ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΗΡ-361. Ελληνική

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΗΡ-361. Ελληνική"

Transcript

1 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 61 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Λεβιδίου σε συμμόρφωση της 440/2005 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 297/2013 Στην Τρίπολη σήμερα την 17 η Απριλίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σταμάτη Χαράλαμπου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το πιο πάνω θέμα. Παρόντος και του Δημάρχου κ. Σμυρνιώτη Ιωάννη διαπιστώθηκε, από τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 32 και ονομαστικά οι ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1) Σταμάτης Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 2) Πεπόνης Γεώργιος, Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου 3) Κοσκινάς Δημήτριος 4) Μπόζος Ιωάννης 5) Τασιγιαννάκης Δημήτριος 6) Καλτεζιώτης Πέτρος 7) Ζαμπαθά Χριστίνα 8) Λουμπαρδιάς Στυλιανός 9) Καρλής Γεώργιος 10) Τζανής Ηλίας 11) Μπούρας Ανδρέας 12) Σαββάκης Σάββας 13) Κοκκινάκος Μιλτιάδης 14) Κουκάκης Σταύρος 15) Παλιογιάννης Θεόδωρος 16) Κάρλος Γεώργιος 17) Τρίκολας Κωνσταντίνος

2 2 18) Κατσίρης Ιωάννης 19) Εικοσιδέκα Μαρία 20) Πετροπούλου Δρακοπούλου Σπυριδούλα 21) Παπαδημητρίου Γεώργιος 22) Κατσαφάνας Κωνσταντίνος 23) Μπισιούλης Ζαφείριος 24) Παυλής Δημήτριος 25) Τσιαμούλος Νικόλαος 26) Κακλαμάνος Αναστάσιος 27) Βόσνος Δημήτριος 28) Κοσκολός Γεώργιος 29) Καρώνης Γεώργιος 30) Καλαμούτσος Ηλίας 31) Αλεξάκης Βασίλειος 32) Αναγνωστόπουλος Νικόλαος Απουσίαζαν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.ταλούμης Κωνσταντίνος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. 1.Σαμπράκος Ιωάννης, 2. Δελφάκης Νικόλαος, 3. Τζιούμης Κωνσταντίνος, 4. Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος, 5. Νικολάου Δημήτριος, 6.Παπαζαχαρίας Αναστάσιος, 7. Σαμαρτζής Γεώργιος και 8.Συνοδινού Λυγερή αν και προσκλήθηκαν νόμιμα. Παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν επίσης: Ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Τρίπολης κ. Κάμαρης Ηλίας, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Λεβιδίου κ. Κακκώνης Αθανάσιος, ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Σιμιάδων κ. Νικολόπουλος Παναγιώτης και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Λουκά κ. Σμυρνιώτης Κωνσταντίνος. Στη Συνεδρίαση ήταν παρών ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Τρίπολης κ. Λυμπεράκης Στυλιανός ο οποίος είχε προσκληθεί νόμιμα για το σκοπό αυτό. Στη Συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκε και η Δημοτική Υπάλληλος κ. Κατσαφούρου Χαρά για την τήρηση των πρακτικών. O Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σταμάτης Χαράλαμπος έδωσε το λόγο στο Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρίπολης κ. Μπούρα Ανδρέα, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμό 16/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με ΑΔΑ:ΒΕΔΦΩΗΡ-Γ4Τ, η οποία έχει ως ακολούθως: «Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 61 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Λεβιδίου σε συμμόρφωση της 440/2005 απόφασης Τριμελούς Διοικτικού Πρωτοδικείου Τρίπολης» Στην Τρίπολη σήμερα 5 Μαρτίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρίπολης συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει. Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επτά (7) και ονομαστικά οι:

3 3 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Μπούρας Ανδρέας Πρόεδρος 1.Τρίκολας Κωνσταντίνος 2. Συνοδινού Λυγερή 2. Λουμπαρδιάς Στυλιανός 3. Παλιογιάννης Θεόδωρος 3. Παπαζαχαρίας Αναστάσιος 4. Τασιγιαννάκης Δημήτρης 5. Κακλαμάνος Αναστάσιος 6. Κοσκολός Γιώργος 7. Κάρλος Γεώργιος Στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αν και προσκλήθηκε δεν παραβρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Τρίπολης κ. Στυλιανός Λυμπεράκης. Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι στην συνεδρίαση παρευρέθηκε ο νόμιμος αναπληρωτή κ. Κάρλος Γεώργιος που είχε νόμιμα κληθεί. Παρούσα στη συνεδρίαση η Δημοτική Υπάλληλος κ. Πιτερού Γεωργία για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εισηγούμενος το 5 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών αυτής την 25/2/2013 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου η οποία έχει ως εξής: Σύντομο Ιστορικό Με την υπ. αρ. πρωτ. 665/ απόφαση του Νομάρχη Αρκαδίας (ΦΕΚ 327/Δ / ) περί «Τροποποίησης σχεδίου πόλεως Λεβιδίου Ν. Αρκαδίας, στο Ο.Τ. 61» ενεκρίθη η τροποποίηση του σχεδίου πόλης και επεβλήθη η χρήση πλατείας παιδικής χαράς, όπως αναλυτικότερα φαίνεται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα και το ΦΕΚ 327/Δ / Με την υπ.αριθ.πρωτ. 6091/ αίτηση της η κ. Κοντοράβδη Γεωργία προς τον Γ.Γ. Περιφέρειας Πελοποννήσου ζητά την άρση της απαλλοτρίωσης για την ιδιοκτησία της εντός του Ο.Τ. 61 διότι η ιδιοκτησία της εξακολουθούσε να είναι δεσμευμένη χωρίς να έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για αποζημίωση αυτής. Στις η κ. Κοντοράβδη Γεωργία κατέθεσε αίτηση προς το Διοικητικό Πρωτοδικείο Τριπόλεως κατά του Ελληνικού Δημοσίου, του Δήμου Λεβιδίου και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ζητώντας να ακυρωθεί η άρνηση της διοίκησης για άρση της απαλλοτρίωσης Με την υπ.αριθ. 440/2005 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης έγινε δεκτή η προσφυγή της κ. Γεωργίας Κοντοράβδη σχετικά με την άρση απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 61. H ανωτέρω απόφαση ακυρώνει τη σιωπηρή άρνηση της Διοικήσεως να άρει την αναγκαστική απαλλοτρίωση. Στις η Ν.Α. Αρκαδίας καταθέτει αίτηση αναίρεσης κατά της με αριθ. 440/2005 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης. Με την αριθ. 463/2009 απόφαση του ΣΤΕ απορρίφθηκε η ασκηθείσα

4 4 αίτηση αναίρεσης της Ν.Α. Αρκαδίας. Με την με αριθ.πρωτ.: 1796/ αίτηση της η κ. Κοντοράβδη Γεωργία ζήτησε από την Δ/νση Πολεοδομίας Τρίπολης τη συμμόρφωση της υπηρεσίας με τις ανωτέρω αποφάσεις και υπεβλήθηκε φάκελος τροποποίησης σχεδίου προκειμένου να αρθεί η απαλλοτρίωση και να καταστεί οικοδομήσιμη η ιδιοκτησία της. Η Δ/νση Πολεοδομίας ζήτησε την γνωμοδότηση του Δήμου Λεβιδίου σχετικά με την άρση της απαλλοτρίωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός. Το Δ.Σ. Δήμου Λεβιδίου με την με αριθ.15/2010 απόφαση αποφασίζει την επαναεπιβολή της άρσης απαλλοτρίωσης για την ιδιοκτησία της κ. Κοντοράβδη εντός του Ο.Τ.61 Η Τοπική Κοινότητα Λεβιδίου με την με αριθ.12/2011 απόφαση αποφασίζει την εφαρμογή της με αριθ.15/ απόφασης του τέως Δήμου Λεβιδίου έτσι ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία της επιβολής της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης με την ανάλογη δαπάνη και την εγγραφή αυτής στον προϋπολογισμό του έτους Στις ανωτέρω αποφάσεις αναφέρεται η ιδιοκτησία της κ. Κοντοραβδη με εμβαδό 130,00 τ.μ. διότι ο τέως Δήμος Λεβιδίου είχε αντιδικία με την κ. Κοντοραβδη για ένα επίδικο τμήμα. Η κ. Κοντοράβδη Γεωργία επανέρχεται με την με αριθ.πρωτ / αίτηση της προς το Δήμο Τρίπολης για την άρση απαλλοτρίωσης και την τροποποίηση του σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ.61. Ο Δήμος Τρίπολης προκειμένου να συμμορφωθεί στην 440/2005 απόφαση δικαστηρίου και να προχωρήσει στην τροποποίηση σχεδίου πόλης Λεβιδίου στο Ο.Τ. 61 ζήτησε από τον δικηγόρο κ. Τζανή Ηλία να μελετήσει το φάκελο της υπόθεσης σχετικά με το επίδικο τμήμα. Με βάση την από γνωμοδότηση του δικηγόρου κ. Τζανη Ηλία, ο οποίος μελέτησε όλο το φάκελο της υπόθεσης και με βάση το σκεπτικό των αποφάσεων 8/1992 του Εισαγγελέα Πρωτοδικών που τελεσιδίκησε με την υπ.αρι. 9/93 απόφαση Εισαγγελέα Εφετών, διαπίστωσε ότι δεν προκύπτει κάποια αμφισβήτηση για το επίδικο τμήμα και η ιδιοκτησία της κ. Κοντοράβδη Γεωργίας ανέρχεται στο εμβαδό των 211,15 τ.μ. Κατόπιν αυτού η κ. Κοντοράβδη κατέθεσε με την αριθ. πρωτ: 3448/ αίτηση της πρόταση τροποποίησης για την ιδιοκτησία της εντός του Ο.Τ. 61. Στις μας κοινοποιήθηκε από την Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου το αριθ.2/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Τριμελούς πρωτοδικείου Τρίπολης το οποίο έκανε δεκτή την από αίτηση της κ. Κοντοραβδη Γεωργίας που ζητούσε την συμμόρφωση της διοίκησης προς την 440/2005 απόφαση. Το Τριμελές Συμβούλιο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης καλεί την διοίκηση να συμμορφωθεί προς το περιεχόμενο της εν λόγω ακυρωτικής απόφασης εντός τριμήνου. Κατόπιν των ανωτέρω ο Δήμος Τρίπολης επεξεργάστηκε την πρόταση τροποποίησης που κατέθεσε η κ. Κοντοράβδη δεδομένου ότι εντός του Ο.Τ.61 υπάρχει ιδιοκτησία του Δήμου η οποία ήταν χαρακτηρισμένη και αυτή πράσινο (ΦΕΚ327/Δ / ) παρόλο που εντός της βρίσκονται τα

5 5 κτίρια του τέως Δήμου Λεβιδίου. Η πρόταση τροποποίησης όπως φαίνεται και στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα έχει ως εξής: Α) Το Ο.Τ. 61 διασπάται σε τρία Ο.Τ., το Ο.Τ. 61 Α, το Ο.Τ.61Β και το Ο.Τ.61 Γ μεταξύ των οποίων παρεμβάλλεται πεζόδρομος πλάτους 3 μέτρων. και 2 μέτρων αντίστοιχα. Το Ο.Τ. 61 Α παραμένει με χρήση «πλατείας- παιδικής χαράς» όπως προβλεπόταν σύμφωνα με το ΦΕΚ 327/Δ / Β) Το Ο.Τ. 61 Β, υπό στοιχεία Τ1-Τ2-Τ3-Τ4-Τ5-Τ6-Τ7-Τ8-Τ9-Τ10-Τ11-Τ1, περιλαμβάνει τις ιδιοκτησίες της κ. Κοντοράβδη Γεωργίας (01) και την ιδιοκτησία του Δήμου (02). Νοτιοδυτικά του ανωτέρω Ο.Τ. δημιουργείται ένας μικρός κοινόχρηστος χώρος, Ο.Τ.61Γ υπό στοιχεία Τ1-Τ2-Τ3-Τ4-ΤΙ εμβαδού τ.μ., μεταξύ του οποίου και του Ο.Τ.61Β παρεμβάλλονται πεζόδρομοι. Η ιδιοκτησία της κ.κοντοραβδη Γεωργίας (01) υπό στοιχεία Τ1-Τ11-Τ3-αβ-Τ2-Τ1 εμβαδού 211,15 τ.μ. (σύμφωνα με το αριθ.33628/ συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Τρίπολης Βασιλείου Μπενόπουλου) υπόκειται σε εισφορά σε γη σύμφωνα με το Ν.4067/2012, σε συνδυασμό με το άρθρο 20 του Ν.2508/97 και το άρθρο 11 του Ν. 3212/2003, η οποία μνημονεύεται και απεικονίζεται ως συγκεκριμένη θέση στο σχέδιο της τροποποίησης υπό στοιχεία α-β-γ-δ-α εμβαδού 21,11 τ.μ και διατίθεται ως κοινόχρηστος χώρος (τμήμα του πεζοδρόμου που προτείνεται) με αποτέλεσμα ο οικοδομήσιμος χώρος που απομένει υπό στοιχεία Τ1-Τ11-Τ3- Τ2-Τ1 να είναι εμβαδού 190,04 τ.μ. Η ιδιοκτησία του Δήμου Τρίπολης (02) υπό στοιχεία Τ11-ΤΤ3-Τ4-Τ5-Τ6- Τ7-Τ8-Τ9-Τ10-Τ11 εμβαδού τ.μ. αποχαρακτηρίζεται από χρήση για «πλατεία-παιδική χαρά» και μετατρέπεται σε οικοδομήσιμο χώρο διότι ήδη έχουν ανεγερθεί κτήρια μέσα σε αυτή. Παρακαλείται η επιτροπή ποιότητας ζωής να αποφασίσει σχετικά Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπ οψιν της την 25/2/2013 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Τρίπολης Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κ α τ ά Π λ ε ι ο ψ η φ ί α Μειοψηφούντων των μέλλων κ. Τασιγιαννάκη Δημητρίου, Κακλαμάνου Αναστασίου, Κοσκολού Γεωργίου οι οποίοι ψήφισαν ΠΑΡΩΝ Α) Το Ο.Τ. 61 διασπάται σε τρία Ο.Τ., το Ο.Τ. 61 Α, το Ο.Τ.61Β και το Ο.Τ.61 Γ μεταξύ των οποίων παρεμβάλλεται πεζόδρομος πλάτους 3 μέτρων. και 2 μέτρων αντίστοιχα. Το Ο.Τ. 61 Α παραμένει με χρήση «πλατείας- παιδικής χαράς» όπως προβλεπόταν σύμφωνα με το ΦΕΚ 327/Δ / Β) Το Ο.Τ. 61 Β, υπό στοιχεία Τ1-Τ2-Τ3-Τ4-Τ5-Τ6-Τ7-Τ8-Τ9-Τ10-Τ11-Τ1, περιλαμβάνει τις ιδιοκτησίες της κ. Κοντοράβδη Γεωργίας (01) και την ιδιοκτησία του Δήμου (02). Νοτιοδυτικά του ανωτέρω Ο.Τ. δημιουργείται ένας μικρός κοινόχρηστος χώρος, Ο.Τ.61Γ υπό στοιχεία Τ1-Τ2-Τ3-Τ4-ΤΙ εμβαδού τ.μ., μεταξύ του οποίου και του Ο.Τ.61Β παρεμβάλλονται πεζόδρομοι. Η ιδιοκτησία της κ.κοντοραβδη Γεωργίας (01) υπό στοιχεία Τ1-Τ11-Τ3-αβ-Τ2-Τ1 εμβαδού 211,15 τ.μ. (σύμφωνα με το αριθ.33628/

6 6 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Τρίπολης Βασιλείου Μπενόπουλου) υπόκειται σε εισφορά σε γη σύμφωνα με το Ν.4067/2012, σε συνδυασμό με το άρθρο 20 του Ν.2508/97 και το άρθρο 11 του Ν. 3212/2003, η οποία μνημονεύεται και απεικονίζεται ως συγκεκριμένη θέση στο σχέδιο της τροποποίησης υπό στοιχεία α-β-γ-δ-α εμβαδού 21,11 τ.μ και διατίθεται ως κοινόχρηστος χώρος (τμήμα του πεζοδρόμου που προτείνεται) με αποτέλεσμα ο οικοδομήσιμος χώρος που απομένει υπό στοιχεία Τ1-Τ11-Τ3- Τ2-Τ1 να είναι εμβαδού 190,04 τ.μ. Η ιδιοκτησία του Δήμου Τρίπολης (02) υπό στοιχεία Τ11-ΤΤ3-Τ4-Τ5-Τ6- Τ7-Τ8-Τ9-Τ10-Τ11 εμβαδού τ.μ. αποχαρακτηρίζεται από χρήση για «πλατεία-παιδική χαρά» και μετατρέπεται σε οικοδομήσιμο χώρο διότι ήδη έχουν ανεγερθεί κτήρια μέσα σε αυτή. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της απόφασης αυτής. Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρίπολης να αποφασίσει σχετικά με την υπ αριθμ. 16/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά την τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 61 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Λεβιδίου σε συμμόρφωση της 440/2005 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης. Στη συνέχεια ο κ. Μπούρας είπε τα εξής: Απλώς να πω σαν Δήμος ούτε χαρακτηρίζουμε ούτε αποχαρακτηρίζουμε. Καλούμαστε να συμμορφωθούμε με το τριμελές Συμβούλιο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης προς το περιεχόμενο της εν λόγω ακυρωτικής απόφασης εντός τριμήνου. Δηλαδή μας καλούν να συμμορφωθούμε τα δικαστήρια. Τώρα το ιστορικό το ξέρετε, το 1994 είχε παρθεί μια απόφαση του Νομάρχη για να χαρακτηριστεί ως χώρος πρασίνου, πέρασε η οχταετία, το 2002 η κ. Κοντοράβδη έκανε αίτηση αναίρεσης, μετά όλα αυτά πήγαν Συμβούλιο Επικρατείας, Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης μην τα αναφέρω-. Υπήρχε μια διαφωνία με τον Πρόεδρο για τα τετραγωνικά του κτιρίου. Τελικά εδώ ένα συμβόλαιο που βρήκαμε του γιατί αναφέρθηκε ότι τα τετραγωνικά της κ. Κοντοράβδη είναι 100- στο συμβόλαιο λοιπόν που βρήκαμε του 1951 αναφέρει, -Πρόεδρε σε αυτό που έλεγες- «μια μικράν πεπαλαιωμένη καλύβην με τα του γηπέδου της, προαυλίου της και του συνεχόμενου οικοτόπου εκτάσεως οικοτόπου τούτου 100 περίπου τετραγωνικών». Δηλαδή τα 100 τετραγωνικά ήταν ο περιβάλλον χώρος συν την καλύβα, τώρα η καλύβα πόσο μπορεί να είναι; Παρ όλα αυτά όταν κάνατε την πρόταση για το χώρο του πρασίνου αποδεχτήκατε εσείς ως Δήμος Λεβιδίου ότι η ιδιοκτησία της κ. Κοντοράβδη ήταν 211 τετραγωνικά. Πρόεδρε δεν είναι η πρώτη φορά που συζητάμε για αυτό, ούτε διαφωνούμε, δεν διαφωνούμε σε τίποτα, εγώ σου αναφέρω τι ισχυρίστηκαν τα δικαστήρια, το Συμβούλιο Επικρατείας, το Πρωτοδικείο της Τρίπολης και αναφέρομαι σε αυτά. Σε αυτά βασίστηκαν και τα παιδιά της Πολεοδομίας και έκαναν την πράξη αποχαρακτηρισμού, κάνει η γυναίκα εισφορά σε πράσινο, σε χώρο πρασίνου, της κάνουμε και έναν πεζόδρομο, το σχέδιο νομίζω το έχετε πάρει και εκεί καταλήγουμε. Τώρα αυτά που μου λέτε για ασφαλιστικά μέτρα, έπρεπε να τα έχει κάνει νωρίτερα, όλα αυτά έχουν τελεσιδικήσει, εδώ είναι και ο κ. Τζανής ο οποίος έχει χειριστεί την υπόθεση και θα πει καλύτερα τα νομικά. Ηλία θες να μιλήσεις για το θέμα; Ακολούθησε η παρακάτω διαλογική συζήτηση:

7 7 Ο Αντιπρόεδρος κ. Σταμάτης Χαράλαμπος: κ. Τζανή θέλετε να μιλήσετε; Ο κ. Τζανής Ηλίας: Να πω δυο λόγια, επειδή έτσι είχα την τιμή και μου έδωσε πριν από αρκετούς μήνες ο κ. Δήμαρχος την πρωτοβουλία να μελετήσω λίγο την υπόθεση, νομικά, γιατί είναι μια υπόθεση που εκκρεμούσε πάρα πολλά χρόνια. Τι διαπίστωσα, με δυο λόγια έτσι δεν θα μπω πολύ με ειδικευμένες νομικές έννοιες, να μην σας μπερδέψω. Εγώ θα πω το εξής απλό, να καταλάβουμε ότι έγινε μια σειρά δικαστηρίων διοικητικών, τα οποία είχαν αντικείμενο την άρση της απαλλοτρίωσης. Αυτά τα δικαστήρια τα ξεκίνησε η κ. Κοντοράβδη έναντι του Δήμου με σκοπό να αρθεί η απαλλοτρίωση και να της αποδοθεί πάλι το ακίνητο. Εξαντλήθηκαν τα ένδικα μέσα και όταν η υπόθεση με απόφαση του ΣτΕ, στο δεύτερο βαθμό εξαντλήθηκε και έπρεπε ως Δήμος να αποδώσουμε, είμαστε υποχρεωμένοι, έπρεπε ήδη να έχουμε αποδώσει. Έμεινε η δικαστική απόφαση στα χαρτιά μέχρι σήμερα και ευτυχώς πριν από, στην αρχή της θητείας, έτσι αναμοχλεύθηκε και ανακινήθηκε ο φάκελος και με πρωτοβουλία της κ. Κοντοράβδη. Βεβαίως και όλες οι προηγούμενες Δημοτικές Αρχές είχαν πάρει σωστές θέσεις κτλ, όμως είχε αδρανοποιηθεί η απαλλοτρίωση, υπήρχε μια σύγκρουση συμφερόντων και υπήρχε ένα αδιέξοδο. Εν πάση περιπτώσει να πάμε στο σήμερα, τα διοικητικά δικαστήρια λοιπόν ήταν για άρση της απαλλοτρίωσης, νίκησε, ήταν νικητής διάδικος η Κοντοράβδη, οι αποφάσεις αυτές εκκρεμούν, άρα πρέπει να αποδώσουμε. Πάμε τώρα στο θέμα των ασφαλιστικών που είχε γίνει πριν πολλά χρόνια, τι είχε γίνει, το θέμα των ασφαλιστικών είχε γίνει πριν από 20 χρόνια περίπου, αφορούσε καθαρά θέμα κυριότητας και μάλιστα προσωρινής, προσωρινού χαρακτήρα, ήταν ασφαλιστικά προσωρινά μέτρα τα λεγόμενα. Ήταν θα μου επιτρέψετε να πω, νομικά επειδή ορισμένα θέματα είναι δύσκολο να τα αντιληφθείτε επειδή δεν τα αντιμετωπίζετε κάθε μέρα. Υπήρχε μια αντιδικία λοιπόν πριν από 20 χρόνια για ένα τμήμα της ιδιοκτησίας, για ένα τμήμα των 211 μέτρων, μια έκταση περίπου 80 τετραγωνικών, την οποία υπήρχε αμφισβήτηση μεταξύ Δήμου και Κοντοράβδη, ποιος δηλαδή έχει την νομή της, δεν ήταν κυριότητας, ήταν ασφαλιστικά εν μέρει δικαίωμα, είναι η νομή, σοβαρό δικαίωμα. Σε αυτά τα ασφαλιστικά βγήκε μία απόφαση που μπήκε στην ουσία και έκρινε ότι υπάρχουν περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία υπέρ της Κοντοράβδη, υπέρ του ακινήτου Κοντοράβδη, ήταν, τα θεωρούσε το Δικαστήριο πιο σοβαρά, με μεγαλύτερη βαρύτητα και θεώρησε πιο αδύναμο από άποψη αποδεικτικών μέσων το Δήμο. Αυτό λοιπόν το δικαστήριο ήταν υπέρ της Κοντοράβδη, απορρίφθηκε η αίτηση των ασφαλιστικών του Δήμου, έμεινε της Κοντοράβδη, ο Δήμος εξάντλησε και καλά έκανε, το προσπάθησε πήγε και, γιατί αυτές οι διαδικασίες είναι και με έναν παλιό Νόμο, είναι ασφαλιστικά που τα εκδικάζει ο Εισαγγελέας, είναι μια παλιά νομοθεσία που έχει μείνει. Πήγε και στον Εισαγγελέα Εφετών σαν δεύτερη βαθμίδα, ο Εισαγγελέας Εφετών δεν μπήκε στην ουσία, είπε ότι δεν υπάρχουν έριδες και διαπληκτισμοί και το άφησε το θέμα εκεί. Τι θέλω να πω, τώρα μιλάμε έτσι αντικειμενικά, αυστηρά τυπικά, νομικά, δεν μιλάμε, προσπαθούμε να μην μεροληπτήσουμε και δεν μεροληπτούμε καθόλου, γιατί είναι θέματα που πρέπει να είμαστε απόλυτα έτσι ακριβολόγοι και τυπικοί. Ο Δήμος θα μπορούσε να έχει κάνει τακτική αγωγή και να το έχει και κερδίσει άρα να μην σας μπαίνουν έτσι συλλογισμοί και ότι δεν έχει χειριστεί σωστά το θέμα, και ότι η Κοντοράβδη ενδεχόμενα να έχει πάρει κάτι άδικα κτλ, αυτό. Θα μπορούσε ο Δήμος να τα έχει εξαντλήσει αυτά, δεν τα εξάντλησε, έβλεπε ποια είναι τα συμφέροντά του και σταμάτησε εκεί. Τώρα ως προς τους τίτλους, όντως ο τίτλος, το προικωό του πενήντα τόσο, του 1951, λέει μέσα λεκτικά, δηλαδή αφήνει να εννοηθεί ότι το ακίνητο κατά κάποιο τρόπο είναι, αποτελείται από μια μικρά πεπαλαιωμένη καλύβη με τα του γηπέδου της, προαυλίου της και του συνεχόμενου οικοπέδου, εκτάσεως., του

8 8 οικοτόπου τούτου 100 τετραγωνικών μέτρων, προφανώς διαχωρίζει τον οικότοπο από τα κτίσματα, τα οποία κτίσματα με τη νεώτερη καταμέτρηση που έγινε μετά από 20 χρόνια που έγινε από τη μητέρα Κοντοράβδη στην κόρη Κοντοράβδη, σήμερα έγινε η μεταβίβαση, έγινε νεότερη καταμέτρηση και βρέθηκαν 211. Αυτό δηλαδή πρέπει να το αξιολογήσουμε.., δεν μας θίγει πουθενά, εκτιμώ ότι δεν έχει ζημιωθεί σε κάτι ο Δήμος, προς όφελος του Δήμου είναι. Τώρα, επειδή τα θέματα αυτά ρυμοτόμησης κλπ είναι πάρα πολύ δύσκολα, εκτιμώ γι αυτό και ο κ. Δήμαρχος πήρε -γιατί είχαμε και κατ ιδίαν συνατντήσεις πάρα πολλές- γι αυτό πήρε την απόφαση να γίνει τροποποίηση της απαλλοτρίωσης, να προχωρήσουμε σε άρση και να κηρυχτεί νέα απαλλοτρίωση στην οποία θα ωφεληθεί και η Κοντοράβδη και ο Δήμος, με τη δημιουργία του κοινόχρηστου χώρου που θα γίνει και εναπομένον ακίνητο της Κοντοράβδη διορθώστε με αν έχω λάθος- αν μένει ακίνητο, αν μένει κάποιο τμήμα αλλά και να μην μένει θα είναι προς όφελος του Δήμου η απαλλοτρίωση. Θα δούμε με ποια μορφή θα το κάνουμε, με εντοπισμένη; Θα δούμε και θα συνεκτιμηθούν και οι ειδικότερες προϋποθέσεις, αν υπάρχει ανάγκη για κοινωφελείς χώρους στην περιοχή, πόσο χρονοβόρες θα είναι οι διαδικασίες και θα είναι όλα προς όφελος του Δήμου. Εκτιμώ δηλαδή ότι δεν ζημιώνεται σε τίποτα ο Δήμος σήμερα κλπ και ούτε βέβαια έχει θιγεί και κάποιος τρίτος από όλη αυτή τη διαδικασία. Ο κ. Μπούρας Ανδρέας: Σε αυτό που λέει ο κ. Τζανής, έχει δημιουργηθεί κοινόχρηστος χώρος 37,25 τετραγωνικών εισφορά σε γη και έχει δημιουργηθεί και πεζόδρομος 21,11 τετραγωνικά. Παρ όλα αυτά δεν προτείναμε κάτι δηλαδή δεν φτάσαμε εκεί να τον χαρίσουμε αυτόν τον χώρο. Εμείς απλώς ερχόμαστε τώρα να συμμορφωθούμε με την απόφαση των δικαστηρίων. Και παρ όλα αυτά ο τέως Δήμος Λεβιδίου και ότι αυτό σημαίνει, είχε μια οχταετία από το 1994 έως το 2002, να πληρώσει το ποσό και να κάνει αυτό το χώρο δικό του, δεν το έκανε ποτέ. Ο κ. Μπόζος Ιωάννης: Επί της διαδικασίας κ. Πρόεδρε. Θα ήθελα να μας εξηγήσει ο κ. Αντιδήμαρχος, ο κ. Μπούρας, το θέμα για το οποίο καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει. Θεωρώ ότι το θέμα δεν είναι αν μία απόφαση δικαστική έσφαλε ή όχι γιατί δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει. Να μας πει ακριβώς ποια είναι η εισήγηση γιατί θεωρώ ότι η εισήγηση είναι πέρα από τις αποφάσεις και πέρα από τη συμμόρφωση, είναι συγκεκριμένο, δεν ξέρω αν το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να μπει σε διαδικασία και να αναλωθεί σε διαδικασία κρίσης των δικαστικών αποφάσεων που είναι αμετάκλητες. Ο κ. Αντιπρόεδρος: Επειδή είσαι και νομικός Πρόεδρε, εγώ απ όσο μπορώ να αντιληφθώ εδώ είναι να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο αν θα δεχθεί την τροποποίηση στο συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο που μελέτησε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και ο νομικός ο κ. Τζανής, αν τη δέχεται ως έχει με βάση και το τοπογραφικό που έχουμε στα χέρια μας, αν δέχεται ή όχι την τροποποίηση στην οποία προέβη. Τίποτα άλλο. Ο κ. Μπόζος Ιωάννης: Θεωρώ ότι παρέλκει η κρίση περί της ορθότητας ή μη των δικαστικών αποφάσεων κάτι το οποίο δεν είναι αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κ. Αντιπρόεδρος: Αν θέλουμε να κάνουμε συζήτηση για το θέμα, μπορούμε να κάνουμε, έχουμε κάνει και πολύ συζήτηση και κατά το παρελθόν. Ο κ. Δήμαρχος: Επειδή το θέμα το βρήκαμε σχεδόν από την αρχή της θητείας, αν δείτε η απόφαση είναι του 2005 και διατάσετε να την εφαρμόσει ο Δήμος. Ουσιαστικά όπως ξέρετε ο χώρος αυτός είχε χαρακτηριστεί πράσινο, δεν κατέστη δυνατόν να αποζημιωθεί και επανέρχεται στους ιδιοκτήτες. Εμείς κάναμε την εξής προσπάθεια και σε συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες να μπορέσουμε να δώσουμε σε χώρο του Δήμου κάποια αντίστοιχη ιδιοκτησία, πιο δυτικά, αν δεν κάνω λάθος, πιο πάνω.

9 9 Δυστυχώς, δεν κατέστη δυνατόν παρ όλο που ορίσαμε δικηγόρο να βρούμε τίτλους ξεκάθαρους καταγεγραμμένους στο υποθηκοφυλακείο, ώστε να γίνει αυτή η ανταλλαγή και να δοθεί σε συνέχεια του δικού μας του κτιρίου εκεί που στεγάζεται ο Φιλοτεχνικός τώρα, να συνεχιστεί το πράσινο εκεί. Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε δυνατότητα αλλαγής γιατί δεν το δέχονται απλά δηλαδή έχουν μια απόφαση στα χέρια τους που την έχουν κερδίσει και ζητούν την υλοποίηση της απόφασης. Η τροποποίηση του σχεδίου γιατί γίνεται, επειδή τον Απρίλιο του 2012 αν δεν κάνω λάθος, τότε που είχαμε και την υπόθεση αυτή του Μπιτσάνη, τροποποιήθηκε ο Νόμος και επιβάλει εισφορά σε γη ακόμα και στα αποχαρακτηριζόμενα που δεν είχαν χρήση πρασίνου, κοινόχρηστου κτλ, κοινωφελούς χρήσης, με την αρχική ένταξη στο σχέδιο, δηλαδή το Συνεπώς υποχρεούμαστε να πάρουμε μια εισφορά σε γη από την ιδιοκτησία Κοντοράβδη και η τροποποίηση του σχεδίου γίνεται ακριβώς γι αυτό το λόγο. Η εισφορά είναι υπολογισμένη σύμφωνα με το Νόμο σε 21 και κάτι τετραγωνικά αν δεν κάνω λάθος και πρέπει αυτά να τα καθορίσουμε μέσα στην ιδιοκτησία Κοντοράβδη και αυτό ακριβώς καλούμαστε σήμερα να ψηφίσουμε. Ο κ. Παυλής Δημήτριος: Θέλω να πω μία κουβέντα μόνο, εδώ μπροστά στο εισηγητικό αναφέρεται και «συμμόρφωση με την 440/2005», απ ότι άκουσα τον κ. Μπόζο Ο κ. Μπόζος Ιωάννης: Κακώς Ο κ. Παυλής Δημήτριος: κακώς. Άρα λοιπόν ή «σε συμμόρφωση», εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να συμπεριληφθεί αυτό. Ο κ. Μπόζος Ιωάννης: Άλλο το «σε συμμόρφωση» άλλο το «για συμμόρφωση». Ο κ. Δήμαρχος: Η τροποποίηση του σχεδίου πόλης έχει δύο, ότι επανέρχεται ο χαρακτήρας οικοδομήσιμο Α και δεύτερο δεδομένου ότι μεσολάβησε ο Νόμος που επιβάλει πλέον και σε αυτά που τροποποιήθηκαν στην πορεία, εισφορά σε γη, παίρνουμε κάποια τετραγωνικά από την ιδιοκτησία, αυτό έχει να κάνει τίποτα άλλο. Ο κ. Μπούρας Ανδρέας: Και διαμορφώνει τα 190,04. Ο κ. Δήμαρχος: Από 211 που φαινόταν στην αρχική τροποποίηση του 2004, πλέον γίνεται 190 και κάτι, εντάξει; Και φυσικά επαναφέρουμε ως οικοδομήσιμο και το χώρο που είναι το κτίριο του Φιλοτεχνικού ο οποίος έχει και αυτός χαρακτηριστεί πράσινο. Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Λεβιδίου κ. Κακκώνης Αθανάσιος: Η Τοπική Κοινότητα δεν συμφωνεί ως προς τα μέτρα διότι υπάρχει τοπογραφικό, υπάρχουν ασφαλιστικά μέτρα, υπάρχει το Εφετείο που λέει ότι το ακίνητο της κ. Κοντοράβδη ήταν 100 τετραγωνικά περίπου. Ο κ. Μπούρας Ανδρέας: Πρόεδρε πες μου χρονολογία επειδή το είδαμε μαζί. Ο κ. Αντιπρόεδρος: Αν θέλεις μην τον διακόπτεις κ. Μπούρα. Ο κ. Μπούρας Ανδρέας: Όχι μου επιτρέπει, μου επιτρέπεις Πρόεδρε; Επειδή το είδαμε μαζί η χρονολογία. Ο κ. Κακκώνης Αθανάσιος: Το συμβόλαιο προικός είναι του 1951, το οποίο λέει 100 τετραγωνικά περίπου. Ο κ. Μπούρας Ανδρέας: Το τοπογραφικό είναι του 1972, κάνω λάθος; Ο κ. Κακκώνης Αθανάσιος: Το τοπογραφικό είναι του 1972 που έχει όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου Λεβιδίου. Ο κ. Μπούρας Ανδρέας: Το είδαμε μαζί αυτό. Ο κ. Δήμαρχος: Το ψάξαμε και στο υποθηκοφυλακείο για να το ανταλλάξουμε. Ο κ. Κακκώνης Αθανάσιος: Έχει τις διαστάσεις επάνω ακριβώς.

10 10 Ο κ. Δήμαρχος: κ. Πρόεδρε, ψάξαμε στο υποθηκοφυλακείο και πληρώσαμε κάποιες ώρες δικηγόρο, να το ανταλλάξουμε, δυστυχώς σε αυτό το κτηματολόγιο δεν έχει μεταγραφεί. Ο κ. Κακκώνης Αθανάσιος: Μαζί με τον δικηγόρο έψαξα εγώ, υπάρχει άλλο οικόπεδο που μπορεί να προσπαθήσουμε να γίνει η ανταλλαγή, υπάρχει άλλο με νόμιμους τίτλους. Ο κ. Δήμαρχος: Τώρα έχουμε μια απόφαση και θα ξανά προσπαθήσουμε; Προσπαθήστε. Ο κ. Κακκώνης Αθανάσιος: Υπάρχει άλλο ακίνητο που μπορεί, με νόμιμους τίτλους, στην είσοδο του Λεβιδίου. Δεύτερον, μπορούμε να κάνουμε, να ξεκινήσουμε εκ νέου αναγκαστική απαλλοτρίωση κ. Δήμαρχε. Ο κ. Δήμαρχος: κ. Κακκώνη συγνώμη, δεν μπορούμε κάθε τρεις και λίγο όταν χάνουμε κάτι να ξανά ξεκινάμε πάλι, έτσι; Είναι κατάχρηση, καταχρηστική αυτή η άσκηση του δικαιώματος. Ο κ. Κακκώνης Αθανάσιος: Δεν είναι κατάχρηση κ. Δήμαρχε, τη στιγμή άμα συμφωνήσουν.. Ο κ. Δήμαρχος: Τώρα θέλεις να μου πεις, εμείς πήγαμε και βρήκαμε, εσείς, μάλλον οι προηγούμενοι, πήγαν και έβγαλαν πράσινο το Δημαρχείο, το σχολείο. Ο κ. Κακκώνης Αθανάσιος: Πράσινο ήταν, πράσινο να παραμείνει κ. Δήμαρχε, αυτό επιμένουμε και θα ξανά μείνει πράσινο. Ο κ. Δήμαρχος: Θα μείνει πράσινο., εντάξει. Ο κ. Κακκώνης Αθανάσιος: Εγώ προτείνω τη στιγμή που η Τοπική Κοινότητα και οι δημότες Λεβιδίου δεν συμφωνούν ως προς τα μέτρα, να κάνουμε μία προσπάθεια με την κ. Κοντοράβδη να γίνει ανταλλαγή. Έχει άλλα με τίτλους ο Δήμος Λεβιδίου το οποίο μπορεί να της δώσουμε καλύτερο οικόπεδο, σε καλύτερη θέση, να μην παρεμβαίνει. Αν θέλει να παραμείνει εκεί πέρα, να πάρει τα 100 τετραγωνικά που έχει η κ. Κοντοράβδη, το λέει το συμβόλαιο προικός, ήταν μία καλύβη 20 τετραγωνικά. Εγώ εκεί πέρα μεγάλωσα, κάντε συμφωνία κ. Κοντοράβδη να ξεκινήσει η διαδικασία εκ νέου αναγκαστική απαλλοτρίωση, ευχαριστώ, τίποτα άλλο δεν έχω να πω εγώ. Η κ. Κοντοράβδη Γεωργία: Καταρχήν κ. Δήμαρχε ήταν να έρθει ο δικηγόρος μου αλλά απλώς επειδή αλλάχτηκε η ώρα του συμβουλίου δεν μπόρεσε να παραστεί λόγω υποχρεώσεων. Εγώ θα προσπαθήσω όσο πιο απλοϊκά μπορώ. Εδώ και 7 χρόνια έχω χάσει τον πατέρα μου, αυτή η υπόθεση έχει μεταφερθεί σε εμένα. Από το 1992 που μου εκδόθηκε οικοδομική άδεια και έγινε εκσκαφή του παλιού πατρικού της μαμάς μου, που δεν ήταν 100 τετραγωνικά όπως ισχυρίζεται αλλά δεν έχω κανένα λόγο τώρα να διαπληκτιστώ με τον κ. Πρόεδρο από εδώ, έγιναν οι απαραίτητες χωματουργικές εργασίες. Έγιναν τα απαραίτητα, όλες οι αποφάσεις είτε από το Πρωτοδικείο της Τρίπολης, που την κερδίσαμε που είπε και ο κ. Τζανής, είτε μετά έγινε έφεση από το Δήμο στο Ναύπλιο, πάλι το κερδίσαμε και δεν υπάρχει, ο χρόνος έχει περάσει, δεν έχει ασκήσει κανένα ένδικο μέσο. Τα τετραγωνικά είμαι κατοχυρωμένη εκατό τοις εκατό, το τι λένε οι πολίτες, οι συμπολίτες του Δήμου Λεβιδίου, δεν με απασχολεί -πρώην Δήμου Λεβιδίου- δεν με απασχολεί καθόλου. Έχει κερδηθεί, τελεσίδικες αποφάσεις, στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο το 2005, δεν συμμορφώθηκαν με καμία υπόθεση, με καμία από τις αποφάσεις αυτές. Και στο τριμελές τώρα Πρωτοδικείο η απόφαση που έχετε στα χέρια σας, αν δεν συμμορφωθείτε ξανά έρχεται δικάσιμο, 9 νομίζω Ιουνίου, αυτεπάγγελτα απ ότι.., δηλαδή το έχετε και στα χέρια σας, το επίσημο έγγραφο. Δεν μπορεί να ξαναγίνει αυτή η διαδικασία, αυτό προσπαθώ να τους δώσω να καταλάβουν αλλά δεν μπορώ, δεν, αδυνατώ. Ο κ. Τζανής έχει ασχοληθεί ένα χρόνο ακριβώς από το 2011 μέχρι το 2012, τον Αύγουστο του 2012 που είχαμε έρθει σε επικοινωνία μαζί και δεν

11 11 αμφισβητεί και αυτός από την πλευρά σας τα τετραγωνικά. Τώρα από την αρχή πάλι, από τη διαδικασία δηλαδή κάθε φορά να ξανακοιτάμε τα χαρτιά και πάλι πίσω δεν γίνεται άλλο αυτό το πράγμα. Ο κ. Μπόζος Ιωάννης: Συγνώμη κ. Αντιπρόεδρε, να τολμήσω να κάνω μία πρόταση κ. Δήμαρχε; Είναι η εξής, μπορεί να μην θέλει ο άνθρωπος αλλά καταχρώμενος το χρόνο του και εκμεταλλευόμενος τη φιλοξενία μας, έχουμε έναν έγκριτο συνάδελφο νομικό, ο οποίος είναι Διδάκτορας Νομικής για θέματα Πολεοδομίας- Χωροταξίας και συμπατριώτης μας, είναι ο κ. Παπαπετρόπουλος, εγώ θα ήθελα να ακούσω και την άποψή του γιατί θεωρώ ότι το θέμα είναι της καθ ύλη αρμοδιότητάς του. Αν ο ίδιος θέλει και έχει σχηματίσει μία άποψη, δεν το ξέρω αυτό, απλά το προτείνω μήπως θα μπορούσε να μας λύσει μία απορία σε σχέση με το τι έχει συμβεί. Ο κ. Πεπόνης Γεώργιος: Ακούσαμε νωρίτερα την κ. Κοντοράβδη για, έχει αυτό το ακίνητο που έχει εκεί πέρα, αυτό το έχει από τη γιαγιά της. Η γιαγιά της το 1951 το είχε πάρει προικό από τη μητέρα της και γράφει μέσα το συμβόλαιο που έχει 92 τετραγωνικά με καλύβι, 92 τετραγωνικά μαζί μέσα με καλύβι και αυτό ήταν και αυτό το θυμάμαι και εγώ. Ήρθε αργότερα η μητέρα της και κάνει προικό, κάνει γονική παροχή και βάλει 211 τετραγωνικά, από 92 στη γονική παροχή το κάνει 211 τετραγωνικά. Και εγώ έξω μπορώ να πάω να κάνω ένα χώρο εδώ πέρα και να πω είναι δικό μου. Δεν ήταν 211 τετραγωνικά, αν ήταν δικό της τα 211 τετραγωνικά και είχε συμβόλαια, ο Δήμος δεν θα προσέφευγε εκεί πέρα να την σταματήσει γιατί ξεκίνησε όπως λέει τις εργασίες και αμέσως ο Δήμος τη σταμάτησε. Το συμβόλαιο που έχετε κυρία μου πόσο λέει μέσα; Από τη γιαγιά σας, το πρώτο συμβόλαιο του 1951, δεν λέει 92 τετραγωνικά; Η κ. Κοντοράβδη Γεωργία: Δεν ξέρετε να διαβάζετε. Ο κ. Πεπόνης Γεώργιος: Πως δεν ξέρουμε να διαβάζουμε. Το συμβόλαιο το μεταγενέστερο, τη γονική παροχή που έκανε η γιαγιά σας προς της μητέρα σας, εσάς το βάζει 211 τετραγωνικά, είναι 211 τετραγωνικά το οικόπεδο; Η κ. Κοντοράβδη Γεωργία: Διαβάστε το για να το καταλάβετε. Ο κ. Πεπόνης Γεώργιος: Και προτείνω ο Δήμος να προσφύγει στο μέτρο της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και πάλι να ξεκινήσει, άσχετα αν ο Δήμος δεν της κατέλαβε και κακώς δεν της κατέλαβε το ποσό που είχε επικαλεστεί, 13 χιλιάδες ευρώ. Επί μια οχταετία δεν τα κατέβαλε ο κ. Καβουρίνος και είναι υπεύθυνος γι αύτό. Ο κ. Κάπος Βασίλειος: Αν διαβάσετε το συμβόλαιο λέει ότι το οικόπεδο περιβάλλεται από τους κληρονόμους Σπύρου και Αναστασίου Αποστολόπουλου, είμαι ένας από τους κληρονόμους. Και παίρνει η μάνα της, η γιαγιά της από τον πατέρα της 100 τετραγωνικά περίπου. Εμφανίζεται στη γονική παροχή, στη γονική που της κάνει 211, 5, που τα βρήκε αυτά; κ. Δήμαρχε όταν ο Δήμαρχος στο Λεβίδι καταπάτησε το οικόπεδό μας αν δεν το είχε καταπατήσει εμείς δεν θα την αφήναμε να χτίσει στα 211πως πάτε εσείς σαν Δήμος και τα δίνετε όπου θέλετε; Ο κ. Αντιπρόεδρος: Κ. Κάππο δεν παραχωρεί ο Δήμος τίποτα. Ο κ. Δήμαρχος: Να σου πω κάτι. Το ποιος δίνει και δεν δίνει να σταματήσουν οι χαρακτηρισμοί, υπάρχει μια δικαστική απόφαση που βγήκε το Έχουμε έναν άνθρωπο και τον ταλαιπωρούμε οκτώ χρόνια. Εγώ τι θες να κάνω τώρα; Ο κ. Κάπος Βασίλειος: Συγνώμη αν αυτή δεν καταπατούσε.. Ο κ. Δήμαρχος: Γιατί δεν πήγαινες στο δικαστήριο να το πεις Ο κ. Κάπος Βασίλειος: Αφού ο Δήμος στο Λεβίδι μας είχε αποκηρύξει έξω, γιατί το είχε καταπατήσει. Πως θα πάμε εμείς να διεκδικήσουμε από την κ. Κοντοράβδη. Έτσι πάει κ. Δήμαρχε. Ο κ. Αντιπρόεδρος: Ο Δήμος Λεβιδίου είχε ξεκινήσει διαδικασία απαλλοτρίωσης.

12 12 Ο κ. Δήμαρχος: Εμείς πάμε να εφαρμόσουμε μια απόφαση και να σου πω και κάτι και παίρνουμε και δεκαεννιά τετραγωνικά είκοσι λόγω του ότι άλλαξε ο νόμος από την καθυστέρηση. Από τα 211 έπρεπε να πάρει 211 και πήρε 190. Έχουν πάει στο Δικαστήριο παρευρέθηκε ο Δήμος Ο κ. Κάπος Βασίλειος: Η μάνα της έχει κληρονομήσει 92 τετραγωνικά δεν είχε κληρονομήσει 211. Ο κ. Δήμαρχος: Θα πάω εγώ να δω ο αγάς στο Λεβίδι πόσα έδωσε στη γιαγιά της κυρίας ή στην προγιαγιά; Ο κ. Κάπος Βασίλειος: Αφού το συμβόλαιο λέει έτσι. Ο κ. Δήμαρχος: Το συμβόλαιο γράφει μία καλύβι με το γήπεδο και τα λοιπά και πλέον έναν οικότοπο εκατό τετραγωνικά. Δεν προσδιορίζει πόσο ήταν καλύβι και το γύρω γύρω της καλύβας. Ο κ. Κάπος Βασίλειος: Συμφωνώ. Και είναι 100% γιατί δεν είναι 100 μείον; Ο κ. Δήμαρχος: Και που θες να το ξέρω εγώ. Ο κ. Μπούρας Ανδρέας: Μα για αυτό υπάρχουν τα δικαστήρια. Ο κ. Δήμαρχος: Για αυτό πήγαν στα Δικαστήρια Ο κ. Μπούρας Ανδρέας: Στα δικαστήρια αυτά γιατί δεν τα λέγατε. Ο κ. Δήμαρχος: Κάνανε κάποια ασφαλιστικά κ. Κάππο το 1992 τα έχασαν εδώ ο Δήμος πήγανε στο Λεβίδι το ξαναχάσανε. Από εκεί και πέρα τακτική αγωγή απ ότι ξέρω δεν είχε γίνει πουθενά. Τακτική αγωγή δεν έγινε πουθενά από το Δήμο. Και βγήκε μια απόφαση την οποία καλούμαστε να υλοποιήσουμε. Αυτά είναι. Κάτι άλλο δεν βλέπω από τα χαρτιά. Κάναμε μια προσπάθεια να κάνουμε ανταλλαγή, συναίνεσαν σε πιθανή ανταλλαγή, πήγαμε να βρούμε τίτλους μεταγεγραμμένους πιο πάνω από αυτό, δεν βρέθησαν. Τι άλλο να κάνουμε τώρα; Ο κ. Κακκώνης Αθανάσιος: Υπάρχει άλλο ακίνητο κ. Δήμαρχε που μπορεί να γίνει ανταλλαγή με νόμιμους τίτλους. Στην είσοδο του Λεβιδίου σε πολλά σημεία. Ο κ. Δήμαρχος: Αυτοί κέρδισαν μια απόφαση για εκείνο. Έχουμε δυνατότητα να τους πάμε εμείς νομικά εκεί; Ο κ. Κακκώνης Αθανάσιος: Τότε μην μου λέτε ότι έγινε προσπάθεια για ανταλλαγή; Με άλλα ακίνητα που έχει τίτλους ο Δήμος. Ο κ. Δήμαρχος: Πες το πάλι να έρθουν να μας ζητάνε και το από πάνω τώρα. Ο κ. Κατσίρης: Μια ερώτηση μόνο στο Γραμματέα. Το συμβόλαιο που είπατε τα εκατό τετραγωνικά που το διαπιστώσατε; Υπάρχει συμβόλαιο στο Λεβίδι; Το έχετε μαζί σας εδώ σήμερα; Ο κ. Πεπόνης : Βεβαίως. Ο κ. Κατσίρης: Δεν υπάρχει προγενέστερο συμβόλαιο από το 51;. Ο κ. Πεπόνης : Όχι. Αυτό έχει. Το 51 και μετά το επόμενο που έκανε τη γονική παροχή. Ο κ. Μπούρας: Τώρα γιατί καλούμαστε εδώ να παίξουμε το ρόλο του Δικαστηρίου δεν μπορώ να καταλάβω. Ο κ. Κατσίρης: Να ρωτήσω κάτι τον Πρόεδρο το 1972 το τοπογραφικό ποιος το έκανε; Ο κ. Κακκώνης Αθανάσιος: Η τεχνική υπηρεσία. Το έχει κάνει η Νομαρχία η ΤΥΔΚ με Επιτροπή σαν Κτηματολόγιο έχει υπογράψει Επιτροπή ολόκληρη επάνω. Ο κ. Κατσίρης: Με μια εντολή το έκανε αυτό; Ο κ. Κακκώνης Αθανάσιος: Με εντολή για να γίνει το κτηματολόγιο. Το τοπογραφικό έχει όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου, τα σφαγεία, όλα τα ακίνητα, όλα τα κτήρια, δεν έχει μόνο το συγκεκριμένο. Και παρουσιάζει 90 τετραγωνικά φαίνεται ιδιοκτησία Κοντοράβδη.

13 13 Ο κ. Δήμαρχος: Αυτό όταν ψάξαμε βόρια γιατί δεν μεταγράφηκε να το βρούμε να το κάνουμε ανταλλαγή; Ο κ. Κακκώνης Αθανάσιος: Το δίπλα υπάρχει με προφορικά χαρτιά το οποίο έχει κάνει χρησικτησία ο Δήμος. Εφόσον το τοπογραφικό έχει γίνει το 1972 είναι από το 1965 μέσα ο Δήμος Λεβιδίου. Ο κ. Δήμαρχος: Πάμε να υλοποιήσουμε την απόφαση, να κάνουμε τροποποίηση του σχεδίου ψηφίζουμε επί της τροποποίησης. Ο κ. Κακλαμάνος: Επειδή αντιλαμβάνομαι τη δύσκολη θέση που μπορεί να βρίσκεται και η οικογένεια Κοντοράβδη με όλο το σεβασμό επειδή όμως αντιλαμβάνομαι λόγω παθημάτων του Δήμου της Τρίπολης στο παρελθόν που απώλεσε οικοπεδικές εκτάσεις δεν θα πω για ποιο λόγο τις έχασε ο Δήμος Τρίποληςήθελα να ρωτήσω τους έγκριτους νομικούς οι οποίοι υπάρχουν εδώ, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει μια διαδικασία ακόμα, ποια θα μπορούσε να είναι, εξαντλώντας όλα τα περιθώρια, έστω και αν η οικογένεια Κοντοράβδη χάσει κάποιο χρόνο; Ποια μπορεί να είναι η διαδικασία και ο χρόνος κ.μπόζο, αγαπητέ Ηλία και ο κ.νομικός εκεί που θα χρειαζόταν έτσι ώστε εάν επανεξεταστεί το θέμα να κατέληγε κάπου. Ο κ. Μπόζος: Το χρόνο που μου διαθέτει το Προεδρείο για να σας απαντήσω την παραχωρώ στον κ. Παπαπετρόπουλο το θεωρώ υβριστικό εκ μέρους μου ο άνθρωπος είναι Διδάκτορας Νομικής αν μπορεί και έχει μια άποψη να μας διαφωτίσει. Ο κ. Τζανής: Για να σας φύγει κάθε υπόνοια και κάθε υποψία αγαπητέ κ Πρόεδρε κ. Κακώνη και κύριε που πήρατε το λόγο ως κληρονόμος Αποστολόπουλου ακόμα και έτσι να έχουν τα πράγματα και να μην υπήρχε ιδιοκτησία αυτών των μέτρων με το προικώο του 52 ακόμα και να είναι σωστά του 71 το τοπογραφικό που είναι ενόψει τότε ενός κτηματολογίου που δεν προχώρησε νομικά αν θέλει κάποιος ο οποιοσδήποτε ο οποίος έχει έννομο συμφέρον και θέλει να προσβάλει τη γονική παροχή του 91 θα πρέπει πάρα πολύ σοβαρά να λάβει υπόψη του ότι έχουν επέλθει οι προϋποθέσεις υπέρ του προσώπου του Κοντοράβδη της τακτικής άλλως της έκτακτης χρησικτησίας και έχει ισχυροποιηθεί ο τίτλος αυτός. Οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε πλέον για κυριότητα. Δεν υπάρχει αντικείμενο κυριότητας σήμερα. Η κυριότητα σήμερα έχει κριθεί και με τις αποφάσεις και όλα όσα είπαμε μην τα ξαναλέμε και να μακρηγορούμε. Έχει κατοχυρωθεί έστω και με την τακτική άλλως την έκτακτη χρησικτησία ακόμα και να ξεκινήσουμε νομικά να μετράμε το χρόνο από το Ο κ. Κακώνης: Υπάρχει ο φάκελος του κ. Σάμπαλη που είναι υπέρ του Δήμου. Ο κ. Τζανής: Το μελέτησα προσεκτικά ο κ. Σάμπαλης και παραστάθηκε και πρωτοδίκως στον Εισαγγελέα και στο Εφετείο. Ο κ. Κακώνης:Έχει κερδίσει ο τέως Δήμος Λεβιδίου ως προς τα μέτρα. Έχετε το φάκελο όλο κ. Τζανή εκεί πέρα, υπάρχει ο φάκελος και του κ. Σάμπαλη μέσα. Ο κ. Τζανής: Το μέτρο το νομικώς ανθρώπινο το έχω εξαντλήσει τι άλλο να σας πω; Θα βρεθεί λύση. Δεν υπάρχει λόγος να αναμοχλεύεται ένα πράγμα που έχει τελειώσει. Ο κ. Παπαπετρόπουλος: Καταρχήν να ευχαριστήσω τον εκλεκτό συνάδελφο τον κ. Μπόζο για τα πολύ θερμά του λόγια. Εγώ φυσικά δεν είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορώ να πάρω θέση φυσικά υπέρ του ενός ή του άλλου. Απλά θα υπενθυμίσω τη διαδικασία που είναι απλή και ξεκάθαρη. Πιστεύω χωρίς επαναλαμβάνω να παίρνω κάποια θέση ότι ο Δήμος ακολουθεί την ορθή διαδικασία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έχουμε αμετάκλητη δικαστική απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου, έχουμε ρυμοτομική απαλλοτρίωση η οποία δεν πληρώθηκε στην οκταετία, η οκταετία είναι ένας εύλογος χρόνος που τάσσει παγίως η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επαναλαμβάνω ρυμοτομική απαλλοτρίωση πρέπει για να υλοποιηθεί έχει διάστημα minimum οκταετίας, εφόσον ο Δήμος δεν πληρώνει και προσφύγει ο ενδιαφερόμενος στο Δικαστήριο και το κερδίσει και η απόφαση καταστεί

14 14 αμετάκλητη όπως εν προκειμένω μετά ο Δήμος ουσιαστικά έχει δέσμια αρμοδιότητα αυτό που λέμε νομικά ουσιαστικά οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση. Αυτό ακριβώς που κάνει. Τώρα τα ζητήματα κυριότητας τα ιδιοκτησιακά είναι μια άλλη διαδικασία που άπτονται πολιτικών δικαστηρίων. Επαναλαμβάνω και κλείνω για να μην κουράσω. Η διαδικασία είναι απλή. Υπάρχει αμετάκλητη διοικητική απόφαση, ορθά το έχει αντιληφθεί και ο κύριος Δήμαρχος και η εισήγηση κατά την προσωπική μου άποψη, ορθή είναι η διαδικασία που ακολουθείται. Δεν μπορεί να μην συμμορφωθεί με δικαστική απόφαση οποιαδήποτε άλλη ενέργεια μπορεί να κάνει ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης αυτό είναι δικό του θέμα. Ο Δήμος έχει αμετάκλητη απόφαση και οφείλει να την υλοποιήσει. Πως ; Να άρει την απαλλοτρίωση, το ζήτημα της ανταλλαγής μπορούσε να τεθεί εφόσον συναινεί ο ενδιαφερόμενος. Βλέπω ότι δεν συναινεί. Θεωρώ και επαναλαμβάνω δεν θέλω να πάρω θέση δεν είναι η δουλειά μου ότι είναι ορθή η διαδικασία που ακολουθεί αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου και η εισήγηση κατά την άποψή μου είναι ορθή. Ο κ. Κακλαμάνος: Κύριοι Συνάδελφοι εδώ πέρα υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις. Βέβαια οι θέσεις των έγκριτων νομικών είναι πάντα σεβαστές αλλά ακούσαμε εδώ πέρα μέσα εμείς που δεν είμαστε νομικοί κύριοι νομικοί ότι κάποιοι έχουν κερδίσει, κάποιοι έχουν χάσει, κάποιοι άλλοι ξανακερδίσανε, κάποιοι άλλοι χάσανε δηλαδή κέρδισε ο Δήμος Λεβιδίου έχανε ο Δήμος Λεβιδίου, κέρδιζε η κ.κοντοράβδη, έχανε η κ. Κοντοράβδη. Εμείς λοιπόν σαν παράταξη θεωρούμε ότι θα πρέπει να μην πάρουμε κάποια απόφαση σήμερα εις βάρος κάποιων λίγων ημερών όσοι νομίζουν ότι θίγονται και ο νομικός σύμβουλος του Δήμου μαζί και με τους νομικούς που ενδεχομένως υπάρχουν στο Δημοτικό μας συμβούλιο όπως επίσης και με το νομικό σύμβουλο της κ. Κοντοράβδη να καθίσουν και να μας κάνουν μια εμπεριστατωμένη τελική εισήγηση έτσι ώστε εγώ που δεν είμαι νομικός κάπου να ακουμπήσω και να πειστώ ότι πράγματι πρέπει να πάρουμε αυτή ή την άλλη απόφαση. Κατανοητό κ. Δήμαρχε; Ο κ. Δήμαρχος:Όχι γιατί το θέμα είναι καθαρά πολεοδομικό. Ο κ. Κακλαμάνος: Αυτή βέβαια είναι μια πρόταση την οποία καταθέσαμε και παρακαλούμε πάρα πολύ να μπει σε ψηφοφορία Ο κ. Δήμαρχος:Όχι γιατί μιλάμε για άλλα πράγματα δεν είμαστε εδώ Δικαστήριο να δούμε τίνος ήταν από το Ο κ. Κακλαμάνος: Αυτό είπα και εγώ ότι δεν είμαστε Δικαστήριο. Ο κ. Δήμαρχος:Κάνουμε μια πολεοδομική ρύθμιση και από εκεί και πέρα το ιδιοκτησιακό όποιος νομίζει ότι δεν έχει δικαίωμα το επαναφέρουμε σε χρήση οικοδομήσιμη επιβάλουμε εισφορά σε γη, τροποποιούμε το σχέδιο για να λύσουμε και το δικό μας θέμα που το κάναμε πράσινο, κάναμε το κτήριο πράσινο μιλάω ως Δήμος και από εκεί και πέρα αν κάποιος έχει έννομο συμφέρον να διεκδικήσει να μπει στο ιδιοκτησιακό να μιλήσει για την κυριότητα ας το κάνει. Ο κ. Κακλαμάνος: Δηλαδή να προσφύγουν οι υπόλοιποι πολίτες που θεωρούν ότι έχουν δίκιο αν κατάλαβα καλά οι υπόλοιποι πολίτες που θεωρούν ότι δεν θα έπρεπε να είναι έτσι η απόφαση θα προσφύγουν αυτοί στο δικαστήριο. Ο κ. Δήμαρχος:Βεβαίως εγώ μιλάω ξεκάθαρα αν νομίζει ο οποιοσδήποτε ότι υπάρχει θέμα κυριότητας εκεί. Ο κ. Κακλαμάνος: Η υποχρέωση της κάθε Δημοτικής Αρχής ποια είναι ; γιατί από ότι φαίνεται η προηγούμενη δημοτική αρχή ολιγώρησε. Ο κ. Δήμαρχος: Δεν ολιγώρησε. Η προ προηγούμενη Δημοτική Αρχή επέβαλε χαρακτηρισμό πράσινου με προοπτική να το απαλλοτριώσει. Και όταν επέβαλε χαρακτηρισμό πράσινο συνοδευόταν με ένα τοπογραφικό διάγραμμα που έλεγε ένα άλφα εμβαδόν. Δεν το είπα ούτε εγώ ούτε ο οποιοσδήποτε. Τώρα αυτή διοικητικά τελείωσε η ιστορία, πρέπει να συμμορφωθούμε από εκεί και πέρα αν κάποιος νομίζει

15 15 ότι υπάρχει πλάνη ή κάποιος εκχώρησε ιδιοκτησία του Δήμου στην κ.κοντοράβδη ή στην μητέρα της ή στη γιαγιά της πριν, ας το διεκδικήσει. Ή ας φέρει συγκεκριμένο αίτημα με συγκεκριμένα στοιχεία να το διεκδικήσουμε όλοι μαζί. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να σέρνεται ένα θέμα οκτώ χρόνια και να πηγαίνει για δεκαοκτώ. Εμείς κάνουμε τώρα μια τροποποίηση του σχεδίου σε συμμόρφωση και μάλιστα συγνώμη ούτε καν τροποποίηση κάνουμε πρόταση τροποποίησης κάνουμε. Που πρέπει να υπάρξει μια πρόταση τροποποίησης. Η αποκεντρωμένη νομίζω το εγκρίνει. Ο κ. Αντιπρόεδρος: Δύο λόγια θα πω μόνο. Το ότι το κτηματολόγιο που συνέταξε τότε ο Δήμος Λεβιδίου και δεν το μετέγραψε κακώς βέβαια Δήμαρχε δεν το συζητάμε- αυτό δεν σημαίνει ότι τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία συμπεριλαμβάνει μέσα δεν είναι του Δήμου. Εδώ άκουσα αν θυμάμαι καλά στην αρχή της περιόδου του Καλλικράτη εδώ για το Μαλλιαροπούλειο τότε που κάναμε μια απογραφή των περιουσιακών στοιχείων όλου του Δήμου για το Μαλλιαροπούλειο συγκεκριμένα δεν υπήρχαν τίτλοι, αυτό δεν σημαίνει ότι το Μαλλιαροπούλειο Θέατρο δεν είναι του Δήμου για όνομα του Θεού. Επειδή εδώ σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει να κάνει δεκτή ή όχι τη συγκεκριμένη τροποποίηση και τίποτα άλλο, εγώ δεν λέω σε καμία περίπτωση να μη συμμορφωθεί ο Δήμος με τις δικαστικές αποφάσεις που αίρεται η απαλλοτρίωση διότι οι προηγούμενες Δημοτικές Αρχές του Καποδίστρια στο Λεβίδι η αλήθεια είναι ότι ολιγώρησαν, ταλαιπώρησαν ένα Δημότη επί σειρά ετών δεν το συζητάμε. Στο βαθμό που μου αναλογεί παρόλο που προσπάθησα και η κ.κοντοράβδη είναι εδώ και το γνωρίζει προσπάθησα μήπως βρούμε διέξοδο στο θέμα τη τελευταία δημοτική περίοδο που συμμετείχα, βέβαια δεν κατέστη δυνατόν και στο βαθμό που μου αναλογεί ξαναλέω αναλαμβάνω και την ευθύνη αν θέλετε. Βέβαια ήταν των παλαιότερων Δημοτικών Αρχών η κύρια ευθύνη. Ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς όπως έχει έρθει εδώ το συγκεκριμένο τοπογραφικό διάγραμμα για την κ.κοντοράβδη δείχνει μέτρα που δεν της αναλογούν, είναι κοινή ομολογία πέρα από το κτηματολόγιο του Δήμου όλου του Λεβιδίου, τα μέτρα της κ.κοντοράβδη είναι αυτά τα εκατό τετραγωνικά. Εφόσον αποδεικνύεται και από το συμβόλαιο αναφέρομαι προφανώς στο συμβόλαιο του 51 αυτό το περιβόητο προικώο δεν αμφιβάλλω, ούτε λέω ότι οι δικαστικές αποφάσεις δεν είναι, το συμβόλαιο που έγινε μεταγενέστερα που συνέταξαν μεταγενέστερα αυτά τα εκατό τετραγωνικά μέτρα τα έκανε διακόσια είκοσι. Θα πω το εξής όταν ξεκίνησε αυτή η οικοδομή, εάν ήταν στα μέτρα τα δικά της να το πω έτσι αυτά τα περιβόητα εκατό τετραγωνικά μέτρα τα εκατόν είκοσι αν θέλετε δεν θα μπορούσε να τους σταματήσει κανένας Δήμαρχος, καμία Δημοτική Αρχή και κανένας άλλος. Γιατί τη σταμάτησε η τότε Δημοτική Αρχή αυτή την οικοδομή; Τα μέτρα στα οποία ξεκίνησε η οικοδομή να γίνει είναι διπλά ξαναλέω από αυτά που αναλογούν στη συγκεκριμένη ιδιοκτησία της συγκεκριμένης σήμερα Δημότισσας. Εάν εδώ τώρα αποφανθεί το σώμα που από ότι φαίνεται θα αποφανθεί διότι η αρχή της δεδηλωμένης πράττει όπως νομίζει σας λέω ότι ανοίγουμε τον ασκό του Αιόλου. Εκεί πέρα αν θα ξεκινήσει η οικοδομή αυτή θα υπάρξουν καταγγελίες και δεν αναφέρομαι στο πρόσωπό μου δεν πρόκειται από εμένα..,στο σημείο αυτό διακόπτεται..εγώ δεν οικοδόμησα σε Δημοτικό Χώρο. Εγώ εδώ θέλω να καταθέσω το συγκεκριμένο συμβόλαιο στα πρακτικά μια εισήγηση που έχω από το Τοπικό συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Λεβιδίου που προτείνει κάποια θέματα εδώ με ομόφωνη απόφασή της που λέει ότι δεν συμφωνεί ως προς τα μέτρα που προτείνει η κ. Κοντοράβδη Γεωργία για το οικόπεδο που βρίσκεται στη θέση «Αλωνάκι», να γίνει ανταλλαγή οικοπέδου σύμφωνα με τετραγωνικά μέτρα σε τοποθεσία που έχει η τοπική κοινότητα Λεβιδίου αν δεν βρεθεί λύση ο Δήμος Τρίπολης να προβεί εκ νέου στη διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Εγώ προτείνω προς το σώμα να μη δεχθεί στη φάση αυτή την τροποποίηση του

16 16 οικοδομικού τετραγώνου όπως έχει έρθει με βάση το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, να γίνει τροποποίηση εφόσον πρέπει να αρθεί η απαλλοτρίωση, να γίνει νέο τοπογραφικό που να απεικονίζει τα μέτρα που πραγματικά της αναλογούν. Ακολούθως ο Αντιπρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση του κ. Κακλαμάνου Αναστάσιου ήτοι ότι θα πρέπει να μην πάρουμε κάποια απόφαση σήμερα εις βάρος κάποιων λίγων ημερών όσοι νομίζουν ότι θίγονται και ο νομικός σύμβουλος του Δήμου μαζί και με τους νομικούς που ενδεχομένως υπάρχουν στο Δημοτικό μας συμβούλιο όπως επίσης και με το νομικό σύμβουλο της κ. Κοντοράβδη να καθίσουν και να μας κάνουν μια εμπεριστατωμένη τελική εισήγηση έτσι ώστε εγώ που δεν είμαι νομικός κάπου να ακουμπήσω και να πειστώ ότι πράγματι πρέπει να πάρουμε αυτή ή την άλλη απόφαση. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. 1. Παυλής Δημήτριος, 2.Τσιαμούλος Νικόλαος, 3. Κακλαμάνος Αναστάσιος, 4. Κοσκολός Γεώργιος, 5.Καρώνης Γεώργιος, 6. Σταμάτης Χαράλαμπος, 7.Καλαμούτσος Ηλίας ψήφισαν υπέρ. Παρών ψήφισε ο κ. Αναγνωστόπουλος ενώ οι λοιποί ψήφισαν κατά. Η πρόταση του κ. Κακλαμάνου απερρίφθη κατά πλειοψηφία. Ακολούθως ο Αντιπρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία την δική του πρόταση ήτοι να μη δεχθεί στη φάση αυτή την τροποποίηση του οικοδομικού τετραγώνου όπως έχει έρθει με βάση το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, να γίνει τροποποίηση εφόσον πρέπει να αρθεί η απαλλοτρίωση, να γίνει νέο τοπογραφικό που να απεικονίζει τα μέτρα που πραγματικά της αναλογούν. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. 1. Παυλής Δημήτριος, 2.Τσιαμούλος Νικόλαος, 3. Κακλαμάνος Αναστάσιος, 4. Κοσκολός Γεώργιος, 5.Καρώνης Γεώργιος, 6. Σταμάτης Χαράλαμπος, 7.Καλαμούτσος Ηλίας, 8. Αλεξάκης Βασίλειος ψήφισαν υπέρ. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. 1.Εικοσιδέκα Μαρία, 2. Πετροπούλου Δρακοπούλου Σπυριδούλα., 3.Αναγνωστόπουλος Νικόλαος ψήφισαν παρών. Κατά ψήφισαν οι λοιποί Δημοτικοί Σύμβουλοι. Συνεπώς η πρόταση του κ. Σταμάτη Χαράλαμπου απορρίπτεται κατά πλειοψηφία. Ακολούθως ο Αντιπρόεδρος έθεσε την ψηφοφορία την ως άνω εισήγηση. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. 1.Κοσκινάς Δημήτριος, 2. Μπόζος Ιωάννης, 3. Ζαμπαθά Χριστίνα, 4. Καρλής Γεώργιος, 5.Τζανής Ηλίας, 6.Μπούρας Ανδρέας, 7.Σαββάκης Σάββας, 8. Κοκκινάκος Μιλτιάδης, 9.Κουκάκης Σταύρος, 10. Κάρλος Γεώργιος, 11. Τρίκολας Κωνσταντίνος, 12.Κατσίρης Ιωάννης, 13. Παπαδημητρίου Γεώργιος, 14.Κατσαφάνας Κωνσταντίνος, 15.Μπισιούλης Ζαφείριος ψήφισαν υπέρ. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. 1. Παυλής Δημήτριος, 2.Τσιαμούλος Νικόλαος, 3. Κακλαμάνος Αναστάσιος, 4. Κοσκολός Γεώργιος, 5.Καρώνης Γεώργιος, 6. Σταμάτης Χαράλαμπος, 7.Καλαμούτσος Ηλίας, 8.Πεπόνης Γεώργιος, 9.Αλεξάκης Βασίλειος ψήφισαν κατά. Επίσης κατά ψήφισε και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Λεβιδίου κ. Κακώνης Αθανάσιος. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. 1. Τασιγιαννάκης Δημήτριος, 2. Εικοσιδέκα Μαρία, 3. Πετροπούλου Δρακοπούλου Σπυριδούλα, 4. Αναγνωστόπουλος Νικόλαος ψήφισαν παρών. Κατά τη συζήτηση και ψήφιση του θέματος είχαν εξέλθει της αιθούσης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Καλτεζιώτης Πέτρος, Λουμπαρδιάς Στυλιανός, Παλιογιάννης Θεόδωρος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βόσνος Δημήτριος δεν είχε εισέλθει ακόμα στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Συνεπώς η πρόταση εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Μετά από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο

17 17 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΚΑΤΑ Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Α) Το Ο.Τ. 61 διασπάται σε τρία Ο.Τ., το Ο.Τ. 61 Α, το Ο.Τ.61Β και το Ο.Τ.61 Γ μεταξύ των οποίων παρεμβάλλεται πεζόδρομος πλάτους 3 μέτρων. και 2 μέτρων αντίστοιχα. Το Ο.Τ. 61 Α παραμένει με χρήση «πλατείας- παιδικής χαράς» όπως προβλεπόταν σύμφωνα με το ΦΕΚ 327/Δ / Β) Το Ο.Τ. 61 Β, υπό στοιχεία Τ1-Τ2-Τ3-Τ4-Τ5-Τ6-Τ7-Τ8-Τ9-Τ10-Τ11-Τ1, περιλαμβάνει τις ιδιοκτησίες της κ. Κοντοράβδη Γεωργίας (01) και την ιδιοκτησία του Δήμου (02). Νοτιοδυτικά του ανωτέρω Ο.Τ. δημιουργείται ένας μικρός κοινόχρηστος χώρος, Ο.Τ.61Γ υπό στοιχεία Τ1-Τ2-Τ3-Τ4-ΤΙ εμβαδού τ.μ., μεταξύ του οποίου και του Ο.Τ.61Β παρεμβάλλονται πεζόδρομοι. Η ιδιοκτησία της κ.κοντοραβδη Γεωργίας (01) υπό στοιχεία Τ1-Τ11-Τ3-αβ-Τ2-Τ1 εμβαδού 211,15 τ.μ. (σύμφωνα με το αριθ.33628/ συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Τρίπολης Βασιλείου Μπενόπουλου) υπόκειται σε εισφορά σε γη σύμφωνα με το Ν.4067/2012, σε συνδυασμό με το άρθρο 20 του Ν.2508/97 και το άρθρο 11 του Ν. 3212/2003, η οποία μνημονεύεται και απεικονίζεται ως συγκεκριμένη θέση στο σχέδιο της τροποποίησης υπό στοιχεία α-β-γ-δ-α εμβαδού 21,11 τ.μ και διατίθεται ως κοινόχρηστος χώρος (τμήμα του πεζοδρόμου που προτείνεται) με αποτέλεσμα ο οικοδομήσιμος χώρος που απομένει υπό στοιχεία Τ1-Τ11-Τ3- Τ2-Τ1 να είναι εμβαδού 190,04 τ.μ. Η ιδιοκτησία του Δήμου Τρίπολης (02) υπό στοιχεία Τ11-ΤΤ3-Τ4-Τ5-Τ6- Τ7-Τ8-Τ9-Τ10-Τ11 εμβαδού τ.μ. αποχαρακτηρίζεται από χρήση για «πλατεία-παιδική χαρά» και μετατρέπεται σε οικοδομήσιμο χώρο διότι ήδη έχουν ανεγερθεί κτήρια μέσα σε αυτή. Γ. Την ανάρτηση της απόφασης για την υποβολή τυχόν ενστάσεων. Παρακαλεί τον κ. Δήμαρχο για τη πιο πέρα ενέργεια και εξέδωσε την υπ αριθμό 297/2013 απόφασή του. Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης Τα Μέλη ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σχεδίου Πόλης Τρίπολης στο Ο.Τ. 727 Πολεοδομικής Ενότητας Σταδίου για την ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σχεδίου Πόλης Τρίπολης στο Ο.Τ. 727 Πολεοδομικής Ενότητας Σταδίου για την ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σχεδίου Πόλης Τρίπολης στο Ο.Τ. 727 Πολεοδομικής Ενότητας Σταδίου για την ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 7/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 10 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 7/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 10 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 7/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 10 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 193/2014 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΩΗΡ-ΥΥΚ. Ελληνική

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΩΗΡ-ΥΥΚ. Ελληνική 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρίπολης και Περιφέρειας Πελοποννήσου για την «Αναδάσωση Δημοτικού αλσυλλίου στη θέση «Προφήτης Ηλίας», της Τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της γωνίας της οδού Παπαρηγοπούλου και 28 ης Οκτωβρίου στην Τρίπολη.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της γωνίας της οδού Παπαρηγοπούλου και 28 ης Οκτωβρίου στην Τρίπολη. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της γωνίας της οδού Παπαρηγοπούλου και 28 ης Οκτωβρίου στην Τρίπολη. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ: Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής. 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ελληνική ΘΕΜΑ: Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 6 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του άρθρου 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Τρίπολης.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του άρθρου 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Τρίπολης. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του άρθρου 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Τρίπολης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Περί μη βεβαίωσης προστίμων παράνομης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων έτους 2012.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Περί μη βεβαίωσης προστίμων παράνομης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων έτους 2012. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Περί μη βεβαίωσης προστίμων παράνομης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων έτους 2012. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 ης ΝΟΕMBΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1018 /2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 ης ΝΟΕMBΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1018 /2013 ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΩΗΡ-ΞΨΤ 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1 ου Κερασταρίου». ΑΠΕ του έργου: «Οδοποιία Τ.Κ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 ης ΝΟΕMBΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αιτήσεις για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αιτήσεις για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αιτήσεις για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 27 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 090/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 27 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 090/2013 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - απαγορεύσεις στάσης & στάθμευσης έμπροσθεν των εισόδων του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου και έμπροσθεν της ράμπας ΑΜΕΑ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 5 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 062/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 5 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 062/2013 Ελληνική ΘΕΜΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης στις οδούς Θεοφιλοπούλου & 11 ου Συντάγματος της Δ.Κ. Τρίπολης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της οδού Αγ. Γεωργίου έμπροσθεν Ο.Τ. 735 στην Τρίπολη.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της οδού Αγ. Γεωργίου έμπροσθεν Ο.Τ. 735 στην Τρίπολη. 1 Ελληνική ΘΕΜΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της οδού Αγ. Γεωργίου έμπροσθεν Ο.Τ. 735 στην Τρίπολη. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 29

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηματοδότησης προγράμματος Θησέας για έργα & μελέτες Δ.Ε. Λεβιδίου, Σκιρίτιδας.

ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηματοδότησης προγράμματος Θησέας για έργα & μελέτες Δ.Ε. Λεβιδίου, Σκιρίτιδας. 1 Ελληνική ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηματοδότησης προγράμματος Θησέας για έργα & μελέτες Δ.Ε. Λεβιδίου, Σκιρίτιδας. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 479/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 479/2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Υποβολή πρότασης για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων» του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας Άρεως (Β Φάση)». ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 12 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 410/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 12 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 410/2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των Δ.Σ. των Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 06 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 681/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 06 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 681/2013 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 06 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 681/2013 Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 5 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 079/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 5 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 079/2013 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (άρθρο 28 της υπ αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 914/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 914/2013 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρίπολης ΔΕΥΑΤ για την εκτέλεση εργασιών διενέργειας δοκιμαστικών γεωτρήσεων στην Τ.Κ. Βλαχοκερασιάς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 06 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 678/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 06 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 678/2013 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έκδοση απόφασης Κανονιστικού περιεχομένου για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εντός σχεδίου πόλης, στις διασταυρώσεις των κάθετων οδών με την Περιμετρική οδό (18 ΜΕΤΡΟΣ),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 28 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 28 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 28 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 54/2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 626/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 626/2013 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην οδό Ουάσιγκτων της Δ.Κ. Τρίπολης, στο άκρο του πεζοδρομίου στη βορειοδυτική πλευρά του κτηρίου που στεγάζονται οι υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 29 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 320/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 29 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 320/2013 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Επέκταση φωτισμού οδών και πλατειών μετατόπιση στύλων που εμποδίζουν ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αίτηση Προτεινόμενης πράξης στο ΕΠ της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αίτηση Προτεινόμενης πράξης στο ΕΠ της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου. Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αίτηση Προτεινόμενης πράξης στο ΕΠ της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 02 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 16 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 16 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 16 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 10/2014 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρίπολης και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

ΘΕΜΑ: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρίπολης και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρίπολης και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 27

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 06 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 695/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 06 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 695/2013 1 Ελληνική ΘΕΜΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αποδοχή χρηματοδότησης από ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 06 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 647/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 647/2013 1 Ελληνική ΘΕΜΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της οδού Θεοκλήτου της Δ.Κ. Τρίπολης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στις οδούς Βάρβογλη, Ιωσήφ Ανδρούση και Γρηγορίου Ε της Δ.Κ. Τρίπολης.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στις οδούς Βάρβογλη, Ιωσήφ Ανδρούση και Γρηγορίου Ε της Δ.Κ. Τρίπολης. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στις οδούς Βάρβογλη, Ιωσήφ Ανδρούση και Γρηγορίου Ε της Δ.Κ. Τρίπολης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ4ΩΗΡ-197. Ελληνική

ΑΔΑ: Β4Μ4ΩΗΡ-197. Ελληνική Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ : Έκδοση Απόφασης Κανονιστικού περιεχομένου για τον ορισμό θέσεων (πιάτσα) ΤΑΞΙ στην οδό Δαρειώτου και απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης σε τμήμα της οδού Δαρειώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ8ΩΗΡ-ΧΗΠ. Ελληνική. ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηματοδότησης 3 ης κατανομής για συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων.

ΑΔΑ: ΒΕΦ8ΩΗΡ-ΧΗΠ. Ελληνική. ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηματοδότησης 3 ης κατανομής για συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηματοδότησης 3 ης κατανομής για συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 15 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 222/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 222/2013 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Εκμίσθωση περισσεύματος βοσκής της Δ.Ε. Φαλάνθου. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 222/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 07 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 135/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 07 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 135/2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 07 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 135/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 29 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 352/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 29 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 352/2013 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για κυκλοφοριακή ρύθμιση και απόψεις για κυκλοφοριακά θέματα στην παλαιά Ε.Ο. προς Τ.Κ. Σιμιάδες. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση παραχώρησης σε κοινή χρήση εδαφικής λωρίδας οικοπέδου στη θέση Αγ. Χαράλαμπος.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση παραχώρησης σε κοινή χρήση εδαφικής λωρίδας οικοπέδου στη θέση Αγ. Χαράλαμπος. Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση παραχώρησης σε κοινή χρήση εδαφικής λωρίδας οικοπέδου στη θέση Αγ. Χαράλαμπος. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11 ης ΜΑΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 283/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11 ης ΜΑΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 283/2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΕΩΣ». ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11 ης ΜΑΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 283/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Μεγαλόπολης για την παραχώρηση χρήσης φορτηγού αυτοκινήτου (με καλάθι).

ΘΕΜΑ: Προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Μεγαλόπολης για την παραχώρηση χρήσης φορτηγού αυτοκινήτου (με καλάθι). 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Μεγαλόπολης για την παραχώρηση χρήσης φορτηγού αυτοκινήτου (με καλάθι). ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για καθορισμό Δημοτικών Χώρων στάθμευσης.

Έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για καθορισμό Δημοτικών Χώρων στάθμευσης. 1 Ελληνική ΘΕΜΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για καθορισμό Δημοτικών Χώρων στάθμευσης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παράταση Τμηματικής Προθεσμίας της μελέτης: «Μελέτη αποχετευτικού και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Λεβιδίου Δήμου Τρίπολης».

ΘΕΜΑ: Παράταση Τμηματικής Προθεσμίας της μελέτης: «Μελέτη αποχετευτικού και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Λεβιδίου Δήμου Τρίπολης». 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 27 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 124/2014 ΘΕΜΑ: Παράταση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση επιτροπής ελέγχων άρθρου 81 νόμου 4172/2013. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΘΕΜΑ: Σύσταση επιτροπής ελέγχων άρθρου 81 νόμου 4172/2013. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Σύσταση επιτροπής ελέγχων άρθρου 81 νόμου 4172/2013. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 890/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 652/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 652/2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ..Β.Μ.) ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 06 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 679/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 06 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 679/2013 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Περί συμμετοχής στην υπό σύσταση αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» και έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην υπ αρ. πρωτ. 1331/29-03-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 4 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 589/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 4 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 589/2013 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων κυκλοφορίας και πινακίδων αναγγελίας κινδύνου στο

Διαβάστε περισσότερα

Πληρωμή της υπ 47/2012 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης.

Πληρωμή της υπ 47/2012 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης. Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ : Πληρωμή της υπ 47/2012 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση απογραφής περιουσίας Ν.Ε.Λ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 13 ης MΑΡΤΙΟΥ 2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση απογραφής περιουσίας Ν.Ε.Λ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 13 ης MΑΡΤΙΟΥ 2013 Ελληνική ΘΕΜΑ: Έγκριση απογραφής περιουσίας Ν.Ε.Λ.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 13 ης MΑΡΤΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 166/2013 Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 4 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 756/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 4 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 756/2013 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αποστολή της με αριθμό 139/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου στέγασης του ΚΑΠΗ του ΝΠΔΔ του Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 2 ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 844/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 2 ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 844/2013 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης κοπής Δέντρων. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 2 ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 844/2013 Στην Τρίπολη σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 916/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 916/2013 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Επί αιτήσεως διαμαρτυρίας κ. Μπουρτζουκλή Παναγιώτας. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 29 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 305/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 29 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 305/2013 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελετών κατασκευής «12 ο Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης», «4 ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Τρίπολης» και «10 ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Τρίπολης» για ένταξη στο ΕΠ της

Διαβάστε περισσότερα

θα χρησιμοποιηθούν στα Περιφερειακά Αγροτικά Ιατρεία του Δήμου Τρίπολης για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση»

θα χρησιμοποιηθούν στα Περιφερειακά Αγροτικά Ιατρεία του Δήμου Τρίπολης για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση» 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: «Ενεργοποίηση είκοσι συνδέσεων cosmote internet on the go 2GB, που θα χρησιμοποιηθούν στα Περιφερειακά Αγροτικά Ιατρεία του Δήμου Τρίπολης για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 28 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 28 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Ελληνική 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 28 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 67/2014 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση του από 24/4/2012 πρακτικού περί καθορισμού τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για την τοποθέτηση πινακίδων ΚΟΚ και καθρεπτών ελέγχου της κυκλοφορίας στην Τ.Κ. Κανδήλας».

ΘΕΜΑ: Έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για την τοποθέτηση πινακίδων ΚΟΚ και καθρεπτών ελέγχου της κυκλοφορίας στην Τ.Κ. Κανδήλας». 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για την τοποθέτηση πινακίδων ΚΟΚ και καθρεπτών ελέγχου της κυκλοφορίας στην Τ.Κ. Κανδήλας». ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 21 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 086/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 21 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 086/2012 1 Ελληνική ΘΕΜΑ: Περί επιχορήγησης του Συλλόγου Αντισφαίρισης Τρίπολης (Σ.Α.Τ.). ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 21 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 086/2012 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ8ΩΗΡ-Λ5Ψ. Ελληνική

ΑΔΑ: ΒΕΦ8ΩΗΡ-Λ5Ψ. Ελληνική 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έκδοση Απόφασης κανονιστικού περιεχομένου (α) για την τροποποίηση της 928/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης ως προς τον ορισμό θέσεων (πιάτσα) ΤΑΞΙ στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση απογραφής ενάρξεως συζήτηση και λήψη απόφασης για την τύχη υφιστάμενης Ανώνυμης Εταιρίας.

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση απογραφής ενάρξεως συζήτηση και λήψη απόφασης για την τύχη υφιστάμενης Ανώνυμης Εταιρίας. Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ : Τροποποίηση απογραφής ενάρξεως συζήτηση και λήψη απόφασης για την τύχη υφιστάμενης Ανώνυμης Εταιρίας. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χρέωση και επιβολή προστίμου για τον καθαρισμό οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός και εκτός οικισμού.

ΘΕΜΑ: Χρέωση και επιβολή προστίμου για τον καθαρισμό οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός και εκτός οικισμού. Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Χρέωση και επιβολή προστίμου για τον καθαρισμό οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός και εκτός οικισμού. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις για κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Αιτήσεις για κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αιτήσεις για κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 516/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 516/2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης ενταλμάτων λογιστικής τακτοποίησης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 516/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 13 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 074/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 13 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 074/2012 1 Ελληνική ΘΕΜΑ: Αίτηση στο πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» 2007-2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 13 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για αγορά ή μακροχρόνια μίσθωση.

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για αγορά ή μακροχρόνια μίσθωση. Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για αγορά ή μακροχρόνια μίσθωση. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11 ης ΜΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη των μισθωμάτων των χώρων στάθμευσης τροχοφόρων.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη των μισθωμάτων των χώρων στάθμευσης τροχοφόρων. Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη των μισθωμάτων των χώρων στάθμευσης τροχοφόρων. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24 ης

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή πρότασης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Τρίπολης.

Υποβολή πρότασης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Τρίπολης. Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Υποβολή πρότασης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Τρίπολης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 5 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 5 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Ελληνική Αριθμ. απόφ. 46/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 5 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑ: 10 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 50/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 17 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 50/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 17 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ελληνική ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΗΡ-0ΨΖ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 50/03 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 7 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 03 Αριθμός απόφασης 63/03 ΘΕΜΑ: o Έκτακτο «Χρέωση και επιβολή προστίμου,

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 9/ τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 9/ τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς. Α.Β. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 9/08.06.17 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς. Αριθ. Απόφασης 83 /2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Μη άρση απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. απόφ. 84/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΘΕΜΑ: 36 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Περί αποδοχής της απόφασης ένταξης του έργου «Γιορτή κρασιού Μαντινείας»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Περί αποδοχής της απόφασης ένταξης του έργου «Γιορτή κρασιού Μαντινείας» 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Περί αποδοχής της απόφασης ένταξης του έργου «Γιορτή κρασιού Μαντινείας» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 13/ τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 13/ τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 13/31.05.16 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς. Αριθ. Απόφασης 116 /2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 23/2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 23/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 6 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 7ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 23/2014 Θέμα: : «Έκδοση Απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23 /2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 4 ης IOYΛIOY 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23 /2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 4 ης IOYΛIOY 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23 /2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 4 ης IOYΛIOY 2012 Αριθμ. Απόφ. 428/2012 ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση πρακτικού διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 27 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 123/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 27 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 123/2013 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Συμμετοχή του Δήμου Τρίπολης στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «Σύμφωνο των Δημάρχων». ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 27 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 236/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 236/2013 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου α) για τον ορισμό νέων θέσεων (πιάτσες) ΤΑΞΙ στην οδό Εθνικής Αντίστασης στην οδό Κύπρου και στις πλατείες Γεωργίου Α

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 78/2011 ΘΕΜΑ:23o «Έγκριση δαπάνης ειδών για τις ανάγκες του Δήμου και παραπομπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Αριθμ. απόφ. 124/ 2012 ΘΕΜΑ: 13 ο Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 2 ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 869/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 2 ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 869/2013 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Υποβολή πρότασης για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων» του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας Αγίου Βασιλείου». ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 204/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 204/2013 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Παιδικές χαρές. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 204/2013 Στην Τρίπολη σήμερα την 8 η Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 27 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1137/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 27 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1137/2013 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Υιοθέτηση σχεδίου χάρτας των δικαιωμάτων του Δημότη. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 27 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 38 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 20/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 20/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 20/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 564 /2011 ΘΕΜΑ: 32 ο Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση πεζοδρόμων Εθν. Αντίστασης & Τάσου Σεχιώτη.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση πεζοδρόμων Εθν. Αντίστασης & Τάσου Σεχιώτη. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση πεζοδρόμων Εθν. Αντίστασης & Τάσου Σεχιώτη. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 46/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 30 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 46/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 30 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 46/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 30 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Αριθμός απόφασης 604/2013 ΘΕΜΑ: 15 ο «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 26/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 26/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2013 Ελληνική ΑΔΑ: ΒΕΝ2ΩΗΡ-ΨΟΩ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 26/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2013 Αριθμός απόφασης 295/2013 ΘΕΜΑ: 17 ο «Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 02 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 196/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 02 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 196/2012 Ελληνική ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Εφαρμογή μαθηματικού τύπου για τον αντικειμενικό προσδιορισμό των εξόδων μεταφοράς και της τιμής πώλησης των πωλούμενων αδρανών υλικών επί αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1. ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ο Πρόεδρος-Δήμαρχος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

1. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1. ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ο Πρόεδρος-Δήμαρχος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 242/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Λήψη απόφασης για την μη άσκηση αναιρέσεως κατά της με αρ. 117/2016 απόφασης του Μον/λούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 21 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 093/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 21 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 093/2012 1 Ελληνική ΘΕΜΑ: Ψήφισμα για τις αγροτικές αποζημιώσεις. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 21 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 093/2012 Στην Τρίπολη σήμερα στις 21

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 251

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 251 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 9-7-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 251

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 5/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 26 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 120 /2011 ΘΕΜΑ: 13o «Περί καταχώρησης και Απογραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 12 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1126/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 12 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1126/2013 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Σύμβαση παραχώρησης χρήσης γηπεδικής έκτασης για την ανάπλαση και κατασκευή ανοιχτού γηπέδου ποδοσφαίρου στην Επισκοπή Τεγέας. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 86 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 86 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 86 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 7/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23-3-2009 Σήμερα την 23 η του μηνός Μάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 28 ης ΜΑΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 326/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 28 ης ΜΑΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 326/2012 Ελληνική ΘΕΜΑ: Μίσθωση ακινήτου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 28 ης ΜΑΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 326/2012 Στην Τρίπολη σήμερα στις 28 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 5/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 26 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 5/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 26 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 5/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 26 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 118/2011 ΘΕΜΑ: 11ο «Έγκριση ανάθεσης προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, /8/2012 Αρ. Πρωτ.

Βόλος, /8/2012 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, /8/2012 Αρ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Τοπάλη 12 382 21 Βόλος Τηλ. 2421027144 Fax 24210-33678 email: nikmoschos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 444

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 444 ΑΔΑ: Β864ΩΚΙ- ΓΣ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 269/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προέλεγχος των λογαριασμών του οικονομικού έτους 2014 του κληροδοτήματος «Παύλου Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 62/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 62/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ελληνική ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΩΗΡ-9ΥΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 62/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός απόφασης : 845/2013 ΘΕΜΑ 1 ο : «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 02 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 215/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 02 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 215/2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο ΟΤ 138β εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Τρίπολης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 02 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 7/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23-3-2009 Σήμερα την 23 η του μηνός Μάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 196 ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΑΩΗΡ-ΩΝΓ. Υπαίθρια Χριστουγεννιάτική Αγορά στην πλατεία Άρεως της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης. Ελληνική ΘΕΜΑ :

ΑΔΑ: Β45ΑΩΗΡ-ΩΝΓ. Υπαίθρια Χριστουγεννιάτική Αγορά στην πλατεία Άρεως της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης. Ελληνική ΘΕΜΑ : Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ : Υπαίθρια Χριστουγεννιάτική Αγορά στην πλατεία Άρεως της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 27 ης

Διαβάστε περισσότερα