Οδηγίες χρήσης (Για τις λειτουργίες φωτοαντιγραφικού και δικτυακής σάρωσης)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες χρήσης (Για τις λειτουργίες φωτοαντιγραφικού και δικτυακής σάρωσης)"

Transcript

1 Οδηγίες χρσης (Για τις λειτουργίες φωτοαντιγραφικού και δικτυακς σάρωσης) Συστματα Ψηφιακς Απεικόνισης Αρ. Μοντέλου DP-8032 / 8025 Γνωρίστε τη συσκευ σας Πριν ξεκινσετε Φωτοαντιγραφ Αντιμετώπιση προβλημάτων Άλλα Δικτυακ σάρωση Αξεσουάρ Λειτουργία Πριν χρησιμοποισετε αυτ τη συσκευ, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος, για μελλοντικ αναφορά. (Οι εικονογραφσεις παρουσιάζουν προαιρετικά εξαρτματα, που ενδέχεται να μην έχουν εγκατασταθεί στη συσκευ.) Ελληνικά

2 Γνωριμία με τη συσκευ σας Χρσιμες λειτουργίες στο γραφείο Φωτοαντίγραφα Φωτοαντιγραφ πρωτοτύπων μεγέθους μέχρι Ledger Δυνατότητα φωτοαντιγραφς κειμένου/ φωτογραφιών/ αυτοτυπίας Σάρωση/ Αρχειοθέτηση Ανάλυση σάρωσης ως και 600 dpi. Τα έγγραφα μπορούν να αποθηκευθούν να ανακληθούν από το Δικτυακό server. Λογισμικό Εφαρμογς Φαξ/ Φαξ απλού χαρτιού, υψηλς ταχύτητας Super G3, με συμπίεση JBIG όταν είναι εγκατεστημένη η προαιρετικ κάρτα επικοινωνίας φαξ (DA-FG300) Ταχεία Σάρωση Ταχεία Μεταβίβαση από τη Μνμη Δυνατότητα χρσης internet Fax/ . Εκτύπωση Λειτουργία εκτυπωτ, με ευκρίνεια printer resolution 300 or 600 dpi. Πληροφορίες για την απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (οικιακς χρσης) και χρησιμοποιημένων μπαταριών Αυτ η σμανση στα προϊόντα και/ στα συνοδευτικά τους έντυπα υποδηλώνει ότι τα εν λόγω ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η κατάλληλη επεξεργασία και ανακύκλωση, αποσύρετε αυτά τα προϊόντα και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σε σημεία περισυλλογς, σύμφωνα με την εθνικ νομοθεσία και τις Οδηγίες 2002/96/EΚ και 2006/66/EΚ. Η ορθ απόρριψη αυτού του προϊόντος και των μπαταριών βοηθάει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και στην αποφυγ τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες μπορεί να προκληθούν από λανθασμένη διαχείριση του εν λόγω απορρίμματος. Επικοινωνστε με τους τοπικούς αρμόδιους φορείς για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με το πλησιέστερο ανάλογο σημείο περισυλλογς. Ενδέχεται να επιβληθούν κυρώσεις για λανθασμένη απόρριψη του εν λόγω προϊόντος, βάσει της νομοθεσίας της χώρας σας. Για επαγγελματίες στην Ευρωπαϊκ Ένωση Αν επιθυμείτε να απορρίψετε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, επικοινωνστε με τον πωλητ τον προμηθευτ, για περισσότερες πληροφορίες. [Πληροφορίες για την απόρριψη σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκς Ένωσης] Αυτ η σμανση ισχύει μόνο στην Ευρωπαϊκ Ένωση. Αν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, επικοινωνστε με τους τοπικούς αρμόδιους φορείς καταστματα πώλησης για να πάρετε πληροφορίες σχετικά με την ορθ διαδικασία απόρριψης. Σημείωση σχετικά με το σύμβολο στις μπαταρίες: Αυτό το σύμβολο ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Σε τέτοια περίπτωση είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτσεις που ορίζει η Οδηγία για το σχετικό χημικό. Cd 2

3 Περίληψη των οδηγιών χρσης Γνωριμία με τη συσκευ Προφυλάξεις Πίνακας γργορων λειτουργιών Προσθκη χαρτιού, Αντικατάσταση Φιάλης Γραφίτη Αφαίρεση μπλοκαρισμένου χαρτιού, και κωδικοί σφάλματος Πριν ξεκινσετε Πλκτρο πίνακα ελέγχου / Ονομασία ενδεικτικών Δημιουργία φωτοαντιγράφων Οδηγίες χρσης για τη δημιουργία αντιγράφων σύμφωνα με τις Κατηγορίες λειτουργιών στην οθόνη Δικτυακός σαρωτς Δικτυακός σαρωτς Λειτουργία Αλλαγ των αρχικών λειτουργιών της συσκευς Φωτοαντιφραφικό, εκτυπωτς, σαρωτς και Fax/Internet Fax Συνδυαστικός πίνακας λειτουργιών Προαιρετικά Aξεσουάρ, επιλογές και αναλώσιμα Επεξεργαστς 1 θυρίδας (DA-FS300) Αντιμετώπιση προβλημάτων Αντιμετώπιση προβλημάτων Αντικατάσταση της μπαταρίας/ Άλλα Τεχνικά χαρακτηριστικά 3

4 Γνωρίστε τη συσκευ σας Σύμβολα / Εικονίδια Σ αυτό το εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα/εικονίδια Τοποθετστε τα πρωτότυπα στον αυτόματο τροφοδότη ADF Γνωρίστε τη συσκευ σας Πριν ξεκινσετε Τοποθετστε τα πρωτότυπα στo πλατώ (Βιβλίο) Τοποθετστε τα πρωτότυπα στο πλατώ (φύλλο) Δημιουργία φωτοαντιγράφων Πιέστε οποιοδποτε σταθερό πλκτρο στον πίνακα ελέγχου Πιέστε σταθερό πλκτρο Πιέστε οποιοδποτε πλκτρο Ρύθμιση λειτουργιών της συσκευς Εισάγετε αριθμούς Αριθμός αντιγράφων κτλ. Εισάγετε κείμενο με πληκτρολόγιο QWERTY Σάρωση εγγράφων Προαιρετικά (Επεξεργαστς 1 θυρίδας) 5 Μεταβείτε στο επόμενο βμα Μεταβείτε στο επόμενο βμα (παρακάτω) Αντιμετώπιση προβλημάτων Όλες οι ονομασίες και τα λογότυπα των προϊόντων που αναφέρονται σε αυτές τις οδηγίες χρσης, έχουν χρησιμοποιηθεί κατόπιν αδείας. Άλλα (Τεχνικά χαρακτηριστικά) 4

5 Γνωριμία με τη συσκευ Πίνακας περιεχομένων Χρσιμες λειτουργίες γραφείου... 2 Περίληψη των οδηγιών χρσης Σύμβολα/ Εικονίδια... 4 Πίνακας περιεχομένων... 5 Πληροφορίες ασφαλείας... 7 Προφυλάξεις Προτάσεις για τους βασικούς χειριστές σχετικά με την ασφάλεια Πίνακας λειτουργιών Σύντομη περιγραφ Αντιμετώπιση προβλημάτων Πριν ξεκινσετε Πίνακας ελέγχου Πίνακας οθόνης αφς Δημιουργία φωτοαντιγράφων Βασικό μενού Αντιγραφ πρωτοτύπων ίδιου μεγέθους (1:1) Χρση του ADF Ανιτιγραφ σε ειδικό χαρτί (καρτ-ποστάλ κτλ.) Τοποθέτηση πρωτοτύπων Αντιγραφ με προκαθορισμένα ποσοστά zoom Δοκιμαστικ αντιγραφ Αντιγραφ Tandem/Remote Ρυθμίσεις Tandem/Remote (Καταχώρηση 1) Ρυθμίσεις Tandem/Remote (Καταχώρηση 2) Ρυθμίσεις Tandem/Remote (Επεξεργασία) Ρυθμίσεις Tandem/Remote (Διαγραφ) Αναμον Εργασίας Ειδοποίηση ολοκλρωσης Πρωτότυπο διπλς όψης 1 Αντίγραφο Αντίγραφα, 2 1, Βιβλίο 2-Αντίγραφα Αντίγραφο 2 σελίδων N σε Αντιγραφ Booklet Τροφοδότηση πρωτοτύπων διαφορετικού μεγέθους Δόμηση εργασιών και λειτουργία SADF Ταξινόμηση/ Αντιστοίχιση Χρση της λειτουργίας ταξινόμησης Zoom/Eφέ Zoom Aυτόματο zoom Περιμετρικό περιθώριο Bιβλίο Περιθώριο Κεντράρισμα Επανάληψη εικόνας Αντιστροφ εικόνας Σφραγίδα (Αρίθμηση Σελίδας) Σφραγίδα (Σφραγίδα Ημερομηνίας) Σφραγίδα (Σφραγίδα Αριθμού Τεύχους)

6 Γνωριμία με τη συσκευ Πίνακας περιεχομένων Προσθκη/Υπέρθεση Κάλυμμα Εισαγωγ σελίδας Διαφύλλωση OHP Παρουσίασηn Υπέρθεση Υπέρθεση φόρμας Επεξεργασία αρχείου Άλλες λειτουργίες Μνμη εργασιών Διπλ έκθεση Απαλοιφ σκιάς Ταυτόχρονη αντιγραφ Εξοικονόμιση ενέργειας (Power Save, Sleep/Shutdown) Διακοπ Δικτυακός σαρωτς Καταχώρηση Η/Υ/Σάρωση εγγράφου Καταχώρηση του Η/Υ Σάρωση εγγράφου Λειτουργίες Χρση των λειτουργιών για αλλαγ των αρχικών ρυθμίσεων Διαδικασία ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΑΡΩΤΗ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ Για το Βασικό χειριστ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ Παραδείγματα Αλλαγ της ρύθμισης Αυτόματης αντίθεσης Αλλαγ του μεγέθους χαρτιού Εβδομαδιαίος χρονομετρητς Μετρητς τμματος Ρυθμίσεις δικτύου Συνδυαστικός πίνακας λειτουργιών Αξεσουάρ Μέρη Προαιρετικά Αναλώσιμα Αντιμετώπιση προβλημάτων Αντιμετώπιση προβλημάτων Αντικατάσταση της μπαταρίας/ρύθμιση ημερομηνίας&ώρας Άλλα Προδιαγραφές

7 Γνωριμία με τη συσκευ Πληροφορίες ασφάλειας Για την ασφάλειά σας Για να μη θέσετε την ασφάλεια τη ζω σας σε κίνδυνο, διαβάστε προσεκτικά αυτ την ενότητα, πριν χρησιμοποισετε τη συσκευ DP-8032/8025 της Panasonic προκειμένου να βεβαιωθείτε για τη σωστ χρση και την ασφαλ λειτουργία της. Η ενότητα αυτ επεξηγεί τις Προειδοποισεις και Προφυλάξεις που χρησιμοποιούνται σ αυτές τις οδηγίες χρσης WARNING Πιθανός κίνδυνος, που θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό θάνατο. CAUTION Πιθανός κίνδυνος, που θα μπορούσε να προκαλέσει ελαφρύ τραυματισμό βλάβη της συσκευς Η ενότητα αυτ επεξηγεί τα γραφικά σύμβολα που χρησιμοποιούνται σ αυτές τις οδηγίες χρσης. Τα σύμβολα αυτά χρησιμοποιούνται για να ειδοποιούν τους χειριστές ότι κάποια λειτουργία δεν πρέπει να εκτελείται Τα σύμβολα αυτά χρησιμοποιούνται για να ειδοποιούν τους χειριστές ότι πρέπει να δοθεί προσοχ σε κάποια λειτουργία, ώστε η συσκευ να λειτουργσει σωστά. Το σύμβολο αυτό χρησιμοποιείται για να ειδοποιεί τους χειριστές ότι κάποια θερμαινόμενη επιφάνεια μπορεί να προκαλέσει έγκαυμα και απαιτεί αυστηρό έλεγχο. WARNING Προφυλάξεις ως προς το ρεύμα και τη γείωση Βεβαιωθείτε ότι το φις δεν είναι σκονισμένο. Σε υγρό περιβάλλον, ένα ακάθαρτο φις μπορεί να τραβξει μεγάλη ποσότητα ρεύματος, που μπορεί να αυξσει τη θερμοκρασία και τελικά να προκαλέσει πυρκαγιά, αν δεν προσέξει κανείς τη συσκευ για μεγάλο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιείτε πάντα το παρεχόμενο με τη συσκευ καλώδιο τροφοδοσίας. Αν χρειάζεται προέκταση, χρησιμοποιείτε πάντα το σωστό καλώδιο. 120 V/15 A Αν χρησιμοποισετε καλώδιο άγνωστων στοιχείων, η συσκευ η πρίζα ενδέχεται να θερμανθεί και να βγάλει καπνό. Μην επιχειρσετε να επισκευάσετε, τραβξετε, διπλώσετε, τρίψετε να πειράξετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω του. Κατεστραμμένο καλώδιο ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ηλεκτροπληξία. Μην αγγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας Αν το καλώδιο ρεύματος είναι κατεστραμμένο τα μονωμένα καλώδια στο εσωτερικό του είναι εκτεθειμένα, επικοινωνστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Panasonic για αντικατάσταση. Η χρση κατεστραμμένου καλωδίου, ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ηλεκτροπληξία. Διακόψτε αμέσως τη λειτουργία της, αν η συσκευ βγάζει καπνό, εκπέμπει υπερβολικ θερμότητα, παρουσιάζει ασυνθιστο θόρυβο, μυρωδιά έχει πέσει νερό επάνω της. Όλες αυτές οι καταστάσεις μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Απενεργοποιστε αμέσως τη συσκευ, αποσυνδέστε την από το ρεύμα και επικοινωνστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Panasonic. Μην αποσυνδέετε επανασυνδέετε τη συσκευ όταν ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση On. Η αποσύνδεση του φις μ αυτό τον τρόπο ενδέχεται να προκαλέσει σπινθρα, παραμόρφωση τους φις, ακόμα και πυρκαγιά. Όταν αποσυνδέετε τη συσκευ, βγάλτε το φις από την πρίζα και μην το τραβάτε από το καλώδιο τροφοδοσίας. Τυχόν απότομο τράβηγμα μπορεί να το καταστρέψει και να προκαλέσει πυρκαγιά ηλεκτροπληξία. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευ για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, απενεργοποιστε τη και αποσυνδέστε την από την πρίζα. Αν παραμείνει συνδεδεμένη, η βαθμιαία επιδείνωση της μόνωσης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, διαρρο ρεύματος και πυρκαγιά. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποισει και αποσυνδέσει τη συσκευ, πριν επέμβειτε στο εσωτερικό της για καθαρισμό, συντρηση διόρθωση προβλματος. Η πρόσβαση στο εσωτερικό της όταν είναι συνδεδεμένη, ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. 7

8 Γνωριμία με τη συσκευ Πληροφορίες ασφαλείας Μία φορά το μνα, αποσυνδέστε τη συσκευ και ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας για τα ακόλουθα. Αν παρατηρσετε κάτι ασυνθιστο, επικοινωνστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Panasonic. To καλώδιο τροφοδοσίας είναι σε καλ κατάσταση. Το φις δεν έχει θερμανθεί υπερβολικά, σκουριάσει λυγίσει. Η πρίζα και το φις δεν είναι σκονισμένα. Το καλώδιο δεν είναι φθαρμένο. Μην αγγίζετε τα σημεία με αυτά το σύμβολο. Οι περιοχές θερμαίνονται και υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος. Προφυλάξεις λειτουργίας Μην αγγίζετε τις περιοχές στις οποίες υπάρχουν αυτές οι ετικέτες, καθώς ενδέχεται να είναι πολύ θερμές και να σας προκαλέσουν σοβαρό έγκαυμα. Μην τοποθετείτε υγρά, όπως βάζα κούπες καφέ επάνω στη συσκευ. Το νερό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ηλεκτροπληξία. Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα, όπως πχ. συνδετρες, επάνω στη συσκευ. Αν μεταλλικά εύφλεκτα αντικείμενα εισχωρσουν στο εσωτερικό της, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα, με συνέπεια πυρκαγιά ηλεκτροπληξία. Αν εισχωρσουν στη συσκευ απορρίμματα (μεταλλικά υγρά), απενεργοποιστε την και αποσυνδέστε την από την πρίζα. Επικοινωνστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Panasonic. Η χρση της ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ηλεκτροπληξία. Ποτέ μην ανοίγετε αφαιρείτε τα καλύμματα της συσκευς που είναι βιδωμένα, εκτός κι αν κάτι τέτοιο αναφέρεται στις οδηγίες χρσης. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην επιχειρσετε να τροποποισετε τη συσκευ κάποιο μέρος της. Μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ενδέχεται να προκαλέσει την εμφάνιση καπνού πυρκαγιάς. Προφυλάξεις αναλωσίμων Μην ρίχνετε στη φωτιά το γραφίτη, τη φιάλη του γραφίτη το δοχείο απορριμμάτων. Τα υπολείμματα γραφίτη μέσα στη φιάλη ενδέχεται να εκραγούν, προκαλώντας εγκαύματα και/ τραυματισμό. Φυλάξτε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά. Αν καταπιούν μπαταρία κατά λάθος, αναζητστε αμέσως ιατρικ βοθεια. CAUTION Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση και την αλλαγ θέσης Μην τοποθετείτε τη συσκευ κοντά σε καλοριφέρ εύφλεκτα υλικά, όπως κουρτίνες, που μπορεί να αρπάξουν φωτιά. Μην τοποθετείτε τη συσκευ σε θερμό, υγρό, σκονισμένο περιβάλλον που δεν αερίζεται επαρκώς. Η παρατεταμένη έκθεση σε τέτοιες συνθκες μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ηλεκτροπληξία. Τοποθετστε τη συσκευ σε επίπεδη και σταθερ επιφάνεια, που μπορεί να υποστηρίξει βάρος 72 κιλών. Σε περίπτωση που πάρει κλίση, η συσκευ ενδέχεται να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό. Όταν αλλάζετε θέση στη συσκευ, επικοινωνστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Panasonic. Όταν μετακινείτε τη συσκευ, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Αν η συσκευ μετακινηθεί με συνδεδεμένο το καλώδιο ρεύματος, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο καλώδιο, με αποτέλεσμα την πρόκληση πυρκαγιάς ηλεκτροπληξίας. Προφυλάξεις λειτουργίας 8 Μην τοποθετείτε μαγντες κοντά στο διακόπτη ασφαλείας της συσκευς. Ενδέχεται να την ενεργοποισουν κατά λάθος, προκαλώντας τραυματισμό.

9 Όταν αντιγράφετε ένα παχύ πρωτότυπο, μην ασκείτε υπερβολικ δύναμη επάνω στο γυάλινο πλατό. Ενδέχεται να σπάσει το τζάμι και να προκληθεί τραυματισμός. Ποτέ μην αγγίζετε τις επιφάνειες μ αυτ την ετικέτα, στην περιοχ του κυλίνδρου φούρνου. Μπορεί να καείτε. Αν έχει τυλιχτεί κάποιο χαρτί γύρω από τον κύλινδρο, μην προσπαθσετε να το αφαιρέσετε μόνοι σας, αν θέλετε να αποφύγετε τραυματισμό εγκαύματα. Απενεργοποιστε αμέσως τη συσκευ και επικοινωνστε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Panasonic. Μη χρησιμοποιείτε αγώγιμο χαρτί, π.χ χαρτί περιτυλίγματος, καρμπόν και χαρτί με επικάλυψη. Αν προκύψει μπλοκάρισμα χαρτιού, ενδέχεται να προκληθεί βραχυκύκλωμα και πυρκαγιά. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στη συσκευ. Αν η συσκευ δεν ισορροπεί καλά, ενδέχεται να πέσουν, προκαλώντας βλάβη και/ τραυματισμό. Διατηρστε το χώρο της αερισμένο καλά, όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευ για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκειμένου να μειώσετε την πυκνότητα του όζοντος στην ατμόσφαιρα. Όταν φωτοαντιγράφετε με ανοιχτό το πλατό, μην κοιτάτε απευθείας στη λυχνία. Η άμεση έκθεση μπορεί να προκαλέσει κούραση και τραυματισμό των ματιών σας. Τραβάτε προσεκτικά τις κασέτες χαρτιών, για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό. Όταν αφαιρείτε μπλοκαρισμένο χαρτί, βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν παραμείνει κομμάτια του στο εσωτερικό της συσκευς, καθώς η παρουσία τους εκεί, ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Αν κάποιο κομμάτι έχει παραμείνει στον κύλινδρο βρίσκεται σε σημείο με δύσκολη πρόσβαση, μην προσπαθείτε να το αφαιρέσετε μόνοι σας, καθώς ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός πυρκαγιά. Απενεργοποιστε αμέσως τη συσκευ και επικοινωνστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Panasonic. Άλλα Όταν αφαιρείτε μπλοκαρισμένο χαρτί διορθώνετε κάποιο άλλο σφάλμα, ακολουθστε την ακόλουθη διαδικασία που υποδεικνύεται από τις οδηγίες χρσης. Για την ασφάλεια σας Προφυλάξεις αναλωσίμων CAUTION Ποτέ μη θερμαίνετε το τύμπανο και μη γρατσουνάτε την επιφανειά του. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να είναι επικίνδυνο για την υγεία σας. Χρησιμοποποιείτε μόνο τον συγκεκριμένο τύπο μπαταριών. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά. Αν δεν τοποθετηθούν σωστά ενδέχεται να προκληθεί έκρηξη διαρρο και να προκληθεί τραυματισμός. Άλλα Η συσκευ διαθέτει ενσωματωμένο κύκλωμα προστασίας έναντι κεραυνών. Αν υπάρχει καταιγίδα στην περιοχ σας, μείνετε σε απόσταση από τη συσκευ και μην την αγγίζετε μέχρι να σταματσουν οι αστραπές. Αν προσέξετε τρεμόπαιγμα παραμόρφωση στην εικόνα θορύβους στις συσκευές εικόνας και χου, η συσκευ ενδέχεται να τουςπροκαλεί παρεμβολές. Απενεργοποιστε κι αν τα παράσιτα πάψουν, αυτ είναι η αιτία για την εμφάνιση τους. Εκτελέστε την ακόλουθη διαδικασία μέχρι να πάψουν οι παρεμβολές: Απομακρύνετε τη συσκευ από την τηλεόραση και/ το ράδιο. Τοποθετστε τη συσκευ και την τηλεόραση και/ το ράδιο μακριά το ένα από το άλλο. Αποσυνδέστε τη συσκευ, την τηλεόραση και/ το ράδιο και συνδέστε τα σε πρίζες που λειτουργούν σε διαφορετικά κυκλώματα. Μετακινείστε τα καλώδια και τις κεραίες της τηλεόρασης και/ του ραδιοφώνου, μέχρι να σταματσουν τα παράσιτα. Για εξωτερικ κεραία, συμβουλευθείτε κάποιον ηλεκτρολόγο. Χρησιμοποιείτε ομοαξονικό καλώδιο για την κεραία. 9

10 Γνωριμία με τη συσκευ Προφυλάξεις Προστασία από το λέιζερ Precautions ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΖΕΡ Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί λέιζερ. Μόνο το εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό πρέπει να υποστηρίζει τεχνικά το σύστημα αυτό λόγω πιθανού κινδύνου τραυματισμού στα μάτια. CAUTION: USE OF CONTROLS, ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE. Ετικέτα προστασίας CAUTION Η συσκευ χρησιμοποιεί λάμπα φθορισμού, η οποία περιλαμβάνει μικρ ποσότητα υδράργυρου, ενώ σε κάποια εξαρτματα περιέχεται μόλυβδος. Η απόρριψη αυτών των υλικών ενδέχεται να ελέγχεται στην περιοχ σας, για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος. Για πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη την ανακύκλωση, παρακαλούμε επικοινωνστε με τις τοπικές αρχές την ακόλουθη. ηλεκτρονικ διεύθυνση: <http://www.eiae.org > 10

11 Εγκατάσταση Η μέγιστη κατανάλωση ρεύματος είναι 1,45 kw. Απαιτείται σωστά γειωμένη πρίζα 15 A, 120V AC. Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης, αλλά ει δυνατόν- μόνο το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας. Παρακαλούμε, εγκαταστστε τη συσκευ κοντά σε πρίζα, εύκολα προσβάσιμη. Αναλώσιμα Αποθηκεύστε το γραφίτη και το χαρτί σε δροσερό μέρος, με χαμηλ υγρασία. 2 Χρησιμοποιστε χαρτί υψηλς ποιότητας g/m (bypass φύλλων: g/m 2). Για βέλτιστη απόδοση, συνιστάται η χρση μόνο εξαρτημάτων Panasonic. Η συσκευ ενδέχεται να μην είναι συμβατ με συγκεκριμένους τύπους διαφανειών, με πιθανότητα πρόκλησης βλάβης. Συμβουλευτείτε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Panasonic. (Η Panasonic έχει δοκιμάσει τον τύπο διαφάνειας 3M PP2500, και είναι συμβατός). Η Panasonic συνιστά τη χρση χαρτιού υψηλς ποιότητας 7-11 κιλών. Χαρτί κατώτερης ποιότητας ενδέχεται να διπλώνει, αναγκάζοντάς σας να αδειάζετε συχνά την κασέτα χαρτιού για την αφαίρεση του μπλοκαρισμένου χαρτιού. Η χρση μη αυθεντικών εξαρτημάτων ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στον εκτυπωτ. Αυτό θα ακυρώσει την εγγύηση του ίδιου και των εξαρτημάτων του. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικό γραφίτη της Panasonic. Αναλώσιμα Η συσκευ δεν πρέπει να εγκατασταθεί σε μέρη με υπερβολικά υψηλ χαμηλ θερμοκρασία και υγρασία. Πρέπει να εγκατασταθεί κάτω από τις ακόλουθες συνθκες περιβάλλοντος: Συνθκες περιβάλλοντος Θερμοκρασία: ºC Σχετικ υγρασία: % Σε μέρη με συγκέντρωση χημικών αερίων Σε ασταθ ανόμοια σημεία (κεκλιμένο πάτωμα κλπ) Σε απευθείας έκθεση στο κλιματιστικό Σε απευθείας ηλιακ έκθεση λάμπα φθορισμού Σε μέρη με ανεπαρκ αερισμό Σε μέρη με υψηλ συγκέντρωση σκόνης Σε μέρη με έντονες δονσεις Μη νόμιμα αντίγραφα Η αντιγραφ ορισμένων εγγράφων δεν είναι νόμιμη. Η αντιγραφ ορισμένων εγγράφων ενδέχεται να μην είναι νόμιμη στη χώρα σας. Οι παραβάτες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν χρηματικές ποινές / και φυλάκιση. Ακολουθούν παραδείγματα εγγράφων που ενδέχεται να είναι παράνομο στη χώρα σας: Χαρτονομίσματα Τραπεζικές επιταγές και σημειώσεις Τραπεζικά και κυβερνητικά συμβόλαια και ασφάλειες. Διαβατρια και ταυτότητες. Πνευματικά κατοχυρωμένο υλικό, χωρίς την άδεια του δικαιούχου. Γραμματόσημα κι άλλα έγγραφα. Η παραπάνω λίστα δεν είναι συνολικ και δεν υπάρχει υποχρέωση για την πληρότητα την ακρίβειά της. Σε περίπτωση που έχετε κάποια αμφιβολία, επικοινωνστε με το νομικό σας σύμβουλο. Προειδοποίηση: Εγκαταστστε τη συσκευ σας σε περιοχ όπου υπάρχει επίβλεψη, ώστε να αποτρέψετε τη δημιουργία παράνομων αντιγράφων. 11

12 Γνωριμία με τη συσκευ Προφυλάξεις Αναλώσιμα Η συσκευ πρέπει να εγκαταστάται σε περιοχ που εξαερίζεται καλά, ώστε να ελαχιστοποιείται η πυκνότητα όζοντος στον αέρα. Χειρισμός Μην απενεργοποιείτε το διακόπτη λειτουργίας και μην ανοίγετε το κάλυμμα κατά τη διάρκεια της φωτοαντιγραφς. Ειδοποίηση Sleep/Shutdown Η ακόλουθη λειτουργία, δεν είναι εφικτ αν η ρύθμιση είναι ρυθμισμένη στο shutdown. Όταν χρησιμοποιείτε κάποια από τις ακόλουθες λειτουργίες, σας συστνουμε να αφνετε τη λειτουργία Sleep/Off στην εργοστασιακ ρύθμιση (Sleep). - Απενεργοποιστε το διακόπτη λειτουργίας από το πίσω μέρος της συσκευς. - Λειτουργία Εκτυπωτ (Συνδέσεις τοπικς παράλληλης θύρας και δικτύου) - Internet Fax/ - Λειτουργία Fax Όταν το καλώδιο LAN δεν είναι συνδεδεμένο και το DHCP DEFAULT είναι ρυθμισμένο στο YES. 12

13 Κωδικός τμματος Όταν ρυθμίζεται η λειτουργία κωδικού τμματος, εμφανίζεται η οθόνη κωδικού τμματος στην οθόνη LCD. Απαιτείται καταχωρημένος κωδικός για πρόσβαση σε κάθε λειτουργία ασφαλείας, διαφορετικά οι λειτουργίες αντιγραφς/φαξ/ σάρωσης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Παρακαλούμε επικοινωνστε με τον βασικό χειριστ σχετικά με τον κωδικό τμματος της επιθυμητης λειτουργίας. τ Διαδικασία: Εισάγετε τον καταχωρημένο κωδικό τμματος (1-8 ψηφία) Πιέστε το πλκτρο SET START. Αριθμός αντιγράφων Όταν ρυθμίζεται η λειτουργία κωδικού τμματος, εμφανίζεται η οθόνη κωδικού τμματος στην οθόνη LCD. Απαιτείται καταχωρημένος κωδικός για πρόσβαση σε κάθε λειτουργία ασφαλείας, διαφορετικά οι λειτουργίες αντιγραφς/φαξ/ σάρωσης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Παρακαλούμε επικοινωνστε με τον βασικό χειριστ σχετικά με τον κωδικό τμματος της επιθυμητς λειτουργίας. Μνμη πλρης Αν η μνμη γίνει πλρης κατά την αρχικ ρύθμιση, το μνυμα MEMORY FULL CONTINUE? 1:YES 2:NO εμφανίζεται στην οθόνη LCD. Αν προκύψει κάτι τέτοιο, ακολουθστε τις οδηγίες στην οθόνη LCD. Αν κάτι τέτοιο γίνεται συχνά, προτείνουμε την προσθκη μίας προαιρετικς μνμης. Συμβουλευθείτε τον προμηθευτ σας. Μέγιστο όριο αντιγράφων Aν έχετε ορίσει μέγιστο αριθμό φωτοαντιγράφων για κάθε τμμα, συμβουλευθείτε το Βασικό χειριστ όταν το σύνολο φτάσει το προκαθορισμένο όριο και η ένδειξη DEPT.MAXIMUM COPIES HAS BEEN REACHED εμφανιστεί στην οθόνη σας. Διακόπτης λειτουργίας Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποισετε το φωτοαντιγραφικό για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιστε το διακόπτη λειτουργίας στη δεξιά πλευρά της συσκευς. Χρόνος αυτόματης επαναφοράς Ο χρόνος αυτόματης επαναφοράς είναι 1 λεπτό. Η επιλεγμένη λειτουργία επιστρέφει στην εργοστασιακ ρύθμιση έπειτα από 1 λεπτό. Αν επιθυμείτε να αλλάξετε το χρόνο, συμβουλευτείτε τον βασικό χειριστ. Ειδοποίηση εσωτερικού δίσκου Υπό κανονικές συνθκες, δεν είναι απαραίτητο να αφαιρείτε τον εσωτερικό δίσκο. Αν ο δίσκος αφαιρεθεί, σηκώστε το συγκρατητ χαρτιού ενώ τοποθετείτε το δίσκο στη θέση του ώστε να μην προκληθεί ζημιά. Εσωτερικός δίσκος Συγκρατητς χαρτιού 13

14 Γνωριμία με τη συσκευ Προτάσεις ασφαλείας για τους βασικούς χειριστές Για την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων σας συμβουλεύουμε τους βασικούς χειριστές να εκτελέσουν τα παρακάτω μέτρα ασφαλείας για την αρχικ εγκατάσταση της συσκευς, τη σύνδεση δικτύου, την διαμόρφωση δικτύου και την αντικατάσταση και απόρριψη της συσκευς. 1. Οι βασικοί χειριστές θα πρέπει να απευθύνονται μόνο σε εξουσιοδοτημένους τεχνικούς για την επισκευ της συσκευς. Μη δίνετε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευ μέσω τηλεφώνου. 2. Συνδέετε μόνο μέσω Firewall όταν εγκατεστείτε τη συσκευ σας σε δίκτυο συνδεδεμένο με το Internet. Κατά τη σύνδεση σε Η/Υ client σε server, συνιστούμε να ρυθμίσετε το περιβάλλον δικτύου με hub. 6. Tα αρχεία που αποθηκεύονται στη Θυρίδα θα πρέπει να εκτυπώνονται αμέσως. Μετά την εκτύπωση, τα δεδομένα διαγράφονται, αποτρέποντας μη εξουσιοδοτημένα άτομα να τα επανεκτυπώσουν. 7. Όταν ολοκληρώσετε πιέστε το πλκτρο Reset και επιστρέψτε στην οθόνη αναμονς. 8. Κατά την απόρριψη της συσκευς, αρχικοποιστε το σκληρό δίσκο και διαγράψτε τα δεδομένα. 9. Σαρωμένα έγγραφα και εικόνες, ληφθείσες και καταχωρημένες πληροφορίες (διευθύνσεις) αποτελούν δικ σας ευθύνη. Αν προκύψει δυσλειτουργία της συσκευς και τα δεδομένα διαγραφούν, η ανάκλησ τους θα είναι αδύνατη. 3. Για την ασφάλεια της συσκευς, απαιτείται κωδικός βασικού χειριστ. Οι χειριστές πρέπει να αλλάξουν τον κωδικό μετά την αρχικ ρύθμιση και να το κρατσουν σε ασφαλές μέρος. Για αλλαγ του κωδικού του βασικού χειριστ ανατρέξτε στις οδηγίες χρσης. 4. Αλλάξτε τον κωδικού κλειδώματος του σκληρού δίσκου. Αν ρυθμίσετε κωδικό, ακόμα κι αν ο σκληρός δίσκος απομακρυνθεί από τη συσκευ, θα αποτραπεί η ανάκτηση δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο βασικός χειριστς παίζει σημαντικό ρόλο στη διατρηση και τον έλεγχοι της ασφάλειας της συσκευς και στην αποτροπ μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Έτσι, είναι απαραίτητο να διαβάσετε και να ακολουθσετε αυτές τις οδηγίες χρσης. Ο κωδικός κλειδώματος απαιτείται και κατά την επισκευ της συσκευς. 5. Για να αποφύγετε μη εξουσιοδοτημένη χρση, εκτελέστε τα ακόλουθα. 1) Χρησιμοποιστε το μέγιστο αριθμό ψηφίων. 2) Χρησιμοποιστε χαρακτρες από όλα τα σετ χαρακτρων που είναι διαθέσιμα. 3) Αλλάζετε συχνά το όνομα χρστη και τον κωδικό. 14

15 σημειώσεις 15

16 INV LGL INV INV LTR LGL LDR Γνωριμία με τη συσκευ Πίνακας λειτουργιών Σύντομη περιγραφ πίνακα λειτουργιών Γυρίστε τον κύριο διακόπτη στο πίσω μέρος της συσκευς στη θέση ΟΝ. Γυρίστε το διακόπτη Τοποθετστε χαρτί στην αριστερ πλευρά της συσκευς στη θέση ON. Από το ADF Από πλατώ Με την όψη προς τα πάνω Δίσκος Mεγ. 50 πρωτότυπα* Οδηγοί πρωτοτύπων Ρυθμίστε στο πλάτος του πρωτοτύπου INVOICE Οδηγοί πρωτοτύπων INVOICE-R LETTER-R LEGAL LEDGER COPY *30 πρωτότυπα (Α3/Α4) 3 Αν ρυθμιστεί σε άλλο τύπο λειτουργίας Η όψη προς τα κάτω Αν το πρωτότυπο δεν τοποθετηθεί σωστά, μέρος του, ενδέχεται να μην αντιγραφεί. INV LTR LTR LDR LETTER Για πρωτότυπα μικρότερα από τιμολόγια, τοποθετστε τα εντός της περιοχς invoice και επιλέξτε Invoice Κάντε τις επιθυμητές ρυθμίσεις (σελ.17). COPY SIZE Σμίκρυνση/μεγέθυνση μόνο (σελ.32). Αριθμός αντιγράφων (Mεγ. 999) 16

17 Ρύθμιση χειροκίνητης έκθεσης Επιλέξτε τύπο πρωτοτύπων Κείμενο Κείμενο και φωτογραφίες Φωτογραφίες Επιλέξτε τον προορισμό εξόδου Χαμηλός δίσκος λψης Επάνω δίσκος λψης Δίσκος/Εξάρτημα ταξινόμησης 1 θυρίδας Εργασίες αντιγραφς Καρτέλα BASIC MENU Οι δίσκοι INNER 2 και OUTER είναι διαθέσιμοι μόνο αν έχει εγκατασταθεί ο προαιρετικός εσωτερικός εξωτερικός δίσκος 2-SIDED/ORG. COPY SORT/FINISH (σελ ) (σελ ) (σελ. 48, και 49) ZOOM/EFFECTS INSERTION/OVERLAY JOB MEMORY (σελ ) (σελ ) (σελ. 64, και 65) Αντιμετώπιση προβλημάτων Αφαίρεση μπλοκαρισμένου (σελ ) Πρόσθεση χαρτιού (σελ. 18) Αντικατάσταση γραφίτη (σελ. 18) Αντικατάσταση δοχείου απόρριψης γραφίτη (σελ. 18) UXX EXX Κωδικός σφάλματος χρστη (σελ.20) Κωδικός σφάλματος συσκευς Αντικατάσταση φύσιγγας συρραπτικού Μόνο αν έχει εγκατασταθεί το Εξάρτημα ταξινόμησης μίας θυρίδας (DA-FS300). 17

18 Γνωριμία με τη συσκευ Πίνακας λειτουργιών Αντιμετώπιση προβλημάτων Προσθκη χαρτιού (Δίσκος χαρτιού) Προσθκη χαρτιού Προσθκη χαρτιού (Bypass φύλλων) Αντιγραφ σε ειδικό χαρτί, κτλ. Μέχρι να σταματσει Προσθκη χαρτιού Bypass φύλλων Αντικατάσταση φιάλης γραφίτη/δοχείου αποβλτων Δοχείο αποβλτων Αντικατάσταση φιάλης γραφίτη Αντικατάσταση δοχείου αποβλτων 6 7 Φιάλη γραφίτη (Nέα) Γλωττίδα 18 Ανακινστε τη νέα φιάλη γραφίτη ώστε να απελευθερωθεί το περιεχόμενο.

19 3 4 Ένδειξη μεγ. επιπέδου ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την αλλαγ του μεγέθους χαρτιού, ανατρέξτε στη σελίδα 84. Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα 3 4 Όψη προς τα κάτω Πλευρικοί οδηγοί ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν έχει ανιχνευτεί το μέγεθος του χαρτιού, πιέστε το πλκτρο RESET και τοποθετστε πάλι το χαρτί. Τοποθετστε χαρτί (Μην ξεπερνάτε την ένδειξη) Προσαρμόστε τους πλευρικούς οδηγούς. Λανθασμένη προσαρμογ ενδέχεται να τσαλακώσει το χαρτί να προκαλέσει μπλοκάρισμα. Για προσθκη χαρτιοών στο bypass φύλλων, αφαιρέστε όσο χαρτί έχει μείνει στο δίσκο, ευθυγραμμίστε το με το υπόλοιπο χαρτί και τοποθετστε το όλο μαζί στο δίσκο Καπάκι Φιάλη γραφίτη Φιάλη γραφίτη (Άδεια) 6 Δοχείο απόρριψης αποβλτων γραφίτη Πράσινος μοχλός φιάλης Νέα φιάλη γραφίτη Νέο δοχείο απόρριψης Πράσινος μοχλός φιάλης Αντικαταστείτε το δοχείο απόρριψης μαζί με το γραφίτη. 19

20 Γνωριμία με τη συσκευ Πίνακας λειτουργιών Αντιμετώπιση προβλημάτων Αντικατάσταση φύσιγγας συρραπτικών (Αν είναι εγκατεστημμένο το εξάρτημα ταξινόμησης μίας θυρίδας) Προσθέστε συρραπτικά or Ελέγξτε τη λειτουργία Κωδικοί σφάλματος U12 U11 U4 U8 U1 U13 U14 U15 U16 U25 U20/U21/U22 U90 U6 U7 Κωδικός Σημεία ελέγχου U1 Το εμπρός κάλυμμα είναι ανοικτό. U4 Το εξάρτημα ταξινόμησης έχει αποσυνδεθεί. U6 Το δεξί κάλυμμα είναι ανοικτό. U7 Τα καλύμματα τροφοδοσίας 1/2/3 είναι ανοικτά. U8 Tο κάλυμμα μεταφοράς είναι ανοκτό. U11 Στο εξάρτημα ταξινόμησης υπάρχει χαρτί. U12 Το κάλυμμα του εξαρτματος/ το επάνω κάλυμμα είναι ανοικτό 20

21 Κενό Θκη 2 Nέα 6 Φύσιγγα συρραπτικών FQ-SS32 Αν το συρραπτικό μπλοκάρει Tο ακόλουθο μνυμα θα εμφανιστεί στην οθόνη πίνακα αφς: "Can Not Complete Confirm Staple Unit" Μπλοκαρισμένο Κωδικός Σημεία ελέγχου U13 Ο γραφίτης εξαντλείται U14 Το δοχείο απορριμμάτων γραφίτη είναι γεμάτο U15 Το δοχείο απορριμμάτων γραφίτη δεν έχει εγκατασταθεί U16 Καλέστε το τεχνικό μας τμμα U18 Ο συνολικός μετρητς έφτασε στο όριό του. Συμβουλευθείτε το Βασικό χειριστ. Κωδικός Σημεία ελέγχου U20 Το κάλυμμα του ADF είναι ανοιχτό. U21 Το ADF ανοίχτηκε κατά τη σάρωση από το ADF. U22 Η μονάδα εξόδου ADF είναι ανοικτ. U25 Αφαιρέστε τη φιάλη και ανακινστε καλά. U90 Η μπαταρία χρειάζεται αντικατάσταση (σελ. 96) 21

22 Γνωριμία με τη συσκευ Πίνακας λειτουργιών Αντιμετώπιση προβλημάτων Αφαίρεση μπλοκαρισμένου χαρτιού (Περιοχ εισόδου χαρτιού/1ος δίσκος χαρτιού) Μπλοκαρισμένο χαρτί Δεξί κάλυμμα 6 Δεξί κάλυμμα Αφαίρεση μπλοκαρισμένου χαρτιού (Περιοχ μετάδοσης χαρτιού) Μοχλός Αν έχει εγκατασταθεί το προαιρετικό εξάρτημα ταξινόμησης. 1 2 Πιέστε Μπλοκαρισμένο χαρτί Αφαίρεση μπλοκαρισμένου χαρτιού (Μονάδα αυτόματης διπλς εκτύπωσης) Οδηγός τροφοδοσίας χαρτιού Δεξί κάλυμμα 22

23 3 Δεξιός μοχλός καθαρισμού χαρτιού Κάλυμμα κύλινδρου θέρμανσης Δίσκος χαρτιού Κάλυμμα μεταφοράς Μοχλός Μπλοκαρισμένο χαρτί Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός έχει σφίξει καλά. 3 4 Μπλοκαρισμένο χαρτί 2 1 Δεξί κάλυμμα 23

Αρ. Μοντέλου DP-8020P/8020E/8016P

Αρ. Μοντέλου DP-8020P/8020E/8016P Panasonic Οδηγίες χρήσης (Για λειτουργίες φωτοαντιγραφής και σάρωσης μέσω δικτύου) Γνωριμία με τη συσκευή Συστήματα Ψηφιακής Απεικόνισης Αρ. Μοντέλου DP-8020P/8020E/8016P Πριν ξεκινήσετε Σάρωση μέσω δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. 3 4 5 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή της συσκευής

Περιγραφή της συσκευής Περιγραφή της συσκευής 9 10 11 12 13 1 Καλώδιο ρεύματος 2 Τροφοδοσία χαρτιού 3 Δίσκος χαρτιού 4 Συγκρατητής χαρτιού 5 Πτερύγιο τροφοδοσίας 6 Πάνελ λειτουργίας 9 Κύλινδρος εκτύπωσης 11 Καπάκι σαρωτή 12

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό.

Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό. Εγχειρίδιο χρήσης Οδηγίες Λειτουργίες Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό. Πληροφορίες ασφαλείας Κίνδυνος εκρήξεως

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

(Για τις λειτουργίες φωτοαντιγραφής και δικτυακής σάρωσης)

(Για τις λειτουργίες φωτοαντιγραφής και δικτυακής σάρωσης) C B A Σύντομος Οδηγός (Για τις λειτουργίες φωτοαντιγραφής και δικτυακής σάρωσης) Αριθμ. μοντέλου DP-8020E / 8020P / 8016P Πίνακας Περιεχομένων Χρήσιμες λειτ.γραφείου... 2 Πίίνακας πολλαπλών εργασιών...

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολος Οδηγός Χειρισμού

Εύκολος Οδηγός Χειρισμού Εύκολος Οδηγός Χειρισμού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο δίπλα στην συσκευ, για μελλοντικ αναφορά. Πρόλογος... Αντιγραφς... 5 Πρόσθετες... Αντιμετώπιση Προβλημάτων... 0 Τι Μπορείτε να Κάνετε με

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008. Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX. Οδηγός χρήσης

Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008. Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX. Οδηγός χρήσης Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008 Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX Οδηγός χρήσης Τα Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network και Windows Server είναι είτε εμπορικά σήματα είτε σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Γρήγορη Εκκίνηση 1 Γρήγορη Εκκίνηση Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα που παρουσιάζονται στην Εικόνα 1. (Οι ετικέτες που συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία μπορεί να ποικίλουν.)

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

Copy guide (Οδηγός αντιγραφής)

Copy guide (Οδηγός αντιγραφής) Σελίδα 1 από 5 Copy guide (Οδηγός αντιγραφής) Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την όψη προς τα επάνω, και τη μικρή πλευρά του πρώτη στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

CD/USB/AM/FM Boombox

CD/USB/AM/FM Boombox CD/USB/AM/FM Boombox ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Πρίν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση της συσκευής σας ταιριάζει με την οικιακή τάση. Σημείωση : Συνδέστε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ CH1200 LT Οδηγίες Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπέρυθρη θέρμανση με ανθρακωνήματα Veito. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικός Εκτυπωτής Ετικετών Avery

Προσωπικός Εκτυπωτής Ετικετών Avery Προσωπικός Εκτυπωτής Ετικετών Avery Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα 1. Εισαγωγή 2 2. Απαιτήσεις Συστήματος 2 3. Χαρακτηριστικά Προσωπικού Εκτυπωτή Ετικετών Avery 2 4. Περιγραφή τμημάτων Προσωπικού Εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους.

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA LINE-INTERACTIVE INTERACTIVE LCD DISPLAY UPS Uninterruptible Power System GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO 2263 ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΙΚΡΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΣ MP 2OO1SP

Η ΜΙΚΡΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΣ MP 2OO1SP Η ΜΙΚΡΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΣ MP 2OO1SP Το ΜΡ 2001SP αποτελεί ένα ψηφιακό φωτοαντιγραφικό υψηλής ταχύτητας και παραγωγικότητας, laser εκτυπωτής/σαρωτής και µε δυνατότητα επέκτασης σε Fax βαριάς

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MDL 840 / F Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΝΑ Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α) A. Κουµπί ξυπνητηριού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Ελληνικά 1 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις. Οι προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

CX-185 II. Αριθμομηχανή με εκτυπωτή. Εγχειρίδιο Οδηγιών

CX-185 II. Αριθμομηχανή με εκτυπωτή. Εγχειρίδιο Οδηγιών CX-185 II Αριθμομηχανή με εκτυπωτή Εγχειρίδιο Οδηγιών 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ έως Αριθμητικό Πλήκτρο Χρησιμοποιείται για την εισαγωγή αριθμού στην αριθμομηχανή. Πλήκτρο Υποδιαστολής Χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά HDD Password Tool Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά 1 Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Εμπορικά σήματα... 4 Κεφάλαιο 2: Απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα... 5 - HDD Password Tool για Windows... 5

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε την ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας UMA της Casa Bugatti. Όπως κάθε άλλη οικιακή συσκευή έτσι και αυτή η ζυγαριά πρέπει να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Panasonic. 4 a. Οδηγίες Χρήσης. 6 a b. 3 a b A B C + 3. Συσκευή για πεντικιούρ. Αριθμός μοντέλου ES2502. c d Β

Panasonic. 4 a. Οδηγίες Χρήσης. 6 a b. 3 a b A B C + 3. Συσκευή για πεντικιούρ. Αριθμός μοντέλου ES2502. c d Β Panasonic Συσκευή για πεντικιούρ Οδηγίες Χρήσης 1 A B C D E 4 a 1 2 b Αριθμός μοντέλου ES2502 1 2 F 5 1 2 2 + - 2 - + 3 1 6 a b A c d Β Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper.

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper. Smartpel Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 2012 Printed on recycled paper. Πίνακας περιεχομένων Οδηγίες Ασφαλείας...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Εισαγωγή...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Διαβάστε περισσότερα

Όλα σε ένα ψηφιακό µηχάνηµα Όλα

Όλα σε ένα ψηφιακό µηχάνηµα Όλα SP 3500SF / 3510SF SP Όλα σε ένα ψηφιακό µηχάνηµα Όλα Το RICOH SP 3500SF / 3510 SF αποτελεί ένα συµπαγές και φιλικό προς τον χρήστη µηχάνηµα. Εξασφαλίζει υψηλή ταχύτητα και παραγωγικότητα στον εργασιακό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Lt408 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του Lt408 Οι Lt408 η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο Lt408 είναι ένας φιλικός προς το χρήστη εκτυπωτής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2 Οδηγός χρήστη Xperia SmartTags NT1/NT2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC...4 Περιοχή εντοπισμού NFC...4 Χρήση του Smart Connect για τη διαχείριση των ετικετών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ: Είναι πολύ χρήσιμες για την ενεργοποίηση των νουκλεικών οξέων, αυξάνει την ανοσία του οργανισμού. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Κάλυμμα Κάλυμμα Φίλτρου ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ USB 2.0 Adaptor για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Επιτρέπει σύνδεση στο PC συσκευών που διαθέτουν υποδοχές SATA/ IDE μέσω USB2.0

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Οδηγίες προς το κοινό...2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση......3 Προσοχή...4 Έλεγχοι πριν τη λειτουργία...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel JB000160 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 Megapixel Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel της Sweex. Σας συνιστούµε να διαβάσετε πρώτα προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Δήλωση σχετικά με την ευθύνη του κατασκευαστή Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή εφαρμογών τρίτων στη συσκευή, ή τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασφάλεια Οι έγκυες και τα άτομα με καρδιολογικά προβλήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα γυαλιά 3D. Η παρακολούθηση τηλεόρασης με τρισδιάστατη εικόνα δεν συνιστάται για παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. 0 Περιγραφή του καταµετρητή, λειτουργίες και ενδείξεις Βοηθητικοί οδηγοί υποδοχής χαρτονοµισµάτων Βίδα ρύθµισης πάχους χαρτονοµίσµατος Αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή του προϊόντος

Προσαρμογή του προϊόντος ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Προσαρμογή του προϊόντος 50 100 m = x4 Διασφαλίστε ανεμπόδιστη οπτική επαφή μεταξύ Ανιχνευτή και Ανακλαστήρα 8-100 m Στηρίξτε σε στέρεες επιφάνειες (σε δομικό τοίχο ή δοκό) 18

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ Εγχειρίδιο Οδηγιών ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ 1. Διαβάστε τις οδηγίες Όλες οι οδηγίες ασφάλειας και χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας)

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας) ΕΛΛΗΝΙΚA Περιγραφή 1. Ένδειξη φωνητικού καταλόγου 2. Ένδειξη ποιότητας εγγραφής 3. Ένδειξη περιβάλλοντος ηχογράφησης 4. Ένδειξη ταχύτητας αναπαραγωγής 5. Ένδειξη αριθμού/κωδικού αρχείου 6. Ένδειξη αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001

Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001 Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001 Χρήσιμες συμβουλές Σημεία προσοχής - Συμβουλές ασφαλείας Α: Πλήκτρο "On" Β: Πλήκτρο "Enter" C: H διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία Τα δεδομένα αποθηκεύτηκαν

Διαβάστε περισσότερα