ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ"

Transcript

1 ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Ο Προκόπιος γράφει για τον Ιουστινιανό) Ζαγκότας Βασίλειος, Α έτος, Γενικής Αγωγής Περίληψη Οι ιστορικές πηγές µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό προκειµένου αυτός να δοµήσει µια δική του ενότητα (συµπληρωµατική αυτών του σχολικού εγχειριδίου) και να τη χρησιµοποιήσει στη διδασκαλία. Το παρόν άρθρο παρουσιάζει µια τέτοια ενότητα, η οποία αφορά την Ε τάξη και την ιστορική περίοδο της βασιλείας του Ιουστινιανού, όπως την έζησε και την κατέγραψε, ως αυτόπτης µάρτυρας, ο ιστορικός Προκόπιος. Ιστορικές πηγές Ως ιστορικές πηγές θεωρούµε όλα εκείνα τα στοιχεία, που µπορούν να αξιοποιηθούν από τον ιστορικό για το έργο του και µπορούµε να τις διακρίνουµε σε γραπτές (επιγραφές, πάπυροι, κείµενα σε χαρτί), σε προφορικές (προσωπικές µαρτυρίες, µύθοι και θρύλοι), σε οπτικές (φωτογραφίες, κινηµατογραφικές ταινίες) και σε µνηµειακές (έργα τέχνης, κτίσµατα). Σε διαφορετικό επίπεδο µπορεί να γίνει λόγος για πρωτογενείς και δευτερογενείς, για άµεσες και έµµεσες ή για εκούσιες και ακούσιες πηγές (Νικολόπουλος, 1993, σ.69). Η διδακτική αξιοποίηση των πηγών καλύπτει τις τέσσερις βασικές αρχές της διδασκαλίας στην ιστορία: της αυτενέργειας, της βιωµατικότητας, της συνολικότητας και της εποπτείας (Πελαγίδης, 2002, σ.32). Η χρήση των πηγών στη διδασκαλία της ιστορίας είναι ένα συνηθισµένο φαινόµενο για τα σχολεία της Ε.Ε. και συνδέεται άρρηκτα µε τη διαρκή επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, ενώ στα ελληνικά σχολεία οι ιστορικές πηγές κατείχαν βοηθητική θέση στη διδασκαλία και µόνο κατά την τελευταία δεκαετία γίνονται προσπάθειες για την ενίσχυση του ρόλου τους ως µηχανισµού κινητοποίησης της κριτικής σκέψης. ηµιουργώντας µια διδακτική ενότητα Πρωταρχικό προβληµατισµό για τον εκπαιδευτικό αποτελεί η επιλογή της κατάλληλης πηγής. Για τη βυζαντινή ιστορία χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν οι µαρτυρίες της Άλωσης ( ούκας, Κριτόβουλος, Φραντζής, Χαλκοκονδύλης, Μπάρµπαρο, Λεονάρδος ο Χίος, Ισίδωρος, Τουρσούν-µπέης), αλλά και ο ιστορικός Προκόπιος της εποχής του Ιουστινιανού. Στη συγκεκριµένη διδακτική πρόταση εξετάζεται η περίπτωση του Προκοπίου, διότι τα γραφόµενά του παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και πληθώρα αντιθέσεων. Η ζωή και το έργο του Προκοπίου Ο Προκόπιος γεννήθηκε (~500 µ.χ.) στην παλαιστινιακή Καισάρεια από εύπορη οικογένεια και σπούδασε νοµικά και ρητορική. Με την άνοδο του Ιουστινιανού στο θρόνο (527), ο Προκόπιος έγινε γραµµατέας του Βελισάριου τον οποίο ακολούθησε στις εκστρατείες ενάντια στους Πέρσες, τους Βανδάλους και τους Οστρογότθους. Έχασε το αξίωµά του όταν ο Βελισάριος έπεσε σε δυσµένεια και επανήλθε σ αυτό όταν ο στρατηγός αποκαταστάθηκε. Στο ενδιάµεσο επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη και έγινε µάρτυρας του µεγάλου λοιµού του 541. Έζησε στην πρωτεύουσα ως το θάνατό του (554 ή ανάµεσα στο 560 και στο 570) και για τα τελευταία χρόνια της ζωής του δεν έχουµε καµία πληροφορία. 2

2 ... στα γράµµατα Τα έργα του Προκοπίου είναι τα εξής: «Υπέρ των Πολέµων Λόγοι», όπου εξιστορούνται οι πόλεµοι του Βυζαντίου µε τους Πέρσες, τους Γότθους και τους Βανδάλους, «Περί Κτισµάτων», όπου περιγράφονται τα έργα και η οικοδοµική δραστηριότητα του αυτοκράτορα Ιουστινιανού, «Απόκρυφη Ιστορία ή Ανέκδοτα», ένα έργο εντελώς διαφορετικό από τα προηγούµενα όπου η εικόνα για τη βασιλική αυλή, όπως είχε ήδη δοθεί τώρα πλέον, αποδοµείται. Το έργο του Προκοπίου είναι η σπουδαιότερη πηγή που έχουµε για την εποχή του Ιουστινιανού. Οι πληροφορίες, τις οποίες µας δίνει, έχουν τεράστια ιστορική και αρχαιολογική αξία και συνθέτουν µια ολοκληρωµένη εικόνα, που περιλαµβάνει δηµογραφικά στοιχεία, γεωγραφικές πληροφορίες και λαογραφικές καταγραφές. Ο ίδιος ο ιστορικός είναι αυτόπτης µάρτυρας των γεγονότων που καταγράφει. Η τελείως διαφορετική εικόνα µε την οποία παρουσιάζει τον αυτοκράτορα (τύραννος και διεφθαρµένος), τη Θεοδώρα (έκφυλη και ακόλαστη), αλλά και το ζεύγος Βελισάριου-Αντωνίνας στην «Απόκρυφη Ιστορία», ίσως έχει τις ρίζες της στην αποποµπή του ιστορικού από το δηµόσιο αξίωµα κοντά στο Βελισάριο ή ακόµη στο ότι ποτέ δεν κατέλαβε κάποια ανώτατη θέση στην αυλή. (Καρπόζηλος, 1997, τ.α, σ ) Σκοπός και επιµέρους διδακτικοί στόχοι Η διαφορετική αυτή διδακτική προσέγγιση σκοπεύει να οδηγήσει µέσω των αντιφατικών δεδοµένων σε προβληµατισµούς για την αναζήτηση της αλήθειας και να συµβάλει µέσω αυτών στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των µαθητών. Σε επιµέρους επίπεδο οι µαθητές µπορούν: Να εκτιµήσουν συνολικά την ιουστινιάνεια περίοδο, κατά την οποία έλαβαν χώρα σηµαντικές µεταρρυθµίσεις, που επηρέασαν την µετέπειτα εξέλιξη του βυζαντινού κράτους. Να γνωρίσουν τον ιστορικό Προκόπιο, την πιο σπουδαία ιστορική πηγή για τα χρόνια που εξετάζονται. Να µελετήσουν συγκριτικά τα δύο διασκευασµένα κείµενα, στα οποία ο ιστορικός παρουσιάζει και αξιολογεί τα ίδια γεγονότα. Να αναζητήσουν µέσα από συζήτηση τις αιτίες, που οδήγησαν στην παρουσίαση δύο τόσο αντιφατικών κειµένων. Να προβληµατιστούν σχετικά µε το πώς πρέπει να αποδίδονται τα γεγονότα από τον ιστορικό. Οργάνωση της τάξης και βοηθητικά µέσα Η επεξεργασία της συγκεκριµένης ενότητας µπορεί να γίνει ατοµικά, εταιρικά ή οµαδικά. Εκτός από το σχολικό εγχειρίδιο (στο οποίο ήδη ο µαθητής έχει διδαχθεί τις σχετικές µε την εξεταζόµενη ιστορική περίοδο ενότητες) είναι απαραίτητο να υπάρχει ιστορικός χάρτης της εποχής του Ιουστινιανού. Εναλλακτικά και εφόσον το σχολείο διαθέτει µηχανή προβολής ή διαφανοσκόπιο, ο εκπαιδευτικός µπορεί να προβάλλει κατά τη διάρκεια της ώρας σχετικές εικόνες, όποτε κρίνει απαραίτητο. Επιλογή και διασκευή του κειµένου Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην επιλογή των κειµένων, που πρέπει να γίνει µε τέτοιο τρόπο, ώστε το τελικό αποτέλεσµα να παρουσιάζει µια πλήρη αντίθεση στα νοήµατα και να κινεί αυτόµατα το ενδιαφέρον του µαθητή. Ένα άλλο ζήτηµα, που προκύπτει, αφορά τη µετάφραση και τη διασκευή των κειµένων, όπου προκειµένου αυτά να γίνουν προσιτά στους µαθητές, θα ήταν καλό να αποφευχθούν οι µεγάλες προτάσεις και να απλοποιηθούν όσες λέξεις δεν ανήκουν 3

3 στην ορολογία. Στη συγκεκριµένη ενότητα τα κείµενα που επελέγησαν είναι τα εξής: Κείµενο Α: «Στην εποχή µου είχε γίνει βασιλιάς ο Ιουστινιανός, τον οποίο θα αποκαλούσε κανείς βασιλιά όχι για το αξίωµά του αλλά για το χαρακτήρα του. Ο Ιουστινιανός βρήκε το κράτος σε αναταραχή και το ανέδειξε πιο µεγάλο και πιο ένδοξο, επειδή υποχρέωσε τους βαρβάρους να αποµακρυνθούν από τα σύνορα. Επίσης, πρόσθεσε πολλές πόλεις στην επικράτεια των Ρωµαίων, ενώ ίδρυσε αναρίθµητες άλλες που στο παρελθόν δεν υπήρχαν. Αλλά και τον λόγο του Θεού πέτυχε να τον στηρίξει, κόβοντας όλους του δρόµους που οδηγούσαν στην πλάνη. Επιπλέον, στη νοµοθεσία έδωσε εγκυρότητα, επειδή οι νόµοι είχαν πληθύνει και παραβιάζονταν. Ενίσχυσε µε πολυάριθµους στρατιώτες τα σύνορα της επικράτειας και προστάτεψε και τα πιο ακρινά σηµεία της µε οχυρωµατικά έργα. Κάποτε, άνδρες τιποτένιοι ξεσηκώθηκαν εναντίον του Ιουστινιανού στην περίφηµη Στάση του Νίκα και τόλµησαν από ασέβεια να πυρπολήσουν το ναό της Αγίας Σοφίας. Ο βασιλιάς όµως µε µεγάλη φροντίδα και σε ελάχιστο χρόνο την έκανε τόσο ωραία χωρίς να υπολογίσει καθόλου τις τεράστιες δαπάνες». Κείµενο Β: «Όταν λοιπόν έγινε αυτοκράτορας ο Ιουστινιανός τα κατάφερε αµέσως να σπείρει παντού τη σύγχυση. Ο ίδιος ήταν κακούργος και µωρόπιστος, ο τύπος του ανθρώπου που λέγεται κουτοπόνηρος. Τους αρχηγούς των βαρβάρων τους καλούσε στο παλάτι χωρίς καµιά αιτία και τους έκανε γενναιόδωρα δώρα, τάχα ως εγγύηση φιλίας. Οι βάρβαροι έφευγαν αλλά αµέσως υποδούλωναν τα ρωµαϊκά εδάφη για να πάρουν κι άλλα χρήµατα από τον αυτοκράτορα. Σε ολόκληρη την αυτοκρατορία υπήρχαν αιρέσεις οι οποίες είχαν ιερά µε αµύθητα πλούτη. Ο αυτοκράτορας αφαίρεσε και δήµευσε τις κτηµατικές τους περιουσίες. Στη νοµοθεσία, όσα ήταν παλιά απαγορευµένα από το νόµο, αυτός τα έκανε νόµους του κράτους. εν πρέπει επίσης να παραλείψω να πω για όσα έκανε στους στρατιώτες, στους οποίους επέβαλε ως αξιωµατικούς τους βδελυρότερους ανθρώπους του κόσµου. Σε όσους υπηρετούσαν στα σύνορα καθυστερούσε τη µισθοδοσία. Έτσι, τα σύνορα έµεναν αφύλακτα και οι στρατιώτες ζούσαν από ελεηµοσύνη. Με αυτούς τους τρόπους ο τύραννος αυτός κακοµεταχειρίστηκε όσους υπηρετούσαν το κράτος. Όσο για τη Θεοδώρα, η σκέψη της ήταν σταθερά και αδιάκοπα προσηλωµένη στην απανθρωπιά». ιαµόρφωση των δραστηριοτήτων Οι δραστηριότητες είναι συνολικά τέσσερις και έπονται του κειµένου και του χάρτη. Είναι σύντοµες, αποσκοπούν στην ερµηνευτική προσέγγιση των κειµένων και έχουν βοηθητικό χαρακτήρα. Κυρίαρχο ρόλο διαδραµατίζει η συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων. Σκοπός της πρώτης δραστηριότητας είναι να ξεκαθαριστούν και να ταξινοµηθούν οι καταγραφές και οι κρίσεις του ιστορικού κατά τοµείς. Ενδεχοµένως, θα ήταν χρήσιµο πριν οι µαθητές περάσουν στην εργασία, αυτοί οι τοµείς να αποσαφηνιστούν προφορικά. Κατόπιν, συµπληρώνεται ο πίνακας ο οποίος περιλαµβάνει τρεις κάθετες στήλες και επτά οριζόντιες γραµµές: στην πρώτη στήλη παρουσιάζονται αναλυτικά οι επτά τοµείς (ξένοι λαοί, θρησκεία, νοµοθεσία, στρατιωτικά, Αγία Σοφία, χαρακτήρας του αυτοκράτορα, Θεοδώρα). Η δεύτερη στήλη έχει τον τίτλο «Περί κτισµάτων» και η τρίτη τον τίτλο «Απόκρυφη Ιστορία». Οι µαθητές καλούνται να συζητήσουν, να ξεκαθαρίσουν και να σηµειώσουν στο αντίστοιχο κενό την άποψη του ιστορικού για κάθε τοµέα ξεχωριστά και στο τέλος να παρουσιάσουν το αποτέλεσµα. Έτσι, 4

4 ... στα γράµµατα κάθε άποψη θα έχει δίπλα της την αντίθετή της. Για παράδειγµα, στον τοµέα «Νοµοθεσία» θα παρουσιάζονται δίπλα-δίπλα τα εξής: «στη νοµοθεσία έδωσε εγκυρότητα, επειδή οι νόµοι είχαν πληθύνει και παραβιάζονταν» για τη στήλη «Περί Κτισµάτων» και «Στη νοµοθεσία, όσα ήταν παλιά απαγορευµένα από το νόµο, αυτός τα έκανε νόµους του κράτους» για την «Απόκρυφη Ιστορία». Ο χρόνος που µπορεί να αφιερωθεί για τη δραστηριότητα αυτή ανέρχεται στα 15 µε 20 λεπτά περίπου. Η δεύτερη δραστηριότητα έχει να κάνει µε την αναζήτηση των αιτιών, που ευθύνονται για τη διαφορετικότητα των κειµένων. Βασικός σκοπός είναι να οδηγηθούν οι µαθητές στο συµπέρασµα ότι ο ιστορικός δεν πρέπει να επηρεάζεται από τις προσωπικές του φιλοδοξίες, να προβαίνει σε αξιολογικές κρίσεις και να περιγράφει µονόπλευρα τα γεγονότα, αλλά να είναι αντικειµενικός και ακριβολόγος. Για το λόγο αυτό παρατίθεται, βοηθητικά, ένα σύντοµο βιογραφικό του Προκοπίου: «Ο Προκόπιος έζησε την εποχή του Ιουστινιανού. Καταγόταν από τη Καισάρεια της Μικράς Ασίας. Σπούδασε ρητορική και νοµική και από το 527 ακολουθούσε το στρατηγό Βελισσάριο ως γραµµατέας και νοµικός στις εκστρατείες του. Κατόπιν επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη. Αν και ήταν πολύ κοντινός άνθρωπος του αυτοκράτορα δεν κατέλαβε κάποιο αξίωµα, παρά για πολύ λίγο. Μας άφησε τρία σηµαντικά έργα, άµεσες πηγές για την εποχή του: α. «Υπέρ των Πολέµων», όπου αναφέρεται στις εκστρατείες της εποχής του, β. «Περί κτισµάτων», όπου καταγράφει τα δηµόσια έργα, και γ. «Απόκρυφη Ιστορία», όπου µιλά για τα σκάνδαλα της αυλής µε κουτσοµπολίστικη διάθεση και ύφος υπερβολής. Η «Απόκρυφη Ιστορία» εκδόθηκε µετά το θάνατο του Ιουστινιανού.» Το ζήτηµα του Προκοπίου δεν έχει αποσαφηνιστεί, ωστόσο µπορούµε να καταλήξουµε στο ότι µάλλον η «Απόκρυφη Ιστορία» έχει µεγάλες δόσεις υπερβολής και εµπάθειας που προέρχονται από προσωπικά κίνητρα. Ωστόσο, ο εκπαιδευτικός οφείλει να αφήσει ανοικτό το ενδεχόµενο κάποιας άλλης αδιευκρίνιστης αιτίας και να παρουσιάσει το παραπάνω κείµενο ως µία άποψη. Η τρίτη δραστηριότητα αποτελείται από δύο µικρές ερωτήσεις οι οποίες µπορούν να συζητηθούν στα πλαίσια των οµάδων ή της τάξης συνολικά. Η πρώτη, «Η «Απόκρυφη Ιστορία» εκδόθηκε µετά το θάνατο του ιστορικού; Γιατί; Ποια είναι η γνώµη σου;», έχει σκοπό να ωθήσει το µαθητή σε υποθέσεις και σε πιθανές απαντήσεις, ενώ η δεύτερη, «Ποιοι είναι οι «Ρωµαίοι» στους οποίους αναφέρεται ο Προκόπιος; Γιατί τους αποκαλεί έτσι;», έχει ως στόχο να υπενθυ- µίσει ότι η ονοµασία «Βυζαντινοί» και «Βυζάντιο» είναι µεταγενέστεροι και ότι οι κάτοικοι της τότε αυτοκρατορίας θεωρούσαν τον εαυτό τους κληρονόµο της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας. Η ε- ρώτηση αυτή αποτελεί το έναυσµα για συζήτηση πάνω στα στοιχεία (γλώσσα, έθνη, θρησκεία, πολιτική ιδεολογία), που αποτελούσαν το Ρωµαϊκό Κράτος και πώς αυτά µετασχηµατίζονται κατά την εποχή του Ιουστινιανού. Η τέταρτη δραστηριότητα είναι σύντοµη και ζητά από τους µαθητές να βάλουν τέσσερις προτάσεις σε χρονολογική σειρά αριθµώντας τες. Έχει χαρακτήρα καθαρά επαναληπτικό και συνδέεται µε ό,τι έχουν διδαχτεί µέχρι τη συγκεκριµένη στιγµή για την εποχή του Ιουστινιανού. Οι προτάσεις αυτές είναι οι εξής: «Εγκαίνια της Αγίας Σοφίας», «Ο Ιουστινιανός γίνεται αυτοκράτορας του Βυζαντινού Κράτους», «ηµοσιεύεται η «Απόκρυφη Ιστορία» και «Θάνατος του Ιουστινιανού». Στο τέλος, παρατίθεται ένα κείµενο του Λουκιανού στο οποίο µεταξύ άλλων αναφέρεται: «Είναι λοιπόν µεγάλο, πάρα πολύ µεγάλο το οποίο µεταξύ άλλων αναφέρει αυτό το κακό, να µην ξέρει κανένας να χωρίζει την ιστορία από την ποίηση, µα να βάζει στην ιστορία τα στολίδια της άλλης, το µύθο και την εξύµνηση και τις υπερβολές τους.» (Λουκιανός, «Πώς δει ιστορίαν συγγράφειν», στα «Άπαντα», τ. Γ. εκδ. Πάπυρος). Με τον τρόπο αυτό η διδασκαλία µπορεί να κλείσει µε χρήσιµα συµπεράσµατα σχετικά µε την αντικειµενικότητα του ιστορικού. 5

5 Επίλογος Η συγκεκριµένη ενότητα παρουσιάστηκε και διδάχτηκε σε µαθητές της Ε ηµοτικού και σύµφωνα µε τη γνώµη των µαθητών πέτυχε τους στόχους της. Η προσωπική µας άποψη είναι ότι 3 µε 4 τέτοιες ενότητες µπορούν να υπάρχουν στον φάκελο µε το προσωπικό υλικό κάθε εκπαιδευτικού και να εµπλουτίζονται διαρκώς µε νέα στοιχεία. ΠΗΓΕΣ Λουκιανού. Πώς δει ιστορίαν συγγράφειν στο: Τα Άπαντα, τόµος Γ. (1975). Αθήνα: Πάπυρος Προκοπίου. Ανέκδοτα ή Απόκρυφη Ιστορία. Μτφ: Σιδέρη Αλόη. (1988) Αθήνα: Άγρα Προκοπίου. Ιστορία των πολέµων. Απόδ.: Ροδάκη Περ. (1996) Αθήνα: Νέα Σύνορα-Λιβάνη. Προκοπίου. Περί Κτισµάτων. Μτφ: Κοκκίνου-Μαντά Σ., Τζαφερόπουλος Απ. (1996) Αθήνα: Γεωργιάδης-Βιβλιοθήκη των Ελλήνων. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αβδελά, Ε. (1988). Ιστορία και σχολείο. Αθήνα: Νήσος Ίγκερς, Γκ. (1999). Η ιστοριογραφία στον εικοστό αιώνα: Από την επιστηµονική αντικειµενικότητα στην πρόκληση του µεταµοντερνισµού. Αθήνα: Νεφέλη. Καραγιαννόπουλου, Ι. (1996). Το Βυζαντινό Κράτος. Θεσσαλονίκη: Βάνιας Καρπόζηλου, Απ. (1997). Βυζαντινοί ιστορικοί και χρονογράφοι: Τόµος Α (4 ος -7 ος αι.). Αθήνα: Κανάκη. Κουτσού, Μ. (2000). ιδακτική της Ιστορίας: Θεωρητική Προσέγγιση. ιδακτικά Μοντέλα. Θεσσαλονίκη: Ζήτη. Νικολόπουλου, Ν. (1993). Το µάθηµα της Ιστορίας: Γενική και διδακτική προσέγγιση. Αθήνα: Νικόδηµος. Πελαγίδη, Στ. (2002). Οι γραπτές πηγές στα βιβλία ιστορίας του δηµοτικού σχολείου: Κριτική διδακτική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε. ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ζαγκότα, Β. Ιστορία και σχολείο: Συγκρίνω, διαβάζω, δηµιουργώ. ιαθέσιµο στο: (εύρεση 4/11/2010) Ηλιάδη, Αµ. ιδακτική της Ιστορίας: Σκέψεις, παρατηρήσεις και προτάσεις για µια ανανεωµένη ιδακτική της Ιστορίας. ιαθέσιµο στο: (εύρεση 4/11/2010) Σακκά, Β. Η προσέγγιση των πηγών και η διδασκαλία της ιστορίας: Το πρόβληµα της αξιολόγησης. ιαθέσιµο στο: Vassiliki_Sakka_article_1.pdf (εύρεση 4/11/2010) Χαλούλου, Π. Οι ιστορικές πηγές, εποπτικά µέσα, διαθεµατικότητα και τα νέα σχολικά εγχειρίδια της ιστορίας. ιαθέσιµο στο: (εύρεση 4/11/2010) 6

6 ... στα γράµµατα ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ: ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Κεχαγιά Ελένη, Β έτος, Γενικής Αγωγής Περίληψη Ο Αµβρακικός είναι ένας ηµίκλειστος κόλπος στις ακτές της υτικής Ελλάδας. Συνιστά ένα σύνθετο οικοσύστηµα που αποτελείται από το διπλό έλτα των π. Λούρου και Άραχθου, ένα σύ- µπλεγµα λιµνοθαλασσών, λιµνών, υδρόφιλων δασών και εκτεταµένων βαλτότοπων και λασπότοπων. Το κύριο χαρακτηριστικό της περιοχής είναι οι υγρότοποι, περιοχές µε υψηλή παραγωγικότητα και µεγάλη βιοποικιλότητα. Οι πολύπλευρες πιέσεις που δέχονται καθιστά επιτακτική την προστασία τους για τη διασφάλιση του φυσικού πλούτου και την ανάδειξη της πραγµατικής αξίας τους. Υγρότοποι-ορισµός Το γεγονός ότι οι κατηγοριοποιήσεις και οι ορισµοί είναι καθαρά ανθρώπινες δηµιουργίες τις καθιστά ασαφείς πολλές φορές, στην περίπτωση που εφαρµόζονται σε πολυδύναµα συστήµατα, όπως αυτά από τα οποία συνίσταται το φυσικό περιβάλλον. Κατά συνέπεια, έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισµοί σχετικά µε το τι είναι υγρότοποι. Στην Ελλάδα ο νοµικά κατοχυρωµένος ορισµός που ισχύει για τους υγροτόπους είναι αυτός που καθορίζεται µε το Άρθρο 1 της ιεθνούς Σύµβασης Ramsar, που υπογράφηκε στις στην οµώνυµη πόλη του Ιράν. Σύµφωνα µε τη µετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών, «υγρότοποι είναι φυσικές ή τεχνητές περιοχές αποτελούµενες από έλη γενικώς (marshes), από µη αποκλειστικώς οµβροδίαιτα έλη µε τυρφώδες υπόστρωµα (fen) από τυρφώδεις γαίες (peat land) ή από νερό. Οι περιοχές αυτές είναι µονίµως ή προσωρινώς κατακλυζόµενες µε νερό, το οποίο είναι στάσιµο ή ρέον, γλυκό, υφάλµυρο ή αλµυρό. Οι περιοχές αυτές επίσης περιλαµβάνουν και εκείνες που καλύπτονται µε θαλασσινό νερό το βάθος του οποίου, κατά τη ρηχία, δεν υπερβαίνει τα έξι µέτρα». Επιπλέον, σύµφωνα µε το Άρθρο 2 της ίδιας σύµβασης, περιλαµβάνονται και «οι παρόχθιες ή παράκτιες ζώνες που συνορεύουν µε υγροτόπους ή µε νησιά ή µε θαλάσσιες υδατοσυλλογές και που είναι βαθύτερες µεν από έξι µέτρα κατά τη ρηχία, αλλά βρίσκονται µέσα στα όρια του υγροτόπου όπως αυτός καθορίζεται παραπάνω» (Γεράκης κ.ά.,1994, σ. 4). Ταξινόµηση Υγροτόπων Σύµφωνα, λοιπόν, µε τους Γεράκη κ.ά. (1994, σ. 7-9), υπάρχουν πολλοί τύποι υγροτόπων και ταξινοµούνται ανάλογα µε το αν είναι φυσικοί ή τεχνητοί, µε τα επίπεδα αλατότητας του νερού, τη ρέουσα ή στάσιµη φύση των νερών, τη γειτνίασή τους µε τη θάλασσα, ακόµη και το υπόστρω- µά τους. Σε γενικές γραµµές, οι υγρότοποι στην Ελλάδα κατηγοριοποιούνται ως εξής: έλτα ποταµών, έλη, λίµνες (φυσικές ή τεχνητές), λιµνοθάλασσες, πηγές, ποταµοί, εκβολές. Αξία Υγροτόπων Από τις λειτουργίες που επιτελούν οι υγρότοποι απορρέουν και οι επιµέρους αξίες που τους αποδίδονται. Σύµφωνα λοιπόν µε το Ε.Κ.Β.Υ. (http://www.ekby.gr/ekby/el/ekby_greek _Wetlands_el.html, εύρεση: ), οι αξίες των υγροτόπων συνοψίζονται στα ακόλουθα: Καταρχάς, εµπλουτίζουν τον υδροφόρο ορίζοντα εξασφαλίζοντας αποθέµατα για άρδευση και ύδρευση προστατεύοντας ταυτόχρονα από πληµµύρες και ζηµιές από παγετούς και καύσωνες. 7

7 Ενεργούν, ως φίλτρα καθαρισµού ρύπων, παγιδεύοντας ιζήµατα και ρυθµίζοντας την περιεκτικότητα της ατµόσφαιρας σε CO 2, µέρος του οποίου δεσµεύεται από τους υδρόβιους αυτότροφους οργανισµούς και τα ιζήµατα. ιατηρούν σε ήπια επίπεδα τη θερµοκρασία των παράκτιων περιοχών και ταυτόχρονα συντηρούν τις τροφικές αλυσίδες παρέχοντάς τους τροφή και στέγη. Λόγω της συνεχούς ροής θρεπτικών υλικών, οι υγρότοποι θεωρούνται ως τα πιο παραγωγικά σε βιοµάζα οικοσυστήµατα του πλανήτη. Η βιοποικιλότητά τους αποδεικνύεται χρήσιµη για τη βελτίωση των καλλιεργούµενων φυτών, την επιστηµονική πρόοδο (ιατρική κ.ά.), τεχνολογικές καινοτοµίες, αλλά και για οικονο- µικές δραστηριότητες που χρησιµοποιούν ζωντανούς οργανισµούς. ίνουν την ευκαιρία για αναψυχή, οικοτουρισµό, έρευνα, εκπαίδευση. Και φυσικά είναι συνδεδεµένοι µε την ιστορία, µυθολογία και γενικότερα την παράδοση του τόπου. Οι πολλαπλές αξίες, που αποδίδονται στα υγροτοπικά συστήµατα, καθιστούν και αναγκαία την προστασία τους. Ωστόσο, η ανάγκη αυτή δεν είναι αρκούντως ισχυρή, εφόσον δεν έχει καταφέρει να περιορίσει τις ασύνετες ενέργειες που ασκούνται εις βάρος τους µε αποτέλεσµα την υποβάθµισή τους. Κατά συνέπεια, η αειφορική διαχείριση των υγροτοπικών και χερσαίων συστη- µάτων συνίσταται σε: γνώση, πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση, περιβαλλοντική εκπαίδευση, κατάρτιση, µελέτη και προτάσεις από την πλευρά όλων: µεµονωµένων ανθρώπων, φορέων διαχείρισης, κυβερνητικών και µη περιβαλλοντικών οργανώσεων. Η προστασία και η σωστή διαχείριση των υγροτόπων είναι και οι στόχοι των συµβάσεων και οδηγιών, που έχουν υπογραφεί και εφαρµόζονται για την περιοχή. Σύµβαση Ramsar, Σύµβαση Βαρκελώνης, Οδηγία 79/409/Ε.Ο.Κ, ICBP -IWRP, CORINE Biotope, Κ.Υ.Α. οριοθέτησης, καταφύγιο ή εκτροφείο θηραµάτων, αλλά και οικολογικές µελέτες, έρευνες και προγράµµατα ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης, στοχεύουν σ αυτό. Στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης των µεσογειακών υγροτόπων, στις αρχές της δεκαετίας του 90 ξεκίνησε µια πρωτοβουλία (MedWet), υπό την αιγίδα της Συνθήκης Ramsar, µε τη συµ- µετοχή 25 χωρών της Μεσογείου. Οι βασικοί στόχοι της πρωτοβουλίας έχουν ως εξής: Να προαγάγει, αλλά και να συµµετάσχει στην εφαρµογή των στόχων της Συνθήκης Ramsar στην περιοχή της Μεσογείου. Να αναπτύξει και να ενισχύσει την ικανότητα των ανθρώπων, που συµµετέχουν στην βιώσι- µη ανάπτυξη των προστατευόµενων από τη Συνθήκη περιοχών. Να προωθήσει τη συνεργασία µε άλλες διεθνείς πρωτοβουλίες σε εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο (http://www.medwet.org/aboutmedwet/mission/., εύρεση ). Υγρότοποι Αµβρακικού Η ακτογραµµή του Αµβρακικού, µήκους 180 km, πλαισιώνεται, κυρίως, από µεγάλη ποικιλία υγροτόπων µε πάνω από 20 λιµνοθάλασσες, περισσότερες από οπουδήποτε αλλού εντός του ελλαδικού χώρου, αλλά και µε τη µεγαλύτερη έκταση στη Μεσόγειο. Σύµφωνα µε τον Γεράκη κ.ά. (1994) οι επιµέρους υγρότοποι της περιοχής του Αµβρακικού που έχουν απογραφεί στην σχετική µελέτη του Ε.Κ.Β.Υ. είναι οι ακόλουθοι: Ποταµός Λούρος Πηγάζει από τους ορεινούς όγκους του Τόµαρου και Ξεροβουνίου και εκβάλλει στον Αµβρακικό. Πρόκειται για ποταµό συνεχούς ροής, µήκους 73 km, που φιλοξενεί στα νερά του λουρογωβιούς, λουροβελονίτσες, τυλινάρια και χαµοσοσούρτες και δίνει την ευκαιρία για έρευνα, πε- 8

8 ... στα γράµµατα ριβαλλοντική εκπαίδευση, αλλά και ψυχαγωγία. Τα νερά του ποταµού χρησιµοποιούνται, για την ύδρευση αστικών κέντρων, άρδευση και υδατοκαλλιέργειες της περιοχής, αλλά και την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος. Οι συχνές αµµοληψίες σε συνδυασµό µε τις επιχωµατώσεις, την κατασκευή φραγµάτων, τα αποστραγγιστικά κανάλια, αλλά και την υπεράντληση των υδάτων επιφέρουν δυσµενή αποτελέσµατα στη φυσική του κατάσταση. Τα ρυπαντικά φορτία που δέχεται, προέρχονται από τις µεταποιητικές µονάδες της περιοχής, τα απόβλητα των οικισµών και των κτηνοτροφικών µονάδων και φυσικά προστίθεται και η ρύπανση από τις γεωργικές δραστηριότητες. Ποταµός Άραχθος Ο Άραχθος πηγάζει από τη Βόρεια Πίνδο και διανύοντας 110 km εκβάλλει στον Αµβρακικό. Ο υγρότοπος του π. Άραχθου ανήκει και αυτός στους ποταµούς συνεχούς ροής µε πολλαπλές α- ξίες, όπως αρδευτική, κτηνοτροφική, υδροηλεκτρική, αµµοληπτική, επιστηµονική, πολιτιστική και αναψυχής. Χρησιµοποιείται, κυρίως, για άρδευση των πεδινών εκτάσεων, βόσκηση, αµµοληψίες, αλλά και παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος στις Μονάδες Πουρνάρι, παρεµβάσεις που αλλοιώνουν µεν την φυσική του οµορφιά, εξυπηρετούν δε πλήθος ανθρώπων. Η ανθρώπινη παρέµβαση µεταφράζεται για τον υγρότοπο ως απόβλητα οικισµών, κτηνοτροφικών, µεταποιητικών και άλλων µονάδων και υποβαθµίζεται η πραγµατική του αξία. Ρέµα Βωβός Ποταµός συνεχούς ροής (22,2 km) µε περιορισµένες χρήσεις και αξίες. Εκµεταλλεύεται µόνο για άρδευση και η όποια υποβάθµιση των νερών οφείλεται κατά κύριο λόγο στις γεωργικές καλλιέργειες. Συµπληρωµατικά, η παρόχθια περιοχή του ρέµατος αποτελεί τόπο αναψυχής των κατοίκων της περιοχής και όχι µόνο. Λιµνοθάλασσα Βαθύ Η λιµνοθάλασσα Βαθύ συνολικής έκτασης 0,28 km 2 χρησιµοποιείται, κυρίως, για αλιευτικούς σκοπούς και κυνήγι. Ωστόσο, η µετατροπή της παλιάς λουρονησίδας (φυσική επικοινωνία µε τον Αµβρακικό) σε αυτοκινητόδροµο, αφενός περιόρισε την επικοινωνία της µε τον Κόλπο, αφετέρου µείωσε σηµαντικά την αλιευτική της παραγωγή. Επιπλέον, η ίδρυση και επέκταση παλαιών και νέων οικισµών και τουριστικών εγκαταστάσεων, η επέκταση των καλλιεργειών και το παράνοµο και αλόγιστο κυνήγι, σε συνδυασµό µε τα παραγόµενα απόβλητα των παραπάνω δραστηριοτήτων, υποβαθµίζουν την πραγµατική αλιευτική και θηραµατική της αξία, καθώς και τη διάσταση που της αποδίδεται σε επίπεδο αναψυχής. Παραµένει, όµως, πλούσια η ορνιθοπανίδα που φιλοξενεί στον πλαισιωµένο µε φρύγανα, ρείκια, σχίνους και ψάθες, χώρο της. Λιµνοθάλασσα Πωγωνίτσα Η λιµνοθάλασσα Πωγωνίτσα καταλαµβάνει έκταση 0,45 km 2 σχεδόν, σε σχήµα κύκλου. Πλαισιωµένη από τις τρεις πλευρές µε λοφίσκους καλυµµένους µε φρύγανα, σχίνους, ρείκια, ψάθες και καλαµιές, αποτελεί φυσικό ιχθυοτροφείο. Παράλληλα, ο χώρος εκµεταλλεύεται για κυνήγι και ιχθυοκαλλιέργειες. Στο χώρο πίσω από την λιµνοθάλασσα λειτουργούν οι εγκαταστάσεις του γνωστού ψαρέµατος µε «Νταλιάνι». Μεταξύ άλλων, η λιµνοθάλασσα παρουσιάζει ενδιαφέρον για έρευνα σε όλα τα επίπεδα, συνδυάζοντας εκπαίδευση και αναψυχή. Τα κυριότερα αίτια αλλοιώσεως του φυσικού τοπίου προέρχονται από την παρακείµενη οικιστική ανάπτυξη και φυσικά το παράνοµο κυνήγι. Η ρύπανση της περιοχής συνίσταται, κυρίως, σε φορτία γεωργικών δραστηριοτήτων. 9

9 Λιµνοθάλασσα Μάζωµα Η λιµνοθαλάσσια έκταση του Μαζώµατος, έκτασης 1,4 km 2, είναι αποτέλεσµα σύµπραξης διεργασιών χειµάρρων και της θάλασσας. Στα σχετικά ρηχά νερά της φιλοξενεί µεγάλο αριθµό αλιευµάτων και µεταναστευτικών πουλιών (φαλαρίδες, κορµοράνοι, φλαµίνγκο), σ έναν χώρο που περιβάλλεται από φράξους και φτελιές, στα βόρεια και εκτενή λιβάδια, στα δυτικά. Η πλούσια ιχθυοπανίδα και ορνιθοπανίδα είναι και ο λόγος, που η εκµετάλλευσή της περιορίζεται, κυρίως, στην αλιεία και το κυνήγι, χωρίς να αποκλείεται η προσφορά της και στον τοµέα της αναψυχής. Ωστόσο, η πλούσια πανίδα της συµπληρώνεται και από ικανό αριθµό και διάφορα είδη αµφιβίων και ερπετών. Στην θαλάσσια περιοχή του Μαζώµατος κάνει και την εµφάνισή του το σπάνιο θαλάσσιο ερπετό Caretta caretta. Υγρότοπος Πέτρας Ο υγρότοπος της Πέτρας είναι µια εσωτερική λίµνη 0,4 km 2 µόνιµα καλυµµένη µε γλυκό νερό και περιµετρικά µε φρύγανα και θαµνώνες αείφυλλων πλατύφυλλων (σχίνους και ρείκια). Αποτελεί χώρο συγκέντρωσης µεγάλου αριθµού σπάνιων πτηνών, όπως η χαλκόκοτα, η χουλιαροµύτα, ο πορφυροτσικνιάς κ.ά. Η θηραµατική και εκπαιδευτική αξία του φυσικού τοπίου υποβαθµίζεται από τα αποστραγγιστικά έργα, τις επιχωµατώσεις και το παράνοµο κυνήγι σε συνδυασµό µε τα ρυπαντικά φορτία που δέχεται. Οι σηµαντικότεροι ρύποι προέρχονται από τα στερεά και υγρά απόβλητα των οικισµών, των σφαγείων και των κτηνοτροφικών µονάδων, που κατανέµονται στον περιβάλλοντα χώρο. Ένας ιδανικός χώρος για ψυχαγωγία, αρχίζει να χάνει και αυτήν την αξία του. έλτα Λούρου, Άραχθου, Βωβού Το δελταϊκό σύµπλεγµα των π. Λούρου, Άραχθου και Βωβού, συνολικής έκτασης 234 km 2, είναι ένα σύµπλεγµα υγροτόπων που αποτελείται από τις λιµνοθάλασσες Τσοπέλι, Ροδιά, Τσουκαλιό και Λογαρού, αλλά και λιβάδια, βάλτους και αλίπεδα. Είναι από τις σηµαντικότερες υγροτοπικές διαπλάσεις της περιοχής και από τις πιο σπάνιες στη Μεσόγειο. Θεωρούνται οικολογικά σταθεροί βιότοποι εξαιτίας της µικρής µεταβολής της στάθµης του νερού µεταξύ πληµµυρίδας και άµπωτης. Οι πυκνοί και εκτεταµένοι καλαµώνες καλύπτουν µεγάλες εκτάσεις στο χερσαίο τµήµα του, κατά µήκος του π.λούρου και σε µικρότερα τµήµατα στα ανατολικά, ενώ οι εκβολές του Αράχθου περιβάλλονται από τις πιο εκτεταµένες αλοφυτικές συνθέσεις, και οι γύρω λόφοι καλύπτονται κυρίως µε µακία βλάστηση. Οι αµµώδεις λουρονησίδες και τα πλούσια σε οργανικό φορτίο και άργιλο εδάφη συνθέτουν µια πλειάδα βιοτόπων που συγκεντρώνει τα περισσότερα από τα πιο σπάνια και απειλούµενα είδη πανίδας. Μεταξύ άλλων, αµφίβια, ερπετά, θηλαστικά και πτηνά, φιλοξενούνται στον χώρο. Σ έναν χώρο που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον σε κάθε επίπεδο, για την αλιευτική, κτηνοτροφική, επιστηµονική, πολιτιστική, εκπαιδευτική και ψυχαγωγική του αξία. Στο χώρο των λιµνοθαλασσών λειτουργούν ιχθυοτροφεία, τα οποία, ακόµη και αν δεν αλλάζουν εξ ολοκλήρου το φυσικό τοπίο, το µεταβάλλουν ελαφρώς. Η υπεραλίευση, το παράνοµο κυνήγι, και η οικιστική ανάπτυξη σε συνδυασµό µε την επέκταση των καλλιεργήσιµων εδαφών και τη βόσκηση, περιόρισαν την έκταση των υγροτόπων και συνάµα επιβάρυναν το περιβάλλον µε απόβλητα, που προέρχονται είτε από τους οικισµούς είτε από τις µεταποιητικές και κτηνοτροφικές µονάδες είτε από τις γεωργικές καλλιέργειες. Λιµνοθάλασσα Κατάφουρκο ή Ανοιξιάτικο Η σχετικά αβαθής λιµνοθάλασσα καλύπτει 3 km 2 του θαλάσσιου χώρου στην ανατολική α- πόληξη του Μακρυνόρους. Η φύση έχει προικίσει τον περιβάλλοντα χώρο µε διαπλάσεις µονα- 10

10 ... στα γράµµατα δικού κάλλους, όπως αλµυρόβαλτοι, γλυκόβαλτοι, λασπότοποι και αµµοθίνες. Οι ιδανικοί χώροι της, αποτελούν καταφύγιο για δεκάδες είδη αµφιβίων, ερπετών αλλά και θηλαστικών, ενώ τα ρηχά και γεµάτα µε τροφή νερά ικανοποιούν διατροφικά ασηµόγλαρους και µαυροτσικνιάδες. Συγχρόνως, προσελκύει το επιστηµονικό και εκπαιδευτικό ενδιαφέρον και είναι χώρος κατάλληλος για ξεκούραση και αναψυχή. Η αλλαγή των εκβολών της λιµνοθάλασσας για απόδοση εκτάσεων, κυρίως για βοσκότοπους, αφενός την περιόρισε και την µετέτρεψε σε θαµνώδη έκταση, αφετέρου µείωσε την αλιευτική παραγωγή µε δυσµενή οικονοµικά αποτελέσµατα για την περιοχή. Η αύξηση των κτηνοτροφικών µονάδων µακροπρόθεσµα υποβάθµισε την ποιότητα των νερών µε ρυπαντικά φορτία, συµπεριλαµβανοµένης και της αστικής ρύπανσης. Υγρότοπος Μπούκας ή Παλιαύλης Η µικροσκοπική, µόλις 1 km 2, απόµερη υγροτοπική περιοχή της Μπούκας, καλύπτεται από ένα ψηφιδωτό εδαφικών διαπλάσεων. Τα έλη, οι αλµυρόβαλτοι, τα αλίπεδα και τα λασποτόπια, που τη συνιστούν από τη µια, την καθιστούν (ιδανικό ενδιαίτηµα για το πλήθος των οργανισµών της) από την άλλη, εξαιρετικά δυσπρόσιτη. Το φυσικό αυτό καταφύγιο µεγάλης ποικιλίας πτηνών αµφίβιων, ερπετών και άλλων ζώων απειλείται τόσο από παρεµβάσεις στο φυσικό τοπίο όσο και από γενικότερη οικολογική υποβάθ- µιση µε αποστραγγίσεις, επιχωµατώσεις, βόσκηση, οικιστική παρέµβαση και φόρτο αστικών α- ποβλήτων και σηµειακής γεωργικής ρύπανσης. Για τη διασφάλιση της πραγµατικής της αξίας, που συνίσταται σε κτηνοτροφική και θηρα- µατική εκµετάλλευση εντός λογικών ορίων, την εκπαιδευτική συνεισφορά, την επιστηµονική µελέτη, µε την ποικιλία των ευκαιριών που παρέχει, αλλά και την ψυχική ανάταση και ξεκούραση που προσφέρει στους επισκέπτες της, έχει τεθεί υπό καθεστώς προστασίας. Λιµνοθάλασσα Βόνιτσας Ανήκει στον Ν. Αιτωλοακαρνανίας και απλώνεται σε έκταση 0,5 km 2. Περιµετρικά περιβάλλεται µε καλλιέργειες και θαµνώνες αείφυλλων πλατύφυλλων (ρείκια και σχίνους) φιλοξενώντας κάποια είδη αµφιβίων, ερπετών και πτηνών. Εκµεταλλεύεται, κυρίως, για αλιεία και κυνήγι, από την αλόγιστη και παράνοµη χρήση των οποίων και απειλείται οικολογικά. Εκτός των άλλων, στο πλαίσιο προστασίας και διασφάλισης του φυσικού περιβάλλοντος έχει εγκατασταθεί βιολογικός καθαρισµός. Λίµνη Σαλτίνη Η λίµνη Σαλτίνη βρίσκεται στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας και το εµβαδόν της είναι ίσο µε 2,75 km 2. Μια αβαθής έκταση που επικοινωνεί µε τη θάλασσα και είναι µονίµως κατακλυσµένη µε αλµυρό-υφάλµυρο νερό. Στα νερά της βρίσκουν καταφύγιο βατράχια, σαύρες, φίδια και µερικά από τα σπάνια και απειλούµενα πτηνά, όπως τα φλαµίνγκο, χαλκόκοτες κ.ά. Εκτός από τη βόσκηση, την αλιεία και το κυνήγι, δίνει την ευκαιρία για εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Ωστόσο, ο άνθρωπος µε το αλόγιστο και πολλές φορές παράνοµο κυνήγι, απειλεί την οικολογική της ισορροπία. Λίµνη Βουλκαρία Εσωτερική και µονίµως κατακλυσµένη µε γλυκό νερό η λίµνη Βουλκαρία, συνολικής έκτασης 10 km 2, βρίσκεται στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας στο ύψος του Αγ. Νικολάου και 5m ψηλότερα από το επίπεδο της θάλασσας. Καλύπτεται, κυρίως, µε υδροφυτική βλάστηση, ενώ δεν λείπουν οι καλλιέργειες και οι θαµνώνες µε ρείκια και σχίνους περιµετρικά αυτής. Πολλά δε είδη του ζωικού βασιλείου επιλέγουν τον χώρο της για τον βιολογικό κύκλο τους, όπως αµφίβια, ερπετά, και αρκετά 11

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 104 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 111

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 104 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 111 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΤΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α ΦΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ <<ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ>>

Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ <<ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ>> Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΤΕΚΤΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EEO GROUP ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

EEO GROUP ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ EEO GROUP ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗN ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, Σεπτέµβριος 2004 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικές περιοχές Βιολογικές καλλιέργειες Παραδοσιακά επαγγέλµατα και παραδοσιακές τέχνες

Αγροτικές περιοχές Βιολογικές καλλιέργειες Παραδοσιακά επαγγέλµατα και παραδοσιακές τέχνες Προγράµµατα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» Αγροτικές περιοχές Βιολογικές καλλιέργειες Παραδοσιακά επαγγέλµατα και παραδοσιακές τέχνες Μέτρο 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Ευρώτα

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Ευρώτα Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Οκτώβριος 2011-1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 7 2. Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου Ευρώτα.. 16 2.1. Ιστορική φυσιογνωμία. 16 2.2. Φυσικό περιβάλλον.. 27 2.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ. και αναθεωρήσεις στην αντιμετιοπιση της εκμετάλλευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ. και αναθεωρήσεις στην αντιμετιοπιση της εκμετάλλευσης ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 7.1 Διαχείριση φυσικών περιοχών Ο σεβασμός του ανθρώπου προς το περιβάλλον μέσα στο χρόνο έχει περάσει από διαδοχικά στάδια βαθμού εκτίμησης προς αυτό. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΡΟ. αειφορική διαχείριση & περιβάλλον. Ζήσης Αγγελίδης, Δρ. Υδρογεωλογίας, Α.Π.Θ. Χρυσούλα Αθανασίου, Βιολόγος MSc Γιώργος Υφαντής, Βιολόγος MSc

ΝΕΡΟ. αειφορική διαχείριση & περιβάλλον. Ζήσης Αγγελίδης, Δρ. Υδρογεωλογίας, Α.Π.Θ. Χρυσούλα Αθανασίου, Βιολόγος MSc Γιώργος Υφαντής, Βιολόγος MSc \-Π λl \ B] Ο.,- l\i.l \ ι.\\-l-ξl.. Θ i] Ξ i] : \] ιi il( ]-l l \] -\Ξ] :l ie. \: "l\,'l,\t.ο }] ΠEΡlιhEPEl\liil λle^-0.-l\l:l.l EliΠ \lι\e. ΞilΞ l(e}ltρllii]ξ }l\lieλο)ll\:., i*pτ.,φ* : $r ΞtrΦ..'.,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΑειΦόρων ΝΗσων Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ)

Δίκτυο ΑειΦόρων ΝΗσων Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ) Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου: Θεωρητική Εισαγωγή Δίκτυο ΑειΦόρων ΝΗσων Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ) ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ INTERDISCIPLINARY INSTITUTE FOR ENVIRONMENTAL RESEARCH ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΠΟ ΤΟ 1951 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΠΟ ΤΟ 1951 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΠΟ ΤΟ 1951 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ κ. ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Ε Ι Φ Ο Ρ Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν Δ Α Φ Ν Η

Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Ε Ι Φ Ο Ρ Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν Δ Α Φ Ν Η ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΦΝΗ ΛΕΙΨΟΙ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Ερευνητικό έργο: Έρευνα για την αειφόρο ανάπτυξη στους Λειψούς Ερευνητής: Γεώργιος Καρακατσάνης Επικοινωνία: Τηλέφωνο: 6945552243 E-mail: karakas11361@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Συγγραφή Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ» Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία - Γεωργία Δ. Σπαρτινού

Μαρία - Γεωργία Δ. Σπαρτινού Για τον Καθηγητή... Ανιχνεύω, Γνωρίζω, Αγαπώ το Περιβάλλον Βιοποικιλότητα : Το Αγαθό της Ζωής Μαρία - Γεωργία Δ. Σπαρτινού Δρ. Βιολόγος ANIXNEΥΩ, ΓΝΩΡΙΖΩ, ΑΓΑΠΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ : ΤΟ ΑΓΑΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία συνιστά μια εισαγωγή στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην αλληλεπίδραση της με τη διαδικασία παραγωγής στη σύγχρονη εποχή. Μπροστά στην πρόκληση του νέου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

«Περιβαλλοντική αναβάθµιση περιοχής Ασπροποτάµου Κόζιακα Νοµού Τρικάλων»

«Περιβαλλοντική αναβάθµιση περιοχής Ασπροποτάµου Κόζιακα Νοµού Τρικάλων» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ιπλωµατική Εργασία: «Περιβαλλοντική αναβάθµιση περιοχής Ασπροποτάµου Κόζιακα Νοµού Τρικάλων» Μπαµπαλιάρη Ελένη Υπεύθυνος Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΑ ΣΕ ΒΛΕΠΩ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΣΑΙ ΔΙΧΩΣ ΚΥΜ ΑΓΡΙΩΠΟ. ΝΑ ΓΕΛΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΟΙΜΑΣΑΙ ΛΙΜΝΗ Σ ΑΓΑΠΩ»

«ΝΑ ΣΕ ΒΛΕΠΩ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΣΑΙ ΔΙΧΩΣ ΚΥΜ ΑΓΡΙΩΠΟ. ΝΑ ΓΕΛΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΟΙΜΑΣΑΙ ΛΙΜΝΗ Σ ΑΓΑΠΩ» Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α «ΝΑ ΣΕ ΒΛΕΠΩ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΣΑΙ ΔΙΧΩΣ ΚΥΜ ΑΓΡΙΩΠΟ. ΝΑ ΓΕΛΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΟΙΜΑΣΑΙ ΛΙΜΝΗ Σ ΑΓΑΠΩ» ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΩΣΤΗΣ «Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Τ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8. 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8. 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1. Περίληψη... 8 2. Πλαίσιο και Στόχοι της Μελέτης... 14 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14 3. Mεθοδολογική Προσέγγιση... 17 3.1. Μεθοδολογία συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των. ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός. εκφράζει την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης.

Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των. ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός. εκφράζει την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Μουσικής Τεχνολογίας Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ &.. &... 2009 i ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στο Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 Προβλήματα στον ορισμό του τουρισμού σελ. 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 Ιστορική Αναδρομή σελ. 11 2.2 Ιδιαιτερότητες του τουρισμού...σελ. 12 2.3 Ο Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ; ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ; ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ; ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΙΜΩΝ ΧΑΤΖΗΜΠΙΡΟΣ Ξεκινώντας από µια ακολουθία ερωτηµάτων, επιχειρείται στο παρόν κείµενο να δοθούν σύντοµες και, οπωσδήποτε, ατελείς απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόµενο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης "Άνω Μαγνήτων Νήσοι" Συντονιστής Εταίρος: Ιανουάριος 2007

Προτεινόµενο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης Άνω Μαγνήτων Νήσοι Συντονιστής Εταίρος: Ιανουάριος 2007 Προτεινόµενο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης "Άνω Μαγνήτων Νήσοι" Συντονιστής Εταίρος: Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Π.Κ.Σ.Α. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 6 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ Π.Κ.Σ.Α. 7 2. ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Πρόεδρος ΤΕΕ Θράκης Θεωρούµε ότι µε τον όρο Χωροταξία, περιλαµβάνονται οι δύο άλλες ενότητες Περιφερειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα