ΣΟΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΟΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ"

Transcript

1 ΣΟΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2166/1993 ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά Εντολή και αντικείµενο εργασίας Ίδρυση, Έδρα, ιάρκεια Σκοπός της Εταιρίας Μετοχικό Κεφάλαιο Μέτοχοι ιοίκηση Εκπροσώπηση της Εταιρίας Στοιχεία στα οποία βασίσθηκε ο έλεγχος Καταχώρηση της απογραφής και του Ισολογισµού Μετασχηµατισµού στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισµών 5 2. Προσδιορισµός της Λογιστικής Αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας Συνοπτικός προσδιορισµός Επαλήθευση της Λογιστικής Αξίας µε αναλυτική παράθεση των λογαριασµών του Ισολογισµού Μετασχηµατισµού Λογιστική Καθαρά Θέση της Εταιρίας ιαπιστώσεις ελέγχου Πιστοποίηση της Λογιστικής Αξίας των περιουσιακών στοιχείων και της Λογιστικής Καθαράς Θέσεως της Εταιρίας. 29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 1: Αναλυτική απογραφή εξόδων εγκαταστάσεως και παγίων στοιχείων της : α. Κτίρια και τεχνικά έργα β. Μηχανήµατα Τεχνικές Εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός γ. Μεταφορικά µέσα δ. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 2: Αναλυτική απογραφή άυλων περιουσιακών στοιχείων της ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 3: Ισολογισµός Μετασχηµατισµού της Εταιρίας «ΒΙΟ- ΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ Ε- ΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 4: Ισολογισµός Μετασχηµατισµού της Εταιρίας «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» σύµφωνα µε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 1

3 ΣΟΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΜΑΝΩΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. 122 Αθήνα, 12 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρίας «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Α.Μ. Α.Ε. 2476/31/Β/86/23 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2166/ Γενικά 1.1. Εντολή και αντικείµενο εργασίας Κατόπιν του από εγγράφου της Ανώνυµης Εταιρίας «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ- ΣΕΙΣ» και της υπ αριθµ / εντολής της «ΣΟΛ ΑΝΩΝΥΜΗ 2

4 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» µας ανατέθηκε η διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ανωτέρω Εταιρίας και η βεβαίωση της προκύπτουσας καθαράς λογιστικής της θέσεως, σύµφωνα µε το συνταχθέντα Ισολογισµό Μετασχηµατισµού της , προκειµένου η Εταιρία να συγχωνευθεί µε απορρόφησή της από την Ανώνυµη Εταιρία «ALBIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και µε το διακριτικό τίτλο «ALBIO HOLDINGS A.E.» σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2166/ Ίδρυση, Έδρα, ιάρκεια Η Εταιρία ιδρύθηκε, ως προσωπική, το 1950 και µετατράπηκε σε ανώνυµη εταιρία το 1970 (ΦΕΚ 356/ ) µε την αρχική επωνυµία «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΑΠΗΤΩΝ».Τα έτη εισήλθε και στον κλάδο της µεταλλουργίας, ενώ το έτος 2000 αποσχίστηκε ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας ο οποίος απορροφήθηκε από την εταιρία «ΕΛΜΕΤΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ», µε αλλαγή της επωνυµίας της σε «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ Ε- ΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ».Η Εταιρία αυτή έχει εγγραφεί στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 2476/31/Β/86/23. Το αρχικό Καταστατικό της Εταιρίας (πρώην «ΕΛΜΕΤΑΛ Α.Ε.») καταρτίστηκε µε την υπ αριθµ. 3081/ πράξη της συµβολαιογράφου Αθηνών κ. ήµητρας Γ. Κουρκουνάκη, τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµ. 3100/ πράξη της ιδίας Συµβολαιογράφου, εγκρίθηκε µε την υπ α- ριθµ / απόφαση του Νοµάρχη Αττικής και δηµοσιεύτηκε στο υπ αριθµ. 1916/ ΦΕΚ ( ΕΛΤΙΟ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ). Έδρα της Εταιρίας ορίστηκε, στο αρχικό Καταστατικό της, ο ήµος Αθηναίων και από το έτος 2000 ορίζεται ο ήµος Νίκαιας του Νοµού Λάρισας (5 ο χλµ Εθνικής Οδού Λαρίσης-Αθηνών). Η διάρκειά της ορίζεται σε πενήντα (50) έτη από την ηµέρα δηµοσιεύσεως στο ΦΕΚ της εγκριτικής αποφάσεως του Καταστατικού του Νοµάρχη Αττικής ( ) και µπορεί να παραταθεί διαδοχικά µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων. 3

5 1.3. Σκοπός της Εταιρίας Ο σκοπός της Εταιρίας περιγράφεται, αναλυτικά, στο άρθρο 3 του τελευταίου κωδικοποιηµένου Καταστατικού της και είναι: «Α : Κλάδος Κλωστοϋφαντουργίας (Κύριος σκοπός) 1. Η παραγωγή κάθε είδους κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καθώς και η εµπορία των ειδών αυτών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. 2. Η εµπορία λευκών και ταπητουργικών ειδών και συναφών ειδών. 3. Η εµπορία ξύλινων και συνθετικών παρκέτων και συναφών ειδών. Β : Η επιχειρηµατική επέκταση της εταιρείας σε κάθε συναφούς µορφής εµπορική και βιοµηχανική δραστηριότητα, µε την εξαγορά, ολικά ή µερικά, άλλων επιχειρήσεων ( ευτερεύων σκοπός)» Μετοχικό Κεφάλαιο Μέτοχοι Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε στο αρχικό Καταστατικό της σε δρχ , το οποίο, µετά από νόµιµες διαδοχικές αυξήσεις και την µετατροπή του σε ευρώ, ανέρχεται την σε ευρώ ,00, διαιρούµενο σε δύο εκατοµµύρια τετρακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες ( ) ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας εννέα ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (9,47) η κάθε µία, ολοσχερώς καταβεβλη- µένο. Μέτοχοι της Εταιρίας, σύµφωνα µε το πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της , είναι οι εξής: Ονοµατεπώνυµο Αριθµός Ονοµαστική Ποσοστό Μετόχου µετοχών αξία µετοχών συµµετοχής ALBIO HOLDINGS A.E ,10 99,85633 % ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ ,40 0,04105 % ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ ,40 0,04105 % ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ ,40 0,04105 % ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ ,70 0,02052 % , % Με σχετική έγκριση της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, οι µέτοχοι 4

6 κ.κ. Αστέριος Καντώνιας, Ξενοφών Καντώνιας, Γεώργιος Καντώνιας και Βασίλειος Τσιάρας, µε συµβάσεις µεταβίβασης ονοµαστικών µετοχών, επώλησαν την τις ανωτέρω µετοχές τους στην εταιρία «ALBIO HOLD- INGS A.E.». Μετά την µεταβίβαση αυτή, µοναδικός µέτοχος της Εταιρίας, κατά την , είναι η εταιρία ALBIO HOLDINGS AE. Αναλυτικότερα: Ονοµατεπώνυµο Αριθµός Ονοµαστική Ποσοστό Μετόχου µετοχών αξία µετοχών συµµετοχής ALBIO HOLDINGS A.E ,00 100% 1.5. ιοίκηση Εκπροσώπηση της Εταιρίας Με σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εκλέχθηκαν τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώµα κατά τη συνεδρίασή του την (ΦΕΚ 10958/ ), ως εξής: Αστέριος Καντώνιας του Ιωάννη, Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Βασίλειος Τσιάρας του Αθανασίου, Αντιπρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Ξενοφών Καντώνιας του Ιωάννη, ιευθύνων Σύµβουλος Γεώργιος Καντώνιας του Αντωνίου, ιευθύνων Σύµβουλος Ιωάννης Καντώνιας του Αστερίου, ιευθύνων Σύµβουλος Ιωάννης Καντώνιας του Ξενοφώντος, ιευθύνων Σύµβουλος Αθανάσιος Τσιάρας του Βασιλείου, ιευθύνων Σύµβουλος Η θητεία του ανωτέρω ιοικητικού Συµβουλίου είναι πενταετής, δηλαδή µέχρι την Στοιχεία στα οποία βασίσθηκε ο έλεγχος Ο έλεγχός µας για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας βασίσθηκε στα λογιστικά δεδοµένα των λογαριασµών και στην αντίστοιχη επαλήθευσή τους. Κατά τον έλεγχο αυτό εφαρµόσαµε τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες βάσει των αρχών και κανόνων 5

7 ελεγκτικής, που έχουν καθιερωθεί από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και οι οποίοι είναι εναρµονισµένοι προς τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τέθηκαν στη διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τηρήθηκαν από την Ε- ταιρία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε Καταχώρηση της απογραφής και του Ισολογισµού Μετασχηµατισµού στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισµών Οι λογαριασµοί της Εταιρίας, που αναλύονται στην παρούσα έκθεση, προκύπτουν από τα τηρούµενα βιβλία Γ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.. 186/1992), δηλαδή το Γενικό Ηµερολόγιο, τα Αναλυτικά Καθολικά, το Γενικό Καθολικό, το Ισοζύγιο λογαριασµών των Καθολικών κ.λ.π., και είναι καταχωρηµένοι στις σελίδες 203 έως 268 και 286 έως 294 του θεωρη- µένου Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών, µε αριθµό πράξεως θεωρήσεως 8167/ της Γ.Ο.Υ. Λάρισας. Επίσης, στις σελίδες 279 έως 285 του Βιβλίου αυτού έχει καταχωρηθεί και ο συνταχθείς Ισολογισµός Μετασχηµατισµού της Για την κατάταξη των κονδυλίων του Ισολογισµού ακολουθείται από την Εταιρία η δοµή και οι τίτλοι των λογαριασµών, που προβλέπονται από τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, λόγω της υποχρεωτικής τηρήσεως των Προτύπων αυτών από

8 2. Προσδιορισµός της Λογιστικής Αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας Συνοπτικός προσδιορισµός Η προβλεπόµενη, από τις διατάξεις του Ν. 2166/93, Λογιστική Αξία των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας, όπως προκύπτει από τον Ισολογισµό Μετασχηµατισµού της , ανέρχεται σε ευρώ ,72 και προσδιορίζεται, συνοπτικά, ως εξής: Σύνολο Ενεργητικού ,38 Μείον: Σύνολο Υποχρεώσεων ,07 Λογιστική Καθαρά Θέση , Επαλήθευση της Λογιστικής Αξίας µε αναλυτική παράθεση των λογαριασµών του Ισολογισµού Μετασχηµατισµού. Για τον προσδιορισµό της Λογιστικής Αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας ελέγξαµε τους λογαριασµούς του Ισολογισµού Μετασχηµατισµού της 30 ης Ιουνίου Κατωτέρω παρατίθενται, αναλυτικά, οι λογαριασµοί αυτοί µε τη σειρά που εµφανίζονται στον εν λόγω Ισολογισµό. Σηµειώνεται ότι στο τέλος της Εκθέσεως Ελέγχου περιλαµβάνονται πίνακες µε την αναλυτική απογραφή της των Ενσώµατων Παγίων και των Άυλων Περουσιακών Στοιχείων, ο Ισολογισµός Μετασχηµατισµού της της Εταιρίας σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και ο Ισολογισµός Μετασχηµατισµού σύµφωνα µε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. 7

9 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 1. Εδαφικές εκτάσεις Αξία κτήσης ,31 Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασµού αναλύεται ως εξής: Αξία κτήσεως Γήπεδα Γαλάτιστας ,00 Γήπεδα Ν.. 147/ ,05 Γήπεδα Ν / ,52 Γήπεδα στην Ιερά Οδό ,00 Οικόπεδο στο 5ο Χλµ Λάρισας-Αθηνών ,43 Αγρός.Φιλίππων Καβάλας ,31 ΣΥΝΟΛΟ ,31 Η αξία κτήσεως των ανωτέρω εδαφικών εκτάσεων, είναι καταχωρηµένη στη σελίδα 286 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών (αριθµός πράξεως θεωρήσεως 8167/ της Γ.Ο.Υ. Λάρισας), καθώς και στις σελίδες 1 έως 3 του αθεώρητου Μητρώου Παγίων Στοιχείων. 2. Κτίρια και τεχνικά έργα Αναπόσβεστη αξία ,98 Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασµού αναλύεται ως εξής: Αξία κτήσεως 8

10 Κτίρια Λάρισας ,10 Κτίρια Ιεράς Οδού ,00 Κτίρια Γαλάτιστας , ,10 Μείον: Σωρευµένες αποσβέσεις µέχρι ,12 Αναπόσβεστη αξία ,98 Η αξία κτήσεως των ανωτέρω εγκαταστάσεων κτιρίων, µετά των αποσβέσεών τους, είναι καταχωρηµένη στη σελίδα 286 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών, καθώς και στις σελίδες 4 έως 6 του αθεώρητου Μητρώου Παγίων Στοιχείων. 3. Μηχανήµατα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός Αναπόσβεστη αξία ,23 Το εξ ευρώ ,23 αναπόσβεστο υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αναλύεται ως εξής: Αξία κτήσεως Μηχανήµατα ,15 Τεχνικές εγκαταστάσεις ,55 Εργαλεία 8.294,66 Μηχανολογικά όργανα ,32 Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός ,33 Μηχανήµατα εκτός εκµεταλλεύσεως ,03 Τεχνικές εγκαταστάσεις εκτός εκµεταλλ ,59 Λοιπός τεχν. Εξοπλισµός εκτός εκµεταλλεύσεως ,61 Υφαντουργικά σχέδια , ,16 Μείον: Σωρευµένες αποσβέσεις µέχρι ,93 Αναπόσβεστη αξία ,23 Η αξία κτήσεως των ανωτέρω µηχανηµάτων, µετά των αποσβέσεών τους, είναι καταχωρηµένη αναλυτικά στη σελίδα 286 του θεωρηµένου βιβλίου Απο- 9

11 γραφών και Ισολογισµών, καθώς και στις σελίδες 7 έως 39 του αθεώρητου Μητρώου Παγίων Στοιχείων. 4. Μεταφορικά µέσα Αναπόσβεστη αξία ,93 Το εξ ευρώ ,93 αναπόσβεστο υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αναλύεται ως εξής: Αξία κτήσεως Λεωφορείων ,49 Φορτηγών ,09 Μέσων εσωτερικών µεταφορών , ,01 Μείον: Σωρευµένες αποσβέσεις µέχρι ,08 Αναπόσβεστη αξία ,93 Η αξία κτήσεως των ανωτέρω µηχανηµάτων, µετά των αποσβέσεών τους, είναι καταχωρηµένη αναλυτικά στη σελίδα 286 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών, καθώς και στις σελίδες 39 έως 42 του α- θεώρητου Μητρώου Παγίων Στοιχείων. 5.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός Αναπόσβεστη αξία ,94 Το εξ ευρώ ,94 αναπόσβεστο υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού α- ναλύεται ως εξής: Αξία κτήσεως Επίπλων 16,873,05 10

12 Σκευών 4.746,85 Μηχανών γραφείου 3.982,69 Ηλεκτρονικών υπολογιστών & Ηλεκτρονικών συγκροτηµάτων ,03 Μέσων αποθήκευσης και µεταφορών ,38 Κινητού περιπτέρου 9.043,26 Εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών ,30 Λοιπού εξοπλισµού ,10 Επίπλων εκτός εκµεταλλεύσεως ,23 Λοιπού εξοπλισµού εκτός εκµεταλλεύσεως ,49 Εξοπλισµού καταστηµάτων φραντσάιζιν ,15 Κινητού περιπτέρου DOMOTEX 8.928, ,06 Μείον: Σωρευµένες αποσβέσεις µέχρι ,12 Αναπόσβεστη αξία ,94 Η αξία κτήσεως των ανωτέρω επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, µετά των α- ποσβέσεών τους, είναι καταχωρηµένη στη σελίδα 286 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών, καθώς και στις σελίδες 42 έως 133 του αθεώρητου Μητρώου Παγίων Στοιχείων. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ (Α) ,39 Β. ΑΫΛΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Έξοδα αναδιοργάνωσης 11

13 Αναπόσβεστη αξία ,51 Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αναλύεται ως εξής: Αξία κτήσεως Λογισµικών προγραµµάτων Η/Υ ,35 Μείον: Σωρευµένες αποσβέσεις µέχρι ,84 Αναπόσβεστη αξία ,51 Τα ανωτέρω έξοδα αναδιοργάνωσης, µετά των αποσβέσεών τους, είναι καταχωρηµένα στη σελίδα 286 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών, καθώς και στις σελίδες 133 έως 136 του αθεώρητου Μητρώου Παγίων Στοιχείων. ΣΥΝΟΛΟ ΑΫΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 7.563,51 12

14 Γ. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις Υπόλοιπο ,90 Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αφορά σε συµµετοχές της εταιρίας στα κεφάλαια άλλων εταιριών, ως ακολούθως: Αριθµός µετοχώρώ Αξία Ευ- Εταιρία συµµετοχής EΞAΛΚΟ ΑΕ ,06 ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ ΑΕ ,84 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙ ΗΣ ΑΕ ,00 ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΕ ,00 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΕΠΕ ,00 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΕΠΕ ,00 Σύνολο ,90 Τα υπόλοιπα των συµµετοχών αυτών είναι καταχωρηµένα, αναλυτικά, στη σελίδα 288 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. 2. Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Υπόλοιπο ,89 Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αφορά σε αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις από τη διαφορά µεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης των επιµέρους λογαριασµών του Ισολογισµού Μετασχηµατισµού κατά την και είναι καταχωρηµένο, αναλυτικά, στη σελίδα 289 του θεωρη- 13

15 µένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. 3. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Υπόλοιπο ,27 Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αφορά σε µισθώµατα που έχουν δοθεί ως εγγύηση ενοικιάσεως κτιρίων και αυτοκινήτων στις κατωτέρω εταιρίες: ΤΡΟΦΟ ΑΕ εγγύηση ενοικίου κτιρίου 293,47 ΧΡΟΦΙΝ ΑΕ εγγύηση ενοικίου ΖΜΩ 3097 & ΖΜΝ ,80 ΧΡΟΦΙΝ ΑΕ εγγύηση ενοικίου ΜΗΑ ,00 ΕΜΠΟΡΙΚΗ RENT ΑΕ εγγύηση ενοικίου ATE ,00 Σύνολο ,27 Τα υπόλοιπα των λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων είναι καταχωρη- µένα, αναλυτικά, στη σελίδα 287 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΛΛΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (Γ) ,06 ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α+Β+Γ) ,96 ΙΙ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 14

16 Α. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1. Εµπορεύµατα Υπόλοιπο ,19 Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αναλύεται ως εξής: Τάπης χειροποίητος ,44 Μοκέτα ,69 Τάπης Εµπορεύµατα ,53 Κουβέρτα Εµπορεύµατα ,63 Σεντόνια Κουζινικά ,55 Αντιολισθητικές βάσεις ,78 Laminate (πατώµατα) ,85 Κ/Α Είδη οικιακού εξοπλισµού ,59 Εµπορεύµατα σε παρακαταθήκη (Σασσάς) ,13 Σύνολο ,19 2. Προϊόντα έτοιµα & ηµιτελή Υπόλοιπο ,14 Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αφορά σε: Νήµατα ,53 Προϊόντα ηµιτελή ,08 Προϊόντα έτοιµα ,99 Προϊόντα έτοιµα σε παρακαταθήκη (Σασσάς) 6.395,54 Σύνολο ,14 3. Υποπροϊόντα & υπολείµµατα 15

17 Υπόλοιπο ,05 Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αφορά, κυρίως, σε φυτίλια,απόκλωστα και λουρίδες. 4. Πρώτες και Βοηθητικές Ύλες Υλικά συσκευασίας Υπόλοιπο ,94 Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αφορά σε: Πρώτες ύλες ,90 Βοηθητικές ύλες ,20 Υλικά συσκευασίας ,84 Σύνολο ,94 5. Αναλώσιµα υλικά Υπόλοιπο ,00 Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αφορά σε καύσιµα (µαζούτ) που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή. Τα ανωτέρω αποθέµατα εµφανίζονται αναλυτικά κατ είδος, καθεστώς ΦΠΑ, ποσότητα και αξία στις σελίδες 203 έως 244 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (Α) ,32 16

18 Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ Υπόλοιπο ,57 Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αναλύεται ως ακολούθως: Πελάτες εσωτερικού ,88 Πελάτες εξωτερικού ,38 Ελληνικό ηµόσιο (προκαταβολή από Υπουργείο Α- νάπτυξης) ,30 Γραµµάτια στο χαρτοφυλάκιο ,57 Γραµµάτια στις τράπεζες για είσπραξη ,93 Γραµµάτια σε καθυστέρηση (λογαρ/σµός απόσβεσης) ,89 Επιταγές εισπρακτέες ,00 Επιταγές σε καθυστέρηση (λογαρ/σµός απόσβεσης) ,00 Σύνολο ,57 Τα υπόλοιπα των ανωτέρω απαιτήσεων είναι καταχωρηµένα, αναλυτικά, στις σελίδες 287 έως 288 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών, στις σελίδες 466 έως 482 του θεωρηµένου ισοζυγίου πελατών καθώς και στις σελίδες 424 έως 450 του θεωρηµένου ληξιαρίου αξιογράφων. ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ (Β) ,57 17

19 Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Χρεώγραφα Υπόλοιπο ,91 Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αφορά σε διακόσιες (200) µετοχές της εταιρίας ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε., η οποία είναι εισαγµένη στο Χρηµατιστήριο και είναι καταχωρηµένο στη σελίδα 288 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. 2. Επισφαλείς Επίδικοι πελάτες και χρεώστες Υπόλοιπο ,80 Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αφορά σε επίδικες µετοχές της εταιρίας ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΕΡΜΗΣ ΑΕ και είναι καταχωρηµένο στη σελίδα 290 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. 3. Χρεώστες διάφοροι Υπόλοιπο ,53 Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αφορά σε: Χρηµατικές διευκολύνσεις προσωπικού ,74 Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος ,26 Παρακρατηµένο φόρο εισοδήµατος 9.260,70 Παραγγελίες στο εξωτερικό ,83 Σύνολο ,53 Τα ανωτέρω υπόλοιπα των απαιτήσεων από χρεώστες είναι καταχωρηµένα, 18

20 αναλυτικά, στη σελίδα 289 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. 4. Λογαριασµός διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων Υπόλοιπο ,08 Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αφορά σε προκαταβολές που έχουν δοθεί, µε απόδοση λογαριασµού, στους κατωτέρω υπαλλήλους και συνεργάτες της Εταιρίας: Προσωπικό Γκουγκουλής Στέλιος 100,00 Πουλτσίδης Κωνσταντίνος 800,00 Πυργίδης Παναγιώτης 500,00 Συνεργάτες Σασσάς Μιχαήλ & Σια ΕΕ 2.608,08 Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος -700,00 Σύνολο 3.308,08 Τα υπόλοιπα αυτά του λογαριασµού διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων είναι καταχωρηµένα, αναλυτικά, στη σελίδα 290 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. 5. Μεταβατικοί λογαριασµοί Ενεργητικού Υπόλοιπο ,31 Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αφορά στα κατωτέρω έξοδα επόµενων χρήσεων: 19

21 απάνη υποστήριξης λογισµικού προγράµµατος 5.500,00 Ειδικά έξοδα πωλήσεων (Ύφασµα Art Orian) 4.998,00 Ασφάλιστρα αυτοκινήτων Αlpha Ασφαλιστική 2.140,32 Ασφάλιστρα προσωπικού Εθνική Ασφαλιστική 883,99 Σύνολο ,31 Τα υπόλοιπα των µεταβατικών λογαριασµών Ενεργητικού είναι καταχωρηµένα, αναλυτικά, στη σελίδα 290 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (Γ) ,63. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ ΥΝΑΜΑ 1. Ταµείο Υπόλοιπο ,34 Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αφορά στα χρηµατικά διαθέσιµα της Εταιρείας και είναι καταχωρηµένο στη σελίδα 290 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. 2. Καταθέσεις όψεως Υπόλοιπο ,56 Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αφορά σε καταθέσεις όψεως της Εταιρείας στις κατωτέρω τράπεζες: Καταθέσεις όψεως σε ευρώ 20

22 ALPHA BANK λογ ,52 ALPHA BANK λογ ,37 ALPHA BANK λογ. ALPHA 500/694 1,64 ALPHA ΒΑΝΚ λογ (VISA) 9,83 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ λογ ,00 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ λογ ,30 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ λογ. 397/ ,42 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ λογ ,92 Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν. SEK -322,03 USD ,59 Σύνολο ,56 Τα υπόλοιπα των ανωτέρω τραπεζικών καταθέσεων είναι καταχωρηµένα στη σελίδα 290 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟ ΥΝΑΜΩΝ ( ) ,90 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α+Β+Γ+ ) ,42 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι+ΙΙ) ,38 21

23 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Α. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. Οµολογιακά δάνεια σε µη µετατρέψιµα σε µετοχές Υπόλοιπο ,00 Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασµού αφορά σε οµολογιακό δάνειο σε ευρώ της ALPHA BANK (Αρ.Λογ ) και είναι καταχωρηµένο στη σελίδα 292 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. 2. Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Υπόλοιπο ,90 Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αφορά σε αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις από τη διαφορά µεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης των επιµέρους λογαριασµών του Ισολογισµού Μετασχηµατισµού κατά την και είναι καταχωρηµένο στη σελίδα 292 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. 3. Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού Υπόλοιπο ,39 Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασµού αφορά σε σχηµατισθείσα πρόβλεψη για αποζηµιώσεις εξόδου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης του συνόλου του προσωπικού µε βάση σχετική αναλογιστική µελέτη και είναι καταχωρηµένο στη σελίδα 292 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. 4. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Υπόλοιπο ,00 22

24 Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αφορά σε οφειλόµενη εγγύηση ενοικίου στην ALUMARKET Α.Ε. και είναι καταχωρηµένο στη σελίδα 292 του θεωρη- µένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Α) ,29 Β. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. Προµηθευτές Υπόλοιπο ,90 Το υπόλοιπο του λογαριασµού αφορά στις κατωτέρω υποχρεώσεις: Προµηθευτές εσωτερικού ,96 Προµηθευτές εξωτερικού ,36 Γραµµάτια πληρωτέα (πρώην ΠΕΡΣΙΚΑ ΑΕ) 2.147,03 Γραµµάτια πληρωτέα σε λήξεως ,80 Γραµµάτια πληρωτέα σε λήξεως ,34 Γραµµάτια πληρωτέα σε λήξεως ,66 Επιταγές πληρωτέες µεταχρονολογηµένες ,75 Σύνολο ,90 Τα υπόλοιπα των ανωτέρω υπολοίπων είναι καταχωρηµένα, αναλυτικά, στις σελίδες 292 και 293 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών, στις σελίδες 455 έως 465 του θεωρηµένου ισοζυγίου προµηθευτών, καθώς και στις σελίδες 451 έως 454 του θεωρηµένου ληξιαρίου αξιογράφων. 2. άνεια Τραπεζών Υπόλοιπο ,66 23

25 Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αφορά σε ληφθέντα δάνεια από τις ε- ξής τράπεζες: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ λογ. 397/ ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ λογ ,00 ALPHA BANK λογ ,66 Σύνολο ,66 Τα υπόλοιπα των ανωτέρω δανείων είναι καταχωρηµένα, αναλυτικά, στη σελίδα 293 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. 3. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη Υπόλοιπο ,46 Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αφορά σε υποχρεώσεις προς το Ελληνικό ηµόσιο από: ΦΠΑ ,80 Φόρο µισθωτών υπηρεσιών ,15 Φόρο αµοιβών ελευθέρων επαγγελµατιών 377,72 Φόρο εισοδήµατος ,91 Χαρτόσηµο και εισοδήµατα από οικοδοµές 878,04 Φόρο υπεραξίας αναπροσαρµογής ακινήτων ,25 Φόρους - τέλη προηγούµενων χρήσεων ,59 Σύνολο ,46 Τα υπόλοιπα των ανωτέρω υποχρεώσεων από φόρους - τέλη είναι καταχωρηµένα στη σελίδα 293 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. 24

26 4. Προβλέψεις Υπόλοιπο ,67 Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασµού αφορά σε δεδουλευµένα έξοδα της τελευταίας χρήσης της Εταιρίας, τα οποία αναλύονται ως εξής: Προµήθεια αντιπροσώπων εξωτερικού(garrison) 6.268,63 Προµήθειες αντιπροσώπων εσωτερικού ,00 Τόκοι µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων (πρώην ΠΕΡΣΙΚΑ ΑΕ) 7.337,50 Τόκοι δανείων 9.404,98 Έξοδο φόρου εισοδήµατος 5.059,56 Σύνολο ,67 Τα ποσά των ως άνω προβλέψεων είναι καταχωρηµένα στις σελίδες 293 και 294 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. 5. Λοιπές υποχρεώσεις α. Μερίσµατα πληρωτέα Υπόλοιπο ,00 Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αφορά σε µερίσµατα πληρωτέα της χρήσης 2004 και είναι καταχωρηµένο στη σελίδα 293 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. β. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί Υπόλοιπο ,63 25

27 Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αφορά σε υποχρεώσεις προς τους ασφαλιστικούς φορείς: Ι.Κ.Α ,63 T.E.A.Η.Ε. 195,00 Σύνολο ,63 Τα υπόλοιπα των ανωτέρω υποχρεώσεων είναι καταχωρηµένα στις σελίδες 293 και 294 του θεωρηµένου Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. γ. Πιστωτές διάφοροι Υπόλοιπο ,46 Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασµού αφορά σε: Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες ,31 Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων µη αποσβεσθείσες ,15 Αµοιβές.Σ 2.100,00 Σύνολο ,46 Τα ποσά των υποχρεώσεων αυτών είναι καταχωρηµένα στη σελίδα 293 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Β) ,78 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Α+Β) ,07 3. Λογιστική Καθαρά Θέση της Εταιρίας Η Λογιστική Καθαρά θέση της Εταιρίας επαληθεύτηκε από τον έλεγχό µας, όπως προβλέπεται σχετικά από τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 και ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ,31 ως κατωτέρω: 26

28 Ενσώµατα πάγια ,39 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 7.563,51 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις & άλλες µακροπροπρόθεσµες απαιτήσεις ,06 Αποθέµατα ,32 Απαιτήσεις από πελάτες ,57 Λοιπές απαιτήσεις ,63 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα , ,38 Μείον: Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ,29 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις , ,07 Λογιστική Καθαρά Θέση ,31 Η Λογιστική Καθαρά Θέση εµφανίζεται στον Ισολογισµό Μετασχηµατισµού της ως Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας, τα οποία αναλύονται ως εξής: Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 27

29 Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο ( µετοχές των 9,47 ευρώ εκάστη) ,00 ΙΙ. ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ άρτιο ,71 ΙΙΙ. Αποθεµατικά 1.Τακτικό αποθεµατικό ,32 2.Ειδικά αποθεµατικά ,15 3.Έκτακτα αποθεµατικά ,00 4. ιαφορές πρώτης προσαρµογής ,32 5.Αφορολόγητα αποθεµατικά ,19 6.Αποθεµατικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ ειδικό τρόπο , ,24 ΙV.Αποτελέσµατα εις νέο Υπόλοιπο κερδών χρήσεως ,02 Αποτελέσµατα προς διάθεση ,64 Αποτελέσµατα εις νέο προηγ.χρήσεων ,88 ιαφορές πρώτης προσαρµογής ,52 ιαφορές αποτελεσµάτων Ν.2190/1920 χρήσεως , ,64 Λογιστική Καθαρά Θέση ,31 4. ιαπιστώσεις ελέγχου Από τον έλεγχό µας, που διενεργήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2166/1993, διαπιστώσαµε τα εξής: 28

30 1. Η Εταιρία «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» έχει τις προϋποθέσεις, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2166/1993, για την συγχώνευση µε απορρόφησή της από την ήδη λειτουργούσα ανώνυµη εταιρία «AL- BIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ». 2. Τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας έχουν αποτιµηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα). 3. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας βρίσκονται σε λειτουργία, µε εξαίρεση ορισµένα µηχανήµατα, έπιπλα και λοιπό εξοπλισµό που είναι εκτός εκµεταλλεύσεως, όπως αυτά αναγράφονται στα κεφάλαια των οικείων λογαριασµών της Εκθέσεως ελέγχου µας. 4. Μεταξύ των αποθεµάτων της Εταιρίας δεν υπάρχουν παλαιά ή απαξιωµένα αποθέµατα, από τα οποία προκύπτει ζηµία που να επηρεάζει σηµαντικά την εισφερόµενη οικονοµική της θέση. 5. Μεταξύ των απαιτήσεων της Εταιρίας υπάρχουν και επίδικα υπόλοιπα ποσού ευρώ ,80 (στο λογαριασµό «Επισφαλείς-επίδικοι πελάτες και χρεώστες»), για τα οποία δεν έχει σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων. 6. Από την Φορολογική Αρχή διενεργείται την περίοδο αυτή ο έλεγχος των χρήσεων Κατά συνέπεια, µέχρι την ηµεροµηνία της Εκθέσεως ελέγχου µας οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας για τις χρήσεις αυτές, καθώς και για τις επόµενες 2004 και δεν έχουν καταστεί οριστικές. 5. Πιστοποίηση της Λογιστικής Αξίας των περιουσιακών στοιχείων και της Λογιστικής Καθαράς Θέσεως της Ε- 29

31 ταιρίας. Αφού ληφθούν υπόψη όσα αναφέρονται στα προηγούµενα ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ: Οι λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας «ΒΙΟΚΑΡ- ΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙ- ΡΗΣΕΙΣ» είναι αυτές που εµφανίζονται στο συνταχθέντα µε βάση την α- πογραφή της Ισολογισµό Μετασχηµατισµού, από τον οποίο προκύπτει η Λογιστική Καθαρά Θέση της Εταιρίας κατά την ανωτέρω η- µεροµηνία, ανερχόµενη σε ευρώ ,31 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΜΑΝΩΛΗΣ Α.Μ. ΣΟΕΛ ΣΟΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 30

32 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 1: Αναλυτική απογραφή εξόδων εγκαταστάσεως και παγίων στοιχείων της : α. Κτίρια και τεχνικά έργα β. Μηχανήµατα Τεχνικές Εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός γ. Μεταφορικά µέσα δ. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 2: Αναλυτική απογραφή άυλων περιουσιακών στοιχείων της ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 3: Ισολογισµός Μετασχηµατισµού της Εταιρίας «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ- ΣΕΙΣ» σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα όπως έχει καταχωρηθεί στις σελίδες 279 έως 285 του θεωρηµένου Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 4: Ισολογισµός Μετασχηµατισµού της Εταιρίας «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙ- ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» σύµφωνα µε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο όπως έχει καταχωρηθεί στις σελίδες 270 έως 275 του θεωρηµένου Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. 31

33 ÐÉÍÁÊÁÓ Íï1:ÁÍÁËÕÔÉÊÇ ÁÐÏÃÑÁÖÇ ÅÍÓÙÌÁÔÙÍ ÐÁÃÉÙÍ ÓÔÏÉ ÅÉÙÍ ÔÇÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ á. ÃÞðåäá ïéêüðåäá Áîßá êôþóçò ìý ñé ÓõíïëéêÝò áðïóâýóåéò ìý ñé Áíáðüóâåóôç áîßá ÃÇÐÅÄÁ ÃÁËÁÔÉÓÔÁÓ (ÐËÅÉÓÔÇÑ.) 0,00 0,00 0,00 ÃÇÐÅÄÁ ÃÁËÁÔÉÓÔÁÓ(ÐËÅÉÓÔ.)ÐÅÑÓ ,72 0, ,72 ÃÇÐÅÄÁ Í.Ä. 147/ Ì ,05 0, ,05 ÃÇÐÅÄÁ Í.Ä. 1078/ Ì ,74 0, ,74 ÃÇÐÅÄÁ Í.Ä. 1078/ Ì ,78 0, ,78 ÃÇÐÅÄÁ ÉÅÑÁ ÏÄÏÓ Ì ,34 0, ,34 ÏÉÊÏÐÅÄÏ 5ï ËÌ ËÁÑÉÓÇÓ-ÁÈÇÍÙÍ ,61 0, ,61 ÕÐÅÑÁÎÉÁ ÏÉÊÏÐÅÄÙÍ ËÁÑÉÓÁÓ ,82 0, ,82 ÕÐÅÑÁÎÉÁ ÏÉÊ.ÃÁËÁÔÉÓÔÁÓ ,28 0, ,28 ÕÐÅÑÁÎÉÁ ÏÉÊ.ÉÅÑÁ ÏÄÏÕ ,66 0, ,66 Ä.ÖÉËËÉÐÙÍ ÊÁÂÁËÁÓ 5 ÓÔÑÅÌÌÁÔÁ 0,00 0,00 0,00 Ä.ÖÉËËÉÐÙÍ ÊÁÂÁËÁÓ 5 ÓÔÑÅÌÌÁÔÁ ,31 0, ,31 Óýíïëï áîßáò ãçðýäùí-ïéêïðýäùí ôçò ,31 0, ,31 â.êôßñéá & ôå íéêü Ýñãá ÊÔÉÑÉÁ 5ï ËÌ ÅÏ ËÁÑÉÓÁÓ-ÁÈÇÍÙ 0,00 0,00 0,00 ÊÔÉÑÉÁ Á.1714/71 (5400 Ì2) , , ,21 ÊÔÉÑÉÁ Á.1714/71 (662 Ì2) , , ,86 ÊÔÉÑÉÁ Á.1265/73 (4000 Ì2) , , ,29 ÊÔÉÑÉÁ Á.2279/76 (3400 Ì2) , , ,07 ÊÔÉÑÉÁ Á.2279/76 (189 Ì2) , , ,41 ÊÔÉÑÉÁ Á.2279/76 (477 Ì2) , , ,15 ÊÔÉÑÉÁ Á.2884/80 (2786 Ì2) , , ,59 ÊÔÉÑÉÁ Á.1110/81 (1126 Ì2) , , ,42 ÊÔÉÑÉÁ Á.1110/81 (3160 Ì2) , , ,86 ÊÔÉÑÉÁ Á.431/82 (2760 Ì2) , , ,00 ÊÔÉÑÉÁ Á.305/00 (2416 Ì2) , , ,11 ÊÔÉÑÉÁ ÉÅÑÁ ÏÄÏÓ ÁÈÇÍÁ 0,00 0,00 0,00 ÊÔÉÑÉÁ ÉÅÑÁ ÏÄÏÓ (2400 Ì2) , , ,01 ÊÔÉÑÉÁ ÃÁËÁÔÉÓÔÁ ÁËÊÉÄÉÊÇÓ 0,00 0,00 0,00 ÊÔÉÑÉÁ ÃÁËÁÔÉÓÔÁ (4168,62 Ì2) ,00 0, ,00 Óýíïëï êôéñßùí &ôå íéêþí Ýñãùí ôçò , , ,98 ã.ìç áíþìáôá-ôå íéêýò åãêáôáóôüóåéò & ëïéðüò åîïðëéóìüò ÔÑÁÐ.ÑÁÖÇÓ ÔÁÐÇÔÙÍ VAN DIGEN 3.300,00 990, ,00 ÊÑÏÓÏÌÇ ÁÍÇ TITAN 4.500, , ,00 ÓÕÃÊÁÊÑÙÍ ÔÁÐÇÔÙÍ DELTA 1.500,00 450, ,00 ÎÕÑÉÓÔÉÊÇ ÔÁÐÇÔÙÍ PAULUS , , ,99 ÊÏËÁÑÉÓÔÑÁ ÔÁÐÇÔÙÍ SISTIG , , ,00 ÉÓÔÏÓ ÔÁÐÇÔÙÍ M.V.D.WIELLE , , ,00 Óåëßäá 1 áðü 17

34 ÐÉÍÁÊÁÓ Íï1:ÁÍÁËÕÔÉÊÇ ÁÐÏÃÑÁÖÇ ÅÍÓÙÌÁÔÙÍ ÐÁÃÉÙÍ ÓÔÏÉ ÅÉÙÍ ÔÇÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Áîßá êôþóçò ìý ñé ÓõíïëéêÝò áðïóâýóåéò ìý ñé Áíáðüóâåóôç áîßá ÌÁÄÇÔÇÑÁÓ ÔÁÐÇÔÙÍ VAN DIGEN 4.800, , ,00 ÑÁÖÉÁ ÍÇÌÁÔÙÍ VAN DIGEN 1.500,00 225, ,00 ÁÍÔËÉÁ ÊÅÍÏÕ COMETA 1.500,00 450, ,00 ÓÕÃÊÑÏÔÇÌÁ ÁÅÑÏÌÅÔ. TEMAFA , , ,01 ÊÏÐÔÇÓ ÁÐÏÊËÙÍÙÍ PIERRET 3.000,00 900, ,00 ÁÍÏÉÊÔÉÊÏ ÖÕÔÉËÉÙÍ GBY WATER 3.000,00 450, ,00 ÂÁÖÅÉÏ ÔÓÅËÅ SHOLL 1.500,00 450, ,00 ÂÁÖÅÉÏ ÌÉÍÏÎ 1.500,00 450, ,00 ÂÁÖÅÉÏ ÌÉÍÏÎ 1.000,00 299,99 700,01 ÖÕÃÏÊÅÍÔÑÉÊÇ ÓÂÏÕÑÁ CIMA 1.500,00 450, ,00 ÁÍÔËÉÁ ÁÐÏÂË.ÂÁÖÅÉÙÍ KHM 600,00 180,00 420,00 ÁÍÔËÉÁ ÁÐÏÓÊË.ÍÅÑÏÕ KHM 300,00 90,00 210,00 ÎÇÑÁÍÔÇÓ BOGE 900,00 135,00 765,00 ÁÅÑÏÓÕÌÐÉÅÓÔÅÓ ATLAS COPCO 8.000, , ,01 ÁÅÑÏÓÕÌÐÉÅÓÔÅÓ BOGE 8.000, , ,01 ÁÍÁÌÅÉÊÔÇÓ ÇÌÉÊÙÍ ÂÁÓÉËÅÉÁÄÇ 50,00 7,49 42,51 ÁÔÌÏËÅÂÇÔÁÓ L.C.Z , , ,00 ÁÍÔËÉÁ ÅÐÉÓÔÑÏÖÙÍ KHM 1.500,00 450, ,00 ÁÔÌÏËÅÂÇÔÁÓ ÁÑÔÅÌÉÓ , , ,01 ÁÍÔËÉÁ ÌÁÆÏÕÔ ÊÇÌ 1.800,00 540, ,00 ÓÕÌÐÉÅÓÔÇÓ ÌÁÆÇÓ CIMA 500,00 150,01 349,99 ÃÅÑÁÍÏÃÅÖÕÑÁ ÂÁÖÅÉÏÕ STAHL , , ,99 ÖÕÃÏÊÅÍÔÑÉÊÇ ÓÂÏÕÑÁ CIMA 1.500,00 225, ,00 ÓÔÅÃÍÙÔÇÑÉÏ ÅÑÉÙÍ KIEFER 3.000,00 450, ,00 ÓÔÅÃÍÙÔÇÑÉÏ ÅÑÉÙÍ FHL 300,00 45,00 255,00 ÔÓÅËÅÄÏÌÇ ÁÍÇ CIMA 300,00 90,00 210,00 ÌÐÏÌÐÉÍÏÕÁÑ ÔÓÉËÅ FHL 300,00 90,00 210,00 ÁÍÏÉÊÔÉÊÏ ÖÕÔÉËÉÙÍ ALTO GORGEN 300,00 45,00 255,00 ÊËÙÓÔÑÉÅÓ HOUGET 9.000, , ,00 ËÁÌÁÍÁÑÏÖÕÔÉËÉÅÑÁ( ÁÑÔÆ.)HOUGE , , ,99 ËÁÌÁÍÁÑÏÖÕÔÉËÉÅÑÁ( ÁÑÔÆ.)HOUGE , , ,99 ÊËÙÓÔÑÉÅÓ HOUGET 6.000,00 900, ,00 ÄÉÐËÏÓÔÑÅÐÔÉÊÇ WELLER 3.000,00 450, ,00 ÌÐÏÌÐÉÍÏÕÁÑ BIELLA 1.500,00 225, ,00 ÎÇÑÁÍÔÇÑÉÏ ÖËÏÊÁÔÇÓ WOLF , , ,99 ÁÍÏÉÊÔÉÊÏ ÖÕÔÉËÉÙÍ ALTO GORGEN 1.500,00 450, ,00 ÖÕÓÇÔÇÑÅÓ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ VENCON 2.000,00 600, ,99 ÁÍÔËÉÅÓ ÍÅÑÏÕ ÊÇÌ 700,00 105,01 594,99 ËÁÍÁÑÏÖÕÔÉËÉÅÑÁ( ÁÑÔÆ.)HOUGET , , ,00 ËÁÍÁÑÏÖÕÔÉËÉÅÑÁ( ÁÑÔÆ.)OCTIR , , ,00 ÊËÙÓÔÑÉÅÓ HOUGET 6.000,00 900, ,00 ÊËÙÓÔÑÉÅÓ GAUDINO 3.000,00 450, ,00 ÁÄÅËÖÙÔÉÊÇ ÓÔÑÅÐÔÉÊÇ MUSCHAMP 1.500,00 225, ,00 ÌÐÏÌÐÉÍÏÕÁÑ GILBOS 600,00 180,00 420,00 Óåëßäá 2 áðü 17

35 ÐÉÍÁÊÁÓ Íï1:ÁÍÁËÕÔÉÊÇ ÁÐÏÃÑÁÖÇ ÅÍÓÙÌÁÔÙÍ ÐÁÃÉÙÍ ÓÔÏÉ ÅÉÙÍ ÔÇÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Áîßá êôþóçò ìý ñé ÓõíïëéêÝò áðïóâýóåéò ìý ñé Áíáðüóâåóôç áîßá ÌÐÏÌÐÉÍÏÕÁÑ BIELLA 600,00 180,00 420,00 ÌÐÏÌÐÉÍÏÕÁÑ GILBOS 500,00 150,01 349,99 ÁÔÌÉÓÔÇÑÉ WELKER 1.800,00 540, ,00 ÖÕÓÇÔÇÑÁÓ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ VENCON 1.000,00 299,99 700,01 ÁÍÔËÉÅÓ ÍÅÑÏÕ KHM 350,00 105,01 244,99 ÁÍÔËÉÁ ÍÅÑÏÕ ÐÉÅÓÔÉÊÏÕ ÊÇÌ 1.800,00 540, ,00 ÁÍÔËÉÁ ÐÕÑÏÓÂÅÓÇÓ KSB 700,00 209,99 490,01 ÐÏÌÙÍÁ ÍÅÑÏÕ ÁÐÏÓÔÏËÏÕ 4.500,00 675, ,00 ÉÄÉÁÓÔÑÁ MDV WIELLE 9.000, , ,00 ÌÁÍÔÁÑÉÓÔÉÊÁ DELTA 1.800,00 540, ,00 ÌÇ ÁÍÇ TUFTED SINGER , , ,01 ÄÉÐËÏÓÔÑÅÐÔÉÊÇ HAMEL 3.000,00 450, ,00 ÌÐÏÌÐÉÍÏÕÁÑ GILBOS 3.000,00 900, ,00 ÁÍÔËÉÁ ÍÅÑÏÕ ÐÉÅÓÔÉÊÏÕ ÊÇÌ 900,00 270,00 630,00 ÉÓÔÏÓ ÔÁÐÇÔÙÍ MVD WIELLE , , ,00 ÉÓÔÏÓ ÔÁÐÇÔÙÍ MVD WIELLE , , ,00 ÉÄÉÁÓÔÑÁ ÄÉÏÑÉÍÏÓ 1.500,00 450, ,00 ÊÏÐÔÉÊÏ ÌÇ ÁÍÇÌÁ 1.500,00 450, ,00 ÓÕÃÊ.ÔÉÍÁ Ô.ÖÕÓ. HOUGET 1.500,00 450, ,00 ÔÓÉËÅÄÏÌÇ ÁÍÇ 1.000,00 150,01 849,99 ÐÑÅÓÁ 300,00 45,00 255,00 ÉÓÔÏÓ ÊÏÕÂÅÑÔÁÓ SOMET 4.000, , ,01 ÌÐÏÌÐÉÍÏÕÁÑ SAVIO 6.000, , ,00 ÊËÙÓÔÑÉÅÓ ZINSER , , ,00 ÁÄÅËÖÙÔÑÉÁ HAMEL 2.000,00 299, ,01 ÓÔÑÉÐÔÇÑÉÁ HAMEL 4.000,00 600, ,99 ÐÑÏÃÍÅÓÔÑÉÁ ZINSER 2.000,00 299, ,01 ËÁÍÁÑÉ HOUGET , , ,00 ÎÕÑÔÇÓ 300,00 90,00 210,00 ÎÕÑÔÇÓ 300,00 90,00 210,00 ÎÕÑÔÇÓ 300,00 90,00 210,00 ÁÔÌÉÓÔÇÑÉ 1.000,00 299,99 700,01 ÓÕÃÊÑÏÔÇÌÁ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ 3.000,00 900, ,00 ÓÕÃÊÑÏÔÇÌÁ ÁÅÑÏÌÅÔÁÖÏÑÁÓ 2.000,00 600, ,99 ÖÕÃÏÍÅÍÔÑÉÊÏÓ ÁÍÅÌÉÓÔÇÑÁÓ 300,00 90,00 210,00 ÁÍÅÌÉÓÔÇÑÅÓ 300,00 90,00 210,00 ÎÕÑÉÓÔ.ÔÁÐÇÔÙÍ ÅÉÑ. ÐÁÃÊÏÓ 100,00 15,01 84,99 ÎÕÑÉÓÔ.ÔÁÐÇÔÙÍ ÅÉÑ. ÐÁÃÊÏÓ 100,00 15,01 84,99 ÉÓÔÏÓ ÊÏÕÂÅÑÔÁÓ SOMET , , ,99 ÐÁÍÅË ÅÉÑ.ÔÁÐÇÔÙÍ SOMET , , ,00 ÐËÕÍÔÇÑÉÏ KARUTA 150,00 45,00 105,00 ÌÐÁÔÍÏÐËÕÍÔÇÑÉÏ ZONGO 6.000,00 900, ,00 ÊÑÏÓÏÌÇ ÁÍÇ NUOVO PIEN 3.000,00 450, ,00 ÖÏÕËÁÑ OMEZ 1.800,00 270, ,00 Óåëßäá 3 áðü 17

36 ÐÉÍÁÊÁÓ Íï1:ÁÍÁËÕÔÉÊÇ ÁÐÏÃÑÁÖÇ ÅÍÓÙÌÁÔÙÍ ÐÁÃÉÙÍ ÓÔÏÉ ÅÉÙÍ ÔÇÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Áîßá êôþóçò ìý ñé ÓõíïëéêÝò áðïóâýóåéò ìý ñé Áíáðüóâåóôç áîßá ÊÑÏÓÏÌÇ ÁÍÇ NOUVO PIEN 3.000,00 450, ,00 ÍÏÕÄÉÁÓÔÑÁ NOUVO PIEN 6.000,00 900, ,00 ÍÏÕÄÉÁÓÔÑÁ 9.000, , ,00 ÑÁÌÌÁ BRUCKNER , , ,00 ØÁËÉÄÉ WOLF 150,00 45,00 105,00 ÑÁÐÔÏÌÇ ÁÍÇ SINGER 150,00 45,00 105,00 ÑÁÐÔÏÌÇ ÁÍÇ HONSEU 300,00 90,00 210,00 ÑÁÐÔÏÌÇ ÁÍÇ DURU-UN 150,00 45,00 105,00 ÑÁÐÔÏÌÇ ÁÍÇ HANSEN 150,00 45,00 105,00 ÑÁÐÔÏÌÇ ÁÍÇ KANSAS 150,00 45,00 105,00 ÑÁÐÔÏÌÇ ÁÍÇ WILL-COX 150,00 45,00 105,00 ÑÁÐÔÏÌÇ ÁÍÇ PIAFF 150,00 45,00 105,00 ÍÅÏÉ ÁÑÃÁËÅÉÏÉ ÊÏÕÂÅÑÔÁÓ , , ,01 ÎÕÓÔÑÁ ROUBAYAT , , ,00 ÂÁÖÅÉÏ ÍÔÏÕËÁÐÁÓ 6.000, , ,00 ÅÍÁË.ËÅÂÉÔÏÓÔÁÓÉÏÕ , , ,00 ÂÁÖÅÉÏ ÔÓÅËÅ-ÂÁÖÅÉÏ ÌÉÊÑÏ-ÌÅÃÁ 7.000, , ,99 ÖÕÃÏÊÅÍÔÑÉÊÇ ÓÂÏÕÑÁ(Ç/Ì) 300,00 45,00 255,00 ÓÔÅÃÍÙÔÇÑÉÏ ÌÁÆÇÓ(Ç/Ì) 4.500,00 675, ,00 ÓÔÅÃÍÙÔÇÑÉÏ ÔÓÅËÅ ÍÅÏ-ÐÁË.(Ç/Ì 4.250,00 637, ,51 ÓÔÅÃÍÙÔÇÑÉÏ ÖËÏÊÁÔÇÓ(Ç/Ì) 3.250,00 487, ,49 ËÁÍÁÑÉ Íï1,2,3,4(Ç/Ì) , , ,99 ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÓ ÔÌÇÌ.ÃÊÁÑÍÔÅ(Ç/Ì) 8.500, , ,99 ÊËÙÓÔÇÑÉÏ(Ç/Ì) 6.200,00 929, ,01 ÁÔÌÉÓÔÉÑÉ (Ç/Ì) 750,00 112,50 637,50 ÌÐÏÌÐÉÍÏÕÁÑ (Ç/Ì) 1.800,00 270, ,00 ÌÁÍÔÁÑÉÓÔÑÁ ÊÏÕÂÅÑÔÁ (Ç/Ì) 1.200,00 180, ,00 ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÓ ÔÌÇÌÁÔ.ÊÏÕÂÅÑÔ.(Ç/ 2.900,00 434, ,01 ÐËÕÍÔÇÑÉÏ ÊÏÕÂÅÑÔÁÓ(ZONCO)(Ç/Ì 700,00 105,01 594,99 ÓÔÑÉÐÔÇÑÉÏ(ÏÌÅÆ)(Ç/Ì) 700,00 105,01 594,99 ÊÑÏÓÓÏÌÇ ÁÍÅÓ (Ç/Ì) 700,00 105,01 594,99 ÍÏÕÄÉÁÓÔÑÁ NOUVO PIGNONE (H/M 2.400,00 360, ,00 ÊÑÏÓÓÏÌÇ ÁÍÇ TORRES (H/M) 600,00 90,00 510,00 ÑÁÌÌÁ BRUCKNER(H/M) 4.300,00 645, ,99 ÁÑÃÁËÅÉÁ ÊÏÕÂÅÑÔÁÓ ÔÅÌ.20(Ç/Ì) 7.400, , ,01 ÉÄÉÁÓÔÑÁ GAMATEX(H/M) 1.100,00 164,99 935,01 ÃÅÑÁÍÏÉ(Ç/Ì) , , ,01 ÉÄÉÁÓÔÑÁ ÐÁËÁÉÁ (Ç/Ì) 150,00 22,50 127,50 ÉÓÔÏÓ ÁÑÃÁËÅÉÙÍ ÔÁÐÇÔÙÍ 4(Ç/Ì) 1.100,00 164,99 935,01 ÉÓÔÏÓ ÁÑÃÁËÅÉÙÍ ÔÁÐÇÔÙÍ 5(Ç/Ì) 1.100,00 164,99 935,01 ÉÓÔÏÓ ÁÑÃÁËÅÉÙÍ ÔÁÐÇÔÙÍ 6(Ç/Ì) 2.100,00 315, ,00 ÉÓÔÏÓ ÁÑÃÁËÅÉÙÍ ÔÁÐÇÔÙÍ 7(Ç/Ì) 2.100,00 315, ,00 ÉÓÔÏÓ ÁÑÃÁËÅÉÙÍ ÔÁÐÇÔÙÍ 8(Ç/Ì) 2.100,00 315, ,00 ÊÏËÁÑÉÓÔÑÁ ÔÁÐÇÔÙÍ SISTEG (H/M 4.500,00 675, ,00 Óåëßäá 4 áðü 17

37 ÐÉÍÁÊÁÓ Íï1:ÁÍÁËÕÔÉÊÇ ÁÐÏÃÑÁÖÇ ÅÍÓÙÌÁÔÙÍ ÐÁÃÉÙÍ ÓÔÏÉ ÅÉÙÍ ÔÇÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Áîßá êôþóçò ìý ñé ÓõíïëéêÝò áðïóâýóåéò ìý ñé Áíáðüóâåóôç áîßá ÎÕÑÁÖÉ ÌÅÃÁËÏ (Ç/Ì) 1.000,00 150,01 849,99 ÌÁÍÔÁÑÉÓÔÉÊÁ (Ç/Ì) 1.050,00 157,50 892,50 ÎÕÑÁÖÉ ÌÉÊÑÏ(Ç/Ì) 300,00 45,00 255,00 ÔÁÖÔÉÍ SINGER(H/M) 450,00 67,50 382,50 ÊÏÐÔÉÊÏ ÖËÏÊÁÔÇÓ (Ç/Ì) 200,00 29,99 170,01 ÃÅÑÁÍÏÓ ÔÅÌ.2(Ç/Ì) 2.750,00 412, ,51 ÐÁÃÊÏÓ ÃÁÆÙÌÁÔÏÓ ÁËÉÙÍ (Ç/Ì) 350,00 52,49 297,51 ÎÕÓÔÑÁ ÔÁÐÇÔÙÍ ÑÏÕÌÐÁÃÉÁÔ (Ç/Ì 1.900,00 285, ,99 ÌÁÄÇÔÇÑÁÓ (Ç/Ì) 350,00 52,49 297,51 ÁÔÌÉÓÔÉÑÉ (Ç/Ì) 750,00 112,50 637,50 ÌÐÏÌÐÉÍÏÕÁÑ GILBOS(H/M) 250,00 37,51 212,49 ÌÐÏÌÐÉÍÏÕÁÑ SAVIO (H/M) 300,00 45,00 255,00 ÊËÙÓÔÑÉÅÓ ÔÅÌ.4(Ç/Ì) 1.300,00 195, ,99 ÄÉÐËÏÓÔÑÅÐÔÉÊÇ HAMEL (H/M) 300,00 45,00 255,00 ÔÑÉÐËÏÓÔÑÅÐÔÉÊÇ HAMEL (H/M) 500,00 74,99 425,01 ÐÑÏÃÍÅÓÔÑÉÁ (Ç/Ì) 350,00 52,49 297,51 ÔÑÁÂÇÊÔÉÊÁ Ç/Ì 750,00 112,50 637,50 ÔÅÍÉÓÔÉÊÁ ÔÅÌ.3 (Ç/Ì) 600,00 90,00 510,00 ËÁÍÁÑÉ Ç/Ì 1.200,00 180, ,00 ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÓ LUWA H/M 2.500,00 375, ,99 ÅÃÊÁÔ.ÂÉÏË.ÅÎÏÐË. Ç/Ì 1.950,00 292, ,50 ÁÅÑÏÓÕÌÐÉÅÓÔÅÓ ÔÅÌ.4 Ç/Ì 1.150,00 172,51 977,49 ÎÇÑÁÍÔÇÓ Ç/Ì 450,00 67,50 382,50 ÁÍÔÉÓÔÑÏÖÇ ÏÓÌÙÓÇ Ç/Ì 400,00 60,01 339,99 ÁÐÏÓÊËÇÑÕÍÔÇÓ Ç/Ì 350,00 52,49 297,51 ÁÔÌÏËÅÂÇÔÅÓ ÔÅÌ.3 Ç/Ì 1.100,00 164,99 935,01 ÅÍÁËËÁÊÔÇÓ ËÁÄÉÏÕ ÁÔÌÏÕ Ç/Ì , , ,01 ÁÍÔËÉÁ ÈÅÑÌÁÍÓÇÓ Ç/Ì , , ,99 ÖÑÅÆÁ Ç/Ì 500,00 74,99 425,01 ÁÐÏÈÇÊÅÓ ÁÅÑÏÌÅÔÁÖÏÑÁ Ç/Ì 1.600,00 240, ,99 ÔÉÍÁ ÔÇÑÁÓ Ç/Ì 1.600,00 240, ,99 ÖÕÓÇÔÇÑÅÓ Ç/Ì , , ,01 ÉÄÉÁÓÔÑÁ ÔÁÐÇÔÙÍ 450,00 67,50 382,50 ÃÅÑÁÍÏÓ ÉÄÉÁÓÔÑÁÓ 1.800,00 270, ,00 ÐÉÅÓÔÉÊÏ ÓÕÃÊÑÏÔÇÌÁ Ç/Ì 1.650,00 247, ,50 ÐÕÑÏÓÂÅÓÇ Ç/Ì 2.650,00 397, ,49 ÓÔÅÃÍ.ÂÁÖÅÉÏ ÐÅÑÓÉÊÁ , , ,99 ÓÕÓÔ.ÅÎÏÉÊÏÍ.ÅÍÅÑÃÅÉÁÓ , , ,00 ÄÉÊÔÕÏ ËÁÄÉÏÕ ÓÇÈ , , ,21 ÍÏÕÄÉÁÓÔÑÁ TORES 5.300,00 529, ,01 ÑÕÈÌÉÓÔÇÓ ÓÔÑÏÖÙÍ ÐÅÍÍÉÅ 1.624,00 175, ,06 ÕÖ.ÉÓÔÏÓ ÊÏÕÂÅÑÔÁÓ SOMET 2.790,00 186, ,00 ÃÅÑÁÍÏÃÅÖÕÑÁ ÁÑÃÁËÅÉÏÕ ÊÏÕ ,00 205, ,71 ÁÕÔÏÌ.ËÅÉÔÏÕÑÃ.ÓÔÅÃÍÙÔÇÑÉÏÕ 8.779,92 438, ,93 Óåëßäá 5 áðü 17

38 ÐÉÍÁÊÁÓ Íï1:ÁÍÁËÕÔÉÊÇ ÁÐÏÃÑÁÖÇ ÅÍÓÙÌÁÔÙÍ ÐÁÃÉÙÍ ÓÔÏÉ ÅÉÙÍ ÔÇÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Áîßá êôþóçò ìý ñé ÓõíïëéêÝò áðïóâýóåéò ìý ñé Áíáðüóâåóôç áîßá ÐÉÓÔÏËÉ ÖÕÔÅÕÌÁÔÏÓ 936,00 23,40 912,60 ÂÅËÔ.ËÅÉÔ.ÁÅÑÁ ÍÅÏÕ ÓÔÅÃÍ.ÖËÏÊ 8.559,80 71, ,48 ÇËÅÊÔÑ/ÑÁÓ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ GARDE 750,00 6,25 743,75 Óýíïëï ìç áíçìüôùí-ôå íéêþí åãêáôáóôüóåùí & ëïéðïý åîïðëéóìïý ôçò , , ,22 ä.ìåôáöïñéêü ìýóá ËÅÙÖÏÑÅÉÏ MERCEDES ,00 750, ,84 ÖÏÑÔÇÃÏ ÔÊ 8790 Í.1262/ ,00 600, ,99 ÖÏÑÔÇÃÏ ÑÉÁ 4494 Í.1262/82 0,00 0,00 0,00 ÁÕÔ/ÔÏ CADDY PICK-UP ,00 749, ,01 ÖÏÑÔÇÃÏ ÌÁÍ , , ,59 ÌÏÔÏÐÏÄÇËÁÔÏ GARELLI 39,07 39,06 0,01 2 ÐÏÄÇËÁÔÁ 66,89 66,88 0,01 ÐÏÄÇËÁÔÏ 80,83 80,82 0,01 ÐÁËÅÔÏÖÏÑÏ 4.240, , ,49 ÊËÁÑÊ JUNGHEINRICH SN ,00 870, ,00 ÌERCEDES ÍÁÏ ,00 0,00 0,00 ÖÉ MERCEDES 408P ÍÁÔ ,00 0,00 0,00 Óýíïëï áîßáò ìåôáöïñéêþí ìýóùí ôçò , , ,95 å. ðéðëá & ëïéðüò åîïðëéóìüò 3 ÁÅÑÏÈÅÑÌÁ 1.175, ,79 68,57 1 ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÓ 381,51 333,82 47,69 ÅÐÉÐËÁ ÅÎÁÃÙÃÙÍ 1.606, ,88 227,59 ÊÁÍÁÐÅÓ 924,43 778,07 146,36 ÔÑÁÐÅÆÉ ÁÍÁÌÏÍÇÓ-ÅÑÌÁÑÉÏ-ÑÁÖÉ 688,09 567,67 120,42 ÊÁÑÅÊËÁ 104,77 86,44 18,33 2 ÊÁÑÅÊËÅÓ ÃÑÁÖÅÉÏÕ 244,09 197,30 46,79 ÌÏÊÅÔÅÓ BOLERO-MIAMI 2.584, ,06 581,55 ÐÁÔÙÌÁÔÁ LAMINATE 471,74 365,59 106,15 ÊÁÍÁÐÅÓ ÔÑÉÈÅÓÉÏÓ 942,64 777,70 164,94 ÐÏËÕÈÑÏÍÁ PALLAS-ÓÕÑÔÁÑÏÈÇÊÇ 688,09 567,67 120,42 2 ÊÁÑÅÊËÅÓ 209,54 158,26 51,28 ÄÉÁÌ.ÃÑÁÖÅÉÏÕ 1.219,96 826,46 393,50 ÅÑÌÁÑÉÁ-ÑÁÖÉ 411,15 258,48 152,67 ÍÔÏÕËÁÐÉ 278,80 174,98 103,82 ÃÑÁÖÅÉÏ LOGO 180X180/90 146,74 60,01 86,73 2 ÅÑÌÁÑÉÁ ÌÅ ÐÏÑÔÅÓ 146,74 60,01 86,73 ÊÁÑÅÊËÁ ÈÉÅÕÈÕÍÔÏÕ LYX 146,74 60,01 86,73 2 ÊÁÈÉÓÌÁÔÁ ÄÅÑÌÁÔÉÍÁ + ÔÑÁÐÅÆ 146,74 60,01 86,73 ÊÁÑÅÊËÁ REMBO ÌÅ ÌÐÑÁÔÓÏ 44,02 18,00 26,02 Óåëßäá 6 áðü 17

39 ÐÉÍÁÊÁÓ Íï1:ÁÍÁËÕÔÉÊÇ ÁÐÏÃÑÁÖÇ ÅÍÓÙÌÁÔÙÍ ÐÁÃÉÙÍ ÓÔÏÉ ÅÉÙÍ ÔÇÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Áîßá êôþóçò ìý ñé ÓõíïëéêÝò áðïóâýóåéò ìý ñé Áíáðüóâåóôç áîßá ÐÑÏÅÊÔÁÓÇ ÃÉÁ Ç/Õ LOGO 10 58,69 24,00 34,69 ÊÁÈÉÓÌÁÔÁ ÄÅÑÌÁÔÉÍÁ + ÔÑÁÐÅÆÉ 29,35 11,99 17,36 ÊÁËÏÃÇÑÏÓ 14,67 6,01 8,66 ÓÕÑÔÁÑÉÅÑÁ 44,02 18,00 26,02 ÖÙÔÏÔÕÐÉÊÏ CANNON NP ,00 210,58 589,42 1 ÁÅÑÏÈÅÑÌÏ- ÁÐÏÈ. ÅÔÏÉÌÙÍ 460,00 86,25 373,75 ÌÏÊÅÔÁ 937,84 836,26 101,58 ÂÁÓÇ ÁËÉÙÍ 1.966, ,93 311,32 ØÕÊÔÇÓ Á' 296,40 264,30 32,10 ØÕÊÔÇÓ Â' 557,60 557,59 0,01 ØÕÊÔÇÓ Ã' 225,97 225,96 0,01 ÓÊÏÕÐÁ 196,63 196,62 0,01 ØÕÊÔÇÓ ÍÅÑÏÕ 250 Ð 220,10 220,09 0,01 ØÕÊÔÇÓ ÍÅÑÏÕ 250 Ð 220,10 220,09 0,01 ØÕÊÔÇÓ ÍÅÑÏÕ 250 Ð 220,10 220,09 0,01 ÓÊÏÕÐÁ ÇËÅÊÔÑÉÊÇ-ÊÁÓÅÔÏÖÙÍÏ 702,78 702,77 0,01 ÊÁÖÅÔÅÑÉÁ 87,05 46,84 40,21 ÁÅÑÏÈÅÑÌÏ 470,00 255,32 214,68 ØÕÊÔÇÓ 305,21 119,98 185,23 ØÕÃÅÉÏ 194,91 75,33 119,58 1 ØÕÊÔÇÓ- ÁÐÏÈ. ÐÅÑÓÉÊÁ 350,00 48,57 301,43 1 ØÕÊÔÇÓ 350,00 48,14 301,86 1 ØÕÊÔÇÓ ÍÅÑÏÕ 350,00 6,27 343,73 ÖÙÔÉÓÔÉÊÏ 1.467, ,39 158,97 1 ÁÑÉÈÌÏÌÇ ÁÍÇ 76,30 50,36 25,94 1 ÁÑÉÈÌÏÌÇ ÁÍÇ 82,17 49,36 32,81 ÁÑÉÈÌÏÌÇ ÁÍÇ 82,20 46,35 35,85 1 FAX CANON B ,66 419,66 0,00 1 ÁÑÉÈÌÏÌÇ ÁÍÇ 105,00 38,22 66,78 2 ÁÑÉÈÌÏÌÇ ÁÍÅÓ 160,00 40,08 119,92 1 ÖÙÔ/ÊÏ-D- 16 OLIVETTI 1.590,00 32, ,54 Ç/Õ & ÇËÅÊÔÑÏÍ. ÓÕÃÊÑÏÔÇÌ. 0,00 0,00 0,00 1 DRIVE 3.5" 1.44 MB 1 26,41 26,41 0,00 1 FAX/MODEM ROBOTICS ÅÎÙÔÅÑÉÊÏ 1 132,06 132,06 0,00 1 UNICOM HOST REMOTE ÐÑÏÃÑ.ÅÐÉ 1 146,74 146,74 0,00 1 CD-ROM 40X 1 55,76 55,76 0,00 1 FAX/MODEM ÅÎÙÔÅÑÉÊÏ 1 102,71 102,71 0,00 1 ÓÊËÇÑÏ ÄÉÓÊÏ 6,4GB 1 146,74 146,74 0,00 1 ÏÈÏÍÇ 15" COLOR 1 161,41 161,41 0,00 1 ÐËÇÊÔÑÏËÏÃÉÏ PS/2 WIN ,61 17,61 0,00 1 H/Y PENTIUM /450 32MBRAM 1 528,25 528,25 0,00 1 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ HP-610C INKJET 1 146,74 146,74 0,00 1 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ OKIPAGE LASER 1 437,27 437,27 0,00 1 ÓÊËÇÑÏÓ ÄÉÓÊÏÓ 8.4GB 176,08 176,07 0,01 Óåëßäá 7 áðü 17

40 ÐÉÍÁÊÁÓ Íï1:ÁÍÁËÕÔÉÊÇ ÁÐÏÃÑÁÖÇ ÅÍÓÙÌÁÔÙÍ ÐÁÃÉÙÍ ÓÔÏÉ ÅÉÙÍ ÔÇÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Áîßá êôþóçò ìý ñé ÓõíïëéêÝò áðïóâýóåéò ìý ñé Áíáðüóâåóôç áîßá 1 H/Y PENTIUM CELERON ,85 514,84 0,01 Ç/Õ Æ-STATION-ÌÍÇÌÇ-ÊÁÑÔÁ-ÏÈÏÍ 1.505, ,49 0,01 Ç/Õ 1.682, ,04 0,01 ÓÊËÇÑÏÓ ÄÉÓÊÏÓ 183,60 183,59 0,01 Ç/Õ POWERMATE-ÏÈÏÍÇ-ÊÁÑÔÁ-ÌÍÇÌ 1.261, ,91 0,01 2 Ç/Õ-COMPAQ ÏÈÏÍÇ-DIMM 64MB 3.662, ,50 0,01 ÌÍÇÌÇ 630,96 630,95 0,01 Ç/Õ PM VT DT-ÊÁÑÔÁ-ÌÍÇÌÇ 3.953, ,03 0,01 ÊÁËÙÄÉÏ 4 ÆÅÕÃÙÍ CAT5 FTP 227,44 227,43 0,01 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ 230,96 230,95 0,01 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ DOT/MM-ÊÁËÙÄ , ,03 0,01 Ç/Õ 2STATIOÍ ÏÈÏÍÇ ÊÁÑÔÁ 1.307, ,40 0,01 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ EPSON 600 Åà ÑÙÌÏÓ 272,05 272,04 0,01 ÌÍÇÌÇ 865,67 865,66 0,01 2 ÐËÇÊÔÑÏËÏÃÉÁ 59,87 59,86 0,01 ÅËÔÕÐÙÔÇÓ EPSON STYLUS , ,26 0,01 BARCODE 0003-UPS 650VA 283,49 283,48 0,01 Ó ÅÄÉÏ ÐÑÏÃÑ , ,25 0,01 BARCODE 4.748, ,36 0,01 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ ÏÊÉ 321 ELITE 631,78 631,77 0,01 H/Y 2STATION 3100 ÏÈÏÍÇ Åà Ñ.1 863,98 863,97 0,01 UPS,ÖÉËÔÑÁ 2 754,10 754,09 0,01 DESKPORT/FAST MICROCOM 1.025, ,96 0,01 1 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ 142,04 142,03 0,01 H/Y 2STATION 3100E ÊÁÑÔÁ ÏÈÏÍÇ 1.339, ,15 0,01 ÅÊÔÕÐ. 123,86 123,85 0,01 Ç/Õ, ÏÈÏÍÇ, CD, ÊÁÑÔÁ 1.435, ,88 0,01 ÌÍÇÌÇ SMM 8MB EISA W/O PARIT 73,95 73,94 0,01 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ LASER HP4500N COLORT 3.181, ,69 0,01 Ç/Õ, ÏÈÏÍÇ 1.355, ,82 0,01 ÊÁÑÔÁ 3 COM 287,89 287,88 0,01 1Ç/Õ 1.355, ,82 0,01 FOIRL TRANSCEIVER MODULE 261,48 261,47 0,01 ÅÐÅÊÔ.ÄÉÊÔÕÏÕ Ç8 FMS 24 ÈÅÓÅÙ 3.267, ,72 0,01 Ç/Õ 469,55 469,54 0,01 PRINTER-ÖÏÑÇÔÏ TERM-ÁÐÏÊÏÄ/ÔÇÓ 4.116, ,79 0,01 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ QMS MAGICOLOR CX32 586,94 586,93 0,01 ÌÍÇÌÇ 8Ì 425,24 425,23 0,01 PATCH PANEL-JACK RJ45 CAT5 FTP 290,54 290,53 0,01 Ç/Õ-ÌÍÇÌÇ-Ç/Õ NOTEBOOK-ÔÓÁÍÔÁ 2.907, ,05 0,01 ÖÏÑÇÔÏ TERM/LASER MS15/N2+2M 851,21 851,20 0,01 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ EPSON-ÊÁËÙÄÉÏ ÐÁÑÁËË 1.056, ,48 0,01 3 Ç/Õ-3 ÊÁÑÔÅÓ-3 ÏÈÏÍÅÓ 15 " 6.552, ,89 0,01 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ EPSON-ÊÁËÙÄÉÏ ÐÁÑÁËË 939,10 939,09 0,01 Óåëßäá 8 áðü 17

41 ÐÉÍÁÊÁÓ Íï1:ÁÍÁËÕÔÉÊÇ ÁÐÏÃÑÁÖÇ ÅÍÓÙÌÁÔÙÍ ÐÁÃÉÙÍ ÓÔÏÉ ÅÉÙÍ ÔÇÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Áîßá êôþóçò ìý ñé ÓõíïëéêÝò áðïóâýóåéò ìý ñé Áíáðüóâåóôç áîßá 1 ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÏ Ó ÅÄÉÁÓÔÇÑÉÏ , ,42 0,01 ÖÉËÔÑÁ ÏÈÏÍÇÓ 3Ì AF250L 281,73 281,72 0,01 ÖÉËÔÑÁ-ÔÑÏÖÏÄÏÔÇÓ ÓÕÍÅ.ËÅÉÔ. 422,01 422,00 0,01 Ç/Õ Æ-STATION-ÏÈÏÍÇ-ÊÁÑÔÁ-ÖÉËÔ 1.494, ,63 0,01 Ç/Õ Æ-STATION EL P166MMX/1, , ,51 0,01 ZIP DRIVE 2GB JAZZ-ZIP IOMEGA 693,67 693,66 0,01 ÄÉÓÊÏÓ 4,3 GB ULTRA-WIDE SCSI 400,29 400,28 0,01 Ç/Õ PM VT-ÏÈÏÍÇ-ÊÁÑÔÁ-MODEM 2.618, ,68 0,01 ÅÃÊÁÔ.Ç/Õ-ÄÉÊÔÕÏÕ ÐÅÑÓÉÊÁ , ,37 0,01 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ 201,03 201,02 0,01 ÄÉÓÊÏÓ ST-31277A 1.2 GB FAST A 176,08 176,07 0,01 MODEM CRYPTO DATA-MODE 96V 316,95 316,94 0,01 ÖÉËÔÑÏ 4SWG OLYMPUS 12/14 81,58 81,57 0,01 ÖÉËÔÑÏ 4 SWG OLYMPUS 12/14 40,79 40,78 0,01 ÖÉËÔÑÏ 4 CONTR-MOUSE PAD 86,57 86,56 0,01 ÖÉËÔÑÁ ÏÈÏÍÇÓ 3Ì AF250L 61,04 61,03 0,01 ÖÉËÔÑÁ ÏÈÏÍÇÓ 3Ì AF250L 55,76 55,75 0,01 ÖÉËÔÑÁ ÏÈÏÍÇÓ 3Ì AF250L 61,04 61,03 0,01 ÌÍÇÌÇ 32ÌÍ MEMORY UP GRADE 2.494, ,49 0,01 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ BROTHER 1.359, ,49 0,01 ÊÁËÙÄÉÏ 4 ÆÅÕÃÇ CLASS 5 68,97 68,96 0,01 ÊÁËÙÄÉÏ 4 ÆÅÕÃÇ CLASS 5 68,97 68,96 0,01 Ç/Õ Æ-STATION,ÏÈÏÍ.14,ÊÁÑÔ.ÄÉÊ 1.660, ,89 0,01 ÖÉËÔÑÏ 6 SWG LR/OLYMP MONO ,91 147,90 0,01 Ç/Õ Æ-STAR,ÔÓÁÍÔÁ,ÌÍÇÌ.4MB,MOU 1.794, ,85 0,01 MODEM CRYPTO COMPACT P144VF 204,55 204,54 0,01 SCANNER EPSON-ÐÑÏÃÑ.RECOGNITA 909,76 909,75 0,01 ÌÅÔÁÔÑÏÐÅÁÓ D25F-ÖÉËÔÑÏ 6 SWG 71,90 71,89 0,01 ÄÉÓÊÏÓ ST-3630A 630MB 14MS FA 184,89 184,88 0,01 ÖÉËÔÑÏ 7 SWG LR/OLYMPUS COL 1 79,24 79,23 0,01 ÌÅÔ/ÑÁ ÁÎÉÁÓ ÁÐÏ F /7/ 1.972, ,31 0,01 ÊÁËËÕÌÁ PC,BROTHER,ÖÉËÔÑÏ 7,ÊÁ 79,24 79,23 0,01 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ BROTHER M , ,22 0,01 ÁÐÏÊÔ.ÓÔÏÉ.ÅÍÅÑÃÇÔ.ÂÉÏÊ 30/9/ 6.403, , ,43 UPS 650VA 284,08 284,07 0,01 ÖÉËÔÑÏ 3Ì 14'' MOUSE PAD 7mm 61,92 61,91 0,01 INK ÖÏÑÇÔÏÕ DESKJET,MOUSE PAD 108,58 108,57 0,01 ÖÉËÔÑÏ LASE 14'' CURVE 136,46 136,45 0,01 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ EPSON,ÊÁËÙÄÉÏ ÐÁÑÁËË 333,15 333,14 0,01 MOTHERBOARD-ÏÈÏÍÇ-ÊÁÑÔÁ-ÄÉÓÊÏÓ 822,54 822,53 0,01 ÖÉËÔÑÏ 6SWG LR/OLYMP MONO ,40 112,39 0,01 CSF SB / ,76 190,75 0,01 ÌÍÇÌÇ SIM 4MB-CD ROM FX800 BUL 242,17 242,16 0,01 ÄÉÓÊÅÔÅÓ-ÖÉËÔÑÏ 4SWG-MOUSE PAD 46,66 46,65 0,01 Óåëßäá 9 áðü 17

42 ÐÉÍÁÊÁÓ Íï1:ÁÍÁËÕÔÉÊÇ ÁÐÏÃÑÁÖÇ ÅÍÓÙÌÁÔÙÍ ÐÁÃÉÙÍ ÓÔÏÉ ÅÉÙÍ ÔÇÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Áîßá êôþóçò ìý ñé ÓõíïëéêÝò áðïóâýóåéò ìý ñé Áíáðüóâåóôç áîßá ÖÉËÔÑÏ OLYMPUS 2 128,25 128,24 0,01 ÖÉËÔÑÏ OLYMPUS 1 95' 79,24 79,23 0,01 ÖÉËÔÑÏ OLYMPUS 3 95' 237,71 237,70 0,01 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ ' 693,76 693,75 0,01 ÌÍÇÌÇ SIMM-ÄÉÓÊÏÓ ST 469,55 469,54 0,01 ÖÉËÔÑÏ-MOUSE I 95' 81,29 81,28 0,01 ÖÉËÔÑÏ-MOUSE 2 95' 81,29 81,28 0,01 H/Y-ÏÈÏÍÇ-ÐÑÏÃÑ-ÄÉÓÊÏÓ-ÊÁÑÔÁ 2.661, ,18 0,01 ÌÍÇÌÇ SIMM-ÄÉÓÊÏÓ ST 997,80 997,79 0,01 ÖÉËÔÑÏ OLYMPUS 76,89 76,88 0,01 ÌÍÇÌÇ SIMM 196,63 196,62 0,01 ÔÑÏÖÏÄÏÔÇÓ ÖÕËËÙÍ-FEEDER 384,45 384,44 0,01 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ BROTHER 279,38 279,37 0,01 ÖÉËÔÑÏ OLYMPUS 40,79 40,78 0,01 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ BROTHER 676,16 676,15 0,01 COLOUR KIT 102,71 102,70 0,01 STREAM TAPE COLOR 473,95 473,94 0,01 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ PANASONIC ,77 369,76 0,01 CONTROL CABLE 24 PIN 17,67 17,66 0,01 ÖÉËÔÑÏ OLYMPUS 12/14 SWING 73,95 73,94 0,01 ÄÉÓÊÏÓ MC 41110SCCI 1.069, ,69 0,01 UPS SMART 1.994, ,12 0,01 H/Y-ÏÈÏÍÇ-ÌÍÇÌÇ-MEMORY-ÅÊÔÕÐ-Ê 2.670, ,28 0,01 2 ÅÊÔÕÐÙÔEÓ EPSON LX ,85 361,84 0,01 ÖÉËÔÑÏ LASE-MOUSE 75,13 75,12 0,01 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ EPSON LX ,96 176,95 0,01 ÖÉËÔÑÏ OLYMPUS 64,12 64,11 0,01 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ BROTHER M ,45 541,44 0,01 Ç/Õ-ÏÈÏÍÇ-ÄÉÓÊÏÓ 980,19 980,18 0,01 MNHMH SIMM BMB-70 EISA 1.144, ,52 0,01 MNHMH SIMM BMB-70 EISA Ó ÅÄÉÁÓ 1.144, ,52 0,01 UPS SMART APC , ,51 0,01 ÏÈÏÍÇ-Ç/Õ-ÐËÇÊÔÑÏËÏÃÉÏ-ÊÁÑÔÁ 801,17 801,16 0,01 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ BROTHER HL-LVE 781,22 781,21 0,01 ÖÉËÔÑÏ OLYMPUS 79,24 79,23 0,01 H/Y-ÄÉÓÊÏÓ-ÏÈÏÍÇ 4.096, ,25 0,01 Ç/Õ-ÐËÇÊÔÑÏË-ÅÐÅÊÔ.ÌÍÇÌÇÓ-FLOP 1.364, ,48 0,01 ÖÉËÔÑÏ 153,19 153,18 0,01 MOUSE TANDON 29,05 29,04 0,01 ÖÉËÔÑÏ 76,60 76,59 0,01 ÖÉËÔÑÏ 79,24 79,23 0,01 ÐËÇÊÔÑÏË.1-Ç/Õ DATAMICRO ,25 528,24 0,01 ÏÈÏÍÇ SEA GATE,DESKTOP,FLOPPY 536,17 536,16 0,01 2 ÔÅÑÌÁÔÉÊÁ 744,83 744,82 0,01 Óåëßäá 10 áðü 17

43 ÐÉÍÁÊÁÓ Íï1:ÁÍÁËÕÔÉÊÇ ÁÐÏÃÑÁÖÇ ÅÍÓÙÌÁÔÙÍ ÐÁÃÉÙÍ ÓÔÏÉ ÅÉÙÍ ÔÇÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Áîßá êôþóçò ìý ñé ÓõíïëéêÝò áðïóâýóåéò ìý ñé Áíáðüóâåóôç áîßá ÐËÇÊÔÑÏË.WYSE 120,2 26,41 26,40 0,01 H/Y 486/50 ÌÇÆ-ÐËÇÊÔÑÏË , ,45 0,01 ÖÉËÔÑÏ ËÅÕÊÏ LASE 63,39 63,38 0,01 2 ÖÉËÔÑA ËÅÕÊA LASE 118,06 118,05 0,01 ÖÉËÔÑO ËÅÕÊO LASE 56,79 56,78 0,01 ÖÉËÔÑO ÊÅÕÌÁ 47,54 47,53 0,01 MNHMH 8MB 422,60 422,59 0,01 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ BROTHER M , ,70 0,01 3 ÖÉËÔÑA LASE 157,24 157,23 0,01 FD COMPAG 2MB 308,14 308,13 0,01 Ç/Õ-ÏÈÏÍÇ-ÐËÇÊÔÑÏËÏÃÉÏ 1.311, ,73 0,01 1 ÏÈÏÍÇ-ÄÉÓÊÏÓ 196,33 196,32 0,01 2 MODEMS 616,29 616,28 0,01 2 H/Y-2 PRINTERS 1.928, ,09 0,01 1 H/Y 1.260, ,44 0,01 ÅÐÅÊÔ.ÌÍÇÌÇÓ 2CH ,13 129,12 0,01 1 ÏÈÏÍÇ-1 PRINTER 915,63 915,62 0,01 ÅÐÅÊÔ.ÊÅÍÔÑ.ÄÉÊÔÕÏÕ 85,93 85,92 0,01 ÅÐÅÊÔ.ÌÍÇÌÇÓ Ê.Ì , ,27 0,01 ÅÐÅÊÔÁÓÇ MNHMHS 1.012, ,46 0,01 ÌÍÇÌÇ 337,49 337,48 0,01 ÌÍÇÌÇ 337,49 337,48 0,01 ÖÉËÔÑÏ 85,11 85,10 0,01 ÅÐÅÊÔÁÓÇ ÌÍÇÌÇÓ 110,51 110,50 0,01 2 ÖÉËÔÑÁ ,73 962,72 0,01 1 ÅÊÔÕÐÙÔ.1Ç/Õ-1 ÏÈÏÍÇ-FLOPPY , ,38 0,01 ÅÐÅÊÔÁÓÇ ÌÍÇÌÇÓ ,59 93,58 0,01 ÖÉËÔÑÏ POLAR CP-W/STATION 484,23 484,22 0,01 ÄÉÓÊÏÓ ST-124 CONTROLLER ST 178,28 178,27 0,01 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ BROTHER ÔÑÏÖÏÄÏÔÇÓ 781,22 781,21 0,01 ÓÅÉÑÉÁÊÇ PORT 47,54 47,53 0,01 ÅÐÅÊÔÁÓÇ ÌÍÇÌÇÓ 50,71 50,70 0,01 ÐÅÍÁÊÉ PIGITAZER (Ó ÅÄÉÁÓÔÇÑÉÏ 1.086, ,09 0,01 ÖÏÑ/ÔÏÓ Ç/Õ 2.198, ,08 0,01 1 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ 191,11 191,10 0,01 4 Ç/Õ POWERMATE-ÏÈÏÍÇ PHILIPS 880,41 582,51 297,90 10 Ç/Õ Z-SELECT100-ÏÈÏÍÇ,ÐËÇÊÔ 293,47 194,16 99,31 5 H/Y Z-STATION-ÏÈÏÍÇ-ÐËÇÊÔÑ. 586,94 388,35 198,59 2 Ç/Õ + ÏÈÏÍÇ UNISYS 293,47 194,16 99,31 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ EPSON STYLUS 205,43 135,90 69,53 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ FUJITSU DL ,74 97,11 49,63 HUB INTEL SPORT 146,74 97,11 49,63 1 ÏÈÏÍÇ 278,08 230,40 47,68 P/C CDRW 52X32X52 LITEON RETA 41,80 17,13 24,67 Óåëßäá 11 áðü 17

44 ÐÉÍÁÊÁÓ Íï1:ÁÍÁËÕÔÉÊÇ ÁÐÏÃÑÁÖÇ ÅÍÓÙÌÁÔÙÍ ÐÁÃÉÙÍ ÓÔÏÉ ÅÉÙÍ ÔÇÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Áîßá êôþóçò ìý ñé ÓõíïëéêÝò áðïóâýóåéò ìý ñé Áíáðüóâåóôç áîßá PLATO BTO 2.66 GHZ-WINDOWS XP 847,30 347,36 499,94 1 H/Y (ÆÙÇ) 694,65 236,19 458,46 1 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ (OKI 320) 518,00 166,80 351,20 1 H/Y 780,00 133,12 646,88 1 H/Y 780,00 133,12 646,88 1 H/Y 670,00 107,65 562,35 Ç/Õ-RETEX ÅËÅà ÏÓ ÐÁÑÁÃÙÃÇÓ , ,01 0,01 H/Y-RIDER , ,73 0,01 Ç/Õ ZENITH -ÔÓÁÍÔÁ CARRYING 1.423, ,32 0,01 BARCODE 4.748, ,35 0,01 DESKPRO EK DT-ÊÁÑÔÁ ÄÉÊÔÕÏÕ PI 839,33 839,32 0,01 1PC-ÏÈÏÍÇ 1.114,00 425,94 688,06 Ç/Õ Í.2601/98 0,00 0,00 0,00 1 UPS APC SMART SU ,00 255,57 594,43 1 Ç/Õ INTEL P4 689,00 192,92 496,08 1 Ç/Õ INTEL P4 ÏÈÏÍÇ ,00 418, ,96 SCANNER 199,00 52,01 146,99 1 Ç/Õ INTEL P4 689,00 180,06 508,94 PRINTER BARCODE ÌÏÊÅÔÁÓ 1.495,00 358, ,20 ÑÁÖÉÁ 102,22 94,54 7,68 ÐÁÔÁÑÉ , , ,78 ÔÅËÁÑÁ 1.694, ,96 211,83 ÆÕÃÏÓ 821,72 705,32 116,40 ÐÁÔÁÑÉÁ 121,47 104,25 17,22 ÅÃÊÁÔ.ÖÙÔÉÓÌÏÕ 968,45 798,97 169,48 ÁÐÏÈÇÊÇ ÖËÏÊÁÔÇÓ 1.320, ,48 231,14 ÁÐÏÈÇÊÇ ÍÇÌÁÔÙÍ 136,46 108,03 28,43 ÐÁËÅÔÏÖÏÑÏÓ 337,49 267,16 70,33 ÊÁÑÏÔÓÉÁ 573,95 550,04 23,91 ÑÁÖÉÁ 805,02 744,64 60,38 ÁÐÏÈÇÊÇ ÅÔÏÉÌÇÓ ÊÏÕÂÅÑÔÁÓ 6.446, ,92 0,01 ÁÐÏÈÇÊÇ ÅÉÑÏÐ.ÔÁÐÇÔÁ , ,62 0,01 ÐÉÍÁÊÉÄÅÓ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ 565,75 565,74 0,01 ÑÏÄÅÓ 1.025, ,06 0,01 ÁÐÏÊÔ.ÓÔÏÉ.ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ ÂÉÏÊ 686,72 686,71 0,01 ÐËÅÃÌÁ ÓÔÑÁÔÆÁÑÉÓÔÏ 616,90 616,89 0,01 ÐËÅÃÌÁ ÓÔÑÁÔÆÁÑÉÓÔÏ Â 53,20 53,19 0,01 ËÁÌÁÑÉÍÁ DCP 54,75 54,74 0,01 ËÁÌÁÑÉÍÁ ÃÁËÂÁÍÉÆÅ 573,68 573,67 0,01 ÍÏÂÏÐÁÍ 310,93 310,92 0,01 ÔÁÖ 2 ÃÙÍÉÅÓ 15,35 15,34 0,01 ÊËÅÕÔÇÓ ÍÅÑÏÕ 1,82 1,81 0,01 ÖÕËËÏ ËÁÌÁÑÉÍÁÓ 8,92 8,91 0,01 ÓÉÄÇÑÏÓÊÅËÅÔÏÓ 541,16 541,15 0,01 Óåëßäá 12 áðü 17

45 ÐÉÍÁÊÁÓ Íï1:ÁÍÁËÕÔÉÊÇ ÁÐÏÃÑÁÖÇ ÅÍÓÙÌÁÔÙÍ ÐÁÃÉÙÍ ÓÔÏÉ ÅÉÙÍ ÔÇÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Áîßá êôþóçò ìý ñé ÓõíïëéêÝò áðïóâýóåéò ìý ñé Áíáðüóâåóôç áîßá ÍÅÁ ÁÐÏÈÇÊÇ ÖËÏÊÁÔÇÓ 1.095, ,51 0,01 ÊÁÔÁÓÊ.ÑÁÖÉÙÍ ÁÐÏÈ.ÅÔÏÉÌ.ÐÑÏÉÏ 3.037, ,41 0,01 ÓÊÁËÁ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ 447,67 447,66 0,01 ÐÁËËÅÔÅÓ 410,86 306,48 104,38 ÔÅËÁÑÁ 1.694, ,24 690,55 ÁÐÏÈÇÊÇ ÍÇÌÁÔÙÍ 4.369, , ,29 ÔÅËÁÑÁ ÊËÕÂÁ 1050Ô 1.694, ,61 513,18 ÁÐÏÈÇÊÇ ÐÅÍÍÉÅ 305,25 201,11 104,14 ÊÑÅÌÁÓÔÑÅÓ 469,55 325,30 144,25 ÊÑÅÌÁÓÔÑÅÓ 6.573, , ,38 ÔÅËÁÑÁ 1.694, ,74 606,05 ÔÅËÁÑÁ 1.614, ,07 594,02 ÔÅËÁÑÁ 1.694, ,03 635,76 ÔÅËÁÑÁ 1.694, ,10 662,69 ÁÐÏÈÇÊÇ ÔÁÐÇÔÙÍ , , ,52 ÐÁËËÅÔÅÓ 704,33 428,53 275,80 ÔÅËÁÑÁ 1.694, ,03 674,76 ÔÅËÁÑÁ , ,91 981,22 ÑÁÖÉÁ ÁÐÏÈÇÊÇÓ 1.223,88 669,51 554,37 ÑÁÖÉÁ ÁÐÏÈÇÊÇÓ 5.282, , ,14 4 AIR CONDITIONS ÁÐÏÈÇÊÇÓ 4.476, , ,00 ÅÊÈÅÓÇ ÅÉÑÏÐÏÉÇÔÙÍ 104,66 55,18 49,48 ÅÊÈÅÓÇ ÅÉÑ/ÔÙÍ ÂÁÖÇ ÄÁÐÅÄÏÕ 2.152, , ,75 ÑÁÖÉÁ 530,00 243,48 286,52 ÁÐÏÈ.ÅÔÏÉÌ.ÐÑÏÉÍ.ÅÉÓ ËÁÑÉÓÁ , , ,65 ÔÏÐÏÈÅÔÇÓÇ ÖÙÔÉÓÔÉÊÙÍ 264,12 160,68 103,44 ÊÑÅÌÁÓÔÑÅÓ 450,00 152,30 297,70 ÑÁÖÉÁ 86,30 28,64 57,66 40 ÐÁËÅÔÅÓ ÎÕËÉÍÅÓ 440,00 126,85 313,15 ÑÁÖÉÁ ÁÐÏÈÇÊÇ ÌÏÊÅÔÁÓ 532,00 33,25 498,75 ÊÑÅÌÁÓÔÑÅÓ 672,27 0,00 672,27 ÂÁÓÇ ÌÅ ËÁÌÅÓ 151,79 151,78 0,01 ÊÏËÙÍÁ ÄÏÊÁÑÉÁ ÑÁÖÉÁ ÔÑÁÐ. 643,79 643,78 0,01 ÊÉÍÇÔÏ ÐÅÑÉÐÔÅÑÏ 8.247, ,67 0,01 ÖÁÎ 116,21 105,57 10,64 ÔÇËÅÖ 176,08 159,94 16,14 ÔÇËÅÖÙÍÏ ÌÏÔÏÑÏËÁ 293,47 293,46 0,01 ÔÇËÅÖ. ÓÕÍÄ/ÓÇ ,30 211,29 0,01 ÓÕÓÊÅÕÇ 198,72 198,71 0,01 ÔÇËÅÖ.ÓÕÍÄ/ÓÇ , ,49 0,01 1 ÔÇËÅÖÙÍÏ,1 CAR KIT 781,51 781,50 0,01 1 ÔÇËÅÖ.ÓÕÓÊÅÕÇ 470,05 470,04 0,01 ÔÇËÅÖ.ÓÕÍ/ÓÇ ,30 211,29 0,01 ÔÏÐÏÈÅÔ.CAR KIT 17,61 17,60 0,01 Óåëßäá 13 áðü 17

46 ÐÉÍÁÊÁÓ Íï1:ÁÍÁËÕÔÉÊÇ ÁÐÏÃÑÁÖÇ ÅÍÓÙÌÁÔÙÍ ÐÁÃÉÙÍ ÓÔÏÉ ÅÉÙÍ ÔÇÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Áîßá êôþóçò ìý ñé ÓõíïëéêÝò áðïóâýóåéò ìý ñé Áíáðüóâåóôç áîßá CAR KIT 230,37 230,36 0,01 ÔÇËÅÖ. ÌÏÔÏÑÏËÁ 372,71 372,70 0,01 FAX1 462,22 462,21 0,01 ÐÑÏÌÇÈ.ÔÇËÅÖ.ÓÕÓÊÅÕÙÍ 1.881, ,53 0,01 ÐÑÏÌÇÈ.ËÏÃÉÓÌÉÊÏÕ 873,89 873,88 0,01 ÔÇËÅÖ.ÓÕÓÊÅÕÇ 43,77 43,76 0,01 ÐÑÏÌÇÈÅÉÁ 30 ÔÇËÅÖ. ÓÕÓÊÅÕÙÍ 679,47 679,46 0,01 ÔÇËÅÖ.ÓÕÓÊÅÕÇ 402,05 402,04 0,01 2 ÓÕÓÊÅÕÅÓ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁ 178,10 178,09 0,01 2 ÔÇËÅÖ.ÓÕÓÊÅÕÅÓ 105,65 105,64 0,01 ÔÇËÅÖ.ÓÕÍÄÅÓÇ 440,21 440,20 0,01 FAX INFOTEL 513,57 513,56 0,01 ÁÕÔÏÌÁÔÁ ÔÇËÅÖ. SGMA 102,71 102,70 0,01 ÔÇË.ÓÕÓÊ.SFOUL 586,94 586,93 0,01 FAX INFOTEL 92' 501,83 501,82 0,01 FAX BROTHER ,63 432,62 0,01 ÊÁÔÁÃÑÁÖÉÊÏ ÔÇËÅÖ.ÄÉÊÔÕÏÕ 1.731, ,46 0,01 ÊÁÑÔÁ 8 ÖÉËÔÑÙÍ 234,78 234,77 0,01 FAX BROTHER 525 DT 278,91 257,99 20,92 ÖÁÎ 276,33 209,77 66,56 ÖÁÎ 276,33 209,77 66,56 ÔÇË.ÄÉÊÔÕÏ 5.559, , ,38 ÖÏÑÇÔÏ ÔÇË/ÍÏ 99,23 75,16 24,07 ÊÉÍÇÔÏ 290,54 206,71 83,83 ÖÁÎ 271,17 192,48 78,69 1 ÔÇËÅÖÙÍÉÊÇ ÓÕÓÊÅÕÇ 1 20,54 20,54 0,00 3 ÔÇËÅÖÙÍÁ PANASONIC KX-T55MXL 1 74,61 74,61 0,00 4 ÔÇËÅÖÙÍÁ PANASONIC KX-T55MXL 1 99,47 99,47 0,00 1 ÔÇËÅÖÙÍÏ ÊÉÍÇÔÏ NOKIA ,90 248,90 0,00 ÔÇËÅÖÙÍÏ (ËÅÔÅÑÖÏÍ ÁÅ) 163,76 154,19 9,57 ÖÏÑÇÔÏ ÁÓÕÑÌ.ÔÇË 344,58 82,33 262,25 1 FAX BROTHER 182,00 29,74 152,26 ÊÁÔÁÓÔ/ÌÁ ÌÅÓÏÃÅÉÙÍ 1.467, ,34 0,01 ÅÐÉÃÑÁÖÇ ËÁÑÉÓÁ 1.347, ,02 0,01 ÅÐÉÃÑ. ÏÑÖÁÍÉÄÇÓ-ÌÁÊÑÇ 2.208, ,35 0,01 ÅÐÉÃÑÁÖÇ ÁÈÇÍÁ ÊÇÖÉÓÉÁ ÁÑÔÅÌÉÄ , ,44 0,01 ÖÙÔÅÉÍÅÓ ÅÐÉÃÑÁÖÅÓ ÐÅÑÓÉÊÁ 9.185, , ,52 ÑÙÌÁÔÏËÏÃÉÏ ÍÇÌÁÔÙÍ CHROMATO 1.761, ,28 0,01 ÅÐÉÐËÁ ÅÊÔÏÓ ÅÊÌÅÔ/ÓÅÙÓ 0,00 0,00 0,00 1 ÊÁÑÅÊËÁ ITALIA ARM ÄÅÑÌÁ 416,73 215,32 201,41 3 ÊÁÑÅÊËÅÓ ITALIA SIDE ÄÅÑÌÁÔÉ 1.056,49 545,86 510,63 1 ÊÁÑÅÊËÁ SWIVEL ÄÅÑÌÁ 399,12 206,20 192,92 2 ÊÁÑÅÊËÅÓ BATAVIA ÄÅÑÌÁ 774,76 400,29 374,47 1 ÔÑÁÐÅÆÉ OPIUM 100X100 ÎÕËÉÍÏ 592,81 306,28 286,53 Óåëßäá 14 áðü 17

47 ÐÉÍÁÊÁÓ Íï1:ÁÍÁËÕÔÉÊÇ ÁÐÏÃÑÁÖÇ ÅÍÓÙÌÁÔÙÍ ÐÁÃÉÙÍ ÓÔÏÉ ÅÉÙÍ ÔÇÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Áîßá êôþóçò ìý ñé ÓõíïëéêÝò áðïóâýóåéò ìý ñé Áíáðüóâåóôç áîßá 1 ÊÁÍÁÐÅÓ MADURA ÄÅÑÌÁ 2.013, ,15 973,05 1 ÔÑÁÐÅÆÉ TTA-TURTLE ÎÕËÉÍÏ 293,47 151,62 141,85 1 ËÁÌÐÁ ÐÅÔÑÉÍÇ 88,04 88,04 0,00 2 ÊÏÌÏÄÉÍÁ 234,78 234,78 0,00 1 ÊÁÑÅÊËÅÓ ÎÕËÏ/ÔÅÁÊ ÄÅÑÌÁ ITA 249,45 249,45 0,00 1 ÊÁËÏÃÅÑÏÓ DRESI-BOY 93,91 93,91 0,00 1 ÔÑÁÐÅÆÉ ET41081W-REX ÎÕËÉÍÏ 293,47 293,47 0,00 8 ÊÁÑÅÊËÅÓ SAPHIRA SIDE ÎÕËÉÍÇ 1.063,53 345,30 718,23 1 ÊÁÑÅÊËÁ SAPHIRA ÁRM ÎÕËÉÍÇ 113,28 113,28 0,00 1 ÌÉÊÑÏÅÐÉÐËÏ ÂÉÔÑÉÍÁ DOME 249,45 249,45 0,00 1 ÂÉÔÑÉÍÁ ÎÕËÉÍÇ ÔÅÁÊ LISA 278,80 278,80 0,00 1 ÂÉÔÑÉÍÁ ÎÕËÉÍÇ ÔÅÁÊ KURNIA 278,80 278,80 0,00 1 ÌÉÊÑÏÅÐÉÐËÏ ÌÐÁÏÕËÏ ÎÕËÉÍÏ 278,80 278,80 0,00 1 ÃÑÁÖÅÉÏ ÓÅÊÑÅÔÅÑ ÎÕËÏ ÔÅÁÊ 278,80 278,80 0,00 1 ÄÉÁÊ. ÊÁÈÑÅÐÔÇÓ ÌÅÃÁËÏÓ 11,74 11,74 0,00 1 ÄÉÁÊ ÁÉÙÑÁ ÔÅÁÊ-Ó ÏÉÍÉ HAMMO 44,02 44,02 0,00 1 ÄÉÁÊ.ÊÁÈÑÅÐÔÇÓ MAHONI 44,02 44,02 0,00 1 ÔÑÁÐÅÆÉ ÎÕËÉÍÏ ÔÅÁÊ HARTO 293,47 293,47 0,00 4 ÊÁÑÅÊËÅÓ ÎÕËÉÍÅÓ ÔÅÁÊ RAFLES 293,47 293,47 0,00 1 ÔÑÁÐÅÆÉ TTC-TURTLE ÎÕËÉÍÏ 322,82 166,78 156,04 ËÏÉÐÏÓ ÅÎÏÐË. ÅÊÔÏÓ ÅÊÌ.ÐÅÑÓÉÊ 0,00 0,00 0,00 1 ÊËÉÌÁÊÏÓÔÁÓÉÏ 848,13 445,00 403,13 1 ÊÉÃÊËÉÄÙÌÁ ÊËÉÌÁÊÏÓÔÁÓÉÏÕ 672,05 352,60 319,45 15 ÇËÅÊÔÑÏËÏÃÉÊÁ-ÖÙÔÉÓÔÉÊÁ 3.873, , ,36 3 ÕÁËÏÐÉÍÁÊÅÓ 1.840,06 965,42 874,64 2 ÂÁÓÅÉÓ ÁËÉÙÍ ÊËÉÌÁÊ.ÅÉÄ.ÊÁÔ 6.749, , ,14 2 ÂÁÓÅÉÓ ÁËÉÙÍ ÓÕÑÙÌÅÍ.ÅÉÄ.ÊÁ 6.515, , ,30 ÓÔÏÑÁÊÉÁ ÂÅÍÅÔÉÊÏ m 1 612,56 612,56 0,00 ÓÔÇÑÉÃÌÁÔÁ ÂÅÍÅÔÉÊÏ 1 16,02 16,02 0,00 ÊÉÍÇÔÏ ÐÅÑÉÐÔÅÑÏ DOMOTEX 8.928, ,52 0,01 ÈÅÓ/ÊÇ ÍÉÊÏËÁÉÄÇÓ Á.Å , ,32 860,22 ÁËÊÉÄÁ ÌÏÕÐÁÃÉÁÔÆÏÃËÏÕ 7.032, ,57 945,54 ËÁÌÐÑÏÕ-ÊÏÌÂÏÓ ÊÇÖÉÓÉÁÓ , , ,83 ÁÈÇÍÁ ËÁÌÐÑÏÕ , , ,55 ÁÑÔÁ ÌÉÌÉÃÉÁÍÍÇÓ , ,39 0,00 ÎÁÍÈÇ ÌÅ ÖÐÁ 0% 1.893, ,94 0,01 ÎÁÍÈÇ(ÍÅÏ 3ï ëì ÅÏ) , , ,25 ËÁÌÉÁ ÊÏÍÔÏÍÁÓÉÏÓ , , ,64 ÁÈÇÍÁ ÐÁÔÇÓÉÙÍ ÌÅ 0%ÖÐÁ 1.799, ,93 0,01 ÁÈÇÍÁ ÐÁÔÇÓÉÙÍ , ,89 647,66 ÐÁÔÑÁ ÐÁÐÁÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÓ , ,30 895,65 ÊÁËËÉÈÅÁ ÁÐÏÓÔÏËÏÕ ÌÅ0%ÖÐÁ 2.215, ,47 0,01 ÊÁËËÉÈÅÁ ÁÐÏÓÔÏËÏÕ , ,87 0,01 ÁÉÔÙËÉÊÏ ÌÅ 0% 402,56 402,55 0,01 Óåëßäá 15 áðü 17

48 ÐÉÍÁÊÁÓ Íï1:ÁÍÁËÕÔÉÊÇ ÁÐÏÃÑÁÖÇ ÅÍÓÙÌÁÔÙÍ ÐÁÃÉÙÍ ÓÔÏÉ ÅÉÙÍ ÔÇÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Áîßá êôþóçò ìý ñé ÓõíïëéêÝò áðïóâýóåéò ìý ñé Áíáðüóâåóôç áîßá ÁÉÔÙËÉÊÏ , ,22 0,01 ÉÔÅÁ ÌÅ 0%ÖÐÁ 1.463, ,13 0,01 ÉÔÅÁ , ,71 0,01 ÂÏËÏÓ ÌÅ 0%ÖÐÁ 1.828, ,51 0,01 ÂÏËÏÓ (ÆÕÃÏÕÑÁÓ)ÄÇÌÇÔÑÉÁÄÏÓ , ,12 0,01 ÊÁËÁÌÁÔÁ , ,08 0,01 ÊÁÂÁËÁ , ,97 841,09 ÊÁÔÅÑÉÍÇ ÌÅ 0%ÖÐÁ 1.508, ,35 0,01 ÊÁÔÅÑÉÍÇ (ÍÉÊÁ 6) , ,97 0,01 ÌÕÔÉËÇÍÇ ÌÅ 0% ÖÐÁ 2.724, ,42 0,01 ÌÕÔÉËÇÍÇ , ,41 0,01 ÁÑÃÏÓ ÏÑÅÓÔÉÊÏ , ,66 0,01 ÇÑÁÊËÅÉÏ ÊÑÇÔÇÓ ÌÅ 0% ÖÐÁ 2.880, ,25 0,01 ÇÑÁÊËÅÉÏ ÊÑÇÔÇÓ (ÃÁÆÉ) , , ,05 ÊÏÌÏÔÇÍÇ ÌÅ 0% ÖÐÁ 2.201, ,02 0,01 ËÁÑÉÓÁ, ËÅÂÅÍÔÇÓ , , ,67 ÊÏÑÕÄÁËËÏÓ ÌÅ 0% ÖÐÁ 1.467, ,34 0,01 ÐÑÅÂÅÆÁ , ,28 0,01 ÊÉËÊÉÓ , , ,82 ÉÙÁÍÍÉÍÁ , , ,68 ÁÈÇÍÁ ÊÏÌÂÏÓ ÊÇÖÉÓÉÁÓ & ÊÏÑÅËÁ , ,04 0,01 ÄÑÁÌÁ (ÏÑÖÁÍÉÄÇÓ) , ,01 0,01 ÑÅÈÕÌÍÏ , ,66 0,01 ÂÅÑÏÉÁ , ,36 793,67 ÔÑÉÐÏËÇ , ,25 0,01 ÁÈÇÍÁ ËÅÙÖ.ÁÈÇÍÙÍ , , ,41 ÁÉÃÉÏ , ,27 899,95 ÐÕÑÃÏÓ , ,95 339,93 ÁÃÑÉÍÉÏ , ,22 861,01 ÐÁÔÑÁ 4.932, ,93 549,18 ÊÏÆÁÍÇ , ,27 263,20 ÊÏÑÕÄÁËËÏÓ , , ,23 ÁËÅÎÁÍÄÑÏÕÐÏËÇ , ,80 4,59 ÈÅÓ/ÍÉÊÇ ÖËÙÑÉÍÏÕÄÇÓ 411,59 324,12 87,47 ÈÅÓ/ÍÉÊÇ-ÂÅÍÉÆÅËÏÕ , , ,58 ÐÏËÙÍÉÁ 9.531, , ,10 ÁËÊÉÄÁ-Ã.ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ , , ,43 ÁÍÉÁ , , ,58 ÈÅÓ/ÊÇ ÍÉÊÏËÁÉÄÇÓ 1.465,71 0, ,71 ËÁÌÐÑÏÕ ÊÏÌÂÏÓ ÊÇÖÉÓÉÁÓ 441,60 0,00 441,60 ÁËÊÉÄÁ -ÌÏÕÐÁÃÉÁÔÆÏÃËÏÕ ÐÅÑÓÉ 2.112, ,98 449,01 ÂÏËÏÓ-ÌÉ ÁËÏÐÏÕËÏÓ Ê. ÐÅÑÓÉÊÁ , , ,58 ÈÅÓ/ÍÉÊÇ (ÐÅÑÓ.)9ï ËÌ ÌÏÕÄÁÍÉ , , ,83 ÐÅÉÑÁÉÁ-ËÁÌÐÑÏÕ(ÃÑ.ËÁÌÐÑÁÊÇ , , ,54 Óåëßäá 16 áðü 17

49 ÐÉÍÁÊÁÓ Íï1:ÁÍÁËÕÔÉÊÇ ÁÐÏÃÑÁÖÇ ÅÍÓÙÌÁÔÙÍ ÐÁÃÉÙÍ ÓÔÏÉ ÅÉÙÍ ÔÇÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Áîßá êôþóçò ìý ñé ÓõíïëéêÝò áðïóâýóåéò ìý ñé Áíáðüóâåóôç áîßá ÁÈÇÍÁ-ÌÅÓÏÃÅÉÙÍ 507 (CARPET PA , , ,16 ÓÏÖÉÁ-ÂÏÕËÃÁÑÉÁ , , ,38 ÂÏÕÊÏÕÑÅÓÔÉ-ÑÏÕÌÁÍÉÁ 2.650,00 496, ,13 ÈÅÓ/ÍÉÊÇ(ÐÅÑÓ.)-9ï ËÌ ÌÏÕÄ 8% 3.800,00 712, ,49 ÐÕËÁÉÁ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ , , ,54 COSMOS ÐÅÑÉÖ.ÔÑÉÊÁËÙÍ ËÁÑÉÓÁÓ 2.233,74 69, ,95 COSMOS ÐÅÑÉÖ.ÔÑÉÊÁËÙÍ ËÁÑÉÓÁ ,57 84, ,67 ÌÇÔÕËÉÍÇ-ÓÊÏÐÅËÉÔÇÓ 1.202,06 25, ,18 ÙÑÁÉÏÊÁÓÔÑÏ( ÏÕÖÔÁ) 1.035,35 22, ,06 ÓÏÖÉÁ-ÂÏÕËÃÁÑÉÁ 454,16 9,78 444,38 ÈÅÓ/ÍÉÊÇ ÊÏÑÄÅËÉÏ 2.077,16 2, ,54 Óýíïëï áîßáò åðßðëùí & ëïéðïý åîïðëéóìïý ôçò , , ,95 ÓÕÍÏËÏ ÅÍÓÙÌÁÔÙÍ ÐÁÃÉÙÍ , , ,41 Óåëßäá 17 áðü 17

50 ÐÉÍÁÊÁÓ Íï2:ÁÍÁËÕÔÉÊÇ ÁÐÏÃÑÁÖÇ ÁÛËÙÍ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÊÙÍ ÓÔÏÉ ÅÉÙÍ ÔÇÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ îïäá áíáäéïñãáíþóåùò ÓõíïëéêÝò Áîßá êôþóçò áðïóâýóåéò ìý ñé ìý ñé Áíáðüóâåóôç áîßá ËÏÃ/ÊÁ ÐÑÏÃÑ/ÔÁ Ç/Õ 3.305, ,64 0,01 ËÏÃ/ÊÁ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ Ç/Õ , ,71 0,01 ËÏÃ/ÊÁ ÐÑÏÃÑ/ÔÁ Ç/Õ 2.679, ,37 0,01 ËÏÃ/ÊÁ ÐÑÏÃÑ/ÔÁ Ç/Õ 3.330, ,43 0,01 ËÏÃ/ÊÁ ÐÑÏÃÑ/ÔÁ Ç/Õ 2.148, ,66 0,01 ËÏÃ/ÊÁ ÐÑÏÃÑ/ÔÁ Ç/Õ 490,68 490,67 0,01 ËÏÃ/ÊÁ ÐÑÏÃÑ/ÔÁ Ç/Õ 22,66 22,65 0,01 ËÏÃ/ÊÁ ÐÑÏÃÑ/ÔÁ Ç/Õ 142,43 142,42 0,01 ËÏÃ/ÊÁ ÐÑÏÃÑ/ÔÁ Ç/Õ 5.341, ,32 125,84 ËÏÃ/ÊÁ ÐÑÏÃÑ/ÔÁ Ç/Õ 470,02 458,94 11,08 ËÏÃ/ÊÁ ÐÑÏÃÑ/ÔÁ Ç/Õ 763,02 706,78 56,24 ËÏÃ/ÊÁ ÐÑÏÃÑ. Ç/Õ , ,07 590,23 ËÏÃ/ÊÁ ÐÑÏÃÑÁÌ. Ç/Õ , , ,43 ËÏÃ/ÊÁ ÐÑÏÃÑÁÌ.ÐÅÑÓÉÊÁ 796,45 796,44 0,01 ÅÁÖÄÓÓ 620,00 74,40 545,60 Óýíïëï áîßáò åîüäùí áíáäéïñãáíþóåùò ôçò , , ,51 ÓÕÍÏËÏ ÁÛËÙÍ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÊÙÍ ÓÔÏÉ ÅÉÙÍ , , ,51 Óåëßäá 1 áðü 1

51 ÐÉÍÁÊÁÓ Íï3: ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÓ ÌÅÔÁÓ ÇÌÁÔÉÓÌÏÕ , (ÓÕÌÖÙÍÁ ÌÅ ÔÁ ÄÉÅÈÍÇ ËÏÃÉÓÔÉÊÁ ÐÑÏÔÕÐÁ) ÐïóÜ êëåéüìåíçò ÐïóÜ ðñïçãïõìåíçò ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÊÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ñþóçò ñþóçò Ìç êõêëïöïñïýíôá ðåñéïõóéáêü óôïé åßá 31/12/2004 Åíóþìáôá ðüãéá , ,31 ûëá ðåñéïõóéáêü óôïé åßá 7.563, ,29 Åðåíäýóåéò óå óõããåíåßò åðé åéñþóåéò , ,90 Áíáâáëëüìåíåò öïñïëïãéêýò áðáéôþóåéò , ,37 ËïéðÝò ìáêñïðñüèåóìåò áðáéôþóåéò , , , ,14 Êõêëïöïñïýíôá ðåñéïõóéáêü óôïé åßá ÁðïèÝìáôá , ,46 ÁðáéôÞóåéò áðü ðåëüôåò , ,13 ñçìáôïïéêïíïìéêü ðåñéïõóéáêü óôïé åßá áðïôéìþìåíá óôçí åýëïãç áîßá ìå ìåôáâïëýò óôá êýñäç Þ ôéò æçìßåò 3.374, ,91 ËïéðÝò ÁðáéôÞóåéò , ,68 ÔáìéáêÜ äéáèýóéìá êáé éóïäýíáìá , , , ,90 Óýíïëï åíåñãçôéêïý , ,04 ÉÄÉÁ ÊÅÖÁËÁÉÁ Ìåôï éêü êåöüëáéï , ,00 ÄéáöïñÜ õðýñ ôï Üñôéï , ,71 ÁðïèåìáôéêÜ , ,00 ÊÝñäç (æçìßåò) åéò íýïí , ,78 Óýíïëï éäßùí êåöáëáßùí , ,93 ÕÐÏ ÑÅÙÓÅÉÓ Ìáêñïðñüèåóìåò õðï ñåþóåéò ÏìïëïãéáêÜ ÄÜíåéá , ,00 Áíáâáëëüìåíåò öïñïëïãéêýò õðï ñåþóåéò , ,97 ÐñïâëÝøåéò ãéá ðáñï Ýò óôïõò åñãáæüìåíïõò ìåôü ôçí Ýîïäï áðü ôçí õðçñåóßá , ,45 ËïéðÝò õðï ñåþóåéò 3.000, ,00 Óýíïëï ìáêñïðñüèåóìùí õðï ñåþóåùí , ,42 Âñá õðñüèåóìåò õðï ñåþóåéò ÂÉÏÊÁÑÐÅÔ ÁÅ ÁÑ.Ì.Á.Å 2476/31/Â/86/23 ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÓ ÌÅÔÁÓ ÇÌÁÔÉÓÌÏÕ ÔÇÓ Õðï ñåþóåéò ðñïò ðñïìçèåõôýò , ,58 ÄÜíåéá ôñáðåæþí , ,00 Õðï ñåþóåéò áðü öüñïõò - ôýëç , ,64 ÐñïâëÝøåéò , ,48 ËïéðÝò õðï ñåþóåéò , ,99 Óýíïëï âñá õðñüèåóìùí õðï ñåþóåùí , ,69 Óýíïëï õðï ñåþóåùí , ,11 Óýíïëï Ðáèçôéêïý , ,04 Óåëßäá 1 áðü 2

52 ÐÉÍÁÊÁÓ Íï3: ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÓ ÌÅÔÁÓ ÇÌÁÔÉÓÌÏÕ , (ÓÕÌÖÙÍÁ ÌÅ ÔÁ ÄÉÅÈÍÇ ËÏÃÉÓÔÉÊÁ ÐÑÏÔÕÐÁ) ÂÉÏÊÁÑÐÅÔ ÁÅ ÁÑ.Ì.Á.Å 2476/31/Â/86/23 ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ÑÇÓÅÙÓ ÔÇÓ 30çò ÉÏÕÍÉÏÕ 2005 ( ) ÐïóÜ êëåéüìåíçò ñþóçò 1/1- ÐïóÜ ðñïçãïýìåíçò ñþóçò 1/1-31/12/2004 Êýêëïò åñãáóéþí (ðùëþóåéò) , ,39 Êüóôïò ðùëçèýíôùí , ,21 Ìéêôü êýñäïò åêìåôáëëåýóåùò , ,18 ëëá Ýóïäá åêìåôáëëåýóåùò , ,87 îïäá ëåéôïõñãßáò äéáèýóåùò , ,58 îïäá äéïéêçôéêþò ëåéôïõñãßáò , ,25 ÊÝñäç åêìåô/óåùò ðñï öüñùí ñçìáôïäïôéêþí êáé åðåíä.áðïôåë , ,22 ÁðïóâÝóåéò , ,67 ÊÝñäç åêìåô/óåùò ðñï öüñùí ñçìáôïäïôéêþí êáé åðåíä.áðïôåë. êáé áðïóâýóåùí , ,89 ñçìáôïïéêïíïìéêü êüóôïò (êáèáñü) , ,04 ÊáèáñÜ êýñäç ðñï öüñùí , ,18 Áíáâáëüìåíïé öüñïé , ,26 Öüñïò åéóïäþìáôïò , ,78 ÊáèáñÜ êýñäç ìåôü áðü öüñïõò , ,14 Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó Ï ÄÉÅÕÈÕÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ ÁÓÔÅÑÉÏÓ É.ÊÁÍÔÙÍÉÁÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ ÁÈ.ÔÓÉÁÑÁÓ Á.Ô Ä Á.Ô Ð Ï ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ÏÉÊÏÍ.ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ Ï ÐÑÏÚÓÔÁÌÅÍÏÓ ËÏÃÉÓÔÇÑÉÏÕ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Â.ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ ÉÙÁÍÍÇÓ AN.ÐÁÐÁÊÙÓÔÁÓ Á.Ô Ë Á.Ô Ê ÁÑ.ÁÄÅÉÁÓ 10041/Á ÔÁÎÇÓ ÁÑ.ÁÄÅÉÁÓ 28578/Á ÔÁÎÇÓ Óåëßäá 2 áðü 2

53 ÐÉÍÁÊÁÓ Íï 4:ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÓ ÌÅÔÁÓ ÇÌÁÔÉÓÌÏÕ (ÓÕÌÖÙÍÁ ÌÅ ÔÏ ÅËËÇÍÉÊÏ ÃÅÍÉÊÏ ËÏÃÉÓÔÉÊÏ Ó ÅÄÉÏ) Å Í Å Ñ Ã Ç Ô É Ê Ï ÂÉÏÊÁÑÐÅÔ ÁÅ ÂÉÏÌÇ ÁÍÉÊÅÓ ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÊÅÓ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÉÓ Á.Ì.Á.Å 2476/31/Â/86/23 Á.Ö.Ì ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÓ ÌÅÔÁÓ ÇÌÁÔÉÓÌÏÕ ÔÇÓ 30çò ÉÏÕÍÉÏÕ ç ÅÔÁÉÑÉÊÇ ÑÇÓÇ (1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ - 30 ÉÏÕÍÉÏÕ 2005) ÐÏÓÁ ÊËÅÉÏÌÅÍÇÓ ÑÇÓÇÓ 2005 ÐÏÓÁ ÐÑÏÇÃÏÕÌÅÍÇÓ ÑÇÓÇÓ 2004 ÐÏÓÁ ÐÏÓÁ ÊËÅÉÏÌÅÍÇÓ ÐÑÏÇÃÏÕÌÅÍÇ Áîßá Áíáðüóâåóôç Áîßá Áíáðüóâåóôç ÑÇÓÇÓ ÑÇÓÇÓ ÊôÞóçò ÁðïóâÝóåéò Áîßá ÊôÞóçò ÁðïóâÝóåéò Áîßá Â. ÅÎÏÄÁ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÅÙÓ Á. ÉÄÉÁ ÊÅÖÁËÁÉÁ 1. Åîïäá ßäñõóçò & ðñþôçò åãê/óçò 0,00 0,00 0, , ,88 0,00 É. Ìåôï éêü ÊåöÜëáéï 4. ËïéðÜ Ýîïäá åãêáôáóôüóåùò , , , , , ,89 ( ìåô. ôùí 9,47 ) Ð Á È Ç Ô É Ê Ï , , , , , ,89 1. ÊáôáâëçìÝíï , ,00 Ã. ÐÁÃÉÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ ÉÉ. ÄéáöïñÜ áðü Ýêäïóç ìåôï þí I. Áóþìáôåò ÁêéíçôïðïéÞóåéò õðýñ ôï Üñôéï , ,71 2. Ðáñá ùñþóåéò êáé äéáêéþìáôá ÉÉÉ. ÄéáöïñÝò áíáðñïóáñìïãþò - Åðé /óåéò åðåíäýóåùí âéïìç /êçò éäéïêôçóßáò , ,65 0,00 2.ÄéáöïñÝò áðü áíáðñïóáñìïãþ áîßáò ëïéðþí ÉÉ.Åíóþìáôåò ÁêéíçôïðïéÞóåéò ðåñéïõóéáêþí óôïé åßùí , ,94 1.ÃÞðåäá Ïéêüðåäá ,00 0, , ,00 0, ,00 3.Åðé ïñçãþóåéò åðåíäýóåùí 3.Êôßñéá & ôå íéêü Ýñãá , , , , , ,00 ðáãßïõ åíåñãçôéêïý , ,39 4.Ìç /ôá Ôå. ÅãêáôáóôÜóåéò Ìåßïí: ÁðïóâÝóåéò 3.690, , , ,75 & ëïéðüò ìç /êïò åîïðëéóìüò , , , , , , , ,69 5.ÌåôáöïñéêÜ ÌÝóá , , , , , ,18 ÉV. AðïèåìáôéêÜ ÊåöÜëáéá 6.Åðéðëá & ëïéðüò åîïðëéóìüò , , , , , ,44 1.Ôáêôéêü áðïèåìáôéêü , , , , , , , ,99 4. Åêôáêôá áðïèåìáôéêü , ,00 5.Áöïñïë.áðïèåìáôéêÜ åéäéêþí Óýíïëï áêéíçôïðïéþóåùí (ÃÉ+ÃÉÉ) , , , , , ,99 äéáôüîåùí íüìùí , ,60 ÉÉÉ.Óõììåôï Ýò & Üëëåò ìáêñ/èåóìåò , ,92 ñçìáôïïéêïíïìéêýò áðáéôþóåéò V. ÁðïôåëÝóìáôá åéò íýï 1.Óõììåôï Ýò óå óõíäåìýíåò åðé /óåéò , ,90 Õð/ðï êåñäþí ñþóåùò åéò íýï , ,88 5. ÃñáììÜôéá åéóð.ìáêñ.ëþîåùò , ,00 Óýíïëï Éäßùí Êåöáëáßùí (ÁÉ+ÁÉÉ+ÁÉÉÉ+ÁÉV+AV) , ,20 5á. ÅðéôáãÝò åéóðñáêôýåò ìáêñ.ëþîåùò , ,46 7. ËïéðÝò ìáêñïðñüèåóìåò áðáéôþóåéò , ,33 Â. ÐÑÏÂËÅØÅÉÓ ÃÉÁ ÊÉÍÄÕÍÏÕÓ ÊÁÉ ÅÎÏÄÁ , ,69 1. ÐñïâëÝøåéò ãéá áðïæçìåßùóç ðñïóùðéêïý Óýíïëï ðáãßïõ åíåñãçôéêïý (ÃÉ+ÃÉÉ+ÃÉÉÉ) , ,68 ëüãù åîüäïõ áðü ôçí õðçñåóßá , ,79 Óåëßäá 1 áðü 3

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» και µε τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/12/2014 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας MEDICAFE ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε.

Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/12/2014 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας MEDICAFE ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε. Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/12/2014 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας MEDICAFE ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε. (Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993)

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014.

επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

2010 «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E»

2010 «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E» ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ι. ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1 ΙΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην οδό Ναυάρχου Νικοδήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Συνήλθαν σήμερα, 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας, στην Α Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

(Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993)

(Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993) Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την των περιουσιακών στοιχείων τoυ προς απόσχιση τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου των εν εξελίξει δημοσίων έργων της (Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΘΑΝΟΚΩΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.3 ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ..5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 εκεμβρίου 2010 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. Βαθύ Κριτσάς, Αγ. Νικόλαος Λασιθίου

Διαβάστε περισσότερα

έλτα Singular Ανώνυµος Εταιρία Πληροφορικής

έλτα Singular Ανώνυµος Εταιρία Πληροφορικής έλτα Singular Ανώνυµος Εταιρία Πληροφορικής ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ. 19/15.01.1999 ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2005 Στοιχεία και πληροφορίες της εξαμηνιαίας περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2005, σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕ Ν Ο Ε Ο Τ Α Τ Χ Α Υ Χ ΔΡ Δ Ο Ρ Μ Ο Ι Μ Κ Ι Ο Κ Ο Τ Α Τ Μ Α Ι Μ Ε Ι Υ Ε Τ Υ Η Τ Ρ Η Ι Ρ Ο Ι Ο Ε ΛΛ Λ Α Λ Δ Α Ο Δ Σ Ο Σ Α.Τ.. Τ Ε..

«ΝΕ Ν Ο Ε Ο Τ Α Τ Χ Α Υ Χ ΔΡ Δ Ο Ρ Μ Ο Ι Μ Κ Ι Ο Κ Ο Τ Α Τ Μ Α Ι Μ Ε Ι Υ Ε Τ Υ Η Τ Ρ Η Ι Ρ Ο Ι Ο Ε ΛΛ Λ Α Λ Δ Α Ο Δ Σ Ο Σ Α.Τ.. Τ Ε.. ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της συγχωνευόμενης δια απορροφήσεως Τράπεζας «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της συγχωνευόμενης δια απορροφήσεως Τράπεζας «ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, MΑΪΟΣ 2003 ΣΕΛΙ Α: 1/248

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. Βαθύ Κριτσάς, Αγ. Νικόλαος Λασιθίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2003-31.12.2003 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Η Έννοια των Λογιστικών Καταστάσεων Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η χρηµατοοικονοµική λογιστική εφαρµόζεται από τις επιχειρήσεις µε κύριο σκοπό την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404 TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2009 (Ν. 3556/2007, άρθρο 6)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2009 (Ν. 3556/2007, άρθρο 6) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2009 (Ν. 3556/2007, άρθρο 6) Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης 1 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

PRESIDENT HOTEL ATHENS

PRESIDENT HOTEL ATHENS HP PRESIDENT HOTEL ATHENS ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 5/204/14.11.2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών... Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ... 4 1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός....4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα