CONTINENTUR HOC LIBRO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CONTINENTUR HOC LIBRO"

Transcript

1

2

3 CONTINENTUR HOC LIBRO PraefatlO inde a pag. I. Heronis definitiones nominttm geometriae..,, 1 II. Heronis geometria ΙΠ. Heronis geodaesia IV. Heronis introductiones stereometricorum V. Heronis stereometricorum collectio altera VI. Heronis mensurae 188 VII. Heronis liber geeponicus ,,,»> 208 Vm. Heronis menstira trianguli IX. Didymi Alexandrini mensurae marmorum ac lignorum X. Anonymi variae collectiones ex Herone, Euclide, Gemino, Proclo, Anatolio aliisque Indices 281 A*

4 EMENDATIONUM HERONIANARUM SUPPLEMENTUM. (CONF. PEAEF. Ρ. XII.) Def. p. 9,21 lege lav υβ ίας μένοντος (pro μενουσης) του έτερου πέρατος (και omitte) κινούμενης h τφ iirtirl^f etc. 10,1 pro πβριενεχθίντων lege πιρ«ν χ3 ν coll. ρ. 16,3. 24,15. 25,23. 10,18 χα! corruptum esse apparet ex x v. 11,8 lege αί μη πα'ντη κατ* ενθιίβς φιρομιναι y ρ α μ μ ά ς. 22,19 lege με/ους pro μει'ζους. 23,17 ημικυκλίων] immo ημισφαίριων. 23,21 Ιττιττβδοις ex similitudine prioris vocabuli prave scriptum est in libris pro al Ιπιπι&οι. 35,16 lege είτω τω του 3 ' προς τον ς- 1 \ο'γ<# οροι ιΐσϊν oi αυτοί αριβμοί. Geom. ρ. 137,5 lege υφιιλβ απ ο των ιπισυναχθβντων. CORRIGENDA. Ρ. 24,14 pro πίντ^ lege πα'ντη; item ρ. 46,18. 41,3 pro owuv lege ουθεν. 96 adn. ad vs. 22 adde alterum post και. Accentus corrigcndi sunt p. 186, 2 (πργσμα), ρ. 204, 22 (άνδριάντος), ρ. 251,21 (οροφών), ρ. 254,12 (ά

5 Ex Heronis Afexandrini libris geometricis Definitiones nominum geometriae admodum incomposite eaeque pro arbitrio mutilatas ediderat trecentis fere abhinc annis Dasypodius. Tum perlongo spatio usque ad hoc saeculum intermisso Angelus Maius quaedam Heroniana inscius ipse sub Didymi titulo vulgaverat; eed ea sic fere incognita manserunt, quasi nunquam edita essent. Ac videbatur futurum esse, ut infinita in oblivione Heronis geometrica et stereometrica scripta iacerent, nisi Letronnius et Martinus ea ex tenebris minime meritis ipsi egregie de omni antiquitatis studio merentes produxissent. Quorum utrique quae pars laudis debeatur, aliis locis eatis exposui, quae hic repetere nolo. Iam cum hoc volumine Heronis geometricorum et stereometricorum reliquias omnes nunc primum ex libris manu scriptis editas in medium proferam, non tam id quod exactum est gloriari, quam quae etiam nunc exquirenda et illustranda sint, velim ostendere. Nam postquam viri duo quos statim dixi de Herone ita disputaverunt, ut ipsi Heroniana in codicibus legerent, cum reliquis eodem beneficio uti non liceret, nunc hoc fonte in omnium usum aperto ac patefacto variae quaestionee quae ad Heronem pertinent ab omni parte retractandae esse videntur, ut communibus raultorum studiis quam primum ad finem perducantur, Sunt igitur commentarii scribendi, quibue antiquiesima forma librorum Heronianorum ; quantum fieri possit ; restituatur, et quemadmodum iidem libri magis magisque postea immutati sint, demonstretur. Praeterea autem quaecumque nova nec adhuc cognita in his Heronis scriptis inveniuntur

6 fl PRAEFATIO et sunt id genus permulta eaque gravissima ea certa via ac ratione ita explicanda sunt, ut et historia mathematicae veterum disciplinae et antiquitatis Aegyptiae studia et vetustarum mensurarum scientia suos quaeque fructus ex hoc uberrimo fonte capiant. Sed nunc propositum est in hac praefatione eo perfungi munere quod editori artis criticae ratio imponit. Codicibus ueus sum Parisinis novem et Monacensi uno, quorum notae eunt hae: Α = codex Paris. Gr. 1670, membranaceue, saeculi XIII. Continet Heronis geometriam inde a fol 62 a 131Λ Β = Paris, Hic et ii qui sequuntur chartacei sunt, nec videtur ullus ex eo numero ante saeculum XVI exaratus esse. Leguntur autem in Β 1. inde a fol l a Μρωνος οροι των γεωμετρίας ονομάτων, quibus continuo adecriptae sunt variae collectiones ex Herone Euclide aliisque (v. infra ad X). 2. fol. 55* Είο-αγωγαι των στερεομετρουμένων: vide nostri libri partem IV 3. fol. 72* Αιδύμον Άλε'ξανδρέως περί μαρμάρων και παντοίων ξύλων: vide ibidem IX. 4. fol. 76 a vers. 19 'Έρωνος είο-αγωγαι et Περί ευ$νμετριχων, h. e. tabulae Heronianae I et II, editae a nobifl in Metrologicorum scriptorum reliquiis fr. 4 et 5. 5 fol. 79 b vers. 12 Περί μέτρων και σταθμών ονομασίας et Περί μέτρων. Vide ibid. fragm. 95 et fol. 80 b -94 b Μέτρησις τετραστείου ψοι etc: vide huius libri partem V. C = Paris. supplem. 387 continet cum alia mathematica tum Heronis definitiones et stereometrica. Exaratus est ab homine et mathematica docto et Graeci eermonis perito, sed ductibus plenis festinationis saepeque admodum ambiguis. Multis autem locis atramentum tam decolor factum est, ut scriptura vix cognosci possit Ego inde

7 PRAEFATIO vu contuli quantum satis esse videretur; cetera omisi, quoniam nihil fere in eo libro quod praeferendum esset reliquie inveni (conf. infra ad 1, IV, V). D = Parisini 2013 pars prior, quae continet geometriam. Ε = eiusdem libri pars altera, quae continet geodaesiam a fol * Ne quis miretur me ex uno codice feclsse imm, certe sunt duo diversi codices a duobus librariis scripti, sed in unum volumen colligati. Et quoniam partes quaedam geodaesiae plane congruunt cum geometria, quas ego in edenda geodaesia non repetivi, necessitate adductus eum, ut in adnotatione ad geometriam aliquotiens codicie 2013 et priorem partem et posteriorem iuxta citarem, quapropter suam utrique notam tribui. F = Paris. 238δ ; in quo inde a fol. 49 definitiones et variae collectiones perscriptae eunt. Cui quantum auctoritatis tribuendum sit, demonstrabo statim ; cura de definitionibus disseram. Sed in variis collectionibus utique est deterior quam B, cuius librarius multa ignorantia peccavit, nibil autem consilio atque emendandi studio immutavit, id quod fere ubique in locis dabiis fecit ie qui hunc codicem Γ exaravit. G = Paris, 2438 continet fol. 88 a 112 b Τεηπονικον βιβλίον, editum in huiue libri parte VII (conf. infra in hac praefatione ad VII). Η = Paris. 2430, unde descripsi Heronis mensuram trianguli. Vide infra ad VIII. I = Paris continet post Archimedem et Eutocium pag collectionem Περί μέτρων, quam nos Heronis mensuras appellavimus et nostri libri fecimue partem VI. Κ = Paris. 1642, nitidisslme scriptus, habet praeter varia Xenophontea Platonica alia fol. 233 b 237 a eandem collectionem Μερί μέτρων. L = Parisini 2013 folia , quae tria folia una cum folio 158 (de quo vide praefationem ad Script. metrol.

8 Ν Π Ι PRAKFATIO I ρ. XVII β.) inserta sunt medio Kbello Isaaci Argyri Πώς αν τά jytyj ορ$ά των τρίγωνων εις ορβ-α μεταποιησαιμεν χαϊ περί τίνων άλλων σχημάτων. Pertinet hic libellus a fol. 151 h ad 159 b ; eed interruptus est contextus quattuor quae statim significavi foliis ab alio librario scriptis. Quae si omiseris, habebis plenum Isaaci libellum. Ex ipsis autem foliis alieno loco insertis, ut iam dixi, tria inveni continere partem collectionis Μερί μέτρων, quartum autem fragmentum quoddam Epiphanianum inter reliquias scriptorum metrologicorum a me editum. Μ = Monacensis Gr. 165, chartaceus, saec. XVI, cuius in prima scidula haec tabula ecripta est: "Μρωνος μηχανικά, καϊ βελοποιητικά και ευ^υμετρικά και Γέρων διαφόρων, πίναξ. "Είρωνος άλεξανδρέως βελοποιψνκά [Μ. 2* 27*]. Εισαγωγαι των στερεωμετρουμένων ηρωνος [fol. 28* 43*]. του αυτόν κογχίων μετρήσεις διάφοροι [fol. 43* 47 b. Hic et prior titulus significant nostri libri partem IV]. "Είρωνος μέτρησις τετραστέγον ητοι τετρακαμάρου επί τετράγωνου βάσεως ούτως [fol. 48* 65*. Est nobis pars V]. του αυτού εισαγωγαί [fol. 65 b 66*. Est tabulae Heronianae I pars prior]. Ώερϊ ευζυμετρικων [fol. 66* 68*. Est tabulae Heronianae I pars altera et tabula II. metr. fr. 4 et 5]. Vide Script. Ήρωνος περί μέτρων και σταθμών ονομασίας [fol. 68* 70*. Sunt in nostria Script. metrol. fr. 95 et 81]. Αιδύμου άλεξανδρέως μετά μαρμάρων καϊ παντοίων ξύλων [foi 70 b 75 b ]. 5 Εκ των άνατολίου [fol. 76* 79*. Sunt variarum collectionum capita 79 87]. Δαμιανού του ηλιοδωρου κρισσαίου κεφάλαια ιδ των οπτικών υποθέσεων [fol. 79 b 87*. Edita haec sunt a Bartholino praef. ρ. IX. Χ, ρ Sed scriptura

9 PRAEFATIO IX in Μ multo emendatior, quara, si occasio feret, in publicum edam]. His accedit: Ν = Ambrosianus a Maio post Iliadis fragmenta et picturas editus. Continet praeter Didymum varia Heroniana, quae extroma hac praefatione singillatim describam. Denique benevolo Ottonis Jahni studio accepi apographura accuratissime descriptum ex Ο = Lugdunensi MS. Gr. Voss. O. 17. tex Biblioth. Vtri Ulustr. Λ. Vossii 169>. Est chartaceus, euius scidulae a singulie tantum partibus inscriptae sunt; continet fol Didymum, fol Eusebii Pamphyli eclogam de mensuris et ponderibus, editam a nobis in Script. metrol. fr. 88, denique <In Frontinvm excerpta quaedam ex notis Jani Parrhasii*. Omnia eadem manus exaravit. Praeterea explicandae sunt notae librorum typis expressorum quorum ratio habenda fuit in his Heronianis reliquiis edendis: Ba = Damiani philosophi Heliodori Larissaei de opticis libri II, editi ab Er. Bartholino. Paris Da = Euclidie elementorum liber primus. Item Heronis Alexandrini vocabula quaedam geometrica: antehac nunquam edita, graece et latine. Per M. Cunradum Dasypodium. Argentinae Anai numerus 1571 exstat in exemplo Dresdensi, eundemque afferunt Fabricius in Bibl. Gr. t II p. 594 et Martinus p. 108 adn. Sed in aliis exemplie numerus 1570 expressus esse videtur, siquidem fides habenda Hasenbalgio (ρ. III), qui disertis verbis dicit apud Fabricium falso legi Fa = Fabricii Bibliothecae Graecae liber III (h. e. tom. Π). Hamburg Ha = Herotiis Alexandrini definitiones geometricae. Kecensuit Hasenbalg. Stralsundiae He = Ευκλε&ου στοιχείων βφλ. ϋ. Εις του αντον το πρώτον, εξηγημάτων Πρόκλου (3ιβλ. ό\ Basileae apud Joan. Her-

10 χ PRAEFATIO vagium anno 1533 Addo statim titulum interpretationis Barocianae: Procli Diadochi commentariorum libri ΠΙΙ a Franc. Barocio editi. Patavii Ma Memoires presenies par dwers savanis ά 1'Academie de$ imcripiiom. Premiere serie. Tome IV. Qui liber continet Recherches mr la vie et les ouvrages d'heron d'alexandrie par Henri Martin. Paris Mai = Iliadis fragmenta et picturae, Accedunt scholia vetera ad Odysseam. Item Didymi Alexandrini marmorum et lignorum mensurae. Edente Ang. Maio. Mediolani Pauca hoc loco commemoranda snnt de figuris quae Heronis geometriae reliquibque collectionibus (praeter definitiones earumque appendicem) in codicibus adscriptae sunt. Quas a me praeter paucas quasdam in hoc libro eddndo omissas eese facile quis reprehendat idque incuria factum csse existimet Sed qui aequos iudices se praebere velint, id unum meminerint non publicis sumptibug hunc libmm prodesse; onmes' autem figuras si exbibere voluiesem, futurum fuisse, ut tantae fierent impeneae quantas privati in se suscipere non possent. At vero ne opus quidem fiiit omnia figurarum lineamenta appingere, quippe cum ipee Hero figuras ita verbis describere consueverit, ut quivis peritus imaginem quasi adumbratam animo concipiat nec ad lineamenta expressa confugere cogatur, Tum in stereometricis et in Geeponico libro pleraeque figurae tam misere corruptae sunt. ut bas repetere nihil referret. Sic ego ea tantum typis excudenda curavi quae utique necessaria esse mihi viderentur. Quae praeterea in hac praefatione dicenda sunt quoniam ad singulas Heronis reliquiarum partes epectant, iam ex ordlne quaeque persequar. I. Bes ipsa postulare videbatur. ut Definitiones nominum geometriae primo loco ponerem, nec fecit aliter Martinue in libro suo. Easdem olim edidit Dasypodius in

11 PRAEFATIO II libro quem supra (p.*ix) citavi inde a fol. 33 b. Qui cum hunc titulum inscriberet: Έκ των του 'Έρωνος περί των της γεωμετρίας ονομάτων, ipse significavit se nou integrum opue quale in codice manu scripto invenisset, sed quaedam inde excerpta in lucem proferre. Ac vero totiens et tam graviter ea quae in codice legit immutavit totque minora in singulis verbis menda aut inscius reliquit aut nova intulit, ut hae definitionea haberi - deberent pro nondum edltis. Ne tamen his verbis acrius reprehendere videar virum de aliie rebus optime meritum, non tam vituperandus mihi videtur Dasypodius, qui cum novam rem tentaret, non statim perfectum opus efficere posset, quam posteri, qui per plura saecula nihil addiderunt ad primum illius conatum. Hic non excipio Hasenbalgium' (aupra ρ. IX), qui, etsi in omni re tandaiida est voluntas, tamen vmbus nimis impar Daeypodii editionem ita repetere ausus est, ut paucissima quaedam emendaret, permulta contra imperitissimis coniecturis magie etiam depravaret Quid, quod in Graeco sermone plane rudie fuit? Nam, ut duo exempla afferam, ανισας voluit eese accusativum pluralem generis feminini ex ίνισος, idemque εγσ-χηματισμένον finxit participium perfecti ex Ivσχηματίζειν. Quibus alia plurima addi possunt non minue incredibilia. Sic ego primum neglectis his duobus libris Heronianas definitiones ex codice Β describere institui, ac postea contuli F et in priore parte C; postremo in recensendo verborum contextu β Dasypodii libro varias scripturae minime omnes, sed eas tantum adnotayi, quae mentione dignae esse viderentur, atque etiam Hasenbalgium interdum respexi. Sed alioquin haec mea editio tota fluxit ex eorum codicum fonte quos dixi. Ε quibus cui primae tribuendae sint, admodum difficile est iudicatu. Emendatisslmus certe est F, qui permultis locis tolerabilem scripturam praebeat, ubi corruptam habeant Β et C; sed haec ipsa saepius e coniectura docti alicuiua librarii quam ex antiquo fonte profecta esse apparet. Ac ne illud quidem argumen-

12 XII- PIAEFATld tnm quo ego primum maxime me nitl posse existimabam, firmum esse postea cognovi. Cum enim vidissem in indice sive tabula quae praemissa est ipsi Heroniano operi (p. 1 6) nmlta aliter scripta esse ac postea in contextu, in F autem eam discrepantiam multo minorem esse quam in reliquis, primum hoc certissimum docuraentum praestantiae eiusdem codicis opinatus sum. Quapropter indicem talem exhibui qualem F habet atque etiam in reliquis edendis magis ad eum inclinare coepi. Verum postea ad aliud iudicium deductus sum. Nam ea ipsa quae in indice diecrepant vestigia sunt antiquioris cuiusdam formae Heroniani operis. In qua cum alia rectius scripta fuisse videntur, tum cubi definitio suum locum tenuit (vide var. lect. ad p. 5 vs. 6. 9, coll. p. 28 s.). His igitur aliquatenus codicis F auctoritas imminuitur, ac magis etiam editor quamvis invitus cogitur modo ex hac, modo ex illa codicum familia eam lectionem quae vera esse videatur repetere. Quod tum ndn amplius opus erit, si quando felici casu antiquior codex quam hi quibus usus sum repertus fuerit. Libri Β et C plerumque inter se consentiunt. raro autem C transit ad F (ut p. 12, 4, ubi desunt pauca in solo B); ac vero uno loco idem plenam scripturam servavit, ubi iiub et F sex verba omiesa sunt (p. 11, 14). Sed supersedeo plura de codicibus dicere; nam plurimae ac maximae difficultates iis locis occurrunt, ubi omnium librorum scriptura corrupta est. Ex his alios vidi Dasypodium emendavisse, alios mea coniectura sanare studui, alioe intactos relinquere malui quam incerto ac fluxo iudicio tentare. Quamquam nimis religiose quaedam a me servata esse postea iutellexi quam illa typis expressa sunt. Quae ego nunc emendata supra proposui loco conspicuo (ρ. IV), si quis, antequam hoc libro utatur, ea corrigere velit. Variorum scriptorum manibus versatas esse Heronis definitionee, quoad ad hanc formam quae in nostris libris

13 PRAEFAHO XIII exetat redigerentur, vel obiter legentem latere non potest. Ego primum diversie litteraram ductibus distinxi quaecunque scholiorum instar eaque aliena ab ipso libri argumento addita esse appareret. Tum, quantum id in praesentia indagari poterat, uncis alia inclusi quae recentioris origlnls esse viderentur. CUIUB notationis quae quoque loco causae fuerint, hic breviter exponere non possum nam pertinet ea quaestio ad latissimam de origine barum definitioiium disputationem nec omnia recentiora a vetustioribue me distinxisse exlstimo; sed ea tamen nolui Buspitionis nota carere quae ex argumentis iam nunc probabilibus certisque olim futuris recentiori cuidam auctori tribuenda essent. II. In edenda Geometria, ut par fuit, solum codicem Α secutus sum; eam autem operis formam quam D, recentior liber, habet in adnotationes reieci. Parlsmue Α quanta sit praestantia, id babes certiseimum nrgumentum, quod in tanta numerorum copia nullam numeri notam vitio scriptam esse inveni ante p. 88,3, cui accessit alterum meudum p. 130,14. Atque etiam p. 128, 19 aliquid turbatum est; nec tamen ea librarii cutpa esee videtur. Haec igitur sola notarum menda in tot milibus numerorum me in Α reperire iuemini; nec vero aliis in rebua minorem eius fidem expertu» sum. Ut alia taceam, certam rationem hic liber demonetravit ad distinguendas formas γίνεται et γίνονται, in reliquis codicibus saepissime aut mter se confusas aut ambigue notis Γ, y, γϊ' exaratae! ). Qua in re quem dicendi usum Graeci secuti sint, primus nobis auctor est Herodotus (7, 184), qui o/iiλος γίνεται τρισμύριοι et το ναυτικον σύμπαν iov πεντήκοντα μυριάδες et πλήθος συντ&εμενον γίνεται διψ.οσιαι μυριάδες et alia id genus aliis locis scripserit. Ergo ubicumque in talibus 1) Nolo Mc silentio omittere me infra in adnotatione critica hos varios ductus, ne praeter necessitatem typothetam vexarem, ubique per yt' dedisse...#

14 XIV PRAEFATIO rationibus subducendis subiectum in singulari. praedicatum in plurali fuit, γίνεται Graeci dixerunt, non γίνονται. Contra id ipsum γίνονται plurali subiecti numero apponi consentaneum eet. Hanc loquendi legem etiam codicis Α scriptura constanter sequitur 5 neque ego discessi. nisi ubi puncto interposito subiectum βάσις vel ήμισυ vel τρίτον ac similia non aderant sed cogitatione e priore sententia repetenda erant Hic enim cum propter ipsam interpunctionem mihi persuadere non possem singulare γίνεται recte se habere sequentibus pluralibus numeris, edidi pluralem, ut p. 61, 5: πόλυπλασίασον την μίαν των ϊσων πλευρών εφ' ίαυτην γίνονται κε', vel ρ. 62, 10: λαβε το ήμισυ της βάσεως' γίνονται et sic aliis locis nonnullis, ubi γίνεται habet A. In ceteris slcubi disceesi ab Α sunt autem hi loci paucissimi non feci nisi graviore ac per se perspicua causa urgente. Est hic locus, ut de usu quodam Graeci sermonis commemorem, qui nondum notus esse videtur. Etenim in mathematicorum sermone, ac puto iam ipsius Heronis, non recentiorum tantummodo, ανά ante numeralia adverbii loco usurpabatur eo sensu quo Latini distributivis utuntur. Verbi causa unum quadrati latue dicitur esse οργυιων ιη', sed ϊχάστη πλευρά ανά οργυιων ιη' (ρ. 50, 5), id est octonarum denarum. Idem dicendi genus reperitur p. 52, , 6. 58, 1. 60, 5, ac tot praeterea locis paene innumeris, ut eos colligere nihil attineat. Quin etiam ubi in eiusmodi sententiis accusativus post ανά legitur, is suspensus est ex εχειν, atque άνά eandem tenet adverbii vim, ut p. 49,33: ίκάστη πλευρά εχει άνά οργυιάς ι'; item ρ. 50,15. 96,21; sed haec formula multo rarior est quam altera, ubi genetivus pendet ex είναι. Nec vero soli mathematici eic locuti sunt, sed medici etiam, ut Dioscorides περί ιοβόλων ρ. 79 (ed. Sprengel): οπίου και σμύρνης άνά σβόλος, et Lycus apud Oribasium ρ. 194 (ed. Matthaei): κικιδος, άρνογλωσσου σπέρματος, τούτων ίχατερου άνά δυο μοΐραι.

15 PRAEFATIO XV Alios locoe si quis quaerat, nmltoe, puto, in hoc genere scriptorum inveniat III. Geodaesiam descripsi ex E. Eadem multis praeterea' in librie invenitur et Parieiis et aliis in bibliothecis, e quibus iam facile, si quis volet, unum ^lterumve cum hac editione conferre poterit, quod ipse certe fecissem, si per temporis angustias Iicuisset. Ceterum uno loco eoque gravissimo (p. 151, cap. 19) iis subsidiis non sine fructu usus sum quae Martinus ex pluribus libris suppeditaverat. IV. Iu Introductionibus stereometricorum omnino praestantiorem esse cognovi Monacensem (M). Nam p. 153, 11 recte habet είκοστόπρωτα, ubi BC εικοστόμοιρα] et p. 154, 9 solus habet αυτής, ubi αυτού Β; et ibidem vs. 18 vestigia servavit vocabuli δάκτυλους, quibus exemplis multa addi possunt alia. Ac vero ubi idem corruptus est, ut p. 157, 1, ubi plura vocabula bis poslta sunt, talis tamen est error qui facile cognosci poseit. Codex C fere ubique etiam levissimis in mendis atque interdum etiam litterarum ductibus convenit cum B. Quod postquam sensi, desii eum codicem conferre, praesertim cum idem scriptura et per se minime distincta et in superioribus partibus scidarum paene evanida laboret. De fracturis minus vulgaribus, quae in Geodaesia semel (p. 151,6), saepius in hac et altera collectione stereometricorum inveninntur (p. 153, , ,3. 159, , ,8), dixi in prolegomenis ad Metrol. scr. rel. I p. 174s. Inde iteratum ζ" praetuli p. 156, ,1. V. Alteram collectionem etereometricorum edidi ex Β et M. Ex his praestantior utique est B, qui cum alia rectius, tum p. 174,8 et 176,3 plenam scripturam habeat, ubi nonimlla interciderunt in M. Sed fuerunt etiam loci iique praesertlm extrema hac collectione, ubi minus mihi probaretur eiusdem libri auctoritas. Magnam spem de codice G excitaverat Martinue (p. 189), cum inveniri in eo

16 XVI PRAEFATIO illa verba ecriberet quae p. 172,12 in reliqub desunt. Sed eam rem contra se habere cognovi, siquidem et illa ipsa verba et praeterea alia nonnulla omissa sunt in C. enim inde ab αεί (p. 172,11) verba scripta sunt:..# αει και πάντοτε επι τα Γ * Γ ρη. και το πρόσβαλε _ τοις ρη' Γ*' πόδες,γρ' μα' ων κα" Γ πόδες ρμ$' S η" «/ Sic ταντα Ergo cum et in his laboraret codicis scriptura nec in reliquis ullam propriam praestantiam habere videretur, post cap. 2 varietatem lectionis inde enotare desii. Denique quod Ambrosianum a Maio editum (N) non contuli nisl quibusdam de locis, si quid forte mentione dignum invenirem, eius rei causam exposui infra ρ. XXI. VI. Sexta pars Heronianarum reliquiarum in duobus libris (IG) inscripta est 'Ήρωνος περί μέτρων, in uno (Κ) 'Έρωνος στερεωμετρικά. Εχ his alterum probari non posse inde apparet quod etiam εμβαδομετρικά nonnulla in hac collectione insunt. Cuius hoc maxime proprium est quod spgmlis problematis Μίτρψις inscriptum reperitur. Ergo Μετρήσεις olim eam collectionem appellataid esse coniicio. Iam vero in Ms edendis quam rationem secutus sim, longa est disputatio, quam tum demum plenam proponere licebit, cum de origine, fide, argumento huius collectionis quaestio copiosior instituta crit. Nunc brcviter commemoro codici Κ in quibusdam problematis sine dubio primas tribuendas esse, sed eiusdem auctoritateni in aliis admodum exiguam videri; ac similiter libros I et G suas utrumque virtutee, eua vitia habere, ita ut minime ad totam collectionem una criticae artis ratio valeat, sed alia in aliis probleraatis, tamquam in diversis libris edendis, constituenda eit. VII. Librum qui geeponicue dicitur descripsi e G. Ac volui quidem adirc illum Vaticanum codicem unde huius Parisini scriptura repetita est; sed cum id etatim hoc tempore fieri non posset, satius duxi in praesentia Parisinum

17 PRAEFATIO XVII exemplum describere quam temere praeterire hunc librum geeponicum, qui non ultimum auctoritatie locum inter Heronianas reliquias obtineat. VIII. Infinitum paene laborem attulit mihi Heronia graviseimum illud theorema, quo areae triangularis mensura ex tribus lateribue efficitur. Quod etsl inter Heronis scripta geometrica non inveniebam, tamen non dubitandum esse existimavi, quin id ex eiusdem libro περί διόπτρας, cui medio est ab interpolatore quodam ineertum, inter has geometricas reliquias reciperem. Nam totum spectat ad demonstrationem geometricam, ac vero idem maximi est momenti ad omnem historiam mathematicorum, id quod alio loco uberius exposui 1 ). Eet Parisiis codex Gr chartaceus recentissimus (sec. XVI), qui continet 'Ήρωνος Άλεξανδρεως Πνευματικά et Βελοποιψικα' atque inde a fol. 79 eiusdem librum περ\ διόπτρας, de quo vide Martinum p. 88 ss. Hic fol. 107* 108* legitur mensura trianguli: Τρίγωνου δο$εισων των πλευρών ευρεΐν τό εμβαδόν etc. Quam particalam cum describere coepissem, mox cognovi tam multa obscure et corrupte in codice exarata esse, nt ea nisi pecaliari cura impensa multoque tempore consumpto sanari non poesent Quod otium quia Parieiis mihi non fuit concessum, tunc in praesentia omnes litterarum et compendiorum ductug quam accuratissime potui depinxi; postea vero Venturii libro adhibito 2 ) codicis Bcripturam emendare institui. Qua in re quot et qaantae difficultatea mihi obatitermt, quaa auperari poaae aemel atque iterum deaperarem, alienum eat dicere hoc loco; sed tandem aliquando eo perveni, ut omnibue acripturae vitiia sublatis genuinum splendorem restituerem praebtantieeimae Heronis demonstrationi. Ac primum, ut 1) Zeitschrift fiir MathemcUik u. Physik v. Schl'omilch t KoU u. Ccmtor. 9. Jahrgang p ) Giamb. Venturi, Commentarj sopra la storia e le teorie delt ottica. Tom. I. Bologna Her. geom. et stereom. JJ

18 XVHI PRAEFATIO par erat, notas et compendia quae inveniebara explicare studui. Minime haesitavi in V et Θ, trianguli et circuli notis; sed primum offendit κέντρον duobus locis ambigue scriptum. Nam quod 3 pro κέντρον exaratum est Έ, id opinor depravatum esse ex ea nota quam codex Gr. Par pag. 461 extr. habet, K\ h. e. KE. Altero autem loco ( 5) nota centri eadem est quae circuli, 0 ; uhi, postquam ex Euclide cognovi radium Graece dici τψ εκ κέντρου, verum facile restitui. Porro notam C apparuit ortam esse. ex 1C, b. e. initio vocabuli ίσος. Impeditissima autem omnium fuit nota 6 ; quam vix explicuiesem, nisi Heronem in omnibus Euclidis dicendi genus sequi animadvertissem. At ex Euclidis loquendi usu efficitur Heronem omnibus iilis locis nihil aliud scribere potuisse niei άρα. Neve quis offendat in sententia quae est 9: επεϊ ow ορ$η Ιστιν ϊκατέρα, h κύκλω αρα εστί etc.? ubi αρα in apodosi post επεί insolitum videatur; id ipsum plurimis locis scripsit Euclides. Denique notas et \ alteram εστί, alteram εσται significare facile apparet collatis inter se iis locis ubi hae notae inveniuntur. Quibue exploratis cum denique scripturam codicis legere didicissem, converti me ad emendanda verba a librariis misere corrupta. Ac cetera quidem facilius sanari poterant; at gravius vitium latere vidi in verbis επεϊ ουν άρα cet ( 9. 10). Hic Venturius, cum de codicis scriptura desperaret. suum ingenium secutus novam demonstrationis viam inierat; sed tamen ego paucis verbis additis. quae mathematica concludendi necessitas requirebat, verum. ut opinor, contextum Heronianae orationis restitui, multoque simpliciorem quam Venturius reddidi argumentationis formam. Sed ea hic explanare longum est, et feci id alio loco (ν. ρ. XVII adn. 1). Cetera quae paesim emendavi eiusmodi sunt, ut causas quibus quidque mutaverim non opus sit disertis verbis explicare. {'] IX. Scriptis Heronianis adiunxi Διδύμου Άλεξανδρέως

19 PRAEFATIO XIX μέτρα μαρμάρων και παντοίων ξύλων, Qui libellus quam originem habeat et quomodo ad hanc depravatam formam quae nunc exstat redactus sit, gravissima est quaestio, sed aliena a nostro instituto. Nunc enim satis esse ducimus contextum verborum e libris manu scriptis quam emendatissimum edidisse. Omnes autem codices quibus uei sumus derivati sunt e libro foedissimis iam mendis inquinato, atque ipsi nostrorum codicum librarii nonnulla sua quisque vitia addiderunt; sed omnino Β paullo praestare videtur ceteris. Verum etiam Μ et Ο quaedam habent propria, quae probanda sint contra Parisini auctoritatein. De Ambrosiano (N) certum iudicium fieri non potest, quippe quem a Maio indiligenter cditum esee appareat. Ubi igitur eius incuriae aperta fuit suspitionis causa, ibi Mai posuimus pro N; sed tamen etiam noniiulli ex iis locis, ubi codicie ipsius notam adscripsimus, dubitationem admittunt. X. Variae collectiones ex Herone Euclide aliisque in codicibus BCF continuo adscriptae sunt ad Heronis definitiones. Nec ipse terminus, ubi hae desinant, incipiant illae, proprie potest definiri. Nara aut extrema quae ego definitionibus adiunxi (cap ) referre licet ad has varias collectiones, aut quae duo prima capita earundem collectionum feci, ea forsitan quis malit adscripta esse ad extremas definltiones. Sed tamen equidem vel in hac ambiguitate certi quiddam secutus sum: quoad enim index qui definitionibus praemissus est congruit cum ipso contextu, eo usque definitiones ita perduxi ; nt extrema appendicis instar addita esse slgnificarem; quac autem eo loco sequuntur ubi index praenuntiat 'Ήρωνο; άρχψ των γεωμετρονμένων, quoniam hinc usque contextus in libris manu scriptis propagatus aperte repugnat indici, haec separatim posui ac tltulo variarum collectionum comprehendi. Incipiunt autem eae in Β fol. 29 a vers. 8, in F fol. 63 b vcrs. 5, desinunt medio capite 86 eo loco quem in adnotatione significavi. Codicem C non contuli. B*

20 XX PHAEFATIO In capitibus separandis. quoad fieri potuit, codicum auctoritatem eecutub sum; interdum tamen aut duas partes in codicibus segregataa coniunxi, quia idem continuaretur argumentum, aut ex uno capite duo feci, ubi diversae res reperirentur. Verum in hoc etiam genere aliquotiens dubitatio relinquebatur, cum ipse epitomarum auctor vel diversa non semel in unum contraxisse videretur. Procli locos a Martino (p. 410 ss.) secundum Barocii lihrum indicatos conquisivi in Hervagiana Procli editione, quo facto et ln his epitomis multa e Proclo, et apud Proclum plura etiam ex epitomis emendavi 1 ). Praeterea nonnullos IOCOB a Martino praeteritos indagavi; paucos tantum nondum inveni. quamobrem neininem qui illam e Hervagianam editionem noverit me vituperaturum esse confido. Ad nonnullab partes harum collectionum alia praeterea accedebant subsidia, ut ad caput 14 Damianus a Bartholino editus, ut codex Μ ad excerpta ex Anatolio, ut alia passim, quae singulis locis accurate adnotavi. Quae praeterea de his collectionibus dicenda sunt, ac videntur esse perquam multa, ea reiicio ad aliud tempus allamque scribendi occasionem. In fine huius libri habes indices copiosissimos, unde non solum, quae in his scriptls vocabula et dicendi genera inveniantur, eed etiam, id quod interdum non minoris momenti est, quae non inveniantur, perspici possit. Quod autem non in unum indicem omnia contuli, nemo mirabitur qui cognoverit, quam diversa pleraque ab Heronianis contineantur illa collectione variorum locorum ex Proclo aliisque excerptorum: quae ei inter Heroniana recepissem, hanc purae mathematicae dictionis speciem inconbulto turbavissem et inquinavissem. ' 1) Procli locos ex epitomis Parisinis emendatos proposui in Mus. Rhen. vol. XIX p

21 PRAEFATIO XXI Kestat ut eam Heronianorum aliorumque fragmentorum collectionem describam quam Maius sub Didymi titulo ex Ambrosiano codice (N) edidit (v. snpra ρ. IX. X). Quae explicabo secundum eos eectionum numeros quos Maius fecit: 1 13 sunt Didymi Alexandrini mensurae marmorum: vide nostri libri partem IX sunt tabulae Heronianae I et II (Metrol. scr. reil fr.4 et 5, p ) est Metrol. scr. fr. 95 (p. 300 ss.) ibidem fr. 81 (p. 257 ss.) est collectio stereometrieorum II sive nostri libri pars V. Sed desunt in Ν ea quae cap. 2,2 post διά μετρος της σφαίρας apud nos leguntur; incipit rursus scriptura Ambrosiani a verbis χολυμβη$ρας και φρέατος cet. (cap. 8). Hic ego Maii editionem non contuli nisi ad caput 41 Ευρεΐν ημάς πόδα cet.; reliqua duas ob causas omisi, primum quod Ambrosianum in omnibus mendis vidi congruere cum MB, multa autem praeterea vitiosa habere, deinde quia eundem minime accurate a Maio editum esse appareret, ita ut multis locis, essetne codicis an Maii scriptura, dubitarem. Sed tamen nonnulla quae mentione digna viderentur ad quosdam locos attuli ex N sunt Geouietriae capita (p. 127,12 130,23) Ibldem cap. 101,6 8 (p. 133,1 20) : vide scripturam codicis D post Geom. cap. 91, p. 122 adnot. III. 77: vide ibidem post cap. 101, p. 134 adnot.: c O λόγος (sic Ν pro "Ορος) κύκλου cet. usque ad εμβαδόν του κύκλου. 78: vide Geom. 102,1 (ρ. 134,4 7) : ibidem 102,4 10 (ρ. 134,15 135,30). 86: ibidem 103 (ρ. 136,5 11). Sequitur deinceps Πρόσοψη Πατρικίου λαμπρότατα θεωρήματα, ubi Maius novam nuraerorum seriem incipit. Sunt autem

22 IXU PRAEFATIO 1 3 usque ad verba 'Έρωνος μέτρησις eadem atque apud iios Geom. cap. 104 (p. 136,12 27). 3. Et από τίνος A ) θέλω σνστησασθαι τρίγωνον ισόπλευρον, ποιω ούτως* τριακοντάκις τό προβληθϊν εμβαδόν και των γινομένων λαβών μερίδα ιγ" τον Ιφ' ίαυτη [lege έαυτψ] πολνπλα^ σιασμόν της του τρίγωνου πλευράς είναι ηγούμαι* είτα τούτου τον τετραγωνισμόν ποιων σαφώς εχω τον αριθμόν της πλευράς τον ισοπλεύρου τρίγωνου, 4. Του αύτου. Ετι τρίγωνου ισοπλεύρου ημΐν προβεβλησθω κάθετος Ιχουσα μονάδας εξ προς τοις (τοΐς Μαϊ) κ'. εαν άπό ταύτης θέλγς εύρεΐν τό πόσον μιας εκάστης πλευράς, ποιω ούτως' την κάθετον αεί επ\ τα δύο* είτα των γινομένων μερίδα.ιγ" λαβών προστίθημι τοΐς κατά την κάθετον μονάσι* και ούτως άποφαίνωμαι την πλευρών του τρίγωνου, πόσων (ποσών Μαϊ) εστ) μονάδων. 5. Δοθείσης διαμέτρου του κύκλου ιγ' μονάδων, ει (είτα Μαϊ) από τούτου θελησομεν άψίδος εύρεΐν την βάσιν εχούσης κάθετον δ', πως ερούμεν τούτο; ποίησον τά ιγ' Ιφ' έαυτα' γίνεται ρξθ'' είτα εξελε από καθέτου κάθετον ήγουν από των θ' δ'* λοιπά ε'* ταύτα εφ' εαυτά κε'* ων εκβεβλημένων από των ρξθ' λοιπά ρμδ'* ων πλευρά τετραγωνική ιβ' τοσούτου η βάσις της άψίδος. ούτω ποίει, και ουκ αν άμάρτης. 6. Παντός τρίγωνου σκαληνου οξυγωνίου αι περ\ την όρθψ δύο πλευραι της λοιπής της ύποτεινούσης μείζονες είσιν εφ' ϊαυτάς πολυπλασιαζόμεναι. Conf. Geom. 3, Και παντός τρίγωνου σκαληνου άμβλυγωνίου αί περί την όρθην γωνίαν δύο πλευραϊ της λοιπής της υποτεινούσης ψτονές εισι πολυπλασιαζόμεναι προς εαυτάς. 8. Και παντός τρίγωνου ορθογωνίου αί περί την όρθην γωνίαν δύο πλευραϊ της λοιπής της υποτεινούσης ϊσαι (Τσαι Μαϊ) εϊσ)ν εφ' ϊαυτάς πολυπλασιαζόμεναι. Conf. Geom. 3,24 (ρ. 46,18). 9. Παντός τρίγωνου αι δυο πλευραι της λοιπής μείζονες εισι πάντη μεταλαμβανόμεναι. Vide ibid. ρ. 46,17. 1) Mai άπο τίνος et similia saepius, quae tacite correxi.

23 PRAKFATIO XXIII 10. Και παντός κύκλου η περίμετρος της διαμέτρου τριπλάσιος εστί καϊ εφέβδομος. Vide ibid. ρ. 46,21. Quae praeterea apud Maium leguntur (11 23), ea sunt Variarum collectionum capita Adnotanda autem hic videtur varia codicis Ν scriptura secundum paginas et versus naeae editionis. P. 264,26. ισοπλεύρου τρίγωνου ορθογωνίου Ν, ut BF. Ρ. 265,2. ιδιοποιία] είδοποιία Ν similiter ac Β 3. και ante ίτερότης idemque ante καλείται add. Ν 7. αυτοΐς] αυτω Ν 11. πυθανων Mai 12. το περιφερόγράμμα Ν, ut Β et F pr. m.; ceterum haec Mai non distinguit a prioribus 13. κύκλος ίσος εστί Ν 14. εκ] έκτος Ν, ut BF 15. Ή ό"ε... μετά... περίμετρος... TTJ βάσει sic 3fai 20. οτε Ν, ut F άμφότερον Ν Ρ. 266,3. τω] το Ν, ut BF 5. post Ισότητος lacunae notam ponit Mai 6. δια παντός η τριάς αυτή πεφυκεν om. Ν 8. τετραπλεύρων, έξης απάντων] και τετράπλευρων εξ ής άπαντα Ν 9. πέρατι] παρά τι Ή post απειρία lacunae notam habet Mai 12. οσα δ\ ασύμμετρα om. Ν; idem pro αλο>>ά εισι habet αλο^α και αρρψα λίγεται εϊσ\. δε 13. Το ρητον ΐε}/ε3 ος καί αλο/ον Ν 14. νοούμενα Ν συγκρινόμενα Ν, ut BF 16. post Ιεγεται Ν add. οσα #έ αλληλοις ασύμμετρα, ταύτα άλογα προς άλληλα λέγεται 18. συμμετρίαν Ν, ut 2)α 20. τε oni. Ν; a Φύσει novum caput incipit Mai 22. μέτρου Ν 26. ηλε/χβ-η] ελέχθη Ν, ut 2>α. Ρ. 267,3. της τετραγωνικής πλευράς Ν 5. ουν] αυ Ν 6. η πλευρά] τη πλευρά Ν, ut BF 7. τουτέστιν άλόγου\ τουτέστί λόγου Ν, ut BF 9. μονάδων] μερίδων Ν 10. αυτί)] αυτής Ν, ut BF Ώα 11. του'τψ] τούτων Ν, ut BF 13. και τα του'τω] κατα τούτων Ν, ut Β et partim F d'] Ν 14. τω απο ρητής κυβω] το άπό ρψης κύβης Ν peiue etiam quam BF 15. τω άπό ρητής τετραγωνω] το άπό ρητής κύβης τετράγωνον Ν, ut BF, nisi quod insuper habet interpolatum κυ'βης 16. ρητή άσύμμετρον] ρητην άπο-

24 XXIV PRAEFATIO συμμετρον Ν, ut BF 17. συμμετρίας Ν, ut BF 18. αϊ post αύται om. Ν, ut BF απ αυτών] άπαντα Ν 19. Ιτφας #1 usque ad αλληλοις om. Ν, ut Β, ac tum pro γ habet εγη, ut BF. Ρ. 268,5. ούτος] ούτως Ν, ut Β 6. ρητάς] ρψψ Ν 7. πηχυαίας] π^χεως Μα% έκα'στην] έκαστη Ν 8. ό^εν] πό^εν Ν, ut BF Ώα 9. γνωρίμψ] γνωρίμων Ν, ut BF 16. ποία σχέσεις] pro his verbie quae ego seclusi Ν rectius habere videtur αλλα των ομογενών εστί ποια (ποία Jfai) σχεσις; sed tamen nominativi qui sequuntur γραμμή etc. cum Ms non conveniunt 20. αϊ έξης] και έξης Ν 21. εχωσιν] εχουσιν Ν, ut BF Da 22. μη ταΐς] μήτε Ν 24. τω] του Ν, ut reliqui συνεχείς Ν, ut Β et F pr. m.; sed solus Ν etiam όρχεις η' alterum] β' Ν.

25 I. HEfiONIS BEFOTTIOIES NOIDMJM GEOMETIIAE. "Είρωνος οροί των γεωμετρίας ονομάτων.. α!. Ύί Ιο-τι σημεΐον; β'. Τι γραμμή; 5 /. Τίνες αϊ των γραμμών διαφοραί; δ'. Ύί Ιστιν ευθεία γραμμή; ε'. Τίνες α! κυκλικαϊ γραμμαί; ς*. Τίνες αί καμπυλαι γραμμαί; ζ\ Τίνες af ελικοειδείς γραμμαί; 10 η'. Περί Ιπιφανείας θ'. Ύί Ιστιν ίπίπεδος επιφάνεια; /. Τίς η ουκ επίπεδος επιφάνεια; ια\.περί στέρεου σώματος.. ιβ'. Περί γωνίας και κεχλασμίνης γραμμής. 15 ι/ Τίνες αί }/ενικαί των ycnviwv ίιαφοραί; ιό". Τί Ιοτι κοινώς ίπίπεδος γωνία; ιε'. Τίς η επίπεδος εύ^ηί^ραμμος ywia; ις-'. Τίνες αί των ευθυγράμμων γωνιών αιαφοραί; ιζ'. Τίς ή ορβ-ή ywvia; 20 ir\. Τίς η οξεία γωνία; 3. Numeri singulis titulis praefixi Ii FBC inde ι χς' variis modis ita turbati sunt, ut nec ad yeram rationem nec inter se conveniant. Nos eum numerorum ordinem restituimus quem infra in ipso contextu operis Heroniani habet Ψ 5. τίνοσ et γραμμάτων Β 9. iltxotota ttfnv] #i F 12. ίπίπαιδοα Β 14. xal post χεχλασμένης FBC 15. τλ>οσ Β 16. Ιπίπαιδοσ 1, idem vers. 17 Her. geom. et ttereom. 1

26 2 HERONIS ιθ'. Τις η αμβλεία γωνία; κ'. Πως Ιχουσι προς άλληλας αϊ ευθύγραμμοι γωνίαι; κα'. κβ'. f/ Ort 19 γωνία καϊ η μονάς και τό νυν ομοίως εχουσιν. Περί στέρεας γωνίας. κ/. Περί σχήματος. 5 κ#\ Τίνες οι των σχημάτων οροί; κε'. Τίνες αι γενικαΐ των σχημάτων διαφοραί; κς. Τίνες αι των επιπέδων σχημάτων διαφοραί; κζ'. Περί άσυνθέτσυ επιπέδου σχήματος, ο Ιστι κύκλος, κη'. Περί διαμέτρου. 10 λ'. κθ'. Περί των εν τοΐς επιπέδοις εξ άνομογενων συνθέτων περιφερειών σχημάτων, Τί εστίν αψίς;... Τι ίστι τμήμα κύκλου τό μείζον; ων τί εστίν ημικύκλιον. λα'. Τί -εστί κοινώς τμήμα κύκλου; 15 λβ'. Τις ή εν τμηματι κύκλου γωνία; λ/. Τί ICTTI τομεύς κύκλου; λδ\ Περί των εκ ίυο επιφερειών επιπέδων σχημάτων καϊ λοιπών, τουτέστι κυρτής και κοίλης περιφερείας. λε'. Τί εστί μηνίσκος; 20 λς-'. Τί εστί στεφάνη; λζ'. Τί εστί πέλεκυς; λη'. Τίνες εκ των εν τοΐς επιπέδοις ευθυγράμμων σχημάτων διαφοραί; λθ'. Τί εστί τρίγωνον; 25 μ'. Τίνα των.τρίγωνων ειδη και 7roVa; μα!. Τί τό ισόπλευρον; 2. ξ^ει Β ^ωνί«ι] γραμμαϊ F, om. BC 6. οί\ al Β, idem et suprascr. ol F 8. bic titntns abest a BC 9. επιπέδου F et contextus, επιφανείας BC 11. περί τ^σ Ινοσ (in marg. Ιντόσ) επιφανείας πέδοις, ίξανομογενών Β, περί των & το* (vel τος ambifno compendio scriptam) ίπιφανίας πέδοις ίξανομογενών C 12. ων] ω BC, jjyow F 13. άψίς C 14. Hc titulus omisssus est in F et infra in contextu 17. τομείς &] li/ F, om. BC περιφερειών σχημάτων επιπέδων F Ιπιπαίδων Β 19. περί ante κυρτής add. C κυρτής χαϊ] της F xal post xoftq? add. F 22. πέΐεχισ Β 23. χ] αϊ BC έν τογς] <ατ«ι)γογσ Β ευθυγράμμων οm. F 26. kune titulum om. BC

27 DEFIWTIONfiS. ' 3 μβ'. Τί τό Ισοσκελές; μγ'. Τί το σκαλψόν; μδ'. Τί το όρθογώνιον; με'. Τί το οξυ/ώιον; 5 ρς-'. Τί το άμβλυγώνιον; ρζ'. Τρι/ώνων ιδιότητες. μη. Περί τετραπλεύρων σχημάτων, τί ίση τετράπλευρον ίπίπεδον; jub*'.' Τίνες αί των τετράπλευρων διαφοραί; 10 /. Τίνα τα τετράγωνα; να'. Τίνα τα ίτερομηκη; νβ'. Ύί ρόμβοι; νγ'. Τί ρομβοειδη; νδ'. Τίνα τά παραλληλόγραμμα; 15 νε'. Περί παραλληλογράμμων ορθογωνίων. νς-'. Τίς ο εν παραλληλογράμμψ γνωμών; ν ζ Τ ί Ιστι γνωμών κοινώς. νη'. Τί ε<ττι τραπέζιον; νθ'. Τίνα τά τραπέζια; 20 ξ' Τίνα τά τραπεζοειδή; ξα'. Τί τραπέζιον ισοσκελές; ξβ'. Τί τραπέζιον σκαλψόν; ξ/. Τίνα αρα τά πολύπλευρα επίπεδα; ξδ*. Περί των εν τογς επιπέδοις ευθυγράμμων καθ* έκαστα λε- 25 γομένων, ογον τί Ιοτι βα'<πς; ξε'. Τί εστί -πλευρά; ξς-'. Τί έστι δια/ώνιος; ξζ'. Τί εσ-τι κάθετος; ξη'. Τί Ιστι κάθετος προς ορ3 α'ς; 30 ξ3^. Τίνες είσί παράλληλοι γραμμαί; ο\ Τίνες ού παράλληλοι εύ^ειαι; οα'. Τί Ιστι τρίγωνου υψος; 10. τα om. F 11. τά] τε F 13. hunc titulum oin, F 14. r«om. BC 23. αρα om. BG 24. xa '] xal FBC 25. οίον] ορών Β, ορον C 30. παράλληλοι γραμμαί] παραλληλόγραμμοι F, εύ&είαι παραλληλογράμμων BC 31. ού] cit»u«* BC l*

28 4 HERONIS οβ'. Τίνα των επιπέδων σχημάτων συμπλψοΐ τον του επιπέδου τόπον; ογ. * Ερμηνεία, των στερεομετρουμένων. Τίνες των εν τοις στερεοΐς σχήμασι [των] επιφανειών διαφοραί; 5 οδ'. Τίνες εν τοις στερεοΐς σχήμασι γραμμών διαφοραί; οε'. Περί σφαίρας, άσυνθέτου στερεού σώματος, καϊ σφαιρικής επιφερείας. ος\ Τί κέντρον σφαίρας; οζ', Ύί αξων σφαίρας; 10 οη'. Ύί εστί πόλος; οθ*. Ύί κύκλος h σφαίρα; π 9. Ύί κύκλου πόλος Ιπ\ σφαίρας; πα\ ' Οτι των στέρεων ίσοπεριμέτρων σχημάτων μείζων η σφαίρα, πβ'. Μερί των εξ ανομοιογενών συνθέτων στέρεων σχημάτων. 15 ι κώνος; π/ Ύί βάσις κώνου; πδ\ Ύί κορυφή κώνου; πε\ Ύί αξων κώνου; πς. Ύίς [ο] ισοσκελής κώνος; 20 πζ'. Ύί κώνος σκαληνός; πη\ Ύί ορθογώνιος κώνος; 7τ3*'. Τί όξυγώνιος κώνος; Τί άμβλυγώνιος κώνος; Qa'. Ύί κόλουρος κώνος; 25 β'. Τί επιφάνεια κώνου; /. Τί τομή κοίνου; ίπερί κυλίνδρου άξονος και βάσεως αύτου και τομής κυλίνδρου. 1. τό>] ^άρ Β 2. τόπον Β 3. έρμηνεΐαι 1C 6. τώ>> ante ly, idemque ante γραμμών add. BC 7. ϋυν&έτου F σφεριχής Β 11. 7Y iroloff ly σφαίρα BC 13. hunc titulum omisit F σφαίρα Β 14. οτι τό ατίρώψ Ισοπλεύρων BC μει ω Β 15. άνομογενών BC post σχημάτων add. ovro»? BG 16. ΙΙΪΓΙ post 7Υ add. Β 17. ΓΙ om. F 19. hunc titulum om. F 20. ό om. F ΙοοσχεΙεσ BC 21. τ/ς ό σχαλ^νό*- atwyof BC Tft BC 26. hunc titulom om. F 28. χυχλίδρου Β (scriptura in C legi nequibat) αξων ο ς FBC αάτου xal βάσεως F

29 DEFINITIONES. 5 Περί τομής κοινώς. 5 ρ' ρα'. ρβ'. 10 ργ. pd'. ρε'. ργ'- ρζ' 15 ρη'. ρ&. ρι'. ρια!. 20" 'ρφ'. ριγ'. pii f. ριε'. ρις*. 25 ριζ'. ριη. ριθ'. ρκ'. ρκα'. Περί των εκ δυο περιφερειών στέρεων σχημάτων, σπείρας ήτοι κρίκου. Τίνες αί των ευθυγράμμων στερεών σχημάτων διαφοραί; Τί εστί πυραμίς; Τί εστίν εϊχοσάεδρον; Περί όχταέδρου* Τί Ιστι δωδεκάεδρον; Τί ιστι κύβος; Τί Ιστι πρίσματα; Τίνα τών σχημάτων ουτε πυραμίδες ουτε πρίσματα; Τίνα δϊ παραλληλόγραμμα πρίσματα; Τίνα τά παραλληλεπίπεδα; Τίς η εν στερεψ κάθετος; Τίνα τά παραλληλόπλευρα ορθογώνια πρίσματα,.τίνα δϊ ουκ ορθογώνια; Τί Ιστι κύβος; Τί Ιστι δοκός; Τί Ιστι πλινθίς; Τί εστί σφηνίσκος; Τίνες και ποσαι εν τοις σχημασιν επαφαί; Περί ϊσων και ομοίων σχημάτων. Περί ϊσων γραμμών. Περί ϊσων και άντιπεπονβ-ότων σχημάτων. Περί του εν ρε^έ^εσιν απείρου. Περί του εν ρε^έ^εσι μέρους. Περί πολλαπλασίου. Περί της κατά μεγέθη αναλογίας. Τίνα λόγον εχει προς άλληλα τά μεγέθη; 1. χοινησ F 2. Ι* μ. BC σ\5ο] jf F 6. είχοσάί(γρο>>] χύ/9ος BC 7. 7Υ Itfrty δχτάεδρον BC 9. xi5/so$] είχοσάεδρον BC, qui addant titulum: οτ«yrlijy το5 δωδεχαέδρου τά #' loyoy ξ^ουσ* προ την σφαΐραν 10. πρίσμα F 11. είσ/ν post πρίσματα add. BC ερΙ παρ αλληλογράμμων πρισμάτων et 1ι marg.?0α> ττ«ρ«11ι?1θλγΐ«%ι»ΐ' F 13. immo παράλληλα ϊπίπεδα coll. cap hunc titulom om. F 19. πλιν&οσ Β 20. φηνίσχοσ BC 21. τίνων BC Ιπαφίαι Β, ίττα^φ'αι C 23. Ιοογραμμων BC μεγέ&ει BC

30 s HERONIS DEFINITIOISES. ρκβτίνα τα εν τω αυτω λόγω μεγέθη εστίν, ρκγ'. Διαφόρων μεγεθών αναλογίαι. ρκδ'. Τίνα τά ομόλογα μεγέθη; ρκε'. Περί της εν τοις μεγέθεσι των λόγων διαφοράς, ρκς'. Περί με/ε^ων συμμέτρων καϊ ασύμμετρων, ρκζ'. Περί ευθειών συμμέτρων και ασύμμετρων, ρκη. Τίνα μέρη των εν τογς μεγέθεσι μετρήσεων καταμετρονντα τά ολα; ρκ3-'. Τί των είρημένων έκαστο ν δύναται; Ευθυμετρικα. Έμβαδομετρικά. r Ηρωνος α'ρχη των γεωμετρουμένων. Είδη της μετρήσεως πέντε. Κύκλων θεωρήματα τέσσαρα. "Είρωνος εισαγωγαΐ των γεωμετρουμένων. 1. τα om. F 2. διαφόρων μεγε&ών αναλογία et in marg. ftfmff λογίαι F, όίαφοραϊ μεγε&ών αναλόγως BC 3. ό/uoxoya] «Xoyα F 5. ασύμμετρων] εύ&υμέτρων Β 7. μεγί&εσι] μέρεσι BC μετρίσεων Β 13. πέντε] ε' F 14. τέσσαρα] δ' FC 15. Είσαγωγαϊ "Ηρωνος F, qni addit: (>λ' ΛιαφοραΙ μεγε&ών αναλόγων, ρλα' Τίνα τά ομόλογα μεγέ&η; ρλβ' Περί της ίν τοις μεγέ&εσι των γραμμών διαφοράς Του πίναχος τέλος m fioe add. Β

31 [Και τά μέν προ της γεωμετρικής στοιχειώσεως τβχγο- 1 λογουμενα υπογράφων σοι και υποτυπούμενος, ώς i%m μάλιστα συντόμως, Διονύσιε λαμπρότατε, τήν τε αρχήν και ττ)ν ολην σύνταξιν ποιησομαι πατά την του Εύκλείδου του 5 στοιχειωτου της h γεωμετρία θεωρίας διδασκαλίαν. οϊμαι γαρ ούτως ου μόνον τάς εκείνον πραγματείας ενσυνάπτους %σεσ9αί σοι, αλλά και πλείστας αλλάς των είς γεωμετρίον ανηκόντων, αρξομαι τοίνυν άπό σημείου.] α'. Περί σημείου Σημεϊόν έστιν ου μέρος ου&έν η πέρας όδιάστατον η πέρας γραμμών, πέφυκε δέ διάνοια μόνη λοιπόν είναι ώσανει άμερές τι και άμέγε9ες τυγχάνον* [τοιούτον ουν αυτό φασιν είναι οϊον έν χρόνψ τό ένεστός και οίον μονάδα 9-έσιν εχονσαν* 8τι μεν ουν τ ουσία ταντον τ μονάδι 15 αδιαίρετα γαρ αμφω και ασώματα και αμέριστα τ δέ επιφάνεια και τ σχέσει διαφέρει- ή μέν γάρ μονάς άρχή άρι&μου, τό δέ σημεΐον της γεωμετρουμένης ουσίας αρχή.] 9 Αρχή «H κατά εκθέσω, ουχ ώς μέρος ον της γραμμής, ώς του αριθμού μέρος ή μονάς, προεπινοονμένου &1 αύτου κινηθέντος 2. υπόγραφαν Β, idem C, sed ω correctam 3. xal την ολην om. Β 6. πραγματείας] δ ιδ ασχολίας F ενσυνάπτους C, sed ευ a sec. m., άαυνάπτονς F, συναπτούς Β 11. διανοία μόνη BC λοιπόν] ίπίλψ πτον Ώα 12. τι] τε C 14. ο τι F οτι μίν ουν om. Β η ουσία F ταύτα Β 15. χαϊ ασώματα post αμέριστα babet F 16. δηλον post διαφέρει add. Όαι ege idem intercidisse iodicaren post μονάδι, si gemiinue esset kcue 17. BC 18. ον] «ν libri 19. προνόουμένου Β αυτοί)] αυτή; FC

32 8 HERONIS γαρ η μάλλον νοηθέντος εν ρνσει νοείται γραμμή, οτε σημεγα άρχη εστί )/ραρμ%, επιφάνεια δ\ στέρεου σώματος. 3 H«fi γραμμής. Γραμμή δέ εστι μήκος άπλατές nmi αβαθές, η τό πρώ-. τον iv μεγέ9ει την ύπόστασιν λαμβάνον, η το ε\ όιάστατόν 5 f«nml διαίρετον γίνεται, δέ σημείου ξυέντος άνωθεν κάτω εννοιφ tjj κατά την συνέχειαν, περιέχεται τε καί περατονται» σημείοις, πέρας επιφανείας αυτή γενομένη, λέγοιτο δέ αν είναι γραμμή τό διαιρούν από. της σκιάς τήν ήλιακήν ακτίνα, η από τον πεφωτισμένου μέρους τήν σκιάν, και $ν ίο ιματίφ ώς έν συνέχει νοονμένψ τό χωρίζον τήν πορφυραν 3 από του έρίου και τό εριον από της πορφύρας, ήδη δέ καν τί} συνη&είφ της γραμμής εννοιαν εχομεν ώς μήκος μόνον ίχούσης, ουκέτι δέ πλάτος η βά&ος. λέγομεν γουν εις τοίχος Ιστι καθ 5 υπό&εσιν πηχών ρ', ουκέτι αποβλέποντες 15 εις τό πλάτος η τό πάχος* η οδός σταδίων ν 9, τό μήκος μόνον, ουκέτι δέ και τό πλάτος αυτών πολυπραγμονονντες ώς γραμμικήν ήμΐν είναι και τήν τοιαντην έξαρί9μησιν. Αυτίκα καί ευ3τ;μετρική καλείται. 4 γ'. Τίνες αι τών γραμμών διαφοραί; 20 Τών γραμμών αι μέν είσιν εν&εϊαι, αι. δέ ου- και τών μέν εν&ειών αι μέν εισι κυκλικοί περιφέρεια ι ονομαζόμενοι, άί δέ ελνχοειδεϊς, αϊ δέ καμπύλαι. 5 δ'. Τις ευ&εΐα γραμμή; Ευ&εϊα μέν ουν γραμμή εστίν ήτις εξ Ισου τοΐς έπ 25 αυτής σημείοις κείται όρ&ή ουσα και οίον έπ* άκρον τεταμένη έπι τά πέρατα* ήτις δύο δο&έντων σημείων ή μεταξύ 1. γραμμήσ libri 2. αημεϊον F 1ι marg., sed alienum est corrigere auctorem haius scholii, qui alia quoque pessime scripserit 5. λαμβάνων BC 7. περατοντε Β 8. αύτη Β πορφυραν et πορφύρας libri 13 χαν F, χαν BC αυνε&εία Β 15. είς BC 16. i) (ante όσ*όί) F in marg., 17 rel. 20. διαφοραί] ευ&εΐαι BC 25. foov Β 26. αυτοί; libri, sed F in marg. Ijt* «tk% αημείοις om. BC τεταμμένη libri

33 DEFINTTIONES. 9 ελαχίστη έστϊ των τά αυτά κέρατα έχουσών γραμμών και ης πάντα τά μέρη πάοι τοις μέρεσι παντοίως έφαρμόζειν πέφυκε' παί των περάτων μενόντων καϊ αυτή μένουσα, οίον έν τψ αυτψ έπιπέδψ στρεφόμενη και περί τά αυτά πέρατα 5 τον αυτόν αεί τόπον έχουσα, ουτε δέ μία ευθεία συτε δυο σχήμα τελουσιν. ε'. Τίνες αϊ πνπλιπαι γραμμαί; 6 Κυκλικαί γραμμαί εϊσιν οσαι περί ϊν σημεΐον περιφερώς έπ 3 άκρον τεταμέναι η κύκλους ή μέρη κύκλων αποτελώ λοϋσι, μόναι των άλλων γραμμών σχήματος ουσαι ποιητικαί. ς'. Τίνες αϊ καμπύλαι γραμμαί; 1 Των δέ καμπύλων γραμμών εστι μέντοι πλήθος άπειρον, αϊ μέν γάρ έπί τά αυτά μέρη τά κοίλα εχουσιν, αϊ δέ όυ. έπί τά αυτά μέν ουν κοίλη γραμμή έστιν, οταν δύο 15 σημείων ληφθέντων αυτής δποιωνουν ή τά σημεία έπιζευγνύουσα ευθεία ήτοι κατ 3 αυτής πίπτί] τής γραμμής, ή εντός, έκτος δέ μηδέποτε. ουκ έπί τά αυτά μέρη κοίλη γραμμή έστιν ή ουχ ούτως έχουσα. ζ'. Τίνες αϊ ελικοειδείς γραμμαί; 8 20 "Ελιξ δέ γραμμή έστιν εν έπιπέδψ μέν, έάν ευθείας μενούσης του ετέρου πέρατος και κινούμενης έν τψ έπιπέδψ, $ως αν εις τό αυτό πάλιν αποκατασταθώ, φέρηταί τι σημεΐον άπό του μένοντος πέρατος δμου άρξάμενον τή ευθεία, και ή μέν από ταύτης τής ευθείας γινομένη γραμμή κύκλος 25 εσται, ή δέ άπό του τής ευθείας φερομένης σημείου λιξ καλείται. Έάν παραλληλογράμμου όρθογώνου μενούσης μιας πλεν Οάχιστος libri, corr. Ώα Ιστϊν BC 2. ης Ώα, είς libri 6. σχήματα F 8. f ΙσΙ BC περιφερών Β 12. μέντοι] μίν το C 15. σχηφ&έντων Β όποιονουν C 16. πίπτει libri 17. χοίλη om. Β 18. ovx FB, om. C, sed suprascr. rec. m. 22. αν omissom ii liiris addidi collato cap. 22 extr. 24. γινομένη] χινουμένη F χύχλος] χοιλή F 25. του om. Β φερομένη F 27. ορθογωνίου F in marg.

34 10 HERONTS ρ&ς τών περί τήν ορΰήν γωνίαν περιενεχ&έντων τό μέν παραλληλόγραμμα* είς τό αυτό πάλιν άποκαταστα&ή ο&εν ήρξατο φέρεϋ&αι, αμα δέ νφ παραλλήλογράμμψ σημεϊόν τι φέρηται κατ* αυτής τής μενονσης παραλλήλου άρξάμενσν από του ετέρου πέρατος, τό μέν συν περιληφ&έν οχήμα υπό 5 τής του παραϊληϊλγράμμοίό κινήσεως καλείται κύλινδρος, ή δέ υπό του φερομένου σημείου γραμμή γίνεται ελιξ, ης παν μέρος έπί παν εφαρμόζει, ΰταν έπί τά αυτά μέρη τά κοίλα εχΐ]. 9 η'. " Περί επιφανείας. ίο Επιφάνεια εστίν ο μήκος και πλάτος μόνον έχει* ή ' πέρας σώματος και τόπου' ή τό έπί δύο διάστατον αβαθέςή τό παντός στέρεου τε και επιπέδου σχήματος κατά δυο διαστάσεις μήκους καί πλάτους επιφαινόμενοι πέρας, γίνεται δέ ξύσει υπό γραμμής κατά πλάτος από δεξιών έπ* 15 αριστερά φεούσης* και νοόίτ αν είναι επιφάνεια πάσα σκιά καί πάσα χρόα, κα&ό καί χρόας έκάλουν οι Πυθαγόρειοι τάς επιφανείας, νοοιτο καί παθό μίγνυται δ αήρ τή γ ή αλλψ στερεψ σώματι, ή ό αήρ ϋδατι } η τό νδωρ ποτηρίψ η αλλψ τινί δοχείψ Τ ίνες αί των επιφανειών γενικαϊ διάφορα) η τις επίπεδος επιφάνεια; Των δϊ επιφανειών αί μεν Ιπίπεδοι καλούνται, αί δϊ ου. 11 θ'. Τί έστιν επίπεδος επιφάνεια; Επίπεδος επιφάνεια έστιν ήτις εξ ίσον ταϊς έφ' Ιαν- 25 τής ευθείαις κείται ορθή ουσα άποτεταμένη * ης έπειδάν 2. άποχατεστα&% F, άπεχαιαατά&η Β, idem C, sed tertia littera non comparet 3. αμμα F 5. άπο Β 9. ϊχει et suprascr. 5 F 12. διαστατον BC (sie etiam infra), tiiaatag" F άβα& ς] μέγεθος Da 16. $εούύης] ρνσησ Β, νϋις F, ρνηϋις C, φνήόεις Όα, φνείύης Λ νοεΐτ* αν Hiri, νοείται αν Ώα 17. χα&' ο BC πν&αγόριοι BC 18. χα&' ο BC 20. δοχίφ F 21. numernm ante titnlum οη. libri omnes γενιχαϊ] γινόμεναι F 23. om. Du 25. αυτής F 26. άποτεταμμένη C ης] ην libri

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Κείμενο: Sulla, occupata urbe, senatum armatus coegerat ut G. Marius quam celerrime hostis iudicaretur. Cuius voluntati nemo obviam ire audebat; solus Quintus Mucius

Διαβάστε περισσότερα

Πούλιος Κ. - Καλαϊτζίδου Φ. 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 2. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. cum(αιτιολογικός)

Πούλιος Κ. - Καλαϊτζίδου Φ. 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 2. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. cum(αιτιολογικός) 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Εισάγονται: quod-quia-quoniam cum(αιτιολογικός) Eκφέρονται: α. Με οριστική όταν η αιτιολογία είναι αντικειμενικά αποδεκτή. β. Με υποτακτική: όταν η αιτιολογία είναι υποκειμενική.(τηρείται

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ *** Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ι ΑΓ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ *** Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ι ΑΓ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ *** Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ [Α] ΚΕΙΜΕΝΟ Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam absens dictator est factus;

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Γεωμετρικές έννοιες

Βασικές Γεωμετρικές έννοιες Βασικές Γεωμετρικές έννοιες Σημείο Με την άκρη του μολυβιού μου ακουμπώντας την σε ένα κομμάτι χαρτί αφήνω ένα σημάδι το οποίο το λέω σημείο. Το σημείο το δίνω όνομα γράφοντας πάνω απ αυτό ένα κεφαλαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 21 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ Λέγεται το αίτιο που εντοπίζεται σε εξωτερικές καταστάσεις, όχι σε ψυχικές συγκινήσεις και συναισθήματα. Εκφράζεται: α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Μια παράσταση που περιέχει πράξεις με μεταβλητές (γράμματα) και αριθμούς καλείται αλγεβρική, όπως για παράδειγμα η : 2x+3y-8

ΘΕΩΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Μια παράσταση που περιέχει πράξεις με μεταβλητές (γράμματα) και αριθμούς καλείται αλγεβρική, όπως για παράδειγμα η : 2x+3y-8 ΘΕΩΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Άλγεβρα 1 ο Κεφάλαιο 1. Τι ονομάζουμε αριθμητική και τι αλγεβρική παράσταση; Να δώσετε από ένα παράδειγμα. Μια παράσταση που περιέχει πράξεις με αριθμούς, καλείται αριθμητική παράσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κεφάλαιο 9ο: Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος»

ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κεφάλαιο 9ο: Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος» ΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΥΚΕΙΟΥ Κεφάλαιο 9ο: ΜΕΤΡΙΚΕ ΧΕΕΙ Ερωτήσεις του τύπου «ωστό-άθος» Να χαρακτηρίσετε με (σωστό) ή (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις. 1. * Αν σε τρίγωνο ΑΒ ισχύει ΑΒ = Α + Β, τότε το τρίγωνο είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Να μεταφράσετε στην κόλλα σας τα αποσπάσματα Β, Γ και Δ. Α.Brenno duce Galli, apud Aliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Να σηµειώσετε το σωστό (Σ) ή το λάθος (Λ) στους παρακάτω ισχυρισµούς:. Αν ΑΒ + ΒΓ = ΑΓ, τότε τα σηµεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά.. Αν α = β, τότε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ARIST0TELIS MAGNA MOKALIA.

ARIST0TELIS MAGNA MOKALIA. ARIST0TELIS QUAE FERUNTUR MAGNA MOKALIA. RECOGNOVIT FRANCISCUS SUSEMIHL. m LIPSIAE IN AEDIBUS B. G. TEUBNERI. MDCCCLXXXIII. IilPSIAE: TTPIS Β. G. TEUBNERI. HENRICO IACKSONI ET HENRICO OMONTO D. D. D. EDITOR,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Τα αξιώματα είναι προτάσεις που δεχόμαστε ως αληθείς, χωρίς απόδειξη: Από δύο σημεία διέρχεται μοναδική ευθεία. Για κάθε ευθεία υπάρχει τουλάχιστον ένα σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος )

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος ) ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος ) Ερωτήσεις Θεωρίας Να βρείτε στην αντίστοιχη σελίδα του σχολικού σας βιβλίου το ζητούμενο της κάθε ερώτησης που δίνεται παρακάτω και να το γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

1. ** Σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ µε κορυφή το Α, έχουµε ΒΓ = 4 cm και ΑΒ = 7 cm. Να υπολογίσετε: ii. Το ύψος ΒΚ

1. ** Σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ µε κορυφή το Α, έχουµε ΒΓ = 4 cm και ΑΒ = 7 cm. Να υπολογίσετε: ii. Το ύψος ΒΚ Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. ** Σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ µε κορυφή το Α, έχουµε ΒΓ = 4 cm και ΑΒ = 7 cm. Να υπολογίσετε: i. Το ύψος ΑΗ ii. Το ύψος ΒΚ. ** Σε ένα τετράγωνο ΑΒΓ ισχύει ΑΒ + ΑΓ = +. Να υπολογίσετε:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΟΡΙΣΜΟΙ Ευθύγραμμο τμήμα είναι το κομμάτι της ευθείας που έχει αρχή και τέλος. Ημιευθεια Είναι το κομμάτι της ευθείας που έχει αρχή αλλά όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Τι είναι ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ; Πώς ονομάζονται τα σημεία Α και Β; 1 ος ορισμός : Είναι η «ίσια» γραμμή που ενώνει τα δύο σημεία Α και Β. 2 ος ορισμός : Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: solus Quintus Mucius Scaevola augur de hac re interrogatus sententiam dicere noluit. Quin etiam cum Sulla minitans ei

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΓΩΝΙΕΣ - ΚΥΚΛΟΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΓΩΝΙΕΣ - ΚΥΚΛΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΓΩΝΙΕΣ - ΚΥΚΛΟΣ 1. Απόσταση δύο σηµείων Α και Β είναι το µήκος του ευθύγραµµου τµήµατος που τα ενώνει. 2. Γωνία είναι το µέρος του επιπέδου που βρίσκεται µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις θεωρίας για τα Μαθηματικά Γ γυμνασίου

Ερωτήσεις θεωρίας για τα Μαθηματικά Γ γυμνασίου Ερωτήσεις θεωρίας για τα Μαθηματικά Γ γυμνασίου Άλγεβρα 1.1 Β : Δυνάμεις πραγματικών αριθμών. 1. Πως ορίζεται η δύναμη ενός πραγματικού αριθμού ; Η δύναμη με βάση έναν πραγματικό αριθμό α και εκθέτη ένα

Διαβάστε περισσότερα

Στο ρόµο Για Τις Πανελλαδικές

Στο ρόµο Για Τις Πανελλαδικές Στο ρόµο Για Τις Πανελλαδικές Η εφηµερίδα µας σε συνεργασία µε το Φροντιστήριο «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» από την Πέµπτη 19/2/2004 και κάθε Πέµπτη θα δηµοσιεύει προτεινόµενα θέµατα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις µε

Διαβάστε περισσότερα

βοήθεια ευθείας και κύκλου. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για την παρεμβολή δύο μέσων αναλόγων η οποία απαιτεί τη χρησιμοποίηση διαφορετικών 2

βοήθεια ευθείας και κύκλου. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για την παρεμβολή δύο μέσων αναλόγων η οποία απαιτεί τη χρησιμοποίηση διαφορετικών 2 3 ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ Εισαγωγή Η μελέτη της έλλειψης, της παραβολής και της υπερβολής από τους Αρχαίους Έλληνες μαθηματικούς φαίνεται ότι είχε αφετηρία τη σχέση αυτών των καμπύλων με ορισμένα προβλήματα γεωμετρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων Ώθησης 1 Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ A1. ΚΕΙΜΕΝΟ Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Omnia sunt misera in bellis

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Η ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Η ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Γενικευμένη Γεωμετρία, που θα αναπτύξουμε στα παρακάτω κεφάλαια, είναι μία «Νέα Γεωμετρία», η οποία προέκυψε από την ανάγκη να γενικεύσει ορισμένα σημεία της Ευκλείδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΚΑΙΟ 3 ο -ΤΡΙΓΩΝΑ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΚΑΙΟ 3 ο -ΤΡΙΓΩΝΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Α ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΘΕΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ) Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ ΚΕΦΑΚΑΙΟ 3 ο -ΤΡΙΓΩΝΑ 1. Ένα τρίγωνο είναι οξυγώνιο όταν έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω κείμενο: Omnia sunt misera in bellis civilibus, sed nihil miserius quam ipsa victoria: ea victores ferociores impotentioresque

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Tyrannis omnia semper suspecta atque sollicita sunt; nullus locus amicitiae eis est. Nescio enim quis

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΙΧΝΩ ΟΤΙ ΥΟ ΕΥΘΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ 1. είχνω ότι τέµνονται από τρίτη ευθεία και σχηµατίζονται γωνίες

ΠΩΣ ΕΙΧΝΩ ΟΤΙ ΥΟ ΕΥΘΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ 1. είχνω ότι τέµνονται από τρίτη ευθεία και σχηµατίζονται γωνίες ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ στη γεωµετρία της Α τάξης ΠΩΣ ΕΙΧΝΩ ΟΤΙ ΥΟ ΕΥΘΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΕΤΕΣ 1. είχνω ότι η γωνία τους είναι 90 ο 2. είχνω ότι είναι διχοτόµοι δύο εφεξής και παραπληρωµατικών γωνιών. 3. είχνω ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑ ΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΛΛΑ ΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1 Θέµα: Τα διανύσµατα ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ Η έννοια του διανύσµατος Πρόσθεση και αφαίρεση διανυσµάτων Πολλαπλασιασµός αριθµού µε διάνυσµα Συντεταγµένες

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Α Γυµνασίου. Ορισµοί Ιδιότητες Εξηγήσεις

Γεωµετρία Α Γυµνασίου. Ορισµοί Ιδιότητες Εξηγήσεις Γεωµετρία Α Γυµνασίου Ορισµοί Ιδιότητες Εξηγήσεις Ευθεία γραµµή Ορισµός δεν υπάρχει. Η απλούστερη από όλες τις γραµµές. Κατασκευάζεται µε τον χάρακα (κανόνα) πάνω σε επίπεδο. 1. ύο σηµεία ορίζουν την θέση

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία Βˊ Λυκείου. Κεφάλαιο 9 ο. Μετρικές Σχέσεις

Γεωμετρία Βˊ Λυκείου. Κεφάλαιο 9 ο. Μετρικές Σχέσεις Γεωμετρία Β Λυκείου Κεφάλαιο 9 Γεωμετρία Βˊ Λυκείου Κεφάλαιο 9 ο Μετρικές Σχέσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΤΡΙΓΩΝΑ Μετρικές σχέσεις ονομάζουμε τις σχέσεις μεταξύ των μέτρων των στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Παράλληλες Ευθείες και Τετράπλευρα Ορισμός. Δύο ευθείες ονομάζονται παράλληλες όταν ανήκουν στο ίδιο επίπεδο και δεν τέμνονται. Δύο παράλληλες ευθείες ε και ζ συμβολίζονται ε ζ. Γωνίες δύο ευθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ...

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ... Αμυραδάκη 0, Νίκαια (10-4903576) ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΘΕΜΑ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 013 Α. Να αποδείξετε ότι σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο του ύψους που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του ισούται με το γινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Β.1.8. Παραπληρωματικές και Συμπληρωματικές γωνίες Κατά κορυφήν γωνίες

Β.1.8. Παραπληρωματικές και Συμπληρωματικές γωνίες Κατά κορυφήν γωνίες Β.1.6. Είδη γωνιών Κάθετες ευθείες 1. Ορθή γωνία λέγεται η γωνία της οποίας το μέτρο είναι ίσο με 90 ο. 2. Οξεία γωνία λέγεται κάθε γωνία με μέτρο μικρότερο των 90 ο. 3. Αμβλεία γωνία λέγεται κάθε γωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν.

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν. ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Τι είναι αριθμητική παράσταση; Με ποια σειρά εκτελούμε τις πράξεις σε μια αριθμητική παράσταση ώστε να βρούμε την τιμή της; Αριθμητική παράσταση λέγεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

MATHematics.mousoulides.com

MATHematics.mousoulides.com ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΡΙΑ Ενδεικτικές Επαναληπτικές Δραστηριότητες 1 1. Να χαρακτηρίσετε με ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟΣ τις πιο κάτω προτάσεις, βάζοντας σε κύκλο τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό. (α) Ο κύλινδρος είναι πολύεδρο. ΟΡΘΟ /

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις θεωρίας για τα Μαθηματικά Γ γυμνασίου. Άλγεβρα...

Ερωτήσεις θεωρίας για τα Μαθηματικά Γ γυμνασίου. Άλγεβρα... Ερωτήσεις θεωρίας για τα Μαθηματικά Γ γυμνασίου Άλγεβρα 1.1 Β: Δυνάμεις πραγματικών αριθμών. 1. Πως ορίζεται η δύναμη ενός πραγματικού αριθμού ; Η δύναμη με βάση έναν πραγματικό αριθμό α και εκθέτη ένα

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Β' Γυμν. - Επαναληπτικές Ασκήσεις 1 Άσκηση 1 Απλοποίησε τις αλγεβρικές παραστάσεις (α) 2y 2z 8ω 8ω 2y 2z (β) 1x 2y 3z 3 3 z 2z z 2 x y Επαναληπτικές Ασκήσεις Άλγεβρα - Γεωμετρία Άσκηση 2 Υπολόγισε την

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία Β Λυκείου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ

Γεωμετρία Β Λυκείου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ 36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 37 ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΧΑΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟ 38 39 40 41 ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟ 4 43 44 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10:ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 45 46 47 48 49 50 51 5 53

Διαβάστε περισσότερα

AΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

AΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ AΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ EKΦΟΡΑ ΧΡΗΣΗ Είναι προτάσεις επιρρηματικές που δηλώνουν την αιτία του περιεχομένου μιας άλλης πρότασης, συνήθως της κύριας. Εξαρτώνται από ρήματα ή εκφράσεις ψυχικού

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητες στο Επίπεδο 1.

ραστηριότητες στο Επίπεδο 1. ραστηριότητες στο Επίπεδο 1. Στο επίπεδο 0, στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, όπου στόχος είναι η οµαδοποίηση των γεωµετρικών σχηµάτων σε οµάδες µε κοινά χαρακτηριστικά στη µορφή τους, είδαµε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia quae scripsisset, sed videri tamen

Διαβάστε περισσότερα

Να αναγνωρίζουμε τις σχετικές θέσεις ευθειών και επιπέδων στον χώρο. Να υπολογίζουμε το εμβαδόν και τον όγκο ορθού πρίσματος.

Να αναγνωρίζουμε τις σχετικές θέσεις ευθειών και επιπέδων στον χώρο. Να υπολογίζουμε το εμβαδόν και τον όγκο ορθού πρίσματος. Ενότητα 5 Στερεομετρία Στην ενότητα αυτή θα μάθουμε: Να αναγνωρίζουμε τις σχετικές θέσεις ευθειών και επιπέδων στον χώρο. Να υπολογίζουμε το εμβαδόν και τον όγκο ορθού πρίσματος. Να υπολογίζουμε το εμβαδόν

Διαβάστε περισσότερα

geometricorum et stereometricorum reliquiae.

geometricorum et stereometricorum reliquiae. Vcriag der Weidtnannsclien Buchhandluug in Berlin. Pappi Alexandrini C O L L E C T I O N I S (liiae supersunt t libris manu scriptis edidit latina in te rp re ta tio n e et com m en ta riis instruxit Fridericiis

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent, non videant, aut ea, quae vident, dissimulent: qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 2: Λατινικά 2. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 2: Λατινικά 2. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ενότητα 2: Λατινικά 2 Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Tyrannis omnia semper suspecta atque sollicita sunt; nullus locus amicitiae eis est.

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη A Μάθημα: Γεωμετρία

Τάξη A Μάθημα: Γεωμετρία Τάξη A Μάθημα: Γεωμετρία Η Θεωρία σε Ερωτήσεις Ερωτήσεις Κατανόησης Επαναληπτικά Θέματα Επαναληπτικά Διαγωνίσματα Περιεχόμενα Τρίγωνα Α. Θεωρία-Αποδείξεις Σελ.2 Β. Θεωρία-Ορισμοί..Σελ.9 Γ. Ερωτήσεις Σωστού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΕΣ-ΜΕΤΡΗΣΗ Μιχάλης Χριστοφορίδης Ανδρέας Σάββα Σύμβουλοι Μαθηματικών

ΣΧΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΕΣ-ΜΕΤΡΗΣΗ Μιχάλης Χριστοφορίδης Ανδρέας Σάββα Σύμβουλοι Μαθηματικών ΕΦΑΡΜΟΓΙΔΙΟ: Σχήματα-Γραμμές-Μέτρηση Είναι ένα εργαλείο που μας βοηθά στην κατασκευή και μέτρηση σχημάτων, γωνιών και γραμμών. Μας παρέχει ένα χάρακα, μοιρογνωμόνιο και υπολογιστική μηχανή για να μας βοηθάει

Διαβάστε περισσότερα

Κικέρων (106-43 π.χ.)

Κικέρων (106-43 π.χ.) Κικέρων (106-43 π.χ.) Α. Βίος: Ο Κικέρων γεννήθηκε το 106 στο Arpinum. Αν και homo novus, διέτρεξε τα αξιώματα με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, με κορυφαία κατάληξη την υπατεία του έτους 63 (εξουδετέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 212-213 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα 1 ο Α. Να αποδείξετε ότι κάθε σημείο της διχοτόμου μιας γωνίας ισαπέχει

Διαβάστε περισσότερα

Φάσµα Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.

Φάσµα Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. σύγχρονο Φάσµα Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 210 50 51 557 210 50 56 296 25ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 210 50 20 990 210 50 27 990 25ης Μαρτίου 74 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 210 50 50 658 210

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά A Γυμνασίου

Μαθηματικά A Γυμνασίου Μαθηματικά A Γυμνασίου ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Μέρος Α - Άλγεβρα 1. Ποιες είναι οι ιδιότητες της πρόσθεσης των φυσικών; (σελ. 15) 2. Πως ορίζεται η πράξη της αφαίρεσης στους φυσικούς και πότε αυτή μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Να αποδείξετε ότι σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο µιας κάθετης πλευράς του είναι ίσο µε το γινόµενο της υποτείνουσας επί την προβολή της πλευράς αυτής στην

Διαβάστε περισσότερα

1 η εκάδα θεµάτων επανάληψης

1 η εκάδα θεµάτων επανάληψης η εκάδα θεµάτων επανάληψης. ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο µε υποτείνουσα την και ɵ = 30 ο. Έστω διάµεσος του και, Ζ, Η τα µέσα των, και αντίστοιχα. Στην προέκταση του Ζ παίρνουµε τµήµα ΖΚ= Ζ. Να δείξετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία Α' Λυκείου Κεφάλαιο 3 ο (Τρίγωνα) Γεωμετρία Αˊ Λυκείου. Κεφάλαιο 3 ο Τρίγωνα

Γεωμετρία Α' Λυκείου Κεφάλαιο 3 ο (Τρίγωνα) Γεωμετρία Αˊ Λυκείου. Κεφάλαιο 3 ο Τρίγωνα Γεωμετρία Αˊ Λυκείου Κεφάλαιο 3 ο Τρίγωνα Κεφάλαιο 3 ο :Τρίγωνα 1. Τι λέγονται κύρια στοιχεία ενός τριγώνου; Οι πλευρές και οι γωνίες ενός τριγώνου λέγονται κύρια στοιχεία του τριγώνου. Για ευκολία οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΙΜΙΟΥ ΤΕΡΤΥΛΛΙΑΝΟΥ

ΣΕΠΤΙΜΙΟΥ ΤΕΡΤΥΛΛΙΑΝΟΥ ΣΕΠΤΙΜΙΟΥ ΤΕΡΤΥΛΛΙΑΝΟΥ Περι Μετανοιασ (De Paenitentia)(*1) Κεφ. 1o. Η μετάνοια των εθνικών I. Paenitentiam hoc genus homines quod et ipsi retro fuimus, caeci sine domini lumine, natura tenus norunt passionem

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΡΟΣ 2ο ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ 1 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ Κύρια και δευτερεύοντα στοιχεία τριγώνου - Είδη τριγώνων 1. Ποια είναι τα κύρια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ. Κεφάλαιο 13: Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος»

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ. Κεφάλαιο 13: Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος» Κεφάλαιο 13: ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος» 1. * Θεωρούµε ένα επίπεδο p, µια κλειστή πολυγωνική γραµµή του p και µια ευθεία ε που έχει µε το p ένα µόνο κοινό σηµείο. Από κάθε σηµείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Α1. Να μεταφράσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις - Πυθαγόρειο Θεώρηµα

Ασκήσεις - Πυθαγόρειο Θεώρηµα Ασκήσεις - Πυθαγόρειο Θεώρηµα. Έστω ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Â = 90 ο ) µε ΒΓ = 0 και ΑΓ =. Αν το µέσο της ΒΓ και Ε ΒΓ (Ε σηµείο της ΑΒ) τότε το µήκος της ΑΕ είναι: i) 3 3,5 i 4 iv) 4,5 v) 5. Έστω ορθογώνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ΛΥΚΙΟΥ - ΩΜΤΡΙ ΩΜΤΡΙ ΘΜ o ΙΩΝΙΣΜ. Να αποδείξετε ότι : Ι) διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα ορθογωνίου τριγώνου είναι ίση με το μισό της υποτείνουσας. ΙΙ) ν μια διάμεσος τριγώνου είναι ίση με το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Διάνυσμα Θέσης ενός σημείου Αν θεωρήσουμε ένα οποιοδήποτε σημείο Ο του επιπέδου ως σημείο αναφοράς (ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

β. Η πλευρά που βρίσκεται απέναντι από την κορυφή του ισοσκελούς τριγώνου καλείται βάση.

β. Η πλευρά που βρίσκεται απέναντι από την κορυφή του ισοσκελούς τριγώνου καλείται βάση. 1 Τρίγωνα 11 Στοιχεία και είδη τριγώνων 111 Κύρια στοιχεία τριγώνου Οι πλευρές και οι γωνίες ενός τριγώνου λέγονται κύρια στοιχεία του τριγώνου Συγκρίνοντας τις πλευρές του τριγώνου μεταξύ τους προκύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφώντος Ελληνικά, Βιβλίο Β,Κεφ.ΙI,20-21 Λακεδαιμόνιοι δέ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν μέγα ἀγαθόν εἰργασμένην ἐν τοῖς μεγίστοις

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στα Λατινικά Γ Λυκείου

Διαγώνισμα στα Λατινικά Γ Λυκείου Διαγώνισμα στα Λατινικά Γ Λυκείου Κείμενα 21 ο 27 ο Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία: Τμήμα: Κείμενα: Deinde, cum lacrimae suae, diu cohibitae, vincerent prorumperentque egrediebātur; tum se dolōri dabat et paulo

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εμβαδά επιπέδων σχημάτων

Κεφάλαιο 1 o Εμβαδά επιπέδων σχημάτων 9 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Β -- ΓΕΩΜΕΤΡΙΙΑ Κεφάλαιο 1 o Εμβαδά επιπέδων σχημάτων Β. 1. 1 44. Τι ονομάζεται εμβαδόν μιας επίπεδης επιφάνειας και από τι εξαρτάται; Ονομάζεται εμβαδόν

Διαβάστε περισσότερα

Α Τάξη Γυμνασίου Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α. Ι. Διδακτέα ύλη

Α Τάξη Γυμνασίου Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α. Ι. Διδακτέα ύλη Α Τάξη Γυμνασίου Από το βιβλίο «Μαθηματικά Α Γυμνασίου» των Ιωάννη Βανδουλάκη, Χαράλαμπου Καλλιγά, Νικηφόρου Μαρκάκη, Σπύρου Φερεντίνου, έκδοση 01. Κεφ. 1 ο : Οι φυσικοί αριθμοί 1. Πρόσθεση, αφαίρεση και

Διαβάστε περισσότερα

Οι τελικές προτάσεις εκφέρονται πάντα με υποτακτική γιατί ο σκοπός στα Λατινικά θεωρείται υποκειμενική κατάσταση.

Οι τελικές προτάσεις εκφέρονται πάντα με υποτακτική γιατί ο σκοπός στα Λατινικά θεωρείται υποκειμενική κατάσταση. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (κειμ.=21, 24, 25, 30, 34, 41, 46, 49) quod, quia, quoniam, quando α.με οριστική όταν η αιτιολογία είναι αντικειμενικά αποδεκτή. β.με υποτακτική: όταν η αιτιολογία είναι υποκειμενική.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΩΜΕΤΡΙΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Χρήστος Π. Μουρατίδης 2014 2015 ΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟ ΕΡΑΣΙΑΣ Κ 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ : Εμβαδόν επίπεδης επιφάνειας Τάξη : υμνασίου. Καθ. Χρήστος Μουρατίδης Όνομα Μαθητή :.. Ημ/νία :. 1. Να βρείτε το εμβαδόν

Διαβάστε περισσότερα

επινόηση ιδεατών αντικειμένων και οργάνωσή τους σε έννοιες (κατηγορίες ομοειδών αντικειμένων)

επινόηση ιδεατών αντικειμένων και οργάνωσή τους σε έννοιες (κατηγορίες ομοειδών αντικειμένων) επινόηση ιδεατών αντικειμένων και οργάνωσή τους σε έννοιες (κατηγορίες ομοειδών αντικειμένων) Μαθηματικά αντικείμενα Έννοιες Ιδιότητες (θεωρήματα, πορίσματα) Σχέσεις Ενέργειες Διαδικασίες Αναπαραστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σε τρίγωνο ΑΒΓ το τετράγωνο πλευράς απέναντι από οξεία γωνία ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των άλλων δύο πλευρών ελαττωμένο κατά το διπλάσιο τ

Σε τρίγωνο ΑΒΓ το τετράγωνο πλευράς απέναντι από οξεία γωνία ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των άλλων δύο πλευρών ελαττωμένο κατά το διπλάσιο τ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΤΡΙΓΩΝΑ Το τετράγωνο μιας κάθετης πλευράς είναι ίσο με την υποτείνουσα επί την προβολή της πλευράς στην υποτείνουσα. ΑΒ 2 = ΒΓ ΑΔ ή ΑΓ 2 = ΒΓ ΓΔ Σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 1)Τι ονομάζεται διχοτόμος μιας γωνίας ; Διχοτόμος γωνίας ονομάζεται η ημιευθεία που έχει αρχή την κορυφή της γωνίας και τη χωρίζει σε δύο ίσες γωνίες. 2)Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΡΙΓΩΝΑ. Στοιχεία και είδη τριγώνων. Τι καλούμαι κύρια στοιχεία ενός τριγώνου και συμβολίζεται η περίμετρος ενός τριγώνου ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΡΙΓΩΝΑ. Στοιχεία και είδη τριγώνων. Τι καλούμαι κύρια στοιχεία ενός τριγώνου και συμβολίζεται η περίμετρος ενός τριγώνου ; ΚΕΦΛΙΟ 3ο ΤΡΙΩΝ Στοιχεία και είδη τριγώνων Τι καλούμαι κύρια στοιχεία ενός τριγώνου και συμβολίζεται η περίμετρος ενός τριγώνου ; Οι πλευρές και οι γωνίες ενός τριγώνου λέγονται κύρια στοιχεία του τριγώνου.

Διαβάστε περισσότερα

EBERHARDINAE CAKOLINAE TÜBINGENS]

EBERHARDINAE CAKOLINAE TÜBINGENS] F Ο Κ Μ I S Α CADEMICIS ROSTOCHII ADLERIAKIS. INCLUTAE LITTEßARUM UNIVERSITATI EBERHARDINAE CAKOLINAE TÜBINGENS] SACRA SAEOULARIA QUARTA? DIE Villi MENSIS AITGUSTI A. CIOIOCCCLXXYII CELEBRANTI CONGRATULANTUK

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ B ΓΥΝΜΑΣΙΟΥ. 1. Να λυθούν οι εξισώσεις και οι ανισώσεις :

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ B ΓΥΝΜΑΣΙΟΥ. 1. Να λυθούν οι εξισώσεις και οι ανισώσεις : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Να λυθούν οι εξισώσεις και οι ανισώσεις : α) γ) x x 3x 7x 9 4 5 0 x x x 3 6 3 4 β) δ) 3x x 3 x 4 3 5 x x. 4 4 3 5 x 4x 3 x 6x 7. Να λυθεί στο Q, η ανίσωση :. 5 8 8 3. Να λυθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Aesopi nostri Licinus servus tibi notus Roma Athenas fugit. Is Athenis apud Patronem Epicureum paucos menses pro libero fuit, inde

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια και δευτερεύοντα στοιχεία τριγώνου Είδη τριγώνων.

Κύρια και δευτερεύοντα στοιχεία τριγώνου Είδη τριγώνων. ΜΕΡΟΣ Β 1.1 ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ 397 1. 1 ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ Κύρια και δευτερεύοντα στοιχεία τριγώνου Είδη τριγώνων. Σε κάθε τρίγωνο οι πλευρές και οι γωνίες του ονομάζονται κύρια στοιχεία του τριγώνου. Οι πλευρές

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΕΙ Η ΤΡΙΓΩΝΩΝ

3.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΕΙ Η ΤΡΙΓΩΝΩΝ 1 3.1 ΣΤΟΙΧΕΙ ΤΡΙΩΝΟΥ ΕΙΗ ΤΡΙΩΝΩΝ ΘΕΩΡΙ 1. Κύρια στοιχεία τριγώνου Τα κύρια στοιχεία ενός τριγώνου είναι οι πλευρές, οι γωνίες και οι κορυφές. Ονοµασία : Πλευρές είναι οι,, Κορυφές είναι τα σηµεία,, ωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Το επίπεδο του ημιεπιπέδου σ χωρίζει το χώρο σε δύο ημιχώρους. Καλούμε Π τ τον ημιχώρο στον οποίο βρίσκεται το ημιεπίπεδο τ Επίσης, το επίπεδο του

Το επίπεδο του ημιεπιπέδου σ χωρίζει το χώρο σε δύο ημιχώρους. Καλούμε Π τ τον ημιχώρο στον οποίο βρίσκεται το ημιεπίπεδο τ Επίσης, το επίπεδο του ΣΤΕΡΕΑ ΜΑΘΗΜΑ 10 Δίεδρες γωνίες Δύο επίπεδα α και β που τέμνονται, χωρίζουν τον χώρο σε τέσσερα μέρη, που λέγονται τεταρτημόρια. Ορίζουν επίσης σχήματα ανάλογα των γωνιών που ορίζουν δύο τεμνόμενες ευθείες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΟΝ. ΚΑΡΒΕΛΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 34 1. captum se ipsum, admiratum virtutem, salutatum : Να δηλωθεί ο σκοπός με όλους τους τρόπους. 2. Να τραπούν οι προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: Αριθμητική και Άλγεβρα. Μάθημα 11 ο, Τμήμα Α. Γεωμετρία

Μαθηματικά: Αριθμητική και Άλγεβρα. Μάθημα 11 ο, Τμήμα Α. Γεωμετρία Μαθηματικά: ριθμητική και Άλγεβρα Μάθημα 11 ο, Τμήμα Γεωμετρία Η γεωμετρία σε σχέση με την άλγεβρα ή την αριθμητική έχει την εξής ιδιαιτερότητα: πρέπει να είμαστε πολύ ακριβείς στην περιγραφή μας (σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α.Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Non Sicanorum aut Pelasgorum, qui primi coluisse Italiam dicuntur, sed aetatis suae verbis utebantur.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΘΕΩΡΙΑ

ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΘΕΩΡΙΑ Α. ΠΟΛΥΕ ΡΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 2. ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕ Ο α = µήκος β = πλάτος γ = ύψος δ = διαγώνιος = α. β. γ = Ε β. υ Ε ολ = 2. (αβ + αγ + βγ) 3. ΚΥΒΟΣ = α 3 Ε ολ = 6α 2

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Θεωρία Μαθηματικών Α Γυμνασίου

Συνοπτική Θεωρία Μαθηματικών Α Γυμνασίου Web page: www.ma8eno.gr e-mail: vrentzou@ma8eno.gr Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.gr Συνοπτική Θεωρία Μαθηματικών Α Γυμνασίου Αριθμητική - Άλγεβρα Γεωμετρία Άρτιος λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 76 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο ΘΑΛΗΣ 14 Νοεμβρίου 2015. Ενδεικτικές λύσεις Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 76 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο ΘΑΛΗΣ 14 Νοεμβρίου 2015. Ενδεικτικές λύσεις Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34 06 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 36653-367784 - Fax: 36405 e-mail : info@hms.gr www.hms.gr GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 34, Panepistimiou (Εleftheriou

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 8: Λατινικά 8. Όνομα Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 8: Λατινικά 8. Όνομα Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ενότητα 8: Λατινικά 8 Όνομα Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΕΙΔΗ ΓΡΑΜΜΩΝ, ΕΙΔΗ ΤΡΙΓΩΝΩΝ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΕΙΔΗ ΓΡΑΜΜΩΝ, ΕΙΔΗ ΤΡΙΓΩΝΩΝ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΕΙΔΗ ΓΡΑΜΜΩΝ, ΕΙΔΗ ΤΡΙΓΩΝΩΝ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Εκτίμηση και μέτρηση Μ3.6 Εκτιμούν, μετρούν, ταξινομούν και κατασκευάζουν γωνίες (με ή χωρίς τη χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Στρ. Καραϊσκάκη 62, Χαϊδάρι 12461, 210 5319707 708 E-mail : theriapraxis@htmail.cm, Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΠΟΥ Ο προσδιορισμός του τόπου εκφέρεται γενικά με εμπρόθετη

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεωμετρία της Αντιστροφής Η βασική θεωρία. Αντιστροφή

Η Γεωμετρία της Αντιστροφής Η βασική θεωρία. Αντιστροφή Αντιστροφή Υποθέτουμε ότι υπάρχει ένας κανόνας ο οποίος επιτρέπει την μετάβαση από ένα σχήμα σε ένα άλλο, με τέτοιο τρόπο ώστε το δεύτερο σχήμα να είναι τελείως ορισμένο όταν το πρώτο είναι δοσμένο και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Παραλληλόγραµµα - Τραπέζια

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Παραλληλόγραµµα - Τραπέζια ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Παραλληλόγραµµα - Τραπέζια 184 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 1. Να αντιστοιχίσετε κάθε στοιχείο της στήλης (Α) µε ένα µόνο στοιχείο της στήλης (Β): στήλη (Α) τετράπλευρα

Διαβάστε περισσότερα

Σωστό -λάθος. 2) Δύο τρίγωνα που έχουν τις γωνίες τους ίσες μία προς μία είναι ίσα

Σωστό -λάθος. 2) Δύο τρίγωνα που έχουν τις γωνίες τους ίσες μία προς μία είναι ίσα Σωστό -λάθος Α. Για καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της και, ακριβώς δίπλα, την ένδειξη (Σ), αν η πρόταση είναι σωστή, ή (Λ), αν αυτή είναι λανθασμένη. 1)Δύο ισόπλευρα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ Ερώτηση 1 η Ποια καλούνται κύρια και ποια δευτερεύοντα στοιχεία ενός τριγώνου; Τι ονομάζεται τριγωνική ανισότητα; Κύρια στοιχεία ενός τριγώνου είναι οι πλευρές και οι γωνίες του. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΚΕΙΜΕΝΑ 28-35 Α.ΚΕΙΜΕΝΟ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΚΕΙΜΕΝΑ 28-35 Α.ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΚΕΙΜΕΝΑ 28-35 Α.ΚΕΙΜΕΝΟ 1.Tu hominem investiga, quaeso, summaque diligentia vel Romam mitte vel Epheso rediens tecum deduc. Noli spectare quanti homo sit. Parvi enim preti est, qui

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΆΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΆΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΆΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 1. Να λυθούν οι παρακάτω εξισώσεις: 5 x - 3 + 10 2-5x + 10x= - 15 + 10x i. ( ) ( ) ( ) ii. 9( 8-x) -10( 9-x) -4( x - 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: Qui potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque te aluit? Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidi? Quamvis

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλος με κέντρο την αρχή των αξόνων και ακτίνα ρ έχει εξίσωση: B,- 2 A 2

Ο κύκλος με κέντρο την αρχή των αξόνων και ακτίνα ρ έχει εξίσωση: B,- 2 A 2 3 0 ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Λ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Κύκλος είναι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων του επιπέδου που απέχουν σταθερή απόσταση από ένα σταθερό σημείο του επιπέδου αυτού. Το σταθερό σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Τρίγωνο λέγεται το σχήμα που ορίζεται από τρία σημεία A,B και Γ, μη περιεχόμενα σε μία και μόνον ευθεία, καθώς και τα ευθύγραμμα τμήματα που τα

Τρίγωνο λέγεται το σχήμα που ορίζεται από τρία σημεία A,B και Γ, μη περιεχόμενα σε μία και μόνον ευθεία, καθώς και τα ευθύγραμμα τμήματα που τα Τρίγωνο λέγεται το σχήμα που ορίζεται από τρία σημεία A,B και Γ, μη περιεχόμενα σε μία και μόνον ευθεία, καθώς και τα ευθύγραμμα τμήματα που τα ενώνουν. Τα τρία σημεία αυτά λέγονται κορυφές του τριγώνου.

Διαβάστε περισσότερα

Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Θέμα 2 ο (29)

Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Θέμα 2 ο (29) Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα 2 ο (29) -2- Τράπεζα θεμάτων Γεωμετρίας Β Λυκείου Φεργαδιώτης Αθανάσιος -3- Τράπεζα θεμάτων Γεωμετρίας Β Λυκείου Φεργαδιώτης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα