ΘΕΜΑ: "Τοποθέτηση Υποδιευθυντών 10/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων όλων των τύπων της Α Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: "Τοποθέτηση Υποδιευθυντών 10/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων όλων των τύπων της Α Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας""

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ Α Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Δώρου 9 T.K. - Πόλη: Αθήνα Ιστοσελίδα: Ε-mail: Πληροφορίες: Κ. Κουρουτάκης Tηλ: Fax: Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 9809 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: "Τοποθέτηση Υποδιευθυντών 10/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων όλων των τύπων της Α Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας" Έχοντας υπόψη: Η Διευθύντρια Εκπαίδευσης της Α Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας 1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167, τ. Α, ), "Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 29 του Ν. 2817/2000 "Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 78, τ. Α, ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ. 13 του Ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128, τ. Α, ) 1

2 με θέμα "Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις". 3. Το Νόμο 2986/2002 (ΦΕΚ 24, τ. Α, ), "Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλπ.". 4. Το Νόμο 4024/2011 (ΦΕΚ 226, τ. Α, ), "Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει". 5. Τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ.5, του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199, τ. Α, ), "Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Το Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50, τ. Α, ), "Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". 7. Τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 2, περ. κδ, του άρθρου 17, παρ.3 και παρ. 6, του άρθρου 20, παρ. 3, των άρθρων 25 και 27 του Κεφαλαίου Γ του Ν.4327/2015 (Φ.Ε.Κ. 50/ τ.α ) : "Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". 8. Τις διατάξεις της υπ. αριθμ. Φ /26/79840/Ε3/ (ΦΕΚ 915, τ. Β ) Απόφασης του αν. Υπουργού Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα "Καθορισμός της διαδικασίας, υποβολής αιτήσεων και επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων". 9. Το υπ αρ. Φ /33/83657/Ε3/ έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα "Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής Διευθυντών Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης". 10. Το υπ' αριθμ. Φ /45/95435/Ε3/ έγγραφο του αν. Υπουργού Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα "Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας". 11. Την υπ' αριθμ. 9229/ Προκήρυξη της Διευθύντριας Εκπαίδευσης της Α Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας. 12. Την υπ. αριθμ. 4/ Πράξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης ΠΥΣΠΕ Α Αθήνας, με την οποία προτείνεται η τοποθέτηση Υποδιευθυντών 10/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων της Α Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας. 13. Τις διατάξεις του άρθρου 17 της υπ αρ. Φ /324/105657/Δ1/ , Απόφασης του υπουργού Π.Δ.Β.Μ.Θ., (Φ.Ε.Κ. 1340/ τ. Β ), "Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων". 2

3 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Τοποθετούμε για το συμφέρον της Υπηρεσίας και με δαπάνη του Δημοσίου, στις αντίστοιχες θέσεις Υποδιευθυντών 10/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων της Α Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς με διετή θητεία, η οποία λήγει στις , σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα: A/A ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ Α.Μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 1 ΑΘΗΝ ΣΤΙΒΑΧΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 22/ / ΑΘΗΝ ΚΑΡΤΣΙΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 / ΑΘΗΝ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 12/ / ΑΘΗΝ ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ70 11/ / ΑΘΗΝ ΛΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 22/ / ΑΘΗΝ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ70 16/ / ΑΘΗΝ ΣΜΑΡΑΪΔΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ70 13/ / ΑΘΗΝ ΜΠΕΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ70 21/ / ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ 9 12 ΑΘΗΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ70 22/ / ΑΘΗΝ ΤΑΒΑΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ70 19/ / ΑΘΗΝ ΜΠΑΝΕΛΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ70 35/ /

4 12 15 ΑΘΗΝ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΥΣΠΕ ΑΘΗΝ ΜΕΣΙΤΣ ΣΟΥΖΑΝΑ ΠΕ06 26/ /1/ ΑΘΗΝ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ70 22/ / ΑΘΗΝ ΦΛΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ11 28/ / ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ70 16/ / ΑΘΗΝ ΤΣΙΝΤΟΜΗΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ70 19/ / ΑΘΗΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΕ70 31/ / / ΑΘΗΝ ΝΑΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 / ΑΘΗΝ ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ70 16/ / ΑΘΗΝ ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ70 24/ / ΑΘΗΝ 18/ / ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΥΣΠΕ ΑΘΗΝ ΘΕΡΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ 70 36/ / ΑΘΗΝ ΠΑΠΑΔΟΥΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ 70 17/ / ΑΘΗΝ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ 70 24/ ΑΘΗΝ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ 70 / ΑΘΗΝ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ Ε.Α.Τ.Ε / ΑΘΗΝ ΣΜΠΡΙΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ 70 26/ /

5 30 48 ΑΘΗΝ ΑΘΗΝ ΑΘΗΝ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ 70 22/ / ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ 70 13/ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕ 70 13/19/06/ ΑΘΗΝ ΖΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ 70 31/ / ΑΘΗΝ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΕ 70 11/ / ΑΘΗΝ ΡΟΖΑΚΗ ΕΡΜΙΟΝΗ ΠΕ 70 14/ / ΑΘΗΝ ΖΙΑΚΚΑ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΠΕ 70 11/ / ΑΘΗΝ 16/ / ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΘΗΝ ΔΗΣΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕ 70 9/ / ΑΘΗΝ ΓΑΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ Ε.Α.Τ.Ε / / ΑΘΗΝ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ 70 18/ / ΑΘΗΝ ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ 70 17/ / ΑΘΗΝ ΜΠΑΛΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ ΠΕ 70 17/ / ΑΘΗΝ ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ 70 18/ / ΠΕ ΑΘΗΝ ΧΑΡΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ε.Α.Τ.Ε. 25/ / ΑΘΗΝ ΤΡΙΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ 70 33/ / ΑΘΗΝ 13/ / ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΥΣΠΕ 5

6 47 76 ΑΘΗΝ ΧΑΜΟΔΡΑΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ 70 26/ / ΑΘΗΝ ΚΑΦΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ 70 Ε.Α.Τ.Ε. 26/ / ΑΘΗΝ ΜΑΡΑΣΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ 70 41/ / ΑΘΗΝ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ 70 25/ / ΜΑΝΩΛΟΥΚΟΣ ΑΘΗΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ 70 13/ / ΑΘΗΝ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΥΣΠΕ ΑΘΗΝ ΠΛΕΝΤΖΑ ΑΡΓΥΡΗ ΠΕ 70 20/ / ΑΘΗΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ 70 2/ / ΑΘΗΝ ΒΟΖΙΔΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕ 06 21/ / ΑΘΗΝ ΦΙΛΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ 70 23/ / ΑΘΗΝ ΟΡΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ 70 19/ / ΑΘΗΝ ΤΣΑΡΟΥΧΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ Ε.Α.Τ.Ε / / ΑΘΗΝ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ 70 2/ / ΚΟΛΟΚΥΘΑ-ΣΚΟΤΙΔΑ ΑΘΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ 70 / / ΑΘΗΝ ΛΑΜΒΑΚΗ ΕΥΡΥΠΙΑ ΠΕ 70 26/ / / ΑΘΗΝ ΖΑΚΚΑ ΑΝΝΑ ΠΕ / ΑΘΗΝ ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ 70 20/ /

7 ΑΘΗΝ ΞΥΝΟΓΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ 70 11/ / ΑΘΗΝ ΤΣΑΝΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ 70 22/ / ΑΘΗΝ ΚΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ 70 18/ / ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΑΘΗΝ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΠΕ 70 23/ / ΑΘΗΝ ΡΟΪΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ 70 18/ / ΑΘΗΝ 27/ / ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΥΣΠΕ ΑΘΗΝ ΤΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ 70 15/ / ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ 70 21/ / ΑΘΗΝ ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ 70 18/ ΑΘΗΝ 24/ / ΠΕ ΑΘΗΝ ΓΚΑΤΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Ε.Α.Τ.Ε. 15/ / ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΘΗΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ 70 17/ / ΑΘΗΝ ΒΟΥΛΑΛΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΠΕ 70 21/ / ΑΘΗΝ ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ 70 18/ / ΑΘΗΝ 20/ / ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΥΣΠΕ ΑΘΗΝ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ 70 1/ / ΑΘΗΝ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ 70 15/ / ΑΘΗΝ ΖΗΣΗ ΜΕΡΟΠΗ ΠΕ 70 Ε.Α.Τ.Α. 9/ /

8 ΑΘΗΝ ΜΟΥΣΓΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ 70 10/ / ΑΘΗΝ ΓΚΟΥΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕ 70 19/ / ΑΘΗΝ ΜΑΤΖΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ 70 20/ / ΒΥΡΩ ΤΕΜΠΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ 70 14/ / ΒΥΡΩ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΠΕ 70 20/ / ΒΥΡΩ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ 70 18/ / ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΥΣΠΕ ΝΤΕΛΗΘΕΟΥ 88 5 ΒΥΡΩ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ 70 18/ / ΒΥΡΩ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ 70 17/ / ΒΥΡΩ ΤΖΙΩΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ 70 13/ ΒΥΡΩ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ 70 15/ / ΒΥΡΩ ΠΟΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ 70 / / ΙΣΧΥΕΙ Η 1η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΒΥΡΩ ΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ 70 11/ / ΓΑΛ 18/ / ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΥΣΠΕ 95 2 ΓΑΛ ΚΙΤΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ 06 30/ / ΓΑΛ ΚΟΥΚΟΥΔΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ 70 18/ / ΓΑΛ ΣΤΡΑΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ 70 22/ ΓΑΛ ΤΕΡΠΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ 70 26/ / ΓΑΛ ΚΙΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ 11 22/

9 100 9 ΓΑΛ ΓΚΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΕ 70 21/ ΓΑΛ ΖΑΦΕΙΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ 70 19/ / ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΑΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ 70 18/ ΓΑΛ ΖΑΧΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΠΕ 06 / / ΔΑΦΝ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΠΕ 70 25/ / ΔΑΦΝ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΕ 70 16/ / ΔΑΦΝ ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΦΑΝΗ ΠΕ 70 21/ / ΔΑΦΝ ΑΚΤΥΠΗ ΜΑΡΘΑ ΠΕ 70 17/ ΔΑΦΝ 31/ / ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΥΣΠΕ ΖΩΓΡ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ 70 17/ / ΖΩΓΡ ΤΖΑΝΕΤΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ 70 16/ / ΖΩΓΡ ΓΥΦΤΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ 06 25/ / ΖΩΓΡ ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ 70 15/ ΖΩΓΡ ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ 70 16/ / ΖΩΓΡ ΤΣΙΛΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ 70 12/ / ΖΩΓΡ ΜΙΑΡΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ 70 14/ / ΖΩΓΡ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ 70 20/ / ΗΛΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ 11 22/ /

10 118 2 ΗΛΙΟΥ ΝΑΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ 70 16/ / ΗΛΙΟΥ ΤΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ 70 16/ / ΗΛΙΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ 70 31/ / ΗΛΙΟΥ ΞΥΛΙΝΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ 70 14/ ΗΛΙΟΥ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ 70 25/ / ΗΛΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ 70 21/ / ΗΛΙΟΥ ΜΕΪΜΕΤΕΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ 70 16/ / ΗΛΙΟΥ ΝΤΟΥΜΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ 70 16/ ΗΛΙΟΥ ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΠΕ 70 12/ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΕ 70 24/ ΗΛΙΟΥ ΣΦΗΝΑ ΖΩΗ ΠΕ 70 14/ ΗΛΙΟΥ ΤΣΑΜΠΑΛΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕ 70 20/ / ΗΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ 70 21/ / ΗΛΙΟΥ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ 70 15/ / ΚΑΙΣΑ ΜΙΓΚΑΡΔΟΥ ΉΛΙΑ ΠΕ 70 17/ / ΚΑΙΣΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ 70 18/ ΚΑΙΣΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ 06 22/ / ΚΑΙΣΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΤΑΘΟΥΛΑ ΠΕ 70 10

11 136 4 ΥΜΗΤ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ 70 26/ / ΦΙΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ 70 Ε.Α.Τ.Ε. 27/ / ΦΙΛΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ 70 15/ ΦΙΛΑ ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ 70 21/ / ΚΗΡΟΠΟΙΟΣ ΦΙΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ 70 4/ / ΧΑΛΚ ΣΛΗΜΙΣΤΙΝΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ 70 16/ ΧΑΛΚ ΣΙΟΥΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΠΕ 70 29/ / ο 12/θ.Δ.Σ. ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΡΑΤΩ ΠΕ 11 Γ.Α.Π.Σ. 23/ /

12 ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ A/A ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ Α.Μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 12/Θ ΕΛΕΠΑΑΠ ΡΑΠΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ Ε.Α.Ε.Σ. ΠΕ 70 20/ / /Θ ΕΛΕΠΑΑΠ ΤΣΩΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ε.Α.Ε.Σ. ΠΕ 11 14/ / ΕΙΔΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΙΡΗ Ε.Α.Ε.Σ. ΠΕ 11 32/ / ΕΙΔΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΛΦΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Ε.Α.Ε.Σ. ΠΕ 70 18/ / ΕΙΔΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε.Α.Ε.Σ. ΠΕ 11 28/ / ΕΙΔΙΚΟ 6 10 ΑΘΗΝΩΝ 13/ / ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΥΣΠΕ 7 ΚΑΙΣ ΕΙΔΙΚΟ Μ.Δ.Δ.Ε. 10/ / ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΥΣΠΕ Στους Υποδιευθυντές 10/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων, κατά τη διάρκεια της θητείας τους καταβάλλονται οι αποδοχές και τα επιδόματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4024/2011, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. Οι τοποθετούμενοι υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία την 26η Ιουνίου Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ 12

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Ξενοφώντος 15 Α, 105 57 ΑΘΗΝΑ e-mail : eye-ypepth@mou.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 26-06-2015 Αρ. Πρωτ.: 10493 ΑΠΟΦΑΣΗ

Θεσσαλονίκη 26-06-2015 Αρ. Πρωτ.: 10493 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών επισκέψεων ενηλίκων στο Κ.Π.Ε. Αρχανών-Ρούβα- Γουβών

ΘΕΜΑ: «Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών επισκέψεων ενηλίκων στο Κ.Π.Ε. Αρχανών-Ρούβα- Γουβών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. TMHMA Δ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αριθ. πρωτ.: Δ6Α 1103045 ΕΞ 2014/11.7.2014 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την προπαρασκευή των αναγκαίων προσαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 72 22 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 19-03-2014 Αριθ. Πρωτ. : 7253. ΘΕΜΑ : Μετάταξη ιατρικού/οδοντιατρικού, νοσηλευτικού, παραϊατρικού προσωπικού στην 1 η Δ.Υ.Πε. Αττικής.

Αθήνα 19-03-2014 Αριθ. Πρωτ. : 7253. ΘΕΜΑ : Μετάταξη ιατρικού/οδοντιατρικού, νοσηλευτικού, παραϊατρικού προσωπικού στην 1 η Δ.Υ.Πε. Αττικής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 19-03-2014 Αριθ. Πρωτ. : 7253 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ.

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι, 09-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1362 ----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 779 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 118 4 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1Α6-Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α1Α6-Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πινάκων «Ι» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑΔΟΣ/Β1 ΚΟΙΝ. : ΓΕΕΘΑ/ΔΣΣΝΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡ. ΕΞΕΛ. & ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΕΕΘΑ/Β1/ΤΣΕΜ-ΔΕΚΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 1 www. doe.gr Υπουργική Τροπολογία Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Περιγραφή Η τροπολογία αυτή σε ένα άρθρο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Αρίθμ. 68/2015 ---------------------------------------- Ο Δήμαρχος ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Αρίθμ. 68/2015 ---------------------------------------- Ο Δήμαρχος ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 15 /01 /2015 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ. Πρωτ. 2237 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αρίθμ. 68/2015 ---------------------------------------- Ο Δήμαρχος ΛΕΣΒΟΥ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία της 2 ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία της 2 ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΙΙ. Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων :

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΙΙ. Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων : ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ & ΔΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α - ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4250/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1905 30 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασί ας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η. Β2)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΟΜΗ ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ) Μονάδα Β1 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (Π.Ε.Κ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες»

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ Φύλλου 1340 16 Οκτωβρίου 2002 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις : α) ΥΑ Φ.353.1/1/4517/Δ1/ 17-1-2003-(ΦΕΚ 64/Β/24-1-2003) β)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 2. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 2. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Πληροφορίες : Χρυσή Γεωργιάδου Λάρισα 11-12-2014 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-10-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 561 ΘΕΜΑ:. Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ του δημόσιου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 2. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 2. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Πληροφορίες : Χρυσή Γεωργιάδου Λάρισα 11-12-2014 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, κεφ.β παρ.8 του Ν.1566/85

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙ99-ΞΘΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΑΔΑ: ΒΙΙ99-ΞΘΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα