Γενικοί Έλεγχοι Συμπλήρωσης Α.Π.Δ. & Μηνύματα Λαθών Ηλεκτρονικής Υποβολής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενικοί Έλεγχοι Συμπλήρωσης Α.Π.Δ. & Μηνύματα Λαθών Ηλεκτρονικής Υποβολής"

Transcript

1 Γενικοί Έλεγχοι Συμπλήρωσης Α.Π.Δ. & Μηνύματα Λαθών Ηλεκτρονικής Υποβολής

2 Περιεχόμενα Γενικοί έλεγχοι συμπλήρωσης ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων Γενικοί έλεγχοι συμπλήρωσης ΑΠΔ Οικοδ/κών Έργων Έλεγχοι ορθότητας ανά Τύπο Αποδοχών (Κοινών Επιχειρήσεων) Έλεγχοι ορθότητας ανά Τύπο Αποδοχών (Οικοδ/κών Έργων) Μηνύματα λαθών ΑΠΔ (Κοινών Επιχειρήσεων) Μηνύματα λαθών ΑΠΔ (Οικοδ/κών Έργων)

3 Μοναδικότητα εγγραφής ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η µοναδικότητα της εγγραφής εξασφαλίζεται από τον συνδυασµό των παρακάτω πεδίων: Αριθµός Παραρτήµατος Αριθµός Μητρώου Ασφαλισµένου Τύπος αποδοχών Μισθολογική περίοδος µήνας/ έτος Πακέτο Κάλυψης 1 Επιτρέπεται η καταχώρηση περισσοτέρων της µιας εγγραφής µε τύπο αποδοχών 08- Αποδοχές Ασθενείας αρκεί το διάστηµα Από Ηµ/νία Απασχ.- Έως Ηµ/νία Απασχ. να είναι διαφορετικό αλλά να µην επικαλύπτει το ένα το άλλο. παράδειγµα: 1 η αποδεκτή εγγραφή Από-Έως: 01/03/ /03/20 3, 2 η αποδεκτή εγγραφή Από-Έως: 11/03/ /03/20 3, 3 η Μη αποδεκτή εγγραφή Από-Έως: 07/03/ /03/20 3 η 3 η εγγραφή δεν είναι αποδεκτή γιατί το διάστηµα Από-Έως Ηµεροµηνία Απασχόλησης επικαλύπτεται από αυτό της 1 ης και 2 ης εγγραφής. Επίσης σε µια εγγραφή τα πεδία Από Ηµ/νία Απασχ.-Έως Ηµ/νία Απασχ. δεν πρέπει να αναφέρονται σε διάστηµα δύο (2) µηνών (π.χ. Από-Έως: 10/03/ /04/20 3) Παράδειγµα: Στην ΑΠ µισθολογικής περιόδου 04/20 3, η εγγραφή µε τύπο αποδοχών 08-Αποδοχές Ασθενείας χρονικής περιόδου 10/03/20 3 έως 05/04/2013 δεν πρέπει να εµφανίζεται σε µια εγγραφή µε διάστηµα: Από Ηµεροµηνία Απασχόλησης: 10/03/2013 Έως Ηµεροµηνία Απασχόλησης: 5/04/2013 Ο σωστός τρόπος καταχώρησης είναι σε δύο (2) εγγραφές: 1 η εγγραφή Από Ηµεροµηνία Απασχόλησης: 10/03/2013 Έως Ηµεροµηνία Απασχόλησης: 31/03/ η εγγραφή Από Ηµεροµηνία Απασχόλησης: 01/04/2013 Έως Ηµεροµηνία Απασχόλησης: 05/04/ Επιτρέπεται η καταχώρηση περισσοτέρων της µιας εγγραφής µε τύπο αποδοχών 09- Αναδροµικές Αποδοχές και ΚΠΚ O ΚΠΚ χρησιµοποιείται σαν κριτήριο µοναδικότητας εγγραφής ΜΟΝΟ για τους τύπους αποδοχών: a. 03- ώρο Χριστουγέννων b. 04- ώρο Πάσχα c. 05-Επίδοµα Αδείας d. 09-Αναδροµικές Αποδοχές, δηλαδή µε τους παραπάνω Τύπους Αποδοχών επιτρέπεται η αποθήκευση περισσοτέρων της µιας εγγραφής αρκεί να είναι διαφορετικός ο ΚΠΚ. Με Τύπο Αποδοχών 09-Αναδροµικές Αποδοχές επιτρέπεται η καταχώρηση περισσοτέρων της µιας εγγραφής αρκεί τα πεδία Από Ηµερ.Απασχόλησης και Έως Ηµερ.Απασχόλησης να αναφέρονται σε διαφορετικά έτη.

4 Παράδειγµα: Για την ΑΠ µισθολογικής περιόδου 05/ η εγγραφή Από Ηµεροµηνία Απασχόλησης: 01/05/2012 Έως Ηµεροµηνία Απασχόλησης: 30/06/ η εγγραφή Από Ηµεροµηνία Απασχόλησης: 01/01/2013 Έως Ηµεροµηνία Απασχόλησης: 30/04/ Με τύπο Αποδοχών 01-Τακτικές Αποδοχές και 13-Τεκµαρτές Αποδοχές επιτρέπεται η καταχώρηση περισσοτέρων της µιας εγγραφής αρκεί ο ΚΩ. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ο ΚΠΚ να είναι διαφορετικοί. Εξαίρεση Επιτρέπεται η καταχώρηση περισσοτέρων της µιας εγγραφής µε τον ίδιο ΚΩ.ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ αρκεί να διαφοροποιείται η ΕΙ.ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Επίσης, µε τους παραπάνω τύπου αποδοχών, δεν επιτρέπεται οι Ηµέρες Ασφάλισης για τον ίδιο τύπο αποδοχών (01-Τακτικές Αποδοχές, 13-Τεκµαρτές Αποδοχές) για τον ίδιο εργαζόµενο να υπερβαίνουν τις Ηµερολογιακές ηµέρες του µήνα. 5. Για τον τύπο Αποδοχών 07-Αποδοχές αδειών εποχικά απασχ/νων Ξενοδ/λων επιτρέπεται η αποθήκευση 2 εγγραφών για τον ίδιο εργαζόµενο αρκεί στη µία εγγραφή τα πεδία Από-Έως Ηµερ. Απασχ. να αναφέρονται στην τρέχουσα µισθολογική περίοδο της ΑΠ και στη δεύτερη εγγραφή τα πεδία Από-Έως Ηµερ.Απασχ. στην αµέσως επόµενη µισθολογική περίοδο Παράδειγµα: Στην ΑΠ µισθολογικής περιόδου 10/2013 µε τύπο αποδοχών 07 επιτρέπονται: 1 η εγγραφή Από Ηµεροµηνία Απασχόλησης: 20/10/2013 Έως Ηµεροµηνία Απασχόλησης: 31/10/ η εγγραφή Από Ηµεροµηνία Απασχόλησης: 01/11/2013 Έως Ηµεροµηνία Απασχόλησης: 10/11/2013 Παρατήρηση: εν επιτρέπεται εγγραφή η οποία αναφέρεται σε διάστηµα (Από-Έως Ηµεροµηνία Απασχόλησης) δύο (2) µηνών Παράδειγµα: Στην ΑΠ µισθολογικής περιόδου 10/2013 µε τύπο αποδοχών 07 δεν επιτρέπεται εγγραφή µε διάστηµα: Από Ηµεροµηνία Απασχόλησης: 20/10/2013 Έως Ηµεροµηνία Απασχόλησης: 10/11/2013 Επίσης: εν επιτρέπεται το διάστηµα Από-Έως Ηµεροµηνία Απασχόλησης να επικαλύπτει µια ήδη καταχωρηµένη εγγραφή για τον συγκεκριµένο εργαζόµενο Γενικοί Έλεγχοι: 1. Στο πεδίο 33-Μισθ. Περίοδος και σε περίπτωση τριµηνιαίας δήλωσης οι δεκτές τιµές είναι στην τρέχουσα περίοδο υποβολής.

5 2 Συνολικές Εισφορές = Εισφορές Ασφαλισµένου + Εισφορές Εργοδότη 3 Καταβλητέες εισφορές = Συνολικές Εισφορές - Επιδότηση Εργοδότη (ποσό) - Επιδότηση Ασφαλισµένου (ποσό) 4 Για τους Τύπους Αποδοχών που έχουν Ηµέρες Ασφάλισης ισχύει το εξής: Έως Ηµ/νία Απασχόλησης >= Από Ηµεροµηνία Απασχόλησης και η ιαφορά τους >= από Ηµέρες Ασφάλισης Εξαίρεση: Όταν η ιαφορά τους <= 5 τότε Ηµέρες Ασφάλισης = 1 έως ( ιαφορά + 1) Ο παραπάνω έλεγχος δεν γίνεται για τους Τύπους Αποδοχών 12-Αµοιβή µε το κοµµάτι (φασόν) και 16-Αµοιβές κατ αποκοπήν/εφαπαξ 5. Για όλους του Τύπους Αποδοχών το ποσοστό Επιδότησης εργοδότη πρέπει να είναι ή 0% ή 2% Για τους τύπους αποδοχών: o 01-Τακτικές Αποδοχές, o 04- ώρο Πάσχα, o 05-Επίδοµα Αδείας, o 08-Αποδοχές Ασθενείας, o 09-Αναδροµικές Αποδοχές το πεδίο ποσό Επιδότησης Εργοδότη προκύπτει από το γινόµενο των αποδοχών επί το ποσοστό επιδότησης εργοδότη (µέγιστη τιµή 600*2%) Για τους τύπους αποδοχών 03- ώρο Χριστουγέννων το πεδίο ποσό Επιδότησης Εργοδότη προκύπτει από το γινόµενο των αποδοχών επί το ποσοστό επιδότησης εργοδότη (µέγιστη τιµή 600*1,04166*2%) 6. Για Τύπο Αποδοχών 02-Αποδοχές Υπαλλήλων ΝΠ ο ΚΠΚ πρέπει να είναι µόνο 507 ή 506 Οι ΚΠΚ 507, 506 συµπληρώνονται µόνο για τους Τύπους Αποδοχών 02-Αποδοχές Υπαλλήλων ΝΠ ή 09-Αναδροµικές Αποδοχές 7. Γίνεται έλεγχος για την ύπαρξη των Κωδικών ΚΑ, ΚΩ. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΠΚ 8. Γίνεται έλεγχος για την ορθότητα του συνδυασµού των Κωδικών ΚΑ, ΚΩ. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΙ.ΠΕΡΙΠΤ. ΑΣΦΑΛ, ΚΠΚ 9. Γίνεται έλεγχος για την ορθότητα του συνδυασµού των Κωδικών ΚΑ, ΚΩ. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΠΚ 10. Για όλους τους Τύπους Αποδοχών εκτός από τον τύπο 17-Εισφορές χωρίς Αποδοχές το πεδίο 39-Αποδοχές πρέπει να έχει τιµή > 0

6 ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΙΚΟ ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μοναδικότητα Εγγραφής Αριθµός Μητρώου Ασφαλισµένου Τύπος αποδοχών Κατασκευαστική Φάση ή Εργασία ηµοσίου Με τύπο Αποδοχών 08-Ασθένεια επιτρέπεται η καταχώρηση περισσοτέρων της µιας εγγραφής. Γενικοί Έλεγχοι: 1 Αριθµός Τριετιών (πεδίο 31) <= 7 2 Κυριακές < = Κυριακές του Μήνα 3 Συνολικές Εισφορές = Εισφορές Ασφαλισµένου + Εισφορές Εργοδότη 4 ΕΩΣ ΗΜΕΡ.ΑΠΑΣΧ. >= ΑΠΟ ΗΜΕΡ.ΑΠΑΣΧ. 5 Η ιαφορά των ηµερών ΕΩΣ ΗΜΕΡ.ΑΠΑΣΧ - ΑΠΟ ΗΜΕΡ.ΑΠΑΣΧ πρέπει να είναι µεγαλύτερη ή ίση από (ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ + ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ) 6 Συνολικές Εισφορές = Αποδοχές * συνολικό ποσοστό ΚΠΚ a. Για τον Τύπο Αποδοχών 01-Τακτικές Αποδοχές, εάν ο έλεγχος 6 δεν ισχύει τότε εµφανίζεται µήνυµα Λάθους και δεν γίνεται η αποθήκευση της εγγραφής b. Για τους Τύπους Αποδοχών o 08-Ασθένεια, o 09-Αναδροµικά, o 10-Bonus, o 11-Υπερωρίες, o 14-Λοιπές Αποδοχές, εάν ο έλεγχος 6 δεν ισχύει τότε εµφανίζεται µήνυµα Warning και γίνεται η αποθήκευση της εγγραφής. c. εν εφαρµόζεται ο έλεγχος 6 για τον Τύπο Αποδοχών 17-Εισφορές χωρίς Αποδοχές 7 Στον Τύπο Αποδοχών 17-Εισφορές χωρίς Αποδοχές Εισφορές Ασφαλισµένου + Εισφορές Εργοδότη >= 0 Με Τύπο Αποδοχών 01-Τακτικές Αποδοχές επιτρέπεται η αποθήκευση πολλαπλών εγγραφών αρκεί ο κωδικός Υποκ/τος ΙΚΑ εκτέλεσης Έργου (πεδίο 21) να είναι διαφορετικός

7 Έλεγχοι ορθότητας ανά Τύπο Αποδοχών (Κοινών Επιχειρήσεων) ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΗΜΕΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΛΗΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 01 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό 1 έως (ημερ/κές 0 έως <ΜΙΝ(Αποδοχές, 600 ) * Επιδότηση Εργοδότη% Υποχρεωτικό μήνα) 02 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό 1 έως 25 0 Υποχρεωτικό ΝΠΔΔ κλπ. 03 ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Υποχρεωτικό Κενό 0 0 έως <ΜΙΝ[Αποδοχές, (600 *1,04166)] * Επιδότηση Κενό Εργοδότη% 04 ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ Υποχρεωτικό Κενό 0 0 έως <ΜΙΝ(Αποδοχές, 600 ) * Επιδότηση Εργοδότη% Κενό 05 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ Υποχρεωτικό Κενό 0 0 έως <ΜΙΝ(Αποδοχές, 600 ) * Επιδότηση Εργοδότη% Κενό 06 ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Προαιρετικό Κενό 0 0 Κενό 07 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΩΝ Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό 1 έως 23 0 Υποχρεωτικό ΕΠΟΧΙΚΑ ΑΠΑΣΧ/ΝΩΝ ΞΕΝΟΔ/ΛΩΝ 08 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό 1 έως 27 0 έως <ΜΙΝ(Αποδοχές, 600 ) * Επιδότηση Εργοδότη% Υποχρεωτικό 09 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ Προαιρετικό Κενό 0 0 έως <ΜΙΝ(Αποδοχές, 600 ) * Επιδότηση Εργοδότη% Κενό ΑΠΟΔΟΧΕΣ 10 BONUS Προαιρετικό Κενό 0 0 Κενό 11 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ Προαιρετικό Κενό 0 0 Κενό 12 ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ ΤΟ Υποχρεωτικό Προαιρετικό 0 έως Κενό ΚΟΜΜΑΤΙ (ΦΑΣΟΝ) 13 ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό 1 έως (ημερ/κές 0 Κενό μήνα) 14 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ Προαιρετικό Προαιρετικό 0 0 Προαιρετικό 15 ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΓΙΑ Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό 1 έως 25 0 Προαιρετικό ΚΛΑ Ο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 16 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΤ Υποχρεωτικό Προαιρετικό 0 έως Κενό ΑΠΟΚΟΠΗΝ/ΕΦΑΠΑΞ 17 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ Υποχρεωτικό Κενό 0 0 Κενό 18 ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό 1 έως 30 0 Υποχρεωτικό ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΟΓ ΤΟΥΡΙΣΤ ΠΛΟΙΩΝ 19 ΑΠΟ ΟΧΕΣ Α ΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ Υποχρεωτικό Κενό 0 0 Προαιρετικό ΜΕΣΟΓ ΤΟΥΡΙΣΤ ΠΛΟΙΩΝ 88 ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό 1 έως 25 0 Υποχρεωτικό 20 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό 1 έως 25 0 Προαιρετικό

8 Έλεγχοι ορθότητας ανά Τύπο Αποδοχών (Κοινών Επιχειρήσεων) ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΛΕΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ. ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 01 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Υποχρεωτικό Προαιρετικό Προαιρετικό Προαιρετικό Μέσα στη Μισθολογική Περίοδο (<=Κυριακές Μήνα) 02 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Υποχρεωτικό 0 Προαιρετικό Προαιρετικό Μέσα στη Μισθολογική Περίοδο ΝΠΔΔ κλπ. 03 ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Κενό 0 Κενό Κενό Κενό 04 ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ Κενό 0 Κενό Κενό Κενό 05 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ Κενό 0 Κενό Κενό Κενό 06 ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Κενό 0 Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό Από Ηµ/νία Απασχόλησης < Μισθολογική Περίοδο και Έως Ηµ/νία Απασχόλησης <= Μισθολογική Περίοδο 07 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΟΧΙΚΑ ΑΠΑΣΧ/ΝΩΝ Υποχρεωτικό 0 Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό Μέσα στη Μισθολογική Περίοδο ή και µεταγενέστερη ηµ/νία το πολύ ένα µήνα από τη µισθολογική περίοδο ΞΕΝΟΔ/ΛΩΝ 08 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Υποχρεωτικό 0 Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό Μέσα στη Μισθολογική Περίοδο ή και προγενέστερη ηµ/νία το πολύ ένα µήνα από τη µισθολογική περίοδο 09 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ Κενό 0 Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό < Μισθολογική Περίοδο ΑΠΟΔΟΧΕΣ 10 BONUS Κενό 0 Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό <= Μισθολογική Περίοδο 11 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ Κενό 0 Κενό Κενό Κενό 12 ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ ΤΟ Κενό 0 Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό <= Μισθολογική Περίοδο ΚΟΜΜΑΤΙ (ΦΑΣΟΝ) 13 ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ Υποχρεωτικό Προαιρετικό Προαιρετικό Προαιρετικό Μέσα στη Μισθολογική Περίοδο (<=Κυριακές Μήνα) 14 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ Προαιρετικό 0 Προαιρετικό Προαιρετικό Μέσα στη Μισθολογική Περίοδο 15 ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΓΙΑ Προαιρετικό 0 Προαιρετικό Προαιρετικό Μέσα στη Μισθολογική Περίοδο ΚΛΑ Ο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 16 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗΝ/ΕΦΑΠΑΞ Κενό 0 Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό <= Μισθολογική Περίοδο και >= 01/01/ του ίδιου έτους 17 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ Κενό 0 Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό < Μισθολογική Περίοδο 18 ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΟΓ ΤΟΥΡΙΣΤ ΠΛΟΙΩΝ 19 ΑΠΟ ΟΧΕΣ Α ΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΟΓ ΤΟΥΡΙΣΤ ΠΛΟΙΩΝ Υποχρεωτικό Προαιρετικό (<=Κυριακές Μήνα) Προαιρετικό Προαιρετικό Μέσα στη Μισθολογική Περίοδο Προαιρετικό 0 Προαιρετικό Προαιρετικό <= Μισθολογική Περίοδο 88 ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ Προαιρετικό 0 Προαιρετικό Προαιρετικό < Μισθολογική Περίοδο 20 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Προαιρετικό 0 Προαιρετικό Προαιρετικό Μέσα στη Μισθολογική Περίοδο ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ

9 Έλεγχοι ορθότητας ανά Τύπο Αποδοχών (Οικοδομοτεχνικών Έργων) ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΣΘΙΟ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ = ΠΕ ΙΟ 39 + ΠΕ ΙΟ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Προαιρετικό Προαιρετικό 1 - Ηµερ/κές του µήνα Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό (Υποχρεωτικό, Τουλάχιστον ένα από τα πεδία 39, 43) 08 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό 1-27 (Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό Τουλάχιστον ένα από τα πεδία 39, 43) 09 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό 0 Προαιρετικό Υποχρεωτικό ΑΠΟΔΟΧΕΣ 10 BONUS Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό 0 Προαιρετικό Υποχρεωτικό 11 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ Προαιρετικό Προαιρετικό 0 Προαιρετικό Υποχρεωτικό 14 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ Προαιρετικό Προαιρετικό 0-27 (µόνο το Πεδίο 39 ενώ Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό το 43 πρέπει να είναι κενό) 17 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό 0 Κενό Κενό

10 ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΩΝ ΑΠΔ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 01,02,03,04 2 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΚΑ 3 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΟΣ Α.Μ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ 4 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ Α.Μ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ 5 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΛΟΓΩ ΥΠΑΡΞΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 7 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΑΦΜ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ (ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ,ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ) 8 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ 9 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ 10 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ O ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΣ 11 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ 12 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ 13 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ 14 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ 15 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ 1ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΤΗΣ 2ΗΣ 16 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΗΣ 1ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΗΣ 2ΗΣ 17 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ 1ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ 2ΗΣ 18 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ο ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ 01 Η 04 ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 19 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ο ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ 02 ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 20 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Η ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ 21 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Η ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ 22 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Η ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΗΣ ΗΜ/ΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 23 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 24 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΚΑΔ ΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΣ 25 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΔ ΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ 26 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΑΜ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΣ 27 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΑΜ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ 28 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ Α.Μ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ 29 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ, ΛΟΓΩ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΜΑ 30 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ 31 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ 32 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ 33 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ 34 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ 35 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΑΦΜ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ 36 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ (ΕΚΤΟΣ ΝΑΙ/ΟΧΙ ) 37 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΝΑΙ/ΟΧΙ ) 38 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ 5 ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ 39 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΣ 40 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ 41 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ 42 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ

11 43 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ 44 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΑΔ ΙΚΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ 45 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΑΔ ΙΚΑ,ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 46 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΜΗΝΑΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΣ 47 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΜΗΝΑΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΝΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ (ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΟΥ ) 48 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ 49 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΝΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ (ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ) 50 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΑ ΠΕΔΙΑ 'ΑΠΌ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.. ΕΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ' ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ (ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΥΠΟΥΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ 51 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΑ ΠΕΔΙΑ 'ΑΠΌ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.. ΕΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ' ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΑ,ΕΝΩ Ο ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 52 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΑ ΠΕΔΙΑ 'ΑΠΌ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.. ΕΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ' ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ ( ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ/ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ) 53 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΑ ΠΕΔΙΑ 'ΑΠΌ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.. ΕΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ' ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ( Η ΗΜ/ΝΙΑ ΕΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟ ) 54 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΚΩΔ. ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΣ 55 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΚΩΔ. ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ 56 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΗΜΕΡ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕ ΔΕΚΑΔΙΚΑ 57 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ (ΚΕΝΕΣ, ΜΗΔΕΝ) ΕΝΩ Ο ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ 58 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΝΩ Ο ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ 60 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟ ΗΜ/ΣΘΙΟ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΗΜ/ΣΘΙΟ 61 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 62 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙ % ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 63 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΕΠΙΔΟΤ. ΑΣΦΑΛ. - ΕΠΙΔΟΤ. ΕΡΓΟΔ. 64 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ 65 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΚΩΔ. ΥΠΟΚ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΣ 66 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 67 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 68 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ΜΟΡΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ / ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΣΟ 69 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ 01,02,03,04 70 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙ % ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ 72 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΑΠΌ ΜΗΝΑ/ΕΤΟΣ ΕΩΣ ΜΗΝΑ/ΕΤΟΣ) 73 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 0 Η 2 74 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ 75 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Η/ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΔΕ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 76 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΙΔΙΑ ΠΟΣΑ (ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) 77 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Α.Π.Δ. ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΣ 78 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΣ 79 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1/1/1993) ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΛΑΦΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΕΣ 80 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Η ΕΝΔΕΙΞΗ 'ΠΛΗΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ' ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ 81 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Η ΕΝΔΕΙΞΗ 'ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ' ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ 82 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΗΔΕΝ (ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΣΦ/ΝΟΥΣ) 83 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΗΔΕΝ (ΓΙΑ ΠΑΛΙΟΥΣ ΑΣΦ/ΝΟΥΣ)

12 85 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΕΒΣΕ ΜΑΤΑΒΟΛΩΝ 87 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 88 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 89 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 90 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΑ ΝΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΡΧ 94 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 95 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ INTERNET ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΔ 97 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΟΣΑ 98 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ο ΤΚ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 103 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΔ(ΠΕΡΙΟΔΟΣ) 104 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΔ(ΤΥΠΟΣ) 105 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΑΠΔ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΜΕ ΣΤΟ WEB 106 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ Η ΜΗΔΕΝ 107 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΝΑΙ '01' ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΕΣ Η 'Ο' 109 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΟΣΑ (ΔΗΜΟΣΙΟ) 111 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΑΠΔ ΔΕΝ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 112 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΑΠΔ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΠΛΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙ) 113 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΙΔΙΑ ΠΟΣΑ (ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΑΣΦ.ΙΣΤ. 114 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΔΙΑΦ.ΠΟΣΑ (ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΑΣΦ.ΙΣΤ 115 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΙΔΙΑ ΠΟΣΑ (ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ 116 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΔΙΑΦ.ΠΟΣΑ (ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ 118 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 119 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΣΥΝ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙ % ΤΟΥ ΠΑΚ.ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΤΑ 140 ΕΥΡΩ 120 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝ.ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΑΛΙΟΥ ΑΣΦ/ΝΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΦΟΝ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΤΑ 140 ΕΥΡΩ 121 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο Α.Μ.Ο.Ε. ΥΠΑΡΧΕΙ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΣΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 122 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ (ΑΣΦ.ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ) 123 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ (ΑΠΔ ΣΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ) 124 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΕΝΗ ΟΔΟΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 125 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΕΝΟΣ ΤΑΧ/ΚΟΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 126 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ ΤΑΧ/ΚΟΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 127 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΝΑΙ 17 ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ 130 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 12 ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΦΑΣΟΝ ΕΝΩ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 131 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 12 ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 132 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 16 ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ 133 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 16 ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΑΠ/ΧΕΣ ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΓΡ.ΜΕ ΤΥΠΟ ΑΠ/ΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙ % ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ (ΝΕΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ, ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ) 141 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙ % ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ (ΝΕΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ, ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ 142 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙ % ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ '02' 150 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 151 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 152 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 153 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 2% ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ 154 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 155 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΜΗΤΕΡΕΣ, ΕΓΚ. 15/2010) 156 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 17

13 157 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΟΑΕΔ 158 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΑΕΔ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 159 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΟΑΕΔ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 160 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΟΑΕΔ ΛΟΓΩ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 161 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΟΑΕΔ 162 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΟΑΕΔ 163 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΟΑΕΔ ΛΟΓΩ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 165 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ Τ.Α. 06,09, ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (Τ. ΤΣΕΑΠΣΓΟ) ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΛΑΦΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΕΣ 200 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ Η ΕΚΤΑΚΤΗ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 201 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ (ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) 202 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΔΗΜΟΣΙΟ) 203 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) 204 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΔΗΜΟΣΙΟ) 205 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 206 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 207 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η Ημ/νία Υποβολής είναι μικρότερη από την Ημ/νία Απογραφής του Εργοδότη 208 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ Η ΕΚΤΑΚΤΗ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 209 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΟΡΙΑ 210 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΑΜΕ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟ ΑΜΕ 211 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΚΩΔ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΚΑ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 212 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟ ΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ 213 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΑΠΌ ΚΑΙ ΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 215 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 25 ΓΙΑ ΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟ 216 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 50% ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ 50% 217 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ 100% 218 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ 50% 219 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ 100% 220 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΝΩ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 221 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΝΩ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΔ 222 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΣΩΣΤΑ 223 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΗΜ/ΝΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΗ 301 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΠΚ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ALPHA BANK, ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ τ. ΤΑΠΙΛΤ ΠΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΑΛΙΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ 302 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΚΠΚ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΕ ΚΠΚ 135. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ALPHA BANK ΑΣΦ/ΝΟΙ τ. ΤΑΠΙΛΤ ΠΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΑΛΙΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ 303 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΚΠΚ 135 ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΕ ΚΠΚ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ALPHA BANK ΑΣΦ/ΝΟΙ τ. ΤΑΠΙΛΤ ΠΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΑΛΙΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ 304 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΠΚ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ALPHA BANK ΑΣΦ/ΝΟΙ τ. ΤΑΠΙΛΤ ΠΟΥ ΑΣΦ/ΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ) ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ

14 305 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΚΠΚ ΓΙΑ ΠΑΛΙΟ ΑΣΦ/ΝΟ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ALPHA BANK ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ τ. ΤΑΠΙΛΤ ΠΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ) 306 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΚΠΚ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΕ ΚΠΚ 131. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ALPHA BANK ΑΣΦ/ΝΟΙ τ. ΤΑΠΙΛΤ ΠΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΑΛΙΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ 310 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΑΠΔ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΑΠΑΙΤΗΤΕΣ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΓΕ. Ε40/350/ ) 320 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 321 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

15 ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 01,02,03,04 2 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΚΑ 3 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΟΣ Α.Μ. ΕΡΓΟΥ 4 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ Α.Μ. ΕΡΓΟΥ 6 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΛΟΓΩ ΥΠΑΡΞΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΑΜΟΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟ 8 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ 9 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Η ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ 10 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ O ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΣ 11 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ 12 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ 13 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ 14 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ 15 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ 1ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΤΗΣ 2ΗΣ 16 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΗΣ 1ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΗΣ 2ΗΣ 17 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ 1ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ 2ΗΣ 18 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ο ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ 01 Η 04 ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 19 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ο ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ 02 ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 20 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ H ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ 21 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ H ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ 22 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ H ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΗΣ ΗΜ/ΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 26 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΑΜ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΣ 27 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΑΜ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ 28 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ Α.Μ.Ο.Ε. 29 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ, ΛΟΓΩ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΜ 30 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ 31 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ 32 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ 33 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ 34 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ 35 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΑΦΜ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ 38 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ 5 ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ 39 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ο ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΣ 40 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ 41 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ 42 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ 43 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ 45 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΑΔ ΙΚΑ,ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 50 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ H ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ( ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΥΠΟΥΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ) 51 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ, ΕΝΩ Ο ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 52 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ( ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ/ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ) 53 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ( Η ΗΜ/ΝΙΑ ΕΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟ ) 54 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΚΩΔ. ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΣ

16 55 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΚΩΔ. ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ 56 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙ ΗΜΕΡ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕ ΔΕΚΑΔΙΚΑ 57 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ (ΚΕΝΕΣ, ΜΗΔΕΝ) ΕΝΩ Ο ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ 58 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΝΩ Ο ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ 59 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ (ΚΕΝΟ, ΜΗΔΕΝ) ΕΝΩ Ο ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ 60 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟ ΗΜ/ΣΘΙΟ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΗΜ/ΣΘΙΟ 61 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 65 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ο ΚΩΔ. ΥΠΟΚ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΣ 66 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 67 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 68 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ΜΟΡΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ / ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΣΟ 69 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ 01,02,03 70 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙ % ΠΑΚΕΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ 74 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ 76 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΙΔΙΑ ΠΟΣΑ 77 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Α.Π.Δ. ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΣ 79 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ ΣΩΣΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ 82 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΗΔΕΝ. ( ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΣΦ. ) 83 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΗΔΕΝ. ( ΓΙΑ ΠΑΛΙΟΥΣ ΑΣΦ. ) 84 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΕΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΓΓΑΜΟΥ / ΑΓΑΜΟΥ 85 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΙΕΤΙΩΝ 86 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΙΕΤΙΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΠΟ 5 87 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 88 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 89 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 90 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΑ ΝΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΡΧ 92 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕΙΟΝ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦ. ΕΠΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΕΙΝΑΙ > 10 ΕΥΡΩ 93 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕΙΟΝ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦ. ΕΠΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΕΙΝΑΙ <= 10 ΕΥΡΩ 94 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 95 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ INTERNET ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΔ 96 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΕΣ ΚΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΟΣ 97 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΟΣΑ 98 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ο ΤΚ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 99 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 101 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΙΔΙΑ ΠΟΣΑ (ΔΗΜΟΣΙΟ) 102 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΟΣΑ (ΔΗΜΟΣΙΑ) 103 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ 104 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΔ 105 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ 111 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΑΠΔ ΔΕΝ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 112 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΑΠΔ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΠΛΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙ) 113 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΙΔΙΑ ΠΟΣΑ (ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΑΣΦ.ΙΣΤ. 114 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΔΙΑΦ.ΠΟΣΑ (ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΑΣΦ.ΙΣΤ 115 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΙΔΙΑ ΠΟΣΑ (ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ 116 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΔΙΑΦ.ΠΟΣΑ (ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ

17 117 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ ΣΕ ΑΠΔ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ 121 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο Α.Μ.Ο.Ε. ΥΠΑΡΧΕΙ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΣΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 122 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΙΔΙΑ ΠΟΣΑ (ΔΗΜΟΣΙΟ) ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ 123 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΙΔΙΑ ΠΟΣΑ (ΔΗΜΟΣΙΟ) ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 140 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙ % ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ (ΝΕΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ, ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ) 141 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙ % ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ (ΝΕΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ, ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ 160 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ 161 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ 165 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ Τ.Α. 06,09, ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 01 ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ * ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 201 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 203 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 205 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 206 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 208 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ Η ΕΚΤΑΚΤΗ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 209 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΟΡΙΑ 210 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΑΜΟΕ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟ ΑΜΟΕ 211 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΚΩΔ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΚΑ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 212 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Ο ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟ ΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ 213 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΑΠΌ ΚΑΙ ΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 224 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 320 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 321 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΥΠΟΣ ΗΛΩΣΗΣ (1) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΥΠΟΣ ΗΛΩΣΗΣ (1) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΗΛΩΣΗΣ (1) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ YΠΟΒΟΛΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ (2) ΟΝΟΜΑΣΙΑ (3) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗ (4) Α.Μ.Ε. (5) Α.Φ.Μ. (6) Ο ΟΣ (7) Τ.Κ. (9) ΠΟΛΗ (10) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ (8) ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ (13) /

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (1) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ (2) ΟΝΟΜΑΣΙΑ (3) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (4) Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Τ.Κ. (7) ΠΟΛΗ (8) ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ (9) ΟΔΟΣ (5) ΑΡΙΘΜΟΣ (6) Α.Μ.Ε (10) Α.Μ.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟ ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟ ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΥΠΟΣ ΗΛΩΣΗΣ (1) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗ (4) /ΝΣΗ Ε ΡΑΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Τ.Κ. (7) ΠΟΛΗ (8) ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΟΥ (9) ΚΩ ΙΚΟΣ (2) ΟΝΟΜΑΣΙΑ (3) Ο ΟΣ (5) ΑΡΙΘΜΟΣ (6) Α.Μ.Ε (10) Α.Μ.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 13251/531/15-10-2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1655/τ.Β /2010) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 13251/531/15-10-2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1655/τ.Β /2010) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποστολή συγκεντρωτικών οδηγιών (εγχειριδίου) για την ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης»

ΘΕΜΑ : «Αποστολή συγκεντρωτικών οδηγιών (εγχειριδίου) για την ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΛΨ4691ΩΓ-9ΩΧ Αθήνα, 05/06/2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ. 1 P a g e

Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ. 1 P a g e Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ 2012 1 P a g e 2 P a g e ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ.....2 3 P a g e ΒΙΒΛΙΑ Κ.Ξ.Γ., ΣΧΟΛΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΛΠ... 5 Α. ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εγκατάσταση του προγράμματος 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Οδηγίες χρήσης προγράμματος με παράδειγμα 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αντιγραφή Α.Π.Δ. προηγούμενης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Φ80000/3476/116/17-2-2014 Υ.Α

Φ80000/3476/116/17-2-2014 Υ.Α Αθήνα 28 / 11 / 2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : EΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Απεικόνιση των Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α, μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβολή εισφορών»

ΘΕΜΑ «Απεικόνιση των Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α, μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβολή εισφορών» Αθήνα, 24/02/2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 - Αθήνα Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ.ΙΙΙ.- ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ

ΚΕΦ.ΙΙΙ.- ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΚΕΦ.ΙΙΙ.- ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ Ο κλάδος κύριας σύνταξης του ΙΚΑ και κάθε ειδικού Ταμείου καλύπτει τους ασφαλιστικούς κινδύνους: Γήρας, αναπηρία, θάνατος. Για κάθε ένα κίνδυνο εξ αυτών υπάρχουν ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Εγκ. 111/65, 110/68, 30/80, 50/81, 125/92, 7/93, 21/01 και 52/02.

ΣΧΕΤ. : Εγκ. 111/65, 110/68, 30/80, 50/81, 125/92, 7/93, 21/01 και 52/02. Αρµοδιότητα, ιαδικασία και Τρόπος Υπολογισµού ποσοστού Εργατικής απάνης ηµοσίων Έργων, Χορήγηση Βεβαιώσεων για Είσπραξη Λογ/σµών, Εκκαθάριση Μερικών και Τελικών Λογ/σµών. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών.

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2639/98 (ΦΕΚ 205/2.9.98 τ.α) σχετικά με τη «Ρύθμιση εργασιοικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ "ΠΑΛΑΙΟΙ" ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (1) ΚΕΦ. Ι.- ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (1) ΚΕΦ. Ι.- ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ "ΠΑΛΑΙΟΙ" ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (1) ΚΕΦ. Ι.- ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ Α Ειδικές προσεγγίσεις. α. Οταν γίνεται λόγος για "κύρια ασφάλιση" νοείται η ασφάλιση για: κάλυψη των κινδύνων ασθενείας και μητρότητας

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6)

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6) Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε µειώνονται οι µισθοί; Πόση µείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συµβάσεις; Ποια επιδόµατα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

Για να χορηγήσει όμως σύνταξη ο τελευταίος ασφαλιστικός οργανισμός η διάταξη θέτει δύο προϋποθέσεις:

Για να χορηγήσει όμως σύνταξη ο τελευταίος ασφαλιστικός οργανισμός η διάταξη θέτει δύο προϋποθέσεις: Ακολουθεί αναλυτικά η εγκύκλιος: I. ΑΡΜΟΔIOΤΗΤΑ Άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 3863/2010 Με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3863/2010, αντικαταστάθηκε το άρθρο 2 του Ν.Δ/τος 4202/1961 όπως αυτό ίσχυε μετά την αντικατάστασή

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32%

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% 1 Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΑΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Ταχ. Διευθ.:Ακτή Μιαούλη 17-19 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός φορολογικών ασφαλιστικών & εργασιακών θεμάτων Τι αλλάζει από 1-1-2011 στο οδοντιατρείο μου σε 49 ερωτοαπαντήσεις

Οδηγός φορολογικών ασφαλιστικών & εργασιακών θεμάτων Τι αλλάζει από 1-1-2011 στο οδοντιατρείο μου σε 49 ερωτοαπαντήσεις Οδηγός φορολογικών ασφαλιστικών & εργασιακών θεμάτων Τι αλλάζει από 1-1-2011 στο οδοντιατρείο μου σε 49 ερωτοαπαντήσεις ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟ ΟΝΤΙΚΗΣ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Πρόλογος Κοσμογονία αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονική άδεια και επίδομα αδείας

Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κωνσταντίνος Σωτ. Σταϊκούρας, τ. Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Τρόπος υπολογισμού ημερών και αποδοχών κανονικής άδειας και επιδόματος αδείας. Συνέπειες μη χορήγησης κανονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ Ε.Τ.Α.Α. (πρώην ΤΣΜΕΔΕ)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ Ε.Τ.Α.Α. (πρώην ΤΣΜΕΔΕ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ Ε.Τ.Α.Α. (πρώην ΤΣΜΕΔΕ) - Λειτουργία και διάρθρωση Ταμείου - Εγγραφή Νέου Μέλους ΤΕΕ στο ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ) - Εγγραφή Εργοληπτών Δ.Ε. στο ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ) - Τομείς ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΤΣΑΝΤΗΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΑΜΠΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΩΛ-ΩΥΣ. Αθήνα, 24-7-2012. Aριθ. πρωτ: οικ.14827/22

ΑΔΑ: Β4ΓΩΛ-ΩΥΣ. Αθήνα, 24-7-2012. Aριθ. πρωτ: οικ.14827/22 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΓΩΛ-ΩΥΣ Αθήνα, 24-7-2012 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20/3/2015 Αρ. Πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ14/3/432146. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4

Αθήνα, 20/3/2015 Αρ. Πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ14/3/432146. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ : ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ TMHMA : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Έννοια μισθού 22 2. Παροχές σε είδος - Μισθός 22 3. Αναγωγή μηνιαίου μισθού σε ημερομίσθιο - ωρομίσθιο 23 4. Αναγωγή ημερομισθίου σε μηνιαίο μισθό 23 5. Καταβαλλόμενες αποδοχές 24 6. Τακτικές αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΈΚ ΟΣΗ 2.0.0000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 4 Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 5 Α1. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ... 5 Α2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ... 5 Α3. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ... 5 Α4.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2011

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2011 Εφαρμογή Εργοσήμου, Διαδικασία έκδοσης εξαργύρωσης Ασφάλιση στον ΟΓΑ των αυτοτελώς απασχολουμένων εργατών γης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

A1 ΓIA TOYΣ AΣΦAΛIΣMENOYΣ MEXPI 31.12.1992 (Π.A)

A1 ΓIA TOYΣ AΣΦAΛIΣMENOYΣ MEXPI 31.12.1992 (Π.A) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/7/08 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τ Α Μ Ε Ι Ο Αριθ. Πρωτ. 56641/7814 ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΤΣΑΥ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προς:

Διαβάστε περισσότερα