ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ. p.8,9,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36,,37, 39,41,42,43,44,45,46,47,49.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ. p.8,9,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36,,37, 39,41,42,43,44,45,46,47,49."

Transcript

1 ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Οι παρακάτω σελίδες από το βιβλίο Traveller B2 : p.8,9,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36,,37, 39,41,42,43,44,45,46,47,49. Για το τμήμα Α2 επιπλέον τα εξής: Reading Comprehension: Pygmalion Project & vocabulary NLP text & vocabulary Findhorn Foundation text & vocabulary Phrases with BREAK, GIVE, HAND, HEART Expanding vocabulary (theatre, cinema) Για τα τμήματα Α1 & Α3 επιπλέον τα εξής: Prefixes Οι καθηγήτριες Μαρία Στάμου Μαρία Πιτσάκη

2 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Γ Σελ 86, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 97 -Prefixes- Numbers(guilde to verbalization) ΤΑΞΗ Β Σελ 86, 87, 88, 89, 91, 96, 97,98, 99, 101, 103, 106, 107, 108, 112, 113, 114, 115, 117 Prefixes-

3 Πρότυπο Πειραματικό Σχολικό Έτος ΓΕ.Λ. Ηρακλείου Εξεταστέα Ύλη στο μάθημα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Τάξης 1. Ανάλυση προβλήματος 1.1 Η έννοια πρόβλημα 1.2 Κατανόηση προβλήματος 1.3 Δομή προβλήματος 1.4 Καθορισμός απαιτήσεων 1.5 Κατηγορίες προβλημάτων 1.6 Πρόβλημα και υπολογιστής 2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων 2.1 Τι είναι αλγόριθμος 2.3 Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθμων 2.4 Βασικές συνιστώσες/εντολές ενός αλγορίθμου Δομή ακολουθίας Δομή Επιλογής Διαδικασίες πολλαπλών επιλογών (χωρίς την τελευταία πρόταση της σελ. 36 «Αν οι διαφορετικές επιλογές... στο παράδειγμα που ακολουθεί.», που αναφέρεται στην πολλαπλή επιλογή, καθώς και το Παράδειγμα 5. Επιλογή ορίων, σελ. 37) Εμφωλευμένες Διαδικασίες Δομή Επανάληψης 3. Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 3.1 Δεδομένα 3.2 Αλγόριθμοι + Δομές Δεδομένων =Προγράμματα 3.3 Πίνακες 3.4 Στοίβα (μόνο ως θεωρία) 3.5 Ουρά (μόνο ως θεωρία) 3.6 Αναζήτηση 3.7 Ταξινόμηση 6. Εισαγωγή στον προγραμματισμό 6.7 Προγραμματιστικά περιβάλλοντα 7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 7.1 Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ 7.2 Τύποι δεδομένων 7.3 Σταθερές 7.4 Μεταβλητές 7.5 Αριθμητικοί τελεστές 7.6 Συναρτήσεις 7.7 Αριθμητικές εκφράσεις 7.8 Εντολή εκχώρησης 7.9 Εντολές εισόδου εξόδου 7.10 Δομή προγράμματος 8. Επιλογή και επανάληψη 8.1 Εντολές Επιλογής Εντολή ΑΝ 8.2 Εντολές επανάληψης Εντολή ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Εντολή ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ 9. Πίνακες 9.1 Μονοδιάστατοι πίνακες 9.2 Πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται πίνακες 9.3 Πολυδιάστατοι πίνακες 9.4 Τυπικές επεξεργασίες πινάκων Σημείωση: Οι λύσεις των ασκήσεων των εξετάσεων πρέπει να δίνονται σύμφωνα με τις εκφωνήσεις είτε σε ψευδογλώσσα, είτε σε ΓΛΩΣΣΑ, όπως αυτή ορίζεται και χρησιμοποιείται στο διδακτικό εγχειρίδιο. Ηράκλειο, 24 Απριλίου 2013 Ο Διδάξας Περικλής Γεωργιάδης

4 Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου Εξεταστέα Ύλη, σχ. έτους Άλγεβρα Α' Λυκείου παράγραφοι: 2.2 Διάταξη πραγματικών αριθμών (σελ ) 2.3 Απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού (σελ ) Από τις σελίδες 65 και 66 να δοθεί έμφαση μόνο στις ειδικές περιπτώσεις i) x < ρ ρ < x < ρ και ii) x > ρ x < ρ ή x > ρ. στις οποίες ανάγονται και οι γενικές περιπτώσεις π.χ. x 3 < 5 5 < x 3 < Εξισώσεις 1 ου βαθμού (σελ ) 3.2 Η εξίσωση x ν =α (σελ ) 3.3 Εξισώσεις 2 ου βαθμού (σελ ) Τον πίνακα της σελίδας 89 χωρίς απόδειξη, Πολύ σημαντικοί οι τύποι Vieta και οι αποδείξεις τους στη σελίδα Ανισώσεις 1 ου βαθμού (σελ ) 4.2 Ανισώσεις 2 ου βαθμού (σελ ) Χωρίς Αποδείξεις 6.1 Η έννοια της συνάρτησης (σελ ) 6.2 Γραφική παράσταση συνάρτησης, την υποπαράγραφο «Γραφική Παράσταση Συνάρτησης» (σελ ) 6.3 Η συνάρτηση: f(x)=αx+β (σελ ) Παραλείπεται ο τύπος του συντελεστή διεύθυνσης ως λόγος μεταβολής (σελ. 161) Οι καθηγητές Καλυκάκης Δημήτριος Περυσινάκη Ειρήνη Συγκελάκης Αλέξανδρος

5 Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου Εξεταστέα Ύλη, σχ. έτους Γεωμετρία Α' Λυκείου Κεφάλαιο 3: Παράγραφοι 3.1 Στοιχεία και είδη τριγώνων (σελ ) ο κριτήριο ισότητας τριγώνων (σελ ): Χωρίς την απόδειξη του Θεωρήματος Ι ο κριτήριο ισότητας τριγώνων (σελ. 39): Χωρίς απόδειξη ο κριτήριο ισότητας τριγώνων (σελ ): Χωρίς την απόδειξη του 3ου Κριτηρίου - ΠΠΠ.), 3.6 Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων (σελ ): Χωρίς τις αποδείξεις των Θεωρημάτων Ι, ΙΙ 3.11 Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών (σελ. 54): Χωρίς αποδείξεις 3.12 Τριγωνική ανισότητα (σελ ): Χωρίς αποδείξεις Σημαντική η 2 η εφαρμογή της σελ. 55 (δεν εξετάζεται η απόδειξη καμίας εφαρμογής) 3.13 Κάθετες και πλάγιες (σελ ): Χωρίς αποδείξεις 3.14 Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου (σελ ): Χωρίς αποδείξεις 3.15 Εφαπτόμενα τμήματα (σελ. 62) 3.16 Σχετικές θέσεις δύο κύκλων (σελ ): Χωρίς αποδείξεις και χωρίς τις γεωμετρικές κατασκευές Κεφάλαιο 4: Παράγραφοι 4.6 Άθροισμα γωνιών τριγώνου (σελ ) 4.8 Άθροισμα γωνιών κυρτού ν-γώνου (σελ ): Χωρίς αποδείξεις Κεφάλαιο 5: Παράγραφοι 5.1 Εισαγωγή (σελ. 97) 5.2 Παραλληλόγραμμα (σελ ) 5.3 Ορθογώνιο (σελ ) 5.4 Ρόμβος (σελ ) 5.5 Τετράγωνο (σελ ) 5.6 Εφαρμογές στα τρίγωνα (σελ ): Χωρίς την απόδειξη του Θεωρήματος ΙΙΙ Οι καθηγητές Περυσινάκη Ειρήνη Συγκελάκης Αλέξανδρος

6 Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου Εξεταστέα Ύλη, σχ. έτους Γεωμετρία Β' Λυκείου Παράγραφοι: 9.1 Ορθές προβολές (σελ. 183) 9.2 Το Πυθαγόρειο Θεώρημα (σελ ) 9.4 Γενίκευση του Πυθαγορείου Θεωρήματος (σελ ): Χωρίς αποδείξεις 10.1 Πολυγωνικά χωρία (σελ. 211) 10.2 Εμβαδόν ευθύγραμμου σχήματος Ισοδύναμα ευθύγραμμα σχήματα (σελ ) 10.3 Εμβαδόν βασικών ευθυγράμμων σχημάτων (σελ ) Σημαντικές εφαρμογές (οι εφαρμογές δεν εξετάζονται) 10.5 Λόγος εμβαδών ομοίων τριγώνων πολυγώνων (σελ ): Χωρίς αποδείξεις Σημαντικές οι εφαρμογές 11.1 Ορισμός κανονικού πολυγώνου (σελ. 233) Χωρίς αποδείξεις 11.2 Ιδιότητες και στοιχεία κανονικών πολυγώνων (σελ ): Χωρίς αποδείξεις Από το Θεώρημα I της σελ. 235 μόνο τα (i) και (iii) 11.3 Εγγραφή βασικών κανονικών πολυγώνων σε κύκλο και στοιχεία τους (σελ ) 11.4 Προσέγγιση του μήκους του κύκλου με κανονικά πολύγωνα (σελ. 243): Μόνο τον τύπο με το μήκος κύκλου (γαλάζιο πλαίσιο) 11.5 Μήκος τόξου (σελ ): Μόνο τους τύπους στα γαλάζια πλαίσια 11.6 Προσέγγιση του εμβαδού κύκλου με κανονικά πολύγωνα (σελ. 246): Χωρίς απόδειξη 11.7 Εμβαδόν κυκλικού τομέα και κυκλικού τμήματος (σελ ): Χωρίς αποδείξεις Αστρονομία Κεφ. 2, παράγραφοι: 2.1 Παρατήρηση και Θεωρία (σελ ) 2.2 Αστρονομικές Παρατηρήσεις (σελ ) 2.3 Παρατηρήσεις του ουρανού από έναν παρατηρητή που βρίσκεται στη Γη (σελ ) 2.4 μόνο την υπό-παράγραφο «Ο ρόλος της ατμόσφαιρας στις αστρονομικές παρατηρήσεις από το διάστημα» (σελ ) Κεφ.3, παράγραφοι: 3.1 Τα μέλη του Ηλιακού μας Συστήματος (σελ ), όμως να σημειωθεί ότι ο Πλούτωνας θεωρείται πλέον νάνος πλανήτης και όχι πλανήτης 3.3 Οι πραγματικές κινήσεις των πλανητών (σελ ) 3.4 Το σύστημα Γη-Σελήνη (σελ ): Χωρίς τις παλιρροϊκές δυνάμεις 3.5 Οι Γήινοι Πλανήτες (σελ ) 3.6 Οι πλανήτες της οικογένειας του Δία (σελ ) 3.7 Κομήτες Μετέωρα και Μεσοπλανητικός Χώρος (σελ ) 3.8 Δημιουργία και εξέλιξη του Ηλιακού Συστήματος (σελ. 67) Κεφ.4, παράγραφοι: 4.1 Ο Ήλιος - Γενικά (σελ. 74) 4.2 Πηγές ενέργειας του Ήλιου (σελ ) 4.4 μόνο την υποπαράγραφο «Ηλιακές Κηλίδες» (σελ ) 4.6 Επιδράσεις του Ήλιου στη Γη (σελ ) Η καθηγήτρια Περυσινάκη Ειρήνη

7 Ύλη Άλγεβρας Β Λυκείου Κεφ.2ο: Ιδιότητες Συναρτήσεων 2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης 2.2 Κατακόρυφη-Οριζόντια Μετατόπιση Καμπύλης Σημείωση για το κεφάλαιο 2 Να δοθεί έμφαση στους ορισμούς και σε απλές ασκήσεις εφαρμογές αυτών. Κεφ. 3ο: Τριγωνομετρία (εξαιρούνται όλες οι αποδείξεις που υπάρχουν στο παρόν κεφάλαιο) 3.1. Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Γωνίας 3.2. Βασικές Τριγωνομετρικές Ταυτότητες 3.3. Αναγωγή στο 1o Τεταρτημόριο 3.5 Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις Κεφ. 4ο: Πολυώνυμα - Πολυωνυµικές εξισώσεις 4.1. Πολυώνυμα 4.2. Διαίρεση πολυωνύμων 4.3. Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις (χωρίς την υποπαράγραφο «προσδιορισμός ρίζας με προσέγγιση») 4.4. Εξισώσεις και ανισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυμικές. Κεφ. 5ο: Εκθετική και Λογαριθμική συνάρτηση 5.1. Εκθετική συνάρτηση (χωρίς την υποπαράγραφο «Ο αριθμός e» και «ο νόμος της εκθετικής μεταβολής». Θεωρείται όμως γνωστό ότι e 2.71 ) 5.2. Λογάριθμοι (χωρίς τον τύπο αλλαγής βάσης σελ 177) 5.3. Λογαριθμική συνάρτηση (Μόνο οι λογαριθμικές συναρτήσεις με βάση το 10 και το e καθώς επίσης και οι αντίστοιχες λογαριθμικές εξισώσεις και ανισώσεις).

8 Ύλη Μαθηματικών Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Συντεταγμένες στο Επίπεδο (χωρίς την Εφαρμογή 2 στη σελ. 35, χωρίς τα εισαγωγικά σελ. 29, 30, 31, χωρίς απόδειξη της συνθήκης παραλληλίας διανυσμάτων σελ ) 1.5. Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων Σημείωση για το κεφάλαιο 1 Οι αρχικές έννοιες των διανυσμάτων των παραγράφων 1.1 έως και 1.3 που χρησιμοποιούνται στην επίλυση ασκήσεων των παραγράφων 1.4 και 1.5 θα θεωρούνται γνωστές. Κεφ. 2 ο : Η Ευθεία στο Επίπεδο 2.1. Εξίσωση Ευθείας 2.2. Γενική Μορφή Εξίσωσης Ευθείας 2.3. Εμβαδόν Τριγώνου (χωρίς τις αποδείξεις των τύπων της απόστασης σημείου από ευθεία, του εμβαδού τριγώνου και της Εφαρμογής 1 στη σελ. 73) Κεφ. 3 ο : Κωνικές Τομές 3.1. Ο Κύκλος (χωρίς τις παραμετρικές εξισώσεις του κύκλου και χωρίς τη διερεύνηση της εξίσωσης x 2 + y 2 + Ax + By + Γ = 0 σελ της οποίας όμως τα αποτελέσματα θα θεωρούνται γνωστά (κέντρο ακτίνα κύκλου)) Η Παραβολή (χωρίς την απόδειξη της εξίσωσης της παραβολής, την απόδειξη του τύπου της εφαπτομένης, χωρίς την υποπαράγραφο «Η ανακλαστική ιδιότητα της παραβολής») 3.3. Η Έλλειψη (χωρίς την απόδειξη της εξίσωσης της έλλειψης, τις παραμετρικές εξισώσεις της έλλειψης, χωρίς την ανακλαστική ιδιότητα της έλλειψης) Σημείωση που αφορά ΟΛΑ τα κεφάλαια Οι εφαρμογές δεν εξετάζονται ωστόσο μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως θεωρία χωρίς απόδειξη. Οι εφαρμογές και οι ασκήσεις με αστερίσκο δεν εξετάζονται.

9 Θέμα: Καθορισμός εξεταστέας-διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων της Γ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Απόσπασμα από το ΦΕΚ 2156/2012 με την εξεταστέα ύλη ημερήσιων και εσπερινών λυκείων ) Από το βιβλίο «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» της Γ τάξης Ενιαίου Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Δ. Μπουραντά, Α. Βάθη, Χ. Παπακωνσταντίνου, Π. Ρεκλείτη, έκδοση Κεφάλαιο 1: Επιχειρήσεις και Οργανισμοί 1.2 Η Επιχείρηση (σ ) 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης (σ ) 1.4 Η Επιχείρηση και το Περιβάλλον της (σ ) 1.5 Η Αποτελεσματικότητα των Επιχειρήσεων (σ ) Κεφάλαιο 2: Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1 Εισαγωγικές Έννοιες (σ. 55) 2.2 Οργάνωση και Διοίκηση (σ ) Κεφάλαιο 3: Διοικητικές Λειτουργίες 3.3. Διεύθυνση (σ. 123) Ηγεσία - Βασικές έννοιες (σ ) Παρακίνηση (σ ) Δυναμική Ομάδων (σ ) Επικοινωνία (σ )

10 Με βάση την παραπάνω διδακτέα διδαχθείσα και εξεταστέα ύλη του Υπουργείου Παιδείας, καθορίζεται η εξεταστέα ύλη για τους ενδοσχολικά εξεταζόμενους μαθητές στο Π.Π.Λ.Η. για τις εξετάσεις περιόδου Μαΐου Ιουνίου σύμφωνα με τα παρακάτω: Από την παραπάνω ύλη εξαιρούνται οι παρακάτω παράγραφοι και αντίστοιχες σελίδες: Παράγραφος Σελίδα Η διδάσκουσα Άννα Διπλάρη

11 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Σχολικό έτος ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ Α ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Α. Εισαγωγή: σελίδες Β. Κείμενο Ξενοφώντος, Ελληνικά Βιβλίο 2. Κεφάλαιο (περίληψη) Βιβλίο 2. Κεφάλαιο Βιβλίο 2. Κεφάλαιο Βιβλίο 2. Κεφάλαιο (περίληψη) Βιβλίο 2. Κεφάλαιο Βιβλίο 2. Κεφάλαιο (περίληψη) Βιβλίο 2. Κεφάλαιο (από μετάφραση) Βιβλίο 2 Κεφάλαιο (περίληψη) Βιβλίο 2 Κεφάλαιο Βιβλίο 2 Κεφάλαιο (από μετάφραση) Βιβλίο 2 Κεφάλαιο Γ. Γραμματική Ουσιαστικά και των τριών κλίσεων Αντωνυμίες προσωπικές, δεικτικές, αναφορικές Ρήματα βαρύτονα φωνηεντόληκτα ασυναίρετα και αφωνόληκτα ενεργητικής και μέσης φωνής Αόριστος Β ενεργητικής και μέσης φωνής Δ. Συντακτικό Υποκείμενο, Αντικείμενο, Κατηγορούμενο Προσδιορισμοί Ονοματικοί, Επιρρηματικοί Είδη μετοχών Απαρέμφατο: είδη χρήση Ονοματικές Προτάσεις Οι διδάσκοντες Ανδριανάκη Αικατερίνη Περοδασκαλάκης Δημήτρης Μανδαλάκη Αικατερίνη

12 Αρχαία Ελλ. Γλώσσα Θεωρητικής Β Τάξης Εισαγωγή: σελ Κείμενο: Λυσίου Υπέρ Μαντιθέου Γραμματική: Ουσιαστικά τριών κλίσεων, αντωνυμίες, επίθετα παραθετικά, παθητικός μέλλοντας αόριστος, αόριστος β Συντακτικό: προσδιορισμοί, απαρέμφατο, μετοχή, δευτερεύουσες προτάσεις Οι Διδάσκουσες Ε.Νικολιδάκη Κ.Ανδριανάκη Αρχαία Ελλ. Γλώσσα Γ Τάξης Εισαγωγή: Δομή Επιταφίου Πατρότητα Επιταφίου Κείμενο: παρ Οι Διδάσκουσες Ε.Νικολιδάκη Κ.Ανδριανάκη Αρχαία Ελλ. Γλώσσα Β Τάξης Εισαγωγή: σελ. 10 (από Είδη Δράματος) 15 (έως και την Έννοια του Τραγικού), (Ο βίος και ρο έργο του Σοφοκλή) Κείμενο: μεταφρασμένο , πρωτότυπο 1-99, , Οι Διδάσκοντες Δ. Περοδασκαλάκης Κ.Ανδριανάκη Λατινικά Θεωρητικής Β Τάξης Κεφ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 Αρχές Φιλοσοφίας Θεωρητικής Β Τάξης Κεφ 1 σελ Κεφ 2 σελ , Κεφ 3 σελ , Κεφ 4 σελ , Κεφ 5 σελ Ο Διδάσκων Δ. Περοδασκαλάκης Ο Διδάσκων Δ. Περοδασκαλάκης

13 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Α ΤΑΞΗΣ, περιόδου Μαΐου Ιουνίου 2013 Παράγραφος , 3.4, 3.5, , 4.4, 4.5, , 5.2, 5.3, 5.4, , 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, , , 9.2 Η διδάσκουσα Άννα Διπλάρη

14 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Β ΤΑΞΗΣ, περιόδου Μαΐου Ιουνίου 2013 Παράγραφος 3.3, 3.4, 3.5, 4.3, 4.4, 4.5, , 5.2, 5.3, 5.4, , 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, , , 9.2 (9.2.1, 9.2.2, 9.2.3), , 11.3 (11.3.1, , ) 12.2 (12.2.1, , , ), 12.3 (12.3.1, ) Η διδάσκουσα Άννα Διπλάρη

15 Θέμα: Καθορισμός εξεταστέας-διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ) (Απόσπασμα από το ΦΕΚ 2156/2012 με την εξεταστέα ύλη ημερήσιων και εσπερινών λυκείων ) Από το βιβλίο «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» της Γ τάξης Ενιαίου Λυκείου των Λιανού Θ., Παπαβασιλείου Α. και Χατζηανδρέου Α. έκδοση Κεφ. 1: Βασικές Οικονομικές Έννοιες, εκτός των παραγράφων 6 και 13. Κεφ. 2: Η ζήτηση των αγαθών. Κεφ. 3: Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος, εκτός των παραγράφων 5, 6, 7, 8 και 9 που αναφέρονται στο κόστος παραγωγής. Κεφ. 4: Η προσφορά των αγαθών. Κεφ. 5: Ο Προσδιορισμός των τιμών, εκτός της παραγράφου 6. Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που αντιστοιχούν στα προαναφερόμενα κεφάλαια. Με βάση την παραπάνω διδακτέα διδαχθείσα και εξεταστέα ύλη του Υπουργείου Παιδείας, καθορίζεται η εξεταστέα ύλη για τους ενδοσχολικά εξεταζόμενους μαθητές στο Π.Π.Λ.Η. για τις εξετάσεις περιόδου Μαΐου Ιουνίου σύμφωνα με τα παρακάτω:

16 Από την παραπάνω ύλη εξαιρούνται οι παρακάτω παράγραφοι και αντίστοιχες σελίδες: Κεφ. 1ο, Παράγραφοι 1,2,3,4,5 σελ. 9 κ 12 Κεφ. 1ο, Παράγραφοι 7,8,9,10,11,12 σελ. 15 κ 24 Κεφ. 2ο, Παράγραφοι 1,2 σελ και παράγραφος 14, σελ Κεφ. 3ο, Παράγραφοι 1,2,3 σελ Κεφ. 5ο, Παράγραφος 4, σελ Η διδάσκουσα Άννα Διπλάρη

17 Εξεταστέα ύλη Δημήτρης Κελεφιώτης ΒΙΟΛΟΓΙΑ της Α τάξης Γενικού Λυκείου Κεφ. 1 - Από το κύτταρο στον οργανισμό. Κεφ. 9 - Νευρικό σύστημα. Εκτός των παραγράφων Δυναμικό ηρεμίας (σ.155) Νευρική ώση (σ ) Συνάψεις (σ ) Κεφ Ενδοκρινείς αδένες. Κεφ Αναπαραγωγή και Ανάπτυξη. α. Εκτός των παραγράφων Εμμηνορρυσιακός Κύκλος (σ ). Σπερματογένεση (σ.226) Ωογένεση (σ ) β. Εκτός της ενότητας: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ ΤΟΚΕΤΟΣ (σ )

18 Βιολογία Γενικής Παιδείας Β Γενικού Λυκείου Κεφάλαιο 1 Χημική σύσταση του κυττάρου. Σελίδες Κεφάλαιο 2 Κύτταρο : Η θεμελιώδης μονάδα της ζωής. Μόνο η σελίδα 45 Κεφάλαιο 3 Μεταβολισμός. Ενότητα 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες. Σελίδες Κεφάλαιο 4 Γενετική. Ενότητα 4.1 Κύκλος ζωής του κυττάρου. Σελίδα 122 Ενότητα 4.2 Μοριακή γενετική. Σελίδες

19 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ τάξης Γενικού Λυκείου Γενικής Παιδείας Κεφάλαιο 1 ΜΟΝΟ την Ενότητα Μετάδοση και αντιμετώπιση των παθογόνων μικροοργανισμών Κεφάλαιο 2 «Άνθρωπος και Περιβάλλον» ΌΛΟ, εκτός από o την υποενότητα (Η έννοια της παραγωγικότητας), o την ενότητα 2.4 (εισαγωγή σελίδες 92-94) o την υποενότητα (Άνθρωπος και περιβαλλοντικά προβλήματα), o την υποενότητα (Μείωση της βιοποικιλότητας) o τη σελίδα 112 (Ρύπανση του εδάφους και Ηχορύπανση) της υποενότητας Κεφάλαιο 3 «Εξέλιξη»: μόνο την Εισαγωγή 3.1 (σελίδες ).

20 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σχ. Έτος ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ Α ΤΑΞΗ Β ΤΑΞΗ Γ ΤΑΞΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΩΤΟΤΥΠΟΙΕΣ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

21 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Γ.Λ.Η. ΣΧ. ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Α ΤΑΞΗ Εισαγωγή Μαθ. 3 Κεφ. Α Μαθ. 6, 7, 9, 13, 16, 19 Κεφ. Β Μαθ. 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 Κεφ. Γ Μαθ. 33 Κεφ. Δ Μαθ. 35, 38 Β ΤΑΞΗ Εισαγωγή Μαθ. 3 Κεφ. Α Μαθ. 4, 5, 7 γ, 8, 9 β, γ, 10 α, β, γ, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 24, Κεφ. Β Μαθ. 30, 32, 34, 35 * ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα κείμενα της Γενέσεως στα μαθήματα 9 και 10 είναι μόνο για ανάγνωση.εξεταστέα είναι η ανάλυση του κειμένου (μαθ.9 ) και η ερμηνεία κειμένου (γ), σελ (μαθ.10). Γ ΤΑΞΗ Κεφ. Β Μαθ. 8 Κεφ. Γ Μαθ. 11, 12 Κεφ. Δ Μαθ. 14, 15, 16, 17 Κεφ. Ε Μαθ. 18 Η Καθηγήτρια Σοφία Βερεράκη

22 ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σχολικό έτος ΤΑΞΗ Α ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Ι.ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εξεταστέα Ύλη Ι.2. Η Αίγυπτος : οι ενότητες 2.1 και 2.2 ( σελίδες 20-23) και η 2.4 ( σελίδες 27-30) ΙΙ.ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 1.Ελληνική Προϊστορία 1.1 όλη η ενότητα σελίδες ( εκτός από τον ελλαδικό πολιτισμό) και όλη η ενότητα 1.2 σελίδες Η αρχαία Ελλάδα: απο τις ενότητες 2.1. η σελιδα 80 α) η οικονομία και οι σελίδες ( ο πολιτισμός) 2.2 σελίδες 84-94, και σελίδες ( η εποχή του Περικλή) σελίδες ( πελοποννησιακός πόλεμος) σελίδα 105 (η παναλλήνια ιδέα) σελίδες (ο Φίλιππος Β και η ένωση των Ελλήνων) σελίδες ( το έργο του Μ.Αλεξάνδρου) ΙΙΙ.ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 1. Ο ελληνιστικός κόσμος σελίδα 124 : το εισαγωγικό σημείωμα 1.2.τα χαρακτηριστικά του ελληνιστικού κόσμου σελίδες ( οικονομικά,κοινωνικά,πολιτικά) και σελίδες ( οι συμπολιτείες) 2. Ο ελληνιστικός πολιτισμός 2.1 σελίδες ( τα ελληνιστικά πνευματικά κέντρα : η Αλεξάνδρεια) 2.2 σελίδα 142 : η γλώσσα 2.3 σελίδες : η θρησκεία ΙV. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ

23 ΙV.3.Οι λαοί της ιταλικής χερσονήσου και ο σχηματισμός του ρωμαϊκού κράτους 3.3.σελίδες ( η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της ) 3.4.σελίδες ( η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας- res publica) Η καθηγήτρια Αντιγόνη Βελιδάκη

24 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΧ. ΕΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ Β ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Εξεταστέα Ύλη Κεφάλαιο Ι Ενότητα 1 α, β Οι διάδοχοι του Ιουστινιανού και η κρίση της Αυτοκρατορίας ( ) (σελ ) Ενότητα 2 α, β, γ Η βασιλεία του Ηρακλείου - Αποφασιστικοί Αγώνες και μεταρρυθμίσεις (σελ ) Ενότητα 3 α, β Η εμφάνιση του Ισλάμ (σελ ) Ενότητα 4 α, β, γ Οι αραβικές κατακτήσεις και οι συνέπειές τους (σελ ) Ενότητα 5 α, β, γ, δ Η εικονομαχία (σελ , 94 σχετικά παραθέματα ) Ενότητα 7 α Σκλαβηνίες (σελ. 26) Ενότητα 8 α, β, γ, δ Το Φραγκικό Κράτος υπό τις δυναστείες των Μεροβιγγείων και των Καρολιδών (σελ ) Κεφάλαιο ΙΙ Ενότητα 1 α, β Προοίμιο της ακμής του Βυζαντινού κράτους (σελ ) Ενότητα 5 α, β, γ1, γ2, δ, ε, στ, ζ Η διεθνής ακτινοβολία του Βυζαντίου (σελ ) Ενότητα 7, α, β Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της Φεουδαρχίας (σελ ) Κεφάλαιο ΙΙΙ Ενότητα 1 α, β Εσωτερική κρίση και εξωτερικοί κίνδυνοι (σελ ) Ενότητα 2 β Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών ( ): Ο στρατός και ο θεσμός της πρόνοιας (σελ ) Ενότητα 7 α, δ, ε Οι Σταυροφορίες (67-69, 69-71) Κεφάλαιο IV Ενότητα 1 α, β Τα λατινικά κράτη και η αντίσταση των Ελλήνων (σελ ) Ενότητα 2 α, β, γ Τα ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια (σελ ) Ενότητα 6 α, β, γ Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους (85-87) Ενότητα 7 α, β, γ Η άλωση της Κωνσταντινούπολης (87-89) Κεφάλαιο VΙ Ενότητα 2 α, β, γ Αναγέννηση και ανθρωπισμός (σελ ) Ενότητα 3 α, β, ε Οι Ανακαλύψεις (σελ , ) Η καθηγήτρια Αικατερίνη Μανδαλάκη

25 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κεφάλαιο Α, Ενότητα 4 Κεφάλαιο Β, Ενότητα Κεφάλαιο Γ, Ενότητα Κεφάλαιο Ε, Ενότητα Κεφάλαιο ΣΤ, Ενότητα 1 2 Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Κουμάκη Κατερίνα

26 Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου Σχολικό έτος Μάθημα: Κοινωνιολογία Εξεταστέα Ύλη Κεφάλαιο 1. Η ενότητα ( οι θεμελιωτές της κοινωνιολογίας)σελίδες Κεφάλαιο 2. σελίδες ( μεταβιομηχανική κοινωνία) και ενότητες (δημογραφικά χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας)και ( κοινωνικές αξίες στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία).σελίδες Κεφάλαιο 3. Οι ενότητες 3.2 ( ανάπτυξη του κοινωνικού εαυτού)σελίδες 55-58, 3.3(φορείς κοινωνικοποίησης)σελίδες 58-61, 3.4(Κοινωνικός έλεγχος- μορφές) σελίδες 65και 3.5( η κοινωνικοποίηση ως συνεχής διαδικασία κοινωνικής μάθησης) σελίδες Κεφάλαιο 4.Η ενότητα (Μορφές οικογένειας στο παρόν και το πρόσφατο παρελθόν)σελίδες Κεφάλαιο 6. Οι ενότητες ( οργάνωση της παραγωγής και μορφές εργασίας) σελίδες , (νέες μορφές απασχόλησης)σελίδες και (μορφές ανεργίας) σελίδες Κεφάλαιο 9. Η ενότητα 9.1 (σελίδες ) Η καθηγήτρια Αντιγόνη Βελιδάκη

27 Εξεταστέα Ύλη Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Γ Λυκείου Κεφάλαιο 1. Διαφορικός Λογισμός Κεφάλαιο 2. Στατιστική (εκτός σημειογράμματος και χρονογράμματος και εκτός κλάσεων άνισου πλάτους) 2.3 (εκτός εκατοστημορίων (P κ ), εκτός επικρατούσας τιμής (M 0 ) και εκτός ενδοτεταρτημοριακού εύρους (Q)) 1

28 Μαθηματικά Κατεύθυνσης, Γ Λυκείου Εξεταστέα Ύλη ΑΛΓΕΒΡΑ. Κεφάλαιο 2. Μιγαδικοί Αριθμοί ΑΝΑΛΥΣΗ. Κεφάλαιο 1. Όριο - Συνέχεια Συνάρτησης ΑΝΑΛΥΣΗ. Κεφάλαιο 2. Διαφορικός Λογισμός. 2.1 (εκτός κατακόρυφης εφαπτομένης) (εκτός απόδειξης του τύπου παραγώγου γινομένου) (εκτός απόδειξης θεωρήματος της σελ. 262 και εκτός θεωρήματος της σελ. 264) 2.8 1

29 ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Γλώσσα και γλωσσικές ποικιλίες, σελ Ο Λόγος, σελ Κυριολεκτική (δηλωτική) και μεταφορική (συνυποδηλωτική) χρήση της γλώσσας, σελ. 153 Ανάπτυξη μιας παραγράφου με αναλογία, σελ Οι καθηγήτριες Ανδριανάκη Κατερίνα Κουμάκη Κατερίνα Πολυχρονάκη Μαρία

30 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Σχολ. έτος ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΕΚΘΕΣΗ Από το βιβλίο έκφραση-έκθεση της Β τάξης οι παρακάτω σελίδες (και τα αντίστοιχα θέματα έκθεσης) Είδηση-σχόλιο σ Βιογραφικά είδη σ Περίληψη σ Οι καθηγητές Κ. Ανδριανάκη Δ. Περοδασκαλάκης Β. Ρούσσου

31 ΥΛΗ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Η πειθώ, σελ , Το δοκίμιο, σελ Το άρθρο, σελ Η επιφυλλίδα, σελ Δίκαιος και άδικος λόγος, σελ Τρόποι για την ανάπτυξη μιας παραγράφου, σελ Ο πνευματικός άνθρωπος, σελ Θέματα προς ανάπτυξη : Εθελοντισμός Βία Εγκληματικότητα Εθνικισμός Ρατσισμός Ευρωπαϊκή Ένωση Παγκοσμιοποίηση Δημοκρατία Διαδίκτυο Αθλητισμός Ανεργία Μαζοποίηση Λαϊκισμός Προπαγάνδα Γλώσσα ΜΜΕ Η καθηγήτρια Μαρία Πολυχρονάκη

32 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Σχολ. έτος ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΑΞΗ Α Η εξέταση γίνεται σε άγνωστο κείμενο. Οι καθηγήτριες Κ. Ανδριανάκη Κ. Κουμάκη Μ. Πολυχρονάκη

33 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ (Β1, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΩΝ Β2 ΚΑΙ Β3) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕΛ.7-16 ΚΕΙΜΕΝΑ: 1.''Η ΦΟΝΙΣΣΑ''ΤΟΥ ΑΛ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 2.''ΤΟ ΜΟΙΡΟΛΟ'Ι' ΤΗΣ ΦΩΚΙΑΣ'' ΤΟΥ ΑΛ. ΠΑΠΑΔΙΜΑΝΤΗ 3.''Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΖΟΡΜΠΑ'' ΤΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕΛ.5-23 ΕΝΟΤΗΤΕΣ:34-35 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Κ.ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ

34 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Σχολ. έτος ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α. Εισαγωγικά ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β2 Β3 σ (χαρακτηριστικά ρεαλισμού) σ (χαρακτηριστικά νεοσυμβολισμού) σ. 198 νεώτερη ποίηση Β. Κείμενα σ Κ. Θεοτόκης, Ο Κατάδικος σ. 178 Κ. Καρυωτάκης, Είμαστε κάτι σ. 179 Στο άγαλμα της ελευθερίας που φωτίζει τον κόσμο σ. 191 Μ. Πολυδούρη, Κοντά σου σ. 205 Γ. Σεφέρης, Πάνω σ έναν ξένο στίχο σ. 214 Επί ασπαλάθων σ. 227 Α. Εμπειρίκος [Τρία αποσπάσματα] σ. 254 Ο. Ελύτης, Η Μαρίνα των βράχων Η καθηγήτρια Β. Ρούσσου

35 ΥΛΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ «Τα Ρέστα» Κ. Ταχτσής «Το ποτάμι» Α. Σαμαράκης «Το ψαράκι της γυάλας» Μ. Χάκκας «Ο Σιούλας ο ταμπάκος» Κ. Χατζής «Σπιούνος» Μπ. Μπρέχτ «Παραμύθι χωρίς όνομα» Ιάκ. Καμπανέλης «Θεσσαλονίκη, μέρες 1969 μ.χ.» Μ. Αναγνωστάκης «Νέοι της Σιδώνος, 1970» Μ. Αναγνωστάκης «Αργώ» Γ. Θεοτοκάς Η καθηγήτρια Μαρία Πολυχρονάκη

36 Π.Π.Λ.Η. Σχολικό έτος Τάξη Βθρ Επιλογής Μάθημα: Πολιτική και Δίκαιο Εξεταστέα ύλη Κεφάλαιο 1. Η πολιτική η ενότητα 1.2.σελίδες Κεφάλαιο 2. Το Δίκαιο οι ενότητες 2.1. σελίδες 18-19, σελίδες 22-23, και σελίδα 23 Κεφάλαιο 4. Η οργάνωση της πολιτείας όλο σελίδες Κεφάλαιο 5. Η λειτουργία της πολιτείας οι ενότητες 5.1,5.2,5.2.1, σελίδες και η ενότητα σελίδες Κεφάλαιο 6. Ατομικά πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα οι ενότητες 6.1 σελίδες και 6.3. σελίδες Κεφάλαιο 7. Κοινωνική και πολιτική δυναμική οι ενότητες 7.3. σελίδες 84-85, 7.5. σελίδες 87-89, 7.6. σελίδες και 7.7. σελίδες Κεφάλαιο 9. θεσμοί και πολιτικές της Ευρωπαίκής Ένωσης η ενότητα 9.1 σελίδες η καθηγήτρια Αντιγόνη Βελιδάκη

37 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Σχολ. έτος ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Από το βιβλίο Προβλήματα Φιλοσοφίας οι σελίδες: Η καθηγήτρια Β. Ρούσσου

38 Πρότυπο Πειραματικό Σχολικό Έτος ΓΕ.Λ. Ηρακλείου Εξεταστέα Ύλη στο μάθημα Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Τάξης Κεφάλαιο 1: Η κατανόηση των συστημάτων επικοινωνιών (σελ. 7-18) Κεφάλαιο 2: Οι μεταβολές ως χαρακτηριστικό γνώρισμα της τεχνολογίας επικοινωνιών (σελ ) Κεφάλαιο 16: Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα (σελ ) Κεφάλαιο 17: Εξοπλισμός ήχου και εικόνας (σελ ) Τονίζεται ότι στην Εξεταστέα Ύλη συμπεριλαμβάνονται και όσα έχουν αναπτυχθεί στην τάξη κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα οποία αφενός διορθώνουν, συμπληρώνουν και επικαιροποιούν το παραπάνω περιεχόμενο του βιβλίου, και αφετέρου αναπτύσσουν την ψηφιακή του παράμετρο. Ηράκλειο, 22 Απριλίου 2013 Ο Διδάξας Περικλής Γεωργιάδης

39 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Εκτός: Αναλυτική περιγραφή του ηλεκτρικού ρεύματος στους μεταλλικούς αγωγούς, Μηχανικό ανάλογο και υδραυλικό ανάλογο της ηλεκτρικής πηγής και του ηλεκτρικού ρεύματος, Αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος Εκτός: Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αντιστάτη Εκτός: Εφαρμογές φαινομένου Joule ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Εκτός: χωρητικότητα επίπεδου πυκνωτή, τύποι πυκνωτών, Ηλεκτροστατική μηχανή Wimshurst

40 ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: 1-1 έως και 1-7, 2-1 έως και 2-10, 5-1 έως και 5-4, 5-9

41 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Εξεταστέα Υλη Περιόδων Ιουνίου Σεπτεμβρίου Κεφάλαιο 1 ο : «Διαλύματα Περιεκτικότητες διαλυμάτων» (σελ. 20 και 21) (όχι, η Διαλυτότητα, σελ.22). Κεφάλαιο 2 ο : 2.1, 2.2 και 2.4 Κεφάλαιο 3 ο : 3.1 μόνο «Μερικά είδη Χημικών Αντιδράσεων» (σελ ). Κεφάλαιο 4 ο : 4.1, 4.3 και 4.4 (όχι, οι σελ ) Στην ύλη θεωρίας των παραπάνω παραγράφων συμπεριλαμβάνονται και οι σχετικές Ασκήσεις. Ο Διδάσκων Ηράκλειο Μαργαρίτης Αντώνης

42 ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Εξεταστέα Υλη Περιόδων Ιουνίου Σεπτεμβρίου Κεφάλαιο 3 ο : 3.1, 3.2 και 3.3 Κεφάλαιο 4 ο : 4.1, 4.2 και 4.3 Κεφάλαιο 5 ο : 5.1και 5.2 Στην ύλη θεωρίας των παραπάνω παραγράφων συμπεριλαμβάνονται και οι σχετικές Ασκήσεις. Ηράκλειο Ο Διδάσκων Μαργαρίτης Αντώνης

43 Εξεταστέα ύλη Χημεία Γενικής Παιδείας Β Γενικού Λυκείου (σελ ) ΝΑΙ, εκτός από τις υποενότητες: «Παρασκευές αλκανίων» (σελ. 13) ΟΧΙ Χρήσεις (σελ.15) ΟΧΙ «Προέλευση - παρασκευές στα αλκένια» (σελ μέση) ΟΧΙ Χρήσεις αλκενίων και αιθυλενίου (σελ 23) ΟΧΙ 1.8 «Ατμοσφαιρική ρύπανση Φαινόμενο θερμοκηπίου Τρύπα όζοντος» (σελ ) ΝΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ Εισαγωγή ΝΑΙ 2.1 «Αλκοόλες» ΝΑΙ 2.2 «Κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες-αιθανόλη» ΝΑΙ Χρήσεις αιθανόλης (σελ 60) ΟΧΙ Ένθετο «Γνωρίζεις ότι...το οινόπνευμα και οι συνέπειες του» (σελ. 67) ΝΑΙ Ένθετο «Γνωρίζεις ότι...οινοπνευματώδη ποτά» (σελ. 68) ΝΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ (7 ΩΡΕΣ) Εισαγωγή ΝΑΙ 3.1 «κορεσμένα μονοκαρβοξυλικά οξέα αιθανικό οξύ» ΝΑΙ Χρήσεις (σελ.81) ΟΧΙ

Διδακτέα-εξεταστέα ύλη μαθηματικών Ημερησίου και Εσπερινού ΓΕ.Λ. Ο Δ Η Γ Ο Σ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Διδακτέα-εξεταστέα ύλη μαθηματικών Ημερησίου και Εσπερινού ΓΕ.Λ. Ο Δ Η Γ Ο Σ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Γενική Επιμέλεια: Καραγιάννης Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικός Περιηγητής 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διδακτέα-εξεταστέα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΕΦ.1,1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2, 1.3 ΚΕΦ.2.Α.2.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.3, 2.5 ΚΕΦ.2.Β. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ΚΕΦ.3. 3.1, 3.5, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Επιμέλεια: Καραγιάννης Β. Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σχολικό Έτος: 016-017 Μαθηματικός Περιηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: 1. ΑΛΓΕΒΡΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: 1. ΑΛΓΕΒΡΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: 1. ΑΛΓΕΒΡΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ : 2,3,4,6,7,9,10,11, 12,21,22,23,25,28,29,30,31,32,33. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ : 2,3,4,6,7,9,10,11, 12,21,22,23,25,28,29,30,31,32,33. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ &Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Ι. Ράλλη 8 &Τατοϊου Μεταμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Επιμέλεια: Καραγιάννης Β. Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σχολικό Έτος: 016-017 Μαθηματικός Περιηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ

3 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Εισαγωγή: ενότητες 3η ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Κεφάλαιο Α: ενότητες 4η, 5η, 7 η, 9η,10η, 21η, 24 η, 25η Κεφάλαιο Β: ενότητες 28η, 29η, 30η,31η, 32η, 33 η. Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Δημήτρης Σπαθάρας Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών. Λαμία, 19 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 317. Προς:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Δημήτρης Σπαθάρας Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών. Λαμία, 19 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 317. Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη των µαθηµάτων Β τάξης Ηµερησίου Γενικού Λυκείου και Γ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη των µαθηµάτων Β τάξης Ηµερησίου Γενικού Λυκείου και Γ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

B ΛΥΚΕΙΟΥ : ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

B ΛΥΚΕΙΟΥ : ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 B ΛΥΚΕΙΟΥ : ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ενότητες : 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 21, 24, 25, 30, 32, 35 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Από το βιβλίο «Έκφραση Έκθεση»: Σημειώσεις (σελ. 240 259)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΕΦ.1,1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2, 1.3 ΚΕΦ.2.Α.2.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.3, 2.5 ΚΕΦ.2.Β. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ΚΕΦ.3. 3.1, 3.5, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. Ενδοσχολικές Εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ.Π. (Καθηγητές: Τσομπανέλλης, Γιατρά)

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. Ενδοσχολικές Εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ.Π. (Καθηγητές: Τσομπανέλλης, Γιατρά) ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ.Π. (Καθηγητές: Τσομπανέλλης, Γιατρά) ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 2-3-4-5-6-7-9-10-12-14-18-21-23-24-25-28-30-31-32 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Καθηγήτριες: Λαγκαδιανού, Μπουκόρου) Εισαγωγή Τα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά A. Εισαγωγή Β. Κείμενα Γ. Γραμματική Συντακτικό Ετυμολογικά

Αρχαία Ελληνικά A. Εισαγωγή Β. Κείμενα Γ. Γραμματική Συντακτικό Ετυμολογικά Αρχαία Ελληνικά A. Εισαγωγή Σελ 18 20 (1. Η ΖΩΗ ΤΟΥ 2. ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ (Ως : «Η «αθηναϊκή συμμαχία» είχε μετατραπεί σε αθηναϊκή ηγεμονία («ἀρχή»)» στο μέσον της σελίδας 20). Σελ. 21-22

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ.Π. (Καθηγήτριες: Λαγκαδιανού, Τσάτση, Ξαγοράρη, Ράπτη, Παπαντωνοπούλου)

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ.Π. (Καθηγήτριες: Λαγκαδιανού, Τσάτση, Ξαγοράρη, Ράπτη, Παπαντωνοπούλου) ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ.Π. (Καθηγητές: Τσομπανέλλης, Μαγκούτη) Ως ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-21-23-24-25-29-30-31-32 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ.Π. (Καθηγήτριες: Παπαντωνοπούλου, Λαγκαδιανού,

Διαβάστε περισσότερα

----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι Ιστοσελίδα: Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου Τηλέφωνο:

----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι Ιστοσελίδα:  Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου Τηλέφωνο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΛΓΕΒΡΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Α, Β ΤΑΞΕΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΛΓΕΒΡΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Α, Β ΤΑΞΕΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΛΓΕΒΡΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Α, Β ΤΑΞΕΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Διδακτέα -εξεταστέα

Διαβάστε περισσότερα

----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου Τηλέφωνο: 210-3443422

----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου Τηλέφωνο: 210-3443422 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2012-13 Α Λυκείου

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2012-13 Α Λυκείου 1 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2012-13 Α Λυκείου 1. Θρησκευτικά ΒΙΒΛΙΟ: Ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Διδακτικές ενότητες: 2,3,5,6,7,8,14,16,17,19,21,22,23,24,25,26,27,28,35,41.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 3. Θρησκεία: ένα πανανθρώπινο φαινόμενο 4. Ποιος είναι ο Θεός κατά την πίστη του Χριστιανισμού 5. Η Βασιλεία του Θεού: όραμα αλλιώτικης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΜΑΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΜΑΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΟΥΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΠΕΝΤΑΡΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 o : 9.2, 9.4 (Χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων Ι και ΙΙ ), 9.5 (Χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων Ι και ΙΙ ),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης Γραφεία Σχολικών Συμβούλων Γενικά Λύκεια (μέσω των Δ/νσεων Δ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης Γραφεία Σχολικών Συμβούλων Γενικά Λύκεια (μέσω των Δ/νσεων Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1. ΛΥΣΙΑΣ, Υπέρ Μαντιθέου: Εισαγωγή (σ.σ. 9-13, 15-20) Εισαγωγή (σ.σ. 79-80) Πρωτότυπο Κείμενο 1-3, 4-8, 9-13, 18-19, 20-21 2. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Υπέρ της Ροδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 ΑΛΓΕΒΡΑ 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 ( Σελίδες 49 88 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 4.1 4.2 4.3 4.4 (Σελίδες 128-153 ) (εκτός «προσδιορισμός ρίζας με προσέγγιση»

Διαβάστε περισσότερα

6 ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

6 ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 6 ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 21, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35 AΓΓΛΙΚΑ Βιβλίο Wishes B2.1 Modules 4-5

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ(1) σελ.14(από ατομικός-μαζικός αριθμός-ισότοπα),15,20(από διαλύματαπεριεκτικότητες

Κεφ(1) σελ.14(από ατομικός-μαζικός αριθμός-ισότοπα),15,20(από διαλύματαπεριεκτικότητες ΦΥΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΕΣ 1.1 41-45, 48, 50-57 1.2 77, 79, 82-85, 87 (χωρίς την «έννοια της μάζας») 1.3 111-113, 120-122 2.1 163-167, 169, 170 (μέχρι και τον τύπο: Εχ=U=mgh), 172, 173, 174 (εκτός από την

Διαβάστε περισσότερα

1o ΓΕΛ Χαλανδρίου ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

1o ΓΕΛ Χαλανδρίου ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1o ΓΕΛ Χαλανδρίου ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Journeys. CEF Level: B2. Hillside Press Unit 6. Pages 55-64. Revision page 130 Unit 7. Pages 65-74. Revision page 131. WRITING pages 53, 63, 73. 1ο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ----- ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΤΜΗΜΑ Ανδρέα Παπανδρέου Α 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Γραμμικά Συστήματα (χωρίς τις αποδείξεις των συμπερασμάτων της υποπαραγράφου << Λύση-Διερεύνηση γραμμικού συστ. 2 2>>

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Γραμμικά Συστήματα (χωρίς τις αποδείξεις των συμπερασμάτων της υποπαραγράφου << Λύση-Διερεύνηση γραμμικού συστ. 2 2>> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΚΩΝ Εξεταστέα ύλη Β ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΣΧ. ΧΡΟΝΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΣΧ. ΧΡΟΝΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΣΧ. ΧΡΟΝΙΑ 2015-16 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Α ΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΥΝΟΛΑ (Σελ. 25 42) Η Έννοια του Συνόλου Σχέσεις Συνόλων Πράξεις Συνόλων ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΡΙΘΜΟΙ (Σελ. 46 83)

Διαβάστε περισσότερα

Β Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου Μ α θ ή µ α τ α Γ ε ν ι κ ή ς Π α ι δ ε ί α ς. Άλγεβρα Γενικής Παιδείας. I. ιδακτέα ύλη

Β Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου Μ α θ ή µ α τ α Γ ε ν ι κ ή ς Π α ι δ ε ί α ς. Άλγεβρα Γενικής Παιδείας. I. ιδακτέα ύλη ΘΕΜΑ : Καθορισµός και διαχείριση διδακτέας ύλης Θετικών Μαθηµάτων των Β και Γ τάξεων Ηµερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου, για το σχολικό έτος 2011 12. Μετά από σχετική εισήγηση του Τµήµατος ευτεροβάθµιας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 1: ΚΑΜΠΥΛΟΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 1-1 Οριζόντια βολή. 1-2 Ομαλή κυκλική κίνηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΟΥΚΙΔΙΔΗ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΟΥΚΙΔΙΔΗ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΟΥΚΙΔΙΔΗ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Στην ύλη των εξετάσεων περιλαμβάνονται τα εξής: Τα επόμενα κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

B) Από το βιβλίο «Άλγεβρα Β Γενικού Λυκείου» των Σ. Ανδρεαδάκη, Β. Κατσαργύρη, Σ. Παπασταυρίδη, Γ. Πολύζου και Α. Σβέρκου, έκδοση Ο.Ε..Β. 2010.

B) Από το βιβλίο «Άλγεβρα Β Γενικού Λυκείου» των Σ. Ανδρεαδάκη, Β. Κατσαργύρη, Σ. Παπασταυρίδη, Γ. Πολύζου και Α. Σβέρκου, έκδοση Ο.Ε..Β. 2010. Β Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου Μ α θ ή µ α τ α Γ ε ν ι κ ή ς Π α ι δ ε ί α ς Άλγεβρα Γενικής Παιδείας I. ιδακτέα ύλη A) Από το βιβλίο «Άλγεβρα Α Γενικού Λυκείου» των Σ. Ανδρεαδάκη, Β. Κατσαργύρη, Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Τάξη Γυμνασίου Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α. Ι. Διδακτέα ύλη

Α Τάξη Γυμνασίου Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α. Ι. Διδακτέα ύλη Α Τάξη Γυμνασίου Από το βιβλίο «Μαθηματικά Α Γυμνασίου» των Ιωάννη Βανδουλάκη, Χαράλαμπου Καλλιγά, Νικηφόρου Μαρκάκη, Σπύρου Φερεντίνου, έκδοση 01. Κεφ. 1 ο : Οι φυσικοί αριθμοί 1. Πρόσθεση, αφαίρεση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΑΞΗ Α ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΕΝΌΤΗΤΕΣ : 2,3,6,7,8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21,22, 23, 24, 25.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΑΞΗ Α ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΕΝΌΤΗΤΕΣ : 2,3,6,7,8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21,22, 23, 24, 25. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ &Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Ι. Ράλλη 8 &Τατοϊου Μεταμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες: 4,5,6,8,11,15,16,18,20,21,23,24,25,26,29,30,32,35,36

Ενότητες: 4,5,6,8,11,15,16,18,20,21,23,24,25,26,29,30,32,35,36 Β Λυκείου Θρησκευτικά Ενότητες: 4,5,6,8,11,15,16,18,20,21,23,24,25,26,29,30,32,35,36 Αγγλικά Εισηγητής: Ψαρρός Νικόλαος 1. JOURNEYS B2 : STUDENT S BOOK: UNITS 2, 3, 4, 5 2. JOURNEYS B2: STUDY PACK: UNITS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013-14. Α Λυκείου

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013-14. Α Λυκείου 1 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013-14 Α Λυκείου Στην εξεταστέα ύλη της Α Τάξης του Ημερησίου ΓΕΛ περιλαμβάνεται στο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με Αρ. Πρωτ. 20895/Γ2 13-02-2014 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ

Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1-2 Περιοδικά φαινόμενα. 1-3 Απλή αρμονική ταλάντωση. 1-4

Διαβάστε περισσότερα

/νσεων /θµιας Εκπ/σης) ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.:

/νσεων /θµιας Εκπ/σης) ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2010-2011

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2010-2011 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2010-2011 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Τηλ: 210 344 2478 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Β ΤΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Β ΤΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Β ΤΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κεφ. 1ο 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 και 3.1.5 (σελ. 13 σελ. 35) Κεφ. 2 ο 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 (αμπερόμετρο

Διαβάστε περισσότερα

Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ

Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ ΑΓΓΛΙΚA BOOK : 16-27 Grammar : Present Simple and Continuous Past Simple and Continuous Present Perfect Simple and Continuous Used to/be used to/get used to Phrasal verbs

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Βιβλίο 2 κεφ Βιβλίο 2 κεφ Θουκυδίδης: Βιβλίο 3 κεφ. 70,71,72,73,74,75.

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Βιβλίο 2 κεφ Βιβλίο 2 κεφ Θουκυδίδης: Βιβλίο 3 κεφ. 70,71,72,73,74,75. Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή: Θουκυδίδης: σελ. 19-25, 26-28 Ξενοφώντας: σςλ. 29-32 2. Κείμενο: Από πρωτότυπο: Ξενοφώντας: Βιβλίο 2 κεφ. 1 16-32 Βιβλίο 2 κεφ. 2 1-4 Βιβλίο 2 κεφ. 2 16-23

Διαβάστε περισσότερα

ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2011-2012.

ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2011-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ----- Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Β 2721. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 30-09-2014 Αρ. Πρωτ. 156279/Γ2 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΦΕΚ Β 2721. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 30-09-2014 Αρ. Πρωτ. 156279/Γ2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Δ.Ε. 6,7,8,10,11,13,14,15,16,18,19,21,22 και 23.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Δ.Ε. 6,7,8,10,11,13,14,15,16,18,19,21,22 και 23. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2015-2016 Α ΛΥΚΕΙΟΥ Δ.Ε. 6,7,8,10,11,13,14,15,16,18,19,21,22 και 23. ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2015-16 Εισαγωγή: ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Α. Θουκυδίδης Ολόρου Αλιμούσιος: ΑΡΧΑΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Θρησκευτικά Διδακτικές ενότητες: 3, 4, 10, 12, 21, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 35

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Θρησκευτικά Διδακτικές ενότητες: 3, 4, 10, 12, 21, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 35 ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Θρησκευτικά Διδακτικές ενότητες: 3, 4, 10, 12, 21, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 35 Αρχαία Ελληνικά Γενικής Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Οι ενότητες 2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,14,16,18,19,21,22,23,24,25,29,30,37.

ΤΑΞΗ Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Οι ενότητες 2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,14,16,18,19,21,22,23,24,25,29,30,37. 1 ΤΑΞΗ Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Οι ενότητες 2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,14,16,18,19,21,22,23,24,25,29,30,37. ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ Από το βιβλίο Έκφραση-Έκθεση, Τεύχος Α, της Α τάξης Γενικού Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΤΑΞΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο - Οι φυσικοί αριθµοί 1.1. Φυσικοί αριθµοί - ιάταξη Φυσικών - Στρογγυλοποίηση 1.2. Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΑΞΗ B

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΑΞΗ B 1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΤΑΞΗ B ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2. Η βασιλεία του Ηράκλειου. Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις 5. Η Εικονομαχία 6. Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΤΑΞΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Tα κεφάλαια 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 21, 24, 25, 30, 31, 32, 34, 35, 36. 2. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ α. ΣΕΛ 10 ( Είδη Δράματος ) - Σελ 14 β Παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ. Εξεταστέα ύλη στα θρησκευτικά για τις εξετάσεις σχολικού έτους 2014-2015.

ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ. Εξεταστέα ύλη στα θρησκευτικά για τις εξετάσεις σχολικού έτους 2014-2015. 1 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2015 ΑΛΓΕΒΡΑ 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Παράγραφοι 2.1, 2.2, 2.3, 2. 4 (μόνο οι τετραγωνικές ρίζες) 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Παράγραφοι 3.1, 3.2, 3.3 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Παράγραφοι 4.1, 4.2 6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ. Σχολικό έτος

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ. Σχολικό έτος Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Σχολικό έτος 2013-2014 Στην ύλη περιλαμβάνονται οι παρακάτω σελίδες από το βιβλίο UPSTREAM Advanced C1: 7-46, 53-59, 64. Από τις φωτοτυπίες: Theatre, cinema

Διαβάστε περισσότερα

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στο εξεταστικό κέντρο, έχοντας μαζί τους την ταυτότητα υποψηφίου, μέχρι τις 08.00 π.μ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στο εξεταστικό κέντρο, έχοντας μαζί τους την ταυτότητα υποψηφίου, μέχρι τις 08.00 π.μ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΑΞΗ Γ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Από το βιβλίο ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Τεύχος Γ οι σελίδες 7-191

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΑΞΗ Γ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Από το βιβλίο ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Τεύχος Γ οι σελίδες 7-191 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ &Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Ι. Ράλλη 8 & Τατοϊου Μεταμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτέα ύλη με ενδεικτική κατανομή ωρών (Εγκύκλιος με Αρ. Πρωτ /Γ2/ )

Διδακτέα ύλη με ενδεικτική κατανομή ωρών (Εγκύκλιος με Αρ. Πρωτ /Γ2/ ) Διδακτέα ύλη με ενδεικτική κατανομή ωρών (Εγκύκλιος με Αρ. Πρωτ. 152499/Γ2/24 09 2014) ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ Εισαγωγικό Ένθετο. 2 δ.ω. 1.1 Ο Νόμος του Coulomb 3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2014-15 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α και Β Ενιαίου Λυκείου» των Αργυρόπουλου Η., Βλάμου

Διαβάστε περισσότερα

1. Άλγεβρα Α τάξης Ημερησίου Επαγγελματικού Λυκείου

1. Άλγεβρα Α τάξης Ημερησίου Επαγγελματικού Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Μαρούσι, 6-11-01 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης των Μαθηματικών των Επαγγελματικών Λυκείων, για το σχολικό έτος

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης των Μαθηματικών των Επαγγελματικών Λυκείων, για το σχολικό έτος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

A. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

A. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ A. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Διδακτέα- Εξεταστέα ύλη Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α και Β Ενιαίου Λυκείου» των Αργυρόπουλου Η, Βλάμου Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Κεφάλαια: 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37 ΑΡΧΑΙΑ Σοφοκλή, Αντιγόνη: Κείμενο: Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης των Μαθηματικών των Επαγγελματικών Λυκείων, για το σχολικό έτος 2013-14

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης των Μαθηματικών των Επαγγελματικών Λυκείων, για το σχολικό έτος 2013-14 Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Γνώσεις Μαθηματικών Α - Β Λυκείου

Βασικές Γνώσεις Μαθηματικών Α - Β Λυκείου Βασικές Γνώσεις Μαθηματικών Α - Β Λυκείου Αριθμοί 1. ΑΡΙΘΜΟΙ Σύνολο Φυσικών αριθμών: Σύνολο Ακέραιων αριθμών: Σύνολο Ρητών αριθμών: ακέραιοι με Άρρητοι αριθμοί: είναι οι μη ρητοί π.χ. Το σύνολο Πραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1.ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη 2. Εξελίξεις ως τις αρχές του 6ου αιώνα 3. Ο Ιουστινιανός και το έργο του 4. Ο Ηράκλειος και η

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ξ Ε ΤΑ Σ Τ Ε Α ΥΛ Η Γ ' Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι ΟΥ

Ε Ξ Ε ΤΑ Σ Τ Ε Α ΥΛ Η Γ ' Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι ΟΥ Ε Ξ Ε ΤΑ Σ Τ Ε Α ΥΛ Η Γ ' Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι ΟΥ 2 0 1 6 1. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Βιβλίο Β τάξης Ενότητες: 13 Γ 14 Γ 15 Γ1, 2, Γ2 16 Γ1, Γ2 17 Γ Βιβλίο Γ τάξης Ενότητες: 1 Β 2 όλη 3 Γ 4 όλη 5

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία. Από το βιβλίο «Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Α Λυκείου» του ΟΕΔΒ:

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία. Από το βιβλίο «Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Α Λυκείου» του ΟΕΔΒ: Α Λυκείου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Από το βιβλίο «Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Α Λυκείου» του ΟΕΔΒ: Α. Ξενοφῶντος Ἑλληνικά Βιβλίο 2 1. Κεφ. 1, παράγραφοι 16 29, σελ. 46 49 2. Κεφ. 2, παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο:ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 9.1, 9.2,( ΘΙΙΙ σ. 184 (Όχι απόδειξη)), 9.4(χωρίς αποδείξεις), 9.5, 9.7 (χωρίς εφαρμογές σ.202) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο:ΕΜΒΑΔΑ 10.3 (χωρίς αποδείξεις),10.4 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ομόσημοι Ετερόσημοι αριθμοί Αντίθετοι Αντίστροφοι αριθμοί Πρόσθεση ομόσημων και ετερόσημων ρητών αριθμών Απαλοιφή παρενθέσεων Πολλαπλασιασμός και Διαίρεση ρητών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κα ΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : 2( α και β), 3( γ), 4, 5( α και β), 6( α και β), 7(γ), 8( α και β), 9( α και β), 12, 14( α), 15, 16, 17,

Διαβάστε περισσότερα

Β Τάξη Γυμνασίου Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α. Ι. Διδακτέα ύλη

Β Τάξη Γυμνασίου Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α. Ι. Διδακτέα ύλη Β Τάξη Γυμνασίου Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Ι. Διδακτέα ύλη Από το βιβλίο «Μαθηματικά Α Γυμνασίου» των Ιωάννη Βανδουλάκη, Χαράλαμπου Καλλιγά, Νικηφόρου Μαρκάκη, Σπύρου Φερεντίνου, έκδοση 2012. ΜΕΡΟΣ Α Κεφ. 7

Διαβάστε περισσότερα

1.1.5 Η έννοια της ταχύτητας στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

1.1.5 Η έννοια της ταχύτητας στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση ΦΥΣΙΚΗ Α ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1.1.1 Ύλη και κίνηση 35 1.1.2 Ο προσδιορισμός της θέσης ενός σωματίου 36 1.1.3 Οι έννοιες της

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγικές εξετάσεις περιόδου Μαΐου Ιουνίου Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α τάξης του Γενικού Λυκείου

Προαγωγικές εξετάσεις περιόδου Μαΐου Ιουνίου Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α τάξης του Γενικού Λυκείου 2 ο Γενικό Λύκειο Αμαλιάδας Προαγωγικές εξετάσεις περιόδου Μαΐου Ιουνίου 2016 Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α τάξης του Γενικού Λυκείου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Στην εξεταστέα

Διαβάστε περισσότερα

Από το βιβλίο «Μαθηματικά» της Γ τάξης Γενικού Λυκείου Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Ανδρεαδάκη Στ., κ.ά., έκδοση Ο.Ε.Δ.Β

Από το βιβλίο «Μαθηματικά» της Γ τάξης Γενικού Λυκείου Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Ανδρεαδάκη Στ., κ.ά., έκδοση Ο.Ε.Δ.Β Από το βιβλίο «Μαθηματικά» της Γ τάξης Γενικού Λυκείου Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Ανδρεαδάκη Στ., κ.ά., έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2011. σελ. 15 σελ. 16 σελ. 17 έως 21 σελ. 23 σελ. 24 Όλα ορισμός έντονα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 3,7,8,9,16,18,19,21 έως 26 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΦ.1 ΚΕΦ 2 ΚΕΦ 4 ΚΕΦ 10 ( 10.1 10.2, 10.3 10.4) 3. ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1.2 Ο μυκηναϊκός πολιτισμός, σελ. 65-73. 2.1

Διαβάστε περισσότερα

26 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

26 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ντιγριντάκη Δανάη & Χάρη Γιώτα Αγγλικά Β 1,2,3,4 Β Α) Quick Smart English Upper-Intermediate B2 (Student s Book): Units 8, 9,10,11 σελίδες 38 έως και 51 Β) Quick Smart English Upper-Intermediate B2 (Workbook):

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Καθορισμός της εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Καθορισμός της εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

1ο Κεφάλαιο: Συστήματα

1ο Κεφάλαιο: Συστήματα ο Κεφάλαιο: Συστήματα Γραμμικά συστήματα i. Ποια εξίσωση λέγεται γραμμική; ii. Πως μεταβάλλεται η ευθεία y, 0 ή 0 για τις διάφορες τιμές των α,β,γ; iii. Τι ονομάζεται λύση μιας γραμμικής εξίσωσης; iv.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Β Γυμνασίου. Επανάληψη στη Θεωρία

Μαθηματικά Β Γυμνασίου. Επανάληψη στη Θεωρία Μαθηματικά Β Γυμνασίου Επανάληψη στη Θεωρία Α.1.1: Η έννοια της μεταβλητής - Αλγεβρικές παραστάσεις Α.1.2: Εξισώσεις α βαθμού Α.1.4: Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση εξισώσεων Α.1.5: Ανισώσεις α βαθμού

Διαβάστε περισσότερα

3 Ο ΓΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΣΧ. ΕΤΟΣ: ΥΛΗ AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

3 Ο ΓΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΣΧ. ΕΤΟΣ: ΥΛΗ AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΛΗ AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ TAKE OFF Β2 Unit 1 Pages: 8-19 Unit 2 Pages: 21-33 Unit 3 Pages: 34-47 Unit 4 Pages: 50-55 ΥΛΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ: Α. Από το εγχειρίδιο της

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο Ο Λύκειο Κομοτηνής

Νέο Λύκειο Ο Λύκειο Κομοτηνής Νέο Λύκειο 2015-2016 Α Λυκείου (33+2) ΜΑΘΗΜΑ 1.Ελληνική Γλώσσα (5 Αρχαία +2 Νέα + 2Λογοτεχνία) 9 2.Μαθηματικά (3ώρες Άλγεβρα + 2 ώρες Γεωμετρία) 5 3.Φυσικές Επιστήμες (2 ώρες Φυσική +2 ώρες Χημεία +2 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

A ΛΥΚΕΙΟΥ : ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

A ΛΥΚΕΙΟΥ : ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 A ΛΥΚΕΙΟΥ : ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ενότητες : 7,8, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 31, 32 και 37 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Από το βιβλίο ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ, Tεύχος Α του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμία Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας 30/4/2015

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμία Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας  30/4/2015 Νέο Λύκειο Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμία 23-4-2015 1 Θέματα Εξετάσεων Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α & Β Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Διδακτέα ύλη Εισαγωγικό κεφάλαιο Κεφ.1ο: Πιθανότητες Κεφ.2ο: Οι Πραγματικοί Αριθμοί Κεφ.

Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Διδακτέα ύλη Εισαγωγικό κεφάλαιο Κεφ.1ο: Πιθανότητες Κεφ.2ο: Οι Πραγματικοί Αριθμοί Κεφ. Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Διδακτέα ύλη Από το βιβλίο «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α Γενικού Λυκείου» (έκδοση 0) Εισαγωγικό κεφάλαιο E.. Σύνολα Κεφ. ο : Πιθανότητες. Δειγματικός Χώρος-Ενδεχόμενα.

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια «ΓΝΩΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016

Φροντιστήρια «ΓΝΩΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016 Α ΛΥΚΕΙΟΥ Στην Α τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου οι μαθητές θα παρακολουθούν μαθήματα Γενικής Παιδείας (και Επιλογής), συνολικά 35 διδακτικές ώρες την εβδομάδα. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ 1. Ελληνική Γλώσσα 9 -

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ - ΑΛΓΕΒΡΑ. Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους

Α ΜΕΡΟΣ - ΑΛΓΕΒΡΑ. Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους Α ΜΕΡΟΣ - ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 ο ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.1 Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους 1. Ποιοι αριθμοί ονομάζονται: α) ρητοί β) άρρητοι γ) πραγματικοί;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ποια μαθήματα διδάσκονται οι μαθητές της Α Λυκείου; Ποια από τα μαθήματα ανήκουν στους ίδιους κλάδους μαθημάτων; Ο παρακάτω πίνακας περιέχει όλους τους κλάδους των μαθημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016. Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες

Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016. Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016 Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες Εβδομαδιαίο πρόγραμμα (διδακτική ώρα: 50 ) 1. Νεοελληνική Γλώσσα (για όλες τις ομάδες προσανατολισμού)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ. Δ.Ε. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21 και 23. Η Καθηγήτρια Χ.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ. Δ.Ε. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21 και 23. Η Καθηγήτρια Χ. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Δ.Ε. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21 και 23 Η Καθηγήτρια Χ. Τσιώτα Εισαγωγή: Α. Θουκυδίδης Ολόρου Αλιμούσιος: ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ 2. Το έργο του. Ενδιαφέροντα και αξίες:

Διαβάστε περισσότερα

μαθηματικά β γυμνασίου

μαθηματικά β γυμνασίου μαθηματικά β γυμνασίου Κάθε αντίτυπο φέρει την υπογραφή ενός εκ των συγγραφέων Σειρά: Γυμνάσιο, Θετικές Επιστήμες Μαθηματικά Β Γυμνασίου, Βασίλης Διολίτσης Ιωάννα Κοσκινά Νικολέττα Μπάκου Θεώρηση Κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ η διδακτέα ύλη θα είναι και εξεταστέα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ η διδακτέα ύλη θα είναι και εξεταστέα ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο νόμος για το Νέο Λύκειο ισχύει από τη σχολική χρονιά 2013-2014 για τα παιδιά που φοιτούν ήδη στην Α Λυκείου. Η προαγωγή των μαθητών και η απόλυση τους από το Λύκειο γίνεται πιο δύσκολη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗΝ Α - Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗΝ Α - Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (6/4) Για την εξέταση στο µάθηµα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας δίνονται στους µαθητές σε φωτοαντίγραφο ένα ή δύο κείµενα περιορισµένης έκτασης από τον έντυπο ή/και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες μαθημάτων ΦΕ Λυκείου 2014-15. Κρητικού Ελένη, Καφετζόπουλος Κώστας, Μπισκετζής Νίκος Σχ. Σύμβουλοι ΠΕ04 Δ. Ε. Α Αθήνας

Οδηγίες μαθημάτων ΦΕ Λυκείου 2014-15. Κρητικού Ελένη, Καφετζόπουλος Κώστας, Μπισκετζής Νίκος Σχ. Σύμβουλοι ΠΕ04 Δ. Ε. Α Αθήνας Οδηγίες μαθημάτων ΦΕ Λυκείου 2014-15 Κρητικού Ελένη, Καφετζόπουλος Κώστας, Μπισκετζής Νίκος Σχ. Σύμβουλοι ΠΕ04 Δ. Ε. Α Αθήνας https://www.youtube.com/watch?v=umzeyxquyku Μερικές οδηγίες είναι ξεκάθαρες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΣΥΠ Λαμίας. Νέο Λύκειο. Πότε θα τα μάθουμε. Δεν γνωρίζουμε: http://sep4u.gr 26/12/2014. Καλοδήμος Δ. 1

ΚΕΣΥΠ Λαμίας. Νέο Λύκειο. Πότε θα τα μάθουμε. Δεν γνωρίζουμε: http://sep4u.gr 26/12/2014. Καλοδήμος Δ. 1 26/12/2014 ΚΕΣΥΠ Λαμίας Υπεύθυνοι ΣΕΠ Κατσίγιαννη Ευγενία Καλοδήμος Δημήτρης Νέο Λύκειο Νόμος 4186 (ΦΕΚ 193A/17.09.2013) Νόμος 4264 (ΦΕΚ 118A/15.5.2014) Νόμος 4310 (ΦΕΚ 258A/8.12.2014) Κύπρου 85 http://didefth.gr/kesyp/

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΤΑΣΟΣ. Αλγ ε β ρ α. Γενικής Παιδειασ

ΝΙΚΟΣ ΤΑΣΟΣ. Αλγ ε β ρ α. Γενικής Παιδειασ ΝΙΚΟΣ ΤΑΣΟΣ Αλγ ε β ρ α Β Λυ κ ε ί ο υ Γενικής Παιδειασ Α Τό μ ο ς 3η Εκ δ ο σ η Πρόλογος Το βιβλίο αυτό έχει σκοπό και στόχο αφενός μεν να βοηθήσει τους μαθητές της Β Λυκείου να κατανοήσουν καλύτερα την

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

210-344 3306 E-mail: t09tee07@minedu.gov.gr

210-344 3306 E-mail: t09tee07@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β' Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη: 15180 Μαρούσι ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις θεωρίας για τα Μαθηματικά Γ γυμνασίου. Άλγεβρα...

Ερωτήσεις θεωρίας για τα Μαθηματικά Γ γυμνασίου. Άλγεβρα... Ερωτήσεις θεωρίας για τα Μαθηματικά Γ γυμνασίου Άλγεβρα 1.1 Β: Δυνάμεις πραγματικών αριθμών. 1. Πως ορίζεται η δύναμη ενός πραγματικού αριθμού ; Η δύναμη με βάση έναν πραγματικό αριθμό α και εκθέτη ένα

Διαβάστε περισσότερα