ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"

Transcript

1 ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Σ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η Σ Ζ Ω Ν Ω Ν Σ Υ Χ Ν Ο Τ Η Τ Ω Ν

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις... 4 Άρθρο 2 Όροι και ορισµοί... 5 Άρθρο 3 Πίνακας Συντµήσεων Άρθρο 4 Πίνακας Συντµήσεων που εµφανίζονται στην στήλη "ΧΡΗΣΤΗΣ" του Πίνακα Κατανοµής Συχνοτήτων 14 Άρθρο 5 ιάφορες διατάξεις Άρθρο 6 ιάταξη του πίνακα κατανοµής ζωνών συχνοτήτων khz khz khz khz khz khz khz khz khz khz khz khz ,5-47 MHz ,2 MHz ,2-137,175 MHz , MHz MHz ,4 MHz ,4-410 MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz... 56

3 MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz ,7 GHz ,7 14,25 GHz ,25 15,63 GHz ,63 18,4 GHz ,4 22 GHz ,75 GHz ,75 29,9 GHz ,9 34,2 GHz ,2 40 GHz ,5 GHz ,5-51,4 GHz ,4 55,78 GHz ,78 66 GHz GHz GHz ,8 GHz ,8 119,98 GHz ,98 151,5 GHz ,5 158,5 GHz ,5 202 GHz GHz GHz

4 Εθνικός Κανονισµός Κατανοµής Ζωνών Συχνοτήτων Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο Εθνικός Κανονισµός Κατανοµής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) περιέχει τις διατάξεις που εφαρµόζονται σε µόνιµες εκχωρήσεις, σε περίοδο ειρήνης, στην Ελληνική Επικράτεια για τη χρήση του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων από 9 khz µέχρι 1000 GHz. 2. O ΕΚΚΖΣ έχει σκοπό την ορθή χρήση του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων και θα πρέπει να χρησιµοποιείται από κάθε ενδιαφερόµενο σαν βασικό βοήθηµα. Γι' αυτό πριν από την εισαγωγή από το εξωτερικό η την σχεδίαση και κατασκευή νέων συστηµάτων ραδιοεπικοινωνίας πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλίζονται οι προβλεπόµενες από την ισχύουσα νοµοθεσία εκχωρήσεις ραδιοσυχνοτήτων από την αρµόδια Αρχή. 3. Εκχωρήσεις συχνοτήτων που δεν είναι σύµφωνες µε τον ΕΚΚΖΣ πρέπει να σταµατήσουν να λειτουργούν ή να συµµορφωθούν µε αυτόν το ταχύτερο δυνατό και πάντως όχι µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας α- πόφασης, εκτός αν καθορίζεται µεταγενέστερη ηµεροµηνία σε σχετικά άρθρα των Τελικών Πράξεων της Παγκόσµιας ιάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών (Γενεύη 2003) ως και σε παραποµπές του Πίνακα Κατανοµής Ζωνών Συχνοτήτων. 4. Οι εκχωρήσεις της παραγράφου 3 θα προστατεύονται στο µέτρο του δυνατού και µέσα στα χρονικά όρια της παραγράφου αυτής. 5. Ο ΕΚΚΖΣ δεν εφαρµόζεται στις διεθνείς σχέσεις. Η διεθνής προστασία ισχύει για τις Υπηρεσίες που είναι σύµφωνες µε την κατανοµή συχνοτήτων του Κανονισµού Ραδιοεπικοινωνιών ( ΚΡ), που σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Καταστατικού Χάρτη της ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, συµπληρώνει τις διατάξεις του Καταστατικού Χάρτη και της Σύµβασης. 6. Για ειδικές κατηγορίες χρήσεως ραδιοσυχνοτήτων όπως τηλεχειρισµός, τηλεµέτρηση, ασυρµατικά µικρόφωνα, συστήµατα κλήσεως προσώπων κλπ. που δεν εντάσσονται σε καµία από τις Υπηρεσίες Ραδιοεπικοινωνιών που ορίζονται στο άρθρο 1 τµήµα ΙΙΙ του Κανονισµού Ραδιοεπικοινωνιών, µπορούν να καθορισθούν µε άλλες αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών συχνότητες από ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που έχουν κατανεµηθεί στην Σταθερή Υπηρεσία ή την Κινητή Υπηρεσία ή και τις δύο.

5 Άρθρο 2 Όροι και ορισµοί 1. Ειδικοί όροι που αφορούν τη διαχείριση των συχνοτήτων κατανοµή (µιας ζώνης συχνοτήτων): Εγγραφή στον Πίνακα Κατανοµής Ζωνών Συχνοτήτων µιας καθορισµένης ζώνης συχνοτήτων µε σκοπό τη χρησιµοποίησή της από µία ή περισσότερες γήϊνες ή διαστηµικές υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνίας ή από την υπηρεσία ραδιοαστρονοµίας σύµφωνα µε καθορισµένες προϋποθέσεις. Ο παρών όρος πρέπει επίσης να εφαρµόζεται στην εν λόγω ζώνη συχνοτήτων. απονοµή (µιας ραδιοσυχνότητας ή ενός καναλιού ραδιοσυχνότητας): Εγγραφή ενός καθορισµένου καναλιού ραδιοσυχνότητας σε ένα συµφωνηµένο σχέδιο, υιοθετηµένο από µία αρµόδια διάσκεψη, για χρήση από µία ή περισσότερες ιοικήσεις για µία γήϊνη ή διαστηµική υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας σε µία ή περισσότερες καθορισµένες χώρες ή γεωγραφικές περιοχές και σύµφωνα µε καθορισµένες προϋποθέσεις. εκχώρηση (µιας ραδιοσυχνότητας ή ενός καναλιού ραδιοσυχνότητας): Εξουσιοδότηση που δίνεται από µία ιοίκηση για τη χρησιµοποίηση από ένα σταθµό ραδιοεπικοινωνίας µιας ραδιοσυχνότητας ή ενός καναλιού ραδιοσυχνότητας σύµφωνα µε καθορισµένες προϋποθέσεις. 2. Ραδιοϋπηρεσίες υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας: Μία υπηρεσία που περιλαµβάνει τη µεταβίβαση, την εκποµπή και/ή τη λήψη ραδιοκυµάτων για ειδικούς σκοπούς τηλεπικοινωνίας. Στον παρόντα Κανονισµό, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, κάθε υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας αναφέρεται σε γήϊνη ραδιοεπικοινωνία. σταθερή υπηρεσία: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας µεταξύ καθορισµένων σταθερών σηµείων. σταθερή δορυφορική υπηρεσία: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας µεταξύ επίγειων σταθµών σε δεδοµένες θέσεις, όταν χρησιµοποιούνται ένας ή περισσότεροι δορυφόροι. Η δεδοµένη θέση µπορεί να είναι ένα προσδιορισµένο σταθερό σηµείο ή οποιοδήποτε σταθερό σηµείο σε προσδιορισµένες περιοχές. Σε ορισµένες περιπτώσεις η υ- πηρεσία αυτή περιλαµβάνει ζεύξεις µεταξύ δορυφόρων, οι οποίοι µπορεί να λειτουργούν στη διαδορυφορική υπηρεσία. Η σταθερή δορυφορική υπηρεσία µπορεί επίσης να περιλαµβάνει ζεύξεις τροφοδότη για άλλες υπηρεσίες διαστηµικής ραδιοεπικοινωνίας. διαδορυφορική υπηρεσία : Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που εξασφαλίζει ζεύξεις µεταξύ τεχνητών δορυφόρων. υπηρεσία διαστηµικής εκµετάλλευσης: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που προορίζεται αποκλειστικά για την εκ- µετάλλευση διαστηµοπλοίων, ειδικότερα την παρακολούθηση της τροχιάς στο διάστηµα, τη διαστηµική τηλεµετρία και το διαστηµικό τηλεχειρισµό. Οι λειτουργίες αυτές θα εξασφαλίζονται κανονικά στα πλαίσια της υπηρεσίας στην οποία λειτουργεί ο διαστη- µικός σταθµός. κινητή υπηρεσία : Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας µεταξύ κινητών σταθµών και σταθµών ξηράς, ή µεταξύ κινητών σταθµών. κινητή δορυφορική υπηρεσία: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας: - µεταξύ κινητών επίγειων σταθµών και ενός ή περισσότερων διαστηµικών σταθµών, ή µεταξύ διαστηµικών σταθµών που χρησιµοποιούνται από την υπηρεσία αυτή, ή - µεταξύ κινητών επίγειων σταθµών µέσω ενός ή περισσότερων διαστηµικών σταθµών.

6 Η υπηρεσία αυτή µπορεί επίσης να περιλαµβάνει ζεύξεις τροφοδότη που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της. κινητή υπηρεσία ξηράς: Κινητή υπηρεσία µεταξύ σταθµών βάσης και κινητών σταθµών ξηράς, ή µεταξύ κινητών σταθµών ξηράς. κινητή δορυφορική υπηρεσία ξηράς : Κινητή δορυφορική υπηρεσία στην οποία οι επίγειοι κινητοί σταθµοί βρίσκονται στη ξηρά. ναυτιλιακή κινητή υπηρεσία : Κινητή υπηρεσία µεταξύ παρακτίων σταθµών και σταθµών πλοίου, ή µεταξύ σταθµών πλοίου, ή µεταξύ συνεργαζόµενων σταθµών επικοινωνίας σε πλοίο. Οι σταθµοί σκαφών διάσωσης και οι σταθµοί θεσιδεικτικών ραδιοφάρων έκτακτης ανάγκης µπορούν επίσης να µετέχουν στην υπηρεσία αυτή. ναυτιλιακή κινητή δορυφορική υπηρεσία : Κινητή δορυφορική υπηρεσία στην οποία οι επίγειοι κινητοί σταθµοί είναι εγκατεστηµένοι σε πλοία. Οι σταθµοί σκαφών διάσωσης και οι σταθµοί θεσιδεικτικών ραδιοφάρων έκτακτης ανάγκης µπορούν επίσης να µετέχουν στην υπηρεσία αυτή. υπηρεσία λιµενικών λειτουργιών: Ναυτιλιακή κινητή υπηρεσία µέσα ή κοντά σε λιµάνι, µεταξύ παρακτίων σταθµών και σταθµών πλοίου, ή µεταξύ σταθµών πλοίου, κατά την οποία τα µηνύµατα περιορίζονται σε εκείνα που αφορούν τον ελιγµό, την κίνηση και την ασφάλεια των πλοίων και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, την ασφάλεια προσώπων. Μηνύµατα που έχουν χαρακτήρα δηµόσιας ανταπόκρισης πρέπει να αποκλείονται από την υπηρεσία αυτή. υπηρεσία κίνησης πλοίων: Υπηρεσία ασφάλειας στα πλαίσια της ναυτιλιακής κινητής υπηρεσίας διαφορετική από την υπηρεσία λιµενικών λειτουργιών, µεταξύ παρακτίων σταθµών και σταθµών πλοίου, ή µεταξύ σταθµών πλοίου, κατά την οποία τα µηνύµατα περιορίζονται σε εκείνα που αφορούν την κίνηση των πλοίων. Μηνύµατα που έχουν χαρακτήρα δηµόσιας ανταπόκρισης πρέπει να αποκλείονται από την υπηρεσία αυτή. αεροναυτική κινητή υπηρεσία : Κινητή υπηρεσία µεταξύ αεροναυτικών σταθµών και σταθµών αεροσκάφους, ή µεταξύ σταθµών αεροσκάφους, στην οποία µπορούν να µετέχουν και σταθµοί σκαφών διάσωσης. Σταθµοί θεσιδεικτικών ραδιοφάρων έκτακτης ανάγκης µπορούν επίσης να συµµετέχουν στην υπηρεσία αυτή σε καθορισµένες συχνότητες κινδύνου και έκτακτης ανάγκης. αεροναυτική κινητή υπηρεσία (R) 1* : Αεροναυτική κινητή υπηρεσία που περιορίζεται σε επικοινωνίες που αφορούν την ασφάλεια και κανονικότητα των πτήσεων, κατά πρωτεύοντα λόγο κατά µήκος των εθνικών ή διεθνών πολιτικών αεροδιαδρόµων. αεροναυτική κινητή υπηρεσία (OR) 2** : Αεροναυτική κινητή υπηρεσία που πρoορίζεται για επικοινωνίες, περιλαµβανοµένων αυτών που αφορούν το συντονισµό των πτήσεων, κατά πρωτεύοντα λόγο εκτός των εθνικών ή διεθνών πολιτικών αεροδιαδρόµων. αεροναυτική κινητή δορυφορική υπηρεσία: Κινητή δορυφορική υπηρεσία στην οποία οι επίγειοι κινητοί σταθµοί είναι εγκατεστηµένοι σε αεροσκάφη. Σταθµοί σκαφών διάσωσης και σταθµοί θεσιδεικτικών ραδιοφάρων έκτακτης ανάγκης µπορούν επίσης να µετέχουν στην υπηρεσία αυτή. αεροναυτική κινητή δορυφορική υπηρεσία (R): Αεροναυτική κινητή δορυφορική υπηρεσία που περιορίζεται σε επικοινωνίες που αφορούν την ασφάλεια και κανονικότητα των πτήσεων, κατά πρωτεύοντα λόγο κατά µήκος των εθνικών ή διεθνών πολιτικών αεροδιαδρόµων. αεροναυτική κινητή δορυφορική υπηρεσία (OR): Kινητή αεροναυτική δορυφορική υπηρεσία που πρoορίζεται για επικοινωνίες, περιλαµβανοµένων αυτών που αφορούν το συντονισµό των πτήσεων, κατά πρωτεύοντα λόγο ε- 1 (R): route 2 (OR): off-route

7 κτός των εθνικών ή διεθνών πολιτικών αεροδιαδρόµων. υπηρεσία ευρυεκποµπής : Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας στην οποία οι εκποµπές προορίζονται για απευθείας λήψη από το γενικό κοινό. Η υπηρεσία αυτή µπορεί να περιλαµβάνει εκποµπές ήχου, εκποµπές τηλεόρασης ή άλλους τύπους εκποµπής. υπηρεσία δορυφορικής ευρυεκποµπής : Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας στην οποία σήµατα εκπεµπόµενα ή αναµεταβιβαζόµενα από διαστηµικούς σταθµούς προορίζονται για απευθείας λήψη από το ευρύ κοινό. Στην υπηρεσία δορυφορικής ευρυεκποµπής, ο όρος «απευθείας λήψη» πρέπει να περιλαµβάνει και την ατοµική λήψη και τη συλλογική λήψη. υπηρεσία ραδιοεπισήµανσης : Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας για σκοπούς ραδιοεπισήµανσης. υπηρεσία δορυφορικής ραδιοεπισήµανσης: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας για σκοπούς ραδιοεπισήµανσης που περιλαµβάνει τη χρήση ενός ή περισσότερων διαστηµικών σταθµών. ΣΗΜ. Η υπηρεσία αυτή µπορεί επίσης να περιλαµβάνει τις ζεύξεις τροφοδότη που είναι αναγκαίες για την εκµετάλλευσή της. υπηρεσία ραδιοπλοήγησης : Υπηρεσία ραδιοεπισήµανσης για σκοπούς ραδιοπλοήγησης. υπηρεσία δορυφορικής ραδιοπλοήγησης: Υπηρεσία δορυφορικής ραδιοεπισήµανσης για σκοπούς ραδιοπλοήγησης. ΣΗΜ. Η υπηρεσία αυτή µπορεί επίσης να περιλαµβάνει τις ζεύξεις τροφοδότη που είναι αναγκαίες για την εκµετάλλευσή της. υπηρεσία ναυτιλιακής ραδιοπλοήγησης : Υπηρεσία ραδιοπλοήγησης που προορίζεται για τις ανάγκες και την ασφαλή εκµετάλλευση των πλοίων. υπηρεσία ναυτιλιακής δορυφορικής ραδιοπλοήγησης: Υπηρεσία δορυφορικής ραδιοπλοήγησης επίγειοι σταθµοί είναι εγκατεστηµένοι σε πλοία. στην οποία οι υπηρεσία αεροναυτικής ραδιοπλοήγησης : Υπηρεσία ραδιοπλοήγησης ασφαλή εκµετάλλευση των αεροσκαφών. που προορίζεται για τις ανάγκες και την υπηρεσία αεροναυτικής δορυφορικής ραδιοπλοήγησης : Υπηρεσία δορυφορικής ραδιοπλοήγησης στην οποία οι επίγειοι σταθµοί είναι εγκατεστηµένοι σε αεροσκάφη. υπηρεσία ραδιοεντοπισµού : Υπηρεσία ραδιοεπισήµανσης για σκοπούς ραδιοεντοπισµού. υπηρεσία δορυφορικού ραδιοεντοπισµού : Υπηρεσία δορυφορικής ραδιοεπισήµανσης χρησιµοποιούµενη για σκοπούς ραδιοεντοπισµού. ΣΗΜ. Η υπηρεσία αυτή µπορεί επίσης να περιλαµβάνει τις ζεύξεις τροφοδότη που είναι αναγκαίες για την εκµετάλλευσή της. υπηρεσία µετεωρολογικών βοηθηµάτων: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας χρησιµοποιούµενη για µετεωρολογικές παρατηρήσεις, περιλαµβανοµένων των υδρολογικών, και εξερεύνηση. υπηρεσία δορυφορικής εξερεύνησης της Γης: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας µεταξύ επίγειων σταθµών και ενός ή περισσότερων διαστηµικών σταθµών, που µπορεί να περιλαµβάνει ζεύξεις µεταξύ διαστηµικών σταθµών, στην οποία: - πληροφορίες που αφορούν τα χαρακτηριστικά της Γης και των φυσικών φαινοµένων της, περιλαµβανοµένων των δεδοµένων που σχετίζονται µε την κατάσταση του περιβάλλοντος, λαµβάνονται από ενεργούς ανιχνευτήρες ή

8 παθητικούς ανιχνευτήρες σε δορυφόρους της Γης. - ανάλογες πληροφορίες συλλέγονται από αεροµεταφερόµενες ή εγκατεστηµένες στη Γη εξέδρες, - τέτοιες πληροφορίες µπορούν να διανέµονται σε επίγειους σταθµούς στο ίδιο σύστηµα, - µπορεί να περιλαµβάνεται εξακρίβωση εξέδρας. ΣΗΜ. Η υπηρεσία αυτή µπορεί επίσης να περιλαµβάνει τις ζεύξεις τροφοδότη που είναι αναγκαίες για την εκµετάλλευσή της. υπηρεσία δορυφορικής µετεωρολογίας : Υπηρεσία δορυφορικής εξερεύνησης της Γης για σκοπούς µετεωρολογίας. υπηρεσία πρότυπης συχνότητας και σηµάτων χρόνου: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας για επιστηµονικούς, τεχνικούς και άλλους σκοπούς, που παρέχει την εκποµπή συγκεκριµένων συχνοτήτων, σηµάτων χρόνου ή και των δύο, δηλωµένης υψηλής ακρίβειας, που προορίζεται για γενική λήψη. ορυφορική υπηρεσία πρότυπης συχνότητας και σηµάτων χρόνου: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που χρησιµοποιεί διαστηµικούς σταθµούς σε δορυφόρους της Γης για τους ίδιους σκοπούς όπως η υπηρεσία πρότυπης συχνότητας και ωριαίων σηµάτων. ΣΗΜ. Η υπηρεσία αυτή µπορεί επίσης να περιλαµβάνει τις ζεύξεις τροφοδότη που είναι αναγκαίες για την εκµετάλλευσή της. υπηρεσία διαστηµικής έρευνας : Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας στην οποία χρησιµοποιούνται διαστηµόπλοια ή άλλα αντικείµενα του διαστήµατος για σκοπούς επιστηµονικής ή τεχνολογικής έρευνας. ερασιτεχνική υπηρεσία : Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που έχει ως σκοπό την αυτοδιδασκαλία, την αλληλοεπικοινωνία και τις τεχνικές διερευνήσεις που διεξάγονται από ερασιτέχνες, δηλαδή από πρόσωπα κατάλληλα ε- ξουσιοδοτηµένα που ενδιαφέρονται για τη ραδιοηλεκτρική τεχνική αποκλειστικά για προσωπικό σκοπό και χωρίς οικονοµικό ενδιαφέρον. ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία : Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που χρησιµοποιεί διαστηµικούς σταθµούς σε δορυφόρους της Γης για τους ίδιους σκοπούς όπως η ερασιτεχνική υπηρεσία. υπηρεσία ραδιοαστρονοµίας: Υπηρεσία που περιλαµβάνει τη χρήση της ραδιοαστρονοµίας. 3. Ραδιοσταθµοί και συστήµατα σταθµός: Ένας ή περισσότεροι ποµποί ή δέκτες ή συνδυασµός ποµπών και δεκτών µετά των πρόσθετων συσκευών, που είναι αναγκαίοι σε ορισµένη θέση για τη διεξαγωγή (διενέργεια) µιας υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας, ή της υπηρεσίας ραδιοαστρονοµίας. Κάθε σταθµός πρέπει να κατατάσσεται ανάλογα µε την υπηρεσία στην οποία συµµετέχει κατά τρόπο µόνιµο ή προσωρινό. γήϊνος σταθµός: Σταθµός που εξασφαλίζει γήϊνη ραδιοεπικοινωνία. Στον παρόντα Κανονισµό, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, κάθε σταθµός είναι γήϊνος σταθµός. επίγειος σταθµός: Σταθµός εγκατεστηµένος είτε στην επιφάνεια της Γης είτε στο κύριο τµήµα της ατµόσφαιρας της Γης και που προορίζεται για επικοινωνία: - µε ένα ή περισσότερους διαστηµικούς σταθµούς, ή

9 - µε ένα ή περισσότερους σταθµούς της ίδιας φύσης µέσω ενός ή περισσότερων ανακλαστικών δορυφόρων ή άλλων αντικειµένων του διαστήµατος. διαστηµικός σταθµός: Σταθµός εγκατεστηµένος σε αντικείµενο το οποίο βρίσκεται πέρα, προορίζεται να πάει πέρα, ή έχει πάει πέρα από το κύριο τµήµα της ατµόσφαιρας της Γης. σταθµός σκάφους διάσωσης: Κινητός σταθµός της ναυτιλιακής κινητής υπηρεσίας ή της αεροναυτικής κινητής υπηρεσίας που προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς διάσωσης και είναι εγκατεστηµένος σε οποιαδήποτε σωσίβια λέµβο, σχεδία ή άλλο εξοπλισµό διάσωσης. σταθερός σταθµός: Σταθµός της σταθερής υπηρεσίας. σταθµός εξέδρας υψηλού υψοµέτρου: Σταθµός εγκατεστηµένος σε ένα αντικείµενο σε υψόµετρο 20 ως 50 km και σε καθορισµένο, ονοµαστικό, σταθερό σηµείο σχετικά µε τη Γη. κινητός σταθµός: Σταθµός της κινητής υπηρεσίας που προορίζεται να χρησιµοποιείται όταν βρίσκεται σε κίνηση ή κατά τη στάση σε ακαθόριστα σηµεία. κινητός επίγειος σταθµός: Επίγειος σταθµός της κινητής δορυφορικής υπηρεσίας που προορίζεται να χρησιµοποιείται όταν βρίσκεται σε κίνηση ή κατά τη στάση σε ακαθόριστα σηµεία.. σταθµός ξηράς: Σταθµός της κινητής υπηρεσίας που δεν προορίζεται να χρησιµοποιείται όταν βρίσκεται σε κίνηση. επίγειος σταθµός ξηράς: Επίγειος σταθµός της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας ή, σε µερικές περιπτώσεις, της κινητής δορυφορικής υπηρεσίας, εγκατεστηµένος σε καθορισµένο σταθερό σηµείο ή µέσα σε καθορισµένη περιοχή στη ξηρά για να παρέχει ζεύξη τροφοδότη της κινητής δορυφορικής υπηρεσίας. σταθµός βάσης: Σταθµός ξηράς της κινητής υπηρεσίας ξηράς. επίγειος σταθµός βάσης: Επίγειος σταθµός της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας ή, σε µερικές περιπτώσεις, της κινητής δορυφορικής υπηρεσίας ξηράς, εγκατεστηµένος σε καθορισµένο σταθερό σηµείο ή µέσα σε καθορισµένη περιοχή στη ξηρά για να παρέχει ζεύξη τροφοδότη της κινητής δορυφορικής υπηρεσίας. κινητός σταθµός ξηράς : Κινητός σταθµός της κινητής υπηρεσίας ξηράς που µπορεί να κινείται επιφανειακά µέσα στα γεωγραφικά όρια µιας χώρας ή ηπείρου. κινητός επίγειος σταθµός ξηράς : Κινητός επίγειος σταθµός της κινητής υπηρεσίας ξηράς που µπορεί να κινείται επιφανειακά µέσα στα γεωγραφικά όρια µιας χώρας ή ηπείρου. παράκτιος σταθµός: Σταθµός ξηράς της ναυτιλιακής κινητής υπηρεσίας. παράκτιος επίγειος σταθµός: Επίγειος σταθµός της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας ή, σε µερικές περιπτώσεις, της ναυτιλιακής κινητής δορυφορικής υπηρεσίας εγκατεστηµένος σε καθορισµένο σταθερό σηµείο στη ξηρά για να παρέχει ζεύξη τροφοδότη της ναυτιλιακής κινητής δορυφορικής υπηρεσίας. σταθµός πλοίου: Κινητός σταθµός της ναυτιλιακής κινητής υπηρεσίας εγκατεστηµένος σε σκάφος που δεν είναι µόνιµα αγκυροβοληµένο, εκτός από σταθµό σκάφους διάσωσης. επίγειος σταθµός πλοίου: Κινητός επίγειος σταθµός της ναυτιλιακής κινητής δορυφορικής υπηρεσίας εγκατεστη- µένος σε πλοίο. σταθµός επικοινωνίας σε πλοίο: Κινητός σταθµός χαµηλής ισχύος της κινητής ναυτικής υπηρεσίας που προορίζεται να χρησιµοποιείται για εσωτερικές επικοινωνίες σε πλοίο, ή µεταξύ ενός πλοίου και των σωσιβίων λέµβων και σχεδιών διάσωσης του κατά τη διεξαγωγή ασκήσεων ή επιχειρήσεων διάσωσης, ή για επικοινωνία σε µία οµάδα σκαφών που ρυµουλκούνται ή προωθούνται, καθώς επίσης για οδηγίες πλεύρισης και πρόσδεσης.

10 λιµενικός σταθµός: Παράκτιος σταθµός της υπηρεσίας λιµενικών λειτουργιών. αεροναυτικός σταθµός: Σταθµός ξηράς της αεροναυτικής κινητής υπηρεσίας. ΣΗΜ. Σε ορισµένες περιπτώσεις, ένας αεροναυτικός σταθµός µπορεί να είναι εγκατεστηµένος, για παράδειγµα, σε πλοίο ή σε θαλάσσια εξέδρα. αεροναυτικός επίγειος σταθµός : Επίγειος σταθµός της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας, ή, σε ορισµένες περιπτώσεις, της αεροναυτικής κινητής δορυφορικής υπηρεσίας, που είναι εγκατεστηµένος σε καθορισµένο σταθερό σηµείο στη ξηρά για να παρέχει ζεύξη τροφοδότη της αεροναυτικής κινητής δορυφορικής υπηρεσίας. σταθµός αεροσκάφους: Κινητός σταθµός της αεροναυτικής κινητής υπηρεσίας, εγκατεστηµένος σε αεροσκάφος, διαφορετικός από σταθµό σκάφους διάσωσης. επίγειος σταθµός αεροσκάφους: Κινητός επίγειος σταθµός της αεροναυτικής κινητής δορυφορικής υπηρεσίας, εγκατεστηµένος σε αεροσκάφος. σταθµός ευρυεκποµπής: Σταθµός της υπηρεσίας ευρυεκποµπής. σταθµός ραδιοεπισήµανσης: Σταθµός της υπηρεσίας ραδιοεπισήµανσης. κινητός σταθµός ραδιοπλοήγησης: Σταθµός της υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης που προορίζεται να χρησιµοποιείται όταν βρίσκεται σε κίνηση ή κατά τη στάση σε ακαθόριστα σηµεία. σταθµός ραδιοπλοήγησης ξηράς: Σταθµός της υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης που δεν προορίζεται να χρησιµοποιείται όταν βρίσκεται σε κίνηση. κινητός σταθµός ραδιοεντοπισµού: Σταθµός της υπηρεσίας ραδιοεντοπισµού που προορίζεται να χρησιµοποιείται όταν βρίσκεται σε κίνηση ή κατά τη στάση σε ακαθόριστα σηµεία. σταθµός ραδιοεντοπισµού ξηράς: Σταθµός της υπηρεσίας ραδιοεντοπισµού που προορίζεται να χρησιµοποιείται όταν δεν βρίσκεται σε κίνηση. ραδιογωνιοµετρικός σταθµός: Σταθµός ραδιοεπισήµανσης που χρησιµοποιεί ραδιογωνιοµετρία. σταθµός ραδιοφάρου: Σταθµός της υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης οι εκποµπές του οποίου προορίζονται να δώσουν τη δυνατότητα σε ένα κινητό σταθµό να προσδιορίσει το στίγµα του ή τη διεύθυνση σε σχέση µε το σταθ- µό ραδιοφάρου. σταθµός θεσιδεικτικού ραδιοφάρου έκτακτης ανάγκης: Σταθµός της κινητής υπηρεσίας οι εκποµπές του οποίου προορίζονται να διευκολύνουν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. δορυφορικός σταθµός θεσιδεικτικού ραδιοφάρου έκτακτης ανάγκης: Επίγειος σταθµός της κινητής δορυφορικής υπηρεσίας οι εκποµπές του οποίου προορίζονται να διευκολύνουν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. σταθµός πρότυπης συχνότητας και σηµάτων χρόνου: Σταθµός της υπηρεσίας πρότυπης συχνότητας και σηµάτων χρόνου. ερασιτεχνικός σταθµός : Σταθµός της ερασιτεχνικής υπηρεσίας. σταθµός ραδιοαστρονοµίας: Σταθµός της υπηρεσίας ραδιοαστρονοµίας. πειραµατικός σταθµός: Σταθµός που χρησιµοποιεί τα ραδιοκύµατα για πειράµατα που αφορούν την ανάπτυξη της επιστήµης ή τεχνικής. ΣΗΜ. Ο ορισµός αυτός δεν περιλαµβάνει τους ερασιτεχνικούς σταθµούς.

11 ποµπός έκτακτης ανάγκης πλοίου : Ποµπός πλοίου που προορίζεται να λειτουργεί αποκλειστικά σε συχνότητα κινδύνου σε περιπτώσεις κινδύνου, επείγοντος ή ασφαλείας. ραντάρ: Σύστηµα ραδιοεπισήµανσης που βασίζεται στη σύγκριση µεταξύ σηµάτων αναφοράς µε ραδιοηλεκτρικά σήµατα ανακλώµενα ή επανεκπεµπόµενα από τη θέση που πρέπει να προσδιοριστεί.. πρωτεύον ραντάρ: Σύστηµα ραδιοεπισήµανσης που βασίζεται στη σύγκριση µεταξύ σηµάτων αναφοράς µε ραδιοηλεκτρικά σήµατα ανακλώµενα από τη θέση που πρέπει να προσδιοριστεί.. δευτερεύον ραντάρ: Σύστηµα ραδιοεπισήµανσης που βασίζεται στη σύγκριση µεταξύ σηµάτων αναφοράς µε ραδιοηλεκτρικά σήµατα επανεκπεµπόµενα από τη θέση που πρέπει να προσδιοριστεί.. φάρος-ραδιοανιχνευτής : Ποµπός-δέκτης συνδεδεµένος µε σταθερό σηµείο πλοηγήσεως που όταν διεγείρεται από ραντάρ, αποστέλλει αυτόµατα ένα διακριτικό σήµα, που µπορεί να εµφανίζεται στην οθόνη του ραντάρ και να παρέχει πληροφορίες απόστασης, διόπτευσης και ταυτότητας. σύστηµα προσγείωσης µε όργανα.(ils): Σύστηµα ραδιοπλοήγησης, που παρέχει στα αεροσκάφη οριζόντια και κατακόρυφη οδήγηση αµέσως πριν και κατά τη διάρκεια της προσγείωσης και που, σε ορισµένα σταθερά ση- µεία, παρέχει την ένδειξη της απόστασης µέχρι του καθορισµένου σηµείου προσγείωσης. ραδιοευθυγράµµιση διαδρόµου προσγείωσης : Σύστηµα οριζόντιας οδήγησης ενσωµατωµένο στο σύστηµα προσγείωσης µε όργανα, που δείχνει την οριζόντια απόκλιση του αεροσκάφους σε σχέση µε την πιο ενδεδειγµένη τροχιά καθόδου του κατά µήκος του άξονα του διαδρόµου προσγείωσης. ραδιοευθυγράµµιση καθόδου: Σύστηµα κατακόρυφης οδήγησης ενσωµατωµένο στο σύστηµα προσγείωσης µε όργανα που δείχνει την κατακόρυφη απόκλιση του αεροσκάφους σε σχέση µε την πιο ενδεδειγµένη τροχιά καθόδου του. ραδιοσηµαντήρας: Ποµπός της υπηρεσίας αεροναυτικής ραδιοπλοήγησης που ακτινοβολεί κατακορύφως µε ένα διακριτικό σχήµα για να δώσει στο αεροσκάφος την ένδειξη θέσης. ραδιοϋψοµετρητής: Συσκευή ραδιοπλοήγησης εγκατεστηµένη σε αεροσκάφος ή διαστηµόπλοιο, που επιτρέπει τον καθορισµό του ύψους του αεροσκάφους αυτού ή του διαστηµόπλοιου πάνω από την επιφάνεια της Γης ή άλλη επιφάνεια. ραδιοβολιστής: Αυτόµατος ραδιοποµπός της υπηρεσίας µετεωρολογικών βοηθηµάτων φερόµενος συνήθως από αεροσκάφος, ελεύθερο αερόστατο, µετεωρολογικό χαρταετό ή αλεξίπτωτο, ο οποίος µεταδίδει µετεωρολογικά στοιχεία. προσαρµόσιµο σύστηµα: Σύστηµα ραδιοεπικοινωνίας που µεταβάλλει τα ραδιοχαρακτηριστικά του ανάλογα µε την ποιότητα του καναλιού. διαστηµικό σύστηµα: Κάθε οµάδα συνεργαζόµενων επίγειων σταθµών και/ή διαστηµικών σταθµών που χρησι- µοποιούν τη διαστηµική ραδιοεπικοινωνία για καθορισµένους σκοπούς. δορυφορικό σύστηµα: ιαστηµικό σύστηµα που χρησιµοποιεί ένα ή περισσότερους τεχνητούς δορυφόρους της Γης. δορυφορικό δίκτυο: ορυφορικό σύστηµα ή µέρος δορυφορικού συστήµατος αποτελούµενο από ένα µόνο δορυφόρο και τους συνεργαζόµενους επίγειους σταθµούς. δορυφορική ζεύξη : Ραδιοζεύξη µεταξύ ενός επιγείου σταθµού εκποµπής και ενός επιγείου σταθµού λήψης µέσω ενός δορυφόρου. Μία δορυφορική ζεύξη περιλαµβάνει µία ανοδική και µία καθοδική ζεύξη.

12 πολυδορυφορική ζεύξη : Ραδιοζεύξη µεταξύ ενός επιγείου σταθµού εκποµπής και ενός επιγείου σταθµού λήψης µέσω δύο ή περισσότερων δορυφόρων, χωρίς κανένα ενδιάµεσο επίγειο σταθµό. Μία πολυδορυφορική ζεύξη περιλαµβάνει µία ανοδική ζεύξη, µία ή περισσότερες ζεύξεις µεταξύ δορυφόρων και µία καθοδική ζεύξη. ζεύξη τροφοδότη: Ραδιοζεύξη από ένα επίγειο σταθµό σε δεδοµένη τοποθεσία προς ένα διαστηµικό σταθµό, ή αντίστροφα, που µεταφέρει πληροφορία για υπηρεσία διαστηµικής ραδιοεπικοινωνίας διαφορετική της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας. Η δεδοµένη τοποθεσία µπορεί να βρίσκεται σε καθορισµένο σταθερό σηµείο ή σε οποιοδήποτε σταθερό σηµείο στο εσωτερικό καθορισµένων περιοχών. Άρθρο 3 Πίνακας Συντµήσεων Οι συντµήσεις που ακολουθούν αφορούν µόνο τον παρόντα Κανονισµό. AGA AVI CB CEPT CLAN Air Ground Air Automatic Vehicle Identification Citizen Band European Conference of Postal and Telecommunications Administrations Cordless Local Area Networks CT1 Cordless Telephone 1 DCS 1800 Digital Communication System 1800 DECT DME DMO DSC DVB-T EGSM EIRP ENG EPIRB ERC ERMES FM FWA Digital Enhanced Cordless Telecommunication System Distance Measuring Equipment Direct Mode Operation Digital Selective Calling Terrestrial Digital Video Broadcasting Extended GSM Effective Isotropic Radiated Power Electronic News Gathering Emergency Position Indicating Radiobeacon European Radiocommunications Committee European Radio Messaging System Frequency modulation Fixed Wireless Access GE 75 Περιοχική ιάσκεψη Γενεύης 1975 GE 85 Περιοχική ιάσκεψη Γενεύης 1985 GMDSS GNSS Global Maritime Distress and Safety System Global Navigation Satellite System

13 GSM HAPS HDTV HIPERLAN ILS IMO IMT /UMTS ISM ITU JTIDS LORAN MIDS MLS MSI MVDS MWS NATO NDB NGSO OB OR PAMR PMR R SAB SAP SAR Global System for Mobile Communications High Altitude Platform Systems High Definition Television High Performance Radio Local Area Network Instrument Landing System Intergovernmental Maritime Organization International Mobile Telecommunications Industrial, Scientific and Medical applications International Telecommunication Union Joint Tactical Information Distribution System Long Range Navigation Multifunctional Information Distribution System Microwave Landing System Maritime Safety Information Microwave Video Distribution System Multimedia Wireless Systems North Atlantic Treaty Organisation Non Directional Beacon Non geostationary Satellite Orbit Outside Broadcasting Off Route Public Access Mobile Radio (PMR) Professional Mobile Radio, Private Mobile Radio Route Services Ancillary to Broadcasting Services Ancillary to Programming Search and Rescue S- PCS Satellite Personal Communication System SRD TETRA RFID RLAN RTTT SNG SRD SSR Short Range Device Terrestrial Trunked Radio Radio Frequency Identification systems Radio Local Area Network Road Transport & Traffic Telematics Satellite News Gathering Short Range Devices Secondary Surveillance Radar

14 T- DAB Terrestrial Digital Audio Broadcasting TACAN VLBI VOR VTS VSAT WRC Tactical Air Navigation System Very Long Baseline Interferometry (Radio Astronomy) VHF Omni-directional Range Vessel Traffic System (radar) Very Small Aperture Terminal World Radio Conference Άρθρο 4 Πίνακας Συντµήσεων που εµφανίζονται στην στήλη "ΧΡΗΣΤΗΣ" του Πίνακα Κατανοµής Συχνοτήτων Ε. : Ένοπλες υνάµεις ΥΠΑ : Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ΕΡΤ : Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση ΕΡΑΣ : Ερασιτέχνες (όσοι κατέχουν νόµιµη άδεια). Άρθρο 5 ιάφορες διατάξεις 1. Οι σταθµοί µιας Υπηρεσίας που εµφανίζεται στην Κατανοµή σε δευτερεύουσα βάση: α) εν πρέπει να προκαλούν παρεµβολές στους σταθµούς µιας Υπηρεσίας που εµφανίζεται στην Κατανο- µή σε πρωτεύουσα βάση, άσχετα αν οι συχνότητες τους εκχωρήθηκαν νωρίτερα ή πρόκειται να εκχωρηθούν µεταγενέστερα. β) εν µπορούν να διεκδικούν προστασία από παρεµβολές που προκαλούνται από σταθµούς µιας Υπηρεσίας που εµφανίζεται στην Κατανοµή σε πρωτεύουσα βάση, στους οποίους οι συχνότητες εκχωρήθηκαν νωρίτερα ή πρόκειται να εκχωρηθούν µεταγενέστερα. γ) Έχουν δικαίωµα προστασίας από παρεµβολές που προκαλούνται από σταθµούς της ίδιας Υπηρεσίας ή άλλης Υπηρεσίας που εµφανίζεται επίσης σε δευτερεύουσα βάση εφόσον οι συχνότητές τους εκχωρήθηκαν µεταγενέστερα. 2. Όταν επισηµαίνεται στον Κανονισµό ότι µία Υπηρεσία µπορεί να λειτουργεί σε µία ζώνη συχνοτήτων µε την προϋπόθεση ότι δεν θα προκαλεί επιζήµιες παρεµβολές, αυτό σηµαίνει επίσης ότι η Υπηρεσία αυτή δεν µπορεί να ζητήσει προστασία από παρεµβολές που προκαλούνται από τις άλλες Υπηρεσίες στις οποίες κατανέ- µεται η ζώνη σύµφωνα µε τον Πίνακα Κατανοµής. 3. Για τις παραποµπές σε Ευρωπαϊκά Πρότυπα χωρίς ένδειξη της χρονολογίας τους εφαρµόζεται είτε η τελευταία έκδοσή τους (περιλαµβανοµένων των τροποποιήσεων ή αναθεωρήσεων), είτε κάθε προηγούµενη έκδοσή τους µε την προϋπόθεση τήρησης των αναφεροµένων σ αυτά κριτηρίων συµµόρφωσης. 4. Οι παραποµπές σε Άρθρα, Παραρτήµατα, Προσαρτήµατα, Ψηφίσµατα και Αριθµούς που εµφανίζονται συνήθως µε έντονα γράµµατα, αναφέρονται στην έκδοση του Κανονισµού Ραδιοεπικοινωνιών, Γενεύη, 2004.

15 Άρθρο 6 ιάταξη του πίνακα κατανοµής ζωνών συχνοτήτων 1. Η σειρά που εµφανίζεται το όνοµα κάθε Υπηρεσίας σε µία ορισµένη ζώνη συχνοτήτων δεν συνεπάγεται καµία προτεραιότητα. 2. Οι αριθµοί που εµφανίζονται στο κάτω µέρος κάθε παραλληλογράµµου του Πίνακα κάτω από τα ονόµατα των Υπηρεσιών στις οποίες κατανέµεται η ζώνη, αφορούν παραποµπές του Πίνακα, που αφορούν το σύνολο των Υπηρεσιών που εµφανίζονται στην ζώνη αυτή. 3. Οι αριθµοί που εµφανίζονται στα δεξιά του ονόµατος µιας Υπηρεσίας αφορούν παραποµπές του Παραρτή- µατος του Πίνακα που αφορούν µόνο την Υπηρεσία αυτή. 4. Όταν στην στήλη "ΧΡΗΣΤΗΣ" δεν εµφανίζεται σύντµηση, θεωρείται ότι η ζώνη µπορεί να χρησιµοποιηθεί από όλους τους χρήστες για την συγκεκριµένη Υπηρεσία. 5. Όταν στην στήλη "ΧΡΗΣΤΗΣ" εµφανίζεται σύντµηση, θεωρείται ότι ο χρήστης έχει αποκλειστικότητα στην Υπηρεσία που εµφανίζεται στην ίδια οριζόντια σειρά. Κάθε άλλος χρήστης µπορεί να εγκαταστήσει σταθµούς της Υπηρεσίας αυτής µόνο µετά την σύµφωνη γνώµη του χρήστη που έχει την αποκλειστικότητα.

16 Πίνακας κατανοµής των ζωνών συχνοτήτων khz Όρια ζώνης (khz) Κάτω των khz Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις (µη κατανεµηµένη) 5.53, ΡΑ ΙΟΠΛΟHΓΗΣΗ E1, E2 SRD δι επαγωγής ISM Ιατρικά Εµφυτεύµατα 14-19,.95 ΣΤΑΘΕΡΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ , E1, E2 19,95-20,05 ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΥ (20 khz) 20,05-70 ΣΤΑΘΕΡΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ , E1, E2 SRD δι επαγωγής Ναυτιλιακές επικοινωνί ες Στρατιωτικές εφαρµογές Ιατρικά Εµφυτεύµατα SRD δι επαγωγής Ναυτιλιακές επικοινωνίες Στρατιωτικές εφαρµογές Ιατρικά Εµφυτεύµατα ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΡΑ ΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.60 E1, E2 SRD δι επαγωγής Ιατρικά Εµφυτεύµατα ΣΤΑΘΕΡΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 5.57 ΡΑ ΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ , E1, E2 SRD δι επαγωγής Ναυτιλιακές επικοινωνίες Στρατιωτικές εφαρµογές Ιατρικά Εµφυτεύµατα ΡΑ ΙΟΠΛΟΗΓHΣΗ 5.60 E1, E2 SRD δι επαγωγής Στρατιωτικές εφαρµογές Ιατρικά Εµφυτεύµατα ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΣΤΑΘΕΡΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗ- ΤΗ 5.57 ΡΑ ΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.56, E1, E ΡΑ ΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.62 Σταθερή 5.64, E1, E2 SRD δι επαγωγής Ναυτιλιακές επικοινωνίες Στρατιωτικές εφαρµογές Ιατρικά Εµφυτεύµατα LORAN C SRD δι επαγωγής Στρατιωτικές εφαρµογές Ιατρικά Εµφυτεύµατα ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ

17 5.53 Χρήση συχνοτήτων κάτω των 9 khz επιτρέπεται µόνο εφόσον εξασφαλίζεται ότι δεν προκαλείται επιζήµια παρεµβολή στις υπηρεσίες στις οποίες έχουν κατανεµηθεί οι ζώνες συχνοτήτων πάνω από 9 khz Οι ιοικήσεις που πραγµατοποιούν επιστηµονική έρευνα χρησιµοποιώντας συχνότητες κάτω των 9 khz παροτρύνονται να πληροφορούν γι αυτό τις άλλες ιοικήσεις που θα µπορούσαν να ενδιαφέρονται, ώστε οι έρευνες αυτές να επωφελούνται κάθε πρακτικά δυνατής προστασίας από επιζήµια παρεµβολή Οι σταθµοί υπηρεσιών στις οποίες κατανέµονται οι ζώνες 14-19,95 khz και 20,05-70 khz και επιπλέον, στην Περιοχή 1 οι ζώνες khz και khz µπορούν να εκπέµπουν πρότυπες συχνότητες και σήµατα χρόνου. Οι σταθµοί αυτοί προστατεύονται από επιζήµιες παρεµβολές. (WRC - 03) Η χρησιµοποίηση των ζωνών 14-19,95 khz, 20,05-70 khz και khz (72-84 khz και khz στην Περιοχή 1) από την ναυτιλιακή κινητή υπηρεσία περιορίζεται στους παράκτιους ραδιοτηλεγραφικούς σταθµούς (Α1Α και F1B µόνο). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η χρησιµοποίηση εκποµπών της τάξης J2B ή J7B επιτρέπεται µε τον όρο ότι το αναγκαίο εύρος ζώνης δεν υπερβαίνει εκείνο που κανονικά χρησιµοποιείται στις εκποµπές τάξεων Α1Α ή F1B στην υπόψη ζώνη Στις ζώνες khz (70-86 khz στην Περιοχή 1) και khz ( khz στην Περιοχή 1) τα παλµικά συστή- µατα ραδιοπλοήγησης µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε την προϋπόθεση ότι δεν προκαλούν επιζήµιες παρεµβολές σε άλλες υπηρεσίες στις οποίες οι ζώνες αυτές έχουν κατανεµηθεί Οι ιοικήσεις οι οποίες εκµεταλλεύονται σταθµούς της υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης στη ζώνη khz παροτρύνονται να συντονίζουν τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η επιζήµια παρεµβολή στις υπηρεσίες που εξασφαλίζονται από τους σταθµούς αυτούς Οι εκποµπές των τάξεων Α1Α ή F1B, Α2C, A3C, F1C ή F3C επιτρέπονται µόνο για σταθµούς της σταθερής υπηρεσίας στις ζώνες που έχουν κατανεµηθεί στην υπηρεσία αυτή, µεταξύ 90 khz και 160 khz (148,5 khz στην Περιοχή 1) και για σταθµούς της ναυτιλιακής κινητής υπηρεσίας στις ζώνες που έχουν κατανεµηθεί στην υπηρεσία αυτή µεταξύ 110 khz και 160 khz (148,5 khz στην Περιοχή 1). Κατ εξαίρεση οι εκποµπές της τάξεως J2B ή J7B επιτρέπονται επίσης στη ζώνη 110 khz και 160 khz (148,5 khz στην Περιοχή 1) για τους σταθµούς της ναυτιλιακής κινητής υπηρεσίας. E1 Στις ζώνες συχνοτήτων 9 59,750 khz, 59,750 60,250 khz, 60, khz, khz και khz επιτρέπεται χωρίς άδεια η λειτουργία συσκευών µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για εφαρµογές δι επαγωγής οι οποίες είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις του Προεδρικού ιατάγµατος 44/2002 «Ραδιοεξοπλισµός και τηλεπικοινωνιακός τερµατικός εξοπλισµός και αµοιβαία αναγνώριση της συµµόρφωσης των εξοπλισµών αυτών. Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 1999», την απόφαση ERC DEC (01) 13, τη Σύσταση ERC/REC και τα Πρότυπα EN , EN και ΕΝ E2 Στη ζώνη συχνοτήτων khz επιτρέπεται χωρίς άδεια η λειτουργία συσκευών µικρής εµβέλειας, οι οποίες είναι σύµφωνες µε τις απαιτήσεις του Προεδρικού ιατάγµατος 44/2002 τη Σύσταση ERC/REC και τα Πρότυπα EN , EN και ΕΝ και χρησιµοποιούνται ως µέρος ενός συστήµατος τηλεπικοινωνιών ιατρικών εµφυτευµάτων.

18 Όρια ζώνης (khz) ΣΤΑΘΕΡΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΡΑ ΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ khz Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 5.64, E1, E2 SRD δι επαγωγής Ναυτιλιακές επικοινωνίες Στρατιωτικές εφαρµογές Ιατρικά Εµφυτεύµατα ΕΝ ΕΝ ΡΑ ΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.60 E1, E ,6 ΡΑ ΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.60 Σταθερή Ναυτιλιακή κινητή 5.64,E1, E2 117,6-126 ΣΤΑΘΕΡΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΡΑ ΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ , E1, E ΡΑ ΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.60 E1, E ΣΤΑΘΕΡΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΡΑ ΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ , E1, E ,5 ΣΤΑΘΕΡΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 5.64, E1, E2 148,5-255 ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ E2 SRD δι επαγωγής Ναυτιλιακές επικοινωνίες Στρατιωτικές εφαρµογές Ιατρικά Εµφυτεύµατα SRD δι επαγωγής Ναυτιλιακές επικοινωνίες Στρατιωτικές εφαρµογές Ιατρικά Εµφυτεύµατα SRD δι επαγωγής Ναυτιλιακές επικοινωνίες Στρατιωτικές εφαρµογές Ιατρικά Εµφυτεύµατα SRD δι επαγωγής Ναυτιλιακές επικοινωνίες Στρατιωτικές εφαρµογές Ιατρικά Εµφυτεύµατα SRD δι επαγωγής Ναυτιλιακές επικοινωνίες Στρατιωτικές εφαρµογές Ιατρικά Εµφυτεύµατα Εφαρµογές ραδιοερασιτέχνη SRD δι επαγωγής Ναυτιλιακές επικοινωνίες Στρατιωτικές εφαρµογές Ιατρικά Εµφυτεύµατα ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ Ραδιοφωνία Ιατρικά Εµφυτεύµατα ΕΝ

19 Όρια ζώνης (khz) ,5 ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑ ΙΟ- ΠΛΟΗΓΗΣΗ E2 283,5-315 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑ ΙΟ- ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΡΑ ΙΟ- ΠΛΟΗΓΗΣΗ (ραδιοφάροι) , E ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑ ΙΟ- ΠΛΟΗΓΗΣΗ Ναυτιλιακή ραδιοπλοήγηση (ραδιοφάροι) ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑ ΙΟ- ΠΛΟΗΓΗΣΗ khz Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις Ραδιοφωνία NDB Ιατρικά Εµφυτεύµατα NDB Ναυτιλιακοί ραδιοφάροι Ιατρικά ΕµφυτεύΜµατα NDB Ναυτιλιακοί ραδιοφάροι NDB ΡΑ ΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.76 ΝDB Ναυτιλιακοί ραδιοφάροι ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 5.79 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑ ΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ A Αεροναυτική ραδιοπλοήγηση 5.82, E3, E4 Ναυτιλιακές επικοινωνίες Αεροναυτικοί ραδιοφάροι Ανίχνευση θυµάτων χιονοστιβάδων Ναυτιλιακές επικοινωνίες Εκποµπές ΝΑVTEX σε εθνική γλώσσα Ενδιάµεση συχνότητα δεκτών ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ Η ζώνη khz (283,5-325 khz στην Περιοχή 1)) στην υπηρεσία ναυτιλιακής ραδιοπλοήγησης µπορεί να χρησι- µοποιείται για να εκπέµπονται συµπληρωµατικές πληροφορίες χρήσιµες στη ναυσιπλοΐα χρησιµοποιώντας τεχνικές περιορισµένης ζώνης, µε τον όρο ότι δεν προξενείται επιζήµια παρεµβολή σε σταθµούς ραδιοφάρου που λειτουργούν στην υπηρεσία ραδιοπλοήγησης Πρόσθετη κατανοµή: Στην Περιοχή 1, η ζώνη συχνοτήτων 285,3-285,7 khz κατανέµεται επιπλέον στην υπηρεσία ναυτιλιακής ραδιοπλοήγησης (εκτός από ραδιοφάρους) σε πρωτεύουσα βάση Η συχνότητα 410 khz προορίζεται για την ραδιογωνιοµετρία στην υπηρεσία ναυτιλιακής ραδιοπλοήγησης. Οι άλλες υπηρεσίες ραδιοπλοήγησης στις οποίες κατανέµεται η ζώνη khz δεν πρέπει να προξενούν επιζήµια παρεµβολή στη ραδιογωνιοµετρία στη ζώνη 406,5-413,5 khz Η χρήση των ζωνών khz και ,5 khz ( khz στην Περιοχή 2) από τη ναυτιλιακή κινητή υπηρεσία περιορίζεται στην ραδιοτηλεγραφία. 5.79A Όταν οι ιοικήσεις εγκαθιστούν παράκτιους σταθµούς της υπηρεσίας NAVTEX στις συχνότητες 490 khz, 518 khz και 4209,5 khz, συνιστάται αυστηρά να συντονίζονται τα λειτουργικά χαρακτηριστικά σύµφωνα µε τις διαδικασίες του ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΙΜΟ) (βλέπε το Ψήφισµα 339 (Rev. WRC-97)) Στην ναυτιλιακή κινητή υπηρεσία, η συχνότητα 490 khz, θα χρησιµοποιείται αποκλειστικά από την ηµεροµηνία πλήρους εφαρµογής του GMDSS (βλέπε το Ψήφισµα 331 (Rev. WRC-97)), για την εκποµπή από τους παράκτιους σταθµούς αναγγελιών που αφορούν τη ναυσιπλοΐα και τη µετεωρολογία και επειγουσών πληροφοριών που προορίζονται για τα πλοία, µε στενοζωνική τηλεγραφία άµεσης εκτύπωσης. Οι συνθήκες χρησιµοποίησης της συχνότητας 490 khz περιγράφονται στα Άρθρα 31 και 52. Όταν χρησι- µοποιούν τη ζώνη khz για την υπηρεσία αεροναυτικής ραδιοπλοήγησης, οι ιοικήσεις παρακαλούνται να διασφαλίσουν ότι δεν θα προκληθεί επιζήµια παρεµβολή στη συχνότητα 490 khz. E3 Η συχνότητα 457 khz διατίθεται για τη λειτουργία συσκευών που χρησιµοποιούνται για τον ραδιοεντοπισµό θυµάτων χιονοστιβάδων οι οποίες είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις του Προεδρικού ιατάγµατος 44/2002, τη Σύσταση ERC/REC και τα Πρότυπα EN , EN , ΕΝ και ΕΝ E4 Κατά την εκχώρηση συχνοτήτων θα λαµβάνεται µέριµνα για να προστατεύονται οι τυποποιηµένες ενδιάµεσες συχνότητες των δεκτών 455 khz, 10,7 MHz, 21,4 MHz.

20 Όρια ζώνης (khz) (κινδύνου και κλήσης) ,5 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ A 5.84 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑ- ΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ khz Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις GMDSS Ναυτιλιακές επικοινωνίες Αεροναυτικοί ραδιοφάροι ιεθνείς εκποµπές NAVTEX ΕΝ Σχέδιο εκχωρήσεων συχνοτήτων GE khz 526, ,5 ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ Ραδιοφωνία Σχέδιο εκχωρήσεων συχνοτήτων GE , ΣΤΑΘΕΡΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 5.90 ΞΗΡΑΣ 5.92 Στρατιωτικές εφαρµογές Ναυτιλιακές επικοινωνίες Εφαρµογές ραδιοεπισήµανσης ΡΑ ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ Εφαρµογές ραδιοεπισήµανσης ΣΤΑΘΕΡΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 5.90 ΞΗΡΑΣ 5.92 Στρατιωτικές εφαρµογές Ναυτιλιακές επικοινωνίες 5.83 Η συχνότητα 500 khz είναι η διεθνής συχνότητα κινδύνου και κλήσης, στη Μορσική ραδιοτηλεγραφία. Οι όροι χρησι- µοποίησης της συχνότητας αυτής καθορίζονται στα Άρθρα 31 και 52 και στο Προσάρτηµα Οι όροι χρησιµοποίησης της συχνότητας 518 khz από τη ναυτιλιακή κινητή υπηρεσία καθορίζονται στα Άρθρα 31 και 52 και στο Προσάρτηµα 13. (WRC-97) 5.90 Στη ζώνη khz, σε περιπτώσεις που αφορούν σταθµό της υπηρεσίας ευρυεκποµπής της Περιοχής 2, η ζώνη εξυπηρέτησης των ναυτιλιακών κινητών σταθµών της Περιοχής 1 πρέπει να περιορίζεται σ αυτήν που εξασφαλίζεται από την διάδοση κυµάτων εδάφους Mερικές χώρες της Περιοχής 1 χρησιµοποιούν συστήµατα ραδιοεπισήµανσης στις ζώνες 1606, khz, khz, khz, khz, khz και khz, µε την προϋπόθεση συµφωνίας που πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στον Αριθ Η µέση ακτινοβολούµενη ισχύς των σταθµών αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50W.

Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(1)(η) και 21(1)(α) Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(1)(η) και 21(1)(α) Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις εξουσίες που Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 2910 Κ.Δ.Π.318/2005 Αρ. 4013, 15.7.2005 Αριθμός 318 ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(1)(η) και 21(1)(α) Ο Υπουργός Συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 399 3 Απριλίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ. 17225/655 Έγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συ χνοτήτων (ΕΚΚΖΣ). ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιο Σύστημα Ναυτιλιακού Κινδύνου και Ασφάλειας. Global Maritime Distress and Safety System

Παγκόσμιο Σύστημα Ναυτιλιακού Κινδύνου και Ασφάλειας. Global Maritime Distress and Safety System Παγκόσμιο Σύστημα Ναυτιλιακού Κινδύνου και Ασφάλειας Global Maritime Distress and Safety System Βασικά Χαρακτηριστικά Διεθνώς (IMO International Maritime Organization) συμφωνημένο σύνολο από διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 2054 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για εφαρµογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 26,957 27,283 khz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/52/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/52/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 203 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας χρησιµοποιούµενες για συναγερµούς οι οποίες λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 868,60 868,70 MHz, 869,20 869,25 MHz, 869,25 869,30

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 7 ο : Παράµετροι δορυφορικής ζεύξης & δορυφορικές υπηρεσίες

Μάθηµα 7 ο : Παράµετροι δορυφορικής ζεύξης & δορυφορικές υπηρεσίες Μάθηµα 7 ο : Παράµετροι δορυφορικής ζεύξης & δορυφορικές υπηρεσίες Στόχοι: Στο τέλος αυτού του µαθήµατος ο σπουδαστής θα γνωρίζει: Ποιες είναι οι ζώνες συχνοτήτων που χρησιµοποιούνται στις δορυφορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων Μαρούσι, 14-2-2003 ΑΡΙΘ. ΑΠ.:276/49 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 5-5-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 521/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη : α. το Ν.3431/2006

Διαβάστε περισσότερα

2185 Κ.Δ.Π. 355/2004. Ο! ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΠΕΚΟΙΝΟΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(1 )(η), 17(3)(β) και 17(3)(δ)

2185 Κ.Δ.Π. 355/2004. Ο! ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΠΕΚΟΙΝΟΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(1 )(η), 17(3)(β) και 17(3)(δ) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3847, 30.4.2004 Αριθμός 355 2185 Κ.Δ.Π. 355/2004 Ο! ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΠΕΚΟΙΝΟΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(1 )(η), 17(3)(β) και 17(3)(δ) Ο Υπουργός Συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16-8-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 399/34 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη : α. το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.: 623/026

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.: 623/026 Μαρούσι, 11-10-11 Αρ. Πρωτ.: 623/026 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση τελικών κειμένων διεπαφών σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του Π.Δ. 44/2002 Ραδιοεξοπλισμός που προορίζεται για χρήση στην σταθερή και κινητή υπηρεσία ξηράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΡΑ ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΡΑ ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΡΑ ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Νισσήµ Μπενµαγιώρ ιπλ. Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 304 V.1.0: Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 25 MHz - 3 GHz

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 304 V.1.0: Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 25 MHz - 3 GHz Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 304 V.1.0: Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 25 MHz - 3 GHz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/242/GR 1. Πρόλογος Η µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 20-10-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ: 624/216 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη : α. το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2004/113/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2004/113/GR Απαίτηση ιεπαφής Ραδιοεξοπλισµού 4091V 1.0 αυτικοί θεσιδεικτικοί ραδιοφάροι (ΘΡΕΑ) που προορίζονται για χρήση στη συχνότητα 121.5 MHz και 243 MHz µόνο για σκοπούς προσέγγισης (homing) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΑΚΟΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή

«Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή «Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή Δικτύων ή / και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» παρουσίαση στο Forum, «WiFi SatCom Forum 2009» ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Εισηγητής: Κ. Μπακάλης Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή των Δορυφορικών Συστημάτων στην Έρευνα και Διάσωση

Συμβολή των Δορυφορικών Συστημάτων στην Έρευνα και Διάσωση Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής Διεύθυνση Επιχειρήσεων Συμβολή των Δορυφορικών Συστημάτων στην Έρευνα και Διάσωση Υποπλοίαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR 1. Πρόλογος Η µεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Αυτόματης Ταυτοποίησης. AIS Automatic Identification System

Σύστημα Αυτόματης Ταυτοποίησης. AIS Automatic Identification System Σύστημα Αυτόματης Ταυτοποίησης AIS Automatic Identification System Ορισμός Απαίτηση από τον ΙΜΟ (international Maritime Organization) από το 2004 (για πλοία με χωρητικότητας μεγαλύτερη από 300 gt) Παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28545 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1979 24 Σεπτεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 38960/1619 Αναθεώρηση του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ).

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005. ΘΕΜΑ: Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών

«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005. ΘΕΜΑ: Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΘΕΜΑ: Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΣΣΗΜ ΜΠΕΝΜΑΓΙΩΡ, Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Τυποποίησης Υ.Μ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

I. Πιστοποίηση Ραδιοεξοπλισµού σύµφωνα µε την οδηγία RTTE 1999/5/ΕΚ. Μετρήσεις για την συµµόρφωση µε την αποτελεσµατική χρήση του φάσµατος

I. Πιστοποίηση Ραδιοεξοπλισµού σύµφωνα µε την οδηγία RTTE 1999/5/ΕΚ. Μετρήσεις για την συµµόρφωση µε την αποτελεσµατική χρήση του φάσµατος I. Πιστοποίηση Ραδιοεξοπλισµού σύµφωνα µε την οδηγία RTTE 1999/5/ΕΚ. II. Μετρήσεις για την συµµόρφωση µε την αποτελεσµατική χρήση του φάσµατος Τσατάλας Στέλιος Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος Α Εργαστήριο Ηλεκτροµαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 303/35

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 303/35 15.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 303/35 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στην ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (GMDSS) ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (GMDSS) ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (GMDSS) ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1.1 Ορισμοί ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ 1.1.1 ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία σχεδιασμού Επιλογή Κέντρων Εκπομπής Καθορισμός συχνοτικών αποστάσεων

Εργαλεία σχεδιασμού Επιλογή Κέντρων Εκπομπής Καθορισμός συχνοτικών αποστάσεων Μεθοδολογία Σχεδιασμού δικτύου Εργαλεία σχεδιασμού Επιλογή Κέντρων Εκπομπής Καθορισμός συχνοτικών αποστάσεων μεταξύ των Κ.Ε. μεταξύ των Κ.Ε. και των Κ.Ε. της ΕΡΤ μεταξύ των Κ.Ε. και των διεθνώς κατοχυρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 24/2/2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5115/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-226A ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 64238/Β/3751/22/6/1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. Παράγραφος 3(γ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. Παράγραφος 3(γ) 456 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Παράγραφος 3(γ) Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Εξοπλισμού Τεχνολογίας Υπερευρείας Ζώνης (Καθορίζονται στην Απόφαση 2007/131/ΕΚ και στην Απόφαση 2009/343/ΕΚ) Mέγιστες πυκνότητες ισοδύναμης ισότροπα

Διαβάστε περισσότερα

εδάφους Την οργάνωση και τα βασικά χατακτηριστικά ενός δορυφορικού σταθµού

εδάφους Την οργάνωση και τα βασικά χατακτηριστικά ενός δορυφορικού σταθµού Μάθηµα 5 ο : Ο δορυφορικός σταθµός εδάφους Στόχοι: Στο τέλος αυτού του µαθήµατος ο σπουδαστής θα γνωρίζει: Την οργάνωση και τα βασικά χατακτηριστικά ενός δορυφορικού σταθµού εδάφους Τις κατηγορίες στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΑ ΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Π.. 917/1979. (ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίκ. Καθηγητής. Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00. όροφος

Επίκ. Καθηγητής. Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00. όροφος Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00 E-mail: tsiftsis@teilam.gr URL: http://users.teilam.gr/~tsiftsis Γραφείο: Κτήριο Βιβλιοθήκης, 1 ος όροφος 1 Πηγές Μαθήματος 1. Βιβλίο: Γ. K. Καραγιαννίδης, Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και Εποπτεία Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων

Διαχείριση και Εποπτεία Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων Διαχείριση και Εποπτεία Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων Διάλεξη στο Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πέμπτη 3 Μαΐου 2007 Δρ Αθανάσιος Παπαδόπουλος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Μάιος 2009 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 53571/Β/1068/22-4-1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (GMDSS) ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (GMDSS) ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (GMDSS) ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ 1.1. Ορισμοί ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Ιστορικά στοιχεία 1940 1946 1975 1985 1 ο ασύρματο τηλέφωνο από την Bell System 1 η υπηρεσία παροχής κινητής τηλεφωνίας (Missouri, USA) 1 o κυψελωτό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΑ ΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Π.. 917/1979. (ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36703 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2512 7 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 624/216 (1) Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνο τήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΝΑΜΕΤΑ ΟΤΗ ΠΡΙΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΩΣΗ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΤΜΗΜΑ A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΗΛΩΣΗ ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΝΑΜΕΤΑ ΟΤΗ ΠΡΙΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΩΣΗ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΤΜΗΜΑ A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΗΛΩΣΗ ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΝΑΜΕΤΑ ΟΤΗ ΠΡΙΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΩΣΗ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΤΜΗΜΑ A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 1. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2015 COM(2015) 234 final 2015/0119 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να εγκριθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην παγκόσμια διάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 78831/Β/7482/27/11/1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα :

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα : Εισαγωγικά Τα δορυφορικά δίκτυα επικοινωνίας αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Οι δορυφόροι παρέχουν τη δυνατότητα κάλυψης μεγάλων γεωγραφικών περιοχών. Η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

DVB (DVB-S, DVB-C, DVB-T, DVB-H)

DVB (DVB-S, DVB-C, DVB-T, DVB-H) 1 Το DVB (Digital Video Broadcasting) αναφέρεται στην µετάδοση ψηφιακού βίντεο και περιλαµβάνει τα εξής συστήµατα µετάδοσης: 1. Τα δορυφορικά συστήµατα DVB-S και DVB-S2 2. Το καλωδιακό σύστηµα DVB-C 3.

Διαβάστε περισσότερα

1. Συστήματα σταθμών βάσης Κινητής τηλεφωνίας

1. Συστήματα σταθμών βάσης Κινητής τηλεφωνίας 1. Συστήματα σταθμών βάσης Κινητής τηλεφωνίας Οι σταθερές κεραίες που χρησιμοποιούνται για τις ασύρματες επικοινωνίες ονομάζονται σταθμοί βάσης κυψελωτών επικοινωνιών ή πύργοι μετάδοσης κινητής τηλεφωνίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ 28-9-2010 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΑΙΤΕ / Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών

ΑΣΠΑΙΤΕ / Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών 8. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 8.1. Ορισμoί Ως διαμόρφωση (modulation) χαρακτηρίζεται η μεταβολή μιας παραμέτρου (π.χ. πλάτους, συχνότητας, φάσης κλπ.) ενός σήματος που λέγεται φέρον εξαιτίας της επενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 27-07-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 6320/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7839 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Μάιος 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Α. Γενικές Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

7. To GPS και άλλα συστήµατα GNSS

7. To GPS και άλλα συστήµατα GNSS 7. To GPS και άλλα συστήµατα GNSS 7.1 GPS και άλλα συστήµατα προσδιορισµού θέσης GNSS Παράλληλα µε το GPS η πρώην Σοβιετική Ένωση προχώρησε στη δηµιουργία ενός παρόµοιου συστήµατος προσδιορισµού θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους 1. Είναι η ΕΕΤΤ ανεξάρτητη αρχή ή είναι ρυθµιστική αρχή και τι ρόλο έχει στο πεδίο της ψηφιακής τηλεόρασης; Η ΕΕΤΤ έχει ρητά

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2011) 180 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2011) 180 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.4.2011 COM(2011) 180 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Τίτλος Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Συντάκτης Έκθεσης: Νικόλαος Ε. Παπανικολάου Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Ραδιοηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Ποµπός ΑΜ εκπέµπει σε φέρουσα συχνότητα 1152 ΚΗz, µε ισχύ φέροντος 10KW. Η σύνθετη αντίσταση της κεραίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

World Radiocommunications Conference 2012

World Radiocommunications Conference 2012 World Radiocommunications Conference 2012 Συνοπτική Έκθεση Πεπραγμένων Αθήνα, Απρίλιος 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΑ ΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΠΛΟΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜ. 23 ΟΠΩΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΥΣ Γ.Κ.Λ. ΑΡΙΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Αναστάσιος Παστός Ηλεκτρονικός

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Αναστάσιος Παστός Ηλεκτρονικός ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (ΣΒΑΠ) Ταϋγέτου 11, 15452 Ψυχικό Τηλ.: 2106719138, 2106711228 Fax: 2106719043 e-mail : 21ota@forthnet.gr ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Τίτλος Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες. Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Δορυφορικής Υπηρεσίας

Γενικές Πληροφορίες. Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Δορυφορικής Υπηρεσίας Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Δορυφορικής Υπηρεσίας 1 Γενικές Πληροφορίες 1. Η Αίτηση Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 10-12-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18676/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθµού Ξηράς, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κινητό τηλέφωνο. Κινητό τηλέφωνο

Κινητό τηλέφωνο. Κινητό τηλέφωνο Κινητό τηλέφωνο ονομάζεται κατά κύριο λόγο το τηλέφωνο που δεν εξαρτάται από καλωδιακή σύνδεση με δίκτυο παροχής και δεν εξαρτάται από κάποια τοπική ασύρματη συσκευή. Κινητό τηλέφωνο Πως λειτουργεί η κινητή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 27-11-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18438/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10501 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 12

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Δορυφορικές Επικοινωνίες Ορισμοί, Τροχιές, Συχνότητες, Γεωμετρία κάλυψης Βασικές έννοιες: 1.Διαστημικός σταθμός 2.Επίγειος δορυφορικός σταθμός 3.Διαστημική ραδιοεπικοινωνία 4.Διαστημικό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), β. το Ν.3431/2006 «Περί Τηλεπικοινωνιών και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), β. το Ν.3431/2006 «Περί Τηλεπικοινωνιών και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006) Μαρούσι, 22/7/2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ : 573/001 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Χορήγηση γνώμης της ΕΕΤΤ, κατ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3592/2007, επί του Σχεδίου Χάρτη Συχνοτήτων αναλογικής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2131 Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.04.10 21:51:43 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Μαρούσι, 22/12/2003 Αριθ. AΠ: 302/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

(Ονοµατεπώνυµο /Επωνυµία).. ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ. Λεωφ. Κηφισίας 60 ΤΚ15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

(Ονοµατεπώνυµο /Επωνυµία).. ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ. Λεωφ. Κηφισίας 60 ΤΚ15125, ΜΑΡΟΥΣΙ (Ονοµατεπώνυµο /Επωνυµία).. ΠΡΟΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 60 ΤΚ15125, ΜΑΡΟΥΣΙ ΘΕΜΑ : Αποστολή αίτησης για την αδειοδότηση ειδικού ραδιοδικτύου Σας αποστέλλουµε συνηµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 31-12-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 10501/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Π2021Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4053/2012, της υπ αριθ. ΑΠ: 82203/Β/6964/29/12/2000 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22183 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1713 26 Ιουνίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 721/2 Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνο τήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Λειτουργίας Συµπληρωµατικών Εγκαταστάσεων Εκποµπής κατ' εφαρµογή του Άρθρου 85 του Ν.4313/2014

Κανονισµός Λειτουργίας Συµπληρωµατικών Εγκαταστάσεων Εκποµπής κατ' εφαρµογή του Άρθρου 85 του Ν.4313/2014 Κανονισµός Λειτουργίας Συµπληρωµατικών Εγκαταστάσεων Εκποµπής κατ' εφαρµογή του Άρθρου 85 του Ν.4313/2014 Έχοντας υπόψη : 1. Το Ν. 4313/2014 «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και ηµοσίων Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΣΚΟΠΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα σαν Πόρος, οι Χρήσεις και η Διαχείριση του Γεώργιος Δ. Σταμούλης

Το Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα σαν Πόρος, οι Χρήσεις και η Διαχείριση του Γεώργιος Δ. Σταμούλης Το Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα σαν Πόρος, οι Χρήσεις και η Διαχείριση του Γεώργιος Δ. Σταμούλης Μάρτιος 2012 1 Το Φάσμα σαν Οικονομικός Πόρος Ο πλήρης ορισμός του πόρου γίνεται βάσει: της ζώνης συχνοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6122/12 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 Ανακύκλωση 4 2 Το SDV6122 5 Επισκόπηση 5 3 Ξεκινώντας 6 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

(Ανακοινώσεις) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ανακοινώσεις) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24.8.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 201/1 I (Ανακοινώσεις) ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση GPS σε. πολυμέσων

Χρήση GPS σε. πολυμέσων Χρήση GPS σε εφαρμογές πολυμέσων Σωφρονιάδη Ειρήνη ΓΤΠ 61 2012 Τί είναι το Global Positioning System ; Το GPS είναι το παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού θέσης. Είναι ένα δίκτυο δορυφόρων σε τροχιά που μεταδίδουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Οποτε ακούτε ραδιόφωνο, βλέπετε τηλεόραση, στέλνετε SMS χρησιµοποιείτε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (ΗΜΑ). Η ΗΜΑ ταξιδεύει µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 31/3/2011 ΑΡΙΘ.ΑΠ. : 598/002

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 31/3/2011 ΑΡΙΘ.ΑΠ. : 598/002 Μαρούσι, 31/3/2011 ΑΡΙΘ.ΑΠ. : 598/002 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της ΑΠ 521/32/5-5-2009 Απόφασης της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων» (ΦΕΚ 1010/Β/28-5-2009) Η

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιανουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, Ιανουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ηµοσίευση των αποτελεσµάτων και των συµπερασµάτων της ΕΕΤΤ όπως αυτά προκύπτουν από τις µη εµπιστευτικές απαντήσεις των ενδιαφεροµένων µερών αναφορικά µε τη διαµόρφωση ρυθµιστικού πλαισίου για τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΡΑ ΙΟ ΙΚΤΥΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΡΑ ΙΟ ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΡΑ ΙΟ ΙΚΤΥΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να διευκολυνθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Μαρούσι, 22/12/2003 Αριθ. AΠ: 302/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-04-2016 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 19980/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Π-1152 A ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4053/2012, της υπ αριθ. πρωτ. 81440/6763/23/12/1997 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τ μ ή μ α τ α Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν & Μ η χ. Α υ τ ο μ α τ ι σ μ ο ύ Τ Ε 1. ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM 1 Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Το GSM είναι ένα ψηφιακό κυψελωτό σύστημα κινητών επικοινωνιών και αναπτύχθηκε ώστε να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Οι συσκευές του µέλλοντος

Οι συσκευές του µέλλοντος ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ MOBILE TV ΚΑΜΠΑΣ ΙΛΑΡΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣ:500308 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Τ.Μ.Μ.Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οι συσκευές του µέλλοντος Στο µέλλον αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOEΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΞΗΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOEΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΞΗΡΑΣ Αρ. Πρ. Γνωµάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOEΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΞΗΡΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: OTE A.E. ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ: 0360089 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Λεωνίδας Μανωλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών Εισαγωγή Τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής ζωής στον

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Τεχνολογία Τεχνικών Σχολών Ι, Θεωρητικής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 529/138/30-6-2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ «ΥΠΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ FEMTOCELLS ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 Ε. ΣΤ ΤΟΥ Ν. 2801/2000» (ΦΕΚ 1458/Β /20-7-2009)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΤΜΗΜΑΑ3 1.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ 2. ΓΚΟΡΙΤΣΑΚΡΙΣΤΙΑΝΟ 3, ΗΛΙΑ ΗΣΛΑΖΑΡΟΣ 4. ΚΟΛΕΤΣΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 5. ΚΟΥΡΤΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ 6. ΚΥΡΙΑΖΗΣΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 7. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣΣΤΑΥΡΟΣ 8. ΛΑΜΠΡΙΑΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές. 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές. 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών. 1.1 Τέλη είσπραξης μισθωμένων διεθνών αναλογικών γραμμών (μερίδιο ΟΤΕ). ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Τηλεφωνική Μισθωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-03-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 9348/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8492 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Πιστοποιητικού Πληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων σε Σταθµούς Ραδιοεπικοινωνιών µεταξύ Καθορισµένων Σταθερών Σηµείων για Ιδία Χρήση

ΑΙΤΗΣΗ Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων σε Σταθµούς Ραδιοεπικοινωνιών µεταξύ Καθορισµένων Σταθερών Σηµείων για Ιδία Χρήση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων σε Σταθµούς Ραδιοεπικοινωνιών µεταξύ Καθορισµένων Σταθερών Σηµείων για Ιδία Χρήση ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Κάθε ασύρµατη

Διαβάστε περισσότερα