Ποτέ δεν είναι αργά! ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ,ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ποτέ δεν είναι αργά! ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ,ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 Ποτέ δεν είναι αργά! ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ,ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 3

2 Οδηγίες του έργου NewsJob Ποτέ δεν είναι αργά! Εµπειρίες, τα εργαλεία και τις πιθανές λύσεις για τη βελτίωση της απασχολησιµότητας των ενηλίκων 3

3 Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci DOI Agreement n / Project n LLP IT-LEONARDO-LMP Το σχέδιο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δηµοσίευση (ανακοίνωση) δεσµεύει µόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Applicant organisation and the coordinator of the proposal Lattanzio Learning S.p.A. Becoming Entrepreneurs! Developing New Skills for New Jobs NewsJob is a two years iniziative (October 2011 December 2013) developing New Skills for New Jobs. Project management FABRIZIO GIORGINI, EDI FANTI Partners Istituto di Istruzione Superiore Polo Artistico Commerciale Grafico Musicale L. Bianciardi di Grosseto (ITALY) DANIELA GIOVANNINI, ANDREA CALDELLI, FABIO P. CORTI, LOREDANA SAUNA Latvian Adult Education Association LAEA (LATVIA) SARMITE PILATE, JANIS BALTACS Hellenic Regional Development Center HRDC (GREECE) SPIROS KOUTSOGIANNIS, ELENA ANDREAS Centro Europeo de Empresas e Innovación de Albacete BIC Albacete (SPAIN) ISABEL LÓPEZ GONZÁLEZ, JOSE SERNA LUNA, ANA CÓRDOBA LÓPEZ Multinational Educational Center of Birmingham LTD (ENGLAND) MEC DIMITAR MITEV External Evaluator SANITA PUTNINA 5

4 Περιεχόµενο 7 Εισαγωγή Fabrizio Giorgini 9 Κεφάλαιο 1 Το έργοnewsjob: στόχοι, δραστηριότητες, αποτέλεσµα και συγκεκριµένα αποτελέσµατα Edi Fanti Το έργο NewsJob: µια γενική επισκόπηση Οι δραστηριότητες NewsJob Οι έξοδοι NewsJob E-learning Τα αποτελέσµατα NewsJob NewsJob - Η συγκεκριµένη επίπτωση 19 Κεφάλαιο 2 Εµπειρίες από τις χώρες εταίρους Συνεργάτες P2 Bianciardi - Ιταλία P3 LAEA - Λετονία P4 ΕΠΑΚ - Ελλάδα P5 CEEI Albacete - Ισπανία P6 MEC - Μεγάλη Βρετανία 47 Κεφάλαιο 3 Η αξιολόγηση των φάσεων δοκιµών Edi Fanti 51 Κεφάλαιο 4 Καλές πρακτικές σε Εθνικό επίπεδο και ιστορίες επιτυχίας Συνεργάτες P2 Bianciardi Ιταλία (ΙΤ) P3 LAEA Λετονία (ΛΤ) 6

5 P.4 ΕΠΑΚ - Ελλάδα (ΕΛ) P5 CEEI Albacete Ισπανία (ΙΣ) P6 MEC - Μεγάλη Βρετανία (ΜΒ) 63 Κεφάλαιο 5 Το ολοκληρωµένο µοντέλο µάθησης: λειτουργεί; Edi Fanti 67 Κεφάλαιο 6 Συστάσεις Συνεργάτες 7

6 Εισαγωγή Fabrizio Giorgini Το ποσοστό ανεργίας αποτελεί σηµαντικό δείκτη τόσο κοινωνικό όσο και οικονοµικό. Η αύξηση της ανεργίας έχει αποτελέσµατα σε απώλεια εισοδήµατος για τα φυσικά πρόσωπα, αύξηση των δαπανών των κρατικών κονδυλίων για κοινωνικές παροχές και τη µείωση των φορολογικών εσόδων. Από οικονοµική σκοπιά, η ανεργία µπορεί να θεωρηθεί ως αχρησιµοποίητο εργατικό δυναµικό. Τα ποσοστά ανεργίας θεωρείται ότι παρουσιάζουν ένα δείκτη. Όταν υπάρχει µια οικονοµική ύφεση, που συνήθως διαρκεί αρκετούς µήνες πριν το ποσοστό ανεργίας αρχίζει να ανεβαίνει. Όταν η οικονοµία αρχίσει να ανεβαίνει και πάλι, οι εργοδότες συνήθως παραµένουν επιφυλακτικοί για την πρόσληψη νέου προσωπικού και µπορεί να διαρκέσει αρκετούς µήνες πριν τα ποσοστά ανεργίας αρχίζουν να µειώνονται. Η ηλικία και το φύλο είναι τα χαρακτηριστικά που σχετίζόνται σε µεγάλο βαθµό µε τον κίνδυνο της µακροχρόνιας ανεργίας. Το 2011, η πλειοψηφία των ανέργων ηλικίας ετών στην ΕΕ ήταν άνεργοι για περισσότερο από ένα χρόνο, σε σύγκριση µε περίπου 45 % των ανέργων σε «πυρήνα» ηλικιακή οµάδα Η παγκοσµιοποίηση και η τεχνολογική πρόοδος έχουν µια συνεχώς αυξανόµενη επίδραση στην καθηµερινή ζωή, και η ζήτηση για τα διάφορα είδη εργασίας και των δεξιοτήτων εξελίσσεται µε ταχύ ρυθµό. Ενώ οι επιχειρήσεις προσπαθούν να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους για να γίνει πιο ανταγωνιστική και καινοτόµο, που µπορεί κάλλιστα να προσπαθήσει να περάσει στον κίνδυνο να του εργατικού δυναµικού µέσω της µεγαλύτερης ευελιξίας - τόσο σε σχέση µε εκείνους που βρίσκονται ήδη στην απασχόληση, καθώς και εκείνους που ψάχνουν για µια νέα θέση εργασίας. Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση ( ΕΣΑ ), υπάρχουν µια σειρά από µέτρα που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσει να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να παραµείνουν στην εργασία τους ή να βρουν µια νέα θέση εργασίας, όπως οι εξής: την προώθηση µιας προσέγγισης κύκλου ζωής για την εργασία, την ενθάρρυνση της δια βίου µάθηση, βελτίωση της υποστήριξης σε όσους αναζητούν µια θέση εργασίας, καθώς και στη 8

7 διασφάλιση ίσων ευκαιριών. Οι ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση για το ενθάρρυνε τα κράτη µέλη, µεταξύ άλλων : 9

8 Fabrizio Giorgini να διασφαλίσει ότι µέχρι το 2010 σε κάθε άνεργο προσφέρεται η δυνατότητα εργασίας, µαθητείας, συµπληρωµατικής επιµόρφωσησ ή άλλο µέτρο απασχολησιµότητας, και να εργαστούν προς την κατεύθυνση του 25% των µακροχρόνια ανέργων που συµµετέχουν σε προγράµµατα κατάρτισης, επανακατάρτισης, πρακτικής άσκησης στην εργασία, ή άλλα µέτρα απασχολησιµότητας µέχρι το Η τρέχουσα οικονοµική κρίση έχει, ωστόσο, αναστρέψει το µεγαλύτερο µέρος της προόδου που επιτεύχθηκε στην Ευρώπη από το 2000.Τα της στρατηγικής Ευρώπης του 2020 που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθορίζει ένα όραµα για µια ευρωπαϊκή κοινωνική οικονοµία της αγοράς για τον 21ο αιώνα. Στο πλαίσιο της εµβληµατικής πρωτοβουλίας µε τίτλο «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας», τα ποσοστά ανεργίας είναι στοχευµένες µέσω από µια σειρά πολιτικών, συµπεριλαµβανοµένων των προτάσεων που αποσκοπούν σε ιδρύµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ή τα µέτρα για τη δηµιουργία ενός (εργασίας) περιβάλλον που ευνοεί την υψηλότερη δραστηριότητα τιµές και υψηλότερη παραγωγικότητα της εργασίας. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην ανάγκη να βελτιωθεί η πρόσβαση στην ενιαία αγορά για τις µικρές επιχειρήσεις και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας. Σύµφωνα µε το τελευταίο σηµείο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατύπωσε επίσης τις «επιχειρηµατικές δεξιότητες» ως µία από τις οκτώ βασικές ικανότητες για τη διά βίου µάθηση. Είναι ακριβώς η ανάπτυξη των επιχειρηµατικών δεξιοτήτων των ανέργων άνω των 45 ετών, χρησιµοποιώντας µια µικτή εκπαιδευτική προσέγγιση που υποστηρίζεται από την καθοδήγηση και τις δράσεις πρακτικής που αποτελεί τον κύριο στόχο του έργου NewsJob. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές αποσκοπούν στην απεικονίζει την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο σχέδιο, τα αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν από τους πιλότους που διεξήχθη στην Ιταλία, την Ισπανία, το Ηνωµένο Βασίλειο, την Ελλάδα και τη Λετονία και τις βέλτιστες πρακτικές και τις συστάσεις που προτείνονται από τα ενδιαφερόµενα µέρη να εκπαιδεύσει τους ανέργους άνω των 45 ετών µε το επιχειρηµατικό πνεύµα, κάνοντας τους να σκέφτονται µε νέους τρόπους, να είναι καινοτόµες και είναι σε θέση να δηµιουργήσουν θέσεις απασχόλησης σε µια δυναµική οικονοµία. 10

9 1. ΤΟ ΕΡΓΟ NEWSJOB: γκολ, δραστηριότητες, αποτελέσµατα και συγκεκριµένες εκροές Edi Fanti 1.1 Το έργο NewsJob : µια γενική επισκόπηση Το έργο NewsJob ( ) είχε ως κύριο στόχο της να τσιµπήσει ένα συγκεκριµένο µοντέλο µάθησης που απευθύνεται σε πάνω από 45 ετών άνεργους άνθρωπους που χάνουν τις δουλειές τους λόγω της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης. Το NewsJob είχε ως στόχο την ανανέωση του επαγγελµατικού προφίλ τους και να στηρίζουν την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Από την άποψη αυτή το έργο ήταν σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή στρατηγική του 2020 επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη µιας έξυπνης, βιώσιµης και αποκλειστικής αποτέλεσµα την ανάπτυξη, για την επίτευξη του ποσοστού 75 % των απασχολουµένων ατόµων κατά το 2020 ( ηλικία ετών ). Το έργο NewsJob συγκεντρώθηκε για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των εγκάρσιων βασικών ( Α.Μ. 2006/962/CE ) και «µη ρουτινιασµένων δεξιότητων» ( σχετ. «Νέες δεξιότητες και νέες θέσεις εργασίας» COM ( 2008 ) 868 ), δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις δεξιότητες επιχειρηµατικότητας. Για τους σκοπούς αυτούς το NewsJob έχει δοκιµασει ένα ολοκληρωµένο µοντέλο µάθησης ( ILM ) µε στόχο την ανάπτυξη των εν λόγω δεξιοτήτων.το ILM επικεντρώθηκε στα εξής: γνώση - µέσω της µικτής µάθησης δεξιοτήτες - µέσω πρακτικής άσκησης σε ΜΜΕ στάσεις - µέσω δράσεων συµβουλευτικής. Δεξιοτήτες που αποκτήθηκαν στους πάνω από 45 ετών άνεργους έχουν συγκριθεί και εισάχθεί εντός του πλαισίου κατάρτιση (ECVET ) του ευρωπαϊκού συστήµατος ακαδηµαϊκών µονάδων για Επαγγελµατική εκπαίδευση και, µε το συµπληρωµατικό σκοπό επίσης τη διεύρυνση της χρήσης του στο σύστηµα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Εκτός από τους πάνω από 45 ετών ανέργους, το έργο έχει γίνει στόχος επίσης: ΕΕΚ διδάσκοντες, µε κάποια εµπειρία σε επιχειρήσεις και την αγορά εργασίας

10 ανώτεροι - συνταξιούχοι επιχειρηµατίες που φιλοδοξούν να γίνουν µέντορες ΜΜΕ για τις δράσεις πρακτικής άσκησης. Διάδοση και αξιοποίηση αντιπροσώπευουν σηµαντικές πτυχές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, µε ειδικές δραστηριοτήτες και οικονοµικούς πόρους. Τα αποτελέσµατα του έργου θα συνεχιστούν, µε ειδικά µνηµόνια συµφωνίας µε τους ενδιαφερόµενους φορείς σε κάθε χώρα, σε συνδυασµό µε τη χρήση της ηλεκτρονικής Οµάδας Μάθησης στην πλατφόρµα του έργου Trio ( το σύστηµα εκµάθησης web της περιφέρειας της Τοσκάνης - IT), βάσει των οποίων το NewsJob έχει ξεκινήσει για τις πτυχές της ηλεκτρονικής µάθησης. Το έργο έχει υλοποιηθεί µε τους ακόλουθους εταίρους: 1. Lattanzio Μάθησης SpA (IT) Istituto di Istruzione Superiore Polo Bianciardi ( IT) - - tutopologrosseto.it 3. Σύνδεσµος Εκπαίδευσης Ενηλίκων Λετονίας - LAEA ( ΛΒ ) Ελληνικό Περιφερειακό Ανάπτυξιακό Κέντρο - ΕΠΑΚ ( ΕΛ ) Centro Europeo de Empresas e Innovación de Albacete - CEEI ( ΙΣ ) Πολυεθνικό Εκπαιδευτικό Κέντρο του Birmingham - MEC ( ΜΒ) - Όσον αφορά την κοινοπραξία, είναι σηµαντικό να υπογραµµιστεί ότι η αγγλική εταίρος MEC έχει εµπλακεί στο έργο ακριβώς από το Γενάρη του 2013, λόγω της απόσυρσης του προηγούµενου γάλλου εταίρου. Ως εκ τούτου, η MEC άρχισε αργότερα σε όλες τις φάσεις δοκιµών. Πρόσωπο µε πρόσωπο δραστηριότητες είχαν τελειώσει τον Ιούλιο του 2013, ενώ όλες οι άλλες φάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν πριν από το τέλος του προγράµµατος (Δεκέµβριος 2013). Κατά τη διάρκεια της διάρκειας 27 µηνών ( από τον Οκτώβριο του 2011 έως τον Δεκέµβριο 2013 ), εκτός από όλα τα στοιχεία που αναφέρονται εν συντοµία, µε πιο γενικούς όρους τοnewjobs έλαβε υπόψη τη βελτίωση της ποιότητας για την επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ( ΕΕΚ ), µέσα από την ανάπτυξη της καινοτόµου περιεχοµένου, των µεθόδων και των διαδικασιών. 1.2 Οι δραστηριότητες του NewsJob Για την επίτευξη των στόχων του έργου και, ιδίως, τον έλεγχο της Integrated Learning Model ( ILM ) που απευθύνονται σε πανω από

11 45 ετών άνεργο πληθυσµό, οι ακόλουθες δραστηριότητες έχουν εφαρµοστεί σε κάθε χώρα που συµµετέχουν. Ο εντοπισµός της ηλεκτρονικής µάθησης εκπαιδευτικά εργαλεία ( 26 ώρες σε απευθειας µαθήµατα σε 4 γλώσσες των εταίρων ) που απευθύνονται σε πάνω από 45 ετών ανέργους, µε έµφαση στην ανάπτυξη : Βασικές ικανότητες (Α.Μ. 2006/962/CE ) : ψηφιακή ικανότητα,µαθαίνω πώς να µαθαίνω ; αίσθηση της πρωτοβουλίας και της επιχειρηµατικότητας ; Μη συνήθεις δεξιότητες (σχετ. αναφορά. «Νέες δεξιότητες και νέες θέσεις εργασίας» COM ( 2008) 868): δεξιότητες επίλυσης προβληµάτων ; Αναλυτικέςικανότητες; Δεξιότητες αυτοδιαχείρισης ; Δεξιότητες επικοινωνίας. Αναγνώριση / επιλογή - και µε τη συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων - των τελικών δικαιούχων, όπως οι πάνω των 45 ετών άνεργοι ( max 20 σε κάθε χώρα, µε 10 να έχουν το υποχρεωτικά σχολείο και10 υποχρεωτικά το σχολείο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης βαθµούς - min. 50 % γυναίκες) ; Οι διδάσκαλοι ( min 1 ανά εταίρο ) και συνταξιούχοι επιχειρηµατίες ως µέντορες.. Σχεδιασµός Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων για το πρόσωπο - µε - πρόσωπο δράσεις κατάρτισης που απευθύνονται στο e - καθηγητές ( 24 ώρες ), πάνω - 45 άνεργοι ( 32 ώρες ) και µέντορες ( 12 ώρες). Οργάνωση και διαχείριση της κατάρτισης που απευθύνονται στους δάσκαλους, µε ένα σεµινάριο που πραγµατοποιήθηκε στη Φλωρεντία τον Σεπτέµβριο του 2012 (24 ώρες), και άλλα µαθήµατα για µέντορες (12 ώρες) σε κάθε χώρα. Οργάνωση και διαχείριση στις χώρες των εταίρων της αναµειγνύοντας δραστηριοτήτες που απευθύνονται σε πάνω από 45 ετών άνεργοι, πραγµατοποιήθηκε µε µία εκπαίεδευση 32 ώρες πρόσωπο µε πρόσωπο και 20 ώρες του e-learning. φάση Mentoring: υλοποίηση των δραστηριοτήτων καθοδήγησης µε τη συµµετοχή των ανώτερων συνταξιούχων επιχειρηµατίων, µε στόχο τη στήριξη της δηµιουργίας της δική του επιχείρηση ή την εργασία αυτοαπασχόλησης για πάνω από - 45 ετών ανέργους. φάση Πρακτικής : η συµµετοχή των ΜΜΕ (4-8 εβδοµάδες) µε σκοπό την ανάπτυξη επιχειρηµατικών δεξιοτήτων. Σύγκριση των βασικών - ικανοτήτων που αποκτώνται µε ECVET. Ορισµός του µνηµονίου συµφωνίας µε τους κοινωνικούς εταίρους για την εισαγωγή των βέλτιστων πρακτικών που εξετάστηκαν στο πλαίσιο των πολιτικών των ΙΕΚ σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό επίπεδο.

12 1.3 Αποτελέσµατα του NewsJob Οι δραστηριότητες που έχουν ήδη υλοποιηθεί σε επίπεδο χώρας. Μερικά δεδοµένα σχετικά µε τις φάσεις δοκιµής (n. 4) επισηµαίνονται παρακάτω. εταίρος συµµέτέχοντες n. P2 Bianciardi (IT) 20 α n. 9 θ n. 11 P3 LAEA (ΛΤ) 25 α n. 6 θ n. 19 P4 HRDC (ΕΛ) 20 α n. 9 θ n. 11 P5 CEEI Albacete (ΙΣ) 20 α n. 11 θ n. 9 P6 MEC (ΜΒ) 20 α n. 10 F n. 10 Σύνολο 105 α n. 45 θ n. 60 Οι συµµετέχοντες Εγγεγραµµένοι συµµετέχοντες φύλλο ηλικία µελέτη ετών: n.10 Υποχρεωτική απόκτηση πτυχίου: n ετών: n.5 Δευτεροβάθµια σχολείο: n ετών: n.4 πάνω από 60 ετών: n ετών:n. 6 Υποχρεωτική απόκτηση πτυχίου: n ετών:n. 7 Δευτεροβάθµια σχολείο: n ετών:n. 8 πάνω από 60 ετών:n ετών:n. 11 Υποχρεωτική απόκτηση πτυχίου: n ετών:n. 5 Δευτεροβάθµια σχολείο: n ετών:n. 3 πάνω από 60 ετών: n ετών: n ετών: n ετών: n. 2 πάνω από 60 ετών: n./ ετών: n ετών: n ετών:n. 3 πάνω από 60 ετών:n./ Υποχρεωτική απόκτηση πτυχίου: n. 10 Δευτεροβάθµια σχολείο: n. 10 Υποχρεωτική απόκτηση πτυχίου: n. 10 Δευτεροβάθµια σχολείο: n ετών: n. 51 Υποχρεωτική απόκτηση πτυχίου: n ετών: n. 28 Δευτεροβάθµια σχολείο: n ετών: n. 20 πάνω από 60 ετών: n.6 Οι συµµετέχοντες στο τέλος από τις 4 φάσεις δοκιµής εταίρος συµµέτέχοντες φύλλο ηλικία µελέτη n. P2 Bianciardi (IT) 18 α n ετών: n. 8 Υποχρεωτική απόκτηση πτυχίου: n. 11 θ n ετών:. 5 Δευτεροβάθµια σχολείο: n ετών: n. 4 πάνω από 60 ετών:. 1 P3 LAEA (ΛΤ) 19 α n. 5 θ n. 14 P4 HRDC (ΕΛ) 20 α n. 9 θ n. 11 P5 CEEI Albacete (ΙS) 11 α n. 3 θ n. 8 P6 MEC (ΜΒ) 20 α n. 10 θ n. 10 Σύνολο 88 α n. 34 θ n ετών: n ετών: n ετών: n. 8 πάνω από 60 ετών: n ετών: n ετών: n ετών: n. 3 πάνω από 60 ετών: n ετών: n ετών: n ετών: n. 1 πάνω από ετών n./ ετών:: n ετών: n ετών: n. 3 Υποχρεωτική απόκτηση πτυχίου: n. 8 Δευτεροβάθµια σχολείο: n. 11 Υποχρεωτική απόκτηση πτυχίου: n. 14 Δευτεροβάθµια σχολείο: n. 6 Υποχρεωτική απόκτηση πτυχίου: n. 5 Δευτεροβάθµια σχολείο: n. 6 Υποχρεωτική απόκτηση πτυχίου: n. 10 Δευτεροβάθµια σχολείο: n. 10 πάνω από 60 ετών: n./ ετών: n. 44 Υποχρεωτική απόκτηση πτυχίου: n ετών: n. 21 Δευτεροβάθµια σχολείο: n ετών: n. 19 πάνω από 60 ετών: n.4

13 Το NewsJob έχει εµπλακεί σε κάθε χώρα µε τον προβλεπόµενο αριθµό των είκοσι συµµετέχοντες, µε εξαίρεση τη Λετονία µε εικοσιπέντε άτοµα, µε την πλειοψηφία τους να είναι γυναίκες (N.60). Η κύρια οµάδα-στόχος επικεντρώνεται στην ηλικιακή οµάδα των (ετών) (περίπου 50%), µε την πλειοψηφία των ανθρώπων µε την υποχρεωτική απόκτηση πτυχίου. Στο τέλος των 4 φάσεων δοκιµών ο συνολικός αριθµός είναι 88 συµµετέχοντες, µε µείωση 16,7% του (αρ. 17 άτοµα). Θα συγκεντρώνονται και πάλι στην ηλικία των ετών, η πλειοψηφία είναι γυναίκες, και περισσότερο από το 50% έχουν πτυχίο υποχρεωτική εκπαίδευση. E-tutors Partners E-tutors n. Π2 Bianciardi (IT) 2 Π3 LAEA (ΛΤ) 1 Π4 HRDC (ΕΛ) 2 Π5 CEEI Albacete (IS) 2 Π6 MEC (MB) 2 Σύνολο 9 Σε επίπεδο χώρας οι φάσεις δοκιµών που απευθύνονται σε πάνω από 45 ετών, άνεργοι οργανώνονται και από τους καθηγητές που έχουν εκπαιδευτεί ως «NewsJob e- εκπαιδευτών». Πέντε άνθρωποι συµµετείχαν στο πρόγραµµα κατάρτισης (24 ώρες) που πραγµατοποιήθηκε στη Φλωρεντία (IT) τον Σεπτέµβριο του 2012, ενώ σε εθνικό επίπεδο, η πλειοψηφία των εταίρων είχαν δύο e- δάσκαλοι για το συνολικό ποσό των εννέα ατόµων που εµπλέκονται.

14 Μέντορες Συνεργάτες Μέντορας P2 Bianciardi (IT) 4 P3 LAEA (ΛΤ) 3 P4 HRDC (ΕΛ) 6 P5 CEEI Albacete (ΙS) 4 P6 MEC (ΜΒ) na Σύνολο 17 Συνταξιοδοτήµένοι έµπειροι επιχειρηµατίες έχουν συµµετάσχει για τις δράσεις µέντορινγκ, µε στόχο την υποστήριξη των τελικών δικαιούχων. Ανήκουν σε διαφορετικούς τοµείς, από το δηµόσιο έως και ιδιωτικές εταιρείες. Η πλειοψηφία σε αυτή την περίπτωση, είναι άνδρες (n.12). Για την Μεγάλη Βρετανίας (λόγω της καθυστέρησης στην έναρξη της µε τις δραστηριότητες) δεν είναι δυνατόν ακόµηνα καθορίσουµε τον ακριβή αριθµό των συµβούλων. Σε κάθε χώρα έχουν πραγµατοιποιήσει ένα µάθηµα εκπαίδευσης (12 ώρες) µε στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων καθοδήγησης.

15 Edi Fanti ΜΜΕ που συµµετέχουν (επανένταξης στην εργασία) Συνεργάτες MME Οικονοµικό τοµέα P2 Bianciardi (IT) 11 - Κοινωνική και υπηρεσίες καθαρισµού - Γεωργία - Μωρό υπηρεσίες στάθµευσης - Εστιατόρια - Διαχείριση και παροχή συµβουλών P3 LAEA (ΛΤ) 14 - ΤΠΕ - Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής - Αποκατάσταση και την εκπαίδευση ενηλίκων P4 HRDC (ΕΛ) 9 - Διαχείριση κατοικίες - Εµπόριο και Εµπορίου - Γεωργία - Υπηρεσίες για παιδιά - Μεταλλικά εργασίας - Επικοινωνία P5 CEEI Albacete (ΙΣ) 5 - Logistics - ΤΠΕ - Γραφικά και web design - Διαχείριση και παροχή συµβουλών - Διαφήµιση και Μάρκετινγκ - ΤΠΕ P6 MEC (ΜΒ) - Λιανικό Εµπόριο - Διαχείριση και παροχή συµβουλών δεν ισχύει δεν ισχύει Σύνολο 39 ισχ ύει Τριάντα εννέα ΜΜΕ έχουν συµµετάσχει µέχρι στιγµής. Κάθε ΜΜΕ έχει από 1 έως 5 συµµετέχοντες για τη φάση πρακτικής η οποία διαρκεί από 4 έως 8 εβδοµάδες. Οι κύριοι τοµείς της οικονοµίας αφορόυν από τη γεωργία έως ΤΠΕ. Για τους παραπάνω λόγους, η MEC δεν έχει ξεκινήσει ακόµα τη φάση πρακτικής. 1.4 E-learning Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο e-learning στο έργο NewsJob. Όλα τα σχετικά µε τις δραστηριότητες της γραµµής θα πρέπει να διαρκέσουν 20 ώρες για κάθε συµµετέχοντα. Έχουν προσωποποιηµένες δραστηριότητες που έχουν συσταθεί µέσω του εντοπισµού των δύο διαφορετικών διαδροµών e-learning, σύµφωνα µε τις ανάγκες των εκπαιδευοµένων. Σε σχέση µε τις βασικές ικανότητες, ένα κοινό δροµολόγιο 14 ωρών έχει επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των «επιχειρηµατικών δεξιοτήτων»,

16 1. Το έργο NewsJob: στόχους, τις δραστηριότητες, τα αποτελέσµατα και συγκεκριµένα αποτελέσµατα Ενώ για τις «ψηφιακές δεξιότητες» και «µαθαίνω πώς να µαθαίνω», έχουν οργανωθεί διάφορες δραστηριότητες, όπως βασικό επίπεδο(6 ώρες) και προχωρηµένο επιπέδο (6 ώρες). Ως εκ τούτου, ο συνολικός αριθµός των 26 ωρών ηλεκτρονικα σεµινάρια έχουν προσανατολιστεί σε γλώσσες των εταίρων, ενώ κάθε συνοµιλητής έχει παρακολουθήσει 20 ώρες e-learning, ανάλογα µε το επιλεγµένο επίπεδο (βασικό ή προχωρηµένο). Όλα τα µαθήµατα του NewsJob ανήκε στην πλατφόρµα του έργου Trio. Το έργο Trio (www.progettotrio.it) είναι ένα σύστηµα µάθησης web της περιφέρειας της Τοσκάνης (δηµόσια περιφερειακή αρχή) που διαχειρίζεται ο ιδρυτής του NewsJob, η Lattanzio Μάθησης SpA. Το Trio προσφέρει ένα ευρύ φάσµα των προϊόντων της µάθησης, µε έναν κατάλογο περίπου προγράµµατα e-le-µάθησης και άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης. Σε αυτό το πλαίσιο το NewsJob έχει προβλέψει τον εντοπισµό (προσαρµογή και µετάφραση σε γλώσσες των εταίρων) του µερικά από τα αναφέρόµενα των 26 ωρών των on-line ενότητων που παρέχονται από το Trio, και ιδίως εκείνες οι µονάδες κατάλληλες για την ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων και οι µη συνήθεις δεξιότητες, απαραίτητες για την επιχειρηµατικό προσανατολισµό. Παρακάτω, µερικά παράδειγµα on-line διασυνδέσεων που προέρχονται από διαφορετικές ενότητες.

17

18 Edi Fanti 1.5 Τα Αποτελέσµατα του NewsJob Τα αποτελέσµατα που αναφέρονται παρακάτω έχουν επιτευχθεί από τους εταίρους. Κάθε ένα από αυτά µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε άλλα πλαίσια µια πιθανή επίλυση να βελτιωθεί η απασχολησιµότητα ενήλικες. Blended Learning Package - Εκπαιδευτικά προγράµµατα και διδακτικό υλικό ( σε ενότητες 26ώρες - σε EN, IT, LV, GR, ES και πρόσωπο µε πρόσωπο εκπαίδευση 32ώρες ) για την ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων και µη συνήθεις δεξιότητες που απευθύνονται σε πάνω από 45 άνεργους ενήλικες Πρόγραµµα κατάρτιση των καθηγητών - πρόγραµµα κατάρτισης ( 24 ώρες ) µε στόχο εκπαιδευτές των ΙΕΚ που επικεντρώθηκαν στην

19 ανάπτυξη των δεξιοτήτων ILM Μέντορες πρόγραµµα κατάρτισης - το πρόγραµµα κατάρτισης ( 12ώρες ) µε επικεντρωµένο επενδυτικό κοινό σε έµπειρους επιχειρηµατίες που επικεντρώθηκαν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων καθοδήγησης Οδηγίες οι εµπειρίες του NewsJob και οι συστάσεις µε στόχο το σύστηµα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης το οποίο θα χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο εργασίας Ηλεκτρονική Οµάδα Μάθησης ( WLG ) ως ένα εικονικό χώρο που στηρίζουν τους συµµετέχοντες και σε γενικό όρο τα συστήµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην εφαρµογή και τη µεταφορά των µεθόδων και των εµπεριών.το WLG και τα συνδεόµενα µαθήµατα e-learning παρέχονται πάνω στην πλατφόρµα TRIO (η εκµάθηση web συστήµατος της περιφέρειας της Τοσκάνης - ) ECVET ( Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ), δοκιµάστηκε για την κατάρτιση του NewsJob, προς την χρήση του και τη βελτίωση της ποιότητας στο πλαίσιο των συστηµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλη την Ευρώπη. 1.6 NewsJob - Η συγκεκριµένη επίπτωση Στο τέλος της κάθε φάσης των δοκιµών, ο πραγµατικός αντίκτυπος του έργου µπορεί να µετρηθεί µέσα από µια πραγµατική επίτευξη των στόχων του έργου. Σε αυτό το πλαίσιο είναι συγκεκριµένα αποτελέσµατα, που επισηµαίνονται : Bianciardi - Ιταλία 3 άτοµα άρχισαν να εργάζονται µε εξαρτώµενο τρόπο 2 άτοµα έχουν αρχίσει να σκέφτονται την αυτο- απασχόληση, για νέες δραστηριότητες µε τους µέντορες LAEA - Λετονία από 3 έως 5 άτοµα είναι πιθανότερο να αναπτύξουν την επιχειρηµατική τους ιδέα ως µόνιµη επιχειρηµατική 2 άτοµα µπορεί να ασχοληθούν µε προσωπική επιχείρηση µε µερική απασχόληση για να προσελκύσουν επιπλέον κέρδη ΕΠΑΚ - Ελλάδα 3 άτοµα έκανα άνοιγµα της δική τους επιχείρηση 2 άτοµα αυτοαπασχολούµενα

20 CEEI Albacete - Ισπανία 17 συµµετέχοντες ( που τελείωσε η πρώτη φάση ) ενδιαφέρονται να συνεχίσουν να λαµβάνουν ενηµερώσεις σχετικά µε τις δραστηριότητες του NewsJob, καθώς και οι 4 µέντορες και οι επιχειρηµατίες των ΜΜΕ 3 άτοµα από τα 11 που τελείωσαν η τελευταία φάση έχουν δηµιουργήσει τη δική τους επιχείρηση και 2 από αυτά είναι στην διαδικασία δηµιουργίας.

21 2. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Συνεργάτες Σε κάθε χώρα οι ακόλουθες τέσσερις φάσεις δοκιµών έχουν οργανωθεί και εφαρµοστεί : πρόσωπο µε πρόσωπο εκπαίδευση : 32ώρες e-learning : 20 ώρες Καθοδήγηση : περίπου 2 µήνες πρακτικής στις ΜΜΕ : 4-8 εβδοµάδες. Όπως αναφέρθηκε, κάθε εταίρος έχει εντοπίσει τουλάχιστον ένα δάσκαλος για τη διαχείριση των δράσεων εκπαίδευσης, εκτός από αρκετά ανώτερα κέντρα ως µέντορες. ΜΜΕ σε τοπικό επίπεδο, έχουν επίσης εµπλακεί για τις δράσεις πρακτικής άσκησης διάρκειας, όπως ήδη αναφέρθηκε, µεταξύ 4 και 8 εβδοµάδων. Παρακάτω, οι εµπειρίες εταίρων σε εθνικό επίπεδο επισηµένονται P2 Bianciardi - Ιταλία Εισαγωγή : Το έργο NewsJob στο Γκροσέτο Την 1η Σεπτεµβρίου 2011, το Professional Institute of Grosseto " Luigi Einaudi ", µετά την εφαρµογή της µεταρρύθµισης του σχολείου σταµάτησε να υπαρχει, τον Δεκέµβριο του ίδιου έτους, ένα νέο εκπαιδευτικό ίδρυµα θα ονοµαστεί το Ινστιτούτο Ανώτατης Εκπαίδευσης Polo Ar - tistico Commerciale Musicale " Luciano Bianciardi ". Λίγες µέρες αργότερα, στο Polo Bianciardi έρχεται η ανακοίνωση ότι το έργο Newswjob χρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα Leonardo και, εποµένως, θα γίνει το πρώτο ευρωπαϊκό έργο του νέου σχολείου. Ως πρώτο βήµα, ο διευθυντής Daniela Giovannini προσδιορίζει το προσωπικό του έργου, µέσα και έξω από το σχολείο, και διαβάσε τους στόχους του έργου σύµφωνα µε την επαγγελµατική ανάπτυξη και εκπαίδευση των ενήλικων : η εµπειρία ενός µοντέλου παρέµβασης σε ενήλικες µε στόχο την ανάπτυξη των τύπων που αναµειγνύονται στην εκπαίδευση µέχρι τώρα χρησιµοποιείται σε µια προοπτική εξεύρεσης εργασίας. Μόλις βρεθεί το προσωπικό αναφοράς για το σχολείο, πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις για να παρουσιάσουν το έργο, µε το σχεδιασµό και ο ηγέτης των συνεδριάσεων του NewsJob αυτά χρησιµοποιήθηκαν για να προετοιµάσουν τη πρώτη συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στη Φλωρεντία την 15 κ 16 Νοεµβρίου. Οι σκοποί του έργου NewsJob είναι να αντιµετώπισουν την ανεργίας για 23

22 τους ανθρώπους που είναι άνω των 45 ετών µε την εφαρµογή µιας «άτυπης» µεθόδου στις ευρωπαϊκές χώρες που πάιρνουν µέρος στο έργο. Όλες οι δράσεις του προγράµµατος κατάρτισης που είναι προσανατολισµένη προς την ανάπτυξη µιας αίσθησης πρωτοβουλίας και της επιχειρηµατικότητας, µία από τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου µάθηση αναφέρεται στη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Δεκεµβρίου Daniela Giovannini προσωπικό του έργου «Στην πρόσληψη των καλύτερων ανθρώπων να εργάζονται µέσα στο έργο Νέα sjob, δοκίµασα µερικά χαρακτηριστικά που σκέφτηκα ότι είναι αναγκαία για εµπερία, εκτός από τους χαρακτήρες που έχουν ήδη καθιερωθεί κατάρτισης και καθοδήγησης για τους ενήλικες, θα µπορούσε να κάνει µια συµβολή σε µια οπτική συντονισµένη µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες : Η γνώση της αγγλικής γλώσσας Η εµπειρία στην κατάρτιση και προσανατολισµό µε τους ενήλικες Η εµπειρία στον τοµέα της µικτής µάθησης (µε ιδίως έµφαση στα προβλήµατα που αυτή συνεπάγεται από την καινοτόµο διδασκαλία ) Η εµπειρία όσον αφορά στα δηµόσια και ιδιωτικές εταιρείες για την τυποποίηση και τη διαχείριση των σχέσεων. Η προώθηση Το πρώτο κρίσιµο σηµείο του έργου είναι η προώθηση της εν λόγω επικαλούµενης ως πρωτοβουλία. Από το προσωπικό του ιδρύµατος, από τη στιγµή που είχαν κατανοήσει τη διάρθρωση του NewsJob και τα µέτρα που λαµβάνουν, έχουν αποφασίσει να µελετήσουν προσεκτικά πώς να εξηγήσουν σε ενήλικες που έχουν χάσει τη δουλειά τους ή / και οι οποίοι δεν εργάζονται, ότι ένα σχέδιο στο οποίο η διαδικασία αυτή θα µπορούσε µε κάποιο τρόπο να είναι µια ευκαιρία για να προσπαθήσει να επιλύσει την κατάστασή τους. Με αυτό το είδος της προώθησης, το σχολείο έχει αρχίσει να συλλέγει τις πρώτες προσχωρήσεις και τα αιτήµατα για παροχή πληροφοριών από τους πιθανούς συµµετέχοντες. Σε µια εποχή που οι ερωτήσεις που συγκεντρώθηκαν, ο υπεύθυνος του σχολείου προέβη σε µια πρώτη συνέντευξη προσανατολισµού να κατανοήσουν τις προσδοκίες και τις ευθύνες τους πιθανούς συµµετέχοντες είχαν. 24

23 Είστε άνεργος και έχετε περισσότερα από 45 χρόνια ; Θέλετε να έχετε µια νέα ευκαιρία για να θέσετε τον εαυτό σας ή να ξαναεισέλθετε στην αγορά εργασίας ; Έχουµε ένα εντελώς ΔΩΡΕΑΝ πρόγραµµα που µπορεί να σας ενδιαφέρει Ρωτήστε σχετικά µε : Το Ινστιτούτο Ανώτατης Εκπαίδευσης Polo " Luciano Bian - Ciardi " προάγει τον σχεδιασµό συχνοτήτων παρέχεται δωρεάν συγχρηµατοδοτείται από το Leo- Nardo της Ευρωπαϊκής Ένωσης NEWSJOB Πώς να γίνετε επιχειρηµατίες! Ανάπτυξτε Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας Ένα δίκτυο εργασίας Ένα άλλο κρίσιµο σηµείο πάντα υπάρχει στην περίοδο της προώθησης του έργου NewsJob, αφορούσε τη δυνατότητα εξεύρεσης υποψήφιων µέντορ ή / και επιχειρήσεων που πραγµατοποιούν πρακτική άσκηση, αν και σε αυτή τη συγκεκριµένη πτυχή µε το σχολείο, κυρίως χάρη στη δράση του διαφορετικού σχολείου / Οι εργασίες που πραγµατοποιούνται για πάνω από 10 χρόνια, είχε στη διάθεσή της µια µεγάλη βάση δεδοµένων για να αντλήσουν από αυτό. Ο διευθυντής και το προσωπικό του έργου έχουν αποφασίσει να οργανώσουν µια οµάδα εστίασης για να παρουσιάσουν σε φορείς, οργανισµούς, οργανώσεις, δηµόσιες και ιδιωτικές έργο ζητώντας τη στήριξη όσον αφορά την πρόσληψη πιθανών µέντορ, πρακτική άσκηση και για την προώθηση του ίδιου του έργου. Αυτή ήταν µία από τις πιο σηµαντικές στιγµές της NewsJob, αλλά και τη στιγµή κατά την οποία το σχολείο έχει συνειδητοποιήσει τη σηµασία της βασικής ικανότητας " Αίσθηµα πρωτοβουλίας και επιχειρηµατικότητα», δηλαδή πώς να συνεργαστεί µε τους συµµετέχοντες σχετικά µε την δηµιουργία νέων επιχειρήσεων για την επίλυση του προβλήµατός τους, αλλά ως µια ευκαιρία για να ενεργοποιήσετε ξανά τους συµµετέχοντες αρχίζοντας µε τις ιστορίες τους και να τις µετατρέπει σε «επιχειρηµατίες του εαυτού τους». Αν τελικά, χάρη σε αυτή την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, ικανοτήτων και γνώσεων, ο συµµετέχων ήρθε για την επίλυση µιας δηµιουργίας επιχείρησης ή µιας καινοτόµου ιδέας για τη δηµιουργία ενός νέου αυτο - απασχόλησης, σηµαντικης προστιθέµενης αξίας θα πρέπει να µεταφέρθουν στο έργο. 25

24 Τα περιεχόµενα της εκπαίδευσης Το περιεχόµενο της εκπαίδευσης, που είναι κοινό στα πειράµατα έχει προσαρµοστεί στην οµάδα των µαθητών. Η διενέργεια ρυθµίσεων έχει συµφωνηθεί µε τον δάσκαλο που έχει επιλεγεί, αυτό ήταν µια σηµαντική πτυχή, διότι η σύντοµη διάρκεια των διαλέξεων έπρεπε να παρέχει - πέρα από τις γνώσεις - επίσης την ευκαιρία στους µαθητές να ανακαλύψουν ότι το σύνολο του έργου αποτέλεσε πηγή για βρουν λύσεις για την κατάσταση της απασχόλησης τους και να αρχίσουν να οικοδοµήσουν ένα δρόµο για να ανακάµψει. Προσωπικό έργο που έχει προσδιοριστεί από τον καθηγητή Francesco Gentili κατάλληλο να εκτελέσει το έργο. Ο Gentili υπήρξε εκπαιδευτής για πάνω από 20 χρόνια, αλλά συµµετέχει επίσης σε διαβούλευση µε τις επιχειρήσεις και εργάζονται µε άτοµα µε κινητήρια ερεθίσµατα. Με το δάσκαλο έχουν διευθετηθεί τα βασικά περιεχόµενα για τις ώρες εκπαίδευσης : ανάλυση της αγοράς εργασίας και τις ευκαιρίες σε Γκροσέτο και Ιταλία ανάλυση της προσωπικής ιστορίας για να κατανοήσουµε τα εµπόδια και πιθανές ευκαιρίες τη σύνταξη ενός επιχειρηµατικού σχεδίου ως εργαλείο για την προσωπική και επαγγελµατική ανάπτυξη ' τις πρακτικές του οµίλου και τη δηµιουργία του βιογραφικού τους στην ευρωπαϊκή µορφή αλλά και το έργο του δασκάλου του στην αίθουσα σήµαινε ότι το όλο εγχείρηµα θα µπορούσε να προχωρήσει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση Πριν από την έναρξη αυτής της δραστηριότητας δύο συµµετέχοντες είχαν εγκαταλείψει το σχέδιο, επειδή βρήκαν µια θέση εργασίας. Μία από τις καινοτόµες πτυχές του έργου NewsJob είναι να αφήσουµε τους συµµετέχοντες να εργαστούν σε µία εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Για τους φοιτητές που είναι εγγεγραµµένοι στο πειραµατισµό τοgrosseto αυτού του έγινε ζωτικής σηµασίας, γιατί, µετά την ολοκλήρωση των 32 ωρών σε συµµετέχοντες σε µία τάξη είχε, θεωρητικά,παρακολουθήσουν από έναν υπολογιστή, στο σπίτι ή από τις θέσεις που είχαν επιλέξει, οι ενότητες που είχε επιλεγεί για το έργo. Το σχολείο, που είναι ειδικό στον τοµέα, διότι έχει τρέξει ένα πρόγραµµα αρθρώνεται για την εξ αποστάσεως τριτοβάθµια εκπαίδευση για να αποσπάσει το δίπλωµα που ονοµάζεται " Diplomarsionline " ( ) για πάνω από 6 χρόνια, αποφάσισε να δηµιουργήσει µια ηλεκτρονική γωνία, παρέχοντας ένα οργανωµένο ηµερολόγιο και, µε την υποστήριξη των δύο διδάσκοντων, ένα εργαστήριο υπολογιστών, όπου οι συµµετέχοντες µπορούσαν να ακολουθήσουν τις ενότητες απευθείας. Η γωνιά e- learning απέκτησε γνησιότητα κατά την τελευταία ηµέρα κατάρτισης παρουσίας. Μόλις τελειώσει τη δραστηριότητα στην τάξη, οι συµµετέχοντες συνοδεύονται µε τον υπολογιστή, όπου για πρώτη φορά 26