Χρονοδιάγραµµα. Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα. Αρµόδια Υπηρεσία µε κωδ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρονοδιάγραµµα. Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα. Αρµόδια Υπηρεσία µε κωδ."

Transcript

1 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_11: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Χρονοδιάγραµµα Κωδ. Άξονας Μέτρο Στόχος ράση Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κατηγορία ράσης Νέα / Συνεχιζόµενη (Ν/Σ) Χωροθέτηση Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα Αρµόδια Υπηρεσία µε κωδ. Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ Συν. Προϋπολογισµός Κατανοµή Π/Υ στα έτη Πηγή χρηµατοδότησης κωδικός Π/Υ Συνέργια/ Συµπληρωµατικότητα Κωδ. ράσης ή τίτλος 1η 2η ΚΩ. Π/Υ 1η 2η 3η περιβάλλον Προώθηση χωροταξικού / πολεοδοµικού σχεδιασµού οµηµένο Περιβάλλον Εκπόνηση Μελέτης Γ.Π.Σ. ήµου Αρκαλοχωρίου Χωροταξικός & Πολεοδοµικός Σχεδιασµός" 4 Σ Ε ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Α Χ Χ 8.800,00 0, ,00 0,00 0,00 ΣΑΤΑ περιβάλλον Προώθηση χωροταξικού / πολεοδοµικού σχεδιασµού οµηµένο Περιβάλλον Τοπογραφική αποτύπωση ρέµατος Καστελλίου 4 Σ Ε ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Α Χ Χ ,00 0, ,00 0,00 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α περιβάλλον Προώθηση χωροταξικού / πολεοδοµικού σχεδιασµού οµηµένο Περιβάλλον Τοπογραφική αποτύπωση ρέµατος Πολυθέας 4 Σ Ε ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Α Χ Χ ,00 0, ,00 0,00 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α περιβάλλον Προώθηση χωροταξικού / πολεοδοµικού σχεδιασµού οµηµένο Περιβάλλον Ειδική χωροταξική µελέτη ανάπλασης τµήµατος οικισµού Σµαρίου 4 Σ Ε ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Α Χ Χ ,47 0, ,47 0,00 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α περιβάλλον Προώθηση χωροταξικού / πολεοδοµικού σχεδιασµού οµηµένο Περιβάλλον Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας Κλιµατικής Ολοκλήρωση της διαδικασίας οριοθέτησης των οικισµών Καστελλίου Πολυθέας 3 Σ Ε ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Α Χ Χ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 αλλαγής -Ταµείο Πράσινης Ανάπτυξης περιβάλλον Προώθηση χωροταξικού / πολεοδοµικού σχεδιασµού οµηµένο Περιβάλλον Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας Κλιµατικής Εκπόνηση Κυκλοφοριακής Μελέτης Καστελλίου αλλαγής -Ταµείο Πράσινης ΤΑΚΤΙΚΑ Αρκαλοχωρίου,Θραψανού 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ ,00 0, ,00 0,00 0,00 Ανάπτυξης ΕΣΟ Α περιβάλλον Προώθηση χωροταξικού / πολεοδοµικού σχεδιασµού οµηµένο Περιβάλλον Υπουργείο Περιβάλλοντος, Εκπόνηση Γενικού πολεοδοµικού σχεδίου για το σύνολο του ήµου(σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. Ενέργειας Κλιµατικής ΕΠ ΚΡΗΤΗαλλαγής -Ταµείο Πράσινης ΠΡΑΣΙΝΗ 2508/1997) 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ανάπτυξης ΑΝΑΠΤΥΞΗ περιβάλλον Προώθηση χωροταξικού / πολεοδοµικού σχεδιασµού οµηµένο Περιβάλλον Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ολοκλήρωση της µελέτης οριοθέτησης των ρεµάτων εντός της πολεοδοµούµενης περιοχής στους οικισµούς Αρκαλοχωρίου Γασίου. 3 Ν ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Α Χ ,88 0, ,88 0,00 0,00 Ενέργειας Κλιµατικής αλλαγής -Ταµείο Πράσινης Ανάπτυξης περιβάλλον Προώθηση χωροταξικού / πολεοδοµικού σχεδιασµού οµηµένο Περιβάλλον Επικαροποίηση ολοκλήρωση πολεοδοµικής µελέτης -άρση ανισοτήτων πολεοδοµικού σχεδιασµού πόλης Καστελλίου Νοµού Ηρακλείου 2 Ν ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Α Χ ,00 0,00 0, ,00 0,00 ΕΠ ΚΡΗΤΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ περιβάλλον Προώθηση χωροταξικού / πολεοδοµικού σχεδιασµού οµηµένο Περιβάλλον Οριοθέτηση οικισµών Καστελλίου-Πολυθέας 2 Ν ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Α Χ Χ 0,00 0,00 0,00 0,00 0, περιβάλλον Προώθηση χωροταξικού / πολεοδοµικού σχεδιασµού οµηµένο Περιβάλλον Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας Κλιµατικής Μελέτη πολεοδόµησης οικισµού Αρκαλοχωρίου- Γασίου 2 Ν ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Α Χ ,00 0,00 0, ,00 0,00 αλλαγής -Ταµείο Πράσινης Ανάπτυξης περιβάλλον Αύξηση του αστικού περιαστικού πρασίνου Φύτευση-Άρδευση χώρων πρασίνου 1 Σ ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ X X ,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α περιβάλλον Αύξηση του αστικού περιαστικού πρασίνου Άρδευση χώρων πρασίνου 1 Σ Ε ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Α Χ X X ,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α περιβάλλον Αύξηση του αστικού περιαστικού πρασίνου Προµήθεια Φυτοπαθολογικού υλικού 8 Σ ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ 5.485,35 0, ,35 0,00 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α περιβάλλον Αύξηση του αστικού περιαστικού πρασίνου Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 8 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α περιβάλλον Αύξηση του αστικού περιαστικού πρασίνου ενδροφυτεύσεις αρχαιολογικών χώρων άλλων περιοχών 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΣΟ Α

2 περιβάλλον Αύξηση του αστικού περιαστικού πρασίνου ενδροφυτεύσεις εντός οικισµών 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α περιβάλλον Αύξηση του αστικού περιαστικού πρασίνου Εργασίες διαµόρφωσης χώρων πρασίνου 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α περιβάλλον Αύξηση του αστικού περιαστικού πρασίνου Προµήθεια λοιπού υλικού για την Υπηρεσία Πρασίνου 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α περιβάλλον Η βελτίωση του υφιστάµενου οδικού δικτύου Ασφαλτοστρώσεις δηµοτικών δρόµων 3 Σ ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ ,00 0, ,00 0,00 0,00 ΣΑΤΑ περιβάλλον Η βελτίωση του υφιστάµενου οδικού δικτύου Βελτίωση- ιαπλάτυνση ασφαλτόστρωση δρόµου Καρουζανού-Εθνική οδός 3 Σ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Α Χ Χ 3.824,65 0, ,65 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ περιβάλλον Η βελτίωση του υφιστάµενου οδικού δικτύου Βελτίωση ς Οδοπιοίας 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ ,00 0,00 0, , ,00 ΣΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α περιβάλλον Η βελτίωση του υφιστάµενου οδικού δικτύου Προµήθεια ψυχρού ασφαλτικού 3 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΣΑΤΑ περιβάλλον Η βελτίωση του υφιστάµενου οδικού δικτύου Βελτίωση ς οδοποίιας Αρκαλοχωρίου 3 Σ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Α Χ Χ ,94 0, ,94 0,00 0,00 ΕΠ ΚΡΗΤΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ περιβάλλον Η βελτίωση του υφιστάµενου οδικού δικτύου οδοποίια 3 Σ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Α Χ Χ 1.960,04 0, ,04 0,00 0,00 ΣΑΤΑ περιβάλλον Η βελτίωση του υφιστάµενου οδικού δικτύου Βελτίωση ηµοτικών οδών 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α περιβάλλον Η βελτίωση του υφιστάµενου οδικού δικτύου Ασφαλτοστρώσεις δρόµων 3 Σ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Α Χ Χ ,00 0, ,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ περιβάλλον Η βελτίωση του υφιστάµενου οδικού δικτύου Τσιµεντοστρώσεις µικρά τεχνικά 3 Σ ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ ,00 0, ,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ περιβάλλον Η βελτίωση του υφιστάµενου οδικού δικτύου Τσιµεντοστρώσεις οδών εντός οικισµών ήµου 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α περιβάλλον Η βελτίωση του υφιστάµενου οδικού δικτύου Τσιµεντοστρώσεις µικρά τεχνικά έργα στο ήµο Μινώα Πεδιάδας 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α οικισµών Ολοκλήρωση ανάπλασης οικισµού εµατίου 3 Σ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Α Χ Χ ,00 0, ,00 0,00 0,00 ΕΠ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΛΑ ΑΣ οικισµών Αναπλάσεις µεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου, Σάββα Πέππα Γρηγορίου Ε', 3 Σ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Α Χ Χ ,40 0, ,40 0,00 0,00 ΕΤΕΡΠΣ οικισµών Τεχνικά έργα ανάπλασης Ζωφόρων 3 Σ ΘΡΑΨΑΝΟΎ Α Χ Χ ,61 0, ,61 0,00 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α οικισµών Κατασκευή στάσης λεωφορείου 3 Σ ΘΡΑΨΑΝΟΎ Α Χ Χ 3.500,00 0, ,00 0,00 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α οικισµών Τοποθέτηση κυβόλιθων 2 Σ ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ 6.900,00 0, ,00 0,00 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α οικισµών Ανάπλαση πλατείας Λύττου Καστελλίου 3 Σ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Α Χ Χ ,00 0, ,00 0,00 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α

3 οικισµών Ανάπλαση πλατείας Ευαγγελισµού 3 Σ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Α Χ Χ ,00 0, ,00 0,00 0,00 ΕΤΕΡΠΣ οικισµών Ανάπλαση πλατείας παλαιού ηµοτικού σχολείου Αρχαγγέλου 3 Σ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Α Χ Χ ,58 0, ,58 0,00 0,00 ΕΤΕΡΠΣ οικισµών Ανάπλαση πλατείας Αποστόλων 3 Σ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Α Χ Χ ,04 0, ,04 0,00 0,00 ΕΤΕΡΠΣ οικισµών Ανάπλαση πλατείας Πολυθέας 3 Σ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Α Χ Χ ,04 0, ,04 0,00 0,00 ΕΤΕΡΠΣ οικισµών Κατασκευή πλατείας Αγ. Γεωργίου Καστελλίου 3 Σ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Α Χ Χ ,17 0, ,17 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ οικισµών Ανάπλαση πλατείας Αµαριανού 3 Σ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Α Χ Χ ,53 0, ,53 0,00 0,00 ΕΤΕΡΠΣ οικισµών ιαµόρφωση β πλευράς ηµαρχείου Καστελλίουπεριβάλλοντος χώρου της Βυζαντινής εκκλησίας Αφέντη Χριστού Καστελλίου 3 Σ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Α Χ Χ ,17 0, ,17 0,00 0,00 ΕΤΕΡΠΣ οικισµών Ανάπλαση παλιάς πόλης Καστελλίου(Α ΦΆΣΗ) 3 Σ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Α Χ Χ ,00 0, ,00 0,00 0,00 ΕΠ ΚΡΗΤΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ οικισµών Υπογείωση των εναερίων δικτύων διανοµής της ΕΗ 3 Σ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Α Χ Χ ,13 0, ,13 0,00 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α οικισµών Τσιµεντοστρώσεις ασφαλτοστρώσεις οικισµών 3 Σ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Α Χ Χ 5.651,93 0, ,93 0,00 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α οικισµών Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α οικισµών Συντήρηση παιδικών χαρών 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α οικισµών Εξοπλισµός παιδικών χαρών 8 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α οικισµών Εξοπλισµός κοινόχρηστων χώρων 8 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α οικισµών Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 8 Σ ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ ,00 0, ,00 0,00 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α οικισµών Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού δηµοτικών διαµερισµάτων 8 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α οικισµών Συµβόλαια ηλεκτροδότησης 3 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α οικισµών Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισµού 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α οικισµών Προµήθεια οικοδοµικών υλικών 8 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α οικισµών Κατασκευή τεχνικού στον Πατσίδερο 3 Σ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Α Χ Χ ,00 0, ,00 0,00 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α

4 οικισµών Αναπλάσεις οικισµών 3 Σ ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ ,00 0,00 0, , ,00 ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΣΠΑ ΟΣΑΠΥ 2013 οικισµών Συντήρηση επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α οικισµών Συντήρηση επισκευή µεταφορικών µέσων 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α οικισµών Ολοκλήρωση ανάπλασης οικισµού Παναγιάς 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ ,00 0,00 0, ,00 0,00 ΕΠ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΠΑΑΧ οικισµών Ολοκλήρωση ανάπλασης οικισµού Νιπιδιτού 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ ,00 0,00 0, ,00 0,00 ΕΠ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΠΑΑΧ οικισµών Ολοκλήρωση αναπλάσεων οικισµών Θραψανού- ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ Αρκαλοχωρίου-Καστελλίου 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ ,00 0,00 0, ,00 0,00 ΑΙΓΑΙΟΥ οικισµών Εργασίες σκυροδετήσεων κατασκευής τοιχίου 3 Σ ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ 2.835,15 0, ,15 0,00 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α οικισµών απάνες ικτύων κοινής ωφέλειας (για την ηλεκτροδότηση της ΕΕΛ των αντλιοστασίων Γερακίου- Αρµάχας από τη ΕΗ) 3 Σ ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ ,72 0, ,72 0,00 0,00 ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ οικισµών απάνες ικτύων κοινής ωφέλειας (δαπάνες για την ηλεκτροδότηση της ΕΕΛ των αντλιοσταστίων από τη ΕΗ για Κασταµονίτσα-Αµαριανό) 3 Σ ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ ,23 0, ,23 0,00 0,00 ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ οικισµών Κατασκευή στάσης λεωφορείου 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ 8.000,00 0,00 0, , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α οικισµών Αναπλάσεις οδών-πλατειών ήµου Μινώα Πεδιάδας 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α οικισµών ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου βυζαντινής εκκλησίας Αφέντη Χριστούστην ιστορική περιοχή πρίνου Μαθιάς 3 Σ Ε ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Α Χ Χ 8.313,29 0, ,29 0,00 0,00 ΕΤΕΡΠΣ οικισµών Αποπεράτωση πλακοστρώσεων 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α οικισµών Επισκευή Ηλεκτρολογικών εγκατάστασεων 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α οικισµών Προµήθεια ασφαλτικού 8 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 1 ΖΩΗΣ 1.2 Φυσικό περιβάλλον - Ύπαιθρος Αειφορική χρήση γεωργικής γης ράσεις για τη διατήρηση αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Β Χ Χ ,00 0,00 0, , ,00 LEADER PLUS 1 ΖΩΗΣ 1.2 Φυσικό περιβάλλον - Ύπαιθρος Αειφορική χρήση γεωργικής γης Μέτρα για την προστασία της περιοχής από τη λειτουργία των ρυπογόνων µονάδων 1 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ ,00 0, ,00 0,00 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 1 ΖΩΗΣ 1.2 Φυσικό περιβάλλον - Ύπαιθρος Αειφορική χρήση γεωργικής γης Ενηµέρωση πληροφόρηση των πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος 5 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Β Χ Χ Χ 3.000,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α προσπελασιµότητας βατότητας του ήµου ιανοίξεις αγροτικών δρόµων 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α προσπελασιµότητας βατότητας του ήµου Βελτίωση δρόµου Πάρτιρα-Αµουργέλλες 3 Σ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Α Χ Χ ,00 0, ,00 0,00 0,00 ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

5 προσπελασιµότητας βατότητας του ήµου Κατασκευή τµήµατος δρόµου Αµαριανού-Μαθιάς- Καστέλλι 3 Σ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Α Χ Χ ,59 0, ,59 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ προσπελασιµότητας βατότητας του ήµου Αδρανή Υλικά 3 Σ ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ 6.900,00 0, ,00 0,00 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α προσπελασιµότητας βατότητας του ήµου Ασφαλτόστρωση δηµοτικών αγροτικών δρόµων ήµου Θραψανού 3 Σ ΘΡΑΨΑΝΟΎ Α Χ Χ ,26 0, ,26 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ προσπελασιµότητας βατότητας του ήµου Ασφαλτόστρωση-βελτίωση αγροτικών δρόµων σε όλα τα ηµοτικά ιαµερίσµατα 3 Σ ΘΡΑΨΑΝΟΎ Α Χ Χ ,49 0, ,49 0,00 0,00 ΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΚΑΙ ΣΑΤΑ προσπελασιµότητας βατότητας του ήµου Ασφαλτοστρώσεις ηµοτικών δρόµων 3 Σ ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ ,00 0, ,00 0,00 0,00 προσπελασιµότητας βατότητας του ήµου Εργασίες ασφαλτοστρώσεων 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΕΠ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΠΑΑΧ προσπελασιµότητας βατότητας του ήµου Προµήθεια αδρανών υλικών 3 Σ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Α Χ Χ , ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΑΤΑ προσπελασιµότητας βατότητας του ήµου Οδοποίια αγροτικών δρόµων 3 Σ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Α Χ Χ ,00 0, ,00 0,00 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α προσπελασιµότητας βατότητας του ήµου Προµήθεια σκυροδέµατος για την τσιµεντόστρωση αγροτικών οδών 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α προσπελασιµότητας βατότητας του ήµου Προµήθεια σκυροδέµατος 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α προσπελασιµότητας βατότητας του ήµου Οδοποία Αγροτικών δρόµων 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α προσπελασιµότητας βατότητας του ήµου Βελτίωση της βατότητας προσπελασιµότητας των αγροτικών οδών του ήµου 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ ,00 0,00 0, , ,00 ΕΠ ΚΡΗΤΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ προσπελασιµότητας βατότητας του ήµου Προµήθεια αδρανών υλικών ήµου Μινώα Πεδιάδας 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α προσπελασιµότητας βατότητας του ήµου Εκπόνηση µελέτης για τη οδική διασύνδεση Καλλέργη- Καστέλλι 4 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ ,00 0, ,00 0,00 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α προσπελασιµότητας βατότητας του ήµου Εκπόνηση µελέτης για τη οδική διασύνδεση Γερακίου- Αγία Άννα-Οροπέδιο Λασιθίου 4 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ ,00 0, ,00 0,00 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α προσπελασιµότητας βατότητας του ήµου Εκπόνηση µελέτης για την οδική διασύνδεση των οικισµών Καστελλίου-Λύττου-Κασταµονίτσας-Αµαριανού- Μαθιάς 4 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ ,00 0, ,00 0,00 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α προσπελασιµότητας βατότητας του ήµου Εκπόνηση µελέτης για τη οδική διασύνδεση των οικισµών Θραψανού-Αρκαλοχωρίου 4 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ ,00 0, ,00 0,00 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α προσπελασιµότητας βατότητας του ήµου Τοιχεία αντιστήριξης 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α προσπελασιµότητας βατότητας του ήµου Υλικά λατοµείου 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α προσπελασιµότητας βατότητας του ήµου Υλικά σήµανσης οδών 8 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α

6 προσπελασιµότητας βατότητας του ήµου Συµπληρωµατική τοπογραφική αποτύπωση δρόµου Πάρτιρα-Αµουργέλες 4 Σ ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ 6.000,00 0, ,00 0,00 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α προσπελασιµότητας βατότητας του ήµου Αγροτική οδοποία 3 Σ ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ ,00 0, ,00 0,00 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α αποχέτευσης αναβάθµιση των υφιστάµενων Μελέτη Βιολογικού καθαρισµού κεντρικού αγωγού λυµάτων οικισµών Γερακίου-Αρµάχας 4 Σ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Α Χ Χ ,00 0, ,00 0,00 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α αποχέτευσης αναβάθµιση των υφιστάµενων Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων στον οικισµό Αρκαλοχωρίου 3 Σ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Α ΕΥΑΜΠ 25 Χ ,07 0, ,07 0,00 0,00 ΕΠ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ " Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ , αποχέτευσης αναβάθµιση των υφιστάµενων Μελέτη προεπεξεργασίας λυµάτων δίκτυο µεταφοράς τους από τον οικισµό Ζωφόρων προς το βιολογικό καθαρισµό Θραψανού 4 Σ ΘΡΑΨΑΝΟΎ Α Χ Χ ,77 0, ,77 0,00 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α αποχέτευσης αναβάθµιση των υφιστάµενων Μελέτη Βιολογικού καθαρισµού κεντρικός αγωγός λυµάτων οικισµών Κασταµονίτσας-Αµαριανού 4 Σ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Α Χ Χ ,00 0, ,00 0,00 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α αποχέτευσης αναβάθµιση των υφιστάµενων Λειτουργία συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων. Θραψανού 3 Σ ΘΡΑΨΑΝΟΎ Α Χ Χ ,00 0, ,00 0,00 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α αποχέτευσης αναβάθµιση των υφιστάµενων Βιολογικός καθαρισµός κεντρικός αγωγός λυµάτων οικισµού Σµαρίου ήµου Μινώα Πεδιάδας 3 Σ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Α ΕΥΑΜΠ 30 Χ Χ ,61 0, ,61 0,00 0,00 Ι ΙΟΙ ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΠΟΡΟΙ:38.591, ΑΙΓΑΙΟΥ e αποχέτευσης αναβάθµιση των υφιστάµενων Βιολογικός καθαρισµός κεντρικός αγωγός λυµάτων Κασταµονίτσας-Αµαριανού ήµου Μινώα Πεδιάδας 3 Σ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Α ΕΥΑΜΠ 30 Χ Χ ,66 0, , ,66 0,00 Ι ΙΟΙ ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΠΟΡΟΙ:90.856, ΑΙΓΑΙΟΥ e αποχέτευσης αναβάθµιση των υφιστάµενων Βιολογικός καθαρισµός κεντρικός αγωγός λυµάτων Γερακίου-Αρµάχας ήµου Μινώα Πεδιάδας 3 Σ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Α ΕΥΑΜΠ 30 Χ Χ ,72 0, , ,72 0,00 Ι ΙΟΙ ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΠΟΡΟΙ:77.121, ΑΙΓΑΙΟΥ e αποχέτευσης αναβάθµιση των υφιστάµενων Κατασκευή Αποχετευτικών δικτύων.. Μαθιάς 3 Σ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Α Χ Χ 2.043,49 0, ,49 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ αποχέτευσης αναβάθµιση των υφιστάµενων Συµπληρωµατικές εργασίες ολοκλήρωσης Βιολογικού καθαρισµού Θραψανού 3 Σ ΘΡΑΨΑΝΟΎ Α Χ Χ ,08 0, ,08 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ αποχέτευσης αναβάθµιση των υφιστάµενων Επέκταση αποχετευτικού δικτύου όµβριων Θραψανού 3 Σ ΘΡΑΨΑΝΟΎ Α Χ Χ 7.435,37 0, ,37 0,00 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α αποχέτευσης αναβάθµιση των υφιστάµενων Αντλιοστάσια εξωτερικά αποχετευτικά δίκτυα ακαθάρτων οικισµών Κασταµονίτσας-Αµαριανού ήµου Μινώα Πεδιάδας 3 Σ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Α ΕΥΑΜΠ 30 Χ Χ ,00 0, ,00 0,00 0,00 ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ αποχέτευσης αναβάθµιση των υφιστάµενων Αντλιοστάσια εξωτερικά αποχετευτικά δίκτυα ακαθάρτων οικισµών Γερακίου- Αρµάχας ήµου Μινώα Πεδιάδας 3 Σ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Α Χ Χ ,00 0, ,00 0,00 0,00 ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ αποχέτευσης αναβάθµιση των υφιστάµενων Αποπεράτωση Αποχετευτικού δικτύου Καστελλίου- Πολυθέας σύνδεση µε βιολογικό καθαρισµό 3 Σ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Α Χ Χ ,70 0, ,70 0,00 0,00 ΕΠ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ " αποχέτευσης αναβάθµιση των υφιστάµενων Αποχετευτικό δίκτυο Ρουσσοχωρίων 3 Σ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Α Χ Χ 4.971,05 0, ,05 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ αποχέτευσης αναβάθµιση των υφιστάµενων Κατασκευή φρεατίων 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α αποχέτευσης αναβάθµιση των υφιστάµενων Καθαρισµός φρεατίων µεταφορά λυµάτων 3 Σ ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ ,00 0, ,00 0,00 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α αποχέτευσης αναβάθµιση των υφιστάµενων Αποχετευτικά δίκτυα οικισµού Τσουτσούρου εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων 3 Ν ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Α ΕΥΑΜΠ 30 Χ Χ Χ ,00 0,00 0, , ,00 ΕΠ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ "

7 αποχέτευσης αναβάθµιση των υφιστάµενων Εκπόνηση µελέτης για την κατασκευή αποχετευτικών δικτύων βιολογικών καθαρισµών σε όλη την έκταση του ήµου µε γνώµονα την κάλυψη των αναγκών των οικισµών 4 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ ,00 0, ,00 0,00 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α αποχέτευσης αναβάθµιση των υφιστάµενων Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων βιολογικών καθαρισµών οικισµών του ήµου 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ ,00 0,00 0, , ,00 ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΕΣΠΑ ΑΙΓΑΙΟΥ αποχέτευσης αναβάθµιση των υφιστάµενων ηµιουργία βιολογικών καθαρισµών στις Τοπικές ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ Κοινότητες 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α ΕΥΑΜΠ ΕΥΑΜΠ Χ Χ ,00 0,00 0, , ,00 ΑΙΓΑΙΟΥ αποχέτευσης αναβάθµιση των υφιστάµενων Ολοκλήρωση αποχετευτικών δικτύων κατασκευή αντλιοστασίων λυµάτων ΜΕΛ Καστελλίου 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α ΕΥΑΜΠ ΕΥΑΜΠ Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΕΣΠΑ ΑΙΓΑΙΟΥ αποχέτευσης αναβάθµιση των υφιστάµενων Ολοκλήρωση αποχετευτικών δικτύων κατασκευή αντλιοστασίων ΜΕΛ Θραψανού 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α ΕΥΑΜΠ ΕΥΑΜΠ Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΕΣΠΑ ΑΙΓΑΙΟΥ αποχέτευσης αναβάθµιση των υφιστάµενων Βελτίωση της λειτουργίας των ΜΕΛ Θραψανού- Καστελλίου 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α ΕΥΑΜΠ ΕΥΑΜΠ Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α αποχέτευσης αναβάθµιση των υφιστάµενων Επεκτάσεις αποχετευτικών δικτύων Τοπικών Κοινοτήτων 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α ΕΥΑΜΠ ΕΥΑΜΠ Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α αποχέτευσης αναβάθµιση των υφιστάµενων Επισκευές συντηρήσεις αποχετευτικού συστήµατος 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α ΕΥΑΜΠ ΕΥΑΜΠ Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α αποχέτευσης αναβάθµιση των υφιστάµενων Κατασκευή φρεατίων αποχέτευσης - σύνδεση παροχών στον οικισµό ιαβαιδέ 2 Σ ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ 6.900,00 0, ,00 0,00 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α αποχέτευσης αναβάθµιση των υφιστάµενων Κατασκευή φρεατίων αποχέτευσης - σύνδεση παροχών στον οικισµό Πολυθέας 2 Σ ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ 6.900,00 0, ,00 0,00 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α αποχέτευσης αναβάθµιση των υφιστάµενων απάνες καθαρισµού, φρεατίων, δεξαµενών κα 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α αποχέτευσης αναβάθµιση των υφιστάµενων Κατασκευή αγωγών οµβρίων 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α αποχέτευσης αναβάθµιση των υφιστάµενων Καθαρισµοί φρεατίων 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α αποχέτευσης αναβάθµιση των υφιστάµενων Κατασκευή καταθληπτικών αγωγών 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α αποχέτευσης αναβάθµιση των υφιστάµενων ιευθέτηση όµβριων υδάτων 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α αποχέτευσης αναβάθµιση των υφιστάµενων Εργασίες απόφραξης 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α αποχέτευσης αναβάθµιση των υφιστάµενων Αποφράξεις βόθρων 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ Χ 6.000,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Αποχέτευση Αναβάθµιση των υποδοµών ύδρευσης Αντικατάσταση Γεώτρησης στη θέση Στρατοπέδου Ζωγραφάκη 3 Σ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Α Χ Χ ,37 0, ,37 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ Αποχέτευση Αναβάθµιση των υποδοµών ύδρευσης Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Αρκαλοχωρίου 3 Σ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Α Χ Χ ,00 0, ,00 0,00 0,00 Π Ε Κ.Α Αποχέτευση Αναβάθµιση των υποδοµών ύδρευσης Προµήθεια αγωγών εξαρτηµάτων για την κατασκευή των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Αρκαλοχωρίου 3 Σ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Α Χ Χ ,00 0, ,00 0,00 0,00 Π Ε Κ.Α

8 Αποχέτευση Αναβάθµιση των υποδοµών ύδρευσης Αντικατάσταση παροχών ύδρευσης οικισµού Αρκαλοχωρίου 3 Σ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Α Χ Χ ,00 0, ,00 0,00 0,00 Π Ε Κ.Α Αποχέτευση Αναβάθµιση των υποδοµών ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ύδρευσης Αντικαταστάσεις πεπαλαιωµένων δικτύων ύδρευσης 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α ΕΥΑΜΠ ΕΥΑΜΠ Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΑΙΓΑΙΟΥ Αποχέτευση Αναβάθµιση των υποδοµών ύδρευσης Κατασκευές-επεκτάσεις-βελτιώαεις δικτύων ύδρευσης 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α ΕΥΑΜΠ ΕΥΑΜΠ Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΣΟ Α Αποχέτευση Αναβάθµιση των υποδοµών ύδρευσης Κατασκευή δεξαµενών ικανής χωριτικότητας για την ορθολογική αποθήκευση κατανοµή του νερού 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α ΕΥΑΜΠ ΕΥΑΜΠ Χ Χ ,00 0,00 0, , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Αποχέτευση Αναβάθµιση των υποδοµών ύδρευσης Ολοκλήρωση αυτοµατοποίησης συστήµατος ύδρευσηςψηφιακή απεικόνιση διαχείριση δικτύων 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α ΕΥΑΜΠ ΕΥΑΜΠ Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΕΣΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Αποχέτευση Αναβάθµιση των υποδοµών ύδρευσης Κάλυψη υδρευτικών αναγκών νέοι πόροι ύδρευσης(γεωτρήσεις-καλλιέργεια πηγών) 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α ΕΥΑΜΠ ΕΥΑΜΠ Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Αποχέτευση Αναβάθµιση των υποδοµών ύδρευσης Εγκατάσταση διατάξεων ενεργειακής βελτίωσης των αντλητικών συγκροτηµάτων 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α ΕΥΑΜΠ ΕΥΑΜΠ Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΕΣΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Αποχέτευση Αναβάθµιση των υποδοµών ύδρευσης Επισκευές συντηρήσεις υδρευτικού συστήµατος 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α ΕΥΑΜΠ ΕΥΑΜΠ Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΕΣΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Αποχέτευση Έλεγχος ποιότητας νερού εξοικονόµηση Υλοποίηση προγράµµατος τακτικών καθαρισµών απολυµάνσεων των δεξαµενών των δικτύων 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α ΕΥΑΜΠ ΕΥΑΜΠ Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Αποχέτευση Έλεγχος ποιότητας νερού εξοικονόµηση Τακτική λήψη δειγµάτων από όλα τα ελεγχόµενα σηµεία του υδρευτικού συστήµατος (µικροβιολογικές χηµικές αναλύσεις) 1 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α ΕΥΑΜΠ ΕΥΑΜΠ Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Αποχέτευση Έλεγχος ποιότητας νερού εξοικονόµηση Μέτρα αυτόµατης χλωρίωσης νερού όπου απαιτείται 1 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α ΕΥΑΜΠ ΕΥΑΜΠ Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Αποχέτευση Έλεγχος ποιότητας νερού εξοικονόµηση Ελαχιστοποίηση διαρροών νερού (αντικατάσταση βανών, έλεγχος πιέσεων, κεντρικοί υδροµετρητές κλπ.) 2 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α ΕΥΑΜΠ ΕΥΑΜΠ Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Αποχέτευση Έλεγχος ποιότητας νερού εξοικονόµηση Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων εξοικονόµησης νερού στα σχολεία 12 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α ΕΥΑΜΠ ΕΥΑΜΠ Χ Χ Χ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποχέτευση Έλεγχος ποιότητας νερού εξοικονόµηση Συνεχής ενηµέρωση των καταναλωτών για τη σηµασία τους τρόπους εξοικονόµησης νερού (φυλλάδια, ηµερίδες, εκδηλώσεις) 12 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α ΕΥΑΜΠ ΕΥΑΜΠ Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 1 ΖΩΗΣ 1.5 Καθαριότητα & διαχείριση στερεών αποβλήτων Μείωση της ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής από τα διατιθέµενα απορρίµµατα Αποκατάσταση ΧΑ Α στη θέση Σαραφαλή Μάνδρα του ήµου Αρκαλοχωρίου 3 Σ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Α Χ Χ ,00 0, ,00 0,00 0,00 ΕΠ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ " ΖΩΗΣ 1.5 Καθαριότητα & διαχείριση στερεών αποβλήτων Μείωση της ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής από τα διατιθέµενα απορρίµµατα Προµήθεια Σταθµού µεταφόρτωσης απορριµµάτων 3 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ ,00 0,00 0, ,00 0,00 ΕΠ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ " 1 ΖΩΗΣ 1.5 Καθαριότητα & διαχείριση στερεών αποβλήτων Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας του ήµου Προµήθεια Κάδων απορριµµάτων 8 Σ ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ ,00 0, ,00 0,00 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΖΩΗΣ 1.5 Καθαριότητα & διαχείριση στερεών αποβλήτων Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας του ήµου Ανταλλακτικά υλικά κάδων απορριµµάτων 8 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 1 ΖΩΗΣ 1.5 Καθαριότητα & διαχείριση στερεών αποβλήτων Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας του ήµου Προµήθεια αποφρακτικού 8 Σ ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ ,00 0, ,00 0,00 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΖΩΗΣ 1.5 Καθαριότητα & διαχείριση στερεών αποβλήτων Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας του ήµου Προµήθεια καυσίµων λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 8 Ν ΟΛΟΣ Ο ΗΜΟΣ Α Χ Χ Χ ,00 0, , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ο Συνολική Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2013 Εισαγωγή Τρέχουσες Εξελίξεις Γενικές Κατευθύνσεις και Προτεραιότητες της ηµοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα 2011 2014 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Δεκέμβριος 2011 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλαίσιο Στόχων και Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής Μετά την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Προγραμματική περίοδος 2011 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Νομός Ξάνθης Δήμος Μύκης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2012-2014 ΝΟΜΟΣ : ΚΥΔΩΝΙΑ 29 Τ.Κ.73135, Χανιά, Κρήτη τηλ. 2821341600 e-mail: dimos@chania.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ 2012-2014 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το Θεσμικό Πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης 1. Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔ ΙΑΣΜΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔ ΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης Δ ΗΜΟΣ 2011 2014 ΒΟΛΟΥ Επιχειρησιακό Σχέδιο, Φάση Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔ ΙΣΜΟΣ 2011-2014 Νόµος 3852/2010, Πρόγραµµα Καλλικράτης ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΟΤΗΤ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Ρόδου Οικ. έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α ΣΧΕΔΙΑ Σ Α.1 Υπηρεσιακά Σχέδια Δράσης Α.1.1 Δ/κων & Ανθρ. Δυναμικού 1 Α.1.2 Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 3 Α.1.3 Κοινωνικής Πολιτικής 4 Α.1.4 Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & ς Γενιάς 6 Α.1.5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011 2014 ΣΗΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011 2014 ΣΗΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011 2014 ΣΗΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡ- ΧΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-2014 ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α ΦΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 2015 2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 2015-2019: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 211 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Περιεχόμενα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ... 1 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_01: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ... 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_02: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3 - Β φάση: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...3 Β φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010. Σύμφωνα με:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010. Σύμφωνα με: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 Σύμφωνα με: Το Ν.3463/2006 και το Προεδρικό διάταγμα 185/2007 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 2/2012 Θέμα : «Εισήγηση στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ. ïõìå ôéò Éêáíüôçôåò ôçí Åìðåéñßá ôï Ó Ýäéï ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ. ïõìå ôéò Éêáíüôçôåò ôçí Åìðåéñßá ôï Ó Ýäéï ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 2014 Σ ω τ ή ρ η ς Μ ε θ ε ν ί τ η ς www.pamemprosta2014.blogspot.gr ïõìå ôéò Éêáíüôçôåò ôçí Åìðåéñßá ôï Ó Ýäéï

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013.

Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013. Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δομών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 1.902.873,48 1.804.797,92 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη, 30/01/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2012 Συνοπτική Απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης των τριών Δήμων που συνενώθηκαν: α)άμεσες Απαιτητές Υποχρεώσεις: 2.743.289,09, β) Βραχυχρόνιες Μακροπρόθεσμες

Διαβάστε περισσότερα