ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αθήνα, Αριθµ. πρωτ /ΕΥ &ΠΤΣ3089 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ /νση: Νίκης 10, Αθήνα Τηλ.: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ «Τεχνικού Συµβούλου Συντονισµού και Ελέγχου για τα έργα που συγχρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Συνοχής : Αποχέτευση Ανατολικού και υτικού τοµέα Θριασίου Πεδίου ( ευτερεύον ίκτυο) και Βασικοί συλλεκτήρες και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων στο Θριάσιο Πεδίο» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : πλέον Φ.Π.Α. ικαίωµα προαίρεσης: πλέον Φ.Π.Α. ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Σελίδα 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 Άρθρο 1. Προκήρυξη... 4 Άρθρο 2. Πλαίσιο, βασικοί ορισµοί και στοιχεία ΕΡΓΩΝ... 4 Άρθρο 3. Στοιχεία του ιαγωνισµού... 7 Άρθρο 4. Νοµικό Πλαίσιο... 8 Άρθρο 5. Αντικείµενο της σύµβασης παροχής υπηρεσιών... 9 Άρθρο 6. Τόπος παροχής υπηρεσιών...11 Άρθρο 7. ιάρκεια...12 Άρθρο 8. Προϋπολογισµός και δικαίωµα προαίρεσης...12 Άρθρο 9. Παραδοτέα...13 Άρθρο 10. Αµοιβή...15 Άρθρο 11. Χρονοδιάγραµµα υποβολής παραδοτέων...16 Άρθρο 12. Γλώσσα ιαγωνισµού και γλώσσα της ΣΥΜΒΑΣΗΣ...17 ΙΙ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 13. Προθεσµίες, τόπος υποβολής προσφορών...19 Άρθρο 14. Χρόνος Ισχύος Προσφοράς...19 Άρθρο 15. Επιτροπή ιαγωνισµού...19 Άρθρο 16. ικαιούµενοι Συµµετοχής Αποκλειόµενοι από το ιαγωνισµό...20 Άρθρο 17. Λοιπά στοιχεία του διαγωνισµού...23 Άρθρο 18. Οργάνωση, ιοίκηση και Προσωπικό του ΤΣΣΕ...23 Άρθρο 19. Τεύχη ιαγωνισµού και διευκρινίσεις επ αυτών...26 ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Άρθρο 20. Περιεχόµενο Φακέλου Συµµετοχής...27 Άρθρο 21. Περιεχόµενα Υποφακέλου ικαιολογητικά Συµµετοχής...28 Άρθρο 22. Περιεχόµενα Υποφακέλου Τεχνικής Προσφοράς...41 Άρθρο 23. Περιεχόµενα Υποφακέλου Οικονοµικής Προσφοράς...42 IV. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Άρθρο 24. ιαδικασία Αξιολόγησης...43 Άρθρο 25. Αποτέλεσµα επιλογής...47 Άρθρο 26. Κατάρτιση Σύµβασης Εγγυήσεις...47 V. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 27. Παραλαβή του έργου του ΤΣΣΕ...49 Άρθρο 28. Προθεσµίες Ρήτρες καθυστέρησης...49 Άρθρο 29. Εγγυητική Ευθύνη...49 Άρθρο 30. Εκχωρήσεις Μεταβιβάσεις...50 Άρθρο 31. Εξωτερικοί Συνεργάτες...50 Άρθρο 32. Εκπροσώπηση του ΤΣΣΕ...50 Άρθρο 33. Γενικά καθήκοντα, ευθύνες υποχρεώσεις του ΤΣΣΕ...51 Άρθρο 34. Ο ΤΣΣΕ ως Ανεξάρτητος Εργολάβος...51 Άρθρο 35. Εµπιστευτικότητα...52 Άρθρο 36. Κυριότητα Στοιχείων και Εγγράφων...52 Άρθρο 37. Συµµόρφωση προς την Ισχύουσα Νοµοθεσία...52 Άρθρο 38. Φορολογικές Υποχρεώσεις του ΤΣΣΕ...52 Άρθρο 39. Υποχρεώσεις Ασφάλισης...53 Άρθρο 40. Αλληλογραφία του ΤΣΣΕ µε το ΥΠΟΙΟ...53 Άρθρο 41. Αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών από τον ΤΣΣΕ...53 Άρθρο 42. Λύση ΣΥΜΒΑΣΗΣ...53 Άρθρο 43. Αναστολή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ...54 Άρθρο 44. Λήξη της ΣΥΜΒΑΣΗΣ...55 Άρθρο 45. ιαιτησία ικαστήρια...55 Σελίδα 2

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 57 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III.: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΟΜΑ ΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.: ΕΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 61 Σελίδα 3

4 Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1. Προκήρυξη 1.1 Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών (εφεξής ΥΠΟΙΟ), Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης και Παρακολούθησης ταµείου Συνοχής (εφεξής ΕΥ &ΠΤΣ) προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισµό προϋπολογισµού πλέον Φ.Π.Α., µη συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος προαίρεσης ύψους πλέον Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για την πρόσληψη: «Τεχνικού Συµβούλου Συντονισµού και Ελέγχου για τα έργα που συγχρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Συνοχής : Αποχέτευση Ανατολικού και υτικού τοµέα Θριασίου Πεδίου ( ευτερεύον ίκτυο) και Βασικοί συλλεκτήρες και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων στο Θριάσιο Πεδίο». 1.2 Ο διαγωνισµός ακολουθεί την ανοικτή διαδικασία σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ. Άρθρο 2. Πλαίσιο, βασικοί ορισµοί και στοιχεία ΕΡΓΩΝ 2.1 Τα έργα αποχέτευσης, επεξεργασίας και διάθεσης των λυµάτων του Θριασίου Πεδίου θα εξυπηρετήσουν τα οικιστικά κέντρα Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Μάνδρα και Μαγούλα της υτικής Αττικής. Τα έργα είναι άµεσης προτεραιότητας, είναι σύνθετα µε ιδιαίτερες δυσκολίες γεωτεχνικές, κυκλοφοριακές, µεγάλο τµήµα των δικτύων θα κατασκευαστεί σε αρχαιολογική περιοχή και στην κατασκευή τους εµπλέκονται πολλοί συναρµόδιοι φορείς. 2.2 Η Ελλάδα πρότεινε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής Ε.Ε.) ενέκρινε µε τις αποφάσεις Ε(2004)5718/ και Ε(2004)5719/ όπως τροποποιήθηκε µε την E(2005)5288/ απόφαση, τη συγχρηµατοδότηση από πόρους του Ταµείου Συνοχής των κατωτέρω έργων, που ολοκληρώνουν την Α Φάση των έργων του Θριασίου : α. Αποχέτευση Ανατολικού και υτικού τοµέα Θριασίου Πεδίου ( ευτερεύον ίκτυο) β. Βασικοί συλλεκτήρες και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων στο Θριάσιο Πεδίο Στο εξής τα ανωτέρω θα αναφέρονται ως «ΕΡΓΑ». 2.3 Τα βασικά στοιχεία των ΕΡΓΩΝ έχουν ως εξής: α. «Αποχέτευση Ανατολικού και υτικού τοµέα Θριασίου Πεδίου ( ευτερεύον ίκτυο)» - Φορέας Υλοποίησης /Προϊσταµένη Αρχή: ΝΑ. Αττικής (εφεξής ΝΑ Α) Σελίδα 4

5 - ιευθύνουσα Υπηρεσία: ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΝΑ Α - Φορέας Λειτουργίας : ΕΥ ΑΠ ΑΕ (εφεξής ΕΥ ΑΠ) - Το ΕΡΓΟ θα υλοποιηθεί µε µία (1) εργολαβία, που θα ανατεθεί µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή και µία (1) σύµβαση παροχής υπηρεσιών που αφορά τον Σύµβουλο Υποστήριξης της ΝΑ Α (συνολικά δύο (2) υποέργα). Η εργολαβία κατασκευής δηµοπρατήθηκε στις , η σύµβαση του Συµβούλου Υποστήριξης της ΝΑ Α έχει ήδη ανατεθεί. β. «Βασικοί συλλεκτήρες και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων στο Θριάσιο Πεδίο»: - Φορέας Υλοποίησης/ Προϊσταµένη Αρχή/ ιευθύνουσα Υπηρεσία/ Φορέας Λειτουργίας: ΕΥ ΑΠ - Το ΕΡΓΟ θα υλοποιηθεί µε τρεις (3) εργολαβίες και µία (1) σύµβαση παροχής υπηρεσιών που αφορά τον Σύµβουλο Υποστήριξης της ΕΥ ΑΠ (συνολικά τέσσερα (4) υποέργα). ύο εργολαβίες θα ανατεθούν µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή, ενώ η τρίτη εργολαβία θα ανατεθεί µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά (Μελέτη Κατασκευή). - Οι εργολαβίες «Βασικοί συλλεκτήρες αποχέτευσης ακαθάρτων υτικού Τοµέα Θριασίου Πεδίου, Εργολαβία Α431» και «Βασικοί συλλεκτήρες αποχέτευσης ακαθάρτων υτικού Τοµέα Θριασίου Πεδίου, Εργολαβία Α432» δηµοπρατήθηκαν στις 07/08/2006, η εργολαβία κατασκευής της εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων (Εργολαβία Α433) δηµοπρατήθηκε στις 5/12/2006 και η σύµβαση παροχής υπηρεσιών συµβούλου δηµοπρατήθηκε στις 02/11/ Στο πλαίσιο της διαβούλευσης που προηγήθηκε της έγκρισης των παραπάνω ΕΡΓΩΝ οι Ελληνικές Αρχές ανέλαβαν να υλοποιήσουν τα εξής: Τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ των εµπλεκοµένων φορέων που θα υλοποιήσουν τα ΕΡΓΑ ως αρµόδιοι για την εκτέλεση οργανισµοί, όπου ορίζεται ο τρόπος συνεργασίας µεταξύ των φορέων, ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσµα κατά την υλοποίηση και τη λειτουργία των ΕΡΓΩΝ. Η Προγραµµατική Σύµβαση έχει υπογραφεί µεταξύ της ΝΑ Α, των ήµων Ελευσίνας, Ασπροπύργου, Μάνδρας, της Κοινότητας Μαγούλας και της ΕΥ ΑΠ, έχει διαβιβαστεί στις υπηρεσίες της Ε.Ε. µε το υπ. αρ /ΕΥ &ΠΤΣ2021/ έγγραφο και αφορά τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει κάθε µέρος κατά την υλοποίηση του ΕΡΓΟΥ «Αποχέτευση Ακαθάρτων Ανατολικού και υτικού τοµέα Θριασίου Πεδίου ( ευτερεύον ίκτυο)» Τη σύσταση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΡΓΩΝ (εφεξής ΚΕΠΕ), µε αρµοδιότητα και για τα δύο προαναφερθέντα ΕΡΓΑ που θα κατασκευασθούν στο Θριάσιο Πεδίο της Αττικής. Στην ΚΕΠΕ συµµετέχουν εκπρόσωποι που ορίζονται από τους παρακάτω φορείς: Σελίδα 5

6 - Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΥΠΟΙΟ). - Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον» του ΥΠΕΧΩ Ε (εφεξής ΕΥ ΕΠΠΕΡ) - Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση υτικής Αττικής (ΝΑ Α) - ήµος Ασπροπύργου - ήµος Ελευσίνας - ήµος Μάνδρας - Κοινότητα Μαγούλας - Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης ΑΕ (ΕΥ ΑΠ) - Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.). - Τεχνικό Σύµβουλο Συντονισµού και Ελέγχου που θα προσλάβει το ΥΠΟΙΟ (εφεξής ΤΣΣΕ) - Σύµβουλο Υποστήριξης που θα προσλάβει η ΝΑ Α - Σύµβουλο Υποστήριξης που θα προσλάβει η ΕΥ ΑΠ. Πρόεδρος της ΚΕΠΕ είναι ο Προϊστάµενος της ΕΥ &ΠΤΣ. Στην ΚΕΠΕ µπορούν να παρίστανται, µετά από πρόσκληση του Προέδρου, και εκπρόσωποι άλλων φορέων, οργανισµών ή οργανώσεων. Μπορούν επίσης να προσκαλούνται εµπειρογνώµονες σε οικονοµικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστηµονικά και λοιπά θέµατα. Η ΚΕΠΕ ενηµερώνεται και από τον ΤΣΣΕ που θα προσληφθεί µε τον παρόντα διαγωνισµό Την πρόσληψη από τη ΝΑ Α Συµβούλου Υποστήριξης που θα υποστηρίξει τις Τεχνικές Υπηρεσίες της κατά την περίοδο υλοποίησης του έργου ευθύνης της Την πρόσληψη από την ΕΥ ΑΠ Συµβούλου Υποστήριξης που θα υποστηρίξει τις Τεχνικές Υπηρεσίες της κατά την περίοδο υλοποίησης του έργου ευθύνης της, όπως ορίζεται στην µε αριθµό E(2005)5288/ απόφαση της Ε.Ε. που τροποποίησε την µε αριθµό Ε(2004)5719/ απόφαση. Ο Σύµβουλος Υποστήριξης της ΕΥ ΑΠ συµµετέχει στις συνεδριάσεις της ΚΕΠΕ και σε τεχνικές συναντήσεις για τα ΕΡΓΑ Την πρόσληψη από το ΥΠΟΙΟ Τεχνικού Συµβούλου Συντονισµού και Ελέγχου (ΤΣΣΕ), για να εισηγείται στην ΕΥ &ΠΤΣ του ΥΠΟΙΟ και στην ΕΥ ΕΠΠΕΡ του ΥΠΕΧΩ Ε και να ενηµερώνει τα λοιπά µέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΡΓΩΝ (ΚΕΠΕ) για την εξέλιξη της υλοποίησης των ΕΡΓΩΝ. 2.5 Με τον παρόντα διαγωνισµό επιδιώκεται η επιλογή κατάλληλου Συµβούλου που θα συνδράµει την ΕΥ &ΠΤΣ και την ΕΥ ΕΠΠΕΡ του ΥΠΕΧΩ Ε, στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το θεσµικό πλαίσιο και το Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Ταµείου Συνοχής, σύµφωνα µε την µε αριθµό 41/2006 Γνωµοδότηση και το µε αριθµό πρωτοκόλλου 790/Ερ.21/06 έγγραφο του ΝΣΚ. Η ΕΥ ΕΠΠΕΡ έχει την αρµοδιότητα να προεγκρίνει όλες τις πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται και εµπίπτουν στο Ν.1418/84, Σελίδα 6

7 σύµφωνα µε το Ν.2860/2000 και το συµφωνηµένο µε την Ε.Ε. Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Ταµείου Συνοχής. Το ΥΠΟΙΟ στοχεύει στην επιλογή καταλλήλου Συµβούλου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλή εποπτεία των ΕΡΓΩΝ και η εφαρµογή αποτελεσµατικού συστήµατος παρακολούθησης και ελέγχου ώστε να επιτυγχάνεται η παράλληλη και ταυτόχρονη παρακολούθηση των δυο ΕΡΓΩΝ σύµφωνα µε τους στόχους που τίθενται από τις ανωτέρω αναφερόµενες εγκριτικές αποφάσεις και τους κανονισµούς. Άρθρο 3. Στοιχεία του ιαγωνισµού 3.1 Αναθέτουσα Αρχή Αναθέτουσα Αρχή (εφεξής ΑΑ) για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου Συντονισµού και Ελέγχου για τα έργα «Αποχέτευση Ανατολικού και υτικού τοµέα Θριασίου Πεδίου ( ευτερεύον ίκτυο)» και «Βασικοί συλλεκτήρες και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων στο Θριάσιο Πεδίο» είναι το ΥΠΟΙΟ. ιευθύνουσα Υπηρεσία: Είναι η ΕΥ &ΠΤΣ. Η µεταβολή των παραπάνω αρχών, οργάνων ή υπηρεσιών, κατ εφαρµογή των κείµενων διατάξεων, δεν επηρεάζει τη νοµιµότητα της παρούσης ιακήρυξης διαγωνισµού ή της σύµβασης που θα υπογραφεί συνέπεια αυτής. Η ΑΑ υπέχει υποχρέωση να ενηµερώσει σχετικά τους ενδιαφεροµένους. Σε κάθε περίπτωση και ειδικά για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, ΑΑ του ΤΣΣΕ είναι το ΥΠΟΙΟ. 3.2 Κατηγορία και Περιγραφή Υπηρεσιών - Ταξινόµηση Οι υπηρεσίες που προκηρύσσονται µε την παρούσα αφορούν κυρίως στην παροχή υποστήριξης της ΑΑ στο συντονισµό, εποπτεία και παρακολούθηση της υλοποίησης των ΕΡΓΩΝ και κατατάσσονται στις κύριες κατηγορίες CPV, κύριο λεξιλόγιο και του Κανονισµού (ΕΚ) 2151/2003 (Κατηγορία 12 CPC 867 του Παραρτήµατος ΙΙ του Οδηγίας 2004/18/ΕΚ). 3.3 Τύπος ιαδικασίας ιαγωνισµού Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε βάση την ανοικτή διαδικασία σύµφωνα µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Η συµµετοχή στον παρόντα διαγωνισµό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, για όσους πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα ιακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούµενη επαγγελµατική επάρκεια και εµπειρία. 3.4 Αποδοχή των όρων της Προκήρυξης Η συµµετοχή του καθενός εκ των ιαγωνιζόµενων στην διαδικασία έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την πλήρη και χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή του συνόλου των όρων της παρούσας και των παραρτηµάτων της, των οποίων θεωρείται ότι έχει λάβει πλήρη γνώση. Σελίδα 7

8 3.5 ικαίωµα Ματαίωσης Η ΑΑ διατηρεί το δικαίωµα να αποφασίσει την ακύρωση της διαδικασίας σε οποιαδήποτε φάση της. Επίσης, αν από την ΑΑ διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, µπορεί αυτή να ακυρωθεί µερικώς και είτε να αναµορφωθεί το αποτέλεσµα της είτε να διαταχθεί η επανάληψη της από το σηµείο που έγινε το λάθος ή παράλειψη χωρίς ουδεµία υποχρέωση καταβολής αποζηµιώσεως εξ αυτού ή οιουδήποτε άλλου λόγου στους ιαγωνιζόµενους. 3.6 Αποστολή Περιληπτικής ιακήρυξης Η ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της παρούσας στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζεται η Τρίτη 19 εκεµβρίου Αυθεντικό είναι µόνο το κείµενο της παρούσας (στην Ελληνική Γλώσσα), περίληψη της οποίας αποστέλλεται προς δηµοσίευση. Περίληψη της παρούσας ιακήρυξης θα αποσταλεί στον Ελληνικό Τύπο και στο ελτίο του ΤΕΕ. Άρθρο 4. Νοµικό Πλαίσιο Ο διαγωνισµός, η ΣΥΜΒΑΣΗ καθώς και οι σχέσεις µεταξύ της ΑΑ και του ΤΣΣΕ διέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και ιδιαίτερα από τις διατάξεις: 1. του Ν. 2362/95 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», 2. του άρθρου 4 παρ. 1 του 1960/1991, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 12 παρ 2 του Ν. 2860/2000 και στη συνέχεια µε το άρθρο 37 παρ. 8 & 9 του 2937/2001, 3. του Π 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων», 4. της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» 5. της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, «για τον συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρµογής των διαδικασιών προσφυγής στον τοµέα της σύναψης των συµβάσεων κρατικών προµηθειών και δηµοσίων ΕΡΓΩΝ», 6. του Ν. 2522/1997, «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων δηµοσίων ΕΡΓΩΝ, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ», 7. του άρθρου 98 παρ.1β του Συντάγµατος 2001, που αφορά στον έλεγχο συµβάσεων µεγάλης οικονοµικής αξίας, στις οποίες αντισυµβαλλόµενος είναι το ηµόσιο ή άλλο νοµικό πρόσωπο που εξοµοιώνεται µε το ηµόσιο από την άποψη αυτή, όπως ο Νόµος ορίζει, 8. του άρθρου 8 του Ν. 2741/99, «Κρατικές προµήθειες», Σελίδα 8

9 9. του Π 82/96 «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών ελληνικών ανωνύµων εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης ΕΡΓΩΝ ή προµηθειών του ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα», όπως ισχύει, 10. του Ν. 3060/2002, Άρθρο 2, «Έλεγχος νοµιµότητας συµβάσεων προµηθειών, παροχής υπηρεσιών και δηµοσίων ΕΡΓΩΝ», 11. του Ν. 3090/2002, Άρθρο 9, παράγραφος 3, 12. του Π.. 394/1996, «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)», (αναλογική και συµπληρωµατική εφαρµογή), 13. του Ν. 2286/1995, «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις σχετικών θεµάτων» (αναλογική και συµπληρωµατική εφαρµογή), 14. της Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µε αρ / ΙΟΕ/1264 «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονοµίας Χρήστου Φώλια» (ΦΕΚ 1432/Β/ ), 15. του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ Α 30/ ), όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3414/2005 (ΦΕΚ Α 279/ ) και ισχύει. Άρθρο 5. Αντικείµενο της σύµβασης παροχής υπηρεσιών 5.1 Το ΥΠΟΙΟ στοχεύει στην επιλογή καταλλήλου Συµβούλου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλή εποπτεία των ΕΡΓΩΝ και η εφαρµογή αποτελεσµατικού συστήµατος παρακολούθησης και ελέγχου ώστε να επιτυγχάνεται η παρακολούθηση των δυο ΕΡΓΩΝ σύµφωνα µε τους στόχους που τίθενται από τις σχετικές εγκριτικές αποφάσεις και τους κανονισµούς. 5.2 Ο ΤΣΣΕ θα έχει διαχειριστικό ρόλο και θα λειτουργεί επιτελικά στο οργανωτικό πλαίσιο που έχει θεσµοθετηθεί για τα εν λόγω ΕΡΓΑ και λαµβάνοντας υπόψη την ύπαρξη των Συµβούλων Υποστήριξης των Φορέων Υλοποίησης των ΕΡΓΩΝ (ΝΑ Α και ΕΥ ΑΠ) και τις απαιτήσεις των εγκριτικών αποφάσεων. 5.3 Ο ΤΣΣΕ θα γνωµοδοτεί προς την ΑΑ χωρίς να έχει δικαίωµα απευθείας εντολών προς τους αναδόχους κατασκευαστές των ΕΡΓΩΝ ή/και τις υπηρεσίες των Φορέων Υλοποίησης. 5.4 Ο ΤΣΣΕ θα λαµβάνει πληροφορίες από την ΑΑ µέσα από ολοκληρωµένο σύστηµα προγραµµατισµού και ελέγχου των ΕΡΓΩΝ και θα έχει την ευθύνη εξαγωγής επιτελικών συµπερασµάτων σχετικά µε την υλοποίηση των στόχων, όπως αυτοί καθορίζονται στις εγκριτικές αποφάσεις (βλέπε και Παράρτηµα Ι - Οργανόγραµµα). 5.5 Αναλυτικότερα τα καθήκοντα περιλαµβάνουν: Λεπτοµερή αποτύπωση της κατάστασης προόδου των ΕΡΓΩΝ κατά το χρόνο ανάληψης των καθηκόντων του ΤΣΣΕ, λαµβάνοντας υπόψη τις εγκεκριµένες επιµέρους εκθέσεις των Φορέων Υλοποίησης των ΕΡΓΩΝ. Σελίδα 9

10 5.5.2 Τον ορισµό συστήµατος προγραµµατισµού και ελέγχου των ΕΡΓΩΝ, όπου προσδιορίζονται φυσικοί και οικονοµικοί δείκτες και στόχοι καθώς και χρήσιµες ενέργειες. Ειδικότερα, η εν λόγω αρµοδιότητα συνίσταται στο σχεδιασµό των διαδικασιών και εντύπων που συνιστούν το σύστηµα επικοινωνίας, προγραµµατισµού και ελέγχου των ΕΡΓΩΝ και περιλαµβάνουν την απαίτηση για ροή πληροφοριών µεταξύ των εµπλεκοµένων υπηρεσιών (ΥΠΟΙΟ ΕΥ &ΠΤΣ, ΕΥ ΕΠΠΕΡ, ΕΥ ΑΠ, ΝΑ Α), µε βάση τα προερχόµενα από τους Φορείς Υλοποίησης στοιχεία Τον καθορισµό αναφοράς και πληροφόρησης προκειµένου να είναι δυνατή η αποτελεσµατική εποπτεία της οικονοµικής και φυσικής προόδου των ΕΡΓΩΝ. Ειδικότερα, η εν λόγω αρµοδιότητα συνίσταται στον καθορισµό των απαιτήσεων και στον σχεδιασµό των διαδικασιών για τη ροή πληροφοριών µεταξύ του ΤΣΕΕ και των εµπλεκοµένων φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των Συµβούλων Υποστήριξης των Φορέων Υλοποίησης των ΕΡΓΩΝ. Επίσης, περιλαµβάνει και το σχεδιασµό της δοµής των αναφορών που θα πρέπει να υποβάλλονται µε βάση τα προερχόµενα από τους Φορείς Υλοποίησης στοιχεία Συγκεντρωτική / συνοπτική παρακολούθηση της υλοποίησης του: Φυσικού αντικειµένου (φ.α.) Οικονοµικού αντικειµένου (ο.α.) Χρονικού προγραµµατισµού (χ.π.) Λεπτοµερή καταγραφή και αποτύπωση των απαιτούµενων βηµάτων για την ολοκλήρωση των ΕΡΓΩΝ και συστηµατική παρακολούθηση της εξέλιξης αυτών α. Σε ό,τι αφορά τις συµβάσεις για την υλοποίηση των ΕΡΓΩΝ που έχουν προκηρυχθεί αλλά δεν έχουν ανατεθεί κατά το χρόνο ανάληψης των καθηκόντων του ΤΣΕΕ, ο ΤΣΣΕ θα προβεί σε γνωµοδότηση επί της αρτιότητας και ποιότητας των µελετών µε τις οποίες δηµοπρατήθηκαν τα ΕΡΓΑ, επί της συµβατότητας των τευχών δηµοπράτησης µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο και τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και σε γνωµοδότηση για τον έλεγχο της κανονικότητας των διαδικασιών ανάδειξης αναδόχων και σύναψης των συµβάσεων των ΕΡΓΩΝ. β. Σε ό,τι αφορά τις συµβάσεις για την υλοποίηση των ΕΡΓΩΝ που δεν έχουν δηµοπρατηθεί κατά το χρόνο ανάληψης των καθηκόντων του ΤΣΕΕ, ο ΤΣΣΕ θα προβεί σε επιβεβαίωση της αρτιότητας και ποιότητας των µελετών των υπό δηµοπράτηση υποέργων των ΕΡΓΩΝ και της συµβατότητας των τευχών δηµοπράτησης µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο και τις τεχνικές προδιαγραφές. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΤΣΕΕ υποδεικνύει στην ΑΑ τυχόν διορθωτικά µέτρα και στη συνέχεια ελέγχει τα διορθωµένα στοιχεία ως προς το βαθµό εφαρµογής των υποδείξεών του αλλά και ως προς την συνάφεια αυτών µε τις τυχόν λοιπές παραδοχές ή διορθώσεις που έχουν γίνει από τους Φορείς Υλοποίησης, ώστε να προκύπτουν συνολικά άρτιες µελέτες και τεύχη δηµοπράτησης των υποέργων. Σελίδα 10

11 Στις περιπτώσεις του άρθρου β, ο ΤΣΕΕ προβαίνει σε έλεγχο της κανονικότητας των διαδικασιών ανάδειξης αναδόχων και σύναψης των συµβάσεων των ΕΡΓΩΝ Έλεγχο, στο πνεύµα της υψηλής εποπτείας, της εκτέλεσης και διαχείρισης των συµβάσεων και γνωµοδότηση προς την ΕΥ &ΠΤΣ, µε ταυτόχρονη κοινοποίηση στην ΕΥ ΕΠΠΕΡ, για κάθε στάδιο υλοποίησης των ΕΡΓΩΝ Υψηλή εποπτεία επί του χρονικού προγραµµατισµού, ειδικότερα: Παρακολούθηση του συνολικού αναλυτικού χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης όλων των τεχνικών υποέργων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ακριβόχρονη υλοποίηση των ΕΡΓΩΝ, που αφορά και την ανάπτυξη των µετώπων εργασίας. ιαπίστωση τυχόν προβληµάτων. Υποβολή προτάσεων προς την ΕΥ &ΠΤΣ, µε ταυτόχρονη κοινοποίηση στην ΕΥ ΕΠΠΕΡ, εφόσον απαιτείται Έλεγχο Τεχνικών ελτίων ΕΡΓΩΝ και Υποέργων, των Μηνιαίων ελτίων ήλωσης απανών Υποέργων και το Τριµηνιαίων ελτίων Παρακολούθησης ΕΡΓΩΝ και Υποέργων του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος καθώς και των Εκθέσεων Προόδου του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του Ταµείου Συνοχής Έλεγχο της επιλεξιµότητας των εργασιών και πληρωµών Έλεγχο των δαπανών σε σχέση µε το υλοποιηθέν Φυσικό Αντικείµενο καθώς και πρόβλεψη για τη λειτουργικότητα του Φυσικού Αντικειµένου που θα υλοποιηθεί Η αρµοδιότητα της συµµετοχής στις επιµετρήσεις συνίσταται στην υψηλή εποπτεία των εκτελεσθησοµένων επιµετρήσεων ως ακολούθως: ειγµατοληπτική επαλήθευση των εγκεκριµένων από τους Φορείς Υλοποίησης επιµετρητικών στοιχείων. Συγκριτική αξιολόγηση µε τα στοιχεία της µελέτης εφαρµογής. Επισήµανση στην ΑΑ τυχόν προβληµάτων Συµµετοχή στις συνεδριάσεις της ΚΕΠΕ καθώς και στις Τεχνικές Συσκέψεις που αφορούν ζητήµατα αρµοδιότητας του ΤΣΣΕ ιενέργεια δειγµατοληπτικών επιθεωρήσεων στο φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο των ΕΡΓΩΝ, όπως απορρέει από το ρόλο του υψηλά εποπτεύοντος φορέα. Άρθρο 6. Τόπος παροχής υπηρεσιών 6.1 Ο ΤΣΣΕ παρέχει τις υπηρεσίες του στην έδρα του και στην έδρα της ΕΥ &ΠΤΣ και της ΕΥ ΕΠΠΕΡ ή όπου αλλού ζητηθεί από την ΑΑ εντός Αττικής, καθ όλη τη διάρκεια της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, λαµβανοµένων υπόψη των προβλεπόµενων σχετικά στις εγκριτικές αποφάσεις των ΕΡΓΩΝ. Σελίδα 11

12 6.2 Μπορεί επίσης να παραστεί ανάγκη µετακινήσεων στελεχών του ΤΣΣΕ στην έδρα της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες. Ο συνολικός αριθµός των ατοµικών µετακινήσεων δεν αναµένεται να ξεπεράσει τις οκτώ (8) καθ όλη τη διάρκεια της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 7. ιάρκεια 7.1 Η διάρκεια της ΣΥΜΒΑΣΗΣ καθορίζεται σε τριάντα (30) µήνες από την υπογραφή της. 7.2 Η παροχή των υπηρεσιών του ΤΣΣΕ θα αρχίσει αµέσως µετά την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 7.3 Η λήξη της παροχής υπηρεσιών του ΤΣΣΕ θα πιστοποιηθεί µε πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. 7.4 Η ΑΑ διατηρεί το δικαίωµα µονοµερούς παράτασης της χρονικής διάρκειας εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ άνευ µεταβολής του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της ΣΥΜΒΑΣΗΣ προκειµένου να επιτραπεί η ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του ΤΣΣΕ. Το εν λόγω δικαίωµα µπορεί να ασκηθεί µέχρι και ένα (1) µήνα πριν τη συµβατική λήξη της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ενώ η παράταση δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες. Άρθρο 8. Προϋπολογισµός και δικαίωµα προαίρεσης 8.1 Ο µέγιστος επιτρεπόµενος προϋπολογισµός ανέρχεται σε ένα εκατοµµύριο εξακόσιες πενήντα χιλιάδες ΕΥΡΩ ( ) πλέον Φ.Π.Α. 19%, µη συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος προαίρεσης όπως αναλύεται κατωτέρω. 8.2 ικαίωµα προαίρεσης Είναι δυνατή, µε πρωτοβουλία της ΑΑ, και µετά από διαπραγµάτευση µεταξύ αυτής και του ΤΣΣΕ, η προσφυγή στη διαδικασία του δικαιώµατος προαίρεσης που προβλέπεται στο άρθρο 31, παρ. 4 στοιχείο β της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ όπως ισχύει, το οποίο επιτρέπει την χωρίς διαγωνισµό ανάθεση στον Ανάδοχο της αρχικής ΣΥΜΒΑΣΗΣ (του ΤΣΣΕ) νέων, παρόµοιων υπηρεσιών µε τις αρχικά ανατεθείσες Η ΑΑ µπορεί να αναθέσει στον ίδιο ΤΣΣΕ, µετά από εκτίµηση των τότε δεδοµένων και ύστερα από διαπραγµάτευση των όρων και του περιεχοµένου, µια σύµβαση νέων/παρόµοιων υπηρεσιών συντονισµού και παρακολούθησης των ΕΡΓΩΝ Στην περίπτωση αυτή το ποσό της αµοιβής του ΤΣΣΕ είναι δυνατόν να ανέλθει έως εξακόσιες χιλιάδες ΕΥΡΩ ( ) πλέον Φ.Π.Α. 19%, ενώ η χρονική διάρκεια αυτής δεν θα υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) µήνες Η προσφυγή στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται να γίνει το αργότερο (άρθρο 7.4) επί µια τριετία από τη σύναψη της αρχικής ΣΥΜΒΑΣΗΣ του ΤΣΣΕ. 8.3 Συνεπώς, ο συνολικός προϋπολογισµός των υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος προαίρεσης, ανέρχεται σε δύο Σελίδα 12

13 εκατοµµύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες ΕΥΡΩ ( ), πλέον Φ.Π.Α. 19%. 8.4 Η παροχή υπηρεσιών του ΤΣΣΕ θα χρηµατοδοτηθεί κατά 75% από το Ταµείο Συνοχής και κατά 25% από εθνικούς πόρους σύµφωνα µε την εγκριτική απόφαση Ε(2005)5530/ της Ε.Ε. για το έργο «ράσεις τεχνικής στήριξης έργων Ταµείου Συνοχής». 8.5 Οι πληρωµές του ΤΣΣΕ θα βαρύνουν το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων. Άρθρο 9. Παραδοτέα 9.1 Ο ΤΣΣΕ υποβάλλει όλα τα παραδοτέα του (εισηγήσεις, εκθέσεις, γνωµοδοτήσεις κλπ) σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή στην ΕΥ &ΠΤΣ, µε ταυτόχρονη κοινοποίηση στην ΕΥ ΕΠΠΕΡ, εκτός αν κατά περίπτωση ορίζεται διαφορετικά από την ΑΑ. 9.2 Στο προοίµιο των παραδοτέων θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα ονόµατα της οµάδας που τις συνέταξε. Παραδοτέο που δεν υπογράφεται από τo Συντονιστή της Οµάδας Έργου ή τον Αναπληρωτή του, θα επιστρέφεται ως απαράδεκτο. 9.3 Τα παραδοτέα του ΤΣΣΕ πρέπει να βασίζονται σε επαρκή και κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία, να διακρίνονται από σαφήνεια και αντικειµενικότητα, να επισηµαίνουν τυχόν προβλήµατα και να περιέχουν τα προτεινόµενα από τον ΤΣΣΕ µέτρα επίλυσης αυτών και να είναι σύµφωνα µε την προσφορά του. 9.4 Τα παραδοτέα του ΤΣΣΕ θα είναι της ακόλουθης γενικής µορφής: α. Ειδικά Έντυπα Παρακολούθησης: Τα πρότυπα ειδικά έντυπα παρακολούθησης (ΕΕΠ) θα διαµορφωθούν από τον ΤΣΣΕ και θα τύχουν της αποδοχής της ΕΥ &ΠΤΣ. β. Εκθέσεις προόδου: Οι πρότυπες εκθέσεις προόδου θα διαµορφωθούν από τον ΤΣΣΕ µε βάση τα τυποποιηµένα έντυπα που υφίστανται στο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου Ταµείου Συνοχής, µε τις αναγκαίες προσαρµογές και επικαιροποιήσεις, καθώς και πιθανά επιπλέον έντυπα εκθέσεων που θα προτείνει ο ΤΣΣΕ και θα τύχουν της αποδοχής της ΕΥ &ΠΤΣ. γ. Τεχνικές Εκθέσεις αξιολόγησης/γνωµοδοτήσεις: Οι πρότυπες τεχνικές εκθέσεις αξιολόγησης των επιµέρους στοιχείων των ΕΡΓΩΝ και γνωµοδοτήσεις επί τεχνικών θεµάτων θα διαµορφωθούν από τον ΤΣΣΕ και θα τύχουν της αποδοχής της ΕΥ &ΠΤΣ. 9.5 Ειδικότερα, τα παραδοτέα του ΤΣΣΕ που θα τύχουν των σχετικών εγκρίσεων της ΕΥ &ΠΤΣ θα έχουν ως εξής: Ειδικά Έντυπα Παρακολούθησης (Ε.Ε.Π.), τα οποία αφού εγκριθούν από την ΕΥ &ΠΤΣ, θα συµπληρώνονται και επικαιροποιούνται µε ευθύνη του ΤΣΣΕ. Τα έντυπα αυτά θα περιλαµβάνουν τα παρακάτω: (i) καταγραφή των προς εκτέλεση υποέργων µε αύξοντα αριθµό και Σελίδα 13

14 (ii) (iii) ακριβή τίτλο. προϋπολογισµός δηµοπράτησης για κάθε υποέργο. συνοπτική περιγραφή των βασικών τεχνικών στοιχείων των προς εκτέλεση υποέργων µε βάση τις υφιστάµενες µελέτες. (iv) χρονικός προγραµµατισµός υλοποίησης (διάγραµµα GANTT). (v) καταγραφή της προόδου υλοποίησης των υποέργων (στοιχεία ii-iv) µε τη µορφή: Τριµηνιαίων τεχνικών αναφορών. Εξαµηνιαίων τεχνικών αναφορών (vi) σχόλια και βασικές επισηµάνσεις του ΤΣΣΕ όσον αφορά στην συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων προγραµµατισµού (ii-v) και υλοποίησης Στο πλαίσιο της γνωµοδότησης προς την ΕΥ &ΠΤΣ και µε βάση τα Ειδικά Έντυπα Παρακολούθησης του άρθρου 9.5.1, ο ΤΣΣΕ οφείλει να συντάσσει Εκθέσεις Προόδου υλοποίησης των ΕΡΓΩΝ και Εκθέσεις Αξιολόγησης/ Γνωµοδοτήσεις, οι οποίες θα διακρίνονται σε: (i) Εκθέσεις προόδου της υλοποίησης των ΕΡΓΩΝ ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (τριµηνιαίες και εξαµηνιαίες) σύµφωνα και µε τους Κανονισµούς του Ταµείου Συνοχής και τις εγκριτικές αποφάσεις. (ii) Τεχνικές Εκθέσεις αξιολόγησης/ Γνωµοδοτήσεις σχετικά µε: 1. αρτιότητα και ποιότητα των υπό δηµοπράτηση/δηµοπρατηθεισών µελετών, τη συµβατότητα των τευχών δηµοπράτησης µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο και τις τεχνικές προδιαγραφές και τον έλεγχο της κανονικότητας των διαδικασιών ανάδειξης αναδόχων και σύναψης των συµβάσεων των υποέργων, 2. έλεγχο Τεχνικών ελτίων ΕΡΓΩΝ και Υποέργων, των Μηνιαίων ελτίων ήλωσης απανών Υποέργων και το Τριµηνιαίων ελτίων Παρακολούθησης ΕΡΓΩΝ και Υποέργων του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος, 3. έλεγχο των Εκθέσεων Προόδου των ΕΡΓΩΝ του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του Ταµείου Συνοχής, 4. έλεγχο της επιλεξιµότητας των εργασιών και πληρωµών, 5. έλεγχο των δαπανών σε σχέση µε το υλοποιηθέν Φυσικό Αντικείµενο καθώς και πρόβλεψη για τη λειτουργικότητα του Φυσικού Αντικειµένου που θα υλοποιηθεί, και 6. δειγµατοληπτική επαλήθευση των εγκεκριµένων από τους Φορείς Υλοποίησης επιµετρητικών στοιχείων και συγκριτική αξιολόγηση µε τα στοιχεία µελέτης εφαρµογής Τεχνικές Εκθέσεις αξιολόγησης/ Γνωµοδοτήσεις που θα συντάσσονται µε ειδική εντολή εκ µέρους της ΕΥ &ΠΤΣ και θα αφορούν ειδικές περιπτώσεις και σε κάθε περίπτωση εντός των περιγραφόµενων αρµοδιοτήτων του Σελίδα 14

15 ΤΣΣΕ Ανεξάρτητα από τις εκθέσεις προόδου υλοποίησης των ΕΡΓΩΝ, ο ΤΣΣΕ θα συντάσσει για την ΚΕΠΕ εξαµηνιαίες τεχνικές αναφορές (Εκθέσεις), σε έντυπη µορφή, σχετικά µε το έργο που του έχει ανατεθεί βάσει της υπογραφείσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ και η οποία θα περιλαµβάνει τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί εκ µέρους του ΤΣΕΕ όσον αφορά τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες που του έχουν ανατεθεί, σύµφωνα και µε τις εγκριτικές αποφάσεις των ΕΡΓΩΝ και τη ΣΥΜΒΑΣΗ καθώς και συνοπτικό απολογισµό της προόδου υλοποίησης των ΕΡΓΩΝ, εκτίµηση για την ολοκλήρωση των ΕΡΓΩΝ εντός του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος και του οικονοµικού αντικειµένου, καθώς και παρουσίαση των προβληµάτων που έχουν ανακύψει και δεν έχουν επιλυθεί, µε βάση τα εγκεκριµένα από την ΑΑ παραδοτέα. Οι εξαµηνιαίες τεχνικές αναφορές για την ΚΕΠΕ υποβάλλονται σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή στην ΑΑ και αφού εγκριθούν από την ΑΑ, υποβάλλονται σε έντυπη µορφή και στα λοιπά µέλη της ΚΕΠΕ. Άρθρο 10. Αµοιβή 10.1 Η συµβατική αµοιβή του ΤΣΣΕ θα προκύψει από την οικονοµική του προσφορά, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα εκατοµµύριο εξακόσιες πενήντα χιλιάδες ΕΥΡΩ ( ) πλέον Φ.Π.Α. 19% Η αµοιβή του ΤΣΣΕ θα αποτελεί την αποζηµίωση για όλες τις παρεχόµενες από αυτόν υπηρεσίες και για κάθε άλλο έξοδο και δαπάνη του ΤΣΣΕ άµεσα ή έµµεσα συνδεόµενη µε το έργο του. Μισθοί και επιδόµατα, δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης, φόροι, δασµοί, υπερωρίες, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη επιβάρυνση, ενοίκια, έξοδα λειτουργίας γραφείου, αποσβέσεις εξοπλισµού, πάγια έξοδα, έξοδα µετακίνησης των στελεχών του, αναλώσιµα, δαπάνες αναπαραγωγής στοιχείων ως και κάθε άλλη δαπάνη µη ρητά καθοριζόµενη από την ιακήρυξη, αλλά απαιτούµενη για την άρτια και εµπρόθεσµη εκτέλεση των συµβατικών υποχρεώσεων του ΤΣΣΕ, βαρύνουν τον ΤΣΣΕ και έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του. Στην αµοιβή εµπεριέχονται τόσο οι δαπάνες διοίκησης του έργου του, όσο και τα γενικά έξοδα υποστήριξης, καθώς και το όφελος του ΤΣΣΕ Ο ΤΣΣΕ θα αµείβεται µε βάση την πρόοδο του έργου του ως εξής : α. Η αµοιβή θα καταβάλεται σε ισόποσες δόσεις που αφορούν χρονική περίοδο τριµήνου (3µήνου), µε την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί και εγκριθεί όλες οι τριµηνιαίες εκθέσεις και τα λοιπά παραδοτέα που προβλέπεται να υποβληθούν µέχρι και το τρίµηνο αναφοράς. β. Η τριµηνιαία δόση καθορίζεται ως το τριπλάσιο της µηνιαίας αµοιβής που δίνεται από τη σχέση {Σ.Α./30}, όπου Σ.Α. είναι η Συµβατική Αµοιβή του ΤΣΣΕ Όλα τα ποσά καθώς και οι πληρωµές που θα διενεργούνται από την ΑΑ θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία Η αµοιβή του ΤΣΣΕ δεν αναθεωρείται καθ όλη τη διάρκεια της ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σελίδα 15

16 του Σηµειώνεται ότι τυχόν αύξηση ή µείωση του αριθµού των υποέργων µε τα οποία θα ολοκληρωθούν τα εγκεκριµένα ΕΡΓΑ, καθώς και τυχόν αλλαγή του συστήµατος δηµοπράτησης, δεν θα επιφέρει καµία αύξηση ή µείωση αντίστοιχα στην αµοιβή του ΤΣΣΕ, όπως αυτή θα διαµορφωθεί µε την οικονοµική του προσφορά. Άρθρο 11. Χρονοδιάγραµµα υποβολής παραδοτέων 11.1 Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των επί µέρους εργασιών του ΤΣΣΕ έχει συνάφεια και εξαρτάται από την υλοποίηση των εργολαβιών µε τις οποίες θα κατασκευαστούν τα ΕΡΓΑ Λαµβάνοντας υπ όψιν τους όρους του άρθρου 7 της παρούσης, οι προθεσµίες υποβολής των Παραδοτέων του ΤΣΣΕ που περιγράφονται στο άρθρο 9 έχουν ως εξής: ιαµόρφωση και υποβολή των Πρότυπων Ειδικών Εντύπων Παρακολούθησης των ΕΡΓΩΝ εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ του ΤΣΣΕ ιαµόρφωση και υποβολή των Πρότυπων Εκθέσεων Προόδου του ΤΣΣΕ εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ του ΤΣΣΕ ιαµόρφωση και υποβολή των Πρότυπων Εκθέσεων Αξιολόγησης/ Γνωµοδοτήσεων επί επιµέρους στοιχείων των ΕΡΓΩΝ και τεχνικών θεµάτων ΤΣΣΕ εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ του ΤΣΣΕ Έλεγχος και υποβολή τεχνικής έκθεσης αξιολόγησης/γνωµοδότησης για την πληρότητα και την ποιότητα των µελετών δηµοπράτησης, τη συµβατότητα και την πληρότητα των τευχών δηµοπράτησης εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή τους από τον ΤΣΣΕ για κάθε εργολαβία. Στη περίπτωση που παραδοθούν, µε την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, τα στοιχεία όλων των εργολαβιών η συνολική προθεσµία ορίζεται σε ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες για την υποβολή όλων των εκθέσεων. Σε περίπτωση επανυποβολής τους, ο έλεγχος και η υποβολή έκθεσης αξιολόγησης των τυχόν διορθωµένων στοιχείων από τις ανωτέρω µελέτες και τεύχη εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή τους από τον ΤΣΣΕ Έλεγχος και υποβολή τεχνικής έκθεσης αξιολόγησης/γνωµοδότησης για την νοµιµότητα και την κανονικότητα των διαδικασιών ανάδειξης αναδόχου κατασκευής εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή από τον ΤΣΣΕ όλων των σχετικών στοιχείων Έλεγχος και υποβολή τεχνικής έκθεσης αξιολόγησης/γνωµοδότησης των Μηνιαίων και Τριµηνιαίων ελτίων Παρακολούθησης Έργου/Υποέργου, Σελίδα 16

17 καθώς και των Λογαριασµών εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή τους από τον ΤΣΣΕ Έλεγχος και υποβολή έκθεσης αξιολόγησης των επανυποβληθέντων Μηνιαίων Τριµηνιαίων ελτίων και Λογαριασµών εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή τους από τον ΤΣΣΕ Έλεγχος και αξιολόγηση κάθε άλλου τεχνικού στοιχείου που αφορά την υλοποίηση των ΕΡΓΩΝ και υποβολή έκθεσης αξιολόγησης εντός είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή τους από τον ΤΣΣΕ Η τριµηνιαία έκθεση θα υποβάλλεται εντός του πρώτου δεκαηµέρου του επόµενου µηνός και θα συνοδεύεται από το σχετικό Ειδικό Έντυπο Παρακολούθησης H εξαµηνιαία έκθεση θα υποβάλεται έως τις 31 Ιουλίου για το πρώτο εξάµηνο και έως τις 31 Ιανουαρίου του επόµενου έτους για το δεύτερο εξάµηνο και θα συνοδεύεται από το σχετικό Ειδικό Έντυπο Παρακολούθησης H εξαµηνιαία έκθεση για την ΚΕΠΕ θα υποβάλεται: α) για το πρώτο εξάµηνο έως τις 15 Ιουλίου στην ΑΑ προς έγκριση και αφού εγκριθεί στα λοιπά µέλη της ΚΕΠΕ έως τις 31 Ιουλίου και β) για το δεύτερο εξάµηνο έως τις 15 Ιανουαρίου του επόµενου έτους στην ΑΑ προς έγκριση και αφού εγκριθεί στα λοιπά µέλη της ΚΕΠΕ έως 31 Ιανουαρίου του επόµενου έτους στα λοιπά µέλη της ΚΕΠΕ Σε περιπτώσεις που ζητούνται εξειδικευµένες γνώµες ή αναλύσεις στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του ΤΣΣΕ, στην έγγραφη εντολή από την ΑΑ προς τον ΤΣΣΕ θα ορίζεται εύλογη προθεσµία εντός της οποίας θα πρέπει να υποβληθούν αυτές Οι ηµεροµηνίες παραλαβής στοιχείων και υποβολής των παραδοτέων από τον ΤΣΣΕ δεν µετρούν στις προθεσµίες. Εάν η προθεσµία λήγει Σαββάτο, Κυριακή ή αργία τα παραδοτέα παραδίδονται εµπρόθεσµα την πρώτη επόµενη εργάσιµη ηµέρα Η ΑΑ διατηρεί το δικαίωµα να ορίζει η ίδια τον τόπο και τον φορέα από τον οποίο ο ΤΣΣΕ θα παραλαµβάνει τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την διεκπεραίωση των υποχρεώσεών του. Στις περιπτώσεις αυτές στην σχετική έγγραφη εντολή της ΑΑ προς τον ΤΣΣΕ θα ορίζονται ο τόπος, η διαδικασία και εύλογη προθεσµία εντός της οποίας οφείλει ο ΤΣΣΕ να παραλάβει τα σχετικά στοιχεία. Άρθρο 12. Γλώσσα ιαγωνισµού και γλώσσα της ΣΥΜΒΑΣΗΣ 12.1 Όλα τα έγγραφα και στοιχεία του ιαγωνισµού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του Φακέλου Προσφοράς πρέπει να έχουν υποβληθεί στην Ελληνική Γλώσσα (συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά, τυχόν ενηµερωτικών φυλλαδίων παρουσίασης εταιρειών κλπ. στοιχείων περιγραφής των δραστηριοτήτων και δυνατοτήτων). Σελίδα 17

18 12.2 Πιστοποιητικά και έγγραφα σε γλώσσα εκτός της Ελληνικής, συνοδεύονται υποχρεωτικά από νόµιµη µετάφραση στην Ελληνική κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ. ικ. και 53 του Κώδικα περί ικηγόρων. Σε περίπτωση διαφωνίας στη µετάφραση, υπερισχύει το κείµενο στην Ελληνική Γλώσσα ηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που εκδίδονται από άλλες χώρες, είτε θα είναι νόµιµα επικυρωµένα από το αρµόδιο Προξενείο είτε θα φέρουν τη σφραγίδα «APOSTILE» σύµφωνα µε τη Συνθήκη της Χάγης της που κυρώθηκε µε το Ν.1497/ Η ΣΥΜΒΑΣΗ θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα Επίσηµη γλώσσα κατά την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ είναι η Ελληνική Γλώσσα εργασίας της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ορίζεται η Ελληνική. Οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική επικοινωνία απαιτείται για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ από τον ΤΣΣΕ θα διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ απαιτηθεί για τις ανάγκες επικοινωνίας των µερών ή τη διενέργεια των ελέγχων, διερµηνεία ή µετάφραση από ή/και προς τα Ελληνικά, αυτή θα εξασφαλίζεται από τον ΤΣΣΕ και το κόστος θα βαρύνει τον ίδιο. Σελίδα 18

19 ΙΙ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 13. Προθεσµίες, τόπος υποβολής προσφορών 13.1 Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας κατάθεσης προσφορών είναι η Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2007, και ώρα µεσηµέρι Η προσφορά θα κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης και Παρακολούθησης Ταµείου Συνοχής, Νίκης 10 (6 ος όροφος), Πλατεία Συντάγµατος, Τ.Κ Αθήνα Η προσφορά µπορεί να υποβληθεί και ταχυδροµικά (συστηµένη). Σε αυτή τη περίπτωση ο ιαγωνιζόµενος ευθύνεται για το περιεχόµενο του φακέλου και τον χρόνο που θα περιέλθει η προσφορά στο πρωτόκολλο της ΕΥ &ΠΤΣ και η προσφορά ισχύει µόνο στην περίπτωση που έχει παραληφθεί εντός της προβλεπόµενης ηµεροµηνίας και ώρας υποβολής των προσφορών Οι προσφορές, που θα φτάσουν ή θα υποβληθούν στο Πρωτόκολλο της ΕΥ &ΠΤΣ µετά την προθεσµία λήξης υποβολής των προσφορών του διαγωνισµού, απορρίπτονται. Άρθρο 14. Χρόνος Ισχύος Προσφοράς 14.1 Η προσφορά ισχύει και δεσµεύει τον ιαγωνιζόµενο για δώδεκα (12) ηµερολογιακούς µήνες από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας κατάθεσης προσφορών Η ισχύς της προσφοράς είναι δυνατόν να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την ΑΑ, για περαιτέρω χρονικό διάστηµα και κατ ανώτατο όριο δώδεκα (12) ηµερολογιακών µηνών Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος της προσφοράς, η ΑΑ θα απευθύνει σχετικό αίτηµα προς τους ιαγωνιζόµενους µέχρι δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από τη λήξη ισχύος της προσφοράς τους. Οι ιαγωνιζόµενοι οφείλουν να απαντήσουν εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών. Σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτουµένη παράταση, οφείλουν, εφόσον απαιτείται, να ανανεώσουν τις εγγυήσεις συµµετοχής τους µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών Σε περίπτωση που η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού ανακοινωθεί µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών, η κατακύρωση δεσµεύει τον ιαγωνιζόµενο που αναδείχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος, µόνον εάν αυτός την αποδεχτεί. Άρθρο 15. Επιτροπή ιαγωνισµού 15.1 Για τη διενέργεια του διαγωνισµού και την αξιολόγηση των προσφορών θα συσταθεί και συγκροτηθεί Επιτροπή ιαγωνισµού (εφεξής Ε ), µε Σελίδα 19

20 απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών Η Ε έχει την ευθύνη της αποσφράγισης και της εισήγησης στον αρµόδιο Υφυπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την αξιολόγηση των προσφορών των ιαγωνιζόµενων, τη βαθµολόγηση και την κατάταξή τους. Η Ε συντάσσει Πρακτικά τα οποία διαβιβάζει στον αρµόδιο Υφυπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών και εισηγείται σχετικώς Η ΣΥΜΒΑΣΗ για την παροχή των υπηρεσιών του ΤΣΣΕ θα υπογραφεί από τον αρµόδιο Υφυπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών. Άρθρο 16. ικαιούµενοι Συµµετοχής Αποκλειόµενοι από το ιαγωνισµό 16.1 ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή συµπράξεις/ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων της ηµεδαπής, των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ), από τρίτες χώρες που έχουν κυρώσει την διεθνή συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων, η οποία έχει συναφθεί στο πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου και των πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, από χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς ή συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε., τα οποία έχουν την καταστατική τους έδρα, δραστηριοποιούνται στις προαναφερθείσες χώρες, και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία επαγγελµατικά επιµελητήρια ή επαγγελµατικά µητρώα της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι και µε τους όρους που προβλέπονται στη Νοµοθεσία της χώρας αυτής Στις περιπτώσεις συµπράξεων/ενώσεων που υποβάλλουν κοινή προσφορά ισχύουν επιπλέον οι παρακάτω προϋποθέσεις: α. Οι συµπράξεις/ενώσεις δεν υποχρεούνται να συστήσουν κοινοπραξία κατά την υποβολή της προσφοράς τους, αλλά στην περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι, θα συστήσουν είτε κοινοπραξία σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 2 του Κ.Β.Σ. (περί κοινοπραξίας επιτηδευµατιών), είτε εταιρεία του εµπορικού δικαίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εµπορικού νόµου. Η κοινοπραξία θα συσταθεί µε σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπει η παρούσα ιακήρυξη και τα µέλη της θα είναι αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Στους σκοπούς της εταιρείας του εµπορικού δικαίου που τυχόν συσταθεί θα περιλαµβάνεται η παροχή των υπηρεσιών που προβλέπει η παρούσα ιακήρυξη. β. Οι συµπράξεις/ενώσεις στην περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι και συστήσουν κοινοπραξία ή εταιρεία του εµπορικού δικαίου υποχρεούνται να διατηρήσουν την ίδια σύνθεση µε αυτή της προσφοράς Οι ιαγωνιζόµενοι οφείλουν να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν για την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ εµπειρία και τεχνική επάρκεια ως ακολούθως: α. στην κατηγορία CPV , εµπειρία σε παροχή υπηρεσιών Σελίδα 20

ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΗΜΟΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΗΜΟΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΤΜΗΜΑ Ι: Αναθέτουσα Αρχή Ι.1) Επωνυµία, διεύθυνση και σηµείο επαφής Οργανισµός : ΗΜΟΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ Υπ όψη: Σεβαστή Κυριακίδου Ταχυδροµική ιεύθυνση: Καµπάνη, ήµου Γαλλικού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΥΠΟ ΟΜΩΝ.Τ.Υ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Α.Ε. Τσόχα 5, ΑΘΗΝΑ 115 21 ΤΟΠΟΣ : Π.Γ.Ν. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ):

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ): ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός Φαλάνης και Επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Γιάννουλης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. : 906 Θεσσαλονίκη, 08.04.2016 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι. Αναθέτουσα Αρχή Η /νση Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Ε.Γ.Υ. του ΥΠΕΚΑ προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν 3316/05

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ»

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: «ΡΑΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 322.055,00 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Τ.Υ. Ταχ. Διεύθυνση : ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Άμφισσα : 25-02-2015 Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 4343 Πληροφορίες :Ν. ΛΥΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΦΥΣ. ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΣΥ (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/Β) Πληροφορίες: Τσόκα Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για το έργο «Εργαστήριο Μεθοδολογιών Ελέγχου και Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΕΡΓΟ : Προµήθεια Φωτοτυπικού υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έτους 2011 των Υπηρεσιών του ήµου. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών - Αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Μελέτη αρδευτικού έργου µέσω ρου Καλαµά»

ΕΡΓΟ: «Μελέτη αρδευτικού έργου µέσω ρου Καλαµά» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα, 27 Ιανουαρίου 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ. : 7501/767 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: οµών

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών:

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών: ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Αρ. πρωτ. : 1946 Θεσσαλονίκη, 23.08.2016 Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. 4/2003. για τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών του έργου: «Ολοκληρωµένες Παρεµβάσεις Υπέρ Ανέργων µε Πολιτισµικές Ιδιαιτερότητες»

Αριθµ. 4/2003. για τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών του έργου: «Ολοκληρωµένες Παρεµβάσεις Υπέρ Ανέργων µε Πολιτισµικές Ιδιαιτερότητες» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Για την υποστήριξη στον σχεδιασµό και εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, κατά τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 : 2008» Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/ Ανοικτός Δηµόσιος Διεθνής Διαγωνισµός για την επιλογή Αναδόχου του έργου µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» του Ε.Π. «Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 TOY Ν.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 TOY Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ.Κ. 152 34 - ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τηλ.:213-2023-980-981 ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: CPV: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΩ. ΦΟΡΕΑ : 24960 Χαλάνδρι : 22/02/2017

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε./Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Εργων (Ε.Υ.Δ.Ε.) ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε./Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Εργων (Ε.Υ.Δ.Ε.) ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ i ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18/ΕΚ ii ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΔΑ: 7ΡΛΕΩΚ3-Μ2Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17369 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για το έργο «Υπηρεσία Αποµακρυσµένης πρόσβασης χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι. Αναθέτουσα Αρχή ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η Δ/νση Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Ε.Γ.Υ. του ΥΠΕΚΑ προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18. Φαξ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18. Φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΤΜΗΜA η ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

Διαβάστε περισσότερα

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 23/9/2011 Αριθ. διακήρυξης 6/2011 Αριθ. πρωτ.: οικ

Αθήνα 23/9/2011 Αριθ. διακήρυξης 6/2011 Αριθ. πρωτ.: οικ Αθήνα 23/9/2011 Αριθ. διακήρυξης 6/2011 Αριθ. πρωτ.: οικ. 25202 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. /νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Αγ. Σπυρίδωνος 122 10 Αιγάλεω Ιστοσελίδα: http:// www. teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ ΟΓΚΟΥ (PTZ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΣΩ GPRS 2G/3G/4G» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ13/122016 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 11 Μαίου 2015 ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ ΟΤΑ (δ.τ.: ΚΕΚ Α) Αρ. Πρωτ.: 2328/ΜΓ Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Email: kekda@otenet.gr Τηλέφωνο : 210 5221047 Φαξ : 210 5221140

Διαβάστε περισσότερα

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το έργο: «Παροχή Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ»

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ» Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ06/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.378,00

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Ιωάννινα: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Ιωάννινα: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1 / 6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:270202-2017:text:el:html Ελλάδα-: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2017/S 132-270202 Προκήρυξη σύμβασης Υπηρεσίες Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ ΗΣ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ ΗΣ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ 19/6/06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: -3915- ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΛΑΣ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ ΗΣ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Ο ήµος Κάρλας προκηρύσσει δηµόσιο διαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18. Αριθμός προκήρυξης 86

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18. Αριθμός προκήρυξης 86 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18 Αριθμός προκήρυξης 86 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό ιαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή Παροχετευτικών Αγωγών και Μικροεπεκτάσεων ικτύου Χαμηλής Πίεσης έως 4 Bar στο Νομό Αττικής» Kωδικός ιαγωνισμού:

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α για το έτος 2015 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Κ.Α για το έτος 2015 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ:«ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 4 ου & 50 ου ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Aριθμ. Μελέτης : 45/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δαμασκηνού & Κροκιδά Τ.Κ.: 20100, ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τηλέφωνα: 2741022639/23737 ΕΡΓΑΣΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 85.650,30 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης

Σελίδα 1 από 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης e-mail : Prom@heraklion.gr Ηράκλειο 21 / 05/2012 Aρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 4/4/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: Ιεροσολύµων 6 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σέρρες 04 / 05 /2017 Αρ. Πρωτ.: 17365 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠOΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ. Γ. Υ./ Γ. Δ. Υ. Κ. Υ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠOΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ. Γ. Υ./ Γ. Δ. Υ. Κ. Υ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠOΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ. Γ. Υ./ Γ. Δ. Υ. Κ. Υ. Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ.ΔΑΕΕα/οικ.813/Φ.Ν.ΜΑΚΡΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συντονιστής ιακρατικής Συνεργασίας

Συντονιστής ιακρατικής Συνεργασίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Συντονιστής ιακρατικής Συνεργασίας Αριθµός Προκήρυξης: FEMRO -1-2/17-6-2014 Αρ. Πρωτ. 632/17-6-2014 1. ΤΟΠΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Αθήνα, 17/6/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Αποχέτευση Λεωνιδίου & Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων», με κωδικό MIS 349366,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚEΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Κ.Α , Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με Φ.Π.Α.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Κ.Α , Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ» Κ.Α. 35.6692.002, Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΔΑ: 78ΒΩΟΞ5Ψ-ΚΟ5 ΑΔΑΜ: 15PROC002876533 Αρ. πρωτ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗ: 04.04.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 14/2012 KA: 35.6699.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Χλοοτάπητα και βελτιωτικών εδάφους για χώρους πρασίνου» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα Πληροφορίες: κ. Παιδή e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δαδιά Τ.Κ. 68400, Τ.Θ. 1413 Τηλ.: 2554032202 Fax: 2554032248 Email: fddadias@yahoo.gr Πληροφορίες: Στ. Τσιαντικούδης Δαδιά, 07 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : Αρ. Πρωτ.: 602/18/38035

Αθήνα : Αρ. Πρωτ.: 602/18/38035 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα : 17-12-2012 Αρ. Πρωτ.: 602/18/38035 ΕΚ ΝΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Με την υπ αριθμ. Δ15/οικ/15658/2013 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2300

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρ. ΔΑΕΕ/οικ.810/Φ.Μαραθώνας ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/Γ.Δ.Υ.Κ.Υ. Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & Ε ΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ:

Αρ.Πρ. ΔΑΕΕ/οικ.810/Φ.Μαραθώνας ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/Γ.Δ.Υ.Κ.Υ. Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & Ε ΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ E-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αρ.Πρ. ΔΑΕΕ/οικ.810/Φ.Μαραθώνας ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/Γ.Δ.Υ.Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Πύργος, 20-11- 2015 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 305878/8138 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 14-10- 2014 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

αυτού ισχύει ή όχι ο όρος της προκήρυξης (σελ.20) για κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού;

αυτού ισχύει ή όχι ο όρος της προκήρυξης (σελ.20) για κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού; Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Τηλ: 2610 318224-2610 311872-2610 316242 Fax: 2610 317877 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100, Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210

Διαβάστε περισσότερα

Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου ορίου, εφ όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση.

Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου ορίου, εφ όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση. Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου ορίου, εφ όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση. 22.7 Χρηµατοδοτική και Οικονοµική Ικανότητα : εν απαιτείται 22.8 Τεχνική Ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

(Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συµφέρουσα από άποψη τιµής προσφορά, βάσει τιµής)

(Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συµφέρουσα από άποψη τιµής προσφορά, βάσει τιµής) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΤΙΩΣΗΣ ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΜΜΕ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ - ΕΛΤΑ Α.Ε.» -Κατά το άρθρο 327 του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/ 2016 - «ηµόσιες Συµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:668 Αθήνα, 30 Μαΐου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:668 Αθήνα, 30 Μαΐου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:668 Αθήνα, 30 Μαΐου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού ηµόσιου ιεθνή ιαγωνισµού µε κλειστές προσφορές και κριτήριο επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. : ALX Αθήνα, 6 Μαρτίου 2013

Αρ. Πρωτ. : ALX Αθήνα, 6 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. : ALX - 47651 Αθήνα, 6 Μαρτίου 2013 RFP-233/12: Διενέργεια Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση συμφωνίας πλασίου με τίτλο: ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα 05 Αυγούστου /9380. Αριθ. πρωτ. οικ.:

Ιωάννινα 05 Αυγούστου /9380. Αριθ. πρωτ. οικ.: ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα