Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ"

Transcript

1 Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

2 Το νερό και τα λόγια πολύ εύκολα χύνονται και ρέουν, αλλά δύσκολα ανακτώνται (Κινέζικη παροιµία) Η ανακύκλωση νερού αποτελεί ένα σηµαντικό στάδιο στα πλαίσια της προσπάθειας εξοικονόµησης ενός είδους σε ανεπάρκεια. Η µόνη προϋπόθεση για την εξασφάλιση του νερού για το µέλλον είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας στην κατεύθυνση της ανακύκλωσης σε συνδυασµό µε την εξοικονόµηση. Ένας τοµέας στον οποίο γίνεται αρκετή κατανάλωση νερού είναι τα πλυντήρια αυτοκινήτων. Τα νέα πλυντήρια αυτοκινήτων απαιτούν 200 λίτρα νερού περίπου, για την πλύση ενός αυτοκίνητου Ι.Χ. Η ανακύκλωση του νερού σε αυτή τη χρήση, διασφαλίζει την εξοικονόµηση ενώ παράλληλα συµβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

3 Βασικά χαρακτηριστικά της µονάδας ανακύκλωσης νερού Η µονάδα ανακύκλωσης είναι σχεδιασµένη για την βιοφυσική κατεργασία νερού από πλυντήρια αυτοκινήτων Η βιολογική φάση στηρίζεται στη δράση µικροοργανισµών οι οποίοι σε ένα αερόβιο περιβάλλον, βιοαποικοδοµούν το οργανικό φορτίο του νερού. Το αερόβιο περιβάλλον δηµιουργείται από φυσητήρα αέρα. Ο αέρας διοχετεύεται στη δεξαµενή συλλογής του νερού προς επεξεργασία όπως επίσης και στη δεξαµενή συλλογής του επεξεργασµένου νερού. Η αποµάκρυνση του οργανικού φορτίου βελτιώνεται µε την κατάλληλη προσθήκη ενός ενζυµατικού βιολογικού προϊόντος. Οι αερόβιες συνθήκες που δηµιουργούνται από τον προαναφερόµενο φυσητήρα αποτρέπουν επίσης τις δυσάρεστες οσµές που παράγονται όταν αναπτύσσονται φαινόµενα αναερόβιας αποκοιδόµησης.

4 Βασικά χαρακτηριστικά της µονάδας ανακύκλωσης νερού Η µονάδα φίλτρανσης µε χαλαζίτη βελτιώνει την διεργασία καθαρισµού των αποβλήτων. Η µονάδα προσρόφησης µε ενεργό άνθρακα εξαλείφει τα οργανικά υπολείµµατα όπως τα λάδια, τα απορρυπαντικά και τους διαλύτες. Το νερό από την βιοφυσική αυτή κατεργασία είναι κατάλληλο για ανακύκλωση στο πλυντήριο αυτοκινήτων. Η µέγιστη επιτρεπτή ανάκτηση ανέρχεται σε ποσοστό 70% - 80%. Η τελική έκπλυση του αυτοκινήτου πρέπει να γίνει µε καθαρό νερό.

5 Χαρακτηριστικά του νερού απο την πλύση των αυτοκινήτων Το νερό προέρχεται από την εξωτερική πλύση των αυτοκινήτων και περιέχει λάδια, επιφανειοδραστικά µέσα, αιωρούµενα και καθιζάνοντα στερεά. Τα απορρυπαντικά που χρησιµοποιούνται στις διάφορες φάσεις πρόπλυσης όπως το σαµπουάν και το κερί είναι προϊόντα οικολογικής πλύσης αυτοκινήτου που παράγονται σήµερα απο τους περισσότερους κατασκευαστές του είδους. Τα προϊόντα αυτά περιέχουν επιφανειοδραστικά µέσα που είναι βιοαποικοδοµίσιµα και προέρχονται απο φυτικές πρώτες ύλες όπως το έλαιο του κοκοφοίνικα. Η ποσότητα νερού που χρησιµοποιείται είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τον πραγµατικό αριθµό των αυτοκινήτων που µπορούν να πλυθούν. Παρακάτω δίνονται οι παράµετροι σχεδιασµού για πλυντήριο µε τούννελ:

6 Χαρακτηριστικά του νερού απο την πλύση των αυτοκινήτων Υποθετικά στοιχεία: Κατανάλωση νερού ανά κύκλο πλύσης Μέγιστη δυνατότητα τούνελ Θεωρητική απορροή Πραγµατική απορροή µε 70% ανακύκλωση στο τούνελ 200 λίτρα / αυτοκίνητο 15 αυτοκίνητα / ώρα λίτρα / ώρα 900 λίτρα / ώρα Τα παραπάνω δεδοµένα δίνουν τις µέγιστες δυναµικότητες. Στην πραγµατικότητα θα υπάρχουν εργασιακές αιχµές για κάποιες ώρες της ηµέρας. Το κατεργασµένο νερό ανακυκλώνεται πίσω στο τούννελ του πλυντηρίου, µειώνοντας σηµαντικά την κατανάλωση του φρέσκου νερού που χρησιµοποιείται µόνο στη φάση της τελικής έκπλυσης και της αναπλήρωσης στάθµης στη δεξαµενή ανακυκλοφορίας του καθαρού νερού.

7 Πειραµατικές δοκιµές Χηµικές αναλύσεις για τους βασικούς ρύπους, έχουν εκτελεσθεί σε δείγµατα νερού απο πολλά πλυντήρια. Ο κύκλος καθαρισµού του νερού έχει µελετηθεί πλήρως και έχει εφαρµοσθεί. Το κατεργασµένο νερό είναι κατάλληλο για ανακύκλωση στο πλυντήριο ή/και να απορριφθεί σε συµµόρφωση µε την οδηγία 91/271/EEC και των ακόλουθων τροποποιήσεων, για την κατεργασία και απόρριψη σε αστικά αποχετευτικά δίκτυα. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα αναλυτικά χαρακτηριστικά του νερού απο την εξωτερική πλύση νέων και µεταχειρισµένων αυτοκινήτων: Παράµετροι Μονάδα Μέσες Μέγιστα επιτρεπτά όρια µέτρησης τιµές Οδηγία 91/271/EEC ph 7-9 5,5-9,5 Ολικά έλαια mg / l COD mg / l Ολικά επιφανειοδραστικά µέσα mg / l Ολικά αιωρούµενα στερεά mg / l >

8 Πειραµατικές δοκιµές Οι συγκεντρώσεις µπορεί να διαφέρουν καθώς υπόκεινται σε διάφορους παράγοντες, όπως: πόσο βρώµικο είναι το αυτοκίνητο ποσότητα των απορρυπαντικών που χρησιµοποιούνται ποσότητα νερού που χρησιµοποιείται στις διάφορες φάσεις πλύσης

9 Στάδια επεξεργασίας µονάδας καθαρισµού και ανακύκλωσης νερού πλυντηρίων αυτοκινήτων εξαµενή διαχωρισµού άµµου εξαµενή διαχωρισµού ελαίου εξαµενή αποθήκευσης νερού προς επεξεργασία εξαµενή αποθήκευσης επεξεργασµένου νερού Φίλτρο χαλαζία Φίλτρο ενεργού άνθρακα

10 Στάδια επεξεργασίας µονάδας καθαρισµού και ανακύκλωσης νερού πλυντηρίων αυτοκινήτων

11 Στάδια επεξεργασίας µονάδας καθαρισµού και ανακύκλωσης νερού πλυντηρίων αυτοκινήτων 1. εξαµενή διαχωρισµού άµµου. Σχεδιάζεται για χρόνο παραµονής µεγαλύτερο απο µια ώρα και έτσι επιτυγχάνεται στατική αποµάκρυνση των σωµατιδίων. Η λάσπη που καθιζάνει πρέπει να αποµακρύνεται περιοδικά µε κατάλληλα εξουσιοδοτηµένα βυτία µεταφοράς. 2. εξαµενή διαχωρισµού ελαίου Σχεδιάζεται για χρόνο παραµονής µεγαλύτερο απο µια ώρα και έτσι επιτυγχάνεται στατικός διαχωρισµός των ελαίων. Τα έλαια που συλλέγονται πρέπει να αποµακρύνονται περιοδικά µε κατάλληλα εξουσιοδοτηµένα βυτία µεταφοράς.

12 Στάδια επεξεργασίας µονάδας καθαρισµού και ανακύκλωσης νερού πλυντηρίων αυτοκινήτων 3. εξαµενή αποθήκευσης νερού προς επεξεργασία Η δεξαµενή αυτή λειτουργεί ως συλλέκτης αποθήκευσης για τα φίλτρα καθαρισµού του νερού. Στη δεξαµενή διοχετεύεται αέρας απο φυσητήρα καθώς επίσης και υγρό µίγµα προεπιλεγµένων µη παθογόνων βακτηρίων µε σκοπό την βιολογική αποικοδόµηση των αποβλήτων. 4. εξαµενή αποθήκευσης επεξεργασµένου νερού Η δεξαµενή αυτή λειτουργεί ως δεξαµενή αποθήκευσης του επεξεργασµένου νερού για ανακύκλωση. Στη δεξαµενή διοχετεύεται αέρας για αποφυγή δυσάρεστων οσµών.

13 Στάδια επεξεργασίας µονάδας καθαρισµού και ανακύκλωσης νερού πλυντηρίων αυτοκινήτων 5. Φίλτρο χαλαζία Κατασκευάζεται απο ανθρακούχο χάλυβα. Η κλίνη του φίλτρου αποτελείται απο πυριτικό χαλαζίτη µε διαφορετική κοκκοµετρία.. Το φίλτρο αποµακρύνει τα αιωρούµενα στερεά. Η ανάστροφη πλύση του φίλτρου γίνεται αυτόµατα ή χειροκίνητα και επαναφέρει το φίλτρο στην αποδοτική του λειτουργία. 6. Φίλτρο ενεργού άνθρακα Κατασκευάζεται απο ανθρακούχο χάλυβα. Το φίλτρο αποµακρύνει τα οργανικά υπολείµµατα όπως τα έλαια, τα απορρυπαντικά και τους διαλύτες. Η ανάστροφη πλύση του φίλτρου γίνεται αυτόµατα ή χειροκίνητα και επαναφέρει το φίλτρο στην αποδοτική του λειτουργία.

14 Πλεονεκτήµατα της προτεινόµενης µονάδας καθαρισµού και ανακύκλωσης νερού Τα φίλτρα, σε αντίθεση µε τα κλασσικά συστήµατα χηµικο-φυσικού καθαρισµού, δεν καταναλώνουν σχεδόν καθόλου χηµικά προϊόντα και επίσης δεν παράγουν λάσπη. Το λειτουργικό τους κόστος σχετίζεται µε την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας των αντλιών και του φυσητήρα. Το κατεργασµένο νερό καλύπτει τα όρια της οδηγίας 91/271/EEC για απόρριψη σε αστικά αποχευτικά δίκτυα µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 1. Η ποιότητα και η παροχή του νερού διατηρούνται σταθερά και εφόσον η µονάδα λειτουργεί αποδοτικά σύµφωνα µε τις οδηγίες µας. 2. Απαγορεύεται η πλύση µηχανών και η απόρριψη ελαίων µηχανών, υγρά υδραυλικών κυκλωµάτων, υγρά ψυγείων κ.λ.π. 3. Εφόσον ο ενεργός άνθρακας αντικαθίσταται όταν απαιτείται 4. Εφόσον τα απορρυπαντικά περιέχουν βιοαποικοδοµίσιµα επιφανεοδραστικά µέσα.

15 Περιγραφή του εξοπλισµού 1. Πλήρης ηλεκτρικός πίνακας και πίνακας αυτοµατισµών 2. Βάση στήριξης απο ανθρακούχο χάλυβα 3. Φυσητήρας αέρα 1,5 kw µε φίλτρο, σιγαστήρα και διαχύτες αέρα 4. οσιµετρικό σύστηµα προσθήκης ενζυµατικού προϊόντος 5. Υποβρύχια αντλία 0,55 kw για την τροφοδοσία των φίλτρων 6. Αµµόφιλτρο πίεσης διαµ.. 950mm x ύψος 2400 mm 7. Φίλτρο ενεργού άνθρακα διαµ.. 950mm x ύψος 2400 mm 8. Πλήρες υδραυλικό πάνελ ελέγχου για τις φάσεις κανονικής λειτουργίας και ανάστροφης πλύσης των φίλτρων 9. Πλωτηροδιακόπτες στάθµης 9.

Compact Εγκαταστάσει Επεξεργασία Λυµάτων

Compact Εγκαταστάσει Επεξεργασία Λυµάτων Compact Εγκαταστάσει Επεξεργασία Λυµάτων -1- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ COMPACT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η περιγραφόµενη τεχνική λύση στην επεξεργασία αστικών λυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα.

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Τίτλος: Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Σπουδάστρια: Σαραντόγλου Ευθυμία Επιβλέπων Καθηγητής : Ανδρέας Θ. Δεληγίαννης, Dr Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση υγρών αποβλήτων ενεργή ιλύς

Διαχείριση υγρών αποβλήτων ενεργή ιλύς Department of Chemical School of Διαχείριση υγρών αποβλήτων ενεργή ιλύς Αναπλ. Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης 1 Department of Chemical School of Εισαγωγή Είναι πλεονέκτημα για μια κοινότητα να μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο SBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Μέχρι και σήµερα ακόµη υπάρχει η τάση να δηµιουργούνται βιοµηχανικές ζώνες παραθαλάσσια, σε κλειστά πολλές λιµάνια ή στις όχθες ποταµών και λιµνών.

Μέχρι και σήµερα ακόµη υπάρχει η τάση να δηµιουργούνται βιοµηχανικές ζώνες παραθαλάσσια, σε κλειστά πολλές λιµάνια ή στις όχθες ποταµών και λιµνών. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Γενικά Τα βιοµηχανικά απόβλητα αποτελούν µία από τις κυριότερες πηγές ρύπανσης του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόµενες χώρες. Η βιοµηχανική δραστηριότητα παράγει υγρά απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή

1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή 1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή Το υδρογόνο (Η 2 ) υπάρχει σχεδόν παντού, αλλά δυστυχώς είναι δύσκολο να βρεθεί στη φύση ως ξεχωριστό στοιχείο, αντ αυτού συνδέεται µε χηµικό δεσµό µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι µονάδες θα έχουν δυνατότητα παραγωγής 6,000 lt πόσιµου νερού ανά ηµέρα τα 15τεµ και 12000 ltr τα 6 τεµ και Θα τοποθετηθούν

Διαβάστε περισσότερα

WehoPuts. Μονάδες βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων

WehoPuts. Μονάδες βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων WehoPuts Μονάδες βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων Χρήση υψηλής τεχνολογίας Οι προκατασκευασμένες μονάδες WehoPuts αποτελούν συστήματα βιοχημικής επεξεργασίας, τα οποία είναι σχεδιασμένα για να εξυπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή μας στο περιβάλλον

Η συμβολή μας στο περιβάλλον 5. Η συμβολή μας στο περιβάλλον Από το ξεκίνημα της λειτουργίας του, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει αναδείξει την προστασία του περιβάλλοντος σε βασική προτεραιότητα και αναπόσπαστο στοιχείο των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999).

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999). 5. ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 5.1. Γενικά Η χρήση της ΘΕ στη Α, εκτός από τους περιβαλλοντικούς περιορισµούς (π.χ. εκποµπές ρύπων) καθορίζεται επίσης από οικονοµικούς περιορισµούς (συνολικό κόστος), τις διαµορφούµενες

Διαβάστε περισσότερα

Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA) Study

Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA) Study LIFE08 ENV/GR/000578 INTEGRASTE «Development of integrated agroindustrial waste management politics maximizing materials recovery and energy exploitation» Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA)

Διαβάστε περισσότερα

Βιοαποκατάσταση εδαφών

Βιοαποκατάσταση εδαφών Βιοαποκατάσταση εδαφών Δρ. Μαρία Κ. Ντούλα Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας e-mail: mdoula@otenet.gr 1. Εισαγωγή Η ρύπανση των εδαφών και των υπόγειων υδάτων αποτελεί για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Τεχνική Υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (νυν Ειδική Γραμματεία Υδάτων) για τον επιλογής για την επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΓΡΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : 8m³ / 24h.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΓΡΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : 8m³ / 24h. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΓΡΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : 8m³ / 24h. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 2 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ... 2 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ... 2 3.1. ΔΕΞΑΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 2880 2864 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Η ΚΥΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣΚΑΨΑΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα Φιλικά Προς το Περιβάλλον: 10 Εναλλακτικές Προτάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων Ελαιουργείων

Μέτρα Φιλικά Προς το Περιβάλλον: 10 Εναλλακτικές Προτάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων Ελαιουργείων LIFE05 ENV/GR/000245 Environmental Friendly Technologies for Rural Development Μέτρα Φιλικά Προς το Περιβάλλον: 10 Εναλλακτικές Προτάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων Ελαιουργείων Νικόλαος Καλογεράκης και Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ /ΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 239 ΤΑΧ.ΚΩ : 15451 Ν.ΨΥΧΙΚΟ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ 3 Η παρούσα µελέτη αποτελεί την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που υποβάλλεται για την έκδοση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της µελετώµενης δραστηριότητας: «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Συστημάτων Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακατσάνης Θεόκλητος Μελέτη Κλιματισμού

Διαβάστε περισσότερα

BIOXHMIKA ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (ΒΟD)

BIOXHMIKA ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (ΒΟD) BIOXHMIKA ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (ΒΟD) O προσδιορισμός της βιοχημικής απαίτησης οξυγόνου είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της επίδρασης των λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Απώλειες ενέργειας στα συστήµατα παραγωγής θερµότητας 1.2. Οφέλη από τις εφαρµογές ανάκτησης θερµότητας 2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 1. Φίλτρα κατακράτησης σωματιδίων Πρόκειται για φίλτρα που κατακρατούν τα στερεά αιωρούμενα σωματίδια του νερού (π.χ. χώμα, υλικά από δεξαμενές, σκουριά, κ.α.). Διατίθενται στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια 2 Περιεχόμενα Ο Οδηγός 5 Ο οδηγός περιέχει 6 Τηλεφωνικό Κέντρο 8 Ιστοσελίδα ENFORCE 9 Δίκτυο Ενεργειακών Επιθεωρητών 11 Το Δίκτυο 11 Μέθοδος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ νεση όλα-σε-ένα για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Βιώσιμες ενεργειακές λύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (Πρωτεϊνες, ουρία) Βακτηριακή διάσπαση και υδρόλυση. Αφοµοίωση (βακτηριακά κύτταρα) ΑΜΜΩΝΙΑΚΟ ΑΖΩΤΟ.

ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (Πρωτεϊνες, ουρία) Βακτηριακή διάσπαση και υδρόλυση. Αφοµοίωση (βακτηριακά κύτταρα) ΑΜΜΩΝΙΑΚΟ ΑΖΩΤΟ. 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 2.1 Γενικά Η βιολογική αναγωγή των νιτρικών σε νιτρώδες, οξείδιο του αζώτου, πρωτοξειδίου του αζώτου και άζωτο ονοµάζεται απονιτροποίηση. Η βιολογική

Διαβάστε περισσότερα