ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ"

Transcript

1 ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ Ὁ ὕπνος, παρότι κοινὸ βίωμα ὅλων μας, ἔχει μελετηθεῖ ἐντυπωσιακὰ λίγο. Χαμένος χρόνος γιὰ κάποιους, χρόνος ἀνασυγκρότησης τῶν ψυχικῶν καὶ σωματικῶν δυνάμεων κατὰ ἄλλους, θὰ συνεχίσει νὰ διεγείρει τὴν ἐπιστημονικὴ καὶ φιλοσοφική μας περιέργεια γιὰ πολὺ ἀκόμα. Παρὰ τὶς διαφορὲς στὴ θεώρηση τοῦ ὕπνου, ὅλοι συμφωνοῦν ὅτι οἱ διαταραχές του ἐπιβαρύνουν σημαντικὰ τὴν ποιότητα ζωῆς τῶν ἀνθρώπων ποὺ τὶς ὑφίστανται. Ἐπιπλέον, οἱ διαταραχὲς τοῦ ὕπνου Ὁ ὕπνος, παρότι κοινὸ βίωμα ὅλων μας, ἔχει μελετηθεῖ ἐντυπωσιακὰ λίγο. Χαμένος χρόνος γιὰ κάποιους, χρόνος ἀνασυγκρότησης τῶν ψυχικῶν καὶ σωματικῶν δυνάμεων κατὰ ἄλλους, θὰ συνεχίσει νὰ διεγείρει τὴν ἐπιστημονικὴ καὶ φιλοσοφική μας περιέργεια γιὰ πολὺ ἀκόμα. Παρὰ τὶς διαφορὲς στὴ θεώρηση τοῦ ὕπνου, ὅλοι συμφωνοῦν ὅτι οἱ διαταραχές του ἐπιβαρύνουν σημαντικὰ τὴν ποιότητα ζωῆς τῶν ἀνθρώπων ποὺ τὶς ὑφίστανται. ἀποτελοῦν ἄριστο πεδίο διεπιστημονικῆς συνεργασίας, καθὼς μπορεῖ νὰ εἶναι ἀποτέλεσμα ἢ καὶ αἰτία νευρολογικῶν, ἀναπνευστικῶν, καρδιολογικῶν, ψυχικῶν καὶ ἄλλων παθήσεων, καὶ ἡ διερεύνηση ποὺ χρειάζεται γιὰ τὴ σωστὴ διάγνωση καὶ ἀντιμετώπιση αὐτῶν τῶν διαταραχῶν συνήθως ἀπαιτεῖ τὴ συνεργασία πολλῶν εἰδικῶν, σὲ σημεῖο ποὺ πλέον νὰ μιλᾶμε γιὰ ἕναν ξεχωριστὸ τομέα τῆς Ἰατρικῆς, τὴν Ἰατρικὴ τοῦ ὕπνου. Ὁ ὕπνος εἶναι μιὰ ἀναστρέψιμη μὴ συνειδητὴ κατάσταση, μὲ ἐλαττωμένη κινητικότητα, κλειστὰ μάτια καὶ αὐξημένο οὐδὸ διέγερσης (δηλαδὴ πρέπει ν ἀσκηθοῦν ἔντονα ἐρεθίσματα, γιὰ νὰ ξυπνήσει κάποιος). Ἡ ποσότητα τοῦ ὕπνου ἐξαρτᾶται βασικὰ ἀπὸ τὸν συνδυασμὸ κιρκάδιου ρυθμοῦ (ποὺ εἶναι οὐσιαστικὰ τὸ βιολογικὸ ρολόι ποὺ ἔχουμε μέσα μας καὶ τὸ ὁποῖο ρυθμίζει τὴν ἔναρξη τοῦ ὕπνου καὶ τὴν ὥρα ἀφύπνισης) καὶ μιᾶς ὁμοιοστατικῆς διαδικασίας ποὺ ἀφορᾷ ὅλους τοὺς ἄλλους παράγοντες ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν ἐγρήγορση: περιβαλλοντικούς (π.χ. θορύβους), πρόγραμμα ἐργασίας, ἀσθένειες, λήψη φαρμάκων. Ὅσο πιὸ μεγάλη εἶναι ἡ περίοδος ἐγρήγορσης, τόσο μεγαλύτερη εἶναι ἡ ροπὴ γιὰ ὕπνο, καὶ ὅταν αὐτὸς ἐπέλθει, εἶναι ἀνάλογα μεγάλο καὶ τὸ βάθος του. Δύο κιρκάδιες αἰχμὲς ροπῆς γιὰ ὕπνο ἐμφανίζονται ἀνὰ ἡμέρα: Τὶς πρῶτες πρωινὲς ὧρες (3-5) καὶ νωρὶς τὸ ἀπόγευμα (2-3), οἱ ὁποῖες εὐοδώνονται ἢ ὄχι πρὸς ὕπνο ἀνάλογα μὲ τὴν ὁμοιοστατικὴ διαδικασία ποὺ περιγράψαμε. Ὁ κιρκάδιος ρυθμὸς εἶναι ἔμφυτος (ἀντιστοιχεῖ συνήθως σὲ μιὰ ἀναλογία 182

2 ΕΤΟΣ 78ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ περίπου 8 ὡρῶν ὕπνου μὲ 16 ὧρες ἐγρήγορσης) καὶ συγχρονίζεται ἢ παρασύρεται ἀπὸ τὰ ἐξωτερικὰ χρονικὰ ἐρεθίσματα, καὶ κυρίως ἀπὸ τὸν καθημερινὸ κύκλο φωτός-σκότους. Δηλαδὴ ἔχουμε ἔμφυτο ἕνα πρόγραμμα ὕπνου περίπου 8 ὡρῶν, τοῦ ὁποίου ἡ ἔναρξη καὶ τὸ τέλος ἐξαρτῶνται τελικὰ ἀπὸ τὴν ἔκθεσή μας στὸ φῶς, σὲ φάρμακα, θορύβους, τὸ πρόγραμμά μας κτλ. Ὁ βασικὸς τρόπος μελέτης καὶ παρακολούθησης τοῦ ὕπνου γίνεται στὰ ἐργαστήρια ὕπνου (ὅπου μελετῶνται ἡ ἀναπνευστικὴ καὶ καρδιακὴ λειτουργία, ἡ ἀρτηριακὴ πίεση καὶ τὰ ζωτικὰ σημεῖα τοῦ ἐξεταζομένου, καθὼς καὶ τὸ ΗΕΓ - ἠλεκτροεγκεφαλογράφημα). Μὲ τὶς πληροφορίες ποὺ ἀποκομίζουμε ἀπὸ τὸ ἠλεκτροεγκεφαλογράφημα, χωρίζουμε τὸν ὕπνο σὲ στάδια καὶ γνωρίζουμε κάποιες βασικὲς ἀρχές: ποιὰ εἶναι τὰ στάδια ποὺ ἀντιστοιχοῦν στὸν ἐλαφρὺ ἢ βαθὺ ὕπνο, ποιὸς ὕπνος ξεκουράζει περισσότερο, πότε βλέπουμε ὄνειρα κτλ. Μὲ βάση τὰ στάδια τοῦ ὕπνου, ἕνας πλήρης κύκλος νυκτερινοῦ ὕπνου διαρκεῖ περίπου λεπτά. Νὰ σημειώσουμε ἐδῶ ὅτι, γιὰ νὰ εἶναι ὁ ὕπνος φυσιολογικὸς καὶ εὐεργετικός, πρέπει νὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ ὅλα τὰ στάδια. Σὲ περίπτωση ποὺ ὁ ὕπνος διακοπεῖ γιὰ κάποιο λόγο πρόωρα, ὅταν ξαναρχίσει, ἀρχίζει ἀπὸ τὴν ἀρχή, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν ἔχει τὶς ἀναμενόμενες θετικὲς ἐπιδράσεις. Ὑπάρχουν διαφοροποιήσεις ὡς πρὸς τὴ διάρκεια καὶ τὴ μορφὴ τοῦ ὕπνου ἀνάλογα μὲ τὶς ἡλικιακὲς ὁμάδες. Τὰ νεογνὰ κοιμοῦνται περίπου 16 ὧρες ἡμερησίως. Ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν 4 ἐτῶν, τὰ περισσότερα παιδιὰ δὲν χρειάζονται τὸν ὕπνο κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἡμέρας. Στοὺς ἐνήλικες ἕνας ὕπνος διαρκείας 7-8 ὡρῶν, ἀποτελούμενος ἀπὸ 4-6 ΗΕΓ κύκλους, εἶναι συνήθως ἀρκετός. Οἱ ἡλικιωμένοι κοιμοῦνται περισσότερο καὶ συχνότερα κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἡμέρας ἀπ ὅ,τι οἱ νεώτεροι ἐνήλικες. Οἱ ἀλλαγὲς αὐτὲς ὀφείλονται πιθανῶς στὴν ὑψηλότερη συχνότητα τῶν διαταραχῶν τοῦ ὕπνου καὶ στὶς ἀλλαγὲς ποὺ ἐπιφέρει ἡ ἡλικία στὸν κιρκάδιο ρυθμό. Ἔτσι πολλοὶ ἡλικιωμένοι ἀναγκάζονται νὰ ἀναζητοῦν τὴ φαρμακευτικὴ βοήθεια γιὰ λίγο καλύτερο ἢ περισσότερο ὕπνο. Στὴν ἐγκυμοσύνη, ἐπίσης, ἡ γενικὴ ποιότητα τοῦ ὕπνου μειώνεται, ἐνῷ μὲ κακὴ ποιότητα ὕπνου συνδέεται καὶ ἡ ἐμμηνόπαυση. Ἀλλὰ ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἀναμενόμενες καταστάσεις ποὺ μειώνουν τὸν ὕπνο, ὑπάρχουν καὶ πολλὲς ἄλλες, παθολογικὲς καταστάσεις, ὅπως τὸ ὑπνοαπνοϊκὸ σύνδρομο, τὰ ἀνήσυχα κάτω ἄκρα, νευρολογικὰ νοσήματα, ἀγγειακὰ ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια (ΑΕΕ), ἡ κατάχρηση ἀλκοὸλ καὶ ἠρεμιστικῶν-ὑπνωτικῶν ἢ ἡ χρήση ἄλλων φαρμάκων (ἀντισταμινικῶν-κορτιζόνης ἢ διεγερτικῶν τοῦ Κεντρικοῦ Νευρικοῦ Συστήματος ΚΝΣ) ποὺ ἐπηρεάζουν ἀρνητικὰ τὸν ὕπνο καὶ χρήζουν ἰδιαίτερης ἀντιμετώπισης. Τὸν ὕπνο ἐπηρεάζουν ἐπίσης περιστάσεις οἱ ὁποῖες ἀπαιτοῦν ρύθμιση τοῦ ὡραρίου τοῦ ὕπνου, ὅπως ὑπερατλαντικὰ ταξίδια, νυκτερινὲς βάρδιες ἐργασίας, μελέτη σὲ μιὰ ἐξεταστικὴ περίοδο γιὰ τοὺς μαθητὲς ἢ τοὺς φοιτητές. Στὶς περιπτώσεις αὐτές, μετὰ ἀπὸ ἀναπλήρωση τῶν ὡρῶν τοῦ ὕπνου, δὲν ὑπάρχουν συνήθως ἐπιπτώσεις στὸν ὀργανισμό. Οἱ διαταραχὲς τοῦ ὕπνου εἰδικῶν ὁμάδων προκαλοῦν τὸ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον τοῦ κοινοῦ. Μιὰ ἀκραία περίπτωση εἶναι ἡ ἀυπνία τῶν ἀστροναυτῶν. Διαβάζουμε σχετικὰ δημοσιεύματα: α) Μάστιγα γιὰ τοὺς ἀστροναῦτες ἡ ἀυπνία καὶ τὰ ὑπνωτικά... Δύσκολο νὰ κλείσει κανεὶς μάτι στὸν Διεθνῆ Διαστημικὸ Σταθμό, μὲ τὰ χέρια 183

3 καὶ τὰ πόδια νὰ αἰωροῦνται ἀνεξέλεγκτα καὶ τὸν ἥλιο νὰ ἀνατέλλει κάθε 90 λεπτά. Ἡ μεγαλύτερη μελέτη ποὺ ἔχει πραγματοποιηθεῖ γιὰ τὸν ὕπνο σὲ συνθῆκες ἔλλειψης βαρύτητας ἐπιβεβαιώνει ὅτι ἡ ἀυπνία εἶναι σοβαρὸ πρόβλημα γιὰ τοὺς ἀστροναῦτες. Καὶ τὰ ὑπνωτικὰ ποὺ χορηγοῦνται στὰ πληρώματα, γιὰ νὰ ἀντιμετωπιστεῖ ἡ ἀυπνία, θὰ μποροῦσαν νὰ ἀποδειχθοῦν ἐπικίνδυνα στὴν περίπτωση ἔκτακτης ἀνάγκης. Παρ ὅλο ποὺ τὸ πρόγραμμα τῆς NA- SA προβλέπει 8,5 ὧρες συνεχοῦς ὕπνου ἀνὰ 24ωρο, οἱ ἀστροναῦτες σπάνια κοιμοῦνταν πάνω ἀπὸ 5 ὧρες, τόσο στά (καθηλωμένα πλέον) διαστημικὰ λεωφορεῖα, ὅσο καὶ στὸν Διεθνῆ Διαστημικὸ Σταθμό. Τὰ πληρώματα τῶν διαστημικῶν λεωφορείων κοιμοῦνταν σὲ ὑπνόσακους καὶ δήλωσαν ὅτι ἐνοχλοῦνταν περισσότερο ἀπὸ τὸ φῶς καὶ τὸν θόρυβο. Στὸν Διεθνῆ Διαστημικὸ Σταθμὸ οἱ ἀστροναῦτες κοιμοῦνται σὲ σκοτεινές, πιὸ ἥσυχες κουκέτες, αὐτὸ ὅμως δὲν φάνηκε νὰ λύνει τὸ πρόβλημα. Σύμφωνα μὲ τὴ μελέτη, ἡ ὁποία ἔχει δημοσιευθεῖ στὴν ἐπιθεώρηση Lancet Neurology, τὰ τρία τέταρτα τῶν ἀστροναυτῶν χρησιμοποιοῦν ὑπνωτικὰ χάπια. Μάλιστα, σὲ 4 ἀπὸ τὶς 13 ἀποστολὲς διαστημικοῦ λεωφορείου ποὺ ἐξετάστηκαν, ὅλα τὰ μέλη τοῦ πληρώματος βρίσκονταν ταὐτόχρονα ὑπὸ τὴν ἐπήρεια τῶν ὑπνωτικῶν. Παραμένει ἀσαφὲς ἂν ἡ ποιότητα τοῦ ὕπνου ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν ἔλλειψη βαρύτητας ἢ ἀπὸ ἄλλους παράγοντες. Σὲ κάθε περίπτωση, οἱ ἐρευνητὲς ὑποστηρίζουν ὅτι τὰ ὑπνωτικὰ χάπια μποροῦν νὰ ἐπηρεάσουν τὴν ἱκανότητα προσοχῆς καὶ τὸν ἔλεγχο τῶν κινήσεων. Ὅπως ἀναφέρει ἡ δημοσίευση, «ἡ ἱκανότητα ἑνὸς μέλους τοῦ πληρώματος νὰ λειτουργεῖ, στὴν περίπτωση ποὺ ξυπνήσει ἀπὸ συναγερμό, ἐνδέχεται νὰ τίθεται σὲ κίνδυνο ἀπὸ τὴ χρήση φαρμάκων γιὰ τὸν ὕπνο». Δεδομένου ὅμως ὅτι ἡ στέρηση ὕπνου εἶναι παράγοντας ποὺ ἐμπλέκεται στὸ 80% τῶν ἀεροπορικῶν ἀτυχημάτων, ἡ NASA θὰ πρέπει νὰ βρεῖ λύση γιὰ τοὺς ξάγρυπνους ἀστροναῦτες. Ἄλλωστε, καὶ γιὰ τὴν πυρηνικὴ καταστροφὴ τοῦ Τσέρνομπιλ ἔχει ἐνοχοποιηθεῖ ἡ στέρηση ὕπνου. Ἡ ὑπέρμετρη ὑπνηλία κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἡμέρας, ὡς συνέπεια ἑνὸς ἀνεπαρκοῦς ἢ διαταραγμένου ὕπνου, ἔχει ὁδηγήσει σὲ ἀναρίθμητα τροχαῖα, ἐργατικὰ ἢ προσωπικὰ ἀτυχήματα καὶ τραυματισμούς. β) Ἔρευνα γιὰ τὴν παιδικὴ παχυσαρκία μὲ τίτλο: «Ἡ τηλεόραση καὶ ἡ ἔλλειψη ὕπνου παχαίνουν τὰ παιδιά»... «Ἡ Ἑλλάδα, ἡ Ἰταλία, ἡ Σλοβενία καὶ οἱ Η.Π.Α. εἶναι οἱ χῶρες τοῦ ΟΟΣΑ στὶς ὁποῖες ἐντοπίζεται τὸ σημαντικώτερο πρόβλημα παιδικῆς παχυσαρκίας, καθὼς περίπου 1 στὰ 3 παιδιὰ εἶναι ὑπέρβαρο ἢ παχύσαρκο, σύμφωνα μὲ τελευταία σχετικὴ ἔρευνα The ENER- GY-Project. Οἱ ἐπιστήμονες ἐπισημαίνουν ὅτι παράγοντες στοὺς ὁποίους μπορεῖ νὰ ὀφείλεται ἡ παιδικὴ παχυσαρκία, ἐκτὸς τῶν βιολογικῶν, εἶναι ἡ κληρονομικότητα ἀπὸ παχύσαρκους γονεῖς, οἱ λίγες ὧρες ὕπνου, ἡ ἔλλειψη σωματικῆς ἄσκησης μὲ τὴν παράλληλη τηλεθέαση, ἀλλὰ καὶ οἱ διατροφικοὶ περιορισμοί, μὲ ἀποτέλεσμα παιδιὰ ποὺ στεροῦνται συγκεκριμένες τροφὲς νὰ διατρέχουν ὑψηλότερο κίνδυνο νὰ γίνουν ὑπέρβαρα. Τὰ Ἑλληνόπουλα ἔχουν ἐν τῷ μεταξὺ βελτιωθεῖ σημαντικὰ σὲ σχέση μὲ τὴν τελευταία ἀντίστοιχη ἔρευνα τοῦ 184

4 ΕΤΟΣ 78ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ τηλεόραση ἢ χρησιμοποιοῦν τὰ κινητά τους τηλέφωνα ἢ ἀκοῦνε μουσική, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ πηγαίνουν τὴν ἄλλη μέρα στὸ σχολεῖο μὲ ἐλάχιστο ὕπνο! Καὶ πάλι, ὅμως, μόνο αὐτὰ εἶναι; Θὰ μποροῦσε νὰ σκεφτεῖ κάποιος, εὔκολη ἡ λύση (ἂν καὶ δὲν εἶναι εὔκολη), τὰ βγάζω ἀπὸ τὸ δωμάτιο τοῦ παιδιοῦ μου καὶ καθάρισα... Ἂς σκεφτοῦμε ὅμως λίγο. Μήπως ὡς γονεῖς ἔχουμε στόχο νὰ φτιάξουμε τὰ super παιδιά, καὶ τὰ βάζουμε νὰ τρέχουν ἀπὸ τὸ πρωῒ ὣς τὸ βράδυ, ἑπτὰ ἡμέρες τὴν ἑβδομάδα, γιὰ τήν «πρόοδό τους» (σχολεῖο, extra δραστηριότητες [χειροτεχνίες, θεατρικὲς ὁμάδες], ξένες γλῶσσες, ἀθλητικὲς δραστηριότητες, μουσική, καὶ Γιὰ πολλούς, καὶ ἰδιαίτερα γιὰ τοὺς νέους μας, ἡ νύχτα εἶναι ὁ χρόνος γιὰ τὴ διασκέδαση, γιὰ τὴν ἔξοδο μὲ τὶς παρέες (μπάρ, σινεμὰ κτλ.). Ἡ νύχτα δὲν εἶναι πλέον τὸ τέλος τῶν δραστηριοτήτων τῆς ἡμέρας, ἀλλὰ ἡ ἀρχὴ μιᾶς ἄλλης ζωῆς , σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία τὸ 44,5% τῶν ἀγοριῶν καὶ τὸ 37,7% τῶν κοριτσιῶν ἦταν ὑπέρβαρα ἢ παχύσαρκα. Παρ ὅλα αὐτά, τὰ Ἑλληνόπουλα γυμνάζονται τὶς λιγώτερες ὧρες στὴν Εὐρώπη σὲ σχέση μὲ τοὺς συνομηλίκους τους (κάτω ἀπὸ 200 λεπτὰ τὴν ἑβδομάδα), κοιμοῦνται τὶς λιγώτερες ὧρες (κάτω ἀπὸ 9 ἡμερησίως) καὶ παρακολουθοῦν τὶς περισσότερες ὧρες τηλεόρασης (πάνω ἀπὸ 2 τὴν ἡμέρα)». Τὰ παιδιὰ μὲ τηλεόραση στὸ δωμάτιό τους σημειώνουν χαμηλὲς βαθμολογίες στὰ σχολικὰ τὲστ καὶ συχνὰ ἀντιμετωπίζουν προβλήματα ὕπνου (μένουν ξύπνια μέχρι ἀργά, προσαρμοσμένα στὸ πρόγραμμα τῆς τηλεόρασης, ποὺ τὰ ἀπορροφᾷ, τὰ ἀπομονώνει ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπη οἰκογένεια καὶ ἀναπόφευκτα κλέβει τὸν ὕπνο τους. Καὶ τὸ πρωῒ ἔχουν δυσκολία νὰ ξυπνήσουν καὶ νὰ πᾶνε στὸ σχολεῖο, ἢ τὴν Κυριακὴ στὴν Ἐκκλησία). Πέραν τούτου, δὲν εἶναι ὑγιεινὸ νὰ κοιμοῦνται τὰ παιδιά μας μπροστὰ σὲ μιὰ ἀνοικτὴ τηλεόραση. Δυστυχῶς, σὲ πολλὰ ὑπνοδωμάτια οἱ τηλεοράσεις παίζουν ὅλη τὴ νύχτα, μὲ ἀποτέλεσμα ἕναν ἀνήσυχο καὶ διαταραγμένο ὕπνο, ὁπότε τὴν ἑπόμενη ἡμέρα τὰ παιδιὰ ἔχουν ὑπνηλία καὶ εἶναι ἀφῃρημένα στὸ σχολεῖο. Ἀλλὰ εἶναι ἆραγε ἡ τηλεόραση ἡ μόνη αἰτία γιὰ τὸν κακὸ ὕπνο τῶν παιδιῶν μας; Δὲν εἶναι τὸ computer μὲ τὸ internet, τὸ facebook κτλ.; Οἱ ἔφηβοι, εἰδικά, μέχρι πολὺ ἀργὰ τὴ νύχτα παίζουν βιντεοπαιχνίδια ἢ εἶναι ἀφοσιωμένοι στὸν ὑπολογιστή τους ἢ παρακολουθοῦν μετὰ διάβασμα γιὰ τὴν ἄλλη μέρα, καὶ ὁ φαῦλος κύκλος δὲν σταματᾷ), ἀγνοώντας πολλὲς φορὲς τὴν πνευματική τους τροφοδοσία καὶ τὴν καλὴ κοινωνικοποίησή τους (νὰ συνδεθοῦν μὲ μιὰ καλὴ παρέα, τὶς Χριστιανικὲς Μαθητικὲς Ὁμάδες, τὰ Κατηχητικά, τὶς κατασκηνώσεις); Καὶ τὰ μαθαίνουμε ἔτσι ἀπὸ μικρά, γιὰ νὰ ἀποκτήσουν «ἐφόδια» καὶ νὰ εἶναι «εὐτυχισμένα», ὅταν μεγαλώσουν, ἂν ἔχουν ὑγεία, σωματικὴ καὶ πνευματική... Ἀλλὰ καὶ ἐμεῖς πᾶμε πίσω; Δὲν τρέχουμε γιὰ τὴν ἐργασία μας, γιὰ τὴν ἀναγνώριση, γιὰ τὸ κέρδος, γιὰ τὶς διάφορες δουλειὲς ἐντὸς καὶ ἐκτὸς σπιτιοῦ, ἀγνοώντας συνήθως τὶς ἀνάγκες τοῦ ὀργανισμοῦ μας γιὰ ἀνάπαυση καὶ ὕπνο; Ἀκόμα καὶ αὐτὸν τὸν ἐλάχιστο ἐλεύθερο χρόνο δὲν ἔχουμε τὴ διάθεση νὰ τὸν ἐκμεταλλευθοῦμε, ἀλλὰ τὸν σπαταλᾶμε συχνὰ στὴν τηλεόραση ἢ στὸ 185

5 σερφάρισμα στὸ internet, ἀπομονωμένοι ἀπὸ τὴν οἰκογένεια, ἀνοίγοντας παράθυρα σὲ ἄλλους κόσμους. Μᾶς κερδίζει ἡ ἐνημέρωση, ἡ δύναμη τῆς εἰκόνας, τῆς διαφήμισης, καὶ καταλήγουμε γιὰ ὕπνο ἀποκαμωμένοι, ἀφοῦ δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε καὶ ἀλλιῶς, συμφωνώντας λίγο ἢ πολὺ μὲ αὐτοὺς ποὺ θεωροῦν τὸν ὕπνο χαμένο χρόνο. Γιὰ πολλούς, καὶ ἰδιαίτερα γιὰ τοὺς νέους μας, ἡ νύχτα εἶναι ὁ χρόνος γιὰ τὴ διασκέδαση, γιὰ τὴν ἔξοδο μὲ τὶς παρέες (μπάρ, σινεμὰ κτλ.). Ἡ νύχτα δὲν εἶναι πλέον τὸ τέλος τῶν δραστηριοτήτων τῆς ἡμέρας, ἀλλὰ ἡ ἀρχὴ μιᾶς ἄλλης ζωῆς... Ὅμως γιὰ ποιὸ σκοπὸ μᾶς ἔδωσε ὁ Θεὸς τὴ νύχτα; Κι ἐμεῖς πῶς τὴ χρησιμοποιοῦμε; Κάποτε οἱ νέοι ξαγρυπνοῦσαν μελετώντας, οἱ ἐπιστήμονες ἐρευνώντας, οἱ φιλάνθρωποι γιὰ νὰ εἶναι δίπλα στὸν πονεμένο, οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ προσευχόμενοι... Τώρα γιατί, μὲ τί καὶ γιὰ ποιοὺς ἀγρυπνοῦμε; Γιὰ νὰ κερδίσουμε τί; Γιὰ ποιοὺς λόγους εἰδικὰ οἱ νέοι θέλουν νὰ ζοῦν τὴ νύχτα καὶ γιὰ τὸ σκοτάδι της καὶ ὄχι τὴ μέρα καὶ γιὰ τὸ φῶς της; Ποιὲς εἶναι οἱ ἐπιπτώσεις ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀντιστροφὴ τῶν πραγμάτων; Ἤδη γίνεται πολὺ λόγος γιὰ τὸν Κάποτε οἱ νέοι ξαγρυπνοῦσαν μελετώντας, οἱ ἐπιστήμονες ἐρευνώντας, οἱ φιλάνθρωποι γιὰ νὰ εἶναι δίπλα στὸν πονεμένο, οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ προσευχόμενοι... Τώρα γιατί, μὲ τί καὶ γιὰ ποιοὺς ἀγρυπνοῦμε; Γιὰ νὰ κερδίσουμε τί; Γιὰ ποιοὺς λόγους εἰδικὰ οἱ νέοι θέλουν νὰ ζοῦν τὴ νύχτα καὶ γιὰ τὸ σκοτάδι της καὶ ὄχι τὴ μέρα καὶ γιὰ τὸ φῶς της; Ποιὲς εἶναι οἱ ἐπιπτώσεις ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀντιστροφὴ τῶν πραγμάτων; πρόχειρο ὕπνο, τὸν ἐλάχιστο ἐκεῖνο ὕπνο τῶν νέων (ποὺ δὲν ἔχει οὔτε διάρκεια οὔτε ποιότητα), τὸν ἀποκαλούμενο καί junk sleep (κατὰ τό junk food ), ποὺ ἀπομένει μετὰ ἀπὸ τὶς διάφορες ἀσχολίες, μὲ μεγάλες συνέπειες ὄχι μόνο στὴν ἀπόδοση κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἡμέρας, ἀλλὰ καὶ στὴ σωματικὴ καὶ ψυχικὴ ὑγεία. Οἱ ἀνάγκες σὲ ὕπνο δὲν εἶναι σταθερές. Κατὰ μέσο ὅρο χρειαζόμαστε 7-8 ὧρες ὕπνο κάθε νύχτα, ἂν καὶ καθένας μπορεῖ νὰ ἔχει τὶς δικές του ἀνάγκες. Πάντως, φαίνεται ὅτι ἕνας συνεχής, καλῆς ποιότητας ὕπνος, διάρκειας 6 ὧρες κάθε νύχτα, εἶναι ἀπαραίτητος, γιὰ νὰ ἐπισκευασθοῦν οἱ φθορὲς ποὺ ἐπέφερε ἡ ἐγρήγορση στὸν ἐγκέφαλο, προκειμένου νὰ διατηρηθεῖ ἡ ἐπαρκὴς λειτουργία κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἡμέρας. Ὡστόσο, τὰ ἀποτελέσματα μιᾶς ἔρευνας στὸ Κέντρο Ὕπνου τοῦ Ἐδιμβούργου ἔδειξαν ὅτι οἱ Βρετανοὶ ἔφηβοι καταστρέφουν τὴν ὑγεία τους, καθὼς κοιμοῦνται μόνο 4 ὧρες, ἐπειδὴ ἀποσπῶνται ἀπὸ τὶς διάφορες ἠλεκτρονικὲς συσκευὲς ποὺ ἔχουν στὸ δωμάτιό τους. Τὸ 30% ἀπὸ ἐφήβους ἡλικίας ἐτῶν κοιμᾶται 4-7 ὧρες, ἀντὶ τῶν 8-9 ὡρῶν ποὺ συνιστῶνται σὲ αὐτὴ τὴν ἡλικία! Καὶ μάλιστα, οἱ ὧρες ποὺ κοιμοῦνται εἶναι τὴν ἡμέρα, μετὰ τὶς 6 π.μ.! Ἐπιπλέον, τὸ 25% τῶν ἐνηλίκων δηλώνουν μὴ ἱκανοποιημένοι μὲ τὴν ποσότητα ἢ καὶ τὴν ποιότητα τοῦ ὕπνου τους, γεγονὸς πού, σύμφωνα μὲ τοὺς εἰδικοὺς ἰατρούς, ὀφείλεται σὲ πολλὲς περιπτώσεις στὸν στρεσσογόνο σύγχρονο τρόπο ζωῆς, ἐνῷ 1 στοὺς 10 ὑποφέρει 186

6 ΕΤΟΣ 78ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ἀπὸ χρόνια ἀυπνία! Ἐκτὸς αὐτοῦ, οἱ ἐνήλικες κοιμόμαστε 20% λιγώτερο ἐξαιτίας τοῦ τρόπου ζωῆς, ἀλλὰ καὶ τῶν παρατεταμένων ὡρῶν ἐργασίας καὶ διασκέδασης. Συγκεκριμένα, τὸ 1910 ἡ διάρκεια τοῦ ὕπνου ἦταν 9 ὧρες, ἐνῷ τώρα 7! Μᾶς προβληματίζουν καθόλου αὐτά; Νὰ τὸ ποῦμε καὶ ἀλλιῶς. Πόσοι δὲν ἔχουμε κινητό; Ἐμεῖς ποὺ ἔχουμε θὰ φεύγαμε ποτὲ γιὰ διακοπὲς μὲ τὸ κινητὸ χωρὶς τὸν φορτιστή; Πόσοι, ἐνῷ λαμβάνουμε μιὰ σταθερὴ ἰατροφαρμακευτικὴ ἀγωγή, θὰ πηγαίναμε στὶς διακοπές μας χωρὶς τὰ φάρμακά μας, βάζοντας τὸν ἑαυτό μας σὲ περιπέτειες; Γιατί τὰ λέω αὐτά; Γιατὶ ὁ ὕπνος θὰ μποροῦσε νὰ θεωρηθεῖ ὁ «φορτιστής» τοῦ ὀργανισμοῦ μας, καὶ ἰδιαίτερα τοῦ ἐγκεφάλου: Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ὕπνου γίνεται ἐνεργειακὴ συντήρηση: οἱ ἐνεργειακὲς δαπάνες καὶ ἡ κατανάλωση ὀξυγόνου μειώνονται, καὶ τὰ ἐπίπεδα τῶν ἐνεργειακῶν ὑποστρωμάτων (ΑΤΡ) αὐξάνονται στὸν ἐγκέφαλο. Ὁ ὕπνος εἶναι ἡ περίοδος ἀνάπτυξης τοῦ ἐγκεφάλου καὶ τοῦ σώματος, καθὼς κατὰ τὴ διάρκειά του αὐξάνεται ἡ ἀπελευθέρωση αὐξητικῆς ὁρμόνης. Ὁ ὕπνος συμβάλλει στὴ σταθεροποίηση τῆς μνήμης, τὴν ἐπανενεργοποίηση, ἀνάλυση καὶ βαθμιαία ἐνσωμάτωση τοῦ μνημονικοῦ ὑλικοῦ στὴ μακροχρόνια μνήμη. Αὐτὰ δικαιολογοῦν τὸ ὅτι ἡ στέρηση ὕπνου μετὰ ἀπὸ ἐκπαίδευση ἀλλοιώνει τὴν ἀπόδοση σὲ διάφορες δραστηριότητες καὶ ὅτι ὁ ἐγκέφαλος δὲν μπορεῖ νὰ πάρει πολλὲς πληροφορίες κατὰ τὴ διάρκεια τῆς μάθησης, χωρὶς νὰ ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ τὶς ἐξασφαλίσει μέσῳ τοῦ ὕπνου. Ἔτσι, μὲ τὸν ὕπνο αὐξάνεται ἡ ἀπόδοση στὸ διάβασμα καὶ ἡ ἱκανότητα ἀπομνημόνευσης. Ἐξάλλου, ὁ ὕπνος παίζει ρόλο στὴ ρύθμιση τῆς λειτουργίας τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος, ὅπως φαίνεται ἀπὸ πειραματικὰ δεδομένα ποὺ καταδεικνύουν τὸν περιορισμὸ τῆς λειτουργίας τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ λόγῳ τῆς στέρησης ὕπνου (μὲ ὅ,τι συνεπάγεται αὐτὸ γιὰ τὴν ὑγεία: εὐπάθεια στὶς λοιμώξεις, ὑποτροπὲς αὐτοάνοσων νοσημάτων, π.χ. γρίππη, Σκλήρυνση κατὰ Πλάκας). Ἂς δοῦμε ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τί ἄλλες ἐπιπτώσεις ἔχει ἡ στέρηση ὕπνου: Προοδευτικὸ ἔλλειμμα στὴ συγκέντρωση, στὴν προσοχή, στὴν ἀντίληψη, στὴ γνωστικὴ ἀπόδοση, στὴ μνήμη καὶ στὶς ἄλλες ἀνώτερες νοητικὲς λειτουργίες, καθὼς καὶ στὴν κινητικότητα. Τὸ ἔλλειμμα εἶναι ἀνάλογο τῆς διάρκειας στέρησης ὕπνου. Αὐτὰ ἔχουν συχνὰ ὡς συνέπεια τὴ μειωμένη σχολικὴ ἀπόδοση. Ἀκόμη καὶ μία ὥρα ἔλλειψης ἀπὸ τὸν καθημερινὸ βραδινὸ ὕπνο μπορεῖ νὰ ἔχει ἐπιπτώσεις στὴν προσοχὴ καὶ τὶς νοητικὲς λειτουργίες τῶν παιδιῶν, ὅπως ἔδειξε μιὰ ἔρευνα τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Kentucky τῶν Η.Π.Α. Ἡ ἔρευνα ἔδειξε ὅτι ἡ στέρηση ὕπνου στὰ παιδιὰ δημιουργεῖ μιὰ κλινικὴ εἰκόνα ποὺ μοιάζει πάρα πολὺ μὲ τὸ σύνδρομο «διαταραχῆς ἐλλειμματικῆς προσοχῆς μὲ ὑπερκινητικότητα». Ἡ στέρηση ὕπνου ἔχει σχετισθεῖ μὲ μείωση τοῦ ἐπιληπτικοῦ οὐδοῦ καὶ αὔξηση τῆς ἐπιληπτικῆς δραστηριότητας στὸ ἠλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ). Στὴ Νευρολογία χρησιμοποοῦμε τὴ διαδικασία στέρησης ὕπνου ὡς ἐνισχυτικὸ παράγοντα ἐμφάνισης ΗΕΓ-εὑρημάτων, προκειμένου νὰ ἀναδειχθεῖ ἐπιληπτικὴ δραστηριότητα. Ἡ στέρηση ὕπνου εἶναι συχνὴ αἰτία πρόκλησης ἀτυχημάτων κάθε μορφῆς (στὸ σπίτι, στοὺς χώρους ὅπου παίζουν τὰ παιδιά, στὸ σχολεῖο). Εὐθύνεται γιὰ πολλὰ τροχαῖα, στὰ ὁποῖα εἶναι πιὸ 187

7 ἐπιρρεπῆ ἄτομα μὲ ἀνεπαρκῆ ἢ καὶ διαταραγμένο ὔπνο. Πολλὲς φορὲς ὁδηγούμαστε στὴ διάγνωση διαταραχῶν ὕπνου ἢ ἑνὸς ὑπνοαπνοϊκοῦ συνδρόμου ἀπὸ τὴν πληροφορία στὸ Ἱστορικὸ τοῦ ἀσθενοῦς γιὰ συχνά μικρὰ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον τροχαῖα ἀτυχήματα. ἐπιθεώρηση Pediatrics, ἀλλὰ καὶ ἡ μεγάλη ἔρευνα τοῦ CaseWestern Preserve τοῦ Ohio σὲ γυναῖκες, ποὺ ἔδειξε ὅτι οἱ γυναῖκες ποὺ κοιμοῦνταν λιγώτερο ἦταν καὶ οἱ πλέον ὑπέρβαρες. Καὶ πρόσφατη ἔρευνα τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Warwick τῆς Βρετανίας ἔδειξε ὅτι Ὁ ὕπνος ἔχει σαφῶς εὐεργετικὴ ἐπίδραση στὴ σωματικὴ καὶ ψυχικὴ ὑγεία καὶ ὅτι εἶναι, ἐφόσον τὸν ἐκμεταλλευθοῦμε, ἕνας σημαντικὸς σύμμαχος στὴ ζωή μας. Ἀλλὰ δυστυχῶς εἶναι ἐπίσης ἀλήθεια ὅτι εἶναι ἕνας ξεχασμένος σύμμαχος, ἀφοῦ δὲν τὸν ἀξιοποιοῦμε ὅσο καὶ ὅπως θὰ ἔπρεπε, γιατὶ ἡ ἐποχή μας μᾶς ἔχει ἀναγκάσει νὰ βάλουμε ὡς προτεραιότητα τὴν καταξίωση (ἐπαγγελματική, κοινωνική, τῶν παιδιῶν μας) καθὼς καὶ τὴν ψυχαγωγία πάνω ἀπὸ τὴ σωματικὴ καὶ ψυχικὴ ὑγεία, μὲ συνέπειες πολλὲς φορὲς ὄχι μόνο γιὰ τὴν ὑγεία μας, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν οἰκογένειά μας. Ἐπίσης, ἡ στέρηση ὕπνου θεωρεῖται ἐνισχυτικὸς παράγων γιὰ τὴν ἡμικρανία. Ἄλλωστε, κατὰ τὴ διάρκεια ἑνὸς ἐπεισοδίου ἡμικρανίας, ὁ ὕπνος θεωρεῖται ὅτι βελτιώνει τὰ συμπτώματα τῆς ἡμικρανίας. Ἡ ἔλλειψη ὕπνου ἔχει συνέπειες καὶ στὸ καρδιαγγειακὸ σύστημα: Ἐκτὸς τοῦ ὅτι ὁ ὕπνος ἔχει μιὰ ἀντιαρρυθμικὴ δράση, σὲ μιὰ μεγάλη ἔρευνα ( ἐνηλίκων) στὴ Βρετανία διαπιστώθηκε ὅτι ἡ μείωση τοῦ ὕπνου ἀπὸ 7 σὲ 5 ὧρες διπλασιάζει τὸν κίνδυνο καρδιαγγειακῆς νόσου. Βέβαια, ὁ ἴδιος κίνδυνος παρατηρήθηκε καὶ σὲ αὐτοὺς ποὺ κοιμοῦνται πάνω ἀπὸ 8 ὧρες ἡμερησίως. Ὅπως προαναφέρθηκε, ἡ στέρηση ὕπνου μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ παχυσαρκία. Αὐτὸ ἔδειξε καὶ ἔρευνα τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Michigan τῶν Η.Π.Α., ποὺ δημοσιεύθηκε στὴν ἐπιστημονικὴ ἡ στέρηση ὕπνου σχετίζεται μὲ σχεδὸν διπλάσιο κίνδυνο γιὰ παχυσαρκία σὲ παιδιὰ καὶ ἐνήλικες. Ἡ στέρηση ὕπνου ἐπιφέρει αἴσθημα κόπωσης, νωθρότητα, ψυχικὴ ὑπερένταση, νευρικότητα, εὐερεθιστότητα, θυμό, κακὴ ψυχολογικὴ κατάσταση, ἄγχος, ἀπογοήτευση καὶ καταθλιπτικὲς ἐκδηλώσεις. Ἡ ἐξασθένιση ποὺ συνδέεται μὲ τὴ στέρηση ὕπνου ἴσως νὰ ἔχει ἐπιπτώσεις στὴν κοινωνικὴ ἢ ἐπαγγελματικὴ λειτουργικότητα τοῦ ἀτόμου. Αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἐπιδεινώσει τὴν κατάθλιψη. Προκειμένου γιὰ παιδιά, ἐπειδὴ αὐτὰ ποὺ ἔχουν στέρηση ὕπνου δὲν λειτουργοῦν τὸ ἴδιο ἀπποτελεσματικὰ μὲ τοὺς συμμαθητές τους ποὺ κοιμοῦνται καλύτερα, οἱ σχέσεις τους μὲ τὴν οἰκογένεια καὶ τοὺς φίλους τους εἶναι προβληματικές. Εἶναι λοιπὸν προφανὲς ὅτι ὁ ὕπνος ἔχει σαφῶς εὐεργετικὴ ἐπίδραση στὴ σω- 188

8 ΕΤΟΣ 78ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ματικὴ καὶ ψυχικὴ ὑγεία καὶ ὅτι εἶναι, ἐφόσον τὸν ἐκμεταλλευθοῦμε, ἕνας σημαντικὸς σύμμαχος στὴ ζωή μας. Ἀλλὰ δυστυχῶς εἶναι ἐπίσης ἀλήθεια ὅτι εἶναι ἕνας ξεχασμένος σύμμαχος, ἀφοῦ δὲν τὸν ἀξιοποιοῦμε ὅσο καὶ ὅπως θὰ ἔπρεπε, γιατὶ ἡ ἐποχή μας μᾶς ἔχει ἀναγκάσει νὰ βάλουμε ὡς προτεραιότητα τὴν καταξίωση (ἐπαγγελματική, κοινωνική, τῶν παιδιῶν μας) καθὼς καὶ τὴν ψυχαγωγία πάνω ἀπὸ τὴ σωματικὴ καὶ ψυχικὴ ὑγεία, μὲ συνέπειες πολλὲς φορὲς ὄχι μόνο γιὰ τὴν ὑγεία μας, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν οἰκογένειά μας. Ὀφείλουμε λοιπὸν νὰ κάνουμε τὴν αὐτοκριτική μας καὶ νὰ μὴν εἴμαστε ἤρεμοι, ὅταν τὰ παιδιά μας ἀπουσιάζουν τὰ μεσάνυχτα ἀπὸ τὸ σπίτι, ἢ ξενυχτοῦν ἔστω στὸ δωμάτιό τους μπροστὰ σὲ μιὰ ὀθόνη τηλεόρασης ἢ ὑπολογιστῆ, ἢ μὲ τὰ ἀκουστικὰ ἀκούγοντας μουσική, ἢ στέλνοντας μηνύματα μὲ τὸ κινητό, καὶ πηγαίνουν γιὰ ὕπνο κατὰ τὶς 8 π.μ., ἤ, ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, καμαρώνουμε γιὰ τὶς ἐπιτυχίες τους, καὶ τὰ μαζεύουμε λιπόθυμα καὶ ἐξουθενωμένα, γιατὶ τὰ βάλαμε νὰ τρέξουν πάνω ἀπὸ τὶς δυνατότητές τους. Τί λοιπὸν μποροῦμε νὰ κάνουμε; Αὐτὸ ποὺ μποροῦμε εἶναι νὰ ἀρχίσουμε ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας. 1) Νὰ ἀναγνωρίσουμε τὴν ἀνάγκη τοῦ ὕπνου περισσότερο ἀπὸ τὴν ψυχαγωγία, τὴν ἐνημέρωση, τὴν καταξίωση, τὸ κέρδος. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο θὰ κερδίσουμε σὲ ὑγεία, θὰ δώσουμε τὸ παράδειγμα στὴν οἰκογένειά μας καὶ θὰ ἔλθουμε πιὸ κοντὰ στὰ μέλη τῆς οἰκογένειάς μας. Καὶ νὰ ξέρετε ὅτι τὰ παιδιά μας καὶ ὁ ἄνθρωπός μας ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ τὸ καταλάβουν, ὅπως ἄλλωστε καὶ ἐμεῖς. Δὲν μπορεῖ νὰ δίνουμε συμβουλὲς στὰ παιδιά μας νὰ μὴν ξενυχτοῦν καὶ νὰ σηκωθοῦν ἀπὸ τὸ computer ἢ τὴν TV, καὶ ἐμεῖς νὰ μὴ λέμε νὰ τὰ κλείσουμε. Δὲν μπορεῖ νὰ φωνάζουμε στὰ παιδιά μας νὰ μὴν ξενυχτοῦν, καὶ ἐμεῖς νὰ τοὺς δίνουμε τὸ ἀρνητικὸ παράδειγμα. 2) Γιὰ νὰ καταφέρουμε τὰ παιδιά μας νὰ πατήσουν τὸ κουμπὶ καὶ νὰ κλείσουν τὸ computer ἢ τὴν TV, ἢ νὰ βγάλουν τὰ ἀκουστικὰ μὲ τὰ ὁποῖα ἀκοῦνε μουσική, καὶ νὰ ἐπιστρέψουν νωρὶς ἀπὸ τὸ ὅποιο ἐξωτερικὸ ξενύχτι, βόλτα κτλ., πρέπει νὰ γίνουμε πιὸ ἑλκυστικοὶ γιὰ αὐτά. Νὰ ἀναπτύξουμε ἐπικοινωνία καὶ φιλικὴ σχέση μαζί τους. Ὅταν τὰ παιδιὰ συμπεριφέρονται ἔτσι, αὐτὸ συμβαίνει, γιατὶ τό «λιμάνι» τῆς οἰκογένειας τὸ ἀντιλαμβάνονται ὡς φουρτουνιασμένη θάλασσα καὶ ἀναζητοῦν ἄλλα λιμάνια... 3) Νὰ ἀναγνωρίσουμε τὴν ἀξία τοῦ ὕπνου γιὰ τὰ παιδιά μας γιὰ τὴ συνολική τους ὑγεία (σωματική, ψυχική, πνευματική), παραπάνω ἀπὸ τὶς ὅποιες ἐπιτυχίες καταφέρνουν ἀγκομαχώντας σήμερα. Ἡ ζωὴ εἶναι ἕνας ἀγώνας κυρίως ἀντοχῆς, καὶ δευτερευόντως ταχύτητας. 4) Νὰ μάθουμε προσωπικὰ καὶ στὰ παιδιά μας τὴ σωστὴ διαχείριση τοῦ χρόνου, τὶς προτεραιότητες, ὥστε οἱ ὅποιες τους ἀσχολίες καὶ τὰ προγράμματα νὰ μὴν εἶναι εἰς βάρος τοῦ ὕπνου τους. Βέβαια, πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ δὲν μαθαίνονται ἐκ τῶν ὑστέρων, καὶ γι αὐτὸ καλὸ εἶναι νὰ δημιουργήσουμε στὰ παιδιά μας μιὰ ὀρθὴ συμπεριφορὰ ἀπέναντι στὸν ὕπνο ἀπὸ τὴ βρεφική ἡλικία τους: 1) Ὁριοθέτηση ὕπνου χωρὶς ἀντιφατικὰ χρονικὰ ὅρια ὕπνου, τὰ ὁποῖα τὸ παιδὶ ἐκμεταλλεύεται, γιὰ νὰ χρονοτριβεῖ ἢ νὰ ἀρνεῖται νὰ πέσει γιὰ ὕπνο. 2) Τὰ ὅρια πρέπει νὰ εἶναι σαφῆ, λογικά, καὶ ὄχι ἀσυνεπῆ. 3) Πρέπει νὰ ὑπάρχει σταθερὴ ὥρα κατάκλισης. 4) Προσοχὴ στὶς ἀπαντήσεις στὶς παράλογες καὶ ἀκατάλληλες συμπεριφορὲς τῶν παιδιῶν (π.χ., τρεῖς φορὲς στὸ μπάνιο σὲ 10 λεπτά). Ἕνα ἐπιτρεπτικὸ 189

9 ὕφος τῶν γονιῶν, ποὺ θέτουν λίγους ἢ καθόλου περιορισμούς, μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ διαταραχὴ ὁριοθέτησης τοῦ ὕπνου τοῦ παιδιοῦ. 5) Τὰ παιδιὰ πρέπει νὰ κοιμοῦνται σὲ ξεχωριστὸ ὑπνοδωμάτιο καὶ ἐπ οὐδενὶ λόγῳ στὸ κρεβάτι τῶν γονιῶν, γιὰ πολλοὺς λόγους, καὶ γιατὶ εἶναι δύσκολο νὰ τεθοῦν ὅρια. 6) Ὅταν οἱ γονεῖς διαφωνοῦν μεταξύ τους γιὰ τὸ πῶς νὰ χειριστοῦν συμπεριφορικὰ ζητήματα ὡς πρὸς τὸν ὕπνο, ἀλλὰ καὶ γενικά, τὰ παιδιὰ αἰσθάνονται τὸν ἕνα γονέα πιὸ αὐστηρὸ καὶ τὸν ἄλλο πιὸ ἐπιεικῆ. 7) Καλὸ εἶναι νὰ γίνεται χρήση ἐπαίνων γιὰ τὴν αὔξηση τῆς ἐπιθυμητῆς συμπεριφορᾶς, καὶ ἀποφυγὴ τιμωρίας γιὰ τὴ μείωση τῶν ἀρνητικῶν συμπεριφορῶν. 8) Νὰ μάθουν τὰ παιδιά μας νὰ ἀποκοιμοῦνται χωρὶς γονεϊκὴ παρέμβαση (τὸ παιδὶ νὰ τοποθετεῖται στὸ κρεβάτι νυσταγμένο, ἀλλὰ ξύπνιο). 9) Ἂν οἱ γονεῖς δὲν δίνουν προσοχὴ ἢ δὲν ἐνισχύουν μιὰ ὁρισμένη συμπεριφορά (π.χ. κλάμα), αὐτὴ θὰ μειωθεῖ καὶ τελικὰ θὰ ἐξαλειφθεῖ. 10) Νὰ γνωρίζουν οἱ γονεῖς ὅτι τὸ παιδὶ ἐκ φύσεως θὰ ἀντιδράσει, ἴσως καὶ ἀκραῖα, ἀλλὰ ἀπὸ τὴ δική τους πλέον ἀντίδραση θὰ κριθεῖ τὸ μέλλον τῆς συμπεριφορᾶς τοῦ ὕπνου, καὶ ὄχι μόνο, τοῦ παιδιοῦ τους. Τέλος, θὰ ἦταν χρήσιμο νὰ ὑπογραμμίσουμε κάποια βασικὰ στοιχεῖα γιὰ ἕναν καλὸ καὶ εὐεργετικὸ ὕπνο: Ὁ ὕπνος δὲν εἶναι πάντα μιὰ ἁπλῆ διαδικασία ποὺ ἔρχεται ἀπὸ μόνη της, ὅταν βρεθοῦμε στὸ κρεβάτι. Χρειάζεται ἕνα ἤρεμο περιβάλλον, τόσο ἐξωτερικό, ὅσο καὶ ἐσωτερικό. Χρειάζεται δηλαδὴ ἐξωτερικὴ ἡσυχία, ἢ κάποια ἐλαφρὰ μουσική, ἢ ἡ μελέτη ἑνὸς βιβλίου, καὶ ὄχι ἡ τηλεόραση (ποὺ σπανίως ἠρεμοῦμε βλέποντας αὐτὰ ποὺ μᾶς σερβίρει). Ἀλλὰ χρειάζεται καὶ ἡ ἐσωτερικὴ ἡσυχία. Αὐτὴ μποροῦμε νὰ τὴν ἔχουμε ἀπὸ μιὰ ἥσυχη συνείδηση, χωρὶς ἐνοχές, καὶ μετὰ ἀπὸ μιὰ εὐχαριστιακὴ ἐπικοινωνία μέσῳ τῆς προσευχῆς μὲ Αὐτὸν ποὺ μᾶς χάρισε τὴ μέρα ποὺ πέρασε. Ἂς προσέξουμε τὰ λόγια τοῦ Μεγάλου Ἀντωνίου: «Ὅταν τὸ βράδυ, μὲ εὐχάριστη καρδιὰ φθάσεις στὸ κρεβάτι σου γιὰ ὕπνο, φέρνε στὸν νοῦ σου τὶς εὐεργεσίες καὶ τὴν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Θὰ γεμίσεις τότε ἀπὸ ἀγαθὲς σκέψεις καὶ θὰ εὐφρανθεῖ πολὺ ἡ ψυχή σου. Τότε ὁ ὕπνος τοῦ σώματος γίνεται ξύπνημα πνευματικὸ τῆς ψυχῆς σου καὶ τὸ κλείσιμο τῶν ματιῶν σου θὰ γίνει ἀληθινὴ ὅραση τοῦ Θεοῦ...». Κλείνοντας, νὰ ὑπογραμμίσουμε γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ὅτι ὁ ὕπνος εἶναι μιὰ ζωντανὴ ἀνάγκη τοῦ ὀργανισμοῦ, ὅπως ἡ τροφὴ καὶ τὸ νερό. Ὅταν τὸ ἀγνοήσουμε, ὁ ἐγκέφαλος «κατεβάζει ρολά». Ὁ ὕπνος δὲν εἶναι μιὰ κατάσταση ἀπραξίας. Κατὰ τὴ διάρκειά του λαμβάνουν χώρα πολλαπλὲς σημαντικὲς λειτουργίες ἀνασυγκρότησης, ποὺ ἐπιτρέππουν στὸν ὀργανισμό, ἀφοῦ ξεκουραστεῖ, νὰ ἀνακάμψει. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Damien Stevens, MD, Secrets Ἰατρικῆς τοῦ Ὕπνου,Ἰατρικὲς Ἐκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης. 2. Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλου, Ξενυχτώντας μὲ τί; Ἐκδόσεις Φωτοδότες Διαδικτυακὲς πηγές. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ἰατρὸς Νευρολόγος Ἐπιμελητὴς Νευρολογικῆς Κλινικῆς 251 ΓΝΑ 190

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Ὅ,τι ἐπεδόθη στοὺς Συνέδρους-Νέους καὶ τοὺς Παρατηρητὲς Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Κείμενα Προβληματισμοῦ καὶ Ἀναμνηστικὰ α. Πρόγραμμα Συναντήσεως. β. Κεντρικὴ Εἰσήγησις. γ. Ποιήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Χρ. Πλατή Κατὰ τὶς δυὸ τελευταῖες δεκαετίες, τὸ σύστημα ὑγείας τῆς χώρας ΠΟΙΕΙ σημαντικὲς ἀλλαγές, τόσο στὸ δομικὸ καὶ ὀργανωτικὸ πεδίο, ὅσο

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α κα Μαρία Παπαθανασίου, ἐπίκ. καθηγήτρια ΤΕΙ Ἀθηνῶν 7/2/2005 Ἡ ἱεραρχία τῶν ἀνθρώπινων ἀναγκῶν, σύμφωνα μὲ τὸν Α. Maslow, εἶναι ἡ ἑξῆς:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΥΠΝΟΣ αναζωογόνηση του οργανισμού επηρεάζει την καθημερινή λειτουργικότητα επηρεάζει τη σωματική και διανοητική υγεία ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ τακτική,

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά.

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά. Φεύγουμε; Μένουμε; Ἦταν γραμμένο, φίλοι, σὲ τοῖχο: «Μόνη λύση ἡ φυγή»! Ἀπὸ κάτω κάποιος ἄλλος εἶχε γράψει: «Ἡ φυγὴ εἶναι ἧττα»! Καὶ σκέφτηκα. Ἆραγε τί εἶναι ἡ φυγή, λύση ἢ ἧττα; Ἀνδρεία ἢ δειλία; Ἡρωϊσμὸς

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ Αὐτὸ δέχεται ἡ ἐπιστήμη, τὸ ἴδιο πίστευαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες καὶ αὐτὸ πιστεύουν οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας Προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες Τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη Ἰαπωνικὸ πλοῖο πέταξε πανάκριβο μετάξι γιὰ νὰ σώσει Μικρασιάτες* Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ ἐμπορικοῦ καραβιοῦ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴ ποὺ ἔδωσε παράδειγμα ἀνθρωπιᾶς, ἐνῶ οἱ δυτικοὶ «σύμμαχοί»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περὶ νεύρωσης, ψύχωσης καὶ διαστροφῆς 15 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περὶ νεύρωσης, ψύχωσης καὶ διαστροφῆς 15 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περὶ νεύρωσης, ψύχωσης καὶ διαστροφῆς 15 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ Πρόλογος 23 Α. Συμπτωματολογία καὶ ψυχοπαθολογικὰ χαρακτηριστικά 33 Ι. Σημειολογία τῶν νευρώσεων 33 Τὸ ἄγχος καὶ οἱ μορφές του 34 Σωματικὲς

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ)

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Ἀποσπάσματα ἀπὸ ἄρθρο στὰ «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» (28-2-13) ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΟΙΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝ- ΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Έχει παρατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ σωματεμπορία εἶναι ἔγκλημα καὶ ὄχι τρόπος ζωῆς

Ἡ σωματεμπορία εἶναι ἔγκλημα καὶ ὄχι τρόπος ζωῆς Η ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ἀντίστασις στὴν βαρβαρότητα!... (α ) Ἡ σωματεμπορία εἶναι ἔγκλημα καὶ ὄχι τρόπος ζωῆς Εἰσαγωγικὸ Σημείωμα. Μὲ τὸν ἀνωτέρω τίτλο, ἡ Γενικὴ Γραμματεία Ἰσότητας τῶν Φύλων τοῦ Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283 Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D Agostino, τόμ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀξιότιμοι κύριοι Καθηγητές, Κυρίες καὶ κύριοι, Γίνεται συχνὰ σήμερα λόγος γιὰ αὐτὸ ποὺ ὀνομάζεται «κρίση τοῦ γάμου», «κρίση τῆς οἰκογένειας».

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ Μὲ ἀφορμὴν τὴν ἐπέτειον τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Σούρκων κατὰ τὴν 29ην Μαΐου 1453, πολλοὶ «θολοκουλτουριάρηδες», ἀνιστόρητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ Προετοιμασία τοῦ ζευγαριοῦ γιὰ νὰ συνδημιουργήσει ὑγιὴ παιδιὰ καί στὴν ψυχὴ καὶ στὸ σῶμα Λίγα λόγια γιὰ τὸ μεγαλεῖο τῆς Δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας : Ἡ θεραπεία τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. (Ἱερομον. Σάββας)

Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας : Ἡ θεραπεία τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. (Ἱερομον. Σάββας) Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας : Ἡ θεραπεία τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. (Ἱερομον. Σάββας) Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμὴν. Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων

Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων Γεώργιος Κοντόπουλος Ἀκαδημία Ἀθηνῶν 1) Εἰσαγωγή Mία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀνακαλύψεις ὅλων τῶν ἐποχῶν εἶναι τὸ ὅτι οἱ φυσικοὶ νόμοι εἶναι παγκόσμιοι. Δηλαδὴ οἱ ἴδιοι φυσικοὶ νόμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31!)*."$ DA D 0@$)%!"$ >EE 27! "#$%&' ( ) * +,-./&' Ἁγίου Δημητρίου 38 162 31 Βύρωνας Ἀθήνα E-mail: vtrizonis@yahoo.com Abstract Sotiris Zisis (b. 1902, Koulakia,

Διαβάστε περισσότερα

Αλκοόλ, Εθεβεία & Εγκέθαλορ. Γιώργος Παναγής Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ψυχολογίας Εργαστήριο Νευροεπιστημών & Συμπεριφοράς

Αλκοόλ, Εθεβεία & Εγκέθαλορ. Γιώργος Παναγής Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ψυχολογίας Εργαστήριο Νευροεπιστημών & Συμπεριφοράς Αλκοόλ, Εθεβεία & Εγκέθαλορ Γιώργος Παναγής Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ψυχολογίας Εργαστήριο Νευροεπιστημών & Συμπεριφοράς Κατανάλωση οινοπνευματωδών στους Έλληνες μαθητές (2011) Στην Ελλάδα, τα αγόρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ 85 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΣΠυρΟΣ βρυωνησ Ἡ ἀπόφαση τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν νὰ ὀργανώσει τρία ξεχωριστὰ συνέδρια σχετικὰ μὲ τὴν (τὶς) ἡμερομηνία (ες) καὶ τὴν (τὶς) προέλευση (εις) τῶν σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

π. Εὐσέβιος Βίττης (1927-2009). Ἕνας Γέροντας τοῦ καιροῦ μας

π. Εὐσέβιος Βίττης (1927-2009). Ἕνας Γέροντας τοῦ καιροῦ μας 1 π. Εὐσέβιος Βίττης (1927-2009). Ἕνας Γέροντας τοῦ καιροῦ μας Ἀλεξάνδρου Μ. Σταυροπούλου Ὁμ. Καθηγητῆ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Ἔχει δημοσιευτεῖ στὸ βιβλίο (Ἀθήνα 2011, σ. 39-64): Διστακτικά βήματα Μὲ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί: Απλά ζωηρό και απρόσεκτο ή παρουσιάζει Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητας;

Παιδί: Απλά ζωηρό και απρόσεκτο ή παρουσιάζει Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητας; Παιδί: Απλά ζωηρό και απρόσεκτο ή παρουσιάζει Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητας; Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητας ή ΔΕΠΥ όπως είναι γνωστή από τα ακρωνύμια, αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ 1 Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΤΑΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Ἡ ζωὴ κάθε ἀνθρώπου ξεκινᾶ καὶ προχωρά, ὀδεύοντας πρὸς τὸ τέλος της. Όλοι ἐρχόμαστε πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Διήγημα

Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Διήγημα Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Διήγημα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἀπρίλιος 2011 8 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Β' Βραβεῖο Λογοτεχνίας ἀπὸ τὸν Ἑλληνο-Αὐστραλιανὸ

Διαβάστε περισσότερα

Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ

Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ Διάλεξη ποὺ δόθηκε ἀπὸ τὴ Δρ. Miriam Grossman στὶς 15 Ὀκτωβρίου 2009 στὸ ἀμερικανικὸ ἵδρυμα Τhe Heritage Foundation, στὴν Οὐάσινγκτον,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ταυτότητα τῆς AIEMPR

Ἡ ταυτότητα τῆς AIEMPR Ἡ ταυτότητα τῆς AIEMPR (Association Internationale d Études Médico-Psychologiques et Religieuses) Ἀπάντηση τῆς ἑλληνικῆς ὁμάδος τοῦ Διεθνοῦς Συνδέσμου Ἰατρο- Ψυχολογικῶν καὶ Θρησκευτικῶν Μελετῶν σὲ 7 ἐρωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ ENTYPO TETSIS FIN:Layout 1 6/4/09 12:59 PM Page 1 Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ-3 ΙΟΥλΙΟΥ 2009 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 13, ΠλΑΚΑ, ΑΘΗΝΑ ENTYPO TETSIS FIN:Layout

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 Συγγραφέας: dimdom 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΦΑΚΟΙ Τό φῶς ἀπό τά κοντινά ἀντικείμενα συγκλίνει πίσω ἀπό τό φακό, στό ἐπίπεδό

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάρτιος 2011 7 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα Τεῦχος 7 - Μάρτιος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

Αιτίες. Η Αγάπη για τη ρουτίνα. Συνήθεις Διαταραχές Ύπνου. Δυσκολίες επικοινωνίας. ! Εφιάλτες! Ακράτεια! Ροχαλητό! Ανήσυχος Ύπνος!

Αιτίες. Η Αγάπη για τη ρουτίνα. Συνήθεις Διαταραχές Ύπνου. Δυσκολίες επικοινωνίας. ! Εφιάλτες! Ακράτεια! Ροχαλητό! Ανήσυχος Ύπνος! Διαταραχές ύπνου και Αυτισµός Ελένη Λούκουτου Λογοθεραπεύτρια ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Ο ύπνος είναι ένα σημαντικό συστατικό της υγείας. Παρόλο που δε μπορούμε να κατανοήσουμε όλες τις λειτουργίες του, ο ύπνος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μάνου Δανέζη, Στράτου Θεοδοσίου

Μάνου Δανέζη, Στράτου Θεοδοσίου Ἀστρολογία Θρησκεία ἢ Ἐπιστήμη; Μάνου Δανέζη, Στράτου Θεοδοσίου Καθηγητῶν Ἀστροφυσικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Ἀποστολικῆς Διακονίας Ἐκ βαθέων ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ 1. Ἐπιστημονικὸ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Πατηράκη-Κουρμπάνη

Ε. Πατηράκη-Κουρμπάνη ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ : Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ Ε. Πατηράκη-Κουρμπάνη Νὰ προσβληθεῖς ἀπὸ καρκίνο καὶ νὰ ἀντέξεις τὸν συνοδὸ πόνο παραμένει μία τρομακτικὴ ἐμπειρία.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι.

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία Μετάφραση: Θάνος Σαμαρτζῆς Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. Ἤσασταν μήπως παρόντες τότε

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἰανουάριος 2011 5 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 5 - Ἰανουάριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τὸ οἰκογενειακὸ μυθιστόρημα τῶν νευρωτικῶν Sigmund Freud... 21. Ὁ σεξουαλικὸς δεσμός. Τὸ ἀσυνείδητο σὲ ζεῦγος Paul-Laurent Assoun...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τὸ οἰκογενειακὸ μυθιστόρημα τῶν νευρωτικῶν Sigmund Freud... 21. Ὁ σεξουαλικὸς δεσμός. Τὸ ἀσυνείδητο σὲ ζεῦγος Paul-Laurent Assoun... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 15 Τὸ οἰκογενειακὸ μυθιστόρημα τῶν νευρωτικῶν Sigmund Freud... 21 Ὁ σεξουαλικὸς δεσμός. Τὸ ἀσυνείδητο σὲ ζεῦγος Paul-Laurent Assoun... 27 Ἡ σεξουαλικότητα εἶναι πάντοτε κάτι ἄλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1

ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1 ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1 Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικολάου Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀρχιερεῖς, Αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ ξεκινήσω τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Σωτηρία κατορθώνεται καὶ μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ τὴ θέληση τοῦ ἀνθρώπου

Ἡ Σωτηρία κατορθώνεται καὶ μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ τὴ θέληση τοῦ ἀνθρώπου 77 Ἡ Σωτηρία κατορθώνεται καὶ μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ τὴ θέληση τοῦ ἀνθρώπου «Οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν Υἱόν, εἰ μὴ ὁ πατήρ, οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὁ Υἱός, καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ Υἱὸς ἀποκαλύψαι»

Διαβάστε περισσότερα

Οι γνώμες είναι πολλές

Οι γνώμες είναι πολλές Η Ψυχολογία στη Φυσική Αγωγή στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος ΚασταμονίτηςΚωνσταντίνος Ψυχολόγος Οι γνώμες είναι πολλές Πολλές είναι οι γνώμες στο τι προσφέρει τελικά ο αθλητισμός στην παιδική ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Πόλη Ημερομηνία Ώρα Αίθουσα. Ναύπακτος 9 Μαρτίου 2013 6 μμ Παπαχαραλάμπειος

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Πόλη Ημερομηνία Ώρα Αίθουσα. Ναύπακτος 9 Μαρτίου 2013 6 μμ Παπαχαραλάμπειος ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Πόλη Ημερομηνία Ώρα Αίθουσα Ναύπακτος 9 Μαρτίου 2013 6 μμ Παπαχαραλάμπειος ΤΙΤΛΟΣ: Η Σημασία του στρες και του ύπνου στη ζωή του/της

Διαβάστε περισσότερα

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας.

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ Χρυσοστόμου Κουτλουμουσιανοῦ ἱερομονάχου Σεβασμιώτατε, Σεβαστὴ Γερόντισσα, Ἀγαπητοὶ φίλοι. Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν εὐκαιρία ποὺ μοῦ δώσατε να ἐπισκεφθῶ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 738 Γιατί τό Μεσολόγγι Τό ἄγχος τῆς μέριμνας Ἀνδρέας καί Ἰφιγένεια Συγγροῦ Βαλκανικῶν Πολέμων Παραλειπόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ κα Ματίνα Σπυράτου, Κοινωνικὴ Λειτουργός 24/1/2005 Ἡ ἔννοια τῆς ὑγείας εἶναι κάτι ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ T E Y X O Σ 7 4 Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι

Διαβάστε περισσότερα

Η νόσος Alzheimer είναι μια εκφυλιστική νόσος που αργά και προοδευτικά καταστρέφει τα εγκεφαλικά κύτταρα. Δεν είναι λοιμώδη και μεταδοτική, αλλά

Η νόσος Alzheimer είναι μια εκφυλιστική νόσος που αργά και προοδευτικά καταστρέφει τα εγκεφαλικά κύτταρα. Δεν είναι λοιμώδη και μεταδοτική, αλλά Η νόσος Alzheimer είναι μια εκφυλιστική νόσος που αργά και προοδευτικά καταστρέφει τα εγκεφαλικά κύτταρα. Δεν είναι λοιμώδη και μεταδοτική, αλλά είναι η πιο κοινή αιτία άνοιας μια κατάσταση που επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί». Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους.

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί». Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί» Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους Η αυτοεικόνα μας «σχηματίζεται» ως ένα σχετικά σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΕΜΕΝΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΙΠΟΤΕ!

ΧΩΡΙΣ ΕΜΕΝΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΙΠΟΤΕ! ΧΩΡΙΣ ΕΜΕΝΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΙΠΟΤΕ! Ὁ γνωστός γάλλος φιλόσοφος Γεώργιος Στάϊνερ (Steiner) παρατηρεῖ: -Τό πρόβλημα πού διαπιστώνεται σέ πολλούς διανοούμενους εἶναι οἱ ἐξαιρετικά ἀνησυχητικές συμμαχίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ Χαρὰ Λιαναντωνάκη Στὴν ὄμορφη Ἑλλάδα ποὺ ἀγαπήσαμε τὴν πατρίδα τοῦ Φωτὸς τοῦ Λόγου τοῦ Εὐαγγελίου, τὸ ὁποῖο γέννησε Πολιτισμὸ ζωῆς - βλέπουμε σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μερικ ε σαγωγικ ε Συχνά στή «Διδαχή», στά πνευματικά μας ἀναγνώσματα, συναντᾶμε τήν ἔννοια τῆς ἄσκησης, εἴτε ὡς προτροπή, εἴτε ὡς μέθοδο πνευματικῆς προκοπῆς.

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενα: Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑµηττοῦ ανιὴλ

Κείµενα: Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑµηττοῦ ανιὴλ ΟΙ ΕΣΦΑΓΜΕΝΟΙ διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ ἀρνίου Κείµενα: Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑµηττοῦ ανιὴλ Στοιχειοθεσία, ιακόσµησις, Ἐπιµέλεια Ἐκδόσεως: Ἀδελφότης Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Νεοελληνικὰ Γράμματα

Δ Νεοελληνικὰ Γράμματα ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ «ΑΓΑΠΑ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΟΥ ΩΣ ΣΕΑΥΤΟΝ» : λάθος. Πιὸ καλὰ ( πιὸ σωστὰ) θὰ ἤτανε ἂν λέγαμε : ἀγάπα τὸν ἑαυτό σου ὅπως ὀφείλεις νὰ ἀγαπᾶς τὸν διπλανό σου. Τ`ὸν συνάνθρωπό σου δηλαδή, ποὺ μαζί

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ἀδυναμία τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ Παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ

Ἡ ἀδυναμία τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ Παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ Ἡ ἀδυναμία τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ Παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ «Χάριτι Θεοῦ εἰμὶ ὃ εἰμί» (Α Κορ. ιε, 10) Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἶχε κληθεῖ ἀπὸ τὸν Κύριο γιὰ νὰ φέρει εἰς πέρας μία πολὺ μεγάλη ἀποστολή καὶ νὰ ἐκτελέση

Διαβάστε περισσότερα

Εὐθανασία. Εἰσαγωγὴ στὴν προβληματικὴ τοῦ θέματος

Εὐθανασία. Εἰσαγωγὴ στὴν προβληματικὴ τοῦ θέματος 1 Κυριακὴ 11.00, Ἡμερίδα γιὰ τὴν Εὐθανασία Πολιτιστικὸ Κέντρο Ἀρχάγγελος Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου Εὐθανασία. Εἰσαγωγὴ στὴν προβληματικὴ τοῦ θέματος Ἡ σημερινὴ Ἡμερίδα ἐγκαινιάζει τὶς δραστηριότητες τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στὸν Τεχνικὸ αὐτὸν Ὁδηγὸ τοῦ Ἐργοστασίου Ἠλεκτροκινητήρων «Βαλιάδης Α.Ε.»: Παρουσιάζουμε τὶς προδιαγραφὲς κατασκευῆς τῶν κινητήρων μας καὶ κυρίως ἀναφερόμαστε στοὺς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 741 «Τὸ σωματίδιον τοῦ Χὶγκς καὶ ἡ Δημιουργία τοῦ κόσμου» «Ἕνας πολὺ μικρός, ἀλλὰ ἐπικίνδυνος ἐχθρὸς

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ*

H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ* H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ* Κ ΑΠΟΤΕ ΥΠΗΡΧΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΤΕΧΝΗ, αὐτὴ ποὺ θὰ ὑπάρχει στοὺς αἰῶνες, ὅσο βέβαια θὰ ὑπάρχουν ἄνθρωποι ἐπὶ τῆς γῆς ἐννοοῦμε τὴν ἱερὴ καὶ τελετουργικὴ

Διαβάστε περισσότερα