ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ., ΠΕΡΙΦ.ΠΟΛΙΤ. & ΔΗΜΟΣ.ΕΠΕΝΔ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ: Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Συντάγματος ΤK : Πληροφορίες : ΜΑΡΙΚΑΙΤΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Τηλέφωνο : Αριθμός Απόφασης : 398 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα : 15/04/2013 Αρ.Πρ. : 16515/ΔΕ-1844 ΠΡΟΣ : Βλ.Πίνακα Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ : 1. Τις διατάξεις, α) της νομοθεσίας που διέπει τις Δημόσιες Επενδύσεις και ειδικότερα τις διατάξεις του Ν. 2212/52 (Α266), των Ν.Δ. 2957/54 και 4355/64 και των Β.Δ. 120/60 (Α30) και 498/60 (Α109). β) τις διατάξεις των Ν. 2218/94, 2240/94, 2307/95, 2503/97, 2672/98, 2738/99. γ) του Ν. 2362/95 (Α 247) "Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις". δ) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (Α 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154), όπως το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 αυτού αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2 του Ν. 2469/97 (Α 38). ε) του άρθρου 90 του "Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα", που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α'98) στ) το Π.Δ. 178/2000(ΦΕΚ Α 165/ ) "Οργανισμός Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας". ζ) το Π.Δ 85/2012 (ΦΕΚ Α 141/ ) "Ίδρυση Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων". η) το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α 141/ ) "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών". 2. Ο Ν. 3845/2010 "Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο". 3. Η Κ.Υ.Α. 2/51571/0020/ των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας "Σύσταση Λογαριασμού για την Εθνική Συγχρηματοδότηση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής". 4. Τον προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Την απόφαση με αριθμό ΧΔ 9035/ "Περί γενικών διατάξεων που αναφέρονται στην εκτέλεση, χρηματοδότηση κ.λπ. έργων και μελετών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων". 6. Την πρόταση με Α.Π /ΣΤ1/ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 1. Εγκρίνουμε την τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013, στη ΣΑΕ 045/8 των έργων με τα αντίστοιχα οικονομικά τους στοιχεία όπως περιγράφονται στον "πίνακα" της απόφασης αυτής. 2. Οι εγκρίσεις αυτές θα περιληφθούν στην τροποποίηση 00 της ΣΑΕ 045/8, οπότε παύει να ισχύει η παρούσα απόφαση.

2 3. Η Τράπεζα της Ελλάδος στην οποία κοινοποιείται η παρούσα απόφαση μπορεί από την υπογραφή της να εκτελεί εντολές κατανομής χρηματοδότησης του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μέχρι του ύψους των πιστώσεων που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση για τα παρακάτω έργα.

3 Α/Α Κωδικός / MIS Ονομασία Προϋπολογισμός Πληρωμές Προηγ. Ετών Υπόλοιπο Ετήσιες Πιστώσεις Πιστώσεις Τριμήνων 1o 2o 3o 4o ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕΔΙΒΙΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "Υποτροφίες σπουδαστών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτησης (ΙΕΚ) (εξάμηνο κατάρτησης 2008 Α, 2008 Β,2009 Α)-ΑΠ 4 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕΔΙΒΙΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2008 Α,2008 Β, 2009 Α) - ΑΠ 5 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕΔΙΒΙΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΙΕΚ)(ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2008 Α,2008 Β, 2009 Α) - ΑΠ 6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΕΔΒΜ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΣΧΟΛΕΙΟ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ) ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟΥΣ Α.Π.1,2,3- ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ 3,596,065 3,596,065 7,529,317 7,529, , , , ,000 21,949,773 21,949,773 2,619, ,619, ,000,000 4,000, , , , , ,170,000 1,170,000 3,529,317 3,529, , , ,779,773 20,779,773 3,529,317 3,529, , , , , ,924, ,924, , , , , , , , , , , ,000 55,000

4 ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ - ΑΠ1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ-ΑΠ2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ - ΑΠ3 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΤΥΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : "ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ, ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ" 25,732,350 25,732,350 46,867,650 46,867,650 4,378,000 4,378,000 8,962,200 8,962,200 14,410, ,410, ,182,709 24,182,709 3,411, ,411, ,537,180 4,537,180 11,321, ,321, ,684,941 22,684, , , ,425,020 4,425,020 2,873, ,873, ,430, ,430, , , ,900,000 1,900,000 1,277, ,277, ,857, ,857, , , , , , , ,143, ,143, , , , , , , ,428, ,428, , , , ,000

5 ΣΥΝΟΛΟ 120,426,236 55,401, ,024, ,972, ,893, ,116, ,963, Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κ. Χατζηδάκης

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Αποδέκτες προς ενέργεια και κοινοποίηση Α. Γενικοί Αποδέκτες - Υπουργείο Οικονομικών - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 1 Δ/νση 20η - Τμήμα Δ' Πανεπιστημίου 37, Αθήνα Β. Αρμόδιοι Φορείς - Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι - Δ/νση Π.& Ε.Ε. 1 Εσωτερική Διανομή Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων - Τμήμα Α 1 - Τμήμα Β 1