Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ"

Transcript

1 Α Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ταχ. /νση: 5 ο χλµ. Ε.Ο. Ιωαννίνων -Κοζάνης Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: ήµητρα Σπύρου, Γιάννης Παπαγιάννης Τηλέφωνο: Fax: Ε-mail: apdhp-dm.gov.gr Ιωάννινα : 3 Μαίου2012 Αριθ. Πρωτ.: 17464/850 Σχετικά: 15826/774,15818/771,14715/ /2963 ΠΡΟΣ: Βιοµηχανία γάλακτος Ηπείρου ΚΑΡΑΛΗΣ Α.Ε Φιλιθέη Άρτας (µε συνηµ. 2 αντίγραφα ΜΠΕ) ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών ΘΕΜΑ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Αύξηση δυναµικότητας (από 25tn/ηµέρα γάλακτος σε 100 th/ηµέρα) της Βιοµηχανίας Γάλακτος Ηπείρου ΚΑΡΑΛΗΣ Α.Ε.» µε υδρογεώτρηση καθώς και την κατασκευή νέας µονάδας επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων της, εγκατεστηµένη και λειτουργούσα στο 9 ο χλµ. της Ε. Ο. οδού Άρτας Ιωαννίνων του ήµου Αρταίων Π.Ε. Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1) Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α) «για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α) και το Ν..4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α / ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες αρµοδιότητες Υπουργείου Περιβάλλοντος. 2) Το Π.. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α/ ) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ηπείρου- υτικής Μακεδονίας» 3) Το Π.. αρ. 140 (ΦΕΚ 233/Α/ ) «Οργανισµός Περιφέρειας Ηπείρου». 4) Το Ν. 3937/ ( ΦΕΚ 60/Α/ ) «ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» 5) Την ΚΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Α) «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το Άρθρο 1 παράγραφος 4του Ν.4014/ ) Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης πρόγραµµα Καλλικράτης».(Α 87) Σελ.1/16

2 7) Το Ν. 3325/05 (ΦΕΚ 68/Α/ ) περί ίδρυσης και λειτουργίας βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων. 8) Την ΚΥΑ 69269/5387/ (ΦΕΚ 678 Β) για «κατάταξη έργων & δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το Ν. 1650/86» ως ισχύει. 9) Την ΚΥΑ Η.Π /2021 (ΦΕΚ 1391/Β/ ) «Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την παρ. 2 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε τις παρ. 2 και 3 του αρ. 3 του Ν. 3010/2002.» 10) Την ΚΥΑ 13727/724/2003 (ΦΕΚ 1087Β/ ) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων µε τους βαθµούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδοµικά διατάγµατα». 11) Την ΚΥΑ 13588/725/06(ΦΕΚ 383Β) «Μέτρα όροι και περιορισµοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για επικίνδυνα απόβλητα» του Συµβουλίου της 12 ης εκεµβρίου Αντικατάσταση της υπ αριθµ /1546/1997 ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» ( Β 604). 12) Την ΚΥΑ 50910/272/03( ΦΕΚ 1909Β) «Μέτρα και όροι για τη ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης). 13) Την υπ. αρ / (ΦΕΚ 1451/Β/ ) Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ Ε Έγκριση Περιφερειακού πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου και ειδικότερα το άρθρο 3. 14) Την ΚΥΑ 11508/ /ΦΕΚ 151/2009 τ.α.α.π.θ) «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού & αειφόρου ανάπτυξης για τις βιοµηχανίες και της στρατηγικής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού) 15) Την ΚΥΑ Η.Π /703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β/ ) «ιαδικασία Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 Εναρµόνιση του Ν. 1650/1986 µε τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και άλλες διατάξεις ( Α 91) ως ισχύει. 16) Την ΚΥΑ Η.Π /2332/ (Φεκ 1022/Β/5.8.02) «Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 1650/86(Α 160) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 3010/02 «Εναρµόνιση του Ν. 1650/86 µε τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α 91)» ως ισχύει. 17) Την ΚΥΑ /05(ΦΕΚ 1002Β/05) «Συµπλήρωση της υπ αρ. Η.Π /2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/ ) ΚΥΑ. 18) Την αριθµ / Εγκύκλιο της Γεν. /νσης Περ/ντος του ΥΠΕΧΩ Ε(για την εφαρµογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π /7033/ ) Την Υγειονοµική διάταξη Ε1β 221/ και τις µεταγενέστερες τροποποιήσεις της ως ισχύει. 20) Την ΚΥΑ αρ. Υ1β/2000/ (ΦΕΚ 343/Β) ως ισχύει 21) Την ΚΥΑ / (ΦΕΚ 354/Β/ ) «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». 22) Την εγκύκλιο / της Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων/ /νση Προστασίας του ΥΠΕΚΑ. 23) Την ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192Β/ ) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυµάτων» ως ισχύει. 24) Την Α.Π. οικ / εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ /ΕΥΠΕ «ιευκρινήσεις επί των θεµάτων που θίγονται στο άρθρο 12 του Ν. 4014/2011,σχετικά µε την άδεια διάθεσης λυµάτων ή βιοµηχανικών αποβλήτων» 25) Την αρ /3165/ (ΦΕΚ 1996Β ) Απόφαση Γ.Γ.Α.. Ηπείρου -. Μακεδονίας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων µε εντολή Γ.Γ.Α..Η.-. Μακεδονίας. 26) Την αρ..α.465/ χορήγηση άδειας λειτουργίας αορίστου χρόνου για την εν λόγω τυροκοµική µονάδα από την /νση Ανάπτυξης της Ν.Α. Άρτας. 27) Την αρ.2269/1996 Προέγκριση χωροθέτησης της εν λόγω τυροκοµικής µονάδας. 28) Την ΚΥΑ αρ.10709/ έγκριση περιβαλλοντικών όρων της εν λόγω µονάδας δυναµικότητας 25τόννων /ηµέρα η οποία ανανεώθηκε τροποποιήθηκε µε τις αρ. 1074/2000 και 851/2005 Αποφάσεις Γ.Γ.Π.Η. Σελ.2/16

3 29) Την αρ. 1765/ Οριστική Άδεια ιάθεσης των υγρών αποβλήτων της µονάδας δυναµικότητας 25 τόνων / ηµέρα. 30) Tην αρ.1267/1997 χορήγηση ενιαίας άδειας χρήσης νερού για την υφιστάµενη υδρογεώτρηση από την /νση Εγγείων βελτιώσεων της Ν.Α. Άρτας. 31) Την αρ. 8456/ βεβαίωση υδροδότησης της εν λόγω µονάδας από το. Αρταίων. 32) Την αρ. 1/2012 Απόφαση του συνδέσµου διαχείρισης Απορριµµάτων της Π.Ε. Άρτας για αποδοχή της βιολογικής λάσπης στο ΧΥΤΑ Άρτας ύστερα από εξέταση των χαρακτηριστικών παραµέτρων αυτής. 33) Το αρ. 1576/ έγγραφο του. Αρταίων / /νσης Τεχνικών υπηρεσιών για την διέλευση του αγωγού µεταφοράς των υγρών αποβλήτων της εξεταζόµενης βιοµηχανίας από τον αγροτικό δρόµο της περιοχής.ε. Καλαµιάς. 34) Το από Ιδιωτικό συµφωνητικό της εταιρείας ΦΙΛΟΣ Α.Ε. χοιροτροφική µονάδα για την παραλαβή του τυρόγαλου. 35) Την αρ. 122/2012 Θεώρηση αποστάσεων και όρων δόµησης της εν λόγω βιοµηχανίας από τη /νση Πολεοδοµίας ήµου Αρταίων. 36) Τις από και αιτήσεις της «ΚΑΡΑΛΗΣ Α.Ε.» µε την οποία υποβλήθηκε ΜΠΕ της δραστηριότητας του θέµατος καθώς και µελέτη επεξεργασίας διάθεσης των αποβλήτων της. 37) Το αρ. 7834/394/ έγγραφό της /νσης ΠΕ. ΧΩ. Σχ. Ηπείρου µε το οποίο διαβιβάστηκε η ΜΠΕ του θέµατος, στις συναρµόδιες υπηρεσίες για γνωµοδότηση. 38) Την αρ /260/ γνωµοδότηση της /νσης υδάτων της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ηπείρου. Μακεδονίας. 39) Το αρ. 1612/ έγγραφο της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής µε το οποίο µας έχει αποστείλει το αρ. 71/2012 Πρακτικό της ΝΕΧΩΠ Π.Ε. Άρτας (οµόφωνα Θετικό) 40) Την αρ /1095/ θετική γνωµοδότηση της /νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Περιφέρειας Ηπείρου 41) Το αρ.25337/980/ έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου/Επιτροπή Περ/ντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης µε το οποίο µας διαβιβάστηκε η αρ 16/3/ οµόφωνα θετική Απόφαση. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων & περιορισµών η εφαρµογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της δραστηριότητας & βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης & λειτουργίας του έργου: «Αύξηση δυναµικότητας της Βιοµηχανίας Γάλακτος Ηπείρου ΚΑΡΑΛΗΣ Α.Ε. (από 25tn/ηµέρα γάλακτος σε 100 th/ηµέρα) µε υδρογεώτρηση καθώς και την κατασκευή νέας µονάδας επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων της. Η µονάδα είναι εγκατεστηµένη και λειτουργούσα σε γήπεδο επιφανείας ,99 τ. µ. και µε στοιχεία Α1,Α2,Α3, Α22-Α1 όπως περιγράφεται στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:500 του υπογράφοντα Πολιτικού Μηχανικού Βασίλειου Τσίρκα που βρίσκεται στο 9 ο χλµ. της Ε.Ο. οδού Άρτας Ιωαννίνων του ήµου Αρταίων Π. Ε. Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου. Σελ.3/16

4 Η εγκατάσταση της νέας µονάδας επεξεργασίας των αποβλήτων (µε ταυτόχρονη κατάργηση της υπάρχουσας µονάδας επεξεργασίας εκτός του αντλιοστασίου εισόδου των αποβλήτων) θα γίνει σε γήπεδο συνολικού εµβαδού 11275,75µ2 το οποίο αποτελείται από τα κληροτεµάχια 502 µε ΚΑΕΚ και 504 µε ΚΑΕΚ και βρίσκεται στη θέση «Πλάκες» της Τ.Κ. Καλαµιάς. Αρταίων και σε απόσταση περί τα 700µ. βόρεια από το λειτουργικό χώρο της βιοµηχανίας. Η κατασκευή του νέου συστήµατος υπεδάφιας διάθεσης των αποβλήτων θα γίνει σε παρακείµενο γήπεδο έκτασης 10526,19µ2 που αποτελείται από τα κληροτεµάχια 516,517 µε ΚΑΕΚ και 518 µε ΚΑΕΚ και σε απόσταση περί τα 600µ. από τον λειτουργικό χώρο της βιοµηχανίας. Η µεταφορά των υγρών αποβλήτων της τυροκοµικής µονάδας προς το νέο χώρο διαχείρισης και διάθεσης αυτών θα γίνει µε την τοποθέτηση πλαστικού αγωγού PVC Φ160 και µήκους 850 µ. περίπου στο άκρο του οδοστρώµατος ανώνυµης αγροτικής οδού στην περιοχή Καλαµιάς σύµφωνα µε το 1576/ έγγραφο της /νσης τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Αρταίων (33, σχετική). Α. Περιγραφή ραστηριότητας της Βιοµηχανίας 1. Είδος και Μέγεθος της Μονάδας Πρόκειται για υπάρχουσα βιοµηχανία επεξεργασίας γάλακτος και τυρογάλακτος προς παραγωγή τυροκοµικών προϊόντων µε την οποία αυξάνεται η δυναµικότητα της, από 25 τόνους /ηµέρα γάλακτος σε 100 τόνους /ηµέρα χωρίς κτιριακή και µηχανολογική επέκταση. Έτσι η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς της µονάδας θα ανέρχεται στα 733,11ΚW η δε κάλυψη των κτιρίων του εργοστασίου στα 5712,41µ2. 2. Παραγωγική διαδικασία Η παραγωγική διαδικασία διεξάγεται σε τρία τµήµατα: Τµήµα Α : Παραλαβή πρώτης ύλης (νωπό γάλα και ισχνό τυρόγαλο), ποιοτικός έλεγχος, ζύγισµά,παστερίωση στους 72 ο C, αποκορύφωση µεταφορά του γάλακτος - τυρογάλακτος στους τυρολέβητες Τµήµα Β: Τυροκόµηση Τµήµα Γ: Τελική επεξεργασία, συσκευασία και διάθεση Σελ.4/16

5 3. Πρώτες ύλες- Βοηθητικές ύλες Προϊόντα Πρώτη ύλη: υναµικότητα 100 τόνοι /ηµέρα γάλα Βοηθητικές ύλες Αλάτι, πυτιά (καλλιέργειες µικροοργανισµών µε σκοπό την πήξη του γάλακτος). Παραγόµενα Προϊόντα ιάφορα σκληρά τυριά - Φέτα µυζήθρες µαλακές και σκληρές To παραπροϊόν της διαδικασίας τυροκόµισης αποτελεί ο ορός τυρογάλακτος ο οποίος συλλέγεται χωριστά και διατίθεται σε χοιροτρόφους της περιοχής για ζωοτροφή σύµφωνα µε την 34, σχετική. 4. Χρήση νερού Η βιοµηχανία για τις ανάγκες της παραγωγικής της διαδικασίας υδροδοτείται από το δίκτυο του ήµου Αρταίων σύµφωνα µε την (31) σχετική βεβαίωση. Η εκτιµώµενη ποσότητα ύδατος ανέρχεται σε m 3 /y. Εντός του χώρου του γηπέδου όπου είναι εγκατεστηµένη η βιοµηχανία υπάρχει διανοιγµένη γεώτρηση το νερό της οποίας θα χρησιµοποιείται για το πλύσιµο του µηχανολογικού εξοπλισµού τυροκόµησης, των σωληνώσεων και των δαπέδων. Με την έκδοση άδειας χρήσης νερού από την /νση υδάτων της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ηπείρου. Μακεδονίας θα καθοριστεί η ποσότητα του νερού που θα αντλείται από αυτή ετησίως. Η ακριβής θέση της υπάρχουσας υδρογεώτρησης καθορίζεται από τις συντεταγµένες: Χ= ,036 Ψ = ,200 Μέγιστη άντληση : m 3 /y Η µέση συνολική ετήσια κατανάλωση νερού ανέρχεται σε m 3 /y περίπου. 5. Ενέργεια Η παραγωγή ατµού που απαιτείται στην παραγωγική διαδικασία παράγεται από δύο ατµολέβητες δυναµικότητας και 1700 Κg/h παραγόµενο ατµό η λειτουργία των οποίων γίνεται µε την καύση υγραερίου. Για τις ανάγκες αυτές υπάρχουν 5 δεξαµενές υγραερίου συνολικής χωρητικότητας 25 m 3 (5 m 3 έκαστη). Επίσης χρησιµοποιείται ηλεκτρική ενέργεια για την λειτουργία µηχανηµάτων, ψυγείων και φωτισµού 6. Ειδικές οριακές τιµές εκποµπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Για τα αέρια απόβλητα τα όρια εκποµπής αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π ( ΦΕΚ 293 Α / 1981). Για τους βιοµηχανικούς λέβητες ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264Β ). Για τα υγρά απόβλητα ισχύουν τα όρια, όπως αυτά αναφέρονται στις οικείες Νοµαρχιακές Αποφάσεις και πάντως όχι µεγαλύτερα από τα αναφερόµενα στην Οδηγία 91/271 της ΕΟΚ. Σε κάθε περίπτωση τα χαρακτηριστικά των επεξεργασµένων αποβλήτων της µονάδας καθορίζονται από τον πίνακα 2 του παραρτήµατος Ι της ΚΥΑ / (ΦΕΚ 354Β/ ) (21, σχετική), και της εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑ (22, σχετική). Τα παραγόµενα στερεά απόβλητα θα διαχειρίζονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία π.χ. ΚΥΑ 50910/2003 ως ισχύει. Σελ.5/16

6 7. Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεως σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Θόρυβος παράγεται κατά την παραγωγική διαδικασία από τη λειτουργία των µηχανηµάτων καθώς και από την κίνηση των οχηµάτων. Το επιτρεπόµενο όριο θορύβου, που εκπέµπεται στο περιβάλλον από την εγκατάσταση καθορίζεται στον Πίνακα 1 του άρθρου 2 του Π. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/ ). Στη συγκεκριµένη περίπτωση το όριο θορύβου καθορίζεται σε 65db (A) µετρούµενο στα όρια του οικοπέδου της εγκατάστασης. 8. Υγρά Απόβλητα Τα υγρά απόβλητα του εργοστασίου προέρχονται από τις πλύσεις των µηχανηµάτων και σκευών που χρησιµοποιούνται για την επεξεργασία γάλακτος και τις ανάγκες του προσωπικού. Το τυρόγαλο διατίθεται σε τρίτους (Χοιροτροφική µονάδα ΦΙΛΟΣ Α.Ε, 34 σχετική) Η εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων έχει σχεδιασθεί µε βάση τα πιο κάτω δεδοµένα, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην υποβληθείσα ΜΠΕ: Mέγιστη ηµερήσια παροχή : : 320µ3/ηµέρα Συγκέντρωση BOD 5 : 1.800,00mg/lt Συγκέντρωση COD : 2.800,00mg/lit Συγκέντρωση αιωρουµένων στερεών (SS) : 800,00 mg/lt Συγκέντρωση λιπαρών ουσιών (FOG) : 150,00mg/lit Θερµοκρασία : περιβάλλοντος µετά την ανάµειξη PH : 4-5 Και περιλαµβάνει τα εξής στάδια επεξεργασίας : o Φρεάτιο άντλησης (υφιστάµενο) - Εσχαρισµός (σχάρα µε ανοίγµατα 20 mm.) o Αεριζόµενη δεξαµενή εξισορρόπησης µε αντλιοστάσιο σταθερής παροχής. o εξαµενή 1 ου αερισµού (βιολογική επεξεργασία) o εξαµενή 1 ης καθίζησης o εξαµενή 2 ου αερισµού (βιολογική επεξεργασία παρατεταµένου αερισµού) o εξαµενή 2 ης καθίζησης (δευτεροβάθµια παρατεταµένου αερισµού) o εξαµενή χλωρίωσης o Φρεάτιο εξόδου - ειγµατοληψία o εξαµενή πάχυνσης της λάσπης o Αφυδάτωση λάσπης και ταινιοφιλτρόπρεσσα (κροκίδωση αφυδάτωση της λάσπης ). Τα στραγγίσµατα από την αφυδάτωση της λάσπης και τα νερά πλύσης της ΤΦΠ (ταινιοφιλτρόπρεσας) οδεύουν δια βαρύτητας στο φρεάτιο συλλογής στραγγισµάτων απ όπου µε άντληση οδηγούνται στην δεξαµενή εξισσορόπησης. Από την υγιεινή του προσωπικού της επιχείρησης προκύπτουν αστικού τύπου λύµατα περίπου 3,5 m 3 /d. Τα επεξεργασµένα υγρά απόβλητα θα οδηγούνται δια βαρύτητας µέσω δυο στεγανών αγωγών διατοµής Φ20cm και µήκος 108m έκαστος, στους δύο κλάδους (ανατολικό και δυτικό) του υπεδάφιου πεδίου διάθεσης το οποίο θα αποτελείται από σύστηµα διάτρητων σωλήνων και απορροφητικών τάφρων. Η ελάχιστη συνολική επιφάνεια που απαιτείται για την υπεδάφια διάθεση έχει εκτιµηθεί στην ΜΠΕ να είναι 8.000m 2. Το υπεδάφιο πεδίο διάθεσης θα κατασκευαστεί σε γήπεδο έκτασης ,19m 2 όπως περιγράφεται στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:500 του υπογράφοντα πολιτικού µηχανικού Βασίλειου Τσίρκα Τα όρια των µικροβιολογικών και συµβατικών παραµέτρων των αποβλήτων στην έξοδο του βιολογικού καθαρισµού καθώς και η συχνότητα δειγµατοληψιών και αναλύσεων θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τον πίνακα 2 του παραρτήµατος Ι της (22) σχετικής ΚΥΑ και όπως αυτά ορίζονται από την ΚΥΑ 5673/400/5-3-97(ΦΕΚ 192/Β/ ) και να πληρούν τις τιµές: Σελ.6/16

7 Βιοχηµικά απαιτούµενο οξυγόνο (ΒΟD 5 ) : 25mg/l ή εναλλακτικά ελάχιστη εκατοστιαία µείωση 70-90% Χηµικά απαιτούµενο οξυγόνο (COD) : 125mg/l ή εναλλακτικά ελάχιστη εκατοστιαία µείωση 75% -Ολικά αιωρούµενα στερεά(ss) : 35mg/l ή ελάχιστη εκατοστιαία µείωση 90% - PH : 6,0-8,0 -Ολικό άζωτο (ΤΝ) : 15mg/l 9. Απόβλητα βάσει του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων Λάσπες από επί τόπου επεξεργασία υγρών εκροής (λιπαρή στοιβάδα από DAF, ορός γάλακτος, ιλύς που παράγεται στη ΜΕΥΑ ) περίπου 480m 3 ετησίως. Κωδ. Ε.Κ.Α Απόβλητα από συσκευασίες 150 t/y περίπου Κωδ. Ε.Κ.Α (συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι) Κωδ. Ε.Κ.Α (πλαστική συσκευασία) Κωδ. Ε.Κ.Α (ξύλινη συσκευασία) Απόβλητα δηµοτικά 200 t/y περίπου (Κωδ. Ε.Κ.Α ,200139, ) Απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως / Ληγµένα προϊόντα προς επεξεργασία για ζωοτροφή περίπου 15 t/y Κωδ. Ε.Κ.Α Λιπαντικά εξοπλισµού Κωδ. ΕΚΑ * Α.2. Ως προς την άδεια συλλογής - µεταφοράς του τυρογάλακτος µε κωδικό Ε.Κ.Α και της παραγόµενης ιλύος µε κωδικό Ε.Κ.Α Με την παρούσα ενσωµατώνεται η άδεια συλλογής και µεταφοράς της αφυδατωµένης λυµατολάσπης που παράγεται στην Μ.Ε.Α. ποσότητα ίση µε 480µ 3 /έτος και η οποία θα µεταφέρεται µε όχηµα της εταιρείας µε αριθµό κυκλοφορίας ΡΖΕ 5213 στο ΧΥΤΑ ΠΕ Άρτας δεδοµένου και εφόσον πληρούνται τα όρια που τίθενται µε Oδηγία 1991/31/ΕC και την απόφαση 2003/33/ΕΚ/ Επιπλέον µε όχηµα της εταιρείας που φέρνει τον αριθµό κυκλοφορίας ΑΤΕ 7875 θα µεταφέρεται ποσότητα ορού τυρογάλακτος ίση µε τόνοι/έτος για χρήση ζωοτροφής στο χοιροστάσιο ΦΙΛΟΣ Α.Ε. Α.3. Ως προς την Άδεια διάθεσης των υγρών αποβλήτων (υπεδάφια) της Βιοµηχανίας γάλακτος Ηπείρου ΚΑΡΑΛΗΣ Α.Ε. Με την παρούσα ενσωµατώνεται η άδεια διάθεσης των υγρών αποβλήτων της Βιοµηχανίας Γάλακτος Ηπείρου ΚΑΡΑΛΗΣ Α.Ε. δυναµικότητας 100τόνους /ηµέρα γάλακτος η οποία θα επεξεργάζεται τα απόβλητά της από την παραγωγική διαδικασία και τα λύµατα από τους χώρους υγιεινής του προσωπικού. Η νέα Μονάδα Επεξεργασίας των Αποβλήτων περιλαµβάνει διβάθµιο σύστηµα επεξεργασίας µε πρώτο στάδιο υψηλού ρυθµού και δεύτερο στάδιο βιολογική επεξεργασία µε παρατεταµένο αερισµό και επανακυκλοφορία ενεργού ιλύος θα κατασκευαστεί σε γήπεδο περί τα 700µ βόρεια από τον λειτουργικό χώρο της βιοµηχανίας. Για την διάθεσή τους έχει επιλεγεί η µέθοδος της διήθησης µέσω υπεδάφιου συστήµατος διάθεσης σε παρακείµενο γήπεδο έκτασης περίπου 10 στρεµµάτων (απαιτούµενη έκταση 8 στρέµµατα) Η χορήγηση της παρούσας δίνεται µε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: 1. Η δραστηριότητα οφείλει να τηρεί τις προδιαγραφές λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων σύµφωνα µε την µελέτη επεξεργασίας αυτών που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ΜΠΕ.. Ο υπεύθυνος της µονάδας οφείλει να Σελ.7/16

8 επιτρέπει την είσοδο των εκπροσώπων των αρµόδιων Υπηρεσιών για τον έλεγχο της απόδοσης των εγκαταστάσεων και να διευκολύνουν κατά το δυνατόν το έργο τους. 2. Θα πρέπει να τηρείται βιβλίο στο οποίο θα καταγράφονται οι τιµές των συµβατικών παραµέτρων στην έξοδο της Μ.Ε.Α. και οι οποίες θα θεωρούνται από το αρµόδιο τµήµα Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Άρτας. Η παρούσα άδεια δίνεται σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν. 4014/2011. Περιβάλλον της περιοχής Ευαίσθητα στοιχεία του Ειδικά προστατευόµενες ζώνες. Το περιβάλλον της περιοχής δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα στοιχεία που χρήζουν προστασίας. Η περιοχή εγκατάστασης της δεν εµπίπτει σε περιοχές του δικτύου Natura Η δραστηριότητα βρίσκεται στη ζώνη Περιβαλλοντικού ελέγχου σύµφωνα µε την ΚΥΑ 11989/ (ΦΕΚ 123/ / ) Χαρακτηρισµός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών του Αµβρακικού κόλπου ως Εθνικού Πάρκου και καθορισµός χρήσεων, όρων και περιορισµών όπου επιτρέπονται τέτοιου τύπου δραστηριότητες. Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Οριακές τιµές εκποµπής ρυπαντικών φορτίων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία Η βιοµηχανία οφείλει να τηρεί τις οριακές τιµές που ορίζονται στην ισχύουσα νοµοθεσία. Σε περίπτωση που οι πιο κάτω επιβαλλόµενες οριακές τιµές διαφοροποιούνται από τα αντίστοιχα όρια της εθνικής νοµοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύει, τότε κατισχύουν τα κατά περίπτωση αυστηρότερα όρια. 2. Εκποµπές στην ατµόσφαιρα: Για τους βιοµηχανικούς λέβητες ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264Β ). 3. Υγρά απόβλητα Τα όρια των µικροβιολογικών και συµβατικών παραµέτρων των αποβλήτων στην έξοδο του βιολογικού καθαρισµού καθώς και η συχνότητα δειγµατοληψιών και αναλύσεων θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τον πίνακα 2 του παραρτήµατος Ι της (22) σχετικής ΚΥΑ και όπως αυτά ορίζονται από την ΚΥΑ 5673/400/5-3-97(ΦΕΚ 192/Β/ ) και να πληρούν τις τιµές: Βιοχηµικά απαιτούµενο οξυγόνο (ΒΟD 5 ) : 25mg/l ή εναλλακτικά ελάχιστη εκατοστιαία µείωση 70-90% Χηµικά απαιτούµενο οξυγόνο (COD) : 125mg/l ή εναλλακτικά ελάχιστη εκατοστιαία µείωση 75% Ολικά αιωρούµενα στερεά(ss) : 35mg/l ή ελάχιστη εκατοστιαία µείωση 90% PH : 6,0-8,0 Ολικό άζωτο (ΤΝ) : 15mg/l 4. Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων Στάθµη θορύβου < 65 db(a), µετρούµενη στα όρια του οικοπέδου του εργοστασίου άρθρο 2, παράγραφος 5, του Π / 81, ΦΕΚ 293Α ). Γ. Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιµετώπισης της υποβάθµισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να τηρηθούν Σελ.8/16

9 Γ. 1 Ατµοσφαιρικές εκποµπές 1.1 Για τους λέβητες θέρµανσης των κτιρίων να εφαρµόζονται οι διατάξεις της ΚΥΑ οικ / (ΦΕΚ 2654Β/ ), όπως εκάστοτε ισχύει. 1.2 Η λειτουργία των ατµολεβητών να καλύπτει τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α /93 (ΦΕΚ 264Β). Η επιχείρηση οφείλει να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισµό που προβλέπεται στην ίδια απόφαση για τη διενέργεια µετρήσεων προς παρακολούθηση της καλής λειτουργίας των καυστήρων και των ατµολεβητών. 1.3 Οι χώροι να αερίζονται επαρκώς για περιορισµό των οσµών. 1.4 Να µην χρησιµοποιούνται ως ψυκτικά µέσα ουσίες που βλάπτουν το όζον της στρατόσφαιρας. 1.5 Οι µηχανές των σταθµευµένων οχηµάτων κατά την φόρτωση - εκφόρτωση να µην είναι σε λειτουργία και τα ψυγεία να συνδέονται µε εξωτερική πηγή ενέργειας. 1.6 Η εταιρεία υποχρεούται να µεριµνά για την διατήρηση του πρασίνου των εγκαταστάσεων του εργοστασίου. 1.7 Να τηρούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β) σύµφωνα µε τις οποίες απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση (σε σωρούς, βαρέλια, λάκκους κ.α. ) υλικών (χρησιµοποιούµενα ορυκτέλαια, στουπιά κ.α) που µπορεί να προκαλέσει αξιοσηµείωτη ρύπανση του περιβάλλοντος. Γ.2. Υγρά απόβλητα 2.1 Απαγορεύεται η µε οποιοδήποτε τρόπο διάθεση ανεπεξέργαστων ή ανεπαρκώς επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον (έδαφος, υπέδαφος ή αποδέκτη υγρών αποβλήτων). 2.2 Τα επεξεργασµένα υγρά απόβλητα θα οδηγούνται δια βαρύτητας µέσω δυο στεγανών αγωγών διανοµής Φ20cm και µήκος 108m έκαστος στους δύο κλάδους (ανατολικό και δυτικό) του υπεδάφιου πεδίου διάθεσης το οποίο θα αποτελείται από σύστηµα διάτρητων σωλήνων και απορροφητικών τάφρων.η ελάχιστη συνολική επιφάνεια που απαιτείται για την υπεδάφια διάθεση έχει εκτιµηθεί στην ΜΠΕ να είναι 8.000m 2. Το υπεδάφιο πεδίο διάθεσης θα κατασκευαστεί σε γήπεδο έκτασης ,19m 2 όπως περιγράφεται στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:500 του υπογράφοντα πολιτικού µηχανικού Βασίλειου Τσίρκα. 2.3 Η διάθεση των υγρών αποβλήτων του εργοστασίου να είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192 Β / ) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυµάτων». 2.4 Τα όµβρια νερά να καταλήγουν σε ξεχωριστό δίκτυο οµβρίων ανεξάρτητο από το δίκτυο συλλογής των υγρών αποβλήτων. 2.5 Να είναι τοποθετηµένες παγίδες στερεών σωµατιδίων στα σιφώνια του δικτύου υγρών αποβλήτων προς αποφυγή της επιβάρυνσης του αντίστοιχου ρεύµατος αποβλήτων. 2.6 Η διαχείριση του τυρογάλακτος καθώς και του συµπυκνώµατος της λιπαρής στοιβάδας των δεξαµενών DAF να γίνεται µε µεταφορά προς διάθεση ή/και επεξεργασία σε µονάδες ως συστατικό ζωοτροφών για εκτροφή ζώων, σύµφωνα µε άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 2.7 Εναλλακτικά η λιπαρή στοιβάδα των δεξαµενών DAF µπορεί να παραδοθεί είτε σε ΧΥΤΑ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας είτε µαζί µε τα ληγµένα επιστρεφόµενα προϊόντα σε κατάλληλα αδειοδοτηµένη εταιρεία για περαιτέρω διαχείριση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/ ). Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να διατηρεί τα απαραίτητα νόµιµα παραστατικά. 2.8 Να παρακολουθείται συνεχώς µε κατάλληλο όργανο µέτρησης, το ρη των υγρών αποβλήτων και η σχετική ρύθµιση να γίνεται µε προσθήκη κατάλληλων ουσιών, στην δεξαµενή εξισορρόπησης στην είσοδο της γραµµής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. 2.9 Η τελική τιµή του ρη των υγρών αποβλήτων να µετριέται στο φρεάτιο συγκέντρωσης των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων. Σελ.9/16

10 2.10 Να γίνεται ανάκτηση και επαναχρησιµοποίηση των υγρών χηµικών ουσιών καθαρισµού, όπου είναι εφικτό. Να επιλέγονται απορρυπαντικά και απολυµαντικά που να προκαλούν την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση στο περιβάλλον Η µεταφορά του γάλακτος να γίνεται µόνο µε βυτιοφόρα οχήµατα και η παραλαβή του να γίνεται από τον πυθµένα των βυτιοφόρων Τα αντιδραστήρια που χρησιµοποιούνται στο χηµείο να συλλέγονται από αδειοδοτηµένη εταιρία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων και να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά {Κ.Υ.Α Η.Π 13588/725/ (ΦΕΚ 383 Β') ως ισχύει}. Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης τους εκτός της εγκατάστασης. Προκειµένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συµπληρώνεται κατάλληλα το «Έντυπο αναγνώρισης για την συλλογή και µεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων», σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία Κατά την πλήρωση των δεξαµενών γάλακτος να λειτουργούν αισθητήρες πλήρωσης για αποφυγή υπερπλήρωσης Τα λύµατα από την υγιεινή του προσωπικού να οδηγούνται µέσω αγωγού στη ΜΕΥΑ της µονάδας προς επεξεργασία Τα όρια των µικροβιολογικών και συµβατικών παραµέτρων των αποβλήτων στην έξοδο του βιολογικού καθαρισµού καθώς και η συχνότητα δειγµατοληψιών και αναλύσεων θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τον πίνακα 2 του παραρτήµατος Ι της (22) σχετικής ΚΥΑ και όπως αυτά ορίζονται από την ΚΥΑ 5675/400/5-3-97(ΦΕΚ 192/Β/ ) να πληρούν τις τιµές: Βιοχηµικά απαιτούµενο οξυγόνο (ΒΟD 5 ) : 25mg/l ή εναλλακτικά ελάχιστη εκατοστιαία µείωση 70-90% Χηµικά απαιτούµενο οξυγόνο (COD) : 125mg/l ή εναλλακτικά ελάχιστη εκατοστιαία µείωση 75% Ολικά αιωρούµενα στερεά(ss) : 35mg/l ή ελάχιστη εκατοστιαία µείωση 90% PH : 6,0-8,0 Ολικό άζωτο (ΤΝ) : 15mg/l Γ.3 Στερεά απόβλητα 3.1 Να λαµβάνεται µέριµνα για την προστασία των επιφανειακών ή υπόγειων νερών από ενδεχόµενη ρύπανση. Απαγορεύεται η διάθεση στερεών αποβλήτων σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες. 3.2 Η διαχείριση - διάθεση των στερεών και επικινδύνων αποβλήτων του εργοστασίου να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, ήτοι : ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β) και ΚΥΑ /97 (ΦΕΚ 1016/Β) περί στερεών µη τοξικών αποβλήτων και λασπών. ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β): «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων». Ν.2939/01 (ΦΕΚ 179/Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων κλπ.» και τα κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόµενα Προεδρικά ιατάγµατα, όπως κάθε φορά ισχύει. ΚΥΑ 24944/1159 (ΦΕΚ 791 Β/ ) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών προδιαγραφών για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων». ΚΥΑ 8668/07 (ΦΕΚ 287/2.3.07) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ιαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων». 3.3 Η παραγόµενη λάσπη (κωδικός EKA ) η ποσότητα της οποίας θα ανέρχεται σε 480m 3 ετησίως θα µεταφέρεται µε ευθύνη της εταιρείας στο ΧΥΤΑ Άρτας σύµφωνα µε την (32) σχετική και µε τις προϋποθέσεις που τίθενται σε αυτή. 3.4 Τα απορρίµµατα της µονάδας (χαρτιά, σακούλες κλπ), καθώς επίσης και όσα από τα παραγόµενα προϊόντα κρίνονται ακατάλληλα να συγκεντρώνονται και στη συνέχεια να διατίθενται σύµφωνα µε τις διατάξεις της Κ.Υ.Α.50910/2727/ (ΦΕΚ 1909/Β/ ). Σελ.10/16

11 3.5 Όλα τα µη επικίνδυνα στερεά απόβλητα καθώς και όλα τα επικίνδυνα απόβλητα να συγκεντρώνονται προσωρινά σε κατάλληλα διαµορφωµένους χώρους και στη συνέχεια να παραδίδονται, σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων αποβλήτων ή επικίνδυνων αποβλήτων αντίστοιχα και σύµβαση µε τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διαχείριση (εργασίες D ή R), εντός της χώρας, η ΑΕΠΟ του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή τους στην εγκατάσταση του. Η εταιρεία να ενηµερώνει το φάκελο της ΜΠΕ που τηρείται στο αρχείο της µε τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά. 3.6 Η προσωρινή αποθήκευση των τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων (συσκευασίες µε κατάλοιπα επικίνδυνων ουσιών, χρησιµοποιηµένα προσροφητικά υλικά διαρροών, κ.λπ.)να γίνεται σε κλειστά µε ειδική σήµανση δοχεία, σε διαµορφωµένο χώρο οι προδιαγραφές του οποίου ορίζονται στην Κ.Υ.Α Η.Π 24944/1159/ (ΦΕΚ 791 Β'). 3.7 Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης τους εκτός της εγκατάστασης. Επιπλέον, προκειµένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συµπληρώνεται κατάλληλα το "Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και µεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων" σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις Κ.Υ.Α /725/06 (ΦΕΚ 383Β) και Η.Π /1159/06 (ΦΕΚ 791 Β). Όλα τα προαναφερόµενα παραστατικά να τηρούνται σε αρχείο για την τελευταία πενταετία λειτουργίας του εργοστασίου. 3.8 Να τηρείται µητρώο µη επικίνδυνων στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 12, παρ. 1.β της ΚΥΑ 50910/2727/2003 και το άρθρο 11, παρ. 4.α της ΚΥΑ 13588/725/2006 σε συνδυασµό µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 24944/1159/06, προκειµένου για επικίνδυνα απόβλητα. 3.9 Η διαχείριση των ρευµάτων αποβλήτων, τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α), όπως εκάστοτε ισχύει, να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις είτε του παραπάνω νόµου (π.χ. για τα απόβλητα συσκευασίας), είτε του αντίστοιχου για κάθε ρεύµα Προεδρικού ιατάγµατος, που έχει εκδοθεί σε εφαρµογή του ίδιου νόµου. Ειδικότερα: Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιµοποιούνται κατά τη λειτουργία της µονάδας και δεν αξιοποιούνται σύµφωνα µε τα ανωτέρω, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτηµένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριµένη εγκατάσταση Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών, σύµφωνα µε το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α) είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά µε τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συµβληθεί µε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά. Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, των χρησιµοποιηµένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των µεταχειρισµένων ελαστικών οχηµάτων να γίνεται µέσω εγκεκριµένων συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.. 117/04 (ΦΕΚ 82Α) όπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 15/06 (ΦΕΚ 12Α) και 109/04 (ΦΕΚ 75Α) καθώς και της ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625Β). Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισµού του εργοστασίου, εφόσον προκύψουν, να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία µε καπάκι ασφαλείας, τα οποία να τηρούνται εντός του εργοστασίου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π /1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) και σε περιοδικά διαστήµατα να παραδίδονται, µέσω κατάλληλα αδειοδοτηµένου συλλέκτη, σε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, µε προτεραιότητα την αναγέννηση τους. Η διαχείριση τους να γίνεται σύµφωνα µε το Π.. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α) Τα οικιακού τύπου απορρίµµατα να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους απορριµµάτων και να αποµακρύνονται είτε από συνεργεία αποκοµιδής του οικείου Ο.Τ.Α. είτε από αδειοδοτηµένο φορέα συλλογής/µεταφοράς στερεών αποβλήτων προκειµένου να διατεθούν σε εγκεκριµένο χώρο διάθεσης στερεών αποβλήτων Να τηρούνται παραστατικά διάθεσης όλων των στερεών αποβλήτων που παράγονται στη µονάδα και διατίθενται σε τρίτους Ο µηχανολογικός εξοπλισµός που τυχόν θα αντικατασταθεί, εφόσον δεν µεταπωληθεί να οδηγηθεί προς ανακύκλωση. Σελ.11/16

12 3.13 Σε περίπτωση παρουσίας/χρήσης αµιάντου ή/και αµιαντοτσιµέντου, η αποµάκρυνση αυτών να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε υπαίθριο όσο και σε στεγασµένο χώρο σύµφωνα µε την ΚΥΑ 11535/93(ΦΕΚ 328Β/1993) Μέρος της λάσπης που προκύπτει από τη γραµµή επεξεργασίας ανακυκλοφορεί στο σύστηµαενώ το υπόλοιπο µέρος της λάσπης θα υπόκεινται σε µηχανική αφυδάτωση σε εγκατεστηµένο συγκρότηµα ταινιοφιλτρόπρεσσας. Η αφυδατωµένη ιλύς µετά την ανάµιξή της µε άµµο σε αναλογία 1:2 θα οδηγείται στο ΧΥΤΑ ΠΕ Άρτας. Θα πρέπει να τηρείται αρχείο µε τα κατάλληλα παραστατικά παραλαβής/παράδοσης Τα στερεά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας που ανήκουν στα υλικά κατηγορίας 3 του Κανονισµού 1774/2002 να υφίστανται διαχείριση σύµφωνα µε τα οριζόµενα σε αυτόν. Ειδικότερα, τα υλικά αυτά εφόσον δεν αποµακρύνονται καθηµερινά, να αποθηκεύονται σε χώρο ή σε δοχεία µε ψύξη. Τα δοχεία πρέπει να ταυτοποιούνται µε σαφήνεια µε την επικόλληση ανεξίτηλης ταινίας πράσινου χρώµατος εφόσον πρόκειται για υλικά κατηγορίας 3. Γ.4 Μετρήσεις, καταγραφές και παρακολουθήσεις ρύπανσης 4.1 Για τη µέτρηση της παροχής των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων να λειτουργούν µετρητές συνεχούς καταγραφής (µη αναλογικοί, µη µηδενιζόµενοι) εγκατεστηµένοι στις γραµµές επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων πριν το στάδιο της χλωρίωσης. 4.2 Να πραγµατοποιούνται µετρήσεις της παροχής και των ποιοτικών παραµέτρων των υγρών αποβλήτων στην είσοδο, έξοδο και στη διάθεση επεξεργασµένων λυµάτων σύµφωνα όπως παρακάτω: Συνεχής µέτρηση της παροχής. Καθηµερινή µέτρηση της θερµοκρασίας και του ρη σε µέσο 24ωρο δείγµα των υγρών αποβλήτων. µέτρηση BOD 5, COD, διαλυµένου οξυγόνου, λιπών - ελαίων και αιωρούµενων στερεών σε µέσο 24ωρο δείγµα των υγρών αποβλήτων. Για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων να εφαρµόζονται κατάλληλες διεθνείς εργαστηριακές πρακτικές, µε στόχο τη µείωση στο ελάχιστο της αποικοδοµήσεως των δειγµάτων µεταξύ συλλογής και αναλύσεως. Επιπλέον θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του Παραρτήµατος Ι της ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192 Β), σχετικά µε τη συχνότητα και το σηµείο συλλογής των δειγµάτων, καθώς και τον αριθµό αυτών, κ.λ.π. και την εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ αρ / (Ειδ. Γραµµ. Υδάτων). Τα ανωτέρω θα αναφέρονται στην άδεια επαναχρησιµοποίησης επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων από την αρµόδια Υπηρεσία Υδάτων. 4.3 Να γίνεται συστηµατική παρακολούθηση των παραµέτρων στον αποδέκτη µε την επίβλεψη των αρµοδίων Υπηρεσιών (όπως π.χ. της /νσης Περιβάλλοντος και /νσης ηµ. Υγείας Π.Ε. Άρτας, /νσης Υδάτων κ.α.). 4.4 Επιπλέον θα πρέπει να τηρείται βιβλίο παρακολούθησης της ποιότητας των διατιθέµενων λυµάτων µε αναλύσεις από όλα τα προβλεπόµενα σηµεία δειγµατοληψίας ανά εβδοµάδα ή και συχνότερα εάν συντρέχει λόγος, το οποίο θα τίθεται στη διάθεση των αρµοδίων Υπηρεσιών και κάθε µήνα να υποβάλλεται αντίγραφα των εργαστηριακών αναλύσεων στις αρµόδιες Υπηρεσίες. Τα ηµερολόγια και τα τυχόν υπό ηλεκτρονική µορφή φυλασσόµενα στοιχεία να τίθενται στη διάθεση των αρµοδίων Υπηρεσιών και Φορέων, όποτε αυτά ζητηθούν. 4.5 Εντός ενός µήνα από την έκδοση της παρούσας να υποβληθεί προς τη /νσηπεριβαλλοντικού Σχεδιασµού και τη /νση Ε.Α.ΡΘ/ ΥΠΕΚΑ Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων για το έτος 2012 και το Φεβρουάριο κάθε τρέχοντος έτους θα υποβάλλεται για το προηγούµενο έτος (Κ.Υ.Α 8668/ ΦΕΚ 287Β').. Λοιποί όροι.1. Η βιοµηχανία υδρεύεται από το δίκτυο του. Αρταίων καθώς και από υδρογεώτρηση, µέσω αγωγού κατάλληλης διατοµής. Σελ.12/16

13 .2. Να γίνει ανάλυση των αναγκών της βιοµηχανίας σε νερό και να υπάρχουν µετρητές νερού στα κρίσιµα σηµεία της παραγωγικής διαδικασίας..3. Να ελαχιστοποιηθεί η χρήση νερού για τον καθαρισµό των δαπέδων, η χρήση του να γίνεται µε ψεκασµό υπό πίεση και να εφαρµόζονται ξηρές µέθοδοι καθαρισµού, όπου αυτό είναι δυνατό..4. Να γίνεται, όπου είναι δυνατό, χρήση συνεχών διεργασιών παραγωγής και κατάλληλο φιλτράρισµα του γάλακτος πριν την φυγοκέντρηση, ώστε να µειωθούν η συχνότητα καθαρισµού των εγκαταστάσεων..5 Να διατηρούνται οι εγκαταστάσεις υδροληψίας σε καλή κατάσταση ώστε να αποφεύγονται οι απώλειες νερού. Τυχόν βλάβες να επισκευάζονται άµεσα..6. Ο φορέας εκµετάλλευσης του εργοστασίου οφείλει να γνωστοποιεί στην /νση Περ/ντος & Χωρικού Σχ. Ηπείρου Α..Η..Μ τυχόν µεταβολές στον τρόπο υδροδότησης της εξεταζόµενης µονάδας..7. Οι λέβητες, οι ψυκτικές εγκαταστάσεις και οι αγωγοί µεταφοράς ψυχρών - θερµών ρευµάτων να είναι επαρκώς µονωµένοι προς αποφυγή θερµικών απωλειών..8. Να λειτουργούν αυτόµατα συστήµατα παρακολούθησης και ρύθµισης των θερµοκρασιών σε όλα τα στάδια της παραγωγής..9. Να βελτιστοποιηθεί η θερµοκρασία συµπύκνωσης. Οι συµπυκνωτές να διατηρούνται καθαροί και να εξασφαλίζεται ότι ο αέρας που εισάγεται στους συµπυκνωτές θα είναι όσο το δυνατό πιο ψυχρός..10 Να γίνεται τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισµού από εξειδικευµένο προσωπικό..11 Να υπάρχει διαµορφωµένος χώρος στάθµευσης και οργάνωση δροµολογίων προς αποφυγή των οχλήσεων κατά την κίνηση των οχηµάτων..12 Να τηρείται αρχείο απογραφής των εισερχοµένων, καταναλισκόµενων και αποθηκευόµενων υλών..13 Να λαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα µέτρα πυροπροστασίας σύµφωνα µε εγκεκριµένη µελέτη από την αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία..14 Να οριστεί υπεύθυνος για την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας της εγκατάστασης και την εφαρµογή των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης..15 Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της µονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασης της. Ο µηχανολογικός εξοπλισµός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν µέρει, ανακυκλούµενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέµενος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις..16 Η εταιρεία οφείλει να τηρεί στοιχεία (τιµολόγια, συµβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, µητρώα καταγραφής στοιχείων κ.λπ.) εντός της µονάδας, βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συµµόρφωση της µε τους ανωτέρω περιβαλλοντικούς όρους και να τα επιδεικνύει σε κάθε αρµόδια ελεγκτική αρχή..17 Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους να υποβάλλεται, στην αρµόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, και στην αρµόδια υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας έκθεση η οποία περιλαµβάνει επεξεργασµένα στοιχεία των µετρήσεων / αναλύσεων ποιότητας και υγρών αποβλήτων, συγκρίσεις των στοιχείων αυτών µε τις αναφερόµενες στην παρούσα απόφαση οριακές τιµές ή τυχόν άλλες (π.χ. της διεθνούς βιβλιογραφίας) για τις παραµέτρους, για τις οποίες δεν αναφέρονται οριακές τιµές στη παρούσα Απόφαση, καθώς και τυχόν προτάσεις γαι την βελτίωση των συστηµάτων αντιρρύπανσης, παρακολούθησης και επεξεργασίας των αποβλήτων..18 Να τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από την υφιστάµενη νοµοθεσία για την µετεγκατάσταση, συγχώνευση και εκσυγχρονισµό δραστηριοτήτων αυτού του είδους..19 Να λαµβάνονται µέτρα για την ατοµική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας..20 Περιορισµός των τσιµεντόεπικαλύψεων του εδάφους στις απολύτως απαραίτητες για τη διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να αποφευχθεί η αλλοίωση του ρυθµού απορρόφησης των οµβρίων και η δηµιουργία λιµναζόντων νερών..21 Η συντήρηση των οχηµάτων της βιοµηχανίας να γίνεται εκτός βιοµηχανίας σε αδειοδοτηµένα συνεργεία. Σελ.13/16

14 .22 Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να µην χρησιµοποιούνται οποιαδήποτε εργασία εργασίες, ούτε για αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και µηχανηµάτων παρά µόνο για εναπόθεση κάδων που προορίζονται για ανακύκλωση..23 Να τηρούνται οι διατάξεις και οι όροι του Ν. 3325/05 (ΦΕΚ 68/Α/ ), περί ίδρυσης και λειτουργίας βιοµηχανιών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις..24 Να γίνει ανάπτυξη ζώνης πρασίνου περιµετρικά των εγκαταστάσεων αποτελούµενη από αειθαλή δέντρα επιλεγµένα και προσαρµοσµένα στο περιβάλλον της περιοχής..25 Τα αντιδραστήρια που χρησιµοποιούνται στο χηµείο και στην Μ.Ε. Α. να συλλέγονται από αδειοδοτηµένη εταιρεία και να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά..26 Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή δηµόσιους χώρους..27 Να χρησιµοποιούνται για τις συσκευασίες των παραγόµενων προϊόντων υλικά µε δυνατότητα ανακύκλωσης..28 Η διάθεση των επεξεργασµένων αποβλήτων όπως έχει ήδη προαναφερθεί θα γίνεται υπεδάφια σε παρακείµενο γήπεδο..29 Να τοποθετηθεί καταγραφικό στην γεώτρηση όπου οι µετρήσεις της στάθµης άντλησης του νερού θα καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο και θα κοινοποιούνται στην /νση Υδάτων της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ηπείρου. Μακεδονίας. Ε. Χρονικό διάστηµα για το οποίο ισχύει η χορηγούµενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.: Οι περιβαλλοντικοί όροι της παρούσας απόφασης ισχύουν για δέκα έτη από την έκδοσή της, εφόσον δεν επέρχεται µεταβολή των δεδοµένων βάσει των οποίων εκδόθηκε. Πριν από την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήµατος, ο φορέας του έργου οφείλει να εκκινήσει τη διαδικασία ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων του έργου, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 5 του Ν. 4014/2011 όπως εκάστοτε ισχύει. Η παρούσα απόφαση αντικαθιστά την Άδεια διάθεσης αποβλήτων και την άδεια συλλογής µεταφοράς κατά τα προβλεπόµενα στo άρθρο 12 του Ν. 4014/2011. Στ) Προϋποθέσεις για την αναθεώρηση -τροποποίηση της Απόφασης 1. Για τον εκσυγχρονισµό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη ΜΠΕ, µε τους όρους και περιορισµούς της παρούσας απόφασης, απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του Ν. 4014/2011, όπως εκάστοτε ισχύει, από την Υπηρεσία που είναι αρµόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου 2. Σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασµού του έργου σε στάδια της τεχνικής µελέτης που έπονται της παρούσας απόφασης, ο φορέας του έργου δύναται, πριν από την έναρξη της κατασκευής, να υποβάλλει Φάκελο Συµµόρφωσης Τελικού Σχεδιασµού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 του Ν.4014/ Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήµατα υποβάθµισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη ΜΠΕ και την παρούσα απόφαση, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της παρούσας, όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 2, (σε συνδυασµό µε το άρθ 6 ) του Ν. 4014/ Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί, σύµφωνα µε το Ν.4014/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Με το ίδιο σκεπτικό δύνανται να τεθούν νέοι περιβαλλοντικοί όροι, εάν τούτο προκύψει από νέα δεδοµένα της επιστήµης και της τεχνικής στον τοµέα της προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος Σελ.14/16

15 5. Η παρούσα απόφαση αφορά µόνο στους περιβαλλοντικούς όρους της συγκεκριµένης δραστηριότητας χωρίς να εξετάζονται το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τίτλοι ιδιοκτησίας που είναι απαραίτητοι για την υλοποίηση του έργου. Επίσης δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόµενο από την υποχρέωση λήψης τυχόν άλλων απαιτούµενων εγκρίσεων και αδειών σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία 6. Η παρούσα απόφαση ισχύει µε την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδοµικές και άλλες ισχύουσες διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής Ζ) Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης: Η παρούσα Απόφαση καθώς και η ΜΠΕ και τα συµπληρωµατικά αυτής που τη συνοδεύουν θα πρέπει, σε κάθε έλεγχο, να βρίσκονται στο χώρο της εγκατάστασης και να επιδεικνύονται σε κάθε αρµόδιο για το έργο φορέα, σύµφωνα µε την κείµενη Νοµοθεσία. και να επιδεικνύεται σε κάθε αρµόδιο, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Ελέγχους για την τήρηση ή µη των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί για το έργο δύναται να διενεργούν οι, κατά την κείµενη Νοµοθεσία, αρµόδιες Υπηρεσίες Η) Κυρώσεις για την µη εφαρµογή των Περιβαλλοντικών Όρων: Η µη τήρηση των όρων της παρούσας καθώς και κάθε πραγµατοποίηση έργων και δραστηριοτήτων που θα έχουν σαν αποτέλεσµα την υποβάθµιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, την επιβολή στους υπεύθυνους των προβλεπόµενων στις διατάξεις των άρθρων 28, 29 & 30 του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Θ) ηµοσιοποίηση της παρούσας Απόφασης: Το Περιφερειακό Συµβούλιο Περιφέρειας Ηπείρου στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα Απόφαση, υποχρεούται στη δηµοσιοποίησή της, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 5 της ΚΥΑ 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β), εφαρµοζοµένων αναλογικώς στην περίπτωση του Περιφερειακού Συµβουλίου αντί του καταργηθέντος Νοµαρχιακού Συµβουλίου, βάσει των άρθρων 188, 282 (παρ. 1α) και 283 (παρ. 3) του Ν.3852/2010. Τα έξοδα της δηµοσιοποίησης βαρύνουν το φορέα του έργου, σύµφωνα µε την 2 του άρθρου 5 της εν λόγω ΚΥΑ Ι. Η παρούσα δεν δεσµεύει ως προς τη χορήγηση τυχόν παρεκκλίσεων από τις πολεοδοµικές διατάξεις. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ -ΜΠΑΣΤΑ Σελ.15/16

16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ 1.ΥΠΕΚΑ Γενική /νση Περιβάλλοντος /νση ΕΑΡΘ Πατησίων Αθήνα 2. Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηπείρου-. Μακεδονίας /νση Υδάτων Ενταύθα 3.Περιφέρεια Ηπείρου α. Περιφερειακό Συµβούλιο ( µε την παράκληση να δηµοσιευθεί) Πλ. Πύρου 1 Ενταύθα β. /νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Τµήµα Υδροοικονοµίας Άρτας Φλέµινγκ Αρτα γ. /νση Αγροτικής Οικονοµίας &Κτηνιατρικής Ν.Ε.Χ.Ω.Π Άρτας Φλέµιγκ 6, Αρτα 4. Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Αµβρακικού Πρώην ηµαρχείο Φιλοθέης Άρτας Άρτα 5. ήµος Αρταίων Περιφ. Οδός & Αυξεντίου Τ.Κ Αρτα Σελ.16/16

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα: 5-7-2011 Αριθµ. πρωτ.: Τ.Π.Υ 15970/743 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Άρτα, 18 Μαρτίου 2015 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Αριθμός 271 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο S(l)(t) Ο Υπουργός, Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ7Λ1-4ΟΥ. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΔΑ: Β43Φ7Λ1-4ΟΥ. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο.

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο. Μια ακόμη επιτυχία της Ομοσπονδίας αποτελεί η υπαγωγή των συνεργείων στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ΠΠΔ με αρμόδιο φορέα το Υπουργείο Μεταφορών και διάρκεια ισχύος όσο και ο χρόνος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 203035 ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ.

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 Σχετ. 145, 1338 Αρ. πρωτ: 1666 Ταχ. /νση: Ριζάρειος Πολιτεία ΠΡΟΣ ΗΜΟ ΣΥΒΟΤΩΝ 8 ης Μεραρχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα μονάδων επεξεργασίας τυροκομικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόµιµα αδειοδοτηµένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.

Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόµιµα αδειοδοτηµένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ)/ΑΠΟΘΗΚΗΣ του άρθρου 19 παρ1. του Ν.3982/2011 Γενικές οδηγίες συµπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-7 - 2011 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ A Ταχ. /νση : Μεσογείων 239 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ:Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Βιοτεχνίας κατασκευής μερών και εξαρτημάτων ειδών μεταφορών και μηχανημάτων, κατασκευής και επισκευής ρυμουλκούμενων οχημάτων (τρέιλερ) φερομένης ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. /νση: Πολυτεχνείου 4, Αθήνα 104 33 Ηλεκτρ. /νση: dperbna@patt.gov.gr Τηλ.: 213-2101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & Σχετ: Φ2489/2329,1296,761/14 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Χαλκίδα : 14-3-2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Χαλκίδα : 14-3-2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Χαλκίδα : 14-3-2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. πρωτ. : 1804/ Φ.14 / 2140 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Η διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων και η επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης ειδικών ρευµάτων αποβλήτων Rebattery: Εναλλακτική διαχείριση συσσωρευτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.145447 Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526 Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της εταιρίας «ΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» από Αποστακτήριο σε Αποστακτήριο και Οινοποιείο κατόπιν κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης, που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις των Νόµων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.. 1150/1949, του άρθρου 4 του

1. Τις διατάξεις των Νόµων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.. 1150/1949, του άρθρου 4 του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

EΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ EΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΑ 10245/ 713/1997(ΦΕΚ 311/Β/1997) «Μέτρα και όροι για τον έλεγχο των εκποµπών πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 6/12-07-2011 Αριθμός Απόφασης 33/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 6/12-07-2011 Αριθμός Απόφασης 33/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 6/12-07-2011 Αριθμός Απόφασης 33/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 12 Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 24-07 - 2009 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 11/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός είναι η διαδικασία με την οποία εκτιμώνται και αντιμετωπίζονται οι συνέπειες που προκαλούνται από τα έργα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Έργου : «Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ (σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ Γενικές οδηγίες συµπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης ήλωσης, πρέπει να συµπληρωθούν πλήρως και µε ακρίβεια από τον ενδιαφερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ) του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ) του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ) του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011 Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ. : οικ. 3015 / Φ.14 / 2867 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Β

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ. : οικ. 3015 / Φ.14 / 2867 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - Α ΕΙΩΝ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Χαλκίδα: 10-05 - 2013 Αριθ. Πρωτ. : οικ. 3015 / Φ.14 / 2867 Ταχ..νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση χωρ/κής & Περιβ/κής πολιτικής /νση: Περ/ντος & Χωρικού σχεδιασµού Ηπείρου Τµήµα: Περ/κού &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Περιφέρεια Κρήτης Περιφερειακή Ενότητα Χανίων Δ/νση Ανάπτυξης Πολυτεχνείο Κρήτης Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Αδειοδότηση Όροι και προϋποθέσεις για την διάθεση των υγρών αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Σ97Λ9-Ψ1Τ. 2. Την µε αρ.πρωτ.:.α.2260/05-11-2012 αίτηση της εταιρείας «ΖΕΥΣ ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Σ97Λ9-Ψ1Τ. 2. Την µε αρ.πρωτ.:.α.2260/05-11-2012 αίτηση της εταιρείας «ΖΕΥΣ ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α Αθήνα, 11

Διαβάστε περισσότερα

FAX : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

FAX : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ( ΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 2 εκεµβρίου 2015 Αριθ. πρωτ.: οικ. 153914 Tαχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: Διαχείριση Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων αμιγώς Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ ΤΧ) από Υγειονομικές Μονάδες

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: Διαχείριση Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων αμιγώς Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ ΤΧ) από Υγειονομικές Μονάδες ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 147 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Για τον προσδιορισµό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για απαλλαγή/έκδοση Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας µεταποιητικών µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 28/02/2007 ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ Ρύπανση Υπεδάφους πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤ.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤ.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤ.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ «Εφαρµογή της οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη» Γιάννης Παπαγιάννης Περιβαλλοντολόγος, ph.d. /νση Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, 07

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ 30-12 - 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ 30-12 - 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : NEO Πατρών Αθηνών 35 Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Η συµβολή του ήµου Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 1 Ο ήµος Λαρισαίων µετά τον Καλλικράτη

Διαβάστε περισσότερα

Aναρτητέα στο ιαδίκτυο

Aναρτητέα στο ιαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχ. /νση. : Χαινά 93

Διαβάστε περισσότερα

19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή.

19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή. 19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή Προς: κ. Κ. Τριάντη, Ειδικό Γραµµατέα Υδάτων Υ.ΠΕ.Κ.Α. Μ. Ιατρίδου 2 & Λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ν: Νόμος, Π5: Προεδρικό 5ιάταγμα, ΚΥΑ: Κοινή Υπουργική Απόφαση, ΥΑ: Υπουργική Απόφαση, ΠΥΣ: Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου) Για ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία

Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία Dialynas S.A. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ελ. Βενιζέλου 15, 73100, Χανιά Τηλ. 28210-51250, fax. 28210-51260 www.dialynas.com, dk@dialynas.com Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka.

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αθήνα, Αρ. Πρ. Σχετ. 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΟΡ1Ι-Δ1Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, Αρ. Πρωτ.: 46914/10256/2013

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΟΡ1Ι-Δ1Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, Αρ. Πρωτ.: 46914/10256/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 25/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΦΕΚ ΘΕΜΑ 1 24/8/2010 ΦΕΚ 1312/Β/ Υ.Α /1757/ Ε103/ /5/2010 ΦΕΚ 749/Β/ Υ.Α.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΦΕΚ ΘΕΜΑ 1 24/8/2010 ΦΕΚ 1312/Β/ Υ.Α /1757/ Ε103/ /5/2010 ΦΕΚ 749/Β/ Υ.Α. 1 24/8/2010 ΦΕΚ 1312/Β/24.08.10 Υ.Α. 36259/1757/ Ε103/2010 2 31/5/2010 ΦΕΚ 749/Β/31.05.10 Υ.Α. 20488/2010 3 29/9/2009 ΦΕΚ 190/Α/29.09.09 Π.. 148/2009 4 19/12/2008 ΦΕΚ 2575/Β/19.12.08 ΥΑ ΗΠ 52115/2970/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. οικ. 10315. Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί επιχειρήσεων... 2 1.2. Σκοπός... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ... 2 2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία)...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης: 27 / 2014 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Συντήρηση-επισκευές, καθαρισµός ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ δεξαµενών και διάθεση αποβλήτων /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Εισηγήτρια ΦΩΤΕΙΝΗ Ε. ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Οι δραστηριότητες όλων των εταιρειών έχουν επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα Έκθεση έχει ως σκοπό την την πρόταση αναβάθμισης της Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, ούτως ώστε η τελική εκροή να μπορεί να οδηγηθεί για επαναχρησιμοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ. : 5456 / Φ14 / κατασκευή αµαξωµάτων ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων του Τσούλη Θεόδωρου.

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ. : 5456 / Φ14 / κατασκευή αµαξωµάτων ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων του Τσούλη Θεόδωρου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - Α ΕΙΩΝ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Χαλκίδα: 16-10 - 2012 Αριθ. Πρωτ. : 5456 / Φ14 / 1770 Ταχ..νση :

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 19180/16 Σχετ.: /15, 22636/15, /15 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 19180/16 Σχετ.: /15, 22636/15, /15 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο Fax Πληροφορίες Πολυτεχνείου 4, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝΧ7ΛΡ-24Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΟΝΧ7ΛΡ-24Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 19-01-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ Οικ. :524 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Αριθµ. Φακ. : 5354 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χορήγηση στην εταιρεία «ΑΡΤΑΙΚΗ Α.Ε», Άδειας Εγκατάστασης (Ίδρυσης) ΣΠΑΣΤΗΡΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ διάρκειας τριών (3) ετών,

ΘΕΜΑ: Χορήγηση στην εταιρεία «ΑΡΤΑΙΚΗ Α.Ε», Άδειας Εγκατάστασης (Ίδρυσης) ΣΠΑΣΤΗΡΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ διάρκειας τριών (3) ετών, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων της 7 ης, 10 ης Διαχειριστικής Ενότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων της 7 ης, 10 ης Διαχειριστικής Ενότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια από τον ενδιαφερόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Ω0-ΞΘ7 Τ.Κ. : 114 73 F.A.X. : 210 6430625 303/Α/24.12.2003).

ΑΔΑ: Β41Ω0-ΞΘ7 Τ.Κ. : 114 73 F.A.X. : 210 6430625 303/Α/24.12.2003). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/ )

50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/ ) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα