Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών"

Transcript

1 Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών ΠPOEΔPOΣ May Chehab ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Fabienne H. Baider KAΘHΓHTΗΣ Γιάννης Η. Ιωάννου ANAΠΛHPΩTEΣ KAΘHΓHTEΣ Fabienne H. Baider May Chehab Απόστολος Λαμπρόπουλος EΠIKOYPOI KAΘHΓHTEΣ Έφη Λάμπρου Martin Vöhler Παναγιώτης Χριστιάς ΛEKTOPΕΣ Evelien Chayes Φρύνη Ντοά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών προσφέρει δύο προπτυχιακά προγράμματα σπουδών: Α. Πρόγραμμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Β. Πρόγραμμα Σύγχρονων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Α. ΠΤΥΧΙΟ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Στόχοι του Προγράμματος Το πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση πτυχίου Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας έχει στόχο να καταρτίσει τους φοιτητές, ώστε να αποκτήσουν: Ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο στην επικοινωνιακή χρήση της Γαλλικής. Σοβαρή γενική γνώση της γλωσσολογίας, των κυριοτέρων θεωρητικών προσεγγίσεων και των εφαρμογών τους στη γαλλική γλώσσα επίσης, την ικανότητα να χρησιμοποιούν τις γλωσσικές και γλωσσολογικές γνώσεις τους για ερευνητικούς και διδακτικούς σκοπούς. Σοβαρή γενική γνώση της γαλλικής λογοτεχνίας από το Μεσαίωνα ως τις μέρες μας, των άλλων γαλλόφωνων λογοτεχνιών, των αρχών της συγκριτικής γραμματολογίας, των λογοτεχνικών θεωριών, καθώς και εμπεριστατωμένη γνώση των κειμένων που προτείνονται από το πρόγραμμα. Την ικανότητα να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο η γλώσσα και η λογοτεχνία αλληλεπιδρούν με την κουλτούρα γενικότερα, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η ιστορία και οι νοητικές αναπαραστάσεις μιας κοινωνίας συνδέονται με τα πολιτισμικά φαινόμενα. Προκειμένου να πετύχει τους στόχους αυτούς, το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει μαθήματα γλώσσας, θεωρητικής και εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, γενικής και συγκριτικής γραμματολογίας, πολιτισμού, μετάφρασης, διδακτικής και μεθοδολογίας της έρευνας. 50

2 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, σε διάφορα αντικείμενα (λογοτεχνία, γλωσσολογία, ευρωπαϊκές σπουδές, πολιτισμικές σπουδές, διδακτική κ.λπ.). Επίσης, μπορούν να σταδιοδρομήσουν στον τομέα της διδασκαλίας και της επαγγελματικής μετάφρασης, σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, στα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας κ.ο.κ. Όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος διδάσκονται στα Γαλλικά. Απαιτήσεις Πτυχίου Για την απόκτηση του πτυχίου Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα ακόλουθα μαθήματα: ECTS 38 μαθήματα του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών 200 Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής εκτός προγράμματος και παρακολούθηση συνεδρίων, σεμιναρίων και διαλέξεων 25 3 μαθήματα ξένης γλώσσας εκτός της Γαλλικής 15 ΣΥΝΟΛΟ 240 Μαθήματα Ξένης Γλώσσας εκτός της Γαλλικής Οι φοιτητές του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών υποχρεούνται να επιλέξουν τρία μαθήματα (15 ECTS) σε μία άλλη ξένη γλώσσα. Και τα τρία αυτά μαθήματα πρέπει να είναι στην ίδια γλώσσα. Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής Οι φοιτητές του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών υποχρεούνται: Είτε να επιλέξουν Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (εκτός του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών και από τρεις τουλάχιστον διαφορετικές Σχολές συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων που προσφέρει το Κέντρο Γλωσσών), που να ισοδυναμούν με 25 ECTS. Είτε να επιλέξουν Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (εκτός του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών και από τρεις τουλάχιστον διαφορετικές Σχολές συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων που προσφέρει το Κέντρο Γλωσσών), που να ισοδυναμούν με 23 ECTS, και να παρακολουθήσουν συνέδρια, σεμινάρια και διαλέξεις, που οργανώνονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και ισοδυναμούν με 2 ECTS. Ένα (1) ECTS ισοδυναμεί με δέκα (10) διαλέξεις, και μία (1) ημέρα συνεδρίου ισοδυναμεί με τρεις (3) διαλέξεις. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΙΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Για την απόκτηση δευτερεύοντος πτυχίου από το Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών, οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε μαθήματα του Προγράμματος Γαλλικών Σπουδών, που να αντιστοιχούν με 60 ECTS. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΓΛΩΣΣΑ ΓΑΛ 105 Από τη Γραμματική στη Γλωσσολογία Ι (5 ECTS) Το μάθημα βασίζεται στην εξοικείωση των φοιτητών με την παραδοσιακή και σχολική γραμματική και τους βοηθά να περάσουν σταδιακά στη μελέτη της γλωσσολογίας. Μεταξύ άλλων, παρουσιάζει την έννοια της γραμματικής και της γλωσσολογίας, την κλιτική και παραγωγική μορφολογία, το μόρφημα και το λέξημα, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των μερών του λόγου, τις λεξιλογικές κατηγορίες, την απλή φράση, τα συστατικά της σύνθετης φράσης, την ονοματική και ρηματική φράση, τις φωνές, τις εγκλίσεις, τους χρόνους και το ποιόν ενεργείας. ΓΑΛ 106 Από τη Γραμματική στη Γλωσσολογία ΙΙ (4 ECTS) Το μάθημα αυτό αποτελεί συνέχεια του μαθήματος ΓΑΛ 105 και έχει στόχο να εξοικειώσει τους φοιτητές με τη μελέτη πιο σύνθετων φράσεων, όπως και την ανάλυσή τους με βάση διαφορετικές συντακτικές προσεγγίσεις (λειτουργική, κατανομική και γενετική-μετασχηματιστική). Στο μάθημα περιλαμβάνονται τα εξής: α) εννοιολογική προσέγγιση και επανεξέταση της φύσης και της λειτουργίας των συστατικών της σύνθετης φράσης β) τα στοιχεία γύρω από το όνομα γ) τα στοιχεία γύρω από το ρήμα δ) λειτουργική προσέγγιση ε) κατανομική προσέγγιση Η εξοικείωση με τις έννοιες που παρουσιάζονται στο μάθημα ΓΑΛ 105 είναι επιθυμητή. ΓΑΛ 175 Τεχνικές της Έκφρασης Ι (4 ECTS) Το μάθημα βασίζεται στο ΓΑΛ 179 και εισάγει τους φοιτητές στις τεχνικές της σύμπτυξης (περίληψη, αναφορά, σύνθεση) διαφόρων ειδών κειμένων. Το μάθημα παρουσιάζει τις τεχνικές της περίληψης, τη μεθοδολογία της ανάγνωσης των κειμένων, τους τρόπους εντοπισμού των βασικών ιδεών και των λογικών αρθρώσεών τους, καθώς και τις τεχνικές σύμπτυξης, αναφοράς και σύνθεσης. Μέσα από διαδοχικές ασκήσεις, οι φοιτητές εντοπίζουν τα γνωρίσματα της οργάνωσης ενός κειμένου (σύστημα εκφώνησης, λεξιλογικά πεδία, λογικές αρθρώσεις), επιλέγουν τις βασικότερες ιδέες του, τις επαναδιατυπώνουν με συνθετικό τρόπο και τις διαρθρώνουν χρησιμοποιώντας λογικούς συνδέσμους. 51

3 ΓΑΛ 179 Κατανόηση και Παραγωγή Προφορικού και Γραπτού Λόγου (5 ECTS) Το μάθημα μελετά την οργάνωση του κειμένου και μαθαίνει τους φοιτητές να παράγουν σωστά συνταγμένο και λογικά δομημένο λόγο. Ειδικότερα, ενσκήπτει στη μεθοδολογία της ανάγνωσης και της εξήγησης ενός κειμένου, της επιχειρηματολογίας και της προφορικής παρουσίασης. Οι φοιτητές καλούνται να παρουσιάσουν το περιεχόμενο δημοσιογραφικών άρθρων, να επιχειρηματολογήσουν γραπτώς και προφορικώς, να παρουσιάσουν μια γαλλόφωνη ταινία στην τάξη και να κάνουν μια σύντομη έρευνα για θέματα που αφορούν τη σύγχρονη γαλλική κοινωνία, βελτιώνοντας έτσι και τις γνώσεις τους γύρω από τη γαλλική γλώσσα και κοινωνία. ΓΑΛ 272 Γαλλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς Ι (2 ECTS) Το μάθημα βασίζεται τις γραμματικο-συντακτικές δομές που οι φοιτητές έχουν ήδη κατακτήσει και τους βοηθά να τις αναπτύξουν περαιτέρω. Ειδικότερα, αξιοποιεί τις γλωσσικές γνώσεις των φοιτητών στη μορφολογία και τη σύνταξη, αναπτύσσει την ικανότητά τους να παράγουν γραμματικά σωστές φράσεις και τους ευαισθητοποιεί σε ειδικότερα προβλήματα της σύνταξης (σειρά των λέξεων, ρηματικά σύνολα, επιλογή προθέσεων). Στο τέλος του εξαμήνου, οι φοιτητές έχουν μάθει να αξιοποιούν τις γνώσεις τους στην ορθογραφία και στη γραμματική, καθώς και τις στρατηγικές και τα εργαλεία που χρησιμεύουν στην παραγωγή συνθετότερων κειμένων. ΓΑΛ 273 Τεχνικές της Έκφρασης ΙΙ (3 ECTS) Το μάθημα βασίζεται στη μεθοδική ανάγνωση διαφορετικών τύπων κειμένων (λογοτεχνικών, δημοσιογραφικών, φιλοσοφικών, ιστορικών) και προτείνει την ανάλυσή τους ως απαραίτητη προεργασία για τον σύνθετο σχολιασμό. Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα κάνει λόγο για ζητήματα όπως τα γλωσσικά επίπεδα, η εκφώνηση, τα υπονοούμενα, η παράθεση λόγου, το λεξιλόγιο και η φράση, τα σχήματα και τα είδη λόγου, καθώς και οι κατηγορίες κειμένων. Οι φοιτητές μαθαίνουν να εξηγούν το γενικό νόημα ενός κειμένου, να το αναλύουν μέσα από τη μελέτη των βασικών στοιχείων της δομής του και να συναρμόζουν γραπτώς τα συμπεράσματα που εξάγουν από την ανάλυσή του. ΓΑΛ 274 Γαλλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς ΙΙ (2 ECTS) Το μάθημα αυτό προτείνει ασκήσεις για ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων, τις οποίες έχουν κατακτήσει οι φοιτητές στο μάθημα ΓΑΛ 275. Κινείται γύρω από δύο άξονες: την εξοικείωση με τα στοιχεία συνοχής του κειμένου και τη σύνταξη συνεκτικών παραγράφων. Οι φοιτητές εξασκούνται στη γραφή και την επαναγραφή και, πιο συγκεκριμένα, βελτιώνονται στη διατύπωση: α) παραγράφων β) εισαγωγών γ) μεταβατικών φράσεων δ) συμπερασμάτων του σύνθετου σχολιασμού και της έκθεσης. Στο τέλος του εξαμήνου, οι φοιτητές κατέχουν: τις εκφράσεις που δηλώνουν αιτία και αποτέλεσμα, σκοπό, αντίθεση και παραχώρηση. Επίσης, μπορούν να διατυπώνουν με συνεκτικό τρόπο παραγράφους, μεταβάσεις και συμπεράσματα. ΓΑΛ 275 Τεχνικές της Έκφρασης ΙΙΙ (3 ECTS) Το μάθημα εκπαιδεύει τους φοιτητές στον σύνθετο σχολιασμό (εργαλεία ανάλυσης του κειμένου, άξονες και πλάνο, σύνταξη της εισαγωγής, μεταβατικών παραγράφων και συμπεράσματος, συμβάσεις της σύνταξης ενός κειμένου) και στην έκθεση (ανάλυση ενός θέματος και διατύπωση της προβληματικής του, διαμόρφωση του πλάνου, διάρθρωση των επιχειρημάτων και των παραδειγμάτων, χρήση των λογικών συνδέσμων, σύμπηξη των παραγράφων, σύνταξη της εισαγωγής, των μεταβατικών παραγράφων και του συμπεράσματος). Στο τέλος του εξαμήνου, οι φοιτητές μπορούν να οργανώνουν τη σκέψη τους μαζί με τις λογοτεχνικές και άλλες γνώσεις τους με βάση ένα συγκροτημένο και συνεκτικό πλάνο. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ, ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΓΑΛ 100 Εισαγωγή στη Γλωσσολογία (5 ECTS) Στο μάθημα παρουσιάζονται η έννοια της γλώσσας και των γλωσσών, το πέρασμα από τη γραφή στη γλωσσολογία, η γλωσσολογία ως επιστήμη (αντικείμενο και επιστημολογικές συντεταγμένες), οι έννοιες της ομιλίας και του λόγου, η έννοια της νόρμας και της επικοινωνίας, το (γλωσσικό) σημείο, η γλώσσα ως σύστημα (δομές, εργαλεία ανάλυσης). Επίσης, παρουσιάζονται τα βασικά επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης (φωνητική, φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, σημασιολογία) και το ειδικότερο αντικείμενο καθενός από αυτά. Συνολικότερα, το μάθημα προτείνει στους φοιτητές έναν πρώτο ορισμό της γλωσσολογίας και εξηγεί ότι πρόκειται για μια αυτόνομη επιστήμη με διακριτό αντικείμενο. ΓΑΛ 107 Φωνητική (5 ECTS) Το μάθημα εξετάζει την προσωδία και ποικίλα αρθρωτικά φαινόμενα (ρυθμός, προσωδία, τονισμός, συλλαβισμός, σύνδεση, φωνήεντα, ημίφωνα, σύμφωνα, αλληλεξάρτηση ήχων και γραμμάτων). Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην εκμάθηση και χρήση του διεθνούς φωνητικού αλφαβήτου, την αρθρωτική περιγραφή των φθόγγων της Γαλλικής, καθώς και στη διάγνωση του λάθους και τη διορθωτική φωνητική στην προφορική επικοινωνία (με έμφαση στα στοιχεία που δυσκολεύουν τους Κύπριους μαθητευομένους). Τα φαινόμενα μελετώνται θεωρητικά και πρακτικά με ασκήσεις σε εργαστήριο πολυμέσων και, στο τέλος του εξαμήνου, οι φοιτητές αναμένεται να έχουν τελειοποιήσει την προφορά τους στα Γαλλικά. ΓΑΛ 200 Μορφοσύνταξη (5 ECTS) Στο μάθημα εξετάζονται οι έννοιες της μορφολογίας, της σύνταξης και της μορφοσύνταξης, οι κατηγορίες των λέξεων, ο παραδειγματικός και συνταγματικός άξονας, οι μονάδες μορφοσυντακτικής ανάλυσης, τα άμεσα συστατικά και η ανάλυση συνταγμάτων κατά τη γενετική μετασχηματιστική γραμματική, το ονοματικό σύνολο (όνομα και προσδιοριστές) και το ρηματικό σύνολο (χρόνος και όψη). Οι φοιτητές μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τη λειτουργία των λέξεων μέσα σε κείμενο, να το διαιρούν σε μορφήματα, να αναλύουν ένα σύνταγμα χρησιμοποιώντας δέντρα-διαγράμματα, να συγκροτούν ένα σώμα δεδομένων για μορφοσυντακτική ανάλυση, να αναλύουν σώματα δεδομένων βάσει μορφοσυντακτικών αρχών, καθώς και να μελετούν γνωστές γραμματικές με κριτικό πνεύμα. 52 Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών

4 ΓΑΛ 201 Σύνταξη (5 ECTS) Στο μάθημα εξετάζονται τα εξής: α) γραμματικότητα/αποδεκτότητα, εκφώνημα/εκφώνηση, σύνταγμα/παράδειγμα β) διαδικασίες συντακτικής ανάλυσης (αντιμετάθεση, διαγραφή, εισαγωγή, μετακίνηση, μεταβολή) γ) ανάλυση σε άμεσα συστατικά δ) τροπικότητα της φράσης ε) αντιπαραβολή, συμπλεκτική σύνδεση, συσχετισμός ζ) υπόταξη Το μάθημα βασίζεται σε έννοιες, που παρουσιάστηκαν στο μάθημα της μορφοσύνταξης. Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις βασικές έννοιες της σύνταξης (γραμματικότητα, αποδεκτότητα, εκφώνημα, εκφώνηση κ.λπ.). Επίσης, μαθαίνουν να αναλύουν από συντακτική άποψη τη φράση στα άμεσα συστατικά της, σύμφωνα με το μοντέλο της κατανομικής, κυρίως, θεωρίας. Επίσης, μελετούν ορισμένα συντακτικά ζητήματα, που σχετίζονται με την υπόταξη. ΓΑΛ 301 Κοινωνιογλωσσολογία (6 ECTS) Στο μάθημα παρουσιάζονται έννοιες όπως η γλώσσα και η χρήση της, η ενδογενής και εξωγενής νόρμα, οι μεταβολές και τα γλωσσικά ιδιώματα, οι στόχοι, τα εργαλεία και η μεθοδολογία της κοινωνιογλωσσολογικής έρευνας, η έννοια της γεωγραφικής ποικιλίας, η περίπτωση των Γαλλικών του Καναδά, οι έννοιες της κοινωνιολέκτου και της φυλολέκτου, οι περιπτώσεις επαφής μεταξύ γλωσσών, η διγλωσσία και η διμορφίας ή κοινωνική διγλωσσία, οι έννοιες του créole, του pidgin και του sabir, οι όψεις του γλωσσικού συστήματος μιας κρεολικής διαλέκτου της Γαλλικής, ο γλωσσικός προγραμματισμός και η ειδικότερη πολιτική του σημασία στα πλαίσια της γαλλοφωνίας. ΓΑΛ 302 Γλωσσολογική Ανάλυση του Κειμένου (6 ECTS) Το μάθημα παρουσιάζει έννοιες όπως η κειμενική ανάλυση, το κείμενο και ο λόγος, η κειμενικότητα, η ανάλυση από τη φράση στο κείμενο, η συνοχή και η αναφορά, η συνεκτικότητα, το θέμα και το ρήμα, καθώς και η εξέλιξη των θεματικών ρόλων. Οι φοιτητές μαθαίνουν ότι οι γραμματικές κατηγορίες δεν ταυτίζονται με τις κειμενικές, ότι τα παραδοσιακά γραμματικά προβλήματα μπορούν να μελετηθούν με καινούριους τρόπους, ότι η παραγωγή συνεκτικού κειμένου απαιτεί ένα κορμό γνώσεων που μοιράζονται ομιλητής και ακροατής, καθώς και γνωσιολογικά κίνητρα. Επίσης, οι φοιτητές καλούνται να εφαρμόσουν τα παραπάνω στην παραγωγή δικών τους κειμένων. ΓΑΛ 303 Φωνολογία (6 ECTS) Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του ΓΑΛ 107 και μελετά την αρθρωτική φωνητική, τη φωνολογική ερμηνεία των γλωσσικών δεδομένων και τη φωνολογική θεωρία βάσει του δομικού και του γενετικού μοντέλου. Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις φωνητικές αρθρώσεις της Γαλλικής, με τη συνθετική φωνητική (με έμφαση στο φαινόμενο της προσομοίωσης) και με τα προσωδιακά φαινόμενα. Αποκτούν τη δυνατότητα να περιγράψουν τους διαφορετικούς τρόπους άρθρωσης του γαλλικού φωνολογικού συστήματος και, ευρύτερα, τις φωνολογικές αντιθέσεις του γαλλικού γλωσσικού συστήματος. Κατ αυτό τον τρόπο, μαθαίνουν, στηριζόμενοι σε ένα σώμα κειμένων και μέσω ασκήσεων, να λύνουν φωνολογικά προβλήματα. ΓΑΛ 310 Γλώσσα, Ιστορία και Κοινωνία (6 ECTS) Το μάθημα παρουσιάζει τις γλωσσικές οικογένειες και ιδιαίτερα την ινδο-ευρωπαϊκή, το σχηματισμό της Ρωμανίας και της Ευρώπης, τις έννοιες substrat και superstrat, τις αρχές και τους νόμους της ιστορικής φωνητικής, τη μορφολογική εξέλιξη του ονοματικού συντάγματος, την ιστορική εξέλιξη της ορθογραφίας και τη λεξικογραφική παράδοση. Οι φοιτητές μαθαίνουν να εξηγούν τις φωνολογικές μεταβολές, να ερμηνεύουν τις μορφοσυντακτικές μεταβολές της λατινικής κοινής κατά τη μετατροπή της στη σύγχρονη Γαλλική, να κατανοούν πώς τα ιστορικά γεγονότα επηρεάζουν την εξέλιξη του γλωσσικού συστήματος και να καταλάβουν τόσο τις ιδιαιτερότητες της Γαλλικής όσο και τα στοιχεία που αυτή μοιράζεται με τις λατινογενείς γλώσσες. ΓΑΛ 311 Ειδίκευση Ι (Γλωσσολογία) (6 ECTS) Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές που θέλουν να ειδικευτούν στη γλωσσολογία. Με βάση τις γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τη μελέτη των διαφόρων επιπέδων γλωσσικής ανάλυσης, επιχειρείται μια συνθετική και εμπεριστατωμένη προσέγγιση ενός γλωσσικού ζητήματος. Το μάθημα αυτό στοχεύει σε μια συνθετικότερη προσέγγιση του γλωσσικού φαινομένου. ΓΑΛ 312 Ειδίκευση ΙΙ (Γλωσσολογία) (6 ECTS) Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές που θέλουν να ειδικευτούν στη γλωσσολογία. Με βάση τις γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τη μελέτη των διαφόρων επιπέδων γλωσσικής ανάλυσης, επιχειρείται μια συνθετική και εμπεριστατωμένη προσέγγιση ενός γλωσσικού ζητήματος. Το μάθημα αυτό στοχεύει σε μια συνθετικότερη προσέγγιση του γλωσσικού φαινομένου. ΓΑΛ 378 Λεξικολογία-Λεξικογραφία (6 ECTS) Στο μάθημα περιλαμβάνονται τα εξής: α) επικοινωνία, έννοια, γλωσσικό σημείο β) λεξικολογία- λεξικογραφία: τύποι λεξικών, οι ορισμοί στα γλωσσικά λεξικά γ) οι διαφορετικές αναλύσεις της λεξιλογικής έννοιας δ) σημασιολογικές σχέσεις: υπερωνυμία και υπωνυμία, συνωνυμία, αντωνυμία, συν-υπωνυμία ε) πολυσημία και ομωνυμία, μεταφορά, μετωνυμία, συνεκδοχή ζ) σχηματισμός των λέξεων Οι φοιτητές μαθαίνουν τις βασικές έννοιες της λεξιλογικής σημασιολογίας. Γνωρίζουν, επίσης, τους διαφορετικούς τύπους λεξικών και τις διάφορες μορφές ορισμών. Μελετούν, τέλος, τις διαδικασίες σχηματισμού των λέξεων. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΑΛ 132 Ιστορία του Γαλλικού Πολιτισμού (5 ECTS) Το μάθημα παρουσιάζει τον γαλλικό πολιτισμό από τον 11ο αιώνα ως το τέλος του 19ου αιώνα και, πιο συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά του Μεσαίωνα, της Αναγέννησης, του Μπαρόκ, του Κλασικισμού, του Διαφωτισμού, του Ρομαντισμού, του Θετικισμού, του Πνευματισμού και της Νεωτερικότητας. Παράλληλα, το μάθημα εξοικειώνει τους φοιτητές με τις βασικές στιγμές, τα σημαντικότερα ονόματα και τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ιστορίας του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Κατ αυτό τον τρόπο δείχνει, μέσα από την ιστορία και τη θεωρία του πολιτισμού, πώς οι τέχνες, η τεχνολογία, η 53

5 επιστήμη, οι ιδέες και η λογοτεχνία διαπλέκονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. ΓΑΛ 230 Η Γαλλία του 20ού αιώνα (5 ECTS) Το μάθημα αυτό μελετά τις εξής περιόδους: α) : Τρίτη γαλλική δημοκρατία, ζωή και σκέψη των εργατών, βιομηχανική επανάσταση και οικονομική ανάπτυξη, τέχνη και λαϊκή κουλτούρα. β) Μεσοπόλεμος: κρίση της δεκαετίας του 30, συνθήκες διαβίωσης, πνευματική ζωή. γ) Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και μεταπολεμική περίοδος: η Γαλλία κατά τον πόλεμο, 4η και 5η Γαλλική Δημοκρατία, οικονομική κρίση της δεκαετίας του 70, ήθη, ιδέες και τέχνη ως τη δεκαετία του 80. Οι φοιτητές παρακολουθούν έτσι τη βαθμιαία μετατροπή της χώρας στη σύγχρονη Γαλλία και βλέπουν τη σχέση ανάμεσα σε πολιτικά γεγονότα, κοινωνικά κινήματα, επιστημονικές ανακαλύψεις, τέχνες και ιδέες. ΓΑΛ 330 Η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση (Module Jean Monnet) (6 ECTS) Το μάθημα αποτελεί μια ιστορική και κριτική επισκόπηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αρχίζει με τη γέννηση και την εξέλιξη της ευρωπαϊκής ιδέας από την Αρχαιότητα ως τον 19ο αιώνα. Στη συνέχεια, παρουσιάζει τα ορόσημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μετά το 1950 με βάση λογοτεχνικά ή προγραμματικά κείμενα (Moschos, Podiébrad, Camões, Alexis Léger, Jean Monnet), καθώς και θεσμούς και πολιτικές της σημερινής Ευρώπης. Κάνει επίσης λόγο για τη θεωρία των κλιμάτων, την christianitas και την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Στόχο έχει να επιτρέψει στους φοιτητές τόσο να προσεγγίσουν κριτικά το νέο ευρωπαϊκό πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο, όσο και να δραστηριοποιηθούν σε αυτό. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛ 140 Ιστορία της Γαλλικής Λογοτεχνίας (4 ECTS) Το μάθημα παρουσιάζει, κατά χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα ρεύματα της γαλλικής και γαλλόφωνης λογοτεχνίας από το Μεσαίωνα ως τον 21ο αιώνα, καθώς και ορισμένα από τα αντιπροσωπευτικότερα κείμενά της. Στη συνέχεια, προτείνει μια πρώτη προσέγγιση της γέννησης και της εξέλιξης ορισμένων βασικών λογοτεχνικών ειδών και επιχειρεί να αναδείξει τόσο τις μεγαλύτερες ανατροπές όσο και τις ισχυρότερες παραδόσεις της γαλλόφωνης λογοτεχνίας. Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα βασικά ρεύματα της γαλλικής και γαλλόφωνης λογοτεχνίας, τοποθετώντας τα τόσο στο χρονολογικό όσο και στο θεματικό πλαίσιό τους. ΓΑΛ 240 Νεότερη Γαλλική Λογοτεχνία ( ) (5 ECTS) Το μάθημα δίνει μια γενική εικόνα της νεότερης γαλλικής λογοτεχνίας από το τέλος του 19ου αιώνα ως το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ξεκινά από τους μοραλιστές, το πνεύμα του fin de siècle και τους ιμπρεσιονιστές, περνά από το νέο ανθρωπισμό και το νέο μυστικισμό, για να καταλήξει στη λογοτεχνία του Proust. Παράλληλα, δίνει έμφαση στα ανανεωτικά στοιχεία του υπερρεαλισμού και στις ψυχαναλυτικές αναφορές του. Συνολικότερα, μελετά τα λογοτεχνικά κινήματα του πρώτου μισού του 20ού αιώνα με έμφαση στη λογοτεχνική νεωτερικότητα, καθώς και στις μορφολογικές και ιδεολογικές αναζητήσεις τους εντοπίζοντας αντιστοιχίες με τις άλλες ευρωπαϊκές λογοτεχνίες της ίδιας περιόδου. ΓΑΛ 241 Σύγχρονη Γαλλική Λογοτεχνία (1945-) (5 ECTS) Το μάθημα στόχο έχει να παρουσιάσει, σε γενικές γραμμές, την ιστορία της σύγχρονης γαλλικής λογοτεχνίας και να εισαγάγει τους φοιτητές στην πεζογραφία της περιόδου μετά τον πόλεμο, μέσα από τη μελέτη ορισμένων κειμένων που θεωρούνται αντιπροσωπευτικά του κινήματος του υπαρξισμού, της λογοτεχνίας του παραλόγου και του Νέου Μυθιστορήματος. Το μάθημα στόχο έχει να αναδείξει στοιχεία που μοιράζονται η σύγχρονη γαλλική λογοτεχνία με τη γαλλική σκέψη του 20ού αιώνα (κριτική και θεωρία, ιστοριογραφία, ανθρωπολογία, φιλοσοφία κ.λπ.). ΓΑΛ 242 Κλασική Γαλλική Λογοτεχνία και Λογοτεχνία Μπαρόκ (5 ECTS) Το μάθημα μελετά την ποικιλόμορφη λογοτεχνική παραγωγή του γαλλικού 17ου αιώνα, με έμφαση στις συμπληρωματικές αισθητικές του κλασικισμού και του μπαρόκ. Παρουσιάζει τις έννοιες της επιτήδευσης, του μπουρλέσκου και του ρασιοναλισμού. Επιχειρεί να ορίσει τη λογοτεχνία μπαρόκ, μέσα από τα θέματα της μεταμόρφωσης, της αστάθειας, της φυγής, της μεταμφίεσης, του θανάτου και της φευγαλέας ζωής. Επίσης, υπογραμμίζει τη σχέση του μπαρόκ με τον καθολικισμό (Chédozeau). Εμβαθύνει τόσο στην ποίηση όσο και στα αφηγηματικά είδη, ενώ δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη λογοτεχνία ιδεών και στο θέατρο, καθώς και τη σχέση της αρχιτεκτονικής με τη λογοτεχνική αισθητική. ΓΑΛ 340 Γαλλική Λογοτεχνία του 19ου αιώνα (6 ECTS) Το μάθημα μελετά τα σπουδαιότερα λογοτεχνικά κινήματα του 19ου αιώνα (ρομαντισμός, ρεαλισμός, νατουραλισμός) και την παρουσία τους στη γαλλική λογοτεχνία. Παρουσιάζει την ωρίμαση και τις μεταλλάξεις τους με τρόπο που αναδεικνύει τη θεματική και τις τεχνικές που διέπουν τη λογοτεχνία της περιόδου: το τοπίο, το θείο, το ρόλο του ποιητή, την τέχνη για την τέχνη, το σονέτο, την παρακμιακή λογοτεχνία, τον ελεύθερο πλάγιο λόγο κ.ο.κ. Επίσης, το μάθημα αναφέρεται στα νέα ή ριζικά ανανεωμένα λογοτεχνικά είδη της εποχής και στον κειμενολογικό προβληματισμό που τα συνοδεύει, δίνοντας έμφαση στα στοιχεία που προετοιμάζουν την έλευση της νεωτερικότητας. ΓΑΛ 341 Μεσαιωνική Γαλλική Λογοτεχνία (6 ECTS) Το μάθημα αναφέρεται στα μεσαιωνικά λογοτεχνικά είδη, όπως, π.χ., στο τραγούδι κατορθωμάτων, τη θρησκευτική λογοτεχνία, τη λογοτεχνία με εμφανείς ιστορικές και πολιτικές αναφορές (έπος, χρονικό), την ιπποτική λογοτεχνία (ιπποτικός λυρισμός, fin'amor, ιπποτικό μυθιστόρημα), τα ευτράπελα κείμενα (σάτιρα, φάρσα, μύθοι) και τον ατομικό λυρισμό. Το μάθημα στόχο έχει να δώσει μια γενική εικόνα της αρχής της γαλλικής λογοτεχνίας, να αναδείξει μερικούς λογοτεχνικούς τόπους που διατηρούνται ως τις μέρες μας, καθώς και να επισημάνει αναλογίες ανάμεσα στη γαλλική λογοτεχνία της εποχής και στις ευρωπαϊκές μεσαιωνικές λογοτεχνίες. ΓΑΛ 342 Γαλλική Λογοτεχνία της Αναγέννησης (6 ECTS) Το μάθημα παρακολουθεί την εξέλιξη της γαλλικής λογοτεχνίας από την ανθρωποκεντρική σκοπιά του ουμανισμού. Δίνει έμφαση στη σχέση λογοτεχνίας-ιδεολογίας όπως αυτή περνά μέσα από την ανατρεπτική αμφισβήτηση του καθολικισμού από τη Μεταρρύθμιση. Μελετά διάφορα λογοτεχνικά είδη μέσα από την επανανακάλυψη της Αρχαιότητας (σταθερές ποιητικές μορφές, ρητορική, λυρική ποίηση, ηθικοπλαστικά κείμενα) και κατά τη διαμόρφωσή τους 54 Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών

6 (γκροτέσκο του Rabelais, δοκίμιο του Montaigne κ.λπ.). Επίσης, ασκεί τους φοιτητές στην ανάγνωση παλιότερων κείμενων με τη βοήθεια ορισμένων κλασικών αναλύσεων του 20ού αιώνα, που καταδεικνύουν τη νεωτερικότητα των σπουδαιότερων αναγεννησιακών κειμένων, με ενδεικτικότερο παράδειγμα τη μελέτη του Rabelais από τον Μπαχτίν. ΓΑΛ 343 Γαλλική Λογοτεχνία του 18ου Αιώνα (6 ECTS) Το μάθημα μελετά την ανατρεπτικότητα των λογοτεχνικών και φιλοσοφικών κείμενων του Διαφωτισμού, καθώς και τη σχέση τους με τη σύγχρονη εποχή. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις περιπέτειες του μυθιστορηματικού είδους, το οποίο γεννιέται μαζί με την άνοδο της αστικής τάξης, και στις διάφορες μορφές του (επιστολιμαίο είδος, μυθοπλαστικές ή πραγματικές αυτοβιογραφίες, αφηγήσεις μαθητείας, διαλογικός λόγος). Επίσης, παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες της φιλοσοφίας και της πολιτικής επιστήμης μέσα από τη μελέτη του ιστορικού ντετερμινισμού και του φιλελεύθερου ρεφορμισμού (Montesquieu), της σάτιρας των θεσμών (Montesquieu, Voltaire), του κοινωνικού συμβολαίου (Rousseau), του ηδονισμού και του υλισμού (Condillac, Helvétius, D'Holbach), καθώς και της Εγκυκλοπαίδειας. ΓΑΛ 350 Συγκριτική Γραμματολογία (6 ECTS) Το μάθημα αυτό ορίζει βασικές έννοιες της συγκριτικής γραμματολογίας (είδη, μοτίβα, θέματα, μύθοι) και τη θεωρητική της βάση (διακειμενικότητα, πρόσληψη, ορίζοντας προσδοκιών, διαπολιτισμικότητα, λογοτεχνικές γεωγραφίες, γεωκριτική, παγκοσμιοποίηση). Επίσης, προτείνει κείμενα για συγκριτολογική ανάγνωση. Αναδεικνύει έτσι τα διαφορετικά κριτήρια με τα οποία η λογοτεχνική κριτική συγκροτεί τις σχέσεις ομοιότητας και διαφοράς μεταξύ κειμένων και, παράλληλα, αμφισβητεί το αυτονόητο των διακρίσεων μεταξύ εθνικών λογοτεχνιών, λογοτεχνικών ειδών, αλλά και αυτών ανάμεσα σε διαφορετικά είδη λόγου (λογοτεχνία, φιλοσοφία, επιστήμη) και σημειωτικά συστήματα (λογοτεχνία, εικόνα, κινηματογράφος, μουσική). ΓΑΛ 351 Ειδίκευση Ι (Λογοτεχνία) (6 ECTS) Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές που θέλουν να ειδικευτούν στη λογοτεχνία. Με βάση τις γνώσεις που κατέκτησαν μέσα από τη μελέτη της γαλλικής λογοτεχνίας από το Μεσαίωνα ως τον 21ο αιώνα, της συγκριτικής γραμματολογίας και των διαφόρων θεωρητικών προσεγγίσεων της λογοτεχνίας, οι φοιτητές προχωρούν σε μια συνθετική και εμπεριστατωμένη μελέτη. Το μάθημα στοχεύει σε μια συνθετικότερη μελέτη του λογοτεχνικού φαινομένου, μέσα από πολλαπλές και αλληλοσυμπληρούμενες προσεγγίσεις ενός θέματος, ενός κειμένου, ενός είδους, μιας λογοτεχνικής μορφής ή ενός λογοτεχνικού ρεύματος. ΓΑΛ 352 Λογοτεχνικές Θεωρίες (6 ECTS) Το μάθημα επιδιώκει να παρουσιάσει το πανόραμα των λογοτεχνικών θεωριών του 20ού και του 21ου αιώνα: ρωσικός φορμαλισμός, γαλλικός δομισμός, Νέα Κριτική, μαρξισμός και κοινωνιολογία της λογοτεχνίας, ερμηνευτική, αισθητική της πρόσληψης, μεταδομισμός, ψυχανάλυση, Νέος Ιστορικισμός, αποδόμηση, gender και queer studies, μετα-αποικιακές σπουδές, οικοκριτική, χωροκριτική, κυβερνοκριτική κ.λπ. Ταυτόχρονα, το μάθημα προτείνει την ανάγνωση ορισμένων θεμελιωδών κειμένων, αναδεικνύοντας τις επιστημολογικές τους προϋποθέσεις και επισημαίνοντας τις συνέπειές τους. Έμφαση δίνεται περισσότερο στον ίδιο το θεωρητικό προβληματισμό και λιγότερο στις ενδεχόμενες «εφαρμογές» του. Στόχος του μαθήματος είναι να ευαισθητοποιήσει τους φοιτητές στην ιδέα ότι, πίσω από κάθε αντίληψη για τη λογοτεχνία, ελλοχεύει μια υπονοούμενη και αμφισβητήσιμη «θεωρία». ΓΑΛ 353 Ειδίκευση ΙΙ (Λογοτεχνία) (6 ECTS) Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές που θέλουν να ειδικευτούν στη λογοτεχνία. Με βάση τις γνώσεις που κατέκτησαν μέσα από τη μελέτη της γαλλικής λογοτεχνίας από το Μεσαίωνα ως τον 21ο αιώνα, της συγκριτικής γραμματολογίας και των διαφόρων θεωρητικών προσεγγίσεων της λογοτεχνίας, οι φοιτητές προχωρούν σε μια συνθετική και εμπεριστατωμένη μελέτη. Το μάθημα στοχεύει σε μια συνθετικότερη μελέτη του λογοτεχνικού φαινομένου, μέσα από πολλαπλές και αλληλοσυμπληρούμενες προσεγγίσεις ενός θέματος, ενός κειμένου, ενός είδους, μιας λογοτεχνικής μορφής ή ενός λογοτεχνικού ρεύματος. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΑΛ 360 Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (6 ECTS) Το πρώτο σκέλος του μαθήματος προσεγγίζει ιστορικά τις διάφορες μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται στη διδακτική των γλωσσών (Γραμματική/Μετάφραση, άμεση μέθοδος, ακουστική-προφορική μέθοδος, οπτικοακουστική δομικήολική μέθοδος, επικοινωνιακή μέθοδος, κοινωνικοπολιτισμική θεωρία), καθώς και τα νέα διαδραστικά μοντέλα για την εκμάθηση των ξένων γλωσσών. Το δεύτερο σκέλος του μαθήματος περιλαμβάνει εργασία σε εργαστήριο και προετοιμάζει τους φοιτητές για παρακολουθήσεις στην τάξη οι οποίες θα συνοδεύονται από προσωπικές εκθέσεις-αναφορές και ομαδικές συζητήσεις, καθώς και για υποδειγματική διδασκαλία σε τάξη η οποία θα έχει ως στόχο τη σύνταξη προσωπικής μελέτης από το φοιτητή σχετικά με όσα παρατήρησε κατά τη διδασκαλία. ΓΑΛ 361 Θεωρίες της Μετάφρασης (6 ECTS) Το μάθημα αρχίζει με μια σύντομη παρουσίαση του μεταφρασεολογικού προβληματισμού (κανονιστικές, περιγραφικές και προγραμματικές θεωρίες) και συνεχίζεται με την επισκόπηση σύγχρονων προσεγγίσεων (Jakobson, Benjamin, Blanchot, Mounin, Ladmiral, Steiner, Amossy, Berman, Meschonnic, Ricœur, Eco). Κατόπιν, εξετάζει μερικούς κοινούς τόπους που σχετίζονται με τη μεταφραστική δραστηριότητα (έννοιες όπως η πιστότητα, η αναγνωσιμότητα και η διαφάνεια, ο μύθος της Βαβέλ κ.λπ.). Στόχος του μαθήματος είναι να φέρει στην επιφάνεια ορισμένα στερεότυπα που σχετίζονται με τη μετάφραση (π.χ. τη μετάφραση ως αυτόματη ή δευτερεύουσα διαδικασία) και να προσφέρει στους φοιτητές τις θεωρητικές γνώσεις που τους είναι απαραίτητες για την πρακτική της μετάφρασης. ΓΑΛ 362 Πρακτική της Μετάφρασης (6 ECTS) Το μάθημα επιχειρεί να εντοπίσει, μέσα από μεταφραστικές ασκήσεις, τους συνηθέστερους τύπους λαθών, που σημειώνονται κατά τη μετάφραση από τα Γαλλικά στα Ελληνικά. Αποτελείται κυρίως από πρακτικές ασκήσεις τόσο με λογοτεχνικά (πεζά και ποιητικά) όσο και με μη λογοτεχνικά κείμενα (κείμενα κατά τομέα -ιατρική, πληροφορική, βιολογία, ανθρωπολογία, αρχαιολογία-, αλλά και διαφημιστικά ή δημοσιογραφικά κείμενα). Επιμένει σε ορισμένα σημεία με 55

7 ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως η μετάφραση της μεταφοράς, των νεολογισμών και της ορολογίας. Στόχος είναι οι φοιτητές να συνειδητοποιήσουν τους μηχανισμούς και τις παγίδες, που ελλοχεύουν στο πέρασμα από μια γλώσσα ή έναν πολιτισμό σε έναν άλλο (αυτοματισμοί, αλληλεπιδράσεις, πολιτισμικοί κώδικες κ.λπ.). ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΓΑΛ 160 Εισαγωγή στα Εργαλεία της Έρευνας (6 ECTS) Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές τις βασικές γνώσεις πληροφορικής που είναι απαραίτητες για τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τους εξοικειώνει με την αντίστοιχη γαλλική ορολογία. Δίνει έμφαση στα εργαλεία της βιβλιογραφικής έρευνας και στη συγκέντρωση, την εκμετάλλευση και την παρουσίαση των δεδομένων που τους χρειάζονται για τις σπουδές τους. Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές είναι σε θέση να πραγματοποιούν μια απλή βιβλιογραφική έρευνα, να χειρίζονται σωστά ένα λογισμικό επεξεργασίας κειμένου και άλλα αντίστοιχα λογισμικά, καθώς και να γνωρίζουν τους βασικούς κανόνες της περιήγησης στο διαδίκτυο για επιστημονικούς σκοπούς. ΓΑΛ 370 Μεθοδολογία της Έρευνας (6 ECTS) Το μάθημα περιλαμβάνει τρεις ενότητες: Θεωρία - Ευριστική - Τεχνική. Θεωρία : Θετική ευριστική - Αρνητική ευριστική - Τυφλές μέθοδοι - Ευριστικά σχήματα - Το σώμα κειμένων ως ευριστικό αντικείμενο - Το «κελεπούρι». Ευριστική : Τυχαία αναζήτηση - Αναζήτηση διά της δοκιμής και της πλάνης - Συστηματική αναζήτηση - Αναζήτηση τεκμηρίων. Τεχνική: Οριοθέτηση του θέματος / του σώματος κειμένων - Έλεγχος της κατάστασης της τρέχουσας έρευνας επί του θέματος - Ορισμός της θεωρητικής και κριτικής προσέγγισης - Η βιβλιογραφία, τα παραθέματα, οι υποσημειώσεις και οι διάφορες συμβάσεις τους - Το υπόμνημα. ΓΑΛ 472 Διπλωματική Εργασία (12 ECTS) Το αντικείμενο της εργασίας επιλέγεται σε συμφωνία με τον επιβλέποντα καθηγητή και η έκτασή της κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30 σελίδων, συμπεριλαμβανομένης της βιβλιογραφίας. Οι φοιτητές συντάσσουν μια πρώτη συνθετική επιστημονική εργασία, η οποία συνδυάζει πρωτογενή έρευνα, σεβασμό στους κανόνες παρουσίασης μιας διπλωματικής εργασίας, ικανοποιητικό επίπεδο και βάθος βιβλιογραφικής έρευνας, καθαρότητα στην επιχειρηματολογία, προσαρμογή στην επιστημονική δεοντολογία, καθώς και πειθαρχία στις προθεσμίες που έχουν τεθεί. Η εγγραφή στη διπλωματική εργασία προϋποθέτει ο φοιτητής να έχει πετύχει στο σύνολο των μαθημάτων των δύο πρώτων ετών (120 ECTS) + 60 ECTS από τα επόμενα δύο έτη. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΑΛ 101 Γερμανικά για Φιλολόγους (5 ECTS) Το μάθημα διδάσκεται στα Γερμανικά και απευθύνεται σε φοιτητές που έχουν κατακτήσει το μεσαίο επίπεδο γλωσσομάθειας. Τους μαθαίνει να κατανοούν απαιτητικά γερμανόφωνα επιστημονικά κείμενα και τους προσφέρει τα απαραίτητα γλωσσικά εφόδια για σπουδές σε γερμανόφωνες χώρες. Εστιάζει στην κατανόηση γραπτών κειμένων επιπλέον, οι φοιτητές ασκούνται τόσο στη συγγραφή κειμένων, όσο και στην κατανόηση προφορικού λόγου. Το μάθημα δίνει έμφαση στην εκμάθηση εξειδικευμένου λεξιλογίου και ορολογίας, χρησιμοποιώντας αυθεντικά κείμενα από τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Παράλληλα, οι φοιτητές εξοικειώνονται με βασικές μεθοδολογικές αρχές της επιστημονικής έρευνας (έρευνα πηγών, ανθολόγηση, περίληψη) και μαθαίνουν βασικές αρχές ακαδημαϊκής συγγραφής στα Γερμανικά (βιβλιογραφία, παραπομπές/υποσημειώσεις). ΓΑΛ 108 Προφορική Επικοινωνία (5 ECTS) Το μάθημα διδάσκεται στα Γερμανικά και απευθύνεται σε φοιτητές που έχουν κατακτήσει το μεσαίο επίπεδο των Γερμανικών. Ενισχύει τις δεξιότητές τους στην προφορική επικοινωνία, ενδυναμώνοντας τόσο την ικανότητα κατανόησης του προφορικού λόγου όσο και την ικανότητα παραγωγής προφορικού λόγου. Το μάθημα εξασκεί τους φοιτητές, έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθούν την αντιπαράθεση επιχειρημάτων για ένα θέμα, να σχολιάζουν και να ασκούν κριτική σε ομιλίες και διαλογικές αντιπαραθέσεις, να εκφράζουν απόψεις και σχόλια για ομιλίες και διαλόγους, να εξάγουν συμπεράσματα, να αποδίδουν περιληπτικά και να αναλύουν το περιεχόμενο συζητήσεων και να διαμορφώνουν τα δικά τους επιχειρήματα. ΓΑΛ 221 Γερμανικός κινηματογράφος/ταινίες για τη Γερμανία (5 ECTS) Αυτό το διεπιστημονικό μάθημα έχει διττή στόχευση. Αφενός αποτελεί μία γενική εισαγωγή στις κινηματογραφικές σπουδές (πώς «διαβάζουμε» μία ταινία), αφετέρου εξετάζει την αναπαράσταση συγκεκριμένων θεμάτων της γερμανικής ιστορίας (π.χ. Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, χωρισμός και επανένωση της Γερμανίας) στον κινηματογράφο, αλλά και τη μεταφορά γερμανικών λογοτεχνικών έργων στο σινεμά. Ως παραδείγματα προβάλλονται ταινίες όχι μόνο Γερμανών (Fassbinder, Reed, Petersen), αλλά και μη Γερμανών σκηνοθετών, με έμφαση στη σύγχρονη εποχή (Akin, von Donnersmark, Becker, Wortmann). Το μάθημα διδάσκεται στα Αγγλικά. Β. ΠΤΥΧΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ MODERN LANGUAGES AND EUROPEAN STUDIES LANGUES VIVANTES ET ÉTUDES EUROPÉENNES MODERNE SPRACHEN UND EUROPASTUDIEN Το διεπιστημονικό αυτό πρόγραμμα συντονίζεται από το Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών και οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου στις Σύγχρονες Γλώσσες και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Στόχοι του Προγράμματος Το διεπιστημονικό Πρόγραμμα Σύγχρονων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προτείνει μαθήματα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και είναι προσανατολισμένο προς το σύγχρονο ευρωπαϊκό τοπίο και τη σχέση του με τον υπόλοιπο κόσμο. Ο στόχος του προγράμματος είναι διπλός: από τη μια, να εισαγάγει τους φοιτητές στην κριτική σκέψη σχετικά με την Ευρώπη από την άλλη, να τους προσφέρει στέρεη κατάρτιση σε δύο 56 Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών

8 σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 1) Έναν κοινό κορμό από μαθήματα Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας, Ιστορίας και Πολιτισμού, ο οποίος συμπληρώνεται με μαθήματα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Νομικής και Οικονομίας τα μαθήματα του κοινού κορμού προσφέρονται στα Ελληνικά. 2) Τρεις διαφορετικούς συνδυασμούς μαθημάτων γλώσσας και πολιτισμού (Αγγλικά-Γαλλικά Αγγλικά- Γερμανικά Γαλλικά-Γερμανικά), από τους οποίους κάθε φοιτητής επιλέγει αυτόν που προτιμά. Τέλος, το πρόγραμμα προβλέπει τη δυνατότητα μετάβασης των φοιτητών για ένα εξάμηνο ή ένα χρόνο σε ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο (Πρόγραμμα ΕRASMUS), ειδικές υποτροφίες κ.λπ. Οι πτυχιούχοι θα έχουν την ευκαιρία είτε να αποκτήσουν περαιτέρω εξειδίκευση στις Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες, με έμφαση σε ζητήματα Ευρωπαϊκών Σπουδών, είτε να σταδιοδρομήσουν σε επαγγελματικά πεδία που απαιτούν παρόμοια κατάρτιση, όπως τα όργανα και οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το διπλωματικό σώμα, δημόσιες υπηρεσίες, πολιτιστικά ιδρύματα κ.ο.κ. AΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Για την απόκτηση του πτυχίου Σύγχρονων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, οι φοιτητές υποχρεούνται να συγκεντρώσουν 240 ECTS: Υποχρεωτικά Mαθήματα (98 ECTS πρέπει να προέρχονται από μαθήματα γλωσσών) Μαθήματα Ελεύθερης και Περιορισμένης Επιλογής του Προγράμματος (βλέπε κατάλογο Μαθημάτων Περιορισμένης Επιλογής) ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Απαιτείται συμπλήρωση 60 ECTS: Μαθήματα Γλώσσας που προσφέρονται στο 5ο και 6ο εξάμηνο, σε δύο από τις τρεις γλώσσες του Προγράμματος Yποχρεωτικά Mαθήματα του Προγράμματος ΣΥΝΟΛΟ 211 ECTS 29 ECTS 240 ECTS 20 ECTS 40 ECTS 60 ECTS ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΓΓ 101 Επικοινωνία στα Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς (5 ECTS) ΑΓΓ 103 Συγγραφή Ακαδημαϊκών Δοκιμίων (5 ECTS) ΑΓΓ 141 Εισαγωγή στην Κριτική Σκέψη (5 ECTS) ΑΓΓ 239 Εισαγωγή στην Πολιτισμική Θεωρία (5 ECTS) ΑΓΓ 249 Σύνορα της Ευρώπης/Σύνορα στην Ευρώπη (5 ECTS) ΑΓΓ 402 Η Ευρώπη και οι πρώην Αποικίες της (7.5 ECTS) ΑΓΓ 403 Σεμινάριο στην Αισθητική της Δύσης (7.5 ECTS) ΑΓΓ 405 Το Φαντασιακό της Ευρώπης στη Μυθιστοριογραφία και τον Κινηματογράφο (20ός αιώνας) (7.5 ECTS) ΑΓΓ 406 Η Μετάφραση στα Θεσμικά Όργανα της ΕΕ (7.5 ECTS) ΓΑΛ 101 Γερμανικά για Φιλολόγους (5 ECTS) Το μάθημα διδάσκεται στα Γερμανικά (βλέπε Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών, Μαθήματα στις Γερμανικές Σπουδές). ΓΑΛ 108 Κατανόηση και Παραγωγή Προφορικού Λόγου στα Γερμανικά (5 ECTS) Το μάθημα διδάσκεται στα Γερμανικά (βλέπε Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών, Μαθήματα στις Γερμανικές Σπουδές). ΓΑΛ 109 Τεχνικές της Έκφρασης (5 ECTS) Το μάθημα διδάσκεται στα Γερμανικά. Το μάθημα αυτό εξοικειώνει τους φοιτητές με την ακαδημαϊκή προσέγγιση διαφόρων κειμένων (λογοτεχνικά, δημοσιογραφικά, φιλοσοφικά, ιστορικά κ.λπ.), έτσι ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να αναδιατυπώνουν με κριτικό και συνθετικό τρόπο το περιεχόμενο διαφόρων κειμένων υπό μορφή περιλήψεων, αναφορών ή συνθέσεων. 57

9 ΓΑΛ 175 Τεχνικές της Έκφρασης I (5 ECTS) Το μάθημα διδάσκεται στα Γαλλικά (βλέπε Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών, Πρόγραμμα Γαλλικών ΓΑΛ 179 Κατανόηση και Παραγωγή Προφορικού και Γραπτού Λόγου (5 ECTS) Το μάθημα διδάσκεται στα Γαλλικά (βλέπε Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών, Πρόγραμμα Γαλλικών ΓΑΛ 180 Γερμανικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς I (5 ECTS) Το μάθημα διδάσκεται στα Γερμανικά. Αφενός ενισχύει τη γνώση των γραμματικο-συντακτικών δομών που οι φοιτητές έχουν ήδη κατακτήσει, αφετέρου εισάγει συνθετότερες δομές. Στόχο έχει να αξιοποιήσει τις γλωσσικές γνώσεις των φοιτητών στη μορφολογία και τη σύνταξη, να αναπτύξει την ικανότητά τους να παράγουν γραμματικά σωστές φράσεις και να τους ευαισθητοποιήσει σε ειδικότερα προβλήματα της σύνταξης (σειρά των λέξεων, ρηματικά σύνολα, επιλογή προθέσεων). Στο τέλος του εξαμήνου, οι φοιτητές έχουν τελειοποιήσει τις γνώσεις τους στην ορθογραφία και στη γραμματική και έχουν μάθει να αξιοποιούν τα εργαλεία που χρησιμεύουν στην παραγωγή συνθετότερων κειμένων. ΓΑΛ 272 Γαλλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς I (5 ECTS) Το μάθημα διδάσκεται στα Γαλλικά (βλέπε Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών, Πρόγραμμα Γαλλικών ΓΑΛ 273 Τεχνικές της Έκφρασης II (5 ECTS) Το μάθημα διδάσκεται στα Γαλλικά (βλέπε Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών, Πρόγραμμα Γαλλικών ΓΑΛ 274 Γαλλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς IΙ (5 ECTS) Το μάθημα διδάσκεται στα Γαλλικά (βλέπε Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών, Πρόγραμμα Γαλλικών ΓΑΛ 280 Γερμανικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς II (5 ECTS) Το μάθημα διδάσκεται στα Γερμανικά και στρέφεται γύρω από δύο άξονες: την εξοικείωση με τα στοιχεία συνοχής του κειμένου και τη σύνταξη συνεκτικών παραγράφων. Οι φοιτητές εξασκούνται στη γραφή και την επαναγραφή και, πιο συγκεκριμένα, βελτιώνονται στη διατύπωση παραγράφων, εισαγωγών, μεταβατικών φράσεων και συμπερασμάτων του σύνθετου σχολιασμού και της έκθεσης. Στο τέλος του εξαμήνου, οι φοιτητές κατέχουν τις εκφράσεις που δηλώνουν αιτία ή αποτέλεσμα, σκοπό και αντίθεση ή παραχώρηση. Επίσης, μπορούν να διατυπώνουν με συνεκτικό τρόπο παραγράφους, μεταβάσεις και συμπεράσματα. ΓΑΛ 321 Κινηματογραφικά Σταυροδρόμια (6 ECTS) Το μάθημα διδάσκεται στα Γαλλικά και ανήκει στο πεδίο των κινηματογραφικών σπουδών και της πολιτισμικής θεωρίας. Αφενός θέτει ως στόχο να δείξει τους τρόπους με τους οποίους η κινηματογραφική κριτική και η ιστορία των ιδεών συγκροτούν σχέσεις ομοιότητας και διαφοράς μεταξύ κειμένων Παράλληλα, θέτει εν αμφιβόλω τις «αντικειμενικές» και «προφανείς» διακρίσεις μεταξύ εθνικής κινηματογραφίας, κινηματογραφικών ειδών, αλλά και, γενικότερα, λόγων (λογοτεχνία, ιστορία, φιλοσοφία, επιστήμη κ.ο.κ.), που ασχολούνται με κοινού ενδιαφέροντος ζητήματα. Αφετέρου, το μάθημα προτείνει στους φοιτητές ένα κεντρικό θέμα και αποπειράται μια συγκριτική ανάγνωση ταινιών που ανήκουν σε είδη και κινηματογραφικές παραδόσεις. ΓΑΛ 330 Η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση (6 ECTS) (Module Jean Monnet) (Bλέπε ΓΑΛ 330, Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών, Πρόγραμμα Γαλλικών ΓΑΛ 332 Ευρωπαϊκός Κινηματογράφος (6 ECTS) Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Ασχολείται με την ιστορία του, τα κύρια ρεύματα και τις τάσεις του στη μεταπολεμική Ευρώπη (Ιταλικός Νεορεαλισμός, Γαλλικό Νέο Κύμα, Γερμανικό Neuer Film, Δανικό Dogma 95 κ.ά.). Παρουσιάζονται επίσης κλασικά θεωρητικά έργα σχετικά με τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο (Benjamin, Krakauer, Deleuze κ.ά.), καθώς και ορισμένοι από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες και οραματιστές του (Welles, Wajda, Godard, Faßbinder, Αγγελόπουλος κ.ά). Τέλος, το μάθημα δίνει έμφαση στην πρωταρχική σημασία των οπτικο-ακουστικών μέσων ως βασική οδό πολιτισμικών ανταλλαγών ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς λαούς. ΓΑΛ 337 Αφηγήσεις της Ευρωπαϊκής Αποικιοκρατίας και Μετανάστευσης (6 ECTS) Το μάθημα διδάσκεται στα γαλλικά και μελετά την αποικιοκρατία και τη μετανάστευση κυρίως από λογοτεχνική/πολιτισμική σκοπιά, βασιζόμενο εν πολλοίς στις μετααποικιακές σπουδές. Έμφαση δίνεται στις αφηγήσεις ως ρητορική/γλωσσική συγκρότηση της αποικιοκρατίας και της μετανάστευσης, όπως αυτές διαμορφώνονται στις γραμματείες αφενός αποικιστών και αποικιζομένων, αφετέρου χωρών που στέλνουν ή υποδέχονται μετανάστες. Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει την αποικιοκρατία και τη μετανάστευση ως κομβικούς τρόπους με τους οποίους η Ευρώπη συγκροτεί τις σχέσεις της με τα κατά καιρούς έτερά της (το Νέο Κόσμο, τις κατακτημένες ηπείρους, τον Τρίτο Κόσμο), ενισχύοντας το υπονοούμενο ιδεολόγημα του ευρωκεντρισμού. ΓΑΛ 361 Θεωρίες της Μετάφρασης (6 ECTS) Το μάθημα διδάσκεται στα Γαλλικά (βλέπε Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών, Πρόγραμμα Γαλλικών ΓΑΛ 362 Πρακτική της Μετάφρασης (6 ECTS) Το μάθημα διδάσκεται στα Γαλλικά (βλέπε Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών, Πρόγραμμα Γαλλικών ΓΑΛ 364 Πρακτικές της Μετάφρασης (Γερμανικά-Ελληνικά) (6 ECTS) Το μάθημα επιχειρεί να εντοπίσει, μέσα από μεταφραστικές ασκήσεις, τους συνηθέστερους τύπους λαθών, που σημειώνονται κατά τη μετάφραση από τα Γερμανικά προς τα Ελληνικά. Αποτελείται κυρίως από πρακτικές ασκήσεις τόσο με λογοτεχνικά (πεζά και ποιητικά) όσο και με μη λογοτεχνικά κείμενα (κείμενα κατά τομέα-ιατρική, πληροφορική, βιολογία, ανθρωπολογία, αρχαιολογία-αλλά και διαφημιστικά ή δημοσιογραφικά κείμενα, οδηγίες χρήσεως κ.λπ.). Επιμένει σε ορισμένα σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, όπως η μετάφραση της μεταφοράς, των νεολογισμών και της ορολογίας. Στόχος είναι οι φοιτητές να συνειδητοποιήσουν 58 Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών

10 τους μηχανισμούς και τις παγίδες που ελλοχεύουν στο πέρασμα από μια γλώσσα ή έναν πολιτισμό σε έναν άλλο (αυτοματισμοί, αλληλεπιδράσεις, πολιτισμικοί κώδικες κ.λπ.). ΓΑΛ 485 Η Επαναστατική Παράδοση στην Ευρώπη (5 ECTS) Η Ρώμη δεν κτίσθηκε σε μία μόνον ημέρα, ούτε από έναν μόνον άνθρωπο, έγραφε ο Κικέρων. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι μια πνευματική, πολιτισμική, κοινωνική και πολιτική διαδικασία, η δυναμική της οποίας αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής παράδοσης και κληρονομιάς. Σημαντικό μέρος αυτής της διαδικασίας αποτελούν οι επαναστατικές πράξεις, ιδεολογίες και κοσμοείδωλα στους νεότερους χρόνους. Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται οι ιδέες και οι πνευματικές και πολιτισμικές διεργασίες πίσω από τις μεγάλες επαναστάσεις, που σημάδεψαν τη Δύση και την Ευρώπη. Εξετάζονται επαναστατικές θεωρίες από τον Διαφωτισμό και τον σοσιαλισμό έως τις ιδέες της πολιτισμικής επανάστασης της δεκαετίας του 1960 και τους αγώνες των μειονοτήτων για χειραφέτηση και κοινωνική αναγνώριση και αποδοχή. Η πλούσια επαναστατική κληρονομιά των ευρωπαϊκών λαών δεν είναι απλώς ένα σημείο αναφοράς στη συγκρότηση της Ευρώπης, αλλά στοιχείο της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Το μάθημα εξετάζει τους σημαντικούς στοχαστές, και συχνά πρωταγωνιστές, των επαναστατικών διεργασιών. ΓΛΩ Μαθήματα Γερμανικής Γλώσσας (5 ECTS) (βλέπε ΓΛΩ Κέντρο Γλωσσών). ΓΛΩ 108 Γαλλικά ειδικότητας Μέσο επίπεδο ΙΙ (5 ECTS) Το μάθημα διδάσκεται στα Γαλλικά (βλέπε Κέντρο Γλωσσών). ΓΛΩ 202 Ρητορική του Δημοσίου Λόγου (5 ECTS) Το μάθημα διδάσκεται στα Αγγλικά (βλέπε Κέντρο Γλωσσών). ΓΛΩ 203 Τα Αγγλικά στις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σχέσεις (5 ECTS) (βλέπε Κέντρο Γλωσσών). ΓΛΩ 204 Τα Αγγλικά των Επιχειρήσεων (5 ECTS) (βλέπε Κέντρο Γλωσσών). ΓΛΩ 205 Τα Γαλλικά στις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σχέσεις (5 ECTS) (βλέπε Κέντρο Γλωσσών). ΓΛΩ 206 Τα Γαλλικά των Επιχειρήσεων (5 ECTS) (βλέπε Κέντρο Γλωσσών). ΓΛΩ 207 Τα Γερμανικά των Επιχειρήσεων (5 ECTS) (βλέπε Κέντρο Γλωσσών). ΓΛΩ 208 Τα Γερμανικά των Επιχειρήσεων (5 ECTS) (βλέπε Κέντρο Γλωσσών). ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΒΝΕ 075 Η Ευρώπη των Γλωσσών (5 ECTS) Το μάθημα διδάσκεται στα Ελληνικά (βλέπε Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών ΓΑΛ 325 Λογοτεχνίες της Ευρώπης (6 ECTS) Το μάθημα διδάσκεται στα Ελληνικά. Αφενός παρουσιάζει βασικές έννοιες της σύγχρονης λογοτεχνικής κριτικής, όπως η λογοτεχνική ιστορία, τα είδη, η ανάγνωση και η πρόσληψη, ο κανόνας, οι εθνικές λογοτεχνίες, οι μείζονες και ελάσσονες λογοτεχνίες και οι λογοτεχνικές γεωγραφίες. Αφετέρου επικεντρώνεται σε ζητήματα, όπως οι τρόποι συγκρότησης των εθνικών λογοτεχνιών στην Ευρώπη, η ανάδειξη των «μεγάλων συγγραφέων», ο ευρωπαϊκός λογοτεχνικός κανόνας και ο ρόλος του στην ιδεολογική αποικιοποίηση του μη δυτικού κόσμου. Συνολικότερα, το μάθημα εξετάζει κατά πόσο είναι νοητή μια ευρωπαϊκή λογοτεχνία και πώς αυτή σχετίζεται με τη συγκρότηση της ίδιας της ιδέας της Ευρώπης. ΓΑΛ 336 Ο Πολιτικός Διάλογος και η Παράδοσή του. Από τον Πλάτωνα στον Habermas (5 ECTS) Το μάθημα διδάσκεται στα Ελληνικά και εισάγει στις βασικές αρχές του πολιτικού διαλόγου. Οι πλατωνικοί διάλογοι συνιστούν πρότυπο πολιτικού και φιλοσοφικού διαλόγου και επηρέασαν τους πολιτισμούς της Ευρώπης χαρίζοντάς τους ένα σπουδαίο μέσο επικοινωνίας. Ο Σωκράτης κεντρίζει το ενδιαφέρον των συνομιλητών του χρησιμοποιώντας μια μέθοδο που στόχο έχει να ανατρέψει κάθε βεβαιότητα, οδηγώντας τους συνομιλητές του σε έναν νέο τρόπο σκέψης. Αυτή η διάσταση του σωκρατικού διαλόγου αποτελεί τον κύριο άξονα του μαθήματος και ακολουθούν παραδείγματα από τον Ficino μέχρι τον Ernst Tugendhat. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κριτική του διαλόγου που προτείνει ο Jürgen Habermas. ΓΑΛ 391 Ευρωπαϊκά Κινήματα: Αναγέννηση, Μεταρρύθμιση, Διαφωτισμός (5 ECTS) Το μάθημα διδάσκεται στα Ελληνικά και μελετά τρία μεγάλα κινήματα της νεότερης ευρωπαϊκής σκέψης: την Αναγέννηση, τη Μεταρρύθμιση και τον Διαφωτισμό. Δείχνει πώς η μεσαιωνική αντίληψη περί ετεροκαθορισμού βρέθηκε στο στόχαστρο των χειραφετητικών αυτών κινημάτων, που αναζήτησαν στην κλασική σκέψη το μοντέλο ενός νέου ανθρωποκεντρικού κοσμοειδώλου. Επισημαίνεται πως, έστω και αν η Ιταλία είναι η πατρίδα της Αναγέννησης, η Γερμανία της Μεταρρύθμισης και η Γαλλία του Διαφωτισμού, και τα τρία κινήματα αναπτύχθηκαν στο σύνολο της Ευρώπης. Παράλληλα, μελετώνται οι βαθιές τομές που αυτά επιτέλεσαν στο φιλοσοφικό, καλλιτεχνικό και λογοτεχνικό πεδίο, καθώς και οι πολιτικές, κοινωνικές και ιστορικές αλλαγές που επέφεραν. ΓΑΛ 392 Το Αρχιπέλαγος της Ευρωπαϊκής Σκέψης (6 ECTS) To μάθημα διδάσκεται στα Ελληνικά και μελετά τις θεωρητικές κατασκευές που στηρίζουν το πολιτικό και κοινωνικό οικοδόμημα της Ευρώπης και τις συσχετίζει με την ιστορική εξέλιξη των λαών της. Έμφαση δίνεται στη θεωρία του κράτους του Hobbes, στις ιδέες πίσω από τις τρεις επαναστάσεις (Αγγλική, Αμερικανική, Γαλλική) που εδραίωσαν τη δημοκρατία στην Ευρώπη και στον κόσμο, καθώς και στις θεωρίες του φιλελευθερισμού και του σοσιαλισμού που στιγμάτισαν τον 20ό αι. Το μάθημα βοηθά τους φοιτητές να κατανοήσουν τον ρόλο των φιλοσοφικών θεωριών στις πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές και να εξοικειωθούν με τα ιδιώματα της ευρωπαϊκής διανόησης. 59

11 ΙΣΤ 130 Οι Χώρες της Ευρώπης και η Γεωπολιτική τους Θέση (5 ECTS) Το μάθημα διδάσκεται στα Ελληνικά (βλέπε Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας). ΙΣΤ 181 Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ιστορία ( ) (5 ECTS) Το μάθημα διδάσκεται στα Ελληνικά (βλέπε Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας). ΙΣΤ 281 Ευρωπαϊκή Οικονομική Ιστορία Ι (16ος-20ός αι.) (5 ECTS) Το μάθημα διδάσκεται στα Ελληνικά (βλέπε Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Προαπαιτούμενο: ΙΣΤ 181). ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΦΥΛΟΥ (Για την πλήρη περιγραφή του Προγράμματος, βλ. Τμήμα Αγγλικών Σπουδών) Τα μαθήματα του Προγράμματος που προσφέρονται από το Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών είναι τα εξής: ΓΑΛ 375 ΓΑΛ 376 ΓΑΛ 377 Διαφημιστικός Λόγος και Επιτελεστικότητα του Φύλου Μεταγλωσσικός Λόγος: μια Έμφυλη Σημασιολογία Αποτελεί το Φύλο Έγκυρη Κατηγορία Γλωσσολογικής Ανάλυσης; ΙΣΤ 285 Η Ευρώπη (5 ECTS) Το μάθημα διδάσκεται στα Ελληνικά. Το μάθημα προαπαιτεί το ΙΣΤ 181 (βλέπε Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας). ΙΣΤ 290 Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ιδέας (5 ECTS) Το μάθημα διδάσκεται στα Ελληνικά (βλέπε Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας). ΚΠΕ 156 Ευρωπαϊκή Ενοποίηση (6 ECTS) Το μάθημα διδάσκεται στα Ελληνικά (βλέπε Τμήμα Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών). ΚΠΕ 266 Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (6 ECTS) Το μάθημα διδάσκεται στα Ελληνικά (βλέπε Τμήμα Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών). ΚΠΕ 395 Μεσογειακή Διάσταση της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης (6 ECTS) Το μάθημα διδάσκεται στα Ελληνικά (βλέπε Τμήμα Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών). ΝΟΜ 171 Ιστορία των Δικαίων της Ευρώπης (6 ECTS) Το μάθημα διδάσκεται στα Ελληνικά (βλέπε Τμήμα Νομικής). NOM 201 Δίκαιο της Ε.Ε. Ι (6 ECTS) Το μάθημα διδάσκεται στα Ελληνικά (βλέπε Τμήμα Νομικής). ΟΙΚ 101 Εισαγωγή στα Οικονομικά (6 ECTS) Το μάθημα διδάσκεται στα Ελληνικά (βλέπε Τμήμα Οικονομικών). ΙΙΙ. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΓΑΛ 135 Σειρά επιλεγμένων σεμιναρίων (με εργασία) (3 ECTS) Στη σειρά εξειδικευμένων σεμιναρίων για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρουσιασθούν από ειδικούς (καθηγητές ερευνητικών κέντρων για την Ευρώπη, ανώτερα στελέχη των ευρωπαϊκών οργανισμών, μέλη της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, πρέσβεις ευρωπαϊκών χωρών στην Κύπρο κ.λπ.) η πολιτισμική κληρονομιά, οι αξίες και αρχές της ΕΕ, οι θεσμοί και οργανωτικές δομές, οι βασικές κοινοτικές πολιτικές, καθώς και θέματα και προβλήματα της ευρωπαϊκής επικαιρότητας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε ζητήματα πολυπολιτισμικότητας στην ΕΕ. 60 Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών

12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ECTS 1o ETOS (60 ΕCTS) 1o Eξάμηνο 28 ΓΑΛ 105 Από τη Γραμματική στη Γλωσσολογία I 5 ΓΑΛ 132 Ιστορία του Γαλλικού Πολιτισμού 5 ΓΑΛ 160 Εισαγωγή στα Εργαλεία της Έρευνας 3 ΓΑΛ 179 Κατανόηση και Παραγωγή Προφορικού και Γραπτού Λόγου 5 Μαθήματα Επιλογής/Γλώσσας 10 2ο Εξάμηνο 32 ΓΑΛ 100 Εισαγωγή στη Γλωσσολογία 5 ΓΑΛ 106 Από τη γραμματική στη Γλωσσολογία II 4 ΓΑΛ 107 Φωνητική 5 ΓΑΛ 140 Ιστορία της Γαλλικής Λογοτεχνίας 4 ΓΑΛ 175 Τεχνικές της Έκφρασης I 4 Μαθήματα Επιλογής/Γλώσσας 10 2ο ΕΤΟΣ (60 ECTS) 3ο Εξάμηνο 30 ΓΑΛ 272 Γαλλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς I 2 ΓΑΛ 273 Τεχνικές της Έκφρασης II 3 ΓΑΛ 200 Μορφοσύνταξη 5 ΓΑΛ 230 Η Γαλλία του 20ού αιώνα 5 ΓΑΛ 240 Νεότερη Γαλλική Λογοτεχνία ( ) 5 Μαθήματα Επιλογής/Γλώσσας 10 4ο Εξάμηνο 30 ΓΑΛ 274 Γαλλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς II 2 ΓΑΛ 275 Τεχνικές της Έκφρασης III 3 ΓΑΛ 201 Σύνταξη 5 ΓΑΛ 241 Σύγχρονη Γαλλική Λογοτεχνία (1945-) 5 ΓΑΛ 242 Κλασική Γαλλική Λογοτεχνία και Λογοτεχνία Μπαρόκ 5 Μαθήματα Επιλογής/Γλώσσας 10 ECTS 3ο ΕΤΟΣ (60 ECTS) 5ο Εξάμηνο 30 ΓΑΛ 301 Κοινωνιογλωσσολογία 6 ΓΑΛ 378 Λεξικολογία - Λεξικογραφία 6 ΓΑΛ 330 Η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση 6 ΓΑΛ 340 Γαλλική Λογοτεχνία του 19ου Αιώνα 6 ΓΑΛ 341 Μεσαιωνική Γαλλική Λογοτεχνία 6 6ο Εξάμηνο 30 ΓΑΛ 310 Γλώσσα, Ιστορία, Κοινωνία 6 ΓΑΛ 302 Γλωσσολογική Ανάλυση του Κειμένου 6 ΓΑΛ 342 Γαλλική Λογοτεχνία της Αναγέννησης 6 ΓΑΛ 350 Συγκριτική Γραμματολογία 6 ΓΑΛ 311 Ειδίκευση I (Γλωσσολογία) ή ΓΑΛ 351 Ειδίκευση I (Λογοτεχνία) 6 4ο ΕΤΟΣ (60 ECTS) 7ο Εξάμηνο 30 ΓΑΛ 360 Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας 6 ΓΑΛ 343 Γαλλική Λογοτεχνία του 18ου Αιώνα 6 ΓΑΛ 352 Λογοτεχνικές Θεωρίες 6 ΓΑΛ 361 Θεωρίες της Μετάφρασης 6 ΓΑΛ 312 Ειδίκευση ΙI (Γλωσσολογία) ή ΓΑΛ 353 Ειδίκευση ΙI (Λογοτεχνία) 6 8ο Εξάμηνο 30 ΓΑΛ 303 Φωνολογία 6 ΓΑΛ 362 Πρακτική της Μετάφρασης 6 ΓΑΛ 370 Μεθοδολογία της Έρευνας 6 ΓΑΛ 472 Διπλωματική Εργασία 12 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

13 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (6 ECTS το καθένα) Γλώσσα και Γενική Γλωσσολογία ΓΑΛ 304 Λεξιλογική Σημασιολογία ΓΑΛ 305 Πραγματολογία ΓΑΛ 306 Ψυχογλωσσολογία ΓΑΛ 307 Φωνο-υφολογία ΓΑΛ 308 Νευρογλωσσολογία ΓΑΛ 309 Ιστορία της Γλωσσολογίας ΓΑΛ 371 Εργαστήρι Λογοτεχνικής Γραφής ΓΑΛ 372 Ποικιλίες της Γαλλικής Γλώσσας ΓΑΛ 373 Σημασιολογία και Γραμματική ΓΑΛ 374 Γλωσσολογία Εφαρμοσμένη στη Λογοτεχνία Γλωσσολογία και Κουλτούρα ΓΑΛ 314 Γλώσσα, Ιδεολογία, Χώρος ΓΑΛ 315 Λόγος, Κουλτούρα και Πολιτική ΓΑΛ 316 Γλώσσα και Εξουσία ΓΑΛ 317 Λόγος και Ταυτότητα ΓΑΛ 318 Πραξεολογία και Τοπική Πραγματολογία ΓΑΛ 319 Κρεολικές και Πίτζιν Γλώσσες Πολιτισμός - Ιστορία ΓΑΛ 320 Από τους Αδελφούς Lumière στην Amélie Poulain ΓΑΛ 321 Κινηματογραφικά Σταυροδρόμια ΓΑΛ 322 Το Γαλλικό Τραγούδι: Ιστορία, Μορφολογία, Ποιητική ΓΑΛ 323 Έρως: Κείμενα και Εικόνες ΓΑΛ 331 Ιστορία του Γαλλικού Βιβλίου ΓΑΛ 333 Από το Κείμενο στην Εικόνα και από την Εικόνα στο Κείμενο ΓΑΛ 338 Γράφοντας την Ιστορία, Γράφοντας μια Ιστορία ΓΑΛ 339 Η Διαπολιτισμικότητα στην Ευρώπη Γαλλόφωνες Λογοτεχνίες ΓΑΛ 344 Η Γαλλική Δραματουργία ΓΑΛ 345 Το Γαλλικό Πρωτοποριακό Θέατρο του 20ού αιώνα ΓΑΛ 346 Γαλλόφωνη Αραβική Λογοτεχνία ΓΑΛ 347 Γαλλόφωνη Κρεολική Λογοτεχνία ΓΑΛ 348 Γενετική Κριτική ΓΑΛ 349 Ένας Συγγραφέας, Ένα Κείμενο Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία ΓΑΛ 354 Παραλογοτεχνία ΓΑΛ 355 Η Πλάγια Γραφή: Ειρωνεία, Παρωδία, Χιούμορ ΓΑΛ 356 Μετα-αποικιακές Λογοτεχνίες ΓΑΛ 357 Μεσογειακά Λογοτεχνικά Θέματα ΓΑΛ 358 Ατρείδες, Λαβδακίδες, κ.ά.: ο Ελληνικός Κόσμος στο Γαλλικό Θέατρο ΓΑΛ 359 Γαλλία - Κύπρος: Συναντήσεις στην Ιστορία και τη Λογοτεχνία Μετάφραση - Μεταφρασεολογία, Διδακτική, Επικοινωνία ΓΑΛ 363 Μετάφραση και Ερμηνευτική ΓΑΛ 365 Παιδαγωγική της Μάθησης (με έμφαση στα προβλήματα των Κυπρίων μαθητών) ΓΑΛ 366 Κατάκτηση Δεύτερης Γλώσσας ΓΑΛ 367 Η Επικοινωνία στη Διαφήμιση ΓΑΛ 368 Σημειωτική και Σημασιολογία ΓΑΛ 369 Τεχνολογία Εφαρμοσμένη στη Διδασκαλία της Γλώσσας: Θεωρία και Πρακτική Διακλαδικές Προσεγγίσεις ΓΑΛ 380 Ποίηση και Επιστήμη ΓΑΛ 381 Από τον Κλειστό Κόσμο στο Απέραντο Σύμπαν ΓΑΛ 382 Λογοτεχνία, Αρχιτεκτονική, Χώρος ΓΑΛ 383 Λογοτεχνικές Γεωγραφίες ΓΑΛ 384 Λογοτεχνία, Πληροφορική, Κυβερνοκουλτούρες ΓΑΛ 385 Σπουδές Φύλου ΓΑΛ 386 Σώμα και Κείμενο ΓΑΛ 387 Λογοτεχνία και Ψυχανάλυση ΓΑΛ 388 Λογοτεχνία και Τρέλα ΓΑΛ 389 Πολιτισμικές Σπουδές Ιστορία των Ιδεών, Φιλοσοφία, Ποιητική ΓΑΛ 390 Φιλοσοφία της Γλώσσας ΓΑΛ 393 Η Γαλλική Σκέψη του 20ού αιώνα ΓΑΛ 394 Η Γαλλική Ιστοριογραφία από το Διαφωτισμό ως τον 20ό αιώνα ΓΑΛ 395 Η Νεωτερικότητα ΓΑΛ 396 Προσωκρατικοί και Μεταμοντέρνοι ΓΑΛ 397 Αυτοβιογραφία ΓΑΛ 398 Ποίηση και Δημιουργία ΓΑΛ 399 Τα Λογοτεχνικά Είδη: Παράδοση και Προοπτικές 62 Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών

14 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ECTS 1ο Εξάμηνο ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΓΓ 101 Επικοινωνία στα Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς 5 ΑΓΓ 141 Εισαγωγή στην Κριτική Σκέψη 5 ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΛΩ 108 Γαλλικά Ειδικότητας - Μέσο Επίπεδο II 5 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΑΛ 179 Κατανόηση και Παραγωγή Προφορικού και Γραπτού Λόγου 5 *20 ΓΛΩ Ένα Μάθημα Γλώσσας 5 ΓΑΛ 108 Κατανόηση και Παραγωγή Προφορικού Λόγου στα Γερμανικά 5 ΙΣΤ 181 Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ιστορία ( ) 5 ΟΙΚ 101 Εισαγωγή στα Οικονομικά 6 ΣΥΝΟΛΟ 31 2ο Εξάμηνο ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΓΓ 103 Συγγραφή Ακαδημαϊκών Δοκιμίων 5 ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΑΛ 175 Τεχνικές της Έκφρασης I 5 *10 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΑΛ 109 Τεχνικές της Έκφρασης 5 ΙΣΤ 130 Οι χώρες της Ευρώπης και η γεωπολιτική τους Θέση 5 HIS 285 Europe ΓΑΛ 392 Το Αρχιπέλαγος της Ευρωπαϊκής Σκέψης 6 ΓΑΛ 135 Παρακολούθηση Επιλεγμένων Διαλέξεων (με εργασία) 3 ΣΥΝΟΛΟ 29 3ο Εξάμηνο ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΓΓ 239 Εισαγωγής στην Πολιτισμική Θεωρία 5 ΓΛΩ 202 Ρητορική του Δημοσίου Λόγου 5 ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΑΛ 272 Γαλλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς I 5 ΓΑΛ 273 Τεχνικές της Έκφρασης II 5 *20 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΑΛ 101 Γερμανικά για Φιλόλογους 5 ΓΑΛ 180 Γαλλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς I 5 ΓΕΠ 075 Η Ευρώπη των Γλωσσών ή ΓΑΛ 282 Η Μάχη των Γλωσσών 5 ΙΣΤ 281 Ευρωπαϊκή Οικονομική Ιστορία I (16ος-20ος αιώνας) 5 ΣΥΝΟΛΟ 30 4ο Εξάμηνο ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΓΓ 249 Σύνορα της Ευρώπης / Σύνορα στην Ευρώπη 5 ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΑΛ 274 Γαλλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς ΙΙ *10 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΑΛ 280 Γερμανικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς II 5 ΙΣΤ 290 Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ιδέας 5 ΚΠΕ 266 Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6 ΚΠΕ 156 Ευρωπαϊκή Ενοποίηση 6 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - EΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3 ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS 5ο Εξάμηνο ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΛΩ 203 Τα Αγγλικά στις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σχέσεις 5 ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΛΩ 205 Τα Γαλλικά στις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σχέσεις 5 *10 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΛΩ 207 Τα Γερμανικά στις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σχέσεις 5 ΓΑΛ 330 Η Ευρωπαϊκη Ολοκλήρωση 5 *5 ΓΑΛ 336 Ο Πολιτικός Διάλογος και η Παράδοσή του. Από τον Πλάτων στοn Habermas ή ΑΓΓ 401 Λόγος και Κατασκευή της Ευρωπαϊκής Ταυτότητας 7.5 ΓΑΛ 391 Eυρωπαϊκά Κινήματα: Αναγέννηση Μεταρρύθμιση, Διαφωτισμός 5 ΝΟΜ 171 Ευρωπαϊκή Νομική Παράδοση 6 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - EΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΣΥΝΟΛΟ 32 6ο Εξάμηνο ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΛΩ 204 Τα Αγγλικά των Επιχειρησεων 5 ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΛΩ 206 Τα Γαλλικά των Επιχειρήσεων 5 *10 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΛΩ 208 Τα Γερμανικά των Επιχειρησεων 5 ΓΑΛ 325 Λογοτεχνίες της Ευρώπης 6 ΑΓΓ 402 Η Ευρώπη και οι πρώην αποικίες της ή 7.5 ΓΑΛ 337 Αφηγήσεις της Ευρωπαϊκής Αποικιοκρατίας και Μετανάστευσης 6 ΑΓΓ 403 Σεμινάριο στην Αισθητική της Δύσης ή 7.5 ARX 150 Εισαγωγή στην Ιστορία της Δυτικής Τέχνης (4ος-18ος αι.) 5 ΣΥΝΟΛΟ 28 7ο Εξάμηνο ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΓΓ 405 Το Φαντασιακό της Ευρώπης στη Μυθιστοριογραφία και τον Κινηματογράφο (20ός αιώνας) 7.5 ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΑΛ 321 Κινηματογραφικά Σταυροδρόμια 6 * ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΑΛ 332 Ευρωπαϊκός Κινηματογράφος 6 ΝΟΜ 201 Δίκαιο της Ε.Ε. Ι 6 ΑΓΓΛΙΚΑ /ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΑΛ 361 Θεωρίες της Μετάφρασης 6 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ/ΓΑΛΛΙΚΑ 6 ΑΓΓΛΙΚΑ/ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Elective 6 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - EΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 6 ΣΥΝΟΛΟ 30 8ο Εξάμηνο ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΓΓ 406 Η Μετάφραση στα Θεσμικά Όργανα της ΕΕ 7.5 ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΑΛ 362 Πρακτική της Μετάφρασης 6 * ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΑΛ 364 Πρακτικές της Μετάφρασης Γερμανικά-Ελληνικά 6 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - EΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ή ΓΑΛ 475 Διπλωματική Εργασία 12 ΣΥΝΟΛΟ 30 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 240 *Σημείωση: οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν έναν από τους τρεις συνδυασμούς γλωσσών που προσφέρει το Πρόγραμμα: 1) Aγγλικά-Γαλλικά, 2) Αγγλικά-Γερμανικά, 3) Γαλλικά-Γερμανικά 63

15 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΕLECTIVES-COURS OPTIONNELS- WAHLFÄCHER ΑΓΓ 501 Ευρωπαϊκός Οπτικός Πολιτισμός ΑΓΓ 502 Ευρωπαϊκά Πρωτοποριακά Κινήματα ΑΓΓ 503 Ο Μοντερνισμός στην Ευρώπη ΑΓΓ 506 Ευρωπαϊκό Σύγχρονο Θέατρο ΑΓΓ 508 Αφηγήσεις για την Πατρίδα και την Ξενιτιά στην Ευρώπη ΑΓΓ 528 Ο Ρομαντισμός και το Μυθιστόρημα ΑΓΓ 532 Η Λογοτεχνία του Φανταστικού ΑΓΓ 552 Γλωσσική Επαφή στην Ευρώπη ΑΓΓ 554 Γλωσσικές Μειονότητες στην Ευρώπη ΓΑΛ 430 Η Ευρώπη των Θρησκειών ΓΑΛ 431 Η Ευρώπη των Ουτοπιών ΓΑΛ 480 Ευρώπη: Κέντρα και Δίκτυα ΓΑΛ 481 Επικοινωνία και Διαπολιτισμικότητα στην Ευρώπη ΓΑΛ 482 Το Φαντασιακό του Ευρωπαϊκού Χώρου: Μητροπόλεις, Επικράτειες, Θαλάσσια Τοπία ΓΑΛ 490 Γαλλική Σκέψη: Ευρωπαϊκά Σταυροδρόμια και Διατλαντικές Ανταλλαγές ΓΑΛ 485 Η Επαναστατική Παράδοση στην Ευρώπη ΙΣΤ 134 Εισαγωγή στη Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης ΚΠΕ 261 Συγκριτική Πολιτικών Συστημάτων ΚΠΕ 281 Νεότερη Πολιτική Σκέψη ΚΠΕ 311 Κοινωνιολογία των Μειονοτικών Ομάδων ΚΠΕ 335 Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση στις Νεοενταχθείσες Χώρες ΚΠΕ 361 Κύπρος και Ευρωπαϊκή Ένωση ΚΠΕ 396 Ευρωπαϊκή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας ΚΠΕ 420 Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός ΚΠΕ 461 Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΠΕ 462 Κοινές Πολιτικές της ΕΕ ΚΠΕ 466 Η ΕΕ ως Παγκόσμια Δύναμη ΝΟΜ 202 Δίκαιο της ΕΕ ΙΙ ΝΟΜ 323 Ανθρώπινα Δικαιώματα OIK 111 Αρχές Μικροοικονομικής Θεωρίας OIK 121 Αρχές Μακροοικονομικής Θεωρίας ΟΙΚ 316 Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης OIK 325 Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις OIK 416 Θέματα Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης ΤΟΥ 456 Τουρκία και Ευρωπαϊκή Ένωση ΦΙΛ 103 Νεότερη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία ΦΙΛ 285 Επιστημονική Μεθοδολογία 64 Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Kοινωνικών Επιστηµών και Επιστηµών της Αγωγής ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Σχολή Kοινωνικών Επιστηµών και Επιστηµών της Αγωγής ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σχολή Kοινωνικών Επιστηµών και Επιστηµών της Αγωγής ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ª ƒ ø π ΠPOEΔPOΣ Mαίρη Iωαννίδου-Kουτσελίνη ANTIΠPOEΔPOΣ Σταύρος Φωτίου KAΘHΓHTEΣ Aθανάσιος Γαγάτσης Mαίρη Iωαννίδου-Kουτσελίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου Αντώνης Τσακμάκης Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου οὐ φέρω τύχην ἐμήν Βιβλίο του καθηγητή Έκδοση προκαταρκτική Λ ε υ κ ω σ ί α 2 0 1 1 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλωσσολογία σήµερα: Στόχοι, αντιλήψεις, εφαρµογές και επαγγελµατικές προοπτικές *

Η Γλωσσολογία σήµερα: Στόχοι, αντιλήψεις, εφαρµογές και επαγγελµατικές προοπτικές * Η Γλωσσολογία σήµερα: Στόχοι, αντιλήψεις, εφαρµογές και επαγγελµατικές προοπτικές * του Γιώργου Ι. Ξυδόπουλου Λέκτορα Γλωσσολογίας Τµήµα Φιλολογίας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Εισαγωγή Στην εργασία αυτή αναφέροµαι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ 1ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ 1ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ 1ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκη... 4 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνα... 6 Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας Κέρκυρα... 8 Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ.

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. ΦΕΚ Β 862 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ «ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 9 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1. Εισαγωγή 10 Η οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες, μέσα από την κυριαρχία των νέων τεχνολογιών, την ευρύτατη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1. Εισαγωγή 2 Η οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες, μέσα από την κυριαρχία των νέων τεχνολογιών, την ευρύτατη

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ οδηγός εκπαιδευτικού γλώσσα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Σκοπός Tο Τμήμα ιδρύθηκε με σκοπό να υπηρετήσει ορισμένα πεδία της επιστήμης που έχουν πρόσφατα αποκτήσει ιδιαίτερο κοινωνικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 2 Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Υ Η «Ακαδημία των Πολιτών» (Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία), ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2010 με διοικητική έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Θα προσπαθήσουμε να αποσαφηνίσουμε ποιο είναι το αντικείμενο της διδασκαλίας του μαθήματος, ποια είναι η πιθανή έκταση και το βάθος της διδακτέας ύλης, σε ποιους μαθητές απευθύνεται το βιβλίο,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (210) 920 1062. Fax: (210) 922 0832. http://cmc.panteion.gr. http://twitter.com/cmc_panteion. Γιάννης Σκαρπέλος ηµήτρης Ντούνας

Τηλέφωνο: (210) 920 1062. Fax: (210) 922 0832. http://cmc.panteion.gr. http://twitter.com/cmc_panteion. Γιάννης Σκαρπέλος ηµήτρης Ντούνας ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Οδηγός Σπουδών 2010-2011 2011 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ιεύθυνση: Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού Πάντειο Πανεπιστήµιο Λεωφόρος

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης ΠPOEΔPOΣ Hρακλής Βλαδιμήρου ANTIΠPOEΔPOΣ Ελένη Σταύρου-Κωστέα KAΘHΓHTΕΣ Hρακλής Bλαδιμήρου Λεωνίδας K. Λεωνίδου Ανδρέας Σωτηρίου Χαρίδημος Τσούκας Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2005 ISDN:960-630-661-5 ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ΤΣΙΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά η δική μου η γλώσσα η άλλη

Ελληνικά η δική μου η γλώσσα η άλλη Ελληνικά η δική μου η γλώσσα η άλλη Διεθνές Συνέδριο για τη διδασκαλία και την πιστοποίηση της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 10-11/10 2014 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ ΑΘΗΝΑ 25/10 2014

Διαβάστε περισσότερα