ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΚΛΑΔΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η.Υ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ) ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ ΜΕ ΤΙΣ 1629/ &15/ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Β ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ. Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΩΔ. Α.Δ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨ. ΤΑΥΤΟΤ. 1 ΤΑΒΛΑ ΧΡΥΣΑ του Δημητρίου 2 ΑΗ α) Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου) ως μη περιλαμβανόμενος στους προκήρυξης (Κεφ. Α, ΙΙ, 4), β) Δεν δηλώνεται επίπεδο γλωσσομάθειας, ούτε προσκομίζεται σχετικό πτυχίο ή δίπλωμα κατά τα οριζόμενα στην προκήρυξη (Κεφ. Α, ΙΙΙ, α, Γ, 4 και Παράρτημα Α αυτής). 2 ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανδρέα 3 ΒΟΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Βασιλείου 4 ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Μόσχου 5 ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΝΕ- ΚΤΑΡΙΟΣ του Νικολάου 6 ΜΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του 10 Σ Δεν προσκομίζεται πτυχίο ή δίπλωμα και δεν αποδεικνύεται το δηλούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας, κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Γ, περ. 4 και το Παράρτημα Α της προκήρυξης. 12 Σ α) Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου) ως μη περιλαμβανόμενος στους περιοριστικά προκήρυξης (Κεφ. Α, ΙΙ, 4), β) Μη αποδεκτός τίτλος για την απόδειξη του απαιτούμενου επιπέδου γλωσσομάθειας, κατά τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α της προκήρυξης. 17 Φ Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου), ως μη περιλαμβανόμενος στους 25 ΑΒ Μη αποδεκτός τίτλος για την απόδειξη του α- παιτούμενου επιπέδου γλωσσομάθειας, ως μη περιλαμβανόμενος στα περιοριστικά αναφερόμενα πτυχία ή διπλώματα του παραρτήματος Α της προκήρυξης. 52 Χ Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών για την απόδει-ξη του απαιτούμενου επιπέδου γλωσσομάθειας, ως μη περιλαμβανόμενος στα περιοριστικά α- ναφερόμενα πτυχία ή διπλώματα του παραρτήματος Α της προκήρυξης.

2 7 ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΥ ΑΝΝΑ του Δημητρίου 8 ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Αχιλλέα 9 ΓΚΟΥΛΙΑΜΠΕΡΗ ΖΩΗ του Στεφάνου 10 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου 11 ΠΡΑΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ζαχαρία 12 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ευαγγέλου 13 ΠΕΤΣΑΛΟΥΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του Νικολάου 14 ΔΗΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του 15 ΓΡΙΛΛΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ του Κωνσταντίνου 75 Π Δεν προσκομίζεται πτυχίο ή δίπλωμα δηλούμε-νου επιπέδου γλωσσομάθειας, κατά τα οριζό-μενα στο Κεφάλαιο Γ, 4 και το Παράρτημα Α της προκήρυξης. 86 Φ Δεν δηλώνεται επίπεδο γλωσσομάθειας, ούτε προσκομίζεται σχετικό πτυχίο ή δίπλωμα, κατά τα οριζόμενα στην προκήρυξη (Κεφ. Α, ΙΙΙ, α, Γ, 4 και Παράρτημα Α αυτής). 97 Σ Δεν αποδεικνύεται το δηλούμενο επίπεδο (πολύ καλή) γνώσης γλωσσομάθειας, κατά τα οριζό-μενα στο Παράρτημα Α της προκήρυξης. 100 Π α) Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου, Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτι-σης χωρίς πιστοποίηση Ο.Ε.Ε.Κ.), ως μη περιλαμβανόμενος στους περιοριστικά αναφερόμε-νους τίτλους σπουδών της προκήρυξης (Κεφ. Α, ΙΙ, 4), β) Δεν προσκομίζεται πτυχίο ή δί-πλωμα δηλούμενου και απαιτούμενου επιπέδου γλωσσομάθειας (Κεφ. Γ, 4 και Παράρτημα Α της προκήρυξης). 115 Τ Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Γενικού Λυκείου), ως μη περιλαμβανόμενος στους προκήρυξης (ΚεφΑ,II,4). 134 Τ Μη αποδεκτός (λόγω βαθμού) τίτλος γλωσσομάθειας (TOEIC), εφόσον ο βαθμός αυτού εί-ναι μικρότερος από ΑΕ Δεν δηλώνεται επίπεδο γλωσσομάθειας, ούτε προσκομίζεται σχετικό πτυχίο ή δίπλωμα, κατά τα οριζόμενα στην προκήρυξη (Κεφ. Α, ΙΙΙ, α, Γ, 4 και Παράρτημα Α αυτής). 167 Ν α) Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου) ως μη περιλαμβανόμενος στους περιοριστικά προκήρυξης (Κεφ. Α, ΙΙ, 4), β) Δεν δηλώνεται απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας, ούτε προσκομίζεται σχετικό πτυχίο ή δίπλωμα, κατά τα οριζόμενα στην προκήρυξη (Κεφ. Α, ΙΙΙ, α, Γ, 4 και Παράρτημα Α αυτής). 171 Χ Δεν δηλώνεται απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας, ούτε προσκομίζεται σχετικό πτυχίο ή δίπλωμα, κατά τα οριζόμενα στην προκήρυξη (Κεφ. Α, ΙΙΙ, α, Γ, 4 και Παράρτημα Α αυτής).

3 16 ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ευαγγέλου 188 Μ α) Υπέρβαση ορίου ηλικίας (γεννηθείσα το έ-τος 1964), β) Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου), ως μη περιλαμβανόμε-νος στους περιοριστικά αναφερόμενους τίτλους σπουδών της προκήρυξης (Κεφ. Α, ΙΙ, 4), γ) Δεν προσκομίζεται αποδεκτό πτυχίο ή δίπλωμα απαιτούμενου επιπέδου γλωσσομάθειας, κατά τα οριζόμενα στην προκήρυξη (Κεφ. Γ, 4 και Παράρτημα Α αυτής). 17 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ του Ευαγγέλου 18 ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του Χρήστου 19 ΚΟΥΚΛΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη 20 ΜΟΔΗΣ ΦΟΙΒΟΣ του Ανέστη 193 Τ Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου), ως μη περιλαμβανόμενος στους 215 Τ Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου), ως μη περιλαμβανόμενος στους 216 Π Δεν προσκομίζεται αποδεκτό πτυχίο ή δίπλωμα του απαιτούμενου επιπέδου γλωσσομάθειας, κατά τα οριζόμενα στην προκήρυξη (Κεφ. Γ, 4 και Παράρτημα Α αυτής). 217 ΑΖ α) Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών, ως μη περιλαμβανόμενος στους περιοριστικά αναφερόμε-νους τίτλους σπουδών της προκήρυξης (Κεφ. Α, ΙΙ, 4), β) Δεν αποδεικνύεται το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας, κατά τα οριζόμενα στην προκήρυξη (Κεφ. Α, ΙΙΙ, α και Παράρτημα Α αυτής). 21 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ευσταθίου 22 ΔΡΑΓΑΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Δημητρίου 231 Ρ Δεν δηλώνεται απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας, ούτε προσκομίζεται σχετικό πτυχίο ή δίπλωμα, κατά τα οριζόμενα στην προκήρυξη (Κεφ. Α, ΙΙΙ, α, Γ, 4 και Παράρτημα Α αυτής). 232 ΧΟ95201 α) Υπέρβαση ορίου ηλικίας (γεννηθείσα το έ-τος 1963), β) Δεν προσκομίζεται αποδεκτό πτυχίο ή δίπλωμα απαιτούμενου επιπέδου γλωσσομάθειας, κατά τα οριζόμενα στην προ-κήρυξη (Κεφ. Γ, 4 και Παράρτημα Α αυτής).

4 23 ΤΣΙΩΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ του 278 Φ α) Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (μη πιστοποιημένος από Ο.Ε.Ε.Κ.) ως μη περιλαμβανό-μενος στους περιοριστικά αναφερόμενους τίτ-λους σπουδών της προκήρυξης (Κεφ. Α, ΙΙ, 4), β) Δεν προσκομίζεται αποδεκτό πτυχίο ή δί-πλωμα του απαιτούμενου επιπέδου γλωσσομά-θειας, κατά τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α της προκήρυξης. 24 ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ του 25 ΜΟΥΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του Παναγιώτη 279 ΑΑ Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου), ως μη περιλαμβανόμενος στους περιοριστικά 280 Χ Δεν αποδεικνύεται η επικαλούμενη (άριστη) γνώση της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α της προκήρυξης, εφόσον προσκομίζεται μόνο μετάφραση του δηλούμενου αλλοδαπού τίτλου όχι όμως και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτού όπως ορί-ζεται στην προκήρυξη (Κεφ. Γ, 3). 26 ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΑΝΝΑ του Βασιλείου 27 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του Δημητρίου 281 ΑΒ Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου) ως μη περιλαμβανόμενος στους περιοριστικά 328 Φ α) Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Γενικού Λυκείου) ως μη περιλαμβανόμενος στους προκήρυξης (Κεφ. Α, ΙΙ, 4), β) Δεν αποδεικνύεται το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας, κατά τα οριζόμενα στο Πα-ράρτημα Α της προκήρυξης. 28 ΓΑΪΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Θεοδώρου 329 Σ α) Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου) ως μη περιλαμβανόμενος στους προκήρυξης (Κεφ. Α, ΙΙ, 4), β) Δεν αποδεικνύεται το δηλούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας, κατά τα οριζόμενα στο Πα-ράρτημα Α της προκήρυξης, γ) Δεν προσκομίζεται παράβολο. 29 ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΑ του Χρήστου Δεν δηλώνεται επίπεδο γλωσσομάθειας, ούτε προσκομίζεται σχετικό πτυχίο ή δίπλωμα (Κεφ. Α, ΙΙΙ, α, Γ, 4 της προκήρυξης).

5 30 ΚΡΕΜΑΝΤΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του 31 ΤΕΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Πασχάλη 32 ΜΠΕΛΕΧΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του Ευαγγέλου 33 ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Μιλτιάδη 340 Σ α) Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου) ως μη περιλαμβανόμενος στους περιοριστικά προκήρυξης (Κεφ. Α, ΙΙ, 4), β) Δεν προσκομί-ζεται πτυχίο ή δίπλωμα του δηλούμενου και απαιτούμενου επιπέδου γλωσσομάθειας (Κεφ. Γ, 4 της προκήρυξης). 343 Φ Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο Τ.Ε.Ι.), ως μη περιλαμβανό-μενος στους περιοριστικά αναφερόμενους τίτ-λους σπουδών της 363 Ρ Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου), ως μη περιλαμβανόμενος στους περιοριστικά 369 Π α) Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου, Βεβαίωση Τ.Ε.Ι.), ως μη περιλαμβανόμενος στους περιοριστικά αναφερόμενους τίτλους σπουδών της προκήρυξης (Κεφ. Α, ΙΙ, 4), β) Δεν προσκομίζεται πτυχίο ή δίπλωμα δη-λούμενου επιπέδου γλωσσομάθειας, κατά τα οριζόμενα στην προκήρυξη (Κεφ. Γ, 4 και Παράρτημα Α αυτής). 34 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Θεράποντος 35 ΜΠΑΛΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Αλεξίου 36 ΤΣΑΡΚΑΤΣΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Ορέστη 375 Σ α) Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Γενικού Λυκείου), ως μη περιλαμβανόμενος στους προκήρυξης (Κεφ. Α, ΙΙ, 4), β) Μη αποδεκτός τίτλος απαιτούμενου επιπέδου γλωσσομάθειας (TOEIC), εφόσον ο βαθμός εί-ναι μικρότερος από ΑΕ α) Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Γενικού Λυκείου), ως μη περιλαμβανόμενος στους προκήρυξης (Κεφ. Α, ΙΙ, 4), β) Δεν δηλώνεται επίπεδο γλωσσομάθειας, ούτε προσκομίζεται σχετικό πτυχίο ή δίπλωμα, κατά τα οριζόμενα στην προκήρυξη (Κεφ. Α, ΙΙΙ, α, Γ, 4 και Παράρτημα Α αυτής). 385 Σ Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου), ως μη περιλαμβανόμενος στους περιοριστικά

6 37 ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του Γρηγορίου 38 ΤΖΕΒΕΛΕΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Μιχαήλ 39 ΣΕΙΡΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βαρδή 400 ΑΒ Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου), ως μη περιλαμβανόμενος στους περιοριστικά 403 Ξ Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου), ως μη περιλαμβανόμενος στους περιοριστικά 405 Ρ Δεν προσκομίζεται πτυχίο ή δίπλωμα δηλούμε-νου επιπέδου γλωσσομάθειας, κατά τα οριζό-μενα στην προκήρυξη (Κεφ. Γ, 4 και Παράρ-τημα Α αυτής). 40 ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του Ηλία 411 Τ α) Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου), ως μη περιλαμβανόμενος στους προκήρυξης (Κεφ. Α, ΙΙ, 4), β) Ο προσκομιζόμενος τίτλος δεν αποδεικνύει το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας, κατά τα οριζόμενα στην προκήρυξη (Κεφ. Α, ΙΙΙ, α και Παράρτημα Α αυτής). 41 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του Αντωνίου 417 Π α) Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Γενικού Λυκείου), ως μη περιλαμβανόμενος στους προκήρυξης (Κεφ. Α, ΙΙ, 4), β) Ο προσκομιζόμενος τίτλος δεν αποδεικνύει το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας, κατά τα οριζόμενα στην προκήρυξη (Κεφ. Α, ΙΙΙ, α και Παράρτημα Α αυτής). 42 ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Πέτρου 43 ΜΙΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Χρήστου 428 Χ Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου), ως μη περιλαμβανόμενος στους 431 Π α) Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου), ως μη περιλαμβανόμενος στους περιοριστικά προκήρυξης (Κεφ. Α, ΙΙ, 4), β) Δεν προ-σκομίζεται πτυχίο ή δίπλωμα δηλούμενου επι-πέδου γλωσσομάθειας, κατά τα οριζόμενα στην προκήρυξη (Κεφ. Γ, 4 και Παράρτημα Α αυτής).

7 44 ΤΡΙΓΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Σπυρίδωνος 438 Π α) Ο προσκομιζόμενος απολυτήριος τίτλος του Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου δεν είναι Κλάδου Πληροφορικής, β) Ο προσκομιζόμενος τίτλος δεν αποδεικνύει το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας, κατά τα οριζόμενα στην προκήρυξη (Κεφ. Α, ΙΙΙ, α και Παράρτημα Α αυτής). 45 ΚΑΣΙΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου 441 Φ α) Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών. Η προσκομιζόμενη βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτι-σης του Ι.Ε.Κ. Πτολεμαΐδος, με την οποία του παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση διπλώματος, δεν συ-νιστά τον απαιτούμενο από την προκήρυξη τίτ-λο. β) Ο προσκομιζόμενος τίτλος (Certificate of Competency in English) δεν περιλαμβάνεται στους αναφερόμενους στο Παράρτημα Α της προκήρυξης τίτλους για την απόδειξη του απαιτούμενου επιπέδου γλωσσομάθειας. 46 ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του Σπυρίδωνος 445 Φ α) Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου). Η βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης του Ο.Ε.Ε.Κ., που αφορά στην ειδικότητα Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρί-ων Βιοχημικού και Μικροβιολογικού Εργα-στηρίου δεν καλύπτει το απαιτούμενο από την προκήρυξη τυπικό προσόν. β) Δεν προσκομίζε-ται αποδεικτικός τίτλος γλωσσομάθειας του δηλούμενου επιπέδου, κατά τα οριζόμενα στην προκήρυξη (Κεφ. Γ, 4 και Παράρτημα Α αυ-τής). 47 ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ ΝΑΤΑΛΙΑ του Νικολάου 48 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του 49 ΜΥΡΩΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θεολόγου 446 ΑΖ Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου), ως μη περιλαμβανόμενος στους 448 Σ Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου), ως μη περιλαμβανόμενος στους 458 Σ Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου), ως μη περιλαμβανόμενος στους περιοριστικά

8 50 ΝΤΑΦΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του 51 ΤΡΑΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ευστρατίου 52 ΣΙΟΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του Βασιλείου 53 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ του Βασιλείου 474 ΑΒ Δεν δηλώνεται επίπεδο γλωσσομάθειας, ούτε προσκομίζεται σχετικό πτυχίο ή δίπλωμα, κατά τα οριζόμενα στην προκήρυξη (Κεφ. Α, ΙΙΙ, α, Γ, 4 και Παράρτημα Α αυτής). 480 ΑΖ Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών απαιτούμενου επιπέδου γλωσσομάθειας (TOEIC), εφόσον ο βαθμός είναι μικρότερος από Σ Δεν προσκομίζεται αποδεκτός τίτλος του απαιτούμενου επιπέδου γλωσσομάθειας, κατά τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α της προκήρυξης. 499 ΑΖ α) Υπέρβαση ορίου ηλικίας (γεννηθείσα το έ-τος 1972), β) Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου), ως μη περιλαμβανόμε-νος στους περιοριστικά αναφερόμενους τίτλους σπουδών της προκήρυξης (Κεφ. Α, ΙΙ, 4), γ) Δεν προσκομίζεται πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοι-χο του δηλούμενου επιπέδου γλωσσομάθειας, κατά τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α της προκήρυξης. 54 ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ - ΣΟΦΙΑ του Κωνστα-ντίνου 55 ΑΛΠΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του Κωνσταντίνου 56 ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗ ΜΑΡΙΑ του Μιχαήλ 57 ΒΕΡΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Δημητρίου 58 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Αναστασίου 510 ΑΕ Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου), ως μη περιλαμβανόμενος στους 525 ΑΕ Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου), ως μη περιλαμβανόμενος στους περιοριστικά 531 Σ α) Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου), ως μη περιλαμβανόμενος στους προκήρυξης (Κεφ. Α, ΙΙ, 4), β) Μη αποδεκτοί τίτλοι για την απόδειξη του α-παιτούμενου επιπέδου γλωσσομάθειας, κατά τα οριζόμενα στην προκήρυξη (Κεφ. Α, ΙΙΙ, α και Παράρτημα Α αυτής) 533 Π Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου), ως μη περιλαμβανόμενος στους περιοριστικά 560 ΑΖ Δεν δηλώνει επίπεδο γλωσσομάθειας, ούτε προσκομίζει σχετικό πτυχίο ή δίπλωμα, κατά τα οριζόμενα στην προκήρυξη (Κεφ. Α, ΙΙΙ, α, Γ, 4 και Παράρτημα Α αυτής).

9 59 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑ του Ευαγγέλου 572 Ξ α) Υπέρβαση ορίου ηλικίας (έτος γεννήσεως 1967), β) Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απο-λυτήριο Λυκείου), ως μη περιλαμβανόμενος στους προκήρυξης (Κεφ. Α, ΙΙ, 4), γ) Δεν προσκομίζεται πτυχίο ή δίπλωμα δηλούμε-νου επιπέδου γλωσσομάθειας, κατά τα οριζό-μενα στην προκήρυξη (Κεφ. Γ, 4 και Παράρ-τημα Α αυτής). 60 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου 597 Τ Δεν προσκομίζεται πτυχίο ή δίπλωμα δηλούμε-νου επιπέδου γλωσσομάθειας, κατά τα οριζό-μενα στην προκήρυξη (Κεφ. Γ, 4 και Παράρ-τημα Α αυτής). 61 ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΦΑΝΗ του Νικολάου 602 Χ α) Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου). Η βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. που αφορά στην ειδικότητα «Διαφήμισης» δεν καλύπτει το απαιτούμενο από την προκήρυξη τυπικό προσόν (Κεφ. Α, ΙΙ, 4). β) Δεν προσκομίζεται αποδεικτικός τίτ-λος γλωσσομάθειας, κατά τα οριζόμενα στην προκήρυξη (Κεφ. Γ, 4 και Παράρτημα Α αυ-τής). 62 ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του Θεοδώρου 625 Σ α) Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου), ως μη περιλαμβανόμενος στους περιοριστικά προκήρυξης (Κεφ. Α, ΙΙ, 4), β) Ο προσκο-μιζόμενος τίτλος δεν αποδεικνύει το απαιτού-μενο επίπεδο γλωσσομάθειας, ως μη περιλαμ-βανόμενος στους αναφερόμενους στο Παράρ-τημα Α της προκήρυξης τίτλους. 63 ΣΚΟΝΔΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Δημητρίου 64 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Βασιλείου 627 Ρ Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου), ως μη περιλαμβανόμενος στους περιοριστικά 630 Φ Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου), ως μη περιλαμβανόμενος στους

10 65 ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ ΧΡΥΣΑΦΙΝΑ του Δημητρίου 635 ΑΕ α) Δεν υποβλήθηκε αίτηση συμμετοχής και έ-ντυπο κατάθεσης πιστοποιητικών, και δεν κα-τατέθηκε παράβολο, κατά τα οριζόμενα στην προκήρυξη, β) Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Γενικού Λυκείου σε απλή φωτο-τυπία), ως μη περιλαμβανόμενος στους περιο-ριστικά προκήρυξης (Κεφ. Α, ΙΙ, 4). 66 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του Τιμολέοντος 648 Π α) Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (ECDL), ως μη περιλαμβανόμενος στους περιοριστικά αναφερόμενους τίτλους σπουδών της προκήρυξης (Κεφ. Α, ΙΙ, 4), β) Μη αποδεκτός τίτλος σπου-δών για την απόδειξη του απαιτούμενου επιπέ-δου γλωσσομάθειας (Γαλλική), ως μη περιλαμβανόμενος στους περιοριστικά αναφερόμενους τίτλους του Παραρτήματος Α της προκήρυξης. 67 ΓΚΙΟΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του 68 ΑΝΔΡΙΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του Σταύρου 69 ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Παναγιώτου 70 ΜΕΤΑΞΑΡΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ του Μιχαήλ 71 ΛΥΚΟΤΣΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννου 72 ΖΑΓΟΥΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του Μιχαήλ 684 Ρ Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Γενικού Λυκείου), ως μη περιλαμβανόμενος στους 685 Π Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Γενικού Λυκείου), ως μη περιλαμβανόμενος στους 701 ΑΕ Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Γενικού Λυκείου), ως μη περιλαμβανόμενος στους 714 Σ Δεν δηλώνεται ούτε αποδεικνύεται το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας, κατά τα οριζό-μενα στην προκήρυξη (Κεφ. Α, ΙΙΙ, α, Γ, 4 και Παράρτημα Α αυτής). 717 Τ Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (ECDL Core Certificate), ως μη περιλαμβανόμενος στους 728 Ξ α) Υπέρβαση ορίου ηλικίας (έτος γεννήσεως 1971), β) Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απο-λυτήριο ΕΠΛ, 4ης Δέσμης), ως μη περιλαμβα-νόμενος στους περιοριστικά αναφερόμενους τίτλους σπουδών της

11 73 ΧΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αναστασίου 74 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του Φωτίου 729 ΑΕ Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Γενικού Λυκείου), ως μη περιλαμβανόμενος στους 736 ΑΒ α) Υπέρβαση ορίου ηλικίας (έτος γεννήσεως 1988), β) Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου), ως μη περιλαμβανόμενος στους περιοριστικά αναφερόμενους τίτλους σπουδών της προκήρυξης (Κεφ. Α, ΙΙ, 4), γ) Δεν υπέβαλε έντυπο κατάθεσης πιστο-ποιητικών και παράβολο ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΓΙΑ του Ηλία 76 ΠΟΥΛΙΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου 77 ΜΟΣΧΟΝΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Εμμανουήλ 78 ΣΚΟΡΔΑ ΑΝΝΑ του Κωνσταντίνου 79 ΧΑΙΡΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του 80 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΕΛΕΝΗ του Δημητρί-ου 748 Σ Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Γενικού Λυκείου), ως μη περιλαμβανόμενος στους 761 Ρ Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου), ως μη περιλαμβανόμενος στους 762 ΑΕ Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου), ως μη περιλαμβανόμενος στους περιοριστικά 764 Φ Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου), ως μη περιλαμβανόμενος στους 779 Π Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Γενικού Λυκείου), ως μη περιλαμβανόμενος στους 825 Φ α) Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Πτυχίο ΤΕΕ Οικονομ. Διοίκησης Ειδ. Υπαλλήλων Οικονομ. Υπηρεσιών), ως μη περιλαμβανόμενος στους προκήρυξης (Κεφ. Α, ΙΙ, 4), β) Δεν αποδεικνύεται πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσ-σας, κατά τα οριζόμενα στην προκήρυξη (Κεφ. Γ, 4 και Παράρτημα Α αυτής).

12 81 ΣΟΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗ- ΤΡΙΟΣ του Βασιλείου 874 ΑΒ α) Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Πτυχίο ΤΕΛ/Βοηθών Φυσικοθεραπείας), ως μη περιλαμβανόμενος στους περιοριστικά αναφερόμενους τίτλους σπουδών της προκήρυξης (Κεφ. Α, ΙΙ, 4), β) Δεν αποδεικνύεται το δηλούμενο και απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας, κατά τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α της προκήρυ-ξης. 82 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Αθανασίου 875 Σ Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών για την απόδει-ξη του απαιτούμενου επιπέδου γλωσσομάθειας, ως μη περιλαμβανόμενος στα περιοριστικά α- ναφερόμενα πτυχία ή διπλώματα του Παραρτήματος Α της προκήρυξης. 83 ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Δημητρίου 899 Χ α) Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου), ως μη περιλαμβανόμενος στους περιοριστικά αναφερόμενους τίτλους σπουδών της προκήρυξης (Κεφ. Α, ΙΙ, 4), β) Δεν αποδεικνύεται το δηλούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας, κατά τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α της προκήρυξης. 84 ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΟΛΓΑ του Βασιλείου 85 ΜΠΕΖΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Δημητρίου 936 Σ Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου), ως μη περιλαμβανόμενος στους περιοριστικά αναφερόμενους τίτλους σπουδών της 938 ΑΒ α) Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου), ως μη περιλαμβανόμενος στους περιοριστικά προκήρυξης (Κεφ. Α, ΙΙ, 4), β) Δεν αποδεικνύεται το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας, κατά τα οριζόμενα στην προκήρυξη (Κεφ. Α, ΙΙΙ, α, Γ, 4 και Παράρτημα Α αυ-τής). 86 ΠΑΓΩΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του Σπυρίδωνος 87 ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Φωτίου 961 ΑΒ Δεν δηλώνεται και δεν αποδεικνύεται το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας, κατά τα οριζόμενα στην προκήρυξη (Κεφ. Α, ΙΙΙ, α, Γ, 4 και Παράρτημα Α αυτής). 976 Σ Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου), ως μη περιλαμβανόμενος στους περιοριστικά αναφερόμενους τίτλους σπουδών της

13 88 ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Δημητρίου 983 ΑΒ α) Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Γενικού Λυκείου), ως μη περιλαμβανόμενος στους προκήρυξης (Κεφ. Α, ΙΙ, 4), β) Δεν αποδεικνύεται το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας, κατά τα οριζόμενα στην προ-κήρυξη (Κεφ. Α, ΙΙΙ, α, Γ, 4 και Παράρτημα Α αυτής). 89 ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΚΗ ΗΛΙΑΝΝΑ του 90 ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΠΕΛΑΓΙΑ του Νικολάου 91 ΚΑΛΚΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Πέτρου 92 ΚΟΡΔΑΤΟΥ ΝΙΚΗ του Ηλία 93 ΦΩΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Σπυρίδωνα 984 ΑΒ Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Γενικού Λυκείου), ως μη περιλαμβανόμενος στους 988 ΑΒ Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου), ως μη περιλαμβανόμενος στους 991 Χ Μη αποδεκτός τίτλος για την απόδειξη του δηλούμενου και απαιτούμενου επιπέδου γλωσσομάθειας, κατά τα οριζόμενα στην προκήρυξη (Κεφ. Α, ΙΙΙ, α και Παράρτημα Α αυτής) ΑΒ α) Υπέρβαση ορίου ηλικίας (έτος γεννήσεως 1989), β) Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απο-λυτήριο Γενικού Λυκείου), ως μη περιλαμβα-νόμενος στους 1002 Ρ α) Απαράδεκτη η συμμετοχή της καθόσον δεν κατέχει το προβλεπόμενο από την οικεία προκήρυξη τυπικό προσόν (Δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Πληροφορικής). Κατέχει Απολυτήριο Γενικού Λυκείου (Κεφ. Α, ΙΙ παρ. 4 προκήρυξης). β) Το υποβαλλόμενο πιστοποι-ητικό STAGE δεν είναι συναφές με το αντικεί-μενο της θέσης (βλ. Κεφ. Ε παρ. 1 Α εδαφ. 11 προκήρυξης) αφού αυτό αναφέρεται σε ειδικό-τητα ΔΕ Διοικητικού και όχι Χειριστού Η/Υ. γ) Δεν αποδεικνύεται η δηλούμενη πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας αφού ο υποβαλ-λόμενος οικείος τίτλος σπουδών αναφέρεται σε επίπεδο LOWER (FCE) (βλ. Παράρτημα Α οικείας προκήρυξης).

14 94 ΜΑΡΚΟΥ ΜΕΤΑΞΙΑ του Αλεξάνδρου 95 ΣΑΡΡΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ του Γρηγορίου 1005 ΑΖ Ο Απολυτήριος τίτλος σπουδών είναι του Ε-νιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου όχι του Κλάδου Πληροφορικής (βλ. Κεφ. Α παρ. ΙΙ εδαφ. 4 προκήρυξης) Χ α) Ο Απολυτήριος τίτλος σπουδών είναι του Ενιαίου Λυκείου (βλ. Κεφ. Α παρ. ΙΙ εδαφ. 4 προκήρυξης). β) Το υποβαλλόμενο πιστοποιη-τικό ξένης γλώσσας είναι σε επίπεδο LOWER, δηλαδή δεν αναφέρεται στην πολύ καλή γνώση (βλ. Παρ. Α προκήρυξης). Η δήλωσή της για πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας είναι ανακριβής. 96 ΣΙΝΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Δημητρίου 1025 Ρ α) Ο υποβαλλόμενος Απολυτήριος τίτλος σπουδών είναι του Λυκείου. Ο δε υποβαλλόμε-νος δεύτερος τίτλος από τον Οργανισμό Επαγ-γελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) με την ειδικότητα «Τεχνικός Ραδιο-τηλεοπτικών και Ηλεκτροακουστικών Διατά-ξεων» δεν είναι του Τομέα Πληροφορικής (βλ. Κεφ. Α παρ. ΙΙ εδαφ. 4). β) Ο υποβαλλόμενος τίτλος σπουδών κατοχής ξένης γλώσσας είναι του επιπέδου LOWER (καλή γνώση). Δηλαδή δεν αναφέρεται στην πολύ καλή γνώση κατοχής ξένης γλώσσας (βλ. παρ. Α προκήρυξης). 97 ΠΑΛΕΤΑ ΡΟΥΜΠΙΝΑ του Δημητρίου 1037 Π α) Ο υποβαλλόμενος Απολυτήριος τίτλος σπουδών είναι του Γενικού Λυκείου. Ο δε υπο-βαλλόμενος δεύτερος τίτλος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) δεν είναι συναφής με το αντικείμενο της θέσης (βλ. Κεφ. Α παρ. ΙΙ εδαφ. 4 και Κεφ. Ε παρ. 1 Α εδαφ. ΙΙ). β) Το πιστοποιητικό πα-ρακολούθησης σεμιναρίου επαγγελματικής κα-τάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. αναφέρεται σε θέματα Διοικητικής Υποστήριξης, αντικείμενο μη συ-ναφές με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (Κεφ. Ε παρ. 1 Α εδαφ. ΙΙ). 98 ΤΖΑΜΤΖΗ ΜΑΡΙΑ του Πέτρου 99 ΜΠΑΚΛΑΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Αναστασίου 1071 Π Υποβάλλει Απολυτήριο Λυκείου (Κεφ. Α παρ. ΙΙ εδαφ. 4) Χ Ο Απολυτήριος τίτλος είναι του Ενιαίου Λυ-κείου (Κεφ. Α παρ. ΙΙ εδαφ. 4).

15 100 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη 1093 Σ Υποβάλλει : α) Πτυχίο Τ.Ε.Ε. Τμήματος Γραφικών Τεχνών του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών και όχι Τομέα Πληροφορικής (Κεφ. Α παρ. ΙΙ εδαφ. 4). β) Ο υποβαλλόμενος δεύτερος τίτλος με την ειδικότητα «Τεχνικός συντήρη-σης έργων τέχνης» από τον Ο.Ε.Ε.Κ. δεν είναι συναφής με το αντικείμενο της θέσης (Κεφ. Ε παρ. 1 Α εδαφ. ΙΙ). γ) Η ειδικότητα Γραφικών Τεχνών στο «Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασίας Εμπειρίας» (STAGE 3), που βεβαιούται από τον Ο.Α.Ε.Δ., δεν είναι συναφής με το αντικεί-μενο της προκηρυσσόμενης θέσης (Κεφ. Ε παρ. 1 Α εδαφ. ΙΙ). δ) Η δηλούμενη πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας ουδόλως αποδεικνύεται (Παράρτημα Α προκήρυξης). 101 ΚΕΡΧΑΝΙΔΟΥ ΕΥΣΑΪΑ του Κωνσταντίνου 1098 Π Υποβάλλει : α) Απολυτήριο Λυκείου (Κεφ. Α παρ. ΙΙ εδαφ. 4). β) Στο Πρόγραμμα STAGE συμμετείχε με την ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών στο Οικονομικό Τμήμα του Δήμου Πτολεμαΐ-δας (βλ. σχετική βεβαίωση). Η ειδικότητα αυτή δεν είναι συναφής με το αντικείμενο της θέσης (Κεφ. Ε 1 Α παρ. ΙΙ). γ) Δεν δηλώνεται και δεν αποδεικνύεται η γνώση ξένης γλώσσας (Πα-ράρτημα Α προκήρυξης). 102 ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ του Αθανασίου 103 ΒΑΡΘΑΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ του Χαραλάμπους 1107 Τ Υποβάλλει Απολυτήριο Λυκείου (Κεφ. Α παρ. ΙΙ εδαφ. 4) Ρ Υποβάλλει : α) Απολυτήριο Λυκείου (Κεφ. Α παρ. ΙΙ εδαφ. 4). β) Στο Πρόγραμμα STAGE συμμετείχε με την ειδικότητα Διοικητικών Υ-πηρεσιών (Κεφ. Ε 1 Α παρ. ΙΙ) που δεν είναι συναφής με το αντικείμενο της προκηρυσσόμε-νης θέσης. γ) Η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής βεβαιώνεται με τον τίτλο LOWER που δεν α-ντιστοιχεί στο επίπεδο αυτό (Παράρτημα Α προκήρυξης). 104 ΒΑΒΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Στεφάνου 105 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Νικολάου 1184 ΑΖ Δεν δηλώνεται αλλά και δεν αποδεικνύεται η κατοχή ξένης γλώσσας (Παράρτημα Α ) Ξ Δεν δηλώνεται και δεν αποδεικνύεται η κατοχή ξένης γλώσσας (Παράρτημα Α ).

16 106 ΣΧΟΙΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Παναγιώτη 1187 ΑΑ α) Υποβάλλει Απολυτήριο Λυκείου (Κεφ. Α παρ. ΙΙ εδαφ. 4). β) Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα STAGE που δεν είναι δωδεκάμηνη στην ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού δεν είναι συναφής με το αντικείμενο της θέσης (Κεφ. Ε 1 Α παρ. ΙΙ). γ) Η δηλούμενη πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με τίτλο LOWER που δεν αντιστοιχεί στο επίπεδο αυτό (Παράρτημα Α ). 107 ΣΤΡΑΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του 1210 Χ α) Υποβάλλει Απολυτήριο Λυκείου (Κεφ. Α παρ. ΙΙ εδαφ. 4). β) Υποβάλλει βεβαίωση Ι.Ε.Κ. Ηλιούπολης παρακολούθησης προγράμματος απόκτησης ειδικότητας Τεχνικού Αυτοματισμών αντί του απαιτουμένου από την προκήρυξη διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. (Κεφ. Ε Α παρ. ΙΙ). γ) Η δηλούμενη πολύ καλή γνώση της Αγγλικής αποδεικνύεται με τίτλο LOWER που δεν αντιστοιχεί στο επίπεδο αυτό. Ακόμη η δηλούμενη πολύ καλή γνώση της Γερμανικής γλώσσας δεν αποδεικνύεται (Παράρτημα Α προκήρυξης). 108 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του 109 ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ - ΕΙΡΗΝΗ του Νικολάου 1249 ΑΕ α) Υποβάλλει Απολυτήριο Γενικού Λυκείου (Κεφ. Α παρ. ΙΙ εδαφ. 4). β) Η δηλούμενη πολύ καλή γνώση της Αγγλικής αποδεικνύεται με τίτλο LOWER που δεν αντιστοιχεί στο επίπεδο αυτό (Παράρτημα Α προκήρυξης) Χ Αποκλείεται η συμμετοχή της στη διαδικασία του διαγωνισμού λόγω εκπροθέσμου ( ) κατάθεσης του φακέλου της αίτησης στο Ταχυδρομικό Γραφείο της οδού Αιόλου Αθηνών (Κεφ. Β προκήρυξης). Τούτο αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομικού καταστήματος της οδού Αιόλου Αθηνών.

17 110 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Αναστασίου 1264 ΑΖ α) Υποβάλλει Πτυχίο Τ.Ε.Ε. ειδικότητας Υ-παλλήλων Διοίκησης του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης και όχι οποιασδήποτε ειδικότη-τας του Τομέα Πληροφορικής (Κεφ. Α παρ. ΙΙ εδαφ. 4). β) Υποβάλλει βεβαίωση επαγγελμα-τικής κατάρτισης αντί του απαιτουμένου από την προκήρυξη διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. και μάλι-στα σε μη συναφή ειδικότητα με το αντικείμενο της θέσης (Marketing) (Κεφ. Ε παρ. 1 Α εδαφ. ΙΙ). γ) Από το υποβαλλόμενο πιστοποιητικό του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυ-ναμικού προκύπτει η παρακολούθηση προ-γράμματος STAGE με ειδικότητα ΔΕ Διοικητι-κού στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομί-ας και Οικονομικών, ήτοι σε αντικείμενο μη συναφές με το αντικείμενο της θέσης (Κεφ. Ε παρ. 1 Α εδαφ. ΙΙ). δ) Η δηλούμενη πολύ καλή κατοχή της ξένης γλώσσας ουδόλως αποδεικνύεται (Παράρτημα Α προκήρυξης). 111 ΡΗΓΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Αριστείδη 112 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Ιωάννη 113 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ του 114 ΘΩΜΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του Παναγιώτη 115 ΚΟΒΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Χαραλάμπους 1267 ΑΗ Αποκλείεται η συμμετοχή της στη διαδικασία του διαγωνισμού ως γεννηθείσα το έτος 1969 (Κεφ. Α Ι παρ. 2) Τ Η δηλούμενη πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας δεν αποδεικνύεται από τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών αφού αυτή προσκομίζει τίτλο LOWER (καλή γνώση) (Παράρτημα Α προ-κήρυξης) Σ Υποβάλλει Απολυτήριο Λυκείου κατά παρά-βαση των διατάξεων της προκήρυξης (Κεφ. Α παρ. ΙΙ εδαφ. 4) Π α) Υποβάλλει Απολυτήριο Λυκείου (Κεφ. Α παρ. ΙΙ εδαφ. 4). β) Η υποβαλλόμενη βεβαίωση Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών (INTERGRAΡHICS) για παρακολούθηση προ-γράμματος επαγγελματικής κατάρτισης σε Τμήμα Κλασσικής και Ηλεκτρονικής Γραφι-στικής COMPUTER GRAPHICS, ανεξαρτήτως του ότι δεν σχετίζεται με τα σεμινάρια ε- παγγελματικής κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ., δεν αναπληρώνει το απαιτούμενο από την οικεία προκήρυξη πρώτο βασικό τίτλο σπουδών (Κεφ. Α παρ. ΙΙ εδαφ. 4). γ) Η δηλούμενη πο-λύ καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας δεν α-ποδεικνύεται με τίτλο σπουδών που αντιστοιχεί στο επίπεδο αυτό DELF 1er Degre (Παράρτη-μα Α προκήρυξης) Ξ α) Υποβάλλει Απολυτήριο Λυκείου (Κεφ. Α παρ. ΙΙ εδαφ. 4). β) Από το υποβαλλόμενο Πτυ-χίο Ιδιωτικού Τεχνικού Επαγγελματικού Λυ-κείου (δεύτερος τίτλος) δεν αποδεικνύεται συ-νάφεια με το αντικείμενο της θέσης (Κεφ. Ε 1 Α εδαφ. ΙΙ) (παρακολούθηση μαθημάτων Γ Τάξης του Τμήματος Κτιριακών Έργων του Τομέα Δομικών

18 116 ΧΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Λάμπρου 117 ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ του Νικολάου 118 ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του 119 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ανδρέα 120 ΤΖΑΜΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙ- ΝΑ του Δημητρίου 1376 Τ Η δηλούμενη πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας ουδόλως αποδεικνύεται (Κεφ. Α παρ. 4 εδαφ. ΙΙΙ) Ρ Αποκλείεται η συμμετοχή της στη διαδικασία του διαγωνισμού ως γεννηθείσα το έτος 1970 (Κεφ. Α Ι παρ. 2) ΑΒ α) Από το υποβαλλόμενο πτυχίο του Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου Ελληνικού αποδεικνύεται ότι αυτή παρακολούθησε μαθήματα Τρίτης Τάξης του Τμήματος Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων του Τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών, δηλαδή σε αντικείμενο μη συναφές με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης. β) Δηλώνεται η παρακολούθηση Προγράμματος STAGE ή σεμιναρίου επαγγελματικής κατάρτισης χωρίς να αποδεικνύονται (Κεφ. Ε παρ. 1 Α εδαφ. ΙΙ). γ) Η δηλούμενη πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας ουδόλως αποδεικνύεται (Παράρτημα Α προκήρυξης) Σ α) Υποβάλλει Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου (Κεφ. Α παρ. ΙΙ εδαφ. 4). β) Δηλώνεται η παρακολούθηση Προγράμματος STAGE χωρίς να αποδεικνύεται (Κεφ. Ε παρ. 1 Α εδαφ. ΙΙ). γ) Η δηλούμενη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας πιστοποιείται μόνο με επίσημη μετάφραση (Παράρτημα Α ) χωρίς να συνοδεύεται αυτή και από απλό φωτοαντίγραφο του οικείου τίτλου σπουδών (σχετικό το αριθμ. 5/ παραγρ. 15 πρακτικό της Πενταμελούς Επιτροπής Διαγωνισμού) Σ Αποκλείεται η συμμετοχή της στη διαδικασία του διαγωνισμού λόγω μη υποβολής αποδεικτικού καταβολής του προσήκοντος παραβόλου (Κεφ. Β ). 121 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του Παναγιώτη 1461 Π Αποκλείεται η συμμετοχής της στη διαδικασία του διαγωνισμού ως γεννηθείσα το έτος 1963 (Κεφ. Α παρ. Ι εδαφ. 2).

19 122 ΜΠΟΝΤΙΩΤΗ ΑΡΕΤΗ του 1470 Σ α) Υποβάλλει Απολυτήριο Λυκείου (Κεφ. Α παρ. ΙΙ εδαφ. 4). β) Υποβάλλει Δίπλωμα Ο.Ε.Ε.Κ. ειδικότητας «Διοικητικό και Οικονο-μικό στέλεχος Επιχειρήσεων» μη συναφές με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (Κεφ. Ε παρ. 1 Α εδαφ. ΙΙ). γ) Από το υποβαλ-λόμενο πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμι-ναρίου επαγγελματικής κατάρτισης Ο.Α.Ε.Δ. σε θέματα Διοικητικής Υποστήριξης δεν προ-κύπτει η συνάφεια με το αντικείμενο της προ-κηρυσσόμενης θέσης (Κεφ. Ε παρ. 1 Α εδαφ. ΙΙ). δ) Η δηλούμενη πολύ καλή γνώση της Αγ-γλικής γλώσσας αποδεικνύεται με τίτλο LOWER (Παράρτημα Α προκήρυξης). 123 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Δημητρίου 1472 Π α) Υποβάλλει Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλα-δικού Λυκείου 1η Δέσμη (Κεφ. Α παρ. ΙΙ εδαφ. 4) και β) Η δηλούμενη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με μεταπτυ-χιακό τίτλο Πανεπιστημίου Εξωτερικού ο ο-ποίος δεν είναι αναγνωρισμένος από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (Παράρτημα Α εδάφ. ΙΙ προκή-ρυξης). 124 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΛΕ-ΞΑΝΔΡΑ του Λάμπρου 125 ΡΟΔΗ ΑΣΚΛΗΠΙΑ του Βασιλείου 126 ΓΡΑΨΙΤΗ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη 127 ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑ-ΓΙΩΤΗΣ του Αργυρίου 128 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ του Ηλία 1474 Χ Αποκλείεται η συμμετοχή της στη διαδικασία του διαγωνισμού ως γεννηθείσα το έτος 1972 (Κεφ. Α παρ. 1 εδαφ. 2) Ρ α) Υποβάλλει Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου (Κεφ. Α παρ. ΙΙ εδαφ. 4). β) Από την υποβαλ-λόμενη βεβαίωση Ο.Ε.Ε.Κ. προκύπτει η από-κτηση Διπλώματος ειδικότητας «Γραμματέας Νομικών Επαγγελμάτων» δηλαδή μη συναφής προς το αντικείμενο της θέσης (Κεφ. Ε παρ. 1 Α εδαφ. ΙΙ). γ) Η δηλούμενη πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας ουδόλως αποδεικνύεται (βλ. Παράρτημα Α προκήρυξης) ΑΖ α) Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου), β) Το προσκομιζόμενο πτυ-χίο για την απόδειξη του επιπέδου γλωσσομά-θειας είναι κατώτερο του απαιτούμενου (Lower) (Κεφ. Α, ΙΙ, 4, ΙΙΙ, α σε συνδ. με Παρ/μα Α της προκήρυξης) Ρ α) Μη αποδεκτοί τίτλοι σπουδών (Απολυτήριο Γενικού Λυκείου και Βεβαίωση Επαγγελματι-κής Κατάρτισης χωρίς Δίπλωμα), β) Δεν αποδεικνύεται το δηλούμενο επίπεδο γλωσσομά-θειας (Κεφ. Α, ΙΙ, 4, ΙΙΙ, α και Παρ/μα Α της προκήρυξης) ΑΑ Δεν δηλώνεται επίπεδο γλωσσομάθειας, ούτε προσκομίζεται σχετικό πτυχίο ή δίπλωμα (Κεφ. Α, ΙΙΙ, α σε συνδ. με Παρ/μα Α της προκήρυ-ξης).

20 129 ΞΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Νικολάου 130 ΖΙΩΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του 131 ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη 132 ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλου 1536 Χ α) Υπέρβαση ορίου ηλικίας (έτος γέννησης 1988), β) Το προσκομιζόμενο πτυχίο για την απόδειξη του επιπέδου γλωσσομάθειας είναι κατώτερο του απαιτούμενου (Κρατικό Πιστο-ποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2) (Κεφ. Α, Ι, 2, ΙΙΙ, α σε συνδ. με Παρ/μα Α της προ-κήρυξης) Σ α) Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Τ.Ε.Λ. / Τομέας Μηχανολογικού, Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης όχι Δίπλωμα από Ι.Ε.Κ., με ειδικότητα Ψυκτικού, η οποία δεν είναι συναφής), β) Δεν αποδεικνύεται γνώση ξένης γλώσσας (Κεφ. Α, ΙΙ, 4, ΙΙΙ, α και Παρ/μα Α της προκήρυξης) 1547 Ξ α) Υπέρβαση ορίου ηλικίας (έτος γέννησης 1971), β) Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απο-λυτήριο Γενικού Λυκείου) (Κεφ. Α, Ι, 2, ΙΙ, 4 της προκήρυξης) Ρ Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Γενικού Λυκείου) (Κεφ. Α, ΙΙ, α της προκή-ρυξης). 133 ΤΟΠΑΛΗ ΣΑΡΑΝΤΗ ΑΝΝΑ του Βασιλείου 134 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Ιωάννη 1586 Σ α) Υπέρβαση ορίου ηλικίας (έτος γέννησης 1972), β) Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Α-πολυτήριο Γενικού Λυκείου), γ) Επίπεδο γλωσσομάθειας στην Αγγλική γλώσσα κατώτε-ρου του απαιτούμενου (Lower) (Κεφ. Α, I, 2, ΙΙ, 4, IIΙ, α και Παρ/μα Α της προκήρυξης) Π Mη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Γενικού Λυκείου) (Κεφ. Α, ΙΙ, α της προκή-ρυξης). 135 ΛΑΓΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του 136 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Κωνσταντίνου 137 ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ του Ιωάννη 1609 Π Δεν αποδεικνύεται το δηλούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας στην Αγγλική γλώσσα. Το προσκομιζόμενο πτυχίο (Lower) είναι κατώτε-ρο του απαιτούμενου (Κεφ. Α, ΙΙΙ, α και Παρ/μα Α της προκήρυξης) Ι α) Υπέρβαση ορίου ηλικίας (έτος γέννησης 1957), β) Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Α-πολυτήριο Εξαταξίου Γυμνασίου), γ) Δεν απο-δεικνύεται το δηλούμενο επίπεδο γλωσσομά-θειας (Κεφ. Α, Ι, 2, ΙΙ, 4 και ΙΙΙ, α, σε συνδ. με Παρ/μα Α της προκήρυξης) Φ Δεν αποδεικνύεται το δηλούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας (Κεφ. Α, ΙΙΙ, α σε συνδ. με Παρ/μα Α της προκήρυξης).