ΠΙΝΑΚΑΣ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε δις ευρώ σε τρέχουσες τιµές. ΠΙΝΑΚΑΣ Κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε δις ευρώ σε τρέχουσες τιµές. ΠΙΝΑΚΑΣ Κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν"

Transcript

1 1. Η Γαλλική Οικονοµία- Γενικά Στοιχεία Η Γαλλία είναι η 6 η µεγαλύτερη οικονοµία του κόσµου µετά τις ΗΠΑ, Ιαπωνία, Γερµανία, Κίνα και Ηνωµένο Βασίλειο. Είναι µια αγορά 63 εκατοµµυρίων καταναλωτών µε υψηλή αγοραστική δύναµη και κατά κεφαλήν εισόδηµα χιλιάδες ευρώ (στοιχεία 2006), ένα από τα υψηλότερα στο κόσµο. Η Γαλλία αποτελεί την 4 η εξαγωγική χώρα του κόσµου, είναι η 2 η όσον αφορά τις υπηρεσίες και τα αγροτικά προϊόντα, ενώ αποτελεί τον πρώτο παγκόσµιο τουριστικό προορισµό. Είναι µια οικονοµία που στηρίζεται κυρίως στον τοµέα των υπηρεσιών, ο οποίος απασχολεί το 82% του εργατικού δυναµικού, ενώ ο γεωργικός τοµέας αντιπροσωπεύει µόλις το 4% του πληθυσµού και η βιοµηχανία το 15%. Αντίστοιχη περίπου είναι και η συµµετοχή των τριών τοµέων στο ΑΕΠ της χώρας. Το ΑΕΠ της Γαλλίας ανέρχεται στο ποσό των 1.793,0 δισεκατοµµύρια ευρώ (Eurostat 2006) και αποτελεί το τρίτο µεγαλύτερο στην Ε.Ε, µετά την Γερµανία και το Ηνωµένο Βασίλειου. Συνεπώς είναι µια µεγάλη σε µέγεθος και ιδιαίτερα ανεπτυγµένη αγορά που οποιοσδήποτε επιχειρηµατίας θα ήθελε να προσεγγίσει και να αποτελέσει προορισµό των προϊόντων του. Αν συνδυασθεί και µε τον πολύ υψηλό ρυθµό γεννητικότητας περίπου 2% σε ετήσια βάση, ο µέσος όρος της Ε.Ε. είναι 1,5%, γίνεται αντιληπτό ότι η γαλλική αγορά αποτελεί ένα ιδιαίτερα προσοδοφόρο περιβάλλον για επενδύσεις και δραστηριότητες σε πολλούς τοµείς της οικονοµίας. Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η γαλλική οικονοµία είναι κυρίως η µείωση, τα τελευταία έτη, της ανταγωνιστικότητας της, η µετεγκατάσταση πολλών παραγωγικών µονάδων, στους κλάδους της κατασκευής αυτοκινήτων και άλλων, στο εξωτερικό, καθώς και η ανελαστική αγορά εργασίας. Η ανατίµηση του ευρώ έναντι του δολαρίου αποτελεί το βασικό αίτιο της πτώσης της ανταγωνιστικότητας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε µελέτη της Τράπεζας της Γαλλίας κάθε ανατίµηση του ευρώ πέραν της ισοτιµίας 1 ευρώ προς 1,15 δολάρια συµβάλει στην µείωση της ανταγωνιστικότητας της γαλλικής οικονοµίας και σε πτώση των εξαγωγών της. ΠΙΝΑΚΑΣ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε δις ευρώ σε τρέχουσες τιµές ΓΑΛΛΙΑ ΕΛΛΑ Α ,0 181, ,0 195,2 Πηγή: INSEE-ΕΣΥΕ ΠΙΝΑΚΑΣ Κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΓΑΛΛΙΑ ΕΛΛΑ Α Πηγή: INSEE-ΕΣΥΕ Ο ρυθµός ανάπτυξης της γαλλικής οικονοµίας για το 2006 ανήλθε σε ποσοστό 2,2% του ΑΕΠ, επηρεασθείς αρνητικά από τη σηµαντική αύξηση της τιµής του πετρελαίου και το έλλειµµα 1

2 του εµπορικού ισοζυγίου και θετικά από την κατανάλωση των νοικοκυριών. Για το έτος 2007 ο ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ αναµένεται να κυµανθεί στα ίδια επίπεδα µε το 2006 στο 2,3% λόγω της θετικής επιδράσεις της έντονης ζήτησης των γαλλικών νοικοκυριών, όπως επίσης και της αύξησης των εξαγωγών προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΠΙΝΑΚΑΣ Ποσοστιαία µεταβολή του Πληθωρισµού ΓΑΛΛΙΑ ΕΛΛΑ Α ,2 3, ,3 3, ,9 3, ,7 3,2 Πηγή: INSEE-ΕΣΥΕ Ο πληθωρισµός το 2006 ανήλθε στο ύψος του 1,7%, ενώ για το 2007 αναµένεται να κυµανθεί γύρω κάτω από το 2%, εξαρτώµενος από τις διεθνείς τιµές καυσίµων. Η συγκρατηµένη δηµοσιονοµική πολιτική των γαλλικών κυβερνήσεων αλλά και η λειτουργία της αγοράς στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισµού έχουν ως αποτέλεσµα την σταθερότητα των τιµών. ΠΙΝΑΚΑΣ Ανεργία ως ποσοστό του εργατικού δυναµικού ΓΑΛΛΙΑ ΕΛΛΑ Α ,8 9, , ,9 9, ,9 8,9 Πηγή: INSEE-ΕΣΥΕ Η ανεργία παρουσιάζει σταθερή µείωση µετά τον Ιούνιο του 2005 και ο ετήσιος ρυθµός προσέγγισε το 8,9 % στα τέλη του 2006, έναντι 10% κατά το τέλος Στα τέλη Ιουνίου του 2007 η ανεργία κυµάνθηκε στο 8,2% ενώ τον εκέµβριο του ίδιου έτους αναµένεται να κλείσει σε ετήσια βάση γύρω στο 8%. Παρόµοια θεαµατική πτώση δεν είχε παρατηρηθεί ξανά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών. Η µείωση του ενεργού εργατικού δυναµικού και τα αποτελέσµατα του εφαρµοσθέντος σχεδίου «κοινωνικής συνοχής» καθώς και η µερική απελευθέρωση της αγοράς εργασίας θεωρούνται ότι συνέβαλαν σε αυτό το αποτέλεσµα. Το αρνητικό στοιχείο της εξέλιξης αυτής είναι ότι το ποσοστό των άνεργων νέων παραµένει ιδιαίτερο υψηλό. Ένας στους πέντε άνεργους είναι κάτω των 25 ετών. ΠΙΝΑΚΑΣ ηµόσιο Χρέος και ηµοσιονοµικό Έλλειµµα ως ποσοστό του Α.Ε.Π. ηµόσιο Χρέος ως ΓΑΛΛΙΑ ηµοσιονοµικό Έλλειµµα ως ηµόσιο Χρέος ως ΕΛΛΑ Α ηµοσιονοµικό Έλλειµµα ως 2

3 ποσοστό του ποσοστό του ΑΕΠ ποσοστό ποσοστό του ΑΕΠ ΑΕΠ του ΑΕΠ ,4 4,2 107,8 6, ,4 3,7 108,5 7, ,6 2,9 107,5 5, ,9 2,5 104,6 2,4 Πηγή :Eurostat Το καθαρό δηµόσιο χρέος ανήλθε σε 39,8 δις ευρώ το 2006, ήτοι ποσοστό 13,8% του γενικού προϋπολογισµού και 63,9% του ΑΕΠ. Ποσοστό 56% του συνόλου του διαπραγµατεύσιµου δηµοσίου χρέους κατέχουν ξένοι επενδυτές. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι αρµόδιοι φορείς κατέβαλαν προσπάθειες προσέλκυσης αλλοδαπών κεφαλαίων στον τοµέα των τίτλων και οµολόγων του Γαλλικού ηµοσίου µε επιτυχή αποτελέσµατα. Κατευθυντήρια αρχή της δηµοσιονοµικής πολιτικής είναι η ισοσκέλιση του δηµόσιου ελλείµµατος µέχρι το 2012 αντί του 2010 όπως αρχικώς προβλεπόταν. Για να τηρήσει την υποχρέωση αυτή η Γαλλία θα πρέπει να µηδενίσει το έλλειµµα του κρατικού προϋπολογισµού και να διατηρήσει το δηµόσιο χρέους σε ποσοστό κατώτερο του 60% του ΑΕΠ. Η τήρηση της υποχρέωσης αυτής στηρίζεται στην, ιδιαιτέρως αµφίβολη υπόθεση ότι η συνολική αύξηση του όγκου των δηµοσιών δαπανών δεν θα υπερβαίνει το 1% σε ετήσια βάση. Η κυβέρνηση εκτιµά ότι ο στόχος θα επιτευχθεί µε την µη αντικατάσταση των µισών δηµοσιών υπαλλήλων εξαυτών που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν και την επανεξέταση όλων των δηµοσίων πολιτικών. Το µεγάλο ερώτηµα είναι κατά πόσο θα µπορέσει να επιτευχθεί συγκράτηση των δαπανών κοινωνικής ασφάλισης. Προς την κατεύθυνση αυτή, η αναµόρφωση του συστήµατος Υγείας αναµένεται να περιορίσει τις σχετικές δαπάνες και να συµβάλλει στη µείωση του ελλείµµατος. Ο ρυθµός αποταµίευσης των νοικοκυριών παρουσιάζει σταθερή µείωση κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών και ανήλθε σε 15,1% για το 2005, έναντι 15,4% το 2004 και 16% το Αντίθετα, η κατανάλωση αυξάνεται µε ετήσιους ρυθµούς της τάξης του 0,7% περίπου. Οι αλλοδαπές επενδύσεις στη Γαλλία ανήλθαν σε ύψος 70 δις ευρώ για το 2006 ενώ οι γαλλικές επενδύσεις στο εξωτερικό σε ύψος ανήλθαν σε 69 δις ευρώ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Γαλλία αποτελεί τον κυριότερο προορισµό άµεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρώπη, λόγω της πολύ καλής υποδοµής που διαθέτει, του εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού, της µεγάλης εγχώριας αγοράς και της κεντρικής της θέσης στον χώρο της υτικής Ευρώπης, ενώ επίσης κατέχει την τέταρτη θέση σε παγκόσµιο επίπεδο. Το χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον παραµένει ιδιαίτερα ευνοϊκό µε κύριο χαρακτηριστικό τον ιδιαίτερο δυναµισµό του Χρηµατιστηρίου αφού ο δείκτης CAC 40 παρουσίασε σηµαντική άνοδο (+10,53%, 17/7/2007) από τις αρχές του έτους. Τα επιτόκια µακροχρονίων καταθέσεων κυµαίνονται γύρω στο 3,9%, σηµαντικά χαµηλότερα των µεγίστων τιµών τους από τη θέσπιση της ζώνης ευρώ. 2. Εξωτερικό Εµπόριο Γενικά Το εξωτερικό εµπόριο της Γαλλίας ακολουθεί ιδιαίτερα αρνητική πορεία κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Κατέστη αρνητικό για πρώτη φορά το 2004 ενώ το 2006 το έλλειµµα έφθασε στο ύψος ρεκόρ των 40 δισ. ευρώ. Η υποτίµηση του δολαρίου έναντι του ευρώ και η 3

4 συνεπακόλουθη απώλεια ανταγωνιστικότητος των ευρωπαϊκών προϊόντων καθώς και η αύξηση της τιµής του πετρελαίου υπήρξαν σηµαντικοί παράγοντες αλλά όχι αποκλειστικά υπεύθυνοι. Η µεγάλη συγκέντρωση των γαλλικών εξαγωγών στις ευρωπαϊκές αγορές που αναπτύσσονται µε αργούς ρυθµούς και η απώλεια ευκαιριών εξαγωγών σε νέες, δυναµικά αναπτυσσόµενες αγορές καθώς και η έλλειψη εξειδικευµένων προϊόντων σε πολλούς κλάδους θεωρούνται σηµαντικοί αρνητικοί παράγοντες. ΠΙΝΑΚΑΣ Συνολικές Εξαγωγές Εισαγωγές της Γαλλίας σε δις ευρώ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ή ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ Πηγή: Ministère des Finances et d Economie Το εµπορικό ισοζύγιο του έτους 2006 παρουσίασε σηµαντική επιδείνωση σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, κυρίως λόγω του αυξηµένου κόστους των εισαγωγών ενεργειακών προϊόντων. Οι γαλλικές εξαγωγές το 2006 ανήλθαν σε 384,044 εκατ. ευρώ, έναντι 356,139 εκατ. ευρώ το 2005, ενώ οι γαλλικές εισαγωγές ανήλθαν σε 424,908 εκατ. ευρώ, έναντι 378,951 εκατ. ευρώ το Το έλλειµµα προσέγγισε κατά συνέπεια τα 40,1 δις το 2006, ενώ το 2005 ανήρχετο σε 22,8 δις. 4

5 ΠΙΝΑΚΑΣ Οι 30 πρώτοι πελάτες της Γαλλίας ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΥΝΌΛΟΥ 2005 ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΥΝΟΛΟΥ 2006 Ποσοστιαία Μεταβολή από προηγούµενο έτος Γερµανία % 14.52% 8.28% Ισπανία % 9.87% 5.40% Ιταλία % 9.13% 7.60% Ην. Βασίλειο % 8.51% 4.31% Βέλγιο % 7.44% 6.97% ΗΠΑ % 6.88% 5.40% Ολλανδία % 4.12% 8.50% Ελβετία % 2.71% 2.06% Κίνα % 2.10% 28.26% Ιαπωνία % 1.49% 5.12% Πολωνία % 1.82% 32.43% Τουρκία % 1.36% 10.52% Σουηδία % 1.31% 12.07% Πορτογαλία % 1.27% 3.44% Ρωσία % 1.23% 28.83% Αλγερία % 1.05% % Αυστρία % 0.96% 6.92% Σιγκαπούρη % 0.90% 12.63% Ην.Αρ.Εµιράτα % 0.89% 22.35% Ελλάς % 0.86% 4.90% Μαρόκο % 0.84% 6.22% Τσεχία % 0.82% 17.29% Τυνησία % 0.78% 13.85% ανία % 0.75% 9.09% 2882 Νότια Κορέα % 0.75% 17.59% Καναδάς % 0.72% 12.52% Ιρλανδία % 0.70% -4.33% Ουγγαρία % 0.70% 14.03% 5

6 Χονγκ Κονγκ % 0.70% -1.15% Βραζιλία % 0.66% 12.70% Αυστραλία % 0.57% % ΣΥΝΟΛΟ % % Πηγή: Ministère des Finances et d Economie 6

7 ΠΙΝΑΚΑΣ Οι 53 πρώτοι προµηθευτές της Γαλλίας Μεταβολή % από το προηγούµενο έτος ΠΟΣΟΣΤΌ % ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 2005 ΠΟΣΟΣΤΌ % ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 2006 Γερµανία % 17.26% 16.23% Ιταλία % 8.75% 8.51% Βέλγιο % 8.11% 8.36% Ισπανία % 7.11% 6.86% Ην.Βασίλειο % 5.86% 6.13% ΗΠΑ % 5.87% 5.97% Κίνα % 5.45% 5.92% Ολλανδία % 4.19% 4.12% Ιαπωνία % 2.70% 2.43% Ρωσία % 2.11% 2.36% Ελβετία % 2.28% 2.23% Νορβηγία % 1.67% 1.60% Ιρλανδία % 1.88% 1.51% Σουηδία % 1.26% 1.22% Πολωνία % 1.03% 1.18% Τουρκία % 0.92% 1.00% Νότια Κορέα % 0.94% 0.98% Αλγερία % 0.95% 0.97% Τσεχία % 0.84% 0.97% Σαουδική Αραβία % 0.94% 0.96% Πορτογαλία % 0.97% 0.94% Αυστρία % 0.92% 0.86% Τυνησία % 0.72% 0.73% ανία % 0.80% 0.73% Σιγκαπούρη % 0.89% 0.70% Βραζιλία % 0.72% 0.69% Ταϊβάν % 0.64% 0.68% Μαρόκο % 0.67% 0.61% Ουγγαρία % 0.64% 0.65% Ινδία % 0.55% 0.59% Ιράν % 0.56% 0.56% 7

8 Καναδάς % 0.52% 0.50% Χιλή % 0.31% 0.49% Καζακστάν % 0.47% 0.47% Νιγηρία % 0.31% 0.47% Λιβύη % 0.41% 0.45% Ρουµανία % 0.43% 0.44% Μαλαισία % 0.38% 0.40% Σλοβακία % 0.23% 0.40% Λουξεµβούργο % 0.41% 0.39% Ταϊλάνδη % 0.39% 0.39% Αγκόλα % 0.36% 0.29% Αυστραλία % 0.27% 0.28% Η.Αρ. Εµιράτα % 0.19% 0.26% Νότια Αφρική % 0.27% 0.23% Σλοβενία % 0.27% 0.23% Ισραήλ % 0.25% 0.22% Κουβέιτ % 0.21% 0.19% Μεξικό % 0.18% 0.18% Ελλάς % 0.14% 0.18% Ακτή Ελεφαντοστού % 0.14% 0.16% Χονγκ Κονγκ % 0.15% 0.14% Λιθουανία % 0.18% 0.11% ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ % Πηγή: Ministère des Finances et d Economie σε δις ευρώ Το µεγαλύτερο ποσοστό των εξαγωγών και εισαγωγών της Γαλλίας πραγµατοποιείται µε κράτη µέλη της Ε.Ε. Η Γερµανία αποτελεί τον πρώτο εµπορικό εταίρο της χώρας µε ποσοστό 14,52% επί των γαλλικών εξαγωγών και 16,23% επί των γαλλικών εισαγωγών. Η Ισπανία, η Ιταλία, το Βέλγιο και το Ηνωµένο Βασίλειο αποτελούν πέραν της Γερµανίας τους κυριότερους εµπορικούς εταίρους. Σηµειώνεται ότι οι 5 αυτές χώρες κατέχουν το 50% περίπου των γαλλικών εξαγωγών και περίπου το 40% των εισαγωγών της. Η Ελλάδα κατατάσσεται για το 2006 στην 20 η θέση ως πελάτης της Γαλλίας (18 η θέση το 2005) και ως ο 50 ος προµηθευτής (53 ος το 2005), µε ποσοστά 0,86%(0,89% το 2005) επί των γαλλικών εξαγωγών και 0,18% αντίστοιχα (0,14% το 2005) επί των γαλλικών εισαγωγών. Σηµειώνεται ότι χώρες µε παρόµοιο κοινωνικό-οικονοµικό επίπεδο µε την Ελλάδα εµφανίζουν καλύτερα αποτελέσµατα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η Πορτογαλία η οποία κατέχει σηµαντική θέση στην γαλλική αγορά εµφανίζοντας έναν όγκο εµπορίου γύρω στα 9 δις ευρώ σύµφωνα µε στοιχεία του

9 Αξίζει πάντως να σηµειωθεί ότι για το 2006 υπήρξε σηµαντική αύξηση των ελληνικών εξαγωγών προς τη Γαλλία της τάξης του 30%, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Γαλλικού Υπουργείου Οικονοµικών, έτσι όπως παρουσιάζονται στον ανωτέρω πίνακα. ΠΙΝΑΚΑΣ Τα 20 πρώτα εξαγώγιµα προϊόντα της Γαλλίας Έτος Μεταβολή % από προηγούµενο έτος Ποσοστό επί συνόλου 2006 Οχήµατα 37,115,066 34,581, % 9.0% Προϊόντα Αεροναυπηγικής και ιαστήµατος 23,161,985 27,540, % 7.2% Φαρµακευτικά Προϊόντα 17,266,611 18,775, % 4.9% Ανταλλακτικά αυτοκινήτων 14,020,788 15,212, % 4.0% Προϊόντα Σιδηρουργίας 10,155,748 11,929, % 3.1% Προϊόντα Πετρελαίου 8,801,229 10,866, % 2.8% Αρώµατα και προϊόντα περιποίησης 8,017,128 8,595, % 2.2% Χηµικά Προϊόντα 8,370,974 9,255, % 2.4% Πλαστικά Προϊόντα 7,639,590 8,455, % 2.2% Ηλεκτρολογικός εξοπλισµός 7,081,582 7,423, % 1.9% Οίνοι και Σαµπάνιες 5,683,946 6,267, % 1.6% Ηλεκτρολογικό Υλικό 5,611,106 6,178, % 1.6% Εργαλεία Μέτρησης και Ελέγχου 5,120,860 5,799, % 1.5% ηµητριακά και βιοµηχανικά φυτά 5,032,309 5,276, % 1.4% Υπολογιστές και Εξοπλισµός Πληροφορικής 5,315,815 5,679, % 1.5% Χηµικά Προϊόντα για βιοµηχανική χρήση 4,468,205 5,186, % 1.3% Μικροχειρουργικά Εργαλεία 5,104,948 5,284, % 1.4% Συσκευές Ήχου και Εικόνας 5,548,867 7,678, % 2.0% Χαρτί 4,513,246 4,547, % 1.2% Γαλακτοκοµικά Προϊόντα 4,173,158 4,267, % 1.1% Σύνολο 352,496, ,382, % 100.0% Πηγή: Ministère des Finances et d Economie σε δις ευρώ 9

10 ΠΙΝΑΚΑΣ Τα 20 πρώτα εισαγόµενα προϊόντα της Γαλλίας Έτος Μεταβολή % από προηγούµενο έτος Ποσοστό επί του Συνόλου 2006 Πετρέλαιο και Φυσικό Αέριο 35,735,176 43,182, % 10.2% Οχήµατα 29,412,281 30,850, % 7.3% Προϊόντα Αεροναυπηγικής και ιαστήµατος 12,498,711 14,159, % 3.3% Πετρελαϊκά Προϊόντα 14,083,158 16,404, % 3.9% Εξοπλισµός Αυτοκινήτων 12,814,198 13,211, % 3.1% Φαρµακευτικά Προϊόντα 11,319,006 12,567, % 3.0% Προϊόντα Σιδήρου 9,139,851 11,175, % 2.6% Υπολογιστές και Εξοπλισµός Πληροφορικής 13,074,419 13,224, % 3.1% Χηµικά Προϊόντα για πρωτογενή χρήση 9,663,105 9,742, % 2.3% Πλαστικά προϊόντα 6,509,082 7,342, % 1.7% Μηχανές Παραγωγής Ήχου και Εικόνας 7,165,885 8,042, % 1.9% Μηχανές Μετάδοσης Ήχου και Εικόνας 5,722,685 8,480, % 2.0% Ηλεκτρολογικός Εξοπλισµός 6,137,047 6,145, % 1.4% Ιατρικά και χειρουργικά εργαλεία 5,462,400 5,747, % 1.4% Μηχανές Μετρήσεως και Ελέγχου 4,904,650 5,550, % 1.3% Ενδύµατα 5,332,125 5,477, % 1.3% ερµάτινα είδη 2,743,742 4,888, % 1.1% Χαρτί 4,624,931 4,816, % 1.1% Αλουµίνιο και προϊόντα αλουµινίου 3,161,344 4,288, % 1.0% Χηµικά Προϊόντα για βιοµηχανική χρήση 3,746,123 4,131, % 1.0% Ενδύµατα (εσώρουχα) 3,971,051 4,128, % 1.0% Σύνολο Εισαγωγών 388,353, ,389, % 100.0% Πηγή: Ministère des Finances et d Economie σε δις ευρώ 10

11 Οι γαλλικές εξαγωγές αποτελούνται από ένα ευρύ φάσµα βιοµηχανικών κυρίως προϊόντων, όπως είναι τα αυτοκίνητα, τα φάρµακα, ενδύµατα, χηµικά προϊόντα, συσκευές αναπαραγωγής ήχου και εικόνας καθώς και προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, όπως αεροσκάφη και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Όσον αφορά της εισαγωγές η πρώτη κατηγορία εισαγόµενου προϊόντος είναι το πετρέλαιο. Η αύξηση της τιµής του οποίου έχει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα αρνητική επίπτωση στο εµπορικό ισοζύγιο της χώρας, το οποίο κατέστη αρνητικό από το Επιπλέον η ανατίµηση του ευρώ όπως και καθυστερήσεις στην παράδοση των αεροσκαφών της Airbus, επιδεινώνουν το εµπορικό ισοζύγιο της Γαλλίας. 3. Εξωτερικό Εµπόριο Ειδικά ΠΙΝΑΚΑΣ ιµερείς Εµπορικές Σχέσεις Ελλάδος Γαλλίας για τα έτη 2005, 2006 και για το πρώτο τρίµηνο του Μεταβολή % Ιανουάριος- Μάρτιος 2006 Ιανουάριος - Μάρτιος 2007 Μεταβολή % Eξαγωγές 580, ,289 26% 133, ,684 27% Εισαγωγές ,006,457 19% 748, ,925 10% Ισοζύγιο -1,940,659-2,273,168 17% -614, ,241 6% Όγκος Εµπορίου 3,101,585 3,739,746 21% 881, ,609 13% Πηγή: ΕΣΥΕ σε χιλ. Ευρώ. Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία για το 2006 παρατηρείται µια σηµαντική αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά 26% συγκριτικά µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2005, και έφθασαν στο ύψος των 733,2 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα αυξήθηκαν και οι εισαγωγές από την Γαλλία κατά 19%. Όσον αφορά τους τρεις πρώτους µήνες του 2007, Ιανουάριο- Μάρτιο 2007, παρατηρούµε ότι οι ελληνικές εξαγωγές συνεχίζούν να αυξάνονται µε ρυθµούς 27%, κάτι που µας κάνει να προβλέπουµε ότι για το τρέχον έτος, αν συνεχισθεί ο ίδιος ρυθµός αύξησης, οι ελληνικές εξαγωγές θα προσεγγίσουν το ύψος του 1 δις ευρω. Παρατηρούµε, επίσης, σηµαντική αύξηση των εξαγωγών ιατρικών και φαρµακευτικών προϊόντων που καταλαµβάνουν ως κατηγορία την πρώτη θέση. Από 2,3% επί του συνόλου των εξαγωγών το 2003 έφθασαν το 2006 στο 15,2%. Αντίστοιχα σηµαντική αύξηση παρατηρείται στις εξαγωγές µεταλλευµάτων από 7,1% το 2004 σε 12% το 2006, όπως και ψαριών από 6,1% σε 7,1%. 11

12 Οι εξαγωγές ενδυµάτων παρουσιάζουν µείωση από 20% το 2004 σε 11,4% το Μέχρι το 2005 παρατηρείται µια τάση συγκέντρωσης των εξαγωγών στις πρώτες κατηγορίες. Ενδεικτικά οι 10 πρώτες κατηγορίες αποτελούσαν το 2004 το 70% του συνόλου και έφθασαν το 2005 στο 73%. Αυτή η τάση φαίνεται ότι ανατρέπεται το 2006 µε µεγαλύτερη διασπορά προϊόντων. Συγκεκριµένα οι 10 πρώτες κατηγορίες αθροιστικά αποτελούν το 61% των συνολικών εξαγωγών. 12

13 ΠΙΝΑΚΑΣ Εισαγωγές από την Γαλλία στις 20 πρώτες κατηγορίες προϊόντων Ποσοστό επί του συνόλου Μεταβολή από το προηγούµενο έτος ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) 2,521,122,058 3,006,457,709 (01) ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΡΕΑΣ 327,219, ,755, % 24.4% (54) ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 349,183, ,456, % 3.7% (78) ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΡΟΜΟΥΣ 274,061, ,590, % 12.6% (55) ΑΙΘΕΡΙΑ ΛΑ ΙΑ, ΡΗΤΙΝΟΕΙ Η ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ, ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 145,961, ,011, % 7.6% (84) ΕΙ Η ΕΝ ΥΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΕΝ ΥΣΗΣ 114,002, ,993, % 17.4% (77) ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΥΛΙΚΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙ Η, ΤΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) (65) ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΤΟΙΜΑ, ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (74) ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ 96,008, ,979, % 27.8% 40,714,546 96,708, % 57.9% 61,663,325 84,886, % 27.4% (89) ΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙ Η ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ 84,228,002 84,286, % 0.1% (04) ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 63,602,497 81,491, % 22.0% (59) ΧΗΜΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ 77,640,581 78,738, % 1.4% (51) ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ 64,903,689 70,523, % 8.0% (64) ΧΑΡΤΙ, ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙ Η ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟ, ΧΑΡΤΙ Η' ΧΑΡΤΟΝΙ 47,522,146 70,405, % 32.5% (33) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 24,721,056 59,981, % 58.8% (05) ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 47,920,197 58,269, % 17.8% (02) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΥΓΑ ΠΟΥΛΙΩΝ 51,304,234 56,741, % 9.6% (72) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 43,192,895 55,192, % 21.7% (68) ΜΗ ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 31,128,131 48,016, % 35.2% 13

14 (82) ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ, ΚΡΕΒΑΤΙΑ, ΣΤΡΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ (76) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ 15,694,112 47,890, % 67.2% 70,019,917 45,959, % -52.4% ΠΙΝΑΚΑΣ Ελληνικές εξαγωγές στην Γαλλία στις 20 πρώτες κατηγορίες προϊόντων ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) 580,462, ,289,546 Ποσοστό επι του συνόλου Μεταβολή απο το προηγούµενο έτος (54) ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 83,852, ,614, % 24.9% (68) ΜΗ ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 53,859,783 87,678, % 38.6% (84) ΕΙ Η ΕΝ ΥΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΕΝ ΥΣΗΣ 86,387,523 83,783, % -3.1% (03) ΨΑΡΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑ), ΟΣΤΡΑΚΟΕΙ Η, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ Υ ΡΟΒΙΑ ΑΣΠΟΝ ΥΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΨΑΡΙΑ 41,320,528 51,756, % 20.2% (28) ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 46,945,583 47,935, % 2.1% (99) ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 27,110,841 44,691, % 39.3% (33) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 3,689,470 40,971, % 91.0% (05) ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 32,480,461 27,657, % -17.4% (66) ΕΙ Η ΑΠΟ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ 16,959,084 24,575, % 31.0% (69) ΕΙ Η ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ 15,750,744 23,688, % 33.5% (77) ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΥΛΙΚΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙ Η, ΤΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) 16,816,377 22,000, % 23.6% (89) ΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙ Η ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ 20,925,071 19,468, % -7.5% (65) ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΤΟΙΜΑ, ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 16,959,084 17,345, % 2.2% (58) ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΣΕ ΜΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΜΟΡΦΗ 12,762,872 16,421, % 22.3% (79) ΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 14,609,428 14,389, % -1.5% (67) ΣΙ ΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ 13,354,680 13,395, % 0.3% 14

15 (55) ΑΙΘΕΡΙΑ ΛΑ ΙΑ, ΡΗΤΙΝΟΕΙ Η ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ, ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 11,881,200 11,838, % -0.4% (74) ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ 5,547,432 7,847, % 29.3% (11) ΠΟΤΑ 6,017,000 7,746, % 22.3% (55) ΑΙΘΕΡΙΑ ΛΑ ΙΑ, ΡΗΤΙΝΟΕΙ Η ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ, ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 11,881,200 5,329, % % (59) ΧΗΜΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ 4,219,188 4,212, % -0.2% (42) ΛΑ ΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ ΚΑΙ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΑ 1,592,363 3,959, % 59.8% Όπως φαίνεται στους παραπάνω πίνακες οι ελληνικές εξαγωγές επικεντρώνονται κυρίως στις κατηγορίες των φαρµακευτικών προϊόντων, των επεξεργασµένων µετάλλων και υλικών, των ρούχων και υφασµάτων και στην εξαγωγή αλιευµάτων και προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας. Οι γαλλικές εξαγωγές επεκτείνονται σε ένα ευρύ φάσµα βιοµηχανικών και ενδιάµεσων προϊόντων όπως αυτοκίνητα, µηχανήµατα, καλλυντικά, τρόφιµα κλπ. Αξίζει να αναφερθεί η σηµαντική αύξηση το 2006 συγκριτικά µε την προηγούµενη χρονιά κατά 25% στις εξαγωγές φαρµάκων, κατά 39% όσον αφορά τα µεταλλεύµατα και κατά 20% όσον αφορά τις εξαγωγές ψαριών. 4. ιεθνείς Εκθέσεις Πλήρη στοιχεία για όλες τις ιεθνείς Εκθέσεις και Συνέδρια που οργανώνονται στην Γαλλία, µπορούν να βρουν οι ενδιαφερόµενοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση www. foiresalon.com Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για συµµετοχή ελληνικών επιχειρήσεων και φορέων, παρουσιάζουν η Έκθεση Τροφίµων και Ποτών SIAL, η έκθεση κατασκευαστικού υλικού BATIMAΤ καθώς και τα Σαλόνια Μόδας και Κοσµήµατος. 5. Γαλλικές επενδύσεις στην Ελλάδα. Η Γαλλία αποτελεί τον τέταρτο µεγαλύτερο ξένο επενδυτή στη χώρα µας. Το συνολικό επενδυµένο κεφάλαιο των γαλλικών επιχειρήσεων ανέρχεται στο ποσό του 1,062 εκατ. ευρώ (Τράπεζα της Ελλάδος 2006). Ο αριθµός των θυγατρικών γαλλικών εταιρειών στην Ελλάδα το 2006 υπερβαίνει τις 100 και απασχολούν περί τους εργαζόµενους. Ορισµένες εξ αυτών θεωρούνται από τις πλέον σηµαντικές στους τοµείς δραστηριότητάς τους. Κυριότερες γαλλικές επενδύσεις στην Ελλάδα είναι : 15

16 - Ο όµιλος Carrefour, σε συνεργασία µε τον όµιλο Μαρινόπουλος, ευρίσκεται στην πρώτη θέση της διανοµής και διαθέτει 162 καταστήµατα. - Η εταιρεία τσιµέντου Lafarge κατέχει ηγετική θέση στον σχετικό κλάδο. - Η τράπεζα Credit Agricole εξαγόρασε την Εµπορικής Τράπεζας. - Ο µεγάλος γαλλικός ασφαλιστικός όµιλος ΑΧΑ εξαγόρασε της Αlpha Ασφαλιστικής - Η τράπεζα Societè Générale κατέχει το 50,1% του κεφαλαίου της Γενικής Τράπεζας. - Όµιλοι όπως FNAC, ALCATEL, ALSTOM, κατασκευαστική εταιρεία του ενεργειακού κλάδου, TOTAL, η EDF, που κατασκευάζει αιολικά πάρκα και η θυγατρική της EDISON που µαζί µε την ΕΠΑ κατασκευάζουν τον αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδος- Ιταλίας, DANONE, MEDIAMARKET, PERNOD-RICARD, RHODIA έχουν πραγµατοποιήσει σηµαντικές επενδυτικές κινήσεις στους τοµείς που δραστηριοποιούνται. Σηµαντική επίσης είναι και η παρουσία γαλλικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα που επεκτείνονται µε την µέθοδο της ικαιοχρησίας (Franchising). Αξίζει να αναφερθεί η ταχύτατη ανάπτυξη της γαλλικής αλυσίδας στεγνοκαθαριστηρίων 5 à Sec που διαθέτει πάνω από 100 καταστήµατα, της εταιρείας κατασκευής πισινών Piscine Idéale µε 16 καταστήµατα, και της αλυσίδας κοµµωτηρίων Mode s hear µε 15 καταστήµατα. Οι γαλλικές επιχειρήσεις δείχνουν ιδιαίτερη εµπιστοσύνη στην αγορά της χώρας µας, προσδοκώντας και υλοποιώντας, παράλληλα, επιχειρηµατικές συνεργασίες στην ευρύτερη αγορά των Βαλκανίων, όπου οι ελληνικές επενδύσεις είναι ιδιαίτερα σηµαντικές. Οι σηµαντικότερες επενδύσεις ελληνικών εταιρειών στη Γαλλία έχουν πραγµατοποιηθεί από την Ολυµπιακή, τις εταιρείες τροφίµων ΕΛΤΑ και CARDIGO, ΒΙΟΧΑΛΚΟ στον τοµέα των δοµικών υλικών, LAVIPHARM και FAMAR, η οποία διαθέτει 4 µονάδες παραγωγής, στους τοµείς των φαρµάκων και καλλυντικών, ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ, ΖΟΛΩΤΑΣ, ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ και FOLIE FOLLI στον τοµέα της κοσµηµατοποιίας και ΜΑΪΛΛΗΣ και ΜΟΡΝΟΣ στον τοµέα των υλικών συσκευασίας. 6. υνατότητες Προώθησης Ελληνικών Προϊόντων στην Γαλλική Αγορά Οι κλάδοι στους οποίους πιστεύουµε ότι υπάρχουν δυνατότητες προβολής στη Γαλλική αγορά είναι οι κλάδοι των τροφίµων και των ενδυµάτων. Στον τοµέα προβολής των ελληνικών τροφίµων, πιστεύουµε ότι δύναται να οργανωθούν, σε συνεργασία µε super markets και τους εδώ εισαγωγείς, ελληνικές εβδοµάδες για την παρουσίαση προϊόντων που µας ενδιαφέρουν (ιδιαίτερα γαλακτοκοµικά, ελαιόλαδο, κονσέρβες φρούτων και προπαρασκευασµένα εδέσµατα). Αξίζει να σηµειωθεί ότι στη κεντρική αγορά του Rungis του Παρισιού, η οποία προµηθεύει ένα µεγάλο ποσοστό των µικρών καταστηµάτων, έχει εγκατασταθεί τελευταία σε µεγάλο χώρο, έλληνας εισαγωγέας τροφίµων. Πιστεύουµε ότι θα µπορούσαµε, σε συνεργασία µε τον εν λόγω εισαγωγέα, να οργανώσουµε εκδήλωση, καθότι διαθέτει ιδιαίτερα µεγάλη ποικιλία ελληνικών τροφίµων. Το ελαιόλαδο παρουσιάζει σηµαντικές ευκαιρίες για εξαγωγές στη Γαλλία, µια και το ελληνικό ελαιόλαδο, κυρίως από την Κρήτη, έχει ταυτισθεί στην γαλλική κοινή γνώµη ως ένα από τα καλύτερα διεθνώς. υστυχώς πλην ορισµένων εξαιρέσεων, όπως το ελαιόλαδο ΣΗΤΕΙΑ, εµπορεύεται κυρίως ως προϊόν µη επωνύµως τυποποιηµένο από τα µεγάλα σούπερ µαρκετ. 16

17 Η αγορά της Φέτας θεωρούµε ότι προσφέρει σηµαντικές ευκαιρίες για εξαγωγές στη Γαλλία. Σύµφωνα και µε τα τελευταία στοιχεία του Γαλλικού Ινστιτούτου Στατιστικών Ερευνών, η ζήτηση και κατανάλωση φέτας διαρκώς αυξάνεται, ενώ οι καταναλωτές αρχίζουν να την χρησιµοποιούν πέρα από τις σαλάτες και στην παρασκευή φαγητών και γλυκισµάτων. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η διαφηµιστική καµπάνια που προωθεί η γαλλική γαλακτοβιοµηχανία Lactalis που κυκλοφορεί Φέτα µε την εµπορική ονοµασία Salakis και η οποία παράγεται σε περιοχές της Προβηγκίας στην Νότια Γαλλία και θεωρείται ο leader στην αγορά του προϊόντος αυτού. Οι ελληνικές επιχειρήσεις δύναται να εισέλθουν στην γαλλική αγορά φέτας, εκµεταλλευόµενες την αντίληψη των καταναλωτών για την ελληνική καταγωγή του προϊόντος αυτού και την πολύ καλή ποιότητα του, συγκριτικά µε την τοπική φέτα, αλλά και εκµεταλλευόµενες ενδεχοµένως την ιδιαίτερα υψηλή τιµή του προϊόντος στην Γαλλία, που είναι διπλάσια ανά κιλό από την τιµή που διατίθεται στην Ελλάδα. Τα ενδύµατα αποτελούν το πρώτο σε αξία εξαγόµενο ελληνικό προϊόν. Θα ήταν σκόπιµο να εξεταστεί, σε συνεργασία µε τον ΟΠΕ, η δυνατότητα κατάρτισης προγράµµατος παρουσίασης του επώνυµου ελληνικού ενδύµατος. Σηµειώνουµε επίσης, ότι στο Παρίσι υπάρχει διαµέρισµα ιδιοκτησίας του πρώην Ελληνικού Κέντρου Εξωτερικού Εµπορίου, υπό τη διαχείριση του ΟΠΕ, σε κεντρικότατο δρόµο, για το οποίο στο παρελθόν υπήρχαν σκέψεις και ενδιαφέρον των εξαγωγέων ετοίµων ενδυµάτων να δηµιουργήσουν ένα χώρο για µόνιµους δειγµατισµούς και κλείσιµο παραγγελιών σε συνεργασία µε τον ΟΠΕ. 7. Αποτέλεσµα και απήχηση δραστηριοτήτων µας Παρατηρείται πολύ µεγάλη συµµετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια τα οποία πραγµατοποιούνται στη Γαλλία. Ειδικότερα οι ελληνικές επιχειρήσεις συµµετέχουν σε εκθέσεις των κλάδων τροφίµων και ποτών, ένδυσης και µόδας, κατασκευαστικών και δοµικών υλικών. Ο Ελληνικός Οργανισµός Εξαγωγικού Εµπορίου ΟΠΕ, διοργάνωσε µε επιτυχία την συµµετοχή της χώρας στη ιεθνή Έκθεση ποτών VINEXPO 2007 µε σηµαντικό αριθµό εκθετών, δώδεκα εξαγωγικές επιχειρήσεις. Ευρισκόµεθα ήδη σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Οργανισµό Εξωτερικού Εµπορίου για την συµµετοχή γαλλικών επιχειρήσεων στην εκδήλωση Hight Tech Innovators Partenariat που θα διοργανωθεί στη Θεσσαλονίκη στις 5-6 Οκτωβρίου τ.ε. Ιδιαίτερα µεγάλη επιτυχία σηµείωσε η διοργάνωση επιχειρηµατικής ηµερίδας τον Φεβρουάριο τ.ε., µε συνεργασία του Ελληνο-γαλλικού Εµπορικού Επιµελητηρίου του Επιµελητηρίου του Παρισίου και της Ελληνικής Πρεσβείας. Το συµπέρασµα που προκύπτει από την δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων στη γαλλική αγορά µε τις δεδοµένες ιδιαιτερότητες που αυτή παρουσιάζει είναι ότι πρέπει οι ελληνικές επιχειρήσεις και φορείς να διατηρούν επαφή µε το Γραφείο Ο.Ε.Υ. για περαιτέρω υποστήριξη στις προσπάθειες τους και όχι να περιορίζονται σε ad hoc ενέργειες. 17

18 8. Εικόνα της Ελλάδας στη Γαλλία Η Ελλάδα έχει πολύ θετική εικόνα στη Γαλλία ως χώρα διακοπών. Παρατηρείται κάθε χρόνο σηµαντική αύξηση των γάλλων τουριστών προς Ελλάδα.. Συγκεκριµένα το 2006 επισκέφθηκαν την Ελλάδα γύρω στους 770 χιλ. Γάλλοι, αύξηση της τάξης του 6% από το προηγούµενο έτος. Η Ελλάδα κατατάσσεται µέσα στους 10 πιο δηµοφιλής τουριστικούς προορισµούς για τους Γάλλους τουρίστες. Αντίστοιχα σύµφωνα µε τα στοιχεία του Γαλλικού Υπουργείου για θέµατα Τουρισµού, πραγµατοποιήθηκαν γύρω στις 500 χιλ αφίξεις Ελλήνων το 2006 στη Γαλλία. Παράλληλα η µεσογειακή διατροφή θεωρείται από τους γάλλους καταναλωτές ως υγιεινή και προσπαθούν στα πλαίσια του προϋπολογισµού τους, να αγοράζουν ποιοτικά προϊόντα. υστυχώς απουσιάζουν από την γαλλική αγορά επώνυµα ελληνικά προϊόντα, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, όπως τα γιαούρτια ΦΑΓΕ, η φέτα Ω ΩΝΗ και το ελαιόλαδο ΣΗΤΕΙΑ. Τα ελληνικά προϊόντα διανέµονται σχεδόν αποκλειστικά µέσω χονδρεµπόρων ελληνικής καταγωγής. 18

19 ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Η Γαλλία αποτελεί τον 4 ο εµπορικό εταίρο της Ελλάδας ως προς της εισαγωγές και τον 7 ο ως προς της εξαγωγές. Η Γαλλία είναι από τους σηµαντικότερους επενδυτές στη χώρα µας. Κατατάσσεται στην 4 η θέση σύµφωνα µε τα στοιχεία του 2006, ενώ αξιόλογη επενδυτική δραστηριότητα το τελευταίο έτος έχουν πραγµατοποιήσει γαλλική όµιλοι στην Ελλάδα. Ενδεικτικά η εξαγορά της Εµπορικής από την Crédit Agricole και η πρόσφατη εξαγορά της Αlpha Ασφαλιστικής από τον µεγάλο γαλλικό ασφαλιστικό όµιλο ΑΧΑ, επιβεβαιώνει το γενικότερο επενδυτικό ενδιαφέρον για τα γαλλικά συµφέροντα που έχει η Ελλάδα. Το εµπορικό ισοζύγιο είναι ελλειµµατικό εις βάρος της Ελλάδας, αντανακλώντας κατά βάση τη διαφορετική δυναµικότητα της παραγωγικής βάσης των δύο οικονοµιών. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται όµως αύξηση των ελληνικών εξαγωγών στην Γαλλία και ειδικότερα για το 2006 σηµειώθηκε σηµαντική αύξηση της τάξης του 26% έναντι του Η Ελλάδα έχει πολύ θετική εικόνα στη Γαλλία ως χώρα διακοπών. Παρατηρείται κάθε χρόνο σηµαντική αύξηση των γάλλων τουριστών προς Ελλάδα. υστυχώς απουσιάζουν από την γαλλική αγορά επώνυµα ελληνικά προϊόντα, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, όπως τα γιαούρτια ΦΑΓΕ, η φέτα Ω ΩΝΗ και το ελαιόλαδο ΣΗΤΕΙΑ. Τα ελληνικά προϊόντα διανέµονται σχεδόν αποκλειστικά µέσω χονδρεµπόρων ελληνικής καταγωγής. POINTS D INTERVENTION La France constitue le 4 eme partenaire commerciale de la Grèce, en ce qui concerne les importations et occupe la 7 eme place en ce qui concerne les exportations. La France constitue un de plus importants investisseurs de notre pays. Il est annote que selon les statistiques de 2006, se trouve a la 4eme place avec une volonté d investissement plus important cette dernière année qui se fait clairement sentir, si on tient compte des nouvelles acquisitions de société français tel que la achat de AXA (Alpha Ασφαλιστική) et de Crédit Agricole. Tous ces investissements confirment l intérêt que les investisseurs français porte a l idée d investir en Grèce. En ce qui concerne la balance commerciale, on peut constater que tous les chiffres sont en défaveur pour la Grèce et ça s explique par la différence de choix économique adopte par le deux pays. C est très encourageant que ces dernières années on constate une augmentation importante des exportations grecques vers la France et plus particulièrement en 2006 les exportations grecques ont augmente de 26% par rapport à année précédente. La Grèce à une image très positive comme un pays de destination touristique car chaque année le nombre de touristes français visitant la Grèce augmente très rapidement. 19

20 Malheureusement est à constaté que des produits grecques renommés sont totalement absents dans la marché français, à quelques exceptions prêt tel que FAGE (yaourt), DODONI (produit laitière) et SITIA (huile d Olive). Les plus part de produits grecques qui sont présents dans le marchée français sont essentiellement distribués par des grossistes et des sociétés d origines Grecque. 20

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου κατά το έτος υπήρξε ελλειμματικό κατά 3,97 δις., σημειώνοντας βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου κατά το έτος υπήρξε ελλειμματικό κατά 6,64 δις., σημειώνοντας αξιόλογη

Διαβάστε περισσότερα

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45%

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45% Εµπορικό Ισοζύγιο Για το, ο όγκος εµπορίου της Ιταλίας ανήλθε σε 743 δισ. ευρώ, εκ των οποίων οι ιταλικές εξαγωγές ήταν 365 δισ. ευρώ και οι εισαγωγές 377 δισ. ευρώ. Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς κλάδου παραγωγής ιχθυηρών

Έρευνα αγοράς κλάδου παραγωγής ιχθυηρών Έρευνα αγοράς κλάδου παραγωγής ιχθυηρών Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών η Ελληνική υδατοκαλλιέργεια, αναπτύχθηκε και ανέδειξε τη χώρα ως τη μεγαλύτερη παραγωγό ιχθύων στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003

ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003 Θεσσαλονίκη, 1 Απριλίου, 2004 ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003 Το ακόλουθο ενηµερωτικό σηµείωµα εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ και αναλύει την πορεία των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Διμερές Εμπόριο Ελλάδας-Λομβαρδίας 1

Διμερές Εμπόριο Ελλάδας-Λομβαρδίας 1 ς 1 Η Λομβαρδία αποτελεί σημαντικό οικονομικό κέντρο της Ιταλίας και τη σημαντικότερη Περιφέρεια, όσον αφορά στο διμερές εμπόριο αγαθών με την Ελλάδα το 2015. Στη Λομβαρδία κατευθύνθηκε το 24% των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με την Κίνα (Λ.Δ. Κίνας, Χόνγκ Κόνγκ. Μακάο,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, α εξάμηνο 2012

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, α εξάμηνο 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, α εξάμηνο 2012 Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με την Κίνα (Λ.Δ. Κίνας, Χόνγκ Κόνγκ. Μακάο,

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Νο.35 Ιούνιος 2007 Ισπανία: ο νέος μεγάλος εμπορικός μας εταίρος

Νο.35 Ιούνιος 2007 Ισπανία: ο νέος μεγάλος εμπορικός μας εταίρος Σύντομα σημειώματα για θέματα εξαγωγικού ενδιαφέροντος Νο.35 Ιούνιος 2007 Ισπανία: ο νέος μεγάλος εμπορικός μας εταίρος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών & Μελετών Κρατίνου 11,

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Γαλλική Οικονοµία- Γενικά Στοιχεία

1. Η Γαλλική Οικονοµία- Γενικά Στοιχεία 1. Η Γαλλική Οικονοµία- Γενικά Στοιχεία Η Γαλλία είναι η 5 η µεγαλύτερη οικονοµία του κόσµου µετά τις ΗΠΑ, Ιαπωνία, Γερµανία, και την Κίνα. Είναι µια αγορά 63 εκατοµµυρίων καταναλωτών µε υψηλή αγοραστική

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: 00 36 1/4132613, Fax : 00 36 1/3217403, E-mail: greekcom@t-online.hu

Τηλέφωνο: 00 36 1/4132613, Fax : 00 36 1/3217403, E-mail: greekcom@t-online.hu ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥ ΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ιεύθυνση : H-1063 Budapest, Szegfu ut. 3 Τηλέφωνο: 00 36 1/4132613, Fax : 00 36 1/3217403, E-mail: greekcom@t-online.hu ΜΗΝΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΟΚΟΥ.2 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ.3 ΕΞΑΓΩΓΕΣ.4 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2012.5 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΚΥΡΙΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΟΚΟΥ.2 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ.3 ΕΞΑΓΩΓΕΣ.4 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2012.5 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΚΥΡΙΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΟΚΟΥ...2 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ...3 ΕΞΑΓΩΓΕΣ...4 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2012...5 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΚΥΡΙΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ...6 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΥΡΙΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ...7 ΚΥΡΙΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ...8 ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008

Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008 Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008 Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) Επεξεργασία: Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών & Σπουδών Επιστηµονικός Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΑΛΛΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 38,9 δισ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΑΛΛΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 38,9 δισ. 1.OIKONOMIA ΓΑΛΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΑΛΛΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2.ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΕΠ 2009 σε σταθερές τιμές 1,6 δισ. Κατά κεφαλή ΑΕΠ 2009 30.648 Μεταβολή ΑΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Α/Α ΧΩΡΑ % ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΕΠ 1 ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ 35,0 2 ΜΟΓΓΟΛΙΑ 15,3 3 ΜΑΚΑΟΥ 13,5 4 ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ 11,2 5 ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 9,2 6 ΜΠΟΥΤΑΝ 8,8 7 ΛΙΒΥΗ 8,8 8 ΙΡΑΚ 8,5 9 ΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα για την Αλβανική Οικονομία, έτους 2009

Σημείωμα για την Αλβανική Οικονομία, έτους 2009 Σημείωμα για την Αλβανική Οικονομία, έτους 2009 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας

Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 1 Πίνακας Περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΜΑΡΟΚΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΜΑΡΟΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΜΑΡΟΚΟΥ 2012-2011 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΡΟΚΟΥ 2012/11 (ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ) ΕΤΟΣ 2012 ΕΤΟΣ 2011 72,887,476 68,122,417 61,571,878

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο A Εξάμηνο 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 4ΜΗΝΟ 2015 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ KATA +19,03% ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ.

ΘΕΜΑ: ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 4ΜΗΝΟ 2015 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ KATA +19,03% ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤO BOYΚΟΥΡΕΣΤΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝOMΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Βουκουρέστι 21 Αυγούστου 2015 Τηλ.: +40-21-210 07 48/ 211 57 24 Α.Π.: Φ. 2600/ 1427 Email: ecocom-bucharest@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης)

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται στην πέμπτη θέση του παγκόσμιου πίνακα εισαγωγέων ελαιολάδου του FAO βάση των εισαγομένων ποσοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραµµα Εξουσιοδοτηµένων Εγκαταστατών της PROINSO ξεπέρασε τις 2.000 συµβεβληµένες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσµο Εδραιώνοντας έτσι την ηγετική της θέση διεθνώς Από την έναρξή του το 2010, συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2011* 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Διαβάστε περισσότερα

Διμερείς Οικονομικές σχέσεις Ελλάδος Χωρών Νότιο - Ανατολικής Ευρώπης

Διμερείς Οικονομικές σχέσεις Ελλάδος Χωρών Νότιο - Ανατολικής Ευρώπης Διμερείς Οικονομικές σχέσεις Ελλάδος Χωρών Νότιο - Ανατολικής Ευρώπης Α. Εμπορικές ανταλλαγές (σε εκατ. ) Οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικές αγορές για την ελληνική εξαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Πορεία των διμερών εμπορικών ανταλλαγών (Ιανουάριος Ιούνιος 2012) Παρατίθενται πίνακες εμπορικών ανταλλαγών Α εξαμήνου 2012

Πορεία των διμερών εμπορικών ανταλλαγών (Ιανουάριος Ιούνιος 2012) Παρατίθενται πίνακες εμπορικών ανταλλαγών Α εξαμήνου 2012 Πορεία των διμερών εμπορικών ανταλλαγών (Ιανουάριος Ιούνιος ) Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε., κατά το διάστημα του α εξαμήνου οι ελληνικές εξαγωγές (εξαιρουμένων των καυσίμων) ανήλθαν σε 15,7

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 1 Συνολική παρουσία Υπουργείου Εξωτερικών ανά τον κόσμο ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ/ ΓΕΝ. ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Βουκουρέστι ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Τηλ.: FAX: E-mail: Πληρ. Βουκουρέστι, 26 Φεβρουαρίου 2016 004 021 2100748 Α.Π. Φ. 2700/260

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2010* 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ/ΠΡΟΙΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΙΑ 2010 2009 2010-2009 Ασία 480.327.563 409.613.313 17,26% 28 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ/ΠΡΟΙΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΙΑ 2010 2009 2010-2009 Ασία 480.327.563 409.613.313 17,26% 28 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ Ασία 480.327.563 409.613.313 17,26% 28 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 51.966.605 21.526.576 141,41% Ανατολική Ασία 38.833.071 17.887.656 117,09% Νότια Ασία 12.045.684 3.545.282 239,77% Μέση Ανατολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΠΡΟΙΟΝ/ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ 2010 2009 2010-2009 28 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΠΡΟΙΟΝ/ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ 2010 2009 2010-2009 28 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 28 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 39.147.101 17.981.294 117,71% Ανατολική Ασία 38.833.071 17.887.656 117,09% Ν.Α. Ασία 314.030 93.638 235,37% 12 ΚΑΠΝΟΣ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΣ 16.642.761

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ

Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: SITC-2 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ΣΥΝΟΛΟ 0 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 2.047.756.020 2.319.161.799 2.332.490.471 2.532.492.102 2.710.031.868 2.716.132.982 14.658.065.242

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2012* 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την αγορά γαλακτοκοµικών προϊόντων στην Αίγυπτο

Έρευνα για την αγορά γαλακτοκοµικών προϊόντων στην Αίγυπτο Έρευνα για την αγορά γαλακτοκοµικών προϊόντων στην Αίγυπτο A) Γενικές Πληροφορίες: Στην Αίγυπτο υπάρχει µεγάλη κατανάλωση τυροκοµικών προϊόντων. Οι Αιγύπτιοι παράγουν πολλά είδη λευκών τυριών (από αγελαδινό

Διαβάστε περισσότερα

Νέες προκλήσεις ή ευκαιρίες της κυπριακής. οικονομίας και αγοράς

Νέες προκλήσεις ή ευκαιρίες της κυπριακής. οικονομίας και αγοράς Νέες προκλήσεις ή ευκαιρίες της κυπριακής οικονομίας και αγοράς ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΡΟΝΙΑΣ Σύμβουλος ΟΕΥ Α Ιστορικό εξέλιξης της κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Mόναχο, 14.11.2007 Αρ. Πρωτ. : 430/ΑΣ 558 ΘΕΜΑ: 1) Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδος-Βάδης Βυρτεμβέργης α εξαμήνου 2007 - - Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ Box 55565, 102 04 Stockholm, Sweden Tηλ. (+46-8) 545 660 16, 17, Tέλεφαξ (+46-8) 667 32 93 Email: sweden.oey@greekembassy.se

Διαβάστε περισσότερα

Όπως επισηµαίνεται στον οδηγό

Όπως επισηµαίνεται στον οδηγό DIGITAL PLANT Πληροφορικής και πικοινωνιών στην λλάδα Όπως επισηµαίνεται στον οδηγό Digital Planet, διεθνώς οι δαπάνες για την παγκόσµια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και πικοινωνιών (ΤΠ), το 2008 θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ/ΠΡΟΙΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΥΡΩΠΗ 2010 2009 2010-2009 Ευρώπη 5.975.360.854 5.681.122.065 5,18% 05 ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ/ΠΡΟΙΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΥΡΩΠΗ 2010 2009 2010-2009 Ευρώπη 5.975.360.854 5.681.122.065 5,18% 05 ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ Ευρώπη 5.975.360.854 5.681.122.065 5,18% 05 ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 614.655.866 525.271.909 17,02% Ευρωπαϊκή Ένωση 502.092.556 434.280.798 15,61% Ν.Α. Ευρώπη 55.940.419 45.956.249 21,73% Κ.Α.Κ. 50.364.903

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας Όγκος Εμπορίου Με βάση τα τελευταία προσωρινά στοιχεία της αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας (INSTAT), η

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Αναφορά Αγορών Ελαιολάδου. Γενικά

Συγκριτική Αναφορά Αγορών Ελαιολάδου. Γενικά Γενικά Η Ισπανία είναι ο μεγαλύτερος ελαιοπαραγωγός τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο όπου κατάφερε να διπλασιάσει την παραγωγή της μετά το 1990, ενώ ακολουθώντας σχεδιασμένη πολιτική παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Το 2013 καταγράφεται ως έτος που επιτεύχθηκε σημαντική βελτίωση μακροοικονομικών ανισορροπιών που χαρακτήριζαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ...3. Εισαγωγή...3. Εγχώρια παραγωγή τυροκομικών...3. Καταναλωτικές προτιμήσεις...4. Δίκτυα διανομής...

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ...3. Εισαγωγή...3. Εγχώρια παραγωγή τυροκομικών...3. Καταναλωτικές προτιμήσεις...4. Δίκτυα διανομής... Έρευνα αγοράς Τοµέας τυροκοµικών προϊόντων στη Γαλλία Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας Παρισίων Παρίσι, Απρίλιος 2013 1 Περιεχόμενα ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ...3 Εισαγωγή...3 Εγχώρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2014** 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2013* 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά ελαιολάδου στο Ισραήλ.

Η αγορά ελαιολάδου στο Ισραήλ. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 3 Daniel Frisch 64731 Tel Aviv, Israel Tel. 00972 3 6055299 Fax. 6055296 e-mail: ecocom-telaviv@mfa.gr Η αγορά ελαιολάδου στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΕΤΕΣΠΛΑΝΟΔΡΑΣΗΣΓΙΑΤΗΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΕΝΙΣΧΥΣΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝΕΞΑΓΩΓΩΝΑΝΑ ΚΛΑΔΟ& ΑΓΟΡΑ

ΤΡΙΕΤΕΣΠΛΑΝΟΔΡΑΣΗΣΓΙΑΤΗΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΕΝΙΣΧΥΣΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝΕΞΑΓΩΓΩΝΑΝΑ ΚΛΑΔΟ& ΑΓΟΡΑ ΤΡΙΕΤΕΣΠΛΑΝΟΔΡΑΣΗΣΓΙΑΤΗΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΕΝΙΣΧΥΣΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝΕΞΑΓΩΓΩΝΑΝΑ ΚΛΑΔΟ& ΑΓΟΡΑ Αναστάσιος Αλεξανδρίδης Δημήτρης Αστερίου Μαρία Κεχαγιά ΣΕΒΕ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΣΕΒΕ Εισαγωγή ΕνίσχυσητωνΕξαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 40 & 43

H ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 40 & 43 H ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 40 & 43 H Ευρωπαϊκή βιομηχανία είναι συγκεντρωμένη σε: Ολλανδία, Βέλγιο Γαλλία Αυστρία Βρετανία Τσεχία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Ισπανία

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµα σηµειώµατα για θέµατα εξαγωγικού ενδιαφέροντος. Οι εµπορικές συναλλαγές της Ελλάδος µε τις χώρες της Μεσογείου στη νέα δεκαετία ( )

Σύντοµα σηµειώµατα για θέµατα εξαγωγικού ενδιαφέροντος. Οι εµπορικές συναλλαγές της Ελλάδος µε τις χώρες της Μεσογείου στη νέα δεκαετία ( ) Σύντοµα σηµειώµατα για θέµατα εξαγωγικού ενδιαφέροντος Νο.47 Ιούλιος 2009 Οι εµπορικές συναλλαγές της Ελλάδος µε τις χώρες της Μεσογείου στη νέα δεκαετία (2000-2008) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

H AΓΟΡΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ

H AΓΟΡΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ H AΓΟΡΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ Κάιρο, 26 Νοεµβρίου 2012 Α) Γενικά σχόλια: Η Αίγυπτος παράγει µεγάλες ποσότητες νωπών φρούτων. Η εγχώρια

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλα, οι ιταλικές εισαγωγές ανήλθαν σε 6,918 δισ. ευρώ σηµειώνοντας αύξηση ύψους 6,98%, σε σχέση µε το 2007.

Παράλληλα, οι ιταλικές εισαγωγές ανήλθαν σε 6,918 δισ. ευρώ σηµειώνοντας αύξηση ύψους 6,98%, σε σχέση µε το 2007. ιµερές Εµπόριο Σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η αξία των εµπορικών ανταλλαγών Ελλάδος-Ιταλίας, για το 2008, ανήλθε σε 8,920 δισ. ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση κατά 7,37,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 2012

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 2012 Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 212 Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την Αυστραλία κατά το α εξάμηνο 212 ανήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Τηλ.: Ε-mail:

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Τηλ.: Ε-mail: ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Τηλ.: 00331.47.20.26.60 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr Παρίσι, 04 Απριλίου 2016 Φ. 2710/ΑΣ 148 Α.Π. ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία

ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία Διευθυνόμενη μεταξύ των μελών της UFI* και της SISO** * ** στις ΗΠΑ Φεβρουάριος 2009 1 Πλαίσιο της Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληθωρισμός Ο δείκτης πληθωρισμού βρίσκεται πάλι κάτω από το 3%

1. Πληθωρισμός Ο δείκτης πληθωρισμού βρίσκεται πάλι κάτω από το 3% ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ORANJESTRAAT 7 2514 JB THE HAGUE- THE NETHERLANDS TEL.:070-3561199 / FAX:070-3615747 e mail: ecocom-hague@mfa.gr gremco.hague@inter.nl.net

Διαβάστε περισσότερα

22 Δεκεμβρίου 2014 1

22 Δεκεμβρίου 2014 1 22 Δεκεμβρίου 2014 1 Επιχειρηματικές αποστολές - Επενδύσεις Αποστολές στο εξωτερικό: 66 αποστολές & επαφές με περισσότερες από 1930 επιχειρήσεις 2012: 21 αποστολές, επαφές με περισσότερες από 980 επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

«Αγορές Target για τις Ελληνικές Εξαγωγές» Αντιγόνη Αμπελακιώτη CustomerSupport Manager Infobank Hellastat Α.Ε.

«Αγορές Target για τις Ελληνικές Εξαγωγές» Αντιγόνη Αμπελακιώτη CustomerSupport Manager Infobank Hellastat Α.Ε. «Αγορές Target για τις Ελληνικές Εξαγωγές» Αντιγόνη Αμπελακιώτη CustomerSupport Manager Infobank Hellastat Α.Ε. Εισαγωγική & εξαγωγική δραστηριότητα Το 2015 οι εξαγωγές της χώρας, περιλαμβανομένης της

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2010 και για τον Σεπτέμβριο 2010

Οι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2010 και για τον Σεπτέμβριο 2010 Οι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2010 και για τον Σεπτέμβριο 2010 Ο Ο.Π.Ε., μετά από επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής - ΕΛ.ΣΤΑΤ., παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία Πορτογαλίας, ES

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία Πορτογαλίας, ES ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. Το πρώτο 6μηνο 2015, ανεκόπη η πτωτική τάση που εμφάνιζε ο κατασκευαστικός κλάδος στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 1. Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 1. Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 1 Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Λονδίνο, Αύγουστος 2015 Το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Mόναχο, 18 εκεµβρίου 2007 Αρ. Πρωτ. : 430/920/600 Προς: Β4 /νση Β8 /νση Ε.. : Γρ. Γεν. Προξένου κας Κόρκα Κοιν. : - ιπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΕΟΥΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ YΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθανάσιος Καραπέτσας Σύµβουλος Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων 7 Ιανουαρίου 2014 1 Γενικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς:

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2007

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς, 9 Ιουλίου 28 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 27 Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εξωτερικό Εμπόριο Προϊόντων Νοτίου Αφρικής 2012.

ΘΕΜΑ: Εξωτερικό Εμπόριο Προϊόντων Νοτίου Αφρικής 2012. ΘΕΜΑ: Εξωτερικό Εμπόριο Προϊόντων Νοτίου Αφρικής 2012. Αναλύονται ακολούθως οι εμπορικές ροές προϊόντων (εξαγωγές - εισαγωγές) της Ν. Αφρικής για το έτος 2012, βάσει των επίσημων στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα 1 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα Αλεξιάδης, Σ. (Ph.d. in Regional Economics) Κοκκίδης, Σ. (Πτυχιούχος Στατιστικής) Σπανέλλης, Λ. (MSc στην Στατιστική) * Εισαγωγή Ο αγροτικός τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2016 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ κτώβριος 2007 ΕΤΟΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ κτώβριος 2007 ΕΤΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Υ..Α.Σ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ κτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

μάρμαρα Ιαν - Νοε 2010

μάρμαρα Ιαν - Νοε 2010 μάρμαρα εξαγωγές εισαγωγές Ιαν - Νοε 2010 marmaronet.com εξαγωγές/εισαγωγές μαρμάρων MARMAROnet 2010 Ιανουάριος - Νοέμβριος Εξαγωγές μαρμάρων + 7,8% Eισαγωγές - 16% Tα στοιχεία εξαγωγών εισαγωγών μαρμάρων

Διαβάστε περισσότερα