημα της ΣΥΤΕΠΑΚ για να παραμείνει το Πανεπιστήμιο κλειστό την εβδομάδα Σύνοψη Αποφάσεων 3/13

4 από 15 μέχρι 19 Αυγούστου 2011, με ταυτόχρονη αναστολή των μεταφερόμενων αργιών που υπάρχουν μέχρι το τέλος του χρόνου. 66/ΔΕ/4.1.5 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την κατανομή έξι θέσεων Λειτουργών Πανεπιστημίου ως εξής: 1 θέση στην Υπηρεσία Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας. 1 θέση στην Υπηρεσία Οικονομικών. 1 θέση στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. 1 θέση στην Υπηρεσία Έρευνας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων. 1 θέση στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού. 1 θέση σε Γενικά/Διοικητικά Θέματα. 66/ΔΕ/4.1.6 Αναφορικά με τη δυνατότητας παροχής Νοσηλευτικών Υπηρεσιών από Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα, η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: (α) Διερευνηθεί η δυνατότητα για τετράμηνη παράταση της μίσθωσης υπηρεσιών της Νοσηλευτικής Λειτουργού Αργυρούλλας Βασιλείου. (β) Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για προκήρυξη προσφοράς προς κάλυψη των πιο πάνω αναγκών. Β. Πρωτοπαπάς 66/ΔΕ/4.3 Σχετικά με το αίτημα για άνοιγμα Λογαριασμού Κατάθεσης με προειδοποίηση 90 ημερών, στην Τράπεζα Κύπρου, η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: (α) Eξουσιοδοτήσει την Υπηρεσία Οικονομικών και Ανθρώπινου Δυναμικού να υπογράψει τα τραπεζικά έγγραφα που αφορούν στο άνοιγμα λογαριασμού κατάθεσης με προειδοποίηση ενενήντα ημερών στην Τράπεζα Κύπρου. (β) Η διαδικασία δοσοληψιών που αφορούν στα εξωτερικά ερευνητικά προγράμματα διαμορφωθεί ως εξής: Οι καταθέσεις να γίνονται στο λογαριασμό κατάθεσης. Οι πληρωμές να γίνονται από το λογαριασμό όψεως. Τα χρεωστικά υπόλοιπα που θα δημιουργούνται στο λογαριασμό όψεως να καλύπτονται αυθημερόν από την Τράπεζα με μεταφορά από το λογαριασμό κατάθεσης, ούτως ώστε να μην υπάρχει οποιαδήποτε χρέωση τόκων. Σε περίπτωση παράλειψης κάλυψης του χρεωστικού υπολοίπου, η Τράπεζα να έχει ευθύνη να αντιλογήσει τους χρεωστικούς τόκους που θα χρεωθούν. Η Τράπεζα, κατ εξαίρεση, να μην χρεώνει «penalty fees» για τις μεταφορές από το λογαριασμό κατάθεσης στο λογαριασμό όψεως. 66/ΔΕ/4.4 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα την πρόσληψη της Μαρίνας Λαζάρου, για την πλήρωση μίας κενής μόνιμης θέσης Τεχνικού Σχεδιαστηρίου, με ημερομηνία έναρξης εργοδότησης την 1 η Αυγούστου 2011 και αρχική τοποθέτηση στη Λεμεσό. Σε περίπτωση που ο διορισμός δε γίνει αποδεκτός από την Μαρίνα Λαζάρου, τότε η θέση να προσφερθεί στην Ζωή Ιωάννου. Σύνοψη Αποφάσεων 4/13

5 66/ΔΕ/4.5 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα την πρόσληψη του Χριστόφορου Αναξαγόρου, για την πλήρωση μίας θέσης Ωρομίσθιου Αχθοφόρου/Κλητήρα στη Βιβλιοθήκη, με ημερομηνία έναρξης εργοδότησης την 1 η Αυγούστου 2011 και αρχική τοποθέτηση στη Λεμεσό. 67/ΔΕ/4.6 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως απαλλάξει τον κ. Κ. Χόππα από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Επιλογής για την πλήρωση της θέσης Εσωτερικού Ελεγκτή, λόγω οικείας σχέσης του με υποψήφιους για τη θέση. 66/ΔΕ/5.1 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της Αναπλ. Καθ. Μ. Καπαρδή για εγκατάσταση της προσωρινής έδρας του Οργανισμού «Διεθνής Διαφάνεια» και του "Κυπριακού Δικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης" στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, και πιο συγκεκριμένα στο γραφείο της κ. Καπαρδή στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. Μ.Καπαρδή 66/ΔΕ/5.2 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την ανανέωση της σύμβασης των υφιστάμενων Μεντόρων του Τμήματος Νοσηλευτικής, για το ακαδημαϊκό έτος , για τα μαθήματα (ι) Παθολογική Νοσηλευτική Ι και ΙΙ, (ιι) Χειρουργική Νοσηλευτική Ι και ΙΙ, (ιιι) Θεμελιώδεις Αρχές Ι και ΙΙ, και (ιν) Γεροντολογική Νοσηλευτική. Αποφάσισε, επίσης, όπως εγκρίνει την ανανέωση της απόφασης για την παραχώρηση Μεντόρων από τους κοινωφελείς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς Παγκύπριο Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και Φίλων, Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου. 66/ΔΕ/5.3 Η ΔΕ ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στο γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής», στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής και αποφάσισε να προσφέρει διορισμό στον κ. Ιωάννη Λέστα στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. 66/ΔΕ/5.4 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την προτεινόμενη, από την Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού, αναθεωρημένη εγκύκλιο για τη χρηματοδότηση μεταπτυχιακών φοιτητών/συνεργατών έναντι βοηθητικού έργου. 66/ΔΕ/5.7 Σχετικά με τη διαδικασία αγορών και ενοικιάσεων άνω των 15,000 και τη διαδικασία αγορών για σκοπούς έρευνας, η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: (ι) Εγκρίνει τη διαδικασία της τεχνοοικονομικής μελέτης για τεκμηρίωση αγορών και ενοικιάσεων άνω των 15,000 καθώς και του σχετικού εντύπου. (ιι) Η εφαρμογή της διαδικασίας αυτής ξεκινήσει από την 1 η Ιουλίου Σύνοψη Αποφάσεων 5/13

6 66/ΔΕ/5.8 ή Καθηγητή, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής, στην ειδικότητα «Γλώσσες Προγραμματισμού και Μεταγλωττιστές ή Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα ή Τεχνητή και Υπολογιστική Νοημοσύνη» («Programming Languages and Compilers or Algorithms and Complexity or Artificial and Computational Intelligence») καθώς και τη σύσταση του Εκλεκτορικού Σώματος. 66/ΔΕ/5.9 ή Καθηγητή, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής, στην ειδικότητα «Βιοϊατρικά Συστήματα (Βιοϊατρική Απεικόνιση, Βιοϊατρική Αίσθηση, Επεξεργασία Σημάτων από Βιοϊατρικούς Αισθητήρες, Γενομική Επεξεργασία Σήματος)» («Biomedical Systems (Biomedical Imaging, Biomedical Sensing, Processing of Signals from Biomedical Sensors, Genomic Signal Processing)»). Η εισήγηση για τη σύσταση του Εκλεκτορικού Σώματος θα υποβληθεί σε επόμενη συνεδρία της ΔΕ. 66/ΔΕ/5.10 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη μιας θέσης ΕΕΠ, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής, στην ειδικότητα «Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Ανασχηματιζόμενης Λογικής» καθώς και τη σύσταση της Επιτροπής Επιλογής. 66/ΔΕ/5.11 ή Καθηγητή, στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος, στην ειδικότητα «Περιβαλλοντική Μηχανική» («Environmental Engineering») καθώς και τη σύσταση του Εκλεκτορικού Σώματος. ή Καθηγητή, στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος, στην ειδικότητα «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη» («Environmental Engineering and Science») καθώς και τη σύσταση του Εκλεκτορικού Σώματος. ή Καθηγητή, στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος, στην ειδικότητα «Περιβαλλοντική Μικροβιολογία» («Environmental Microbiology») καθώς και τη σύσταση του Εκλεκτορικού Σώματος. ή Καθηγητή, στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος, στην ειδικότητα «Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία» («Environmental Biotechnology») καθώς και τη σύσταση του Εκλεκτορικού Σώματος. 66/ΔΕ/5.12 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη μιας θέσης ΕΕΠ, στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος, στην ειδικότητα «Περιβαλλοντική Σύνοψη Αποφάσεων 6/13

7 Μικροβιολογία και Βιοτεχνολογία» καθώς και τη σύσταση της Επιτροπής Επιλογής. 66/ΔΕ/5.13 ή Καθηγητή, στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού, στην ειδικότητα «Ξενοδοχειακά» («Hotel Management»). Η εισήγηση για τη σύσταση του Εκλεκτορικού Σώματος θα υποβληθεί σε επόμενη συνεδρία της ΔΕ. ή Καθηγητή, στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού, στην ειδικότητα «Τουρισμός» («Tourism»). Η εισήγηση για τη σύσταση του Εκλεκτορικού Σώματος θα υποβληθεί σε επόμενη συνεδρία της ΔΕ. Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα ότι το ενδεχόμενο δημιουργίας τρίτης κατεύθυνσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού, είναι θέμα που πρέπει να συζητηθεί στο Τμήμα και τη Σχολή μετά την αυτονόμηση τους. Τμήματα ΔΙΞΕΤ/ ΕΧΡΗΝ Μετά την αυτονόμηση 66/ΔΕ/5.15 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: (α) Γίνουν δεκτές οι εισηγήσεις των Τμηματικών Επιτροπών για την ανέλιξη των πιο κάτω υπό κρίση ενταγμένων μελών ΔΕΠ (εξαιρουμένων των μελών που έχουν ήδη αφυπηρετήσει) όπως φαίνεται πιο κάτω: Ανέλιξη σε Ενταγμένο Επίκουρο Καθηγητή A/A Όνομα Τμήμα 1 Μαρία Δημητρίου Νοσηλευτικής 2 Μαρία Παπαδοπούλου Νοσηλευτικής 3 Ευδοκία Αθηνή Νοσηλευτικής 4 Χριστιάνα Νικολάου Νοσηλευτικής 5 Ελισάβετ Νικολάου Νοσηλευτικής 6 Ανδρούλα Ιωάννου Νοσηλευτικής 7 Πανίκος Μασούρας Νοσηλευτικής 8 Μαρία Αριστείδου Νοσηλευτικής 9 Νικόλας Καθητζιώτης Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής 10 Χρυστάλλα Δημητριάδου Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής 11 Μιχάλης Πουλλαϊδης Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής 12 Μάριος Κασινόπουλος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής 13 Κώστας Νεοκλέους Μηχανολόγων Μηχανικών και 14 Βασίλης Μεσαρίτης Μηχανολόγων Μηχανικών και 15 Θεόδωρος Συμεού Μηχανολόγων Μηχανικών και Σύνοψη Αποφάσεων 7/13

8 16 Γιώργος Κατωδρύτης Μηχανολόγων Μηχανικών και 17 Μάρω Νεοφύτου Κέντρο Γλωσσών Ανέλιξη σε Ενταγμένο Ανώτερο Λέκτορα A/A Όνομα Τμήμα 1 Μαρία Χατζημπαλάση Νοσηλευτικής 2 Σωκράτης Σωκράτους Νοσηλευτικής 3 Παναγιώτα Ταμανά Νοσηλευτικής 4 Τάσος Ξυρίχης Νοσηλευτικής 5 Ιωάννα Φράγκου Νοσηλευτικής 6 Μαριάννα Κωνσταντίνου Νοσηλευτικής 7 Μιχάλης Μουρούτης Νοσηλευτικής 8 Αβραάμ Γεωργίου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής 9 Παύλος Χριστοδουλίδης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής 10 Χρίστος Μαρούχος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής 11 Σώτος Βοσκαρίδης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής 12 Πολύβιος Ελευθερίου Μηχανολόγων Μηχανικών και 13 Νίκος Αγκαστινιώτης Μηχανολόγων Μηχανικών και 14 Ιωάννης Αγγελή Μηχανολόγων Μηχανικών και 15 Παρασκευούλλα Κρόνη Μηχανολόγων Μηχανικών και 16 Κωνσταντίνος Χριστοδούλου Μηχανολόγων Μηχανικών και 17 Σωτήρης Καλογήρου Μηχανολόγων Μηχανικών και 18 Γιώργος Φλωρίδης Μηχανολόγων Μηχανικών και (β) Η ημερομηνία έναρξης της ισχύος της προαγωγής των πιο πάνω είναι η 1 η Ιουλίου 2011, αφού η Επιτροπή θεωρεί ότι αναδρομικές προαγωγές δεν συνάδουν με τα ακαδημαϊκά θέσμια. (γ) Η ΔΕ λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενταγμένων του Τμήματος Νοσηλευτικής καθώς και της αρμόδιας υποεπιτροπής της ΔΕ, αποφάσισε ομόφωνα το διορισμό του Σάββα Σαββίδη, Ενταγμένου Πρώτου Εκπαιδευτή (ο οποίος εκτελεί καθήκοντα Ανώτερου Λειτουργού Πανεπιστημίου, ύστερα από απόφαση του ΑΠΣ ημερομηνίας 08 Φεβρουαρίου 2008), στη θέση Ενταγμένου Επίκουρου Καθηγητή. Η ΔΕ έλαβε υπόψη και την προηγούμενη απόφαση της ΔΕ αρ. 63/ΔΕ/2.3.2, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2010 και τις αποφάσεις του ΑΠΣ με αρ.63/απσ/13.2 (12 Φεβρουαρίου 2010) και 67/ΑΠΣ/3.1.1 (28 Μαΐου 2010). Η ημερομηνία έναρξης του διορισμού του κ. Σαββίδη ισχύει από την 1 η Ιουλίου Σύνοψη Αποφάσεων 8/13

9 66/ΔΕ/6.1 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τον κατάλογο των αποφοίτων των προπτυχιακών προγραμμάτων για το 2011, όπως καταγράφονται στο σχετικό παράρτημα. Β. Πρωτοπαπάς 66/ΔΕ/6.2 Σχετικά με τις χρεώσεις για έκδοση πιστοποιητικών εγγράφων, η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: (α) Εγκρίνει τον ακόλουθο πίνακα χρεώσεων για έκδοση πιστοποιητικών εγγράφων σε φοιτητές, πέραν όσων αναφέρονται πιο πάνω: Β. Πρωτοπαπάς ΕΝΤΥΠΟ ΧΡΕΩΣΗ Βεβαιώσεις, αναλυτικές βαθμολογίες και παράρτημα 2,00 διπλώματος (DS) Πιστοποιημένο αντίγραφο πτυχίου 5,00 Μετάφραση πτυχίου στα αγγλικά 10,00 Μετάφραση αναλυτικής βαθμολογίας στα αγγλικά (1 17,00 πρωτότυπη μαζί με 2 πιστοποιημένα αντίγραφα)* *Δεν αφορά στην αναλυτική βαθμολογία πτυχίου, καθώς αυτή καλύπτεται από το παράρτημα διπλώματος (DS) που είναι στα αγγλικά. (β) Τα πιο πάνω έσοδα κατατίθενται στο Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών. 66/ΔΕ/6.3 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τον κατάλογο των αποφοίτων του Προγράμματος Εξομοίωσης Πτυχίου Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας, όπως καταγράφονται στο σχετικό παράρτημα. Β. Πρωτοπαπάς 66ΔΕ/6.5 Σχετικά με τη διαδικασία ενοικίασης διαμερισμάτων για φοιτητές, η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: (α) Εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή Αγορών και Ενοικιάσεων όπως προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις, έχοντας υπόψη και τις παρατηρήσεις της Επιτροπής Ειδικών, με τους ιδιοκτήτες των πιο κάτω διαμερισμάτων: Τ.Χριστοφίδης Α/Α Όνομα Ιδιοκτήτη Περιγραφή Σύνολο Κλινών 1 Γεώργιος Μάρκου 4 δυάρια 8 2 Macle Holdings LTD (Ηλίκος 8 στούντιο 9 Χαραλάμπους) 1 μονάρι 3 Ηρακλής και Μιχάλης Καδή 15 στούντιο 17 2 μονάρια 4 Philippou Construction (Ανδρέας 3 δυάρια 8 Φιλίππου) 2 μονάρια 5 Κτήριο Αγιομαμμίτη 1 δυάρι 6 μονάρια 8 (β) Εξουσιοδοτηθεί το Άτυπο Πρυτανικό Συμβούλιο να εγκρίνει την υπογραφή των συμβολαίων με όσους ιδιοκτήτες επέλθει συμφωνία. (γ) Σε όσους φοιτητές πληρούν τα κριτήρια στέγασης αλλά δεν γίνει κατορθωτό να στεγαστούν σε διαμερίσματα που ενοικιάζει το Πανεπιστήμιο, δοθεί επίδομα στέγασης ίσο με τη μέση επιδότηση ενοικίου που δίνεται στους φοιτητές που στεγάζονται σε εστίες του Πανεπιστημίου. Σύνοψη Αποφάσεων 9/13

10 (δ) Οι προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορούσαν μεμονωμένα διαμερίσματα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Παράλληλα να ενημερωθούν γραπτώς οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων αυτών για την απόφαση αυτή. 66/ΔΕ/7.1 Η ΔΕ έλαβε γνώση σημειώματος του Γ. Αφροδίση, Προέδρου της ΣΥΤΕΠΑΚ, σχετικά με το Σχέδιο Συμπληρωματικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης. 66/ΔΕ/7.2 Η ΔΕ έλαβε γνώση σημειώματος του Γ. Αφροδίση, Προέδρου της ΣΥΤΕΠΑΚ, σχετικά με τη λειτουργία των γραφείων του Πανεπιστημίου κατά την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου. 66/ΔΕ/7.3 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως τα αποτελέσματα της μελέτης της εταιρείας PricewaterhouseCoopers, όταν αυτά υποβληθούν, παρουσιαστούν στο διοικητικό προσωπικό. Σεπτέμβριος 11 66/ΔΕ/8 Σχετικά με την πρόσκληση από το Δήμο Λεμεσού για συμμετοχή στην ετοιμασία της «Υποψηφιότητας Λεμεσού ως πολιτιστικής πρωτεύουσας», η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: (α) Ο κ. Χ. Χρυσοστόμου, Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Έρευνας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, συμμετέχει ως εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου στην Ομάδα Υποστήριξης Δήμου Λεμεσού. (β) Όταν αυτό ζητηθεί, το Πανεπιστήμιο θα ορίσει Επιτροπή η οποία θα συντονίσει τη συμμετοχή του σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Χ. Χρυσοστόμου 66/ΔΕ/9 Σχετικά με την ανάληψη των αρμοδιοτήτων της Κυπριακής Επιτροπής IAESTE, η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: (α) Eγκρίνει το διορισμό Επιτροπής Χειρισμού αποτελούμενης από τον ΔΔΟ, τον Προϊστάμενο της ΥΕΔΔΣ και όποιον άλλο εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου επιλέξει ο ΔΔΟ, για την ανάληψη των αρμοδιοτήτων της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής IAESTE από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. (β) Η Επιτροπή αναλάβει να ετοιμάσει Σχέδιο Αναθεωρημένου Καταστατικού καθώς και Οικονομικό Προϋπολογισμό για τη διαχείριση και λειτουργία της ΙΑΕSΤΕ Κύπρου, μέχρι την επόμενη συνεδρία της ΔΕ. (γ) Μέχρι την επόμενη συνεδρία της ΔΕ (κατά την οποία θα εξεταστούν επίσημα οι προϋποθέσεις λειτουργίας της ΙΑΕSΤΕ Kύπρου από το Πανεπιστήμιο), ανατεθεί στην Ενταγμένη Λέκτορα Μαρία Θεοδώρου να συνεχίσει παράλληλα με τα διδακτικά της καθήκοντα να επιτελεί και τα καθήκοντά ως Εθνικής Γραμματέως της ΙΑΕSΤΕ Kύπρου. (δ) Αποσταλεί απαντητική επιστολή στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που να αναφέρει ότι το Πανεπιστήμιο μελετά τρόπους ένταξης στην οργανική δομή του της ΙΑΕSΤΕ Kύπρου. (ε) Ζητηθεί συνάντηση με τους εμπλεκόμενους φορείς του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για συζήτηση θεμάτων λειτουργίας της ΙΑΕSΤΕ Kύπρου. Χ. Χρυσοστόμου 66/ΔΕ/10 Σχετικά με τα απορρέοντα της 12 ης Συνεδρίας της Επιτροπής Διεθνών Σύνοψη Αποφάσεων 10/13

11 Σχέσεων, η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: (α) Εγκρίνει τις πιο κάτω νέες εγγραφές σε διεθνείς οργανισμούς: Α/Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ/ΥΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΗΡΕΣΙΑ 1 Technology YEΔΔΣ 620 Innovation International (ΤΙI) 2 SPARC Βιβλιοθήκη Νational Association ΔΔΟ $680 Of Universities and Colleges Attorneys 4 RIPE NCC YΣΠΤ 3350 ( 2000 αποτελούν εφάπαξ μόνο για την πρώτη εγγραφή) (β) Εγκρίνει την ανανέωση των συνδρομών στους πιο κάτω διεθνείς οργανισμούς: Α/Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ/ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 U. S Green Building ΥΔΠ Εuropean Plant Science ΓΕΒΕΤ 950 Organization 3 Ιnternational Association of YΔΠ $150 Campus Enforcement Administrators 4 Ιnterfaculty Committee Agraria ΓΕΒΕΤ 500 (γ) Εγκρίνει την υπογραφή διμερών συμφωνιών με τους πιο κάτω οργανισμούς: Α/Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΩΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ/ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ 1 CEAIE (China Education Κίνα MoU Association for International Exchange) 2 University of Oviedo Iσπανία ΕΙΔ 3 Saint-Petersburg State Institute Ρωσία ΙΔΡ of Technology 4 Mariupol State University Ουκρανία ΙΔΡ 5 Επιβεβαίωση/Επικύρωση Γενικής Διμερούς με Πανεπιστήμιο Κύπρου Κύπρος ΙΔΡ (δ) Εγκρίνει την υπογραφή μνημονίων με τους πιο κάτω κυπριακούς φορείς: Α/Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 1 Ογκολογικό Κέντρο Νοσηλευτική Βάσει Τράπεζας Κύπρου προτύπου 2 Γρηγόρειος Κλινική Νοσηλευτική Βάσει Σύνοψη Αποφάσεων 11/13

12 Λάρνακα προτύπου 66/ΔΕ/11 Σχετικά με την ανανέωση του Ομαδικού Σχεδίου Συμπληρωματικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για το προσωπικό του Πανεπιστημίου, η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: (α) Εγκρίνει την ανανέωση του συμβολαίου με την Universal Life (ύστερα από διαπραγμάτευση όπως προνοείται στους όρους του συμβολαίου), για ακόμη δώδεκα μήνες, με αύξηση της τάξεως του 15% στα ασφάλιστρα και με τα υφιστάμενα ωφελήματα. (β) Για την κάλυψη της αύξησης των ασφαλίστρων, η εισφορά των μελών του Σχεδίου θα αυξηθεί από 1% σε 1.15% και του Πανεπιστημίου από 3% σε 3.45%. (γ) Το υπολογιζόμενο επιπρόσθετο κόστος για το Πανεπιστήμιο ύψους 53,000 θα καλυφθεί από το άρθρο 1/131 «Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη». Σ.Παπαδάκης 66/ΔΕ/12 Λαμβάνοντας υπόψη τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Εκδηλώσεων και Εκδόσεων, η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει επιπρόσθετο κονδύλι ύψους 3,000+ΦΠΑ στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών για συμμετοχή του στην έκδοση καταλόγου με χρηστικά/λειτουργικά γλυπτά του καλλιτέχνη Νίκου Κουρούσιη. Επιτροπή Εκδηλώσεων και Εκδόσεων 66/ΔΕ/13.1 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως ο εξοπλισμός παραμείνει στα δύο κτήρια, που χρησιμοποιούνταν από το Πανεπιστήμιο ως φοιτητικές εστίες και των οποίων τα συμβόλαια ενοικίασης έχουν λήξει, και το Πανεπιστήμιο αποδεχθεί τις προσφορές αποζημιώσεων ύψους 2,500 για το κτήριο Μάρκου και 5,000 για το κτήριο Αφροδίτη. Χ. Παπαγιάννης 66/ΔΕ/13.2 Σχετικά με το αίτημα του Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού για ακύρωση των διαδικασιών πλήρωσης θέσεων ΔΕΠ στις ειδικότητες «Κοινωνιολογία του Τουρισμού και του Ελεύθερου Χρόνου ή Κοινωνική Ψυχολογία» και «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχειρείν ή/και Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» αποφάσισε ομόφωνα τα πιο κάτω: (α) Δεν ενδείκνυται η ακύρωση της διαδικασίας πλήρωσης θέσης ΔΕΠ στην ειδικότητα «Κοινωνιολογία του Τουρισμού και του Ελεύθερου Χρόνου ή Κοινωνική Ψυχολογία» διότι: (ι) η εισήγηση για ακύρωση της διαδικασίας λόγω συμπερίληψης στο λεκτικό της προκήρυξης αναφοράς στην «Οργανωσιακή Συμπεριφορά» δεν κρίνεται επαρκώς αιτιολογημένη αφού τυχόν απαλοιφή ή συμπερίληψη της ειδικότητας αυτής στο λεκτικό της προκήρυξης ουδόλως αλλοιώνει το γνωστικό αντικείμενο της προκήρυξης, και (ιι) ως προς τη σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος και τον ισχυρισμό του Τμήματος ότι σε αυτό συμμετέχουν άτομα που δεν έχουν συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της προκήρυξης, σημειώνεται ότι το Τμήμα δεν έχει δώσει σχετική τεκμηρίωση. Ως εκ τούτου η Επιτροπή αδυνατεί να διαπιστώσει την ορθότητα του ισχυρισμού. (β) Δεν ενδείκνυται η ακύρωση της διαδικασίας πλήρωσης θέσης ΔΕΠ στην ειδικότητα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχειρείν ή/και Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» διότι: (ι) οι θέσεις μελών ΔΕΠ προκηρύσσονται όχι αποκλειστικά για σκοπούς διδασκαλίας αλλά Κ.Ανδριώτης Σύνοψη Αποφάσεων 12/13

13 κυρίως για εξυπηρέτηση ερευνητικών αναγκών και την ανάπτυξη ερευνητικών περιοχών, και (ιι) οι δύο γνωστικές περιοχές που αναφέρονται στην προκήρυξη είναι αρκούντως γενικές και συναφείς. 66/ΔΕ/13.3 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα, όπως καθορίσει τη σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος για την ανέλιξη της Λέκτορος Χρυσούλας Δρούζα, στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων. 66/ΔΕ/13.4 Η ΔΕ έλαβε γνώση επιστολής της Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας σχετικά με τον «Περί Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμος του 2011» και εξουσιοδότησε τον ΔΔΟ και την αρμόδια Υπηρεσία όπως προχωρήσουν στις αναγκαίες ενέργειες που προβλέπει ο νέος Νόμος. ΔΔΟ 66/ΔΕ/13.5 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας για απόσυρση του καλωδίου επέκτασης (TRIPP LITE/SUPER6OMNI B) από το Πανεπιστήμιο αφού τα χαρακτηριστικά του προϊόντος δεν συνάδουν με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Αποφάσισε, επίσης, όπως η Υπηρεσία Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας εξετάσει το ενδεχόμενο αποζημίωσης του Πανεπιστημίου, αφού ο εν λόγω εξοπλισμός κυκλοφορεί παράνομα στην ευρωπαϊκή αγορά. Αιμ. Αντωνίου Σύνοψη Αποφάσεων 13/13

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 65 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΙΟΥ 2011

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 65 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΙΟΥ 2011 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 65 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΙΟΥ 2011 Αρ. Απόφασης 65/ΔΕ/2.1.1 65/ΔΕ/2.1.4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 44 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 44 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 44 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από την Πρύτανη 5. Γενικές Πληροφορίες 8. Σπουδές, Υπηρεσίες προς τους Φοιτητές και Φοιτητική Ζωή 14

Μήνυμα από την Πρύτανη 5. Γενικές Πληροφορίες 8. Σπουδές, Υπηρεσίες προς τους Φοιτητές και Φοιτητική Ζωή 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα από την Πρύτανη 5 Γενικές Πληροφορίες 8 Σπουδές, Υπηρεσίες προς τους Φοιτητές και Φοιτητική Ζωή 14 Υπηρεσία Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας 32 Έρευνα και Διεθνής Συνεργασία 36

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιπέδου Μάστερ 2012 / 2013

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιπέδου Μάστερ 2012 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιπέδου Μάστερ 2012 / 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα από την Πρύτανη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 5 Γενικές Πληροφορίες 8 Οι μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) είναι ένα νέο δημόσιο Πανεπιστήμιο, που ιδρύθηκε με νόμο του κράτους το 2004 και δέχθηκε τους πρώτους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι Ν. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Λεωφ. Αθηνών - Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος Τηλ. 24210-74028, 74011, 74007, 74010 Fax. 24210-74050

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4854 Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015 325

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4854 Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015 325 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4854 Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015 325 Aριθμός 295 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Ο κ. Μαρίνος Λεμέσιος διορίζεται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Βοηθού Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΚ: Απαραίτητη η επαναξιολόγηση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΕΤΕΚ: Απαραίτητη η επαναξιολόγηση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ * Ταχυδρομικό τέλος πληρωμένο * Ανοικτό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 98 * Κλειστό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 34 * Ανοικτό αντικείμενο για Εξωτερικό /Αρ. Άδειας 52 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΑΚΗΣ ΒΟΪΛΑΣ Λειτουργός του Σπιτιού της Κύπρου ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ Μορφωτικό Γραφείο ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Tηλ.: 210 37 34 934 E-m: spiticy@otenet.gr 1 H εκπαιδευτική πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1217 Αριθμός 962 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Τεχνικής Κατεύθυνσης) ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Χίος, Μάρτιος 2015. Περιεχόμενα TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ... 5 ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ... 7 Το Συμβούλιο... 7

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ

Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΑΛΛΑ Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ ΣΤΟ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ Albert Einstein Κατεβάστε εκδόσεις του Πανεπιστήμιου στο κινητό σας Κατεβάστε την εφαρμογή του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΗΜΕΡΙΔΑ «Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό» Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ Μορφωτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά Έτη 2010-2012 Ιανουάριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.......................................

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Ο ισχύον Οδηγός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση 124/1-2-2002, µετά από επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η

Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 0 7 - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Αποστολή 3 Ταυτότητα του Οργανισμού 4 Διάρθρωση 5 Διοικητικό Συμβούλιο 6 Μήνυμα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 7 Λίγα λόγια από τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 44 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009. Ανδρέας Δημητρίου, Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 44 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009. Ανδρέας Δημητρίου, Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 44 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ISSN 1986-1338 Μ π ο ρ ε ί η Κ ύ π ρ ο ς ν α γ ί ν ε ι Δ ι ε θ ν έ ς Κ έ ν τ ρ ο Τ ρ ι τ ο β ά θ μ ι α ς Ε κ

Διαβάστε περισσότερα

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά.

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά. IΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1.1.1 Το ΤΕΠΑΚ προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού. Τα προγράμματα αυτά

Διαβάστε περισσότερα