Ποτέ δεν είναι αργά! ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ,ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ποτέ δεν είναι αργά! ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ,ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 Ποτέ δεν είναι αργά! ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ,ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 3

2 Οδηγίες του έργου NewsJob Ποτέ δεν είναι αργά! Εµπειρίες, τα εργαλεία και τις πιθανές λύσεις για τη βελτίωση της απασχολησιµότητας των ενηλίκων 3

3 Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci DOI Agreement n / Project n LLP IT-LEONARDO-LMP Το σχέδιο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δηµοσίευση (ανακοίνωση) δεσµεύει µόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Applicant organisation and the coordinator of the proposal Lattanzio Learning S.p.A. Becoming Entrepreneurs! Developing New Skills for New Jobs NewsJob is a two years iniziative (October 2011 December 2013) developing New Skills for New Jobs. Project management FABRIZIO GIORGINI, EDI FANTI Partners Istituto di Istruzione Superiore Polo Artistico Commerciale Grafico Musicale L. Bianciardi di Grosseto (ITALY) DANIELA GIOVANNINI, ANDREA CALDELLI, FABIO P. CORTI, LOREDANA SAUNA Latvian Adult Education Association LAEA (LATVIA) SARMITE PILATE, JANIS BALTACS Hellenic Regional Development Center HRDC (GREECE) SPIROS KOUTSOGIANNIS, ELENA ANDREAS Centro Europeo de Empresas e Innovación de Albacete BIC Albacete (SPAIN) ISABEL LÓPEZ GONZÁLEZ, JOSE SERNA LUNA, ANA CÓRDOBA LÓPEZ Multinational Educational Center of Birmingham LTD (ENGLAND) MEC DIMITAR MITEV External Evaluator SANITA PUTNINA 5

4 Περιεχόµενο 7 Εισαγωγή Fabrizio Giorgini 9 Κεφάλαιο 1 Το έργοnewsjob: στόχοι, δραστηριότητες, αποτέλεσµα και συγκεκριµένα αποτελέσµατα Edi Fanti Το έργο NewsJob: µια γενική επισκόπηση Οι δραστηριότητες NewsJob Οι έξοδοι NewsJob E-learning Τα αποτελέσµατα NewsJob NewsJob - Η συγκεκριµένη επίπτωση 19 Κεφάλαιο 2 Εµπειρίες από τις χώρες εταίρους Συνεργάτες P2 Bianciardi - Ιταλία P3 LAEA - Λετονία P4 ΕΠΑΚ - Ελλάδα P5 CEEI Albacete - Ισπανία P6 MEC - Μεγάλη Βρετανία 47 Κεφάλαιο 3 Η αξιολόγηση των φάσεων δοκιµών Edi Fanti 51 Κεφάλαιο 4 Καλές πρακτικές σε Εθνικό επίπεδο και ιστορίες επιτυχίας Συνεργάτες P2 Bianciardi Ιταλία (ΙΤ) P3 LAEA Λετονία (ΛΤ) 6

5 P.4 ΕΠΑΚ - Ελλάδα (ΕΛ) P5 CEEI Albacete Ισπανία (ΙΣ) P6 MEC - Μεγάλη Βρετανία (ΜΒ) 63 Κεφάλαιο 5 Το ολοκληρωµένο µοντέλο µάθησης: λειτουργεί; Edi Fanti 67 Κεφάλαιο 6 Συστάσεις Συνεργάτες 7

6 Εισαγωγή Fabrizio Giorgini Το ποσοστό ανεργίας αποτελεί σηµαντικό δείκτη τόσο κοινωνικό όσο και οικονοµικό. Η αύξηση της ανεργίας έχει αποτελέσµατα σε απώλεια εισοδήµατος για τα φυσικά πρόσωπα, αύξηση των δαπανών των κρατικών κονδυλίων για κοινωνικές παροχές και τη µείωση των φορολογικών εσόδων. Από οικονοµική σκοπιά, η ανεργία µπορεί να θεωρηθεί ως αχρησιµοποίητο εργατικό δυναµικό. Τα ποσοστά ανεργίας θεωρείται ότι παρουσιάζουν ένα δείκτη. Όταν υπάρχει µια οικονοµική ύφεση, που συνήθως διαρκεί αρκετούς µήνες πριν το ποσοστό ανεργίας αρχίζει να ανεβαίνει. Όταν η οικονοµία αρχίσει να ανεβαίνει και πάλι, οι εργοδότες συνήθως παραµένουν επιφυλακτικοί για την πρόσληψη νέου προσωπικού και µπορεί να διαρκέσει αρκετούς µήνες πριν τα ποσοστά ανεργίας αρχίζουν να µειώνονται. Η ηλικία και το φύλο είναι τα χαρακτηριστικά που σχετίζόνται σε µεγάλο βαθµό µε τον κίνδυνο της µακροχρόνιας ανεργίας. Το 2011, η πλειοψηφία των ανέργων ηλικίας ετών στην ΕΕ ήταν άνεργοι για περισσότερο από ένα χρόνο, σε σύγκριση µε περίπου 45 % των ανέργων σε «πυρήνα» ηλικιακή οµάδα Η παγκοσµιοποίηση και η τεχνολογική πρόοδος έχουν µια συνεχώς αυξανόµενη επίδραση στην καθηµερινή ζωή, και η ζήτηση για τα διάφορα είδη εργασίας και των δεξιοτήτων εξελίσσεται µε ταχύ ρυθµό. Ενώ οι επιχειρήσεις προσπαθούν να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους για να γίνει πιο ανταγωνιστική και καινοτόµο, που µπορεί κάλλιστα να προσπαθήσει να περάσει στον κίνδυνο να του εργατικού δυναµικού µέσω της µεγαλύτερης ευελιξίας - τόσο σε σχέση µε εκείνους που βρίσκονται ήδη στην απασχόληση, καθώς και εκείνους που ψάχνουν για µια νέα θέση εργασίας. Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση ( ΕΣΑ ), υπάρχουν µια σειρά από µέτρα που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσει να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να παραµείνουν στην εργασία τους ή να βρουν µια νέα θέση εργασίας, όπως οι εξής: την προώθηση µιας προσέγγισης κύκλου ζωής για την εργασία, την ενθάρρυνση της δια βίου µάθηση, βελτίωση της υποστήριξης σε όσους αναζητούν µια θέση εργασίας, καθώς και στη 8

7 διασφάλιση ίσων ευκαιριών. Οι ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση για το ενθάρρυνε τα κράτη µέλη, µεταξύ άλλων : 9

8 Fabrizio Giorgini να διασφαλίσει ότι µέχρι το 2010 σε κάθε άνεργο προσφέρεται η δυνατότητα εργασίας, µαθητείας, συµπληρωµατικής επιµόρφωσησ ή άλλο µέτρο απασχολησιµότητας, και να εργαστούν προς την κατεύθυνση του 25% των µακροχρόνια ανέργων που συµµετέχουν σε προγράµµατα κατάρτισης, επανακατάρτισης, πρακτικής άσκησης στην εργασία, ή άλλα µέτρα απασχολησιµότητας µέχρι το Η τρέχουσα οικονοµική κρίση έχει, ωστόσο, αναστρέψει το µεγαλύτερο µέρος της προόδου που επιτεύχθηκε στην Ευρώπη από το 2000.Τα της στρατηγικής Ευρώπης του 2020 που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθορίζει ένα όραµα για µια ευρωπαϊκή κοινωνική οικονοµία της αγοράς για τον 21ο αιώνα. Στο πλαίσιο της εµβληµατικής πρωτοβουλίας µε τίτλο «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας», τα ποσοστά ανεργίας είναι στοχευµένες µέσω από µια σειρά πολιτικών, συµπεριλαµβανοµένων των προτάσεων που αποσκοπούν σε ιδρύµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ή τα µέτρα για τη δηµιουργία ενός (εργασίας) περιβάλλον που ευνοεί την υψηλότερη δραστηριότητα τιµές και υψηλότερη παραγωγικότητα της εργασίας. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην ανάγκη να βελτιωθεί η πρόσβαση στην ενιαία αγορά για τις µικρές επιχειρήσεις και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας. Σύµφωνα µε το τελευταίο σηµείο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατύπωσε επίσης τις «επιχειρηµατικές δεξιότητες» ως µία από τις οκτώ βασικές ικανότητες για τη διά βίου µάθηση. Είναι ακριβώς η ανάπτυξη των επιχειρηµατικών δεξιοτήτων των ανέργων άνω των 45 ετών, χρησιµοποιώντας µια µικτή εκπαιδευτική προσέγγιση που υποστηρίζεται από την καθοδήγηση και τις δράσεις πρακτικής που αποτελεί τον κύριο στόχο του έργου NewsJob. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές αποσκοπούν στην απεικονίζει την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο σχέδιο, τα αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν από τους πιλότους που διεξήχθη στην Ιταλία, την Ισπανία, το Ηνωµένο Βασίλειο, την Ελλάδα και τη Λετονία και τις βέλτιστες πρακτικές και τις συστάσεις που προτείνονται από τα ενδιαφερόµενα µέρη να εκπαιδεύσει τους ανέργους άνω των 45 ετών µε το επιχειρηµατικό πνεύµα, κάνοντας τους να σκέφτονται µε νέους τρόπους, να είναι καινοτόµες και είναι σε θέση να δηµιουργήσουν θέσεις απασχόλησης σε µια δυναµική οικονοµία. 10

9 1. ΤΟ ΕΡΓΟ NEWSJOB: γκολ, δραστηριότητες, αποτελέσµατα και συγκεκριµένες εκροές Edi Fanti 1.1 Το έργο NewsJob : µια γενική επισκόπηση Το έργο NewsJob ( ) είχε ως κύριο στόχο της να τσιµπήσει ένα συγκεκριµένο µοντέλο µάθησης που απευθύνεται σε πάνω από 45 ετών άνεργους άνθρωπους που χάνουν τις δουλειές τους λόγω της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης. Το NewsJob είχε ως στόχο την ανανέωση του επαγγελµατικού προφίλ τους και να στηρίζουν την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Από την άποψη αυτή το έργο ήταν σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή στρατηγική του 2020 επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη µιας έξυπνης, βιώσιµης και αποκλειστικής αποτέλεσµα την ανάπτυξη, για την επίτευξη του ποσοστού 75 % των απασχολουµένων ατόµων κατά το 2020 ( ηλικία ετών ). Το έργο NewsJob συγκεντρώθηκε για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των εγκάρσιων βασικών ( Α.Μ. 2006/962/CE ) και «µη ρουτινιασµένων δεξιότητων» ( σχετ. «Νέες δεξιότητες και νέες θέσεις εργασίας» COM ( 2008 ) 868 ), δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις δεξιότητες επιχειρηµατικότητας. Για τους σκοπούς αυτούς το NewsJob έχει δοκιµασει ένα ολοκληρωµένο µοντέλο µάθησης ( ILM ) µε στόχο την ανάπτυξη των εν λόγω δεξιοτήτων.το ILM επικεντρώθηκε στα εξής: γνώση - µέσω της µικτής µάθησης δεξιοτήτες - µέσω πρακτικής άσκησης σε ΜΜΕ στάσεις - µέσω δράσεων συµβουλευτικής. Δεξιοτήτες που αποκτήθηκαν στους πάνω από 45 ετών άνεργους έχουν συγκριθεί και εισάχθεί εντός του πλαισίου κατάρτιση (ECVET ) του ευρωπαϊκού συστήµατος ακαδηµαϊκών µονάδων για Επαγγελµατική εκπαίδευση και, µε το συµπληρωµατικό σκοπό επίσης τη διεύρυνση της χρήσης του στο σύστηµα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Εκτός από τους πάνω από 45 ετών ανέργους, το έργο έχει γίνει στόχος επίσης: ΕΕΚ διδάσκοντες, µε κάποια εµπειρία σε επιχειρήσεις και την αγορά εργασίας

10 ανώτεροι - συνταξιούχοι επιχειρηµατίες που φιλοδοξούν να γίνουν µέντορες ΜΜΕ για τις δράσεις πρακτικής άσκησης. Διάδοση και αξιοποίηση αντιπροσώπευουν σηµαντικές πτυχές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, µε ειδικές δραστηριοτήτες και οικονοµικούς πόρους. Τα αποτελέσµατα του έργου θα συνεχιστούν, µε ειδικά µνηµόνια συµφωνίας µε τους ενδιαφερόµενους φορείς σε κάθε χώρα, σε συνδυασµό µε τη χρήση της ηλεκτρονικής Οµάδας Μάθησης στην πλατφόρµα του έργου Trio ( το σύστηµα εκµάθησης web της περιφέρειας της Τοσκάνης - IT), βάσει των οποίων το NewsJob έχει ξεκινήσει για τις πτυχές της ηλεκτρονικής µάθησης. Το έργο έχει υλοποιηθεί µε τους ακόλουθους εταίρους: 1. Lattanzio Μάθησης SpA (IT) Istituto di Istruzione Superiore Polo Bianciardi ( IT) - - tutopologrosseto.it 3. Σύνδεσµος Εκπαίδευσης Ενηλίκων Λετονίας - LAEA ( ΛΒ ) Ελληνικό Περιφερειακό Ανάπτυξιακό Κέντρο - ΕΠΑΚ ( ΕΛ ) Centro Europeo de Empresas e Innovación de Albacete - CEEI ( ΙΣ ) Πολυεθνικό Εκπαιδευτικό Κέντρο του Birmingham - MEC ( ΜΒ) - Όσον αφορά την κοινοπραξία, είναι σηµαντικό να υπογραµµιστεί ότι η αγγλική εταίρος MEC έχει εµπλακεί στο έργο ακριβώς από το Γενάρη του 2013, λόγω της απόσυρσης του προηγούµενου γάλλου εταίρου. Ως εκ τούτου, η MEC άρχισε αργότερα σε όλες τις φάσεις δοκιµών. Πρόσωπο µε πρόσωπο δραστηριότητες είχαν τελειώσει τον Ιούλιο του 2013, ενώ όλες οι άλλες φάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν πριν από το τέλος του προγράµµατος (Δεκέµβριος 2013). Κατά τη διάρκεια της διάρκειας 27 µηνών ( από τον Οκτώβριο του 2011 έως τον Δεκέµβριο 2013 ), εκτός από όλα τα στοιχεία που αναφέρονται εν συντοµία, µε πιο γενικούς όρους τοnewjobs έλαβε υπόψη τη βελτίωση της ποιότητας για την επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ( ΕΕΚ ), µέσα από την ανάπτυξη της καινοτόµου περιεχοµένου, των µεθόδων και των διαδικασιών. 1.2 Οι δραστηριότητες του NewsJob Για την επίτευξη των στόχων του έργου και, ιδίως, τον έλεγχο της Integrated Learning Model ( ILM ) που απευθύνονται σε πανω από

11 45 ετών άνεργο πληθυσµό, οι ακόλουθες δραστηριότητες έχουν εφαρµοστεί σε κάθε χώρα που συµµετέχουν. Ο εντοπισµός της ηλεκτρονικής µάθησης εκπαιδευτικά εργαλεία ( 26 ώρες σε απευθειας µαθήµατα σε 4 γλώσσες των εταίρων ) που απευθύνονται σε πάνω από 45 ετών ανέργους, µε έµφαση στην ανάπτυξη : Βασικές ικανότητες (Α.Μ. 2006/962/CE ) : ψηφιακή ικανότητα,µαθαίνω πώς να µαθαίνω ; αίσθηση της πρωτοβουλίας και της επιχειρηµατικότητας ; Μη συνήθεις δεξιότητες (σχετ. αναφορά. «Νέες δεξιότητες και νέες θέσεις εργασίας» COM ( 2008) 868): δεξιότητες επίλυσης προβληµάτων ; Αναλυτικέςικανότητες; Δεξιότητες αυτοδιαχείρισης ; Δεξιότητες επικοινωνίας. Αναγνώριση / επιλογή - και µε τη συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων - των τελικών δικαιούχων, όπως οι πάνω των 45 ετών άνεργοι ( max 20 σε κάθε χώρα, µε 10 να έχουν το υποχρεωτικά σχολείο και10 υποχρεωτικά το σχολείο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης βαθµούς - min. 50 % γυναίκες) ; Οι διδάσκαλοι ( min 1 ανά εταίρο ) και συνταξιούχοι επιχειρηµατίες ως µέντορες.. Σχεδιασµός Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων για το πρόσωπο - µε - πρόσωπο δράσεις κατάρτισης που απευθύνονται στο e - καθηγητές ( 24 ώρες ), πάνω - 45 άνεργοι ( 32 ώρες ) και µέντορες ( 12 ώρες). Οργάνωση και διαχείριση της κατάρτισης που απευθύνονται στους δάσκαλους, µε ένα σεµινάριο που πραγµατοποιήθηκε στη Φλωρεντία τον Σεπτέµβριο του 2012 (24 ώρες), και άλλα µαθήµατα για µέντορες (12 ώρες) σε κάθε χώρα. Οργάνωση και διαχείριση στις χώρες των εταίρων της αναµειγνύοντας δραστηριοτήτες που απευθύνονται σε πάνω από 45 ετών άνεργοι, πραγµατοποιήθηκε µε µία εκπαίεδευση 32 ώρες πρόσωπο µε πρόσωπο και 20 ώρες του e-learning. φάση Mentoring: υλοποίηση των δραστηριοτήτων καθοδήγησης µε τη συµµετοχή των ανώτερων συνταξιούχων επιχειρηµατίων, µε στόχο τη στήριξη της δηµιουργίας της δική του επιχείρηση ή την εργασία αυτοαπασχόλησης για πάνω από - 45 ετών ανέργους. φάση Πρακτικής : η συµµετοχή των ΜΜΕ (4-8 εβδοµάδες) µε σκοπό την ανάπτυξη επιχειρηµατικών δεξιοτήτων. Σύγκριση των βασικών - ικανοτήτων που αποκτώνται µε ECVET. Ορισµός του µνηµονίου συµφωνίας µε τους κοινωνικούς εταίρους για την εισαγωγή των βέλτιστων πρακτικών που εξετάστηκαν στο πλαίσιο των πολιτικών των ΙΕΚ σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό επίπεδο.

12 1.3 Αποτελέσµατα του NewsJob Οι δραστηριότητες που έχουν ήδη υλοποιηθεί σε επίπεδο χώρας. Μερικά δεδοµένα σχετικά µε τις φάσεις δοκιµής (n. 4) επισηµαίνονται παρακάτω. εταίρος συµµέτέχοντες n. P2 Bianciardi (IT) 20 α n. 9 θ n. 11 P3 LAEA (ΛΤ) 25 α n. 6 θ n. 19 P4 HRDC (ΕΛ) 20 α n. 9 θ n. 11 P5 CEEI Albacete (ΙΣ) 20 α n. 11 θ n. 9 P6 MEC (ΜΒ) 20 α n. 10 F n. 10 Σύνολο 105 α n. 45 θ n. 60 Οι συµµετέχοντες Εγγεγραµµένοι συµµετέχοντες φύλλο ηλικία µελέτη ετών: n.10 Υποχρεωτική απόκτηση πτυχίου: n ετών: n.5 Δευτεροβάθµια σχολείο: n ετών: n.4 πάνω από 60 ετών: n ετών:n. 6 Υποχρεωτική απόκτηση πτυχίου: n ετών:n. 7 Δευτεροβάθµια σχολείο: n ετών:n. 8 πάνω από 60 ετών:n ετών:n. 11 Υποχρεωτική απόκτηση πτυχίου: n ετών:n. 5 Δευτεροβάθµια σχολείο: n ετών:n. 3 πάνω από 60 ετών: n ετών: n ετών: n ετών: n. 2 πάνω από 60 ετών: n./ ετών: n ετών: n ετών:n. 3 πάνω από 60 ετών:n./ Υποχρεωτική απόκτηση πτυχίου: n. 10 Δευτεροβάθµια σχολείο: n. 10 Υποχρεωτική απόκτηση πτυχίου: n. 10 Δευτεροβάθµια σχολείο: n ετών: n. 51 Υποχρεωτική απόκτηση πτυχίου: n ετών: n. 28 Δευτεροβάθµια σχολείο: n ετών: n. 20 πάνω από 60 ετών: n.6 Οι συµµετέχοντες στο τέλος από τις 4 φάσεις δοκιµής εταίρος συµµέτέχοντες φύλλο ηλικία µελέτη n. P2 Bianciardi (IT) 18 α n ετών: n. 8 Υποχρεωτική απόκτηση πτυχίου: n. 11 θ n ετών:. 5 Δευτεροβάθµια σχολείο: n ετών: n. 4 πάνω από 60 ετών:. 1 P3 LAEA (ΛΤ) 19 α n. 5 θ n. 14 P4 HRDC (ΕΛ) 20 α n. 9 θ n. 11 P5 CEEI Albacete (ΙS) 11 α n. 3 θ n. 8 P6 MEC (ΜΒ) 20 α n. 10 θ n. 10 Σύνολο 88 α n. 34 θ n ετών: n ετών: n ετών: n. 8 πάνω από 60 ετών: n ετών: n ετών: n ετών: n. 3 πάνω από 60 ετών: n ετών: n ετών: n ετών: n. 1 πάνω από ετών n./ ετών:: n ετών: n ετών: n. 3 Υποχρεωτική απόκτηση πτυχίου: n. 8 Δευτεροβάθµια σχολείο: n. 11 Υποχρεωτική απόκτηση πτυχίου: n. 14 Δευτεροβάθµια σχολείο: n. 6 Υποχρεωτική απόκτηση πτυχίου: n. 5 Δευτεροβάθµια σχολείο: n. 6 Υποχρεωτική απόκτηση πτυχίου: n. 10 Δευτεροβάθµια σχολείο: n. 10 πάνω από 60 ετών: n./ ετών: n. 44 Υποχρεωτική απόκτηση πτυχίου: n ετών: n. 21 Δευτεροβάθµια σχολείο: n ετών: n. 19 πάνω από 60 ετών: n.4

13 Το NewsJob έχει εµπλακεί σε κάθε χώρα µε τον προβλεπόµενο αριθµό των είκοσι συµµετέχοντες, µε εξαίρεση τη Λετονία µε εικοσιπέντε άτοµα, µε την πλειοψηφία τους να είναι γυναίκες (N.60). Η κύρια οµάδα-στόχος επικεντρώνεται στην ηλικιακή οµάδα των (ετών) (περίπου 50%), µε την πλειοψηφία των ανθρώπων µε την υποχρεωτική απόκτηση πτυχίου. Στο τέλος των 4 φάσεων δοκιµών ο συνολικός αριθµός είναι 88 συµµετέχοντες, µε µείωση 16,7% του (αρ. 17 άτοµα). Θα συγκεντρώνονται και πάλι στην ηλικία των ετών, η πλειοψηφία είναι γυναίκες, και περισσότερο από το 50% έχουν πτυχίο υποχρεωτική εκπαίδευση. E-tutors Partners E-tutors n. Π2 Bianciardi (IT) 2 Π3 LAEA (ΛΤ) 1 Π4 HRDC (ΕΛ) 2 Π5 CEEI Albacete (IS) 2 Π6 MEC (MB) 2 Σύνολο 9 Σε επίπεδο χώρας οι φάσεις δοκιµών που απευθύνονται σε πάνω από 45 ετών, άνεργοι οργανώνονται και από τους καθηγητές που έχουν εκπαιδευτεί ως «NewsJob e- εκπαιδευτών». Πέντε άνθρωποι συµµετείχαν στο πρόγραµµα κατάρτισης (24 ώρες) που πραγµατοποιήθηκε στη Φλωρεντία (IT) τον Σεπτέµβριο του 2012, ενώ σε εθνικό επίπεδο, η πλειοψηφία των εταίρων είχαν δύο e- δάσκαλοι για το συνολικό ποσό των εννέα ατόµων που εµπλέκονται.

14 Μέντορες Συνεργάτες Μέντορας P2 Bianciardi (IT) 4 P3 LAEA (ΛΤ) 3 P4 HRDC (ΕΛ) 6 P5 CEEI Albacete (ΙS) 4 P6 MEC (ΜΒ) na Σύνολο 17 Συνταξιοδοτήµένοι έµπειροι επιχειρηµατίες έχουν συµµετάσχει για τις δράσεις µέντορινγκ, µε στόχο την υποστήριξη των τελικών δικαιούχων. Ανήκουν σε διαφορετικούς τοµείς, από το δηµόσιο έως και ιδιωτικές εταιρείες. Η πλειοψηφία σε αυτή την περίπτωση, είναι άνδρες (n.12). Για την Μεγάλη Βρετανίας (λόγω της καθυστέρησης στην έναρξη της µε τις δραστηριότητες) δεν είναι δυνατόν ακόµηνα καθορίσουµε τον ακριβή αριθµό των συµβούλων. Σε κάθε χώρα έχουν πραγµατοιποιήσει ένα µάθηµα εκπαίδευσης (12 ώρες) µε στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων καθοδήγησης.

15 Edi Fanti ΜΜΕ που συµµετέχουν (επανένταξης στην εργασία) Συνεργάτες MME Οικονοµικό τοµέα P2 Bianciardi (IT) 11 - Κοινωνική και υπηρεσίες καθαρισµού - Γεωργία - Μωρό υπηρεσίες στάθµευσης - Εστιατόρια - Διαχείριση και παροχή συµβουλών P3 LAEA (ΛΤ) 14 - ΤΠΕ - Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής - Αποκατάσταση και την εκπαίδευση ενηλίκων P4 HRDC (ΕΛ) 9 - Διαχείριση κατοικίες - Εµπόριο και Εµπορίου - Γεωργία - Υπηρεσίες για παιδιά - Μεταλλικά εργασίας - Επικοινωνία P5 CEEI Albacete (ΙΣ) 5 - Logistics - ΤΠΕ - Γραφικά και web design - Διαχείριση και παροχή συµβουλών - Διαφήµιση και Μάρκετινγκ - ΤΠΕ P6 MEC (ΜΒ) - Λιανικό Εµπόριο - Διαχείριση και παροχή συµβουλών δεν ισχύει δεν ισχύει Σύνολο 39 ισχ ύει Τριάντα εννέα ΜΜΕ έχουν συµµετάσχει µέχρι στιγµής. Κάθε ΜΜΕ έχει από 1 έως 5 συµµετέχοντες για τη φάση πρακτικής η οποία διαρκεί από 4 έως 8 εβδοµάδες. Οι κύριοι τοµείς της οικονοµίας αφορόυν από τη γεωργία έως ΤΠΕ. Για τους παραπάνω λόγους, η MEC δεν έχει ξεκινήσει ακόµα τη φάση πρακτικής. 1.4 E-learning Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο e-learning στο έργο NewsJob. Όλα τα σχετικά µε τις δραστηριότητες της γραµµής θα πρέπει να διαρκέσουν 20 ώρες για κάθε συµµετέχοντα. Έχουν προσωποποιηµένες δραστηριότητες που έχουν συσταθεί µέσω του εντοπισµού των δύο διαφορετικών διαδροµών e-learning, σύµφωνα µε τις ανάγκες των εκπαιδευοµένων. Σε σχέση µε τις βασικές ικανότητες, ένα κοινό δροµολόγιο 14 ωρών έχει επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των «επιχειρηµατικών δεξιοτήτων»,

16 1. Το έργο NewsJob: στόχους, τις δραστηριότητες, τα αποτελέσµατα και συγκεκριµένα αποτελέσµατα Ενώ για τις «ψηφιακές δεξιότητες» και «µαθαίνω πώς να µαθαίνω», έχουν οργανωθεί διάφορες δραστηριότητες, όπως βασικό επίπεδο(6 ώρες) και προχωρηµένο επιπέδο (6 ώρες). Ως εκ τούτου, ο συνολικός αριθµός των 26 ωρών ηλεκτρονικα σεµινάρια έχουν προσανατολιστεί σε γλώσσες των εταίρων, ενώ κάθε συνοµιλητής έχει παρακολουθήσει 20 ώρες e-learning, ανάλογα µε το επιλεγµένο επίπεδο (βασικό ή προχωρηµένο). Όλα τα µαθήµατα του NewsJob ανήκε στην πλατφόρµα του έργου Trio. Το έργο Trio (www.progettotrio.it) είναι ένα σύστηµα µάθησης web της περιφέρειας της Τοσκάνης (δηµόσια περιφερειακή αρχή) που διαχειρίζεται ο ιδρυτής του NewsJob, η Lattanzio Μάθησης SpA. Το Trio προσφέρει ένα ευρύ φάσµα των προϊόντων της µάθησης, µε έναν κατάλογο περίπου προγράµµατα e-le-µάθησης και άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης. Σε αυτό το πλαίσιο το NewsJob έχει προβλέψει τον εντοπισµό (προσαρµογή και µετάφραση σε γλώσσες των εταίρων) του µερικά από τα αναφέρόµενα των 26 ωρών των on-line ενότητων που παρέχονται από το Trio, και ιδίως εκείνες οι µονάδες κατάλληλες για την ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων και οι µη συνήθεις δεξιότητες, απαραίτητες για την επιχειρηµατικό προσανατολισµό. Παρακάτω, µερικά παράδειγµα on-line διασυνδέσεων που προέρχονται από διαφορετικές ενότητες.

17

18 Edi Fanti 1.5 Τα Αποτελέσµατα του NewsJob Τα αποτελέσµατα που αναφέρονται παρακάτω έχουν επιτευχθεί από τους εταίρους. Κάθε ένα από αυτά µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε άλλα πλαίσια µια πιθανή επίλυση να βελτιωθεί η απασχολησιµότητα ενήλικες. Blended Learning Package - Εκπαιδευτικά προγράµµατα και διδακτικό υλικό ( σε ενότητες 26ώρες - σε EN, IT, LV, GR, ES και πρόσωπο µε πρόσωπο εκπαίδευση 32ώρες ) για την ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων και µη συνήθεις δεξιότητες που απευθύνονται σε πάνω από 45 άνεργους ενήλικες Πρόγραµµα κατάρτιση των καθηγητών - πρόγραµµα κατάρτισης ( 24 ώρες ) µε στόχο εκπαιδευτές των ΙΕΚ που επικεντρώθηκαν στην

19 ανάπτυξη των δεξιοτήτων ILM Μέντορες πρόγραµµα κατάρτισης - το πρόγραµµα κατάρτισης ( 12ώρες ) µε επικεντρωµένο επενδυτικό κοινό σε έµπειρους επιχειρηµατίες που επικεντρώθηκαν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων καθοδήγησης Οδηγίες οι εµπειρίες του NewsJob και οι συστάσεις µε στόχο το σύστηµα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης το οποίο θα χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο εργασίας Ηλεκτρονική Οµάδα Μάθησης ( WLG ) ως ένα εικονικό χώρο που στηρίζουν τους συµµετέχοντες και σε γενικό όρο τα συστήµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην εφαρµογή και τη µεταφορά των µεθόδων και των εµπεριών.το WLG και τα συνδεόµενα µαθήµατα e-learning παρέχονται πάνω στην πλατφόρµα TRIO (η εκµάθηση web συστήµατος της περιφέρειας της Τοσκάνης - ) ECVET ( Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ), δοκιµάστηκε για την κατάρτιση του NewsJob, προς την χρήση του και τη βελτίωση της ποιότητας στο πλαίσιο των συστηµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλη την Ευρώπη. 1.6 NewsJob - Η συγκεκριµένη επίπτωση Στο τέλος της κάθε φάσης των δοκιµών, ο πραγµατικός αντίκτυπος του έργου µπορεί να µετρηθεί µέσα από µια πραγµατική επίτευξη των στόχων του έργου. Σε αυτό το πλαίσιο είναι συγκεκριµένα αποτελέσµατα, που επισηµαίνονται : Bianciardi - Ιταλία 3 άτοµα άρχισαν να εργάζονται µε εξαρτώµενο τρόπο 2 άτοµα έχουν αρχίσει να σκέφτονται την αυτο- απασχόληση, για νέες δραστηριότητες µε τους µέντορες LAEA - Λετονία από 3 έως 5 άτοµα είναι πιθανότερο να αναπτύξουν την επιχειρηµατική τους ιδέα ως µόνιµη επιχειρηµατική 2 άτοµα µπορεί να ασχοληθούν µε προσωπική επιχείρηση µε µερική απασχόληση για να προσελκύσουν επιπλέον κέρδη ΕΠΑΚ - Ελλάδα 3 άτοµα έκανα άνοιγµα της δική τους επιχείρηση 2 άτοµα αυτοαπασχολούµενα

20 CEEI Albacete - Ισπανία 17 συµµετέχοντες ( που τελείωσε η πρώτη φάση ) ενδιαφέρονται να συνεχίσουν να λαµβάνουν ενηµερώσεις σχετικά µε τις δραστηριότητες του NewsJob, καθώς και οι 4 µέντορες και οι επιχειρηµατίες των ΜΜΕ 3 άτοµα από τα 11 που τελείωσαν η τελευταία φάση έχουν δηµιουργήσει τη δική τους επιχείρηση και 2 από αυτά είναι στην διαδικασία δηµιουργίας.

21 2. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Συνεργάτες Σε κάθε χώρα οι ακόλουθες τέσσερις φάσεις δοκιµών έχουν οργανωθεί και εφαρµοστεί : πρόσωπο µε πρόσωπο εκπαίδευση : 32ώρες e-learning : 20 ώρες Καθοδήγηση : περίπου 2 µήνες πρακτικής στις ΜΜΕ : 4-8 εβδοµάδες. Όπως αναφέρθηκε, κάθε εταίρος έχει εντοπίσει τουλάχιστον ένα δάσκαλος για τη διαχείριση των δράσεων εκπαίδευσης, εκτός από αρκετά ανώτερα κέντρα ως µέντορες. ΜΜΕ σε τοπικό επίπεδο, έχουν επίσης εµπλακεί για τις δράσεις πρακτικής άσκησης διάρκειας, όπως ήδη αναφέρθηκε, µεταξύ 4 και 8 εβδοµάδων. Παρακάτω, οι εµπειρίες εταίρων σε εθνικό επίπεδο επισηµένονται P2 Bianciardi - Ιταλία Εισαγωγή : Το έργο NewsJob στο Γκροσέτο Την 1η Σεπτεµβρίου 2011, το Professional Institute of Grosseto " Luigi Einaudi ", µετά την εφαρµογή της µεταρρύθµισης του σχολείου σταµάτησε να υπαρχει, τον Δεκέµβριο του ίδιου έτους, ένα νέο εκπαιδευτικό ίδρυµα θα ονοµαστεί το Ινστιτούτο Ανώτατης Εκπαίδευσης Polo Ar - tistico Commerciale Musicale " Luciano Bianciardi ". Λίγες µέρες αργότερα, στο Polo Bianciardi έρχεται η ανακοίνωση ότι το έργο Newswjob χρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα Leonardo και, εποµένως, θα γίνει το πρώτο ευρωπαϊκό έργο του νέου σχολείου. Ως πρώτο βήµα, ο διευθυντής Daniela Giovannini προσδιορίζει το προσωπικό του έργου, µέσα και έξω από το σχολείο, και διαβάσε τους στόχους του έργου σύµφωνα µε την επαγγελµατική ανάπτυξη και εκπαίδευση των ενήλικων : η εµπειρία ενός µοντέλου παρέµβασης σε ενήλικες µε στόχο την ανάπτυξη των τύπων που αναµειγνύονται στην εκπαίδευση µέχρι τώρα χρησιµοποιείται σε µια προοπτική εξεύρεσης εργασίας. Μόλις βρεθεί το προσωπικό αναφοράς για το σχολείο, πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις για να παρουσιάσουν το έργο, µε το σχεδιασµό και ο ηγέτης των συνεδριάσεων του NewsJob αυτά χρησιµοποιήθηκαν για να προετοιµάσουν τη πρώτη συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στη Φλωρεντία την 15 κ 16 Νοεµβρίου. Οι σκοποί του έργου NewsJob είναι να αντιµετώπισουν την ανεργίας για 23

22 τους ανθρώπους που είναι άνω των 45 ετών µε την εφαρµογή µιας «άτυπης» µεθόδου στις ευρωπαϊκές χώρες που πάιρνουν µέρος στο έργο. Όλες οι δράσεις του προγράµµατος κατάρτισης που είναι προσανατολισµένη προς την ανάπτυξη µιας αίσθησης πρωτοβουλίας και της επιχειρηµατικότητας, µία από τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου µάθηση αναφέρεται στη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Δεκεµβρίου Daniela Giovannini προσωπικό του έργου «Στην πρόσληψη των καλύτερων ανθρώπων να εργάζονται µέσα στο έργο Νέα sjob, δοκίµασα µερικά χαρακτηριστικά που σκέφτηκα ότι είναι αναγκαία για εµπερία, εκτός από τους χαρακτήρες που έχουν ήδη καθιερωθεί κατάρτισης και καθοδήγησης για τους ενήλικες, θα µπορούσε να κάνει µια συµβολή σε µια οπτική συντονισµένη µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες : Η γνώση της αγγλικής γλώσσας Η εµπειρία στην κατάρτιση και προσανατολισµό µε τους ενήλικες Η εµπειρία στον τοµέα της µικτής µάθησης (µε ιδίως έµφαση στα προβλήµατα που αυτή συνεπάγεται από την καινοτόµο διδασκαλία ) Η εµπειρία όσον αφορά στα δηµόσια και ιδιωτικές εταιρείες για την τυποποίηση και τη διαχείριση των σχέσεων. Η προώθηση Το πρώτο κρίσιµο σηµείο του έργου είναι η προώθηση της εν λόγω επικαλούµενης ως πρωτοβουλία. Από το προσωπικό του ιδρύµατος, από τη στιγµή που είχαν κατανοήσει τη διάρθρωση του NewsJob και τα µέτρα που λαµβάνουν, έχουν αποφασίσει να µελετήσουν προσεκτικά πώς να εξηγήσουν σε ενήλικες που έχουν χάσει τη δουλειά τους ή / και οι οποίοι δεν εργάζονται, ότι ένα σχέδιο στο οποίο η διαδικασία αυτή θα µπορούσε µε κάποιο τρόπο να είναι µια ευκαιρία για να προσπαθήσει να επιλύσει την κατάστασή τους. Με αυτό το είδος της προώθησης, το σχολείο έχει αρχίσει να συλλέγει τις πρώτες προσχωρήσεις και τα αιτήµατα για παροχή πληροφοριών από τους πιθανούς συµµετέχοντες. Σε µια εποχή που οι ερωτήσεις που συγκεντρώθηκαν, ο υπεύθυνος του σχολείου προέβη σε µια πρώτη συνέντευξη προσανατολισµού να κατανοήσουν τις προσδοκίες και τις ευθύνες τους πιθανούς συµµετέχοντες είχαν. 24

23 Είστε άνεργος και έχετε περισσότερα από 45 χρόνια ; Θέλετε να έχετε µια νέα ευκαιρία για να θέσετε τον εαυτό σας ή να ξαναεισέλθετε στην αγορά εργασίας ; Έχουµε ένα εντελώς ΔΩΡΕΑΝ πρόγραµµα που µπορεί να σας ενδιαφέρει Ρωτήστε σχετικά µε : Το Ινστιτούτο Ανώτατης Εκπαίδευσης Polo " Luciano Bian - Ciardi " προάγει τον σχεδιασµό συχνοτήτων παρέχεται δωρεάν συγχρηµατοδοτείται από το Leo- Nardo της Ευρωπαϊκής Ένωσης NEWSJOB Πώς να γίνετε επιχειρηµατίες! Ανάπτυξτε Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας Ένα δίκτυο εργασίας Ένα άλλο κρίσιµο σηµείο πάντα υπάρχει στην περίοδο της προώθησης του έργου NewsJob, αφορούσε τη δυνατότητα εξεύρεσης υποψήφιων µέντορ ή / και επιχειρήσεων που πραγµατοποιούν πρακτική άσκηση, αν και σε αυτή τη συγκεκριµένη πτυχή µε το σχολείο, κυρίως χάρη στη δράση του διαφορετικού σχολείου / Οι εργασίες που πραγµατοποιούνται για πάνω από 10 χρόνια, είχε στη διάθεσή της µια µεγάλη βάση δεδοµένων για να αντλήσουν από αυτό. Ο διευθυντής και το προσωπικό του έργου έχουν αποφασίσει να οργανώσουν µια οµάδα εστίασης για να παρουσιάσουν σε φορείς, οργανισµούς, οργανώσεις, δηµόσιες και ιδιωτικές έργο ζητώντας τη στήριξη όσον αφορά την πρόσληψη πιθανών µέντορ, πρακτική άσκηση και για την προώθηση του ίδιου του έργου. Αυτή ήταν µία από τις πιο σηµαντικές στιγµές της NewsJob, αλλά και τη στιγµή κατά την οποία το σχολείο έχει συνειδητοποιήσει τη σηµασία της βασικής ικανότητας " Αίσθηµα πρωτοβουλίας και επιχειρηµατικότητα», δηλαδή πώς να συνεργαστεί µε τους συµµετέχοντες σχετικά µε την δηµιουργία νέων επιχειρήσεων για την επίλυση του προβλήµατός τους, αλλά ως µια ευκαιρία για να ενεργοποιήσετε ξανά τους συµµετέχοντες αρχίζοντας µε τις ιστορίες τους και να τις µετατρέπει σε «επιχειρηµατίες του εαυτού τους». Αν τελικά, χάρη σε αυτή την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, ικανοτήτων και γνώσεων, ο συµµετέχων ήρθε για την επίλυση µιας δηµιουργίας επιχείρησης ή µιας καινοτόµου ιδέας για τη δηµιουργία ενός νέου αυτο - απασχόλησης, σηµαντικης προστιθέµενης αξίας θα πρέπει να µεταφέρθουν στο έργο. 25

24 Τα περιεχόµενα της εκπαίδευσης Το περιεχόµενο της εκπαίδευσης, που είναι κοινό στα πειράµατα έχει προσαρµοστεί στην οµάδα των µαθητών. Η διενέργεια ρυθµίσεων έχει συµφωνηθεί µε τον δάσκαλο που έχει επιλεγεί, αυτό ήταν µια σηµαντική πτυχή, διότι η σύντοµη διάρκεια των διαλέξεων έπρεπε να παρέχει - πέρα από τις γνώσεις - επίσης την ευκαιρία στους µαθητές να ανακαλύψουν ότι το σύνολο του έργου αποτέλεσε πηγή για βρουν λύσεις για την κατάσταση της απασχόλησης τους και να αρχίσουν να οικοδοµήσουν ένα δρόµο για να ανακάµψει. Προσωπικό έργο που έχει προσδιοριστεί από τον καθηγητή Francesco Gentili κατάλληλο να εκτελέσει το έργο. Ο Gentili υπήρξε εκπαιδευτής για πάνω από 20 χρόνια, αλλά συµµετέχει επίσης σε διαβούλευση µε τις επιχειρήσεις και εργάζονται µε άτοµα µε κινητήρια ερεθίσµατα. Με το δάσκαλο έχουν διευθετηθεί τα βασικά περιεχόµενα για τις ώρες εκπαίδευσης : ανάλυση της αγοράς εργασίας και τις ευκαιρίες σε Γκροσέτο και Ιταλία ανάλυση της προσωπικής ιστορίας για να κατανοήσουµε τα εµπόδια και πιθανές ευκαιρίες τη σύνταξη ενός επιχειρηµατικού σχεδίου ως εργαλείο για την προσωπική και επαγγελµατική ανάπτυξη ' τις πρακτικές του οµίλου και τη δηµιουργία του βιογραφικού τους στην ευρωπαϊκή µορφή αλλά και το έργο του δασκάλου του στην αίθουσα σήµαινε ότι το όλο εγχείρηµα θα µπορούσε να προχωρήσει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση Πριν από την έναρξη αυτής της δραστηριότητας δύο συµµετέχοντες είχαν εγκαταλείψει το σχέδιο, επειδή βρήκαν µια θέση εργασίας. Μία από τις καινοτόµες πτυχές του έργου NewsJob είναι να αφήσουµε τους συµµετέχοντες να εργαστούν σε µία εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Για τους φοιτητές που είναι εγγεγραµµένοι στο πειραµατισµό τοgrosseto αυτού του έγινε ζωτικής σηµασίας, γιατί, µετά την ολοκλήρωση των 32 ωρών σε συµµετέχοντες σε µία τάξη είχε, θεωρητικά,παρακολουθήσουν από έναν υπολογιστή, στο σπίτι ή από τις θέσεις που είχαν επιλέξει, οι ενότητες που είχε επιλεγεί για το έργo. Το σχολείο, που είναι ειδικό στον τοµέα, διότι έχει τρέξει ένα πρόγραµµα αρθρώνεται για την εξ αποστάσεως τριτοβάθµια εκπαίδευση για να αποσπάσει το δίπλωµα που ονοµάζεται " Diplomarsionline " ( ) για πάνω από 6 χρόνια, αποφάσισε να δηµιουργήσει µια ηλεκτρονική γωνία, παρέχοντας ένα οργανωµένο ηµερολόγιο και, µε την υποστήριξη των δύο διδάσκοντων, ένα εργαστήριο υπολογιστών, όπου οι συµµετέχοντες µπορούσαν να ακολουθήσουν τις ενότητες απευθείας. Η γωνιά e- learning απέκτησε γνησιότητα κατά την τελευταία ηµέρα κατάρτισης παρουσίας. Μόλις τελειώσει τη δραστηριότητα στην τάξη, οι συµµετέχοντες συνοδεύονται µε τον υπολογιστή, όπου για πρώτη φορά 26

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση»

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» INFO KIT Μέρος 2 Μάης 2011 1. Η ΕΕΥ ως εμπειρία μάθησης Η συμμετοχή ως εθελοντής ΕΕΥ είναι μια πολύτιμη προσωπική, κοινωνική και πολιτισμική εμπειρία,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ INNO-CAREER Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας το 4ο ενημερωτικό δελτίο του έργου INNO CAREER το οποίο καλύπτει το χρονικό διάστημα 1 Μαΐου 2015 30 Σεπτεμβρίου 2015. Το κύριο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story 3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story Επίσημο Δελτίο Τύπου του Προγράμματος T Story Storytelling Applied to Training,χρηματοδοτούμενο από ό τη δράση «Κύρια Δραστηριότητα 3 Τεχνολογίες Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Ιούνιος 2011 Οι Εξαιρετικές οργανώσεις επιτυγχάνουν να διατηρήσουν τα υψηλά επίπεδα απόδοσης που ικανοποιούν τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργοδότες

Οδηγός για Εργοδότες EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Εταιρικό Βραβείο Οδηγός για Εργοδότες εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης (EIPIL)

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό δελτίο#2

ENTANGLE Ενημερωτικό δελτίο#2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόοδοι έργου 1 Η έρευνα του ENTANGLE 2 Συναντήσεις έργου 3 Η στρατηγική των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης 4 Ο ρόλος του επιχειρηματικού σχεδίου 5 Επαφές και χρηματοδότηση 6 Το έργο ENTANGLE

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 5η Ενότητα - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας istockphoto Περιεχόμενα Οι υπηρεσίες μας εν συντομία... 2 Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης...

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δια βίου µάθησης στoν χώρο εργασίας για παραδοσιακά ευπαθείς οµάδες στην Ιρλανδία.

Ευκαιρίες δια βίου µάθησης στoν χώρο εργασίας για παραδοσιακά ευπαθείς οµάδες στην Ιρλανδία. 1 Ευκαιρίες δια βίου µάθησης στoν χώρο εργασίας για παραδοσιακά ευπαθείς οµάδες στην Ιρλανδία. Η δια βίου µάθηση στην Ιρλανδία. 2 Η δια βίου µάθηση είναι κάθε διαδικασία µάθησης που συµµετέχει κανείς σε

Διαβάστε περισσότερα

INTERactive EDucation & Be YourSelf. Be IN Business. Πρόγραμμα διαχείρισης σταδιοδρομίας. και για όσους θέλουν να ε παναπροσδιορίσουν την καριέρα

INTERactive EDucation & Be YourSelf. Be IN Business. Πρόγραμμα διαχείρισης σταδιοδρομίας. και για όσους θέλουν να ε παναπροσδιορίσουν την καριέρα INTERactive EDucation & Be YourSelf Be IN Business Πρόγραμμα διαχείρισης σταδιοδρομίας για σπουδαστές και για όσους θέλουν να ε παναπροσδιορίσουν την καριέρα τους! Η INTERactive EDucation σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Εισαγωγή στα MOOCs, ορισμός, πως ξεκίνησαν Λόγος ύπαρξης τους, ΗΠΑ, Ευρώπη Διαφοροποιήσεις, xmoocs vs cmoocs και σύγκριση με τα παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων Αγαπητά μέλη του BITSE, Όλοι μας έχουμε άτυπα προσωπικά δίκτυα στη ζωή μας. Έχουμε ανθρώπους στους οποίους βασιζόμαστε, εμπιστευόμαστε, καθώς και ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πειραιά. Ιούνιος 2015

ΙΕΚ Πειραιά. Ιούνιος 2015 ΙΕΚ Πειραιά Ιούνιος 2015 ιάδοση Αποτελεσµάτων Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Κινητικότητας Erasmus+ Τίτλος: Καινοτόµες Τεχνικές Μαγειρικής Μοριακή Γαστρονοµία Ροές: ΙΤΑΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ Οµάδα Στόχος: 45 Καταρτιζόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ «Ιδέα» Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 1 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

MODULES TRAIN. Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education (DIE) Leibniz Centre for Lifelong Learning) Module 5:

MODULES TRAIN. Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education (DIE) Leibniz Centre for Lifelong Learning) Module 5: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΒΑΣΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ Μαθησιακή ΣΤΟΝ συµβουλευτική ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ MODULES Σηµειώσεις για το Σεµινάριο TRAIN Mnika Tröster / Adelgard Steindl German Institute

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟS - Αποτελεσματική Εκπαίδευση για τους ξένους της Εταιρείας

ΕΤΟS - Αποτελεσματική Εκπαίδευση για τους ξένους της Εταιρείας ΕΤΟS - Αποτελεσματική Εκπαίδευση για τους ξένους της Εταιρείας Ενημερωτικό Δελτίο N 4 Δεκέμβριος 2013 Πέμπτη διακρατική συνάντηση στην Ιταλία Στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2013 η 5η συνάντηση του έργου ETOS πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισηγητής Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι. Γνωρίσματα Ελληνικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας. Επαγγελματική Υποστήριξη σε Άτομα που αντιμετωπίζουν Δυσκολίες στην Πρόσβαση στην Απασχόληση

EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας. Επαγγελματική Υποστήριξη σε Άτομα που αντιμετωπίζουν Δυσκολίες στην Πρόσβαση στην Απασχόληση 2011 EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας Επαγγελματική Υποστήριξη σε Άτομα που αντιμετωπίζουν Δυσκολίες στην Πρόσβαση στην Απασχόληση EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων

ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων Η μελέτη, η ανάλυση, η μεταφορά των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων για την επαγγελματική κατάρτιση, η σύνδεσή της με τις

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 23 Φεβρουαρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση»

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση» Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών αποτελεί έργο του Πανεπιστημίου Πειραιώς ενταγμένο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΑΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων e-tutor Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 2. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 2 3. ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 3 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 4 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Στο παρόν παρατίθενται μερικές χρήσιμες πληροφορίες για τον λαμβάνοντα την συνέντευξη, οι οποίες, όμως δεν είναι επαρκείς από μόνες τους! Αν ο λαμβάνων την συνέντευξη κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνητικό nº: ES/09/LLP-LdV/TOI/149060 - Σχέδιο nº: 2009-1-ES1-LEO05-10359

Συµφωνητικό nº: ES/09/LLP-LdV/TOI/149060 - Σχέδιο nº: 2009-1-ES1-LEO05-10359 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Μάρτιος 2011 Κατά τη διάρκεια του σχεδίου, οι διάφορες δράσεις και δραστηριότητες οδήγησαν στα ακόλουθα αποτελέσµατα, τα οποία περιγράφονται εν συντοµία παρακάτω: With the support

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

7 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ «ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗΣ»

7 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ «ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗΣ» Νικόλαος Κοτσυφός 7 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ «ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗΣ» Με παραδείγματα μέσα από την ελληνική πραγματικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του 2014 εκδόσεις ΙΒΙΣΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Ποιους αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ. 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ. 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν.Αιγαίου ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ! σε συνεργασία με τα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ Παγωτό στο Δρόμο Ent-teach Κεφάλαιο 6 Διαχείριση Έργου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ Παγωτό στο Δρόμο Ent-teach Κεφάλαιο 6 Διαχείριση Έργου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ Παγωτό στο Δρόμο Ent-teach Κεφάλαιο 6 Διαχείριση Έργου Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Στην εργασία που ακολουθεί, οι μαθητές θα πρέπει να οργανώσουν εβδομάδα πώλησης

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ «We Μean Business» Τοµεακό Πρόγραµµα «Leonardo da Vinci» Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012 Αλεξάνδρα Μπάκα, ΙΚΥ-Ελληνική Εθνική Μονάδα Προγράµµατος «ια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς Πρόγραμμα: Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς 1. Εισαγωγή 1.1. Γενική εισαγωγή στο εργασιακό άγχος Η φύση της εργασιακής ζωής έχει αλλάξει σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποιεί ως συντονιστής στο Σχέδιο «Αποστολή για την Κοινωνική Ένταξη και Απασχόληση Ευάλωτων Ομάδων» της Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης,

Διαβάστε περισσότερα

Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Α. Βύρων Νικολαΐδης Πρόεδρος Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Ενώσεων Πληροφορικής(CEPIS) To Όραμα Δημιουργώντας 500.000

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο πρόγραμμα ERASMUS+ Πρόγραμμα Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό πλαίσιο για την οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού διεύθυνσης

Γενικό πλαίσιο για την οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού διεύθυνσης Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αριθ. : 2010-D-531-el-5 Πρωτότυπο : FR Γενικό πλαίσιο για την οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού διεύθυνσης Εγκριθέν από το Ανώτατο Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. www.pvtrin.eu

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. www.pvtrin.eu ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία www.pvtrin.eu Με την πιστοποίηση PVTRIN μπορείτε να αποκτήσετε ανταγωνιστικό επαγγελματικό πλεονέκτημα σε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά και να διακριθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Creating my own company Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργώντας την Δική μου Επιχείρηση» είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η πρώτη παρέμβαση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Maria Gravani Open University of Cyprus Maria.gravani@ouc.ac.cy

Maria Gravani Open University of Cyprus Maria.gravani@ouc.ac.cy Αντλεί από το πρόσφατο βιβλίο μας: Gravani, M. N. & Ioannidou, A. (2014). Adult and Continuing Education in Cyprus. W. Bertelmann Verlag DIE (German Institute for Adult Education): Bonn, Germany. [Country

Διαβάστε περισσότερα

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών: 14-12-2015 ώρα 17:00. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: info@equalsociety.gr

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών: 14-12-2015 ώρα 17:00. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: info@equalsociety.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του έργου: Δωρεάν κατάρτιση 10.000 ανέργων σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ για την απόκτηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού χρήσης Η/Υ E-GNOSIS IT Καταληκτική

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΜ, ΜΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) ) 2007-2013 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη ΕΠΕΦΑ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ε Π Ε Ν Δ Υ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σoφοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Όταν το άτομο έρχεται αντιμέτωπο για πρώτη φορά με την άμεση πράξη της αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, πρέπει, ουσιαστικά, να εντοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Αλεξανδρούπολη 08/04/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Το «Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών» του Τ.Ε.Ε.Π.Η.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη ΕΠΕΦΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΕΠΕΦΑ) Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σοφοκλέους 1, Αθήνα 105

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ - ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ» ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη θέσεων υποτροφιών για το πρόγραμμα Global Citizen της AIESEC στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προκήρυξη θέσεων υποτροφιών για το πρόγραμμα Global Citizen της AIESEC στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προκήρυξη θέσεων υποτροφιών για το πρόγραμμα Global Citizen της AIESEC στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η AIESEC σε συνεργασία με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ανοίγει συγκεκριμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα