ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ. «Μελέτη και Σχεδίαση Αυτοδύναμης Ενεργειακά Αγροτικής Εκμετάλλευσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ. «Μελέτη και Σχεδίαση Αυτοδύναμης Ενεργειακά Αγροτικής Εκμετάλλευσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»"

Transcript

1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ «Μελέτη και Σχεδίαση Αυτοδύναμης Ενεργειακά Αγροτικής Εκμετάλλευσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» ΙΙ. Τροχήλατη Μονάδα Παραγωγής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Στοιχεία ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Δημήτριος Τσελές, Καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Κωνσταντίνος Αλαφοδήμος, Καθηγητής Μιχάλης Παπουτσιδάκης, Επ. Καθηγητής Πρόδρομος Φετφατζής Πειραιάς, 2011

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Περίληψη 3 ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Μελέτη Σχεδιασμού 4 2. Η Κατασκευή Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Παράρτημα Α. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Β. Ψηφιακή Απεικόνιση (Φωτογραφίες) Συστήματος Γ. Πειραματικά Δεδομένα Προσομοιώσεων

3 Περίληψη Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν πλέον ένα ευρύ πεδίο έρευνας και εξέλιξης στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έχει παρουσιάσει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών, λόγω του χαμηλού κόστους, της ευκολίας στην μετακίνηση και της ικανοποιητικής του απόδοσης. Στην παρούσα μελέτη ερευνάται και σχεδιάζεται ο τρόπος, με τον οποίο μια ολοκληρωμένη φωτοβολταϊκή πλατφόρμα θα μπορούσε να κατασκευαστεί και να τοποθετηθεί πάνω σε ένα τροχήλατο όχημα, το οποίο θα ρυμουλκείται από ένα κοινό αυτοκίνητο. Σκοπός της ευκολίας της μετακίνησης είναι μεταφορά της ηλεκτρογεννήτριας σε απομακρυσμένες περιοχές, στις οποίες δραστηριοποιούνται αγρότες ή/και κτηνοτρόφοι. Οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες έχουν απαιτήσεις από παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για τις καθημερινές τους δραστηριότητες με πρώτη και κύρια αυτή του φωτισμού. Η λεπτομερής περιγραφή της κατασκευής με σχηματικές απεικονίσεις, δεδομένα λειτουργίας και προδιαγραφές των επιμέρους εξαρτημάτων, παρατίθενται στην παρούσα μελέτη, όπως και μια έρευνα γύρω από πιθανές επεκτάσεις και μελλοντικές βελτιώσεις της κατασκευής. 3

4 1. ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Το πιο βασικό και θεμελιώδες εξάρτημα της φωτοβολταϊκής μονάδας παραγωγής ενέργειας είναι το πάνελ, το οποίο μετατρέπει την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική. Στοχεύοντας, για προφανείς λόγους, να κρατηθεί ο λόγος απόδοση προς κόστος μεγάλος, επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί ένα πάνελ πολυκρυσταλλικού τύπου με ισχύ 240W. Προκειμένου να γίνει η συνολική διαστασιολόγηση του αυτόνομου συστήματος παραγωγής ενέργειας και να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι δυνατότητες απόδοσής του, πραγματοποιήθηκε μία μελέτη βασιζόμενη σε παγκόσμια αποδεκτά κριτήρια και standards, όπως παρατίθενται παρακάτω. Ένα σύστημα αυτόνομο με Φ/Β πάνελ 230Wp πολυκρυσταλλικής τεχνολογίας, όταν βρίσκεται τοποθετημένο σταθερά αποδίδει λιγότερη ενέργεια τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο. Οι δύο παράγοντες που καθορίζουν την σχεδίαση του συστήματος είναι: Η ενεργειακή απόδοση του Φ/Β κατά τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο. Η ποσότητα της απαιτούμενης προς κατανάλωση ενέργειας αυτή την περίοδο. Η μικρή διάρκεια της ημέρας αλλά και η μικρότερη ισχύς του ηλιακού φωτός μειώνουν την ενέργεια που παράγεται αυτούς τους μήνες. Αντίθετα, τους μήνες αυτούς έχουμε την μεγαλύτερη κατανάλωση σε φωτισμό, λόγω της μεγαλύτερης διάρκειας της νύκτας (14 ώρες). Ένα αυτόνομο σύστημα, σταθερό ή σύστημα σταθερής κλίσης, επιλέγεται με το κριτήριο της βέλτιστης επίδοσης σε αυτή την χρονική περίοδο. Τους υπόλοιπους μήνες η ενέργεια ανά μέρα θα είναι περισσότερη αλλά και η απαιτούμενη ενέργεια για φωτισμό θα είναι μικρότερη. Σύμφωνα με τα παραπάνω, επιλέγεται η κλίση των πάνελ, ώστε την περίοδο αυτή να έχουμε την μεγαλύτερη απόδοση. Η κλίση που δίνει την μέγιστη ενέργεια αυτή την περίοδο είναι αυτή των 55 ο 60 ο προς το νότο. Σύμφωνα με το πρόγραμμα PVGIS, το φωτοβολταϊκό σύστημα 230Wp σε περιοχή της Αθήνας μπορεί να έχει απόδοση, η οποία περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα: 4

5 Πίνακας Ι: Απόδοση Φωτοβολταϊκού Συστήματος Σταθερό σύστημα: κλίση=55, προσανατολισμός=0 (Νότιος) Μήνας Μέση Ημερήσια Παραγόμενη Ενέργεια (kwh) Μέση Μηνιαία Παραγόμενη Ενέργεια (kwh) ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ Ετήσια Ημερήσια Παραγόμενη Ενέργεια Συνολική Ενέργεια για το Έτος (kwh) Παρατηρούμε ότι τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο το σύστημα παρουσιάζει την μικρότερη παραγόμενη ενέργεια 1160 και 1360 Wh αντίστοιχα, όπως ήταν αναμενόμενο εξάλλου, αλλά περισσότερη από εκείνη σε μία κλίση της τάξης των 32 ο, όπου θα παρουσίαζε μέγιστη απόδοση σε όλο το χρόνο. Όμως, τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο, θα είχαμε μικρότερη μέση ενέργεια ανά ημέρα 1040 και 1230 Wh, αντίστοιχα. Από τα παραπάνω προκύπτει, σε ότι αφορά την κλίση προς το Νότο σε σταθερό σύστημα, ότι θα πρέπει να είναι αυτής της τάξης, δηλαδή 55 ο, και θα γίνει διερεύνηση παρακάτω για το αν μεγαλύτερη γωνία είναι προτιμότερη. Το σύστημα που σχεδιάζεται μπορεί να φέρει ηλιοτρόπιο (Tracker). Συγκρίνοντας τις αποδόσεις των ηλιοτροπίων (ηλιακός παρατηρητής-ανιχνευτής), παρατηρείται ότι γενικά το διαξονικό ηλιοτρόπιο παρουσιάζει μεγαλύτερη απόδοση από ένα σταθερό σύστημα και για το συγκεκριμένο σύστημα των 230Wp έχει συνολική ενεργειακή απόδοση 908 kwh ανά έτος, ενώ το σταθερό με 55 ο μόνο 633 kwh. Τους μήνες που μας ενδιαφέρουν, η διαφορά είναι μικρότερη και το διαξονικό σύστημα δίνει μόνο 1310 και 1560Wh, αντίστοιχα, ενώ το σταθερό 1160 και 1360Wh. Επιπλέον, προσφέρει περισσότερη ενέργεια κατά περίπου 15% σε σχέση με το σταθερό σύστημα στις 55 ο τους μήνες που μας ενδιαφέρουν. Ακόμη, αν η κλίση σε μονοαξονικά ηλιοτρόπια (Tracker), όπως αυτά του κατακόρυφου άξονα και κεκλιμένου άξονα, είναι μεγάλη, της τάξης των 55 ο, το σύστημα αποδίδει σχεδόν την ίδια ενέργεια τους μήνες αυτούς, με το διαξονικό σύστημα να μην πλεονεκτεί σημαντικά σε ενεργειακή απόδοση. Στον ακόλουθο πίνακα, δίνεται η σύγκριση των 5

6 διαφορετικών ηλιοτροπίων ανά μήνα. Τα δεδομένα του πίνακα έχουν προκύψει από το πρόγραμμα PVGIS για το παραπάνω σύστημα. Μήνας Πίνακας ΙΙ: Σύγκριση Ηλιοτροπίων Σταθερό σύστημα: κλίση=55, προσανατολισμός=0 (Νότιος) Μέση Ημερήσια Παραγόμενη Ενέργεια (kwh) Κατακόρυφου άξονα: κλίση=55 Κεκλιμένου άξονα: κλίση=55 2 αξονικό σύστημα ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ Ετήσια Ημερήσια Παραγόμενη Ενέργεια Συνολική Ενέργεια για το Έτος Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζονται καμπύλες απόδοσης, στις οποίες καταγράφεται ότι τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο τα μοναξονικά συστήματα (για κλίση 55 ο ) έχουν ενεργειακή απόδοση παραπλήσια με το διαξονικό σύστημα. 6

7 Εικόνα 1: Απόδοση Φωτοβολταϊκών Συμπερασματικά, προκύπτει ότι το διαξονικό σύστημα έχει μικρό ενεργειακό προβάδισμα, μόνο το καλοκαίρι, ενώ τους χειμερινούς μήνες τα μονοαξονικά συστήματα έχουν απόδοση εφάμιλλη με το διαξονικό και το σύστημα κατακόρυφου άξονα να έχει πολύ μικρή διαφορά στην συνολική ετήσια απόδοση, σχετικά με το διαξονικό. Παρατηρούμε επίσης την μικρή διαφορά σε απόδοση του σταθερού συστήματος σε σχέση με αυτά των ηλιοτροπίων κατά του μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο. Ο ορίζοντας που χρησιμοποιήθηκε για το πρόγραμμα PVGIS είναι: 7

8 Εικόνα 2: Ορίζοντας Φωτοβολταϊκού Με βάση τα παραπάνω, από την μέση ημερήσια ενεργειακή απόδοση των συστημάτων γίνεται εφικτός ο υπολογισμός της ημερήσιας κατανάλωσης, σχετικά με την ενέργεια που θα παράγει το σύστημα τον μήνα Δεκέμβριο. Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης θα πρέπει να μπει και ο παράγοντας αποθήκευσης της ενέργειας. Έτσι τις ημέρες μεγάλης ηλιοφάνειας κατά τον Δεκέμβριο θα πρέπει να αποθηκεύεται ένα ποσοστό ενέργειας διαθέσιμο για κατανάλωση τις επόμενες ημέρες. Η λογική που προτείνεται είναι ότι το 40% της παραγόμενης ενέργειας θα αποθηκεύεται για την φόρτιση των μπαταριών και θα καταναλώνεται το υπόλοιπο 60% σε ανάγκες, όπως ο φωτισμός τη νύκτα. Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, το σύστημα σε τέσσερις έως πέντε ημέρες θα είναι σχεδόν πλήρως φορτισμένο. Προτείνεται το σύστημα να δαπανά για φωτισμό τα εξής: 8

9 Μήνας Σταθερό σύστημα: κλίση=55, Μέση Ημερήσια Παραγόμενη Ενέργεια (kwh) Κατανάλωση σε φωτισμό kwh Ώρες h Πίνακας ΙΙΙ: Κατανάλωση Φωτισμού Κατακόρυφου άξονα: κλίση=55 Μέση Ημερήσια Παραγόμενη Ενέργεια (kwh) Κατανάλωση σε φωτισμό kwh Κεκλιμένου άξονα: κλίση=55 Μέση Ημερήσια Παραγόμενη Ενέργεια (kwh) Κατανάλωση σε φωτισμό 2 αξονικό σύστημα Μέση Ημερήσια Παραγόμενη Ενέργεια (kwh) Κατανάλωση σε φωτισμό ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ Ετήσια Ημερήσια Παραγόμενη Ενέργεια Συνολική Ενέργεια για το Έτος Ώρες h kwh Ώρες h kwh Ώρες h Για την κατανάλωση προκύπτουν τρία σενάρια: 1) Για σταθερό σύστημα 700Wh, κατανάλωση φωτισμού για 14 ώρες τον Δεκέμβριο. Αυτό μπορεί να τροφοδοτήσει 50Watt στον φωτισμό. 2) Για σύστημα κατακόρυφου άξονα 780Wh, κατανάλωση φωτισμού για 14 ώρες τον Δεκέμβριο. Αυτό μπορεί να τροφοδοτήσει 55.7Watt στον φωτισμό. 3) Για σύστημα κεκλιμένου άξονα και διαξονικό 790Wh, κατανάλωση φωτισμού για 14 ώρες τον Δεκέμβριο. Αυτό μπορεί να τροφοδοτήσει 56.4Watt στον φωτισμό. Για τα παραπάνω σενάρια οι μπαταρίες που χρειάζονται θα είναι: 1) Για σταθερό σύστημα 700Wh, κατανάλωση φωτισμού και αυτονομία 3 ημερών, έχουμε 2100Wh, δηλαδή 175Αh/12V. Τον μήνα Δεκέμβριο θα φορτίζει σχεδόν πλήρως σε πέντε ημέρες, με φορτίο μόνο τον φωτισμό. 2) Για σύστημα κατακόρυφου άξονα 780Wh, κατανάλωση φωτισμού και αυτονομία 3 ημερών, έχουμε 2340Wh, δηλαδή 195Αh/12V. Τον μήνα Δεκέμβριο θα φορτίζει πλήρως σε πέντε ημέρες, με φορτίο μόνο τον φωτισμό. 9

10 3) Για σύστημα κεκλιμένου άξονα και διαξονικό 790Wh, κατανάλωση φωτισμού και αυτονομία 3 ημερών, έχουμε 2370Wh, δηλαδή 197.5Αh/12V. Τον μήνα Δεκέμβριο θα φορτίζει πλήρως σε πέντε ημέρες, με φορτίο μόνο τον φωτισμό. Στα σενάρια αυτά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η μπαταρία δεν θα πρέπει να αποφορτίζεται πλήρως, άρα αυτές οι τιμές για τα Ah θα πρέπει να αυξηθούν, ώστε να παραμένει ένα 40% φόρτισης. Στην περίπτωση αυτή οι χωρητικότητες των μπαταριών διαμορφώνονται ως εξής: 175Ah 245Ah 195Ah 273Ah 197.5Ah 277Ah Στη συγκεκριμένη μελέτη λαμβάνεται υπόψη η απώλεια ενέργειας από τον φορτιστή, αλλά και την καλωδίωση (καλώδια μέχρι τον φορτιστή), έχοντας υπολογίσει για τις απώλειες ποσοστό της τάξης του 14%. Το ποσό των απωλειών είναι σχετικά μεγάλο και με προσεκτικότερη διερεύνηση μπορεί να μειωθεί. Ανωτέρω έχουμε σαν παραδοχή ότι κατά τις ημέρες του μηνός Δεκεμβρίου οι απαιτήσεις σε φωτισμό είναι περίπου 14 ώρες ημερησίως. Η παραδοχή αυτή δεν έχει γίνει τυχαία, έχει προκύψει από πειραματικά δεδομένα και μετρήσεις παγκοσμίως, αποδεκτά μέσω της χρήσης του προσομοιωτή «DayLight Hours Explorer» από το Πανεπιστήμιο της Νεμπράσκα στις Η.Π.Α. και του «U.S. Naval Observatory Astronomical Applications Department». Αξιοποιώντας αυτά τα δύο εργαλεία, παρατηρούμε ότι κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο 21 Δεκεμβρίου η διάρκεια της ημέρας έχει την τιμή περίπου ώρες για την Αθήνα. Στο Παράρτημα Γ παρατίθενται τα πειραματικά δεδομένα των προσομοιώσεων που πραγματοποιήθηκαν για να υποστηριχτούν οι παράμετροι της μελέτης της κατασκευής. Ενδεικτικά, από τις επόμενες εικόνες φαίνεται ότι μετά την δύση του ηλίου αλλά και πριν την ανατολή υπάρχει ένα χρονικό διάστημα που ο ουρανός παραμένει φωτεινός. Εικόνα 3: Ηλιοφάνεια στον παράλληλο 36,6 Β 10

11 Εικόνα 4: Ηλιοφάνεια στον παράλληλο 38,1 Β Για την Αθήνα (longitude W24.1, latitude N37.8) και για την 21 Δεκεμβρίου έχουμε τα παρακάτω στοιχεία: Sun and Moon Data for One Day Wednesday 21 December 2011 Universal Time SUN Begin civil twilight 08:18 Sunrise 08:48 Sun transit 13:34 Sunset 18:21 End civil twilight 18:50 Από αυτά τα δεδομένα προκύπτει ότι ο φωτισμός θα πρέπει για λίγες ημέρες να υπολογιστεί περίπου 13.5 ώρες, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ κοντινό με το 14 ώρες, με το οποίο έχει σχεδιαστεί το συγκεκριμένο σύστημα παραγωγής ενέργειας. Επιπλέον, έχει ληφθεί υπόψη ότι μόνο για 20 (από 10 μέχρι 30 Δεκεμβρίου) περίπου ημέρες η διάρκεια της νύκτας θα είναι 13.5 ώρες. 11

12 2. Η κατασκευή Τα μέρη της κατασκευής, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν, προκειμένου να υλοποιηθεί η τροχήλατη μονάδα παραγωγής ενέργειας από ηλιακή ενέργεια, είναι τα ακόλουθα: 1) Ένα Φ/Β πάνελ 230W, axitec AC-230P/156-60S. Τα αναλυτικά χαρακτηριστικά λειτουργίας του παρέχονται στο Παράρτημα Α. Εικόνα 5: Το Φωτοβολταϊκό Πάνελ 2) Ένας φορτιστής μπαταριών, ο οποίος εξασφαλίζει την σύνδεση και παροχή ενέργειας από το πάνελ στην μπαταρία, MPPT 50A Εικόνα 6: Φορτιστής Μπαταρίας 3) Μία μπαταρία 200Ah, UltraCell 200AH Εικόνα 7: Συσσωρευτής 12

13 4) Ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα ηλιοτροπίου (tracker), με όλα τα απαιτούμενα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και τον ηλεκτρικό κινητήρα, ο οποίος εξασφαλίζει την κίνηση του πάνελ, ακολουθώντας την κίνηση του ηλίου. Εικόνα 8: Ηλεκτρονικό Σύστημα Ηλιοτροπίου και Κινητήρας Όλα τα απαιτούμενα (και τα εφεδρικά) εξαρτήματα, που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση του κυκλώματος του ηλιοτροπίου, συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα: Πίνακας ΙV: Εξαρτήματα Ηλιοτροπίου ΕΙΔΟΣ (Σύστημα Tracking) ΤΕΜΑΧΙΑ IC Συγκριτής 2 Αντιστάσεις 10 Δίοδοι 5 Διακόπτες 10 Ηλεκτρονόμοι 5 Τερματικοί σύνδεσμοι 6 Φωτοαντιστάσεις 4 Μοτέρ 12VDC 1 Γρανάζια με βάση στήριξης 4 5) Αντιστροφέας (inverter 2.000W-12V) καθαρού ημιτόνου 13

14 Εικόνα 9: Αντιστροφέας 6) Τροχήλατο-ρυμουλκούμενο με διαστάσεις 1750x1100x400mm, το οποίο διαθέτει φώτα και φλάς και επομένως έχει άδεια ρυμούλκησης στον δρόμο. Εικόνα 10: Τροχήλατο Όχημα Η συνδεσμολογία που πραγματοποιήθηκε προκειμένου να τοποθετηθούν και να λειτουργούν αρμονικά τα εξαρτήματα πάνω στο ρυμουλκούμενο όχημα, δίδεται σχηματικά στο επόμενο σχήμα: Εικόνα 11: Συνδεσμολογία Εξαρτημάτων 14

15 Σε αυτό το σημείο, εκτός από την ψηφιακή απεικόνιση της κατασκευής (φωτογραφίες), οι οποίες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β, κρίνεται σκόπιμο να δοθούν και οι σχηματικές απεικονίσεις για το τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε ο εξοπλισμός πάνω στο τροχήλατο, καθώς και ο τρόπος, με τον οποίο το ηλιοτρόπιο (tracker) καταφέρνει να κάνει ανίχνευση της πορείας του ήλιου και να περιστρέφει το ηλιακό πάνελ, αναλόγως. Ο σχεδιασμός του ηλιακού ανιχνευτή επιτρέπει στην κατασκευή να εκτείνεται και να αναδιπλώνεται για τις ανάγκες μεταφοράς πάνω στο τροχήλατο όχημα. Η κλίση του πάνελ μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα, ανάλογα με την ηλιοφάνεια της εποχής, δεδομένου ότι ο ανιχνευτής μπορεί να λειτουργήσει σε πολλές διαφορετικές γωνίες κλίσης, όπως φαίνεται στα επόμενα σχήματα: Εικόνα 12: Κλίση του Πάνελ Τα πλεονεκτήματα της σχεδίασης είναι ότι, όταν το όχημα κινείται στο δρόμο, κανένα μέρος του εξοπλισμού ή εξάρτημα δεν προεξέχει, ώστε να υπάρχουν περιπτώσεις ατυχημάτων και κινδύνου κυκλοφορίας. Για το λόγο αυτό παίρνει και έγκριση για ρυμούλκηση μπαγκαζιέρας-τρέιλερ από το Υπουργείο Μεταφορών. Το χαμηλό κέντρο βάρους της κατασκευής με τη βάση του ηλιοτροπίου στηριγμένη στον πάτο της μπαγκαζιέρας και η μικρή επιπρόσθετη επιφάνεια δεν προκαλούν αεροδυναμική αστάθεια και επιπλέον φορτίο κατά την διάρκεια την μεταφοράς, όπως φαίνεται παρακάτω στις όψεις και κατόψεις: 15

16 Εικόνα 13: Όψεις Τροχήλατου Οχήματος Ο σχεδιασμός επιτρέπει την χειροκίνητη επιλογή γωνίας κλίσης, ανάλογα με την εποχή, με την αυτόματη περιστροφική κίνηση (παρακάτω εικόνες) να γίνεται στον κάθετο άξονα για ηλιακή ανίχνευση. Με αυτή την λειτουργία, το Φ/Β αυξάνει την αποτελεσματικότητά του κατά 28% για την συνολική ετήσια ενέργεια σε σύγκριση με ένα όμοιο σταθερό σύστημα. Εικόνα 14: Δυνατότητες Περιστροφής Φωτοβολταϊκού 16

17 Η αυτονομία του συστήματος είναι ικανή να εξασφαλίσει την συνεχόμενη λειτουργία φωτισμού 30.5W LED για 4 ημέρες χωρίς επαναφόρτιση. Επίσης, έχει γίνει πρόβλεψη χώρου και παροχής ενέργειας πάνω στο τροχήλατο για την φιλοξενία: - ZigBee to USB gateway - Tablet PC - GPRS gateway Ο εξοπλισμός αυτός θα συνδυάζεται με ένα ασύρματο δίκτυο αισθητήρων για μετρήσεις θερμοκρασίας, υγρασίας κ.λ.π., οι οποίες θα περιλαμβάνονται στις ποικίλες εφαρμογές που το σύστημα θα έχει, δεδομένου ότι στο Πρόγραμμα «Επιστημονική Υποστήριξη Νέων Αγροτών» με ανάδοχο το ΤΕΙ Πειραιά, έχει ήδη σχεδιαστεί ένα τέτοιο δίκτυο. 3. Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Σε κάθε νέας σχεδίασης σύστημα προκύπτουν πάντα ανάγκες για βελτιστοποιήσεις και επεκτάσεις, ειδικά όταν αυτό χρησιμοποιείται και βρίσκει πρακτικές εφαρμογές καθημερινά. Οι χρήστες του τροχήλατου σταθμού παραγωγής ενέργειας (αγρότες, κτηνοτρόφοι κ.α) μπορούν να κάνουν προτάσεις για βελτιώσεις ανάλογα με τις ανάγκες τους σε παροχή ενέργειας. Στην συγκεκριμένη κατασκευή, υπάρχουν οι βάσεις για περαιτέρω επεκτάσεις και έχουν προβλεφθεί μελλοντικές μετεξελίξεις. Πιο συγκεκριμένα, ένα σύστημα με 4 ηλιακά πάνελ συνολικής ισχύος 1KW, είναι ήδη σχεδιασμένο και από την μελέτη ενέργειας, που έχει ήδη πραγματοποιηθεί, έχει προκύψει ως αποτέλεσμα μια εμφανέστατα αυξημένη αυτονομία για φωτισμό 122W LED για 4 ημέρες χωρίς επαναφόρτιση. Ο σχεδιασμός του νέου ηλιοτροπίου-ηλιακού ανιχνευτή (solar tracker) είναι ο ίδιος, παρόλο που οι διαστάσεις θα είναι μεγαλύτερες, με σκοπό να υποστηρίξουν το αυξημένο βάρος. Το σύστημα ανταποκρίνεται σε όλες τις κύριες απαιτήσεις ενέργειας στον τομέα της σύγχρονης αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής με αυξημένη απόδοση, λόγω της μεγαλύτερης παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος. Στο παρακάτω σχήμα δίδεται μια σχηματική αναπαράσταση της κατασκευής με τα τέσσερα Φ/Β πάνελ. 17

18 Εικόνα 15: Κάτοψη Οχήματος με 4 Φωτοβολταϊκά Πάνελ Επιπροσθέτως, θα υπάρχει πρόβλεψη για αυτόματη προστασία του συστήματος και κυρίως των πάνελ από δυνατό άνεμο, χαλάζι, χιόνι κ.λ.π., βασιζόμενη σε ειδικούς αισθητήρες, οι οποίοι θα ενεργοποιούν κινητήρες περιστροφής ή/και κάλυψης των πάνελ. 4. Παράρτημα Α. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ηλιακό Πάνελ (axitec AC-230P/156-60S) Electrical Characteristics STC Power Rating 230W PTC Power Rating 191.3W 1 STC Power per unit of area 135.2W/m 2 (12.6W/ft 2 ) Peak Efficiency 13.52% Power Tolerances -3%/+3% 18

19 Number of Cells 60 Nominal Voltage not applicable Imp 7.67A Vmp 28.7V Isc 8.25A Voc 36.7V NOCT 45 C Temp. Coefficient of Power -0.43%/C Temp. Coefficient of Voltage -0,117V/C Series Fuse Rating 20A Maximum System Voltage 600V Mechanical Characteristics Type Polycrystalline Silicon Output Terminal Type Multicontact Connector Type 4 Frame Color Silver (Clear) Length 1.640mm (64,6in) Width 992mm (39,1in) 19

20 Depth 40mm (1,6in) Weight 19kg (41,9lb) Warranty and Certifications 80% Power Output Warranty Period 25yrs 90% Power Output Warranty Period 10yrs Workmanship Warranty Period 5yrs CSI Listed Yes Β. Ψηφιακή Απεικόνιση (Φωτογραφίες) Συστήματος 20

21 21

22 22

23 Γ. Πειραματικά Δεδομένα Προσομοιώσεων PVGIS estimates of solar electricity generation Location: 37 55'36" North, 23 38'33" East, Elevation: 0 m a.s.l., Solar radiation database used: PVGIS-CMSAF Nominal power of the PV system: 0.4 kw (crystalline silicon) Estimated losses due to temperature: 9.8% (using local ambient temperature) Estimated loss due to angular reflectance effects: 2.7% Other losses (cables, inverter etc.): 14.0% Combined PV system losses: 24.5% Fixed system: inclination=55, orientation=0 Month E d E m H d H m Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Yearly average Total for year Vertical axis tracking system inclination=55 Month E d E m H d H m Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct

24 Nov Dec Yearly average Total for year Inclined axis tracking system inclination=55 Month E d E m H d H m Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Yearly average Total for year axis tracking system Month E d E m H d H m Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

25 Yearly average Total for year E d : Average daily electricity production from the given system (kwh) E m : Average monthly electricity production from the given system (kwh) H d : Average daily sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kwh/m 2 ) H m : Average sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kwh/m 2 ) 25

26 PVGIS European Communities, Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged 26

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠMΣ Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων : Επίκουρος Καθηγητής Ρούσκας Άγγελος Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Διπλωματική εργασία της: Αθανασίας Αργυροπούλου Τίτλος: Σχεδίαση διασυνδεδεμένου Φωτοβολταϊκού Σταθμού 100 KW με το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ 100 kw ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ 100 kw ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ 100 kw ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΑΣΕΩΝ www.apostolosbobolas.gr 1 Εταιρικό Προφίλ Η Εταιρεία «apostolos bobolas Α.Ε.» Ο επιχειρηματικός οργανισμός apostolos bobolas δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρμογή για το φωτισμό δρόμων της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου με αυτόνομα υβριδικά συστήματα φωτοβολταϊκού και ανεμογεννήτριας

Πιλοτική Εφαρμογή για το φωτισμό δρόμων της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου με αυτόνομα υβριδικά συστήματα φωτοβολταϊκού και ανεμογεννήτριας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΥΠΟΛΟΠΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉΣ ΙΣΧΥΟΣ Πιλοτική Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση βαθμού απόδοσης φωτοβολταϊκών στοιχείων και μελέτη της εξάρτησής του από τη θερμοκρασία

Μέτρηση βαθμού απόδοσης φωτοβολταϊκών στοιχείων και μελέτη της εξάρτησής του από τη θερμοκρασία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μέτρηση βαθμού απόδοσης φωτοβολταϊκών στοιχείων και μελέτη της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2013 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, Τ.Κ. 22300 ΤΗΛ. 27570-22807, FAX. 2757023230

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μελέτης και Υλοποίησης Φωτοβολταϊκών Έργων

Οδηγός Μελέτης και Υλοποίησης Φωτοβολταϊκών Έργων Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας Οδηγός Μελέτης και Υλοποίησης Φωτοβολταϊκών Έργων (Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως εγκρίθηκε με την απόφαση Α159/Σ9/11.04.2011 της Διοικούσας Επιτροπής) Μέλη Ομάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Διασυνδεδεμένου Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας των 100kW ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη Διασυνδεδεμένου Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας των 100kW ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Μελέτη Διασυνδεδεμένου Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας των 100kW ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών»

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΔΕΝΔΡΑΛΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ (Α.Μ.: 26878 ) Επιβλέπων: Δρ. Σταύρος Καμινάρης, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ.Π.Μ.Σ. στη ιοίκηση Επιχειρήσεων MBA ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Υπεύθυνος Καθηγητής : κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ Οκτώβριος 2009

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Συστημάτων Παραγωγής. Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων και Ηλεκτρονικής

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Συστημάτων Παραγωγής. Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων και Ηλεκτρονικής ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Συστημάτων Παραγωγής Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων και Ηλεκτρονικής Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 100

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ,ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ HOMER STUDY ON HYBRID

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών «Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων» Διπλωματική εργασία Εκτίμηση της

Διαβάστε περισσότερα

EΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

EΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ EΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πούρος Σ. 1, Κυρτόπουλος Σ. 1, και Κωνσταντινίδης Δ. 2 1 Τμήμα Ηλεκτρονικής, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Στοιχείων

Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Στοιχείων Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Στοιχείων Καθαρή Ενέργεια από τον Ήλιο Η Πηγή Ενέργειας του Μέλλοντος; Δυνατότητες Χρήσης στα Έργα Υποδομής του Ελληνικού Στρατού ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγός (ΜΧ) Ευριπίδης Χανιάς

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Φωτοβολταϊκά Συστήματα COVER Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Οκτώβριος 2010 Φωτοβολταϊκά Συστήματα Εφαρμογές στον οικιακό τομέα 1. Εισαγωγή Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας είναι μια βιώσιμη επιλογή παραγωγής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων. ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 100 kwp. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Νίκος Νικολόπουλος ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π, Ανδρέας Σφακιανάκης Μηχανολόγος Μηχανικός MSc, µέλος Σ Συλλόγου Νισυρίων Γνωµαγόρα ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2 ΗΛΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (29-213) ΦΒ4 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ Σχολικό Έτος:2012-2013 ΤΑΞΗ-ΤΜΗΜΑ:Α3 Μάθημα:Τεχνολογία

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ Σχολικό Έτος:2012-2013 ΤΑΞΗ-ΤΜΗΜΑ:Α3 Μάθημα:Τεχνολογία 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ Σχολικό Έτος:2012-2013 ΤΑΞΗ-ΤΜΗΜΑ:Α3 Μάθημα:Τεχνολογία ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ Της μαθήτριας Μαίρης Φιλιππίδου ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Καθηγητής: ΗΡ.ΝΤΟΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Έργο PERCH: Παραγωγή ηλεκτρισμού με μικρά συστήματα ΑΠΕ & ΣΗΘ για κατοικίες και μικρές επιχειρήσεις ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ www.home-electricity.org Συντονιστής: ΚΑΠΕ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

PROJECT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ PROJECT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εφαρμογή στην Ελληνική κατοικία Επιβλέπων καθηγητής: Σταμάτης Προκόπης Μαθητές: Β ΤΑΞΗΣ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ Σχολικό έτος: 2013-2014 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1η Μπαλαμπάνου

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Ιανουάριος 2011 Λ. Βουλιαγμένης 224 & Αγίου Δημητρίου, 173 43 Άγιος Δημήτριος, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Βασικές τεχνικές πληροφορίες για τα φωτοβολταϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Πολυκατοικία) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός οδηγός

Ένας πρακτικός οδηγός Ένας πρακτικός οδηγός Σεπτέμβριος 2007 ΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Γιατί να στραφώ στην ηλιακή ενέργεια; Για να καλύψετε δύο τουλάχιστον ανάγκες. Την ανάγκη σε ενέργεια και την ανάγκη να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

ΘΕΜΑ: «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Κ. Αντωνόπουλος

Διαβάστε περισσότερα