Α3 Ε ΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α3 Ε ΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 Α3 Ε ΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α3.3 Χωροταξική ιάρθρωση ήµου ρυµαλίας Χρήσεις Γης Α3.3.1 Υφιστάµενες Χρήσεις Γης στον Εξωαστικό Χώρο Ο ήµος ρυµαλίας καταλαµβάνει το µεγαλύτερο τµήµα της ν. Νάξου, 70% περίπου της συνολικής έκτασης του νησιού και συνορεύει δυτικά µε το ήµο Νάξου. Πρόκειται κυρίως για ορεινό ήµο (80,76%) ενώ διαθέτει επίσης ηµιορεινές (5,41%) και πεδινές (13,83%) περιοχές. Οι υψηλότερες κορυφές της Νάξου, Ζας και Μαυροβούνι, βρίσκονται στην περιοχή του ήµου ρυµαλίας µε υψόµετρο µέτρα, που αποτελεί το µεγαλύτερο υψόµετρο στις Κυκλάδες. Το συνολικό µήκος των ακτών του ήµου είναι 96,4 χλµ. εκ των οποίων τα 10,3 χλµ. είναι παραλίες αµµώδεις (ποσοστό 10,7%). Σύµφωνα µε τη µεθοδολογία που ακολουθείται από την Ε.Σ.Υ.Ε. για τα έτη 1981 και 1991, καταγράφονται οι ακόλουθες βασικές χρήσεις γης κατά Τοπικό ιαµέρισµα ήµου ρυµαλίας: - γεωργική γη (καλλιεργούµενες εκτάσεις και αγραναπαύσεις) - βοσκότοποι (κοινοτικοί, ιδιωτικοί) - δάση - εκτάσεις µε νερά - εκτάσεις οικισµών - λοιπές εκτάσεις Στους Πίνακες Α και Α παρουσιάζονται οι απόλυτες τιµές των εκτάσεων, σε χιλιάδες στρέµµατα, που καταλαµβάνουν οι κύριες χρήσεις γης ανά Τοπικό ιαµέρισµα του ήµου για τα έτη 1981 και 1991 αντίστοιχα ενώ στους Πίνακες Α και Α παρουσιάζονται η αντίστοιχη ποσοστιαία κατανοµή εκτάσεων για τις δύο συγκεκριµένες χρονολογίες απογραφής της Ε.Σ.Υ.Ε. Επιπλέον, στον Πίνακα Α αναγράφονται οι µεταβολές στα ποσοστά των εκτάσεων κατά είδος χρήσης γης και κατά Τοπικό ιαµέρισµα για τη δεκαετία A3.3-1

2 Επισηµαίνεται ότι στα αντίστοιχα, επίσηµα δεδοµένα της Ε.Σ.Υ.Ε. για το έτος απογραφής 2001 δεν περιλαµβάνεται αναλυτική καταγραφή των χρήσεων γης ανά Τοπικό ιαµέρισµα του ήµου. Τέλος, τονίζεται ότι η αντίστοιχη µεθοδολογία της Ε.Σ.Υ.Ε. κατά την τελευταία περίοδο απογραφής είναι διαφοροποιηµένη ως προς το είδος των βασικών χρήσεων που περιλαµβάνονται στα δεδοµένα απογραφής. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στη συνέχεια της παρούσας Ενότητας. A3.3-2

3 Πίνακας Α : Απόλυτες τιµές εκτάσεων, σε χιλιάδες στρέµµατα, που καταλαµβάνουν οι κύριες χρήσεις γης ανά Τοπικό ιαµέρισµα ήµου ρυµαλίας για το έτος 1981 Τ.. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ Ι ΙΩΤΙΚΟΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΑΣΗ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΝΕΡΑ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΆΛΛΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ Τ.. Απεράθου 3,4 18,9 35,4 6-1, αµαριώνος 12 7,6 3-0,1 1,6 8 32,3 ανακού 1,2 5,9 2, ,1-9,8 Κεραµωτής 0,5 1,2 2, ,5 1 5,7 Κορωνίδος 4-34,1-0,8 0,4 3 42,3 Κορώνου 1,5 10,3 8-0,2 1,1 0,6 21,7 Μέσης 0,9-4,2-0,6 0,8 0,4 6,9 Μονής 1,7 2,4 1,5-0,2 0,1 0,7 6,6 Σκαδού 1,7 0,3 4,8-0,2 0,2 0,3 7,5 Φιλοτίου 14, ,6 3,5 0,3 1,5 1,5 92,6 Χαλκείου 4,5 0,8 2, ,6 ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙ ΟΣ 45,6 103, ,5 2,4 9,6 18,5 303 ΧΡΗΣΗΣ Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. (1981) A3.3-3

4 Πίνακας Α : Απόλυτες τιµές εκτάσεων, σε χιλιάδες στρέµµατα, που καταλαµβάνουν οι κύριες χρήσεις γης ανά Τοπικό ιαµέρισµα ήµου ρυµαλίας για το έτος 1991 Τ.. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ Ι ΙΩΤΙΚΟΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΑΣΗ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΝΕΡΑ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΆΛΛΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ Τ.. Απεράθου 4,1 15,3 37,3 6,8 0 1, αµαριώνος 12 7, ,1 1,6 8 32,3 ανακού 1,2 5,9 2, ,1 0 9,8 Κεραµωτής 0,5 1,2 2, ,5 1 5,7 Κορωνίδος ,1 0 0,8 0,4 3 42,3 Κορώνου 2 10,3 7,5 0 0,2 1,2 0,5 21,7 Μέσης 0,9 0 4,2 0 0,6 0,8 0,4 6,9 Μονής 1,7 2,4 1,5 0 0,2 0,1 0,7 6,6 Σκαδού 1,7 0,3 4,8 0 0,2 0,2 0,3 7,5 Φιλοτίου 14, ,6 3,5 0,3 1,5 1,5 92,6 Χαλκείου 4,5 0, ,3 0 9,6 ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙ ΟΣ 46,8 99,8 115,1 10,3 2,4 10,2 18,4 303 ΧΡΗΣΗΣ Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. (1991) A3.3-4

5 Πίνακας Α : Ποσοστιαία κατανοµή εκτάσεων που καταλαµβάνουν οι κύριες χρήσεις γης ανά Τοπικό ιαµέρισµα ήµου ρυµαλίας για το έτος 1981 Τ.. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ Ι ΙΩΤΙΚΟΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΑΣΗ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΝΕΡΑ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΆΛΛΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ Τ.. Απεράθου 5,00% 27,79% 52,06% 8,82% 0,00% 1,91% 4,41% 100,00% αµαριώνος 37,15% 23,53% 9,29% 0,00% 0,31% 4,95% 24,77% 100,00% ανακού 12,24% 60,20% 26,53% 0,00% 0,00% 1,02% 0,00% 100,00% Κεραµωτής 8,77% 21,05% 43,86% 0,00% 0,00% 8,77% 17,54% 100,00% Κορωνίδος 9,46% 0,00% 80,61% 0,00% 1,89% 0,95% 7,09% 100,00% Κορώνου 6,91% 47,47% 36,87% 0,00% 0,92% 5,07% 2,76% 100,00% Μέσης 13,04% 0,00% 60,87% 0,00% 8,70% 11,59% 5,80% 100,00% Μονής 25,76% 36,36% 22,73% 0,00% 3,03% 1,52% 10,61% 100,00% Σκαδού 22,67% 4,00% 64,00% 0,00% 2,67% 2,67% 4,00% 100,00% Φιλοτίου 15,33% 60,48% 16,85% 3,78% 0,32% 1,62% 1,62% 100,00% Χαλκείου 46,88% 8,33% 23,96% 0,00% 0,00% 20,83% 0,00% 100,00% ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 15,05% 34,13% 37,62% 3,14% 0,79% 3,17% 6,11% 100,00% ΑΝΑ ΕΙ ΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. (1981) ιδία επεξεργασία A3.3-5

6 Πίνακας Α : Ποσοστιαία κατανοµή εκτάσεων που καταλαµβάνουν οι κύριες χρήσεις γης ανά Τοπικό ιαµέρισµα ήµου ρυµαλίας για το έτος 1991 Τ.. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ Ι ΙΩΤΙΚΟΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΑΣΗ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΝΕΡΑ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΆΛΛΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ Τ.. Απεράθου 6,03% 22,50% 54,85% 10,00% 0,00% 2,21% 4,41% 100% αµαριώνος 37,15% 23,53% 9,29% 0,00% 0,31% 4,95% 24,77% 100% ανακού 12,24% 60,20% 26,53% 0,00% 0,00% 1,02% 0,00% 100% Κεραµωτής 8,77% 21,05% 43,86% 0,00% 0,00% 8,77% 17,54% 100% Κορωνίδος 9,46% 0,00% 80,61% 0,00% 1,89% 0,95% 7,09% 100% Κορώνου 9,22% 47,47% 34,56% 0,00% 0,92% 5,53% 2,30% 100% Μέσης 13,04% 0,00% 60,87% 0,00% 8,70% 11,59% 5,80% 100% Μονής 25,76% 36,36% 22,73% 0,00% 3,03% 1,52% 10,61% 100% Σκαδού 22,67% 4,00% 64,00% 0,00% 2,67% 2,67% 4,00% 100% Φιλοτίου 15,33% 60,48% 16,85% 3,78% 0,32% 1,62% 1,62% 100% Χαλκείου 46,88% 8,33% 20,83% 0,00% 0,00% 23,96% 0,00% 100% ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 15,45% 32,94% 37,99% 3,40% 0,79% 3,37% 6,07% 100% ΑΝΑ ΕΙ ΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. (1991) ιδία επεξεργασία A3.3-6

7 Πίνακας Α : Ποσοστό µεταβολής εκτάσεων κατά είδος χρήσης γης και ανά Τοπικό ιαµέρισµα ήµου ρυµαλίας για τη δεκαετία Τ.. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ Ι ΙΩΤΙΚΟΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΑΣΗ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΝΕΡΑ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΆΛΛΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ Απεράθου 1,03% -5,29% 2,79% 1,18% - 0,29% - αµαριώνος ανακού Κεραµωτής Κορωνίδος Κορώνου 2,30% - -2,30% - - 0,46% -0,46% Μέσης Μονής Σκαδού Φιλοτίου Χαλκείου ,13% - - 3,13% - ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 0,40% -1,19% 0,36% 0,26% - 0,20% -0,03% ΑΝΑ ΕΙ ΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. ( ) ιδία επεξεργασία A3.3-7

8 Όπως διαπιστώνεται από τα στοιχεία των ανωτέρω Πινάκων: οι βοσκότοποι (κοινοτικοί και δηµοτικοί) αποτελούν τη βασική χρήση γης στα όρια του ήµου ρυµαλίας (71,75% για το έτος 1981 και 70,92% για το έτος 1991) η γεωργική γη (καλλιεργούµενες εκτάσεις και αγραναπαύσεις) αποτελούν τη δεύτερη βασική χρήση γης στα όρια του ήµου, µε αντίστοιχα ποσοστά για τα έτη 1981 και 1991: 15,05% και 15,45%. Η κατηγορία «λοιπές εκτάσεις» (ορυχεία, χώροι διάθεσης απορριµµάτων, εργοτάξια κ.λ.π. ) συνιστούν περίπου το 6% των συνολικών εκτάσεων του ήµου Οι δασικές εκτάσεις αυξήθηκαν ελάχιστα κατά τη δεκαετία , καταλαµβάνοντας αντίστοιχα ποσοστά 3,14% και 3,40%. Οι εκτάσεις που καταλαµβάνουν οι οικισµοί του ήµου ρυµαλίας αυξήθηκαν κατά 0,2% στο χρονικό διάστηµα (3,17% το έτος 1981 έναντι 3,37% το έτος 1991) Η κατηγορία κάλυψης εδάφους: «εκτάσεις µε νερά» καταλαµβάνει ποσοστό ίσο µε 0,79% των συνολικών εκτάσεων του ήµου. Επικεντρώνοντας στα επιµέρους Τοπικά ιαµερίσµατα του ήµου ρυµαλίας και σύµφωνα µε τα δεδοµένα των ανωτέρω Πινάκων, διαπιστώνονται τα εξής: Σε όλα τα Τοπικά ιαµερίσµατα, οι βοσκότοποι αποτελούν την πλέον βασική χρήση γης (µε ποσοστά κάλυψης εδάφους υψηλότερα από 60% των συνολικών εκτάσεων κάθε Τ..) εκτός από τα Τ.. Χαλκείου και αµαριώνος, στα οποία επικρατούν οι γεωργικές εκτάσεις (µε αντίστοιχα ποσοστά έκτασης: 46,88% και 37,15%) και για τις δύο χρονικές περιόδους απογραφής της Ε.Σ.Υ.Ε. Συγκεκριµένα, διαπιστώνεται ότι στο Τ.. Χαλκείου τα βοσκοτόπια κατά το έτος 1981 καταλαµβάνουν το 32,29% της συνολικής έκτασης του συγκεκριµένου Τοπικού ιαµερίσµατος, σηµειώνοντας µείωση κατά 3,12% τη δεκαετία Σύµφωνα µε τον Πίνακα Α , η µείωση των εκτάσεων των βοσκοτόπων µεταφράζεται σε αύξηση του ποσοστού των οικιστικών εκτάσεων στο Τ.. Χαλκείου (ήτοι από 20,83% το έτος 1981 σε 23,96% το έτος 1991). Αντίστοιχα, στο Τ.. αµαριώνος, η έκταση που καταλαµβάνουν οι A3.3-8

9 βοσκότοποι (κοινοτικοί και δηµοτικοί) ανέρχεται σε 32,82% της συνολικής έκτασης του Τοπικού ιαµερίσµατος, µη σηµειώνοντας µεταβολή για τη δεκαετία Στο Τ.. Απεράθου, για τη δεκαετία καταγράφεται µείωση των κοινοτικών βοσκοτόπων κατά 5,29% προς αύξηση των ιδιωτικών βοσκοτόπων (κατά 2,79%), των γεωργικών εκτάσεων (κατά 1,03%), των δασών (κατά 1,18%) και των οικιστικών εκτάσεων (κατά 0,29%). Σε σύγκριση µε τα υπόλοιπα Τοπικά ιαµερίσµατα, στο συγκεκριµένο Τ.. οι δασικές εκτάσεις καταλαµβάνουν τα υψηλότερα ποσοστά γης (8,82% το 1981 έναντι 10% το 1991). Στο Τ.. Κορώνου, για τη δεκαετία καταγράφεται µείωση των ιδιωτικών βοσκοτόπων κατά 2,3% (από 36,87% το 1981 σε 34,56% το 1991) προς όφελος της γεωργικής γης (από 6,91% το 1981 σε 9,22% το 1991). Επίσης, για το ίδιο χρονικό διάστηµα καταγράφεται αύξηση των οικιστικών εκτάσεων κατά 0,46%. Εκτάσεις µε νερά καταγράφονται στα Τ.. Μέσης (8,7% της συνολικής έκτασης του Τ..), Μονής (3,03%), Σκαδού (2,67%), Κορωνίδος (1,89%), Κορώνου (0,92%), Φιλοτίου (0,32%) και αµαριώνος (0,31%). ασικές εκτάσεις καταγράφονται µόνο στα Τ.. Απεράθου (8,82% το 1981 έναντι 10% το 1991) και Τ.. Φιλοτίου (3,78% και για τις δύο χρονολογίες απογραφής της Ε.Σ.Υ.Ε.). Τα διαθέσιµα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. για το έτος 2001 τα οποία αφορούν στις βασικές κατηγορίες χρήσεων γης / κάλυψης εδάφους που καλύπτουν την έκταση του ήµου ρυµαλίας, παρουσιάζονται στον Πίνακα Α Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω: (α) στα συγκεκριµένα δεδοµένα της Ε.Σ.Υ.Ε. δεν περιλαµβάνεται αναλυτική καταγραφή χρήσεων γης ανά Τοπικό ιαµέρισµα του ήµου και (β) η µεθοδολογία της Ε.Σ.Υ.Ε. κατά την τελευταία περίοδο απογραφής είναι διαφοροποιηµένη σε σχέση µε τις προηγούµενες περιόδους αναφοράς. Ως εκ τούτου, η συγκριτική αξιολόγηση των δεδοµένων έτους 2001 µε τα αντίστοιχα δεδοµένα για τα έτη 1991 και 1981 καθίσταται προβληµατική. A3.3-9

10 Πίνακας Α : Κατανοµή έκτασης ήµου ρυµαλίας για το έτος 2001 στις βασικές κατηγορίες χρήσης γης / κάλυψης εδάφους. Κατανοµή έκτασης ήµου ρυµαλίας για το έτος 2001 στις βασικές κατηγορίες χρήσης γης / κάλυψης εδάφους Εκτάσεις σε χιλιάδες στρέµµατα ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 116,8 Αρόσιµη γη 5,1 Μόνιµες καλλιέργειες 0 Βοσκότοποι - Μεταβατικές δασώδεις / θαµνώδεις εκτάσεις 0 Βοσκότοποι - Συνδυασµοί θαµνώδους και / ή ποώδους βλάστησης 46,8 Βοσκότοποι - Εκτάσεις µε αραιή ή καθόλου βλάστηση 0 Ετερογενείς γεωργικές περιοχές 64,9 ΑΣΗ ΗΜΙ-ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 186,0 άση 0 Μεταβατικές δασώδεις-θαµνώδεις εκτάσεις 0 Συνδυασµοί θαµνώδους και / ή ποώδους βλάστησης 165,4 Εκτάσεις µε αραιή ή καθόλου βλάστηση 20,6 ΕΚTAΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΝΕΡΑ 0,0 Χερσαία ύδατα 0 Εσωτερικές υγρές ζώνες 0 Παραθαλάσσιες υγρές ζώνες 0 ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2,0 Αστική οικοδόµηση 1,3 Βιοµηχανικές και εµπορικές ζώνες 0 ίκτυα συγκοινωνιών 0 Ορυχεία, χώροι απόρριψης απορριµµάτων και εργοτάξια 0,7 Τεχνητές, µη γεωργικές ζώνες πρασίνου, χώροι αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων 0 Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε Οι γεωργικές περιοχές καταλαµβάνουν έκταση ίση µε Ha και καλύπτουν το 38,4% της συνολικής έκτασης του ήµου για το έτος Οι γεωργικές εκτάσεις στο ήµο διακρίνονται σε: Αρόσιµη γη: 510 Ha Ετερογενείς γεωργικές περιοχές: Ha Βοσκότοποι - Συνδυασµοί θαµνώδους ή και ποώδους βλάστησης: Ha Οι ορισµοί των συγκεκριµένων κατηγοριών χρήσεων γης που παρέχονται από την Ε.Σ.Υ.Ε. είναι οι εξής: Αρόσιµη γη: Εκτάσεις που καλύπτονται από καλλιέργειες, οι οποίες υπόκεινται στο σύστηµα της εναλλαγής των καλλιεργειών (αµειψισπορά), περιλαµβανοµένων A3.3-10

11 των αγραναπαύσεων. Περιλαµβάνονται εκτάσεις που καλλιεργούνται για την παραγωγή σιτηρών, οσπρίων, βιοµηχανικών φυτών, φυτά µε ριζώµατα, βολβών και κονδύλων (πατάτες, τεύτλα, ζαχαρότευτλα κλπ.), λαχανικών (περιλαµβάνονται εκτός των άλλων και τα πεπονοειδή, οι φράουλες, τα σπαράγγια και οι αγκινάρες), τα θερµοκήπια, οι ετήσιες ή πολυετείς καλλιέργειες (1-5 έτη) κτηνοτροφικών φυτών ξηράς ζωοτροφής, που συγκοµίζονται ή/ και καταναλώνονται χλωρά. Επίσης, περιλαµβάνονται φυτώρια δένδρων, διακοσµητικών φυτών, ανθέων καθώς και φυτείες σποροπαραγωγής και τα σπορόφυτα. Ετερογενείς γεωργικές περιοχές: Ετήσιες καλλιέργειες που συνδέονται µε µόνιµες καλλιέργειες, σύνθετα συστήµατα καλλιέργειας, γεωργικές περιοχές µε σηµαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης και γεωργοδασικές περιοχές, και οι οποίες περιλαµβάνουν: - Προσωρινές καλλιέργειες (αρόσιµη γη ή λιβάδια) που συνδέονται µε µόνιµες καλλιέργειες σε µια και την αυτή έκταση. - Σύνθεση µικρών αγροτεµαχίων διαφόρων ετήσιων καλλιεργειών, βοσκότοπων και µόνιµων καλλιεργειών. - Περιοχές, κυρίως, γεωργικές, που διακόπτονται από φυσική ή δασική βλάστηση. Βοσκοτόπια και λιβάδια: Εκτάσεις οι οποίες δεν περιλαµβάνονται στον κύκλο της αµειψισποράς και χρησιµοποιούνται περισσότερο από πέντε (5) χρόνια, για τη µόνιµη παραγωγή χλωρών κτηνοτροφικών φυτών (είτε σπαρµένων είτε αυτοφυών), ασχέτως αν χρησιµοποιούνται για βοσκή ή συγκοµιδή για χορτονοµή. Στις εκτάσεις αυτές περιλαµβάνονται και οι άγονοι (φυσικοί) βοσκότοποι, δηλαδή εκτάσεις µε αυτοφυές χόρτο, συνήθως ζώνες εδαφών περιορισµένης γονιµότητας που χρησιµοποιούνται για βοσκή ζώων. Τα δάση - ηµιφυσικές εκτάσεις καταλαµβάνουν έκταση ίση µε Ha του ήµου ρυµαλίας για το έτος 2001, καλύπτοντας το 61,1% της συνολικής έκτασης του ήµου και αναλύονται ως εξής: Συνδυασµοί θαµνώδους ή και ποώδους βλάστησης: Ha Εκτάσεις µε αραιή ή καθόλου βλάστηση: Ha A3.3-11

12 Οι ορισµοί των συγκεκριµένων κατηγοριών χρήσεων γης που παρέχονται από την Ε.Σ.Υ.Ε. είναι οι εξής: Συνδυασµοί θαµνώδους και/ή ποώδους βλάστησης: Θάµνοι και χερσότοποι, δηλαδή εκτάσεις µε θαµνώδη βλάστηση µε χαµηλή και κλειστή κάλυψη που κυριαρχείται από θάµνους, χαµόδεντρα και ποώδη φυτά (χερσότοποι, ρείκια, αµµόχορτα κλπ.). Περιλαµβάνει, επίσης, σκληροφυλλική βλάστηση, καθώς και ρεικότοπους και χαµόδεντρα. Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται και οι µεταβατικές δασώδεις-θαµνώδεις εκτάσεις, δηλαδή εκτάσεις µε θαµνώδη και ποώδη βλάστηση µε σκόρπια δέντρα, η οποία µπορεί να προκύψει από την απογύµνωση δασώδους έκτασης ή την αναγέννηση / φυσική αναδάσωση. Σηµειώνεται ότι οι ρεικότοποι είναι συνδυασµοί πυκνής βλάστησης που αποτελούνται από πολλά χαµόδεντρα και οι οποίοι καλύπτουν όξινα πυριτιούχα εδάφη σε περιοχές της Μεσογείου. Τα χαµόδεντρα είναι διακεκοµµένοι θαµνώδεις συνδυασµοί µεσογειακών ασβεστολιθικών υψιπέδων. Πολύ συχνά αποτελούνται από κοκκοφόρους δρύες, κέδρους, κουµαριές, λεβάντα, θυµάρι κλπ. Οι τεχνητές περιοχές καταλαµβάνουν έκταση 200 Ha, καλύπτοντας το 0,7% της συνολικής έκτασης του ήµου για το έτος 2001 και αναλύονται ως εξής: Αστική οικοδόµηση: 130 Ha Ορυχεία, χώροι διάθεσης απορριµµάτων και εργοτάξια: 70 Ha. Οι ορισµοί των συγκεκριµένων κατηγοριών χρήσεων γης που παρέχονται από την Ε.Σ.Υ.Ε. είναι οι εξής: Αστική οικοδόµηση: οµηµένες επιφάνειες που κυρίως αποτελούνται από κτίρια. Τα κτίρια, οι οδικές αρτηρίες και οι άλλες τεχνητά καλυπτόµενες επιφάνειες είτε καλύπτουν ολόκληρο σχεδόν το έδαφος (συνεχής αστική οικοδόµηση) είτε συνυπάρχουν µε περιοχές βλάστησης και ακάλυπτα εδάφη που καλύπτουν ασυνεχείς, αλλά σηµαντικές εκτάσεις (διακεκοµµένη αστική οικοδόµηση) π.χ. συνεχής πυκνή (και µέτρια πυκνή) οικοδόµηση, διακεκοµµένη (και αραιή διακεκοµµένη) οικοδόµηση, µικρά χωριά, αποµονωµένα οικοδοµικά συγκροτήµατα. A3.3-12

13 Ορυχεία, χώροι απόρριψης απορριµµάτων και εργοτάξια: Χώροι εξόρυξης ορυκτών, δηλαδή περιοχές µε ανοικτά φρέατα ορυχείων για εξόρυξη βιοµηχανικών ορυκτών (λάκκοι άµµου, λατοµεία) ή άλλων ορυκτών (µεταλλεία επιφάνειας). Περιλαµβάνονται και λατοµεία χαλκώδους άµµου κάτω από νερό, εκτός της εξόρυξης σε κοίτη ποταµού. ηµόσιοι ή βιοµηχανικοί χώροι υγειονοµικής ταφής σκουπιδιών ή χώροι απόθεσης απορριµµάτων ορυχείων. Χώροι υπό οικοδοµική ανάπτυξη, εκσκαφές του εδάφους, χωµατουργικά έργα. Ως προς το είδος κάλυψης εδάφους, το µεγαλύτερο τµήµα του ήµου ρυµαλίας καλύπτεται κυρίως από εκτάσεις χαµηλής βλάστησης (χορτολιβαδικές) και ασκεπείς εκτάσεις (άνευ βλάστησης). Η θαµνώδης και ποώδης βλάστηση καταλαµβάνει περί το 50% της έκτασης του ήµου και ακολουθούν οι γεωργικές περιοχές, οι οποίες καταλαµβάνουν επίσης µεγάλο τµήµα του ήµου. Έκταση ίση µε Ha αποτελούνται από βραχώδεις περιοχές. Συνολικά, σηµαντικές κατηγορίες χρήσεων εδάφους στο ήµο ρυµαλίας, είναι: Βοσκότοποι Γεωργική γη άση Νερά Οικισµοί ίκτυα µεταφορών εγκαταστάσεις Ορυχεία Λατοµεία ιάσπαρτη δόµηση (κατοικία-τουρισµός µεταποίηση) Αρχαιολογικοί χώροι-µνηµεία Χώροι ιάθεσης Απορριµµάτων (Χ..Α.) ΒΙΟ.ΚΑ. Ακτές κολύµβησης Εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. Άλλες χρήσεις A3.3-13

14 Η γεωργική γη εντοπίζεται σε θύλακες, κυρίως στο οροπέδιο της Τραγαίας, την πεδινή περιοχή της Μουτσούνας Τ.. Απεράθου (ανατολικό τµήµα ήµου) και νοτιοδυτικά, στην ευρύτερη περιοχή της Αγιασσού Τ.. αµαριώνος Ως προς τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις και όπως παρουσιάστηκε αναλυτικά στην Ενότητα Α , ο συνολικός αριθµός των εκµεταλλεύσεων στο ήµο ρυµαλίας ανέρχεται σε Η κατανοµή των καλλιεργούµενων εκτάσεων και των γεωργικών εκµεταλλεύσεων κατά Τοπικό ιαµέρισµα του ήµου, παρουσιάζεται συνοπτικά στον Πίνακα που ακολουθεί. Συνολικά στο ήµο ρυµαλίας, τη µεγαλύτερη έκταση σε στρέµµατα καταλαµβάνουν οι βοσκότοποι και τα µόνιµα λιβάδια (65,69%) και ακολούθως οι ετήσιες καλλιέργειες (22,41%). Τα υπόλοιπα είδη καλλιεργειών συµµετέχουν σε πολύ µικρά µεγέθη στην κατανοµή των καλλιεργούµενων εκτάσεων του ήµου. Οι δενδρώδεις καλλιέργειες συµµετέχουν σε ποσοστό 8,34%, τα αµπέλια-σταφιδάµπελα σε 1,86% ενώ οι οικογενειακοί λαχανόκηποι σε 0,21%. Το ποσοστό των καλλιεργούµενων εκτάσεων του ήµου ρυµαλίας στο οποίο εφαρµόζεται το σύστηµα της αγρανάπαυσης, είναι 1,5%. Ως προς τον αριθµό των εκµεταλλεύσεων κατά είδος καλλιέργειας, στο ήµο ρυµαλίας οι δενδρώδεις καλλιέργειες καταλαµβάνουν το 29,31% του συνολικού αριθµού των εκµεταλλεύσεων. Ακολουθούν οι εκµεταλλεύσεις σε ετήσιες καλλιέργειες (24,04%), αµπέλια-σταφιδάµπελα (17,43%) και σε µόνιµα λιβάδια-βοσκότοπους (17,05%) ενώ οι οικογενειακοί λαχανόκηποι καταλαµβάνουν ποσοστό 8% στο συνολικό αριθµό εκµεταλλεύσεων για το ήµο ρυµαλίας. ΤΟΠΙΚΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ. ΡΥΜΑΛΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (τ.χµ.) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Τ..Χαλκείου 4415,6 280 Τ..Απεράθου 33933,5 599 Τ.. αµαριώνος 4667,5 318 Τ.. ανακού 7822,5 166 Τ..Κεραµωτής 3696,0 82 Τ..Κορωνίδος 15553,0 587 Τ..Κορώνου 8722,4 406 Τ..Μέσης 2449,0 101 Τ..Μονής 3257,7 224 Τ..Σκαδού 907,4 132 Τ..Φιλοτίου 20447,5 582 ΗΜΟΣ ΡΥΜΑΛΙΑΣ , A3.3-14

15 Βοσκότοποι αγροτική γη στην ανατολική Νάξο Γεωργική γη - Κανάκι Πάνορµος: βοσκότοποι Βοσκότοποι αγροτική γη στον Αζαλά Όπως αναλύθηκε στην Ενότητα Α , το βασικό ζωικό κεφάλαιο στις κτηνοτροφικές επιχειρήσεις του ήµου ρυµαλίας είναι οι αίγες, οι οποίες αντιστοιχούν στο 40,8% του συνολικού αριθµού κεφαλών ζώων στο ήµο και A3.3-15

16 αφορούν στο 28,5% των συνολικών κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων. Ακολουθούν τα προβατοειδή µε ποσοστό 33,79% επί του συνολικού αριθµού κεφαλών ζώων και 23,7% επί των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων. Έπονται τα πουλερικά µε ποσοστό 18,8% επί των εκτρεφόµενων κεφαλών και 22,1% επί των εκµεταλλεύσεων. Τα λοιπά ζωικά είδη εκτρέφονται σε περιορισµένα µεγέθη. αµπελώνας στον Κάµπο Κωµιακής φρυγανικό οικοσύστηµα στην ανατολική Νάξο φρυγανικό οικοσύστηµα στον κούρο του Απόλλωνα (οσµητικό τοπίο) ελαιώνας στην κεντρική Νάξο Οι δασικές περιοχές και οι υγρότοποι του ήµου παρουσιάζονται αναλυτικά στην Ενότητα Α Ως προς τις εκτάσεις που καλύπτονται από νερά, επισηµαίνεται ότι τα επιφανειακά νερά είναι περιορισµένα σε λίγες µέρες µετά τις έντονες βροχοπτώσεις του χειµώνα και οι ανάγκες σε νερό εξασφαλίζονται κυρίως A3.3-16

17 από υπόγειους υδροφορείς. Τα υπόγεια αποθέµατα νερού έχουν µειωθεί σε µεγάλο βαθµό, λόγω των ανθρωπογενών επεµβάσεων στο νησί που αύξησαν την κατανάλωση νερού αφενός και από το είδος των βροχοπτώσεων (καταιγίδες συνήθως), τη µορφολογία του νησιού (κλίσεις εδάφους), καθώς και τη χαµηλή φυτοκάλυψη που διευκολύνουν την γρήγορη επιφανειακή απορροή προς τη θάλασσα αφετέρου. Για την αποταµίευση νερού έχουν κατασκευασθεί δύο φράγµατα. Το φράγµα της Φανερωµένης χωρητικότητας m 3 που µοιράζονται οι δύο ήµοι του νησιού και καλύπτει υδρευτικές και αρδευτικές ανάγκες της Χώρας Νάξου και των δυτικών πεδινών και τουριστικών περιοχών κυρίως ενώ πολύ µικρότερη ποσότητα νερού αντλείται για τις ανάγκες των περιοχών που ανήκουν στο ήµο ρυµαλίας. Το δεύτερο φράγµα, πολύ πιο µικρής χωρητικότητας, χωροθετείται στην περιοχή της Αριοβέσσας Τ.. Φιλοτίου. Το κεδροδάσος στην Ψιλή Άµµο βελανιδιές στο αµαριώνα Λατοµεία αδρανών υλικών, µαρµάρου και πέτρας υπάρχουν στην περιοχή της Κορώνου, της Μέσης και της Απειράνθου, αλλά στην περιοχή του Κυνίδαρου βρίσκονται συγκεντρωµένα τα περισσότερα και µεγαλύτερα λατοµεία εξόρυξης µαρµάρου. Αρχαιολογικοί χώροι-µνηµεία: Η µεγαλύτερη πυκνότητα µνηµείων εµφανίζεται στους οικισµούς του κεντρικού τµήµατος του ήµου. Σηµαντικά µνηµεία και αρχαιολογικοί χώροι βρίσκονται διάσπαρτα σε περιοχές αποµακρυσµένες από τους οικισµούς και περιγράφονται στο Κεφάλαιο Α3.2. A3.3-17

18 Στο ήµο ρυµαλίας εντοπίζονται δύο ενεργοί Χώροι ιάθεσης Απορριµµάτων, στις θέσεις «Μπαµπακιές» Τ.. Απεράθου και «Ρίκες» Τ.. Φιλοτίου, καθώς και δύο Μονάδες ΒΙΟ.ΚΑ. στις θέσεις «Ταύρος Χειµάρρου» Τ.. Χαλκείου και «Απόλλωνας» Τ.. Κορωνίδος. Εγκαταστάσεις ΑΠΕ: Στο ήµο ρυµαλίας έχει εγκατασταθεί και βρίσκεται σε λειτουργία Αιολικό Πάρκο ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 7,56 MW µε 9 ανεµογεννήτριες, σε γήπεδο έκτασης τ.µ. στη θέση Αµµόµαξη Τ.. Κορώνου. Άλλες χρήσεις: Μικρές µονάδες στρατιωτικών εγκαταστάσεων βρίσκονται στην Απείρανθο και την Κόρωνο, όπου υπάρχει και ελικοδρόµιο. Ένα νέο γήπεδο ποδοσφαίρου χωροθετείται πλησίον του δρόµου που οδηγεί στον Καλαντό (σε απόσταση 1 χλµ από τον οικισµό του Φιλοτίου), σε επαφή σχεδόν µε το Χ..Α. στη θέση «Ρίκες». Παραπλεύρως της ίδιας οδού έχουν εγκατασταθεί τα δηµοτικά Σφαγεία Φιλοτίου, πλησιέστερα στα όρια του οικισµού. Επίσης, πλησίον του οικισµού της Αγιασσού εντοπίζεται το µοναδικό θερµοκήπιο στα όρια του ήµου ρυµαλίας. Ακτές κολύµβησης: Το συνολικό µήκος των ακτών του ήµου είναι 96,4 χλµ. εκ των οποίων τα 10,3 χλµ. είναι παραλίες αµµώδεις (ποσοστό 10,7%). A3.3-18

19 η παραλία του Αµπράµ η παραλία της Αγιασσού η παραλία του Απόλλωνα η παραλία του Αζαλά Κλειδός η παραλία της Μουτσούνας A3.3-19

20 Πάνορµος Ψιλή Άµµος µε τις χαρακτηριστικές αµµοθίνες η παραλία της Ψιλής Άµµου Άγιος Γεώργιος Βορίδης A3.3-20

21 ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Η δηµοτική περιουσία ανά Τοπικό ιαµέρισµα του ήµου ρυµαλίας παρουσιάζεται στους παρακάτω Πίνακες και διακρίνεται στις εξής κατηγορίες: κτίσµατα διαφόρων χρήσεων, οικόπεδα γήπεδα διαφόρων χρήσεων, αγροτεµάχια - βοσκότοποι, αγροί - δασικές εκτάσεις. Πίνακας Α : ηµοτική περιουσία ήµου ρυµαλίας: κτίρια σχολείων Α.Α. ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Τ.. m 2 1 ηµοτικό ΑΠΕΡΑΘΟΥ ηµοτικό ΑΜΑΡΙΩΝΑ ηµοτικό ΑΝΑΚΟΣ 80 4 Κτίριο σχολείου ΚΕΡΑΜΩΤΗ 80 5 ηµοτικό ΚΟΡΩΝΙ Α ηµοτικό (Απόλλωνας) ΚΟΡΩΝΙ Α * 7 ηµοτικό ΚΟΡΩΝΟΣ 240,84 8 Νηπιαγωγείο (αναστολή) ΚΟΡΩΝΟΣ 48µ/82τµ 9 ηµοτικό ΜΟΝΗ Κτίριο σχολείου (πρώην ηµοτικό) ΣΚΑ Ο Γυµνάσιο ΣΚΑ Ο ΤΕΕ ΦΙΛΟΤΙ ηµοτικό ΦΙΛΟΤΙ * 14 Γυµνάσιο (παλαιό) ΧΑΛΚΙ Λύκειο-Γυµνάσιο ΧΑΛΚΙ * 16 ηµοτικό (Χείµαρρος) ΧΑΛΚΙ * * εν χορηγήθηκαν στοιχεία Πηγή: ήµος ρυµαλίας ιδία επεξεργασία Πίνακας Α : ηµοτική περιουσία ήµου ρυµαλίας: αθλητικές εγκαταστάσεις ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΜΟΥ ΡΥΜΑΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΘΕΣΗ Τ.. m 2 ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ Αθλητικό Κέντρο ΜΑΥΡΟΜΟΙΡΕΣ ΑΠΕΡΑΘΟΥ * 1950 Μπάσκετ ΑΝΑΚΟΣ Γήπεδο ΛΕΙΒΑ Α ΚΟΡΩΝΙ Α Μπάσκετ ΑΗ ΓΙΩΡΓΗΣ ΚΟΡΩΝΙ Α Αποδυτήρια γηπέδου ΚΟΡΩΝΙ Α * 2000 Αποδυτήρια γηπέδου ΛΕΙΒΑ Α ΚΟΡΩΝΙ Α Αποδυτήρια γηπέδου ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΚΟΡΩΝΙ Α Γήπεδο ΚΟΡΩΝΟΣ Γήπεδο 5Χ5 ΡΑΟΥ ΙΑ ΡΑΧΗΣ ΜΟΝΗ Μπάσκετ ΣΚΑ Ο Στίβος ΦΙΛΟΤΙ 400µ 2004 Γήπεδο ΧΑΛΚΙ Μπάσκετ ΧΑΛΚΙ * 2005 Βόλεϊ ΧΑΛΚΙ * 2006 * εν χορηγήθηκαν στοιχεία Πηγή: ήµος ρυµαλίας ιδία επεξεργασία A3.3-21

22 Πίνακας Α : ηµοτική περιουσία ήµου ρυµαλίας: κτίρια εγκαταστάσεις διαφόρων χρήσεων Τ.. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΘΕΣΗ m 2 Ιατρείο 120 Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 80 Πολιτιστικό Κέντρο 730 ΑΠΕΡΑΘΟΥ Συνεταιρισµός 40 Κτίριο Σφαγείου (Αη Λιας) 300 Ψαράδικο (κτίριο) 15 Οστεοφυλάκιο * Οικία * Κτίσµα κρήνης στην Αγιασσό 5 Ερειπωµένη οικεία (πλησίον πλ. Ποτηρούς) 25 Κτίσµα (στο πηγαδάκι Ποτηρούς) 5 Κτίσµα (πλ. Πηγάδια - αµαλάς) 10 ΑΜΑΡΙΩΝΑΣ Κτίσµα (πλ. Πηγάδια - αµαλάς) 5 Οστεοφυλάκιο 15 Οστεοφυλάκιο ( αµαλάς) 6 Οστεοφυλάκιο (Βουρβουριά) 6 Αγροτικό Ιατρείο και Γραφείο Τ ΑΝΑΚΟΣ Βιβλιοθήκη 30 Γραφείο Τ.. 50 Ιατρείο- - Γραφείο Τ.. 40 Ξενώνας 35 Μάντρα ΚΟΥΤΕΛΗ 30 Μάντρα ΡΟΥΤΣΟΥΝΑ 30 Μάντρα ΡΟΥΤΣΟΥΝΑ 30 ΚΕΡΑΜΩΤΗ Μάντρα ΑΓΙΟΜΕΛΙΣΣΑ 30 Μάντρα ΚΑΝΑΦΕΣ 30 Μάντρα ΜΠΡΟΒΑΛΙΜΑ ΚΑΝΑΦΟ 25 Οικία ΜΑΥΡΟΣ ΓΚΡΕΜΝΟΣ * Οστεοφυλάκιο 4 Κοινοτικό γραφείο (πρώην) 15 Εκκλησία (Χίλια Βρύση) 25 Εκκλησία-νέα (Αη Γιώργης) 50 Εκκλησία (Απόλλωνας) 50 Κτίσµα (κάτω Γκισιµές) 30 Κτίσµα (κάτω Γκισιµές) 30 ΚΟΡΩΝΙ Α Κτίσµα (Ανέφαλα) 4 Παλαιό ελαιοτριβείο (Ανέφαλα) 35 Περίπτερο (Απόλλωνας) 6 Πνευµατικό Κέντρο (Απόλλωνας) 80 Γραφείο Τ.. 88 Ιατρείο 70 Ξενώνας 239 ΚΟΡΩΝΟΣ Αποθήκη ψαράδων (Λυώνας) 20 Καταστήµατα Λυώνα - Πλατεία Λυώνα 150 Γραφείο Τ.. (Κάστρο) 74,22 Οστεοφυλάκιο (Νεκροταφείου: Αγ. Νεκτάριος) 29 A3.3-22

23 Πετρόκτιστη αγροικία Κορώνου 10 Πετρόκτιστη αγροικία Κορώνου 10 Πετρόκτιστη αγροικία Κορώνου 10 Πετρόκτιστη αγροικία Κορώνου 10 Πετρόκτιστη αγροικία Κορώνου 10 Πετρόκτιστη αγροικία Κορώνου 10 Χώρος αποθήκευσης αδρανών 7000 Κτίριο Τρασανά (Κάστρο) 56,65 Ιατρείο (Λειβαδάκι) 56 Οστεοφυλάκιο * Ξενώνας (Ανεγυρίδα) 40 Ελαιοτριβείο (Λειβαδάκι) 38,8 Ελαιοτριβείο (Μπουλαµάτσηδων-Λειβαδάκι) 46,5 Γραφείο Τ.. 15 Εξεταστήριο-Ιατρείο 15 ΜΕΣΗ Παλαιό ελαιοτριβείο 50 Λαογραφικό µουσείο (πρώην δηµ. Σχολείο) 100 Οστεοφυλάκιο 6 ΜΟΝΗ Μάντρα ΑΝΩ ΡΑΧΗ 300 Οστεοφυλάκιο (Παναγιάς ροσιανής) 25 Αποθήκη 18 Γραφείο Τ.. 31 ΣΚΑ Ο Ιατρείο 30 Υπόστεγο διαφόρων χρήσεων 30 Ελαιοτριβείο (φάµπρικα) * Τουαλέτες * Αποθήκες (Ρίκες) 188 Αποθήκες αντλιοαστασίου 25 Αποθήκες γεώτρησης 5 Ιατρείο 150 Κλειστό θέατρο (στο ΤΕΕ) 500 ΚΕΠ 80 Κτίριο γεώτρησης ΑΗ ΛΙΑΣ 30 ΦΙΛΟΤΙΟΥ Κτίριο γεώτρησης ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 3 Κτίσµα (Ράχη - Αη Γιάννης) 5 Κτίσµα παλαιό (Πηγάδα) 6 Κτίσµα - παλαιό πηγάδι ΛΟΓΓΟΥΣ 3 Κτίσµα - παλαιό πηγάδι ΠΡΟΜΠΟΝΑ 8 Οστεοφυλάκιο 20 παλιά αποθήκη (στο νεκροταφείο) 41 Κτίριο Σφαγείου * Γραφείο Τ Γραφείο Τ Ειρηνοδικείο 120 ΧΑΛΚΙ Οστεοφυλάκιο 10 Πυροσβεστική 150 Κτίριο ρακούλη (Καλόξυλος) * * Αποθήκες * * Λοιπά Κτίρια Γραφείων Τ. * * εν χορηγήθηκαν στοιχεία Πηγή: ήµος ρυµαλίας ιδία επεξεργασία A3.3-23

24 Πίνακας Α : ηµοτική περιουσία ήµου ρυµαλίας: µόνιµες εγκαταστάσεις και πλατείες γηπέδων κοινής χρήσης Τ.. ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΓΗΠΕ ΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ / ΘΕΣΗ m 2 ΧΡΗΣΗΣ Πλατεία Απείρανθος 150 Πλατεία Αγίου Αντωνίου 45 ΑΠΕΡΑΘΟΥ Πλατεία Ηρώων 600 Πλατεία Μουτσούνας 400 Πλατεία Περ. Θεοτόκου 50 Αλσύλλιο Παναγιά Απεράθου 1300 Πλατεία αµαλάς 20 Πλατεία Αγίας Παρασκευής/Βουρβουριά 45 Πλατεία Βύζη 150 Πλατεία Κουζούνου 200 Πλατεία Πατέλο 200 Πλατεία αµαλάς 200 ΑΜΑΡΙΩΝΑΣ Πλατεία Πλάτσα 25 Πλατεία Ποτηρού 150 Πλατεία Πλατεία Κρήνης Αγιασσού 170 Πλατεία Αγιασσού 125 Πλατεία Αδησσαρού 10 Πλατεία Μερσίνου 100 παιδική χαρά και γήπεδο µπάσκετ Αµονάκι 1200 Πλατεία Βρύση ανακού 150 Πλατεία ανακός 150 ΑΝΑΚΟΣ Πλατεία και χώρος στάθµευσης ανακός 100 Πλατεία πλατεία νεκροταφείου 150 Πλατεία κάτω πλατεία 25 ΚΕΡΑΜΩΤΗ Πλατεία Κεραµωτή 7 Άλσος και πλατεία Απόλλωνα 150 ΚΟΡΩΝΙ Α ρόµοι και πλατείες Κορωνίδας παιδική χαρά Γκισιµές 100 Πλατεία Τζούτζα 20 Παιδική χαρά Πλατεία Κορώνου 490 Πλατεία Ατσιπάπη 300 Πάρκινγκ και πλατεία Πλατεία Κεράς στο Λιοϊρι 200 ΚΟΡΩΝΟΣ Πάρκινγκ και πλατεία Πλατεία Κάστρου 200 Πλατεία Κόρωνος 150 Πλατεία Λυώνας -ανατολικά Πλατεία Λυώνας -δυτικά Πλατεία πλάτσα 150 ΜΕΣΗ Πλατεία Μέση 20 Παιδική χαρά γήπεδο 800 Πλατεία Πλάτσας 150 Πλατεία Στέλιου 50 ΜΟΝΗ Πλατεία Αγίου Νικολάου 50 Πλατεία πλατειάκι Ευθύµη 86,17 Πλατεία πλατειάκι Μίχα 50 Πλατεία Ηρώων 30 A3.3-24

25 ΣΚΑ Ο Αλσύλλιο Σελάδι * Πλατεία Κεντρική - Γέφυρα Φιλοτίου 400 Πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου-Ραχίδι 50 Πλατεία Αγία Μαρίνα 100 Πλατεία Τίµιος Σταυρός 20 Πλατεία επάνω πλατεία - Γέφυρα Φιλοτίου 100 Πλατεία Κορυφή Κλεφαρου 150 Πλατεία Κορυφή Ραχίδι 200 ΦΙΛΟΤΙ Πλατεία Κρεµµυδά -Ραχίδι 60 Πλατεία Λαχαναριού - Κλέφαρος 200 Πλατεία Λιοίρι 100 Πλατεία πλατεία παλιού σχολείου - Κλέφαρος 60 Πλατεία πηγής Καλάµου 4 Πλατεία Φασολά - Ραχίδι 30 Πλατεία Αγ. Νικολάου - Κλέφαρος 200 Πλατεία Χρυσοστόµου - Πάσπαρι 200 Πλατεία βρύσης Αρίων 200 Πλατεία Χαλκί 250 Πλατεία Τσικαλαριό 350 Πλατεία Τσικαλαριό 120 Πλατεία Χείµαρρος 300 Πλατεία Χείµαρρος 60 Πλατεία Καλόξυλος 200 ΧΑΛΚΙ Πλατεία Καλόξυλος 150 Πλατεία Κεραµί 70 Πλατεία Κεραµί 100 Πλατεία Μονίτσια 50 Πλατεία Ακάδηµοι 150 Πλατεία Ακάδηµοι 60 * Πλατεία Ηρώων Πεσόντων - Θέση: ΣΑΜΙΟ 500 Πάρκινγκ, πλατεία και πηγή νερού Πλάτανος - λιοϊρι 150 * εν χορηγήθηκαν στοιχεία Πηγή: ήµος ρυµαλίας ιδία επεξεργασία A3.3-25

26 Πίνακας Α : ηµοτική περιουσία ήµου ρυµαλίας: οικόπεδα γήπεδα Τ.. ΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ - ΓΗΠΕ ΩΝ m 2 ΠΕΤΑΛΟ 1150 ΚΕΦΑΛΕΣ 1013 ΚΑΡΑΒΑΣ 1050 ΑΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 203,25 ΑΠΕΡΑΘΟΥ ΚΑΡΑΒΑΣ 30,4 ΚΡΗΝΗ 608 ΑΗ ΛΙΑΣ (οικόπεδο Νεκροταφείου) 30 ΑΗ ΛΙΑΣ (οικόπεδο Σφαγείου) 300 ΚΑΡΑΒΑΣ (Φυτώριο) 600 * 65 ΑΜΑΡΙΩΝΑ ΑΜΜΩΝΑΚΗ * ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΚΚΙΝΗ (αγροτεµάχιο) * ΑΝΑΚΟΣ ΑΝΑΚΟΣ 525 ΚΕΡΑΜΩΤΗ ΒΟΥΝΑΛΙΑ (Σκουπιδότοπος) 2000 ΚΟΡΩΝΙ Α * ΚΑΡΙΩΤΗ 1000 ΚΑΨΑΛΟΣ 100 ΚΟΡΩΝΙ Α ΑΪ ΓΙΩΡΓΗΣ 30 ΡΟ ΙΝΕΣ 40 ΡΟ ΙΝΕΣ 3000 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 604,33 ΑΠΑΝΩ ΣΤΕΡΝΑ 30 Πρώην βοσκότοπος και Λατοµείο 2000 ΣΦΟΝΤΥΛΙ (αντλιοστάσιο γεώτρησης) 20 ΚΑΚΑΝΑΣΗ (αντλιοστάσιο γεώτρησης) 55 ΛΥΩΝΑΣ (αντλιοστάσιο) 40 ΑΣΜΥΡΙΓΛΕΣ (δεξαµενή) 1000 ΛΕΙΒΑ ΑΚΙ (οικόπεδο Ιατρείου) 28 ΚΑΣΤΡΟ (οικόπεδο Κοινοτικού Γραφείου) 191,6 ΚΟΡΩΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΡΑ (οικόπεδο Μουσείου Σµύριδας) 4000 ΑΝΕΓΥΡΙ Α (οικόπεδο ξενώνα Κορώνου) 33,38 ΣΙ ΕΡΙΤΗΣ (οικόπεδο παλιάς δεξαµενής) 120 ΑΝΕΜΟΧΟΡΕΥΤΡΑ 750 ΛΥΩΝΑΣ (οικόπεδο ταρσανά) 159,48 ΑΝΕΓΥΡΙ Α (οικόπεδο Μαγγιώρου) 120 ΑΝΕΓΥΡΙ Α (οικόπεδο Παρασκευά) 270 Γεφυράκι ΚΑΚΑΝΑΣΗ 500 ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ 3000 ΜΕΣΗ οικόπεδο Γραφείου Μέσης 30 ΜΟΝΗ ΠΕΤΡΑ Α (δεξαµενή 200m 3 ) 100 ΡΑΟΥ ΙΑ ΡΑΧΗΣ 7000 ΦΙΛΟΤΙ Νεκροταφείο 1100 Νεκροταφείο 1300 ΠΕΡΑ ΠΡΕΒΟΛΙ 262,62 ΦΙΛΟΤΙ 3557 ΚΑΤΣΟΠΡΥΝΟ 473,3 Νεκροταφείο 524 ΚΛΕΦΑΡΟΣ 564,22 A3.3-26

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΟΥ 2012-2014. α φάση: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΟΥ 2012-2014. α φάση: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΟΥ 2012-2014 α φάση: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΣΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Πίνακας περιεχομένων σελ. Α. Εισαγωγή 1-3 Α1. Σκοπός..1 Α2. Θεσμικό πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Αιγίου 2007-2010 Στρατηγικός Σχεδιασµός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης...

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Αιγίου 2007-2010 Στρατηγικός Σχεδιασµός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης...2 1.1. Συνοπτική περιγραφή της περιοχής του ήµου Αιγίου... 2 1.1.1 Βασικά χαρακτηριστικά, χωροταξική ένταξη και διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α ΦΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 2011-2014 Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασµού Σύνοψη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 Τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα...4 1.2 Ορισµός, στόχοι & διάθρωση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2019 ΗΜΟΥ ΒΟΪΟY

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2019 ΗΜΟΥ ΒΟΪΟY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΒΟΙΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2019 ΗΜΟΥ ΒΟΪΟY ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1 Α/Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 1 Πίνακας περιεχομένων 1 Βασικά Χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Πελοποννήσου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 2013 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 2013 2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 2013 2014 ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΔΕΣΣΑ ΔΕΚ 2012-1 - ΕΙΣΑΓΩΓΉ...5 ΦΥΣΙΚΌ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ...12 Φυσικός Πλούτος, Γεωμορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1 Β.4.10 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου Προστασία της βιοποικιλότητας Οι προτάσεις προστασίας του περιβάλλοντος του ΡΣΗ έχουν ως κοινή συνισταµένη την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΜΑ) ΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΜΑ) ΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: «ΟΙΚΟΣΦΑΙΡΙΚΗ» ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Ν. ΜΑΝ ΥΛΑΣ & Συνεργάτες ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΈΡΕΥΝΕΣ, κατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Στρατηγικός Σχεδιασμός

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα Ενότητα 1: Μεθοδολογία Αναπτυξιακού Στρατηγικού Σχεδιασμού... 1 Ενότητα 2: Αποτύπωση & Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β42ΧΩΚΦ-00Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 2011-2014

ΑΔΑ: Β42ΧΩΚΦ-00Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 2011-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 2011-2014 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iv ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του Έργου LA-GrBg-EnergyNet

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του Έργου LA-GrBg-EnergyNet Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του Έργου LA-GrBg-EnergyNet Ενεργειακό Θεματικό Δίκτυο ΟΤΑ της ελληνοβουλγαρικής διασυνοριακής περιοχής Απρίλιος 2014 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999

Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999 Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999 Ρ.Σ.-Γ.Π.Σ.-ΣΧΟΟΑΠ: Στον Πίνακα (βλ. (βλέπε Παράρτηµα Α.4.1) και το χάρτη (Πηγή: Ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2012-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Νοέµβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 i ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3 ii

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Ε Ι Φ Ο Ρ Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν Δ Α Φ Ν Η

Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Ε Ι Φ Ο Ρ Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν Δ Α Φ Ν Η ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΦΝΗ ΛΕΙΨΟΙ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Ερευνητικό έργο: Έρευνα για την αειφόρο ανάπτυξη στους Λειψούς Ερευνητής: Γεώργιος Καρακατσάνης Επικοινωνία: Τηλέφωνο: 6945552243 E-mail: karakas11361@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ξάνθης 2015-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 0 Εισαγωγή... 1 0.1 Αντικείμενο και στόχοι της Μελέτης... 1 0.2 Η αμέσως προηγούμενη εμπειρία... 3 0.3 Διαδικασίες... 3 Στάδιο Α.2... 5 Α.2.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

1 2 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 2 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦOΡΟΥ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 0 Εισαγωγή... 1 0.1 Αντικείμενο και στόχοι της Μελέτης... 1 0.2 Η αμέσως προηγούμενη εμπειρία... 3 0.3 Διαδικασίες... 3 Στάδιο Α.1... 4 Α.1.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Φυλής. Δυτικής Αττικής. Αττικής. Άνω Λιόσια

Φυλής. Δυτικής Αττικής. Αττικής. Άνω Λιόσια ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_01: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ Φυλής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δυτικής Αττικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αττικής ΕΔΡΑ Άνω Λιόσια ΘΕΣΗ & ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ & ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Η θέση

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος του ήμου Καρδίτσας για την περίοδο 2011-2014

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος του ήμου Καρδίτσας για την περίοδο 2011-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 5η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΚΙΜΩΛΟΣ Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ. Μελέτη Σχεδιασμού και Υλοποίησης Πιλοτικής Δράσης: "Διαχείριση και Εμπορία Αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών"

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ. Μελέτη Σχεδιασμού και Υλοποίησης Πιλοτικής Δράσης: Διαχείριση και Εμπορία Αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ Μελέτη Σχεδιασμού και Υλοποίησης Πιλοτικής Δράσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου Βιώσιµο Ενεργειακό Σχέδιο ράσης για την Κοινότητα Οίας στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων Ιανουάριος 2010 1 Πίνακας Περιεχοµένων Ακρωνύµια... 4 1 Περίληψη... 5

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Δοξάτου. Σχέδιο Δράσης Αεϊφορικής Ενέργειας Δήμου Δοξάτου (Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Doxato, Greece) Ιούλιος 2014

Δήμος Δοξάτου. Σχέδιο Δράσης Αεϊφορικής Ενέργειας Δήμου Δοξάτου (Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Doxato, Greece) Ιούλιος 2014 2014 Δήμος Δοξάτου Σχέδιο Δράσης Αεϊφορικής Ενέργειας Δήμου Δοξάτου (Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Doxato, Greece) Ιούλιος 2014 1 Σχέδιο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας Δήμου Δοξάτου 1

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 17η του μήνα Ιουλίου του έτους 2015 και

Διαβάστε περισσότερα