ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΗΡ-361. Ελληνική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΗΡ-361. Ελληνική"

Transcript

1 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 61 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Λεβιδίου σε συμμόρφωση της 440/2005 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 297/2013 Στην Τρίπολη σήμερα την 17 η Απριλίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σταμάτη Χαράλαμπου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το πιο πάνω θέμα. Παρόντος και του Δημάρχου κ. Σμυρνιώτη Ιωάννη διαπιστώθηκε, από τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 32 και ονομαστικά οι ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1) Σταμάτης Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 2) Πεπόνης Γεώργιος, Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου 3) Κοσκινάς Δημήτριος 4) Μπόζος Ιωάννης 5) Τασιγιαννάκης Δημήτριος 6) Καλτεζιώτης Πέτρος 7) Ζαμπαθά Χριστίνα 8) Λουμπαρδιάς Στυλιανός 9) Καρλής Γεώργιος 10) Τζανής Ηλίας 11) Μπούρας Ανδρέας 12) Σαββάκης Σάββας 13) Κοκκινάκος Μιλτιάδης 14) Κουκάκης Σταύρος 15) Παλιογιάννης Θεόδωρος 16) Κάρλος Γεώργιος 17) Τρίκολας Κωνσταντίνος

2 2 18) Κατσίρης Ιωάννης 19) Εικοσιδέκα Μαρία 20) Πετροπούλου Δρακοπούλου Σπυριδούλα 21) Παπαδημητρίου Γεώργιος 22) Κατσαφάνας Κωνσταντίνος 23) Μπισιούλης Ζαφείριος 24) Παυλής Δημήτριος 25) Τσιαμούλος Νικόλαος 26) Κακλαμάνος Αναστάσιος 27) Βόσνος Δημήτριος 28) Κοσκολός Γεώργιος 29) Καρώνης Γεώργιος 30) Καλαμούτσος Ηλίας 31) Αλεξάκης Βασίλειος 32) Αναγνωστόπουλος Νικόλαος Απουσίαζαν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.ταλούμης Κωνσταντίνος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. 1.Σαμπράκος Ιωάννης, 2. Δελφάκης Νικόλαος, 3. Τζιούμης Κωνσταντίνος, 4. Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος, 5. Νικολάου Δημήτριος, 6.Παπαζαχαρίας Αναστάσιος, 7. Σαμαρτζής Γεώργιος και 8.Συνοδινού Λυγερή αν και προσκλήθηκαν νόμιμα. Παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν επίσης: Ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Τρίπολης κ. Κάμαρης Ηλίας, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Λεβιδίου κ. Κακκώνης Αθανάσιος, ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Σιμιάδων κ. Νικολόπουλος Παναγιώτης και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Λουκά κ. Σμυρνιώτης Κωνσταντίνος. Στη Συνεδρίαση ήταν παρών ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Τρίπολης κ. Λυμπεράκης Στυλιανός ο οποίος είχε προσκληθεί νόμιμα για το σκοπό αυτό. Στη Συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκε και η Δημοτική Υπάλληλος κ. Κατσαφούρου Χαρά για την τήρηση των πρακτικών. O Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σταμάτης Χαράλαμπος έδωσε το λόγο στο Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρίπολης κ. Μπούρα Ανδρέα, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμό 16/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με ΑΔΑ:ΒΕΔΦΩΗΡ-Γ4Τ, η οποία έχει ως ακολούθως: «Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 61 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Λεβιδίου σε συμμόρφωση της 440/2005 απόφασης Τριμελούς Διοικτικού Πρωτοδικείου Τρίπολης» Στην Τρίπολη σήμερα 5 Μαρτίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρίπολης συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει. Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επτά (7) και ονομαστικά οι:

3 3 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Μπούρας Ανδρέας Πρόεδρος 1.Τρίκολας Κωνσταντίνος 2. Συνοδινού Λυγερή 2. Λουμπαρδιάς Στυλιανός 3. Παλιογιάννης Θεόδωρος 3. Παπαζαχαρίας Αναστάσιος 4. Τασιγιαννάκης Δημήτρης 5. Κακλαμάνος Αναστάσιος 6. Κοσκολός Γιώργος 7. Κάρλος Γεώργιος Στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αν και προσκλήθηκε δεν παραβρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Τρίπολης κ. Στυλιανός Λυμπεράκης. Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι στην συνεδρίαση παρευρέθηκε ο νόμιμος αναπληρωτή κ. Κάρλος Γεώργιος που είχε νόμιμα κληθεί. Παρούσα στη συνεδρίαση η Δημοτική Υπάλληλος κ. Πιτερού Γεωργία για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εισηγούμενος το 5 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών αυτής την 25/2/2013 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου η οποία έχει ως εξής: Σύντομο Ιστορικό Με την υπ. αρ. πρωτ. 665/ απόφαση του Νομάρχη Αρκαδίας (ΦΕΚ 327/Δ / ) περί «Τροποποίησης σχεδίου πόλεως Λεβιδίου Ν. Αρκαδίας, στο Ο.Τ. 61» ενεκρίθη η τροποποίηση του σχεδίου πόλης και επεβλήθη η χρήση πλατείας παιδικής χαράς, όπως αναλυτικότερα φαίνεται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα και το ΦΕΚ 327/Δ / Με την υπ.αριθ.πρωτ. 6091/ αίτηση της η κ. Κοντοράβδη Γεωργία προς τον Γ.Γ. Περιφέρειας Πελοποννήσου ζητά την άρση της απαλλοτρίωσης για την ιδιοκτησία της εντός του Ο.Τ. 61 διότι η ιδιοκτησία της εξακολουθούσε να είναι δεσμευμένη χωρίς να έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για αποζημίωση αυτής. Στις η κ. Κοντοράβδη Γεωργία κατέθεσε αίτηση προς το Διοικητικό Πρωτοδικείο Τριπόλεως κατά του Ελληνικού Δημοσίου, του Δήμου Λεβιδίου και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ζητώντας να ακυρωθεί η άρνηση της διοίκησης για άρση της απαλλοτρίωσης Με την υπ.αριθ. 440/2005 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης έγινε δεκτή η προσφυγή της κ. Γεωργίας Κοντοράβδη σχετικά με την άρση απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 61. H ανωτέρω απόφαση ακυρώνει τη σιωπηρή άρνηση της Διοικήσεως να άρει την αναγκαστική απαλλοτρίωση. Στις η Ν.Α. Αρκαδίας καταθέτει αίτηση αναίρεσης κατά της με αριθ. 440/2005 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης. Με την αριθ. 463/2009 απόφαση του ΣΤΕ απορρίφθηκε η ασκηθείσα

4 4 αίτηση αναίρεσης της Ν.Α. Αρκαδίας. Με την με αριθ.πρωτ.: 1796/ αίτηση της η κ. Κοντοράβδη Γεωργία ζήτησε από την Δ/νση Πολεοδομίας Τρίπολης τη συμμόρφωση της υπηρεσίας με τις ανωτέρω αποφάσεις και υπεβλήθηκε φάκελος τροποποίησης σχεδίου προκειμένου να αρθεί η απαλλοτρίωση και να καταστεί οικοδομήσιμη η ιδιοκτησία της. Η Δ/νση Πολεοδομίας ζήτησε την γνωμοδότηση του Δήμου Λεβιδίου σχετικά με την άρση της απαλλοτρίωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός. Το Δ.Σ. Δήμου Λεβιδίου με την με αριθ.15/2010 απόφαση αποφασίζει την επαναεπιβολή της άρσης απαλλοτρίωσης για την ιδιοκτησία της κ. Κοντοράβδη εντός του Ο.Τ.61 Η Τοπική Κοινότητα Λεβιδίου με την με αριθ.12/2011 απόφαση αποφασίζει την εφαρμογή της με αριθ.15/ απόφασης του τέως Δήμου Λεβιδίου έτσι ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία της επιβολής της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης με την ανάλογη δαπάνη και την εγγραφή αυτής στον προϋπολογισμό του έτους Στις ανωτέρω αποφάσεις αναφέρεται η ιδιοκτησία της κ. Κοντοραβδη με εμβαδό 130,00 τ.μ. διότι ο τέως Δήμος Λεβιδίου είχε αντιδικία με την κ. Κοντοραβδη για ένα επίδικο τμήμα. Η κ. Κοντοράβδη Γεωργία επανέρχεται με την με αριθ.πρωτ / αίτηση της προς το Δήμο Τρίπολης για την άρση απαλλοτρίωσης και την τροποποίηση του σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ.61. Ο Δήμος Τρίπολης προκειμένου να συμμορφωθεί στην 440/2005 απόφαση δικαστηρίου και να προχωρήσει στην τροποποίηση σχεδίου πόλης Λεβιδίου στο Ο.Τ. 61 ζήτησε από τον δικηγόρο κ. Τζανή Ηλία να μελετήσει το φάκελο της υπόθεσης σχετικά με το επίδικο τμήμα. Με βάση την από γνωμοδότηση του δικηγόρου κ. Τζανη Ηλία, ο οποίος μελέτησε όλο το φάκελο της υπόθεσης και με βάση το σκεπτικό των αποφάσεων 8/1992 του Εισαγγελέα Πρωτοδικών που τελεσιδίκησε με την υπ.αρι. 9/93 απόφαση Εισαγγελέα Εφετών, διαπίστωσε ότι δεν προκύπτει κάποια αμφισβήτηση για το επίδικο τμήμα και η ιδιοκτησία της κ. Κοντοράβδη Γεωργίας ανέρχεται στο εμβαδό των 211,15 τ.μ. Κατόπιν αυτού η κ. Κοντοράβδη κατέθεσε με την αριθ. πρωτ: 3448/ αίτηση της πρόταση τροποποίησης για την ιδιοκτησία της εντός του Ο.Τ. 61. Στις μας κοινοποιήθηκε από την Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου το αριθ.2/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Τριμελούς πρωτοδικείου Τρίπολης το οποίο έκανε δεκτή την από αίτηση της κ. Κοντοραβδη Γεωργίας που ζητούσε την συμμόρφωση της διοίκησης προς την 440/2005 απόφαση. Το Τριμελές Συμβούλιο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης καλεί την διοίκηση να συμμορφωθεί προς το περιεχόμενο της εν λόγω ακυρωτικής απόφασης εντός τριμήνου. Κατόπιν των ανωτέρω ο Δήμος Τρίπολης επεξεργάστηκε την πρόταση τροποποίησης που κατέθεσε η κ. Κοντοράβδη δεδομένου ότι εντός του Ο.Τ.61 υπάρχει ιδιοκτησία του Δήμου η οποία ήταν χαρακτηρισμένη και αυτή πράσινο (ΦΕΚ327/Δ / ) παρόλο που εντός της βρίσκονται τα

5 5 κτίρια του τέως Δήμου Λεβιδίου. Η πρόταση τροποποίησης όπως φαίνεται και στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα έχει ως εξής: Α) Το Ο.Τ. 61 διασπάται σε τρία Ο.Τ., το Ο.Τ. 61 Α, το Ο.Τ.61Β και το Ο.Τ.61 Γ μεταξύ των οποίων παρεμβάλλεται πεζόδρομος πλάτους 3 μέτρων. και 2 μέτρων αντίστοιχα. Το Ο.Τ. 61 Α παραμένει με χρήση «πλατείας- παιδικής χαράς» όπως προβλεπόταν σύμφωνα με το ΦΕΚ 327/Δ / Β) Το Ο.Τ. 61 Β, υπό στοιχεία Τ1-Τ2-Τ3-Τ4-Τ5-Τ6-Τ7-Τ8-Τ9-Τ10-Τ11-Τ1, περιλαμβάνει τις ιδιοκτησίες της κ. Κοντοράβδη Γεωργίας (01) και την ιδιοκτησία του Δήμου (02). Νοτιοδυτικά του ανωτέρω Ο.Τ. δημιουργείται ένας μικρός κοινόχρηστος χώρος, Ο.Τ.61Γ υπό στοιχεία Τ1-Τ2-Τ3-Τ4-ΤΙ εμβαδού τ.μ., μεταξύ του οποίου και του Ο.Τ.61Β παρεμβάλλονται πεζόδρομοι. Η ιδιοκτησία της κ.κοντοραβδη Γεωργίας (01) υπό στοιχεία Τ1-Τ11-Τ3-αβ-Τ2-Τ1 εμβαδού 211,15 τ.μ. (σύμφωνα με το αριθ.33628/ συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Τρίπολης Βασιλείου Μπενόπουλου) υπόκειται σε εισφορά σε γη σύμφωνα με το Ν.4067/2012, σε συνδυασμό με το άρθρο 20 του Ν.2508/97 και το άρθρο 11 του Ν. 3212/2003, η οποία μνημονεύεται και απεικονίζεται ως συγκεκριμένη θέση στο σχέδιο της τροποποίησης υπό στοιχεία α-β-γ-δ-α εμβαδού 21,11 τ.μ και διατίθεται ως κοινόχρηστος χώρος (τμήμα του πεζοδρόμου που προτείνεται) με αποτέλεσμα ο οικοδομήσιμος χώρος που απομένει υπό στοιχεία Τ1-Τ11-Τ3- Τ2-Τ1 να είναι εμβαδού 190,04 τ.μ. Η ιδιοκτησία του Δήμου Τρίπολης (02) υπό στοιχεία Τ11-ΤΤ3-Τ4-Τ5-Τ6- Τ7-Τ8-Τ9-Τ10-Τ11 εμβαδού τ.μ. αποχαρακτηρίζεται από χρήση για «πλατεία-παιδική χαρά» και μετατρέπεται σε οικοδομήσιμο χώρο διότι ήδη έχουν ανεγερθεί κτήρια μέσα σε αυτή. Παρακαλείται η επιτροπή ποιότητας ζωής να αποφασίσει σχετικά Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπ οψιν της την 25/2/2013 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Τρίπολης Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κ α τ ά Π λ ε ι ο ψ η φ ί α Μειοψηφούντων των μέλλων κ. Τασιγιαννάκη Δημητρίου, Κακλαμάνου Αναστασίου, Κοσκολού Γεωργίου οι οποίοι ψήφισαν ΠΑΡΩΝ Α) Το Ο.Τ. 61 διασπάται σε τρία Ο.Τ., το Ο.Τ. 61 Α, το Ο.Τ.61Β και το Ο.Τ.61 Γ μεταξύ των οποίων παρεμβάλλεται πεζόδρομος πλάτους 3 μέτρων. και 2 μέτρων αντίστοιχα. Το Ο.Τ. 61 Α παραμένει με χρήση «πλατείας- παιδικής χαράς» όπως προβλεπόταν σύμφωνα με το ΦΕΚ 327/Δ / Β) Το Ο.Τ. 61 Β, υπό στοιχεία Τ1-Τ2-Τ3-Τ4-Τ5-Τ6-Τ7-Τ8-Τ9-Τ10-Τ11-Τ1, περιλαμβάνει τις ιδιοκτησίες της κ. Κοντοράβδη Γεωργίας (01) και την ιδιοκτησία του Δήμου (02). Νοτιοδυτικά του ανωτέρω Ο.Τ. δημιουργείται ένας μικρός κοινόχρηστος χώρος, Ο.Τ.61Γ υπό στοιχεία Τ1-Τ2-Τ3-Τ4-ΤΙ εμβαδού τ.μ., μεταξύ του οποίου και του Ο.Τ.61Β παρεμβάλλονται πεζόδρομοι. Η ιδιοκτησία της κ.κοντοραβδη Γεωργίας (01) υπό στοιχεία Τ1-Τ11-Τ3-αβ-Τ2-Τ1 εμβαδού 211,15 τ.μ. (σύμφωνα με το αριθ.33628/

6 6 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Τρίπολης Βασιλείου Μπενόπουλου) υπόκειται σε εισφορά σε γη σύμφωνα με το Ν.4067/2012, σε συνδυασμό με το άρθρο 20 του Ν.2508/97 και το άρθρο 11 του Ν. 3212/2003, η οποία μνημονεύεται και απεικονίζεται ως συγκεκριμένη θέση στο σχέδιο της τροποποίησης υπό στοιχεία α-β-γ-δ-α εμβαδού 21,11 τ.μ και διατίθεται ως κοινόχρηστος χώρος (τμήμα του πεζοδρόμου που προτείνεται) με αποτέλεσμα ο οικοδομήσιμος χώρος που απομένει υπό στοιχεία Τ1-Τ11-Τ3- Τ2-Τ1 να είναι εμβαδού 190,04 τ.μ. Η ιδιοκτησία του Δήμου Τρίπολης (02) υπό στοιχεία Τ11-ΤΤ3-Τ4-Τ5-Τ6- Τ7-Τ8-Τ9-Τ10-Τ11 εμβαδού τ.μ. αποχαρακτηρίζεται από χρήση για «πλατεία-παιδική χαρά» και μετατρέπεται σε οικοδομήσιμο χώρο διότι ήδη έχουν ανεγερθεί κτήρια μέσα σε αυτή. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της απόφασης αυτής. Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρίπολης να αποφασίσει σχετικά με την υπ αριθμ. 16/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά την τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 61 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Λεβιδίου σε συμμόρφωση της 440/2005 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης. Στη συνέχεια ο κ. Μπούρας είπε τα εξής: Απλώς να πω σαν Δήμος ούτε χαρακτηρίζουμε ούτε αποχαρακτηρίζουμε. Καλούμαστε να συμμορφωθούμε με το τριμελές Συμβούλιο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης προς το περιεχόμενο της εν λόγω ακυρωτικής απόφασης εντός τριμήνου. Δηλαδή μας καλούν να συμμορφωθούμε τα δικαστήρια. Τώρα το ιστορικό το ξέρετε, το 1994 είχε παρθεί μια απόφαση του Νομάρχη για να χαρακτηριστεί ως χώρος πρασίνου, πέρασε η οχταετία, το 2002 η κ. Κοντοράβδη έκανε αίτηση αναίρεσης, μετά όλα αυτά πήγαν Συμβούλιο Επικρατείας, Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης μην τα αναφέρω-. Υπήρχε μια διαφωνία με τον Πρόεδρο για τα τετραγωνικά του κτιρίου. Τελικά εδώ ένα συμβόλαιο που βρήκαμε του γιατί αναφέρθηκε ότι τα τετραγωνικά της κ. Κοντοράβδη είναι 100- στο συμβόλαιο λοιπόν που βρήκαμε του 1951 αναφέρει, -Πρόεδρε σε αυτό που έλεγες- «μια μικράν πεπαλαιωμένη καλύβην με τα του γηπέδου της, προαυλίου της και του συνεχόμενου οικοτόπου εκτάσεως οικοτόπου τούτου 100 περίπου τετραγωνικών». Δηλαδή τα 100 τετραγωνικά ήταν ο περιβάλλον χώρος συν την καλύβα, τώρα η καλύβα πόσο μπορεί να είναι; Παρ όλα αυτά όταν κάνατε την πρόταση για το χώρο του πρασίνου αποδεχτήκατε εσείς ως Δήμος Λεβιδίου ότι η ιδιοκτησία της κ. Κοντοράβδη ήταν 211 τετραγωνικά. Πρόεδρε δεν είναι η πρώτη φορά που συζητάμε για αυτό, ούτε διαφωνούμε, δεν διαφωνούμε σε τίποτα, εγώ σου αναφέρω τι ισχυρίστηκαν τα δικαστήρια, το Συμβούλιο Επικρατείας, το Πρωτοδικείο της Τρίπολης και αναφέρομαι σε αυτά. Σε αυτά βασίστηκαν και τα παιδιά της Πολεοδομίας και έκαναν την πράξη αποχαρακτηρισμού, κάνει η γυναίκα εισφορά σε πράσινο, σε χώρο πρασίνου, της κάνουμε και έναν πεζόδρομο, το σχέδιο νομίζω το έχετε πάρει και εκεί καταλήγουμε. Τώρα αυτά που μου λέτε για ασφαλιστικά μέτρα, έπρεπε να τα έχει κάνει νωρίτερα, όλα αυτά έχουν τελεσιδικήσει, εδώ είναι και ο κ. Τζανής ο οποίος έχει χειριστεί την υπόθεση και θα πει καλύτερα τα νομικά. Ηλία θες να μιλήσεις για το θέμα; Ακολούθησε η παρακάτω διαλογική συζήτηση:

7 7 Ο Αντιπρόεδρος κ. Σταμάτης Χαράλαμπος: κ. Τζανή θέλετε να μιλήσετε; Ο κ. Τζανής Ηλίας: Να πω δυο λόγια, επειδή έτσι είχα την τιμή και μου έδωσε πριν από αρκετούς μήνες ο κ. Δήμαρχος την πρωτοβουλία να μελετήσω λίγο την υπόθεση, νομικά, γιατί είναι μια υπόθεση που εκκρεμούσε πάρα πολλά χρόνια. Τι διαπίστωσα, με δυο λόγια έτσι δεν θα μπω πολύ με ειδικευμένες νομικές έννοιες, να μην σας μπερδέψω. Εγώ θα πω το εξής απλό, να καταλάβουμε ότι έγινε μια σειρά δικαστηρίων διοικητικών, τα οποία είχαν αντικείμενο την άρση της απαλλοτρίωσης. Αυτά τα δικαστήρια τα ξεκίνησε η κ. Κοντοράβδη έναντι του Δήμου με σκοπό να αρθεί η απαλλοτρίωση και να της αποδοθεί πάλι το ακίνητο. Εξαντλήθηκαν τα ένδικα μέσα και όταν η υπόθεση με απόφαση του ΣτΕ, στο δεύτερο βαθμό εξαντλήθηκε και έπρεπε ως Δήμος να αποδώσουμε, είμαστε υποχρεωμένοι, έπρεπε ήδη να έχουμε αποδώσει. Έμεινε η δικαστική απόφαση στα χαρτιά μέχρι σήμερα και ευτυχώς πριν από, στην αρχή της θητείας, έτσι αναμοχλεύθηκε και ανακινήθηκε ο φάκελος και με πρωτοβουλία της κ. Κοντοράβδη. Βεβαίως και όλες οι προηγούμενες Δημοτικές Αρχές είχαν πάρει σωστές θέσεις κτλ, όμως είχε αδρανοποιηθεί η απαλλοτρίωση, υπήρχε μια σύγκρουση συμφερόντων και υπήρχε ένα αδιέξοδο. Εν πάση περιπτώσει να πάμε στο σήμερα, τα διοικητικά δικαστήρια λοιπόν ήταν για άρση της απαλλοτρίωσης, νίκησε, ήταν νικητής διάδικος η Κοντοράβδη, οι αποφάσεις αυτές εκκρεμούν, άρα πρέπει να αποδώσουμε. Πάμε τώρα στο θέμα των ασφαλιστικών που είχε γίνει πριν πολλά χρόνια, τι είχε γίνει, το θέμα των ασφαλιστικών είχε γίνει πριν από 20 χρόνια περίπου, αφορούσε καθαρά θέμα κυριότητας και μάλιστα προσωρινής, προσωρινού χαρακτήρα, ήταν ασφαλιστικά προσωρινά μέτρα τα λεγόμενα. Ήταν θα μου επιτρέψετε να πω, νομικά επειδή ορισμένα θέματα είναι δύσκολο να τα αντιληφθείτε επειδή δεν τα αντιμετωπίζετε κάθε μέρα. Υπήρχε μια αντιδικία λοιπόν πριν από 20 χρόνια για ένα τμήμα της ιδιοκτησίας, για ένα τμήμα των 211 μέτρων, μια έκταση περίπου 80 τετραγωνικών, την οποία υπήρχε αμφισβήτηση μεταξύ Δήμου και Κοντοράβδη, ποιος δηλαδή έχει την νομή της, δεν ήταν κυριότητας, ήταν ασφαλιστικά εν μέρει δικαίωμα, είναι η νομή, σοβαρό δικαίωμα. Σε αυτά τα ασφαλιστικά βγήκε μία απόφαση που μπήκε στην ουσία και έκρινε ότι υπάρχουν περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία υπέρ της Κοντοράβδη, υπέρ του ακινήτου Κοντοράβδη, ήταν, τα θεωρούσε το Δικαστήριο πιο σοβαρά, με μεγαλύτερη βαρύτητα και θεώρησε πιο αδύναμο από άποψη αποδεικτικών μέσων το Δήμο. Αυτό λοιπόν το δικαστήριο ήταν υπέρ της Κοντοράβδη, απορρίφθηκε η αίτηση των ασφαλιστικών του Δήμου, έμεινε της Κοντοράβδη, ο Δήμος εξάντλησε και καλά έκανε, το προσπάθησε πήγε και, γιατί αυτές οι διαδικασίες είναι και με έναν παλιό Νόμο, είναι ασφαλιστικά που τα εκδικάζει ο Εισαγγελέας, είναι μια παλιά νομοθεσία που έχει μείνει. Πήγε και στον Εισαγγελέα Εφετών σαν δεύτερη βαθμίδα, ο Εισαγγελέας Εφετών δεν μπήκε στην ουσία, είπε ότι δεν υπάρχουν έριδες και διαπληκτισμοί και το άφησε το θέμα εκεί. Τι θέλω να πω, τώρα μιλάμε έτσι αντικειμενικά, αυστηρά τυπικά, νομικά, δεν μιλάμε, προσπαθούμε να μην μεροληπτήσουμε και δεν μεροληπτούμε καθόλου, γιατί είναι θέματα που πρέπει να είμαστε απόλυτα έτσι ακριβολόγοι και τυπικοί. Ο Δήμος θα μπορούσε να έχει κάνει τακτική αγωγή και να το έχει και κερδίσει άρα να μην σας μπαίνουν έτσι συλλογισμοί και ότι δεν έχει χειριστεί σωστά το θέμα, και ότι η Κοντοράβδη ενδεχόμενα να έχει πάρει κάτι άδικα κτλ, αυτό. Θα μπορούσε ο Δήμος να τα έχει εξαντλήσει αυτά, δεν τα εξάντλησε, έβλεπε ποια είναι τα συμφέροντά του και σταμάτησε εκεί. Τώρα ως προς τους τίτλους, όντως ο τίτλος, το προικωό του πενήντα τόσο, του 1951, λέει μέσα λεκτικά, δηλαδή αφήνει να εννοηθεί ότι το ακίνητο κατά κάποιο τρόπο είναι, αποτελείται από μια μικρά πεπαλαιωμένη καλύβη με τα του γηπέδου της, προαυλίου της και του συνεχόμενου οικοπέδου, εκτάσεως., του

8 8 οικοτόπου τούτου 100 τετραγωνικών μέτρων, προφανώς διαχωρίζει τον οικότοπο από τα κτίσματα, τα οποία κτίσματα με τη νεώτερη καταμέτρηση που έγινε μετά από 20 χρόνια που έγινε από τη μητέρα Κοντοράβδη στην κόρη Κοντοράβδη, σήμερα έγινε η μεταβίβαση, έγινε νεότερη καταμέτρηση και βρέθηκαν 211. Αυτό δηλαδή πρέπει να το αξιολογήσουμε.., δεν μας θίγει πουθενά, εκτιμώ ότι δεν έχει ζημιωθεί σε κάτι ο Δήμος, προς όφελος του Δήμου είναι. Τώρα, επειδή τα θέματα αυτά ρυμοτόμησης κλπ είναι πάρα πολύ δύσκολα, εκτιμώ γι αυτό και ο κ. Δήμαρχος πήρε -γιατί είχαμε και κατ ιδίαν συνατντήσεις πάρα πολλές- γι αυτό πήρε την απόφαση να γίνει τροποποίηση της απαλλοτρίωσης, να προχωρήσουμε σε άρση και να κηρυχτεί νέα απαλλοτρίωση στην οποία θα ωφεληθεί και η Κοντοράβδη και ο Δήμος, με τη δημιουργία του κοινόχρηστου χώρου που θα γίνει και εναπομένον ακίνητο της Κοντοράβδη διορθώστε με αν έχω λάθος- αν μένει ακίνητο, αν μένει κάποιο τμήμα αλλά και να μην μένει θα είναι προς όφελος του Δήμου η απαλλοτρίωση. Θα δούμε με ποια μορφή θα το κάνουμε, με εντοπισμένη; Θα δούμε και θα συνεκτιμηθούν και οι ειδικότερες προϋποθέσεις, αν υπάρχει ανάγκη για κοινωφελείς χώρους στην περιοχή, πόσο χρονοβόρες θα είναι οι διαδικασίες και θα είναι όλα προς όφελος του Δήμου. Εκτιμώ δηλαδή ότι δεν ζημιώνεται σε τίποτα ο Δήμος σήμερα κλπ και ούτε βέβαια έχει θιγεί και κάποιος τρίτος από όλη αυτή τη διαδικασία. Ο κ. Μπούρας Ανδρέας: Σε αυτό που λέει ο κ. Τζανής, έχει δημιουργηθεί κοινόχρηστος χώρος 37,25 τετραγωνικών εισφορά σε γη και έχει δημιουργηθεί και πεζόδρομος 21,11 τετραγωνικά. Παρ όλα αυτά δεν προτείναμε κάτι δηλαδή δεν φτάσαμε εκεί να τον χαρίσουμε αυτόν τον χώρο. Εμείς απλώς ερχόμαστε τώρα να συμμορφωθούμε με την απόφαση των δικαστηρίων. Και παρ όλα αυτά ο τέως Δήμος Λεβιδίου και ότι αυτό σημαίνει, είχε μια οχταετία από το 1994 έως το 2002, να πληρώσει το ποσό και να κάνει αυτό το χώρο δικό του, δεν το έκανε ποτέ. Ο κ. Μπόζος Ιωάννης: Επί της διαδικασίας κ. Πρόεδρε. Θα ήθελα να μας εξηγήσει ο κ. Αντιδήμαρχος, ο κ. Μπούρας, το θέμα για το οποίο καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει. Θεωρώ ότι το θέμα δεν είναι αν μία απόφαση δικαστική έσφαλε ή όχι γιατί δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει. Να μας πει ακριβώς ποια είναι η εισήγηση γιατί θεωρώ ότι η εισήγηση είναι πέρα από τις αποφάσεις και πέρα από τη συμμόρφωση, είναι συγκεκριμένο, δεν ξέρω αν το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να μπει σε διαδικασία και να αναλωθεί σε διαδικασία κρίσης των δικαστικών αποφάσεων που είναι αμετάκλητες. Ο κ. Αντιπρόεδρος: Επειδή είσαι και νομικός Πρόεδρε, εγώ απ όσο μπορώ να αντιληφθώ εδώ είναι να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο αν θα δεχθεί την τροποποίηση στο συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο που μελέτησε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και ο νομικός ο κ. Τζανής, αν τη δέχεται ως έχει με βάση και το τοπογραφικό που έχουμε στα χέρια μας, αν δέχεται ή όχι την τροποποίηση στην οποία προέβη. Τίποτα άλλο. Ο κ. Μπόζος Ιωάννης: Θεωρώ ότι παρέλκει η κρίση περί της ορθότητας ή μη των δικαστικών αποφάσεων κάτι το οποίο δεν είναι αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κ. Αντιπρόεδρος: Αν θέλουμε να κάνουμε συζήτηση για το θέμα, μπορούμε να κάνουμε, έχουμε κάνει και πολύ συζήτηση και κατά το παρελθόν. Ο κ. Δήμαρχος: Επειδή το θέμα το βρήκαμε σχεδόν από την αρχή της θητείας, αν δείτε η απόφαση είναι του 2005 και διατάσετε να την εφαρμόσει ο Δήμος. Ουσιαστικά όπως ξέρετε ο χώρος αυτός είχε χαρακτηριστεί πράσινο, δεν κατέστη δυνατόν να αποζημιωθεί και επανέρχεται στους ιδιοκτήτες. Εμείς κάναμε την εξής προσπάθεια και σε συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες να μπορέσουμε να δώσουμε σε χώρο του Δήμου κάποια αντίστοιχη ιδιοκτησία, πιο δυτικά, αν δεν κάνω λάθος, πιο πάνω.

9 9 Δυστυχώς, δεν κατέστη δυνατόν παρ όλο που ορίσαμε δικηγόρο να βρούμε τίτλους ξεκάθαρους καταγεγραμμένους στο υποθηκοφυλακείο, ώστε να γίνει αυτή η ανταλλαγή και να δοθεί σε συνέχεια του δικού μας του κτιρίου εκεί που στεγάζεται ο Φιλοτεχνικός τώρα, να συνεχιστεί το πράσινο εκεί. Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε δυνατότητα αλλαγής γιατί δεν το δέχονται απλά δηλαδή έχουν μια απόφαση στα χέρια τους που την έχουν κερδίσει και ζητούν την υλοποίηση της απόφασης. Η τροποποίηση του σχεδίου γιατί γίνεται, επειδή τον Απρίλιο του 2012 αν δεν κάνω λάθος, τότε που είχαμε και την υπόθεση αυτή του Μπιτσάνη, τροποποιήθηκε ο Νόμος και επιβάλει εισφορά σε γη ακόμα και στα αποχαρακτηριζόμενα που δεν είχαν χρήση πρασίνου, κοινόχρηστου κτλ, κοινωφελούς χρήσης, με την αρχική ένταξη στο σχέδιο, δηλαδή το Συνεπώς υποχρεούμαστε να πάρουμε μια εισφορά σε γη από την ιδιοκτησία Κοντοράβδη και η τροποποίηση του σχεδίου γίνεται ακριβώς γι αυτό το λόγο. Η εισφορά είναι υπολογισμένη σύμφωνα με το Νόμο σε 21 και κάτι τετραγωνικά αν δεν κάνω λάθος και πρέπει αυτά να τα καθορίσουμε μέσα στην ιδιοκτησία Κοντοράβδη και αυτό ακριβώς καλούμαστε σήμερα να ψηφίσουμε. Ο κ. Παυλής Δημήτριος: Θέλω να πω μία κουβέντα μόνο, εδώ μπροστά στο εισηγητικό αναφέρεται και «συμμόρφωση με την 440/2005», απ ότι άκουσα τον κ. Μπόζο Ο κ. Μπόζος Ιωάννης: Κακώς Ο κ. Παυλής Δημήτριος: κακώς. Άρα λοιπόν ή «σε συμμόρφωση», εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να συμπεριληφθεί αυτό. Ο κ. Μπόζος Ιωάννης: Άλλο το «σε συμμόρφωση» άλλο το «για συμμόρφωση». Ο κ. Δήμαρχος: Η τροποποίηση του σχεδίου πόλης έχει δύο, ότι επανέρχεται ο χαρακτήρας οικοδομήσιμο Α και δεύτερο δεδομένου ότι μεσολάβησε ο Νόμος που επιβάλει πλέον και σε αυτά που τροποποιήθηκαν στην πορεία, εισφορά σε γη, παίρνουμε κάποια τετραγωνικά από την ιδιοκτησία, αυτό έχει να κάνει τίποτα άλλο. Ο κ. Μπούρας Ανδρέας: Και διαμορφώνει τα 190,04. Ο κ. Δήμαρχος: Από 211 που φαινόταν στην αρχική τροποποίηση του 2004, πλέον γίνεται 190 και κάτι, εντάξει; Και φυσικά επαναφέρουμε ως οικοδομήσιμο και το χώρο που είναι το κτίριο του Φιλοτεχνικού ο οποίος έχει και αυτός χαρακτηριστεί πράσινο. Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Λεβιδίου κ. Κακκώνης Αθανάσιος: Η Τοπική Κοινότητα δεν συμφωνεί ως προς τα μέτρα διότι υπάρχει τοπογραφικό, υπάρχουν ασφαλιστικά μέτρα, υπάρχει το Εφετείο που λέει ότι το ακίνητο της κ. Κοντοράβδη ήταν 100 τετραγωνικά περίπου. Ο κ. Μπούρας Ανδρέας: Πρόεδρε πες μου χρονολογία επειδή το είδαμε μαζί. Ο κ. Αντιπρόεδρος: Αν θέλεις μην τον διακόπτεις κ. Μπούρα. Ο κ. Μπούρας Ανδρέας: Όχι μου επιτρέπει, μου επιτρέπεις Πρόεδρε; Επειδή το είδαμε μαζί η χρονολογία. Ο κ. Κακκώνης Αθανάσιος: Το συμβόλαιο προικός είναι του 1951, το οποίο λέει 100 τετραγωνικά περίπου. Ο κ. Μπούρας Ανδρέας: Το τοπογραφικό είναι του 1972, κάνω λάθος; Ο κ. Κακκώνης Αθανάσιος: Το τοπογραφικό είναι του 1972 που έχει όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου Λεβιδίου. Ο κ. Μπούρας Ανδρέας: Το είδαμε μαζί αυτό. Ο κ. Δήμαρχος: Το ψάξαμε και στο υποθηκοφυλακείο για να το ανταλλάξουμε. Ο κ. Κακκώνης Αθανάσιος: Έχει τις διαστάσεις επάνω ακριβώς.

10 10 Ο κ. Δήμαρχος: κ. Πρόεδρε, ψάξαμε στο υποθηκοφυλακείο και πληρώσαμε κάποιες ώρες δικηγόρο, να το ανταλλάξουμε, δυστυχώς σε αυτό το κτηματολόγιο δεν έχει μεταγραφεί. Ο κ. Κακκώνης Αθανάσιος: Μαζί με τον δικηγόρο έψαξα εγώ, υπάρχει άλλο οικόπεδο που μπορεί να προσπαθήσουμε να γίνει η ανταλλαγή, υπάρχει άλλο με νόμιμους τίτλους. Ο κ. Δήμαρχος: Τώρα έχουμε μια απόφαση και θα ξανά προσπαθήσουμε; Προσπαθήστε. Ο κ. Κακκώνης Αθανάσιος: Υπάρχει άλλο ακίνητο που μπορεί, με νόμιμους τίτλους, στην είσοδο του Λεβιδίου. Δεύτερον, μπορούμε να κάνουμε, να ξεκινήσουμε εκ νέου αναγκαστική απαλλοτρίωση κ. Δήμαρχε. Ο κ. Δήμαρχος: κ. Κακκώνη συγνώμη, δεν μπορούμε κάθε τρεις και λίγο όταν χάνουμε κάτι να ξανά ξεκινάμε πάλι, έτσι; Είναι κατάχρηση, καταχρηστική αυτή η άσκηση του δικαιώματος. Ο κ. Κακκώνης Αθανάσιος: Δεν είναι κατάχρηση κ. Δήμαρχε, τη στιγμή άμα συμφωνήσουν.. Ο κ. Δήμαρχος: Τώρα θέλεις να μου πεις, εμείς πήγαμε και βρήκαμε, εσείς, μάλλον οι προηγούμενοι, πήγαν και έβγαλαν πράσινο το Δημαρχείο, το σχολείο. Ο κ. Κακκώνης Αθανάσιος: Πράσινο ήταν, πράσινο να παραμείνει κ. Δήμαρχε, αυτό επιμένουμε και θα ξανά μείνει πράσινο. Ο κ. Δήμαρχος: Θα μείνει πράσινο., εντάξει. Ο κ. Κακκώνης Αθανάσιος: Εγώ προτείνω τη στιγμή που η Τοπική Κοινότητα και οι δημότες Λεβιδίου δεν συμφωνούν ως προς τα μέτρα, να κάνουμε μία προσπάθεια με την κ. Κοντοράβδη να γίνει ανταλλαγή. Έχει άλλα με τίτλους ο Δήμος Λεβιδίου το οποίο μπορεί να της δώσουμε καλύτερο οικόπεδο, σε καλύτερη θέση, να μην παρεμβαίνει. Αν θέλει να παραμείνει εκεί πέρα, να πάρει τα 100 τετραγωνικά που έχει η κ. Κοντοράβδη, το λέει το συμβόλαιο προικός, ήταν μία καλύβη 20 τετραγωνικά. Εγώ εκεί πέρα μεγάλωσα, κάντε συμφωνία κ. Κοντοράβδη να ξεκινήσει η διαδικασία εκ νέου αναγκαστική απαλλοτρίωση, ευχαριστώ, τίποτα άλλο δεν έχω να πω εγώ. Η κ. Κοντοράβδη Γεωργία: Καταρχήν κ. Δήμαρχε ήταν να έρθει ο δικηγόρος μου αλλά απλώς επειδή αλλάχτηκε η ώρα του συμβουλίου δεν μπόρεσε να παραστεί λόγω υποχρεώσεων. Εγώ θα προσπαθήσω όσο πιο απλοϊκά μπορώ. Εδώ και 7 χρόνια έχω χάσει τον πατέρα μου, αυτή η υπόθεση έχει μεταφερθεί σε εμένα. Από το 1992 που μου εκδόθηκε οικοδομική άδεια και έγινε εκσκαφή του παλιού πατρικού της μαμάς μου, που δεν ήταν 100 τετραγωνικά όπως ισχυρίζεται αλλά δεν έχω κανένα λόγο τώρα να διαπληκτιστώ με τον κ. Πρόεδρο από εδώ, έγιναν οι απαραίτητες χωματουργικές εργασίες. Έγιναν τα απαραίτητα, όλες οι αποφάσεις είτε από το Πρωτοδικείο της Τρίπολης, που την κερδίσαμε που είπε και ο κ. Τζανής, είτε μετά έγινε έφεση από το Δήμο στο Ναύπλιο, πάλι το κερδίσαμε και δεν υπάρχει, ο χρόνος έχει περάσει, δεν έχει ασκήσει κανένα ένδικο μέσο. Τα τετραγωνικά είμαι κατοχυρωμένη εκατό τοις εκατό, το τι λένε οι πολίτες, οι συμπολίτες του Δήμου Λεβιδίου, δεν με απασχολεί -πρώην Δήμου Λεβιδίου- δεν με απασχολεί καθόλου. Έχει κερδηθεί, τελεσίδικες αποφάσεις, στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο το 2005, δεν συμμορφώθηκαν με καμία υπόθεση, με καμία από τις αποφάσεις αυτές. Και στο τριμελές τώρα Πρωτοδικείο η απόφαση που έχετε στα χέρια σας, αν δεν συμμορφωθείτε ξανά έρχεται δικάσιμο, 9 νομίζω Ιουνίου, αυτεπάγγελτα απ ότι.., δηλαδή το έχετε και στα χέρια σας, το επίσημο έγγραφο. Δεν μπορεί να ξαναγίνει αυτή η διαδικασία, αυτό προσπαθώ να τους δώσω να καταλάβουν αλλά δεν μπορώ, δεν, αδυνατώ. Ο κ. Τζανής έχει ασχοληθεί ένα χρόνο ακριβώς από το 2011 μέχρι το 2012, τον Αύγουστο του 2012 που είχαμε έρθει σε επικοινωνία μαζί και δεν

11 11 αμφισβητεί και αυτός από την πλευρά σας τα τετραγωνικά. Τώρα από την αρχή πάλι, από τη διαδικασία δηλαδή κάθε φορά να ξανακοιτάμε τα χαρτιά και πάλι πίσω δεν γίνεται άλλο αυτό το πράγμα. Ο κ. Μπόζος Ιωάννης: Συγνώμη κ. Αντιπρόεδρε, να τολμήσω να κάνω μία πρόταση κ. Δήμαρχε; Είναι η εξής, μπορεί να μην θέλει ο άνθρωπος αλλά καταχρώμενος το χρόνο του και εκμεταλλευόμενος τη φιλοξενία μας, έχουμε έναν έγκριτο συνάδελφο νομικό, ο οποίος είναι Διδάκτορας Νομικής για θέματα Πολεοδομίας- Χωροταξίας και συμπατριώτης μας, είναι ο κ. Παπαπετρόπουλος, εγώ θα ήθελα να ακούσω και την άποψή του γιατί θεωρώ ότι το θέμα είναι της καθ ύλη αρμοδιότητάς του. Αν ο ίδιος θέλει και έχει σχηματίσει μία άποψη, δεν το ξέρω αυτό, απλά το προτείνω μήπως θα μπορούσε να μας λύσει μία απορία σε σχέση με το τι έχει συμβεί. Ο κ. Πεπόνης Γεώργιος: Ακούσαμε νωρίτερα την κ. Κοντοράβδη για, έχει αυτό το ακίνητο που έχει εκεί πέρα, αυτό το έχει από τη γιαγιά της. Η γιαγιά της το 1951 το είχε πάρει προικό από τη μητέρα της και γράφει μέσα το συμβόλαιο που έχει 92 τετραγωνικά με καλύβι, 92 τετραγωνικά μαζί μέσα με καλύβι και αυτό ήταν και αυτό το θυμάμαι και εγώ. Ήρθε αργότερα η μητέρα της και κάνει προικό, κάνει γονική παροχή και βάλει 211 τετραγωνικά, από 92 στη γονική παροχή το κάνει 211 τετραγωνικά. Και εγώ έξω μπορώ να πάω να κάνω ένα χώρο εδώ πέρα και να πω είναι δικό μου. Δεν ήταν 211 τετραγωνικά, αν ήταν δικό της τα 211 τετραγωνικά και είχε συμβόλαια, ο Δήμος δεν θα προσέφευγε εκεί πέρα να την σταματήσει γιατί ξεκίνησε όπως λέει τις εργασίες και αμέσως ο Δήμος τη σταμάτησε. Το συμβόλαιο που έχετε κυρία μου πόσο λέει μέσα; Από τη γιαγιά σας, το πρώτο συμβόλαιο του 1951, δεν λέει 92 τετραγωνικά; Η κ. Κοντοράβδη Γεωργία: Δεν ξέρετε να διαβάζετε. Ο κ. Πεπόνης Γεώργιος: Πως δεν ξέρουμε να διαβάζουμε. Το συμβόλαιο το μεταγενέστερο, τη γονική παροχή που έκανε η γιαγιά σας προς της μητέρα σας, εσάς το βάζει 211 τετραγωνικά, είναι 211 τετραγωνικά το οικόπεδο; Η κ. Κοντοράβδη Γεωργία: Διαβάστε το για να το καταλάβετε. Ο κ. Πεπόνης Γεώργιος: Και προτείνω ο Δήμος να προσφύγει στο μέτρο της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και πάλι να ξεκινήσει, άσχετα αν ο Δήμος δεν της κατέλαβε και κακώς δεν της κατέλαβε το ποσό που είχε επικαλεστεί, 13 χιλιάδες ευρώ. Επί μια οχταετία δεν τα κατέβαλε ο κ. Καβουρίνος και είναι υπεύθυνος γι αύτό. Ο κ. Κάπος Βασίλειος: Αν διαβάσετε το συμβόλαιο λέει ότι το οικόπεδο περιβάλλεται από τους κληρονόμους Σπύρου και Αναστασίου Αποστολόπουλου, είμαι ένας από τους κληρονόμους. Και παίρνει η μάνα της, η γιαγιά της από τον πατέρα της 100 τετραγωνικά περίπου. Εμφανίζεται στη γονική παροχή, στη γονική που της κάνει 211, 5, που τα βρήκε αυτά; κ. Δήμαρχε όταν ο Δήμαρχος στο Λεβίδι καταπάτησε το οικόπεδό μας αν δεν το είχε καταπατήσει εμείς δεν θα την αφήναμε να χτίσει στα 211πως πάτε εσείς σαν Δήμος και τα δίνετε όπου θέλετε; Ο κ. Αντιπρόεδρος: Κ. Κάππο δεν παραχωρεί ο Δήμος τίποτα. Ο κ. Δήμαρχος: Να σου πω κάτι. Το ποιος δίνει και δεν δίνει να σταματήσουν οι χαρακτηρισμοί, υπάρχει μια δικαστική απόφαση που βγήκε το Έχουμε έναν άνθρωπο και τον ταλαιπωρούμε οκτώ χρόνια. Εγώ τι θες να κάνω τώρα; Ο κ. Κάπος Βασίλειος: Συγνώμη αν αυτή δεν καταπατούσε.. Ο κ. Δήμαρχος: Γιατί δεν πήγαινες στο δικαστήριο να το πεις Ο κ. Κάπος Βασίλειος: Αφού ο Δήμος στο Λεβίδι μας είχε αποκηρύξει έξω, γιατί το είχε καταπατήσει. Πως θα πάμε εμείς να διεκδικήσουμε από την κ. Κοντοράβδη. Έτσι πάει κ. Δήμαρχε. Ο κ. Αντιπρόεδρος: Ο Δήμος Λεβιδίου είχε ξεκινήσει διαδικασία απαλλοτρίωσης.

12 12 Ο κ. Δήμαρχος: Εμείς πάμε να εφαρμόσουμε μια απόφαση και να σου πω και κάτι και παίρνουμε και δεκαεννιά τετραγωνικά είκοσι λόγω του ότι άλλαξε ο νόμος από την καθυστέρηση. Από τα 211 έπρεπε να πάρει 211 και πήρε 190. Έχουν πάει στο Δικαστήριο παρευρέθηκε ο Δήμος Ο κ. Κάπος Βασίλειος: Η μάνα της έχει κληρονομήσει 92 τετραγωνικά δεν είχε κληρονομήσει 211. Ο κ. Δήμαρχος: Θα πάω εγώ να δω ο αγάς στο Λεβίδι πόσα έδωσε στη γιαγιά της κυρίας ή στην προγιαγιά; Ο κ. Κάπος Βασίλειος: Αφού το συμβόλαιο λέει έτσι. Ο κ. Δήμαρχος: Το συμβόλαιο γράφει μία καλύβι με το γήπεδο και τα λοιπά και πλέον έναν οικότοπο εκατό τετραγωνικά. Δεν προσδιορίζει πόσο ήταν καλύβι και το γύρω γύρω της καλύβας. Ο κ. Κάπος Βασίλειος: Συμφωνώ. Και είναι 100% γιατί δεν είναι 100 μείον; Ο κ. Δήμαρχος: Και που θες να το ξέρω εγώ. Ο κ. Μπούρας Ανδρέας: Μα για αυτό υπάρχουν τα δικαστήρια. Ο κ. Δήμαρχος: Για αυτό πήγαν στα Δικαστήρια Ο κ. Μπούρας Ανδρέας: Στα δικαστήρια αυτά γιατί δεν τα λέγατε. Ο κ. Δήμαρχος: Κάνανε κάποια ασφαλιστικά κ. Κάππο το 1992 τα έχασαν εδώ ο Δήμος πήγανε στο Λεβίδι το ξαναχάσανε. Από εκεί και πέρα τακτική αγωγή απ ότι ξέρω δεν είχε γίνει πουθενά. Τακτική αγωγή δεν έγινε πουθενά από το Δήμο. Και βγήκε μια απόφαση την οποία καλούμαστε να υλοποιήσουμε. Αυτά είναι. Κάτι άλλο δεν βλέπω από τα χαρτιά. Κάναμε μια προσπάθεια να κάνουμε ανταλλαγή, συναίνεσαν σε πιθανή ανταλλαγή, πήγαμε να βρούμε τίτλους μεταγεγραμμένους πιο πάνω από αυτό, δεν βρέθησαν. Τι άλλο να κάνουμε τώρα; Ο κ. Κακκώνης Αθανάσιος: Υπάρχει άλλο ακίνητο κ. Δήμαρχε που μπορεί να γίνει ανταλλαγή με νόμιμους τίτλους. Στην είσοδο του Λεβιδίου σε πολλά σημεία. Ο κ. Δήμαρχος: Αυτοί κέρδισαν μια απόφαση για εκείνο. Έχουμε δυνατότητα να τους πάμε εμείς νομικά εκεί; Ο κ. Κακκώνης Αθανάσιος: Τότε μην μου λέτε ότι έγινε προσπάθεια για ανταλλαγή; Με άλλα ακίνητα που έχει τίτλους ο Δήμος. Ο κ. Δήμαρχος: Πες το πάλι να έρθουν να μας ζητάνε και το από πάνω τώρα. Ο κ. Κατσίρης: Μια ερώτηση μόνο στο Γραμματέα. Το συμβόλαιο που είπατε τα εκατό τετραγωνικά που το διαπιστώσατε; Υπάρχει συμβόλαιο στο Λεβίδι; Το έχετε μαζί σας εδώ σήμερα; Ο κ. Πεπόνης : Βεβαίως. Ο κ. Κατσίρης: Δεν υπάρχει προγενέστερο συμβόλαιο από το 51;. Ο κ. Πεπόνης : Όχι. Αυτό έχει. Το 51 και μετά το επόμενο που έκανε τη γονική παροχή. Ο κ. Μπούρας: Τώρα γιατί καλούμαστε εδώ να παίξουμε το ρόλο του Δικαστηρίου δεν μπορώ να καταλάβω. Ο κ. Κατσίρης: Να ρωτήσω κάτι τον Πρόεδρο το 1972 το τοπογραφικό ποιος το έκανε; Ο κ. Κακκώνης Αθανάσιος: Η τεχνική υπηρεσία. Το έχει κάνει η Νομαρχία η ΤΥΔΚ με Επιτροπή σαν Κτηματολόγιο έχει υπογράψει Επιτροπή ολόκληρη επάνω. Ο κ. Κατσίρης: Με μια εντολή το έκανε αυτό; Ο κ. Κακκώνης Αθανάσιος: Με εντολή για να γίνει το κτηματολόγιο. Το τοπογραφικό έχει όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου, τα σφαγεία, όλα τα ακίνητα, όλα τα κτήρια, δεν έχει μόνο το συγκεκριμένο. Και παρουσιάζει 90 τετραγωνικά φαίνεται ιδιοκτησία Κοντοράβδη.

13 13 Ο κ. Δήμαρχος: Αυτό όταν ψάξαμε βόρια γιατί δεν μεταγράφηκε να το βρούμε να το κάνουμε ανταλλαγή; Ο κ. Κακκώνης Αθανάσιος: Το δίπλα υπάρχει με προφορικά χαρτιά το οποίο έχει κάνει χρησικτησία ο Δήμος. Εφόσον το τοπογραφικό έχει γίνει το 1972 είναι από το 1965 μέσα ο Δήμος Λεβιδίου. Ο κ. Δήμαρχος: Πάμε να υλοποιήσουμε την απόφαση, να κάνουμε τροποποίηση του σχεδίου ψηφίζουμε επί της τροποποίησης. Ο κ. Κακλαμάνος: Επειδή αντιλαμβάνομαι τη δύσκολη θέση που μπορεί να βρίσκεται και η οικογένεια Κοντοράβδη με όλο το σεβασμό επειδή όμως αντιλαμβάνομαι λόγω παθημάτων του Δήμου της Τρίπολης στο παρελθόν που απώλεσε οικοπεδικές εκτάσεις δεν θα πω για ποιο λόγο τις έχασε ο Δήμος Τρίποληςήθελα να ρωτήσω τους έγκριτους νομικούς οι οποίοι υπάρχουν εδώ, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει μια διαδικασία ακόμα, ποια θα μπορούσε να είναι, εξαντλώντας όλα τα περιθώρια, έστω και αν η οικογένεια Κοντοράβδη χάσει κάποιο χρόνο; Ποια μπορεί να είναι η διαδικασία και ο χρόνος κ.μπόζο, αγαπητέ Ηλία και ο κ.νομικός εκεί που θα χρειαζόταν έτσι ώστε εάν επανεξεταστεί το θέμα να κατέληγε κάπου. Ο κ. Μπόζος: Το χρόνο που μου διαθέτει το Προεδρείο για να σας απαντήσω την παραχωρώ στον κ. Παπαπετρόπουλο το θεωρώ υβριστικό εκ μέρους μου ο άνθρωπος είναι Διδάκτορας Νομικής αν μπορεί και έχει μια άποψη να μας διαφωτίσει. Ο κ. Τζανής: Για να σας φύγει κάθε υπόνοια και κάθε υποψία αγαπητέ κ Πρόεδρε κ. Κακώνη και κύριε που πήρατε το λόγο ως κληρονόμος Αποστολόπουλου ακόμα και έτσι να έχουν τα πράγματα και να μην υπήρχε ιδιοκτησία αυτών των μέτρων με το προικώο του 52 ακόμα και να είναι σωστά του 71 το τοπογραφικό που είναι ενόψει τότε ενός κτηματολογίου που δεν προχώρησε νομικά αν θέλει κάποιος ο οποιοσδήποτε ο οποίος έχει έννομο συμφέρον και θέλει να προσβάλει τη γονική παροχή του 91 θα πρέπει πάρα πολύ σοβαρά να λάβει υπόψη του ότι έχουν επέλθει οι προϋποθέσεις υπέρ του προσώπου του Κοντοράβδη της τακτικής άλλως της έκτακτης χρησικτησίας και έχει ισχυροποιηθεί ο τίτλος αυτός. Οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε πλέον για κυριότητα. Δεν υπάρχει αντικείμενο κυριότητας σήμερα. Η κυριότητα σήμερα έχει κριθεί και με τις αποφάσεις και όλα όσα είπαμε μην τα ξαναλέμε και να μακρηγορούμε. Έχει κατοχυρωθεί έστω και με την τακτική άλλως την έκτακτη χρησικτησία ακόμα και να ξεκινήσουμε νομικά να μετράμε το χρόνο από το Ο κ. Κακώνης: Υπάρχει ο φάκελος του κ. Σάμπαλη που είναι υπέρ του Δήμου. Ο κ. Τζανής: Το μελέτησα προσεκτικά ο κ. Σάμπαλης και παραστάθηκε και πρωτοδίκως στον Εισαγγελέα και στο Εφετείο. Ο κ. Κακώνης:Έχει κερδίσει ο τέως Δήμος Λεβιδίου ως προς τα μέτρα. Έχετε το φάκελο όλο κ. Τζανή εκεί πέρα, υπάρχει ο φάκελος και του κ. Σάμπαλη μέσα. Ο κ. Τζανής: Το μέτρο το νομικώς ανθρώπινο το έχω εξαντλήσει τι άλλο να σας πω; Θα βρεθεί λύση. Δεν υπάρχει λόγος να αναμοχλεύεται ένα πράγμα που έχει τελειώσει. Ο κ. Παπαπετρόπουλος: Καταρχήν να ευχαριστήσω τον εκλεκτό συνάδελφο τον κ. Μπόζο για τα πολύ θερμά του λόγια. Εγώ φυσικά δεν είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορώ να πάρω θέση φυσικά υπέρ του ενός ή του άλλου. Απλά θα υπενθυμίσω τη διαδικασία που είναι απλή και ξεκάθαρη. Πιστεύω χωρίς επαναλαμβάνω να παίρνω κάποια θέση ότι ο Δήμος ακολουθεί την ορθή διαδικασία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έχουμε αμετάκλητη δικαστική απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου, έχουμε ρυμοτομική απαλλοτρίωση η οποία δεν πληρώθηκε στην οκταετία, η οκταετία είναι ένας εύλογος χρόνος που τάσσει παγίως η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επαναλαμβάνω ρυμοτομική απαλλοτρίωση πρέπει για να υλοποιηθεί έχει διάστημα minimum οκταετίας, εφόσον ο Δήμος δεν πληρώνει και προσφύγει ο ενδιαφερόμενος στο Δικαστήριο και το κερδίσει και η απόφαση καταστεί

14 14 αμετάκλητη όπως εν προκειμένω μετά ο Δήμος ουσιαστικά έχει δέσμια αρμοδιότητα αυτό που λέμε νομικά ουσιαστικά οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση. Αυτό ακριβώς που κάνει. Τώρα τα ζητήματα κυριότητας τα ιδιοκτησιακά είναι μια άλλη διαδικασία που άπτονται πολιτικών δικαστηρίων. Επαναλαμβάνω και κλείνω για να μην κουράσω. Η διαδικασία είναι απλή. Υπάρχει αμετάκλητη διοικητική απόφαση, ορθά το έχει αντιληφθεί και ο κύριος Δήμαρχος και η εισήγηση κατά την προσωπική μου άποψη, ορθή είναι η διαδικασία που ακολουθείται. Δεν μπορεί να μην συμμορφωθεί με δικαστική απόφαση οποιαδήποτε άλλη ενέργεια μπορεί να κάνει ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης αυτό είναι δικό του θέμα. Ο Δήμος έχει αμετάκλητη απόφαση και οφείλει να την υλοποιήσει. Πως ; Να άρει την απαλλοτρίωση, το ζήτημα της ανταλλαγής μπορούσε να τεθεί εφόσον συναινεί ο ενδιαφερόμενος. Βλέπω ότι δεν συναινεί. Θεωρώ και επαναλαμβάνω δεν θέλω να πάρω θέση δεν είναι η δουλειά μου ότι είναι ορθή η διαδικασία που ακολουθεί αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου και η εισήγηση κατά την άποψή μου είναι ορθή. Ο κ. Κακλαμάνος: Κύριοι Συνάδελφοι εδώ πέρα υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις. Βέβαια οι θέσεις των έγκριτων νομικών είναι πάντα σεβαστές αλλά ακούσαμε εδώ πέρα μέσα εμείς που δεν είμαστε νομικοί κύριοι νομικοί ότι κάποιοι έχουν κερδίσει, κάποιοι έχουν χάσει, κάποιοι άλλοι ξανακερδίσανε, κάποιοι άλλοι χάσανε δηλαδή κέρδισε ο Δήμος Λεβιδίου έχανε ο Δήμος Λεβιδίου, κέρδιζε η κ.κοντοράβδη, έχανε η κ. Κοντοράβδη. Εμείς λοιπόν σαν παράταξη θεωρούμε ότι θα πρέπει να μην πάρουμε κάποια απόφαση σήμερα εις βάρος κάποιων λίγων ημερών όσοι νομίζουν ότι θίγονται και ο νομικός σύμβουλος του Δήμου μαζί και με τους νομικούς που ενδεχομένως υπάρχουν στο Δημοτικό μας συμβούλιο όπως επίσης και με το νομικό σύμβουλο της κ. Κοντοράβδη να καθίσουν και να μας κάνουν μια εμπεριστατωμένη τελική εισήγηση έτσι ώστε εγώ που δεν είμαι νομικός κάπου να ακουμπήσω και να πειστώ ότι πράγματι πρέπει να πάρουμε αυτή ή την άλλη απόφαση. Κατανοητό κ. Δήμαρχε; Ο κ. Δήμαρχος:Όχι γιατί το θέμα είναι καθαρά πολεοδομικό. Ο κ. Κακλαμάνος: Αυτή βέβαια είναι μια πρόταση την οποία καταθέσαμε και παρακαλούμε πάρα πολύ να μπει σε ψηφοφορία Ο κ. Δήμαρχος:Όχι γιατί μιλάμε για άλλα πράγματα δεν είμαστε εδώ Δικαστήριο να δούμε τίνος ήταν από το Ο κ. Κακλαμάνος: Αυτό είπα και εγώ ότι δεν είμαστε Δικαστήριο. Ο κ. Δήμαρχος:Κάνουμε μια πολεοδομική ρύθμιση και από εκεί και πέρα το ιδιοκτησιακό όποιος νομίζει ότι δεν έχει δικαίωμα το επαναφέρουμε σε χρήση οικοδομήσιμη επιβάλουμε εισφορά σε γη, τροποποιούμε το σχέδιο για να λύσουμε και το δικό μας θέμα που το κάναμε πράσινο, κάναμε το κτήριο πράσινο μιλάω ως Δήμος και από εκεί και πέρα αν κάποιος έχει έννομο συμφέρον να διεκδικήσει να μπει στο ιδιοκτησιακό να μιλήσει για την κυριότητα ας το κάνει. Ο κ. Κακλαμάνος: Δηλαδή να προσφύγουν οι υπόλοιποι πολίτες που θεωρούν ότι έχουν δίκιο αν κατάλαβα καλά οι υπόλοιποι πολίτες που θεωρούν ότι δεν θα έπρεπε να είναι έτσι η απόφαση θα προσφύγουν αυτοί στο δικαστήριο. Ο κ. Δήμαρχος:Βεβαίως εγώ μιλάω ξεκάθαρα αν νομίζει ο οποιοσδήποτε ότι υπάρχει θέμα κυριότητας εκεί. Ο κ. Κακλαμάνος: Η υποχρέωση της κάθε Δημοτικής Αρχής ποια είναι ; γιατί από ότι φαίνεται η προηγούμενη δημοτική αρχή ολιγώρησε. Ο κ. Δήμαρχος: Δεν ολιγώρησε. Η προ προηγούμενη Δημοτική Αρχή επέβαλε χαρακτηρισμό πράσινου με προοπτική να το απαλλοτριώσει. Και όταν επέβαλε χαρακτηρισμό πράσινο συνοδευόταν με ένα τοπογραφικό διάγραμμα που έλεγε ένα άλφα εμβαδόν. Δεν το είπα ούτε εγώ ούτε ο οποιοσδήποτε. Τώρα αυτή διοικητικά τελείωσε η ιστορία, πρέπει να συμμορφωθούμε από εκεί και πέρα αν κάποιος νομίζει

15 15 ότι υπάρχει πλάνη ή κάποιος εκχώρησε ιδιοκτησία του Δήμου στην κ.κοντοράβδη ή στην μητέρα της ή στη γιαγιά της πριν, ας το διεκδικήσει. Ή ας φέρει συγκεκριμένο αίτημα με συγκεκριμένα στοιχεία να το διεκδικήσουμε όλοι μαζί. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να σέρνεται ένα θέμα οκτώ χρόνια και να πηγαίνει για δεκαοκτώ. Εμείς κάνουμε τώρα μια τροποποίηση του σχεδίου σε συμμόρφωση και μάλιστα συγνώμη ούτε καν τροποποίηση κάνουμε πρόταση τροποποίησης κάνουμε. Που πρέπει να υπάρξει μια πρόταση τροποποίησης. Η αποκεντρωμένη νομίζω το εγκρίνει. Ο κ. Αντιπρόεδρος: Δύο λόγια θα πω μόνο. Το ότι το κτηματολόγιο που συνέταξε τότε ο Δήμος Λεβιδίου και δεν το μετέγραψε κακώς βέβαια Δήμαρχε δεν το συζητάμε- αυτό δεν σημαίνει ότι τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία συμπεριλαμβάνει μέσα δεν είναι του Δήμου. Εδώ άκουσα αν θυμάμαι καλά στην αρχή της περιόδου του Καλλικράτη εδώ για το Μαλλιαροπούλειο τότε που κάναμε μια απογραφή των περιουσιακών στοιχείων όλου του Δήμου για το Μαλλιαροπούλειο συγκεκριμένα δεν υπήρχαν τίτλοι, αυτό δεν σημαίνει ότι το Μαλλιαροπούλειο Θέατρο δεν είναι του Δήμου για όνομα του Θεού. Επειδή εδώ σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει να κάνει δεκτή ή όχι τη συγκεκριμένη τροποποίηση και τίποτα άλλο, εγώ δεν λέω σε καμία περίπτωση να μη συμμορφωθεί ο Δήμος με τις δικαστικές αποφάσεις που αίρεται η απαλλοτρίωση διότι οι προηγούμενες Δημοτικές Αρχές του Καποδίστρια στο Λεβίδι η αλήθεια είναι ότι ολιγώρησαν, ταλαιπώρησαν ένα Δημότη επί σειρά ετών δεν το συζητάμε. Στο βαθμό που μου αναλογεί παρόλο που προσπάθησα και η κ.κοντοράβδη είναι εδώ και το γνωρίζει προσπάθησα μήπως βρούμε διέξοδο στο θέμα τη τελευταία δημοτική περίοδο που συμμετείχα, βέβαια δεν κατέστη δυνατόν και στο βαθμό που μου αναλογεί ξαναλέω αναλαμβάνω και την ευθύνη αν θέλετε. Βέβαια ήταν των παλαιότερων Δημοτικών Αρχών η κύρια ευθύνη. Ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς όπως έχει έρθει εδώ το συγκεκριμένο τοπογραφικό διάγραμμα για την κ.κοντοράβδη δείχνει μέτρα που δεν της αναλογούν, είναι κοινή ομολογία πέρα από το κτηματολόγιο του Δήμου όλου του Λεβιδίου, τα μέτρα της κ.κοντοράβδη είναι αυτά τα εκατό τετραγωνικά. Εφόσον αποδεικνύεται και από το συμβόλαιο αναφέρομαι προφανώς στο συμβόλαιο του 51 αυτό το περιβόητο προικώο δεν αμφιβάλλω, ούτε λέω ότι οι δικαστικές αποφάσεις δεν είναι, το συμβόλαιο που έγινε μεταγενέστερα που συνέταξαν μεταγενέστερα αυτά τα εκατό τετραγωνικά μέτρα τα έκανε διακόσια είκοσι. Θα πω το εξής όταν ξεκίνησε αυτή η οικοδομή, εάν ήταν στα μέτρα τα δικά της να το πω έτσι αυτά τα περιβόητα εκατό τετραγωνικά μέτρα τα εκατόν είκοσι αν θέλετε δεν θα μπορούσε να τους σταματήσει κανένας Δήμαρχος, καμία Δημοτική Αρχή και κανένας άλλος. Γιατί τη σταμάτησε η τότε Δημοτική Αρχή αυτή την οικοδομή; Τα μέτρα στα οποία ξεκίνησε η οικοδομή να γίνει είναι διπλά ξαναλέω από αυτά που αναλογούν στη συγκεκριμένη ιδιοκτησία της συγκεκριμένης σήμερα Δημότισσας. Εάν εδώ τώρα αποφανθεί το σώμα που από ότι φαίνεται θα αποφανθεί διότι η αρχή της δεδηλωμένης πράττει όπως νομίζει σας λέω ότι ανοίγουμε τον ασκό του Αιόλου. Εκεί πέρα αν θα ξεκινήσει η οικοδομή αυτή θα υπάρξουν καταγγελίες και δεν αναφέρομαι στο πρόσωπό μου δεν πρόκειται από εμένα..,στο σημείο αυτό διακόπτεται..εγώ δεν οικοδόμησα σε Δημοτικό Χώρο. Εγώ εδώ θέλω να καταθέσω το συγκεκριμένο συμβόλαιο στα πρακτικά μια εισήγηση που έχω από το Τοπικό συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Λεβιδίου που προτείνει κάποια θέματα εδώ με ομόφωνη απόφασή της που λέει ότι δεν συμφωνεί ως προς τα μέτρα που προτείνει η κ. Κοντοράβδη Γεωργία για το οικόπεδο που βρίσκεται στη θέση «Αλωνάκι», να γίνει ανταλλαγή οικοπέδου σύμφωνα με τετραγωνικά μέτρα σε τοποθεσία που έχει η τοπική κοινότητα Λεβιδίου αν δεν βρεθεί λύση ο Δήμος Τρίπολης να προβεί εκ νέου στη διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Εγώ προτείνω προς το σώμα να μη δεχθεί στη φάση αυτή την τροποποίηση του

16 16 οικοδομικού τετραγώνου όπως έχει έρθει με βάση το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, να γίνει τροποποίηση εφόσον πρέπει να αρθεί η απαλλοτρίωση, να γίνει νέο τοπογραφικό που να απεικονίζει τα μέτρα που πραγματικά της αναλογούν. Ακολούθως ο Αντιπρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση του κ. Κακλαμάνου Αναστάσιου ήτοι ότι θα πρέπει να μην πάρουμε κάποια απόφαση σήμερα εις βάρος κάποιων λίγων ημερών όσοι νομίζουν ότι θίγονται και ο νομικός σύμβουλος του Δήμου μαζί και με τους νομικούς που ενδεχομένως υπάρχουν στο Δημοτικό μας συμβούλιο όπως επίσης και με το νομικό σύμβουλο της κ. Κοντοράβδη να καθίσουν και να μας κάνουν μια εμπεριστατωμένη τελική εισήγηση έτσι ώστε εγώ που δεν είμαι νομικός κάπου να ακουμπήσω και να πειστώ ότι πράγματι πρέπει να πάρουμε αυτή ή την άλλη απόφαση. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. 1. Παυλής Δημήτριος, 2.Τσιαμούλος Νικόλαος, 3. Κακλαμάνος Αναστάσιος, 4. Κοσκολός Γεώργιος, 5.Καρώνης Γεώργιος, 6. Σταμάτης Χαράλαμπος, 7.Καλαμούτσος Ηλίας ψήφισαν υπέρ. Παρών ψήφισε ο κ. Αναγνωστόπουλος ενώ οι λοιποί ψήφισαν κατά. Η πρόταση του κ. Κακλαμάνου απερρίφθη κατά πλειοψηφία. Ακολούθως ο Αντιπρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία την δική του πρόταση ήτοι να μη δεχθεί στη φάση αυτή την τροποποίηση του οικοδομικού τετραγώνου όπως έχει έρθει με βάση το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, να γίνει τροποποίηση εφόσον πρέπει να αρθεί η απαλλοτρίωση, να γίνει νέο τοπογραφικό που να απεικονίζει τα μέτρα που πραγματικά της αναλογούν. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. 1. Παυλής Δημήτριος, 2.Τσιαμούλος Νικόλαος, 3. Κακλαμάνος Αναστάσιος, 4. Κοσκολός Γεώργιος, 5.Καρώνης Γεώργιος, 6. Σταμάτης Χαράλαμπος, 7.Καλαμούτσος Ηλίας, 8. Αλεξάκης Βασίλειος ψήφισαν υπέρ. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. 1.Εικοσιδέκα Μαρία, 2. Πετροπούλου Δρακοπούλου Σπυριδούλα., 3.Αναγνωστόπουλος Νικόλαος ψήφισαν παρών. Κατά ψήφισαν οι λοιποί Δημοτικοί Σύμβουλοι. Συνεπώς η πρόταση του κ. Σταμάτη Χαράλαμπου απορρίπτεται κατά πλειοψηφία. Ακολούθως ο Αντιπρόεδρος έθεσε την ψηφοφορία την ως άνω εισήγηση. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. 1.Κοσκινάς Δημήτριος, 2. Μπόζος Ιωάννης, 3. Ζαμπαθά Χριστίνα, 4. Καρλής Γεώργιος, 5.Τζανής Ηλίας, 6.Μπούρας Ανδρέας, 7.Σαββάκης Σάββας, 8. Κοκκινάκος Μιλτιάδης, 9.Κουκάκης Σταύρος, 10. Κάρλος Γεώργιος, 11. Τρίκολας Κωνσταντίνος, 12.Κατσίρης Ιωάννης, 13. Παπαδημητρίου Γεώργιος, 14.Κατσαφάνας Κωνσταντίνος, 15.Μπισιούλης Ζαφείριος ψήφισαν υπέρ. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. 1. Παυλής Δημήτριος, 2.Τσιαμούλος Νικόλαος, 3. Κακλαμάνος Αναστάσιος, 4. Κοσκολός Γεώργιος, 5.Καρώνης Γεώργιος, 6. Σταμάτης Χαράλαμπος, 7.Καλαμούτσος Ηλίας, 8.Πεπόνης Γεώργιος, 9.Αλεξάκης Βασίλειος ψήφισαν κατά. Επίσης κατά ψήφισε και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Λεβιδίου κ. Κακώνης Αθανάσιος. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. 1. Τασιγιαννάκης Δημήτριος, 2. Εικοσιδέκα Μαρία, 3. Πετροπούλου Δρακοπούλου Σπυριδούλα, 4. Αναγνωστόπουλος Νικόλαος ψήφισαν παρών. Κατά τη συζήτηση και ψήφιση του θέματος είχαν εξέλθει της αιθούσης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Καλτεζιώτης Πέτρος, Λουμπαρδιάς Στυλιανός, Παλιογιάννης Θεόδωρος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βόσνος Δημήτριος δεν είχε εισέλθει ακόμα στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Συνεπώς η πρόταση εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Μετά από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο

17 17 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΚΑΤΑ Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Α) Το Ο.Τ. 61 διασπάται σε τρία Ο.Τ., το Ο.Τ. 61 Α, το Ο.Τ.61Β και το Ο.Τ.61 Γ μεταξύ των οποίων παρεμβάλλεται πεζόδρομος πλάτους 3 μέτρων. και 2 μέτρων αντίστοιχα. Το Ο.Τ. 61 Α παραμένει με χρήση «πλατείας- παιδικής χαράς» όπως προβλεπόταν σύμφωνα με το ΦΕΚ 327/Δ / Β) Το Ο.Τ. 61 Β, υπό στοιχεία Τ1-Τ2-Τ3-Τ4-Τ5-Τ6-Τ7-Τ8-Τ9-Τ10-Τ11-Τ1, περιλαμβάνει τις ιδιοκτησίες της κ. Κοντοράβδη Γεωργίας (01) και την ιδιοκτησία του Δήμου (02). Νοτιοδυτικά του ανωτέρω Ο.Τ. δημιουργείται ένας μικρός κοινόχρηστος χώρος, Ο.Τ.61Γ υπό στοιχεία Τ1-Τ2-Τ3-Τ4-ΤΙ εμβαδού τ.μ., μεταξύ του οποίου και του Ο.Τ.61Β παρεμβάλλονται πεζόδρομοι. Η ιδιοκτησία της κ.κοντοραβδη Γεωργίας (01) υπό στοιχεία Τ1-Τ11-Τ3-αβ-Τ2-Τ1 εμβαδού 211,15 τ.μ. (σύμφωνα με το αριθ.33628/ συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Τρίπολης Βασιλείου Μπενόπουλου) υπόκειται σε εισφορά σε γη σύμφωνα με το Ν.4067/2012, σε συνδυασμό με το άρθρο 20 του Ν.2508/97 και το άρθρο 11 του Ν. 3212/2003, η οποία μνημονεύεται και απεικονίζεται ως συγκεκριμένη θέση στο σχέδιο της τροποποίησης υπό στοιχεία α-β-γ-δ-α εμβαδού 21,11 τ.μ και διατίθεται ως κοινόχρηστος χώρος (τμήμα του πεζοδρόμου που προτείνεται) με αποτέλεσμα ο οικοδομήσιμος χώρος που απομένει υπό στοιχεία Τ1-Τ11-Τ3- Τ2-Τ1 να είναι εμβαδού 190,04 τ.μ. Η ιδιοκτησία του Δήμου Τρίπολης (02) υπό στοιχεία Τ11-ΤΤ3-Τ4-Τ5-Τ6- Τ7-Τ8-Τ9-Τ10-Τ11 εμβαδού τ.μ. αποχαρακτηρίζεται από χρήση για «πλατεία-παιδική χαρά» και μετατρέπεται σε οικοδομήσιμο χώρο διότι ήδη έχουν ανεγερθεί κτήρια μέσα σε αυτή. Γ. Την ανάρτηση της απόφασης για την υποβολή τυχόν ενστάσεων. Παρακαλεί τον κ. Δήμαρχο για τη πιο πέρα ενέργεια και εξέδωσε την υπ αριθμό 297/2013 απόφασή του. Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης Τα Μέλη ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη των μισθωμάτων των χώρων στάθμευσης τροχοφόρων.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη των μισθωμάτων των χώρων στάθμευσης τροχοφόρων. Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη των μισθωμάτων των χώρων στάθμευσης τροχοφόρων. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 4 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 756/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 4 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 756/2013 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αποστολή της με αριθμό 139/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου στέγασης του ΚΑΠΗ του ΝΠΔΔ του Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρίπολης και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

ΘΕΜΑ: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρίπολης και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρίπολης και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 27

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 ης ΝΟΕMBΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1018 /2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 ης ΝΟΕMBΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1018 /2013 ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΩΗΡ-ΞΨΤ 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1 ου Κερασταρίου». ΑΠΕ του έργου: «Οδοποιία Τ.Κ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 ης ΝΟΕMBΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 28 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 28 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 28 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 54/2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση 4

Διαβάστε περισσότερα

709. 2004. 2012-2013. 7 28.7.2011. 23 28.7.2011 28.7.2011... 2004-28.7.2011;;; Ή

709. 2004. 2012-2013. 7 28.7.2011. 23 28.7.2011 28.7.2011... 2004-28.7.2011;;; Ή 706. Σε τελείως αυθαίρετο κτίσμα (ισόγεια αποθήκη) εντός σχεδίου χωρίς οικοδομική άδεια έχω εκτός των άλλων αυθαιρεσιών προεξοχή της στέγης πάνω από δρόμο σε ύψος 2,30μ από το κράσπεδο. Το κτίσμα φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Σ.Ε.Τ.Ε. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 3/5/2012-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Σ.Ε.Τ.Ε. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 3/5/2012-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Σ.Ε.Τ.Ε. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 3/5/2012-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ 1 «Ο Λογ/σμός Επικούρησης» και οι προθέσεις της Διοίκησης της ΕΤΕ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΣ Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

1965 " ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ"

1965  ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 162. Μια δήλωση του Ν.4014 που έχει καταβάλει το παράβολο (αρχική υποβολή) όταν μεταφερθεί στον Ν.4178 δεν έχει δικαίωμα στην εφάπαξ πληρωμή; (απάντηση 100). Μήπως πρέπει να υποβληθεί εκ νέου για να έχει

Διαβάστε περισσότερα

22. Με βάση τον Ν.Ο.Κ. η κορυφογραμμή ξεκινά από το επίπεδο της θάλασσας χωρίς να διευκρινίζεται κάποιο υψόμετρο αναφοράς. Υπάρχει κάποιο υψόμετρο

22. Με βάση τον Ν.Ο.Κ. η κορυφογραμμή ξεκινά από το επίπεδο της θάλασσας χωρίς να διευκρινίζεται κάποιο υψόμετρο αναφοράς. Υπάρχει κάποιο υψόμετρο 1. Αν έχω μια ισόγεια αποθήκη 30τ.μ. και όχι 15τ.μ. θα πάω με τον αναλυτικό, σύμφωνα με τις διευκρινήσεις 54373/01-10-2013 (29). Έχω όμως παράβαση που αντιστοιχίζεται σε επιφάνεια χώρου; Ο νόμος με την

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια. Τοπική ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Η αλήθεια. Τοπική ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τοπική Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας Ενημέρωση ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ Απόφαση- Σταθμός του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης: «O ΣΜΑ είναι απαραίτητος για

Διαβάστε περισσότερα

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 269 6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 27/2009 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Σπυριδούλα Γεωργάκη, Δημήτριος Νίττας-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Ράπτης, Ιάκωβος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Κος Χρήστος Μάρκου - Πρόεδρος

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Κος Χρήστος Μάρκου - Πρόεδρος ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κος Χρήστος Μάρκου - Πρόεδρος Κατ αρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους τρεις εισηγητές που προηγήθηκαν, τον κ. Τατάγια την κα Χρόνη και τον Κουρτάκη, για τα όσα σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ Η πράξη αναλογισµού αποτελεί µέρος της διαδικασίας απαλλοτρίωσης των τµηµάτων οικοπέδων, που ρυµοτοµούνται µε την εφαρµογή του ισχύοντος ρυµοτοµικού σχεδίου, που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Σπάτα, 03.02.2015

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Σπάτα, 03.02.2015 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ ΑΤ Ι Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Γραφείο Δημάρχου Ταχ. Δ/νση : B.Παύλου & Δημάρχου Χρ. Μπέκα Σπάτα Ταχ. Κώδικας: 190 04 Τηλέφωνο : 213-2007300 FAX : 210 6633311

Διαβάστε περισσότερα

μικρό εγχειρίδιο για τη νομική αντιμετώπιση καυτών ενεργειακών ζητημάτων

μικρό εγχειρίδιο για τη νομική αντιμετώπιση καυτών ενεργειακών ζητημάτων μικρό εγχειρίδιο για τη νομική αντιμετώπιση καυτών ενεργειακών ζητημάτων μια ανατύπωση της μπροσούρας της μηχανής από τη λαική συνέλευση της πλ. Βικτωρίας www.mhxanh.org Την προηγούμενη εβδομάδα, δεκάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...9 1. Υποβολή δήλωσης και συνυποβαλλόμενων εγγράφων... 9 α. Ποιοι έχουν

Διαβάστε περισσότερα

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων.

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων. 3. ιαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές ανάγκες; Παρατηρήστε τις εικόνες. Ποιες διαφορές έχουν τα παιδιά ; Είµαι ο Γιάννης, είµαι 10 χρονών και ζω στην Ελλάδα. Είµαι ο Οµάν, είµαι 11 χρονών και ζω στην

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.ΥΔ.ΑΠ. ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ

Η Ε.ΥΔ.ΑΠ. ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ Ιδιοκτήτης Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Καπετάν Τάσου 4 - ΚΑΤΑΦΥΓΙ 19013 ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ Εκδότης ΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ:6972850006-Fax:2291042267 "Αττικός Παρατηρητής" Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΘΕΤΙΚΑ ΤΙΣ ΙΚΑΙΕΣ ΙΕΚ ΙΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΘΕΤΙΚΑ ΤΙΣ ΙΚΑΙΕΣ ΙΕΚ ΙΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ιµηνιαία Έκδοση Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας ραγατσανίου 8, 105 59 ΑΘΗΝΑ Τεύχος 147 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2015 www.ssete.gr Η Νέα ιοίκηση της ΕΤΕ και η σηµερινή Κυβέρνηση ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τη δικαστική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος

Τη δικαστική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΕ - ΟΤΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 85 ΠΟΥΛΑΝΕ τον ΟΤΕ στην Deutsche Telekom ΠΟΥΛΑΝΕ και το όνομα της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ; σελ. 16 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Βόλου Σεπτέμβριος 2012 Μόσχος Νικόλαος, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Πολυμενίδης

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων των ήµων ( ηµοτική Περίοδος: 1 η Σεπτεµβρίου 2014-31 η Αυγούστου 2019)

εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων των ήµων ( ηµοτική Περίοδος: 1 η Σεπτεµβρίου 2014-31 η Αυγούστου 2019) Ελληνική Α Α: 7Ν27Ν-ΡΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 30565 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά έγγραφα: Βλέπε Παράρτημα Ι. Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα

Σχετικά έγγραφα: Βλέπε Παράρτημα Ι. Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα Προς τον Πρύτανη του ΕΜΠ καθ. κ. K. Μουτζούρη Κοινοποίηση: Αντιπρυτάνεις καθ. κ. Γερ. Σπαθή και καθ. κ. Ι. Πολύζο Όλα τα μέλη της Συγκλήτου Όλα τα μέλη ΔΕΠ της ΣΗΜΜΥ Φοιτητές της ΣΗΜΜΥ Τρίτη, 24 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

3. Ε Μ Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Δ Ι Κ Α Ι Ο

3. Ε Μ Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Δ Ι Κ Α Ι Ο 184 ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 3. Ε Μ Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Δ Ι Κ Α Ι Ο 16/2010 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: ΣτεφανίαΚαρατζά, Ελένη Κοτσομύτη-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Μαρία Ανδρεοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 269 24 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4315 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ολοταχώς για. μισθολογική αποκατάσταση ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. Πολιτικό ή στρατιωτικό μισθολόγιο; Μην ενταφιάζετε το Ταμείο μας Σελ.

Ολοταχώς για. μισθολογική αποκατάσταση ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. Πολιτικό ή στρατιωτικό μισθολόγιο; Μην ενταφιάζετε το Ταμείο μας Σελ. «Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά» Ρήγας Φεραίος ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ- Σεπτεμβριοσ 2014 Αρ. φύλλου: 185 Κωδικός: 033869 Πολιτικό ή στρατιωτικό μισθολόγιο;

Διαβάστε περισσότερα