ΣΟΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΟΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ"

Transcript

1 ΣΟΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2166/1993 ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά Εντολή και αντικείµενο εργασίας Ίδρυση, Έδρα, ιάρκεια Σκοπός της Εταιρίας Μετοχικό Κεφάλαιο Μέτοχοι ιοίκηση Εκπροσώπηση της Εταιρίας Στοιχεία στα οποία βασίσθηκε ο έλεγχος Καταχώρηση της απογραφής και του Ισολογισµού Μετασχηµατισµού στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισµών 5 2. Προσδιορισµός της Λογιστικής Αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας Συνοπτικός προσδιορισµός Επαλήθευση της Λογιστικής Αξίας µε αναλυτική παράθεση των λογαριασµών του Ισολογισµού Μετασχηµατισµού Λογιστική Καθαρά Θέση της Εταιρίας ιαπιστώσεις ελέγχου Πιστοποίηση της Λογιστικής Αξίας των περιουσιακών στοιχείων και της Λογιστικής Καθαράς Θέσεως της Εταιρίας. 29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 1: Αναλυτική απογραφή εξόδων εγκαταστάσεως και παγίων στοιχείων της : α. Κτίρια και τεχνικά έργα β. Μηχανήµατα Τεχνικές Εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός γ. Μεταφορικά µέσα δ. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 2: Αναλυτική απογραφή άυλων περιουσιακών στοιχείων της ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 3: Ισολογισµός Μετασχηµατισµού της Εταιρίας «ΒΙΟ- ΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ Ε- ΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 4: Ισολογισµός Μετασχηµατισµού της Εταιρίας «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» σύµφωνα µε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 1

3 ΣΟΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΜΑΝΩΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. 122 Αθήνα, 12 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρίας «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Α.Μ. Α.Ε. 2476/31/Β/86/23 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2166/ Γενικά 1.1. Εντολή και αντικείµενο εργασίας Κατόπιν του από εγγράφου της Ανώνυµης Εταιρίας «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ- ΣΕΙΣ» και της υπ αριθµ / εντολής της «ΣΟΛ ΑΝΩΝΥΜΗ 2

4 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» µας ανατέθηκε η διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ανωτέρω Εταιρίας και η βεβαίωση της προκύπτουσας καθαράς λογιστικής της θέσεως, σύµφωνα µε το συνταχθέντα Ισολογισµό Μετασχηµατισµού της , προκειµένου η Εταιρία να συγχωνευθεί µε απορρόφησή της από την Ανώνυµη Εταιρία «ALBIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και µε το διακριτικό τίτλο «ALBIO HOLDINGS A.E.» σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2166/ Ίδρυση, Έδρα, ιάρκεια Η Εταιρία ιδρύθηκε, ως προσωπική, το 1950 και µετατράπηκε σε ανώνυµη εταιρία το 1970 (ΦΕΚ 356/ ) µε την αρχική επωνυµία «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΑΠΗΤΩΝ».Τα έτη εισήλθε και στον κλάδο της µεταλλουργίας, ενώ το έτος 2000 αποσχίστηκε ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας ο οποίος απορροφήθηκε από την εταιρία «ΕΛΜΕΤΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ», µε αλλαγή της επωνυµίας της σε «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ Ε- ΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ».Η Εταιρία αυτή έχει εγγραφεί στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 2476/31/Β/86/23. Το αρχικό Καταστατικό της Εταιρίας (πρώην «ΕΛΜΕΤΑΛ Α.Ε.») καταρτίστηκε µε την υπ αριθµ. 3081/ πράξη της συµβολαιογράφου Αθηνών κ. ήµητρας Γ. Κουρκουνάκη, τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµ. 3100/ πράξη της ιδίας Συµβολαιογράφου, εγκρίθηκε µε την υπ α- ριθµ / απόφαση του Νοµάρχη Αττικής και δηµοσιεύτηκε στο υπ αριθµ. 1916/ ΦΕΚ ( ΕΛΤΙΟ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ). Έδρα της Εταιρίας ορίστηκε, στο αρχικό Καταστατικό της, ο ήµος Αθηναίων και από το έτος 2000 ορίζεται ο ήµος Νίκαιας του Νοµού Λάρισας (5 ο χλµ Εθνικής Οδού Λαρίσης-Αθηνών). Η διάρκειά της ορίζεται σε πενήντα (50) έτη από την ηµέρα δηµοσιεύσεως στο ΦΕΚ της εγκριτικής αποφάσεως του Καταστατικού του Νοµάρχη Αττικής ( ) και µπορεί να παραταθεί διαδοχικά µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων. 3

5 1.3. Σκοπός της Εταιρίας Ο σκοπός της Εταιρίας περιγράφεται, αναλυτικά, στο άρθρο 3 του τελευταίου κωδικοποιηµένου Καταστατικού της και είναι: «Α : Κλάδος Κλωστοϋφαντουργίας (Κύριος σκοπός) 1. Η παραγωγή κάθε είδους κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καθώς και η εµπορία των ειδών αυτών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. 2. Η εµπορία λευκών και ταπητουργικών ειδών και συναφών ειδών. 3. Η εµπορία ξύλινων και συνθετικών παρκέτων και συναφών ειδών. Β : Η επιχειρηµατική επέκταση της εταιρείας σε κάθε συναφούς µορφής εµπορική και βιοµηχανική δραστηριότητα, µε την εξαγορά, ολικά ή µερικά, άλλων επιχειρήσεων ( ευτερεύων σκοπός)» Μετοχικό Κεφάλαιο Μέτοχοι Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε στο αρχικό Καταστατικό της σε δρχ , το οποίο, µετά από νόµιµες διαδοχικές αυξήσεις και την µετατροπή του σε ευρώ, ανέρχεται την σε ευρώ ,00, διαιρούµενο σε δύο εκατοµµύρια τετρακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες ( ) ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας εννέα ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (9,47) η κάθε µία, ολοσχερώς καταβεβλη- µένο. Μέτοχοι της Εταιρίας, σύµφωνα µε το πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της , είναι οι εξής: Ονοµατεπώνυµο Αριθµός Ονοµαστική Ποσοστό Μετόχου µετοχών αξία µετοχών συµµετοχής ALBIO HOLDINGS A.E ,10 99,85633 % ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ ,40 0,04105 % ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ ,40 0,04105 % ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ ,40 0,04105 % ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ ,70 0,02052 % , % Με σχετική έγκριση της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, οι µέτοχοι 4

6 κ.κ. Αστέριος Καντώνιας, Ξενοφών Καντώνιας, Γεώργιος Καντώνιας και Βασίλειος Τσιάρας, µε συµβάσεις µεταβίβασης ονοµαστικών µετοχών, επώλησαν την τις ανωτέρω µετοχές τους στην εταιρία «ALBIO HOLD- INGS A.E.». Μετά την µεταβίβαση αυτή, µοναδικός µέτοχος της Εταιρίας, κατά την , είναι η εταιρία ALBIO HOLDINGS AE. Αναλυτικότερα: Ονοµατεπώνυµο Αριθµός Ονοµαστική Ποσοστό Μετόχου µετοχών αξία µετοχών συµµετοχής ALBIO HOLDINGS A.E ,00 100% 1.5. ιοίκηση Εκπροσώπηση της Εταιρίας Με σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εκλέχθηκαν τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώµα κατά τη συνεδρίασή του την (ΦΕΚ 10958/ ), ως εξής: Αστέριος Καντώνιας του Ιωάννη, Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Βασίλειος Τσιάρας του Αθανασίου, Αντιπρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Ξενοφών Καντώνιας του Ιωάννη, ιευθύνων Σύµβουλος Γεώργιος Καντώνιας του Αντωνίου, ιευθύνων Σύµβουλος Ιωάννης Καντώνιας του Αστερίου, ιευθύνων Σύµβουλος Ιωάννης Καντώνιας του Ξενοφώντος, ιευθύνων Σύµβουλος Αθανάσιος Τσιάρας του Βασιλείου, ιευθύνων Σύµβουλος Η θητεία του ανωτέρω ιοικητικού Συµβουλίου είναι πενταετής, δηλαδή µέχρι την Στοιχεία στα οποία βασίσθηκε ο έλεγχος Ο έλεγχός µας για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας βασίσθηκε στα λογιστικά δεδοµένα των λογαριασµών και στην αντίστοιχη επαλήθευσή τους. Κατά τον έλεγχο αυτό εφαρµόσαµε τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες βάσει των αρχών και κανόνων 5

7 ελεγκτικής, που έχουν καθιερωθεί από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και οι οποίοι είναι εναρµονισµένοι προς τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τέθηκαν στη διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τηρήθηκαν από την Ε- ταιρία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε Καταχώρηση της απογραφής και του Ισολογισµού Μετασχηµατισµού στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισµών Οι λογαριασµοί της Εταιρίας, που αναλύονται στην παρούσα έκθεση, προκύπτουν από τα τηρούµενα βιβλία Γ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.. 186/1992), δηλαδή το Γενικό Ηµερολόγιο, τα Αναλυτικά Καθολικά, το Γενικό Καθολικό, το Ισοζύγιο λογαριασµών των Καθολικών κ.λ.π., και είναι καταχωρηµένοι στις σελίδες 203 έως 268 και 286 έως 294 του θεωρη- µένου Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών, µε αριθµό πράξεως θεωρήσεως 8167/ της Γ.Ο.Υ. Λάρισας. Επίσης, στις σελίδες 279 έως 285 του Βιβλίου αυτού έχει καταχωρηθεί και ο συνταχθείς Ισολογισµός Μετασχηµατισµού της Για την κατάταξη των κονδυλίων του Ισολογισµού ακολουθείται από την Εταιρία η δοµή και οι τίτλοι των λογαριασµών, που προβλέπονται από τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, λόγω της υποχρεωτικής τηρήσεως των Προτύπων αυτών από

8 2. Προσδιορισµός της Λογιστικής Αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας Συνοπτικός προσδιορισµός Η προβλεπόµενη, από τις διατάξεις του Ν. 2166/93, Λογιστική Αξία των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας, όπως προκύπτει από τον Ισολογισµό Μετασχηµατισµού της , ανέρχεται σε ευρώ ,72 και προσδιορίζεται, συνοπτικά, ως εξής: Σύνολο Ενεργητικού ,38 Μείον: Σύνολο Υποχρεώσεων ,07 Λογιστική Καθαρά Θέση , Επαλήθευση της Λογιστικής Αξίας µε αναλυτική παράθεση των λογαριασµών του Ισολογισµού Μετασχηµατισµού. Για τον προσδιορισµό της Λογιστικής Αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας ελέγξαµε τους λογαριασµούς του Ισολογισµού Μετασχηµατισµού της 30 ης Ιουνίου Κατωτέρω παρατίθενται, αναλυτικά, οι λογαριασµοί αυτοί µε τη σειρά που εµφανίζονται στον εν λόγω Ισολογισµό. Σηµειώνεται ότι στο τέλος της Εκθέσεως Ελέγχου περιλαµβάνονται πίνακες µε την αναλυτική απογραφή της των Ενσώµατων Παγίων και των Άυλων Περουσιακών Στοιχείων, ο Ισολογισµός Μετασχηµατισµού της της Εταιρίας σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και ο Ισολογισµός Μετασχηµατισµού σύµφωνα µε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. 7

9 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 1. Εδαφικές εκτάσεις Αξία κτήσης ,31 Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασµού αναλύεται ως εξής: Αξία κτήσεως Γήπεδα Γαλάτιστας ,00 Γήπεδα Ν.. 147/ ,05 Γήπεδα Ν / ,52 Γήπεδα στην Ιερά Οδό ,00 Οικόπεδο στο 5ο Χλµ Λάρισας-Αθηνών ,43 Αγρός.Φιλίππων Καβάλας ,31 ΣΥΝΟΛΟ ,31 Η αξία κτήσεως των ανωτέρω εδαφικών εκτάσεων, είναι καταχωρηµένη στη σελίδα 286 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών (αριθµός πράξεως θεωρήσεως 8167/ της Γ.Ο.Υ. Λάρισας), καθώς και στις σελίδες 1 έως 3 του αθεώρητου Μητρώου Παγίων Στοιχείων. 2. Κτίρια και τεχνικά έργα Αναπόσβεστη αξία ,98 Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασµού αναλύεται ως εξής: Αξία κτήσεως 8

10 Κτίρια Λάρισας ,10 Κτίρια Ιεράς Οδού ,00 Κτίρια Γαλάτιστας , ,10 Μείον: Σωρευµένες αποσβέσεις µέχρι ,12 Αναπόσβεστη αξία ,98 Η αξία κτήσεως των ανωτέρω εγκαταστάσεων κτιρίων, µετά των αποσβέσεών τους, είναι καταχωρηµένη στη σελίδα 286 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών, καθώς και στις σελίδες 4 έως 6 του αθεώρητου Μητρώου Παγίων Στοιχείων. 3. Μηχανήµατα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός Αναπόσβεστη αξία ,23 Το εξ ευρώ ,23 αναπόσβεστο υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αναλύεται ως εξής: Αξία κτήσεως Μηχανήµατα ,15 Τεχνικές εγκαταστάσεις ,55 Εργαλεία 8.294,66 Μηχανολογικά όργανα ,32 Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός ,33 Μηχανήµατα εκτός εκµεταλλεύσεως ,03 Τεχνικές εγκαταστάσεις εκτός εκµεταλλ ,59 Λοιπός τεχν. Εξοπλισµός εκτός εκµεταλλεύσεως ,61 Υφαντουργικά σχέδια , ,16 Μείον: Σωρευµένες αποσβέσεις µέχρι ,93 Αναπόσβεστη αξία ,23 Η αξία κτήσεως των ανωτέρω µηχανηµάτων, µετά των αποσβέσεών τους, είναι καταχωρηµένη αναλυτικά στη σελίδα 286 του θεωρηµένου βιβλίου Απο- 9

11 γραφών και Ισολογισµών, καθώς και στις σελίδες 7 έως 39 του αθεώρητου Μητρώου Παγίων Στοιχείων. 4. Μεταφορικά µέσα Αναπόσβεστη αξία ,93 Το εξ ευρώ ,93 αναπόσβεστο υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αναλύεται ως εξής: Αξία κτήσεως Λεωφορείων ,49 Φορτηγών ,09 Μέσων εσωτερικών µεταφορών , ,01 Μείον: Σωρευµένες αποσβέσεις µέχρι ,08 Αναπόσβεστη αξία ,93 Η αξία κτήσεως των ανωτέρω µηχανηµάτων, µετά των αποσβέσεών τους, είναι καταχωρηµένη αναλυτικά στη σελίδα 286 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών, καθώς και στις σελίδες 39 έως 42 του α- θεώρητου Μητρώου Παγίων Στοιχείων. 5.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός Αναπόσβεστη αξία ,94 Το εξ ευρώ ,94 αναπόσβεστο υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού α- ναλύεται ως εξής: Αξία κτήσεως Επίπλων 16,873,05 10

12 Σκευών 4.746,85 Μηχανών γραφείου 3.982,69 Ηλεκτρονικών υπολογιστών & Ηλεκτρονικών συγκροτηµάτων ,03 Μέσων αποθήκευσης και µεταφορών ,38 Κινητού περιπτέρου 9.043,26 Εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών ,30 Λοιπού εξοπλισµού ,10 Επίπλων εκτός εκµεταλλεύσεως ,23 Λοιπού εξοπλισµού εκτός εκµεταλλεύσεως ,49 Εξοπλισµού καταστηµάτων φραντσάιζιν ,15 Κινητού περιπτέρου DOMOTEX 8.928, ,06 Μείον: Σωρευµένες αποσβέσεις µέχρι ,12 Αναπόσβεστη αξία ,94 Η αξία κτήσεως των ανωτέρω επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, µετά των α- ποσβέσεών τους, είναι καταχωρηµένη στη σελίδα 286 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών, καθώς και στις σελίδες 42 έως 133 του αθεώρητου Μητρώου Παγίων Στοιχείων. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ (Α) ,39 Β. ΑΫΛΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Έξοδα αναδιοργάνωσης 11

13 Αναπόσβεστη αξία ,51 Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αναλύεται ως εξής: Αξία κτήσεως Λογισµικών προγραµµάτων Η/Υ ,35 Μείον: Σωρευµένες αποσβέσεις µέχρι ,84 Αναπόσβεστη αξία ,51 Τα ανωτέρω έξοδα αναδιοργάνωσης, µετά των αποσβέσεών τους, είναι καταχωρηµένα στη σελίδα 286 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών, καθώς και στις σελίδες 133 έως 136 του αθεώρητου Μητρώου Παγίων Στοιχείων. ΣΥΝΟΛΟ ΑΫΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 7.563,51 12

14 Γ. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις Υπόλοιπο ,90 Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αφορά σε συµµετοχές της εταιρίας στα κεφάλαια άλλων εταιριών, ως ακολούθως: Αριθµός µετοχώρώ Αξία Ευ- Εταιρία συµµετοχής EΞAΛΚΟ ΑΕ ,06 ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ ΑΕ ,84 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙ ΗΣ ΑΕ ,00 ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΕ ,00 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΕΠΕ ,00 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΕΠΕ ,00 Σύνολο ,90 Τα υπόλοιπα των συµµετοχών αυτών είναι καταχωρηµένα, αναλυτικά, στη σελίδα 288 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. 2. Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Υπόλοιπο ,89 Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αφορά σε αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις από τη διαφορά µεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης των επιµέρους λογαριασµών του Ισολογισµού Μετασχηµατισµού κατά την και είναι καταχωρηµένο, αναλυτικά, στη σελίδα 289 του θεωρη- 13

15 µένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. 3. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Υπόλοιπο ,27 Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αφορά σε µισθώµατα που έχουν δοθεί ως εγγύηση ενοικιάσεως κτιρίων και αυτοκινήτων στις κατωτέρω εταιρίες: ΤΡΟΦΟ ΑΕ εγγύηση ενοικίου κτιρίου 293,47 ΧΡΟΦΙΝ ΑΕ εγγύηση ενοικίου ΖΜΩ 3097 & ΖΜΝ ,80 ΧΡΟΦΙΝ ΑΕ εγγύηση ενοικίου ΜΗΑ ,00 ΕΜΠΟΡΙΚΗ RENT ΑΕ εγγύηση ενοικίου ATE ,00 Σύνολο ,27 Τα υπόλοιπα των λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων είναι καταχωρη- µένα, αναλυτικά, στη σελίδα 287 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΛΛΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (Γ) ,06 ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α+Β+Γ) ,96 ΙΙ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 14

16 Α. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1. Εµπορεύµατα Υπόλοιπο ,19 Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αναλύεται ως εξής: Τάπης χειροποίητος ,44 Μοκέτα ,69 Τάπης Εµπορεύµατα ,53 Κουβέρτα Εµπορεύµατα ,63 Σεντόνια Κουζινικά ,55 Αντιολισθητικές βάσεις ,78 Laminate (πατώµατα) ,85 Κ/Α Είδη οικιακού εξοπλισµού ,59 Εµπορεύµατα σε παρακαταθήκη (Σασσάς) ,13 Σύνολο ,19 2. Προϊόντα έτοιµα & ηµιτελή Υπόλοιπο ,14 Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αφορά σε: Νήµατα ,53 Προϊόντα ηµιτελή ,08 Προϊόντα έτοιµα ,99 Προϊόντα έτοιµα σε παρακαταθήκη (Σασσάς) 6.395,54 Σύνολο ,14 3. Υποπροϊόντα & υπολείµµατα 15

17 Υπόλοιπο ,05 Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αφορά, κυρίως, σε φυτίλια,απόκλωστα και λουρίδες. 4. Πρώτες και Βοηθητικές Ύλες Υλικά συσκευασίας Υπόλοιπο ,94 Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αφορά σε: Πρώτες ύλες ,90 Βοηθητικές ύλες ,20 Υλικά συσκευασίας ,84 Σύνολο ,94 5. Αναλώσιµα υλικά Υπόλοιπο ,00 Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αφορά σε καύσιµα (µαζούτ) που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή. Τα ανωτέρω αποθέµατα εµφανίζονται αναλυτικά κατ είδος, καθεστώς ΦΠΑ, ποσότητα και αξία στις σελίδες 203 έως 244 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (Α) ,32 16

18 Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ Υπόλοιπο ,57 Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αναλύεται ως ακολούθως: Πελάτες εσωτερικού ,88 Πελάτες εξωτερικού ,38 Ελληνικό ηµόσιο (προκαταβολή από Υπουργείο Α- νάπτυξης) ,30 Γραµµάτια στο χαρτοφυλάκιο ,57 Γραµµάτια στις τράπεζες για είσπραξη ,93 Γραµµάτια σε καθυστέρηση (λογαρ/σµός απόσβεσης) ,89 Επιταγές εισπρακτέες ,00 Επιταγές σε καθυστέρηση (λογαρ/σµός απόσβεσης) ,00 Σύνολο ,57 Τα υπόλοιπα των ανωτέρω απαιτήσεων είναι καταχωρηµένα, αναλυτικά, στις σελίδες 287 έως 288 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών, στις σελίδες 466 έως 482 του θεωρηµένου ισοζυγίου πελατών καθώς και στις σελίδες 424 έως 450 του θεωρηµένου ληξιαρίου αξιογράφων. ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ (Β) ,57 17

19 Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Χρεώγραφα Υπόλοιπο ,91 Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αφορά σε διακόσιες (200) µετοχές της εταιρίας ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε., η οποία είναι εισαγµένη στο Χρηµατιστήριο και είναι καταχωρηµένο στη σελίδα 288 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. 2. Επισφαλείς Επίδικοι πελάτες και χρεώστες Υπόλοιπο ,80 Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αφορά σε επίδικες µετοχές της εταιρίας ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΕΡΜΗΣ ΑΕ και είναι καταχωρηµένο στη σελίδα 290 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. 3. Χρεώστες διάφοροι Υπόλοιπο ,53 Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αφορά σε: Χρηµατικές διευκολύνσεις προσωπικού ,74 Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος ,26 Παρακρατηµένο φόρο εισοδήµατος 9.260,70 Παραγγελίες στο εξωτερικό ,83 Σύνολο ,53 Τα ανωτέρω υπόλοιπα των απαιτήσεων από χρεώστες είναι καταχωρηµένα, 18

20 αναλυτικά, στη σελίδα 289 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. 4. Λογαριασµός διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων Υπόλοιπο ,08 Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αφορά σε προκαταβολές που έχουν δοθεί, µε απόδοση λογαριασµού, στους κατωτέρω υπαλλήλους και συνεργάτες της Εταιρίας: Προσωπικό Γκουγκουλής Στέλιος 100,00 Πουλτσίδης Κωνσταντίνος 800,00 Πυργίδης Παναγιώτης 500,00 Συνεργάτες Σασσάς Μιχαήλ & Σια ΕΕ 2.608,08 Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος -700,00 Σύνολο 3.308,08 Τα υπόλοιπα αυτά του λογαριασµού διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων είναι καταχωρηµένα, αναλυτικά, στη σελίδα 290 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. 5. Μεταβατικοί λογαριασµοί Ενεργητικού Υπόλοιπο ,31 Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αφορά στα κατωτέρω έξοδα επόµενων χρήσεων: 19

21 απάνη υποστήριξης λογισµικού προγράµµατος 5.500,00 Ειδικά έξοδα πωλήσεων (Ύφασµα Art Orian) 4.998,00 Ασφάλιστρα αυτοκινήτων Αlpha Ασφαλιστική 2.140,32 Ασφάλιστρα προσωπικού Εθνική Ασφαλιστική 883,99 Σύνολο ,31 Τα υπόλοιπα των µεταβατικών λογαριασµών Ενεργητικού είναι καταχωρηµένα, αναλυτικά, στη σελίδα 290 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (Γ) ,63. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ ΥΝΑΜΑ 1. Ταµείο Υπόλοιπο ,34 Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αφορά στα χρηµατικά διαθέσιµα της Εταιρείας και είναι καταχωρηµένο στη σελίδα 290 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. 2. Καταθέσεις όψεως Υπόλοιπο ,56 Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αφορά σε καταθέσεις όψεως της Εταιρείας στις κατωτέρω τράπεζες: Καταθέσεις όψεως σε ευρώ 20

22 ALPHA BANK λογ ,52 ALPHA BANK λογ ,37 ALPHA BANK λογ. ALPHA 500/694 1,64 ALPHA ΒΑΝΚ λογ (VISA) 9,83 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ λογ ,00 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ λογ ,30 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ λογ. 397/ ,42 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ λογ ,92 Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν. SEK -322,03 USD ,59 Σύνολο ,56 Τα υπόλοιπα των ανωτέρω τραπεζικών καταθέσεων είναι καταχωρηµένα στη σελίδα 290 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟ ΥΝΑΜΩΝ ( ) ,90 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α+Β+Γ+ ) ,42 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι+ΙΙ) ,38 21

23 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Α. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. Οµολογιακά δάνεια σε µη µετατρέψιµα σε µετοχές Υπόλοιπο ,00 Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασµού αφορά σε οµολογιακό δάνειο σε ευρώ της ALPHA BANK (Αρ.Λογ ) και είναι καταχωρηµένο στη σελίδα 292 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. 2. Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Υπόλοιπο ,90 Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αφορά σε αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις από τη διαφορά µεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης των επιµέρους λογαριασµών του Ισολογισµού Μετασχηµατισµού κατά την και είναι καταχωρηµένο στη σελίδα 292 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. 3. Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού Υπόλοιπο ,39 Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασµού αφορά σε σχηµατισθείσα πρόβλεψη για αποζηµιώσεις εξόδου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης του συνόλου του προσωπικού µε βάση σχετική αναλογιστική µελέτη και είναι καταχωρηµένο στη σελίδα 292 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. 4. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Υπόλοιπο ,00 22

24 Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αφορά σε οφειλόµενη εγγύηση ενοικίου στην ALUMARKET Α.Ε. και είναι καταχωρηµένο στη σελίδα 292 του θεωρη- µένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Α) ,29 Β. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. Προµηθευτές Υπόλοιπο ,90 Το υπόλοιπο του λογαριασµού αφορά στις κατωτέρω υποχρεώσεις: Προµηθευτές εσωτερικού ,96 Προµηθευτές εξωτερικού ,36 Γραµµάτια πληρωτέα (πρώην ΠΕΡΣΙΚΑ ΑΕ) 2.147,03 Γραµµάτια πληρωτέα σε λήξεως ,80 Γραµµάτια πληρωτέα σε λήξεως ,34 Γραµµάτια πληρωτέα σε λήξεως ,66 Επιταγές πληρωτέες µεταχρονολογηµένες ,75 Σύνολο ,90 Τα υπόλοιπα των ανωτέρω υπολοίπων είναι καταχωρηµένα, αναλυτικά, στις σελίδες 292 και 293 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών, στις σελίδες 455 έως 465 του θεωρηµένου ισοζυγίου προµηθευτών, καθώς και στις σελίδες 451 έως 454 του θεωρηµένου ληξιαρίου αξιογράφων. 2. άνεια Τραπεζών Υπόλοιπο ,66 23

25 Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αφορά σε ληφθέντα δάνεια από τις ε- ξής τράπεζες: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ λογ. 397/ ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ λογ ,00 ALPHA BANK λογ ,66 Σύνολο ,66 Τα υπόλοιπα των ανωτέρω δανείων είναι καταχωρηµένα, αναλυτικά, στη σελίδα 293 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. 3. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη Υπόλοιπο ,46 Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αφορά σε υποχρεώσεις προς το Ελληνικό ηµόσιο από: ΦΠΑ ,80 Φόρο µισθωτών υπηρεσιών ,15 Φόρο αµοιβών ελευθέρων επαγγελµατιών 377,72 Φόρο εισοδήµατος ,91 Χαρτόσηµο και εισοδήµατα από οικοδοµές 878,04 Φόρο υπεραξίας αναπροσαρµογής ακινήτων ,25 Φόρους - τέλη προηγούµενων χρήσεων ,59 Σύνολο ,46 Τα υπόλοιπα των ανωτέρω υποχρεώσεων από φόρους - τέλη είναι καταχωρηµένα στη σελίδα 293 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. 24

26 4. Προβλέψεις Υπόλοιπο ,67 Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασµού αφορά σε δεδουλευµένα έξοδα της τελευταίας χρήσης της Εταιρίας, τα οποία αναλύονται ως εξής: Προµήθεια αντιπροσώπων εξωτερικού(garrison) 6.268,63 Προµήθειες αντιπροσώπων εσωτερικού ,00 Τόκοι µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων (πρώην ΠΕΡΣΙΚΑ ΑΕ) 7.337,50 Τόκοι δανείων 9.404,98 Έξοδο φόρου εισοδήµατος 5.059,56 Σύνολο ,67 Τα ποσά των ως άνω προβλέψεων είναι καταχωρηµένα στις σελίδες 293 και 294 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. 5. Λοιπές υποχρεώσεις α. Μερίσµατα πληρωτέα Υπόλοιπο ,00 Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αφορά σε µερίσµατα πληρωτέα της χρήσης 2004 και είναι καταχωρηµένο στη σελίδα 293 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. β. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί Υπόλοιπο ,63 25

27 Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αφορά σε υποχρεώσεις προς τους ασφαλιστικούς φορείς: Ι.Κ.Α ,63 T.E.A.Η.Ε. 195,00 Σύνολο ,63 Τα υπόλοιπα των ανωτέρω υποχρεώσεων είναι καταχωρηµένα στις σελίδες 293 και 294 του θεωρηµένου Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. γ. Πιστωτές διάφοροι Υπόλοιπο ,46 Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασµού αφορά σε: Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες ,31 Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων µη αποσβεσθείσες ,15 Αµοιβές.Σ 2.100,00 Σύνολο ,46 Τα ποσά των υποχρεώσεων αυτών είναι καταχωρηµένα στη σελίδα 293 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Β) ,78 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Α+Β) ,07 3. Λογιστική Καθαρά Θέση της Εταιρίας Η Λογιστική Καθαρά θέση της Εταιρίας επαληθεύτηκε από τον έλεγχό µας, όπως προβλέπεται σχετικά από τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 και ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ,31 ως κατωτέρω: 26

28 Ενσώµατα πάγια ,39 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 7.563,51 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις & άλλες µακροπροπρόθεσµες απαιτήσεις ,06 Αποθέµατα ,32 Απαιτήσεις από πελάτες ,57 Λοιπές απαιτήσεις ,63 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα , ,38 Μείον: Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ,29 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις , ,07 Λογιστική Καθαρά Θέση ,31 Η Λογιστική Καθαρά Θέση εµφανίζεται στον Ισολογισµό Μετασχηµατισµού της ως Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας, τα οποία αναλύονται ως εξής: Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 27

29 Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο ( µετοχές των 9,47 ευρώ εκάστη) ,00 ΙΙ. ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ άρτιο ,71 ΙΙΙ. Αποθεµατικά 1.Τακτικό αποθεµατικό ,32 2.Ειδικά αποθεµατικά ,15 3.Έκτακτα αποθεµατικά ,00 4. ιαφορές πρώτης προσαρµογής ,32 5.Αφορολόγητα αποθεµατικά ,19 6.Αποθεµατικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ ειδικό τρόπο , ,24 ΙV.Αποτελέσµατα εις νέο Υπόλοιπο κερδών χρήσεως ,02 Αποτελέσµατα προς διάθεση ,64 Αποτελέσµατα εις νέο προηγ.χρήσεων ,88 ιαφορές πρώτης προσαρµογής ,52 ιαφορές αποτελεσµάτων Ν.2190/1920 χρήσεως , ,64 Λογιστική Καθαρά Θέση ,31 4. ιαπιστώσεις ελέγχου Από τον έλεγχό µας, που διενεργήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2166/1993, διαπιστώσαµε τα εξής: 28

30 1. Η Εταιρία «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» έχει τις προϋποθέσεις, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2166/1993, για την συγχώνευση µε απορρόφησή της από την ήδη λειτουργούσα ανώνυµη εταιρία «AL- BIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ». 2. Τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας έχουν αποτιµηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα). 3. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας βρίσκονται σε λειτουργία, µε εξαίρεση ορισµένα µηχανήµατα, έπιπλα και λοιπό εξοπλισµό που είναι εκτός εκµεταλλεύσεως, όπως αυτά αναγράφονται στα κεφάλαια των οικείων λογαριασµών της Εκθέσεως ελέγχου µας. 4. Μεταξύ των αποθεµάτων της Εταιρίας δεν υπάρχουν παλαιά ή απαξιωµένα αποθέµατα, από τα οποία προκύπτει ζηµία που να επηρεάζει σηµαντικά την εισφερόµενη οικονοµική της θέση. 5. Μεταξύ των απαιτήσεων της Εταιρίας υπάρχουν και επίδικα υπόλοιπα ποσού ευρώ ,80 (στο λογαριασµό «Επισφαλείς-επίδικοι πελάτες και χρεώστες»), για τα οποία δεν έχει σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων. 6. Από την Φορολογική Αρχή διενεργείται την περίοδο αυτή ο έλεγχος των χρήσεων Κατά συνέπεια, µέχρι την ηµεροµηνία της Εκθέσεως ελέγχου µας οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας για τις χρήσεις αυτές, καθώς και για τις επόµενες 2004 και δεν έχουν καταστεί οριστικές. 5. Πιστοποίηση της Λογιστικής Αξίας των περιουσιακών στοιχείων και της Λογιστικής Καθαράς Θέσεως της Ε- 29

31 ταιρίας. Αφού ληφθούν υπόψη όσα αναφέρονται στα προηγούµενα ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ: Οι λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας «ΒΙΟΚΑΡ- ΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙ- ΡΗΣΕΙΣ» είναι αυτές που εµφανίζονται στο συνταχθέντα µε βάση την α- πογραφή της Ισολογισµό Μετασχηµατισµού, από τον οποίο προκύπτει η Λογιστική Καθαρά Θέση της Εταιρίας κατά την ανωτέρω η- µεροµηνία, ανερχόµενη σε ευρώ ,31 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΜΑΝΩΛΗΣ Α.Μ. ΣΟΕΛ ΣΟΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 30

32 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 1: Αναλυτική απογραφή εξόδων εγκαταστάσεως και παγίων στοιχείων της : α. Κτίρια και τεχνικά έργα β. Μηχανήµατα Τεχνικές Εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός γ. Μεταφορικά µέσα δ. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 2: Αναλυτική απογραφή άυλων περιουσιακών στοιχείων της ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 3: Ισολογισµός Μετασχηµατισµού της Εταιρίας «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ- ΣΕΙΣ» σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα όπως έχει καταχωρηθεί στις σελίδες 279 έως 285 του θεωρηµένου Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 4: Ισολογισµός Μετασχηµατισµού της Εταιρίας «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙ- ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» σύµφωνα µε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο όπως έχει καταχωρηθεί στις σελίδες 270 έως 275 του θεωρηµένου Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. 31

33 ÐÉÍÁÊÁÓ Íï1:ÁÍÁËÕÔÉÊÇ ÁÐÏÃÑÁÖÇ ÅÍÓÙÌÁÔÙÍ ÐÁÃÉÙÍ ÓÔÏÉ ÅÉÙÍ ÔÇÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ á. ÃÞðåäá ïéêüðåäá Áîßá êôþóçò ìý ñé ÓõíïëéêÝò áðïóâýóåéò ìý ñé Áíáðüóâåóôç áîßá ÃÇÐÅÄÁ ÃÁËÁÔÉÓÔÁÓ (ÐËÅÉÓÔÇÑ.) 0,00 0,00 0,00 ÃÇÐÅÄÁ ÃÁËÁÔÉÓÔÁÓ(ÐËÅÉÓÔ.)ÐÅÑÓ ,72 0, ,72 ÃÇÐÅÄÁ Í.Ä. 147/ Ì ,05 0, ,05 ÃÇÐÅÄÁ Í.Ä. 1078/ Ì ,74 0, ,74 ÃÇÐÅÄÁ Í.Ä. 1078/ Ì ,78 0, ,78 ÃÇÐÅÄÁ ÉÅÑÁ ÏÄÏÓ Ì ,34 0, ,34 ÏÉÊÏÐÅÄÏ 5ï ËÌ ËÁÑÉÓÇÓ-ÁÈÇÍÙÍ ,61 0, ,61 ÕÐÅÑÁÎÉÁ ÏÉÊÏÐÅÄÙÍ ËÁÑÉÓÁÓ ,82 0, ,82 ÕÐÅÑÁÎÉÁ ÏÉÊ.ÃÁËÁÔÉÓÔÁÓ ,28 0, ,28 ÕÐÅÑÁÎÉÁ ÏÉÊ.ÉÅÑÁ ÏÄÏÕ ,66 0, ,66 Ä.ÖÉËËÉÐÙÍ ÊÁÂÁËÁÓ 5 ÓÔÑÅÌÌÁÔÁ 0,00 0,00 0,00 Ä.ÖÉËËÉÐÙÍ ÊÁÂÁËÁÓ 5 ÓÔÑÅÌÌÁÔÁ ,31 0, ,31 Óýíïëï áîßáò ãçðýäùí-ïéêïðýäùí ôçò ,31 0, ,31 â.êôßñéá & ôå íéêü Ýñãá ÊÔÉÑÉÁ 5ï ËÌ ÅÏ ËÁÑÉÓÁÓ-ÁÈÇÍÙ 0,00 0,00 0,00 ÊÔÉÑÉÁ Á.1714/71 (5400 Ì2) , , ,21 ÊÔÉÑÉÁ Á.1714/71 (662 Ì2) , , ,86 ÊÔÉÑÉÁ Á.1265/73 (4000 Ì2) , , ,29 ÊÔÉÑÉÁ Á.2279/76 (3400 Ì2) , , ,07 ÊÔÉÑÉÁ Á.2279/76 (189 Ì2) , , ,41 ÊÔÉÑÉÁ Á.2279/76 (477 Ì2) , , ,15 ÊÔÉÑÉÁ Á.2884/80 (2786 Ì2) , , ,59 ÊÔÉÑÉÁ Á.1110/81 (1126 Ì2) , , ,42 ÊÔÉÑÉÁ Á.1110/81 (3160 Ì2) , , ,86 ÊÔÉÑÉÁ Á.431/82 (2760 Ì2) , , ,00 ÊÔÉÑÉÁ Á.305/00 (2416 Ì2) , , ,11 ÊÔÉÑÉÁ ÉÅÑÁ ÏÄÏÓ ÁÈÇÍÁ 0,00 0,00 0,00 ÊÔÉÑÉÁ ÉÅÑÁ ÏÄÏÓ (2400 Ì2) , , ,01 ÊÔÉÑÉÁ ÃÁËÁÔÉÓÔÁ ÁËÊÉÄÉÊÇÓ 0,00 0,00 0,00 ÊÔÉÑÉÁ ÃÁËÁÔÉÓÔÁ (4168,62 Ì2) ,00 0, ,00 Óýíïëï êôéñßùí &ôå íéêþí Ýñãùí ôçò , , ,98 ã.ìç áíþìáôá-ôå íéêýò åãêáôáóôüóåéò & ëïéðüò åîïðëéóìüò ÔÑÁÐ.ÑÁÖÇÓ ÔÁÐÇÔÙÍ VAN DIGEN 3.300,00 990, ,00 ÊÑÏÓÏÌÇ ÁÍÇ TITAN 4.500, , ,00 ÓÕÃÊÁÊÑÙÍ ÔÁÐÇÔÙÍ DELTA 1.500,00 450, ,00 ÎÕÑÉÓÔÉÊÇ ÔÁÐÇÔÙÍ PAULUS , , ,99 ÊÏËÁÑÉÓÔÑÁ ÔÁÐÇÔÙÍ SISTIG , , ,00 ÉÓÔÏÓ ÔÁÐÇÔÙÍ M.V.D.WIELLE , , ,00 Óåëßäá 1 áðü 17

34 ÐÉÍÁÊÁÓ Íï1:ÁÍÁËÕÔÉÊÇ ÁÐÏÃÑÁÖÇ ÅÍÓÙÌÁÔÙÍ ÐÁÃÉÙÍ ÓÔÏÉ ÅÉÙÍ ÔÇÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Áîßá êôþóçò ìý ñé ÓõíïëéêÝò áðïóâýóåéò ìý ñé Áíáðüóâåóôç áîßá ÌÁÄÇÔÇÑÁÓ ÔÁÐÇÔÙÍ VAN DIGEN 4.800, , ,00 ÑÁÖÉÁ ÍÇÌÁÔÙÍ VAN DIGEN 1.500,00 225, ,00 ÁÍÔËÉÁ ÊÅÍÏÕ COMETA 1.500,00 450, ,00 ÓÕÃÊÑÏÔÇÌÁ ÁÅÑÏÌÅÔ. TEMAFA , , ,01 ÊÏÐÔÇÓ ÁÐÏÊËÙÍÙÍ PIERRET 3.000,00 900, ,00 ÁÍÏÉÊÔÉÊÏ ÖÕÔÉËÉÙÍ GBY WATER 3.000,00 450, ,00 ÂÁÖÅÉÏ ÔÓÅËÅ SHOLL 1.500,00 450, ,00 ÂÁÖÅÉÏ ÌÉÍÏÎ 1.500,00 450, ,00 ÂÁÖÅÉÏ ÌÉÍÏÎ 1.000,00 299,99 700,01 ÖÕÃÏÊÅÍÔÑÉÊÇ ÓÂÏÕÑÁ CIMA 1.500,00 450, ,00 ÁÍÔËÉÁ ÁÐÏÂË.ÂÁÖÅÉÙÍ KHM 600,00 180,00 420,00 ÁÍÔËÉÁ ÁÐÏÓÊË.ÍÅÑÏÕ KHM 300,00 90,00 210,00 ÎÇÑÁÍÔÇÓ BOGE 900,00 135,00 765,00 ÁÅÑÏÓÕÌÐÉÅÓÔÅÓ ATLAS COPCO 8.000, , ,01 ÁÅÑÏÓÕÌÐÉÅÓÔÅÓ BOGE 8.000, , ,01 ÁÍÁÌÅÉÊÔÇÓ ÇÌÉÊÙÍ ÂÁÓÉËÅÉÁÄÇ 50,00 7,49 42,51 ÁÔÌÏËÅÂÇÔÁÓ L.C.Z , , ,00 ÁÍÔËÉÁ ÅÐÉÓÔÑÏÖÙÍ KHM 1.500,00 450, ,00 ÁÔÌÏËÅÂÇÔÁÓ ÁÑÔÅÌÉÓ , , ,01 ÁÍÔËÉÁ ÌÁÆÏÕÔ ÊÇÌ 1.800,00 540, ,00 ÓÕÌÐÉÅÓÔÇÓ ÌÁÆÇÓ CIMA 500,00 150,01 349,99 ÃÅÑÁÍÏÃÅÖÕÑÁ ÂÁÖÅÉÏÕ STAHL , , ,99 ÖÕÃÏÊÅÍÔÑÉÊÇ ÓÂÏÕÑÁ CIMA 1.500,00 225, ,00 ÓÔÅÃÍÙÔÇÑÉÏ ÅÑÉÙÍ KIEFER 3.000,00 450, ,00 ÓÔÅÃÍÙÔÇÑÉÏ ÅÑÉÙÍ FHL 300,00 45,00 255,00 ÔÓÅËÅÄÏÌÇ ÁÍÇ CIMA 300,00 90,00 210,00 ÌÐÏÌÐÉÍÏÕÁÑ ÔÓÉËÅ FHL 300,00 90,00 210,00 ÁÍÏÉÊÔÉÊÏ ÖÕÔÉËÉÙÍ ALTO GORGEN 300,00 45,00 255,00 ÊËÙÓÔÑÉÅÓ HOUGET 9.000, , ,00 ËÁÌÁÍÁÑÏÖÕÔÉËÉÅÑÁ( ÁÑÔÆ.)HOUGE , , ,99 ËÁÌÁÍÁÑÏÖÕÔÉËÉÅÑÁ( ÁÑÔÆ.)HOUGE , , ,99 ÊËÙÓÔÑÉÅÓ HOUGET 6.000,00 900, ,00 ÄÉÐËÏÓÔÑÅÐÔÉÊÇ WELLER 3.000,00 450, ,00 ÌÐÏÌÐÉÍÏÕÁÑ BIELLA 1.500,00 225, ,00 ÎÇÑÁÍÔÇÑÉÏ ÖËÏÊÁÔÇÓ WOLF , , ,99 ÁÍÏÉÊÔÉÊÏ ÖÕÔÉËÉÙÍ ALTO GORGEN 1.500,00 450, ,00 ÖÕÓÇÔÇÑÅÓ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ VENCON 2.000,00 600, ,99 ÁÍÔËÉÅÓ ÍÅÑÏÕ ÊÇÌ 700,00 105,01 594,99 ËÁÍÁÑÏÖÕÔÉËÉÅÑÁ( ÁÑÔÆ.)HOUGET , , ,00 ËÁÍÁÑÏÖÕÔÉËÉÅÑÁ( ÁÑÔÆ.)OCTIR , , ,00 ÊËÙÓÔÑÉÅÓ HOUGET 6.000,00 900, ,00 ÊËÙÓÔÑÉÅÓ GAUDINO 3.000,00 450, ,00 ÁÄÅËÖÙÔÉÊÇ ÓÔÑÅÐÔÉÊÇ MUSCHAMP 1.500,00 225, ,00 ÌÐÏÌÐÉÍÏÕÁÑ GILBOS 600,00 180,00 420,00 Óåëßäá 2 áðü 17

35 ÐÉÍÁÊÁÓ Íï1:ÁÍÁËÕÔÉÊÇ ÁÐÏÃÑÁÖÇ ÅÍÓÙÌÁÔÙÍ ÐÁÃÉÙÍ ÓÔÏÉ ÅÉÙÍ ÔÇÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Áîßá êôþóçò ìý ñé ÓõíïëéêÝò áðïóâýóåéò ìý ñé Áíáðüóâåóôç áîßá ÌÐÏÌÐÉÍÏÕÁÑ BIELLA 600,00 180,00 420,00 ÌÐÏÌÐÉÍÏÕÁÑ GILBOS 500,00 150,01 349,99 ÁÔÌÉÓÔÇÑÉ WELKER 1.800,00 540, ,00 ÖÕÓÇÔÇÑÁÓ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ VENCON 1.000,00 299,99 700,01 ÁÍÔËÉÅÓ ÍÅÑÏÕ KHM 350,00 105,01 244,99 ÁÍÔËÉÁ ÍÅÑÏÕ ÐÉÅÓÔÉÊÏÕ ÊÇÌ 1.800,00 540, ,00 ÁÍÔËÉÁ ÐÕÑÏÓÂÅÓÇÓ KSB 700,00 209,99 490,01 ÐÏÌÙÍÁ ÍÅÑÏÕ ÁÐÏÓÔÏËÏÕ 4.500,00 675, ,00 ÉÄÉÁÓÔÑÁ MDV WIELLE 9.000, , ,00 ÌÁÍÔÁÑÉÓÔÉÊÁ DELTA 1.800,00 540, ,00 ÌÇ ÁÍÇ TUFTED SINGER , , ,01 ÄÉÐËÏÓÔÑÅÐÔÉÊÇ HAMEL 3.000,00 450, ,00 ÌÐÏÌÐÉÍÏÕÁÑ GILBOS 3.000,00 900, ,00 ÁÍÔËÉÁ ÍÅÑÏÕ ÐÉÅÓÔÉÊÏÕ ÊÇÌ 900,00 270,00 630,00 ÉÓÔÏÓ ÔÁÐÇÔÙÍ MVD WIELLE , , ,00 ÉÓÔÏÓ ÔÁÐÇÔÙÍ MVD WIELLE , , ,00 ÉÄÉÁÓÔÑÁ ÄÉÏÑÉÍÏÓ 1.500,00 450, ,00 ÊÏÐÔÉÊÏ ÌÇ ÁÍÇÌÁ 1.500,00 450, ,00 ÓÕÃÊ.ÔÉÍÁ Ô.ÖÕÓ. HOUGET 1.500,00 450, ,00 ÔÓÉËÅÄÏÌÇ ÁÍÇ 1.000,00 150,01 849,99 ÐÑÅÓÁ 300,00 45,00 255,00 ÉÓÔÏÓ ÊÏÕÂÅÑÔÁÓ SOMET 4.000, , ,01 ÌÐÏÌÐÉÍÏÕÁÑ SAVIO 6.000, , ,00 ÊËÙÓÔÑÉÅÓ ZINSER , , ,00 ÁÄÅËÖÙÔÑÉÁ HAMEL 2.000,00 299, ,01 ÓÔÑÉÐÔÇÑÉÁ HAMEL 4.000,00 600, ,99 ÐÑÏÃÍÅÓÔÑÉÁ ZINSER 2.000,00 299, ,01 ËÁÍÁÑÉ HOUGET , , ,00 ÎÕÑÔÇÓ 300,00 90,00 210,00 ÎÕÑÔÇÓ 300,00 90,00 210,00 ÎÕÑÔÇÓ 300,00 90,00 210,00 ÁÔÌÉÓÔÇÑÉ 1.000,00 299,99 700,01 ÓÕÃÊÑÏÔÇÌÁ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ 3.000,00 900, ,00 ÓÕÃÊÑÏÔÇÌÁ ÁÅÑÏÌÅÔÁÖÏÑÁÓ 2.000,00 600, ,99 ÖÕÃÏÍÅÍÔÑÉÊÏÓ ÁÍÅÌÉÓÔÇÑÁÓ 300,00 90,00 210,00 ÁÍÅÌÉÓÔÇÑÅÓ 300,00 90,00 210,00 ÎÕÑÉÓÔ.ÔÁÐÇÔÙÍ ÅÉÑ. ÐÁÃÊÏÓ 100,00 15,01 84,99 ÎÕÑÉÓÔ.ÔÁÐÇÔÙÍ ÅÉÑ. ÐÁÃÊÏÓ 100,00 15,01 84,99 ÉÓÔÏÓ ÊÏÕÂÅÑÔÁÓ SOMET , , ,99 ÐÁÍÅË ÅÉÑ.ÔÁÐÇÔÙÍ SOMET , , ,00 ÐËÕÍÔÇÑÉÏ KARUTA 150,00 45,00 105,00 ÌÐÁÔÍÏÐËÕÍÔÇÑÉÏ ZONGO 6.000,00 900, ,00 ÊÑÏÓÏÌÇ ÁÍÇ NUOVO PIEN 3.000,00 450, ,00 ÖÏÕËÁÑ OMEZ 1.800,00 270, ,00 Óåëßäá 3 áðü 17

36 ÐÉÍÁÊÁÓ Íï1:ÁÍÁËÕÔÉÊÇ ÁÐÏÃÑÁÖÇ ÅÍÓÙÌÁÔÙÍ ÐÁÃÉÙÍ ÓÔÏÉ ÅÉÙÍ ÔÇÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Áîßá êôþóçò ìý ñé ÓõíïëéêÝò áðïóâýóåéò ìý ñé Áíáðüóâåóôç áîßá ÊÑÏÓÏÌÇ ÁÍÇ NOUVO PIEN 3.000,00 450, ,00 ÍÏÕÄÉÁÓÔÑÁ NOUVO PIEN 6.000,00 900, ,00 ÍÏÕÄÉÁÓÔÑÁ 9.000, , ,00 ÑÁÌÌÁ BRUCKNER , , ,00 ØÁËÉÄÉ WOLF 150,00 45,00 105,00 ÑÁÐÔÏÌÇ ÁÍÇ SINGER 150,00 45,00 105,00 ÑÁÐÔÏÌÇ ÁÍÇ HONSEU 300,00 90,00 210,00 ÑÁÐÔÏÌÇ ÁÍÇ DURU-UN 150,00 45,00 105,00 ÑÁÐÔÏÌÇ ÁÍÇ HANSEN 150,00 45,00 105,00 ÑÁÐÔÏÌÇ ÁÍÇ KANSAS 150,00 45,00 105,00 ÑÁÐÔÏÌÇ ÁÍÇ WILL-COX 150,00 45,00 105,00 ÑÁÐÔÏÌÇ ÁÍÇ PIAFF 150,00 45,00 105,00 ÍÅÏÉ ÁÑÃÁËÅÉÏÉ ÊÏÕÂÅÑÔÁÓ , , ,01 ÎÕÓÔÑÁ ROUBAYAT , , ,00 ÂÁÖÅÉÏ ÍÔÏÕËÁÐÁÓ 6.000, , ,00 ÅÍÁË.ËÅÂÉÔÏÓÔÁÓÉÏÕ , , ,00 ÂÁÖÅÉÏ ÔÓÅËÅ-ÂÁÖÅÉÏ ÌÉÊÑÏ-ÌÅÃÁ 7.000, , ,99 ÖÕÃÏÊÅÍÔÑÉÊÇ ÓÂÏÕÑÁ(Ç/Ì) 300,00 45,00 255,00 ÓÔÅÃÍÙÔÇÑÉÏ ÌÁÆÇÓ(Ç/Ì) 4.500,00 675, ,00 ÓÔÅÃÍÙÔÇÑÉÏ ÔÓÅËÅ ÍÅÏ-ÐÁË.(Ç/Ì 4.250,00 637, ,51 ÓÔÅÃÍÙÔÇÑÉÏ ÖËÏÊÁÔÇÓ(Ç/Ì) 3.250,00 487, ,49 ËÁÍÁÑÉ Íï1,2,3,4(Ç/Ì) , , ,99 ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÓ ÔÌÇÌ.ÃÊÁÑÍÔÅ(Ç/Ì) 8.500, , ,99 ÊËÙÓÔÇÑÉÏ(Ç/Ì) 6.200,00 929, ,01 ÁÔÌÉÓÔÉÑÉ (Ç/Ì) 750,00 112,50 637,50 ÌÐÏÌÐÉÍÏÕÁÑ (Ç/Ì) 1.800,00 270, ,00 ÌÁÍÔÁÑÉÓÔÑÁ ÊÏÕÂÅÑÔÁ (Ç/Ì) 1.200,00 180, ,00 ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÓ ÔÌÇÌÁÔ.ÊÏÕÂÅÑÔ.(Ç/ 2.900,00 434, ,01 ÐËÕÍÔÇÑÉÏ ÊÏÕÂÅÑÔÁÓ(ZONCO)(Ç/Ì 700,00 105,01 594,99 ÓÔÑÉÐÔÇÑÉÏ(ÏÌÅÆ)(Ç/Ì) 700,00 105,01 594,99 ÊÑÏÓÓÏÌÇ ÁÍÅÓ (Ç/Ì) 700,00 105,01 594,99 ÍÏÕÄÉÁÓÔÑÁ NOUVO PIGNONE (H/M 2.400,00 360, ,00 ÊÑÏÓÓÏÌÇ ÁÍÇ TORRES (H/M) 600,00 90,00 510,00 ÑÁÌÌÁ BRUCKNER(H/M) 4.300,00 645, ,99 ÁÑÃÁËÅÉÁ ÊÏÕÂÅÑÔÁÓ ÔÅÌ.20(Ç/Ì) 7.400, , ,01 ÉÄÉÁÓÔÑÁ GAMATEX(H/M) 1.100,00 164,99 935,01 ÃÅÑÁÍÏÉ(Ç/Ì) , , ,01 ÉÄÉÁÓÔÑÁ ÐÁËÁÉÁ (Ç/Ì) 150,00 22,50 127,50 ÉÓÔÏÓ ÁÑÃÁËÅÉÙÍ ÔÁÐÇÔÙÍ 4(Ç/Ì) 1.100,00 164,99 935,01 ÉÓÔÏÓ ÁÑÃÁËÅÉÙÍ ÔÁÐÇÔÙÍ 5(Ç/Ì) 1.100,00 164,99 935,01 ÉÓÔÏÓ ÁÑÃÁËÅÉÙÍ ÔÁÐÇÔÙÍ 6(Ç/Ì) 2.100,00 315, ,00 ÉÓÔÏÓ ÁÑÃÁËÅÉÙÍ ÔÁÐÇÔÙÍ 7(Ç/Ì) 2.100,00 315, ,00 ÉÓÔÏÓ ÁÑÃÁËÅÉÙÍ ÔÁÐÇÔÙÍ 8(Ç/Ì) 2.100,00 315, ,00 ÊÏËÁÑÉÓÔÑÁ ÔÁÐÇÔÙÍ SISTEG (H/M 4.500,00 675, ,00 Óåëßäá 4 áðü 17

37 ÐÉÍÁÊÁÓ Íï1:ÁÍÁËÕÔÉÊÇ ÁÐÏÃÑÁÖÇ ÅÍÓÙÌÁÔÙÍ ÐÁÃÉÙÍ ÓÔÏÉ ÅÉÙÍ ÔÇÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Áîßá êôþóçò ìý ñé ÓõíïëéêÝò áðïóâýóåéò ìý ñé Áíáðüóâåóôç áîßá ÎÕÑÁÖÉ ÌÅÃÁËÏ (Ç/Ì) 1.000,00 150,01 849,99 ÌÁÍÔÁÑÉÓÔÉÊÁ (Ç/Ì) 1.050,00 157,50 892,50 ÎÕÑÁÖÉ ÌÉÊÑÏ(Ç/Ì) 300,00 45,00 255,00 ÔÁÖÔÉÍ SINGER(H/M) 450,00 67,50 382,50 ÊÏÐÔÉÊÏ ÖËÏÊÁÔÇÓ (Ç/Ì) 200,00 29,99 170,01 ÃÅÑÁÍÏÓ ÔÅÌ.2(Ç/Ì) 2.750,00 412, ,51 ÐÁÃÊÏÓ ÃÁÆÙÌÁÔÏÓ ÁËÉÙÍ (Ç/Ì) 350,00 52,49 297,51 ÎÕÓÔÑÁ ÔÁÐÇÔÙÍ ÑÏÕÌÐÁÃÉÁÔ (Ç/Ì 1.900,00 285, ,99 ÌÁÄÇÔÇÑÁÓ (Ç/Ì) 350,00 52,49 297,51 ÁÔÌÉÓÔÉÑÉ (Ç/Ì) 750,00 112,50 637,50 ÌÐÏÌÐÉÍÏÕÁÑ GILBOS(H/M) 250,00 37,51 212,49 ÌÐÏÌÐÉÍÏÕÁÑ SAVIO (H/M) 300,00 45,00 255,00 ÊËÙÓÔÑÉÅÓ ÔÅÌ.4(Ç/Ì) 1.300,00 195, ,99 ÄÉÐËÏÓÔÑÅÐÔÉÊÇ HAMEL (H/M) 300,00 45,00 255,00 ÔÑÉÐËÏÓÔÑÅÐÔÉÊÇ HAMEL (H/M) 500,00 74,99 425,01 ÐÑÏÃÍÅÓÔÑÉÁ (Ç/Ì) 350,00 52,49 297,51 ÔÑÁÂÇÊÔÉÊÁ Ç/Ì 750,00 112,50 637,50 ÔÅÍÉÓÔÉÊÁ ÔÅÌ.3 (Ç/Ì) 600,00 90,00 510,00 ËÁÍÁÑÉ Ç/Ì 1.200,00 180, ,00 ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÓ LUWA H/M 2.500,00 375, ,99 ÅÃÊÁÔ.ÂÉÏË.ÅÎÏÐË. Ç/Ì 1.950,00 292, ,50 ÁÅÑÏÓÕÌÐÉÅÓÔÅÓ ÔÅÌ.4 Ç/Ì 1.150,00 172,51 977,49 ÎÇÑÁÍÔÇÓ Ç/Ì 450,00 67,50 382,50 ÁÍÔÉÓÔÑÏÖÇ ÏÓÌÙÓÇ Ç/Ì 400,00 60,01 339,99 ÁÐÏÓÊËÇÑÕÍÔÇÓ Ç/Ì 350,00 52,49 297,51 ÁÔÌÏËÅÂÇÔÅÓ ÔÅÌ.3 Ç/Ì 1.100,00 164,99 935,01 ÅÍÁËËÁÊÔÇÓ ËÁÄÉÏÕ ÁÔÌÏÕ Ç/Ì , , ,01 ÁÍÔËÉÁ ÈÅÑÌÁÍÓÇÓ Ç/Ì , , ,99 ÖÑÅÆÁ Ç/Ì 500,00 74,99 425,01 ÁÐÏÈÇÊÅÓ ÁÅÑÏÌÅÔÁÖÏÑÁ Ç/Ì 1.600,00 240, ,99 ÔÉÍÁ ÔÇÑÁÓ Ç/Ì 1.600,00 240, ,99 ÖÕÓÇÔÇÑÅÓ Ç/Ì , , ,01 ÉÄÉÁÓÔÑÁ ÔÁÐÇÔÙÍ 450,00 67,50 382,50 ÃÅÑÁÍÏÓ ÉÄÉÁÓÔÑÁÓ 1.800,00 270, ,00 ÐÉÅÓÔÉÊÏ ÓÕÃÊÑÏÔÇÌÁ Ç/Ì 1.650,00 247, ,50 ÐÕÑÏÓÂÅÓÇ Ç/Ì 2.650,00 397, ,49 ÓÔÅÃÍ.ÂÁÖÅÉÏ ÐÅÑÓÉÊÁ , , ,99 ÓÕÓÔ.ÅÎÏÉÊÏÍ.ÅÍÅÑÃÅÉÁÓ , , ,00 ÄÉÊÔÕÏ ËÁÄÉÏÕ ÓÇÈ , , ,21 ÍÏÕÄÉÁÓÔÑÁ TORES 5.300,00 529, ,01 ÑÕÈÌÉÓÔÇÓ ÓÔÑÏÖÙÍ ÐÅÍÍÉÅ 1.624,00 175, ,06 ÕÖ.ÉÓÔÏÓ ÊÏÕÂÅÑÔÁÓ SOMET 2.790,00 186, ,00 ÃÅÑÁÍÏÃÅÖÕÑÁ ÁÑÃÁËÅÉÏÕ ÊÏÕ ,00 205, ,71 ÁÕÔÏÌ.ËÅÉÔÏÕÑÃ.ÓÔÅÃÍÙÔÇÑÉÏÕ 8.779,92 438, ,93 Óåëßäá 5 áðü 17

38 ÐÉÍÁÊÁÓ Íï1:ÁÍÁËÕÔÉÊÇ ÁÐÏÃÑÁÖÇ ÅÍÓÙÌÁÔÙÍ ÐÁÃÉÙÍ ÓÔÏÉ ÅÉÙÍ ÔÇÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Áîßá êôþóçò ìý ñé ÓõíïëéêÝò áðïóâýóåéò ìý ñé Áíáðüóâåóôç áîßá ÐÉÓÔÏËÉ ÖÕÔÅÕÌÁÔÏÓ 936,00 23,40 912,60 ÂÅËÔ.ËÅÉÔ.ÁÅÑÁ ÍÅÏÕ ÓÔÅÃÍ.ÖËÏÊ 8.559,80 71, ,48 ÇËÅÊÔÑ/ÑÁÓ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ GARDE 750,00 6,25 743,75 Óýíïëï ìç áíçìüôùí-ôå íéêþí åãêáôáóôüóåùí & ëïéðïý åîïðëéóìïý ôçò , , ,22 ä.ìåôáöïñéêü ìýóá ËÅÙÖÏÑÅÉÏ MERCEDES ,00 750, ,84 ÖÏÑÔÇÃÏ ÔÊ 8790 Í.1262/ ,00 600, ,99 ÖÏÑÔÇÃÏ ÑÉÁ 4494 Í.1262/82 0,00 0,00 0,00 ÁÕÔ/ÔÏ CADDY PICK-UP ,00 749, ,01 ÖÏÑÔÇÃÏ ÌÁÍ , , ,59 ÌÏÔÏÐÏÄÇËÁÔÏ GARELLI 39,07 39,06 0,01 2 ÐÏÄÇËÁÔÁ 66,89 66,88 0,01 ÐÏÄÇËÁÔÏ 80,83 80,82 0,01 ÐÁËÅÔÏÖÏÑÏ 4.240, , ,49 ÊËÁÑÊ JUNGHEINRICH SN ,00 870, ,00 ÌERCEDES ÍÁÏ ,00 0,00 0,00 ÖÉ MERCEDES 408P ÍÁÔ ,00 0,00 0,00 Óýíïëï áîßáò ìåôáöïñéêþí ìýóùí ôçò , , ,95 å. ðéðëá & ëïéðüò åîïðëéóìüò 3 ÁÅÑÏÈÅÑÌÁ 1.175, ,79 68,57 1 ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÓ 381,51 333,82 47,69 ÅÐÉÐËÁ ÅÎÁÃÙÃÙÍ 1.606, ,88 227,59 ÊÁÍÁÐÅÓ 924,43 778,07 146,36 ÔÑÁÐÅÆÉ ÁÍÁÌÏÍÇÓ-ÅÑÌÁÑÉÏ-ÑÁÖÉ 688,09 567,67 120,42 ÊÁÑÅÊËÁ 104,77 86,44 18,33 2 ÊÁÑÅÊËÅÓ ÃÑÁÖÅÉÏÕ 244,09 197,30 46,79 ÌÏÊÅÔÅÓ BOLERO-MIAMI 2.584, ,06 581,55 ÐÁÔÙÌÁÔÁ LAMINATE 471,74 365,59 106,15 ÊÁÍÁÐÅÓ ÔÑÉÈÅÓÉÏÓ 942,64 777,70 164,94 ÐÏËÕÈÑÏÍÁ PALLAS-ÓÕÑÔÁÑÏÈÇÊÇ 688,09 567,67 120,42 2 ÊÁÑÅÊËÅÓ 209,54 158,26 51,28 ÄÉÁÌ.ÃÑÁÖÅÉÏÕ 1.219,96 826,46 393,50 ÅÑÌÁÑÉÁ-ÑÁÖÉ 411,15 258,48 152,67 ÍÔÏÕËÁÐÉ 278,80 174,98 103,82 ÃÑÁÖÅÉÏ LOGO 180X180/90 146,74 60,01 86,73 2 ÅÑÌÁÑÉÁ ÌÅ ÐÏÑÔÅÓ 146,74 60,01 86,73 ÊÁÑÅÊËÁ ÈÉÅÕÈÕÍÔÏÕ LYX 146,74 60,01 86,73 2 ÊÁÈÉÓÌÁÔÁ ÄÅÑÌÁÔÉÍÁ + ÔÑÁÐÅÆ 146,74 60,01 86,73 ÊÁÑÅÊËÁ REMBO ÌÅ ÌÐÑÁÔÓÏ 44,02 18,00 26,02 Óåëßäá 6 áðü 17

39 ÐÉÍÁÊÁÓ Íï1:ÁÍÁËÕÔÉÊÇ ÁÐÏÃÑÁÖÇ ÅÍÓÙÌÁÔÙÍ ÐÁÃÉÙÍ ÓÔÏÉ ÅÉÙÍ ÔÇÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Áîßá êôþóçò ìý ñé ÓõíïëéêÝò áðïóâýóåéò ìý ñé Áíáðüóâåóôç áîßá ÐÑÏÅÊÔÁÓÇ ÃÉÁ Ç/Õ LOGO 10 58,69 24,00 34,69 ÊÁÈÉÓÌÁÔÁ ÄÅÑÌÁÔÉÍÁ + ÔÑÁÐÅÆÉ 29,35 11,99 17,36 ÊÁËÏÃÇÑÏÓ 14,67 6,01 8,66 ÓÕÑÔÁÑÉÅÑÁ 44,02 18,00 26,02 ÖÙÔÏÔÕÐÉÊÏ CANNON NP ,00 210,58 589,42 1 ÁÅÑÏÈÅÑÌÏ- ÁÐÏÈ. ÅÔÏÉÌÙÍ 460,00 86,25 373,75 ÌÏÊÅÔÁ 937,84 836,26 101,58 ÂÁÓÇ ÁËÉÙÍ 1.966, ,93 311,32 ØÕÊÔÇÓ Á' 296,40 264,30 32,10 ØÕÊÔÇÓ Â' 557,60 557,59 0,01 ØÕÊÔÇÓ Ã' 225,97 225,96 0,01 ÓÊÏÕÐÁ 196,63 196,62 0,01 ØÕÊÔÇÓ ÍÅÑÏÕ 250 Ð 220,10 220,09 0,01 ØÕÊÔÇÓ ÍÅÑÏÕ 250 Ð 220,10 220,09 0,01 ØÕÊÔÇÓ ÍÅÑÏÕ 250 Ð 220,10 220,09 0,01 ÓÊÏÕÐÁ ÇËÅÊÔÑÉÊÇ-ÊÁÓÅÔÏÖÙÍÏ 702,78 702,77 0,01 ÊÁÖÅÔÅÑÉÁ 87,05 46,84 40,21 ÁÅÑÏÈÅÑÌÏ 470,00 255,32 214,68 ØÕÊÔÇÓ 305,21 119,98 185,23 ØÕÃÅÉÏ 194,91 75,33 119,58 1 ØÕÊÔÇÓ- ÁÐÏÈ. ÐÅÑÓÉÊÁ 350,00 48,57 301,43 1 ØÕÊÔÇÓ 350,00 48,14 301,86 1 ØÕÊÔÇÓ ÍÅÑÏÕ 350,00 6,27 343,73 ÖÙÔÉÓÔÉÊÏ 1.467, ,39 158,97 1 ÁÑÉÈÌÏÌÇ ÁÍÇ 76,30 50,36 25,94 1 ÁÑÉÈÌÏÌÇ ÁÍÇ 82,17 49,36 32,81 ÁÑÉÈÌÏÌÇ ÁÍÇ 82,20 46,35 35,85 1 FAX CANON B ,66 419,66 0,00 1 ÁÑÉÈÌÏÌÇ ÁÍÇ 105,00 38,22 66,78 2 ÁÑÉÈÌÏÌÇ ÁÍÅÓ 160,00 40,08 119,92 1 ÖÙÔ/ÊÏ-D- 16 OLIVETTI 1.590,00 32, ,54 Ç/Õ & ÇËÅÊÔÑÏÍ. ÓÕÃÊÑÏÔÇÌ. 0,00 0,00 0,00 1 DRIVE 3.5" 1.44 MB 1 26,41 26,41 0,00 1 FAX/MODEM ROBOTICS ÅÎÙÔÅÑÉÊÏ 1 132,06 132,06 0,00 1 UNICOM HOST REMOTE ÐÑÏÃÑ.ÅÐÉ 1 146,74 146,74 0,00 1 CD-ROM 40X 1 55,76 55,76 0,00 1 FAX/MODEM ÅÎÙÔÅÑÉÊÏ 1 102,71 102,71 0,00 1 ÓÊËÇÑÏ ÄÉÓÊÏ 6,4GB 1 146,74 146,74 0,00 1 ÏÈÏÍÇ 15" COLOR 1 161,41 161,41 0,00 1 ÐËÇÊÔÑÏËÏÃÉÏ PS/2 WIN ,61 17,61 0,00 1 H/Y PENTIUM /450 32MBRAM 1 528,25 528,25 0,00 1 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ HP-610C INKJET 1 146,74 146,74 0,00 1 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ OKIPAGE LASER 1 437,27 437,27 0,00 1 ÓÊËÇÑÏÓ ÄÉÓÊÏÓ 8.4GB 176,08 176,07 0,01 Óåëßäá 7 áðü 17

40 ÐÉÍÁÊÁÓ Íï1:ÁÍÁËÕÔÉÊÇ ÁÐÏÃÑÁÖÇ ÅÍÓÙÌÁÔÙÍ ÐÁÃÉÙÍ ÓÔÏÉ ÅÉÙÍ ÔÇÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Áîßá êôþóçò ìý ñé ÓõíïëéêÝò áðïóâýóåéò ìý ñé Áíáðüóâåóôç áîßá 1 H/Y PENTIUM CELERON ,85 514,84 0,01 Ç/Õ Æ-STATION-ÌÍÇÌÇ-ÊÁÑÔÁ-ÏÈÏÍ 1.505, ,49 0,01 Ç/Õ 1.682, ,04 0,01 ÓÊËÇÑÏÓ ÄÉÓÊÏÓ 183,60 183,59 0,01 Ç/Õ POWERMATE-ÏÈÏÍÇ-ÊÁÑÔÁ-ÌÍÇÌ 1.261, ,91 0,01 2 Ç/Õ-COMPAQ ÏÈÏÍÇ-DIMM 64MB 3.662, ,50 0,01 ÌÍÇÌÇ 630,96 630,95 0,01 Ç/Õ PM VT DT-ÊÁÑÔÁ-ÌÍÇÌÇ 3.953, ,03 0,01 ÊÁËÙÄÉÏ 4 ÆÅÕÃÙÍ CAT5 FTP 227,44 227,43 0,01 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ 230,96 230,95 0,01 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ DOT/MM-ÊÁËÙÄ , ,03 0,01 Ç/Õ 2STATIOÍ ÏÈÏÍÇ ÊÁÑÔÁ 1.307, ,40 0,01 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ EPSON 600 Åà ÑÙÌÏÓ 272,05 272,04 0,01 ÌÍÇÌÇ 865,67 865,66 0,01 2 ÐËÇÊÔÑÏËÏÃÉÁ 59,87 59,86 0,01 ÅËÔÕÐÙÔÇÓ EPSON STYLUS , ,26 0,01 BARCODE 0003-UPS 650VA 283,49 283,48 0,01 Ó ÅÄÉÏ ÐÑÏÃÑ , ,25 0,01 BARCODE 4.748, ,36 0,01 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ ÏÊÉ 321 ELITE 631,78 631,77 0,01 H/Y 2STATION 3100 ÏÈÏÍÇ Åà Ñ.1 863,98 863,97 0,01 UPS,ÖÉËÔÑÁ 2 754,10 754,09 0,01 DESKPORT/FAST MICROCOM 1.025, ,96 0,01 1 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ 142,04 142,03 0,01 H/Y 2STATION 3100E ÊÁÑÔÁ ÏÈÏÍÇ 1.339, ,15 0,01 ÅÊÔÕÐ. 123,86 123,85 0,01 Ç/Õ, ÏÈÏÍÇ, CD, ÊÁÑÔÁ 1.435, ,88 0,01 ÌÍÇÌÇ SMM 8MB EISA W/O PARIT 73,95 73,94 0,01 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ LASER HP4500N COLORT 3.181, ,69 0,01 Ç/Õ, ÏÈÏÍÇ 1.355, ,82 0,01 ÊÁÑÔÁ 3 COM 287,89 287,88 0,01 1Ç/Õ 1.355, ,82 0,01 FOIRL TRANSCEIVER MODULE 261,48 261,47 0,01 ÅÐÅÊÔ.ÄÉÊÔÕÏÕ Ç8 FMS 24 ÈÅÓÅÙ 3.267, ,72 0,01 Ç/Õ 469,55 469,54 0,01 PRINTER-ÖÏÑÇÔÏ TERM-ÁÐÏÊÏÄ/ÔÇÓ 4.116, ,79 0,01 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ QMS MAGICOLOR CX32 586,94 586,93 0,01 ÌÍÇÌÇ 8Ì 425,24 425,23 0,01 PATCH PANEL-JACK RJ45 CAT5 FTP 290,54 290,53 0,01 Ç/Õ-ÌÍÇÌÇ-Ç/Õ NOTEBOOK-ÔÓÁÍÔÁ 2.907, ,05 0,01 ÖÏÑÇÔÏ TERM/LASER MS15/N2+2M 851,21 851,20 0,01 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ EPSON-ÊÁËÙÄÉÏ ÐÁÑÁËË 1.056, ,48 0,01 3 Ç/Õ-3 ÊÁÑÔÅÓ-3 ÏÈÏÍÅÓ 15 " 6.552, ,89 0,01 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ EPSON-ÊÁËÙÄÉÏ ÐÁÑÁËË 939,10 939,09 0,01 Óåëßäá 8 áðü 17

41 ÐÉÍÁÊÁÓ Íï1:ÁÍÁËÕÔÉÊÇ ÁÐÏÃÑÁÖÇ ÅÍÓÙÌÁÔÙÍ ÐÁÃÉÙÍ ÓÔÏÉ ÅÉÙÍ ÔÇÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Áîßá êôþóçò ìý ñé ÓõíïëéêÝò áðïóâýóåéò ìý ñé Áíáðüóâåóôç áîßá 1 ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÏ Ó ÅÄÉÁÓÔÇÑÉÏ , ,42 0,01 ÖÉËÔÑÁ ÏÈÏÍÇÓ 3Ì AF250L 281,73 281,72 0,01 ÖÉËÔÑÁ-ÔÑÏÖÏÄÏÔÇÓ ÓÕÍÅ.ËÅÉÔ. 422,01 422,00 0,01 Ç/Õ Æ-STATION-ÏÈÏÍÇ-ÊÁÑÔÁ-ÖÉËÔ 1.494, ,63 0,01 Ç/Õ Æ-STATION EL P166MMX/1, , ,51 0,01 ZIP DRIVE 2GB JAZZ-ZIP IOMEGA 693,67 693,66 0,01 ÄÉÓÊÏÓ 4,3 GB ULTRA-WIDE SCSI 400,29 400,28 0,01 Ç/Õ PM VT-ÏÈÏÍÇ-ÊÁÑÔÁ-MODEM 2.618, ,68 0,01 ÅÃÊÁÔ.Ç/Õ-ÄÉÊÔÕÏÕ ÐÅÑÓÉÊÁ , ,37 0,01 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ 201,03 201,02 0,01 ÄÉÓÊÏÓ ST-31277A 1.2 GB FAST A 176,08 176,07 0,01 MODEM CRYPTO DATA-MODE 96V 316,95 316,94 0,01 ÖÉËÔÑÏ 4SWG OLYMPUS 12/14 81,58 81,57 0,01 ÖÉËÔÑÏ 4 SWG OLYMPUS 12/14 40,79 40,78 0,01 ÖÉËÔÑÏ 4 CONTR-MOUSE PAD 86,57 86,56 0,01 ÖÉËÔÑÁ ÏÈÏÍÇÓ 3Ì AF250L 61,04 61,03 0,01 ÖÉËÔÑÁ ÏÈÏÍÇÓ 3Ì AF250L 55,76 55,75 0,01 ÖÉËÔÑÁ ÏÈÏÍÇÓ 3Ì AF250L 61,04 61,03 0,01 ÌÍÇÌÇ 32ÌÍ MEMORY UP GRADE 2.494, ,49 0,01 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ BROTHER 1.359, ,49 0,01 ÊÁËÙÄÉÏ 4 ÆÅÕÃÇ CLASS 5 68,97 68,96 0,01 ÊÁËÙÄÉÏ 4 ÆÅÕÃÇ CLASS 5 68,97 68,96 0,01 Ç/Õ Æ-STATION,ÏÈÏÍ.14,ÊÁÑÔ.ÄÉÊ 1.660, ,89 0,01 ÖÉËÔÑÏ 6 SWG LR/OLYMP MONO ,91 147,90 0,01 Ç/Õ Æ-STAR,ÔÓÁÍÔÁ,ÌÍÇÌ.4MB,MOU 1.794, ,85 0,01 MODEM CRYPTO COMPACT P144VF 204,55 204,54 0,01 SCANNER EPSON-ÐÑÏÃÑ.RECOGNITA 909,76 909,75 0,01 ÌÅÔÁÔÑÏÐÅÁÓ D25F-ÖÉËÔÑÏ 6 SWG 71,90 71,89 0,01 ÄÉÓÊÏÓ ST-3630A 630MB 14MS FA 184,89 184,88 0,01 ÖÉËÔÑÏ 7 SWG LR/OLYMPUS COL 1 79,24 79,23 0,01 ÌÅÔ/ÑÁ ÁÎÉÁÓ ÁÐÏ F /7/ 1.972, ,31 0,01 ÊÁËËÕÌÁ PC,BROTHER,ÖÉËÔÑÏ 7,ÊÁ 79,24 79,23 0,01 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ BROTHER M , ,22 0,01 ÁÐÏÊÔ.ÓÔÏÉ.ÅÍÅÑÃÇÔ.ÂÉÏÊ 30/9/ 6.403, , ,43 UPS 650VA 284,08 284,07 0,01 ÖÉËÔÑÏ 3Ì 14'' MOUSE PAD 7mm 61,92 61,91 0,01 INK ÖÏÑÇÔÏÕ DESKJET,MOUSE PAD 108,58 108,57 0,01 ÖÉËÔÑÏ LASE 14'' CURVE 136,46 136,45 0,01 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ EPSON,ÊÁËÙÄÉÏ ÐÁÑÁËË 333,15 333,14 0,01 MOTHERBOARD-ÏÈÏÍÇ-ÊÁÑÔÁ-ÄÉÓÊÏÓ 822,54 822,53 0,01 ÖÉËÔÑÏ 6SWG LR/OLYMP MONO ,40 112,39 0,01 CSF SB / ,76 190,75 0,01 ÌÍÇÌÇ SIM 4MB-CD ROM FX800 BUL 242,17 242,16 0,01 ÄÉÓÊÅÔÅÓ-ÖÉËÔÑÏ 4SWG-MOUSE PAD 46,66 46,65 0,01 Óåëßäá 9 áðü 17

42 ÐÉÍÁÊÁÓ Íï1:ÁÍÁËÕÔÉÊÇ ÁÐÏÃÑÁÖÇ ÅÍÓÙÌÁÔÙÍ ÐÁÃÉÙÍ ÓÔÏÉ ÅÉÙÍ ÔÇÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Áîßá êôþóçò ìý ñé ÓõíïëéêÝò áðïóâýóåéò ìý ñé Áíáðüóâåóôç áîßá ÖÉËÔÑÏ OLYMPUS 2 128,25 128,24 0,01 ÖÉËÔÑÏ OLYMPUS 1 95' 79,24 79,23 0,01 ÖÉËÔÑÏ OLYMPUS 3 95' 237,71 237,70 0,01 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ ' 693,76 693,75 0,01 ÌÍÇÌÇ SIMM-ÄÉÓÊÏÓ ST 469,55 469,54 0,01 ÖÉËÔÑÏ-MOUSE I 95' 81,29 81,28 0,01 ÖÉËÔÑÏ-MOUSE 2 95' 81,29 81,28 0,01 H/Y-ÏÈÏÍÇ-ÐÑÏÃÑ-ÄÉÓÊÏÓ-ÊÁÑÔÁ 2.661, ,18 0,01 ÌÍÇÌÇ SIMM-ÄÉÓÊÏÓ ST 997,80 997,79 0,01 ÖÉËÔÑÏ OLYMPUS 76,89 76,88 0,01 ÌÍÇÌÇ SIMM 196,63 196,62 0,01 ÔÑÏÖÏÄÏÔÇÓ ÖÕËËÙÍ-FEEDER 384,45 384,44 0,01 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ BROTHER 279,38 279,37 0,01 ÖÉËÔÑÏ OLYMPUS 40,79 40,78 0,01 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ BROTHER 676,16 676,15 0,01 COLOUR KIT 102,71 102,70 0,01 STREAM TAPE COLOR 473,95 473,94 0,01 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ PANASONIC ,77 369,76 0,01 CONTROL CABLE 24 PIN 17,67 17,66 0,01 ÖÉËÔÑÏ OLYMPUS 12/14 SWING 73,95 73,94 0,01 ÄÉÓÊÏÓ MC 41110SCCI 1.069, ,69 0,01 UPS SMART 1.994, ,12 0,01 H/Y-ÏÈÏÍÇ-ÌÍÇÌÇ-MEMORY-ÅÊÔÕÐ-Ê 2.670, ,28 0,01 2 ÅÊÔÕÐÙÔEÓ EPSON LX ,85 361,84 0,01 ÖÉËÔÑÏ LASE-MOUSE 75,13 75,12 0,01 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ EPSON LX ,96 176,95 0,01 ÖÉËÔÑÏ OLYMPUS 64,12 64,11 0,01 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ BROTHER M ,45 541,44 0,01 Ç/Õ-ÏÈÏÍÇ-ÄÉÓÊÏÓ 980,19 980,18 0,01 MNHMH SIMM BMB-70 EISA 1.144, ,52 0,01 MNHMH SIMM BMB-70 EISA Ó ÅÄÉÁÓ 1.144, ,52 0,01 UPS SMART APC , ,51 0,01 ÏÈÏÍÇ-Ç/Õ-ÐËÇÊÔÑÏËÏÃÉÏ-ÊÁÑÔÁ 801,17 801,16 0,01 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ BROTHER HL-LVE 781,22 781,21 0,01 ÖÉËÔÑÏ OLYMPUS 79,24 79,23 0,01 H/Y-ÄÉÓÊÏÓ-ÏÈÏÍÇ 4.096, ,25 0,01 Ç/Õ-ÐËÇÊÔÑÏË-ÅÐÅÊÔ.ÌÍÇÌÇÓ-FLOP 1.364, ,48 0,01 ÖÉËÔÑÏ 153,19 153,18 0,01 MOUSE TANDON 29,05 29,04 0,01 ÖÉËÔÑÏ 76,60 76,59 0,01 ÖÉËÔÑÏ 79,24 79,23 0,01 ÐËÇÊÔÑÏË.1-Ç/Õ DATAMICRO ,25 528,24 0,01 ÏÈÏÍÇ SEA GATE,DESKTOP,FLOPPY 536,17 536,16 0,01 2 ÔÅÑÌÁÔÉÊÁ 744,83 744,82 0,01 Óåëßäá 10 áðü 17

43 ÐÉÍÁÊÁÓ Íï1:ÁÍÁËÕÔÉÊÇ ÁÐÏÃÑÁÖÇ ÅÍÓÙÌÁÔÙÍ ÐÁÃÉÙÍ ÓÔÏÉ ÅÉÙÍ ÔÇÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Áîßá êôþóçò ìý ñé ÓõíïëéêÝò áðïóâýóåéò ìý ñé Áíáðüóâåóôç áîßá ÐËÇÊÔÑÏË.WYSE 120,2 26,41 26,40 0,01 H/Y 486/50 ÌÇÆ-ÐËÇÊÔÑÏË , ,45 0,01 ÖÉËÔÑÏ ËÅÕÊÏ LASE 63,39 63,38 0,01 2 ÖÉËÔÑA ËÅÕÊA LASE 118,06 118,05 0,01 ÖÉËÔÑO ËÅÕÊO LASE 56,79 56,78 0,01 ÖÉËÔÑO ÊÅÕÌÁ 47,54 47,53 0,01 MNHMH 8MB 422,60 422,59 0,01 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ BROTHER M , ,70 0,01 3 ÖÉËÔÑA LASE 157,24 157,23 0,01 FD COMPAG 2MB 308,14 308,13 0,01 Ç/Õ-ÏÈÏÍÇ-ÐËÇÊÔÑÏËÏÃÉÏ 1.311, ,73 0,01 1 ÏÈÏÍÇ-ÄÉÓÊÏÓ 196,33 196,32 0,01 2 MODEMS 616,29 616,28 0,01 2 H/Y-2 PRINTERS 1.928, ,09 0,01 1 H/Y 1.260, ,44 0,01 ÅÐÅÊÔ.ÌÍÇÌÇÓ 2CH ,13 129,12 0,01 1 ÏÈÏÍÇ-1 PRINTER 915,63 915,62 0,01 ÅÐÅÊÔ.ÊÅÍÔÑ.ÄÉÊÔÕÏÕ 85,93 85,92 0,01 ÅÐÅÊÔ.ÌÍÇÌÇÓ Ê.Ì , ,27 0,01 ÅÐÅÊÔÁÓÇ MNHMHS 1.012, ,46 0,01 ÌÍÇÌÇ 337,49 337,48 0,01 ÌÍÇÌÇ 337,49 337,48 0,01 ÖÉËÔÑÏ 85,11 85,10 0,01 ÅÐÅÊÔÁÓÇ ÌÍÇÌÇÓ 110,51 110,50 0,01 2 ÖÉËÔÑÁ ,73 962,72 0,01 1 ÅÊÔÕÐÙÔ.1Ç/Õ-1 ÏÈÏÍÇ-FLOPPY , ,38 0,01 ÅÐÅÊÔÁÓÇ ÌÍÇÌÇÓ ,59 93,58 0,01 ÖÉËÔÑÏ POLAR CP-W/STATION 484,23 484,22 0,01 ÄÉÓÊÏÓ ST-124 CONTROLLER ST 178,28 178,27 0,01 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ BROTHER ÔÑÏÖÏÄÏÔÇÓ 781,22 781,21 0,01 ÓÅÉÑÉÁÊÇ PORT 47,54 47,53 0,01 ÅÐÅÊÔÁÓÇ ÌÍÇÌÇÓ 50,71 50,70 0,01 ÐÅÍÁÊÉ PIGITAZER (Ó ÅÄÉÁÓÔÇÑÉÏ 1.086, ,09 0,01 ÖÏÑ/ÔÏÓ Ç/Õ 2.198, ,08 0,01 1 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ 191,11 191,10 0,01 4 Ç/Õ POWERMATE-ÏÈÏÍÇ PHILIPS 880,41 582,51 297,90 10 Ç/Õ Z-SELECT100-ÏÈÏÍÇ,ÐËÇÊÔ 293,47 194,16 99,31 5 H/Y Z-STATION-ÏÈÏÍÇ-ÐËÇÊÔÑ. 586,94 388,35 198,59 2 Ç/Õ + ÏÈÏÍÇ UNISYS 293,47 194,16 99,31 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ EPSON STYLUS 205,43 135,90 69,53 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ FUJITSU DL ,74 97,11 49,63 HUB INTEL SPORT 146,74 97,11 49,63 1 ÏÈÏÍÇ 278,08 230,40 47,68 P/C CDRW 52X32X52 LITEON RETA 41,80 17,13 24,67 Óåëßäá 11 áðü 17

44 ÐÉÍÁÊÁÓ Íï1:ÁÍÁËÕÔÉÊÇ ÁÐÏÃÑÁÖÇ ÅÍÓÙÌÁÔÙÍ ÐÁÃÉÙÍ ÓÔÏÉ ÅÉÙÍ ÔÇÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Áîßá êôþóçò ìý ñé ÓõíïëéêÝò áðïóâýóåéò ìý ñé Áíáðüóâåóôç áîßá PLATO BTO 2.66 GHZ-WINDOWS XP 847,30 347,36 499,94 1 H/Y (ÆÙÇ) 694,65 236,19 458,46 1 ÅÊÔÕÐÙÔÇÓ (OKI 320) 518,00 166,80 351,20 1 H/Y 780,00 133,12 646,88 1 H/Y 780,00 133,12 646,88 1 H/Y 670,00 107,65 562,35 Ç/Õ-RETEX ÅËÅà ÏÓ ÐÁÑÁÃÙÃÇÓ , ,01 0,01 H/Y-RIDER , ,73 0,01 Ç/Õ ZENITH -ÔÓÁÍÔÁ CARRYING 1.423, ,32 0,01 BARCODE 4.748, ,35 0,01 DESKPRO EK DT-ÊÁÑÔÁ ÄÉÊÔÕÏÕ PI 839,33 839,32 0,01 1PC-ÏÈÏÍÇ 1.114,00 425,94 688,06 Ç/Õ Í.2601/98 0,00 0,00 0,00 1 UPS APC SMART SU ,00 255,57 594,43 1 Ç/Õ INTEL P4 689,00 192,92 496,08 1 Ç/Õ INTEL P4 ÏÈÏÍÇ ,00 418, ,96 SCANNER 199,00 52,01 146,99 1 Ç/Õ INTEL P4 689,00 180,06 508,94 PRINTER BARCODE ÌÏÊÅÔÁÓ 1.495,00 358, ,20 ÑÁÖÉÁ 102,22 94,54 7,68 ÐÁÔÁÑÉ , , ,78 ÔÅËÁÑÁ 1.694, ,96 211,83 ÆÕÃÏÓ 821,72 705,32 116,40 ÐÁÔÁÑÉÁ 121,47 104,25 17,22 ÅÃÊÁÔ.ÖÙÔÉÓÌÏÕ 968,45 798,97 169,48 ÁÐÏÈÇÊÇ ÖËÏÊÁÔÇÓ 1.320, ,48 231,14 ÁÐÏÈÇÊÇ ÍÇÌÁÔÙÍ 136,46 108,03 28,43 ÐÁËÅÔÏÖÏÑÏÓ 337,49 267,16 70,33 ÊÁÑÏÔÓÉÁ 573,95 550,04 23,91 ÑÁÖÉÁ 805,02 744,64 60,38 ÁÐÏÈÇÊÇ ÅÔÏÉÌÇÓ ÊÏÕÂÅÑÔÁÓ 6.446, ,92 0,01 ÁÐÏÈÇÊÇ ÅÉÑÏÐ.ÔÁÐÇÔÁ , ,62 0,01 ÐÉÍÁÊÉÄÅÓ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ 565,75 565,74 0,01 ÑÏÄÅÓ 1.025, ,06 0,01 ÁÐÏÊÔ.ÓÔÏÉ.ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ ÂÉÏÊ 686,72 686,71 0,01 ÐËÅÃÌÁ ÓÔÑÁÔÆÁÑÉÓÔÏ 616,90 616,89 0,01 ÐËÅÃÌÁ ÓÔÑÁÔÆÁÑÉÓÔÏ Â 53,20 53,19 0,01 ËÁÌÁÑÉÍÁ DCP 54,75 54,74 0,01 ËÁÌÁÑÉÍÁ ÃÁËÂÁÍÉÆÅ 573,68 573,67 0,01 ÍÏÂÏÐÁÍ 310,93 310,92 0,01 ÔÁÖ 2 ÃÙÍÉÅÓ 15,35 15,34 0,01 ÊËÅÕÔÇÓ ÍÅÑÏÕ 1,82 1,81 0,01 ÖÕËËÏ ËÁÌÁÑÉÍÁÓ 8,92 8,91 0,01 ÓÉÄÇÑÏÓÊÅËÅÔÏÓ 541,16 541,15 0,01 Óåëßäá 12 áðü 17

45 ÐÉÍÁÊÁÓ Íï1:ÁÍÁËÕÔÉÊÇ ÁÐÏÃÑÁÖÇ ÅÍÓÙÌÁÔÙÍ ÐÁÃÉÙÍ ÓÔÏÉ ÅÉÙÍ ÔÇÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Áîßá êôþóçò ìý ñé ÓõíïëéêÝò áðïóâýóåéò ìý ñé Áíáðüóâåóôç áîßá ÍÅÁ ÁÐÏÈÇÊÇ ÖËÏÊÁÔÇÓ 1.095, ,51 0,01 ÊÁÔÁÓÊ.ÑÁÖÉÙÍ ÁÐÏÈ.ÅÔÏÉÌ.ÐÑÏÉÏ 3.037, ,41 0,01 ÓÊÁËÁ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ 447,67 447,66 0,01 ÐÁËËÅÔÅÓ 410,86 306,48 104,38 ÔÅËÁÑÁ 1.694, ,24 690,55 ÁÐÏÈÇÊÇ ÍÇÌÁÔÙÍ 4.369, , ,29 ÔÅËÁÑÁ ÊËÕÂÁ 1050Ô 1.694, ,61 513,18 ÁÐÏÈÇÊÇ ÐÅÍÍÉÅ 305,25 201,11 104,14 ÊÑÅÌÁÓÔÑÅÓ 469,55 325,30 144,25 ÊÑÅÌÁÓÔÑÅÓ 6.573, , ,38 ÔÅËÁÑÁ 1.694, ,74 606,05 ÔÅËÁÑÁ 1.614, ,07 594,02 ÔÅËÁÑÁ 1.694, ,03 635,76 ÔÅËÁÑÁ 1.694, ,10 662,69 ÁÐÏÈÇÊÇ ÔÁÐÇÔÙÍ , , ,52 ÐÁËËÅÔÅÓ 704,33 428,53 275,80 ÔÅËÁÑÁ 1.694, ,03 674,76 ÔÅËÁÑÁ , ,91 981,22 ÑÁÖÉÁ ÁÐÏÈÇÊÇÓ 1.223,88 669,51 554,37 ÑÁÖÉÁ ÁÐÏÈÇÊÇÓ 5.282, , ,14 4 AIR CONDITIONS ÁÐÏÈÇÊÇÓ 4.476, , ,00 ÅÊÈÅÓÇ ÅÉÑÏÐÏÉÇÔÙÍ 104,66 55,18 49,48 ÅÊÈÅÓÇ ÅÉÑ/ÔÙÍ ÂÁÖÇ ÄÁÐÅÄÏÕ 2.152, , ,75 ÑÁÖÉÁ 530,00 243,48 286,52 ÁÐÏÈ.ÅÔÏÉÌ.ÐÑÏÉÍ.ÅÉÓ ËÁÑÉÓÁ , , ,65 ÔÏÐÏÈÅÔÇÓÇ ÖÙÔÉÓÔÉÊÙÍ 264,12 160,68 103,44 ÊÑÅÌÁÓÔÑÅÓ 450,00 152,30 297,70 ÑÁÖÉÁ 86,30 28,64 57,66 40 ÐÁËÅÔÅÓ ÎÕËÉÍÅÓ 440,00 126,85 313,15 ÑÁÖÉÁ ÁÐÏÈÇÊÇ ÌÏÊÅÔÁÓ 532,00 33,25 498,75 ÊÑÅÌÁÓÔÑÅÓ 672,27 0,00 672,27 ÂÁÓÇ ÌÅ ËÁÌÅÓ 151,79 151,78 0,01 ÊÏËÙÍÁ ÄÏÊÁÑÉÁ ÑÁÖÉÁ ÔÑÁÐ. 643,79 643,78 0,01 ÊÉÍÇÔÏ ÐÅÑÉÐÔÅÑÏ 8.247, ,67 0,01 ÖÁÎ 116,21 105,57 10,64 ÔÇËÅÖ 176,08 159,94 16,14 ÔÇËÅÖÙÍÏ ÌÏÔÏÑÏËÁ 293,47 293,46 0,01 ÔÇËÅÖ. ÓÕÍÄ/ÓÇ ,30 211,29 0,01 ÓÕÓÊÅÕÇ 198,72 198,71 0,01 ÔÇËÅÖ.ÓÕÍÄ/ÓÇ , ,49 0,01 1 ÔÇËÅÖÙÍÏ,1 CAR KIT 781,51 781,50 0,01 1 ÔÇËÅÖ.ÓÕÓÊÅÕÇ 470,05 470,04 0,01 ÔÇËÅÖ.ÓÕÍ/ÓÇ ,30 211,29 0,01 ÔÏÐÏÈÅÔ.CAR KIT 17,61 17,60 0,01 Óåëßäá 13 áðü 17

46 ÐÉÍÁÊÁÓ Íï1:ÁÍÁËÕÔÉÊÇ ÁÐÏÃÑÁÖÇ ÅÍÓÙÌÁÔÙÍ ÐÁÃÉÙÍ ÓÔÏÉ ÅÉÙÍ ÔÇÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Áîßá êôþóçò ìý ñé ÓõíïëéêÝò áðïóâýóåéò ìý ñé Áíáðüóâåóôç áîßá CAR KIT 230,37 230,36 0,01 ÔÇËÅÖ. ÌÏÔÏÑÏËÁ 372,71 372,70 0,01 FAX1 462,22 462,21 0,01 ÐÑÏÌÇÈ.ÔÇËÅÖ.ÓÕÓÊÅÕÙÍ 1.881, ,53 0,01 ÐÑÏÌÇÈ.ËÏÃÉÓÌÉÊÏÕ 873,89 873,88 0,01 ÔÇËÅÖ.ÓÕÓÊÅÕÇ 43,77 43,76 0,01 ÐÑÏÌÇÈÅÉÁ 30 ÔÇËÅÖ. ÓÕÓÊÅÕÙÍ 679,47 679,46 0,01 ÔÇËÅÖ.ÓÕÓÊÅÕÇ 402,05 402,04 0,01 2 ÓÕÓÊÅÕÅÓ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁ 178,10 178,09 0,01 2 ÔÇËÅÖ.ÓÕÓÊÅÕÅÓ 105,65 105,64 0,01 ÔÇËÅÖ.ÓÕÍÄÅÓÇ 440,21 440,20 0,01 FAX INFOTEL 513,57 513,56 0,01 ÁÕÔÏÌÁÔÁ ÔÇËÅÖ. SGMA 102,71 102,70 0,01 ÔÇË.ÓÕÓÊ.SFOUL 586,94 586,93 0,01 FAX INFOTEL 92' 501,83 501,82 0,01 FAX BROTHER ,63 432,62 0,01 ÊÁÔÁÃÑÁÖÉÊÏ ÔÇËÅÖ.ÄÉÊÔÕÏÕ 1.731, ,46 0,01 ÊÁÑÔÁ 8 ÖÉËÔÑÙÍ 234,78 234,77 0,01 FAX BROTHER 525 DT 278,91 257,99 20,92 ÖÁÎ 276,33 209,77 66,56 ÖÁÎ 276,33 209,77 66,56 ÔÇË.ÄÉÊÔÕÏ 5.559, , ,38 ÖÏÑÇÔÏ ÔÇË/ÍÏ 99,23 75,16 24,07 ÊÉÍÇÔÏ 290,54 206,71 83,83 ÖÁÎ 271,17 192,48 78,69 1 ÔÇËÅÖÙÍÉÊÇ ÓÕÓÊÅÕÇ 1 20,54 20,54 0,00 3 ÔÇËÅÖÙÍÁ PANASONIC KX-T55MXL 1 74,61 74,61 0,00 4 ÔÇËÅÖÙÍÁ PANASONIC KX-T55MXL 1 99,47 99,47 0,00 1 ÔÇËÅÖÙÍÏ ÊÉÍÇÔÏ NOKIA ,90 248,90 0,00 ÔÇËÅÖÙÍÏ (ËÅÔÅÑÖÏÍ ÁÅ) 163,76 154,19 9,57 ÖÏÑÇÔÏ ÁÓÕÑÌ.ÔÇË 344,58 82,33 262,25 1 FAX BROTHER 182,00 29,74 152,26 ÊÁÔÁÓÔ/ÌÁ ÌÅÓÏÃÅÉÙÍ 1.467, ,34 0,01 ÅÐÉÃÑÁÖÇ ËÁÑÉÓÁ 1.347, ,02 0,01 ÅÐÉÃÑ. ÏÑÖÁÍÉÄÇÓ-ÌÁÊÑÇ 2.208, ,35 0,01 ÅÐÉÃÑÁÖÇ ÁÈÇÍÁ ÊÇÖÉÓÉÁ ÁÑÔÅÌÉÄ , ,44 0,01 ÖÙÔÅÉÍÅÓ ÅÐÉÃÑÁÖÅÓ ÐÅÑÓÉÊÁ 9.185, , ,52 ÑÙÌÁÔÏËÏÃÉÏ ÍÇÌÁÔÙÍ CHROMATO 1.761, ,28 0,01 ÅÐÉÐËÁ ÅÊÔÏÓ ÅÊÌÅÔ/ÓÅÙÓ 0,00 0,00 0,00 1 ÊÁÑÅÊËÁ ITALIA ARM ÄÅÑÌÁ 416,73 215,32 201,41 3 ÊÁÑÅÊËÅÓ ITALIA SIDE ÄÅÑÌÁÔÉ 1.056,49 545,86 510,63 1 ÊÁÑÅÊËÁ SWIVEL ÄÅÑÌÁ 399,12 206,20 192,92 2 ÊÁÑÅÊËÅÓ BATAVIA ÄÅÑÌÁ 774,76 400,29 374,47 1 ÔÑÁÐÅÆÉ OPIUM 100X100 ÎÕËÉÍÏ 592,81 306,28 286,53 Óåëßäá 14 áðü 17

47 ÐÉÍÁÊÁÓ Íï1:ÁÍÁËÕÔÉÊÇ ÁÐÏÃÑÁÖÇ ÅÍÓÙÌÁÔÙÍ ÐÁÃÉÙÍ ÓÔÏÉ ÅÉÙÍ ÔÇÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Áîßá êôþóçò ìý ñé ÓõíïëéêÝò áðïóâýóåéò ìý ñé Áíáðüóâåóôç áîßá 1 ÊÁÍÁÐÅÓ MADURA ÄÅÑÌÁ 2.013, ,15 973,05 1 ÔÑÁÐÅÆÉ TTA-TURTLE ÎÕËÉÍÏ 293,47 151,62 141,85 1 ËÁÌÐÁ ÐÅÔÑÉÍÇ 88,04 88,04 0,00 2 ÊÏÌÏÄÉÍÁ 234,78 234,78 0,00 1 ÊÁÑÅÊËÅÓ ÎÕËÏ/ÔÅÁÊ ÄÅÑÌÁ ITA 249,45 249,45 0,00 1 ÊÁËÏÃÅÑÏÓ DRESI-BOY 93,91 93,91 0,00 1 ÔÑÁÐÅÆÉ ET41081W-REX ÎÕËÉÍÏ 293,47 293,47 0,00 8 ÊÁÑÅÊËÅÓ SAPHIRA SIDE ÎÕËÉÍÇ 1.063,53 345,30 718,23 1 ÊÁÑÅÊËÁ SAPHIRA ÁRM ÎÕËÉÍÇ 113,28 113,28 0,00 1 ÌÉÊÑÏÅÐÉÐËÏ ÂÉÔÑÉÍÁ DOME 249,45 249,45 0,00 1 ÂÉÔÑÉÍÁ ÎÕËÉÍÇ ÔÅÁÊ LISA 278,80 278,80 0,00 1 ÂÉÔÑÉÍÁ ÎÕËÉÍÇ ÔÅÁÊ KURNIA 278,80 278,80 0,00 1 ÌÉÊÑÏÅÐÉÐËÏ ÌÐÁÏÕËÏ ÎÕËÉÍÏ 278,80 278,80 0,00 1 ÃÑÁÖÅÉÏ ÓÅÊÑÅÔÅÑ ÎÕËÏ ÔÅÁÊ 278,80 278,80 0,00 1 ÄÉÁÊ. ÊÁÈÑÅÐÔÇÓ ÌÅÃÁËÏÓ 11,74 11,74 0,00 1 ÄÉÁÊ ÁÉÙÑÁ ÔÅÁÊ-Ó ÏÉÍÉ HAMMO 44,02 44,02 0,00 1 ÄÉÁÊ.ÊÁÈÑÅÐÔÇÓ MAHONI 44,02 44,02 0,00 1 ÔÑÁÐÅÆÉ ÎÕËÉÍÏ ÔÅÁÊ HARTO 293,47 293,47 0,00 4 ÊÁÑÅÊËÅÓ ÎÕËÉÍÅÓ ÔÅÁÊ RAFLES 293,47 293,47 0,00 1 ÔÑÁÐÅÆÉ TTC-TURTLE ÎÕËÉÍÏ 322,82 166,78 156,04 ËÏÉÐÏÓ ÅÎÏÐË. ÅÊÔÏÓ ÅÊÌ.ÐÅÑÓÉÊ 0,00 0,00 0,00 1 ÊËÉÌÁÊÏÓÔÁÓÉÏ 848,13 445,00 403,13 1 ÊÉÃÊËÉÄÙÌÁ ÊËÉÌÁÊÏÓÔÁÓÉÏÕ 672,05 352,60 319,45 15 ÇËÅÊÔÑÏËÏÃÉÊÁ-ÖÙÔÉÓÔÉÊÁ 3.873, , ,36 3 ÕÁËÏÐÉÍÁÊÅÓ 1.840,06 965,42 874,64 2 ÂÁÓÅÉÓ ÁËÉÙÍ ÊËÉÌÁÊ.ÅÉÄ.ÊÁÔ 6.749, , ,14 2 ÂÁÓÅÉÓ ÁËÉÙÍ ÓÕÑÙÌÅÍ.ÅÉÄ.ÊÁ 6.515, , ,30 ÓÔÏÑÁÊÉÁ ÂÅÍÅÔÉÊÏ m 1 612,56 612,56 0,00 ÓÔÇÑÉÃÌÁÔÁ ÂÅÍÅÔÉÊÏ 1 16,02 16,02 0,00 ÊÉÍÇÔÏ ÐÅÑÉÐÔÅÑÏ DOMOTEX 8.928, ,52 0,01 ÈÅÓ/ÊÇ ÍÉÊÏËÁÉÄÇÓ Á.Å , ,32 860,22 ÁËÊÉÄÁ ÌÏÕÐÁÃÉÁÔÆÏÃËÏÕ 7.032, ,57 945,54 ËÁÌÐÑÏÕ-ÊÏÌÂÏÓ ÊÇÖÉÓÉÁÓ , , ,83 ÁÈÇÍÁ ËÁÌÐÑÏÕ , , ,55 ÁÑÔÁ ÌÉÌÉÃÉÁÍÍÇÓ , ,39 0,00 ÎÁÍÈÇ ÌÅ ÖÐÁ 0% 1.893, ,94 0,01 ÎÁÍÈÇ(ÍÅÏ 3ï ëì ÅÏ) , , ,25 ËÁÌÉÁ ÊÏÍÔÏÍÁÓÉÏÓ , , ,64 ÁÈÇÍÁ ÐÁÔÇÓÉÙÍ ÌÅ 0%ÖÐÁ 1.799, ,93 0,01 ÁÈÇÍÁ ÐÁÔÇÓÉÙÍ , ,89 647,66 ÐÁÔÑÁ ÐÁÐÁÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÓ , ,30 895,65 ÊÁËËÉÈÅÁ ÁÐÏÓÔÏËÏÕ ÌÅ0%ÖÐÁ 2.215, ,47 0,01 ÊÁËËÉÈÅÁ ÁÐÏÓÔÏËÏÕ , ,87 0,01 ÁÉÔÙËÉÊÏ ÌÅ 0% 402,56 402,55 0,01 Óåëßäá 15 áðü 17

48 ÐÉÍÁÊÁÓ Íï1:ÁÍÁËÕÔÉÊÇ ÁÐÏÃÑÁÖÇ ÅÍÓÙÌÁÔÙÍ ÐÁÃÉÙÍ ÓÔÏÉ ÅÉÙÍ ÔÇÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Áîßá êôþóçò ìý ñé ÓõíïëéêÝò áðïóâýóåéò ìý ñé Áíáðüóâåóôç áîßá ÁÉÔÙËÉÊÏ , ,22 0,01 ÉÔÅÁ ÌÅ 0%ÖÐÁ 1.463, ,13 0,01 ÉÔÅÁ , ,71 0,01 ÂÏËÏÓ ÌÅ 0%ÖÐÁ 1.828, ,51 0,01 ÂÏËÏÓ (ÆÕÃÏÕÑÁÓ)ÄÇÌÇÔÑÉÁÄÏÓ , ,12 0,01 ÊÁËÁÌÁÔÁ , ,08 0,01 ÊÁÂÁËÁ , ,97 841,09 ÊÁÔÅÑÉÍÇ ÌÅ 0%ÖÐÁ 1.508, ,35 0,01 ÊÁÔÅÑÉÍÇ (ÍÉÊÁ 6) , ,97 0,01 ÌÕÔÉËÇÍÇ ÌÅ 0% ÖÐÁ 2.724, ,42 0,01 ÌÕÔÉËÇÍÇ , ,41 0,01 ÁÑÃÏÓ ÏÑÅÓÔÉÊÏ , ,66 0,01 ÇÑÁÊËÅÉÏ ÊÑÇÔÇÓ ÌÅ 0% ÖÐÁ 2.880, ,25 0,01 ÇÑÁÊËÅÉÏ ÊÑÇÔÇÓ (ÃÁÆÉ) , , ,05 ÊÏÌÏÔÇÍÇ ÌÅ 0% ÖÐÁ 2.201, ,02 0,01 ËÁÑÉÓÁ, ËÅÂÅÍÔÇÓ , , ,67 ÊÏÑÕÄÁËËÏÓ ÌÅ 0% ÖÐÁ 1.467, ,34 0,01 ÐÑÅÂÅÆÁ , ,28 0,01 ÊÉËÊÉÓ , , ,82 ÉÙÁÍÍÉÍÁ , , ,68 ÁÈÇÍÁ ÊÏÌÂÏÓ ÊÇÖÉÓÉÁÓ & ÊÏÑÅËÁ , ,04 0,01 ÄÑÁÌÁ (ÏÑÖÁÍÉÄÇÓ) , ,01 0,01 ÑÅÈÕÌÍÏ , ,66 0,01 ÂÅÑÏÉÁ , ,36 793,67 ÔÑÉÐÏËÇ , ,25 0,01 ÁÈÇÍÁ ËÅÙÖ.ÁÈÇÍÙÍ , , ,41 ÁÉÃÉÏ , ,27 899,95 ÐÕÑÃÏÓ , ,95 339,93 ÁÃÑÉÍÉÏ , ,22 861,01 ÐÁÔÑÁ 4.932, ,93 549,18 ÊÏÆÁÍÇ , ,27 263,20 ÊÏÑÕÄÁËËÏÓ , , ,23 ÁËÅÎÁÍÄÑÏÕÐÏËÇ , ,80 4,59 ÈÅÓ/ÍÉÊÇ ÖËÙÑÉÍÏÕÄÇÓ 411,59 324,12 87,47 ÈÅÓ/ÍÉÊÇ-ÂÅÍÉÆÅËÏÕ , , ,58 ÐÏËÙÍÉÁ 9.531, , ,10 ÁËÊÉÄÁ-Ã.ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ , , ,43 ÁÍÉÁ , , ,58 ÈÅÓ/ÊÇ ÍÉÊÏËÁÉÄÇÓ 1.465,71 0, ,71 ËÁÌÐÑÏÕ ÊÏÌÂÏÓ ÊÇÖÉÓÉÁÓ 441,60 0,00 441,60 ÁËÊÉÄÁ -ÌÏÕÐÁÃÉÁÔÆÏÃËÏÕ ÐÅÑÓÉ 2.112, ,98 449,01 ÂÏËÏÓ-ÌÉ ÁËÏÐÏÕËÏÓ Ê. ÐÅÑÓÉÊÁ , , ,58 ÈÅÓ/ÍÉÊÇ (ÐÅÑÓ.)9ï ËÌ ÌÏÕÄÁÍÉ , , ,83 ÐÅÉÑÁÉÁ-ËÁÌÐÑÏÕ(ÃÑ.ËÁÌÐÑÁÊÇ , , ,54 Óåëßäá 16 áðü 17

49 ÐÉÍÁÊÁÓ Íï1:ÁÍÁËÕÔÉÊÇ ÁÐÏÃÑÁÖÇ ÅÍÓÙÌÁÔÙÍ ÐÁÃÉÙÍ ÓÔÏÉ ÅÉÙÍ ÔÇÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Áîßá êôþóçò ìý ñé ÓõíïëéêÝò áðïóâýóåéò ìý ñé Áíáðüóâåóôç áîßá ÁÈÇÍÁ-ÌÅÓÏÃÅÉÙÍ 507 (CARPET PA , , ,16 ÓÏÖÉÁ-ÂÏÕËÃÁÑÉÁ , , ,38 ÂÏÕÊÏÕÑÅÓÔÉ-ÑÏÕÌÁÍÉÁ 2.650,00 496, ,13 ÈÅÓ/ÍÉÊÇ(ÐÅÑÓ.)-9ï ËÌ ÌÏÕÄ 8% 3.800,00 712, ,49 ÐÕËÁÉÁ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ , , ,54 COSMOS ÐÅÑÉÖ.ÔÑÉÊÁËÙÍ ËÁÑÉÓÁÓ 2.233,74 69, ,95 COSMOS ÐÅÑÉÖ.ÔÑÉÊÁËÙÍ ËÁÑÉÓÁ ,57 84, ,67 ÌÇÔÕËÉÍÇ-ÓÊÏÐÅËÉÔÇÓ 1.202,06 25, ,18 ÙÑÁÉÏÊÁÓÔÑÏ( ÏÕÖÔÁ) 1.035,35 22, ,06 ÓÏÖÉÁ-ÂÏÕËÃÁÑÉÁ 454,16 9,78 444,38 ÈÅÓ/ÍÉÊÇ ÊÏÑÄÅËÉÏ 2.077,16 2, ,54 Óýíïëï áîßáò åðßðëùí & ëïéðïý åîïðëéóìïý ôçò , , ,95 ÓÕÍÏËÏ ÅÍÓÙÌÁÔÙÍ ÐÁÃÉÙÍ , , ,41 Óåëßäá 17 áðü 17

50 ÐÉÍÁÊÁÓ Íï2:ÁÍÁËÕÔÉÊÇ ÁÐÏÃÑÁÖÇ ÁÛËÙÍ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÊÙÍ ÓÔÏÉ ÅÉÙÍ ÔÇÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ îïäá áíáäéïñãáíþóåùò ÓõíïëéêÝò Áîßá êôþóçò áðïóâýóåéò ìý ñé ìý ñé Áíáðüóâåóôç áîßá ËÏÃ/ÊÁ ÐÑÏÃÑ/ÔÁ Ç/Õ 3.305, ,64 0,01 ËÏÃ/ÊÁ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ Ç/Õ , ,71 0,01 ËÏÃ/ÊÁ ÐÑÏÃÑ/ÔÁ Ç/Õ 2.679, ,37 0,01 ËÏÃ/ÊÁ ÐÑÏÃÑ/ÔÁ Ç/Õ 3.330, ,43 0,01 ËÏÃ/ÊÁ ÐÑÏÃÑ/ÔÁ Ç/Õ 2.148, ,66 0,01 ËÏÃ/ÊÁ ÐÑÏÃÑ/ÔÁ Ç/Õ 490,68 490,67 0,01 ËÏÃ/ÊÁ ÐÑÏÃÑ/ÔÁ Ç/Õ 22,66 22,65 0,01 ËÏÃ/ÊÁ ÐÑÏÃÑ/ÔÁ Ç/Õ 142,43 142,42 0,01 ËÏÃ/ÊÁ ÐÑÏÃÑ/ÔÁ Ç/Õ 5.341, ,32 125,84 ËÏÃ/ÊÁ ÐÑÏÃÑ/ÔÁ Ç/Õ 470,02 458,94 11,08 ËÏÃ/ÊÁ ÐÑÏÃÑ/ÔÁ Ç/Õ 763,02 706,78 56,24 ËÏÃ/ÊÁ ÐÑÏÃÑ. Ç/Õ , ,07 590,23 ËÏÃ/ÊÁ ÐÑÏÃÑÁÌ. Ç/Õ , , ,43 ËÏÃ/ÊÁ ÐÑÏÃÑÁÌ.ÐÅÑÓÉÊÁ 796,45 796,44 0,01 ÅÁÖÄÓÓ 620,00 74,40 545,60 Óýíïëï áîßáò åîüäùí áíáäéïñãáíþóåùò ôçò , , ,51 ÓÕÍÏËÏ ÁÛËÙÍ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÊÙÍ ÓÔÏÉ ÅÉÙÍ , , ,51 Óåëßäá 1 áðü 1

51 ÐÉÍÁÊÁÓ Íï3: ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÓ ÌÅÔÁÓ ÇÌÁÔÉÓÌÏÕ , (ÓÕÌÖÙÍÁ ÌÅ ÔÁ ÄÉÅÈÍÇ ËÏÃÉÓÔÉÊÁ ÐÑÏÔÕÐÁ) ÐïóÜ êëåéüìåíçò ÐïóÜ ðñïçãïõìåíçò ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÊÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ñþóçò ñþóçò Ìç êõêëïöïñïýíôá ðåñéïõóéáêü óôïé åßá 31/12/2004 Åíóþìáôá ðüãéá , ,31 ûëá ðåñéïõóéáêü óôïé åßá 7.563, ,29 Åðåíäýóåéò óå óõããåíåßò åðé åéñþóåéò , ,90 Áíáâáëëüìåíåò öïñïëïãéêýò áðáéôþóåéò , ,37 ËïéðÝò ìáêñïðñüèåóìåò áðáéôþóåéò , , , ,14 Êõêëïöïñïýíôá ðåñéïõóéáêü óôïé åßá ÁðïèÝìáôá , ,46 ÁðáéôÞóåéò áðü ðåëüôåò , ,13 ñçìáôïïéêïíïìéêü ðåñéïõóéáêü óôïé åßá áðïôéìþìåíá óôçí åýëïãç áîßá ìå ìåôáâïëýò óôá êýñäç Þ ôéò æçìßåò 3.374, ,91 ËïéðÝò ÁðáéôÞóåéò , ,68 ÔáìéáêÜ äéáèýóéìá êáé éóïäýíáìá , , , ,90 Óýíïëï åíåñãçôéêïý , ,04 ÉÄÉÁ ÊÅÖÁËÁÉÁ Ìåôï éêü êåöüëáéï , ,00 ÄéáöïñÜ õðýñ ôï Üñôéï , ,71 ÁðïèåìáôéêÜ , ,00 ÊÝñäç (æçìßåò) åéò íýïí , ,78 Óýíïëï éäßùí êåöáëáßùí , ,93 ÕÐÏ ÑÅÙÓÅÉÓ Ìáêñïðñüèåóìåò õðï ñåþóåéò ÏìïëïãéáêÜ ÄÜíåéá , ,00 Áíáâáëëüìåíåò öïñïëïãéêýò õðï ñåþóåéò , ,97 ÐñïâëÝøåéò ãéá ðáñï Ýò óôïõò åñãáæüìåíïõò ìåôü ôçí Ýîïäï áðü ôçí õðçñåóßá , ,45 ËïéðÝò õðï ñåþóåéò 3.000, ,00 Óýíïëï ìáêñïðñüèåóìùí õðï ñåþóåùí , ,42 Âñá õðñüèåóìåò õðï ñåþóåéò ÂÉÏÊÁÑÐÅÔ ÁÅ ÁÑ.Ì.Á.Å 2476/31/Â/86/23 ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÓ ÌÅÔÁÓ ÇÌÁÔÉÓÌÏÕ ÔÇÓ Õðï ñåþóåéò ðñïò ðñïìçèåõôýò , ,58 ÄÜíåéá ôñáðåæþí , ,00 Õðï ñåþóåéò áðü öüñïõò - ôýëç , ,64 ÐñïâëÝøåéò , ,48 ËïéðÝò õðï ñåþóåéò , ,99 Óýíïëï âñá õðñüèåóìùí õðï ñåþóåùí , ,69 Óýíïëï õðï ñåþóåùí , ,11 Óýíïëï Ðáèçôéêïý , ,04 Óåëßäá 1 áðü 2

52 ÐÉÍÁÊÁÓ Íï3: ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÓ ÌÅÔÁÓ ÇÌÁÔÉÓÌÏÕ , (ÓÕÌÖÙÍÁ ÌÅ ÔÁ ÄÉÅÈÍÇ ËÏÃÉÓÔÉÊÁ ÐÑÏÔÕÐÁ) ÂÉÏÊÁÑÐÅÔ ÁÅ ÁÑ.Ì.Á.Å 2476/31/Â/86/23 ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ÑÇÓÅÙÓ ÔÇÓ 30çò ÉÏÕÍÉÏÕ 2005 ( ) ÐïóÜ êëåéüìåíçò ñþóçò 1/1- ÐïóÜ ðñïçãïýìåíçò ñþóçò 1/1-31/12/2004 Êýêëïò åñãáóéþí (ðùëþóåéò) , ,39 Êüóôïò ðùëçèýíôùí , ,21 Ìéêôü êýñäïò åêìåôáëëåýóåùò , ,18 ëëá Ýóïäá åêìåôáëëåýóåùò , ,87 îïäá ëåéôïõñãßáò äéáèýóåùò , ,58 îïäá äéïéêçôéêþò ëåéôïõñãßáò , ,25 ÊÝñäç åêìåô/óåùò ðñï öüñùí ñçìáôïäïôéêþí êáé åðåíä.áðïôåë , ,22 ÁðïóâÝóåéò , ,67 ÊÝñäç åêìåô/óåùò ðñï öüñùí ñçìáôïäïôéêþí êáé åðåíä.áðïôåë. êáé áðïóâýóåùí , ,89 ñçìáôïïéêïíïìéêü êüóôïò (êáèáñü) , ,04 ÊáèáñÜ êýñäç ðñï öüñùí , ,18 Áíáâáëüìåíïé öüñïé , ,26 Öüñïò åéóïäþìáôïò , ,78 ÊáèáñÜ êýñäç ìåôü áðü öüñïõò , ,14 Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó Ï ÄÉÅÕÈÕÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ ÁÓÔÅÑÉÏÓ É.ÊÁÍÔÙÍÉÁÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ ÁÈ.ÔÓÉÁÑÁÓ Á.Ô Ä Á.Ô Ð Ï ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ÏÉÊÏÍ.ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ Ï ÐÑÏÚÓÔÁÌÅÍÏÓ ËÏÃÉÓÔÇÑÉÏÕ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Â.ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ ÉÙÁÍÍÇÓ AN.ÐÁÐÁÊÙÓÔÁÓ Á.Ô Ë Á.Ô Ê ÁÑ.ÁÄÅÉÁÓ 10041/Á ÔÁÎÇÓ ÁÑ.ÁÄÅÉÁÓ 28578/Á ÔÁÎÇÓ Óåëßäá 2 áðü 2

53 ÐÉÍÁÊÁÓ Íï 4:ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÓ ÌÅÔÁÓ ÇÌÁÔÉÓÌÏÕ (ÓÕÌÖÙÍÁ ÌÅ ÔÏ ÅËËÇÍÉÊÏ ÃÅÍÉÊÏ ËÏÃÉÓÔÉÊÏ Ó ÅÄÉÏ) Å Í Å Ñ Ã Ç Ô É Ê Ï ÂÉÏÊÁÑÐÅÔ ÁÅ ÂÉÏÌÇ ÁÍÉÊÅÓ ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÊÅÓ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÉÓ Á.Ì.Á.Å 2476/31/Â/86/23 Á.Ö.Ì ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÓ ÌÅÔÁÓ ÇÌÁÔÉÓÌÏÕ ÔÇÓ 30çò ÉÏÕÍÉÏÕ ç ÅÔÁÉÑÉÊÇ ÑÇÓÇ (1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ - 30 ÉÏÕÍÉÏÕ 2005) ÐÏÓÁ ÊËÅÉÏÌÅÍÇÓ ÑÇÓÇÓ 2005 ÐÏÓÁ ÐÑÏÇÃÏÕÌÅÍÇÓ ÑÇÓÇÓ 2004 ÐÏÓÁ ÐÏÓÁ ÊËÅÉÏÌÅÍÇÓ ÐÑÏÇÃÏÕÌÅÍÇ Áîßá Áíáðüóâåóôç Áîßá Áíáðüóâåóôç ÑÇÓÇÓ ÑÇÓÇÓ ÊôÞóçò ÁðïóâÝóåéò Áîßá ÊôÞóçò ÁðïóâÝóåéò Áîßá Â. ÅÎÏÄÁ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÅÙÓ Á. ÉÄÉÁ ÊÅÖÁËÁÉÁ 1. Åîïäá ßäñõóçò & ðñþôçò åãê/óçò 0,00 0,00 0, , ,88 0,00 É. Ìåôï éêü ÊåöÜëáéï 4. ËïéðÜ Ýîïäá åãêáôáóôüóåùò , , , , , ,89 ( ìåô. ôùí 9,47 ) Ð Á È Ç Ô É Ê Ï , , , , , ,89 1. ÊáôáâëçìÝíï , ,00 Ã. ÐÁÃÉÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ ÉÉ. ÄéáöïñÜ áðü Ýêäïóç ìåôï þí I. Áóþìáôåò ÁêéíçôïðïéÞóåéò õðýñ ôï Üñôéï , ,71 2. Ðáñá ùñþóåéò êáé äéáêéþìáôá ÉÉÉ. ÄéáöïñÝò áíáðñïóáñìïãþò - Åðé /óåéò åðåíäýóåùí âéïìç /êçò éäéïêôçóßáò , ,65 0,00 2.ÄéáöïñÝò áðü áíáðñïóáñìïãþ áîßáò ëïéðþí ÉÉ.Åíóþìáôåò ÁêéíçôïðïéÞóåéò ðåñéïõóéáêþí óôïé åßùí , ,94 1.ÃÞðåäá Ïéêüðåäá ,00 0, , ,00 0, ,00 3.Åðé ïñçãþóåéò åðåíäýóåùí 3.Êôßñéá & ôå íéêü Ýñãá , , , , , ,00 ðáãßïõ åíåñãçôéêïý , ,39 4.Ìç /ôá Ôå. ÅãêáôáóôÜóåéò Ìåßïí: ÁðïóâÝóåéò 3.690, , , ,75 & ëïéðüò ìç /êïò åîïðëéóìüò , , , , , , , ,69 5.ÌåôáöïñéêÜ ÌÝóá , , , , , ,18 ÉV. AðïèåìáôéêÜ ÊåöÜëáéá 6.Åðéðëá & ëïéðüò åîïðëéóìüò , , , , , ,44 1.Ôáêôéêü áðïèåìáôéêü , , , , , , , ,99 4. Åêôáêôá áðïèåìáôéêü , ,00 5.Áöïñïë.áðïèåìáôéêÜ åéäéêþí Óýíïëï áêéíçôïðïéþóåùí (ÃÉ+ÃÉÉ) , , , , , ,99 äéáôüîåùí íüìùí , ,60 ÉÉÉ.Óõììåôï Ýò & Üëëåò ìáêñ/èåóìåò , ,92 ñçìáôïïéêïíïìéêýò áðáéôþóåéò V. ÁðïôåëÝóìáôá åéò íýï 1.Óõììåôï Ýò óå óõíäåìýíåò åðé /óåéò , ,90 Õð/ðï êåñäþí ñþóåùò åéò íýï , ,88 5. ÃñáììÜôéá åéóð.ìáêñ.ëþîåùò , ,00 Óýíïëï Éäßùí Êåöáëáßùí (ÁÉ+ÁÉÉ+ÁÉÉÉ+ÁÉV+AV) , ,20 5á. ÅðéôáãÝò åéóðñáêôýåò ìáêñ.ëþîåùò , ,46 7. ËïéðÝò ìáêñïðñüèåóìåò áðáéôþóåéò , ,33 Â. ÐÑÏÂËÅØÅÉÓ ÃÉÁ ÊÉÍÄÕÍÏÕÓ ÊÁÉ ÅÎÏÄÁ , ,69 1. ÐñïâëÝøåéò ãéá áðïæçìåßùóç ðñïóùðéêïý Óýíïëï ðáãßïõ åíåñãçôéêïý (ÃÉ+ÃÉÉ+ÃÉÉÉ) , ,68 ëüãù åîüäïõ áðü ôçí õðçñåóßá , ,79 Óåëßäá 1 áðü 3

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ της καθαρής θέσης και της αξίας εκάστης µετοχής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην οδό Ναυάρχου Νικοδήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε. ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.14823/22/Β/87/3 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΓΚΙΑΛΙΖΑ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ α. Ταµείο 266.729 302.704 β. Επιταγές εισπρακτέες 56.096 59.497 γ. ιαθέσιµα σε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/12/2014 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας MEDICAFE ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε.

Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/12/2014 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας MEDICAFE ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε. Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/12/2014 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας MEDICAFE ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε. (Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/12/2014 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ΣΤΟΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/12/2014 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ΣΤΟΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/12/2014 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ΣΤΟΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993)

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

, ,11 14

, ,11 14 VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Ζηµιών Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 16η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Αθήνα Α.Μ.Α.Ε 20264 / 05 / Β / 89 / 008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΜΑΚ ΕΠΕ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2013 ΕΩΣ 12/31/2013 Ποσά κλειομένης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΦΟΛΟΗ Ι.Κ.Ε. 800499736 - ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜ. Ε. 27908 ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Ισολογισμός της 31/12/2013, 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 14/06/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ...10

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

72.830,43 58.755,60 14.074,83 72.830,43 57.466,80 15.363,63

72.830,43 58.755,60 14.074,83 72.830,43 57.466,80 15.363,63 REACTOR Α.Τ.Ε. ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡ/ΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΑΦΜ:099357794 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΕMΒΡΙΟΥ 2012 ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝ ΟΥ 570 22 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) 43852/62/Β/99/242 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00 ΑΝΕΠΑΛ A.E ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε. 45566/12/Β/00/4 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΡΙΤΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΦΜ:095774064.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙ ΑΣΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-15η

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων Page 1 of 5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ αξία κτήσεως αποσβέσεις Ποσά σε δραχμές Ποσά κλειομένης χρήσεως 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: " ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΞΙΟΥ " ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ: ΧΑΛΑΣΤΡΑ Α.Μ.Α.Ε.: 15881/62/Β/87/161 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 -βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46 CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282-15232 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ 999636820 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 5171301000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 53970/01/Β/03/19(2012) Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος 2015

Διαβάστε περισσότερα

<HAVEN DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ> ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Αρ. ΜΑΕ : 64121/62/Β/07/0200 ΤΗΣ 25 ης ΜΑΪΟΥ 2015 Στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (1/1-30/9/2003) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1/1-30/9/2003 1/1-30/9/2002 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1/1-30/9/2003 1/1-30/9/2002

Διαβάστε περισσότερα

"DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε. " ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε.  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) "DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε. " ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ðåñéå üìåíá ÓÅËÉÄÁ A/A ÊÅÖÁËÁÉÏ

ðåñéå üìåíá ÓÅËÉÄÁ A/A ÊÅÖÁËÁÉÏ MÅÑÏÓ Á - ÅÉÓÁÃÙÃÇ 1. Íïìéêü êáé Èåóìéêü ðëáßóéï 8 2. Ëïãáñéáóìïß ÅÃËÓ 17 3. ÄéÜãñáììá äéáñèñþóåùò ôïõ ó åäßïõ 20 4. Áñ Ýò ôïõ ÅÃËÓ 23 5. Áñ Ýò - êáíüíåò ôïõ Í. 2190/1920 (Ðåñß Áíùíýìùí Åôáéñåéþí) 24 ÅñùôÞóåéò

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΖΑΣ Α.Μ. / Σ.Ο.Ε.Λ:13281

ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΖΑΣ Α.Μ. / Σ.Ο.Ε.Λ:13281 ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΖΑΣ Α.Μ. / Σ.Ο.Ε.Λ:13281 ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2008 ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.-31.12. (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν 1041/1980 «Περί καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» (ΦΕΚ Α 75/2.4.1980) [Άρθρα 47-49]...1 VΙΙ. Γενικόν Λογιστικόν Σχέδιον... 1 Άρθρον 47. Καθιέρωσις του θεσµού του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειοµένης χρήσης 30/6/2014 Ποσά Προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2015 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015) σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ASCOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης ΔΕΚΣΜΒΡΙΟΥ 2014-20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α Μ Α Ε 28031/01/Β/92/702 Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ Υπόδειγµα Β.1.1 Παραρτήµατος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

Σας δίνονται τα υπόλοιπα διάφορων λογαριασµών από το ισοζύγιο της εµπορικής εταιρείας Κίτρινο Κύπελλο Α.Ε την 31/12/2010.

Σας δίνονται τα υπόλοιπα διάφορων λογαριασµών από το ισοζύγιο της εµπορικής εταιρείας Κίτρινο Κύπελλο Α.Ε την 31/12/2010. ΆΣΚΗΣΗ 1 η : Άσκηση προσδιορισµού γενικής εκµετάλλευσης Σας δίνονται τα υπόλοιπα διάφορων λογαριασµών από το ισοζύγιο της εµπορικής εταιρείας Κίτρινο Κύπελλο Α.Ε την 31/12/2010. 60.00 Αµοιβές έµµισθου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΆΣΚΗΣΗ 2 η : Άσκηση προσδιορισµού γενικής εκµετάλλευσης Χ Π Οµάδα Οµάδα Γήπεδα - Οικόπεδα 10.000 10.000 10.00 10.00 Επιταγές πληρωτέες 5.000 5.000 53.90 53.90 µεταχρονολογηµένες Προµηθευτές 3.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/20, όπως ισχύει) της Εταιρείας ICC ATE

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/20, όπως ισχύει) της Εταιρείας ICC ATE ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/20, όπως ισχύει) της Εταιρείας ICC ATE 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων παρεκκλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα