ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων σταδιακής γήρανσης του πληθυσµού, αλλά και της πρόωρης εισόδου σε συνταξιοδοτικό καθεστώς.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων σταδιακής γήρανσης του πληθυσµού, αλλά και της πρόωρης εισόδου σε συνταξιοδοτικό καθεστώς."

Transcript

1 Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Μεγάλη Πέµπτη 9 Απριλίου 2015 Hundreds Ελληνική Οικονοµία Η εντατικοποίηση των συζητήσεων µε τους θεσµούς επί του σχεδίου µεταρρυθµίσεων που εκπόνησε το οικονοµικό επιτελείο της ελληνικής κυβερνήσεως σε συνδυασµό µε την επίσηµη διαβεβαίωση του υπουργού οικονοµικών στη συνάντησή του µε την επικεφαλής του ΝΤ ότι θα καταβληθεί κανονικά η οφειλόµενη δόση της 9ης Απριλίου, αποτελούν εξελίξεις µε σταθεροποιητικά αποτελέσµατα επί των προσδοκιών των οικονοµικών µονάδων, νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Η εξέλιξη αυτή είναι σηµαντική δεδοµένου ότι η παράταση της αβεβαιότητας επιδρά αρνητικά στην οικονοµική δραστηριότητα. Κεντρική θέση στις διαπραγµατεύσεις µε τους ευρωπαίους εταίρους και δανειστές έχουν και αυτήν τη φορά οι µεταρρυθµίσεις που αφορούν στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστηµα. Η έµφαση δίδεται στον περιορισµό του δηµοσιονοµικού βάρους του ασφαλιστικού συστήµατος, που παρά τις διαρθρωτικές παρεµβάσεις των περασµένων ετών, εξακολουθεί να είναι ένα από τα υψηλότερα µεταξύ χωρών της Ευρωζώνης, ως αποτέλεσµα της χειροτέρευσης της σχέσης εργαζοµένων προς συνταξιούχους, λόγω της δηµογραφικής γήρανσης και της διόγκωσης της ανεργίας. Συγκεκριµένα, οι δαπάνες για συντάξεις στην Ελλάδα ανήλθαν στο 17,5% του ΑΕΠ το 2012, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat. To αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωζώνη είναι 13,8% του ΑΕΠ, στη Γερµανία στο 12,3%, ενώ και στην Ιταλία διατηρείται σε υψηλό ποσοστό (16,6%), όπως απεικονίζεται στο Γράφηµα 1. 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Πηγή: Eurostat Γράφηµα 1. Αύξηση της απάνης για Συντάξεις στην Ελλάδα ως % του ΑΕΠ Βέβαια, αξίζει να σηµειωθεί ότι το 2007, ένα έτος προτού η χώρα εισέλθει στην βαθειά ύφεση, οι δαπάνες για συνταξιοδότηση κινούνταν στο ίδιο περίπου επίπεδο µε την Ευρωζώνη ως ποσοστό του ΑΕΠ. Tα περασµένα έτη η Ελλάδα εισήγαγε σηµαντικά µέτρα στην κατεύθυνση µείωσης του δηµοσιονοµικού βάρους του ασφαλιστικού συστήµατος. Ωστόσο, η κατακόρυφη πτώση του ΑΕΠ κατά 25,8% την περίοδο σε συνδυασµό µε το κύµα πρόωρων συνταξιοδοτήσεων οδήγησαν στην αύξηση του δηµοσιονοµικού βάρους των συντάξεων ως ποσοστό του ΑΕΠ. Τα εργαλεία µε τα οποία η κυβέρνηση µπορεί να περιορίσει το δηµοσιονοµικό βάρος του ασφαλιστικού συστήµατος είναι οι ενοποιήσεις ταµείων, η υιοθέτηση προγράµµατος ρυθµίσεων οφειλών και ο περαιτέρω περιορισµός των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων. Οι µεταρρυθµιστικές προσπάθειες των προηγούµενων ετών αποσκοπούσαν στο να αποφευχθεί η εκτόξευση των δαπανών για συντάξεις σε επίπεδα κοντά στο ένα τέταρτο του ΑΕΠ το Προωθήθηκαν παραµετρικές αλλαγές όπως η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης και περιορισµού του ύψους των παροχών. Μειώθηκε σηµαντικά το ποσοστό αναπλήρωσης, δηλαδή η αναλογία του ακαθάριστου ύψους της σύνταξης προς τον καταληκτικό µισθό, από 96% κατά µέσο όρο και διάµεσο το 2008, σε 54% (µέσο όρος) και 64% (διάµεσο) το 2012 προσεγγίζοντας έτσι τον µέσο όρο του ΟΟΣΑ. Το φαινόµενο των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων αντανακλάται στην Ελλάδα στο σχετικά µικρό αριθµό απασχολούµενων στην κατηγορία 50-64, ως ποσοστό στο σύνολο του πληθυσµού αυτής της ηλικιακής οµάδας (50-64) (Γράφηµα 2). Το ποσοστό αυτό µειώθηκε περαιτέρω το τέταρτο τρίµηνο 2014, έναντι του τετάρτου τριµήνου % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Πηγή:Eurostat Γράφηµα 2. Μείωση του Ποσοστού Απασχόλησης της Ηλικιακής Οµάδας στο Σύνολο του Πληθυσµού της Ίδιας Ηλικιακής Οµάδας στην Ελλάδα Q Q Η µείωση αυτή, ωστόσο, συνδέεται περισσότερο µε την δραµατική άνοδο της ανεργίας παρά µε τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις. Συγκεκριµένα, αυτή η ηλικιακή κατηγορία (50-64) επλήγη από µια άνευ προηγουµένου αύξηση της ανεργίας στην διάρκεια της κρίσης (Γράφηµα 3), αφού το ποσοστό ανεργίας διαµορφώνεται στο 17,8% το τέταρτο τρίµηνο 2014, όταν ο µέσος όρος στην Ευρωζώνη είναι 8,4%. Ακόµα µεγαλύτερο βέβαια είναι το ποσοστό ανεργίας της συγκεκριµένης ηλικιακής οµάδας στην Ισπανία, χώρα που επίσης αντιµετωπίζει έντονο πρόβληµα ανεργίας. Επιπλέον, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ο µη-οικονοµικά ενεργός πληθυσµός ως προς το σύνολο του εργατικού δυναµικού στην Ελλάδα έχει αυξηθεί από 89,1% το τέταρτο τρίµηνο 2007 σε 93,8% το τέταρτο τρίµηνο Αυτό είναι το συνδυαστικό αποτέλεσµα, µεταξύ άλλων, της

2 Hundreds σταδιακής γήρανσης του πληθυσµού, αλλά και της πρόωρης εισόδου σε συνταξιοδοτικό καθεστώς. Πέραν όµως των παρεµβάσεων για το περιορισµό του δηµοσιονοµικού κόστους βραχυπρόθεσµα θα πρέπει να αντιµετωπισθεί και το µεγάλο ζήτηµα της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας του ασφαλιστικού συστήµατος που µπορεί να υποθηκεύσει το µέλλον της νέας και των επόµενων γενεών. Τούτο µπορεί να γίνει µέσω της αντιµετώπισης των προβληµάτων της γήρανσης του πληθυσµού και της ανεργίας. Παράλληλα, η εκλογίκευση του συστήµατος είναι απαραίτητη ώστε να διασφαλίζεται µία ουσιώδης σχέση δικαιοσύνης µεταξύ εισφορών που πληρώνονται στη διάρκεια του βίου και του ύψους των παρεχόµενων συντάξεων. 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Πηγή:Eurostat Γράφηµα 3. ραµατική Αύξηση του Ποσοστού Ανεργίας στην Ελλάδα στην ηλικιακή οµάδα τέταρτο τρίµηνο 2007 τέταρτο τρίµηνο 2014 ηµογραφικές Εξελίξεις και Προοπτικές: Σύµφωνα µε την µελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «The 2015 Ageing Report» επιβεβαιώνονται οι βασικές προκλήσεις που αντιµετωπίζει η Ελλάδα µελλοντικά έως το Πιο συγκεκριµένα, εκτιµάται ότι η χώρα θα αντιµετωπίσει µείωση του πληθυσµού της έως το 2060 κατά 2,5 εκατ. άτοµα, φτάνοντας τα 8,6 εκατ. άτοµα από 11,0 εκατ. το Αντίθετα, στη Γαλλία προβλέπεται αύξηση του πληθυσµού στα 75,7 εκατ. το 2060, από 65,7 εκατ. το 2013 (Γράφηµα 4). Πορτογαλία Ελλάδα Ιταλία Ισπανία Γερµανία Γαλλία Γράφηµα 4. Προσδοκώµενη Απόλυτη Μεταβολή για τον Πληθυσµό σε Επιλεγµένες Χώρες της Ευρωζώνης, (εκατ. άτοµα) Πηγή: The2015 Ageing Report Η προσδοκώµενη µείωση του πληθυσµού στην Ελλάδα οφείλεται στο χαµηλό ποσοστό γονιµότητας που αναµένεται να διαµορφωθεί στο 1,58 το 2060, όταν ο µέσος όρος της Ευρωζώνης θα είναι 1,72, που δεν αντισταθµίζεται από την αύξηση του προσδόκιµου ζωής κατά την γέννηση και από την αύξηση του προσδόκιµου ζωής των ατόµων που είναι στα 65 έτη. Όσον αφορά στην ηλικιακή σύνθεση του πληθυσµού το 2060 αναµένεται αύξηση της ηλικιακής οµάδας 65+ στο 33% του συνόλου του πληθυσµού, από 20,3% το 2013, ενώ το ποσοστό ηλικιακής οµάδας 0-14 θα µειωθεί στο 12,9% το 2060, από 14,6% το σε εκατ Γράφηµα 5: Εκτιµήσεις ηµογραφικών Εξελίξεων Ελλάδος Πληθυσμός (σε εκατ.), αρισ.άξονας Πηγή: The2015 Προσδόκιμο Ζωής Ανδρών (κατά την γέννηση), δεξ.άξονας Ageing Report Προσδόκιμο Ζωής Γυναικών (κατά την γέννηση), δεξ.άξονας Σηµειώνεται ότι ο λόγος εξάρτησης που ορίζεται ως το ποσοστό των ατόµων άνω των 65 ετών ως προς τον πληθυσµό (15-64 ετών) (old age dependency ratio) αυξάνει σταδιακά από το 31% το 2013 στο 42% το 2030 και τέλος στο 61% το Από τα ανωτέρω, δεδοµένου ότι και το ποσοστό των εργαζοµένων στις παραγωγικές ηλικίες των ετών επίσης µειώνεται σταδιακά στα 4,6 εκατ. από 7,2 εκατ. το 2013, είναι σαφές ότι δηµιουργούνται σοβαρές αδυναµίες στο συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό µας σύστηµα σε βάθος χρόνου. 1,8 1,6 1,4 Γράφηµα 6: Λόγος του Αριθµού των Ηλικιωµένων (65+) ως προς τον Πληθυσµό (15-64) και είκτης Γονιµότητας ( ) 1, Πηγή: The2015 Δείκτης Γονιμότητας, αριστ.άξονας Ageing Report Λόγος Εξάρτησης των ηλικιωμένων, δεξ.άξονας Όσον αφορά τις µακροοικονοµικές παραδοχές, η ΕΕ εκτιµά την δυνητική ανάπτυξη της Ελλάδος στο διάστηµα στο µέσο ετήσιο επίπεδο 0,7% µε άνοδο αυτής λίγο πάνω από 1% από το 2030 και µετέπειτα, ποσοστό που δεν ευνοεί ιδιαίτερα την απασχόληση και την άνοδο του ΑΕΠ (εκτιµώµενο ΑΕΠ σε τιµές 2013 στο τέλος του 2060 στα 258,8 δισ.). Σηµειώνεται ότι το ποσοστό της ανεργίας αναµένεται να παραµείνει σε πολύ υψηλό επίπεδο µέχρι και το 2025 (2013: 28%, 2020: 22,1%, 2025: 17,2%), προτού αποκλιµακωθεί σταδιακά στο 7,5% το 2060 (µείωση κατά 20,6 ποσοστιαίες µονάδες)

3 Από τα παραπάνω φαίνεται ότι κοινές είναι οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει η Ευρωζώνη και η Ελλάδα, όπως είναι η γήρανση του πληθυσµού (τόσο για τις ηλικίες άνω των 65 ετών όσο και τις άνω των 80 ετών) σε συνδυασµό µε κάποια στασιµότητα στον συνολικό πληθυσµό της Ευρωζώνης και την εκτιµώµενη σχετικά χαµηλή δυνητική ανάπτυξη (1,1% κατά µέσο όρο την περίοδο ). Αυτό σηµαίνει ότι οι παραπάνω προκλήσεις θα πρέπει να αντιµετωπισθούν από κοινού για την επίτευξη ενός ικανοποιητικού συνολικού αποτελέσµατος στην Ευρώπη. 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 27,7% Γράφηµα 7: Ποσοστό Ανεργίας στην Ελλάδα ( ) 23,7% 21,7% 17,0% 13,5% 10,1% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% Πηγή: The2015 Ageing Report Σε επίπεδο Ευρωζώνης στην δεκαετία έγιναν προσπάθειες αντιµετώπισης του προβλήµατος µε καθυστέρηση εξόδου από την αγορά εργασίας από τα 59,9 έτη το 2001 στα 61,5 έτη το 2010 όπως και η σύγκλιση των ορίων αποχώρησης για άνδρες και γυναίκες. Ο µέσος χρόνος εργασίας στην Ευρωζώνη το 2012 ήταν στα 34,9 έτη από 32,9 έτη το 2000, µε την Ελλάδα στα 32,0 έτη από τα 31,6 έτη το Στόχος της Ευρωζώνης είναι το ποσοστό συµµετοχής στο εργατικό δυναµικό (15-74 έτη) να αυξηθεί στο 65,2% το 2060 από 63,8% το 2013, ενώ η αντίστοιχη αύξηση για την Ελλάδα είναι από το 59,4% το 2013 στο 66,9% το 2060, σε ένα περιβάλλον εκτιµώµενης µειωµένης προσφοράς εργασίας. Σηµειώνεται επίσης ότι η Ευρωζώνη υπερτερεί στην παραγωγικότητα εργασίας κεφαλαίου σε όλο το διάστηµα έως το 2060 (µέσος όρος περιόδου ,0% στην Ελλάδα έναντι 1,4% στην Ευρωζώνη). Επίσης, το ποσοστό ανεργίας (15-65 ετών) στην Ευρωζώνη αναµένεται να υποχωρήσει από το 10,2% το 2010 στο 6,7% το Οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική οικονοµία σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα είναι πολύ σηµαντικές και έχουν να κάνουν αφενός µε την δηµογραφία αλλά και µε την ακολουθούµενη µακροοικονοµική πολιτική. Πρακτικά, αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για την προστασία και µεγέθυνση της ελληνικής οικογένειας, την ενίσχυση των παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονοµίας (αύξηση του συνολικού συντελεστή παραγωγικότητας) µε αποτέλεσµα την ενίσχυση του ρυθµού της δυνητικής ανάπτυξης αρκετά πάνω από το εκτιµώµενο 1,3% της Ευρωζώνης ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να δοθεί έµφαση στις πολιτικές ενίσχυσης της απασχόλησης και µείωσης της ανεργίας. Οι όποιες αλλαγές θα πρέπει να γίνονται σταδιακά µε εξοµάλυνση των ορίων ηλικίας αποχώρησης από την αγορά εργασίας, προσδοκώντας στην βελτίωση του λόγου εξάρτησης των ηλικιωµένων αλλά ταυτόχρονα και την παροχή κινήτρων για παραµονή στην εργασία για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Οι εµπορευµατικές συναλλαγές το 2014 και οι προοπτικές του 2015: Η εξωτερική προσαρµογή συνεχίσθηκε και στους δύο πρώτους µήνες του 2015, καθώς επιταχύνθηκε η µείωση των εισαγωγών. Ειδικότερα σύµφωνα µε την τελωνειακή στατιστική της ΕΛΣΤΑΤ, οι εισαγωγές µειώθηκαν σηµαντικά τον Φεβρ.2015 κατά 14,6%, σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης κατά 1,6% τον Φεβρ Επίσης στο 1ο 2µηνο 2015 οι εισαγωγές περιορίσθηκαν κατά 15,3% υποχωρώντας στα 6,6 δισ., έναντι 7,8 δισ. (-4,0%) στο 1ο 2µηνο Η πτώση των εισαγωγών οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στη µείωση των τιµών του πετρελαίου. Είναι ενδεικτικό ότι αφαιρουµένων των καυσίµων η µείωση των εισαγωγών διαµορφώθηκε στο 1,9% στο δίµηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου Παράλληλα, οι εξαγωγές σηµείωσαν µικρή µείωση κατά 2,7% τον Φεβρ.2015, έναντι ταχύτερης υποχώρησης κατά 5,7% τον Φεβρ.2014 Εντούτοις στο 1ο 2µηνο.2015 σηµειώθηκε επιτάχυνση του αρνητικού ρυθµού των εξαγωγών (1ο 2µηνο.2015: - 7,6%,1ο 2µηνο.2014: -4,9%), εξαιτίας της πτώσης που σηµείωσαν τον Ιαν.2015 (-12,8%), µε αποτέλεσµα να διαµορφωθούν στα 3,9 δισ. στο 1ο 2µηνο του 2015, έναντι 4,2 δισ. του 1ου 2µηνου Κατά συνέπεια το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου µειώθηκε σηµαντικά κατά 24,3% στο 1ο 2µηνο.2015, έναντι µείωσης κατά 3,1% στο 1ο 2µηνο Στο 2015, εκτιµάται ότι θα συνεχισθεί η βελτίωση εξωτερικών συναλλαγών. Η αύξηση του αναπτυξιακού ρυθµού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις αναδυόµενες αγορές θα αυξήσουν την εξαγωγική ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών. Επίσης, θετική επιρροή θα προκύψει από την συγκράτηση των τιµών του πετρελαίου σε χαµηλό επίπεδο και την διατήρηση της συναλλαγµατικής ισοτιµία Ευρώ/ ολαρίου σε χαµηλό επίπεδο. Επιπλέον οι προβλέψεις είναι ευοίωνες για τις εισπράξεις, τόσο από τον τουρισµό, όσο και από την ναυτιλία. Η επίτευξη της επέκτασης της τουριστικής περιόδου και η συνεχώς αυξανόµενη άνοδος των προ-κρατήσεων από τις παραδοσιακές ιδίως πηγές του ελληνικού τουρισµού προµηνύουν σηµαντική αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων. Επίσης, εκτιµάται οι θαλάσσιες εισπράξεις θα εξελιχθούν ικανοποιητικά, λόγω της ανόδου του διεθνούς και κυρίως του δια θαλάσσης εµπορίου το

4 ΗΠΑ: τα ερωτήµατα γύρω από την πορεία των επιτοκίων και την ευρωστία της οικονοµίας των ΗΠΑ επανήλθαν στο προσκήνιο, µετά την ανακοίνωση των στοιχείων για την απασχόληση του περασµένου µήνα. Οι ενδείξεις για επιβράδυνση της οικονοµικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ άρχισαν να διαφαίνονται από το τελευταίο τρίµηνο του περασµένου έτους, προβληµατίζοντας αναλυτές και επενδυτές, καθώς τίθεται υπό αµφισβήτηση ο προσωρινός τους χαρακτήρας. Ο χαµηλός ρυθµός ανάπτυξης του ΑΕΠ το 4ο 3µηνο 2014 στις ΗΠΑ αποτέλεσε για τους επενδυτές, την πρώτη ένδειξη. Υπενθυµίζεται ότι το ΑΕΠ των ΗΠΑ αυξήθηκε κατά µόλις 2,2% το 4ο 3µηνο 2014, όταν το προηγούµενο τρίµηνο είχε σηµειώσει θεαµατική αύξηση 5,0%. Η ανησυχία των επενδυτών εντάθηκε µε τη δηµοσίευση των στοιχείων για τις νέες θέσεις εργασίας που προστέθηκαν στην οικονοµία των ΗΠΑ πλην του αγροτικού τοµέα, τον Μάρτ Ειδικότερα, υπήρξε αύξηση των θέσεων εργασίας κατά , ήτοι πολύ χαµηλότερα από τις προσδοκίες της αγοράς, η οποία προέβλεπε µια αύξηση από θέσεις. Ωστόσο, το στοιχείο που προβληµάτισε τους επενδυτές και τους αναλυτές ήταν αναθεώρηση προς τα κάτω των µετρήσεων του Φεβρ.2015, από σε , και του Ιαν.2015, από σε Τον τελευταίο χρόνο, κάθε µήνα προστίθεντο κατά µέσο όρο νέες θέσεις εργασίας, ενώ έως τον Φεβρ.2015, είχαν δηµιουργηθεί για τους τελευταίους 61 µήνες 12,1 εκατ. νέες θέσεις εργασίας, που αποτελεί ιστορικά υψηλό. ' Αναμένεται μείωση του αριθμού των νέων θέσεων εργασίας στο 2ο 3μηνο Πηγή: U.S. Department of Labor Bureau Μέρος της επιβραδυνόµενης δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας τον Μάρτ.2015 οφείλεται στον κλάδο των εξορύξεων ο οποίος απώλεσε θέσεις εργασίας τον Μάρτιο και συνολικά το 1ο 3µηνο Η εξέλιξη αυτή ήταν εν πολλοίς αναµενόµενη, εξ αιτίας της πτώσης της τιµής του πετρελαίου, µε αποτέλεσµα κλάδοι που τον Φεβρουάριο είχαν δηµιουργήσει δεκάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, τον Μάρτιο, συνεισέφεραν ελάχιστα στη δηµιουργία νέων θέσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κλάδος της εστίασης δηµιούργησε νέες θέσεις εργασίας τον Φεβρουάριο και µόλις τον Μάρτιο και ο κλάδος της φιλοξενίας και αναψυχής, δηµιούργησε µόλις νέες θέσεις εργασίας τον Μάρτιο, έναντι τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του Μαρτίου και τις αναθεωρηµένες µετρήσεις του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου το 1ο 3µηνο 2015 δηµιουργήθηκαν κατά µέσο µηνιαίο όρο νέες θέσεις εργασίας. Ωστόσο, η αύξηση των ωριαίων αποδοχών τον Μάρτιο για τέταρτο κατά σειρά µήνα και η διατήρηση του ποσοστού της ανεργίας στο 5,5% αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας. Ενδεχοµένως, τα στοιχεία για τις νέες θέσεις εργασίας και η µικρή µεταβολή του ΑΕΠ να είναι µην έχουν µόνιµο χαρακτήρα και να µην προµηνύουν αναγκαστικά αποδυνάµωση της οικονοµικής ανάκαµψης.. Ορισµένα µεγέθη της οικονοµίας των ΗΠΑ έχουν επηρεασθεί από την κακοκαιρία και τα προβλήµατα που παρατηρήθηκαν σε συγκεκριµένους λιµένες των υτικών Πολιτειών, Το ποσοστό της ανεργίας παρέµεινε τον Mάρτιο στο 5,5%, το οποίο αποτελεί το χαµηλότερο ποσοστό από τον Μάιο του 2008, ωστόσο όµως απέχει από το επίπεδο 5,0%-5,2% που εκτιµά η Οµοσπονδιακή Τράπεζα για το 2015 (εκτιµήσεις ). Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ποσοστιαία αναλογία του εργατικού δυναµικού προς τον ενεργό πληθυσµό, µειώθηκε οριακά στο 62,7% τον Μάρτ.2015, από 62,8% τον Φεβρ.2015, επιστρέφοντας για τρίτη φορά µέσα σε 7 µήνες στο χαµηλότερο ποσοστό από το ,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 Αμετάβλητο το ποσοστό ανεργίας τον Μάρτιο στις ΗΠΑ Ιαν-13 Μαρ-13 Μαϊ-13 Ιουλ-13 Πηγή: Bloomberg Σεπ-13 Νοε-13 Ιαν-14 Η ποσοστιαία αναλογία του εργατικού δυναµικού προς τον ενεργό πληθυσµό συνιστά σηµαντικό δείκτη που τυγχάνει της προσοχής της Fed. Όταν η ποσοστιαία αναλογία του εργατικού δυναµικού προς τον ενεργό πληθυσµό διαµορφώνεται σε χαµηλό, επίπεδο, υποδηλώνει την µείωση των προσδοκιών για ταχεία αποκλιµάκωση του ποσοστού ανεργίας, ενισχύοντας κατά συνέπεια την επιφυλακτική στάση της Fed να προβεί σε αύξηση επιτοκίων. Τα στοιχεία της αγοράς εργασίας αποτελούν παράγοντα-κλειδί για την όποια απόφαση της Fed. Η ανεργία διαµορφώνεται ήδη σε επίπεδο που δεν δηµιουργεί πληθωριστικές πιέσεις, µε αποτέλεσµα η Fed να µην αναµένεται να αυξήσει τα επιτόκια τουλάχιστον µέχρι τον Ιούνιο. Στον κλάδο της µεταποίησης, ο δείκτης υπευθύνων προµηθειών (ISM Manufacturing Index) µειώθηκε στις 51,5 µονάδες τον Μάρτ.2015 από 52,9 µονάδες τον Φεβρ Η πτώση αυτή ήταν µεγαλύτερη της Μαρ-14 Μαϊ-14 Ιουλ-14 Σεπ-14 Νοε-14 Ιαν-15 4

5 αναµενόµενης και πλέον το επίπεδο του δείκτη είναι το χαµηλότερο από τον Μάιο του Η µείωση οφείλεται: α) στην ενίσχυση του δολαρίου και την επακόλουθη µείωση της ζήτησης για εξαγωγές, β) στην ασθενική εγχώρια ζήτηση για κατανάλωση µε την καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών να αυξάνεται µόλις κατά 0,1% τον Φεβρ σε µηνιαία βάση, µετά από αύξηση κατά 0,2% τον Ιαν.2015, και γ) στη µειωµένη ζήτηση για επενδύσεις στον κλάδο των πετρελαιοειδών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο υποδείκτης που αφορά τις εξαγωγές ήταν ήδη κάτω του 50, στο 48,5 τον Φεβρ.2015, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι εξαγωγές συρρικνώνονται, ενώ τον Μάρτ.2015 υποχώρησε περαιτέρω για τρίτο συνεχόµενο µήνα στις 47,5 µονάδες. Πλέον, ο µέσος όρος του δείκτη για το 1ο 3µηνο 2015 διαµορφώνεται στο 52,6 έναντι 56,9 για το 4ο 3µηνο Στους επόµενους µήνες αναµένεται άνοδος του δείκτη, καθώς ο δείκτης καταναλωτικής εµπιστοσύνης ενισχύεται (Μάρτ.2015: 101,3, Φεβρ.2015: 98,8), οι καιρικές συνθήκες βελτιώνονται ενισχύοντας την κατανάλωση και αποκαθίστανται τα προβλήµατα που είχαν παρουσιασθεί σε κάποια λιµάνια της υτικής Ακτής. Στην αγορά κατοικίας, σύµφωνα µε τον δείκτη Case- Shiller, οι τιµές πώλησης των υφιστάµενων κατοικιών αυξήθηκαν περαιτέρω τον Ιαν.2015 κατά 0,6% σε µηνιαία βάση (εποχικά διορθωµένα στοιχεία), µετά από αύξηση 0,7% τον εκ Σε ετήσια βάση, η αύξηση ήταν 4,5% τον Ιαν εδοµένου ότι την άνοιξη οι πωλήσεις κατοικιών ενισχύονται, αναµένεται να συνεχισθεί η άνοδος των τιµών των κατοικιών, βελτιώνοντας περαιτέρω τις συνθήκες στην αγορά κατοικίας. Στον εξωτερικό τοµέα, το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου µειώθηκε στα $35,4 δισ. τον Φεβρ.2015 από $42,7 δισ. τον Iαν.2015 και $45,6 δισ. τον εκ Η σηµαντική µείωση του ελλείµµατος ήταν µεγαλύτερη της αναµενόµενης και προήλθε κυρίως από τη µείωση των εισαγωγών κατά 4,4% τον Φεβρ.2015 σε µηνιαία βάση η οποία ξεπέρασε την µείωση των εξαγωγών (3,0%). $ δισ Φεβ-13 Σε χαμηλό 5-ετίας το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Φεβρ.2015 στις ΗΠΑ. Απρ-13 Ιουν-13 Πηγή: Bloomberg Αυγ-13 Οκτ-13 Δεκ-13 Ωστόσο, η µείωση του ελλείµµατος θεωρείται πρόσκαιρο φαινόµενο, καθώς επηρεάσθηκε σηµαντικά από τα συνεχιζόµενα προβλήµατα σε λιµένες των δυτικών ακτών, λόγω εργασιακών που επηρέασαν τις εισαγωγές. Επίσης, πρόσκαιρη επίδραση στις εξαγωγές είχε και η κινεζική πρωτοχρονιά οπότε αναµένονται µε ενδιαφέρον τα Φεβ-14 Απρ-14 Ιουν-14 Αυγ-14 Οκτ-14 Δεκ-14 Φεβ-15 στοιχεία του Μαρτίου, προκειµένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει τάση συρρίκνωσης του ελλείµµατος. Ζώνη του Ευρώ Το ποσοστό ανεργίας (εποχικά διορθωµένα στοιχεία) υποχώρησε ελαφρώς στο 11,3% τον Φεβρ.2015, από 11,4% τον Ιαν.2015, καταγράφοντας το χαµηλότερο ποσοστό από τον Μάιο του Παράλληλα, ο αριθµός των ανέργων µειώθηκε κατά 49 χιλ. τον Φεβρ.2015 σε µηνιαία βάση, µε αποτέλεσµα ο συνολικός αριθµός των ανέργων να διαµορφωθεί στα 18,2 εκατ. άτοµα. Το ποσοστό ανεργίας των νέων κάτω των 25 ετών, παρέµεινε αµετάβλητο στο 22,9% τον Φεβρ.2015, µε την Ισπανία να καταγράφει ποσοστό ανεργίας στους νέους 50,7%. Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας εξακολουθούν να καταγράφονται στην Ισπανία (Φεβρ.2015: 23,2%) και την Ελλάδα ( εκ.2014: 26,0%), ενώ στη Γερµανία (4,8%) και την Αυστρία (5,3%) τα χαµηλότερα. Εκτιµάται ότι το υψηλό ποσοστό ανεργίας στην ΖτΕ θα συνεχίσει να ασκεί αποπληθωριστικές πιέσεις, καθώς βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από το εκτιµώµενο επίπεδο ανεργίας που δεν επιταχύνει τον πληθωρισµό (Non- Accelerating Inflation Rate Unemployment, NAIRU) και το οποίο προβλέπεται να είναι µικρότερο του 10%. Ποσοστό ανεργίας σε επιλεγμένες οικονομίες της ΖτΕ Φεβρ.2015 Ιαν.2015 Δεκ.2014 Νοέμ.2014 Οκτ.2014 ΖτΕ 11,3 11,4 11,3 11,4 11,5 Γερμανία 4,8 4,8 4,8 4,9 5,0 Γαλλία 10,6 10,6 10,3 10,3 10,2 Ιταλία 12,7 12,6 12,7 13,2 13,3 Ισπανία 23,2 23,4 23,6 23,7 24,0 Ιρλανδία 9,9 10,0 10,2 10,4 10,9 Πορτογαλία 14,1 13,8 13,6 13,5 13,6 Ολλανδία 7,1 7,2 7,2 7,1 6,5 Αυστρία 5,3 5,4 4,9 4,9 5,0 Πηγή: Eurostat H αρχική εκτίµηση της Eurostat για τον πληθωρισµό στη ΖτΕ τον Μάρτ.2015 φανερώνει ότι για τέταρτο συνεχόµενο µήνα παραµένει αρνητικός στο -0,1% σε µηνιαία βάση αν και επιβραδύνεται ο ρυθµός µείωσης των τιµών (Φεβρ.2015: -0,3%, Ιαν.2015: - 0,6%). Η επιβράδυνση του ρυθµού µείωσης των τιµών εξακολουθεί να εκτιµάται ότι θα προέλθει σχεδόν εξ ολοκλήρου από την υποχώρηση των τιµών ενέργειας. Οι τελευταίες υποχώρησαν κατά - 5,8% τον Μάρτ.2015, από -7,9% τον Φεβρ Επιπλέον, εκτιµάται ότι οι τιµές των υπηρεσιών θα αυξηθούν κατά 1,0% τον Μάρτ.2015 στη ΖτΕ, ποσοστό ιστορικά χαµηλό, που αντανακλά τις χαµηλές πληθωριστικές πιέσεις που προέρχονται αµιγώς από την εγχώρια ζήτηση. Ωστόσο, ο πληθωρισµός εξαιρουµένης της ενέργειας εκτιµάται ότι θα παραµείνει στο 0,6% τον Μάρτ.2015, όσο διαµορφώθηκε και τον Φεβρ Ο δείκτης ΡΜΙ στην µεταποίηση τον Μάρτ.2015 αυξήθηκε στις 52,2 µονάδες από 51,0 µονάδες τον Φεβρ.2015, υπερβαίνοντας την αρχική εκτίµηση για αύξηση στις 51,9 µον. Σηµειώνεται ότι σε δύο από τις µεγαλύτερες οικονοµίες της ΖτΕ, την Γερµανία και 5

6 την Ιταλία, ο δείκτης PMI στην µεταποίηση βρίσκεται σε υψηλό 11 µηνών, ενώ στην Ιρλανδία ο δείκτης έχει αναρριχηθεί στο 56,8 υποδηλώνοντας ότι ο κλάδος έχει αποκτήσει σηµαντική δυναµική. Η τιµή του δείκτη στη ΖτΕ υποδηλώνει ότι ο κλάδος της µεταποίησης ήδη επωφελείται, και µάλιστα σηµαντικά, από την διολίσθηση του ευρώ και την επεκτατική νοµισµατική πολιτική της ΕΚΤ. Κίνα Ο επίσηµος δείκτης PMI στη µεταποίηση αυξήθηκε, για δεύτερο κατά σειρά µήνα, στο 50,1 τον Μάρτ.2015 από 49,9 τον Φεβ.2015 και διαµορφώθηκε και πάλι µετά τον εκ.2014 πάνω από το επίπεδο του 50,0. Η αύξηση αυτή προήλθε από την άνοδο του υποδείκτη παραγωγής στο 52,1 από 51,4 και του υποδείκτη απασχόλησης στο 48,4 από 47,8, ενώ υποχώρησαν οι υποδείκτες νέων παραγγελιών στο 50,2 από 50,4 και των νέων εξαγωγικών παραγγελιών στο 48,3 από 48, ,3 50,4 48,0 48,1 Η μέτρηση του επίσημου δείκτη PMI για τη μεταποίηση τον Μάρτιο στην Κίνα δημιουργεί κλίμα αισιοδοξίας. 50,8 51,0 51,7 51,1 51,1 50,8 51,7 50,3 50,1 49,8 50,7 50,2 50,2 50,4 50,0 49,4 49,6 49,7 50,7 50,1 49,9 49,6 Μαρ-14 Ιουν-14 Σεπ-14 Δεκ-14 PMI HSBC/ Markit PMI Πηγές: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Κίνας, Markit Σε αντίθετη κατεύθυνση κινήθηκε ο δείκτης PMI στη µεταποίηση που καταρτίζεται από την HSBC/Markit, ο οποίος σύµφωνα µε την τελική µέτρηση, διαµορφώθηκε στο 49,6 τον Μάρτ.2015 από 50,7 τον Φεβ Ωστόσο, παρατηρώντας το παραπάνω διάγραµµα γίνεται αντιληπτό ότι στην πλειονότητα των µετρήσεων, ο δείκτης της HSBC/Markit κινείται σε χαµηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα του επίσηµου δείκτη, µε εξαίρεση τον Φεβρουάριο, που ήταν η πρώτη µέτρηση από τις αρχές του 2013 στην οποία ο δείκτης HSBC/Markit διαµορφώθηκε υψηλότερα. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, η υποχώρηση του δείκτη υποδηλώνει ότι η ζήτηση (εσωτερική-εξωτερική) είναι αδύναµη και ότι η κυβέρνηση της Κίνας, θα πρέπει να λάβει νέα µέτρα προκειµένου να ενισχύσει την ανάπτυξη, χωρίς να αποκλείεται παράλληλα η εκ νέου µείωση του ποσοστού υποχρεωτικών δεσµεύσεων των εµπορικών τραπεζών στην ΤτΚίνας. Ιαπωνία Σύµφωνα µε την έρευνα Tankan της ΤτΙαπωνίας, ο δείκτης για τις µεγάλες επιχειρήσεις του µεταποιητικού τοµέα παρέµεινε αµετάβλητος στο 12, το 1 ο 3µηνο Παράλληλα, ο δείκτης των µεγάλων επιχειρήσεων του µη µεταποιητικού τοµέα, ανήλθε στο 19 το 1 ο 3µηνο 2015 (υψηλό από 2 ο 3µηνο 2014) από 17 το 4 ο 3µηνο Ωστόσο, οι µεγάλες επιχειρήσεις, τόσο του µεταποιητικού όσο και του µη µεταποιητικού τοµέα, προβλέπουν ότι το 2 ο 3µηνο 2015, οι αντίστοιχοι δείκτες θα υποχωρήσουν περαιτέρω. Τα στοιχεία της εκθέσεως Tankan επιβεβαιώνουν την άποψη, ότι η κυβέρνηση της Ιαπωνίας θα πρέπει να συνεχίσει να λαµβάνει µέτρα προκειµένου να ενισχυθεί η αναπτυξιακή διαδικασία. Αγορές κεφαλαίου Ανοδικές τάσεις σε εβδοµαδιαία βάση, µε τους επενδυτές να επιδεικνύουν διάθεση ανάληψης κινδύνου και να στρέφουν το αγοραστικό τους ενδιαφέρον και σε τίτλους των χωρών του Νότου της Ζώνης του Ευρώ. Ωστόσο, διατηρούν την επιφυλακτική τους στάση για τα ελληνικά οµόλογα. Οι αγορές κρατικών οµολόγων από την ΕΚΤ την εβδοµάδα µέχρι 3 Απριλίου στα πλαίσια εφαρµογής του προγράµµατος ποσοτικής χαλάρωσης (QE), ήταν 11,5 δισ. έναντι 14,7 δισ. της προηγούµενης εβδοµάδας. YTD 3-Απρ 27-Μαρ 20-Μαρ 13-Μαρ Πρόγραμμα αγοράς κρατικώνομολόγων της ΕΚΤ - Απρίλιος Πηγή: Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα 52, δισ. Παράλληλα, την ίδια περίοδο, η ΕΚΤ προέβη στην αγορά καλυµµένων οµολόγων, ύψους 66,7 δισ. και στην αγορά ABS, ύψους 4,9 δισ. Στην Ελληνική αγορά οµολόγων, το εύρος τιµών (αγορά) της ελληνικής 10ετίας λήξης 2025 στις διαµορφωνόταν µεταξύ 52,00-52,84 ή απόδοση 11,73%-11,95%. Υπενθυµίζεται ότι στις το 10-ετές οµόλογο είχε καταγράψει χαµηλό 5,475%. Γερμανία Ολλανδία Γαλλία Πορτογαλία Ιταλία Ισπανία Ελλάδα Πηγή: Reuters Υποχώρηση των αποδόσεων για την πλειονότητα των τίτλων της Ευρωζώνης 0,22 0,19 0,39 0,37 0,50 0,49 1,78 1,71 1,35 1,30 1,27 1, /3/2015 2/4/ ,06 11,83 Η διαφορά απόδοσης µεταξύ ελληνικών 10ετών και γερµανικών οµολόγων (spread) αυξήθηκε στις µονάδες βάσης ( ) από µονάδες βάσης ( ). Η απόδοση του 10-ετούς γερµανικού οµολόγου, το σηµείο αναφοράς για το κόστος δανεισµού της ζώνης του ευρώ, 6

7 διαµορφώνονταν στο 0,19% ( ). Η 10-ετία της Πορτογαλίας εµφανίζει απόδοση 1,71%, της Ισπανίας 1,22% και της Ιταλίας 1,30%. Η διαφορά απόδοσης του 10-ετούς πορτογαλικού οµολόγου σε σχέση µε την αντίστοιχη του 10-ετούς γερµανικού, µειώθηκε σε εβδοµαδιαία βάση στις 152 µ.β. από 157 µ.β. και του 10-ετούς ιταλικού οµολόγου έναντι του 10-ετούς γερµανικού στις 111 µ.β. από 113 µ.β. Η απόδοση του 10-ετούς οµολόγου των ΗΠΑ διαµορφωνόταν στο 1,85% στις Αγορές συναλλάγµατος Σύµφωνα µε τα στοιχεία του χρηµατιστηρίου του Σικάγο, οι τοποθετήσεις στο δολάριο ΗΠΑ για µη εµπορικές συναλλαγές (specs) την εβδοµάδα που έληξε στις µειώθηκαν κατά $4,0 δισ. µε τις συνολικές καθαρές (αγορές µείον πωλήσεις) θέσεις να διαµορφώνονται σε θετικό επίπεδο για 47η εβδοµάδα και συγκεκριµένα στα $48,25 δισ. Οι τοποθετήσεις κατά του ευρώ για µη εµπορικές συναλλαγές (specs), την εβδοµάδα που έληξε στις αυξήθηκαν κατά $0,2 δισ. µε αποτέλεσµα οι συνολικές καθαρές (αγορές µείον πωλήσεις) θέσεις να διαµορφωθούν στα $-30,39 δισ. από $- 30,16 δισ. την προηγούµενη εβδοµάδα. $ δισ Ιαν-15 Ιαν-15 Πηγή: CFTC,IMM Η διατήρηση specs θέσεων εναντίον του ευρώ άνω των $30 δισ. επιβεβαιώνει το αρνητικό κλίμα για το ευρωπαικό νόμισμα. Ιαν-15 Ιαν-15 Φεβ-15 Φεβ-15 Φεβ-15 Φεβ-15 30,39 Το δολάριο-ηπα άρχισε να εξασθενεί έναντι του ευρώ στις αρχές της εβδοµάδας, µε αποτέλεσµα να διαπραγµατεύεται στα 1,1007 δολάρια ( ), ενώ δεν απέχει µακριά από το χαµηλό των 1,10551 δολαρίων/ευρώ που είχε σηµειώσει στις 25 Μαρτίου. Η δυναµική του δολαρίου ανεκόπη, καθώς η αύξηση των νέων θέσεων εργασίας στην οικονοµία των ΗΠΑ τον Μάρτιο ήταν κατά πολύ χαµηλότερη των προσδοκιών της αγοράς. Η πορεία των στοιχείων για τις νέες θέσεις εργασίας απογοήτευσαν τους επενδυτές, καθώς η µέτρηση του Μαρτίου ήταν η χαµηλότερη που είχε καταγραφεί από τον εκ Η χαµηλή µέτρηση των νέων θέσεων εργασίας αποµακρύνει οριστικά την πιθανότητα ανόδου των επιτοκίων της Fed τον Ιούνιο και µειώνει σοβαρά την πιθανότητα αυξήσεως τους, το Σεπτέµβριο. Στην εξασθένιση του δολαρίου-ηπα σηµαντικό ρόλο διαδραµάτισε επίσης, η υποχώρηση των αποδόσεων των οµολόγων των ΗΠΑ και κυρίως του 10-ετούς, αλλά και ο χαµηλός όγκος των συναλλαγών λόγω του εορτασµού του Πάσχα των Καθολικών. Ωστόσο, η ενίσχυση του δολαρίου θα πρέπει να περιορισθεί, καθώς κινδυνεύει να πληγεί η επιχειρηµατική εµπιστοσύνη και να επιβραδυνθεί η οικονοµία των ΗΠΑ. Ένα µήνα πριν την εκλογική αναµέτρηση της 7ης Μαΐου στο Ηνωµένο Βασίλειο, το αβέβαιο του αποτελέσµατος εκτιµάται ότι σταδιακά θα εντείνει τις πιέσεις στη στερλίνα. Η αδυναµία της στερλίνας εδράζεται στο ότι οι δηµοσκοπήσεις υποδεικνύουν ότι θα προκύψει κυβέρνηση συνασπισµού µε αποτέλεσµα να µην αποκλείεται να προκληθεί πολιτική αβεβαιότητα όσον αφορά το πολιτικό σχήµα που θα συµµετάσχει στην κυβέρνηση, η πιθανότητα επιβολής ενός δηµοψηφίσµατος για την συµµετοχή του Ηνωµένου Βασιλείου στην ΕΕ, καθώς και το µείγµα δηµοσιονοµικής πολιτικής που θα πρέπει να ακολουθηθεί από τη νέα κυβέρνηση. Αλβανία Το έλλειµµα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 12,2% σε ετήσια βάση µε αποτέλεσµα να διαµορφωθεί στα 378 εκατ. το 4 ο 3µηνο 2014 από 337 εκατ. το 4 ο 3µηνο To έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σε αυξητική πορεία ( εκατ.) ο τρίμ ο τρίμ ο τρίμ ο τρίμ ο τρίμ ο τρίμ ο τρίμ ο τρίμ.2014 Πηγή: Bank of Albania Η άνοδος του ελλείµµατος ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σχετίζεται µε την αύξηση του ελλείµµατος στο εµπορικό ισοζύγιο κατά 9,2% (ετήσια µεταβολή) στα 638 εκατ. το 4 ο 3µηνο 2014 από 584 εκατ. το 4 ο 3µηνο 2013, λόγω µείωσης των εξαγωγών κατά 21,2%. Αρνητική επίδραση είχε στο ισοζύγιο και η αύξηση του ελλείµµατος στο ισοζύγιο εισοδηµάτων στα 47 εκατ. το 4 ο 3µηνο 2014, έναντι ισοσκελισµένου ισοζυγίου το 4 ο 3µηνο Θετικό ρόλο στον περιορισµό του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών είχαν το πλεόνασµα του ισοζυγίου υπηρεσιών το οποίο αυξήθηκε κατά 56,9% σε ετήσια βάση µε αποτέλεσµα να διαµορφωθεί στα 102 εκατ. το 4 ο 3µηνο 2014 από 65 εκατ. το 4 ο 3µηνο 2013, καθώς και το πλεόνασµα του ισοζυγίου τρεχουσών µεταβιβάσεων. Το τελευταίο αυξήθηκε κατά 12,6% (ετήσια µεταβολή) στα 205 εκατ. το 4 ο 3µηνο 2014 από 182 εκατ. το 4 ο 3µηνο Το ΑΕΠ κατέγραψε αύξηση 2,4% σε ετήσια βάση το 4 ο 3µηνο 2014, έναντι αύξησης 3,9% το 3 ο 3µηνο Η άνοδος του ΑΕΠ ήταν αποτέλεσµα της σηµειωθείσας αύξησης στον τοµέα των κατασκευών κατά 10,8% η οποία πρόσθεσε 1,56 ποσοστιαίες µονάδες στην άνοδο του ΑΕΠ και της αύξησης στον τοµέα των λοιπών υπηρεσιών κατά 3,2% η οποία είχε θετική επίπτωση κατά 0,95 ποσοστιαίες µονάδες. 7

8 ,5 Το οικονομικό περιβάλλον που επικρατεί στην Ευρωζώνη επιδρά στο ΑΕΠ της Αλβανίας. (ετήσια % μεταβολή) 3,4 3,7 2,5 1,6 1,5 1, Πηγές: European Commission-Winter 2015, INSTAT Επίσης αύξηση σηµείωσαν οι τοµείς του εµπορίου, των ξενοδοχείων-εστιατορίων, των µεταφορών και της βιοµηχανίας. Αντίθετα, µείωση παρουσίασαν οι τοµείς των ταχυδροµείων και επικοινωνιών (9,5%) και της γεωργίας (2,7%). Συνολικά για το 2014, εκτιµάται ότι το ΑΕΠ σηµείωσε αύξηση κατά 1,9% σε ετήσια βάση, έναντι 1,5% το Βουλγαρία Εκτέλεση προϋπολογισµού. Το έλλειµµα του προϋπολογισµού µειώθηκε σε BGN 191,2 εκατ. τον Φεβ.2015 από BGN 661,9 εκατ. τον Φεβ.2014 λόγω της µεγαλύτερης αύξησης των εσόδων σε σχέση µε εκείνης των δαπανών. Συγκεκριµένα, τα έσοδα του προϋπολογισµού βελτιώθηκαν κατά 17,3% σε ετήσια βάση στα BGN 3.067,4 εκατ. τον Φεβ.2015 από BGN 2.615,8 εκατ. τον Φεβ.2014, λόγω αύξησης των εσόδων από φόρους και ειδικότερα των εσόδων από τον ΦΠΑ. Οι δαπάνες του προϋπολογισµού παρουσίασαν αύξηση κατά 1,0% σε ετήσια βάση στα BGN 3.032,3 εκατ. τον Φεβ.2015 από BGN 3.003,6 εκατ. τον Φεβ ΠΓ Μ Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Πλεόνασµα παρουσίασε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τον Ιανουάριο µε αποτέλεσµα να διαµορφωθεί στα 37,8 εκατ., έναντι ελλείµµατος 26,6 εκατ. τον Ιαν Εντυπωσιακή βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών για πρώτη φορά μετά την αρνητική μέτρηση του Δεκ.2014 ( εκατ.) 30,8 12,6 72,2 35,2 14,6 2,3 37,8 46,5% στα 23,0 εκατ. τον Ιαν.2015 από 15,7 εκατ. που ήταν πριν ένα έτος. Προϋπολογισµός Η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων περιορίζει το έλλειµµα του προϋπολογισµού. Ειδικότερα, το έλλειµµα του προϋπολογισµού µειώθηκε κατά 58,0% σε ετήσια βάση τον Φεβ.2015 στα MKD εκατ. από MKD εκατ. τον Φεβ Τα έσοδα του προϋπολογισµού αυξήθηκαν κατά 10,1% τον Φεβ.2015 στα MKD εκατ. από MKD εκατ. τον Φεβ.2014 λόγω της αύξησης των εσόδων από φόρους. Αντίθετα, µείωση σηµείωσαν οι δαπάνες του προϋπολογισµού κατά 13,1% τον Φεβ.2015 στα MKD εκατ. από MKD εκατ. τον Φεβ.2014 κυρίως λόγω χαµηλότερων κοινωνικών παροχών. Κύπρος Πλήρης απελευθέρωση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων προς το εξωτερικό. Η κυβέρνηση της Κύπρου ανακοίνωσε την άρση των τελευταίων εναποµεινάντων περιορισµών στη διακίνηση κεφαλαίων σχεδόν δύο έτη µετά την επιβολή τους τον Μάρτ Οι τελευταίοι περιορισµοί αφορούσαν την µεταφορά ποσών άνω του 1 εκατ. στο εξωτερικό και την επιβολή ανώτατου ορίου στο ταξιδιωτικό συνάλλαγµα. Οι περιορισµοί στην κίνηση κεφαλαίων στο εσωτερικό καταργήθηκαν σταδιακά µέχρι τον Μάιο Η πλήρης απελευθέρωση των περιορισµών διακίνησης κεφαλαίων αποτελεί κίνηση εµπιστοσύνης για το τραπεζικό σύστηµα της Κύπρου και δεν δηµιουργεί κάποια ιδιαίτερη ανησυχία για την πορεία των καταθέσεων ,6-51,5-48,7-9,2-26, ,8 Ιαν-2014 Φεβ-2014 Μαρ-2014 Απρ-2014 Μαϊ-2014 Ιουν-2014 Ιουλ-2014 Αυγ-2014 Σεπ-2014 Οκτ-2014 Νοε-2014 Δεκ-2014 Ιαν-2015 Πηγή: National Bank of FYROM Το πλεόνασµα αποδίδεται στη µείωση του ελλείµµατος στο εµπορικό ισοζύγιο κατά 32,7% (ετήσια µεταβολή) στα -99,2 εκατ. τον Ιαν.2015 από -147,4 εκατ. τον Ιαν.2014, στην αύξηση του πλεονάσµατος στο ισοζύγιο υπηρεσιών κατά 35,4% στα 48,2 εκατ. τον Ιαν.2015 από 35,6 εκατ. τον Ιαν.2014, καθώς και στην βελτίωση του πλεονάσµατος των τρεχουσών µεταβιβάσεων κατά 10,7% στα 111,7 εκατ. τον Ιαν Αντίθετα, το έλλειµµα στο ισοζύγιο εισοδηµάτων διογκώθηκε κατά Σηµειώνεται ότι οι καταθέσεις εµφανίζουν τάση σταθεροποίησης στην περιοχή των 46 δισ. τους τελευταίους τρεις µήνες µέχρι τον Φεβ.2015 ( 46,5 8

9 δισ.), ενώ ο µέσος µηνιαίος όρος το 2014 ήταν 46,3 δισ. από 54,2 δισ. το Πιο κοντά σε µια πιστοληπτική αναβάθµιση η Κύπρος. Θετική εξέλιξη αποτελεί η πρόσφατη επιβεβαίωση από τον οίκο αξιολόγησης S&P της πιστοληπτικής διαβάθµισης της χώρας στο Β+ και ταυτόχρονα η αναβάθµιση των προοπτικών της οικονοµίας σε «θετικές» από «σταθερές». Ο οίκος αξιολόγησης στήριξε την απόφαση του στο γεγονός ότι η δηµοσιονοµική προσαρµογή πραγµατοποιείται ταχύτερα του αναµενόµενου, προκαλώντας σηµαντική µείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ. Ο S&P αναµένει ότι το χρέος της Κύπρου την περίοδο θα διαµορφωθεί στο 91,8% του ΑΕΠ από 103,4% το

10 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ (ετήσιες εκατοστιαίες µεταβολές) Ετήσια στοιχεία ΑΕΠ (σε σταθερές τιµές αγοράς) -0,4-4,4-5,4-8,9-6,6-3,9 0,8 Ιδιωτική Κατανάλωση 3,0-1,0-7,1-10,6-7,8-2,0 1,3 ηµόσια Κατανάλωση -2,1 1,6-4,3-6,6-5,0-6,5-0,9 Ακαθάριστες Επενδύσεις -6,6-13,2-20,9-16,8-28,7-9,5 2,7 - Κατοικίες -23,8-18,8-26,3-14,8-33,1-27,6-51,8 - Εξοπλισµός 3,9-16,8-23,6-22,8-29,4-4,3 28,3 Ανεργία (%) 7,6 9,5 12,5 17,7 24,2 27,5 26,5 Συνολική Απασχόληση 1,2-0,6-2,6-5,6-8,3-3,7 0,6 είκτης Τιµών Καταναλωτή (µέσα επίπεδα) 4,2 1,2 4,7 3,3 1,5-0,9-1,3 Κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος 4,9 5,2-0,1-1,8-6,2-7,8-1,5 Πιστωτική Επέκταση (προς ιδιωτικό τοµέα) 15,9 4,1 0,0-3,1-4,0-3,9-3,1 Πρωτογενές Ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) -5,0-10,4-5,6-3,3-0,9 1,2 1,5 Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) 109,3 126,8 146,0 171,3 156,9 174,9 177,7 Ισοζύγιο Τρεχ. Συναλλαγών (% ΑΕΠ) -14,9-11,2-10,1-9,9-2,4 0,6 0,9 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ είκτες Οικονοµικής Συγκυρίας έτος Q3 Q4 Q2 Q3 Q4 διαθέσιµη περίοδος Οικονοµική ραστηριότητα Όγκος Λιανικών Πωλήσεων -8,4-9,1-1,8 2,4 4,8-0,2-0,1 (Ιαν.15) Νέες εγγραφές ΙΧ Αυτοκινήτων 3,1 6,4 15,2 36,0 31,5 35,4 30,1 (2014) Οικοδοµική ραστηριότητα -25,6-21,9 2,2 17,4-11,4-5,8 (2014) Μεταποίηση -1,1-3,9-3,0-1,3 0,3-0,6 3,6 (Ιαν.15) είκτης Υπευθύνων Προµηθειών ΡΜΙ στη µεταποίηση 46,0 47,7 48,7 50,5 49,1 49,1 48,9 (Μάρτ.15) είκτης Οικονοµικού Κλίµατος 90,8 91,8 91,6 99,8 101,5 101,4 96,8 (Μαρτ.15) είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία 87,8 90,1 85,4 95,6 97,8 95,0 88,8 (Μάρτ.15) είκτης Εµπιστοσύνης Καταναλωτών -69,0-73,0-65,0-50,0-52,7-51,6-31,0 (Μάρτ.15) Πιστωτική Επέκταση Ιδιωτικός Τοµέας -3,9-3,9-3,9-3,5-3,5-3,1-2,5 (Φεβρ.15) Επιχειρήσεις -4,9-4,7-4,9-4,7-4,7-3,7-2,3 (Φεβρ.15) - Βιοµηχανία -2,8-1,9-2,8-5,5-4,5-3,3-1,0 (Φεβρ.15) - Κατασκευές 0,6 0,4 0,6-2,2-2,6-1,2-0,5 (Φεβρ.15) - Τουρισµός -2,6-1,5-2,6-1,5-1,3-0,6-1,2 (Φεβρ.15) Νοικοκυριά -3,5-3,6-3,5-3,0-2,9-2,9-3,0 (Φεβρ.15) - Καταναλωτική Πίστη -3,9-4,8-3,9-2,7-2,5-2,8-2,8 (Φεβρ.15) - Στεγαστικά άνεια -3,3-3,2-3,3-3,2-3,1-3,0-3,1 (Φεβρ.15) Τιµές είκτης Τιµών Καταναλωτή -0,9-1,0-2,2-1,5-0,6-1,8-2,8 (Ιαν.2015) οµικός Πληθωρισµός -1,7-2,0-2,1-1,2 0,0-0,7-0,8 (Ιαν.2015) είκτης Τιµών ιαµερισµάτων -10,9-10,2-9,6-7,9-7,0-5,8-7,5 (2014) Επιτόκια Ταµιευτηρίου 0,38 0,37 0,32 0,27 0,20 0,15 0,13 (Ιαν.15) άνεια προς επιχειρήσεις 7,34 7,29 7,21 7,08 6,56 6,38 6,30 (Ιαν.15) Καταναλωτικών ανείων (σύνολο µε επιβαρύνσεις) 10,47 10,83 10,82 9,79 8,55 8,74 9,22 (Ιαν.15) Στεγαστικών ανείων (σύνολο µε επιβαρύνσεις) 3,07 2,99 2,99 3,22 3,44 3,37 2,63 (Ιαν.15) Απόδοση 10-ετούς Οµολόγου 10,05 10,23 8,60 6,17 6,03 9,75 9,82 (Φεβρ.15) ΑΕΠ σε σταθερές τιµές -3,9-2,6-3,1 0,3 2,0 1,2 0,8 (2014) Τελική Κατανάλωση -3,0-2,6 1,1 1,0 1,9 0,6 0,8 (2014) Επενδύσεις -9,5-2,3-8,7-6,0 2,7 17,9 2,7 (2014) Εξαγωγές Αγαθών & Υπηρεσιών 2,1 6,9-5,0 9,5 6,9 10,8 9,0 (2014) Εισαγωγές Αγαθών & Υπηρεσιών -1,6 9,2-7,5 9,3 3,0 17,3 7,4 (2014) Ισοζύγιο Πληρωµών σε δισ. Εξαγωγές Αγαθών 22,5 5,8 5,7 6,0 6,1 2,0 1,6 (Ιαν.15) Εισαγωγές Αγαθών 39,8 10,4 10,0 10,5 10,6 3,5 3,6 (Ιαν.15) Εµπορικό Ισοζύγιο -17,2-4,6-4,3-4,5-4,5-1,5-1,5 (Ιαν.15) Ισοζύγιο Αδήλων Πόρων 21,4 11,3 3,3 4,7 9,6 1,0 1,2 (Ιαν.15) Ισοζύγιο Τρεχ/σών Συναλλαγών 1,1 5,0-1,3-0,2 5,1-0,7-0,8 (Ιαν.15) Χρηµατιστήριο Γενικός είκτης Τιµών ΧΑ 1.162, , , , ,6 826,2 775,5 (Μάρτ.15) (% µεταβολή Γ ) 28,1 37,2 28,1 43,3 4,7-28,9-41,9 (Μάρτ.15) Χρηµατιστηριακή Αξία (% ΑΕΠ) 39,6 31,6 39,6 41,3 36,7 29,0 25,0 (Μάερ.15) Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος και ΕΛΣΤΑΤ. 10

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου Ελληνική Οικονομία Hundreds Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου 2015 Ελληνική Οικονομία Η εντατικοποίηση των συζητήσεων με τους θεσμούς επί του σχεδίου μεταρρυθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 Ελληνική Οικονομία Οι βασικοί δείκτες οικονομικής συγκυρίας που σχετίζονται με την πορεία της ιδιωτικής καταναλωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονοµία

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονοµία Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 Ελληνική Οικονοµία Παρά την ευνοϊκή διεθνή οικονοµική συγκυρία, που προσδιορίζεται από το σχετικά αδύναµο ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015. Ελληνική Οικονομία Μαρ-11 Ιουν-11 Σεπ-11 Δεκ-11 Μαρ-12 Ιουν-12 Σεπ-12 Δεκ-12 Μαρ-13 Ιουν-13 Σεπ-13 Δεκ-13 Μαρ-14 Ιουν-14 Σεπ-14 Δεκ-14 Μαρ-15 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 2 Μαρτίου 215 Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Οικονομικών, το πρωτογενές πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 3 Απριλίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 3 Απριλίου 2015. Ελληνική Οικονομία ΑΕΠ (% ετήσια μεταβολή) Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 3 Απριλίου 2015 Ελληνική Οικονομία Ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος ακολούθησε αντίθετη πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015 Ελληνική Οικονομία Σύμφωνα με τα στοιχεία του Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης που ανακοινώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν Περίληψη στα Ελληνικά Κύπρος Σε βαθειά ύφεση αναμένουμε να

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2010

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2010 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Οι δείκτες οικονομικής συγκυρίας που ανακοινώθηκαν στο προηγούμενο 7ήμερο

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015. Ελληνική Οικονοµία

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015. Ελληνική Οικονοµία Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 215 Ελληνική Οικονοµία Σύµφωνα µε τις ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ την τελευταία εβδοµάδα, ο ρυθµός µεγέθυνσης της

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015. Ελληνική Οικονομία Φεβ-11 Μαϊ-11 Αυγ-11 Νοε-11 Φεβ-12 Μαϊ-12 Αυγ-12 Νοε-12 Φεβ-13 Μαϊ-13 Αυγ-13 Νοε-13 Φεβ-14 Μαϊ-14 Αυγ-14 Νοε-14 Φεβ-15 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ

Μακροοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Μακροοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 FAX: 210.32.59.169 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΑΠΡΙΛΙΟΣ Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο A Εξάμηνο 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Τράπεζα της Ελλάδος 1 Πίνακας μεγεθών Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 29 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 29 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 29 Μαΐου 2015 Ελληνική Οικονομία Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο δείκτης οικονομικού κλίματος παρουσίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 21 Αυγούστου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 21 Αυγούστου 2015. Ελληνική Οικονομία Μαρ-11 Ιουν-11 Σεπ-11 Δεκ-11 Μαρ-12 Ιουν-12 Σεπ-12 Δεκ-12 Μαρ-13 Ιουν-13 Σεπ-13 Δεκ-13 Μαρ-14 Ιουν-14 Σεπ-14 Δεκ-14 Μαρ-15 Ιουν-15 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών 11 Ιουλίου 2007

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών 11 Ιουλίου 2007 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών 11 Ιουλίου 2007 Γενική Επισκόπηση Ελληνική Οικονομία: Νέα μεγάλη επιτυχία στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων με την πώληση του 20% των

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 24 Μαρτίου Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 24 Μαρτίου Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 24 Μαρτίου 216 Ελληνική Οικονομία Δύο μεγάλα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα που προκάλεσε η παρατεταμένη ύφεση είναι η εκρηκτική

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 215 Ελληνική Οικονομία Οι πρόσφατες ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ διαμορφώνουν σταδιακά την εικόνα των άμεσων επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Μέρος Πρώτο: Το οικονομικό περιβάλλον Μέρος Δεύτερο: Η απασχόληση στο εμπόριο Μέρος Τρίτο: Εμπορική επιχειρηματικότητα: οικονομικά αποτελέσματα, κεφαλαιουχική διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.7 Μελέτη Εξελίξεων και Τάσεων της Αγοράς Σεπτέμβριος 214 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας 2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας Βασικά Μεγέθη της Οικονομίας Η ύφεση βάθυνε Η χώρα έχει εισέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 24 Ιουλίου Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 24 Ιουλίου Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 24 Ιουλίου 215 Ελληνική Οικονομία Η έγκριση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο των επειγουσών ρυθμίσεων για τη διαπραγμάτευση και

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015 Ελληνική Οικονομία Μετά την αναθεώρηση του ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ από την ΕΛΣΤΑΤ για το τρίτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 FAX: 210.32.59.169 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Πηγές Στοιχείων :

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 8 Απριλίου Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 8 Απριλίου Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 8 Απριλίου 2016 Ελληνική Οικονομία Η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολογήσεως μπορεί να αποκαταστήσει σημαντικά το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 7η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

Η συγκεκριµένη ποσοστιαία αύξηση είναι υψηλότερη σε σύγκριση µε την αρχική πρόβλεψη για άνοδο του ΑΕΠ κατά 0,6% το 2014.

Η συγκεκριµένη ποσοστιαία αύξηση είναι υψηλότερη σε σύγκριση µε την αρχική πρόβλεψη για άνοδο του ΑΕΠ κατά 0,6% το 2014. Εβδοµαδιαία ανασκόπηση 09/02-13/02/2015 Άκρως ενδιαφέρουσα αναµένεται η συνάντηση στο Eurogroup της ευτέρας όπου η Ελλάδα ευελπιστεί σε αµοιβαία σύγκλιση και λύση στο θέµα διαχείρισης του χρέους. Οι τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 Η διατήρηση του πρωτογενούς πλεονάσματος στο πρώτο δίμηνο του 2015 συνδυάζεται με μετριασμό της εντάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες της κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση τα στοιχεία που ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Πέµπτη 30 Απριλίου 2015. Ελληνική Οικονοµία

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Πέµπτη 30 Απριλίου 2015. Ελληνική Οικονοµία Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Πέµπτη 30 Απριλίου 2015 Ελληνική Οικονοµία Η εντατικοποίηση των συζητήσεων του οικονοµικού επιτελείου µε τους θεσµούς και η αναδιάταξη

Διαβάστε περισσότερα

«Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη

«Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη «Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη Καθηγητής στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Επιβεβαιώνεται η ανάκαμψη της οικονομίας από το 3 ο 3μηνο.2014, με αύξηση του

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 19 Ιουνίου 215 Ελληνική Οικονομία Η ύφεση της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, δεν φαίνεται να έχει μεταβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 6 Νοεμβρίου Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 6 Νοεμβρίου Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015 Ελληνική Οικονομία Η ελληνική οικονομία επιδεικνύει ανθεκτικότητα παρά τις σημαντικές διαταραχές στο οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα για την Αλβανική Οικονομία, έτους 2009

Σημείωμα για την Αλβανική Οικονομία, έτους 2009 Σημείωμα για την Αλβανική Οικονομία, έτους 2009 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οκτώβριος 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οκτώβριος 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Οκτώβριος 212 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Οικονομία η παραγωγή της μεταποιητικής βιομηχανίας πωλήσεις των νέων αυτοκινήτων το ποσοστό ανεργίας

Ελληνική Οικονομία η παραγωγή της μεταποιητικής βιομηχανίας πωλήσεις των νέων αυτοκινήτων το ποσοστό ανεργίας Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικώνν Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 Ελληνική Οικονομία Η εξέλιξη δεικτών οικονομικής συγκυρίας που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, υποδηλώνει

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 16 Ιανουαρίου Ελληνική Οικονοµία

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 16 Ιανουαρίου Ελληνική Οικονοµία Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015 Ελληνική Οικονοµία Τα βασικά χαρακτηριστικά του οικονοµικού περιβάλλοντος είναι η συνεχιζόµενη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία

6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ IΟΥΝΙΟΣ 2011 6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία Δύο φορές το χρόνο το Ευρωσύστημα ετοιμάζει και δημοσιεύει τις προβλέψεις του

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 6 Μαΐου Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 6 Μαΐου Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 6 Μαΐου 2016 Ελληνική Οικονομία Τα στατιστικά στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία των λιανικών πωλήσεων σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε µήνα Έρευνες Συγκυρίας στις επιχειρήσεις στους τέσσερις τοµείς της οικονοµίας και, από τον Μάιο, και στους καταναλωτές. Οι έρευν

Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε µήνα Έρευνες Συγκυρίας στις επιχειρήσεις στους τέσσερις τοµείς της οικονοµίας και, από τον Μάιο, και στους καταναλωτές. Οι έρευν ΙΙ ΡΥΜΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ & ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΜΑΪΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 5 ΙΙουνί ίου

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών 26 Αυγούστου 2009

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών 26 Αυγούστου 2009 Εβδομαδιαίο Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών 26 Αυγούστου 2009 Γενική Επισκόπηση Ελληνική Οικονομία: Η ύφεση στην παγκόσμια οικονομία επηρεάζει ακόμη τις καταναλωτικές και επενδυτικές προσδοκίες στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της Παραγωγικότητας της Εργασίας και όχι Περαιτέρω Μείωση των Mισθών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας

Αύξηση της Παραγωγικότητας της Εργασίας και όχι Περαιτέρω Μείωση των Mισθών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας ISSN:2241 4878 Tεύχος 94 2 Οκτωβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Μαρία Πρανδέκα Οικονομικός Αναλυτής mprandeka@eurobank.gr ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Το έντυπο αυτό εκδόθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 1 Η οικοδομή έχει εισέλθει σε περίοδο σημαντικής διόρθωσης Η οικοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 216 Ελληνική Οικονομία Με βάση τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη των επιμέρους μεγεθών που

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 215 Ελληνική Οικονομία Η στήριξη της νέας συμφωνίας με τους εταίρους μας από την πλειονότητα των πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών 8 Ιουλίου 2009

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών 8 Ιουλίου 2009 Εβδομαδιαίο Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών 8 Ιουλίου 2009 Γενική Επισκόπηση Ελληνική Οικονομία: Εντυπωσιακή ήταν η αύξηση του δείκτη οικονομικού κλίματος τον Ιούν. 09, που βελτιώθηκε για τρίτο κατά σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονοµία

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονοµία Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 215 Ελληνική Οικονοµία Η ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ για τον ρυθµό αναπτύξεως στο πρώτο τρίµηνο του έτους, επιβεβαιώνει

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 24 Απριλίου Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 24 Απριλίου Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 24 Απριλίου 215 Ελληνική Οικονομία Η βελτιωμένη εικόνα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού τον Μάρτιο 215 αποτελεί σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 28 Αυγούστου 215 Ελληνική Οικονομία Η αναστάτωση των διεθνών αγορών ως αποτέλεσμα των ανησυχιών για αποδυνάμωση του αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 30 Απριλίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 30 Απριλίου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 Ελληνική Οικονομία Η εντατικοποίηση των συζητήσεων του οικονομικού επιτελείου με τους θεσμούς και η αναδιάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2015 Ελληνική Οικονομία Σύμφωνα με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό ανεργίας συνέχισε την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαίο ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας

Τριµηνιαίο ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας Τριµηνιαίο ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας για τον τοµέα ΤΠΕ B Τρίµηνο 2009 1. ΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΟΚΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφημα 2. Καθαρή Ροή της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα σε χιλ., Ιανουάριος - Φεβρουάριος 30% % -31,1 -5%

Γράφημα 2. Καθαρή Ροή της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα σε χιλ., Ιανουάριος - Φεβρουάριος 30% % -31,1 -5% Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016 Ελληνική Οικονομία Παρά την είσοδο της ελληνικής οικονομίας εκ νέου σε ύφεση στο δεύτερο εξάμηνο του 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 9 Μαΐου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 9 Μαΐου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 9 Μαΐου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Αξιοσημείωτη εξέλιξη για τη Ζώνη του Ευρώ αποτελεί η απόφαση για έξοδο από την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Το 2013 καταγράφεται ως έτος που επιτεύχθηκε σημαντική βελτίωση μακροοικονομικών ανισορροπιών που χαρακτήριζαν

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015 Ελληνική Οικονομία Παρά την κάμψη του δείκτη οικονομικού κλίματος (από 102,7 μονάδες τον Νοέμβριο 2014

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 20 Ιανουαρίου Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 20 Ιανουαρίου Ελληνική Οικονομία Ιαν. Αυγ. Αυγ. Δεκ. Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 217 Ελληνική Οικονομία Διακοπή Αποπληθωρισμού: Τιμές Ενέργειας, Φορολογική Επιβάρυνση και

Διαβάστε περισσότερα

Ησημερινήεικόνατης Ελληνικής Οικονομίας. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΔ

Ησημερινήεικόνατης Ελληνικής Οικονομίας. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΔ Ησημερινήεικόνατης Ελληνικής Οικονομίας Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΔ Σεπτέμβριος 2009 Μάιος 2011 Ηύφεσηβάθυνε Ηύφεσηβάθυνε. Διαμορφώθηκε στο 4,8% το 1 ο τρίμηνο του 2011, από -3,5% το 3 ο

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονομία Φεβ-12 Μαϊ-12 Αυγ-12 Νοε-12 Φεβ-13 Μαϊ-13 Αυγ-13 Νοε-13 Φεβ-14 Μαϊ-14 Αυγ-14 Νοε-14 Φεβ-15 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 215 Ελληνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015 Ελληνική Οικονομία Η αναθεώρηση των δημοσιονομικών στόχων στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας αποτυπώθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση τα στοιχεία που ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 28 Αυγούστου Ελληνική Οικονοµία

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 28 Αυγούστου Ελληνική Οικονοµία Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 28 Αυγούστου 215 Ελληνική Οικονοµία Η αναστάτωση των διεθνών αγορών ως αποτέλεσµα των ανησυχιών για αποδυνάµωση του αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή, 6 Μαρτίου Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή, 6 Μαρτίου Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015 Ελληνική Οικονομία Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα από την ΕΛΣΤΑΤ και τον ΙΟΒΕ επιβεβαιώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Νικόλαος Μυλωνίδης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιούνιος 2012 1 Επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 215 Ελληνική Οικονομία Η ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,3% και η επιτάχυνση των εξαγωγών κατά 8,4%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 5 Ιανουαρίου Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 5 Ιανουαρίου Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 217 Ελληνική Οικονομία Παρά την ανάκαμψη της καταναλωτικής εμπιστοσύνης στο τρίτο τρίμηνο του έτους, την αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 7 Αυγούστου Ελληνική Οικονοµία

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 7 Αυγούστου Ελληνική Οικονοµία Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 7 Αυγούστου 2015 Ελληνική Οικονοµία Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία του λιανικού εµπορίου στο

Διαβάστε περισσότερα