ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Αποχή και εκλογική συµπεριφορά κατά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Αποχή και εκλογική συµπεριφορά κατά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009"

Transcript

1 Γενική ιεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα παρακολούθησης της κοινής γνώµης Βρυξέλλες, 13 Νοεµβρίου 2012 ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Αποχή και εκλογική συµπεριφορά κατά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009 ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η παρούσα συγκεφαλαιωτική έκθεση βασίζεται σε δευτερογενή έρευνα σχετικά µε την αποχή και την εκλογική συµπεριφορά που πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο του Πρόκειται για το πρώτο βήµα της στρατηγικής κοινωνικού µάρκετινγκ της Γ Επικοινωνίας ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του Τα δεδοµένα προέρχονται από µελέτη του Ευρωβαρόµετρου που διενεργήθηκε από την TNS Opinion µετά τις εκλογές του Η επιτόπια έρευνα πραγµατοποιήθηκε µεταξύ της 12ης Ιουνίου και της 6ης Ιουλίου 2009, µε τη συµµετοχή ευρωπαίων πολιτών σε ηλικία ψήφου (18 ετών και άνω, ή 16 ετών και άνω στην Αυστρία). I. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ : Τάσεις που διέπουν τη συµµετοχή στις ευρωπαϊκές εκλογές : Τάσεις που διέπουν τη συµµετοχή ανά οµάδες κρατών µελών : Συµµετοχή στις ευρωπαϊκές εκλογές ανά κράτος µέλος ιαφορές ως προς τη συµµετοχή µεταξύ των ευρωπαϊκών εκλογών του 2009 και των εθνικών βουλευτικών εκλογών...4 II. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ...6 III. ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ Συµπεριφορά ψηφισάντων (43%) Συµπεριφορά µη ψηφισάντων (57%)...7 IV. ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΤΟ Κατηγορίες ψηφισάντων Λόγοι συµµετοχής στην ψηφοφορία Λόγοι συµµετοχής στην ψηφοφορία: ανά ηλικία και επάγγελµα...10 V. ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΜΗ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΤΟ Κατηγορίες µη ψηφισάντων Λόγοι αποχής Λόγοι αποχής: ανά ηλικία και επάγγελµα...12 Πίνακας 1: Λεπτοµερή προφίλ των τεσσάρων κατηγοριών µη ψηφισάντων («απεχόντων»)...13 Πίνακας 2: Λόγοι αποχής ανά κατηγορία µη ψηφισάντων («απεχόντων»)...14 VI. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ...15

2 I. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ : Τάσεις που διέπουν τη συµµετοχή στις ευρωπαϊκές εκλογές Η συµµετοχή στις ευρωπαϊκές εκλογές µειώθηκε κατά σχεδόν 19 ποσοστιαίες µονάδες σε διάστηµα 30 ετών, από 61,99% το 1979 σε 43% το Η αποχή αυξήθηκε κατά σχεδόν 27 ποσοστιαίες µονάδες, από 30,08% το 1979 σε 57% το : Τάσεις που διέπουν τη συµµετοχή ανά οµάδες κρατών µελών Οι τάσεις που διέπουν τη συµµετοχή στα 27 κράτη µέλη µπορούν να διαιρεθούν σε τέσσερις οµάδες: Σηµαντική αύξηση της συµµετοχής σε 8 κράτη µέλη Σταθερή συµµετοχή σε 8 κράτη µέλη Συµµετοχή µειωµένη λιγότερο από 4 µονάδες σε 7 κράτη µέλη Συµµετοχή µειωµένη από 6 έως 27 µονάδες σε 4 κράτη µέλη Εσθονία +17,07 Φινλανδία +0,87 ΗΒ -3,82 Λιθουανία -27,40 Λεττονία +12,36 Γερµανία +0,30 Μάλτα -3,60 Κύπρος -13,10 ανία +11,65 Ιρλανδία +0,06 Κάτω Χώρες -2,51 Ελλάδα -10,61 Βουλγαρία +9,77 Λουξεµβούργο -0,59 Ουγγαρία -2,19 Ιταλία -6,67 Σουηδία +7,68 Βέλγιο -0,42 Γαλλία -2,13 Πολωνία +3,66 Ισπανία -0,27 Πορτογαλία -1,82 Αυστρία +3,54 Τσεχική ηµ. -0,10 Ρουµανία -1,80 Σλοβακία +2,67 Σλοβενία -0,02

3 : Συµµετοχή στις ευρωπαϊκές εκλογές ανά κράτος µέλος Κράτη µέλη ιαφορά Βέλγιο 91,36% 92,09% 90,73% 90,66% 91,05% 90,81% 90,39% -0,42 ανία 47,82% 52,38% 46,17% 52,92% 50,46% 47,89% 59,54% +11,65 Γερµανία 65,73% 56,76% 62,28% 60,02% 45,19% 43,00% 43,30% +0,3 Ιρλανδία 63,61% 47,56% 68,28% 43,98% 50,21% 58,58% 58,64% +0,06 Γαλλία 60,71% 56,72% 48,80% 52,71% 46,76% 42,76% 40,63% -2,13 Ιταλία 85,65% 82,47% 81,07% 73,60% 69,76% 71,72% 65,05% -6,67 Λουξεµβούργο 88,91% 88,79% 87,39% 88,55% 87,27% 91,35% 90,75% -0,6 Κάτω Χώρες 58,12% 50,88% 47,48% 35,69% 30,02% 39,26% 36,75% -2,51 Ηνωµένο Βασίλειο 32,35% 32,57% 36,37% 36,43% 24,00% 38,52% 34,70% -3,82 Ελλάδα 80,59% 80,03% 73,18% 70,25% 63,22% 52,61% -10,61 Ισπανία 54,71% 59,14% 63,05% 45,14% 44,90% -0,24 Πορτογαλία 51,10% 35,54% 39,93% 38,60% 36,78% -1,82 Σουηδία 38,84% 37,85% 45,53% +7,68 Αυστρία 49,40% 42,43% 45,97% +3,54 Φινλανδία 30,14% 39,43% 40,30% +0,87 Τσεχική ηµοκρατία 28,30% 28,20% -0,1 Εσθονία 26,83% 43,90% +17,07 Κύπρος 72,50% 59,40% -13,1 Λιθουανία 48,38% 20,98% -27,4 Λεττονία 41,34% 53,70% +12,36 Ουγγαρία 38,50% 36,31% -2,19 Μάλτα 82,39% 78,79% -3,6 Πολωνία 20,87% 24,53% +3,66 Σλοβενία 28,35% 28,33% -0,02 Σλοβακία 16,97% 19,64% +2,67 Βουλγαρία 38,99% - Ρουµανία 27,67% - ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 61,99% 58,98% 58,41% 56,67% 49,51% 45,47% 43,00% -2,47 Εξαιρουµένων των τριών χωρών όπου η ψήφος είναι υποχρεωτική, η συµµετοχή είναι υψηλότερη στη Μάλτα (78,8%), την Ιταλία (65%) και τη ανία (59,5%) Η Σλοβακία (80,4%), η Λιθουανία (79%) και η Πολωνία (75,5%) έχουν τα υψηλότερα ποσοστά µη ψηφισάντων.

4 4. ιαφορές ως προς τη συµµετοχή µεταξύ των ευρωπαϊκών εκλογών του 2009 και των εθνικών βουλευτικών εκλογών Στον πίνακα που ακολουθεί επισηµαίνονται οι διαφορές ως προς τη συµµετοχή µεταξύ των ευρωπαϊκών εκλογών και των εθνικών βουλευτικών εκλογών. Για κάθε κράτος µέλος, η συµµετοχή στις ευρωπαϊκές εκλογές του Ιουνίου 2009 συγκρίθηκε µε τη συµµετοχή στις πιο πρόσφατες βουλευτικές εκλογές. Ξεχώρισαν τα ακόλουθα σηµεία: - Από το 2009, εθνικές βουλευτικές εκλογές έχουν διεξαχθεί σε 23 κράτη µέλη. Σε 20 κράτη µέλη, η συµµετοχή στις εθνικές εκλογές ήταν µεγαλύτερη σε σύγκριση µε τις ευρωπαϊκές εκλογές, µε αποκλίσεις από 6,80 ποσοστιαίες µονάδες (Λεττονία, Σεπτέµβριος 2011) ως 39,47 µονάδες (Σλοβακία, Μάρτιος 2012). - Σε τέσσερα κράτη µέλη, από το 2009 δεν έχουν διεξαχθεί εθνικές εκλογές. Κατά συνέπεια, για τον υπολογισµό χρησιµοποιήθηκαν τα αποτελέσµατα των εθνικών βουλευτικών εκλογών που προηγήθηκαν των ευρωπαϊκών εκλογών του Και αυτά µε τη σειρά τους δείχνουν ότι η συµµετοχή στις εθνικές εκλογές ήταν υψηλότερη από ό,τι στις ευρωπαϊκές, µε αποκλίσεις που φτάνουν τις 32,84 ποσοστιαίες µονάδες (Αυστρία, Σεπτέµβριος 2008).

5 Χώρα Εθνικές εκλογές Ηµεροµ ηνία 2008 ιαφορές ως προς τη συµµετοχή µεταξύ των ευρωπαϊκών εκλογών του 2009 και των πιο πρόσφατων εθνικών βουλευτικών εκλογών Συµµετο χή Ευρωπαϊκές Εθνικές εκλογές εκλογές Ιούνιος Συµµετοχή Ηµεροµ ηνία Συµµετοχή Ηµερο µηνία Συµµετοχή Ηµεροµ ηνία Συµµετοχή Ηµεροµ ηνία Συµµετοχή ιαφορές ως προς τη συµµετοχή BE 90.39% Ιούν % BG 38.99% Ιούλ % CZ 28.22% Μάι % DK 59.54% Σεπ % DE 43.27% Σεπ % EE 43.90% Μάρ % IE 58.64% Φεβ % EL 52.61% Ιούν % ES 44.87% Νοέµ % FR* 40.63% Ιούν % IT Απρ % 65.05% CY 59.40% Μάι % LT* 20.98% Οκτ % LV 53.70% Σεπ % LU 90.76% Ιούν % HU* 36.31% Απρ % MT Μάρ % 78.79% NL 36.75% Σεπ % AT Σεπ % 45.97% PL 24.53% Οκτ % PT 36.77% Ιούν % RO Νοέµ % 27.67% SI 28.37% εκ % SK 19.64% Μάρ % FI 38.60% Απρ % SE 45.53% Σεπ % UK 34.70% Μάι % * Στη Γαλλία, τη Λιθουανία και την Ουγγαρία: συµµετοχή στον δεύτερο γύρο.

6 II. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ Πηγή: Μετεκλογικό ΕΒ/EΚ ΕΕ27 Επιτόπια έρευνα: 12 Ιουνίου - 6 Ιουλίου 2009 (TNS Opinion) Συµµετοχή στις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009 ΨΗΦΙΣΑΝ ΕΝ ΨΗΦΙΣΑΝ ΦΥΛΟ Άνδρες 43,9% 56,1% Γυναίκες 42,1% 57,9% ΗΛΙΚΙΑ ετών 29,1% 70,9% ετών 35,7% 64,3% ετών 43,7% 56,3% 55 ετών και άνω 50,0% 50,0% ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο (ΤΕΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ) 15 ετών ή νωρίτερα 42,6% 57,4% µεταξύ 16 και 19 ετών 39,9% 60,1% 20 ετών και άνω 51,9% 48,1% ακόµη φοιτούν 33,9% 66,1% ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Αυτοαπασχολούµενοι 51,2% 48,8% ιευθυντικά στελέχη 53,5% 46,5% Υπάλληλοι 44,4% 55,6% Χειρώνακτες εργαζόµενοι 35,9% 64,1% Άτοµα που ασχολούνται µε τα οικιακά 41,7% 58,3% Άνεργοι 28,0% 72,0% Συνταξιούχοι 49,0% 51,0% Φοιτητές 33,9% 66,1% ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Αγροτική κοινότητα 44,1% 55,9% Μικρού ή µεσαίου µεγέθους πόλη 43,0% 57,0% Μεγάλη πόλη 41,4% 58,6% ΑΥΤΟΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ Χαµηλό επίπεδο (1-4) 33,2% 66,8% Μέσο επίπεδο (5-6) 44,3% 55,7% Υψηλό επίπεδο (7-10) 53,5% 46,5% ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Καθηµερινά 44,7% 55,3% Συχνά/Μερικές φορές 44,0% 56,0% Ποτέ 42,9% 57,1% ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ ΕΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ναι 49% 51% Όχι 33,5% 66,5% ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ ΕΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥΣ Ναι 44,1% 55,9% Όχι 33,6% 66,4% ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ Ναι 49,1% 50,9% Όχι 33,0% 67,0%

7 III. ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009: ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1. Συµπεριφορά ψηφισάντων (43%) 71% είχαν αποφασίσει πολύ καιρό πριν ότι θα ψηφίσουν. Πότε αποφάσισαν να ψηφίσουν; - 50% των ψηφισάντων δήλωσαν ότι ψηφίζουν πάντα το ίδιο πολιτικό κόµµα ή τον ίδιο υποψήφιο. 21% είχαν λάβει την απόφασή τους αρκετούς µήνες πριν από τις εκλογές. - Η µειοψηφία των ψηφισάντων αποφάσισαν κατά τις εβδοµάδες (13%) και τις ηµέρες (9%) που προηγήθηκαν των εκλογών, ή την ηµέρα των εκλογών (6%). Εύλογα συνάγεται το συµπέρασµα ότι αυτό το 28% των ψηφισάντων που αποφάσισαν κατά τις εβδοµάδες ή τις ηµέρες που προηγήθηκαν των εκλογών ενδέχεται να αποτελεί την πλέον δεκτική στις προεκλογικές εκστρατείες οµάδα, µε την κάλυψη από τα µέσα ενηµέρωσης να αυξάνεται κατά τις ηµέρες που προηγούνται των εκλογών. ΨΗΦΙΣΑΝ Πάντα ψηφίζετε έτσι Αποφασίσατ ε λίγους µήνες πριν Αποφασίσατε λίγες εβδοµάδες πριν Αποφασίσατε λίγες ηµέρες πριν από τις εκλογές Αποφασίσατε την ηµέρα των εκλογών εν γνωρίζω ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Αυτοαπασχολούµ ενοι ιευθυντικά στελέχη % 28% 17% 17% 8% % 26% 14% 9% 8% 2% % 22% 13% 9% 8% 1% % 17% 12% 8% 4% 1% 52% 24% 13% 5% 4% 2% 41% 23% 15% 12% 8% 1% Υπάλληλοι 47% 24% 11% 10% 7% 1% Χειρώνακτες εργαζόµενοι Άτοµα που ασχολούνται µε τα οικιακά 43% 23% 14% 10% 9% 1% 57% 17% 14% 6% 4% 2% Άνεργοι 41% 25% 12% 10% 12% - Συνταξιούχοι 60% 16% 11% 8% 4% 1% Φοιτητές 28% 26% 20% 18% 7% 1% 2. Συµπεριφορά µη ψηφισάντων (57%) Πηγή: Μετεκλογικό ΕΒ/EΚ ΕΕ27 Επιτόπια έρευνα: 12 Ιουνίου 6 Ιουλίου 2009 (TNS Opinion) 32% αποφάσισαν να µην ψηφίσουν την τελευταία στιγµή.

8 Πότε αποφάσισαν να µην ψηφίσουν; - 22% των µη ψηφισάντων δήλωσαν ότι δεν ψηφίζουν ποτέ. - 32% των µη ψηφισάντων δήλωσαν ότι είχαν αποφασίσει να µην ψηφίσουν είτε αρκετές ηµέρες πριν από τις εκλογές (16%) είτε την ηµέρα των εκλογών (16%). Εύλογα συνάγεται το συµπέρασµα ότι, για αυτή την τελευταία κατηγορία, όλες οι αποφάσεις λαµβάνονται κατά την εβδοµάδα που προηγείται των εκλογών, κάτι που σηµαίνει ότι θα µπορούσαν ενδεχοµένως να πεισθούν να ψηφίσουν. ΕΝ ΨΗΦΙΣΑΝ Ποτέ δεν ψηφίζετε Αποφασίσατε λίγους µήνες πριν Αποφασίσατε λίγες εβδοµάδες πριν Αποφασίσατε λίγες ηµέρες πριν από τις εκλογές Αποφασίσατε την ηµέρα των εκλογών εν γνωρίζω ΗΛΙΚΙΑ % 11% 8% 17% 14% 17% % 14% 12% 14% 18% 14% % 20% 18% 16% 18% 10% % 23% 18% 18% 13% 12% ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Αυτοαπασχολο ύµενοι ιευθυντικά στελέχη 18% 19% 14% 18% 20% 11% 9% 15% 15% 18% 28% 15% Υπάλληλοι 19% 18% 13% 17% 20% 13% Χειρώνακτες εργαζόµενοι Άτοµα που ασχολούνται µε τα οικιακά 24% 18% 15% 15% 15% 13% 25% 16% 16% 14% 16% 13% Άνεργοι 38% 17% 12% 12% 11% 10% Συνταξιούχοι 15% 23% 18% 18% 13% 13% Φοιτητές 26% 9% 8% 21% 16% 20% Πηγή: Μετεκλογικό ΕΒ/EΚ ΕΕ27 Επιτόπια έρευνα: 12 Ιουνίου 6 Ιουλίου 2009 (TNS Opinion)

9 IV. ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΤΟ Κατηγορίες ψηφισάντων Από το 43% των ψηφισάντων στις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009, ποσοστό 50% δήλωσαν ότι ψηφίζουν πάντα το ίδιο κόµµα. Ε: Πότε αποφασίσατε να ψηφίσετε; 2. Λόγοι συµµετοχής στην ψηφοφορία Ε: Ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι για τους οποίους αποφασίσατε να ψηφίσετε στις ευρωπαϊκές εκλογές; (έως 3 απαντήσεις) ΕΕ27 (43% των ψηφοφόρων) Κατηγορίες λόγων Επειδή η ψηφοφορία είναι υποχρεωτική 2% υποχρεωτική ψήφος Είναι καθήκον σας ως πολίτη 47% Πάντα ψηφίζετε 40% ψήφος ως καθήκον του πολίτη Για να υποστηρίξετε το πολιτικό κόµµα στο οποίο 24% αισθάνεστε κοντά ψήφος υποστήριξης Για να υποστηρίξετε την κυβέρνησή σας 9% Για να εκφράσετε τη διαφωνία σας 11% Για να αποδοκιµάσετε την κυβέρνησή σας 5% ψήφος διαµαρτυρίας Για να αποδοκιµάσετε την ΕΕ 2% Μπορείτε να αλλάξετε τα πράγµατα ψηφίζοντας στις 19% ευρωπαϊκές εκλογές Είστε υπέρ της ΕΕ 16% Αισθάνεστε Ευρωπαίος/ πολίτης της ΕΕ 13% ευρωπαϊκή ψήφος Η ΕΕ παίζει σηµαντικό ρόλο στην καθηµερινή σας ζωή 6% Σας ενδιαφέρουν πολύ τα ευρωπαϊκά θέµατα 5% Οι πληροφορίες που λάβατε στη διάρκεια της αποτέλεσµα προεκλογικών προεκλογικής εκστρατείας σας έπεισαν να πάτε να 5% εκστρατειών ψηφίσετε Άλλο (αυθόρµητα) 1% εν γνωρίζω 1% Πηγή: Μετεκλογικό ΕΒ/EΚ ΕΕ27 Επιτόπια έρευνα: 12 Ιουνίου 6 Ιουλίου 2009 (TNS Opinion)

10 3. Λόγοι συµµετοχής στην ψηφοφορία: ανά ηλικία και επάγγελµα Πηγή: Μετεκλογικό ΕΒ/EΚ ΕΕ27 Επιτόπια έρευνα: 12 Ιουνίου 6 Ιουλίου 2009 (TNS Opinion) Είναι καθήκον σας ως πολίτη ΕΕ27 ΗΛΙΚΙΑ Αυτοαπασχο λούµενοι ιευθυντι κά στελέχη Υπάλληλοι ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Χειρώνα κτες εργαζόµ ενοι Άτοµα που ασχολούντα ι µε τα οικιακά Άνεργοι Συνταξιο ύχοι 47% 46% 42% 48% 49% 40% 50% 48% 46% 45% 47% 50% 44% Φοιτητές Πάντα ψηφίζετε 40% 28% 39% 39% 43% 37% 43% 37% 43% 40% 30% 43% 27% Για να υποστηρίξετε το πολιτικό κόµµα στο οποίο αισθάνεστε κοντά Μπορείτε να αλλάξετε τα πράγµατα ψηφίζοντας στις ευρωπαϊκές εκλογές 24% 23% 24% 24% 25% 22% 21% 25% 24% 23% 25% 26% 25% 19% 22% 20% 21% 17% 24% 23% 20% 20% 19% 18% 15% 23% Είστε υπέρ της ΕΕ 16% 16% 16% 18% 16% 18% 22% 16% 15% 15% 11% 15% 18% Αισθάνεστε Ευρωπαίος/ πολίτης της ΕΕ Για να εκφράσετε τη διαφωνία σας Για να υποστηρίξετε την κυβέρνησή σας Η ΕΕ παίζει σηµαντικό ρόλο στην καθηµερινή σας ζωή Για να αποδοκιµάσετε την κυβέρνησή σας Σας ενδιαφέρουν πολύ τα ευρωπαϊκά θέµατα Οι πληροφορίες που λάβατε στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας σας έπεισαν να πάτε να ψηφίσετε Για να αποδοκιµάσετε την ΕΕ Επειδή η ψηφοφορία είναι υποχρεωτική 13% 18% 15% 13% 12% 9% 21% 13% 15% 10% 9% 11% 23% 11% 12% 12% 12% 9% 11% 10% 11% 14% 7% 12% 10% 12% 9% 9% 9% 8% 9% 9% 8% 8% 9% 11% 7% 9% 10% 6% 8% 8% 7% 5% 6% 11% 10% 5% 5% 5% 4% 8% 5% 6% 5% 7% 5% 7% 4% 6% 6% 5% 9% 5% 5% 5% 3% 8% 5% 5% 5% 7% 6% 6% 3% 4% 5% 7% 5% 7% 5% 4% 4% 5% 2% 5% 5% 6% 5% 4% 8% 2% 2% 2% 3% 2% 3% 3% 2% 3% 1% 3% 2% 1% 2% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 3% 2% 4% 2% 3% Άλλο (αυθόρµητα) 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 2% 1% 2% εν γνωρίζω 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0%

11 V. ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΜΗ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΤΟ Κατηγορίες µη ψηφισάντων Το 57% των µη ψηφισάντων («απεχόντων») στις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009 µπορεί να ταξινοµηθεί σε τέσσερις κατηγορίες. Ε: Πότε αποφασίσατε να µην ψηφίσετε; 2. Λόγοι αποχής Οι λόγοι αποχής το 2009 ήταν κυρίως γενικής πολιτικής φύσεως. Ε: Ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι για τους οποίους ΕΝ ψηφίσατε στις πρόσφατες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου; Πηγή: Μετεκλογικό ΕΒ/EΚ ΕΕ27 Επιτόπια έρευνα: 12 Ιουνίου - -6 Ιουλίου 2009 (TNS Opinion)

12 3. Λόγοι αποχής: ανά ηλικία και επάγγελµα Πηγή: Μετεκλογικό ΕΒ/EΚ ΕΕ27 Επιτόπια έρευνα: 12 Ιουνίου - -6 Ιουλίου 2009 Έλλειψη εµπιστοσύνης/ δυσαρέσκεια για την πολιτική γενικά ΕΕ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Αυτοαπασχολού µενοι ιευθυντικά στελέχη Υπάλλη λοι Χειρώνακτες εργαζόµενοι Άτοµα που ασχολούνται µε τα οικιακά Άνεργοι Συνταξιούχοι Φοιτητές 28% 19% 26% 32% 31% 26% 25% 28% 31% 29% 30% 29% 16% εν ενδιαφέροµαι για την πολιτική 17% 20% 17% 15% 15% 13% 9% 16% 19% 17% 25% 15% 12% Η ψήφος δεν έχει αξία/ η ψήφος δεν αλλάζει κάτι 17% 12% 17% 17% 18% 12% 10% 14% 18% 16% 24% 18% 7% Σε διακοπές/ µακριά από το σπίτι 10% 11% 11% 10% 9% 13% 19% 11% 9% 12% 7% 9% 14% Πολύ απασχοληµένος/ έλλειψη χρόνου/ εργασία εν γνωρίζω πολλά σχετικά µε την ΕΕ/ το ΕΚ ή τις ευρωπαϊκές εκλογές 10% 16% 14% 11% 5% 17% 16% 14% 15% 6% 5% 3% 19% 10% 9% 12% 8% 12% 7% 6% 8% 13% 13% 9% 12% 10% Ψηφίζω σπάνια ή ποτέ 10% 14% 12% 9% 6% 8% 4% 11% 11% 10% 17% 5% 9% εν ενδιαφέροµαι για ευρωπαϊκά θέµατα 9% 7% 7% 10% 9% 4% 3% 6% 9% 10% 12% 11% 4% εν είµαι πραγµατικά ικανοποιηµένος µε το ΕΚ ως θεσµικό όργανο 8% 5% 7% 9% 10% 6% 12% 7% 9% 8% 7% 10% 4% Ασθένεια/πρόβληµα υγείας 7% 2% 4% 5% 14% 3% 3% 2% 3% 11% 4% 18% 2% Έλλειψη δηµόσιας συζήτησης/ έλλειψη εκλογικής εκστρατείας Απασχοληµένος σε οικογενειακές δραστηριότητες/ δραστηριότητες αναψυχής 6% 5% 5% 6% 6% 6% 7% 5% 6% 5% 6% 6% 4% 5% 5% 7% 5% 5% 8% 7% 7% 6% 7% 4% 3% 6% Αντίθετος µε την ΕΕ 4% 2% 2% 6% 5% 3% 2% 4% 4% 4% 3% 5% 2% Προβλήµατα εγγραφής ή εκλογικού βιβλιαρίου 3% 5% 4% 3% 2% 4% 7% 2% 3% 2% 6% 2% 4% εν γνώριζα ότι διεξάγονταν εκλογές 2% 3% 2% 1% 1% 2% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 2% Άλλο (αυθόρµητα) 6% 9% 5% 6% 6% 5% 9% 8% 6% 3% 4% 7% 12% εν γνωρίζω 3% 5% 3% 2% 3% 4% 2% 2% 2% 3% 3% 4% 7%

13 Πίνακας 1: Λεπτοµερή προφίλ των τεσσάρων κατηγοριών µη ψηφισάντων («απεχόντων») ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ ΑΠΟΧΗ 26% Ορισµός - Αποφάσισαν να µην ψηφίσουν λίγες µόλις ηµέρες πριν από τις εκλογές ή, σε ορισµένες περιπτώσεις, ακόµα και την ηµέρα των εκλογών. Κοινωνικοδηµογραφικά χαρακτηριστικά - Κυρίως γυναίκες - Ελάχιστα νεότερης ηλικίας (ποσοστό κατά 3 µονάδες υψηλότερο στην κατηγορία ετών σε σχέση µε το σύνολο των µη ψηφισάντων) - Υψηλότερο επίπεδο µόρφωσης - Κυρίως εργαζόµενοι, σε ελαφρώς µικρότερο βαθµό άνεργοι και συνταξιούχοι µεγάλο ποσοστό υψηλόβαθµων στελεχών, ιδίως διευθυντικά στελέχη - Ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό σε αγροτικές περιοχές (κατά 3 µονάδες υψηλότερο στην κατηγορία των αγροτικών περιοχών σε σχέση µε το σύνολο των µη ψηφισάντων) - Οι πιο συχνοί χρήστες του διαδικτύου: το χρησιµοποιούν τα δύο τρίτα, 44% σε σχεδόν καθηµερινή βάση - 68% ψήφισαν στις τελευταίες εθνικές εκλογές Α ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΗ ΑΠΟΧΗ 30% Ορισµός - εν απάντησαν πότε έλαβαν την απόφαση να µην ψηφίσουν. Κοινωνικοδηµογραφικά χαρακτηριστικά - Ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό ανδρών - Ελαφρώς µεγαλύτερης ηλικίας (ποσοστό κατά 6 µονάδες υψηλότερο στην κατηγορία 55 ετών και άνω σε σχέση µε το σύνολο των µη ψηφισάντων) - Χαµηλότερο ποσοστό ατόµων που εγκατέλειψαν το σχολείο σε ηλικία µεταξύ 16 και 19 ετών - Ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό συνταξιούχων - Λιγότεροι άνεργοι και χειρώνακτες εργαζόµενοι - Ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό σε αστικές περιοχές (κατά 3 µονάδες υψηλότερο στην κατηγορία των µικρού και µεσαίου µεγέθους πόλεων σε σχέση µε το σύνολο των µη ψηφισάντων) - Χρήση του διαδικτύου συγκρίσιµη προς εκείνη του συνόλου των µη ψηφισάντων - 73% ψήφισαν στις τελευταίες εθνικές εκλογές Λόγοι µη συµµετοχής στην ψηφοφορία Λόγοι ευρύτερης πολιτικής φύσεως (53% του συνόλου των µη ψηφισάντων) Προσωπικοί λόγοι (34% του συνόλου των µη ψηφισάντων) Λόγοι που σχετίζονται άµεσα µε την ΕΕ (30% του συνόλου των µη ψηφισάντων) ΣΥΝΕΙ ΗΤΗ ΑΠΟΧΗ 26% 38% 53% 27% Ορισµός - Έλαβαν την απόφαση να µην ψηφίσουν εβδοµάδες ή ακόµα και µήνες πριν από τις εκλογές. Κοινωνικοδηµογραφικά χαρακτηριστικά - Ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό ανδρών - Οι µεγαλύτεροι σε ηλικία (ποσοστό κατά 9 µονάδες υψηλότερο στην κατηγορία 40 ετών και άνω σε σχέση µε το σύνολο των µη ψηφισάντων) - Λίγες διαφορές από άποψη µορφωτικού επιπέδου, αν και ελαφρώς υψηλότερο το ποσοστό ερωτηθέντων που διέκοψαν τις σπουδές τους πριν από την ηλικία των 20 ετών - Περισσότεροι συνταξιούχοι - Ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό σε αγροτικές περιοχές (κατά 3 µονάδες υψηλότερο στην κατηγορία των αγροτικών περιοχών σε σχέση µε το σύνολο των µη ψηφισάντων) - Οι λιγότερο συχνοί χρήστες του διαδικτύου - 58% ψήφισαν στις τελευταίες εθνικές εκλογές Λόγοι µη συµµετοχής στην ψηφοφορία Λόγοι ευρύτερης πολιτικής φύσεως (53% του συνόλου των µη ψηφισάντων) Προσωπικοί λόγοι (34% του συνόλου των µη ψηφισάντων) Λόγοι που σχετίζονται άµεσα µε την ΕΕ (30% του συνόλου των µη ψηφισάντων) Ορισµός - εν ψηφίζουν ποτέ. ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΗ 18% 25% 50% 12% Κοινωνικοδηµογραφικά χαρακτηριστικά - Κυρίως άνδρες - Οι νεότεροι (ποσοστό κατά 17 µονάδες υψηλότερο στην κατηγορία ετών σε σχέση µε το σύνολο των µη ψηφισάντων) - Λιγότερο µορφωµένοι - Περισσότεροι χειρώνακτες εργαζόµενοι, και ιδίως περισσότεροι άνεργοι - Το µεγαλύτερο ποσοστό σε αστικές περιοχές (κατά 6 µονάδες υψηλότερο στις κατηγορίες των µικρών, µεσαίων ή µεγάλων πόλεων σε σχέση µε το σύνολο των µη ψηφισάντων) - Χρήση του διαδικτύου µόλις άνω του µετρίου (εντυπωσιακό σε τόσο νεαρή ηλικιακά οµάδα) - 14% ψήφισαν στις τελευταίες εθνικές εκλογές Λόγοι µη συµµετοχής στην ψηφοφορία Λόγοι ευρύτερης πολιτικής φύσεως (53% του συνόλου των µη ψηφισάντων) Προσωπικοί λόγοι (34% του συνόλου των µη ψηφισάντων) Λόγοι που σχετίζονται άµεσα µε την ΕΕ (30% του συνόλου των µη ψηφισάντων) 64% 23% 41% Λόγοι µη συµµετοχής στην ψηφοφορία Λόγοι ευρύτερης πολιτικής φύσεως (53% του συνόλου των µη ψηφισάντων) Προσωπικοί λόγοι (34% του συνόλου των µη ψηφισάντων) Λόγοι που σχετίζονται άµεσα µε την ΕΕ (30% του συνόλου των µη ψηφισάντων) 74% 14% 29% Πηγή: Μετεκλογικό ΕΒ/EΚ ΕΕ27 Επιτόπια έρευνα: 12 Ιουνίου - -6 Ιουλίου 2009 (TNS Opinion)

14 Πίνακας 2: Λόγοι αποχής ανά κατηγορία µη ψηφισάντων («απεχόντων») ΣΥΝΟΛΟ Απέχοντες ΕΕ27 Αυθόρµητη αποχή Συνειδητή αποχή Μόνιµη αποχή Αδιευκρίνιστη αποχή Γενικότεροι λόγοι 100% 26% 26% 18% 30% Λόγοι ευρύτερης πολιτικής φύσεως* 53% 38% 64% 74% 25% Λόγοι που σχετίζονται άµεσα µε την Ευρωπαϊκή Ένωση** 30% 27% 41% 29% 12% Προσωπικοί λόγοι*** 34% 53% 23% 14% 50% Λεπτοµερής αιτιολογία Έλλειψη εµπιστοσύνης/ δυσαρέσκεια για την πολιτική γενικά* 28% 23% 43% 23% 12% Η ψήφος δεν έχει αξία/ η ψήφος δεν αλλάζει κάτι* 17% 13% 23% 18% 6% εν ενδιαφέροµαι για την πολιτική* 17% 11% 17% 29% 9% εν γνωρίζω πολλά σχετικά µε την ΕΕ/ το ΕΚ ή τις ευρωπαϊκές εκλογές** 10% 10% 13% 11% 6% Πολύ απασχοληµένος/ έλλειψη χρόνου/ εργασία*** 10% 18% 6% 5% 12% Σε διακοπές/ µακριά από το σπίτι*** 10% 15% 8% 2% 20% Ψηφίζω σπάνια ή ποτέ* 9% 3% 4% 31% 4% εν ενδιαφέροµαι για ευρωπαϊκά θέµατα** 9% 6% 11% 12% 4% εν είµαι πραγµατικά ικανοποιηµένος µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως θεσµικό όργανο** 8% 7% 14% 5% 1% Ασθένεια/πρόβληµα υγείας*** 7% 11% 6% 3% 7% Έλλειψη δηµόσιας συζήτησης/ έλλειψη εκλογικής εκστρατείας** 6% 8% 7% 2% 3% Απασχοληµένος σε οικογενειακές δραστηριότητες/ δραστηριότητες αναψυχής*** 5% 11% 3% 1% 4% Αντίθετος µε την ΕΕ** 4% 2% 7% 3% 1% Προβλήµατα εγγραφής ή εκλογικού βιβλιαρίου*** 3% 3% 1% 3% 10% εν γνώριζα ότι διεξάγονταν εκλογές 2% 1% 1% 2% 6% Άλλο (αυθόρµητα) 6% 6% 5% 4% 13% εν γνωρίζω 3% 1% 2% 3% 11% Μονάδα παρακολούθησης της κοινής γνώµης

15 VI. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1) 27 θεµατολογικά δελτία µε θέµα «Αποχή» 2) 27 θεµατολογικά δελτία µε θέµα «Προφίλ ψηφοφόρων» Μονάδα παρακολούθησης της κοινής γνώµης Jacques Nancy

EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009. Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή ανδρών/γυναικών

EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009. Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή ανδρών/γυναικών Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Διεύθυνση Γ Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 27/10/2009 EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή/και προσωρινή απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τους κοινούς στόχους ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

EB71.3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην ψήφο ανά ηλικιακή ομάδα

EB71.3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην ψήφο ανά ηλικιακή ομάδα Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Διεύθυνση Γ Σχέσεις με τους Πολίτες ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 16/12/2009 EB71.3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκλογική ανάλυση 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014

Μετεκλογική ανάλυση 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Μετεκλογική ανάλυση 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Κάλυψη: Πληθυσμός: Μεθοδολογία: Περίοδος διεξαγωγής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS Κινητικότητα Προσωπικού Μπορούν να συμμετάσχουν μέλη του προσωπικού που είναι: Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης(LLP). Υπήκοοι

Διαβάστε περισσότερα

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ :

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Θέματα για συζήτηση μετά το 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Αναλύσεων, Προοπτικών και Αξιολογήσεων Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2016

Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2016 Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2016 Συνοπτική παρουσίαση Ειδικό ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ΜΕΛΕΤΗ Σειρές παρακολούθησης της κοινής γνώμης Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Συντάκτης: Jacques Nancy,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

EB ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: ευρωπαϊκός μέσος όρος και κυριότερες εθνικές τάσεις 1

EB ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: ευρωπαϊκός μέσος όρος και κυριότερες εθνικές τάσεις 1 Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Διεύθυνση Γ Σχέσεις με τους Πολίτες ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009 24/07/2009 Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: ευρωπαϊκός μέσος όρος

Διαβάστε περισσότερα

Brussels, 30 January 2013. Αξιότιμα Μέλη,

Brussels, 30 January 2013. Αξιότιμα Μέλη, Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Brussels, 30 January 2013 Αξιότιμα Μέλη, Ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του 2014, βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας αποστείλω τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Σειρά παρακολούθησης της κοινής γνώμης Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

ΜΕΛΕΤΗ Σειρά παρακολούθησης της κοινής γνώμης Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Οι Ευρωπαίοι το 2016: Αντιλήψεις και προσδοκίες, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης Ειδικό Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ΜΕΛΕΤΗ Σειρά παρακολούθησης της κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

Parlemeter Νοέμβριος 2012 Ευρωβαρόμετρο: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EB/PE 78.2)

Parlemeter Νοέμβριος 2012 Ευρωβαρόμετρο: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EB/PE 78.2) Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα παρακολούθησης της κοινής γνώμης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2013 Parlemeter Νοέμβριος Ευρωβαρόμετρο: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EB/PE 78.2) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάλυψη: ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

8 Μαρτίου 2012: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας Ανισότητες μεταξύ των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

8 Μαρτίου 2012: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας Ανισότητες μεταξύ των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Διεύθυνση Σχέσεων με τους Πολίτες Μονάδα παρακολούθησης της κοινής γνώμης Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2012 8 Μαρτίου 2012: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας Ανισότητες μεταξύ των φύλων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων Ένωση Καινοτομίας για την έρευνα και την καινοτομία Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Enterprise Enterprise and and Industry Industry Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

16 33 37 83 86 363 367 388 Πίνακας 29: 363 366 388 63 66 68 76 77 78 87 88 Böwer Michou Ungerer 333 373 376 377 378 383 386 387 388 388 - - - - - - - - - 1/4 - - - - - -. - - - -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 266 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ. Συνοπτική ανάλυση

ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 266 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ. Συνοπτική ανάλυση Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2009 ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 266 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Συνοπτική ανάλυση Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας και των επικείμενων εκλογών του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Standard Eurobarometer European Commission ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2009 Standard Eurobarometer 72 / Φθινόπωρο 2009 TNS Opinion & Social ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ GREECE Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2011 COM(2011) 382 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που αφορά την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2010 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Οι γυναίκες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνέχεια των ευρωπαϊκών εκλογών του Ιουνίου του 2009

Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2010 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Οι γυναίκες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνέχεια των ευρωπαϊκών εκλογών του Ιουνίου του 2009 Γενική ιεύθυνση Επικοινωνίας ιεύθυνση Γ Σχέσεις µε τους Πολίτες ΜΟΝΑ Α ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2010 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Οι γυναίκες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνέχεια των

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βλέπε «Οδηγίες» στη σελίδα 4 E 411 ( 1 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ Πασχάλης Χαριζάνης Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Κερί Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος η παραγωγή κεριού για

Διαβάστε περισσότερα

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ αποβλήτων. Ακολουθούν τα όρια των βαρέων μετάλλων στα Ευρωπαϊκά πρότυπα για το κομπόστ και τα προϊόντα της αναερόβιας ζύμωσης, από το προσχέδιο της Έκθεσης για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 47412 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ.

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ. Οδηγίες συµπλήρωσης της δήλωσης INTRASTAT (ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ) Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς. Σε περίπτωση που κάποιος

Διαβάστε περισσότερα

9332/15 ADD 3 ΓΒ/μκρ/ΠΜ 1 DG D 2A

9332/15 ADD 3 ΓΒ/μκρ/ΠΜ 1 DG D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 205 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 203/09 (COD) 9332/5 ADD 3 JUSTCIV 35 FREMP 2 CODEC 793 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:

Διαβάστε περισσότερα

«Εθελοντισµός και αλληλεγγύη µεταξύ των γενεών»

«Εθελοντισµός και αλληλεγγύη µεταξύ των γενεών» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Εθελοντισµός και αλληλεγγύη µεταξύ των γενεών Έκθεση Περίοδος διεξαγωγής: Απρίλιος-Μάιος 2011 ηµοσίευση: Οκτώβριος 2011 Ειδικό Ευρωβαρόµετρο/ Κύµα 75.2 TNS Opinion & Social Η ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Κύρια στατιστικά στοιχεία Ποσοστά απασχόλησης κατά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο Το 2014, στις χώρες της ΕΕ (EU-28) το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα ηλικίας 15 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

VIES ( VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM)

VIES ( VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM) VIES ( VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM) ΣΚΟΠΟΣ: αλληλοενημέρωση και έλεγχος των ΚΜ σχετικά με τον ΦΠΑ στο ενδοκοινοτικό εμπόριο. 1 VIES τέθηκε σε εφαρμογή 1/5/2004 ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών 1/1/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΚΔΟΣΗ: 28 Νοεμβρίου 2008 (σελίδα 1) ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (+ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ) 1 (σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΒ/ΕΚ 84.1)

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΒ/ΕΚ 84.1) Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2015 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΒ/ΕΚ 84.1) Parlemeter 2015 Μέρος Ι Οι κύριες προκλήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα έκδοση ετοιµάστηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάθε χώρα έχει ιδιαίτερο τρόπο για την αντιµετώπιση του επαγγέλµατος

Η παρούσα έκδοση ετοιµάστηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάθε χώρα έχει ιδιαίτερο τρόπο για την αντιµετώπιση του επαγγέλµατος ελτίο Τύπου Το Επάγγελµα του Εκπαιδευτικού στην Ευρώπη: η φυσιογνωµία, οι τάσεις και οι προβληµατισµοί ιατηρώντας τη διδασκαλία ελκυστική στον 21 ο αιώνα ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Γυµνάσιο Πώς είναι δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου LOGO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου ρ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας E-mail: papad@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.9.2014 COM(2014) 592 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικ με την εφαρμογή, κατ την περίοδο από τις 4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ V

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ V Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Διεύθυνση Γ - Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ V Ευρωβαρόμετρο: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EB77.2) Σύνοψη Βρυξέλλες,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2015 COM(2015) 117 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Eξαιρέσεις χορηγούμενες από τα κράτη μέλη δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33

Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33 ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ Demo Νews ΕΚΑ, Μάιος-Ιούνιος 2009 Τεύχος 5 ο Εργαστήριο ημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33 Ο πληθυσμός

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Ε.Π. ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Ε.Π. ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Ε.Π. ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΩΛΛΑ Επιβλέπων: Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL)

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ (2012) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 55 συνδικαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ EL Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μετά τη Λισσαβόνα: προς μια κοινωνία της γνώσης Η δομή των επαγγελματικών προσόντων αλλάζει Από τη μεσοπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσκόπηση Parlemeter Ευρωβαρόμετρο: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EB/PE 78.2)

Δημοσκόπηση Parlemeter Ευρωβαρόμετρο: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EB/PE 78.2) Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2013 Δημοσκόπηση Parlemeter Ευρωβαρόμετρο: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EB/PE 78.2) ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπόλοιποι των μνημονίων

Οι υπόλοιποι των μνημονίων Το θέμα του αφορολογήτου βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Το ΔΝΤ πιέζει για μείωσή του, οι ευρωπαίοι εταίροι δεν φέρνουν αντίρρηση, η ελληνική κυβέρνηση «δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 27 ΜΑΡΤΙΟΣ 28 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 5 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)... 9 5.

Διαβάστε περισσότερα

ZA6652. Flash Eurobarometer 430 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Cyprus

ZA6652. Flash Eurobarometer 430 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Cyprus ZA66 Flash Eurobarometer 0 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Cyprus FL0 European Union Citizenship CY D Πόσων χρονών είστε; (ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ - ΑΝ "ΑΡΝΗΣΗ" ΚΩΔΙΚΟΣ '99') D ΦΥΛΟ Άντρας Γυναίκα

Διαβάστε περισσότερα

ZA6652. Flash Eurobarometer 430 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Greece

ZA6652. Flash Eurobarometer 430 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Greece ZA66 Flash Eurobarometer 0 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Greece FL0 European Union Citizenship EL D Τι ηλικία έχετε; (ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ - ΑΝ "ΑΡΝΗΣΗ" ΚΩΔΙΚΟΣ '99') D ΦΥΛΟ. Άνδρας Γυναίκα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραµµών... 4 3. Πορεία σύγκλισης µε τη υπόλοιπη Ευρώπη... 4 4. Ανάλυση µε βάση τον

Διαβάστε περισσότερα

Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Επιστημονική ομάδα Taxheaven Στοιχεία για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία και την Νορβηγία: 1. Συντελεστές φορολογίας Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ»

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» «To άρθρο αυτό έχει παραχθεί με την οικονομική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2011 για την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

Τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα

Τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB/PE 79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Τμήμα Parlemètre ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB/PE 79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Τμήμα Parlemètre ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, Δεκέμβριος 2013. Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB/PE 79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς,

Διαβάστε περισσότερα

«Ένα χρόνο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014» Θεσμικό μέρος

«Ένα χρόνο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014» Θεσμικό μέρος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα «Παρακολούθηση της κοινής γνώμης» Βρυξέλλες, 21 Αυγούστου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «Ένα χρόνο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Παράκληση να δημοσιευθεί Ημερομηνία: 28 ή 29-3-2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (Σ.Β.Θ.Κ.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ EE28 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ EE28 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ Η περιφερειακή ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στις έρευνες Ευρωβαρόμετρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Αύγουστος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Η Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γε ν ι κ ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ η Γε ω ρ γ ί α ς κ α ι Αγ ρ ο τ ι κ ή ς Α ν ά π τ υ ξ η ς Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη Για περισσότερες πληροφορίες 200 Rue de la Loi,

Διαβάστε περισσότερα

L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.10.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1278/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2007 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2007 για καθορισμότων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 243 «ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΟΥΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ειδικό ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 243 «ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΟΥΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σήµερα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πατρίδα 450 εκατ. ανθρώπων µε διαφορετικά εθνοτικά, πολιτιστικά και γλωσσικά υπόβαθρα. Τα γλωσσικά πρότυπα των ευρωπαϊκών χωρών είναι πολύπλοκα-διαµορφωµένα από

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών. Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 18 Μάρτιος 2004 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Διαβάστε περισσότερα

Άνιση η ανάκαμψη της απασχόλησης στην Ευρώπη

Άνιση η ανάκαμψη της απασχόλησης στην Ευρώπη ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Άνιση η ανάκαμψη της απασχόλησης στην Ευρώπη Μέχρι το 2025 προβλέπονται σημαντικές διαφορές στην προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων μεταξύ κρατών μελών Το 2020 η απασχόληση στην ΕΕ εκτιμάται

Διαβάστε περισσότερα