Μ Ε Λ Ε Τ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΤΑ) «Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος φωτισμού (ΑΠΕ) σε σημεία εξυπηρέτησης της Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Χαϊδαρίου»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μ Ε Λ Ε Τ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΤΑ) «Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος φωτισμού (ΑΠΕ) σε σημεία εξυπηρέτησης της Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Χαϊδαρίου»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: «Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος φωτισμού (ΑΠΕ) σε σημεία εξυπηρέτησης της Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Χαϊδαρίου» Προϋπολογισμός: ,86 Συγχρηματοδότηση: ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Aρ. Mελέτης : ΔΣΣΗΔΔ.22/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΤΑ) «Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος φωτισμού (ΑΠΕ) σε σημεία εξυπηρέτησης της Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Χαϊδαρίου» ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

2 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Άξονας προτεραιότητας ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Θεματική προτεραιότητα «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΗΛΙΑΚΗ» Τίτλος Προτεινόμενης Πράξης «Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος φωτισμού (ΑΠΕ) σε σημεία εξυπηρέτησης της Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Χαϊδαρίου» Αριθμός Υποέργου 1 Τίτλος Υποέργου «Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος φωτισμού (ΑΠΕ) σε σημεία εξυπηρέτησης της Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Χαϊδαρίου» Προϋπολογισμός ,86 ευρώ Χρηματοδότηση ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)

3 ΜΕΡΟΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Β1. Αντικείμενο του Έργου Το παρόν έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πενηντα-τεσσάρων (54) αυτόνομων συστημάτων φωτισμού με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε σημεία εξυπηρέτησης της δημοτικής συγκοινωνίας Χαϊδαρίου, τα οποία τροφοδοτούνται αποκλειστικά από φωτοβολταϊκή συστοιχία (ΦΒ), εγκατεστημένη σε ιστό. Ο συνολικός Προϋπολογισμός ανέρχεται σε ,86 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%). Το σύστημα αυτό αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία: 1. Φωτοβολταϊκή συστοιχία, με βάση στήριξης Φ/Β, 2. Ελεγκτή φόρτισης συσσωρευτή (ρυθμιστή φόρτισης), 3. Συσσωρευτή, 4. Μονάδα ελέγχου φωτιστικού σώματος, 5. Φωτιστικό σώμα, 6. Μεταλλικό Κουτί τοποθέτησης συσσωρευτή, ελεγκτή φόρτισης, μονάδας ελέγχου φωτιστικού σώματος, 7. Μεταλλικό Ιστό για τη στήριξη του αυτόνομου συστήματος. Η λειτουργία του συστήματος έχει ως εξής: κατά τη διάρκεια της ημέρας, η φωτοβολταϊκή συστοιχία μετατρέπει την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρική ενέργεια η οποία μέσω του ελεγκτή φόρτισης συσσωρευτή, φορτίζει το συσσωρευτή. Κατά τη διάρκεια της νύκτας ο συσσωρευτής μέσω της μονάδας ελέγχου φωτιστικού σώματος τροφοδοτεί το φωτιστικό σώμα με ηλεκτρική ενέργεια. Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ έχει ήδη προβεί σε προπαρασκευαστικές ενέργειες οι οποίες συνοψίζονται ως εξής: 1. Αποτύπωση των σημείων εξυπηρέτησης της Δημοτικής Συγκοινωνίας (στάσεων λεωφορείου) σε τοπογραφικό σκαρίφημα, 2. Εγγραφή της δαπάνης στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης - Προϋπολογισμό του Δήμου Χαϊδαρίου, για το οικονομικό έτος Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της εν λόγω προμήθειας- έγκριση διενέργειας. Σκοπός του έργου είναι η προμήθεια και η πλήρης εγκατάσταση (συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες που θα απαιτηθούν για την εγκατάσταση και λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών) του απαραίτητου εξοπλισμού ο οποίος θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του δικτυού στάσεων δημοτικής συγκοινωνίας του Δήμου Χαϊδαρίου. Οι στάσεις αυτές θα είναι εφοδιασμένες με αυτόνομα φωτιστικά τεχνολογίας τύπο LED, φωτοβολταϊκά panels, συσσωρευτές, ρυθμιστές-ελεγκτές φόρτισης και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό Α.Π.Ε. καθώς και τον ιστό (στύλο) πάνω στον οποίο θα στηριχθεί το παραπάνω αναφερόμενο σύστημα φωτισμού.

4 Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύγχρονος, καινούριος και να καλύπτει απόλυτα τις λειτουργικές ανάγκες των στάσεων της δημοτικής συγκοινωνίας. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει προσφορές που θα περιλαμβάνουν εξοπλισμό παρωχημένης αισθητικής & τεχνολογίας, καθώς και ιδιαιτέρως χαμηλού κόστους. Β2. Περιβάλλον του Έργου Το έργο (προμήθεια) θα υλοποιηθεί στο Δήμο Χαϊδαρίου. Συγκεκριμένα η εγκατάσταση των αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων (ΑΠΕ) θα γίνει στα σημεία εξυπηρέτησης (στάσεις) της δημοτικής συγκοινωνίας του Δήμου Χαϊδαρίου. Β3. Τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές Έργου Β3.1 Φωτοβολταϊκό στοιχείο (panel) -Κρυσταλλικής τεχνολογίας, πολυκρυσταλλικού ή μονοκρυσταλλικού τύπου με βάση στήριξης Φ/Β - Ισχύς 100 W -Τάση ανοικτού κυκλώματος V -Ρεύμα βραχυκυκλώσεως 5A 6A -Μέγιστη Τάση λειτουργίας 17V 19V -Μέγιστο Ρεύμα λειτουργίας 5A 6A -Cell efficiency >15% Β3.2 Ρυθμιστής Ελεγκτής φόρτισης -Τάση συστήματος: 12 V (24V), -Μέγιστο ρεύμα φόρτισης συσσωρευτή: 10 A, -Τρόπος φόρτισης συσσωρευτή: σταθερής τάσης PWM series, - Προστασία έναντι υπερτάσεων, - Προστασία έναντι βραχυκυκλώματος, - Προστασία έναντι υπερφόρτισης, - Προστασία έναντι ανάστροφης πολικότητας, - Προστασία έναντι ανάστροφου ρεύματος - Ένδειξη φόρτισης συσσωρευτή, -Ένδειξη κατάστασης φόρτισης συσσωρευτή - Ρυθμιζόμενος χρόνος λειτουργίας φορτίου - Πιστοποίηση CE - Night light function - Πιστοποιητικά ISO 9001, ISO κατασκευαστικού οίκου Β3.3 Συσσωρευτής -Επαναφορτιζόμενης ονομαστικής τάσης 12V / Χωρητικότητας 40-45Ah -ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

5 -Ηλεκτρολύτης τύπου Gel, -Αυτονομία φόρτισης, 3 ημέρες κατ ελάχιστον κατά τη χειμερινή περίοδο (πλήρη αυτονομία κατά την καλοκαιρινή λειτουργία). Β3.4 Φωτιστικό σώμα με λαμπτήρα τεχνολογίας τύπου LED -Αντιβανδαλιστικού τύπου -Κατάλληλο για εξωτερική χρήση -Ισχύς λαμπτήρα: 10 W -Tάση Τροφοδοσίας 12VDC -Μέγιστη διάρκεια λειτουργίας 7 ώρες ανά νύκτα -Επικάλυψη φωτεινών πηγών με ανθεκτικό φακό διάχυσης -Χρόνος ζωής λαμπτήρα ώρες -Θερμοκρασία χρώματος 5000Κ -Πιστοποίηση CE Β3.5 Μονάδα ελέγχου φωτιστικού σώματος -Ανιχνευτής κίνησης για την ενεργοποίηση του φωτιστικού σώματος -Βαθμός Προστασίας IP 65 -Battery Voltage 12V -Λειτουργία dimming του φωτιστικού σώματος για αυξομείωση της φωτεινότητας ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες φωτισμού -Ενσωματωμένο ρολόι για χρονοπρογραμματισμό λειτουργίας του φωτιστικού σώματος βάσει ζωνών ώρας Β3.6 Μεταλλικός Ιστός Ο μεταλλικός ιστός επί του οποίου θα στηριχθεί το αυτόνομο σύστημα φωτισμού θα έχει: -Ύψος ιστού: 4,00 m έως 5,00m, - Σχήμα ιστού: κυλινδρική κυκλική διατομή (κατά προτίμηση), -Υλικό ιστού: Xάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ, σύμφωνα με το Πρότυπο EΛΟΤ ΕΝ ISO 1461, -Πάχος ελάσματος ιστού: 4mm. -Πλάκα έδρασης ιστού βάση αγκυρώσεως: Ο κορμός του μεταλλικού ιστού θα φέρει χαλύβδινη τετραγωνική πλάκα έδρασης, διαστάσεως, 0,4 m x 0,4 m, πάχους 15 mm καλά ηλεκτροσυγκολλημένη σε αυτόν και με έξι (6) ενισχυτικά πτερύγια πάχους 10mm σχήματος ορθογωνίου τριγώνου, διαστάσεων των καθέτων πλευρών του 0,10 και 0,15m καθώς και τέσσερις (4) οπές διαμέτρου Ύ ins που θα καταλήγουν σε σπείρωμα μήκους 0,20 m καλά επεξεργασμένο. Οι τέσσερις ήλοι πρέπει να είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες πάνω τους σιδηρογωνίες 20/20/2mm σε σχήμα τετραγώνου στη βάση του και χιαστί προ του σπειρώματός τους για να αποφευχθεί μετακίνησή τους κατά την ενσωμάτωση τους μέσα στη βάση από σκυρόδεμα. Ο ιστός θα βαφεί με ηλεκτροστατική πούδρα

6 σε απόχρωση αρεσκείας της επιβλέψεως. Στους τέσσερις ήλους αγκυρώσεως του ιστού θα τοποθετηθούν πριν από την ανύψωση του ιστού από ένα περικόχλιο 3/4ins για να στηρίζεται η πλάκα εδράσεως του ιστού χωρίς σφήνες κατά τη ζυγοστάθμισή του, στερεούμενη με δύο περικόχλια από πάνω σε κάθε θέση. Ο ιστός στα τελευταία 0,40m, θα φέρει σιδηροσωλήνα ή τούμπο από έλασμα του ίδιου πάχους με το έλασμα του ιστού που θα προεκτείνεται μέσα στον ιστό κατά 0,40m ακόμη, κατάλληλα ηλεκτροσυγκολλημένο για την τοποθέτηση και τη στερέωση πάνω σε αυτόν του βραχίονα ή απευθείας του φωτιστικού σώματος. Η όλη κατασκευή θα πρέπει να εκτελεσθεί κατά τρόπο που να μην παρουσιάζει ελαττώματα. Στην περίπτωση που για τη θεμελίωση χρησιμοποιούνται προκατασκευασμένες βάσεις και όχι χυτές επί τόπου, απαιτείται Πιστοποίηση ISO 9001 του εργοστασίου της προκατασκευασμένης βάσης έδρασης. Β3.7 Παρελκόμενα (καλώδια κλπ.) Για όλες τις συνδέσεις οι οποίες θα είναι εκτεθειμένες στο εξωτερικό περιβάλλον θα χρησιμοποιούν καλώδια τύπου H07RN-F. Ειδικά για την σύνδεση του φωτοβολταϊκού πλαισίου είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν τα νεώτερα ειδικά καλώδια τύπου Solar. Β3.8 Μεταλλικό κουτί Ο συσσωρευτής, ο ελεγκτής φόρτισης και η μονάδα ελέγχου του φωτιστικού σώματος θα τοποθετηθούν σε στεγανό μεταλλικό κουτί. Το κουτί θα πρέπει να έχει βαθμό προστασίας IP 66 και θα πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο το οποίο δεν είναι εύκολα προσβάσιμο, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι βανδαλισμοί. Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του ζητούμενου εξοπλισμού παρατίθενται και στους πίνακες συμμόρφωσης (βλ. Μέρος Γ ) οι οποίοι πρέπει να συμπληρωθούν, επί ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνιζόμενο. Β3.8 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου Α/Α ΦΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΦΑΣΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΗΝΑΣ ΛΗΞΗΣ 1. Κατασκευαστικά σχέδιαμεθοδολογία υλοποίησης Προμήθεια, Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση Εξοπλισμού 2 5

7 3. Πιλοτική Λειτουργία 6 6 Φάση 1 Μήνας Έναρξης: 1 - Μήνας Λήξης: 1 Πίνακας 1: Πίνακας Φάσεων Έργου Τίτλος Φάσης: Εκπόνηση κατασκευαστικών σχεδίων-μεθοδολογίας υλοποίησης-σδπε Στόχοι Φάσης: Στόχοι της Φάσης 1 Η εκπόνηση των κατασκευαστικών σχεδίων των υπό προμήθεια συστημάτων με την αντίστοιχη στατική τεκμηρίωση της διαστασιολόγησης και η σύνταξη ενός εγχειριδίου αναφοράς που θα αποτυπώνει το σύνολο των βημάτων και διαδικασιών που θα ακολουθηθούν στο έργο προκειμένου να επιτευχθεί άρτια υλοποίηση και θα προσδιορίζει τους κινδύνους αστοχίας της πράξης. Περιγραφή Φάσης Θα περιλαμβάνει: α) η στατική τεκμηρίωση - επίλυση των εξαρτημάτων στήριξης και των κατασκευών στις οποίες εδράζονται και εκπόνηση υποβολή των κατασκευαστικών σχεδίων β) το Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου (ΣΔΠΕ) με τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς να αποτελούν ένα πρότυπο και ολοκληρωμένο σύνολο, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες που θέτουν οι οργανωτικοί, διοικητικοί και τεχνολογικοί παράμετροι του έργου γ) μεθοδολογία, πρόγραμμα και υλικό της εκπαίδευσης των χρηστών, αφού εξεταστεί το επίπεδό τους και γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές Παραδοτέα -Π1: Κατασκευαστικά σχέδια και εγχειρίδιο Φάση 2 Μήνας Έναρξης: 2- Μήνας Λήξης: 5 Τίτλος Φάσης: Προμήθεια, Εγκατάσταση & παραμετροποίηση εξοπλισμού Στόχοι Φάσης: Στην Φάση 2 θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού πεδίου που αφορά την πράξη.

8 Περιγραφή Φάσης Ο Ανάδοχος σε διάστημα έξι (6) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης του έργου υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει την Παράδοση του εξοπλισμού στο Δήμο στα προκαθορισμένα σημεία και σύμφωνα με τις συμφωνημένες τεχνικές προδιαγραφές. Θα ακολουθηθούν οι αναγκαίες διαδικασίες παραμετροποίησης και οι απαραίτητοι έλεγχοι. Παραδοτέα - Π2: Σύστημα εγκατεστημένο - Π3: Έλεγχος ορθότητας λειτουργίας Φάση 3 Μήνας Έναρξης: 6 - Μήνας Λήξης: 6 Τίτλος Φάσης: Πιλοτική Λειτουργία Στόχοι Φάσης: Στόχος της Φάσης 3 είναι η υποστήριξη της λειτουργίας του συστήματος και των χρηστών κάτω από συνθήκες πιλοτικής λειτουργίας εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη διαθεσιμότητα για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, αλλά και η εκπαίδευση των τεχνικών του Δήμου. Περιγραφή Φάσης Κατά την περίοδο αυτή ο Ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τους υπεύθυνους της Αναθέτουσας Αρχής και θα παρέχει υποστήριξη η οποία θα περιλαμβάνει: -Βελτιώσεις του συστήματος, - Επίλυση προβλημάτων υποστήριξη Τεχνικής Υπηρεσίες, - Συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες, -Διόρθωση / Διαχείριση λαθών. Επιπλέον ο Ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης στους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου καθώς και όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια τεκμηρίωσης του συστήματος. Παραδοτέα -Π4: Τεύχος αποτελεσμάτων πλήρους λειτουργίας

9 Β3.9 Πίνακας Παραδοτέων Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ² ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΜΗΝΑΣ ³ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 1. Εκπόνηση κατασκευαστικών σχεδίων Μ 1 μεθοδολογίας υλοποίησης 2. Σύστημα εγκατεστημένο Υ + ΥΠ 5 3. Έλεγχος Ορθότητας Λειτουργίας Υ 5 4. Τεύχος αποτελεσμάτων πλήρους λειτουργίας ΑΝ 6 2 Τύπος Παραδοτέου: Μ (Μελέτη), ΑΝ (Αναφορά), Υ (Υλικό/Εξοπλισμός), ΥΠ (Υπηρεσία), Σ (Σύστημα), ΑΛ (Άλλο) 3 Μήνας Παράδοσης Παραδοτέου (π.χ. Μ1, Μ2,...ΜΝ) όπου Μ1 είναι ο πρώτος μήνας (δηλ. μήνας έναρξης) του Έργου Β4. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Β4.1 Σχήμα Διοίκησης Έργου Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση για το σχήμα διοίκησης, το προσωπικό που θα διαθέσει για τη διοίκηση και υλοποίηση του Έργου, το αντικείμενο και το χρόνο απασχόλησής τους στο Έργο. Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας. Β4.2 Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει ένα Σύστημα Διοίκησης Έργου και Διασφάλισης Ποιότητας στην Τεχνική Προσφορά του. Η εφαρμογή του Συστήματος Διοίκησης Έργου και Διασφάλισης Ποιότητας για την υλοποίηση του έργου θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω ενός αριθμού συμπληρωματικών ενεργειών οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις συμπίπτουν χρονικά. Οι ενέργειες αυτές θα πραγματοποιηθούν από τον Ανάδοχο και θα περιλαμβάνουν κατ ελάχιστο: -Το σχεδιασμό και την εφαρμογή διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας για τον ακριβή καθορισμό του τί απαιτείται, από ποιον και των προτύπων με τα οποία εκτελούνται οι εργασίες για την υλοποίηση του έργου, - Την ανάπτυξη μίας προσέγγισης για την αναθεώρηση και βελτίωση των εργασιών υλοποίησης του έργου,

10 - Τον περιοδικό έλεγχο ποιότητας για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών διαδικασιών ως προς την επίτευξη των στόχων απόδοσης, - Οι παραπάνω ενέργειες θα εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου και θα καλύπτουν τις παρακάτω περιοχές: 1 Με το πέρας κάθε φάσης του έργου κατά τον έλεγχο και αξιολόγηση των παραδοτέων της φάσης, 2 Κατά τη διαδικασία δοκιμών τμημάτων ή του συνόλου του έργου στο πλαίσιο του ελέγχου των αποτελεσμάτων των δοκιμών και της εισήγησης για διενέργεια νέων δοκιμών σε περίπτωση που δημιουργείται η ανάγκη λήψης διορθωτικών μέτρων, 3 Κατά τη διαδικασία της τελικής δοκιμής του έργου, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης εισήγησης για τις δοκιμές αποδοχής, 4 Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, μέσω αξιολογήσεων σε λειτουργικό και τεχνικό επίπεδο και υποβολής των απαραίτητων προτάσεων για την αποτελεσματική λειτουργία του, 5 Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, στο πλαίσιο της εξασφάλισης της εφαρμογής των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας από τα εμπλεκόμενα μέρη, 6 Στο πλαίσιο της οργάνωσης και παρακολούθησης συναντήσεων με τους χρήστες του συστήματος ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίησή τους σχετικά με την ποιότητα του έργου που εκτελείται, την πληρότητα, τη λειτουργικότητα και την αμεσότητα της λειτουργίας. Β4.3 Σχέδιο και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων Η διαχείριση των κινδύνων ενός έργου είναι μια συνεχής διαδικασία που έχει σαν στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό των κινδύνων, την ανάλυση των επιπτώσεών τους και τον καθορισμό συγκεκριμένων ενεργειών για την αντιμετώπισή τους, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα εμφάνισης προβλημάτων στην πορεία του έργου. Πιο αναλυτικά, η διαδικασία που θα ακολουθηθεί κατά την υλοποίηση του έργου θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες: 1 Αναγνώριση Κινδύνων, όπου εντοπίζονται οι πιθανοί κίνδυνοι και οι αντίστοιχες επιπτώσεις τους και γίνεται μια πρώτη εκτίμηση / αξιολόγηση του βαθμού έκθεσης του έργου για καθέναν απ αυτούς. 2 Επιλογή και Εφαρμογή Τεχνικών Διαχείρισης Κινδύνων, όπου προσδιορίζονται οι τρόποι αντιμετώπισης για καθέναν από τους κινδύνους που έχουν αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης και επιλέγεται εκείνος, που με αποδεκτό κόστος, θα οδηγήσει σε ικανοποιητική μείωση της πιθανότητας εμφάνισης ή ακόμη και στην εξάλειψη του κινδύνου. 3 Παρακολούθηση της Εξέλιξης των Κινδύνων και των Τεχνικών Διαχείρισής τους και αναθεώρηση των σημείων όπου απαιτείται αλλαγή.

11 Β5. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών Ο προμηθευτής θα προμηθεύσει με εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης. Τα εγχειρίδια θα παραδοθούν σε δύο (2) πλήρεις σειρές στα Ελληνικά ή Αγγλικά και θα είναι κατ ελάχιστο τα εξής: 1 Εγχειρίδιο Λειτουργίας Συστήματος. Το εγχειρίδιο αυτό θα περιγράφει αναλυτικά τις λειτουργίες του συστήματος που είναι διαθέσιμες στον χειριστή/χρήστη κάθε σταθμού ελέγχου. 2 Εγχειρίδια εξοπλισμού που παρέχονται από τους κατασκευαστές. Β5.1 Υπηρεσίες Εγγύησης - Συντήρησης Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης μετά την Οριστική Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή του έργου. Η επάρκεια των υπηρεσιών Εγγύησης Συντήρησης θα βαθμολογηθεί ανάλογα με τους προτεινόμενους χρόνους παροχής υπηρεσιών (χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας), μετά την Οριστική Ποιοτική και Ποσοτική παραλαβή της προμήθειας (του συστήματος) καθώς και τη διαδικασία που θα ακολουθήσει το προσωπικό του προμηθευτή για την αποκατάσταση βλαβών, τεχνική υποστήριξη των προγραμμάτων εφαρμογής, κ.λπ. ώστε το προσφερόμενο σύστημα να λειτουργεί αποδοτικά και αξιόπιστα. Μετά τη λήξη της χρονικής περιόδου εγγυήσεως καλής εκτέλεσης, ο προμηθευτής υποχρεούται να προσφέρει συντήρηση του συστήματος, η οποία θα περιλαμβάνει τις υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης και άρσης βλαβών καθώς και οποιαδήποτε ανταλλακτικά ενδεχόμενα απαιτηθούν για χρονική διάρκεια όση αναφέρεται στην προσφορά του μετά την οριστική παραλαβή για την οποία ο ανάδοχος εξασφαλίζει και εγγυάται την πλήρη συντήρηση του συστήματος καθώς και επιπλέον στοιχεία που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Ο χρόνος ανταπόκρισης σε περίπτωση βλάβης του συστήματος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος των 24 ωρών. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν συντήρηση όλων των μηχανημάτων και εξαρτημάτων που αποτελούν τις εγκαταστάσεις. Στις εργασίες συντήρησης περιλαμβάνεται και η εκτέλεση κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης της προληπτικής συντήρησης καθώς και η αξία των αναλωσίμων υλικών που θα απαιτηθούν κατά την υλοποίησή της. Στην προσφορά Θα αναφέρονται αναλυτικά στοιχεία για την εγγύηση σε ότι αφορά: 3 Το χρόνο εγγύησης 4 Στην περιοδικότητα και διάρκεια της προληπτικής συντήρησης και το ωράριο μέσα στο οποίο μπορεί να πραγματοποιείται. Οι ημερομηνίες και ώρες θα καθορίζονται μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία. 5 Στο μέσο χρόνο απόκρισης μεταξύ τηλεφωνικής κλήσης και άφιξης του εξειδικευμένου

12 προσωπικού για την αντιμετώπιση βλαβών και το προβλεπόμενο ωράριο απόκρισης καθώς και οι όροι για αντιμετώπιση βλαβών εκτός του παραπάνω ωραρίου. 6 Στη δυνατότητα διάθεσης των απαραίτητων για την συντήρηση του προσφερόμενου συστήματος ανταλλακτικών. 7 Στη διαδικασία που θα ακολουθεί για την περίπτωση που απαιτούμενα ανταλλακτικά δεν υπάρχουν στο απόθεμα, καθώς και ο μέγιστος και ο ελάχιστος πιθανός χρόνος αναμονής μέχρι την άφιξή τους. 8 Σχέδιο για τις ανωτέρω υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης και άρσης βλαβών καθώς και οποιαδήποτε ανταλλακτικά ενδεχόμενα απαιτηθούν για διάρκεια σύμφωνα με την Τεχνική του προσφορά (που προσφέρει, αξιολογείται και τον βαρύνει) μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας (συστήματος) κατά την οποία ο ανάδοχος εξασφαλίζει και εγγυάται την πλήρη συντήρηση του συστήματος. Ο χρόνος ανταπόκρισης σε περίπτωση βλάβης του συστήματος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος των 24 ωρών. Β5.2 Ομάδα Έργου Σχήμα Διοίκησης Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση για το σχήμα διοίκησης, την οργάνωση για την υλοποίηση του έργου και το προσωπικό που θα διαθέσει (ομάδα έργου), με αναλυτική αναφορά του αντικειμένου και του χρόνου απασχόλησής τους στο έργο. Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. Στην καταγραφή της ομάδας του έργου θα πρέπει ρητώς να συμπεριληφθεί ο Υπεύθυνος του έργου από την πλευρά του Αναδόχου και ο αναπληρωτής αυτού, οι οποίοι θα αναλάβουν την απευθείας επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, το συντονισμό των εργασιών και την διευθέτηση ζητημάτων που άπτονται της παρακολούθησης, παραλαβής και πληρωμής του έργου. Για κάθε μέλος της ομάδας του έργου θα παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία όπως ο ρόλος στο έργο, το αντικείμενο εργασιών, ο χρόνος απασχόλησης κλπ, ενώ σε κατάλληλο σημείο της προσφοράς θα παρατίθεται τυποποιημένο συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα. Η Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση που διαπιστώσει αδυναμία συγκεκριμένων στελεχών να επιτελέσουν επιτυχώς τον προβλεπόμενο υποστηρικτικό τους ρόλο, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από τη διαδικασία παρακολούθησης του έργου, ζητά την άρση της μη συμμόρφωσης με την αντικατάστασή τους από νέα στελέχη που θα τεθούν και πάλι υπό την έγκρισή της.

13 Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Χαϊδάρι 24/07/2014 Ο Προϊστάμενος Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Χαϊδάρι 24/07/2014 Η Συντάξασα Προϊσταμένη Δ/ΝΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚ. ΔΙΑΚ. & ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΙΑ ΣΥΛΑΚΟΥ ΠΕ ΜΗΧ/ΚΟΣ, MSc

14 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Αυτόνομο σύστημα φωτισμού στάσεων της δημοτικής συγκοινωνίας του Δήμου Χαϊδαρίου, τα οποία τροφοδοτούνται αποκλειστικά από φωτοβολταϊκή συστοιχία (ΦΒ) εγκατεστημένη σε μεταλλικό ιστό φωτισμού. στοιχεία: Το σύστημα αυτό αποτελείται από τα παρακάτω 1. Φωτοβολταϊκή συστοιχία με βάση στήριξης Φ/Β, 2. Ελεγκτή φόρτισης συσσωρευτή (ρυθμιστής φόρτισης), 3. Συσσωρευτή, ΤΕΜ. 54,00 4. Μονάδα ελέγχου φωτιστικού σώματος, 5. Φωτιστικό σώμα, 6. Μεταλλικό Κουτί τοποθέτησης συσσωρευτή, ελεγκτή φόρτισης, μονάδας ελέγχου φωτιστικού σώματος 7. Ιστό στήριξης του ανωτέρω εξοπλισμού. 2 Εργασίες εγκατάστασης-παραμετροποίησης-θεμελίωσης αυτόνομου συστήματος φωτισμού ΤΕΜ. 54,00 ΣΥΝΟΛΟ 54,00 Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Χαϊδάρι 24/07/2014 Ο Προϊστάμενος Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Χαϊδάρι 24/07/2014 Η Συντάξασα Προϊσταμένη Δ/ΝΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚ. ΔΙΑΚ. & ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΙΑ ΣΥΛΑΚΟΥ ΠΕ ΜΗΧ/ΚΟΣ, MSc

15 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (*) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ EΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς Φ.Π.Α.) ΔΑΠΑΝΗ (χωρίς Φ.Π.Α.) 1 Αυτόνομο σύστημα φωτισμού στάσεων της δημοτικής συγκοινωνίας του Δήμου Χαϊδαρίου, τα οποία τροφοδοτούνται αποκλειστικά από φωτοβολταϊκή συστοιχία (ΦΒ) εγκατεστημένη σε μεταλλικό ιστό φωτισμού. Το σύστημα αυτό αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία: 1. Φωτοβολταϊκή συστοιχία με βάση στήριξης Φ/Β, ΤΕΜ , ,36 2. Ελεγκτή φόρτισης συσσωρευτή (ρυθμιστής φόρτισης), 3. Συσσωρευτή, 4. Μονάδα ελέγχου φωτιστικού σώματος, 5. Φωτιστικό σώμα, 6. Μεταλλικό Κουτί τοποθέτησης συσσωρευτή, ελεγκτή φόρτισης, μονάδας ελέγχου φωτιστικού σώματος 7. Ιστό στήριξης του ανωτέρω εξοπλισμού. 2 Εργασίες εγκατάστασηςπαραμετροποίησης- θεμελίωσης αυτόνομου συστήματος φωτισμού ΤΕΜ , ,10 Σύνολο Δαπάνης Προμήθειας κατά τη Μελέτη (χωρίς Φ.Π.Α.) ,46 Φ.Π.Α. 23% ,73 Σύνολο Κατά τη Μελέτη ,19 Στρογγυλοποίηση 2,67 Τελικό Σύνολο Κατά τη Μελέτη ,86 Παραδοχή Μελέτης: Οι Ενδεικτικές Τιμές Μονάδας βασίζονται στο Μέσο Όρο Τιμών Αγοράς (σύμφωνα με την έρευνα αγοράς που διεξήχθη από την αρμόδια υπηρεσία) προσαυξανόμενες κατά το μέγιστο δυνατό ποσοστό έκπτωσης (σε σχέση με τον αρχικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου)

16 Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Χαϊδάρι 24/07/2014 Ο Προϊστάμενος Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Χαϊδάρι 24/07/2014 Η Συντάξασα Προϊσταμένη Δ/ΝΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚ. ΔΙΑΚ. & ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΙΑ ΣΥΛΑΚΟΥ ΠΕ ΜΗΧ/ΚΟΣ, MSc

17 ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Γ1 : ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή Πλήρης Διεύθυνση Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας.. οδός. αριθμός ΤΚ..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθμός...τκ β).. οδός... αριθμός...τκ γ).. οδός... αριθμός...τκ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού).. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου).. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).

18 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

19 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 : Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή Πλήρης Διεύθυνση Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)... συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

20 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 : Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή Πλήρης Διεύθυνση Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας. Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του % της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό...και τη Διακήρυξή σας με αριθμό., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή)... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε

21 σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

22 Γ.2 Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Μητρώνυμο: Ημερομηνία Γέννησης: / / Τόπος Γέννησης: Τηλέφωνο: Fax: Διεύθυνση Κατοικίας: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Ημερομηνία απόκτησης πτυχίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Απασχόληση στο Έργο Περίοδος ΑΜ (*) Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, business expert κτλ

23 Γ.3 Πίνακες Συμμόρφωσης Γ3.1 Φωτοβολταϊκό στοιχείο Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Κρυσταλλικής τεχνολογίας, ΝΑΙ πολυκρυσταλλικού ή μονοκρυσταλλικού τύπου 2. Ισχύς 100 W ΝΑΙ 3. Τάση ανοικτού κυκλώματος V ΝΑΙ 4. Ρεύμα βραχυκυκλώσεως 5A 6A ΝΑΙ 5. Μέγιστη Τάση λειτουργίας 16V 18V ΝΑΙ 6. Μέγιστο Ρεύμα λειτουργίας 5A 6A ΝΑΙ 7. Cell efficiency >15% ΝΑΙ Γ3.2 Ρυθμιστής Φόρτισης Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Τάση συστήματος: 12 V (24V) ΝΑΙ 2. Mέγιστο ρεύμα φόρτισης συσσωρευτή: 10 ΝΑΙ A 3. Τρόπος φόρτισης συσσωρευτή: σταθερής ΝΑΙ τάσης PWM series 4. Προστασία έναντι υπερτάσεων ΝΑΙ 5. Προστασία έναντι βραχυκυκλώματος ΝΑΙ 6. Προστασία έναντι υπερφόρτισης ΝΑΙ 7. Προστασία έναντι ανάστροφης πολικότητας ΝΑΙ 8. Προστασία έναντι ανάστροφου ρεύματος ΝΑΙ 9. Ένδειξη φόρτισης συσσωρευτή, ΝΑΙ 10. Ένδειξη κατάστασης φόρτισης συσσωρευτή ΝΑΙ 11. Ρυθμιζόμενος χρόνος λειτουργίας φορτίου ΝΑΙ 12. Πιστοποίηση CE ΝΑΙ 13. Night light function ΝΑΙ 14. Πιστοποιητικά ISO 9001, ISO ΝΑΙ κατασκευαστικού οίκου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Η Σμύρνη των Δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο} Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Πρόχειρος Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ. ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Γ Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2. C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 9 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 11

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2. C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 9 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 11 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 2 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 3 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ :

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ Γ ΝΝΑΔ ΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 325.203,25 Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 400.000

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Προϋπολογισμός: 301.500.00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική διαχείριση και διάθεση εκδόσεων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Αναθέτουσα Αρχή: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο: Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο: «Απόκτηση πολυμεσικού περιεχομένου (βίντεο, κείμενα, μεταφράσεις)» στο πλαίσιο της Πράξης «Πολυμεσική και Πολυτροπική Προβολή του Πολιτισμού και Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 4 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ (LED) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού και ανάλυσης της περιφερειακής στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα