Γενικοί Έλεγχοι Συμπλήρωσης Α.Π.Δ. & Μηνύματα Λαθών Ηλεκτρονικής Υποβολής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενικοί Έλεγχοι Συμπλήρωσης Α.Π.Δ. & Μηνύματα Λαθών Ηλεκτρονικής Υποβολής"

Transcript

1 Γενικοί Έλεγχοι Συμπλήρωσης Α.Π.Δ. & Μηνύματα Λαθών Ηλεκτρονικής Υποβολής

2 Περιεχόμενα Γενικοί έλεγχοι συμπλήρωσης ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων Γενικοί έλεγχοι συμπλήρωσης ΑΠΔ Οικοδ/κών Έργων Έλεγχοι ορθότητας ανά Τύπο Αποδοχών (Κοινών Επιχειρήσεων) Έλεγχοι ορθότητας ανά Τύπο Αποδοχών (Οικοδ/κών Έργων) Μηνύματα λαθών ΑΠΔ (Κοινών Επιχειρήσεων) Μηνύματα λαθών ΑΠΔ (Οικοδ/κών Έργων)

3 Μοναδικότητα εγγραφής ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η µοναδικότητα της εγγραφής εξασφαλίζεται από τον συνδυασµό των παρακάτω πεδίων: Αριθµός Παραρτήµατος Αριθµός Μητρώου Ασφαλισµένου Τύπος αποδοχών Μισθολογική περίοδος µήνας/ έτος Πακέτο Κάλυψης 1 Επιτρέπεται η καταχώρηση περισσοτέρων της µιας εγγραφής µε τύπο αποδοχών 08- Αποδοχές Ασθενείας αρκεί το διάστηµα Από Ηµ/νία Απασχ.- Έως Ηµ/νία Απασχ. να είναι διαφορετικό αλλά να µην επικαλύπτει το ένα το άλλο. παράδειγµα: 1 η αποδεκτή εγγραφή Από-Έως: 01/03/ /03/20 3, 2 η αποδεκτή εγγραφή Από-Έως: 11/03/ /03/20 3, 3 η Μη αποδεκτή εγγραφή Από-Έως: 07/03/ /03/20 3 η 3 η εγγραφή δεν είναι αποδεκτή γιατί το διάστηµα Από-Έως Ηµεροµηνία Απασχόλησης επικαλύπτεται από αυτό της 1 ης και 2 ης εγγραφής. Επίσης σε µια εγγραφή τα πεδία Από Ηµ/νία Απασχ.-Έως Ηµ/νία Απασχ. δεν πρέπει να αναφέρονται σε διάστηµα δύο (2) µηνών (π.χ. Από-Έως: 10/03/ /04/20 3) Παράδειγµα: Στην ΑΠ µισθολογικής περιόδου 04/20 3, η εγγραφή µε τύπο αποδοχών 08-Αποδοχές Ασθενείας χρονικής περιόδου 10/03/20 3 έως 05/04/2013 δεν πρέπει να εµφανίζεται σε µια εγγραφή µε διάστηµα: Από Ηµεροµηνία Απασχόλησης: 10/03/2013 Έως Ηµεροµηνία Απασχόλησης: 5/04/2013 Ο σωστός τρόπος καταχώρησης είναι σε δύο (2) εγγραφές: 1 η εγγραφή Από Ηµεροµηνία Απασχόλησης: 10/03/2013 Έως Ηµεροµηνία Απασχόλησης: 31/03/ η εγγραφή Από Ηµεροµηνία Απασχόλησης: 01/04/2013 Έως Ηµεροµηνία Απασχόλησης: 05/04/ Επιτρέπεται η καταχώρηση περισσοτέρων της µιας εγγραφής µε τύπο αποδοχών 09- Αναδροµικές Αποδοχές και ΚΠΚ O ΚΠΚ χρησιµοποιείται σαν κριτήριο µοναδικότητας εγγραφής ΜΟΝΟ για τους τύπους αποδοχών: a. 03- ώρο Χριστουγέννων b. 04- ώρο Πάσχα c. 05-Επίδοµα Αδείας d. 09-Αναδροµικές Αποδοχές, δηλαδή µε τους παραπάνω Τύπους Αποδοχών επιτρέπεται η αποθήκευση περισσοτέρων της µιας εγγραφής αρκεί να είναι διαφορετικός ο ΚΠΚ. Με Τύπο Αποδοχών 09-Αναδροµικές Αποδοχές επιτρέπεται η καταχώρηση περισσοτέρων της µιας εγγραφής αρκεί τα πεδία Από Ηµερ.Απασχόλησης και Έως Ηµερ.Απασχόλησης να αναφέρονται σε διαφορετικά έτη.

4 Παράδειγµα: Για την ΑΠ µισθολογικής περιόδου 05/ η εγγραφή Από Ηµεροµηνία Απασχόλησης: 01/05/2012 Έως Ηµεροµηνία Απασχόλησης: 30/06/ η εγγραφή Από Ηµεροµηνία Απασχόλησης: 01/01/2013 Έως Ηµεροµηνία Απασχόλησης: 30/04/ Με τύπο Αποδοχών 01-Τακτικές Αποδοχές και 13-Τεκµαρτές Αποδοχές επιτρέπεται η καταχώρηση περισσοτέρων της µιας εγγραφής αρκεί ο ΚΩ. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ο ΚΠΚ να είναι διαφορετικοί. Εξαίρεση Επιτρέπεται η καταχώρηση περισσοτέρων της µιας εγγραφής µε τον ίδιο ΚΩ.ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ αρκεί να διαφοροποιείται η ΕΙ.ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Επίσης, µε τους παραπάνω τύπου αποδοχών, δεν επιτρέπεται οι Ηµέρες Ασφάλισης για τον ίδιο τύπο αποδοχών (01-Τακτικές Αποδοχές, 13-Τεκµαρτές Αποδοχές) για τον ίδιο εργαζόµενο να υπερβαίνουν τις Ηµερολογιακές ηµέρες του µήνα. 5. Για τον τύπο Αποδοχών 07-Αποδοχές αδειών εποχικά απασχ/νων Ξενοδ/λων επιτρέπεται η αποθήκευση 2 εγγραφών για τον ίδιο εργαζόµενο αρκεί στη µία εγγραφή τα πεδία Από-Έως Ηµερ. Απασχ. να αναφέρονται στην τρέχουσα µισθολογική περίοδο της ΑΠ και στη δεύτερη εγγραφή τα πεδία Από-Έως Ηµερ.Απασχ. στην αµέσως επόµενη µισθολογική περίοδο Παράδειγµα: Στην ΑΠ µισθολογικής περιόδου 10/2013 µε τύπο αποδοχών 07 επιτρέπονται: 1 η εγγραφή Από Ηµεροµηνία Απασχόλησης: 20/10/2013 Έως Ηµεροµηνία Απασχόλησης: 31/10/ η εγγραφή Από Ηµεροµηνία Απασχόλησης: 01/11/2013 Έως Ηµεροµηνία Απασχόλησης: 10/11/2013 Παρατήρηση: εν επιτρέπεται εγγραφή η οποία αναφέρεται σε διάστηµα (Από-Έως Ηµεροµηνία Απασχόλησης) δύο (2) µηνών Παράδειγµα: Στην ΑΠ µισθολογικής περιόδου 10/2013 µε τύπο αποδοχών 07 δεν επιτρέπεται εγγραφή µε διάστηµα: Από Ηµεροµηνία Απασχόλησης: 20/10/2013 Έως Ηµεροµηνία Απασχόλησης: 10/11/2013 Επίσης: εν επιτρέπεται το διάστηµα Από-Έως Ηµεροµηνία Απασχόλησης να επικαλύπτει µια ήδη καταχωρηµένη εγγραφή για τον συγκεκριµένο εργαζόµενο Γενικοί Έλεγχοι: 1. Στο πεδίο 33-Μισθ. Περίοδος και σε περίπτωση τριµηνιαίας δήλωσης οι δεκτές τιµές είναι στην τρέχουσα περίοδο υποβολής.

5 2 Συνολικές Εισφορές = Εισφορές Ασφαλισµένου + Εισφορές Εργοδότη 3 Καταβλητέες εισφορές = Συνολικές Εισφορές - Επιδότηση Εργοδότη (ποσό) - Επιδότηση Ασφαλισµένου (ποσό) 4 Για τους Τύπους Αποδοχών που έχουν Ηµέρες Ασφάλισης ισχύει το εξής: Έως Ηµ/νία Απασχόλησης >= Από Ηµεροµηνία Απασχόλησης και η ιαφορά τους >= από Ηµέρες Ασφάλισης Εξαίρεση: Όταν η ιαφορά τους <= 5 τότε Ηµέρες Ασφάλισης = 1 έως ( ιαφορά + 1) Ο παραπάνω έλεγχος δεν γίνεται για τους Τύπους Αποδοχών 12-Αµοιβή µε το κοµµάτι (φασόν) και 16-Αµοιβές κατ αποκοπήν/εφαπαξ 5. Για όλους του Τύπους Αποδοχών το ποσοστό Επιδότησης εργοδότη πρέπει να είναι ή 0% ή 2% Για τους τύπους αποδοχών: o 01-Τακτικές Αποδοχές, o 04- ώρο Πάσχα, o 05-Επίδοµα Αδείας, o 08-Αποδοχές Ασθενείας, o 09-Αναδροµικές Αποδοχές το πεδίο ποσό Επιδότησης Εργοδότη προκύπτει από το γινόµενο των αποδοχών επί το ποσοστό επιδότησης εργοδότη (µέγιστη τιµή 600*2%) Για τους τύπους αποδοχών 03- ώρο Χριστουγέννων το πεδίο ποσό Επιδότησης Εργοδότη προκύπτει από το γινόµενο των αποδοχών επί το ποσοστό επιδότησης εργοδότη (µέγιστη τιµή 600*1,04166*2%) 6. Για Τύπο Αποδοχών 02-Αποδοχές Υπαλλήλων ΝΠ ο ΚΠΚ πρέπει να είναι µόνο 507 ή 506 Οι ΚΠΚ 507, 506 συµπληρώνονται µόνο για τους Τύπους Αποδοχών 02-Αποδοχές Υπαλλήλων ΝΠ ή 09-Αναδροµικές Αποδοχές 7. Γίνεται έλεγχος για την ύπαρξη των Κωδικών ΚΑ, ΚΩ. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΠΚ 8. Γίνεται έλεγχος για την ορθότητα του συνδυασµού των Κωδικών ΚΑ, ΚΩ. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΙ.ΠΕΡΙΠΤ. ΑΣΦΑΛ, ΚΠΚ 9. Γίνεται έλεγχος για την ορθότητα του συνδυασµού των Κωδικών ΚΑ, ΚΩ. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΠΚ 10. Για όλους τους Τύπους Αποδοχών εκτός από τον τύπο 17-Εισφορές χωρίς Αποδοχές το πεδίο 39-Αποδοχές πρέπει να έχει τιµή > 0

6 ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΙΚΟ ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μοναδικότητα Εγγραφής Αριθµός Μητρώου Ασφαλισµένου Τύπος αποδοχών Κατασκευαστική Φάση ή Εργασία ηµοσίου Με τύπο Αποδοχών 08-Ασθένεια επιτρέπεται η καταχώρηση περισσοτέρων της µιας εγγραφής. Γενικοί Έλεγχοι: 1 Αριθµός Τριετιών (πεδίο 31) <= 7 2 Κυριακές < = Κυριακές του Μήνα 3 Συνολικές Εισφορές = Εισφορές Ασφαλισµένου + Εισφορές Εργοδότη 4 ΕΩΣ ΗΜΕΡ.ΑΠΑΣΧ. >= ΑΠΟ ΗΜΕΡ.ΑΠΑΣΧ. 5 Η ιαφορά των ηµερών ΕΩΣ ΗΜΕΡ.ΑΠΑΣΧ - ΑΠΟ ΗΜΕΡ.ΑΠΑΣΧ πρέπει να είναι µεγαλύτερη ή ίση από (ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ + ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ) 6 Συνολικές Εισφορές = Αποδοχές * συνολικό ποσοστό ΚΠΚ a. Για τον Τύπο Αποδοχών 01-Τακτικές Αποδοχές, εάν ο έλεγχος 6 δεν ισχύει τότε εµφανίζεται µήνυµα Λάθους και δεν γίνεται η αποθήκευση της εγγραφής b. Για τους Τύπους Αποδοχών o 08-Ασθένεια, o 09-Αναδροµικά, o 10-Bonus, o 11-Υπερωρίες, o 14-Λοιπές Αποδοχές, εάν ο έλεγχος 6 δεν ισχύει τότε εµφανίζεται µήνυµα Warning και γίνεται η αποθήκευση της εγγραφής. c. εν εφαρµόζεται ο έλεγχος 6 για τον Τύπο Αποδοχών 17-Εισφορές χωρίς Αποδοχές 7 Στον Τύπο Αποδοχών 17-Εισφορές χωρίς Αποδοχές Εισφορές Ασφαλισµένου + Εισφορές Εργοδότη >= 0 Με Τύπο Αποδοχών 01-Τακτικές Αποδοχές επιτρέπεται η αποθήκευση πολλαπλών εγγραφών αρκεί ο κωδικός Υποκ/τος ΙΚΑ εκτέλεσης Έργου (πεδίο 21) να είναι διαφορετικός

7 Έλεγχοι ορθότητας ανά Τύπο Αποδοχών (Κοινών Επιχειρήσεων) ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΗΜΕΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΛΗΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 01 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό 1 έως (ημερ/κές 0 έως <ΜΙΝ(Αποδοχές, 600 ) * Επιδότηση Εργοδότη% Υποχρεωτικό μήνα) 02 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό 1 έως 25 0 Υποχρεωτικό ΝΠΔΔ κλπ. 03 ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Υποχρεωτικό Κενό 0 0 έως <ΜΙΝ[Αποδοχές, (600 *1,04166)] * Επιδότηση Κενό Εργοδότη% 04 ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ Υποχρεωτικό Κενό 0 0 έως <ΜΙΝ(Αποδοχές, 600 ) * Επιδότηση Εργοδότη% Κενό 05 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ Υποχρεωτικό Κενό 0 0 έως <ΜΙΝ(Αποδοχές, 600 ) * Επιδότηση Εργοδότη% Κενό 06 ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Προαιρετικό Κενό 0 0 Κενό 07 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΩΝ Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό 1 έως 23 0 Υποχρεωτικό ΕΠΟΧΙΚΑ ΑΠΑΣΧ/ΝΩΝ ΞΕΝΟΔ/ΛΩΝ 08 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό 1 έως 27 0 έως <ΜΙΝ(Αποδοχές, 600 ) * Επιδότηση Εργοδότη% Υποχρεωτικό 09 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ Προαιρετικό Κενό 0 0 έως <ΜΙΝ(Αποδοχές, 600 ) * Επιδότηση Εργοδότη% Κενό ΑΠΟΔΟΧΕΣ 10 BONUS Προαιρετικό Κενό 0 0 Κενό 11 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ Προαιρετικό Κενό 0 0 Κενό 12 ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ ΤΟ Υποχρεωτικό Προαιρετικό 0 έως Κενό ΚΟΜΜΑΤΙ (ΦΑΣΟΝ) 13 ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό 1 έως (ημερ/κές 0 Κενό μήνα) 14 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ Προαιρετικό Προαιρετικό 0 0 Προαιρετικό 15 ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΓΙΑ Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό 1 έως 25 0 Προαιρετικό ΚΛΑ Ο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 16 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΤ Υποχρεωτικό Προαιρετικό 0 έως Κενό ΑΠΟΚΟΠΗΝ/ΕΦΑΠΑΞ 17 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ Υποχρεωτικό Κενό 0 0 Κενό 18 ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό 1 έως 30 0 Υποχρεωτικό ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΟΓ ΤΟΥΡΙΣΤ ΠΛΟΙΩΝ 19 ΑΠΟ ΟΧΕΣ Α ΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ Υποχρεωτικό Κενό 0 0 Προαιρετικό ΜΕΣΟΓ ΤΟΥΡΙΣΤ ΠΛΟΙΩΝ 88 ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό 1 έως 25 0 Υποχρεωτικό 20 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό 1 έως 25 0 Προαιρετικό

8 Έλεγχοι ορθότητας ανά Τύπο Αποδοχών (Κοινών Επιχειρήσεων) ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΛΕΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ. ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 01 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Υποχρεωτικό Προαιρετικό Προαιρετικό Προαιρετικό Μέσα στη Μισθολογική Περίοδο (<=Κυριακές Μήνα) 02 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Υποχρεωτικό 0 Προαιρετικό Προαιρετικό Μέσα στη Μισθολογική Περίοδο ΝΠΔΔ κλπ. 03 ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Κενό 0 Κενό Κενό Κενό 04 ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ Κενό 0 Κενό Κενό Κενό 05 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ Κενό 0 Κενό Κενό Κενό 06 ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Κενό 0 Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό Από Ηµ/νία Απασχόλησης < Μισθολογική Περίοδο και Έως Ηµ/νία Απασχόλησης <= Μισθολογική Περίοδο 07 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΟΧΙΚΑ ΑΠΑΣΧ/ΝΩΝ Υποχρεωτικό 0 Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό Μέσα στη Μισθολογική Περίοδο ή και µεταγενέστερη ηµ/νία το πολύ ένα µήνα από τη µισθολογική περίοδο ΞΕΝΟΔ/ΛΩΝ 08 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Υποχρεωτικό 0 Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό Μέσα στη Μισθολογική Περίοδο ή και προγενέστερη ηµ/νία το πολύ ένα µήνα από τη µισθολογική περίοδο 09 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ Κενό 0 Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό < Μισθολογική Περίοδο ΑΠΟΔΟΧΕΣ 10 BONUS Κενό 0 Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό <= Μισθολογική Περίοδο 11 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ Κενό 0 Κενό Κενό Κενό 12 ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ ΤΟ Κενό 0 Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό <= Μισθολογική Περίοδο ΚΟΜΜΑΤΙ (ΦΑΣΟΝ) 13 ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ Υποχρεωτικό Προαιρετικό Προαιρετικό Προαιρετικό Μέσα στη Μισθολογική Περίοδο (<=Κυριακές Μήνα) 14 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ Προαιρετικό 0 Προαιρετικό Προαιρετικό Μέσα στη Μισθολογική Περίοδο 15 ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΓΙΑ Προαιρετικό 0 Προαιρετικό Προαιρετικό Μέσα στη Μισθολογική Περίοδο ΚΛΑ Ο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 16 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗΝ/ΕΦΑΠΑΞ Κενό 0 Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό <= Μισθολογική Περίοδο και >= 01/01/ του ίδιου έτους 17 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ Κενό 0 Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό < Μισθολογική Περίοδο 18 ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΟΓ ΤΟΥΡΙΣΤ ΠΛΟΙΩΝ 19 ΑΠΟ ΟΧΕΣ Α ΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΟΓ ΤΟΥΡΙΣΤ ΠΛΟΙΩΝ Υποχρεωτικό Προαιρετικό (<=Κυριακές Μήνα) Προαιρετικό Προαιρετικό Μέσα στη Μισθολογική Περίοδο Προαιρετικό 0 Προαιρετικό Προαιρετικό <= Μισθολογική Περίοδο 88 ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ Προαιρετικό 0 Προαιρετικό Προαιρετικό < Μισθολογική Περίοδο 20 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Προαιρετικό 0 Προαιρετικό Προαιρετικό Μέσα στη Μισθολογική Περίοδο ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ

9 Έλεγχοι ορθότητας ανά Τύπο Αποδοχών (Οικοδομοτεχνικών Έργων) ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΣΘΙΟ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ = ΠΕ ΙΟ 39 + ΠΕ ΙΟ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Προαιρετικό Προαιρετικό 1 - Ηµερ/κές του µήνα Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό (Υποχρεωτικό, Τουλάχιστον ένα από τα πεδία 39, 43) 08 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό 1-27 (Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό Τουλάχιστον ένα από τα πεδία 39, 43) 09 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό 0 Προαιρετικό Υποχρεωτικό ΑΠΟΔΟΧΕΣ 10 BONUS Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό 0 Προαιρετικό Υποχρεωτικό 11 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ Προαιρετικό Προαιρετικό 0 Προαιρετικό Υποχρεωτικό 14 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ Προαιρετικό Προαιρετικό 0-27 (µόνο το Πεδίο 39 ενώ Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό το 43 πρέπει να είναι κενό) 17 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό 0 Κενό Κενό

10 ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΩΝ ΑΠΔ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 01,02,03,04 2 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΚΑ 3 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΟΣ Α.Μ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ 4 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ Α.Μ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ 5 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΛΟΓΩ ΥΠΑΡΞΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 7 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΑΦΜ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ (ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ,ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ) 8 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ 9 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ 10 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ O ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΣ 11 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ 12 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ 13 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ 14 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ 15 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ 1ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΤΗΣ 2ΗΣ 16 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΗΣ 1ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΗΣ 2ΗΣ 17 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ 1ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ 2ΗΣ 18 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ο ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ 01 Η 04 ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 19 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ο ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ 02 ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 20 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Η ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ 21 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Η ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ 22 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Η ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΗΣ ΗΜ/ΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 23 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 24 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΚΑΔ ΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΣ 25 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΔ ΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ 26 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΑΜ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΣ 27 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΑΜ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ 28 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ Α.Μ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ 29 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ, ΛΟΓΩ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΜΑ 30 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ 31 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ 32 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ 33 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ 34 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ 35 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΑΦΜ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ 36 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ (ΕΚΤΟΣ ΝΑΙ/ΟΧΙ ) 37 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΝΑΙ/ΟΧΙ ) 38 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ 5 ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ 39 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΣ 40 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ 41 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ 42 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ

11 43 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ 44 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΑΔ ΙΚΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ 45 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΑΔ ΙΚΑ,ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 46 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΜΗΝΑΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΣ 47 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΜΗΝΑΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΝΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ (ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΟΥ ) 48 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ 49 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΝΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ (ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ) 50 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΑ ΠΕΔΙΑ 'ΑΠΌ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.. ΕΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ' ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ (ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΥΠΟΥΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ 51 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΑ ΠΕΔΙΑ 'ΑΠΌ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.. ΕΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ' ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΑ,ΕΝΩ Ο ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 52 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΑ ΠΕΔΙΑ 'ΑΠΌ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.. ΕΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ' ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ ( ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ/ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ) 53 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΑ ΠΕΔΙΑ 'ΑΠΌ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.. ΕΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ' ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ( Η ΗΜ/ΝΙΑ ΕΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟ ) 54 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΚΩΔ. ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΣ 55 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΚΩΔ. ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ 56 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΗΜΕΡ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕ ΔΕΚΑΔΙΚΑ 57 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ (ΚΕΝΕΣ, ΜΗΔΕΝ) ΕΝΩ Ο ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ 58 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΝΩ Ο ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ 60 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟ ΗΜ/ΣΘΙΟ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΗΜ/ΣΘΙΟ 61 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 62 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙ % ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 63 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΕΠΙΔΟΤ. ΑΣΦΑΛ. - ΕΠΙΔΟΤ. ΕΡΓΟΔ. 64 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ 65 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΚΩΔ. ΥΠΟΚ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΣ 66 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 67 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 68 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ΜΟΡΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ / ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΣΟ 69 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ 01,02,03,04 70 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙ % ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ 72 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΑΠΌ ΜΗΝΑ/ΕΤΟΣ ΕΩΣ ΜΗΝΑ/ΕΤΟΣ) 73 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 0 Η 2 74 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ 75 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Η/ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΔΕ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 76 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΙΔΙΑ ΠΟΣΑ (ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) 77 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Α.Π.Δ. ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΣ 78 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΣ 79 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1/1/1993) ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΛΑΦΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΕΣ 80 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Η ΕΝΔΕΙΞΗ 'ΠΛΗΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ' ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ 81 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Η ΕΝΔΕΙΞΗ 'ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ' ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ 82 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΗΔΕΝ (ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΣΦ/ΝΟΥΣ) 83 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΗΔΕΝ (ΓΙΑ ΠΑΛΙΟΥΣ ΑΣΦ/ΝΟΥΣ)

12 85 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΕΒΣΕ ΜΑΤΑΒΟΛΩΝ 87 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 88 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 89 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 90 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΑ ΝΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΡΧ 94 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 95 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ INTERNET ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΔ 97 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΟΣΑ 98 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ο ΤΚ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 103 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΔ(ΠΕΡΙΟΔΟΣ) 104 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΔ(ΤΥΠΟΣ) 105 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΑΠΔ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΜΕ ΣΤΟ WEB 106 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ Η ΜΗΔΕΝ 107 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΝΑΙ '01' ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΕΣ Η 'Ο' 109 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΟΣΑ (ΔΗΜΟΣΙΟ) 111 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΑΠΔ ΔΕΝ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 112 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΑΠΔ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΠΛΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙ) 113 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΙΔΙΑ ΠΟΣΑ (ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΑΣΦ.ΙΣΤ. 114 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΔΙΑΦ.ΠΟΣΑ (ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΑΣΦ.ΙΣΤ 115 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΙΔΙΑ ΠΟΣΑ (ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ 116 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΔΙΑΦ.ΠΟΣΑ (ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ 118 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 119 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΣΥΝ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙ % ΤΟΥ ΠΑΚ.ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΤΑ 140 ΕΥΡΩ 120 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝ.ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΑΛΙΟΥ ΑΣΦ/ΝΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΦΟΝ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΤΑ 140 ΕΥΡΩ 121 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο Α.Μ.Ο.Ε. ΥΠΑΡΧΕΙ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΣΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 122 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ (ΑΣΦ.ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ) 123 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ (ΑΠΔ ΣΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ) 124 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΕΝΗ ΟΔΟΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 125 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΕΝΟΣ ΤΑΧ/ΚΟΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 126 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ ΤΑΧ/ΚΟΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 127 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΝΑΙ 17 ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ 130 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 12 ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΦΑΣΟΝ ΕΝΩ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 131 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 12 ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 132 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 16 ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ 133 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 16 ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΑΠ/ΧΕΣ ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΓΡ.ΜΕ ΤΥΠΟ ΑΠ/ΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙ % ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ (ΝΕΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ, ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ) 141 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙ % ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ (ΝΕΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ, ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ 142 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙ % ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ '02' 150 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 151 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 152 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 153 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 2% ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ 154 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 155 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΜΗΤΕΡΕΣ, ΕΓΚ. 15/2010) 156 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 17

13 157 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΟΑΕΔ 158 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΑΕΔ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 159 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΟΑΕΔ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 160 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΟΑΕΔ ΛΟΓΩ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 161 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΟΑΕΔ 162 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΟΑΕΔ 163 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΟΑΕΔ ΛΟΓΩ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 165 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ Τ.Α. 06,09, ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (Τ. ΤΣΕΑΠΣΓΟ) ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΛΑΦΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΕΣ 200 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ Η ΕΚΤΑΚΤΗ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 201 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ (ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) 202 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΔΗΜΟΣΙΟ) 203 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) 204 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΔΗΜΟΣΙΟ) 205 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 206 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 207 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η Ημ/νία Υποβολής είναι μικρότερη από την Ημ/νία Απογραφής του Εργοδότη 208 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ Η ΕΚΤΑΚΤΗ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 209 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΟΡΙΑ 210 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΑΜΕ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟ ΑΜΕ 211 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΚΩΔ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΚΑ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 212 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟ ΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ 213 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΑΠΌ ΚΑΙ ΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 215 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 25 ΓΙΑ ΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟ 216 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 50% ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ 50% 217 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ 100% 218 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ 50% 219 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ 100% 220 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΝΩ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 221 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΝΩ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΔ 222 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΣΩΣΤΑ 223 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΗΜ/ΝΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΗ 301 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΠΚ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ALPHA BANK, ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ τ. ΤΑΠΙΛΤ ΠΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΑΛΙΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ 302 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΚΠΚ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΕ ΚΠΚ 135. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ALPHA BANK ΑΣΦ/ΝΟΙ τ. ΤΑΠΙΛΤ ΠΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΑΛΙΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ 303 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΚΠΚ 135 ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΕ ΚΠΚ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ALPHA BANK ΑΣΦ/ΝΟΙ τ. ΤΑΠΙΛΤ ΠΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΑΛΙΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ 304 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΠΚ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ALPHA BANK ΑΣΦ/ΝΟΙ τ. ΤΑΠΙΛΤ ΠΟΥ ΑΣΦ/ΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ) ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ

14 305 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΚΠΚ ΓΙΑ ΠΑΛΙΟ ΑΣΦ/ΝΟ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ALPHA BANK ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ τ. ΤΑΠΙΛΤ ΠΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ) 306 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΚΠΚ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΕ ΚΠΚ 131. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ALPHA BANK ΑΣΦ/ΝΟΙ τ. ΤΑΠΙΛΤ ΠΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΑΛΙΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ 310 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΑΠΔ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΑΠΑΙΤΗΤΕΣ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΓΕ. Ε40/350/ ) 320 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 321 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

15 ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 01,02,03,04 2 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΚΑ 3 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΟΣ Α.Μ. ΕΡΓΟΥ 4 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ Α.Μ. ΕΡΓΟΥ 6 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΛΟΓΩ ΥΠΑΡΞΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΑΜΟΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟ 8 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ 9 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Η ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ 10 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ O ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΣ 11 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ 12 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ 13 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ 14 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ 15 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ 1ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΤΗΣ 2ΗΣ 16 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΗΣ 1ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΗΣ 2ΗΣ 17 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ 1ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ 2ΗΣ 18 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ο ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ 01 Η 04 ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 19 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ο ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ 02 ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 20 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ H ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ 21 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ H ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ 22 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ H ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΗΣ ΗΜ/ΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 26 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΑΜ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΣ 27 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΑΜ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ 28 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ Α.Μ.Ο.Ε. 29 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ, ΛΟΓΩ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΜ 30 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ 31 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ 32 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ 33 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ 34 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ 35 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΑΦΜ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ 38 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ 5 ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ 39 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ο ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΣ 40 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ 41 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ 42 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ 43 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ 45 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΑΔ ΙΚΑ,ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 50 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ H ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ( ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΥΠΟΥΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ) 51 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ, ΕΝΩ Ο ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 52 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ( ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ/ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ) 53 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ( Η ΗΜ/ΝΙΑ ΕΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟ ) 54 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΚΩΔ. ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΣ

16 55 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΚΩΔ. ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ 56 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙ ΗΜΕΡ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕ ΔΕΚΑΔΙΚΑ 57 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ (ΚΕΝΕΣ, ΜΗΔΕΝ) ΕΝΩ Ο ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ 58 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΝΩ Ο ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ 59 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ (ΚΕΝΟ, ΜΗΔΕΝ) ΕΝΩ Ο ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ 60 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟ ΗΜ/ΣΘΙΟ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΗΜ/ΣΘΙΟ 61 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 65 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ο ΚΩΔ. ΥΠΟΚ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΣ 66 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 67 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 68 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ΜΟΡΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ / ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΣΟ 69 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ 01,02,03 70 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙ % ΠΑΚΕΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ 74 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ 76 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΙΔΙΑ ΠΟΣΑ 77 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Α.Π.Δ. ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΣ 79 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ ΣΩΣΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ 82 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΗΔΕΝ. ( ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΣΦ. ) 83 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΗΔΕΝ. ( ΓΙΑ ΠΑΛΙΟΥΣ ΑΣΦ. ) 84 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΕΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΓΓΑΜΟΥ / ΑΓΑΜΟΥ 85 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΙΕΤΙΩΝ 86 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΙΕΤΙΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΠΟ 5 87 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 88 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 89 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 90 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΑ ΝΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΡΧ 92 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕΙΟΝ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦ. ΕΠΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΕΙΝΑΙ > 10 ΕΥΡΩ 93 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕΙΟΝ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦ. ΕΠΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΕΙΝΑΙ <= 10 ΕΥΡΩ 94 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 95 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ INTERNET ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΔ 96 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΕΣ ΚΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΟΣ 97 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΟΣΑ 98 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ο ΤΚ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 99 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 101 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΙΔΙΑ ΠΟΣΑ (ΔΗΜΟΣΙΟ) 102 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΟΣΑ (ΔΗΜΟΣΙΑ) 103 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ 104 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΔ 105 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ 111 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΑΠΔ ΔΕΝ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 112 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΑΠΔ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΠΛΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙ) 113 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΙΔΙΑ ΠΟΣΑ (ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΑΣΦ.ΙΣΤ. 114 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΔΙΑΦ.ΠΟΣΑ (ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΑΣΦ.ΙΣΤ 115 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΙΔΙΑ ΠΟΣΑ (ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ 116 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΔΙΑΦ.ΠΟΣΑ (ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ

17 117 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ ΣΕ ΑΠΔ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ 121 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο Α.Μ.Ο.Ε. ΥΠΑΡΧΕΙ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΣΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 122 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΙΔΙΑ ΠΟΣΑ (ΔΗΜΟΣΙΟ) ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ 123 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΙΔΙΑ ΠΟΣΑ (ΔΗΜΟΣΙΟ) ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 140 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙ % ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ (ΝΕΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ, ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ) 141 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙ % ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ (ΝΕΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ, ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ 160 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ 161 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ 165 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ Τ.Α. 06,09, ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 01 ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ * ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 201 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 203 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 205 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 206 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 208 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ Η ΕΚΤΑΚΤΗ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 209 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΟΡΙΑ 210 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΑΜΟΕ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟ ΑΜΟΕ 211 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΚΩΔ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΚΑ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 212 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟ ΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ 213 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΑΠΌ ΚΑΙ ΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 224 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 320 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 321 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Έλεγχοι Ορθότητας Α.Π.. και Μηνύµατα Λαθών Internet

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Έλεγχοι Ορθότητας Α.Π.. και Μηνύµατα Λαθών Internet ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Έλεγχοι Ορθότητας Α.Π.. και Μηνύµατα Λαθών Internet ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΙΚΟ ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ 9 Μοναδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΥΠΟΣ ΗΛΩΣΗΣ (1) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΥΠΟΣ ΗΛΩΣΗΣ (1) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΗΛΩΣΗΣ (1) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ YΠΟΒΟΛΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ (2) ΟΝΟΜΑΣΙΑ (3) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗ (4) Α.Μ.Ε. (5) Α.Φ.Μ. (6) Ο ΟΣ (7) Τ.Κ. (9) ΠΟΛΗ (10) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ (8) ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ (13) /

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (1) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ (2) ΟΝΟΜΑΣΙΑ (3) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (4) Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Τ.Κ. (7) ΠΟΛΗ (8) ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ (9) ΟΔΟΣ (5) ΑΡΙΘΜΟΣ (6) Α.Μ.Ε (10) Α.Μ.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

3. Για τους εργοδότες που καταβάλλουν εισφορές στο ΙΚΑ μόνο για φορείς ή κλάδους και λογαριασμούς οργανισμών κοινωνικής πολιτικής, η Α.Π.Δ.

3. Για τους εργοδότες που καταβάλλουν εισφορές στο ΙΚΑ μόνο για φορείς ή κλάδους και λογαριασμούς οργανισμών κοινωνικής πολιτικής, η Α.Π.Δ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2972/2001 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας του ΙΚΑ» και τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.: 8. - 631 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 8. Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2002 Αριθμ.Πρωτ.: Γ99/1/9

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.: 8. - 631 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 8. Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2002 Αριθμ.Πρωτ.: Γ99/1/9 - 631 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2002 Αριθμ.Πρωτ.: Γ99/1/9 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10/9/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/530. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Αθήνα 10/9/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/530. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΕΝΙΙΑΙΙΟ ΤΤΑΜΕΕΙΙΟ ΑΣΣΦΑΛΙΙΣΣΗΣΣ ΜΙΙΣΣΘΩΤΤΩΝ ΔΔ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΓΧΟΥ ΚΟΙΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠ ΟΙΚΟ ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Α. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕπ

ΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠ ΟΙΚΟ ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Α. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕπ ΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠ ΟΙΚΟ ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟ ΩΝ Γ.Ε.: Γ99/1/39/24-4-2007 Α. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕπ ιορθώσεις λαθών Οικοδοµοτεχνικών Έργων για τις περιόδους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Ι.Κ.Α. Ηµεροµηνία : 08/11/2001 Έκδοση : 1.0

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Ι.Κ.Α. Ηµεροµηνία : 08/11/2001 Έκδοση : 1.0 Ι.Κ.Α. Α.Π.. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ ΙΚΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Ηµεροµηνία : 08/11/2001 Έκδοση : 1.0 Το παρόν έντυπο διατίθεται από την ιστοσελίδα του ΙΚΑ www.ika.gr 1 Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.. Κοινών Επιχειρήσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.. Κοινών Επιχειρήσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.. Κοινών Επιχειρήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ Α. Π.. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3 Οδηγός Εισόδου στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠ 5 ιαχείριση Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

(Υπόδειγμα εντύπου για Χειρόγραφη Υποβολή) ΕΝΤΥΠΟ 8. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

(Υπόδειγμα εντύπου για Χειρόγραφη Υποβολή) ΕΝΤΥΠΟ 8. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Υπόδειγμα εντύπου για Χειρόγραφη Υποβολή) ΕΝΤΥΠΟ 8. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΝ0Λ-Τ31 ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Π. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Π. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Αθήνα 19/6/2002 ΘΕΜΑΤΑ: Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Π. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. Αθήνα 5/5/2011. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/670/3. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ ΑΘΗΝΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. Αθήνα 5/5/2011. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/670/3. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων (Α.Π..) περιόδων απασχόλησης από 1/1/2007 έως 31/12/2007

Καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων (Α.Π..) περιόδων απασχόλησης από 1/1/2007 έως 31/12/2007 Καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων (Α.Π..) περιόδων απασχόλησης από 1/1/2007 έως 31/12/2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ Γ.Ε.: Ε40/14/18-1-2007 Σας κοινοποιούµε αναλυτικούς πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Χειρόγραφη υποβολή) ΕΝΤΥΠΟ Αναγγελία Υπερωριών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Χειρόγραφη υποβολή) ΕΝΤΥΠΟ Αναγγελία Υπερωριών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Χειρόγραφη υποβολή) ΕΝΤΥΠΟ Αναγγελία Υπερωριών ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ* Ημερομηνία Αναγγελίας Αναγγελία Υπερωριακής Απασχόλησης Χρονικού Διαστήματος Από Έως Ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης προβλεπομένων

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 13251/531/15-10-2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1655/τ.Β /2010) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 13251/531/15-10-2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1655/τ.Β /2010) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Βαθμός Ασφαλείας ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα 13/11/2001 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπόχρεοι απογραφής: ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ειδικά για τις οικοδομοτεχνικές εργασίες, ανάλογα αν πρόκειται για ιδιωτικό, δημόσιο ή τεχνικό έργο, υπόχρεος για την απογραφή του οικοδομοτεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Υπαγωγή στην ασφάλιση των κλάδων ασθενείας του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. και ΟΑΕ, ΟΕΚ και ΟΕΕ των Αµειβοµένων και Επαγγελµατιών Αθλητών.

ΘΕΜΑ : «Υπαγωγή στην ασφάλιση των κλάδων ασθενείας του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. και ΟΑΕ, ΟΕΚ και ΟΕΕ των Αµειβοµένων και Επαγγελµατιών Αθλητών. Αθήνα 6/2/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α21/327/1 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ... 2 1.1 Βασικός Κανόνας Στρογγυλοποίησης...2 1.2 Κωδικός Πακέτου Κάλυψης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ... 2 1.1 Βασικός Κανόνας Στρογγυλοποίησης...2 1.2 Κωδικός Πακέτου Κάλυψης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ.... 2 1.1 Βασικός Κανόνας Στρογγυλοποίησης...2 1.2 Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Ι.Κ.Α.)...2 1.3 Ωριαία αποζηµίωση...2 2 ΕΙ Η ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ε40/9-17.1.2005. ΘΕΜΑ : "Καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων (Α.Π..) περιόδων απασχόλησης από 1/1/2005 έως 31/12/2005".

Ε40/9-17.1.2005. ΘΕΜΑ : Καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων (Α.Π..) περιόδων απασχόλησης από 1/1/2005 έως 31/12/2005. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ Ε40/9-17.1.2005 ΘΕΜΑ : "Καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων (Α.Π..) περιόδων απασχόλησης από 1/1/2005 έως 31/12/2005". Σας κοινοποιούµε αναλυτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Υπολογισμός Δώρου Πάσχα ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ: Για την ορθή εξεύρεση των ημερών υπολογισμού του Δώρου Πάσχα προτείνεται από την επιστημονική ομάδα της Epsilon Net το Άνοιγμα Περιόδου ακόμη και για μήνες οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

α) Στην μη ασφαλιστική τακτοποίηση με το πράγματι καταβαλλόμενο ημερομίσθιο.

α) Στην μη ασφαλιστική τακτοποίηση με το πράγματι καταβαλλόμενο ημερομίσθιο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας υπολογισμού του Δώρου Πάσχα. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. Ε41 / 104 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής

Αριθ. Πρωτ. Ε41 / 104 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 425 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 7 -Ποιοί θεωρούνται μισθωτοί, ποιοί υπάλληλοι και ποιοί εργάτες 7 -Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ασφαλιστικές κρατήσεις κλάδων κύριας και επικουρικής σύνταξης του ν.3620/2007 στο επίδοµα θέσης ευθύνης»

ΘΕΜΑ : «Ασφαλιστικές κρατήσεις κλάδων κύριας και επικουρικής σύνταξης του ν.3620/2007 στο επίδοµα θέσης ευθύνης» Αθήνα 17/2/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α40/1 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 12/8/2008. Αριθµ. Πρωτ. Τ00/572/9

Αθήνα, 12/8/2008. Αριθµ. Πρωτ. Τ00/572/9 Αθήνα, 12/8/2008 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :. Παπαχρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης Οδηγίες προς τους Φοιτητές ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο και οι Προϋποθέσεις Ένταξης... 3 3. Επιλογή Φορέα Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Βεβαιώσεις εργοδοτών κοινών επιχ/σεων για χρήση τους στο ΙΚΑ & σε λοιπούς φορείς.

ΘΕΜΑ: Βεβαιώσεις εργοδοτών κοινών επιχ/σεων για χρήση τους στο ΙΚΑ & σε λοιπούς φορείς. - 751 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 22 Απριλίου 2002 Αριθμ. Πρωτ.: Γ99/1/60 ΘΕΜΑ: Βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση στο ΙΚΑ των απασχολουμένων με το κομμάτι (φασόν) Σ Χ Ε Τ : Οι εγκύκλιοι 83/88, 3/87 και 35/88.

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση στο ΙΚΑ των απασχολουμένων με το κομμάτι (φασόν) Σ Χ Ε Τ : Οι εγκύκλιοι 83/88, 3/87 και 35/88. ΘΕΜΑ: Ασφάλιση στο ΙΚΑ των απασχολουμένων με το κομμάτι (φασόν) Σ Χ Ε Τ : Οι εγκύκλιοι 83/88, 3/87 και 35/88. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 1902 90 (ΦΕΚ/138/17-10-90 τ. Α) Ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ0Λ-Τ31 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΝ0Λ-Τ31 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα 30.04.2013 Aριθ. πρωτ: 30638 ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της εταιρείας «ΕΛΛΕΝΙΤ Α.Ε.» ΣΧΕΤ: Η εγκύκλιος 96/07

ΘΕΜΑ:Συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της εταιρείας «ΕΛΛΕΝΙΤ Α.Ε.» ΣΧΕΤ: Η εγκύκλιος 96/07 Αθήνα 11/8/2008 Αριθµ. Πρωτ. Α23/266/24 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Οδηγίες Συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Υποβολής) ΈΝΤΥΠA E8 ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ(Ε8) ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Οδηγίες Συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Υποβολής) ΈΝΤΥΠA E8 ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ(Ε8) ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Οδηγίες Συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Υποβολής) ΈΝΤΥΠA E8 ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ(Ε8) ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ε8- Αρχική οθόνη Εισαγωγή Αίτησης/Αναγγελίας Υπερωρίας. Ε8- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24/02/2014 Αριθμ. Πρωτ. Τ01/652/6

Αθήνα, 24/02/2014 Αριθμ. Πρωτ. Τ01/652/6 Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 17/24.2.2014 Απεικόνιση των Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α, από 1-12-2013, στην Α.Π.Δ. μέσω ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβολή εισφορών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΘΝΙΚΗ» (Τ.Α.Π.Α.Ε. Ε.)

«Η ΕΘΝΙΚΗ» (Τ.Α.Π.Α.Ε. Ε.) Αθήνα, 11/8/2008 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 19 /9/2008. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα και Παρ/τα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (Τµηµ. Εσόδων) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ως ο συν/νος πίνακας διανοµής

Αθήνα 19 /9/2008. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα και Παρ/τα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (Τµηµ. Εσόδων) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ως ο συν/νος πίνακας διανοµής Αθήνα 19 /9/2008 Αριθµ. Πρωτ. Ε40/308 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κ. Ανδρεόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ν /

Ν / EFG Business Services S.A. Καλλιρόης 21, 11743 Αθήνα Τηλ: 210 9008500, Fax: 210 9008600 Ν. 4093 / 12.11.2012 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 Αξιότιμοι συνεργάτες, Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους» Αθήνα 1/4/2015 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 28 / 7 / 2015

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 28 / 7 / 2015 Αθήνα 28 / 7 / 2015 Αριθμ. Πρωτ. Ε40/535 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Δημιουργίας Εταιρίας.

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Δημιουργίας Εταιρίας. Δημιουργία Εταιρίας Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Δημιουργίας Εταιρίας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διαχείριση Α.Π.Δ. Οικοδομοτεχνικών έργων που υποβάλλονται στα Υποκ/τα και Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. εκπρόθεσμα»

ΘΕΜΑ : «Διαχείριση Α.Π.Δ. Οικοδομοτεχνικών έργων που υποβάλλονται στα Υποκ/τα και Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. εκπρόθεσμα» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Η υπ αριθμ. : 15/2010 Εγκύκλιος Διοίκησης του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Η υπ αριθμ. : 15/2010 Εγκύκλιος Διοίκησης του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Αθήνα, 02/07/2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4/3/2010. Αριθμ. Πρωτ. Α23/266/14

Αθήνα, 4/3/2010. Αριθμ. Πρωτ. Α23/266/14 Αθήνα, 4/3/2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: -ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟΔΩΝ -ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: - ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡ. ΕΠ/ΤΩΝ - ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 16/2/2009. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήµατα & Παραρτήµατα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανοµής

Αθήνα 16/2/2009. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήµατα & Παραρτήµατα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανοµής Αθήνα 16/2/2009 Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/46 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ι. Βλατάκης Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση στο ΙΚΑ, κατά του κινδύνου ατυχήματος, των Φοιτητών Α.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης»

ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση στο ΙΚΑ, κατά του κινδύνου ατυχήματος, των Φοιτητών Α.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης» ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση στο ΙΚΑ, κατά του κινδύνου ατυχήματος, των Φοιτητών Α.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης» Σχετ. εγκ. 26/86, 112/92 και 69/94. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 13

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Α. ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔ04691ΩΓ-ΩΩ5 Α. ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΔΑ: ΒΕΔ04691ΩΓ-ΩΩ5 Α. ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης Οδηγίες προς τους Φοιτητές ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο και οι Προϋποθέσεις Ένταξης... 3 3. Επιλογή Φορέα Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Υποχρεωτική Αναγγελία Υπερωριακής Απασχόλησης στο ΣΕΠΕ Η αριθμ /839/ εγκύκλιος του Υπουργείου μας

ΠΡΟΣ: Υποχρεωτική Αναγγελία Υπερωριακής Απασχόλησης στο ΣΕΠΕ Η αριθμ /839/ εγκύκλιος του Υπουργείου μας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ.

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ. ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΙΤΩΝ Δ..ΙΙ..Ε.Κ.--..ΙΙ..ΙΙ..Ε.Κ.. ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΙΖΕΤΑΙΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές

Διαβάστε περισσότερα

Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.

Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3227/04 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 50/2006 Αριθµ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καταβολή ωροσήµου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόµους»

ΘΕΜΑ : «Καταβολή ωροσήµου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόµους» Αθήνα 7/12/2015 Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/136 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ Η υπηρεσία «Πιστοποίηση Οφειλετών» αφορά τους οφειλέτες του ΚΕΑΟ (ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ) καθώς και οφειλέτες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ που δεν έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ. Μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών.

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2639/98 (ΦΕΚ 205/2.9.98 τ.α) σχετικά με τη «Ρύθμιση εργασιοικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εγκατάσταση του προγράμματος 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Οδηγίες χρήσης προγράμματος με παράδειγμα 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αντιγραφή Α.Π.Δ. προηγούμενης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΩΝ 3863, 3986, 4024, 4051 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ & ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΕΔΙΩΝ 1 Περιγραφή δομής προτεινόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ : η Αίτηση ασφ/νου δεν αποστέλλεται στο ΚΕπ. Αθήνα 19/5/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε41/134

ΠΡΟΣΟΧΗ : η Αίτηση ασφ/νου δεν αποστέλλεται στο ΚΕπ. Αθήνα 19/5/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε41/134 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Η πρακτική άσκηση των Φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ 1 Η πρακτική άσκηση των Φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ94691ΩΓ-ΜΙΦ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΠΚ ΕΩΣ 30/11/2013 Κ ΠΚ ΑΠΟ 01/12/2013

ΑΔΑ: ΒΙΕ94691ΩΓ-ΜΙΦ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΠΚ ΕΩΣ 30/11/2013 Κ ΠΚ ΑΠΟ 01/12/2013 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Κ ΑΔ Ε ΙΔ ΙΚ ΟΤΗΤΑ ΚΠΚ ΕΩΣ 30/11/2013 Κ ΠΚ ΑΠΟ 01/12/2013 7511 344910 152 162 7511 344500 152 162 7521 344910 152 162 7521 344500 152 162 7511 344460 166 164 7511 344501 166 164 7521 344460 166

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω2-2ΗΠ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : Β143513/

ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω2-2ΗΠ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : Β143513/ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : Β143513/08-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δ/νση Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αρχείο Εργαζομένων. Στη σελίδα «Σχόλια» μπορούμε να κρατήσουμε κάποια σχόλια για τον συγκεκριμένο εργαζόμενο ή. θέλουμε να τυπώνονται στο. δίνουμε.

Αρχείο Εργαζομένων. Στη σελίδα «Σχόλια» μπορούμε να κρατήσουμε κάποια σχόλια για τον συγκεκριμένο εργαζόμενο ή. θέλουμε να τυπώνονται στο. δίνουμε. Αρχείο Εργαζομένων Αρχείο Εργαζομένων Η βασική οθόνη καταχώρησης στο αρχείο εργαζομένων φαίνεται ακόλουθα. Το πρόγραμμα αυτό διαχειρίζεται 6 οθόνες : Βασικά, Λοιπά, Σχόλια, Παράμετροι, Ταμείαεπιδόματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δήλωση έργου Αναλυτική περιοδική δήλωση Ένσημα ΙΚΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΙΚΑ - ΑΜΟΕ (1) Υπόχρεος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες. για την απεικόνιση των Ασφαλιστικών Εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ στην ΑΠΔ Ιουνίου 2016 σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΚΑ 22/

Οδηγίες. για την απεικόνιση των Ασφαλιστικών Εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ στην ΑΠΔ Ιουνίου 2016 σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΚΑ 22/ Οδηγίες για την απεικόνιση των Ασφαλιστικών Εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ στην ΑΠΔ Ιουνίου 2016 σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΚΑ 22/11.7.2016 Πριν την είσοδό σας στο πρόγραμμα πατήστε το πλήκτρο «Live Update» ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Σεπτεμβρίου 1992 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Σεπτεμβρίου 1992 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Σεπτεμβρίου 1992 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α34/606 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ.Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 ΑΡΙΘ. 95 : 10241

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5Π4691ΩΓ-Γ6Θ. ...Αιτ... ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : Το. Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ

ΑΔΑ: ΒΕ5Π4691ΩΓ-Γ6Θ. ...Αιτ... ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : Το. Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ :... ΟΔΟΣ :... ΑΡΙΘΜΟΣ :... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ :... ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :... Α.Φ.Μ. :.. Α.Μ.Κ.Α. :... ΠΡΟΣ : Το. Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ..... (Υποκ/μα τόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Κανονισµού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων Κ.Β.Α.Ε.»

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Κανονισµού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων Κ.Β.Α.Ε.» Αθήνα 20/3/2012 Αριθµ. Πρωτ. Α32/1150 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση λαθών (μεταφορές ποσών στην ίδια ή διαφορετική χρονική περίοδο) που αφορούν στον ίδιο εργοδότη με περισσότερους ΑΜΕ ή ΑΜΟΕ με ίδιο ΑΦΜ.

Διόρθωση λαθών (μεταφορές ποσών στην ίδια ή διαφορετική χρονική περίοδο) που αφορούν στον ίδιο εργοδότη με περισσότερους ΑΜΕ ή ΑΜΟΕ με ίδιο ΑΦΜ. Αρ. Πρ. Γ99/1/15/17.01.06 Αντιμετώπιση Λαθών στη Καταβολή Τ ρεχουσών Εισφορών Αρ. Πρ. Γ99/1/15/17.01.06 Αντιμετώπιση Λαθών στη Καταβολή Τρεχουσών Εισφορών 1. Γενικά Μετά την εφαρμογή του νέου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2874/00 (ΦΕΚ 286/29.12.00 τ.α') με θέμα «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Όλες οι καταστάσεις πληρωμής έκτακτων αμοιβών των μονίμων καθηγητών αποστέλλονται με πρωτοκολλημένο διαβιβαστικό στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ) 2012 --------------------------- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (2012) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Πέντε είναι οι παράμετροι που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων» Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων» 12 Ιουνίου 2014 Νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νομοθεσία H περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομοθεσία 17.1.1957 Πρώτο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 5.10.1964

Διαβάστε περισσότερα

1. ιαχείριση επανυποβολών ΑΠ εργοδοτών που ανήκουν σε Υποκαταστήµατα στα οποία δεν έχει εγκατασταθεί το ΟΠΣ.

1. ιαχείριση επανυποβολών ΑΠ εργοδοτών που ανήκουν σε Υποκαταστήµατα στα οποία δεν έχει εγκατασταθεί το ΟΠΣ. ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΕΣ Α.Π.. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 01/01/2002 31/03/2007, ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ, ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΜΕΣΟ Ή ΜΕΣΩ INTERNET. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟ ΩΝ Γ.Ε.: Γ99/1/86/3-8-2007

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 11/10/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συνημμένος πίνακας Διανομής

Αθήνα 11/10/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συνημμένος πίνακας Διανομής Αθήνα 11/10/2010 Αριθμ. Πρωτ. E41/279 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Εγγραφή - Πιστοποίηση

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Εγγραφή - Πιστοποίηση ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Εγγραφή - Πιστοποίηση 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγγραφή Πιστοποίηση χρηστών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών... 3 Βήµα 1ο από 2... 4 Βήµα 2ο από 2... 6 Εγγραφή για υποβολή ΑΠ Κοινών Επιχειρήσεων... 7 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 4826/190/25-5-2011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 977/τ.Β /2011) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 4826/190/25-5-2011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 977/τ.Β /2011) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος Ασφάλισης - Κλάδοι Ασφάλισης

Τρόπος Ασφάλισης - Κλάδοι Ασφάλισης Θ Ε Μ Α : «Τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν την ασφάλιση του κατ' οίκον του εργοδότη απασχολούμενου προσωπικού (Κεφ. Ζ του ΚΑ του ΙΚΑ. αρθρ. 52-56). Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 26 του

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α20/251/76/27-7-12 Γενικό έγγραφό μας.

Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α20/251/76/27-7-12 Γενικό έγγραφό μας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 13 / 2 / 2013 ΑΔΑ: ΒΕΥ84691ΩΓ-ΖΘ6 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες νέων διαδικασιών για την εφαρμογή του θεσμού της Α.Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες νέων διαδικασιών για την εφαρμογή του θεσμού της Α.Π.Δ. - 43 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: - Ελέγχου Κοινών Επιχειρήσεων - Ελέγχου Οικοδ/κών

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς»

Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς» Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικές παρατηρήσεις. 4 Ισχύον σύστημα υπολογισμού συντάξεων...4 Νέο σύστημα υπολογισμού σύνταξης.....6 Συνδυαστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των οφειλών προς το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

ΘΕΜΑ: Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των οφειλών προς το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΑΔΑ: 45Π54691ΩΓ-3Θ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Οικονομικά

Φορολογικά Οικονομικά Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση σε Λογιστικά & Φοροτεχνικά θέματα Αριθμός Φύλλου 208 10 Δεκεμβρίου 2014 Ιουλιανού 42-46, 10 434, Αθήνα Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προαιρετική Ασφάλιση..4. Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4. Νέοι Ασφαλισμένοι..7. Μακροχρόνια Άνεργοι..8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προαιρετική Ασφάλιση..4. Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4. Νέοι Ασφαλισμένοι..7. Μακροχρόνια Άνεργοι..8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προαιρετική Ασφάλιση..4 Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4 Νέοι Ασφαλισμένοι..7 Μακροχρόνια Άνεργοι..8 Ασφαλισμένοι ενταχθέντων στο Ι.Κ.Α. Ασφαλιστικών Οργανισμών 10 Αυτασφάλιση..10 Αυτασφάλιση Απολυόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΦ4691ΩΓ-ΣΡΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. Αθήνα 10/04/2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/91 ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΩΦ4691ΩΓ-ΣΡΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. Αθήνα 10/04/2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/91 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αθήνα 10/04/2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/91 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ Π Ρ Ο Σ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΩΝ 3863, 3986, 4024, 4051,4093 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ & ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΕΔΙΩΝ 1 Περιγραφή δομής αρχείου τύπου EMPS από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Όρια ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό των καταβλητέων. των ασφαλισμένων του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ για τα έτη 2010 και 2011».

ΘΕΜΑ : «Όρια ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό των καταβλητέων. των ασφαλισμένων του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ για τα έτη 2010 και 2011». ΑΔΑ: 457Ξ4691ΩΓ-ΗΧ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 25/11/2011 Αθήνα 22/11/2011 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Τα υπ αριθμ: ΤΟΟ/500/572/1/ , ΤΟΟ/500/572/2/ , Ε40/535/ Γενικά Έγγραφά μας.

ΣΧΕΤ.: Τα υπ αριθμ: ΤΟΟ/500/572/1/ , ΤΟΟ/500/572/2/ , Ε40/535/ Γενικά Έγγραφά μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ. Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο / Επωνυμία :.. ...

ΠΡΟΣ : ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ. Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο / Επωνυμία :.. ... ΑΔΑ: 45ΨΟ4691ΩΓ-ΥΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ ΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΠΡΟΣ : Το Υποκ/μα / Παράρτημα Ι. Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.. Τμήμα Εσόδων ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : /../.. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS PAYROLL Μισθοδοσία Οργάνωση Λειτουργίας

ATLANTIS PAYROLL Μισθοδοσία Οργάνωση Λειτουργίας Atlantis Payroll 3 ATLANTIS PAYROLL Μισθοδοσία Οργάνωση Λειτουργίας Atlantis Payroll 4 ATLANTIS PAYROLL Μισθοδοσία Οργάνωση Λειτουργίας Απρίλιος 2010 COPYRIGHT, ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 2: Αρχική Καταχώρηση Συµβάσεων

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 2: Αρχική Καταχώρηση Συµβάσεων ΦΟΡΕΑΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: «Υλοποίηση Πληροφοριακού συστήµατος για την Υποστήριξη του Έργου ιαχείρισης των ηµοσίων Ι.Ε.Κ.» Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 2: Αρχική Καταχώρηση Συµβάσεων

Διαβάστε περισσότερα