Χριστίνα Παπαδημητρίου (Δασκάλα, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, ΔΠΘ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χριστίνα Παπαδημητρίου (Δασκάλα, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, ΔΠΘ"

Transcript

1 Λογοτεχνία και κατάκτηση του αλφαβητισμού Χριστίνα Παπαδημητρίου (Δασκάλα, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, ΔΠΘ Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία μάς απασχολεί η λογοτεχνία ως μέσο καλλιέργειας δεξιοτήτων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την κατάκτηση του αλφαβητισμού, τη διδασκαλία, δηλαδή, της πρώτης ανάγνωσης και γραφής. Παρατίθενται στοιχεία που τεκμηριώνουν επιστημονικά τη συμβολή της λογοτεχνίας στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων αυτών για όλα τα παιδιά, αλλά ιδιαίτερα για αυτά που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες, γίνεται μία σύντομη αναφορά των κυριότερων λογοτεχνικών παιδικών βιβλίων (Ελλήνων συγγραφέων κατά κανόνα) που μπορούν να συμβάλλουν στην κατάκτηση της πρώτης ανάγνωσης και γραφής και σχολιάζονται κάποια από αυτά ως προς τα μεθοδολογικά εργαλεία που αξιοποιούν ή τις γλωσσικές ικανότητες που δύνανται να καλλιεργήσουν. Τέλος, κατατίθεται μία εναλλακτική πρόταση προσέγγισης της πρώτης ανάγνωσης και γραφής μέσω διαλογικής ανάγνωσης ημιαυτοτελών ιστοριών ενταγμένων σε ένα ενιαίο θεματικό πλαίσιο. Η αξία της λογοτεχνίας στην καλλιέργεια γλωσσικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής. Δυνατότητες και προϋποθέσεις Η λογοτεχνία έχει μορφοποιό δύναμη για τον άνθρωπο και ιδιαίτερα για το παιδί, όταν προσφέρεται μέσα σ ένα κλίμα ελευθερίας ή επιλέγεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο στις περιπτώσεις αυτές το λογοτεχνικό κείμενο ασυνείδητα γίνεται πηγή από την οποία αντλείται το λεξιλόγιο και τροφοδοτείται η διάνοια 1. Η παιδική λογοτεχνία είναι δυνατόν να υποστηρίξει την ικανοποίηση των στόχων της γλωσσικής διδασκαλίας 2. Όταν ένα παιδί διαβάζει (ή του διαβάζουν, θα λέγαμε) ένα λογοτεχνικό κείμενο, χωρίς πίεση και υποχρεώσεις ( ) μαζί με το περιεχόμενο, που είναι και το πρώτο μέλημα, προσλαμβάνεται βιωματικά και η γλώσσα 3. Μέσα από την αφήγηση ή ανάγνωση των παραμυθιών από τον δάσκαλο ή τους γονείς καλλιεργούνται παράλληλα η ακρόαση, η ομιλία και η επικοινωνία 4. Οι δραστηριότητες ακρόασης υποστηρίζουν και τη διδασκαλία της προφοράς για όσα παιδιά δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα ως μητρική ή δεν τη χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους επικοινωνία αρκετά συχνά ή αρκετό χρονικό διάστημα 5. Η λογοτεχνία αποτελεί ταμείο ανεξάντλητο γλώσσας και μέσο μετάδοσης, βίωσης και ανάπλασής της και ιδιαίτερα για το παιδί. Η λογοτεχνία γίνεται το ασφαλέστερο και περισσότερο ευχάριστο μέσο κατάκτησης της γλώσσας, για τον λόγο ότι υπάρχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις που για τους ειδικούς απαιτούνται, προκειμένου να περάσει στη συνείδηση, να συγκρατηθεί με τη διάνοια και να γίνει 1 Δ. Ι. Κουκουλομμάτης, «Γλώσσα και Παιδική Λογοτεχνία», στον συλλογικό τόμο Φιλαναγνωσία και Παιδική Λογοτεχνία - Εισηγήσεις στο 5 ο Σεμινάριο του Κύκλου Παιδικού Βιβλίου (Επιμ.: Β. Αγγελοπούλου, Ι. Ν. Βασιλαράκης), Δελφίνι, Αθήνα 1994, σ ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Εκπαιδευτικό Λογισμικό για το μάθημα της Γλώσσας Α και Β Δημοτικού - Οδηγός Χρήσης Λογισμικού, ΟΕΔΒ, Αθήνα 2006, σ Δ. Ι. Κουκουλομμάτης, ό.π., σ Μ. Δημάση, Η Φιλογράμματη κι ο Φαγαλέξης, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Εκπαιδευτικό Λογισμικό για το μάθημα της Γλώσσας Α και Β Δημοτικού - Οδηγός Χρήσης Λογισμικού, ΟΕΔΒ, Αθήνα 2006, σ. 15.

2 όργανό της. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι: κλίμα ελευθερίας, η έμφυτη αγάπη του ανθρώπου προς το ρυθμό, το ανενεργό συναίσθημα που περιμένει το κατάλληλο ερέθισμα για να ενεργοποιηθεί, η ζεύξη, κατά τρόπο ισότοπο και ισοβαρή, της διανοητικής και της αισθητικής γνώσης κτλ 6. Ιδιαίτερα βοηθητική φαίνεται να είναι η μέθοδος της «διαλογικής ανάγνωσης» (στυλ ανάγνωσης σύμφωνα με το οποίο το παιδί συμμετέχει ενεργά, ενθαρρύνεται να μιλήσει σχετικά με εικονογραφημένα βιβλία και του δίνονται πρότυπα και ανατροφοδότηση για προοδευτικά πιο εξεζητημένη γλωσσική χρήση). Έρευνα σε δίχρονα παιδιά οικογενειών με χαμηλό εισόδημα στο Μεξικό, όπου δάσκαλος διάβαζε στα παιδιά χρησιμοποιώντας τεχνικές διαλογικής ανάγνωσης, κατέδειξε αυξημένες γλωσσικές επιδόσεις έπειτα από την παρέμβαση, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, που παρακολουθούσε απλώς μαθήματα απόκτησης δεξιοτήτων με τον ίδιο δάσκαλο 7. Ανάλογα αποτελέσματα καταγράφονται και σε άλλο άρθρο, που αφορά τα αποτελέσματα προγράμματος παρέμβασης βασισμένου στη λογοτεχνία, το οποίο πραγματοποιήθηκε με εννιάχρονους μαθητές μειονοτικού υπόβαθρου 8. Στο ίδιο άρθρο επισημαίνεται η, σύμφωνα με τον Chomsky, άποψη ότι τα παιδιά που εκτίθενται από μικρά στη λογοτεχνία τείνουν να αναπτύσσουν ανώτερες γλωσσικές δομές, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του λεξιλογίου και της σύνταξης 9. Παρατίθεται, επίσης, η άποψη του Durkin ότι τα παιδιά που εκτίθενται στη λογοτεχνία συγκεντρώνουν γνώση όχι μόνο για το περιεχόμενο, αλλά και για τον τρόπο λειτουργίας της γλώσσας και για το πώς ο γραπτός λόγος διαφέρει από τον προφορικό. Αυτά τα παιδιά συνήθως επιδεικνύουν πρώιμα ενδιαφέρον για το διάβασμα, τείνουν να μαθαίνουν να διαβάζουν νωρίς και απολαμβάνουν το διάβασμα 10. Ως εδώ καταδείχθηκε, θεωρούμε, η ουσιαστική δυνητική συνεισφορά της λογοτεχνίας στη γλωσσική ανάπτυξη παιδιών που, λόγω διαφορετικής από τη διδασκόμενη μητρικής γλώσσας είτε διαφορετικής κοινωνικής αφετηρίας, μπορεί να δυσκολευτούν όσον αφορά τη μετέπειτα γλωσσική τους ανάπτυξη, αλλά και στη γλωσσική ανάπτυξη παιδιών που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις ή σε κάποια άλλη μειονοτική κατηγοριοποίηση. Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά σε λογοτεχνικά βιβλία που μπορούν να ενισχύσουν αυτή τη γλωσσική ανάπτυξη σε πρώιμα στάδια. Παιδικά λογοτεχνικά βιβλία που προσφέρονται για την ανάπτυξη ικανοτήτων σχετικών με την ανάγνωση και τη γραφή Στο βιβλίο «Προαναγνωστικές Δεξιότητες. Μαθήματα με τα Φωνήματα» αναφέρονται τα εξής βιβλία, τα οποία εντάσσονται στο χώρο της παιδικής λογοτεχνίας και θεωρούνται κατάλληλα να λειτουργήσουν ως ασκήσεις φωνολογικής συνειδητοποίησης μέσω φωνημικών αναλύσεων: - Με το Άλφα, με το Βήτα, Παμπούδη, Κέδρος, Δ. Ι. Κουκουλομμάτης, ό.π., σ M.C. Valdez Menchaca, G.J. Whitehurst, "Accelerating Language Development Through Picture Book Reading: A Systematic Extension to Mexican Day Care", Developmental Psychology, τόμ. 28 (6), 1992, σ L.M. Morrow, "The Impact of a Literature Based Program on Literacy Achievement, Use of Literature, and Attitudes of Children of Minority Backgrounds", Reading Research Quarterly, τόμ. 27 (3), 1992, σ ό.π. 10 ό.π. 2

3 - 24 παραμύθια για γέλια και για γράμματα, Παμπούδη, Libro, Παραμύθια Ντορεμίθια, Τριβιζάς, Ελληνικά Γράμματα - Ένα φτυάρι στον Άρη, Τριβιζάς, Ελληνικά Γράμματα - Αλφαβητάρι με γλωσσοδέτες, Τριβιζάς, Ελληνικά Γράμματα, Μια λάθος λέξη, Βαλέτα Βασιλειάδου, Γνώση, Η κούκλα που ήθελε να αποκτήσει ένα μωρό, Ινκιόφ, Πατάκης, Μανταλάκια στην απλώστρα, Άλκηστη - Ιστορίες απ τη χώρα της Άλφα Βήτα, Τριάντου, Δελφίνι, Αλφαβήτα Χάχανα, Μαντούβαλου, Καστανιώτης, Αναφορές σε σχετικά βιβλία μπορεί κανείς να βρει σε πολλά μέρη. Ένας ακόμα - περισσότερο εμπλουτισμένος - κατάλογος βρίσκεται στην ιστοσελίδα της σχολικής συμβούλου 5 ης Περιφέρειας Νομού Ηρακλείου και έχει ως εξής: Παιδικά βιβλία που προσφέρονται για φωνολογική εξάσκηση - Αλεξίου, Α. (2008). Το χωριό της Άλφα Βήτα, εκδ. Στρατής - Βαλέτα-Βασιλειάδου, Μ. (1991). Μια Λάθος Λέξη, εκδ. Γνώση - Βαρδακώστα, Α. (2010)Το αλφαβητάρι με τους απίθανους γλωσσοδέτες, εκδ: Παπαδόπουλος - Βαρελλά, Α. (2004). Πώς γράφεται η λέξη μητέρα; εκδ. Μίλητος - Guirao-Jullien, M. & Marchal, M. (2007). Παίζω και μαθαίνω τους φθόγγους, εκδ. Κέδρος - Γκλιτς, Α. (1999). Ένα Αβγό από Αλλού, εκδ. Άμμος. - Δαράκη, Π. (1989). Η αλφαβήτα δίχως ρο, εκδ. Γνώση - Inkiow, D. (2003). Η κούκλα που ήθελε ν' αποκτήσει ένα μωρό, εκδ. Πατάκη - Καλογεροπούλου, Ξ. (1982). Οδυσσεβάχ. Εικ. Γ. Πάτσας, εκδ. Ιθάκη - Καραδέδου-Πατριανάκου, Τ. (2003). Παίζω με την αλφαβήτα - Αλφαβητοπαιχνιδίσματα, εκδ. University Studio Press - Καρακώστα, Μ., (2008). Η πριγκίπισσα των λέξεων, εκδ. Πατάκη - Μαντουβάλου, Σ. (1996). Αλφαβήτα χάχανα, εκδ. Καστανιώτη - Μαντουβάλου, Σ. (2004). Η οδοντογλυφίδα που έγινε ογδοντογλυφίδα, εκδ. Πατάκη - Μιχαηλίδου, Σ. (2002). Το όνειρο του Ρο, εκδ. Επόμενος Σταθμός - Μπεζέ, Λ. & Σφυρόερα, M. (2007). Πινακωτή 1 & 2, εκδ. Ελληνικά Γράμματα - Παπανικολάου, Ρ. (2003) Ο τζίτζιρας, ο μίτζιρας και άλλοι γλωσσοδέτες, εκδ. Μικρός Πρίγκηπας - Παμπούδη, Π. (1981). Με το Α. και το Β. (με κασέτα με τραγούδια για κάθε γράμμα), εκδ. Κέδρος - Παρούση, Α. (2000). Ήταν ένα μικρό χαρτάκι, εκδ. Ελληνικά Γράμματα - Σταθούδη, Κ. (2010). Τραγουδώ τους γλωσσοδέτες, εκδ. Διάπλαση - Τριανταφύλλου, Θ. (2004). Ψηλογίγαντες και Κοντονάνοι, εκδ. Καστανιώτη - Τριβιζάς, Ε. (1996). Ο Λούκουλος Τρώει Πυγολαμπίδες, εκδ. Κέδρος. - Τριβιζάς, Ε. (1998). Φρικαντέλα, η μάγισσα που μισούσε τα κάλαντα, εκδ. Καλέντης 11 Α. Γιαννικοπούλου - ομάδα εργασίας, Προαναγνωστικές Δεξιότητες. Μαθήματα με τα Φωνήματα, Περιβολάκι και ατραπός, Αθήνα

4 - Τριβιζάς, Ε. (1998). Ένα φτυάρι στον Άρη. Εικ. Β. Λιάπη. Ελληνικά Γράμματα. - Τριβιζάς, Ε. (2007). Ο πόλεμος της Ωμεγαβήτας, εκδ. Μίνωας - Τριβιζάς, Ε. (2000). Αλφαβητάρι με γλωσσοδέτες, εκδ. Ελληνικά Γράμματα - Τριβιζάς, Ε. (1991). Ο λαίμαργος τουνελόδρακος, εκδ. Κέδρος - Τσιαμπόκαλου, Γ. (2002). Ο κύριος Αλφάλφα, εκδ. Καστανιώτη - Χατζημανωλάκη, Β. (2006). Ήχος-μύθος σαν ενώσουν...παραμύθι θα μας δώσουν, εκδ. Libro - Χορτιάτη, Θ. (1988). Παιχνιδόγελα, εκδ. Καμπανάς - Χορτιάτη, Θ. (1996). Παιχνιδόλεξα, εκδ. Κέδρος - Χορτιάρη, Θ. (2001). Παραμυθοαλφαβήτα, εκδ. Άγκυρα - Χορτιάρη, Θ. (2001).Ο Αλέξης ο Παλαβολέξης, εκδ. Λωτός - Χορτιάτη, Θ. (2002). Λεξοσκανταλιές, εκδ. Ελληνικά Γράμματα - Χορτιάτη, Θ. (2009). Λεξοχαρές και λεξοπανηγύρια, εκδ. Δια Βίου - Ψαράκη, Β. (1992). Η Μάγισσα Σουμουτού και οι Δράκοντες, εκδ. Πατάκης 12 Στο βιβλίο «Η Διδασκαλία της Πρώτης Ανάγνωσης και Γραφής - Η Περίπτωση των Παρευξεινίων Χωρών, Β» αναφέρονται, επιπλέον, τα εξής: - Το Παραμυθόσπιτο της Αλφαβήτας, Δημάση Μαρία., Κέκκα Αιμιλία, Εκδόσεις Μαθητής, Θεσσαλονίκη Η Φιλογράμματη και ο Φαγαλέξης, Δημάση Μαρία, Ελληνικά Γράμματα, Παραμύθια πρώτης ανάγνωσης και γραφής: Με μια γραμμούλα μαγική από το α στο ω φτάνω στη στιγμή, Π.Ι. - ΥΠ.Ε.Π.Θ., 2005 Πρέπει να σημειωθεί ότι τα δύο τελευταία έχουν αξιοποιηθεί στο Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη γλωσσική διδασκαλία Α Β Δημοτικού, Π.Ι. ΥΠ.Ε.Π.Θ., 2006 Στη συνέχεια θα γίνει περιγραφή των δύο τελευταίων, καθώς αυτά αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης μας και αρκετές από τις παιδαγωγικές αρχές που τα διέπουν έχουν αξιοποιηθεί και στην προσέγγιση που προτείνουμε. Περιγραφή δύο βιβλίων που χρησιμοποιήθηκαν στα Εκπαιδευτικά Λογισμικά για τη γλωσσική διδασκαλία Α Β Δημοτικού - παιδαγωγικές αρχές από τις οποίες διέπονται και τεχνικές που αξιοποιούνται: 1. Παραμύθια πρώτης ανάγνωσης και γραφής: Με μια γραμμούλα μαγική από το α στο ω φτάνω στη στιγμή, Π.Ι. ΥΠ.Ε.Π.Θ., Η Φιλογράμματη και ο Φαγαλέξης, Δημάση Μαρία, Ελληνικά Γράμματα, 2002 Η «μαγική γραμμούλα» απευθύνεται σε παιδιά που δεν ξέρουν να διαβάζουν. Είναι, γι αυτά, μία γνωριμία με τα γράμματα με παιγνιώδη τρόπο, μέσα από την περιπλάνηση της μαγικής γραμμούλας, η οποία μπορεί να μεταμορφώνεται σε ό,τι αγγίζει και να αποκτά ταιριαστή φωνή. Έτσι, «μετενσαρκώνεται» σε όλα τα γράμματα και αποτελεί το μέσο για τη γνωριμία των παιδιών με αυτά. Θα μπορούσε, λοιπόν, να αποτελέσει εναρκτήριο διδακτικό υλικό για την εκμάθηση της ανάγνωσης 12 Σ. Κουτσουράκη. Κατάλογος Παιδικών Βιβλίων που προσφέρονται για Φωνολογική Εξάσκηση. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο 4

5 και της γραφής πριν από κάποιο άλλο βιβλίο για παιδιά της Α τάξης, αλλά και για όσα παιδιά άλλων ηλικιών βρίσκονται μαθησιακά σε αυτό το στάδιο. Μέσα από το βιβλίο μπορεί να επιτευχθεί η βιωματική μάθηση. Ένας από τους τρόπους για να γίνει αυτό είναι η χρήση των ζωγραφογραμμάτων στο βιβλίο. Τα ζωγραφογράμματα είναι μια ιχνογραφική, δημιουργική πρωτοτυπία, όπου το γράμμα παρουσιάζεται ενσωματωμένο στη σχηματική απεικόνιση ζώου ή πράγματος κτλ. 13. Το γράμμα σε κάθε περίπτωση ακούγεται συχνά σε διάφορες λέξεις και συνδυασμούς και γι αυτό η ιστορία της γραμμούλας μπορεί να συντελέσει στην καλλιέργεια της φωνολογικής ενημερότητας. Γενικά, μέσω του παραμυθιού ευνοείται η ανάπτυξη της δεξιότητας της ακρόασης. Μέσω της περιπλάνησης της μαγικής γραμμούλας, τα παιδιά γνωρίζουν διάφορα μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού. Στο βιβλίο «Η Φιλογράμματη και ο Φαγαλέξης» (όπου η Φιλογράμματη είναι η καλή δασκάλα των γραμμάτων, ενώ ο Φαγαλέξης ένας κακός μάγος που του αρέσει να τρώει λέξεις και γράμματα) και πάλι τα γράμματα προσωποποιούνται, σχηματίζοντας παρέες που, για τις ανάγκες του παραμυθιού, βγάζουν μαζί την ανάλογη φωνή. Εδώ, το ότι η ιστορία είναι δομημένη κατά θεματικές που προσδιορίζουν, ανάλογα με το περιεχόμενό τους κάθε φορά, την οριοθέτηση ενός ειδικότερου λεξιλογίου, συμβάλλει στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών. Και εδώ οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στο παραμύθι, εφόσον γίνεται διαλογική ανάγνωσή του. Το χρησιμοποιούμενο λεξιλόγιο και η ποσότητα των πληροφοριών φαίνεται να συνάδουν με το στάδιο στο οποίο βρίσκονται τα παιδιά όταν μαθαίνουν ανάγνωση και γραφή. Επιπλέον, είναι κατάλληλο και για μαθητές οι οποίοι δεν έχουν την Ελληνική ως μητρική. Η εικονογράφηση είναι ιδιαίτερα ελκυστική και διευκολύνει την πρόσληψη των ιστοριών από τα παιδιά. Τα προσωποποιημένα γράμματα και το ευτυχές τέλος προκαλούν τους ακροατές να εκφραστούν και να επιθυμούν τη συμμετοχή. Γενικά, θα λέγαμε ότι τα παραπάνω βιβλία μπορούν να εξυπηρετήσουν τη μάθηση μέσω της ολιστικής προσέγγισης της γλώσσας, η οποία επικεντρώνεται στις εμπειρίες προφορικού λόγου που έχει το παιδί και την επικοινωνία νοήματος μέσω έντυπου υλικού, παρά στο να δίνει έμφαση στη διδασκαλία αναγνωστικών δεξιοτήτων, όπως αναγνώριση λέξεων, συνδυασμούς ηχητικών συμβόλων ή συγκερασμό ήχων 14. Δεν μένουν, όμως, απαραίτητα, μόνο στην ολιστική προσέγγιση, αλλά μπορούν να αξιοποιηθούν και πέρα από αυτή, σε συνδυαστικά, για παράδειγμα, μοντέλα. Το υλικό προσφέρεται επίσης για περαιτέρω αξιοποίηση, όπως π.χ. για δραστηριότητες δραματοποίησης, δημιουργία παραμυθιών από τα ίδια τα παιδιά και γενικά αλληλεπίδρασή τους με το κείμενο και ανάπτυξης κριτικής στάσης ως προς αυτό. Τέλος, και τα δύο βιβλία διατηρούν, θεωρούμε, το ενδιαφέρον του παιδιού, πράγμα το οποίο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ουσιαστική κατάκτηση της φωνολογικής συνείδησης και της φωνημικής ενημερότητας. 13 βλ. και: Μ. Δημάση, «Ο Κόσμος η Αυλή μας - Α τάξη. Το Αλφαβητάρι για τα ελληνόπουλα της Τουρκίας», στον συλλογικό τόμο Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Ελληνικά ως Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα. 6ο Διεθνές Συνέδριο. Τόμος 2 (Επιμ.: Π. Γεωργογιάννης. Πανεπιστήμιο Πατρών-Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης), Πάτρα C. Chaney, "Evaluating the Whole Language Approach to Language Arts.The Pros and Cons", Language, Speech, and Hearing Services in Schools, τόμ. 21, 1990, σ

6 Η πρότασή μας: παιδαγωγικές αρχές από τις οποίες διέπεται και τεχνικές που αξιοποιούνται Το υλικό που παρουσιάζουμε στην ακόλουθη πρόταση αποτελείται από 24 ημι-αυτοτελείς ιστορίες ενταγμένες σε ένα ενιαίο θεματικό πλαίσιο. Σε κάθε ιστορία παρουσιάζεται από ένα γράμμα της αλφαβήτας προσωποποιημένο. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων παρομοιάζεται με κάποιο ζώο ή αντικείμενο. Έχει γίνει κι εδώ αξιοποίηση της θεωρίας των ζωγραφογραμμάτων. Δόθηκε, όμως, προέκταση στη θεωρία αυτή, καθώς τα περισσότερα γράμματα παρομοιάζονται όχι μόνο με αντικείμενα ή ζώα στα οποία παραπέμπουν οπτικά, αλλά που τα ίδια (ή το συνοδευτικό χαρακτηριστικό τους επίθετο) ξεκινούν, επιπλέον, από το γράμμα με το οποίο ταυτίζονται. Επιχειρείται, κατ αυτόν τον τρόπο, η πιο άμεση ταύτιση σε φωνολογικό και σημασιολογικό επίπεδο συνάμα, καθώς και η σταθερότερη διατήρηση του γράμματος στη μνήμη. Οι ιστορίες συνοδεύονται από σχετικές εικόνες σε κάθε βήμα (σημείωση: η εικονογράφηση πρόκειται να βελτιωθεί και να εμπλουτιστεί), οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν βοηθητικά και διευκρινιστικά. Η ανάγνωση των ιστοριών θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να συνοδεύεται από επίδειξη (και σχετικό σχολιασμό) των εικόνων στα παιδιά. Οι προτεινόμενες ιστορίες θα μπορούσαν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν για να εξυπηρετήσουν την ολιστική προσέγγιση της γλώσσας, αλλά και για επέκταση πέρα από αυτή. Το λεξιλόγιο κρίνεται κατάλληλο για την ηλικία κατά την οποία τα παιδιά καλούνται να μάθουν ανάγνωση και γραφή και, όπου μπορεί να παρουσιάζει αυξημένη δυσκολία, συνοδεύεται και από συνώνυμες λέξεις ή ενσωματωμένες στο κείμενο επεξηγήσεις. Σε περιπτώσεις, όμως, μαθητών που μαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα ή μαθητών με άλλες δυσκολίες, και εφόσον οι ήδη υπάρχουσες εξηγήσεις δεν επαρκούν, πιθανόν να πρέπει ο αναγνώστης των ιστοριών (δάσκαλος ή γονιός) να εμπλουτίσει το λεξιλόγιο με εναλλακτικές, σε κάθε περίπτωση, λέξεις, εφόσον τα παιδιά δυσκολεύονται να προσλάβουν το νόημα. Εξάλλου, ο τρόπος προσέγγισης του υλικού που προτείνουμε είναι η διαλογική ανάγνωση (βλ. παραπάνω), στα πλαίσια της οποίας είναι ούτως ή άλλως δόκιμη η παραπάνω προτροπή. Το γράμμα συναντάται αρκετές φορές μέσα στην ιστορία που το αφορά, πράγμα το οποίο μπορεί να προσφέρει έδαφος για σχετικές ασκήσεις ανάπτυξης φωνολογικής ενημερότητας. Κάποιες υπάρχουν ήδη σαν ακόλουθες των ιστοριών προτάσεις. Επίσης, μέσα από τις ιστορίες εισάγονται με παιγνιώδη τρόπο κάποιοι ορθογραφικοί κανόνες, έτσι ώστε πέρα από το γράμμα τα παιδιά να μπορούν να αφομοιώνουν αυτόματα και πού αυτό χρησιμοποιείται. Ειδικά για την περίπτωση παιδιών που παρουσιάζουν είτε διαταραχές του λόγου ή απλώς κάποιες δυσκολίες στην άρθρωση κάποιων φθόγγων, είτε έχουν διαφορετική από την Ελληνική μητρική γλώσσα, η ιστορία κάθε γράμματος ακολουθείται από απλές (ίσως και απλουστευτικές, για τις ανάγκες της ηλικίας) οδηγίες για την άρθρωσή του, οι οποίες συνοδεύονται από εικόνα η οποία μπορεί να υπενθυμίζει στο παιδί πώς να αρθρώσει το γράμμα. Μ αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί η μεταγνωστική ικανότητα του παιδιού (δηλαδή οι 6

7 διαδικασίες που λαμβάνουν χώρο στην ενεργό μνήμη και περιλαμβάνουν την επίγνωση του ατόμου για τις γνωστικές του διαδικασίες 15 ). Τέλος, μέσα από τις ιστορίες, οι οποίες διαπνέονται από αντιρατσιστική φιλοσοφία, διαφαίνονται στοιχεία κοινωνικής κριτικής. Και εδώ, η λογική είναι ότι η μάθηση θα προκύπτει όχι καταναγκαστικά, αλλά αβίαστα και με ενεργό το ενδιαφέρον των παιδιών, διαφορετικά αναιρείται η όλη φιλοσοφία σχετικά με τη χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα της λογοτεχνίας ως μέσου καλλιέργειας των γλωσσικών δεξιοτήτων. Στη συνέχεια παρατίθενται δύο από τις ιστορίες. ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΣΟΔΟΥΛΙΚΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Λλ Στην Τοσοδούλικη Χώρα των Στρογγυλών Γραμμάτων είχε πάει να ζήσει και μια λαβίδα, η Λαμπερή Λαβίδα Λου, που είχε δυο πόδια μακριά και όλοι τη θαύμαζαν (εικόνες της λαβίδας). Την αγαπούσαν, επίσης, όλοι, για διάφορους λόγους. Οι γιατροί, γιατί τους βοηθούσε να εγχειρίζουν τους αρρώστους τους, οι γυναίκες, γιατί τους έβγαζε τα φρύδια και τις έκανε πιο όμορφες, τα κορίτσια επειδή συγκρατούσε τα μαλλιά τους να μην τους μπαίνουν στα μάτια και έτσι διάβαζαν καλύτερα, τα τζάκια γιατί τους έπιανε ξύλα και τα έριχνε μέσα τους Λόγω της οικειότητας που είχαν όλοι μαζί της, κανείς δεν την αποκαλούσε «Λαμπερή Λαβίδα Λου», μόνο «Λου» ή απλώς «Λ». Η λαμπερή λαβίδα Λου, που λέτε, ήταν γενικά ευτυχισμένη, μόνο που, όπως καταλάβατε, ήταν πολύ πολύ πολυάσχολη. Όλοι την καλούσαν για δουλειές κι αυτή δεν ήθελε να κακοκαρδίσει κανέναν. Στο τέλος, όμως, δεν της έμενε καθόλου ελεύθερος χρόνος για τον εαυτό της. Η Λένα, ένα κορίτσι από την παρέα των παιδιών που παρακολουθούσαμε την Τοσοδούλικη Χώρα των Στρογγυλών Γραμμάτων, έτρεφε ιδιαίτερη συμπάθεια για τη Λου, αφού την είχε μάλιστα και πρώτη-πρώτη στο όνομά της. Για να τη βοηθήσει, 15 Δ. Κ. Παρούτσας, Σημειώσεις Ψυχολογίας. Κεφ. 11: Μεταγνωστικές Δεξιότητες. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο 7

8 λοιπόν, μας πήρε και ταξιδέψαμε ως τη Λιθουανία για να βρούμε τη μικρή αδερφή της Λαμπερής Λαβίδας Λου, που ήταν ίδια κι απαράλλαχτη η δικιά μας, μόνο που ήταν λίγο πιο μικρή και είχε και μια λαβή για να την κρατάει κανείς πιο εύκολα (κάπως έτσι ήταν: (εικόνα)). Δεν δυσκολευτήκαμε να την πείσουμε να μετακομίσει στη χώρα. Την πιάσαμε από τη λαβή και την πήραμε μαζί μας. Στη χώρα, όπου πια ζούσαν δύο λαβίδες, για να τις ξεχωρίζουν οι κάτοικοι τις αποκαλούσαν «Μεγάλη Λου» και, την καινούργια με τη λαβή, «Μικρή λου». Έτσι, λύθηκε και αυτό το πρόβλημα και οι δύο Λου είχαν πλέον μπόλικο χρόνο για να χαρούν η μία την άλλη (εικόνες τους μαζί). (Για να πεις το «λ», ακούμπα την άκρη της γλώσσας σου ψηλά στον ουρανίσκο, αλλά όχι στα δόντια σου.) Ββ Ένα ακόμα πλασματάκι που είχα γνωρίσει στην Τοσοδούλικη Χώρα των Στρογγυλών Γραμμάτων ήταν ένα παχουλό βατραχάκι, που όμως ο κόσμος το έβλεπε χοντρό και άσχημο και δεν του φερόταν καλά. «Τι μεγάλη κεφάλα που έχει!» έλεγαν. «Και τι μεγάλη κοιλιά!» Αυτά ίσχυαν μέχρι που γνωρίστηκε με ένα βαρυσήμαντο γράμμα, το «Β». Με το που είδε το Β το βάτραχο, σάστισε! Πόσο έμοιαζαν (εικόνα)! Πήγε αμέσως να τον γνωρίσει και έγιναν φίλοι αχώριστοι. Περπατούσαν, ή μάλλον χοροπηδούσαν, όλη μέρα μαζί. Πρέπει να σας πω ότι οι κάτοικοι της χώρας είχαν, σε αντίθεση με το βάτραχο, σε μεγάλη εκτίμηση το Β, γιατί χάρη σ αυτό έτρωγαν νόστιμα και θρεπτικά βατόμουρα και βερίκοκα, χάρη σ αυτό είχαν βάρκες για να ταξιδεύουν, βενζίνη για να βάζουν στα αυτοκίνητά τους και βιβλία για να διαβάζουν. Γι αυτό, πολύ σύντομα, 8

9 ο λαός της χώρας έκανε το Β πρόεδρο της Βουλής των Εικοσιτεσσάρων. Σκέφτηκαν, λοιπόν, ότι για να έκανε ένα τόσο βαρυσήμαντο γράμμα όπως το Β παρέα με το βάτραχο, μάλλον πρέπει να ήταν σημαντικός κι αυτός. Έτσι, οι κάτοικοι της Τοσοδούλικης Χώρας των Στρογγυλών Γραμμάτων, για να επανορθώσουν για τη συμπεριφορά τους, χάρισαν στο βάτραχο βαρύτιμα κοσμήματα και του φέρονταν πια όχι απλώς σαν να έγινε πρίγκιπας, αλλά σαν σε βάτραχο βασιλιά! (Το Β έχει έναν μικρό αδερφό, με τον οποίο μοιάζουν πολύ: β) (Για να φωνάξεις το «Β», ακούμπησε τα χείλια σου μπροστά από τα πάνω σου δόντια. Πρόσεξε, όμως - μη δαγκώσεις τη γλώσσα σου!) 9

i-teacher και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε.

i-teacher και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση i-teacher Τεύχος 10ο - Ιανουάριος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 1/291 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 471. ΜΕΡΟΣ ΣΤ' Εκπαίδευση και καλλιτεχνική έκφραση

ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 471. ΜΕΡΟΣ ΣΤ' Εκπαίδευση και καλλιτεχνική έκφραση ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 471 ΜΕΡΟΣ ΣΤ' Εκπαίδευση και καλλιτεχνική έκφραση 472 6Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Επενδύοντας μουσικά ιστορίες, μύθους και παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ οδηγός εκπαιδευτικού γλώσσα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 1. Εισαγωγή Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι οι μαθητές/τριες να αναπτύξουν θετικές στάσεις απέναντι στα Αγγλικά και στις ξένες γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ «ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου Αντώνης Τσακμάκης Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου οὐ φέρω τύχην ἐμήν Βιβλίο του καθηγητή Έκδοση προκαταρκτική Λ ε υ κ ω σ ί α 2 0 1 1 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Φιλοσοφία για παιδιά» Βασικές έννοιες : Άνθρωπος- ζώο

Θέμα: «Φιλοσοφία για παιδιά» Βασικές έννοιες : Άνθρωπος- ζώο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Π.Ε) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΣΠΕΝ404 Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Εξαδακτύλου Νίκη-Αθηνά Α.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΚΑΙ Β ΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΚΑΙ Β ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σοφία Γκαϊντέ, Μαρία ηµάση, Αναστασία Εφοπούλου, Κωνσταντίνα Μαρίνη, Χαρίλαος Μπουρνάζος ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή Εκπαιδευτικού Προγράµµατος µε τη Χρήση Λογισµικού και η ιδακτική του Αξιοποίηση στο Νηπιαγωγείο ως Παρέµβαση σε Εµπειρική Έρευνα

Εφαρµογή Εκπαιδευτικού Προγράµµατος µε τη Χρήση Λογισµικού και η ιδακτική του Αξιοποίηση στο Νηπιαγωγείο ως Παρέµβαση σε Εµπειρική Έρευνα 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Εφαρµογή Εκπαιδευτικού Προγράµµατος µε τη Χρήση Λογισµικού και η ιδακτική του Αξιοποίηση στο Νηπιαγωγείο ως Παρέµβαση σε Εµπειρική Έρευνα Μπεαζίδου Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Σούλα Μητακίδου Ευαγγελία Τρέσσου. σε συνεργασία με τον Anthony Manna. oδηγός Κ Α Λ Ε Ι ΔΟΣ ΚΟ Π Ι Ο

Σούλα Μητακίδου Ευαγγελία Τρέσσου. σε συνεργασία με τον Anthony Manna. oδηγός Κ Α Λ Ε Ι ΔΟΣ ΚΟ Π Ι Ο Σούλα Μητακίδου Ευαγγελία Τρέσσου σε συνεργασία με τον Anthony Manna oδηγός για τους εκπαιδευτικοyς Κ Α Λ Ε Ι ΔΟΣ ΚΟ Π Ι Ο Copyright Σούλα Μητακίδου, Ευαγγελία Τρέσσου Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο Αθήνα 2006

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org Μετάφραση / Επιμέλεια Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Μετάφραση από www.ld.org Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Η κατ οίκον εργασία από τη σκοπιά των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κουσιάππα Μαρία Ευρωπαϊκό

Η κατ οίκον εργασία από τη σκοπιά των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κουσιάππα Μαρία Ευρωπαϊκό Η κατ οίκον εργασία από τη σκοπιά των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Πετρίδου Μαρία Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Κουσιάππα Μαρία Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Αθανασίου Κώστας Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2004-6

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2004-6 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2004-6 Επιστημονική Υπεύθυνη Συντονίστρια Χριστίνα Αργυροπούλου, Σύμβουλος του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Ζάρτηλα Στέλλα (Α.Μ. 12052) Κοθρά Γεωργία (Α.Μ. 11985)

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προτάσεις για το μάθημα της λογοτεχνίας

Διδακτικές προτάσεις για το μάθημα της λογοτεχνίας Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2002-2004 Διδακτικές προτάσεις για το μάθημα της λογοτεχνίας Επιμέλεια: Βενετία Αποστολίδου & Ελένη Χοντολίδου Β Γυμνασίου ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ 2002-2004 ΕΠΕΑΕΚ II

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Φιλοσοφική Σχολή ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: Ι ΑΣΚΑΛΙΑ, ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2 3 Πανεπιστήµιο Πατρών Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

«Ήλιος Ηλιάτορας» Μια εκπαιδευτική εφαρμογή για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας. Αθήνα, 19-20 Οκτωβρίου 2013

«Ήλιος Ηλιάτορας» Μια εκπαιδευτική εφαρμογή για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας. Αθήνα, 19-20 Οκτωβρίου 2013 «Ήλιος Ηλιάτορας» Μια εκπαιδευτική εφαρμογή για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας Αθήνα, 19-20 Οκτωβρίου 2013 Δήμητρα Βιδινιώτη 1, Ιωάννης Δεληγιάννης 2, Μαρία Ζερβού 3, Άγγελος Παπαβλασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ Θέμα: «Στρατηγικές εκμάθησης της ξένης γλώσσας: η άμεση και ενσωματωμένη διδασκαλία στο πλαίσιο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η εκπαίδευση των μαθητών με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Σεναρίου με θέμα την Ταξινόμηση Αντικειμένων σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας με Χρήση των Εκπαιδευτικών Λογισμικών Tabletop Junior - Gcompris Tux Paint Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη

Διαβάστε περισσότερα

«Προσεγγίζοντας την Κώφωση»

«Προσεγγίζοντας την Κώφωση» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΚΩΦΩΣΗ «Προσεγγίζοντας την Κώφωση» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Βασίλης Κουρμπέτης Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μαριάννα Χατζοπούλου Ειδική Παιδαγωγός για Κωφά Παιδιά Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα