Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

Transcript

1

2 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3 Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας η ανάγκη αυτή είναι πολλαπλά μεγαλύτερη. Για να επιτευχθεί αυτό, ο ΣΕΒ πρότεινε την υιοθέτηση κυβερνητικού οργάνου που θα προωθήσει μια νέα και αποτελεσματική βιομηχανική πολιτική με έμφαση στην ενθάρρυνση της καινοτομίας στο σύνολο των επιχειρήσεων και της οικονομίας και με μοχλό τη συνεργασία επιχειρήσεων μεταξύ τους και με τα σημεία παραγωγής γνώσης. Ο ΣΕΒ έχει συγκροτήσει μηχανισμό αποτύπωσης των τεχνολογικών προτεραιοτήτων της χώρας με τρόπο πρακτικό που συμβάλλει στον εντοπισμό εστιών παραγωγής καινοτομίας από ελληνικές επιχειρήσεις και ερευνητές (Δίκτυο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Πληροφόρησης). Το Δίκτυο, το οποίο αποτελούν έγκυροι εμπειρογνώμονες από την επιχειρηματική και ερευνητική κοινότητα έχει εντοπίσει βασικές τεχνολογίες αιχμής για την ελληνική οικονομία. Το Δίκτυο προχώρησε περαιτέρω στη διατύπωση των μεταξύ τους σχέσεων και της αναγκαίας συνέργειας που θα απαντήσει σε ανάγκες συγκεκριμένων νέων δυναμικών αγορών. Σύνοψη των σχετικών ευρημάτων του Δικτύου που αφορούν την περιοχή των τεχνολογιών περιβάλλοντος παρουσιάζεται στην ενημερωτική έκθεση που ακολουθεί. Ο ΣΕΒ εκτιμά ότι κρίσιμο σημείο για το σχηματισμό βιομηχανικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι η ανίχνευση των δυνατοτήτων συνεργειών μεταξύ έρευνας και βιομηχανίας στην Ελλάδα. Με βάση αυτήν την προσέγγιση είναι δυνατόν να εντοπισθούν οι ομάδες τεχνολογιών που συνιστούν κρίσιμες επενδυτικές προτεραιότητες. Η στήριξη πρωτοβουλιών με τις παραπάνω ομάδες τεχνολογιών αιχμής, μπορεί να αποτελέσει βάση για τη χάραξη προτεραιοτήτων βιομηχανικής πολιτικής της χώρας και εργαλείο για την εκπόνηση ουσιαστικών προτάσεων έξυπνης εξειδίκευσης. O ΣΕΒ εκπροσωπώντας τις σύγχρονες οργανωμένες επιχειρήσεις, εισάγει εμφατικά την τεχνολογία και καινοτομία στον δημόσιο διάλογο, και θέτει αυτό το υλικό καθώς και τον μηχανισμό παραγωγής του στη διάθεση τόσο της πολιτείας όσο και της επιχειρηματικής κοινότητας, επιθυμώντας να συμβάλει στην οριοθέτηση των τεχνολογικών προτεραιοτήτων της ελληνικής οικονομίας. Χάρης Κυριαζής Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΣΕΒ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παράμετροι που προσδιορίζουν τις εξελίξεις στον τομέα Νερό - υδάτινοι πόροι Ατμοσφαιρική Ρύπανση Απόβλητα, απορρίμματα, βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑΤΑ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ Οι τεχνολογίες αιχμής στον τομέα περιβάλλοντος Προηγμένες Αναερόβιες Διεργασίες Επεξεργασίας Αποβλήτων Προηγμένες Αερόβιες Διεργασίες Επεξεργασίας Αποβλήτων Θερμικές Μέθοδοι Επεξεργασίας Αποβλήτων Μέθοδοι Αδρανοποίησης Επικίνδυνων Ρύπων Αποκατάσταση εδαφών και υδάτινων αποδεκτών Φυσικοχημικές Μέθοδοι Επεξεργασίας Νερού και Αποβλήτων - Ανάκτηση Πολύτιμων Υλικών Αέρια Αντιρρύπανση Προηγμένες προσεγγίσεις μηχανικής ανακύκλωσης ΜΕΡΟΣ Β: ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (WASTE TO ENERGY) Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΒΙΟΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟ-ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2013

5 ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Είναι πλέον ευρέως αποδεκτή η ύπαρξη ενός φυσικού ορίου στην οικονομική ανάπτυξη που βασίζεται στην εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Η πρόσβαση σε πρώτες ύλες και η εκμετάλλευσή τους σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα αναδεικνύονται σε μεγάλα παγκόσμια ζητήματα: αυτά αφορούν τόσο τους υδάτινους πόρους όσο και τις ορυκτές πρώτες ύλες, καθώς και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση τους (εκπομπές ρύπων, απόβλητα). Οι νομοθεσίες και οι κάθε μορφής κρατικές ρυθμιστικές πολιτικές έχουν κυρίαρχο ρόλο στις εξελίξεις στον τομέα του Περιβάλλοντος. Σε αυτές οφείλεται η πρόοδος που έχει συντελεστεί κατά τα τελευταία χρόνια: σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων που αυξάνουν την τρύπα του όζοντος, μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων που συντελούν στην όξινη βροχή, επέκταση του καθαρισμού και της επανάχρησης νερού, σημαντική επέκταση της ανακύκλωσης Ωστόσο πολλά περιβαλλοντικά ζητήματα παραμένουν πιεστικά και πολλές ακόμη προκλήσεις μένουν να αντιμετωπιστούν: η αυξανόμενη παραγωγή σκουπιδιών, οι εκπομπές αερίων που συντελούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, οι εκπομπές επιβλαβών αερίων ρύπων, η μόλυνση των υπόγειων υδάτων από τη γεωργική εκμετάλλευση, η ισόρροπη γεωργική παραγωγή Παράμετροι που προσδιορίζουν τις εξελίξεις στον τομέα Νερό - υδάτινοι πόροι Τα θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση υδάτινων πόρων είναι τόσο ποιοτικής φύσης όσο και ποσοτικής. Η μόλυνση των υδάτινων πόρων, πέρα από τα ποικίλα περιβαλλοντικά ατυχήματα, αποκτά μεγάλες και συστημικές διαστάσεις. Οι ανερχόμενοι ρυπαντές είναι πολλοί και διαφορετικοί, και συχνά άγνωστοι: φαρμακευτικές ουσίες, απορρυπαντικά από τα αστικά και βιομηχανικά απόβλητα, κ.ά. Επιπλέον, η μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων πόσιμου νερού, καθώς και η γεωγραφική ανισοκατανομή τους προκαλεί σημαντική υδρολογική πίεση. Η σύγχρονη περιβαλλοντική οικονομία προσδιορίζεται από τρεις καθοριστικές παραμέτρους: την ανάγκη αύξησης της διαθεσιμότητας νερού για ανθρώπινες χρήσεις: μπορεί να περιλαμβάνει τη συλλογή και επεξεργασία του βρόχινου νερού, την αφαλάτωση θαλασσινού νερού, ανακύκλωση και καθαρισμό νερού για βιομηχανική χρήση, κ.ά. την ανάγκη εξοικονόμησης νερού μέσω του εξορθολογισμού της χρήσης στην γεωργία, του επανασχεδιασμού και βελτίωσης των βιομηχανικών διεργασιών, καλύτερου ελέγχου, συντήρησης και διοίκησης των δικτύων ύδρευσης. την καταπολέμηση της μόλυνσης των υδάτινων πόρων: ταυτοποίηση, ανίχνευση, ελάττωση των μολυντών. Η παράμετρος αυτή αφορά πολλές διαφορετικές οικονομικές δραστηριότητες από διαφορετικούς κλάδους και οικοσυστήματα. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

6 ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Ατμοσφαιρική Ρύπανση Η καταπολέμηση της μόλυνσης του αέρα παραμένει κρίσιμης σημασίας και προσανατολίζει τις οικονομικές δραστηριότητες στην ανάπτυξη βιομηχανικών διεργασιών και τεχνολογιών που επιτρέπουν τη μείωση των ρύπων στην πηγή. Ο τομέας των μεταφορών επηρεάζεται αποφασιστικά από την συγκεκριμένη αναγκαιότητα, ωστόσο η πρόκληση αφορά και δραστηριότητες όπως η οικοδομή, τα δομικά προϊόντα, η παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, κ.ά. Πέρα από τη μείωση των ρύπων στην πηγή, ιδιαίτερη σημασία αποκτούν οι τεχνολογίες επεξεργασίας των αέριων εκπομπών της βιομηχανίας, καθώς και η εξέλιξη των μεθόδων και τεχνολογιών περιβαλλοντικής παρατήρησης και συλλογής στοιχείων και μετρήσεων, είτε από επίγεια μέσα ή μέσω δορυφόρων. Απόβλητα, απορρίμματα, βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση Στο πεδίο της διαχείρισης των απορριμμάτων, συντελείται μία μετατόπιση προς μία οικονομική/επιχειρηματική προσέγγιση: τα απορρίμματα δεν είναι μόνον ένα πρόβλημα του οποίου η έκταση πρέπει να μειωθεί, αλλά ένας πόρος που μπορεί να αξιοποιηθεί, επιτρέποντας έτσι την ανάπτυξη μίας κυκλικής οικονομικής ροής. Προτεραιότητα τίθεται βέβαια στη μείωση των απορριμμάτων στην πηγή, μέσω της μείωσης χρήσης υλικών συσκευασίας, ελάφρυνσης των συσκευασιών, κ.ά., γεγονός που προωθεί την μεταβολή ποικίλων οικονομικών, παραγωγικών και καταναλωτικών προτύπων και πρακτικών. Η ανάπτυξη της επανάχρησης και ανακύκλωσης παραμένει ένα πολύ σημαντικό πεδίο δραστηριότητας. Αναδεικνύονται πολλά τεχνικά ζητήματα που αφορούν ειδικές κατηγορίες υλικών, επικίνδυνα απόβλητα, νοσοκομειακά απορρίμματα κ.ά. Η αξιοποίηση των οργανικών αποβλήτων αποτελεί μία πρόκληση με ισχυρό επιχειρηματικό δυναμικό. 4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2013

7 ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑΤΑ Η αυξανόμενη έμφαση στην αποδοτικότητα πρώτων υλών και ενέργειας σε συνδυασμό με την αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία, αποτελούν κινητήριες δυνάμεις για την εξάπλωση και μεγέθυνση της οικοβιομηχανίας (eco-industry). Η τεχνολογία θεωρείται βασική κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης αγοράς, ευνοώντας άμεσα τις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αλλά με έμμεσο τρόπο και τις βιομηχανίες που θα τις αξιοποιήσουν επιτυγχάνοντας βελτίωση της αποδοτικότητάς τους. Η αξία της παγκόσμιας οικο-βιομηχανίας το έτος 2010 ανήλθε σε 1,6 τρις ευρώ και αναμένεται να φθάσει τα 3,1 τρις έως το 2020, ενώ θεωρείται από αρκετούς αναλυτές ως η ηγέτιδα αγορά του 21ου αιώνα. Σε αυτήν την αγορά δεσπόζουσα θέση κατέχουν η διαχείριση αποβλήτων και η ανακύκλωση, η εξοικονόμηση πρώτων υλών (με επέκταση των εφαρμογών των βιο-πλαστικών) και η βιώσιμη διαχείριση νερού. Η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με αυτήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί μοχλό ανάπτυξης για τον τομέα της περιβαλλοντικής οικονομίας στην Ελλάδα, το μέγεθος του οποίου εκτιμάται στα 3 δις Ευρώ. Την τελευταία δεκαετία έχουν παρατηρηθεί συγχωνεύσεις και εξαγορές, καθώς και στρατηγικές συνεργασίες μεγάλων επιχειρήσεων με εταιρείες εξωτερικού σε κοινοπραξίες για την ανάληψη έργων στον τομέα του περιβάλλοντος. Οι κατασκευαστικές εταιρείες στρέφονται προς το Περιβάλλον, διαβλέποντας σημαντικές επιχειρηματικές προοπτικές του τομέα στην Ελλάδα. Εκτός του ότι η πρόληψη και η αντιμετώπιση της ρύπανσης είναι μία διαρκής ανάγκη, υπάρχουν συσσωρευμένες εκκρεμότητες από δεσμεύσεις που απορρέουν από ευρωπαϊκές οδηγίες. Χαρακτηριστική εξέλιξη το 2013 ήταν η προκήρυξη τριών μεγάλων έργων ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) με προϋπολογισμό περίπου 2,1 δισ. Ευρώ. Τα έργα αφορούν την υλοποίηση εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής Μακεδονίας και της Κέρκυρας/ Ηπείρου. Σε αυτά περιλαμβάνεται η μελέτη, η κατασκευή, η συντήρηση και η λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας απορριμμάτων με μέση ετήσια δυναμικότητα τόνων. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες επιτρέπουν όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες που καλύπτουν τις απαιτήσεις των περιβαλλοντικών στόχων, της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Γενικά παρατηρείται μια αλλαγή πολιτικής προς την κατεύθυνση της διαλογής στην πηγή και της λιπασματοποίησης, (οδηγία WFD). Σε γενικές γραμμές, σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης παρουσιάζουν κλάδοι όπως η συλλογή, διαλογή και επανεπεξεργασία βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων, υφασμάτων, πλαστικού, γυαλιού, χάρτου και μετάλλων (LDK Consultants, 2012). Αντίστοιχες είναι οι προοπτικές ανάπτυξης για την ευρύτερη αλυσίδα εφοδιασμού με επίκεντρο τη συνεργασία μεταξύ της διαχείρισης αποβλήτων και παραγωγών ενέργειας, πρωτογενών παραγωγών και εμπόρων λιανικής πώλησης. Μεγάλο πάρκο παραγωγής βιοαερίου στο Anklam, Γερμανία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

8 ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ H ελληνική παρουσία στην ευρωπαϊκή ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα του Περιβάλλοντος είναι σημαντική, όπως αποδεικνύεται και από τη συμμετοχή στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (FP7). Ελληνική συμμετοχή έχει το 28% του συνόλου των έργων στη θεματική Περιοχή του Περιβάλλοντος (σε σύνολο 425 έργων υπήρξε ελληνική συμμετοχή στα 120, ενώ 15 συντονίζονταν από Έλληνα εταίρο) ανάγοντας το Περιβάλλον σε θεματική περιοχή με τη μεγαλύτερη παρουσία ελλήνων ερευνητών. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ STINNO: WASTEWATER CLEAN-UP IN AGROCHEMICAL INDUSTRIES Στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ της ΕΕ, κοινοπραξία αποτελούμενη από φορείς από την Φινλανδία, τη Σουηδία και την Ελλάδα (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ΙΤΕ, Επιστημονικό Πάρκο Πατρών) υλοποιεί το έργο «STIN- NO: WASTEWATER CLEAN-UP IN AGROCHEMICAL INDUSTRIES». Το έργο έχει στόχο την υποστήριξη καινοτόμων λύσεων στην επεξεργασία λυμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στα ελαιο-λύματα που δημιουργούνται από ελαιοτριβεία. Οι Έλληνες εταίροι συνεισφέρουν σημαντικά στο έργο αυτό αφενός λόγω της εμπειρίας της περιοχής στη διαχείριση λυμάτων από ελαιοτριβεία και αφετέρου λόγω της σημαντικής ελληνικής ερευνητικής δραστηριότητας σε τεχνολογίες επεξεργασίας αποβλήτων. 6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2013

9 ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ Τα σημερινά παραγωγικά υποδείγματα συμβάλλουν στην παγκόσμια υπερθέρμανση, στην μόλυνση, στην εξάντληση των πρώτων υλών. Η αποδοτικότερη και κοινωνικά πιο υπεύθυνη χρήση των πόρων αποτελεί σημαντικό κίνητρο ανάπτυξης καινοτομίας, ικανό να τονώσει την ανταγωνιστικότητα μίας εθνικής βιομηχανίας, δηλαδή κίνητρο ανάπτυξης τεχνολογιών και νέων υλικών απαραίτητων για την υλοποίηση οικολογικών λύσεων. Η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών παραμέτρων στον σχεδιασμό αλλά και την παραγωγή των προϊόντων (κανονισμοί, νομοθεσία, ενεργειακό αποτύπωμα, ανακυκλωσιμότητα, κ.ά.) αποτελεί ήδη κυρίαρχη πρακτική στις ευρωπαϊκές οικονομίες. Οι τεχνολογίες αιχμής στον τομέα περιβάλλοντος ΠΡΟΗΓΜΈΝΕΣ ΑΝΑΕΡΌΒΙΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΊΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ Οι Προηγμένες Αναερόβιες Διεργασίες Επεξεργασίας Αποβλήτων αφορούν την επεξεργασία υγρών και στερεών αποβλήτων βιομηχανικής, αστικής ή γεωργικής προέλευσης. Στην οικογένεια των Προηγμένων Αναερόβιων Διεργασιών εντάσσονται η αναερόβια χώνευση υγρών και στερεών αποβλήτων, οι ζυμωτικές διεργασίες, τα βιοκαύσιμα, τα βιοδιϋλιστήρια καθώς και οι μικροβιακές κυψελίδες καυσίμου. Σύμφωνα με τη νέα ιεράρχηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση των αποβλήτων, η ανάκτηση ενέργειας από τα απόβλητα είναι προτιμότερη από την τελική διάθεσή τους σε αποδέκτες και αποτελεί εφικτή λύση. Τόσο η αναερόβια χώνευση αστικών απορριμμάτων όσο και η αναερόβια χώνευση βιομάζας έχουν τη δυνατότητα να αποδώσουν σημαντικά ποσά ενέργειας. Η αναερόβια χώνευση εφαρμόζεται περιορισμένα στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να μη γίνεται ουσιαστική αξιοποίηση των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων και, επιπλέον, στις περισσότερες περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται δεν γίνεται αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου για παραγωγή ενέργειας (ηλεκτρικής και θερμικής). Δηλαδή, στην περίπτωση της Ελλάδας απαιτείται προσαρμογή των υφιστάμενων εγκαταστάσεων αναερόβιας χώνευσης για την παραγωγή ενέργειας. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Η επιχείρηση Π.Ν. ΠΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε. δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια δυναμικά στο χώρο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο προερχόμενο από αγροτοκτηνοτροφική βιομάζα, έχοντας εξασφαλίσει άδεια για μία σειρά τέτοιων μονάδων δυναμικότητας που υπερβαίνει τα 10MW. Το 2012 ιδρύθηκε η ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Α.Ε. για την κατασκευή ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δυναμικότητας 3MW, από βιοαέριο, το οποίο θα παράγεται από την αναερόβια αποσύνθεση βιομάζας αραβόσιτου. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ευρώπη λειτουργούν περισσότερες από 12,000 αντίστοιχες μονάδες, ενώ στην Ελλάδα ελάχιστα μόνον εργοστάσια εκμεταλλεύονται το βιοαέριο από την επεξεργασία των αστικών αποβλήτων στις χωματερές. Τα οφέλη από αυτές τις μονάδες είναι πολλαπλά: παράγεται ηλεκτρική ενέργεια και αξιοποιείται η αγροτοκτηνοτροφική βιομάζα. Μονάδα βιοαερίου 3MW. Φωτ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

10 ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΜΈΝΕΣ ΑΕΡΌΒΙΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΊΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ Πρόκειται για αερόβιες βιολογικές διεργασίες επεξεργασίας υγρών και στερεών, που εφαρμόζονται για βιοαποικοδόμηση οργανικού φορτίου παρουσία οξυγόνου. Βρίσκουν εφαρμογή σε βιομηχανικά (π.χ. βιομηχανία τροφίμων) και αστικά απόβλητα. Παρόλο που καταγράφεται υψηλό ποσοστό διείσδυσης στην Ελλάδα, απαιτείται εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση ενός μεγάλου μέρους των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού. Τα υπάρχοντα συστήματα είναι παλαιάς τεχνολογίας, καταλαμβάνουν μεγάλες εκτάσεις, η επεξεργασμένη εκροή δεν πληρεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές, ενώ η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη λειτουργία των περισσοτέρων υφιστάμενων εγκαταστάσεων είναι πολύ υψηλή. Συστήματα, όπως οι αντιδραστήρες διαλείπουσας λειτουργίας SBR (Sequencing Batch Reactors) και η μερική νιτροποίηση (partial nitrification) μπορούν να εφαρμοστούν στις υπάρχουσες υποδομές χωρίς μεγάλο κόστος και με μικρές παρεμβάσεις, επιτυγχάνοντας σημαντική αναβάθμιση των συστημάτων επεξεργασίας. Η επαναχρησιμοποίηση της επεξεργασμένης εκροής (επεξεργασμένο απόβλητο) που προέρχεται από βιολογικούς καθαρισμούς μετά την απαραίτητη επεξεργασία, αποτελεί μια οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη λύση για τη λήψη νερού π.χ. για άρδευση αν και δεν χρησιμοποιείται ακόμη σε ευρεία κλίμακα στην Ελλάδα. Η βιοσταθεροποίηση στερεών οργανικής σύστασης, επιτρέπει την παραγωγή εδαφοβελτιωτικών ή/και λιπασμάτων και σύγχρονες τεχνολογικές βελτιώσεις της διεργασίας εξασφαλίζουν την παραγωγή εδαφοβελτιωτικών καλύτερης ποιότητας. Αυτή η μέθοδος δεν έχει βρει προς το παρόν μεγάλη εφαρμογή στην Ελλάδα. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις για την επαναχρησιμοποίηση βιο-επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (επεξεργασμένης εκροής) στη γεωργία, φιλοδοξεί να αξιοποιήσει το έργο WATER4CROPS (www.water- 4crops.org), μία συνεργατική προσπάθεια μεταξύ Ευρώπης και Ινδίας. Το έργο υλοποιείται από ινδο-ευρωπαϊκή κοινοπραξία 36 συνολικά εταίρων (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, επιχειρήσεις) και χρηματοδοτείται από την Ινδική Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχοι του WATER4CROPS, μεταξύ άλλων, είναι: - η ανάπτυξη και επίδειξη ολοκληρωμένων διεργασιών για την επεξεργασία εκροών της βιομηχανίας τροφίμων και της αγροτικής παραγωγής, ώστε να ανακτώνται συστατικά οικονομικής αξίας και να εξασφαλίζεται καθαρό νερό άρδευσης. - η επιλογή και βελτιστοποίηση μίας σειράς μυκήτων για την απομάκρυνση ρυπαντών από αστικά υγρά απόβλητα και τη λήψη νερού για γεωργική χρήση. - η εκτίμηση της ασφάλειας χρήσης επεξεργασμένης εκροής στη γεωργία. - ο εντοπισμός των φυτικών ειδών (γενοτύπων) με τα καλύτερα αποτελέσματα στην άρδευση από επεξεργασμένη εκροή. Προβλέπεται να αξιοποιηθεί μία σειρά από τεχνολογικά εργαλεία, όπως νέοι αποκεντρωμένοι βιοαντιδραστήρες, αντιδραστήρες SBBR (βιοαντιδραστήρες διαλείπουσας λειτουργίας προσκολλημένης βιομάζας) που περιορίζουν την παραγόμενη βιο-ιλύ και απομάκρυνση οργανικών ρυπαντών με νανοβιοκαταλύτες. Στην κοινοπραξία συμμετέχουν το ΤΕΙ Κρήτης και η επιχείρηση ENVIHEALTH Α.Ε.(www.envihealth.gr). 8 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2013

11 ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΙΚΈΣ ΜΈΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ Πρόκειται για διεργασίες επεξεργασίας αποβλήτων με δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρισμού ή ατμού (για διανομή μέσω δικτύων τηλεθέρμανσης) ή και τα δύο ταυτόχρονα, δηλαδή συμπαραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας. Σε γενικές γραμμές, οι τεχνολογίες θερμικής επεξεργασίας έχουν αξιόλογα πλεονεκτήματα ως μέρος μίας ολοκληρωμένης και προηγμένης προσέγγισης στη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Στις θερμικές μεθόδους υπάγονται η καύση, η πυρόλυση και η αεριοποίηση. Η καύση αποτελεί ώριμη και διαδεδομένη διεργασία επεξεργασίας στερεών αποβλήτων εκτός Ελλάδας σε άλλες χώρες της Ευρώπης λειτουργούν εκατοντάδες τέτοιες μονάδες. Λόγω των παραγόμενων αέριων εκπομπών, διέπεται από πολύ αυστηρό πλαίσιο ελέγχου. Στις σύγχρονες μονάδες καύσης οι αέριες εκπομπές περιορίζονται με χρήση προηγμένων συστημάτων αντιρρύπανσης. Η πυρόλυση και η αεριοποίηση δεν έχουν φθάσει ακόμη σε στάδιο ωριμότητας για ευρεία εφαρμογή σε βιομηχανική κλίμακα, δείχνουν όμως να έχουν αξιόλογη απόδοση σε επιλεγμένα κλάσματα των αστικών στερεών αποβλήτων, όπως χαρτί, πλαστικά, ξύλα, ελαστικά. Η πυρόλυση, δηλαδή η αποδόμηση των οργανικών ουσιών των αποβλήτων υπό την επίδραση θερμότητας, απουσία ή παρουσία ελαχίστου οξυγόνου, παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής πολλών καυσίμων από ποικιλία πρώτων υλών. Ειδικά η ταχεία πυρόλυση βιομάζας (biomass fast pyrolysis) μπορεί να μετατρέψει οποιαδήποτε προβληματική στη διαχείριση βιομάζα σε ένα καθαρό και ομοιογενές υγρό καύσιμο. Λόγω των πλεονεκτημάτων αυτών, παρατηρείται έξαρση των ερευνητικών προσπαθειών στο αντικείμενο, ενώ έχουν ήδη εμφανισθεί οι πρώτες εμπορικές μονάδες. Η αεριοποίηση συνδυάζει το μετασχηματισμό πολύπλοκων οργανικών μορίων σε απλά αέρια, με θέρμανση παρουσία περιορισμένων ποσοτήτων οξυγόνου, για τη μέγιστη απελευθέρωση CO και H 2. Η αεριοποίηση της βιομάζας, αν και πιο πολύπλοκη σε σχέση με τη συνήθη καύση της βιομάζας, επιτυγχάνει πολύ μεγάλη αύξηση της ενεργειακής απόδοσης της μονάδας. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει στον πολλαπλασιασμό τέτοιου είδους μονάδων τα τελευταία χρόνια, που συνιστούν αιχμή της τεχνολογίας. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. (www.ppcr.gr) ανακοίνωσε την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής ενέργειας από καύση βιομάζας, στην περιοχή του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, στην Κοζάνη. Το εργοστάσιο θα είναι ισχύος 25MW και αναμένεται να λειτουργήσει στις αρχές του Το όφελος από τη λειτουργία του εργοστασίου θα είναι διπλό, αφού εκτός από την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, θα καλύπτει και ανάγκες τηλεθέρμανσης. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

12 ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΜΈΘΟΔΟΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΊΗΣΗΣ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΩΝ ΡΎΠΩΝ Η τεχνολογία αφορά τα ποικίλα επικίνδυνα απόβλητα, που προέρχονται κυρίως από βιομηχανικές μονάδες μεταλλουργίας, διύλισης αργού πετρελαίου, παραγωγής λιπασμάτων - χημικών προϊόντων και τη βιομηχανία τσιμέντου, και τις μεθόδους επεξεργασίας επικίνδυνων ρύπων. Ενδεικτικά, οι κυριότερες μέθοδοι επεξεργασίας των ρύπων είναι η πυρόλυση, η καύση, η αποτέφρωση (θερμικές διεργασίες) και η εκχύλιση, η επίπλευση, η καθίζηση, η διήθηση, η ξήρανση (φυσικές διεργασίες). Η διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων στην Ελλάδα περιορίζεται κυρίως στην προσωρινή αποθήκευση στους χώρους παραγωγής τους και στη μεταφορά τους από αδειοδοτημένες ιδιωτικές εταιρείες, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις επεξεργασίας τους ή χώροι τελικής διάθεσής τους. Οι ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό στοχεύουν κυρίως στην ασφαλή συγκομιδή και μεταφορά των αποβλήτων. Ωστόσο υπάρχει ήδη τεχνογνωσία εξυγίανσης τοξικά επιβαρυμένων περιοχών ή κτιριακών εγκαταστάσεων που έχουν χρησιμοποιηθεί ως αποδέκτες αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων. Σημειωτέον ότι το ποσοστό των επικινδύνων αποβλήτων που μεταφέρεται στο εξωτερικό για τελική διάθεση είναι πολύ μικρό σε σχέση με τις παραγόμενες ποσότητες, το μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων απλώς αποθηκεύεται. Επίσης διερευνώνται από ερευνητικές ομάδες και επιχειρήσεις εναλλακτικές μέθοδοι αδρανοποίησης επικίνδυνων ρύπων όπως η ηλεκτρολυτική οξείδωση φυτοφαρμάκων, η φωτοκαταλυτική οξείδωση, η ηλεκτρολυτική ανάκτηση, η οξείδωση οργανικών ρύπων σε υδατικά διαλύματα διασποράς με υπερήχους και η ανάπτυξη προϊόντων από ιπτάμενη τέφρα για τη διαχείριση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Η ανάπτυξη ενός νέου τύπου σκυροδέματος με την ενσωμάτωση πολλών διαφορετικών ειδών αποβλήτων, αποτελεί το αντικείμενο του ευρωπαϊκού έργου SUS-CON (FP7-NMP), το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το Το έργο υλοποιείται από κοινοπραξία 16 εταίρων, στην οποία συμμετέχουν και 2 φορείς από την Ελλάδα το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (www.ntua.gr) και ο Όμιλος S&B (www.sandb.com, Ως αδρανή υλικά, θα χρησιμοποιηθούν: απόβλητα ελαστικά, σκραπ από αστικά απόβλητα καθώς και ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα. Ως συνδετικά υλικά θα χρησιμοποιηθούν απόβλητα με υψηλή περιεκτικότητα σε αλουμίνιο και πυρίτιο, σε συνδυασμό με αλκαλικά υλικά/σκόνες, όπως ιπτάμενη τέφρα και σκωρία καμίνων σιδηρονικελίου. ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΏΝ ΚΑΙ ΥΔΆΤΙΝΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ Η αποκατάσταση εδαφών και υπόγειων ταμιευτήρων νερού που έχουν ρυπανθεί είτε από ανεξέλεγκτη ταφή χημικών αποβλήτων είτε από διαρροές πετρελαϊκών ή άλλων τοξικών χημικών προϊόντων, αλλά και η προστασία τους από τη ρύπανση αποτελούν σε παγκόσμια κλίμακα αντικείμενα ανάπτυξης νέων ή βελτίωσης υφιστάμενων τεχνολογιών αιχμής. Οι χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες αποκατάστασης στοχεύουν εναλλακτικά (α) στην ακινητοποίηση των ρυπαντών, (β) στην απομάκρυνσή τους από το νερό ή το έδαφος, (γ) στην πλήρη καταστροφή τους, ή (δ) σε συνδυασμό αυτών, ανάλογα με τον τύπο των μολυσματικών ουσιών που υπάρχουν. Οι συμβατικές τεχνολογίες αποκατάστασης περιλαμβάνουν την επιτόπου μηχανική επεξεργασία, την φυτο-αποκατάσταση, τον αερισμό και την έκπλυση. Η προσπάθεια αύξησης της αποτελεσματικότητας της τεχνολογίας σε συνδυασμό με τη μείωση του κόστους και των ανεπιθύμητων παραπροϊόντων είναι συνεχής, ενώ ταυτόχρονα εφαρμόζονται διερευνητικά συνδυασμοί των ανωτέρω τεχνολογιών για καλύτερο αποτέλεσμα. Οι περισσότερες τέτοιες δοκιμές βρίσκονται σε εξέλιξη και μόνο ελάχιστες έχουν φτάσει στη φάση της βραχυ/μεσοπρόθεσμης τελικής αποτίμησης. 10 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2013

13 ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Το Πολυτεχνείο Κρήτης συντονίζει το ευρωπαϊκό έργο KILLSPILL (www. killspill.eu - FP7), με στόχο την ανάπτυξη ενός χαρτοφυλακίου καινοτόμων (βιο)τεχνολογιών που μπορούν να ενσωματωθούν αποτελεσματικά στις τεχνικές που χρησιμοποιούνται ήδη για τον καθαρισμό πετρελαιοκηλίδων. Η κοινοπραξία του KILLSPILL περιλαμβάνει μία μεγάλη ομάδα εταίρων από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και ένα Αμερικανικό Ερευνητικό Ίδρυμα. Στην κοινοπραξία συμμετέχει η ελληνική εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. (www.epe.gr). ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΈΣ ΜΈΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΝΕΡΟΎ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ ΑΝΆΚΤΗΣΗ ΠΟΛΎΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΏΝ Οι μέθοδοι, οι οποίες εφαρμόζονται στην επεξεργασία των υγρών αποβλήτων/νερού αξιοποιούν φυσικές και χημικές ιδιότητες των στοιχείων που περιέχονται στο νερό ή στα απόβλητα, τα οποία μπορεί να είναι ανεπιθύμητα, τοξικά και σε υψηλές συγκεντρώσεις. Για την ανάκτηση ουσιών με ιδιαίτερη οικονομική αξία χρησιμοποιούνται διεργασίες, όπως οι τεχνολογίες μεμβρανών, η προσρόφηση από ειδικά υλικά, η χρήση υπερκρίσιμων ρευστών, η εκχύλιση με διαλύτες φιλικούς προς το περιβάλλον, ο διαχωρισμός με υγρή χρωματογραφία και η υδρόλυση. Οι διεργασίες αυτές μπορούν να θεωρηθούν ως καινοτόμες, όχι γιατί είναι άγνωστες στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια βιομηχανία, αλλά γιατί στην Ελλάδα δεν έχει δοθεί η απαραίτητη σημασία στην ανάκτηση συστατικών με ιδιαίτερη οικονομική αξία από προϊόντα αγροτικής παραγωγής ή παραπροϊόντα βιομηχανικών παραγωγικών διεργασιών. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Μία νέα μεθοδολογία ανάκτησης πολύτιμων συστατικών από τα απόβλητα ελαιουργείου για την παραγωγή λειτουργικών τροφίμων, έχει αναπτυχθεί από την επιχείρηση Phenoliv A.B. Η μεθοδολογία, η οποία έχει κατοχυρωθεί, είναι οικολογική, βιώσιμη και φθηνή, αφού χρησιμοποιεί μόνο φυσικές μεθόδους και ανακυκλώσιμο οινόπνευμα. Τα ανακτώμενα συστατικά υψηλής προστιθέμενης αξίας είναι η πηκτίνη και το εκχύλισμα πολυφαινολών (Lundoliv). Η πηκτίνη μπορεί να αντικαταστήσει το λίπος σε προϊόντα κρέατος ή άλλα τρόφιμα. Το Lundoliv έχει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση για τη διατήρηση χαμηλών επιπέδων LDL-χοληστερόλης και την προστασία οξείδωσης των λιπιδίων. Το Lundoliv χρησιμοποιείται ήδη ως πρόσθετο από σουηδική σοκολατοβιομηχανία, ενώ διερευνάται η χρήση του από ελληνικές εταιρείες αρτοποιίας και καλλυντικών. Άλλες προτεινόμενες εφαρμογές περιλαμβάνουν ανθρακούχα νερά, φρουτοποτά, chips, γιαούρτια και φυσική συντήρηση κρέατος. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

14 ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΑΈΡΙΑ ΑΝΤΙΡΡΎΠΑΝΣΗ Η Αέρια Αντιρρύπανση στοχεύει στη δραστική μείωση των αιωρούμενων ρύπων, οι οποίοι μπορεί να είναι είτε φυσικοί είτε ανθρωπογενείς. Για την κατακράτηση των αέριων σωματιδίων χρησιμοποιούνται τεχνικές, όπως Θάλαμοι καθίζησης, Διαχωριστές πρόσκρουσης, Κυκλώνες διαχωρισμού κ.ά. Η απορρύπανση από τα τοξικά αέρια γίνεται είτε μέσω κλασσικών διεργασιών χημικής μηχανικής (απορρόφηση, προσρόφηση, καύση κ.ά.) είτε μέσω νεότερων διεργασιών (βιο-διήθηση, διήθηση με μεμβράνες, εκλεκτική καταλυτική αντίδραση). Αν και οι τεχνολογίες αέριας αντιρρύπανσης είναι διεθνώς επαρκώς αναπτυγμένες, καταξιωμένες και ευρύτατα χρησιμοποιούμενες, η εφαρμογή των οδηγιών απαιτεί συνεχή αναβάθμιση των τεχνολογιών και προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, forth.gr) συντονίζει το έργο μεγάλης κλίμακας, PEGASOS (The Pan-European Gas-AeroSOls-climate interaction Study, ), με αντικείμενο τη μελέτη των αλληλεπιδράσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης και κλιματικής αλλαγής. Για την υλοποίηση του έργου συνεργάζονται ευρωπαϊκές ερευνητικές ομάδες από την Ελλάδα, την Αυστρία, τη Δανία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, το Ισραήλ, την Ιταλία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο, με τις πλέον σύγχρονες δυνατότητες μετρήσεων και προσομοιώσεων προκειμένου: 1) Να ποσοτικοποιηθεί το εύρος των περιφερειακών και παγκόσμιων αναδράσεων μεταξύ ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μεταβολής του κλίματος. 2) Να προσδιορισθούν στρατηγικές και πολιτικές μετριασμού των επιπτώσεων για να βελτιωθεί η ποιότητα της ατμόσφαιρας με ταυτόχρονο περιορισμό της κλιματικής αλλαγής. ΠΡΟΗΓΜΈΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣ Η μηχανική επεξεργασία των αποβλήτων απαιτείται σχεδόν σε όλα τα συστήματα ανακύκλωσης και επιτυγχάνει τη μετατροπή των αποβλήτων σε «νέα» δευτερογενή υλικά προς επαναχρησιμοποίηση, χωρίς να αλλάζει τη βασική (χημική) δομή του υλικού. Οι Μηχανικές μέθοδοι κρίνονται απαραίτητες όχι μόνο για την προετοιμασία και διαλογή των υλικών προς αξιοποίηση αλλά ακόμη και για την προώθησή τους σε ΧΥΤΑ με το μικρότερο δυνατό όγκο. Εφαρμόζονται σχεδόν σε όλες τις διαδικασίες διαχείρισης απορριμμάτων και συχνά προηγούνται των όποιων μετέπειτα διαδικασιών επεξεργασίας, όπως για παράδειγμα των χημικών ή θερμικών μεθόδων επεξεργασίας. Οι μέθοδοι μηχανικής επεξεργασίας, σχετίζονται με τα τέσσερα στάδια διαχείρισης των αποβλήτων, τη Συλλογή, τη Μεταφόρτωση, την Προετοιμασία των αποβλήτων και το Διαχωρισμό (διαλογή) των αποβλήτων. 12 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2013

15 ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Η βιομηχανία μηχανικής ανακύκλωσης παρέχει πρώτη ύλη σε αυξανόμενες ποσότητες στη βιομηχανία μεταποίησης. Σήμερα στην Ευρώπη το 50% του χαρτιού και του χάλυβα, το 43% του γυαλιού και το 40% των μη σιδηρούχων μετάλλων προέρχεται από ανακυκλωμένα υλικά. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Σε φάση υλοποίησης εισέρχεται ο σχεδιασμός για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Κρήτης. Με έμφαση στην ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος, το Περιφερειακό Συμβούλιο προωθεί την αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης (ΠΕΣΔΑΚ). Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται δημιουργία μονάδας μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης στη θέση παλαιών ΧΥΤΑ, ενώ περιλαμβάνεται και η αποκατάσταση των παλαιών μονάδων. Ο σχεδιασμός της Περιφέρειας για την ανακύκλωση των απορριμμάτων στηρίζεται σε 2 άξονες: Διαλογή στην πηγή. Μικρές, αποκεντρωμένες, ήπιας τεχνολογίας μονάδες διαχείρισης (μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης) από τις οποίες θα προκύπτουν μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών (γυαλί-χαρτί-πλαστικό-σίδεροαλουμίνιο) και κομπόστ (εδαφοβελτιωτικό υλικό). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

16 ΜΕΡΟΣ Β: ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Πέραν των πολύ συγκεκριμένων τεχνολογιών αιχμής που αφορούν τον Τομέα των Τεχνολογιών του Περιβάλλοντος, αυτό που καθορίζει αλλαγές και μετατοπίσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα είναι η αλληλεπίδραση τεχνολογιών αιχμής από διαφορετικούς τομείς (π.χ. Νανοτεχνολογία, Μεταφορές, Πληροφορική, Ενέργεια, Υλικά, κ.ά.). Το κρίσιμο σημείο και αφετηρία για το σχηματισμό βιομηχανικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι η ανίχνευση δυνατοτήτων για συνέργειες μεταξύ διαφορετικών ερευνητικών/επιχειρηματικών χώρων, καθώς και περαιτέρω συνεργασίες μεταξύ επιχειρηματικού και ερευνητικού τομέα. Αυτό θα καθορίσει τις εθνικές δυνατότητες και θα βοηθήσει στην εστίαση των διαθέσιμων πόρων. 14 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2013

17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑΑ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Η ΑΓΟΡΆ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉΣ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ (WASTE TO ENERGY) ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΑΝ Δ ΕΠΕ ΑΠ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒ Μία οικογένεια σύγχρονων τεχνολογιών επεξεργασίας αποβλήτων μπορούν να συνδυαστούν ή να συναντηθούν με σκοπό την ταυτόχρονη ΑΕΡΟΒΙΕΣ ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣΙΚΕΣ(υγρών και στερεών) πέρα από την διαχείρισή ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ τους, για την παραγωγή ενέργειας. Ο συνδυασμός ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ επιτρέπει την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων, ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ με την αξιοποίηση τεχνολογιών για την παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας με μηδενική παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου και ρύπων από την λειτουργία των μονάδων. Ταυτόχρονα το πάγιο κόστος αυτών των μονάδων είναι χαμηλό σε σχέση με τη μεγάλη διάρκεια ζωής τους. ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΝΑΝΟΚΑΤΑΛΥΣΗ ΑΤΑΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΝΑΝΟΔΟ ΚΑΙ ΝΑΝΟ Οι μέθοδοι είναι είτε βιολογικές (και συγκεκριμένα, αναερόβιες), είτε θερμικές. Οι αναερόβιες μέθοδοι (αναερόβια χώνευση, βιοδιυλιστήρια, ζυμωτικές διεργασίες, μικροβιακές κυψέλες καυσίμου) επιτυγχάνουν την παραγωγή ενέργειας από διάφορες κατηγορίες αποβλήτων με οργανικό φορτίο (βιομάζα), όπως τα αστικά απόβλητα, τα απόβλητα βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων καθώς και τα απορρίμματα / υποπροϊόντα. Ιδιαίτερης σημασίας για την αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων είναι η Βιομηχανική Βιοτεχνολογία (Industrial Biotechnology), αφού η βιοχημική δράση των μικροοργανισμών παίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία των αναερόβιων διεργασιών. Οι αναερόβιες βιολογικές διεργασίες παράγουν βιοκαύσιμα (μεθάνιο από ανερόβια χώνευση, βιοϋδρογόνο και βιοαιθανόλη από ζύμωση), τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε επί τόπου (π.χ. μεθάνιο) για παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας, είτε ως καύσιμα κίνησης (π.χ. υδρογόνο και βοαιθανόλη). Το υδρογόνο και το μεθάνιο μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα κίνησης και σε κυψέλες καυσίμου. Τέλος, μία υποσχόμενη μελλοντική εφαρμογή είναι οι μικροβιακές κυψέλες καυσίμου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απευθείας παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υγρά απόβλητα ταυτόχρονα με την επεξεργασία τους. Οι θερμικές μέθοδοι παράγουν απευθείας ηλεκτρική και θερμική ενέργεια (καύση) ή βιοκαύσιμα (πυρόλυση, αεριοποίηση), τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας. Η εφαρμογή τέτοιων μεθόδων προσφέρει και τη δυνατότητα της συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και ατμού. Σε γενικές γραμμές, οι τεχνολογίες θερμικής επεξεργασίας έχουν αξιόλογα πλεονεκτήματα ως μέρος μίας ολοκληρωμένης και προηγμένης προσέγγισης στη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Η μονάδα αποτέφρωσης Spittelau αποτελεί έναν από τους σταθμούς παροχής θέρμανσης στη Βιέννη. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

18 ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Η εταιρεία CHIMAR HELLAS Α.Ε. (www.chimar-hellas.com) και τo Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), συμμετέ-χουν στο ευρωπαϊκό έργο BIOBOOST (Biomass Based Energy Intermediates Boosting Biofuel Production). Σκοπός του έργου είναι η παραγωγή ενεργειακών φορέων (energy carriers) μεγάλης ενεργειακής πυκνότητας, εφαρμόζοντας αποκεντρωμένες τεχνολογίες αξιοποίησης βιομάζας. Συγκεκριμένα, μελετώνται η θερμική και καταλυτική πυρόλυση καθώς και η υδροθερμική ανθρακοποίηση βιομάζας. Επτά (7) βιομηχανίες και έξι (6) Ερευνητικά Κέντρα από συνολικά επτά (7) ευρωπαϊκές χώρες συμμετέχουν στο έργο, καλύπτοντας έτσι ένα μεγάλο εύρος τεχνογνωσίας σε συμπληρωματικούς τομείς: πηγές βιομάζας, διεργασίες μετατροπής, διαχωρισμό και αναβάθμιση, μεταφορές και logistics, αξιολόγηση αλυσίδας αξίας. Προβλέπεται επίσης η κατασκευή και λειτουργία πιλοτικών μονάδων σε κλίμακα επίδειξης. Ο ρόλος της CHIMAR στο έργο είναι να διερευνήσει τη χρήση πράσινων χημικών παραπροϊόντων για την ανάπτυξη θερμοσκληρυνόμενων πολυμερών, ενώ το ΕΚΕΤΑ ασχολείται με την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση της τεχνολογίας παραγωγής υγρών βιοκαυσίμων 2ης γενιάς με βάση τη διεργασία της καταλυτικής πυρόλυσης λιγνιτοκυταρινούχας βιομάζας. 16 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2013

19 ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΒΙΟΔΙΥΛΙΣΤΉΡΙΟ (ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΒΙΟΜΆΖΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟ-ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ) Προηγμένες αναερόβιες διεργασίες επεξεργασίας αποβλήτων συνεργάζονται με τεχνολογίες ανανεώσιμων καυσίμων και τεχνολογίες υλικών για την παραγωγή βιοκαυσίμων, αλλά και μίας οικογένειας βιοπολυμερών υλικών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την βιομηχανική παραγωγή. Το στοίχημα της ανταγωνιστικής και βιώσιμης παραγωγής βιοκαυσίμων είναι ανοιχτό για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, καθώς η ευρωπαϊκή στρατηγική προβλέπει την όλο και πιο εκτεταμένη αντικατάσταση των συμβατικών καυσίμων με βιοκαύσιμα. Α ΤΗΡΩΝ ΓΜΕΝΑ Το Βιοδιυλιστήριο επιτρέπει την αξιοποίηση των υγρών και στερεών οργανικών αποβλήτων και υπολειμμάτων, (βιομάζας, ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ π.χ. ενεργειακά φυτά, όπως σόργο, ελαιοκράμβη ΣΥΣΤΗΜΑΤΑκ.ά.) για παραγωγή βιοντήζελ, βιοαιθανόλης, βιοϋδρογόνου, αλλά και διαλυτών ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ και προϊόντων όπως τα βιοπολυμερή και τα βιοϋλικά. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Αφορά ιδιαίτερα την αξιοποίηση του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος των αποβλήτων και υπολειμμάτων ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ που προέρχονται από τη γεωργία, τις βιομηχανίες και τα αστικά απόβλητα. ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Η Βιομηχανική ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Βιοτεχνολογία επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία του Βιοδιυλιστηρίου, διότι η βιοχημική δράση μικροοργανισμών υπό αναερόβιες συνθήκες μπορεί να παράγει μεγάλη ποικιλία από ενώσεις βιομηχανικού ενδιαφέροντος και πρόδρομες ενώσεις για παραγωγή νέων υλικών, όπως είναι τα βιοπλαστικά (βιοπολυμερή). Τα βιοπολυμερή, βασίζονται στη μετατροπή γεωργικών πρώτων υλών (π.χ. σόγια, καλαμπόκι, πατάτες, ζάχαρη, κυτταρίνη). Η χρήση βιοπολυμερών κερδίζει έδαφος, καθώς η σταδιακή μείωση σε παγκόσμιο επίπεδο των αποθεμάτων πετρελαίου, οδηγεί τη βιομηχανία πλαστικών στην αναζήτηση πρώτων υλών από ανανεώσιμες πηγές. Επίσης, άλλο πλεονέκτημα της πλειοψηφίας των βιοπλαστικών είναι η δυνατότητα ταχείας αποικοδόμησης. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βιοπλαστικών «European Bioplastics», η παγκόσμια παραγωγή βιοπλαστικών θα πενταπλασιαστεί έως το ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Στην παραγωγή βιοπολυμερών συμβάλουν τόσο οι Προηγμένες Αναερόβιες Διεργασίες Επεξεργασίας Αποβλήτων όσο και τα Σύνθετα υλικά υψηλής απόδοσης και τα νέα πλαστικά. Οι Προηγμένες Αναερόβιες Διεργασίες Επεξεργασίας Αποβλήτων και οι Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Καυσίμων είναι επίσης βασικές τεχνολογίες παραγωγής βιοκαυσίμων 1ης και 2ης γενιάς. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΙΟΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΕΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Βιοπολυµερή, Βιοϋλικά) ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

20 ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Η Coca-Cola έχει συνάψει συμφωνία με τη βιομηχανία πολυμερών JBF Industries για την διεύρυνση της παραγωγής της συσκευασίας PlantBottle, η οποία χρησιμοποιείται ήδη σε ορισμένα αναψυκτικά της εταιρείας από το Περισσότερες από 10 εκατ. φιάλες έχουν ήδη κυκλοφορήσει στην αγορά, ενώ η Coca-Cola στοχεύει έως το 2020 να χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη συσκευασία για όλες τις πλαστικές της φιάλες. Για την παραγωγή της πλαστικής φιάλης PlantBottle χρησιμοποιείται έως και 22,5% πρώτη ύλη από ζαχαροκάλαμο, καθώς και ανακυκλωμένο PET (έως και 25%). Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η JBF Industries θα κατασκευάσει στο Sao Paolo της Βραζιλίας τη μεγαλύτερη παγκοσμίως μονάδα παραγωγής βιογλυκόλης βασική πρώτη ύλη για τη δημιουργία της φιάλης. Η μονάδα θα χρησιμοποιεί ζαχαροκάλαμο καθώς και απόβλητα από την επεξεργασία του ζαχαροκάλαμου. Σε πλήρη λειτουργία, υπολογίζεται ότι η μονάδα θα παράγει 500 χιλ. τόνους υλικού ετησίως. Εν τω μεταξύ, η Coca-Cola έχει δηλώσει ότι μελετά τη δυνατότητα ανάπτυξης ανακυκλώσιμων πλαστικών από φυτική βιομάζα, όπως κοτσάνια/βλαστούς, φλούδες φρούτων και φλοιό δένδρων. 18 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2013

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνάντηση Ολομέλειας Πλατφόρμα «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της προγραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Καθηγήτρια Μαρία Λοϊζίδου Αθήνα, 3/4/2014 Βιομηχανική Συμβίωση Ως Βιομηχανική Συμβίωση (Industrial

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Δρ. Α. ΓΥΠΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Τα κύρια οργανικά απόβλητα που παράγονται στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης είναι: Απόβλητα από τη λειτουργία σφαγείων Απόβλητα από τη λειτουργία ελαιουργείων Απόβλητα από τη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) Ενότητα 6: Βιομάζα Σπύρος Τσιώλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Τι ορίζουμε ως «βιομάζα» Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες. για την παραγωγή ενέργειας. Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής

Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες. για την παραγωγή ενέργειας. Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες για την παραγωγή ενέργειας Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Χημικών Μηχανικών Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Καθ. Μαρία Λοϊζίδου email: mloiz@chemeng.ntua.gr website:

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ: EL0031 «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΝΆΚΤΗΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΎ ΚΛΆΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ»

EΡΓΟ: EL0031 «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΝΆΚΤΗΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΎ ΚΛΆΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ» Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ΙΙΙ 2004 2009 EΡΓΟ: EL0031 «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΝΆΚΤΗΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΎ ΚΛΆΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΏΝ ΑΣΤΙΚΏΝ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΕΛΒΙΟ Α.Ε. Συστηµάτων Παραγωγής Υδρογόνου και Ενέργειας ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Θ. Χαλκίδης,. Λυγούρας, Ξ. Βερύκιος 2 ο Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

DRYWASTE LIFE 08 ENV/GR/000566

DRYWASTE LIFE 08 ENV/GR/000566 Ανάπτυξη και επίδειξη ενός καινοτόμου συστήματος οικιακής ξήρανσης για την επεξεργασία του οργανικού κλάσματος των οικιακών απορριμμάτων στην πηγή DRYWASTE LIFE 08 ENV/GR/000566 Layman s Report Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις

Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις Κώστας Νικολάου Δρ. Χημικός Περιβαλλοντολόγος Καθηγητής-Σύμβουλος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Πόλεων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1 ΑΣΑ: Κυρίαρχο πρόβλημα Τα

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Κείμενο θέσεων και πολιτικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Κατά τα τελευταία 100 χρόνια η συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί κυρίως λόγω της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαχείριση Απορριμμάτων Διαχείριση Απορριμμάτων Βιβλιογραφικές πηγές Περιβαλλοντική Τεχνολογία, 2008, Α. Ανδρεαδάκης κ.α., Κεφάλαιο 7, Εκδόσεις Συμμετρία (κατά κύριο λόγο) Introduction to Environmental Engineering and Science,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ευάγγελος Α. Βουδριάς Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 671 00 Ξάνθη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Σκοπός της επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Κάτια Λαζαρίδη Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο klasaridi@hua.gr 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΚΟΠΟΣ Οδηγία 1999/31/ΕΚ για την Υγειονοµική Ταφή Εναρµόνιση Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα της εργασίας είναι Η αξιοποίηση βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη

Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη Ομιλητής: Αντώνης Πουντουράκης, MSc Μηχανικός Περιβάλλοντος Εμπορικός Διευθυντής Plasis Τεχνική - Ενεργειακή Χανιά Νοέμβριος 2015 Plasis Τεχνική-Ενεργειακή Δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 7 1. Το περιβάλλον... 19 1.1 Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία... 19 1.2 Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 2. Οι μικροοργανισμοί... 22 2.1 Γενικά... 22 2.2 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων: η περίπτωση της Αττικής

Τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων: η περίπτωση της Αττικής Τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων: η περίπτωση της Αττικής Γεράσιμος Λυμπεράτος Καθηγητής ΧΜ ΕΜΠ Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου Αναπληρωματικό Μέλος της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ μόνιμοι κάτοικοι ετήσια συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENV/GR/000950 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ. 25 Σεπτεμβρίου 2013

LIFE ENV/GR/000950 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ. 25 Σεπτεμβρίου 2013 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Σ. ΚΑΣΙΔΩΝΗ Αύξηση των παραγόμενων ποσοτήτων απορριμμάτων Πολύπλοκη σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου, 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου, 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Εναρκτήρια Συνάντηση Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας της πλατφόρμας «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» Η μέχρι σήμερα Δραστηριότητα της πλατφόρμας «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» της ΓΓΕΤ για το σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

«Εναλλακτικές Μορφές Διαχείρισης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Απορριμμάτων. Αποτελέσματα του έργου ENERGY WASTE.»

«Εναλλακτικές Μορφές Διαχείρισης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Απορριμμάτων. Αποτελέσματα του έργου ENERGY WASTE.» Mε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 3 η και τελευταία Hμερίδα του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+ (LIFE09 ENV/GR/000307), με τίτλο: «Εναλλακτικές Μορφές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος

Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ: Θερμική Επεξεργασία Απορριμμάτων με ταυτόχρονη Παραγωγή Ενέργειας 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Νησί που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Μόνιμος πληθυσμός (απογρ. 2011) 680.000 κάτοικοι. Ελκυστικός τουριστικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 12-14.12.2012 Εισηγητής: Σπύρος Δεμερτζής Δ/ντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Εναλλακτικών Καυσίμων, Τομέας Ελλάδας Πώς μπορούμε να έχουμε το περιβάλλον που θα θέλαμε

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

Πολιτική και προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ) Πολιτική και προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας στην Ευρώπη και στην

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Κ. Αμπελιώτης, Λέκτορας Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι επιβαρύνσεις συνοπτικά Κατανάλωση φυσικών πόρων Ρύπανση Στην

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων ΕΠ.ΑΝ.Α. Α.Ε. Επεξεργασία Ανάκτηση Αποβλήτων Α.Ε. Α.Ε. Corporate Waste & Recycling Conference, Conference, 26.06.2012, Αμφιθέατρο ΟΤΕ Academy,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΝΙΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΗΕλληνικά Πετρέλαια Ανταποκρίνεται στον Στόχο της για Βιώσιµη Ανάπτυξη Αναβάθµιση των

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Εισηγήτρια: Άννα Μίχου Γενική Διευθύντρια Ανατολική Α.Ε Εισαγωγή Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων (αστικών και βιομηχανικών) αποτελεί ένα σύνθετο και κρίσιμο πρόβλημα για

Διαβάστε περισσότερα

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε στον κόσμο Οι κινήσεις της Ευρώπης για «πράσινη» ενέργεια Χρειαζόμαστε ενέργεια για όλους τους τομείς παραγωγής, για να μαγειρέψουμε το φαγητό μας, να φωταγωγήσουμε τα σπίτια, τις επιχειρήσεις και τα σχολεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμών Η Περίπτωση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους

Σχηματισμών Η Περίπτωση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους Συστάδες Συνεργατικών Δρ Παναγιώτης Γραμμέλης, Δ/ντής Ερευνών, Ι.Δ.Ε.Π. / Ε.ΚΕ.Τ.Α. Σχηματισμών Η Περίπτωση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους Logistics Conferences Γλυφάδα Golf Gardens, 19-20 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη

Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη Προτεραιοποίηση Δράσεων του Τομέα σε σχέση με την επικείμενη Πρόσκληση Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Πρόσκληση υπό Ανάπτυξη και Διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ «Ηµερίδα για τον Αγροδιατροφικό Τοµέα Παρουσίαση Τοπικών Προϊόντων µε Γευσιγνωσία» ιοργάνωση: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Dr. Ing. B. Pickert και Δ. Κανακόπουλος

ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Dr. Ing. B. Pickert και Δ. Κανακόπουλος ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Dr. Ing. B. Pickert και Δ. Κανακόπουλος Eggersmann Anlagenbau, Max-Planck-St. 15 33428 Marienfeld, Germany T.: +49 (0)5247 9808 0, F: +49 (0)5247 9808 40,

Διαβάστε περισσότερα

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Waste management for energy purposes The response of the municipalities EU initiatives to be implemented The significance of strategic alliances Athens,

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακή αξιοποίηση παραπροϊόντων αγροτοβιομηχανικών δραστηριοτήτων»

«Ενεργειακή αξιοποίηση παραπροϊόντων αγροτοβιομηχανικών δραστηριοτήτων» Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Χημικών Μηχανικών Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος «Ενεργειακή αξιοποίηση παραπροϊόντων αγροτοβιομηχανικών δραστηριοτήτων» Επικ. Καθ. Μιχάλης Κορνάρος

Διαβάστε περισσότερα

CARBONTOUR. Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων

CARBONTOUR. Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων LIFE09 ENV/GR/000297 Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα CARBONTOUR ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.1: Προσδιορισμός και αξιολόγηση των πηγών εκπομπών ισοδύναμου CO 2 των τουριστικών καταλυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Ενέργεια Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Στερεά απόβλητα είναι τα υλικά από τα οποία ο κάτοχος τους θέλει ή είναι υποχρεωμένος να απαλλαγεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δύο

Διαβάστε περισσότερα

LIFE08 ENV/GR/000578. Μ. Κορνάρος & Κ. Βαβουράκη, Μ. Δαρειώτη. Eργ. Μηχανικής Περιβαλλοντικών Διεργασιών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

LIFE08 ENV/GR/000578. Μ. Κορνάρος & Κ. Βαβουράκη, Μ. Δαρειώτη. Eργ. Μηχανικής Περιβαλλοντικών Διεργασιών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών LIFE08 ENV/GR/000578 «Ανάπτυξη ολοκληρωμένης πολιτικής για τη διαχείριση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων με στόχο τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας» Μ. Κορνάρος & Κ. Βαβουράκη, Μ. Δαρειώτη

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον 2 1. Εισαγωγή Το έργο Recycling@Home «Ανακύκλωση στο σπίτι-ανάπτυξη και επίδειξη ενός οικολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Το όραμα της Περιφέρειας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Η ανασυγκρότηση του παραγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) Εκδήλωση ΤΕΕ Ξενοδοχείο ELECTRA PALACE

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία

Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία Dialynas S.A. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ελ. Βενιζέλου 15, 73100, Χανιά Τηλ. 28210-51250, fax. 28210-51260 www.dialynas.com, dk@dialynas.com Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Γεωπληροφορική και Τοπογραφία Θέμα Πτυχιακή Εργασία : Διαχείριση Αστικών Απορριμμάτων στην πόλη των Σερρών Επιμέλεια: Γκότσικα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙV: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙV:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ : MΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ : MΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 EKETA ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ : MΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων & Υδρ/κων (ΕΠΚΥ) Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 24% ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 25% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6% ΛΙΓΝΙΤΗΣ 45%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 24% ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 25% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6% ΛΙΓΝΙΤΗΣ 45% Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα Εισαγωγική γ εισήγηση η της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Ορυκτά καύσιμα που μετέχουν σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Σωκράτης Φάμελλος, Χημικός Μηχανικός MSc, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Προημερίδα HELECO 2011 22/03/2010 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου ιαμόρφωση Σχεδίων Συνολικά 18 σχέδια διαχείρισης αποβλήτων Αντικείμενο σχεδίων: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

THE GREEN RECYCLE RIGHT. Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος. ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως.

THE GREEN RECYCLE RIGHT. Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος. ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως. THE Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως. powered by To Green Mission...αποτελεί µία «πράσινη αποστολή» δεκάδων επιχειρήσεων από διάφορους επιχειρηµατικούς κλάδους, που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Βασικές γνώσεις - Παραδείγματα

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Βασικές γνώσεις - Παραδείγματα ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Βασικές γνώσεις - Παραδείγματα Dr. Stefan Junne Chair of Bioprocess Engineering, TU Berlin Seite 1 Γιατί βιοαέριο? Α)Είναι η μόνη Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας που είναι ανεξάρτητη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Πολιτική και Προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας

Ευρωπαϊκή Πολιτική και Προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ) Ευρωπαϊκή Πολιτική και Προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας ΗΜΕΡΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2016) 763 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην

Βρυξέλλες, COM(2016) 763 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.11.2016 COM(2016) 763 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ες πράσινο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011

ες πράσινο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011 Εργαλεία και μεθοδολογίυ σχεδιασμού συσκευασιών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C 3 www.c3.teiwm.gr 1 Αειφορία Περιεχόμενα Εργαλεία πράσινου σχεδιασμού Αξιολόγηση κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού 1 H ΑνΑΔ Ημικρατικός Οργανισμός ο οποίος αναφέρεται στην κυβέρνηση μέσω του Υπουργού Εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα