ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. Αθήνα, 2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. Αθήνα, 2005"

Transcript

1 1 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Οικονοµικού Έτους 2003 Αθήνα, 2005

2 2 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Oικονοµικού έτους 2003 AΘΗΝΑ 2005

3 3 ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ σελίδα Αποτελέσµατα των εργασιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου

4 4 Γενικά Ι. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΩΝ Ν.Π..., ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ Συµπεράσµατα ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ.. 16 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΩΝ...16 Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ, ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ...17 ΠΟΛΥΘΕΣΙΑΣ ΠΟΛΥΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ...17 ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ...17 ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ...17 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Ν.Π... ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ - Ο.Τ.Α. Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΑΠ' ΑΥΤΟΥΣ Ν.Π ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ο.Τ.Α. Α ΒΑΘΜΟΥ (αρθρ. 3 παρ. 4 του ν. 2307/1995)...20 Υπηρεσία Επιτρόπου Νοµολογίας, Μελετών και Προεργασίας Συνταξιοδοτικών υποθέσεων (10η) ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (Χ.Ε.Π.) ΙΙΙ. ΆΛΛΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ 22 Γνωµοδοτήσεις Αποφάσεις, Πράξεις και Πρακτικά που εκδόθηκαν κατά το έτος 2003 από την Ολοµέλεια, τα Τµήµατα και τα Κλιµάκια Εκδίκαση λογαριασµών και απολογισµών Γνωµοδοτήσεις, αποφάσεις κ.λ.π... 23

5 5 IV. Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο Σχέσεις και συνεργασίες του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου Σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και ιεθνές Επίπεδο MΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Γενικές Παρατηρήσεις από τις παραβάσεις και ελλείψεις που διαπιστώθηκαν στις δαπάνες του Κράτους και των Ν.Π Έλεγχος του Απολογισµού και Ισολογισµού του Κράτους Προµήθειες - εργασίες ηµόσια έργα Αποδοχές, αποζηµιώσεις και λοιπές αµοιβές απάνες εξόδων κίνησης Εντολή πληρωµής δαπάνης για δεύτερη φορά- Ενταλµατοποίηση ποσών επιπλέον των οφειλοµένων απάνες µη προβλεπόµενες από διάταξη νόµου Ελλιπή δικαιολογητικά Ενταλµατοποίηση παραγεγραµµένων αξιώσεων Κρατήσεις...42 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Ειδικές παρατηρήσεις από τις παραβάσεις και ελλείψεις που διαπιστώθηκαν στις δαπάνες του Κράτους των Ο.Τ.Α. και των άλλων N.Π.... Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας Προληπτικός έλεγχος Υπουργείο Οικονοµικών...45 Προληπτικός έλεγχος Κατασταλτικός έλεγχος

6 6 Παρατηρήσεις από τον έλεγχο του Απολογισµού του Κράτους του οικονοµικού έτους 2003 και του Ισολογισµού της Υπουργείο Εξωτερικών...47 Προληπτικός έλεγχος Υπουργείο Εθνικής Άµυνας...52 Προληπτικός έλεγχος Εποπτευόµενα Ν.Π Υπουργείο Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης...54 Προληπτικός έλεγχος Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις...56 Κατασταλτικός έλεγχος Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοικήσεως (Ο.Τ.Α.) και Εξαρτηµένα από αυτούς Ν.Π... Ιδρύµατα και Επιχειρήσεις...57 Προληπτικός έλεγχος Κατασταλτικός έλεγχος Υπουργείο Ανάπτυξης...78 Προληπτικός έλεγχος Εποπτευόµενα Ν.Π Προληπτικός έλεγχος Κατασταλτικός έλεγχος Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων...86 Προληπτικός έλεγχος Εποπτευόµενα Ν.Π Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων...89 Προληπτικός έλεγχος Εποπτευόµενα Ν.Π Προληπτικός έλεγχος Κατασταλτικός έλεγχος Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.)...93 Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.) Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Προληπτικός έλεγχος Εποπτευόµενα Ν.Π Ασφαλιστικά Ταµεία Προληπτικός έλεγχος Κατασταλτικός έλεγχος Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας Προληπτικός έλεγχος Εποπτευόµενα Ν.Π Νοσηλευτικά Ιδρύµατα Προληπτικός έλεγχος Υπουργείο Γεωργίας Εποπτευόµενα Ν.Π Προληπτικός έλεγχος Κατασταλτικός έλεγχος Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π Υπουργείο ικαιοσύνης Προληπτικός έλεγχος

7 7 Εποπτευόµενα Ν.Π Υπουργείο Πολιτισµού Προληπτικός έλεγχος Εποπτευόµενα Ν.Π Κατασταλτικός έλεγχος Εποπτευόµενα Ν.Π Υπουργείο ηµόσιας Τάξης Προληπτικός έλεγχος Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας Προληπτικός έλεγχος Εποπτευόµενα Ν.Π Προληπτικός έλεγχος Κατασταλτικός έλεγχος Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Προληπτικός έλεγχος Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Κατασταλτικός έλεγχος ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ Υποδείξεις για µεταρρυθµίσεις Βελτιώσεις Προϋπολογισµοί και εκκαθάριση των δαπανών Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Κάλυψη κενών οργανικών θέσεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο ΕΠΙΜΕΤΡΟ...210

8 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συνοπτικών απαντήσεων των Υπουργών - ιατακτών, (άρθρο 77 του ν. 2362/95) επί των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σχετικά µε τη νόµιµη διαχείριση πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονoµικού έτους 2002 ΜΕΡΟΣ Α Ι. Γενικές Επισηµάνσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών επί της δηµοσιονοµικής διαχείρισης....3 ΙΙ. Επιµέρους κατευθύνσεις...3 ΙΙΙ. Συνοπτικά αποτελέσµατα...5 ΙV. Συνοπτικές Απαντήσεις επί των παρατηρήσεων του Ε.Σ. για τη διαχείριση πιστώσεων του Υπ. Οικονοµικών...11 Α. Προληπτικός έλεγχος Β. Απολογισµός Ισολογισµός ΜΕΡΟΣ Β ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΑΚΤΩΝ Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών ( πρώην Εθνικής Οικονοµίας) Υπουργείο Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης Υπουργείο Εξωτερικών Υπουργείο Εθνικής Αµυνας Υπουργείο Ανάπτυξης Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπουργείο Υγείας-Πρόνοιας Υπουργείο Γεωργίας Υπουργείο Πολιτισµού Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπουργείο ηµόσιας Τάξης Υπουργείο ικαιοσύνης Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας ΜΕΡΟΣ Γ Παρατηρήσεις

9 9 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2003 ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) H Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτελούµενη από τα µέλη της Κωνσταντίνο Ρίζο, Πρόεδρο, Μιχαήλ ηµητρόπουλο, Γεώργιο Σταύρο Κούρτη, Γεώργιο Σχοινιωτάκη, Ευστάθιο Ροντογιάννη, Ιωάννη Καραβοκύρη, Χρήστο Ντάκουρη, Αντιπροέδρους, Ελένη Φώτη, Κωνσταντίνο Κώη, Ιωάννη Μπαλαφούτη, Κωνσταντίνο Κανδρή, Αθανάσιο Φρύδα, Μαρία Ζαγκλιβερινού, Αντώνιο Τοµαρά, Ηλία Αλεξανδρόπουλο, Γεώργιο Κωνσταντά, ιονύσιο Λασκαράτο, Μιχαήλ Ζυµή, Ευφροσύνη Κραµποβίτη, Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Γαρυφαλλιά Καλαµπαλίκη, Ευάγγελο Νταή, Χρυσούλα Καραµαδούκη, Μαρία Βλαχάκη, Σωτηρία Ντούνη, Νικόλαο Μηλιώνη, Κωνσταντίνο Κωστόπουλο, Γεωργία Μαραγκού, Βασιλική Ανδρεοπούλου, Μαρία Αθανασοπούλου Συµβούλους. (Οι Αντιπρόεδροι Χρήστος Χριστοφιλόπουλος, Νικόλαος Αγγελάρας και οι Σύµβουλοι Θεοχάρης ηµακόπουλος, Φλωρεντία Καλδή και Ασηµίνα Σαντοριναίου, απουσίασαν δικαιολογηµένα), µε την παρουσία του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας Βασιλείου Χασαπογιάννη και του Γραµµατέα του Ελεγκτικού Συνεδρίου Γεωργίου Κοµπολάκη, συνεδρίασε στο Κατάστηµα αυτού στις 22 Ιουνίου Αφού έλαβε υπ όψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του Οργανισµού του Ελεγκτικού Συνεδρίου (π.δ. 774/1980, ΦΕΚ 189 Α ), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 148 του π.δ. 1225/1981 "περί εκτελέσεως των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου διατάξεων" (ΦΕΚ304 Α ). 2. Τις ετήσιες εκθέσεις µετά των αναλυτικών πινάκων για το οικονοµικό έτος 2003, των Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εδρεύουν στην Κεντρική Υπηρεσία αυτού, στα Υπουργεία, στις Νοµαρχίες και σε ορισµένους ήµους και ΝΠ, που υποβλήθηκαν σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 147 του π.δ. 1225/ Την εισήγηση της Συµβούλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Γεωργίας Μαραγκού. 4. Την προφορική γνώµη του Γενικού Επιτρόπου της Eπικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, η οποία συµφωνεί µε την εισήγηση. ιατυπώνει, µετά από διεξοδική, κατά περίπτωση, συζήτηση µεταξύ των µελών της, την παρούσα Γενική Εκθεσή της προς τη Βουλή των Ελλήνων για το οικονoµικό έτος 2003, η οποία έχει ως ακολούθως: Π Ρ Ο O Ι Μ Ι Ο Η Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχοντας υπόψη τις εκθέσεις των Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που συντάχθηκαν µε βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από την άσκηση των καθηκόντων τους, διατυπώνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 42 του π.δ. 774/1980 και του άρθρου 148 του π.δ. 1225/1981, την παρούσα Γενική Εκθεσή της, στην οποία παραθέτει τα αποτελέσµατα των εργασιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά το οικονοµικό έτος 2003 και τις σχετικές παρατηρήσεις. Σηµειώνει τις παραβάσεις οι οποίες διαπιστώθηκαν κατά το ίδιο οικον. έτος στην εκτέλεση του Προϋπολογισµού, στους κανόνες του ηµοσίου Λογιστικού και Λογιστικού των Ν.Π... και Ο.Τ.Α. ή στις άλλες σχετικές µε την αρµοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου διατάξεις. Υποδεικνύει τα µέσα, τα οποία κατά την κρίση της θεωρεί αποτρεπτικά της επαναλήψεως των παραβάσεων αυτών και αναπτύσσει τις σκέψεις της για

10 10 µεταρρυθµίσεις και βελτιώσεις, οι οποίες πρέπει να γίνουν στη νοµοθεσία, που αφορά τις αρµοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το περιεχόµενο της εκθέσεως αυτής διαιρείται σε πέντε (5) µέρη και το Επίµετρο. Το πρώτο µέρος περιέχει τα αποτελέσµατα των εργασιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά το οικονοµικό έτος Το δεύτερο µέρος περιέχει γενικές παρατηρήσεις για τις παραβάσεις και τις ελλείψεις, οι οποίες διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο των δαπανών του Κράτους, των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.... Το τρίτο µέρος περιέχει (ενδεικτικώς) ορισµένες ειδικές παρατηρήσεις για παραβάσεις και ελλείψεις, οι οποίες διαπιστώθηκαν στις δαπάνες κάθε Υπουργείου, Ν.Π... και Ο.Τ.Α., χωριστά. (Μετά τις παρατηρήσεις για κάθε Υπουργείο παρατίθενται οι παρατηρήσεις που αφορούν στα Ν.Π... και Ο.Τ.Α. που εποπτεύονται από αυτό). Το τέταρτο µέρος περιέχει περιλήψεις των πορισµάτων του Επιτοπίου Ελέγχου που διενεργήθηκε από δικαστικούς λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους σε διάφορα, Υπουργεία, Ν.Π... και Ν.Π.Ι.. που επιχορηγούνται από το Κράτος (άρθρο 33 παρ. 2 π.δ. 774/1980 σε συνδυαµσό µε το άρθρο 24 παρ. 3 εδ. ε του ν. 1558/1985 καθώς και µε το άρθρο 135 του π.δ. 1225/1981). Στο πέµπτο µέρος περιέχονται οι υποδείξεις για τα µέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν, ώστε να αποτραπούν στο µέλλον παρόµοιες παραβάσεις και ελλείψεις. Παρατίθενται επίσης και οι αναγκαίες µεταρρυθµίσεις και βελτιώσεις της κείµενης νοµοθεσίας.

11 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Κατά τα άρθρα 98 του Συντάγµατος, όπως αυτό αναθεωρήθηκε µε το Ψήφισµα της 6 ης Απριλίου 2001 της Ζ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ 84 Α / ), και 15 του π.δ. 774/1980, στην αρµοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν ιδίως: α) Ο έλεγχος των δαπανών του Κράτους, καθώς και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νοµικών προσώπων, που υπάγονται µε ειδική διάταξη νόµου στο καθεστώς αυτό. β) O έλεγχος συµβάσεων µεγάλης οικονοµικής αξίας στις οποίες αντισυµβαλλόµενος είναι το ηµόσιο ή άλλο νοµικό πρόσωπο που εξοµοιώνεται µε το ηµόσιο από την άποψη αυτή, όπως νόµος ορίζει. γ) O έλεγχος των λογαριασµών των δηµόσιων υπολόγων και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νοµικών προσώπων, που υπάγονται στον προβλεπόµενο από το εδάφιο α έλεγχο. δ) Η γνωµοδότηση για τα νοµοσχέδια που αφορούν συντάξεις ή αναγνώριση υπηρεσίας για την παροχή δικαιώµατος σύνταξης σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του Συντάγµατος, καθώς και για κάθε άλλο θέµα που ορίζει ο νόµος. ε) Η σύνταξη και η υποβολή έκθεσης προς τη Βουλή για τον απολογισµό και ισολογισµό του Κράτους κατά το άρθρο 79 παρ. 7 του Συντάγµατος. στ) Η εκδίκαση διαφορών σχετικά µε την απονοµή συντάξεων, καθώς και µε τον έλεγχο των λογαριασµών του εδαφίου γ. ζ) Η εκδίκαση υποθέσεων που αναφέρονται στην ευθύνη των πολιτικών ή στρατιωτικών δηµόσιων υπαλλήλων, καθώς και των υπαλλήλων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και των άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου για κάθε ζηµία που από δόλο ή αµέλεια προκλήθηκε στο Κράτος, στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε άλλα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.

12 12 η) Η εκδίκαση των ενστάσεων κατά πράξεων ή παραλείψεων του Υπουργού των Οικονοµικών, σχετικών µε την απονοµή ή την πληρωµή των συντάξεων. θ) Η εκδίκαση των εφέσεων κατά των πράξεων των Κλιµακίων και των καταλογιστικών πράξεων των οργάνων του Κράτους. ι ) Η εκδίκαση των αιτήσεων αναιρέσεως κατά αποφάσεων των Τµηµάτων του. ια) Ο έλεγχος εφαρµογής των διατάξεων του ν. 1256/1982 για την πολυθεσία. ιβ) Η επίλυση αµφισβητήσεων που αφορούν τη συµπλήρωση 35ετίας των δηµοσίων υπαλλήλων (άρθρo 1 ν. 1232/1982). ιγ) Ο έλεγχος των διαχειρίσεων των ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών (άρθρα 85 ν. 1892/1990, 77 ν. 1943/1991 κ.λπ.). ιδ) Ο έλεγχος του «Ειδικού Λογαριασµού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων» (ν. 992/1979). Ι. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π...), ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ (Ο.Τ.Α.) Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ. 1. Εις βάρος των προϋπολογισµών του Κράτους (τακτικού προϋπολογισµού και προϋπολογισµού ηµοσίων Επενδύσεων), των Ν.Π..., των Ειδικών Λογαριασµών και των ΟΤΑ Α και Β Βαθµού, οικονοµικού έτους 2003, εκδόθηκαν και υποβλήθηκαν συνολικά για θεώρηση στις αρµόδιες Υπηρεσίες Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου χρηµατικά εντάλµατα, συνολικού ποσού ,50 ευρώ. Από τα εντάλµατα αυτά, συνολικού ποσού ευρώ ,30, επεστράφησαν αθεώρητα στις Υπηρεσίες που τα εξέδωσαν γιατί διαπιστώθηκαν ελλείψεις νοµίµων δικαιολογητικών, δηµοσιολογιστικές παραβάσεις, λανθασµένες εκκαθαρίσεις, διπλές πληρωµές, µη παρακράτηση των νοµίµων κρατήσεων, φορολογικές παραβάσεις κ.λπ.. Από τα ανωτέρω επιστραφέντα στις Υπηρεσίες χρηµατικά εντάλµατα άλλα µεν, αφού επισυνάφθηκαν τα νόµιµα δικαιολογητικά, επανυποβλήθηκαν στις οικείες Υπηρεσίες Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και θεωρήθηκαν, άλλα επανυποβλήθηκαν µε µειωµένο το αρχικό εντελλόµενο ποσό κατά τις υποδείξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και θεωρήθηκαν, άλλα δεν επανυποβλήθηκαν για θεώρηση, αλλά ακυρώθηκαν από τις ίδιες τις ελεγχόµενες Υπηρεσίες και τέλος 1521 από αυτά, συνολικού ποσού ευρώ ,72 επανυποβλήθηκαν στις υπηρεσίες Επιτρόπων, οι οποίες στη συνέχεια τα υπέβαλαν στα αρµόδια Τµήµατα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα οποία άλλα

13 13 µεν έκριναν θεωρητέα, άλλα µη θεωρητέα. Aποτέλεσµα όλων αυτών ήταν το ποσό των µη νόµιµων δαπανών να περιορισθεί στο ποσό των ,49 ευρώ. Επίσης 867 χρηµατικά εντάλµατα συνολικού ποσού ευρώ ,24 εκκρεµούσαν στην κρίση των αρµοδίων Τµηµάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναφορικά µε τη θεώρηση ή µη, κατά τη λήξη του οικονοµικού έτους (βλ. πίνακα 1.1). ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Αριθµός ελεγχθέντων χρηµατικών ενταλµάτων / Ποσό ιαπιστώσεις / Ενέργειες ελέγχου κατά το οικονοµικό έτος 2003 Αριθµός Αριθµός χρηµατικών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ χρηµατικών Συνολικό Ποσό ενταλµάτων που ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ενταλµάτων επεστράφησαν Συνολικό ποσό αθεώρητα απάνες Κρατικού προϋπολογισµού και προϋπ/σµού ηµοσίων Επενδύσεων , ,24 απάνες ΝΠ , ,54 Ειδικών Λογαριασµών , ,33 απάνες ΟΤΑ Α και Β , ,19 ΣΥΝΟΛΟ , ,30 2. Συµπεράσµατα Από τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν συνάγεται ότι µε τον προληπτικό έλεγχο επί των δαπανών του Κράτους, των Ν.Π..., των Ειδικών Λογαριασµών και των ΟΤΑ Α και Β βαθµού, κατά το οικονοµικό έτος 2003, µαταιώθηκαν άµεσα µη νόµιµες πληρωµές συνολικού ποσού ευρώ ,49, ενώ εκκρεµούσε στο τέλος του οικονοµικού έτους 2003 η κρίση των αρµοδίων Τµηµάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφορικά µε τη θεώρηση ή µη 867 χρηµατικών ενταλµάτων του ηµοσίου, των ΟΤΑ και των Ν.Π... συνολικού ποσού ,24 ευρώ. Πολλές από τις µη νόµιµες αυτές δαπάνες είναι πάγιου χαρακτήρα (µισθοί, επιδόµατα, πρόσθετες αµοιβές κ.λπ.), δηλαδή δαπάνες επαναλαµβανόµενες σε τακτά, συνήθως, χρονικά διαστήµατα και µεταφερόµενες και στα επόµενα οικονοµικά έτη και συνεπώς το πραγµατικό ύψος των µη νόµιµων δαπανών, σε ετήσια βάση, είναι πολύ µεγαλύτερο. Στις ως άνω δαπάνες του κρατικού προϋπολογισµού δεν περιλαµβάνονται οι δαπάνες που χαρακτηρίζονται σταθερές και διαρκείς ή περιοδικού χαρακτήρα, οι οποίες πληρώνονται από τις.ο.υ. ή από το ιατραπεζικό Σύστηµα µε άλλους τίτλους πληρωµής (καταστάσεις ή πίνακες) που καθορίζονται µε νόµο ή ειδική απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (άρθρ. 28

14 14 παρ. 3 του ν. 2362/1995) και ελέγχονται κατασταλτικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Τα προαναφερόµενα αποτελέσµατα επί του προληπτικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους, των Ν.Π..., των Ειδικών Λογαριασµών και των Ο.Τ.Α. Α και Β βαθµού, οικονοµικού έτους 2003, σε σύγκριση και µε τα αποτελέσµατα ελέγχου του προηγουµένου οικονοµικού έτους 2002, εµφανίζονται αναλυτικά στον πίνακα Αποτελέσµατα ελέγχου / Ποσό µη νόµιµων δαπανών / Συσχετισµός µε οικονοµικό έτος 2002 Προϋπολογισµός Οικονοµικό έτος 2002 Οικονοµικό έτος 2003 ηµοσίου (Τακτικός και ηµοσίων Επενδύσεων) , ,94 Ν.Π , ,88 Ειδικών Λογαριασµών , ,17 Ο.Τ.Α. Α και Β Βαθµού , ,50 ΣΥΝΟΛΟ , ,49 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Α. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΩΝ Κατά το οικονοµικό έτος 2003 ελέγχθηκαν κατασταλτικώς λογαριασµοί δηµοσίων υπολόγων, στους οποίους περιλαµβάνονται : α) Μηνιαίοι Λογαριασµοί υπολόγων ηµοσίων Οικονοµικών Υπηρεσιών (.Ο.Υ.) β) Ετήσιοι Λογαριασµοί υπολόγων ηµοσίων Οικονοµικών Υπηρεσιών (.Ο.Υ.) 948. γ) Λογαριασµοί Τελωνειακών Υπολόγων 271 και Προξενικών υπολόγων 194. δ) Μηνιαίοι Λογαριασµοί ευτερεύοντος ιατάκτη Υπουργείου Εθνικής Άµυνας 103. ε) Ετήσιοι Λογαριασµοί ευτερεύοντος ιατάκτη Υπουργείου Εθνικής Αµυνας 5. Για ελλείψεις ή παρανοµίες που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο των ανωτέρω λογαριασµών εκδόθηκαν Φύλλα Μεταβολών και Ελλείψεων (Φ.Μ.Ε.), έγιναν καταλογισµοί ή εισηγήσεις για καταλογισµό προκειµένου να εισπραχθούν τα µη νοµίµως καταβληθέντα ποσά. πλέον του ποσού αυτού, κατά τη λήξη του οικονοµικού έτους 2003 εκκρεµούσαν στην κρίση των αρµοδίων Τµηµάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναφορικά µε τη θεώρηση ή µη, 867 χρηµατικά εντάλµατα του ηµοσίου, των ΟΤΑ και των Ν.Π... συνολικού ποσού ,24 ευρώ.

15 15 Επίσης ελέγχθηκαν κατασταλτικώς τα δικαιολογητικά απόδοσης λογαριασµού ΧΕΠ του Υπουργείου Εθνικής Αµυνας. Τα προαναφερόµενα αποτελέσµατα εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα 2. Β. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) Από την αρµόδια Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (πρώην ΓΕ. Ι..Α.ΓΕ.Π.) ελέγχθηκαν, κατά το οικονοµικό έτος 2003, εντολές πληρωµής και γραµµάτια είσπραξης του Ειδικού Λογαριασµού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.), ο οποίος συνεστήθη µε το ν. 992/1979. Για ελλείψεις που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο εκδόθηκαν 6 Φ.Μ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ ,42, τα οποία εκτελέστηκαν (βλ. πίνακα 2). Γ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ, ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κατά το οικονοµικό έτος 2003, η αρµόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου προέβη σε έλεγχο διαχειρίσεων υλικού, τόσο των Ενόπλων υνάµεων, όσο και άλλων Υπηρεσιών (Ελληνικής Αστυνοµίας, Πυροσβεστικού Σώµατος, Λιµενικού Σώµατος κ.λπ). Για ελλείψεις ή παρανοµίες που διαπιστώθηκαν κατά τον ανωτέρω έλεγχο έγιναν καταλογισµοί ή εισηγήσεις για καταλογισµό προκειµένου να εισπραχθούν τα µη νοµίµως καταβληθέντα ποσά (βλ. πίνακα 2).. ΠΟΛΥΘΕΣΙΑΣ- ΠΟΛΥΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Κατά το οικονοµικό έτος 2003, υποβλήθηκαν στην αρµόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπεύθυνες δηλώσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1256/1982. Για ελλείψεις ή παρανοµίες που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο των ανωτέρω δηλώσεων συντάχθηκαν Φ.Μ.Ε. και έγιναν καταλογισµοί ή εισηγήσεις για καταλογισµό προκειµένου να εισπραχθούν τα µη νοµίµως καταβληθέντα ποσά (βλ. πίνακα 2). Ε. ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ Κατά το οικονοµικό έτος 2003 ελέγχθηκαν χρηµατικά εντάλµατα Γενικών Εξόδων και εσωτερικά χρηµατικά εντάλµατα (βλ. πίνακα 2). ΣΤ. ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

16 16 Για ελλείψεις ή παρανοµίες που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο των λογαριασµών έργων που έχουν ενταχθεί σε διάφορα Επιχειρησιακά Προγράµµατα των Β και Γ Κ.Π.Σ. εκδόθηκαν Φ.Μ.Ε. καθώς και καταλογιστικές πράξεις προκειµένου να εισπραχθούν τα µη νοµίµως καταβληθέντα ποσά (βλ. πίνακα 2). ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 2.1. Λογαριασµών - ιαχειρίσεων που ελέγχθηκαν ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ - ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΛΟΓ/ΣΜ ΟΙ ΕΤΗΣΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΥΠΕΘΑ ΣΕ ΧΕΠ ΗΛΩΣΕΙΣ Ν.1256/82 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ/ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ / ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, ΝΑΥΤΙΚΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ηµοσίων Οικονοµικών Υπηρεσιών (.Ο.Υ) Τελωνειακών 271 _ Προξενικών 194 _ ευτερεύοντος ιατάκτη Υπουρ. Εθνικής Άµυνας Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Λογαριασµού ΕΛΕΓΕΠ) _ εντολές πληρωµής γραµµάτια εισπράξεως _ Υλικού Ενόπλων υνάµεων και άλλων Υπηρεσιών (Σωµάτων Ασφαλείας, Πυροσβεστικού Σώµατος, Λιµενικού Σώµατος) Πολυθεσίας πολυαπασχόλησης ν. 1256/ Χρηµατικών Ενταλµάτων Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου χρηµατικά εντάλµατα Γενικών εξόδων εσωτερικά χρηµατικά εντάλµατα _

17 17 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΛΟΓ/ΣΜ ΟΙ ΕΤΗΣΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΥΠΕΘΑ ΣΕ ΧΕΠ ΗΛΩΣΕΙΣ Ν.1256/82 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ/ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ / ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, ΝΑΥΤΙΚΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ιαπιστώσεις / Αποτελέσµατα ελέγχου KATΗΓΟΡΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΕΚ ΟΘΕΝΤΑ ΦΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΟΣΟ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ ΦΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΟΣΟ ΕΚΚΡΕΜΗ ΦΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΟΣΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΡΙΘ. ΠΟΣΟ ΑΡΙΘ. ΠΟΣΟ ΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (.Ο.Υ.) , , , ,92 *- - ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ) , ,65 Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε , , ΠΟΛΥΘΕΣΙΑ ΠΟΛΥΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ , , , , , , , ,29 παρελθόντων οικονοµικών ετών Κατευθείαν καταλογιστικές πράξεις

18 18 KATΗΓΟΡΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΕΚ ΟΘΕΝΤΑ ΦΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΟΣΟ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ ΦΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΟΣΟ ΕΚΚΡΕΜΗ ΦΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΟΣΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,72 Z. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Ν.Π... - ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ - ΟΤΑ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ Ν.Π... Κατά το οικονοµικό έτος 2003, ελέγχθηκαν κατασταλτικώς απολογισµοί Ν.Π..., Ειδικών Λογαριασµών, ΟΤΑ Α και Β βαθµού και των εξαρτώµενων από αυτούς Ν.Π.... Για τις ελλείψεις ή παρανοµίες που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο των απολογισµών αυτών έγιναν οι νόµιµες ενέργειες προκειµένου να εισπραχθούν τα µη νοµίµως καταβληθέντα ποσά (βλ. πίνακα 3). H. ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ο.Τ.Α. Α ΒΑΘΜΟΥ (άρθρ. 3 παρ. 4 ν. 2307/1995) Κατά το οικονοµικό έτος 2003, ασκήθηκε ειδικός κατασταλτικός έλεγχος (κατά προτεραιότητα), σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 2307/1995, σε 832 χρηµατικά εντάλµατα συνολικού ποσού ευρώ ,81, τα οποία εξοφλήθηκαν µε ευθύνη των ηµάρχων των ήµων ή Προέδρων Κοινοτήτων. Για τις ελλείψεις ή παρανοµίες που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο των ως άνω χρηµατικών ενταλµάτων έγιναν οι νόµιµες ενέργειες προκειµένου να εισπραχθούν τα µη νοµίµως καταβληθέντα ποσά (βλ. πίνακα 3). ΠΙΝΑΚΑΣ Κατασταλτικός Έλεγχος Ν.Π... Ο.Τ.Α. Α και Β Βαθµού- Ειδικών Λογαριασµών

19 19 KATΗΓΟΡΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ ΕΚ ΟΘΕΝΤΑ ΦΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΟΣΟ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ ΦΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΟΣΟ ΕΚΚΡΕΜΗ ΦΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΟΣΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙ- ΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΡΙΘ. ΠΟΣΟ ΑΡΙΘ. ΠΟΣΟ Ν.Π... (πλην Ο.Τ.Α.) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ , , , , ,41 ΕΙ ΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ , , ΟΤΑ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ - ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ Ν.Π , , , , ,19 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Ειδικός Κατασταλτικός Έλεγχος Ο.Τ.Α. Α Βαθµού (Άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 2307/1995) 3 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΟΣΟ ΕΚ ΟΘΕΝΤΑ ΦΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΟΣΟ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ ΦΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΟΣΟ ΕΚΚΡΕΜΗ ΦΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΟΣΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΡΙΘ. ΠΟΣΟ ΑΡΙΘ. ΠΟΣΟ , , , , , ,13 1 Εκτελέστηκαν επίσης 3 Φ.Μ.Ε. συνολικού ποσού ευρώ 8.226,70, έγιναν επτά (7) εισηγήσεις για καταλογισµό συνολικού ποσού ευρώ ,43 και εκδόθηκαν εννέα (9) καταλογιστικές πράξεις συνολικού ποσού ευρώ ,04, που αφορούν κατασταλτικό έλεγχο παρελθόντων οικονοµικών ετών. 2 Επίσης, για παρελθόντα οικονοµικά έτη, εκδόθηκαν 30 Φ.Μ.Ε. συνολικού ποσού ευρώ ,55, από τα οποία εκτελέστηκαν 14 συνολικού ποσού ευρώ 6.627,29 και εκκρεµούν 16 συνολικού ποσού ,26 ευρώ. 3 Αναφορικά µε τον έλεγχο παρελθόντων οικονοµικών ετών, εκτελέστηκαν 2 Φ.Μ.Ε. συνολικού ποσού ευρώ ,00 και εκδόθηκε µία (1) καταλογιστική πράξη ποσού ,00 ευρώ.

20 20 Υπηρεσία Επιτρόπου Νοµολογίας - Μελετών και Προεργασίας Συνταξιοδοτικών Υποθέσεων (10 η ) Από την αρµόδια 10 η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Νοµολογίας - Μελετών και Προεργασίας Συνταξιοδοτικών Υποθέσεων), έγινε µελέτη και προεργασία 10 υποθέσεων πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων, 20 υποθέσεων πολεµικών συντάξεων, καθώς και 16 υποθέσεων του Γ Κλιµακίου. Επίσης, από την ίδια Υπηρεσία,, έγινε επεξεργασία περιλήψεων συνολικά Αποφάσεων της Ολοµέλειας και των Τµηµάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και Πράξεων και Πρακτικών της Ολοµέλειας, των Τµηµάτων και των Κλιµακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Θ. ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (Χ.Ε.Π.) Κατά το οικονοµικό έτος 2003 ελέγχθηκαν δικαιολογητικά απόδοσης λογαριασµού Χ.Ε.Π. του ηµοσίου συνολικού ποσού ευρώ ,14, Χ.Ε.Π. των Ν.Π... συνολικού ποσού ευρώ ,06 και 88 Χ.Ε.Π. των Ο.Τ.Α. συνολικού ποσού ,29 ευρώ. Εκδόθηκαν πράξεις επιστροφής δικαιολογητικών για 2 Χ.Ε.Π. του ηµοσίου, συνολικού ποσού ευρώ ,33 και 58 Χ.Ε.Π. των Ν.Π... συνολικού ποσού ,31 ευρώ. Για τις ελλείψεις ή παρανοµίες που διαπιστώθηκαν κατά τον ανωτέρω έλεγχο εκδόθηκαν είκοσι οκτώ (28) καταλογιστικές πράξεις συνολικού ποσού ,65 ευρώ. ΙΙΙ. ΑΛΛΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ 1. Γνωµοδοτήσεις Η Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά το οικονοµικό έτος 2003, εξέδωσε συνολικά 26 γνωµοδοτήσεις, από τις οποίες 7 επί συνταξιοδοτικών νοµοσχεδίων (άρθρο 73 παρ. 2 του Συντάγµατος) και 19 επί ερωτηµάτων Υπουργών, σχετικών µε τη νοµιµότητα δηµοσιολογιστικών ενεργειών καθώς και επί άλλων σοβαρών γενικής φύσεως θεµάτων. Με τις γνωµοδοτήσεις αυτές διευκολύνεται, αφ ενός µεν το νοµοθετικό έργο, αφ ετέρου δε η ορθή εφαρµογή της δηµοσιολογιστικής νοµοθεσίας.

21 21 2. Αποφάσεις, Πράξεις και Πρακτικά που εκδόθηκαν κατά το οικονοµικό έτος 2003 από την Ολοµέλεια, τα Τµήµατα και τα Κλιµάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αποφάσεις Ολοµέλειας και Τµηµάτων επί ενδίκων µέσων Γνωµοδοτήσεις 31 Αποφάσεις, Πράξεις και Πρακτικά Ολοµέλειας και Τµηµάτων διοικητικού περιεχοµένου Αποφάσεις Προέδρου διοικητικού περιεχοµένου 7 Πράξεις και Πρακτικά των Κλιµακίων (πλην εκείνων που αφορούν εκδίκαση λογαριασµών και απολογισµών) Πράξεις επί σχεδίων συµβάσεων άρθρων 15 ν. 2145/1993 και 8 ν. 2741/1999 Σύνολο Εκδίκαση Λογαριασµών και Απολογισµών Από το V Τµήµα και τα αρµόδια Κλιµάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Α Β και ) εκδικάσθηκαν συνολικά λογαριασµοί και απολογισµοί, επιµεριζόµενοι ως ακολούθως: V Tµήµα 1 Α Κλιµάκιο Β Κλιµάκιο Κλιµάκιο 6 Σ ύ ν ο λ ο Το ανωτέρω έργο απεικονίζεται στον κατωτέρω πίνακα 4. ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Γνωµοδοτήσεις, αποφάσεις κ.λπ. που εκδόθηκαν κατά το οικον. έτος 2003 από την Ολοµέλεια, τα Τµήµατα και τα Κλιµάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

22 22 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΝ ΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ν. 1232/1982 ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ν. 2145/93 και ν. 2741/99 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Ι ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΤΜΗΜΑ 500 ΙΙΙ ΤΜΗΜΑ 433 ΙV ΤΜΗΜΑ V TMHMA VΙ ΤMHMA A ΚΛΙΜΑΚΙΟ Β ΚΛΙΜΑΚΙΟ Γ ΚΛΙΜΑΚΙΟ 17 ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε ΚΛΙΜΑΚΙΟ 437 ΣΤ ΚΛΙΜΑΚΙΟ 137 Ζ ΚΛΙΜΑΚΙΟ 266 ΠΡΟΕ ΡΟΣ 7 ΣΥΝΟΛΟ IV. ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ

23 23 Κατά το οικονοµικό έτος 2003 περιήλθαν στην Yπηρεσία του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο πράξεις κανονισµού συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 204 πράξεις της Επιτροπής του άρθρου 4 του α.ν. 599/1968 και αποφάσεις της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισµού Συντάξεων του άρθρου 1 του α.ν. 599/1968. Κατά το ίδιο οικονoµικό έτος, ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας και οι Αντεπίτροποι διατύπωσαν γνώµες προς τους δικαστικούς σχηµατισµούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επίσης, έγιναν δύο (2) ενηµερώσεις της Ολοµέλειας για άρση αµφισβητήσεως επί αποφάσεων που υποβλήθηκαν στο Ανώτατο Ειδικό ικαστήριο (Α.Ε..) και υποβλήθηκαν τριάντα οκτώ (38) αιτήσεις ενώπιον των ΙV και V Τµηµάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για καταλογισµό στρατιωτικών υπαλλήλων, οι οποίοι από ευθύνη τους προξένησαν στο ηµόσιο θετική ζηµία. ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕ Ο Γενικά To Ελεγκτικό Συνέδριο συµµετέχει στις δραστηριότητες των ακόλουθων οργανισµών: του ιεθνούς Οργανισµού Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυµάτων (International Organisation of Supreme Audit Institutions - INT.O.S.A.I.), ο οποίος τελεί υπό την αιγίδα του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) και στον οποίο συµµετέχουν πάνω από 183 Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύµατα (Α.Ελ.Ι.) χωρών - µελών του Ο.Η.Ε. του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυµάτων (European Organisation of Supreme Audit Institutions - EUR.O.S.A.I.), ο οποίος αποτελεί περιφερειακή οργάνωση του INT.O.S.A.I., στους κόλπους της Ευρώπης, περιλαµβάνοντας τα Α.Ελ.Ι. των Κρατών αυτής, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Ε.Σ.). Το Ε.Ε.Σ., θεσµικό Όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρµόδιο για τον έλεγχο των λογαριασµών του συνόλου των εσόδων και των εξόδων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, συνεργάζεται, κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 248 της Συνθήκης Ε.Κ., µε τα Α.Ελ.Ι. των Κρατών - µελών επιδιώκοντας από κοινού µε αυτά την περαιτέρω ανάπτυξη της ενλόγω συνεργασίας, ώστε να καθίστανται ικανά να προσαρµόζουν την εκάστοτε εφαρµοζόµενη ελεγκτική µεθοδολογία στα σύγχρονα σχετικά δεδοµένα. Προς τούτο, η συνεργασία αυτή πραγµατοποιείται στα ακόλουθα επίπεδα: o Σε επίπεδο Κορυφής, µε τη Συνδιάσκεψη της Επιτροπής Επαφών των Προέδρων των Α.Ελ.Ι. των Κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contact Committee), που λαµβάνει

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ. Οικονομικού Έτους 2004

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ. Οικονομικού Έτους 2004 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Οικονομικού Έτους 2004 Αθήνα 2006 EΤΗΣΙΑ EΚΘΕΣΗ Οικονομικού Έτους 2004 Αθήνα 2006 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 2004 ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ. ΜΕΛΗ; Γεώργιος - Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος, Ευστάθιος Ροντογιάννης. Ιωάννης Καραβοκύρης, Χρήστος Ντάκουρης, Νικόλαος Αγγελάρας, Ελένη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ. ΜΕΛΗ; Γεώργιος - Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος, Ευστάθιος Ροντογιάννης. Ιωάννης Καραβοκύρης, Χρήστος Ντάκουρης, Νικόλαος Αγγελάρας, Ελένη ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 14ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 26 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΜΕΛΗ; Γεώργιος - Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος, Ευστάθιος Ροντογιάννης. Ιωάννης Καραβοκύρης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ. Αθήνα 2011

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ. Αθήνα 2011 ` ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Οικονομικού Έτους 2009 Αθήνα 2011 EΤΗΣΙΑ EΚΘΕΣΗ Οικονομικού Έτους 2009 Αθήνα 2011 5 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Α... Β. Ακολούθως, ο Σύμβουλος Αντώνιος Κατσαρόλης, που ορίστηκε από. Συνέδριο με το υπ αριθ. πρωτ /0092/ έγγραφο του Υπουργού

Α... Β. Ακολούθως, ο Σύμβουλος Αντώνιος Κατσαρόλης, που ορίστηκε από. Συνέδριο με το υπ αριθ. πρωτ /0092/ έγγραφο του Υπουργού ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α ΤΗΣ 2 ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 -----ο----- Μ Ε Λ Η : Ιωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος, Φλωρεντία Καλδή, Ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Θεοτοκάτου, Σωτηρία Ντούνη και Ευφροσύνη Κραμποβίτη, Αντιπρόεδροι, Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη, Ευάγγελος Νταής, Μαρία Βλαχάκη, Νικόλαος

Θεοτοκάτου, Σωτηρία Ντούνη και Ευφροσύνη Κραμποβίτη, Αντιπρόεδροι, Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη, Ευάγγελος Νταής, Μαρία Βλαχάκη, Νικόλαος ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α ΤΗΣ 1 ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 20 ής ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 -----ο----- Μ Ε Λ Η : Ιωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος, Γεώργιος Κωνσταντάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Άννα Λιγωμένου (εισηγήτρια) και Ευαγγελία. Ελισάβετ Κουλουμπίνη και τις Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Άννα Λιγωμένου (εισηγήτρια) και Ευαγγελία. Ελισάβετ Κουλουμπίνη και τις Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Άννα Λιγωμένου (εισηγήτρια) και Ευαγγελία Ελισάβετ Κουλουμπίνη και τις Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Λάρισα, 18-03-2015 α.π.: 1277

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού µε κλειστές προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 2 Απριλίου 2008, με. την ακόλουθη σύνθεση: Γεώργιος - Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος, Ιωάννης

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 2 Απριλίου 2008, με. την ακόλουθη σύνθεση: Γεώργιος - Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος, Ιωάννης 1609/2008 ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 2 Απριλίου 2008, με την ακόλουθη σύνθεση: Γεώργιος - Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος, Ιωάννης Καραβοκύρης, Χρήστος Ντάκουρης, Νικόλαος Αγγελάρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πράξεως 0230 Αριθµ. Συν/σεως 23 η /28.7.2010 ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII (Γ' ΔΙΑΚΟΠΩΝ) Αποτελούµενο από τον Πρόεδρο του Τµήµατος Θεοχάρη Δηµακόπουλο, Αντιπρόεδρο και τα µέλη Δηµήτριο Πέππα και Αργυρώ

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Ευαγγελία - Ελισάβετ Κουλουμπίνη και. Κωνσταντίνα Ζώη (εισηγήτρια) και τους Παρέδρους Ελένη Σκορδά και

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Ευαγγελία - Ελισάβετ Κουλουμπίνη και. Κωνσταντίνα Ζώη (εισηγήτρια) και τους Παρέδρους Ελένη Σκορδά και Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Ευαγγελία - Ελισάβετ Κουλουμπίνη και Κωνσταντίνα Ζώη (εισηγήτρια) και τους Παρέδρους Ελένη Σκορδά και Νικόλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού 2-4, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών»

ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών» Εξαιρετικά επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2/77792/0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

Nα διατηρηθεί µέχρι...

Nα διατηρηθεί µέχρι... Nα διατηρηθεί µέχρι... Bαθµός ασφαλείας.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠOYPΓEIO EΘNΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘPHΣKΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 20 Απριλίου 2001 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Αριθ.Πρωτ. 163 ΕΡΜΟΥ 15 105 63

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ (αρθρ. 41 του ν. 4129/2013)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ (αρθρ. 41 του ν. 4129/2013) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 16 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ (αρθρ. 41 του ν. 4129/2013) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1. Το άρθρο 29 Α του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ. : Τεχνολογικής Ανάπτυξης : ΕΥΡΗΚΑ. Γραφείο

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ. : Τεχνολογικής Ανάπτυξης : ΕΥΡΗΚΑ. Γραφείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Γραφείο : Τεχνολογικής Ανάπτυξης : ΕΥΡΗΚΑ Ταχ. Δ/νση : Mεσογείων 14-18 Αθήνα, 7-10-2010 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

SEL08 TB AH F EN xls.

SEL08 TB AH F EN xls. 1 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Οδικός Χάρτης για παροχή τεχνικής βοήθειας στον τοµέα του εξωτερικού ελέγχου από το Ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο 28 Ιουνίου 2012 1. Ιστορικό 1.1 Η ανάγκη για ενδυνάµωση του ρόλου και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α. καθήκοντα αναπληρώτριας Επιτρόπου στην Υπηρεσία Επιτρόπου στη Γραμματεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο----- ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α. καθήκοντα αναπληρώτριας Επιτρόπου στην Υπηρεσία Επιτρόπου στη Γραμματεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο----- ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α ΤΗΣ 5 ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 15 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 -----ο----- Μ Ε Λ Η : Ιωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος, Νικόλαος Αγγελάρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΤΟΥΛΗ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙ»

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΤΟΥΛΗ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙ» ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΤΟΥΛΗ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 14-15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙ» (Νομιμότητα-Διαφάνεια-Αποτελεσματικότητα) 1 Κυρίες και

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003362911 2015-11-24

15PROC003362911 2015-11-24 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.11.24 13:25:08 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΒΧΡΙΜΞ-ΑΨ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΠΡΟΣ: Ως Π..

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΠΡΟΣ: Ως Π.. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα, 11 Σεπτεµβρίου 01 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 3888/456

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Iανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πράξεως 0359 Αριθµ. Συν/σεως34 η /9.11.2010 ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII Αποτελούµενο από την Άννα Λιγωµένου, Προεδρεύουσα Σύµβουλο, που ασκεί καθήκοντα Προέδρου του Τµήµατος, τα µιέλη Βασιλική Ανδρεοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «ιευκρινήσεις µετά την δηµοσίευση του Ν. 4052/01-03-2012 (ΦΕΚ Α 41), προς τους Φορείς Υγεία και Πρόνοιας»

Θέµα: «ιευκρινήσεις µετά την δηµοσίευση του Ν. 4052/01-03-2012 (ΦΕΚ Α 41), προς τους Φορείς Υγεία και Πρόνοιας» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14.03.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 2269/19-3-2012 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών Σχετικό: το με αρ. πρωτ. 12718/16-9-2010 έγγραφό μας

Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών Σχετικό: το με αρ. πρωτ. 12718/16-9-2010 έγγραφό μας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Aθήνα, 6 /2/2012 Αρ.πρωτ. 1226 Προς: Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473 60316 Fax: 22470 33355 e-mail: dilitap@yahoo.gr

Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473 60316 Fax: 22470 33355 e-mail: dilitap@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτµος, 9 Νοεµβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ: 1915 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΑΔΑ: ΒΕΔΦΒ-94Τ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 210-5275205 Fax: 210-5275268 & & 138/27.06.1997).

Τηλ: 210-5275205 Fax: 210-5275268 & & 138/27.06.1997). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-3-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1659/A.A.718 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 14/12/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ: 5647/139321 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 156 Θέµα: «Έγκριση της τεχνικής περιγραφής,

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία με τoν ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σε συνεργασία με τoν ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΘ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣTΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΕ και ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Σε συνεργασία με τoν ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αφιερωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα: 03.09.2010 ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αρ. Πρωτ :105681 Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι & ΙΙ ΗΜΟΣΙΟ Πληρ.: Γεωργοπούλου Α., Τσαλέρα Ε. Τηλ. 210-2125443,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους».

ΘΕΜΑ : «Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 303/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995»

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ α. Δ/ΝΣΗ: 49 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. «ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ»,

1. «ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αθήνα, 28/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 135934 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής»

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Π.) «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» 8 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Π.) «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» 8 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Π.) «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» 8 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 923/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 923/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,6 Nοεμβρίου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 283301/2875 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11.03.2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 2277 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 08/05/2009. Αρ. Πρωτ: / Πληροφορίες: Χ. Κοντάκου. Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 08/05/2009. Αρ. Πρωτ: / Πληροφορίες: Χ. Κοντάκου. Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. Ταχ. /νση : Γ. ΛΥΡΑ 140- ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.9.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ.: 51386 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Επί του Απολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους έτους 2007 και του Γενικού Ισολογισμού της 31 ης Δεκεμβρίου 2007, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 περ.ε, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘ3Φ-Λ. Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785. Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι)

ΑΔΑ: 4ΑΘ3Φ-Λ. Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785. Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785 ΠΡΟΣ : Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠ ΙΕΡΑ Ο ΟΣ 343 ΧΑΪ ΑΡΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠ ΙΕΡΑ Ο ΟΣ 343 ΧΑΪ ΑΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠ ΙΕΡΑ Ο ΟΣ 343 ΧΑΪ ΑΡΙ 124 61 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠ ΠΡΑΚΤΙΚΑ της 2295 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία και την κοινωνία. Διοικητικές διαστάσεις των οικονομικών λειτουργιών της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ9Ν-Υ5Φ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Λ9Ν-Υ5Φ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Κ.Π.Σ. 2000 2006, ΤΟΥ Ε.Σ.Π.Α. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραµµατέας ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΚΤ

Ο Ειδικός Γραµµατέας ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.840,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.113,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 5.953,20 ΕΥΡΩ C:\p126\ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2015\ΜΕΛΕΤΗ 2015.doc 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT Το παρόν κείμενο περιέχει οδηγίες προς τα υποψήφια Μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΑΘΟΥΝ ΣΤΟ ΗΜΟ Α/Α Είδος Οργάνου Ιδιότητες Μελών Σχετική 1 Προεδρείο ηµοτικού Συµβουλίου Τα µέλη του Προεδρείου προέρχονται από: άρθρο 64 ν.

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 15 Ιουνίου 2012 Αριθµ. Πρωτ. 27205

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ της ΑΠΑΤΗΣ στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΟΥ

Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ της ΑΠΑΤΗΣ στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020: ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ για τα ΕΠ του ΕΤΠΑ, ΕΚΤ & ΤΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ της ΑΠΑΤΗΣ στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΟΥ 1 Η ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ Φ.Ε.Κ. 2693Β /22.10.2013 ΑΔΑ: ΒΛΛΤΗ-Φ7Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3614/03-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 2013

ΝΟΜΟΣ 3614/03-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 2013 ΝΟΜΟΣ 3614/03-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 2013 ΦΕΚ 267/Α /3.12.2007 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

100 Γενικές δαπάνες 100 790 απάνες για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. 790 990 Εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ν.

100 Γενικές δαπάνες 100 790 απάνες για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. 790 990 Εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ν. Α. Τακτικός προϋπολογισµός 1. αριθµοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο Νέοι 01 ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 01 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 03 05 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 4.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 229/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.1: «Ανάπτυξη µηχανισµών για την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισµού»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.1: «Ανάπτυξη µηχανισµών για την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισµού» : «Ανάπτυξη µηχανισµών για την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισµού» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΦΟΡΕΑΣ/ΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α..Α : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Α..Α : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μονάδα Β Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 103, 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Eθνική Nοµοθεσία 10.

Eθνική Nοµοθεσία 10. Eθνική Nοµοθεσία 10. Νόµος 2860/2000 (ΦΕΚ-251/Α/14-11-00) «ιαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» και οι τροποποιήσεις του 151 Νόµος 2860/2000 (ΦΕΚ-251/Α/14-11-00)

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023 IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 233 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 204 20030828 Τέθηκε σε ισχύ: 28.08.2003 Ηµ.Υπογραφής: 26.08.2003 Προστασία και αρωγή στα θύµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 16/09/2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 101137 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011.

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 97 η Ιθάκη, σήμερα 22 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α.Π.: 259 /

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α.Π.: 259 / ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20-01 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α.Π.: 259 / 21-1-2014 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Ταχ. /νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα