ΦΑΚΕΛΟΣ Π.Ο.Τ.Α. ΛΟΚΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΑΚΕΛΟΣ Π.Ο.Τ.Α. ΛΟΚΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ"

Transcript

1 ΛΟΚΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Ο.Τ.Α.) «ATALANTI HILLS» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Π.Ο.Τ.Α. ΟΜΑΔΑ Γ : ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ Εδάφιο ι (ΚΥΑ 339/2012, ΦΕΚ 1209/Β/ ) Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της υπ` αριθ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ οικ / κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001» (ΦΕΚ Β 1225/ ). Μελετητής Αθήνα, Ιούλιος 2015

2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ... 4 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγικά στοιχεία Περιγραφή του Σχεδίου υλοποίησης της Π.Ο.Τ.Α Υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος Εκτίμηση και αξιολόγηση επιπτώσεων προτάσεις/κατευθύνσεις/μέτρα αντιμετώπισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ Στοιχεία Φορέα υλοποίησης και Αρχής Σχεδιασμού της Π.Ο.Τ.Α. Διαδικασία έκδοσης Π.Δ. Π.Ο.Τ.Α Στοιχεία Μελέτης Χωρικός προσδιορισμός περιοχής μελέτης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Τ.Α Εισαγωγή - Διαδικασία ΣΠΕ Σκοπιμότητα και στόχοι του Σχεδίου υλοποίησης της Π.Ο.Τ.Α Κύρια χαρακτηριστικά της προτεινόμενης Π.Ο.Τ.Α Θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο Συσχέτιση με άλλα Σχέδια / Προγράμματα Στόχοι του Σχεδίου υλοποίησης της Π.Ο.Τ.Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Εναλλακτικές λύσεις χωροθέτησης του σχεδίου Εναλλακτικές λύσεις του είδους του σχεδίου Εναλλακτικές λύσεις για το μέγεθος του σχεδίου Εναλλακτικές λύσεις κατασκευαστικών επιλογών Ξενοδοχεία και άλλες εγκαταστάσεις Γήπεδα γκολφ Εναλλακτικές λύσεις λειτουργικών επιλογών Πηγές ενέργειας Διάθεση υγρών αποβλήτων Μηδενική λύση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ Π.Ο.Τ.Α Γεωγραφικά στοιχεία Περιγραφή προτεινόμενης Π.Ο.Τ.Α Στοιχεία του οικοπέδου χωροθέτησης Τεχνική περιγραφή των επιμέρους υποδομών της Π.Ο.Τ.Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΝΟΤΟΣ» ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΖΕΦΥΡΟΣ» ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΒΟΡΡΑΣ» Απαιτήσεις σε νερό Απαιτήσεις σε ενέργεια Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Επεξεργασία στερεών αποβλήτων Κυκλοφοριακοί φόρτοι Δημιουργία θέσεων απασχόλησης / 248

4 5.3. Σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας Έργα και δραστηριότητες που προκύπτουν από την εφαρμογή της Π.Ο.Τ.Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μετεωρολογικά και κλιματολογικά χαρακτηριστικά Κλίμα και μετεωρολογικά χαρακτηριστικά Βιοκλιματικά χαρακτηριστικά Γεωλογικά και υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά Γεωλογικά χαρακτηριστικά Τεκτονικά στοιχεία σεισμικότητα περιοχής Υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά Μορφολογικά, τοπιολογικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά Υδατικοί πόροι Στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος Οικοσυστήματα Κατηγορίες βλάστησης Χλωρίδα Πανίδα Προστατευόμενες και οικολογικά ευαίσθητες περιοχές Κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον Χρήσεις γης Τεχνικές υποδομές Ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον Ατμοσφαιρικό περιβάλλον Ακουστικό περιβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγικά στοιχεία Εκτίμηση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων Κλιματικά χαρακτηριστικά Έδαφος Γεωλογία Υδατικοί πόροι Τοπίο αισθητικό περιβάλλον Χρήσεις γης οικιστικό περιβάλλον Κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον Τεχνικές υποδομές Ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον Φυσικό περιβάλλον Ατμοσφαιρικό περιβάλλον Ακουστικό περιβάλλον Προτάσεις κατευθύνσεις μέτρα για την αντιμετώπιση των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του Σχεδίου υλοποίησης της Π.Ο.Τ.Α Κλιματικά χαρακτηριστικά Τοπίο και αισθητικό περιβάλλον Μορφολογικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά Γεωλογικά και τεκτονικά χαρακτηριστικά Υδατικοί πόροι Οικοσυστήματα χλωρίδα - πανίδα Χρήσεις γης Ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον Κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον / 248

5 Τεχνικές υποδομές - δίκτυα Ατμοσφαιρικό περιβάλλον Ακουστικό περιβάλλον Σύστημα παρακολούθησης των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του Σχεδίου υλοποίησης της Π.Ο.Τ.Α Εισαγωγή Σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και διαχείρισης Εργαλεία για την πιστοποίηση αειφόρου φιλοπεριβαλλοντικού σχεδιασμού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα 1 : Έγγραφα Νομοθεσία Παράρτημα 2 : Φωτογραφική Τεκμηρίωση Παράρτημα 3 : Υποστηρικτικές μελέτες Παράρτημα 4 : Χαρτογραφική Τεκμηρίωση Παράρτημα 5 : Αναλυτικός Κατάλογος Κηρυγμένων Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων 3 / 248

6 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας Συνολικές ανάγκες σε νερό των εγκαταστάσεων Πίνακας Επιμέρους στόχοι που πρέπει να πληρούνται από τα κράτη-μέλη (οδηγίες περί αποβλήτων της ΕΕ) Πίνακας Συγκεντρωτικός πίνακας επιμέρους δραστηριοτήτων της Ενότητας Νότου Πίνακας Ανάγκες νερού στα γήπεδα γκολφ Πίνακας Ανάγκες νερού ύδρευσης Πίνακας Ανάγκες νερού στο Υδάτινο Πάρκο και στις Κολυμβητικές Δεξαμενές Πίνακας Ανάγκες νερού για υδροβόρες ποικιλίες γκαζόν Πίνακας Νερό ύδρευσης με την εξοικονόμηση του 30% Πίνακας Συνολικές ανάγκες σε νερό της προτεινόμενης Π.Ο.Τ.Α Πίνακας Παραδοχές κατανάλωσης ενέργειας για τύπο κατοικίας Πίνακας Παραδοχές κατανάλωσης ενέργειας για τις κατοικίες ξενοδοχείων και τις κατοικίες σύνθετου τουριστικού καταλύματος Πίνακας Ενεργειακές επιλογές για τα ξενοδοχεία της προτεινόμενης Π.ΟΤ.Α Πίνακας Ενεργειακές επιλογές για τις κατοικίες της προτεινόμενης Π.ΟΤ.Α Πίνακας Εκτίμηση επιβάρυνσης των προσβάσεων στην Π.Ο.Τ.Α. την ώρα αιχμής Πίνακας Αριθμός Θέσεων Άμεσης Πλήρους Απασχόλησης κατά την Κατασκευαστική Περίοδο του Συγκροτήματος Πίνακας Αριθμός Θέσεων Άμεσης Πλήρους Απασχόλησης (ΑΠΑ) κατά την Περίοδο Λειτουργίας του Συγκροτήματος Πίνακας Σύνολο Άμεσης Πλήρους Απασχόλησης (ΑΠΑ) στο Συγκρότημα ATALANTI HILLS Πίνακας Γενικό Σύνολο Θέσεων Πλήρους Απασχόλησης (ΑΠΑ) στο Συγκρότημα ATALANTI HILLS Πίνακας Συντεταγμένες των Μ.Σ. «Παπά», «Ρουπακιά» και «Κυρτώνη» Πίνακας Μέση Μηνιαία Θερμοκρασία Αέρα, Μ.Σ. Αλιάρτου ( ) Πίνακας Μέση Ημερήσια Θερμοκρασία Αέρα (μέσος όρος των τιμών των Μ.Σ. «Παπά», «Ρουπακιά» και «Κυρτώνη») για την περίοδο 05/ / Πίνακας Μέση Ημερήσια Θερμοκρασία Αέρα στο Μ.Σ. Λαμίας για την περίοδο 05/ / Μέση Μηνιαία Θερμοκρασία Πίνακας Μέση Ημερήσια Θερμοκρασία Αέρα στο Μ.Σ. Τανάγρας για την περίοδο 05/ / Πίνακας Μέση Μηνιαία Βροχόπτωση (ΜΣ «Αλίαρτος», ) Πίνακας Μέση Μηνιαία Υγρασία (ΜΣ «Αλίαρτος», ) Πίνακας Μέση Μηνιαία Βροχόπτωση (μέσος όρος των τιμών των Μ.Σ. «Παπά», «Ρουπακιά» και «Κυρτώνη») για την περίοδο 05/ / Πίνακας Μέση Μηνιαία Υγρασία (μέσος όρος των τιμών των Μ.Σ. «Παπά», «Ρουπακιά» και «Κυρτώνη») για την περίοδο 05/ / Πίνακας Μέση Μηνιαία Βροχόπτωση (ΜΣ Λαμίας, 05/ /2013) Πίνακας Μέση Μηνιαία Βροχόπτωση (ΜΣ Τανάγρας, 05/ /2013) Πίνακας Μέση Μηνιαία Υγρασία (ΜΣ Τανάγρας, 05/ /2012) Πίνακας Μέση Μηνιαία Διεύθυνση και Ένταση Ανέμων, Kt (ΜΣ «Αλίαρτος», ) Πίνακας Συσχέτιση κλίμακας Beaufort, ονομασίας και ταχύτητας ανέμων κατά την Μετεωρολογική Υπηρεσία122 Πίνακας Μέση Μηνιαία Διεύθυνση και Ένταση Ανέμων (Beaufort) (μέσος όρος των τιμών των Μ.Σ. «Παπά», «Ρουπακιά» και «Κυρτώνη») για την περίοδο 05/ / Πίνακας Μέση, Μέγιστη και Ελάχιστη Μηνιαία Διεύθυνση Ανέμων (Beaufort) του Μ.Σ. Λαμίας για την περίοδο 05/ / Πίνακας Μέση, Μέγιστη και Ελάχιστη Μηνιαία Διεύθυνση Ανέμων (Beaufort) του Μ.Σ. Τανάγρας για την περίοδο 05/ / Πίνακας Ισχυροί σεισμοί στην ευρύτερη περιοχή (Πηγή: Παπαζάχος 1989) Πίνακας Υδρογεωλογικές Ενότητες / 248

7 Πίνακας Επιφάνειες Υδρογεωλογικών Ενοτήτων Περιοχής Μελέτης Πίνακας Επιφάνειες Υδρογεωλογικών Ενοτήτων Πεδινής Υποπεριοχής Πίνακας Ερευνητικές υδρογεωτρήσεις Πίνακας Μόνιμος πληθυσμός στην ευρύτερη και άμεση περιοχή μελέτης Πίνακας Εκτιμήσεις ποσοστών ανεργίας Νομών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Πηγή ΕΛΣΤΑΤ) Πίνακας Χρήσεις γης στην άμεση περιοχή μελέτης (Διοικητικά όρια Δήμου Λοκρών) Πίνακας Χρήσεις γης στην ευρύτερη περιοχή μελέτης (Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας) Πίνακας Χρήσεις γης στην περιοχή άμεσης επιρροής (Διοικητικά όρια Δήμου Ορχομενού) Πίνακας Κρίσιμοι Ρύποι -Ιδιότητες και σημασία Πίνακας Ενδεικτικά όρια όχλησης πίπτουσας σκόνης Πίνακας Τιμές ορίων για το διοξείδιο του θείου, σύμφωνα με την οδηγία 1999/30/ΕΚ Πίνακας Όρια για τα ολικά αιωρούμενα σωματίδια, σύμφωνα με την οδηγία 80/779/ΕΟΚ, όπως αυτά ισχύουν μέχρι Η μέτρηση των ολικών αιωρούμενων σωματιδίων γίνεται με τη μέθοδο του μαύρου καπνού Πίνακας Τιμές ορίων για αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10) σύμφωνα με την οδηγία 1999/30/ΕΚ Πίνακας Τιμές ορίων για το διοξείδιο του αζώτου, σύμφωνα με την οδηγία 1999/30/ΕΚ Πίνακας Τιμές ορίων για μόλυβδο σύμφωνα με την οδηγία 1999/30/ΕΚ Πίνακας Τιμές ορίων για το όζον σύμφωνα με την οδηγία 2002/3/ΕΚ Πίνακας Τιμές ορίων για το μονοξείδιο του άνθρακα, σύμφωνα με την οδηγία 2000/69/ΕΚ Πίνακας Τιμές ορίων για το βενζόλιο σύμφωνα με την οδηγία 2000/69/ΕΚ Πίνακας Τιμές στόχοι για το αρσενικό, κάδμιο, νικέλιο και βενζο(α)πυρένιο, σύμφωνα με την οδηγία 2004/107/ΕΚ Πίνακας Όρια εκτάκτων μέτρων Πίνακας Στόχοι ποιότητας ατμόσφαιρας της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας / 248

8 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήμα Απεικόνιση άμεσης & ευρύτερης περιοχής μελέτης καθώς και περιοχής άμεσης επιρροής και περιοχής εφαρμογής του Σχεδίου υλοποίησης της προτεινόμενης Π.Ο.Τ.Α. (πηγή: Google Earth) Σχήμα Επισκόπηση επιφανειακών υδάτινων σωμάτων περιοχής μελέτης (Πηγή: Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων Υ.Δ. Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας) Σχήμα Ποσοτική κατάσταση Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων περιοχής μελέτης (Πηγή : Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων Υ.Δ. Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας) Σχήμα Χημική κατάσταση Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων περιοχής μελέτης (Πηγή : Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων Υ.Δ. Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας) Σχήμα Προστατευόμενες περιοχές πόσιμου νερού περιοχής μελέτης (Πηγή : Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων Υ.Δ. Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας) Σχήμα Πυραμίδα Ιεράρχησης Αποβλήτων Σχήμα Διάγραμμα ροής του νερού στις εγκαταστάσεις της προτεινομένης Π.Ο.Τ.Α Σχήμα Χάρτης Πρόσβασης & προτεινόμενα έργα πρόσβασης στην Π.Ο.Τ.Α. «Αtalanti Hills» Σχήμα Ενδεικτικές τρισδιάστατες απεικονίσεις της Π.Ο.Τ.Α. «Αtalanti Hills» Σχήμα Κατανομή ελάχιστης, μέσης και μέγιστης θερμοκρασίας (ΜΣ «Αλίαρτος», ) Σχήμα Μέσο μηνιαίο ύψος Κατακρημνισμάτων (ΜΣ «Αλίαρτος», ) Σχήμα Μέση μηνιαία Υγρασία (ΜΣ «Αλίαρτος», ) Σχήμα Κλιματικό Διάγραμμα Emberger κατά Μαυρομμάτη για την Ελλάδα Σχήμα Χάρτης Βιοκλιματικών Ορόφων (Πηγή: Ίδρυμα Δασικών Ερευνών Αθηνών του Υπ. Γεωργίας) Σχήμα Ομβροθερμικό διάγραμμα ΜΣ Αλιάρτου Σχήμα Βιοκλιματικός χάρτης (Πηγή: Ίδρυμα Δασικών Ερευνών Αθηνών του Υπ. Γεωργίας) Σχήμα Χάρτης φυτοκοινωνικών διαπλάσεων (Πηγή: Ίδρυμα Δασικών Ερευνών Αθηνών του Υπ. Γεωργίας) Σχήμα Χάρτης ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας της Ελλάδας. (Πηγή: ΝΕΑΚ) Σχήμα Μορφολογία άμεσης περιοχής μελέτης (υπόβαθρο Google Earth) Σχήμα Μορφολογία περιοχής εφαρμογής προτεινόμενης Π.Ο.Τ.Α. (υπόβαθρο Google Earth) Σχήμα Επισκόπηση επιφανειακών υδάτινων σωμάτων περιοχής μελέτης (Πηγή: Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων Υ.Δ. Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας) Σχήμα Ποσοτική κατάσταση Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων περιοχής μελέτης (Πηγή : Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων Υ.Δ. Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας) Σχήμα Χημική κατάσταση Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων περιοχής μελέτης (Πηγή : Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων Υ.Δ. Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας) Σχήμα Προστατευόμενες περιοχές πόσιμου νερού περιοχής μελέτης (Πηγή : Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων Υ.Δ. Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας) Σχήμα Υδρολογικές λεκάνες περιοχής μελέτης Σχήμα Απασχόληση και Ανεργία στη Στερεά Ελλάδα (Α 2000 Α 2013) Σχήμα Ποσοστιαία σύνθεση απασχόλησης κατά κλάδο στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Μ.Ο ) Σχήμα Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Κατασκευής και υπο-σχέδια Σχήμα Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Λειτουργίας και Υπο-σχέδια / 248

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ Συντομογραφία ΣΜΠΕ Π.Ο.Τ.Α. ή ΠΟΤΑ ΦΕΚ ΚΥΑ Π.Δ. Π.Ε. Μ.Σ. ΚΕΝΑΚ ΓΠΣ ΠΠΕ Μ.Π.Ε. Σ.Κ. Σ.Δ. Δ.Ε.Η. Επεξήγηση Στρατηγική Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης Φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνησης Κοινή Υπουργική Απόφαση Προεδρικό Διάταγμα Περιφερειακή Ενότητα Μετεωρολογικός Σταθμός Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Συντελεστής Κάλυψης Συντελεστής Δόμησης Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 7 / 248

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1.1. Εισαγωγικά στοιχεία Όπως παρουσιάζεται στον Χάρτη Προσανατολισμού (Αρ. Σχεδίου 1, Παράρτημα 4) της παρούσας μελέτης, η προτεινόμενη Π.Ο.Τ.Α. αναπτύσσεται στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λοκρών, όπως αυτά καθορίστηκαν με το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης). Η προτεινόμενη Π.Ο.Τ.Α. αναπτύσσεται σε εκτός σχεδίου περιοχή, έκτασης ,77 m2 που ανήκουν στη ΛΟΚΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. Η υπό μελέτη Π.Ο.Τ.Α. έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει παροχές και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και περιλαμβάνει τρία σύνθετα τουριστικά καταλύματα. Η περιοχή ανάπτυξης της επένδυσης προτείνεται να θεσμοθετηθεί ως Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) και αποτελείται από 3 Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα (ΣΤΚ) με τις ονομασίες ΝΟΤΟΣ, ΖΕΦΥΡΟΣ, ΒΟΡΡΑΣ η ειδική τουριστική υποδομή των οποίων είναι γήπεδα γκολφ. Ta ΣΤΚ περιλαμβάνουν ξενοδοχεία πέντε αστέρων με επιπλωμένες τουριστικές κατοικίες, με συνολική δυναμικότητα κλίνες. Κάθε ένα από τα τρία ΣΤΚ διαθέτει 1 γήπεδο γκολφ δεκαοκτώ (18) οπών. Το έργο διαθέτει, επίσης, εγκαταστάσεις Spa, εγκαταστάσεις για την ανάδειξη περιβαλλοντικών στοιχείων της περιοχής, αθλητικά κέντρα, πολιτιστικό χωριό, χωριό περιπέτειας για παιδιά, χρήσεις αναψυχής, εμπορίου και βοηθητικές εγκαταστάσεις Οι υποδομές του έργου περιλαμβάνουν δίκτυα διαχείρισης νερού, αποβλήτων και ενέργειας. Ενδεικτικά αναφέρουμε, το ολοκληρωμένο δίκτυο διαχείρισης ομβρίων, βρώμικου νερού και αποχέτευσης προκειμένου να μειωθεί στο ελάχιστο η χρήση των διαπιστωμένων στην περιοχή του έργου πλούσιων υπόγειων αποθεμάτων νερού για την άρδευση του. Τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα (2.990 κλίνες) και οι κατοικίες (5.882 κλίνες) θα δομήσουν επιφάνεια κύριων χώρων περίπου ,5 m2 ενώ οι αθλητικές χρήσεις με τα τρία γήπεδα γκολφ θα καλύψουν έκταση ,00 m2 περίπου. Επίκεντρο της τουριστικής αναπτυξιακής στρατηγικής της επένδυσης είναι η εξέλιξη της περιοχής σε αθλητικό προορισμό μέσω της κατασκευής τριών γηπέδων γκολφ. Σε άμεση γειτνίαση με τα γήπεδα γκολφ προβλέπεται υψηλής στάθμης υποδομή και εξυπηρέτηση με λέσχες κοινωνικής απασχόλησης, ακαδημία γκολφ, ξενοδοχεία πέντε αστέρων που περιλαμβάνουν και ποιοτικές αυτόνομες οικιστικές μονάδες (τουριστική κατοικία) σε άμεση γειτνίαση με τις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις των ξενοδοχείων και άλλες ειδικές τουριστικές υποδομές (πολιτιστικό κέντρο κλπ.). Νότος Ο Νότος βρίσκεται στο νότιο άκρο της έκτασης που συνορεύει με την Κωπαΐδα. Περιλαμβάνει το ξενοδοχείο με τις περισσότερες τουριστικές υποδομές (συνεδριακό κέντρο, ανοιχτό θέατρο, γήπεδα τένις, το κεντρικό golf club, υβριδικό κέντρο υδροθεραπείας και ομορφιάς με σάουνα, ατμόλουτρο, τζακούζι, χαμάμ, χώροι για προσωπικές θεραπείες, μασάζ και συνεδρίες γιόγκα, παιδότοπο, πολιτιστικό κέντρο, κλπ), ώστε να καλύπτει τις ευρύτερες δυνατές απαιτήσεις πελατών. Ζέφυρος 8 / 248

11 Η περιοχή βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της Π.Ο.Τ.Α., έχει σχεδιαστεί να προσφέρει ένα κομψό και ταυτόχρονα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο διαβίωσης, και υποστηρίζεται από σύγχρονο και καινοτόμο σχεδιασμό. Οι τουριστικές κατοικίες χωροθετούνται σε υπερυψωμένες θέσεις πάνω από το γήπεδο γκολφ. Βορράς Ο Βορράς είναι ενότητα οικογενειακού ύφους. Έχει περισσότερη καθημερινή ζωτική λειτουργία, που περιλαμβάνει ένα κοινοτικό κέντρο με εμπορικά καταστήματα, χώρους πολιτισμού, εστιατόρια, καφέ, μπαράκια, γραφεία, και ομαδικό κοινωνικό αθλητισμό στα σχεδιαζόμενα γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, τένις ακόμα και ποδοσφαίρου. Σύμφωνα με τον βασικό σχεδιασμό, τα κτίρια καλύπτουν μόνο το 2,56% της έκτασης της Π.Ο.Τ.Α. Δημιουργεί το απαραίτητο εσωτερικό οδικό δίκτυο, αλλά και εκτεταμένο δίκτυο μονοπατιών. Οι υποδομές συμπληρώνονται από δίκτυα διαχείρισης νερού, αποβλήτων και ενέργειας. Δημιουργεί ολοκληρωμένο δίκτυο διαχείρισης όμβριων, βρώμικου νερού και αποχέτευσης προκειμένου να μειωθεί στο ελάχιστο η χρήση των διαπιστωμένων πλούσιων υπόγειων αποθεμάτων νερού για την άρδευση του έργου. Χρησιμοποιεί το νερό της βροχής και το νερό της ανακύκλωσης για τα γκολφ. Προωθεί το τοπικό χρώμα και τα τοπικά προϊόντα. Η υιοθέτηση γηγενών ποικιλιών γρασιδιού στα γήπεδα γκολφ μειώνει σημαντικά την ανάγκη άρδευσης με τη συνδρομή και της υπεδάφιας άρδευσης. Η συγκέντρωση μεγάλου ποσοστού των κατοικιών σε χωριά μειώνει την έκταση παρέμβασης στο φυσικό περιβάλλον με έργα υποδομής. Το μικρό ίχνος της συνολικής κάλυψης σε θύλακες κατά το πρότυπο των ορεινών οικισμών της ηπειρωτικής Ελλάδας αποβαίνει σε όφελος της ενεργειακής λειτουργίας των κτιρίων των οικισμών. Η τουριστική επένδυση εντός της υπό μελέτη προτεινόμενης ΠΟΤΑ συνδυάζει την ήπια ανάπτυξη με τη δημιουργία ενός τουριστικού προορισμού με πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις στην ευρύτερη αγροτική περιοχή με φθίνοντα δημογραφικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, όπου χωροθετείται. Η δημιουργία ενός νέου πρότυπου τουριστικού προορισμού φιλοδοξεί να αλλάξει το κοινωνικό και οικονομικό τοπίο, και να δημιουργήσει δυνατότητες σημαντικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής. Η σημασία του δεν εξαντλείται στο οικονομικό όφελος για την τοπική κοινωνία και οικονομία, αλλά επεκτείνεται και σε εθνικό επίπεδο. Θα προσφέρει εργασία σε μεγάλη μερίδα του τοπικού εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου, καθώς και στις τοπικές επιχειρήσεις. Η λειτουργία των εγκαταστάσεων θα δημιουργήσει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες τόσο στον πρωτογενή τομέα όσο και στον τομέα παροχής τουριστικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και θα οδηγήσει σε αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην περιοχή. Η υλοποίηση του προγράμματος θα απαιτήσει τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, της υγείας και της ασφάλειας, που θα βελτιώσουν το επίπεδο της ζωής των κατοίκων ολόκληρης της περιοχής και θα αναβαθμίσουν την αξία της. Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της αγοράς εργασίας αναμένεται να οδηγήσει σε αντιστροφή της γενικής τάσης εγκατάλειψης των αγροτικών περιοχών και στην εισροή νέων και δυναμικών πληθυσμιακών ομάδων υψηλού οικονομικού και μορφωτικού επιπέδου. Η προτεινόμενη Π.Ο.Τ.Α. χωροθετείται στην Αταλάντη του Δήμου Λοκρών, το νοτιότερο δήμο του Νομού Φθιώτιδας, και εφάπτεται του Δήμου Ορχομενού του Νομού Βοιωτίας. Η θέση του θεωρείται στρατηγική τουριστικά, καθώς βρίσκεται μεταξύ της Αθήνας (80 90 λεπτά), των Δελφών (60 λεπτά) και των Θερμοπυλών (40 50 λεπτά). Σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) της Δημοτικής ενότητας Αταλάντης Δήμου Λοκρών (Αποφ. 5047/222905/12 ΦΕΚ 362/ΑΑΠ/ ), ορίζεται περιοχή τουρισμού αναψυχής σε έκταση στρεμμάτων περίπου, ανατολικά των ορίων του οικισμού Έξαρχος στην οποία επιτρέπονται οι χρήσεις του Αρθ.8 του ΠΔ/ (ΦΕΚ 166/Δ/87), συμπεριλαμβανομένων και 9 / 248

12 σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων όπως αυτά προσδιορίζονται στις διατάξεις του Ν.4002/11 και του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό όπως κάθε φορά ισχύουν. Η συγκεκριμένη περιοχή τουρισμού αναψυχής του ΓΠΣ είναι η προτεινόμενη υπό μελέτη Περιοχή Οργανωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης. Η κεντρική περιοχή της προτεινόμενης Π.Ο.Τ.Α. καλύπτεται από τον ορεινό όγκο «Μεσοβούνι» ενώ σημαντική έκταση της περιοχής βρίσκεται στη νότια και δυτική πλαγιά του όρους Χλωμού. Η επιφάνεια της Π.Ο.Τ.Α. είναι ίση με ,77 m2 ενώ ή έκταση θεωρείται ενιαία σύμφωνα με την Απόφαση 177/12 (ΦΕΚ 319/Β/ ). Εντός της εκτάσεως διέρχονται παροδικής ροής ρέματα, τα οποία έχουν οριοθετηθεί σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και κοινοτικός δρόμος πλάτους m. Η έκταση στην οποία θα χωροθετηθεί η προτεινόμενη Π.Ο.Τ.Α. έχει χαρακτηριστεί ως ορεινό μη καλλιεργήσιμο λιβάδι, σύμφωνα με την Απόφαση 1631/ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας. Ο χαρακτηρισμός «μη καλλιεργήσιμο λιβάδι» αντιστοιχεί στις χορτολιβαδικές εκτάσεις, όπως αυτές νοούνται στο άρθρο 3 παρ. 6 εδάφιο β του Νόμου 998/19792 (ΦΕΚ 289/Α/ ). Επιπλέον, σύμφωνα με την πράξη χαρακτηρισμού του Δασαρχείου Αταλάντης 3 η υπό μελέτη Π.Ο.Τ.Α. περιλαμβάνει : Α). Το Τμήμα Α, της εξεταζόμενης έκτασης, συνολικού εμβαδού ,32 τ.μ., ως έκταση μη δασικού χαρακτήρα, μη εμπίπτουσα στις δ/ξεις της Δασικής Νομοθεσίας, ανήκουσα στις εκτάσεις της παρ. 6 εδάφιο α, του άρθρου 3 του Ν.998/1979. Σύμφωνα με τον προαναφερθέντα νόμο, το Τμήμα Α ανήκει στις γεωργικές καλλιεργούμενες εκτάσεις. Β). Το Τμήμα Β, της εξεταζόμενης έκτασης εμβαδού ,92 τ.μ., ως χορτολιβαδική έκταση, της παρ. 6 β του Ν 998/1979. Σύμφωνα με τον προαναφερθέντα νόμο, το Τμήμα Β ανήκει στις χοτρολιβαδικές εκτάσεις, που βρίσκονται επί πεδινών εδαφών ή σε ανώμαλο έδαφος ή σε λόφους, εφόσον δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 3 του Ν. 998/1979 ή δεν έχουν κηρυχθεί λόγω του προατευτικού τους ή άλλου χαρακτήρα δασωτέες, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 38 του Ν. 998/1979. Γ) Το Τμήμα Γ, της εξεταζόμενης έκτασης, συνολικού εμβαδού ,63 τ.μ., ως έκταση μη εμπίπτουσα στις δ/ξεις της Δασικής Νομοθεσίας, αλλά εμπίπτουσα στις δ/ξεις του άρθρου 21, παρ. 8 του Ν. 3208/2003. Σύμφωνα με τον προαναφερθέντα νόμο, το Τμήμα Γ ανήκει στις εκτάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 4 και δεν εμπίπτουν στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου 5, και δεν υπάγονται στις διατάξεις του δασικού νόμου, εφόσον εμφανίζουν την αεροφωτογραφία των ετών 1945 ή 1960 αγροτική μορφή. 1 Η Απόφαση παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας ΣΜΠΕ 2 Ο Νόμος παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας ΣΜΠΕ 3 Η γνωμοδότηση παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας ΣΜΠΕ 4 Μεταβιβάσεις εν ζωή ή αιτία θανάτου ακινήτων που εμφανίζονται με αγροτική μορφή στις αεροφωτογραφίες των ετών λήψης 1945 ή 1960 θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές έναντι του Δημοσίου, ανεξάρτητα από τη μορφή που απέκτησαν τα ακίνητα αυτά αργότερα, εφόσον οι σχετικοί τίτλοι ανάγονται σε ημερομηνία πριν από την 23 η Φεβρουαρίου 1946 και έχουν μεταγραφεί. 5 Η διαχείριση των εκτάσεων της πρώτης παραγράφου που εμφανίζουν τη μορφή δάσους, κατά την έννοια των άρθρων 3 παράγραφος 1 και 67 παράγραφος 4 περίπτωση α του Ν. 998/1979, όπως ισχύουν, διέπεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. 10 / 248

13 Δ). Το Τμήμα Δ, της εξεταζόμενης έκτασης, συνολικού εμβαδού ,40 τ.μ., ως δάσος αείφυλλων πλατύφυλλων, ανήκουσα στις εκτάσεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.998/79, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3208/2003 και το Ν.3818/2010 και ισχύει, σύμφωνα και με τα κριτήρια που θέτει η αριθ. πρωτ /4545/ απόφαση Υφ/ργου ΠΕΚΑ με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 όπως ισχύει» και η οποία όσον αφορά στην ωφελιμότητα και τη λειτουργία της ανήκει στις εκτάσεις της παρ. 1 ε του άρθρου 4 του Ν. 998/79, ενώ όσον αφορά στη θέση της σε σχέση με τις ανθρώπινες δραστηριότητες και λειτουργίες ανήκει στις εκτάσεις της παρ. 2 ε, του άρθρου 4, του Ν.998/79, όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με το Ν. 3208/2003 άρθρο 1 παρ. 3 & ισχύει. Σύμφωνα με το Νόμο 3208/2003 (άρθρο 1, παρ.1), ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία, μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). Το σχετικό νομικό πλαίσιο προβλέπει ότι η ανάπτυξη σε δασικές περιοχές περιορίζεται στο 10% της έκτασης, συν 10% για αθλητικές εγκαταστάσεις. Σε ένα τμήμα της περιοχής με έκταση ,50μ όπου υπάρχει χαρακτηρισμένη αναδασωτέα περιοχή, δεν σχεδιάζεται καμία παρέμβαση. Η έκταση της προτεινόμενης ΠΟΤΑ είναι ιδιόκτητη και βρίσκεται σε ορεινή, ημιορεινή, βραχώδη περιοχή στις υπώρειες του όρους Χλωμό της Λοκρίδας. Δεν έχει πυκνή βλάστηση, αρχαιολογικά ευρήματα, μνημεία και οικισμούς. Το κύριο χαρακτηριστικό σχεδιασμού της προτεινόμενης ΠΟΤΑ είναι η δημιουργία ενός προορισμού γκολφ υψηλών διεθνών προδιαγραφών, εστιάζοντας σε μια νέα δυναμική στον ποιοτικό τουρισμό. Η προσφορά υπηρεσιών γκολφ παρουσιάζει εντυπωσιακό ρυθμό ανάπτυξης παγκόσμια, και σε συνδυασμό με την εισοδηματική ελαστικότητα των τουριστών-golfers, καθίσταται ελκυστική με ιδιαίτερη σημασία για τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος σε εθνικό επίπεδο. Η επένδυση προωθεί ταυτόχρονα ποικίλες σύγχρονες μορφές τουρισμού (συνεδριακό, εκπαιδευτικό, γαστριμαργικό κλπ), δραστηριότητες που αξιοποιούν το ανάγλυφο της περιοχής, την ελληνική ύπαιθρο, και τον ελληνικό πολιτισμό, δηλαδή, επιπλέον πόλους έλξης για τους χρήστες. Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της υπό μελέτη προτεινόμενης Π.Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την ΚΥΑ / (ΦΕΚ 1225/Β'/ ), απαιτείται η υποβολή Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με την οποία θα προσδιοριστούν τα αναγκαία μέτρα, οι όροι και οι διαδικασίες για την υλοποίηση του σχεδιασμού της Π.Ο.Τ.Α, αφού προηγηθεί η εκτίμηση και αξιολόγηση των ενδεχόμενων επιπτώσεων στο περιβάλλον. 11 / 248

14 1.2. Περιγραφή του Σχεδίου υλοποίησης της Π.Ο.Τ.Α. Σε εκτός σχεδίου περιοχή, έκτασης ,77 m 2 θα δημιουργηθεί Π.Ο.Τ.Α., σύνολο τουριστικών εγκαταστάσεων αποτελούμενο από ξενοδοχεία διαφόρων λειτουργικών μορφών (συνολικής δυναμικότητας κλινών), εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, καθώς και συμπληρωματικές εγκαταστάσεις αναψυχής, άθλησης και γενικά υπηρεσιών διάθεσης του ελεύθερου χρόνου των τουριστών. Συνολικά θα δημιουργηθούν κατοικίες (κατοικίες σύνθετου τουριστικού καταλύματος) δυναμικότητας κλινών. Η δομούμενη επιφάνεια δεν διασπείρεται σε όλη την έκταση του γηπέδου αλλά κάθε μια από τις τρεις ενότητες οργανώνεται σε υποενότητες ή «χωριά». Το φυσικό περιβάλλον ενσωματώνεται στο σχεδιασμό αφήνοντας ζώνες δασικών εκτάσεων και βλάστησης να παρεμβάλλονται μεταξύ των συμπλεγμάτων των κατοικιών. Το πλάτος των ζωνών αυτών είναι διαφόρων μεγεθών με μικρότερο αυτό των 10μ και ορίζεται από το σχετικό νομικό πλαίσιο για τις ελάχιστες διαστάσεις των δασικών εκτάσεων. Το μέγιστο ύψος των κτιρίων ανέρχεται μέχρι τα 13,5 m (3 όροφοι). Οι κτιριακοί όγκοι εδράζονται κλιμακωτά στα φυσικά υψόμετρα (κατώτατο υψόμετρο έδρασης το +254, ανώτατο υψόμετρο έδρασης το +595) ακολουθώντας το φυσικό ανάγλυφο του οικοπέδου. Έτσι οι όγκοι των μεμονωμένων κτιρίων δεν επεμβαίνουν δραστικά στην κλίμακα του φυσικού περιβάλλοντος ενώ μειώνεται η ανάγκη για εκτεταμένες εκσκαφές και μπαζώματα. Στη συνέχεια γίνεται αναλυτικότερη αναφορά στις χρήσεις που περιλαμβάνονται στις ενότητες Νότος, Ζέφυρος και Βορρράς και στις υποδομές που αυτές περιλαμβάνουν. ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ «ΝΟΤΟΣ» To ΣΤΚ ΝΟΤΟΣ βρίσκεται στο νότιο άκρο της ΠΟΤΑ που συνορεύει με την Κωπαΐδα. Οι χρήσεις του ΣΤΚ είναι οι παρακάτω: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Το ξενοδοχείο της ενότητας Νότος περιλαμβάνει : Α. «ΚΛΕΙΔΙΑ» (τύποι Δωματίων Διαμερισμάτων) ΣΟΥΙΤΑ ROYAL, ΣΟΥΙΤΑ PRESIDENTIAL, ΣΟΥΙΤΕΣ, ΔΩΜΑΤΙΑ ΣΥΝΟΛΟ = 345 μονάδες - κλειδιά Β. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗ, 2 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, BAR ΠΙΣΙΝΑΣ & ΟΥΖΟ BAR ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΟΡΓΟΝΑ) - S P A (ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΔΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ) - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 300 ΘΕΣΕΩΝ - Σ Τ Ε Γ Α Σ Μ Ε Ν Ε Σ Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Ε Σ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ - CLUB HOUSE, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΚΟΛΦ, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΕΝΙΣ, ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΚΟΛΦ (ΠΑΡΟΧΕΣ), ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ 12 / 248

15 - Υ Π Α Ι Θ Ρ Ι Ε Σ Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Ε Σ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ (1 ΓΗΠΕΔΟ ΓΚΟΛΦ, 11 ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΙΣ, 2 ΓΗΠΕΔΑ 5Χ5, 1 ΓΗΠΕΔΟ ΒΟΛΕΪ, 1 ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ - ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΒΟΗ)) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ (Estate Villa C, Estate Villa D, Garden Villas, Villa Suites) ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ «ΖΕΦΥΡΟΣ» To ΣΤΚ ΖΕΦΥΡΟΣ βρίσκεται στο γεωγραφικό κέντρο και προς τις υπώρειες του όρους Χλωμό. Οι χρήσεις του ΣΤΚ είναι οι παρακάτω: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Το ξενοδοχείο της ενότητας Ζέφυρος περιλαμβάνει : Α. «ΚΛΕΙΔΙΑ» (τύποι Δωματίων Διαμερισμάτων) ΣΟΥΙΤΑ ROYAL, ΣΟΥΙΤΑ PRESIDENTIAL, ΒΙΛΕΣ, ΣΟΥΙΤΕΣ, ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΔΩΜΑΤΙΑ ΣΥΝΟΛΟ = 305 μονάδες- κλειδιά Β. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΥΠΟΔΟΧΗ, ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, SPA, ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΜΠΑΡ ΠΙΣΙΝΑΣ, ΜΠΑΡ ΚΟΚΤΕΙΛ, ΜΠΑΡ SUSHI - Σ Τ Ε Γ Α Σ Μ Ε Ν Ε Σ Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Ε Σ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ (ΛΕΣΧΗ ΓΚΟΛΦ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ, OUT DOOR PURSUITS CABIN) - Υ Π Α Ι Θ Ρ Ι Ε Σ Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Ε Σ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ (1 ΓΗΠΕΔΟ ΓΚΟΛΦ, 4 ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΙΣ, 1 ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ, 1 ΠΙΣΙΝΑ). - ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΒΟΗ) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ (Estate Villa Α, Estate Villa Β, Estate Villa C, Estate Villa D, Villa Suites, Village Residences) ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ «ΒΟΡΡΑΣ» To ΣΤΚ ΒΟΡΡΑΣ βρίσκεται στο γεωγραφικό κέντρο και προς τις υπώρειες του όρους Χλωμό. Οι χρήσεις του ΣΤΚ είναι οι παρακάτω: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Το ξενοδοχείο της ενότητας Βορράς περιλαμβάνει : Α. «ΚΛΕΙΔΙΑ» (τύποι Δωματίων Διαμερισμάτων) ΔΩΜΑΤΙΑ, ΣΟΥΙΤΕΣ, ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ = 409 μονάδες - κλειδιά Β. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ. - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΓΚΟΛΦ - ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΑΡΚΟ, ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ). 13 / 248

16 - Σ Τ Ε Γ Α Σ Μ Ε Ν Ε Σ Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Ε Σ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ [ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΛΕΣΧΗ ΓΚΟΛΦ, ΛΕΣΧΗ ΓΚΟΛΦ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΔΩΝ &ΓΥΝΑΙΚΩΝ), 2 ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤ, 2 ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΒΟΛΕΪ, 1 ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ] - Υ Π Α Ι Θ Ρ Ι Ε Σ Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Ε Σ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ [1 ΓΗΠΕΔΟ ΓΚΟΛΦ, 2 ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΙΣ, 2 ΓΗΠΕΔΑ 5Χ5, 1 ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, 1 ΓΗΠΕΔΟ ΒΟΛΕΪ, 1 ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ, 1 ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΠΙΣΙΝΑ] - ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΒΟΗ) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ (Estate Villa C, Estate Villa D, Semi- Detached Villas, Village Residences) ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Υδατικοί πόροι Οι ανάγκες για χρήση νερού της προτεινόμενης Π.Ο.Τ.Α. αφορούν στην άρδευση των γηπέδων γκολφ και των κήπων των ξενοδοχείων και των λοιπών φυτεύσεων και καλλιεργειών, καθώς και στην ύδρευση των εγκαταστάσεων. Οι καταναλώσεις νερού στις εγκαταστάσεις, όπως κατ αρχήν εκτιμώνται, παρουσιάζονται στον Πίνακα Πίνακας Συνολικές ανάγκες σε νερό των εγκαταστάσεων. Είδος ανάγκης Ετήσιες ανάγκες (m 3 ) Αρδευτικές ανάγκες Υδρευτικές ανάγκες Εξοικονόμηση 30% μέσω τεχνικών εξοικονόμησης Εξοικονόμηση από βιολογικό καθαρισμό ΣΥΝΟΛΟ (m 3 ) Οι σημαντικότερες ποσότητες νερού για να καλυφθούν οι ανάγκες σε νερό άρδευσης των εγκαταστάσεων της υπό μελέτη Π.ΟΤ.Α. θα προέρχονται κατά κύριο λόγο από την αξιοποίηση χειμερινών επιφανειακών απορροών που μαζί με το ανακυκλωμένο νερό από την τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων θα ταμιεύονται σε επιφανειακές λιμνοδεξαμενές ή υπόγειες δεξαμενές. Όταν υπάρχει ειδική ανάγκη συμπλήρωσης των ποσοτήτων του νερού άρδευσης αυτό θα γίνεται από υπόγεια νερά. Η ύδρευση των εγκαταστάσεων θα γίνεται από υδρογεωτρήσεις μετά από κατάλληλη επεξεργασία που τυχόν θα χρειαστεί (αν και οι χημικές αναλύσεις έχουν δείξει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι πολύ καλής ποιότητας). Τα υγρά απόβλητα των εγκαταστάσεων θα οδηγούνται στο βιολογικό καθαρισμό όπου θα επεξεργάζονται και θα χρησιμοποιούνται για άρδευση. 14 / 248

17 Ενέργεια Η Π.Ο.Τ.Α. θα συνδεθεί με το δίκτυο της Δ.Ε.Η. μέσω νέου υποσταθμού μέσης τάσης. Ο ακριβής σχεδιασμός θα προκύψει μετά την εκπόνηση των τεχνικών μελετών των κτιριακών και άλλων εγκαταστάσεων και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Δ.Ε.Η. Σε ότι αφορά την πολιτική εξοικονόμησης ενέργειας, ο φορέας της Π.Ο.Τ.Α. θα υιοθετήσει εξαιρετικά προς το περιβάλλον επιλογές, οι οποίες όχι μόνο θα συνάδουν με τις υψηλότερες προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης που θέτει ο ΚΕΝΑΚ (ΚΥΑ Δ6/Β/5825, ΦΕΚ 407/Β/ ), αλλά θα περιλαμβάνουν ακόμη : Ευρεία χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με κύριο άξονα τα φωτοβολταϊκά, αλλά πιθανώς και τη γεωθερμία ή/και το βιοαέριο Υιοθέτηση διεθνών προτύπων αειφόρου (sustainable) κατασκευής και λειτουργίας, όπως BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) International. Υγρά απόβλητα Τα υγρά απόβλητα αστικού τύπου θα συλλέγονται μέσω των δικτύων αποχέτευσης και θα οδηγούνται σε μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων όπου θα εφαρμόζεται τριτοβάθμια επεξεργασία με στόχο την επίτευξη της κατάλληλης ποιότητας για τη χρήση του επεξεργασμένου νερού ως νερό άρδευσης, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΚΥΑ /2011 (ΦΕΚ 354/Β/ ) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». Σημειώνεται ότι επιπρόσθετα οι μονάδες των βιολογικών καθαρισμών θα περιλαμβάνουν στην έξοδό τους και δεξαμενές αποθήκευσης επεξεργασμένου νερού, έτσι ώστε να μπορεί να αποθηκευτεί το νερό που δεν θα απαιτείται να διοχετευτεί στην άρδευση. Τέλος, το επεξεργασμένο νερό δύναται να ταμιεύεται, μαζί με τις χειμερινές επιφανειακές απορροές της Π.Ο.Τ.Α., σε λιμνοδεξαμενές συλλογής επιφανειακών νερών στο κεντρικό τμήμα της Π.Ο.Τ.Α.. Ο τελικός σχεδιασμός θα προκύψει μετά την εκπόνηση των αναγκαίων τεχνικών μελετών και θα αξιολογηθεί περαιτέρω περιβαλλοντικά στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Διαχείριση απορριμμάτων Για τα στερεά απορρίμματα θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το υφιστάμενο εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα θα εφαρμόζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής : Διαλογή στην πηγή διαφορετικών ροών απορριμμάτων. Αυτές είναι : Οργανικά Ανακυκλώσιμα (γυαλί, χαρτί, μέταλλο, κ.α.) Χρήζοντα ειδικής διαχείρισης (μπαταρίες, επικίνδυνα, κ.α) Υπόλοιπα Αξιοποίηση των σημαντικών ποσοτήτων υλικών φυτικής προέλευσης (από διαχείριση κήπων, κλαδέματα δέντρων κλπ) για την εντός της Π.Ο.Τ.Α. παραγωγή compost, το οποίο θα αξιοποιείται τόσο για τις ανάγκες λίπανσης της Π.Ο.Τ.Α. όσο και για γειτονικές στην Π.Ο.Τ.Α. καλλιέργειες των Δήμων Λοκρών και Ορχομενού. Στενή συνεργασία με το Δήμο Λοκρών για τη συλλογή υπολειμμάτων (πέραν των ανακυκλώσιμων και των οργανικών) και τη διάθεσή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων της Στερεάς Ελλάδας. Συνεργασία με ειδικά πιστοποιημένους φορείς για την παραλαβή και διαχείριση των ανακυκλώσιμων και των χρηζόντων ειδικής διαχείρισης ροών. 15 / 248

18 1.3. Υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης ως: Ευρύτερη περιοχή μελέτης ορίζεται η περιοχή εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, όπως αυτά καθορίστηκαν με το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης). Άμεση περιοχή μελέτης ορίζεται η περιοχή εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λοκρών, όπως αυτά καθορίστηκαν με το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης). Περιοχή άμεσης επιρροής ορίζεται η περιοχή εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ορχομενού, όπως αυτά καθορίστηκαν με το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης). Περιοχή εφαρμογής ορίζεται το όριο της έκτασης εντός της οποίας οριοθετείται η προτεινόμενη Π.Ο.Τ.Α.. Κλιματολογικά χαρακτηριστικά Τα μετεωρολογικά στοιχεία που αφορούν την περιοχή μελέτης προέρχονται από τον μετεωρολογικό σταθμό της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) «Αλίαρτος» της Βοιωτίας, από τους τρεις Μετεωρολογικούς Σταθμούς («Παπά», «Ρουπακιά» και «Κυρτώνη») που χωροθετούνται εντός της περιοχής εφαρμογής καθώς και από τους μετεωρολογικούς σταθμούς Λαμίας και Τανάγρας. Από την εξέταση των θερμοκρασιακών δεδομένων προκύπτει ότι στο Μ.Σ. «Αλίαρτος» ο θερμότερος μήνας είναι ο Ιούλιος (27,2 o C) και ο ψυχρότερος είναι ο Ιανουάριος (7,1 o C). Επίσης η μέση μέγιστη θερμοκρασία εκτιμήθηκε 32,2 o C, ενώ η μέση ελάχιστη σε 3,2 o C. Από την εξέταση των θερμοκρασιακών δεδομένων στους Μετεωρολογικούς Σταθμούς «Παπά», «Ρουπακιά» και «Κυρτώνη» προκύπτει ότι στην περιοχή εφαρμογής ο θερμότερος μήνας είναι ο Ιούλιος (26,4 o C) και ο ψυχρότερος είναι ο Φεβρουάριος (6,9 o C). Επίσης η μέση μέγιστη θερμοκρασία εκτιμήθηκε 31,5 o C, ενώ η μέση ελάχιστη σε 0,1 o C. Με βάση τα θερμοκρασιακά δεδομένα του Μ.Σ. Λαμίας, ο θερμότερος μήνας είναι ο Ιούλιος (27,7 o C) και ο ψυχρότερος είναι ο Ιανουάριος (7,4 o C). Επίσης η μέση μέγιστη θερμοκρασία εκτιμήθηκε 32,8 o C, ενώ η μέση ελάχιστη σε 1,5 o C. Σύμφωνα με τα θερμοκρασιακά δεδομένα του Μ.Σ. Τανάγρας, ο θερμότερος μήνας είναι ο Ιούλιος (27,2 o C) και ο ψυχρότερος είναι ο Ιανουάριος (7,5 o C). Επίσης η μέση μέγιστη θερμοκρασία εκτιμήθηκε 32,2 o C, ενώ η μέση ελάχιστη σε 1,2 o C. Επιπλέον, με βάση τα στοιχεία του Μ.Σ. «Αλίαρτος» ο ξηρότερος μήνας είναι ο Ιούλιος (7,0 mm), ενώ αυτός με το μεγαλύτερο ύψος βροχών είναι ο Δεκέμβριος (99,3 mm). Το ποσοστό υγρασίας κυμαίνεται από 47,6% τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο έως 76% το Δεκέμβριο. Από την εξέταση των στοιχείων των Μετεωρολογικών Σταθμών «Παπά», «Ρουπακιά» και «Κυρτώνη» προκύπτει ότι ο ξηρότερος μήνας είναι ο Ιούλιος (0,7 mm), ενώ αυτός με το μεγαλύτερο ύψος βροχών είναι ο Φεβρουάριος (96,0 mm). Το ποσοστό υγρασίας κυμαίνεται από 43,7% τον Ιούλιο έως 76,9% το Δεκέμβριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μ.Σ. Λαμίας, ο ξηρότερος μήνας είναι ο Αύγουστος (6,8 mm), ενώ αυτός με το μεγαλύτερο ύψος βροχών είναι ο Οκτώβριος (63,6 mm). Το ποσοστό υγρασίας κυμαίνεται από 47,4% τον Ιούλιο έως 80,4% τον Ιανουάριο. Με βάση τα στοιχεία του Μ.Σ. Τανάγρας, ο ξηρότερος μήνας είναι ο Αύγουστος (4,7 mm), ενώ αυτός με το μεγαλύτερο ύψος βροχών είναι ο Δεκέμβριος (76,7 mm). Το ποσοστό υγρασίας κυμαίνεται από 43,4% τον Ιούλιο έως 82,4% τον Ιανουάριο. 16 / 248

19 Από την εξέταση των ανεμολογικών στοιχείων προκύπτει ότι στο ΜΣ «Αλίαρτος» επικρατούν οι βορειοδυτικοί άνεμοι με μέση ένταση και από τους Μετεωρολογικούς Σταθμούς «Παπά», «Ρουπακιά» και «Κυρτώνη» συμπεραίνεται ότι στην περιοχή εφαρμογής επικρατούν οι νότιοι άνεμοι με ασθενή ένταση. Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία των Μ.Σ Λαμίας και Τανάγρας, στην περιοχή επικρατούν άνεμοι με ασθενή ένταση. Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά Σε γενικές γραμμές, το ανάγλυφο της περιοχής εφαρμογής της προτεινόμενης Π.Ο.Τ.Α. μπορεί να χαρακτηρισθεί ως λοφώδες με τη μορφολογική έξαρση του όρους Χλωμό. Η μορφολογική αυτή έξαρση καταλαμβάνει το δυτικό τμήμα της περιοχής μελέτης. Η περιοχή εφαρμογής της προτεινόμενης Π.Ο.Τ.Α. χαρακτηρίζεται από υψομετρική διαφορά περίπου 400 m. Το κεντρικό και νότιο τμήμα της βρίσκεται επί της κορυφής Μεσοβούνι (με υψόμετρο 512 m). Εδαφολογικά, γεωλογικά και τεκτονικά χαρακτηριστικά Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που δομούν την περιοχή μελέτης, χωρίζονται κατά κύριο λόγο σε αλπικούς σχηματισμούς και μεταλπικούς σχηματισμούς, με βάση τον κύριο διαχωρισμό που οριοθετεί την πλέον πρόσφατη ορογενετική κίνηση των Ελληνίδων Ζωνών, ηλικίας Ολιγοκαίνου και υποδεικνύει κατ ουσία τη διάκριση ανάμεσα σε βραχώδεις (αλπικούς) και εδαφικούς (μεταλπικούς) σχηματισμούς του Ελληνικού χώρου. Οι γεωλογικοί σχηματισμοί της περιοχής εφαρμογής της προτεινόμενης Π.Ο.Τ.Α. (βλ. Γεωλογικό Χάρτη, Αρ. Σχεδίου 2, Παράρτημα 4), ανήκουν: Στο Μεσοζωικό και πρόκειται για σχιστοκερατολιθική διάπλαση κάτω κρητιδικής έως κιμμεριδίου ηλικίας. Στα εκρηξιγενή πετρώματα και πρόκειται για περιδοτίτη, δουνίτη, πυροξενικούς περιδοτίτες και ολιβινίτη. Στο Μεσοζωικό και πρόκειται για Άνω Ιουρασικούς ασβεστόλιθους του κιμμεριδίου με Cladocoropsis mirabitis FELIX. Στο Μεσοζωικό και πρόκειται για βωξίτες κατώτερου ορίζοντος Στο Μεσοζωικό και πρόκειται για Μέσο Κάτω Ιουρασικούς (ασβεστόλιθοι συχνά ωολιθικοί) Στο Μεσοζωικό και πρόκειται για συμπαγή δολομίτη. Η ρηξιγενής ζώνη της Αταλάντης είναι μια από τις βασικότερες δομές που οριοθετούν προς Ν/ΝΔ το βύθισμα του Ευβοϊκού κόλπου. Αποτελεί μια ενεργό σεισμική ζώνη η οποία έχει δράσει αρκετές φορές στο πρόσφατο παρελθόν. Σύμφωνα με τον ισχύοντα Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ., 2000) η ευρύτερη περιοχή, αλλά και η άμεση περιοχή μελέτης, εντάσσεται στην κατηγορία II, Ζώνη Μέτριας Σεισμικής Επικινδυνότητας. Η εδαφική επιτάχυνση ανηγμένη στην επιτάχυνση βαρύτητας για τη ζώνη αυτή (ΙΙ) είναι α = 0,24, κατά ΕΑΚ. Στη γεωλογική μελέτη Β φάσης για την υπό μελέτη προτεινόμενη περιοχή ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) αναφέρεται ότι τμήμα της περιοχής που συγκροτείται από σχηματισμούς που δομούν γεωπεριβάλλον ποικίλων μορφολογικών κλίσεων, με σύγχρονες αλουβιακές αποθέσεις, επιφανειακά υλικά του μανδύα αποσάθρωσης και από κολούβια 17 / 248

20 ασβεστόλιθων μικρού πάχους. κρίνεται κατάλληλο για οικιστική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις, ενώ σημαντικό τμήμα της περιοχής που δομείται από βραχώδεις σχηματισμούς ασβεστόλιθων είναι κατάλληλο για οικιστική δόμηση.. Τέλος, αναφέρεται ακόμη ότι τμήματα της περιοχής με μεγάλες κλίσεις όπως για παράδειγμα στα πρανή υδατορεμάτων ή σε ανώτερα υψομετρικά σημεία (κρίνονται κατάλληλα για οικιστική ανάπτυξη κατόπιν ειδικής γεωτεχνικής έρευνας) κρίνονται κατ αρχήν ακατάλληλα για οικιστική ανάπτυξη και χρήζουν ειδικής γεωτεχνικής έρευνας για να διερευνηθούν περαιτέρω οι ανάγκες θεμελίωσης και η καταλληλότητά τους. Υδατικοί πόροι Τα κυριότερα ρέματα που διασχίζουν την ευρύτερη εκτός της Π.Ο.Τ.Α. περιοχή είναι: το Μπογδανόρεμα, το Πλατύρεμα, η Μαμάκα, το Γκιόκα, το Βερίκι, το Αλαργινό, το Στάμου, το Ασπρόρεμα, το Μεσοφόρου, το Τραγανόρεμα, ο Ρεβενίκος, ο Πλιάσας, το Μυλόρεμα, το Ρέμα, το Ξηρόρεμα, ο ποταμός Μέλας, το Λυκόρεμα, η Καλαμίτσα, ο Δοντάς, το Σωτήρα, η Ρεδίζα, η Ζάστενα, η Βρωμόβρυση, η Αγιάννη, το Δαφνόρεμα, το ρέμα Καραγκιόζης, ο Ευλογημένος, το ρέμα Βερίκι, το Διπόταμο και το Ξερόρεμα. Σημειώνεται ότι εντός της περιοχής εφαρμογής της προτεινόμενης Π.Ο.Τ.Α. διέρχονται το Τούρκου ρέμα και το Παπά ρέμα. Τα ρέματα Τούρκου και Παπά έχουν επικυρωμένη οριοθέτηση σύμφωνα με την απόφαση (αρ. Πρωτ / ) της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος (Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού). Σύμφωνα με τη μελέτη του Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος της Ανατολικής Στερεάς της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, η περιοχή εφαρμογής βρίσκεται εντός των ορίων της υδρολογικής λεκάνης του ρέματος Αλαργινού και εντός μικρής υπολεκάνης της υδρολογικής λεκάνης του Βοιωτικού Κηφισού, που ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα με τον κωδικό 07 Στερεά Ελλάδα (βλ. Σχήμα 6.4-1). Φυσικό περιβάλλον H ευρύτερη περιοχή ανήκει στην Ευμεσογειακή ζώνη βλάστησης (Quercetalia ilicis, Παραλιακή, λοφώδης και υποορεινή περιοχή) και συγκεκριμένα στην υποζώνη Oleo Ceratonion (το κλίμα της χαρακτηρίζεται από ανοιξιάτικες και φθινοπωρινές βροχοπτώσεις, που κυμαίνονται μεταξύ mm ετησίως και από μια μεγάλης διάρκειας, 4-6 μήνες, ξηρή περίοδο). Στην περιοχή δεν παρατηρήθηκαν και δεν αναμένεται εμφάνιση σπανίων ειδών. Σχεδόν σε όλη την επιφάνεια της Π.Ο.Τ.Α. όπου εμφανίζεται κυρίως θαμνώδης και δενδρώδης βλάστηση με κυρίαρχα είδη το σχίνο, τον πρίνο, το παλιούρι, την κουμαριά, την αγριελιά, την γκορτσιά και τον ασπάλαθο. Σημειώνεται ότι η έκταση της υπό μελέτη Π.Ο.Τ.Α. δεν εμπίπτει εντός των δασικών εκτάσεων των εδαφίων α δ, της παραγράφου 1, του άρθρου 4 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/ ). Στην περιοχή αναμένεται κατά κύριο λόγο η εμφάνιση χελώνας, λαγού, αλεπούς, νυφίτσας, σκαντζόχοιρου και μικρών τρωκτικών. Πιο σπάνια συναντώνται είδη όπως ο αγριόχοιρος και οι γερακίνες. Από ορνιθοπανίδα αναφέρονται επίσης τα εξής είδη: κοτσύφια, πέρδικες (Alectoris graeca) κίσσες (Garrulus glandarius), αετομάχοι, παπαδίτσες, τσιροβάκοι, τουρκοπούλες κι άλλα μικροπούλια. Η περιοχή της Π.Ο.Τ.Α. δεν εμπίπτει εντός προστατευόμενων ή οικολογικά ευαίσθητων περιοχών. 18 / 248

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά.

2. Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά. Ορισμός του δάσους και των επιμέρους εκτάσεων Αρθρον 3. Εκτασις εφαρμογής. " 1. Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_FARSALA III 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_FARSALA III 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_PIKROLIMNI II 1,012 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_PIKROLIMNI II 1,012 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ 2016 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός Οδικός Χάρτης για την Χωροθέτηση και Θεσμική Έγκριση μιας Επένδυσης Δούμας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ) ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ) ΤΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Σε σχέση με την πρόταση του μελετητή

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_VAFIOHORI 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_VAFIOHORI 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_SKOPELAKIA 11,96 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_SKOPELAKIA 11,96 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 11.963,2 kwp στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεθοδολογία, σύνταξη, αξιολόγηση

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεθοδολογία, σύνταξη, αξιολόγηση ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεθοδολογία, σύνταξη, αξιολόγηση ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Το μητρώο των προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα, που περιγράφεται στο Άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες (Παράρτημα IV

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 7: Στρατηγική ΜΠΕ Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ΜΠΕ 2. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Εφαρμογή ΜΠΕ 2. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Εφαρμογή ΜΠΕ 2 Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ΧΥΤΑ είναι ο συνδυασμός ενός χώρου ειδικά επιλεγμένου, διαμορφωμένου και εξοπλισμένου και ενός τρόπου λειτουργίας, διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πικέρμι, 21/10/2011. Αρ. Πρωτ.: 2284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πικέρμι, 21/10/2011. Αρ. Πρωτ.: 2284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Πικέρμι, 21/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 2284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Φορέας Υλοποίησης του Έργου: «Πράσινο Νησί Αη Στράτης», καλεί εντός δέκα πέντε (15 ) ημερών από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ : 13/1/2012 ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ : 13/1/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Επενδύσεις: Ξεκλειδώνοντας τη Δυναμική Δημόσια Ακίνητα και Προσέλκυση Τουριστικών Επενδύσεων μέσω των ΕΣΧΑΔΑ

Τουριστικές Επενδύσεις: Ξεκλειδώνοντας τη Δυναμική Δημόσια Ακίνητα και Προσέλκυση Τουριστικών Επενδύσεων μέσω των ΕΣΧΑΔΑ Τουριστικές Επενδύσεις: Ξεκλειδώνοντας τη Δυναμική Δημόσια Ακίνητα και Προσέλκυση Τουριστικών Επενδύσεων μέσω των ΕΣΧΑΔΑ Ζωή Χριστοδουλοπούλου, Project Manager 2015 - Νέο Ρεκόρ για τον Ελληνικό Τουρισμό

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Κέα 2009 Αγροτεμάχιο 165 στρέμματα, ιδανικό για επένδυση στις Κυκλάδες

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. Στο πλαίσιο της τροποποίησης του Ειδικού πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ GIS

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ GIS ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ GIS Τοπάλογλου Χαράλαμπος 1*, Χρόνης Ιώαννης 1, Αγοργιαννιτης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_MAGGANIOTIKA 3 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_MAGGANIOTIKA 3 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 3,0 MW σε μισθωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σκοπός της Μελέτης... 3 2. Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΜΕΡΟΣ Ι...9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ... 9 Ενότητα 1...10

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr 7 ο Πρόγραμμα Δράσης της Ε. Επιτροπής 2014-2020 ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 Το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος εν γένει και αυτό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης δημόσιων ή ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

----------------------------------

---------------------------------- Αθήνα, 18 Ιουλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Π αράρτημα Ανατολικής Στερεάς ---------------------------------- Διδότου 26, 106 80 Αθήνα ΤΗΛ.: 210 3618118-3605579, FAX: 210

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αποκατάσταση εδαφών Ορυχείων ΔΕΗ Α.Ε. στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας. - Υποχρεώσεις της Επιχείρησης, προβληματισμοί που προκύπτουν από τη Μ.Π.Ε. του Έργου. - Διεθνείς πρακτικές ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ / ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ Συνολική έκταση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το υπό μελέτη έργο αφορά στο Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Σ.Β.Κ.Τ.) με κωδική ονομασία θέσης «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1203031» πλησίον εξωκκλησιού Αγίου Νικολάου, Άνω Βούναινα, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ΜΠΕ 1. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Εφαρμογή ΜΠΕ 1. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Εφαρμογή ΜΠΕ 1 Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΜΠΕ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Αφορά έργο κατασκευής οδού παράκαμψης οικισμού Κατηγορία Α 1. Ονομασία και είδος του έργου Συνοπτική περιγραφή έργου (π.χ. μήκος, πλάτος οδού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 1-1 1.1. Εισαγωγή Στοιχεία Σχεδίου... 1-1 1.2. Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.)... 1-5 1.3. Σύντομη περιγραφή ακινήτου... 1-6

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ρ. Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο πολυλειτουργικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Πένη Ιωαννίδου - Αλαμάνου Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Δ/ντρια Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Ν.Α. Εύβοιας 6 Συνέδριο Νησιωτικών ΤΕΕ - ΧΑΛΚΙΔΑ, 5-7 ΙΟ ΥΝ ΙΟ Υ2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 Αρίθ. Απόφασης: 710 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Περιβάλλοντος - Νομοθεσία

Διαχείριση Περιβάλλοντος - Νομοθεσία Διαχείριση Περιβάλλοντος - Νομοθεσία Ενότητα 2: Περιβαλλοντική Νομοθεσία Μ.Π.Ε. Δ. Καλιαμπάκος - Δ. Δαμίγος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ»

19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» 19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Κώδικας : 35100 Πληροφορίες: Δ. Τσιλογιάννη Tηλέφωνο: 22310-22319 FAX: 22310-26306 E mail : dimitra.tsilogianni@apdthest.gov.

Ταχ. Κώδικας : 35100 Πληροφορίες: Δ. Τσιλογιάννη Tηλέφωνο: 22310-22319 FAX: 22310-26306 E mail : dimitra.tsilogianni@apdthest.gov. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία 21-07-2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & Αριθ. Πρωτ : 3415/128926 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ 1. Προτεινόµενο έργο Το έργο αφορά την κατασκευή τριών ταµιευτήρων στην τοποθεσία Μπελµά του Όρους Όσσα. Ο συνολικός όγκος αποθήκευσης νερού θα είναι 7.200.000 µ3. Η συνολική υδάτινη επιφάνεια των ταµιευτήρων

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α., Ειδική Γραμματεία Υδάτων Αθήνα, Μάιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Μετη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερίδα ManagEnergy Έξυπνη Χρηματοδότηση και Τεχνική Υποστήριξη για Δράσεις Βιώσιμης Ενέργειας στην Ελλάδα ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. ΑΕ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ

Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. ΑΕ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. ΑΕ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ Διαχείριση Αστικών Στερεών Απόβλητων στο Ν. Βοιωτίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ( ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ζ.Ο.Ε.)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ζ.Ο.Ε.) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ζ.Ο.Ε.) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Το από 17-2-1986 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 63/Δ/18-2-1986 ) «Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου γύρω από τα διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΑΦΝΗ 17.070 τ.χ. 179 κάτοικοι ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα Δάφνης είχε 254, 200,

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011

ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011 ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει 60 οικισµούς µε πληθυσµόαιχµήςµεγαλύτεροαπό 2.000 ι.κ. (οικισµοί Α, Β και Γ προτεραιότητας), οι οποίοι θα έπρεπε

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά πλαίσια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Φωτοβολταϊκά πλαίσια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Φ/Β σταθμού ονομαστικής ισχύος 5 MW p στη θέση «Καμάρα», του Δ.Δ. Δρυμού Δήμου Μυγδονίας, από την εταιρεία «ENEXON HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2014 31.12.2014 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 23 της ΚΥΑ203064/06.09.2011)

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ 1/1/ ,00 40% , ,00

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ 1/1/ ,00 40% , ,00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.) ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Οι υδάτινοι πόροι συνδέονται άμεσα με το κλίμα καθώς ο υδρολογικός κύκλος εξαρτάται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

Δ10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

Δ10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης.

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Αντικείμενο. Το αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Η πόλη ως καταλύτης για ένα αειφόρο πρότυπο ανάπτυξης Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Διαπιστώσεις Πού ζούμε ; Ο χάρτης αναπαριστά τη συγκέντρωση πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη πληθυσμός που εξυπηρετεί ο αγωγός Θ = 5000 κάτοικοι 0.40 0.35 μέση ημερήσια κατανάλωση νερού w 1 = 300 L/κατ/ημέρα μέση ημερ. βιομηχανική κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ)

Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Αθήνα 30 Μαρτίου 2011 Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Παπασπυρόπουλος Κ., Γεωλόγος MSc Παρουσίαση του προβλήματος ΧΑΔΑ Κοινότητας Παλαιάς

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά πλαίσια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Φωτοβολταϊκά πλαίσια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Φ/Β σταθμού ονομαστικής ισχύος 2 MW p στο αγροτεμάχιο με αριθμό 47 του αγροκτήματος Βάβδου, του Δ.Δ. Βάβδου Δήμου Ανθεμούντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ στοχεύει στην εφαρμογή οικονομικών αρχών, αναλύσεων και μέτρων στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.145447 Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526 Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική Η ιδιοκτησία της ΑΝΘΕΜΙΑΣ Α.Ε., χωροθετείται μέσα στον οικισμό της Καρδίας. Ο πολεοδομικός και ο οικιστικός σχεδιασμός των οικοπέδων της ιδιοκτησίας οφείλει να στηρίζεται σε συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο,

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ E/ONE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Ε ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ E/ONE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Ε ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ E/ONE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Ε ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Στοιχεία ενδιαφερόμενου: Δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Μ. ΕΥΥΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Μ. ΕΥΥΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Μ. ΕΥΥΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φάρσαλα, 25/09/2012 Παναγιώτης Ι. Κ. Λιακόπουλος, Διδάκτωρ Μηχ. Μηχανικός ΕΜΠ Στάδια Μελέτης [1/2] Δράση 1 - Συλλογή Απαραίτητων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/6-3-1987 Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. Αριθ. ΟΙΚ. 3761 ΦΕΚ Δ 557/5-6-2003 "Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων στο Ο.Τ. 169

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός είναι η διαδικασία με την οποία εκτιμώνται και αντιμετωπίζονται οι συνέπειες που προκαλούνται από τα έργα και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ-ΕΡΓΟΥ. Εντοπισμός της περιοχής μελέτης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ-ΕΡΓΟΥ. Εντοπισμός της περιοχής μελέτης. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ-ΕΡΓΟΥ Εντοπισμός της περιοχής μελέτης. Τα Φάρσαλα είναι έδρα Δήμου και πρωτεύουσα την ομώνυμης επαρχίας. Ανήκει διοικητικά στο νομό Λάρισας. Σήμερα είναι μια σύγχρονη και δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

majestic insight in living

majestic insight in living Ψυχικό Πρεσβεία ή Ιδιωτική Κατοικία ή Συγκρότημα Κατοικιών (Υπό κατασκευή) Κτίσμα 1800 μ2 σε οικόπεδο 1300μ2 Μοναδική θέση στην καλύτερη περιοχή του Ψυχικού Κορυφαία Αρχιτεκτονική Σχεδίαση από τον Αλέξανδρο

Διαβάστε περισσότερα

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση Ε1: Εκτίµηση παροχών σχεδιασµού έργων υδροδότησης οικισµού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) & ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) & ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) & ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Αρσένης Ρίγγας Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) αποτελεί ένα κατευθυντήριο σχέδιο που σκοπό έχει

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1209 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δικ51ιολογητικών, διαδικασι~ν και λοιπών λεπτομερειων για τον χαρακτηρισμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ 37.000 στρ. 710 κάτοικοι ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγροτική και γεωργική παραγωγή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 147 Ταχ. Κώδικας: Αθήνα 112

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΔ ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.3 Αθλητικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας ΟΜΑΔΑ 85.51-93.1 Πολιτιστικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ CPV ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (15) ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 Περιγραφή CPV

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ CPV ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (15) ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 Περιγραφή CPV ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΠΕΡΙΠΤ. (α) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤ. (9) ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα