Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α"

Transcript

1 Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν

2 Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη εμπειρία της, το άρτια καταρτισμένο προσωπικό της και τον ιδιόκτητο εξοπλισμό της, η Helesi κατέχει στρατηγική θέση στην ελληνική αγορά διαχείρισης στερεών αποβλήτων και παρέχει σύγχρονες, βιώσιμες και ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε πελάτη. Η Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων Α.Ε.Β.Ε. με δ.τ. Helesi A.E. αποτελεί θυγατρική εταιρεία του ομίλου Helesi Plc. Ο όμιλος διαθέτει υπερδεκαετή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών και προϊόντων διαχείρισης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων και είναι ένας από τις κορυφαίους του χώρου. Επιπρόσθετα, η Helesi έχει αναπτύξει στον τομέα της ανακύκλωσης δίκτυο συλλογής μεταχειρισμένων ελαστικών, τα οποία προωθεί στην ιδιόκτητη μονάδα της προς ανακύκλωση και παραγωγή πλαστικών κάδων και συναφών προϊόντων. Με στρατηγική την εδραίωση στον δυναμικό τομέα των υπηρεσιών διαχείρισης στερεών αποβλήτων, η Helesi απορρόφησε πρόσφατα την Περιβαλλοντική Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Α.Τ.Ε.Β.Ε., μία από τις σημαντικότερες εργοληπτικές εταιρίες στους κλάδους υπηρεσιών καθαριότητας και διαχείρισης στερεών αποβλήτων στν Ελλάδα. Ο όμιλος έχει επιτύχει σταθερή ανάπτυξη, καθώς και επέκταση της πελατειακής της βάσης, και έχει τη δυνατότητα να εκτελεί απαιτητικά έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων στη Ν.Α. Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Ο όμιλος, σε συνεργασία με τον όμιλο Urbaser, ανακηρύχθηκε από την Ο.Ε.Ο.Α. Αθήνα 2004 επίσημος υποστηρικτής στον τομέα παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και περιβαλλοντικά βιώσιμης διαχείρισης απορριμμάτων των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων Αθήνα Εφαρμόσαμε επιτυχώς τα προγράμματα μας για ανακύκλωση και συμμετοχή του κοινού, υπερβαίνοντας τους αρχικούς ποσοτικούς στόχους και ανακυκλώνοντας πάνω από 35% των παραγόμενων στερεών αποβλήτων. Η κοινοπραξία μας οργάνωσε και διοίκησε άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό που αριθμούσε περισσότερους από 3000 και, σε συνδυασμό με υπερσύγχρονο εξοπλισμό για καθαρισμούς εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και συλλογή στερεών αποβλήτων, συνεισφέραμε στη διοργάνωση αειφόρων αγώνων. Στο έργο αυτό παρείχαμε συνοπτικά τις παρακάτω υπηρεσίες υψηλού επιπέδου: συλλογή και μεταφορά πολλαπλών ροών αποβλήτων τους χώρους επεξεργασίας, ανακύκλωσης και τελικής διάθεσης συλλογή των επικινδύνων, ιατρικών/μολυσματικών αποβλήτων και ειδικών ροών απορριμμάτων από τους καθορισμένους χώρους τοπικά και μεταφορά τους σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας εντός ή εκτός Ελλάδος παροχή και τακτικός καθαρισμός όλου του αναγκαίου εξοπλισμού για την προσωρινή αποθήκευση των καθορισμένων ροών αποβλήτων στα σημεία παραγωγής ασφαλής προσωρινή αποθήκευση και διαλογή συλλεγόμενων στερεών αποβλήτων σε εγκαταστάσεις εγγύς στην πηγή υπηρεσίες καθαριότητας για το ήμισυ των ολυμπιακών εγκαταστάσεων παρακολούθηση και τεκμηρίωση των εργασιών.

3 Οι Υπηρεσίες Μας Η Helesi σχεδιάζει και υλοποιεί ολοκληρωμένα συστήματα καθαρισμού, συλλογής Ανακύκλωση και διαχείρισης απορριμμάτων, το οποία ανταπεξέρχονται σε αυξημένους εποχιακά Η Helesi σχεδιάζει και να υλοποιεί ολοκληρωμένα συστήματα ανακύκλωσης για Ο.Τ.Α., παραγόμενους όγκους στερεών αποβλήτων, καθώς και στις παράλληλες ανάγκες Περιφέρειες και επιχειρήσεις. Επίσης, διαθέτουμε μακρά εμπειρία, συνεργασίες καθαρισμού, γεγονός που την καθιστά ικανή να εξυπηρετεί Ο.Τ.Α. σε τουριστικές περιοχές με εγκεκριμένους αποδέκτες, μοντέρνο εξοπλισμό και ιδιόκτητη πρότυπη μονάδα και παραδοσιακούς οικισμούς. ανακύκλωσης ελαστικών και παραγωγής πλαστικών κάδων και άλλων προϊόντων στην Χάρη στον εξοπλισμό, την υποδομή και τις συνεργασίες της, η εταιρία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε Ο.Τ.Α, Περιφέρειες, δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικούς φορείς στους παρακάτω τομείς: Αποκομιδή απορριμμάτων Η εταιρία δύναται να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων σε πανελλαδικό επίπεδο. Σε στενή συνεργασία με τους πελάτες μας και κατόπιν προσεκτικής μελέτης των αναγκών τους, σχεδιάζουμε και λειτουργούμε σύγχρονα και αποδοτικά συστήματα διαλογής απορριμμάτων. Ο στόλος οχημάτων αποκομιδής που διαθέτουμε και Β.Ι.ΠΕ Κομοτηνής. Για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων, παράγουμε, διαθέτουμε και εγκαθιστούμε προϊόντα συλλογής και διαλογής στην πηγή, όπως το αυτοματοποιημένο σύστημα υπόγειων κάδων. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και τελικής διάθεσης στερεών αποβλήτων Με την πλούσια εμπειρία και εξοπλισμό μας, τις εποικοδομητικές συνεργασίες και τις εις βάθος γνώσεις μας σε πληθώρα τεχνολογιών και συστημάτων, μπορούμε να σχεδιάζουμε, υλοποιούμε και διαχειριζόμαστε εγκαταστάσεις επεξεργασίας και τελικής διάθεσης στερεών αποβλήτων, όπως: πάνω απ όλα η εμπειρία, το μεράκι και το εκπαιδευμένο προσωπικό μας επιτρέπουν Χ.Υ.Τ.Α. να παρέχουμε λύσεις και στα πιο δυσεπίλυτα προβλήματα και έκτακτες ανάγκες στην κομποστοποίησης αποκομιδή δημοτικών, οικιακών και ογκωδών στερεών αποβλήτων. αερόβιας/αναναερόβιας χώνευσης Μεταφόρτωση και μεταφορά κέντρα διαλογής Με τον πλούσιο εξοπλισμό και τη δυνατότητα να κατανοούμε και να συνεργαζόμαστε ανακύκλωσης πολλαπλών ρευμάτων υλικών άρτια με όλους τους φορείς διαχείρισης αποβλήτων, μπορούμε σε κάθε περίπτωση να Μηχανική Βιολογική Επεξεργασία δημιουργούμε καινούργια ή να εντασσόμαστε άμεσα σε υπάρχοντα δίκτυα διαχείρισης απορριμμάτων και να επιτελούμε έργα μεταφόρτωσης και μεταφοράς με ταχύτητα και ασφάλεια. Επίσης διαθέτουμε δίκτυο εγκαταστάσεων προσωρινής αποθήκευσης στην Άλλες υπηρεσίες Η εταιρία μας παρέχει, επίσης, τις ακόλουθες υπηρεσίες: Ελλάδα και την Κύπρο. μεταφορά νερού, πλύση δρόμων και κοινόχρηστων χώρων Καθαρισμός κοινόχρηστων, επαγγελματικών και βιομηχανικών χώρων πλύση κάδων απορριμμάτων Διαθέτουμε το εξειδικευμένο προσωπικό και το σύγχρονο εξοπλισμό που είναι προγράμματα εργαστηριακών αναλύσεων και απαραίτητοι για την διεκπεραίωση έργων καθαρισμού και απολύμανσης σε υψηλά επίπεδα περιβαλλοντικής και αισθητικής ποιότητας. Η εμπειρία σε έργα υψηλών απαιτήσεων, λειτουργίας εγκατταστάσεων επεξεργασίας στραγγισμάτων Χ.Υ.Τ.Α. όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες 2004, και η μακρόπνοη συνεργασία μας με διάφορους Ο.Τ.Α. εργασίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων διασφαλίζει την επιτυχή διεκπεραίωση έργων καθαρισμού για χώρους όπως: συμπίεση και τεμαχισμός απορριμμάτων οδοί και κοινόχρηστοι χώροι ευρύ φάσμα εργασιών διαχείρισης και αγορές συντήρησης δικτύου εγκαταστάσεων και ακτές και χώροι πρασίνου μηχανολογικού εξοπλισμού διαχείρισης γραφειακές, εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις αθλητικές διοργανώσεις και εκθέσεις. στερεών αποβλήτων.

4 Υποδομή κι Εξοπλισμός Η Helesi διαθέτει ιδιόκτητο στόλο οχημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και άρτιο εξοπλισμό καθαρισμού και διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες οχημάτων: απορριμματοφόρα οχήματα διαφόρων χωρητικοτήτων σάρωθρα διαφόρων μεγεθών ανοικτά ανατρεπόμενα αυτοκίνητα πλυντήρια κάδων φορτηγά γάντζους containers. Σημαντικό ρόλο στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης στερεών αποβλήτων παίζει η ιδιόκτητη μονάδα μας παραγωγής πλαστικών κάδων και ανακύκλωσης ελαστικών στην Κομοτηνή. Επίσης, η εταιρία μας είναι πιστοποιημένη κατά: Σύστημα Ποιότητας ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΕΛΟΤ EN ISO 14001:1996 Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS Η Helesi A.E. είναι μέλος του ομίλου της Helesi Plc. Ο όμιλος διαθέτει σημαντική εμπειρία και το σύνολο των προϊόντων και του απαραίτητου εξοπλισμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Η δυναμική του τομέα διαχείρισης απορριμμάτων, οι νέες τεχνολογίες και οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες αποτελούν μία σημαντική πρόκληση για εμάς. Γι αυτό και εργαζόμαστε ακούραστα με σκοπό τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών μας, καθώς και τον εμπλουτισμό των υποδομών και του εξοπλισμού που διαθέτουμε. Έτσι, η Helesi ενισχύει διαρκώς τη θέση της στην ελληνική και διεθνή αγορά και ανταπεξέρχεται στις απαιτήσεις των πελατών και των συνεργατών της.

5 Helesi A.E. Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Λ. Μαραθώνος 61 & Μονής Αρκαδίου 2 Τ.Κ Γέρακας Αττικής Ελλάς T F

Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος.

Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος. Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος. Η ταυτότητα µας γεννήθηκε µαζί µε τη διατύπωση του επιχειρηµατικού µας οράµατος.

Διαβάστε περισσότερα

Η METKA με μια ματιά. Τομείς Δραστηριοποίησης. Δραστηριότητες

Η METKA με μια ματιά. Τομείς Δραστηριοποίησης. Δραστηριότητες Περιεχόμενα 2 Η ΜΕΤΚΑ με μια ματιά 4 Η Εταιρεία Σήμερα 6 Τομείς Δραστηριοποίησης 10 Επιχειρηματική Αριστεία 12 Διεθνής Παρουσία 16 Αξιοσημείωτα Έργα 22 Οι Άνθρωποί Μας 24 Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 03 ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ο Όµιλος Εταιρειών J&P ΑΒΑΞ είναι ένας από τους πλέον ισχυρούς κατασκευαστικούς Οµίλους στην Ελλάδα, µε σηµαντική παρουσία στα µεγαλύτερα έργα της χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η εταιρεία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1985 με όραμα την κάλυψη των αναγκών του κατασκευαστικού κλάδου με ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η εταιρεία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1985 με όραμα την κάλυψη των αναγκών του κατασκευαστικού κλάδου με ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1985 με όραμα την κάλυψη των αναγκών του κατασκευαστικού κλάδου με ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα. Δραστηριοποιήθηκε αρχικά στους τομείς του έτοιμου σκυροδέματος,

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση

Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση 2006 Η Κοινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση του 2006, εκδίδεται από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ως αυτόνομη έκδοση, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας.

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Θα ήθελα να συγχαρώ την Περιφέρεια Αττικής και την ΕΔΣΝΑ για τα διοργάνωση του συνεδρίου και να ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡ1Κ-ΡΑΨ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡ1Κ-ΡΑΨ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/06/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6131 / 2985 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011-2016 1 Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΗΗΕ (2004-2010)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετη Πληροφόρηση. Κοινωνικό Προϊόν

Πρόσθετη Πληροφόρηση. Κοινωνικό Προϊόν 3. Πρόσθετη Πληροφόρηση Κοινωνικό Προϊόν Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει προσδιορίσει ποια είναι τα ενδιαφερόμενα μέρη (κοινωνικοί μέτοχοι ή stakeholders) με τα οποία συνδιαλέγεται, επικοινωνεί ή συνεργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

1 01 Εταιρικό προφίλ

1 01 Εταιρικό προφίλ Εταιρικό προφίλ 1 Εταιρικό προφίλ Μήνυμα Προέδρου σελ.4 Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου σελ. 5 3 Όμιλος INTRACOM HOLDINGS σελ. 6 INTRAKAT σελ. 10 Δραστηριότητες σελ. 14. Έργα υποδομών σελ. 16. Οικoδομικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τον Απολογισμό

Σχετικά με τον Απολογισμό Hμέρα 1 Hμέρα 1 Σελίδα 1 Σελίδα 2 Hμέρα 3 Hμέρα 6 Σελίδα 3 Σχετικά με τον Απολογισμό Ο ετήσιος Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) του ΟΤΕ που κρατάτε, αποτελεί τη δεύτερη ετήσια επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία στον κλάδο της ανακύκλωσης διαχείρισης απόβλητων

Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία στον κλάδο της ανακύκλωσης διαχείρισης απόβλητων ΑΡΘΡΑ Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία στον κλάδο της ανακύκλωσης διαχείρισης απόβλητων του Φώτη Κουρμούση 1 Περίληψη Η πράσινη ανάπτυξη αναδεικνύεται πλέον σε διεθνές επίπεδο ως η μοναδική ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www. aueb. gr/ statistical- institute ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στο κείμενο που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις από τη Sika από τα Θεμέλια μέχρι την Οροφή

Λύσεις από τη Sika από τα Θεμέλια μέχρι την Οροφή Λύσεις από τη Sika από τα Θεμέλια μέχρι την Οροφή Στόχος μας η Επιτυχία σας Από τα Θ εμέλια μέχρι την Οροφή H Sika AG με έδρα στο Baar της Ελβετίας είναι μια πολυεθνική εταιρία που δραστηριοποιείται στον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Συμμετοχή Διαφάνεια Αξιοπιστία Αειφόρος ανάπτυξη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ομίλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ EUROBANK... 5 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα -2- -3- Σχετικά με τον Απολογισμό Σχετικά με τον Απολογισμό Ο «Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010» είναι ο έκτος ετήσιος απολογισμός των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων του OTE.

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP (ISO 22000) και ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2000) ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΤΡΟΦΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΟΦΙΜΟ ΟΡΙΣΜΟΣ Σύμφωνα με τον ορισμό τη NACMCF και την κοινή παραδοχή, είναι οποιοσδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ WIND ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 2012 2 Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας Περιεχόμενα 1. Μήνυμα Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ: ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 1. Ψηφίσθηκαν οι αλλαγές στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 & στον Αναπτυξιακό 3299/2004 από τη Βουλή των Ελλήνων,

Διαβάστε περισσότερα