UVOD U FARMACEUTSKU-MEDICINSKU HEMIJU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "UVOD U FARMACEUTSKU-MEDICINSKU HEMIJU"

Transcript

1 UVD U FARMACEUTSKU-MEDICINSKU HEMIJU H 2N CH 2 C CH 3 NH 2 H 3C N NH FARMACEUTSKA-MEDICINSKA HEMIJA ISTRAŽUJE: HEMIJA LEKVA SBINE LEKVITIH SUPSTANCI METDE DBIJANJA PSTUPKE PREČIŠĆAVANJA KVANTITATIVNE DNSE STRUKTURE I DEJSTVA LEKA (QSAR) BITRANSFRMACIJU LEKVA... PRIMENJUJE: HEMIJU BIHEMIJU FIZILGIJU FARMAKLGIJU MLEKULSK MDELIRANJE BITEHNLGIJU... 1

2 LEK LEKVI PREDSTAVLJAJU HEMIJSKI JEDINSTVENE SUPSTANCE KJE UTIČU NA BILŠKE PRCESE I KRISTE SE ZA LEČENJE BLESTI LEKVI SU HEMIJSKE SUPSTANCE MALE MLEKULSKE MASE, KJE REAGUJU SA MAKRMLEKULIMA U RGANIZMU PRI ČEMU DVDE D FARMAKLŠKG DEJSTVA ŠTA JESTE, A ŠTA NIJE LEK? LEK? KFEIN, MRFIN, HERIN KRISTAN ILI ŠTETAN LEK? BARBITURATI ALL THINGS ARE PISN AND NTHING IS WITHUT PISN, NLY THE DSE PERMITS SMETHING NT T BE PISNUUS. PARACELSUS, XVI VEK TERAPEUTSKI INDEKS LEKA... 2

3 DEFINICIJA LEKA farmakon (grč.), medikamenta (lat.) LEKVI SU ČISTE SUPSTANCE ILI SMEŠE SUPSTANCI KJE KADA SE PRIMENE U DGVARAJUĆIM KLIČINAMA I PD DREĐENIM USLVIMA SLUŽE ZA: SPREČAVANJE UKLANJANJE UBLAŽIVANJE ISCELJENJE BLESTI ILI SIMPTMA BLESTI I ŠTETNIH PJAVA U LJUDSKM ILI ŽIVTINJSKM RGANIZMU IDEALAN LEK? EFIKASAN I BEZBEDAN ZA UPTREBU, HEMIJSKI I METABLIČKI STABILAN I RIGINALAN VISKA SPECIFIČNST DELVANJA, BEZ SPREDNIH EFEKATA I TKSIČNSTI PSEDUJE DREĐENE FIZIČK HEMIJSKE SBINE KA ŠT JE RASTVRLJIVST DA BI MGA DA SE APSRBUJE BEZ TALŽENJA U GIT-U, ZATIM LIPFILNST DA BI MGA DA PRĐE KRZ BILŠKE MEMBRANE I DĐE D CILJNG MESTA DELVANJA PRIJATNG MIRISA I UKUSA (CMPLIANCE) TAK DA MŽE DA SE APLIKUJE NA DGVARAJUĆI NAČIN (NPR. RALN) 3

4 LEKVITA SUPSTANCA PSEDUJE: DREĐENE FIZIČK-HEMIJSKE SBINE PTREBNU ČISTĆU DREĐENI SADRŽAJ AKTIVNE MATERIJE FARMAKPEJA PH EUR, 7 izdanje, PH. YUG. 5, FARMAKPEJA SADRŽI MNGRAFIJE LEKVITIH I PMĆNIH SUPSTANCI MNGRAFIJA SADRŽI: - FRMULE I PIS LEKA - ISPITIVANJE LEKA (SADRŽAJ, FARMACEUTSK-HEMIJSKA ČISTĆA) - DBRENA D STRANE NACINALNIH AUTRITETA - PRPISUJE STANDARDE ČISTĆE, KVALITETA I JAČINE LEKA NMENKLATURA LEKVA GENERIČKI (INN) NAZIVI (INTERNATINAL NNPRPRIETARY NAMES) HEMIJSKI NAZIVI PREMA CAS-u (Chemical Abstract Service) DRUGI PRILAGĐENI (ALTERNATIVNI) NAZIVI ZAŠTI TIĆENI NAZIVI INTERN IME: CGP48933 GENERIČK IME: VALSARTAN IME NA TRŽIŠTU: DIVAN DRUGA FRMULACIJA: C-DIVAN IUPAC:(((S)-N-VALERIL-N-([2'-1H -TETRAZL-5 IL)BIFENIL-4-IL]METIL)VALIN) 4

5 LEKVI U DNSU NA PREKL RGANSKG PREKLA ZNATN ZASTUPLJENI U TERAPIJI SINTETSKI PLUSINTETSKI DBIJENI IZLVANJEM IZ PRIRDNIH SIRVINA NERGANSKG PREKLA MANJE ZASTUPLJENI PRIRDNE MINERALNE SUPSTANCE DBIJENI SINTEZM BITEHNLŠKI LEKVI RAZVJEM TEHNLGIJE SVE ZASTUPLJENIJI U TERAPIJI MINERALI I BILJKE MINERALI MAGNEZIJUM, KALCIJUM, FSFATI, SLI GVŽĐA... EKSTRAKTI BILJAKA: GLIKZIDI DIGITALISA (EKSTRAKT DIGITALIS PURPUREA, 1700.) MRFIN (EKSTRAKT PAPAVER SMNIFERUM) HININ (EKSTRAKT CINCNA SP.) ATRPIN (EKSTRAKT BELLADNE, 1833.) IZLVANJE I PREČIŠĆAVANJE AKTIVNIH PRINCIPA IZ BILJAKA (SREDINA XIX VEKA) - NASTANAK PRVIH FARMACEUTSKIH KMPANIJA 5

6 SINTETSKI LEKVI SINTEZA ANALGA PZNATIH LEKVITIH SUPSTANCI DA BI SE PBLJŠALE PRIRDNE SBINE LEKA SINTEZA NVIH LEKVA (ISTRAŽIVANJE NVIH VDEĆIH MLEKULA) IDENTIFIKVANJE DGVARAJUĆEG CILJNG MESTA U RGANIZMU I DIZAJNIRANJE LEKVA KJI INTERAGUJU SA CILJNIM MESTM KMPJUTERSK DIZAJNIRANJE LEKVA H CH 3 CH 3 H N CH 3 H H N CH 3 H N CH 3 H morphine CH 3 heroin codeine LEKVI U DNSU NA PRIMENU LEKVI ZA KAUZALNU TERAPIJU KA PRIMARNA TERAPIJA (NPR. KD BAKTERIJSKIH ILI PARAZITARNIH INFEKCIJA) KA PMĆNA TERAPIJA (ANESTETICI, ERGMETRIN I KSITCIN U PRDILJSTVU) LEKVI ZA SIMPTMATSKU TERAPIJU U PRIMENI ZA DRŽAVANJE KMPENZATRNG STANJA (ANTIHIPERTENZIVI, ANTIDIJABETICI, ANTIEPILEPTICI, ANTIASTMATICI, ANALGETICI, ANTITUSICI...) PREVENTIVNI (PRFILAKTIČKI) LEKVI KNTRACEPTIVI, HININ U PRFILAKSI MALARIJE, ITD. 6

7 PDELA LEKVA PREMA HEMIJSKJ STRUKTURI PREMA FARMAKLŠKM DEJSTVU PREMA DELVANJU NA DREĐENI BIHEMIJSKI PRCES PREMA DELVANJU NA CILJNI MLEKUL PDELA LEKVA PREMA HEMIJSKJ STRUKTURI PŠTE STRUKTURNE SBINE β-laktamski PRSTEN KD SVIH PENICILINA UBIJANJE BAKTERIJA ISTIM MEHANIZMM SULFNAMIDI SA ANTIBAKTERIJSKIM DELVANJEM, ISTI MEHANIZAM DEJSTVA IMA SULFNAMIDA KJI PSEDUJU ANTIDIJABETSK DELVANJE STERIDI STERIDNA TETRACIKLIČNA STRUKTURA - ZAJEDNIČKA RAZLIČIT DELVANJE 7

8 PDELA LEKVA PREMA FARMAKLŠKM DEJSTVU ANALGETICI LEKVI PRTIV BLVA ANESTETICI LEKVI ZA ANESTEZIJU ANTIDIJABETICI LEKVI ZA SNIŽENJE KNCENTRACIJE GLUKZE U KRVI DIURETICI LEKVI KJI PVEĆAVAJU DIUREZU (IZLUČIVANJE URINA) VAKAV NAČIN PDELE LEKVA: KRISTAN ZA LEKARE BRZ SNALAŽENJE U VELIKJ PALETI LEKVA NIJE SASVIM PGDAN ZA FARMACEUTE UNUTAR ISTE FARMAKLŠKE GRUPE RAZLIČITI LEKVI DELUJU RAZLIČITIM MEHANIZMIMA (ASPIRIN I MRFIN DELUJU NA RAZLIČITA CILJNA MESTA I HEMIJSKI SU NESRDNI) SLIČN JE I SA ANTIDEPRESIVIMA, KARDIVASKULARNIM LEKVIMA, ANTIEMETICIMA I ANTIULKUSNIM LEKVIMA PDELA LEKVA PREMA DELVANJU NA CILJNI MLEKUL PRIMER: ANTIHLINESTERAZE LEKVI KJI INHIBIRAJU DELVANJE ENZIMA ACETILHLINESTERAZE NAJKRISNIJA KLASIFIKACIJA MGUĆAVA RACINALIZACIJU UKLJUČENIH STRUKTURA: - ISTI MEHANIZAM DELVANJA - MGUĆE JE UPREĐIVANJE STRUKTURNIH SBINA - MGUĆE JE DREDITI PŠTE STRUKTURNE SBINE 8

9 METDE TKRIVANJA NVG LEKA SLUČAJNA TKRIĆA (PENICILIN, ASPIRIN) SCREENING METDE (PRNTZIL) TESTIRANJA VELIKG BRJA MLEKULA HEMIJSKE MDIFIKACIJE MLEKULA (SINTEZA ANALGA, CIMETIDIN - RANITIDIN) RACINALN DIZAJNIRANJE LEKA (KAPTPRIL,...) H 2 N S 2 NHR sulfa drugs 2.1 LEAD: SULFANILAMID (R = H) STTINE SINTETISANIH ANALGA KLINIČKIM ISPITIVANJIMA PKAZAN DA ANALZI PKAZUJU TRI RAZLIČITA DELVANJA: ANTIMIKRBN DIURETICN ANTIDIABETSK 9

10 METDE RAZVJA NVIH LEKVA IZLACIJA LEKVA IZ PRIRDNIH SIRVINA MDIFIKACIJA HEMIJSKE STRUKTURE SINTEZA NVIH LEKVA REKMBINANTNA TEHNLGIJA, GENETSKI INŽINJERING TKRIĆE NVIH LEKVA I ŽIVTNI VEK PUT D USPEŠNG LEKA sintetisani procenjeni kao bezbedni životni vek klinički testirani na ljudima odobreni za medicinsku upotrebu 10

11 TKRIĆE I RAZVJ NVG LEKA (DRUG DISCVERY AND DEVELPMENT) TKRIVANJE VDEĆE MLEKULE (LEAD DISCVERY) PREKLINIČKA ISTRAŽIVANJA (PRECLINICAL) KLINIČKA ISTRAŽIVANJA (CLINICAL TRIALS) DBRENJE (APPRVAL) DISCIPLINE UKLJUČENE U TKRIVANJE NVG LEKA MEDICINSKA HEMIJA SINTETSKA HEMIJA MLEKULSK MDELIRANJE KMPJUTERSKA HEMIJA PRGRAMIRANJE FARMAKLGIJA MIKRBILGIJA ENDKRINLGIJA NEURBILGIJA BIHEMIJA ENZIMLGIJA IMUNBILGIJA HEMIJA PRTEINA MLEKULARNA BILGIJA GENETSK INŽENJERSTV 11

12 TKRIVANJE NVG LEKA IDENTIFIKVANJE MLEKULA KJI MGU BITI D TERAPEUTSKG ZNAČAJA ZA DREĐENU BLEST IDENTIFIKVANJE BILŠKG CILJNG MESTA KJE IMA ULGU U RAZVIJANJU BLESTI TKRIVANJE NVG LEKA: CILJNE BLESTI BLESTI KARDIVASKULARNG SISTEMA (KVS) RESPIRATRNE I PLUĆNE BLESTI INFEKTIVNE BLESTI BLESTI CENTRALNG NERVNG SISTEMA (CNS) BLESTI GASTRINTESTINALNG TRAKTA KANCERI, NEPLAZME REUMA I BL METABLIČKE BLESTI TKRIVANJE NVG LEKA IZBR BLESTI D INTERESA DEFINISANJE CILJNG MESTA ISTRAŽIVANJE VDEĆE MLEKULE LEKA PRUČAVANJE DNSA/KVANTITATIVNIH DNSA STRUKTURE I DEJSTVA LEKA (QSAR) PTIMIZACIJA VDEĆE MLEKULE 12

13 RAZVJ NVG LEKA PATENTIRANJE NVG LEKA ISTRAŽIVANJE METABLIZMA LEKA TESTIRANJE TKSIČNSTI LEKA DIZAJNIRANJE PRCESA PRIZVDNJE KLINIČKA ISTRAŽIVANJA MARKETING PST-MARKETINŠKA KNTRLA PREKLINIČKA ISTRAŽIVANJA MEHANIZAM DEJSTVA LEKA BIRASPLŽIVST APSRPCIJA DISTRIBUCIJA METABLIZAM ELIMINACIJA EKSPERIMENTI NA ŽIVTINJAMA (RAZLIČITIM DZAMA TESTIRA SE EFIKASNST I ŠTETNST NVG LEKA PTIMIZACIJA PRCESA SINTEZE D LABRATRIJSKE SINTEZE D PRIZVDNJE VELIKIH RAZMERA FARMAKLŠKE STUDIJE (IN VITR, EX VIV I IN VIV) TKSIČNST LEKA, BEZBEDNST LEKA (KARCINGENST, MUTAGENST, TERATGENST) RAZVJ DZIRANG BLIKA TESTVI STABILNSTI (RK TRAJANJA I NAČIN ČUVANJA LEKA) 13

14 KLINIČKA ISTRAŽIVANJA TESTIRANJA EFIKASNSTI I BEZBEDNSTI LEKVA NA LJUDIMA FAZA 1 (NA ZDRAVIM VLNTERIMA,TESTIRANJE BEZBEDNSTI LEKA ZA LJUDE, FARMAKKINETIKA, LEK-LEK I LEK-HRANA INTERAKCIJE FAZA 2 (NA MANJEM BRJU PACIJENATA BLELIH D DREĐENE BLESTI, FARMAKDINAMIKA I BEZBEDNST LEKA) FAZA 3 (TKM 3 GDINE, PACIJENATA, DKAZUJE SE EFIKASNST LEKA NA PACIJENTIMA PRE NEG ŠT LEK REGISTRUJE FDA) FAZA 4 (SKUPLJANJE PDATAKA KRISNSTI I SPREDNIM EFEKTIMA LEKA, DDATNE KLINIČKE STUDIJE) 14