ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011"

Transcript

1 Από : Ηµ/νία : Προς : Αντικείµενο : Παράδειγµα (Demo) υπολογισµού αυτόνοµου και συνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος εξοχικής κατοικίας Έργο : Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος στη Σάµο (Ελλάδα, Γεωγραφικό Πλάτος φ=38 ο ) Περιγραφή Μοντέλου Σύστηµα µονάδων : SI (W, V, A, m, Kg, Pa, ºC, s) Τύπος ανάλυσης : Μηνιαία προσοµοίωση διαστασιολόγησης Φ/Β εγκατάστασης. Λογισµικό ανάλυσης : PV ESTIMATION (www.pvestimation.gr). Λόγος ανάλυσης: Τεχνο-οικονοµική πρόταση εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήµατος στα πλαίσια ενεργειακής αναβάθµισης της κατοικίας. Της οποίας αποτέλεσµα είναι η τεχνο-οικονοµική αξιολόγηση και ο προσδιορισµός της αναγκαίας εγκατεστηµένης φωτοβολταϊκής ισχύος αιχµής που να ικανοποιεί τις ανάγκες λειτουργίας οµάδας ηλεκτρικών συσκευών στην περίπτωση αυτόνοµου φωτοβολταϊκού συστήµατος και στη συνέχεια τεχνο-οικονοµική αξιολόγηση της προκύπτουσας φωτοβολταϊκής ισχύος αιχµής για την περίπτωση σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήµατος µε το δίκτυο. Κατά συνέπεια εξετάζονται τεχνο-οικονοµικά δύο περιπτώσεις. Το αυτόνοµο φωτοβολταϊκό σύστηµα που ικανοποιεί µέρος των αναγκών της κατοικίας και το συνδεδεµένο φωτοβολταϊκό σύστηµα µε το δίκτυο που δεν ικανοποιεί καθόλου τις ηλεκτρικές ανάγκες της κατοικίας. Κατά συνέπεια για την κατοικία, δύναται η δυνατότητα µε το λογισµικό PV ESTIMATION της τεχνο-οικονοµικής αξιολόγησης δύο περιπτώσεων, της επιλογής αυτόνοµου φωτοβολταϊκού συστήµατος και του συνδεδεµένου φωτοβολταϊκού συστήµατος µε το δίκτυο. εδοµένα : Στην περίπτωση µελέτης αυτόνοµου φωτοβολταϊκού συστήµατος εξοχικής κατοικίας στη Σάµο θα πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω ηλεκτρικές καταναλώσεις: α) Φωτισµός 0,7 kw για 6h λειτουργίας, β) Τηλεόραση 0,2 kw για 6h, γ) Ψυγείο 0,2 kw για 24h, δ) Πλυντήριο ρούχων 3 kw για 0,3h και δ) ιάφορες ηλεκτρικές συσκευές (ηλεκτρική σκούπα, στεγνωτήρας µαλλιών κ.λπ.) 1 kw για 0,5h. Επίσης το φωτοβολταϊκό σύστηµα θα πρέπει να έχει αυτονοµία 4 ηµερών και να καλύπτει την ηλεκτρική κατανάλωση τάσεως 220 V όλο το χρόνο. Τέλος η εξοχική κατοικία δεν σκιάζεται κατά τη διάρκεια της ηµέρας από παράπλευρα αντικείµενα. Τα αποτελέσµατα είναι ενδεικτικά και όχι δεσµευτικά και βασίζονται στην ύλη του βιβλίου Σελ. 1

2 Αυτόνοµο Φ/Β Σύστηµα Ανάγκες χρήστη ΕΙ ΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ρκ [Kw] Τ [h] ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εκ [kwh/ηµ.] Φωτισµός 0,7 6 4,2 Τηλεόραση 0,2 6 1,2 Ψυγείο 0,2 24 4,8 Πλυντήριο ρούχων 3 0,3 0,9 ιάφορες συσκευές 1 0,5 0,5 ΣΥΝΟΛΟ 5,1 11,6 Άρα η ηµερήσια ηλεκτρική ενέργεια κατανάλωσης είναι 11,6 kwh/ηµ. µε άµεση τροφοδοσία (µέσω Φ/Β συστοιχίας) 3,48 kwh/ηµ. και έµµεση τροφοδοσία (µέσω συσσωρευτή) 8,12 kwh/ηµ. Κατά συνέπεια λήφθηκε ποσοστό φορτίων έµµεσης τροφοδοσίας b=0,7. Επίσης λήφθηκε µέγιστη απαιτούµενη ηλεκτρική ισχύ για την ταυτόχρονη λειτουργία συσκευών ίση µε 1,5 kw. Τα αποτελέσµατα είναι ενδεικτικά και όχι δεσµευτικά και βασίζονται στην ύλη του βιβλίου Σελ. 2

3 Τεχνικά χαρακτηριστικά και παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια πλαισίου Τοποθέτηση Φ/Β πλαισίου µε νότιο προσανατολισµό και µε γωνία κλίσης ως προς τον ορίζοντα β=45 ο. ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΠΙΠΤΟΥΣΑΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΓΙΑ β=45 ο ΕΗΑ [kwh/m^2*µήνα] ΙΑΝ. ΦΕΒ. ΜΑΡ. ΑΠΡ. ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝ. ΙΟΥΛ. ΑΥΓ. ΣΕΠ. ΟΚΤ. ΝΟΕΜ. ΕΚ. ΜΗΝΕΣ 30 ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ta [oc] ΦΕΒ. ΜΑΡ. ΑΠΡ. ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝ. ΙΟΥΛ. ΑΥΓ. ΣΕΠ. ΟΚΤ. ΝΟΕΜ. ΕΚ. ΜΗΝΕΣ Λαµβάνοντας υπόψη τους συντελεστές µείωσης της απόδοσης σ γ / σ ρ / σ θ / σ δ : συντελεστής γήρανσης / ρύπανσης / θερµοκρασίας / διόδου (βλ. σελ.4) εξάγεται η παραγωγή σε kwh/µήνα από ένα πλαίσιο και ο πραγµατικός βαθµός απόδοσης του (η π ). Τα αποτελέσµατα είναι ενδεικτικά και όχι δεσµευτικά και βασίζονται στην ύλη του βιβλίου Σελ. 3

4 Τεχνικά χαρακτηριστικά συστοιχίας Για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της κατοικίας απαιτείτε Φ/Β εγκατάσταση ισχύος αιχµής 9,8kWp. Θα πρέπει να τοποθετηθούν 5 πλαίσια συνδεδεµένα σε σειρά και θα πρέπει η συστοιχία να απαρτίζεται από 15 παράλληλους κλάδους, ώστε να επιτευχθεί Φ/Β εγκατάσταση της προαναφερόµενης ισχύος αιχµής. Τέλος η ελάχιστη απόσταση µεταξύ των παράλληλων κλάδων ώστε να µην σκιάζει το ένα πλαίσιο το άλλο θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη του 3,4 m. Για το υπολογισµό της ισχύος αιχµής φωτοβολταϊκής συστοιχίας για την κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων 4 ηµερών αυτονοµίας λήφθηκαν υπόψη τα παρακάτω δεδοµένα και οι παρακάτω συντελεστές: P STC = 1 kw/m 2 ισχύς προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβ. στις πρότυπες συνθήκες ελέγχου STC m = 1,2 συντελεστής περιθωρίου ενεργειακών καταναλώσεων σ θ 0,93 συντελεστής θερµοκρασίας για τον µήνα εκέµβριο (σ θ = 1 [(tα + 30) 25] x 0,004) σ ΑΣ 0,72 συντελεστής απωλειών συστοιχίας για πλαίσια ελαφρώς σκονισµένα για τον µήνα εκέµβριο (σ ΑΣ = 0,77 * σθ, έχει ληφθεί υπόψη και η γήρανση των φ/β πλαισίων) (σ γ / σ ρ / σ θ / σ δ και οι συντελεστές σ α / σ κ : συντελεστής ανοµοιογένειας / καλωδιώσεων) σµ = 0,76 συντελεστής απωλειών µεταφοράς ενέργειας της εγκατάστασης, η οποία περιλαµβάνει ηλεκτρικό συσσωρευτή, ελεγκτή φόρτισης και µετατροπέα τάσεως DC-AC Ν = 31 ηµέρες χρονική περίοδος αναφοράς ( εκέµβριος) n = 4 ηµέρες αριθµός ηµερών αυτονοµίας (µη ηλιοφανείς ηµέρες) Τα αποτελέσµατα είναι ενδεικτικά και όχι δεσµευτικά και βασίζονται στην ύλη του βιβλίου Σελ. 4

5 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτρικού συσσωρευτή Για τον υπολογισµό της ονοµαστικής χωρητικότητας του ηλεκτρικού συσσωρευτή λήφθηκαν υπόψη επιπρόσθετα των παραπάνω συντελεστών και οι κάτωθι συντελεστές: σ γβ = 0,8 συντελεστής γήρανσης συσσωρευτή σ εκ = 0,91 συντελεστής απωλειών µεταφοράς ενέργειας στο κύκλωµα εκφόρτισης β εκ = 0,6 βάθος εκφόρτισης για 4 6 ηµέρες αυτονοµίας Τα αποτελέσµατα είναι ενδεικτικά και όχι δεσµευτικά και βασίζονται στην ύλη του βιβλίου Σελ. 5

6 Ηλεκτρονικές διατάξεις Επιλέγεται µετατροπέας τάσεως DC-AC 48 V / 1,5 kw / 4,5 kw / 230 V. Τα αποτελέσµατα είναι ενδεικτικά και όχι δεσµευτικά και βασίζονται στην ύλη του βιβλίου Σελ. 6

7 Ηλεκτρικοί αγωγοί και γειώσεις Έλεγχος συνθήκης V mσ V Β + V V mσ = 88 V V B = 48 V V = 11,4 V Οπότε 88 V 48 V + 11,4 V O.K. Τα αποτελέσµατα είναι ενδεικτικά και όχι δεσµευτικά και βασίζονται στην ύλη του βιβλίου Σελ. 7

8 Γειώσεις αντικεραυνικά Τα αποτελέσµατα είναι ενδεικτικά και όχι δεσµευτικά και βασίζονται στην ύλη του βιβλίου Σελ. 8

9 Τεχνικά / ενεργειακά αποτελέσµατα αυτόνοµου Φ/Β συστήµατος Εγκατάσταση ισχύος αιχµής 9,8 kwp µε νότιο προσανατολισµό του Φ/Β πλαισίου και µε γωνία κλίσης αυτού ως προς τον ορίζοντα 45 ο. Απαιτείτε η τοποθέτηση 75 πλαισίων µε ισχύ αιχµής πλαισίου 130 Wp και βαθµό απόδοσης αυτού σε STC 14% τα οποία θα καταλαµβάνουν οριζόντια έκταση 180,5 m 2. Η παραπάνω εγκατάσταση θα έχει µέση µηνιαία παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 728,9 kwh και συνολική ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 8.746,9 kwh µία τυπική µεσαία χρονιά από το σύνολο ζωής του έργου. Για την περίπτωση εγκατάστασης όπως απεικονίζεται στο παραπλεύρως σχήµα απαιτείται ελάχιστη απόσταση ε 6,8 m. Τα αποτελέσµατα είναι ενδεικτικά και όχι δεσµευτικά και βασίζονται στην ύλη του βιβλίου Σελ. 9

10 Οικονοµικά αποτελέσµατα αυτόνοµου Φ/Β συστήµατος Το κόστος της επένδυσης ανέρχεται στις ,0 και µε βάση τις τιµές της ΚΠΑ και του χρόνου αποπληρωµής (ΚΠΑ<0 και ΕΠΑ>20 έτη), η επένδυση εµφανίζεται ασύµφορη. Για να έχουµε, όµως συγκριτική εικόνα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το κόστος επέκτασης του δικτύου της ΕΗ στη θέση της κατοικίας, το οποίο για τη γραµµή δικτύου χαµηλής τάσης ανέρχεται /km. Κατά συνέπεια για 5,0 km απόσταση το Άµεσο Ετήσιο Οικονοµικό όφελος (ΑΕΟ) θα είναι (6,0km x /km)/20έτη + 508,08 /έτος /έτος. Συνεπώς µε βάση τα παραπάνω ακολουθεί η επόµενη οικονοµική αξιολόγηση. Τα αποτελέσµατα είναι ενδεικτικά και όχι δεσµευτικά και βασίζονται στην ύλη του βιβλίου Σελ. 10

11 Το κόστος της επένδυσης ανέρχεται στις ,0 και η έντοκη περίοδος αποπληρωµής (απόσβεση) θα είναι στα 14 χρόνια και µετά το πέρας της ζωής της επένδυσης (20 χρόνια) εκτιµάται κέρδος σε παρούσα αξία ,0. Τέλος το κόστος παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας εκτιµάται Ce = 1,435. Τα αποτελέσµατα είναι ενδεικτικά και όχι δεσµευτικά και βασίζονται στην ύλη του βιβλίου Σελ. 11

12 Συνδεδεµένο Φ/Β Σύστηµα Καθορισµός ισχύος αιχµής Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια του πλαισίου είναι καθόλα όµοια µε την περίπτωση της αυτόνοµης εγκατάστασης και παρουσιάζονται στη σελίδα 3 της παρούσας τεχνικής έκθεσης. Επίσης τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συστοιχίας είναι καθόλα όµοια µε την περίπτωση της αυτόνοµης εγκατάστασης και παρουσιάζονται στη σελίδα 4 της παρούσας τεχνικής έκθεσης µε τη µόνη διαφορά η µη χρήση ηλεκτρικών συσσωρευτών. Τα αποτελέσµατα είναι ενδεικτικά και όχι δεσµευτικά και βασίζονται στην ύλη του βιβλίου Σελ. 12

13 Τεχνικά / ενεργειακά αποτελέσµατα συνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος (εγκατάσταση σε στέγη) Εγκατάσταση ισχύος αιχµής 9,8 kwp µε νότιο προσανατολισµό του Φ/Β πλαισίου και µε γωνία κλίσης αυτού ως προς τον ορίζοντα 45 ο. Απαιτείτε η τοποθέτηση 75 πλαισίων µε ισχύ αιχµής πλαισίου 130 Wp και βαθµό απόδοσης αυτού σε STC 14% τα οποία θα καταλαµβάνουν οριζόντια έκταση 180,5 m 2 (διότι β=45 ο ). Επιπρόσθετα εάν εγκαθίσταται τα φωτοβολταϊκά πλαίσια στη στέγη της κατοικίας θα χρειαζόταν τουλάχιστον 70,0 m 2 καθαρή επιφάνεια στέγης. Η παραπάνω εγκατάσταση θα έχει µέση µηνιαία παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 972,55 kwh και συνολική ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ,7 kwh το πρώτο έτος λειτουργίας. Τα αποτελέσµατα είναι ενδεικτικά και όχι δεσµευτικά και βασίζονται στην ύλη του βιβλίου Σελ. 13

14 Οικονοµικά αποτελέσµατα συνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος (εγκατάσταση σε στέγη) Κάλυψη µε ιδία κεφάλαια το κόστος εγκατάστασης. 13,75% Ιδία κεφάλαια (86,25% Χρηµατοδότηση µέσω Τραπεζικού ανεισµού). Τα αποτελέσµατα είναι ενδεικτικά και όχι δεσµευτικά και βασίζονται στην ύλη του βιβλίου Σελ. 14

15 Κατά συνέπεια εξάγετε ότι για εγκατάσταση σε στέγη, φωτοβολταϊκών πλαισίων ισχύος αιχµής 9,8kWp στη Σάµο τα οποία εκτιµώνται ότι θα λειτουργούν σε κατάσταση ελαφρώς σκονισµένα (ελλιπής καθαρισµός), το κόστος της επένδυσης θα ανέρχεται στις ,0 και η έντοκη περίοδος αποπληρωµής (απόσβεση των 5.500,0 το οποίο αποτελεί κεφάλαιο ίδιας συµµετοχής) θα είναι 4 χρόνια και µετά το πέρας της ζωής της επένδυσης (25 χρόνια) εκτιµάται κέρδος επένδυσης σε παρούσα αξία , έχοντας αποσβεσθεί ο 15ετές δανεισµός και έχοντας λάβει υπόψη τον συντελεστή προεξόφλησης της στήλης 13, ο οποίος εκφράζει τη διαχρονική µείωση της αξίας του χρήµατος. Για τον υπολογισµό του συντελεστή προεξόφλησης εκτιµήθηκε επιτόκιο 2,5%. Το κέρδος της επένδυσης χωρίς να ληφθεί υπόψη η διαχρονική µείωση της αξίας του χρήµατος παρουσιάζεται στην στήλη 12 όπου εκφράζεται η ετήσια χρηµατορροή (15 πρώτα χρόνια κέρδος κατά µέσο όρο 1.130,00 /έτος και επόµενα 10 χρόνια κέρδος κατά µέσο όρο 4.870,0 /έτος). Στη στήλη 14 εµφανίζονται τα κέρδη έκαστου έτους τα οποία εκφράζονται µε την προεξοφληµένη χρηµατορροή (χρηµατορροή όπου έχει ληφθεί υπόψη η διαχρονική µείωση της αξίας του χρήµατος). Επίσης στη στήλη 14 διαπιστώνονται και τα κέρδη των ετών κατά τη διάρκεια της απόσβεσης του δανεισµού (15 πρώτα χρόνια). Επιπρόσθετα, για την εξαγωγή των παραπάνω αποτελεσµάτων λήφθηκαν υπόψη για το πρώτο έτος της επένδυσης ότι το κόστος ασφάλισης είναι ίσο µε 1% του αρχικού κόστους και το κόστος συντήρησης και λειτουργίας είναι ίσο µε ~0,5% του αρχικού κόστους. Τέλος διότι ο PI 1,6 > 1,0 θεωρείται η επένδυση οικονοµικά αποδεκτή. Τα αποτελέσµατα είναι ενδεικτικά και όχι δεσµευτικά και βασίζονται στην ύλη του βιβλίου Σελ. 15

16 100% Ιδία κεφάλαια (0% Χρηµατοδότηση µέσω Τραπεζικού ανεισµού). Τα αποτελέσµατα είναι ενδεικτικά και όχι δεσµευτικά και βασίζονται στην ύλη του βιβλίου Σελ. 16

17 Κατά συνέπεια εξάγετε ότι για εγκατάσταση σε στέγη, φωτοβολταϊκών πλαισίων ισχύος αιχµής 9,8kWp στη Σάµο τα οποία εκτιµώνται ότι θα λειτουργούν σε κατάσταση ελαφρώς σκονισµένα (ελλιπής καθαρισµός), το κόστος της επένδυσης θα ανέρχεται στις ,0 και η έντοκη περίοδος αποπληρωµής (απόσβεση των ,0 το οποίο αποτελεί κεφάλαιο ίδιας συµµετοχής) θα είναι 8 χρόνια και µετά το πέρας της ζωής της επένδυσης (25 χρόνια) εκτιµάται κέρδος επένδυσης σε παρούσα αξία , έχοντας λάβει υπόψη τον συντελεστή προεξόφλησης της στήλης 13, ο οποίος εκφράζει τη διαχρονική µείωση της αξίας του χρήµατος. Τέλος διότι ο IRR 13% > 8,0% το οποίο είναι το επιτόκιο δανεισµού, θεωρείται η επένδυση οικονοµικά βιώσιµη. Τα αποτελέσµατα είναι ενδεικτικά και όχι δεσµευτικά και βασίζονται στην ύλη του βιβλίου Σελ. 17

18 Παραρτήµατα Παράρτηµα Α IRR και PI Η παραπάνω µελέτη θα πρέπει να συµπληρωθεί µε την τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης, µε τις προδιαγραφές του εξοπλισµού και µε τα σχετικά σχέδια µονογραµµικά και εγκατάστασης. Στοιχεία που παρέχονται µέσα από το περιβάλλον του λογισµικού PV ESTIMATION. Του οποίου λογισµικού εµπορικός αντιπρόσωπος είναι η Adamsnet Ltd. (www.adamsnet.gr) και βασίζεται στην ύλη του βιβλίου ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ του κ. Σ. Περδίου. Τα αποτελέσµατα είναι ενδεικτικά και όχι δεσµευτικά και βασίζονται στην ύλη του βιβλίου Σελ. 18

19 Τέλος θα πρέπει να γίνει και µία µελέτη αξιολόγησης σκιασµού του πάρκου από τα γύρω κτίρια / αντικείµενα. Τα αποτελέσµατα είναι ενδεικτικά και όχι δεσµευτικά και βασίζονται στην ύλη του βιβλίου Σελ. 19

20 Παράρτηµα Β MechSiDE (www.mechside.com) Τα αποτελέσµατα είναι ενδεικτικά και όχι δεσµευτικά και βασίζονται στην ύλη του βιβλίου Σελ. 20

21 Παράρτηµα Γ Σταµάτης Περδίος Τα αποτελέσµατα είναι ενδεικτικά και όχι δεσµευτικά και βασίζονται στην ύλη του βιβλίου Σελ. 21

22 Παράρτηµα Adamsnet Ltd (www.adamsnet.gr) Τα αποτελέσµατα είναι ενδεικτικά και όχι δεσµευτικά και βασίζονται στην ύλη του βιβλίου Σελ. 22

23 Παράρτηµα Ε Βήµατα µελέτης αυτόνοµου συστήµατος Τα αποτελέσµατα είναι ενδεικτικά και όχι δεσµευτικά και βασίζονται στην ύλη του βιβλίου Σελ. 23

24 Παράρτηµα Ζ Βήµατα µελέτης διασυνδεδεµένου συστήµατος Βιβλιογραφία Περδίος. Σταµάτης, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, Εκδόσεις ΤeΚ ΟΤΙΚΗ, Αθήνα 2007 Τα αποτελέσµατα είναι ενδεικτικά και όχι δεσµευτικά και βασίζονται στην ύλη του βιβλίου Σελ. 24

25 Τα αποτελέσµατα είναι ενδεικτικά και όχι δεσµευτικά και βασίζονται στην ύλη του βιβλίου Σελ. 25

26 Τα αποτελέσµατα είναι ενδεικτικά και όχι δεσµευτικά και βασίζονται στην ύλη του βιβλίου Σελ. 26

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠMΣ Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων : Επίκουρος Καθηγητής Ρούσκας Άγγελος Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Φωτοβολταϊκά Συστήματα COVER Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Οκτώβριος 2010 Φωτοβολταϊκά Συστήματα Εφαρμογές στον οικιακό τομέα 1. Εισαγωγή Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας είναι μια βιώσιμη επιλογή παραγωγής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ.Π.Μ.Σ. στη ιοίκηση Επιχειρήσεων MBA ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Υπεύθυνος Καθηγητής : κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Διπλωματική εργασία της: Αθανασίας Αργυροπούλου Τίτλος: Σχεδίαση διασυνδεδεμένου Φωτοβολταϊκού Σταθμού 100 KW με το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (29-213) ΦΒ4 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός οδηγός

Ένας πρακτικός οδηγός Ένας πρακτικός οδηγός Σεπτέμβριος 2007 ΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Γιατί να στραφώ στην ηλιακή ενέργεια; Για να καλύψετε δύο τουλάχιστον ανάγκες. Την ανάγκη σε ενέργεια και την ανάγκη να

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα

Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Business Unit: CON No of Pages: 6 Authors: AR Use: External Info Date: 01/03/2007 Τηλ.: 210 6545340, Fax: 210 6545342 email: info@abele.gr - www.abele.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ, ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Ιανουάριος 2011 Λ. Βουλιαγμένης 224 & Αγίου Δημητρίου, 173 43 Άγιος Δημήτριος, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Βασικές τεχνικές πληροφορίες για τα φωτοβολταϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μελέτης και Υλοποίησης Φωτοβολταϊκών Έργων

Οδηγός Μελέτης και Υλοποίησης Φωτοβολταϊκών Έργων Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας Οδηγός Μελέτης και Υλοποίησης Φωτοβολταϊκών Έργων (Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως εγκρίθηκε με την απόφαση Α159/Σ9/11.04.2011 της Διοικούσας Επιτροπής) Μέλη Ομάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο

Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο... Φωτοβολταϊκά Συστήματα Συμψηφισμού - Net Metering WIND WATER SOLAR BIOMASS Τι είναι το Net Metering. Το net metering, είναι μια συμφωνία που σας επιτρέπει να συμψηφίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ Οκτώβριος 2009

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Βασικότερα τμήματα ενός Φ/Β συστήματος Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Νίκος Νικολόπουλος ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π, Ανδρέας Σφακιανάκης Μηχανολόγος Μηχανικός MSc, µέλος Σ Συλλόγου Νισυρίων Γνωµαγόρα ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Εξοικονόμησης σε Δημοτικό Παιδικό Σταθμό ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Παπαβασιλείου Ιωάννα

Μελέτη Ενεργειακής Εξοικονόμησης σε Δημοτικό Παιδικό Σταθμό ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Παπαβασιλείου Ιωάννα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Μελέτη Ενεργειακής Εξοικονόμησης σε Δημοτικό Παιδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...1 2. Ενεργειακός Έλεγχος και Καταγραφή...3 2.1. Γενικά...3 2.2. Μεθοδολογία Ενεργειακού Έλεγχου και Καταγραφής...4 2.2.1 Προκαταρκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Πολυκατοικία) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτική Έκθεση

Προκαταρκτική Έκθεση ΕΠΙΣΕΥ - ΕΜΠ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικής Ισχύος Προκαταρκτική Έκθεση Ερευνητικό Έργο Παραµετρική διερεύνηση της τιµολόγησης Υβριδικών Σταθµών σε Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

Τα κείµενα πάρθηκαν από το site της Greenpeace (www.greenpeace.org/greece) Φωτοβολταϊκά

Τα κείµενα πάρθηκαν από το site της Greenpeace (www.greenpeace.org/greece) Φωτοβολταϊκά Τα κείµενα πάρθηκαν από το site της Greenpeace (www.greenpeace.org/greece) και τα ενοποίησε σε pdf format Φωτοβολταϊκά Όταν τα φωτοβολταϊκά εκτεθούν στην ηλιακή ακτινοβολία µετατρέπουν ένα 5-17% της ηλιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Φ/Β 1 ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ιωνίας 1 (Καραολή & Δημητρίου 123)

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση βαθμού απόδοσης φωτοβολταϊκών στοιχείων και μελέτη της εξάρτησής του από τη θερμοκρασία

Μέτρηση βαθμού απόδοσης φωτοβολταϊκών στοιχείων και μελέτη της εξάρτησής του από τη θερμοκρασία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μέτρηση βαθμού απόδοσης φωτοβολταϊκών στοιχείων και μελέτη της

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγήτρια: Ελπίδα Τσακίρη (Α.Μ: 761) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HELIOS NATURA HELIOS OIKIA HELIOSRES ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Κολοκοτρώνη 9 & Γκίνη 6 15233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Tel. (+30) 210 6893966 Fax. (+30) 210 6893964 E-Mail : info@heliosres.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ/ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ. στο πλαίσιο της υλοποίησης των ενεργειών για την πρωτοβουλία του «Συµφώνου των ηµάρχων»

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ/ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ. στο πλαίσιο της υλοποίησης των ενεργειών για την πρωτοβουλία του «Συµφώνου των ηµάρχων» ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ/ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ Σχέδιο ράσης Εξοικονόµησης Ενέργειας και Ενεργειακών Επιθεωρήσεων των ηµοτικών κτιρίων του ήµου Θέρµης/ ηµοτική Ενότητα Θέρµης, στο πλαίσιο της υλοποίησης των ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ Αθήνα 13.01.2006 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ σύµφωνα µε το δηµοσιευµένο σχέδιο του τεύχους διακήρυξης του διαγωνισµού "για τη σύναψη συµβάσεων διαθεσιµότητας ισχύος νέας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από: Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων. ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 100 kwp. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμος Ηρακλείου αποτελεί το βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο. Δίνει μεγάλο βάρος στη βιώσιμη ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα