ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Αποχή και εκλογική συµπεριφορά κατά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Αποχή και εκλογική συµπεριφορά κατά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009"

Transcript

1 Γενική ιεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα παρακολούθησης της κοινής γνώµης Βρυξέλλες, 13 Νοεµβρίου 2012 ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Αποχή και εκλογική συµπεριφορά κατά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009 ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η παρούσα συγκεφαλαιωτική έκθεση βασίζεται σε δευτερογενή έρευνα σχετικά µε την αποχή και την εκλογική συµπεριφορά που πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο του Πρόκειται για το πρώτο βήµα της στρατηγικής κοινωνικού µάρκετινγκ της Γ Επικοινωνίας ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του Τα δεδοµένα προέρχονται από µελέτη του Ευρωβαρόµετρου που διενεργήθηκε από την TNS Opinion µετά τις εκλογές του Η επιτόπια έρευνα πραγµατοποιήθηκε µεταξύ της 12ης Ιουνίου και της 6ης Ιουλίου 2009, µε τη συµµετοχή ευρωπαίων πολιτών σε ηλικία ψήφου (18 ετών και άνω, ή 16 ετών και άνω στην Αυστρία). I. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ : Τάσεις που διέπουν τη συµµετοχή στις ευρωπαϊκές εκλογές : Τάσεις που διέπουν τη συµµετοχή ανά οµάδες κρατών µελών : Συµµετοχή στις ευρωπαϊκές εκλογές ανά κράτος µέλος ιαφορές ως προς τη συµµετοχή µεταξύ των ευρωπαϊκών εκλογών του 2009 και των εθνικών βουλευτικών εκλογών...4 II. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ...6 III. ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ Συµπεριφορά ψηφισάντων (43%) Συµπεριφορά µη ψηφισάντων (57%)...7 IV. ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΤΟ Κατηγορίες ψηφισάντων Λόγοι συµµετοχής στην ψηφοφορία Λόγοι συµµετοχής στην ψηφοφορία: ανά ηλικία και επάγγελµα...10 V. ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΜΗ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΤΟ Κατηγορίες µη ψηφισάντων Λόγοι αποχής Λόγοι αποχής: ανά ηλικία και επάγγελµα...12 Πίνακας 1: Λεπτοµερή προφίλ των τεσσάρων κατηγοριών µη ψηφισάντων («απεχόντων»)...13 Πίνακας 2: Λόγοι αποχής ανά κατηγορία µη ψηφισάντων («απεχόντων»)...14 VI. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ...15

2 I. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ : Τάσεις που διέπουν τη συµµετοχή στις ευρωπαϊκές εκλογές Η συµµετοχή στις ευρωπαϊκές εκλογές µειώθηκε κατά σχεδόν 19 ποσοστιαίες µονάδες σε διάστηµα 30 ετών, από 61,99% το 1979 σε 43% το Η αποχή αυξήθηκε κατά σχεδόν 27 ποσοστιαίες µονάδες, από 30,08% το 1979 σε 57% το : Τάσεις που διέπουν τη συµµετοχή ανά οµάδες κρατών µελών Οι τάσεις που διέπουν τη συµµετοχή στα 27 κράτη µέλη µπορούν να διαιρεθούν σε τέσσερις οµάδες: Σηµαντική αύξηση της συµµετοχής σε 8 κράτη µέλη Σταθερή συµµετοχή σε 8 κράτη µέλη Συµµετοχή µειωµένη λιγότερο από 4 µονάδες σε 7 κράτη µέλη Συµµετοχή µειωµένη από 6 έως 27 µονάδες σε 4 κράτη µέλη Εσθονία +17,07 Φινλανδία +0,87 ΗΒ -3,82 Λιθουανία -27,40 Λεττονία +12,36 Γερµανία +0,30 Μάλτα -3,60 Κύπρος -13,10 ανία +11,65 Ιρλανδία +0,06 Κάτω Χώρες -2,51 Ελλάδα -10,61 Βουλγαρία +9,77 Λουξεµβούργο -0,59 Ουγγαρία -2,19 Ιταλία -6,67 Σουηδία +7,68 Βέλγιο -0,42 Γαλλία -2,13 Πολωνία +3,66 Ισπανία -0,27 Πορτογαλία -1,82 Αυστρία +3,54 Τσεχική ηµ. -0,10 Ρουµανία -1,80 Σλοβακία +2,67 Σλοβενία -0,02

3 : Συµµετοχή στις ευρωπαϊκές εκλογές ανά κράτος µέλος Κράτη µέλη ιαφορά Βέλγιο 91,36% 92,09% 90,73% 90,66% 91,05% 90,81% 90,39% -0,42 ανία 47,82% 52,38% 46,17% 52,92% 50,46% 47,89% 59,54% +11,65 Γερµανία 65,73% 56,76% 62,28% 60,02% 45,19% 43,00% 43,30% +0,3 Ιρλανδία 63,61% 47,56% 68,28% 43,98% 50,21% 58,58% 58,64% +0,06 Γαλλία 60,71% 56,72% 48,80% 52,71% 46,76% 42,76% 40,63% -2,13 Ιταλία 85,65% 82,47% 81,07% 73,60% 69,76% 71,72% 65,05% -6,67 Λουξεµβούργο 88,91% 88,79% 87,39% 88,55% 87,27% 91,35% 90,75% -0,6 Κάτω Χώρες 58,12% 50,88% 47,48% 35,69% 30,02% 39,26% 36,75% -2,51 Ηνωµένο Βασίλειο 32,35% 32,57% 36,37% 36,43% 24,00% 38,52% 34,70% -3,82 Ελλάδα 80,59% 80,03% 73,18% 70,25% 63,22% 52,61% -10,61 Ισπανία 54,71% 59,14% 63,05% 45,14% 44,90% -0,24 Πορτογαλία 51,10% 35,54% 39,93% 38,60% 36,78% -1,82 Σουηδία 38,84% 37,85% 45,53% +7,68 Αυστρία 49,40% 42,43% 45,97% +3,54 Φινλανδία 30,14% 39,43% 40,30% +0,87 Τσεχική ηµοκρατία 28,30% 28,20% -0,1 Εσθονία 26,83% 43,90% +17,07 Κύπρος 72,50% 59,40% -13,1 Λιθουανία 48,38% 20,98% -27,4 Λεττονία 41,34% 53,70% +12,36 Ουγγαρία 38,50% 36,31% -2,19 Μάλτα 82,39% 78,79% -3,6 Πολωνία 20,87% 24,53% +3,66 Σλοβενία 28,35% 28,33% -0,02 Σλοβακία 16,97% 19,64% +2,67 Βουλγαρία 38,99% - Ρουµανία 27,67% - ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 61,99% 58,98% 58,41% 56,67% 49,51% 45,47% 43,00% -2,47 Εξαιρουµένων των τριών χωρών όπου η ψήφος είναι υποχρεωτική, η συµµετοχή είναι υψηλότερη στη Μάλτα (78,8%), την Ιταλία (65%) και τη ανία (59,5%) Η Σλοβακία (80,4%), η Λιθουανία (79%) και η Πολωνία (75,5%) έχουν τα υψηλότερα ποσοστά µη ψηφισάντων.

4 4. ιαφορές ως προς τη συµµετοχή µεταξύ των ευρωπαϊκών εκλογών του 2009 και των εθνικών βουλευτικών εκλογών Στον πίνακα που ακολουθεί επισηµαίνονται οι διαφορές ως προς τη συµµετοχή µεταξύ των ευρωπαϊκών εκλογών και των εθνικών βουλευτικών εκλογών. Για κάθε κράτος µέλος, η συµµετοχή στις ευρωπαϊκές εκλογές του Ιουνίου 2009 συγκρίθηκε µε τη συµµετοχή στις πιο πρόσφατες βουλευτικές εκλογές. Ξεχώρισαν τα ακόλουθα σηµεία: - Από το 2009, εθνικές βουλευτικές εκλογές έχουν διεξαχθεί σε 23 κράτη µέλη. Σε 20 κράτη µέλη, η συµµετοχή στις εθνικές εκλογές ήταν µεγαλύτερη σε σύγκριση µε τις ευρωπαϊκές εκλογές, µε αποκλίσεις από 6,80 ποσοστιαίες µονάδες (Λεττονία, Σεπτέµβριος 2011) ως 39,47 µονάδες (Σλοβακία, Μάρτιος 2012). - Σε τέσσερα κράτη µέλη, από το 2009 δεν έχουν διεξαχθεί εθνικές εκλογές. Κατά συνέπεια, για τον υπολογισµό χρησιµοποιήθηκαν τα αποτελέσµατα των εθνικών βουλευτικών εκλογών που προηγήθηκαν των ευρωπαϊκών εκλογών του Και αυτά µε τη σειρά τους δείχνουν ότι η συµµετοχή στις εθνικές εκλογές ήταν υψηλότερη από ό,τι στις ευρωπαϊκές, µε αποκλίσεις που φτάνουν τις 32,84 ποσοστιαίες µονάδες (Αυστρία, Σεπτέµβριος 2008).

5 Χώρα Εθνικές εκλογές Ηµεροµ ηνία 2008 ιαφορές ως προς τη συµµετοχή µεταξύ των ευρωπαϊκών εκλογών του 2009 και των πιο πρόσφατων εθνικών βουλευτικών εκλογών Συµµετο χή Ευρωπαϊκές Εθνικές εκλογές εκλογές Ιούνιος Συµµετοχή Ηµεροµ ηνία Συµµετοχή Ηµερο µηνία Συµµετοχή Ηµεροµ ηνία Συµµετοχή Ηµεροµ ηνία Συµµετοχή ιαφορές ως προς τη συµµετοχή BE 90.39% Ιούν % BG 38.99% Ιούλ % CZ 28.22% Μάι % DK 59.54% Σεπ % DE 43.27% Σεπ % EE 43.90% Μάρ % IE 58.64% Φεβ % EL 52.61% Ιούν % ES 44.87% Νοέµ % FR* 40.63% Ιούν % IT Απρ % 65.05% CY 59.40% Μάι % LT* 20.98% Οκτ % LV 53.70% Σεπ % LU 90.76% Ιούν % HU* 36.31% Απρ % MT Μάρ % 78.79% NL 36.75% Σεπ % AT Σεπ % 45.97% PL 24.53% Οκτ % PT 36.77% Ιούν % RO Νοέµ % 27.67% SI 28.37% εκ % SK 19.64% Μάρ % FI 38.60% Απρ % SE 45.53% Σεπ % UK 34.70% Μάι % * Στη Γαλλία, τη Λιθουανία και την Ουγγαρία: συµµετοχή στον δεύτερο γύρο.

6 II. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ Πηγή: Μετεκλογικό ΕΒ/EΚ ΕΕ27 Επιτόπια έρευνα: 12 Ιουνίου - 6 Ιουλίου 2009 (TNS Opinion) Συµµετοχή στις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009 ΨΗΦΙΣΑΝ ΕΝ ΨΗΦΙΣΑΝ ΦΥΛΟ Άνδρες 43,9% 56,1% Γυναίκες 42,1% 57,9% ΗΛΙΚΙΑ ετών 29,1% 70,9% ετών 35,7% 64,3% ετών 43,7% 56,3% 55 ετών και άνω 50,0% 50,0% ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο (ΤΕΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ) 15 ετών ή νωρίτερα 42,6% 57,4% µεταξύ 16 και 19 ετών 39,9% 60,1% 20 ετών και άνω 51,9% 48,1% ακόµη φοιτούν 33,9% 66,1% ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Αυτοαπασχολούµενοι 51,2% 48,8% ιευθυντικά στελέχη 53,5% 46,5% Υπάλληλοι 44,4% 55,6% Χειρώνακτες εργαζόµενοι 35,9% 64,1% Άτοµα που ασχολούνται µε τα οικιακά 41,7% 58,3% Άνεργοι 28,0% 72,0% Συνταξιούχοι 49,0% 51,0% Φοιτητές 33,9% 66,1% ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Αγροτική κοινότητα 44,1% 55,9% Μικρού ή µεσαίου µεγέθους πόλη 43,0% 57,0% Μεγάλη πόλη 41,4% 58,6% ΑΥΤΟΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ Χαµηλό επίπεδο (1-4) 33,2% 66,8% Μέσο επίπεδο (5-6) 44,3% 55,7% Υψηλό επίπεδο (7-10) 53,5% 46,5% ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Καθηµερινά 44,7% 55,3% Συχνά/Μερικές φορές 44,0% 56,0% Ποτέ 42,9% 57,1% ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ ΕΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ναι 49% 51% Όχι 33,5% 66,5% ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ ΕΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥΣ Ναι 44,1% 55,9% Όχι 33,6% 66,4% ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ Ναι 49,1% 50,9% Όχι 33,0% 67,0%

7 III. ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009: ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1. Συµπεριφορά ψηφισάντων (43%) 71% είχαν αποφασίσει πολύ καιρό πριν ότι θα ψηφίσουν. Πότε αποφάσισαν να ψηφίσουν; - 50% των ψηφισάντων δήλωσαν ότι ψηφίζουν πάντα το ίδιο πολιτικό κόµµα ή τον ίδιο υποψήφιο. 21% είχαν λάβει την απόφασή τους αρκετούς µήνες πριν από τις εκλογές. - Η µειοψηφία των ψηφισάντων αποφάσισαν κατά τις εβδοµάδες (13%) και τις ηµέρες (9%) που προηγήθηκαν των εκλογών, ή την ηµέρα των εκλογών (6%). Εύλογα συνάγεται το συµπέρασµα ότι αυτό το 28% των ψηφισάντων που αποφάσισαν κατά τις εβδοµάδες ή τις ηµέρες που προηγήθηκαν των εκλογών ενδέχεται να αποτελεί την πλέον δεκτική στις προεκλογικές εκστρατείες οµάδα, µε την κάλυψη από τα µέσα ενηµέρωσης να αυξάνεται κατά τις ηµέρες που προηγούνται των εκλογών. ΨΗΦΙΣΑΝ Πάντα ψηφίζετε έτσι Αποφασίσατ ε λίγους µήνες πριν Αποφασίσατε λίγες εβδοµάδες πριν Αποφασίσατε λίγες ηµέρες πριν από τις εκλογές Αποφασίσατε την ηµέρα των εκλογών εν γνωρίζω ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Αυτοαπασχολούµ ενοι ιευθυντικά στελέχη % 28% 17% 17% 8% % 26% 14% 9% 8% 2% % 22% 13% 9% 8% 1% % 17% 12% 8% 4% 1% 52% 24% 13% 5% 4% 2% 41% 23% 15% 12% 8% 1% Υπάλληλοι 47% 24% 11% 10% 7% 1% Χειρώνακτες εργαζόµενοι Άτοµα που ασχολούνται µε τα οικιακά 43% 23% 14% 10% 9% 1% 57% 17% 14% 6% 4% 2% Άνεργοι 41% 25% 12% 10% 12% - Συνταξιούχοι 60% 16% 11% 8% 4% 1% Φοιτητές 28% 26% 20% 18% 7% 1% 2. Συµπεριφορά µη ψηφισάντων (57%) Πηγή: Μετεκλογικό ΕΒ/EΚ ΕΕ27 Επιτόπια έρευνα: 12 Ιουνίου 6 Ιουλίου 2009 (TNS Opinion) 32% αποφάσισαν να µην ψηφίσουν την τελευταία στιγµή.

8 Πότε αποφάσισαν να µην ψηφίσουν; - 22% των µη ψηφισάντων δήλωσαν ότι δεν ψηφίζουν ποτέ. - 32% των µη ψηφισάντων δήλωσαν ότι είχαν αποφασίσει να µην ψηφίσουν είτε αρκετές ηµέρες πριν από τις εκλογές (16%) είτε την ηµέρα των εκλογών (16%). Εύλογα συνάγεται το συµπέρασµα ότι, για αυτή την τελευταία κατηγορία, όλες οι αποφάσεις λαµβάνονται κατά την εβδοµάδα που προηγείται των εκλογών, κάτι που σηµαίνει ότι θα µπορούσαν ενδεχοµένως να πεισθούν να ψηφίσουν. ΕΝ ΨΗΦΙΣΑΝ Ποτέ δεν ψηφίζετε Αποφασίσατε λίγους µήνες πριν Αποφασίσατε λίγες εβδοµάδες πριν Αποφασίσατε λίγες ηµέρες πριν από τις εκλογές Αποφασίσατε την ηµέρα των εκλογών εν γνωρίζω ΗΛΙΚΙΑ % 11% 8% 17% 14% 17% % 14% 12% 14% 18% 14% % 20% 18% 16% 18% 10% % 23% 18% 18% 13% 12% ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Αυτοαπασχολο ύµενοι ιευθυντικά στελέχη 18% 19% 14% 18% 20% 11% 9% 15% 15% 18% 28% 15% Υπάλληλοι 19% 18% 13% 17% 20% 13% Χειρώνακτες εργαζόµενοι Άτοµα που ασχολούνται µε τα οικιακά 24% 18% 15% 15% 15% 13% 25% 16% 16% 14% 16% 13% Άνεργοι 38% 17% 12% 12% 11% 10% Συνταξιούχοι 15% 23% 18% 18% 13% 13% Φοιτητές 26% 9% 8% 21% 16% 20% Πηγή: Μετεκλογικό ΕΒ/EΚ ΕΕ27 Επιτόπια έρευνα: 12 Ιουνίου 6 Ιουλίου 2009 (TNS Opinion)

9 IV. ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΤΟ Κατηγορίες ψηφισάντων Από το 43% των ψηφισάντων στις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009, ποσοστό 50% δήλωσαν ότι ψηφίζουν πάντα το ίδιο κόµµα. Ε: Πότε αποφασίσατε να ψηφίσετε; 2. Λόγοι συµµετοχής στην ψηφοφορία Ε: Ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι για τους οποίους αποφασίσατε να ψηφίσετε στις ευρωπαϊκές εκλογές; (έως 3 απαντήσεις) ΕΕ27 (43% των ψηφοφόρων) Κατηγορίες λόγων Επειδή η ψηφοφορία είναι υποχρεωτική 2% υποχρεωτική ψήφος Είναι καθήκον σας ως πολίτη 47% Πάντα ψηφίζετε 40% ψήφος ως καθήκον του πολίτη Για να υποστηρίξετε το πολιτικό κόµµα στο οποίο 24% αισθάνεστε κοντά ψήφος υποστήριξης Για να υποστηρίξετε την κυβέρνησή σας 9% Για να εκφράσετε τη διαφωνία σας 11% Για να αποδοκιµάσετε την κυβέρνησή σας 5% ψήφος διαµαρτυρίας Για να αποδοκιµάσετε την ΕΕ 2% Μπορείτε να αλλάξετε τα πράγµατα ψηφίζοντας στις 19% ευρωπαϊκές εκλογές Είστε υπέρ της ΕΕ 16% Αισθάνεστε Ευρωπαίος/ πολίτης της ΕΕ 13% ευρωπαϊκή ψήφος Η ΕΕ παίζει σηµαντικό ρόλο στην καθηµερινή σας ζωή 6% Σας ενδιαφέρουν πολύ τα ευρωπαϊκά θέµατα 5% Οι πληροφορίες που λάβατε στη διάρκεια της αποτέλεσµα προεκλογικών προεκλογικής εκστρατείας σας έπεισαν να πάτε να 5% εκστρατειών ψηφίσετε Άλλο (αυθόρµητα) 1% εν γνωρίζω 1% Πηγή: Μετεκλογικό ΕΒ/EΚ ΕΕ27 Επιτόπια έρευνα: 12 Ιουνίου 6 Ιουλίου 2009 (TNS Opinion)

10 3. Λόγοι συµµετοχής στην ψηφοφορία: ανά ηλικία και επάγγελµα Πηγή: Μετεκλογικό ΕΒ/EΚ ΕΕ27 Επιτόπια έρευνα: 12 Ιουνίου 6 Ιουλίου 2009 (TNS Opinion) Είναι καθήκον σας ως πολίτη ΕΕ27 ΗΛΙΚΙΑ Αυτοαπασχο λούµενοι ιευθυντι κά στελέχη Υπάλληλοι ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Χειρώνα κτες εργαζόµ ενοι Άτοµα που ασχολούντα ι µε τα οικιακά Άνεργοι Συνταξιο ύχοι 47% 46% 42% 48% 49% 40% 50% 48% 46% 45% 47% 50% 44% Φοιτητές Πάντα ψηφίζετε 40% 28% 39% 39% 43% 37% 43% 37% 43% 40% 30% 43% 27% Για να υποστηρίξετε το πολιτικό κόµµα στο οποίο αισθάνεστε κοντά Μπορείτε να αλλάξετε τα πράγµατα ψηφίζοντας στις ευρωπαϊκές εκλογές 24% 23% 24% 24% 25% 22% 21% 25% 24% 23% 25% 26% 25% 19% 22% 20% 21% 17% 24% 23% 20% 20% 19% 18% 15% 23% Είστε υπέρ της ΕΕ 16% 16% 16% 18% 16% 18% 22% 16% 15% 15% 11% 15% 18% Αισθάνεστε Ευρωπαίος/ πολίτης της ΕΕ Για να εκφράσετε τη διαφωνία σας Για να υποστηρίξετε την κυβέρνησή σας Η ΕΕ παίζει σηµαντικό ρόλο στην καθηµερινή σας ζωή Για να αποδοκιµάσετε την κυβέρνησή σας Σας ενδιαφέρουν πολύ τα ευρωπαϊκά θέµατα Οι πληροφορίες που λάβατε στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας σας έπεισαν να πάτε να ψηφίσετε Για να αποδοκιµάσετε την ΕΕ Επειδή η ψηφοφορία είναι υποχρεωτική 13% 18% 15% 13% 12% 9% 21% 13% 15% 10% 9% 11% 23% 11% 12% 12% 12% 9% 11% 10% 11% 14% 7% 12% 10% 12% 9% 9% 9% 8% 9% 9% 8% 8% 9% 11% 7% 9% 10% 6% 8% 8% 7% 5% 6% 11% 10% 5% 5% 5% 4% 8% 5% 6% 5% 7% 5% 7% 4% 6% 6% 5% 9% 5% 5% 5% 3% 8% 5% 5% 5% 7% 6% 6% 3% 4% 5% 7% 5% 7% 5% 4% 4% 5% 2% 5% 5% 6% 5% 4% 8% 2% 2% 2% 3% 2% 3% 3% 2% 3% 1% 3% 2% 1% 2% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 3% 2% 4% 2% 3% Άλλο (αυθόρµητα) 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 2% 1% 2% εν γνωρίζω 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0%

11 V. ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΜΗ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΤΟ Κατηγορίες µη ψηφισάντων Το 57% των µη ψηφισάντων («απεχόντων») στις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009 µπορεί να ταξινοµηθεί σε τέσσερις κατηγορίες. Ε: Πότε αποφασίσατε να µην ψηφίσετε; 2. Λόγοι αποχής Οι λόγοι αποχής το 2009 ήταν κυρίως γενικής πολιτικής φύσεως. Ε: Ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι για τους οποίους ΕΝ ψηφίσατε στις πρόσφατες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου; Πηγή: Μετεκλογικό ΕΒ/EΚ ΕΕ27 Επιτόπια έρευνα: 12 Ιουνίου - -6 Ιουλίου 2009 (TNS Opinion)

12 3. Λόγοι αποχής: ανά ηλικία και επάγγελµα Πηγή: Μετεκλογικό ΕΒ/EΚ ΕΕ27 Επιτόπια έρευνα: 12 Ιουνίου - -6 Ιουλίου 2009 Έλλειψη εµπιστοσύνης/ δυσαρέσκεια για την πολιτική γενικά ΕΕ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Αυτοαπασχολού µενοι ιευθυντικά στελέχη Υπάλλη λοι Χειρώνακτες εργαζόµενοι Άτοµα που ασχολούνται µε τα οικιακά Άνεργοι Συνταξιούχοι Φοιτητές 28% 19% 26% 32% 31% 26% 25% 28% 31% 29% 30% 29% 16% εν ενδιαφέροµαι για την πολιτική 17% 20% 17% 15% 15% 13% 9% 16% 19% 17% 25% 15% 12% Η ψήφος δεν έχει αξία/ η ψήφος δεν αλλάζει κάτι 17% 12% 17% 17% 18% 12% 10% 14% 18% 16% 24% 18% 7% Σε διακοπές/ µακριά από το σπίτι 10% 11% 11% 10% 9% 13% 19% 11% 9% 12% 7% 9% 14% Πολύ απασχοληµένος/ έλλειψη χρόνου/ εργασία εν γνωρίζω πολλά σχετικά µε την ΕΕ/ το ΕΚ ή τις ευρωπαϊκές εκλογές 10% 16% 14% 11% 5% 17% 16% 14% 15% 6% 5% 3% 19% 10% 9% 12% 8% 12% 7% 6% 8% 13% 13% 9% 12% 10% Ψηφίζω σπάνια ή ποτέ 10% 14% 12% 9% 6% 8% 4% 11% 11% 10% 17% 5% 9% εν ενδιαφέροµαι για ευρωπαϊκά θέµατα 9% 7% 7% 10% 9% 4% 3% 6% 9% 10% 12% 11% 4% εν είµαι πραγµατικά ικανοποιηµένος µε το ΕΚ ως θεσµικό όργανο 8% 5% 7% 9% 10% 6% 12% 7% 9% 8% 7% 10% 4% Ασθένεια/πρόβληµα υγείας 7% 2% 4% 5% 14% 3% 3% 2% 3% 11% 4% 18% 2% Έλλειψη δηµόσιας συζήτησης/ έλλειψη εκλογικής εκστρατείας Απασχοληµένος σε οικογενειακές δραστηριότητες/ δραστηριότητες αναψυχής 6% 5% 5% 6% 6% 6% 7% 5% 6% 5% 6% 6% 4% 5% 5% 7% 5% 5% 8% 7% 7% 6% 7% 4% 3% 6% Αντίθετος µε την ΕΕ 4% 2% 2% 6% 5% 3% 2% 4% 4% 4% 3% 5% 2% Προβλήµατα εγγραφής ή εκλογικού βιβλιαρίου 3% 5% 4% 3% 2% 4% 7% 2% 3% 2% 6% 2% 4% εν γνώριζα ότι διεξάγονταν εκλογές 2% 3% 2% 1% 1% 2% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 2% Άλλο (αυθόρµητα) 6% 9% 5% 6% 6% 5% 9% 8% 6% 3% 4% 7% 12% εν γνωρίζω 3% 5% 3% 2% 3% 4% 2% 2% 2% 3% 3% 4% 7%

13 Πίνακας 1: Λεπτοµερή προφίλ των τεσσάρων κατηγοριών µη ψηφισάντων («απεχόντων») ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ ΑΠΟΧΗ 26% Ορισµός - Αποφάσισαν να µην ψηφίσουν λίγες µόλις ηµέρες πριν από τις εκλογές ή, σε ορισµένες περιπτώσεις, ακόµα και την ηµέρα των εκλογών. Κοινωνικοδηµογραφικά χαρακτηριστικά - Κυρίως γυναίκες - Ελάχιστα νεότερης ηλικίας (ποσοστό κατά 3 µονάδες υψηλότερο στην κατηγορία ετών σε σχέση µε το σύνολο των µη ψηφισάντων) - Υψηλότερο επίπεδο µόρφωσης - Κυρίως εργαζόµενοι, σε ελαφρώς µικρότερο βαθµό άνεργοι και συνταξιούχοι µεγάλο ποσοστό υψηλόβαθµων στελεχών, ιδίως διευθυντικά στελέχη - Ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό σε αγροτικές περιοχές (κατά 3 µονάδες υψηλότερο στην κατηγορία των αγροτικών περιοχών σε σχέση µε το σύνολο των µη ψηφισάντων) - Οι πιο συχνοί χρήστες του διαδικτύου: το χρησιµοποιούν τα δύο τρίτα, 44% σε σχεδόν καθηµερινή βάση - 68% ψήφισαν στις τελευταίες εθνικές εκλογές Α ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΗ ΑΠΟΧΗ 30% Ορισµός - εν απάντησαν πότε έλαβαν την απόφαση να µην ψηφίσουν. Κοινωνικοδηµογραφικά χαρακτηριστικά - Ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό ανδρών - Ελαφρώς µεγαλύτερης ηλικίας (ποσοστό κατά 6 µονάδες υψηλότερο στην κατηγορία 55 ετών και άνω σε σχέση µε το σύνολο των µη ψηφισάντων) - Χαµηλότερο ποσοστό ατόµων που εγκατέλειψαν το σχολείο σε ηλικία µεταξύ 16 και 19 ετών - Ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό συνταξιούχων - Λιγότεροι άνεργοι και χειρώνακτες εργαζόµενοι - Ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό σε αστικές περιοχές (κατά 3 µονάδες υψηλότερο στην κατηγορία των µικρού και µεσαίου µεγέθους πόλεων σε σχέση µε το σύνολο των µη ψηφισάντων) - Χρήση του διαδικτύου συγκρίσιµη προς εκείνη του συνόλου των µη ψηφισάντων - 73% ψήφισαν στις τελευταίες εθνικές εκλογές Λόγοι µη συµµετοχής στην ψηφοφορία Λόγοι ευρύτερης πολιτικής φύσεως (53% του συνόλου των µη ψηφισάντων) Προσωπικοί λόγοι (34% του συνόλου των µη ψηφισάντων) Λόγοι που σχετίζονται άµεσα µε την ΕΕ (30% του συνόλου των µη ψηφισάντων) ΣΥΝΕΙ ΗΤΗ ΑΠΟΧΗ 26% 38% 53% 27% Ορισµός - Έλαβαν την απόφαση να µην ψηφίσουν εβδοµάδες ή ακόµα και µήνες πριν από τις εκλογές. Κοινωνικοδηµογραφικά χαρακτηριστικά - Ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό ανδρών - Οι µεγαλύτεροι σε ηλικία (ποσοστό κατά 9 µονάδες υψηλότερο στην κατηγορία 40 ετών και άνω σε σχέση µε το σύνολο των µη ψηφισάντων) - Λίγες διαφορές από άποψη µορφωτικού επιπέδου, αν και ελαφρώς υψηλότερο το ποσοστό ερωτηθέντων που διέκοψαν τις σπουδές τους πριν από την ηλικία των 20 ετών - Περισσότεροι συνταξιούχοι - Ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό σε αγροτικές περιοχές (κατά 3 µονάδες υψηλότερο στην κατηγορία των αγροτικών περιοχών σε σχέση µε το σύνολο των µη ψηφισάντων) - Οι λιγότερο συχνοί χρήστες του διαδικτύου - 58% ψήφισαν στις τελευταίες εθνικές εκλογές Λόγοι µη συµµετοχής στην ψηφοφορία Λόγοι ευρύτερης πολιτικής φύσεως (53% του συνόλου των µη ψηφισάντων) Προσωπικοί λόγοι (34% του συνόλου των µη ψηφισάντων) Λόγοι που σχετίζονται άµεσα µε την ΕΕ (30% του συνόλου των µη ψηφισάντων) Ορισµός - εν ψηφίζουν ποτέ. ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΗ 18% 25% 50% 12% Κοινωνικοδηµογραφικά χαρακτηριστικά - Κυρίως άνδρες - Οι νεότεροι (ποσοστό κατά 17 µονάδες υψηλότερο στην κατηγορία ετών σε σχέση µε το σύνολο των µη ψηφισάντων) - Λιγότερο µορφωµένοι - Περισσότεροι χειρώνακτες εργαζόµενοι, και ιδίως περισσότεροι άνεργοι - Το µεγαλύτερο ποσοστό σε αστικές περιοχές (κατά 6 µονάδες υψηλότερο στις κατηγορίες των µικρών, µεσαίων ή µεγάλων πόλεων σε σχέση µε το σύνολο των µη ψηφισάντων) - Χρήση του διαδικτύου µόλις άνω του µετρίου (εντυπωσιακό σε τόσο νεαρή ηλικιακά οµάδα) - 14% ψήφισαν στις τελευταίες εθνικές εκλογές Λόγοι µη συµµετοχής στην ψηφοφορία Λόγοι ευρύτερης πολιτικής φύσεως (53% του συνόλου των µη ψηφισάντων) Προσωπικοί λόγοι (34% του συνόλου των µη ψηφισάντων) Λόγοι που σχετίζονται άµεσα µε την ΕΕ (30% του συνόλου των µη ψηφισάντων) 64% 23% 41% Λόγοι µη συµµετοχής στην ψηφοφορία Λόγοι ευρύτερης πολιτικής φύσεως (53% του συνόλου των µη ψηφισάντων) Προσωπικοί λόγοι (34% του συνόλου των µη ψηφισάντων) Λόγοι που σχετίζονται άµεσα µε την ΕΕ (30% του συνόλου των µη ψηφισάντων) 74% 14% 29% Πηγή: Μετεκλογικό ΕΒ/EΚ ΕΕ27 Επιτόπια έρευνα: 12 Ιουνίου - -6 Ιουλίου 2009 (TNS Opinion)

14 Πίνακας 2: Λόγοι αποχής ανά κατηγορία µη ψηφισάντων («απεχόντων») ΣΥΝΟΛΟ Απέχοντες ΕΕ27 Αυθόρµητη αποχή Συνειδητή αποχή Μόνιµη αποχή Αδιευκρίνιστη αποχή Γενικότεροι λόγοι 100% 26% 26% 18% 30% Λόγοι ευρύτερης πολιτικής φύσεως* 53% 38% 64% 74% 25% Λόγοι που σχετίζονται άµεσα µε την Ευρωπαϊκή Ένωση** 30% 27% 41% 29% 12% Προσωπικοί λόγοι*** 34% 53% 23% 14% 50% Λεπτοµερής αιτιολογία Έλλειψη εµπιστοσύνης/ δυσαρέσκεια για την πολιτική γενικά* 28% 23% 43% 23% 12% Η ψήφος δεν έχει αξία/ η ψήφος δεν αλλάζει κάτι* 17% 13% 23% 18% 6% εν ενδιαφέροµαι για την πολιτική* 17% 11% 17% 29% 9% εν γνωρίζω πολλά σχετικά µε την ΕΕ/ το ΕΚ ή τις ευρωπαϊκές εκλογές** 10% 10% 13% 11% 6% Πολύ απασχοληµένος/ έλλειψη χρόνου/ εργασία*** 10% 18% 6% 5% 12% Σε διακοπές/ µακριά από το σπίτι*** 10% 15% 8% 2% 20% Ψηφίζω σπάνια ή ποτέ* 9% 3% 4% 31% 4% εν ενδιαφέροµαι για ευρωπαϊκά θέµατα** 9% 6% 11% 12% 4% εν είµαι πραγµατικά ικανοποιηµένος µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως θεσµικό όργανο** 8% 7% 14% 5% 1% Ασθένεια/πρόβληµα υγείας*** 7% 11% 6% 3% 7% Έλλειψη δηµόσιας συζήτησης/ έλλειψη εκλογικής εκστρατείας** 6% 8% 7% 2% 3% Απασχοληµένος σε οικογενειακές δραστηριότητες/ δραστηριότητες αναψυχής*** 5% 11% 3% 1% 4% Αντίθετος µε την ΕΕ** 4% 2% 7% 3% 1% Προβλήµατα εγγραφής ή εκλογικού βιβλιαρίου*** 3% 3% 1% 3% 10% εν γνώριζα ότι διεξάγονταν εκλογές 2% 1% 1% 2% 6% Άλλο (αυθόρµητα) 6% 6% 5% 4% 13% εν γνωρίζω 3% 1% 2% 3% 11% Μονάδα παρακολούθησης της κοινής γνώµης

15 VI. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1) 27 θεµατολογικά δελτία µε θέµα «Αποχή» 2) 27 θεµατολογικά δελτία µε θέµα «Προφίλ ψηφοφόρων» Μονάδα παρακολούθησης της κοινής γνώµης Jacques Nancy

EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009. Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή ανδρών/γυναικών

EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009. Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή ανδρών/γυναικών Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Διεύθυνση Γ Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 27/10/2009 EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Προεκλογική έρευνα Πρώτο κύμα Πρώτα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος όρος και σημαντικές εθνικές τάσεις

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Προεκλογική έρευνα Πρώτο κύμα Πρώτα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος όρος και σημαντικές εθνικές τάσεις Γενική Διεύθυνση Επικοινωνία Διεύθυνση Γ Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2009 27/05/2009 Προεκλογική έρευνα Πρώτο κύμα Πρώτα αποτελέσματα:

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 15/09/2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 15/09/2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 15/09/2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Τακτικό Ευρωβαρόμετρο (EB 69) - Άνοιξη 2008 Πρώτα ανεπεξέργαστα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος όρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2009

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2009 Γενική Διεύθυνση Επικοινωνία Διεύθυνση Γ Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ» ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2009 25/03/2009 Τακτικό Ευρωβαρόμετρο (EB 71): Ιανουάριος-Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή/και προσωρινή απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος IP/10/1454 Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010 Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος Η ανία, οι Κάτω Χώρες και η Κύπρος ήταν τα µόνα κράτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τους κοινούς στόχους ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

EB71.3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην ψήφο ανά ηλικιακή ομάδα

EB71.3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην ψήφο ανά ηλικιακή ομάδα Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Διεύθυνση Γ Σχέσεις με τους Πολίτες ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 16/12/2009 EB71.3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν δείχνουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), και συγκεκριμένα: τη γεωργική βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκλογική ανάλυση 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014

Μετεκλογική ανάλυση 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Μετεκλογική ανάλυση 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Κάλυψη: Πληθυσμός: Μεθοδολογία: Περίοδος διεξαγωγής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και, συγκεκριμένα: τη γεωργική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17)

Διαβάστε περισσότερα

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ :

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Θέματα για συζήτηση μετά το 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Αναλύσεων, Προοπτικών και Αξιολογήσεων Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

EB ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: ευρωπαϊκός μέσος όρος και κυριότερες εθνικές τάσεις 1

EB ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: ευρωπαϊκός μέσος όρος και κυριότερες εθνικές τάσεις 1 Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Διεύθυνση Γ Σχέσεις με τους Πολίτες ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009 24/07/2009 Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: ευρωπαϊκός μέσος όρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS Κινητικότητα Προσωπικού Μπορούν να συμμετάσχουν μέλη του προσωπικού που είναι: Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης(LLP). Υπήκοοι

Διαβάστε περισσότερα

EB ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ Μετεκλογική ανάλυση Προφίλ χώρας: ευρωπαϊκός μέσος όρος και αποτελέσματα για την Ελλάδα

EB ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ Μετεκλογική ανάλυση Προφίλ χώρας: ευρωπαϊκός μέσος όρος και αποτελέσματα για την Ελλάδα Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Διεύθυνση Γ Σχέσεις με τους Πολίτες ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 30/09/2009 EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Μετεκλογική ανάλυση Προφίλ χώρας: ευρωπαϊκός μέσος όρος και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2015 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2015 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 - FAX: 210.32.59.169 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat Ο

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων Ενότητα 5:Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά WFD2000/60/ΕΚ Εφαρμογή Βασίλης Κανακούδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι L 188/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.7.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 2011 περί χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στα προγράμματα των κρατών μελών για τον έλεγχο,

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2016

Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2016 Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2016 Συνοπτική παρουσίαση Ειδικό ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ΜΕΛΕΤΗ Σειρές παρακολούθησης της κοινής γνώμης Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Συντάκτης: Jacques Nancy,

Διαβάστε περισσότερα

Brussels, 30 January 2013. Αξιότιμα Μέλη,

Brussels, 30 January 2013. Αξιότιμα Μέλη, Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Brussels, 30 January 2013 Αξιότιμα Μέλη, Ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του 2014, βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας αποστείλω τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσκόπηση Parlemeter

ηµοσκόπηση Parlemeter Ευρωβαρόµετρο 76.3 ηµοσκόπηση Parlemeter ιεξήχθη από την TNS Opinion & Social κατόπιν αιτήµατος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ηµοσκόπηση υπό τον συντονισµό της Γενικής ιεύθυνσης Επικοινωνίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Parlemeter Νοέμβριος 2012 Ευρωβαρόμετρο: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EB/PE 78.2)

Parlemeter Νοέμβριος 2012 Ευρωβαρόμετρο: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EB/PE 78.2) Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα παρακολούθησης της κοινής γνώμης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2013 Parlemeter Νοέμβριος Ευρωβαρόμετρο: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EB/PE 78.2) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάλυψη: ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

15/07/2009 I. ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. A. Αντίληψη της σοβαρότητας των διαφόρων παγκόσµιων προβληµάτων

15/07/2009 I. ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. A. Αντίληψη της σοβαρότητας των διαφόρων παγκόσµιων προβληµάτων Γενική ιεύθυνση Πληροφόρησης ΜΟΝΑ Α ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 15/07/2009 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2009 Τακτικό Ευρωβαρόµετρο ( 71): Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2009 Πρώτα αποτελέσµατα: Ευρωπαϊκός µέσος όρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Σειρά παρακολούθησης της κοινής γνώμης Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

ΜΕΛΕΤΗ Σειρά παρακολούθησης της κοινής γνώμης Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Οι Ευρωπαίοι το 2016: Αντιλήψεις και προσδοκίες, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης Ειδικό Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ΜΕΛΕΤΗ Σειρά παρακολούθησης της κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

8 Μαρτίου 2012: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας Ανισότητες μεταξύ των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

8 Μαρτίου 2012: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας Ανισότητες μεταξύ των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Διεύθυνση Σχέσεων με τους Πολίτες Μονάδα παρακολούθησης της κοινής γνώμης Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2012 8 Μαρτίου 2012: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας Ανισότητες μεταξύ των φύλων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων Ένωση Καινοτομίας για την έρευνα και την καινοτομία Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Enterprise Enterprise and and Industry Industry Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

16 33 37 83 86 363 367 388 Πίνακας 29: 363 366 388 63 66 68 76 77 78 87 88 Böwer Michou Ungerer 333 373 376 377 378 383 386 387 388 388 - - - - - - - - - 1/4 - - - - - -. - - - -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 266 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ. Συνοπτική ανάλυση

ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 266 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ. Συνοπτική ανάλυση Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2009 ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 266 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Συνοπτική ανάλυση Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας και των επικείμενων εκλογών του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκλογική έρευνα 2009

Μετεκλογική έρευνα 2009 Ειδικό Ευρωβαρόµετρο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2009 Έκθεση Περίοδος δειγµατοληψίας: Ιούνιος-Ιούλιος 2009 ηµοσίευση: Νοέµβριος 2009 Special Eurobarometer 320/ Wave 71.3 TNS opinion & social

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Standard Eurobarometer European Commission ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2009 Standard Eurobarometer 72 / Φθινόπωρο 2009 TNS Opinion & Social ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ GREECE Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής Έκθεση Διεξαγωγή: Φεβρουάριος 2011 Δημοσίευση: Απρίλιος 2011 Ειδικό Ευρωβαρόμετρο/ Έκδοση TNS Opinion & Social Ειδικό Ευρωβαρόμετρο «O Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής»

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2011 COM(2011) 382 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που αφορά την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ.

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ. Οδηγίες συµπλήρωσης της δήλωσης INTRASTAT (ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ) Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς. Σε περίπτωση που κάποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βλέπε «Οδηγίες» στη σελίδα 4 E 411 ( 1 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ αποβλήτων. Ακολουθούν τα όρια των βαρέων μετάλλων στα Ευρωπαϊκά πρότυπα για το κομπόστ και τα προϊόντα της αναερόβιας ζύμωσης, από το προσχέδιο της Έκθεσης για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2010 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Οι γυναίκες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνέχεια των ευρωπαϊκών εκλογών του Ιουνίου του 2009

Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2010 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Οι γυναίκες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνέχεια των ευρωπαϊκών εκλογών του Ιουνίου του 2009 Γενική ιεύθυνση Επικοινωνίας ιεύθυνση Γ Σχέσεις µε τους Πολίτες ΜΟΝΑ Α ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2010 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Οι γυναίκες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνέχεια των

Διαβάστε περισσότερα

Γενική ιεύθυνση Επικοινωνίας ιεύθυνση Γ Σχέσεις µε τους πολίτες ΜΟΝΑ Α ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 11/12/2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009

Γενική ιεύθυνση Επικοινωνίας ιεύθυνση Γ Σχέσεις µε τους πολίτες ΜΟΝΑ Α ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 11/12/2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Γενική ιεύθυνση Επικοινωνίας ιεύθυνση Γ Σχέσεις µε τους πολίτες ΜΟΝΑ Α ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 11/12/2008 Τακτικό Ευρωβαρόµετρο ( 70 1 ) Φθινόπωρο 2008 Πρώτα αποτελέσµατα:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ Πασχάλης Χαριζάνης Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Κερί Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος η παραγωγή κεριού για

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Κύρια στατιστικά στοιχεία Ποσοστά απασχόλησης κατά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο Το 2014, στις χώρες της ΕΕ (EU-28) το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα ηλικίας 15 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2017 COM(2017) 242 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την επανεξέταση της πρακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 47412 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Οκτώβριο Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Οκτώβριο Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Σεπτέμβριο Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Σεπτέμβριο Πηγή Eurostat - Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ZA5883. Flash Eurobarometer 364 (Electoral Rights) Country Questionnaire Greece

ZA5883. Flash Eurobarometer 364 (Electoral Rights) Country Questionnaire Greece ZA88 Flash Eurobarometer 6 (Electoral Rights) Country Questionnaire Greece EB FLASH 6 - Electoral Rights - EL D Τι ηλικία έχετε; (ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ - ΑΝ "ΑΡΝΗΣΗ" ΚΩΔΙΚΟΣ '99') D ΦΥΛΟ. Άνδρας Γυναίκα ΕΚΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

9332/15 ADD 3 ΓΒ/μκρ/ΠΜ 1 DG D 2A

9332/15 ADD 3 ΓΒ/μκρ/ΠΜ 1 DG D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 205 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 203/09 (COD) 9332/5 ADD 3 JUSTCIV 35 FREMP 2 CODEC 793 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

VIES ( VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM)

VIES ( VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM) VIES ( VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM) ΣΚΟΠΟΣ: αλληλοενημέρωση και έλεγχος των ΚΜ σχετικά με τον ΦΠΑ στο ενδοκοινοτικό εμπόριο. 1 VIES τέθηκε σε εφαρμογή 1/5/2004 ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών 1/1/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

«Εθελοντισµός και αλληλεγγύη µεταξύ των γενεών»

«Εθελοντισµός και αλληλεγγύη µεταξύ των γενεών» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Εθελοντισµός και αλληλεγγύη µεταξύ των γενεών Έκθεση Περίοδος διεξαγωγής: Απρίλιος-Μάιος 2011 ηµοσίευση: Οκτώβριος 2011 Ειδικό Ευρωβαρόµετρο/ Κύµα 75.2 TNS Opinion & Social Η ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΚΔΟΣΗ: 28 Νοεμβρίου 2008 (σελίδα 1) ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (+ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ) 1 (σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση των ουσιών εξάρτησης στην Κύπρο. Ιωάννα Γιασεμή Προϊστάμενη Τμήματος Παρακολούθησης/ ΕΚΤΕΠΝ Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου

Η κατάσταση των ουσιών εξάρτησης στην Κύπρο. Ιωάννα Γιασεμή Προϊστάμενη Τμήματος Παρακολούθησης/ ΕΚΤΕΠΝ Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου Η κατάσταση των ουσιών εξάρτησης στην Κύπρο Ιωάννα Γιασεμή Προϊστάμενη Τμήματος Παρακολούθησης/ ΕΚΤΕΠΝ Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου Κατάσταση στην Κύπρο γενικός πληθυσμός (15-64 ετών) % του φύλου Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΒ/ΕΚ 84.1)

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΒ/ΕΚ 84.1) Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2015 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΒ/ΕΚ 84.1) Parlemeter 2015 Μέρος Ι Οι κύριες προκλήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat. - Β τρίμηνο

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat. - Β τρίμηνο ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat Το ωριαίο κόστος εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

KΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. Eιδικό Ευρωβαρόμετρο Άνοιξη 2008 Πρώτα ανεπεξέργαστα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος όρος και κύριες εθνικές τάσεις

KΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. Eιδικό Ευρωβαρόμετρο Άνοιξη 2008 Πρώτα ανεπεξέργαστα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος όρος και κύριες εθνικές τάσεις Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2008 KΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Eιδικό Ευρωβαρόμετρο 300 - Άνοιξη 2008 Πρώτα ανεπεξέργαστα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσκόπηση Parlemeter Ευρωβαρόμετρο: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EB/PE 78.2)

Δημοσκόπηση Parlemeter Ευρωβαρόμετρο: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EB/PE 78.2) Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2013 Δημοσκόπηση Parlemeter Ευρωβαρόμετρο: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EB/PE 78.2) ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. Τρίτη 26 Απριλίου 2011

ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. Τρίτη 26 Απριλίου 2011 Τρίτη 26 Απριλίου ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), για τον Φεβρουάριο, με χώρες εκτός αυτής (Ε.Ε.) - Eurostat Η πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ευρωπαϊκή αλιεία σε αριθμούς

Η ευρωπαϊκή αλιεία σε αριθμούς Η ευρωπαϊκή αλιεία σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν δείχνουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ), και συγκεκριμένα: στους αλιευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα έκδοση ετοιµάστηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάθε χώρα έχει ιδιαίτερο τρόπο για την αντιµετώπιση του επαγγέλµατος

Η παρούσα έκδοση ετοιµάστηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάθε χώρα έχει ιδιαίτερο τρόπο για την αντιµετώπιση του επαγγέλµατος ελτίο Τύπου Το Επάγγελµα του Εκπαιδευτικού στην Ευρώπη: η φυσιογνωµία, οι τάσεις και οι προβληµατισµοί ιατηρώντας τη διδασκαλία ελκυστική στον 21 ο αιώνα ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Γυµνάσιο Πώς είναι δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.9.2014 COM(2014) 592 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικ με την εφαρμογή, κατ την περίοδο από τις 4

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en) 5063/15 ADD 1 STATIS 24 COMPET 123 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2015 COM(2015) 117 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Eξαιρέσεις χορηγούμενες από τα κράτη μέλη δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ A ΕΞΑΜΗΝΟ 2007

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ A ΕΞΑΜΗΝΟ 2007 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ A ΕΞΑΜΗΝΟ 27 ΙΟΥΛΙΟΣ 27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 7 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)... 1 5. Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ EL Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μετά τη Λισσαβόνα: προς μια κοινωνία της γνώσης Η δομή των επαγγελματικών προσόντων αλλάζει Από τη μεσοπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου LOGO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου ρ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας E-mail: papad@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ V

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ V Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Διεύθυνση Γ - Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ V Ευρωβαρόμετρο: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EB77.2) Σύνοψη Βρυξέλλες,

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: εκλογικές διαδικασίες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: εκλογικές διαδικασίες Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: εκλογικές διαδικασίες Οι διαδικασίες για την εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διέπονται τόσο από την ευρωπαϊκή νομοθεσία που ορίζει κοινούς κανόνες για όλα τα κράτη μέλη, όσο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33

Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33 ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ Demo Νews ΕΚΑ, Μάιος-Ιούνιος 2009 Τεύχος 5 ο Εργαστήριο ημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33 Ο πληθυσμός

Διαβάστε περισσότερα