Διάλεξη 10: Δομές Δεδομένων Ι (Στοίβες & Ουρές)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διάλεξη 10: Δομές Δεδομένων Ι (Στοίβες & Ουρές)"

Transcript

1 Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 10: Δομές Δεδομένων Ι (Στοίβες & Ουρές) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ 10-1

2 Περιεχόμενο Διάλεξης 10 Δομές Δεδομένων Εισαγωγή και Παραδείγματα Δομών Αυτοαναφορικές Δομές Δεδομένων Δείκτες-σε-Δείκτες & Δυναμικοί Πολυδιάστατοι Πίνακες (μη-συνεχόμενοι) Δημιουργία Απλής Μονά-Συνδεδεμένης Λίστας H Δομή Δεδομένων Στοίβα Λογική και Δηλώσεις Υλοποίηση με Δυναμική Δέσμευση Μνήμης H Δομή Δεδομένων Ουρά Λογική και Δηλώσεις Υλοποίηση με Δυναμική Δέσμευση Μνήμης 10-2

3 Δομές Δεδομένων (Data Structures) Η δυναμική δέσμευση μνήμης, που είδαμε σε προηγούμενη διάλεξη χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για αποθήκευση αντικειμένων τύπου structure. Δεν συνηθίζεται για απλούστερους τύπους (π.χ., (float, int, char κλπ.) Αυτό γιατί μπορούμε μέσω αντικειμένων τύπου structure να φτιάξουμε κόμβους, να τους συνδέσουμε μεταξύ τους και να δημιουργήσουμε: Συνδεδεμένη λίστα Στοίβες, Ουρές και λίστες αναμονής, Δέντρα, Γράφοι, κλπ. 10-3

4 Δομές Δεδομένων (Data Structures) Παραδείγματα Δομών Δεδομένων στην Μνήμη Κυκλική Διπλά Συνδεδεμένη Λίστα Δυαδικό Δένδρο (Αναζήτησης) 10-4

5 Αυτοαναφορικές Δομές Δεδομένων Αυτοαναφορική Δομή Δεδομένων (Self-referential Data Structure): Μια δομή η όποια στη δήλωση της φέρει πεδίο το οποίο αναφέρεται στον ίδιο τύπο δομής με αυτό της δήλωσης. Ορισμός Κόμβου Λίστας Ακέραιων: struct node { int data; struct node *next; NODE; typedef struct node { int data; struct node *next; NODE; typedef struct node { int data; NODE *next; NODE; ΟΚ αλλά χωρίς typedef ΣΥΝΙΣΤΟΜΕΝΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Λάθος Μεταγλώττισης Όπως όλα τα typedef, να τοποθετούνται στην αρχή του προγράμματος και αργότερα σε αρχεία κεφαλίδας.h Ακολουθούν παραδείγματα χρήσης στην επόμενη διαφάνεια. 10-5

6 Δημιουργία (Απλής) Μονά- Συνδεδεμένης Λίστας head data next data next 17 NULL Την παραπάνω συνδεδεμένη λίστα θα μπορούσαμε να την υλοποιήσουμε ως εξής: NODE *head, *p1, *p2; // ή struct node *head, *p1, *p2 head = (NODE *) malloc (sizeof(node)); p1 = (NODE *) malloc (sizeof(node)); p2 = (NODE *) malloc (sizeof(node)); 9 data next 14 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ high address argv, argc and envir. variables STACK NODE *head; HEAP head->data = 17; p1 -> data = 9; p2 -> data = 14; head->next = p1; p1->next = p2; p2->next = NULL; Σημείωση: οι δείκτες p1 και p2 είναι στο παρόν στάδιο βοηθητικοί για την υλοποίηση της λίστας εάν και δε χρειάζονται απαραίτητα BSS+DATA TEXT low address 10-6

7 Συνδεδεμένη Λίστα έναντι Πίνακα Πλεονεκτήματα Λίστας Εύκολες Εισαγωγές και Εξαγωγές κόμβων με προσαρμογή δεικτών. Δεν χρειάζεται προσδιορισμένο μέγεθος η λίστα Μειονεκτήματα Λίστας Χάνουμε τη δυνατότητα για τυχαία προσπέλαση, π.χ., a[i]. Είναι προγραμματιστικά πιο δύσκολο να υλοποιηθεί 10-7

