ΠΙΝΑΚΑΣ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε δις ευρώ σε τρέχουσες τιµές. ΠΙΝΑΚΑΣ Κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε δις ευρώ σε τρέχουσες τιµές. ΠΙΝΑΚΑΣ Κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν"

Transcript

1 1. Η Γαλλική Οικονοµία- Γενικά Στοιχεία Η Γαλλία είναι η 6 η µεγαλύτερη οικονοµία του κόσµου µετά τις ΗΠΑ, Ιαπωνία, Γερµανία, Κίνα και Ηνωµένο Βασίλειο. Είναι µια αγορά 63 εκατοµµυρίων καταναλωτών µε υψηλή αγοραστική δύναµη και κατά κεφαλήν εισόδηµα χιλιάδες ευρώ (στοιχεία 2006), ένα από τα υψηλότερα στο κόσµο. Η Γαλλία αποτελεί την 4 η εξαγωγική χώρα του κόσµου, είναι η 2 η όσον αφορά τις υπηρεσίες και τα αγροτικά προϊόντα, ενώ αποτελεί τον πρώτο παγκόσµιο τουριστικό προορισµό. Είναι µια οικονοµία που στηρίζεται κυρίως στον τοµέα των υπηρεσιών, ο οποίος απασχολεί το 82% του εργατικού δυναµικού, ενώ ο γεωργικός τοµέας αντιπροσωπεύει µόλις το 4% του πληθυσµού και η βιοµηχανία το 15%. Αντίστοιχη περίπου είναι και η συµµετοχή των τριών τοµέων στο ΑΕΠ της χώρας. Το ΑΕΠ της Γαλλίας ανέρχεται στο ποσό των 1.793,0 δισεκατοµµύρια ευρώ (Eurostat 2006) και αποτελεί το τρίτο µεγαλύτερο στην Ε.Ε, µετά την Γερµανία και το Ηνωµένο Βασίλειου. Συνεπώς είναι µια µεγάλη σε µέγεθος και ιδιαίτερα ανεπτυγµένη αγορά που οποιοσδήποτε επιχειρηµατίας θα ήθελε να προσεγγίσει και να αποτελέσει προορισµό των προϊόντων του. Αν συνδυασθεί και µε τον πολύ υψηλό ρυθµό γεννητικότητας περίπου 2% σε ετήσια βάση, ο µέσος όρος της Ε.Ε. είναι 1,5%, γίνεται αντιληπτό ότι η γαλλική αγορά αποτελεί ένα ιδιαίτερα προσοδοφόρο περιβάλλον για επενδύσεις και δραστηριότητες σε πολλούς τοµείς της οικονοµίας. Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η γαλλική οικονοµία είναι κυρίως η µείωση, τα τελευταία έτη, της ανταγωνιστικότητας της, η µετεγκατάσταση πολλών παραγωγικών µονάδων, στους κλάδους της κατασκευής αυτοκινήτων και άλλων, στο εξωτερικό, καθώς και η ανελαστική αγορά εργασίας. Η ανατίµηση του ευρώ έναντι του δολαρίου αποτελεί το βασικό αίτιο της πτώσης της ανταγωνιστικότητας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε µελέτη της Τράπεζας της Γαλλίας κάθε ανατίµηση του ευρώ πέραν της ισοτιµίας 1 ευρώ προς 1,15 δολάρια συµβάλει στην µείωση της ανταγωνιστικότητας της γαλλικής οικονοµίας και σε πτώση των εξαγωγών της. ΠΙΝΑΚΑΣ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε δις ευρώ σε τρέχουσες τιµές ΓΑΛΛΙΑ ΕΛΛΑ Α ,0 181, ,0 195,2 Πηγή: INSEE-ΕΣΥΕ ΠΙΝΑΚΑΣ Κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΓΑΛΛΙΑ ΕΛΛΑ Α Πηγή: INSEE-ΕΣΥΕ Ο ρυθµός ανάπτυξης της γαλλικής οικονοµίας για το 2006 ανήλθε σε ποσοστό 2,2% του ΑΕΠ, επηρεασθείς αρνητικά από τη σηµαντική αύξηση της τιµής του πετρελαίου και το έλλειµµα 1

2 του εµπορικού ισοζυγίου και θετικά από την κατανάλωση των νοικοκυριών. Για το έτος 2007 ο ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ αναµένεται να κυµανθεί στα ίδια επίπεδα µε το 2006 στο 2,3% λόγω της θετικής επιδράσεις της έντονης ζήτησης των γαλλικών νοικοκυριών, όπως επίσης και της αύξησης των εξαγωγών προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΠΙΝΑΚΑΣ Ποσοστιαία µεταβολή του Πληθωρισµού ΓΑΛΛΙΑ ΕΛΛΑ Α ,2 3, ,3 3, ,9 3, ,7 3,2 Πηγή: INSEE-ΕΣΥΕ Ο πληθωρισµός το 2006 ανήλθε στο ύψος του 1,7%, ενώ για το 2007 αναµένεται να κυµανθεί γύρω κάτω από το 2%, εξαρτώµενος από τις διεθνείς τιµές καυσίµων. Η συγκρατηµένη δηµοσιονοµική πολιτική των γαλλικών κυβερνήσεων αλλά και η λειτουργία της αγοράς στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισµού έχουν ως αποτέλεσµα την σταθερότητα των τιµών. ΠΙΝΑΚΑΣ Ανεργία ως ποσοστό του εργατικού δυναµικού ΓΑΛΛΙΑ ΕΛΛΑ Α ,8 9, , ,9 9, ,9 8,9 Πηγή: INSEE-ΕΣΥΕ Η ανεργία παρουσιάζει σταθερή µείωση µετά τον Ιούνιο του 2005 και ο ετήσιος ρυθµός προσέγγισε το 8,9 % στα τέλη του 2006, έναντι 10% κατά το τέλος Στα τέλη Ιουνίου του 2007 η ανεργία κυµάνθηκε στο 8,2% ενώ τον εκέµβριο του ίδιου έτους αναµένεται να κλείσει σε ετήσια βάση γύρω στο 8%. Παρόµοια θεαµατική πτώση δεν είχε παρατηρηθεί ξανά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών. Η µείωση του ενεργού εργατικού δυναµικού και τα αποτελέσµατα του εφαρµοσθέντος σχεδίου «κοινωνικής συνοχής» καθώς και η µερική απελευθέρωση της αγοράς εργασίας θεωρούνται ότι συνέβαλαν σε αυτό το αποτέλεσµα. Το αρνητικό στοιχείο της εξέλιξης αυτής είναι ότι το ποσοστό των άνεργων νέων παραµένει ιδιαίτερο υψηλό. Ένας στους πέντε άνεργους είναι κάτω των 25 ετών. ΠΙΝΑΚΑΣ ηµόσιο Χρέος και ηµοσιονοµικό Έλλειµµα ως ποσοστό του Α.Ε.Π. ηµόσιο Χρέος ως ΓΑΛΛΙΑ ηµοσιονοµικό Έλλειµµα ως ηµόσιο Χρέος ως ΕΛΛΑ Α ηµοσιονοµικό Έλλειµµα ως 2

3 ποσοστό του ποσοστό του ΑΕΠ ποσοστό ποσοστό του ΑΕΠ ΑΕΠ του ΑΕΠ ,4 4,2 107,8 6, ,4 3,7 108,5 7, ,6 2,9 107,5 5, ,9 2,5 104,6 2,4 Πηγή :Eurostat Το καθαρό δηµόσιο χρέος ανήλθε σε 39,8 δις ευρώ το 2006, ήτοι ποσοστό 13,8% του γενικού προϋπολογισµού και 63,9% του ΑΕΠ. Ποσοστό 56% του συνόλου του διαπραγµατεύσιµου δηµοσίου χρέους κατέχουν ξένοι επενδυτές. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι αρµόδιοι φορείς κατέβαλαν προσπάθειες προσέλκυσης αλλοδαπών κεφαλαίων στον τοµέα των τίτλων και οµολόγων του Γαλλικού ηµοσίου µε επιτυχή αποτελέσµατα. Κατευθυντήρια αρχή της δηµοσιονοµικής πολιτικής είναι η ισοσκέλιση του δηµόσιου ελλείµµατος µέχρι το 2012 αντί του 2010 όπως αρχικώς προβλεπόταν. Για να τηρήσει την υποχρέωση αυτή η Γαλλία θα πρέπει να µηδενίσει το έλλειµµα του κρατικού προϋπολογισµού και να διατηρήσει το δηµόσιο χρέους σε ποσοστό κατώτερο του 60% του ΑΕΠ. Η τήρηση της υποχρέωσης αυτής στηρίζεται στην, ιδιαιτέρως αµφίβολη υπόθεση ότι η συνολική αύξηση του όγκου των δηµοσιών δαπανών δεν θα υπερβαίνει το 1% σε ετήσια βάση. Η κυβέρνηση εκτιµά ότι ο στόχος θα επιτευχθεί µε την µη αντικατάσταση των µισών δηµοσιών υπαλλήλων εξαυτών που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν και την επανεξέταση όλων των δηµοσίων πολιτικών. Το µεγάλο ερώτηµα είναι κατά πόσο θα µπορέσει να επιτευχθεί συγκράτηση των δαπανών κοινωνικής ασφάλισης. Προς την κατεύθυνση αυτή, η αναµόρφωση του συστήµατος Υγείας αναµένεται να περιορίσει τις σχετικές δαπάνες και να συµβάλλει στη µείωση του ελλείµµατος. Ο ρυθµός αποταµίευσης των νοικοκυριών παρουσιάζει σταθερή µείωση κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών και ανήλθε σε 15,1% για το 2005, έναντι 15,4% το 2004 και 16% το Αντίθετα, η κατανάλωση αυξάνεται µε ετήσιους ρυθµούς της τάξης του 0,7% περίπου. Οι αλλοδαπές επενδύσεις στη Γαλλία ανήλθαν σε ύψος 70 δις ευρώ για το 2006 ενώ οι γαλλικές επενδύσεις στο εξωτερικό σε ύψος ανήλθαν σε 69 δις ευρώ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Γαλλία αποτελεί τον κυριότερο προορισµό άµεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρώπη, λόγω της πολύ καλής υποδοµής που διαθέτει, του εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού, της µεγάλης εγχώριας αγοράς και της κεντρικής της θέσης στον χώρο της υτικής Ευρώπης, ενώ επίσης κατέχει την τέταρτη θέση σε παγκόσµιο επίπεδο. Το χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον παραµένει ιδιαίτερα ευνοϊκό µε κύριο χαρακτηριστικό τον ιδιαίτερο δυναµισµό του Χρηµατιστηρίου αφού ο δείκτης CAC 40 παρουσίασε σηµαντική άνοδο (+10,53%, 17/7/2007) από τις αρχές του έτους. Τα επιτόκια µακροχρονίων καταθέσεων κυµαίνονται γύρω στο 3,9%, σηµαντικά χαµηλότερα των µεγίστων τιµών τους από τη θέσπιση της ζώνης ευρώ. 2. Εξωτερικό Εµπόριο Γενικά Το εξωτερικό εµπόριο της Γαλλίας ακολουθεί ιδιαίτερα αρνητική πορεία κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Κατέστη αρνητικό για πρώτη φορά το 2004 ενώ το 2006 το έλλειµµα έφθασε στο ύψος ρεκόρ των 40 δισ. ευρώ. Η υποτίµηση του δολαρίου έναντι του ευρώ και η 3

4 συνεπακόλουθη απώλεια ανταγωνιστικότητος των ευρωπαϊκών προϊόντων καθώς και η αύξηση της τιµής του πετρελαίου υπήρξαν σηµαντικοί παράγοντες αλλά όχι αποκλειστικά υπεύθυνοι. Η µεγάλη συγκέντρωση των γαλλικών εξαγωγών στις ευρωπαϊκές αγορές που αναπτύσσονται µε αργούς ρυθµούς και η απώλεια ευκαιριών εξαγωγών σε νέες, δυναµικά αναπτυσσόµενες αγορές καθώς και η έλλειψη εξειδικευµένων προϊόντων σε πολλούς κλάδους θεωρούνται σηµαντικοί αρνητικοί παράγοντες. ΠΙΝΑΚΑΣ Συνολικές Εξαγωγές Εισαγωγές της Γαλλίας σε δις ευρώ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ή ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ Πηγή: Ministère des Finances et d Economie Το εµπορικό ισοζύγιο του έτους 2006 παρουσίασε σηµαντική επιδείνωση σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, κυρίως λόγω του αυξηµένου κόστους των εισαγωγών ενεργειακών προϊόντων. Οι γαλλικές εξαγωγές το 2006 ανήλθαν σε 384,044 εκατ. ευρώ, έναντι 356,139 εκατ. ευρώ το 2005, ενώ οι γαλλικές εισαγωγές ανήλθαν σε 424,908 εκατ. ευρώ, έναντι 378,951 εκατ. ευρώ το Το έλλειµµα προσέγγισε κατά συνέπεια τα 40,1 δις το 2006, ενώ το 2005 ανήρχετο σε 22,8 δις. 4

5 ΠΙΝΑΚΑΣ Οι 30 πρώτοι πελάτες της Γαλλίας ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΥΝΌΛΟΥ 2005 ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΥΝΟΛΟΥ 2006 Ποσοστιαία Μεταβολή από προηγούµενο έτος Γερµανία % 14.52% 8.28% Ισπανία % 9.87% 5.40% Ιταλία % 9.13% 7.60% Ην. Βασίλειο % 8.51% 4.31% Βέλγιο % 7.44% 6.97% ΗΠΑ % 6.88% 5.40% Ολλανδία % 4.12% 8.50% Ελβετία % 2.71% 2.06% Κίνα % 2.10% 28.26% Ιαπωνία % 1.49% 5.12% Πολωνία % 1.82% 32.43% Τουρκία % 1.36% 10.52% Σουηδία % 1.31% 12.07% Πορτογαλία % 1.27% 3.44% Ρωσία % 1.23% 28.83% Αλγερία % 1.05% % Αυστρία % 0.96% 6.92% Σιγκαπούρη % 0.90% 12.63% Ην.Αρ.Εµιράτα % 0.89% 22.35% Ελλάς % 0.86% 4.90% Μαρόκο % 0.84% 6.22% Τσεχία % 0.82% 17.29% Τυνησία % 0.78% 13.85% ανία % 0.75% 9.09% 2882 Νότια Κορέα % 0.75% 17.59% Καναδάς % 0.72% 12.52% Ιρλανδία % 0.70% -4.33% Ουγγαρία % 0.70% 14.03% 5

6 Χονγκ Κονγκ % 0.70% -1.15% Βραζιλία % 0.66% 12.70% Αυστραλία % 0.57% % ΣΥΝΟΛΟ % % Πηγή: Ministère des Finances et d Economie 6

7 ΠΙΝΑΚΑΣ Οι 53 πρώτοι προµηθευτές της Γαλλίας Μεταβολή % από το προηγούµενο έτος ΠΟΣΟΣΤΌ % ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 2005 ΠΟΣΟΣΤΌ % ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 2006 Γερµανία % 17.26% 16.23% Ιταλία % 8.75% 8.51% Βέλγιο % 8.11% 8.36% Ισπανία % 7.11% 6.86% Ην.Βασίλειο % 5.86% 6.13% ΗΠΑ % 5.87% 5.97% Κίνα % 5.45% 5.92% Ολλανδία % 4.19% 4.12% Ιαπωνία % 2.70% 2.43% Ρωσία % 2.11% 2.36% Ελβετία % 2.28% 2.23% Νορβηγία % 1.67% 1.60% Ιρλανδία % 1.88% 1.51% Σουηδία % 1.26% 1.22% Πολωνία % 1.03% 1.18% Τουρκία % 0.92% 1.00% Νότια Κορέα % 0.94% 0.98% Αλγερία % 0.95% 0.97% Τσεχία % 0.84% 0.97% Σαουδική Αραβία % 0.94% 0.96% Πορτογαλία % 0.97% 0.94% Αυστρία % 0.92% 0.86% Τυνησία % 0.72% 0.73% ανία % 0.80% 0.73% Σιγκαπούρη % 0.89% 0.70% Βραζιλία % 0.72% 0.69% Ταϊβάν % 0.64% 0.68% Μαρόκο % 0.67% 0.61% Ουγγαρία % 0.64% 0.65% Ινδία % 0.55% 0.59% Ιράν % 0.56% 0.56% 7

8 Καναδάς % 0.52% 0.50% Χιλή % 0.31% 0.49% Καζακστάν % 0.47% 0.47% Νιγηρία % 0.31% 0.47% Λιβύη % 0.41% 0.45% Ρουµανία % 0.43% 0.44% Μαλαισία % 0.38% 0.40% Σλοβακία % 0.23% 0.40% Λουξεµβούργο % 0.41% 0.39% Ταϊλάνδη % 0.39% 0.39% Αγκόλα % 0.36% 0.29% Αυστραλία % 0.27% 0.28% Η.Αρ. Εµιράτα % 0.19% 0.26% Νότια Αφρική % 0.27% 0.23% Σλοβενία % 0.27% 0.23% Ισραήλ % 0.25% 0.22% Κουβέιτ % 0.21% 0.19% Μεξικό % 0.18% 0.18% Ελλάς % 0.14% 0.18% Ακτή Ελεφαντοστού % 0.14% 0.16% Χονγκ Κονγκ % 0.15% 0.14% Λιθουανία % 0.18% 0.11% ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ % Πηγή: Ministère des Finances et d Economie σε δις ευρώ Το µεγαλύτερο ποσοστό των εξαγωγών και εισαγωγών της Γαλλίας πραγµατοποιείται µε κράτη µέλη της Ε.Ε. Η Γερµανία αποτελεί τον πρώτο εµπορικό εταίρο της χώρας µε ποσοστό 14,52% επί των γαλλικών εξαγωγών και 16,23% επί των γαλλικών εισαγωγών. Η Ισπανία, η Ιταλία, το Βέλγιο και το Ηνωµένο Βασίλειο αποτελούν πέραν της Γερµανίας τους κυριότερους εµπορικούς εταίρους. Σηµειώνεται ότι οι 5 αυτές χώρες κατέχουν το 50% περίπου των γαλλικών εξαγωγών και περίπου το 40% των εισαγωγών της. Η Ελλάδα κατατάσσεται για το 2006 στην 20 η θέση ως πελάτης της Γαλλίας (18 η θέση το 2005) και ως ο 50 ος προµηθευτής (53 ος το 2005), µε ποσοστά 0,86%(0,89% το 2005) επί των γαλλικών εξαγωγών και 0,18% αντίστοιχα (0,14% το 2005) επί των γαλλικών εισαγωγών. Σηµειώνεται ότι χώρες µε παρόµοιο κοινωνικό-οικονοµικό επίπεδο µε την Ελλάδα εµφανίζουν καλύτερα αποτελέσµατα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η Πορτογαλία η οποία κατέχει σηµαντική θέση στην γαλλική αγορά εµφανίζοντας έναν όγκο εµπορίου γύρω στα 9 δις ευρώ σύµφωνα µε στοιχεία του

9 Αξίζει πάντως να σηµειωθεί ότι για το 2006 υπήρξε σηµαντική αύξηση των ελληνικών εξαγωγών προς τη Γαλλία της τάξης του 30%, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Γαλλικού Υπουργείου Οικονοµικών, έτσι όπως παρουσιάζονται στον ανωτέρω πίνακα. ΠΙΝΑΚΑΣ Τα 20 πρώτα εξαγώγιµα προϊόντα της Γαλλίας Έτος Μεταβολή % από προηγούµενο έτος Ποσοστό επί συνόλου 2006 Οχήµατα 37,115,066 34,581, % 9.0% Προϊόντα Αεροναυπηγικής και ιαστήµατος 23,161,985 27,540, % 7.2% Φαρµακευτικά Προϊόντα 17,266,611 18,775, % 4.9% Ανταλλακτικά αυτοκινήτων 14,020,788 15,212, % 4.0% Προϊόντα Σιδηρουργίας 10,155,748 11,929, % 3.1% Προϊόντα Πετρελαίου 8,801,229 10,866, % 2.8% Αρώµατα και προϊόντα περιποίησης 8,017,128 8,595, % 2.2% Χηµικά Προϊόντα 8,370,974 9,255, % 2.4% Πλαστικά Προϊόντα 7,639,590 8,455, % 2.2% Ηλεκτρολογικός εξοπλισµός 7,081,582 7,423, % 1.9% Οίνοι και Σαµπάνιες 5,683,946 6,267, % 1.6% Ηλεκτρολογικό Υλικό 5,611,106 6,178, % 1.6% Εργαλεία Μέτρησης και Ελέγχου 5,120,860 5,799, % 1.5% ηµητριακά και βιοµηχανικά φυτά 5,032,309 5,276, % 1.4% Υπολογιστές και Εξοπλισµός Πληροφορικής 5,315,815 5,679, % 1.5% Χηµικά Προϊόντα για βιοµηχανική χρήση 4,468,205 5,186, % 1.3% Μικροχειρουργικά Εργαλεία 5,104,948 5,284, % 1.4% Συσκευές Ήχου και Εικόνας 5,548,867 7,678, % 2.0% Χαρτί 4,513,246 4,547, % 1.2% Γαλακτοκοµικά Προϊόντα 4,173,158 4,267, % 1.1% Σύνολο 352,496, ,382, % 100.0% Πηγή: Ministère des Finances et d Economie σε δις ευρώ 9

10 ΠΙΝΑΚΑΣ Τα 20 πρώτα εισαγόµενα προϊόντα της Γαλλίας Έτος Μεταβολή % από προηγούµενο έτος Ποσοστό επί του Συνόλου 2006 Πετρέλαιο και Φυσικό Αέριο 35,735,176 43,182, % 10.2% Οχήµατα 29,412,281 30,850, % 7.3% Προϊόντα Αεροναυπηγικής και ιαστήµατος 12,498,711 14,159, % 3.3% Πετρελαϊκά Προϊόντα 14,083,158 16,404, % 3.9% Εξοπλισµός Αυτοκινήτων 12,814,198 13,211, % 3.1% Φαρµακευτικά Προϊόντα 11,319,006 12,567, % 3.0% Προϊόντα Σιδήρου 9,139,851 11,175, % 2.6% Υπολογιστές και Εξοπλισµός Πληροφορικής 13,074,419 13,224, % 3.1% Χηµικά Προϊόντα για πρωτογενή χρήση 9,663,105 9,742, % 2.3% Πλαστικά προϊόντα 6,509,082 7,342, % 1.7% Μηχανές Παραγωγής Ήχου και Εικόνας 7,165,885 8,042, % 1.9% Μηχανές Μετάδοσης Ήχου και Εικόνας 5,722,685 8,480, % 2.0% Ηλεκτρολογικός Εξοπλισµός 6,137,047 6,145, % 1.4% Ιατρικά και χειρουργικά εργαλεία 5,462,400 5,747, % 1.4% Μηχανές Μετρήσεως και Ελέγχου 4,904,650 5,550, % 1.3% Ενδύµατα 5,332,125 5,477, % 1.3% ερµάτινα είδη 2,743,742 4,888, % 1.1% Χαρτί 4,624,931 4,816, % 1.1% Αλουµίνιο και προϊόντα αλουµινίου 3,161,344 4,288, % 1.0% Χηµικά Προϊόντα για βιοµηχανική χρήση 3,746,123 4,131, % 1.0% Ενδύµατα (εσώρουχα) 3,971,051 4,128, % 1.0% Σύνολο Εισαγωγών 388,353, ,389, % 100.0% Πηγή: Ministère des Finances et d Economie σε δις ευρώ 10

11 Οι γαλλικές εξαγωγές αποτελούνται από ένα ευρύ φάσµα βιοµηχανικών κυρίως προϊόντων, όπως είναι τα αυτοκίνητα, τα φάρµακα, ενδύµατα, χηµικά προϊόντα, συσκευές αναπαραγωγής ήχου και εικόνας καθώς και προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, όπως αεροσκάφη και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Όσον αφορά της εισαγωγές η πρώτη κατηγορία εισαγόµενου προϊόντος είναι το πετρέλαιο. Η αύξηση της τιµής του οποίου έχει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα αρνητική επίπτωση στο εµπορικό ισοζύγιο της χώρας, το οποίο κατέστη αρνητικό από το Επιπλέον η ανατίµηση του ευρώ όπως και καθυστερήσεις στην παράδοση των αεροσκαφών της Airbus, επιδεινώνουν το εµπορικό ισοζύγιο της Γαλλίας. 3. Εξωτερικό Εµπόριο Ειδικά ΠΙΝΑΚΑΣ ιµερείς Εµπορικές Σχέσεις Ελλάδος Γαλλίας για τα έτη 2005, 2006 και για το πρώτο τρίµηνο του Μεταβολή % Ιανουάριος- Μάρτιος 2006 Ιανουάριος - Μάρτιος 2007 Μεταβολή % Eξαγωγές 580, ,289 26% 133, ,684 27% Εισαγωγές ,006,457 19% 748, ,925 10% Ισοζύγιο -1,940,659-2,273,168 17% -614, ,241 6% Όγκος Εµπορίου 3,101,585 3,739,746 21% 881, ,609 13% Πηγή: ΕΣΥΕ σε χιλ. Ευρώ. Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία για το 2006 παρατηρείται µια σηµαντική αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά 26% συγκριτικά µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2005, και έφθασαν στο ύψος των 733,2 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα αυξήθηκαν και οι εισαγωγές από την Γαλλία κατά 19%. Όσον αφορά τους τρεις πρώτους µήνες του 2007, Ιανουάριο- Μάρτιο 2007, παρατηρούµε ότι οι ελληνικές εξαγωγές συνεχίζούν να αυξάνονται µε ρυθµούς 27%, κάτι που µας κάνει να προβλέπουµε ότι για το τρέχον έτος, αν συνεχισθεί ο ίδιος ρυθµός αύξησης, οι ελληνικές εξαγωγές θα προσεγγίσουν το ύψος του 1 δις ευρω. Παρατηρούµε, επίσης, σηµαντική αύξηση των εξαγωγών ιατρικών και φαρµακευτικών προϊόντων που καταλαµβάνουν ως κατηγορία την πρώτη θέση. Από 2,3% επί του συνόλου των εξαγωγών το 2003 έφθασαν το 2006 στο 15,2%. Αντίστοιχα σηµαντική αύξηση παρατηρείται στις εξαγωγές µεταλλευµάτων από 7,1% το 2004 σε 12% το 2006, όπως και ψαριών από 6,1% σε 7,1%. 11

12 Οι εξαγωγές ενδυµάτων παρουσιάζουν µείωση από 20% το 2004 σε 11,4% το Μέχρι το 2005 παρατηρείται µια τάση συγκέντρωσης των εξαγωγών στις πρώτες κατηγορίες. Ενδεικτικά οι 10 πρώτες κατηγορίες αποτελούσαν το 2004 το 70% του συνόλου και έφθασαν το 2005 στο 73%. Αυτή η τάση φαίνεται ότι ανατρέπεται το 2006 µε µεγαλύτερη διασπορά προϊόντων. Συγκεκριµένα οι 10 πρώτες κατηγορίες αθροιστικά αποτελούν το 61% των συνολικών εξαγωγών. 12

13 ΠΙΝΑΚΑΣ Εισαγωγές από την Γαλλία στις 20 πρώτες κατηγορίες προϊόντων Ποσοστό επί του συνόλου Μεταβολή από το προηγούµενο έτος ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) 2,521,122,058 3,006,457,709 (01) ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΡΕΑΣ 327,219, ,755, % 24.4% (54) ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 349,183, ,456, % 3.7% (78) ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΡΟΜΟΥΣ 274,061, ,590, % 12.6% (55) ΑΙΘΕΡΙΑ ΛΑ ΙΑ, ΡΗΤΙΝΟΕΙ Η ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ, ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 145,961, ,011, % 7.6% (84) ΕΙ Η ΕΝ ΥΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΕΝ ΥΣΗΣ 114,002, ,993, % 17.4% (77) ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΥΛΙΚΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙ Η, ΤΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) (65) ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΤΟΙΜΑ, ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (74) ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ 96,008, ,979, % 27.8% 40,714,546 96,708, % 57.9% 61,663,325 84,886, % 27.4% (89) ΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙ Η ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ 84,228,002 84,286, % 0.1% (04) ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 63,602,497 81,491, % 22.0% (59) ΧΗΜΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ 77,640,581 78,738, % 1.4% (51) ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ 64,903,689 70,523, % 8.0% (64) ΧΑΡΤΙ, ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙ Η ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟ, ΧΑΡΤΙ Η' ΧΑΡΤΟΝΙ 47,522,146 70,405, % 32.5% (33) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 24,721,056 59,981, % 58.8% (05) ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 47,920,197 58,269, % 17.8% (02) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΥΓΑ ΠΟΥΛΙΩΝ 51,304,234 56,741, % 9.6% (72) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 43,192,895 55,192, % 21.7% (68) ΜΗ ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 31,128,131 48,016, % 35.2% 13

14 (82) ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ, ΚΡΕΒΑΤΙΑ, ΣΤΡΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ (76) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ 15,694,112 47,890, % 67.2% 70,019,917 45,959, % -52.4% ΠΙΝΑΚΑΣ Ελληνικές εξαγωγές στην Γαλλία στις 20 πρώτες κατηγορίες προϊόντων ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) 580,462, ,289,546 Ποσοστό επι του συνόλου Μεταβολή απο το προηγούµενο έτος (54) ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 83,852, ,614, % 24.9% (68) ΜΗ ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 53,859,783 87,678, % 38.6% (84) ΕΙ Η ΕΝ ΥΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΕΝ ΥΣΗΣ 86,387,523 83,783, % -3.1% (03) ΨΑΡΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑ), ΟΣΤΡΑΚΟΕΙ Η, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ Υ ΡΟΒΙΑ ΑΣΠΟΝ ΥΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΨΑΡΙΑ 41,320,528 51,756, % 20.2% (28) ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 46,945,583 47,935, % 2.1% (99) ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 27,110,841 44,691, % 39.3% (33) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 3,689,470 40,971, % 91.0% (05) ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 32,480,461 27,657, % -17.4% (66) ΕΙ Η ΑΠΟ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ 16,959,084 24,575, % 31.0% (69) ΕΙ Η ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ 15,750,744 23,688, % 33.5% (77) ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΥΛΙΚΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙ Η, ΤΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) 16,816,377 22,000, % 23.6% (89) ΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙ Η ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ 20,925,071 19,468, % -7.5% (65) ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΤΟΙΜΑ, ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 16,959,084 17,345, % 2.2% (58) ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΣΕ ΜΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΜΟΡΦΗ 12,762,872 16,421, % 22.3% (79) ΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 14,609,428 14,389, % -1.5% (67) ΣΙ ΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ 13,354,680 13,395, % 0.3% 14

15 (55) ΑΙΘΕΡΙΑ ΛΑ ΙΑ, ΡΗΤΙΝΟΕΙ Η ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ, ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 11,881,200 11,838, % -0.4% (74) ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ 5,547,432 7,847, % 29.3% (11) ΠΟΤΑ 6,017,000 7,746, % 22.3% (55) ΑΙΘΕΡΙΑ ΛΑ ΙΑ, ΡΗΤΙΝΟΕΙ Η ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ, ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 11,881,200 5,329, % % (59) ΧΗΜΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ 4,219,188 4,212, % -0.2% (42) ΛΑ ΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ ΚΑΙ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΑ 1,592,363 3,959, % 59.8% Όπως φαίνεται στους παραπάνω πίνακες οι ελληνικές εξαγωγές επικεντρώνονται κυρίως στις κατηγορίες των φαρµακευτικών προϊόντων, των επεξεργασµένων µετάλλων και υλικών, των ρούχων και υφασµάτων και στην εξαγωγή αλιευµάτων και προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας. Οι γαλλικές εξαγωγές επεκτείνονται σε ένα ευρύ φάσµα βιοµηχανικών και ενδιάµεσων προϊόντων όπως αυτοκίνητα, µηχανήµατα, καλλυντικά, τρόφιµα κλπ. Αξίζει να αναφερθεί η σηµαντική αύξηση το 2006 συγκριτικά µε την προηγούµενη χρονιά κατά 25% στις εξαγωγές φαρµάκων, κατά 39% όσον αφορά τα µεταλλεύµατα και κατά 20% όσον αφορά τις εξαγωγές ψαριών. 4. ιεθνείς Εκθέσεις Πλήρη στοιχεία για όλες τις ιεθνείς Εκθέσεις και Συνέδρια που οργανώνονται στην Γαλλία, µπορούν να βρουν οι ενδιαφερόµενοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση www. foiresalon.com Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για συµµετοχή ελληνικών επιχειρήσεων και φορέων, παρουσιάζουν η Έκθεση Τροφίµων και Ποτών SIAL, η έκθεση κατασκευαστικού υλικού BATIMAΤ καθώς και τα Σαλόνια Μόδας και Κοσµήµατος. 5. Γαλλικές επενδύσεις στην Ελλάδα. Η Γαλλία αποτελεί τον τέταρτο µεγαλύτερο ξένο επενδυτή στη χώρα µας. Το συνολικό επενδυµένο κεφάλαιο των γαλλικών επιχειρήσεων ανέρχεται στο ποσό του 1,062 εκατ. ευρώ (Τράπεζα της Ελλάδος 2006). Ο αριθµός των θυγατρικών γαλλικών εταιρειών στην Ελλάδα το 2006 υπερβαίνει τις 100 και απασχολούν περί τους εργαζόµενους. Ορισµένες εξ αυτών θεωρούνται από τις πλέον σηµαντικές στους τοµείς δραστηριότητάς τους. Κυριότερες γαλλικές επενδύσεις στην Ελλάδα είναι : 15

16 - Ο όµιλος Carrefour, σε συνεργασία µε τον όµιλο Μαρινόπουλος, ευρίσκεται στην πρώτη θέση της διανοµής και διαθέτει 162 καταστήµατα. - Η εταιρεία τσιµέντου Lafarge κατέχει ηγετική θέση στον σχετικό κλάδο. - Η τράπεζα Credit Agricole εξαγόρασε την Εµπορικής Τράπεζας. - Ο µεγάλος γαλλικός ασφαλιστικός όµιλος ΑΧΑ εξαγόρασε της Αlpha Ασφαλιστικής - Η τράπεζα Societè Générale κατέχει το 50,1% του κεφαλαίου της Γενικής Τράπεζας. - Όµιλοι όπως FNAC, ALCATEL, ALSTOM, κατασκευαστική εταιρεία του ενεργειακού κλάδου, TOTAL, η EDF, που κατασκευάζει αιολικά πάρκα και η θυγατρική της EDISON που µαζί µε την ΕΠΑ κατασκευάζουν τον αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδος- Ιταλίας, DANONE, MEDIAMARKET, PERNOD-RICARD, RHODIA έχουν πραγµατοποιήσει σηµαντικές επενδυτικές κινήσεις στους τοµείς που δραστηριοποιούνται. Σηµαντική επίσης είναι και η παρουσία γαλλικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα που επεκτείνονται µε την µέθοδο της ικαιοχρησίας (Franchising). Αξίζει να αναφερθεί η ταχύτατη ανάπτυξη της γαλλικής αλυσίδας στεγνοκαθαριστηρίων 5 à Sec που διαθέτει πάνω από 100 καταστήµατα, της εταιρείας κατασκευής πισινών Piscine Idéale µε 16 καταστήµατα, και της αλυσίδας κοµµωτηρίων Mode s hear µε 15 καταστήµατα. Οι γαλλικές επιχειρήσεις δείχνουν ιδιαίτερη εµπιστοσύνη στην αγορά της χώρας µας, προσδοκώντας και υλοποιώντας, παράλληλα, επιχειρηµατικές συνεργασίες στην ευρύτερη αγορά των Βαλκανίων, όπου οι ελληνικές επενδύσεις είναι ιδιαίτερα σηµαντικές. Οι σηµαντικότερες επενδύσεις ελληνικών εταιρειών στη Γαλλία έχουν πραγµατοποιηθεί από την Ολυµπιακή, τις εταιρείες τροφίµων ΕΛΤΑ και CARDIGO, ΒΙΟΧΑΛΚΟ στον τοµέα των δοµικών υλικών, LAVIPHARM και FAMAR, η οποία διαθέτει 4 µονάδες παραγωγής, στους τοµείς των φαρµάκων και καλλυντικών, ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ, ΖΟΛΩΤΑΣ, ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ και FOLIE FOLLI στον τοµέα της κοσµηµατοποιίας και ΜΑΪΛΛΗΣ και ΜΟΡΝΟΣ στον τοµέα των υλικών συσκευασίας. 6. υνατότητες Προώθησης Ελληνικών Προϊόντων στην Γαλλική Αγορά Οι κλάδοι στους οποίους πιστεύουµε ότι υπάρχουν δυνατότητες προβολής στη Γαλλική αγορά είναι οι κλάδοι των τροφίµων και των ενδυµάτων. Στον τοµέα προβολής των ελληνικών τροφίµων, πιστεύουµε ότι δύναται να οργανωθούν, σε συνεργασία µε super markets και τους εδώ εισαγωγείς, ελληνικές εβδοµάδες για την παρουσίαση προϊόντων που µας ενδιαφέρουν (ιδιαίτερα γαλακτοκοµικά, ελαιόλαδο, κονσέρβες φρούτων και προπαρασκευασµένα εδέσµατα). Αξίζει να σηµειωθεί ότι στη κεντρική αγορά του Rungis του Παρισιού, η οποία προµηθεύει ένα µεγάλο ποσοστό των µικρών καταστηµάτων, έχει εγκατασταθεί τελευταία σε µεγάλο χώρο, έλληνας εισαγωγέας τροφίµων. Πιστεύουµε ότι θα µπορούσαµε, σε συνεργασία µε τον εν λόγω εισαγωγέα, να οργανώσουµε εκδήλωση, καθότι διαθέτει ιδιαίτερα µεγάλη ποικιλία ελληνικών τροφίµων. Το ελαιόλαδο παρουσιάζει σηµαντικές ευκαιρίες για εξαγωγές στη Γαλλία, µια και το ελληνικό ελαιόλαδο, κυρίως από την Κρήτη, έχει ταυτισθεί στην γαλλική κοινή γνώµη ως ένα από τα καλύτερα διεθνώς. υστυχώς πλην ορισµένων εξαιρέσεων, όπως το ελαιόλαδο ΣΗΤΕΙΑ, εµπορεύεται κυρίως ως προϊόν µη επωνύµως τυποποιηµένο από τα µεγάλα σούπερ µαρκετ. 16

17 Η αγορά της Φέτας θεωρούµε ότι προσφέρει σηµαντικές ευκαιρίες για εξαγωγές στη Γαλλία. Σύµφωνα και µε τα τελευταία στοιχεία του Γαλλικού Ινστιτούτου Στατιστικών Ερευνών, η ζήτηση και κατανάλωση φέτας διαρκώς αυξάνεται, ενώ οι καταναλωτές αρχίζουν να την χρησιµοποιούν πέρα από τις σαλάτες και στην παρασκευή φαγητών και γλυκισµάτων. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η διαφηµιστική καµπάνια που προωθεί η γαλλική γαλακτοβιοµηχανία Lactalis που κυκλοφορεί Φέτα µε την εµπορική ονοµασία Salakis και η οποία παράγεται σε περιοχές της Προβηγκίας στην Νότια Γαλλία και θεωρείται ο leader στην αγορά του προϊόντος αυτού. Οι ελληνικές επιχειρήσεις δύναται να εισέλθουν στην γαλλική αγορά φέτας, εκµεταλλευόµενες την αντίληψη των καταναλωτών για την ελληνική καταγωγή του προϊόντος αυτού και την πολύ καλή ποιότητα του, συγκριτικά µε την τοπική φέτα, αλλά και εκµεταλλευόµενες ενδεχοµένως την ιδιαίτερα υψηλή τιµή του προϊόντος στην Γαλλία, που είναι διπλάσια ανά κιλό από την τιµή που διατίθεται στην Ελλάδα. Τα ενδύµατα αποτελούν το πρώτο σε αξία εξαγόµενο ελληνικό προϊόν. Θα ήταν σκόπιµο να εξεταστεί, σε συνεργασία µε τον ΟΠΕ, η δυνατότητα κατάρτισης προγράµµατος παρουσίασης του επώνυµου ελληνικού ενδύµατος. Σηµειώνουµε επίσης, ότι στο Παρίσι υπάρχει διαµέρισµα ιδιοκτησίας του πρώην Ελληνικού Κέντρου Εξωτερικού Εµπορίου, υπό τη διαχείριση του ΟΠΕ, σε κεντρικότατο δρόµο, για το οποίο στο παρελθόν υπήρχαν σκέψεις και ενδιαφέρον των εξαγωγέων ετοίµων ενδυµάτων να δηµιουργήσουν ένα χώρο για µόνιµους δειγµατισµούς και κλείσιµο παραγγελιών σε συνεργασία µε τον ΟΠΕ. 7. Αποτέλεσµα και απήχηση δραστηριοτήτων µας Παρατηρείται πολύ µεγάλη συµµετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια τα οποία πραγµατοποιούνται στη Γαλλία. Ειδικότερα οι ελληνικές επιχειρήσεις συµµετέχουν σε εκθέσεις των κλάδων τροφίµων και ποτών, ένδυσης και µόδας, κατασκευαστικών και δοµικών υλικών. Ο Ελληνικός Οργανισµός Εξαγωγικού Εµπορίου ΟΠΕ, διοργάνωσε µε επιτυχία την συµµετοχή της χώρας στη ιεθνή Έκθεση ποτών VINEXPO 2007 µε σηµαντικό αριθµό εκθετών, δώδεκα εξαγωγικές επιχειρήσεις. Ευρισκόµεθα ήδη σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Οργανισµό Εξωτερικού Εµπορίου για την συµµετοχή γαλλικών επιχειρήσεων στην εκδήλωση Hight Tech Innovators Partenariat που θα διοργανωθεί στη Θεσσαλονίκη στις 5-6 Οκτωβρίου τ.ε. Ιδιαίτερα µεγάλη επιτυχία σηµείωσε η διοργάνωση επιχειρηµατικής ηµερίδας τον Φεβρουάριο τ.ε., µε συνεργασία του Ελληνο-γαλλικού Εµπορικού Επιµελητηρίου του Επιµελητηρίου του Παρισίου και της Ελληνικής Πρεσβείας. Το συµπέρασµα που προκύπτει από την δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων στη γαλλική αγορά µε τις δεδοµένες ιδιαιτερότητες που αυτή παρουσιάζει είναι ότι πρέπει οι ελληνικές επιχειρήσεις και φορείς να διατηρούν επαφή µε το Γραφείο Ο.Ε.Υ. για περαιτέρω υποστήριξη στις προσπάθειες τους και όχι να περιορίζονται σε ad hoc ενέργειες. 17

18 8. Εικόνα της Ελλάδας στη Γαλλία Η Ελλάδα έχει πολύ θετική εικόνα στη Γαλλία ως χώρα διακοπών. Παρατηρείται κάθε χρόνο σηµαντική αύξηση των γάλλων τουριστών προς Ελλάδα.. Συγκεκριµένα το 2006 επισκέφθηκαν την Ελλάδα γύρω στους 770 χιλ. Γάλλοι, αύξηση της τάξης του 6% από το προηγούµενο έτος. Η Ελλάδα κατατάσσεται µέσα στους 10 πιο δηµοφιλής τουριστικούς προορισµούς για τους Γάλλους τουρίστες. Αντίστοιχα σύµφωνα µε τα στοιχεία του Γαλλικού Υπουργείου για θέµατα Τουρισµού, πραγµατοποιήθηκαν γύρω στις 500 χιλ αφίξεις Ελλήνων το 2006 στη Γαλλία. Παράλληλα η µεσογειακή διατροφή θεωρείται από τους γάλλους καταναλωτές ως υγιεινή και προσπαθούν στα πλαίσια του προϋπολογισµού τους, να αγοράζουν ποιοτικά προϊόντα. υστυχώς απουσιάζουν από την γαλλική αγορά επώνυµα ελληνικά προϊόντα, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, όπως τα γιαούρτια ΦΑΓΕ, η φέτα Ω ΩΝΗ και το ελαιόλαδο ΣΗΤΕΙΑ. Τα ελληνικά προϊόντα διανέµονται σχεδόν αποκλειστικά µέσω χονδρεµπόρων ελληνικής καταγωγής. 18

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός Συντάκτες: Βασίλης Σκρόνιας, Σύµβουλος ΟΕΥ Α Μιχάλης Χαροκόπος, Γραµµατέας ΟΕΥ Β Λευκωσία, 6 Μαΐου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ <<ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ-Π.Γ.Δ.Μ>>

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ <<ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ-Π.Γ.Δ.Μ>> ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΙΑ ΤΗΝ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΑ ΤΗΣ ΜΟΛ ΑΒΙΙΑΣ ΚΑΙΙ ΤIIΣ ΕΛΛΗΝΟ--ΜΟΛ ΑΒΙΙΚΕΣ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΕΣ ΚΑΙΙ ΕΜΠΟΡΙΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο.

Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Αποστολή: Προς: Θέµα: Συνηµµένα: ecocom-kiev [ecocom-kiev@mfa.gr] Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013 3:11 µµ root@ebeth.gr; evep@pcci.gr; ea@e-a.gr; info@acsmi.gr; info@bep.gr;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓOΡΑ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓOΡΑ Το Περιοδικό για την Ενέργεια και το Περιβάλλον Mάρτιος 2012 Τεύχος 33, Τιμή 3 ευρώ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓOΡΑ ΑΓΩΓOΙ: ΕΡΜΑΙΑ ΓΕΩΠOΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡOΥΣΕΩΝ ΓΑΛΛΙΑ: Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγο πριν το Νέο Αναπτυξιακό Πρότυπο Εξέταση της διάρθρωσης του ελληνικού εμπορικού ισοζυγίου

Λίγο πριν το Νέο Αναπτυξιακό Πρότυπο Εξέταση της διάρθρωσης του ελληνικού εμπορικού ισοζυγίου Λίγο πριν το Νέο Αναπτυξιακό Πρότυπο Εξέταση της διάρθρωσης του ελληνικού εμπορικού ισοζυγίου Φεβρουάριος 2014 Παράλληλα με τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας έχει αρχίσει να εντείνεται και ο προβληματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.7 5 η Μελέτη Εξελίξεων και Τάσεων της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μάιος 215 Μάιος 215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας ΔΗΛΩΣΗ Η διατριβή αυτή είναι πρωτότυπη και εκπονήθηκε αποκλειστικά και μόνο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική», του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Π Ρ Ε Σ Β Ε Ι Α Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Α Σ Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Ω Ν Υ Π Ο Θ Ε Σ Ε Ω Ν ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑ ΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΤΙΦΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΓΔΜ ΕΠΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΓΔΜ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΓΔΜ ΕΠΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΓΔΜ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΓΔΜ ΕΠΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΓΔΜ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΓΔΜ Σκόπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ Ε Λ Λ Α ΑΣ - ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΤΙΦΛΙ ΑΣ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 3

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ Ε Λ Λ Α ΑΣ - ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΤΙΦΛΙ ΑΣ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 3 ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ Ε Λ Λ Α ΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΤΙΦΛΙ ΑΣ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 3 1 37/d Tabidze str. 0179, Tbilisi - Georgia Tel: (+ 995 32) 94 28 58, Fax: (+ 995 32) 94 18 86, E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 Η ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΙΓΥΠΤΟΥ Ευάγγελος Δαϊρετζής Δημήτριος Πιτσιδήμος

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονοµία

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονοµία Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 Ελληνική Οικονοµία Παρά την ευνοϊκή διεθνή οικονοµική συγκυρία, που προσδιορίζεται από το σχετικά αδύναµο ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 30 Απριλίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 30 Απριλίου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 Ελληνική Οικονομία Η εντατικοποίηση των συζητήσεων του οικονομικού επιτελείου με τους θεσμούς και η αναδιάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER PLAN) / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2010

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2010 Αθήνα, Σεπτέμβριος 2010 ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ Απαγορεύεται η με κάθε μηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο αντιγραφή, αναπαραγωγή ή ανατύπωση του παρόντος, η μετάφραση, διασκευή ή τροποποίηση αυτού, η θέση

Διαβάστε περισσότερα

Η διεθνής αγορά ελαιολάδου και οι εφαρμογές του εξαγωγικού μάρκετινγκ στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά

Η διεθνής αγορά ελαιολάδου και οι εφαρμογές του εξαγωγικού μάρκετινγκ στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η διεθνής αγορά ελαιολάδου και οι εφαρμογές του εξαγωγικού μάρκετινγκ στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά

Διαβάστε περισσότερα

EEO GROUP ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

EEO GROUP ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ EEO GROUP ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗN ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, Σεπτέµβριος 2004 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Εισαγωγή Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο την διερεύνηση του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών. Στον κλάδο δραστηριοποιούνται αφενός εταιρίες καθετοποιημένες, οι οποίες ασχολούνται τόσο με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ: ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.ibe.gr 11 Tsami Karatassu, 117

Διαβάστε περισσότερα

Το Οικονομικό Περιβάλλον

Το Οικονομικό Περιβάλλον Μέρος Ι 1 Το Οικονομικό Περιβάλλον Παναγιώτης Ε. Πετράκης Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παγκόσμια οικονομία διέρχεται τον πέμπτο χρόνο μετά το ξέσπασμα της κρίσης των στεγαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου»

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή 3 1 Ποιότητα και ασφάλεια τροφίµων 5 2 Οι τάσεις στην παγκόσµια γεωργία και παραγωγή / διάθεση τροφίµων 9 21 Έκθεση των ΟΟΣΑ-FAO «Γεωργική Επιθεώρηση για το 2011» 9 22 Η νέα ΚΑΠ και η επίδρασή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ... σελ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ... σελ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ... σελ. 3 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σεπτέµβριος 2012 Στην ερευνητική οµάδα που εκπόνησε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών

Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 2013 Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών FACTS & FIGURES Φωτεινή Θωμαΐδου ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Περιεχόμενα Εισαγωγή 4 1. Η σημασία των Τροφίμων και Ποτών σε ευρωπαϊκό και εγχώριο επίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Επιμέλεια έκδοσης: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ΕΒΕΑ Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μαρίνα Κουρμπέλα

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα: Οι Επιπτώσεις της Κρίσης και ο Ρόλος των Θεσμών

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα: Οι Επιπτώσεις της Κρίσης και ο Ρόλος των Θεσμών ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Νο 5 Ιούνιος 2013 Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα: Οι Επιπτώσεις της Κρίσης και ο Ρόλος των Θεσμών Κωνσταντίνα Κοτταρίδη Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του

Διαβάστε περισσότερα