Εταιρική Παρουσίαση Company Profile

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εταιρική Παρουσίαση Company Profile"

Transcript

1

2 Εταιρική Παρουσίαση Company Profile

3 Άλφα Πι Εταιρική Παρουσίαση Alfa Pi Company Profile Η ΑΛΦΑ ΠΙ A.E. είναι Τεχνική Εταιρεία που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1991 και ασχολείται με την Μελέτη και Κατασκευή Μηχανολογικών Εργασιών, καθώς επίσης και την εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση των μηχανολογικών εξοπλισμού και συστημάτων δικτύων σε Διυλιστήρια και άλλες Βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Η ΑΛΦΑ ΠΙ A.E. έχει ήδη εκτελέσει σοβαρές εργασίες σε δίκτυα μεταλλικών (χαλύβδινων, χρωμιούχων, ανοξείδωτων κλπ.) σωληνώσεων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε Διυλιστήρια πετρελαίου, Βιομηχανίες τροφίμων και σε άλλες Βιομηχανικές μονάδες, όπως εκτενώς περιγράφεται στη συνέχεια. Περιλαμβάνεται δε στο προσωπικό της επαρκής αριθμός ειδικών τεχνιτών, όπως ηλεκτροσυγκολλητών ειδικευμένων στα διάφορα είδη μετάλλων (ανθρακούχων χαλύβων, ανοξείδωτων, χρωμιονικελιούχων κλπ.), που διαθέτουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά από επισήμους οργανισμούς, όπως TÜV, LLOYD S κ.α. ώστε να ικανοποιούν τις αυξημένες απαιτήσεις ποιότητος των πελατών μας. Η ΑΛΦΑ ΠΙ A.E. αναλαμβάνει επίσης μεταλλικές κατασκευές πάσης φύσεως, ως και την εγκατάσταση Βιομηχανικού εξοπλισμού εργοστασιακών μονάδων, ανέγερση και συντήρηση εξοπλισμού διυλιστηρίων (πύργων, φούρνων και αντιδραστήρων διυλίσεως, δοχείων, εναλλακτών, αερόψυκτων, πύργων ψύξεως κ.λ.π.) ως και δεξαμενών σταθερής ή πλωτής οροφής, διαθέτει δε το κατάλληλο τεχνικό προσωπικό υψηλών προδιαγραφών για τις αυξημένες απαιτήσεις των εγκαταστάσεων διυλιστηρίων και άλλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Επιπλέον η ΑΛΦΑ ΠΙ A.E. εξειδικεύτηκε στην εγκατάσταση σωληνώσεων GRP (glass reinforced pipe) που θεωρείται το καταλληλότερο υλικό για εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών, όπως σε διυλιστήρια πετρελαίου και άλλες εγκαταστάσεις με δίκτυα βιομηχανικών, υγρών αλλά και αερίων. Το προσωπικό της ΑΛΦΑ ΠΙ A.E. έχει εκπαιδευτεί ειδικώς από την AMERON στην εγκατάσταση σωλήνων GRP καθώς και στην επί τόπου κατασκευή εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων GRP. Η ποιότητα της τελικής εργασίας βεβαιώθηκε από την TÜV Γερμανίας. Ας σημειωθεί ότι οι εταιρείες καυσίμων προτιμούν τα δίκτυα σωληνώσεων GRP στις εγκαταστάσεις τους και η εταιρεία μας έχει ήδη εγκαταστήσει σωληνώσεις GRP σε 110 σταθμούς καυσίμων της MOBIL. ALFA PI S.A. is a Construction and Engineering Company, specialized in Engineering, Erection, Commissioning and Maintenance of Mechanical works, including erection of equipment, piping network systems - metallic or plastic - and metallic constructions of any kind in Petrol Refineries, Food Industries and other Industrial Plants. ALFA PI S.A.was established in January ALFA PI S.A. has already executed important works in metallic (carbon or stainless steel) pipe networks and mechanical installations in petrol refineries, food and medical industries and other industrial plants, as analytically described hereinafter. ALFA PI Ltd. disposes adequate number of specialized technicians, such as welders for various kinds of metals (carbon steel, stainless steel, Cr-Mn-Alloy etc.), who are certified by competent organisations (TUEV, LLOYD S e.t.c.) in order to comply with the high standard requirements in Quality Control of its Clients. ALFA PI S.A. undertakes also metallic constructions of any kind, including liquid storage tanks (with rigid or floating roof), as well as installation and maintenance of industrial equipment such as towers, vessels, heat exchangers, furnaces e.t.c. in petrol refineries and other industrial plants. ALFA PI S.A. is also specialised in the installation of GRP (glass reinforced pipe), which is considered as the most suitable material to meet the high requirements of installations with severe specifications, such as Petrol refineries and other industrial installations, including installations of networks for liquids or gases. The personnel is specially trained by AMERON in installation of GRP pipes and the in-situ fabrication of GRP fittings and special pieces. It should be noted that Petrol Companies pre-fer the GRP pipes in their installation, thus our Company has already installed GRP pipes in 110 gas stations of MOBIL in Greece. 4 5

4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Δοϊράνης Καλλιθέα Τηλ.: , Fax : Site: Μόνιμο Τεχνικό Προσωπικό: 25 υπάλληλοι και τεχνίτες Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος: Αναστάσιος Περιφάνης Το μόνιμο προσωπικό της Εταιρείας είναι διαφόρων ειδικοτήτων όπως απαιτείται για την επίτευξη της επιτυχίας της κατασκευής. Επίσης συνεργάζεται με αρκετούς εξειδικευμένους οργανισμούς αναλόγως της περιπτώσεως. Πρόσθετο τεχνικό προσωπικό αυξομειούται ανάλογα με τις ανάγκες των εργασιών. Οι ικανότητες εξειδικεύσεως της ΑΛΦΑ ΠΙ Α.Ε. πηγάζουν από την εμπειρία των μελών της, που διαθέτουν αρχεία μακράς διαρκείας και δόκιμες εμπειρίες στη Μελέτη, Διοίκηση Έργων, Επίβλεψη κατασκευής, Εκκίνηση και Λειτουργία της εγκαταστάσεως, με δυνατότητα παροχής πλήρους πακέτου υπηρεσιών για έργα κλειδί στο χέρι. Όπου απαιτείται, η ΑΛΦΑ ΠΙ Α.Ε. λειτουργεί υπό διαδικασίες εξασφάλισης ποιότητος (QUALITY PLAN) σύμφωνα με το ISO 9001 και αναπτύσσει τα δικά της εγχειρίδια διαδικασιών εξασφαλίσεως ποιότητος. Η εταιρεία διαθέτει επίσης : Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Τμήμα Παρακολούθησης/ Ελέγχου Έργων Τμήμα Υποστήριξης/ Παρακολούθησης Εργοταξίων Τμήμα Έρευνας Αγοράς και Προμηθειών Τμήμα Μελετών και Σχεδιαστικό με AUTOCAD BASIC DATA Main premises: 191, Doiranis Str., Kallithea, Athens - Greece Telephone: + 30 (210) , Fax:+ 30 (210) Site:www.alfapi.gr Permanent Staff: 25 Employees and Technicians Major Shareholder & Managing Director: Anastasios Perifanis The permanent staff of the company is of various specialities, as required to accomplish the construction of all entrusted projects successfully. In addition, the services of several spe-cialists are used on a project to project basis. Manpower increases according to the re-quired needs of the various works. ALFA PI S.A. is certified by GL according to ISO 9001:2008 for Industrial Projects in Public and Private Sector. The capabilities of ALFA PI S.A. steam from the experience of its staff, who has long term records and carry credible experience in Engineering, Planning, Project Management, Con-struction, Supervision, Commissioning, Start-Up and Maintenance or Operation of Industrial Projects. Consequently ALFA PI S.A. is for position to offer a complete package of services for turn-key projects. The Company comprises also : Planning Department Project Quality Assurance Control Department Site Follow up and Cost Control Department Procurement Department Design Department (including AUTOCAD Drafting) 6 7

5 Πιστοποίηση ISO ISO Certification 8 9

6 Εμπειρία της Άλφα Πι ΑΤΕ Alfa Pi Εxperience Από την ίδρυσή της, η ΑΛΦΑ ΠΙ Α.Ε. έχει ολοκληρώσει επιτυχώς έργα ευρείας κλίμακας σε διυλιστήρια και άλλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, όπως αναφέρεται στη συνέχεια, που περιλαμβάνουν : μηχανολογικές εγκαταστάσεις κλιματισμού / αερισμού, υδραυλικών, αποχετεύσεων αυτοματισμού, καθώς και άλλων συστημάτων επισκευή, συντήρηση, βαθμονόμηση και παρακολούθηση λειτουργίας όλων των τύπων βανών, ασφαλιστικών και άλλων οργάνων βιομηχανικά δίκτυα σωληνώσεων μεταλλικών (ανθρακούχου χάλυβος, ανοξείδωτου, χρωμιο- μαγγανιούχου κλπ.) ή πλαστικών με τα εξαρτήματα τους (βάνες, αντλίες κλπ.) και τις σιδηροκατασκευές στήριξης τους, ως και τις βαφές και μονώσεις δίκτυα σωληνώσεων εκ GRP (Glass Reinforced Pipes) με την επί τόπου κατασκευή εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων ως και εγκαταστάσεις δεξαμενών εκ GRP μεταλλικές κατασκευές πάσης φύσεως για βιομηχανικές εγκαταστάσεις, περιλαμβανομένης και ανέγερσης εργασιών των εγκαταστάσεων δεξαμενών πετρελαίου (σταθεράς ή πλωτής οροφής) σε Διυλιστήρια και αλλού εγκατάσταση βιομηχανικού εξοπλισμού, όπως πύργων, δοχείων, εναλλακτών, αεροψυκτών, φούρνων, αντλιών, ψυκτικών πύργων, συμπιεστών κ.λ.π. τεχνική υποστήριξη, εκπαίδευση προσωπικού, θέση σε λειτουργία, συντήρηση και παρακολούθηση παραγωγής των ανωτέρω εγκαταστάσεων ως Κυρίως ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ, συντονισμό και επίβλεψη κατασκευαστικών δραστηριοτήτων των υπεργολαβιών χωματουργικών, σκυροδεμάτων, ηλεκτρολογικών, οργάνων κ.α. Since its establishment, ALFA PI S.A. has completed works of large scale in Refineries and other important Industrial Plants, including : mechanical installations for HVAC, plumbing, sewage, automation and other systems repair, calibration and commissioning of all types of on-off, control, relief etc. valves prefabrication and erection of industrial network piping, metallic or plastic, including their accessories (pumps, valves), supports, painting and insulation piping of GRP (Glass Reinforced Pipes), including the in-situ construction of accesso-ries and special fittings and installation of GRP tanks metallic constructions for industrial plants of any kind installation of liquid tanks for refineries and other industries installation of industrial equipment, such as towers, vessels, compressors, furnaces, cooling towers, heat exchangers, reactors, stacks, e.t.c. commissioning, assistance in operation and maintenance of plants as above as Main Contractors, co-ordination and supervision of the construction activities of subcontractors for earthworks, civil, painting, insulation, electrical and instrumentation works: as detailed in the projects in plants hereinafter described. και αναλυτικότερα σε έργα των συγκροτημάτων ως έπεται: 10 11

7 Η ΑΛΦΑ ΠΙ Α.Ε., με συνεχή παρουσία της από της ιδρύσεως της, σε εγκαταστάσεις Διυλιστηρίων όπως του Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Θεσσαλονίκης, Motor Oil και OCTA Σκοπίων ολοκλήρωσε σημαντικά έργα σε σωληνουργικές εργασίες, σιδηροκατασκευές και εγκατάσταση εξοπλισμού, περιλαμβανομένων των ακολούθων : Συμβάσεις Αρ. 1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (πρώην ΕΛΔΑ) 1.1 Σποραδικά μηχανολογικά Έργα Β εξαμήνου Πύργοι καύσεως αερίου μονάδων U-2100 & U-100, Σποραδικά μηχανολογικά Έργα Α εξαμήνου Επιστροφή γραμμής LPG από την προβλήτα και επανακατασκευή του δικτύου παροχής Diesel προς JETOIL, DRACOIL, SOSCO και HELLINOIL, Διάφορα μηχανολογικά Έργα μετατροπών και βελτιώσεων στα ΕΛΔΑ 1.6 Εγκατάσταση νέων δοχείων , ,0-5407, Σποραδικά μηχανολογικά Έργα Β εξαμήνου Έργα συνδέσεως δεξαμενών αποθήκευσης diesel στις εγκαταστάσεις Μεγάρων, Σποραδικά μηχανολογικά Έργα μετατροπών και βελτιώσεων στα ΕΛΔΑ 1.10 Σιδηροκατακευές με τιμές μονάδας στα ΕΛΔΑ 1.11 Ανακατασκευή και βελτίωση του συστήματος πυρόσβεσης, ως και των σωληνώσεων στις δεξαμενές Ρ-8738, Ρ-8702Α, Ρ8701Ι και Ρ8701D, Αντικατάσταση 95 γραμμών για το SHUT-DOWN των μονάδων Σποραδικά μηχανολογικά Έργα Α εξαμήνου ΝΕΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ U-3400/KAI ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΘΕΙΟΥ U-2750 ως υπεργολάβοι TECHNIPETROL SpA Πρόσθετες σωληνογραμμές 4 & 6 στην U ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΠΥΡΣΟΥ Ζ-5411 ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΑ ΕΛΔΑ AF Βελτίωση υπεδάφους και πλάκα θεμελίωσης της μονάδος Ανέγερση και σύνδεση μονάδας FGRU Ζ-5411 Σωληνώσεις μετά των εξαρτημάτων Σιδηροκατασκευές στηριγμάτων σωληνώσεων και για το στέγαστρο της μονάδας Ηλεκτρολογικά και εγκατάσταση οργάνων 1.15 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΟΥ V-3201B AF Αποξήλωση των εγκαταστάσεων του παλαιού συμπιεστού και του στεγάστρου του Θεμελίωση βάσης εκ σκυροδέματος Τοποθέτηση και σύνδεση νέου συμπιεστού V-3201B. Σωληνώσεις μετά των εξαρτημάτων και στηριγμάτων Ηλεκτρολογικά και εγκατάσταση οργάνων 1.17 ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ ως υπεργολάβοι των ADP-ENRAF Διαμόρφωση στομίων και φρεάτων ηρεμίας σε 14 δεξαμενές του Συγκροτήματος Δεξαμενών Μεγάρων για την υποδοχή Μετρητών Στάθμης με Ραντάρ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΙΣΟΜΕΡΙΣΜΟΥ ΝΑΦΘΑΣ U-4600 (TIP EXPANSION) ως υπεργολάβοι της J&P ΑΒΑΞ Α.Ε (πρώην ΖΕΥΣ ΑΤΕ) AF /20 Ανέγερση του νέου Εξοπλισμού ολικού βάρους (κενού) 220t. που περιλαμβάνει : - 10 Δοχεία (Absorbers, fuel fitters) - 8 Εναλλάκτες Θερμότητας - 2 Αεροψύκτες, μετά της συναρμολόγησης αυτών ως και της φέρουσας σιδηροκατασκευή των- ALFA PI S.A., during its continuous presence, since its establishment in 1991 in Petrol Re-fineries such as of HELPE in Aspropyrgos, Elefsis & Thessaloniki, MOTOR OIL and OCTA in Skopje, has completed installation works of considerable size, including the following : Contract No 1. HELLENIC PETROLEUM S.A. /ASPROPYRGOS INDUSTRIAL COMPLEX(ex H.A.R) 1.1 Sundry mechanical installation works, B semester Flare line for towers in units U-2100 & U Sundry Mechanical Works, A Semester Return LPG line from Jetty and reconstruction of Diesel supply lines 1054 to JETOIL, DRACOIL, SOSCO & HELLINOIL 1.5 Sundry Mechanical Works in modifications & improvements Installation of new vessels , , Sundry Mechanical Works, B Semester interconnection pipeworks for Diesel tankage in 1139 Megara Tank Farm 1.9 Sundry Mechanical Works in modifications & improvements Sundry steel constructions (unit price contract) in H.A.R Reconstruction & improvements of fire fighting 1235 installations for tanks P8738, P8702Α, P8701I, P8701D 1.12 Replacement of eroded parts in 95 lines during the Shut- Down of the Units Sundry Mechanical Works, A Semester NEW HYDRODESULPHURIZATION UNIT U-3400 AND SULPHUR RECOVERY UNIT U-2750 as subcontractor of TECHNIPETROL SpA Additional pipework 4 & 6 in U INTERCONNECTION BETWEEN FLARE GAS RECOVERY AF/ UNIT Z-5411 AND OTHER UNITS Subgrade improvement and foundation slab of the unit Erection and connection of FGRU Z-5411 Pipeworks, including accessories Steel construction for pipe supports and for FGRU shed Electrical works and Instrument installation 1.16 INTERCONNECTION OF COMPRESSOR V-3201B AF/ Dismantling of old compressor and shed Foundation slab Installation and connection of new Compressor Pipeworks with accessories and supports Electrical works & Instrument installation 1.17 LEVEL GAUGES IN MEGARA TANK FARM as subcontractor of ADP ENRAF Modification in Gauge Nozzles and Stilling wells of 14 Tanks to receive new Radar Level Gauges TIP EXPANSION OF NAPTHA ISOMERIZATION UNIT U-4600 as subcontractor of J&P-AVAX S.A. (former ZEUS S.A.): Erection of new Equipment (total weight 220tons), comprising : - 10 Vessels (Absorbers, fuel fitters) - 8 Heat Exchangers - 2 Aircoolers, including their assembly, supporting steel construction

8 8 Αντλίες - Συναρμολόγηση και εγκατάσταση νέου Συμπιεστού Μετατροπές σε υπάρχοντα εξοπλισμό στην μονάδα, όπως στα κάτωθι : - Συμπιεστή - Αντλίες - Τροφοδοτικό φούρνου - Αντιδραστήρα - Αερόψυκτα Προκατασκευή, Εγκατάσταση και Βαφή των νέων σωληνογραμμών της μονάδας και τις διασυνδέσεις της, συνολικά 285 τόνων, (εκ των οποίων 45 τόνοι χρωμιούχου και ανοξείδωτου χάλυβα) μετά των εξαρτημάτων και στηριγμάτων των. Μόνωση Εξοπλισμού και σωληνογραμμών Δοκιμές Πίεσης και παροχή υπηρεσιών στις διαδικασίες Commissioning και Turn Around της μονάδας ΑΠΟΧΛΩΡΙΩΤΕΣ Ο-3340Α/Β ΤΗΣ U-3300 ως υπεργολάβοι της J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. (πρώην ΖΕΥΣ ΑΤΕ) Εγκατάσταση 2 νέων αποχλωριωτών Σωληνουργικές εργασίες για την σύνδεση των αποχλωριωτών ως και τις αντίστοιχες μετατροπές του δικτύου της μονάδος ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ως υπεργολάβοι T.C.B. ΕΠΕ Εγκατάσταση σωληνώσεων Εγκατάσταση βανών & ασφαλιστικών 1.21 ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΫΛΙΣΗΣ CRUDE & VACUUM U-2000 ως υπεργολάβοι της HYUNDAI ENGINEERING Η ΑΛΦΑ ΠΙ ανέλαβε διάφορες εργασίες σιδηροκατασκευών και σωληνώσεων 1.22 ΑΤΜΟΠΑΓΙΔΕΣ ΕΛ.ΔΑ. Έλεγχος και αντικατάσταση ατμοπαγίδων(2600 τεμ) προς βελτίωση της λειτουργίας των κυκλωμάτων ατμού και συμπυκνωμάτων σε όλες τις μονάδες στο Διυλιστήριο. Περιλαμβάνεται η ηλεκτρονική καταγραφή των εγκατεστημένων ατμοπαγίδων ανά μονάδα ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ SHUT DOWN ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Η εργασία περιλαμβάνει την εξάρμωση, εξόλκυση και καθαρισμό με υδροβολή και άρμωση όλων των αυλοφόρων δεσμών, εναλλακτών θερμότητας και αεροψύκτων σε όλες τις μονάδες του Διυλιστηρίου. Συντηρούνται 247 εναλλάκτες και 100 αερόψυκτα (συνολικά αυλοί) στο διάστημα του διμήνου Shut Down και σύμφωνα με το αυστηρό χρονοδιάγραμμα της συντηρήσεως εκάστης μονάδος ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ L-2101 (A & B BOX) Η εργασία περιλαμβάνει την κοπή των προς αντικατάσταση αυλών μετά των στηριγμάτων τους, την προκατασκευή και εγκατάσταση των αυλών με τα νέα στηρίγματα, υδραυλική δοκιμή και αποκατάσταση κυκλωμάτων και πυροδομής στα δύο τμήματα του φούρνου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ SUPERHEATER COILS ΣΤΟΥΣ ΦΟΥΡΝΟΥΣ L-3702 A/B Η εργασία περιλαμβάνει την εξάρμωση των προς αντικατάσταση αυλών, προκατασκευή των νέων μετά των στηριγμάτων τους, εγκατάσταση, απόπλυση και δοκιμή των σωληνώσεων στους δύο φούρνους ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΖΙΦΑΡΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ U-1900 Περιλαμβάνονται και οι μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για την λειτουργία εκκένωσης του φρεατίου Ρ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΗΡΟΖΙΝΗΣ AF Μετατροπές σωληνογραμμών του ως άνω συστήματος για την αύξηση της χωρητικότητας 8 new pumps Assembly and installation of a new Compressor Modifications on existing installation for the following : - Compressor - Pumps - Feeder to furnace - Reactor - Aircoolers Prefabrication, Installation, Painting and Testing of the pipeworks of the unit and its interconnections, totalling to 285tons (out of which 45tons of alloy and stainless steel) with their accessories and supports. Insulation of Equipment and Pipeworks Pressure tests and technical assistance for Commissioning and Turn Around procedures CHLORINE ABSORBERS O-3340A/B IN U-3300 as subcontractor of J&P-AVAX S.A. (former ZEUS S.A.): Erection of 2 new absorbers Installation of pipeworks for these absorbers and relative modification on the network of the unit MOV s & PRV s IN PRODUCT LINES FOR THE NEW ASPROPYRGOS JETTY. as subcontractor of T.C.B. Ltd. Pipeworks Valve installations 1.21 CRUDE AND VACUUM DISTILLATION UNIT U as subcontractor of HYUNDAI ENGINEERING: In this project ALFA PI undertook various steel constructions and piping works 1.22 STEAMTRAPS IN H.A.R. Checking and replacement of steam traps (2600 ea), required for the improvement of the steam and condensate circuits in all units of the Refinery, including the ela-boration of the electronic Registration of all steam taps MAINTENANCE OF HEAT EXCHANGERS DURING THE SEPTEMBER 1999 SHUT DOWN The work comprises the extraction, cleaning by water jet and repositioning of all coils units of 247 heat exchangers and 100 air coolers in all units of the Refinery, totaling to tubes. Works are executed during the two-month Shut Down, following the strict shut down time schedule of the various units, as required by the production requirements of the Refinery MAINTENANCE WORKS FOR FURNACE L-2101 (A&B BOX) The work comprises the dismantling of coils to be replaced, the prefabrication and installation of the new coils and supports, hydraulic testing and reinstatement of the circuits and the fireproof cladding of both boxes of the furnace REPLACEMENT OF SUPERHEATER COIL IN FURNACES L-3702A/B The work comprises the dismantling of the coils to be replaced, the prefabrication and installation of the new coils with their supports, the flushing and testing of the circuits in both furnaces INSTALLATION OF BUSTER PUMP IN PUMP-OUT BASIN OF U-1900 The necessary pipework and mechanical /electrical installation works, required for the evacuation of pit P CHANGE OF KERO TANKAGE AF Modifications of Pipeline to increase its capacity in order to meet the increased 14 15

9 λόγω των αυξημένων απαιτήσεων τροφοδοσίας του νέου Αεροδρομίου ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Περιλαμβάνονται: η εγκατάσταση γραμμών χαλυβδοσωλήνων Φ8», 3000 μήκους, πρόσθετες αντλίες στο αντλιοστάσιο μετατροπές στο σύστημα εσωτερικού καθαρισμού των σωλήνων, μετατροπές στις συνδέσεις με τις υπάρχουσες δεξαμενές τα απαιτούμενα έργα πολιτικού μηχανικού, ηλεκτρολογικών και εγκαταστάσεως οργάνων ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Η εγκατάσταση των αναμονών γίνεται σε 33 δεξαμενές (19 λευκών και 14 μαύρων προϊόντων) των δεξαμενών του συγκροτήματος Ασπροπύργου. Η εργασία περιλαμβάνει: Πλήρη καθαρισμό κάθε δεξαμενής και πιστοποίηση Gas Free. Προκατασκευή και εγκατάσταση φέρουσας κατασκευής των μετρητών στάθμης (radar) και θερμομέτρου. Προκατασκευή και εγκατάσταση των αντίστοιχων φρεάτων ηρεμίας Φ8 & Φ6 εντός των δεξαμενών ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004 Η ΑΛΦΑ ΠΙ ανέλαβε την παροχή τεχνικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων (μονταδόρων, μηχανουργών, ηλεκτροτεχνιτών, ψυκτικών και τεχνιτών οργάνων) για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης από τον Εργοδότη κατά το έτος Ο μέσος αριθμός των τεχνιτών που απασχολούνται ανέρχεται σε 70 ημερησίως, κατά δε το Shut Down Οκτωβρίου, σε ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η ΑΛΦΑ ΠΙ ανέλαβε την παροχή προσωπικού σε βοηθητικές εργασίες, καθαρισμό και μεταφορές για τις καθημερινές ανάγκες του Εργοδότου κατά το έτος 2004, με μέσο αριθμό απασχολούμενων 24 άτομα ημερησίως ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ DIESEL U-3400 AF Εγκατάσταση νέου εξοπλισμού ήτοι : - Αντιδραστήρας Κ-3402: ύψος 25m, βάρος πύργου κενού 152t, βάρος εσωτερικών σχαρών και καταλήτου 193t - 4 εναλλάκτες - 2 δοχεία - Συγκρότημα του φιλτραρίσματος Ζ-3410 Α/Β/C - 4 αντλίες Μετατροπές και βελτιώσεις υπάρχοντος εξοπλισμού κατά την γενική κράτηση Οκτωβρίου 2004: περιλαμβάνονται τα κάτωθι: - Αντιδραστήρας Κ Εναλλάκτες και 4 Αερόψυκτα - Πύργος Ν Δοχεία - 4 Συμπιεστές Προκατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμασίαndt και βαφή για επέκταση των υπαρχόντων σωληνώσεων, ως και για τις νέες σωληνώσεις, διαφόρων ποιοτήτων χάλυβος (ανθρακούχου, χρωμιούχου και ανοξείδωτου) Μόνωση εξοπλισμού και σωληνώσεων Εργασίες Πολιτικού Μηχανικού: Χωματουργικά και σκυροδέματα για: - θεμελίωση του ως άνω εξοπλισμού και των σιδηροκατασκευών - επέκταση του συστήματος αποχέτευσης της μονάδος - επέκταση και αποκατάσταση του δαπέδου της μονάδας, Σιδηρές κατασκευές των κάτωθι : - Νέου σωληνοδιαδρόμου της μονάδος - Πλατφόρμων, κλιμάκων και κιγκλιδωμάτων των εξωτερικών παταριών νέου αντιδραστήρα- re-quirements in fueling of El. Venizelos new Airport, including: Installation of m Φ8» C.S lines, Additional pumps in pumping station, Modifications of pigging facilities, Modification in connections to existing fuel tanks. Required Civil, Electrical and Instrumentation works 1.28 INSTALLATION OF SUPPORTING STRUCTURE FOR LEVEL GAUGING IN TANKS The installation applies for 33 tanks (19 for white and 14 for black products) in Aspropyrgos Tank Farm. Work comprises: Thorough cleaning of each tank and Gas-Free certification. Prefabrication and installation of steel construction to support the new level gauge (radar) and thermometer. Prefabrication and installation of the relative stilling wells Φ8» and 6» in the tanks LABOUR FOR MAINTENANCE WORKS DURING 2004 ALFA PI undertook the supply of labour for technical personnel of various speciali-zation (fitters, mechanics, electricians, airconditioning and instrument technicians) for the execution of maintenance works by the Employer for the year The average number of technicians occupied daily was 70, while during the October Shut Down period, same was raised to 380 technicians LABOUR FOR ANCILLARY CLEANING & TRANSPORTION WORKS DURING 2004 ALFA PI undertook the supply of labour for cleaning and transportations, according the daily needs in the refinery for the year of The average number of this labour force was 24 persons daily REVAMPING OF DIESEL DESULPHURIZATION UNIT U-3400 Installation of New Equipment: - Reactor K-3402 (25m high, 152t empty, Internals & catalyst weight = 193t) - 4 Heat Exchanger - 2 Vessels - Filtration System Z-3410 A/B/C - 4 Pumps Modification and upgrading of existing equipment during the Shut Down of October 2004, including the following - Reactor K Heat Exchangers & 4 Air Collers - Tower N Vessels - 4 Compressors Prefabrication, installation, N.D.T. testing and painting for the extension of existing, as well as the new pipeworks, of various steel quality (CS, SS, alloy) Insulation works for pipework and equipment Civil works Earthworks and Concreting for: - Foundation of the new equipment and the steel structures - Extension of drainage system of the unit - Extension and reinstatement of the paving of the unit Steel Construction for the following: - New Piperack in the unit - Circular platforms, staircases and railing around the new reactor

10 4 παταριών για τον ανυψωμένο εξοπλισμό - Στηριγμάτων των σωληνώσεων όπου απαιτούνται Ηλεκτρολογικές εργασίες κίνησης, ελέγχου, φωτισμού και τηλεπικοινωνιών, που απαιτούνται από την επέκταση Εγκατάσταση οργάνων ελέγχου και αυτοματισμού της εγκατάστασης Δοκιμές πίεσης εξοπλισμού και σωληνώσεων και παροχή υπηρεσιών της Διαδικασίες Precommissioning και Commissioning του Turn Around της Μονάδος 1.32 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ U-3400 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004 Συντήρηση του υπολοίπου εξοπλισμού της μονάδας πέραν των εις 1.31 Περιλαμβάνονται: - 7 Εναλλάκτες - 4 Αερόψυκτα - 3 Πύργοι - Φούρνος L ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΧΑΡΩΝ ΠΑΤΑΡΙΩΝ ΠΥΡΓΩΝ Αποξήλωση φθαρμένων εσχαρών και αντικατάσταση με νέες στους Πύργους των μονάδων U-2100, U-2200, U-2600 και U ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, (ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΤΩΝ) Η ΑΛΦΑ ΠΙ ανέλαβε την παροχή προσωπικού σε βοηθητικές εργασίες, καθαρισμό και μεταφορές για τις καθημερινές ανάγκες του Εργοδότου και κατά το έτος ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΥΡΝΟΥΣ L-3301/2/3/4/1N/2N Κατά το Shut Sown Μαρτίου 2007 Ανέγερση / καθαίρεση ικριωμάτων για την επιθεώρηση των αυλών της RADIAN ZONE των φούρνων. Αντικατάσταση 30 τμημάτων των αυλών του RADIANT ZONE, με τις απαιτούμενες κοπές, ηλεκτροσυγκολλήσεις, ανοπτήσεις και μη καταστρεπτικούς ελέγχους. Σωληνουργικές εργασίες για την ανεξαρτητοποίηση των κλιβάνων L-3301Ν & 2Ν 1.36 ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΗ SRAR ΜS 8 Εγκατάσταση χαλυβοσωλήνος Φ8 με θερμική μόνωση, μήκους 650m από το αντλιοστάσιο των J-8805/S, έως το Χημείο στην βόρεια πλευρά του Διυλιστηρίου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Ρ-8759Β Εγκατάσταση αγωγών (160m) με συνοδεία ατμού και μόνωση, ως και τις απαιτούμενες Οικοδομικές Εργασίες για τα στηρίγματα και τις υπόγειες διελεύσεις ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (MONITORS) ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ U-4900, U-2000, U-3300, U-2600/2500, U-9200 Περιλαμβάνονται: κατασκευή /ανέγερση 4 πύργων κανονιών, ύψους 20m(τεμ 2), 10m & 3m Υπόγειες & υπέργειες σωληνώσεις Φ6 /8, 300m μήκους Απαιτούμενες εργασίες πολιτικού μηχανικού και ηλεκτρολογικών 1.39 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ ΑΕΡΑ Μ-2030 & ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ ΑΕΡΑ/ΑΤΜΟΥ Μ-2031 ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ U-2000 Κατά το Shut Down του Σεπτεμβρίου 2009 Περιλαμβάνεται η απαιτούμενη στήριξη, προσωρινή αποξήλωση και επανατοποθέτηση υπαρχόντων αεραγωγών και ανεμιστήρων ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΨΥΚΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ U-2000 /2100 / 2200/ 2400/ 2600/ 3100/ 3200/ 3300/ 3400/ 3500/ 3800/ 3900/ 4000/ 4600/5400 Κατά το Shut Down του Σεπτεμβρίου 2009 Επιθεωρήθηκαν και συντηρήθηκαν και 103 αερόψυκτα 1.41 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ Μ-3401/Α/Β/C Κατά το Shut Down του Σεπτεμβρίου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ TIE-INS ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Κατά το Shut Down του Σεπτεμβρίου new platforms for the elevated equipment - Pipe supports, as required Electrical works for power, control, lighting and telecoms Installation of instruments and automation system Pressure tests and technical assistance for the Turn Around Precommissioning and Commissioning Procedures 1.32 MAINTENANCE OF U-3400 EQUIPMENT DURING THE OCTOBER 2004 SHUT DOWN. Shut Down Maintenance of existing equipment in the unit, further to those in 1.31, including: - 7 Heat Exchanger - 4 Aircollers - 3 Towers - Furnace L REPLACEMENT OF ERODED TOWER PLATFORMS Dismantling and replacement of the eroded floor grid in the tower platforms of Units U-2100, U-2200, U-2600 and U LABOUR FOR ANCILLARY CLEANING & TRANSPORTΙΟΝ WORKS DURING 2005 ALFA PI undertook the supply of labour for cleaning and transportation works ac-cording the daily needs of the Employer in the refinery for the year of 2005 too MAINTENANCE WORKS IN FURNACES L-3301/2/3/4/1N/2N. During the Shut Down of March Temporary Scaffolding for the inspection of all Radiant Zone coils in all furnaces. Replacement of 30 segments of eroded Radiant Zone coil, including all neces-sary cuts, welding, PHWT and NDT tests Piping works required for the independent function of furnace boxes L-3301N &2N 1.36 NEW LINE SRAR MS 8 Piping works for Φ8 C.S pipe with thermal insulation, 650m long, from Pum-phouse of J-8805/S till Laboratory Building at the northern side of the Refinery 1.37 REARRANGEMENT OF NETWORKS FOR TANK P-8759B Installation of 1 to 24 line (160m long), with its steam tracing and insulation, in-cluding all necessary Civil Works for the supports and the underground routing FIREFIGHTING MONITOR INSTALLATION IN UNITS U-4900, U-2000, U-3300, U-2600/2500, U-9200, including : fabrication and erection of 4 monitor towers (20m high 2ea, 10m &3m) Piping works, UG & AG, Φ6 /8 300m long Required civil and electrical works 1.39 REPLACEMENT OF AIR PREHEATER M-2030 AND STEAM /AIR PREHEATER M-2031 IN UNIT U-2000 During the Shut Down in September 2009 Including the extraction and reinstallation of obstructing ductwork, as required 1.40 MAINTENANCE WORKS OF AIR COOLERS IN UNITS U-2000/ 2100/ 2200/ 2400/ 2600/ 3100/ 3200/ 3300/ 3400/ 3500/ 3800/ 3900/ 4000/ 4600/5400 During The Shut Down in September Air Coolers were inspected and maintained MAINTENANCE WORKS OF HEAT EXCHANGERS M-3401 A/B/C. During the Shut Down in September DEMOLITION AND ERECTION WORKS FOR TIE-INS IN OLD THERMAL BUILDING AREA. During the Shut Down in September

11 1.43 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ U-2100/U-5400 KAI U-3500 Αντικατάσταση /μετατροπή γραμμών προς Ν-2101, Ρ Ρ-5401 και της CS5 της U ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ) 2. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε/ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (πρώην ΕΚΟ) 2.1 ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ως υπεργολάβοι ADP-ENRAF: Διαμόρφωση στομίων και φρεάτων ηρεμίας σε 29 δεξαμενές του συγκροτήματος για την υποδοχή μετρητών στάθμης Radar 2.2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HAZOP ΙΣΟΜΕΡΙΣΜΟΥ, 2η ΦΑΣΗ Της Μετατροπές στη Μονάδα Ισομερισμού που απαιτούνται για την εφαρμογή της του 2ου σταδίου Μελέτης HAZOP, κατά το Turn Around του Οκτωβρίου 2000 Περιλαμβάνονται σωληνουργικές εργασίες, εγκατάσταση οργάνων, ηλεκτρολογικά και σιδηροκατασκευές. 3. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε / ΝΕΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ CCPP ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3.1 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ως υπεργολάβοι της ΑΕΓΕΤ / ΕΝΕΤ: Εγκατάσταση και υδραυλική δοκιμή υπογείων σωληνώσεων λήψης και επιστροφής θαλασσίου ύδατος, Φ600χιλ. από GRP, συνολικού μήκους 2.400μ. 4. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε/ ΕΡΓΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ) 4.1 Σωληνουργικές και Μηχανολογικές Εργασίες της μονάδας Αποθείωσης HDS στο SHUT DOWN (Απρ. 96) Ε Ετήσια Εργολαβία Μηχανολογικών Εργασιών, (1996, επέκταση 1997) Ε-15748Α 4.3 Σωληνουργικά γέφυρας πάνω από την Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, Ε Σωληνουργικά στις εγκαταστάσεις Πάχης. S Διάφορες Μηχανολογικές Εργασίες του Διυλιστηρίου. S Σωληνουργικά γραμμής σύνδεση με ΕΛΔΑ. S Βελτιώσεις / Μετατροπές / Επισκευή των Μηχανολογικών S-3645 Εγκαταστάσεων, Σωληνώσεων και Μεταλλικών Κατασκευών. ετήσια εργολαβία (Β96-Α97-Β97), 4.8 Ετήσια σύμβαση διάθεσης υπηρεσιών στην ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε., 4.9 Σποραδικές Εγκαταστάσεις Σωληνώσεων και Σιδηροκατασκευές S στη μονάδα HDS κατά τη διάρκεια του SHUT-DOWN του Τριετής Εργολαβία Συντήρησης και Επισκευής Φούρνων S και Ατμολεβητών ( ). Συντήρηση των φούρνων 3-Η-1Α/Β, 3-Η-101, 4-Η-241, 100-Η-1, 200-Η-101 μετά των προθερμαντήρων τους, ως και των Boilers του συγκροτήματος. Περιλαμβάνονται τα κάτωθι: Εργασίες για την επιθεώρηση και καθαρισμοί Επισκευή η αντικατάσταση αυλών, πυροδομών, πανέλων κελύφους και αεραγωγών Εξάρμωση, άρμωση, ρύθμιση κλπ. καυστήρων, ανεμιστήρων και εκκαπνιστών Τυφλώματα και περιφερειακές σωληνουργικές εργασίες 4.11 Επισκευαστικές Εργασίες Δεξαμενών ΤΚ-56, ΤΚ-13, ΤΚ-14 S-5010 ΤΚ-56: Πλωτής οροφής, D=84m, H=22m ΤΚ-13 και ΤΚ-14: Σταθερής οροφής D=18,2m, H=20,2m 4.12 Σωληνουργικές εργασίες όδευσης υγρών και αερίων από τις γεωτρήσεις της λεκανών 1.43 SUNDRY PIPEWORKS IN UNITS U-2100/U-5400 & U-3500 Replacement /Modifications on lines to N-2101, P-5403, P-5401 and CS5 in U MECHANICAL WORKS FOR TANKS IN ASPROPYRGOS AND MEGARA (PROGRAMME ) HELLENIC PETROLEUM S.A. / THESSALONIKI INDUSTRIAL COMPLEX (ex EKO) 2.1 LEVEL GAUGES IN KALOHORI TANK FARM as subcontractors of ADP ENRAF: Modifications in gauge nozzle and stilling wells on 29 Tanks, to receive new Radar Level Gauges. 2.2 ERECTION WORKS FOR ISOMERIZATION HAZOP STUDY, 2nd STAGE Modifications to the Isomerization Unit necessary for the implementation of HA-ZOP Study Project 2nd Stage, during the October 2000 Turn Around of the Thessa-loniki Refinery, including pipeworks, steel construction instrument installation and electrical works. 3. HELLENIC PETROLEUM S,A / NEW POWER CCPP PLANT IN THESSALONIKI 3.1 SEA WATER INTAKE AND OUTFALL LINES as subcontractors of AGET/ENET: Installation and hydraulic test of the underground pipeline GRP Φ600 mm of total length of 2.400m. 4 HELLENIC PETROLEUM S,A / ELEFSIS INDUSTRIAL COMPLEX (ex PETROLA) JOB 4.1 Pipe and Μechanical Works for the Shut Down of HDS unit E in April 96, 4.2 Sundry Mechanical Works, Annual Contract for 1996, E-15748A extended for 1997 too 4.3 Pipeworks on the Bridge over the old National Road E Athens - Corinth 4.4 Pipeworks in Pahi Installations, S Various Pipeworks in the Refinery S Pipeworks for connection with H.A.R, S Modification/Improvement / Repair works in Mechanical Installations, S-3645 Pipeworks and Metallic constructions Annual Contract (B96- A97- B97) 4.8 Annual contract for technical services to IFESTOS S-6352 HELLAS SHIPYARD, 4.9 Sundry Mechanical and steel erection works in HDS unit S during 1998 Shut-Down, year Contract for Maintenance / Repair of Heaters & Boilers, ( ) S Maintenance of Furnaces 3-H-1 A/B, 3-H-101, 4-H-241, 100-H-1, 200-H-101, their Preheaters and all Boilers of the Refinery, including the following: Preparation and assistance for inspection works Cleaning of fire chambers and ducts Repair or replacement of coil tubes, fireproofing, shell panels and ducting Adjustment, repair or replacement of burners, fans and soot blowers Blinding /deblinding and neces sary pipeworks for the furnace lines 4.11 Repair works in Tanks TK- 56, TK-13, TK-14, S-5010 TK-56: Floating deck, D=84m, H=22m ΤΚ-13 & ΤΚ-14: Rigid roof, D=18,2m, H=20,2m 4.12 Pipeworks for the routing of liquid and gas products from boring works in Tank farm 20 21

12 Δεξαμενών της περιοχής 1&2 στο Demister, ως υπεργολάβοι της INTERGEO A.E Τριετής Εργολαβία Συντήρησης και Επισκευής Φούρνων και Ατμολεβητών ( ). S-008/05 Ως εις 4.10 ανωτέρω Κατά το Shut Down του Σεπτεμβρίου 2008 εξετελέσθησαν εκτεταμένες επισκευές στους φούρνους 3-Η-1Α/Β, 3-Η-101, 100-Η-1 και 200-Η-101 Ειδικότερα για τον 3-Η-1 Α/Β, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: Αντικατάσταση 30 αυλών και 20 καμπυλών RADIANT COILS Αντικατάσταση των πλευρικών πλαισίων της ανατολικής πλευράς του CONVECTION μετά των καμπυλών των αυλών και της πυροδομής των πλαισίων με τις απαιτούμενες αποξηλώσεις και επανατοποθετήσεις παταριών και εκκαπνιστών Εκτεταμένες αποξήλωσεις για επιθεώρηση, επισκευή όπου απαιτείται και επανατοποθέτηση τμημάτων του προθερμαντήρος, που εμποδίζουν την εξαγωγή των ως άνω αυλών Αντικατάσταση καμπυλών 4 καυσαερίων προς convection, καθαίρεση και αντικατάσταση πυροδομής αυτών Αντικατάσταση 170 αυλών των 2 κάτω θαλάμων του προθερμαντήρα Η αξία των εργασιών κατά το Shut Down αυτό ανήλθε σε Μελέτη, κατασκευή και αντικατάσταση εναλλάκτου 200-Ε-107 στον προθερμαντήρα του φούρνου 200-Η-101 S-011/06 Προμήθεια υλικών και κατασκευή φλάντζας διαχωρισμού στον υπάρχοντα εναλλάκτη κατά το Shut Down Οκτωβρίου Κατασκευή νέου παρομοίου εναλλάκτη. Περιλαμβάνονται: Σιδηρό κέλυφος με φλάντζες: Δέσμη 66 αυλών Φ1 ½ alloy steel Ρ22 και δύο συλλεκτών Φ6 Εσωτερική πυρίμαχη επένδυση Castable 6 πάχους Αντικατάσταση του υπάρχοντος με τον νέο εναλλάκτη κατά το Επόμενο Shut Down Αποξήλωση Κεντρικής Αποθήκης πρώην Owens Περιλαμβάνονται: Η αποξήλωση των λαμαρίνων, επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης Η αποξήλωση ηλεκτρολογικών εγκατάστασης Ή αποξήλωση του μεταλλικού σκελετού της αποθήκης (εκτάσεως 75x173m), Ή αρίθμηση, μεταφορά και στοίβαξη των υλικών προς επανέγερση σε άλλη θέση του Διυλιστηρίου ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΚ-20 & ΤΚ-77 S-003/07 Για την ΤΚ-20 (πλωτής οροφής, D=71.4m H=20m) Αντικατάσταση 95t ελασμάτων της πλωτής οροφής Ολική αντικατάσταση πρωτευούσης και δευτερευούσης φραγής πλωτής οροφής Αντικατάσταση 70t ελασμάτων του πυθμένος Ολική βαφή του πυθμένος και δεξαμενής Αντικατάσταση σωληνώσεων εντός της λεκάνης ασφαλείας Αντικατάσταση γραμμής Φ6 αφρογεννήτριας Για την ΤΚ-03 (πλωτής οροφής, D=48,7m H=19m) - αντί της ΤΚ-77 Ολική αντικατάσταση πλωτής οροφής Αποξήλωση σταθμού Δ στο bunkering station του προβλήτος για τις ανάγκες εκφόρτωσης νέων αντιδραστήρων 34-R-005 & 006 Αποξήλωση ηλεκτρολογικών και οργάνων Αποσύνδεση σιδήρου στεγάστρου μεταφορά και προσωρινή εναπόθεση του Συναφείς σωληνουργικές εργασίες και τυφλώματα δικτύων 4.18 Επισκευή δεξαμενής ΤΚ-60 Αντικατάσταση Annular rings και τοποθέτηση επιθεμάτων στον πυθμένα Αντικατάσταση τμήματος αγωγού Φ20 και επιθεμάτων στα στηρίγματα manifold Φ30 1&2 to the Demister as subcontractors of INTERGEO S.A, year Contract for Maintenance / Repair of Heaters & Boilers ( ) S-008/05 As in 4.10 herein above During the Shut Down of September 2002, major repairs on heaters 3-H-1 A/B, 3-H-1 and 200-H-101 were carried out. Particularly for 3-H-1 A/B, the following were executed: Replacement of 30 tubes and 20 bends of the Radiant Coil. Replacement of west side of Convection wall panels with their coil duct bends, and all required casting or gunning of refractory, Removal and re-installation of the relative platform and soot blowers as re-quired. Temporary removal, inspection for possible repair and reinstallation, of an ex-tended part of preheater ducts that were obstructing the work as above. Replacement of 170 tubes in two of the bottom boxes of the preheater. The value of works, executed during this Shut Down, amounts to Design, supply of materials, construction and replacement S-011/06 of Heat Exchanger 200-E-107 in the Preheater of Furnace 200-H-101 Formation of separation flange on the existing Heat Exchanger during the Oct Shut Down. Construction of a new identical Heat Exchanger, including: Steel shell with flanges Heating coil of 66 tubes Φ1 ½ alloy steel P22 with 2 Headers Φ6 Internal Castable Lining 6 thick Replacement of the old with the new Exchanger during the next Shut Down 4.15 Dismantling of Ex - Owens Central Warehouse It includes the proper dismantling of: roof, front and side corrigated metal sheet cover, electrical installations the metallic frame of the warehouse, (building size 75x173m), the marking, transportation and proper stocking of the materials to, ready for erection at, a new site on the Refinery REPAIR WORKS IN TANKS TK-20 & TK-77 S-003/07 For TK-20 (floating deck D=71.4m, H=20m): Replacement of 95t steel plates of the floating deck Total replacement of the primary and secondary seal in the floating deck Replacement of 70t steel plates of the tank bottom Total painting of bottom sheets Replacement of pipeworks in the Tank Basin Area Replacement of firefighting foam generator line Φ6 /4 For TK-03 (rigid roof D-73.15, H=21.8) in lieu of TK-77: Total replacement of floating deck 4.17 Dismantling of station D in Bunkering station of the jetty, for requirement of unloading of new Reactors 34-R-005 & 006, Dismantling of electrical and instrument installation Disconnection, transportation and temporary positioning of the steel stand of this station Relevant pipeworks and blinding of networks 4.18 Repair works in tank TK-60 Replacement of Annular ring and installation of pad plates on bottom Replacement of part of Φ20 drainage pipe and pad plates on the supports of the Φ30 manifold 22 23

13 4.19 Εγκατάσταση δικτύου ψύξης GRP Ως υπεργολάβοι της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ Περιλαμβάνονται η συγκόλληση των σωληνώσεων GRP Φ60 μήκους 1000 m, ως και η υδραυλική δοκιμή του δικτύου 4.20 Επισκευή κατεστραμμένων 18 Δεσμών των Αερόψυκτων 34-Ε-049 (16 δέσμες) και 34-Ε-046 (2 δέσμες) Περιλαμβάνονται η αντικατάσταση των αυλών και στηριγμάτων, η σύνδεση με τα collecting boxes και η υδραυλική δοκιμή των δεσμών, ως και η αποκατάσταση των πτερυγίων των αυλών όπου απαιτείται Ολοκλήρωση εργασιών πέριξ της αποξήλωθήσης δεξαμενής 60-ΤΚ-27 Μετατροπές για την κατάργηση και αποκατάσταση της νέας λειτουργίας των γραμμών πυρόσβεσης και εξυδάτωσης της δεξαμενής 4.22 Επισκευή δεξαμενής ΤΚ-18 (D=71.42m, H=20.61m, πλωτής οροφής) Αντικατάσταση 6 annular plates 11mm Αντικατάσταση bottom plates 6.5mm, (2t περίπου) και επιθεμάτων στα pipe posts, (33τεμ.) Αντικατάσταση σπαστού αγωγού ομβρίων οροφής Αντικατάσταση 5 ελασμάτων τον single deck Σωληνουργικές αποκαταστάσεις εντός του dike wall 4.23 Έργο Αναβάθμισης Διυλιστηρίου Ελευσίνας: Ανέγερση σιδηροκατασκευών, Προκατασκευή & ανέγερση σωληνώσεων στην Μονάδα 34 ως Υπεργολάβοι της εταιρείας IREM SpA 4.24 Διακίνηση προϊόντων Diesel Auto Marine και Marine Diesel 4.25 Κατασκευή Tie-Ins (Συμπληρωματικές Εργασίες) AF Συντήρηση, Επισκευή και Καθαρισμός Πύργων και Δοχείων Πιέσεως 4.27 Κατασκευή συστήματος ψύξης νερού στις δεξαμενές αποθήκευσης 7-ΤΚ-10/14/ Εκτέλεση μηχανολογικών εργασιών εντός της μονάδας HDS στα πλαίσια των έργων CDUIII optimization & interconnecting of new heater 3-H-01A/B 4.29 Εργασίες εγκατάστασης συρματοπλέγματος σε δύο ανελκυστήρες στην κατασκευή D, μονάδα Παροχή δύο ειδικευμένων μηχανικών σωληνώσεων για τον έλεγχο σωληνογραμμών 4.31 Εργασίες εγκατάστασης hook ups υψηλής πίεσης στην μονάδα Εγκατάσταση πυράντοχων πανέλς στην μονάδα U Εγκατάσταση προστατευτικών πλαισίων σε υπάρχοντα συρματοπλέγματα 4.34 Εργασίες εγκατάστασης συρματοπλέγματος - Φάση Εργασίες εγκατάστασης συρματοπλέγματος στη μονάδα 32, κατασκευή D & E 4.36 Εργασίες εγκατάστασης και μετατροπών συρματοπλέγματος 4.37 Κατασκευή Εργαλείου (Χοάνη) 4.38 Εργασίες για την αντικατάσταση των σωληνώσεων πυρόσβεσης -slop-drain κάτωθεν του προβλήτα της Πάχης Μεγάρων των εγκαταστάσεων των ΕΛ.ΠΕ. 5. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Διυλιστήρια Κορίνθου ΕΡΓΟ 5.1 Σιδηροκατασκευή για τη μετεγκατάσταση του Ε-1112 E/F 3753Β 5.2 Νέα Γραμμή HPS προς Μονάδες Καυσίμων Πλήρης Απορρόφηση L.P. FUEL GAS στον F Διάφορες εργασίες σωληνώσεων 3888, 3975,3980, 3998, Κατασκευή Γραμμής 2» προς ασφαλιστικά κορυφής C νέα ασφαλιστικά στις γραμμές εισόδου των εναλλακτών Ε-1112 B/C/E/F Διασύνδεση νέας μονάδας Αζώτου προς καύσιμα Ανύψωση τμήματος γραμμής εξόδου του Ε Εγκατάσταση βανών για την απομόνωσης του Ε Μετατροπή γραμμών συστήματος κορυφής μονάδος U Installation of GRP cooling network As subcontractors of ACTOR S.A, including the jointing of Φ60 GRP pipes of a total length of 2x50=1000m and the pressure test of the network 4.20 Repair of damaged bundles of Aircoolers 34-E-049(18 bundles)and 34-E-046 (2 bundles) Including the replacement of damaged tubes and supporting frame, their connec-tion to the collecting boxes, the relative pressure tests and the reinstatement of tube fins as required 4.21 Completion of works around the Area of dismantled Tank 60-TK-27 Piping works for the modifications as required for the deletion and new rearrange-ment of firefighting and drainage networks in the basin of the deleted tank Repair works in tank TK-18 (D=71.42m, H=20.61m) Floating deck roof Replacement of 6 annular plates Replacement of bottom plates 6.5 mm, (2t approx)and pad plates at pipe posts, 33ea Replacement of tilting roof drainage pipe Replacement of 5 plates on single deck Reinstatement of pipeworks within the dike walls 4.23 Installation of steel structures, prefabrication and erection works on Unit 34 (Area 3) As a subcontractor of IREM SpA 4.24 Distribution of Diesel Auto Marine and Marine Diesel products For Diesel Marine 0.1% Connection of storage tanks (TK-47 or TK-60)Diesel Marine 0.1%S with TK-203 For Diesel Auto Marine 10ppm Connection of Diesel Marine 0.1% storage area with TK-201 Installation of new pump 4.25 Construction of Tie-Ins (Supplementary Erection Works) AF Maintenance, repair works and cleaning of Towers and Vessels Construction of Cooling water system on storage tanks 7-TK-10/14/ Mechanical Works in Unit HDS as part of projects CDUIII optimization & interconnecting of new heater 3-H-01A/B 4.29 Wire Mesh Installation works at two elevators of structure D of Unit Provision of two (2) skilled piping engineers as line checkers 4.31 Ιnstallation works of high pressure hook ups at Unit Fireproof panels in U Installation of protective flashings and framework on existing wire mesh panels 4.34 Wire mesh panels installation phase New mesh panels installation in U - 32 Str. D & E - ERUP 4.36 Wire mesh panels installation & modifications execution 4.37 Gutter construction 4.38 Replacement work of five fighting -slop-drain piping under Pachi s Megara jetty of HEL.PE. 5. MOTOR OIL HELLAS, CORINTHOS REFINERY S.A. JOB No 5.1 Steel Structure for the Reinstallation of E-1112 E/F 3753B 5.2 New HPS Line to the Fuel Units Complete Absorption of L.P. Fuel Gas to F Various Pipeworks 3888, 3975, 3980, 3998, HPS line to relief valves on C Pipeworks for 4 new relief valves on input lines to Exchangers E-1112 B/C/E/F Interconnection of new Nitrogen Plant to Fuel Units Raising part of E-2204 outlet line & installation of valves for isolation of E , Modification in lines of summit system of Unit

14 5.10 Εγκαταστάσεις οργάνων ελέγχου και αυτοματισμού στα Έργα Αναβάθμισης του Διυλιστηρίου. ως υπεργολάβοι της TCB ΕΠΕ: Σωληνώσεις για τα όργανα ελέγχου και αυτοματισμού Εγκατάσταση βανών και ασφαλιστικών 5.11 Βελτίωση ανάκτησης Διαλυτών στο Run Παραφίνης στην U Όδευση waste gas στο νέο F-202 της U Εγκατάσταση του Ε-2205 σε σειρά με τον Ε Αναδιάταξη νερού της στήλης C-205 της U Καθαρισμός των Ε-202 Α/Β/C/D με θερμό UGO Βελτίωση λειτουργίας της στήλης C-205 με εγκατάσταση Packing 3801 Όδευση BG-40 προς Τ-746/7 για κύκλωμα λαδιού της U Εγκατάσταση αυτομάτων βανών ελέγχου ατμού Επισκευή δοχείου V / Συντήρηση Εξοπλισμού Μονάδων του Διυλιστηρίου - Ετήσια Σύμβαση 2002/ Συντήρηση Μονάδων Παραγωγής. (71 εντολές) 2002/ Αντικατάσταση γραμμών Μονάδων Καυσίμων, Βενζινών στο Shut Down Σεπτ. (44 εντολές) 2002/ Εργασίες Συντήρησης στην U-3700 κατά το Shut Down Σεπτ. 2002/ Εργασίες Turn Around των Μονάδων U-2100, U2200 κατά το Shut Down Σεπτ. 2002/ Εργασίες για την επιθεώρηση των Πύργων C-2102 & C / Απενεργοποίηση MOS 22AT Γραμμή ασφαλιστικού 11PSV Παροχή νερού στο νέο χημείο By pass σε Control βάνες στην U Μετρητής Vοrtex και Flow Valve για το LPG του Reformer προς FCC 4112 Υποβοήθηση Atomizing Steam με Superheated MPS στον F Σύνδεση ΜΡ BWF με κατάθλιψη ΡΤ προς Slop 4547 Όδευση συμπυκνωμάτων LPG μονάδων Claus προς V Εγκατάσταση νέου μετρητή καταλύτη Μ Αποκατάσταση κυκλωμάτων στις μονάδες (34 εντολές) 2003/ Γραμμές πυρασφάλειας, Ατμού, Αέρα & Isomerate νέου Χημείου Σύνδεση νέου δοχείου SLOP V-1105N της U Νέος ψύκτης E-3301B στην M Αντικατάσταση Καταλύτη στον R / Εργασίες Turn Around Μονάδων U-2600/ U-3100 στο Shut Down Ιουν 2003/ Τοποθέτηση Monitor Αφρού στην U Αντικατάσταση καταλύτη στον αντιδραστήρα R / Αντικατάσταση Σιδηρόξυλων Προβλήτα (15Τεμ) 2003/11Α 5.34 Μετατροπή Σταθμού Φόρτωσης Βυτιών JET σε DIESEL Κατασκευή Stub - outs σε προσεχές Τ.Α της U-2700, για την υλοποίηση του Έργου 4681 Τροφοδοσία Start - Up της U-3600 με REFORMATE από της U Α 5.36 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Ως Υπεργολάβοι της ΕΝΕΤ Α.Ε, αναδόχου εργασιών για τα νέα έργα του Διυλιστηρίου: Προμήθεια και εγκατάσταση αγκυρίων στις βάσεις του νέου εξοπλισμού Διάφορες σιδηροκατασκευές Εγκατάσταση των σωληνώσεων υπογείων δικτύων διαφόρων μεγεθών, ολικού μήκους 6.500m 5.10 Instrumentation works for the Refinery Upgrading Project as subcontractor of TCB Ltd, Electrical & Instrument Contractor Tubing installation for control and automation systems Installation of control and safety valves 5.11 Improvement of Solvent recovery in Parafin Run of U Waste gas line routing for New Boiler F-202 in U Installation of E-2205 in line with E Rearrangement of raw water for Col C-205 in U New line for cleaning of E-202 A/B/C/D by hot HGO Installation of packing System for the improvement of Col C Routing of line BG-40 to T-746/7 for Lube Oil circuit in U Installation of control valves for stripping stream Repairs on Vessel V / Maintenance of the Equipment in the Units of the Refinery - Annual Contract 2002/ Maintenance of the Production Units (71 work orders) 2002/ Replacement of pipework eroded parts in Fuel and Gasoil Units, during Sept 2002 Shut Down (44 work orders) 2002/ Maintenance works in U-3700 during Sept Shut Down 2002/ Turn around works in Units U-2100, U-2200 during Sept 2002 Shut Down 2002/ Works for inspection of Towers C-2102 & C / Deactivation of MOS 22ATS Line to Relief Valve 11PSV Water supply line for the new laboratory By pass to Control Valves in U Vortex meter and flow valve for LPG of Reformer to FCC 4112 Boosting of Atomizing steam by superheaded MPS to F Connection of MP BFW on compression line of PT-1841 to SLOP 4547 Routing of LPG concentrates of Claus Units to V Installation of new catalyst gauge for U Reinstatement of pipeworks in various units (39 work orders) 2003/ Fire-fighting, Steam, Air and Isomerate lines for the new laboratory Connection to new slop vessel V-1105N in U Installation of New Cooler E-3301B in U Replacement of catalyst in R / Turn Around works in Units U-2600/U-3100 during June 2003 Shut Down 2003/ Installation of foam spay gun in U Replacement of Catalyst in Reactor R / Replacement of Jetty Timber Bumpers (15 pcs) 2003/1A 5.34 Modification in Truck Loading Station for DIESEL in lieu of JET oil Stub- outs for the next T.A of U-2700 for the matenalization of job 4671 Start - up of U-3600 by REFORMATE from U A 5.36 NEW MOH MAJOR PROJECTS. As Subcontractors of ENET S.A., Contractor for the erection works of New Plant Installation in the Refinery: Supply and installation of anchors in the new equipment bases Various steel construction Installation of underground steel pipe lines of various size, totaling to 6.500m 26 27

15 5.37 Κατασκευή Μεταλλικών Πλατφορμών σε διάφορες θέσεις των μονάδων του Διυλιστηρίου Μετακίνηση Manifolds Εισαγωγής Αφρού στις Τ-2000 & Τ Εγκατάσταση Knock out Drum στην U Αντικατάσταση Σιδηρόξυλων στην Προβλήτα Νο / Τροποποιήσεις στο σύστημα επείγουσας απομάκρυνσης ΗF (σωληνώσεις 4 μεταξύ των Πύργων C-2101 & C-2201) 3848Α 5.41 Τοποθέτηση tie - ins στην U / Αντικατάσταση γραμμής Flare βενζινών / Αντικατάσταση 9 τμημάτων γραμμών στις μονάδες UTILITIES κατά GENERAL SHUT DOWN (No1) 2005/ Εργασίες Συντήρησης εξοπλισμού στις μονάδες U-1100, U-1200, U-1300, U-1400 κατά το TURN AROUND Απριλίου Αντικατάσταση Τμημάτων Σωληνώσεων των μονάδων καυσίμων / βενζινών U-1100, U-1200,U-1300, U-1400, U-1500, U-4700, U-4800, U-2100, U-2200, U-2400, U-2600 και PCC U-3100 κατά το TURN AROUND Απριλίου (64 εντολές) 5.46 Όδευση Distillates προς Ρ C Κουρτίνες νερού στην U /2 Νέα Γραμμή αζώτου προς MHC Τοποθέτηση κουρτινών νερού στην U Νέα βάνα LV-5012B 4780/2 Νέες συνδέσεις στις μονάδες αφαλάτωσης Εγκατάσταση νέου Extractor V Ανάκτηση Η2 από το S Όδευση αποχέτευσης από V-2104 προς V Τοποθέτηση νέου μόνιτορ καταιονισμού αφρού στους μετρητές και υδροληπτικά στο λιμάνι 4676 Τοποθέτηση «κουρτινών» νερού στην PSA της U Τοποθέτηση τυφλών στις μονάδες καυσίμων Νο / Κατασκευή και αντικατάσταση γραμμών στο V Όδευση όξινων νερών μονάδων αποθείωσης στην U Ανεξαρτητοποίηση της Τ-1501 από την μονάδα POLISHING Σύνδεση δειγματοληπτικού Slurry 5138 Κατασκευή δειγματοληπτικών MDEA στην U Παροχή αέρα οργάνων προς αντλιοστάσιο C 4114/2 Παροχή αέρα οργάνων προς αναλυτή καπναερίων FCC 4090/ Όδευση μέρους αφιλτράριστου CLO σε Δ/Ξ 5.55 Στήριξη σωληνώσεων και κατασκευή παταριών στην περιοχή μονάδων FCC και νέων μονάδων MHC 4400/ Μετατροπή γραμμής JP-4 σε SERVICE ADO 5030 Β 5.57 Επισκευή δεξαμενής Τ / Επισκευή καθρεπτών του αεροψύκτου ΕΜ / Κατασκευή by pass στον εναλλάκτη Ε-203Α 2006/ Σωληνώσεις και σιδηροκατασκευές για τις νέες δεξαμενές Τ-771,Τ-775, Τ Εργασίες Turn Around της U-100 κατά το Shut Down Οκτ Επιθεώρηση και αντικατάσταση αυλών και αυλοστηριγμάτων στον φούρνο F-3101 κατά το Shut Down Δεκ Περιλαμβάνονται τα τυφλώματα και εξαρμώσεις για την επιθεώρηση, ως και η αντικατάσταση 75 αυλών Φ 3 ½ (150 συγκολλήσεις Ρ5 με ανόπτηση και ΝDE) κατά την 11ήμερο κράτηση Αντικατάσταση γραμμών στις U-1900 & U-4700 κατά το Shut Down Ιαν Ψύξη Condensates των V-771 &V , Steel platforms in various places of the units of the refinery Modifications in the Foam System Inlet Manifold of T-2000 & T installation of Knock out Drum in U Replacement of Timber Bumpers in Jetty No / Modification to the HF Urgent Evacuation System (4 pipework between towers C-2101 & C-2201) 3848/A 5.41 Tie-ins in U / Replacement of part of Φ24 flare line in gas oil 2005/ Replacement of eroded parts in 9 Utility lines for the GENERAL SHUT DOWN (No1) 2005/ Maintenance works of Equipment in units U-1100, U-1200, U-1300, U-1400, during the TURN AROUND in April Replacement of pipework eroded parts in units U-1100, U-1200, U-1300, U-1400, U-1500, U-4700, U-4800, U-2100, U-2200, U-2400, U-2600 & PCC U-3100 during the TURN AROUND in April 2005 (64 orders) 5.46 Pipe routing of Distillates to P /C Water curtains on unit U /2 New Nitrogen line to MHC Installation of fire water curtain in U New valve LV -5012B 4780/2 New connection to Desalination units Installation of new Extractor V H2 Recovery from S Drain pipe routing from V-2104 to V Installation of new foam monitor for meter and hydrants at dock site Installation of water curtain shower system in PSA of U Blinding works in Fuel oil Units No / Modifications of lines to V Routing of acid water lines of desulphurization units in U Segregation of T-1501 from POLISHING unit process Connection of Sampling system for Slurry 5138 Construction of sampling bottles for MDEA in U Instrument air supply line to pumphouse C 4114/2 Instrument air supply line to fume gas analyzer in FCC 4090/ Routing of part of unfiltered CLO to tank 5.55 Pipe support and steel platforms in FCC units and new MHC units 4400/47 Extention per 4400/47-2 included 5.56 Modification of JP-4 Line to SERVICE ADO 5030B 5.57 Repairs on Tank T / Repairs to Tube Bundle Plate of Aircooler EM / By pass line for Exchanger E-203A 2006/ Pipeworks and steel structure for the new Tank T-771,T-775, T Turn Around works in Unit U-100 during October 2006 Shut Down 5.62 Inspection and replacement of radiant coil tubes and supports in Furnace F-3101 during Dec 2006 Shut Down: Including the blinding procedure for inspection 16 and the replacement of 75 radiant coil tubes Φ 3½ (150 welds P5 with 100% PWHT & NDE) during the 11 day Shut Down 5.63 Replacement of pipework eroded parts in U-4700 & U-1900 for Jan.2008 Shut Down Condensate Cooling for V- 771 & V ,

16 Επέκταση Vent στην Τ Βελτίωση σε κυκλώματα snuffing στην U Σύνδεση γραμμών αζώτου στους Ε-2275/2276 και αλλαγή Block Βάνας εισόδου στο Ε Εργασίες συντήρησης και χημικού καθαρισμού των μονάδων αφαλατώσεως U-1900/U-1950 (Τριετής Σύμβαση) 5.66 Αντικατάσταση φίλτρου S-401 Β, που περιλαμβάνει - Εξάρμωση, αποξήλωση και αποκομιδή υπάρχοντος περιστροφικού φίλτρου αποκηρώσεως βάρους 55t - Εγκατάσταση νέου παρόμοιου φίλτρου - Μετατροπές στις υπάρχουσες σωληνώσεις 5.67 Εξαγωγή και τοποθέτηση κατόπιν επιθεωρήσεως των Tube Bundles στα Slurry Filters PK S1A /S1B κατά το έκτακτο Shut Down της FCC Ιουν Κατασκευή μεταλλικών πλατφόρμων σε διάφορες θέσεις των μονάδων των Διυλιστηρίων Ανεξάρτητη όδευση των γραμμών κατάθλιψης Ρ-7608 Α/Β προς δοχεία V-7618/ Γραμμή Αζώτου προς V Νέο Oil Sump περιοχής FCC(V-4151/4155 & P-4151/4155) Τοποθέτηση 3 κουρτινών νερού στο ΑΡΙ Ι Σύνδεση των Drains των Αντλιών Ρ-7503Α/Β & Ρ-7504 Α/Β 5234 με το κλειστό κύκλωμα και το κλειστό Αμινών Διασύνδεση Ατμού ΜPS στο S-7501 Τοποθέτηση στηριγμάτων Catch beams στον MHC σε σωληνώσεις 5238 της U-7500 και U Νέες διασυνδέσεις στις αντλίες Ρ-3151Α/Β Μεταφορά φίλτρου Jet στο TLT (μετατροπή σωληνώσεων) Προσθήκη ΜΡ BFW στα Πάσσα του F Δειγματοληπτικό FG από το V Επέκταση των γραμμών Vent της Τ Κατασκευή δειγματοληπτικού δοχείου για ατμό HPS λεβήτων Βελτίωση Steam Tracing Fuel Oil προς F-2501/ Κατασκευή νέας γραμμής DMDS στην U Αντικατάσταση δοχείων V-4213 Α/Β 5303 Σύστημα αποστράγγισης στην U Δυνατότητα όδευσης συμπυκνωμάτων V-7905 προς υπόνομο 5108 Χρησιμοποίηση Raw Water για Flushing στην Ρ Εγκατάσταση Control Valve 1 ίντσας Τροφοδοσία της U-1100 με SRFO, LCO, CLO Εργασίες Turn Around Μονάδος U Εργασίες Turn Around για τον Πύργο, 2 Φούρνους, 3 Δοχεία και 6 αερόψυκτα της μονάδος U-2500, ως υπεργολάβοι της ΡΜ-ENERGO 5.80 Αντικατάσταση Τμημάτων Γραμμών της U-3700 κατά το Turn Around της μονάδας 5.81 Εργασίες Turn Around των Μονάδων U-4200, U-4300, U Εργασίες Turn Around Μονάδος U Αντικατάσταση Τμημάτων Σωληνώσεων Μονάδων καυσίμων - Βενζινών κατά το Shut Down των μονάδων 5.84 Νέα ρυθμιστική βάνα τροφοδοσίας των μονάδων στην U Double block και bleed βάνες στο σύστημα F.G και P.G του F C 5.85 Δοκιμή αποθείωσης JET της U-3600 και επέκτασης αυτού Εγκατάσταση on/off βάνας στο κύκλωμα fuel oil του F Μόνιμες γραμμές άτμησης V-1102/ Vent Extension in T Improvement of Snuffing Steam Circuits in U Nitrogen Line connection to E-2275/2276 & replacement 5407 of Entry Block valve of E Maintenance and chemical cleaning of Desalination Units U-1900/ U-1950 (3 years contract) 5.66 Replacement of the Rotary Vacuum Dewaxing Filter S-401 B, including: Disconnection removal and carting away of the existing 55t Filter Installation of a similar new filter Modification in piping installation for the new filter 5.67 Extraction for inspection and reinstallation of Tube Bundles of Slurry Filters PK-3201 S1A/S1B during the June 2007 Shut Down of FCC unit 5.68 Steel Platforms in various places in the Units of the Refinery. 4856B 5.69 Separate routing of compression line from pumps P-7608A/B to Vessels V-7618 / Nitrogen line to V New Oil Sump in FCC Area (V-4151/4155 & P-4151/4155) Installation of 3 Fire water curtains for APII Connection of Drains of pumps P-7503A/B & P-7503A/B 5234 to the closed drain circuit MPS Steam line interconnection to S Installation of catch Beams for MHC on lines of U-7500 & U New interconnections for pumps P-3151A/B Modification of pipe works for the relocation of Filter Jet in TLT Installation of MP BFW on crossovers of Furnace F Sampling bottle FG for V Extension of Vent Line for T Sampler Vessel for HPS steam of Heaters Improvement of steam tracing of fuel oil lineto F-2501/ New line DMDS in U Replacement from vessels V-4213 A/B 5003 Drainage system in U Concentrate line outing of V-7905 to sewer 5108 Use of Raw Water for Flushing of P Installation of a 1 Control Valve SRFO, LCO & CLO feeders to U Turn Around Works in U Turn Around works for the Tower, 2 Furnaces, 3 vessels and 6 aircoolers in unit U-2500, as subcontractors of PM- ENERGO 5.80 Replacement of pipework eroded parts of U-3700 during Aug Shut Down 5.81 Turn Around works in U-4200, U-4300, U Turn Around Works in U Replacement of pipework eroded parts in Fuel & Gas Oil Units for 2008 Shut Down 5.84 New regulating feeding valve U Double Block 7 Bleed valves for F.G & P.G systems of F C 5.85 Testing of JET Desulphurization in U On/off Valve in Fuel oil circuit for F Permanent lines for steaming of V-1102/

17 Όδευση diesel στην U-1100 έως FLUX της U Νέα Control βάνας στην απόληξη JET της U Ανεξάρτητες γραμμές χημικών προσθέτων στο Σύστημα Κορυφής της U Επισκευή δοχείου V Αλλαγή όδευσης γραμμής πυρασφάλειας περιοχής λεβητών Αλλαγή όδευσης αγωγού πυρασφάλειας από U-1200 έως U Αντικατάσταση Τμήματος Γραμμής Παραφίνης στον προβλήτα C 5.92 Νέο Air- Mixer στην U-1400 & όδευση Γραμμής Συμπυκνωμάτων της U-1970 προς Τ-781Α LPS στις νέες δεξαμενές Fuel Oil T-785/ Κατασκευή Παρακάμψεως στον ΕΜ Τροποποιήσεις στο κύκλωμα των Ρ-406Α/Β 5740 Μεταφορά μετρητών ροής U-300/ Ανακυκλοφορία SLACK WAX μέσω C Τροποποίηση γραμμής αδρανούς S-401C 5998 Αλλαγή οδεύσεως DRAIN δοχείων U-500 προς V Εργασίες TURN AROUND της U Εργασίες TURN AROUND της U Εργασίες TURN AROUND της U Εργασίες Shut Down στο Φούρνο F-3101 No 2 (αντικατάσταση 4 αυλών του Radiant) 5.99 Γραμμή Πυρασφάλειας νέων Δεξαμενών Τ-780, Τ-788, Τ Τροποποίηση στην γραμμή ανακυκλοφορίας της Τ Χρήση Τ-788 για μεταφορά F.O από Τ C Χρήση Τ-756 σε service VGO Εργασίες TURN AROUND U Εργασίες TURN AROUND U Εργασίες TURN AROUND Mild Hydro Cracker (ως Υπεργολάβοι της ΒΙΟΤΕΚ) 5.105: General Shut Down 2013/Σε συνεργασία με τις εταιρείες ΒΙΟΤΕΚ και PMS ENERGO Εργασίες TURN AROUND Mild Hydro Cracker Βελτίωση λειτουργίας/αναβάθμιση των Μονάδων U-4200, U-4300, U-2600 και έργα ΤΜΚ 6707, 6547, 6550, 6686, 6380, Ασφαλιστικά σε μονάδες παραγωγής Μ-4200/ Μ Εγκατάσταση γραμμής από V-2510 προς γραμμή pilot gas F-2501 και F Ασφαλιστικά σε μονάδα παραγωγής Μ : Όδευση Rich Mdea προς Hydrocracker : Αναμονές bfw στο Ε Υπηρεσιακά σημειώματα U-4200/U-4300/U Όδευση Υδρογόνου από U-7600 προς U Αναβάθμιση Visbreaker Μ-100 Α Φάση Αναβάθμιση Visbreaker Μ-100 : Εγκατάσταση υπόγειας γραμμής πυρασφάλειας Αναβάθμιση Visbreaker Μ-100 : Κατασκευή Tie-ins Τοποθέτηση νέας αντλίας Ρ-751ΕΝ/Νέα αντλία ομβρίων/λαδιών στην U-1100/Εγκατάσταση TRV s σε νέες γραμμές αργού Αναβάθμιση Visbreaker Μ-100 : Ανέγερση σιδηροκατασκευών Εγκατάσταση φίλτρων S-3601 Α/Β στην τροφοδοσία της Μ-3600 / Βελτίωση στην προσθήκη οδεύσεως αζώτου για την σταθεροποίηση πιέσεως στο δοχείο V-2505 / Βελτίωση στην προσθήκη οδεύσεως αζώτου για την σταθεροποίηση πιέσεως στο δοχείο V Τοποθέτηση νέας Control βάνας PIC8307(N) στο κύκλωμα άερα δ/ριου / Τοποθέτηση νέου μετρητή ροής στην έξοδο της U C Diesel line routing in U-1100 till Flux of U New Control Valve to JET line in U Independent Lines for Chemicals Additives to Summit System of Unit U Repairs of V Change of routing of firefighting lines in Boilers Area Change of routing of firefighting line from U-1200 to U Replacement of part of Parafin line on JETTY C 5.92 New Air-Mixer in U-1400 & Routing of condensate line of U-1970 to tank T-781A LPS lines for the new fuel oil tanks By pass for E Modification on circuit of P-406A/B 5740 Relocation of flowmeters in U-300/ Recirculation of SLACK WAX through C Modification of Inert line S-401C 5998 Rerouting of drain line of U-500 vessels to V Turn Around works in U Turn Around works in U Turn Around works in U Shut Down works in Furnaces F-3101 No Firefighting line for new tanks T-780, T-788, T Modification Recirculation, for T Modification for F.O supply to T-780 from T C Modification for use T-756 to service VGO Turn Around works in U-1400 (GSD 2011) Turn Around works in U-3100 (GSD 2011) Turn Around works in Mild Hydro Cracker (with BIOTEK) (GSD 2011) 5.105: General Shut Down 2013/ With companies ΒΙΟΤΕΚ and PMS ENERGO Turn Around Works in Mild Hydro Cracker Turn Around works in U-4200, U-4300, U-2600 and projects: 6707, 6547, 6550, 6686, 6380, Modifications of Pressure Safety Valves (PSV s) in U-4200, U Line installation from V-2510 to pilot gas lines F-2501 and F Modifications of Pressure Safety Valves (PSV s) in U : Rich Mdea to Hydrocracker : BFW in E Various Orders for U-4200/ U-4300/ U Hydrogen routing from U-7600 to U Visbreaker upgrade unit M-100, Phase A- Tie-Ins Preparation Visbreaker upgrade unit M-100: Underground firefighting piping installation Visbreaker upgrade unit M-100: Tie-ins Construction New Pumps Installation/TRV s Installation Visbreaker upgrade unit M-100: Steel Structure Erection S-3601 A/B filter installation in M-3600 / Nitrogen routing improvement for pressure stabilization in V-2505 / Nitrogen routing improvement for pressure stabilization in V New control valve pic8307 installation / Flow meter installation in U-1400 exit C 32 33

18 5.114 Προσθήκη οδεύσεως αζώτου για την διατήρηση πίεσης στους C-1202/1203 σε κατάσταση idle Κατασκευή γραμμής για όδευση εξόδου του DAF2 προς τις P-4005 A/B/C Μεταφορά 22LV05 και αντικατάσταση κυκλώματος Τροφοδοσία με Η2 της Μ-7700Ν σε περίπτωση SD/Upset της Μ-7600 / Εγκατάσταση pig signalers και αυτόματων MOV στις φωλιές των pigs στις προβλήτες Β και C Χρήση LPS στον Ε ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΟ ΟΚΤΑ, Σκόπια, ΠΓΔΜ Η ΑΛΦΑ ΠΙ Α.Ε., ως μέλος του Ομίλου εταιριών Refinery Upgrading - REFUP, Αναδόχου των έργων αναβάθμισης του διυλιστηρίου των Σκοπίων, ανέλαβε την εκτέλεση των κάτωθι: 6.1 Ανακαίνιση Εξοπλισμού Μονάδων Αποθείωσης Diesel και Ανάκτησης Θείου. Ο Ιδιοκτήτης αγόρασε τον μεταχειρισμένο εξοπλισμό Μονάδος Αποθείωσης από Διυλιστήριο στη Δανία συνολικού βάρους 1.200t. Οι εργασίες ανακαίνισης περιλαμβάνουν τα κάτωθι: Παραλαβή του εξοπλισμού από τον Λιμένα Θεσσαλονίκης, μεταφορά και εκφόρτωση στο χώρο επεξεργασίας στην περιοχή Θεσσαλονίκης. Αποξήλωση υπάρχουσας μόνωσης, εσωτερικός και εξωτερικός καθαρισμός με εκτόξευση νερού υπό πίεση, διεξοδική εσωτερική και εξωτερική επιθεώρηση και μέτρηση πάχους ελασμάτων του εξοπλισμού και αντικατάσταση διαβρωθέντων τμημάτων. Επανασύνθεση του εξοπλισμού και υδραυλική δοκιμή. Αμμοβολή και τελική βαφή. (Η πιστοποίηση καταλληλότητος και η μεταφορά του εξοπλισμού στα Σκόπια έγιναν από τρίτους) 6.2 Υποδοχή, εκφόρτωσης και εναπόθεση επί βάσεων του ως άνω μεταφερθέντος εξοπλισμού σε χώρο αποθήκευσης της OCTA στα Σκόπια 6.3 Βελτίωση του συστήματος πυρόσβεσης των Διυλιστηρίων Οι εργασίες βελτίωσης περιλαμβάνουν τα κάτωθι: Προμήθεια και εγκατάσταση Πετρελαιοκινητήρα στο αντλιοστάσιο πυρόσβεσης. Κατασκευή δικτύου sprinklers νερού και αφρού στις 2 γραμμές του σταθμού φόρτωσης τρένων. Αντικατάσταση του φθαρμένου τμήματος του δικτύου πυρόσβεσης του Διυλιστηρίου μήκους 2,5 χιλιομέτρων, με σωλήνες GRP ΝD250 και Στηρίγματα εσχαρών καλωδίων του Τερματικού Σταθμού της ΟΚΤΑ ως υπεργολάβοι της TCB, εργολάβου των ηλεκτρολογικών εργασιών: Προμήθεια, προκατασκευή και τοποθέτηση των μεταλλικών στηριγμάτων. 6.5 Εγκατάσταση 2 νέων Λεβήτων στο Λεβητοστάσιο του Διυλιστηρίου Περιλαμβάνονται επίσης : Προμήθεια, κατασκευή, ανέγερση και βαφή των απαιτούμενων ικριωμάτων μετά της θεμελιώσεως των. Ανέγερση καπναγωγών Κατασκευή και εγκατάσταση των δικτύων σωληνώσεων εντός του λεβητοστασίου Μονώσεις όπου απαιτούνται 6.6 Ανέγερση Νέας Μονάδας Υδροαποθείωσης Βενζίνης HDS Το αντικείμενο της ΑΛΦΑ ΠΙ είναι η ανέγερση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, αποτελούμενων από τα κάτωθι : Ανέγερση του εξοπλισμού. Περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 2 Πύργοι R-801 & R Φούρνος F Εναλλάκτες & 2 Αερόψυκτα Αντλίες Εγκατάσταση των σωληνώσεων των διαφόρων δικτύων, Περιλαμβάνονται η προστασίας επιφάνεια (αμμοβολή-στάρωμα), προκατασκευή και ανέγερση, ως και οι μη καταστρεπτικές δοκιμές συγκολλήσεων, υδραυλικές δοκιμές, βαφή και μόνωση όπου απαιτείται Nitrogen routing for pressure stabilization in C-1202/1203 in idle state Line construction for exit routing of DAF2 to P-4005 A/B/C LV05 transfer and circuit replacement Hudrogen supply of M-7700N in case of SD/UPSET of M-7600 / Pig signalers and MOV s installation 6815, LPS use on E OKTA REFINERY, SKOPJE FYROM ALFA PI S.A., as member of the Group of Companies «Refinery Upgrading - REFUP», which is the Contractor for the Upgrading works of OKTA Refinery in Skopje, undertook the execution of the following: 6.1 Refurbishing of Equipment for Diesel HDS and SR Units A second hand equipment for a Diesel Hydrodesulphurization Unit, along with a Sulphur Recovery Unit, is purchased by the Employer from a Danish refinery, total-ing to 1200t. Refurbishing works include the following: Receival of equipment in Thessaloniki Port, transportation and unloading to the workshop yard in Thessaloniki Area. Removal of existing insulation, internal and external cleaning by thorough water jetting, internal, external and wall thickness inspection, and replacement of eroded parts. Reassembly of equipment and pressure testing Sandblasting and final painting (Conformity certification and transportation to Scopje by others) 6.2 Reception, unloading and stocking on prepared bases of the as above trans-ported equipment, in storage area of OCTA Refinery in Skopje 6.3 Improvement of the firefighting system of the Refinery ALFA PI scope includes the following: Supply and installation of Diesel Motor in the firefighting pumphouse. Installation of water and foam sprinkler system on both rail lines of the train loading station. Replacement of the damaged part of the underground network of the fire fighting system of the refinery, for a total length of 2.5 km, with GRP pipes ND250 and Supports for cable trays for OKTA Terminal as subcontractors of TCB, contractor of electrical works of the station. Supply of materials, fabrication and installation of steel supports 6.5 Installation of 2 new boilers in the boiler Room of the refinery ALFA PI scope includes the following: Supply, fabrication, erection and painting of the required supporting steel struc-ture in the boiler room, including base foundations as required. Erection of fume ducts. Fabrication and erection works of pipeworks of the various networks in the boiler room. Insulation where required 6.6 Erection of new HDS (Gasoil Hydrodesulphurisation) Unit ALFA PI scope is the erection works for the mechanical installation of the plant, comprising the following : Erection of equipment, including 2 Towers R-801 & R Furnace F Heat Exchangers & 2 Air Coolers Set of Pumps Installation of pipeworks for the various networks, including surface preparation (sandblasting & priming), prefabrication, erection, NDT, hydraulic testing, paint-ing and insulation, where required

19 Προκατασκευή και ανέγερση των σιδηροκατασκευών για τον εξοπλισμό, σωληνοδιαδρόμους και στηρίγματα σωληνώσεων. Επίσης η ΑΛΦΑ ΠΙ εκτέλεσε σημαντικά Έργα στην ΔΕΗ και σε άλλες Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Φορέων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, περιλαμβανομένων των κάτωθι: 7. ΔΕΗ /ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 7.1 Ανέγερση Ηλεκτροπαραγωγού Συγκροτήματος με συνδυασμένες πηγές ενέργειας (2 αεροστρόβιλων και 1 ατμοστροβίλου). Η ΑΛΦΑ-ΠΙ προέβη στην εκτέλεση διαφόρων εργασιών ως υπεργολάβοι της BABCOCK ENERGY LTD, ως έπεται : - Εγκατάσταση σωληνώσεως GRP εισόδου θαλάσσιου ύδατος ψύξης διαμέτρου 1600 χιλ., μήκους 1200μ., με επιτόπου κατασκευή εξαρτημάτων GRP. - Μεταλλικό παντελόνι (Y-spool) 2 x 1200 σε 1600 χιλ. εξόδου αντλιών ψύξεως και εσωτερική επικάλυψη από λάστιχο 20 χιλ. - Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος κλιματισμού και απαγωγής αέρα στην αίθουσα ελέγχου - Δεξαμενές και σωλήνωση προπανίου από GRP - Σωληνώσεις hook up οργάνων 7.2 Ανέγερση Εγκατάστασης Μονάδας Αρ. 5 Συνδυασμένου κύκλου επί ενός άξονος, ισχύος 377,66MV. Η ΑΛΦΑ ΠΙ ως υπεργολάβοι της RODAX ATEE / METKA AE, ανέλαβε την εκτέλεση διαφόρων εργασιών, ως έπεται : - Μηχανολογική ανέγερση οργάνων πιέσεως, στάθμης και ροής - Μηχανολογική ανέγερση βοηθητικού Λέβητα 8. ΔΕΗ/ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 8.1 Ανέγερση 3 Θερμικών Μονάδων Παραγωγής, 23.4 MW εκάστη, στον Σταθμό Παραγωγής Ρεύματος στη Σορωνή Ρόδου: Ως υπεργολάβοι της Κ/Ξ SEMT/ABB/ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: Εγκατάσταση των Συστημάτων Εισαγωγής Αέρος και Απαγωγής Αερίων Καύσεως, Περιλαμβάνονται τα κάτωθι: - Εξοπλισμός της εγκαταστάσεως - Αεραγωγοί και σωληνώσεις - Σιδηρές κατασκευές και στηρίγματα - Μεταλλικές κλίμακες και πλατφόρμες- Γραμμή τροφοδοσίας καυσίμων από τις δεξαμενές - Βαθμονόμηση και εγκατάσταση οργάνων στο σύστημα εξαερισμού και μετρητών στάθμης δεξαμενών Συνολικό βάρος των ανωτέρω : 530 τόνοι 9. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε (ΔΕΠΑ) 9.1 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ LNG ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΡΕΒΥΘΟΥΣΣΑ ως υπεργολάβοι της ΑΘΗΝΑ Α.Ε, Ανάδοχου των Έργων επέκτασης: Εγκατάσταση σωλήνωσης θαλάσσιου ύδατος από GPR διαμέτρου έως και 36, ολικού μήκους 520m. Η σύνδεση των προκατασκευασμένων τεμαχίων της σωλήνωσης γίνεται με μέθοδο Lamination και με κοχλιωτές συνδέσεις. 10. ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ Ως υπεργολάβοι της J&P ABAΞ A.E, Ανάδοχου Έργων Υποδομής: 10.1 Εγκατάσταση 2000m αποχετευτικού αγωγού από σωλήνωση HDPE DN 110, που τρέχει παράλληλα με δρόμο διπλής κατεύθυνσης του αεροδρομίου Αντικατάσταση γαλβανισμένων Σωληνώσεων με ανοξείδωτες σε 12 φρεάτια αντλήσεως λυμάτων SC Μετατροπές στο σύστημα κρουνών ανεφοδιασμού καυσίμων (HRS) των stands αεροπλάνων (Loop D) για το Έργο Επέκταση Δορυφορικού Τερματικού Σταθμού (STB) 11. DOW HELLAS A.E. Θορικό, Λαύριο ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΗΝ 1η ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ STYROFOAM 11.1 Ως Υπεργολάβοι της BECK & POLLITZER ENGINEERING Ltd.: Εκτέλεση των μηχανολογικών μετατροπών στην 1η γραμμή παραγωγής κατά το Shut Down του Ιουλίου 2001(job No KP /CC-49.01),που περιλαμβάνει: Προκατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμές και βαφή των νέων σωληνογραμμών. Αποξήλωση καταργούμενων σωληνώσεων και εξοπλισμού. Fabrication and erection of steel structures for the equipment, piperacks and pipework supports. Furthermore ALFA PI has completed installation works of considerable size for Public Power Corporation (ΔΕΗ) and other industrial installations of other Public or Private Sector, as fol-lows: 7. PUBLIC POWER CORPORATION (PPC) AT LAVRIO POWER STATION COMBINED POWER GENERATION BLOCK : 2G.T. (gas turbines) and 1S.T (steam turbine) ALFA PI S.A. undertook the following installation works from BABCOCK ENERGY LIMITED, the Main Contractor of the project Cooling water intake GRP pipe 1600mm N.D., 1200m long Metallic / GRP Bifurcation 2 x 1200 to 1600mm for main Cooling Pump discharge with special protective rubber lining at contacts with concrete. The propane tanks and network, both in GRP. HVAC for Control Room Instrument hook up tubing 7.2 ERECTION OF UNIT No 5 OF COMBINED CYCLE ON ONE SHAFT, OF MW OUTPUT ALFA PI undertook the execution of various works as subcontractors of RODAX/ METKA, as follows : Mechanical installation of pressure level and flow measuring instruments and transmitters. Mechanical installation of an auxiliary Boiler. 8. PUBLIC POWER CORPORATION-RHODOS POWER PLANT 8.1 Erection of 3 Thermal Power Units, 23.4MW each, in the Power Plant of Soroni in Rhodos Island. As Subcontractors of the Consortium SEMT/ABB/TECHNICAL UNION, Erection of Air Intake and Exhaust Gas Systems for the 3 units, including the re-spective installation of: Equipment Duct and pipe works Metallic frameworks and supports Metallic stairs and landing Fuel supply line from the Tanks Calibration and installation of instrument for exhaust system and fuel tank gauges Total weight of all above: 530 tons 9. PUBLIC GAS CORPORATION OF GREECE S.A (DEPA) 9.1 DEPA LNG TERMINAL EXPANSION AT REVITHOUSSA ISLAND As subcontractors of ATHINA S.A, Main Contractors of the Expansion Project. Installation of seawater GPR pipeline of various sizes up to 36, for a total length of 520m. Jointing of prefabricated spools by the lamination method and bolted connections. 10. ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT As subcontractors of J&P AVAX S.A, Main Contractor for Infrastructure projects in A.I.A: 10.1 Installation of a 2.000m HDPE DN 110 Sewage line, running parallel to the dual carriageway in the airport Replacement of galvanized pipework to stainless steel in 12 sewage pits of the Airport Modification to the Hydrant Refueling System (HRS) in Loop D Aircraft Stands for the Satellite Terminal Building (STB) Expansion Project. 11. DOW HELLAS S.A., Thorikon - Lavrion MODIFICATION OF STYROFOAM PRODUCTION PLANT (Line 1) 11.1 As Subcontractors of BECK & POLLITZER ENGINEERING Ltd for the Execution of the modification in mechanical installation of the 1st production line (Job No. KP /CC-49.01) executed during the June 2001 Shut Down of the plant includ-ing: prefabrication, erection, testing and painting of new pipeworks 36 37

20 Τεχνική βοήθεια στην εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού και το commissioning της 1ης γραμμής παραγωγής Ως υπεργολάβοι της DOW / KVAERNER PROCESS για : Ηλεκτροκόλληση της διασύνδεσης Gel Line και Spline Mixer Σωληνώσεις μεταξύ Heaters και Die (Job No. KP FPO-90.09) Σωληνώσεις για το έργο BBA+ (Job. No. KP FPO-90.10) 11.3 Path 2 Foundation 12. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ως υπεργολάβοι της MECHATHERM INTERNATIONAL LTD UK, αναδόχου της προμήθειας και εγκατάστασης φούρνου τήξεως : 12.1 Εγκατάσταση των σωληνώσεων ενός Φούρνου Τήξεως 63 t εις το Χυτήριο του Εργοστασίου στον Αγ. Νικόλαο Παραλία Διστόμου, Βοιωτίας, περιλαμβανομένων των: σωληνώσεων Υδραυλικού Συστήματος σωληνώσεων Πνευματικού Συστήματος. σωληνώσεων Συστήματος Καυσίμων (H.F.C). αντλητικής μονάδος υδραυλικού συστήματος. αντλητικής μονάδος συστήματος καύσεως (H.F.C) μόνωση των σωληνώσεων Συστήματος Καυσίμων (H.F.Ο). Εργασίες εκτελεσθείσες το Εγκατάσταση των σωληνώσεων νέου Φούρνου Τήξεως, παρόμοιου με τον ανωτέρω Εργασία εκτελεσθείσες στο DIAXON ΑΕΒΕ (μέλος της ομάδας βιομηχανιών ΕΚΟ) ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΟΡΡ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΕΩΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ως Υπεργολάβος μηχανολογικών εργασιών της BRÜCKNER MASCHINENBAU, Siegsdorf, Γερμανία αναδόχου της προμήθειας και ανεγέρσεως του εξοπλισμού του Εργοστασίου παραγωγής μεμβράνης περιτυλίξεως πολυπροπυλενίου ΒΟΡΡ (με έλαση σε δυο διευθύνσεις), ημερησία παραγωγή εκάστης των δύο γραμμών είναι 20t. (ανά βάρδια), σε ρολούς πλάτους 6.6μ. των μ. (ανά ρολό), βάρους 7t. έκαστος Α Φάση : Περιφερειακές Υπηρεσίες και πρώτη γραμμή παραγωγής 1270 ΕΚΟ Εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού και σωληνώσεων των κάτωθι: Τροφοδοσία Ρητίνης που περιλαμβάνει συστήματα για - Υποδοχή και αποθήκευση πρώτων υλών - Ξήρανση, προώθηση, δοσολογία πρώτων υλών και τροφοδοσία των Co-extruders - Εγκατάσταση Δοχείων ημερήσιας κατανάλωσης, μεταφορικών ταινιών, ξηραντήρων, προσμεικτών και τροφοδοτών εξελάσεως Γραμμή ORIENTER 1270, που αποτελείται εν σειρά από : - Σύστημα εξέλασης (extrusion) - Μονάδες χρωματισμού και χύτευσης (DIE & CASTING) - Μονάδες MDO και TDO (γραμμικής και πλευρικής ελάσεως) - Μονάδες έλξεως και περιελίξεως ρολών (PULL ROLL & WINDER) - Σύστημα συλλογής αποκομμάτων για ανακύκλωση Συστήματα εξαερισμού Συστήματα Υπηρεσιών : - Νερού ψύξεως και καταψύξεως, περιλαμβανομένων των CHILLERS, Πύργων ψύξεως, Αντλιών, Εναλλακτών, Δοχείων και Διανομέων - Πεπιεσμένου Αέρος, περιλαμβανομένων των συμπιεστών, πιεστικών δοχείων, φίλτρων και ξηραντών - Κύκλωμα Θερμού Ελαίου, περιλαμβανομένων του Ελαιόθερμου, καυστήρων θερμοεναλλακτών, δοχείων και καμινάδας - Υγρών καυσίμων με κύκλωματα παροχής και επιστροφής στις δεξαμενές καυσίμων Περιφεριακά συστήματα: - Slitters demolition of deleted pipework and equipment assistance in installation of new equipment and commissioning of the 1st production line As Contractors of DOW / KVAERNER PROCESS, for the same project : Welding of Interconnecting Gel Line to Spline Mixer Tubing between Heaters and Die (Job No. KP FPO-90.09) Piping for BBA+ project (Job. No. KP FPO-90.10) 11.3 Path 2 Foundation 12. ALUMINIUM DE GRECE 12.1 Erection of Pipeworks for a 63t tilting and melting furnace in the Casting House of A.d.G factory in Ag. Nikolaos, Paralia Distomou, Boiotia, as subcontrac-tor of MECHATHERM INTERNATIONAL Ltd, UK, main contractor for the supply and the erection of the furnace. Work executed in 2006, including the following Erection of Pipeworks for Hydraulic System. Erection of Pipeworks for Pneumatic System. Erection of Pipeworks for Combustion (H.F.C). Erection of Pumping Unit for Hydraulic System. Erection of Pumping Unit for Combustion System. Insulation lagging of Pipeworks of Combustion System Erection of pipeworks to a new 63t tilting and melting furnace similar to the one as above. Work executed in DIAXON S.A (member of EKO Industrial group) BOPP PACKAGING FILM PLANT, KOMOTINI As mechanical subcontractors of BRÜCKNER MASCHINENBAU GmbH, Siegs-dorf, Germany - Supplier of the BOPP (Bioriented Polypropylene) Packaging Film Plant. Each of the two production lines produces 20t. per shift, in 6.6m wide rolls contain-ing m. film per roll, weighing 7t. each 1st Stage : Utilities and 1st Production Line 1270 EKO Installation of Equipment and pipeworks for the following RESIN SUPPLY, comprising the following systems : - Raw material, reception and storage - Drying, routing, dosing of raw materials and supply to Co-Extruders - Erection of Day Silos, Suction Conveyors, Dryers, Dosers and Extrusion Feeders ORIENTER LINE 1270, comprising the following : - Extrusion System - Dye and Casting Units - MDO and TDO (Machine and Transverse Direction Orienters) - Pull Roll and Winder Units - Edge Trim Recycling System Fresh Air Intake & Exhaust System UTILITIES, comprising the following systems : - Cold and Chilled Water, including Chillers, Cooling Towers, Pumps, Heat Exchangers, Tanks and Headers. - Compressed Air, including Compressors, Pressure Drums, Filters, Dryers. - Thermal Oil, including Thermal Oil Boiler, Burners, Heating Units, Vessels and Chimney. - Fuel Oil, supply from and return to Fuel Oil Tanks. PERIPHERAL SYSTEMS - Slitters 38 39

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Price List / Τιμοκατάλογος 2014 Issue 3 / Εκδοση 3 Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός...

Διαβάστε περισσότερα

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09 Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 1:2... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT REAR... 6

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: DRO MRL MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYD Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 1/17 Range of Application 1 Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 2/17 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING

Διαβάστε περισσότερα

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: Page: 1/18 Range of Application Page: 2/18 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING 2:1... 4 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 2:1... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 5 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα

Version: 1.0 Page: 1/27 Date: HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO. Range of Application.

Version: 1.0 Page: 1/27 Date: HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO. Range of Application. 1/27 Range of Application 2/27 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 2:1... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ : ΣΜΥΡΝΗΣ 71 Τ.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. ΤΗΛ. : ΦΑΞ : SITE :

ΕΔΡΑ : ΣΜΥΡΝΗΣ 71 Τ.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. ΤΗΛ. : ΦΑΞ : SITE : ΕΔΡΑ : ΣΜΥΡΝΗΣ 71 Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΗΛ. : 211.411.4699 ΦΑΞ : 211.411.4799 EMAIL : info@sotirtech.gr SITE : www.sotirtech.gr Η Εταιρεία Η ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. είναι μια σχετικά νέα στο χώρο εταιρεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ Κτήριο Κεντρικό κτήριο γραφείων Έδρασης Επιφάνεια 2860 m² Θερμικά φορτία 249 kw - Ψυκτικά φορτία 273 kw Παραγωγή Τπάρχον σύστημα θέρμανσης-ψύξης

Διαβάστε περισσότερα

7, Vasileos Konstantinou Str , Maroussi Athens, Greece

7, Vasileos Konstantinou Str , Maroussi Athens, Greece Design Cartel 7, Vasileos Konstantinou Str. 15122, Maroussi Athens, Greece +30 210 8050 055 +30 210 8063 575 +30 210 8051 875 +30 210 6122 166 Βασιλέως Κωνσταντίνου 7 15122, Μαρούσι Αττικής 210 8050 055

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝΝΕΩΝΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝΤΟΥΜΕΤΡΟΑΘΗΝΑΣ SIGNALLING SYSTEM FOR THE NEW EXTENSIONS OF THE ATHENS METRO

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝΝΕΩΝΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝΤΟΥΜΕΤΡΟΑΘΗΝΑΣ SIGNALLING SYSTEM FOR THE NEW EXTENSIONS OF THE ATHENS METRO ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝΝΕΩΝΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝΤΟΥΜΕΤΡΟΑΘΗΝΑΣ SIGNALLING SYSTEM FOR THE NEW EXTENSIONS OF THE ATHENS METRO Υπογραφή Σύμβασης GEN-033/12 με την εταιρεία SIEMENS A.G. Signing of Contract GEN-033/12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN

ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΓΑΛΟ 6 atm / LARGE IN LINE FILTER 6 atm παροχή Ø mesh filtering capacity 13-1346-01 3/4" x 3/4" 60 8 70D 4,250 13-1342-01

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1 Page: 1/8 Range of Application Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT

Διαβάστε περισσότερα

THE CASE OF HEATING OF THE OPEN SWIMMING POOL OF AMALIADA

THE CASE OF HEATING OF THE OPEN SWIMMING POOL OF AMALIADA MUNICIPALITY OF ILIDA INNOVATIONS AND MODERN DESIGNS THE CASE OF HEATING OF THE OPEN SWIMMING POOL OF AMALIADA Presentation: Christos Papageorgiou, Chemical Engineer, BChemEng, MSc. DProf ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕς ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components

ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components 3 γνωρίστε τον κόσμο της ανοδίωσης discover the anodized world Η εταιρεία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ-ΠΑΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, με συνεχή παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10 Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE SIDE... 6 Plan

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED. ver sion 1.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED. ver sion 1.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED ver sion 1.1 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΕΡΑ / ΝΕΡΟΥ & ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Παρασκευόπουλος Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc,, P.E., Τεχνικός Σύμβουλος Commissioning WWW.VPC.GR ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ DESIGN 02 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η Τσουμάνης ΑΒΕΕ ιδρύεται το 1983, με αντικείμενο την επίπλωση καταστημάτων. Μέσα στις δύο πρώτες δεκαετίες εξελίσσεται σε μια πλήρως καθετοποιημένη μονάδα, ικανή να προσφέρει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application Page: 1/9 Range of Application Page: 2/9 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE... 5 Plan view... 5 THROUGH CAR... 6 Plan view... 6 GENERAL SECTION

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION HYDRO TOTAL MRL. ver sion 3.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION HYDRO TOTAL MRL. ver sion 3.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION HYDRO TOTAL MRL ver sion 3.1 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ SPLIT RANGE CONTROL

ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ SPLIT RANGE CONTROL ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ SPLIT RANGE CONTROL Νερό ψύξης εµβόλων µηχανής 0.2-0.58 bar 0.62-1.0 bar T X Μ.V. D.V. P+I 1 2 Επιστόµιο προθερµαν τήρα Επιστόµιο ψύξης Τοσήµα εξόδου οδηγείται στους δύο τοποθετητές.

Διαβάστε περισσότερα

Boilers, Buffers Δοχεία ZNX και Αδράνειας

Boilers, Buffers Δοχεία ZNX και Αδράνειας / Τιμοκατάλογος 2013 Boilers, Buffers Δοχεία ZNX και Αδράνειας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in the

Διαβάστε περισσότερα

Underfloor Heating Carrier Ενδοδαπέδια Θέρμανση Carrier

Underfloor Heating Carrier Ενδοδαπέδια Θέρμανση Carrier / Τιμοκατάλογος 2013 Underfloor Heating Carrier Ενδοδαπέδια Θέρμανση Carrier Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive

Διαβάστε περισσότερα

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application Page: 1/11 Range of Application Page: 2/11 Index 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION 450KG... 4 TECHNICAL SPECIFICATION 630KG... 5 TECHNICAL SPECIFICATION 1000KG... 6 TECHNICAL SPECIFICATION 1200KG...

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ CENTRIFUGAL PUMPS

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ CENTRIFUGAL PUMPS ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ CENTRIFUGAL PUMPS Edition 2009-2010 Η εταιρία µας, Α.Παπαδόπουλος & Σια Ο.Ε. µε την εµπορική ονοµασία Orca Pumps, δραστηριοποιείται στο χώρο της κατασκευής και εµπορίας υποβρύχιων αντλιών,

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10 Page: 2/10 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT LEFT... 5 Plan view... 5 ADJACENT ENTRANCES GUIDE RAILS AT LEFT... 6 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Spare Parts Carlyle Ανταλλακτικά Carlyle

Spare Parts Carlyle Ανταλλακτικά Carlyle Spare Parts Carlyle Ανταλλακτικά Carlyle Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in the Greek market has established

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 812/2013 TEST REPORT

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 812/2013 TEST REPORT ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

Price List / Τιμοκατάλογος 2013. Solar Thermal Ηλιακά. Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A.

Price List / Τιμοκατάλογος 2013. Solar Thermal Ηλιακά. Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. / Τιμοκατάλογος 03 Solar Thermal Ηλιακά Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in the Greek market has established

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

Plumping Ύδρευση - Θέρμανση

Plumping Ύδρευση - Θέρμανση / Τιμοκατάλογος 2013 Plumping Ύδρευση - Θέρμανση Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in the Greek market

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ,ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΟΤΡΙΤΟΤΑΓΗ ΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ,ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΟΤΡΙΤΟΤΑΓΗ ΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ,ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΟΤΡΙΤΟΤΑΓΗ ΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Εισαγωγή / Introduction 6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7 Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Μοντέρνα Σχέδια / Modern Designs 22 Κλασικά Σχέδια / Classic Designs 38 Γυάλινες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση: Κλιματισμός - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση: Κλιματισμός - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση: Κλιματισμός - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας αφορά στην αναβάθμιση του κτιριακού τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΟΔΟΣ «Λ», ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Website: Τηλ (5 γραμμές), Φαξ:

- 1 - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΟΔΟΣ «Λ», ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Website:    Τηλ (5 γραμμές), Φαξ: - 1 - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΟΔΟΣ «Λ», ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Website: www.akek.gr email: akek@akek.gr Τηλ.. 2810 381160 (5 γραμμές), Φαξ: 2810 380798 FACTORY: LAMDA STREET, INDUSTRIAL AREA OF HERAKLION Website:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ανάγκη

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ανάγκη ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ανάγκη επικοινωνία πληροφορίας για μια διεργασία «Λεξιλόγιο» Σύμβολα Αλληλουχία - διασύνδεση συμβόλων Διαγράμματα ροής ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΒΑΘΜΙΔΩΝ (Block

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Hydraulic Fittings. Threaded plastic accessories with both male, and female type thread for use in hydraulic networks.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Hydraulic Fittings. Threaded plastic accessories with both male, and female type thread for use in hydraulic networks. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Hydraulic Fittings Description: Threaded plastic accessories with both male, and female type thread for use in hydraulic networks. Range: From Ø 3/8" up to Ø 4". Pressure Rating: 10

Διαβάστε περισσότερα

συρόμενες γυάλινες πόρτες sliding glass doors

συρόμενες γυάλινες πόρτες sliding glass doors GLASS ACCESSORIES συρόμενες γυάλινες πόρτες sliding glass doors www.excel.com.gr SL-D 001 οδηγοί αλουμινίου για επάλληλα συρόμενα εταιρεία excel δραστηριοποιείται στον χώρο του Η γυαλιού με επιτυχία και

Διαβάστε περισσότερα

Biodiesel quality and EN 14214:2012

Biodiesel quality and EN 14214:2012 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Biodiesel quality and EN 14214:2012 Dr. Hendrik Stein Pilot Plant Manager, ASG Analytik Content Introduction Development of the Biodiesel

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η κατασκευαστική εταιρεία ΕΤ.Μ.ΕΡ ιδρύθηκε το 1981 και λειτουργεί µε τη σηµερινή της µορφή

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η κατασκευαστική εταιρεία ΕΤ.Μ.ΕΡ ιδρύθηκε το 1981 και λειτουργεί µε τη σηµερινή της µορφή ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 36, 142 34 Ν. ΙΩΝΙΑ, ΤΗΛ.: 210 2719941-2, FAX 210 2719056 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ :ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ & ΝΟΕ, ΘΕΣΗ ΥΟ ΠΕΥΚΑ, 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΤΗΛ.: 210 5595562 https://www.etmer.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 812/2013 TEST REPORT

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 812/2013 TEST REPORT ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 20 Ημερομηνία Ανάρτησης: 23/05/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Ένωσις Συντακτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Το αντικείμενο του αναδόχου είναι η συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ΘΗΣ για θέρμανση κολυμβητικής δεξαμενής

Εφαρμογή ΘΗΣ για θέρμανση κολυμβητικής δεξαμενής Εφαρμογή ΘΗΣ για θέρμανση κολυμβητικής δεξαμενής ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ 50m 3 ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η πλειονότητα των κολυμβητικών δεξαμενών στην Ελλάδα αποτελείται από εξωτερικές, μη

Διαβάστε περισσότερα

4 Way Reversing Valve

4 Way Reversing Valve STANDARD 4 Way Reversing Valve SHF series four-way reversing valves are applicable for heat pump systems such as central, unitary and room air conditioners to realize switching between cooling mode and

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2013. Συστήματα απαγωγής καυσαερίων Ι και ΙΙ τοιχώματος

Τιμοκατάλογος 2013. Συστήματα απαγωγής καυσαερίων Ι και ΙΙ τοιχώματος Τιμοκατάλογος 2013 Συστήματα απαγωγής καυσαερίων Ι και ΙΙ τοιχώματος ΑΘΗΝΑ Ναυπλίου & Δασκαλογιάννη 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής T: +30 210 2828603 - F: +30 210 2830436 - M: +30 6978 114418-19 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΠ ΚΑΤΑ EMAS

ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΠ ΚΑΤΑ EMAS ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΠ ΚΑΤΑ EMAS Ι. Γαγλίας 1,. Λαµπρινούδης 1, Μ. Καραβασίλη 2, Π. Αντωνακόπουλος 4, Ε. Ζαχαράκη 3, Θ. Κόλλιας 2, Σ. Λάττας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ/ ΝΠΙΔ) καλεί τους ενδιαφερόμενους συντηρητές

Διαβάστε περισσότερα

solid Design & Manufacturing

solid Design & Manufacturing από το σχεδιασμό... from design...... στην υλοποίηση... to implementation μελέτη και σχεδιασμός / research and design παραγωγή / production ποικιλία χρωμάτων / variety of colours εφαρμογή / applications

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Group 30. Contents.

Group 30. Contents. Group 30 Contents Pump type Page Pump type Page Pump type Page 30A(C)...X002H 4 30A(C)...X013H 5 30A(C)...X068H 6 30A(C)...X068HU 7 30A(C)...X136H 8 30A(C)...X136Y 9 30A(C)...X146H 10 30A(C)...X160H 11

Διαβάστε περισσότερα

EU energy policy Strategies for renewable energy sources in Cyprus

EU energy policy Strategies for renewable energy sources in Cyprus EU energy policy Strategies for renewable energy sources in Cyprus Dr. Andreas Poullikkas Electricity Authority of Cyprus 0 Contents Future energy systems Strategies for RES Towards 2020 Post 2020 - Towards

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ «ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ «ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ «ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΙΟΒΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 05-02-2013 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 05-02-2013 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 12. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ BL1 150 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ BL1 200 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ BL1 300 ή BL1 200 ME ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ BL1

Διαβάστε περισσότερα

«Κατευθυντήριες Οδηγίες προς ένα κοινό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αβαθούς γεωθερμίας» Ενότητα 3 η : Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών

«Κατευθυντήριες Οδηγίες προς ένα κοινό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αβαθούς γεωθερμίας» Ενότητα 3 η : Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών «Κατευθυντήριες Οδηγίες προς ένα κοινό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αβαθούς γεωθερμίας» Ενότητα 3 η : Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών Πολιτική Αδειοδότηση Κατασκευή Παρακολούθηση Πληροφορία Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 15.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 1723 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

COMPANY OVERVIEW ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. JCC ENGINEERING was legally constituted in 1995. Η JCC ENGINEERING συστάθηκε νομικά το 1995.

COMPANY OVERVIEW ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. JCC ENGINEERING was legally constituted in 1995. Η JCC ENGINEERING συστάθηκε νομικά το 1995. JCC Engineering ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η JCC ENGINEERING συστάθηκε νομικά το 1995. Τα γραφεία της βρίσκονται στην Αθήνα, Λεωφ. Αλεξάνδρας 91. Η JCC ENGINEERING είναι μια τεχνική μελετητική εταιρία, που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Α.ΡΟΜΠΟΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2132010131-130 Αθήνα 26/10/2012 Αρ.Πρωτ.ΕΣΔΥ/οικ.1942

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Χρυσάνθη Κοντογιώργη, Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, Γραφείο Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων Πλοίων, ΟΛΠ ΑΕ Ιωάννης Θεοχάρης, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, ιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS)

Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS) Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS) Η αρχιτεκτονική ARIS (ARchitecture οf Integrated information Systems) έχει ως στόχο της την περιγρφή όλων των όψεων ή οπτικών ενός επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο

Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο 100% aluminium modular system for indoor and outdoor settings Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο 06/2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τοπιο πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

Machinery Room Equipement Εξοπλισμός Μηχανοστασίων

Machinery Room Equipement Εξοπλισμός Μηχανοστασίων Machinery Room Equipement Εξοπλισμός Μηχανοστασίων Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in the Greek market

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Π.Σ. ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PLASTIC MARINE FITTINGS & VALVES

Π.Σ. ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PLASTIC MARINE FITTINGS & VALVES Π.Σ. ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PLASTIC MARINE FITTINGS & VALVES T R U D E S I G N ΙΤΖΕΚΤΙΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΑΛΟ ΓΡΑΜΜΗ [ BELOW water skin fittings ] Σχεδιασμένα και κατασκευασμένα

Διαβάστε περισσότερα

AP1000 European 16. Technical Specifications Design Control Document

AP1000 European 16. Technical Specifications Design Control Document TABLE OF CONTENTS CHAPTER 16 TECHNICAL SPECIFICATIONS 16.1 TECHNICAL SPECIFICATIONS...16.1-1 16.1.1 Introduction to Technical Specifications...16.1-1 16.1.2 References...16.1-2 1.0 Use and Application...1.1-1

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ιδρύθηκε από έμπειρους ανθρώπους, άριστους γνώστες του αντικειμένου που δραστηριοποιούνται στο χώρο πάνω από 40 χρόνια.

Η εταιρεία ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ιδρύθηκε από έμπειρους ανθρώπους, άριστους γνώστες του αντικειμένου που δραστηριοποιούνται στο χώρο πάνω από 40 χρόνια. Στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας, επί της οδού Μητροδώρου 21 στην Αθήνα, στεγάζεται η εταιρεία μας. Είμαστε στη διάθεσή σας 24 ώρες το 24ωρο για να δώσουμε τις λύσεις που χρειάζεστε. (Λειτουργεί 24ωρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΔΧΘΔΡΜΗΑ ΥΑΜΖΛΖ ΔΝΘΑΛΠΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ Ν. ΖΜΑΘΗΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ Η. ΦΧΣΗΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: ΘΔΟΓΧΡΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξενόγλωσση Τεχνική Ορολογία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξενόγλωσση Τεχνική Ορολογία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξενόγλωσση Τεχνική Ορολογία Ενότητα: Principles of an Internal Combustion Engine Παναγιώτης Τσατσαρός Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ιακόπτης απουσίας ψυκτικού νερού Περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας συµπιεστή Ψυκτικό υγρό ιακόπτης solenoid ΕάνΤ τότε το υγρό του solinoedεξατµίζεται και Ανανέβει η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 812/2013 TEST REPORT

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 812/2013 TEST REPORT ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου διαχείριση και ασφάλεια δικτύων φυσικού αερίου

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου διαχείριση και ασφάλεια δικτύων φυσικού αερίου ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου διαχείριση και ασφάλεια δικτύων φυσικού αερίου ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TECHNICAL - COMMERCIAL COMPANY

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TECHNICAL - COMMERCIAL COMPANY ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TECHNICAL - COMMERCIAL COMPANY STORAGE SYSTEMS STUDY - MANUFACTURE TECHNICAL SUPPORT ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η εταιρεία ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ιδρύθηκε το 2003 στο βόλο ως τεχνική εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ASPEN HYSYS: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ASPEN HYSYS: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ P.O. BOX 5108, Jeddah 21 422 Tel: 00966 12 66 90 824 E-Mail: ecocom-jeddah@mfa.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ P.O. BOX 5108, Jeddah 21 422 Tel: 00966 12 66 90 824 E-Mail: ecocom-jeddah@mfa.gr ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΤΖΕΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ P.O. BOX 5108, Jeddah 21 422 Tel: 00966 12 66 90 824 E-Mail: ecocom-jeddah@mfa.gr ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εξωτερικών -Β8 /νση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΡΜΕΝΑΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Units For Electro-fusion & Butt-fusion Electro-fusion & Butt-fusion Fittings PE100 Hydrometers Pumps

Units For Electro-fusion & Butt-fusion Electro-fusion & Butt-fusion Fittings PE100 Hydrometers Pumps Units For Electro-fusion & utt-fusion Electro-fusion & utt-fusion Fittings PE00 Hydrometers Pumps Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετ. Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης PΕ00 Υδρόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων»

Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» Αργυρώ ΗΜΟΥ Η Πολιτικός - Ενεργειακός Μηχ/κός, MsC, PhD Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of Product: Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520 official distributor of Current Sensing Chip Resistor (SMDL Series) 1. Features -3 Watts

Διαβάστε περισσότερα

Units For Electro-fusion & Butt-fusion Electro-fusion & Butt-fusion Fittings HDPE-100 Hydrometers Pumps

Units For Electro-fusion & Butt-fusion Electro-fusion & Butt-fusion Fittings HDPE-100 Hydrometers Pumps Units For Electro-fusion & utt-fusion Electro-fusion & utt-fusion Fittings HDPE-00 Hydrometers Pumps Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης HDPΕ-00

Διαβάστε περισσότερα