8 Δείκτες σε Δείκτες (Pointers to Pointers) int **p = NULL; int *p2 = NULL; int i = 5; p2 = &i; p = &p2; typedef unsigned long int ADDR; printf("%ld", (ADDR) &p); // 500 printf("%ld", (ADDR) p); // 1000 printf("%ld", (ADDR) &p2); // 1000 printf("%ld", (ADDR) *p); // 2000 printf("%ld", (ADDR) p2); // 2000 printf("%d", **p); // 5 printf("%d", *p2); // 5 printf("%d", i); // 5 Type: int * int * int Address: p *p p **p *p2 i 10-8

9 Δείκτες σε Δείκτες (Pointers to Pointers) Όταν ένα όρισμα μιας συνάρτησης είναι δείκτης (π.χ., *p) τότε το αντικείμενο περνά δια-διεύθυνσης, αλλά η ίδια η αναφορά (p) έχει τοπική εμβέλεια. Συνεπώς τυχούσα αλλαγή της αναφοράς p δε θα είχε αντίκτυπο εξωτερικά, π.χ., void initnode(node *p) { p->data = 4; // OK p NODE *p p = (NODE *) malloc(sizeof(node)); // ERROR Με δείκτη-σε-δείκτη διορθώνεται το πρόβλημα: void initnode(node **p) { *p = (NODE *) malloc(sizeof(node)); // ΟΚ (*p)->data = 4; // OK (*p).data = 4 // ERR ίδιο με p->data = 4 Main: NODE *p = NULL; initnode(&p) p NODE *p **p 10-9

10 Δυναμικά Δεσμευμένοι Πίνακες (Συνεχόμενος Πολυδιάστατος Πίνακας) Μια δεύτερη εφαρμογή του δείκτη-σε-δείκτη είναι και η δημιουργία δυναμικών πολυ-διάσταστων πινάκων Στη διάλεξη 9 είδαμε την ακόλουθη λύση: #include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main() { int *a = NULL; int n; printf("enter Matrix (nxn) Size:"); scanf("%d", &n); int k = 0; a = (int *) malloc(n * n * sizeof(int)); for (int i=0; i<n; i++) for (int j=0; j<n; j++) a[i*n + j] = ++k; free(a); Πρόβλημα: Θα ήταν ευκολότερη η αναφορά σε a[i][j] παρά a[i*n+j]! return EPL132: Programming 0; Principles II - Demetris Zeinalipour (University of Cyprus) 10-10

11 a Δυναμικά Δεσμευμένοι Πίνακες (Μη-Συνεχόμενος Πολυδιάστατος Πίνακας) Μια καλύτερη λύση είναι με τη χρήση μη-συνεχόμενου δυναμικού πολυδιάστατου πίνακα int **a = NULL; int N = 10;... // Δέσμευση Πίνακα Δεικτών a = (int **) malloc(sizeof(int *) * N);... // Δέσμευση Πίνακα για a[i] for(i=0; i<n; i++) { a[i] = (int *) malloc(sizeof(int) * N);... // Χρήση Στοιχείων Πίνακα a[0][0] = 10; 10-11

12 Δυναμικά Δεσμευμένοι Πίνακες (Μη-Συνεχόμενος Πολυδιάστατος Πίνακας) Ολοκληρωμένο Παράδειγμα: #include <stdlib.h> int main() { int **a = NULL, N; printf("enter Matrix (NxN) Size:"); scanf("%d", &N); /* create list of pointers */ a = (int **) malloc(sizeof(int *) * N); if (a == NULL) { printf("error: Unable to allocate enough memory!"); return(exit_failure); /* allocate vector for each a[i] */ for(int i=0; i<n; i++) { a[i] = (int *) malloc(sizeof(int) * N); if (a[i] == NULL) { printf("error: Unable to allocate enough memory!"); return(exit_failure); 10-12

13 Δυναμικά Δεσμευμένοι Πίνακες (Μη-Συνεχόμενος Πολυδιάστατος Πίνακας)... Συνέχεια int k = 0; for (int i=0; i<n; i++) for (int j=0; j<n; j++) a[i][j] = ++k; for (int i=0; i<n; i++) { for (int j=0; j<n; j++) { printf("%3d,", a[i][j]); printf("\n"); for(int i=0; i<n; i++) free(a[i]); free(a); return 0; 10-13

14 Η Δομή Δεδομένων Στοίβα (με Δυναμική Χορήγηση Μνήμης) Μια στοίβα είναι μια λίστα στοιχείων που συνοδεύεται από τις διαδικασίες push, για εισαγωγή στοιχείου στη λίστα, και pop, για εξαγωγή του τελευταία εισαγμένου στοιχείου της λίστας. Για ευκολία στην διεκπεραίωση των δύο διαδικασιών θα ήταν χρήσιμο, ανά πάσα στιγμή να γνωρίζουμε που βρίσκεται η κεφαλή της στοίβας (και το μέγεθός της). Η νέα εικόνα της στοίβας που θα θέλαμε να έχουμε βασισμένη σε συνδεδεμένη λίστα είναι αυτή που δίνεται στην επόμενη διαφάνεια

15 Η Δομή Δεδομένων Στοίβα (με Δυναμική Χορήγηση Μνήμης) 17 data next top size data next data PUSH(13) PUSH(9) PUSH(17) NULL Προσέξτε ότι για την παραπάνω υλοποίηση απαιτείται να καθορίσουμε δύο πράγματα: 1. Τη μορφή του κόμβου της συνδεδεμένης λίστας και 2. Τη μορφή του κόμβου που κρατά πληροφορίες για τη στοίβα γενικά όπως την κορυφή της στοίβας και το μέγεθός της. next 10-15

16 Η Δομή Δεδομένων Στοίβα (Δηλώσεις και Αρχικοποίηση) Συνεπώς, ως πρώτο βήμα για την υλοποίηση της στοίβας απαιτούνται οι παρακάτω δηλώσεις κόμβων: typedef struct node { typedef struct { int data; NODE *top; struct node *next; int size; NODE; STACK; Οι ορισμοί λοιπόν και οι κλήσεις (4 εναλλακτικοί τρόποι): Α) Στατικά στο main() STACK stack; stack.top = NULL; stack.size = 0; foo(&stack); void foo(stack *stack); Β) Δυναμικά στο main() STACK *stack = NULL; stack = (STACK *) malloc(sizeof(stack)); stack->top = NULL; stack->size = 0; foo(stack); 10-16

17 Γ) Δυναμικά σε Συνάρτηση (με return pointer): STACK *initstack() { STACK *stack = (STACK *) malloc(sizeof(stack)); Η Δομή Δεδομένων Στοίβα (Δηλώσεις και Αρχικοποίηση) if (stack == NULL) return NULL; stack->top = NULL; stack->size = 0; return stack; Δ) Δυναμικά σε Συνάρτηση (με δείκτη-σε-δείκτη): int initstack2(stack **stack) { *stack = (STACK *) malloc(sizeof(stack)); if ((*stack) == NULL) return EXIT_FAILURE; (*stack)->top = NULL; (*stack)->size = 0; return EXIT_SUCCESS; Κατά την έξοδο, η αναφορά stack χάνεται όχι όμως ο χώρος που δεσμεύτηκε με την malloc (η διεύθυνση του οποίου επιστρέφεται) int main() { STACK *stack; initstack2(&stack);... int main() { STACK *stack = NULL; stack = initstack();... STACK *stack **stack stack 10-17

18 Η Δομή Δεδομένων Στοίβα (με Δυναμική Χορήγηση Μνήμης) Μια στοίβα μπορεί να έχει διάφορες συναρτήσεις, όπως: STACK *initstack(); int initstack2(stack **stack); bool IsEmptyStack(STACK *stack); void top(stack *stack); int push(int value, STACK *stack); int pop(stack *stack, int *retval); int Αυτές οι συναρτήσεις θα πρέπει για λόγους καλύτερης οργάνωσης του κώδικα να τοποθετηθούν σε ξεχωριστό αρχείο Η οργάνωση του κώδικα σε πολλαπλά αρχεία θα μελετηθεί στις διαλέξεις 11 και

19 int push(int value, STACK *s) { NODE *p = NULL; p = (NODE *) malloc(sizeof(node)); if ( p == NULL ) { printf("system out of memory!\n"); Η Δομή Δεδομένων Στοίβα (με Δυναμική Χορήγηση Μνήμης) return EXIT_FAILURE; p->data = value; // assign to new node p->next = s->top; // adjust next pointer s->top = p; // point head to this node (s->size)++; // increase stack size return EXIT_SUCCESS; 10-19

20 Η Δομή Δεδομένων Στοίβα (με Δυναμική Χορήγηση Μνήμης) int pop(stack *s, int *retval) { NODE *p = NULL; if ( s == NULL s->size == 0 ) { printf("sorry, stack is empty \n"); return EXIT_FAILURE; if (retval == NULL) { printf("retval is null"); return EXIT_FAILURE; *retval = (s->top)->data; // top of stack p = s->top; // remember for free() s->top = p->next; // top should point to next (s->size)--; // decrease stack size free(p); return EXIT_SUCCESS; // free allocated space 10-20

21 Η Δομή Δεδομένων Ουρά (με Δυναμική Χορήγηση Μνήμης) Μια ουρά (queue) είναι μια λίστα στοιχείων που συνοδεύεται από τις διαδικασίες enqueue, για εισαγωγή στοιχείου στη λίστα, και dequeue, για εξαγωγή του στοιχείου που εισάχθηκε πρώτο στη λίστα. dequeue α 1 α 2... α n-1 α n enqueue Για ευκολία στην διεκπεραίωση των δύο διαδικασιών θα ήταν χρήσιμο, ανά πάσα στιγμή να γνωρίζουμε που βρίσκεται η αρχή και το τέλος της λίστας (και το μέγεθός της). Η νέα εικόνα της ουράς που θα θέλαμε να έχουμε βασισμένη σε συνδεδεμένη λίστα είναι η παρακάτω: 10-21

22 Η Δομή Δεδομένων Ουρά (με Δυναμική Χορήγηση Μνήμης) dequeue data next data next data next 17 NULL 9 14 enqueue head tail length 3 Παρατήρηση: η μορφή του κόμβου είναι η ίδια και σ αυτό το παράδειγμα με αυτή της στοίβας. Άρα η δήλωση της δομής NODE παραμένει η ίδια. Η μορφή όμως του κόμβου (QUEUE) που κρατά πληροφορίες για την ουρά αλλάζει και παρουσιάζεται παρακάτω

23 Η Δομή Δεδομένων Ουρά (με Δυναμική Χορήγηση Μνήμης) Η ουρά λοιπόν θα αναπαρίσταται βάσει της δομής: typedef struct { NODE *head; NODE *tail; int length; QUEUE; Ισχύουν αυτά που αναφέραμε ήδη για την στοίβα! Στατική Δήλωση Ουράς στο main(): QUEUE queue; queue.head = queue.tail = NULL; queue.length = 0; Δυναμική Δήλωση Ουράς στο main(): QUEUE *queue = NULL; queue = (QUEUE *) malloc(sizeof(queue)); queue->head = queue->tail = NULL; queue->length = 0; 10-23

24 Γ) Δυναμικά σε Συνάρτηση (με return pointer): QUEUE *initqueue() { QUEUE *queue = (QUEUE *) malloc(sizeof(queue)); Η Δομή Δεδομένων Ουρά (με Δυναμική Χορήγηση Μνήμης) if (queue == NULL) return NULL; queue->head = queue->tail = NULL; queue->size = 0; return queue; Δ) Δυναμικά σε Συνάρτηση (με δείκτη-σε-δείκτη): int initqueue2(queue **queue) { *queue = (QUEUE *) malloc(sizeof(queue)); if ((*queue) == NULL) return EXIT_FAILURE; (*queue)->head = (*queue)->tail = NULL; (*queue)->size = 0; return EXIT_SUCCESS; Κατά την έξοδο, η αναφορά stack χάνεται όχι όμως ο χώρος που δεσμεύτηκε με την malloc (η διεύθυνση του οποίου επιστρέφεται) int main() { QUEUE *queue = NULL; queue = initqueue();... int main() { QUEUE *queue; initqueue2(&queue);... QUEUE *queue **queue queue 10-24

25 Άσκηση: Υλοποίηση Συναρτήσεων Ουράς Να υλοποιήσετε τις πράξεις ουράς int enqueue(int value, QUEUE *q), για εισαγωγή κόμβου στο τέλος της ουράς, και int dequeue(queue *q, int *retval) για διαγραφή κόμβου από την αρχή της ουράς αντίστοιχα. data next data next data next dequeue 17 NULL 9 14 enqueue head tail length

26 Άσκηση: Υλοποίηση Συναρτήσεων Ουράς int enqueue (int value, QUEUE *q) { NODE *p = NULL; p = (NODE *)malloc(sizeof(node)); if ( p == NULL ) { printf("system out of memory \n"); return EXIT_FAILURE; dequeue p->data = value; p->next = NULL; if (q->length == 0) q->head = q->tail = p; else { // append on end q->tail->next = p; q->tail = p; (q->length)++; return EXIT_SUCCESS; p enqueue 10-26

27 Άσκηση: Υλοποίηση Συναρτήσεων Ουράς int dequeue(queue *q, int *retval) { NODE *p = NULL; // copy pointer used for free() if ((q == NULL) (q->head == NULL)) { printf("sorry, queue is empty \n"); return EXIT_FAILURE; if (retval == NULL) { printf("retval is null"); return EXIT_FAILURE; p = q->head; *retval = q->head->data; dequeue q->head = q->head->next; free(p); enqueue --(q->length); if (q->length == 0) { q->tail = NULL; return EXIT_SUCCESS; 10-27

Διάλεξη 12: Οργάνωση Προγραμμάτων σε Πολλαπλά Αρχεία ΙΙ

Διάλεξη 12: Οργάνωση Προγραμμάτων σε Πολλαπλά Αρχεία ΙΙ Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 12: Οργάνωση Προγραμμάτων σε Πολλαπλά Αρχεία ΙΙ (Κεφάλαια 15.2-15.4 &14.1,14.2,14.4, KNK2ED) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 20: Χαμηλού Επιπέδου Προγραμματισμός II

Διάλεξη 20: Χαμηλού Επιπέδου Προγραμματισμός II Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 20: Χαμηλού Επιπέδου Προγραμματισμός II (Κεφάλαια 25.2, KNK-2ED) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός Παναγιώτης Σφέτσος sfetsos@it.teithe.gr ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Προσανατολισμός σε αντικείμενα είναι η προσέγγιση που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας Ενότητα 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Το.NET Framework και η C# To Visual Studio 1.0.0 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα:

Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα: 1 Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα 2007 Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα: Επιλέξτε ένα οποιοδήποτε RTOS μπορείτε να βρείτε (και να προσομειώσετε ή να εκτελέσετε) και να εκτελέσετε σε αυτό μια εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Συναρτήσεις

Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Η φιλοσοφία σχεδίασης της C βασίζεται στη χρήση των συναρτήσεων. Έχουμε ήδη δει και χρησιμοποιήσει πολλές συναρτήσεις που έχει το σύστημα, όπως είναι οι printf(), scanf(),αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ένας interpreter µεταφράζει σε γλώσσα µηχανής την εντολή άµεσα την στιγµή που εισάγεται.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ένας interpreter µεταφράζει σε γλώσσα µηχανής την εντολή άµεσα την στιγµή που εισάγεται. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γλώσσες προγραµµατισµού έκαναν την εµφάνιση τους κατά την διάρκεια του ου παγκόσµιου πολέµου σε αριθµητικά προβλήµατα του πυροβολικού (υπολογισµό καµπυλών βολών). Εκείνες τις µέρες χρησιµοποιούνταν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ JAVA

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ JAVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ JAVA ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Τ-1854 Τ Μ Η Μ Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ & Τ Η Λ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Λ Α Ρ Ι Σ Α 2 0 1 2 ebooks4greeks.gr ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο για τον τομέα Πληροφορικής της ΤΕΕ

Σεμινάριο για τον τομέα Πληροφορικής της ΤΕΕ Σεμινάριο για τον τομέα Πληροφορικής της ΤΕΕ Θέμα: Διδασκαλία των βασικών εννοιών του Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού με τη χρήση της γλώσσας Java και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος BlueJ 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γίνεται το debug? Το debug γίνεται με δύο τρόπους, ως επί το πλείστον. Τουλάχιστον, εγώ δύο έμαθα, και αυτούς αναφέρω.

Πώς γίνεται το debug? Το debug γίνεται με δύο τρόπους, ως επί το πλείστον. Τουλάχιστον, εγώ δύο έμαθα, και αυτούς αναφέρω. Τι είναι το debug μαμα? Με απλά λόγια, debug (αποσφαλμάτωση αλλά που να κάθεσαι να το πεις), είναι η διαδικασία εντοπισμού και διόρθωσης σφαλμάτων που υπάρχουν σε κώδικα (ασχέτως γλώσσας προγραμματισμού).

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server Εργαστηριακός Οδηγός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

DOMES DEDOMENWN KAI ANALUSH ALGORIJMWN. ParousÐash 8: Huffman Encoding

DOMES DEDOMENWN KAI ANALUSH ALGORIJMWN. ParousÐash 8: Huffman Encoding DOMES DEDOMENWN KAI ANALUSH ALGORIJMWN Fjinìpwro 2006 Didˆskwn: I. M lhc ParousÐash 8: Huffman Encoding Euˆggeloc DoÔroc 8.1 SumpÐesh Keimènou (Text Compression) Στον τομέα των υπολογιστών, παρά τη συνεχή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10. Υποπρογράμματα

Κεφάλαιο 10. Υποπρογράμματα Κεφάλαιο 10 Υποπρογράμματα 10.1 Γενικός διδακτικός σκοπός Ο γενικός σκοπός του κεφαλαίου είναι να καταστούν ικανοί οι μαθητές να χρησιμοποιούν υποπρογράμματα για τη δημιουργία συνθέτων προγραμμάτων. 194

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Visual Basic Net 2005 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Γρηγόρης Τζιάλλας ΛΑΜΙΑ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ VISUAL

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Μία Πρόταση Βασισμένη στη Δημιουργία Βάσης Ασκήσεων Γνωστής Δυσκολίας Β. Γεωργίου, Α. Τζιμογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο Με τι ασχολείται ο προγραμματισμός; Ο προγραμματισμός ασχολείται με την διατύπωση του αλγορίθμου σε κατανοητή μορφή από τον Η/Υ, δηλ. τη δημιουργία του προγράμματος, του συνόλου των εντολών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Διαδικτυακή πύλη για τη Διασύνδεση και την Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες, σε ΤΠΕ Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C. Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση:

ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C. Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση: ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση: int b_to_d(int dyad[16]) που δέχεται ως είσοδο έναν θετικό ακέραιο δυαδικό αριθμό με τη μορφή πίνακα δυαδικών ψηφίων και επιστρέφει τον

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Πτυχιακή εργασία ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ: 1923

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Πτυχιακή εργασία ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ: 1923 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Δημιουργία ηλεκτρονικoύ καταστήματος για την πώληση κρητικών προϊόντων όπως τα βιολογικά φρούτα, οι σπιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Multi Media Builder 4.9.6a

Multi Media Builder 4.9.6a Multi Media Builder 4.9.6a Γραμμή τίτλου Γραμμή μενού Βασική γραμμή εργαλείων Γραμμή αντικειμένων Εμφάνιση/απόκρυψη παραθύρου συντεταγμένων και διαστάσεων Εκκίνηση εφαρμογής Master Page Master Top Layer

Διαβάστε περισσότερα