NAUSIVIOS CHORA. A Journal in Naval Sciences and Technology. PART B: ELECTRICAL ENGINEERING and COMPUTER SCIENCE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NAUSIVIOS CHORA. A Journal in Naval Sciences and Technology. PART B: ELECTRICAL ENGINEERING and COMPUTER SCIENCE"

Transcript

1 NAUSIVIOS CHORA A Journl in Nvl Sciences nd Technology PART B: ELECTRICAL ENGINEERING nd COMPUTER SCIENCE Volue 4/0

2

3 ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών ΜΕΡΟΣ B: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τεύχος 4/0

4 «ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ» 0 Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Τέρμα Χατζηκυριακού, Χατζηκυριάκειο, Πειραιάς 8539, Ελλάδα ΤΗΛ /FAX NAUSIVIOS CHORA 0 Journl in Nvl Sciences nd Technology Hellenic Nvl Acdey Htzikirikio, 8539 Pireus, Greece Tel /fx Copyright Σχολή Ναυτικών Δοκίμων 0 Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή του παρόντος τεύχους, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό µη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον εκδότη. Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τους συγγραφείς και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. ISSN: Copyright 0: Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

5 TABLE OF CONTENTS ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ.... WELCOME ADDRESS BY THE COMMANDANT OF THE HELLENIC NAVAL ACADEMY... INTERNATIONAL ADVISORY COMMITTEE... EDITORIAL BOARD... EDITOR S NOTE... 3 ACKNOWLEDGMENTS... 4 PART A: MECHANICAL AND MARINE ENGINEERING... 5 A COMPARATIVE STUDY ON THE SEAKEEPING OPERABILITY PERFORMANCE OF NAVAL COMBATANTS G. Grigoropoulos nd G. Petropoulos... 6 COMPARATIVE EVALUATION OF THE EFFECTS OF INTAKE AIR NITROGEN-ENRICHMENT AND EGR ON THE OPERATIONAL AND ENVIRONMENTAL BEHAVIOR OF A SI HEAVY DUTY NATURAL GAS ENGINE R. Ppginnkis nd Th. Znnis... 8 FEASIBILITY ANALYSIS ON A STEAM RANKINE CYCLE TO RECOVER HEAT FROM A GAS TURBINE USED ON A NAVAL VESSEL E. Priotis, I. Ktsnis nd I. Roueliotis THE DESIGN AND DEVELOPMENT OF A MECHANICAL FAULTS SIMULATION TEST RIG FOR EDUCATIONAL PURPOSES G. Douours, N. Aretkis, I. Roueliotis, K. Mthioudkis FORENSIC ENGINEERING METHODOLOGY TO ASSESS THE MAINTENANCE, REPAIR AND OVERHAUL (MRO) PROCEDURES FOR GAS GENERATOR TURBINE COOLING PLATES D. Krlis nd N. Melnitis PART B: ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE AVAILABILITY INVESTIGATION OF FREE SPACE OPTICAL LINKS WITH TIME DIVERSITY FOR TURBULENCE CHANNELS MODELED WITH THE K-DISTRIBUTION A. Stssinkis, G.Chronopoulos nd H.Nistzkis MAXIMUM EFFECTIVE BIT RATE ESTIMATION FOR WIRELESS OPTICAL COMMUNICATION LINKS WITH TIME- DIVERSITY OVER STRONG TURBULENCE CHANNELS A. Tsigopoulos ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ GHZ Ν. Χατζηαθανασίου και Ε. Καραγιάννη IMPLEMENTATION LIMITATIONS OF STANAG 008 DESIGN CONSTRAINTS FOR PULSED LOADS G. Tsekours, F.Knellos, J. Prouslidis nd I. Htzilu 0 PART C: NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΟΥΣ ΕΚ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Α. Παλληκάρης FOUNDATIONS OF NEWTONIAN DYNAMICS: AN AXIOMATIC APPROACH FOR THE THINKING STUDENT C. Ppchristou A STUDY ON RADIOACTIVE SOURCE IMAGING BY USING A PIXELATED CDTE RADIATION DETECTOR

6 K. Zchridou, K. Krfsoulis, S. Seferlis, I. Ppdkis, D. Louks, C. Lropoulos, C. Potiridis,... 6 A GAMMA SPECTROSCOPIC RADIATION DETECTOR FOR SECURITY PURPOSES K. Krfsoulis, K. Zchridou, S. Seferlis, I. Kisss, I. Ppdkis, D. Louks, C. Lropoulos, C. Potiridis,... 7 CARBON NANOTUBES: FABRICATION, PROPERTIES AND APPLICATIONS A.Mrkopoulos, V.Stvrou, G. Veropoulos nd G. Boupoukiotis DEVIATIONS FROM EXPONENTIAL DECAY LAW IN THE TIME EVOLUTION OF QUANTUM RESONANT STATES DESCRIBED BY LORENTZIAN LINE SHAPE SPECTRAL DISTRIBUTIONS Th. Douvropoulos... 9 PART D: HUMANITIES & POLITICAL SCIENCES... 3 Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, 000 Π.Χ. 0 Μ.Χ Ζ. Φωτάκης... 4 Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, Ζ. Φωτάκης ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΛΑΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αι. Ροφούζου ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ (ΑΟΖ) ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Γ. Χρυσοχού και Δ.Δαλακλής REDUCING DEFENCE EXPENDITURE DURING THE GREEK CRISIS: A BALANCE BETWEEN AUSTERITY AND SECURITY P. Migikis nd G Zonkis ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ I. Ασαργιωτάκη Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε. Τσιαβού... 8 ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΦΡΑΧΤΗ: ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ EΡΓΟ - ΤRANSLATIONS ΤΟΥ ΙΡΛΑΝΔΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ BRIAN FRIEL Α. Καραντζή PART E:NAVAL OPERATIONS SMALL ARMS AND LIGHT WEAPONS (SALWS) ILLEGAL TRAFFICKING: ANOTHER CHALLENGE FOR GLOBAL SECURITY D. Dlklis, G. Chrysochou... 30

7 ISSN: Copyright 0 Hellenic Nvl Acdey Χαιρετισμός Διοικητή Σχολής Ναυτικών Δοκίμων Καλωσορίζουμε το 4 ο τεύχος της «Ναυσιβίου Χώρας» που αναδεικνύει το έργο που επιτελείται στη ΣΝΔ όσον αφορά τις Ναυτικές Επιστήμες. Σήμερα, σε μια εποχή οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων η έκδοση της «Ναυσιβίου Χώρας» σηματοδοτεί την προσπάθεια των καθηγητών της ΣΝΔ και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να δημιουργήσουν με το έργο τους θετικές προσδοκίες και εμπλουτισμό γνώσεων τόσο στους φοιτούντες στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα όσο και σε όλες τις Πανεπιστημιακές Σχολές που ασχολούνται με τον κλάδο των Ναυτικών Επιστημών. Στόχος τους είναι να ενημερώσουν και να προβάλλουν νέες μεθόδους και εξελιγμένες τεχνικές βασισμένες σε προσωπικές έρευνες και αναλύσεις, με αποτέλεσμα την καλύτερη εκπαίδευση και επιμόρφωση των νέων επιστημόνων. Ως εκ τούτου, χαιρετίζω την τέταρτη έκδοση της «Ναυσιβίου Χώρας» με την ευχή να αποτελέσει ένα νέο κίνητρο για την εξέλιξη και την πρόοδο της Ναυτικής Επιστήμης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Υποναύαρχος I. Μαΐστρος ΠΝ, Διοικητής ΣΝΔ Welcoe Address y the Condnt of the Hellenic Nvl Acdey We welcoe the 4 th edition of the Nusivios Chor which illustrtes the work of the Hellenic Nvl Acdey concerning the Nvl Sciences. Nowdys, t tie of econoic nd socil proles, the edition of the Nusivios Chor underlines the effort of the stff of the Hellenic Nvy Acdey nd other Institutes to crete with their work positive expecttions nd knowledge enrichent oth to the students of the Higher Militry Eductionl Institutions nd to other Universities tht re engged with Nvl Sciences. They re trgeting to infor nd disply new ethods nd sophisticted techniques sed on personl reserch nd nlysis, in order to educte nd trin the new scientists. Therefore, I wellcoe the fourth edition of the Nusivios Chor with the wish for it to e otive for the developent nd progress of the Nvl Science not only in Greece ut lso rod. Rer-Adirl I. Mistros HN, Condnt of the Hellenic Nvl Acdey

8 NAUSIVIOS CHORA Interntionl Advisory Coittee Prof. Red A. Ad-Alheed, University of Brdford, UK Prof. Klyn Annli, Texs A&M University, USA Prof. Peter C. Chu, Nvl Postgrdute School, USA Prof. Mrios Dikikos, University of Cyprus, Cyprus Prof. Dr. Konstntinos A. Didis, Free University of Berlin, Gerny Prof. Frncis X. Girldo, Nvl Postgrdute School, USA Dr. Kris Jorgensen, Principl Reserch Engineer, Bcock & Wilcox, USA Assoc. Prof. Diitrios Kyritsis, University of Illinois t Urn-Chpign, USA Prof. Alexndro F.Lopez de Vergr Mendez, University of L Lgun, Spin Prof. Silvi Molin Plz, Polytechnic University of Mdrid, Spin Dr. Thos Morel, President, G Technologies, USA Prof. Hrlos Pngopoulos, University of Cyprus, Cyprus Prof. Gnn Bhskr Tenli, Florid Institute of Technology, USA Elis Yfntis, Professor, Editor-in-chief George Glnis, Asstn. Professor Christos Kndyls, Asstn. Professor Elis Tepelis, Asstn. Professor Evngeli Krginni, Asstn. Professor Eili Rofousou, Lecturer Antonis Tsplis, Lecturer Theodore Znnis, Lecturer Editoril Bord

9 ISSN: Copyright 0 Hellenic Nvl Acdey Editor s Note "Nusivios Chor" is scientific journl pulished since 006 y the Hellenic Nvl Acdey, the Institution tht provides cdeic nd professionl trining to the future officers of the Hellenic Nvy. The fculty eers of the Hellenic Nvl Acdey re devoted to the prootion of reserch nd eduction on rod rnge of scientific disciplines. "Nusivios Chor" is innul, peer-reviewed, open ccess journl tht pulishes originl rticles in res of scientific reserch nd pplictions directly or indirectly relted to the nvl sciences nd technology. The scope of the Journl is to provide sis for the couniction nd disseintion of scientific results otined in Hellenic or Interntionl cdeic nd reserch institutions tht y present relevnce to the se eleent. "Nusivios Chor" hosts rticles elonging to vrious scientific disciplines nd is divided in five prts, nely Mechnicl nd Mrine Engineering, Electricl Engineering nd Coputer Science, Nturl Sciences nd Mthetics, Hunities nd Politicl Sciences nd Nvl Opertions. The present 0 Edition Issue contins 4 rticles. The Interntionl Advisory Coittee eers nd the Body of Reviewers, ll cknowledged experts in their field of interests, cover wide rnge of scientific disciplines ensuring the integrity of the peer-review process nd the cdeic excellence of the pulished rticles in wy tht est represents the is nd scope of the Journl. Prof Dr Elis Ar Yfntis Editor in chief 3

10 NAUSIVIOS CHORA Acknowledgents I wish to express y specil thnks to Dr Antonis Tsplis for his excellent work s the dinistrtor of the Nusivios Chor wesite. Specil thnks to Dr Evngeli Krginni for her cretive work on the Nusivios Chor 0 Edition. E.Ar.Yfntis 4

11 ISSN: Copyright 0 Hellenic Nvl Acdey PART B: ELECTRICAL ENGINEERING nd COMPUTER SCIENCE 79

12 NAUSIVIOS CHORA Avilility Investigtion of Free Spce Opticl Links with Tie Diversity for Turulence Chnnels Modeled with the K-Distriution A.N. Stssinkis, G.G. Chronopoulos nd H.E. Nistzkis Deprtent of Electronics, Coputers, Telecounictions nd Control, Fculty of Physics, Ntionl nd Kpodistrin University of Athens, Athens, 5784, Greece e-ils: Astrct. The terrestril free spce opticl (FSO) couniction systes, re ttining license free, high ndwidth ccess nd security with low instlltion nd opertion cost. On the other hnd, their in disdvntge is the continuous vritions of the chrcteristics of the electrognetic e's propgtion pth, which is the tosphere, cusing perfornce itigtion on syste's vilility nd perfornce. A very iportnt phenoenon which induces these vritions is the tospheric turulence. In order to iniize its influence on the chrcteristics of the FSO links, ny techniques hve een investigted nd ong the, the diversity techniques hve ttrcted significnt reserch interest. In this work, we investigte the vilility, y ens of their outge proility estition, of FSO couniction links which re using the tie diversity configurtion, over strong tospheric turulence chnnels odelled with the K- distriution. For this setup, we derive closed for theticl expressions for the estition of outge proility for vrious tospheric turulence strengths. Finlly, we present nuericl results for ny cses with vrious turulence strengths nd tie diversity chrcteristics. Keywords: K-distriution, Diversity Techniques, Atospheric Turulence, Outge Proility, Wireless Opticl Couniction Systes. PACS: 4.79.Sz, 9.60.hk. INTRODUCTION The terrestril outdoor wireless couniction systes which re using the opticl frequencies, i.e. the free spce opticl (FSO) couniction systes, re coining ny dvntges such s, license free, high ndwidth ccess nd security with low instlltion nd opertion cost, []-[4]. Oviously, the propgtion pth for the electrognetic e is the tosphere. Thus, ny chnge of its chrcteristics cuses perfornce vritions. One of the, is the tospheric turulence which represents very significnt vilility nd perfornce itigtion fctor [], [], [4]-[0], ffecting oth, intensity nd phse of the opticl signl []. This phenoenon, for the cse of typicl outdoor line-of-sight, point-to-point opticl link cuses even rpid fluctutions t the irrdince of the signl t the receiver s end. As result, the opticl chnnel is showing rndoly tie-vrying chrcteristics due to the so- 80

13 ISSN: Copyright 0 Hellenic Nvl Acdey clled scintilltion effect, [], [], [5]-[8], which re decresing the FSO syste s vilility nd perfornce. In order to counterlnce the influence of the turulence effect on the vilility nd perfornce of FSO links, the diversity techniques hve ttrcted significnt ttention y ny reserch groups []-[8]. This technique is used in RF couniction systes nd ost of the ties is relized in spce, in tie or in wvelength. For the sptil diversity, []-[6], the opticl couniction syste uses ultiple trnsitters nd/or receivers t different plces which re trnsitting nd receiving copies of the se prt of the infortion signl. For the links with tie diversity [7]-[9], there is only one trns receiver pir, ut the infortion signl is retrnsitted ore thn once t different tie slots. Finlly, the systes which re using the wvelength diversity, [], [9]-[], use coposite trnsitter nd the signl is trnsitted t the se tie t different wvelengths towrds nuer of wvelength-selected receivers. In this work we investigte the vilility of FSO couniction systes which re using the tie diversity schees over strong tospheric turulence chnnels odelled with the K- distriution []-[4]. For this point-to-point configurtion, which consists of one trnsitter nd one receiver, in ech side of the link [8], [9], we study its vilility y ens of the outge proility estition for vrious tospheric turulence conditions. For the estition of this etric we derive closed for theticl expressions. The rest of this pper is orgnized s follows: in section II we nlyze the sic chrcteristic of the FSO link with tie diversity nd we present the chnnel odel. In section III, we derive the theticl expression for the estition of the outge proility while, in section IV we present the corresponding nuericl results nd in section V we outline the conclusions. SYSTEM AND CHANNEL MODEL In n FSO link tht uses tie diversity schees, the signl is trnsitted in ultiple copies, M, in different tie slots. Thus, every copy is trnsitted through the se sptil chnnel ut with different turulence chrcteristics ech tie due to the fct tht it is very rpidly vrying phenoenon. As entioned ove, this syste is using only one trnsitter nd one receiver in ech side of the opticl link. Hence, this procedure cn e eulted s to send ech copy in different receivers t the se tie, i.e. siilr s syste with one trnsitter (single input) nd ultiple receivers (ultiple outputs) - SIMO). This link with tie diversity cn e descried y using inry input nd continuous output with intensity odultion direct detection (IM/DD) nd the odultion we use is on-off keying (OOK). The chnnel is ssued to e eoryless, sttionry with independent nd identiclly distriuted intensity (i.i.d) fst fding sttistics with dditive Gussin noise (AWGN). Thus, s it is entioned ove, in order to odel the FSO link with tie diversity which is sending M ties ech prt of the signl, we ssue tht the FSO link cn e studied s couniction syste with one trnsitter nd M receivers. Thus, the sttisticl chnnel odel is given s [5], [8], [9]: y = s x + n = η xi + n, =,... M (), where y represents the signl rriving t the receiver, s is the instntneous gin nd is equl to ηi where η is the effective photo-current conversion rtio of the receiver while I is the instntneous norlized irrdince t the receiver, x is the odulted signl tht is trnsitted nd tkes the vlues 0 or nd finlly, n is the AWGN with zero en nd vrince N 0 /. 8

14 NAUSIVIOS CHORA 8 For the cses of strong turulence conditions, the induced fding cn e ssued s rndo process tht follows the K-distriution [5], []-[4]. The corresponding proility density function (pdf) is given s [3]: ( ) ( ) ( ) I I K I Γ ) (I f + + = () where K v (.) stnds for the odified Bessel function of the second kind of order v, Γ(.) is the g function while the preter is relted to the effective nuer of discrete sctterers []-[4]. The corresponding cuultive distriution function (cdf) for the K-distriution is clculted y integrting () nd concludes to the following expression [5], [3]: ( ) ( ) + = + 3,, I,, I G Γ I ) (I F (3) where [],n p,q G stnds for the Meijer G-function, [5]. Next, we define the instntneous electricl signl-to-noise rtio (SNR) s ( ) 0 0 N s N I = = η ξ, [0], [8], nd the verge electricl SNR s ( ) 0 N ηe[i ] = μ, [0], [8], [6], where E[.] stnds for the expected vlue of the norlized irrdince I. Using the expressions of ξ nd μ in () nd fter power trnsfortion of I, the pdf of Κ distriution for ξ is otined in the following for [5], [3]: ( ) ( ) = ) μ K Γ (μ f μ ξ μ ξ (4) while the corresponding cdf of K-distriution hs the following for [5], [3]: ( ) ( ) + = + + ) 3 4,,,, G Γ ( F μ ξ μ ξ ξ ξ (5) OUTAGE PROBABILITY OF THE FSO LINK WITH TIME DIVERSITY The ove cdf cn conclude to theticl expression for the estition of the outge proility of the FSO couniction systes with tie diversity, over turulent chnnels odeled with the K distriution. This etric, represents the proility tht the instntneous electricl SNR flls elow criticl threshold, ξ th, which represents the receiver s sensitivity liit

15 ISSN: Copyright 0 Hellenic Nvl Acdey nd thus, it is prticulrly iportnt preter for systes designing [0], [8], [9]. The outge proility for ech one of the M copies of the signl is given s [0], [8], [9], [7]: P = Pr( ξ ξ ) = F (, (6) ξ out, th ξ th ) In this section we will derive the expression for the outge proility of n FSO link when the turulence chnnel is odeled y K-distriution nd the syste uses tie diversity. Due to the independence of outge proility of ech copy of the M copies of the signl tht will e trnsitted, the outge proility of the FSO link cn e estited s [], [8], [9]: P M M = Π = Pr( ξ ξth ) = Π = Fξ ( ξ ) (7) out, M th Thus, fro (5) nd (7) we conclude the following finite product for the estition of the proility of error for the FSO tie diversity schee over strong turulence conditions: P out + + M ξ 4 th, ξth = = ( ) ( ξ th ) G, 3 (8) + Γ μ μ,, The ove expression, i.e. Eq. (8), cn e further siplified y tking into ccount tht the FSO link is using tie diversity. Thus, in this schee, s entioned ove, is using only one pir of trns-receiver in ech side of the opticl link nd s result, the sptil propgtion pth, for ll the copies of the infortion signl, is the se. Thus, we cn ssue ccurtely, tht the vlue of, of Eqs (4) nd (5), s well the verge electricl SNR, μ, rein, prcticlly, invrile for ll the M trnsitted copies [8], [9]. Hence, in (8) we cn ssue = = = = M nd μ=μ =μ = =μ Μ, s well, [8], [9]. Using the ove ssuptions the expression of Eq. (8) results to the following closed for theticl expression for the estition of FSO syste's vilility through the estition of its outge proility for strong tospheric turulence chnnels odeled with the K- distriution: M + + ξ th 4, th out( th ) = G ξ ξ, 3 (9) P Γ ( ) μ μ +,, It is iportnt to ention here tht the expression (8) cn e used for ny types of diversity, such s sptil, wvelength, etc, while the expression (9) stnds for the tie diversity schee. Additionlly, this expression, i.e. Eq. (9), estites the totl proility of outge of n FSO link with tie diversity over strong turulence conditions. It is worth entioning here tht this result, i.e. Eq. (9), generlizes the expression of the outge proility of the single FSO point-to-point link without diversity, otined in [3]. 83

16 NAUSIVIOS CHORA NUMERICAL RESULTS Using the theticl expressions otined in Eqs (8) nd (9), the outge proility estition of n FSO link with tie diversity under strong tospheric turulence conditions odelled with the K distriution, is fesile. By studying quntittively these expressions it is cler tht this technique iproves the syste's vilility without need of extr trns-receivers, in ech side of the FSO links. On the other hnd, due to the finite ndwidth of the chnnel nd the one nd only sptil propgtion pth, the perfornce of the link is decresing, s shown in [8], [9], [8]. Thus, in order to design n FSO link with tie diversity, in prctice, we should choose the correct diversity strength, i.e. the vlue of M, ccording to the requireents of ech FSO link. FIGURE. Outge proility, P out, of n FSO link with tie diversity, odeled with the K-distriution, versus the norlized verge electricl SNR, μ/ξ th, with = nd vrious vlues of tie diversity preter M. In this section, we present the vilility results for the FSO links with tie diversity, using the extrcted theticl expressions of Eq. (9). The iportnt preters of the FSO link which re odelled with the K distriution, re the nuer of repetitions of the infortion signl, M, the norlized verge electricl SNR t the receiver, μ/ξ th, nd the preter. For the preter we choose three vlues, i.e., 7 nd 5, where the sller vlues correspond to stronger turulence conditions. On the other hnd, for the tie diversity preter, M, we consider the vlues, which corresponds to n FSO link without diversity, 3, 5 nd 0. In Figure () we present the results for the cse of very strong turulence conditions, i.e =. It is ovious tht for the cse without diversity, even the sller vlue of outge proility, i.e for lrge vlue of the norlized verge electricl SNR, is giving very lrge vlue which is not cceptle for FSO couniction links. Thus, the se link with strong, M=5, or stronger, M=0, tie diversity chieves uch etter vlues for this proility etric. It is ovious tht for lrger vlues of M, the vilility iproveent would e etter, ut, s entioned ove, further increse of M, will result in significnt decrese of the effective (prcticl) it rte of the syste [8], [9], [8]. 84

17 ISSN: Copyright 0 Hellenic Nvl Acdey FIGURE. Outge proility, P out, of n FSO link with tie diversity, odeled with the K-distriution, versus the norlized verge electricl SNR, μ/ξ th, with =7 nd vrious vlues of tie diversity preter M. FIGURE 3. Outge proility, P out, of n FSO link with tie diversity, odeled with the K-distriution, versus the norlized verge electricl SNR, μ/ξ th, with =5 nd vrious vlues of tie diversity preter M. The ove conclusion, is cler for lrger vlues of, i.e. for weker tospheric turulence conditions thn those of Figure (). Thus, in Figures () nd (3) we present the corresponding results for =7 nd 5. In oth cses, it is ovious tht the vlues of outge proility, without tie diversity, i.e. M=, re sller thn those of the previous cse with =, ut they re still lrge nd not cceptle for prcticl FSO links, even for lrge vlues of norlized verge electricl SNR. This sitution is uch etter when the tie diversity schee is used. As we cn 85

18 NAUSIVIOS CHORA oserve in Figures () nd (3), for tie diversity vlues, M=5 nd M=0, the link cn esily chieve very sll vlues of this proility nd thus the syste cn e esily chrcterized s one with very high vilility. CONCLUSIONS In this work we investigted n FSO syste which is using tie diversity schee in order to increse its vilility ginst tospheric turulence effect. More specificlly, we investigte the cpilities of terrestril, outdoor, FSO link with tie diversity, which is working under strong turulence conditions odeled with the K-distriution. For this cse we extrct oth, generl nd ore specific, closed for theticl expressions for the estition of the link's vilility through the estition of outge proility. We prove tht this technique cn decrese significntly the syste's proility of outge without need of extr trns-receivers in ech side of the link. Moreover, in the section with the nuericl results, using the ove derived theticl expressions, we show tht the chieved iproveent of the link's vilility chrcteristics re significnt nd consequently, the whole syste cn e descried s one with very high vilility. REFERENCES. H. Henniger, nd O. Wilfert, An Introduction to Free-Spce Opticl Counictions, Rdioengineering, vol. 9, iss., pp. 03-, 00.. Z. Ghsselooy nd W.O. Popool, "Terrestril Free-Spce Opticl Counictions", ook chpter in "Moile nd Wireless Counictions: Network Lyer nd Circuit Level Design", Sl Ait Fres nd Fuiyuki Adchi (Ed.), ISBN: , InTech, D. Keddr nd S. Arnon, Urn Opticl Wireless Couniction Networks: the Min Chllenges nd Possile Solutions, IEEE Opt. Co. (004) S-S7. 4. S. Arnon, Opticl Wireless Counictions, Encycl. Opt. Eng., Mrcel Dekker Inc. New York, (003), pp A.K. Mjudr, Free-Spce Lser Couniction Perfornce in the Atospheric Chnnel, J. Opt. Fier Coun. Rep., (005) L.C. Andrews, R.L. Phillips, C.Y. Hopen, Lser Be Scintilltion with Applictions, SPIE Opticl Engineering Press, (00). 7. W.O. Popool, Z. Ghsselooy, C.G. Lee nd A.C. Boucouvls, Scintilltion Effect on Intensity Modulted Lser Couniction Systes - A Lortory Deonstrtion, Optics nd Lser Technology, 4, 4 (00) L.C. Andrews, M.A. Al-Hsh, C.Y. Hopen, nd R.L. Phillips, Theory of Opticl Scintilltion: Gussin Be Wve Model, Wves in Rndo Medi, (00) H.E. Nistzkis, E.A. Krginni, A.D. Tsigopoulos, M.E. Fflios, nd G.S. Tors, Averge cpcity of opticl wireless couniction systes over tospheric turulence chnnels, IEEE/OSA Journl of Lightwve Technology, Vol. 7, no. 8, pp , (009). 0. H.E. Nistzkis, T.A. Tsiftsis nd G.S. Tors, Perfornce Anlysis of Free-Spce Opticl Couniction Systes Over Atospheric Turulence Chnnels, IET Counictions, 3, 8 (009) R. Rchni, nd S. Arnon, Wvelength Diversity in Turulence Chnnels for Sensor Networks, IEEE 6th Convention of Electricl nd Electronics Engineers in Isrel, IEEEI 00, rt. no , pp , 00.. A.N. Stssinkis, H.E. Nistzkis, nd G.S. Tors, Coprtive Perfornce Study of One or Multiple Receivers Schees for FSO Links Over G G Turulence Chnnels, Tylor & Frncis Group, Journl of Modern Optics, Vol. 59, Iss., pp , 0. 86

19 ISSN: Copyright 0 Hellenic Nvl Acdey 3. S.M. Nvidpour, M. Uysl, nd M. Kvehrd, BER Perfornce of Free Spce Opticl Trnsission with Sptil Diversity, IEEE Trns. Wireless Coun., vol. 6, iss. 8, pp , E.J. Shin, nd V.W.S. Chn, Opticl Couniction Over the Turulent Atospheric Chnnel using Sptil Diversity, Conference Record / IEEE Glol Telecounictions Conference, vol. 3, pp , T.A. Tsiftsis, H.G. Sndlidis, G.K. Krginnidis, nd M. Uysl, Opticl Wireless Links with Sptil Diversity Over Strong Atospheric Turulence Chnnels, IEEE Trnsctions on Wireless Counictions, vol. 8, iss., rt. no , pp , Z. Wng, W.-D. Zhong, S. Fu, nd C. Lin, Perfornce Coprison of Different Modultion Forts Over Free-Spce Opticl Turulence Links with Spce Diversity Reception Technique, IEEE Photonics Journl, vol., iss. 6, pp , F. Xu, A. Khlighi, P. Cussé, nd S. Bourennne, Chnnel Coding nd Tie-Diversity for Opticl Wireless Links, Optics Express, vol. 7, iss., pp , H.E. Nistzkis, A Tie-Diversity Schee for Wireless Opticl Links Over Exponentilly Modeled Turulence Chnnels, Elsevier, Optik -Interntionl Journl for Light nd Electron Optics, in press. 9. H.E. Nistzkis nd G.S. Tors, On the use of Wvelength nd Tie Diversity in Opticl Wireless Couniction Systes over G-G Turulence Chnnels, Elsevier, Journl of Optics & Lser Technology, Vol. 44, Iss. 7, pp , E. Winright, H.H. Refi, nd J.J. Sluss Jr., Wvelength Diversity in Free-Spce Optics to Allevite Fog Effects, Proceedings of SPIE - The Interntionl Society for Opticl Engineering, vol. 57, rt. no. 6, pp. 0-8, R. Purvinskis, D. Giggench, H. Henniger, N. Perlot, nd F. Dvid, Multiple Wvelength Free-Spce Lser Counictions, Proceedings of SPIE - The Interntionl Society for Opticl Engineering, vol. 4975, pp. -9, M. Uysl, S.M. Nvidpour nd J. Li, Error Rte Perfornce of Coded Free Spce Opticl Links Over Strong Turulence Chnnels", IEEE Counictions Letters, Vol. 8, no 0, H.G. Sndlidis, T.A. Tsiftsis, Outge proility nd ergodic cpcity of free-spce opticl links over strong turulence, Electronics Letters, Vol. 44, no., p.p , H.E. Nistzkis, A.D. Tsigopoulos, M.P. Hnis, C.D. Psychogios, D. Mrinos, C. Aidinis, nd G.S. Tors, Estition of Outge Cpcity for Free Spce Opticl Links Over I-K nd K Turulent Chnnels, Rdioengineering, 0, (0) V.S. Adchik, O.I. nd Mrichev, The Algorith for Clculting Integrls of Hypergeoetric Type Function nd its Reliztion in Reduce Syste, Proc. Interntionl Conference on Syolic nd Algeric Coputtion, pp. -4, Tokyo, Jpn, X. Zhu, nd J.M. Khn, Free-Spce Opticl Counictions Through Atospheric Turulence Chnnels, IEEE Trns. on Coun., 50, 8 (00) W.O. Popool, Z. Ghsselooy nd E. Leitge, BER nd Outge Proility of DPSK Sucrrier Intensity Modulted Free Spce Optics in Fully Developed Speckle, Journl of Counictions, 4, 8 (009) pp A.D. Tsigopoulos, "Mxiu Effective Bit Rte Estition for Wireless Opticl Couniction Links with Tie-Diversity Over Strong Turulence Chnnels", Nusivios Chor 0, suitted. 87

20 NAUSIVIOS CHORA Mxiu Effective Bit Rte Estition for Wireless Opticl Couniction Links with Tie-Diversity Over Strong Turulence Chnnels Andres D. Tsigopoulos Dept. of Bttle Systes, Nvl Opertions, Se Studies, Nvigtion, Electronics nd Telecounictions, Hellenic Nvl Acdey, Hdjikyrikou ve, Pireus 8539, Greece e-il: Astrct. The free spce opticl couniction systes exhiit significnt reserch nd coercil interest in the lst few yers due to their cpility of chieving opticl wireless counictions with high nd secure dt rte trnsission nd low instlltion nd opertionl cost, without need of licensing. On the other hnd, the unstle conditions of the tosphere, which is the propgtion pth of the lser e tht crries the infortion signl, nd especilly the tospheric turulence effect, ffects inly its intensity nd cuses rndo irrdince fluctutions t the receiver s end. This phenoenon cuses significnt reduction in the syste s vilility nd perfornce (BER). In order to overcoe this reduction, ny ethods hve een studied, fro which the diversity techniques re very efficient solution. In this work, we investigte tiediversity schee for free spce opticl chnnels under strong turulence conditions odeled with the K distriution. We concentrte on the estition of the xiu effective it rte of the link, which is liited y the finite cpcity of the opticl chnnel, s well s on the ultiple trnsission of the se prt of the infortion signl in order to chieve uch etter perfornce chrcteristics using the tie diversity schee. Thus, we extrct closed for theticl expressions for the estition of the xiu effective it rte, for oth, fst nd slow, fding sttistics. Finlly, we present nuericl results for ny prcticl cses. Keywords: K-distriution, Tie diversity, Free Spce Opticl Couniction Systes, Atospheric Turulence, Mxiu Effective Bit Rte, Chnnel Cpcity. PACS: 4.79.Sz, 9.60.hk. INTRODUCTION Free spce opticl (FSO) couniction systes enle the couniction etween two points with lser e using the tosphere s chnnel. This kind of wireless couniction hs ny dvntges copred to other ethods, such s high speed of dt trnsfer (it-rte), no need of license to trnsit in this nd of frequencies, low instlltion nd opertion cost. On the other hnd, the unstle conditions of the tosphere nd especilly the tospheric turulence effect, ffects the intensity of the lser e cusing rndo irrdince 88

NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology

NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology Volume 4/01 NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology Volume 4/01 ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology

NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology Volume 3/2010 1 2 NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology Τεύχος 3/2010 3 Σχολή Ναυτικών οκίµων Τέρµα Χατζηκυριακού, Χατζηκυριάκειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣTO ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΩΝ (INTERNET OF THINGS) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣTO ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΩΝ (INTERNET OF THINGS) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣTO ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΩΝ (INTERNET

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Επεξεργασίας Σήματος

Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Επεξεργασίας Σήματος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & Η/Υ AUTH Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Επεξεργασίας Σήματος ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ του Θωμά Α. Νούλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ταξιμέτρου σε Κινητό Τερματικό Android ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εφαρμογή Ταξιμέτρου σε Κινητό Τερματικό Android ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εφαρμογή Ταξιμέτρου σε Κινητό Τερματικό Android ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης του ήχου και του δείκτη ηχομείωσης αερόφερτου θορύβου με τη χρήση των sound intensity probes

Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης του ήχου και του δείκτη ηχομείωσης αερόφερτου θορύβου με τη χρήση των sound intensity probes ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης του ήχου και του

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια πληροφοριών στα Ευφυή Δίκτυα ΗΕ

Ασφάλεια πληροφοριών στα Ευφυή Δίκτυα ΗΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ασφάλεια πληροφοριών στα Ευφυή Δίκτυα ΗΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

3o Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Νέοι μηχανικοί στην κοινωνία της γνώσης. Περιλήψεις Εργασιών

3o Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Νέοι μηχανικοί στην κοινωνία της γνώσης. Περιλήψεις Εργασιών 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Νέοι μηχανικοί στην κοινωνία της γνώσης Περιλήψεις Εργασιών Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2009 1 [περιεχόμενα] 4 Χαιρετισμός Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση Δεδομένων και Δίκτυα Υπολογιστών - Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc

Μετάδοση Δεδομένων και Δίκτυα Υπολογιστών - Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc Μετάδοση Δεδομένων και Δίκτυα Υπολογιστών - Το Ανεπίσημο Βοήθημα Μανώλης Κιαγιάς, MSc ΧΧ/ΧΧ/2009 ii Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα: 1η Έκδοση Χανιά, ΧΧ/ΧΧ/2009 Δοκιμαστική Web Edition

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης για το 2050

Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης για το 2050 Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης για το 2050 Συνοπτική Παρουσίαση Μάρτιος 2012 Περίληψη Η μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενη ενέργεια, η μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ, η επίτευξη σημαντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Απόδοση ικτυακών Πόρων Μέσω Οικονοµικών Μηχανισµών ηµοπρασιών Εµµανουήλ ραµιτινός [mdramit@aueb.gr] ιδακτορική ιατριβή 2006 ii ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών Προσαρμοστικοί Αλγόριθμοι Εξισορρόπησης Φόρτου σε Κατανεμημένα Περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

European X-ray Free Electron Laser (European X-FEL)

European X-ray Free Electron Laser (European X-FEL) ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ X-FEL ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ NETWORK TO OPTIMIZE USE OF THE EUROPEAN X-FEL BY THE GREEK RESEARCH COMMUNITY FEASIBILITY STUDY

Διαβάστε περισσότερα

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package 6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package INTRODUCTION This e- learning package is just one element of a comprehensive set of facilities provided by the 6DEPLOY project to support the deployment

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)»

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραµµικός βηµατικός κινητήρας µε σερβοελεγκτή

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραµµικός βηµατικός κινητήρας µε σερβοελεγκτή ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γραµµικός βηµατικός κινητήρας µε σερβοελεγκτή ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Επιδράσεων της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Μάθησης - Αξιοποίηση Βάσης Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΜΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος της οδικής κυκλοφορίας με χρήση αλγορίθμων ενισχυτικής μάθησης (Reinforcement Learning) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Έλεγχος της οδικής κυκλοφορίας με χρήση αλγορίθμων ενισχυτικής μάθησης (Reinforcement Learning) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Έλεγχος της οδικής κυκλοφορίας με χρήση αλγορίθμων ενισχυτικής μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επιπτώσεων στο Ακουστικό Περιβάλλον και τον Συγκοινωνιακό Θόρυβο από την Εφαρμογή Μειωτών Ταχύτητας σε Αστικές Περιοχές

Αξιολόγηση Επιπτώσεων στο Ακουστικό Περιβάλλον και τον Συγκοινωνιακό Θόρυβο από την Εφαρμογή Μειωτών Ταχύτητας σε Αστικές Περιοχές Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ. 3 2007 Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 3 11 Αξιολόγηση Επιπτώσεων στο Ακουστικό Περιβάλλον και τον Συγκοινωνιακό Θόρυβο από την Εφαρμογή Μειωτών Ταχύτητας σε Αστικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

For More Information

For More Information CHILDREN AND FAMILIES EDUCATION AND THE ARTS ENERGY AND ENVIRONMENT HEALTH AND HEALTH CARE INFRASTRUCTURE AND TRANSPORTATION The RAND Corporation is a nonprofit institution that helps improve policy and

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή υβριδικού AC/DC Μικροδικτύου για την ενσωμάτωση Οικιακών Φωτοβολταΐκών Συστημάτων σε Ευφυή Δίκτυα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εφαρμογή υβριδικού AC/DC Μικροδικτύου για την ενσωμάτωση Οικιακών Φωτοβολταΐκών Συστημάτων σε Ευφυή Δίκτυα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Εφαρμογή υβριδικού AC/DC Μικροδικτύου για την ενσωμάτωση Οικιακών Φωτοβολταΐκών Συστημάτων σε

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διδακτορική Διατριβή Μια Μεθοδολογία Ανάπτυξης και μια Αρχιτεκτονική Λογισμικού για τις Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα