ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος

2 Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το 2004 αποτέλεσε τη σταθεροποίηση της ανοδικής πορείας των τελευταίων δύο χρήσεων της ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., καθώς άρχισε να διαφαίνεται η επίδραση σηµαντικών γεγονότων και κινήσεων όπως: Σε Ενοποιηµένο επίπεδο πλέον ο Όµιλος της οµικής Κρήτης Α.Ε. που διαθέτει τρία εργοληπτικά πτυχία, Ένα 6 ΗΣ Τάξης για την µητρική εταιρεία, ένα 5 ΗΣ Τάξης για την Θυγατρική ΑΛΚΥΩΝ ΑΤΕ και ένα 3 ης Τάξης που απέκτησε αρχές 2003 η επίσης θυγατρική Εταιρεία ΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. διεκδικησε και κατέστη Ανάδοχος σε περισσότερα έργα. Συνεχίστηκε για µία ακόµη χρονία η ενδυνάµωση του µηχανολογικού (χερσαίου και πλωτού) εξοπλισµού ενισχύοντας ακόµη περισσότερο τις δυνατότητες ανάληψης µεγαλύτερων έργων. Στη χρήση 2004 η εταιρεία συνέχισε τις ενέργειες της και σε τοµείς πέρα από την κύρια δραστηριότητα της όπως στον τοµέα της ενέργειας. Για το σκοπό αυτό δηµιουργήθηκε µία νέα υποθυγατρική η ΑΙΟΛΙΚΟ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑΣ ΑΕ η οποία ξεκίνησε µέσα στη χρήση την κατασκευή Αιολικού Πάρκου ισχύος 5 MW περίπου στο Νοµό Ρεθύµνου. Η χρήση 2004 έκλεισε µε κύκλο εργασιών ύψους 35,70 εκατοµµυρίων αυξηµένο κατά 8,16 %, έναντι της προηγούµενης χρήσης τα δε κέρδη σηµείωσαν µείωση της τάξης του 47,02%. Στη χρήση 2004, η Εταιρεία συνέταξε Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις µε τις θυγατρικές εταιρείες, ΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε., ΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. και ΑΛΚΥΩΝ ΑΤΕ. Είµαστε βέβαιοι ότι το έργο που συνεχίστηκε και αυτή τη χρονιά, εδραιώνει την ανάπτυξιακή πορεία της Εταιρείας µας στο ανταγωνιστικό περιβάλλον που δραστηριοποιείται. Στόχος µας παραµένει η συνέχιση της ανοδικής πορείας της Εταιρείας µέσω συνετής επέκτασης και αξιοποίησης νέων ευκαιριών, µε γνώµονα το όφελος των µετόχων και των εργαζοµένων. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τα Στελέχη, το Προσωπικό και τους Συνεργάτες της Εταιρείας για την πολύτιµη προσφορά τους στην υλοποίηση των στόχων και την ανάπτυξη των εργασιών της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΣΥΝΑΤΣΑΚΗΣ -2-

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ...18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Γενικά Ανάλυση Κύκλου Εργασιών το χρονικό διάστηµα Εκτελεσθέντα Έργα Περιόδου Ανεκτέλεστες Συµβάσεις της ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε Πελάτες Εσωτερική Οργάνωση Σύστηµα ιασφάλισης Ποιότητας ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Ακίνητα Μηχανολογικός Εξοπλισµός Μεταβολή της Λογιστικής Αξίας των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων Υποθήκες, Προσηµειώσεις, Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες Ασφαλιστικές Καλύψεις Συµβάσεις Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης Επενδύσεις Χρήσεως ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Επενδύσεις της τελευταίας τριετίας Χρήση Αντληθέντων Κεφαλαίων από την τελευταία αύξηση...65 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ί ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΤΟΧΟΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

4 7.5 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Η/ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Κ/Ξ) ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ...80 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & Ί ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & Ί ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Η/ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΣΟ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΟΥ 5% ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ ΈΚΘΕΣΗ.Σ. ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ ΈΚΘΕΣΗ.Σ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΛΚΥΩΝ Α.Τ.Ε ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΈΡΓΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

5 5

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ Ποσά σε Αµιγής Κύκλος Εργασιών Εταιρείας , , ,25 Κύκλος Εργασιών από Κοινοπραξίες 6.692, , ,73 Μείον: Κόστος Πωλήσεων , , ,66 (1) Μικτό Κέρδος 2.072, , ,59 Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης 50,72 57,50 100,84 Σύνολο Μικτών Κερδών 2.123, , ,43 (1) Λειτουργικό Αποτέλεσµα 1.019, , ,54 (2) Πλέον: Έσοδα από συµµετοχές 1.048, , ,67 Κέρδη προ Τόκων Αποσβέσεων & Φόρων 2.896, , ,91 Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 1.955, , ,73 Κέρδη προ Φόρων 561,03 778,33 412,37 (3) Κέρδη µετά από Φόρους και Αµοιβές.Σ. -674,58 476,82 251,64 Κέρδη µετά από Φόρους, Αµοιβές.Σ. Φόρους (4) Φορολογικού Ελέγχου -674,58 476,82 251,64 Συνολικό Μέρισµα (καθαρό από φόρους) 0,00 325,58 224,39 (5) Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών (6) Αριθµός Μετοχών Τέλους Χρήσης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (7) Ποσά σε Κέρδη προ Τόκων Αποσβέσεων & Φόρων 0,35 0,22 0,17 Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 0,23 0,17 0,11 Κέρδη προ Φόρων 0,07 0,07 0,03 Κέρδη µετά από Φόρους και Αµοιβές.Σ. -0,08 0,05 0,02 Κέρδη µετά από Φόρους, Αµοιβές.Σ. Φόρους Φορολογικού Ελέγχου -0,08 0,05 0,02 Μέρισµα ανά Μετοχή 0,00 0,03 0,02 (1) Για τον υπολογισµό του Μικτού Κέρδους και του Λειτουργικού Αποτελέσµατος έχουν αφαιρεθεί οι αποσβέσεις από το Κόστος Εκτέλεσης Έργων και από τα Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας και ιάθεσης. Οι διενεργηθείσες κατά την υπό εξέταση περίοδο αποσβέσεις, κατανεµηµένες αντίστοιχα στους λογαριασµούς που επιβάρυναν, αναλύονται ως εξής: 6

7 Ποσά σε Κόστος Εκτέλεσης Έργων 1.040,99 664,41 807,93 Έξοδα ιοίκησης 353,27 287,34 278,43 Έξοδα ιάθεσης 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Αποσβέσεων 1.394,26 951, ,36 (2) Στα έσοδα συµµετοχών περιλαµβάνονται τα έσοδα (µετά από φόρους) από Κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει η Εταιρεία. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται από Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές. (3) Στις χρήσεις δεν καταβλήθηκαν Αµοιβές.Σ., ενω το 2004 τα ανεξάρτητα µέλη του Σ αµοίφθηκαν µε αµοιβές 450,00 κατ αποκοπή ανα µήνα ανεξαρτήτου αριθµού συνεδριάσεων σύµφωνα µε την από 21/7/2003 απόφαση του Σ της εταιρείας. (4) Οι Φόροι Φορολογικού Ελέγχου προηγούµενων Χρήσεων παρουσιάζονται όπως εµφανίζονται στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις και αφορούν προηγούµενες χρήσεις. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση (5) Για τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών ελήφθησαν υπόψη η µεταβολή της ονοµαστικής αξίας των µετοχών, οι αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών και κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών. (6) Φυσικός αριθµός τέλους χρήσης αναµορφωµένος αναδροµικά µόνο ως προς την κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών τον Φεβρουάριο του 2004(ΦΕΚ 980/ ) και την έκδοση νέων µετοχών καθως και την ακύρωση Ιδίων Μετοχών τον εκεµβριο του 2004(ΦΕΚ 14171/ ). (7) Βάσει του σταθµισµένου αριθµού µετοχών (εκτός του µερίσµατος ανά µετοχή το οποίο υπολογίστηκε βάσει του αριθµού µετοχών τέλους χρήσεων). ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ποσά σε 000 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 351,10 228,96 81,72 Αναπόσβεστα Ασώµατα πάγια 0,00 0,00 0,00 Ενσώµατα Πάγια , , ,57 (Μείον Συσσωρευµένες Αποσβέσεις) 3.737, , ,43 Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 6.916, , ,93 Συµ/χές σε Συνδ/νες Επιχειρήσεις 6.371, , ,30 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 14,74 15,39 14,87 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού και Εξόδων Εγκατάστασης , , ,82 Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού , , ,91 Μεταβατικοί Λογ/µοι Ενεργητικού 1.897, ,89 877,66 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,39 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , , ,66 Προβλέψεις 860,97 968,48 730,35 Σύνολο Μακρ/µων Υποχρεώσεων 6.909, , ,74 Σύνολο Βραχυπ/µων Υποχρεώσεων 7.576, , ,12 7

8 Μεταβατικοί Λογ/µοι Παθητικού 64,60 346,08 180,53 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , ,39 Λογιστική Αξία Μετοχής (Σε ) (1) 2,05 2,12 1,52 (1) Βάσει του αριθµού µετοχών τέλους χρήσης 8

9 1.2 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Η Εταιρεία συµµετέχει στις εταιρείες: οµική Ακινήτων Α.Ε. (40%), οµική Βιοµηχανική Α.Ε. (99%), οµική Ενεργειακή Α.Ε. (97,50%), Κουλούκωνας Α.Ε. (45%), ΑΛΚΥΩΝ ΑΤΕ (70,23%). Η Εταιρεία συνέταξε για πρώτη φορά ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις τη χρήση ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ Ποσά σε 000 Αµιγής Κύκλος Εργασιών Εταιρείας , , ,63 Κύκλος Εργασιών από Κοινοπραξίες 6.692, , ,43 Μείον: Κόστος Πωλήσεων , , ,81 Μικτό Κέρδος 2.710, , ,82 Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης 63,43 59,01 118,74 Σύνολο Μικτών Κερδών 2.773, , ,57 Λειτουργικό Αποτέλεσµα 1.520, , ,11 Πλέον: Έσοδα από συµµετοχές 1.544, , ,15 Κέρδη προ Τόκων Αποσβέσεων & Φόρων 2.077, , ,40 Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 1.107, , ,33 Κέρδη προ Φόρων & ικαιωµάτων Μειοψηφίας -793,47 597,40 448,58 Κέρδη προ Φόρων & µετά ικαιωµάτων -933,48 723,50 469,58 Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (7) Ποσά σε Κέρδη προ Τόκων Αποσβέσεων & Φόρων 0,25 0,26 0,20 Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 0,13 0,17 0,13 Κέρδη προ Φόρων & ικαιωµάτων Μειοψηφίας -0,10 0,06 0,03 Κέρδη προ Φόρων & µετά ικαιωµάτων Μειοψηφίας -0,11 0,07 0,04 (1) Για τον υπολογισµό του Μικτού Κέρδους και του Λειτουργικού Αποτελέσµατος έχουν αφαιρεθεί οι αποσβέσεις από το Κόστος Εκτέλεσης Έργων και από τα Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας και ιάθεσης. Οι διενεργηθείσες κατά την υπό εξέταση περίοδο αποσβέσεις, κατανεµηµένες αντίστοιχα στους λογαριασµούς που επιβάρυναν, αναλύονται ως εξής: Ποσά σε Κόστος Εκτέλεσης Έργων 1.482,99 701,33 840,60 Έξοδα ιοίκησης 416,19 425,55 356,15 Έξοδα ιάθεσης 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Αποσβέσεων 1.900, , ,75 (2) Τα µέλη του.σ. των εταιρειών δεν έλαβαν αµοιβές ή άλλες αποζηµιώσεις για τις χρήσεις , πλην των ανεξάρτητων µελών όπως αναφέρεται παραπάνω. 9

10 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ποσά σε 000 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 767,65 600,59 137,58 Αναπόσβεστα Ασώµατα πάγια 0,00 55,10 0,00 Ενσώµατα Πάγια , , ,42 (Μείον Συσσωρευµένες Αποσβέσεις) 4.906, , ,10 Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 9.917, , ,32 Συµ/χές σε Συνδ/νες Επιχειρήσεις 847, , ,92 Συµ/χές σε Λοιπές Επιχειρήσεις 1.186,06 0,00 0,00 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 14,74 15,39 15,68 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού , , ,92 Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού , , ,40 Μεταβατικοί Λογ/µοι Ενεργητικού 1.911, , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,39 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (χωρίς τα δικαιώµατα µειοψηφίας) , , ,19 ικαιώµατα Μειοψηφίας 5.979, , ,46 Σύνολο Ιδιων Κεφαλαίων , , ,65 Προβλέψεις 1.181, , ,65 Σύνολο Μακρ/µων Υποχρεώσεων 6.909, , ,73 Σύνολο Βραχυπ/µων Υποχρεώσεων , , ,83 Μεταβατικοί Λογ/µοι Παθητικού 65,52 34,04 180,53 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , ,39 Λογιστική Αξία Μετοχής (Σε Ευρώ) 1,87 1,85 1,39 10

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στο παρόν Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα, για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της Εταιρείας οµική Κρήτης Α.Ε. (εφεξής η Εταιρεία ) από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεων τους. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις, θα µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες: στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Κορωναίου 14, Ηράκλειο Τ.Κ , Υπεύθυνος Υπηρεσίας εξυπηρέτησης Μετόχων κ. Παπαδάκη Παναγιώτη. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετησίου ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: ο κ. Συνατσάκης Γεώργιος, Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος, κάτοικος Ηρακλείου, οδός ηµοκρατίας & Καραγιάννη, τηλέφωνο , ο κ. Τσουρδαλάκης Γεώργιος, Οικονοµικός ιευθυντής, κάτοικος Ηρακλείου, οδός Αθ. ιάκου 8, τηλέφωνο , ο κ. Αρετάκης Μιχάλης, Προϊστάµενος Λογιστηρίου, κάτοικος Ηρακλείου, οδός ηµοκρατίας 144, τηλέφωνο , ο κ. Παπαδάκης ηµήτρης, Υπεύθυνος Θυγατρικής Εταιρείας «ΑΛΚΥΩΝ ΑΤΕ», κάτοικος Ηρακλείου, οδός Σολωµού 10, τηλέφωνο η κ. Πλούσου Χρυσή, Υπεύθυνη Λοιπών Θυγατρικών, κάτοικος Ηρακλείου, οδός Εζηκίας 36, τηλέφωνο Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Ετήσιου ελτίου και βεβαιώνει υπεύθυνα ότι: 1. Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. 2. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο. 3. εν εκκρεµούν σε βάρος της Εταιρείας και των εν ζωή κοινοπραξιών, στις οποίες συµµετέχει, δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. Τέλος, δεν υπάρχουν τυχόν εκκρεµότητες από συµµετοχές της Εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή Κοινοπραξίες (ακόµη και αν δεν είναι «εν ζωή») που θα µπορούσαν να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική της κατάσταση. Η Εταιρεία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2004 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Χαράλαµπος Ε. Ψαλτάκης (Α.Μ.ΣΟΕΛ 12641, Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.), κάτοικος Αθήνας, Φωκίωνος Νέγρη 3 Αθήνα, Το πιστοποιητικό ελέγχου για το οικονοµικό έτος 2004 παρατίθεται στο συνηµµένο Παράρτηµα κάτω από τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς, και εµπεριέχει τις κάτωθι παρατηρήσεις: 1) Στο λογαριασµό Γ.ΙΙΙ.1 «Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις» περιλαµβάνονται και : α) Συµµετοχή σε εταιρεία, η οποία δεν ελέγχεται από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών, αξίας κτήσης ευρώ ,29. Σύµφωνα µε πρόσφατο ισολογισµό η εσωτερική λογιστική αξία αυτής ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ,95, µε τη διαφορά ευρώ ,34 έπρεπε να επιβαρυνθούν τα αποτελέσµατα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας. Σύµφωνα µε την άποψη της διοίκησης της εταιρείας, η οποία όµως στηρίζεται σε εκτίµηση Ορκωτών Εκτιµητών του 1999, κατά τη διαδικασία εισαγωγής της στο Χ.Α.Α., η τρέχουσα αξία της συµµετοχής, ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των ευρώ ,86. β) Τέσσερις εταιρείες οι οποίες ελέγχονται από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που δεν είναι εισηγµένες στο Χ.Α.Α. Η αξία 11

12 κτήσεως των συµµετοχών αυτών ανέρχεται σε ευρώ ,95 ενώ η εσωτερική λογιστική αξία αυτών ανέρχεται σε ευρώ ,07. Με τη διαφορά, ευρώ ,88 έπρεπε να εµφανίζονται µειωµένα τα αποτελέσµατα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια. γ) Aξία συµµετοχών σε κοινοπραξίες ύψους ευρώ ,30 οι οποίες δεν ελέγχονται από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στο προσάρτηµα. 2) Στους λογαριασµούς του πάγιου και κυκλοφορούντος ενεργητικού περιλαµβάνονται απαιτήσεις ποσού ευρώ ,48, που αφορούν καθυστερηµένες απαιτήσεις πέραν του έτους για τις οποίες η εταιρεία δε σχηµάτισε πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως και των ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη ζηµιών που ενδεχοµένως θα προκύψουν από τη µη ρευστοποίηση των ανωτέρω απαιτήσεων. 3) Η εταιρεία δεν απεικονίζει τις ζηµιές που αναλογούν από προηγούµενες ζηµιογόνες χρήσεις κοινοπραξιών που συµµετέχει. Οι ζηµιές που αντιστοιχούν στην εταιρεία και δεν έχουν συµψηφιστεί µε κέρδη µεταγενέστερων χρήσεων ανέρχονται στο ποσό ευρώ ,92. 4) Στο λογαριασµό.ιιι.1 «Μετοχές» περιλαµβάνονται και µετοχές ανωνύµων εταιρειών µη εισηγµένες στο Χ.Α.Α. αξίας κτήσεως ευρώ ,54, σύµφωνα µε πρόσφατα δηµοσιευµένους ισολογισµούς η εσωτερική αξία αυτών ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ,05, µε τη διαφορά ευρώ ,49 έπρεπε να εµφανίζονται µειωµένα τα αποτελέσµατα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια. 5) Με βάση τις διατάξεις του Ν.3229/2004 µε βάση την εύλογη αξία έγινε στη χρήση 2004 αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων καθώς και των κτιρίων, των συσσωρευµένων αποσβέσεών και της επιχορήγησης τους, εξαιτίας της οποίας η αξία κτήσεως των γηπέδων αυξήθηκε κατά ευρώ ,32 των κτιρίων κατά ευρώ ,25, οι συσσωρευµένες αποσβέσεις κατά ευρώ ,35 και η επιχορήγηση τους κατά ποσό ευρώ ,83 η δε προκύψασα διαφορά αναπροσαρµογής ποσού ευρώ ,39 καταχωρήθηκε στο λογαριασµό του παθητικού Α.ΙΙΙ.2 «ιαφορές από αναπροσαρµογή αξία λοιπών περιουσιακών στοιχείων», στο ποσό της προσθήκης της αξίας αναπροσαρµογής των κτιρίων δεν υπολογίσθηκαν αποσβέσεις για τη χρήση ) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι τη χρήση 2002, κατά συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις 2003 & 2004 δεν έχουν καταστεί οριστικές. Ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Χαράλαµπος Ε. Ψαλτάκης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) διαβεβαιώνει ότι δεν υπήρξε διαφωνία µεταξύ της διοίκησης της Εταιρείας και του ιδίου και ότι η Εταιρεία διαθέτει αξιόπιστο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. Η Εταιρεία συνέταξε για πρώτη φορά ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις τη χρήση Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2004 περιλαµβάνουν µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης, πέραν της µητρικής εταιρείας τις εταιρείες οµική Βιοµηχανική Α.Ε., οµική Ενεργειακή Α.Ε., και ΑΛΚΥΩΝ ΑΤΕ,ενώ µε τη µέθοδο της Καθαρής Θέσης ενοποιήθηκε η συγγενή εταιρεία οµική Ακινήτων Α.Ε.,οι οποίες ελέγχονται όλες από Ορκωτούς Ελεγκτές. Το πιστοποιητικό ελέγχου παρατίθεται στο συνηµµένο Παράρτηµα, κάτω από τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς, και εµπεριέχει τις κάτωθι παρατηρήσεις: 1) Στο λογαριασµό (Γ.ΙΙΙ.1.) «Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις» περιλαµβάνονται και: α) Συµµετοχή σε εταιρεία, η οποία δεν ελέγχεται από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών, αξίας κτήσης ευρώ ,29. Σύµφωνα µε πρόσφατο ισολογισµό η εσωτερική λογιστική αξία αυτής ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ,95, µε τη διαφορά ευρώ ,34 έπρεπε να επιβαρυνθούν τα αποτελέσµατα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας. Σύµφωνα µε την άποψη της διοίκησης της εταιρείας, η οποία όµως στηρίζεται σε εκτίµηση Ορκωτών Εκτιµητών του 1999, κατά τη διαδικασία εισαγωγής της στο Χ.Α.Α., η τρέχουσα αξία της συµµετοχής, ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των ευρώ ,86 β) αξία συµµετοχών σε κοινοπραξίες ύψους ευρώ ,31 οι οποίες δεν ελέγχονται από το ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ. Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στο Προσάρτηµα 12

13 2) Στους λογαριασµούς του πάγιου και κυκλοφορούντος ενεργητικού περιλαµβάνονται απαιτήσεις ποσού ευρώ περίπου, που αφορούν καθυστερηµένες απαιτήσεις πέραν του έτους για τις οποίες η εταιρεία δε σχηµάτισε πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως και των ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη ζηµιών που ενδεχοµένως θα προκύψουν από τη µη ρευστοποίηση των ανωτέρω απαιτήσεων. 3) Η εταιρεία δεν απεικονίζει τις ζηµιές που αναλογούν από προηγούµενες ζηµιογόνες χρήσεις κοινοπραξιών που συµµετέχει. Οι ζηµιές που αντιστοιχούν στην εταιρεία και δεν έχουν συµψηφιστεί µε κέρδη µεταγενέστερων χρήσεων ανέρχονται στο ποσό ευρώ ,92. 4) Στο λογαριασµό.ιιι.1 «Μετοχές» περιλαµβάνονται και µετοχές ανωνύµων εταιρειών µη εισηγµένες στο Χ.Α.Α. αξίας κτήσεως ευρώ ,54, σύµφωνα µε πρόσφατα δηµοσιευµένους ισολογισµούς η εσωτερική αξία αυτών ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ,05, µε τη διαφορά ευρώ ,49 έπρεπε να εµφανίζονται µειωµένα τα αποτελέσµατα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια. 5) Με βάση τις διατάξεις του Ν.3229/2004 µε βάση την εύλογη αξία έγινε στη χρήση 2004 αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων καθώς και των κτιρίων, των συσσωρευµένων αποσβέσεών και της επιχορήγησης τους, εξαιτίας της οποίας η αξία κτήσεως των γηπέδων αυξήθηκε κατά ευρώ ,13 των κτιρίων κατά ευρώ ,25, οι συσσωρευµένες αποσβέσεις κατά ευρώ ,35 και η επιχορήγηση τους κατά ποσό ευρώ ,83 η δε προκύψασα διαφορά αναπροσαρµογής ποσού ευρώ ,20 καταχωρήθηκε στο λογαριασµό του παθητικού Α.ΙΙΙ.2 «ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων», στο ποσό της προσθήκης της αξίας αναπροσαρµογής των κτιρίων δεν υπολογίσθηκαν αποσβέσεις για τη χρήση ) Η θυγατρική εταιρεία ΑΛΚΥΩΝ ΑΤΕ, σε ορισµένα πάγια περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας ευρώ ,00 τα οποία δεν χρησιµοποιήθηκαν στη χρήση 2004, όπως και στις προηγούµενες χρήσεις, δε διενέργησε τις προβλεπόµενες από το Π.. 299/2003 αποσβέσεις χρήσης συνόλου ευρώ ,00 και σωρευτικά ευρώ περίπου, σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσης και ιδίων κεφαλαίων αντίστοιχα, ούτε σχηµατίσθηκε σχετική πρόβλεψη για πιθανή απαξίωσή τους. 7) Στο κονδύλι του ενεργητικού «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές» περιλαµβάνονται και ποσό ευρώ χιλ. το οποίο αφορά προκαταβολές που έχουν δοθεί από τη θυγατρική ΑΛΚΥΩΝ ΑΤΕ σε κοινοπραξία, βάσει του από σχετικού προσύµφωνου για αγορά «οριζοντίων διηρηµένων ιδιοκτησιών ακινήτου». Στις έγινε ακύρωση του ανωτέρου προσυµφώνου και από το ποσό ευρώ χιλ. επιστράφηκε ευρώ χιλ. και το υπόλοιπο ποσό ευρώ 600 χιλ. αφορά κόστος µετατροπής από κατοικία σε επαγγελµατική στέγη το οποίο θα επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσης ) Στο κονδύλι του ενεργητικού.ιι.12. «Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων» περιλαµβάνεται και ποσό ευρώ 900 χιλ. το οποίο αφορά πιστώσεις σε µέλη του διοικητικού συµβουλίου της θυγατρικής ΑΛΚΥΩΝ ΑΤΕ, και τα οποία µέχρι την ηµεροµηνία εκδόσεως του παρόντος πιστοποιητικού ελέγχου είχαν τακτοποιηθεί. 9) Η µητρική έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι τη χρήση 2002, η θυγατρική ΑΛΚΥΩΝ ΑΤΕ µέχρι τη χρήση 1998 και οι λοιπές θυγατρικές δεν έχουν ελεγχθεί από την ίδρυσή τους, κατά συνέπεια οι φορολογικές τους υποχρεώσεις για τις ανέλεγκτες χρήσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µε τακτικό έλεγχο, που διενεργήθηκε από το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο (ΕΘ.Ε.Κ.) µέχρι και τη χρήση 2002 τα δε οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Ο φορολογικός έλεγχος αφορούσε τον προσδιορισµό των πάσης φύσεως φορολογικών υποχρεώσεων (φόρος εισοδήµατος, ΚΒΣ, ΦΠΑ, φόρος µισθωτών υπηρεσιών, έλεγχος τελών χαρτοσήµου). Η φορολογική 13

14 επιβάρυνση που προέκυψε από τον ανωτέρω έλεγχο ανήλθε στο σύνολο των ,00 και εξοφλείται µε δόσεις. Επιπλέον, βάσει του Ν.3259/04 ελέγχθηκαν φορολογικά εντός του 2004 οι θυγατρικές, οµική Ενεργειακή (χρήση 2003), οµική Βιοµηχανική (χρήσεις ), οµική Ακινήτων Α.Ε. (χρήση ), οµική Πάρκινγκ ΑΕ (χρήση 2002). Οι θυγατρικές εταιρείες, Κουλούκωνας ΑΕ µε έτος σύστασης 2003, και η ΑΛΚΥΩΝ ΑΤΕ (πρώην Ζαχαρίας Χ. Μπιτζαράκης ) δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά µέχρι σήµερα. Στη χρήση 2004, υπάρχουν τέσσερις κοινοπραξίες που συµµετέχουν µε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 5% στον Κύκλο Εργασιών ή στα Αποτελέσµατα της Εταιρείας. Συγκεκριµένα: 1. Η κοινοπραξία «ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΕ ΟΣ Α.Ε.» συµµετέχει µε ,80 στον κύκλο εργασιών της οµικής Κρήτης, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό µεγαλύτερο του 5% επί του κύκλου εργασιών της Εταιρείας. 2. Η κοινοπραξία «ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ - ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΤΕ» συµµετέχει µε ,11 στα κέρδη προ φόρων της οµικής Κρήτης, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό µεγαλύτερο του 5% επί των κερδών προ φόρων της Εταιρείας. 3. Η κοινοπραξία «Κ/Ξ Ε ΡΑΣΗ Χ.ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ-EDRACO ATE- ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε..» συµµετέχει µε ,21 στα κέρδη προ φόρων της οµικής Κρήτης, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό µεγαλύτερο του 5% επί των κερδών προ φόρων της Εταιρείας. 4. Η κοινοπραξία «ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ ΑΕ.» συµµετέχει µε ,39 στα κέρδη προ φόρων της οµικής Κρήτης, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό µεγαλύτερο του 5% επί των κερδών προ φόρων της Εταιρείας. 14

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Σύνταξη Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας Προκειµένου να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της που προκύπτουν από το Νόµο ως Εταιρεία εισηγµένη στο Χ.Α.Α. αλλά και αυτών που προκύπτουν από την ανάπτυξη των εργασιών της, η Εταιρεία µετά από συνεργασία µε εξειδικευµένους εξωτερικούς συνεργάτες δηµιούργησε το τµήµα εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας, βάσει του οποίου διενεργείται ο εσωτερικός έλεγχος. Υπεύθυνη του τµήµατος είναι ένα από τα παλαιότερα στελέχη της Εταιρείας η Κα. Παπαδάκη Αφροδίτη. Στόχος και σκοπός του τµήµατος αυτού είναι η καλύτερη λειτουργία της Εταιρείας µέσα από ένα καθεστώς πλήρους διαφάνειας. Εκκρεµείς ικαστικές Υποθέσεις Από το νοµικό σύµβουλο αναφέρεται ότι υφίστανται επτά (7) δικαστικές υποθέσεις τρίτων κατά της εταιρείας εκ των οποίων η µεγαλύτερη είναι ποσού ,00. Οι δικαστικές υποθέσεις κατά την γνώµη του νοµικού συµβούλου της Εταιρείας δεν ενδέχεται να προκαλέσουν δυσµενείς επιπτώσεις στη λειτουργία της ή στην οικονοµική της κατάσταση. Επίσης προκύπτει ότι υφίστανται επτά (7) δικαστικές υποθέσεις της Εταιρείας έναντι τρίτων συνολικού ύψους ,11 όπου σύµφωνα µε την εκτίµηση του νοµικού συµβούλου οι προαναφερόµενες εκκρεµείς υποθέσεις ενδέχεται να ενισχύσουν σηµαντικά την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας. ηµόσιες Προσφορές Κατά τη διάρκεια της τελευταίας και της τρέχουσας χρήσης δεν υπεβλήθη από την Εταιρεία, δηµόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής για µετοχές άλλης εταιρείας, ούτε έγιναν από τρίτους παρόµοιες προσφορές για µετοχές της εταιρείας. 15

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ Κάθε µετοχή της Εταιρείας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόµο 2190/20 και το Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο όµως δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόµος. Η κατοχή του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του καταστατικού της Εταιρείας και των νοµίµων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων. Το καταστατικό της Εταιρείας δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα υπέρ συγκεκριµένων Μετόχων. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Η ευθύνη των Μετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Οι Μέτοχοι συµµετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρείας σύµφωνα µε το Νόµο και τις διατάξεις του Καταστατικού. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή παρακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του Μετόχου. Οι Μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη ιοίκηση της Εταιρείας µόνο µέσω των Γενικών Συνελεύσεων. Οι Μέτοχοι έχουν προνόµιο προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο Μετοχικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παράγραφος 5 του Κωδικοποιηµένου Νόµου 2190/1920. Οι δανειστές του Μετόχου και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να ζητήσουν τη διανοµή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναµιχθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή τη διαχείρισή της. Κάθε Μέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ότι έχει µόµιµη κατοικία την έδρα της Εταιρείας ως προς τις σχέσεις του µε αυτήν και υπόκειται στην Ελληνική Νοµοθεσία. Κάθε διαφορά µεταξύ της Εταιρείας αφ ενός και των Μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρεία ενάγεται µόνο ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της. Κάθε κοινή µετοχή παρέχει δικαίωµα µίας ψήφου. Συγκύριοι κοινών µετοχών για να έχουν δικαίωµα ψήφου πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρεία εγγράφως ένα κοινό εκπρόσωπο για τη µετοχή αυτή, ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση, µέχρι δε τον καθορισµό αυτόν αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωµάτων τους. Κάθε Μέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω πληρεξουσίου. Για να µετάσχει Μέτοχος στη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις µετοχές του στο Ταµείο της Εταιρείας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ηµεροµηνία. Μέσα στην ίδια προθεσµία πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία οι αποδείξεις κατάθεσης των µετοχών και τα έγγραφα εκπροσώπησης και να δίνεται στο µέτοχο απόδειξη για την είσοδό του στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συµµορφώνονται µε τα παραπάνω θα συµµετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο µε την άδειά της. Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωµα: Να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το διορισµό ενός ή περισσότερων ελεγκτών για τον έλεγχο της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα άρθρα 40, 40ε του Ν.2190/1920 Να ζητήσουν τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Το ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να συγκαλέσει τη Συνέλευση µέσα σε χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο από τριάντα (30) 16

17 ηµέρες από την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης στον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου. Στην αίτηση, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αναφέρουν τα θέµατα, για τα οποία θα πρέπει να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Κάθε Μέτοχος µπορεί να ζητήσει δέκα (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών της Εκδότριας Εταιρείας. Μέρισµα δικαιούται κάθε µέτοχος κατά την ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων ή οποτεδήποτε οριστεί. Το µέρισµα κάθε µετοχής θα καταβάλλεται στον µέτοχο, σε διάστηµα δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής θα ανακοινώνεται µέσω τύπου. Οι µέτοχοι που αµελούν να ζητήσουν την πληρωµή των µερισµάτων που δικαιούνται να εισπράξουν δεν µπορούν να έχουν αξίωση για τόκους. Τα µερίσµατα που δεν έχουν ζητηθεί για µια πενταετία από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ του ηµοσίου. Σε ότι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης των µετοχών προκειµένου να συµµετέχει ο Μέτοχος στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Εταιρείας και τη διαδικασία πληρωµής του µερίσµατος θα εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας και εκκαθάρισης του Συστήµατος Άϋλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. 4.2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ( ιατάξεις άρθρου 15 του Ν.2328/95 και του Π.. 82/96 περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών εταιρειών που συµµετέχουν σε προµήθειες και έργα του ηµοσίου). Η Εταιρεία συµµετέχει κατά περίπτωση, είτε αυτοτελώς, είτε ως µέλος κοινοπραξίας, στις διαδικασίες ανάληψης προµηθειών (αγαθών ή /και υπηρεσιών) ή έργων του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται από τα άρθρα 9 παρ. 1 του Ν. 1232/82 και 1 παρ. 6 του Ν. 1256/82 ύψους µεγαλύτερου του ενός δισεκατοµµυρίου ( ) δραχµών και για το λόγο αυτό υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2328/95 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και υποχρεούται σε ονοµαστικοποίηση των µετοχών της µέχρι φυσικού προσώπου. Σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις, εφόσον µέτοχος της ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. είναι Ελληνική ανώνυµη Εταιρεία, τότε οι µετοχές της Εταιρείας αυτής θα πρέπει να είναι ονοµαστικές κ.ο.κ. µέχρι φυσικού προσώπου ή προσωπικής Εταιρείας ή Ε.Π.Ε. ή οποιασδήποτε άλλης µορφής νοµικού προσώπου, πλην ανωνύµου Εταιρείας. Η Εταιρεία υποχρεούται να τηρεί επιπλέον ειδικό µετοχολόγιο για τους µετόχους της που είναι ανώνυµες εταιρείες στο οποίο καταχωρεί όλα τα στοιχεία που αφορούν τους µετόχους κάθε ανωνύµου Εταιρείας που είναι µέτοχος της Εταιρείας κ.ο.κ. µέχρι φυσικού προσώπου κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου. Για τους µετόχους αυτούς ισχύουν τα προβλεπόµενα από τις ως άνω διατάξεις, σε περίπτωση δε κατά την οποία Ελληνική ανώνυµη Εταιρεία µέτοχος στην Εταιρεία δεν ονοµαστικοποιήσει τις µετοχές της και δεν παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την µέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισµό µετόχου (ή µετόχων της) κατά την έννοια του Π.. 82/96, τότε στερείται, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Π.. 82/96 το δικαίωµα παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, καθώς και των κάθε είδους περιουσιακών δικαιωµάτων που απορρέουν από την µετοχική ιδιότητα, συµπεριλαµβανοµένου και του δικαιώµατος απόληψης µερίσµατος. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 5 του Π.. 82/96, οι εταιρείες των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών πρέπει να ανακοινώνουν στο.σ. του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών την πρόθεση να συµµετέχουν, είτε οι ίδιες, είτε ως µέλη κοινοπραξιών, στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών που εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2328/95, τουλάχιστον δέκα εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή της πρώτης προσφοράς που εµπίπτει στις ως άνω διατάξεις και να τις γνωστοποιούν µέσω του Τύπου, µέσα στην προθεσµία, µε δηµοσίευση σε τρεις τουλάχιστον ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρεία κυκλοφορία. Με τις δηµοσιεύσεις αυτές ανακοινώνονται και οι προβλεπόµενες κυρώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω για τους µετόχους των 17

18 εταιρειών αυτών που είναι ανώνυµες εταιρείες και δεν έχουν προβεί στην µέχρι φυσικού προσώπου, κατά την έννοια του Π.. 82/96, ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους. Σύµφωνα πάλι µε το άρθρου 1 παρ. 5 του Π.. 82/96, οι κυρώσεις αυτές αποτελούν επίσης περιεχόµενο κάθε ενηµερωτικού δελτίου που δηµοσιεύεται από τις εταιρείες αυτές σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 348/1985. Τονίζεται δε προς τις εισηγµένες στο Χ.Α.Α. εταιρείες η υποχρέωση περαιτέρω ονοµαστικοποίησης περαιτέρω µέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις µετοχές που κατέχονται από Οργανισµούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.), Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου του Ν. 1969/1961, τράπεζες, ασφαλιστικά ταµεία, ασφαλιστικές εταιρείες, χρηµατιστηριακές εταιρείες και µέχρι ποσοστού 5% για τον καθένα από αυτούς. Σε κάθε περίπτωση, ο προσδιορισµός του ποσοστού µέχρι 5% δεν ισχύει για τις τράπεζες εφόσον έχουν περιέλθει στην κυριότητά τους περισσότερες µετοχές είτε λόγω αναδοχής εκδόσεως νέων µετοχών είτε λόγω αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι ονοµαστικοποιηµένες µέχρι φυσικού προσώπου. 4.3 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν.2238/1994, άρθρο 109) οι εταιρείες των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών βαρύνονται µε συντελεστή φόρου 35% επί των φορολογητέων κερδών τους πριν από οποιαδήποτε διανοµή. Έτσι, τα µερίσµατα διανέµονται από τα ήδη φορολογηθέντα στο νοµικό πρόσωπο κέρδη και εποµένως ο Μέτοχος δεν έχει καµία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των µερισµάτων που εισπράττει. Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα, λογίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου, από τα κέρδη τα οποία πραγµατοποιούνται σε κάθε χρήση οι θυγατρικές εταιρείες και διανέµονται µερίσµατα, το µέρος των µερισµάτων που αντιστοιχεί στη µητρική Εταιρεία καταβάλλεται κατά την επόµενη χρήση (εκτός αν δοθεί προµέρισµα στην ίδια χρήση) και συνεπώς περιέχεται στα κέρδη της Μητρικής Εταιρείας της επόµενης χρήσης. Τα δε µερίσµατα από τα κέρδη της µητρικής Εταιρείας, που σχηµατίζονται κατά ένα µέρος από τα διανεµηθέντα κέρδη των Εταιρειών στις οποίες συµµετέχει, εφόσον διανεµηθούν καταβάλλονται στην επόµενη από τη λήψη τους χρήση Σύµφωνα µε το ισχύον φορολογικό καθεστώς για τις τεχνικές εταιρείες (Άρθρο 34 του Ν. 2238/94), υπολογίζεται ένα τεκµαρτό κέρδος ίσο µε 10% επί του κύκλου εργασιών για τα ηµόσια Έργα και 12% για τα Ιδιωτικά Έργα, ανεξάρτητα από τα αποτελέσµατα των βιβλίων τους. Το τεκµαρτό αυτό κέρδος, για τις εισηγµένες στο Χ.Α.Α. εταιρείες, φορολογείται στη συνέχεια µε συντελεστή 35%. Αν τα βάσει βιβλίων κέρδη των τεχνικών εταιρειών είναι µεγαλύτερα των τεκµαρτών, τότε από τα επιπλέον κέρδη προσδιορίζεται ποσό προς φορολόγηση 40% (σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2579/98), το οποίο φορολογείται κατά την επόµενη χρήση µε συντελεστή 35% για τις εισηγµένες στο Χ.Α.Α. εταιρείες. Μετά την καταβολή του φόρου αυτού, για το 40% των επιπλέον των φορολογηθέντων τεκµαρτών κερδών, εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του Ν.Π. και τα κέρδη αυτά, µετά την αφαίρεση του φόρου, είναι στην ευχέρεια της Εταιρείας είτε να παραµείνουν στα ίδια κεφάλαια ως «Αποθεµατικά Φορολογηθέντα κατά άρθρο 7 Ν. 2579/98», είτε να διανεµηθούν στους µετόχους, είτε να κεφαλαιοποιηθούν. Το δε υπόλοιπο ποσοστό 60% των επιπλέον κερδών των τεκµαρτών, µπορεί είτε να παραµείνει στα Ιδια Κεφάλαια ως Αφορολόγητο Αποθεµατικό Τεχνικών Επιχειρήσεων, είτε να διανεµηθεί στους µετόχους, είτε να κεφαλαιοποιηθεί, εφόσον πρώτα φορολογηθεί µε συντελεστή 35%, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 106 του Ν. 2238/94. Είναι στην ευχέρεια της Εταιρείας να εµφανίζονται σαν Αφορολόγητα Κέρδη Τεχνικών και Οικοδοµικών Επιχειρήσεων ή να διανέµονται στους µετόχους εφόσον φορολογηθούν πρώτα µε έναν συντελεστή 35% σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 106 του Ν. 2238/94. Πρέπει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε το Ν.2940/2001 άρθρο 7, παράγραφος 7 καταργείται ο τεκµαρτός προσδιορισµός εισοδηµάτων των τεχνικών εταιρειών και για το οικονοµικό έτος 2003 (χρήση 2002) και µετά τα κέρδη των τεχνικών εταιρειών θα προσδιορίζονται σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος των άρθρων 105 και 31 του Ν.2238/1994. Για τα εργα που υπήρχαν πρίν την χρήση 2002 ισχύει ο τεκµαρτός προσδιορισµός των κερδών. Όσον αφορά τις κοινοπραξίες, φορολογούνται αυτοτελώς,για τα έργα που αναλήφθησαν πριν την 1/1/2002. Υπολογίζεται ένα τεκµαρτό κέρδος ίσο µε 10% επί του κύκλου εργασιών για τα ηµόσια Έργα και 12% για τα Ιδιωτικά Έργα, το οποίο εν συνεχεία φορολογείται µε συντελεστή 35%. Για τα έργα που αναλήφθησαν µετά την 1/1/2002 ισχύει φορολογία µε βαση τις γενικές διατάξεις. 18

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Οι µετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν για διαπραγµάτευση στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών στις Είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α.Α. Μονάδα διαπραγµάτευσης αποτελεί ο τίτλος των 10 κοινών ονοµαστικών µετοχών. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την τιµή κλεισίµατος της µετοχής της Εταιρείας της τελευταίας συνεδρίασης κάθε µήνα και την συνολική αξία του µηνιαίου όγκου συναλλαγών για το διάστηµα από έως Ηµερ/νία Τιµή κλεισίµατος σε Αξία Μηνιαίου Όγκου Συναλλαγών (σε 000) 30/1/2004 3, ,00 27/2/2004 2, ,00 31/3/2004 1, ,00 30/4/2004 1, ,00 28/5/2004 1, ,00 30/6/2004 1, ,00 30/7/2004 1, ,00 31/8/2004 1, ,00 30/9/2004 0, ,00 29/10/2004 0, ,00 30/11/2004 0, ,00 31/12/2004 0, ,00 Πηγή: Ναυτεµπορική Η εξέλιξη της τιµής της µετοχής σε σχέση µε την αξία του µηνιαίου όγκου συναλλαγών καθώς και η απόδοση της µετοχής της Εταιρείας σε σχέση µε τον γενικό και τον δείκτη των κατασκευαστικών εταιρειών την περίοδο παρουσιάζονται στα ακόλουθα διαγράµµατα: 19

20 τιµή αξία Ιαν- 04 Φ εβ- 04 Μ αρ- 04 Α πρ- 04 Μαϊ- 04 Ιο υν- 04 Ιο υλ- 04 Αυγ- 04 Σεπ- 04 Οκτ- 04 Νοε- 04 εκ- 04 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΙΚΤΗ ΧΑΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΙΚΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2/1/2004 2/3/2004 2/5/2004 2/7/2004 2/9/2004 2/11/2004 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΟ 2004 ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ. Με απόφαση της εκτακτης γενικής συνέλευσης της 26/2/2004 πραγµατοποιηθηκε αυξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών ποσού ευρώ ,44 και εκδόθηκαν νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,48. Οι µετοχές αυτές διατέθηκαν στους µετόχους δωρεάν σε αναλογία 1 νέα µετοχή για κάθε 2 παλαιές. 20

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2003-31.12.2003 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την 1/319 της 09/12/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών... Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ... 4 1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός....4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...5

Διαβάστε περισσότερα

01.01.2005 31.12.2005... 49

01.01.2005 31.12.2005... 49 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2006 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόσκληση Μετόχων στη Γενική Συνέλευση Σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 5-8 1.1. 1.2. 1.3. Οικονοµικά Μεγέθη της Εταιρείας Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη του Οµίλου «JUMBO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 Γλυφάδα, Μάιος 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2003-0 - Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - 1 - ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

3. Συνοπτικά ετήσια στοιχεία και πληροφορίες 36. 4. Έκθεση διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων

3. Συνοπτικά ετήσια στοιχεία και πληροφορίες 36. 4. Έκθεση διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 Περιεχόµενα 1. Παρουσίαση της εταιρίας Γενικά Πληροφορίες για την εταιρία Πληροφορίες σχετικά µε δηµόσιες προσφορές Πληροφορίες σχετικά µε τη δραστηριότητα της εταιρίας Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14-11-2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ Ιούνιος 2001 Συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/372/15.02.2006 ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

(Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

(Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Ενότητα Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

π π Ã 01/01/2003-31/12/2003

π π Ã 01/01/2003-31/12/2003 π π Ã 01/01/2003-31/12/2003 ƒ ƒ 16 º 5/204/14.11.2000 À.. π ƒ º π ƒ π À π 2004 ΧΡΗΣΗ 01.01.2003 31.12.2003 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. !"#$%$&!'("')*+'#,# -!./(*0*("'& 1"$ 2/ &3#2$4/ 2*3 '2/&"*3 5'.2"*3 %$" 2*3& '.'1%2'&

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 (Σύµφωνα µε τις υπ αριθµ. 5/204/14.11.2000 και 1/319/9.12.2004 αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΤΗΣΙΙΟ ΕΛΤΙΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΜΑΙΟΣΣ 22000066 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση 4 1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετήσιου δελτίου και τους ελεγκτές της Εταιρείας 5 2. Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 58202/01AT/B/0580 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 129 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσης 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η εκεµβρίου 2011 Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

PRESIDENT HOTEL ATHENS

PRESIDENT HOTEL ATHENS HP PRESIDENT HOTEL ATHENS ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 5/204/14.11.2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.666.667 ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα