Οδηγίες χρήσης (Για τις λειτουργίες φωτοαντιγραφικού και δικτυακής σάρωσης)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες χρήσης (Για τις λειτουργίες φωτοαντιγραφικού και δικτυακής σάρωσης)"

Transcript

1 Οδηγίες χρσης (Για τις λειτουργίες φωτοαντιγραφικού και δικτυακς σάρωσης) Συστματα Ψηφιακς Απεικόνισης Αρ. Μοντέλου DP-8032 / 8025 Γνωρίστε τη συσκευ σας Πριν ξεκινσετε Φωτοαντιγραφ Αντιμετώπιση προβλημάτων Άλλα Δικτυακ σάρωση Αξεσουάρ Λειτουργία Πριν χρησιμοποισετε αυτ τη συσκευ, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος, για μελλοντικ αναφορά. (Οι εικονογραφσεις παρουσιάζουν προαιρετικά εξαρτματα, που ενδέχεται να μην έχουν εγκατασταθεί στη συσκευ.) Ελληνικά

2 Γνωριμία με τη συσκευ σας Χρσιμες λειτουργίες στο γραφείο Φωτοαντίγραφα Φωτοαντιγραφ πρωτοτύπων μεγέθους μέχρι Ledger Δυνατότητα φωτοαντιγραφς κειμένου/ φωτογραφιών/ αυτοτυπίας Σάρωση/ Αρχειοθέτηση Ανάλυση σάρωσης ως και 600 dpi. Τα έγγραφα μπορούν να αποθηκευθούν να ανακληθούν από το Δικτυακό server. Λογισμικό Εφαρμογς Φαξ/ Φαξ απλού χαρτιού, υψηλς ταχύτητας Super G3, με συμπίεση JBIG όταν είναι εγκατεστημένη η προαιρετικ κάρτα επικοινωνίας φαξ (DA-FG300) Ταχεία Σάρωση Ταχεία Μεταβίβαση από τη Μνμη Δυνατότητα χρσης internet Fax/ . Εκτύπωση Λειτουργία εκτυπωτ, με ευκρίνεια printer resolution 300 or 600 dpi. Πληροφορίες για την απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (οικιακς χρσης) και χρησιμοποιημένων μπαταριών Αυτ η σμανση στα προϊόντα και/ στα συνοδευτικά τους έντυπα υποδηλώνει ότι τα εν λόγω ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η κατάλληλη επεξεργασία και ανακύκλωση, αποσύρετε αυτά τα προϊόντα και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σε σημεία περισυλλογς, σύμφωνα με την εθνικ νομοθεσία και τις Οδηγίες 2002/96/EΚ και 2006/66/EΚ. Η ορθ απόρριψη αυτού του προϊόντος και των μπαταριών βοηθάει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και στην αποφυγ τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες μπορεί να προκληθούν από λανθασμένη διαχείριση του εν λόγω απορρίμματος. Επικοινωνστε με τους τοπικούς αρμόδιους φορείς για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με το πλησιέστερο ανάλογο σημείο περισυλλογς. Ενδέχεται να επιβληθούν κυρώσεις για λανθασμένη απόρριψη του εν λόγω προϊόντος, βάσει της νομοθεσίας της χώρας σας. Για επαγγελματίες στην Ευρωπαϊκ Ένωση Αν επιθυμείτε να απορρίψετε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, επικοινωνστε με τον πωλητ τον προμηθευτ, για περισσότερες πληροφορίες. [Πληροφορίες για την απόρριψη σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκς Ένωσης] Αυτ η σμανση ισχύει μόνο στην Ευρωπαϊκ Ένωση. Αν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, επικοινωνστε με τους τοπικούς αρμόδιους φορείς καταστματα πώλησης για να πάρετε πληροφορίες σχετικά με την ορθ διαδικασία απόρριψης. Σημείωση σχετικά με το σύμβολο στις μπαταρίες: Αυτό το σύμβολο ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Σε τέτοια περίπτωση είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτσεις που ορίζει η Οδηγία για το σχετικό χημικό. Cd 2

3 Περίληψη των οδηγιών χρσης Γνωριμία με τη συσκευ Προφυλάξεις Πίνακας γργορων λειτουργιών Προσθκη χαρτιού, Αντικατάσταση Φιάλης Γραφίτη Αφαίρεση μπλοκαρισμένου χαρτιού, και κωδικοί σφάλματος Πριν ξεκινσετε Πλκτρο πίνακα ελέγχου / Ονομασία ενδεικτικών Δημιουργία φωτοαντιγράφων Οδηγίες χρσης για τη δημιουργία αντιγράφων σύμφωνα με τις Κατηγορίες λειτουργιών στην οθόνη Δικτυακός σαρωτς Δικτυακός σαρωτς Λειτουργία Αλλαγ των αρχικών λειτουργιών της συσκευς Φωτοαντιφραφικό, εκτυπωτς, σαρωτς και Fax/Internet Fax Συνδυαστικός πίνακας λειτουργιών Προαιρετικά Aξεσουάρ, επιλογές και αναλώσιμα Επεξεργαστς 1 θυρίδας (DA-FS300) Αντιμετώπιση προβλημάτων Αντιμετώπιση προβλημάτων Αντικατάσταση της μπαταρίας/ Άλλα Τεχνικά χαρακτηριστικά 3

4 Γνωρίστε τη συσκευ σας Σύμβολα / Εικονίδια Σ αυτό το εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα/εικονίδια Τοποθετστε τα πρωτότυπα στον αυτόματο τροφοδότη ADF Γνωρίστε τη συσκευ σας Πριν ξεκινσετε Τοποθετστε τα πρωτότυπα στo πλατώ (Βιβλίο) Τοποθετστε τα πρωτότυπα στο πλατώ (φύλλο) Δημιουργία φωτοαντιγράφων Πιέστε οποιοδποτε σταθερό πλκτρο στον πίνακα ελέγχου Πιέστε σταθερό πλκτρο Πιέστε οποιοδποτε πλκτρο Ρύθμιση λειτουργιών της συσκευς Εισάγετε αριθμούς Αριθμός αντιγράφων κτλ. Εισάγετε κείμενο με πληκτρολόγιο QWERTY Σάρωση εγγράφων Προαιρετικά (Επεξεργαστς 1 θυρίδας) 5 Μεταβείτε στο επόμενο βμα Μεταβείτε στο επόμενο βμα (παρακάτω) Αντιμετώπιση προβλημάτων Όλες οι ονομασίες και τα λογότυπα των προϊόντων που αναφέρονται σε αυτές τις οδηγίες χρσης, έχουν χρησιμοποιηθεί κατόπιν αδείας. Άλλα (Τεχνικά χαρακτηριστικά) 4

5 Γνωριμία με τη συσκευ Πίνακας περιεχομένων Χρσιμες λειτουργίες γραφείου... 2 Περίληψη των οδηγιών χρσης Σύμβολα/ Εικονίδια... 4 Πίνακας περιεχομένων... 5 Πληροφορίες ασφαλείας... 7 Προφυλάξεις Προτάσεις για τους βασικούς χειριστές σχετικά με την ασφάλεια Πίνακας λειτουργιών Σύντομη περιγραφ Αντιμετώπιση προβλημάτων Πριν ξεκινσετε Πίνακας ελέγχου Πίνακας οθόνης αφς Δημιουργία φωτοαντιγράφων Βασικό μενού Αντιγραφ πρωτοτύπων ίδιου μεγέθους (1:1) Χρση του ADF Ανιτιγραφ σε ειδικό χαρτί (καρτ-ποστάλ κτλ.) Τοποθέτηση πρωτοτύπων Αντιγραφ με προκαθορισμένα ποσοστά zoom Δοκιμαστικ αντιγραφ Αντιγραφ Tandem/Remote Ρυθμίσεις Tandem/Remote (Καταχώρηση 1) Ρυθμίσεις Tandem/Remote (Καταχώρηση 2) Ρυθμίσεις Tandem/Remote (Επεξεργασία) Ρυθμίσεις Tandem/Remote (Διαγραφ) Αναμον Εργασίας Ειδοποίηση ολοκλρωσης Πρωτότυπο διπλς όψης 1 Αντίγραφο Αντίγραφα, 2 1, Βιβλίο 2-Αντίγραφα Αντίγραφο 2 σελίδων N σε Αντιγραφ Booklet Τροφοδότηση πρωτοτύπων διαφορετικού μεγέθους Δόμηση εργασιών και λειτουργία SADF Ταξινόμηση/ Αντιστοίχιση Χρση της λειτουργίας ταξινόμησης Zoom/Eφέ Zoom Aυτόματο zoom Περιμετρικό περιθώριο Bιβλίο Περιθώριο Κεντράρισμα Επανάληψη εικόνας Αντιστροφ εικόνας Σφραγίδα (Αρίθμηση Σελίδας) Σφραγίδα (Σφραγίδα Ημερομηνίας) Σφραγίδα (Σφραγίδα Αριθμού Τεύχους)

6 Γνωριμία με τη συσκευ Πίνακας περιεχομένων Προσθκη/Υπέρθεση Κάλυμμα Εισαγωγ σελίδας Διαφύλλωση OHP Παρουσίασηn Υπέρθεση Υπέρθεση φόρμας Επεξεργασία αρχείου Άλλες λειτουργίες Μνμη εργασιών Διπλ έκθεση Απαλοιφ σκιάς Ταυτόχρονη αντιγραφ Εξοικονόμιση ενέργειας (Power Save, Sleep/Shutdown) Διακοπ Δικτυακός σαρωτς Καταχώρηση Η/Υ/Σάρωση εγγράφου Καταχώρηση του Η/Υ Σάρωση εγγράφου Λειτουργίες Χρση των λειτουργιών για αλλαγ των αρχικών ρυθμίσεων Διαδικασία ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΑΡΩΤΗ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ Για το Βασικό χειριστ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ Παραδείγματα Αλλαγ της ρύθμισης Αυτόματης αντίθεσης Αλλαγ του μεγέθους χαρτιού Εβδομαδιαίος χρονομετρητς Μετρητς τμματος Ρυθμίσεις δικτύου Συνδυαστικός πίνακας λειτουργιών Αξεσουάρ Μέρη Προαιρετικά Αναλώσιμα Αντιμετώπιση προβλημάτων Αντιμετώπιση προβλημάτων Αντικατάσταση της μπαταρίας/ρύθμιση ημερομηνίας&ώρας Άλλα Προδιαγραφές

7 Γνωριμία με τη συσκευ Πληροφορίες ασφάλειας Για την ασφάλειά σας Για να μη θέσετε την ασφάλεια τη ζω σας σε κίνδυνο, διαβάστε προσεκτικά αυτ την ενότητα, πριν χρησιμοποισετε τη συσκευ DP-8032/8025 της Panasonic προκειμένου να βεβαιωθείτε για τη σωστ χρση και την ασφαλ λειτουργία της. Η ενότητα αυτ επεξηγεί τις Προειδοποισεις και Προφυλάξεις που χρησιμοποιούνται σ αυτές τις οδηγίες χρσης WARNING Πιθανός κίνδυνος, που θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό θάνατο. CAUTION Πιθανός κίνδυνος, που θα μπορούσε να προκαλέσει ελαφρύ τραυματισμό βλάβη της συσκευς Η ενότητα αυτ επεξηγεί τα γραφικά σύμβολα που χρησιμοποιούνται σ αυτές τις οδηγίες χρσης. Τα σύμβολα αυτά χρησιμοποιούνται για να ειδοποιούν τους χειριστές ότι κάποια λειτουργία δεν πρέπει να εκτελείται Τα σύμβολα αυτά χρησιμοποιούνται για να ειδοποιούν τους χειριστές ότι πρέπει να δοθεί προσοχ σε κάποια λειτουργία, ώστε η συσκευ να λειτουργσει σωστά. Το σύμβολο αυτό χρησιμοποιείται για να ειδοποιεί τους χειριστές ότι κάποια θερμαινόμενη επιφάνεια μπορεί να προκαλέσει έγκαυμα και απαιτεί αυστηρό έλεγχο. WARNING Προφυλάξεις ως προς το ρεύμα και τη γείωση Βεβαιωθείτε ότι το φις δεν είναι σκονισμένο. Σε υγρό περιβάλλον, ένα ακάθαρτο φις μπορεί να τραβξει μεγάλη ποσότητα ρεύματος, που μπορεί να αυξσει τη θερμοκρασία και τελικά να προκαλέσει πυρκαγιά, αν δεν προσέξει κανείς τη συσκευ για μεγάλο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιείτε πάντα το παρεχόμενο με τη συσκευ καλώδιο τροφοδοσίας. Αν χρειάζεται προέκταση, χρησιμοποιείτε πάντα το σωστό καλώδιο. 120 V/15 A Αν χρησιμοποισετε καλώδιο άγνωστων στοιχείων, η συσκευ η πρίζα ενδέχεται να θερμανθεί και να βγάλει καπνό. Μην επιχειρσετε να επισκευάσετε, τραβξετε, διπλώσετε, τρίψετε να πειράξετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω του. Κατεστραμμένο καλώδιο ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ηλεκτροπληξία. Μην αγγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας Αν το καλώδιο ρεύματος είναι κατεστραμμένο τα μονωμένα καλώδια στο εσωτερικό του είναι εκτεθειμένα, επικοινωνστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Panasonic για αντικατάσταση. Η χρση κατεστραμμένου καλωδίου, ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ηλεκτροπληξία. Διακόψτε αμέσως τη λειτουργία της, αν η συσκευ βγάζει καπνό, εκπέμπει υπερβολικ θερμότητα, παρουσιάζει ασυνθιστο θόρυβο, μυρωδιά έχει πέσει νερό επάνω της. Όλες αυτές οι καταστάσεις μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Απενεργοποιστε αμέσως τη συσκευ, αποσυνδέστε την από το ρεύμα και επικοινωνστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Panasonic. Μην αποσυνδέετε επανασυνδέετε τη συσκευ όταν ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση On. Η αποσύνδεση του φις μ αυτό τον τρόπο ενδέχεται να προκαλέσει σπινθρα, παραμόρφωση τους φις, ακόμα και πυρκαγιά. Όταν αποσυνδέετε τη συσκευ, βγάλτε το φις από την πρίζα και μην το τραβάτε από το καλώδιο τροφοδοσίας. Τυχόν απότομο τράβηγμα μπορεί να το καταστρέψει και να προκαλέσει πυρκαγιά ηλεκτροπληξία. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευ για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, απενεργοποιστε τη και αποσυνδέστε την από την πρίζα. Αν παραμείνει συνδεδεμένη, η βαθμιαία επιδείνωση της μόνωσης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, διαρρο ρεύματος και πυρκαγιά. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποισει και αποσυνδέσει τη συσκευ, πριν επέμβειτε στο εσωτερικό της για καθαρισμό, συντρηση διόρθωση προβλματος. Η πρόσβαση στο εσωτερικό της όταν είναι συνδεδεμένη, ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. 7

8 Γνωριμία με τη συσκευ Πληροφορίες ασφαλείας Μία φορά το μνα, αποσυνδέστε τη συσκευ και ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας για τα ακόλουθα. Αν παρατηρσετε κάτι ασυνθιστο, επικοινωνστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Panasonic. To καλώδιο τροφοδοσίας είναι σε καλ κατάσταση. Το φις δεν έχει θερμανθεί υπερβολικά, σκουριάσει λυγίσει. Η πρίζα και το φις δεν είναι σκονισμένα. Το καλώδιο δεν είναι φθαρμένο. Μην αγγίζετε τα σημεία με αυτά το σύμβολο. Οι περιοχές θερμαίνονται και υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος. Προφυλάξεις λειτουργίας Μην αγγίζετε τις περιοχές στις οποίες υπάρχουν αυτές οι ετικέτες, καθώς ενδέχεται να είναι πολύ θερμές και να σας προκαλέσουν σοβαρό έγκαυμα. Μην τοποθετείτε υγρά, όπως βάζα κούπες καφέ επάνω στη συσκευ. Το νερό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ηλεκτροπληξία. Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα, όπως πχ. συνδετρες, επάνω στη συσκευ. Αν μεταλλικά εύφλεκτα αντικείμενα εισχωρσουν στο εσωτερικό της, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα, με συνέπεια πυρκαγιά ηλεκτροπληξία. Αν εισχωρσουν στη συσκευ απορρίμματα (μεταλλικά υγρά), απενεργοποιστε την και αποσυνδέστε την από την πρίζα. Επικοινωνστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Panasonic. Η χρση της ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ηλεκτροπληξία. Ποτέ μην ανοίγετε αφαιρείτε τα καλύμματα της συσκευς που είναι βιδωμένα, εκτός κι αν κάτι τέτοιο αναφέρεται στις οδηγίες χρσης. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην επιχειρσετε να τροποποισετε τη συσκευ κάποιο μέρος της. Μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ενδέχεται να προκαλέσει την εμφάνιση καπνού πυρκαγιάς. Προφυλάξεις αναλωσίμων Μην ρίχνετε στη φωτιά το γραφίτη, τη φιάλη του γραφίτη το δοχείο απορριμμάτων. Τα υπολείμματα γραφίτη μέσα στη φιάλη ενδέχεται να εκραγούν, προκαλώντας εγκαύματα και/ τραυματισμό. Φυλάξτε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά. Αν καταπιούν μπαταρία κατά λάθος, αναζητστε αμέσως ιατρικ βοθεια. CAUTION Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση και την αλλαγ θέσης Μην τοποθετείτε τη συσκευ κοντά σε καλοριφέρ εύφλεκτα υλικά, όπως κουρτίνες, που μπορεί να αρπάξουν φωτιά. Μην τοποθετείτε τη συσκευ σε θερμό, υγρό, σκονισμένο περιβάλλον που δεν αερίζεται επαρκώς. Η παρατεταμένη έκθεση σε τέτοιες συνθκες μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ηλεκτροπληξία. Τοποθετστε τη συσκευ σε επίπεδη και σταθερ επιφάνεια, που μπορεί να υποστηρίξει βάρος 72 κιλών. Σε περίπτωση που πάρει κλίση, η συσκευ ενδέχεται να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό. Όταν αλλάζετε θέση στη συσκευ, επικοινωνστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Panasonic. Όταν μετακινείτε τη συσκευ, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Αν η συσκευ μετακινηθεί με συνδεδεμένο το καλώδιο ρεύματος, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο καλώδιο, με αποτέλεσμα την πρόκληση πυρκαγιάς ηλεκτροπληξίας. Προφυλάξεις λειτουργίας 8 Μην τοποθετείτε μαγντες κοντά στο διακόπτη ασφαλείας της συσκευς. Ενδέχεται να την ενεργοποισουν κατά λάθος, προκαλώντας τραυματισμό.

9 Όταν αντιγράφετε ένα παχύ πρωτότυπο, μην ασκείτε υπερβολικ δύναμη επάνω στο γυάλινο πλατό. Ενδέχεται να σπάσει το τζάμι και να προκληθεί τραυματισμός. Ποτέ μην αγγίζετε τις επιφάνειες μ αυτ την ετικέτα, στην περιοχ του κυλίνδρου φούρνου. Μπορεί να καείτε. Αν έχει τυλιχτεί κάποιο χαρτί γύρω από τον κύλινδρο, μην προσπαθσετε να το αφαιρέσετε μόνοι σας, αν θέλετε να αποφύγετε τραυματισμό εγκαύματα. Απενεργοποιστε αμέσως τη συσκευ και επικοινωνστε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Panasonic. Μη χρησιμοποιείτε αγώγιμο χαρτί, π.χ χαρτί περιτυλίγματος, καρμπόν και χαρτί με επικάλυψη. Αν προκύψει μπλοκάρισμα χαρτιού, ενδέχεται να προκληθεί βραχυκύκλωμα και πυρκαγιά. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στη συσκευ. Αν η συσκευ δεν ισορροπεί καλά, ενδέχεται να πέσουν, προκαλώντας βλάβη και/ τραυματισμό. Διατηρστε το χώρο της αερισμένο καλά, όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευ για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκειμένου να μειώσετε την πυκνότητα του όζοντος στην ατμόσφαιρα. Όταν φωτοαντιγράφετε με ανοιχτό το πλατό, μην κοιτάτε απευθείας στη λυχνία. Η άμεση έκθεση μπορεί να προκαλέσει κούραση και τραυματισμό των ματιών σας. Τραβάτε προσεκτικά τις κασέτες χαρτιών, για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό. Όταν αφαιρείτε μπλοκαρισμένο χαρτί, βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν παραμείνει κομμάτια του στο εσωτερικό της συσκευς, καθώς η παρουσία τους εκεί, ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Αν κάποιο κομμάτι έχει παραμείνει στον κύλινδρο βρίσκεται σε σημείο με δύσκολη πρόσβαση, μην προσπαθείτε να το αφαιρέσετε μόνοι σας, καθώς ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός πυρκαγιά. Απενεργοποιστε αμέσως τη συσκευ και επικοινωνστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Panasonic. Άλλα Όταν αφαιρείτε μπλοκαρισμένο χαρτί διορθώνετε κάποιο άλλο σφάλμα, ακολουθστε την ακόλουθη διαδικασία που υποδεικνύεται από τις οδηγίες χρσης. Για την ασφάλεια σας Προφυλάξεις αναλωσίμων CAUTION Ποτέ μη θερμαίνετε το τύμπανο και μη γρατσουνάτε την επιφανειά του. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να είναι επικίνδυνο για την υγεία σας. Χρησιμοποποιείτε μόνο τον συγκεκριμένο τύπο μπαταριών. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά. Αν δεν τοποθετηθούν σωστά ενδέχεται να προκληθεί έκρηξη διαρρο και να προκληθεί τραυματισμός. Άλλα Η συσκευ διαθέτει ενσωματωμένο κύκλωμα προστασίας έναντι κεραυνών. Αν υπάρχει καταιγίδα στην περιοχ σας, μείνετε σε απόσταση από τη συσκευ και μην την αγγίζετε μέχρι να σταματσουν οι αστραπές. Αν προσέξετε τρεμόπαιγμα παραμόρφωση στην εικόνα θορύβους στις συσκευές εικόνας και χου, η συσκευ ενδέχεται να τουςπροκαλεί παρεμβολές. Απενεργοποιστε κι αν τα παράσιτα πάψουν, αυτ είναι η αιτία για την εμφάνιση τους. Εκτελέστε την ακόλουθη διαδικασία μέχρι να πάψουν οι παρεμβολές: Απομακρύνετε τη συσκευ από την τηλεόραση και/ το ράδιο. Τοποθετστε τη συσκευ και την τηλεόραση και/ το ράδιο μακριά το ένα από το άλλο. Αποσυνδέστε τη συσκευ, την τηλεόραση και/ το ράδιο και συνδέστε τα σε πρίζες που λειτουργούν σε διαφορετικά κυκλώματα. Μετακινείστε τα καλώδια και τις κεραίες της τηλεόρασης και/ του ραδιοφώνου, μέχρι να σταματσουν τα παράσιτα. Για εξωτερικ κεραία, συμβουλευθείτε κάποιον ηλεκτρολόγο. Χρησιμοποιείτε ομοαξονικό καλώδιο για την κεραία. 9

10 Γνωριμία με τη συσκευ Προφυλάξεις Προστασία από το λέιζερ Precautions ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΖΕΡ Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί λέιζερ. Μόνο το εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό πρέπει να υποστηρίζει τεχνικά το σύστημα αυτό λόγω πιθανού κινδύνου τραυματισμού στα μάτια. CAUTION: USE OF CONTROLS, ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE. Ετικέτα προστασίας CAUTION Η συσκευ χρησιμοποιεί λάμπα φθορισμού, η οποία περιλαμβάνει μικρ ποσότητα υδράργυρου, ενώ σε κάποια εξαρτματα περιέχεται μόλυβδος. Η απόρριψη αυτών των υλικών ενδέχεται να ελέγχεται στην περιοχ σας, για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος. Για πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη την ανακύκλωση, παρακαλούμε επικοινωνστε με τις τοπικές αρχές την ακόλουθη. ηλεκτρονικ διεύθυνση: <http://www.eiae.org > 10

11 Εγκατάσταση Η μέγιστη κατανάλωση ρεύματος είναι 1,45 kw. Απαιτείται σωστά γειωμένη πρίζα 15 A, 120V AC. Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης, αλλά ει δυνατόν- μόνο το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας. Παρακαλούμε, εγκαταστστε τη συσκευ κοντά σε πρίζα, εύκολα προσβάσιμη. Αναλώσιμα Αποθηκεύστε το γραφίτη και το χαρτί σε δροσερό μέρος, με χαμηλ υγρασία. 2 Χρησιμοποιστε χαρτί υψηλς ποιότητας g/m (bypass φύλλων: g/m 2). Για βέλτιστη απόδοση, συνιστάται η χρση μόνο εξαρτημάτων Panasonic. Η συσκευ ενδέχεται να μην είναι συμβατ με συγκεκριμένους τύπους διαφανειών, με πιθανότητα πρόκλησης βλάβης. Συμβουλευτείτε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Panasonic. (Η Panasonic έχει δοκιμάσει τον τύπο διαφάνειας 3M PP2500, και είναι συμβατός). Η Panasonic συνιστά τη χρση χαρτιού υψηλς ποιότητας 7-11 κιλών. Χαρτί κατώτερης ποιότητας ενδέχεται να διπλώνει, αναγκάζοντάς σας να αδειάζετε συχνά την κασέτα χαρτιού για την αφαίρεση του μπλοκαρισμένου χαρτιού. Η χρση μη αυθεντικών εξαρτημάτων ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στον εκτυπωτ. Αυτό θα ακυρώσει την εγγύηση του ίδιου και των εξαρτημάτων του. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικό γραφίτη της Panasonic. Αναλώσιμα Η συσκευ δεν πρέπει να εγκατασταθεί σε μέρη με υπερβολικά υψηλ χαμηλ θερμοκρασία και υγρασία. Πρέπει να εγκατασταθεί κάτω από τις ακόλουθες συνθκες περιβάλλοντος: Συνθκες περιβάλλοντος Θερμοκρασία: ºC Σχετικ υγρασία: % Σε μέρη με συγκέντρωση χημικών αερίων Σε ασταθ ανόμοια σημεία (κεκλιμένο πάτωμα κλπ) Σε απευθείας έκθεση στο κλιματιστικό Σε απευθείας ηλιακ έκθεση λάμπα φθορισμού Σε μέρη με ανεπαρκ αερισμό Σε μέρη με υψηλ συγκέντρωση σκόνης Σε μέρη με έντονες δονσεις Μη νόμιμα αντίγραφα Η αντιγραφ ορισμένων εγγράφων δεν είναι νόμιμη. Η αντιγραφ ορισμένων εγγράφων ενδέχεται να μην είναι νόμιμη στη χώρα σας. Οι παραβάτες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν χρηματικές ποινές / και φυλάκιση. Ακολουθούν παραδείγματα εγγράφων που ενδέχεται να είναι παράνομο στη χώρα σας: Χαρτονομίσματα Τραπεζικές επιταγές και σημειώσεις Τραπεζικά και κυβερνητικά συμβόλαια και ασφάλειες. Διαβατρια και ταυτότητες. Πνευματικά κατοχυρωμένο υλικό, χωρίς την άδεια του δικαιούχου. Γραμματόσημα κι άλλα έγγραφα. Η παραπάνω λίστα δεν είναι συνολικ και δεν υπάρχει υποχρέωση για την πληρότητα την ακρίβειά της. Σε περίπτωση που έχετε κάποια αμφιβολία, επικοινωνστε με το νομικό σας σύμβουλο. Προειδοποίηση: Εγκαταστστε τη συσκευ σας σε περιοχ όπου υπάρχει επίβλεψη, ώστε να αποτρέψετε τη δημιουργία παράνομων αντιγράφων. 11

12 Γνωριμία με τη συσκευ Προφυλάξεις Αναλώσιμα Η συσκευ πρέπει να εγκαταστάται σε περιοχ που εξαερίζεται καλά, ώστε να ελαχιστοποιείται η πυκνότητα όζοντος στον αέρα. Χειρισμός Μην απενεργοποιείτε το διακόπτη λειτουργίας και μην ανοίγετε το κάλυμμα κατά τη διάρκεια της φωτοαντιγραφς. Ειδοποίηση Sleep/Shutdown Η ακόλουθη λειτουργία, δεν είναι εφικτ αν η ρύθμιση είναι ρυθμισμένη στο shutdown. Όταν χρησιμοποιείτε κάποια από τις ακόλουθες λειτουργίες, σας συστνουμε να αφνετε τη λειτουργία Sleep/Off στην εργοστασιακ ρύθμιση (Sleep). - Απενεργοποιστε το διακόπτη λειτουργίας από το πίσω μέρος της συσκευς. - Λειτουργία Εκτυπωτ (Συνδέσεις τοπικς παράλληλης θύρας και δικτύου) - Internet Fax/ - Λειτουργία Fax Όταν το καλώδιο LAN δεν είναι συνδεδεμένο και το DHCP DEFAULT είναι ρυθμισμένο στο YES. 12

13 Κωδικός τμματος Όταν ρυθμίζεται η λειτουργία κωδικού τμματος, εμφανίζεται η οθόνη κωδικού τμματος στην οθόνη LCD. Απαιτείται καταχωρημένος κωδικός για πρόσβαση σε κάθε λειτουργία ασφαλείας, διαφορετικά οι λειτουργίες αντιγραφς/φαξ/ σάρωσης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Παρακαλούμε επικοινωνστε με τον βασικό χειριστ σχετικά με τον κωδικό τμματος της επιθυμητης λειτουργίας. τ Διαδικασία: Εισάγετε τον καταχωρημένο κωδικό τμματος (1-8 ψηφία) Πιέστε το πλκτρο SET START. Αριθμός αντιγράφων Όταν ρυθμίζεται η λειτουργία κωδικού τμματος, εμφανίζεται η οθόνη κωδικού τμματος στην οθόνη LCD. Απαιτείται καταχωρημένος κωδικός για πρόσβαση σε κάθε λειτουργία ασφαλείας, διαφορετικά οι λειτουργίες αντιγραφς/φαξ/ σάρωσης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Παρακαλούμε επικοινωνστε με τον βασικό χειριστ σχετικά με τον κωδικό τμματος της επιθυμητς λειτουργίας. Μνμη πλρης Αν η μνμη γίνει πλρης κατά την αρχικ ρύθμιση, το μνυμα MEMORY FULL CONTINUE? 1:YES 2:NO εμφανίζεται στην οθόνη LCD. Αν προκύψει κάτι τέτοιο, ακολουθστε τις οδηγίες στην οθόνη LCD. Αν κάτι τέτοιο γίνεται συχνά, προτείνουμε την προσθκη μίας προαιρετικς μνμης. Συμβουλευθείτε τον προμηθευτ σας. Μέγιστο όριο αντιγράφων Aν έχετε ορίσει μέγιστο αριθμό φωτοαντιγράφων για κάθε τμμα, συμβουλευθείτε το Βασικό χειριστ όταν το σύνολο φτάσει το προκαθορισμένο όριο και η ένδειξη DEPT.MAXIMUM COPIES HAS BEEN REACHED εμφανιστεί στην οθόνη σας. Διακόπτης λειτουργίας Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποισετε το φωτοαντιγραφικό για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιστε το διακόπτη λειτουργίας στη δεξιά πλευρά της συσκευς. Χρόνος αυτόματης επαναφοράς Ο χρόνος αυτόματης επαναφοράς είναι 1 λεπτό. Η επιλεγμένη λειτουργία επιστρέφει στην εργοστασιακ ρύθμιση έπειτα από 1 λεπτό. Αν επιθυμείτε να αλλάξετε το χρόνο, συμβουλευτείτε τον βασικό χειριστ. Ειδοποίηση εσωτερικού δίσκου Υπό κανονικές συνθκες, δεν είναι απαραίτητο να αφαιρείτε τον εσωτερικό δίσκο. Αν ο δίσκος αφαιρεθεί, σηκώστε το συγκρατητ χαρτιού ενώ τοποθετείτε το δίσκο στη θέση του ώστε να μην προκληθεί ζημιά. Εσωτερικός δίσκος Συγκρατητς χαρτιού 13

14 Γνωριμία με τη συσκευ Προτάσεις ασφαλείας για τους βασικούς χειριστές Για την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων σας συμβουλεύουμε τους βασικούς χειριστές να εκτελέσουν τα παρακάτω μέτρα ασφαλείας για την αρχικ εγκατάσταση της συσκευς, τη σύνδεση δικτύου, την διαμόρφωση δικτύου και την αντικατάσταση και απόρριψη της συσκευς. 1. Οι βασικοί χειριστές θα πρέπει να απευθύνονται μόνο σε εξουσιοδοτημένους τεχνικούς για την επισκευ της συσκευς. Μη δίνετε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευ μέσω τηλεφώνου. 2. Συνδέετε μόνο μέσω Firewall όταν εγκατεστείτε τη συσκευ σας σε δίκτυο συνδεδεμένο με το Internet. Κατά τη σύνδεση σε Η/Υ client σε server, συνιστούμε να ρυθμίσετε το περιβάλλον δικτύου με hub. 6. Tα αρχεία που αποθηκεύονται στη Θυρίδα θα πρέπει να εκτυπώνονται αμέσως. Μετά την εκτύπωση, τα δεδομένα διαγράφονται, αποτρέποντας μη εξουσιοδοτημένα άτομα να τα επανεκτυπώσουν. 7. Όταν ολοκληρώσετε πιέστε το πλκτρο Reset και επιστρέψτε στην οθόνη αναμονς. 8. Κατά την απόρριψη της συσκευς, αρχικοποιστε το σκληρό δίσκο και διαγράψτε τα δεδομένα. 9. Σαρωμένα έγγραφα και εικόνες, ληφθείσες και καταχωρημένες πληροφορίες (διευθύνσεις) αποτελούν δικ σας ευθύνη. Αν προκύψει δυσλειτουργία της συσκευς και τα δεδομένα διαγραφούν, η ανάκλησ τους θα είναι αδύνατη. 3. Για την ασφάλεια της συσκευς, απαιτείται κωδικός βασικού χειριστ. Οι χειριστές πρέπει να αλλάξουν τον κωδικό μετά την αρχικ ρύθμιση και να το κρατσουν σε ασφαλές μέρος. Για αλλαγ του κωδικού του βασικού χειριστ ανατρέξτε στις οδηγίες χρσης. 4. Αλλάξτε τον κωδικού κλειδώματος του σκληρού δίσκου. Αν ρυθμίσετε κωδικό, ακόμα κι αν ο σκληρός δίσκος απομακρυνθεί από τη συσκευ, θα αποτραπεί η ανάκτηση δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο βασικός χειριστς παίζει σημαντικό ρόλο στη διατρηση και τον έλεγχοι της ασφάλειας της συσκευς και στην αποτροπ μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Έτσι, είναι απαραίτητο να διαβάσετε και να ακολουθσετε αυτές τις οδηγίες χρσης. Ο κωδικός κλειδώματος απαιτείται και κατά την επισκευ της συσκευς. 5. Για να αποφύγετε μη εξουσιοδοτημένη χρση, εκτελέστε τα ακόλουθα. 1) Χρησιμοποιστε το μέγιστο αριθμό ψηφίων. 2) Χρησιμοποιστε χαρακτρες από όλα τα σετ χαρακτρων που είναι διαθέσιμα. 3) Αλλάζετε συχνά το όνομα χρστη και τον κωδικό. 14

15 σημειώσεις 15

16 INV LGL INV INV LTR LGL LDR Γνωριμία με τη συσκευ Πίνακας λειτουργιών Σύντομη περιγραφ πίνακα λειτουργιών Γυρίστε τον κύριο διακόπτη στο πίσω μέρος της συσκευς στη θέση ΟΝ. Γυρίστε το διακόπτη Τοποθετστε χαρτί στην αριστερ πλευρά της συσκευς στη θέση ON. Από το ADF Από πλατώ Με την όψη προς τα πάνω Δίσκος Mεγ. 50 πρωτότυπα* Οδηγοί πρωτοτύπων Ρυθμίστε στο πλάτος του πρωτοτύπου INVOICE Οδηγοί πρωτοτύπων INVOICE-R LETTER-R LEGAL LEDGER COPY *30 πρωτότυπα (Α3/Α4) 3 Αν ρυθμιστεί σε άλλο τύπο λειτουργίας Η όψη προς τα κάτω Αν το πρωτότυπο δεν τοποθετηθεί σωστά, μέρος του, ενδέχεται να μην αντιγραφεί. INV LTR LTR LDR LETTER Για πρωτότυπα μικρότερα από τιμολόγια, τοποθετστε τα εντός της περιοχς invoice και επιλέξτε Invoice Κάντε τις επιθυμητές ρυθμίσεις (σελ.17). COPY SIZE Σμίκρυνση/μεγέθυνση μόνο (σελ.32). Αριθμός αντιγράφων (Mεγ. 999) 16

17 Ρύθμιση χειροκίνητης έκθεσης Επιλέξτε τύπο πρωτοτύπων Κείμενο Κείμενο και φωτογραφίες Φωτογραφίες Επιλέξτε τον προορισμό εξόδου Χαμηλός δίσκος λψης Επάνω δίσκος λψης Δίσκος/Εξάρτημα ταξινόμησης 1 θυρίδας Εργασίες αντιγραφς Καρτέλα BASIC MENU Οι δίσκοι INNER 2 και OUTER είναι διαθέσιμοι μόνο αν έχει εγκατασταθεί ο προαιρετικός εσωτερικός εξωτερικός δίσκος 2-SIDED/ORG. COPY SORT/FINISH (σελ ) (σελ ) (σελ. 48, και 49) ZOOM/EFFECTS INSERTION/OVERLAY JOB MEMORY (σελ ) (σελ ) (σελ. 64, και 65) Αντιμετώπιση προβλημάτων Αφαίρεση μπλοκαρισμένου (σελ ) Πρόσθεση χαρτιού (σελ. 18) Αντικατάσταση γραφίτη (σελ. 18) Αντικατάσταση δοχείου απόρριψης γραφίτη (σελ. 18) UXX EXX Κωδικός σφάλματος χρστη (σελ.20) Κωδικός σφάλματος συσκευς Αντικατάσταση φύσιγγας συρραπτικού Μόνο αν έχει εγκατασταθεί το Εξάρτημα ταξινόμησης μίας θυρίδας (DA-FS300). 17

18 Γνωριμία με τη συσκευ Πίνακας λειτουργιών Αντιμετώπιση προβλημάτων Προσθκη χαρτιού (Δίσκος χαρτιού) Προσθκη χαρτιού Προσθκη χαρτιού (Bypass φύλλων) Αντιγραφ σε ειδικό χαρτί, κτλ. Μέχρι να σταματσει Προσθκη χαρτιού Bypass φύλλων Αντικατάσταση φιάλης γραφίτη/δοχείου αποβλτων Δοχείο αποβλτων Αντικατάσταση φιάλης γραφίτη Αντικατάσταση δοχείου αποβλτων 6 7 Φιάλη γραφίτη (Nέα) Γλωττίδα 18 Ανακινστε τη νέα φιάλη γραφίτη ώστε να απελευθερωθεί το περιεχόμενο.

19 3 4 Ένδειξη μεγ. επιπέδου ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την αλλαγ του μεγέθους χαρτιού, ανατρέξτε στη σελίδα 84. Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα 3 4 Όψη προς τα κάτω Πλευρικοί οδηγοί ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν έχει ανιχνευτεί το μέγεθος του χαρτιού, πιέστε το πλκτρο RESET και τοποθετστε πάλι το χαρτί. Τοποθετστε χαρτί (Μην ξεπερνάτε την ένδειξη) Προσαρμόστε τους πλευρικούς οδηγούς. Λανθασμένη προσαρμογ ενδέχεται να τσαλακώσει το χαρτί να προκαλέσει μπλοκάρισμα. Για προσθκη χαρτιοών στο bypass φύλλων, αφαιρέστε όσο χαρτί έχει μείνει στο δίσκο, ευθυγραμμίστε το με το υπόλοιπο χαρτί και τοποθετστε το όλο μαζί στο δίσκο Καπάκι Φιάλη γραφίτη Φιάλη γραφίτη (Άδεια) 6 Δοχείο απόρριψης αποβλτων γραφίτη Πράσινος μοχλός φιάλης Νέα φιάλη γραφίτη Νέο δοχείο απόρριψης Πράσινος μοχλός φιάλης Αντικαταστείτε το δοχείο απόρριψης μαζί με το γραφίτη. 19

20 Γνωριμία με τη συσκευ Πίνακας λειτουργιών Αντιμετώπιση προβλημάτων Αντικατάσταση φύσιγγας συρραπτικών (Αν είναι εγκατεστημμένο το εξάρτημα ταξινόμησης μίας θυρίδας) Προσθέστε συρραπτικά or Ελέγξτε τη λειτουργία Κωδικοί σφάλματος U12 U11 U4 U8 U1 U13 U14 U15 U16 U25 U20/U21/U22 U90 U6 U7 Κωδικός Σημεία ελέγχου U1 Το εμπρός κάλυμμα είναι ανοικτό. U4 Το εξάρτημα ταξινόμησης έχει αποσυνδεθεί. U6 Το δεξί κάλυμμα είναι ανοικτό. U7 Τα καλύμματα τροφοδοσίας 1/2/3 είναι ανοικτά. U8 Tο κάλυμμα μεταφοράς είναι ανοκτό. U11 Στο εξάρτημα ταξινόμησης υπάρχει χαρτί. U12 Το κάλυμμα του εξαρτματος/ το επάνω κάλυμμα είναι ανοικτό 20

21 Κενό Θκη 2 Nέα 6 Φύσιγγα συρραπτικών FQ-SS32 Αν το συρραπτικό μπλοκάρει Tο ακόλουθο μνυμα θα εμφανιστεί στην οθόνη πίνακα αφς: "Can Not Complete Confirm Staple Unit" Μπλοκαρισμένο Κωδικός Σημεία ελέγχου U13 Ο γραφίτης εξαντλείται U14 Το δοχείο απορριμμάτων γραφίτη είναι γεμάτο U15 Το δοχείο απορριμμάτων γραφίτη δεν έχει εγκατασταθεί U16 Καλέστε το τεχνικό μας τμμα U18 Ο συνολικός μετρητς έφτασε στο όριό του. Συμβουλευθείτε το Βασικό χειριστ. Κωδικός Σημεία ελέγχου U20 Το κάλυμμα του ADF είναι ανοιχτό. U21 Το ADF ανοίχτηκε κατά τη σάρωση από το ADF. U22 Η μονάδα εξόδου ADF είναι ανοικτ. U25 Αφαιρέστε τη φιάλη και ανακινστε καλά. U90 Η μπαταρία χρειάζεται αντικατάσταση (σελ. 96) 21

22 Γνωριμία με τη συσκευ Πίνακας λειτουργιών Αντιμετώπιση προβλημάτων Αφαίρεση μπλοκαρισμένου χαρτιού (Περιοχ εισόδου χαρτιού/1ος δίσκος χαρτιού) Μπλοκαρισμένο χαρτί Δεξί κάλυμμα 6 Δεξί κάλυμμα Αφαίρεση μπλοκαρισμένου χαρτιού (Περιοχ μετάδοσης χαρτιού) Μοχλός Αν έχει εγκατασταθεί το προαιρετικό εξάρτημα ταξινόμησης. 1 2 Πιέστε Μπλοκαρισμένο χαρτί Αφαίρεση μπλοκαρισμένου χαρτιού (Μονάδα αυτόματης διπλς εκτύπωσης) Οδηγός τροφοδοσίας χαρτιού Δεξί κάλυμμα 22

23 3 Δεξιός μοχλός καθαρισμού χαρτιού Κάλυμμα κύλινδρου θέρμανσης Δίσκος χαρτιού Κάλυμμα μεταφοράς Μοχλός Μπλοκαρισμένο χαρτί Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός έχει σφίξει καλά. 3 4 Μπλοκαρισμένο χαρτί 2 1 Δεξί κάλυμμα 23

Οδηγίες Χρήσης (Για το φαξ) UF-6300 / 5300. Φαξ. Eλληνικά. Αριθμός μοντέλου

Οδηγίες Χρήσης (Για το φαξ) UF-6300 / 5300. Φαξ. Eλληνικά. Αριθμός μοντέλου Οδηγίες Χρήσης (Για το φαξ) Αριθμός μοντέλου Φαξ UF-600 / 500 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Eλληνικά Κύρια συσκευή και αξεσουάρ Ανοίξτε το κουτί και

Διαβάστε περισσότερα

είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες. είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION.

είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες. είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION. Η εταιρεία Riso δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµιά ή δαπάνη µπορεί να προκληθεί από τη χρήση του παρόντος εγχειριδίου. Λόγω της διαρκούς βελτίωσης των προϊόντων µας, υπάρχει περίπτωση το µηχάνηµα να διαφέρει

Διαβάστε περισσότερα

LFF 6020 GR ȅįșȗȓiȣ ȋȡȓıșȣ

LFF 6020 GR ȅįșȗȓiȣ ȋȡȓıșȣ GR LFF 6020 Αγαπητέ πελάτη Για την ασφάλεια και την άνεσή σας, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το κεφάλαιο Ασφάλεια πριν από οποιαδήποτε χρήση. Αγοράζοντας αυτήν την πολυλειτουργική συσκευή, έχετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη NPD4708-00 EL

Οδηγίες χρήστη NPD4708-00 EL NPD4708-00 EL Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Οδηγός Χρήστη Έναρξη Τοποθέτηση Χαρτιού Αντιμετώπιση Προβλημάτων Για πληροφορίες που δεν υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο, ανατρέξτε στα αρχεία HTML/PDF στο παρεχόμενο CD-ROM. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό σύστημα με CD SC-PM24. Οδηγίες χρήσης

Στερεοφωνικό σύστημα με CD SC-PM24. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες χρήσης Στερεοφωνικό σύστημα με CD Αγαπητέ καταναλωτή, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή τη συσκευή. Για τη βέλτιστη απόδοσή της, αλλά και για την ασφάλειά σας, παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Τι μπορείτε να κάνετε με αυτό το μηχάνημα. Έναρξη. Αντιγραφή. Φαξ. Εκτύπωση. Σάρωση. Διακομιστής Εγγράφων.

Οδηγός Χρήστη. Τι μπορείτε να κάνετε με αυτό το μηχάνημα. Έναρξη. Αντιγραφή. Φαξ. Εκτύπωση. Σάρωση. Διακομιστής Εγγράφων. Οδηγός Χρήστη Τι μπορείτε να κάνετε με αυτό το μηχάνημα Έναρξη Αντιγραφή Φαξ Εκτύπωση Σάρωση Διακομιστής Εγγράφων Web Image Monitor Προσθήκη Χαρτιού και Τόνερ Αντιμετώπιση προβλημάτων Παράρτημα Για πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικός οδηγός λειτουργίας -για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή-

Βασικός οδηγός λειτουργίας -για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή- Βασικός οδηγός λειτουργίας -για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή- Οδηγίες ασφαλείας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας...3 Λειτουργίες του πίνακα ελέγχου Πίνακας ελέγχου...4 Χειρισμός χαρτιού Επιλογή χαρτιού...7

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Lexmark Pro200 Series

Οδηγός χρήσης Lexmark Pro200 Series Οδηγός χρήσης Lexmark Pro200 Series Απρίλιος 2009 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4443 Μοντέλο(α): 2W2, 2WE Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...5 Σχετικά με τον εκτυπωτή σας...6 Σας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βασικών λειτουργιών

Οδηγός βασικών λειτουργιών Οδηγός βασικών λειτουργιών Εισαγωγή... 2 Μέρη του EPSON STYLUS DX... 2 Πίνακας ελέγχου... 3 Τοποθέτηση χαρτιού... 5 Επιλογή χαρτιού... 5 Τοποθέτηση χαρτιού στον EPSON STYLUS DX... 5 Αντιγραφή φωτογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK

PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK Συσκευή προβολής PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK Εγχειρίδιο Χρήσης Αρ. μοντέλου NP-PX602UL-WH/NP-PX602UL-BK/NP-PX602WL-WH/NP-PX602WL-BK Ver. 2 11/14 Οι επωνυμίες Apple, Mac, Mac OS, και MacBook

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Τι μπορείτε να κάνετε με αυτό το μηχάνημα. Έναρξη. Αντιγραφή. Εκτύπωση. Σάρωση. Διακομ. Εγγράφων. Web Image Monitor

Οδηγός Χρήστη. Τι μπορείτε να κάνετε με αυτό το μηχάνημα. Έναρξη. Αντιγραφή. Εκτύπωση. Σάρωση. Διακομ. Εγγράφων. Web Image Monitor Οδηγός Χρήστη Τι μπορείτε να κάνετε με αυτό το μηχάνημα Έναρξη Αντιγραφή Εκτύπωση Σάρωση Διακομ. Εγγράφων Web Image Monitor Προσθήκη Χαρτιού και Μελανιού Αντιμετώπιση Προβλημάτων Παράρτημα Για πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Εκτύπωση. Αντιμετώπιση Προβλημάτων. Αναπλήρωση και Αντικατάσταση Αναλωσίμων

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Εκτύπωση. Αντιμετώπιση Προβλημάτων. Αναπλήρωση και Αντικατάσταση Αναλωσίμων Οδηγός Χρήστη Έναρξη Εκτύπωση Αντιμετώπιση Προβλημάτων Αναπλήρωση και Αντικατάσταση Αναλωσίμων Για πληροφορίες που δεν υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο, ανατρέξτε στα αρχεία HTML/PDF στο παρεχόμενο CD-ROM.

Διαβάστε περισσότερα

Προβολέας της Acer. Σειρά X1161/X1161A/X1161N/X1261 Οδηγός Χρήστη

Προβολέας της Acer. Σειρά X1161/X1161A/X1161N/X1261 Οδηγός Χρήστη Προβολέας της Acer Σειρά X1161/X1161A/X1161N/X1261 Οδηγός Χρήστη Copyright 2009. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Προβολείς της Acer X1161/X1161A/X1161N/X1261 Οδηγός Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμάζοντας τη συσκευή, το φωτοτυπικό, το φαξ και τον σαρωτή Βασικός Οδηγός (Αυτό το εγχειρίδιο)

Δοκιμάζοντας τη συσκευή, το φωτοτυπικό, το φαξ και τον σαρωτή Βασικός Οδηγός (Αυτό το εγχειρίδιο) - - Το παρόν εγχειρίδιο υποστηρίζει τα ακόλουθα μοντέλα. MB70dnfax, MB770dn, MB770dnfax, MB770dfnfax, ES770dn MFP, ES770dfn MFP, MB70, MB770, MB770f, MPS0mb, MPS0mbf Σχετικά με τα Εγχειρίδια Τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440. www.lg.com MFL67868136 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440. www.lg.com MFL67868136 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440 MFL67868136 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H

ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο : 210 4800564 Οδηγός χρήσης LG-P700 P/NO : MFL67482902 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πληροφορίες για τα εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605. www.lg.com MFL67982010 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605. www.lg.com MFL67982010 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605 MFL67982010 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚA

Οδηγός Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚA Οδηγός Αναφοράς Διαβάστε πρώτα αυτό το εγχειρίδιο. Παρακαλούµε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε την συσκευή. Αφού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, φυλάξτε το σε µία ασφαλή θέση για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG1611GR KX-TG1612GR KX-TG1711GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG1611. Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG1711. Πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτής HP Officejet H470 series

Εκτυπωτής HP Officejet H470 series Εκτυπωτής HP Officejet H470 series Οδηγός χρήσης Podręcznik użytkownika Εκτυπωτής HP Officejet H470 series Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2007 Copyright Hewlett-Packard Development

Διαβάστε περισσότερα

Μηνύματα σφάλματος... 16 Προβλήματα και λύσεις... 16

Μηνύματα σφάλματος... 16 Προβλήματα και λύσεις... 16 Οδηγίες φαξ Διαμόρφωση του φαξ Εισαγωγή στο FAX Utility (Μόνο Windows)... 3 Πληροφορίες τροφοδοσίας ρεύματος... 3 Σύνδεση τηλεφώνου ή αυτόματου τηλεφωνητή... 3 Έλεγχος της σύνδεσης φαξ... 5 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG2511GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG2521GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG2511. Πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Τι μπορείτε να κάνετε με αυτό το μηχάνημα. Έναρξη. Αντιγραφή. Fax. Print. Scan. Διακομ. Εγγράφων. Web Image Monitor

Οδηγός Χρήστη. Τι μπορείτε να κάνετε με αυτό το μηχάνημα. Έναρξη. Αντιγραφή. Fax. Print. Scan. Διακομ. Εγγράφων. Web Image Monitor Οδηγός Χρήστη Τι μπορείτε να κάνετε με αυτό το μηχάνημα Έναρξη Αντιγραφή Fax Print Scan Διακομ. Εγγράφων Web Image Monitor Προσθήκη Χαρτιού και Τόνερ Αντιμετώπιση Προβλημάτων Παράρτημα Για πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Manual Turbo-X. G580 Octacore. Smartphone G580

Manual Turbo-X. G580 Octacore. Smartphone G580 Manual Turbo-X G580 Octacore Smartphone G580 Εγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΑ... 4 1.1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ... 4 1.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 1.3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ... 7 1.3.1 Προσοχή...

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1.

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1. EΛΛH NIKA ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300 Οδηγός χρήσης LG-P990 P/N : MFL67121810 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να λειτουργεί σε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός εκτυπωτής All-in- One HP Officejet 150 (L511) Οδηγός χρήσης

Φορητός εκτυπωτής All-in- One HP Officejet 150 (L511) Οδηγός χρήσης HP Officejet 150 Φορητός εκτυπωτής All-in- One HP Officejet 150 (L511) Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 2, 1/2014 Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα