Ποτέ δεν είναι αργά! ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ,ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ποτέ δεν είναι αργά! ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ,ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 Ποτέ δεν είναι αργά! ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ,ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 3

2 Οδηγίες του έργου NewsJob Ποτέ δεν είναι αργά! Εµπειρίες, τα εργαλεία και τις πιθανές λύσεις για τη βελτίωση της απασχολησιµότητας των ενηλίκων 3

3 Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci DOI Agreement n / Project n LLP IT-LEONARDO-LMP Το σχέδιο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δηµοσίευση (ανακοίνωση) δεσµεύει µόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Applicant organisation and the coordinator of the proposal Lattanzio Learning S.p.A. Becoming Entrepreneurs! Developing New Skills for New Jobs NewsJob is a two years iniziative (October 2011 December 2013) developing New Skills for New Jobs. Project management FABRIZIO GIORGINI, EDI FANTI Partners Istituto di Istruzione Superiore Polo Artistico Commerciale Grafico Musicale L. Bianciardi di Grosseto (ITALY) DANIELA GIOVANNINI, ANDREA CALDELLI, FABIO P. CORTI, LOREDANA SAUNA Latvian Adult Education Association LAEA (LATVIA) SARMITE PILATE, JANIS BALTACS Hellenic Regional Development Center HRDC (GREECE) SPIROS KOUTSOGIANNIS, ELENA ANDREAS Centro Europeo de Empresas e Innovación de Albacete BIC Albacete (SPAIN) ISABEL LÓPEZ GONZÁLEZ, JOSE SERNA LUNA, ANA CÓRDOBA LÓPEZ Multinational Educational Center of Birmingham LTD (ENGLAND) MEC DIMITAR MITEV External Evaluator SANITA PUTNINA 5

4 Περιεχόµενο 7 Εισαγωγή Fabrizio Giorgini 9 Κεφάλαιο 1 Το έργοnewsjob: στόχοι, δραστηριότητες, αποτέλεσµα και συγκεκριµένα αποτελέσµατα Edi Fanti Το έργο NewsJob: µια γενική επισκόπηση Οι δραστηριότητες NewsJob Οι έξοδοι NewsJob E-learning Τα αποτελέσµατα NewsJob NewsJob - Η συγκεκριµένη επίπτωση 19 Κεφάλαιο 2 Εµπειρίες από τις χώρες εταίρους Συνεργάτες P2 Bianciardi - Ιταλία P3 LAEA - Λετονία P4 ΕΠΑΚ - Ελλάδα P5 CEEI Albacete - Ισπανία P6 MEC - Μεγάλη Βρετανία 47 Κεφάλαιο 3 Η αξιολόγηση των φάσεων δοκιµών Edi Fanti 51 Κεφάλαιο 4 Καλές πρακτικές σε Εθνικό επίπεδο και ιστορίες επιτυχίας Συνεργάτες P2 Bianciardi Ιταλία (ΙΤ) P3 LAEA Λετονία (ΛΤ) 6

5 P.4 ΕΠΑΚ - Ελλάδα (ΕΛ) P5 CEEI Albacete Ισπανία (ΙΣ) P6 MEC - Μεγάλη Βρετανία (ΜΒ) 63 Κεφάλαιο 5 Το ολοκληρωµένο µοντέλο µάθησης: λειτουργεί; Edi Fanti 67 Κεφάλαιο 6 Συστάσεις Συνεργάτες 7

6 Εισαγωγή Fabrizio Giorgini Το ποσοστό ανεργίας αποτελεί σηµαντικό δείκτη τόσο κοινωνικό όσο και οικονοµικό. Η αύξηση της ανεργίας έχει αποτελέσµατα σε απώλεια εισοδήµατος για τα φυσικά πρόσωπα, αύξηση των δαπανών των κρατικών κονδυλίων για κοινωνικές παροχές και τη µείωση των φορολογικών εσόδων. Από οικονοµική σκοπιά, η ανεργία µπορεί να θεωρηθεί ως αχρησιµοποίητο εργατικό δυναµικό. Τα ποσοστά ανεργίας θεωρείται ότι παρουσιάζουν ένα δείκτη. Όταν υπάρχει µια οικονοµική ύφεση, που συνήθως διαρκεί αρκετούς µήνες πριν το ποσοστό ανεργίας αρχίζει να ανεβαίνει. Όταν η οικονοµία αρχίσει να ανεβαίνει και πάλι, οι εργοδότες συνήθως παραµένουν επιφυλακτικοί για την πρόσληψη νέου προσωπικού και µπορεί να διαρκέσει αρκετούς µήνες πριν τα ποσοστά ανεργίας αρχίζουν να µειώνονται. Η ηλικία και το φύλο είναι τα χαρακτηριστικά που σχετίζόνται σε µεγάλο βαθµό µε τον κίνδυνο της µακροχρόνιας ανεργίας. Το 2011, η πλειοψηφία των ανέργων ηλικίας ετών στην ΕΕ ήταν άνεργοι για περισσότερο από ένα χρόνο, σε σύγκριση µε περίπου 45 % των ανέργων σε «πυρήνα» ηλικιακή οµάδα Η παγκοσµιοποίηση και η τεχνολογική πρόοδος έχουν µια συνεχώς αυξανόµενη επίδραση στην καθηµερινή ζωή, και η ζήτηση για τα διάφορα είδη εργασίας και των δεξιοτήτων εξελίσσεται µε ταχύ ρυθµό. Ενώ οι επιχειρήσεις προσπαθούν να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους για να γίνει πιο ανταγωνιστική και καινοτόµο, που µπορεί κάλλιστα να προσπαθήσει να περάσει στον κίνδυνο να του εργατικού δυναµικού µέσω της µεγαλύτερης ευελιξίας - τόσο σε σχέση µε εκείνους που βρίσκονται ήδη στην απασχόληση, καθώς και εκείνους που ψάχνουν για µια νέα θέση εργασίας. Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση ( ΕΣΑ ), υπάρχουν µια σειρά από µέτρα που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσει να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να παραµείνουν στην εργασία τους ή να βρουν µια νέα θέση εργασίας, όπως οι εξής: την προώθηση µιας προσέγγισης κύκλου ζωής για την εργασία, την ενθάρρυνση της δια βίου µάθηση, βελτίωση της υποστήριξης σε όσους αναζητούν µια θέση εργασίας, καθώς και στη 8

7 διασφάλιση ίσων ευκαιριών. Οι ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση για το ενθάρρυνε τα κράτη µέλη, µεταξύ άλλων : 9

8 Fabrizio Giorgini να διασφαλίσει ότι µέχρι το 2010 σε κάθε άνεργο προσφέρεται η δυνατότητα εργασίας, µαθητείας, συµπληρωµατικής επιµόρφωσησ ή άλλο µέτρο απασχολησιµότητας, και να εργαστούν προς την κατεύθυνση του 25% των µακροχρόνια ανέργων που συµµετέχουν σε προγράµµατα κατάρτισης, επανακατάρτισης, πρακτικής άσκησης στην εργασία, ή άλλα µέτρα απασχολησιµότητας µέχρι το Η τρέχουσα οικονοµική κρίση έχει, ωστόσο, αναστρέψει το µεγαλύτερο µέρος της προόδου που επιτεύχθηκε στην Ευρώπη από το 2000.Τα της στρατηγικής Ευρώπης του 2020 που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθορίζει ένα όραµα για µια ευρωπαϊκή κοινωνική οικονοµία της αγοράς για τον 21ο αιώνα. Στο πλαίσιο της εµβληµατικής πρωτοβουλίας µε τίτλο «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας», τα ποσοστά ανεργίας είναι στοχευµένες µέσω από µια σειρά πολιτικών, συµπεριλαµβανοµένων των προτάσεων που αποσκοπούν σε ιδρύµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ή τα µέτρα για τη δηµιουργία ενός (εργασίας) περιβάλλον που ευνοεί την υψηλότερη δραστηριότητα τιµές και υψηλότερη παραγωγικότητα της εργασίας. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην ανάγκη να βελτιωθεί η πρόσβαση στην ενιαία αγορά για τις µικρές επιχειρήσεις και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας. Σύµφωνα µε το τελευταίο σηµείο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατύπωσε επίσης τις «επιχειρηµατικές δεξιότητες» ως µία από τις οκτώ βασικές ικανότητες για τη διά βίου µάθηση. Είναι ακριβώς η ανάπτυξη των επιχειρηµατικών δεξιοτήτων των ανέργων άνω των 45 ετών, χρησιµοποιώντας µια µικτή εκπαιδευτική προσέγγιση που υποστηρίζεται από την καθοδήγηση και τις δράσεις πρακτικής που αποτελεί τον κύριο στόχο του έργου NewsJob. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές αποσκοπούν στην απεικονίζει την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο σχέδιο, τα αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν από τους πιλότους που διεξήχθη στην Ιταλία, την Ισπανία, το Ηνωµένο Βασίλειο, την Ελλάδα και τη Λετονία και τις βέλτιστες πρακτικές και τις συστάσεις που προτείνονται από τα ενδιαφερόµενα µέρη να εκπαιδεύσει τους ανέργους άνω των 45 ετών µε το επιχειρηµατικό πνεύµα, κάνοντας τους να σκέφτονται µε νέους τρόπους, να είναι καινοτόµες και είναι σε θέση να δηµιουργήσουν θέσεις απασχόλησης σε µια δυναµική οικονοµία. 10

9 1. ΤΟ ΕΡΓΟ NEWSJOB: γκολ, δραστηριότητες, αποτελέσµατα και συγκεκριµένες εκροές Edi Fanti 1.1 Το έργο NewsJob : µια γενική επισκόπηση Το έργο NewsJob ( ) είχε ως κύριο στόχο της να τσιµπήσει ένα συγκεκριµένο µοντέλο µάθησης που απευθύνεται σε πάνω από 45 ετών άνεργους άνθρωπους που χάνουν τις δουλειές τους λόγω της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης. Το NewsJob είχε ως στόχο την ανανέωση του επαγγελµατικού προφίλ τους και να στηρίζουν την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Από την άποψη αυτή το έργο ήταν σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή στρατηγική του 2020 επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη µιας έξυπνης, βιώσιµης και αποκλειστικής αποτέλεσµα την ανάπτυξη, για την επίτευξη του ποσοστού 75 % των απασχολουµένων ατόµων κατά το 2020 ( ηλικία ετών ). Το έργο NewsJob συγκεντρώθηκε για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των εγκάρσιων βασικών ( Α.Μ. 2006/962/CE ) και «µη ρουτινιασµένων δεξιότητων» ( σχετ. «Νέες δεξιότητες και νέες θέσεις εργασίας» COM ( 2008 ) 868 ), δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις δεξιότητες επιχειρηµατικότητας. Για τους σκοπούς αυτούς το NewsJob έχει δοκιµασει ένα ολοκληρωµένο µοντέλο µάθησης ( ILM ) µε στόχο την ανάπτυξη των εν λόγω δεξιοτήτων.το ILM επικεντρώθηκε στα εξής: γνώση - µέσω της µικτής µάθησης δεξιοτήτες - µέσω πρακτικής άσκησης σε ΜΜΕ στάσεις - µέσω δράσεων συµβουλευτικής. Δεξιοτήτες που αποκτήθηκαν στους πάνω από 45 ετών άνεργους έχουν συγκριθεί και εισάχθεί εντός του πλαισίου κατάρτιση (ECVET ) του ευρωπαϊκού συστήµατος ακαδηµαϊκών µονάδων για Επαγγελµατική εκπαίδευση και, µε το συµπληρωµατικό σκοπό επίσης τη διεύρυνση της χρήσης του στο σύστηµα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Εκτός από τους πάνω από 45 ετών ανέργους, το έργο έχει γίνει στόχος επίσης: ΕΕΚ διδάσκοντες, µε κάποια εµπειρία σε επιχειρήσεις και την αγορά εργασίας

10 ανώτεροι - συνταξιούχοι επιχειρηµατίες που φιλοδοξούν να γίνουν µέντορες ΜΜΕ για τις δράσεις πρακτικής άσκησης. Διάδοση και αξιοποίηση αντιπροσώπευουν σηµαντικές πτυχές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, µε ειδικές δραστηριοτήτες και οικονοµικούς πόρους. Τα αποτελέσµατα του έργου θα συνεχιστούν, µε ειδικά µνηµόνια συµφωνίας µε τους ενδιαφερόµενους φορείς σε κάθε χώρα, σε συνδυασµό µε τη χρήση της ηλεκτρονικής Οµάδας Μάθησης στην πλατφόρµα του έργου Trio ( το σύστηµα εκµάθησης web της περιφέρειας της Τοσκάνης - IT), βάσει των οποίων το NewsJob έχει ξεκινήσει για τις πτυχές της ηλεκτρονικής µάθησης. Το έργο έχει υλοποιηθεί µε τους ακόλουθους εταίρους: 1. Lattanzio Μάθησης SpA (IT) Istituto di Istruzione Superiore Polo Bianciardi ( IT) - - tutopologrosseto.it 3. Σύνδεσµος Εκπαίδευσης Ενηλίκων Λετονίας - LAEA ( ΛΒ ) Ελληνικό Περιφερειακό Ανάπτυξιακό Κέντρο - ΕΠΑΚ ( ΕΛ ) Centro Europeo de Empresas e Innovación de Albacete - CEEI ( ΙΣ ) Πολυεθνικό Εκπαιδευτικό Κέντρο του Birmingham - MEC ( ΜΒ) - Όσον αφορά την κοινοπραξία, είναι σηµαντικό να υπογραµµιστεί ότι η αγγλική εταίρος MEC έχει εµπλακεί στο έργο ακριβώς από το Γενάρη του 2013, λόγω της απόσυρσης του προηγούµενου γάλλου εταίρου. Ως εκ τούτου, η MEC άρχισε αργότερα σε όλες τις φάσεις δοκιµών. Πρόσωπο µε πρόσωπο δραστηριότητες είχαν τελειώσει τον Ιούλιο του 2013, ενώ όλες οι άλλες φάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν πριν από το τέλος του προγράµµατος (Δεκέµβριος 2013). Κατά τη διάρκεια της διάρκειας 27 µηνών ( από τον Οκτώβριο του 2011 έως τον Δεκέµβριο 2013 ), εκτός από όλα τα στοιχεία που αναφέρονται εν συντοµία, µε πιο γενικούς όρους τοnewjobs έλαβε υπόψη τη βελτίωση της ποιότητας για την επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ( ΕΕΚ ), µέσα από την ανάπτυξη της καινοτόµου περιεχοµένου, των µεθόδων και των διαδικασιών. 1.2 Οι δραστηριότητες του NewsJob Για την επίτευξη των στόχων του έργου και, ιδίως, τον έλεγχο της Integrated Learning Model ( ILM ) που απευθύνονται σε πανω από

11 45 ετών άνεργο πληθυσµό, οι ακόλουθες δραστηριότητες έχουν εφαρµοστεί σε κάθε χώρα που συµµετέχουν. Ο εντοπισµός της ηλεκτρονικής µάθησης εκπαιδευτικά εργαλεία ( 26 ώρες σε απευθειας µαθήµατα σε 4 γλώσσες των εταίρων ) που απευθύνονται σε πάνω από 45 ετών ανέργους, µε έµφαση στην ανάπτυξη : Βασικές ικανότητες (Α.Μ. 2006/962/CE ) : ψηφιακή ικανότητα,µαθαίνω πώς να µαθαίνω ; αίσθηση της πρωτοβουλίας και της επιχειρηµατικότητας ; Μη συνήθεις δεξιότητες (σχετ. αναφορά. «Νέες δεξιότητες και νέες θέσεις εργασίας» COM ( 2008) 868): δεξιότητες επίλυσης προβληµάτων ; Αναλυτικέςικανότητες; Δεξιότητες αυτοδιαχείρισης ; Δεξιότητες επικοινωνίας. Αναγνώριση / επιλογή - και µε τη συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων - των τελικών δικαιούχων, όπως οι πάνω των 45 ετών άνεργοι ( max 20 σε κάθε χώρα, µε 10 να έχουν το υποχρεωτικά σχολείο και10 υποχρεωτικά το σχολείο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης βαθµούς - min. 50 % γυναίκες) ; Οι διδάσκαλοι ( min 1 ανά εταίρο ) και συνταξιούχοι επιχειρηµατίες ως µέντορες.. Σχεδιασµός Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων για το πρόσωπο - µε - πρόσωπο δράσεις κατάρτισης που απευθύνονται στο e - καθηγητές ( 24 ώρες ), πάνω - 45 άνεργοι ( 32 ώρες ) και µέντορες ( 12 ώρες). Οργάνωση και διαχείριση της κατάρτισης που απευθύνονται στους δάσκαλους, µε ένα σεµινάριο που πραγµατοποιήθηκε στη Φλωρεντία τον Σεπτέµβριο του 2012 (24 ώρες), και άλλα µαθήµατα για µέντορες (12 ώρες) σε κάθε χώρα. Οργάνωση και διαχείριση στις χώρες των εταίρων της αναµειγνύοντας δραστηριοτήτες που απευθύνονται σε πάνω από 45 ετών άνεργοι, πραγµατοποιήθηκε µε µία εκπαίεδευση 32 ώρες πρόσωπο µε πρόσωπο και 20 ώρες του e-learning. φάση Mentoring: υλοποίηση των δραστηριοτήτων καθοδήγησης µε τη συµµετοχή των ανώτερων συνταξιούχων επιχειρηµατίων, µε στόχο τη στήριξη της δηµιουργίας της δική του επιχείρηση ή την εργασία αυτοαπασχόλησης για πάνω από - 45 ετών ανέργους. φάση Πρακτικής : η συµµετοχή των ΜΜΕ (4-8 εβδοµάδες) µε σκοπό την ανάπτυξη επιχειρηµατικών δεξιοτήτων. Σύγκριση των βασικών - ικανοτήτων που αποκτώνται µε ECVET. Ορισµός του µνηµονίου συµφωνίας µε τους κοινωνικούς εταίρους για την εισαγωγή των βέλτιστων πρακτικών που εξετάστηκαν στο πλαίσιο των πολιτικών των ΙΕΚ σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό επίπεδο.

12 1.3 Αποτελέσµατα του NewsJob Οι δραστηριότητες που έχουν ήδη υλοποιηθεί σε επίπεδο χώρας. Μερικά δεδοµένα σχετικά µε τις φάσεις δοκιµής (n. 4) επισηµαίνονται παρακάτω. εταίρος συµµέτέχοντες n. P2 Bianciardi (IT) 20 α n. 9 θ n. 11 P3 LAEA (ΛΤ) 25 α n. 6 θ n. 19 P4 HRDC (ΕΛ) 20 α n. 9 θ n. 11 P5 CEEI Albacete (ΙΣ) 20 α n. 11 θ n. 9 P6 MEC (ΜΒ) 20 α n. 10 F n. 10 Σύνολο 105 α n. 45 θ n. 60 Οι συµµετέχοντες Εγγεγραµµένοι συµµετέχοντες φύλλο ηλικία µελέτη ετών: n.10 Υποχρεωτική απόκτηση πτυχίου: n ετών: n.5 Δευτεροβάθµια σχολείο: n ετών: n.4 πάνω από 60 ετών: n ετών:n. 6 Υποχρεωτική απόκτηση πτυχίου: n ετών:n. 7 Δευτεροβάθµια σχολείο: n ετών:n. 8 πάνω από 60 ετών:n ετών:n. 11 Υποχρεωτική απόκτηση πτυχίου: n ετών:n. 5 Δευτεροβάθµια σχολείο: n ετών:n. 3 πάνω από 60 ετών: n ετών: n ετών: n ετών: n. 2 πάνω από 60 ετών: n./ ετών: n ετών: n ετών:n. 3 πάνω από 60 ετών:n./ Υποχρεωτική απόκτηση πτυχίου: n. 10 Δευτεροβάθµια σχολείο: n. 10 Υποχρεωτική απόκτηση πτυχίου: n. 10 Δευτεροβάθµια σχολείο: n ετών: n. 51 Υποχρεωτική απόκτηση πτυχίου: n ετών: n. 28 Δευτεροβάθµια σχολείο: n ετών: n. 20 πάνω από 60 ετών: n.6 Οι συµµετέχοντες στο τέλος από τις 4 φάσεις δοκιµής εταίρος συµµέτέχοντες φύλλο ηλικία µελέτη n. P2 Bianciardi (IT) 18 α n ετών: n. 8 Υποχρεωτική απόκτηση πτυχίου: n. 11 θ n ετών:. 5 Δευτεροβάθµια σχολείο: n ετών: n. 4 πάνω από 60 ετών:. 1 P3 LAEA (ΛΤ) 19 α n. 5 θ n. 14 P4 HRDC (ΕΛ) 20 α n. 9 θ n. 11 P5 CEEI Albacete (ΙS) 11 α n. 3 θ n. 8 P6 MEC (ΜΒ) 20 α n. 10 θ n. 10 Σύνολο 88 α n. 34 θ n ετών: n ετών: n ετών: n. 8 πάνω από 60 ετών: n ετών: n ετών: n ετών: n. 3 πάνω από 60 ετών: n ετών: n ετών: n ετών: n. 1 πάνω από ετών n./ ετών:: n ετών: n ετών: n. 3 Υποχρεωτική απόκτηση πτυχίου: n. 8 Δευτεροβάθµια σχολείο: n. 11 Υποχρεωτική απόκτηση πτυχίου: n. 14 Δευτεροβάθµια σχολείο: n. 6 Υποχρεωτική απόκτηση πτυχίου: n. 5 Δευτεροβάθµια σχολείο: n. 6 Υποχρεωτική απόκτηση πτυχίου: n. 10 Δευτεροβάθµια σχολείο: n. 10 πάνω από 60 ετών: n./ ετών: n. 44 Υποχρεωτική απόκτηση πτυχίου: n ετών: n. 21 Δευτεροβάθµια σχολείο: n ετών: n. 19 πάνω από 60 ετών: n.4

13 Το NewsJob έχει εµπλακεί σε κάθε χώρα µε τον προβλεπόµενο αριθµό των είκοσι συµµετέχοντες, µε εξαίρεση τη Λετονία µε εικοσιπέντε άτοµα, µε την πλειοψηφία τους να είναι γυναίκες (N.60). Η κύρια οµάδα-στόχος επικεντρώνεται στην ηλικιακή οµάδα των (ετών) (περίπου 50%), µε την πλειοψηφία των ανθρώπων µε την υποχρεωτική απόκτηση πτυχίου. Στο τέλος των 4 φάσεων δοκιµών ο συνολικός αριθµός είναι 88 συµµετέχοντες, µε µείωση 16,7% του (αρ. 17 άτοµα). Θα συγκεντρώνονται και πάλι στην ηλικία των ετών, η πλειοψηφία είναι γυναίκες, και περισσότερο από το 50% έχουν πτυχίο υποχρεωτική εκπαίδευση. E-tutors Partners E-tutors n. Π2 Bianciardi (IT) 2 Π3 LAEA (ΛΤ) 1 Π4 HRDC (ΕΛ) 2 Π5 CEEI Albacete (IS) 2 Π6 MEC (MB) 2 Σύνολο 9 Σε επίπεδο χώρας οι φάσεις δοκιµών που απευθύνονται σε πάνω από 45 ετών, άνεργοι οργανώνονται και από τους καθηγητές που έχουν εκπαιδευτεί ως «NewsJob e- εκπαιδευτών». Πέντε άνθρωποι συµµετείχαν στο πρόγραµµα κατάρτισης (24 ώρες) που πραγµατοποιήθηκε στη Φλωρεντία (IT) τον Σεπτέµβριο του 2012, ενώ σε εθνικό επίπεδο, η πλειοψηφία των εταίρων είχαν δύο e- δάσκαλοι για το συνολικό ποσό των εννέα ατόµων που εµπλέκονται.

14 Μέντορες Συνεργάτες Μέντορας P2 Bianciardi (IT) 4 P3 LAEA (ΛΤ) 3 P4 HRDC (ΕΛ) 6 P5 CEEI Albacete (ΙS) 4 P6 MEC (ΜΒ) na Σύνολο 17 Συνταξιοδοτήµένοι έµπειροι επιχειρηµατίες έχουν συµµετάσχει για τις δράσεις µέντορινγκ, µε στόχο την υποστήριξη των τελικών δικαιούχων. Ανήκουν σε διαφορετικούς τοµείς, από το δηµόσιο έως και ιδιωτικές εταιρείες. Η πλειοψηφία σε αυτή την περίπτωση, είναι άνδρες (n.12). Για την Μεγάλη Βρετανίας (λόγω της καθυστέρησης στην έναρξη της µε τις δραστηριότητες) δεν είναι δυνατόν ακόµηνα καθορίσουµε τον ακριβή αριθµό των συµβούλων. Σε κάθε χώρα έχουν πραγµατοιποιήσει ένα µάθηµα εκπαίδευσης (12 ώρες) µε στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων καθοδήγησης.

15 Edi Fanti ΜΜΕ που συµµετέχουν (επανένταξης στην εργασία) Συνεργάτες MME Οικονοµικό τοµέα P2 Bianciardi (IT) 11 - Κοινωνική και υπηρεσίες καθαρισµού - Γεωργία - Μωρό υπηρεσίες στάθµευσης - Εστιατόρια - Διαχείριση και παροχή συµβουλών P3 LAEA (ΛΤ) 14 - ΤΠΕ - Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής - Αποκατάσταση και την εκπαίδευση ενηλίκων P4 HRDC (ΕΛ) 9 - Διαχείριση κατοικίες - Εµπόριο και Εµπορίου - Γεωργία - Υπηρεσίες για παιδιά - Μεταλλικά εργασίας - Επικοινωνία P5 CEEI Albacete (ΙΣ) 5 - Logistics - ΤΠΕ - Γραφικά και web design - Διαχείριση και παροχή συµβουλών - Διαφήµιση και Μάρκετινγκ - ΤΠΕ P6 MEC (ΜΒ) - Λιανικό Εµπόριο - Διαχείριση και παροχή συµβουλών δεν ισχύει δεν ισχύει Σύνολο 39 ισχ ύει Τριάντα εννέα ΜΜΕ έχουν συµµετάσχει µέχρι στιγµής. Κάθε ΜΜΕ έχει από 1 έως 5 συµµετέχοντες για τη φάση πρακτικής η οποία διαρκεί από 4 έως 8 εβδοµάδες. Οι κύριοι τοµείς της οικονοµίας αφορόυν από τη γεωργία έως ΤΠΕ. Για τους παραπάνω λόγους, η MEC δεν έχει ξεκινήσει ακόµα τη φάση πρακτικής. 1.4 E-learning Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο e-learning στο έργο NewsJob. Όλα τα σχετικά µε τις δραστηριότητες της γραµµής θα πρέπει να διαρκέσουν 20 ώρες για κάθε συµµετέχοντα. Έχουν προσωποποιηµένες δραστηριότητες που έχουν συσταθεί µέσω του εντοπισµού των δύο διαφορετικών διαδροµών e-learning, σύµφωνα µε τις ανάγκες των εκπαιδευοµένων. Σε σχέση µε τις βασικές ικανότητες, ένα κοινό δροµολόγιο 14 ωρών έχει επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των «επιχειρηµατικών δεξιοτήτων»,

16 1. Το έργο NewsJob: στόχους, τις δραστηριότητες, τα αποτελέσµατα και συγκεκριµένα αποτελέσµατα Ενώ για τις «ψηφιακές δεξιότητες» και «µαθαίνω πώς να µαθαίνω», έχουν οργανωθεί διάφορες δραστηριότητες, όπως βασικό επίπεδο(6 ώρες) και προχωρηµένο επιπέδο (6 ώρες). Ως εκ τούτου, ο συνολικός αριθµός των 26 ωρών ηλεκτρονικα σεµινάρια έχουν προσανατολιστεί σε γλώσσες των εταίρων, ενώ κάθε συνοµιλητής έχει παρακολουθήσει 20 ώρες e-learning, ανάλογα µε το επιλεγµένο επίπεδο (βασικό ή προχωρηµένο). Όλα τα µαθήµατα του NewsJob ανήκε στην πλατφόρµα του έργου Trio. Το έργο Trio (www.progettotrio.it) είναι ένα σύστηµα µάθησης web της περιφέρειας της Τοσκάνης (δηµόσια περιφερειακή αρχή) που διαχειρίζεται ο ιδρυτής του NewsJob, η Lattanzio Μάθησης SpA. Το Trio προσφέρει ένα ευρύ φάσµα των προϊόντων της µάθησης, µε έναν κατάλογο περίπου προγράµµατα e-le-µάθησης και άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης. Σε αυτό το πλαίσιο το NewsJob έχει προβλέψει τον εντοπισµό (προσαρµογή και µετάφραση σε γλώσσες των εταίρων) του µερικά από τα αναφέρόµενα των 26 ωρών των on-line ενότητων που παρέχονται από το Trio, και ιδίως εκείνες οι µονάδες κατάλληλες για την ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων και οι µη συνήθεις δεξιότητες, απαραίτητες για την επιχειρηµατικό προσανατολισµό. Παρακάτω, µερικά παράδειγµα on-line διασυνδέσεων που προέρχονται από διαφορετικές ενότητες.

17

18 Edi Fanti 1.5 Τα Αποτελέσµατα του NewsJob Τα αποτελέσµατα που αναφέρονται παρακάτω έχουν επιτευχθεί από τους εταίρους. Κάθε ένα από αυτά µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε άλλα πλαίσια µια πιθανή επίλυση να βελτιωθεί η απασχολησιµότητα ενήλικες. Blended Learning Package - Εκπαιδευτικά προγράµµατα και διδακτικό υλικό ( σε ενότητες 26ώρες - σε EN, IT, LV, GR, ES και πρόσωπο µε πρόσωπο εκπαίδευση 32ώρες ) για την ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων και µη συνήθεις δεξιότητες που απευθύνονται σε πάνω από 45 άνεργους ενήλικες Πρόγραµµα κατάρτιση των καθηγητών - πρόγραµµα κατάρτισης ( 24 ώρες ) µε στόχο εκπαιδευτές των ΙΕΚ που επικεντρώθηκαν στην

19 ανάπτυξη των δεξιοτήτων ILM Μέντορες πρόγραµµα κατάρτισης - το πρόγραµµα κατάρτισης ( 12ώρες ) µε επικεντρωµένο επενδυτικό κοινό σε έµπειρους επιχειρηµατίες που επικεντρώθηκαν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων καθοδήγησης Οδηγίες οι εµπειρίες του NewsJob και οι συστάσεις µε στόχο το σύστηµα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης το οποίο θα χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο εργασίας Ηλεκτρονική Οµάδα Μάθησης ( WLG ) ως ένα εικονικό χώρο που στηρίζουν τους συµµετέχοντες και σε γενικό όρο τα συστήµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην εφαρµογή και τη µεταφορά των µεθόδων και των εµπεριών.το WLG και τα συνδεόµενα µαθήµατα e-learning παρέχονται πάνω στην πλατφόρµα TRIO (η εκµάθηση web συστήµατος της περιφέρειας της Τοσκάνης - ) ECVET ( Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ), δοκιµάστηκε για την κατάρτιση του NewsJob, προς την χρήση του και τη βελτίωση της ποιότητας στο πλαίσιο των συστηµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλη την Ευρώπη. 1.6 NewsJob - Η συγκεκριµένη επίπτωση Στο τέλος της κάθε φάσης των δοκιµών, ο πραγµατικός αντίκτυπος του έργου µπορεί να µετρηθεί µέσα από µια πραγµατική επίτευξη των στόχων του έργου. Σε αυτό το πλαίσιο είναι συγκεκριµένα αποτελέσµατα, που επισηµαίνονται : Bianciardi - Ιταλία 3 άτοµα άρχισαν να εργάζονται µε εξαρτώµενο τρόπο 2 άτοµα έχουν αρχίσει να σκέφτονται την αυτο- απασχόληση, για νέες δραστηριότητες µε τους µέντορες LAEA - Λετονία από 3 έως 5 άτοµα είναι πιθανότερο να αναπτύξουν την επιχειρηµατική τους ιδέα ως µόνιµη επιχειρηµατική 2 άτοµα µπορεί να ασχοληθούν µε προσωπική επιχείρηση µε µερική απασχόληση για να προσελκύσουν επιπλέον κέρδη ΕΠΑΚ - Ελλάδα 3 άτοµα έκανα άνοιγµα της δική τους επιχείρηση 2 άτοµα αυτοαπασχολούµενα

20 CEEI Albacete - Ισπανία 17 συµµετέχοντες ( που τελείωσε η πρώτη φάση ) ενδιαφέρονται να συνεχίσουν να λαµβάνουν ενηµερώσεις σχετικά µε τις δραστηριότητες του NewsJob, καθώς και οι 4 µέντορες και οι επιχειρηµατίες των ΜΜΕ 3 άτοµα από τα 11 που τελείωσαν η τελευταία φάση έχουν δηµιουργήσει τη δική τους επιχείρηση και 2 από αυτά είναι στην διαδικασία δηµιουργίας.

21 2. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Συνεργάτες Σε κάθε χώρα οι ακόλουθες τέσσερις φάσεις δοκιµών έχουν οργανωθεί και εφαρµοστεί : πρόσωπο µε πρόσωπο εκπαίδευση : 32ώρες e-learning : 20 ώρες Καθοδήγηση : περίπου 2 µήνες πρακτικής στις ΜΜΕ : 4-8 εβδοµάδες. Όπως αναφέρθηκε, κάθε εταίρος έχει εντοπίσει τουλάχιστον ένα δάσκαλος για τη διαχείριση των δράσεων εκπαίδευσης, εκτός από αρκετά ανώτερα κέντρα ως µέντορες. ΜΜΕ σε τοπικό επίπεδο, έχουν επίσης εµπλακεί για τις δράσεις πρακτικής άσκησης διάρκειας, όπως ήδη αναφέρθηκε, µεταξύ 4 και 8 εβδοµάδων. Παρακάτω, οι εµπειρίες εταίρων σε εθνικό επίπεδο επισηµένονται P2 Bianciardi - Ιταλία Εισαγωγή : Το έργο NewsJob στο Γκροσέτο Την 1η Σεπτεµβρίου 2011, το Professional Institute of Grosseto " Luigi Einaudi ", µετά την εφαρµογή της µεταρρύθµισης του σχολείου σταµάτησε να υπαρχει, τον Δεκέµβριο του ίδιου έτους, ένα νέο εκπαιδευτικό ίδρυµα θα ονοµαστεί το Ινστιτούτο Ανώτατης Εκπαίδευσης Polo Ar - tistico Commerciale Musicale " Luciano Bianciardi ". Λίγες µέρες αργότερα, στο Polo Bianciardi έρχεται η ανακοίνωση ότι το έργο Newswjob χρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα Leonardo και, εποµένως, θα γίνει το πρώτο ευρωπαϊκό έργο του νέου σχολείου. Ως πρώτο βήµα, ο διευθυντής Daniela Giovannini προσδιορίζει το προσωπικό του έργου, µέσα και έξω από το σχολείο, και διαβάσε τους στόχους του έργου σύµφωνα µε την επαγγελµατική ανάπτυξη και εκπαίδευση των ενήλικων : η εµπειρία ενός µοντέλου παρέµβασης σε ενήλικες µε στόχο την ανάπτυξη των τύπων που αναµειγνύονται στην εκπαίδευση µέχρι τώρα χρησιµοποιείται σε µια προοπτική εξεύρεσης εργασίας. Μόλις βρεθεί το προσωπικό αναφοράς για το σχολείο, πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις για να παρουσιάσουν το έργο, µε το σχεδιασµό και ο ηγέτης των συνεδριάσεων του NewsJob αυτά χρησιµοποιήθηκαν για να προετοιµάσουν τη πρώτη συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στη Φλωρεντία την 15 κ 16 Νοεµβρίου. Οι σκοποί του έργου NewsJob είναι να αντιµετώπισουν την ανεργίας για 23

22 τους ανθρώπους που είναι άνω των 45 ετών µε την εφαρµογή µιας «άτυπης» µεθόδου στις ευρωπαϊκές χώρες που πάιρνουν µέρος στο έργο. Όλες οι δράσεις του προγράµµατος κατάρτισης που είναι προσανατολισµένη προς την ανάπτυξη µιας αίσθησης πρωτοβουλίας και της επιχειρηµατικότητας, µία από τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου µάθηση αναφέρεται στη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Δεκεµβρίου Daniela Giovannini προσωπικό του έργου «Στην πρόσληψη των καλύτερων ανθρώπων να εργάζονται µέσα στο έργο Νέα sjob, δοκίµασα µερικά χαρακτηριστικά που σκέφτηκα ότι είναι αναγκαία για εµπερία, εκτός από τους χαρακτήρες που έχουν ήδη καθιερωθεί κατάρτισης και καθοδήγησης για τους ενήλικες, θα µπορούσε να κάνει µια συµβολή σε µια οπτική συντονισµένη µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες : Η γνώση της αγγλικής γλώσσας Η εµπειρία στην κατάρτιση και προσανατολισµό µε τους ενήλικες Η εµπειρία στον τοµέα της µικτής µάθησης (µε ιδίως έµφαση στα προβλήµατα που αυτή συνεπάγεται από την καινοτόµο διδασκαλία ) Η εµπειρία όσον αφορά στα δηµόσια και ιδιωτικές εταιρείες για την τυποποίηση και τη διαχείριση των σχέσεων. Η προώθηση Το πρώτο κρίσιµο σηµείο του έργου είναι η προώθηση της εν λόγω επικαλούµενης ως πρωτοβουλία. Από το προσωπικό του ιδρύµατος, από τη στιγµή που είχαν κατανοήσει τη διάρθρωση του NewsJob και τα µέτρα που λαµβάνουν, έχουν αποφασίσει να µελετήσουν προσεκτικά πώς να εξηγήσουν σε ενήλικες που έχουν χάσει τη δουλειά τους ή / και οι οποίοι δεν εργάζονται, ότι ένα σχέδιο στο οποίο η διαδικασία αυτή θα µπορούσε µε κάποιο τρόπο να είναι µια ευκαιρία για να προσπαθήσει να επιλύσει την κατάστασή τους. Με αυτό το είδος της προώθησης, το σχολείο έχει αρχίσει να συλλέγει τις πρώτες προσχωρήσεις και τα αιτήµατα για παροχή πληροφοριών από τους πιθανούς συµµετέχοντες. Σε µια εποχή που οι ερωτήσεις που συγκεντρώθηκαν, ο υπεύθυνος του σχολείου προέβη σε µια πρώτη συνέντευξη προσανατολισµού να κατανοήσουν τις προσδοκίες και τις ευθύνες τους πιθανούς συµµετέχοντες είχαν. 24

23 Είστε άνεργος και έχετε περισσότερα από 45 χρόνια ; Θέλετε να έχετε µια νέα ευκαιρία για να θέσετε τον εαυτό σας ή να ξαναεισέλθετε στην αγορά εργασίας ; Έχουµε ένα εντελώς ΔΩΡΕΑΝ πρόγραµµα που µπορεί να σας ενδιαφέρει Ρωτήστε σχετικά µε : Το Ινστιτούτο Ανώτατης Εκπαίδευσης Polo " Luciano Bian - Ciardi " προάγει τον σχεδιασµό συχνοτήτων παρέχεται δωρεάν συγχρηµατοδοτείται από το Leo- Nardo της Ευρωπαϊκής Ένωσης NEWSJOB Πώς να γίνετε επιχειρηµατίες! Ανάπτυξτε Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας Ένα δίκτυο εργασίας Ένα άλλο κρίσιµο σηµείο πάντα υπάρχει στην περίοδο της προώθησης του έργου NewsJob, αφορούσε τη δυνατότητα εξεύρεσης υποψήφιων µέντορ ή / και επιχειρήσεων που πραγµατοποιούν πρακτική άσκηση, αν και σε αυτή τη συγκεκριµένη πτυχή µε το σχολείο, κυρίως χάρη στη δράση του διαφορετικού σχολείου / Οι εργασίες που πραγµατοποιούνται για πάνω από 10 χρόνια, είχε στη διάθεσή της µια µεγάλη βάση δεδοµένων για να αντλήσουν από αυτό. Ο διευθυντής και το προσωπικό του έργου έχουν αποφασίσει να οργανώσουν µια οµάδα εστίασης για να παρουσιάσουν σε φορείς, οργανισµούς, οργανώσεις, δηµόσιες και ιδιωτικές έργο ζητώντας τη στήριξη όσον αφορά την πρόσληψη πιθανών µέντορ, πρακτική άσκηση και για την προώθηση του ίδιου του έργου. Αυτή ήταν µία από τις πιο σηµαντικές στιγµές της NewsJob, αλλά και τη στιγµή κατά την οποία το σχολείο έχει συνειδητοποιήσει τη σηµασία της βασικής ικανότητας " Αίσθηµα πρωτοβουλίας και επιχειρηµατικότητα», δηλαδή πώς να συνεργαστεί µε τους συµµετέχοντες σχετικά µε την δηµιουργία νέων επιχειρήσεων για την επίλυση του προβλήµατός τους, αλλά ως µια ευκαιρία για να ενεργοποιήσετε ξανά τους συµµετέχοντες αρχίζοντας µε τις ιστορίες τους και να τις µετατρέπει σε «επιχειρηµατίες του εαυτού τους». Αν τελικά, χάρη σε αυτή την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, ικανοτήτων και γνώσεων, ο συµµετέχων ήρθε για την επίλυση µιας δηµιουργίας επιχείρησης ή µιας καινοτόµου ιδέας για τη δηµιουργία ενός νέου αυτο - απασχόλησης, σηµαντικης προστιθέµενης αξίας θα πρέπει να µεταφέρθουν στο έργο. 25

24 Τα περιεχόµενα της εκπαίδευσης Το περιεχόµενο της εκπαίδευσης, που είναι κοινό στα πειράµατα έχει προσαρµοστεί στην οµάδα των µαθητών. Η διενέργεια ρυθµίσεων έχει συµφωνηθεί µε τον δάσκαλο που έχει επιλεγεί, αυτό ήταν µια σηµαντική πτυχή, διότι η σύντοµη διάρκεια των διαλέξεων έπρεπε να παρέχει - πέρα από τις γνώσεις - επίσης την ευκαιρία στους µαθητές να ανακαλύψουν ότι το σύνολο του έργου αποτέλεσε πηγή για βρουν λύσεις για την κατάσταση της απασχόλησης τους και να αρχίσουν να οικοδοµήσουν ένα δρόµο για να ανακάµψει. Προσωπικό έργο που έχει προσδιοριστεί από τον καθηγητή Francesco Gentili κατάλληλο να εκτελέσει το έργο. Ο Gentili υπήρξε εκπαιδευτής για πάνω από 20 χρόνια, αλλά συµµετέχει επίσης σε διαβούλευση µε τις επιχειρήσεις και εργάζονται µε άτοµα µε κινητήρια ερεθίσµατα. Με το δάσκαλο έχουν διευθετηθεί τα βασικά περιεχόµενα για τις ώρες εκπαίδευσης : ανάλυση της αγοράς εργασίας και τις ευκαιρίες σε Γκροσέτο και Ιταλία ανάλυση της προσωπικής ιστορίας για να κατανοήσουµε τα εµπόδια και πιθανές ευκαιρίες τη σύνταξη ενός επιχειρηµατικού σχεδίου ως εργαλείο για την προσωπική και επαγγελµατική ανάπτυξη ' τις πρακτικές του οµίλου και τη δηµιουργία του βιογραφικού τους στην ευρωπαϊκή µορφή αλλά και το έργο του δασκάλου του στην αίθουσα σήµαινε ότι το όλο εγχείρηµα θα µπορούσε να προχωρήσει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση Πριν από την έναρξη αυτής της δραστηριότητας δύο συµµετέχοντες είχαν εγκαταλείψει το σχέδιο, επειδή βρήκαν µια θέση εργασίας. Μία από τις καινοτόµες πτυχές του έργου NewsJob είναι να αφήσουµε τους συµµετέχοντες να εργαστούν σε µία εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Για τους φοιτητές που είναι εγγεγραµµένοι στο πειραµατισµό τοgrosseto αυτού του έγινε ζωτικής σηµασίας, γιατί, µετά την ολοκλήρωση των 32 ωρών σε συµµετέχοντες σε µία τάξη είχε, θεωρητικά,παρακολουθήσουν από έναν υπολογιστή, στο σπίτι ή από τις θέσεις που είχαν επιλέξει, οι ενότητες που είχε επιλεγεί για το έργo. Το σχολείο, που είναι ειδικό στον τοµέα, διότι έχει τρέξει ένα πρόγραµµα αρθρώνεται για την εξ αποστάσεως τριτοβάθµια εκπαίδευση για να αποσπάσει το δίπλωµα που ονοµάζεται " Diplomarsionline " ( ) για πάνω από 6 χρόνια, αποφάσισε να δηµιουργήσει µια ηλεκτρονική γωνία, παρέχοντας ένα οργανωµένο ηµερολόγιο και, µε την υποστήριξη των δύο διδάσκοντων, ένα εργαστήριο υπολογιστών, όπου οι συµµετέχοντες µπορούσαν να ακολουθήσουν τις ενότητες απευθείας. Η γωνιά e- learning απέκτησε γνησιότητα κατά την τελευταία ηµέρα κατάρτισης παρουσίας. Μόλις τελειώσει τη δραστηριότητα στην τάξη, οι συµµετέχοντες συνοδεύονται µε τον υπολογιστή, όπου για πρώτη φορά 26

Πίνακας Περιεχοµένων. Οδηγός Υποψηφίων- Πρόγραμμα Impact 2017 της Ashoka 1

Πίνακας Περιεχοµένων. Οδηγός Υποψηφίων- Πρόγραμμα Impact 2017 της Ashoka 1 Οδηγός Υποψηφίων Πρόγραµµα Impact 2017 Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή... 2 Το πρόγραµµα συνοπτικά... 3 Οι στόχοι του προγράµµατος... 3 Η διαδικασία και τα στάδια του προγράµµατος... 4 Ποιος µπορεί να συµµετάσχει

Διαβάστε περισσότερα

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση»

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» INFO KIT Μέρος 2 Μάης 2011 1. Η ΕΕΥ ως εμπειρία μάθησης Η συμμετοχή ως εθελοντής ΕΕΥ είναι μια πολύτιμη προσωπική, κοινωνική και πολιτισμική εμπειρία,

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ευάλωτων Ομάδων Νεαρών Ατόμων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ευάλωτων Ομάδων Νεαρών Ατόμων Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ευάλωτων Ομάδων Νεαρών Ατόμων Προώθηση Πολίτικης για τη Βελτίωση της Λειτουργίας Υπηρεσιών Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ενήλικων Διευθυντική Περίληψη Σεπτέμβριος 2016 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρήματα στον τομέα του τουρισμού. Ανάλυση αναγκών

Ευρήματα στον τομέα του τουρισμού. Ανάλυση αναγκών 1 η Σύνοψη πολιτικής σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: Πορίσματα της ανάλυσης αναγκών του έργου VIRTUS Σύντομη περιγραφή του έργου Κύριος στόχος του έργου «Εικονική Επαγγελματική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ INNO-CAREER Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας το 4ο ενημερωτικό δελτίο του έργου INNO CAREER το οποίο καλύπτει το χρονικό διάστημα 1 Μαΐου 2015 30 Σεπτεμβρίου 2015. Το κύριο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story 3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story Επίσημο Δελτίο Τύπου του Προγράμματος T Story Storytelling Applied to Training,χρηματοδοτούμενο από ό τη δράση «Κύρια Δραστηριότητα 3 Τεχνολογίες Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση , Matrix, Ελληνική έκδοση Matrix Ελληνική Έκδοση Συντάχθηκε από: LMETB Μεταφράστηκε από: CARDET , Matrix Εισαγωγικό Επίπεδο (για μαθητές ηλικίας 12 14 χρονών) Προσωπικό προφίλ ( ) (να θεωρηθούν από τη

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις Ent-teach Κεφάλαιο 2 Αναγνώριση ευκαιριών Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα στοχεύει να βοηθήσει τους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου 2 3 Εισαγωγή για τον εκπαιδευτή του προσωπικού Εάν διαβάζετε το παρόν έγγραφο, υποθέτουµε ότι θα θέλατε να επιµορφώσετε τα µέλη του προσωπικού ενός σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση Ent-teach κεφαλαιο 3 - Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές από όλους

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επικύρωση Προσόντων τα οποία Αποκτώνται στο Χώρο Εργασίας από Άτοµα Χαµηλής Εξειδίκευσης 2013-1-GR1-LEO05-10210 Ο κύριος στόχος αυτών των Οδηγιών είναι να δοθούν

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΩΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (INOV) Ζ ΚΥΚΛΟΣ To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 5η Ενότητα - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Ιστορία του Έργου

Σύντομη Ιστορία του Έργου Σύντομη Ιστορία του Έργου Η ιστορία του «LOCPROII» βρίσκει τις ρίζες της στην επιτυχημένη ολοκλήρωση ενός έργου Interreg IIIA με όνομα «LOCPRO». Η εκ των υστέρων γνώση από το «LOCPRO» κατέστησε εμφανές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης Ψηφιακά μέσα - Εκμάθηση μέσα από video. σχολείο.

Μελέτη περίπτωσης Ψηφιακά μέσα - Εκμάθηση μέσα από video. σχολείο. Σελίδα 1 Μελέτη περίπτωσης Ψηφιακά μέσα - Εκμάθηση μέσα από video μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Όλοι οι μαθητές (αγόρια και κορίτσια) ηλικίας 17 και 18 Επίπεδο (ηλικία των μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Προφίλ απαιτούμενων προσόντων και ικανοτήτων του υπεύθυνου ποιότητας και των εκπαιδευτών σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό IDEC Α.Ε. 25.09.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (THE MATRIX)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (THE MATRIX) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ PLAY4GUIDANCE ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (THE MATRIX) Συγγραφέας: Jan M. Pawlowski, Hochschule Ruhr West (HRW) Page 1 of 7 Κατηγορία Ικανότητας Περιγραφή Ικανότητας Περιγραφή του επιπέδου επάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργοδότες

Οδηγός για Εργοδότες EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Εταιρικό Βραβείο Οδηγός για Εργοδότες εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης (EIPIL)

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα IMPACT Οδηγός Υποψηφίων

Πρόγραμμα IMPACT Οδηγός Υποψηφίων Πρόγραμμα IMPACT 2016 Οδηγός Υποψηφίων Ενδυνάμωσε τον αντίκτυπο της κοινωνικής σου δράσης! Ashoka Greece http://www.ashoka-impact.gr/ http://greece.ashoka.org/ Email: ashokagreece@ashoka.org Οδηγός Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Ιούνιος 2011 Οι Εξαιρετικές οργανώσεις επιτυγχάνουν να διατηρήσουν τα υψηλά επίπεδα απόδοσης που ικανοποιούν τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό δελτίο#2

ENTANGLE Ενημερωτικό δελτίο#2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόοδοι έργου 1 Η έρευνα του ENTANGLE 2 Συναντήσεις έργου 3 Η στρατηγική των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης 4 Ο ρόλος του επιχειρηματικού σχεδίου 5 Επαφές και χρηματοδότηση 6 Το έργο ENTANGLE

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης ψηφιακά μέσα, εικονικοί κόσμοι, εκπαιδευτικά παιχνίδια, βίντεο ανοιχτού περιεχομένου για μαθηματικά

Μελέτη περίπτωσης ψηφιακά μέσα, εικονικοί κόσμοι, εκπαιδευτικά παιχνίδια, βίντεο ανοιχτού περιεχομένου για μαθηματικά Σελίδα 1 Μελέτη περίπτωσης ψηφιακά μέσα, εικονικοί κόσμοι, εκπαιδευτικά παιχνίδια, βίντεο ανοιχτού περιεχομένου για μαθηματικά μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Επίπεδο (ηλικία των μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Στόχος της ΜΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ θα είναι η επέκταση, ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση των παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

MODULES TRAIN. Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education (DIE) Leibniz Centre for Lifelong Learning) Module 5:

MODULES TRAIN. Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education (DIE) Leibniz Centre for Lifelong Learning) Module 5: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΒΑΣΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ Μαθησιακή ΣΤΟΝ συµβουλευτική ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ MODULES Σηµειώσεις για το Σεµινάριο TRAIN Mnika Tröster / Adelgard Steindl German Institute

Διαβάστε περισσότερα

INTERactive EDucation & Be YourSelf. Be IN Business. Πρόγραμμα διαχείρισης σταδιοδρομίας. και για όσους θέλουν να ε παναπροσδιορίσουν την καριέρα

INTERactive EDucation & Be YourSelf. Be IN Business. Πρόγραμμα διαχείρισης σταδιοδρομίας. και για όσους θέλουν να ε παναπροσδιορίσουν την καριέρα INTERactive EDucation & Be YourSelf Be IN Business Πρόγραμμα διαχείρισης σταδιοδρομίας για σπουδαστές και για όσους θέλουν να ε παναπροσδιορίσουν την καριέρα τους! Η INTERactive EDucation σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Ψηφιακή αφήγηση Ένα πολυδιάστατο εργαλείο μάθησης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Ψηφιακή αφήγηση Ένα πολυδιάστατο εργαλείο μάθησης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Ψηφιακή αφήγηση Ένα πολυδιάστατο εργαλείο μάθησης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Δήμητρα Θεοδοσιάδου, Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ KAI ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΝΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ KAI ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΝΕΩΝ Οµιλία του κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου Προέδρου του ΣΕΒ στην εκδήλωση ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ KAI ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΝΕΩΝ 12 Φεβρουαρίου 2004 Ίδρυµα Ευγενίδου 2 Κυρίες και Κύριοι, Βρίσκοµαι στην ευχάριστη θέση να σας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2235(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2235(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 23.3.2015 2014/2235(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας της ΕΕ για τον 21ο αιώνα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.06) (OR. en) 11838/11 SOC 583 JEUN 36 ECOFIN 443 EDUC 206

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.06) (OR. en) 11838/11 SOC 583 JEUN 36 ECOFIN 443 EDUC 206 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.06) (OR. en) 11838/11 SOC 583 JEUN 36 ECOFIN 443 EDUC 206 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς τις : αντιπροσωπείες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή Επιχειρήσεων και Ατόμων στο πρόγραμμα ERASMUS

Συμμετοχή Επιχειρήσεων και Ατόμων στο πρόγραμμα ERASMUS Λευκωσία, 29 Νοεμβρίου 2017 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολους τους ενδιαφερόμενους Συμμετοχή Επιχειρήσεων και Ατόμων στο πρόγραμμα ERASMUS Κυρία/ε, Το Ευρωπαϊκό έργο EWASTER επιδιώκει να αναπτύξει και να υλοποιήσει ένα

Διαβάστε περισσότερα

την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Tμήμα) το Συμβούλιο 6084/14 SOC 36 EDUC 76 ECOFIN 105

την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Tμήμα) το Συμβούλιο 6084/14 SOC 36 EDUC 76 ECOFIN 105 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2014 (17.02) (OR. en) 6285/14 EDUC 44 SΟC 98 ΕCOFIN 129 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς αριθ. προηγ. εγγρ. Θέμα: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Tμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Module 1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΑΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Module 1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΑΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Module 1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΑΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Helen Murphy Waterford Institute of Technology (WIT) ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας istockphoto Περιεχόμενα Οι υπηρεσίες μας εν συντομία... 2 Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης...

Διαβάστε περισσότερα

WP11.3 Μεθοδολογία Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και Υλικά

WP11.3 Μεθοδολογία Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και Υλικά Find the Best Competency-based Recruitment for Public Administration 526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP WP11.3 Μεθοδολογία Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και Υλικά Μεθοδολογία Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία «Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία 1 Ο NEWSLETTER ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Νομού Ηρακλείου ξεκινά μια σειρά ενημερώσεων της κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις Comenius

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων Αγαπητά μέλη του BITSE, Όλοι μας έχουμε άτυπα προσωπικά δίκτυα στη ζωή μας. Έχουμε ανθρώπους στους οποίους βασιζόμαστε, εμπιστευόμαστε, καθώς και ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη Δράση 13 Εταίρος που υλοποιεί τη δράση Επιλογή των ωφελουμένων για

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ

Σκοπός της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: Γιώργος Μουστάκας email: moke1@aspete.gr ΣΗΛΕΦΩΝΟ: 210-28 96 884 blog: http://mokeaspete.blogspot.com/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #5

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 1 Η τελική διάσκεψη..2 Η πλατφόρμα e-learning..4 Η αξιοποίηση του έργου.5 Επαφές και Χρηματοδότηση.8 Το έργο ENTANGLE βρίσκεται στην τελική του φάση και είναι έτοιμο να δείξει τα αποτελέσματά

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών

1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών 1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών Το στάδιο αυτό ορίζεται ως η συγκέντρωση ενός ικανοποιητικού αριθµού κατάλληλων υποψήφιων εθελοντών για την

Διαβάστε περισσότερα

Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2017

Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2017 Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2017 Αποτύπωση της γνώμης εργαζομένων και υποψηφίων για την αγορά εργασίας Ιούλιος 2017 #Employability2017 Ο όμιλος Adecco Η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης Ακαδημαϊκές Δεξιότητες. Learning Xtra

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης Ακαδημαϊκές Δεξιότητες. Learning Xtra Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης Ακαδημαϊκές Δεξιότητες Σελίδα 1 μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) 16+ (ηλικίες κάτω των 25) Θεματικός άξονας/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN Module 5: Μαθησιακή Συµβουλευτική Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 31/12/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 31/12/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός AD 6 Τύπος σύμβασης Κωδικός Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας Τόπος εργασίας Ο εφεδρικός πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα ερωτηµατολογίου 1ου Προσυνεδρίου

Αποτελέσµατα ερωτηµατολογίου 1ου Προσυνεδρίου Αποτελέσµατα ερωτηµατολογίου 1ου Προσυνεδρίου Φύλο Άνδρες, 77,4% Γυναίκες, 22,6% 17.844 συµµετέχοντες στο ερωτηµατολόγιο Ηλικία Απασχόληση 13,7%, έως 34 24,1%, 35-44 30,9%, 45-54 20,1%, 55-64 11,2%, 65+

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δια βίου µάθησης στoν χώρο εργασίας για παραδοσιακά ευπαθείς οµάδες στην Ιρλανδία.

Ευκαιρίες δια βίου µάθησης στoν χώρο εργασίας για παραδοσιακά ευπαθείς οµάδες στην Ιρλανδία. 1 Ευκαιρίες δια βίου µάθησης στoν χώρο εργασίας για παραδοσιακά ευπαθείς οµάδες στην Ιρλανδία. Η δια βίου µάθηση στην Ιρλανδία. 2 Η δια βίου µάθηση είναι κάθε διαδικασία µάθησης που συµµετέχει κανείς σε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση 3 Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum Συνοπτική Έκθεση Συνοπτική Έκθεση Η παρούσα έκθεση αναλύει και αξιολογεί τις τρέχουσες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ. Βοηθός ΤΠ (ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ) 31/12/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ. Βοηθός ΤΠ (ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ) 31/12/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός AST 3 Τύπος σύμβασης Κωδικός αναφοράς Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας Τόπος εργασίας Ο εφεδρικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΓΝΩΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΓΝΩΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΓΝΩΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Τίτλος: e-skills Match - Τεχνολογίες Ανοιχτής Γνώσης: Χαρτογραφώντας και επικυρώντας τη γνώση Έργο: Συγχρηματοδοτείται από

Διαβάστε περισσότερα

Απόκτηση κοινωνικής στέγασης

Απόκτηση κοινωνικής στέγασης Module 3 είγµατα για Μαθησιακό Πρόγραµµα Αλφαβητισµού Απόκτηση κοινωνικής στέγασης Αίτηση για κοινωνική στέγαση Το Ταµείο Στέγασης των ηµαρχείων Λουπλιάνας Μη κυβερνητικός οργανισµός στέγασης Λτδ Ιούνιος,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική στρατηγική εφαρμογής για τη μετατροπή τρέχουσας μη τυπικής μάθησης σε τυπική μορφή και την επικύρωση προηγούμενης γνώσης.

Εθνική στρατηγική εφαρμογής για τη μετατροπή τρέχουσας μη τυπικής μάθησης σε τυπική μορφή και την επικύρωση προηγούμενης γνώσης. Leonardo da Vinci 2013-1-FR1-LEO05-48134 AGROSKILL Μεταφορά μεθόδων επικύρωσης της άτυπης μάθησης ΕΕΚ σε ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας Εθνική στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Παράρτημα Ι Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Σημειώστε τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις παρακάτω προτάσεις, με βάση την επεξήγηση που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EcoMentor Project No: PL01-KA

EcoMentor Project No: PL01-KA EcoMentor Project No: 2016-1-PL01-KA202-026809 Πρότυπο επαγγελματικών ικανοτήτων για τους μέντορες στον τομέα της οικολογικής βιομηχανίας (αρχική έκδοση) 1 Τίτλος Εγγράφου: Αριθμός Πνευματικού Προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνεςσχεδιασµού (1/2) Οσχεδιασµόςθαπρέπειναέχειπάντοτεως κέντρο τους στόχους και το αντικείµενο µάθησης ΗχρήσητωνΝέωνΤεχνολογιώνθαπρέπεινα γίνεται µ

Κανόνεςσχεδιασµού (1/2) Οσχεδιασµόςθαπρέπειναέχειπάντοτεως κέντρο τους στόχους και το αντικείµενο µάθησης ΗχρήσητωνΝέωνΤεχνολογιώνθαπρέπεινα γίνεται µ Ταδιαθεµατικάσχέδιαεργασίας καιηδράση etwinning Το 1 ο δικτυοκεντρικόσεµινάριογιατηδράση etwinning στηνελλάδα Ιωάννα Κοµνηνού Μαρία Τεντζεράκη ηµήτρης Καρακώστας Κρύστα Ρακαλλίδου Κανόνεςσχεδιασµού (1/2)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 1590 1765 η Μέθοδος Project σε σχολές Αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη 1765 1880 συνήθης µέθοδος διδασκαλίας - διάδοσή της στην

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική Υ.Α Γ2/6646/20-11-97 Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική ΥΠΕΠΘ-Γ2/6646120.Ι 1.97 Ενηµέρωση για το πρόγραµµα επιµόρφωσης Καθηγητών στο Σχολικό Επαγγελµατικό Προσανατολισµό και

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 98 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 98 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0051 (NLE) 6144/15 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: SOC 70 EMPL 31 ECOFIN

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟS - Αποτελεσματική Εκπαίδευση για τους ξένους της Εταιρείας

ΕΤΟS - Αποτελεσματική Εκπαίδευση για τους ξένους της Εταιρείας ΕΤΟS - Αποτελεσματική Εκπαίδευση για τους ξένους της Εταιρείας Ενημερωτικό Δελτίο N 4 Δεκέμβριος 2013 Πέμπτη διακρατική συνάντηση στην Ιταλία Στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2013 η 5η συνάντηση του έργου ETOS πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Εισαγωγή στα MOOCs, ορισμός, πως ξεκίνησαν Λόγος ύπαρξης τους, ΗΠΑ, Ευρώπη Διαφοροποιήσεις, xmoocs vs cmoocs και σύγκριση με τα παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΕΑΕΚ Μέτρο 2.2, Ενέργεια 2.2.2, Κατηγορία Πράξεων 2.2.2.α ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας»

«Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας» Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Γραφείο ιασύνδεσης Εκδήλωση «ιαδροµές Σταδιοδροµίας» «Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας» Ναταλία Μουτοπούλου Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Αίθουσα Συνεδρίων, 15/10/2015 Τι (επιπλέον) θα µάθουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΑ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 16 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα Forum για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο 10 Ιουλίου 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL Συµπεράσµατα Σήµερα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα του Μηχανισµού ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα