RTD-10 Οδηγίες εγκατάστασης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "RTD-10 Οδηγίες εγκατάστασης"

Transcript

1 LED3 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-10 Οδηγίες εγκατάστασης +V S5 S6 POWER 15-24VDC Ελληνικά RTD-10 Οδηγίες εγκατάστασης RTD-10 Control Interface realtime Control Systems 24VAC/3DC, 1A REMC P1 P2 R85 D-BUS DB DA + - GND R1 0 + R J All dimensions in mm realtime Control Systems

2 Ø 4.00 Ø ADDRESS 0 ADDRESS 1 R85 D-BUS DB DA GND + - R85 D-BUS DB DA GND DB(+) DA(-) GND DB(+) DA(-) GND RED BLUE RED BLUE 4 +V +V X18A/X35A VRV Indoor PCB +V POWER 15-24VDC X35A Skyair Indoor PCB +V POWER 15-24VDC S3 S6 S3 S6 2 S1 S5 S1 S5 S5 S6 S5 S6 RTD P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P RTD-10 Installation Instructions

3 R1 R RTD-10 Installation Instructions 3

4 ,S3,S ,S3,S RTD-10 Installation Instructions

5 19a P1,P2 P1,P2 P1,P2 19b RTD-10 RTD-10 RTD-10 19c 17 R85 20a ADDRESS 0 ADDRESS 1 ADDRESS 2 ADDRESS 3 ADDRESS 4 ADDRESS 5 ADDRESS 6 ADDRESS 7 20b ADDRESS 8 ADDRESS 9 ADDRESS 10 ADDRESS ADDRESS 12 ADDRESS 13 ADDRESS 14 ADDRESS 15 21a 18 21b 21c RTD-10 Installation Instructions 5

6 Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις Μην υπερβαίνετε τις καθορισμένες τιμές του ρελέ σφαλμάτων (μέγιστη τιμή 1A, 24VAC/3DC). Τα ρελέ δεν προορίζονται για σύνδεση σε εξοπλισμούς κρίσιμους για την ασφάλεια. Όλες οι συνδέσεις καλωδίων προς τη συσκευή πρέπει να είναι επαρκώς ασφαλισμένες με κατάλληλες συσφίξεις ανακούφισης καταπόνησης. Η RTD είτε πρέπει να τοποθετείται σε ένα κατάλληλο μεταλλικό περίβλημα είτε σε ένα πλαστικό περίβλημα με μια τιμή ευφλεκτότητας τουλάχιστο IEC Ω-1. Μην την εγκαθιστάτε στο εσωτερικό της μονάδας κλιματισμού. Πρέπει πάντα να εμποδίζεται η πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα (το περίβλημα δεν πρέπει να είναι προσβάσιμο χωρίς εργαλείο). Η μονάδα μπορεί να τοποθετηθεί οριζόντια ή κάθετα Όταν η RTD ενεργοποιείται από την παροχή ισχύος της εσωτερικής μονάδας ή από άλλη παροχή μη SELV, όλες οι εξωτερικές καλωδιώσεις και οι ηλεκτρικά προσαρτημένες συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλα μονωμένες ώστε να εμποδίζεται πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Όπου αυτό δεν είναι δυνατό, η RTD πρέπει να ενεργοποιείται από μια παροχή SELV. Τα καλώδια R85 πρέπει να χρησιμοποιούν πλεγμένα θωρακισμένα ή μη καλώδια σύστροφου ζεύγους 24awg σύμφωνα με τις προδιαγραφές Cat3, Cat4 ή Cat5. Χρησιμοποιείτε ένα σύστροφο ζεύγος για συνδέσεις DB, DA και έναν επιπλέον πυρήνα για σύνδεση GND. Εγκαταστήστε το καλώδιο R85 όπως φαίνεται στο σχέδιο 4. Το δίκτυο Ρ1, Ρ2 πρέπει να συνδέεται όπως φαίνεται στο σχέδιο 3. Στην RTD μπορούν να συνδεθούν έως 16 μονάδες και ένα τηλεχειριστήριο. Όταν συνδέετε σήματα τάσης από εξωτερικές πηγές στις εισόδους S1 έως S6, όλες οι γραμμές πρέπει να συνδέονται σε γείωση εξωτερικά της RTD. Τα καλώδια S1 έως S6 πρέπει να είναι 0,5 έως 1,0 mm 2 σύστροφου ζεύγους πολλαπλής πλέξης με μπλεντάζ. Το μπλεντάζ πρέπει να γειώνεται μόνο στο ένα άκρο. Η μέγιστη απόσταση από την RTD προς την πηγή εισόδου είναι 200m. Τεχνικά χαρακτηριστικά Ηλεκτρολογικά Περιβαλλοντικά Παροχή 15V-24V DC, 120mA Ρυθμισμένη Θερμοκρασία Κατανάλωση<2,5VA Φύλαξη -10 C έως 50 C Ρελέ 1A, 24VAC max 1A, 3DC max Λειτουργία 0 C έως 50 C Ανοδικός σφιγκτήρας σε Ακροδέκτες καλώδιο 0,75mm 2 Υγρασία Δίκτυο P1P2 <500m Είσοδοι Κατάσταση τάσης 0-90% RH χωρίς συμπύκνωση S1..S6 <1mA 0..1DC R85 <500m Μέγιστη τιμή 12VDC Κατάσταση S1..S6 5V, 1mA αντίστασης Το προϊόν σας έχει τη σήμανση που απεικονίζεται αριστερά. Αυτό το σύμβολο επάνω στο προϊόν δείχνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Μια ακατάλληλη απόρριψη μπορεί να είναι επιβλαβής. Αντίθετα είναι ευθύνη σας να απορρίπτετε τα απόβλητα ειδών εξοπλισμού παραδίδοντας τα σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Οι μονάδες πρέπει να αποστέλλονται σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας για την επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτησή τους. Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, συμβάλλετε στην πρόληψη εν δυνάμει αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία μας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες. Τηρείτε τα προληπτικά μέτρα για τη μεταχείριση των ηλεκτροστατικά ευαίσθητων συσκευών Επιπρόσθετες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης Modbus και των κωδικών σφαλμάτων διατίθενται από την ιστοσελίδα 6 EN RTD-10 Installation Instructions

7 RTD-10 Οδηγίες εγκατάστασης Η RTD-10 είναι μια διασύνδεση παρακολούθησης και ελέγχου για τις σειρές κλιματιστικών μονάδων Daikin VRV και Skyair και για τις μονάδες εξαερισμού VAM και VKM. Η διασύνδεση είναι συμβατή με όλες τις μονάδες που έχουν μια σύνδεση δικτύου τηλεχειριστηρίου Ρ1, Ρ2 και επιτρέπει τον έλεγχο έως και 16 μονάδων σε μια μόνο ομάδα. Οι λειτουργίες ελέγχου περιλαμβάνουν: ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΩΣΗΣ. Ο έλεγχος της μονάδας μπορεί να επιτευχθεί μέσω εισόδων αντίστασης που χρησιμοποιούν αντίσταση, ποτενσιόμετρο και εισόδους χωρίς τάση. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ BMS. Ο έλεγχος της μονάδας μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενσωματωμένων εισόδων τάσης 1-1 με εξόδους ελέγχου BMS. ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Μπορεί να γίνεται αλληλασφάλιση των μονάδων με εξωτερικά συστήματα θέρμανσης. ΑΠΟΔΟΣΗ/ ΕΦΕΔΡΕΙΑ. Οι πολλαπλές ομάδες μπορούν να λειτουργούν με εναλλασσόμενη απόδοση/ εφεδρεία με συναγερμό σφαλμάτων και υψηλής θερμοκρασίας. ΕΛΕΓΧΟΣ MODBUS. Η RTD υποστηρίζει το πρωτόκολλο Modbus για έλεγχο και παρακολούθηση του δικτύου. Εγκατάσταση ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΕΙΚΟΝΑ 1) ΚΟΛΩΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Η RTD-10 παρέχεται με 4 κολώνες τοποθέτησης, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση της διασύνδεσης εντός μονάδων με αντίστοιχες οπές τοποθέτησης ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΒΙΔΕΣ Η RTD-10 μπορεί να τοποθετηθεί με τη χρήση βιδών έως μια διάμετρο 5 mm. ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ (ΕΙΚΟΝΑ 2) Η RTD απαιτεί μια σύνδεση ισχύος 15V έως 24VDC. Η ισχύς μπορεί να παρέχεται από σύνδεση PCB X18A ή X35A εσωτερικής μονάδας VRV, από σύνδεση PCB X35A εσωτερικής μονάδας Skyair ή από σύνδεση VAM PCB X11A. Ένα καλώδιο 1m και ακροδέκτης παρέχονται με την RTD. ΔΙΚΤΥΟ P1,P2 (ΕΙΚΟΝΑ 3) Οι ακροδέκτες Ρ1, Ρ2 συνδέονται στο δίκτυο Daikin P1, P2. Η εγκατάσταση Ρ1, Ρ2 πρέπει να ακολουθεί τις προδιαγραφές εγκατάστασης της Daikin. Η RTD-10 μπορεί να λειτουργεί σε λειτουργία Master ή Slave με οποιοδήποτε τηλεχειριστήριο της Daikin. Η λειτουργία είναι επίσης πιθανή χωρίς να πρέπει να συνδεθεί τηλεχειριστήριο. Σημειώστε ότι οι δέκτες υπερύθρων BRC πρέπει να έχουν διαμόρφωση για λειτουργία σε κατάσταση SUB (s) (RTD σε λειτουργία ΜΑΙΝ (Μ)). ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ R85 (ΕΙΚΟΝΑ 4) Το δίκτυο R85 D-Bus απαιτεί ένα καλώδιο σύστροφου ζεύγους το οποίο θα συνδέει τους ακροδέκτες DB(+) και DA(-) σε κάθε RTD όπως φαίνεται κατωτέρω. Ο ακροδέκτης DB πρέπει να συνδέεται σε όλους τους άλλους ακροδέκτες DB. Ο ακροδέκτης DΑ πρέπει να συνδέεται σε όλους τους άλλους ακροδέκτες DΑ. Επιπρόσθετα πρέπει να συνδέεται μαζί ο συνήθης ακροδέκτης GND σε όλες τις συσκευές. Εάν χρησιμοποιείται ένα θωρακισμένο καλώδιο, τότε η θωράκιση μπορεί να χρησιμοποιείται για αυτό το σκοπό. Προτείνεται η σύνδεση GND να συνδέεται στην τοπική γείωση μόνο σε ένα σημείο. Το δίκτυο πρέπει να εγκαθίσταται ως διαμόρφωση μεθόδου Daisy-chain point-to-point Bus, συνδέσεις αστέρα και δακτυλίου ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιούνται. ΜΗΚΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ R85 Η πρότυπη εγκατάσταση για συνολικές αποστάσεις δικτύου έως 500m μπορεί να επιτευχθεί σύμφωνα με τη βασική μέθοδο Daisy-chain που φαίνεται στο ανωτέρω διάγραμμα. Το δίκτυο μπορεί να επεκταθεί περαιτέρω με τη χρήση επαναληπτών R RTD-10 Installation Instructions EL 7

8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LED (Εικόνες 19 έως 21) Όταν η RTD-10 ενεργοποιείται ή εάν χάσει την επικοινωνία με το τηλεχειριστήριο, η RTD-10 εισέρχεται στη λειτουργία αναζήτησης Ρ1,Ρ2. Εάν οι επικοινωνίες Ρ1,Ρ2 δεν δημιουργηθούν εκ νέου μετά από 1 λεπτό, η RTD-10 θα ενεργοποιήσει συναγερμό, ο οποίος θα απεικονίζεται στην έξοδο ρελέ σφαλμάτων. Η συμπεριφορά Led φαίνεται στις ακόλουθες εικόνες Συνήθης έλεγχος: Αντίσταση (Εικόνα 5) Στη λειτουργία ελέγχου αντίστασης οι είσοδοι RTD-10 επιτρέπουν τον μεμονωμένο έλεγχο των παραμέτρων λειτουργίας της μονάδας κλιματιστικού με τη χρήση τιμών αντίστασης. Κάθε είσοδος αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη ρύθμιση μονάδας που φαίνεται στον κατωτέρω πίνακα. Εάν μια είσοδος δεν συνδεθεί τότε η αντίστοιχη ρύθμιση θα παραμείνει στην προεπιλεγμένη τιμή. Αλληλουχία ανοίγματος: Εργοστασιακή διαμόρφωση Αλληλουχία ανοίγματος: Προεπιλεγμένη διαμόρφωση Αναζήτηση Ρ1,Ρ2. Μετά το άνοιγμα και κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης μονάδας Καμία κατάσταση σφάλματος Σφάλμα μονάδας Σφάλμα διαμόρφωσης συσκευής Μονάδα AC λείπει (Σφάλμα U5) Προσωρινή παύση επικοινωνιών R85 Πλήκτρο LED: Εικόνα 19a Εικόνα 19b Εικόνα 19c Εικόνα 20a Εικόνα 20b Εικόνα 21a Εικόνα 21b Εικόνα 21c OFF Αναβοσβήνει S Όνομα Εύρος (προεπιλογή) S1 S3 Σημείο ρύθμισης Στροφές ανεμιστήρα Πρόγραμμα λειτουργίας 0..10kΩ : C (22) Χαμηλό<=1,1kΩ, Υψηλό=2,2kΩ, ΥψηλόΥψηλό*=3,3kΩ (*όπου είναι διαθέσιμο) Αυτόματο<=1,1kΩ, Θέρμανση=2,2kΩ, Ανεμιστήρας=3,3kΩ, Ψύξη=4,7kΩ, Ξηρό=6,8kΩ, Πτερύγια Κίνηση πτερυγίων< =1,1kΩ, 0 =2,2kΩ, 20 =3,3kΩ, 45 =4,7kΩ, 70 =6,8kΩ, 90 =9,6kΩ, S5 On/off On = Κλειστό κύκλωμα, Off = Ανοιχτό κύκλωμα S6 Ξεκλείδωμα Κλείδωμα όλων<=1,1kω, σημείο ρύθμισης κλειδώματος, λειτουργία, On/Off= 2,2kΩ, λειτουργία κλειδώματος,on/ Off=3,3kΩ, κλείδωμα On/Off=4,7Ω, τοπικό=6,8kω, λειτουργία κλειδώματος=9,6kω, ξεκλείδωμα>15kω ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Όταν η RTD-10 ενεργοποιείται ή εάν χάσει την επικοινωνία με το τηλεχειριστήριο, η RTD-10 εισέρχεται στη λειτουργία αναζήτησης Ρ1,Ρ2. Εάν οι επικοινωνίες Ρ1,Ρ2 δεν δημιουργηθούν εκ νέου μετά από 1 λεπτό, η RTD-10 θα ενεργοποιήσει συναγερμό, ο οποίος θα απεικονίζεται στην έξοδο ρελέ σφαλμάτων. Σημείο 16 ρύθμισης S1 (kω) 0,3 0,9 1,5 2,1 2,6 3,2 3,8 4,4 5,0 5,6 6,2 6,8 7,4 7,9 8,5 9,1 9,7 Οι αντιστάσεις πρέπει να βρίσκονται εντός +/-250 ohm της αναφερόμενης τιμής. Το ανοιχτό κύκλωμα είναι R>200kΩ. Το S1 στη λειτουργία αντίστασης θα λειτουργεί με τη χρήση μιας γραμμικής μεταβλητής αντίστασης 10kΩ. Προτείνεται οι επαφές χωρίς τάση ή οι μηχανισμοί αλλαγής να έχουν επιχρυσωμένες επαφές ώστε να εξασφαλίζεται ένα κύκλωμα χαμηλής αντίστασης όταν γίνεται η αλλαγή. 8 EL RTD-10 Installation Instructions

9 Συνήθης έλεγχος: Τάση (Εικόνα 6) Στη λειτουργία ελέγχου τάσης οι είσοδοι RTD-10 επιτρέπουν τον μεμονωμένο έλεγχο των παραμέτρων λειτουργίας της μονάδας κλιματιστικού με τη χρήση τάσεων Κάθε είσοδος αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη ρύθμιση μονάδας που φαίνεται στον κατωτέρω πίνακα. Εάν μια είσοδος δεν συνδεθεί ή τεθεί σε 0 Volt, τότε η αντίστοιχη ρύθμιση θα παραμείνει στην προεπιλεγμένη τιμή. S Όνομα Εύρος (προεπιλογή / τιμή) S1 S3 Σημείο ρύθμισης Στροφές ανεμιστήρα Πρόγραμμα λειτουργίας 1..1 : C (22) Χαμηλό=1,75V, Υψηλό=3,25V, ΥψηλόΥψηλό*=4,75V (*όπου είναι διαθέσιμο) Αυτόματο=1,75V, θέρμανση=3,25v, ανεμιστήρας=4,75v, ψύξη=6,25v, ξηρό=7,75v, Πτερύγια Κίνηση πτερυγίων =1,75V, 0 =3,25V, 20 =4,75V, 45 =6,25V, 70 =7,75V, 90 =9,25V, S5 On/off On >=5V, Off = S6 Ξεκλείδωμα Κλείδωμα όλων=1,75v, σημείο ρύθμισης κλειδώματος, λειτουργία, On/Off=3,25V, Λειτουργία κλειδώματος, On/Off=4,75V, κλείδωμα On/Off=6,25V, Τοπικό=7,75V, λειτουργία κλειδώματος=9,25v, ξεκλείδωμα=10, Σημείο 16 ρύθμισης S1 (V) 1,3 1,8 2,3 2,9 3,4 3,9 4,4 5,0 5,5 6,0 6,6 7,1 7,6 8,1 8,7 9,2 9,7 Οι τάσεις πρέπει να βρίσκονται εντός +/-0,25V της αναφερόμενης τιμής. Ανοιχτό κύκλωμα για V<1V. Η σύνδεση από τις πηγές εξωτερικής τάσης πρέπει να συνδέεται σε μια τοπική σύνδεση GND, εξωτερικά της RTD. ΣΥΝΗΘΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: ΟΡΙΟ ΣΗΜΕΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Εάν το SW1.4 είναι ΕΝΕΡΓΟ, τότε εφαρμόζεται ένα όριο σημείου ρύθμισης 19 έως 23 βαθμών στις ρυθμίσεις σημείου ρύθμισης που γίνονται από EL το τηλεχειριστήριο ή από το κεντρικό χειριστήριο. Η οριοθέτηση σημείου ρύθμισης ισχύει μόνο όταν τα πλήκτρα σημείου ρύθμισης είναι ξεκλειδωμένα και η είσοδος ξεκλειδώματος πληκτρολογίου S6 ΔΕΝ έχει τεθεί στο Τοπικό. Τα όρια σημείου ρύθμισης δεν ισχύουν στον έλεγχο σημείου ρύθμισης από την είσοδο S1 ή από τη ρύθμιση μέσω εντολών Modbus RTD-10 Installation Instructions 9 Χωρίς όριο ΣΥΝΗΘΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: ΕΞΟΔΟΙ ΡΕΛΕ Όριο 19 έως 23 Το SW1.3 διαμορφώνει το ρελέ R1 είτε ως ένα σήμα εκτέλεσης το οποίο κλείνει όταν η μονάδα έχει ενεργοποιηθεί για εκτέλεση, είτε ως ένα σήμα ξεπαγώματος το οποίο δείχνει πότε η μονάδα βρίσκεται στο ξεπάγωμα. Ρελέ R1: Εκτέλεση μονάδας Ρελέ R1: Λειτουργία ξεπαγώματος Έξοδος Όνομα Λειτουργία (Προσοχή: μέγιστη τιμή 1Α, 24VAC/3DC) R1 Εκτέλεση/ Ξεπάγωμα Εκτέλεση: SW1.3 OFF : Κλειστό όταν η μονάδα είναι ΕΝΕΡΓΗ Ξεπάγωμα: SW1.3 : Κλειστό όταν η μονάδα είναι στο ξεπάγωμα R2 Βλάβη Κλειστό σε οποιοδήποτε σφάλμα της μονάδας ΣΥΝΗΘΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Η είσοδος S6 στη λειτουργία τάσης ή αντίστασης μπορεί να διαμορφώσει την κατάσταση ξεκλειδώματος των πλήκτρων τηλεχειριστηρίου. Η προεπιλεγμένη κατάσταση είναι Ξεκλείδωμα, σε αυτή την κατάσταση τα πλήκτρα τηλεχειριστηρίου είναι όλα ενεργά και δεν εμφανίζεται σύμβολο κλειδώματος στην οθόνη. Οι ενημερώσεις από τις εισόδους S1 έως S5 αποστέλλονται μόνο όταν αλλάζει η είσοδος έτσι ώστε οι χρήστες να συνεχίζουν να μπορούν να λειτουργούν τη μονάδα κλιματιστικού. Η ρύθμιση S6 στο Κλειδωμένο κλειδώνει όλα τα πλήκτρα εισόδου και οι ενημερώσεις

10 από τις εισόδους S1 έως S5 θα ελέγχουν τη λειτουργία της μονάδας κλιματιστικού. Ορισμένες καταστάσεις τμηματικού κλειδώματος επιτρέπουν κλείδωμα των συνδυασμών του σημείου ρύθμισης, της λειτουργίας και των πλήκτρων On/Off έτσι ώστε ο χρήστης να έχει μερικό έλεγχο της μονάδας. Η ρύθμιση S6 στο Τοπικό ξεκλειδώνει όλα τα πλήκτρα τηλεχειριστηρίου και εμποδίζει οποιεσδήποτε ενημερώσεις ελέγχου από τις εισόδους S1 έως S5. Λειτουργία μονάδας VAM και VKM Οι μονάδες VAM και VKM μπορούν να ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται με τη χρήση της εισόδου RTD-10 On/Off. Ο έλεγχος της θέσης ταχύτητας ανεμιστήρα και του σιγαστήρα των μονάδων VAM και VKM από τις εισόδους RTD-10 ή από τα μητρώα του Modbus είναι επίσης πιθανή με τη χρήση εκτεταμένων καταστάσεων λειτουργίας RTD-10. Υπάρχουν περισσότερες διαθέσιμες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα Λειτουργία Modbus Η RTD-10 υποστηρίζει την ίδια εντολή Modbus που έχει τεθεί ως η διασύνδεση RTD-NET. Η RTD-10 υποστηρίζει διευθύνσεις Modbus 0 έως 15 όπως φαίνεται στην εικόνα 18. Υπάρχουν περισσότερες διαθέσιμες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα Αλληλασφάλιση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης Η RTD-10 μπορεί να διαμορφωθεί για να λειτουργεί σε κατάσταση αλληλασφάλισης συστήματος θέρμανσης ώστε να εμποδίζεται διένεξη της λειτουργίας ψύξης ή θέρμανσης της μονάδας κλιματιστικού με τη λειτουργία ενός επιπρόσθετου συστήματος. Η RTD-10 μπορεί να συνδέεται για να λειτουργεί είτε σε λειτουργία Master, στην οποία η RTD-10 καθορίζει το πότε λειτουργεί το δευτερεύον σύστημα είτε σε λειτουργία Slave στην οποία το δευτερεύον σύστημα θα εμποδίζει τη λειτουργία της RTD-10. Οι είσοδοι είναι οι ίδιες όπως στη λειτουργία ελέγχου αντίστασης με τροποποίηση της εισόδου για να ενεργεί ως σήμα εισόδου παρεμπόδισης λειτουργίας. Οι είσοδοι κλειστού κυκλώματος στα S1 έως S3 επιλέγουν επιπρόσθετες λειτουργίες και παρακάμπτουν την προεπιλεγμένη συμπεριφορά της εισόδου. S Όνομα Εύρος (προεπιλογή) 10 EL RTD-10 Installation Instructions S1 S3 Σημείο ρύθμισης Στροφές ανεμιστήρα Πρόγραμμα λειτουργίας 0,3..10kΩ : C (22) Επανεκκίνηση παρεμπόδισης = Κλειστό κύκλωμα (έλεγχος σημείου ρύθμισης δεν διατίθεται) Χαμηλό=1,1kΩ, Υψηλό=2,2kΩ, ΥψηλόΥψηλό*=3,3kΩ (*όπου είναι διαθέσιμο) Αντιστροφή εισόδου = Κλειστό κύκλωμα (έλεγχος ταχύτητας ανεμιστήρα δεν διατίθεται) Αυτόματο=1,1kΩ, Θέρμανση=2,2kΩ, Ανεμιστήρας=3,3kΩ, Ψύξη=4,7kΩ, Ξηρό=6,8kΩ, Παρεμπόδιση λειτουργίας θέρμανσης/ ψύξης = Κλειστό κύκλωμα (έλεγχος λειτουργίας δεν διατίθεται) Παρεμπόδιση Παρεμπόδιση = Κλειστό κύκλωμα, Ενεργοποίηση = Ανοιχτό κύκλωμα S5 On/off On = Κλειστό κύκλωμα, Off = Ανοικτό κύκλωμα S6 Ξεκλείδωμα Κλείδωμα όλων<=1,1kω, σημείο ρύθμισης κλειδώματος, λειτουργία, On/Off= 2,2kΩ, λειτουργία κλειδώματος,on/ Off=3,3kΩ, κλείδωμα On/Off=4,7Ω, τοπικό=6,8kω, λειτουργία κλειδώματος=9,6kω, ξεκλείδωμα>15kω Έξοδος Όνομα Λειτουργία (Προσοχή: μέγιστη τιμή 1Α, 24VAC/3DC) R1 Πρόγραμμα λειτουργίας Αλληλασφάλιση SW1.3 OFF: Κλειστό εάν η λειτουργία είναι στο αυτόματο: ψύξη, ψύξη ή ξηρό + μονάδα ενεργή SW1.3 : Κλειστό εάν η λειτουργία είναι στο αυτόματο: θέρμανση ή θέρμανση + μονάδα ενεργή R2 Βλάβη Κλειστό σε οποιοδήποτε σφάλμα της μονάδας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MASTER ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Εικόνες 7 & 8) Για να λειτουργήσει η RTD-10 σε λειτουργία αλληλασφάλισης Master η έξοδος ρελέ R1 συνδέεται ως είσοδος στο δευτερεύον σύστημα.

11 Με SW1.3=OFF το R1 θα κλείσει όταν η μονάδα είναι ενεργή και σε λειτουργία ψύξης. Με SW1.3=OΝ το R1 θα κλείσει όταν η μονάδα είναι ενεργή και σε λειτουργία θέρμανσης. Εάν η μονάδα παρουσιάζει σφάλμα τότε το R1 δεν θα λειτουργεί. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SLAVE ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Εικόνες 9 έως 16) Για λειτουργία στην κατάσταση slave η είσοδος λειτουργεί ως είσοδος παρεμπόδισης χωρίς τάση. Όταν το σήμα παρεμπόδισης είναι κλειστό κύκλωμα η RTD-10 θα εμποδίζει τη λειτουργία της μονάδας κλιματιστικού (Εικόνα 9). Η λειτουργία της εισόδου μπορεί να αναστραφεί εισάγοντας έναν σύνδεσμο βραχυκυκλώματος στην είσοδο (Εικόνα 10). Η RTD-10 μπορεί να διαμορφωθεί με τη χρήση του διακόπτη SW1.4 για την απενεργοποίηση των κλιματιστικών μονάδων κατά τη διάρκεια της παρεμπόδισης ή για την ενεργοποίηση των μονάδων ΜΟΝΟ σε λειτουργία ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (Εικόνες 11 & 12) ή για την απαγόρευση της λειτουργίας (Εικόνες 13 έως 16). Το σήμα παρεμπόδισης παρακάμπτει εντολές ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης τόσο από το τηλεχειριστήριο όσο και από την είσοδο S5. Εάν επιλεγεί η λειτουργία μόνο ανεμιστήρα της μονάδας κλιματιστικού τότε η μονάδα θα παραμείνει ενεργή και η λειτουργία της θα γυρίσει σε λειτουργία μόνο ανεμιστήρα και θα κλειδώσει. Εάν η απαγόρευση λειτουργίας επιλεγεί τότε δεν θα γίνεται λειτουργία σε αυτόματο και σε θέρμανση εάν επιλεγεί η παρεμπόδιση θέρμανσης (SW1.3 OFF) και θα υπάρχει παρεμπόδιση λειτουργίας αυτόματου, ψύξη και ξηρό εάν έχει επιλεγεί η παρεμπόδιση ψύξης (SW1.3 ). Όταν συμβεί το σήμα παρεμπόδισης, εάν η λειτουργία μονάδας βρίσκεται σε λειτουργία απαγόρευσης τότε εάν υπάρχει απαγόρευση θέρμανσης, η λειτουργία θα γυρίσει στην ψύξη και εάν η ψύξη απαγορεύεται, τότε η λειτουργία θα γυρίσει στη θέρμανση. Όταν το σήμα παρεμπόδισης αποσυρθεί η RTD-10 θα αποκαταστήσει την προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας των μονάδων. Εάν η είσοδος S1 έχει βραχυκύκλωμα, τότε οι προηγούμενες ρυθμίσεις δεν θα αποκατασταθούν όταν αποσυρθεί η αλληλασφάλιση. Λειτουργία Απόδοσης/ Εφεδρείας (Εικόνα 17) Η RTD-10 μπορεί να διαμορφωθεί για λειτουργία σε διαμόρφωση απόδοσης/ εφεδρείας κατάλληλη για εφαρμογές τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Μια RTD-10 master μαζί με έως και 7 RTD-10 slave μπορεί να διαμορφωθεί για λειτουργία σε εναλλασσόμενη διαμόρφωση απόδοσης/ ετοιμότητας με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Έως 8 ομάδες απόδοσης/ ετοιμότητας Όλες οι μονάδες εκτελούνται σε σφάλμα 1 ή 2 μονάδες ετοιμότητας Εναλλαγή απόδοσης ημερησίως, εβδομαδιαίως ή ανά κάποιο αριθμό εβδομάδων Συναγερμός δύο επιπέδων σε υψηλή θερμοκρασία και σφάλμα μονάδας Προαιρετικός συναγερμός θερμοκρασίας χώρου θερμίστορ A7 (Πτερύγια) φιλτράρισμα κωδικού σφάλματος Η διαμόρφωση Εκτέλεσης/ Ετοιμότητας επιλέγεται με τη χρήση των ρυθμίσεων του μικροδιακόπτη της RTD-10. Οι συσκευές master και slave πρέπει να έχουν ρυθμισμένους τους μικροδιακόπτες. Η θέση του SW1.4 στο master καθορίζει εάν το σύστημα λειτουργεί με ετοιμότητα 1 ή 2 μονάδων. Οι πιθανές διαμορφώσεις διακοπτών είναι οι εξής: RTD-10 Installation Instructions EL 11 1 Μονάδα ετοιμότητα S Όνομα Εύρος (προεπιλογή) S1 Σημείο ρύθμισης Στροφές ανεμιστήρα 0..10kΩ : C (από RC) 2 Μονάδες ετοιμότητα Χαμηλό=1,1kΩ, Υψηλό=2,2kΩ, ΥψηλόΥψηλό*=3,3kΩ (από RC) S3 Εναλλαγή 60s<=1,1kΩ, 1 ημέρα=2,2kω, 1 εβδομάδα=3,3kω, 2 εβδομάδες=4,7kω, 4 εβδομάδες=6,8kω

12 Θερμ. βοηθητικού χώρου Θερμίστορ 10kΩ NTC (θωρακισμένο καλώδιο σύστροφου ζεύγους όχι μακρύτερο από 100 μέτρα) S5 Όλα On Όλα On = κλειστό κύκλωμα, Κανονική λειτουργία = Ανοικτό κύκλωμα S6 Όλα Off Όλα Off = κλειστό κύκλωμα, Κανονική λειτουργία = Ανοικτό κύκλωμα εναλλαγής 1 ημέρας, 2 εβδομάδων ή 4 εβδομάδων εάν απαιτείται με τη χρήση συγκεκριμένων τιμών αντίστασης. Επιπρόσθετα διατίθεται μια λειτουργία δοκιμής τοποθετώντας μια σύνδεση 0 ohm στο S3, η οποία θα επιφέρει λειτουργία του συστήματος στη δοκιμαστική λειτουργία με έναν χρόνο εναλλαγής 60 δευτερολέπτων. Το σύστημα πρέπει να λειτουργεί μόνο σε δοκιμαστική λειτουργία για σύντομες χρονικές περιόδους. Έξοδος Όνομα Λειτουργία (Προσοχή: μέγιστη τιμή 1A, 24VAC/3DC) R1 R2 Επίπεδο συναγερμού 1 Επίπεδο συναγερμού 2 Κλειστό όταν συμβεί το επίπεδο συναγερμού 1 ή 2 Κλειστό όταν συμβεί το επίπεδο συναγερμού 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ Όλες οι διασυνδέσεις RTD πρέπει είναι δικτυωμένες μαζί με τη χρήση του δικτύου 3 καλωδίων R85, κάθε RTD πρέπει στη συνέχεια να έχει ρυθμισμένη μια διεύθυνση δικτύου στο εύρος 0 έως 7 (Εικόνα 18). Το RTD-10 απόδοσης/ ετοιμότητας Master πρέπει να έχει μια διεύθυνση 0. Τα υπόλοιπα RTD slaves πρέπει να έχουν διευθύνσεις στο εύρος 1 έως 7. Εάν υπάρχουν λιγότερα από 7 slaves τότε εκκινήστε τη διευθυνσιοδότηση στο 1 και εκχωρήστε κάθε slave διαδοχικά, αυξόντως. Οι RTD-10 Master και Slave θα υποδηλώσουν αρχικά έναν συναγερμό επιπέδου 2. Ο συναγερμός master θα διαγραφεί όταν ανακαλύψει τουλάχιστο μια slave RTD-10. Ο συναγερμός slave θα τερματιστεί όταν η master ανακαλύψει το slave. Εάν η επικοινωνία είναι ανεπιτυχής με μια slave RTD-10 η master θα δημιουργήσει έναν συναγερμό επιπέδου 2 μετά από 120 δευτερόλεπτα. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ Σε συνθήκες "άνευ σφάλματος" το σύστημα θα λειτουργεί με 1 ή 2 μονάδες σε ετοιμότητα και οι υπόλοιπες μονάδες θα έχουν λειτουργία (η ετοιμότητα 2 μονάδων διατίθεται μόνο εάν υπάρχουν τουλάχιστο τρεις ομάδες RTD). Ο προεπιλεγμένος χρόνος εναλλαγής είναι 7 ημέρες, η είσοδος S3 μπορεί να διαμορφωθεί ώστε να επιλέγονται οι χρόνοι EL Η RTD-10 με διεύθυνση 0 (SW1.5 σε SW1.8 OFF) είναι το master απόδοσης/ ετοιμότητας. Όλες οι είσοδοι και έξοδοι συνδέονται με το Master. Οι είσοδοι Slave δεν πρέπει να συνδέονται. Τα ρελέ εξόδου Slave υποδεικνύουν το επίπεδο συναγερμού μόνο για αυτό το slave. Μπορεί να τοποθετηθεί ένας προαιρετικός βοηθητικός αισθητήρας χώρου ώστε να παρέχεται παρακολούθηση συναγερμού σε ελεγχόμενο χώρο. Εάν ο αισθητήρας έχει τοποθετηθεί τότε οι θερμοκρασίες αέρα επιστροφής της μονάδας δεν χρησιμοποιούνται για δημιουργία συναγερμού. Ο βοηθητικός αισθητήρας θα ενεργοποιήσει συναγερμούς ακόμα και εάν παρακαμφθούν οι μονάδες. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Η λειτουργία μονάδας τίθεται στο COOL (Ψύξη) και το κουμπί λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο Master κλειδώνεται ώστε να εμποδίζεται αλλαγή. Το κουμπί on/off κλειδώνεται επίσης. Το σημείο ρύθμισης και η ταχύτητα ανεμιστήρα μπορούν να ρυθμιστούν από την RTD-10 master ή από το τηλεχειριστήριο στην ομάδα master. Εάν τα S1 και είναι συνδεδεμένα τότε το σημείο ρύθμισης και η ταχύτητα ανεμιστήρα ρυθμίζονται από τις εισόδους RTD-10 και τα αντίστοιχα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο κλειδώνονται. Εάν τα S1 και δεν είναι συνδεδεμένα τότε τα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο master δεν είναι κλειδωμένα και μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση τιμών λειτουργίας. Σε αυτή τη λειτουργία το σημείο ρύθμισης περιορίζεται στο εύρος 20 έως 32 C. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Οι έξοδοι ρελέ R1 και R2 στο Master RTD-10 λειτουργούν αντίστοιχα ως έξοδοι συναγερμού επιπέδου 1 και επιπέδου 2. Εάν συμβεί συναγερμός RTD-10 Installation Instructions

13 επιπέδου 2 τότε τα R1 και R2 θα είναι κλειστά. Όλες οι μονάδες θα λειτουργούν εάν συμβεί ένας συναγερμός επιπέδου 1 ή επιπέδου 2. Όλες οι θερμοκρασίες αέρα επιστροφής παρακολουθούνται και τα επίπεδα συναγερμού 1 και 2 ρυθμίζονται αντίστοιχα σε 2 C και 4 C πάνω από το σημείο ρύθμισης λειτουργίας. Ο αισθητήρας θερμοκρασίας βοηθητικού χώρου έχει τα ίδια όρια συναγερμού. Οποιοδήποτε σφάλμα μονάδας διαφορετικό από τον κωδικό Α7 θα επιφέρει δημιουργία συναγερμού επιπέδου 2. Ένας κωδικός Α7 (σφάλμα πτερυγίων) θα δημιουργήσει έναν συναγερμό επιπέδου 1, αλλά δεν θα ενεργοποιήσει εξαναγκασμένα τις μονάδες. Το RTD-10 θα παρακολουθεί όλες τις συσκευές RTD slave που έχουν ανακαλυφθεί μετά το άνοιγμα. Εάν οποιαδήποτε από τις συσκευές RTD slave δεν αντιδράσει η RTD-10 θα ενεργοποιήσει έναν συναγερμό επιπέδου 2 μετά από 1 έως 2 λεπτά. Συναγερμός Επίπεδο συναγερμού 1 Έξοδος R1 Επίπεδο συναγερμού 2 Έξοδος R2 Αιτίες Αέρας επιστροφής μονάδας > Σημείο ρύθμισης + 2 C Θερμ. βοηθητικού χώρου > Σημείο ρύθμισης + 2 C Σφάλμα πτερυγίων μονάδας κλιματιστικού (Α7) Επίπεδο συναγερμού 2 Υπάρχει Αέρας επιστροφής μονάδας > Σημείο ρύθμισης + 4 C Θερμ. βοηθητικού χώρου > Σημείο ρύθμισης + 4 C Σφάλμα μονάδας κλιματιστικού (εκτός Α7) Μονάδα κλιματιστικού λείπει (Σφάλμα U5) RTD-10 Slave λείπει (master RTD-10) RTD-10 δεν βρέθηκαν slaves (master RTD-10) RTD-10 δεν βρέθηκε Master (slave RTD-10) Εάν συμβεί συναγερμός επιπέδου 1 ή επιπέδου 2 λόγω σφάλματος μονάδας ή επικοινωνιών, τότε όλες οι μονάδες θα λειτουργούν έως ότου διορθωθούν όλα τα σφάλματα. Εάν συμβεί ένας συναγερμός επιπέδου 1 ή επιπέδου 2 λόγω μιας υψηλής EL θερμοκρασίας σε μια εσωτερική μονάδα ή λόγω του αισθητήρα βοηθητικού χώρου τότε όλες οι μονάδες θα λειτουργούν έως ότου η θερμοκρασία επανέλθει και θα συνεχιστεί η λειτουργία για 20 λεπτά προτού επανέλθει στη φυσιολογική λειτουργία εκτέλεσης/ ετοιμότητας. Στη δοκιμαστική λειτουργία (εναλλαγή = 60 δευτ.) ο χρόνος συνέχισης θα είναι 40 δευτερόλεπτα. Εάν συμβεί ένας συναγερμός επιπέδου λόγω σφάλματος στην εσωτερική μονάδα τότε όλες οι μονάδες θα λειτουργούν έως ότου το σφάλμα εσωτερικής μονάδας διορθωθεί και θα συνεχιστεί η λειτουργία για 10 λεπτά πριν από την επαναφοά στη φυσιολογική λειτουργία εκτέλεσης/ ετοιμότητας. Στη δοκιμαστική λειτουργία (εναλλαγή = 60 δευτ.) ο χρόνος συνέχισης θα είναι 20 δευτερόλεπτα. ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΟΛΩΝ /OFF Η είσοδος S5 είναι μια είσοδος επαφής χωρίς τάση, η οποία παρακάμπτει και ενεργοποιεί όλες τις μονάδες εάν υπάρχει κλειστό κύκλωμα. Η είσοδος S6 είναι μια είσοδος επαφής χωρίς τάση, η οποία παρακάμπτει και απενεργοποιεί όλες τις μονάδες εάν υπάρχει κλειστό κύκλωμα. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Μπορεί να τοποθετηθεί ένας προαιρετικός βοηθητικός αισθητήρας χώρου ώστε να παρέχεται παρακολούθηση συναγερμού σε ελεγχόμενο χώρο. Εάν ο αισθητήρας έχει τοποθετηθεί τότε οι θερμοκρασίες αέρα επιστροφής της μονάδας δεν χρησιμοποιούνται για δημιουργία συναγερμού. Ο αισθητήρας πρέπει να είναι ένα θερμίστορ 10kΩ NTC τοποθετημένο επάνω σε μια κατάλληλη κάθετη επιφάνεια στον παρακολουθούμενο χώρο. Ο αισθητήρας πρέπει να είναι συνδεδεμένος στην RTD-10 χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο σύστροφου ζεύγους όχι μακρύτερο από 100 μέτρα. Ο βοηθητικός αισθητήρας θα ενεργοποιήσει συναγερμούς ακόμα και εάν παρακαμφθούν οι μονάδες. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MODBUS Κατά τη λειτουργία σε κατάσταση απόδοσης/ ετοιμότητας οι συσκευές RTD ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ να είναι συνδεδεμένες σε ένα εξωτερικό Modbus Master διότι έτσι θα διαταράσσεται η λειτουργία RTD-10 Installation Instructions 13

RTD-HO Οδηγίες εγκατάστασης

RTD-HO Οδηγίες εγκατάστασης LED3 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-HO Οδηγίες εγκατάστασης +V S1 S2 S3 S4 S5 S6 POWER 15-24VDC Ελληνικά RTD-HO Οδηγίες εγκατάστασης 100.00 RTD-HO Control Interface realtime Control Systems 24VAC/3DC, 1A REMC

Διαβάστε περισσότερα

RTD-RA. realtime. Οδηγίες εγκατάστασης. Ελληνικά A B. Οδηγίες εγκατάστασης 37.50 80.00 80.00. Control Systems LEDS ALL DIMENSIONS IN MM

RTD-RA. realtime. Οδηγίες εγκατάστασης. Ελληνικά A B. Οδηγίες εγκατάστασης 37.50 80.00 80.00. Control Systems LEDS ALL DIMENSIONS IN MM RTD-RA Οδηγίες εγκατάστασης 37.50 LEDS 4 3 2 1 D Ελληνικά Οδηγίες εγκατάστασης 80.00 80.00 ALL DIMENSIS IN MM C realtime Control Systems A B LEDS 4 3 2 1 D S21 J3 J6 1 2 3 4 J5 5 6 7 0V S1 0V S2 DB+ DA-

Διαβάστε περισσότερα

RTD-20 Οδηγίες εγκατάστασης

RTD-20 Οδηγίες εγκατάστασης LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Οδηγίες εγκατάστασης 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 Ελληνικά RTD-20 Οδηγίες εγκατάστασης 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems

Διαβάστε περισσότερα

1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου

1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου 1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου Απλοποιημένο τηλεχειριστήριο - BRC1E51A Τηλεχειριστήριο σύγχρονου σχεδιασμού, φιλικό προς το χρήστη BRC1E51A BRC1D52 Εύκολο στη χρήση: όλες οι κύριες λειτουργίες του

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Γενικά Χρήση Επιπλέον δυνατότητες Ελεγχόμενες διατάξεις Ελεύθερα προγραμματιζόμενος ελεγκτής θερμοκρασίας με 4 εισόδους αισθητηρίων και 3 εξόδους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας.

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. VARIOhydro Ψηφιακός Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής SIEMENS 7 680.7 INTELLIGAS Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές διαφυγής αερίου, για οικιακή χρήση. Με ημιαγωγό αισθητήριο διοξειδίου του κασσίτερου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών VARIO S-Max Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO S-Max προορίζεται να ελέγχει υδροθερμικά τζάκια (καλοριφέρ) και βοηθάει στην ενσωμάτωσή τους στο υπάρχον σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

C11 Μετρητής Ενέργειας. Οδηγίες χρήσης

C11 Μετρητής Ενέργειας. Οδηγίες χρήσης C11 Μετρητής Ενέργειας Οδηγίες χρήσης Περιεχόμενα 1. Επισκόπηση προϊόντος... 2 2. Εγκατάσταση... 3 3. Έλεγχος του μετρητή... 4 3.1. Οθόνη και πλήκτρα...4 3.2. Δομή μενού...5 4. Ρυθμίσεις μετρητή... 7

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης VS-2 Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης Σελ.2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ.3,4,5 Σύνδεση - Χειρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης. Οδηγίες χρήσης

Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης. Οδηγίες χρήσης Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης Οδηγίες χρήσης EL 1. Γενικές πληροφορίες >30 cm Διασφαλίστε ανεμπόδιστη οπτική επαφή μεταξύ δέκτη και πομπού Πομπός >30 cm Δέκτης 5-120 m Μονάδα τροφοδοσίας ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ACCEESS CONTROL FD-060-011

ΝΕΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ACCEESS CONTROL FD-060-011 ΝΕΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ACCEESS CONTROL FD-060-011 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Στην συσκευασία περιλαμβάνονται και 7 κλειδιά. Το πληκτρολόγιο FD-060-011 είναι σχεδιασμένο για να ελέγχει αλλά και για να προστατεύει

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr Κεντρικό: Ν. Πλαστήρα 257 & Αιόλου 36, ΤΚ: 135 62, Αγ. Ανάργυροι Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 26 20 250, Fax: 210 26 23 805 Υποκατάστημα: Σμύρνης 31, Τ.Κ.: 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα Τηλ: 210 25 25 534-210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 1. Περιγραφή της οθόνης αφής (Touch LCD Wall Controller) Αφής LCD τοίχου ελεγκτή είναι ένα εξάρτημα KKRP01A προσαρμογέα που επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) Α60

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) Α60 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) Α60 Αυτός ο πίνακας ελέγχου για αυτοματισμό πορτών επιτρέπει τον έλεγχο για δυο μοτέρ με εναλλαγόμενο ρεύμα. Ο πίνακας διαθέτει μια σειρά από μικροδιακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

INVERTER ΤΡΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

INVERTER ΤΡΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ INVERTER ΤΡΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ LCD ΟΘΟΝΗ 1)ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Όταν το βοηθητικό πρόγραμμα είναι ενεργοποιημένο, ο μετατροπέας θα φορτίσει την μπαταρία σε αυτή την κατάσταση 2)ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Σε λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Tεχνικα χαρακτηριστικά Διαφορικου Θερµοστατη Τάση τροφοδοσίας 230VAC +/- 10 % Συχνότητα τροφοδοσίας 50 εως 60Hz Κατανάλωση 2VA Μηχανικός ηλεκτρονόµος 460VA

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Βασικά μοντέλα 3 στάσεων INDOOR & OUTDOOR με πλακέτες επέκτασης των 3 στάσεων για την δημιουργία μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

CONTROLLER GH10RA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΗΛ.: 22260 52043 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

CONTROLLER GH10RA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΗΛ.: 22260 52043 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ CONTROLLER GH10RA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ.: 22260 52043 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕΛ. 3 1.1 ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΕΛ. 3 1.2 ΠΛΗΚΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ&ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ&ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ HA-262 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ 6 ΠΡΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΖΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ&ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1979 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το HA-266 είναι ένα έξυπνο σύστηµα συναγερµού µε 6 ζώνες ελέγχου, που έχει σχεδιαστεί για την

Διαβάστε περισσότερα

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ / ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (SPLIT)

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ / ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (SPLIT) ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ / ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (SPLIT) ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (SPLIT) Ηλεκτροστατικό Φίλτρο με Ενεργό Άνθρακα, (με αντιβακτηριδιακή προστασία) ΑΕΜΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕLIWELL

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕLIWELL ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛ: 210-3451001, 3453641 ΤΗΛ: 210-3458533, 3453176 FAX: 210-3453255 E-mail: epsem@otenet.gr International Refrigeration Wholesalers Organization ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιγραφή Το τηλεχειριστήριο ZEFIRO περιλαµβάνει: Τον ποµποδέκτη υπέρυθρης ακτινοβολίας. 4 κουµπιά ελέγχου λειτουργίας ενεργοποίησης/

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028

Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028 σ 7 680.6 INTELLIGAS Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028 LYA25.. QA..25 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές διαφυγής αερίου, µε δύο στάδια συναγερµού ελεγχόµενα από µικροεπεξεργαστή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών, τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου ΑΑΑ δίνοντας προσοχή ώστε η

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά χαρακτηριστικά

Βασικά χαρακτηριστικά 1 of 6 10/09/2013 13:34 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου (πλακέτα) για ρολλά, τύπου S-2055, της εταιρείας AUTOTECH. Είναι κατάλληλος για ρολλά που τροφοδοτούνται από μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα 230 V AC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ AL-631

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ AL-631 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ AL-631 Υψηλής Ποιότητας Εξωτερική Σειρήνα με Μπαταρία και Flash. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οδηγίες Εγκατάστασης Σειρήνας AL-631 Χαρακτηριστικά AL-631 Η Εξωτερική Σειρήνα

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2, & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:210 5777176, FAX: 210 5777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2, & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:210 5777176, FAX: 210 5777143 Μονάδα διάγνωσης A:Η μονάδα διάγνωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους παρακάτω καυστήρες: Σύνδεση της μονάδας δοκιμής Συνδέστε την μονάδα δοκιμής ως ακολουθως: (1).Συνδέστε το μέρος του καλωδίου ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη

Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη 1. Εγκατάσταση ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδρομή της υπέρυθρης δέσμης ΠΡΕΠΕΙ να διατηρείται ελεύθερη, χωρίς εμπόδια, πάντα! ιαφορετικά, το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ CETA 101a 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας BRC0A Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο... Λειτουργία............ 0.......... Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας... Χαρακτηριστικά και λειτουργίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ )

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ) 5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ) Μεταβλητοί αντιστάτες Η τιμή της αντίστασης των μεταβλητών αντιστατών σε αντίθεση με αυτή των σταθερών, δε διατηρείται σταθερή αλλά μεταβάλλεται, είτε μηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

SFBC. Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων

SFBC. Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων SFBC Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων Γενικά Ο ελεγκτής SFBC προορίζεται να ελέγχει λέβητες στερεών καυσίμων που δε βρίσκονται σε χύμα μορφή όπως ξύλα, κάρβουνα, μπριγκέτες κ.α. Τρόποι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P)

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Easy, Reliable & Secure Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Οδηγός εγκατάστασης Περιγραφή ενδεικτικών λυχνιών LED Στοιχείο Λυχνία LED λειτουργίας Λυχνία LED απόδοσης Λυχνία LED Ethernet

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση φορτίων...4 Κατάσταση Search Mode...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

-I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

-I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ VER.DATE: 10/04/2014 -I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ η φιλοσοφία To σύστημα ελέγχου WAGO έχει σχεδιαστεί με σκοπό την ευκολία στην σχεδίαση και στην εκτέλεση ενός project

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Μονάδα ηλιακής ενέργειας SM1 ΝΕΟ "Ηλιακή διακοπή λέβητα" Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματο χειριστήριο. Ελληνικά. OM-GS02-1111(3)-DAIKIN SIESTA Κωδ.: R08019037196C MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματο χειριστήριο. Ελληνικά. OM-GS02-1111(3)-DAIKIN SIESTA Κωδ.: R08019037196C MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματο χειριστήριο Ελληνικά QUIET OM-GS02-1111(3)-DAIKIN SIESTA Κωδ.: R08019037196C Ένδειξη ασύρματου χειριστηρίου BRC52A61/62/63 1 2 6 7 9 11 QUIET 3 4 5 13 12 8

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων, Βιομάζας & Μικτής Χρήσης

Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων, Βιομάζας & Μικτής Χρήσης SFBC-M Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων, Βιομάζας & Μικτής Χρήσης Γενικά Ο ελεγκτής SFBC-Μ προορίζεται να ελέγχει λέβητες στερεών καυσίμων ή καυσίμων σε χύμα μορφή όπως ξύλα, κάρβουνα, μπριγκέτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

MC103 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

MC103 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ MC103 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ v3.0 REV. 05/2015 00. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ 01. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες πυρανίχνευσης 4 και 6 ζωνών

Πίνακες πυρανίχνευσης 4 και 6 ζωνών Ακολουθήστε μας... lympia Electronics @lympiaelectro lympia Electronics lympiaelectronics lympia Electronics ν Πιστεύουμε στη ν Παράγουμε στη BS-634, BS-636 Πίνακες πυρανίχνευσης 4 και 6 ζωνών Ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος LCD EKB2 Το EKB2 είναι ένα πληκτρολόγιο LCD που προορίζεται για χρήση με συναγερμό ELDES SM ( Perseas- Thiseas) και τα συστήματα διαχείρισης του. Τα κύρια χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου EKB2 είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά:

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά: PROMETHEUS ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4 & 8 ΖΩΝΩΝ Η σειρά συμβατικών πινάκων πυρανίχνευσης PROMETHEUS, της SIGMA SECURITY, έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές EN-54 Part 4 & Part 2. Είναι βασισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας

Συναγερμός μοτοσυκλέτας Συναγερμός μοτοσυκλέτας Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων και προδιαγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία / Σκοπός χρήσης

Λειτουργία / Σκοπός χρήσης Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χειρισμού και το συνημμένο τεύχος Υποδείξεις εγγύησης και πρόσθετες υποδείξεις. Τηρείτε τις αναφερόμενες οδηγίες. Φυλάσσετε με προσοχή αυτά τα έγγραφα. Λειτουργία / Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr ΗΧ -GSM02Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος της κεντρικής µονάδας υπάρχει µια σειρά ακροδεκτών σύνδεσης, οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V1.1/04/12 1. Οθόνη LCD με φωτισμό. 2. Σύνδεση αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 3 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101c 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -02 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ... -02 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΩΡΟΥ... -0 ΕΝΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ... -04 ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ... -05 FAN COILS / ΜΙΚΡΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -10 ΜΟΝΟΥ/ΔΙΠΛΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ... -10 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500. διαχείριση. συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων

BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500. διαχείριση. συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500 διαχείριση συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων CONTROLLER PWC-2500 Ο CONTROLLER PWC-2500 κατασκευάσθηκε για να καλύψει τις ανάγκες που απαιτούνται για τον έλεγχο την

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Gialix 120 MA Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικός πίνακας για πίνακες της σειράς BSR-2100

Επαναληπτικός πίνακας για πίνακες της σειράς BSR-2100 Ακολουθήστε μας... Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics ν Πιστεύουμε στη ν Παράγουμε στη Επαναληπτικός πίνακας για πίνακες της σειράς BSR-2100

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ή ΚΥΠΡΙΑ

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ή ΚΥΠΡΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ή ΚΥΠΡΙΑ AD-1312 ΠΡΟΣΟΧΗ Το AD-1312 πρέπει να εγκαθίσταται από ειδικευμένο τεχνικό. Σε περίπτωση λανθασμένων χειρισμών ή εγκατάστασης υπάρχει σοβαρός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Με τη διαδικασία Derating, ο μετατροπέας μειώνει την απόδοσή του, ώστε να προστατεύσει τα εξαρτήματα από υπερθέρμανση. Αυτό το έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

BS-316. Πίνακας ανίχνευσης αερίου με σύνδεση έως και 16 εισόδων. Εγκατάσταση οδηγίες χρήσεως

BS-316. Πίνακας ανίχνευσης αερίου με σύνδεση έως και 16 εισόδων. Εγκατάσταση οδηγίες χρήσεως BS-316 Πίνακας ανίχνευσης αερίου με σύνδεση έως και 16 εισόδων Εγκατάσταση οδηγίες χρήσεως Σελίδα 1 από 21 Περιεχόμενα 1 Οδηγίες χρήσεως---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Διαβάστε περισσότερα

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης SIEMENS Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης Hvac Products Αναρίθµητες µελέτες αναφέρουν ότι το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου αντιστοιχεί στο 40% έως 60% του κόστους κατασκευής. Σχεδόν κάθε κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

T370ML. rev.0210. Σύστημα Kit Θυροτηλεόρασης. 2 καλωδίων SV-370S. Έγχρωμο. Οδηγίες Χρήσης

T370ML. rev.0210. Σύστημα Kit Θυροτηλεόρασης. 2 καλωδίων SV-370S. Έγχρωμο. Οδηγίες Χρήσης T370ML rev.0210 Σύστημα Kit Θυροτηλεόρασης 2 καλωδίων SV-370S Έγχρωμο Οδηγίες Χρήσης Εισαγωγή 33 Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε και να σας συγχαρούμε για την αγορά αυτού του προπιόντος το οποίο έχει κατασκευαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου pellets-βιομάζας με κοχλία χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα στερεών καυσίμων και ελέγχει τον ηλεκτρομειωτήρα (κοχλία) και τον φυσητήρα του λέβητα για παροχή θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα