Καζαρλής Σπυρίδων Μαστοροκώστας Πάρις Χειλάς Κωνσταντίνος Σέρρες, 13 / 6 / 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καζαρλής Σπυρίδων Μαστοροκώστας Πάρις Χειλάς Κωνσταντίνος Σέρρες, 13 / 6 / 2013"

Transcript

1 Αρχιμήδης ΙΙΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνσιμού ΤΗΛ , FAX: Καζαρλής Σπυρίδων Μαστοροκώστας Πάρις Χειλάς Κωνσταντίνος Σέρρες, 13 / 6 / 2013 Προς: την Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Σερρών Πρακτικό Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών του Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας Εξοπλισμού στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Σερρών» mis Στις Σέρρες σήμερα 13 Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. συνεδριάζει η Επιτροπή Διενέργειας του Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας Εξοπλισμού στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Σερρών» mis , στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού στις Σέρρες (ΤΕΙ Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ , Σέρρες), για την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών του Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας Εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Σερρών» mis Ο Διαγωνισμός προκηρύχθηκε με την με αρ.πρωτ. 1057/ προκήρυξη της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Σερρών, και είχε καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών την 24 η Απριλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Η Επιτροπή συνεδρίασε στις 24 Απριλίου 2013 για την αποσφράγιση και τον προκαταρκτικό έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών των υποβληθεισών προσφορών, και συνέταξε το με αρ. πρωτ. 1300/ «Πρακτικό Αποσφράγισης Προσφορών του Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας Εξοπλισμού στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Σερρών» mis », το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Σερρών με την με αρ. 81/9/ απόφασή του. Παρόντα μέλη είναι : 1. Σπύρος Καζαρλής, Καθηγητής, Ιδρυματικός Υπεύθυνος 2. Μαστοροκώστας Πάρις, Καθηγητής, 3. Χειλάς Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής. Επιτροπή Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνσιμού Εξοπλισμού Αρχιμήδη ΙΙΙ Σελίδα 1 από 89

2 Σύμφωνα με το πρακτικό Αποσφράγισης των Προσφορών (1300/ ) οι εταιρείες που κατέθεσαν εμπρόθεσμα προσφορές και ικανοποιούν τους όρους του διαγωνισμού ως προς τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι οι ακόλουθες: Πίνακας Εμπρόθεσμων Έγκυρων Υποβληθεισών Προσφορών Α/Α Συμμετέχων (Υποψήφιος Ημερομηνία Υποβολής Προβλεπόμενα Ανάδοχος) Δικαιολογητικά (Ν/Ο) 1 ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 24/4/2013, ΑΠ 1283, HIPAC ΑΕΒΕ 22/4/2013, ΑΠ, 23/4/2013, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΠΟΣ 23/4/2013, ΑΠ 1266 EUROCLIMA - EUROSYS 4 ΤREE COMPANY 22/4/2013 ΑΠ, 23/4/ CORPORATION 5 IPARTNERS Ο.Ε. 23/4/2013 ΑΠ, 24/3/ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 24/4/2013, ΑΠ SIMTEC ΕΠΕ 22/4/2013 ΑΠ, 23/4/2013, ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 22/4/2013 ΑΠ. 23/4/2013, 1264 CST AG 9 NETSCOPE SOLUTIONS 19/4/2013 ΑΠ, 22/4/2013, 1253 Α.Ε. 10 ΜΕΝΤΩΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ 19/4/2013 ΑΠ, 22/4/2013, GEOSYSTEMS HELLAS ΑΕ 19/4/2013 ΑΠ, 22/4/ Στη συνέχεια η Επιτροπή του διαγωνισμού προχώρησε σε ενδελεχή και αναλυτικό έλεγχο των τεχνικών προσφορών των ανωτέρω εταιρειών για τα είδη του διαγωνισμού, με σκοπό την αξιολόγησή τους. Για τον σκοπό αυτό η Επιτροπή άνοιξε τους φακέλους των προσφορών των εταιρειών με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και μάλιστα αυτόν με την επιπλέον ένδειξη «Πρωτότυπο». Κατά τη διαδικασία αυτή διαπιστώθηκε ότι σε συγκεκριμένα είδη του διαγωνισμού ορισμένες εταιρείες, ενώ προσφέρουν κάποιο μοντέλο το οποίο σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα του κατασκευαστή φαίνεται να καλύπτει πλήρως τις απαιτούμενες προδιαγραφές, ωστόσο στα αντίστοιχα φυλλάδια των τεχνικών προσφορών δεν αναφέρεται ρητά η συμμόρφωση του προσφερόμενου προϊόντος ως προς τις προδιαγραφές της προκήρυξης. Σύμφωνα με το κείμενο της προκήρυξης: «Η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί να ζητά διευκρινίσεις επί των όρων της προσφοράς κάθε ενδιαφερόμενου κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των προσφορών και μέχρι το πέρας της αξιολόγησής τους και αυτό θα σημειώνεται στο σχετικό πρακτικό.» Για τον λόγο αυτό ζητήθηκε εγγράφως από τις εταιρείες αυτές να διευκρινίσουν εάν όντως για συγκεκριμένα προσφερόμενα μοντέλα και για συγκεκριμένες προδιαγραφές που υπήρξε ασάφεια τελικά συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές του διαγωνισμού. Να σημειωθεί εδώ ότι δε ζητήθηκαν διευκρινίσεις για προσφερόμενα είδη που σαφώς δεν κάλυπταν κάποιες προδιαγραφές. Η σαφής και ρητή αδυναμία κάλυψης ορισμένων προδιαγραφών από το προσφερόμενο είδος θεωρήθηκε ως ικανός λόγος αποκλεισμού της συγκεκριμένης προσφοράς. Οι εταιρείες ανταποκρίθηκαν και απέστειλαν σχετικά έγγραφα, στα οποία παρέχουν τις απαιτούμενες διευκρινίσεις. Οι διευκρινίσεις των εταιρειών ελήφθησαν υπ όψιν στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Τα αρχικά έγγραφα της Επιτροπής του διαγωνισμού προς τις εταιρείες παρατίθενται στο Παράρτημα Ι, και οι αντίστοιχες απαντήσεις των εταιρειών παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος πρακτικού. Επιτροπή Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνσιμού Εξοπλισμού Αρχιμήδη ΙΙΙ Σελίδα 2 από 89

3 Στη συνέχεια η Επιτροπή του Διαγωνισμού, έχοντας πλέον στην διάθεσή της αποσαφηνισμένα όλα τα απαραίτητα δεδομένα, προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού. Η αξιολόγηση διενεργήθηκε ανά είδος, για όλα τα είδη που περιλαμβάνονται στη προκήρυξη του διαγωνισμού, και ανά εταιρεία, για όλες τις εταιρείες που κατέθεσαν προσφορά για το εκάστοτε είδος. Για κάθε είδος και για την κάθε προδιαγραφή του είδους που αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού ελέγχθηκε με προσοχή για κάθε εταιρεία που το προσφέρει, το αν υπάρχει ρητή δήλωση συμμόρφωσης ως προς τις προδιαγραφές του διαγωνισμού. Επιπλέον ελέγχθηκε αν οι προδιαγραφές του προσφερόμενου είδους τυχόν υπερκαλύπτουν τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Σύμφωνα και με την προκήρυξη: «Οι αποδεκτές τεχνικές προσφορές βαθμολογούνται βάσει των κριτηρίων του κάτωθι πίνακα: α/α Κριτήρια αξιολόγησης για κάθε προσφορά n Βαθμολογία προσφοράς n για κριτήριο i: βi,n ( ) Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου i: σi (%) 1 Συμφωνία των προσφερόμενων 90% υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές καθορίζονται στη διακήρυξη 2 Χρόνος Παράδοσης Υλικών 10% Σταθμισμένη βαθμολογία προσφοράς n για κριτήριο i: σi βi,n Συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς (n) : Bn = σ1 β1,n + σ2 β2,n Η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις όπου καλύπτονται επακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις τις διακήρυξης. Η σταθμισμένη βαθμολογία μίας προσφοράς ως προς κάποιο κριτήριο είναι το γινόμενο του συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τον βαθμό που έλαβε η προσφορά για το συγκεκριμένο κριτήριο. Τέλος, η συνολική βαθμολογία του τεχνικού μέρους κάθε προσφοράς, Bn, είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών σε όλα τα κριτήρια. Η τελική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς.» Για τον λόγο λοιπόν αυτό ο έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών έγινε σε δύο (2) στάδια: 1. Έλεγχος κατά πόσον η κάθε τεχνική προσφορά καλύπτει τις προδιαγραφές του διαγωνισμού, περιέχει ρητή δήλωση συμμόρφωσης ως προς αυτές και άρα είναι «τεχνικά αποδεκτή». 2. Έλεγχος για «Συμφωνία των προσφερόμενων υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές καθορίζονται στη διακήρυξη», έλεγχος για τον «χρόνο παράδοσης των υλικών» και έλεγχος για τυχόν «υπερκάλυψη των απαιτήσεων της διακήρυξης» και εξαγωγή της βαθμολογίας Βn της κάθε τεχνικής προσφοράς n. Στη συνέχεια ακολουθεί η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού ανά είδος, και οι πίνακες βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών, με αναλυτική τεκμηρίωση. Στον πίνακα αυτό ως «κριτήριο 1» αναφέρεται η «Συμφωνία των προσφερόμενων υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές καθορίζονται στην διακήρυξη» και ως «κριτήριο 2» ο «Χρόνος Παράδοσης των Υλικών». Επιτροπή Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνσιμού Εξοπλισμού Αρχιμήδη ΙΙΙ Σελίδα 3 από 89

4 Α. Προμήθεια Εξοπλισμού Α 1: Τμήμα Λογιστικής (Υποέργο 9) Υπεύθυνος: Μαγούλιος Γεώργιος Α 1.1 Αυτό το χρώμα σημαίνει υπερκάλυψη των προδιαγραφών Αυτό το χρώμα σημαίνει οτι ΔΕΝ καλύπτονται οι προδιαγραφές Ένα Φορητό Υπολογιστή (laptop) με ανώτατο προϋπολογισμό με Φ.Π.Α Χαρακτηριστικό Προδιαγραφή Επεξεργαστής: Οθόνη: ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: Intel Core i7-2670qm (2.20 GHz) με 6MB L3 cache ή ισοδύναμος 17.3'' HD+ TFT, LED backlit, με ανάλυση 1600 x 900 ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ HIPAC ΑΕΒΕ TOSHIBA SATELLITE P875-32H Intel Core i7-3630qm (2.20 GHz) με 6MB L3 cache 17.3'' HD+ TFT, LED backlit, με ανάλυση 1920 ΠΑΠΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ HP PAV. G7-2302EV NB D5N09EA INTEL CORE I7-3632QM TREE COMPANY IPPARTNERS ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. HP PAVILLION G7-2302EV INTEL CORE I7-3632QM x 1080 Δεν Μνήμη: 6 GB DDR3 στα 1600 MHz 8 GB DDR3 στα αναφέρεται 1600 MHz συχνότητα Σκληρός Δίσκος: 640GB, 5400 rpm, SATA 1 TB TB TB 5400 SATA SATA SATA 1 TB Οπτικός Δίσκος: DVD Super Multi (Double Layer) drive. Κάρτα γραφικών: Ενσύρματη επικοινωνία: AMD Radeon HD 7670M με 2 GB αυτόνομης μνήμης ή ισοδύναμη Ethernet LAN 10BASE-T/100BASE- TX/1000BASE-T. NVIDIA GEFORCE GT640M 2GB Δεν αναφέρεται AMD Radeon 1 GB 1000 ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΣΟ 10/100 WIRELESS, Δεν Ασύρματη Wireless LAN (802.11b/g/n), αναφέρεται επικοινωνία: Bluetooth 4.0 Bluetooth version Διασυνδέσεις: 2 Χ USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x VGA, Δεν Επιτροπή Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνσιμού Εξοπλισμού Αρχιμήδη ΙΙΙ Σελίδα 4 από 89 HP PAV 2302EV D5N09EA INTEL CORE I7-3632QM 2.2GHZ AMD RADEON HD 7670M 1 GB

5 Ήχος: Συσκευή κατάδειξης: 1 x HDMI, Memory Card Reader (SD, minisd/microsd, SDHC, SDXC, MMC), 1 x RJ-45, 1 x headphone-out, 1 x microphone-in, Webcam 1.0MP με ενσωματωμένο μικρόφωνο, 1 x DC-in Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία με SRS Premium Sound HD Touch Pad με Multi-Touch Control Επιτροπή Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνσιμού Εξοπλισμού Αρχιμήδη ΙΙΙ Σελίδα 5 από 89 αναφέρονται RJ45,WEBCAM MP, MIC Δεν αναφέρεται αν είναι SRS HD Δεν αναφέρεται αν είναι MULTI TOUCH Πληκτρολόγιο: Ελληνικό, με ενσωματωμένο Δεν αριθμητικό πληκτρολόγιο αναφέρεται Λογισμικό: Windows 8, 64-bit, Ελληνικά NAI ΕΓΓΥΗΣΗ 1 ΕΓΓΥΗΣΗ 1 ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΕΤΗ ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 ( ) 110 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 ( ) 100 ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ Αιτιολόγηση των τεχνικά «Μη Αποδεκτών» προσφορών: Η προσφορά της εταιρείας ΠΑΠΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ είναι μη αποδεκτή καθώς για το χαρακτηριστικό «Ενσύρματη Επικοινωνία» και ενώ η προδιαγραφή απαιτεί «Ethernet LAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T» προσφέρει μόνο Ethernet 10/100 και όχι Η προσφορά της εταιρείας TREE Company είναι μη αποδεκτή καθώς για το χαρακτηριστικό «Κάρτα Γραφικών» και ενώ η προδιαγραφή απαιτεί «2 GB μνήμης» προσφέρει κάρτα γραφικών μόνο με 1 GB μνήμης. Η προσφορά της εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. είναι μη αποδεκτή καθώς για το χαρακτηριστικό «Κάρτα Γραφικών» και ενώ η προδιαγραφή απαιτεί «2 GB μνήμης» προσφέρει κάρτα γραφικών μόνο με 1 GB μνήμης. Αιτιολόγηση Βαθμολογίας: Η προσφορά της εταιρείας HIPAC ΑΕΒΕ υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές στα χαρακτηριστικά: «Επεξεργαστής», «Οθόνη», «Μνήμη», «Σκληρός Δίσκος», ενώ επιπλέον προσφέρει «Εγγύηση 2 ετών» χωρίς να απαιτείται από τις προδιαγραφές, όπως φαίνεται και στον πίνακα. A 1.2 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: Ένα πολυμηχάνημα (εκτυπωτής laser, φωτοτυπικό, scanner) με ανώτατο προϋπολογισμό 500 με Φ.Π.Α ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ LEXMARK X544dn HIPAC ΑΕΒΕ ΠΑΠΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ LEXMARK X544DN TREE COMPANY IPPARTNERS ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. XEROX XEROX WORKCENTRE LEXMARK WORKCENTRE 6505V_N Χ544DN 6505V_N

6 Χαρακτηριστικό Τεχνολογία εκτύπωσης: Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης: Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης: Μέγιστη ανάλυση: Προδιαγραφή Έγχρωμος Laser. Επιτροπή Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνσιμού Εξοπλισμού Αρχιμήδη ΙΙΙ Σελίδα 6 από 89 Μέχρι 23 σελ/λεπτό, σε πρόχειρη ποιότητα 25 (LETTER) Μέχρι 23 σελ/λεπτό, σε πρόχειρη ποιότητα 25 (LETTER) 1200 x 1200 dpi 600X600X4 (COLORS) Μηνιαία απόδοση: Μέχρι σελίδες το μήνα ΣΕΛ Επίπεδα θορύβου: 48 dba Ταχύτητα ασπρόμαυρης 23 σελίδες ανά λεπτό αντιγραφής: Ταχύτητα έγχρωμης αντιγραφής: 23 σελίδες ανά λεπτό Αυξομείωση μεγέθους: %. Επίπεδα θορύβου:. 50 dba Τύπος σάρωσης:. Επίπεδης επιφάνειας, με ADF Ανάλυση σάρωσης:. 600 x 600 dpi Μέγιστο μέγεθος σάρωσης: 216 x 355 mm Αυξομείωση μεγέθους: %. Επίπεδα θορύβου: 45 dba 32 DBA Μόντεμ: 33.6 Kbps Τυπικά μεγέθη μέσων: A4, A5, Executive, Folio, JIS-B5, Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων: Διαχείριση χαρτιού τυπική/εισόδου: Legal, Letter, Universal, Oficio Card Stock, Paper Labels, Aπλό Χαρτί, Διαφάνειες, Refer to the Card Stock & Label Guide Συρτάρι Εξόδου χαρτιού 150- σελ.υποδοχή Manual τροφοδοσίας μεμονωμένων σελίδων χαρτιού Τροφοδότες χαρτιού 250-σελ. Χωρ/τα Αυτόματου Τροφοδότη: Μέχρι 50 φύλλα Επιλογές εκτύπωσης δύο όψεων: Επεξεργαστής: 500 MHz 633 MHZ

7 Μνήμη:. 128 MB 256 ΜΒ Συνδεσιμότητα: Fast Ethernet,USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified, PictBridge Certified Port, Front USB port Compatible with USB 2.0 Specification (Type A). Μέθοδοι Δικτυακής LPR/LPD, Direct IP, FTP, TFTP, Εκτύπωσης: IPP 1:1 Υποστήριξη TCP/IP, AppleTalk, TCP/IP Ipv6, Πρωτοκόλλων TCP,UDP Δικτύου: Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP x64, Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services, Συμβατότητα: Microsoft Windows Server 2003 x64, Microsoft Windows Server 2003 x64 running Terminal Services, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista x64, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 x64 ΕΓΓΥΗΣΗ 1 ΕΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗ 1 ΕΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 ( ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 ( ) ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ Αιτιολόγηση των τεχνικά «Μη Αποδεκτών» προσφορών: Η προσφορά της εταιρείας TREE Company είναι μη αποδεκτή καθώς για το χαρακτηριστικό «Μέγιστη Ανάλυση» και ενώ η προδιαγραφή απαιτεί «1200Χ1200 dpi» προσφέρει μόνο 600X600. Η προσφορά της εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. είναι μη αποδεκτή καθώς για το χαρακτηριστικό «Μηνιαία Απόδοση» και ενώ η προδιαγραφή απαιτεί « σελίδες το μήνα» προσφέρει μόνο σελίδες το μήνα. Αιτιολόγηση Βαθμολογίας: Επιτροπή Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνσιμού Εξοπλισμού Αρχιμήδη ΙΙΙ Σελίδα 7 από 89

8 Και οι τρεις τεχνικά αποδεκτές προσφορές αφορούν το ίδιο προϊόν (Lexmark X544DN) και για τον λόγο αυτό λαμβάνουν την ίδια βαθμολογία. H επιπλέον προσφορά «Εγγύησης 1 έτους» από την εταιρεία ΠΑΠΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ χωρίς να απαιτείται από τις προδιαγραφές, θεωρείται προφανής και για τους υπόλοιπους προμηθευτές, καθώς τα είδη έχουν εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους. A 1.3 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ HIPAC ΑΕΒΕ ΠΑΠΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ TREE COMPANY IPPARTNERS ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Ένας βιντεοπροβολέας φορητός με ανώτατο BENQ BENQ OPTOMA EW προϋπολογισμό με Φ.Π.Α MW851UST MW811ST 610ST Χαρακτηριστικό Προδιαγραφή Τεχνολογία DLP by Texas Instruments ή Απεικόνισης: ισοδύναμο Φυσική Ανάλυση: WXGA (>=1280 x 800). Υποστηριζόμενη Ανάλυση: από 640 x 480 έως >=1600 x 1200). Φωτεινότητα: >=2500 ANSI Lumens Λόγος Κοντράστ: 4600:1 (Full on / Full off) :1 3000:1 Μέγεθος Εικόνας: 48" to 300". 60"-300" 45" - 223" Λόγος Βεληνεκούς: Ultra Short Throw 0.5:1 0.36:1 0,52 : 1 Λόγος Zoom: Fixed Auto Keystone; Manual Vertical ± DEGREES Ρύθμιση Keystone: Degree VERTICAL Φακός: F=2.6. F=2.65 F=2.8 Φωτεινή Πηγή: Θόρυβος Λειτουργίας: Εμφανιζόμενα Χρώματα: 210W, 4000 / 5000 hours (Normal / Economic mode). 230 W, 3500/ W 3000/ / 27 db (Normal / Economic mode). 33/27 DB 31/29 DB Full 1.07 billion color palette Διάσταση Εικόνας: 16:10 Native, 5 aspect ratio selectable Οριζόντια Συχνότητα: 31 ~ 99 khz ΚΗΖ 25-85ΗΖ Ρυθμός κάθετης 48 ~ 120 Hz (120ΗΖ FOR σάρωσης: D) Πηγές Εισόδου: D-sub 15 pin x 2 (Shared with Component), RJ-45 x1, USB Type A x1 (USB Reader), Type Mini-B x1 (USB Display), S-Video: Mini Din 4 pin x 1, Composite Video: RCA x 1, Microphone: Stereo Mini Jack x1, Δεν αναφ ερεται USB TYPE A Δεν αναφέρεται USB TYPE MINI-B X1 (USB DISPLAY) Επιτροπή Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνσιμού Εξοπλισμού Αρχιμήδη ΙΙΙ Σελίδα 8 από 89

9 Υποδοχές εξόδου: Audio L/R : RCA x 2, Stereo Mini Jack x 1 D-sub 15 pin, Stereo Mini Jack, Speaker: 10W x 2, DC 12V Trigger Δεν αναφέρονται SPEAKER 10W Serial Connector : RS232 9 pin x 1 Ακροδέκτες Ελέγχου: RJ45 x 1 (LAN Control), USB Type Mini-B x1 (Page up/down). Συμβατότητα βίντεο: NTSC / PAL / SECAM Auto Switching Power Supply: 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz. Γλώσσες ενδείξεων οθόνης: Preset Modes / Application Modes: Λειτουργίες: Πολλαπλές και ΕΛΛΗΝΙΚΑ Dynamic Mode, srgb Mode, Presentation Mode, Cinema Mode, User 1 Mode, User 2 Mode BrilliantColor, VIDI, 3D Color Management, Crestron LAN Control, Closed Captioning, Digital Zoom (x2), Variable Audio Out, Quick Cooling, Quick Auto Search, PJLink Compatible, Blank, Panel Key Lock, Auto Off, Security Password, HDTV compatible, High Altitude Mode, 3D Ready, Freeze Δεν αναφέρονται Παρεχόμενα Manual CD, Remote Control αξεσουάρ: w/battery, VGA Cable, Power Cord HDTV Compatibility: 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p Διαστάσεις (ΠxYxB): 290 x 128 x 252 mm, with lens. 339Χ236.9Χ ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 ( ) 100 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 ( ) 100 Δεν αναφέρονται 3D READY, FREEZE 306 Χ 113 Χ 243 ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ Αιτιολόγηση των τεχνικά «Μη Αποδεκτών» προσφορών: Η προσφορά της εταιρείας ΠΑΠΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ είναι μη αποδεκτή καθώς για τα χαρακτηριστικά «Μέγεθος Εικόνας», «Ρύθμιση Keystone», «Φωτεινή Πηγή», «Θόρυβος Λειτουργίας» και «Διαστάσεις» είναι προφανώς εκτός προδιαγραφών. Επιτροπή Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνσιμού Εξοπλισμού Αρχιμήδη ΙΙΙ Σελίδα 9 από 89

10 Η προσφορά της εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. είναι μη αποδεκτή καθώς για τα χαρακτηριστικά «Λόγος Κοντράστ», «Μέγεθος Εικόνας», «Λόγος Βεληνεκούς», «Φακός», «Φωτεινή Πηγή», «Θόρυβος Λειτουργίας», «Οριζόντια Συχνότητα» και «Διαστάσεις» είναι προφανώς εκτός προδιαγραφών. Αιτιολόγηση Βαθμολογίας: Η μοναδική αποδεκτή προσφορά καλύπτει όλες τις προδιαγραφές χωρίς όμως υπερκαλύψεις, οπότε βαθμολογείται με 100. Α 2: Τμήμα Διοίκησης (Υποέργο 5) Υπεύθυνος: Πασχαλούδης Δημήτριος Α 2.1 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ HIPAC ΑΕΒΕ Επιτροπή Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνσιμού Εξοπλισμού Αρχιμήδη ΙΙΙ Σελίδα 10 από 89 ΠΑΠΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ TOSHIBA SATELLITE U840W-108 TREE COMPANY IPPARTNERS ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. TOSHIBA NB SATELLITE U840W-108 Ένας Φορητός Υπολογιστής (laptop) με ανώτατο συνολικό προϋπολογισμό με Φ.Π.Α SONY VAIO SVS1513M1ES Χαρακτηριστικό Προδιαγραφή Επώνυμου κατασκευαστή HP ή ASUS ή TOSHIBA ή DELL ή SONY Μοντέλο ή ισοδύναμο.όλα τα επιμέρους συστατικά θα πρέπει να είναι από τον ίδιο κατασκευαστή ή να έχουν την έγκριση του. Τύπος Ultrabook Βάρος <=1.7 kg KGR Οθόνη 14.4" LED Ανάλυση 1792 x 768 HD 15,5 " ή ανώτερο 1920x1080 Επεξεργαστής 1.7 GHz Intel Core i5 (3rd Gen) 3317U ή ανώτερο Dual Core Chipset Mobile Intel HM77 Express ή ανώτερο Μνήμη cache >= 3 MB - L3 Cache Μνήμη RAM >= 6 GB DDR MHz 4GB DDR3 Σκληρός δίσκος >= 500 GB HDD / 5400 rpm GB +32GB Serial ATA-300 SATA GB SATA Δίκτυο Intel Centrino Wireless-N 2230 ή ανώτερο n ή ανώτερο Ethernet 10/100 Mbps 10/100/1000 MBPS Bluetooth Built-in Bluetooth V4.0 Multiple card reader Ναι Κάρτα γραφικών Intel HD Graphics 4000 ή ανώτερο

11 Θύρα USB >= 3xUSB X USB 3.0 Έξοδος εικόνας >= 1x HDMI Κάμερα Ενσωματωμένη, >= 1.3 Megapixel Θύρα δικτύου LAN Θύρα μικροφώνου Ενσωματωμένη Θύρα ακουστικών Ενσωματωμένη Ηχεία Ενσωματωμένα Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 8 64-bit edition ή ανώτερο ENERGY STAR Qualified Ναι Εγγύηση >= 1 έτος από τον κατασκευαστή 2 ΕΤΗ 2 ΕΤΗ 2 ΕΤΗ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 ( ) 105 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 ( ) 100 Επιτροπή Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνσιμού Εξοπλισμού Αρχιμήδη ΙΙΙ Σελίδα 11 από 89 ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ Αιτιολόγηση των τεχνικά «Μη Αποδεκτών» προσφορών: Η προσφορά της εταιρείας TREE Company είναι μη αποδεκτή καθώς για τo χαρακτηριστικά «Βάρος» που οι προδιαγραφές απαιτούν να είναι «<=1.7 Kgr» προσφέρει μοντέλο με τιμή 1.8 Kgr. Επίσης για το χαρακτηριστικό «Θύρα USB» που οι προδιαγραφές απαιτούν να είναι «>= 3ΧUSB 3.0» δίνει «2XUSB 3.0». Η προσφορά της εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. είναι μη αποδεκτή καθώς για το χαρακτηριστικό «Μνήμη RAM» που οι προδιαγραφές απαιτούν να είναι «>= 6 GB DDR MHz» προσφέρει «4 GB DDR3». Επίσης για το χαρακτηριστικό «Σκληρός Δίσκος» που οι προδιαγραφές απαιτούν να είναι «>= 500 GB HDD / 5400 rpm - Serial ATA-300» προσφέρει «320 GB +32GB SATA». Αιτιολόγηση Βαθμολογίας: Η μοναδική αποδεκτή προσφορά καλύπτει όλες τις προδιαγραφές με ελαφρές υπερκαλύψεις στο interface του σκληρού δίσκου και στην εγγύηση, οπότε βαθμολογείται με 105. Α 2.2 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ HIPAC ΑΕΒΕ ΠΑΠΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ TREE COMPANY IPPARTNERS ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ACER ASPIRE TOSHIBA Ένας Φορητός Υπολογιστής (laptop) με ανώτατο S LENOVO PORTEGE συνολικό προϋπολογισμό με Φ.Π.Α 53314G12AWS YOGA 13 Z Χαρακτηριστικό Προδιαγραφή Τύπος Ultrabook Επώνυμου κατασκευαστή HP ή ASUS ή TOSHIBA ή DELL ή SONY Μοντέλο ή ισοδύναμο. Όλα τα επιμέρους συστατικά θα πρέπει να είναι από

12 τον ίδιο κατασκευαστή ή να έχουν την έγκριση του. Οθόνη 13.3" LED Antiglare. Ανάλυση 1920 x 1080 ή ανώτερο 1366χ768 Επεξεργαστής 1.7GHz Intel Core i5-3317u Dual- Core ή ανώτερο Μνήμη cache >= 3 MB - L3 Cache Μνήμη RAM >= 4 GB DDR3 SDRAM 1333MHz ή ανώτερο 1600 MHZ Σκληρός δίσκος >= 128GB SSD Δίκτυο Integrated b/g/n Ethernet 10/100/1000Mbps via usb/lan converter Bluetooth Built-in Bluetooth V4.0 Κάρτα γραφικών Intel HD Graphics 4000 ή ανώτερο INTEL HD 4000 Θύρα USB >= 2xUSB 3.0 1ΧUSB3.0 >= 1x HDMI (VGA με Έξοδος εικόνας >= 1x VGA Converter) Θύρα μικροφώνου Ενσωματωμένη Θύρα ακουστικών Ενσωματωμένη Ηχεία Ενσωματωμένα Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 8 64-bit edition ή ανώτερο Εγγύηση >= 1 έτος από τον κατασκευαστή 2 ΕΤΗ 3 ΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 ( ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 ( ) Επιτροπή Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνσιμού Εξοπλισμού Αρχιμήδη ΙΙΙ Σελίδα 12 από 89 ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ Αιτιολόγηση των τεχνικά «Μη Αποδεκτών» προσφορών: Η προσφορά της εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. είναι μη αποδεκτή καθώς για το χαρακτηριστικό «Οθόνη» που οι προδιαγραφές απαιτούν να είναι «13.3" LED Antiglare. Ανάλυση 1920 x 1080 ή ανώτερο» προσφέρει οθόνη ανάλυσης «1366Χ768». Επίσης για το χαρακτηριστικό «Θύρα USB» που οι προδιαγραφές απαιτούν να είναι «>= 2xUSB 3.0» προσφέρει «1x USB 3.0». Αιτιολόγηση Βαθμολογίας: Οι δύο αποδεκτές προσφορές καλύπτουν τις προδιαγραφές, όμως η προσφορά της εταιρείας ΠΑΠΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ υπερτερεί ελαφρά καθώς δίνει εγγύηση 2 ετών, γι αυτό και βαθμολογείται με 105. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ HIPAC ΑΕΒΕ ΠΑΠΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ TREE COMPANY IPPARTNERS ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

13 Α 2.3. Ένας Φορητός Υπολογιστής (laptop) με ανώτατο συνολικό προϋπολογισμό με Φ.Π.Α APPLE MACBOOK AIR MD224GR/A MACBOOK AIR 11.6 APPLE MACBOOK AIR 11.6" APPLE MACBOOK AIR MACBOOK AIR 11" APPLE MACBOOK AIR MD224GR/A Χαρακτηριστικό Προδιαγραφή Βάρος <= 1,08 kg 11.6" - High-resolution LED-backlit glossy widescreen display. Οθόνη Ευρυγώνια, με ανάλυση 1366x768 7GHz ή ανώτερο Επεξεργαστής Intel Core i5, dual-core, 1.7GHz ή ανώτερο Μνήμη cache >= 3MB - L3 cache 3 MB Μνήμη RAM >= 4GB 1600MHz DDR3L ή ανώτερο 4 GB Σκληρός δίσκος >= 128GB flash storage 128 GB Κάρτα δικτύου n Wi-Fi wireless - IEEE a/b/g compatible Bluetooth V4.0 ή ανώτερο Κάρτα γραφικών Intel HD Graphics 4000 ή ανώτερο INTEL HD GRAPHICS 4000 Θύρα USB >= 2 USB USB 3.0 Θύρα Thunderbolt Θύρα MagSafe power port Θύρα μικροφώνου Πολυκατευθυντικό μικρόφωνο Κάμερα 720p FaceTime HD ή ανώτερο 720p FaceTime HD Ηχεία Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία Λειτουργικό σύστημα Mac OS X LION ΕΓΓΥΗΣΗ 1 ΕΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗ 1 ΕΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 ( ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 ( ) Αιτιολόγηση Βαθμολογίας: Όλες οι προσφορές αφορούν το ίδιο προϊόν και γι αυτό λαμβάνουν την ίδια βαθμολογία. H επιπλέον προσφορά «Εγγύησης 1 έτους» από τις εταιρείες HIPAC ΑΕΒΕ και TREE Company, χωρίς να απαιτείται από τις προδιαγραφές, θεωρείται προφανής και για τους υπόλοιπους προμηθευτές, καθώς όλα τα είδη έχουν εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους. Επιτροπή Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνσιμού Εξοπλισμού Αρχιμήδη ΙΙΙ Σελίδα 13 από 89

14 Α 2.4 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ HIPAC ΑΕΒΕ ΠΑΠΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ TREE COMPANY IPPARTNERS ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. HP PAVILLION Έναν Σταθερό Υπολογιστή με ανώτατο συνολικό HPE H8- προϋπολογισμό με Φ.Π.Α. 1350EA INTRA PC I7 Χαρακτηριστικό Προδιαγραφή Επώνυμου κατασκευαστή HP ή ASUS ή TOSHIBA ή DELL ή SONY Μοντέλο ή ισοδύναμο, Όλα τα επιμέρους συστατικά θα πρέπει να είναι από τον ίδιο κατασκευαστή ή να έχουν την έγκριση του. ΟΧΙ Τύπος Κουτιού Tower Chipset μητρικής Intel Z75 ή ισοδύναμο Z77 Μοντέλο Επεξεργαστή >= i ή ισοδύναμος Τεχνολογία Επεξεργαστή Quad-Core (τετραπλού πυρήνα) Συχνότητα Επεξεργαστή >= 3.40 GHz Μνήμη cache >= 8 MB Μέγεθος Μνήμης RAM >= 8 GB DDR3 SDRAM Μέγιστη Μνήμη >= 16 GB DDR3 SDRAM 32 GB Συνολική Χωρητικότητα >= 2 TB - SATA rpm Σκληρού Δίσκου Οπτική μονάδα Blu-Ray ROM με DVD±R/RW SuperMulti διπλής επίστρωσης Μοντέλο κάρτας ATI HD7850 Eyefinity Radeon HD 7570 Γραφικών 2GB Μνήμη Κάρτας Γραφικών >= 2 GB Ενσύρματο δίκτυο Ethernet 10/100/1000Mbps Ασύρματο δίκτυο Wireless b/g/n PCI-E Mini card USB >= 4 x USB 2.0 >= 2 x USB 3.0 4XUSB3.0 >= 1 x HDMI Έξοδος εικόνας >= DisplayPort >= DVI Έξοδος ήχου Μονάδα ανάγνωσης 15 σε 1 Επιτροπή Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνσιμού Εξοπλισμού Αρχιμήδη ΙΙΙ Σελίδα 14 από 89

15 καρτών μνήμης Υποστηριζόμενες μνήμες Flash Ναι Περιβαλλοντικά πρότυπα ENERGY STAR Qualified Πηγή τροφοδοσίας AC 100/240 V ( 50/60 Hz ) Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 7 Home Premium 64-bit Edition Γλώσσα Αγγλικά/ Ελληνικά Εγγύηση >= 12 Μήνες Ποσότητα: 1, Ενσύρματο, Microsoft ή ισοδύναμο, κανονική διάταξη πλήκτρων Πληκτρολόγιο Ποντίκι Ποσότητα: 1 Ενσύρματο, Laser, ενσύρματο Οπτικό, Τεχνολογίας Microsoft Ποντίκι Microsoft BlueTrack ή ισοδύναμη, Comfort, Τεχνολογία Tilt Wheel BlueTrack Laser Εγγύηση >= 1 χρόνια από τον κατασκευαστή Οθόνη: SAMSUNG S23B300N Διαγώνιος Οθόνης >= 23" Ανάλυση >= 1920 x 1080 Φωτεινότητα >= 250 cd/m² Δυναμική Αντίθεση >= :1 Χρόνος Απόκρισης <= 5 ms Γωνία Θέασης (Οριζόντια) 170 Γωνία Θέασης (Κάθετη) >= 160 Είσοδοι 1xD-Sub 15 pin Εγγύηση 2 Έτη από τον κατασκευαστή ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 ( ) 100 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 ( ) 100 Αιτιολόγηση των τεχνικά «Μη Αποδεκτών» προσφορών: MS KEYBOARD 200 MS L2 COMFORT MOUSE 4500 SAMSUNG SM23B300N ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ Επιτροπή Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνσιμού Εξοπλισμού Αρχιμήδη ΙΙΙ Σελίδα 15 από 89

16 Η προσφορά της εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. είναι μη αποδεκτή καθώς αφορά σε έναν σταθερό Η/Υ (INTRA PC), ο οποίος πιθανότατα συναρμολογείται στην Ελλάδα και δεν καλύπτει τις προδιαγραφές του χαρακτηριστικού «Μοντέλο» που απαιτούν να είναι «Επώνυμου κατασκευαστή HP ή ASUS ή TOSHIBA ή DELL ή SONY ή ισοδύναμο. Όλα τα επιμέρους συστατικά θα πρέπει να είναι από τον ίδιο κατασκευαστή ή να έχουν την έγκρισή του.» Αιτιολόγηση Βαθμολογίας: Η μοναδική αποδεκτή προσφορά καλύπτει όλες τις προδιαγραφές χωρίς όμως υπερκαλύψεις, οπότε βαθμολογείται με 100. Α 2.5 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ HIPAC ΑΕΒΕ ΠΑΠΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Έναν Σταθερό Υπολογιστή με ανώτατο συνολικό προϋπολογισμό με Φ.Π.Α DELL Χαρακτηριστικό Προδιαγραφή Ποσότητα Ένα (1) Επώνυμου κατασκευαστή HP ή ASUS ή TOSHIBA ή DELL ή SONY Μοντέλο ή ισοδύναμο. Όλα τα επιμέρους συστατικά θα πρέπει να είναι από τον ίδιο κατασκευαστή ή να έχουν την έγκριση του. Τύπος All in one OXI Chipset μητρικής Intel Q77 Express ή ισοδύναμο >= Intel Core i (3rd Gen) - Μοντέλο Επεξεργαστή Turbo Boost Technology 2 ή ισοδύναμος Τεχνολογία Επεξεργαστή Quad-Core (τετραπλού πυρήνα) Συχνότητα Επεξεργαστή >= 3.4 GHz Μνήμη cache >= 8 MB Μέγεθος Μνήμης RAM Συνολική Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου Οπτική μονάδα Μοντέλο κάρτας Γραφικών >= 4 GB (μέγιστη 16 GB) DDR3 SDRAM >= 500 GB, SATA-600, 7200 rpm DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM SATA. Read Speed: 24x (CD) / 8x (DVD). Write Speed: 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 4x (DVD±R DL) Intel HD Graphics 4000 Dynamic Video Memory Technology ή ισοδύναμο Επιτροπή Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνσιμού Εξοπλισμού Αρχιμήδη ΙΙΙ Σελίδα 16 από 89 Δεν αναφέρεται SATA 600 Δεν αναφέρονται SATA, R/W SPEEDS Δεν αναφέρεται HD 4000 TREE COMPANY IPPARTNERS ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

17 Ενσύρματο δίκτυο Ethernet 10/100/1000Mbps Ασύρματο δίκτυο Wireless b/g/n PCI Express Δεν αναφέρεται USB >= 2 x USB 2.0. >= 4 x USB 3.0 Δεν αναφέρεται Μονάδα ανάγνωσης Δεν 6 σε 1 καρτών μνήμης αναφέρεται Πηγή τροφοδοσίας AC 100/240 V (50/60 Hz ) Δεν αναφέρεται Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition. Αγγλικά/ Ελληνικά Οθόνη LED - Multi-Touch. Μέγεθος: 23". Ανάλυση: 1920 x 1080 Full HD. Ευρείας οθόνης Επιτροπή Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνσιμού Εξοπλισμού Αρχιμήδη ΙΙΙ Σελίδα 17 από 89 SAMSUNG 23", 1920x1080, LED Πληκτρολόγιο Ασύρματο Ποντίκι Ασύρματο Περιβαλλοντικά Δεν ENERGY STAR Qualified πρότυπα αναφέρεται Εγγύηση >=2 χρόνια από τον κατασκευαστή 36 DELL, 24 SAMSUNG ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 ( ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 ( ) Αιτιολόγηση των τεχνικά «Μη Αποδεκτών» προσφορών: Η προσφορά της εταιρείας ΠΑΠΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ είναι μη αποδεκτή καθώς αφορά έναν σταθερό Η/Υ (DELL), ο οποίος όμως δεν είναι του τύπου «All-In- One» που απαιτούν οι προδιαγραφές στο επιμέρους χαρακτηριστικό «Τύπος». ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: Α 3: Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Υποέργο 2) Υπεύθυνος: Μαστοροκώστας Πάρις Σύστημα προσδιορισμού θέσης, επεξεργασίας και μετάδοσης δεδομένων(φορητός Η/Υ παλάμης με ενσωματωμένο δέκτη GPS, κατάλληλος για χρήση σε εξωτερικό Α χώρο) με ανώτατο συνολικό προϋπολογισμό με 3.1 Φ.Π.Α ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ HIPAC ΑΕΒΕ ΠΑΠΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ TREE COMPANY IPPARTNERS ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. HI TARGET Q- MINI 3

18 Χαρακτηριστικό GNSS χαρακτηριστικά Ακρίβεια (οριζοντιογραφικό RMS) Επεξεργαστής Λειτουργικό σύστημα Χαρακτηριστικά επικοινωνίας Φυσικά χαρακτηριστικά Χαρακτηριστικά μνήμης Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά Ενεργειακά χαρακτηριστικά Πολυμεσικά χαρακτηριστικά και αισθητήρες Στη συσκευασία να περιλαμβάνονται Προδιαγραφή (α) 20 παράλληλα κανάλια (β) Λήψη GPS L1 C/A (γ) Λήψη SBAS: WAAS/EGNOS/MSAS (δ) Έξοδος NMEA 32 ΚΑΝΑΛΙΑ (α) Real Time με λήψη SBAS < 2m (β) Δυνατότητα Post Processing με ακρίβεια < 0.5m Τύπου ARM9, 600Mhz X-SCALE 806 MHZ (α) Microsoft Windows Mobile v6.5 (β) Διαθέσιμο στην Ελληνική γλώσσα με προεγκατεστημένες τις παρακάτω εφαρμογές: (i) Internet Explorer (ii) Office Mobile (iii) ActiveSync (iv) Αναγνώριση χειρογράφου (Transcriber) (α) Ενσωματωμένο κινητό τηλέφωνο GSM/GPRS Quad band 850/900Mhz, 1800/1900Mhz (β) Ενσωματωμένο Bluetooth 2.1 (γ) Ενσωματωμένο WiFi (δ) Σύνδεση με PC μέσω USB (α) Μέγεθος: 169x88x25mm (β) Βάρος (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας): 380gr (γ) Φωτιζόμενο πληκτρολόγιο (δ) Οθόνη TFT (LED Backlight) αναγνώσιμη στο φως ημέρας, μέγεθος 3.5'' 152Χ82Χ32 (α) Μνήμη 128 Mb SDRAM για εγκατάσταση λογισμικών (β) Μνήμη 256 Mb NAND Flash για εγκατάσταση λογισμικών και αποθήκευση δεδομένων (γ) Οδηγός Micro-SD με μέγιστη χωρητικότητα 8Gb (α) Θερμοκρασία λειτουργίας -10 έως +60 ºC (β) Θερμοκρασία αποθήκευσης - 30 έως +70 ºC (γ) Υγρασία 95% (δ) Αδιαβροχοποίηση: IP54 (ε) Αντοχή σε Επιτροπή Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνσιμού Εξοπλισμού Αρχιμήδη ΙΙΙ Σελίδα 18 από ΜΒ SDRAM, 8GB NAND FLASH, MICRO SD 32 GB πτώση από ύψος 1.2m σε τσιμέντο (α) Αυτονομία μπαταρίας > 20h στους 20C με ενεργοποιημένο GPS (β) Διάρκεια φόρτισης 4h (γ) Επαναφορτιζόμενη μπαταρία τύπου Liion (α) Κάμερα 3Mpixel (β) Ε-compass (ηλεκτρονική πυξίδα) (γ) Αισθητήρας G (δ) Ηχείο (ε) Μικρόφωνο (α) Καταδεικτική πένα (β) Λουρί πρόσδεσης στο χέρι (γ) Φορτιστής A/C 5 MP + ALTIMETER και κάρτα

19 (δ) USB καλώδιο σύνδεσης με PC (ε) Κάρτα MicroSD 4Gb Επιτροπή Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνσιμού Εξοπλισμού Αρχιμήδη ΙΙΙ Σελίδα 19 από 89 microsd 8 Gb ΕΓΓΥΗΣΗ 1 ΕΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 ( ) 110 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 ( ) 100 Αιτιολόγηση Βαθμολογίας: Η μοναδική προσφορά είναι αποδεκτή και καλύπτει όλες τις προδιαγραφές με σημαντικές υπερκαλύψεις, οπότε βαθμολογείται με 110. Α 3.2. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: Φορητό Υπολογιστικό Σύστημα με ανώτατο προϋπολογισμό με Φ.Π.Α Χαρακτηριστικό Προδιαγραφή (α) Eπεξεργαστής Intel Core i7 3ης Αρχιτεκτονική γενιάς ή ισοδύναμος (β) Σετ ολοκληρωμένων Intel HM77 Express Chipset ή ισοδύναμο (α) Επεξεργαστής Intel Core i7- Κεντρική μονάδα 3632QM ή ισοδύναμος (β) 2.2GHz με επεξεργασίας turbo boost έως 3.2 GHz (γ) Μνήμη Χαρακτηριστικά μνήμης Μονάδες αποθήκευσης cache L3 6ΜΒ (δ) Αριθμός πυρήνων: 4 (α) 8GB με μέγιστη υποστηριζόμενη 12 GB (β) DDR3L SDRAM (1333ΜΗz) (γ) Σύνθεση: 4 GB (εγκατεστημένη) + 4 GB (SO-DIMM)x1 (α) Εσωτερικός σκληρός δίσκος 2000GB (5400rpm), serial ATΑ (β) Εξωτερικός (φορητός) σκληρός δίσκος (β.1) Χωρητικότητα 2TB (β.2) Πρότυπο θύρας USB 3.0 (β.3) Τροφοδοσία μέσω θύρας USB Ναι (β.4) Συμβατότητα με USB 2.0 Ναι (β.5) Μέγεθος 2.5inches (β.6) Μέγιστος ρυθμός μεταφοράς δεδομένων 5 Gbit/sec (β.7) Δυνατότητα τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας Ναι (β.8) Διαστάσεις 11.1cmx8.2cmx2.1cm (β.9) Βάρος 190gr (β.10) Χρώμα Μαύρο (β.11) Κωδικός ασφαλείας Ναι (β.12) Αυτόματο backup Ναι ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ HIPAC ΑΕΒΕ ΠΑΠΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ SONY VAIO (ΕΑΝ ) και Εξωτ. Σκληρός Δίσκος WD 2.5" My Passport 2TB USB 3.0 Black TREE COMPANY IPPARTNERS ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

20 Μονάδα οπτικού δίσκου Οθόνη Κάρτα γραφικών Διασυνδέσεις (α) Μονάδα DVD SuperMulti (β) CD 24x, CD-R 24x, CD-RW 24x, DVD 8x, DVD-R DL 8x, DVD-R 8x, DVD-RW 8x, DVD+R DL 8x, DVD+R 8x, DVD+RW 8x, DVD-RAM 5x (γ) CD-R 24x, CD-RW 10x, DVD-R DL 6x, DVD-R 8x, DVD-RW 6x, DVD+R DL 6x, DVD+R 8x, DVD+RW 8x, DVD-RAM 5x (α) Επεξεργασία επιφάνειας: αντιανακλαστική (β) Οπίσθιος φωτισμός: LED (γ) Μέγεθος διαγωνίου: 39.5 cm, 15.5in (δ) Ανάλυση: 1920x1080 (ε) Αναλογία πλευρών οθόνης: ευρεία (16:9) (α) Intel HD Graphics 4000 NVIDIA GeForce GT 640M LE GPU ή ισοδύναμη (β) Μέγεθος μνήμης: 2GB (α) 2 θύρες SuperSpeed USB (USB 3.0) με υποδοχή τύπου A, 1 θύρα Hi-Speed USB (USB 2.0) με υποδοχή τύπου Α με λειτουργία φόρτισης (β) 1 υποδοχή Memory Stick Duo, 1 υποδοχή κάρτας μνήμης SD (δ) Λειτουργίες Memory Stick: Συμβατότητα με Memory Stick PRO-HG, λειτουργία MagicGate (ε) Υποδοχή μικροφώνου: στέρεο, 1 μίνι βύσμα (στ) Υποδοχή ακουστικών: στέρεο, 1 μίνι βύσμα (ζ) Υποδοχή κάρτας SD: Συμβατότητα με SDHC, SDXC, υποστήριξη UHS (SDR50), λειτουργία προστασίας πνευματικών, (Ανάγν) CD 24x, CD-R 24x, CD-RW 24x, DVD 8x, DVD-R DL 8x, DVD-R 8x, DVD-RW 8x, DVD+R DL 8x, DVD+R 8x, DVD+RW 8x, DVD-RAM 5x (Εγγραφή) CD- R 24x, CD-RW 10x, DVD-R DL 6x, DVD-R 8x, DVD-RW 6x, DVD+R DL 6x, DVD+R 8x, DVD+RW 8x, DVD-RAM 5x NVIDIA GT 640M 2GB Επιτροπή Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνσιμού Εξοπλισμού Αρχιμήδη ΙΙΙ Σελίδα 20 από 89

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολος, βασικός, φορητός

Εύκολος, βασικός, φορητός Εύκολος, βασικός, φορητός www.sonyeurope.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel HM65 Express

Διαβάστε περισσότερα

Το προσωπικό μου στούντιο HD

Το προσωπικό μου στούντιο HD Το προσωπικό μου στούντιο HD www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη οικογενειακή χρήση

Εύκολη οικογενειακή χρήση Εύκολη οικογενειακή χρήση www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη

Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη χρήση του υπολογιστή

Εύκολη χρήση του υπολογιστή Εύκολη χρήση του υπολογιστή www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων AMD

Διαβάστε περισσότερα

Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι

Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι www.sonyeurope.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Professional (64bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12131258 ηµοτικό ιαµέρισµα Ν. Περιβολίου ήµος Κιλελέρ Τ.Κ. 41500 Τηλ: 2413506262 2410618000

Διαβάστε περισσότερα

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/ VGN-NR3Z/S Απλά, σπορ και έξυπνα Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ / ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 2 3 4 5 Επεξεργαστής κατασκευαστής Intel Μοντέλο επεξεργαστή τουλάχιστον core i.3 τουλάχιστον 4 ης γενιάς Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ εξοπλισμού (17.320 )

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ εξοπλισμού (17.320 ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ εξοπλισμού (17.320 ) ΟΜΑΔΑ 1 NETBOOKS (3 τεμ.) προϋπολογισμός 2100 Διαγώνιος Οθόνης 10.1" Τεχνολογία Οθόνης X-Black, LED Ανάλυση 1024 x 600 Τεχνολογία Επεξεργαστή Atom 1.83 GHz Μέγεθος Μνήμης

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών: 26.03.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών: 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Ποσότητα: 1) (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3293 ΧΑΝΙΑ 15-2-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 19.700,00, ολογράφως ( δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ ) για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών κλπ για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, αποθηκευτικών μέσων και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδική φορητότητα, αξεπέραστη απόδοση

Μοναδική φορητότητα, αξεπέραστη απόδοση Μοναδική φορητότητα, αξεπέραστη απόδοση www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium 64bit με Service Pack 1 Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α A. Desktop PC INTEL CORE i5-2500 3.30 GHz ή ανώτερο - Windows 7 PRO (64 bit) Τουλάχιστον 20 τεμάχια προτύπου: Επεξεργαστής: Μνήμη cache:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: 25008/2014 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: 25008/2014 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 25008/2014 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Τη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Διοίκησης Λόφος Πανεπιστημίου 81 100 Μυτιλήνη Πληροφορίες: Δ. Δήμου Μυτιλήνη, 8.12.2011 Τηλ.: 22510 36862 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Μ. Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526, Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.200,00 ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α/Α Είδος Περιγραφή Ανάλυση Απαίτηση ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Σκληρός δίσκος για NAS 1.1 Συμβατότητα Συμβατός με το Synology Rackstation RS2414RP+ Στο σύστημα επί του παρόντος είναι εγκατεστημένοι 4 δίσκοι

Διαβάστε περισσότερα

Ένας κομψός σύντροφος για τη δουλειά ή το σπίτι που συνδυάζει ισχύ και προηγμένες δυνατότητες ασφάλειας

Ένας κομψός σύντροφος για τη δουλειά ή το σπίτι που συνδυάζει ισχύ και προηγμένες δυνατότητες ασφάλειας VGN-SR9VN Ο "κινητός" σας συνεργάτης Ένας κομψός σύντροφος για τη δουλειά ή το σπίτι που συνδυάζει ισχύ και προηγμένες δυνατότητες ασφάλειας Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

50 % Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ΙΙΙ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

50 % Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ΙΙΙ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά, Τ.Κ.: 73135, Τηλ.: 28210 91888, Fax: 28210 83400, E-mail: dedisa@dedisa.gr, URL: www.dedisa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο πιο χρωματιστός φορητός υπολογιστής VAIO

Ο πιο χρωματιστός φορητός υπολογιστής VAIO Ο πιο χρωματιστός φορητός υπολογιστής VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 Κεντρικές μονάδες Η/Υ 65 τεμ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΤΝ ΠΤΔΕ ΦΠΨ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ: Intel Core i3-5503,20ghz ή καλύτερος ΜΗΤΡΙΚΗ : Intel Η57 Express Chipset ή καλύτερο ΜΝΗΜΗ: 4 GB DDR

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρός φορητός υπολογιστής multimedia σε χρώμα Luxury Pink, με σκληρό δίσκο 200 GB. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.

Ισχυρός φορητός υπολογιστής multimedia σε χρώμα Luxury Pink, με σκληρό δίσκο 200 GB. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro. VGN-CR4S/P Εκφράστε το στυλ σας Ισχυρός φορητός υπολογιστής multimedia σε χρώμα Luxury Pink, με σκληρό δίσκο 200 GB Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 14.100,00, ολογράφως ( δεκατέσσερις χιλιάδες και εκατό ευρώ ) για την προµήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, οθονών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Παράρτημα Α Τεχνικές Προδιαγραφές και Απαιτήσεις Ομάδας Εξοπλισμού Συντάκτες: Μίλτος Α. Κουτούγκος, Υπεύθυνος Μηχανογράφησης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας σε

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός υπολογιστής 15,4'' με πρωτοποριακό περίβλημα και μονάδα Blu-ray Disc Combo. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.

Φορητός υπολογιστής 15,4'' με πρωτοποριακό περίβλημα και μονάδα Blu-ray Disc Combo. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro. VGN-FZ38M Ψυχαγωγηθείτε με στυλ Φορητός υπολογιστής 5,4'' με πρωτοποριακό περίβλημα και μονάδα Blu-ray Disc Combo Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρός φορητός υπολογιστής αναψυχής HD με μονάδα Blu-ray Disc (συσκευή ανάγνωσης/εγγραφής)

Ισχυρός φορητός υπολογιστής αναψυχής HD με μονάδα Blu-ray Disc (συσκευή ανάγνωσης/εγγραφής) VGN-AR7S Ευρεία οθόνη και ισχύς Ισχυρός φορητός υπολογιστής αναψυχής HD με μονάδα Blu-ray Disc (συσκευή ανάγνωσης/εγγραφής) Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλής απόδοσης φορητός υπολογιστής πολυμέσων με πρωτοποριακή ευρεία οθόνη και μονάδα Blu-ray Disc Combo

Υψηλής απόδοσης φορητός υπολογιστής πολυμέσων με πρωτοποριακή ευρεία οθόνη και μονάδα Blu-ray Disc Combo VGN-FWM Σχεδιασμένο για ψυχαγωγία Υψηλής απόδοσης φορητός υπολογιστής πολυμέσων με πρωτοποριακή ευρεία οθόνη και μονάδα Blu-ray Disc Combo Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δυτική Φραγκίστα 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2146 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα Τ.Κ. 36071 Τηλ. :2237351127 Fax: 2237351128 Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014 Α.Π.: 6028 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Παρακαλώ όπως αποστείλετε αναλυτική προσφορά για την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να επιλέξετε το σωστό Υπολογιστή

Πώς να επιλέξετε το σωστό Υπολογιστή Η ΚΜΕ (CPU) είναι η καρδιά του κάθε υπολογιστή. Μια ταχύτερη ΚΜΕ σημαίνει: τι, και πόσα προγράμματα και πόσο γρήγορα και ομαλά εκτελούνται, Οι δύο μεγαλύτεροι παίκτες στο χώρο των CPU είναι Intel και AMD

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ».

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ». Ν.Π.. ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Αθήνα 27-06-2013 Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών ΑΠ 10793 Πληρ.: Ν.Γρίβας Τηλ. 2106971648 Fax: 2106971501 ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ (site Ε.Φ.Ε.Τ.: www.efet.gr) ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ Σαλαμίνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ.: ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ Σαλαμίνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ.: ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ Σαλαμίνα 27-12-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ.: -28387 - ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λ. Κ. Καραμανλή &Αμμοχώστου

Διαβάστε περισσότερα

Ένας κομψός σύντροφος πολυμέσων με Blu-ray σε Spicy Red. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Ένας κομψός σύντροφος πολυμέσων με Blu-ray σε Spicy Red. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/ VGN-CSZ/R Εκφράστε το στυλ σας Ένας κομψός σύντροφος πολυμέσων με Blu-ray σε Spicy Red Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερ.27-5-2015 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ.Πρωτ: 592 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Διονυσίου 13Α, ΤΚ 71601, Ηράκλειο-Κρήτης Τηλ2813409827, fax: 2813409809 Πληροφ.

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1. Σύστηµα ΗΥ Τύπου Α Τεµ. 40 - Κουτί Midi Twer µε τουλάχιστον 3 θέσεις συσκευών 5,25 και 2 θέσεις συσκευών 3,5, τουλάχιστον 2 ενεργές θύρες USB από την µπροστινή πλευρά, τουλάχιστον 1 ανεµιστήρα πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 17-03-2009 & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 6431 α/α 03/09 Α

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Οι πίνακες συμμόρφωσης που ακολουθούν θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριληφθούν συμπληρωμένοι στην Τεχνική Προσφορά, με την σειρά, την τάξη

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Τίτλος : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.952,14 ΦΠΑ 16% : 1.011,86 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 3788 Άρτα, 16/10/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησής του, προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη Οθόνη LCD X-black 14,1" για ευκρινείς εικόνες και έντονα χρώματα

Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη  Οθόνη LCD X-black 14,1 για ευκρινείς εικόνες και έντονα χρώματα VGN-CS3S/P Εκφράστε το στυλ σας O κομψός σύντροφος σας για πολυμέσα σε Coral Pink Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004771 016-07-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Πληροφορικής Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ Ταχ. Δ/νση Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Τ.Κ. 156 69 Παπάγου Τηλέφωνο 210. 650 8925 FAX 210. 650 8043 E-mail Πληροφορίες info@edisas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συσκευών Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) 246,00

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συσκευών Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) 246,00 Οίκοθεν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ, ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΓΡΑΦΕΊΟ ΤΠΕ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX : e-mail : Γεράνι Χανίων 73014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ IΔPΥΜA TEXNOΛOΓIAΣ KAI EPEYNAΣ Iνστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Ν. Πλαστήρα 00, BAΣIΛIKA BOYTΩN HPAKΛEIO 7003 Πληροφορίες: Θεοδωράκης Κων/νος Email: theodora@imbb.forth.gr τηλ. (280) 394543,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ν. Πλαστήρα 100 BAΣIΛIKA BOYTΩN HPAKΛEIO 70013 Πληροφορίες: Μανουέλα Καψετάκη e-mail: kapseta@imbb.forth.gr Τηλ. 2810 391173, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. 45 444, Ιωάννινα Μελέτη ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης 17/13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αριθ. Μελέτης 17/13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Προμήθεια: Ηλεκτρονικών Ειδών Κ.Α. 70.7134.0001, 70.7135 Αριθ. Μελέτης 17/13

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΔΕ Κ.Υ.Υ. (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΑ Είδος Ποσότητα Φορητός Η/Υ Τύπος μνήμης Χωρητικότητα μνήμης Σκληρός δίσκος(χωρητικότητα/στροφές λειτουργίας) Οπτικά μέσ Δίκτυο

ΟΡΓΑΝΑ Είδος Ποσότητα Φορητός Η/Υ Τύπος μνήμης Χωρητικότητα μνήμης Σκληρός δίσκος(χωρητικότητα/στροφές λειτουργίας) Οπτικά μέσ Δίκτυο Σελ. 1 ΟΡΓΑΝΑ Φορητός Η/Υ Τεχνικά χαρακτηριστικά φορητού Η/Υ Επεξεργαστής: Ταχύτητα >=2.2Ghz, Πυρήνες >=2, Cache >=3MB RAM: DDR3 >=8 GB Οθόνη: 15,6, HD Αποκλειστική μνήμη κάρτας γραφικών: >=1 GB DDR3 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

DELL used Η/Υ 755 SFF, E6550, 2GB, 80GB

DELL used Η/Υ 755 SFF, E6550, 2GB, 80GB DELL used Η/Υ 755 SFF, E6550, 2GB, 80GB Επεξεργαστής: Intel Core 2 Duo Processor E6550 (4M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB) Μέγεθος Μνήμης RAM: 2GB Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου : 80GB Οπτικά μέσα: DVD ROM

Διαβάστε περισσότερα

16PROC003669293 2016-01-21

16PROC003669293 2016-01-21 TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.23210 49239,49168 - FAX: (23210) 49251 Email: resc@teiser.gr Σέρρες, 21-01-2016

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βόλος 14/11/2014 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134, 38222, Βόλος Επιτροπή σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΟΣ 1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ Η/Υ i5... 3 ΕΙΔΟΣ 2. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ Η/Υ i7... 6 ΕΙΔΟΣ 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 11/01/2013 Αρ. πρωτ. 297 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να προβεί στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 201 6 για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Παρακάτω, δίνονται οι αναλυτικές προδιαγραφές των υπηρεσιών, µε τη µορφή πινάκων συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφές. Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

TOSHIBA Leading Innovation >>>

TOSHIBA Leading Innovation >>> TOSHIBA PORTEGE Z930 > The 3 rd generation Intel Core TM i5 Processor about Ultra Book Technology TM > Σαν μοντέλο εξαιρετικά πολυδιάστατο και ευέλικτο. > Σαν μοντέλο εξαιρετικά γρήγορο και ανθεκτικό.

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτα βήματα στη Full HD

Πρώτα βήματα στη Full HD Πρώτα βήματα στη Full HD www.sony-europe.com Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων Mobile

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ιεύθυνση ιοικητικού- Οικονοµικού Τµήµα Μισθοδοσίας, Αποζηµιώσεων, Προµηθειών & Περιουσίας ιεύθυνση: Τέρµα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (2321) 049106 Fax: (2321) 046556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Ηµεροµηνία: 15-12-2014

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 123/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 40.700,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 47.212,00 ) Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.7134.0003 ποσό 45.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 15/6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Πληροφορίες: Π. Τσέλιος Τηλ.: 213.2030607 Προµήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών,

Διαβάστε περισσότερα

E-AUCTION. Θεσσαλονίκη, 06/03/2014

E-AUCTION. Θεσσαλονίκη, 06/03/2014 ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ. Δ/νση: Βούλγαρη 50, ΤΚ 54248, Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Ταβλαρίδου Τηλέφωνο: 2310 327733-35 Φαξ: 2310 327737

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο: Υλικού Χαϊδάρι, 29/11/2016 Αριθμ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Διοίκησης Λόφος Πανεπιστημίου 81 100 Μυτιλήνη Μυτιλήνη 07-12-2011 Αριθ. Πρωτ. 8060 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 2 / 07 / 205 Αρ. Πρωτ: 52728 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ρούσβελτ και Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α, 3ος όροφος Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ To Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» στα πλαίσια του έργου «Infrafrontier GR: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για το Φαινοτυπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Θεσσαλονίκη 09/06/2015 4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ. 7542 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 25-5-2011 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAΠ ΤΟP ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ.

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAΠ ΤΟP ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:12503/749713 ΧΑΙΔΑΡΙ 30/10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Πειραιάς 20/3/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τηλ: 2132022704 ΘΕΜΑ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 16-01-2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 955 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ (10 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ RAM 32 GB 1600 WINDOWS 7 INTEL

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ RAM 32 GB 1600 WINDOWS 7 INTEL 1 2 RAM 32 GB 1600 1 Η/Υ TURBO X ATLAS Εκπόνηση Mhz DDR3, SSD HDD 1 TB, DVD-RW Α2, ΟΜΑ ΕΣ Β, Γ, Πλαίσιο / WINDOWS 7 F4300 Intel i7 2600 µελετών / OCZ 240GB Sata II, drive Samsung SH-, Ε1, E3, Ε4, ΣΤ INTEL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 2718/Μ/08 Μυτιλήνη, 22 Οκτωβρίου 2008 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : 10317 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Τμήμα : Διοικητικό Οικονομικό Ταχ. Διευθ. : Π. Μπέμπη 10 Ταχ. Κώδ. : 46300 Φιλιάτες Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ.: 298600/8.5.2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το έργο Integrated Territorial Synergies for Children

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Στον Πειραιά σήμερα την 22 η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2014 ημέρα Δευτέρα μεταξύ: Α. Του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Βενέτη Εύη 2310-996754 2310-200392 Procur@rc.auth.gr 85041 Θεσσαλονίκη, 11/1/2012 Αρ.Πρωτ.: 2654/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. κεντρικός εξυπηρετητής τεµάχια : 5 (πέντε) Ολα τα µέρη του προσφερόµενου εξοπλισµού να είναι του ιδίου κατασκευαστή. Αριθµός µονάδων. 5 Τα τµήµατα που συνθέτουν το σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα