SERMO GRAECUS QUO SENATUS POPÜLUSQUE ROMANUS MAGISTRATÜSQTJE POPÜLT ROMANI USQUE AD TIBERII CAESAEIS AETATEM IN SCEIPTIS PÜBLICIS ÜSI SUNT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SERMO GRAECUS QUO SENATUS POPÜLUSQUE ROMANUS MAGISTRATÜSQTJE POPÜLT ROMANI USQUE AD TIBERII CAESAEIS AETATEM IN SCEIPTIS PÜBLICIS ÜSI SUNT"

Transcript

1 SERMO GRAECUS QUO SENATUS POPÜLUSQUE ROMANUS MAGISTRATÜSQTJE POPÜLT ROMANI USQUE AD TIBERII CAESAEIS AETATEM IN SCEIPTIS PÜBLICIS ÜSI SUNT EXAMINATÜR. COMMENTATIO PHILOLOGICA DE SENTENTIA AMPLISSIMI PHILOSOPHORUM ORDINIS ACADEMIAE GEORGIAS AUGUSTAE DIE VIII. M. JTJNII A. MDCCCLXXXVII PRAEMIO REGIO ORNATA QUAM SCRIPSIT PAULUS VIERECK, DR. L'HIL. ΜΑXAJ f j f v Ä GOTTINGAE. ΑPUD VANDENHOECK ET RUPRECHT. MDCCCLXXXVIII.

2

3 SERMO GRAECÜS QUO SENATUS POPULÜSÜUE ROMANUS MAGISTRATÜSQUE POPULI ROMANI ÜSQÜE AD TIBEEII CAESAEIS AETATEM IN SCRIPTIS PÜBLICIS ÜSI SUNT EXAMINATÜR. COMMENTATIO PHILOLOGICA DE SENTENTIA AMPLISSIMI PHILOSOPHORUM OEDINIS ACADEMIAE GEORGIAS AUGUSTAE DIE VIII. M. JTJNII A. MDCCCLXXXVII PßAEMIO REGIO OßNATA QUAM SCRIPSIT PAULUS VIERECK, DR. PHIL. GOTTINGAE. APUD VANDENHOECK ET RUPRECHT. MDCCCLXXXVIII.

4

5 HERMANNO SAUPPE ÜDALRICO DE WILAMOWITZ-MOELLENDORFF PIETATIS ERGO.

6

7 Dissertationen! meam publici iuris facere non possum, quin Udalrico de "Wilamowitz-MoellendorfF praeceptori summe venerando, quippe cuius auspiciis hic libellus conscriptus sit, maximas gratias agam: quam multa vir ille doctissimus mihi suppeditaverit, quantum me adiuverit, clarius quam ipse pronuntiare possum omnes huius dissertationis clamant plagulae; eiusdem benevolentia factum est, ut Henricus Kaibel cum eximia liberalitate tituli XVII collationem curandam susciperet, ut Theodorus Mommsen praeter alia animum meum adverteret ad titulum XXIX: quibus viris illustrissimis hoc loco gratias refero summas. Neque minorem gratiam habeo Christiano Augusto Volquardsen praeceptori excellentissimo, qui ea, quae de temporibus decretorum apud Flavium Iosephum servatorum disputavi, benigne et comiter examinaverit, non minorem denique Conrado Cichorio doctori humanissimo Lipsiensi, qui priusquam libellus eius 'Iiom und Mytilene' in lucem prodiret, singulis plagulis liberalissime missis in notitiam meam pertulerit titulos XXX, XXXI, XXXII. Scripsi Gottingae die XV. m. lul. MDCCCLXXXVIII

8

9 Addenda et Corrigenda. p. 10 ad tit. IX: Mommsen Rom. Staatsr. II 3 p. 959 rectius quam Rom. Gesch. V p. 324 eqs. de causa Eubuli et Tliryplierae iudicat: lion Eubulum et Thryplieram, sed Cnidiorum magistratus Augustum adiisse neque de provocatione cogitandum esse. Ceterum quae 1. c. scripsi, non de provinciis senatoriis, sed de civitatibus liberis imperii Romani intellegenda sunt. p. 11 ad tit. X: Mommsen Röm. Staatsr. II Γ ρ. 951 titulum tribuit a. 568 /i86, quo anno L. Postumius consul fuit, Sed cum Graeci plerique, qui ab Antioclii partibus steterant, iam a. 563 /191 et Aet.oli a. 565 /is9 pacem cum Romanis fecerint, Delphos dem um a. 568 /i 86 a senatu Romanorum ut res ipsorum ordinaret petivisse credere non possum. Immo verisimillimum est etiam Delphos, ubi primum imperio et auctoritate hostium Romanorum maxime Aetolorum (cf. Liv. XXXVI 11, 6) liberati sunt, quod certe iam extremo a. 564 /i9o factum esse nemo non concedat, legatis Romam missis hoc senatusconsultum impetravisse. p. 40 ad tit. XIX {cf. p. 5 ad tit. V): Waddington cum tit. XIX a. 698 /Ö6 tribueret, vereor ne erraverit. Nam cum ex tit. XXX cognoverimus P. Sestium L. f. quendam etiam a. 71f ', 39 in senatu fuisse, nihil iam impedit, ne tit. XIX multo post a. G98 /s6 conscriptum putemus. Atque re vera rem ita se habere mihi bis rebus videtur comprobari: primum in tit. XIX et XX redire videntur iidem testes P. Sestius L. f. et C. Hedius C. f. Claud. Thorus. Deinde ex reliquiis tit. XIX intellegimus complura decreta ex actis publicis descripta Aplirodisiensibus missa esse. Talem autem decretorum collectionem compertum habemus ab Antonio re vera Aplirodisiensibus missam esse inter a.,15 /39 71 y /35 (cf. tit. V 21 eqs. παρεχάλεοεν εις το τον γεγονότος υμετν επιχρίμητος xai όόγματος xui ορχιον xul νόμου αντμηρωνημίνα (χ των όημοαίων όέλτων ίξαηοβκΐλαι τά άνι(γυαφυ). Tum videtur alter tituli XIX consul cognomine caruisse nam si XXII 2 cognomen ante patris nomen additum est (Γκίον Κοιλίου Κάλβου Γαίον υ'ιοϋ), lioc a vulgari consuetudine discedit, ita ut vix cum Waddingtonio L. Marcium L. f. Philippum in tit. XIX nominatum fuisse existimandum sit. Nunc autem re vera solus huius aetatis consul, quem Lucium quendam patrem habuisse et cognomine caruisse scimus, est L. Cornificius L. f. cos. a. 7,9 /35 Cn. Nerii consulis suffecti a. t18 /3G patrem non novimus, de L. Arruntio L. f. cos. a. 732 /22 aut a. 7d9 /6 vel idcirco non cogitaverim, quia Augusti aetate simplex senatusconsultum satis erat ad confirmanda Aplirodisiensium privilegia, quo anno nihil obstat, ne Antonium acta illa Aphrodisiensibus misisse putemus. Quae cum ita sint, tit. V Α et XIX a, 719 /35 cos. S. Pompeio S. f. L. Cornificio L. f. conscripti videntur, quod etiam inde confirmatur, quod litterarum formae tit. Y et XIX, quae exstant apud Lebasium et in C. I. G., eaedem sunt, nisi quod Φ paululum in utroque diflfert, qua tarnen re id quod explicavi in dubitationem vocari posse nemo contendat. Restat, ut addam non licere, quod feci, L. Nonii L. f. Yel. Asprenatis nomen ex tit. XX in tit. XIX transferre, cum propter testium ordinem iidem esse non possint. p. 46 ad tit. XXIII: C. Cichorius lapidem iterum contulit nonnullaque accuratius quam

10 VIII Fabricius descripsit (cf. Rom und Mytilene p. 15 eqs.). Col. Α. ν. 1 scribendum est Κλυυσι[ουμίνα]; ν. 2 cum I certum sit, scr. [Παπ]ιρία. Varro ille re vera videtur esse M. Terentius Varro Reatinus. Nam erravi, cum dicerem eum tribui Quirinae fuisse adscriptum. Varronem Reatinum praedium liabuisse etiam in agro Tusculano, qui situs erat in tribu Papiria (cf. Liv. VIII 37, 12), apparet e Cie. ad tarn. IX 1, 2; υ. 3 in ea parte, quae periit, nomen tertii testis adlatum fuisse iniuria Cicliorius negat. Sed finis liuius versus litteris vaeuus est; ν. 6 pro μω>, quod Fabricius descripsit, in lapide est uov: scribendum igitur, quod iam suspicatus eram, [των δημοσίων πραγμάτων; ν. 7 inter «t et λοιπον nihil excidit: [70] igitur delendum est, ai autem videtur esse terminatio inlinitivi alieuius ; v. 14 cum praescripta foederis ineipiant, sine dubio scribendum est [Μάρχου vi~]oü, non, ut Cicliorius proposuit, \_/Ιεχίμ~\ου Σιλανοϋ, cuius consulis nomen idem iniuria in v. 5 et 9 intulit (cf. quae adnotavi ad tit. XXIII 9 et XXX p. 52). Col. Β ν. 15 Cicliorius cum legeret A1X1, «(^/M in dubitationem vocare conatus est. Sed αρχήν defenditur Pol. XXI 32,2; v. 17 τους eodem modo quo v prominet, unde apparet ab hoc verbo novum caput ineipere; v. 18 Cicliorius supplevit δημ ο α[ίαι Οξουσίαι^, sed malim όημο[σ(αι βουλήt]. Subiectum liuius enuntiati auditur ο δήμος ο Μυτιληναίων (ν. 15). Supplementa Cichorii ea de causa probari non possunt, quia ως it pro εάν κ positum esse cum fugit; v. 21 post ' Ρωμαίων Cicliorius litterarum fragmenta legit, quae recte supplevit ad η ιοί ς ΰυμμάχοις τον δήμου ίου 'Ρωμαίων], nisi quod malim ΰυ[μμάχοις αυτών p. 54 acl tit. XXXII: Litterarum formae tit. XXX et XXXII eaedem sunt, ita ut nihil iam obstet, ne XXXII 1 4 iinem epistulae Caesaris, quae ineipit inde a XXX 13, esse sumamus. Cichorius Mitth. d. deutsch, arch. Instit. z. Athen XIII p. 64, ubi sub tit. XXXII iterum edidit, sub n. 14 aliud, ut videtur, epistulae fragmentum eiusdem temporis descripsit, quod tarnen quo pertineat dici non potest. p. 60 adnot. 1 : Etiam in tit. Boeotiae Bull, de corr. hellen. XII p. 309 v. 2, p. 311 v eqs. articulus deest. Ε r r a t a. ρ. 1 praescr. tit. I scribe Hicks 190; ibid. tit. I 17 δίκαιον pro δίχιονα-, ρ. 5 praescr. tit. V scr. Cliish. Ant. Asiat p eqs.; p. 8 adn. ad tit. VI scr. Leb. et Wadd ; ibid. adn. ad tit. VII 7 litterae typis accurate non expressae sunt; p. 9 adn. ad tit. VIII 11 scr. C. I. G. II 3543; p. 17 adn. ad tit. XII scr. C. Hostilius cos. a /1 3 7 pro 637 /m; p. 21 praescr. tit. XIV scr. C.I.G. II 20 05; p. 24 praescr. tit. XVI scr. Bull, de corr. hell. IX p eqs.; p. 29 adn. ad v. 78 scr. los. Ant. lud. XII 10,6', p. 49 adn. ad tit. XXVII scr. 8 Υ 8 / 5 5 pro 8ü8 /54, pro Si7 /G3, / 6 5 pro 818 /Β4; Ρ. 51 praescr. tit. XXX scr. Cich. R. u. M. p.,9 eqs.; p. 55 v. 15 scr. illic pro illuc; p. 59 ν. 1 scr. sollemni pro sollemnes; p. 61 v. 19 scr. S, τι pro ort; ibid. adnot. 1 scr. p. 66; p. 63 adn. 3 scr. Xen. Anab. I 1, 9 ; p. 64 adnot. 1 scr. Mitth. etc. VII p. 71; p. 74 v. 33 scr. Eleazari pro Eleagari; p. 104 adn. 3 scr. de Aphrodisiens. (tit. XIX) a / 3 5 pro 71 -/42.

11 Conspectus libelli. Introdiictio XI Pars I. Tituli 1 Α. Epistulae magist ratuum Romanorum 1 B. Senatuseonsulta 11 C. Foedera 42 Fragmenta epistularum et senatusconsultorum 47 Addenda 50 Pars II. l)e sermone titulorum 55 I. De ortliograpliia 55 de verbis graecis 55; de verbis latinis 56; de compendiis 58. II. De verborum flexione 59 III. De syntaxeos arte 60 1 articulus 60 ; 2 attributum 60; 3 pronomina 61; 4 numerus pluralis verbi apud pluralem subst. neutr. gen. 62; 5 casus 62; 6 praepositiones 63; 7 temporum usus 66; 8 particula «/>67; 9 enuntiata bypotlietica 67; 10 enuntiata finalia 67; 11 coniunctivus latinus 68; 12 infinitivus 68; 13 participium 68; 14 verborum genus 69; 15 particulae 69. IV. De verborum selectione et genere dicendi 70 verba latina graecis litteris scripta 70; magistratuum Romanorum denominationes 70; alia verba reipublicae Romanae 72; verba, quorum notio principalis mutata est 72; verba a posterioribus demum usurpata 74; verba cum praepositionibus copulata 74; epistularum formulae 74; sermo singularuin epistularum 75; formulae senatusconsultorum 79; temporum significationes 81; dicendi ratio senatusconsultorum 81; de rerum gestarum divi Augusti versione graeca 85. Pars ΠΙ. De decretis apud scriptores servatis 89 I. De Polybfo 89 II. De libro I Maccabaeorum et Iosepho 91 b pag.

12 χ 1. de foederibus Iudae Ionathae Simonis aetatis 92; 2. de los. XIII 9, 2, XIV 10, 22 p. 93; 3. de decretis Caesaris aetatis los. XIV 10, 2 10 p. 96; de los. XIV 8, 5 p.103; de los. XIV 10, p. 106; de senatusconsulto quod dicebatur de libera exercitatione religionis 109; 4. de epistulis los. XIV 12, 3 δ, XVI 6, 2 7 ρ.110; 5. de sermone decretorum Romanoram a Iosepho relatorum 111. Indices 117 (

13 Introductio. Sermo graecus quo senatus populusque Romanus magistratusque populi Romani usque ad Tiberii Caesaris aetatem in scriptis publicis usi sint, cum mihi examinandus sit, breviter explicabo, quibuscum populis agentes Romani illo sermone usi sint. Ac primum quidem id in commercio cum Graecis esse factum certis argumentis comprobatur. Nam senatusconsulta et foedera in lapidibus dialecto communi Graecorum conscripta reperta sunt per totam Graeciam et eam partem Asiae dispersa, quam Graeci incolebant. Quae omnia ex una eademque officina profecta esse intellegitur ex aequabilitate formularum. Illam autem officinam non fuisse Graecorum inde apparet, quod non paucae ex illis formulis et multa alia plane abhorrent a sermone graeco. Yel ex iis igitur, quae attuli, cognoscimus illa senatusconsulta et foedera esse Romae a Romanis publice in sermoiiem graecum translata. Quod etiam alia re confirmatur. Livius 1 enim tradit in ipso senatu, si cum Graecis ageretur, magistratus Romanos, quae senatui visa essent, et latir.e et graece pronuntiavisse. Quantum vero ex titulis repertis colligere possumus, Graeci usque ad Caesarum aetateni sola decreta graece scripta lapidibus mandare solebant 2, cum apud Iudaeos, ut infra videbimus, iam C. Iulii Caesaris temporibus exemplaria et graeca et latina publice posita sint, quod posteriore aetate etiam in Graecia factum esse constat. Paulo aliter res se habet in epistulis magistratuum populi Romani. Eae enim omnino non translatae sunt ex sermone latino. Sed eas ipsas quoque a Romanis esse scriptas inde elucet, quod plerumque et parum graece et nimis latine compositae sunt. Praeter 1 Liv. XLV 29, 3: 'Paulus latine quae senatui, quae sibi ex eonsilii sententia visa essent, pronuntiavit; ea Cn. Octavius praetor... interpretata sermone graeco referebat'; cf. etiam de Äcilio senatore interprete Polybium apud Gell. N. A. VI (VII) 14, 9. Quin etiam inde a Sullana aetate Graecos sine interprete in senatu Romano graece locutos esse constat, cf. Mommsen Rom. Staatsr. III p. 9G0. 2 cui sententiae obstat senatusconsultum de Asclepiade Polystrato Menisco factum, cuius exemplar latinum et graecum in Capitolio urbis Romae repertum est, cum ii ipsi, ad quoxum honorem factum est, id ibi ponendum curaverint.

14 XII titulos autem commemoranda sunt ea scripta Romanorum publica, quae apud scriptores exstant: quae unde fluxerint, num ad verba ab illis reddita sint, suo loco explicabitur. Deinde breviter exponam, quomodo res re habuerit in Aegypto, Syria, Macedonia. Etiamsi enim ex ea aetate, de qua agitur, nulla certa testimonia habemus, tarnen facile res diiudicari poterit. Neque enim quisquam ignorat sermonem publicum in illis regnis fuisse graecum atque decretorum a regibus Aegypti et Syriae Macedoniaeque graecis litteris conscriptorum haud pauca supersunt. Quin etiam in Aegypto aetatem tulerunt duo decreta a Romanorum magistratibus graece scripta alterum (C. I. G. III 4956) anni 802 /«, alterum (C. I. G. III 4957) anni 821 /e8. Quae cum ita sint, etiamsi ea, quae Polybius de commercio et foederibus Romanorum cum Antiocho (XXI 13 eqs. 45, XVIII 47) et cum Philippo (XVIII 1 12) factis tradit, certo documento esse non possunt, quia foederuiri cum illis regibus, ut infra demonstrabitur, genuina verba non servavit, sed suo ipsius sermone reddidit, tarnen dubitari nequit, quin Romani, quando cum illis agebant, sermone graeco usi sint. Transeamus igitur ad Iudaeorum et Phoenicuin gentes. Nihil certi nobis a scriptore libri II Maccabaeorum aut a Iosepho traditum est, quo sermone foedera saeculo II a. Chr. inter Romanos et Iudaeos icta et Hierosolymis posita conscripta fuerint. At decreta Caesaris aetate de Iudaeis facta Hierosolymis graece et latine posita esse Iosephus testatur. Adfert enim litteras a Caesare et Antonio ad Sidonios Tyriosque missas (Ant. lud. XIV 10, 2; 12,5, cf. etiam 10,3), ex quibus id facile colligere possumus. Nam si Caesar et Antonius, ut illae epistulae docent, Sidonios Tyriosque decreta de Iudaeis facta γράμμησt 'ΡωμαιχοΤς ΤΪ xai Έλληνικοΐς In publico ponere iubebant, pro certo habere possumus idem etiam in Iudaea esse factum. Cum igitur saec. I a. Chr. Romanorum decreta Hierosolymis graecis litteris posita sint, non est, cur non idem Maccabaeorum aetate factum esse putemus, qua aetate Romani iam diu ad agendum cum ceteris populis orientis graeco sermone utebantur et illum sermonem etiam inter Iudaeos pervulgatum fuisse nemo nescit. Ex tota autem Iudaea non habemus nisi unum titulum graecum 1, ut videtur, a Romanis scriptum, quem iam Iosephus (Ant. lud. XV 11,5; bell. lud. V 5, 2, VII2,4) et Philo (II ed. Mangey) commemorant, qui titulus si non Herodis Magni, at certe prima imperatorum Romanorum aetate ad templum positus est. Exemplar vero huius inscriptionis latinum, quod exstitisse Iosephus et Philo auctores sunt, adhuc nondum contigit, ut reperiretur. Videmus igitur ex reliquiis actorum publicorum, quae pertinent ad Romanorum et orientis gentium commercium, per omnes terras, in quibus inde ab Alexandri Magni aetate Graecorum litterae et artes, Graecorum mores, Graecorum sermo ilorebant, sermonem publicum, quo usae hae gentes et inter se et cum Romanis agebant, fuisse graecum. Atque ut cum Iudaeis et Phoenicibus, ita cum minoribus gentibus Asiae barbaricis 1 edid. titulum Clermont - Ganneau Rev. archeol. XXIII 1872 p. 214 et 280 eqs., cf. Mommsen Rom. Gesch. V p. 513 adn. 1. Verba tituli sunt liaec : Μηfrένα άλλογηη rfavo otvtedat εντός του nf ρί j«ίίρόν τρυφάχτου xal περιβόλου' ος ό'αν λη\φ&ϊ] έαυτωι οΐτιος ίσ ιαι όιά ΊΟ ε1ξαχολον\&(7ν &uvutov.

15 XIII a Romanis Semper graece actum esse exempla luculentissima sunt monumenta quae vocantur Ancyranum et Apolloniense, quae Galli graece et latine templis divi Augusti incidenda curaverunt. Iam nos vertamus ab ortu ad occasum solis. Polybius igitur (III 22 25) memoriae tradit tria foedera a Romanis cum Carthaginiensibus saec. YI III a. Chr. facta, quorum exemplaria latina se ipse transtulisse dicit. Atque etiamsi illis temporibus nemo cogitet Carthaginienses agendi causa cum Romanis usos esse sermone graeco, tarnen Hamilcaris et Hannibalis aetate nescio an aliter res se habuerit. Nam illis temporibus cum sermo graecus etiam Carthagine iioreret, verisimile est Romanos et Carthaginienses eo sermone usos esse, qui cum utrisque notus esset, ad commercium inter illos populos maxime erat idoneus. Quod denique reliquam Africam, Hispaniam, Galliam, Sardiniam Corsicam, quippe quarum condicio plane alia fuerit atque terrarum et gentium, de quibus iam egi, quod has attinet, quantum ex scriptis publicis Romanorum ibi servatis concludere possumus, Semper Romani ad sua decreta publice facienda usi sunt sermone latino. Quoniam igitur, quae et ubi sint reliquiae actorum publicorum a Romanis graece scriptorum breviter attigimus, iam accedamus ad ipsam quam nobis proposuimus rem. Atque hoc ordine res tractabo: primum qui fundamentum totius quaestionis efficiunt, titulos commentario instructos ita describam, ut primum locum teneant epistulae, alterum senatusconsulta, tertium foedera. Senatusconsultis autem plerisque et foederibus, cum ad verbum ex sermone latino translata sint, versiones latinas addam. Deinde ipsam de sermone instituam quaestionem eiusque finem faciam in iudicio de rerum gestarum divi Augusti versione graeca. In tertia denique parte de eis actis publicis agam, quae leguntur apud scriptores.

16 XIV Notae et compendia, quibus usus sum, cum explicatione non egeant, breviter commemorabo nie in titulis describendis usum esse uncis Ms : quadratis [ ] circumdedi litteras, quae perierunt et quae mutandae erant, obliquis < >, quae perperam videbantur additae esse, rotundis ( ), quae in lapide non exstant neque unquam scriptae fuerunt. Comnientarii nuraeri versus titulorum reddunt.

17 Pars I. Α. Epistulae magistratiuim Bomanorum. I. In loco Cyretiarum antiquae urbis Thessaliae Leake tituluin invenit ediditque Journal classical XIV p. 339 eqs., ex eiusdem seliedis Visconti Journal des savants Sept p. 21 eqs., Boeckli C.I.G. I 1770, Lebas Voyage archeol. Inscr. II Repetiverunt E. L. Eicks Α manual of greek bist, inscr. 195, Dittenberger Syll. inscr. Graec Τίτος Κοίνκτιος ΰτρατηγος ύπατος Γ Ρωμαίων Κυρετιέων τοις ταγοΐς καϊ τηι πάλει χαίρειν. έπει καϊ έν τοις λοιποΐς παβιν \ φανεράν πεποηκαμεν την τε ιδίαν καϊ τοϋ δήμου τον c Ρωμαίων προαίρεΰιν, ην έχομεν εις ύμας, όλο[<?% ]ρω βεβονλημε&α. 5 καϊ Κ έν τοις έξης έπιδεΐζαι κατά παν μέρος προεβτηκότες \ τοϋ ένδόζον, ίνα μηδ' έν τούτοις έχωΰιν ημας κατα λαλεϊν οι ονκ άπο τοϋ βελτίβτον είω&ότες άνα\6τρέφε6&αι' ο6αι γάρ ποτέ απολείπονται κτηοεις j έγγειοι καϊ οίκίαι των κα&ηκονΰών εις το δη- 10 μόΰιον Κ το 'Ρωμαίων, \πάΰας δίδομεν τψ νμετέραι πόλει, \ όπως και έν τούτοις μαχητέ την καλοκαγα&ίαν ημών \ και οτι τελέως έν ον&ενι φιλαργνρηθ[αι] βεβουλημε&[οί], I περί πλείστον ποιούμενοι χάριτα καϊ φιλοδοξίαν' ο6οι μεν το ι μη κεκομιΰ- 15 μένοι είβΐν των έπιβαλλύντων αυτοί ς, εάν νμας διδάζωΰιν καϊ φαίνωνται ευγνώμονα λέ γοντες, ϋτοχαξομένων υμών έκ τών νπ έμοϋ γεγραμ \ μένων έγκρίόεων κρίνω δίκιονα είναι άποκα&ί6ταα\&αι αύτοΐς. έρρω6&ε. Τ. Quinctius Flamininus cos. a. 556 /iös epistulam scripsit aut a. 558 /i9g, cum Atbenis hibernaret, aut a. 560 /I94 cum per totum hiemis tempus Elateae versaretur (Liv. XXXIV 48, 2). Cyretiae enim a. 5a4 /2oo ab Aetolis Romanorum sociis vi captae foedeque direptae erant, quia multi illius oppidi incolae a Pbilippi partibus stetisse videntur, quorum bona postea a Romanis publicata sunt. Quinctius vero bello ab Antioclio imminente cum lenius erga Graecos agere coepisset (Liv. XXXIII 27, 6), etiam civitati Cyretiarum ea bona, quae nondum aut venditione aut donatione alienata erant, donavit simulque mandavit, ut si cui civi iuris aliquid esset in bonis publicatis, ei illa redderentur, ut se ipse iam nonnulla reddidisse dicit. 4 ολο[ΰχ^ρώς suppl. Boeckk, Leake υλο[χλν^\ρως. 1

18 2 XVI. Titulum inter rudera templi Bacchi in insula Teo repertum edid. Chishull Antiq. asiat. p. 102, Boeckh C.I.G. II 3045, Lebas et Waddington Voyage archeol. III GO, Ditt. Syll Γ Ρωμαίων. Μάρκος Ούαλάριος Μάρκου στρατηγός καϊ δήμαρχου καΐ η σννκλητος Τηίων τήι βονλήι καϊ τώι \ δήμωι χαίρειν. Μένιππος δ τε παρ' ''Άντιόχον τον βασιλέως [ 5 αποσταλείς προς ημάς πρεσβευτής, προχειρισ&εϊς καϊ \ νφ υμών πρεσβεϋσαι περί της πόλεως τό τε ψήφισμα άνέδωκεν καϊ αυτός άκολοΰ&ως τού\τωι διελέχ&η μετά πάσης προθυμίας' ημείς δε τόν τε άν δρα άπεδεζάμε&α φιλοφρόνως και διά την 10 προγεγενη'ιμένην αύτώι δόζαν καϊ δια την νπάρχονσαν καλοκα\γα&ίαν περί τε ών ήξίου διηκούσαμεν εύνόως' καϊ ort μεν διόλου πλείστον λόγον ποιούμενοι διατελον μεν της προς τους &εονς εύσεβείας, μάλιΰτ άν τις στο\χάζοιτο εκ της σνναντωμένης 15 ημειν ενμενείας\\διά ταντα παρά τον δαιμονίου' ον μην άλλά καϊ εξ άλ λων πλειόνων πεπείσμε&α σνμφανή πάόι γεγονέναι \ την ήμετέραν εις το &εΐον προτιμίαν' διό καϊ διά τε ταϋ\τα καϊ διά την προς νμάς εννοιαν καϊ διά τον ήζιω[μέν]ον πρεσβεντήν 20 κρίνομεν είναι την πόλιν καϊ τήγ χώ\\ραν ιεράν, κα^ως καϊ νυν εστίν, καϊ άσνλον καϊ άφορο λόγητον από τον δήμου τοϋ f Ρωμαίων καϊ τά τε εις \ τον &εον τίμια καϊ τά εις νμάς φιλάν&ρωπα πειρασό\με&α σννεπανζειν, όιατηρονντων υμών καϊ εις το μετά ταντα την προς ημάς εννοιαν. έρρωσ&ε. Epistula Romae scripta est a Μ. Valerio Μ. f. Messalla praetore peregri.no a. 561 /I93, quo anno Menippus et Hegesianax, Antiochi regis legati, Romae versabantur (Liv. XXXIV 57, 6). Confirmatur lioc titulo Teis ius asyli a Romanis, quod etiam a multis civitatibus aliis factum esse permagnus numerus lapidum eodem loco repertorum testatur. Inde quod praeter praetorem tribuni et senatus commemorantur, intellegitur ius asyli Teis plebiscito et ex senatus consulto concessum esse. 6 Boeckliii apogr. dat bnig, Lebasii περί. 7 Boeckh scripsit ά[π]έόωκ(ΐ> ex usu vulgari dicendi, sed cf. Pol. XV 31, 8; XXIX 25, ηοοΰυμίαν fortasse scribendum esse ci. Sauppe. Certe Valerius id scribere voluit. III. Epistulam Heracleae ad Latinum repertam edidit ex schedis Pittakisii et Mustoxydis qui descripsit Boeckh C.I.G. II 3800, deinde Lebas et Waddington Voy. arch. III 588. Accuratius lapidem descripsit Falkener, cuius apographo usus W. Uenzen Annali dell' instit. archeol p. 138 eqs. denuo epistulam edidit. Repetiverunt titulum Hicks 193, Ditt. Syll. 209.

19 3 [.Γναΐος Μάνλιος Γναίου fiog] ύτρατηγος ύπατος Γ Ρωμαίων \ και οι! από c Ρώμης δέκα πρέ<5βε]ις Ήρακλεωτών τηι βουλήι καϊ τώι δή[μωι \ χαίρειν]. ένέ[τυχον η\μΐν οι π [α]ρ' νμώμ πρέςβεις Λιας Λιης ζ1ιονΰ[6ιος \ J δρος,... δήμος, Μό- 5 ΰχος, Άριότείδης, Μένης άνδρες [καλοί κάγα&οί], οΐ τό τε [ψήφι]ΰμα άπέδωκαγ καϊ αυτοί διελέγηβαν άκολοΐν^ως τοι]ς έν τώι [ψη]φί6ματι κα[τ]α[κ]εχωρι6μένοις ούδεν έλλείποντ[ες 6πον\δής]... αόευε... δε προς πάντας τους Ελληνας εύνόως διακειμένους. j [ημείς με]ν ονγ [κα]1 πειραΰόμε&α παραγεγονότων υμών εις την ημετέρ[αμ πίότιμ ]πρόνοιαν ποεϊgfrcci την ένδεχομένην αεί τίνος άγα&ον παρα[ί 10 τιοι γιν\όμενοί' ΰνγχωρονμεν δε υμιν την τε έλεν&ερίαγ, κα&ότι και \ [ταΐς άλ\λαις πόλεόιν, oöai ημιν την έπιτροπην έδωκαν, έχονόιν \τά \ κτημα]τα τα αυτώμ πολιτενεΰ&αι κατά τους υμετέρους νόμους [και έν το]ΐ άλλοις πειραβόμε&α εύχρηΰτοϋντες υμιν αεί τίνος άγα&οϋ j [παραίτ]ιοι γίνεϋ&αι, αποδεχόμενα δε και τα παρ ύμώμ φιλί 5 άν&ρωπα και τά[ς jj πίβτεις' κ]αι αντοι δε πειραΰύμεΰα μηδενός λείπε6&αι έγ χάριτος άποδόΰε\ι~ άπεϋτάλ]κα[μ]εν Öl προς ίψας Αενκιον "Ορβιον τον έπιμεληΰόμενον της jπόλεως καϊ] της χώρας, οττ[ω] μηδεις υμάς παρενοχλψ. fp^cacrfrcj. Henzen primus vidit lianc epistulam esse Cn. Manlii Volsonis cos. a. 565 /i89- Post eam enim exercitus ßomanus in Asia non fuit usque ad bellum contra Aristonicum gestum, quo tempore antiquiorem titulum esse scribendi ratio docet. Cn. Manlius a. 565 /is9 expeditione contra Gallos facta Fpliesi liibernans permultarum civitatum legationes, inter quas etiam Heracleotarum fuisse collegit Henzen, cum benignis responsis laetiores etiam quam venerant dimisit (Pol. XXI 43 ; Liv. XXXVIII 37). Sed epistula ipsa vix dubium, quin demum a. 566 /i88 Apameae scripta sit, cum demum post pacem cum Antioclio factum res totius Asiae ordinarentur. Heraclea vero videtur fuisse inter eas civitates, quibus cum ab Antioclio defecissent et populum Iiomanorum secutae essent, libertas et immunitas data est (Pol. XXI 48, 2 ; Liv. XXXVIII 39, 7), Ceterum res urbis adeo turbatas fuisse, ut Cn. Manlius curatorem eo mitteret, qui urbem et agros ab iniuriis defenderet, ex v. 16 eqs. intellexit Uenzen. 2 Decem legatorum commemorationem fieri iam Henzen vidit, suppl. Wadd. 4 Henzen scripsit [*<4λέ1ξην~]όρος, [Μενέδημος, sed ut incerta omisi. Falkener post άνδρες legit II. 6 Mustox. legit ελλείποντα. 7 Boeckh scripsit [σπονδής, xn&a xui ημ]άς ευ [ϊατε~] πρός eqs., Henzen, Wadd., Ditt. ΰπον j δ^ς ως >]μ}άς ευ ί[«(ίθ7έ(;] πρός eqs. Sed cum in lap. sit VA2EYE... ΔΕΙΙΡ0Σ supplementa omni probabilitate carent, 8 xal: Falkener leg. ΠΙΑΙ. Must. om. 9 πίσην supplevit Ditt., alotoiv Boeckli, Wadd. 'Cum vos in nostram fidem veneritis'. ιεροί oiav τοιεισ&αι leg. Falk., πρόνοιαν ποεΐσ&αι Mustox. 10 \_γενηα~\όμενοι Boeckli, [γινόμενοι Henzen ; [γενόμενοι, quod Wadd. et I)itt. posuerunt, nexu sententiarum refutari milii videtur. 12 [r«χτήμ(λ]ια vel [τα χρήματα scribendum esse ci. Ditt., Wadd. \τά πράγματα, sed πράγματα εχειν aliam habet vim. 15 Falk, legit ταε: Boeckh suppl. τ«[ς πίστεις]. cf. Pol. III 67, 7; IV 17, Ad rem cf. Pol. XXI 43, Falk, legit [απεστάλ-] xavtv. 17 idem legit υπος et paulo post ερρο... IV. Marmor a. d inter Dymarum (Κάτω Αχαίας) ruinas repertum a Hawkinsio et Cantabrigiam delatum edid. Dobree Classical Journal XXX p. 127 et ex Mülleri 1 *

20 4 schedis Boeckli C. I. Gr. I 1543, repetivit Ditt. Syll Denuo lapidera descripsit et edidit Hicks 202, sed iota mutum non curavit. 'Επί ΰεοκόλον Αέωνος, γραμματέ\ος τον βννεδρίον Στρατοκλέος. Κόιντος Φάβιος Κοίντον Μάξιμος άν&νπατος r Ρωμαίων Λνμαί\ων τοις άρχονβι 5 και όννέδροις και τήι πάλει χαίρειν των περί j Κνλλάνιον ύννέδρων έμφανιΰάντων μοι περί των βνντελε 6&έντων παρ νμιν αδικημάτων, λέγω δε νπερ της έμπρηβε ως και φ&ορας των άρχ(εί)ων και των δημοΰίων γραμμάτων, ων έγε \ γόνει αρχηγός της όλης βνγχύβεως Σώβος Τανρομένεος 6 και τους νόμους γράψας νπεναντίονς τήι 10 άποδο&είβηι τοις j \Ά]χαιοΐς νπό Ρωμαίων πολιτ[εία]ι, περί ών τά κατά μέρος διή[λ]- μεν εν [ΓΙ]άτραις μετά τον πκ[ρ\όν[το]ς όνμβονλίον έπει ονν οι διαπρα[ζά]μενοι ταϋτα έφαίνοντό μοι της χειρίστης κ[αταΰ]τάσεως J [κα]1 ταραχής κα[ταβολην] ποιούμενο\ι τοις "Ελληβιν πάό]ιν, ού μό ν[ον γάρ\ της άλλήλον[ς] <cc> 6νν- 15 αλλα\_γή\ς και χρε[ίας της κατ ί δίαν], αλλά και [τ]% άποδεδομένης κατά [κ]οινον τοΐς "Ελλη[6ιν e] λεν&ερίας αλλότρια και τή[ς\ προαιρέσεως' έγ[ώ πα] j ραβχομένων των κατηγόρων άλΐ]&ινάς αποδείξεις Σώ <3 ο ν μεν τον γεγονότα άρχηγον 20 \τ\ών πραχ&έντων καϊ νο μογραφησαντα επί καταλύσει της άποδο&είσης πολιτεί [ccj? κρίνας ένοχον είναι &ανάτωι πα\ ρ\εχώρισα, ομοίως δε και j \Φορ\μίσκον ' Εχεβδένεος των δαμιοργών τον σνμπράζαντα \ [rotjg έμπρήσασι τά αρχεία και τά δημόσια γράμματα, έπει και [αυτός] ώμολόγηόεν ' Τιμό&εον δε Νικία τομ μετά τοϋ Σώσον j 25 [γεγονό]τα νομογράφον, έπει έλασσον έφαινε το ηδικηκώς, έ j κέλενΰα] προάγειν εις Q. Fabius Q. f. Maximus, qui epistulam scripsit, fortasse fuit Aemilianus cos. a /ΐ4δ ; secl eodem iure cogitari potest de Q. Fabio Maximo Serviliano cos. a. (,12 /i42 aut de Aemiliani filio Q. Fabio Maximo Allobrogico cos /i2i aut de Q. Fabio Maximo Eburno cos. a. 638 /'HG, quem epistulae scriptorem esse Zumpt (comment. epigr. II p. 167) dixit. Sosus quidam cum factione sua adiuvante Phormisco demiurgo curiis et litteris publicis Dymarum incensis rempublicam a Mummio et decem legatis a.,i(js /i4g et 609 /i45 constitutam, quam timocratiam fuisse Paus. VII 16, 6 docet, abrogare conatus erat et novas leges cum Timotheo Niciae f. scripserat. De qua re cum οί πιρί Κνλλάνιον σύνεδροι proconsulem certiorem fecissent, Q. Fabius de Soso et Phormisco supplicium sumpsit et Timotheum in Italiam in exilium misit. 5 Κνλλάνιον non Cyllenen terrae Eleae, sed hominis nomen esse intellexit Dittenberger. 13 χα[τάηειραν\ suppl. Dohr.; scripsi pro hoc verbo inusitatissimo ex usu Polybiano χα[ταβολψ]. Dohr, suppl. [η χολαστέα tffrji'r, quod Boeckli et Hicks receperunt, recte id refutavit Ditt.; [ίοίς'έλλησιν πάσ]ιν suppl. U. de Wilamowitz. 14 ώς suppl. Dohr., uia Boeckli, γάο U. de Wilam. Dohr. ci. scribendum esse της προς αλλήλους ουσαj συναλλαγής, quod nequaquam probabile esse iam Boeckli monuit. χρείας της χατ ϊδίαν^\ suppl. Dohr, recte, iniuria id Ditt. reiecit. 16 αλλότρια scribendum esse vidit II. de Wilam., ceteri αλλότρια. Dohr, cum legeret EI... suppl. εϊ[σπα^ρασχομένων, Ditt. 1[γω πα]ρααχομίνων; idem Hicks, qui in lapide iy legebat. Fortasse, ut monuit U. de Wilam., scribendum est ί[πιπα]ρασχομένων, quamquam hoc verbum alibi non invenitur. εγώ similiter exstat in epist. Aug. IX Dobr. secuti omnes edid. παρεχώρ[ϊ]]σα, sed ne hoc quidem graecum esset. 21 Φορ]μίΰχον suppl. Boeckli probabiliter.

21 δ Γ Ρώμην όρκίβας, εφ [ώ]ί- τήι νονμηνίαι τον εν [άτον μηνό]ς ε<5τα[ι\ έκεΐ καϊ εμφανίΰας τ [ω ι έ]πί των 'ξένων βτρατη \γώι το δόξ]αν, [μή π]ρότερον έπά\ν\ειβ[ιν οίκον, ώ[ν ά[πολν&ψ του ΐ'[_ίδτώτος] Dohr., Boeckli, Hicks. Ditt. emendavit του εΐ'[«του μψ'ό]ς. 27 in lap. est: "ΑΝ... ΡΟΊΈΡΟΝ, Dobree suppl. οηω [ς άν [μη π]ρόΐίρον επά\_ν]ειθ[ ι οΐχον, ε«[ν μ]η. Sed υπως uv c. indic. fut. vix ferri potest. U. de Wilam. vidit ίστα[ι ] et ina[v}ng[_tv] coniuncta fuisse et scripsit [το όόξ^αν eqs. *Λ\_ιιολυ3ηι} suppl. U. de Wilam., Hicks legit «υ in lap. V. Lapis a Sherardo descriptus editusque a Chishullo Antiq. Asiat et a Boeckhio C. I. G. II 2737 repetitus est a Mommseno in Brunsii font. iuris ant. Rom. 5 p. 167 eqs. A. [Μάρκοζ [Αντώνιος Μάρκου νιος αυτοκράτωρ ύπατος ibrofefot] γμένος το β και 5 jro γ I των] τριών ανδρών τί/[<?]! των δημοσίων πρα γμάτων διατάξεως j Πλαραΰέων και Άφρο\δειόιέων άρχονΰιν βουλή δήμω χαίρειν ει έρρωΰο-ε, εύ άν ε χοι' 10 υγιαίνω δε καϊ αυτός μετά τον 6τρα τενματος. Σόλων Λημψρίου [ύ]μ,έτερο 15 πρεσβευτής έπι μελεβτατα πεφρον τ\ι]κώς των τής πό λεως υμών πραγ μάτων ού- 20 μόνον ήρκέ<3&η έπι τοις \ γεγο νόΰιν οίκον ο \μή]μα6ιν, αλλά και ή μας παρεκάλεβίεν 25 εις το τοϋ γεγο νότος νμειν επικρίματος και δόγμα\ τος καϊ όρκίου και νό μου άντιπε- 30 φωνημέ να εκ των δημοσίων δέλτων έξαποΰτει λαι νμειν τά άντίγρα\ φα. εφ οίς έπαινε'-\ 35 ΰας τον Σόλωνα μάλλον άπεδεζάμην εβχον τε εν τοις υπ' έμοϋ ] γεινωβκομένοις, ( ω και τά καθήκοντα άπεμέριΰα φιλάν^ρωπα, άξιον ήγη βάμενος τόν άν\δρα τής «'ξ Aplirodisias Cariae oppidum libertatem accepit ex actis Caesaris a M. Antonio a. 710 /<u simul cum iuris asyli confirmatione, quae a Tacito (ann. III 62) commemoratur. Edicti Caesaris nihil superest nisi inscriptio γράμματα Καίσαρος. Argumentum vero illius decreti et decreti triumvirum quo id confirmabatur (επίχριμα id in v. 23 nominatur), in senatus consultum (B) receptum est. Iusiurandum et lex (cf. Α ν. 25), quibus foedus sanciebatur, perierunt. M. Antonii epistula denique, quae integra superest, scripta est inter a. 7l5 /39 <1J /35, quod inde intellegitur, quod cos. des. II et ΙΙΓ et triumvir rei publicae constituendae nominatur, cf. Mommsen Rom. Staatsr. I- p Lapidis caput integrum non est. Pro Chisliulli supplementis Μ. 'Αντώνιος ανιοχρατωυ eqs. scripsi Μ άρχος * Αντώνιος Μάρχου νιος αυτοκράτωρ, cum praenomina ea aetate, qua titulus conscriptus est, nondum per compendia scribi solerent et patris nomen plerumque adde retur. 2 U. de Wilamowitzio suadente cum et in ν. 1 et in v. 2 trium fere litterarum spatium vacaret et in extr. v. 2 post της (in lap. τηδ), quamquam Slierard illo loco liiatmn notavit, nihil excidisse videatur, scripsi xal [το y των] τριών ανδρών eqs. Certe των quam maxime requiritur, cf. Β ημέτερος Slierard descripsit. 15 πεφροντηχώς idem.

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Κείμενο: Sulla, occupata urbe, senatum armatus coegerat ut G. Marius quam celerrime hostis iudicaretur. Cuius voluntati nemo obviam ire audebat; solus Quintus Mucius

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Να μεταφράσετε στην κόλλα σας τα αποσπάσματα Β, Γ και Δ. Α.Brenno duce Galli, apud Aliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ *** Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ι ΑΓ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ *** Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ι ΑΓ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ *** Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ [Α] ΚΕΙΜΕΝΟ Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam absens dictator est factus;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 2: Λατινικά 2. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 2: Λατινικά 2. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ενότητα 2: Λατινικά 2 Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 21 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ Λέγεται το αίτιο που εντοπίζεται σε εξωτερικές καταστάσεις, όχι σε ψυχικές συγκινήσεις και συναισθήματα. Εκφράζεται: α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Aesopi nostri Licinus servus tibi notus Roma Athenas fugit. Is Athenis apud Patronem Epicureum paucos menses pro libero fuit, inde

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Στρ. Καραϊσκάκη 62, Χαϊδάρι 12461, 210 5319707 708 E-mail : theriapraxis@htmail.cm, Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΠΟΥ Ο προσδιορισμός του τόπου εκφέρεται γενικά με εμπρόθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω κείµενο: Hannibal, dux Carthaginiensis,

Διαβάστε περισσότερα

Κικέρων (106-43 π.χ.)

Κικέρων (106-43 π.χ.) Κικέρων (106-43 π.χ.) Α. Βίος: Ο Κικέρων γεννήθηκε το 106 στο Arpinum. Αν και homo novus, διέτρεξε τα αξιώματα με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, με κορυφαία κατάληξη την υπατεία του έτους 63 (εξουδετέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia quae scripsisset, sed videri tamen

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: Tum se dolori dabat et paulo post siccis oculis redibat. Scribonianus arma in Illyrico contra Claudium moverat; fuerat

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Μάθημα: Λατινικά Ημερομηνία : Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2007 Ώρα εξέτασης:11:00 13:00

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος Καίσαρ (101/100-44 π.χ.)

Ιούλιος Καίσαρ (101/100-44 π.χ.) Ιούλιος Καίσαρ (101/100-44 π.χ.) Α. Βίος: Ο Γάιος Ιούλιος Καίσαρ γεννήθηκε πιθανόν το έτος 100 π.χ. Έγινε pontifex maximus το 63, ύπατος το 59 και έπαρχος της Γαλατίας τα έτη 58-51. Μετά την επιστροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ cui nomen est Hermaeum: Να γράψετε την ισοδύναμη μορφή της πρότασης.

ΚΕΙΜΕΝΟ cui nomen est Hermaeum: Να γράψετε την ισοδύναμη μορφή της πρότασης. ΚΕΙΜΕΝΟ 20 aetatis: τη γενική πληθυντικού imperium: τη γενική ενικού quodam: τη γενική ενικού και πληθυντικού στο ίδιο γένος insidiatoribus: τη δοτική ενικού cui: την αιτιατική ενικού στο ίδιο γένος proximum:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Φάσµα Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.

Φάσµα Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. σύγχρονο Φάσµα Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 210 50 51 557 210 50 56 296 25ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 210 50 20 990 210 50 27 990 25ης Μαρτίου 74 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 210 50 50 658 210

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Cum omnes recentem esse dixissent, «Atqui ante tertium diem» inquit «scitote

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΟΝ. ΚΑΡΒΕΛΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 21 1. Να αναγνωριστούν και να αναλυθούν οι παρακάτω μετοχές στις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις με όλους τους δυνατούς τρόπους:

Διαβάστε περισσότερα

1.β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις

1.β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Cum omnes recentem esse dixissent, «Atqui ante tertium diem» inquit

Διαβάστε περισσότερα

Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω κείµενο:

Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω κείµενο: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Λλ3Κ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Tyrannis omnia semper suspecta atque sollicita sunt; nullus locus amicitiae eis est. Nescio enim quis

Διαβάστε περισσότερα

Στο ρόµο Για Τις Πανελλαδικές

Στο ρόµο Για Τις Πανελλαδικές Στο ρόµο Για Τις Πανελλαδικές Η εφηµερίδα µας σε συνεργασία µε το Φροντιστήριο «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» από την Πέµπτη 19/2/2004 και κάθε Πέµπτη θα δηµοσιεύει προτεινόµενα θέµατα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις µε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΚΕΙΜΕΝΑ 28-35 Α.ΚΕΙΜΕΝΟ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΚΕΙΜΕΝΑ 28-35 Α.ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΚΕΙΜΕΝΑ 28-35 Α.ΚΕΙΜΕΝΟ 1.Tu hominem investiga, quaeso, summaque diligentia vel Romam mitte vel Epheso rediens tecum deduc. Noli spectare quanti homo sit. Parvi enim preti est, qui

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων. Copyright, 2010, Eκδόσεις ZHTH, Θ. Παπακώστας, Α. Αθανασιάδου

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων. Copyright, 2010, Eκδόσεις ZHTH, Θ. Παπακώστας, Α. Αθανασιάδου Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων ISBN 978-960-456-229-9 Copyright, 2010, Eκδόσεις ZHTH, Θ. Παπακώστας, Α. Αθανασιάδου Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑ 1ο Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω κείµενο: Postquam XIV annos

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Et si habet Asia suspicionem quandam luxuriae, Murenam laudare debemus, quod Asiam

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στα Λατινικά Γ Λυκείου

Διαγώνισμα στα Λατινικά Γ Λυκείου Διαγώνισμα στα Λατινικά Γ Λυκείου Κείμενα 21 ο 27 ο Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία: Τμήμα: Κείμενα: Deinde, cum lacrimae suae, diu cohibitae, vincerent prorumperentque egrediebātur; tum se dolōri dabat et paulo

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species horrenda. Existimavit ad se venire hominem ingentis magnitudinis et

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Τετάρτη, 27 Μα ου 2009 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ A ΚΕΙΜΕΝΟ Cum omnes recentem esse dixissent, «Atqui ante tertium diem» inquit «scitote decerptam esse Carthagine. Tam prope a muris habemus

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: solus Quintus Mucius Scaevola augur de hac re interrogatus sententiam dicere noluit. Quin etiam cum Sulla minitans ei

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Cum omnes

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα εξής αποσπάσματα των παρακάτω κειμένων:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΙΜΙΟΥ ΤΕΡΤΥΛΛΙΑΝΟΥ

ΣΕΠΤΙΜΙΟΥ ΤΕΡΤΥΛΛΙΑΝΟΥ ΣΕΠΤΙΜΙΟΥ ΤΕΡΤΥΛΛΙΑΝΟΥ Περι Μετανοιασ (De Paenitentia)(*1) Κεφ. 1o. Η μετάνοια των εθνικών I. Paenitentiam hoc genus homines quod et ipsi retro fuimus, caeci sine domini lumine, natura tenus norunt passionem

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΓΩΣΙΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΓΩΣΙΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Λ. ΠΙΕΡΡΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΣΕΣ Θεός, Ναός, Τόπος ΜΕΡΟΣ Γ ΠΕΛΑΣΓΙΚΑ ΠΑΝΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ: ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΓΩΣΙΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ 2 Από το πρωτοπελασγικό υπόστρωμα της Αρκαδικής θρησκευτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Tyrannis omnia semper suspecta atque sollicita sunt; nullus locus amicitiae eis est.

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση : Ως υποκείµενο στο ρήµα complevit εννοείται η λέξη Hannibal. Μονάδες 40

Σηµείωση : Ως υποκείµενο στο ρήµα complevit εννοείται η λέξη Hannibal. Μονάδες 40 Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω κείµενο: Postquam XIV annos in Italia complevit, Carthaginienses eum in Africam revocaverunt. Ibi Hannibal bellum cum Romanis componere frustra cupivit. Denique

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Οι δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις διακρίνονται σε: 1. επιθετικές 2. επιρρηματικές 3. ουσιαστικές. 1. Επιθετικές: Προσδιορίζουν κάποιον

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Quam ob rem accusatores non Asiae nomen Murenae obiecerunt, ex qua laus familiae, memoria, generi,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΟΜΟΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΟΜΟΣ Νίκος Νικολαΐδης ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΟΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 21-32 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΗ-ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ- ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 1 2 Μάθηµα 21 ο ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητής: A1. Nα μεταφράσετε τα αποσπάσματα: Α. Deinde, cum lacrimae suae, diu cohibitae, vincerent prorumperentque,

Διαβάστε περισσότερα

Πούλιος Κ. - Καλαϊτζίδου Φ. 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 2. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. cum(αιτιολογικός)

Πούλιος Κ. - Καλαϊτζίδου Φ. 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 2. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. cum(αιτιολογικός) 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Εισάγονται: quod-quia-quoniam cum(αιτιολογικός) Eκφέρονται: α. Με οριστική όταν η αιτιολογία είναι αντικειμενικά αποδεκτή. β. Με υποτακτική: όταν η αιτιολογία είναι υποκειμενική.(τηρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα:

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ertyuςiopasdρfghjklzxcvbnmqwertyp jklzxcvbnφγιmλιqπςπζαwωeτrtνyuτ κaλsdfghςjklzxcvλοπbnαmqwertyuio

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ertyuςiopasdρfghjklzxcvbnmqwertyp jklzxcvbnφγιmλιqπςπζαwωeτrtνyuτ κaλsdfghςjklzxcvλοπbnαmqwertyuio Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ertyuςiopasdρfghjklzxcvbnmqwertyp jklzxcvbnφγιmλιqπςπζαwωeτrtνyuτ ΚΕΙΜΕΝΑ κaλsdfghςjklzxcvλοπbnαmqwertyuio hjklzxcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρa ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt. Tum Scipio,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... ιάγραμμα περιεχομένων... Πίνακας περιεχομένων... Συντομογραφίες... Βιβλιογραφία... ΙΧ ΧΙ XV LI LV ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια και σημασία του κληρονομικού δικαίου... 1 2. Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ARIST0TELIS MAGNA MOKALIA.

ARIST0TELIS MAGNA MOKALIA. ARIST0TELIS QUAE FERUNTUR MAGNA MOKALIA. RECOGNOVIT FRANCISCUS SUSEMIHL. m LIPSIAE IN AEDIBUS B. G. TEUBNERI. MDCCCLXXXIII. IilPSIAE: TTPIS Β. G. TEUBNERI. HENRICO IACKSONI ET HENRICO OMONTO D. D. D. EDITOR,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ 1 Ο ΚΕΦ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ 1 Ο ΚΕΦ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ 1 Ο ΚΕΦ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Να αναφέρετε ποιες από τις επόμενες ενώσεις θεωρούνται οργανικές και ποιες ανόργανες. α) Κ 2 CO 3, β) CH 4, γ) CH 2 CH 2, δ) H 2 O 2. Να γράψετε τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων Ώθησης 1 Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ A1. ΚΕΙΜΕΝΟ Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Omnia sunt misera in bellis

Διαβάστε περισσότερα

AΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

AΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ AΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ EKΦΟΡΑ ΧΡΗΣΗ Είναι προτάσεις επιρρηματικές που δηλώνουν την αιτία του περιεχομένου μιας άλλης πρότασης, συνήθως της κύριας. Εξαρτώνται από ρήματα ή εκφράσεις ψυχικού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 27 Β ΟΡΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ Εκφέρεται είτε με απλή αφαιρετική είτε με το σύνδεσμο quam και ομοιόπτωτα ή ομοιότροπα (όταν ο α όρος δεν κλίνεται, είναι δηλαδή επίρρημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 104 33 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr Αθήνα, 23 Μαΐου 2011 Οι θέσεις της Π.Ε.Φ. για τα θέματα των Λατινικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτος Λίβιος (59 π.χ.-17 μ.χ.)

Τίτος Λίβιος (59 π.χ.-17 μ.χ.) Τίτος Λίβιος (59 π.χ.-17 μ.χ.) Ο Τίτος Λίβιος με το έργο του Ab urbe condita (142 βιβλία) αφηγείται την ιστορία της Ρώμης από τις μυθολογικές της καταβολές (753 π.χ.) έως το θάνατο του θετού γιου του Αυγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

ANECDOTA DELPHICA EDIDIT ACCEDUNT TABULAE DUAE DELPHICAE. Plislum»ides, Crissaea rura, Locridem, Parnassia saxa cum sepulcris Delphicis BEROLINI

ANECDOTA DELPHICA EDIDIT ACCEDUNT TABULAE DUAE DELPHICAE. Plislum»ides, Crissaea rura, Locridem, Parnassia saxa cum sepulcris Delphicis BEROLINI ANECDOTA DELPHICA. ANECDOTA DELPHICA EDIDIT ERNESTUS CURTIUS ACCEDUNT TABULAE DUAE DELPHICAE Plislum»ides, Crissaea rura, Locridem, Parnassia saxa cum sepulcris Delphicis BEROLINI IMPENSIS GUILELMI BESSER

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΟΝ. ΚΑΡΒΕΛΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 34 1. captum se ipsum, admiratum virtutem, salutatum : Να δηλωθεί ο σκοπός με όλους τους τρόπους. 2. Να τραπούν οι προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM

ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM ΜΑΘΗΜΑ 21 ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM 1. Nα µεταφέρετε τα τριτόκλιτα προσηγορικά ονόµατα του κειµένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθµού και να δηλώσετε το γένος τους. 2. Tων προσηγορικών ονοµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω κείμενο: Omnia sunt misera in bellis civilibus, sed nihil miserius quam ipsa victoria: ea victores ferociores impotentioresque

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 21-30 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 21-30 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 21-30 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Εσύ αναζήτησε τα ίχνη του ανθρώπου, παρακαλώ, και με την πιο μεγάλη φροντίδα είτε στείλε (τον) στην Ρώμη, είτε, όταν επιστρέφεις από

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: Qui potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque te aluit? Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidi? Quamvis

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Tam prope a muris habemus hostem! Itaque cavete periculum, tutamini patriam. Opibus urbis nolite confidere. Fiduciam, quae

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2006 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2006 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Σάββατο, 3 Ιουνίου 2006 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ A ΚΕΙΙΜΕΝΟ Tyrannis omnia semper suspecta atque sollicita sunt; nullus locus amicitiae eis est. Nescio enim quis possit diligere eum, quem

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση μετοχών σε προτάσεις στα κείμενα των Λατινικών (Γ Λυκείου)

Ανάλυση μετοχών σε προτάσεις στα κείμενα των Λατινικών (Γ Λυκείου) Ανάλυση μετοχών σε προτάσεις στα κείμενα των Λατινικών (Γ Λυκείου) Οι επιρρηματικές και οι επιθετικές μετοχές μπορούν να αναλυθούν στο αντίστοιχο είδος πρότασης. Για να προχωρήσουμε στην ανάλυση της μετοχής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

EBERHARDINAE CAKOLINAE TÜBINGENS]

EBERHARDINAE CAKOLINAE TÜBINGENS] F Ο Κ Μ I S Α CADEMICIS ROSTOCHII ADLERIAKIS. INCLUTAE LITTEßARUM UNIVERSITATI EBERHARDINAE CAKOLINAE TÜBINGENS] SACRA SAEOULARIA QUARTA? DIE Villi MENSIS AITGUSTI A. CIOIOCCCLXXYII CELEBRANTI CONGRATULANTUK

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ (ΚΕΦ )

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ (ΚΕΦ ) ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ (ΚΕΦ. 21-28) Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: Huic Arria funus ita paravit, ut ignoraretur a marito; quin immo cum illa cubiculum mariti

Διαβάστε περισσότερα

TO ΠNEYMA ΩPIMAZEI OΠΩΣ OI KAPΠOI

TO ΠNEYMA ΩPIMAZEI OΠΩΣ OI KAPΠOI ΜΑΘΗΜΑ XXVII LECTIO SEPTIMA ET VICESIMA TO ΠNEYMA ΩPIMAZEI OΠΩΣ OI KAPΠOI ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ - ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1. Ερωτήσεις - ασκήσεις ανοικτού τύπου 1. Tων κυρίων ονοµάτων του κειµένου να γραφεί η ονοµαστική,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f.gr Οι απόψεις της ΠΕΦ για τα θέματα εξετάσεων στο μάθημα των Λατινικών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: L. Aemilio Paulo consuli iterum bellum cum Perse rege gerere obtigit. Ut domum ad vesperum rediit, filiola eius Tertia, quae tum erat admodum parvula, ad

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 3: Λατινικά 3. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 3: Λατινικά 3. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ενότητα 3: Λατινικά 3 Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent, non videant, aut ea, quae vident, dissimulent: qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 8: Λατινικά 8. Όνομα Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 8: Λατινικά 8. Όνομα Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ενότητα 8: Λατινικά 8 Όνομα Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ. Αρκτικοί χρόνοι στα λατινικά θεωρούνται: ο Ενεστώτας, ο Μέλλοντας, ο Παρακείµενος µε σηµασία ενεστώτα και ο Συντελεσµένος Μέλλοντας.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ. Αρκτικοί χρόνοι στα λατινικά θεωρούνται: ο Ενεστώτας, ο Μέλλοντας, ο Παρακείµενος µε σηµασία ενεστώτα και ο Συντελεσµένος Μέλλοντας. Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Αρκτικοί χρόνοι στα λατινικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ(LECTIO I-XII) KYΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ(LECTIO I-XII) KYΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ(LECTIO I-XII) KYΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Α.Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: -Ubi in Italia fuit,apud Ticinum,Trebiam,Trasumenum et Cannas

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΟΧΗ (Ablativus absolutus)

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΟΧΗ (Ablativus absolutus) ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΟΧΗ (Ablativus absolutus) Απόλυτη είναι η μετοχή της οποίας το υποκείμενο δεν έχει καμία σχέση με τους όρους του ρήματος της πρότασης. Στα λατινικά η μετοχή αυτή, καθώς και το υποκείμενό

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KIADJA A MAGYAR TUD. AKADÉMIA. SZERKESZTI OSZTÁLYTITKÁR. XXIV. KÖTET 9. SZÁM. SCRIPSIT GEYZA NÉMETHY

ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KIADJA A MAGYAR TUD. AKADÉMIA. SZERKESZTI OSZTÁLYTITKÁR. XXIV. KÖTET 9. SZÁM. SCRIPSIT GEYZA NÉMETHY ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KIADJA A MAGYAR TUD. AKADÉMIA. KÖRÉBŐL. AZ I. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI JÓZSEF OSZTÁLYTITKÁR. SZINNYEI XXIV. KÖTET 9. SZÁM. AD CICERONIS DE L. I. 7, 23. ET

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Α1. Να μεταφράσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Γ. renno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus. Romanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium,

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Γ. renno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus. Romanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium, LECTIO XXI ΚΕΙΜΕΝΟ: B renno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium, pro quo immensam pecuniam acceperunt. Tum Camillus, qui diu apud Ardeam

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 3. Πρόλογος

Περιεχόμενα 3. Πρόλογος Περιεχόμενα 3 Πρόλογος Το παρόν βιβλίο συνιστά βελτιωμένη έκδοση του από το 1999 κυκλοφορούντος βιβλίου των Λατινικών της Γ λυκείου. Η επανέκδοση κρίθηκε επιβεβλημένη, καθώς επιχειρεί αφενός να θεραπεύσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Tu hominem investiga, quaeso, summaque

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ IV LECTIO QUARTA ΤΑ ΗΘΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ. Romani in suppliciis deorum magnifici sed dome parci erant. Iustitia inter

ΚΕΙΜΕΝΟ IV LECTIO QUARTA ΤΑ ΗΘΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ. Romani in suppliciis deorum magnifici sed dome parci erant. Iustitia inter ΚΕΙΜΕΝΟ IV LECTIO QUARTA ΤΑ ΗΘΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ Το κείμενο που ακολουθεί προέρχεται από το Ρωμαίο ιστορικό Γάιο Σαλλούστιο Κρίσπο (86 35 π.χ.). Ο Σαλλούστιος παρουσιάζει εδώ μια εξιδανικευμένη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α.Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Non Sicanorum aut Pelasgorum, qui primi coluisse Italiam dicuntur, sed aetatis suae verbis utebantur.

Διαβάστε περισσότερα

CONTINENTUR HOC LIBRO

CONTINENTUR HOC LIBRO CONTINENTUR HOC LIBRO PraefatlO............. inde a pag. I. Heronis definitiones nominttm geometriae..,, 1 II. Heronis geometria........... 41 ΙΠ. Heronis geodaesia... 141 IV. Heronis introductiones stereometricorum...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Η αφαιρετική, απλή ή εμπρόθετη, συμπυκνώνει τις λειτουργίες τριών παλαιότερων πτώσεων: της κυρίως αφαιρετικής (ablativus

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venisset et eum a ianua quaereret, exclamavit Nasica se domi non esse, etsi

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ korifeo.gr Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ korifeo.gr Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ korifeo.gr Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Έπειτα πέρασε με ελέφαντες πάνω από τις Άλπεις, που χωρίζουν την Ιταλία από τη Γαλατία. Μόλις βρέθηκε στην Ιταλία, κατατρόπωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: Caesar propter frumenti inopiam legiones in hibernis multis conlocat. Ex quibus quattuor in Nerviis hiemare iubet et tribus imperat in Belgis remanere. Legatos

Διαβάστε περισσότερα

LECTIO ΧL: ΑΚΛΟΝΗΤΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

LECTIO ΧL: ΑΚΛΟΝΗΤΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ LECTIO ΧL: ΑΚΛΟΝΗΤΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Sulla, occupata urbe, senatum armatus coegerat ut C. Marius quam celerrime hostis iudicaretur. Cuius voluntati nemo obviam

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002628326 2015-03-10

15PROC002628326 2015-03-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δεσ. Μπαλωμένου Τηλ. 26513-61332

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφώντος Ελληνικά, Βιβλίο Β,Κεφ.ΙI,20-21 Λακεδαιμόνιοι δέ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν μέγα ἀγαθόν εἰργασμένην ἐν τοῖς μεγίστοις

Διαβάστε περισσότερα

Η μετοχή στα λατινικά, όπως και στην αρχαία ελληνική, διακρίνεται σε :

Η μετοχή στα λατινικά, όπως και στην αρχαία ελληνική, διακρίνεται σε : ΜΕΤΟΧΗ Η μετοχή στα λατινικά, όπως και στην αρχαία ελληνική, διακρίνεται σε : Α. ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ Είναι πάντα συνημμένη και αναλύεται σε δευτερεύουσα αναφορική πρόταση. Β. ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ Η χρήση της είναι σπάνια

Διαβάστε περισσότερα

Excl sus : recesserat : exterritus : prorepsit : abdidit : attulit : ostendensque : decerptam esse : dixit : venit :.

Excl sus : recesserat : exterritus : prorepsit : abdidit : attulit : ostendensque : decerptam esse : dixit : venit :. 1 30 2016 : ( ) : (3) Excl sus ab insidiat ribus Caligulae, recesserat in diaetam, cui nomen est Hermaeum. Paulo post rum re caedis exterritus prorepsit ad solarium proximum et inter vela praetenta foribus

Διαβάστε περισσότερα