66 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "66 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH"

Transcript

1 66 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ EΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε. Του Ιωάννη Χατζηκιάν 1. Εισαγωγή Σήµερα, γίνεται όλο και περισσότερο αποδεκτό ότι οι βιοµηχανίες έντασης γνώσης βρίσκονται στο κέντρο της ανάπτυξης και ότι εισερχόµεθα σε νέο τύπο οικονοµίας : την οικονο- µία της γνώσης, που σε γενικές γραµµές σηµαίνει την οικονοµία η οποία βασίζεται στην παραγωγή, τη διάδοση και τη χρησιµοποίηση της γνώσης και της πληροφορίας. Στο πλαίσιο της οικονοµίας της γνώσης, οι πολιτικές για την έρευνα και την τεχνολογία για την δηµιουργία και διάδοση της γνώσης αποκτούν µεγαλύτερη σηµασία και είναι αποδεκτό ότι η καινοτοµία, δηλ. η εµπορική εκµετάλλευση νέων ιδεών και γνώσεων στην παραγωγή, τις υπηρεσίες και στις διαδικασίες, αποτελεί τον καταλύτη για την οικονοµική ανάπτυξη µίας χώρας. Στην εργασία αυτή εξετάζουµε την καινοτοµική δραστηριότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στον δευτερογενή και τριτογενή τοµέα της οικονοµίας, µε στόχο την καλύτερη κατανόηση και παρουσίαση των διαδικασιών δηµιουργίας της γνώσης στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα, εξετάζουµε την καινοτοµική δραστηριότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της εθνικής πολιτικής για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη στην Ελλάδα από το 1950 έως σήµερα και την επίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εθνική πολιτική. Τα κύρια ερωτήµατα, τα οποία επιχειρούµε να απαντήσουµε είναι : Ποια ήταν η εξέλιξη της κρατικής πολιτικής για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη στη µεταπολεµική περίοδο στη χώρα µας ; Ποια είναι η σηµερινή πολιτική για την έρευνα και την τεχνολογία ; Ποιες είναι οι επιπτώσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής για την έρευνα και την τεχνολογία ; Στην σύγχρονη οικονοµία που κυρίαρχο στοιχείο της είναι η γνώση, η καινοτοµία έχει αποκτήσει κεντρική θέση. Στη σύγχρονη οικονοµία της γνώσης, δίπλα στην τεχνολογική καινοτο- µία, υπάρχει η καινοτοµία που αναπτύσσεται µέσα από την δηµιουργία νέων επιχειρηµατικών και εταιρικών µοντέλων, νέων τρόπων οργάνωσης της εργασίας και νέων µοντέλων και τεχνικών σχεδίασης και µάρκετινγκ των προϊόντων και των υπηρεσιών. Το µάνατζµεντ και η αξιο- Ο ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν είναι Επιστηµονικός Συνεργάτης του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων, Σ Ο του ΤΕΙ Αθήνας.

2 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 67 ποίηση όλων των διαφορετικών κατηγοριών καινοτοµίας αποτελεί την µεγάλη σύγχρονη πρόκληση για τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς σήµερα. 2. Η εξέλιξη της ΕΤΑ στην Ελλάδα : 1950 έως 2005 Οελληνικός τοµέας έρευνας και τεχνολογίας αναπτύχθηκε ουσιαστικά µετά τη δηµιουργία ενός θεσµικού πλαισίου για την επιστηµονική έρευνα στη χώρα στις αρχές της δεκαετίας του 80. Η εγχώρια δραστηριότητα σε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη (στο εξής : ΕΤΑ), κατά το χρονικό διάστηµα 1950 έως 1981 είναι σχεδόν ανύπαρκτη, τόσο στο επίπεδο της κρατικής πολιτικής όσο και στο επίπεδο των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Η κυρίαρχη αντίληψη που επεκράτησε στην ελληνική οικονοµία, κατά τη χρονική αυτή περίοδο, ήταν ότι η επένδυση σε δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης δεν είναι συµφέρουσα για µια µικρή χώρα σαν την Ελλάδα και, µάλιστα, θεωρήθηκε, ως σπατάλη στη συγκεκριµένη αναπτυξιακή πορεία της χώρας (Βαίτσος Κ. και Γιαννίτσης Τ., 1987, σελ. 71 και 72). Η χρονική αυτή περίοδος χαρακτηρίζεται από τον έντονο κρατικό παρεµβατισµό, συνοδευόµενος από ένα άκρως προστατευτικό πλαίσιο, που δηµιουργούσε συνθήκες θερµοκηπίου για τα επενδυµένα κεφάλαια και τις υπάρχουσες επιχειρήσεις και ταυτόχρονα υπονόµευε τις α- ναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας, και δεν ευνοούσε την τεχνολογική ανανέωση(σακελλαρόπουλος Θ., 1993, σελ. 235). Η ανανέωση και ο τεχνολογικός εκσυγχρονισµός παρεµποδίστηκε και από έναν άλλο παράγοντα που αφορά στη βοήθεια και χρηµατοδότηση που απολάµβαναν οι λίγες µεγάλες, µονοπωλιακού χαρακτήρα, βιοµηχανικές επιχειρήσεις από το κρατικό τραπεζικό σύστηµα (Σακελλαρόπουλος Θ., 1993, σελ. 236). Οι σηµαντικοί αυτοί περιορισµοί υπονόµευαν την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας και απορρίπτοντας την δέσµευση δαπανών σε έρευνα και τεχνολογία, απαξιώνονταν τεχνολογικά η οικονοµία ολόκληρης της χώρας. Οι πρώτες θεσµικές βάσεις για µια πολιτική έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης τίθενται µε τον νόµο 706/77 κα προωθείται ένα εθνικό πρόγραµµα χρηµατοδότησης της έρευνας. Το 1982 δηµιουργείται το Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας, το οποίο τρία χρόνια αργότερα µετατρέπεται σε Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), που σήµερα υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης (Βαίτσος Κ. και Γιαννίτσης Τ., 1987, σελ. 73). Βασικός φορέας χάραξης και εφαρµογής της πολιτικής ΕΤΑ στην Ελλάδα είναι η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ). Η ΓΓΕΤ συντονίζει τα ερευνητικά έργα που χρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. H είσοδος της ελληνικής οικονοµίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επηρέασε σηµαντικά και την ερευνητική και τεχνολογική πολιτική της χώρας. Η κρατική στρατηγική για την ΕΤΑ κατά την εικοσαετία περιελάµβανε παρεµβάσεις για τον εµπλουτισµό του ελληνικού ερευνητικού ιστού και, δευτερευόντως, για την ενίσχυση της βιοµηχανικής έρευνας. Η συγκεκριµένη προσπάθεια είχε ως αποτελέσµατα την αύξηση των δαπανών για την έρευνα από 0,33% του ΑΕΠ (1986) σε 0,67 % του ΑΕΠ (1999) και το διπλασιασµό των επιχειρήσεων µε δραστηριότητες ΕΤΑ (ΕΜΠ-ICAP, 2002, σελ. 65). Η πολιτική ΕΤΑ, που έκτοτε ασκήθηκε, εφαρµόσθηκε µέσω των διαρθρωτικών προγραµ- µάτων ΕΠEΤ Ι, STRIDE και ΕΠΕΤ ΙΙ κατά τις περιόδους και αντίστοιχα. Τα προγράµµατα αυτά, εντεταγµένα στα Α & Β KΠΣ των αντιστοίχων περιόδων, είχαν ως κύριους στόχους, την ενίσχυση της υποδοµής του ερευνητικού και τεχνολογικού ιστού της χώρας µέσω δηµιουργίας µιας σειράς φορέων ΕΤΑ (ερευνητικών ινστιτούτων και κέντρων, κλαδικών εταιριών κλπ) και την ενίσχυση των επιχειρήσεων και των συνεργασιών τους µε τους ερευνητικούς φορείς µε στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητός τους. Με τα ανωτέρω προγράµ-

3 68 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH µατα και τις δράσεις τους έχει επιτευχθεί σηµαντική βελτίωση στην ερευνητική υποδοµή της χώρας και εξοικείωση, ως ένα βαθµό, των επιχειρήσεων µε την ΕΤΑ και την µεταφορά τεχνολογίας. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ε&Τ (ΕΠΕΤ Ι) είχε προϋπολογισµό 100 εκ. ECU περίπου. Ο βασικός του στόχος ήταν η ενίσχυση της υποδοµής ΕΤΑ και ιδιαίτερα αυτής του κρατικού τοµέα. Το πρόγραµµα Κοινοτική Πρωτοβουλία STRIDΕ είχε παραπλήσιο προϋπολογισµό µε το ΕΠΕΤ Ι, 80 εκ. ECU περίπου, και εφαρµόστηκε την ίδια περίπου περίοδο. Ένας άξονας δράσης ήταν η επέκταση και ο εκσυγχρονισµός της υποδοµής ΕΤΑ και επί πλέον χρηµατοδοτήθηκαν µεγάλα έργα ΕΤΑ στα οποία συµµετείχαν και παραγωγικοί φορείς. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ε&Τ (ΕΠΕΤ ΙΙ) υπήρξε η µεγαλύτερη δράση τόσο από άποψη διάρκειας (6 έτη) όσο και από άποψη προϋπολογισµού (δηµοσία δαπάνη περίπου 400 εκ. ECU). Στόχευε κατά κύριο λόγο στην κινητοποίηση της δηµιουργηθείσας υποδοµής και κατά δεύτερο στην διεύρυνσή της. Ο στόχος για κάποια σχετική αποκέντρωση των δραστηριοτήτων ΕΤΑ δεν επετεύχθη και το µεγαλύτερο µέρος των πόρων (µεγαλύτερο του 50%) έµεινε στην Αττική. Τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα για την ΕΤΑ (ΕΠΕΤ Ι και ΕΠΕΤ ΙΙ) που εφαρµόστηκαν από το 1989 ως το 1999 συνέβαλαν αποφασιστικά στην µεγέθυνση, τη διαφοροποίηση αλλά και την άνοδο της ποιότητας του συστήµατος. Σήµερα, στο πλαίσιο του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ( ) επιδιώκεται η µεγέθυνση αλλά ταυτόχρονα και η εξισορρόπηση του συστήµατος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, δίνοντας προτεραιότητα στις δράσεις που αφορούν τις επιχειρήσεις. Το κύριο εργαλείο για την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής ΕΤΑ είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα, Ο συνολικός προϋπολογισµός για την τεχνολογική καινοτοµία και έρευνα, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του Υπουργείου Ανάπτυξης, είναι 497,10 (43,28%) εκατ. ευρω εκ των οποίων τα 215,17 εκατ. ευρω αποτελούν την κοινοτική συµµετοχή, τα 86,29 (17,35%) εκατ. ευρω την εθνική δηµόσια συµµετοχή και τα 195,64 (39,35%) εκατ. ευρω την ιδιωτική συµ- µετοχή. 3. Επιδόσεις ΕΤΑ : Η περίπτωση της Ελλάδας και σύγκριση µε ΕΕ και τα κράτη µέλη Ορισµένες βασικές επιδόσεις της χώρας σε ΕΤΑ κατά την δεκαετία του 90 παρουσιάζουµε στους Πίνακες 1 και 2. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η ποσοστιαία συµµετοχή του συνόλου της εγχώριας δαπάνης στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του συνόλου της ΕΕ, των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας κατά το χρονικό διάστηµα 1991 έως και το Η Σουηδία εµφανίζει το υψηλότερο και ετησίως αυξανόµενο ποσοστό εγχώριας δαπάνης σε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη (3,78% για το 1999) στη δεκαετία του 1990 και ακολουθεί η Φινλανδία (3,22%). Μετά τις δύο αυτές χώρες ακολουθούν η Ιαπωνία (2,94%) και οι ΗΠΑ (2,64%). Υψηλό ποσοστό εµφανίζει επίσης η Γερµανία (2,44%). Υψηλότερο ποσοστό του µέσου ό- ρου της ΕΕ (1,93% για το 1999) εµφανίζουν η Γαλλία (2,18%), η ανία (2,09%), η Ολλανδία (2,02%) και το Βέλγιο (1,96%). Χαµηλότερο ποσοστό αλλά πλησίον του µέσου όρου της ΕΕ εµφανίζουν η Μ. Βρετανία (1,85%) και η Αυστρία (1,83%). Η Ελλάδα είναι το ακριβώς αντίθετο της Σουηδίας και βρίσκεται στο χαµηλότερο άκρο της κλίµακας διότι εµφανίζει το χαµηλότερο ποσοστό συνολικής εγχώριας δαπάνης στην έρευνα ό- χι µόνο το 1999 (0,67%) αλλά καθ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας.

4 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 69 Παρά το γεγονός αυτό η Ελλάδα βρίσκεται µεταξύ των χωρών ( ανία, Αυστρία, Πορτογαλία, Φινλανδία) που εµφανίζουν σαφή αύξηση της δαπάνης για έρευνα σε ολόκληρη την διάρκεια της δεκαετίας του Σαφή µείωση της δαπάνης στην έρευνα εµφανίζουν η Μ. Βρετανία, η Ιταλία και η Γαλλία. Την Ελλάδα ακολουθεί η Πορτογαλία (0,76% για το 1999). Η Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία έχει σηµειώσει σηµαντική πρόοδο και παρουσιάζει σηµαντικές βελτιώσεις στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη και ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης του ποσοστού ΕΤΑ του ΑΕΠ σηµείωσε σταθερή αύξηση κατά τη χρονική περίοδο Το ποσοστό της εγχώριας δαπάνης ΕΤΑ του ΑΕΠ αυξήθηκε από 0,20 στις αρχές της δεκαετίας του 80 σε 0,67% το 1999 (GSRT, 2003, p. 2). Η Ελλάδα µεταξύ 1995 και 1999 εµφάνισε την υψηλότερη µέση ετήσια αύξηση : 8,71% έναντι 1,53% της ΕΕ (GSRT, 2003, p. 5). Πίνακας 1 : απάνες ΕΤΑ ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ, Χώρα ΕΕ 1,94 1,92 1,84 1,82 1,93 Βέλγιο 1,62 1,58 1,58 1,58 1,96 ανία 1,64 1,74 1,83 1,89 2,09 Γερµανία 2,54 2,42 2,31 2,31 2,44 Ελλάδα 0,36 0,49 0,49 0,51 0,67 Ισπανία 0,84 0,91 0,85 0,86 0,88 Γαλλία 2,37 2,45 2,34 2,24 2,18 Ιρλανδία 0,93 1,2 1,36 1,43 1,21 Ιταλία 1,23 1,14 1,01 1,0 1,04 Ολλανδία 1,97 2,0 2,07 2,12 2,02 Αυστρία 1,47 1,49 1,59 1,82 1,83 Πορτογαλία 0,51 0,62 0,58 0,65 0,76 Φινλανδία 2,04 2,21 2,35 2,78 3,22 Σουηδία 2,79 3,39 3,59 3,85 3,78 Μ. Βρετανία 2,07 2,15 2,02 1,87 1,85 ΗΠΑ - - 2,53* 2,56 2,64 Ιαπωνία - - 2,77* 2,83 2,94 Πηγές: α) ΓΓΕΤ, Τµήµα Τεκµηρίωσης Επιστηµονικών και Τεχνολογικών εικτών, β) Science and Technology Indicatorsfor the European Research Area(STI-ERA) Σηµείωση : *αφορά το έτος 1996 Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η ποσοστιαία συµµετοχή στην έρευνα και την τεχνολογική α- νάπτυξη κατά πηγή χρηµατοδότησης των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του συνόλου της ΕΕ, των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας το 2001 (για την Ελλάδα τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία αναφέρονται στο 1999).

5 70 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Πίνακας 2 : Ακαθάριστη Εγχώρια απάνη για ΕΤΑ (ΑΕ ΕΤΑ) κατά πηγή χρηµατοδότησης (%), 2001* Χώρα Κράτος Επιχειρήσεις Άλλες εθνικές πηγές Εξωτερικό ΕΕ 34,0 56,1 2,2 7,7 Βέλγιο 23,2 66,2 3,3 7,3 ανία 32,6 58,0 3,5 5,3 Γερµανία 31,5 66,0 0,4 2,1 Ελλάδα 48,7 24,2 2,5 24,7 Ισπανία 39,9 47,2 5,3 7,7 Γαλλία 38,7 52,5 1,6 7,2 Ιρλανδία 22,6 66 2,6 8,9 Ιταλία 50,8 43,0-6,2 Ολλανδία 35,9 50,1 2,6 11,4 Αυστρία 42,1 39,0 0,3 18,6 Πορτογαλία 61,2 32,4 2,1 4,4 Φινλανδία 25,5 70,8 1,2 2,5 Σουηδία 21,0 71,9 3,8 3,4 Μ. Βρετανία 30,2 46,2 5,7 18,0 ΗΠΑ 28,7 66,2 5,1 - Ιαπωνία 18,5 73,0 8,1 0,4 Πηγές : α) ΓΓΕΤ, Τµήµα Τεκµηρίωσης Επιστηµονικών και Τεχνολογικών εικτών, β) DG Research Key Figures Σηµειώσεις : * ή τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία : Ιταλία : 1996, Βέλγιο, ανία, Ελλάδα, Ιρλανδία : 1999, Γαλλία, Ολλανδία : 2000, ΗΠΑ : Οι πηγές χρηµατοδότησης ταξινοµούνται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες : α) το κράτος, οι δαπάνες του οποίου αφορούν τον κρατικό προϋπολογισµό και άλλες κρατικές πηγές και τους γενικούς προϋπολογισµούς των ΑΕΙ, β) τις επιχειρήσεις, γ) τις άλλες εθνικές πηγές, στις οποίες περιλαµβάνονται οι ίδιοι πόροι φορέων από εκµετάλλευση περιουσίας και τα ΝΠΙ ιδιωτικού τοµέα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δ) το εξωτερικό, όπου εντάσσονται τα διαρθρωτικά προγράµµατα (κονδύλια Ε.Ε.), τα Προγράµµατα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλες πηγές εξωτερικού. Στην Ιαπωνία το ποσοστό των επιχειρήσεων είναι το υψηλότερο, 73%. Στις ΗΠΑ η χρηµατοδότηση από τις επιχειρήσεις καλύπτει το 66% του συνόλου της έρευνας. Η ΕΕ ακολουθεί µε 56%. Τελείως αντίθετα το ποσοστό συµµετοχής του κράτους στην ΕΕ είναι το υψηλότερο, 56%, ενώ στις ΗΠΑ είναι 29% και στην Ιαπωνία 18%. Ο επιχειρηµατικός τοµέας έχει ηγετικό ρόλο στη χρηµατοδότηση της έρευνας και ης τεχνολογικής ανάπτυξης σε όλα τα κράτη µέλη εκτός α- πό την Πορτογαλία (32,4%), την Ελλάδα (24,2%), την Ιταλία (43,0%) και την Αυστρία (39,0)%. Μετά την Ιαπωνία ακολουθεί η Σουηδία (72%) και η Φινλανδία (71%).

6 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 71 Ο τοµέας των επιχειρήσεων στο Βέλγιο, στην Ιρλανδία και στην Γερµανία καλύπτουν το 66% περίπου. Σε µεγάλες οικονοµίες της ΕΕ, όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Μ. Βρετανία, η ποσοστιαία συµµετοχή των επιχειρήσεων στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη είναι κάτω του µέσου όρου της ΕΕ (56,1%) και επιπρόσθετα στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία είναι ε- ξαιρετικά πολύ κάτω του µέσου όρου της ΕΕ. Σε γενικές γραµµές διαπιστώνουµε ότι οι ίδιες χώρες που εµφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά χρηµατοδότησης της έρευνας από τις επιχειρήσεις εµφανίζουν επίσης τα χαµηλότερα ποσοστά χρηµατοδότησης της έρευνας από το κράτος. Η κρατική χρηµατοδότηση είναι µικρότερη του 30% στη Σουηδία, την Ιρλανδία, το Βέλγιο και την Φινλανδία. Στο χαµηλότερο άκρο της κλίµακας οι οικονοµίες της Πορτογαλίας (61,2%), της Ιταλίας (50,8%) και της Ελλάδας (48,7%) εµφανίζουν πάρα πολύ µεγάλη εξάρτηση από την κρατική χρηµατοδότηση. Η χρηµατοδότηση από το εξωτερικό στο σύνολο της ΕΕ είναι 7,7% και το µεγαλύτερο ποσοστό εµφανίζει η Ελλάδα (24,7%) και ακολουθούν η Αυστρία (18,6%) και η Μ. Βρετανία (18,0%). Η κατάσταση είναι τελείως αντίθετη στην Γερµανία και στην Φινλανδία που εµφανίζουν χαµηλό ποσοστό χρηµατοδότησης από το εξωτερικό, κάτω του 3%. 4. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας και η Εθνική πολιτική Τον Ιανουάριο του 2000 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ανακοίνωσή της πρότεινε τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (EC, 2000, 26-27). Το εν λόγω σχέδιο προσέφερε έναν νέο ορίζοντα για την επιστηµονική και τεχνολογική δραστηριότητα και την ερευνητική πολιτική στην Ευρώπη. Επειδή η προώθηση της γνώσης και της καινοτοµίας, που βασίζεται στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής της Λισσαβόνας και η Ευρώπη υστερεί απέναντι στους ανταγωνιστές της ως προς την επένδυση σε νέα γνώση, στην ευρωπαϊκή συνάντηση κορυφής της Βαρκελώνης, τον Μάρτιο του 2002, τέθηκε ως στόχος η αύξηση της χρηµατοδότησης της έρευνας σε 3% του ΑΕΠ του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αύξηση του ποσοστού χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2002, 2-8). Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα καλείται να ακολουθήσει. Στην ευρωπαϊκή συνάντηση κορυφής της Βαρκελώνης, τον Μάρτιο του 2002, τέθηκε ως στόχος η αύξηση της χρηµατοδότησης της έρευνας σε 3% του ΑΕΠ του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την προϋπόθεση ότι τα 2/3 των δαπανών θα χρηµατοδοτούνται από τις επιχειρήσεις, πράγµα το οποίο θα µπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,5% και σε επιπλέον θέσεις εργασίας κάθε έτος στο σύνολο της ΕΕ, µέχρι το Η Ελλάδα υιοθέτησε το στόχο του 1,5% µε συµµετοχή των ε- πιχειρήσεων στο 40% της χρηµατοδότησης (από 0,67% του ΑΕΠ και από 24% το 1999, αντίστοιχα) (ΓΓΕΤ, Νοέµβριος 2003, σελ. 14). 5. Συµπεράσµατα ιαπιστώνουµε ότι για την Ελλάδα η κρατική χρηµατοδότηση κατά κύριο λόγο και η κοινοτική χρηµατοδότηση αποτελούν τις βασικές πηγές χρηµατοδότησης της ΕΤΑ και εξαρτούν πλήρως την πορεία, την κατεύθυνση, τους στόχους και τη στρατηγική για την έρευνα και την τεχνολογία στη χώρα µας. Βασικό χαρακτηριστικό του τοµέα ΕΤΑ στην Ελλάδα είναι, κυρίως, η µεταφορά και διάχυση τεχνογνωσίας µέσω τεχνολογικών επενδύσεων και εκπαίδευσης και όχι η ανάπτυξη νέων προϊόντων και νέας γνώσης. Η ερευνητική δραστηριότητα υποστηρίζει περισσότερο την αφοµοίωση και την προσαρµογή της υπάρχουσας τεχνολογίας και όχι τη δηµιουργία νέας γνώσης. Ο τεχνολογικός εκσυγχρονισµός των επιχειρήσεων γίνεται κυρίως µε

7 72 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH την αγορά ενσωµατωµένης τεχνολογίας και η καινοτοµία έχει περισσότερο εµπορικό παρά τεχνολογικό περιεχόµενο (ΕΜΠ-ICAP, 2002, σελ. 65). Το ελληνικό σύστηµα έχει πλέον αποκτήσει µια σηµαντική εµπειρία στο σχεδιασµό και υλοποίηση πολιτικής για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη στη χώρα µας και, επίσης, έ- χουν επιτευχθεί ορισµένα θετικά αποτελέσµατα που αφορούν το ανταγωνιστικό ανθρώπινο δυναµικό (αύξηση και βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού), τη δικτύωση µε το εξωτερικό κυρίως µέσω του Προγράµµατος Πλαισίου, ορισµένα ικανοποιητικά αποτελέσµατα στη βασική έρευνα και σηµαντική βελτίωση των υποδοµών. Όµως παραµένει χαµηλή η απόδοση της παραγωγικής βάσης του συστήµατος ΕΤΑ, κύρια αίτια της οποίας είναι η έλλειψη κατανόησης από τους παραγωγικούς φορείς για την αναγκαιότητα ανάληψης έργων ΕΤΑ, µεταφοράς τεχνολογίας και καινοτοµίας, η έλλειψη συνεργασίας µεταξύ των ερευνητικών ιδρυµάτων και των παραγωγικών φορέων, η ανισοµερής κατανοµή µεταξύ βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας, η µεταπρατική κυρίως δραστηριότητα των ΜΜΕ και η έλλειψη κινήτρων λήψης επιχειρηµατικού κινδύνου, το περιορισµένο σχετικά ερευνητικό δυναµικό, η έλλειψη συντονισµού ερευνητικών δραστηριοτήτων, η ανισοµερής ανάπτυξη του ερευνητικού ιστού της χώρας, η έλλειψη καινοτοµικής - τεχνολογικής κουλτούρας στην Ελλάδα, το ανεπαρκές σύστηµα υλοποίησης, ελέγχου, προβολής και διάχυσης των αποτελεσµάτων της ΕΤΑ και η υστέρηση έναντι της ΕΤΑ ανεπτυγµένων οικονοµιών. Η αντίληψη που πλέον κυριαρχεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι η επένδυση στην έρευνα και τεχνολογία είναι εκ των ων ουκ ανευ προκειµένου η ευρωπαϊκή οικονοµία να γίνει, όχι απλώς ανταγωνιστική, αλλά η πλέον ανταγωνιστική µέχρι το Για τη Ελλάδα, η εξέλιξη αυτή σηµατοδοτεί την έναρξη µιας νέας περιόδου στον τοµέα της πολιτικής για την έ- ρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, της οποίας οι γενικές κατευθύνσεις και στόχοι θα καθορίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο µε βάση την από κοινού ανάλυση και θα προσδιορίζονται από τις συνθήκες ανταγωνισµού µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης αφ ενός και ΗΠΑ και Ιαπωνίας αφ ετέρου και όχι σε επίπεδο κράτους µέλους. Η νέα πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι προσανατολισµένη προς την αύξηση της οικονοµικής συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα και των επιχειρήσεων στην χρηµατοδότηση έργων για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Η κυριαρχούσα αυτή αντίληψη φαίνεται ότι συ- µπαρασύρει την Ελλάδα προς το αντίθετο άκρο της κλίµακας συγκριτικά µε την µεταπολεµική περίοδο στη χώρα µας, δηλαδή προς την κατεύθυνση επίτευξη της αριστείας στον τοµέα έ- ρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και όχι µόνο. Οι νέες συνθήκες ανάπτυξης, στο πλαίσιο της από κοινού ανάλυσης και του ανοικτού συντονισµού, είναι, επίσης, θερµοκηπιακού τύπου ανάπτυξης και φαίνεται ότι θα ωφελήσουν εκείνους τους οργανισµούς που έχουν τους απαιτούµενους πόρους και ικανότητες για να ακολουθήσουν στη νέα κατεύθυνση και οι φορείς αυτοί φαίνεται ότι αποτελούν ένα ελάχιστο τµή- µα της ελληνικής οικονοµίας. Η εξέλιξη αυτή, κατά την γνώµη µας, θα ενισχύσει ακόµη περισσότερο το φαινόµενο του δυϊσµού στην Ελλάδα, δηλαδή αφ ενός την ύπαρξη των µεγάλων επιχειρήσεων και οργανισµών (πανεπιστηµιακών και ερευνητικών φορέων κυρίως) που είναι ικανοί να προχωρήσουν σε διεθνείς συνεργασίες για τον σχεδιασµό, υλοποίηση και προβολή ερευνητικών και τεχνολογικών έργων, προϊόντων και υπηρεσιών και αφ ετέρου την ύπαρξη της συντριπτικής πλειοψηφίας των οικογενειακών µικροµεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες δεν έχουν την ερευνητική και τεχνολογική βάση για την ανάληψη παρόµοιων δραστηριοτήτων στον τοµέα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, µε σηµαντικές κοινωνικές επιπτώσεις, ιδιαίτερα στην απασχόληση. Το ευρωπαϊκό παράδοξο που σηµαίνει µια οικονοµία που υπερτερεί των ΗΠΑ σε επιστη- µονική παραγωγή αλλά υστερεί ουσιαστικά σε ικανότητα εµπορικής εκµετάλλευσης των νέων γνώσεων αφορά, κατά κύριο λόγο, τις αναπτυγµένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κύριοι ωφελούµενοι µέχρι σήµερα, φαίνεται ότι βρίσκονται µεταξύ των πανεπιστηµιακών και ερευνητικών φορέων της Ελλάδας, και το παρελθόν µας διδάσκει ό,τι και στη νέα φά-

8 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 73 ση (από το 2000 και µετά) του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, στους χώρους αυτούς θα βρίσκονται, για µια ακόµη φορά, οι κύριοι ωφελούµενοι, και, επίσης, σ ένα ελάχιστο αριθµό επιχειρήσεων που έχουν τις ικανότητες και τους πόρους, την εσωτερική οργάνωση και την οικονοµική δυνατότητα, που απαιτούνται για την υλοποίηση έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο και δικτύωση. Κατά τη γνώµη µας είναι επείγουσα η ανάγκη να γίνει διάγνωση και ανάλυση των ικανοτήτων και των πόρων του ελληνικού συστήµατος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο της οποίας θα συγκρίνουµε το τι έχουµε µε το τι θέλουµε για να καταστεί εφικτό να αναδειχθεί το πραγ- µατικό χάσµα µεταξύ των ικανοτήτων και πόρων που θέλουµε να αποκτήσουµε και εκείνων που διαθέτουµε και να οικοδοµηθεί µια στρατηγική που θα λαµβάνει υπόψη της (και σε συνάρτηση µε) τις επιπτώσεις της στο σύνολο του οικονοµικού και κοινωνικού συστήµατος της Ελλάδας. Η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι έχει την ερευνητική και τεχνολογική ικανότητα, δεν είναι παραγωγός έρευνας και τεχνολογίας, αλλά χρήστης τεχνολογίας εδώ και δεκαετίες. Ο βασικός εταίρος στη νέου τύπου ανάπτυξη, δηλαδή οι οικογενειακές µικροµεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα δεν φαίνεται να έχουν τους πόρους και τις ικανότητες που απαιτούνται προς την κατεύθυνση αυτή, όχι µόνο διότι είναι µικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε µικρού µεγέθους αγορά, αλλά, κατά τη γνώµη µας, και διότι υπάρχει ένας παράγοντας, στον οποίο δεν έ- χει δοθεί η δέουσα σηµασία : Η έλλειψη της σχετικής νοοτροπίας, στάσης και αντίληψης όχι µόνο από τον επιχειρηµατικό κόσµο στη χώρα µας αλλά και από τον κρατικό τοµέα εν γένει. Ο παράγοντας αυτός πρέπει να µελετηθεί σε βάθος ώστε να καταστεί εφικτό να φωτισθεί µε επάρκεια η υστέρηση της Ελλάδας στον τοµέα της έρευνας και της τεχνολογίας. Οι νέες στρατηγικές µπορεί να ενισχύσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως διακριτή οντότητα, για την µείωση του χάσµατος µε τις ΗΠΑ και Ιαπωνία στον τοµέα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης (χωρίς να είναι εξασφαλισµένη η αποτελεσµατικότητα των στόχων), αλλά για την Ελλάδα αυτό σηµαίνει εισαγόµενο τεχνολογικό εκσυγχρονισµό και ενίσχυση του µοντέλου της καπιταλιστικής οικονοµικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο της οποίας θα εντατικοποιηθεί και θα νοµιµοποιηθεί ακόµη περισσότερο η υποκατάσταση της ανθρώπινης εργασίας από την τεχνολογία. Βιβλιογραφία Christensen, C. (1997). The Innovator s Dilemma, Harper Collins. Deniozos, G. (1993). Technology Perspective, in Giannitsis, T. (ed.) Industrial and Technological Policy, Themelio, Athens. Drucker, P. (1997). Looking ahead implications of the present, HBR, Sept/Oct. Edquist, D. (1997). Systems of Innovation. Technologies, Institutions and Organisations, London, Pinter. European Commission, 1995, Green Paper on Innovation COM(1995) 688. European Commission, (2000). Towards a European Research Area, COM (2000)06 of 18 January European Commission (2004). Innovation Results for the EU, Iceland and Norway, Data (CIS III), Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. European Commission-DG Enterprise (2004). Innovation Management and the Knowledge - Driven Economy, ECSC-EC-EAEC Brussels-Luxembourg. Hatzikian, J. Comparative evaluation of the development of enterprises and the position of Greece in the innovation sector. In: Dioikitiki Enimerosi, 25, Jan 2003, pp Athens : Eidiki Ekdotiki, 2003, ISSN (in Greek journal). Hatzikian, John, (2004). The Research and Technological Development Policy : the Case of Greece, in Sakellaropoulos, Th., (ed.) (2004). Economy and Politics in Modern Greece, Vol. B, Athens : Dionikos, (in Greek). Foray, D. (2000). Characterising the Knowledge Base: Available and Missing Indicators, pp , in OECD. ed. Knowledge Management in the Learning Society, Paris, OECD. GSRT (2001). National Innovation Survey (CIS II) in Greek Enterprises , Athens: Ministry of Development GSRT. GSRT, (2003). Research & Development in Greece, Ministry of Development, Athens.

9 74 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH GSRT (2004). National Innovation Survey (CIS III) in Greek Enterprises ,Athens : GSRT - General Secretariat for Research and Technology - Ministry of Development, 2004 (in Greek). Lundvall, B.A. (1995). National Systems of Innovation, London. Machlup, F. (1962). The Production and Distribution of Knowledge in the United States. Princeton University Press. Maskell, P. (1999). Social Capital, Innovation and Competitiveness, Oxford, Oxford University Press. Mowery, D.C. and Rosenberg, N. (1978). The Influence of Market Demand upon Innovation: a Critical Review of some recent Empirical Studies, Research Policy, 8, April. Myers, S. and Marquis, D.G. (1969). Successful Industrial Innovation,Washington, D.C., National Science Foundation. Myers, P.(1996). Knowledge Management Tools, USA, Butterworth-Heinemann. Nelson, R.R. (1993). National Innovation Systems: a Comparative Analysis, Oxford, Oxford Univ Press. Niosi, J. (1993). National Systems of Innovation in Search of a Workable Concept, Technology in Society, 3, pp NTUA and ICAP (2002). Evaluation of Partnerships and networking between research and industrial organizations ( ), Ministry of Development-GRST, Athens (in Greek). OECD (1993), Frascati Manual, Paris. OECD (1996). The Knowledge-Based Economy. Paris. STI Outlook. OECD (1997). Creativity, Innovation and Job Creation, Paris. OECD (1997). Industrial Competitiveness in the Knowledge-based Economy, The New Role of Governments, Paris. OECD (1999). Boosting Innovation. The Cluster Approach, Paris. OECD (1999). Managing National Innovation Systems, Paris. OECD (2000). Knowledge Management in the Learning Society, Paris. OECD (2001). Innovative Clusters: Drivers of National Innovation Systems, Paris. OECD (1993), Frascati Manual, Paris. OECD (1996). The Knowledge-Based Economy. Paris. STI Outlook. OECD (1997). Creativity, Innovation and Job Creation, Paris. OECD (1997). Industrial Competitiveness in the Knowledge-based Economy, The New Role of Governments, Paris. OECD (1999). Boosting Innovation. The Cluster Approach, Paris. OECD (1999). Managing National Innovation Systems, Paris. OECD (2000). Knowledge Management in the Learning Society, Paris. OECD (2001). Innovative Clusters: Drivers of National Innovation Systems, Paris. Patel, P. and Pavitt, K. (1994). National Innovation Systems: why they are important and how they might be measured and compared, Economics of Innovation and New Technology, 3, pp Sakellaropoulos, T., (1993). State and Economy in Greece. An historical typology, in Sakellaropoulos, T., Modern Greek Society. Historical and Critical Approaches, Critiki, Athens. Soete, L. & A. Arundel, (eds.), (1993). An Integrated Approach to European Innovation and Technology Diffusion Policy: A Maastricht Memorandum, Publication nr. EUR EN of the Commission of the European Communities, Brussels-Luxembourg. Schmookler, J. (1996). Invention and Economic Growth, Cambridge, Harvard University Press. Teece, D.J. (1992). Competition, Cooperation and Innovation: Organizational Arrangements for Regimes of Rapid Technological Progress, Journal of Economic Behavior and Organization, 18, pp Teece, D.J., Pisano, G. and Shuen, A. (1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management, Strategic Management Journal, vol 18-7, pp Tsipouri L. et. al., (1994). Research and Technology management in Enterprises : Issues for Community Policy, Case Study in Greece, Luxembourg. Vaitsos, K. and Giannitsis, T. (1987). Technological Transformation and Economic Development. The Greek experience and international perspectives, Gutenberg, Athens (in Greek). Von Hippel, E. (1994). The Sources of Innovation, Oxford, Oxford University Press. Winter, S.G. (1987). Knowledge and Competence as Strategic Assets, in Teece D. J. ed. The Competitive Challenge. Strategies for Industrial Innovation and Renewal, USA, Harper & Row. World Bank (1998). Knowledge for Development, World Development Report, New York, Oxford University Press.

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης «Οι Καινοτομικές Δραστηριότητες στην Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η Περίπτωση της Ελλάδας

Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η Περίπτωση της Ελλάδας Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η Περίπτωση της Ελλάδας Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Στρατηγικές Κατευθύνσεις ΕΤΑ στον Τομέα της Υγείας

Έρευνα και Στρατηγικές Κατευθύνσεις ΕΤΑ στον Τομέα της Υγείας Έρευνα και Στρατηγικές Κατευθύνσεις ΕΤΑ στον Τομέα της Υγείας Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 2 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο «Εκπαίδευση, Αγορά Εργασίας και Συστήματα Υγείας», ΤΕΙ Αθήνας και Καλαμάτας, Τμήματα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. ΟΟΣΑ (1996), The OECD Jobs Strategy Technology, Productivity and Job Creation, Volume 1, Paris.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. ΟΟΣΑ (1996), The OECD Jobs Strategy Technology, Productivity and Job Creation, Volume 1, Paris. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 Για παράδειγµα, σε µία πρόσφατη καταγραφή, το 15% των αυστραλιανών επιχειρήσεων ανέφερε ότι είχε αποφασίσει οργανωτικές καινοτοµίες, έναντι 13% των επιχειρήσεων που είχε υιοθετήσει Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Το έλλειμμα έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της υγείας

Το έλλειμμα έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της υγείας Το έλλειμμα έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της υγείας Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Αθήνας Φαίδων Κομισόπουλος Υποψ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πειραιά Εισαγωγή Διοικητική Ενημέρωση,

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο και θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους. Είναι πράγµατι

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας Ενότητα 5: Μέτρηση Τεχνολογικής Αλλαγής, Καινοτομίας, Παραγωγικότητας και Ανάπτυξης

Οικονομικά της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας Ενότητα 5: Μέτρηση Τεχνολογικής Αλλαγής, Καινοτομίας, Παραγωγικότητας και Ανάπτυξης Οικονομικά της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας Ενότητα 5: Μέτρηση Τεχνολογικής Αλλαγής, Καινοτομίας, Παραγωγικότητας και Ανάπτυξης Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών. Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 18 Μάρτιος 2004 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα,

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα, Xαιρετισµός Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού κ. Αντώνη Μιχαηλίδη στην εκδήλωση που διοργανώνεται από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως και το Cyprus College µε τη στήριξη των Price Waterhouse

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ Οι εξειδικευµένες υπηρεσίες που µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ Ε&Α... 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS

K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΕΤΠΑ 2000-2006 Σ Τ Ο Χ Ο Σ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση 2014 2020 Σταυρούλα Πούλου, Μονάδα Α, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Enterprise Europe Network Hellas Title Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Στέλλα Commission Βαϊνά Υπεύθυνη Enterprise and ΣΒΘΚΕ/ΕΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Η Καινοτομία στην Ελλάδα Η σημασία της εισαγόμενης καινοτομίας

Η Καινοτομία στην Ελλάδα Η σημασία της εισαγόμενης καινοτομίας Ιούνιος 2009 Εθνική Τράπεζα της ς Η Καινοτομία στην Η σημασία της εισαγόμενης καινοτομίας Παύλος Μυλωνάς Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης Πρωτογενής και εισαγόμενη καινοτομία Η υστερεί

Διαβάστε περισσότερα

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme Πρόγραμμα MED έργο WIDE growing of SMEs: organizational innovation and Development in med area Αντώνης Μπούμπουλας Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020 Δρ Γιάννης Τόλιας Διάρθρωση της παρουσίασης: 1. Τα πανευρωπαϊκά διδάγματα από 4 προγραμματικές περιόδους (ή Πακέτα ή ΚΠΣ ή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακοβιομηχανία και Οικονομική Ανάπτυξη

Φαρμακοβιομηχανία και Οικονομική Ανάπτυξη Φαρμακοβιομηχανία και Οικονομική Ανάπτυξη Κωνσταντίνος Παναγούλιας Αναπληρωτής Πρόεδρος ΣΦΕΕ Athens Intercontinental 17 Μαρτίου 2016 Η σημασία του κλάδου φαρμάκων στην Εθνική Οικονομία Οι εξαγωγές φαρμακευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας Δρ. Χρήστου Βασιλάκου Crazy Business Ideas ΙST College Tετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

Χαιρετισμός Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας Δρ. Χρήστου Βασιλάκου Crazy Business Ideas ΙST College Tετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014 Χαιρετισμός Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας Δρ. Χρήστου Βασιλάκου Crazy Business Ideas ΙST College Tετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014 Κυρίες και Κύριοι, Θα ήθελα κατ αρχάς να σας ευχαριστήσω για την

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου. Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία. της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου. Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία. της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020 Εισαγωγή H παρούσα Έκθεση αφορά στην αποτύπωση της συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

M. Vavuranakis Ass. Professor of Cardiology

M. Vavuranakis Ass. Professor of Cardiology M. Vavuranakis Ass. Professor of Cardiology Ηαλυσίδατηςέρευνας Η έρευνα αποτελεί κινητήρια δύναµη και κύριο µοχλό ανατροφοδότησης της οικονοµίας. European Commission, European Research Area, 2010 Γιατίηέρευναείναισηµαντική;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΘΕΜΑ: Η συμβολή της υλοποίησης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Υπαίθρου στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές για νέους Επιχειρηματίες:

Προοπτικές για νέους Επιχειρηματίες: Προοπτικές για νέους Επιχειρηματίες: HORIZON2020 ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή Επιχειρηματική Συνεργασία ΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Πανεπιστημιακή Επιχειρηματική Συνεργασία ΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Πανεπιστημιακή Επιχειρηματική Συνεργασία ΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D)

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Οι Howenstine και Zeile (1992) ανακαλύπτουν μια χαλαρή συσχέτιση μεταξύ Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και του συνόλου των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων Title 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Sub-title Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(EKT) Enterprise Europe Network - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα Σταύρος Π. Γαβρόγλου Παρατηρητήριο Απασχόλησης (ΠΑΕΠ) sgavroglou@paep.org.gr Τι είναι η ευελιξία

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση προόδου και επόμενα βήματα ανάπτυξης. Δρ. Jorge-A. Sanchez-P., Δρ. Νίκος Βογιατζής

Αποτίμηση προόδου και επόμενα βήματα ανάπτυξης. Δρ. Jorge-A. Sanchez-P., Δρ. Νίκος Βογιατζής Αποτίμηση προόδου και επόμενα βήματα ανάπτυξης Δρ. Jorge-A. Sanchez-P., Δρ. Νίκος Βογιατζής Τα Clusters ως Καταλύτης Καινοτομίας Συνεργατικοί Σχηματισμοί / Συμπλέγματα Φορέων Καινοτομίας /Cl Clusters:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

«Η Καινοτοµία στην Ελλάδα: Συγκριτική ανάλυση µε τις νότιες και βόρειες ευρωπαϊκές χώρες» Χριστόπουλος Αλέξανδρος

«Η Καινοτοµία στην Ελλάδα: Συγκριτική ανάλυση µε τις νότιες και βόρειες ευρωπαϊκές χώρες» Χριστόπουλος Αλέξανδρος «Η Καινοτοµία στην Ελλάδα: Συγκριτική ανάλυση µε τις νότιες και βόρειες ευρωπαϊκές χώρες» Χριστόπουλος Αλέξανδρος Επιβλέπων καθηγητής: κ. Πετράκης Παναγιώτης Πίνακας Περιεχοµένων 1.1. Η καινοτοµική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της εισήγησης αυτής εξετάζουμε το εάν και σε ποιο βαθμό χρησιμοποιούνται

Στο πλαίσιο της εισήγησης αυτής εξετάζουμε το εάν και σε ποιο βαθμό χρησιμοποιούνται ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 95 ΣTPATHΓIKEΣ KAI OPΓANΩTIKEΣ AΛΛAΓEΣ ΣTHN EΛΛHNIKH EΠIXEIPHΣH KAI ΣYΓKPIΣH ME THN EYPΩΠAΪKH ENΩΣH Του: Ιωάννη Χατζηκιάν 1. Εισαγωγή Στο πλαίσιο της εισήγησης αυτής εξετάζουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ PACMAN ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ PACMAN ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ PACMAN ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ηµερίδα για τον Αγροδιατροφικό Τοµέα Παρουσίαση Τοπικών Προϊόντων µε Γευσιγνωσία» ιοργάνωση: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Κιλκίς, 31 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτυπώνοντας την εθνική δραστηριότητα έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης

Αποτυπώνοντας την εθνική δραστηριότητα έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Αποτυπώνοντας την εθνική δραστηριότητα έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης Δρ Νένα Μάλλιου Προϊσταμένη Τμήματος Καταγραφής, Μέτρησης & Υπηρεσιών Ερευνητικής & Καινοτομικής Δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 3.5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Ειδικότερα η ενότητα περιλαµβάνει:

Μέτρο 3.5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Ειδικότερα η ενότητα περιλαµβάνει: Μέτρο 3.5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ειδικότερα η ενότητα περιλαµβάνει: Συνοπτική παρουσίαση υπάρχουσας κατάστασης : Οι ενέργειες του µέτρου αυτού αποσκοπούν στην δηµιουργία θετικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015 Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις Αθήνα, Μάιος 2015 ΜΜΕ Σύνολο επιχειρήσεων (2011): 728.282 κατά μέσο όρο μικρότερες απ ότι απ ότι σε μεγάλες χώρες Μέγεθος εταιρειών μικρό: Ελλάδα / ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής»

Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής» ελτίο Τύπου Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής» Κυρίες και κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.283-290 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 15 ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών και

Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών και Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών και το Ερευνητικό Σύστημα της ΓΓΕΤ* Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών Δημήτρης Λουκάς, Μαρία Στουμπούδη *Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 1 Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης

Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης Date 2 2 Date 3 3 99% των 5 7 στην Ευρώπη ν ύ ς ο υ είναι μμε λ ο ο ν χ έ σ μ α ο ζ Απ ργα ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Γενική ιεύθυνση Στήριξης της Βιοµηχανίας ΑΝΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 κ. Τσαγκρής ιονύσης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Πληροφόρησης-Ανάπτυξη

Πηγές Πληροφόρησης-Ανάπτυξη Τίτλος Εισήγησης : Διερευνώντας τη σχέση Πηγές Πληροφόρησης-Ανάπτυξη Καινοτομίας: Η Περίπτωση της Ελλάδας Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, ph.d. Επιστημονικός Συνεργάτης, ΤΕΙ Αθήνας Δρ. Ιωάννης Μπουρής, mba,ph ph.d.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE. Εθνικό Σημείο Επαφής. Περιφέρειες της Γνώσης Ειδικό Πρόγραμμα ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ. Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010 Γεωργία Τζένου

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE. Εθνικό Σημείο Επαφής. Περιφέρειες της Γνώσης Ειδικό Πρόγραμμα ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ. Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010 Γεωργία Τζένου ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE Εθνικό Σημείο Επαφής Περιφέρειες της Γνώσης Ειδικό Πρόγραμμα ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010 Γεωργία Τζένου Περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έρευνας & τεχνολογίας Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα Περιεχόμενα Υφιστάμενη Κατάσταση Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε. Συσσωρευμένη Κρίσιμη Μάζα Φορέων Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) Χωροταξική Ανάπτυξη Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG IVC 2007-2013 Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας & Μεταφορά Καλών Πρακτικών Δεύτερη Πρόσκληση ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και οι αναπτυξιακοί φορείς σε τοπικό και περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Π Ε Σ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Συνδιοργάνωση Ημερίδας Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. OæEI EYE I IA T H N E A A KAI THN EYPø H

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. OæEI EYE I IA T H N E A A KAI THN EYPø H ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. M E E T H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A 2006 OæEI EYE I IA T H N E A A KAI THN EYPø H M E E T E ISBN: 960-88513 - 4-3 ΟΨΕΙΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Regions of Knowledge FP7 229947 INRES Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα» Μάθημα: Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Αγορά Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή βάση δεικτών επιστήµης, τεχνολογίας και καινοτοµίας Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: IHP-CBSTII-01-1

Κοινή βάση δεικτών επιστήµης, τεχνολογίας και καινοτοµίας Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: IHP-CBSTII-01-1 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έµµεσες δράσεις Ε&ΤΑ στο πλαίσιο του ειδικού προγράµµατος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης µε αντικείµενο τη "βελτίωση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για Η2020 ICT & FET. Βασίλης Γογγολίδης Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας

Ημερίδα για Η2020 ICT & FET. Βασίλης Γογγολίδης Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας Ημερίδα για Η2020 ICT & FET Βασίλης Γογγολίδης Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας 2 ΤΠΕ Παρούσα κατάσταση κατάσταση ΕΣΠΑ 2007 2013 Η έρευνα στον τομέα των ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ 2008-2010 ΙΠΕ 1 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ Η ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2014-15 Η Δυναμική του Επιχειρηματικού Συστήματος στην Ελλάδα της Κρίσης Τα ευρήματα για την Γυναικεία και Νεανική Επιχειρηματικότητα και η τάση τους τα τελευταία χρόνια: Νίκος Βέττας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας «Εθνικές προτεραιότητες για την έρευνα και καινοτομία και ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» Π. Χατζηνικολάου Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οι ελληνικές προτεραιότητες για τις ΤΠΕ στο πλαίσιο της ευφυούς εξειδίκευσης

Οι ελληνικές προτεραιότητες για τις ΤΠΕ στο πλαίσιο της ευφυούς εξειδίκευσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Οι ελληνικές προτεραιότητες για τις ΤΠΕ στο πλαίσιο της ευφυούς εξειδίκευσης 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παρέµβαση σε Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης µε θέµα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κώστας Τσεκούρας, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών, Πρόεδρος Επιστηµονικού

Διαβάστε περισσότερα

INEK ΠΕΟ Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11. Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο το 2010 ήταν από τις χαμηλότερες σε διεθνή σύγκριση EU 27

INEK ΠΕΟ Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11. Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο το 2010 ήταν από τις χαμηλότερες σε διεθνή σύγκριση EU 27 Gr Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11 10,5 UK 10,4 E 9,2 P 9,1 SK 7,9 F 7,0 EU 27 6,4 Euro area 6,0 SL 5,6 NL 5,4 CY 5,3 I 4,6 A 4,6 B 4,1 D 3,3 2,7 DK 2,5 FIN Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης. Ελληνική. ΝΑΙ (στην Αγγλική)

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης. Ελληνική. ΝΑΙ (στην Αγγλική) ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Λευκωσία, 24 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Κυρία/ε, Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι μετά από εισήγηση του ΚΕΒΕ το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Περιφέρεια Ηπείρου Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Η Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης ως βασική προτεραιότητα της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 2020. Ιωάννινα 25 Απριλίου 2013 Σχέδιο > Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2013* 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2007 Σύνολο Εργοδότες Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού δυναμικού Εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό Μισθωτοί (με μισθό ή ημερομίσθιο) Συμβοηθούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑνάπτυξη στη υτική Μακεδονία µέσα από το τρίπτυχο: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. Το µοντέλο του Πόλου Καινοτοµίας

ΗΑνάπτυξη στη υτική Μακεδονία µέσα από το τρίπτυχο: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. Το µοντέλο του Πόλου Καινοτοµίας Company LOGO ΗΑνάπτυξη στη υτική Μακεδονία µέσα από το τρίπτυχο: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Το µοντέλο του Πόλου Καινοτοµίας Ι.Λ.Μπακούρος Αν. Καθηγητής Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Περιεχόµενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2012* 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network «στην

Enterprise Europe Network «στην Αθήνα, 14 Μαΐου 2009 Enterprise Europe Network «στην υπηρεσία της επιχείρησής σας» Αργυρώ Καραχάλιου Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης/ΕΙΕ, συντονιστής Enterprise Europe Network - Hellas European Commission Enterprise

Διαβάστε περισσότερα

.,., Klas Eric Soderquist,!., (knowledge transfer). % " $&, " 295 " 72 " marketing 65,, ', (, (.

.,., Klas Eric Soderquist,!., (knowledge transfer). %  $&,  295  72  marketing 65,, ', (, (. ; Klas Eric Soderquist! #$%&'& (knowledge transfer)! # $ () % $& 295 72 marketing 65 ' ( ( ) *: + % % Ελληνική Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης ΤΕΕ Αθήνα 3-5 Ιουλίου 2006 Αθήνα 1 (knowledge transfer)

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Η Προσέγγιση της Έξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας RIS3Thessaly TF

Η Προσέγγιση της Έξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας RIS3Thessaly TF Η Προσέγγιση της Έξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020 Δρ Γιάννης Τόλιας RIS3Thessaly TF Διάρθρωση της παρουσίασης: 1. Τα πανευρωπαϊκά διδάγματα από 4 προγραμματικές περιόδους (ή Πακέτα

Διαβάστε περισσότερα

2014 / ENERGY. Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ 2015

2014 / ENERGY. Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ 2015 ENERGY 2014 / Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Χριστιάνα Σιαμπέκου

Διαβάστε περισσότερα

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Summary in Greek Κατανοώντας την οικονοµική µεγέθυνση : ανάλυση σε επίπεδο µακροοικονοµίας, τοµέα και επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση Προτάσεις για τον Τομέα Δημιουργικών Βιομηχανιών Πρόγραμμα ΜΕDNETA 1 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων

Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα